Tử vi

Trong dược vật độc tai hoạ

Mệnh bàn của cung tật ách có lộc tồn, cả đời phòng ẩm thực, tiền tài thị phi. Thiên tướng cũng đại biểu ma tuý, gas, hóa chất dược phẩm. Đại tiểu hạn lưu niên mệnh thiên tật cung gặp lộc tồn, thiên tướng (biểu hiện dược vật), phỉ liêm (biểu hiện vi khuẩn, độc vật) hội tụ tổn thương tinh, dễ có trúng độc họa hại. Lại thêm tử vong tinh tất có tử vong nguy hiểm.

(Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành – Đại Đức Sơn Nhân

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Bạn đang xem: Trong dược vật độc tai hoạ

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Trong dược vật độc tai hoạ

Mệnh bàn của cung tật ách có lộc tồn, cả đời phòng ẩm thực, tiền tài thị phi. Thiên tướng cũng đại biểu ma tuý, gas, hóa chất dược phẩm. Đại tiểu hạn lưu niên mệnh thiên tật cung gặp lộc tồn, thiên tướng (biểu hiện dược vật), phỉ liêm (biểu hiện vi khuẩn, độc vật) hội tụ tổn thương tinh, dễ có trúng độc họa hại. Lại thêm tử vong tinh tất có tử vong nguy hiểm.

(Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành – Đại Đức Sơn Nhân

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button