Tử vi

Trung Châu phái tử vi đấu sổ sáu mươi tinh hệ: 23 tham lang độc tọa thìn tuất

   23 tham lang độc tọa thìn tuất

Tham lang thìn tuất, đối cung vũ khúc. Vũ khúc vi tiền tài tinh chủ ngôi sao, do đó hoan hỷ nhất tham lang đốm lửa hoặc tham lang linh tinh đồng độ, vi [ hỏa tham cách ] cập [ linh tham cách ] đấy tốt nhất cung viên, có thể thành cự phú hoặc tay cầm kinh tế quyền cao.

Bạn đang xem: Trung Châu phái tử vi đấu sổ sáu mươi tinh hệ: 23 tham lang độc tọa thìn tuất

Nhưng bởi vì chịu vũ khúc đấy ảnh hưởng, chủ trễ phát. Từ cung mệnh khởi hành tới đệ tứ đại nạn thủy có thành tựu. Do đó phải kiên nhẫn, chống đỡ nửa đời suy sụp.

Nếu tham lang hóa kị tắc hóa hoa đào vi tài nghệ, nhưng vẫn có các loại ham mê. Nếu gặp hóa lộc cùng dương, đà đều nghe theo, nguyên nhân chính tài dựng lên phân tranh, niên hạn cung mệnh tham lang tọa thìn tuất, gặp lưu hóa lộc cập lưu Kình lưu Đà người cũng thế.

Nếu không thành [ hỏa tham ][ linh tham ] cách, có cát diệu cũng chủ trước bần về sau phú, vô cát diệu bình thường, chủ tài nghệ kiếp sống. Gặp sát kị hình chư diệu, tắc còn nhỏ nhiều tai nạn bệnh tật, hoặc nhu mang tật duyên niên.

Bản cung tinh hệ không nên nữ mệnh, nên xứng lớn tuổi phu quân, thủy khả người già, riêng chỉ nội tâm thống khổ, vẫn có đãi thời gian cọ rửa.

Tham lang độc tọa thìn tuất hai viên, đối cung vi vũ khúc độc tọa, sẽ thất sát độc tọa cập phá quân độc tọa.

Ngôi sao này diệu tổ hợp, chính diệu đơn thuần, thuần túy mang vật chất sắc thái, suy đoán bản chất, cần chú ý đó vì kiên nhẫn, ức vi nóng tiến.

Thìn tuất hai cung đấy tham lang hạ xuống lưới, hoan hỷ nhất hỏa linh đồng độ thành cách, tắc cả đời tất có đột phát kỳ ngộ. Riêng chỉ vu kỳ ngộ chưa từ lúc đến đây, nóng tiến tắc tất nhiều khuynh bại, đến nỗi ảnh hưởng đột phát trụ cột, đột phát về sau cũng góc bị bạo bại.

Tham lang tọa thìn tuất, mặc dù phát tích cũng tất trễ. Do đó tham lang hóa lộc, trái lại bị kẻ khác ở tại vị phát tích lúc chịu dục vọng thôi động, đến nỗi nóng tiến, tham lang hóa quyền, tắc góc làm đến nơi đến chốn.

Hoan hỷ nhất phá quân hóa quyền, lộc đến sẽ, có thể gia tăng kiên nhẫn tới tính. Vũ khúc hóa quyền, mặc dù bất lợi sớm vận, nhưng cũng có thể tăng tham lang kiên nhẫn tới tính.

Tham lang hóa kị, bị nhân thất ý mà bạng châu nóng tiến, nguyên nhân gây ra cùng tham lang hóa lộc người bất đồng.

Vũ khúc hóa kị, bất lợi sớm ở bên trong vận, cần đi tới đệ tứ cung hạn thủy chủ biến quá. Có sát tắc lệnh tham lang nóng tiến, vô sát gặp cát tức là kiên nhẫn.

Nếu không gặp lộc, quyền, khoa, kị sao hóa, tắc gặp sát trọng giả, đặc biệt gặp linh tinh kình dương cùng sẽ, vi nóng tiến, gặp đốm lửa đà la cùng sẽ, cũng chủ nóng tiến. Gặp hỏa dương, hoặc linh đà góc tốt, mà linh đà cùng sẽ tắc chủ ngoại biểu hiện thong dong, nội tâm nôn nóng.

