Tử vi

Tổ hợp sao trong tử vi dịch từ sách cổ chữ Hán

Timothy

Tổ hợp sao

Địa không + Địa kiếp: suy nghĩ không tưởng, phản trào lưu

Bạn đang xem: Tổ hợp sao trong tử vi dịch từ sách cổ chữ Hán

Thiên Hỉ + Hồng Loan: lãng mạn, hôn nhân sớm

Thiên Thương + Thiên sứ: Cá tính dễ bị trầm cảm

Thiên Thương + Thiên Nguyệt: Sự việc, cá tính phát triển chậm, từ từ

Thiên Quan + Thiên Phúc: Có địa vị cao trong xã hội, đều do số mệnh an bài

Thiên Phúc + Thiên Sứ: Phúc khí, ân điển

Cô Thần + Quả tú: Tính độc lập, cô độc

Hỏa Tinh + Tham Lang: Tiến đi trong bận rộn, có danh vọng

Hỏa Tinh + Địa không: Không thủ được tài

Linh Tinh + Tham Lang: Phú quý không thiếu y thực

Kình Dương + Địa Không: Chú ý tai nạn xe

Kình Dương + Địa Kiếp: Không thủ được tổ nghiệp

Đà La + Hỏa Tinh: Khó quyết định được sự việc,khẩu thiệt

Giải Thần + Hữu bật: Được người đề bạt, phàm sự thuận lợi

Giải thần + Hỏa tinh: Phùng hung hóa kiết

Giải thần + Tả Phù: được đề bạt, có quý nhân

Phong cáo + Hữu bật: có khả năng lãnh đạo

Bác sỹ + Văn xương: Trí giả

Bác sỹ + Văn khúc: Văn giả (người học văn)

Thiên Mã + Hỏa tinh: Trở thành chiến mã lừng danh

Thiên Mã + Thái âm: Danh lợi toàn thu

Thiên Mã + Thái Dương: Phú quý toàn thu

Thai Phụ + Phong cáo: Hay gặp may mắn, có địa vị xã hội cao, được tán thưởng

Thai Phụ + Tả Phù: Có khả năng tổ chức, có mưu lược tài năng

Đào Hoa + Địa kiếp: bế tắc khúc khủy trong cảm tình

Đào Hoa + Hỏa tinh: Trọng tình nghĩa, hôn nhân không thuận lợi

Quả Tú + Kình dương: không nhờ được lục thân, không nhập vào cách suy nghĩ của người khác

Phá Toái + Hỏa tinh: Những sự kiện nhanh, bất ngờ

Thiên Cơ + Thiên Tài: Suy nghĩ mẫn tiệp, mưu lược, kế hoạch, tài trí

Quan Phù + Long Đức: Phùng hung hóa kiết

Quan Phù + Tấu Thư: Tấu ước hòa giải

Quan Phù + Hỏa tinh: Vô vong chi tai

Thanh Long + Thiên Quan: Thăng chức, tiến tài

Thanh Long + Thien Phúc: Thăng cấp, có công việc làm

Tham Lang + Đà la: Phong lưu nhân sĩ

Tham Lang + Liêm Trinh: Thích du lịch đây đó, tha hương lập nghiệp

Cự môn + Linh Tinh: Không hợp với giao tiếp bên ngoài

Tử vi + Văn xương: Dương danh tứ hải, tài lộc phong phú

Tử vi + Thất sát: Nắm quyền, nhà chiến lược

Phá Quân + Thất sát: Phú hào, anh hùng thành thượng tướng

Phá Quân + Văn xương: Tà bạch phong thịnh, khẳng khái

Thiên Lương + Thiên Thọ: Thích nơi thanh tịnh, rất độc đáo

Thiên đồng + Văn xương: Thông minh, mọi việc đều thông

Thiên đồng + Thiên Thọ: Thích giúp người khác

Thiên đồng + Nguyệt đức: Rất lương thiện

Thiên Đồng + Thiên Nguyệt: Cá tính cô độc

Thái âm + Văn khúc: bác sỹ, công việc tự do, luật sư

Thái âm + Tham lang: Nhâm tính, tự do, sinh hoạt lãng mạn

Lộc tồn + Hỏa tinh: tài tinh, có phúc khí

Phi Liêm + Linh Tinh: nóng nảy, vội vàng, cực đoan

Phi Liêm + Hỏa Tinh: Tính cách quật cường, cố chấp

Thái Dương đi với Hồng Loan: tình thương, bác ái

Thiên Phủ đi với Thiên Phúc hay Bát Tọa: trầm tính, bệ vệ, thích làm phúc, khó nóng giận (ổn trọng)

