Tử vi

Tình yêu thật sự hay tình yêu mê muội?

“Tôi” bị tiếng sét ái tình đánh trúng! Sau khi sống chung, “người ấy” cư xử không như trước kia? Dường như “tôi” chưa hiểu gì về “người ấy”… Lúc tình yêu vừa mới chớm nở, thực ra rất khó phân biệt đây là tình yêu thật sự hay tình yêu mê muội; dễ vì rung động nhất thời mà hiến dâng trái tim cho người ta, đợi đến lúc bị phản bội, hoặc trải qua một thời gian dài sống với nhau, mới thấy rõ bộ mặt thật của “người ấy”, bản thân bị tổn thương, rốt cuộc “tôi” đối với “người ấy” là tình yêu thật sự hay tình yêu mê muội? Thực ra, mỗi một bước trên con đường mệnh vận đều do mệnh tạo định đoạt, mỗi một câu chuyện tình xảy ra cũng do mệnh tạo đích thân tham dự. Vì vậy, hiểu chính con người mình là điều kiện cần thiết để đưa ra quyết định đúng đắn.

1. Chính tinh độc tọa thủ cung phu thê

Sao trong cung phu thê, nếu chỉ là chính tinh độc tọa, không có Văn Xương, Văn Khúc và tứ hóa, như vậy cơ hội thành thân sẽ có hiện tượng “có thể gặp mà không thể tìm”, nhất là cung phu thê thấy Thiên Cơ, còn cung phúc đức vô chính diệu.

2. Cung phu thê có Thái Âm, Địa Không, Địa Kiếp tọa thủ

Nếu mệnh tạo là người hướng nội, như vậy hôn sự sẽ rất khó định, mệnh tạo phải chuẩn bị tâm lí chạy đua marathon trên con đường tình!

Bạn đang xem: Tình yêu thật sự hay tình yêu mê muội?

3. Cung phu thê có Tả Phụ và Hữu Bật giáp cung

Người phối ngẫu có khí chất ưu tú, mệnh tạo còn là phúc ấm của người phối ngẫu. Nếu trong cung là đơn tinh tọa thủ, không có cát tinh hay tứ hóa, như vậy phải lo không biết đối tượng có thể phối ngẫu với mệnh tạo ở đâu? Nhất là Tả Phụ và Hữu Bật giáp cung phu thê không có chính tinh, dù mệnh tạo từng có tình yêu, nhưng có thể bị “bật ra”, vì đối tượng không thể ở lâu dài trong cung phu thê của mệnh tạo; cho nên, cơ hội thành thân thậm chí còn muộn hơn trường hợp Hỏa Tinh và Linh Tinh giáp cung phu thê, hay trường hợp Địa Không và Địa Kiếp giáp cung phu thê; có điều, tuy muộn hơn hai trường hợp vừa kể nhưng lại may mắn hơn; vì Tả Phụ và Hữu Bật sẽ khiến mệnh tạo tránh được tình yêu mê muội, mà tình yêu chân thành của mệnh tạo cũng là điều kiện để người ta ở lại…

4. Cung phu thê có Hóa Kị

Cung mệnh, cung tài bạch, cung quan lộc, cung tật ách, cung điền trạch, hay cung phúc đức thấy Hóa Lộc; hoặc cung huynh đệ, cung tử nữ, cung thiên di, cung nô bộc, hay cung phụ mẫu thấy Hóa Lộc; còn cung phu thê thấy Hóa Kị thì hôn nhân sẽ có khuyết điểm, nhưng mức độ đau khổ và cảm giác mất mát của mệnh tạo sẽ khác nhau. Nhất là Hóa Lộc ở cung phúc đức, cung quan lộc, hay cung thiên di, còn Hóa Kị ở cung phu thê, tư tưởng tình cảm của mệnh tạo đều dàng tặng cho đối tượng, cho nên thường thường họ sẽ có tinh thần gánh vác và chịu trách nhiệm cho tình yêu của mình.

5. Cung mệnh có Thái Âm đồng cung với Địa Kiếp, Địa Không

Đối với tình cảm mệnh tạo quá bị động, dù Thái Âm Hóa Lộc, Hóa Khoa, hay Hóa Kị cũng vậy. Chỉ có Thái Âm Hóa Quyền mới thấy bình thường hơn.

