Tử vi

Tử chiêm kinh điển giáo trình

Biên dịch:

Hội đương lăng tuyệt đỉnh

Ta thuở nhỏ yêu thích ngũ thuật y bốc tướng mệnh sơn, đi vào trường học tiếp thu hiện đại khoa học giáo dục ti không ảnh hưởng chút nào đối Trung Hoa Trung Quốc truyền thống văn hóa hứng thú, 1986 năm tốt nghiệp từ trung ương dân tộc đại học, 1982 năm khởi nghiên cứu Trung Hoa truyền thống văn hóa của ngũ thuật, đại học sở học chuyên nghiệp là điển hình khoa học tự nhiên – vật lý học, vật lý học nghiên cứu đối tượng hay thiên nhiên vật chất vận động quy luật, cường điệu nghiêm mật ăn khớp suy lý, dưỡng thành thực sự cầu thị khoa học thế giới quan, tuy rằng và Trung Hoa Trung Quốc truyền thống văn hóa trực giác tư duy bất đồng, nhưng ăn khớp năng lực trinh thám xong hệ thống huấn luyện.

Bạn đang xem: Tử chiêm kinh điển giáo trình

1996 năm khởi chuyên nghiệp nghiên cứu tử vi đẩu số, bả khoa học nghiên cứu phương pháp dẫn vào đẩu số, dụng sổ để ý công tác thống kê tiến hành dự đoán độ chuẩn xác khách quan đánh giá, sơ bộ lấy được một ít thành quả, nguyện bả những kinh nghiệm này hiến cho người hữu duyên, dĩ tư người của mọi tầng lớp nghiên cứu, nguyện và các vị dễ giao hữu học hỏi lẫn nhau, cộng đồng là phổ cập phát triển tử vi đẩu số ứng dụng cống hiến chính thiếu lực, mong muốn người người đều có thể nắm giữ cửa này dự đoán kỹ thuật.

Kết hợp nhiều năm qua nghiên cứu dịch học, tử vi đẩu số một điểm tâm đắc, kinh nghiệm chỉnh lý thành chương, biên tập một lá thư, quyển sách đã nhập môn sách báo, càng thuộc cao cấp giáo trình, đi qua khoa học bố trí khiến cho bản giáo trình ký áp dụng vu quảng đại dịch học người yêu thích tiến tu của cần, cũng có thể thỏa mãn không hề dịch học cơ sở người cấp tốc đi vào đẩu số cao cấp giai đoạn, công khai thiên cổ bí truyền đẩu số huyền quan nhất khiếu, nó là câu thông âm dương nhị giới cầu, hoàn toàn thoát khỏi nguyên lai tử vi đẩu số làm phiền bài bàn, phức tạp nhất cao cấp nhất gì đó, cơ bản nguyên lý là đơn giản nhất. Quả thực có thể ở 48 tiếng đồng hồ nội hoàn thành hệ thống huấn luyện, chỉ cần cụ bị cơ bản ăn khớp suy lý và hình tượng năng lực suy nghĩ là được; không cần nghiên cứu cao thâm lý luận, cũng không cần khán sách thật dày, nã lai hay dùng, dùng hơn nữa, quá trình 48 tiếng đồng hồ huấn luyện tức năng lực đạt được tương đối thành thục trình độ. Mỗi ngày học tập lưỡng tiếng đồng hồ không ra một tháng là được nhập môn ứng dụng.

Tử vi đẩu số có một rõ rệt đặc điểm, đẩu số tinh thần hàm nghĩa từ mặt chữ là được lĩnh hội, không cần đặc biệt ký ức, hữu quan tinh thần canh tường tẫn tin tức có thể kiểm tra tử vi tin tức tạp, dụng cửu cũng liền quen thuộc, trước đó chuyện cần làm chỉ cần hoa vài phần loại học được lưu thời bàn, lưu phân bàn khởi pháp. Người viết 1982 năm ở kinh học ở trường thì bắt đầu nghiên tập mặc dù nhiều lần trắc trở cũng có tỉnh ngộ niềm vui, xem lướt qua chứa nhiều dịch học tư liệu, tiên từ bầy con bách gia vào tay, kẻ học sau các môn dự đoán kỹ thuật, trải qua hoa mai dễ, tứ trụ, lục hào, kỳ môn, lục nhâm, Thái Ất, phong thuỷ, chọn ngày lành tháng tốt, tướng học chờ, tối hậu quy về tử vi đẩu số nghiên cứu thực tiễn, đi qua đẩu số huyền quan nhất khiếu của tượng sổ để ý thông suốt, vu trong thực chiến tầm để ý, trái lại khuy cổ phú khứ lĩnh ngộ, nhiều lần như thế, nhiều lần tham thảo, thực tiễn tái thực tiễn, luy sổ tái chi tâm máu tụ tập thành sách hiến cho dịch học đồng nghiệp, kỳ vọng tử vi quang hoa tái hiện Trung Hoa đại địa.

Đẩu số hệ thống bác đại tinh thâm, người viết học tập nghiên cứu qua trình trung tâm không ngừng từ sách cổ sách quý cùng với các vị đẩu số tiền bối sáng tác trung tâm hấp thụ phong phú dinh dưỡng, ở đây chân thành cảm tạ đẩu số giới tổ tiên cập tiền bối cấp xã hội lưu lại quý báu tài phú. Quyển sách thương xúc mà thành, bất túc quên chỗ không thể tránh được, mong rằng các vị hiền giả vui lòng chỉ giáo là may mắn.

Lam thiên thìn 1998. 11. 3

1997 năm 8 đầu tháng hãy

1998 năm 8 nguyệt đệ nhị hãy

1998 năm 11 nguyệt đệ tam hãy

2008 năm 3 nguyệt 28 nhật thứ sáu chỉnh sửa

Mục lục

Chương 1: Tử vi tin tức học hệ thống (chọn trích)….. . ( 7)

Nhất, tư ngộ… … … . ( 7)

1, vũ trụ toàn bộ tin tức thuyết 2, tư duy loại hình thuyết 3, vô hạn suy tư

Nhị, chìa khóa vàng… … … . ( 9)

1, tích cực lòng của thái 2, thành công của yếu tố 3, tiến giai của tiệp kính

4, phân loại phép huấn luyện 5, hoạt bàn vận chuyển pháp

Chương 2: Đẩu số huyền quan nhất khiếu… … . . . ( 16)

Nhất, thiên cổ bí truyền đẩu số huyền quan nhất khiếu… . . . ( 16)

Nhị, học tập pháp… . . ( 21)

Chương 3: Đẩu số tam đại pháp bảo… … . . . ( 23)

Nhất, tinh tình… … … . ( 23)

Nhị, cung vị tứ hóa… ….. . ( 26)

Tam, tứ hóa… … … . ( 27)

Chương 4: Đẩu số dự đoán pháp… ….. ( 29)

Nhất, thời gian khởi sổ pháp… ….. ( 29)

Nhị, kỳ môn ngoại ứng với pháp… ….. ( 29)

Tam, hoa mai dễ sổ pháp… ….. ( 30)

Chương 5: Ví dụ thực tế của diễn thuyết… ….. ( 31)

Nhất, người khác ý đồ đến… ….. . ( 31)

Nhị, người khác chức nghiệp… ….. . ( 37)

Tam, tài vận… … … . ( 43)

Tứ, con đường làm quan… … … . ( 46)

Ngũ, công danh… … … . ( 48)

Lục, cái khác… … … . ( 51)

Chương 6: Cơ sở tri thức… ….. . ( 68)

Phụ lục đại sư bảo khố… ….. ( 76)

Tự nói

Hoan nghênh xem , đây là một quyển tỉ mỉ biên soạn chỉ đạo thư, có thể khiến cho ngươi ở đây trong thời gian rất ngắn tiến nhập tử vi đẩu số điện phủ, trở thành một danh tiên tri người sớm giác ngộ. Mặt khác chúc mừng người ta lựa chọn tử vi đẩu số làm dự đoán công cụ, bởi vì đây là một loại công năng cường đại, áp dụng phạm vi quảng, dịch học dễ tinh dự đoán công cụ. Quyển sách công khai đẩu số huyền quan nhất khiếu, dễ dàng hóa giải tứ trụ dự đoán canh giờ không chính xác, đồng thời thìn song bào thai ngũ cùng của mệnh tạo nan dư dự đoán vấn đề, quyển sách sở phụATP tin tức tạp cho ngươi biên học biên dụng, dễ dàng tự tại, lý luận và thực tiễn hỗ trợ lẫn nhau.

Bản giáo trình chính là là có chí vu tiến giai đẩu số cao thủ hàng dịch học người yêu thích cùng với tưởng ở sự nghiệp thượng thu được thành công các vị bằng hữu mà tác, vô luận có vô dịch học cơ sở, thỉnh dĩ bình hòa tâm tính nhìn xuống, phóng rơi sở hữu ràng buộc, khiến cho chính bị vây tự do, mở ra trạng thái, dường như là tác giả đơn độc cho ngươi cá nhân sáng tác quyển sách.

Học tập một loại mới tư tưởng tiên thiên không ra bản thân đầu óc, không cần có thành kiến, học tập dự đoán có thật nhiều cách và phương pháp, đuổi kịp bản giáo trình bước chân, không cần phải nhiều lắm cao thâm lý luận và cơ sở kiến thức chuẩn bị, cầm tin tức tạp chỉ để ý lớn mật địa tiến hành dự đoán, tin tưởng không ra 48 tiếng đồng hồ người ta liền có thể nắm giữ tử vi đẩu số ảo diệu, bồi dưỡng khởi hứng thú hậu rộng khắp thực tiễn thông hiểu đạo lí, không ngoài một năm nửa năm người ta là được là đẩu số cao thủ.

Người viết khởi xướng “Thực chiến trước đây, hứng thú hướng phát triển, nã lai hay dùng, biên luyện biên học.” phương pháp học tập. Mượn dùng nước Mỹ thành công học giả huyền bí cách man đinh nặc nói: “Ngươi nghĩ bả cuộc sống của ngươi trở nên tốt hơn sao? Nếu như là thực sự, như vậy quyển sách này tựu có thể là người ta sở đụng phải tốt nhất thư. Xem nó, học tập nó, tái xem nó, sau đó bắt đầu hành động.” chỉ có kiên định không ngừng hành động, tài năng từng bước một đi hướng mục tiêu, đạt được thành công. đem ngươi tiến cử tử vi đẩu số điện phủ, sau đó mặc dù hấp thụ nam phái bắc phái dài chỗ, thu thập rộng rãi chúng gia của tinh hoa.

Chương 1: Tử vi tin tức học hệ thống (chọn trích)

Nhất, tư ngộ

1, vũ trụ toàn bộ tin tức thuyết

Liệt ninh nói qua: “Trên thế giới ngoại trừ vận động vật chất ở ngoài, liền không có thứ khác. Mà vận động vật chất nếu không ở thời gian trong không gian liền vô vận động khả năng.” . Vật chất vận động có hay không có tự? Chỉ có nhận thức vật chất vận động phổ biến quy luật mới có thể thôi diễn quá khứ, dự đoán thời gian tới.

Vũ trụ là một ngành chính thống, là một thống nhất chỉnh thể, nó các cục trong lúc đó tương hỗ liên quan, bất kỳ một cái nào cục đều có thể phản ánh chỉnh thể thuộc tính, thiên địa nhân tam tài hợp nhất. Vũ trụ thiên thể biến hóa tương ứng trước cuộc sống biến hóa, cuộc sống cát hung họa phúc cũng ở trên trời thể sắp hàng số tử vi trung tâm hiển lộ không bỏ sót.

Tử vi đẩu số nó bả hơn một trăm ngôi sao sắp hàng ở mười hai cung, hơn nữa sáu mươi một giáp thời gian tin tức, toàn bộ phương vị phản ánh vũ trụ biến hóa tượng, sổ, để ý tin tức, thiên địa nhân tam vị nhất thể, loại này sổ để ý mô hình là có tương đương khoa học đạo lý. Trong đó bao hàm âm dương, ngũ hành, nhiều chuyện, cửu cung, sáu mươi một giáp, một trăm lẻ tám tinh thần, bao quát Vạn Tượng, mang theo hiện tại, quá khứ và tương lai tin tức. Tử vi đẩu số thể hiện vạn vật giao cảm tư tưởng, tức vạn sự vạn vật phổ biến tồn tại tương hỗ cảm ứng hiện tượng. Vũ trụ đang lúc vạn sự vạn vật chớ không phải là có kỳ sổ để ý quy luật, nhân từ oa oa rơi xuống đất nhất khắc khởi sẽ tùy địa cầu càng không ngừng xoay tròn, mỗi người xuất hiện ở sinh thời gian nguyệt tinh thần có quy luật nhất định, mỗi thời khắc này tinh thần sắp hàng đều bị đối với người gây ảnh hưởng.

Một trăm lẻ tám ngôi sao, mỗi lạp đều có âm dương, ngũ hành thuộc tính khác nhau, nên dư phân rõ. Thái dương, liêm trinh đồng chúc hỏa, thái dương là bính hỏa thuần dương, mà liêm trinh là đinh hỏa thuần âm. Đồng thời tinh thần cũng phân ngũ hành như vũ khúc thuộc kim, thiên cơ thuộc mộc, cự môn thuộc thủy, thái dương thuộc hỏa, Thiên phủ thuộc đất chờ.

2, tư duy loại hình thuyết

Nhân loại tư duy có bao nhiêu loại hình thức, tư duy lô-gích, hình tượng tư duy, linh cảm tư duy, đặc dị tư duy chờ. Tư duy lô-gích và hình tượng năng lực suy nghĩ là người cơ bản năng lực, từ tư duy lô-gích vào tay, phối hợp hình tượng tư duy huấn luyện một một máy giai chỉ dẫn học giả cuối thông hướng linh cảm tư duy cao cấp cảnh giới, đi qua một chuyện vừa đứt tích lũy thực tiễn kinh nghiệm, dĩ điểm gắn bó tuyến, tuyến toàn mà thành mặt, tối hậu giao qua dự đoán suốt đời vận thế. Quen tay hay việc, tư duy lô-gích tích cực huấn luyện thì sẽ kích thích ra linh cảm, linh cảm trực giác tư duy mị lực ở chỗ nó chỉnh thể tính, cao độ trừu tượng tính, đồng thời nó vừa có không rõ tính. Không rõ tính ưu điểm ở chỗ thoáng cái nắm chặt sự vật chỉnh thể hoặc đường viền.

3, vô hạn suy tư

một lá thư vạch: “Ở nhâm nhất toàn bộ tin tức tằng hoặc nhâm nhất toàn bộ tin tức bộ vị thượng đều bao hàm chỉnh thể cho đến vũ trụ toàn bộ tin tức, mỗi một toàn bộ tin tức tằng hoặc mỗi một bộ vị thượng tin tức thể chia làm hiển tin tức tằng và tiềm tin tức tằng.” tiềm tin tức hoặc tiềm năng ở nhất định dưới điều kiện tài năng chuyển hóa thành hiển tin tức có lẽ hiển năng lực.

Vì sao thời gian sử dụng đang lúc khởi quẻ có thể dự đoán sự tình? Nhược như vậy như vậy dụng lục hào pháp, hoa mai dễ sổ có lẽ kỳ môn độn giáp dự đoán khí trời, tỷ như vừa giá canh giờ “Năm, nguyệt, nhật, thì” là xác định, chỉ có một giá trị, như vậy quái tượng biểu hiện kết quả hẳn là chỉ có một, thế nhưng không có khả năng toàn quốc các nơi lúc này đều trời mưa ba. . . , còn có dụng tứ trụ pháp dự đoán thì nan đề một trong, cùng tứ trụ cùng địa sinh hai người tứ trụ tương đồng, số phận hội như nhau sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định.

Đã ngoài dự đoán học trung tâm vấn đề như thế nào giải quyết ư? Kỳ thực cổ người đã có xử lý cái vấn đề này phương pháp, đó chính là “Bất động không chiếm”, “Không hỏi không chiếm”, hoa mai dễ sổ mạnh phi thường điệu ngoại ứng với, bởi vì ngoại ứng với là một loại dấu hiệu, tức cái gọi là “Linh cơ khẽ động”, nó là tiềm tin tức chuyển hóa thành hiển tin tức điều kiện!

Đối với tứ trụ dự đoán học được thuyết, phải gọi tố “Can chi dự đoán học” thích hợp hơn. Bởi vì bát tự chỉ nói đáo loại, tuy rằng bát tự tổ hợp có 584100 loại, nhưng loài người số phận xa không ngừng giá 584100 loại, mỗi người số phận giai không giống nhau. “Can chi dự đoán pháp” có thể đánh vỡ loại này hạn chế, tỷ như thêm vào sinh ra thì phút can chi tin tức hậu dự đoán chuẩn xác tỷ số sẽ đề cao, còn nữa lo lắng dự đoán thì Thiên can địa chi vị tất điều không phải một biện pháp tốt. Học giả không ngại thử một lần. Chúng ta có thể đem một canh giờ chia làm sáu mươi một giáp, tức 2 phút nhất đẳng phân; cũng có thể án nguyên hội vận thế sổ để ý quy luật, bả một canh giờ chia làm 30 chia đều, mỗi chia đều tương đương với 4 phút.

Nhị, chính mình chìa khóa vàng có thể mở các loại dự đoán học của môn

1, tích cực lòng của thái

Luyện công đồng đạo đều rõ ràng bảo trì hài lòng thể xác và tinh thần trạng thái tầm quan trọng, lão tử thuyết: “Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp nói, đạo pháp tự nhiên.” nước Mỹ thành công học đặt móng nhân Hi Nhĩ bác sĩ tổng kết 17 điều thành công nguyên tắc, trong đó điều thứ nhất hay “Tích cực lòng của thái” .

Người ta năng lực nhận biết thế giới này! Để thấy rõ quá khứ dự kiến thời gian tới, có cần phải vì mình tạo một ít rộng lớn mục tiêu, đồng thời tìm đạt được cái mục tiêu này. Người ta đã cân nhắc qua ngươi muốn đạt tới cao to mục tiêu sao? Không sợ làm không được, chỉ sợ nghĩ không ra. Nhân ai cũng đều có phật tính, người người đều có thể trở thành tiên tri người sớm giác ngộ hiền giả.

Ở dự đoán toàn bộ quá trình thủy chung yếu tự nhiên mà vậy trạng thái, tận lực đem chính đặt trong tự nhiên, và nói hợp nhất, bất năng thụ người phản ứng làm cho mê hoặc, không phải là mình suy đoán, hậu thiên thức thần phân tích, dự đoán, chính chỉ là một truyền thông tự thuật tự nhiên biến hóa quy luật, cuộc sống số phận. Nếu như ngực lão tưởng dự đoán chuẩn xác tỷ số là 80%, như vậy phát huy hay nhất thì chuẩn xác tỷ số tối đa chỉ là 80%, không có khả năng tốt hơn. Bởi vậy đối với mình sở định mục tiêu cao hơn nữa canh khẳng định tín niệm.

2, thành công của yếu tố

Cổ nhân cho rằng “Pháp lữ tài địa, sư đức tuệ ngộ” là tu thân dưỡng tính điều kiện, kỳ thực học tập tử vi đẩu số cũng như nhau.

Pháp: Chính là muốn chính xác tuyển trạch dự đoán phương pháp, tái hay dự đoán phương pháp tuyển định lúc học tập có hay không đúng phương pháp.

Dự đoán phương pháp loại phồn đa, căn cứ các môn thuật số chuẩn xác tỷ số và tinh thâm độ mà nói, đại thể có thể chia làm: Tam thức tức Thái Ất thần số, kỳ môn độn giáp, đại lục nhâm, ngũ đại thần sổ tức tử vi đẩu số, thiệu tử thần số, thiết hãy thần số, nam cực thần số, bắc cực thần số; tứ trụ, lục hào, phong thuỷ, tuyển trạch, tướng học; cái khác một ít tương đối giản đơn như một chưởng kim, Chư cát thần số chờ.

Như vậy học loại nào dự đoán học thấy hiệu quả khoái ư? Nơi này có một chính xác lựa chọn vấn đề, hình tượng tư duy mạnh nhân có thể tuyển trạch học tập “Hoa mai dễ sổ”, số học tính toán ăn khớp năng lực trinh thám mạnh nhân liền có thể tuyển trạch “Số tử vi học”, nếu như người ta hình tượng trực giác tư duy và tư duy lô-gích đều cũng không tệ lắm nói, như vậy “Tử vi đẩu số” là sự chọn lựa tốt nhất. Có vài người học tập tứ trụ, lục hào không dễ dàng cánh trên, nếu như đổi thành nghiên cứu đẩu số khả năng hiệu quả thần tốc, tựu tượng rất nhiều người thuyết trí nhớ của mình lực soa, thế nhưng nói lên túc cầu trí nhớ kinh người, các đội cầu thủ tính danh,

Tử vi là trung thiên đế tọa ngôi sao, “Tử” tượng trưng cao quý, rộng lớn rộng rãi, hồng màu da cam Lộc màu xanh tử, tử sắc năng lượng lớn nhất, kỳ đại vô ngoại;”Vi” tượng trưng tinh tế tỉ mỉ, kỳ tiểu vô nội;”Đấu” tượng trưng cán chùm sao Bắc Đẩu chỉ dời, phi chu vi hình tròn mà là đinh ốc thức đi tới;”Sổ” tượng trưng tinh tượng thiên thể vận hành sổ để ý quy luật cực kỳ và cuộc sống quan hệ.

Tử vi đẩu số liệt vào cao tầng thứ dự đoán pháp ngũ đại thần sổ đứng đầu, bác đại tinh thâm, tượng sổ theo lý nhất. Dự đoán phạm vi cũng không cực hạn vu mệnh lý nghiên cứu, nó rộng khắp ứng dụng vu xã hội hiện đại sinh hoạt các lĩnh vực, lớn đến tập đoàn, xí nghiệp, cá nhân hưng suy vinh nhục, thiên tai, nhỏ đến trong cuộc sống việc vặt tỷ như có thể luận đoán ra nào đó nào đó bằng hữu người thứ ba đối tượng chức nghiệp, tướng mạo, tính tình, gian phòng bài biện các loại cùng với sở hữu người ta muốn biết vấn đề; tái tỷ như người ta cảm giác được chờ một chút có người muốn tới tìm ngươi, người ta từ tử vi bàn nhìn ra nhân tướng mạo, tính tình, gia đình, sự nghiệp cùng với người tới chuyện gì. . .

Căn cứ mình đặc điểm, chính xác tuyển trạch thích hợp mình dự đoán pháp, hay đi một cái thông hướng thành công tiệp kính. Còn nữa tựu là như thế nào dĩ tốc độ nhanh nhất thạo nắm giữ loại phương pháp này, học giả xin dựa theo đẩu số tiến giai tiệp kính nói đốt đi làm. Bất luận cái gì dự đoán pháp đều có giá ngũ đại đốt tức công thái, khởi sổ, phán đoán, giải thích, ứng nghiệm. Ngũ đại đốt một vòng trừ một vòng, là vì liên hoàn khấu đầu đuôi giáp nhau vô thủy vô chung. Còn đây là đầy hứa hẹn pháp, tiên từ đầy hứa hẹn pháp vào tay tối hậu Ngũ Hoàn tiết trở thành một thể, vô đây đó phân biệt, tiến nhập vô vi mà đều bị vì cảnh giới.

Tử vi đẩu số dự đoán pháp có tam hợp, kỳ môn, hà lạc của phân, giá đã trong ngoài nước đẩu số danh gia chung nhận thức, nghiên cứu tử vi đẩu số nhược tòng mệnh để ý vào tay tiến triển so sánh mạn, không giốngATP đẩu số phán đoán nhanh tới cấp tốc, nó ở ứng dụng trung học tập, lý luận liên hệ thực tế, để ý pháp đều xem trọng. ATP đẩu số phán đoán nhanh trung tâm tam hợp, kỳ môn, hà lạc lý luận xong tiêu hóa cũng có thể hấp thu chư vị trước đây sở học kỳ môn, hoa mai dễ kinh nghiệm.

Lữ: Lữ là chỉ nghiên dễ trong quá trình chu vi phải có tốt đồng bọn có thể giao lưu, cũng bao quát thân bằng bạn tốt, có thể được đáo thân bằng bạn tốt chi trì, học tập tiến triển tựu sẽ nhanh hơn. Bởi vì, học tập yếu có một tốt hoàn cảnh, còn muốn đầy đủ tài chính, nếu không đầu tư tốt phương pháp là học không được thủ.

Tài: Cổ ngữ viết: “Vô tài không đủ để nuôi nói” . Học tập dự đoán học tựu muốn mua hữu quan tư liệu, còn muốn tầm sư phỏng giao hữu, những thứ này đều là yếu nhất định tài chính làm bảo đảm, chỉ có bỏ ra xong mới có thể quý trọng. Miễn phí lấy được tư liệu rất khó học rất khá.

Địa: Chiếc nhẫn cảnh điều kiện mà nói. Hoàn cảnh lớn mà nói hiện tại chánh xử hạ nguyên đổi vận, ngũ thuật thịnh vượng phát đạt; tiểu Hoàn cảnh mà nói, gia đình chi trì, chỗ ở mình địa rộng thùng thình bầu không khí có lợi dự đoán học nghiên cứu và ứng dụng.

Sư: Học dễ phải có minh sư chỉ điểm, nơi này minh sư cũng không phải là nhất định là “Danh sư”, mà là rõ ràng minh, hay là người này không có gì địa vị xã hội, không có gì xã sẽ ảnh hưởng, không có tiếng tăm gì chuyên tâm nghiên cứu, không ngừng ở trên thực tế ứng dụng kiểm nghiệm, đây mới là minh bạch chân lý minh sư, ba người đi tất có ta sư, hướng nhân gia học tập thì, chính phải xử vu khiêm tốn tức thấp vị trạng thái, như vậy tài có thể học được đồ của người ta, đồng thời phải hiểu sư nói, yếu tôn sư, kính sư, một ngày của sư cả đời không quên.

Đức: Nghiên cứu huyền học chú ý đạo đức, tu đức là vì ngộ đạo, đắc đạo, không được tu đức người bất năng học tập tử vi đẩu số.

Tuệ: Mỗi người tuệ căn loại hình bất đồng, có trực giác năng lực suy nghĩ cường, có ăn khớp năng lực trinh thám cường, ở học tập dự đoán tiết học muốn chọn chính tư duy ưu thế dự đoán phương pháp, phát huy sở trường, như vậy có thể đi một cái tiệp kính.

Ngộ: Học dễ ngộ tính đặc biệt trọng yếu, “ATP đẩu số phán đoán nhanh”, không chỉ có cho ngươi một khối vàng, tối muốn là dạy cho người ta một loại điểm kim thuật, cho ngươi một câu nói, ngộ tính mạnh bằng hữu lập tức lĩnh hội, chính ngươi đều có thể ứng dụng vu cái khác dự đoán trong lĩnh vực đi.

3, tiến giai của tiệp kính

Dự đoán quá trình bao quát dưới năm bước(đi), mặc kệ tử vi đẩu số dự đoán còn là lục hào, hoa mai dễ sổ còn là kỳ môn dự đoán, đều là như vậy. Giá năm bước(đi) là một khối, điều không phải tuyệt nhiên xa nhau, ở cao cấp giai đoạn cũng liền ngũ bộ hành văn liền mạch lưu loát, phân không ra đây đó, vừa tiến vào trạng thái kết quả là hiện ra, đạt được tri vô bất ngôn, nói đều bị trung thần cảnh kỳ lạ giới. Vũ trụ vô cực, không có bắt đầu, cũng còn chưa có kết thức.

Bước đầu tiên: Tiến nhập dự đoán công năng thái, cũng chính là tích cực lòng của thái, yếu thanh tĩnh vô vi, tâm vô lo lắng, tâm thành, thủy chung bảo trì loại tâm tính này. Âm dương không nhúc nhích tiền vô tư, vô vi, không muốn trạng thái, đó là tâm thành, là thành năng lực cảm, là thành năng lực ứng với, cảm mà toại thông.

Bước thứ hai: Khởi sổ, thừa tố thành tượng. Lục hào dự đoán yếu khởi quẻ, tứ trụ dự đoán muốn xếp hạng bát tự, tử vi đẩu số dự đoán truyền thống phương pháp tiên bài bàn, bản phái tuyệt kỹ đẩu số đẩu số huyền quan nhất khiếu, nhất lao vĩnh dật dĩ bất biến ứng vạn biến; nhị có thể miễn trừ người sinh nhật không chính xác của ưu; tam có thể giải quyết tứ trụ tương đồng mà số phận bất đồng.

Phương pháp là: Đối muốn dự đoán sự vật căn cứ đẩu số huyền quan nhất khiếu tìm ra lưu thời bàn, lưu phân bàn, chính sinh nhật không chính xác tức dụng người viết mệnh bàn là môi giới tiến hành dự đoán, bỉ nhân tiện tạo dùng rất nhiều người hay là bỉ chính các ngươi mệnh bàn canh chuẩn. Cổ nhân bả vạn sự vạn vật phức tạp biến hóa quy kết là âm dương biến hóa của để ý, mỗi thời mỗi khắc hết thảy chung quanh giai ở lưu thời lưu phân bàn thượng biểu lộ không thể nghi ngờ.

Bước thứ ba: Phán đoán, đẩu số hoạt bàn diễn dịch thích tượng. Tổng hợp lại hình tượng tư duy và ăn khớp suy lý, căn cứ tinh tình nhìn ra đại cục, lại dùng tứ hóa truy tung sự vật phát triển chân tướng.

Bước thứ tư: Giải thích, bả phán đoán kết quả dụng một cái đầu mối chính xỏ xuyên qua thủy chung, yêu cầu trật tự rõ ràng, trình tự phân minh, nhằm vào bất đồng dự đoán đối tượng dụng thư sướng ngôn ngữ giảng giải, muốn cho người nghe dễ tiếp thu.

Đệ ngũ bộ: Ứng nghiệm. Sở dự đoán kết luận và sở luận đoán sự vật thời gian tới tiến trình kết cục ứng nghiệm tỷ số làm sao? Đây là biên thực tiễn biên tổng kết công phu thật, dụng được càng nhiều, kỳ tổng kết cũng sẽ việt có ý định nghĩa, ứng nghiệm tỷ số cũng sẽ càng cao. “Thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn” . Một bước cuối cùng xác nhận mấu chốt một, ứng nghiệm thì có tốt đẹp chính là tín dự, thành tín là sự nghiệp thành công cơ sở.

4, phân loại phép huấn luyện

Bản Pháp thuộc vu đầy hứa hẹn pháp, là thủ đoạn phi mục đích, mục đích của huấn luyện là muốn bỏ qua nó, đạt được vô vi trạng thái.

Đẩu số mười hai cung có thể phân biệt tiến hành nghiên cứu, ở vừa mới bắt đầu giai đoạn tập trung tinh lực chuyên môn nghiên cứu một cái dự đoán đầu đề, như người khác ý đồ đến chờ, nghiên cứu thông sau đó cái khác vấn đề có thể loại suy, giải quyết dễ dàng.

Có thể tiên nghiên cứu bằng hữu tình huống, như là tính tình, tướng mạo, thân cao, gia đình hoàn cảnh, chức nghiệp chờ, có thể từ chính mệnh bàn vào tay, nhìn nô bộc cung (cung Nô bộc) cung vị, tinh tình, tứ hóa chờ tin tức, tái bắt bọn nó nhất nhất cân mình tình huống thực tế đối lập nghiệm chứng. Không cần bao lâu thời gian người ta tất có phát hiện kinh người.

5, hoạt bàn vận chuyển pháp

Đẩu số hoạt bàn vận chuyển pháp khiến cho nguyên bàn linh quang hiển hiện, cho thấy vô hạn sinh cơ.

Hoạt bàn vận chuyển pháp một trong: Dựa theo thời gian vận chuyển. Tỷ như đại hạn, tiểu hạn, lưu niên, lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời, lưu phân chờ.

Một giáp ất xấu nhâm dần quý mão canh thìn tân tị

Giáp ngọ ất vị nhâm thân quý dậu canh tuất tân hợi

① đại hạn: Án cung mệnh ngũ hành cục khởi sổ, dương nam, âm nữ thuận kim đồng hồ sổ, âm nam, dương nữ đi ngược chiều, tỷ như nào đó tiên sinh bính năm sinh ra, hỏa lục cục thì cung mệnh khởi đại hạn sáu tuổi, cung phụ mẫu đi mười sáu tuổi, cung phúc đức đi nhập tuổi, cung điền trạch đi ba mươi sáu tuổi.

Bính tử Đinh Sửu giáp dần ất mão nhâm thìn quý tị

Bính ngọ Đinh Mùi giáp thân ất dậu nhâm tuất quý hợi

Thủy nhị cục

Hỏa lục cục

Kim tứ cục

Xin chú ý mỗi một liệt mỗi một khuông sắp hàng quy luật để nhớ kỹ.

Mậu tử kỷ xấu bính dần Đinh Mão giáp thìn ất tị

Mậu ngọ kỷ vị bính thân đinh dậu giáp tuất ất hợi

Canh tử tân xấu mậu dần kỷ mão bính thìn đinh tị

Canh ngọ tân vị mậu thân kỷ dậu bính tuất Đinh Hợi

Đất ngũ cục

Nhâm tử quý xấu canh dần tân mão mậu thìn kỷ tị

Nhâm ngọ quý vị canh thân tân dậu mậu tuất kỷ hợi

Mộc tam cục

② tiểu hạn:

Dần ngọ tuất năm sinh ra khởi thìn cung, tị dậu xấu năm sinh ra khởi vị cung;

Thân tử thìn năm sinh ra khởi tuất cung, hợi mão vị năm sinh ra khởi xấu cung.

Giải trừ: Tiểu hạn tùy lưu niên một năm nhất cung, nam mệnh thuận số, nữ mệnh nghịch sổ, dĩ phối hợp lưu niên dĩ sao nhỏ toi mạng.

③ lưu niên: Ở đương niên thái tuế cung an mệnh. Hôm nay năm 1998 năm mậu dần năm tức ở dần an lưu niên cung mệnh.

④ lưu nguyệt: Lưu nguyệt có bao nhiêu loại khởi pháp, thực dụng người án đấu quân khởi lưu nguyệt.

Thái tuế trong cung liền khởi chính, nghịch tầm sinh nguyệt tức lưu đình.

Lại từ sinh nguyệt cung bánh xe, thuận đáo sinh thì điền đấu tinh.

Giải trừ: từ lưu niên địa chi chỗ cung vị đồ mở nút chai, nghịch sổ tới bản sinh nguyệt chỗ cung vị, lại từ cai cung vị đồ mở nút chai, thuận số tới bản sinh thì an cai năm đấu quân, đấu quân tức là cai lưu niên tháng giêng, tái thuận bố mười hai tháng.

Cũng tiên nhất định ra tử năm đấu quân, còn lại các năm thuận kim đồng hồ tiến nhất cung, tỷ như ta tử năm đấu quân ở tị, năm nay là mậu dần, tiến nhị cung đáo vị. Đấu quân coi như lưu niên tháng giêng, lần lượt thuận bố mười hai tháng.

⑤ lưu nhật: Từ lưu nguyệt cung vị lúc đầu nhất, một ngày nhất cung thuận số, tháng sau lại từ tháng sau cung vị làm theo thuận số.

⑥ lưu thời: Có lưỡng chủng khởi pháp, thực dụng người từ lưu nhật cung vị đồ mở nút chai thì, nhất cung một canh giờ thuận số là được.

⑦ lưu phân, lưu miểu độc giả có thể tự hành án đã ngoài quy luật chiếu thôi, lưu phân từ lưu thời cung khởi thuận số.

Đẩu số hoạt bàn vận chuyển của nhị: Là án muốn dự đoán sự tình vận chuyển.

Tỷ như yếu luận đoán bằng hữu sự nghiệp tình huống, đầu tiên tìm ra lưu thời bàn, lưu phân bàn chính cung mệnh chỗ ở cung vị, sẽ tìm bằng hữu sự nghiệp cung tức con gái của mình cung, từ tử nữ tam phương tứ chính phối hợp tứ hóa đi phân tích bằng hữu sự nghiệp tình huống.

Chương 2: Đẩu số huyền quan nhất khiếu

Nhất, thiên cổ bí truyền đẩu số huyền quan nhất khiếu

1, tử vi đẩu số mệnh bàn là hình vuông mà tuần hoàn, là “Thiên viên địa phương” ý. Mệnh bàn mười hai địa chi bảo trì bất biến, thuận kim đồng hồ lần lượt là căn nguyên thìn tị ngọ vị thân dậu tuất hợi. Các cung tinh thần tượng trưng thiên, mười hai địa chi cung tượng trưng, nhân chỗ ở trong đó, cung mệnh bắt đầu nghịch sổ mười hai cung lần lượt là cung mệnh, huynh đệ cung, cung phu thê, cung tử nữ, cung tài bạch, cung tật ách, cung thiên di, nô bộc cung, cung Quan lộc, cung điền trạch, cung phúc đức, cung phụ mẫu, lánh gia thân cung tượng trưng nhân, kỳ thực Thiên can địa chi sáu mươi một giáp bản thân tựu bao hàm thiên địa nhân tam tài tin tức. Từ tử vi mệnh bàn đến xem, bản mệnh bàn là trời bàn, đại hạn bàn là địa bàn, lưu niên tiểu hạn bàn thái độ làm người bàn, thiên địa nhân tam tài hợp nhất.

Học tập tử vi đẩu số là tối trọng yếu một vòng hay nỗ lực tương sở học lý luận dùng cho thực tiễn, có đại sư thuyết: “Không được thôi một nghìn trương mệnh bàn, không nên đàm tử vi đẩu số” . Đặc biệt đối với đẩu số một ít trọng yếu lý luận, không ở trên thực tế nhiều lần thôi diễn, không đổi lĩnh hội.

Hiện tại mỗi người thời gian đều rất quý giá, không chỉ nói tế thôi một nghìn trương mệnh bàn, hay tống ra một nghìn trương mệnh bàn, cũng phải hao phí không ít thời gian, án hé ra mệnh bàn tống ra sở hữu hạng mục 15 phút tính toán, một nghìn trương mệnh bàn cũng phải yếu đồ ngốc thập tiếng đồng hồ, xã hội hiện đại chủ nghĩa chợ phát triển kinh tế không được sung hứa chúng ta như vậy từ từ đẽo gọt, có cần phải sử dụng một loại rất nhanh mà chính xác tay của đoạn.

Có lưỡng chủng biện pháp giải quyết: Thứ nhất, sử dụng máy vi tính bài bàn. Thứ hai, dụng chính đẩu số bàn hoặc tuyển định hé ra đẩu số.

Các vị độc giả nhược mình sinh nhật không chính xác, như vậy thì thỉnh dụng người viết đẩu số bàn tiến hành dự đoán là được. Chư vị khán người viết viết thư, vô hình trung thành lập được tác giả và độc giả quan hệ, tiên định ra các ngươi dự đoán thời gian (thời đại nhật lúc miểu), dụng lúc này tìm ra người viết thời khắc này ở đẩu số bàn trung tâm vị trí (cung vị), định ra người viết cung vị hậu, các ngươi cung vị có thể thuận số lục cung tức cung Nô bộc, cũng có thể nghịch sổ tứ cung tức cung tử nữ, nói đúng là chư vị bả ta coi như bằng hữu, các ngươi cung vị ở người viết cung Nô bộc, nhược chư vị bả ta coi như lão sư, các ngươi cung vị ở người viết cung tử nữ.

Tử vi người phiếm chỉ bầu trời tinh thần, tử vi đẩu số công bố thiên thể tinh tượng cùng người quan hệ, cán chùm sao Bắc Đẩu thôi thiên người, huyền quan cũng. Phu huyền quan người, tới huyền tới hay cơ hội quan là cũng. Tử vi đẩu số cũng có huyền quan nhất khiếu, đây là dụng chính đẩu số bàn khứ dự đoán bất luận kẻ nào và sự. Càng là chân lý việt giản đơn, thiên địa nhân tam tài tin tức giai ở trong đó, tình hình chung hạ tin tức dĩ ẩn núp hình thức tồn tại, có ngoại hợp thời tức khắc hiển hiện.

Tỷ như lúc này có người hỏi ngươi “Tình huống công tác”, người ta và tức khắc hắn tựu phát sinh liên quan, ý niệm trong đầu khẽ động kết quả là hiện ra. Chỉ có sử dụng đẩu số huyền quan nhất khiếu tài năng thể hiện ra cao thủ hình tượng, không cần trên giấy bài bàn, cũng không cần ngón tay bấm đốt ngón tay, một khi sử dụng nhất lao vĩnh dật, từ thủy phán đoán chính phán đoán người khác, tượng từ sinh lòng, thuận miệng sẽ, nói đều bị trung tâm, như tự mình sở kinh lịch.

Nói ngắn gọn, đẩu số huyền quan nhất khiếu hay dụng mạng của mình bàn hoặc tuyển định một cái mệnh bàn như người viết mệnh bàn khứ dự đoán bất luận kẻ nào và sự. Hợp tác, sinh hoạt, kinh tế, cổ phiếu, kỳ hạn giao hàng, xuất hành, tai nạn xe cộ, hôn nhân, đồng bọn, quan hệ nhân sự cập vận mệnh đời người đều có kinh người độ chuẩn xác, độ chuẩn xác và lượng tin tức vượt lên trước phổ thông dự đoán pháp.

2, đẩu số cơ bản thuật ngữ

å Bản cung: Chủ sự của cung. Ví dụ như vấn phu thê, thì phu thê làm gốc cung. Vấn phu thê là sự nghiệp, thì cung phúc đức làm gốc cung.

æ đối cung: Bản cung đối diện của cung, cũng tức địa chi lục xung của cung, cung mệnh ở dậu, đối cung tức là mão cung thiên di.

ç tam phương tứ chính: Dĩ “Bản cung” là chuẩn, tìm tam hợp phương, hơn nữa đối cung là tứ chính.

è giáp cung: Bản cung hai người lân cung.

é tam ngôi sao may mắn: Hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa.

ê sao Tứ hóa: Hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, Hóa kị.

ë lục ngôi sao may mắn: Văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt, tả phụ, hữu bật.

ì thất ngôi sao may mắn: Lục ngôi sao may mắn gia lộc tồn tinh.

í Tứ Sát tinh: Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la.

ñ, lục sát tinh: Tứ Sát tinh gia lên thiên không, Địa kiếp.

ò, thất sát tinh: Lục sát tinh gia Hóa kị.

ó, thiên la cung: Mệnh bàn thượng thìn cung.

ô, địa võng cung: Mệnh bàn thượng tuất cung.

õ, trúc la tam hạn: Thất sát, phá quân, tham lang phùng sát tinh mà nói.

ö, tứ mã nơi: Cũng xưng tứ sinh nơi, cũng chính là dần thân tị hợi.

÷, tứ khố nơi: Vừa xưng cô độc nơi, cũng chính là thìn tuất xấu vị.

» lục thân cung: Cung mệnh, huynh đệ cung, cung phu thê, cung tử nữ, Cung Nô bộc, cung phụ mẫu.

¼ lục dương cung: Cung mệnh, cung phu thê, cung tài bạch, cung thiên di, cung Quan lộc, cung phúc đức.

½ lục âm cung: Huynh đệ cung, cung tử nữ, cung tật ách, Cung Nô bộc, cung điền trạch, cung phụ mẫu.

¾ đại vận: Vừa xưng đại hạn, chủ mười năm vận thế.

¿ tiểu vận: Vừa xưng tiểu hạn, chủ một năm vận thế.

À lưu niên: Vừa xưng thái tuế, chủ đương niên vận thế.

Á đấu quân: Chủ cùng tháng vận thế.

å chủ tinh: Bắc đẩu thất tinh, sao Nam Đẩu sáu sao, hơn nữa trung thiên tinh, cộng mười bảy khỏa.

æ bắc đẩu: Tức tham lang, cự môn, lộc tồn, văn khúc, liêm trinh, vũ khúc, phá quân, cộng thất khỏa. Tương đương với kỳ môn độn giáp trung tâm trắng nhợt, nhị hắc, tam bích, tứ Lộc, ngũ hoàng, lục bạch, thất xích.

ç sao Nam Đẩu: Thiên phủ, thiên lương, thiên cơ, thiên đồng, thiên tướng, thất sát, cộng lục khỏa.

è trung thiên tinh: Tử vi, thái dương, Thái âm.

é gặp, tọa, gia, hội, phùng: Đại thể chỉ tinh thần và một … khác tinh thần đồng cung. “Hội” cũng có thể chỉ tinh thần ở Bản cung tam phương hội chiếu.

ê xung chiếu: Hung tinh ở đối cung viết xung, ngôi sao may mắn ở đối cung viết chiếu.

ë sao Nam Đẩu trợ giúp tinh: Hỏa Tinh, linh tinh, thiên khôi, thiên việt.

ì bắc đẩu trợ giúp tinh: Kình dương, đà la, tả phụ, hữu bật.

Miếu vượng: Tinh thần tối lượng, ngôi sao may mắn cát, hung tinh hung.

Bình thản: Tinh thần độ sáng bình thường, ngôi sao may mắn cát, hung tinh càng hung.

Lạc hãm: Tinh thần lờ mờ, ngôi sao may mắn không được cát, hung tinh hung nhất.

3, các cung hàm nghĩa

Mệnh cung: Có thể nhìn ra bản thân tướng mạo, tính tình, sự nghiệp, khán tật ách, sự nghiệp phải phối hợp cung mệnh là thước đo.

Huynh đệ cung: Khán huynh đệ, tỷ muội, tri kỷ, tình cảm cập tiền tài trạng huống, cũng có thể khán mẫu thân tình huống.

Cung phu thê: Khán phối ngẫu tướng mạo, tính tình, sự nghiệp cực kỳ hôn nhân có hay không mỹ mãn.

Cung tử nữ: Khán tử nữ thật xấu, tính sinh hoạt năng lực (nữ nhân thì khán cung điền trạch), kết phường sinh ý, bản thân tài hoa.

Cung tài bạch: Khán tài vận thật xấu, quần áo trang phục, có hay không có nhiều muốn xem điền trạch và phúc đức.

Cung tật ách: Khán trên thân người yếu nhất khí quan, có hay không có ý định ngoại, thư phòng, phòng làm việc tình huống.

Cung thiên di: Khán ra ngoài tình huống, tại ngoại quan hệ, kỳ ngộ. Cái khác cung thiên di cũng biểu thị bên ngoài hoặc đối diện sự tình, tỷ như tử nữ là điền trạch thiên di biểu thị nơi ở đối diện tình huống, cung Quan lộc vi phu thê thiên di, hãy nhìn ngoại súc thái thái.

Nô bộc cung: Khán thuộc hạ có hay không đắc lực, bằng hữu ở chung cập bang trợ lực làm sao chờ.

Cung Quan lộc: Khán bài vở và bài tập, địa vị, sở làm hành nghiệp, gây dựng sự nghiệp năng lực.

Cung điền trạch: Giữ nhà đình xuất thân, gia đình có hay không an bình, phòng ở làm sao.

Cung phúc đức: Khán một đời người hưởng thụ, có hay không hạnh phúc, cũng có thể khán thọ nguyên dài ngắn.

Cung phụ mẫu: Khán phụ mẫu, xã hội bối cảnh, thủ trưởng ông chủ cùng với công văn loại sự tình.

Thân cung: Đến đây cung là hậu thiên số phận, có thể phối hợp cung mệnh nhìn ra một người hình thể và biểu hiện bên ngoài, cả đời này phương hướng phát triển.

Thân cung rơi vào người cung tức hội biểu hiện cái kia cung tính chất. Tỷ như, thân cung rơi vào cung phu thê đối với tình cảm cảm thụ đặc biệt khắc sâu. Thân cung rơi vào thiên di thì suốt đời rung chuyển không yên, ưa xuất ngoại lưu động. Nhập cung phúc đức thì tốt hơn hưởng thụ, thỏa mãn vu tiêu khiển.

Mệnh cung và cung thiên di tương đối làm một tổ, xưng là hoạt động tuyến;

Huynh đệ cung và nô bộc cung tương đối làm một tổ, xưng là tình cảm tuyến; huynh giao hữu tuyến cũng xưng là thành tựu tuyến, tài chính và kinh tế tuyến. Nhân huynh đệ cung tài khố; dụng tử vi đẩu số chiêm thệ thì đến đây tuyến Hóa kị, thường thường và tài hữu quan.

