Tử vi

TRƯỜNG LƯU THỦY – NHÂM THÌN QUÝ TỴ

Bác Vật Vựng Biên Nghệ Thuật Điền chép: “Nhâm Thìn Quí Tỵ, Thìn là thủy khố mà Tỵ là Trường Sinh của kim, kim sinh thủy vượng. Đã vượng mà còn chứa vào kho nước không bao giờ hết nên gọi bằng Trường Lưu Thủy.

Trường mang nghĩa vĩnh cửu, Lưu mang nghĩa chuyển động không ngừng, cuồn cuộn vô cùng, thao thao bất tuyệt. Tham vọng to tát nhưng tư tâm không nhiều. Nếu như số là con người giỏi giang có thể giao việc mà không sợ phản bội.

Trường Lưu Thủy có một khuyết điểm: chỉ chú trọng đại cuộc mà quên mất tiểu tiết, đôi khi do sơ sót mà hỏng việc.

Bạn đang xem: TRƯỜNG LƯU THỦY – NHÂM THÌN QUÝ TỴ

Mệnh xấu nạp âm Trường Lưu Thủy là người không có cơ sự nghiệp nhưng biết lo xa cũng ấm thân.

Nhâm Thìn Quí Tỵ Thìn thuộc thổ khắc thủy, Tỵ thuộc hỏa bị thủy khắc, đứng trước khó khăn của hung vận Nhâm Thìn vững vàng hơn Quí Tỵ.

Ý tượng

  1. Có tượng phiêu bạt quê hương
  2. Tình cảm phần nhiều khó tránh tình thế bức bách mà phải đứt đoạn
  3. Thường có hành động không thiết thực, đáng tiếc là hay vì tương lai mà hy sinh hiện tại, hoặc nhìn cao mà thiếu thực tế
  4. Phong cách hành sự hoặc vì hoàn cảnh biến thiên, thường sẽ cắt đứt đường đi của bản thân, khiến cho trong lòng chỉ toàn lời oán thán, không cách nào quay đầu lại

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm TRƯỜNG LƯU THỦY – NHÂM THÌN QUÝ TỴ

Bác Vật Vựng Biên Nghệ Thuật Điền chép: “Nhâm Thìn Quí Tỵ, Thìn là thủy khố mà Tỵ là Trường Sinh của kim, kim sinh thủy vượng. Đã vượng mà còn chứa vào kho nước không bao giờ hết nên gọi bằng Trường Lưu Thủy.

Trường mang nghĩa vĩnh cửu, Lưu mang nghĩa chuyển động không ngừng, cuồn cuộn vô cùng, thao thao bất tuyệt. Tham vọng to tát nhưng tư tâm không nhiều. Nếu như số là con người giỏi giang có thể giao việc mà không sợ phản bội.

Trường Lưu Thủy có một khuyết điểm: chỉ chú trọng đại cuộc mà quên mất tiểu tiết, đôi khi do sơ sót mà hỏng việc.

Mệnh xấu nạp âm Trường Lưu Thủy là người không có cơ sự nghiệp nhưng biết lo xa cũng ấm thân.

Nhâm Thìn Quí Tỵ Thìn thuộc thổ khắc thủy, Tỵ thuộc hỏa bị thủy khắc, đứng trước khó khăn của hung vận Nhâm Thìn vững vàng hơn Quí Tỵ.

Ý tượng

  1. Có tượng phiêu bạt quê hương
  2. Tình cảm phần nhiều khó tránh tình thế bức bách mà phải đứt đoạn
  3. Thường có hành động không thiết thực, đáng tiếc là hay vì tương lai mà hy sinh hiện tại, hoặc nhìn cao mà thiếu thực tế
  4. Phong cách hành sự hoặc vì hoàn cảnh biến thiên, thường sẽ cắt đứt đường đi của bản thân, khiến cho trong lòng chỉ toàn lời oán thán, không cách nào quay đầu lại

(Dẫn theo trang tuvibinhgiai.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button