Tử vi

Tổng luận về sao Thiên Phủ

Tổng luận về sao Thiên Phủ

Thiên Phủ là ngôi sao thứ nhất của chòm Nam Đẩu, dẫn đầu một nhóm sao gồm 8 chính tinh. Thiên Phủ do tính dẫn đầu nên thường gọi là Đế Tinh sau Tử Vi. Tính chất của Thiên Phủ là bao trùm, khả năng lãnh đạo do sức quản lý, thu góp, cẩn trọng tạo nên. Thiên Phủ và Tử Vi đều có tính bao phủ, đặc tính ẩn. Trong thực tế những người càng giàu có hoặc địa vị cao càng ẩn kín với người xung quanh. Có thể ngăn cách bằng bức tường cao cổng ở nhà, bằng việc ít gặp người thường, bằng việc được bảo vệ bằng các lực lượng,… Số lượng người giàu công khai chỉ bằng một phần nhỏ so với người giàu kín tiếng. Có thể vì lý do an toàn, nhưng chủ yếu do tính cách của họ.

” Nam Thiên Phủ giao long vãn uyên”.

Bạn đang xem: Tổng luận về sao Thiên Phủ

Thiên Phủ có tính bảo thủ, cổ hủ khác với Tử Vi ưa khai sáng, cải tiến. Thiên Phủ thường thích sự ổn định, an phận, bình tĩnh phán xét tình huống nên có khả năng giải quyết công việc, nhìn về chiều sâu, có khả năng chuyên môn tốt. Thiên Phủ giỏi ở việc giữ. Bộ sao Phủ Tướng gồm hai Chính Tinh tác động chựt chẽ tới nhau. Thiên Phủ và Thiên Tướng phối hợp với nhau rất tài tình trong việc động viên, khích lệ người khác làm việc. Thiên Phủ do có đặc tính giữ lại thiếu mất sự cải tiến, lại chỉ là cái kho để trông coi nếu độc tọa nên nếu tốt thì giữ kho vàng của chính mình, xấu là giữ kho thuốc nổ, chất độc không biết lúc nào nổ. Thiên Phủ xấu là phải trông nom như bảo vệ, trông xe. Thường có sách luận Thiên Phủ là Tài Tinh ý chỉ cách tích lũy mọi thứ của Thiên Phủ. Bộ Phủ Tướng có tính ổn định vì không hóa khí, tức không có tình trạng biến đổi tốt hoặc theo chiều hướng tai họa.

Thiên Phủ quan trọng tại Thiên Tướng và Thái Dương tại cung nhị hợp. Với Thái Dương là sự công khai trước để Thiên Phủ giữ sau. Thiên Phủ đi với Chính Tinh thường tốt hơn so với độc tọa. Như cách Vũ Phủ, Tử Phủ, Liêm Phủ đều là các cách hay. Thiên Phủ thành kho tiền, thu hút tiền về bản thân khi ở đồng cung với sao này có Tài Tinh như Lộc Tồn, Hóa Lộc, Vũ Khúc, hay cư cung Tài Bạch.

” Thiên Phủ Lộc Tồn Xương Khúc cự vạn chi tư”.

Thiên Phủ có Lộc Tồn thành cách cục hay chủ dài lâu. Thiên Phủ rất kỵ Không Tinh, đặc biệt là Triệt, Thiên Không. Nếu có sao Thanh Long lại là phản vi cát tường. Thiên Phủ là ngôi sao yếu cần được sự trợ lực của Tả Hữu, cũng là cách tình cảm khi cũng bộ Phủ Tướng. Tả Phủ đồng cung với Thiên Phủ hình thành cách Tả Phủ tôn cư vạn thặng. Thiên Phủ do đặc tính bình hòa có thể chống lại với khó khăn tốt, dụng được sát tinh mà trở nên có lợi. Tả Phụ cần thiết hội với Thiên Phủ vì Phủ chủ kêu gọi tương trợ, trợ giúp, sử dụng tình cảm để khiến người khác giúp sức cho bản thân. Thiên Phủ tốt đẹp có thể mở rộng bao trùm khắp nơi nhưng có nền gốc vững chắc bền chặt bởi tình cảm. Cũng vì vậy, khi ngộ Triệt thì bao nhiêu ý định sau việc đối nhân xử thế lộ ra. Sao Thái Dương lúc này không phô bày thứ muốn mà phô bày tính chất lạm dụng. Nhìn chung, sao Thiên Phủ nói riêng và Phủ Tướng nói chung có khả năng làm người khác tín phục vì sự tương trợ, lời nói đi vào lòng người, Thiên Tướng chính là tình yêu thương. Mệnh có Phủ Tướng thường chủ ôn hòa, khó trở nên tàn bạo để bị ghét bỏ như nhóm Sát Phá.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tổng luận về sao Thiên Phủ