Cung phu thê và cung Quan lộc tương đối làm một tổ, xưng là hôn nhân tuyến;

Cung tử nữ và cung điền trạch tương đối làm một tổ, xưng là đào hoa tuyến;

Cung tài bạch và cung phúc đức tương đối làm một tổ, xưng là tài phúc tuyến.

Cung phụ mẫu và cung tật ách tương đối làm một tổ, xưng là công văn tuyến.

Nhị, học tập pháp

Cấp tốc đạt được đẩu số cao thủ cảnh giới, đầu tiên được đánh vỡ đã có phong bế tư duy hệ thống, lai một “Tựu giản khứ phồn”, từ Bắc Kinh đáo Phúc Châu sẽ không gọi các ngươi tọa xe lửa, ô tô ngao hai ngày lưỡng dạ, các ngươi mù mịt nhị tiếng đồng hồ tốc hành, cớ sao mà không làm? Có thời gian trở lại thì một đường du ngoạn một thân dễ dàng, không có chút nào áp lực. Không giống trước đây nhớ ca phú, an tinh, bài bàn, không đợi lập bàn, một tính nhẫn nại bằng hữu học tập tình cảm mãnh liệt đã không có, cho dù phi thường có nghị lực kiên trì được, tiến hành thực tiễn ứng dụng thì cũng phải bài bàn, vừa cấp học tập tạo thành rất lớn trở ngại.

học tập thỉnh độc giả xem thêm da lỗ đại học kinh tế học bác sĩ dã miệng du kỷ hùng “Cực kỳ học tập pháp” một lá thư ( 1998 năm 8 nguyệt 1 nhật 20: 30 mua hàng), cai thư trình bày quan điểm và người viết nhận định không mưu mà hợp, hai năm trước ta đang truyền thụATP đẩu số phán đoán nhanh thì, có chút dễ giao hữu cho rằng có điểm bàng môn tả đạo, tịnh tiến hành rồi kịch liệt tranh luận, quá trình 1 năm nhiều thời giờ những … này dễ giao hữu hiện tại nhận thức đến đẩu số phán đoán nhanh phi tả đạo, thật có kỳ cần phải mà học khởiATP đẩu số phán đoán nhanh.

Rất nhiều dịch học người yêu thích cho rằng, chu dễ dự đoán nhất định phải từ cơ sở làm từng bước khoa học về trái đất, nhưng sự thực vị tất như vậy. Chọn dùng “ĐẢ, đặt cơ sở” loại học tập này phương pháp vấn đề lớn nhất hay thái khô khan vô vị. Cái đó và lên thì đều ở chỗ thấp bồi hồi như nhau, gọi người không đề được hứng thú, chích làm cho cảm thấy rất luy mệt chết đi, vừa thưởng thức không được chỗ cao cảnh sắc mỹ lệ, không bằng ngồi trước xe cáp đi lên đỉnh núi, lại từ thượng đi xuống nhìn ra xa, có thể đem phía dưới thấy rất rõ ràng. Hội đương lăng tuyệt đỉnh, vừa xem mọi núi nhỏ.

Đẩu số huyền quan nhất khiếu trợ giúp nâm giải quyết đã ngoài vấn đề, tùy thời có thể tiến hành hoạt bàn vận chuyển, tùy thời ứng dụng, tùy vấn tùy đáp, tư duy không ngại. Học tập yếu điểm có thể quy nạp là một câu nói: “Nắm chủ yếu, tạm bỏ thứ yếu, không câu nệ hình thức, linh hoạt ứng dụng. “

Thực tiễn chứng minh đẩu số huyền quan nhất khiếu không chỉ có có thể dự đoán chuyện cụ thể, cũng có thể dự đoán hắn một đời người của vận trình, học giỏi đẩu số then chốt ở chỗ không ngừng mà ứng dụng, muốn tiến hành đạn thật diễn tập, làm được đúng lúc ghi lại, sau phục bàn tổng kết đúng sai, khám sai liễu đừng lo, nhớ kỹ sau yếu phân tích vì sao? Tiếp theo hay là vừa quên mất, không cẩn thận còn có thể thác, tục ngữ nói mọi việc bất quá tam, sau đó cũng sẽ không sai rồi. Nhớ kỹ hướng thể dục kiện tướng không ngừng sữa đúng động tác tối hậu đạt được thành công, học tập giai đoạn sai lầm là tiên luyện tập phi lệch lạc.

Phụ: Dĩ vãng phương pháp học tập và “Cực kỳ” học tập pháp tương đối

Dĩ vãng phương pháp học tập     “Cực kỳ” học tập pháp tương đối

$ học tập là nhẫn nại và nỗ lực

$ từ cơ sở bắt đầu đi bước một quả thực học tập

$ tích lũy bộ phận tái lý giải chỉnh thể

$ một giai đoạn muốn học đáo hoàn toàn tinh thông     $ hứng thú và hiếu kỳ tâm rất trọng yếu

$ cơ sở ký buồn chán vừa trắc trở,

Cho nên hiểu được thấp nhất hạn độ là được

$ từ lý giải chỉnh thể vào tay

$ đổng tám phần mười tựu đi về phía trước

Đặc biệt nêu lên: Quyển sách trọng điểm nội dung cập mấu chốt chỗ đã dụng trọng điểm ký hiệu biểu thị, còn lại nội dung cũng có thể trục cú trục tự địa cân nhắc quá khứ không thể để lộ rơi bất kỳ một cái nào chữ, trừ 70- 88 trang an tinh pháp cập cổ phú đặt ở sau đó chậm rãi ký ức ngoại, hay nhất không nên nhảy quá nào đó một bộ phận nội dung. 70- 88 trang nội dung muốn an bài ởATP phán đoán nhanh thời gian học tập luy kế vượt lên trước 48 tiếng đồng hồ mới nhìn, nếu không không cách nào bảo chứng nâm cấp tốc nhập môn, đừng trách tác giả trước đó không nhắc nhở tôn kính các hạ.

ATP mặc dù có thể cú học cấp tốc cũng là bởi vì bả truyền thống dạy học trung tâm cho là nên trước hết nắm giữ nội dung phóng tới tối hậu đi giải quyết! ! !

Chương 3: Đẩu số tam đại pháp bảo

Nhất, tinh tình

Khẩu quyết: (tử vi tinh hệ) tử vi thiên cơ đi ngược chiều bàng, cách nhất dương vũ thiên cùng đương;

Vừa cách hai vị liêm trinh địa, thiên không tam phục sai ai ra trình diện tử vi lang.

(Thiên phủ tinh hệ) Thiên phủ Thái âm và tham lang, cự môn thiên tướng cùng trời lương;

Thất sát thiên không tam phá quân vị, tám sao thuận số tế thôi tường.

Vừa mới bắt đầu đối tinh tình lý giải chỉ cần bắt được kỳ tình huống căn bản, về phần các tinh hóa khí, ngũ hành thuộc tính, các tinh loại tượng ở thực tiễn thực dụng thì có thể tra “Tin tức tạp”, lâu ngày công phu sâu tự nhiên không cần kiểm tra tin tức tạp liễu. Ở đây mấu chốt là tư duy muốn sống năng lực loại suy, tỷ như, thiên lương hóa ấm, như vậy thiên lương tiến vào cung vị giai biểu hiện ra “Ấm” tính chất, nhập cung phụ mẫu, cho thấy có bậc cha chú ấm hộ, nhập cung điền trạch cho thấy có tổ nghiệp các loại. Tiến nhập thân cung mệnh ở chuyện ngoài ý muốn tình hình đặc biệt lúc ấy có kỳ tích phát sinh, tỷ như thông nhau ngoài ý muốn xe đụng phải nát bấy nhân khả năng không hư hao chút nào.

Tử vi là đế tọa ngôi sao, kỳ đặc tính chủ tôn quý, làm quan lộc chủ, có giải trừ ách, kéo dài tuổi thọ, chế hóa công. Bá ấp là tử vi tinh hóa thân, mà bá ấp là Chu Văn Vương dài tử, tuấn mỹ, đa tài đa nghệ, chính trực, hiếu thuận, bất quá tối hậu chết đát phi tay mà đát phi là tham lang tinh, sở dĩ tử tham đồng cung, tử vi không phát huy ra may mắn tác dụng. Tử vi ưa hội tứ ngôi sao may mắn. Tử tướng lương cùng không được phát người thiếu niên, tương lai có phát triển tiềm lực. Công phục viên hoặc làm nghề phục vụ.

Thiên cơ ích thọ tinh hóa thiện, vì huynh đệ chủ. Nhập thân, mệnh thái độ làm người tú lệ, hảo thiện, ứng biến năng lực cường. Nhược thất hãm trái lại có gian hoạt của luận. Thiên cơ là Khương Tử Nha hóa thân. Khương Thái Công câu cá (hội lộng xảo), hôn nhân không đẹp mãn. Làm và trục có liên quan hành nghiệp, như xa thuyền, nhà xưởng, mậu dịch, bí thư chờ.

Thái dương phụ tinh phu tinh, chủ quyền quý vi quan lộc chủ. Thông minh từ ái, bất kể thị phi. Bị chiếm đóng làm lụng vất vả, làm việc tiên chuyên cần hậu lại. Thái dương là Tỷ Can hóa thân, lòng son dạ sắt. Làm nguồn sinh lực, động lực, và điện có liên quan hành nghiệp hoặc ngoại giao, giáo dục hành nghiệp.

Sao Vũ khúc là việc chính tài phú, là tài bạch chủ. Tính ngay thẳng thẳng, bị chiếm đóng bảo thủ. Chu Vũ vương là sao Vũ khúc hóa thân, thừa tiền khải hậu, có khai sáng cách cục. Làm vũ hành nghiệp như ngoại khoa bác sĩ, quân cảnh, vừa bởi vũ khúc chính tài tinh, sở dĩ khả năng làm tài chính, tài chính, sinh ý phương diện công tác.

Thiên đồng tinh là phúc đức chủ, có giải trừ ách chế hóa công. Thái độ làm người nhu thuận, tinh thông viết văn. Thích hợp ở học thuật giới, phục vụ giới, giới y dược. Chu Văn Vương chính là thiên đồng tinh hóa thân. Thiên đồng là phúc tinh, làm nghề phục vụ, như tiểu thực cửa hàng, bách hóa, trang sức phẩm hoặc giáo sư, địa lý sư.

Sao Liêm trinh hóa tù làm quan lộc chủ, nhập thân mệnh là thứ đào hoa. Thái độ làm người thẳng thắn, lôi thôi lếch thếch, hảo mạo hiểm. Phí trọng là trụ vương cưng chìu thần, sao Liêm trinh hóa thân. Liêm trinh không thích nhập cung thiên di, mừng nhất thiên tướng lai giải trừ ách, thiên tướng là văn thái sư, phí trọng sợ nhất văn thái sư. Làm dụng cụ tinh vi có liên quan hành nghiệp hoặc nông dân, bởi liêm trinh là huyết quang, cho nên có thể là bác sĩ, hộ sĩ, thịt chế phẩm.

Thiên phủ tinh là tài bạch điền trạch chủ. Nhập thân mệnh chủ thanh tú, thông minh, phẩm đức cao thượng, đa tài nghệ. Khương hoàng hậu là Thiên phủ tinh hóa thân. Khương hoàng hậu là trụ vương của thê, một thân độ lượng khoan dung độ lượng, vô pháp chế trụ vương của làm ác. Là tiền lương giai tầng, thổ địa bộ môn.

Thái âm tinh là tài bạch điền trạch chủ, nhập thân mệnh chủ nhân thông minh, tú lệ, bác học đa năng lực. Vừa thái âm tinh là mẫu tinh, thê tinh. Thái âm tinh là trụ vương đại tướng hoàng phi hổ của thê hóa thân. Nhân ngày thường khuôn mặt đẹp, là trốn tránh trụ vương bảo trì trinh tiết mà nhảy lầu tự sát. Du ngoạn, vận tải, và điện hữu quan hoặc làm mỹ sinh hoạt nghề phục vụ.

Tham lang tinh chủ họa phúc, hóa đào hoa sát. Nhập thân mệnh tính cách bất định, âm trầm, tham lam, có nhân duyên. Đát phi là tham lang tinh hóa thân, là dục vọng chi thần, nhập thân mệnh thường và tôn giáo hữu duyên. Diễn nghệ giới, ngu nhạc giới hoặc làm lão sư.

Cự môn tinh chủ thị phi, hóa ám. Nhập thân mệnh miệng chủy so sánh phương đại, thiện khẩu tài. Cự môn là Khương thái công của thê mã thiên kim hóa thân, là nổi danh người đàn bà chanh chua, cố nhập cung phu thê, so sánh dễ bại hoại phối ngẫu, hoặc kết hôn muộn. Ở văn giáo ngành vệ sinh công tác, và khẩu tài hữu quan hoặc làm ngầm sinh ý.

Thiên tướng tinh làm quan lộc chủ, hóa ấn. Nhập thân mệnh kỳ nói vô gạt, nội nghiêm ngoại ôn, trung với bằng hữu, kỳ uy có thể chế liêm trinh làm ác. Văn thái sư là thiên tướng tinh hóa thân, văn thái sư là ngày thứ ba lại mặt nguyên lão. Lại nhân, áo cơm của mệnh.

Thiên lương tinh là thọ tinh, hóa ấm. Nhập thân mệnh lạc quan, nội từ ngoại ôn. Thiên lương tinh phúc báo rất nặng, làm nhiều việc thiện kỳ giải ách chế hóa thành cố sức dũ cường. Thiên lương tinh là Lý Thiên Vương của hóa thân, Lý Thiên Vương là Vũ vương đại tướng, là duy nhất người sống bị liệt vào Phong Thần bảng chi thần. Chính phủ, trung y, cao cấp nơi.

Thất sát tinh là tinh chủ xơ xác tiêu điều, gặp tử vi hóa thành quyền. Nhập thân mệnh so sánh tự đại, lý trí, không dễ dàng phục người, nhưng nhân có mưu lược, hào sảng. Lưu niên vận trung tâm là đại sát tinh. Hoàng phi hổ là uy mãnh của võ tướng, hậu phản chiến tùy Vũ vương phạt thương. Quân cảnh, có lực sát thương nơi (nhà ga, bến tàu, y viện).

Phá quân tinh chủ họa phúc, hóa hao tổn. Nhập thân mệnh bối hậu mi khoan, tính cương. Ưa tử vi chủ có uy quyền, lộc tồn có thể giải trừ kỳ cuồng vọng. Trụ vương là phá quân tinh của hóa thân, nhà Ân của cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, thái độ làm người phản phúc vô thường. Phá quân là phá hao tổn tinh, nghĩa rộng là hổn độn chỗ, khai sáng biến động công tác, vận tải.

Văn xương là khoa bảng ngôi sao, chính thống học thuật nghiên cứu, công văn, phùng đào hoa tinh chủ đa tình. Mi thanh mục tú, có khí độ, tri thức uyên bác, tiên gầy hậu béo, trước khó sau dễ.

Văn khúc là khoa bảng ngôi sao, sao Nam Đẩu trợ giúp tinh. Nhập thân mệnh sức quan sát nhạy cảm, nắm giữ các loại tài nghệ, thiện khẩu tài, nghe một hiểu mười, 1.cửu lưu thuật sĩ.

Tả phụ bắc đẩu trợ giúp tinh, chủ thiện. Nhập thân mệnh thái độ làm người hùng hồn, rất nặng, thanh tú, rất có nhân duyên, và chuyển động có liên quan công tác. Nhập cung phu thê chủ lần thứ hai hôn nhân.

Hữu bật bắc đẩu trợ giúp tinh, chủ thiện. Nhập thân mệnh thái độ làm người hùng hồn, rất nặng, thanh tú, rất có nhân duyên, khác giới duyên hảo. Người đại lý công tác. Tả hữu hóa khoa, nhân đào hoa nổi danh.

Lộc tồn tinh thuộc đất là phú quý tinh. Nhập thân mạng lớn phương, thanh tú, phẩm học giỏi nhiều mặt. Nhập tài cung là tốt, độc thủ là thần giữ của.

Kình dương tinh thuộc hỏa kim, hóa hình. Nhập thân mệnh chỉ thủ, chủ nhân cơ mưu, giả dối, bịa đặt, nếu có ngôi sao may mắn thường có phát minh, sáng ý.

Đà la tinh thuộc hỏa kim, Hóa kị. Nhập thân mệnh chỉ thủ, thân hùng hình to, mặt mày hốc hác, xuất ngoại mệnh, vô không động sẽ rất có chủ sai ai ra trình diện.

Hỏa linh tinh sao Nam Đẩu trợ giúp tinh, chủ sát hại. Nhập thân mệnh cương liệt, bộ lông đa dị, làm việc lớn mật, kịch liệt.

Khôi việt tinh là khoa bảng tinh, thiên khôi thuộc hỏa, thiên việt thuộc thủy. Thiên khôi là dương quý nhân, thiên việt là âm quý nhân, chủ khí chất, danh khí, lên chức. Nhập thân mệnh thông minh, tú lệ, cao quý.

Hóa lộc, quyền, khoa tinh, hóa lộc chưởng quản phúc đức, tài lộc, may mắn. Hóa quyền nắm quyền thế, cát tường. Hóa khoa chưởng viết văn, chủ công danh.

Hóa kị tinh chủ thị phi, là đa tai chi thần. Nhập thân mệnh suốt đời khẩu thiệt thị phi, nhược làm giáo sư, tư pháp chờ trái lại có phát triển. Nhập một cung biểu cái kia cung bị niêm trụ.

Nhị, cung vị tứ hóa

1, sao Tứ hóa

o hóa lộc: Ngũ hành thuộc kim, phương tây đổi quẻ, chủ trời thu. Trời thu là vạn vật thu hoạch mùa, cho nên hóa lộc chủ thu hoạch, nhân duyên, giải trừ ách, quý nhân, tình duyên.

n hóa quyền: Ngũ hành thuộc hỏa, phía nam ly quẻ, chủ mùa hè. Mùa hè ly hỏa có viêm thượng của thế, cho nên hóa quyền chủ thế lực, tranh chấp, nắm quyền, cố chấp, tự phụ.

r hóa khoa: Ngũ hành thuộc mộc, họ Đông Phương chấn quẻ, chủ mùa xuân. Mùa xuân vạn vật sinh trưởng sinh sôi không thôi, cho nên hóa khoa chủ sinh trưởng, khoa bảng, công danh, giải trừ ách, cao thượng.

y Hóa kị: Ngũ hành thuộc thủy, phương bắc khảm quẻ, chủ mùa đông. Mùa đông vạn vật cất dấu trời giá rét địa đông lạnh, cho nên Hóa kị chủ cất dấu, niêm trụ, không được thuận, biến động, thị phi.

2, thập can tứ hóa

Thập Thiên can là giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý.

Khẩu quyết: Giáp liêm phá vũ dương làm bạn, ất cơ lương Tử Nguyệt giao xâm;

Bính cùng cơ xương liêm trinh vị, đinh nguyệt cùng cơ cự môn tầm;

Mậu tham nguyệt bật cơ là việc chính, kỷ vũ tham lương khúc tối bình;

Ngày canh vũ âm đều là thủ, tân cự dương khúc xương tới lâm;

Nhâm lương tử phụ vũ ở lại là, quý phá cự âm tham lang đình.

3, mỗi một cung vị đều có thể bay ra sao Tứ hóa, bay vào mười hai cung, cung và cung của đụng vào nhau, tương hỗ liên hệ, tương hỗ ảnh hưởng. Tỷ như cung mệnh Hóa kị nhập cung Quan lộc, biểu thị đối sự nghiệp rất đầu nhập, mọi việc giai yếu chính tự mình hỏi đến.

Hai người cung vị trong lúc đó hỗ hóa xem bọn hắn đối đãi quan hệ, hóa lộc là hữu tình, Hóa kị thì phần nhiều là phi, đi qua nó có thể khán quan hệ nhân sự.

Tam, tứ hóa

Thực tiễn sử dụng trung tâm tứ hóa là chỉ NGHĨA thượng tứ hóa, không đơn thuần là năm can và cung vị bay ra sao Tứ hóa, đều biết đều có thể tứ hóa, ởATP đẩu số phán đoán nhanh trung tâm canh hẳn là linh hoạt sử dụng, đại hạn, tiểu hạn, lưu niên, lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời, lưu phân, lưu miểu chờ Thiên can đều có thể bay ra sao Tứ hóa, cũng có thể án điểm số tự tướng đối ứng Thiên can khứ phi hoặc án câu hỏi số lượng từ tương đối Thiên can khứ phi sao Tứ hóa, tỷ như người vấn: “Cầu tài thế nào?”, thì số lượng từ 5, án Thiên can mậu khứ tứ hóa, rất có kỳ nghiệm. Mậu khiến cho thiên cơ Hóa kị ở cung Nô bộc, cung Nô bộc Hóa kị xung huynh đệ cung, nhân vì huynh đệ cung là tài bạch của điền trạch tức tài khố, có thể phán đoán cầu tài bất lợi. Dụng đẩu số huyền quan nhất khiếu, thời đại nhật thì bốn người Thiên can tứ hóa sở vào cung vị giai phản ánh khách quan sự thực, phán đoán người khác ý đồ đến dụng nhật can. Nhật can là một ngày đứng đầu tể, thời đại tứ hóa khán kỳ lưu niên lưu nguyệt của vận khí. Cũng có thể phối hợp nhìn lên can cập phút Thiên can.

Tốn đông nam trưởng nữ tị     Ly chính nam trung tâm nữ ngọ     Khôn tây nam mẹ già vị     Khôn tây nam mẹ già

Thân

Tốn đông nam trưởng nữ thìn

Tử vi đẩu số kỳ môn

Pháp dĩ quẻ vị phán đoán nhân     Đổi phương tây thiếu nữ

Dậu

Chấn họ Đông Phương trường nam mão      sự. Mệnh bàn mười hai     Cung chia làm nhiều chuyện.     Càn tây bắc lão phụ

Tuất

Cấn đông bắc thiếu nam

Dần     Cấn đông bắc thiếu nam địa xấu     Khảm bắc trung tâm nam

Tử     Càn tây bắc lão phụ hợi

Giường ngủ tình cảm cung

Phu thê phòng mẫu thân

Đại ca nhạc phụ công công

Huynh đệ     Đi ra tổ mẫu

Phó quan trên kế phụ

Thúc thúc

Cung mệnh     Tướng mạo công văn

Trưởng bối cung

Đại tỷ phụ thân

Phụ mẫu     Hữu bỏ tư tưởng

Tinh thần hưởng thụ

Nhị tỷ tổ phụ

Phúc đức

Trù phòng nhị ca

Nguyên phối

Phu thê             Tài khố bất động sản

Đại môn ông cố phụ

Tam tỷ

Điền trạch

Đào hoa cung kết phường cung sinh sản học sinh thuộc hạ trưởng tử tam ca nhị thê trước cửa ngọa thất gian phòng

Tử nữ             Thư phòng tả lân

Sự nghiệp cung đọc sách

Tình nhân

Quan lộc

Đối đãi cung tiền mặt cung huyền quan đệ tam nhâm thê con thứ tứ ca

Tài bạch     Phòng khách bản thân cung

Phòng làm việc

Tật ách     Phòng ngủ chính thất

Thông nhau ngoài ý muốn cung

Thiên di     Bài vị

Cung Nô bộc

Tôi tớ

Chương 4: Đẩu số dự đoán pháp

Tử vi đẩu số tự Trần Đoàn lão tổ thủy sáng lập tới nay, bí mật truyền lưu, sở kiến sách cổ thiên về vu mệnh lý ứng dụng, cái khác tâm pháp ẩn mà không truyện.

Nhất, thời gian khởi bàn pháp

1, án vấn sự thời gian khởi bàn

Phương pháp nhất: ATP đẩu số phán đoán nhanh dĩ dự đoán thời gian đẩu số huyền quan nhất khiếu lưu phân khứ định dụng thần cung. Đồng nhất canh giờ nhiều người vấn sự, một canh giờ chia làm sáu mươi một giáp, tức từ lưu thời cung khởi mỗi 2 phút nhất cách, một canh giờ 60 người tin hơi thở giai bất đồng.

Phương pháp nhị: Căn cứ dự đoán thì thời gian bài bản canh giờ tử vi bàn, bài bàn có thể dùng máy vi tính hoặc tra biểu hoặc bối khẩu quyết. Đồng nhất canh giờ nhiều người vấn sự, người thứ hai cung mệnh định phía trước một người nghịch sổ vị thứ hai, những người khác dĩ loại này thôi. Phương pháp này phán đoán nhanh không cần.

2, án nắm quyền thời gian khởi bàn (đẩu số chọn ngày lành tháng tốt pháp)

Phương pháp là án nắm quyền thời gian bài tử vi bàn, tỷ như khai trương thời gian, ký hợp đồng thời gian, xuất hành thời gian chờ, bàn lập hậu án nắm quyền của bất đồng tái kể lại suy tính.

Nhị, kỳ môn ngoại ứng với pháp

Đồng nhất canh giờ nhiều người vấn sự, có thể án kỳ môn ngoại ứng với nguyên lý, từ bản canh giờ tử vi đẩu số mệnh bàn cơ sở thượng căn cứ kỳ môn ngoại ứng với nguyên lý chuyển động nguyên bàn, các tinh thần không cần động, nhược nào đó nam ở khảm cung câu hỏi, tức dĩ tử vị là kỳ cung mệnh, sau đó nặng bố mười hai cung, tức lúc này hợi vị vì huynh đệ cung, nghịch kim đồng hồ lần lượt là cung phu thê, cung tử nữ, cung tài bạch, cung tật ách, cung thiên di, nô bộc cung, cung Quan lộc, cung điền trạch, cung phúc đức, cung phụ mẫu.

ATP đẩu số phán đoán nhanh ứng dụng kỳ môn ngoại ứng với nguyên lý không cần tái án dự đoán thời gian bài giá canh giờ tử vi đẩu số mệnh bàn, trực tiếp dụng tự thân mệnh bàn dụng kỳ môn định cung đo lường tính toán là được.

Tam, hoa mai dễ sổ pháp

Hoa mai dễ sổ “Tam yếu huyền cơ” tư duy, viết: “Tam yếu người, vận nhĩ, con mắt, tâm ba người của yếu cũng. Linh ứng với người, là hay mà ứng nghiệm cũng.”, ở dự đoán thì dụng chính sở văn, sở kiến, cảm giác cảnh vật chung quanh việc vật khứ tương tự dự đoán đối tượng cát hung, hình tượng, đây là “Cận thủ chư thân, xa thủ chư vật” cụ thể biểu hiện. Nếu như người ta nguyện ý đương nhiên cũng có thể tam phải hóa thành sổ, sổ hóa thành sao Tứ hóa bay vào mười hai cung, biến ảo ra các loại linh quang, cho thấy sự vật phát triển quá trình đường viền.

Tứ. Những phương pháp khác

Điểm số pháp, điểm cung pháp, trở mình thư thủ sổ pháp.

Vấn: Đối với phi bằng hữu quan hệ nhân (như phần đất bên ngoài yêu cầu luận đoán người, cừu địch, thủ trưởng, ông chủ, nào đó tỉnh trưởng chờ), như không cần ngẫu nhiên điểm cung pháp, làm sao định kể trên nhân viên cung mệnh?

Đáp: Không nhận biết nhân hết thảy có thể dùng cung Nô bộc luận, người lảnh đạo trực tiếp dụng cung phụ mẫu phán đoán.

Trọng yếu nêu lên: Làm sao sử dụngATP đẩu số phán đoán nhanh dự đoán người nào đó hoặc sự?

1, tuyển định hé ra mệnh bàn làm dự đoán công cụ, có thể là chính ngài, cũng có thể là mạng của ta bàn. Nếu nói dĩ bất biến ứng vạn biến tức là chỉ tờ này bàn thượng tinh thần, Thiên can, địa chi thủy chung bất biến, biến hóa là từng số mạng của người bất đồng đối ứng hắn sẽ ở bất đồng thời khắc tới hỏi nâm, chúng ta có thể dụng kỳ câu hỏi thời gian định ra hắn tại đây trương mệnh bàn thượng vị trí.

2, dụng lưu thời pháp, lưu phân pháp định ra tờ này bàn lưu phân cung mệnh vị trí chỗ ở, tái căn cứ yêu cầu luận đoán người cùng cung mệnh chủ nhân trong lúc đó nhân tế quan hệ định ra yêu cầu luận đoán người vị trí, hoặc căn cứ cụ thể chuyện gì định ra dụng thần cung vị; cũng có thể dụng kỳ môn ngoại ứng với hoặc điểm số pháp định ra dự đoán đối tượng dụng thần cung vị.

3, tối hậu căn cứ dụng thần cung vị tam phương tứ chính tinh tình phối hợp tứ hóa phán đoán sự luận nhân. Chuẩn bị một quyển bút ký làm tốt ghi lại, ghi nhớ dự đoán thời gian, địa điểm, nhân vật, sự kiện, phân tích, phán đoán. Chờ sự tình phát sinh hậu đúng lúc bả kết quả bổ túc để đối chiếu nghiên cứu cũng không phán đoán tổng kết kinh nghiệm.

Chương 5: Ví dụ thực tế diễn thuyết

Nhất, người khác ý đồ đến

Dụng đẩu số huyền quan nhất khiếu định lưu phân bàn mạng của mình cung, tái căn cứ nhân hòa sự quan hệ giữa người với người tìm dụng thần cung, nói ví dụ lúc này có vị bằng hữu tìm ngươi dự đoán, hắn ngay người ta cung Nô bộc, cung Nô bộc là mạng của hắn cung, tái án đẩu số mười hai cung cố định trình tự tống ra hắn mười hai cung. Nhật can Hóa kị chỗ cung vị thường thường là hắn của ý đồ đến. Khoảng chừng 10% ý đồ đến là thì can Hóa kị chỗ cung vị.

Thiên cơ bình hóa quyền lộc tồn miếu

Văn xương miếu hóa khoa

Thiên vu thiên quan phá toái bát tọa

Bác sĩ

Lâm quan

Kình dương hãm địa không

Lực sĩ

Đế vượng

Thanh long

Suy <ất vị = phàn yên     Phá quân được linh tinh hãm

Thiên mã cô thần giải thần

Tiểu hao tổn

Bệnh

Thất sát miếu tả phụ đà la miếu

Địa kiếp phượng các quả tú

Chặn thiên không thiên sứ

Quan phù

Quán đái

Lộ từ từ kỳ sửa xa hề

Ngô tương trên dưới mà yêu cầu sách

Hỏa lục cục

Văn khúc miếu thiên việt

Thiên hình hồng loan tai thai ân quang

Chiếu tướng

Tử <đinh dậu = hơi thở thần

Thái dương miếu thiên lương miếu

Thiên hỉ thiên tài tuần thiên không

Phục binh

Mộc dục

Năm đáo ngọ, dần năm đáo vị

Cái khác năm thuận thôi là được.     Liêm trinh lợi Hóa kị Thiên phủ miếu hữu bật thiên nguyệt long trì

Tấu thư

Mộ

Vũ khúc được thiên tướng miếu

Âm sát phỉ liêm tuần thiên không

Thiên thương

Đại hao

Trường sinh

Cự môn không được

Thiên diêu thiên thọ thiên quý

Bệnh phù

Nuôi

Thiên phúc thiên khốc thiên hư

Ưa thần <điền trạch = đại hao

Thai

Thai phụ

Phi liêm

Tuyệt

Đã ngoài là người viết đẩu số bàn, tấu chương sở cử ví dụ thực tế nhược không có tống ra cụ thể mệnh bàn giai dụng nó xoay tròn mà đến, độc giả chư quân xem qua ví dụ thực tế hậu thỉnh tức khắc thực nghiệm, thực tiễn ra hiểu biết chính xác, tâm động không bằng hành động, tự mình luận đoán nhất luận đoán người ta chuyện bên người, tin tưởng dự đoán kết quả hội lệnh người ta hiểu ý cười. Tiên từ đầy hứa hẹn pháp: Lưu thời, lưu phân đúng hạn đang lúc định cung, sau đó giao qua vô vi pháp: Ngẫu nhiên định cung, ghi nhớ kỹ từ đầy hứa hẹn pháp luyện khởi.

A, căn cứ dự đoán thời gian định ra người viết đẩu số bàn lưu thời, lưu phần có chỗ ở cung vị.

B, dĩ cai cung vị làm cơ sở điểm, nặng bài mười hai cung, tòng mệnh cung khởi nghịch kim đồng hồ sổ lần lượt là: Huynh đệ, phu thê, tử nữ, tài bạch, tật ách, thiên di, giao hữu, sự nghiệp, điền trạch, phúc đức, phụ mẫu; tòng mệnh cung khởi thuận kim đồng hồ sổ lần lượt vì cha mẹ, phúc đức, điền trạch, sự nghiệp, giao hữu, thiên di, tật ách, tài bạch, tử nữ, phu thê, huynh đệ.

C, dĩ người viết cung tử nữ hoặc cung Nô bộc cho các ngươi cung mệnh.

Cụ thể mà nói các ngươi ngực cho là ta là sư phụ của ngươi thì dĩ ta cung tử nữ cho các ngươi cung mệnh, nhược bả ta coi như bằng hữu thì dĩ người viết cung Nô bộc cho các ngươi cung mệnh. Đương nhiên dụng chính các ngươi mệnh bàn cũng giống như nhau đạo lý.

D, tối hậu căn cứ sở luận đoán sự tình tái định dụng thần cung, căn cứ tinh tình kết hợp tứ hóa phán đoán sự.

Trọng yếu nêu lên: “Học được đẩu số bí trung tâm bí quyết, người không cần phải nói”, kỳ ý nghĩa không chỉ là kẻ khác kinh ngạc, bội phục, nó có thể cho ngươi giải trừ người nào đó đối với ngươi phương diện kia có trợ giúp, có lợi.

Lệ 1, hiện tại thời gian là 1998 năm 7 nguyệt 25 nhật 16: 37, nông lịch tháng sáu đầu tháng ba giờ Thân, tứ trụ là mậu dần kỷ vị quý dậu canh thân

Lưu niên thái tuế ở dần cung, đấu quân ở vị (cổ bí quyết nói: Thái tuế trong cung liền khởi chính, nghịch tầm sinh nguyệt tức lưu đình. Lại từ sinh nguyệt cung bánh xe, thuận đáo sinh thì điền đấu quân), lưu niên đấu quân có thể từ tử năm đấu quân thuận thôi mà đến, người viết tử năm đấu quân ở tị, thì xấu năm đấu quân ở ngọ, dần năm đấu quân ở vị, tứ trụ dự đoán Pháp Chính nguyệt xây dần, mà đẩu số phán đoán nhanh pháp án đấu quân mà định, đấu quân làm gốc năm chân chính nguyệt, hai tháng thuận số ở thân, tháng sáu ở tử, theo tháng thượng khởi nhật tức tử là mùng một, xấu là mùng hai, đầu tháng ba ở dần, mặt trời lên cao khởi thì, thì giờ tý ở dần, giờ Thân thuận số ở tuất, thì thượng khởi phân cũng là thuận số, nhược bả một canh giờ phân sáu mươi một giáp thì 16: 37 ở tuất, tức người viết lúc này cung mệnh định ở tuất, thời gian sử dụng đang lúc định cung tức án phương pháp này tiến hành, sau đó các lệ không hề lắm lời. Cai cung có tin tức gì ư? Liêm trinh là dụng cụ tinh vi, đang dùng máy vi tính đánh chữ, đả cái gì nội dung? Trong cung có mui xe, mui xe là một tôn giáo tinh, nó cân ngũ thuật, nói đúng là và tử vi đẩu số hữu quan, trên thực tế người viết đang dùngWORD sắp chữ bản tư liệu.

Lệ 2, còn là mặt trên thời khắc này, dụng cung tứ hóa truy tung một chút người viết đang làm gì? Lúc này cung mệnh ở tuất, Thiên can là mậu, nó khiến cho tham lang hóa lộc nhập cung phúc đức (lưu thời bàn), cung phúc đức là tinh thần, tư tưởng cung, hơn nữa tham lang tinh là ngũ thuật tinh, hóa lộc là hữu tình, biểu thị đang suy nghĩ hữu quanATP đẩu số phán đoán nhanh chuyện tình, thiên cơ Hóa kị ở cung tật ách, phụ tật là đẩu số công văn tuyến, là cho nên xử lý và công văn chuyện có liên quan đến, thiên cơ có thể cho rằng là cơ khí, Hóa kị biểu thị có chuyện, sự thực là nên canh giờ bức tranh trang trước người viết tự thân mệnh bàn thì thủy chung không có thể vẻ xong, thẳng đến tối thượng giờ hợi tài chuẩn bị cho tốt.

Lệ 3, 1997 năm 6 nguyệt 19 nhật 11: 29, tháng năm mười lăm nhật buổi trưa (Đinh Sửu bính ngọ nhâm thìn bính ngọ) có vị bằng hữu yêu cầu luận đoán, kỳ cung mệnh ở xấu, nhật can nhâm khiến cho vũ khúc Hóa kị nhập cung phụ mẫu, biểu thị muốn hỏi công văn việc, Thiên can nhâm ở điền trạch, cai công văn và điền trạch hữu quan, sự thực là chuẩn bị cùng người ký kết phòng địa sản hợp đồng.

Lệ 4, 1997 năm 6 nguyệt 20 nhật 19: 09, có vị người quen vấn sự. Kỳ cung mệnh ở thân, tháng năm mười sáu quý tị nhật can quý khiến cho tham lang Hóa kị nhập sự nghiệp cung, muốn hỏi công tác việc.

Lệ 5, 1997 năm 7 nguyệt 6 nhật 14: 42, tháng sáu mùng hai giờ Thân (Đinh Sửu Đinh Mùi kỷ dậu nhâm thân), sai ai ra trình diện nhất dễ giao hữu dụng lục hào làm cho dự đoán người viết lén một điểm, người nọ rơi cung ở vị, nhật can kỷ khiến cho văn khúc Hóa kị ở cung phúc đức, xung cung tài bạch, yêu cầu vấn tiền tài việc, thời đại Thiên can đều là đinh, nó khiến cho cự môn Hóa kị ở cung thiên di, cự môn là ám, là đạo, quả nhiên tối hôm qua đã đánh mất lượng mô-tơ. (điểm cung pháp, xe máy là tặng lại tin tức. )

Lệ 6, 97 năm chín tháng nhập ngũ nhật 18: 43, đồng sự yêu cầu luận đoán, kỳ cung mệnh ở vị, nhật can tân khiến cho văn xương Hóa kị ở cung phu thê, vấn hôn nhân và sự nghiệp? Cung phu thê can quý khiến cho tham lang Hóa kị ở tử, đối tượng khả năng thuộc thử hoặc mã, 97 cuối năm thực sự đàm thượng một thuộc mã nam bằng hữu.

Lệ 7, 97 năm tháng mười nhập cửu nhật 16: 17, có vị nữ sĩ luận đoán trượng phu vận khí, kỳ cung mệnh ở tuất, trượng phu ở thân, nhật can giáp khiến cho thái dương Hóa kị nhập cung tật ách, văn tật tuyến là công văn tuyến lúc đó muốn biết trượng phu lên chức việc.

Lệ 8, 97 năm mười hai tháng mùng tám giờ Dậu, có nhất dễ giao hữu tưởng luận đoán một chuyện, không thấy biểu ngẫu nhiên điểm tị cung, nhật can nguyệt can đều là quý, quý khiến cho tham lang Hóa kị nhập cung tật ách, và công văn hữu quan, công văn mang đến tin tức gì ư? Tham lang là đào hoa tinh, kỳ can cung canh hóa lộc ở phu thê chiếu quan lộc, hóa tật nhập cung tài bạch, tài cung cùng cự, cự môn là ám tinh, lo lắng đến lúc đó can tân cung mệnh Hóa kị, yếu ra ngoài, cho nên phán đoán: Xuất môn tiếnVCD ảnh điệp phiến hoặc và tiêu khiển hữu quan, vị bằng hữu này lập tức xuất ra nào đó công ty giải trí công tác chứng minh, nguyên lai khứ một khi doanh cá độ trên thuyền đương bảo vệ.

Bằng hữu thuyết xảy ra chuyện tồn tại, quay đầu lại nhìn nữa mệnh bàn, cung phụ mẫu trung tâm kình dương bị vọt lên, phụ tật tuyến lại có đeo sao, tai sát tướng kích, phải cẩn thận quan tòa. Kết quả tài quá bốn ngày, tức tháng chạp mười hai nhật giờ Thân, bởi tiêu khiển trên thuyền tụ đổ, tỉnh công an thính người bắt bài, ông chủ bị bắt, vị bằng hữu này thụ liên lụy cũng bị mang đi, ngày kế tài về nhà.

Lệ 9, Đinh Sửu năm mười hai tháng mười hai nhật giờ Tuất, nào đó tiên sinh vấn nhất bằng hữu có chuyện gì? Dự đoán thì tứ trụ: Đinh Sửu quý xấu đinh tị canh tuất, cai bằng hữu cung mệnh ở tử, năm, nhật, thì Hóa kị giai nhập cung phụ mẫu, quan tòa không thể nghi ngờ, đang ở tuất hãm địa võng, vừa gặp liêm trinh tù tinh Hóa kị, ở nơi nào có thể nghĩ. (lưu thời định cung)

Lệ 10, Đinh Sửu năm mười hai tháng nhập cửu nhật buổi trưa, người viết đang nhìn nhất quẻ lệ tiền, tiện tay điểm ở tử vị, nhật can giáp khiến cho cung điền trạch Hóa kị, sự tình và phòng ở hữu quan, tử điền lưỡng cung đều có đào hoa tinh, mà lại cung mệnh tham lang vừa đại đào hoa, thì can khiến cho cung phụ mẫu cự môn Hóa kị, vấn đề chắc là nhân đào hoa việc đưa tới phiền phức.

Sự thực: Thẩm mỹ viện tiểu thư bị nắm, nữ ông chủ trượng phu cung vị ở tuất, liêm trinh tọa thủ, thiên di thất sát cùng với lái xe chức nghiệp tương xứng.

Lệ 11, mậu dần năm tháng giêng mùng chín 22: 27, Giang Tây dễ giao hữu điện báo, kỳ cung mệnh ở dần, nhật can quý khiến cho tham lang Hóa kị ở phu thê xung động sự nghiệp, quả nhiên vấn sự nghiệp.

Lệ 12, mậu dần năm tháng giêng nhập một ngày 12: 09, mậu dần giáp dần ất vị nhâm ngọ, Phúc Châu nào đó nữ sĩ vấn kỳ tiên sinh chuyện, kỳ cung mệnh ở tử, phu ở tuất, nhật kị Thái âm ở hợi là kỳ tiên sinh cha mẹ của cung, thì can kị ở sự nghiệp cung, phán đoán: Lên chức sự.

Con lớn nhất khứ Nhật bản lưu học, tiệm cơm làm công, vì sao? Thỉnh tự hành phân tích.

Lệ 13, mậu dần năm tháng giêng ngày hai mươi sáu nhật buổi trưa, có vị đồng học vấn kỳ bằng hữu việc, điểm kỳ bằng hữu cung mệnh ở mão, nhật can khiến cho cung phu thê thiên đồng Hóa kị xung động sự nghiệp, điều động công việc.

Lệ 14, mậu dần năm hai tháng sơ thất nhật 10: 19, tỉnh thành nào đó nữ sĩ vấn trượng phu sự, kỳ phu cung ở xấu, nhật can tân khiến cho văn xương tinh Hóa kị ở cung Quan lộc, tị cung quan lộc chủ tinh là thiên cơ, năm can khiến cho của Hóa kị, thiên cơ làm trục, là vận chuyển hiện Hóa kị, biểu thị điều động công việc.

Lệ 15, mậu dần năm hai tháng mười một nhật 15: 39, tỉnh thành nào đó tiểu thư yêu cầu luận đoán, kỳ cung mệnh ở dần, nhật nguyệt Thiên can đều là ất, nó khiến cho Thái âm Hóa kị nhập tử nữ xung động điền trạch, năm can vừa khiến cho cung điền trạch thiên cơ Hóa kị, hơn nữa kỳ cung mệnh rơi vào tứ mã nơi, cung thiên di phá quân là biển rộng, phán đoán kỳ hỏi ra quốc chi sự, quả nhiên.

Lệ 16, mậu dần hai tháng mười bốn nhật 12: 14, mậu dần ất mão mậu ngọ mậu ngọ, bằng hữu từ trên du thuyền điện báo, đúng hạn đang lúc định kỳ cung mệnh ở thân, năm nhật thì tam mậu khiến cho cung tử nữ trung thiên cơ hoá kị xung điền trạch, nguyệt can Hóa kị nhập điền trạch, cung tử nữ trung tâm còn có phá toái tinh.

“Người ta ngày hôm nay trên thuyền thế nào, xao gõ đả, đánh nát vật gì vậy! “

“Tối hôm qua chúng ta thuyền mắc cạn, ngày hôm nay tưởng thôi nó hạ thuỷ, lộng phá thân tàu, chung quy không có cách nào khác hạ thuỷ. “

Lời cuối sách: Đến đây thuyền tháng tư hạ thuỷ, nhân hạ trận mưa nước sông dâng lên.

Lệ 17, mậu dần năm tháng tư mười một nhật giờ Dậu, mậu dần đinh tị quý xấu tân dậu,

Không biết tên nam sĩ trải qua nhân giới thiệu gọi điện thoại yêu cầu luận đoán, điểm kỳ cung mệnh dần, nhật can quý khiến cho tham lang Hóa kị nhập cung phu thê, xung sự nghiệp, cũng biết vấn sự nghiệp, năm can mậu, thì can tân khiến cho cung điền trạch thiên cơ, văn xương Hóa kị, điều động công việc. Cung điền trạch trung tâm còn có lộc tồn tinh, thụ sao Hóa kỵ xung động, hơn nữa nguyệt can khiến cho tài khố huynh đệ trong cung ám tinh cự môn Hóa kị, phán đoán kỳ rủi ro, phu thê đấu khí.

Ngày thứ hai, người viết ở nhất bằng hữu thư điếm trùng hợp gặp phải hắn, hắn thuyết mấy ngày hôm trước trong bị đạo, đã đánh mất xe máy, xe đạp các một chiếc, tổn thất 1 vạn đa nguyên.

Phân tích: Điền trạch Hóa kị, trong nhà có việc, thiên cơ là xa, lộc tồn tại điền trạch, biểu thị trong tài vật, cự môn ám tinh là tiểu thâu.

Lệ 18, mậu dần năm tháng tư mười sáu nhật 21: 53, mậu dần đinh tị mậu ngọ quý hợi, Quảng Châu nhất bằng hữu trải qua nhân giới thiệu điện báo yêu cầu luận đoán, kỳ cung mệnh ở vị, nhật khiến cho cung phu thê thiên cơ Hóa kị, xung động sự nghiệp. Biết kỳ vấn công tác. Thì can quý khiến cho tham lang Hóa kị ở giao hữu xung huynh đệ cung tài khố, tài vận bất hảo.

\” không sai, là muốn dự đoán một chút sự nghiệp. Nguyên thư điếm cửa hàng bán lẻ kinh tế tình huống không lý tưởng, đang ở tô mặt tiền cửa hàng làm công tư cảo sách báo bán sỉ, xuất bản. Có thể hay không tính ra ta xong rồi chuyến đi này vài? “

“Chín năm. “

“Không sai! “

Tại sao là chín năm ư? Nhân kỳ nói số lượng từ là 12, ất khiến cho Thái âm Hóa kị ở hợi, vị nghịch đếm tới hợi là cửu.

Lệ 19, mậu dần năm tháng tư nhập tứ nhật 8: 23, mậu dần đinh tị bính dần nhâm thìn, đài truyền hình trung ương tiêu điểm thăm hỏi đưa tin nhất tề hắc ngươi lão một trăm thương hoả hoạn, tưởng nghiệm chứng một mạng bàn tin tức, đúng hạn đang lúc định chính cung mệnh ở ngọ, tin tức ở cung phụ mẫu vị cung, thiên di thiên đồng cự môn, sao thuỷ Hóa kị là xe cứu hỏa, nhật can bính khiến cho liêm trinh Hóa kị điền trạch, liêm trinh Hỏa Tinh Hóa kị điền trạch là phòng ở cháy.