6. Cung mệnh có Hóa Lộc

Tình cảm phong phú, sẽ hữu ý hay vô ý phóng điện, nhưng vì giàu cảm tính, nên cũng dễ bị điện phóng lại. Chính vì cá tính này nên khả năng bị tiếng sét ái tình đánh trúng sẽ cao hơn người bình thường, nhất là lúc còn trẻ, không cách nào dùng lí trí kiềm chế cảm tính được. Vì vậy thường rơi vào tình yêu mê muội…

7. Cung mệnh có Hóa Quyền

Chỉ cần tâm động thì lập tức hành động, biết cách nâng bản thân lên, tính rất tự cao; nhưng vì trưởng thành sớm, cho nên thường cũng sớm rơi vào tình yêu đơn phương, một mình tương tư. Thông thường sẽ theo ý muốn chủ quan bất chấp tình trạng thực tế, không đợi đối tượng trả lời lần tỏ tình đầu tiên, mà sẽ liên tục gửi đi hai rồi ba… khi e-mail hồi âm vừa đến thì họ lập tức điện thoại! Người có cách cục này, nếu cung phu thê có Hóa Kị, phần nhiều sẽ có một tình yêu nhiều bối rối, khó xử và mệt mỏi, còn rất dễ oán hận người mình từng yêu, có thể vì tính xung động mê muội của tình yêu mà gây ra chuyện đáng tiếc. Bất luận là cách cục cung mệnh Hóa Lộc còn cung phu thê Hóa Quyền, hay cung mệnh Hóa Quyền còn cung phu thê Hóa Lộc, nếu cung phúc đức có sát tinh tụ tập, hoặc thấy Hóa Kị, hay có Tả Phụ hay Hữu Bật, thì dù tình yêu đã từng tươi đẹp, sau khi kết hôn vẫn có thể trở nên bất hòa hoặc có người thứ ba xen vào!

8. Cung huynh đệ có Tử Vi

Người cung huynh đệ có Tử Vi, phần nhiều gia thế của “một nửa kia” không được tốt, nhưng thường thường cha mẹ của họ lại có thế rất mạnh, không nhưng không biết giao lưu, mà còn ngang ngược, độc đoán, đối với con cái (tức là “một nửa kia” của bạn) họ tuyệt đối bảo vệ những sai lầm của mình, đánh chó cũng phải kiêng chủ nhà, trừ phi mệnh tạo cũng có thế rất mạnh, nếu không “khí thế” của gia đình “một nửa kia” nhất định sẽ áp đảo mệnh tạo, sau cùng “lưỡng quyền nan địch tứ thủ, mãnh hổ nan địch quần hổ”.

(Thiên Cơ Luận – Hứa Diệu Hỗn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tình yêu thật sự hay tình yêu mê muội?

“Tôi” bị tiếng sét ái tình đánh trúng! Sau khi sống chung, “người ấy” cư xử không như trước kia? Dường như “tôi” chưa hiểu gì về “người ấy”… Lúc tình yêu vừa mới chớm nở, thực ra rất khó phân biệt đây là tình yêu thật sự hay tình yêu mê muội; dễ vì rung động nhất thời mà hiến dâng trái tim cho người ta, đợi đến lúc bị phản bội, hoặc trải qua một thời gian dài sống với nhau, mới thấy rõ bộ mặt thật của “người ấy”, bản thân bị tổn thương, rốt cuộc “tôi” đối với “người ấy” là tình yêu thật sự hay tình yêu mê muội? Thực ra, mỗi một bước trên con đường mệnh vận đều do mệnh tạo định đoạt, mỗi một câu chuyện tình xảy ra cũng do mệnh tạo đích thân tham dự. Vì vậy, hiểu chính con người mình là điều kiện cần thiết để đưa ra quyết định đúng đắn.

1. Chính tinh độc tọa thủ cung phu thê

Sao trong cung phu thê, nếu chỉ là chính tinh độc tọa, không có Văn Xương, Văn Khúc và tứ hóa, như vậy cơ hội thành thân sẽ có hiện tượng “có thể gặp mà không thể tìm”, nhất là cung phu thê thấy Thiên Cơ, còn cung phúc đức vô chính diệu.

2. Cung phu thê có Thái Âm, Địa Không, Địa Kiếp tọa thủ

Nếu mệnh tạo là người hướng nội, như vậy hôn sự sẽ rất khó định, mệnh tạo phải chuẩn bị tâm lí chạy đua marathon trên con đường tình!