Tổng luận về sao Thiên Phủ

Thiên Phủ là ngôi sao thứ nhất của chòm Nam Đẩu, dẫn đầu một nhóm sao gồm 8 chính tinh. Thiên Phủ do tính dẫn đầu nên thường gọi là Đế Tinh sau Tử Vi. Tính chất của Thiên Phủ là bao trùm, khả năng lãnh đạo do sức quản lý, thu góp, cẩn trọng tạo nên. Thiên Phủ và Tử Vi đều có tính bao phủ, đặc tính ẩn. Trong thực tế những người càng giàu có hoặc địa vị cao càng ẩn kín với người xung quanh. Có thể ngăn cách bằng bức tường cao cổng ở nhà, bằng việc ít gặp người thường, bằng việc được bảo vệ bằng các lực lượng,… Số lượng người giàu công khai chỉ bằng một phần nhỏ so với người giàu kín tiếng. Có thể vì lý do an toàn, nhưng chủ yếu do tính cách của họ.

” Nam Thiên Phủ giao long vãn uyên”.

Thiên Phủ có tính bảo thủ, cổ hủ khác với Tử Vi ưa khai sáng, cải tiến. Thiên Phủ thường thích sự ổn định, an phận, bình tĩnh phán xét tình huống nên có khả năng giải quyết công việc, nhìn về chiều sâu, có khả năng chuyên môn tốt. Thiên Phủ giỏi ở việc giữ. Bộ sao Phủ Tướng gồm hai Chính Tinh tác động chựt chẽ tới nhau. Thiên Phủ và Thiên Tướng phối hợp với nhau rất tài tình trong việc động viên, khích lệ người khác làm việc. Thiên Phủ do có đặc tính giữ lại thiếu mất sự cải tiến, lại chỉ là cái kho để trông coi nếu độc tọa nên nếu tốt thì giữ kho vàng của chính mình, xấu là giữ kho thuốc nổ, chất độc không biết lúc nào nổ. Thiên Phủ xấu là phải trông nom như bảo vệ, trông xe. Thường có sách luận Thiên Phủ là Tài Tinh ý chỉ cách tích lũy mọi thứ của Thiên Phủ. Bộ Phủ Tướng có tính ổn định vì không hóa khí, tức không có tình trạng biến đổi tốt hoặc theo chiều hướng tai họa.

Thiên Phủ quan trọng tại Thiên Tướng và Thái Dương tại cung nhị hợp. Với Thái Dương là sự công khai trước để Thiên Phủ giữ sau. Thiên Phủ đi với Chính Tinh thường tốt hơn so với độc tọa. Như cách Vũ Phủ, Tử Phủ, Liêm Phủ đều là các cách hay. Thiên Phủ thành kho tiền, thu hút tiền về bản thân khi ở đồng cung với sao này có Tài Tinh như Lộc Tồn, Hóa Lộc, Vũ Khúc, hay cư cung Tài Bạch.

” Thiên Phủ Lộc Tồn Xương Khúc cự vạn chi tư”.

Thiên Phủ có Lộc Tồn thành cách cục hay chủ dài lâu. Thiên Phủ rất kỵ Không Tinh, đặc biệt là Triệt, Thiên Không. Nếu có sao Thanh Long lại là phản vi cát tường. Thiên Phủ là ngôi sao yếu cần được sự trợ lực của Tả Hữu, cũng là cách tình cảm khi cũng bộ Phủ Tướng. Tả Phủ đồng cung với Thiên Phủ hình thành cách Tả Phủ tôn cư vạn thặng. Thiên Phủ do đặc tính bình hòa có thể chống lại với khó khăn tốt, dụng được sát tinh mà trở nên có lợi. Tả Phụ cần thiết hội với Thiên Phủ vì Phủ chủ kêu gọi tương trợ, trợ giúp, sử dụng tình cảm để khiến người khác giúp sức cho bản thân. Thiên Phủ tốt đẹp có thể mở rộng bao trùm khắp nơi nhưng có nền gốc vững chắc bền chặt bởi tình cảm. Cũng vì vậy, khi ngộ Triệt thì bao nhiêu ý định sau việc đối nhân xử thế lộ ra. Sao Thái Dương lúc này không phô bày thứ muốn mà phô bày tính chất lạm dụng. Nhìn chung, sao Thiên Phủ nói riêng và Phủ Tướng nói chung có khả năng làm người khác tín phục vì sự tương trợ, lời nói đi vào lòng người, Thiên Tướng chính là tình yêu thương. Mệnh có Phủ Tướng thường chủ ôn hòa, khó trở nên tàn bạo để bị ghét bỏ như nhóm Sát Phá.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button