Lệ 20, mậu dần năm tháng tư nhập tứ 19: 32, mậu dần đinh tị bính dần tân tị, bằng hữu vấn: “Luận đoán một chút ta ngày hôm nay có cái gì sự kiện?” kỳ cung mệnh ở mão. Tiên khán nhật kị liêm trinh ở cung tật ách, nhật can làm một thiên đứng đầu tể, sự tình và công văn, nghi khí, làm công hữu quan.

Phán đoán Å máy vi tính trục trặc;Æ công văn bất lợi;Ç công tác biến động;È bị nữ hài vây quanh để hỏi liên tục.

Sự thực: Máy vi tính trục trặc; ngày hôm nay bị ông chủ sao liễu vưu ngư, lời còn chưa nói hết đã tới rồi tam vị khách nhân, ở bằng hữu thư phòng, ba người này tiên vây bắt ta yêu cầu dự đoán, ngã cung vị ở tuất, nhật can bính ở thân, là bằng hữu bằng hữu, bính khiến cho liêm trinh Hóa kị nhập ta ra lệnh cung, cái gọi là hữu duyên mới có thể gặp nhau, tuất trong cung mui xe tinh tức là tôn giáo, biểu thị đàm luận trọng tâm câu chuyện và truyền thống văn hóa hữu quan, vừa bởi liêm trinh là đào hoa tinh, đương nhiên trong đó có nữ hài, vấn quẻ dây dưa.

Lệ 21 mậu dần năm tháng tư ngày hai mươi sáu 10: 19, mậu dần đinh tị mậu thìn đinh tị,

Tỉnh thành bằng hữu vấn kỳ tiên sinh sự nghiệp, định kỳ cung mệnh ở tuất, nhật can, năm can mậu đồng thời khiến cho cung tật ách thiên cơ Hóa kị, cung tật ách vùng Trung Nguyên có văn xương tinh thụ thiên cơ Hóa kị ảnh hưởng, công tác điệu phải không, mắt thấy muốn thành sẽ thành bọt nước.

Nhị, người khác chức nghiệp

Phương pháp nhất: Dĩ cung mệnh tam phương tứ chính kiên quyết thi hành nghiệp, thông thường dĩ cung Quan lộc là việc chính, đúc kết thân cung mệnh lai phán đoán. Như cung Quan lộc có thiên cơ tinh, sẽ là và trục có liên quan hành nghiệp, như xa thuyền vận tải, máy tiện gia công chờ, thiết cung mệnh ở tử có cự môn, thì cũng rất có thể là làm lão sư, bởi vì cự môn là khẩu thiệt ngôi sao.

Phương pháp nhị: Dĩ cung tài bạch Thiên can khứ tứ hóa, khán kỳ biến thành kị lộc quyền khoa nhập mệnh, huynh, tài, tật, quan, điền na nhất cung, nhìn nữa cai cung sở rơi ở đâu tinh, tựu dĩ cai tinh lai định kỳ hành nghiệp, chuẩn xác tỷ số đạt trăm phần trăm.

Phương pháp tam: Khán ở đâu cung hóa lộc nhập tài, dĩ cái kia cung tinh tình khứ phán đoán.

Phán đoán nghề nghiệp của người khác là một rất tốt huấn luyện thủ đoạn, nó năng lực rèn đúc chúng ta năng lực trinh thám, quá trình thời gian nhất định tích lũy, dự đoán xoay ngang hội từ lượng biến đáo biến chất, linh cảm tự nhiên xuất hiện, đồng thời tuyển trạch thích hợp chức nghiệp cũng là một xu cát tị hung thủ đoạn trọng yếu.

Lệ 22, mậu dần năm tháng năm nhập thất nhật 20: 39 nào đó nữ sĩ ở nhất dự đoán quán yêu cầu quẻ, ở giữa mời ta luận đoán hôn nhân của nàng, định kỳ cung mệnh ở tị, cung mệnh có thiên cơ, văn xương, lộc tồn, phá toái chờ tinh thần, cung tài bạch can tân khiến cho văn xương Hóa kị nhập cung mệnh, kỳ chức nghiệp dĩ cung mệnh tinh thần lai định, nói chuyện xuôi tai thuyết người mở tiệm.

“Người ta trong điếm mại gì đó, phi thường đẹp; điều không phải đại món, vật phẩm nho nhỏ, linh linh toái toái. “

“Lam tiên sinh, rốt cuộc là cái gì chứ? Thư, thực phẩm?” dự đoán quán sư nương vấn.

“Tiệm cầm đồ! “

“Chân tiên! Lam tiên sinh, nâm có đúng hay không có thần báo bên tai!” nào đó nữ sĩ ngạc nhiên nói.

“Không thể nào, thuần túy suy lý mà được. “

Hay là cai cung vị chỗ cũ người viết bản mệnh bàn cung tài bạch, dự đoán thì trực giác đặc biệt hảo, thường thường trực tiếp một chút ra đối phương công tác cụ thể, như điện cơ hán, ngân hàng, trường học chờ, cái này cung vị chức nghiệp loại hình còn có: Tài xế, địa lý sư, thư thương, xe máy, đồng hồ đeo tay duy tu chờ.

Lệ 23, 98 năm tháng sáu mùng bốn 15: 23 Quảng Đông nhất dễ giao hữu điện thoại tới hỏi hắn nhất vị bằng hữu làm công việc gì? Năm nay đấu quân ở vị, tháng sáu ở tử, mùng bốn ở mão, giờ Thân ở hợi, 23 phân ở tuất, tức người viết lưu phân cung mệnh ở tuất, bằng hữu bằng hữu ở cung phu thê (thân), dĩ thân định kỳ cung mệnh, sự nghiệp cung ở tử tham lang tọa thủ, tham lang là tiểu học giáo sư, quả nhiên là tiểu học lão sư.

Dĩ cung tài bạch Thiên can khứ tứ hóa, khán kỳ biến thành kị lộc quyền khoa nhập mệnh, huynh, tài, tật, quan, điền na nhất cung, nhìn nữa cai cung sở rơi ở đâu tinh, tài cung Thiên can là nhâm, khiến cho thiên lương hóa lộc ở cung tật ách, dương lương là phục vụ, thái dương tính chất quang minh chính đại, nhân loại linh hồn công trình sư chính là của hắn chức nghiệp.

Lệ 24, 97 năm 8 nguyệt 2 nhật, nào đó bằng hữu đại chiêm người khác, định cung ở mão, cung mệnh dương lương, quan lộc vị cung vô chủ tinh, tá xấu cung cùng cự là dụng, cự môn khẩu thiệt ngôi sao, thái dương là điện, nghề nghiệp là ở đài truyền hình công tác.

Lệ 25, 97 năm 6 nguyệt 20 nhật, nào đó nam yêu cầu luận đoán, định cung ở thân, phá quân tọa thủ, Sát Phá Lang khai sáng cách cục, 8 năm qua 2 năm điều động một lần công tác, tài cung Thiên can nhâm thiên lương hóa lộc ở cung tật ách, thiên lương ấm tinh chủ phục vụ, thái dương là điện, đến nay một mực bưu điện công việc.

Lệ 26, 97 năm chín tháng ngày hai mươi lăm, nhất tiểu thư yêu cầu luận đoán hôn nhân, cung mệnh ở vị, Bản cung vô chủ tinh, tá xấu cung thiên đồng cự môn là dụng, cự môn khẩu thiệt ngôi sao, chức nghiệp giáo sư.

Lệ 27, 97 năm mười hai tháng mùng tám, nhất bằng hữu yêu cầu luận đoán, định kỳ cung mệnh ở tị, cũng biết kỳ chức nghiệp ngay thiên cơ văn xương nơi nào biên, nói cụ thể trải qua máy tiện, tiện (thiên cơ), hiện cảo chu dễ dự đoán (thiên cơ, văn xương).

Lệ 28, Đinh Sửu năm mười hai tháng mười ba giờ Thân, luận đoán nhất nam mệnh, điểm cung ở xấu, thiên đồng, cự môn tọa thủ, thiên đồng phúc đức tinh, chủ phục vụ, cự môn khẩu thiệt ngôi sao, nghề nghiệp là ở cục công thương công tác.

Lệ 29, Đinh Sửu năm mười hai tháng ngày mười chín vãn, ở cùng học tiệc cưới thượng, ngồi cùng bàn một vị đồng học, cung mệnh ở thìn, thất sát tọa thủ, Sát Phá Lang khai sáng cách cục, cung Quan lộc phá quân tinh, là xa, là thông nhau, năm can hóa lộc, hóa khoa nhập phụ tật tuyến, chủ công danh, Hóa kị nhập cung tử nữ, xung động điền trạch, công tác lên chức, từ địa khu giao thông cục điệu đáo tỉnh giao thông thính.

Lệ 30, mậu dần năm tháng tư ngày hai mươi sáu nhật 18: 45, còn là 26 lệ vị bằng hữu kia có việc gọi điện thoại tìm ta, đúng hạn đang lúc định kỳ cung vị lại đang tị, chức nghiệp: Điện cơ hán công nhân, hiện tại gia cảo chu dễ dự đoán. Tìm ta chuyện gì? Ta ra lệnh cung ở tử tham lang tọa thủ, kỳ cung mệnh ở tị, can cung quý Hóa kị nhập ta ra lệnh cung, nói rõ có việc yếu phiền phức ta, chuyện gì? Hóa kị khi hắn phụ tật tuyến, phụ tật là công văn tuyến, sự tình và công văn hữu quan. Chú: Tị cung cung tật ách ở tử, tham lang Hóa kị mạng của ta cung, vừa là của hắn phụ tật tuyến, hoa ngươi tật tuyến và công văn hữu quan.

Sự thực là kỳ máy vi tính bị nhiễm bệnh độc, hướng ta muốn giết độc nhuyễn kiện (software).

Lệ 31, mậu dần năm tháng tư nhập tứ nhật 20: 11, ở nhà bạn có một người yêu cầu luận đoán, kỳ cung mệnh ở hợi, cung tài bạch Thiên can ất Hóa kị nhập cung mệnh, thì chức nghiệp và cung mệnh thái âm tinh hữu quan, sự nghiệp trong cung chủ tinh là dương lương, thái dương Thái âm là điện, phán đoán kỳ ở điện cơ hán công tác, quả thế.

Lệ 32, mậu dần năm nhuận tháng năm mùng một nhật 21: 21, nhất nữ sĩ yêu cầu luận đoán, kỳ cung mệnh ở dần, sự nghiệp cung tử vi cao chiếu, nhật can hóa lộc nhập phụ mẫu hiển quang minh, phán đoán kỳ ở chính phủ công tác.

Lệ 33, mậu dần năm nhuận tháng năm mùng một nhật 21: 07, ta gọi điện thoại nói cho bằng hữu thuyết mua một quyển truyện ký, hỏi hắn trong sách giới thiệu là hạng người gì.

“Chiếu tướng, đại quan! “

“Không sai, hắn ở của ngươi người nào cung? “

“Mão cung, cơ cự tọa thủ, phú văn thuyết: Cơ cự đồng cung, công khanh vị. “

Lúc này, người viết cung mệnh ở dần, thư thủ cung phụ mẫu tiến hành khảo sát. Mệnh bàn mão cung dương lương tọa thủ, là mặt trời mọc phù tang của quý cách, phụ tật tuyến có tả phụ hữu bật, thiên di văn khúc trợ lực, cao quý của tượng. “

Rốt cuộc là sách gì? là cũng!

Lệ 34, mậu dần năm nhuận tháng năm mùng tám 22: 41, tây bắc dễ giao hữu điện báo, kỳ cung mệnh ở tử, tham lang tọa thủ, phán đoán kỳ ở văn giáo ngành vệ sinh công tác, quả nhiên ở y viện công tác. Chú: Cái này dễ giao hữu 2007 Đinh Hợi năm từ đơn vị từ chức chuyên nghiệp làm cổ phiếu đầu tư. Lưu niên đinh khiến cho cự môn Hóa kị xung tật ách, cung tật ách là làm công địa điểm, tật ách thụ xung thì công tác có biến.

Lệ 35, mậu dần năm nhuận tháng năm mùng chín giờ Mùi, Quảng Tây dễ giao hữu điện báo, điểm kỳ cung mệnh ở dậu, văn tinh củng mệnh trình độ văn hóa cao, trường đại học đã ngoài, đáp viết:”Đang ở nể tình chức nghiên cứu sinh.” trong điện thoại giảng đáo hắn nhất vị bằng hữu, định vị bằng hữu này khi hắn cung Nô bộc tức dần cung, dần cung vũ khúc tài khố, cung tài bạch can mậu Hóa kị nhập tị cung, tị cung có thiên cơ, văn xương, lộc tồn, ở dự trữ công việc.

Lệ 36, mậu dần năm nhuận tháng năm mùng mười giờ Mùi, mậu dần mậu ngọ tân hợi ất vị, Quảng Đông dễ giao hữu điện báo, điểm kỳ cung mệnh ở thìn, cung tài bạch Thiên can canh hóa lộc nhập huynh đệ cung, thái dương chủ soi sáng người khác, tham lang nước tiểu giáo sư, quả nhiên là tiểu học lão sư.

Lệ 37, mậu dần năm nhuận ngày mười hai tháng năm 15: 57, dễ giao hữu điện báo, kỳ cung mệnh ở mão, dương lương tọa cung mệnh, cung tài bạch can khiến cho vũ khúc hóa lộc nhập huynh đệ, dương lương là phục vụ, vũ khúc là tài chính, bác sĩ, cai dễ giao hữu là vị bác sĩ.

Lệ 38, Đinh Sửu năm Trung thu tiết giờ Tỵ, Chiết Giang đại học công nghiệp tự động hoá quốc gia trọng điểm phòng thí nghiệm Trương bác sĩ ( 1967 năm 5 nguyệt 29 nhật 12 thì) ở ta chỗ sắp chữ luận văn cảo, đúng hạn đang lúc định cung, kỳ cung mệnh ở xấu, tị cung văn xương, dậu cung văn khúc, văn tinh củng mệnh cách, học vấn thật tốt. Hắn chuyên nghiệp công nghiệp tự động hoá, vì sao? Sự nghiệp trong cung thiên cơ làm trục, là máy móc là cũng.

Lệ 39, bính tử năm tháng mười nhập một ngày 14: 59, nào đó tiên tiên sinh yêu cầu trắc, định kỳ cung mệnh ở dậu, vấn tử nữ, nhi tử ngọ cung tử vi, kình dương, Hỏa Tinh, phán đoán kỳ tử ở ngành chánh phủ công tác, năm can hóa lộc ở phụ tật tuyến dụng nhất định quyền lực, sự thực là ở thuế vụ cục công tác, sự nghiệp cung liêm trinh là tù tinh, Thiên phủ là tài khố, liêm trinh Hóa kị chủ thị phi.

Lệ 40, bính tử năm tháng mười nhập thất nhật giờ Thân, nào đó nữ sĩ yêu cầu luận đoán dĩ người viết lưu thời cung định kỳ cung mệnh ở tị, thiên cơ, văn xương, lộc tồn, phán đoán kỳ ở ngân hàng công tác, quả nhiên đang xây đi công tác.

Lệ 41, bính tử năm tháng mười nhập cửu nhật 19: 35, có nhất nam tử yêu cầu luận đoán, định kỳ cung mệnh ở dần, vũ khúc thiên tướng tọa thủ, tài cung Hóa kị nhập điền trạch, thiên cơ, văn xương, lộc tồn tọa thủ, công tác tính chất và máy móc hoặc vật dụng hàng ngày hữu quan, sự thực là làm nghề mộc, bởi vì vũ khúc chủ tài chính, kim chúc, thiên tướng chủ ăn, mặc, ở, đi lại, thiên cơ làm trục là máy móc; chỉ chốc lát sau, có khác nhất nữ sĩ yêu cầu luận đoán, án người thứ hai nghịch sổ nhất cung đoán, định kỳ cung mệnh ở xấu, thiên đồng cự môn tọa thủ, tài cung Hóa kị nhập cung mệnh, chức nghiệp và cùng cự hữu quan, phán đoán kỳ tố ngành ăn uống, thực tế là chưng cất rượu, phán đoán chính xác.

Lệ 42, mậu dần năm tháng giêng nhập ba ngày giờ hợi, Quảng Đông dễ giao hữu điện báo, định kỳ cung mệnh ở dậu, văn tinh củng mệnh, sự nghiệp cung cự môn, nhật can khiến cho cự môn Hóa kị, phán đoán kỳ ở văn giáo hệ thống công tác, trên thực tế ở nào đó trung chuyên giáo máy vi tính. 96 năm đăng ký kết hôn đến nay không có cử hành kết hôn nghi thức.

Lệ 43, bính tử năm tháng mười mười ba nhật giờ Dậu, bính tử kỷ hợi một giáp quý dậu, nào đó tiên sinh yêu cầu luận đoán, dĩ canh giờ định kỳ cung mệnh ở thìn cung, thất sát đà la tọa thủ, tài cung hóa lộc nhập huynh đệ mão cung, dương lương tọa thủ, thái dương là điện, thiên lương là phục vụ, nhìn nữa sự nghiệp cung phá quân hóa hao tổn, đoán rằng khả năng làm lắp đặt thiết bị nghiệp, vấn của quả nhiên.

Lệ 44, bính tử năm tháng mười mười lăm nhật giờ Tuất, bính tử kỷ hợi bính dần mậu tuất, bằng hữu vấn người nào đó tố công việc gì, lúc này người viết lưu thời cung vị ở dần, thì bằng hữu nhắc tới người nào đó ở tử (bằng hữu bằng hữu ở cung phu thê), nhật can bính khiến cho liêm trinh Hóa kị ở cung phu thê xung động sự nghiệp, ra ngoài và xa hữu quan, nhìn nữa thì can mậu khiến cho thiên cơ Hóa kị ở tị cung tứ mã nơi, lớn mật suy đoán cái này buôn lậu xe máy, vấn của quả thế.

Bằng hữu lại hỏi: “Đoán được rồi, tái tới một người đoán đoán khán làm cái gì? “

Người thứ hai có thể án vừa người kia cung vị nghịch lưu nhất cung tức ở hợi, hợi là kỳ cung mệnh tham Thái âm tọa thủ, sự nghiệp cung là thái dương, thiên lương, thái dương là nguồn sinh lực, thiên lương là phục vụ, lo lắng nữa liêm trinh, thiên cơ Hóa kị, người này chức nghiệp cũng cân máy móc hữu quan, nhưng thái dương, Thái âm là nguồn sinh lực, nguồn sinh lực tin tức tăng mạnh, bằng hữu thuyết người thứ hai tố nồi hơi công tác.

Lệ 45, bính tử năm tháng mười sơ thất giờ Tỵ, người viết ở nông hiệu đi học trong lúc, riêng làm một thực nghiệm, tùy ý điểm tam học sinh, án lưu thời bàn định thứ một đệ tử, hai người khác lần lượt nghịch sổ, mệnh bàn biểu hiện tin tức giai và thực tế tương xứng.

Người viết lưu thời cung vị ở xấu, thứ một đệ tử ở tuất, kỳ phụ cung mệnh ở hợi, trăng sáng Thiên môn cách, bởi giá ba gã học sinh đến từ nông thôn, phán đoán kỳ phụ thân là thôn cán bộ.

Người thứ hai học sinh cung mệnh nghịch đếm tới dậu, phụ mẫu tuất cung liêm trinh, Thiên phủ, liêm trinh là vườn trái cây, Thiên phủ là dương đất, sở dĩ kỳ phụ mẫu là nông dân; ca ca ở thân, phá quân tọa thủ, tài cung thất sát là đao, bởi vậy Kỳ huynh trường tố may.

Người thứ ba học sinh cung mệnh nghịch đếm tới thân, cung phụ mẫu ở dậu, văn tinh củng mệnh, đối cung dương lương, phụ thân là thôn cán bộ; đại tỷ ở dậu cung, nhân viên công tác; nhị tỷ ở tuất liêm trinh là tù tinh, sở dĩ thứ hai tả đang bảo vệ công việc.

Tam, phán đoán cầu tài

Bởi cầu tài phương thức nhiều mặt, phán đoán pháp các không có cùng, dụngATP đẩu số phán đoán nhanh luận đoán cầu tài, tiên quần chúng quan là trợ giúp là phá, hậu khán bởi vì nhân tố.

Tài bị Hóa kị phá tan thì rủi ro, nhược phi hóa lộc nhập hoặc chiếu đáo thì tiến tài. Như Hóa kị ở giao hữu, phúc đức, tử nữ tương phân biệt phá tan huynh đệ cung (tài bạch của điền trạch tức tài khố), cung tài bạch, cung điền trạch (tài sản cố định).

Từ hai người đối đãi quan hệ khán, phàm tha cung hóa lộc quyền khoa nhập ngã cung là tiến tài, ngã cung là mệnh, huynh, tài, tật, quan, điền, còn lại cung vị vì hắn cung.

Tiền thế nào kiếm được? Khán người nào cung vị hóa lộc tiến nhập cung tài bạch, như cung tài bạch chủ tinh là trời cơ, cung phu thê can cung là ất khiến cho thiên cơ hóa lộc nhập cung tài bạch, có thể cho rằng kết hôn sau đó tài vận tiệm khai, cũng có thể cho rằng kiếm tứ phương của tài, bởi vì phu thê là bằng hữu bằng hữu; tái tỷ như hóa lộc tới cung vị là cung tử nữ, tức cung tử nữ Thiên can hóa lộc tiến nhập cung tài bạch, có thể hiểu thành sanh con dưỡng cái hậu tài vận hảo, hoặc kiếm lấy vãn bối tiền, tỷ như bạn ban thu đồ đệ, sinh sản nhi đồng đồ dùng chờ.

Lệ 46, mậu dần năm nhuận tháng năm mùng chín 6: 25 Chiết Giang nhất tiên sinh vấn tìm việc làm, có hay không đàm thành? Kỳ cung mệnh ở dậu, nhật can canh khiến cho thiên đồng Hóa kị ở sự nghiệp, nói rõ tưởng dự đoán công tác việc, thời đại Thiên can đều là mậu, khiến cho cung tài bạch thiên cơ Hóa kị, nói rõ khó thành! Cùng ngày 18: 54 điện thoại tặng lại thuyết một đàm thành.

Lệ 47, người nào đó Đinh Sửu bính ngọ nhâm thìn bính ngọ vấn phòng địa sản sinh ý, kỳ mệnh tọa xấu, năm Hóa kị ở tài bạch, nguyệt thì Hóa kị ở tử nữ phá tan điền trạch, bởi vậy phòng địa sản sinh ý phải không.

Lệ 48, năm đinh quý nguyệt tân nhật đinh giờ Dậu vấn cầu tài? Cung mệnh ở vị, thâm niên Thiên can khiến cho thiên di ám tinh cự môn Hóa kị, nguyệt can khiến cho tham lang Hóa kị phá tan ngọ của tài khố, sở dĩ rủi ro.

Lệ 49, năm đinh quý nguyệt giáp nhật quý giờ Dậu cầu tài, cung mệnh ở tuất, nguyệt can, thì can khiến cho cung phúc đức tham lang Hóa kị xung tài cung, nhật can giáp khiến cho mão cung thái dương Hóa kị xung huynh đệ cung tài khố, cầu tài bất lợi.

Lệ 50, năm đinh quý nguyệt ất nhật nhâm buổi trưa cầu tài, cung mệnh ở thân, năm can khiến cho cự môn Hóa kị ở giao hữu xung huynh đệ cung tài khố, năm nay tài vận không tốt, nhật can ất hóa lộc ở tử chiếu điền trạch, Hóa kị vừa nhập điền trạch, ngắn hạn đầu tư tài lai tài khứ.

Lệ 51, năm đinh quý nguyệt kỷ nhật quý giờ Dậu cầu tài, cung mệnh ở mão, nhật can kỷ hóa Lộc huynh đệ tài khố, nguyệt, thì Thiên can khiến cho cung Nô bộc phá quân hóa lộc, biểu thị có tiến tài niềm vui, nhưng nhật can kỷ khiến cho văn khúc Hóa kị ở thiên di, nguyệt, thì Thiên can quý Hóa kị nhập cung tử nữ xung điền trạch, tài lai không thủ được, thần tài qua cửa, chung quy muốn đi.

Lệ 52, năm đinh quý nguyệt ngày canh ất giờ Dậu cầu tài, cung mệnh ở thìn, cung điền trạch thụ nhật, năm can Hóa kị tinh cùng cự trùng kích, cầu tài không đùa.

Lệ 53, năm đinh quý nguyệt tân nhật đinh giờ Dậu cầu tài, cung mệnh ở tị, tuy rằng nhật can hóa lộc ở cung tài bạch, nhưng thụ năm, thì Hóa kị cự môn phá hư, vui quá hóa buồn.

Lệ 54, năm đinh quý nguyệt nhâm nhật kỷ giờ Dậu cầu tài, cung mệnh ở thìn, nhật can hóa lộc ở huynh đệ cung, có tiền kiếm được, thì can Hóa kị ở cung Nô bộc xung tài khố, hiệu quả và lợi ích không lớn.

Lệ 55, năm đinh quý nguyệt giáp nhật giáp giờ Tuất cầu tài, cung mệnh ở vị, nhật thì Thiên can Hóa kị nhập tài cung, năm can khiến cho ám tinh Hóa kị ở thiên di, nguyệt can Hóa kị phá tan tài khố, chút nào vô tài khí, cầu tài trái lại rủi ro.

Lệ 56, mậu dần năm giáp dần nguyệt canh tử nhật quý giờ Mùi cầu tài, cung mệnh ở mão, nhật can canh khiến cho thái dương hóa lộc nhập cung mệnh, có tiến tài niềm vui, nhưng năm can khiến cho thiên cơ Hóa kị xung tài bạch, cả năm tài vận không lý tưởng.

Lệ 57, mậu dần năm nhuận tháng năm mười bảy nhật 19: 23, mậu dần kỷ vị mậu ngọ nhâm tuất, Phúc Châu nào đó nam yêu cầu luận đoán, kỳ cung mệnh ở ngọ, nhật can, năm can Hóa kị giai ở huynh đệ cung, huynh giao hữu là tài chính và kinh tế tuyến, hóa kỵ nhập tài chính và kinh tế tuyến biểu thị cầu tài việc, cung mệnh Hóa kị nhập cung tử nữ, cung tử nữ là kết phường cung, đối phương nói muốn hùn vốn thu mua một nhà xưởng thuốc, từ kể trên tin tức khán năm nay kinh tế không lý tưởng, từ kết phường cung ở mão, can chi tân mão, cổ đông tên trung tâm có mộc và kim, hắn thuyết một cái tên có mộc, người họ Trần, đệ nhất nhân ở mão cung, dương lương tọa thủ, thái độ làm người chính trực nhiệt tình, người thứ hai nghịch sổ nhất cung ở dần, vũ tướng tọa thủ, thái độ làm người tính cương lòng dạ sâu. Quả thế.

Lệ 58, mậu dần năm nhuận tháng năm nhập nhật 12: 45, mậu dần kỷ vị tân dậu giáp ngọ, dễ giao hữu điện báo, kỳ cung mệnh ở tị, nhật can tân khiến cho văn xương Hóa kị nhập cung mệnh, tị cung thiên cơ, văn xương, lộc tồn, tài cung Thiên can là tân, cũng chính là tài Hóa kị nhập cung mệnh, vấn tài vận, tài lai tài khứ, quả thế. (đến đây lệ là bả của chính ta cung mệnh trở thành dễ giao hữu cung mệnh, thác quẻ thác phán đoán)

Lệ 59, mậu dần năm tháng sáu mùng một 10: 45, nào đó nữ sĩ điện báo yêu cầu luận đoán, kỳ mệnh ở dần cung, nhật can Hóa kị ở cung điền trạch, người vấn: “Ta nghĩ mở tiệm mặt, thỉnh nâm dự đoán một chút làm cái gì hảo?”, tài cung Thiên can mậu khiến cho hóa thiên cơ Hóa kị nhập tị cung, thiên cơ, văn xương, lộc tồn, phá toái tọa thủ, có thể lo lắng ẩm thực, văn hóa đồ dùng, vật dụng hàng ngày chờ.

Lệ 60, bính tử năm đầu tháng mười một tứ giờ Thân, bính tử canh tử ất dậu giáp thân, nào đó nữ sĩ yêu cầu luận đoán, điểm kỳ cung mệnh ở tị, thiên cơ, văn xương, lộc tồn, lưu niên lộc tồn đã ở tị, hiện nhật can khiến cho Thái âm Hóa kị xung động lộc tồn, cầu tài bất lợi, nguyệt can khiến cho tài cung thiên đồng Hóa kị, năm can khiến cho cung Nô bộc liêm trinh Hóa kị phá tan huynh đệ cung tài khố.

“Năm nay rủi ro, đã đánh mất xe đạp “

“Không sai, đã đánh mất lưỡng chiếc xe đạp. “

“Xin hỏi ta tiên sinh tài xa làm sao? “

“Trượng phu tài xa bất hảo, năm nay yếu rủi ro. “

Sự thực: Kỳ trượng phu nguyên theo nghề thuốc, hiện khai khách sạn, đánh bạc thua rơi 2 vạn. Phóng đi lượng nặng lộc tồn, thiên cơ là xa, là có ném xa của ứng với. Trượng phu cung là ở mão, thái dương, thiên lương tọa thủ, thiên lương hóa ấm, là phục vụ, trung y, nhật can Hóa kị ở hợi cung hay kỳ trượng phu cung tài bạch, năm can bính khiến cho đào hoa, tiêu khiển tinh liêm trinh Hóa kị ở tật bệnh cung, thân cung ở xấu, phúc tinh thiên đồng, đánh bạc tinh cự môn tọa thủ, hiện gặp nguyệt can khiến cho thiên đồng Hóa kị, trầm mê vu đánh bạc mà rủi ro.

Tứ, phán đoán lên chức

Khán quan lộc và phụ mẫu lưỡng cung. Nhược cung Quan lộc Thiên can hóa lộc nhập phụ mẫu, cung tật ách chủ tấn chức, nhập huynh đệ, nô bộc cung chủ đề bạt.

Phụ tật tuyến lại bảo công văn tuyến, chủ công danh, là lên chức, tấn chức, cuộc thi thuận lợi, tranh cử thành công. Xương khúc khôi việt nhập phụ tật tuyến chỉ số thông minh cao, bài vở và bài tập cao. Xương khúc nhập mệnh, không được độc thi thư cũng có thể nhân. Chỉ số thông minh cao thấp, công khóa thật xấu, yếu lo lắng xương khúc khôi việt và quan lộc biến thành lộc quyền khoa có hay không nhập phụ tật, huynh giao hữu tuyến.

Lệ 61, 97 năm 6 nguyệt 20 nhật 19: 09, nông lịch là tháng năm mười sáu nhật, Đinh Sửu bính ngọ quý tị nhâm lương, cung mệnh khắp nơi thân, nhật can khiến cho tham lang Hóa kị ở cung Quan lộc, yêu cầu luận đoán sự nghiệp tiền đồ, năm can hóa lộc không ở phụ tật, huynh giao hữu lưỡng tuyến, thăng cấp có khả năng rất nhỏ, cạnh tranh vài lần đến nay còn chưa lên cục phó. Năm can khiến cho cự môn xung tài khố huynh đệ cung, có rủi ro của tượng, 9 nguyệt tiểu thâu phá cửa mà vào tổn thất 8000 tả hữu, nguyệt can Hóa kị ở phúc đức xung tài bạch cũng rủi ro. Tốt xấu thì can hóa lộc nhập tật ách chiếu phụ mẫu công văn cung, nguyệt can hóa lộc ở giao hữu, sự thực tháng này thụ lĩnh đạo đề bạt, nhưng vô cấp bậc, chỉ là đơn vị nội bộ một đảng tổ người phụ trách.

Lệ 62, mậu dần năm tháng giêng ngày hai mươi sáu nhật buổi trưa, mậu dần giáp dần canh tử nhâm ngọ, tỉnh thành bằng hữu điện báo yêu cầu luận đoán, điểm kỳ cung mệnh ở mão, ánh sáng mặt trời Lôi môn cách, nhật phi hóa lộc nhập mệnh, hóa kỵ nhập phu thê xung động sự nghiệp, năm hóa khoa, nguyệt hóa lộc, thì hóa khoa giai nhập phụ tật tuyến, có công danh, thuận lợi điệu nhập vừa báo xã nhâm chủ biên.

Lệ 63, mậu dần năm tháng giêng nhập cửu nhật giờ hợi, mậu dần giáp dần quý mão quý hợi,

Nào đó nữ sĩ yêu cầu luận đoán, điểm kỳ cung mệnh ở vị, nhật can Hóa kị ở giao hữu, biết lúc nào tới ý là vấn tình cảm phương diện sự tình, năm can Hóa kị ở cung phu thê, phu thê có mâu thuẫn, đồng thời vừa phản ánh công tác phải đổi, lúc đó giảng năm nay công tác phải đổi động thời gian, người không quá tin tưởng, bởi vì cương đến trước mắt cương vị một mấy tháng, yếu động cũng một nhanh như vậy. Kết quả ba tháng mười lăm điệu đi.

Ngọ huynh đệ trong cung có kình dương tinh, huynh đệ là sàng, kình dương là sắc bén gì đó, cho nên đối với người thuyết:

“Giường của ngươi dưới có một cây đao. “

“Không thể nào, ta giường của mình hoàn không rõ ràng lắm sao? “

“Không tin, người ta trở về khứ nhìn một cái. “

Ngày thứ hai hưng phấn mà thuyết: “Giường chiếu dưới thật sự có một cây đao. “

Nguyên lai là kỳ trượng phu phóng nhất thanh bảo kiếm ở dưới giường, người trước đó không biết.

Lệ 64, mậu dần năm tháng giêng nhập cửu nhật giờ Tuất, mậu dần giáp dần quý mão nhâm tuất, tỉnh thành một vị nữ sĩ yêu cầu luận đoán sự nghiệp, điểm kỳ cung mệnh ở tị, mậu khiến cho tham lang hóa lộc nhập cung tật ách chiếu cung phụ mẫu, vừa thăng chức là bộ trưởng trợ lý, hữu bật hóa khoa nhập cung Nô bộc chiếu thìn của tài khố huynh đệ cung, có tiến tài niềm vui, thiên cơ Hóa kị nhật ở cung mệnh, nhân thiên cơ làm trục, ý vận động, năm nay đi công tác nhiều cơ hội, cung mệnh trung tâm văn xương, lộc tồn tinh thụ kỳ ảnh hưởng, có chuyện bất lợi, biểu hiện ở công văn, tiền tài thượng.

Vấn cổ phiếu túi chữ nhật làm sao bây giờ? Ta nói: “Không quan hệ, nhị ba tháng còn có thể đánh bại, tứ ngũ hội thăng rất cao, hiện tại hay nhất biệt phao! “

Cai nữ sĩ hỏi tiếp kỳ tiên sinh lưu niên vận trình, kỳ cung phu thê ở mão, mặt trời mọc phù tang, lại có phụ tật tuyến khoa tinh hữu bật năm can khiến cho của hóa khoa, công danh có thể yêu cầu, nhưng bất năng cầu tài, bằng không rủi ro, kết quả kỳ phu nhân ba tháng mười hai tới mười bốn nhật đáo phía nam đi công tác, lén bả phu nhân mua cổ phiếu phao rơi một bộ phận, phu thê sảo một trận, ứng nghiệm văn xương, lộc tồn việc, cũng không lâu lắm cổ phiếu bắt đầu thăng, tháng năm thăng tới cực điểm. Quá sớm bả cổ phiếu ném ứng với rủi ro việc. Sự nghiệp thượng năm nay quả thật có tấn chức cơ hội, hiện đã có tin tức, còn không có tối hậu định, kết quả đãi nghiệm.

Lại hỏi tỷ tỷ vận trình? Định kỳ tả cung mệnh ở thìn, nhật can quý khiến cho tài cung tham lang Hóa kị, chủ nếu muốn biết lưu niên tài vận làm sao. Năm can hóa lộc nhập tài cung, biểu thị năm nay tài vận không sai, thế nhưng nguyệt can giáp khiến cho thái dương Hóa kị nhập tài khố, phán đoán thứ nhất nhị ba tháng dùng tiền, tứ tháng năm tiến tài, vì sao? Bởi vì tháng năm nguyệt can hóa lộc nhập tài cung. Kỳ tả nhuận tháng năm mười tám mấy ngày gần đây điện thuyết tháng năm tổ chức thành đoàn thể đáo nước Mỹ khảo sát có bút tiến sổ sách.

Ngũ, công danh

Khán công danh và lên chức cùng loại, trọng điểm ở phụ tật tuyến và cung Quan lộc.

Lệ 65, Đinh Sửu năm mười hai tháng nhập nhật 11: 40, Đinh Sửu quý xấu ất xấu nào đó nữ sĩ vấn vận trình? Kỳ cung mệnh ở ngọ, năm can đinh khiến cho cung tật ách thiên đồng, cự môn Hóa kị, xung cung phụ mẫu, công tác không được thuận, khẩu thiệt thị phi đa, công văn bất lợi. Nguyệt can quý khiến cho cung thiên di tham lang Hóa kị, vọt lên cung mệnh kình dương sát tinh, tử ngọ lại có tương tai tương trùng, chính không có việc gì người khác có tai. Nhật can ất khiến cho cung Nô bộc Thái âm Hóa kị xung huynh đệ, huynh đệ trong cung có sao nhỏ phá toái, bởi huynh giao hữu tuyến là tình cảm tuyến, bị Hóa kị vọt lên, cho nên bất an.

Sự thực đúng là như vậy, năm nay cùng người đàm thỏa hòa ước tối hậu đều ký phải không, nhân phụ mẫu công văn tuyến Hóa kị của cho nên. Phu thê mâu thuẫn trở nên gay gắt tưởng ly hôn, của nàng tiên sinh không chịu ly hôn, thì can nhâm vừa lúc ở cung phu thê, Hóa kị ở của nàng cung tài bạch, biểu thị của nàng tiên sinh lãng phí tiền của nàng, hóa quyền ở mạng của nàng cung, biểu thị kiềm chế người, không cho ly hôn.

Phụ thân năm nay sinh bệnh nằm viện, đơn vị nhị bả thủ chết đi, cung phụ mẫu là cha của mình, cũng biểu thị thủ trưởng, nghịch sổ nhất cung đáo cung mệnh là thủ trưởng Phó Thủ, cung mệnh kình dương sát tinh, tử ngọ lại có tương tai tương trùng, cho nên vong.

Cung tật ách là phòng làm việc, ám tinh cự môn Hóa kị phần nhiều là phi, đồng sự một người tự sát, ngoài ý muốn tử vong ba người, đều là tráng niên mất sớm, xấu cung bạn cung lâu, dần cung ở kỳ bên, vũ khúc, âm sát, âm khí rất nặng, phán đoán kỳ bên trái có y viện hoặc phần mộ. Đáp viết: Là có y viện, chỗ kia nguyên lai là pháp trường, âm hồn không tiêu tan. Đối diện phòng ở thụ kỳ sát khí ảnh hưởng vô sanh ý có thể làm, ký túc xá thành cái phễu hình như con cọp tát vào mồm tức cự môn tinh.

Lệ 66, mậu dần năm tháng giêng nhập một ngày 12: 09, mậu dần giáp dần ất vị nhâm ngọ, tỉnh thành nào đó nữ sĩ vấn trượng phu lên chức việc. Kỳ phu cung ở tuất, tọa kị, năm nay Thiên can mậu khiến cho phụ tật tuyến thiên cơ Hóa kị, lên chức vô vọng, đến nay không có lên chức tin tức.

Lệ 67, mậu dần năm tháng giêng nhập cửu nhật giờ Tuất, mậu dần giáp dần quý mão nhâm tuất, nào đó nữ sĩ vấn kỳ tử thành tích thi vào đại học làm sao? Định kỳ tử cung mệnh ở dần, phụ tật tuyến văn khúc nhập miếu, năm can hóa lộc nhập cung phu thê chiếu sự nghiệp, phán đoán kỳ cuộc thi thuận lợi, hiện đã biết thành tích thi vào đại học nặng hơn điểm tuyến hơn mười phần, báo trường học là Phục đán đại học. Lần này đối cuộc thi đều là bất lợi nhân tố, vì sao lại có thể thi đậu?

Đáp: Người nhi tử cũng không phải tháng giêng cuộc thi, thi vào trường cao đẳng là một năm này trọng yếu việc, điều không phải một ngày nào đó vấn đề, cho nên thái tuế lực lượng đại, dĩ năm can tứ hóa thành nặng.

Vấn: Nguyệt can khiến cho thái dương Hóa kị nhập cung phụ mẫu, nhật can quý tham lang Hóa kị xung cung Quan lộc.

Lệ 68, mậu dần năm tháng năm mùng hai nhật 21: 51, mậu dần đinh tị giáp tuất ất hợi, dễ giao hữu điện báo, kỳ cung mệnh ở tị, nhật can Hóa kị nhập phu thê xung động sự nghiệp, vấn công tác biến động việc, năm can hóa lộc chiếu phụ mẫu, hóa quyền chiếu mệnh, hóa khoa ở huynh giao hữu, lên chức là chuyện tất nhiên, ở nơi này một … hai … Nguyệt nội. Kết quả: 6 nguyệt 1 hào chính thức bên dưới thăng làm Phó cục trưởng.

Lệ 69, Đinh Sửu năm đầu tháng chín bát 9: 13, Đinh Sửu kỷ dậu giáp thân kỷ tị, nào đó tiên sinh vấn nhân viên công vụ cuộc thi việc, định kỳ cung mệnh ở xấu, tam phương văn tinh củng mệnh, lưu niên văn xương lại đang tam hợp dậu cung, chủ có công danh; năm hóa lộc ở hợi chiếu sự nghiệp, hóa quyền nhập mệnh, hóa khoa nhập sự nghiệp; nguyệt can thì can song hóa lộc nhập phụ mẫu công văn cung; nhật can hóa quyền khoa nhập phụ tật công văn tuyến; đã ngoài tin tức phản ánh công văn thuận lợi, chủ có công danh. Ứng với ở tháng mười mười tám (tân hợi nguyệt quý hợi nhật) công việc hữu quan thủ tục đáo tân đơn vị công tác.

Lệ 70, mậu dần năm tháng năm mùng hai 18: 40, mậu dần đinh tị giáp tuất quý dậu, người viết đang nhìn “Thiền mật dịch học” quẻ lệ, khi thấy hai người cùng năm cùng tháng đồng nhất đồng thời sở sanh cùng thôn học sinh thi học tình huống, không có kế tục nhìn xuống mà tiên đối thời gian điểm một cái đẩu số bàn, người thứ nhất định ở tuất cung, nghĩ thầm thứ một đệ tử bình thường học tập nhất lưu, lần này thi vào trường cao đẳng yếu tạp, phụ tật tuyến văn xương chủ công danh, huynh giao hữu trí lực tuyến có văn khúc thiên lương chủ di truyền tố chất hảo, bình thường thành tích không sai, nhưng năm can khiến cho tật ách thiên cơ Hóa kị, sở dĩ thi vào trường cao đẳng thất lợi.

18: 41 người thứ hai định ở hợi cung, tuy rằng phụ tật công văn tuyến không có xương khúc khoa tinh, nhưng thiên di văn xương chiếu cung mệnh, phu thê văn khúc chiếu sự nghiệp cung, nói rõ có tiềm lực, năm can hóa lộc nhập phụ mẫu chủ có công danh, thi vào trường cao đẳng thuận lợi.

Sự thực: Đệ nhất nhân bình thường thành tích số một số hai, lão sư kiến nghị hắn ghi danh trọng điểm đại học, kết quả liên giống nhau đại học cũng một thi đậu. Người thứ hai học sinh thành tích giống nhau, chuẩn bị ghi danh trung chuyên, kết quả quá trình “Thiền mật dịch học” tiên sinh chỉ điểm thi đậu trọng điểm đại học.

Danh lợi địa vị là thế nhân sở hướng tới, tục ngữ nói: Nghề nào cũng có trạng nguyên, chọn đối chức nghiệp có lợi kích phát một tiềm năng của người, thực hiện mục tiêu cuộc sống, cũng có lợi cho xã hội, dưới mười hai hạng dĩ ta tự thân mệnh bàn làm thí dụ, cung mệnh vị trí phản ánh thích hợp chức nghiệp. Các vị có thể chiếu mạng của ta bàn tiến hành dự đoán, đương nhiên chính các ngươi cũng có thể từ dự đoán trên thực tế tổng kết ra tự thân mệnh bàn quy luật. ( 71 tới 82 lệ giai chỉ người viết mệnh bàn)

Lệ 71, tử: Bác sĩ, giáo sư, nghề giải trí, máy móc, ẩm thực, tôn giáo chờ.

Lệ 72, xấu: Khoa học kỹ thuật, bác sĩ, giáo sư, máy móc, ẩm thực, ngân hàng chờ.

Lệ 73, dần: Tài chính, bác sĩ, nghề giải trí, máy móc, khách sạn, công nghiệp và khai thác mỏ chờ.

Lệ 74, mão: Chính trị, nguồn sinh lực, giáo sư, chấp pháp, phục vụ, điện tử chờ.

Lệ 75, thìn: Quân cảnh, kiến trúc, bác sĩ, cơ điện, vận tải, phục vụ chờ.

Lệ 76, tị: Máy móc, văn giáo, vệ sinh, tài chính, thực phẩm, bí thư chờ.

Lệ 77, ngọ: Chính trị, nhật dụng, tửu điếm, bác sĩ, phục vụ, các loại kiến trúc.

Lệ 78, vị: Chính trị, văn giáo, vệ sinh, pháp luật, nguồn sinh lực, phục vụ chờ.

Lệ 79, thân: Vận tải, cơ điện, văn giáo, vệ sinh, chính trị, phục vụ chờ.

Lệ 80, dậu: Văn giáo, vệ sinh, nghiên cứu khoa học, máy móc, tài chính, tôn giáo chờ.

Lệ 81, tuất: Tài chính, bác sĩ, tiêu khiển, chính trị, nghi khí, trang phục chờ.

Lệ 82, hợi: Văn giáo, chính trị, nguồn sinh lực, điện tử, nhật dụng, vận tải chờ.

Xã hội hiện đại phân công rất nhỏ, chức nghiệp sổ bất thắng sổ, đã ngoài sở liệt là án xuất hiện tần suất khổ sắp hàng, đồng thời cận giảng đáo loại, chân chính điểm rất chính xác ở ta dự đoán trên thực tế cũng không có thiếu, dự đoán độ chuẩn xác mà nói, giảng đáo loại 100% chuẩn xác, các ngươi tỉ mỉ thể nghiệm của, tỷ như dự đoán người nào đó người ta điểm đáo ta ra lệnh bàn tị cung, tị cung thiên cơ, văn, lộc tồn, người kia chức nghiệp 100% bởi vậy tam tinh sở phản ánh, cụ thể mà nói vừa thiên hình vạn trạng, ba tinh tin tức tỉ trọng các không có cùng, có thể bằng linh cảm định đoạt (trực giác, ngoại ứng với), án thiên cơ tinh thôi chức nghiệp: Tài xế, điện cơ hán công nhân (tiện, nhiễu tuyến công), đồng hồ đeo tay duy tu, sửa xe, thiết bị điện, ngũ kim, thiên cơ, văn xương tổng hợp lại có thể là bí thư, ký giả, dệt hán công nhân, chu dễ dự đoán đồng đạo, công trình sư chờ, thiên cơ, văn xương, lộc tồn tổng hợp lại mà nói: Ngân hàng, dự trữ sở, tín dụng xã, chứng khoáng, tài vụ nhân viên chờ.

Lệ 83, mậu dần năm tháng năm mười sáu nhật buổi trưa, bằng hữu yêu cầu luận đoán kỳ hai người tử nữ học lên cuộc thi, định cung nhi tử ở tị, nữ nhi ở thìn.

Nhi tử mệnh tọa thiên cơ, văn xương, lộc tồn, sự nghiệp đọc sách cung có sao Văn Khúc, thái độ làm người thông minh nhưng học tập thiếu dụng công, cũng may năm nay Thiên can mậu khiến cho tham lang hóa lộc nhập tật ách rọi sáng phụ mẫu công văn cung, phán đoán hắn cuộc thi vượt xa người thường phát huy, thành tích đề cao không ít, kết quả thành tích từ bình thời 180 bay lên đáo sơ thi học lên thành tích 197 phân, bỉ trúng tuyển phân số cao hơn mười phần, ngoài dự đoán của mọi người hảo.

