Tử vi

Trọng bổ đẩu số cấu suất

Các sao trong Tử vi đẩu số, bất luận tọa ở cung nào mà nhiều cát tinh, cho dù có gặp hung tinh thì cũng vẫn tốt; còn nếu nhiều hung tinh, cho dù có gặp cát tinh thì cũng vẫn xấu. Xem các sao thì cũng cần phải xem nó tọa ở chỗ nào? Nó ở mức độ sáng hay không sáng, nếu nó ở chỗ sáng nhất thì gọi là miếu vượng, nếu nó ở chỗ không sáng thì gọi là lạc hãm. Cũng cần phải xem những sao này trong mối quan hệ sinh khắc chế hóa của chúng, như vậy có thể chỉ ra được vận mệnh là tốt hay xấu.

Luận về phúc họa cùng thông của con người lấy các sao cung Thân, cung Mệnh để phán đoán. Sao Tử vi tọa ở cung Mệnh mà lại có Tả phù, Hữu bật đồng cung thì tất định sẽ phú quý. Có Vũ khúc, Thiên tướng giáp Mệnh, Thái dương, Thái âm giáp Tài thì nhất định sẽ phát tài. Thiên lương, Thiên đồng đồng cung thì ắt sẽ gặp hung hóa cát. Thái dương, Thái âm đồng cung thì không bằng Tam phương Tứ chính củng chiếu. Tham lang ở Tý địa, đó gọi là “Phiếm thủy đào hoa”; Thiên hình, Tham lang đồng cung thì sẽ vì lưu lạc phong trần mà bị hình thương, Tử vi tọa Mệnh thì gọi là “Kim dư bổng tiết”.

Cung Quan lộc có Văn xương, Văn khúc thì gọi là “Ngọc tụ thiêm hương” (được làm quan cao mà an nhàn). Cung Phu thê có Thái âm, Văn khúc đồng cung thì ắt thi cử đỗ đạt cao, được vào viện hàn lâm. Cung Quan lộc có sao Thái âm, Văn xương thì sẽ là mệnh trạng nguyên, hơn nữa tương lai sẽ được làm tướng. Cung Điền trạch hoặc cung Tài bạch có Lộc tồn thì ắt sẽ phát đại tài. Cung Thiên di mà có Vũ khúc hoặc Thiên lương thì ắt sẽ trở thành thương nhân lớn. Phá quân ở chỗ hãm địa thì làm kẻ ăn xin ở ven đường. Tham lang ở vượng cung thì làm kẻ trộm vặt. Thất sát ở chỗ tuyệt địa thì cũng giống như Nhan Hồi chỉ sống được 32 tuổi. Thái dương ở chỗ vượng địa thì thọ như Bành Tổ. Cự môn tại cung Thân, cung Mệnh hoặc cung Tật ách thì thân thể gầy mòn yếu đuối. Hung tinh tọa cung Phụ mẫu hoặc cung Thiên di thì mặt có phá tướng. Liêm trinh, Đại hao tại cung Quan lộc thì phạm pháp ngồi tù. Quan phù và Dương nhẫn tọa ở cung Thiên di thì bị đày ra ngoài đảo huấn luyện. Thất sát mà ở chỗ hãm địa đó là điềm báo lưu niên có hung vong. Đại hao, Hỏa tinh, Linh tinh không thể gặp sao Phá quân. Hỏa tinh, Linh tinh không thể gặp sao Thái tuế. Tấu thư, Bác sĩ ở cung Quan lộc thì đó là hiện tượng tốt lành. Hành hạn mà gặp sao Lực sĩ, Tướng quân và Thanh long thì có thể có uy quyền hiển hách. Tiểu vận không tốt thì cũng giống như bong bóng nổi trên mặt nước, cuộc đời khó được dài lâu; lão vận suy thì giống như ngọn đèn trước gió, trong nháy mắt rồi sẽ vụt tắt; hành hạn gặp sát tinh thì khó tránh xảy ra việc kinh hãi.

Bạn đang xem: Trọng bổ đẩu số cấu suất

Lưu niên tiểu hạn rất quan trọng, trong cuộc đời kỵ nhất là hành hạn lên rồi lại xuống, cuộc đời mệnh vận không tốt thì các sao mà hành hạn gặp phải cũng rất phức tạp. Nghiên cứu Tử vi đẩu số đến đây thì đã có thể nhìn ra những điều vi diệu thần kỳ của nó.