Vũ Khúc đi với Địa Kiếp: Sát phạt

Tham Lang đi với Tam Thai, Bát Tọa: tính cách từ từ khoan thai, thích những thứ khó khăn, vượt lên trên

Cự môn đi với Thiên Trù: Sành ăn, nếu ở cung điền thì là nhà gần nơi bán đồ ăn uống

Tử vi đi với Thiên Quan, Quan Phủ: Hơi hách, vinh hiển, bá đạo

Thiên Lương đi với Lộc tồn: Hiền, giúp đỡ

Thất Sát đi với Kình Dương, Lực Sĩ: Tính dữ dằn, mạnh bạo, không ngại ngùng

Thiên đồng đi với Nguyệt đức, Địa Giải, Thiên Hỉ: tính hiền lành, hợp với những nơi thanh tịnh

Thiên cơ đi với Thiên Tài, Phong cáo: Thông minh

Liêm Trinh đi với Thiên Mã, Phượng các, Hoa Cái: đẹp, thanh tú, sang trọng

Thái dương đi với Thiên Khôi, Văn xương: Nho sinh, trạng nguyên, thông minh

Phá Quân đi với Bạch Hổ, Địa Không: Dữ dằn

Thái Âm đi với Văn Khúc: Thông minh, nhẹ nhàng

Thái Dương đi với Linh Tinh, Kiếp sát: Nóng càn

Thiên Đồng đi với Bát Tọa, Long đức: Sướng, ngồi chơi

Cự Môn đi với Thiên Diêu, Bệnh Phù: Xấu xa, ác

Liêm Trinh đi với Đào Hoa: đẹp

Thiên Tướng đi với Nguyệt đức: Cao thượng

Thất sát đi với Đà la: Mạnh mẽ, dữ dằn

Thiên đồng đi với Lộc tồn, Giải Thần, Thiên Thọ: Có người tốt giúp

Vũ Khúc đi với Quả Tú: Cô độc

Phá Quân đi với Đại Hao, Tiểu Hao: Hao tiền

Thiên Cơ đi với Hoa Cái: Thông minh 1 cách thanh tú, có tâm đạo

Tử vi đi với Thiếu dương: Kiêu căng

Thái Dương đi với Thiên Quý: Tính cách cao thượng

Vũ Khúc đi với Văn Khúc: Khôn lắm

Vũ Khúc đi với Đà la, Bạch Hổ: Tướng dữ

Phá Quân đi với Kình Dương, Thiên Hình, Lực sĩ: Tướng làm dữ

Thiên cơ đi với Hồng Loan, Thiên Tài: Thông minh, hiền lành

Thái Âm đi với Đào Hoa, Ân Quang: Có duyên nhờ tính cách hướng thượng

Thiên đồng đi với Thiên Trù: Nấu ăn ngon

Tham Lang đi với Văn xương, Tấu thư: Ma mãnh, khôn khéo, khôn lỏi

Tham lang đi với Thiên Diêu: Dâm

Thất Sát đi với Thiên Mã: Nhiều năng lượng

Thiên Tướng đi với Long Trì: Đẹp, cao sang

Thái Dương/Thiên Lương đi với Ân Quang, Nguyệt đức: Tâm tốt, từ thiện

Thiên đồng đi với Đà la: Ham hưởng thụ, chơi bời

Thiên đồng đi với Thiếu Âm: Nhát

Tham Lang đi với Phượng Các: Đẹp

Thiên Phủ đi với Quốc Ấn: Có chức vụ

Thiên Đồng đi với Xương Khúc, Tấu thư: khéo léo, Tiếp thu nhanh

Thất sát đi với Hỏa tinh, Phục binh: Tính cách hơi gian ác, bí hiểm

Thái Âm đi với Thiếu Âm, Văn Khúc: Nội tâm, khiêm tốn, thông minh

Thiên Lương đi với Ân Quang: Thích làm việc thiện

Thái Dương đi với Thiếu Dương: Hơi kiêu

Thái Dương đi với Văn Xương, Phong cáo: Thông minh

Thiên Cơ đi với Thiên Hỉ, Hỉ Thần: Tính vui vẻ, nhanh nhẹn, thoáng

(Dẫn theo trang hoc-tuvi.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tổ hợp sao trong tử vi dịch từ sách cổ chữ Hán

