Tử vi

Tử Vi tọa thủ cung Huynh Đệ

Tử Vi độc tọa Huynh đệ ở Tý hoặc ở Ngọ, có các sao đào hoa đồng cung, chủ về trong anh chị em, chị gái là con trưởng, hoặc chủ về bất hòa với anh cả.

Tử Vi độc tọa Huynh đệ ở Tý hoặc ở Ngọ, được “bách quan triều củng”, thì được nhờ anh lớn, chị lớn. Nhưng cần phải tình nguyện ở địa vị thứ hai, làm phụ tá, mới có thể hợp tác với người khác làm việc; nếu không, đến đại hạn và lưu niên có cung Huynh đệ là Vũ Khúc Thiên Tướng cùng tọa thủ, hoặc Phá Quân độc tọa, gặp các sao Sát Kị, thì quan hệ hợp tác sẽ đổ vỡ.

Tử Vi độc tọa Huynh đệ ở Tý hoặc ở Ngọ, là cách “tại dã cô quân”, hoặc “vô đạo cô quân”, chủ về khó nhờ vả anh chị em, khi hợp tác với người khác cũng chủ về bị người ta lợi dụng.

Bạn đang xem: Tử Vi tọa thủ cung Huynh Đệ

Hệ “Tử Vi Phá Quân” tọa Huynh đệ ở Sửu hoặc ở Mùi, gặp Sát tinh, thì anh em kết thành phe phái, hoặc hình khắc bất hòa, có anh em khác mẹ. Ý nghĩa này suy rộng ra là, quan hệ giữa bản thân mệnh tạo với các đồng sự cũng dễ kết thành phe đảng, mà còn tranh giành quyền lực, đấu đá nhau, gặp Sát tinh thì càng đúng, còn nếu gặp các sao Phụ và Tá diệu cát, thì khá bình hòa. Trường hợp có các sao Sát Kị Hình, lúc niên hạn đến cung có Tử Vi, hoặc Thiên Tướng, hoặc Phá Quân tọa thủ cung Huynh đệ, sẽ xảy ra ứng nghiệm không lành. Nếu hệ “Tử vi Phá quân” ở cung Huynh đệ nguyên cục có các sao Cát hội chiếu, thì khi đến cung Huynh đệ của lưu niên là hệ “Vũ khúc Thất sát”, hoặc Thiên Phủ độc tọa, sẽ chủ về ứng nghiệm tốt lành, có thể hợp tác với người mà sáng lập sự nghiệp.

Hệ “Tử Vi Thiên Phủ” đồng độ tọa thủ cung Huynh đệ ở Dần hoặc ở Thân, cũng chủ về được nhờ anh lớn hay chị lớn. Gặp các sao Sát Kị Hình thì bị lợi dụng gây lụy. Cũng có thể mang tính chất này, suy rộng ra ở mối quan hệ với bạn hợp tác làm ăn hoặc đồng sự. Tình hình cát thì thường sẽ ứng nghiệm lúc gặp Vũ Khúc, hay hệ “Thái Dương Cự Môn”, hay Thái Âm thủ cung Huynh đệ của lưu niên. Tình hình hung thường ứng nghiệm lúc gặp Phá quân, Thất sát, Liêm trinh, Thiên tướng, hay Cự môn thủ cung Huynh đệ của lưu niên.

Hệ “Tử Vi Tham Lang” đồng độ tọa thủ cung Huynh đệ ở Mão hoặc ở Dậu, gặp các sao đào hoa, chủ về trong anh chị em thì chị gái là con trưởng; gặp sao “Không” thì trong các anh chị em, tình hình của anh cả là xấu nhất.

Hệ “Tử Vi Tham Lang” đồng độ gặp nhiều sao Cát, cũng chủ về được nhờ anh lớn; nếu gặp cách “Hỏa Tham” thì anh lớn giầu có, nhưng lại không giúp ích gì cho bản thân mệnh tạo. Nếu có các sao Sát Kị Hình Hao tụ tập, chủ về bị liên lụy mà thất bại, gặp thêm các sao đào hoa, lại gặp sao lẻ Phụ Tá, chủ về anh em loạn luân.