Nữ nhi thìn cung mệnh tọa thất sát, đà la, sự nghiệp đọc sách cung phá quân, năm can mậu khiến cho phụ mẫu công văn cung thiên cơ Hóa kị, nghĩ thầm giá có thể phiền phức! Tức hỏi kỳ nữ nhi bình thường thành tích, hắn thuyết giống nhau ở 480 phân tả hữu, thưòng lui tới cái thành tích này có thể thượng cao trung, hiện phụ mẫu công văn cung thiên cơ Hóa kị, công văn cung văn xương khoa cử tinh thụ ảnh hưởng, cuộc thi yếu tao, tức cân bằng hữu thuyết nhi tử không cần cẩn thận, hắn nhất định có thể lên, nữ nhi án kỳ năng lực có thể lên, chỉ sợ thi đập, hay nhất giáo nữ nhi cuộc thi thì phải buông lỏng, không cần khẩn trương cân bình thường trắc nghiệm như nhau đối đãi, đề mục nhìn hơn mấy lần không nên sai cấp làm đúng là được, kết quả lần này trung tâm thi chích thi 423 phân, trúng tuyển tuyến 473 phân. Hôm nay (tháng sáu mười bốn nhật 15: 37) bằng hữu điện báo thuyết nữ nhi đắt thượng cao trung, đúng hạn đang lúc định cung bằng hữu ở thân, kỳ tử nữ lại đang tị, thìn cung vị, tin tức tương đồng.

Lục, cái khác

Tử vi đẩu số bác đại tinh thâm, nguyệnATP đẩu số phán đoán nhanh cấp các vị một bả chìa khóa vàng, khứ mở đẩu số điện phủ, rất nhiều ảo diệu chờ chúng ta cùng đi phát hiện.

Lệ 84, Đinh Sửu năm mười hai tháng mười ba nhật giờ Thân, Đinh Sửu quý xấu quý hợi canh thân, bằng hữu vấn nhất nam mệnh tình huống, tiện tay điểm cung ở xấu, cung mệnh cùng cự tọa thủ, khẩu thiệt ám tinh cự môn, phúc tinh thiên đồng Hóa kị thì quan khiển trách miễn! Tài khố huynh đệ trong cung tham lang song Hóa kị, phạ có tài sản tổn thất.

Sự thực: Năm nay chín tháng kết hôn, hôn hậu ăn mặc tân lang y đáo nhà bạn ăn mất 2000 nguyên, hậu vừa mạc áo quần này khứ bằng hữu mở trò chơi cửa hàng chơi đùa, nhà này máy chơi game cửa hàng có đánh bạc tính chất, hắn cương ngồi xuống đem tiền quét ngăn kéo đã bị gọi vào đồn công an. Người này xuất ngoại sai ai ra trình diện một hòa thượng đối với hắn thuyết: “Của ngươi tân lang y có chuyện, trở lại mau nhanh đốt nó.” từ tử vi mệnh bàn trên có tương tự tin tức, cung phụ mẫu là tướng mạo, là y phục, cung phụ mẫu trung tâm có âm tính tin tức quấy rầy.

Lệ 85, Đinh Sửu năm mười hai tháng giờ Dậu, có vị bằng hữu vấn kỳ trong xưởng hôm qua phát sinh chuyện gì? Tiện tay điểm cung ở ngọ, ngọ là kỳ cung mệnh, nhật can khiến cho cung tật ách cự môn Hóa kị, ta nói tiếng gào không ngừng, ô tô thanh, tiếng nước chảy! Hắn thuyết những … này hiện tượng đều có, tựu thiếu chút nữa, đang nói ta nhìn thấy đối diện trên núi có người đang nhóm lửa, mà ngọ cung có Hỏa Tinh, nghĩ thầm nguyên lai là có chuyện như vậy! Các ngươi nghĩ tới ba.

Lệ 86, trương chí xuân lão sư một lá thư trung tâm có một quẻ lệ: 1995 năm 1 nguyệt 25 nhật buổi tối đài truyền hình trung ương tin tức tiếp âm tiết mục trung tâm báo trước, quốc gia của ta tây xương vệ tinh phóng ra trung tâm tương vu minh thiên tức 1 nguyệt 26 nhật hừng đông 6 điểm 40 phân dụng quốc gia của ta chế tạo trường chinh số 2 buộc chặt hỏa tiễn phóng ra nước Mỹ nghỉ tư công ty nghiên chếHS 601 hình á thái số 2 vệ tin thông tin, đến lúc đó tương hiện trường gieo thẳng.

Án: 1995 năm 1 nguyệt 26 nhật thần 6: 40, tức nông lịch giáp tuất năm Đinh Sửu nguyệt đinh tị nhật quý giờ mẹo, đinh tị nhật quý giờ mẹo chính thị kỳ môn độn giáp lựa chọn thì kiêng kị nhất ngũ không gặp thì, thì can quý thủy kỳ kạn can đinh hỏa, âm khắc âm, hung. Trương lão sư nghe xong tin tức tiếp âm, lúc này án dự định phóng ra thời gian dụng kỳ môn độn giáp tiến hành dự đoán. Lúc đó dụng dương cửu cục, thiên xung tinh là giá trị phù, thương môn là giá trị khiến cho giá trị phù thiên xung tinh rơi ngũ cung gửi khôn nhị cung, tân gia quý là “Thiên lao mui xe”, nhật nguyệt mù, lầm vào thiên võng, đại hung; tân gia canh là “Bạch hổ xuất lực”, lưỡi dao giáp nhau, chủ khách tướng tàn, thoái nhượng sảo có thể, cường tiến máu tươi quần áo. Giá trị khiến cho thương môn vừa trở xuống tam cung, thương gia thương, thành phục ngâm cách, cũng chủ hung. Nhìn nữa bát thần, dĩ cửu thiên là dụng, lúc này cửu thiên nhìn xuống cửu cung, hình thành ất gia mậu cách cục, lợi âm hại dương, rủi ro đả thương người.

Căn cứ kỳ môn dự đoán cách cục, Trương lão sư người đối diện người ta nói, phóng ra vệ tinh thế nào tuyển trạch cái này bất lợi canh giờ ư? Vệ tinh sợ rằng không chỉ phóng ra không thành công, còn muốn rủi ro đả thương người.

Quả nhiên, ngày thứ hai, ngày thứ ba liên tiếp báo cáo vệ tinh phóng ra thất bại, tinh tiến bạo tạc, rủi ro đả thương người (nước Mỹ nghỉ tư công ty bắt đền, Thái Bình Dương công ty bảo hiểm là á thái số 2 vệ tinh phóng ra dành cho 1. 6 ức đôla bảo hiểm; tinh tiến bạo tạc rơi, thương cập địa phương cư dân, tử 6 nhân, thương 23 nhân) tin chẳng lành.

Thiên đồng miếu phong cáo

Hồng loan thiên sứ vong thần

Thiên phủ vượng linh tinh miếu

Xương khúc thiên việt

Thiên hình chặn thiên không tuần thiên không

Phá quân vượng hóa quyền

Hỏa Tinh hãm âm sát

1995 năm 1 nguyệt

Giáp tuất năm mười hai tháng

26 nhật 6: 40

Hai mươi sáu nhật mão     Thiên cơ vượng cự môn miếu

Thiên phúc ưa thần hơi thở thần

Tả phụ kình dương hãm thiên thương lực sĩ Hàm trì

Nắm quyền thời gian     Phát bắn

Bàn thí dụ mẫu     Tử vi được thiên tướng được

Bát tọa mui xe thái tuế

Liêm trinh miếu hóa lộc

Lộc tồn Địa kiếp quan phù

Phá toái thiên sát quán sách

<điền trạch = Đinh Sửu     Thất sát vượng phỉ liêm tai sát Tang Môn

Thiên mã thiên vu kiếp sát

Bả vệ tinh phóng ra thời gian xếp thành tử huy bàn, càng thêm trực quan, vừa xem hiểu ngay. Mệnh tọa tuất cung, nhập mộ; cung thiên di (đồng thời vừa thân cung) sát hội tụ (phá quân, Hỏa Tinh, âm sát) phá tan cung mệnh; cung mệnh Thiên can giáp (cũng năm can) khiến cho thái dương song Hóa kị (lực lượng lớn hơn nữa) nhập tử nữ phá tan điền trạch, điền trạch là gửi thân nơi, mà cung điền trạch lộ vẻ hung tinh: Đà la, thiên khôi, phá toái, thiên sát, quán sách chờ. Nơi chốn đều là sát khí, biểu hiện yếu phát sinh sự cố. Nhật nguyệt của Thiên can đinh khiến cho cự môn Hóa kị nhập huynh đệ cung, nhân huynh đệ cung là tài khố, hiển nhiên yếu rủi ro.

Lệ 87, 1997 năm 8 nguyệt 2 nhật 22: 40d 20((Đinh Sửu năm tháng sáu hai mươi chín nhật giờ hợi, Đinh Sửu, Đinh Mùi, bính tử, kỷ hợi) có cùng học gọi điện thoại vấn: “Người ta cấp luận đoán nhất vị kế tiếp bằng hữu sự tình, thế nào? “

Tay ta chỉ một điểm phát hiện: Bằng hữu của nàng (nữ) cung mệnh tọa mão, thái dương, thiên lương tọa thủ, sao nhỏ có thiên hỉ, Hàm trì; đối cung văn khúc, sao nhỏ hồng loan; thời đại khiến cho cung phu thê cự môn Hóa kị, vốn có cung phu thê tọa cự môn hay khẩu thiệt thị phi đa, hơn nữa Hóa kị càng bất an ninh; nữ mệnh tọa thái dương đoạt phu tinh, tử điền tuyến (cung tử nữ, cung điền trạch) lộ vẻ đào hoa tinh; giao hữu hóa lộc nhập phu thê, biểu thị bằng hữu muốn cùng ta thành tựu phu thê; giao hữu khiến cho liêm trinh (tù tinh, đào hoa tinh) Hóa kị nhập cung tật ách, biểu thị bị niêm trụ chạy không thoát.

“Bằng hữu của ngươi gia đình hôn nhân xảy ra vấn đề, có bên thứ ba chen chân. “

“Không sai, là như thế này. Ta mới từ nhà nàng trở về, trượng phu của nàng phát hiện thê tử có gặp ở ngoài hậu, gọi khuyên nhủ người “

“Là phải thật tốt khuyến nhất khuyến, khuyến người mau nhanh quay đầu lại.”, “Người cung mệnh hóa lộc nhập cung phu thê (tân khiến cho cự môn hóa lộc), cung phu thê hóa quyền nhập mạng của nàng cung (tân khiến cho thái dương hóa quyền), tình cảm vợ chồng cơ sở không sai; là bên thứ ba (nam) chen chân tiến đến, ứng với lai một dao sắc chặt đay rối, nhất đao lưỡng đoạn. “

Lời cuối sách: Hiện phu thê ân ái như lúc ban đầu.

Lệ 88, 1997 năm 9 nguyệt 30 nhật 20: 47d 14(, Đinh Sửu năm tám tháng nhập cửu nhật giờ Tuất, Đinh Sửu, kỷ dậu, ất hợi, bính tuất, bằng hữu vấn:” một khoảng chừng 60 tuổi lão thân thể người thế nào?”, định lão nhân cung mệnh ở xấu, cự môn là ám tinh, ám có bao nhiêu loại hàm nghĩa: Bởi vì tiểu nhân; hoàn cảnh là âm u; chức nghiệp là ngầm tức buôn lậu, đánh bạc chờ; dẫn thân là cõi âm; thân cung ở hợi, Thái âm là cõi âm, đối cung thiên cơ, phá toái, lộc tồn, là thụ thương, trúng độc.

“Tai, tai, tai, sai ai ra trình diện quan tài “

“Làm sao vậy? “

“Người này đã ở cõi âm “

“Vì sao sự? “

“Trong nhà xuất hiện quái sự, khẩu thiệt sinh tai, ẩm thực nan hạ. “

Điền trạch thất sát, đà la hung tinh, vì sao sự số lượng từ tam, là bính, bính khiến cho thiên đồng hóa lộc nhập cung mệnh, ý vị trước hát tửu; khiến cho liêm trinh Hóa kị nhập tử nữ phá tan điền trạch.

“Bệnh ở nơi nào? “

Câu hỏi số lượng từ là tứ, tứ là trời can đinh, dụng hôm nay can đinh truy tung tin tức.

“Bệnh mũ nồi” .

Đinh khiến cho cự môn Hóa kị, cự môn khẩu thiệt thị phi, mà cự môn rơi vào cung mệnh, là khẩu thiệt, là đầu. Cung mệnh có thể cho rằng là đầu, thiên di là chân.

Sự thực là: Dễ giao hữu năm trước từ một quyển sách thượng khán đáo nhất thiên văn chương thuyết: “Nhất lão nhân trảo nhất xà về nhà pha rượu khát, một năm sau hát chai này rượu thì bị rắn cắn phá đầu lưỡi tại chỗ tử vong. Nguyên lai lão xà cũng chưa chết khứ. “

Lệ 89, mậu dần năm nhuận tháng năm mùng hai 19: 21, bằng hữu thuyết giúp hắn luận đoán một việc, đúng lúc này trước mắt nhất nữ hài đeo túi xách từ tả đi trước hữu tiền phương đi, tiện tay điểm cung ở xấu, đào hoa hội tụ, Bản cung thiên diêu, phúc đức thiên hỉ Hàm trì, tam hợp dậu cung hồng loan.

“Đáng mừng, có thể hạ! Hôn nhân niềm vui. “

Quả nhiên tài 5 phút thời gian nhất cụ ông (gầy ải một) mà nói môi.

Chú: Vị bằng hữu này 2008 năm 8 nguyệt ly hôn, vựng. Lưu niên mậu khiến cho quan lộc Hóa kị xung phu thê.

Lệ 90, mậu dần năm nhuận tháng năm mười một nhật 22: 46 ‘ 55(, mậu dần mậu ngọ nhâm tử tân hợi, chính cung mệnh ở xấu, nhật can nhâm khiến cho cung phụ mẫu vũ khúc Hóa kị, thê tử thuyết: “Đêm nay 9: 35 thì điện thoại liên tục hưởng 7, 8 thứ, nhắc tới điện thoại không có thanh âm, không đi nhận nó chuông reo hai tiếng, sẽ không có thanh âm, một lát nữa mà vừa hưởng, liên tục 7, 8 thứ”, hiển nhiên gửi ra hậu có người gọi điện thoại hỏi, đáng tiếc giá canh giờ điện thoại không có cách nào khác đả thông, là khí tràng ảnh hưởng. Hiện tại chúng ta cùng nhau nhìn một cái người viết 9: 35 lưu thời lưu phân cung mệnh ở nơi nào? Dần năm đấu quân ở vị, tháng năm ở hợi, mười một ở dậu, giờ hợi ở thân, một thời thìn chia làm sáu mươi một giáp, 35 phân thứ 18 vị, phút từ thì cung khởi thuận số, đáo xấu định mệnh cung, cung phụ mẫu Hóa kị, điện thoại làm sao năng lực thông, ta vững tin gọi điện thoại vị bằng hữu kia mệnh bàn cũng là cung phụ mẫu Hóa kị.

Vì sao giá canh giờ người viết ra ngoài? Vừa đi vào trong đó? Mấy vấn đề này mệnh bàn thượng có hay không thể hiện ư? Đáp án là khẳng định. Lưu thời người viết ở thân cung, nhật can nhâm khiến cho thiên di vũ khúc Hóa kị, năm, nguyệt, thì can Hóa kị giai ở cung tử nữ, xung động điền trạch, biểu thị ra ngoài, từ thân cung xuất phát, trạm kế tiếp đáo dậu cung, dậu cung văn khúc, hiện đáo thư điếm; tuất cung liêm trinh Thiên phủ, trải qua nhớ chuyện xưa viện; hợi cung Thái âm, vật dụng hàng ngày thương điếm; tử cung tham lang, ka-ra-ô-kê sảnh, tiệm bán quần áo; xấu cung thiên đồng cự môn, tiệm rượu, nhà ga; dần cung vũ khúc thiên tướng, y viện, điểm cư dân; mão cung thái dương thiên lương, đến rồi dễ giao hữu gia, kỳ gia môn bên trái nhà ga, viện dưỡng lão, hữu biên điện cơ vườn kỹ nghệ khu, dưới lầu quầy bán quà vặt; thìn cung thất sát đà la, từ dễ giao hữu gia phản hồi quá trình y viện, nhà ga; tị cung thiên cơ văn xương lộc tồn, 22: 05 đến rồi một nhà thư điếm, thư điếm bên cạnh là máy chơi game cửa hàng, quán ăn nhỏ; ngọ cung tử vi kình dương, tiệm rượu, hương chánh phủ, thuế vụ cục; vị cung vô chủ tinh, về đến nhà tiền một đoạn đường là đất trống; thân cung là lưu thời cung mệnh, 22: 35 về đến nhà.

Lệ 91, mậu dần năm tháng sáu mùng mười 18: 45, mậu dần kỷ vị canh thìn ất dậu, dễ giao hữu nã nhất bát tự: Càn tạo 56 năm bính thân canh dần bính dần mậu tử chết vào hôm qua buổi trưa, mậu dần kỷ vị kỷ mão canh ngọ.

Đúng hạn đang lúc định kỳ cung mệnh ở mão, nhật tạo Lôi môn cách, tài cung kỷ can hóa lộc nhập huynh đệ cung, vũ khúc là tài khố, cai tạo là vốn là Trung Hoa Trung Quốc ngân hàng chủ tịch ngân hàng.

“Vì sao mà chết? “

“Chết chìm mà chết! “

“Căn cứ ở đâu?

“Văn khúc sao thuỷ ở thiên di song Hóa kị (kỷ nguyệt kỷ nhật). “

Hiện tại chúng ta tiến thêm một bước phân tích đến đây lệ có hay không đại hạn đã đến? Bát tự phương diện kính xin các vị đại sư tự hành nghiên cứu, ở đây cận từ đẩu số huyền quan nhất khiếu đến xem, ngày hôm nay nhật can khiến cho xấu cung thiên đồng phúc tinh Hóa kị, xấu cung là thân cung chỗ, xấu cung còn có cự môn ám tinh, bởi vì cõi âm; năm can khiến cho phúc đức tị cung thiên cơ Hóa kị, thì can khiến cho tài cung Thái âm Hóa kị xung phúc đức, phúc đức hoàn toàn không có, vô phúc thì vong; cung mệnh ở mão tiền có đà la, thiên sứ, hậu có âm sát, thiên thương, đối diện văn khúc Hóa kị gia quán sách.

Lệ 92, viết đến nơi đây người viết nhớ tới lúc đó chuyện cũ, đó là ta thập tuổi thì tiết đoan ngọ tiền chủ nhật lý phát sinh một việc, bây giờ muốn đứng lên còn là rõ ràng ở trước mắt, mẫu thân chính sinh bệnh lại bị ta sợ đến chết khiếp, mà tự mình rót chẳng sợ.

Chuyện này người viết tiếp xúc được bát tự, tướng thuật chuyên gia không có tính ra quá, chẳng nhược nêu lên gặp chuyện không may thời gian dụng tứ trụ dự đoán pháp có thể không luận đoán ra? Như đối chiếu mặt trên ví dụ từ đẩu số bàn khán thì vừa xem hiểu ngay. Nhớ kỹ sự tình phát sinh ở 75 năm nương tựa tiết đoan ngọ tiền một tuần nhật, ngày này không có đến trường, ăn xong điểm tâm, giống như mấy người tiểu tử bạn lên trước sơn trích quả đào (một thành thục), ngoạn đến lớn ước 9 giờ đương thời sông bơi, chỉ chốc lát sau thấy mặt nước giặt rũ giúp lai một con cà, lúc đó không nhìn được kỹ năng bơi, ngực thầm nghĩ đem lao lai ngoạn, không nghĩ tới dưới chân đạp hụt trợt hướng giữa sông, thượng không thiên hạ không địa, nghĩ thầm cái này chết chắc rồi, nhưng cầu sinh nguyện vọng tự nhiên giãy dụa, thế nhưng việt động càng đi giữa sông đang lúc khứ, thủy càng ngày càng sâu, trong đầu tự nhiên hiện ra sinh ra tới nay chuyện cũ, nhất mạc mạc như không tiếng động điện ảnh, trong lúc bất chợt đầu lộ ra mặt nước (quá trình này bất kể là ở lúc đó còn là hiện tại giai hồi ức không ra cụ thể chi tiết, còn lại tình huống hiện tại nhắm mắt lại năng lực tượng chiếu phim như nhau quá một lần. ) sau đó tay chân xa nhau nước chảy bèo trôi trôi đi lưỡng mấy giờ, cho đến ăn cơm trưa thì nhìn không thấy ta, người cả nhà tìm khắp nơi, ngoại công bả ta từ trong nước kéo về, ngoại công 80 hơn tuổi đến nay khoẻ mạnh.

Ở ta trôi trong lúc tiểu tử bạn bị sợ hãi, không dám đi khiếu đại nhân, gọi tới hai người thập mấy tuổi đại ca, đáng tiếc bọn họ kỹ năng bơi bất hảo, bất năng bơi tới giữa sông đang lúc cứu ta.

Tra lịch vạn niên cũng biết ngày đó là: 75 năm tháng tư nhập cửu nhật, ất mão tân tị ất dậu tân tị, từ đẩu số bàn khán, lưu niên ở mão, đấu quân ở thân, lưu nguyệt tháng tư ở hợi, lưu nhật ở mão, lưu thời ở thân.

Lưu niên lưu nhật giai ở mão; đấu quân lưu thời giai ở thân.

Đẩu số cổ phú viết: Phá quân ám diệu chủ thuỷ ách. Ám diệu hay dậu cung của văn khúc.

Hoàn hảo lúc này tứ trụ không có kỷ can khiến cho lưu nhật cung thiên di văn khúc Hóa kị, không phải tựu vô duyên cùng các ngươi quen biết.

Lệ 93, 1998 năm 5 nguyệt 28 nhật 11: 45 tới 12: 07, tỉnh Phúc kiến Phúc Yên thị đông đảo thị dân thấy thái dương ngoại chu xuất hiện một vòng kim lóng lánh quang hoàn, người viết nghe được nông hiệu học sinh điện thoại báo cáo nhanh lên xuống lầu quan sát, phát hiện quang hoàn ước chừng là thái dương gấp năm lần đại, thái dương còn là rất chói mắt, toàn bộ quang hoàn tượng khối vòng tròn, trong đó bao phủ một tầng nhàn nhạt hắc sắc, 12: 07 phân hậu dần dần thối lui, thiên không khôi phục như cũ mặt, ở thái dương xuất hiện quang hoàn trong lúc người viết riêng gọi điện thoại đáo huyện thị khác, bọn họ thuyết bọn họ nơi nào thái dương không có quang hoàn.

Liêm tham lộc địa TenTen thiên cô ân

Trinh lang tồn kiếp không diêu vu lúc

Hãm lộc miếu

Trường bác> giao hữu ? Vong quán thiên

Sinh sĩ> đinh tị ? Thần sách thương     Cự hữu giơ cao âm long

Môn bật dương sát trì

Vượng khoa hãm

Mộc lực> thiên di ? Quan tướng

Dục sĩ> mậu ngọ ? Tinh phù     Thiên hỏa thiên TenTen thiên

Tướng tinh việt nguyệt ưa khiến cho

Được lợi

Quán thanh> tật ách ? Phàn tiểu

Đái long> kỷ vị ? Yên hao tổn     TenTen tả phong TenTen phượng tuần

Cùng lương phụ cáo mã hư các thiên không

Vượng hãm

Lâm tiểu> tài bạch ? Tuổi đại

Quan hao tổn> canh thân ? Dịch hao tổn

Thái văn đà thiên bát

Âm xương la khốc tọa

Hãm quyền được miếu

Nuôi quan> sự nghiệp ? Nguyệt tang

Phủ> bính thìn ? Sát môn      thiên hiển

Cảnh kỳ

Dị tượng

Thế nhân     Vũ thất linh phá tuần

Khúc sát tinh toái thiên không

Lợi vượng được

Đế tương> tử nữ ? Hơi thở long

Vượng quân> tân dậu ? Thần đức

Thiên TenTen

Phủ quan phúc

Được

Thai phục> điền trạch ? Mặn hối

Binh> ất mão ? Trì khí      không thương

Tai hoạ

Địa cầu

Liên miên     Thái văn phỉ tam

Dương khúc liêm thai

Không được hãm

Suy tấu> phu thê ? Hoa bạch

Thư> nhâm tuất ? Cái hổ

TenTen

Tài thọ

Tuyệt đại> phúc đức ? Chỉ tuổi

Hao tổn> giáp dần ? Bối xây     Tử xé trời thiên hồng quả

Vi quân khôi hình loan ở lại

Miếu vượng

Mộ bệnh> phụ mẫu ? Thiên bệnh

Phù> ất xấu ? Sát phù      thiên thai giải trừ chặn

Cơ phụ thần thiên không

Miếu kị

Tử ưa> cung mệnh ? Tai treo

Thần> một giáp ? Sát khách      thiên

Quý

Bệnh phi> huynh đệ ? Cướp thiên

Liêm> quý hợi ? Sát đức

Cái hiện tượng này trước đây chưa từng thấy qua, cảm giác kỳ quái, cho nên xếp hàng một chút lúc này đẩu số mệnh bàn, nhìn có chuyện gì hay không tình phát sinh, gồm dự đoán kết quả nói cho vốn là mấy người dễ giao hữu. Có chút hiện nay đã ứng nghiệm, cái khác đãi nghiệm, thỉnh độc giả lưu tâm sau đó phát sinh sự. Mệnh bàn biểu hiện tháng năm năm nay sau đó tương phát sinh nghiêm trọng thiên tai, mệnh thân lưỡng cung đều ở đây tử, mệnh tọa thiên cơ Hóa kị đến từ đối cung ám tinh cự môn, sát tinh kình dương trùng kích, phát động tử ngọ lưỡng cung tương tai, âm sát tai hoạ tinh, hiện tượng thiên văn biểu hiện thiên tai nghiêm trọng, hiện tại chúng ta cùng nhau thôi trắc một chút thời gian cụ thể địa điểm cùng với chuyện gì?

Nông lịch tháng năm Thiên can là mậu và năm can tương đồng, nó sứ mệnh cung thiên cơ song Hóa kị mà vọt lên thiên di cự môn sao thuỷ (cự môn nguyên đã bị hiện tượng thiên văn dị thường của nguyệt Thiên can đinh biến thành kị), tương tai tương trùng, đại giang nam bắc lũ lụt thành hoạ, ta tỉnh Nam Bình khu gặp 150 năm nhất gặp hiếm thấy thủy tai, chỉnh tòa thành thị bao phủ ở một mảnh trong uông dương, hồng thủy khiến cho sơn thể đất lỡ, đường cái, đường sắt, cầu xung hủy, đồng ruộng toàn bộ bị hủy, tổn thất thảm trọng, tháng năm tới nay ta thị phía bắc diện phú xuân khê bơi chết đuối 8 nhân sáng lập lịch sử tối cao ghi lại, thưòng lui tới tối đa ba người.

Án ngũ hành thìn là thủy của kho, trong kho nước thái âm tinh nguyên đã bị hiện tượng thiên văn dị thường ngày Thiên can biến thành kị, nhuận tháng năm Thiên can kỷ khiến cho văn khúc sao thuỷ Hóa kị vọt lên thìn cung đập chứa nước trung tâm Thái âm sao thuỷ, Trường Giang lưu vực Động Đình hồ, bà dương hồ, Thái Hồ mực nước phồng đáo lịch sử kỷ lục cao nhất.

Tối hậu chúng ta cùng nhau nhìn bầu trời tượng dị thường là lúc can nhâm khiến cho cung tử nữ vũ khúc Hóa kị, cai cung tọa có thất sát, linh tinh, phá toái chờ hung tinh, thất sát hình phạt chính sát thụ vũ khúc Hóa kị dắt phá tan điền trạch, trên mặt đất Sơn Băng Địa Liệt; ở nhân chủ hư thân tai ương.

Sự thực: 7 nguyệt 20 nhật giờ Mùi Đài Loan tỉnh, 7 nguyệt 28 nhật Tân Cương khu phát sinh cường liệt địa chấn; 7 nguyệt ta thị mặt đông nào đó thôn một gã nam tử bị ba kẻ bắt cóc giết chết, hung thủ đã bị công an bộ phận then chốt bắt được, trên người người chết đái 2 vạn tiền mặt (Thiên phủ là tài khố).

8 đầu tháng Ấn Độ và nước láng giềng phát sinh vũ trang xung đột.

Dậu phương vị ở tây, nông lịch chín tháng Thiên can nhâm khiến cho cung tử nữ trung tâm vũ khúc lần thứ hai Hóa kị phá tan điền trạch, biểu thị phương tây nào đó địa ở chín tháng tương phát sinh chấn, vũ trang xung đột. (đãi nghiệm)

Lệ 94, mậu dần năm tháng sáu mười hai nhật 18: 43 ‘ 11″, mậu dần kỷ vị nhâm ngọ kỷ dậu, người viết vừa lật tới dự đoán trôi qua hé ra mệnh bàn (nam: 1944 năm đầu tháng tám tứ giờ Thân sinh, kỳ bản mệnh bàn lược, họcATP đẩu số phán đoán nhanh người sau đó gặp phải loại tình huống này không cần bài kỳ bản mệnh bàn, bởi vì hai người tin tức đồng bộ, thực tiễn chứng minh dụng hé ra cố định mệnh bàn dĩ bất biến ứng vạn biến có cao hơn độ chuẩn xác, đơn giản hơn thao tác tính. ) án hiện tại thời gian khởi quẻ, cũng đồng dạng đẩy dời đi nhà hắn đình, sự nghiệp, tài vận chờ sự tình.

Đúng hạn đang lúc định kỳ cung mệnh ở thìn cung, thất sát, đà la, bưu cục công trình sư. Tài cung canh can hóa lộc nhập huynh đệ cung, dương lương tọa thủ, thái dương là điện, thiên lương là phục vụ, biểu thị ở bưu cục công tác; sự nghiệp cung phá quân tinh biểu thị kỳ tại ngoại cảo công trình. Nhật can nhâm khiến cho cung phu thê vũ khúc Hóa kị, đối cung phá quân, cô thần hôn nhân không đẹp mãn; nguyệt can, thì can khiến cho cung Nô bộc văn khúc Hóa kị, phá tan tài khố, đánh bạc rủi ro, 97 cuối năm thua trận 2 vạn đa (mười hai tháng Thiên can quý khiến cho tài cung tham lang Hóa kị, tham lang là đánh bạc tinh. ), từ kỳ bản mệnh bàn khán tham lang Hóa kị ở phúc đức phá tan cung tài bạch ý nghĩa rủi ro. Năm nay tháng giêng thua trận mấy nghìn (nguyệt can giáp khiến cho tài khố thái dương Hóa kị).

Kỳ cung mệnh ở thìn, mão cung là đại ca, cung thiên di văn khúc song Hóa kị, thiên hình, quán sách, xuất ngoại phạm quan tòa, sự thực là văn cách trong lúc ở ngoại địa niệm sư phạm thì, ở đồ thư quán viết vài bị xử 7 năm tù, bởi lịch sử nguyên nhân 21 tuổi đi vào 49 tuổi tài ra tù. Hiện tại Phúc Châu nào đó nhai đạo phòng làm việc công tác. Từ kỳ bản mệnh cung khán huynh đệ cung, thái dương Hóa kị, văn khúc, âm sát, thân cung ở thìn cự môn thiên hình tọa thủ, nhân công văn sự bị người tố cáo mà ngồi tù.

Dần cung là lão nhị, vũ khúc thiên tướng âm sát tọa thủ, khi còn bé từ lầu hai trước cửa sổ ném tới mặt đất, hôn mê thật lâu mới sống lại, trước cửa sổ phóng một cái bàn, đứng ở trên bàn ninh đèn điện thì, lão đại từ đi vào cửa thấy đệ đệ của hắn tựa hồ bị vật gì vậy đẩy xuống (âm sát, quán sách, vong thần tác quái), dự đoán lúc đó vấn người viết lão nhị tiếng đồng hồ có chuyện gì hay không? Khán kỳ nguyên mệnh bàn lão nhị (tức cung phu thê) cung vị vũ khúc, phá quân, vong thần, quán sách, thuận miệng đáp từ chỗ cao ngã xuống, dưới có thủy, thiên di thiên tướng thủy, sự thực đoán việc như thần.

Lão tam xấu cung thiên đồng cự môn tọa thủ, sự nghiệp cung thiên cơ, văn xương, lộc tồn, là nào đó nhà xưởng xưởng trưởng, kỳ bản mệnh bàn lão tam ở tuất cung thiên đồng tọa thủ, sự nghiệp cung cũng có thiên cơ, văn xương, lộc tồn, hai người tin tức kinh người tương tự.

Thiên tướng

> quan lộc ?

> kỷ tị ?     Thiên lương linh tinh thiên thương tai sát

> giao hữu ?

> canh ngọ ?    Liêm trinh thất sát

> thiên di ?

> tân vị ?

> tật ách ?

> nhâm thân ?

Cự môn thiên hình

> điền trạch ?

> mậu thìn ?

> tài bạch ?

> quý dậu ?

Tử vi tham lang hữu bật kình dương

> phúc đức ?

> Đinh Mão ?             Thiên đồng Hỏa Tinh

> giáp tuất ?

> tử nữ ?

Thiên cơ Thái âm văn xương lộc tồn

> phụ mẫu ?

> bính dần ?     Thiên phủ đà la thiên việt

> cung mệnh ?

> Đinh Sửu ?    Thái dương hãm văn khúc âm sát

> huynh đệ ?

> bính tử ?    Vũ khúc phá quân vong thần quán sách

> phu thê ?

> ất hợi ?

Lệ 95, bản lệ người viết có ở đây không cùng thời gian điểm dự đoán năm lần, cái khác ba vị dễ giao hữu đã ở bất đồng thời gian và địa điểm dự đoán nhiều lần, kết luận hoàn toàn nhất trí. Nói rõATP đẩu số phán đoán nhanh dự đoán ổn định tính, người viết dự đoán năm lần chỉ có 2 thứ có ghi lại thời gian, lánh ba lần dễ giao hữu âm thầm khảo nghiệm, dự đoán thì không biết là cùng một việc, dự đoán kết thúc dễ giao hữu cũng không nói đúng sai, qua hơn một tháng tài tiết lộ tin tức, đáng tiếc không có làm tốt hoàn chỉnh ghi lại.

Đinh Sửu năm tháng sáu mùng bốn 14: 43, Đinh Sửu Đinh Mùi tân hợi ất vị, nào đó tiên sinh yêu cầu luận đoán, kỳ cung mệnh ở tị, nhật can tân sứ mệnh cung văn xương Hóa kị, quan tòa của tượng, người nói là về chuyện của con, tân can ở xấu, là đứa bé thứ hai, thuộc dương năm nay 18 tuổi, xấu cung thiên đồng, cự môn, thiên diêu, tinh tình biểu thị ám đào hoa, thời đại Thiên can đinh khiến cho ám tinh cự môn song Hóa kị, đinh can từ dậu cung mà đến, dụng nghịch thôi pháp khán chuyện bắt đầu, dậu là tứ bại nơi, chủ đào hoa, dậu cung văn khúc hồng loan cũng đào hoa, cung phúc đức mão vị thiên hỉ, Hàm trì, mộc dục vừa đào hoa, thì can ất rơi vào thiên di vị cung, thì can khiến cho Thái âm Hóa kị xung văn xương, phán đoán tại ngoại nhân đào hoa sự phạm quan tòa, người thuyết nhị nhi tử tại ngoại cưỡng gian hơn ấu nữ, vấn kỳ nhi tử có hay không có thể cứu chữa, từ kỳ nhi tử sở phạm tội đi mà nói không cần dự đoán cũng biết khó thoát nghiêm phạt.

Đinh Sửu năm đầu tháng tám thất 20: 04, Đinh Sửu mậu thân quý xấu nhâm tuất, nào đó dễ giao hữu vấn kỳ bằng hữu con trai thứ hai quan tòa, cai con trai thứ hai cung mệnh ở hợi, nhật can quý khiến cho cung phụ mẫu tham lang Hóa kị, vọt lên tử ngọ cung đeo sao tai sát, tật ách kình dương, tham lang là đại đào hoa, tổng hợp nhân tội cưỡng gian tối mà ngồi tù. Hậu xử tử hình hoãn lại hai năm chấp hành.

Lệ 96, đẩu số huyền quan nhất khiếu dự đoán phi thường phương tiện, bởi vì nó là dụng mạng của mình bàn khứ dự đoán những người khác hoặc sự, sở dĩ tùy thời tùy chỗ đều có thể tiến hành, nguyện ý xem ti vi thì luận đoán nhất luận đoán tiết mục nội dung, người chủ số phận, cụ thể phương pháp thỉnh độc giả chính tiên ngộ nhất ngộ, sau đó tái kể lại giới thiệu, chỉ cần nghĩ đến cái gì không ngại luận đoán luận đoán khán chắc chắn có thu hoạch.

Năm nay tháng tư mười lăm nhật giờ Dậu, một vị độc giả đả đường dài điện thoại nhiều, nói chuyện với nhau trung tâm hắn vấn có thể không dụng đẩu số huyền quan nhất khiếu luận đoán một chút hắn là cái gì chức nghiệp, lúc này ngẫu nhiên điểm ở tị cung, cai cung vì hắn dụng thần cung vị, thiên cơ, văn xương, lộc tồn tọa thủ.

Ta nói: “Công tác của ngươi tính chất cân ổ trục như nhau, tiền tới tới đi đi “

Đáp viết: “Đúng vậy, ta ở dự trữ công việc “

Hắn hỏi tiếp có thể không dụng đẩu số huyền quan dự đoán thị trường chứng khoán, ta nói có thể thử một lần, hắn giải thích thiên vừa lúc có đổi mới hoàn toàn cổ đưa ra thị trường, bắt đầu phiên giao dịch giới báo cáo cuối ngày giới các là bao nhiêu?

Ta ngẫu nhiên điểm ở thìn là cai cổ phiếu dụng thần cung, thất sát tọa thủ, Sát Phá Lang chủ khai sáng, biến động, năm can, nhật can (bắt đầu phiên giao dịch nhật) mậu khiến cho tham lang hóa lộc nhập cung tài bạch là cát.

Phán đoán: “Cai tân cổ đại biến động, bắt đầu phiên giao dịch 29. 5 nguyên, báo cáo cuối ngày 59. 2 nguyên.” ngày kế quả ứng với, bắt đầu phiên giao dịch 29. 7 nguyên, thu vào 53. 5 nguyên. Ngẫu nhiên điểm cung dự đoán là đẩu số huyền quan cảnh giới cao nhất, người mới học bất khả dụng của, mới học thì dụng lưu thời lưu phân định dụng thần cung.

Lệ 97, 1997 năm 11 nguyệt 6 nhật, tức nông lịch tháng mười sơ thất vãn, người viết ở Phúc Yên thị nào đó chu dễ dự đoán quán tiểu tọa, chín giờ tới hai vị dễ giao hữu, 21 điểm 11 phân 26 miểu (Đinh Sửu canh tuất nhâm tử tân hợi) trong đó một vị dễ giao hữu lão Trần xuất ra một người bát tự: Càn tạo, ất tị canh thìn ất vị canh thìn. Vấn người này xảy ra chuyện gì? Người viết chỉ dùng để tử vi đẩu số tiến hành dự đoán, kể trên sự kiện thời gian, địa điểm phi thường chuẩn xác, các vị bằng hữu không ngại dụng tứ trụ, lục hào, kỳ môn, hoa mai dễ chờ nghiệm luận đoán.

Vấn: Ngẫu nhiên điểm cung là không phải là mình tùy tiện điểm mười hai cung trung tâm nhất cung? Nhược như vậy, kỳ luận đoán trung tâm cơ suất có hay không chỉ có 12 phần có 1?

Đáp: Là ngẫu nhiên điểm, điều không phải tùy tiện điểm, nơi này có sử dụng điều kiện, mặt thụ trung tâm có kể lại giảng giải, thỏa mãn sử dụng dưới điều kiện trúng mục tiêu tỷ số hầu như trăm phần trăm mà không phải chỉ có 12 phần có 1, xin chú ý có sử dụng điều kiện cùng với chính xác điểm cung phương pháp, bất năng loạn dụng.

Thiên cơ đà la thiên thương

Tôi tớ <ất tị =     Tử vi lộc tồn thiên hình

Hàm trì thiên di

Tật ách <Đinh Mùi =    Phá quân thiên vu âm sát

Vong thần tài bạch

Thất sát thiên sát quán sách

Quan lộc

Đinh Sửu năm tháng mười sơ

Thất giờ hợi     Linh tinh thiên việt bạch hổ

Đeo sao tử nữ

Thái dương thiên lương văn khúc

Tai sát điền trạch

Nhâm tử tân hợi

Liêm trinh Thiên phủ Địa kiếp

Thiên diêu phu thê

Vũ khúc thiên tướng Hỏa Tinh

Hồng loan phúc đức

Cung mệnh

Người đi viếng huynh đệ

Án nên hỏi sự thời gian khởi tử vi mệnh bàn, cung mệnh ở tử tham lang tọa thủ, nhật can nhâm khiến cho vũ khúc Hóa kị nhập cung phúc đức, vũ khúc là kim, hội Hỏa Tinh thiên dần cung, đối cung sai ai ra trình diện phá quân, khả năng ngồi xe ra ngoài. Thân cung liêm trinh đối cung thất sát cũng xa. Nhật can đồng thời là cung mệnh và cung phúc đức can cung, phúc đức và tài cung tương đối, ra ngoài cầu tài. Năm can đinh, nguyệt can canh đồng thời ở cung phụ mẫu phân biệt khiến cho cự môn và thiên đồng Hóa kị phá tan cung tật ách, ra ngoài cầu tài bất lợi, sẽ gặp phải khẩu thiệt thị phi cùng với cái khác ngoài ý muốn, cung tật ách trung tâm có kình dương bị cung phụ mẫu trung tâm song trọng kị vọt lên, thân thể sẽ bị thương tổn. Tái coi mệnh, thân lưỡng cung, cung mệnh tiền cự môn ám tinh Hóa kị, phía có Thái âm, thiên khôi, người đi viếng chờ âm tính tin tức; thân cung ở tuất cung gặp liêm trinh tù tinh lại có Thiên phủ, Địa kiếp, đối cung thất sát, thiên sát, quán sách, tam phương hội tụ thiên hình, hồng loan, huyết quang tai ương hiển hiện.

Vì vậy ta đối Trần lão tiên sinh thuyết: “Người này ngồi xe ra ngoài, là cầu tài việc, bị ngoại thương, chỉ đã bỏ mình” .

Hắn thuyết: “Nhân tị tử, thôi không sai, chết như thế nào? “

Ta suy nghĩ một chút nói tiếp: “Người này đã bị vật cứng chạm vào nhau, rơi vào trong nước mà chết.” thiên di Hàm trì là thủy, cung mệnh tham lang thuộc thủy mộc. (tác giả án: Dự đoán lúc đó thật không ngờ khứ bổ xà, kỳ thực án hà lạc phái phương pháp phán đoán cầu tài, tài can cung mậu khiến cho tham lang hóa lộc nhập cung mệnh, tham lang quý thủy âm tính vật, tam hợp thìn cung thất sát, quán sách là loài bò sát loại tức lão xà. )

Lệ 98, thượng lệ Trần lão sinh cho ra người này sinh ra vu nhất cửu lục năm năm đầu tháng ba thập giờ Thìn, ất tị, canh thìn, ất vị, canh thìn, tịnh nói tường tận sự tình ngọn nguồn: Bản tạo là Phúc Yên thị tần khê thôn nông dân, vu cửu thất năm tháng mười mùng hai mấy ngày trước vãng Phúc Yên phía chánh bắc 20 đa km ngoại thái Bồng Sơn khu bổ xà thì tử vong, làm sao tử vong còn là một mê, ngày thứ hai tài bị phát hiện, phát hiện hắn nằm ở trong sơn cốc một vũng nước biên, vũng nước bên cạnh có tảng đá, đầu máu chảy.

Tử vi thất sát thiên thương

Tôi tớ tân tị 11    Văn xương tả phụ chặn thiên không

Hàm trì thiên di nhâm ngọ 12    Hỏa Tinh thiên không thiên sứ

Tang Môn tật ách quý vị 1    Văn khúc hữu bật thiên việt

Đầu mối tài bạch giáp thân 2

Thiên cơ thiên lương kình dương

Quan lộc canh thìn 10

Nào đó bổ xà người

Nam tính     Liêm trinh phá quân phá toái

Đeo sao tử nữ ất dậu 3

Thiên tướng lộc tồn Địa kiếp

Tai sát điền trạch kỷ mão 9

65 năm đầu tháng ba thập giờ Thìn

Ất tị canh thìn ất vị canh thìn     Giải thần âm sát hồng loan

Phu thê 26 bính tuất 4

Thái dương cự môn linh tinh

Đà la phúc đức mậu dần 8     Vũ khúc tham lang bạch hổ

Phụ mẫu kỷ xấu 7    Thiên đồng Thái âm kị thiên khôi cung mệnh 6 mậu tử 6    Thiên phủ thiên hình

Huynh đệ 16 Đinh Hợi 5

Hắn cùng với ba người khác cộng nhóm tứ người đã ở tháng mười mùng một thượng thái Bồng Sơn thượng bổ xà, hôm nay thu hoạch không lớn, ba người phân công nhau hành động, kết thúc công việc thì hội hợp cùng nhau, há sơn thì người này thuyết: “Ta vừa ở trên đường đụng tới một lão đầu thiêu nhất đảm củi lửa, lão đầu gọi ngày mai trở lại bổ xà, hắn biết nơi nào xà đa, do hắn dẫn đường.” chuyện xảy ra hậu có người đáo thái oành trong thôn hỏi tháng mười sơ một buổi chiều là ai lên núi đốn củi, người trong thôn đều thuyết không có người nào lên núi đốn củi. Có lẽ là ảo giác của hắn, khẩu thiệt thị phi việc.

Từ khi người này mệnh bàn khán, cung mệnh ở tử cùng âm tọa thủ hội khôi việt, Thái âm Hóa kị, đại hạn ở tuất Thiên can bính khiến cho cung tử nữ liêm trinh Hóa kị phá tan điền trạch, đeo sao vọt lên tai sát, vừa lúc Đinh Sửu năm tiểu hạn 33 tuổi ở điền trạch mão cung, xấu năm đấu quân lại đang mão. Lưu niên ở xấu, thái tuế Thiên can đinh khiến cho cự môn Hóa kị, lưu niên cung mệnh tiền thái dương thụ cự môn Hóa kị khiên trở tối, hậu có Thái âm thiên khôi quỷ thần âm tính tin tức, xấu vị lưỡng cung lại có bạch hổ Tang Môn hung tinh tác quái. Tháng mười ở tử nguyên bàn cung mệnh, mùng hai ở xấu lưu niên cung mệnh, mùng hai nhật bọn họ nhóm bốn người ngồi xe đáo thái oành, vào núi hậu chín giờ bốn người biệt ly, phân công nhau hành động, người này án tiền một ngày “Lão đầu” chỉ điểm phương hướng tiến vào sơn cốc, giờ Tỵ ở ngọ cung, thiên thương thiên khiến cho, lưu dương lưu đà tướng giáp, lưu thời thân cung ở dần thái dương cự môn Hóa kị linh tinh đà La Nhất phiến hắc ám, ta thôi trắc hắn vào lúc này gặp chuyện không may.

Hôm nay chạng vạng ba người kia không có nhìn thấy người này, cho là hắn tự hành há sơn về nhà, ba người cưỡi tam tua đón khách xe máy phản hồi, trong đó có đang bạn từ thủy tinh phản quang trung tâm tựa hồ thấy người nọ cũng ngồi trên xe vẻ mặt vết máu bên cạnh hoàn tọa nhất phụ nữ, về nhà sau khi nghe ngóng mới biết được người nọ chưa có trở về, sáng sớm hôm sau tựu xuất phát đáo ngọn núi tìm kiếm, tìm thật lâu một tìm, hơn chín giờ thì đột nhiên phát hiện thi thể của hắn, trong thôn người ta nói chỗ kia phía trước một năm có nhất phụ nữ cùng một chỗ tử vong.

