Tử vi

Tử vi – Thất sát tọa Tị Hợi

TỬ-VI THẤT-SÁT tọa Tỵ Hợi.

[Biểu tượng của quyền lực]

Tử Sát tọa tị hợi có 2 tính chất quyền uy / chuyên quyền.

Tử Sát đồng cung ở tỵ hợi / đối cung là Thiên Phủ / tam hợp hội cung là Vũ Tham và Liêm Phá.

Bạn đang xem: Tử vi – Thất sát tọa Tị Hợi

Tử Vi là đế tinh, Thất Sát là tướng tinh đồng cung, biểu hiện một khí thế không gì so sánh được, người “nhiều khai sáng lực và tư tưởng độc đáo”

nói chung, Tử Sát có thể được coi như là một [biểu tượng của quyền lực], như vậy Tử Vi không nên hóa Quyền, Nếu không, chủ nhân quyền lực quá cao, biểu hiện một phong thái quá quắt (chuyên quyền, độc tài)khiến người khác khó chịu.

rất cần được Cát diệu hội chiếu.

Như có Phụ Bật, Xương Khúc, Lộc, Mã đồng hội, khiến Thất Sát dũng cảm có đất dụng võ, nói [hóa Sát vi Quyền] tức là loại cách cục này.

nếu không có Cát diệu hội chiếu, giống như anh hùng phải vào rừng làm giặc, khó tránh biểu hiện bá đạo (cậy mạnh) làm càn, chủ nhân “hoạnh phát hoạnh phá”.

Nữ mệnh Tử Sát, về mặt hôn nhân không đáng ngại nhiều, tuy nhiên nếu Sát tinh chiếu hội : chủ cô độc.

Tổ hợp tinh hệ này kết cấu “thuần tính vật chất”, hội hợp tinh diệu cường liệt (cực đoan), vì vậy cát hung thường thường xen lẫn.

Phải suy luận Tử Sát ở cả hai bản chất hết sức cực đoan, có thể phân rõ ra Quyền Uy hoặc chuyên quyền, (ngang ngược, cậy thế, lạm quyền độc tài).

quyền uy phát triển đúng hướng (đường chánh) dễ dàng xuất nhập vào chỗ cao nhất : cuộc sống dễ thỏa lòng, tuy bế tắc cũng không hung hiểm;

chuyên quyền: dễ đi vào đường rẽ. (đường bất chánh) dễ lên mà cũng dễ vấp ngã, tai họa bệnh hoạn cũng nhiều.

nhưng, người Tử Sát tại Mệnh thông thường tính chất không cực đoan ngang ngược như vậy, như thế hai tính chất chỉ để so sánh mà thôi.

Các trường hợp sau đều là Tử Vi quyền uy.

Tử Vi hóa Quyền, có Lục cát, không có Hình Sát.

Tử-vi hóa Khoa có Phụ tá,

Vũ, Tham hóa Lộc.

Liêm, Phá hóa Lộc,

Các trường hợp sau đều là Tử Vi chuyên quyền

Tử Sát không có Phụ tá, có Hình Sát.

Vũ hóa Quyền,

Tử Vi hóa Quyền.

Tử Vi quyền uy.

Tử Vi hóa Quyền (can Nhâm), (thì Vũ sẽ hóa Kị tại Tài cung)

cần Lục cát, và không Hình Sát. thì mới có thể bỏ tính chuyên quyền.

Tử Vi không hóa Quyền,

có Phụ tá hội, dù hội Hỏa Linh cũng chẳng là chuyên quyền : tính chất là Tử Vi uy quyền,

Tử-vi hóa Khoa (can Ất),

chỉ cần có một hoặc hai Phụ tá hội hiệp, tức sẽ là quyền uy chứ không là chuyên quyền. Đồng hội là văn diệu, chủ nho nhã, tiền nhân chỉ rõ là [nho tướng phong lưu]. Bấy giờ kiến Hỏa Linh cũng hóa làm khí chất tường hòa. tốt lành, rồi sau cách cục [Hỏa Tham] [Linh Tham] mới thích dụng. nếu không có Phụ tá hội hiệp : hoạnh phát sau dễ dàng hoạnh phá.