Tham lang lại trải qua tham lang vận trình, tắc vui mừng hóa lộc, quyền, khoa hội hợp tam phương tứ chính, cũng vui mừng tham lang thân mình hóa lộc, quyền.

Đại vận cập năm xưa cung mệnh là tinh diệu tổ hợp tính chất, chỉ đại biểu trải qua hoàn cảnh, không có nghĩa là kỳ nhân bản chất, bởi vậy vui mừng đi tham lang hóa lộc đấy vận trình, không chủ người nóng tiến .

Nóng vào tham lang không nên đi phá quân vận hạn, cho dù phá quân hóa lộc cũng cần phòng nhân nóng tiến hỏng việc. Có thiên khôi thiên việt cùng sẽ tắc cát, cơ hội không tìm từ tới, cho dù nóng tiến cũng không trở ngại.

Riêng chỉ kiên nhẫn tham lang nên đi phá quân hóa quyền đấy vận hạn, chủ cần gánh nặng nhiệm vụ ngoài tầm, hoặc vu nghề cũ ở ngoài kiêm doanh tân nghiệp, cũng nhân sự phát đạt. Nóng tiến người tắc trái lại bị lỡ dịp, đồng thời gặp sát, nóng tiến người nhiều khó khăn lấy nhẫn nại sơ kỳ vất vả chướng ngại.

Thất sát vận trình thích hợp hơn nóng vào tham lang trải qua đi. Nhưng nếu sát hình diệu trọng giả, tắc phòng nhân lộng quyền mà sống mầm tai vạ.

Vu phá quân hóa lộc đến sẽ là lúc, tham lang tất đồng thời hóa kị đến sẽ. Lúc này thất sát thủ năm xưa cung mệnh, không thích nhất có năm xưa đấy vũ khúc hóa kị đến hướng đại vận hoặc nguyên cục tham lang hóa kị, hoặc năm xưa đấy liêm trinh hóa kị đến hướng đại vận hoặc nguyên cục phá quân hóa quyền, lộc. Người trước chủ nổi bật suy sụp, hốt đến cạnh tranh, đến nỗi rủi ro thất ý, người sau nguyên nhân chính nhất thời tốt gặp, gây ra thô bạo hốt đến, cứ thế quan hệ nhân mạch thay đổi, cảm tình quyết liệt, đồng thời thu vào gia tăng, chi cũng lớn. Càng thấy hoa đào chư diệu cập hình sát, vi nhân thuận cảnh mà đưa đến đào hoa kiếp.

Trở lên vi tham lang thủ mệnh người, trải qua đi giết, phá, sắc vận hạn đấy đại khái tình hình.

Nóng vào tham lang không nên đi cánh cửa cực lớn vận hạn, cho dù cánh cửa cực lớn hóa thành quyền lộc, cũng bị hoành sinh sự đoan, càng kị rơi vào tình yêu cay đắng, đến nỗi ảnh hưởng tiến thủ. Cánh cửa cực lớn hóa kị càng chủ từ tuyển cảm tình phiền não, mà không thể tự thoát ra được.

Kiên nhẫn tham lang vui mừng đi cánh cửa cực lớn vận, chủ trải qua một đoạn khó khăn lúc sau tức có thể biến quá. Riêng chỉ nếu vu thái dương Thái Âm đồng thời hóa kị đến sẽ năm xưa, cũng tất có trọng đại suy sụp, thị phi thô bạo đột nhiên tới, gây ra rủi ro.

[ liêm trinh thiên tướng ] vận hạn, kiên nhẫn tham lang tốt nhất nên cùng người hợp tác gây dựng sự nghiệp, nóng tiến người tắc không nên, mặc dù gặp liêm trinh hóa lộc vu năm xưa cung mệnh, cũng thuộc loại nhất thời phong cảnh, đắc ý vênh váo tức sinh thất bại. Nếu liêm trinh hóa kị, thì không luận loại nào tính chất tham lang, cùng nên coi như là cuộc sống khảo nghiệm. Nhưng quá giai đoạn này, tức có thể bị người thưởng thức, bởi vậy khả bạng châu hưởng thụ thông. Cho nên nóng tiến người càng cần thà rằng chịu đựng.

