Tử vi

Trong lá số tử vi có cho biết đương số có mấy người con không ? bao nhiêu trai? bao nhiêu gái?

Coi về hào con thì chủ yếu chúng tôi căn cứ vào tiêu chí thông tin tại cung Tử tức của người mẹ.

Theo kinh nghiệm kiểm chứng qua hàng trăm lá số đã luận giải thì các tiêu chí về hào con cái ứng nghiệm cao ở lá số của người mẹ hơn là của cha, có thể do sự liên hệ trực tiếp với người mẹ 9 tháng cưu mang rứt ruột đẻ ra, khác với người cha không bị vướng bận gì, thậm chí có trường hợp có con mà không biết!.

Hiện tại TuviGLOBAL có dịch vụ Chu dịch dự đoán sanh con trai, con gái, sanh bao nhiêu trai, sanh bao nhiêu gái,….Tuy nhiên, tất cả các câu hỏi này xin quý khách vào trang liên lạc để gửi câu hỏi và nhận báo mức phí thanh toán trước khi chuyên gia gửi bài trả lời.

Bạn đang xem: Trong lá số tử vi có cho biết đương số có mấy người con không ? bao nhiêu trai? bao nhiêu gái?

 Xin vui lòng nhấn vào đây để biết thêm chi tiết.

(Dẫn theo trang tuviglobal.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Trong lá số tử vi có cho biết đương số có mấy người con không ? bao nhiêu trai? bao nhiêu gái?

Coi về hào con thì chủ yếu chúng tôi căn cứ vào tiêu chí thông tin tại cung Tử tức của người mẹ.

Theo kinh nghiệm kiểm chứng qua hàng trăm lá số đã luận giải thì các tiêu chí về hào con cái ứng nghiệm cao ở lá số của người mẹ hơn là của cha, có thể do sự liên hệ trực tiếp với người mẹ 9 tháng cưu mang rứt ruột đẻ ra, khác với người cha không bị vướng bận gì, thậm chí có trường hợp có con mà không biết!.

Hiện tại TuviGLOBAL có dịch vụ Chu dịch dự đoán sanh con trai, con gái, sanh bao nhiêu trai, sanh bao nhiêu gái,….Tuy nhiên, tất cả các câu hỏi này xin quý khách vào trang liên lạc để gửi câu hỏi và nhận báo mức phí thanh toán trước khi chuyên gia gửi bài trả lời.

 Xin vui lòng nhấn vào đây để biết thêm chi tiết.

(Dẫn theo trang tuviglobal.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button