Phủ hóa Khoa (cần nhất can Canh hóa Khoa).

không sát diệu đồng chiếu, có thể giải được tính chuyên quyền, thậm chí nếu không thể chuyển hóa thành quyền uy, cũng bớt được nhiều hung hãn, cuộc sống nhiều gặp gở do đó cũng nhiều thuận cảnh.

Vũ Tham (tại Sửu Mùi),

Tham hóa Lộc (can Mậu) tốt nhất, Vũ hóa Lộc (can Kỉ) cũng tốt. vì Vũ Hóa Lộc khiến Tử Sát nhiều vất vả , chẳng bằng Tham Hóa Lộc chủ hưởng thụ.

Liêm Phá (tại Mão Dậu).

Liêm hóa Lộc (can Giáp) tốt hơn Phá hóa Lộc (vì Liêm hóa Lộc thì Phá sẽ hóa Quyền và Vũ hóa Khoa tại Tài cung),

Phá Hóa Lộc (can Quí) vất vả hơn Vũ Hóa Lộc (vì Tham sẽ hóa Kị tại Tài cung)

Tử Vi chuyên quyền

Tử Sát không có Phụ tá hội hợp, tuyệt đối không nên kiến Tứ Sát đồng cung hoặc hội chiếu, ắt : nhân sinh gặp nhiều phiền toái.

Vũ hóa Quyền (can Canh),

thêm sát diệu ắt ảnh hưởng Tử Sát chuyên quyền. Tuy Phủ hóa Khoa cũng khó điều hòa (Do đó can nhâm Phủ không nên Hóa Khoa).

Tử Sát nếu tự mình không có tính chuyên quyền, cũng không nên hội với tinh diệu khác hóa Quyền. Tham hóa Quyền ảnh hưởng ít hơn Phá hóa Quyền. do có Liêm hóa Lộc điều hòa, không phải xấu.

Tử Sát thủ mệnh

Tử Sát thủ mệnh, tài bạch cung “Vũ Tham”, nếu kiến Hỏa Linh : chủ hoạnh phát hoạnh phá, bạo phát bạo bại. phát rồi phải tự mình giữ gìn, sau đó mới có thể phát triển tốt đẹp .

Tử Sát mà Tử vi hóa Quyền : ắt trọn đời tài lực không đủ để lo sự nghiệp .

Tử Sát thủ mệnh : nặng tinh thần trách nhiệm, người tuổi Quý : sự nghiệp cung là Liêm Phá mà Phá hóa Lộc : chủ gánh thêm nhiều trách nhiệm (ngoài trách nhiệm chính), việc gì cũng phải tự mình gánh vác .

Tử Sát tại mệnh cung, lấy “Cự Nhật” là điểm mấu chốt . Cự Nhật tại dần thân cung là tốt, nhưng vẫn xét tinh diệu cát hung mà định.

Nữ mệnh Tử Sát hôn nhân phần nhiều không như ý. nếu mệnh cung , phu thê cung kiến Sát tinh, lại bất thiện khắc chế , Rất dễ liên tục thay đổi cảm xúc..

Tử Sát thủ mệnh , lấy đại hạn Thiên tướng , “Vũ Tham” làm điểm mấu chốt của mệnh vận.

Tử Sát lưu niên vận hạn 12 cung.

Cung Mão Dậu : Liêm Phá.

Tử vi quyền uy đến : ắt có thể thiết lập uy quyền.

Tử vi chuyên quyền đến :tuy gặp cát hóa, ở vận hạn gặp lưu niên không cát lợi, ngay lập tức sanh bế tắc hoặc phá bại, hội [Hỏa Tham] [Linh Tham] thành bại thường thường rất nhanh, trong 10 năm đại vận có thể phát sinh liên tục nhiều lần

Như Liêm Phá thấy Sát Kị Hình cùng họp, hoặc là Hình Kị giáp Thiên Tướng xung, củng hợp,

Tử vi quyền uy đến : phải chịu áp lực cạnh tranh, bấy giờ phải cân nhắc tình huống mà xác đính cơ tiến thóai.