Thiên lương độc tọa đấy vận hạn, tối ngại thái dương hóa kị đến sẽ, tham lang trải qua đi tới cung này viên, chủ chịu áp lực hoặc tâm lý uy hiếp, Thái Âm hóa kị đến sẽ, tắc nguyên nhân chính kế hoạch sai lầm mà rủi ro.

Thiên đồng độc tọa đấy cung viên, nếu như có ngôi sao may mắn tường diệu, thường thường vi thu hoạch vận trình, kiên nhẫn tham lang tốt nhất nên. Nếu nóng tiến người, tắc cần thị trước một hai năm là tinh diệu tổ hợp có hay không rách nát mà định ra. Sẽ Thái Âm hóa kị hoặc thiên cơ hóa kị người tắc không nên đầu cơ.

Nói như vậy, tham lang vui mừng trải qua đi vũ khúc độc tọa đấy cung viên, năm xưa gặp đây, cho dù không thấy cát hóa cát diệu, cũng chủ có tư cách. Gần ngại vũ khúc hóa kị, cho dù kiên nhẫn người gặp là, cũng không nên quá mức có tư cách, nếu nóng tiến người, càng lấy bảo hộ vi tốt.

Vũ khúc cùng sát kị chư diệu cùng sẽ, tham lang trải qua đi, chủ ý ngoại hoặc huyết quang.

Vũ khúc hóa lộc đấy năm xưa, tham lang khả coi như là tài vận, vũ khúc hóa lộc đấy đại nạn, nhân tham lang có lúc tuổi già không mừng gặp lộc đặc tính, do đó cần phòng khỏe mạnh có vấn đề.

Thái dương độc tọa vào triều thủ năm xưa cung mệnh, tham lang vui mừng đi, riêng chỉ hóa kị tắc không nên, nóng tiến người nhiều quyết liệt, thị phi, mà kiên nhẫn người tắc nên tại lúc này thành lập danh dự.

Thái dương độc tọa lạc hãm thủ năm xưa cung mệnh, tham lang trải qua đi, tăng mạnh thị phi Vưu Oán đấy tính chất. Nhưng nóng tiến người nếu có thể tại lúc này lui khỏi vị trí phía sau màn, tắc trái lại làm cho về sau mấy năm đột phát vận thế.

Thiên cơ độc tọa đấy cung viên, đúng tham lang vi một lần khảo nghiệm, kiên nhẫn người cũng tất gặp được đột mà lúc nào tới đấy cạnh tranh. Nếu thiên cơ hóa kị, áp lực càng sâu. Nguyên cục đã thiên cơ hóa kị, càng hướng sẽ vận hạn lưu năm cánh cửa cực lớn hóa kị, sát diệu trọng giả cần phòng bệnh gan, sát diệu khinh giả cũng chủ u buồn.

[ tử vi thiên phủ ] đồng độ, kiên nhẫn người vi tính sáng tạo đấy đại nạn, được thiên phủ hóa khoa, hoặc vũ khúc hóa quyền, hoặc lộc tồn đồng độ, củng chiếu, đều là phát tích biến quá đấy vận hạn. Liêm trinh hóa lộc đến sẽ cũng cát, riêng chỉ con nên chịu chức hoặc cùng người hợp tác, không nên độc lập phát triển.

Nóng vào tham lang gặp trở lên vận hạn cũng cát, nhưng kị lộng quyền, nếu không có nghiêm trọng bất lương hậu quả.

Hiện tại thả cử đồng loạt, thuyết minh tham lang tôn [ cung tài bạch ] đấy tính chất ——

Thất sát vu cung thân thủ mệnh, cung tài bạch tham lang ở thìn, linh tinh đồng độ, người sinh năm giáp.

Vu kỉ tỵ đại vận, cánh cửa cực lớn thủ mệnh, thiên cơ thủ cung tài bạch, chịu đại vận tới lưu Kình lưu Đà chiếu xạ, vi khảo nghiệm tính vận trình. Vu ất sửu năm, thiên đồng thủ cung tài bạch, sẽ Thái Âm hóa kị, là năm nhân đầu cơ thất bại, rõ ràng nhắm ngay thị thế, nhưng nhân thời gian phối hợp không tốt, mà bạng châu tiến thối thất theo.