Timothy

Tổ hợp sao

Địa không + Địa kiếp: suy nghĩ không tưởng, phản trào lưu

Thiên Hỉ + Hồng Loan: lãng mạn, hôn nhân sớm

Thiên Thương + Thiên sứ: Cá tính dễ bị trầm cảm

Thiên Thương + Thiên Nguyệt: Sự việc, cá tính phát triển chậm, từ từ

Thiên Quan + Thiên Phúc: Có địa vị cao trong xã hội, đều do số mệnh an bài

Thiên Phúc + Thiên Sứ: Phúc khí, ân điển

Cô Thần + Quả tú: Tính độc lập, cô độc

Hỏa Tinh + Tham Lang: Tiến đi trong bận rộn, có danh vọng

Hỏa Tinh + Địa không: Không thủ được tài

Linh Tinh + Tham Lang: Phú quý không thiếu y thực

Kình Dương + Địa Không: Chú ý tai nạn xe

Kình Dương + Địa Kiếp: Không thủ được tổ nghiệp

Đà La + Hỏa Tinh: Khó quyết định được sự việc,khẩu thiệt

Giải Thần + Hữu bật: Được người đề bạt, phàm sự thuận lợi

Giải thần + Hỏa tinh: Phùng hung hóa kiết

Giải thần + Tả Phù: được đề bạt, có quý nhân

Phong cáo + Hữu bật: có khả năng lãnh đạo

Bác sỹ + Văn xương: Trí giả

Bác sỹ + Văn khúc: Văn giả (người học văn)

Thiên Mã + Hỏa tinh: Trở thành chiến mã lừng danh

Thiên Mã + Thái âm: Danh lợi toàn thu

Thiên Mã + Thái Dương: Phú quý toàn thu

Thai Phụ + Phong cáo: Hay gặp may mắn, có địa vị xã hội cao, được tán thưởng

Thai Phụ + Tả Phù: Có khả năng tổ chức, có mưu lược tài năng

Đào Hoa + Địa kiếp: bế tắc khúc khủy trong cảm tình

Đào Hoa + Hỏa tinh: Trọng tình nghĩa, hôn nhân không thuận lợi

Quả Tú + Kình dương: không nhờ được lục thân, không nhập vào cách suy nghĩ của người khác

Phá Toái + Hỏa tinh: Những sự kiện nhanh, bất ngờ

Thiên Cơ + Thiên Tài: Suy nghĩ mẫn tiệp, mưu lược, kế hoạch, tài trí

Quan Phù + Long Đức: Phùng hung hóa kiết

Quan Phù + Tấu Thư: Tấu ước hòa giải

Quan Phù + Hỏa tinh: Vô vong chi tai

Thanh Long + Thiên Quan: Thăng chức, tiến tài

Thanh Long + Thien Phúc: Thăng cấp, có công việc làm

Tham Lang + Đà la: Phong lưu nhân sĩ

Tham Lang + Liêm Trinh: Thích du lịch đây đó, tha hương lập nghiệp

Cự môn + Linh Tinh: Không hợp với giao tiếp bên ngoài

Tử vi + Văn xương: Dương danh tứ hải, tài lộc phong phú

Tử vi + Thất sát: Nắm quyền, nhà chiến lược

Phá Quân + Thất sát: Phú hào, anh hùng thành thượng tướng

Phá Quân + Văn xương: Tà bạch phong thịnh, khẳng khái

Thiên Lương + Thiên Thọ: Thích nơi thanh tịnh, rất độc đáo

Thiên đồng + Văn xương: Thông minh, mọi việc đều thông

Thiên đồng + Thiên Thọ: Thích giúp người khác

Thiên đồng + Nguyệt đức: Rất lương thiện

Thiên Đồng + Thiên Nguyệt: Cá tính cô độc

Thái âm + Văn khúc: bác sỹ, công việc tự do, luật sư

Thái âm + Tham lang: Nhâm tính, tự do, sinh hoạt lãng mạn

Lộc tồn + Hỏa tinh: tài tinh, có phúc khí

Phi Liêm + Linh Tinh: nóng nảy, vội vàng, cực đoan

Phi Liêm + Hỏa Tinh: Tính cách quật cường, cố chấp

Thái Dương đi với Hồng Loan: tình thương, bác ái

Thiên Phủ đi với Thiên Phúc hay Bát Tọa: trầm tính, bệ vệ, thích làm phúc, khó nóng giận (ổn trọng)