Tử vi chuyên quyền đến : tuyệt không nên kích động thị phi, nếu không sẽ liên quan đến một cơn đại phong ba.

Như nguyên cục Liêm hóa Kị xung đại vận Vũ hóa Kị, hoặc nguyên cục Vũ hóa Kị xung vận hạn Tham Hóa Kị, lại xung lưu niên Liêm Hóa Kị, lại thấy Kình Đà diệt xung, lại thấy Hình Hao, vô Lộc giải cứu hoặc “Lộc khinh đào hoa trọng”, ắt là năm nguy hiểm, thông thường vì thất bại mà muốn quyên sinh, nhất là phụ nữ.

Cung Tị Hợi: Thiên Phủ.

Nếu Thiên Phủ kiến Không là Không khố, vậy Tử Sát bất kể tính chất gì đều không nên chuyển đến, ngay cả lưu niên cũng nhiều phá bại,

Tử vi chuyên quyền đến : càng chủ bạo bại.

Như Thiên Phủ hội Lộc là kho đầy, lại ít Sát hợp,

Tử vi quyền uy đến : thì chủ thuận toại bình hòa,

Tử vi chuyên quyền đến : phải lo thủ để trì doanh (giữ cho đầy đặn).

Phủ hóa Khoa đắc Lộc, lại thấy Quang Quý,Thai Cáo, Thai Tọa.

Tử vi quyền uy đến : chủ được vinh quang khác thường.

Do khí chất không hòa được với nhau, Do vậy, nguyên tắc chung của Tử Sát chuyển đến lưu niên Thiên Phủ, phải mạnh dạn “không làm” (can thiệp vào) là thích hợp nhất.

Cung Tí Ngọ : Đồng Âm.

Tử Sát chuyển đến : nói chung là tốt. Tử Sát chủ nhọc nhằn, gặp Đồng Âm ắt được yên bình.

Tử vi quyền uy đến : vận trình này được hưởng thụ, duy Đồng không nên Hóa Kị, chủ muốn tĩnh mà không thể tĩnh, thường thường sức khỏe không tốt, cần chú ý, tim, huyết quản có bệnh.

Nguyên cục Âm hóa Kị, như xung hội đại hạn Cơ hóa Kị , thì Tử Sát không nên gặp, nếu gặp : chỉ nên tĩnh thủ (giữ yên) không nên động (thay đổi), thời gian này gặp nhiều phỉ báng oán hờn, hoặc bị kẻ dưới chiếm đoạt tài vật.

Cung Sửu Mùi : Vũ Tham.

Nếu gặp Cát hóa, Cát diệu,

Tử vi quyền uy đến : vận thế thịnh vượng, phát lâu dài. chỉ cần không thấy Sát Kị, buôn bán bình thường.

Tử vi chuyên quyền đến : không bền tuy là lưu niên, cũng chủ nhiều cạnh tranh thị phi phiền toái. Hỏa Tham thành cách cũng chủ phải lo hảo rồi sau đắc tài. 

Như nhiều Sát Kị Hình,

Tử vi quyền uy đến : bị nhiều cạnh tranh, thu hoạch không thỏa mãn;

Tử vi chuyên quyền đến : ắt nhiều khuynh bại, có Đà đồng cung : phong cách tự thân mình cũng khiêu khích thị phi chống đối.

Cung Dần Thân: Cự Nhật.

Tử vi chuyên quyền đến không thích Thái Dương quá vượng, vì vậy vận đến cung dần Cự Nhật : thị phi, khó khăn, đến cung thân lại là tốt.

Tử vi quyền uy thì ngược lại, thích cung dần mà không thích cung thân, dần cung phát sinh lực lớn hơn.

Cự Nhật có Sát Kị Hình chiếu,

Tử vi quyền uy đến : hình khắt lục thân, bất lợi khi hợp tác với người khác;

Tử vi chuyên quyền đến : phải phòng quan phi từ tụng

Tử vi quyền uy đến : Cự hóa Lộc là mệnh lệnh vì thế tốt hơn Thái Dương hóa Lộc.

