Tử vi

Trong tử vi đẩu số ngoại hạng phụ tinh đấy tượng ý

Trong tử vi đẩu số tổng cộng có 108 ngôi sao diệu, ngoại trừ mười bốn chính diệu ở ngoài, ngoại hạng phụ tinh ánh sao tình cũng trọng yếu phi thường, ngoại hạng phụ tinh đấy thuộc loại bất đồng, có thể tạo thành cung vị đấy tính chất hoàn toàn tương phản, bởi vậy hiểu biết này đó ngoại hạng phụ tinh đấy tượng ý liền hiển được trọng yếu phi thường:

Sao thiên khôi

Địa vật tượng ý: bia lâu, đình đài, núi

Sao thiên việt

Nhân vật tượng ý: nữ tính quý nhân, trưởng bối

Sao tả phụ

Nhân vật tượng ý: ngang hàng đấy quý nhân, trợ thủ, đại văn phòng hoặc làm thay nhân, tứ chi rất nhạy bén nhân

Địa vật tượng ý: tay lái, vùng núi, ở trên gò đất đấy vật kiến trúc, thương vụ cơ cấu

Sao hữu bật

Nhân vật tượng ý: ngang hàng đấy quý nhân, trợ thủ, đại công, trò chơi đại luyện, ý nghĩ người thông minh

Địa vật tượng ý: hố nước, mương máng, con suối, nhỏ mà tinh xảo kiến trúc

Sao văn xương

Nhân vật tượng ý: văn nhân, hóa kị tắc đại biểu huyết quang

Địa vật tượng ý: công văn, giấy chứng nhận, tiệm văn phòng phẩm, Khổng Tử miếu, văn học quán, tòa soạn báo, trường học

Sao Văn Khúc

Nhân vật tượng ý: biện luận thủ, trổ tài miệng lưỡi nhanh nhân, hóa kị đại biểu hao tổn

Địa vật tượng ý: tiệm bán đồ cổ, trường học, tòa soạn báo, pháp viện, cái ao, đồn công an

Sao lộc tồn

Sao lộc tồn nhất định có cô độc tượng ý, cũng đại biểu ăn lộc

Nhân vật tượng ý: thọ người

Địa vật tượng ý: càu, giếng cổ, nông mục tràng, hạt thóc

Sao thiên mã

Sao thiên mã chủ dịch mã, hiện đại tức đại biểu phát đạt giao thông.

Nhân vật tượng ý: giao thông hậu cần ngành sản xuất hành nghề giả

Địa vật tượng ý: qua lại không dứt đường cái, xúc động, bệnh di tinh

Sao kình dương

Nhân vật tượng ý: gấp gáp nhân, bị thương nhân

Địa vật tượng ý: đoạn kiều, chỗ ngã ba, ống kim

Sao đà la

Nhân vật tượng ý: 《 phong thần diễn nghĩa 》 ở bên trong chính là nhân vật hoàng thiên hóa. ( nhân vật này nhân có chứa sát khí mà năm mới rời xa cha mẹ, ba mươi năm sau xuất hiện lần nữa, cứu phụ thân )

Địa vật tượng ý: cối xay, bức tường đổ, căn phòng tồi tàn, nghiền nát điếm

Đốm lửa

Nhân vật tượng ý: tính tình cương bạo cháy rực người

Địa vật tượng ý: miếu thờ, tiêm tháp, hỏa lò, cái bật lửa

Linh tinh

Nhân vật tượng ý: áp lực chính mình tính tình rồi sau đó bỗng nhiên bùng nổ nhân, người quật cường

Địa vật tượng ý: ray, cửa sổ, có chuông gió miếu thờ loại kiến trúc

 

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Trong tử vi đẩu số ngoại hạng phụ tinh đấy tượng ý

Trong tử vi đẩu số tổng cộng có 108 ngôi sao diệu, ngoại trừ mười bốn chính diệu ở ngoài, ngoại hạng phụ tinh ánh sao tình cũng trọng yếu phi thường, ngoại hạng phụ tinh đấy thuộc loại bất đồng, có thể tạo thành cung vị đấy tính chất hoàn toàn tương phản, bởi vậy hiểu biết này đó ngoại hạng phụ tinh đấy tượng ý liền hiển được trọng yếu phi thường:

Sao thiên khôi

Nhân vật tượng ý: nam tính quý nhân, trưởng bối

Địa vật tượng ý: bia lâu, đình đài, núi

Sao thiên việt

Nhân vật tượng ý: nữ tính quý nhân, trưởng bối

Sao tả phụ

Nhân vật tượng ý: ngang hàng đấy quý nhân, trợ thủ, đại văn phòng hoặc làm thay nhân, tứ chi rất nhạy bén nhân

Địa vật tượng ý: tay lái, vùng núi, ở trên gò đất đấy vật kiến trúc, thương vụ cơ cấu

Sao hữu bật

Nhân vật tượng ý: ngang hàng đấy quý nhân, trợ thủ, đại công, trò chơi đại luyện, ý nghĩ người thông minh

Địa vật tượng ý: hố nước, mương máng, con suối, nhỏ mà tinh xảo kiến trúc

Sao văn xương

Nhân vật tượng ý: văn nhân, hóa kị tắc đại biểu huyết quang

Địa vật tượng ý: công văn, giấy chứng nhận, tiệm văn phòng phẩm, Khổng Tử miếu, văn học quán, tòa soạn báo, trường học

Sao Văn Khúc

Nhân vật tượng ý: biện luận thủ, trổ tài miệng lưỡi nhanh nhân, hóa kị đại biểu hao tổn

Địa vật tượng ý: tiệm bán đồ cổ, trường học, tòa soạn báo, pháp viện, cái ao, đồn công an

Sao lộc tồn

Sao lộc tồn nhất định có cô độc tượng ý, cũng đại biểu ăn lộc

Nhân vật tượng ý: thọ người

Địa vật tượng ý: càu, giếng cổ, nông mục tràng, hạt thóc

Sao thiên mã

Sao thiên mã chủ dịch mã, hiện đại tức đại biểu phát đạt giao thông.

Nhân vật tượng ý: giao thông hậu cần ngành sản xuất hành nghề giả

Địa vật tượng ý: qua lại không dứt đường cái, xúc động, bệnh di tinh

Sao kình dương

Nhân vật tượng ý: gấp gáp nhân, bị thương nhân

Địa vật tượng ý: đoạn kiều, chỗ ngã ba, ống kim

Sao đà la

Nhân vật tượng ý: 《 phong thần diễn nghĩa 》 ở bên trong chính là nhân vật hoàng thiên hóa. ( nhân vật này nhân có chứa sát khí mà năm mới rời xa cha mẹ, ba mươi năm sau xuất hiện lần nữa, cứu phụ thân )

Địa vật tượng ý: cối xay, bức tường đổ, căn phòng tồi tàn, nghiền nát điếm

Đốm lửa

Nhân vật tượng ý: tính tình cương bạo cháy rực người

Địa vật tượng ý: miếu thờ, tiêm tháp, hỏa lò, cái bật lửa

Linh tinh

Nhân vật tượng ý: áp lực chính mình tính tình rồi sau đó bỗng nhiên bùng nổ nhân, người quật cường

Địa vật tượng ý: ray, cửa sổ, có chuông gió miếu thờ loại kiến trúc

 

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button