Vũ Khúc đi với Địa Kiếp: Sát phạt

Tham Lang đi với Tam Thai, Bát Tọa: tính cách từ từ khoan thai, thích những thứ khó khăn, vượt lên trên

Cự môn đi với Thiên Trù: Sành ăn, nếu ở cung điền thì là nhà gần nơi bán đồ ăn uống

Tử vi đi với Thiên Quan, Quan Phủ: Hơi hách, vinh hiển, bá đạo

Thiên Lương đi với Lộc tồn: Hiền, giúp đỡ

Thất Sát đi với Kình Dương, Lực Sĩ: Tính dữ dằn, mạnh bạo, không ngại ngùng

Thiên đồng đi với Nguyệt đức, Địa Giải, Thiên Hỉ: tính hiền lành, hợp với những nơi thanh tịnh

Thiên cơ đi với Thiên Tài, Phong cáo: Thông minh

Liêm Trinh đi với Thiên Mã, Phượng các, Hoa Cái: đẹp, thanh tú, sang trọng

Thái dương đi với Thiên Khôi, Văn xương: Nho sinh, trạng nguyên, thông minh

Phá Quân đi với Bạch Hổ, Địa Không: Dữ dằn

Thái Âm đi với Văn Khúc: Thông minh, nhẹ nhàng

Thái Dương đi với Linh Tinh, Kiếp sát: Nóng càn

Thiên Đồng đi với Bát Tọa, Long đức: Sướng, ngồi chơi

Cự Môn đi với Thiên Diêu, Bệnh Phù: Xấu xa, ác

Liêm Trinh đi với Đào Hoa: đẹp

Thiên Tướng đi với Nguyệt đức: Cao thượng

Thất sát đi với Đà la: Mạnh mẽ, dữ dằn

Thiên đồng đi với Lộc tồn, Giải Thần, Thiên Thọ: Có người tốt giúp

Vũ Khúc đi với Quả Tú: Cô độc

Phá Quân đi với Đại Hao, Tiểu Hao: Hao tiền

Thiên Cơ đi với Hoa Cái: Thông minh 1 cách thanh tú, có tâm đạo

Tử vi đi với Thiếu dương: Kiêu căng

Thái Dương đi với Thiên Quý: Tính cách cao thượng

Vũ Khúc đi với Văn Khúc: Khôn lắm

Vũ Khúc đi với Đà la, Bạch Hổ: Tướng dữ

Phá Quân đi với Kình Dương, Thiên Hình, Lực sĩ: Tướng làm dữ

Thiên cơ đi với Hồng Loan, Thiên Tài: Thông minh, hiền lành

Thái Âm đi với Đào Hoa, Ân Quang: Có duyên nhờ tính cách hướng thượng

Thiên đồng đi với Thiên Trù: Nấu ăn ngon

Tham Lang đi với Văn xương, Tấu thư: Ma mãnh, khôn khéo, khôn lỏi

Tham lang đi với Thiên Diêu: Dâm

Thất Sát đi với Thiên Mã: Nhiều năng lượng

Thiên Tướng đi với Long Trì: Đẹp, cao sang

Thái Dương/Thiên Lương đi với Ân Quang, Nguyệt đức: Tâm tốt, từ thiện

Thiên đồng đi với Đà la: Ham hưởng thụ, chơi bời

Thiên đồng đi với Thiếu Âm: Nhát

Tham Lang đi với Phượng Các: Đẹp

Thiên Phủ đi với Quốc Ấn: Có chức vụ

Thiên Đồng đi với Xương Khúc, Tấu thư: khéo léo, Tiếp thu nhanh

Thất sát đi với Hỏa tinh, Phục binh: Tính cách hơi gian ác, bí hiểm

Thái Âm đi với Thiếu Âm, Văn Khúc: Nội tâm, khiêm tốn, thông minh

Thiên Lương đi với Ân Quang: Thích làm việc thiện

Thái Dương đi với Thiếu Dương: Hơi kiêu

Thái Dương đi với Văn Xương, Phong cáo: Thông minh

Thiên Cơ đi với Thiên Hỉ, Hỉ Thần: Tính vui vẻ, nhanh nhẹn, thoáng

(Dẫn theo trang hoc-tuvi.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button