Tử vi chuyên quyền đến : Thái Dương hóa Lộc là thanh vọng vì thế tốt hơn Cự hóa Lộc, đại khái dể rõ . . ..

Cung Mão Dậu: Thiên Tướng.

Nếu Hình Kị giáp

Tử vi chuyên quyền đến : là vận trình chịu nhiều áp lực cùng bế tắc. xấu nhất là bấy giờ Phá hóa Lộc đến xung, biểu hiện cơ hội nhiều, bế tắc cũng nhiều, thương thường thất bại khi gần đến thành công.

Tử vi quyền uy đến : cũng nhiều phát triển lực, vận trình : thường có tính đột phá. ở lưu niên cũng chủ : cát lợi, nhưng nhiều vất vả oán hờn.

Nếu Tài Ấm giáp.

Tử vi chuyên quyền đến : nên an phân giữ mình , thì tự nhiên tiến bộ, nếu dụng hết tâm cơ, chỉ chiêu thị phi, là nguyên nhân phá bại ở hậu vận 

Thiên Tướng đắc Lộc thì bị Kình Đà giáp, nếu không Cát diệu phù trợ, Tử Sát đều nên tĩnh không nên động, động ắt bị tổn thất.

cung Thìn Tuất: Cơ Lương,

Tử vi quyền uy đến : có lợi.

Tử vi chuyên quyền đến : thường bất lợi lục thân , cuộc sống cô lập .

thấy Cát hóa, Cát diệu,

Tử vi quyền uy đến : chủ tự lập ,

Tử vi chuyên quyền đến : có thể lạc lối.

Như Sát Kị Hình Hao đồng hội ,

Tử vi chuyên quyền đến : dễ chuyển biến đưa người tới chổ tuyệt vọng lưu ly..

Lương hóa Lộc,

Tử vi chuyên quyền đến : bất lợi, dễ phát triển bằng thủ đoạn gian trá;

Cơ hóa Quyền , thấy thêm Cát diệu,

quyền uy đến : ắt mừng, không gì mà không lợi.

Cơ hóa Kị , bất luận bản chất Tử Sát đều không nên gặp.

Tử vi quyền uy đến : Có thể coi là một cơ hội để rèn luyện đời sống /

Tử vi chuyên quyền đến : Thường là do ảnh hưởng tâm lý, mà hành động bừa bãi gây nên tai họa.

1. Tử Sát tọa tị hợi quyền uy / chuyên quyền ***

2. Liêm Phá tọa mão dậu phụng công / tư lợi

3. Thiên phủ tọa tị hợi tường hòa / quyền thuật

4. Đồng Âm tọa tí ngọ tích cực / tiêu cực

5. Vũ Tham tọa sửu mùi dục vọng / dã tâm

6. Dương Cự tọa dần thân đắc trợ / cô lập

7. Thiên tướng tọa mão dậu chính trực / tuần tư

8. Cơ Lương tọa thìn tuất tiêm khắc / minh đoạn

*** 1 thí dụ để tiện nghiên cứu :

người tuổi Nhâm

Đồng Âm tọa mệnh ở (tí cung) + Kình đồng cung, hội Lương hóa Lộc (Thìn cung)

Tử Sát đóng giao hữu cung (Nô tại Tị),.

Tử Sát Giao hữu cung (nô), có Tử Vi hóa Quyền , hội Vũ hóa Kị (tại Sửu) + Linh đồng cung , tính chất thuộc về Tử vi chuyên quyền .

Đến đại vận ất Tị,

Nô cung đại vận (vô chính diệu tại Tuất) mượn Thìn cung [Cơ Lương] hội Đà La nguyên cục (tại Tuất). (hạn đại vận can Ất thì : Cơ hóa Lộc, Lương hóa Quyền, hội Cự Nhật cùng Tá tinh.

Mệnh cung nguyên cục [Đồng Âm] thì Âm hóa Kị ,

Trong vận hạn này, tự mình gây nên phiền lụy, không chỉ chiếm đoạt tài vật mà còn đoạt luôn khách hàng của người hợp tác. Đây là do nguyên cục của cung Nô có khí chuyên quyền của [Tử Sát], đến [Cơ Lương] mà phát sinh.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi - Thất sát tọa Tị Hợi

TỬ-VI THẤT-SÁT tọa Tỵ Hợi.

