Tử vi

TỬ BẠCH QUYẾT – HÀ ĐỒ VẬN KHÍ NGŨ HÀNH

(MỘT CHÚT HỌC THUẬT CHO NGƯỜI NGHIÊN CỨU)

Những ai từng nghiên cứu về Huyền Không học trong Phong Thủy, chắc chắn không thể không làu thông TỬ BẠCH QUYẾT. Bộ sách này ra đời từ đời Đường, gồm 2 quyển Thượng và Hạ

TỬ BẠCH, chính là tên gọi của môn học Huyền Không Phi Tinh. Vì môn này dụng 9 sao khởi từ NHẤT BẠCH đến CỬU TỬ, nên cổ nhân mới dùng tên này mà gọi.

Nhắc đến việc tính toán vận số, chắc hẳn người người thông thạo khái niệm TAM NGUYÊN-CỬU VẬN. Đó chính là cách tính toán vận số theo LẠC THƯ. Nhưng trong TỬ BẠCH QUYẾT có đề cập đến một cách tính vận số theo HÀ ĐỒ, cũng rất trọng yếu.

Trong Thẩm Thị Huyền Không, Thẩm Trúc Nhưng có đề cập đến Tử Bạch Quyết, nhưng hầu như chỉ nhắc đến Quyển Hạ, tức là chú trọng vào 81 trường hợp Song Tinh Phối Quái để luận tinh bàn Huyền Không.

Trong TỬ BẠCH QUYẾT có viết:

“dĩ ĐỒ chi vận luận thể, THƯ chi vận luận dụng, thử pháp chi thường dã.

dĩ ĐỒ VẬN tham THƯ, THƯ VẬN tham ĐỒ, thử pháp chi biến dã”

Lấy vận Hà Đồ làm Thể, vận Lạc Thư làm Dụng, đó là phép thường. Mà lấy Vận Hà Đồ để xem xét vận Lạc thư, lấy vận Lạc Thư để xem xét vận Hà Đồ, đó là phép biến hóa vậy!

Tính vận Hà Đồ như thế nào?

Tử Bạch Quyết viết: “Hà đồ chi vận, dĩ giáp bính mậu canh nhâm ngũ tý, phối thủy hỏa mộc kim thổ ngũ hành, ngũ tý phân nguyên, ngũ hành định vận, trật nhiên bất vấn”

Vận theo Hà Đồ, lấy GIÁP-BÍNH-MẬU-CANH-NHÂM ngũ Tý, phối với THỦY-HỎA-MỘC-KIM-THỔ ngũ Hành, Ngũ Tý phân Nguyên – Ngũ hành định Vận. Trật tự không đổi.

Cứ theo trên mà xét, thấy:

– Vận GIÁP TÝ: Từ Giáp Tý đến Ất Hợi (1984-1995) tổng cộng 12 năm là vận 1 – số 1-6 theo Hà Đồ thuộc Thủy nên vận này Thủy thống quản Ngũ hành.

– Vận BÍNH TÝ: Từ Bính Tý đến Đinh Hợi (1996-2007) tổng cộng 12 năm là vận 2 – Số 2-7 theo Hà Đồ thuộc Hỏa nên vận này Hỏa thống quản Ngũ hành.

– Vận MẬU TÝ: Từ Mậu Tý đến Kỷ Hợi (2008 -2019) tổng cộng 12 năm là vận 3 – số 3-8 theo Hà Đồ thuộc Mộc nên vận này Mộc thống quản Ngũ hành.

– Vận CANH TÝ: Từ Canh Tý đến Tân Hợi (2020 – 2031) tổng cộng 12 năm là vận 4 – số 4-9 theo Hà Đồ thuộc Kim nên vận này Kim thống quản Ngũ hành.

– Vận NHÂM TÝ: Từ Nhâm Tý đến Quý hợi (2032-2043) tổng cộng là 12 năm là vận 5 – số 5-10 theo Hà Đồ thuộc Thổ nên vận này do Thổ thống quản Ngũ hành.

Tổng cộng Ngũ Tý vận cũng vừa vặn hết 60 năm, tức là vừa hết một Nguyên. Mà Ngũ Hành cũng tuần hành vừa đủ 5 hành, các Nguyên sau sẽ lặp lại như thế.

Nếu như cách tính vận của Lạc Thư chia ra Tam Nguyên – Cửu Vận, hết 180 năm, thì Hà Đồ vận chính là Nhất Nguyên – Ngũ Vận ứng với câu “Ngũ Tý phân Nguyên”, “ngũ hành định vận” – như trong bài quyết đã nêu.

Việc phân chia Nguyên – Vận Hà Đồ và định Ngũ hành cho Nguyên – Vận mang ý nghĩa rất quan trọng trong việc luận sinh – khắc – chế – hóa của các yếu tố khác liên quan. Ví dụ như cách chọn tầng số, phòng gian, luận đoán Sơn – Hướng – Khai Môn…, luận đoán Cửu tinh sinh vượng v.v… tất cả đều cần thiết phải xem xét.

Vận Hà Đồ cũng xét lưu niên vận khí, tuần hành theo sơ đồ Lạc Thư Cửu số. Xin bàn ở phần sau. Việc luận Vận khí Huyền Không, nếu chỉ xét Tam Nguyên – Cửu vận theo Lạc Thư, thì vẫn còn khiếm khuyết, các học giả nên chú trọng.

Bài viết để mọi người làm tư liệu tham khảo cho người yêu thích nghiên cứu.

