Tử vi

Tổng luận về Thiên Mã

Tổng luận về Thiên Mã

Bạn đang xem: Tổng luận về Thiên Mã

Sao Thiên Mã chỉ an tại các cung Dần Thân Tị Hợi. Sao này an theo Địa Chi. Các Thiên Can dương có Thiên Mã an tại Dần Thân và các Thiên Can âm có Thiên Mã an tại Tị Hợi. Do Thiên Can dương chỉ chứa địa chi Dần Ngọ Tuất và Thân Tí Thìn. Các Thiên Can âm các địa chi còn lại. Thiên Mã có tính chuyển động rất lớn, không bao giờ đi cùng bộ Đào Hồng Cô Quả, chỉ có thể giao hội với Tuế Hổ Phù, Tang Hư Khách và Phượng Khốc. Tính chất của Thiên Mã ở tại bốn cung khác nhau do một phần tại bản chất của cung độ và phần do sự giao hội với các sao trên. Ta thường nghe tới cách Mã Khốc Khách là cách cục tốt đẹp của Thiên Mã giao hội với Tang Hư Khách và Phượng Khốc. Cách này hay do tính táo bạo của Thiên Khốc và nghị lực Tang Môn là chủ yếu. Thiên Mã luôn cư tại cung Hợi cho các tuổi Tị Dậu Sửu. Cách cục này tạo nên Thiên Mã thường được luận cùng đường ở Hợi. Ở tuổi Tị Dậu Sửu thì Thái Tuế tức cả bộ Tuế Hổ Phù cũng cư tại các cung này, cả bộ Phượng Khốc cũng tam hợp. Khi đó Thiên Mã thuộc tam hợp của Hợi Mão Mùi có cách Tang Hư Khách, đây là một lý do được coi ở đây là ngựa cùng đường, ngựa bí do tính chất của Tang Hư Khách chủ sự chống đỡ khó khăn, buồn phiền. Thiên Mã tại đây gặp khó khăn do không có được cả hai bộ sao cần thiết như cách Mã Khốc Khách. Tuổi này có Thiên Can âm. Ở thiên can Dương thì Thiên Mã cư tại Dần cho các tuổi Thân Tí Thìn. Ở đây Thiên Mã được gọi là Chiến Mã. Hình thành bộ Phượng Khốc có Thiên Mã. Luôn được bộ Tang Hư Khách giao hội hình thành cách Mã Khốc Khách rất hay, chủ sự linh hoạt mang tính sát phạt của bộ Khốc Tang. Cách này thường đi với võ nghiệp cách, tuy nhiên rất dễ bị phá cách nếu ngộ Hung Sát Tinh. Thiên Mã cư Tị cho tuổi Hợi Mão Mùi. Khi đó được bộ Tang Hư Khách. Không có cách Phượng Khốc. Thiên Mã cư Thân cho tuổi Dần Ngọ Tuất có đủ bộ Tang Hư Khách và Phượng Khốc hình thành đủ bộ Mã Khốc Khách. Như vậy sao Thiên Mã cư Dần Thân có đủ bộ Mã Khốc Khách, vì vậy đi với Tử Phủ Dần Thân được cách Phù Du Mã. Với cung Tị Hợi thường luận là Mã Cùng Đồ và Chích Hỏa Mã. Ở cung Hợi có thêm Thiên Hình là Phù Thi Mã tức ngựa kéo xác chết. Thực ra các câu phú có phần lý thuyết hóa, trường hợp Phù Thi Mã đa phần chỉ có sự yếu cơ tay chân, máu huyết không lưu thông. Trường hợp Mã Hình đồng cư Hợi ngộ Việt Linh Kình Kỵ Quyền Khoa thêm cả cát và hung tinh nhưng chưa đến mức tật nguyền chân tay hay tử nạn. Nếu ưa cách tật nguyền tứ chi ta có cách Mã Linh Hình Kiếp. Chỉ thêm Không Kiếp vào cách cục ta có thể luận tai họa, chưa cần thêm sao Linh Tinh.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tổng luận về Thiên Mã