Lệ 99, thượng lệ hiện trường dụng đẩu số huyền quan nhất khiếu dự đoán, sau lại dụng dự đoán thời gian tử vi đẩu số bàn cập bổ xà người bản thân mệnh bàn tiến hành phục bàn thôi trắc. Lưu phân định dụng thần cung, lưu niên xấu cung khởi thái tuế, nghịch sổ sinh nguyệt tháng giêng 1 sổ còn đang xấu, thuận số sinh thì tị 6 đếm tới ngọ định xấu năm đấu quân, ngọ cung khởi một tháng thuận số tháng mười đáo mão, thuận số sơ thất đáo dậu, giờ hợi đáo thân, thân tức là dự đoán thì lưu thời cung vị, lưu phân pháp nhưng làm một canh giờ chia làm sáu mươi một giáp, 2 phút một cung vị, 21 điểm 11 phân 26 miểu thuận số ở xấu, lưu phân cung Nô bộc ở ngọ, bằng hữu nhắc tới người đó dụng hắn giao hữu định mệnh cung thì ở hợi.

Hiện tại chúng ta cùng đi phân tích có gì tin tức, dự đoán thì tứ trụ: Đinh Sửu canh tuất nhâm tử tân hợi. Nhật can khiến cho gửi thân chỗ cung điền trạch vũ khúc Hóa kị, phát động tử điền bạch hổ Tang Môn hung cách, cung phúc đức thiên đồng phúc tinh, cự môn ám tinh thời đại khiến cho của song Hóa kị, phúc tinh thiên đồng ở cung phúc đức hóa ám biểu thị phúc khí hoàn toàn không có, tuổi thọ đã hết, thì can khiến cho văn xương Hóa kị ở thiên di, cung thiên di còn có thiên cơ và phá toái, cho thấy ngoại thụ thương, kỳ cung mệnh ở hợi Thái âm là cõi âm, thân cung văn khúc, thiên việt, thiên hình, hồng loan, quán sách, cũng là huyết quang hung tai của tượng, không hề sinh cơ. Xảo chính là cung thiên di ở tị, tị là xà, thiên cơ làm trục là xa, người kia ngồi xe xuất ngoại bổ thân rắn vong.

Lệ 100, nhân gian bách thái khó đoán trước, tử vi tin tức thấu thiên cơ.

Nhân phi con người toàn vẹn thùy vô thác, sau Chư cát hiển thần kỳ.

Mậu dần năm nhuận tháng năm nhập tứ nhật 20: 12 thì, người viết ở lão bằng hữu trong nhà tán phiếm.

“Luận đoán nhất luận đoán ta khuya ngày hôm trước nhìn thấy chuyện gì? “

“Điểm mạng của ngài cung ở xấu, cùng cự tọa thủ, nhật can quý khiến cho đào hoa tinh tham lang Hóa kị ở huynh đệ cung.” đại gia nghiệp đã biết huynh đệ cung có thể cho rằng là tài khố, giường chiếu.

“Tối hôm qua dưới sàng con chuột làm cho nâm không thể ngủ. “

“Sai rồi, đó là chuyện về sau, tái luận đoán nhất luận đoán ta ở trên đường gặp phải cái gì? “

“Nâm từ bên ngoài nói chuyện phiếm, hát tửu trở về, gặp phải tiểu thâu thâu tiền của ngài. “

“Vừa sai rồi. “

“Không sai được! Nâm gặp phải chuyện tuyệt đối là tham lang Hóa kị! “

“Tham lang tinh là có ý gì ư? “

“Tham lang tinh là khỏa đào hoa tinh, biểu thị rượu, sắc, thực, đổ, thâu. “

Trong lòng nghĩ chẳng lẽ là. . , còn muốn sai nha? Ta đây vị bạn vong niên năm nay 67 tuổi.

“Đêm qua ta từ bên ngoài trở về, đi tới lộ khẩu chỗ khúc quanh, một con . Gà rừng / quấn lên lai, thuyết cân người nhạc vui một chút, ta không dám về nhà nhanh lên quay đầu lại đã đi, từ một … khác điều hẻm nhỏ về nhà, không nghĩ tới vừa đụng với người, nhanh lên lui trở về liễu trên đường cái cửa hàng chơi thật lâu tài về nhà. “

Người viết suy đoán thì thêm vào chủ quan suy đoán, cho rằng bằng hữu 67 tuổi không có đào hoa sự kiện, thật không ngờ hết lần này tới lần khác hay, cảm nhận được thế sự khó liệu, chung sờ đào vu sổ, chỉ là người viết phàm mắt không nhìn được huyền cơ.

Nhật can khiến cho tham lang Hóa kị ở huynh đệ cung, huynh đệ là giường ngủ, tài khố, cai can cung canh Hóa kị nhập cung mệnh, đây là truy tung kị, điều tra chuyện chân tướng, huynh đệ cung đào hoa tinh Hóa kị nhập cung mệnh biểu thị kỹ nữ muốn cùng lão bằng hữu thành tựu chuyện tốt lộng kỳ tiền tài.

Tối hậu người viết cử một dự đoán thất bại ví dụ, muốn cho độc giả nhận thức đến nhân phi thần tiên khó tránh khỏi có thác, nhưng trên đời vạn sự vạn vật sờ đào vu sổ, đáng giá chúng ta nỗ lực thăm dò nghiên cứu. Nhưng hiện nay dịch học giới rất không bình tĩnh, chuyện này chỉ có ta biết lão bằng hữu biết, chẳng người viết nhược đổi lại một dễ vò văn chương cao thủ, lần này dự đoán không phải biến thành một thành công mà thần kỳ ví dụ xuất hiện ở dịch học báo chí thượng sao? .

Cảo nghiên cứu khoa học nặng nhất sự thực, yếu dĩ thực sự cầu thị thái độ đối đãi chu dễ dự đoán, sau Gia Cát Lượng là đề cao mình dự đoán công lực của tối thủ đoạn trọng yếu, thỉnh “Đại sư” phát biểu tác phẩm nghiên cứu lúc thanh trước đó sau, không nên đem sau Chư cát coi như sa trường quan công, để tránh khỏi nhiễu loạn nghe nhìn! Đồng thời kính xin độc giả đề cao phân biệt năng lực, không nên lão hảm “Rút lui bị lừa!” lạn dễ người không ngoài: Khoa trương (sau Chư cát), làm bộ (giang hồ ma thuật). Thảo nào rất nhiều dễ giao hữu quá cảm khái: Có thể học được đại sư nhất thành công lực túc hĩ! Trường Giang sóng sau đè sóng trước, là thiên cổ không đổi của để ý! Kỳ vọng độc giả dụng tâm nghiên cứu “ATP đẩu số phán đoán nhanh” sớm ngày vượt lên trước người viết, đây là người viết tâm nguyện lớn nhất.

Đã ngoài ví dụ thực tế mục đích ở chỗ dẫn dắt kẻ học sau người tư duy, lý giải sau đó yếu không ngừng mà dự đoán đối chiếu chính chuyện bên người, để ở trên thực tế ma luyện ra chính xác công phu. Người viết phán đoán được tái chuẩn đối kẻ học sau người chỉ là dẫn dắt tác dụng, mấu chốt là các ngươi luận đoán được chuẩn tài là tâm nguyện của ta, mong muốn giữ liên lạc. Tối hậu cầu chúc độc giả chư quân học có điều thành!

Chương 6: cơ sở tri thức

Nhất, tất bối tri thức

1, Thiên can: Giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý

Nhớ kỹ và thuật toán sổ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đối ứng quan hệ.

2, địa chi: Căn nguyên thìn tị ngọ vị thân dậu tuất hợi

Nhớ kỹ và thập cơ số hai sổ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 đối ứng quan hệ.

Thiên can và địa chi cùng sở hữu sáu mươi loại tổ hợp, tức sáu mươi một giáp, nó có thể dùng lai biểu thị thời gian, năm, nguyệt, nhật, thì, phân, miểu chờ đều có thể dụng sáu mươi một giáp biểu thị, cụ thể dự đoán thì nhật can chi là cái gì, thỉnh tra lịch vạn niên. Đương nhiên cũng có khẩu quyết, bất quá mỗi ngày đều đang dùng đẩu số tốc đoạn, tự nhiên nhớ kỹ cùng ngày nhật can chi.

3, tứ hóa: Tứ hóa ý ở chỗ các tinh thần gặp phải thập Thiên can phát sinh minh ám biến hóa

Thiên can     Hóa lộc     Hóa quyền     Hóa khoa     Hóa kị      Thiên can     Hóa lộc     Hóa quyền     Hóa khoa     Hóa kị

Giáp     Liêm trinh     Phá quân     Vũ khúc     Thái dương      kỷ     Vũ khúc     Tham lang     Thiên lương     Văn khúc

Ất     Thiên cơ     Thiên lương     Tử vi     Thái âm      canh     Thái dương     Vũ khúc     Thái âm     Thiên cùng

Bính     Thiên cùng     Thiên cơ     Văn xương     Liêm trinh      tân     Cự môn     Thái dương     Văn khúc     Văn xương

Đinh     Thái âm     Thiên cùng     Thiên cơ     Cự môn      nhâm     Thiên lương     Tử vi     Tả phụ     Vũ khúc

Mậu     Tham lang     Thái âm     Hữu bật     Thiên cơ      quý     Phá quân     Cự môn     Thái âm     Tham lang

4, mười hai địa chi bên trái thủ vị trí

Trên tay kháp điểm giải toán là mới học thì một cần thiết quá trình, thạo hậu tự nhiên có thể hiện lên ở trong đầu.

Đồ 6- 1

5, mười hai cung bên trái thủ vị trí, mười hai cung trước sau vị trí xác định vững chắc, cung mệnh định cái khác các cung lần lượt sắp hàng, nhược cung mệnh động thì cái khác các cung lần lượt theo nặng bài.

Đồ 6- 2

Nhị, có thể không cần nhìn tri thức (đẩu số an tinh bài bàn pháp)

Truyền thống tử vi đẩu số dự đoán an tinh bài bàn là ắt không thể thiếu bước(đi), màATP đẩu số phán đoán nhanh cơ bản không có cần phải học tập cái này rườm rà bước(đi), độc giả chư quân cầm bút lên người mệnh bàn là được dự đoán, làm theo làm được khoái mà chuẩn, tinh mà tế.

Các vị thực sự muốn xếp hạng chính hoặc thành viên gia đình mệnh bàn, bả công việc này giao cho máy vi tính để làm, phi thường bớt việc, mấy giây tựu giải quyết vấn đề, hoặc án dưới bảng tra ra. ① viết ra sinh ra thì nông lịch năm, nguyệt, nhật, thì;② định mệnh thân cực kỳ nó các cung (mệnh chủ, thân chủ bỏ mạng cung thân cung chủ tinh, đến đây hai sao truy khán đời trước tin tức có thể không nhìn); từ dần cung bắt đầu thuận số đáo sinh ra nguyệt (như nông lịch tháng năm đếm tới ngọ), tịnh coi đây là trung tâm nghịch đếm tới sinh ra thì là cung mệnh, đến đây trung tâm thuận số đáo sinh ra thì là thân cung. Cái khác các cung tòng mệnh cung nghịch kim đồng hồ sắp hàng lần lượt là: Cung mệnh, huynh đệ cung, cung phu thê, cung tử nữ, cung tài bạch, cung tật ách, cung thiên di, Cung Nô bộc, cung Quan lộc, cung điền trạch, cung phúc đức, cung phụ mẫu. Mười hai cung như viên hoàn, bất luận cái gì nhất cung đều có thể là tọa độ nguyên điểm, thuận kim đồng hồ khán, cung điền trạch trước mặt của là quan lộc, phía là cung phúc đức, nhược muốn biết âm dương trạch thật xấu, cung điền trạch là đối tượng nghiên cứu, cung Quan lộc lúc này trở thành điền trạch cha mẹ của, tức cung Quan lộc hãy nhìn tác hữu quan âm dương trạch công văn, tái tỷ như có thể coi là phụ thân đích tình huống, thì ta của cung phụ mẫu là đối tượng nghiên cứu, là dụng thần cung, thuận kim đồng hồ thối nhất cung vì phụ thân huynh đệ cung, tức ta của cung mệnh hãy nhìn tác là thúc thúc cung, cung phụ mẫu thối nhị cung vì phụ thân cung phu thê, sở dĩ ta của huynh đệ cung cũng hãy nhìn tác là cái thân cung. ③ căn cứ cung mệnh can chi nạp âm định ngũ hành cục, tịnh khởi đại hạn điền nhập các cung. Đồ 6- 1 địa chi vị trí cố định bất biến, các cung vị Thiên can tùy bất đồng sinh ra năm mà thay đổi, trên thực tế đối ứng các nông lịch tháng Thiên can, hôm nay năm ngọ cung Thiên can là mậu. ④ tống ra chủ tinh cập phó tinh.

Định tử vi tinh vị đưa

1, bả sinh ra nông lịch nhật sổa trừ dĩ cung mệnh ngũ hành cụcb bằng một số nguyênx, thì từ dần thuận kim đồng hồ đếm tới cai số nguyênx mới thôi cung vị tức là tử vi tinh chỗ.

Như nước nhị cục, sinh ra nhật là mùng mười, 10B 2= 5, từ dần thuận số 5 đáo ngọ cung an tử vi tinh. Tái án 23 trang khẩu quyết bài mười bốn khỏa chủ tinh, hoặc án bảng tra ra.

2, nếu như sinh ra nông lịch nhật sổa bất năng bị cung mệnh ngũ hành cục sổb chia hết, thìa cần phải hơn nữa một vàic có thể dùng (a+c) vừa vặn bịb chia hết cho ra nhất sổ làx.

Số cộngc là số chẵn, thì tử vi tinh từ dần bắt đầu đếm tới (c+x). Như lửa lục cục mùng bốn sinh ra, c+x= 2+ 1= 3 tử vi tinh ở thìn.

Số cộngc là số lẻ, thì tử vi tinh từ dần bắt đầu đếm tớim=x-c, m là số dương thì từ dần bắt đầu thuận kim đồng hồ đếm tớim an tử vi tinh;m là số âm thì từ tử bắt đầu nghịch kim đồng hồ đếm tớim an tử vi tinh;m là số không thì tử vi tinh ở xấu.

Như nhất cửu cửu tám năm chín tháng mười ba nhật giờ Tuất sinh ra. Án mệnh thân cung khởi pháp định ra người này cung mệnh ở tử, thân cung ở thân, năm nay mậu dần năm tháng giêng xây dần tra lịch vạn niên hoặc dụng ngũ hổ độn khẩu quyết cũng biết tháng giêng là giáp dần, cung mệnh ở tử, tử là nông lịch tháng mười một, can chi là một giáp, ngũ hành nạp âm trong biển kim, bởi vậy mệnh cục là kim tứ cục.

x=(a+c)/b=( 13+ 3)/ 4= 4, m=x-c= 4- 3= 1, thì tử vi ở dần.

Biểu 1 Thiên phủ tinh tốc tra biểu

Tử vi      tử      xấu      dần      mão      thìn      tị      ngọ      vị      thân      dậu      tuất      hợi

Thiên phủ      thìn      mão      dần      xấu      tử      hợi      tuất      dậu      thân      vị      ngọ      tị

Biểu 2 tử vi tinh hệ chủ tinh tốc tra biểu

Tử vi      tử      xấu      dần      mão      thìn      tị      ngọ      vị      thân      dậu      tuất      hợi

Thiên cơ      hợi      tử      xấu      dần      mão      thìn      tị      ngọ      vị      thân      dậu      tuất

Thái dương      dậu      tuất      hợi      tử      xấu      dần      mão      thìn      tị      ngọ      vị      thân

Vũ khúc      thân      dậu      tuất      hợi      tử      xấu      dần      mão      thìn      tị      ngọ      vị

Thiên đồng      vị      thân      dậu      tuất      hợi      tử      xấu      dần      mão      thìn      tị      ngọ

Liêm trinh      thìn      tị      ngọ      vị      thân      dậu      tuất      hợi      tử      xấu      dần      mão

Biểu 3 Thiên phủ tinh hệ chủ tinh tốc tra biểu

Thiên phủ      tử      xấu      dần      mão      thìn      tị      ngọ      vị      thân      dậu      tuất      hợi

Thái âm      xấu      dần      mão      thìn      tị      ngọ      vị      thân      dậu      tuất      hợi      tử

Tham lang      dần      mão      thìn      tị      ngọ      vị      thân      dậu      tuất      hợi      tử      xấu

Cự môn      mão      thìn      tị      ngọ      vị      thân      dậu      tuất      hợi      tử      xấu      dần

Thiên tướng      thìn      tị      ngọ      vị      thân      dậu      tuất      hợi      tử      xấu      dần      mão

Thiên lương      tị      ngọ      vị      thân      dậu      tuất      hợi      tử      xấu      dần      mão      thìn

Thất sát      ngọ      vị      thân      dậu      tuất      hợi      tử      xấu      dần      mão      thìn      tị

Phá quân      tuất      hợi      tử      xấu      dần      mão      thìn      tị      ngọ      vị      thân      dậu

Biểu 4 năm hệ chư tinh tốc tra biểu

Năm can      giáp      ất      bính      đinh      mậu      kỷ      canh      tân      nhâm      quý

Lộc tồn      dần      mão      tị      ngọ      tị      ngọ      thân      dậu      hợi      tử

Kình dương      mão      thìn      ngọ      vị      ngọ      vị      dậu      tuất      tử      xấu

Đà la      xấu      dần      thìn      tị      thìn      tị      vị      thân      tuất      hợi

Thiên khôi      xấu      tử      hợi      dậu      vị      thân      vị      ngọ      tị      mão

Thiên việt      vị      thân      dậu      hợi      xấu      tử      xấu      dần      mão      tị

Trừ kể trên năm sao ngoại, thiên mã tinh cũng năm hệ tinh, kỳ pháp dĩ năm chi tra: Phàm dần ngọ tuất năm sinh ra thiên mã ở thân, thân tử thìn năm sinh ra thiên mã ở dần, tị dậu xấu năm sinh ra thiên mã ở hợi, hợi mão vị năm sinh ra thiên mã ở tị. Cũng có phái bả thiên mã liệt vào nguyệt hệ tinh, độc giả có thể ở trên thực tế đối lập xác minh.

Biểu 5 nguyệt hệ chư tinh tốc tra biểu

Nguyệt chi      dần      mão      thìn      tị      ngọ      vị      thân      dậu      tuất      hợi      tử      xấu

Tả phụ      thìn      tị      ngọ      vị      thân      dậu      tuất      hợi      tử      xấu      dần      mão

Hữu bật      tuất      dậu      thân      vị      ngọ      tị      thìn      mão      dần      xấu      tử      hợi

Biểu 6 thì hệ chư tinh

Canh giờ      tử      xấu      dần      mão      thìn      tị      ngọ      vị      thân      dậu      tuất      hợi

Văn khúc      thìn      tị      ngọ      vị      thân      dậu      tuất      hợi      tử      xấu      dần      mão

Văn xương      tuất      dậu      thân      vị      ngọ      tị      thìn      mão      dần      xấu      tử      hợi

Địa không      hợi      tuất      dậu      thân      vị      ngọ      tị      thìn      mão      dần      xấu      tử

Địa kiếp      hợi      tử      xấu      dần      mão      thìn      tị      ngọ      vị      thân      dậu      tuất

Biểu 7 Hỏa Tinh linh tinh tốc tra biểu

Năm chi     Thì thìn     Tử     Xấu     Dần     Mão     Thìn     Tị     Ngọ     Vị     Thân     Dậu     Tuất     Hợi

Thân tử thìn     Hỏa tinh     Dần     Mão     Thìn     Tị     Ngọ     Vị     Thân     Dậu     Tuất     Hợi     Tử     Xấu

Thân tử thìn     Linh tinh     Tuất     Hợi     Tử     Xấu     Dần     Mão     Thìn     Tị     Ngọ     Vị     Thân     Dậu

Tị dậu xấu     Hỏa tinh     Mão     Thìn     Tị     Ngọ     Vị     Thân     Dậu     Tuất     Hợi     Tử     Xấu     Dần

Tị dậu xấu     Linh tinh     Tuất     Hợi     Tử     Xấu     Dần     Mão     Thìn     Tị     Ngọ     Vị     Thân     Dậu

Dần ngọ tuất     Hỏa tinh     Xấu     Dần     Mão     Thìn     Tị     Ngọ     Vị     Thân     Dậu     Tuất     Hợi     Tử

Dần ngọ tuất     Linh tinh     Mão     Thìn     Tị     Ngọ     Vị     Thân     Dậu     Tuất     Hợi     Tử     Xấu     Dần

Hợi mão vị     Hỏa tinh     Dậu     Tuất     Hợi     Tử     Xấu     Dần     Mão     Thìn     Tị     Ngọ     Vị     Thân

Hợi mão vị     Linh tinh     Tuất     Hợi     Tử     Xấu     Dần     Mão     Thìn     Tị     Ngọ     Vị     Thân     Dậu

Thập can tứ hóa giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý

Hóa lộc     Liêm trinh     Thiên cơ     Thiên đồng     Thái âm     Tham lang     Vũ khúc     Thái dương     Cự môn     Thiên lương     Phá quân

Hóa quyền     Phá quân     Thiên lương     Thiên cơ     Thiên đồng     Thái âm     Tham lang     Vũ khúc     Thái dương     Tử vi     Cự môn

Hóa khoa     Vũ khúc     Tử vi     Văn xương     Thiên cơ     Hữu bật     Thiên lương     Thái âm     Văn khúc     Tả phụ     Thái âm

Hóa kị     Thái dương     Thái âm     Liêm trinh     Cự môn     Thiên cơ     Văn khúc     Thiên đồng     Văn xương     Vũ khúc     Tham lang

Ất tới mậu cấp tinh khởi pháp

Biểu 8 năm can hệ phó tinh biểu

Tinh cấp     Tinh diệu      giáp      ất      bính      đinh      mậu      kỷ      canh      tân      nhâm      quý

Ất     Thiên quan      vị      thìn      tị      dần      mão      dậu      hợi      dậu      tuất      ngọ

Ất     Thiên phúc      dậu      thân      tử      hợi      mão      dần      ngọ      tị      ngọ      tị

Ất     Thiên trù      tị      ngọ      tử      tị      ngọ      thân      dần      ngọ      dậu      hợi

Bính     Chặn lộ      thân      ngọ      thìn      dần      tử      thân      ngọ      thìn      dần      tử

Bính     Không vong      dậu      vị      tị      mão      xấu      dậu      vị      tị      mão      xấu

Biểu 9 năm chi hệ phó tinh biểu

Năm chi      tử      xấu      dần      mão      thìn      tị      ngọ      vị      thân      dậu      tuất      hợi

Thiên thiên không      xấu      dần      mão      thìn      tị      ngọ      vị      thân      dậu      tuất      hợi      tử

Thiên khốc      ngọ      tị      thìn      mão      dần      xấu      tử      hợi      tuất      dậu      thân      vị

Thiên hư      ngọ      vị      thân      dậu      tuất      hợi      tử      xấu      dần      mão      thìn      tị

Long trì      thìn      tị      ngọ      vị      thân      dậu      tuất      hợi      tử      xấu      dần      mão

Phượng các      tuất      dậu      thân      vị      ngọ      tị      thìn      mão      dần      xấu      tử      hợi

Hồng loan      mão      dần      xấu      tử      hợi      tuất      dậu      thân      vị      ngọ      tị      thìn

Thiên ưa      dậu      thân      vị      ngọ      tị      thìn      mão      dần      xấu      tử      hợi      tuất

Cô thìn      dần      dần      tị      tị      tị      thân      thân      thân      hợi      hợi      hợi      dần

Quả ở lại      tuất      tuất      xấu      xấu      xấu      thìn      thìn      thìn      vị      vị      vị      tuất

Phỉ liêm      thân      dậu      tuất      tị      ngọ      vị      dần      mão      thìn      hợi      tử      xấu

Phá toái      tị      xấu      dậu      tị      xấu      dậu      tị      xấu      dậu      tị      xấu      dậu

Hoa cái      thìn      xấu      tuất      vị      thìn      xấu      tuất      vị      thìn      xấu      tuất      vị

Mặn trì      dậu      ngọ      mão      tử      dậu      ngọ      mão      tử      dậu      ngọ      mão      tử

Thiên đức      dậu      tuất      hợi      tử      xấu      dần      mão      thìn      tị      ngọ      vị      thân

Nguyệt đức      tị      ngọ      vị      thân      dậu      tuất      hợi      tử      xấu      dần      mão      thìn

Thiên thọ: Do thân cung đồ mở nút chai thuận đi sổ tới bản năm sinh chi tức an thiên thọ

Biểu 10 nguyệt hệ chư phó tinh khởi pháp

Tinh cấp     Tinh danh      nhất      nhị      tam      tứ      ngũ      lục      thất      bát      cửu      thập     Mười một     Mười hai

Ất     Thiên hình      dậu      tuất      hợi      tử      xấu      dần      mão      thìn      tị      ngọ      vị      thân

Ất     Thiên diêu      xấu      dần      mão      thìn      tị      ngọ      vị      thân      dậu      tuất      hợi      tử

Ất     Giải thần      thân      thân      tuất      tuất      tử      tử      dần      dần      thìn      thìn      ngọ      ngọ

Ất     Thiên vu      tị      thân      dần      hợi      tị      dần      thân      hợi      tị      thân      dần      hợi

Ất     Thiên nguyệt      tuất      tị      thìn      dần      vị      mão      hợi      vị      dần      ngọ      tuất      dần

Ất     Âm sát      dần      tử      tuất      thân      ngọ      thìn      dần      tử      tuất      thân      ngọ      thìn

An thai phụ phong cáo ất cấp tinh: Đến đây hai sao đều vì hệ sao giờ, giờ tý sinh ra thai phụ ở ngọ, phong cáo ở dần; giờ sửu thì thai phụ ở vị, phong cáo ở mão; cái khác canh giờ dựa vào đến đây thuận kim đồng hồ vận chuyển loại suy.

An nhật hệ chư ất cấp tinh: Tai thai do tả phụ chỗ cung vị lúc đầu nhất, thuận số tới bản sinh nhật mới thôi. bát tọa do hữu bật chỗ cung vị lúc đầu nhất, nghịch sổ tới bản sinh nhật mới thôi. Ân quang do văn xương chỗ cung vị lúc đầu nhất, thuận số tới bản sinh nhật lui nữa hậu nhất cung. Thiên quý do văn khúc chỗ cung vị lúc đầu nhất, nghịch sổ tới bản sinh nhật lui nữa hậu nhất cung.

Biểu 11 an trường sinh thập nhị thần (bính cấp tinh)

Thủy nhị cục      mộc tam cục      kim tứ cục      đất ngũ cục      hỏa lục cục

Dương nam     Âm nam     Dương nam     Âm nam     Dương nam     Âm nam     Dương nam     Âm nam     Dương nam     Âm nam

Trường sinh      thân      hợi      tị      thân      dần

Mộc dục      dậu      vị      tử      tuất      ngọ      thìn      dậu      vị      mão      xấu

Quán đái      tuất      ngọ      xấu      dậu      vị      mão      tuất      ngọ      thìn      tử

Lâm quan      hợi      tị      dần      thân      thân      dần      hợi      tị      tị      hợi

Đế vượng      tử      thìn      mão      vị      dậu      xấu      tử      thìn      ngọ      tuất

Suy      xấu      mão      thìn      ngọ      tuất      tử      xấu      mão      vị      dậu

Bệnh      dần      dần      tị      tị      hợi      hợi      dần      dần      thân      thân

Tử      mão      xấu      ngọ      thìn      tử      tuất      mão      xấu      dậu      vị

Mộ      thìn      tử      vị      mão      xấu      dậu      thìn      tử      tuất      ngọ

Tuyệt      tị      hợi      thân      dần      dần      thân      tị      hợi      hợi      tị

Thai      ngọ      tuất      dậu      xấu      mão      vị      ngọ      tuất      tử      thìn

Nuôi      vị      dậu      tuất      tử      thìn      ngọ      vị      dậu      xấu      mão

Chú ý: Trường sinh thập nhị thần biểu trung, âm nữ an pháp cùng dương nam; dương nữ an pháp cùng âm nam

Bính cấp tinh thiên sứ, thiên thương: Thiên thương tất ở nô bộc cung, thiên sứ tất ở cung tật ách.

An tuần ánh sáng vong tinh dĩ sinh ra năm can chi, tham khảo tứ trụ trung tâm không vong.

Biểu 12 lưu niên phó tinh biểu

Tinh cấp     Tinh diệu      tử      xấu      dần      mão      thìn      tị      ngọ      vị      thân      dậu      tuất      hợi

Đinh     Tuổi xây      tử      xấu      dần      mão      thìn      tị      ngọ      vị      thân      dậu      tuất      hợi

Xui      xấu      dần      mão      thìn      tị      ngọ      vị      thân      dậu      tuất      hợi      tử

Tang Môn      dần      mão      thìn      tị      ngọ      vị      thân      dậu      tuất      hợi      tử      xấu

Mậu     Quán sách      mão      thìn      tị      ngọ      vị      thân      dậu      tuất      hợi      tử      xấu      dần

Quan phù      thìn      tị      ngọ      vị      thân      dậu      tuất      hợi      tử      xấu      dần      mão

Tiểu hao tổn      tị      ngọ      vị      thân      dậu      tuất      hợi      tử      xấu      dần      mão      thìn

Đại hao      ngọ      vị      thân      dậu      tuất      hợi      tử      xấu      dần      mão      thìn      tị

Đinh     Long đức      vị      thân      dậu      tuất      hợi      tử      xấu      dần      mão      thìn      tị      ngọ

Mậu     Bạch hổ      thân      dậu      tuất      hợi      tử      xấu      dần      mão      thìn      tị      ngọ      vị

Đinh     Thiên đức      dậu      tuất      hợi      tử      xấu      dần      mão      thìn      tị      ngọ      vị      thân

Mậu     Người đi viếng      tuất      hợi      tử      xấu      dần      mão      thìn      tị      ngọ      vị      thân      dậu

Mậu     Bệnh phù      hợi      tử      xấu      dần      mão      thìn      tị      ngọ      vị      thân      dậu      tuất

Biểu 13 lưu niên tương tiền chư tinh biểu

Tinh cấp     Tinh diệu      dần ngọ tuất      thân tử thìn      tị dậu xấu      hợi mão vị

Đeo sao      ngọ      tử      dậu      mão

Đinh     Phàn yên      vị      xấu      tuất      thìn

Tuổi dịch      thân      dần      hợi      tị

Mậu     Hơi thở thần      dậu      mão      tử      ngọ

Đinh     Mui xe      tuất      thìn      xấu      vị

Kiếp sát      hợi      tị      dần      thân

Tai sát      tử      ngọ      mão      dậu

Thiên sát      xấu      vị      thìn      tuất

Mậu     Chỉ bối      dần      thân      tị      hợi

Hàm trì      mão      dậu      ngọ      tử

Nguyệt sát      thìn      tuất      vị      xấu

Vong thần      tị      hợi      thân      dần

Bát, sống yên ổn năm bác sĩ tinh (bính cấp tinh):

Tìm được trước lộc tồn tinh, từ lộc tồn tinh cung vị khởi, dương nam âm nữ thuận đi, âm nam dương nữ đi ngược chiều, an mười hai tinh. Trình tự như sau: ⑴ bác sĩ ⑵ lực sĩ ⑶ thanh long ⑷ tiểu hao tổn ⑸ chiếu tướng ⑹ tấu thư ⑺ phi liêm ⑻ ưa thần ⑼ bệnh phù ⑽ đại hao ⑾ phục binh ⑿ quan phủ

Phụ lục đại sư bảo khố

Cổ phú là đẩu số bảo tàng, từ đó có thể ngộ ra không ít bí quyết, đa độc mấy lần tất có thu hoạch, cũng là trở thành đẩu số chuyên gia một cái tiệp kính.

> đẩu số tổng bí quyết ? Hi di ngưỡng quan bầu trời tinh, làm đẩu số thôi mạng người; không nghe theo năm sao yếu ăn tết, chích luận thời đại nhật thì sinh; tiên an thân mệnh thứ kết cục đã định, tử vi Thiên phủ bố chư tinh; kiếp không thương khiến cho thiên khôi việt, thiên mã thiên lộc đái sát thần; tiền dương hậu đà tịnh tứ hóa, hồng loan thiên hỉ hỏa linh hình; nhị chủ đại hạn tịnh tiểu hạn, lưu niên hậu phương an đấu quân; mười hai cung phân tường miếu hãm, lưu niên họa phúc trong này phân; lộc quyền khoa kị là tứ hóa, chỉ có sao Hóa kỵ tối đáng ghét; khổ nhị hạn nhược phùng kị, vị miễn một thân có tình hình tai nạn; khoa mệnh khoa bảng khán khôi việt, văn xương văn khúc chủ công danh; Tử Phủ nhật nguyệt chư tinh tụ, phú quý giai từ bầu trời sinh; dương đà hỏa linh là Tứ Sát, xung mệnh xung hạn không vì quang vinh; sát phá liêm tham câu làm ác, miếu mà không hãm chưởng tam quân; khôi việt xương gia vô phất ứng với, nếu là mệnh hạn trung tâm vưu sân; còn có lưu dương đà chờ ở lại, đến đây vừa thái tuế từ lưu hành; càng thêm tang treo bạch hổ thấu, thương tử có thể quyết tử sinh. Nếu có cùng năm cùng tháng sinh, họa phúc ở đâu không hề chuẩn bình; không chính xác nhưng dụng tam thì phán đoán, thì phân biệt lầm bất khả bằng; đến đây là hi di chính xác khẩu quyết, học giả cần phải đương tỉ mỉ nghiên; phục cụ tinh đồ tịnh phán đoán suy luận, trong đó phẩu bí quyết tối phân minh; nếu có thể dựa vào đến đây thôi mạng người, có ích lợi gì trải qua đường luận năm sao.

> tinh viên luận ? Tử vi đế tọa dĩ phụ bật là phó quan, giữ lời trung tâm đứng đầu tinh, là hữu dụng của nguồn nước và dòng sông, này đây nam bắc nhị đấu tập mà thành sổ, là vạn vật của linh. Cái dĩ thủy đào tế, thủy thịnh dương thương, hỏa thịnh âm diệt, hai người bất khả bỏ rơi, cho nên được trong đó người, tư là mỹ vậy.

Dần là mộc của viên, là tam dương giao thái là lúc, cây cỏ nảy sinh chỗ chủ, sinh mão vị kỳ mộc dũ vượng vậy, tham lang thiên cơ là miếu nhạc, cho nên được thiên tướng thủy đáo dần hơi bị vượng tướng, cự môn thủy đáo mão hơi bị khơi thông, mộc là đất tài bồi, gia dĩ thủy của đúc, tam phương vu tứ mộ chỗ, cẩu thả hoặc được kình dương kim gặp gỡ, vưu hay, vừa gia lộc tồn đất cực mỹ vậy.

Cự môn thủy đáo xấu, thiên lương đất đáo vị, đà la kim đáo sinh tứ mộ chỗ, cẩu thả hoặc được kình dương kim gặp gỡ, dĩ đất là kim mộ, thì kim thông không được ngưng, gia Thiên phủ đất, thiên đồng thủy dĩ sinh của, là vì kim sấn phân đất, tro.., thuận theo đức dĩ sanh thành.

Phu tị ngọ là hỏa vị, tị là thủy đất sở tuyệt nơi, canh ngọ viên của hỏa dư khí lưu vu tị, thủy thì đảo lưu, cơn tức nghịch diễm tất quy về tị, ngọ thuộc Hỏa Đức, năng lực sống ở tị tuyệt của đất, sở dĩ liêm trinh hỏa cư yên. Đến nỗi ngọ hỏa vượng chiếu ly minh, động triệt trong ngoài, mà văn khúc thủy nhập miếu, nhược hội Tử Phủ thì sao Khôi củng đấu, gia thiên cơ mộc, tham lang mộc vị của thay đổi cảnh, càng thêm kỳ lạ.

Thân dậu thuộc kim, là phương tây thái bạch khí, vũ khúc cư thân mà rất, kình dương ở dậu mà dụng sát, gia dĩ cự môn, lộc tồn, đà la mà trợ giúp của dũ cấp, cần phải đi ngược chiều phùng thiện hóa ác, là vì diệu dụng.

Hợi thủy thuộc văn khúc, phá quân của miếu địa là văn minh thanh cao ngôi sao, vạn lý phái nguyên của cấp, như Hoàng Hà sâu, không vì cháy khô, ở hợi vị, tương nhập thiên hà, là cho nên tuyệt vời. Phá quân thủy vu tử vượng của hương, như cự hải của lãng, dâng trào cuộn trào mãnh liệt, có thể đứng xa nhìn mà không có thể cận ỷ, phá quân này đây cư yên. Nhược tứ mộ của khắc, sung kỳ tràn ngập, nhất định phải vũ khúc của kim khiến cho nguồn nước và dòng sông không dứt, mới là hay vậy. Còn lại chư tinh dĩ thân mệnh thôi của, vô thi bất khả tới huyền tới hay người vậy.

> cốt tủy phú ? Thái cực tinh triền, là đàn ở lại chúng tinh đứng đầu. Thiên môn vận hạn, tức phù thân trợ giúp mệnh của nguyên. Ở trên trời thì vận dụng thay đổi luôn, ở nhân thì mệnh có cách cục. Tiên minh cách cục, thứ khán cát hung. Phải một đời của quang vinh khô, định khán ngũ hành của cung vị. Lập mệnh liền biết giá cả thế nào, an thân tức hiểu căn cơ. Đệ nhất tiên khán phúc đức, luôn mãi tế thi thiên di, phân đối cung thân thể dụng, định của hợp của nguồn nước và dòng sông. Mệnh vô chính diệu, ngạt chiết cô bần. Cát có hung tinh, mỹ ngọc khuyết điểm. Ký được căn cơ kiên cố, hiểu ra hợp cục tướng sinh, kiên cố thì phú quý kéo dài tuổi thọ, tướng sinh thì tài quan rõ ràng.

Tốt số, thân hảo, hạn hảo, đến già quang vinh xương. Mệnh suy, thân suy, hạn suy, chung thân nghèo hèn. Giáp quý, giáp lộc ít người biết. Giáp quyền giáp khoa thế sở nên. Giáp nhật giáp nguyệt ai có thể gặp. Giáp xương giáp khúc chủ quý hề. Giáp thiên không giáp cướp, chủ nghèo hèn. Giáp dương giáp đà, là

Tên khất cái.

Liêm trinh cùng thất sát trái lại là tích phú người. Thiên lương Thái âm, lại tác phiêu oành của khách, liêm trinh chủ thấp hèn của cô hàn, Thái âm chủ suốt đời cực nhanh nhạc.

Tiên bần hậu phú, vũ tham cùng thân mệnh của cung. Tiên phú hậu bần, chỉ vì vận hạn phùng kiếp sát. Xuất thế vinh hoa, quyền lộc thủ tài phú vị. Từ nhỏ nghèo hèn, kiếp không lâm tài phúc của hương.

Văn xương văn khúc, thái độ làm người đa học đa năng lực. Tả phụ hữu bật, bản tính khắc khoan sinh hậu. Thiên phủ thiên tướng, là là y lộc chi thần, là sĩ quan trên, định chủ hanh thông hiện ra. Nảy mầm mà chẳng ra hoa, khoa danh rơi vào hung thần. Phát không được chủ tài, lộc chủ triền vu yếu địa.

Thất sát triêu đấu, tước lộc quang vinh xương. Tử Phủ đồng cung, chung thân phúc hậu. Tử vi cư ngọ, vô sát thấu, vị chí công khanh. Thiên phủ ở tuất tinh phù (tả phụ), thắt lưng kim y tử.

Khoa quyền lộc củng, danh dự rõ ràng. Vũ khúc miếu viên, uy danh hách dịch. Khoa minh lộc ám, đứng hàng tai thai, nhật nguyệt cùng lâm, quan cư Hầu bá, cự cơ đồng cung, công khanh vị, tham linh tịnh thủ, tương tướng tên, thiên khôi thiên việt, cái thế văn chương, thiên lộc thiên mã, kinh người biệt thự, tả phụ văn xương hội ngôi sao may mắn, tôn cư bát tọa, tham lang hỏa cư miếu vượng, danh chấn chư bang.

Cự nhật đồng cung, quan trang bìa ba đại, Tử Phủ triêu, thực lộc vạn chung. Khoa quyền đối củng, nhảy tam cấp vu vũ môn. Nhật nguyệt tịnh minh, tá cửu trọng vu nghiêu điện. Phủ tương đồng lai hội cung mệnh, toàn gia thực lộc. Tam hợp minh châu sinh vượng địa, vững bước mặt trăng.

Thất sát phá quân nên xuất ngoại. Cơ nguyệt cùng lương tác lại nhân. Tử Phủ nhật nguyệt cư vượng địa, kết luận công hầu khí. Nhật nguyệt khoa lộc xấu không trúng, nhất định là Phương bá công.

Thiên lương thiên mã hãm, phiêu đãng không thể nghi ngờ. Liêm trinh sát không được gia, thanh danh lan xa. Ánh sáng mặt trời Lôi môn, vinh hoa phú quý. Trăng sáng Thiên môn, tiến tước phong hầu. Dần phùng phủ hoặc tướng, vị lên nhất phẩm của quang vinh. Mộ phùng tả hữu, tôn cư bát tọa của quý.

Lương cư ngọ vị, quan tư thanh hiển. Khúc gặp lương tinh, vị tới thai cương. Khoa lộc tuần phùng, chu bột vui vẻ nhập tướng. Văn tinh ám củng, giả nghị doãn vậy đăng khoa. Kình dương Hỏa Tinh, uy quyền xuất chúng. Đồng hành tham vũ, uy áp biên di. Lý quảng không được phong, kình dương phùng sinh lực sĩ. Nhan quay về chết non, văn xương hãm trong thiên thương. Trọng do mãnh liệt, liêm trinh nhập miếu gặp chiếu tướng. Tử do tài năng, cự ở lại cùng lương xung mà lại hợp.

Dần thân mừng nhất cùng lương hội, thìn tuất ứng với ngại hãm cự môn. Lộc đảo mã đảo, kị thái tuế của hợp kiếp không. Vận suy hạn suy, ưa tử vi của giải trừ hung ác. Cô bần có nhiều thọ, phú quý tức yểu vong.

Người đi viếng Tang Môn, Lộc châu có trụy lâu của nguy. Quan phủ thái tuế, Công Dã có luy tiết của ưu. Hạn tới thiên la địa võng, khuất nguyên chết chìm mà chết. Vận gặp Địa kiếp thiên không, Nguyễn Tịch có bần thiên không nổi khổ.

Văn xương văn khúc hội liêm trinh, chết yểu năm. Mệnh thiên không hạn trống không cát thấu, công danh lận đận. Sinh phùng thiên không, như bán chết non sí. Trúng mục tiêu gặp tai kiếp, đúng là lãng lý đi thuyền. Hạng Võ anh hùng, hạn tới thiên không mà tang nước. Thạch sùng hào phú, hạn cướp giật địa dĩ vong gia. Lữ hậu chuyên quyền, lưỡng trọng thiên lộc thiên mã. Dương phi háo sắc, tam hợp văn khúc văn xương. Thiên lương gặp mã nữ mệnh tiện mà lại dâm. Xương khúc giáp trì, nam quý mà lại hiển. Cực cư mão dậu, đa số thoát tục tăng nhân. Trinh cư mão dậu, nhất định là công môn quan lại nhỏ.

Tả phủ đồng cung, tôn vạn ngồi. Liêm trinh thất sát, lưu động thiên nhai. Đặng thông chết đói, vận hãm đại hao của hương. Phu tử tuyệt lương hạn đáo thiên thương trong vòng. Linh xương la vũ, hạn tới đầu sông. Cự hỏa kình dương, chung thân ải tử. Mệnh lý phùng thiên không, không được giặt rũ giúp tức chủ nghèo khó. Đầu ngựa đái tiến, phi chết non thì hình phạt chính thương.

Tử ngọ phá quân, thăng quan tiến chức. Xương tham cư mệnh, phấn xương bể nát thi. Triêu đấu ngưỡng đấu, tước lộc quang vinh xương. Văn quế văn hoa, cửu trọng quý hiển. Thềm son quế trì, sớm toại mây xanh của chí. Hợp lộc củng lộc, định vì ngón tay cái của thần.

Âm dương hội xương khúc, xuất thế vinh hoa. Phụ bật gặp tài quan, y phi trước tử. Cự lương gặp gỡ liêm trinh kết hợp lộc, uyên ương một đời quang vinh. Vũ khúc rảnh rang cung đa tay nghề, tham lang hãm địa tác tàn sát nhân.

Thiên lộc triêu viên, thân quang vinh quý hiển, sao Khôi lâm mệnh, đứng hàng tai thai, vũ khúc cư càn tuất hợi thượng, sợ nhất Thái âm phùng tham lang, hóa lộc hoàn cho thỏa đáng nghỉ hướng mộ trung tâm giấu.

Tử ngọ cự môn thạch trung tâm giấu ngọc, minh lộc ám lộc, dệt hoa trên gấm, tử vi thìn tuất gặp phá quân, phú mà không quý có hư danh.

Xương khúc phá quân phùng, hình khắc làm phiền lục, tham vũ mộ trung tâm cư, ba mươi đi sau phúc, thiên đồng tuất cung là trái lại bối, đinh nhân hóa cát chủ đại quý, cự môn thìn tuất là hãm địa, tân nhân hóa cát lộc cao chót vót, cơ lương dậu thượng hóa cát người, tung gặp tài quan cũng không quang vinh, nhật nguyệt tối ngại trái lại bối, là là thất huy.

Thân mệnh nhất định phải tinh yêu cầu, chỉ soa điểm, âm đức duyên niên tăng bách phúc, hạn tới hãm địa không được tao thương, mệnh thực vận kiên, cảo điền được mưa, mệnh suy hạn yếu, cỏ non tao sương.

Luận mệnh tất thôi tinh thiện ác: Cự phá kình dương tính tất cương, phủ tương đồng lương tính tất hảo, thất kiếp không tham tính không được thường, xương khúc lộc cơ thanh tú xảo, âm dương tả hữu hiền từ nhất tường, vũ phá liêm tham xung hợp khúc nhân quý, dương đà thất sát tướng tạp bổ sung thì thương.

Tham lang liêm trinh phá quân ác, thất sát kình dương đà la hung, Hỏa Tinh linh tinh chuyên tác họa, kiếp không thương khiến cho họa trọng trọng, cự môn sao Hóa kỵ giai không được cát, thân số phận hạn kị tương phùng, canh kiêm thái tuế quan phù tới, quan phi khẩu thiệt quyết không thiên không, người đi viếng Tang Môn vừa gặp nhau, quản giáo tai bệnh mà tướng công.

Thất sát thủ thân cuối cùng yểu, tham lang nhập mệnh tất là xướng, tâm tính thiện lương mệnh vi cũng chủ thọ, tâm địa độc ác mệnh cố chủ yểu vong, người thời nay mệnh có thiên kim quý, vận khứ là lúc khởi cửu trường, sổ nội ẩn chứa nhiều ít để ý, học giả cần phải đương tỉ mỉ tường.

> nặng bổ đẩu số cốt tủy phú ? Chư tinh cát đa, phùng hung cũng cát, chư tinh hung đa, phùng cát cũng hung, tinh canh triền độ, mấy phần kết cục đã định, nặng đang nhìn tinh được viên bị quản chế lại vừa luận nhân họa phúc nghèo thông, đại khái dĩ thân mệnh làm hại phúc của chuôi, dĩ căn nguyên là nghèo thông cơ hội.

Tử vi ở mệnh, phụ bật cùng viên, kỳ quý tất vậy! Tài ấn giáp mệnh, nhật nguyệt giáp tài, kỳ phú ở đâu nghi! ?

Ấm lâm phúc, không sợ hung xung, nhật nguyệt hội, không bằng chụp ảnh chung, tham lang cư tử, là là hiện lên thủy đào hoa, thiên hình tao tham, tất chủ phong lưu hình trượng.

Tử vi tọa mệnh kho, thì viết: Kim dư phủng ngự liễn, lâm quan an văn diệu, hào là y cẩm nhạ thiên hương, Thái âm hợp văn khúc sinh thê cung, hàn lâm thanh dị. Thái dương hội văn xương sinh quan lộc, cung vàng điện ngọc truyện lư.