[Biểu tượng của quyền lực]

Tử Sát tọa tị hợi có 2 tính chất quyền uy / chuyên quyền.

Tử Sát đồng cung ở tỵ hợi / đối cung là Thiên Phủ / tam hợp hội cung là Vũ Tham và Liêm Phá.

Tử Vi là đế tinh, Thất Sát là tướng tinh đồng cung, biểu hiện một khí thế không gì so sánh được, người “nhiều khai sáng lực và tư tưởng độc đáo”

nói chung, Tử Sát có thể được coi như là một [biểu tượng của quyền lực], như vậy Tử Vi không nên hóa Quyền, Nếu không, chủ nhân quyền lực quá cao, biểu hiện một phong thái quá quắt (chuyên quyền, độc tài)khiến người khác khó chịu.

rất cần được Cát diệu hội chiếu.

Như có Phụ Bật, Xương Khúc, Lộc, Mã đồng hội, khiến Thất Sát dũng cảm có đất dụng võ, nói [hóa Sát vi Quyền] tức là loại cách cục này.

nếu không có Cát diệu hội chiếu, giống như anh hùng phải vào rừng làm giặc, khó tránh biểu hiện bá đạo (cậy mạnh) làm càn, chủ nhân “hoạnh phát hoạnh phá”.

Nữ mệnh Tử Sát, về mặt hôn nhân không đáng ngại nhiều, tuy nhiên nếu Sát tinh chiếu hội : chủ cô độc.

Tổ hợp tinh hệ này kết cấu “thuần tính vật chất”, hội hợp tinh diệu cường liệt (cực đoan), vì vậy cát hung thường thường xen lẫn.

Phải suy luận Tử Sát ở cả hai bản chất hết sức cực đoan, có thể phân rõ ra Quyền Uy hoặc chuyên quyền, (ngang ngược, cậy thế, lạm quyền độc tài).

quyền uy phát triển đúng hướng (đường chánh) dễ dàng xuất nhập vào chỗ cao nhất : cuộc sống dễ thỏa lòng, tuy bế tắc cũng không hung hiểm;

chuyên quyền: dễ đi vào đường rẽ. (đường bất chánh) dễ lên mà cũng dễ vấp ngã, tai họa bệnh hoạn cũng nhiều.

nhưng, người Tử Sát tại Mệnh thông thường tính chất không cực đoan ngang ngược như vậy, như thế hai tính chất chỉ để so sánh mà thôi.

Các trường hợp sau đều là Tử Vi quyền uy.

Tử Vi hóa Quyền, có Lục cát, không có Hình Sát.

Tử-vi hóa Khoa có Phụ tá,

Vũ, Tham hóa Lộc.

Liêm, Phá hóa Lộc,

Các trường hợp sau đều là Tử Vi chuyên quyền

Tử Sát không có Phụ tá, có Hình Sát.

Vũ hóa Quyền,

Tử Vi hóa Quyền.

Tử Vi quyền uy.

Tử Vi hóa Quyền (can Nhâm), (thì Vũ sẽ hóa Kị tại Tài cung)

cần Lục cát, và không Hình Sát. thì mới có thể bỏ tính chuyên quyền.

Tử Vi không hóa Quyền,

có Phụ tá hội, dù hội Hỏa Linh cũng chẳng là chuyên quyền : tính chất là Tử Vi uy quyền,

Tử-vi hóa Khoa (can Ất),

chỉ cần có một hoặc hai Phụ tá hội hiệp, tức sẽ là quyền uy chứ không là chuyên quyền. Đồng hội là văn diệu, chủ nho nhã, tiền nhân chỉ rõ là [nho tướng phong lưu]. Bấy giờ kiến Hỏa Linh cũng hóa làm khí chất tường hòa. tốt lành, rồi sau cách cục [Hỏa Tham] [Linh Tham] mới thích dụng. nếu không có Phụ tá hội hiệp : hoạnh phát sau dễ dàng hoạnh phá.