Hệ “Tử Vi Tham Lang” ở Mão, lúc hợp tác với người khác giới, thường dễ nảy sinh tình cảm, mà còn chuốc bất lợi, năm ứng nghiệm thường là Thiên đồng, hay Cự môn, thủ cung Huynh đệ của lưu niên.

Hệ “Tử vi Thiên tướng” đồng độ tọa thủ Huynh đệ ở Thìn hoặc ở Tuất, cũng chủ về có anh em khác mẹ, nếu gặp Thiên khôi, Thiên việt, Tả phụ, Hữu bật, Văn xương, Văn khúc, thì thường thường có anh chị em sinh đôi. Gặp Cát tinh thì có thể hợp tác tốt, gặp Hung tinh thì ý kiến trái ngược nhau. Năm ứng nghiệm đều thường là lúc hệ “Tử vi Thiên tướng”, Phá Quân, Vũ Khúc Thiên Phủ, thủ cung Huynh đệ của lưu niên. Nếu phá sản, lỗ vốn thì năm ứng nghiệm đều là lúc gặp Thiên cơ, Cự môn, Thiên lương thủ cung Huynh đệ của lưu niên.

Hệ “Tử vi Thất sát” đồng độ tọa thủ Huynh đệ ở Tị hoặc ở Hợi, gặp Cát tinh thì trong anh em có người quyền quý, cũng chủ về dựa dẫm thích quan hệ với bạn bè quyền quý. Nếu gặp Sát tinh, thì bị anh em hay bạn bè bắt nạt, hà hiếp. Trường hợp hệ “Vũ khúc Tham lang” đồng cung với Hỏa tinh, Linh tinh, lại có Cát tinh, chủ về nhờ anh em bạn bè giúp đỡ mà phát đạt.

Hệ “Tử vi Thất sát” đồng độ, cát thì ứng nghiệm lúc Thiên Tướng, Thái Dương Cự Môn thủ cung hạn; Hung thì ứng nghiệm lúc gặp hệ “Vũ khúc Tham lang”, hệ “Liêm trinh Phá quân” thủ cung hạn.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử Vi tọa thủ cung Huynh Đệ

Tử Vi độc tọa Huynh đệ ở Tý hoặc ở Ngọ, có các sao đào hoa đồng cung, chủ về trong anh chị em, chị gái là con trưởng, hoặc chủ về bất hòa với anh cả.

Tử Vi độc tọa Huynh đệ ở Tý hoặc ở Ngọ, được “bách quan triều củng”, thì được nhờ anh lớn, chị lớn. Nhưng cần phải tình nguyện ở địa vị thứ hai, làm phụ tá, mới có thể hợp tác với người khác làm việc; nếu không, đến đại hạn và lưu niên có cung Huynh đệ là Vũ Khúc Thiên Tướng cùng tọa thủ, hoặc Phá Quân độc tọa, gặp các sao Sát Kị, thì quan hệ hợp tác sẽ đổ vỡ.

Tử Vi độc tọa Huynh đệ ở Tý hoặc ở Ngọ, là cách “tại dã cô quân”, hoặc “vô đạo cô quân”, chủ về khó nhờ vả anh chị em, khi hợp tác với người khác cũng chủ về bị người ta lợi dụng.

Hệ “Tử Vi Phá Quân” tọa Huynh đệ ở Sửu hoặc ở Mùi, gặp Sát tinh, thì anh em kết thành phe phái, hoặc hình khắc bất hòa, có anh em khác mẹ. Ý nghĩa này suy rộng ra là, quan hệ giữa bản thân mệnh tạo với các đồng sự cũng dễ kết thành phe đảng, mà còn tranh giành quyền lực, đấu đá nhau, gặp Sát tinh thì càng đúng, còn nếu gặp các sao Phụ và Tá diệu cát, thì khá bình hòa. Trường hợp có các sao Sát Kị Hình, lúc niên hạn đến cung có Tử Vi, hoặc Thiên Tướng, hoặc Phá Quân tọa thủ cung Huynh đệ, sẽ xảy ra ứng nghiệm không lành. Nếu hệ “Tử vi Phá quân” ở cung Huynh đệ nguyên cục có các sao Cát hội chiếu, thì khi đến cung Huynh đệ của lưu niên là hệ “Vũ khúc Thất sát”, hoặc Thiên Phủ độc tọa, sẽ chủ về ứng nghiệm tốt lành, có thể hợp tác với người mà sáng lập sự nghiệp.