Lộc hợp điền trạch, lạn cốc đôi kim; tài ấm cư thiên di, là cao thương phú khách. Đại hao cư bại địa, ven đường cái yêu cầu; tham hội vượng cung, chung thân ăn trộm.

Sát cư tuyệt địa, sanh thành ba mươi hai của nhan quay về, nhật ở vượng cung, có thể học bát trăm năm của bành tổ. Cự ám cùng viên sinh thân mệnh tật ách, luy gầy kỳ khu, hung tinh giao nhau sinh tướng mạo thiên di, thương hình kỳ mặt. Đại hao hội liêm trinh sinh quan lộc, cái nữu kẻ tù tội; quan phù hội hình sát sinh thiên di, ly hương xa phối.

Thất sát lâm sinh hãm địa, lưu niên tất sai ai ra trình diện tử vong; hao tổn sát kị phùng phá quân, hỏa linh ngại phùng thái tuế; tấu thư bác sĩ tịnh quan lộc, cứ thế ư cát tường; lực sĩ chiếu tướng và thanh long, dĩ hiển kỳ uy phúc.

Đồng tử hạn yếu, thủy thượng di động phao; lão nhân hạn suy, trong gió đốt chúc. Gặp sát tất kinh, lưu niên chặc nhất. Nhân sinh phát đạt, hạn nguyên sợ nhất chìm nổi; một đời DE, mệnh hạn phùng ư pha tạp, luận tới đến đây, doãn vậy huyền vi.

> quá nhỏ phú ? Phu đẩu số tới vi, huyền để ý khó hiểu, mặc dù thiết vấn sinh bách thiên, do có nói mà chưa hết. Đến nỗi tinh thần giới hạn, họa phúc cạn sâu, hiền ngu thọ yểu, các hữu sở tư. Kỳ tinh phân nhập 12 cung, sổ định ư sáu mươi vị, thất độ là giả, nhập miếu là kỳ.

Đại để dĩ thân mệnh phúc đức gốc rể, gia dĩ nguồn nước và dòng sông, là nghèo thông của xét, tinh có cùng triền, sổ có kết cục đã định, cần phải minh kỳ sinh khắc của yếu, tất tường ư được viên thất độ của cơ.

Quan ư tử vi thai triền, tư thiên cơ của đàn tượng, khiên liệt ở lại mà thành viên, thổ tinh cẩu thả được kỳ viên, bất khả động dời, sao Kim chuyên tư tài khố, sợ nhất không vong, đế cư động, thì liệt ở lại bôn ba, tham thủ thiên không mà tài nguyên không được tụ, các ty kỳ chức, bất khả so le, cẩu thả hoặc không bắt bẻ kỳ cơ, canh quên kỳ biến, phải kể của tạo hóa xa vậy!

Lệ viết: Quá nhỏ Thiên phủ, toàn bộ dựa vào phụ tá của quang vinh. Thất sát phá quân, chuyên dựa vào dương linh của ngược. Nhật nguyệt tối ngại trái lại bối. Lộc mã càng phải cùng bôn ba.

Lộc phùng phá tan, cát cũng thành hung; mã gặp không vong, chung thân bôn tẩu; sinh phùng bại địa, phát cũng hư hoa; tuyệt xử phùng sanh, nguy mà không bại; tinh lâm miếu vượng, tái quan sinh khắc cơ hội; mệnh tọa cường cung, tế sát chế hóa của để ý.

Không vong nhất định phải đắc dụng, thiên không khẩn yếu nhất. Bại tuyệt chuyên khán đến đỡ, cát diệu rất có kỳ công.

Chư tinh cát, phùng hung cũng cát; chư tinh hung, phùng cát cũng hung; phụ bật giáp đế là thượng phẩm, đào hoa phạm chủ là chí dâm; quân thần khánh hội, tài thiện trải qua bang; khôi việt đồng hành, đứng hàng thai phụ; lộc văn củng mệnh, ký phú mà lại xương; nhật nguyệt giáp tài, không được quyền thì phú; đầu ngựa đái tiến, trấn vệ biên cương; mão vị cực cư, không môn thụ âm; hình tù giáp ấn, hình trượng duy tư, thiện ấm triều cương, nhân từ dài, quý nhân quý hương, phùng người xương lộc; tài cư tài vị, gặp người phú xa.

Thái dương cư ngọ, vị ngày lệ trung thiên, có chuyên quyền của quý, địch quốc của phú; Thái âm cư tử, hào viết thủy trừng quế ngạc, được thanh yếu của chức, trung gián của tài; tử vi phụ bật đồng cung, nhất hô bách nặc; văn khúc phá quân dần mão, chúng thủy nhắm hướng đông; nhật nguyệt thủ mệnh không bằng chiếu hợp; ấm phúc tụ hội không sợ hung nguy.

Tham cư hợi tử, tên là hiện lên thủy đào hoa; hình gặp tham lang, hào viết phong lưu tà trượng; thất sát liêm trinh đồng vị, trên đường mai thi; phá quân ám diệu đồng hương, trong nước tác mộ; lộc cư nô bộc, dù có quan cũng bôn ba; đế gặp hung đồ, mặc dù lấy được cát mà vô nói.

Đế tọa kim xa, thì viết kim dư phủng trất; phúc đức văn diệu, vị của ngọc tay áo thiên hương; thái dương hội văn xương sinh quan lộc, hoàng điện triêu ban, phú quý toàn bộ mỹ; Thái âm hội văn khúc sinh thê cung, bảng vàng đề tên, văn chương lệnh thịnh; lộc tồn thủ sinh điền tài, tài sản vô số; tài ấm tọa thiên di, cự thương cao giả; hao tổn cư bổng lộc và chức quyền, ven đường khất thực; tham hội vượng cung, chung thân ăn trộm.

Sát cư tuyệt địa, tuổi thọ tự nhan quay về; tham tọa sinh hương, thọ thi vĩnh như bành tổ; kị ám ở chung thân mệnh tật ách, khốn yếu C luy; hung tinh hội sinh phụ mẫu thiên di, hình thương sinh thất; hình sát cùng liêm trinh sinh quan lộc, gia nữu khó thoát; quan phù giáp hình sinh thiên di, ly hương tao phối; thiện phúc thủ sinh không vị, Thiên Trúc cuộc đời; phụ bật chỉ thủ cung mệnh, ly tông thứ ra; thất sát lâm sinh thân mệnh, phùng dương nhận nhất định trận vong; linh dương hợp sinh cung mệnh, gặp bạch hổ cần phải đương hình trạc; quan phủ phát sinh cát diệu, lưu sát phạ phùng phá quân.

Dương linh bằng thái tuế dĩ dẫn đi, bệnh phù quan phù giai tác họa, tấu thư bác sĩ và lưu lộc, tẫn trường kỳ tường, lực sĩ chiếu tướng cùng thanh long, hiển kỳ quyền thế.

Đồng tử hạn yếu như nước thượng phao, lão nhân hạn suy tự trong gió đốt chúc; gặp sát vô chế là lưu niên tối kỵ, nhân sinh vinh nhục, làm hạn định bộ chìm nổi, xử thế tất có hưu cữu; sổ trung tâm định ư tinh khiết tạp, học giả đến tận đây, có thể thái huyền vi!

> tăng thêm quá nhỏ phú ? Trước sau lưỡng hung thần, là lưỡng lân gia vũ, thượng khả chống đỡ, cùng phòng và mưu khó nhất đề phòng, phiến hỏa phần thiên, mã nặng dương trục.

Lộc tồn kiếp không, thân thích thay đổi luôn, quyền lộc hành tàng mị định, quân tử tai khôi việt, tiểu nhân tai dương linh.

Hung không được giai hung, cát vô tinh khiết cát, chủ cường tân yếu, có thể bảo vô ngu, chủ yếu tân cường, hung nguy lập kiến, chủ khách được mất lưỡng thích hợp, vận hạn mệnh thân đương bổ sung.

Thân mệnh tối ngại dương đà thất sát, gặp của vị miễn là hung, nhị hạn quá mức kị tham phá cự liêm, phùng của tất nhiên tác họa, mệnh gặp khôi xương thường được quý, hạn phùng Tử Phủ định tài đa.

Phàm quan nữ nhân của mệnh, tiên quan phu tử nhị cung, nhược giá trị sát tinh định tam giá mà tâm bất túc, hoặc phùng dương bột, mặc dù khóc nỉ non mà lệ mặc kệ.

Nhược quan nam mệnh, thủy dĩ phúc tài là việc chính, tái thẩm thiên di làm sao, nhị hạn tướng nhân, cát hung cùng phán đoán, hạn phùng cát diệu, bình sinh vận dụng hài hòa, mệnh tọa hung hương, một đời yêu cầu mưu khập khiễng. Liêm lộc tới người, nữ được thuần âm trinh tiết của đức; cùng lương thủ mệnh, nam được thuần dương công chính chi tâm. Quân tử trúng mục tiêu cũng có dương đà hỏa linh, tiểu nhân mệnh nội khởi vô khoa lộc quyền tinh, muốn xem được viên thất viên, luận bàn nhập miếu thất miếu.

Nếu bàn về tiểu nhi, tường thôi đồng hạn, tiểu nhi mệnh tọa hung hương, ba năm tuổi tất nhiên chết non, rất có hạn phùng giết người, ngũ bảy tuổi tất chủ tai vong.

Văn xương văn khúc thiên khôi tú, không được độc thi thư cũng có thể nhân; đa học ít thành chỉ vì kình dương phùng kiếp sát, thái độ làm người hảo tụng cái nhân thái tuế gặp quan phù.

Mệnh của để ý vi, thành thục xét tinh thần của biến hóa, sổ của để ý xa, tế tường cách cục của hưng suy. Bắc cực gia giết người dẫn đầu tai tăng, dương đà gặp ác làm nô làm người ở; như vũ phá liêm tham cố thâm mưu mà quý hiển, gia dương đà thiên không cướp, trái lại tiểu chí dĩ cô hàn.

Hạn phụ tinh vượng, hạn mặc dù yếu mà không yếu; mệnh lâm cát địa, mệnh mặc dù hung mà không hung; phán đoán kiều chặn lộ, khổ khó đi; mão dậu nhị thiên không, thông minh mập ra.

Thân mệnh gặp Tử Phủ, điệp tích vàng bạc, nhị chủ phùng kiếp không, áo cơm bất túc. Mưu mà không toại, mệnh hạn gặp nhập kình dương; đông tác tây thành, hạn thân tao phụ tướng; khoa quyền lộc củng, định vì chiết quế cao nhân; thiên không cướp dương linh tác 1.cửu lưu thuật sĩ.

Ôm ấp tình cảm thư sướng, xương khúc mệnh thân; giảo quyệt di động hư, dương đà hãm địa; thiên cơ thiên lương kình dương hội, sớm có hình mà vãn sai ai ra trình diện cô; tham lang vũ khúc liêm trinh phùng, ít thụ bần mà vãn hưởng phúc.

Đến đây giai đẩu số của ảo diệu, học giả nên quen nghĩ của.

> nữ mệnh cốt tủy phú ? Phủ tướng ngôi sao nữ mệnh triền, sẽ làm tử quý và phu hiền, liêm trinh thanh bạch năng lực gần nhau, rất có thiên đồng để ý cũng thế.

Đoan chính tử vi thái dương tinh, sớm gặp hiền phu tín có thể bằng, thái dương dần đáo ngọ, gặp cát cuối cùng phúc, tả phụ thiên khôi là Phúc Thọ, hữu bật thiên tướng phúc tướng lâm, lộc tồn rất nặng đa áo cơm, phủ tướng triêu viên mệnh tất quang vinh.

Tử Phủ tị hợi tương hỗ phụ, tả hữu đến đỡ phúc tất sinh, cự môn thiên cơ là phá đãng, thiên lương nguyệt diệu nữ dâm bần, kình dương Hỏa Tinh là thấp hèn, văn xương văn khúc phúc không được đầy đủ, vũ khúc của quả tú, phá quân nhất diệu tính khó hiểu, tham lang nội ngoan đa dâm ẩn, thất sát trầm ngâm phúc không được quang vinh.

Thập can hóa lộc tối quang vinh xương, nữ mệnh phùng to lớn cát xương, canh được lộc tồn tướng được thông qua, vượng phu ích tử thụ ân quang.

Hỏa linh dương đà cập cự môn, thiên không Địa kiếp vừa tướng lâm, tham lang thất sát liêm trinh ở lại, vũ khúc gia lâm khắc hại xâm.

Tam phương tứ chính ngại phùng sát, canh ở phu cung mối họa sâu; nhược giá trị Bản cung vô chính diệu, tất chủ sanh ly khắc hại chính xác.

Đã ngoài luận phú câu hệ khán mệnh yếu quyết, học giả nên thành thục ngoạn của, là được ngọn nguồn cũng.

> đẩu số thước đo ? Mệnh cư sinh vượng, định Phú Định quý, các hữu sở nên; thân tọa không vong luận quang vinh khô, chuyên yêu cầu kỳ yếu; tử vi đế tọa ở nam cực bất năng thi công, Thiên phủ lệnh tinh ở nam địa chuyên tài cán vì phúc, thiên cơ thất sát đồng cung cũng thiện ba phần, Thái âm hỏa linh đồng vị trái lại thành thập ác, tham lang là thiện ở lại nhập miếu không được hung, cự môn làm ác diệu được viên vưu mỹ.

Chư hung ở khẩn yếu của hương tối nên chế khắc, nhược trong người mệnh vị lại thụ cô đơn, nhược sai ai ra trình diện sát tinh đảo hạn hung nhất, phúc ấm lâm của thứ kỷ có thể giải trừ, đại để ở nhân giá cơ biến, càng thêm tác ý thôi tường, biện sinh khắc chế hóa dĩ định nghèo thông, xem trọng ác chính thiên dĩ nói họa phúc.

Quan tinh cư sinh phúc địa, cận quý quang vinh tài, phúc tinh cư sinh quan chức, lại thành vô dụng, thân mệnh được tinh là yếu, hạn độ gặp cát là quang vinh.

Nhược nói tử tức có vô, chuyên ở kình dương hao tổn sát, phùng của thì hại, thê thiếp cũng thế, tương phùng thì hung, tất đái mặt mày hốc hác, tật ách phùng kị, chắc chắn C luy.

Cần phải nói định số để cầu huyền, canh ở cùng năm của tương hợp, tổng là cương lĩnh, dùng làm thước đo.

> đẩu số phát vi luận ? Bạch ngọc thiềm tiên sinh viết: Quan thiên đẩu số và năm sao bất đồng, án đến đây tinh thần và chư thuật đại dị, tứ chính ngôi sao may mắn định vì quý, tam phương sát củng ít là kỳ, đối chiếu hề quan tiện quan quang vinh, ngôi sao may mắn nhập viên thì là cát, hung tinh mất đất thì là hung.

Mệnh phùng tử vi, không những thọ hơn nữa quang vinh, thân gặp sát tinh, không chỉ bần hơn nữa tiện, tả hữu hội sinh Tử Phủ, cực phẩm tôn sư, khoa quyền hạn sinh hung hương, công danh lận đận, đi hạn phùng ư yếu địa, vị tất là tai, lập mệnh sẽ ở cường cung, nhất định có thể giáng phúc.

Dương đà thất sát, hạn vận sờ phùng, phùng của chắc chắn hình thương (kiếp không thương khiến cho ở bên trong hợp khóc tang môn lưu niên sờ gặp, gặp của thực phòng phá hại.

Sao Nam Đẩu chủ hạn tất sinh nam, bắc đẩu gia lâm trước phải nữ, khoa tinh cư sinh hãm địa ngọn đèn dầu vất vả cần cù, xương khúc nằm ở thiên không hương, lâm tuyền lãnh đạm, gian mưu tần thiết.

Tử vi quý gặp phá quân, dâm bôn đại sự, hồng loan xấu hổ phùng tham ở lại, mệnh thân tương khắc thì tâm loạn mà không rảnh rang.

Huyền ảo (thiên diêu tinh) tam cung thì tà dâm miện đam rượu. Sát lâm ba vị, tất nhiên thê tử bất hòa. Cự đáo nhị cung, tất là huynh đệ vô nghĩa. Hình sát thủ tử cung, tử nan phụng lão; chư hung chiếu tài bạch, tụ tản thay đổi luôn. Dương đà tật ách, mắt hôn manh. Hỏa linh đáo thiên di, đường dài tịch mịch. Tôn tinh liệt tiện vị, chủ nhân làm phiền. Ác tinh ứng với tiện cung, nô bộc có trợ giúp. Quan lộc gặp Tử Phủ, phú hơn nữa quý. Điền trạch gặp phá quân, tiên phá hậu thành. Phúc đức gặp thiên không cướp, bôn tẩu vô lực; tướng mạo gia hình sát, hình khắc khó tránh khỏi.

Kẻ học sau người, chấp đến đây thôi tường, vạn vô nhất thất.

> hình tính phú ? Nguyên phu tử vi đế tọa sinh là rất nặng của dung, Thiên phủ tôn tinh đương chủ tinh khiết và thân thể, kim ô viên mãn, thỏ ngọc thanh kỳ, thiên cơ là không dài không ngắn của tư, ôm ấp tình cảm hảo thiện, vũ khúc thậm chí cương tới kiên quyết của thao, tâm tính quả quyết, thiên đồng mập mãn, con mắt tú thanh kỳ, liêm trinh mi khoan miệng rộng rãi mặt hoành, tính bạo hảo phẫn hảo tranh, tham lang là thiện ác ngôi sao, nhập miếu tất ứng với trường tủng, ra viên nhất định ngoan rầm rĩ; chính là phi của diệu, ở miếu đôn hậu ôn lương, thiên tướng tinh thần tướng mạo cẩn thận, tâm sự trong ngọc trắng ngà, thất sát như con lộ liều lĩnh, hỏa linh tự dự nhượng nuốt thán trang ách, liều lĩnh hề con mắt đại hung mắt, nuốt thán trang ách hề, ám ách thanh chìm.

Tuấn nhã văn xương, mi thanh mục tú; quang minh văn khúc, khẩu thiệt liền nịnh; ở miếu định sinh dị chí, bị chiếm đóng tất có vệt. Tả phụ hữu bật ôn lương quy mô, đoan trang ẩn sĩ. Thiên khôi thiên việt, cụ đủ uy nghi, trùng hợp tai thai thì thập toàn mô phạm; kình dương đà la, hình xấu mạo to; có kiểu gạt thân thể; phá quân bất nhân, bối nặng mi khoan, đi tọa thắt lưng tà, gian trá hảo đi mạo hiểm.

Tính mạo như xuân hòa ái, chính là lộc tồn tình đức. Ôm ấp tình cảm như lửa, đến đây thành phá hao tổn oai quyền.

Tinh luận miếu vượng, sợ nhất không vong; sát thất bại vong, nhưng lại không có uy lực. Quyền lộc là cửu khiếu của kỳ, hao tổn cướp tản bình sinh của phúc. Lộc phùng lương ấm, bão tư tài ích cùng hắn nhân, hao tổn gặp tham lang, sính dâm tình vu đáy giếng. Tham tinh nhập sinh mã viên, dễ thiện dễ ác; ác diệu phù cùng thiện diệu, bản tính không được thường.

Tài cư không vong, ba tam lãm tứ. Văn khúc vượng cung, nghe một hiểu mười; không bàn mà hợp ý nhau liêm trinh, tham lam của tào lại; thân mệnh tư sổ, thực gian đạo của kỹ mà, heo tàn sát chi lưu. Thiện lộc nhất định là kỳ cao của nghệ, tinh vi thông minh người.

Nam cư sinh vượng, tối tốt địa; nữ cư chết hết, chuyên khán phúc đức. Mệnh tối ngại lập sinh bại vị, tài nguyên lại phạ phùng không vong.

Cơ hình sát ấm cô tinh, luận tự tiếp theo của quan; gia ác tinh kị hao tổn không vì kỳ lạ. Hao tổn tù ngôi sao thủ phụ mẫu của triền, kiên quyết phá tổ hình thương.

Lại thêm đồng cách, nên tướng căn cơ. Yếu xét: Tử vi mập mãn, Thiên phủ tinh thần, lộc tồn lộc chủ cũng ứng với rất nặng. Nhật, nguyệt, khúc, tướng, cùng, lương, cơ, xương, đều vì tuấn mỹ của tư, chính là thanh kỳ của cách, thượng trường hạ ngắn, con mắt đôi mi thanh tú thanh. Tham lang cùng vũ khúc, hình nhỏ giọng cao mà lượng đại; thiên đồng gia đà, kị, mập mãn mà con mắt miểu. Kình dương bản thân tao thương, nhược gặp hỏa linh, cự ám, tất sinh dị chí; vừa gặp hao tổn sát, định chủ hình xấu mạo to. Phàm sinh văn khúc lưu niên, già trẻ giai cùng đảo hạn.

Nhược cư chết hết của hạn, đồng tử nhũ bộ phí công kỳ lực, lão giả cũng thế thọ chung.

Đến đây sổ trung tâm giá cương lĩnh, là là tinh vĩ cơ hội quan, nghiền ngẫm dốc lòng, dĩ tố huyền diệu, hạn có cao thấp, tinh tầm ưa nộ, giả như vận hạn pha tạp, chung có chìm nổi; như phùng sát địa, càng phải thôi tường, thảng gặp không vong, phải tế sát. Nghiên cứu sâu hơn thế, không được mắc không được thần.

Hậu nhớ

Độc giả khán đến nơi đây, tin tưởng người ta đã có thể thuần thục vận dụng tử vi đẩu số tiến hành dự đoán liễu, ở đây hướng người ta biểu thị chúc mừng, mong muốn không ngừng mà ứng dụng, dũng cảm thực tiễn, ở dịch học nghiên cứu lĩnh vực nâng cao một bước, đạt được to lớn thành quả. Bình thường, đại lượng ở thực tiễn dự đoán hoạt động có thể tôi luyện của ngươi kỹ năng.

Mong muốn đi qua cái này khoa học huấn luyện thủ đoạn khiến cho người ta cấp tốc đi vào đẩu số cung điện, loại huấn luyện này hệ thống là hoàn toàn mở ra, đồng thời cùng với nó dự đoán hệ thống hoàn toàn truyền hình hai trong một, một có nhâm Hà Trùng đột, học qua cái khác dự đoán thể hệ dễ giao hữu lai học tập đẩu số tiến triển nhanh hơn, học qua tứ trụ lục hào dễ giao hữu có thể từ trung tâm thu được linh cảm và dẫn dắt, kích phát trí tuệ hỏa hoa, cấp tốc đề cao dự đoán độ chuẩn xác; lớp chúng ta học viên bàng thông cái khác dự đoán pháp cũng lợi cho đề cao đẩu số dự đoán xoay ngang.

Học giả có thể ở đây cơ sở thượng tiến thêm một bước nghiên cứu tử vi đẩu số mệnh lý học, tử vi đẩu số chiêm thệ học, tử vi đẩu số phong thuỷ học (âm dương trạch), tử vi đẩu số chọn ngày lành tháng tốt pháp chờ nội dung, dự đoán trung tâm có chút tâm pháp không thể dùng văn tự biểu đạt rõ ràng, cần phải kháo dễ Cung Nô bộc tự kỷ tìm hiểu, có điều kiện người cũng có thể đến đây mặt thụ.

Để giữ gìn tác giả hợp pháp quyền lợi, bộ này tư liệu không được tự mình bóp méo, sách lậu, bản quyền về lam thiên thìn cá nhân sở hữu. Có nghi vấn gì tâm đắc mời tới tín, người viết sẽ kể lại giải đáp, có lợi cho bản thể hệ càng thêm hoàn thiện.

Tác giả cẩn thức

E-mail:atp@ 163. net

Tham khảo văn hiến

1,

2, phảng phất cư sĩ lục cẩm xuyên

3, học thuật tập san nhà xuất bản

4, trần đoàn

5, thai $ họ Tư Đồ dương quân

6, thai $ sở hoàng

7, thai $ hoàng xuân lâm

8, tào nghiên mực minh

9, phùng chí tinh

10, <đi đại đạo> vương lập bình

11, trương chí xuân

12, vương tồn trăn nghiêm xuân giao hữu

13, thiệu khang tiết

14, cảng $ lâm nước hùng

15, ngọc linh tử $ mã tùy càn

16, thiệu khang tiết

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

会当凌绝顶

一览众山小

内部资料 蓝天辰

请勿外传 戊寅年六月

紫微 破军

武曲 右

禄存 廉贞

巨门 文曲

太阴 贪狼 北斗

长明 天和 天炼

长兴 长祥 天烈 天中 天权 天威

长泰 天平 天舆

太阳

七杀 天相

天梁 天同 文昌

南斗

天机

天府

自 序

我自幼喜爱五术医卜相命山,进入学校接受现代科学的教育丝毫不影响对中国传统文化的兴趣,1986年毕业于中央民族大学,1982年起研究中华传统文化之五术,大学所学的专业是典型的自然科学-物理学,物理学研究的对象就是自然界物质的运动规律,强调严密的逻辑推理,养成了实事求是科学的世界观,虽然与中国传统文化的直觉思维不同,但逻辑推理能力得到系统训练。

1996年起专业研究紫微斗数,把科学的研究方法引入斗数,用数理统计进行预测准确度的客观评价,初步取得了一些成果,愿把这些经验献给有缘人,以资各界人士研究,愿与各位易友互相学习,共同为普及发展紫微斗数的应用贡献自己微薄之力,希望人人皆可掌握这门预测技术。

结合多年来研究易学、紫微斗数一点心得、经验整理成章,编辑《ATP斗数速断》一书,本书既是入门读物,更是属高级教程,通过科学的编排使本教程既适用于广大易学爱好者进修之需要,亦可满足毫无易学基础者迅速步入斗数的高级阶段,公开千古秘传的斗数玄关一窍,它是沟通阴阳二界的桥梁,完全摆脱原来紫微斗数烦琐排盘,最复杂最高级的东西,基本原理是最简洁的。确实可以在48小时内完成系统训练,只要具备基本的逻辑推理和形象思维能力即可;不用钻研高深理论,也不用看厚厚的书,《ATP斗数速断》拿来就用,用了再说,经过48小时训练即能达到相当熟练程度。每天学习两小时不出一个月即可入门应用。

紫微斗数有个显著特点,斗数星辰的含义从字面即可领会,不必特别的记忆,有关星辰更祥尽的信息可以查看紫微信息卡,用久也就熟悉了,事先要做的事只需花几分种学会流时盘、流分盘的起法。笔者1982年在京求学时开始研习《易经》虽几经周折亦有顿悟之喜,浏览诸多易学资料,先从诸子百家入手,后学各门预测技术,历经梅花易、四柱、六爻、奇门、六壬、太乙、风水、择吉、相学等,最后归于紫微斗数的研究实践,通过斗数玄关一窍之象数理开窍,于实战中寻理,反窥古赋去领悟,反复如是,反复探讨、实践再实践,累数载之心血汇集成册献给易学同仁,期望紫微光华重现中华大地。

斗数体系博大精深,笔者学习研究过程中不断从古籍秘本以及各位斗数前辈的著作中吸取丰富的营养,在此衷心感谢斗数界先人及前辈给社会留下宝贵的财富。本书仓促而成,不足遗漏之处在所难免,还望各位贤者不吝赐教为幸。

蓝天辰1998.11.3

                    

1997年8月初 版

1998年8月第二版

1998年11月第三版

2008年3月28日星期五修订

目 录

第一章 紫微信息学体系(选摘)………..(7)

一、思 悟……………….(7)

1、宇宙全息说 2、思维类型说 3、无限的思索

二、金钥匙……………….(9)

1、积极的心态 2、成功之要素 3、进阶之捷径

4、分类训练法 5、活盘运转法

第二章 斗数玄关一窍……………(16)

一、千古秘传的斗数玄关一窍………(16)

二、《ATP斗数速断》学习法…….. (21)

第三章 斗数三大法宝……………(23)

一、星情………………. (23)

二、宫位四化……………..(26)

三、四化………………. (27)

第四章 斗数预测法…………….(29)

一、时间起数法…………….(29)

二、奇门外应法…………….(29)

三、梅花易数法…………….(30)

第五章 实例之演说…………….(31)

一、他人来意……………..(31)

二、他人职业……………..(37)

三、财运………………. (43)

四、仕途………………. (46)

五、功名………………. (48)

六、其他………………. (51)

第六章 基础知识……………..(68)

附 录 大师的宝库…………….(76)

绪 言

欢迎阅读《ATP斗数速断》,这是一本精心编写的指导书,可以使你在很短的时间内进入紫微斗数殿堂,成为一名先知先觉。另外恭喜你选择了紫微斗数作为预测工具,因为这是一种功能强大、适用范围广、易学易精的预测工具。本书公开斗数玄关一窍,轻轻松松化解了四柱预测时辰不准、同时辰双胞胎五同之命造难予预测的问题,本书所附的ATP信息卡让你边学边用,轻松自在,理论与实践相辅相成。

本教程乃是为有志于进阶斗数高手行列的易学爱好者以及想在事业上获得成功的各位朋友而作,无论有无易学基础,请以平和的心态往下看,放掉所有束缚,使自己处于自由的、开放的状态,好象是作者单独为你个人写作本书的。

学习一种新的思想先空出自己的脑子,不要有成见,学习预测有许多途径和方法,跟上本教程的步子,用不着太多高深的理论和基础知识的准备,拿着信息卡只管大胆地进行预测,相信不出48小时你便能掌握紫微斗数的奥妙,培养起兴趣后广泛实践融会贯通,不出一年半载你便成为斗数高手。

笔者倡导“实战在先,兴趣导向,拿来就用,边练边学。”的学习方法。借用美国成功学家奥格曼丁诺的话:“你想把你的生活变得更好吗?如果是真的,那么这本书就可能是你所碰到的最好的书。阅读它,学习它,再阅读它,然后开始行动。”只有坚定不懈的行动,才能一步一步走向目标,取得成功。 《ATP斗数速断》把你引进紫微斗数殿堂,以后尽管吸取南派北派之长处,博采众家之精华。

第一章 紫微信息学体系(选摘)

一、思悟

1、宇宙全息说

列宁说过:“世界上除了运动的物质之外,便没有别的东西。而运动的物质若不在时间空间中便无运动的可能。”。物质运动是否有序?只有认识物质运动的普遍规律才可以推演过去、预测未来。

宇宙是一个大系统,是一个统一的整体,它的各个局部之间相互关联,任何一个局部都能反映整体的属性,天地人三才合一。宇宙天体变化相应着人生的变化,人生的吉凶祸福亦在天体排列的星相中显露无遗。

紫微斗数它把一百多颗星辰排列在十二宫,加上六十甲子时间信息,全方位反映宇宙变化象、数、理信息,天地人三位一体,这种数理模型是有相当科学道理的。其中包含着阴阳、五行、八卦、九宫、六十甲子、一百零八星辰,包罗万象,携带着现在、过去和未来的信息。紫微斗数体现《周易》的万物交感思想,即万事万物普遍存在着相互感应现象。宇宙间万事万物莫不是有其数理规律,人自从呱呱落地一刻起就随着地球不停地旋转,每一个人在出生时日月星辰有一定的规律,每一时刻星辰的排列无不对人施加影响。

一百零八颗星辰,每粒皆有阴阳,五行属性各异,宜予辨别。太阳、廉贞同属火,太阳为丙火属阳,而廉贞为丁火属阴。同时星辰亦分五行如武曲属金、天机属木、巨门属水、太阳属火、天府属土等。

2、思维类型说

人类思维有多种形式,逻辑思维、形象思维、灵感思维、特异思维等。逻辑思维和形象思维能力是人的基本能力,《ATP斗数速断》从逻辑思维入手,配合形象思维的训练一步一台阶指引学者最终通向灵感思维的高级境界,通过一事一断积累实践经验,以点连成线,线旋而成面,最后过渡到预测一生运势。熟能生巧,逻辑思维的积极训练自会激发出灵感,灵感直觉思维魅力在于它的整体性、高度抽象性,同时它又具有模糊性。模糊性的优点在于一下子把握事物的整体或轮廓。

3、无限的思索

《宇宙全息统一论》一书指出:“在任一全息层或任一全息部位上都包含着整体及至宇宙的全部信息,每一全息层或每一部位上的信息体分为显信息层和潜信息层。”潜信息或潜能在一定条件下才能转化为显信息或者显能。

为什么用时间起卦可以预测事情?若如此那么用六爻法、梅花易数或者奇门遁甲预测天气,比如刚才这个时辰“年、月、日、时”是确定的,只有一个值,那么卦象显示的结果应该只有一个,可是不可能全国各地这时候都下雨吧…,还有用四柱法预测时难题之一,同四柱同地生的两个人四柱相同,命运会一样吗?答案显然是否定的。

以上预测学中的问题如何解决呢?其实古人已经有处理这个问题的方法,那就是“不动不占”、“不问不占”,梅花易数非常强调外应,因为外应是一种征兆,即所谓“灵机一动”,它是潜信息转化为显信息的条件!

对于四柱预测学来说,应该叫做“干支预测学”更适合。因为八字只讲到类,虽然八字的组合有584100种,但人类的命运远不止这584100种,每一个人命运皆不相同。“干支预测法”可以打破这种限制,比如加入出生时分钟的干支信息后预测的准确率将会提高,再者考虑预测时的天干地支未必不是一个好办法。学者不妨试一试。我们可以把一个时辰分为六十甲子,即2分钟一等分;也可以按元会运世的数理规律,把一个时辰分为30等分,每等分相当于4分钟。

二、拥有金钥匙就可以打开各种预测学之门

1、积极的心态

练功的同道都清楚保持良好身心状态的重要性,老子说:“人法地,地法天,天法道,道法自然。”美国成功学奠基人希尔博士总结了17条成功的原则,其中第一条就是“积极的心态”。

你能感知这个世界!为了洞察过去预见未来,有必要为自己树立一些远大的目标,并且想方设法达到这个目标。你已经考虑过你想要达到的高大目标吗?不怕做不到,就怕想不到。人人皆有佛性,人人都可能成为先知先觉的贤者。

在预测的整个过程始终要自然而然的状态,尽量把自己置于自然之中,与道合一,不能受来人的反应所迷惑,不是自己猜测,后天识神的分析、预测,自己只是一个媒体叙述着自然的变化规律、人生的命运。如果心里老想预测的准确率是80%,那么发挥的最好时准确率最多只是80%,不可能更好了。因此对自己所定的目标要更高更肯定的信念。

2、成功之要素

古人认为“法侣财地,师德慧悟”是修身养性条件,其实学习紫微斗数亦是一样。

法:就是要正确地选择预测方法,再就是预测方法选定之后学习是否得法。

预测方法门类繁多,根据各门术数的准确率和精深度而言,大致可分为:三式即太乙神数、奇门遁甲、大六壬,五大神数即紫微斗数、邵子神数、铁版神数、南极神数、北极神数;四柱、六爻、风水、选择、相学;其它一些较为简单如一掌金、诸葛神数等。

那么学哪种预测学见效快呢?这里有一个正确选择的问题,形象思维强的人可以选择学习“梅花易数”,数学计算逻辑推理能力强的人就可选择“星相学”,如果你形象直觉思维和逻辑思维都还不错的话,那么“紫微斗数”是最佳选择。有些人学习四柱、六爻不容易上手,如果换成研究斗数可能收效神速,就象很多人说自己的记忆力差,可是说起足球记忆力惊人,各队球员姓名、

紫微乃中天帝座之星,“紫”象征高贵、博大,红橙黄绿蓝靛紫,紫色能量最大,其大无外;“微”象征精细入微,其小无内;“斗”象征斗柄指移,非圆周而是螺旋式前进;“数”象征星象天体运行的数理规律及其与人生的关系。

紫微斗数列为高层次预测法五大神数之首,博大精深,象数理合一。预测范围并不局限于命理研究,它广泛应用于现代社会生活各个领域,大到集团、企业、个人的兴衰荣辱,自然灾害,小到生活中的琐事比如可测出某某朋友第三个对象的职业、长相、性情、房间摆设等等以及所有你想了解的问题;再比如你感觉到等一下有人要来找你,你从紫微盘看出来人长相、性情、家庭、事业以及来者何事...

根据自己的特点,正确地选择适宜自己的预测法,就是走了一条通向成功的捷径。再者就是如何以最快速度熟练掌握这种方法,学者请按照斗数进阶捷径所讲的环节去做。任何预测法都有这五大环节即功态、起数、判断、解说、应验。五大环节一环扣一环,是为连环扣首尾相接无始无终。此乃有为法,先从有为法入手最后五环节成为一体,无彼此的分别,进入无为而无不为的境界。

紫微斗数预测法有三合、奇门、河洛之分,这已是国内外斗数名家的共识,研究紫微斗数若从命理入手进展较慢,不象ATP斗数速断来得迅速,它在应用中学习,理论联系实际,理法并重。ATP斗数速断中三合、奇门、河洛的理论得到消化更可以吸收诸位以前所学奇门、梅花易的经验。

侣:侣是指研易过程中周围要有好的伙伴可以交流,也包括亲朋好友,能得到亲朋好友的支持,学习进展就会更快。因为,学习要有一个好的环境,还要足够的资金,若不投资好的方法是学不到手的。

财:古语曰:“无财不足以养道”。学习预测学就要购买有关资料,还要寻师访友,这些都是要一定的资金作保证,只有付出了得到才会珍惜。免费得到的资料很难学得很好。

地:指环境条件而言。大环境而言现在正处下元兑运,五术兴旺发达;小环境来讲,家庭的支持、自己所在地宽松气氛有利预测学的研究与应用。

师:学易要有明师指点,这里的明师并非一定是“名师”,而是明明白白的明,也许这个人没有什么社会地位,没有什么社会影响,默默无闻潜心研究,不断的在实践中应用检验,这才是明白真谛的明师,三人行必有我师,向人家学习时,自己要处于虚心即低位状态,这样才能学到人家的东西,同时要明白师道,要尊师、敬师,一日之师终生不忘。

德:研究玄学讲究道德,修德是为了悟道、得道,不修德者不能学习紫微斗数。

慧:每一个人的慧根类型不同,有的直觉思维能力强,有的逻辑推理能力强,在学习预测学时要选择自己思维优势的预测方法,发挥长处,这样可以走一条捷径。

悟:学易悟性特别重要,“ATP斗数速断”,不仅仅给你一块金子,最要的是教给你一种点金术,给你一句话,悟性强的朋友马上领会,你自己都可以应用于其它预测领域中去了。

3、进阶之捷径

预测过程包括以下五个步骤,不管紫微斗数预测还是六爻、梅花易数还是奇门预测,皆是如此。这五个步骤是浑然一体,不是截然分开的,在高级阶段也就五步一气呵成,分不出彼此,一进入状态结果就显示出来,达到知无不言,言无不中的神奇境界。宇宙无极,没有开始,也没有结束。

第一步:进入预测功能态,也就是积极的心态,要清静无为,心无挂碍,心诚,始终保持这种心态。阴阳未动前的无思、无为、无欲的状态,亦即心诚,为诚能感,为诚能应,感而遂通。

第二步:起数,因数成象。六爻预测要起卦,四柱预测要排八字,紫微斗数预测传统方法先排盘,本派绝技斗数斗数玄关一窍,一劳永逸以不变应万变;二可免除来人生辰不准之忧;三可以解决四柱相同而命运不同。

方法是:对所要预测事物依据斗数玄关一窍找出流时盘、流分盘,自己生辰不准即用笔者的命盘为媒介进行预测,鄙人贱造用的人很多也许比你们自己的命盘更准。古人把万事万物的复杂变化归结为阴阳变化之理,每时每刻周围的一切皆在流时流分盘上表露无疑。

第三步:判断,斗数活盘演绎释象。综合形象思维和逻辑推理,根据星情看出大局,再用四化追踪事物发展的来龙去脉。

第四步:解说,把判断的结果用一条主线贯穿始终,要求条理清晰、层次分明,针对不同的预测对象用舒畅的语言讲解,要让听者容易接受。

第五步:应验。所预测的结论与所测事物未来进程结局的应验率如何?这是边实践边总结的真功夫,用得越多,其总结也就会越有意义,应验率也会越高。“实践是检验真理的唯一标准”。最后一步应是关健的一步,应验则有良好的信誉,诚信是事业成功的基础。

4、分类训练法

本法属于有为法,是手段非目的,训练的目的是要丢开它,达到无为的状态。

斗数十二宫的可以分别进行研究,在刚开始的阶段集中精力专门研究某个预测课题,如他人来意等,研究通了以后其它问题可以触类旁通、迎刃而解。

可以先研究朋友情况,诸如性情、长相、身高、家庭环境、职业等,可以从自己命盘入手,看看奴仆宫(交友宫)的宫位、星情、四化等信息,再把它们一一跟自己的实际情况对比验证。不用多长时间你必有惊人的发现。

5、活盘运转法

斗数活盘运转法使原盘灵光显现,显示出无限生机。

活盘运转法之一:按照时间运转。比如大限、小限、流年、流月、流日、流时、流分等。

甲子乙丑 壬寅癸卯 庚辰辛巳

甲午乙未 壬申癸酉 庚戌辛亥

①大限:按命宫五行局起数,阳男、阴女顺时针数,阴男、阳女逆行,比如某先生丙年生人、火六局则命宫起大限六岁、父母宫行十六岁、福德宫行廿岁、田宅宫行三十六岁。

丙子丁丑 甲寅乙卯 壬辰癸巳

丙午丁未 甲申乙酉 壬戌癸亥

水二局

火六局

金四局

请注意每一列每一框的排列规律以便记住。

戊子己丑 丙寅丁卯 甲辰乙巳

戊午己未 丙申丁酉 甲戌乙亥

庚子辛丑 戊寅己卯 丙辰丁巳

庚午辛未 戊申己酉 丙戌丁亥

土五局

壬子癸丑 庚寅辛卯 戊辰己巳

壬午癸未 庚申辛酉 戊戌己亥

木三局

②小限:

寅午戌年生人起辰宫,巳酉丑年生人起未宫;

申子辰年生人起戌宫,亥卯未年生人起丑宫。

解:小限随流年一年一宫,男命顺数,女命逆数,以配合流年以小星断命。

③流年:在当年太岁宫安命。如今年1998年戊寅年即在寅安流年命宫。

④流月:流月有多种起法,实用者按斗君起流月。

太岁宫中便起正,逆寻生月即留停。

又从生月宫轮子,顺到生时填斗星。

解: 从流年地支所在宫位起子,逆数至本生月所在宫位,再从该宫位起子,顺数至本生时安该年的斗君,斗君即为该流年的正月,再顺布十二月。

亦先可定出子年斗君,其余各年顺时针进一宫,比如我的子年斗君在巳,今年是戊寅,进二宫到未。斗君看作流年的正月,依次顺布十二月。

⑤流日:从流月宫位起初一,一日一宫顺数,下个月再从下个月的宫位照样顺数。

⑥流时:有两种起法,实用者从流日宫位起子时,一宫一个时辰顺数即可。

⑦流分、流秒读者可自行按以上规律照推,流分从流时宫起顺数。

斗数活盘运转之二:是按所要预测的事情运转。

比如要测朋友的事业情况,首先找出流时盘、流分盘自己命宫所在的宫位,再找朋友的事业宫即自己的子女宫,从子女的三方四正配合四化去分析朋友的事业情况。

第二章 斗数玄关一窍

一、千古秘传的斗数玄关一窍

1、紫微斗数的命盘为方形而循环,乃“天圆地方”之意。命盘十二地支保持不变,顺时针依次为子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥。各宫星辰象征天、十二地支宫象征地、人处在其中,命宫开始逆数十二宫依次为命宫、兄弟宫、夫妻宫、子女宫、财帛宫、疾厄宫、迁移宫、奴仆宫、官禄宫、田宅宫、福德宫、父母宫,另加身宫象征人,其实天干地支六十甲子本身就包含天地人三才信息。从紫微命盘来看,本命盘为天盘,大限盘为地盘,流年小限盘为人盘,天地人三才合一。

学习紫微斗数最重要的一环就是努力将所学理论用于实践,有的大师说:“不推一千张命盘,不要谈紫微斗数”。特别是对于斗数的一些重要理论,不在实践中反复推演,不易领会。

现在每一个人的时间都很宝贵,不要说细推一千张命盘,就是排出一千张命盘,也要花费不少时间,按一张命盘排出所有项目15分钟计算,一千张命盘也得要二百五十小时,现代社会主义市场经济的发展不充许我们这样慢慢的琢磨,有必要使用一种快速而准确的的手段。

有两种办法解决:其一、使用电脑排盘。其二、用自己斗数盘或选定一张斗数。

各位读者若自己的生辰不准,那么就请用笔者的斗数盘进行预测即可。诸位看笔者写的书,无形中建立起作者与读者的关系,先定出你们预测时间(年月日时分秒),用这个时间找出笔者这个时刻在斗数盘中的位置(宫位),定出笔者宫位后,你们的宫位可以顺数六宫即交友宫,也可以逆数四宫即子女宫,就是说诸位把我当作朋友,你们宫位在笔者的交友宫,若诸位把我当作老师,你们宫位在笔者的子女宫。

紫微者泛指天上星辰,紫微斗数揭示天体星象与人的关系,斗柄推迁者,玄关也。夫玄关者,至玄至妙之机关是也。紫微斗数亦有玄关一窍,这就是用自己斗数盘去预测任何人和事。越是真理越简单,天地人三才的信息皆在其中,一般情况下信息以隐藏的形式存在,有外应时即刻显现。

比如这时有人问你“工作情况”,你与即刻他就发生关联,念头一动结果就出来了。只有使用斗数玄关一窍才能体现出高手形象,不用纸上排盘,也不用手指掐算,一经使用一劳永逸,从始断自己断他人,象从心生,随口就来,言无不中,犹如亲身所经历。

简而言之,斗数玄关一窍就是用自己的命盘或选定某个命盘如笔者的命盘去预测任何人和事。对工作、生活、经济、股票、期货、出行、车祸、婚姻、伙伴、人事关系及人生命运皆有惊人的准确度,准确性和信息量超过普通预测法。

2、斗数基本术语

本宫:主事之宫。例如问夫妻,则夫妻为本宫。问夫妻的事业,则福德宫为本宫。

对宫:本宫对面之宫,也即地支六冲之宫,命宫在酉,对宫即是卯宫的迁移。

三方四正:以“本宫”为准,找三合方,加上对宫为四正。

夹宫:本宫的两个邻宫。

三吉星:化禄、化权、化科。

四化星:化禄、化权、化科、化忌。

六吉星:文昌、文曲、天魁、天钺、左辅、右弼。

七吉星:六吉星加禄存星。

四煞星:火星、铃星、擎羊、陀罗。

、六煞星:四煞星加上天空、地劫。

、七煞星:六煞星加化忌。

、天罗宫:命盘上的辰宫。

、地网宫:命盘上的戌宫。

、竹罗三限:七杀、破军、贪狼逢煞星而言。

、四马之地:也称四生之地,也就是寅申巳亥。

、四库之地:又称孤独之地,也就是辰戌丑未。

六亲宫:命宫、兄弟宫、夫妻宫、子女宫、仆役宫、父母宫。

六阳宫:命宫、夫妻宫、财帛宫、迁移宫、官禄宫,福德宫。

六阴宫:兄弟宫、子女宫、疾厄宫、仆役宫、田宅宫,父母宫。

大运:又称大限,主十年运势。

小运:又称小限,主一年运势。

流年:又称太岁,主当年运势。

斗君:主当月运势。

主星:北斗七星、南斗六星,加上中天星,共十七颗。

北斗:即贪狼、巨门、禄存、文曲、廉贞、武曲、破军,共七颗。相当于奇门遁甲中的一白、二黑、三碧、四绿、五黄、六白、七赤。

南斗:天府、天梁、天机、天同、天相、七杀,共六颗。

中天星:紫微、太阳、太阴。

遇、坐、加、会、逢:大多指星辰与另一星辰同宫。“会”也可指星辰在本宫的三方会照。

冲照:凶星在对宫曰冲,吉星在对宫曰照。

南斗助星:火星、铃星、天魁、天钺。

北斗助星:擎羊、陀罗、左辅、右弼。

庙旺:星辰最亮,吉星吉,凶星凶。

平和:星辰亮度正常,吉星吉,凶星更凶。

落陷:星辰暗淡,吉星不吉,凶星最凶。

3、各宫含义

命 宫:可看出本人的长相、性情、事业,看疾厄、事业要配合命宫为准绳。

兄弟宫:看兄弟、姊妹、知己、情感及钱财的状况,也可看母亲的情况。

夫妻宫:看配偶相貌、性情、事业及其婚姻是否美满。

子女宫:看子女好坏、性生活能力(女人则看田宅宫)、合伙生意、本人才华。

财帛宫:看财运好坏、衣着打扮,是否富有要看田宅与福德。

疾厄宫:看人身上最弱的器官,是否有意外,书房、办公室情况。

迁移宫:看外出情况、在外关系、机遇。其它宫的迁移也表示外面或对面的事情,比如子女为田宅的迁移表示住宅对面的情况,官禄宫为夫妻的迁移,可看外蓄的太太。

奴仆宫:看属下是否得力,朋友相处及帮助力如何等。

官禄宫:看学业、地位,所从事的行业,创业能力。

田宅宫:看家庭出身,家宅是否安宁,房子如何。

福德宫:看人一生的享受,是否幸福,也可看寿元长短。

父母宫:看父母、社会背景、上司老板以及文书类事情。

身 宫:此宫为后天的命运,可配合命宫看出一个人的形体和外在表现,这一生的发展方向。

身宫落入哪一个宫即会表现那个宫的性质。比如,身宫落入夫妻宫对于感情的感受特别深刻。身宫落入迁移则一生动荡不宁,喜出外流荡。入福德宫则较好享受,满足于娱乐。

命 宫与迁移宫相对为一组,称为活动线;

兄弟宫与奴仆宫相对为一组,称为感情线;兄友线亦称为成就线、财经线。因兄弟宫财库;用紫微斗数占筮时此线化忌,往往与财有关。

夫妻宫与官禄宫相对为一组,称为婚姻线;

子女宫与田宅宫相对为一组,称为桃花线;

财帛宫与福德宫相对为一组,称为财福线。

父母宫与疾厄宫相对为一组,称为文书线。

二、《ATP斗数速断》学习法

迅速达到斗数高手境界,首先得打破已有封闭思维体系,来个“就简去繁”,从北京到福州不会叫你们坐火车、汽车熬两天两夜,你们坐飞机二小时直达,何乐而不为?有时间回去时一路游玩一身轻松,没有丝毫压力。不象以前记歌赋、安星、排盘,没等排好盘,没耐性朋友学习激情已经没了,即使非常有毅力坚持了下来,进行实践应用时都得排盘,又给学习造成很大的阻碍。

《ATP斗数速断》的学习请读者参阅耶鲁大学经济学博士野口悠纪雄的“超学习法”一书(1998年8月1日20:30购得),该书阐述的观点与笔者的看法不谋而合,两年前我在传授ATP斗数速断时,有些易友认为有点旁门左道,并进行了激烈的争论,经过1年多的时间这些易友现在认识到斗数速断非左道,确有其必要而学起ATP斗数速断。

许多易学爱好者认为,周易预测一定要从基础按部就班地学,但事实未必如此。采用“稳扎稳打,奠定基础”这种学习方法的最大问题就是太枯燥无味。这和登山时尽在低处徘徊一样,叫人提不起兴趣,只让人觉得很累很累,又欣赏不到高处美丽景色,不如先坐缆车登上山顶,再从上往下眺望,可以把下面看得很清楚。会当凌绝顶,一览众山小。

斗数玄关一窍助您解决以上问题,随时可以进行活盘运转,随时应用,随问随答,思维无碍。 学习要点可归纳为一句话:“抓住主要,暂舍次要,不拘形式,灵活应用。”

实践证明斗数玄关一窍不仅仅可以预测具体事情,更可以预测他人一生之运程,学好斗数的关键在于不断地应用,要进行实弹演习,做到及时记录、事后复盘总结对错,测错了不要紧,记住事后要分析为什么?下一次也许又忘记了,不小心还会错,俗话说凡事不过三,以后就不会错了。 记住向体育健将不断纠正动作最后取得成功,学习阶段的失误是先练习非错误。

附:以往学习方法与“超”学习法的比较

以往的学习方法    “超”学习法的比较

学习是忍耐和努力

从基础开始一步步确实学习

积累部分再理解整体

一个阶段要学到完全精通    兴趣和好奇心很重要

基础既无聊又困难,

所以了解到最低限度即可

从理解整体入手

懂八成就往前走

特别提示:本书重点内容及关健之处已用重点符号表示,其余内容也应该逐句逐字地推敲过去不能漏掉任何一个字眼,除70-88页的安星法及古赋放在以后慢慢记忆外,最好不要跳过某一部份内容。70-88页的内容要安排在ATP速断学习时间累计超过48小时才看,否则无法保证您迅速入门,别怪作者事先不提醒尊敬的阁下。

ATP之所以能够速成就是因为把传统教学中认为应该最先掌握的内容放到最后去解决!!!