Phủ hóa Khoa (cần nhất can Canh hóa Khoa).

không sát diệu đồng chiếu, có thể giải được tính chuyên quyền, thậm chí nếu không thể chuyển hóa thành quyền uy, cũng bớt được nhiều hung hãn, cuộc sống nhiều gặp gở do đó cũng nhiều thuận cảnh.

Vũ Tham (tại Sửu Mùi),

Tham hóa Lộc (can Mậu) tốt nhất, Vũ hóa Lộc (can Kỉ) cũng tốt. vì Vũ Hóa Lộc khiến Tử Sát nhiều vất vả , chẳng bằng Tham Hóa Lộc chủ hưởng thụ.

Liêm Phá (tại Mão Dậu).

Liêm hóa Lộc (can Giáp) tốt hơn Phá hóa Lộc (vì Liêm hóa Lộc thì Phá sẽ hóa Quyền và Vũ hóa Khoa tại Tài cung),

Phá Hóa Lộc (can Quí) vất vả hơn Vũ Hóa Lộc (vì Tham sẽ hóa Kị tại Tài cung)

Tử Vi chuyên quyền

Tử Sát không có Phụ tá hội hợp, tuyệt đối không nên kiến Tứ Sát đồng cung hoặc hội chiếu, ắt : nhân sinh gặp nhiều phiền toái.

Vũ hóa Quyền (can Canh),

thêm sát diệu ắt ảnh hưởng Tử Sát chuyên quyền. Tuy Phủ hóa Khoa cũng khó điều hòa (Do đó can nhâm Phủ không nên Hóa Khoa).

Tử Sát nếu tự mình không có tính chuyên quyền, cũng không nên hội với tinh diệu khác hóa Quyền. Tham hóa Quyền ảnh hưởng ít hơn Phá hóa Quyền. do có Liêm hóa Lộc điều hòa, không phải xấu.

Tử Sát thủ mệnh

Tử Sát thủ mệnh, tài bạch cung “Vũ Tham”, nếu kiến Hỏa Linh : chủ hoạnh phát hoạnh phá, bạo phát bạo bại. phát rồi phải tự mình giữ gìn, sau đó mới có thể phát triển tốt đẹp .

Tử Sát mà Tử vi hóa Quyền : ắt trọn đời tài lực không đủ để lo sự nghiệp .

Tử Sát thủ mệnh : nặng tinh thần trách nhiệm, người tuổi Quý : sự nghiệp cung là Liêm Phá mà Phá hóa Lộc : chủ gánh thêm nhiều trách nhiệm (ngoài trách nhiệm chính), việc gì cũng phải tự mình gánh vác .

Tử Sát tại mệnh cung, lấy “Cự Nhật” là điểm mấu chốt . Cự Nhật tại dần thân cung là tốt, nhưng vẫn xét tinh diệu cát hung mà định.

Nữ mệnh Tử Sát hôn nhân phần nhiều không như ý. nếu mệnh cung , phu thê cung kiến Sát tinh, lại bất thiện khắc chế , Rất dễ liên tục thay đổi cảm xúc..

Tử Sát thủ mệnh , lấy đại hạn Thiên tướng , “Vũ Tham” làm điểm mấu chốt của mệnh vận.

Tử Sát lưu niên vận hạn 12 cung.

Cung Mão Dậu : Liêm Phá.

Tử vi quyền uy đến : ắt có thể thiết lập uy quyền.

Tử vi chuyên quyền đến :tuy gặp cát hóa, ở vận hạn gặp lưu niên không cát lợi, ngay lập tức sanh bế tắc hoặc phá bại, hội [Hỏa Tham] [Linh Tham] thành bại thường thường rất nhanh, trong 10 năm đại vận có thể phát sinh liên tục nhiều lần

Như Liêm Phá thấy Sát Kị Hình cùng họp, hoặc là Hình Kị giáp Thiên Tướng xung, củng hợp,

Tử vi quyền uy đến : phải chịu áp lực cạnh tranh, bấy giờ phải cân nhắc tình huống mà xác đính cơ tiến thóai.