3. Cung phu thê có Tả Phụ và Hữu Bật giáp cung

Người phối ngẫu có khí chất ưu tú, mệnh tạo còn là phúc ấm của người phối ngẫu. Nếu trong cung là đơn tinh tọa thủ, không có cát tinh hay tứ hóa, như vậy phải lo không biết đối tượng có thể phối ngẫu với mệnh tạo ở đâu? Nhất là Tả Phụ và Hữu Bật giáp cung phu thê không có chính tinh, dù mệnh tạo từng có tình yêu, nhưng có thể bị “bật ra”, vì đối tượng không thể ở lâu dài trong cung phu thê của mệnh tạo; cho nên, cơ hội thành thân thậm chí còn muộn hơn trường hợp Hỏa Tinh và Linh Tinh giáp cung phu thê, hay trường hợp Địa Không và Địa Kiếp giáp cung phu thê; có điều, tuy muộn hơn hai trường hợp vừa kể nhưng lại may mắn hơn; vì Tả Phụ và Hữu Bật sẽ khiến mệnh tạo tránh được tình yêu mê muội, mà tình yêu chân thành của mệnh tạo cũng là điều kiện để người ta ở lại…

4. Cung phu thê có Hóa Kị

Cung mệnh, cung tài bạch, cung quan lộc, cung tật ách, cung điền trạch, hay cung phúc đức thấy Hóa Lộc; hoặc cung huynh đệ, cung tử nữ, cung thiên di, cung nô bộc, hay cung phụ mẫu thấy Hóa Lộc; còn cung phu thê thấy Hóa Kị thì hôn nhân sẽ có khuyết điểm, nhưng mức độ đau khổ và cảm giác mất mát của mệnh tạo sẽ khác nhau. Nhất là Hóa Lộc ở cung phúc đức, cung quan lộc, hay cung thiên di, còn Hóa Kị ở cung phu thê, tư tưởng tình cảm của mệnh tạo đều dàng tặng cho đối tượng, cho nên thường thường họ sẽ có tinh thần gánh vác và chịu trách nhiệm cho tình yêu của mình.

5. Cung mệnh có Thái Âm đồng cung với Địa Kiếp, Địa Không

Đối với tình cảm mệnh tạo quá bị động, dù Thái Âm Hóa Lộc, Hóa Khoa, hay Hóa Kị cũng vậy. Chỉ có Thái Âm Hóa Quyền mới thấy bình thường hơn.

6. Cung mệnh có Hóa Lộc

Tình cảm phong phú, sẽ hữu ý hay vô ý phóng điện, nhưng vì giàu cảm tính, nên cũng dễ bị điện phóng lại. Chính vì cá tính này nên khả năng bị tiếng sét ái tình đánh trúng sẽ cao hơn người bình thường, nhất là lúc còn trẻ, không cách nào dùng lí trí kiềm chế cảm tính được. Vì vậy thường rơi vào tình yêu mê muội…

7. Cung mệnh có Hóa Quyền

Chỉ cần tâm động thì lập tức hành động, biết cách nâng bản thân lên, tính rất tự cao; nhưng vì trưởng thành sớm, cho nên thường cũng sớm rơi vào tình yêu đơn phương, một mình tương tư. Thông thường sẽ theo ý muốn chủ quan bất chấp tình trạng thực tế, không đợi đối tượng trả lời lần tỏ tình đầu tiên, mà sẽ liên tục gửi đi hai rồi ba… khi e-mail hồi âm vừa đến thì họ lập tức điện thoại! Người có cách cục này, nếu cung phu thê có Hóa Kị, phần nhiều sẽ có một tình yêu nhiều bối rối, khó xử và mệt mỏi, còn rất dễ oán hận người mình từng yêu, có thể vì tính xung động mê muội của tình yêu mà gây ra chuyện đáng tiếc. Bất luận là cách cục cung mệnh Hóa Lộc còn cung phu thê Hóa Quyền, hay cung mệnh Hóa Quyền còn cung phu thê Hóa Lộc, nếu cung phúc đức có sát tinh tụ tập, hoặc thấy Hóa Kị, hay có Tả Phụ hay Hữu Bật, thì dù tình yêu đã từng tươi đẹp, sau khi kết hôn vẫn có thể trở nên bất hòa hoặc có người thứ ba xen vào!

8. Cung huynh đệ có Tử Vi

Người cung huynh đệ có Tử Vi, phần nhiều gia thế của “một nửa kia” không được tốt, nhưng thường thường cha mẹ của họ lại có thế rất mạnh, không nhưng không biết giao lưu, mà còn ngang ngược, độc đoán, đối với con cái (tức là “một nửa kia” của bạn) họ tuyệt đối bảo vệ những sai lầm của mình, đánh chó cũng phải kiêng chủ nhà, trừ phi mệnh tạo cũng có thế rất mạnh, nếu không “khí thế” của gia đình “một nửa kia” nhất định sẽ áp đảo mệnh tạo, sau cùng “lưỡng quyền nan địch tứ thủ, mãnh hổ nan địch quần hổ”.

(Thiên Cơ Luận – Hứa Diệu Hỗn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button