[ linh tham ] thủ cung tài bạch vốn và lãi đầu cơ, nhưng đại vận năm xưa không phối hợp, tắc [ linh tham ] đấy bản chất cũng không có thể phát huy, đây là một đáng giá chú ý ví dụ.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Trung Châu phái tử vi đấu sổ sáu mươi tinh hệ: 23 tham lang độc tọa thìn tuất

   23 tham lang độc tọa thìn tuất

Tham lang thìn tuất, đối cung vũ khúc. Vũ khúc vi tiền tài tinh chủ ngôi sao, do đó hoan hỷ nhất tham lang đốm lửa hoặc tham lang linh tinh đồng độ, vi [ hỏa tham cách ] cập [ linh tham cách ] đấy tốt nhất cung viên, có thể thành cự phú hoặc tay cầm kinh tế quyền cao.

Nhưng bởi vì chịu vũ khúc đấy ảnh hưởng, chủ trễ phát. Từ cung mệnh khởi hành tới đệ tứ đại nạn thủy có thành tựu. Do đó phải kiên nhẫn, chống đỡ nửa đời suy sụp.

Nếu tham lang hóa kị tắc hóa hoa đào vi tài nghệ, nhưng vẫn có các loại ham mê. Nếu gặp hóa lộc cùng dương, đà đều nghe theo, nguyên nhân chính tài dựng lên phân tranh, niên hạn cung mệnh tham lang tọa thìn tuất, gặp lưu hóa lộc cập lưu Kình lưu Đà người cũng thế.

Nếu không thành [ hỏa tham ][ linh tham ] cách, có cát diệu cũng chủ trước bần về sau phú, vô cát diệu bình thường, chủ tài nghệ kiếp sống. Gặp sát kị hình chư diệu, tắc còn nhỏ nhiều tai nạn bệnh tật, hoặc nhu mang tật duyên niên.

Bản cung tinh hệ không nên nữ mệnh, nên xứng lớn tuổi phu quân, thủy khả người già, riêng chỉ nội tâm thống khổ, vẫn có đãi thời gian cọ rửa.

Tham lang độc tọa thìn tuất hai viên, đối cung vi vũ khúc độc tọa, sẽ thất sát độc tọa cập phá quân độc tọa.

Ngôi sao này diệu tổ hợp, chính diệu đơn thuần, thuần túy mang vật chất sắc thái, suy đoán bản chất, cần chú ý đó vì kiên nhẫn, ức vi nóng tiến.

Thìn tuất hai cung đấy tham lang hạ xuống lưới, hoan hỷ nhất hỏa linh đồng độ thành cách, tắc cả đời tất có đột phát kỳ ngộ. Riêng chỉ vu kỳ ngộ chưa từ lúc đến đây, nóng tiến tắc tất nhiều khuynh bại, đến nỗi ảnh hưởng đột phát trụ cột, đột phát về sau cũng góc bị bạo bại.

Tham lang tọa thìn tuất, mặc dù phát tích cũng tất trễ. Do đó tham lang hóa lộc, trái lại bị kẻ khác ở tại vị phát tích lúc chịu dục vọng thôi động, đến nỗi nóng tiến, tham lang hóa quyền, tắc góc làm đến nơi đến chốn.

Hoan hỷ nhất phá quân hóa quyền, lộc đến sẽ, có thể gia tăng kiên nhẫn tới tính. Vũ khúc hóa quyền, mặc dù bất lợi sớm vận, nhưng cũng có thể tăng tham lang kiên nhẫn tới tính.

Tham lang hóa kị, bị nhân thất ý mà bạng châu nóng tiến, nguyên nhân gây ra cùng tham lang hóa lộc người bất đồng.

Vũ khúc hóa kị, bất lợi sớm ở bên trong vận, cần đi tới đệ tứ cung hạn thủy chủ biến quá. Có sát tắc lệnh tham lang nóng tiến, vô sát gặp cát tức là kiên nhẫn.

Nếu không gặp lộc, quyền, khoa, kị sao hóa, tắc gặp sát trọng giả, đặc biệt gặp linh tinh kình dương cùng sẽ, vi nóng tiến, gặp đốm lửa đà la cùng sẽ, cũng chủ nóng tiến. Gặp hỏa dương, hoặc linh đà góc tốt, mà linh đà cùng sẽ tắc chủ ngoại biểu hiện thong dong, nội tâm nôn nóng.