Tổng luận về Thiên Mã

Sao Thiên Mã chỉ an tại các cung Dần Thân Tị Hợi. Sao này an theo Địa Chi. Các Thiên Can dương có Thiên Mã an tại Dần Thân và các Thiên Can âm có Thiên Mã an tại Tị Hợi. Do Thiên Can dương chỉ chứa địa chi Dần Ngọ Tuất và Thân Tí Thìn. Các Thiên Can âm các địa chi còn lại. Thiên Mã có tính chuyển động rất lớn, không bao giờ đi cùng bộ Đào Hồng Cô Quả, chỉ có thể giao hội với Tuế Hổ Phù, Tang Hư Khách và Phượng Khốc. Tính chất của Thiên Mã ở tại bốn cung khác nhau do một phần tại bản chất của cung độ và phần do sự giao hội với các sao trên. Ta thường nghe tới cách Mã Khốc Khách là cách cục tốt đẹp của Thiên Mã giao hội với Tang Hư Khách và Phượng Khốc. Cách này hay do tính táo bạo của Thiên Khốc và nghị lực Tang Môn là chủ yếu. Thiên Mã luôn cư tại cung Hợi cho các tuổi Tị Dậu Sửu. Cách cục này tạo nên Thiên Mã thường được luận cùng đường ở Hợi. Ở tuổi Tị Dậu Sửu thì Thái Tuế tức cả bộ Tuế Hổ Phù cũng cư tại các cung này, cả bộ Phượng Khốc cũng tam hợp. Khi đó Thiên Mã thuộc tam hợp của Hợi Mão Mùi có cách Tang Hư Khách, đây là một lý do được coi ở đây là ngựa cùng đường, ngựa bí do tính chất của Tang Hư Khách chủ sự chống đỡ khó khăn, buồn phiền. Thiên Mã tại đây gặp khó khăn do không có được cả hai bộ sao cần thiết như cách Mã Khốc Khách. Tuổi này có Thiên Can âm. Ở thiên can Dương thì Thiên Mã cư tại Dần cho các tuổi Thân Tí Thìn. Ở đây Thiên Mã được gọi là Chiến Mã. Hình thành bộ Phượng Khốc có Thiên Mã. Luôn được bộ Tang Hư Khách giao hội hình thành cách Mã Khốc Khách rất hay, chủ sự linh hoạt mang tính sát phạt của bộ Khốc Tang. Cách này thường đi với võ nghiệp cách, tuy nhiên rất dễ bị phá cách nếu ngộ Hung Sát Tinh. Thiên Mã cư Tị cho tuổi Hợi Mão Mùi. Khi đó được bộ Tang Hư Khách. Không có cách Phượng Khốc. Thiên Mã cư Thân cho tuổi Dần Ngọ Tuất có đủ bộ Tang Hư Khách và Phượng Khốc hình thành đủ bộ Mã Khốc Khách. Như vậy sao Thiên Mã cư Dần Thân có đủ bộ Mã Khốc Khách, vì vậy đi với Tử Phủ Dần Thân được cách Phù Du Mã. Với cung Tị Hợi thường luận là Mã Cùng Đồ và Chích Hỏa Mã. Ở cung Hợi có thêm Thiên Hình là Phù Thi Mã tức ngựa kéo xác chết. Thực ra các câu phú có phần lý thuyết hóa, trường hợp Phù Thi Mã đa phần chỉ có sự yếu cơ tay chân, máu huyết không lưu thông. Trường hợp Mã Hình đồng cư Hợi ngộ Việt Linh Kình Kỵ Quyền Khoa thêm cả cát và hung tinh nhưng chưa đến mức tật nguyền chân tay hay tử nạn. Nếu ưa cách tật nguyền tứ chi ta có cách Mã Linh Hình Kiếp. Chỉ thêm Không Kiếp vào cách cục ta có thể luận tai họa, chưa cần thêm sao Linh Tinh.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button