Tử vi

Tổng quan về tính tình của các tinh diệu trong Tử Vi

“Tính” của sao là nói về đặc trưng riêng sẵn có của nó, “tính” của sao khi va chạm với hoàn cảnh bên ngoài sẽ nảy sinh ra “tình”.

Nói cách khác, “tình” của sao là nói về sự “ưa ghét” của nó đối với cung vị mà nó bay đến, hay đối với các sao khác mà nó gặp. Về “tính tình của các sao” có hai điểm cần chú ý:

Thứ nhất, hai tiết “Tính chất cơ bản của các sao” và “Tóm tắt về âm dương ngũ hành hỉ kị” là căn cứ hai tài liệu khác nhau, cho nên trong đó có vài chỗ khác nhau, nhưng không nhiều. Bạn đọc đừng ngại, cứ để đó, chờ khi ứng nghiệm rồi hãy quyết định chọn ý nào.

Bạn đang xem: Tổng quan về tính tình của các tinh diệu trong Tử Vi

Thứ hai hai tiết này có một điểm then chốt cần phải hiếu rõ. Tức là, giả thiết nói về chính diệu của cung mệnh, sau đó khi hành vận gặp phải sao gì, sẽ xuất hiện tình hình thế nào. Như người có Tử Vi đóng ở cung mệnh, trong cung mệnh vốn có các sao sát, không, lúc vận hành đi đến cung vị Thái Âm tọa mệnh, như vậy không thể đoán là tư tưởng siêu thoát, mà phải đoán là hay giở trò thủ đoạn. Thái Âm đóng ở cung mệnh của đại hạn, thương là đại hạn thứ hai (tức đại hạn từ mười mấy tuổi đến hai mươi mấy tuổi), là lúc tư tưởng về cuộc đời bắt đầu thành hình, vì vậy cần phải xem đây là điểm then chốt trong lúc luận đoán.

Tiết “tính chất cơ bản của các sao” vẫn tuân thủ theo thói quen của cổ nhân, đó là lúc hành văn có chỗ mập mờ, không rõ ràng để giữ bí mật, xin bạn đọc lãnh hội một cách tinh tế điểm này. Chỉ cần lưu ý các nguyên tắc vừa thuật ở trên, bạn đọc sẽ biết được chân tướng. Tóm lại, đây là phần cơ bản về tính tình của các sao, đi sâu hơn, chúng ta sẽ tìm hiểu ở phần 2 của bộ sách này.

(Dẫn theo trang bocdich.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tổng quan về tính tình của các tinh diệu trong Tử Vi

“Tính” của sao là nói về đặc trưng riêng sẵn có của nó, “tính” của sao khi va chạm với hoàn cảnh bên ngoài sẽ nảy sinh ra “tình”.

Nói cách khác, “tình” của sao là nói về sự “ưa ghét” của nó đối với cung vị mà nó bay đến, hay đối với các sao khác mà nó gặp. Về “tính tình của các sao” có hai điểm cần chú ý:

Thứ nhất, hai tiết “Tính chất cơ bản của các sao” và “Tóm tắt về âm dương ngũ hành hỉ kị” là căn cứ hai tài liệu khác nhau, cho nên trong đó có vài chỗ khác nhau, nhưng không nhiều. Bạn đọc đừng ngại, cứ để đó, chờ khi ứng nghiệm rồi hãy quyết định chọn ý nào.

Thứ hai hai tiết này có một điểm then chốt cần phải hiếu rõ. Tức là, giả thiết nói về chính diệu của cung mệnh, sau đó khi hành vận gặp phải sao gì, sẽ xuất hiện tình hình thế nào. Như người có Tử Vi đóng ở cung mệnh, trong cung mệnh vốn có các sao sát, không, lúc vận hành đi đến cung vị Thái Âm tọa mệnh, như vậy không thể đoán là tư tưởng siêu thoát, mà phải đoán là hay giở trò thủ đoạn. Thái Âm đóng ở cung mệnh của đại hạn, thương là đại hạn thứ hai (tức đại hạn từ mười mấy tuổi đến hai mươi mấy tuổi), là lúc tư tưởng về cuộc đời bắt đầu thành hình, vì vậy cần phải xem đây là điểm then chốt trong lúc luận đoán.

Tiết “tính chất cơ bản của các sao” vẫn tuân thủ theo thói quen của cổ nhân, đó là lúc hành văn có chỗ mập mờ, không rõ ràng để giữ bí mật, xin bạn đọc lãnh hội một cách tinh tế điểm này. Chỉ cần lưu ý các nguyên tắc vừa thuật ở trên, bạn đọc sẽ biết được chân tướng. Tóm lại, đây là phần cơ bản về tính tình của các sao, đi sâu hơn, chúng ta sẽ tìm hiểu ở phần 2 của bộ sách này.

(Dẫn theo trang bocdich.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button