Tử vi chuyên quyền đến : tuyệt không nên kích động thị phi, nếu không sẽ liên quan đến một cơn đại phong ba.

Như nguyên cục Liêm hóa Kị xung đại vận Vũ hóa Kị, hoặc nguyên cục Vũ hóa Kị xung vận hạn Tham Hóa Kị, lại xung lưu niên Liêm Hóa Kị, lại thấy Kình Đà diệt xung, lại thấy Hình Hao, vô Lộc giải cứu hoặc “Lộc khinh đào hoa trọng”, ắt là năm nguy hiểm, thông thường vì thất bại mà muốn quyên sinh, nhất là phụ nữ.

Cung Tị Hợi: Thiên Phủ.

Nếu Thiên Phủ kiến Không là Không khố, vậy Tử Sát bất kể tính chất gì đều không nên chuyển đến, ngay cả lưu niên cũng nhiều phá bại,

Tử vi chuyên quyền đến : càng chủ bạo bại.

Như Thiên Phủ hội Lộc là kho đầy, lại ít Sát hợp,

Tử vi quyền uy đến : thì chủ thuận toại bình hòa,

Tử vi chuyên quyền đến : phải lo thủ để trì doanh (giữ cho đầy đặn).

Phủ hóa Khoa đắc Lộc, lại thấy Quang Quý,Thai Cáo, Thai Tọa.

Tử vi quyền uy đến : chủ được vinh quang khác thường.

Do khí chất không hòa được với nhau, Do vậy, nguyên tắc chung của Tử Sát chuyển đến lưu niên Thiên Phủ, phải mạnh dạn “không làm” (can thiệp vào) là thích hợp nhất.

Cung Tí Ngọ : Đồng Âm.

Tử Sát chuyển đến : nói chung là tốt. Tử Sát chủ nhọc nhằn, gặp Đồng Âm ắt được yên bình.

Tử vi quyền uy đến : vận trình này được hưởng thụ, duy Đồng không nên Hóa Kị, chủ muốn tĩnh mà không thể tĩnh, thường thường sức khỏe không tốt, cần chú ý, tim, huyết quản có bệnh.

Nguyên cục Âm hóa Kị, như xung hội đại hạn Cơ hóa Kị , thì Tử Sát không nên gặp, nếu gặp : chỉ nên tĩnh thủ (giữ yên) không nên động (thay đổi), thời gian này gặp nhiều phỉ báng oán hờn, hoặc bị kẻ dưới chiếm đoạt tài vật.

Cung Sửu Mùi : Vũ Tham.

Nếu gặp Cát hóa, Cát diệu,

Tử vi quyền uy đến : vận thế thịnh vượng, phát lâu dài. chỉ cần không thấy Sát Kị, buôn bán bình thường.

Tử vi chuyên quyền đến : không bền tuy là lưu niên, cũng chủ nhiều cạnh tranh thị phi phiền toái. Hỏa Tham thành cách cũng chủ phải lo hảo rồi sau đắc tài. 

Như nhiều Sát Kị Hình,

Tử vi quyền uy đến : bị nhiều cạnh tranh, thu hoạch không thỏa mãn;

Tử vi chuyên quyền đến : ắt nhiều khuynh bại, có Đà đồng cung : phong cách tự thân mình cũng khiêu khích thị phi chống đối.

Cung Dần Thân: Cự Nhật.

Tử vi chuyên quyền đến không thích Thái Dương quá vượng, vì vậy vận đến cung dần Cự Nhật : thị phi, khó khăn, đến cung thân lại là tốt.

Tử vi quyền uy thì ngược lại, thích cung dần mà không thích cung thân, dần cung phát sinh lực lớn hơn.

Cự Nhật có Sát Kị Hình chiếu,

Tử vi quyền uy đến : hình khắt lục thân, bất lợi khi hợp tác với người khác;

Tử vi chuyên quyền đến : phải phòng quan phi từ tụng

Tử vi quyền uy đến : Cự hóa Lộc là mệnh lệnh vì thế tốt hơn Thái Dương hóa Lộc.

Tử vi chuyên quyền đến : Thái Dương hóa Lộc là thanh vọng vì thế tốt hơn Cự hóa Lộc, đại khái dể rõ . . ..