第三章 斗数三大法宝

一、星情

口诀:(紫微星系)紫微天机逆行傍,隔一阳武天同当;

又隔两位廉贞地,空三复见紫微郎。

(天府星系)天府太阴与贪狼,巨门天相与天梁;

七杀空三破军位,八星顺数细推详。

刚开始对星情的了解只要抓住其基本情况,至于各星化 气、五行属性、各星类象在实践实用时可查“信息卡”,日久功夫深自然不用查看信息卡了。这里关健是思维要活能触类旁通,比如,天梁化荫,那么天梁进入的宫位皆表现出“荫”的性质,入父母宫,表明有父辈荫护,入田宅宫表明有祖业等等。进入身命宫在意外事故时会有奇迹发生,比如交通意外车子撞得粉碎人可能丝毫无损。

紫微乃帝座之星,其特性主尊贵、为官禄主、有解厄、延寿、制化之功。伯邑乃紫微星化身,而伯邑乃周文王之长子,俊美、多才多艺、正直、孝顺,不过最后丧命妲妃之手而妲妃乃贪狼星,所以紫贪同宫,紫微发挥不出吉利作用。紫微喜会四吉星。紫相梁同不发少年人,将来有发展潜力。公服员或从事服务业。

天机益寿星化善,为兄弟主。入身、命为人秀丽、好善、应变能力强。若失陷反有奸滑之论。天机乃姜子牙化身。姜太公钓鱼愿者上钩(会弄巧),婚姻不美满。从事与轴有关的行业,如车船、工厂、贸易、书记等。

太阳父星夫星,主权贵为官禄主。聪明慈爱,不计是非。失陷操劳、做事先勤后懒。太阳乃比干化身,赤胆忠心。从事能源、动力、与电有关的行业或外交、教育行业。

武曲星为主财富,为财帛主。性刚正直,失陷刚愎自用。周武王乃武曲星化身,承前启后、具有开创的格局。从事武的行业如外科医生、军警,又由于武曲正财星,所以可能从事金融、财政、生意方面的工作。

天同星为福德主,有解厄制化之功。为人柔顺、精通文墨。适宜在学术界、服务界、医药界。周文王乃是天同星化身。天同为福星,从事服务业,如小食店、百货、装饰品或教师、地理师。

廉贞星化囚为官禄主,入身命为次桃花。为人直率、不修边幅、好冒险。费仲乃纣王的宠臣,廉贞星的化身。廉贞不喜入迁移宫,最喜天相来解厄,天相乃闻太师,费仲最怕闻太师。从事精密仪器有关的行业或农民,由于廉贞为血光,故可能是医生、护士、肉制品。

天府星为财帛田宅主。入身命主清秀、聪明,品德高尚,多才艺。姜皇后乃天府星化身。姜皇后乃纣王之妻,其人度量宽宏,无法制纣王之为恶。为薪水阶层、土地部门。

太阴星为财帛田宅主,入身命主人聪明、秀丽,博学多能。又太阴星为母星、妻星。太阴星乃纣王大将黄飞虎之妻的化身。因生得美貌,为逃避纣王保持贞洁而跳楼自杀。旅游、运输、与电有关或从事美生活的服务业。

贪狼星主祸福,化桃花杀。入身命性格不定,阴沉、贪婪,有人缘。妲妃乃贪狼星化身,为欲望之神,入身命常与宗教有缘。演艺界、娱乐界或当老师。

巨门星主是非,化暗。入身命口嘴较方大,善口才。巨门乃姜太公之妻马千金的化身,是有名的泼妇,故入夫妻宫,较易败坏配偶、或晚婚。在文教卫生部门工作、与口才有关或从事地下生意。

天相星为官禄主,化印。入身命其言无诈,内严外温,忠于朋友,其威可制廉贞为恶。闻太师乃天相星的化身,闻太师乃三朝元老。吏人、衣食之命。

天梁星为寿星,化荫。入身命达观、内慈外温。天梁星福报极重,多做善事其解厄制化作用力愈强。天梁星乃李天王之化身,李天王是武王的大将,是唯一活人被列为封神榜之神。政府、中医、高级场所。

七杀星为将星主肃杀,遇紫微化为权。入身命较自大、理智、不轻易服人,但其人有谋略、豪爽。流年运中为大杀星。黄飞虎乃威猛之武将,后倒戈随武王伐商。军警、有杀伤力的场所(车站、码头、医院)。

破军星主祸福,化耗。入身命背厚眉宽,性刚。喜紫微主有威权,禄存可解其狂妄。纣王乃破军星之化身,殷商之基业毁于一旦,为人反覆无常。破军为破耗星,引申为杂乱之所,开创变动的工作,运输。

文昌为科甲之星,正统学术研究、文书,逢桃花星主多情。眉清目秀,有器度,知识广博,先瘦后胖,先难后易。

文曲为科甲之星,南斗助星。入身命观察力敏锐,掌握各种技艺、善口才、闻一知十、九流术士。

左辅北斗助星,主善。入身命为人慷慨、厚重、清秀、很有人缘,与转动有关的工作。入夫妻宫主二次婚姻。

右弼北斗助星,主善。入身命为人慷慨、厚重、清秀、很有人缘,异性缘好。中介工作。左右化科,因桃花出名。

禄存星属土乃富贵星。入身命大方、清秀,品学兼优。入财宫为佳,独守为守财奴。

擎羊星属火金,化刑。入身命单守,主人机谋、狡诈、无中生有,若有吉星常有发明、创意。

陀罗星属火金,化忌。入身命单守,身雄形粗、破相,出外命,无空动会很有主见。

火铃星南斗助星,主杀害。入身命刚烈、毛发多异,做事大胆、激烈。

魁钺星为科甲星,天魁属火、天钺属水。天魁为阳贵人,天钺为阴贵人,主气质、名气、升迁。入身命聪明、秀丽、高贵。

化禄、权、科星,化禄掌管福德、财禄、吉庆。化权掌权势、吉祥。化科掌文墨,主功名。

化忌星主是非,为多灾之神。入身命一生口舌是非,若从事教师、司法等反有发展。入那一个宫表那个宫被粘住。

二、宫位四化

1、四化星

化禄:五行属金,西方兑卦,主秋天。秋天为万物收成的季节,故化禄主收获、人缘、解厄、贵人、情缘。

化权:五行属火,南方离卦,主夏天。夏天离火具有炎上之势,故化权主势力、争执、掌权、固执、自负。

化科:五行属木,东方震卦,主春天。春天万物生长生生不息,故化科主生长、科甲、功名、解厄、高尚。

化忌:五行属水,北方坎卦,主冬天。冬天万物收藏天寒地冻,故化忌主收藏、粘住、不顺、变动、是非。

2、十干四化

十天干为甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。

口诀: 甲廉破武阳为伴,乙机梁紫月交侵;

丙同机昌廉贞位,丁月同机巨门寻;

戊贪月弼机为主,己武贪梁曲最平;

庚日武阴同为首,辛巨阳曲昌至临;

壬梁紫辅武宿是,癸破巨阴贪狼停。

3、每一宫位皆可飞出四化星,飞入十二宫,宫与宫之相互碰撞,相互联系、相互影响。比如命宫化忌入官禄宫,表示对事业很投入、凡事皆要自己亲自过问。

两个宫位之间的互化看他们的对待关系,化禄为有情,化忌则多是非,通过它可以看人事关系。

三、四化

实践使用中的四化是指广义上的四化,不单单是年干和宫位飞出的四化星,有数皆可四化,在ATP斗数速断中更应该灵活使用,大限、小限、流年、流月、流日、流时、流分、流秒等天干皆可飞出四化星,更可以按报数字相对应的天干去飞或按问话的字数相对天干去飞四化星,比如来人问:“求财怎么样?”,则字数5,按天干戊去四化,大有奇验。戊使天机化忌在交友宫,交友宫化忌冲兄弟宫,因为兄弟宫为财帛之田宅即财库,可断求财不利。用斗数玄关一窍,年月日时的四个天干四化所入宫位皆反映客观事实,断他人来意用日干。日干是一日之主宰,年月四化看其流年流月之运气。也可以配合看时干及分钟的天干。

巽 东南长女 巳    离 正南中女 午    坤 西南 老母 未    坤 西南 老母

巽 东南长女辰    

紫微斗数奇门    

法以卦位断人    兑 西方 少女

震 东方长男 卯     事。命盘十二    宫分为八卦。    乾 西北 老父

艮 东北少男

寅    艮 东北少男地 丑    坎 北 中男

子    乾 西北老父 亥

床位 感情宫

夫妻房 母亲

大哥岳父 公公

兄弟     走道 祖母

副长官 继父

叔叔

命宫    面相 文书

长辈宫

大姐 父亲

父母     右舍 思想

精神 享受

二姐 祖父

福德

厨房 二哥

原配

夫妻            财库 不动产

大门 曾祖父

三姐

田宅

桃花宫合伙宫生殖学生部属长子三哥二妻门前卧室房间

子女            书房 左邻

事业宫读书

情人

官禄

对待宫现金宫玄关第三任妻次子 四哥

财帛    客厅 身体宫

办公室

疾厄    主卧室

交通意外宫

迁移    神位

交友宫

仆役

第四章 斗数预测法

紫微斗数自陈抟老祖始创以来,秘密流传,所见古籍偏重于命理应用,其它心法隐而不传。

一、时间起盘法

1、按问事时间起盘

方法一:ATP斗数速断以预测时间的斗数玄关一窍流分去定用神宫。同一时辰多人问事,一个时辰分为六十甲子,即从流时宫起每2分钟一格,一个时辰60人信息皆不同。

方法二:根据预测时的时间排本时辰的紫微盘,排盘可以用电脑或查表或背口诀。同一时辰多人问事,第二人的命宫定在前一人的逆数第二位,其它人以此类推。此法速断不用。

2、按用事时间起盘(斗数择吉法)

方法是按用事的时间排紫微盘,比如开业时间、签约时间、出行时间等,盘排好后按用事之不同再详细推算。

二、奇门外应法

同一时辰多人问事,可按奇门外应的原理,从本时辰紫微斗数命盘的基础上根据奇门外应的原理转动原盘,各星辰不必动,若某男在坎宫问话,即以子位为其命宫,然后重布十二宫,即这时亥位为兄弟宫,逆时针依次是夫妻宫、子女宫、财帛宫、疾厄宫、迁移宫、奴仆宫、官禄宫、田宅宫、福德宫、父母宫。

ATP斗数速断应用奇门外应原理不必再按预测时间排这个时辰的紫微斗数命盘,直接用自身命盘用奇门定宫测算即可。

三、梅花易数法

梅花易数“三要玄机”的思维,《三要灵应篇》曰:“三要者,运耳、目、心三者之要也。灵应者,是妙而应验也。”,在预测时用自己所闻、所见、所感的周围环境之事物去类比预测对象的吉凶,形象,这就是“近取诸身,远取诸物”的具体表现。如果你愿意的话当然也可以三要化为数,数化为四化星飞入十二宫,变幻出各种灵光,显示出事物的发展过程的轮廓。

四.其他方法

报数法,点宫法,翻书取数法.

问:对于非朋友关系的人(如外地求测者,仇敌,上司,老板,某省长等),如不用随机点宫法,如何定上述人员的命宫?

答:不认识的人统统可以用交友宫论,顶头上司用父母宫断.

重要提示:如何使用ATP斗数速断预测某人或事?

1、选定一张命盘作为预测工具,可以是您自己的,也可以是我的命盘。所谓的以不变应万变即是指这张盘上的星辰、天干、地支始终不变,变化的是每个人的命运不同对应着他会在不同的时刻来问您,我们就可以用其问话的时间定出他在这张命盘上的位置。

2、用流时法、流分法定出这张盘的流分命宫所在位置,再根据求测人与命宫主人之间的人际关系定出求测人的位置,或根据具体某事定出用神宫位;也可以用奇门外应或报数法定出预测对象的用神宫位。

3、最后根据用神宫位三方四正的星情配合四化断事论人。准备一本笔记做好记录,记下预测的时间、地点、人物、事件,分析、判断。等事情发生后及时把结果补上以便对照研究并不断总结经验。

第五章 实例演说

一、他人来意

用斗数玄关一窍定流分盘自己的命宫,再根据人和事的社会关系找寻用神宫,比方说这时有位朋友找你预测,他就在你交友宫,交友宫为他的命宫,再按斗数十二宫的固定顺序排出他的十二宫。日干化忌所在宫位往往是他之来意。大约10%的来意是时干化忌所在宫位。

天机平化权 禄存庙

文昌庙 化科

天巫天官破碎 八座

博士财帛 病符

临官癸巳 亡神    紫微庙 火星庙

擎羊陷 地空

力士 子女 岁建

帝旺 甲午 将星    封诰 天空

青龙夫妻 晦气

衰 乙未 攀鞍    破军得 铃星陷

天马 孤辰 解神

小耗兄弟 丧门

病 丙申 岁驿

七杀庙左辅 陀罗庙

地劫 凤阁 寡宿

截空 天使

官符疾厄 吊客

冠带壬辰 月煞    

路漫漫其修远兮

吾将上下而求索

火六局

文曲庙 天钺

天刑 红鸾 三台恩光

将军命宫 贯索

死 丁酉 息神

太阳庙 天梁庙

天喜 天才 旬空

伏兵迁移 福德

沐浴辛卯 咸池     流年的正月从斗君开始,其余各月顺时针移一个宫位。     子年斗君在巳,丑

年到午、寅年到未

其它年顺推即可.    廉贞利化忌天府庙右弼天月 龙池

奏书父母 官符

墓 戊戌 华盖

武曲得 天相庙

阴煞 蜚廉 旬空

天伤

大耗奴仆 白虎

长生庚寅 指背    天同不 化禄

巨门不

天姚 天寿 天贵

病符 官禄 龙德

养 辛丑 天煞    贪狼旺

天福 天哭 天虚

喜神田宅 大耗

胎 庚子 灾煞    太阴庙 天魁

台辅

飞廉福德 小耗

绝 己亥 劫煞

以上乃笔者斗数盘,本章所举实例若没有排出具体命盘皆用它旋转而来,读者诸君看过实例后请即刻实验,实践出真知,心动不如行动,亲自测一测你身边的事情,相信预测结果会令你会心一笑的。先从有为法:流时、流分按时间定宫,而后过渡到无为法:随机定宫,切记从有为法练起。

A、根据预测的时间定出笔者斗数盘的流时、流分之所在的宫位。

B、以该宫位为基点,重排十二宫,从命宫起逆时针数依次为:兄弟、夫妻、子女、财帛、疾厄、迁移、交友、事业、田宅、福德、父母;从命宫起顺时针数依次为父母、福德、田宅、事业、交友、迁移、疾厄、财帛、子女、夫妻、兄弟。

C、以笔者的子女宫或交友宫为你们的命宫。

具体而言你们心里认为我是你的老师则以我的子女宫为你们的命宫,若把我当作朋友则以笔者的交友宫为你们的命宫。当然用你们自己的命盘也是一样的道理。

D、最后根据所测事情再定用神宫,根据星情结合四化断事。

重要提示:“学会斗数秘中诀,来人不用说”,其意义不仅仅是令人惊奇、佩服,它可以让你了解某人对你那方面有助、有利。

例1、现在时间是1998年7月25日16:37,农历六月初三申时,四柱是戊寅 己未 癸酉 庚申

流年太岁在寅宫,斗君在未(古诀云:太岁宫中便起正, 逆寻生月即留停。又从生月宫轮子,顺到生时填斗君),流年的斗君可以从子年斗君顺推而来,笔者子年斗君在巳,则丑年斗君在午,寅年斗君在未,四柱预测法正月建寅,而斗数速断法按斗君而定,斗君为本年的真正月、二月顺数在申、六月在子,按月上起日即子为初一,丑为初二,初三在寅,日上起时,则子时在寅,申时顺数在戌,时上起分也是顺数,若把一个时辰分六十甲子则16:37在戌,即笔者这时的命宫定在戌,用时间定宫即按此法进行,以后各例不再赘述。该宫有什么信息呢?廉贞为精密仪器,在用电脑打字,打什么内容?宫中有华盖,华盖是一个宗教星,它跟五术,就是说与紫微斗数有关,事实上笔者在用WORD排版本资料。

例2、还是上面这个时刻,用宫四化追踪一下笔者在干什么?这时命宫在戌,天干为戊,它使贪狼化禄入福德宫(流时盘),福德宫为精神、思想宫,而且贪狼星为五术星,化禄为有情,表示在想有关ATP斗数速断的事情,天机化忌在疾厄宫,父疾为斗数的文书线,是故处理与文书有关的事情,天机可以认为是机器,化忌表示有问题,事实是该时辰画上一页笔者自身命盘时始终没能画好,直到晚上亥时才弄好。

例3、1997年6月19日11:29,五月十五日午时(丁丑 丙午 壬辰 丙午)有位朋友求测,其命宫在丑,日干壬使武曲化忌入父母宫,表示想问文书之事,天干壬在田宅,该文书与田宅有关,事实是准备与人签订房地产合同。

例4、1997年6月20日19:09,有位熟人问事。其命宫在申,五月十六癸巳日干癸使贪狼化忌入事业宫,想问工作之事。

例5、1997年7月6日14:42,六月初二申时(丁丑 丁未 己酉 壬申),见一易友用六爻给人预测笔者私下一点,那人落宫在未,日干己使文曲化忌在福德宫,冲财帛宫,求问钱财之事,年月天干都是丁,它使巨门化忌在迁移宫,巨门为暗、为盗,果然昨晚丢了辆摩托。(点宫法,摩托车是反馈信息.)

例6、97年九月廿五日18:43,同事求测,其命宫在未,日干辛使文昌化忌在夫妻宫,问婚姻与事业?夫妻宫干癸使贪狼化忌在子,对象可能属鼠或马,97年底真的谈上一个属马的男朋友。

例7、97年十月廿九日16:17,有位女士测丈夫运气,其命宫在戌,丈夫在申,日干甲使太阳化忌入疾厄宫,文疾线为文书线当时想知道丈夫升迁之事。

例8、97年十二月初八酉时,有一易友想测一事,没看表随机点巳宫,日干月干皆是癸,癸使贪狼化忌入疾厄宫,与文书有关,文书带来什么信息呢?贪狼为桃花星,其宫干庚化禄在夫妻照官禄,化疾入财帛宫,财宫同巨,巨门为暗星,考虑到时干辛命宫化忌,要外出,故断:出门进VCD影碟片或与娱乐有关,这位朋友随即拿出某娱乐公司的工作证,原来去一经营博彩的船上当保卫。

朋友说出事情由来,回头再看命盘,父母宫中擎羊被冲起,父疾线又有将星、灾煞相激,要小心官司。结果才过四天,即腊月十二日申时,由于娱乐船上聚赌,省公安厅来人抓赌,老板被捕,这位朋友受牵连也被带走,次日才回家。

例9、丁丑年十二月十二日戌时,某先生问一朋友有何事?预测时的四柱:丁丑 癸丑 丁巳 庚戌,该朋友命宫在子,年、日、时化忌皆入父母宫,官司无疑,身在戌陷地网,又遇廉贞囚星化忌,在何处可想而知。(流时定宫)

例10、丁丑年十二月廿九日午时,笔者在看《易数之友》一卦例前,随手点在子位,日干甲使田宅宫化忌,事情与房子有关,子田两宫皆有桃花星,且命宫贪狼又是大桃花,时干使父母宫巨门化忌,问题应该是因桃花之事引起的麻烦。

事实:美容院小姐被抓,女老板的丈夫宫位在戌,廉贞坐守、迁移七杀与其开车职业相符。

例11、戊寅年正月初九22:27,江西易友来电,其命宫在寅,日干癸使贪狼化忌在夫妻冲动事业,果然问事业。

例12、戊寅年正月廿一日12:09,戊寅 甲寅 乙未 壬午,福州某女士问其先生的事,其命宫在子,夫在戌,日忌太阴在亥为其先生的父母宫,时干忌在事业宫,断:升迁事。

大儿子去日本留学,饭馆打工,为什么?请自行分析。

例13、戊寅年正月廿六日午时,有位校友问其朋友之事,点其朋友命宫在卯,日干使夫妻宫天同化忌冲动事业,工作调动。

例14、戊寅年二月初七日10:19,省城某女士问丈夫事,其夫宫在丑,日干辛使文昌星化忌在官禄宫,巳宫官禄主星是天机,年干使之化忌,天机为轴、为运转现化忌,表示工作调动。

例15、戊寅年二月十一日15:39,省城某小姐求测,其命宫在寅,日月天干皆是乙,它使太阴化忌入子女冲动田宅,年干又使田宅宫天机化忌,加上其命宫落在四马之地,迁移宫破军为大海,断其问出国之事,果然。

例16、戊寅二月十四日12:14,戊寅 乙卯 戊午 戊午,朋友从游船上来电,按时间定其命宫在申,年日时三戊使子女宫中天机化忌冲田宅,月干化忌入田宅,子女宫中还有破碎星。

“你今天船上怎么,敲敲打打,打碎了什么东西!”

“昨晚我们船搁浅,今天想推它下水,弄破船体,终究没法下水。”

后记:此船四月下水,因下了场雨河水上涨。

例17、戊寅年四月十一日酉时,戊寅 丁巳 癸丑 辛酉,

不知名男士经人介绍打电话求测,点其命宫寅,日干癸使贪狼化忌入夫妻宫,冲事业,可知问事业,年干戊、时干辛使田宅宫天机、文昌化忌,工作调动。田宅宫中还有禄存星,受忌星冲动,加上月干使财库兄弟宫中的暗星巨门化忌,断其破财,夫妻斗气。

第二天,笔者在一朋友的书店碰巧遇到他,他说前几天家里被盗,丢了摩托车、自行车各一辆,损失1万多元。

分析:田宅化忌,家中有事,天机为车,禄存在田宅,表示家里的财物,巨门暗星为小偷。

例18、 戊寅年四月十六日21:53,戊寅 丁巳 戊午 癸亥,广州一朋友经人介绍来电求测,其命宫在未,日使夫妻宫天机化忌,冲动事业。知其问工作。时干癸使贪狼化忌在交友冲兄弟宫财库,财运不好。

“ 没错,是想预测一下事业。原书店门市经济情况不理想,正在租店面办公司搞图书批发、出版。能不能算出我干这一行几年?”

“九年。”

“没错!”

为什么是九年呢?因其所说的字数为12,乙使太阴化忌在亥,未逆数到亥为九。

例19、戊寅年四月廿四日8:23,戊寅 丁巳 丙寅 壬辰,中央电视台焦点访谈报道齐齐哈尔老一百商火灾,想验证一命盘信息,按时间定自己命宫在午, 新闻在父母宫未宫,迁移天同巨门,水星化忌为救火车,日干丙使廉贞化忌田宅,廉贞火星化忌田宅为房子着火。

例20、戊寅年四月廿四19:32,戊寅 丁巳 丙寅 辛巳,朋友问:“测一下我今天有什么件事?”其命宫在卯.先看日忌廉贞在疾厄宫,日干为一天之主宰,事情与文书、仪器、办公有关。

断电脑故障;文书不利;工作变动;被女孩围住问个不停。

事实:电脑故障;今天被老板炒了鱿鱼,话还没说完就来了三位客人,在朋友的书房,这三个人先围着我要求预测,我宫位在戌,日干丙在申,为朋友的朋友,丙使廉贞化忌入我命宫,所谓有缘才会相聚,戌宫中华盖星即是宗教,表示谈论话题与传统文化有关,又由于廉贞为桃花星,当然其中有女孩,问卦纠缠了。

例21戊寅年四月廿六10:19,戊寅 丁巳 戊辰 丁巳,

省城朋友问其先生事业,定其命宫在戌,日干、年干戊同时使疾厄宫天机化忌,疾厄宫中原有文昌星受天机化忌影响,工作调不成,眼看要成终成泡影。

二、他人职业

方法一:以命宫三方四正断行业,通常以官禄宫为主,参合身命宫来断。如官禄宫有天机星,会是与轴有关的行业,如车船运输,车床加工等,设命宫在子有巨门,则也很有可能是当老师的,因为巨门是口舌之星。

方法二:以财帛宫的天干去四化,看其所化的忌禄权科入命、兄、财、疾、官、田的哪一宫,再看该宫所落何星,就以该星来定其行业,准确率达百分之百。

方法三:看何宫化禄入财,以那个宫的星情去断。

断别人的职业是一个很好的训练手段,它能锻炼我们的推理能力,经过一定时间的积累,预测水平会从量变到质变,灵感自然出现,同时选择合适的职业也是一个趋吉避凶的重要手段。

例22、戊寅年五月廿七日20:39某女士在一预测馆求卦,其间请我测她的婚姻,定其命宫在巳,命宫有天机、文昌、禄存、破碎等星辰,财帛宫干辛使文昌化忌入命宫,其职业以命宫星辰来定,谈话中听说她开店。

“你店里卖的东西,非常漂亮;不是大件的,物品小小的,零零碎碎。”

“蓝先生,到底是什么呢?书、食品?”预测馆师娘问。

“打金店!”

“真仙!蓝先生,您是不是有耳报神!”某女士惊奇道。

“没有的事,纯粹推理而得。”

也许该宫位原处笔者本命盘的财帛宫,预测时直觉特别好,往往直接点出对方的具体工作,如电机厂、银行、学校等,这个宫位的职业类型还有:司机、地理师、书商、摩托车、手表维修等。

例23、98年六月初四15:23广东一易友来电话问他的一位朋友干什么工作?今年斗君在未,六月在子,初四在卯,申时在亥,23分在戌,即笔者流分的命宫在戌,朋友的朋友在夫妻宫(申),以申定其命宫,事业宫在子贪狼坐守,贪狼为小学教师,果然是小学老师。

以财帛宫的天干去四化,看其所化的忌禄权科入命、兄、财、疾、官、田的哪一宫,再看该宫所落何星,财宫天干为壬,使天梁化禄在疾厄宫,阳梁为服务,太阳的性质光明正大,人类灵魂的工程师就是他的职业。

例24、97年8月2日,某朋友代占他人,定宫在卯,命宫阳梁、官禄未宫无主星,借丑宫同巨为用,巨门口舌之星、太阳为电,职业是在电视台工作。

例25、97年6月20日,某男求测,定宫在申,破军坐守,杀破狼开创格局,8年来2年调动一次工作,财宫天干壬天梁化禄在疾厄宫,天梁荫星主服务,太阳为电,至今一直在邮电所工作。

例26、97年九月二十五日,一小姐求测婚姻,命宫在未,本宫无主星,借丑宫天同巨门为用,巨门口舌之星,职业教师。

例27、97年十二月初八,一朋友求测,定其命宫在巳,可知其职业就在天机文昌那里边,具体地说干过车床、车工(天机),现搞周易预测(天机、文昌)。

例28、丁丑年十二月十三申时,测一男命,点宫在丑,天同、巨门坐守,天同福德星,主服务,巨门口舌之星,职业是在工商局工作。

例29、丁丑年十二月十九日晚,在同学婚宴上,同桌一位校友,命宫在辰,七杀坐守,杀破狼开创格局,官禄宫破军星,为车、为交通,年干化禄、化科入父疾线,主功名,化忌入子女宫,冲动田宅,工作升迁,从地区交通局调到省交通厅。

例30、戊寅年四月廿六日18:45,还是26例那位朋友有事打电话找我,按时间定其宫位又在巳,职业:电机厂工人、现在家搞周易预测。找我何事?我命宫在子贪狼坐守,其命宫在巳,宫干癸化忌入我命宫,说明有事要麻烦我,什么事?化忌在他的父疾线,父疾为文书线,事情与文书有关。注:巳宫的疾厄宫在子,贪狼化忌我的命宫,又是他的父疾线,华尔疾线与文书有关.

事实是其电脑感染病毒,向我要杀毒软件。

例31、戊寅年四月廿四日20:11,在朋友家有一人求测,其命宫在亥,财帛宫天干乙化忌入命宫,则职业与命宫太阴星有关,事业宫中主星是阳梁,太阳太阴为电,断其在电机厂工作,果然如此。

例32、戊寅年闰五月初一日21:21,一女士求测,其命宫在寅,事业宫紫微高照,日干化禄入父母显光明,断其在政府工作。

例33、戊寅年闰五月初一日21:07,我打电话告诉朋友说买了一本传记,问他书中介绍的是什么样的人。

“将军、大官!”

“没错,他在你的哪个宫?”

“卯宫,机巨坐守,赋文说:机巨同宫,公卿之位。”

这个时间,笔者的命宫在寅,书取父母宫进行考察。命盘卯宫阳梁坐守,为日出扶桑之贵格,父疾线有左辅右弼,迁移文曲助力,高贵之象。”

到底是什么书?《克林顿传》是也!

例34、戊寅年闰五月初八22:41,西北易友来电,其命宫在子,贪狼坐守,断其在文教卫生部门工作,果然在医院工作。注:这个易友2007丁亥年从单位辞职专业从事股票投资.流年丁使巨门化忌冲疾厄,疾厄宫为办公地点,疾厄受冲则工作有变.

例35、戊寅年闰五月初九未时,广西易友来电,点其命宫在酉,文星拱命文化水平高,大专以上,答曰:“正在念在职研究生。”电话中讲到他的一位朋友,定这位朋友在他的交友宫即寅宫,寅宫武曲财库,财帛宫干戊化忌入巳宫,巳宫有天机、文昌、禄存,在储蓄所工作。

例36、戊寅年闰五月初十未时,戊寅 戊午 辛亥 乙未,广东易友来电,点其命宫在辰,财帛宫天干庚化禄入兄弟宫,太阳主照耀别人,贪狼国小教师,果然是小学老师。

例37、戊寅年闰五月十二日15:57,易友来电,其命宫在卯,阳梁坐命宫,财帛宫干使武曲化禄入兄弟,阳梁为服务,武曲为金融、医生,该易友是位医生。

例38、丁丑年中秋节巳时,浙江大学工业自动化国家重点实验室张博士(1967年5月29日12时)在我处排版论文稿,按时间定宫,其命宫在丑,巳宫文昌、酉宫文曲,文星拱命格,学问极佳。他的专业工业自动化,为什么?事业宫中天机为轴,为机械是也。

例39、丙子年十月廿一日14:59,某先先生求侧,定其命宫在酉,问子女,儿子午宫紫微、擎羊、火星,断其子在政府部门工作,年干化禄在父疾线用一定权力,事实是在税务局工作,事业宫廉贞为囚星、天府为财库,廉贞化忌主是非。

例40、丙子年十月廿七日申时,某女士求测以笔者流时宫定其命宫在巳,天机、文昌、禄存,断其在银行工作,果然在建行工作。

例41、丙子年十月廿九日19:35,有一男子求测,定其命宫在寅,武曲天相坐守,财宫化忌入田宅,天机、文昌、禄存坐守,工作性质与机械或日用品有关,事实是做木工,因为武曲主金融、金属,天相主衣食住行,天机为轴为机械;不一会儿,另有一女士求测,按第二人逆数一宫算,定其命宫在丑,天同巨门坐守,财宫化忌入命宫,职业与同巨有关,断其做饮食业,实际是酿酒,判断正确。

例42、戊寅年正月廿三日亥时,广东易友来电,定其命宫在酉,文星拱命,事业宫巨门,日干使巨门化忌,断其在文教系统工作,事实上在某中专教电脑。96年登记结婚至今没有举行结婚仪式。

例43、丙子年十月十三日酉时,丙子 己亥 甲子 癸酉,某先生求测,以时辰定其命宫在辰宫,七杀陀罗坐守,财宫化禄入兄弟卯宫,阳梁坐守,太阳为电、天梁为服务,再看事业宫破军化耗,猜想可能从事装修业,问之果然。

例44、丙子年十月十五日戌时,丙子 己亥 丙寅 戊戌,朋友问某人做什么工作,这时笔者流时宫位在寅,则朋友提到的某人在子(朋友的朋友在夫妻宫), 日干丙使廉贞化忌在夫妻宫冲动事业,外出与车有关,再看时干戊使天机化忌在巳宫四马之地,大胆推想这个走私摩托车,问之果然如此。

朋友又问:“算对了,再来一个算算看做什么的?”

第二个人可按刚才那人的宫位逆流一宫即在亥,亥为其命宫贪太阴坐守,事业宫是太阳、天梁,太阳为能源、天梁为服务,再考虑廉贞、天机化忌,这个人的职业也跟机械有关,但太阳、太阴为能源,能源信息加强,朋友说第二人做锅炉工作。

例45、丙子年十月初七巳时,笔者在农校上课期间,特地做了个实验,随意点三个学生,按流时盘定第一个学生,另两个依次逆数,命盘显示信息皆与实际相符。

笔者的流时宫位在丑,第一个学生在戌,其父命宫在亥,月朗天门格,由于这三名学生来自农村,断其父亲是村干部。

第二个学生的命宫逆数到酉,父母戌宫廉贞、天府,廉贞为果园、天府为阳土,所以其父母是农民;哥哥在申,破军坐守,财宫七杀为刀,因此其兄长做裁缝。

第三个学生的命宫逆数到申,父母宫在酉,文星拱命、对宫阳梁,父亲是村干部;大姐在酉宫,工作人员;二姐在戌廉贞为囚星,所以其二姐在看守所工作。

三、断求财

由于求财方式多种多样,断法各有不同,用ATP斗数速断测求财,先看客观是助是破,后看人为因素。

财被化忌冲破则破财,若禄入或照到则进财。如化忌在交友、福德、子女将分别冲破兄弟宫(财帛之田宅即财库)、财帛宫、田宅宫(固定资产)。

从两人的对待关系看,凡他宫化禄权科入我宫为进财,我宫为命、兄、财、疾、官、田,其余宫位为他宫。

钱怎么赚来的?看哪个宫位化禄进入财帛宫,如财帛宫主星为天机,夫妻宫的宫干为乙使天机化禄入财帛宫,可以认为结婚以后财运渐开,也可认为赚四方之财,因为夫妻为朋友的朋友;再比如化禄来的宫位是子女宫,即子女宫的天干化禄进入财帛宫,可理解为生儿育女后财运好,或赚取晚辈的钱,比如办班收徒、生产儿童用品等。

例46、戊寅年闰五月初九6:25浙江一先生问找工作,是否谈成?其命宫在酉,日干庚使天同化忌在事业,说明想预测工作之事,年月天干都是戊,使财帛宫天机化忌,说明难成!当天18:54电话反馈说没谈成.

例47、某人丁丑 丙午 壬辰 丙午问房地产生意,其命坐丑,年化忌在财帛,月时化忌在子女冲破田宅,因此房地产生意不成。

例48、丁年癸月辛日丁酉时问求财?命宫在未,年时天干使迁移暗星巨门化忌,月干使贪狼化忌冲破午之财库,所以破财。

例49、丁年癸月甲日癸酉时求财,命宫在戌,月干、时干使福德宫贪狼化忌冲财宫,日干甲使卯宫太阳化忌冲兄弟宫财库,求财不利。

例50、丁年癸月乙日壬午时求财,命宫在申,年干使巨门化忌在交友冲兄弟宫财库,今年财运不佳,日干乙化禄在子照田宅,化忌又入田宅,短期投资财来财去。

例51、丁年癸月己日癸酉时求财,命宫在卯,日干己化禄兄弟财库,月、时的天干使交友宫破军化禄,表示有进财之喜,但日干己使文曲化忌在迁移,月、时天干癸化忌入子女宫冲田宅,财来守不住,过路财神,终究要去。

例52、丁年癸月庚日乙酉时求财,命宫在辰,田宅宫受日、年干化忌星同巨冲击,求财没戏。

例53、丁年癸月辛日丁酉时求财,命宫在巳,虽然日干化禄在财帛宫,但受年、时化忌巨门的破坏,乐极生悲。

例54、丁年癸月壬日己酉时求财,命宫在辰,日干化禄在兄弟宫,有财喜,时干化忌在交友宫冲财库,效益不大。

例55、丁年癸月甲日甲戌时求财,命宫在未,日时天干化忌入财宫,年干使暗星化忌在迁移,月干化忌冲破财库,毫无财气,求财反破财。

例56、戊寅年甲寅月庚子日癸未时求财,命宫在卯,日干庚使太阳化禄入命宫,有进财之喜,但年干使天机化忌冲财帛,全年财运不理想。

例57、戊寅年闰五月十七日19:23,戊寅 己未 戊午 壬戌,福州某男求测,其命宫在午,日干、年干化忌皆在兄弟宫,兄友为财经线,忌入财经线表示求财之事,命宫化忌入子女宫,子女宫为合伙宫,对方说想合股收购一家药厂,从上述信息看今年经济不理想,从合伙宫在卯,干支辛卯,股东名字中有木和金,他说一个名字有木,另一个姓陈,第一人在卯宫,阳梁坐守,为人正直热情,第二人逆数一宫在寅,武相坐守,为人性刚城府深。果然如此。

例58、戊寅年闰五月廿日12:45,戊寅 己未 辛酉 甲午,易友来电,其命宫在巳,日干辛使文昌化忌入命宫,巳宫天机、文昌、禄存,财宫天干是辛,也就是财化忌入命宫,问财运,财来财去,果然如此。(此例是把我自己的命宫当成易友的命宫,错卦错断)

例59、戊寅年六月初一10:45,某女士来电求测,其命在寅宫,日干化忌在田宅宫,她问:“我想开店面,请您预测一下搞什么好?”,财宫天干戊使化天机化忌入巳宫,天机、文昌、禄存、破碎坐守,可以考虑饮食、文化用品、日用品等。

例60、丙子年十一月初四申时,丙子 庚子 乙酉 甲申,某女士求测,点其命宫在巳,天机、文昌、禄存,流年禄存也在巳,现日干使太阴化忌冲动禄存,求财不利,月干使财宫天同化忌,年干使交友宫廉贞化忌冲破兄弟宫财库。

“今年破财,丢了自行车”

“没错,丢了两辆自行车。”

“请问我的先生财远如何?”

“丈夫财远不好,今年要破财。”

事实:其丈夫原从医、现开宾馆,赌博输掉2万。冲去两重禄存、天机为车,是有丢车之应。丈夫宫为在卯,太阳、天梁坐守,天梁化荫,为服务、中医,日干化忌在亥宫就是其丈夫的财帛宫,年干丙使桃花、娱乐星廉贞化忌在疾病宫,身宫在丑,福星天同、赌博星巨门坐守,现遇月干使天同化忌,沉迷于赌博而破财。

四、断升迁

看官禄和父母两宫。若官禄宫的天干化禄入父母、疾厄宫主晋升,入兄弟、奴仆宫主提拔。

父疾线又叫文书线,主功名,是升迁、晋升,考试顺利、竞选成功。昌曲魁钺入父疾线智商高、学业高。昌曲入命,不读诗书也可人。智商高低、功课好坏,要考虑昌曲魁钺与官禄所化的禄权科是否入父疾、兄友线。

例61、97年6月20日19:09,农历为五月十六日,丁丑 丙午 癸巳 壬梁,命宫在在申,日干使贪狼化忌在官禄宫,求测事业前程,年干化禄不在父疾、兄友两线,升级可能性很小,竞争几回至今还没上副局。年干使巨门冲财库兄弟宫,有破财之象,9月小偷破门而入损失8000左右,月干化忌在福德冲财帛亦是破财。好歹时干化禄入疾厄照父母文书宫,月干化禄在交友,事实本月受领导提拔,但无级别,仅是单位内部一个党组负责人。

例62、戊寅年正月廿六日午时,戊寅 甲寅 庚子 壬午,省城朋友来电求测,点其命宫在卯,日照雷门格,日禄入命、忌入夫妻冲动事业,年化科、月化禄、时化科皆入父疾线,有功名,顺利调入一报社任主编。

例63、戊寅年正月廿九日亥时,戊寅 甲寅 癸卯 癸亥,

某女士求测,点其命宫在未,日干化忌在交友,知其来意是问感情方面的事情,年干化忌在夫妻宫,夫妻有矛盾,同时又反映工作要变,当时讲今年工作要变动的时候,她不太相信,因为刚到目前的岗位没几个月,要动也没那么快。结果三月十五调走。

午兄弟宫中有擎羊星,兄弟为床,擎羊是锋利的东西,所以对她说:

“你的床铺下有一把刀。”

“没有的事,我自己的床铺还不清楚吗?”

“不信,你就回去看一看。”

第二天兴奋地说:“床铺底下真的有一把刀。”

原来是其丈夫放一把宝剑在床下,她事先不知道。

例64、戊寅年正月廿九日戌时,戊寅 甲寅 癸卯 壬戌,省城某位女士求测事业,点其命宫在巳,戊使贪狼化禄入疾厄宫照父母宫,刚刚升职为部长助理,右弼化科入交友宫照辰之财库兄弟宫,有进财之喜,天机化忌日在命宫,因天机为轴、意运动,今年出差机会多,命宫中的文昌、禄存星受其影响,有不利的事情,表现在文书、钱财上。

问股票被套怎么办?我说:“没关系,二三月还可能降,四五会升得很高,现在最好别抛!”

该女士接着问其先生的流年运程,其夫妻宫在卯,日出扶桑,又有父疾线科星右弼年干使之化科,功名可求,但不能求财,否则破财,结果其夫人三月十二至十四日到南方出差, 私下把夫人所购买的股票抛掉一部份,夫妻吵了一架,应验文昌、禄存之事,没过多久股票开始升,五月升到极点。过早把股票抛了应破财之事。事业上今年确实有晋升机会,现已有消息,还没最后定,结果待验。

又问姐姐运程?定其姐命宫在辰,日干癸使财宫贪狼化忌,主要想知道流年财运如何。年干化禄入财宫,表示今年财运不错,但是月干甲使太阳化忌入财库,断其一二三月花钱,四五月进财,为什么?因为五月月干化禄入财宫。其姐闰五月十八日来电说五月组团到美国考察有笔进账。

五、功名

看功名与升迁类似,重点在父疾线和官禄宫。

例65、丁丑年十二月廿日11:40,丁丑 癸丑 乙丑 某女士问运程?其命宫在午,年干丁使疾厄宫天同、巨门化忌,冲父母宫,工作不顺,口舌是非多,文书不利。月干癸使迁移宫贪狼化忌,冲起命宫擎羊煞星,子午又有将灾相冲,自己没事他人有灾。日干乙使交友宫太阴化忌冲兄弟,兄弟宫中有小星破碎,由于兄友线为感情线,被化忌冲起,故不安。

事实正是如此,今年与人谈妥的和约最后都签不成,因父母文书线化忌之故。夫妻矛盾激化想离婚,她的先生不肯离婚,时干壬正好在夫妻宫,化忌在她的财帛宫,表示她的先生浪费她的钱,化权在她的命宫,表示牵制她,不让离婚。

父亲今年生病住院,单位二把手死去,父母宫为自己的父亲,亦表示上司,逆数一宫到命宫是上司的副手,命宫擎羊煞星,子午又有将灾相冲,故亡。

疾厄宫为办公室,暗星巨门化忌多是非,同事一人自杀、意外死亡三人,皆是英年早逝,丑宫办宫楼,寅宫在其左面,武曲、阴煞,阴气很重,断其左边有医院或坟墓。答曰:是有医院,那地方原来是刑场,阴魂不散。对面房子受其煞气影响无生意可做,办公楼成漏斗形如老虎嘴巴即巨门星。

例66、戊寅年正月廿一日12:09,戊寅 甲寅 乙未 壬午,省城某女士问丈夫升迁之事。其夫宫在戌,坐忌,今年的天干戊使父疾线天机化忌,升迁无望,至今没有升迁消息。

例67、戊寅年正月廿九日戌时,戊寅 甲寅 癸卯 壬戌,某女士问其子高考成绩如何?定其子命宫在寅,父疾线文曲入庙,年干化禄入夫妻宫照事业,断其考试顺利,现已知高考成绩多重点线十几分,报的学校是复旦大学。这此对考试都是不利因素,为何却能考上?

答:她儿子并不是正月考试,高考是这一年重要之事,不是某一天问题,故太岁力量大,以年干四化为重.