(Lập và giải tử vi đẩu số – Phương pháp đoán mệnh – Phan Tử Ngư)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Trọng bổ đẩu số cấu suất

Các sao trong Tử vi đẩu số, bất luận tọa ở cung nào mà nhiều cát tinh, cho dù có gặp hung tinh thì cũng vẫn tốt; còn nếu nhiều hung tinh, cho dù có gặp cát tinh thì cũng vẫn xấu. Xem các sao thì cũng cần phải xem nó tọa ở chỗ nào? Nó ở mức độ sáng hay không sáng, nếu nó ở chỗ sáng nhất thì gọi là miếu vượng, nếu nó ở chỗ không sáng thì gọi là lạc hãm. Cũng cần phải xem những sao này trong mối quan hệ sinh khắc chế hóa của chúng, như vậy có thể chỉ ra được vận mệnh là tốt hay xấu.

Luận về phúc họa cùng thông của con người lấy các sao cung Thân, cung Mệnh để phán đoán. Sao Tử vi tọa ở cung Mệnh mà lại có Tả phù, Hữu bật đồng cung thì tất định sẽ phú quý. Có Vũ khúc, Thiên tướng giáp Mệnh, Thái dương, Thái âm giáp Tài thì nhất định sẽ phát tài. Thiên lương, Thiên đồng đồng cung thì ắt sẽ gặp hung hóa cát. Thái dương, Thái âm đồng cung thì không bằng Tam phương Tứ chính củng chiếu. Tham lang ở Tý địa, đó gọi là “Phiếm thủy đào hoa”; Thiên hình, Tham lang đồng cung thì sẽ vì lưu lạc phong trần mà bị hình thương, Tử vi tọa Mệnh thì gọi là “Kim dư bổng tiết”.

Cung Quan lộc có Văn xương, Văn khúc thì gọi là “Ngọc tụ thiêm hương” (được làm quan cao mà an nhàn). Cung Phu thê có Thái âm, Văn khúc đồng cung thì ắt thi cử đỗ đạt cao, được vào viện hàn lâm. Cung Quan lộc có sao Thái âm, Văn xương thì sẽ là mệnh trạng nguyên, hơn nữa tương lai sẽ được làm tướng. Cung Điền trạch hoặc cung Tài bạch có Lộc tồn thì ắt sẽ phát đại tài. Cung Thiên di mà có Vũ khúc hoặc Thiên lương thì ắt sẽ trở thành thương nhân lớn. Phá quân ở chỗ hãm địa thì làm kẻ ăn xin ở ven đường. Tham lang ở vượng cung thì làm kẻ trộm vặt. Thất sát ở chỗ tuyệt địa thì cũng giống như Nhan Hồi chỉ sống được 32 tuổi. Thái dương ở chỗ vượng địa thì thọ như Bành Tổ. Cự môn tại cung Thân, cung Mệnh hoặc cung Tật ách thì thân thể gầy mòn yếu đuối. Hung tinh tọa cung Phụ mẫu hoặc cung Thiên di thì mặt có phá tướng. Liêm trinh, Đại hao tại cung Quan lộc thì phạm pháp ngồi tù. Quan phù và Dương nhẫn tọa ở cung Thiên di thì bị đày ra ngoài đảo huấn luyện. Thất sát mà ở chỗ hãm địa đó là điềm báo lưu niên có hung vong. Đại hao, Hỏa tinh, Linh tinh không thể gặp sao Phá quân. Hỏa tinh, Linh tinh không thể gặp sao Thái tuế. Tấu thư, Bác sĩ ở cung Quan lộc thì đó là hiện tượng tốt lành. Hành hạn mà gặp sao Lực sĩ, Tướng quân và Thanh long thì có thể có uy quyền hiển hách. Tiểu vận không tốt thì cũng giống như bong bóng nổi trên mặt nước, cuộc đời khó được dài lâu; lão vận suy thì giống như ngọn đèn trước gió, trong nháy mắt rồi sẽ vụt tắt; hành hạn gặp sát tinh thì khó tránh xảy ra việc kinh hãi.

Lưu niên tiểu hạn rất quan trọng, trong cuộc đời kỵ nhất là hành hạn lên rồi lại xuống, cuộc đời mệnh vận không tốt thì các sao mà hành hạn gặp phải cũng rất phức tạp. Nghiên cứu Tử vi đẩu số đến đây thì đã có thể nhìn ra những điều vi diệu thần kỳ của nó.

(Lập và giải tử vi đẩu số – Phương pháp đoán mệnh – Phan Tử Ngư)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button