Cung Mão Dậu: Thiên Tướng.

Nếu Hình Kị giáp

Tử vi chuyên quyền đến : là vận trình chịu nhiều áp lực cùng bế tắc. xấu nhất là bấy giờ Phá hóa Lộc đến xung, biểu hiện cơ hội nhiều, bế tắc cũng nhiều, thương thường thất bại khi gần đến thành công.

Tử vi quyền uy đến : cũng nhiều phát triển lực, vận trình : thường có tính đột phá. ở lưu niên cũng chủ : cát lợi, nhưng nhiều vất vả oán hờn.

Nếu Tài Ấm giáp.

Tử vi chuyên quyền đến : nên an phân giữ mình , thì tự nhiên tiến bộ, nếu dụng hết tâm cơ, chỉ chiêu thị phi, là nguyên nhân phá bại ở hậu vận 

Thiên Tướng đắc Lộc thì bị Kình Đà giáp, nếu không Cát diệu phù trợ, Tử Sát đều nên tĩnh không nên động, động ắt bị tổn thất.

cung Thìn Tuất: Cơ Lương,

Tử vi quyền uy đến : có lợi.

Tử vi chuyên quyền đến : thường bất lợi lục thân , cuộc sống cô lập .

thấy Cát hóa, Cát diệu,

Tử vi quyền uy đến : chủ tự lập ,

Tử vi chuyên quyền đến : có thể lạc lối.

Như Sát Kị Hình Hao đồng hội ,

Tử vi chuyên quyền đến : dễ chuyển biến đưa người tới chổ tuyệt vọng lưu ly..

Lương hóa Lộc,

Tử vi chuyên quyền đến : bất lợi, dễ phát triển bằng thủ đoạn gian trá;

Cơ hóa Quyền , thấy thêm Cát diệu,

quyền uy đến : ắt mừng, không gì mà không lợi.

Cơ hóa Kị , bất luận bản chất Tử Sát đều không nên gặp.

Tử vi quyền uy đến : Có thể coi là một cơ hội để rèn luyện đời sống /

Tử vi chuyên quyền đến : Thường là do ảnh hưởng tâm lý, mà hành động bừa bãi gây nên tai họa.

1. Tử Sát tọa tị hợi quyền uy / chuyên quyền ***

2. Liêm Phá tọa mão dậu phụng công / tư lợi

3. Thiên phủ tọa tị hợi tường hòa / quyền thuật

4. Đồng Âm tọa tí ngọ tích cực / tiêu cực

5. Vũ Tham tọa sửu mùi dục vọng / dã tâm

6. Dương Cự tọa dần thân đắc trợ / cô lập

7. Thiên tướng tọa mão dậu chính trực / tuần tư

8. Cơ Lương tọa thìn tuất tiêm khắc / minh đoạn

*** 1 thí dụ để tiện nghiên cứu :

người tuổi Nhâm

Đồng Âm tọa mệnh ở (tí cung) + Kình đồng cung, hội Lương hóa Lộc (Thìn cung)

Tử Sát đóng giao hữu cung (Nô tại Tị),.

Tử Sát Giao hữu cung (nô), có Tử Vi hóa Quyền , hội Vũ hóa Kị (tại Sửu) + Linh đồng cung , tính chất thuộc về Tử vi chuyên quyền .

Đến đại vận ất Tị,

Nô cung đại vận (vô chính diệu tại Tuất) mượn Thìn cung [Cơ Lương] hội Đà La nguyên cục (tại Tuất). (hạn đại vận can Ất thì : Cơ hóa Lộc, Lương hóa Quyền, hội Cự Nhật cùng Tá tinh.

Mệnh cung nguyên cục [Đồng Âm] thì Âm hóa Kị ,

Trong vận hạn này, tự mình gây nên phiền lụy, không chỉ chiếm đoạt tài vật mà còn đoạt luôn khách hàng của người hợp tác. Đây là do nguyên cục của cung Nô có khí chuyên quyền của [Tử Sát], đến [Cơ Lương] mà phát sinh.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button