Tham lang lại trải qua tham lang vận trình, tắc vui mừng hóa lộc, quyền, khoa hội hợp tam phương tứ chính, cũng vui mừng tham lang thân mình hóa lộc, quyền.

Đại vận cập năm xưa cung mệnh là tinh diệu tổ hợp tính chất, chỉ đại biểu trải qua hoàn cảnh, không có nghĩa là kỳ nhân bản chất, bởi vậy vui mừng đi tham lang hóa lộc đấy vận trình, không chủ người nóng tiến .

Nóng vào tham lang không nên đi phá quân vận hạn, cho dù phá quân hóa lộc cũng cần phòng nhân nóng tiến hỏng việc. Có thiên khôi thiên việt cùng sẽ tắc cát, cơ hội không tìm từ tới, cho dù nóng tiến cũng không trở ngại.

Riêng chỉ kiên nhẫn tham lang nên đi phá quân hóa quyền đấy vận hạn, chủ cần gánh nặng nhiệm vụ ngoài tầm, hoặc vu nghề cũ ở ngoài kiêm doanh tân nghiệp, cũng nhân sự phát đạt. Nóng tiến người tắc trái lại bị lỡ dịp, đồng thời gặp sát, nóng tiến người nhiều khó khăn lấy nhẫn nại sơ kỳ vất vả chướng ngại.

Thất sát vận trình thích hợp hơn nóng vào tham lang trải qua đi. Nhưng nếu sát hình diệu trọng giả, tắc phòng nhân lộng quyền mà sống mầm tai vạ.

Vu phá quân hóa lộc đến sẽ là lúc, tham lang tất đồng thời hóa kị đến sẽ. Lúc này thất sát thủ năm xưa cung mệnh, không thích nhất có năm xưa đấy vũ khúc hóa kị đến hướng đại vận hoặc nguyên cục tham lang hóa kị, hoặc năm xưa đấy liêm trinh hóa kị đến hướng đại vận hoặc nguyên cục phá quân hóa quyền, lộc. Người trước chủ nổi bật suy sụp, hốt đến cạnh tranh, đến nỗi rủi ro thất ý, người sau nguyên nhân chính nhất thời tốt gặp, gây ra thô bạo hốt đến, cứ thế quan hệ nhân mạch thay đổi, cảm tình quyết liệt, đồng thời thu vào gia tăng, chi cũng lớn. Càng thấy hoa đào chư diệu cập hình sát, vi nhân thuận cảnh mà đưa đến đào hoa kiếp.

Trở lên vi tham lang thủ mệnh người, trải qua đi giết, phá, sắc vận hạn đấy đại khái tình hình.

Nóng vào tham lang không nên đi cánh cửa cực lớn vận hạn, cho dù cánh cửa cực lớn hóa thành quyền lộc, cũng bị hoành sinh sự đoan, càng kị rơi vào tình yêu cay đắng, đến nỗi ảnh hưởng tiến thủ. Cánh cửa cực lớn hóa kị càng chủ từ tuyển cảm tình phiền não, mà không thể tự thoát ra được.

Kiên nhẫn tham lang vui mừng đi cánh cửa cực lớn vận, chủ trải qua một đoạn khó khăn lúc sau tức có thể biến quá. Riêng chỉ nếu vu thái dương Thái Âm đồng thời hóa kị đến sẽ năm xưa, cũng tất có trọng đại suy sụp, thị phi thô bạo đột nhiên tới, gây ra rủi ro.

[ liêm trinh thiên tướng ] vận hạn, kiên nhẫn tham lang tốt nhất nên cùng người hợp tác gây dựng sự nghiệp, nóng tiến người tắc không nên, mặc dù gặp liêm trinh hóa lộc vu năm xưa cung mệnh, cũng thuộc loại nhất thời phong cảnh, đắc ý vênh váo tức sinh thất bại. Nếu liêm trinh hóa kị, thì không luận loại nào tính chất tham lang, cùng nên coi như là cuộc sống khảo nghiệm. Nhưng quá giai đoạn này, tức có thể bị người thưởng thức, bởi vậy khả bạng châu hưởng thụ thông. Cho nên nóng tiến người càng cần thà rằng chịu đựng.

Thiên lương độc tọa đấy vận hạn, tối ngại thái dương hóa kị đến sẽ, tham lang trải qua đi tới cung này viên, chủ chịu áp lực hoặc tâm lý uy hiếp, Thái Âm hóa kị đến sẽ, tắc nguyên nhân chính kế hoạch sai lầm mà rủi ro.