Hệ “Tử Vi Thiên Phủ” đồng độ tọa thủ cung Huynh đệ ở Dần hoặc ở Thân, cũng chủ về được nhờ anh lớn hay chị lớn. Gặp các sao Sát Kị Hình thì bị lợi dụng gây lụy. Cũng có thể mang tính chất này, suy rộng ra ở mối quan hệ với bạn hợp tác làm ăn hoặc đồng sự. Tình hình cát thì thường sẽ ứng nghiệm lúc gặp Vũ Khúc, hay hệ “Thái Dương Cự Môn”, hay Thái Âm thủ cung Huynh đệ của lưu niên. Tình hình hung thường ứng nghiệm lúc gặp Phá quân, Thất sát, Liêm trinh, Thiên tướng, hay Cự môn thủ cung Huynh đệ của lưu niên.

Hệ “Tử Vi Tham Lang” đồng độ tọa thủ cung Huynh đệ ở Mão hoặc ở Dậu, gặp các sao đào hoa, chủ về trong anh chị em thì chị gái là con trưởng; gặp sao “Không” thì trong các anh chị em, tình hình của anh cả là xấu nhất.

Hệ “Tử Vi Tham Lang” đồng độ gặp nhiều sao Cát, cũng chủ về được nhờ anh lớn; nếu gặp cách “Hỏa Tham” thì anh lớn giầu có, nhưng lại không giúp ích gì cho bản thân mệnh tạo. Nếu có các sao Sát Kị Hình Hao tụ tập, chủ về bị liên lụy mà thất bại, gặp thêm các sao đào hoa, lại gặp sao lẻ Phụ Tá, chủ về anh em loạn luân.

Hệ “Tử Vi Tham Lang” ở Mão, lúc hợp tác với người khác giới, thường dễ nảy sinh tình cảm, mà còn chuốc bất lợi, năm ứng nghiệm thường là Thiên đồng, hay Cự môn, thủ cung Huynh đệ của lưu niên.

Hệ “Tử vi Thiên tướng” đồng độ tọa thủ Huynh đệ ở Thìn hoặc ở Tuất, cũng chủ về có anh em khác mẹ, nếu gặp Thiên khôi, Thiên việt, Tả phụ, Hữu bật, Văn xương, Văn khúc, thì thường thường có anh chị em sinh đôi. Gặp Cát tinh thì có thể hợp tác tốt, gặp Hung tinh thì ý kiến trái ngược nhau. Năm ứng nghiệm đều thường là lúc hệ “Tử vi Thiên tướng”, Phá Quân, Vũ Khúc Thiên Phủ, thủ cung Huynh đệ của lưu niên. Nếu phá sản, lỗ vốn thì năm ứng nghiệm đều là lúc gặp Thiên cơ, Cự môn, Thiên lương thủ cung Huynh đệ của lưu niên.

Hệ “Tử vi Thất sát” đồng độ tọa thủ Huynh đệ ở Tị hoặc ở Hợi, gặp Cát tinh thì trong anh em có người quyền quý, cũng chủ về dựa dẫm thích quan hệ với bạn bè quyền quý. Nếu gặp Sát tinh, thì bị anh em hay bạn bè bắt nạt, hà hiếp. Trường hợp hệ “Vũ khúc Tham lang” đồng cung với Hỏa tinh, Linh tinh, lại có Cát tinh, chủ về nhờ anh em bạn bè giúp đỡ mà phát đạt.

Hệ “Tử vi Thất sát” đồng độ, cát thì ứng nghiệm lúc Thiên Tướng, Thái Dương Cự Môn thủ cung hạn; Hung thì ứng nghiệm lúc gặp hệ “Vũ khúc Tham lang”, hệ “Liêm trinh Phá quân” thủ cung hạn.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button