(Tác giả: Nguyễn Trọng Tuệ)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: TỬ BẠCH QUYẾT – HÀ ĐỒ VẬN KHÍ NGŨ HÀNH

Xem thêm TỬ BẠCH QUYẾT – HÀ ĐỒ VẬN KHÍ NGŨ HÀNH

(MỘT CHÚT HỌC THUẬT CHO NGƯỜI NGHIÊN CỨU)

Những ai từng nghiên cứu về Huyền Không học trong Phong Thủy, chắc chắn không thể không làu thông TỬ BẠCH QUYẾT. Bộ sách này ra đời từ đời Đường, gồm 2 quyển Thượng và Hạ

TỬ BẠCH, chính là tên gọi của môn học Huyền Không Phi Tinh. Vì môn này dụng 9 sao khởi từ NHẤT BẠCH đến CỬU TỬ, nên cổ nhân mới dùng tên này mà gọi.

Nhắc đến việc tính toán vận số, chắc hẳn người người thông thạo khái niệm TAM NGUYÊN-CỬU VẬN. Đó chính là cách tính toán vận số theo LẠC THƯ. Nhưng trong TỬ BẠCH QUYẾT có đề cập đến một cách tính vận số theo HÀ ĐỒ, cũng rất trọng yếu.

Trong Thẩm Thị Huyền Không, Thẩm Trúc Nhưng có đề cập đến Tử Bạch Quyết, nhưng hầu như chỉ nhắc đến Quyển Hạ, tức là chú trọng vào 81 trường hợp Song Tinh Phối Quái để luận tinh bàn Huyền Không.

Trong TỬ BẠCH QUYẾT có viết:

“dĩ ĐỒ chi vận luận thể, THƯ chi vận luận dụng, thử pháp chi thường dã.

dĩ ĐỒ VẬN tham THƯ, THƯ VẬN tham ĐỒ, thử pháp chi biến dã”

Lấy vận Hà Đồ làm Thể, vận Lạc Thư làm Dụng, đó là phép thường. Mà lấy Vận Hà Đồ để xem xét vận Lạc thư, lấy vận Lạc Thư để xem xét vận Hà Đồ, đó là phép biến hóa vậy!

Tính vận Hà Đồ như thế nào?

Tử Bạch Quyết viết: “Hà đồ chi vận, dĩ giáp bính mậu canh nhâm ngũ tý, phối thủy hỏa mộc kim thổ ngũ hành, ngũ tý phân nguyên, ngũ hành định vận, trật nhiên bất vấn”

Vận theo Hà Đồ, lấy GIÁP-BÍNH-MẬU-CANH-NHÂM ngũ Tý, phối với THỦY-HỎA-MỘC-KIM-THỔ ngũ Hành, Ngũ Tý phân Nguyên – Ngũ hành định Vận. Trật tự không đổi.

Cứ theo trên mà xét, thấy:

– Vận GIÁP TÝ: Từ Giáp Tý đến Ất Hợi (1984-1995) tổng cộng 12 năm là vận 1 – số 1-6 theo Hà Đồ thuộc Thủy nên vận này Thủy thống quản Ngũ hành.

– Vận BÍNH TÝ: Từ Bính Tý đến Đinh Hợi (1996-2007) tổng cộng 12 năm là vận 2 – Số 2-7 theo Hà Đồ thuộc Hỏa nên vận này Hỏa thống quản Ngũ hành.

– Vận MẬU TÝ: Từ Mậu Tý đến Kỷ Hợi (2008 -2019) tổng cộng 12 năm là vận 3 – số 3-8 theo Hà Đồ thuộc Mộc nên vận này Mộc thống quản Ngũ hành.

– Vận CANH TÝ: Từ Canh Tý đến Tân Hợi (2020 – 2031) tổng cộng 12 năm là vận 4 – số 4-9 theo Hà Đồ thuộc Kim nên vận này Kim thống quản Ngũ hành.

– Vận NHÂM TÝ: Từ Nhâm Tý đến Quý hợi (2032-2043) tổng cộng là 12 năm là vận 5 – số 5-10 theo Hà Đồ thuộc Thổ nên vận này do Thổ thống quản Ngũ hành.

Tổng cộng Ngũ Tý vận cũng vừa vặn hết 60 năm, tức là vừa hết một Nguyên. Mà Ngũ Hành cũng tuần hành vừa đủ 5 hành, các Nguyên sau sẽ lặp lại như thế.

Nếu như cách tính vận của Lạc Thư chia ra Tam Nguyên – Cửu Vận, hết 180 năm, thì Hà Đồ vận chính là Nhất Nguyên – Ngũ Vận ứng với câu “Ngũ Tý phân Nguyên”, “ngũ hành định vận” – như trong bài quyết đã nêu.

Việc phân chia Nguyên – Vận Hà Đồ và định Ngũ hành cho Nguyên – Vận mang ý nghĩa rất quan trọng trong việc luận sinh – khắc – chế – hóa của các yếu tố khác liên quan. Ví dụ như cách chọn tầng số, phòng gian, luận đoán Sơn – Hướng – Khai Môn…, luận đoán Cửu tinh sinh vượng v.v… tất cả đều cần thiết phải xem xét.

Vận Hà Đồ cũng xét lưu niên vận khí, tuần hành theo sơ đồ Lạc Thư Cửu số. Xin bàn ở phần sau. Việc luận Vận khí Huyền Không, nếu chỉ xét Tam Nguyên – Cửu vận theo Lạc Thư, thì vẫn còn khiếm khuyết, các học giả nên chú trọng.

Bài viết để mọi người làm tư liệu tham khảo cho người yêu thích nghiên cứu.

(Tác giả: Nguyễn Trọng Tuệ)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button