Thiên đồng độc tọa đấy cung viên, nếu như có ngôi sao may mắn tường diệu, thường thường vi thu hoạch vận trình, kiên nhẫn tham lang tốt nhất nên. Nếu nóng tiến người, tắc cần thị trước một hai năm là tinh diệu tổ hợp có hay không rách nát mà định ra. Sẽ Thái Âm hóa kị hoặc thiên cơ hóa kị người tắc không nên đầu cơ.

Nói như vậy, tham lang vui mừng trải qua đi vũ khúc độc tọa đấy cung viên, năm xưa gặp đây, cho dù không thấy cát hóa cát diệu, cũng chủ có tư cách. Gần ngại vũ khúc hóa kị, cho dù kiên nhẫn người gặp là, cũng không nên quá mức có tư cách, nếu nóng tiến người, càng lấy bảo hộ vi tốt.

Vũ khúc cùng sát kị chư diệu cùng sẽ, tham lang trải qua đi, chủ ý ngoại hoặc huyết quang.

Vũ khúc hóa lộc đấy năm xưa, tham lang khả coi như là tài vận, vũ khúc hóa lộc đấy đại nạn, nhân tham lang có lúc tuổi già không mừng gặp lộc đặc tính, do đó cần phòng khỏe mạnh có vấn đề.

Thái dương độc tọa vào triều thủ năm xưa cung mệnh, tham lang vui mừng đi, riêng chỉ hóa kị tắc không nên, nóng tiến người nhiều quyết liệt, thị phi, mà kiên nhẫn người tắc nên tại lúc này thành lập danh dự.

Thái dương độc tọa lạc hãm thủ năm xưa cung mệnh, tham lang trải qua đi, tăng mạnh thị phi Vưu Oán đấy tính chất. Nhưng nóng tiến người nếu có thể tại lúc này lui khỏi vị trí phía sau màn, tắc trái lại làm cho về sau mấy năm đột phát vận thế.

Thiên cơ độc tọa đấy cung viên, đúng tham lang vi một lần khảo nghiệm, kiên nhẫn người cũng tất gặp được đột mà lúc nào tới đấy cạnh tranh. Nếu thiên cơ hóa kị, áp lực càng sâu. Nguyên cục đã thiên cơ hóa kị, càng hướng sẽ vận hạn lưu năm cánh cửa cực lớn hóa kị, sát diệu trọng giả cần phòng bệnh gan, sát diệu khinh giả cũng chủ u buồn.

[ tử vi thiên phủ ] đồng độ, kiên nhẫn người vi tính sáng tạo đấy đại nạn, được thiên phủ hóa khoa, hoặc vũ khúc hóa quyền, hoặc lộc tồn đồng độ, củng chiếu, đều là phát tích biến quá đấy vận hạn. Liêm trinh hóa lộc đến sẽ cũng cát, riêng chỉ con nên chịu chức hoặc cùng người hợp tác, không nên độc lập phát triển.

Nóng vào tham lang gặp trở lên vận hạn cũng cát, nhưng kị lộng quyền, nếu không có nghiêm trọng bất lương hậu quả.

Hiện tại thả cử đồng loạt, thuyết minh tham lang tôn [ cung tài bạch ] đấy tính chất ——

Thất sát vu cung thân thủ mệnh, cung tài bạch tham lang ở thìn, linh tinh đồng độ, người sinh năm giáp.

Vu kỉ tỵ đại vận, cánh cửa cực lớn thủ mệnh, thiên cơ thủ cung tài bạch, chịu đại vận tới lưu Kình lưu Đà chiếu xạ, vi khảo nghiệm tính vận trình. Vu ất sửu năm, thiên đồng thủ cung tài bạch, sẽ Thái Âm hóa kị, là năm nhân đầu cơ thất bại, rõ ràng nhắm ngay thị thế, nhưng nhân thời gian phối hợp không tốt, mà bạng châu tiến thối thất theo.

[ linh tham ] thủ cung tài bạch vốn và lãi đầu cơ, nhưng đại vận năm xưa không phối hợp, tắc [ linh tham ] đấy bản chất cũng không có thể phát huy, đây là một đáng giá chú ý ví dụ.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button