问:月干使太阳化忌入父母宫,日干癸贪狼化忌冲官禄宫.

例68、戊寅年五月初二日21:51,戊寅 丁巳 甲戌 乙亥,易友来电, 其命宫在巳,日干化忌入夫妻冲动事业,问工作变动之事,年干化禄照父母,化权照命,化科在兄友,升迁是必然的事,就在这一二月内。结果:6月1号正式下文升为副局长。

例69、丁丑年九月初八9:13,丁丑 己酉 甲申 己巳, 某先生问公务员考试之事,定其命宫在丑,三方文星拱命,流年文昌又在三合酉宫,主有功名;年化禄在亥照事业、化权入命、化科入事业;月干时干双化禄入父母文书宫;日干化权科入父疾文书线;以上信息反映文书顺利,主有功名。应在十月十八(辛亥月癸亥日)办理有关手续到新单位工作。

例70、戊寅年五月初二18:40,戊寅 丁巳 甲戌 癸酉,笔者在看“禅密易学”卦例,当看到两个同年同月同日同时所生的同村学生考学情况,没有继续往下看而先对时间点了一下斗数盘,第一个定在戌宫,心想第一个学生平常学习一流,这次高考要砸,父疾线文昌主功名,兄友智力线有文曲天梁主遗传素质好,平常成绩不错,但年干使疾厄天机化忌,所以高考失利。

18:41第二个定在亥宫,虽然父疾文书线没有昌曲科星,但迁移文昌照命宫,夫妻文曲照事业宫,说明有潜力,年干化禄入父母主有功名,高考顺利。

事实:第一人平常成绩数一数二,老师建议他报考重点大学,结果连一般大学也没考上。第二个学生成绩一般,准备报考中专,结果经过“禅密易学”先生的指点考上了重点大学。

名利地位乃世人所向往,俗话说:行行出状元,选对职业有利激发个人的潜能,实现人生目标,亦有利于社会,以下十二项以我自身命盘为例,命宫位置反映适合的职业。各位可以照我的命盘进行预测,当然你们自己也可以从预测实践中总结出自身命盘的规律。(71至82例皆指笔者命盘)

例71、子:医生、教师、娱乐业、机械,饮食、宗教等。

例72、丑:科技、医生、教师、机械,饮食、银行等。

例73、寅:金融、医生、娱乐业、机械,宾馆、工矿等。

例74、卯:政治、能源、教师、执法、服务、电子等。

例75、辰:军警、建筑、医生、机电、运输、服务等。

例76、巳:机械、文教、卫生、金融、食品、书记等。

例77、午:政治、日用、 酒店、医生、服务、建筑等。

例78、未:政治、文教、卫生、法律、能源、服务等。

例79、申:运输、机电、文教、卫生、政治、服务等。

例80、酉:文教、卫生、科研、机械、金融、宗教等。

例81、戌:金融、医生、娱乐、政治、仪器、服装等。

例82、亥:文教、政治、能源、电子、日用、运输等。

现代社会分工很细、职业数不胜数,以上所列是按出现频率大小排列,并且仅讲到类,真正点的很精确在我的预测实践中也有不少,预测的准确度而言,讲到类100%准确,你们仔细体验之,比如预测某人你点到我命盘巳宫,巳宫天机、文、禄存,那人的职业100%由此三星所反映,具体而言又千姿百态,三个星的信息比重各有不同,可凭灵感定夺(直觉、外应),按天机星推职业:司机、电机厂工人(车工、绕线工),手表维修、修车、电器、五金,天机、文昌综合可能是书记、记者、纺织厂工人、周易预测的同道、工程师等,天机、文昌、禄存综合而言:银行、储蓄所、信用社、炒股、财务人员等。

例83、戊寅年五月十六日午时,朋友求测其两个子女升学考试,定宫儿子在巳,女儿在辰。

儿子命坐天机、文昌、禄存,事业读书宫有文曲星,为人聪明但学习不够用功,好在今年天干戊使贪狼化禄入疾厄照亮父母文书宫,断他考试超常发挥,成绩提高不少,结果成绩从平时的180上升到初考升学成绩197分,比录取分数线高十几分,出人意料的好。

女儿辰宫命坐七杀、陀罗,事业读书宫破军,年干戊使父母文书宫天机化忌,心想这可麻烦!即询问其女儿平时成绩,他说一般在480分左右,往常这个成绩可上高中,现父母文书宫天机化忌,文书宫文昌科举星受影响,考试要糟,即跟朋友说儿子不用当心,他一定能上,女儿按其能力可以上,就怕考砸了,最好教女儿考试时要放松,不要紧张跟平常测验一样对待,题目多看几遍不该错的给做对了即可,结果这次中考只考423分,录取线473分。今日(六月十四日15:37)朋友来电说女儿高价上高中,按时间定宫朋友在申,其子女又在巳、辰宫位,信息相同。

六、其它

紫微斗数博大精深,愿ATP 斗数速断给各位一把金钥匙,去打开斗数殿堂,许多奥妙等我们一起去发现。

例84、 丁丑年十二月十三日申时,丁丑 癸丑 癸亥 庚申,朋友问一男命情况,随手点宫在丑,命宫同巨坐守,口舌暗星巨门、福星天同化忌则官非难免!财库兄弟宫中贪狼双化忌,怕有财产损失。

事实:今年九月结婚,婚后穿着新郎衣到朋友家吃饭丢失2000元,后又穿这件衣服去朋友开的游戏店玩耍,这家游戏机店有赌博性质,他刚坐下来把钱扫到抽屉就被叫到派出所。这人出外见一和尚对他说:“你的新郎衣有问题,回去赶快烧了它。”从紫微命盘上有类似的信息,父母宫为相貌,为衣服,父母宫中有阴性信息干扰。

例85、丁丑年十二月酉时,有位朋友问其厂里昨日发生什么事?随手点宫在午,午为其命宫,日干使疾厄宫巨门化忌,我说叫喊声不断、汽车声、流水声!他说这些现象都有,就差一点,正说着我看见对面山上有人在烧火,而午宫有火星,心想原来是这么回事!你们想到了吧。

例86、张志春老师《奇门遁甲新解》一书中的有个卦例:1995年1月25日晚上中央电视台新闻联播节目中预告,我国西昌卫星发射中心将于明天即1月26日凌晨6点40分用我国制造的长征二号捆绑火箭发射美国休斯公司研制的HS601型亚太二号通信卫星,届时将现场直播。

按:1995年1月26日晨6:40,即农历甲戌年丁丑月丁巳日癸卯时,丁巳日癸卯时正是奇门遁甲择时最忌讳的五不遇时,时干癸水克日干丁火,阴克阴,凶。张老师听完新闻联播,当即按预定发射的时间用奇门遁甲进行预测。其时用阳九局,天冲星为值符,伤门为值使值符天冲星落五宫寄坤二宫,辛加癸为“天牢华盖”,日月失明,误入天网,大凶;辛加庚为“白虎出力”,刀刃相接,主客相残,退让稍可,强进血溅衣衫。值使伤门又落回三宫,伤加伤,成伏吟格,也主凶。再看八神,以九天为用,此时九天下临九宫,形成乙加戊格局,利阴害阳,破财伤人。

根据奇门预测格局,张老师对家人说,发射卫星怎么选择这个不利的时辰呢?卫星恐怕不但发射不成功,还要破财伤人。

果然,第二天、第三天接连报道了卫星发射失败,星箭爆炸、破财伤人(美国休斯公司索赔,太平洋保险公司为亚太二号卫星发射提供1.6亿美元的保险;星箭爆炸坠落,伤及当地居民,死6人,伤23人)的凶信。

天同庙 封诰

红鸾天使亡神

疾厄 己巳     武曲旺 化科

天府旺铃星庙

财帛庚午    太阳忌 太阴

昌曲 天钺

子 辛未    贪狼平 天哭

天刑截空旬空

夫妻壬申

破军旺 化权

火星陷 阴煞

迁移 戊辰    

1995年1月

甲戌年十二月    

26日6:40

二十六日卯    天机旺巨门庙

天福喜神息神

兄弟癸酉

左辅 擎羊陷 天伤力士 咸池

奴仆 丁卯     卫 星

用事时间    发 射

盘示例    紫微得天相得

八座华盖太岁

命宫甲戌

廉贞庙 化禄

禄存地劫 官符

官禄 丙寅    陀罗庙 天魁

破碎天煞贯索

田宅丁丑    七杀旺蜚廉灾煞 丧门

福 丙子    天梁陷 右弼

天马天巫劫煞

父母乙亥

把卫星发射的时间排成紫徽盘,更加直观,一目了然。命坐戌宫,入墓;迁移宫(同时又是身宫)煞会聚(破军、火星、阴煞)冲破命宫;命宫天干甲(亦是年干)使太阳双化忌(力量更大)入子女冲破田宅,田宅乃寄身之地,而田宅宫尽是凶星:陀罗、天魁、破碎、天煞、贯索等。处处皆是杀机,显示要发生事故。日月之天干丁使巨门化忌入兄弟宫,因兄弟宫是财库,显然要破财。

例87、1997年8月2日22:4020(丁丑年六月二十九日亥时,丁丑、丁未、丙子、己亥)有同学打电话问:“你给测一下一位朋友的事情,怎么样?”

我手指一点发现:她的朋友(女)命宫坐卯,太阳、天梁坐守,小星有天喜、咸池;对宫文曲、小星红鸾;年月使夫妻宫巨门化忌,本来夫妻宫坐巨门就是口舌是非多,加上化忌更是不安宁;女命坐太阳夺夫星,子田线(子女宫、田宅宫)尽是桃花星;交友化禄入夫妻,表示朋友想与我成就夫妻;交友使廉贞(囚星、桃花星)化忌入疾厄宫,表示被粘住跑不掉。

“你的朋友家庭婚姻出现问题,有第三者插足。”

“没错,是这样。我刚从她家回来,她的丈夫发现妻子有外遇后,叫我劝劝她”

“是要好好劝一劝,劝她赶快回头。”,“她命宫化禄入夫妻宫(辛使巨门化禄),夫妻宫化权入她的命宫(辛使太阳化权),夫妻感情基础不错;是第三者(男)插足进来,应来个快刀斩乱麻,一刀两断。”

后记:现夫妻恩爱如初。

例88、 1997年9月30日20:4714,丁丑年八月廿九日戌时,丁丑、己酉、乙亥、丙戌,朋友问:“ 一个大约60岁老人身体怎么样?”,定老人的命宫在丑,巨门为暗星,暗有多种含义:人为小人;环境为阴暗;职业为地下即走私、赌博等;引伸为阴间;身宫在亥,太阴为阴间,对宫天机、破碎、禄存,为受伤、中毒。

“灾、灾、灾,见棺材”

“怎么了?”

“此人已在阴间”

“因何事?”

“家中出现怪事,口舌生灾,饮食难下。”

田宅七杀、陀罗凶星,因何事字数三,为丙,丙使天同化禄入命宫,意谓着喝酒;使廉贞化忌入子女冲破田宅。

“病在哪里?”

问话的字数为四,四为天干丁,用这天干丁追踪信息。

“病在头”。

丁使巨门化忌,巨门口舌是非,而巨门落在命宫,为口舌、为头。命宫可以认为是头,迁移为脚。

事实是:易友年前从一本书上看到一篇文章说:“一老人抓一蛇回家泡酒渴,一年后喝这瓶酒时被蛇咬破舌头当场死亡。原来那老蛇并没有死去。”

例89、戊寅年闰五月初二19:21,朋友说帮他测一件事,正在这时眼前一女孩背着包从左前往右前方走,随手点宫在丑,桃花会聚,本宫天姚、福德天喜咸池、三合酉宫红鸾。

“可喜,可贺!婚姻之喜。”

果然才5分钟时间一老大爷(瘦矮个)来说媒。

注:这位朋友2008年8月离婚,晕.流年戊使官禄化忌冲夫妻.

例90、戊寅年闰五月十一日22:4655,戊寅 戊午 壬子 辛亥,自己命宫在丑,日干壬使父母宫武曲化忌,妻子说:“今晚9:35时电话连连响7、8次,提起电话没有声音,不去接它响铃两声,就没有声音,过一会儿又响,连续7、8次”,显然《星辰之光》寄出后有人打电话询问,可惜这个时辰电话没法打通,乃气场影响。现在我们一起看一看笔者9:35的流时流分命宫在哪里?寅年斗君在未,五月在亥,十一在酉,亥时在申,一时辰分为六十甲子,35分第18位,分钟从时宫起顺数,到丑定命宫,父母宫化忌,电话如何能通,我确信打电话的那位朋友的命盘也是父母宫化忌。

为什么这个时辰笔者外出?又去那里?这些问题命盘上有没有体现呢?答案是肯定的。流时笔者在申宫,日干壬使迁移武曲化忌,年、月、时干化忌皆在子女宫,冲动田宅,表示外出,从申宫出发,下一站到酉宫,酉宫文曲,现到书店;戌宫廉贞天府,经过电影院;亥宫太阴,日用品商店;子宫贪狼,卡拉OK厅、服装店;丑宫天同巨门,酒家、车站;寅宫武曲天相,医院、居民点;卯宫太阳天梁,到了易友家,其家门左边车站、敬老院,右边电机工业园区,楼下小卖部;辰宫七杀陀罗,从易友家返回经过医院、车站;巳宫天机文昌禄存,22:05到了一家书店,书店旁边是游戏机店、小吃店;午宫紫微擎羊,酒家、乡政府、税务局;未宫无主星,到家的前一段路是空地;申宫为流时命宫,22:35回到家中。

例91、戊寅年六月初十18:45,戊寅 己未 庚辰 乙酉,易友拿一八字:乾造 56年丙申 庚寅 丙寅 戊子死于昨日午时,戊寅 己未 己卯 庚午。

按时间定其命宫在卯,日造雷门格,财宫己干化禄入兄弟宫,武曲为财库,该造是本市中国银行行长。

“为何而亡?”

“溺水而亡!”

“依据何在?

“文曲水星在迁移双化忌(己月己日)。”

现在我们再进一步分析此例是否大限已到?八字方面敬请各位大师自行研究,这里仅从斗数玄关一窍来看,今天日干使丑宫天同福星化忌,丑宫为身宫所在,丑宫还有巨门暗星,人为阴间;年干使福德巳宫天机化忌,时干使财宫太阴化忌冲福德,福德全无,无福则亡; 命宫在卯前有陀罗、天使,后有阴煞、天伤,对面文曲化忌加贯索。

例92、写到这里笔者想起儿时往事,那是我十岁时端午节前的星期天里发生的一件事,现在想起来还是历历在目,母亲正生病又被我吓得半死,而自己倒不知害怕。

这件事笔者接触到的八字、相术专家没有算出过,不知若提示出事时间用四柱预测法能否测出?如对照上面例子从斗数盘看则一目了然。记得事情发生在75年紧靠端午节的前一星期日,这一天没有上学,吃过早饭,就和几个小伙伴先上山摘桃子(没熟),玩到大约9点钟时下河游泳,不一会儿看见水面漂来一只茄子,当时不识水性,心里只想把它捞来玩,没想到脚下踩空滑向河中,上不着天下不着地,心想这下死定了,但求生的愿望自然挣扎,可是越动越往河中间去,水越来越深,头脑中自然浮现出出生以来的往事,一幕幕犹如无声电影,突然间头露出水面(这个过程不管是在当时还是现在皆回忆不出具体的细节,其余情况现在闭上眼睛能象放电影一样过一遍。)而后手脚分开随波逐流漂移两个小时,直至吃午饭时看不见我,全家人到处找,外公把我从水中拖回来,外公80多岁至今健在。

在我漂浮期间小伙伴被吓坏了,不敢去叫大人,叫来两个十几岁的大哥,可惜他们水性不好,不能游到河中间救我。

查万年历可知那一天是:75年四月廿九日,乙卯 辛巳 乙酉 辛巳,从斗数盘看,流年在卯,斗君在申,流月四月在亥,流日在卯,流时在申。

流年流日皆在卯;斗君流时皆在申。

斗数古赋曰:破军暗曜主水厄。暗曜就是酉宫之文曲。

还好这时四柱没有己干使流日宫的迁移文曲化忌,不然就无缘与你们相识了。

例93、1998年5月28日11:45至12:07,福建省福安市众多市民看到太阳外周出现一圈金光闪闪的光环,笔者听到农校学生电话报告赶紧下楼观察,发现那光环大约是太阳的五倍大,太阳还是很耀眼,整个光环象块圆盘,其中笼罩一层淡淡的黑色,12:07分后渐渐退去,天空恢复原来的面孔,在太阳出现光环期间笔者特地打电话到别的县市,他们说他们那里太阳没有光环。

廉贪禄地天天天孤恩

贞狼存劫空姚巫辰光

陷禄庙

长博交友亡贯天

生士丁巳神索伤    巨右擎 阴龙

门弼羊 煞池

旺科陷

沐力迁移将官

浴士戊午星符    天火天 天天天

相星钺 月喜使

得利

冠青疾厄攀小

带龙己未鞍耗    天天左封天天凤旬

同梁辅诰马虚阁空

旺陷

临小财帛岁大

官耗庚申驿耗

太 文陀 天八

阴 昌罗 哭座

陷权得庙

养官事业月丧

府丙辰煞门     天显

警示

异象

世人    武七铃 破旬

曲杀星 碎空

利旺得

帝将子女息龙

旺军辛酉神德

天 天天

府 官福

胎伏田宅咸晦

兵乙卯池气     不爱

灾祸

地球

连绵    太文 蜚三

阳曲 廉台

不陷

衰奏夫妻华白

书壬戌盖虎

天天

才寿

绝大福德指岁

耗甲寅背建    紫破天 天红寡

微军魁 刑鸾宿

庙旺

墓病父母天病

符乙丑煞符     天 台解截

机 辅神空

庙忌

死喜命宫灾吊

神甲子煞客     天

病飞兄弟劫天

廉癸亥煞德

这个现象以前没有见过,感觉奇怪,故排了一下这个时间的斗数命盘,看看有没有什么事情发生,并把预测结果告诉本市几个易友。有些目前已经应验,其它待验,请读者留心以后发生的事。 命盘显示今年五月以后将发生严重的自然灾害,命身两宫都在子,命坐天机化忌来自对宫暗星巨门、杀星擎羊的冲击,发动子午两宫的将灾、阴煞灾害星,天象显示天灾严重,现在我们一起推测一下具体的时间地点以及什么事?

农历五月天干是戊与年干相同,它使命宫天机双化忌而冲起迁移巨门水星(巨门原已被天象异常之月天干丁所化忌),将灾相冲,大江南北水患成灾,我省南平地区遭受150年一遇的罕见的水灾,整座城市淹没在一片汪洋之中,洪水引起山体滑坡、公路、铁路、桥梁冲毁,农田全部被毁,损失惨重,五月以来我市北面富春溪游泳淹死8人创历史最高记录,往常最多三人。

按五行辰为水之库,库中之水太阴星原已被天象异常之日天干所化忌,闰五月天干己使文曲水星化忌冲起辰宫水库中的太阴水星,长江流域洞庭湖、鄱阳湖、太湖水位涨到历史最高纪录。

最后我们一起看天象异常之时干壬使子女宫武曲化忌,该宫坐有七杀、铃星、破碎等凶星,七杀主刑杀受武曲化忌牵引冲破田宅,在地山崩地裂;在人主破身之灾。

事实:7月20日未时台湾省,7月28日新疆区发生强烈地震;7月我市东面某村一名男子被三个歹徒杀死,凶手已被公安机关抓获,死者身上带2万现金(天府为财库)。

8月初印度与邻国发生武装冲突。

酉的方位在西,农历九月的天干壬使子女宫中的武曲再次化忌冲破田宅,表示西方某地在九月将发生地震、武装冲突。(待验)

例94、戊寅年六月十二日18:4311,戊寅 己未 壬午 己酉,笔者刚才翻到预测过的一张命盘(男:1944年八月初四申时生,其本命盘略,学ATP斗数速断者以后遇到这种情况不必排其本命盘,因为两者信息同步,实践证明用一张固定的命盘以不变应万变具有更高的准确度、更简单的操作性。)按现在时间起卦,亦同样推出他家庭、事业、财运等的事情。

按时间定其命宫在辰宫,七杀、陀罗,邮电局工程师。财宫庚干化禄入兄弟宫,阳梁坐守,太阳为电、天梁为服务,表示在邮电局工作;事业宫破军星表示其在外搞工程。日干壬使夫妻宫武曲化忌,对宫破军、孤辰婚姻不美满;月干、时干使交友宫文曲化忌,冲破财库,赌博破财,97年底输掉2万多(十二月天干癸使财宫贪狼化忌,贪狼为赌博星。),从其本命盘看贪狼化忌在福德冲破财帛宫意味着破财。今年正月输掉几千(月干甲使财库太阳化忌)。

其命宫在辰,卯宫是大哥,迁移宫文曲双化忌、天刑、贯索,出外犯官司,事实是文革期间在外地念师范时,在图书馆写了几个字被判7年刑,由于历史原因21岁进去49岁才出狱。现在福州某街道办事处工作。从其本命宫看兄弟宫,太阳化忌、文曲、阴煞,身宫在辰巨门天刑坐守,因文书事被人举报而坐牢。

寅宫是老二,武曲天相阴煞坐守,小时候从二楼窗口摔到地面,昏迷很久才活过来,窗口放一张桌子,站在桌子上拧电灯时,老大从门口进来看到他的弟弟似乎被什么东西推下去(阴煞、贯索、亡神作怪),预测当时问笔者老二小时有没有什么事?看其原命盘老二(即夫妻宫)宫位武曲、破军、亡神、贯索,随口答道从高处摔下来,底下有水,迁移天相水,事实果如所料。

老三丑宫天同巨门坐守,事业宫天机、文昌、禄存,为某工厂厂长,其本命盘老三在戌宫天同坐守,事业宫也有天机、文昌、禄存,两者信息惊人的相似。

天相

官禄

己巳     天梁铃星天伤灾煞

交友

庚午    廉贞七杀

迁移

辛未    

疾厄

壬申

巨门 天刑

田宅

戊辰            

财帛

癸酉

紫微贪狼右弼 擎羊

福德

丁卯             天同火星

甲戌

子女

天机太阴文昌禄存

父母

丙寅     天府 陀罗 天钺

命宫

丁丑    太阳陷文曲阴煞

兄弟

丙子    武曲破军亡神贯索

夫妻

乙亥

例95、本例笔者在不同时间地点预测五次,其他三位易友也在不同的时间和地点预测多次,结论完全一致。说明ATP斗数速断的预测的稳定性,笔者预测五次只有2次有记录时间,另三次易友暗中考验,预测时不知是同一件事,预测结束易友也不说对错,过了一个多月才透露信息,可惜没有做好完整的记录。

丁丑年六月初四14:43,丁丑 丁未 辛亥 乙未 ,某先生求测,其命宫在巳,日干辛使命宫文昌化忌,官司之象,来人说是关于儿子的事情,辛干在丑,为第二个孩子,属羊现年18岁,丑宫天同、巨门、天姚,星情表示暗桃花,年月天干丁使暗星巨门双化忌,丁干从酉宫而来,用逆推法看事情的开始,酉为四败之地,主桃花,酉宫文曲红鸾亦是桃花,福德宫卯位天喜、咸池、沐浴又是桃花,时干乙落在迁移未宫,时干使太阴化忌冲文昌,断在外因桃花事犯官司,来人说二儿子在外强奸多名幼女,问其儿子是否有救,从其儿子所犯罪行而言不用预测也知难逃惩罚。

丁丑年八月初七20:04,丁丑 戊申 癸丑 壬戌,某易友问其朋友第二子官司,该第二子命宫在亥,日干癸使父母宫贪狼化忌,冲起子午宫的将星灾煞,疾厄擎羊, 贪狼为大桃花,综合起来因强奸罪最而坐牢。后判死刑缓期二年执行。

例96、斗数玄关一窍预测非常方便,因为它是用自己的命盘去预测其他人或事,所以随时随地皆可进行,愿意的话看电视时测一测节目内容、主人翁的命运,具体方法请读者自己先悟一悟,以后再详细介绍,只要想到什么不妨测测看定会有所收获。

今年四月十五日酉时,《易数之友》一位读者打长途电话过来,交谈中他问能否用斗数玄关一窍测一下他是什么职业,当即随机点在巳宫,该宫为他的用神宫位,天机、文昌、禄存坐守。

我说:“你的工作性质跟轴承一样,钱来来去去”

答曰:“是的,我在储蓄所工作”

他接着问能否用斗数玄关预测股市,我说可以试一试,他讲明天正好有一新股上市,开盘价收盘价各是多少?

我随机点在辰为该股票的用神宫,七杀坐守,杀破狼主开创、变动,年干、日干(开盘日)戊使贪狼化禄入财帛宫为吉。

断:“该新股大变动,开盘29.5元,收盘59.2元。”次日果应,开盘29.7元,收53.5元。随机点宫预测乃斗数玄关最高境界,初学者不可用之,初学时用流时流分定用神宫。

例97、1997年11月6日,即农历十月初七晚,笔者在福安市某周易预测馆小坐,九点来了两位易友,21点11分26秒(丁丑 庚戌 壬子 辛亥)其中一位易友老陈拿出一个人的八字:乾造,乙巳 庚辰 乙未 庚辰。问此人发生什么事情?笔者是用紫微斗数进行预测,上述事件的时间、地点非常准确,各位朋友不妨用四柱、六爻、奇门、梅花易等验测。

问:随机点宫是不是自己随便点十二宫中的一宫?若如此,其测中的机率是否仅有12分之1?

答:是随机点,不是随便点,这里有使用条件,面授中有详细讲解,满足使用条件下命中率几乎百分之百而不是仅有12分之1,请注意有使用条件以及正确的点宫方法,不能乱用.

天机 陀罗 天伤

仆役 乙巳     紫微 禄存 天刑

咸池 迁移 丙午    擎羊 天使

疾厄丁未    破军 天巫 阴煞

亡神 财帛戊申

七杀天煞 贯索

官禄 甲辰    

丁丑年十月初     

七亥时     铃星 天钺 白虎

将星 子女 己酉

太阳 天梁 文曲

灾煞 田宅癸卯     丁丑 庚戌

壬子 辛亥

廉贞 天府 地劫

天姚 夫妻 庚戌

武曲 天相 火星

红鸾 福德壬寅     天同巨门左右化忌 破碎 父母 癸丑    贪狼 天空 飞廉

命宫壬子    太阴 文昌 天魁

吊客 兄弟 辛亥

按该问事时间起紫微命盘,命宫在子贪狼坐守,日干壬使武曲化忌入福德宫,武曲为金,会火星天寅宫,对宫见破军,可能坐车外出。身宫廉贞对宫七杀亦是车。日干同时是命宫和福德宫的宫干,福德与财宫相对,外出求财。年干丁、月干庚同时在父母宫分别使巨门和天同化忌冲破疾厄宫,外出求财不利,会遇到口舌是非以及其它意外,疾厄宫中有擎羊被父母宫中双重忌冲起,身体会受伤害。再察看命、身两宫,命宫前巨门暗星化忌,后面有太阴、天魁、吊客等阴性信息;身宫在戌宫遇廉贞囚星又有天府、地劫,对宫七杀、天煞、贯索,三方会聚天刑、红鸾,血光之灾显现。

于是我对陈老先生说:“此人坐车外出,为求财之事,受了外伤,恐已身亡”。

他说:“人巳死,推的没错,怎么死的?”

我想了一下接着说:“此人受到硬物相撞,落入水中而亡。”迁移咸池为水,命宫贪狼属水木。(作者按:预测当时没有想到去捕蛇,其实按河洛派方法断求财,财宫干戊使贪狼化禄入命宫,贪狼癸水阴性之物,三合辰宫七杀、贯索为爬虫类即老蛇。)

例98、上例陈老生给出此人出生于一九六五年三月初十辰时,乙巳、庚辰、乙未、庚辰,并详细说了事情的原委:本造是福安市秦溪村农民,于九七年十月初二日前往福安正北方20多公里外的太蓬山区捕蛇时死亡,如何死亡还是个迷,第二天才被发现,发现他躺在山谷中的一个水坑边,水坑傍边有石头,头部流血。

紫微 七杀 天伤

仆役 辛巳11    文昌 左辅 截空

咸池 迁移 壬午 12    火星 天空 天使

丧门 疾厄 癸未1    文曲 右弼 天钺

线索 财帛 甲申 2

天机 天梁 擎羊

官禄 庚辰 10    

某捕蛇者     

男性    廉贞 破军 破碎

将星 子女 乙酉 3

天相 禄存 地劫

灾煞 田宅 己卯9    

65年三月初十辰时    

乙巳庚辰乙未庚辰    解神 阴煞 红鸾

夫妻26 丙戌 4

太阳 巨门 铃星

陀罗 福德 戊寅8     武曲 贪狼 白虎

父母 己丑 7    天同 太阴忌 天魁 命宫 6 戊子 6    天府 天刑

兄弟16 丁亥5

他与另外三人共一行四人已经在十月初一上太蓬山上捕蛇,这天收获不大,三人分头行动,收工时汇合一起,下山时此人说:“我刚才在路上碰到一个老头挑一担柴火,老头叫我明天再来捕蛇,他知道那里蛇多,由他带路。”事发后有人到太蓬村里询问十月初一下午是谁上山砍柴,村里人都说没有什么人上山砍柴。也许是他的幻觉,口舌是非之事。

从此人的命盘看,命宫在子同阴坐守会魁钺,太阴化忌,大限在戌天干丙使子女宫廉贞化忌冲破田宅,将星冲起灾煞,正好丁丑年小限33岁在田宅卯宫,丑年斗君又在卯。流年在丑,太岁天干丁使巨门 化忌,流年命宫前太阳受巨门化忌牵变暗,后有太阴天魁鬼神阴性信息,丑未两宫又有白虎丧门凶星作怪。十月在子原盘命宫,初二在丑流年命宫,初二日他们一行四人坐车到太蓬,进山后九点四人分手,分头行动,此人按前一天的“老头”所指点方向进入山谷,巳时在午宫,天伤天使、流羊流陀相夹,流时身宫在寅太阳巨门化忌铃星陀罗一片黑暗,我推测他在此时出事。

这天傍晚其他三人没有见到此人,以为他自行下山回家,三人乘坐三轮载客摩托车返回,其中有一同伴从玻璃反光中似乎看到那人也坐在车上满脸血迹傍边还坐一妇女,回家一打听才知道那人没有回来,第二天一早就出发到山里寻找,找了很久没找着,九点多时突然发现他的尸体,村子里人说那地方在前一年有一妇女同一处死亡。

例99、上例现场用斗数玄关一窍预测,后来用预测时间紫微斗数盘及捕蛇者的本身命盘进行复盘推测。流分定用神宫,流年丑宫起太岁,逆数生月正月1数还在丑,顺数生时巳6数到午定丑年斗君,午宫起一月顺数十月到卯,顺数初七到酉,亥时到申,申即为预测时的流时宫位,流分法可把一个时辰分为六十甲子,2分钟一个宫位,21点11分26秒顺数在丑,流分的交友宫在午,朋友提到的人用他的交友定命宫则在亥。

现在我们一起来分析有何信息,预测时的四柱:丁丑 庚戌 壬子 辛亥。日干使其寄身之所田宅宫武曲化忌,发动子田白虎丧门凶格,福德宫天同福星、巨门暗星年月使之双化忌,福星天同在福德宫化暗表示福气全无,阳寿已尽,时干使文昌化忌在迁移,迁移宫还有天机和破碎,显示出外受伤,其命宫在亥太阴为阴间,身宫文曲、天钺、天刑、红鸾、贯索,也是血光凶灾之象,毫无生机。巧的是迁移宫在巳,巳为蛇,天机为轴为车,那个人坐车出外捕蛇身亡。

例100、人间百态难预料,紫微信息透天机。

人非完人谁无错,事后诸葛显神奇。

戊寅年闰五月廿四日20:12时,笔者在老朋友家中谈天。

“测一测我前天晚上见到什么事?”

“点您的命宫在丑,同巨坐守,日干癸使桃花星贪狼化忌在兄弟宫。”大家业已知道兄弟宫可以认为是财库、床铺。

“昨晚床底下的老鼠吵得您不能睡觉。”

“错了,那是后面的事,再测一测我在路上遇见什么?”

“您从外面聊天、喝酒回来,遇见小偷偷您的钱。”

“又错了。”

“错不了!您遇见的事绝对是贪狼化忌!”

“贪狼星是什么意思呢?”

“贪狼星是颗桃花星,表示酒、色、食、赌、偷。”

心里想难道是..,再想不对呀?我这位忘年交今年67岁。

“昨夜我从外面回来,走到路口拐弯处,一只野鸡缠上来,说跟她乐一乐,我不敢回家赶紧调头就走,从另一条小巷回家,没想到又碰上她,赶紧退回到了大街上店铺玩了很久才回家。”

笔者推断时加入主观猜测,以为朋友67岁不会有桃花事件,没有想到偏偏就是,体会到世事难料,终莫逃于数,只是笔者凡眼不识玄机。

日干使贪狼化忌在兄弟宫,兄弟为床位、财库,该宫干庚化忌入命宫,此为追踪忌,调查事情的来龙去脉,兄弟宫桃花星化忌入命宫表示妓女想与老朋友成就好事弄其钱财。

最后笔者举个预测失败例子,想让读者认识到人非神仙难免有错,但世上万事万物莫逃于数,值得我们努力探索钻研。但目前易学界很不平静,这件事只有我知老朋友知,不知笔者若换作个易坛笔墨高手,这次预测不就变成一个成功而神奇的例子出现在易学报刊上吗?。

搞科研最重事实,要以实事求是的态度对待周易预测,事后诸葛亮是提高自己预测功力之最重要手段,请“大师”发表论著时分清事前事后,不要把事后诸葛当作沙场关公,以免扰乱视听! 同时敬请读者提高鉴别能力,不要老喊“上当受骗!” 烂易者不外乎:夸张(事后诸葛)、作假(江湖魔术)。难怪许多易友大发感慨:能学到大师一层功力足矣!长江后浪推前浪,乃千古不易之理!期望读者用心研究“ATP斗数速断”早日超过笔者,这是笔者最大心愿。

以上实例目的在于启发后学者思维,理解以后要不断地预测对照自己身边的事情,以期在实践中磨练出真工夫。笔者断得再准对后学者只是启发作用,关健是你们测得准才是我的心愿,希望保持联系。最后预祝读者诸君学有所成!

第六章 基础知识

一、必背知识

1、天干:甲乙丙丁戊己庚辛壬癸

记住与十进制数1、2、3、4、5、6、7、8、9、10的对应关系。

2、地支:子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥

记住与十二进制数1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12的对应关系。

天干与地支共有六十种组合,即六十甲子,它可以用来表示时间,年、月、日、时、分、秒等皆可用六十甲子表示,具体预测时的日干支是什么,请查万年历。当然亦有口诀,不过每天都在用斗数速断的话,自然记住当天的日干支。

3、四化:四化之意在于各星辰遇到十天干发生明暗变化

天干    化 禄    化 权    化 科    化 忌     天干    化 禄    化 权    化 科    化 忌

甲    廉 贞    破 军    武 曲    太 阳     己    武 曲    贪 狼    天 梁     文 曲

乙    天 机    天 梁    紫 微    太 阴     庚    太 阳    武 曲     太 阴     天 同

丙    天 同    天 机    文 昌    廉 贞     辛    巨 门    太 阳     文 曲     文 昌

丁    太 阴    天 同    天 机    巨 门     壬    天 粱    紫 微     左 辅     武 曲

戊    贪 狼    太 阴    右 弼    天 机     癸    破 军    巨 门     太 阴    贪 狼

4、十二地支在左手的位置

手上掐点运算是初学时的一个必要的过程,熟练后自然可以浮现在脑海中。

图6-1

5、十二宫在左手的位置,十二宫的前后位置铁定,命宫定其他各宫依次排列,若命宫动则其他各宫依次跟着重排。

图6-2

二、可以不用看的知识(斗数安星排盘法)

传统紫微斗数预测安星排盘是必不可少的步骤,而ATP斗数速断基本没有必要学习这个繁琐的步骤,读者诸君拿起笔者的命盘即可预测,照样做到快而准、精而细。

各位实在要排自己或家庭成员的命盘,把这个工作交给电脑来做,非常省事,几秒钟就解决问题,或按以下表格查出。①写出出生时的农历年、月、日、时;②定命身及其它各宫(命主、身主非命宫身宫的主星,此二星追看上一辈子的信息可以不看);从寅宫开始顺数到出生月(如农历五月数到午),并以此为基点逆数到出生时为命宫,此基点顺数到出生时为身宫。其他各宫从命宫逆时针排列依次为:命宫、兄弟宫、夫妻宫、子女宫、财帛宫、疾厄宫、迁移宫、仆役宫、官禄宫、田宅宫、福德宫、父母宫。十二宫如圆环,任何一宫皆可为坐标原点,顺时针看,田宅宫的前面是官禄,后面是福德宫,若想知道阴阳宅好坏,田宅宫为研究对象,官禄宫这时成为田宅的父母,即官禄宫可看作有关阴阳宅的文书,再比如要算父亲的情况,则我之父母宫为研究对象、为用神宫,顺时针退一宫为父亲的兄弟宫,即我之命宫可看作是叔叔宫,父母宫退二宫为父亲的夫妻宫,所以我之兄弟宫亦可看作是母亲宫。③根据命宫干支纳音定五行局,并起大限填入各宫。图6-1地支位置固定不变,各宫位的天干随不同的出生年而变,事实上对应各农历月份的天干,如今年午宫天干为戊。④排出主星及副星。

定紫微星位置

1、把出生农历日数a除以命宫五行局b等于一个整数x,则从寅顺时针数到该整数x为止的宫位即为紫微星所在。

如水二局,出生日为初十,102=5,从寅顺数5到午宫安紫微星。再按23页口诀排十四颗主星,或按表格查出。

2、如果出生农历日数a不能被命宫五行局数b整除,则a须加上一个数c使得(a+c)刚好被b整除得出一数为x。

加数c为偶数,则紫微星从寅开始数到(c+x)。如火六局初四生人,c+x=2+1=3紫微星在辰。

加数c为奇数,则紫微星从寅开始数到m=x-c,m为正数时从寅开始顺时针数到m安紫微星;m为负数时从子开始逆时针数到m安紫微星;m为零则紫微星在丑。

如一九九八年九月十三日戌时生人。按命身宫起法定出此人命宫在子,身宫在申,今年戊寅年正月建寅查万年历或用五虎遁口诀可知正月为甲寅,命宫在子,子为农历十一月,干支为甲子,五行纳音海中金,因此命局是金四局。

x=(a+c)/b=(13+3)/4=4,m=x-c=4-3=1,则紫微在寅。

表1天府星速查表

紫微     子     丑     寅     卯     辰     巳     午     未     申      酉     戌     亥

天府     辰     卯     寅     丑     子     亥      戌     酉     申      未     午     巳

表2紫微星系主星速查表

紫微     子     丑     寅      卯     辰     巳     午     未     申     酉     戌     亥

天机     亥     子      丑     寅     卯     辰     巳     午     未     申     酉     戌

太阳     酉     戌     亥     子     丑     寅     卯     辰     巳     午     未     申

武曲     申     酉     戌     亥     子     丑     寅     卯     辰     巳     午     未

天同     未     申     酉     戌     亥     子     丑     寅      卯     辰     巳     午

廉贞      辰     巳     午     未     申     酉     戌     亥     子     丑     寅     卯

表3天府星系主星速查表

天府     子     丑     寅      卯     辰     巳     午     未     申     酉     戌     亥

太阴      丑     寅     卯     辰     巳     午     未     申      酉     戌     亥     子

贪狼     寅     卯     辰     巳     午     未     申     酉     戌     亥     子     丑

巨门     卯     辰     巳     午     未     申     酉     戌     亥      子     丑     寅

天相     辰     巳     午     未     申     酉     戌     亥     子     丑     寅     卯

天梁     巳     午     未     申     酉     戌     亥      子     丑     寅     卯     辰

七杀     午     未     申     酉     戌     亥     子     丑     寅     卯      辰     巳

破军     戌     亥     子     丑     寅     卯     辰     巳     午     未     申     酉

表4年系诸星速查表

年干     甲     乙     丙     丁     戊     己     庚     辛     壬     癸

禄存     寅     卯     巳     午     巳     午     申     酉     亥     子

擎羊     卯     辰     午     未     午     未     酉     戌     子     丑

陀罗     丑     寅     辰     巳     辰     巳     未     申     戌     亥

天魁     丑     子     亥     酉     未     申     未     午     巳     卯

天钺     未     申     酉     亥     丑     子     丑     寅     卯     巳

除上述五星外,天马星亦为年系星,其法以年支查:凡寅午戌年生人天马在申,申子辰年生人天马在寅,巳酉丑年生人天马在亥,亥卯未年生人天马在巳.也有的派别把天马列为月系星,读者可在实践中对比印证。

表5月系诸星速查表

月支     寅     卯     辰     巳      午      未     申     酉     戌     亥     子     丑

左辅     辰     巳     午     未     申     酉     戌     亥     子     丑     寅      卯

右弼     戌     酉     申     未     午     巳     辰     卯     寅     丑     子     亥

表6时系诸星

时辰     子     丑     寅      卯     辰     巳     午     未     申     酉     戌     亥

文曲     辰     巳     午     未     申     酉     戌     亥     子     丑     寅     卯

文昌     戌     酉     申     未     午     巳     辰     卯     寅     丑     子     亥

地空     亥     戌     酉     申     未     午     巳     辰     卯     寅     丑     子

地劫     亥     子     丑     寅     卯     辰     巳     午     未     申     酉     戌

表7火星铃星速查表

年 支    时 辰    子    丑    寅    卯    辰    巳    午    未    申    酉    戌    亥

申子辰    火 星    寅    卯    辰    巳    午    未    申    酉    戌    亥    子    丑

申子辰    铃 星    戌    亥    子    丑    寅    卯    辰    巳    午    未    申    酉

巳酉丑    火 星    卯    辰     巳    午    未    申    酉    戌    亥    子    丑    寅

巳酉丑    铃 星    戌    亥    子    丑    寅    卯    辰    巳    午    未    申    酉

寅午戌    火 星    丑    寅    卯    辰    巳    午    未    申    酉    戌    亥    子

寅午戌    铃 星    卯    辰    巳    午    未    申    酉    戌    亥    子    丑    寅

亥卯未    火 星    酉    戌    亥    子    丑    寅    卯    辰    巳    午    未    申

亥卯未    铃 星    戌    亥    子    丑    寅    卯    辰    巳    午    未    申    酉

十干四化 甲 乙 丙 丁 戊 己 庚 辛 壬 癸

化 禄    廉贞    天机    天同    太阴     贪狼    武曲    太阳    巨门    天梁    破军

化 权    破军    天梁    天机    天同    太阴    贪狼    武曲    太阳    紫微    巨门

化 科    武曲    紫微    文昌    天机    右弼    天梁    太阴    文曲    左辅    太阴

化 忌    太阳    太阴    廉贞    巨门    天机    文曲    天同    文昌    武曲    贪狼

乙至戊级星起法

表8年干系副星表

星级    星曜     甲      乙     丙     丁     戊      己     庚     辛     壬     癸

乙    天官     未     辰     巳      寅     卯     酉     亥     酉     戌     午

乙    天福     酉     申     子     亥     卯     寅     午     巳     午     巳

乙    天厨     巳     午     子     巳     午     申     寅     午     酉     亥

丙    截路     申     午     辰     寅     子     申     午     辰     寅     子

丙    空亡     酉     未     巳     卯     丑     酉     未     巳     卯      丑

表9年支系副星表

年 支     子     丑     寅     卯     辰     巳     午     未     申     酉     戌     亥

天 空     丑     寅     卯     辰     巳     午     未     申     酉     戌     亥     子

天 哭     午     巳     辰     卯     寅     丑     子     亥     戌     酉     申     未

天 虚     午     未     申     酉     戌     亥     子     丑     寅     卯     辰     巳

龙 池     辰     巳     午     未     申     酉     戌     亥     子     丑     寅     卯

凤 阁     戌     酉     申     未     午     巳     辰     卯     寅     丑     子     亥

红 鸾     卯     寅     丑     子     亥     戌     酉     申     未     午     巳     辰

天 喜     酉     申     未     午     巳     辰     卯     寅     丑     子     亥     戌

孤 辰     寅      寅     巳     巳     巳     申     申     申     亥     亥     亥     寅

寡 宿     戌     戌     丑     丑     丑     辰     辰     辰     未     未     未     戌

蜚 廉     申     酉     戌     巳     午     未     寅     卯     辰     亥      子     丑

破 碎     巳     丑     酉     巳     丑     酉     巳     丑     酉     巳     丑     酉

华 盖     辰     丑     戌     未     辰     丑     戌     未     辰     丑     戌     未

咸 池     酉     午     卯     子     酉     午     卯     子     酉     午     卯     子

天 德     酉     戌     亥     子     丑     寅     卯     辰     巳     午     未     申

月 德     巳     午     未     申     酉     戌     亥     子     丑     寅     卯     辰

天寿:由身宫起子顺行数至本生年支即安天寿

表10月系诸副星起法

星级    星名      一     二     三     四     五     六     七     八     九     十    十一     十二

乙    天刑      酉     戌     亥     子     丑     寅     卯     辰     巳     午     未     申

乙     天姚      丑     寅     卯     辰     巳     午     未     申     酉     戌     亥     子

乙     解神      申     申     戌     戌     子     子     寅     寅     辰     辰     午     午

乙    天巫      巳     申     寅     亥     巳     寅     申     亥     巳     申     寅     亥

乙     天月      戌     巳     辰     寅     未     卯     亥     未     寅     午     戌     寅

乙     阴煞      寅     子     戌     申     午     辰     寅     子     戌     申     午     辰

安台辅封诰乙级星:此二星皆为时系星,子时生人台辅在午,封诰在寅;丑时则台辅在未,封诰在卯;其它时辰依此顺时针运转类推。

安日系诸乙级星:三台由左辅所在宫位起初一,顺数至本生日为止。 八座由右弼所在宫位起初一,逆数至本生日为止。恩光由文昌所在宫位起初一,顺数至本生日再退后一宫。天贵由文曲所在宫位起初一,逆数至本生日再退后一宫。

表11安长生十二神(丙级星)

水二局     木三局     金四局     土五局     火六局

阳 男     阴 男    阳 男    阴 男    阳 男    阴 男    阳 男    阴 男    阳 男    阴 男

长 生     申     亥     巳      申      寅

沐 浴     酉     未     子     戌     午     辰     酉     未     卯     丑

冠 带     戌     午     丑     酉     未     卯     戌     午     辰     子

临 官     亥     巳     寅     申     申     寅     亥     巳     巳     亥

帝 旺     子     辰     卯     未     酉     丑     子     辰     午     戌

衰     丑     卯     辰     午     戌     子     丑     卯     未     酉

病     寅     寅     巳     巳     亥     亥     寅     寅     申     申

死     卯     丑     午     辰     子     戌     卯     丑     酉     未

墓     辰     子      未     卯     丑     酉     辰     子     戌     午

绝      巳     亥     申     寅     寅     申     巳     亥     亥     巳

胎     午     戌     酉     丑     卯     未     午     戌     子     辰

养     未     酉     戌     子     辰     午     未     酉     丑     卯

注意:长生十二神表中,阴女安法同阳男;阳女安法同阴男

丙级星天使、天伤:天伤必在奴仆宫,天使必在疾厄宫。

安旬中空亡星以出生年干支,参考四柱中的空亡。

表12流年副星表

星级    星曜      子     丑     寅      卯     辰     巳     午     未     申     酉     戌     亥

丁    岁建     子     丑     寅      卯     辰     巳     午     未     申     酉     戌     亥

晦气     丑     寅     卯     辰     巳     午     未     申     酉     戌     亥     子

丧门     寅     卯     辰     巳     午     未     申     酉     戌     亥     子     丑

戊    贯索     卯     辰     巳     午     未     申     酉     戌     亥     子     丑     寅

官符     辰     巳     午     未     申     酉     戌     亥     子     丑     寅     卯

小耗     巳     午     未     申     酉     戌     亥     子     丑     寅     卯      辰

大耗     午     未     申     酉     戌     亥     子     丑     寅     卯     辰     巳

丁    龙德     未     申     酉     戌     亥     子     丑     寅     卯     辰     巳     午

戊    白虎     申     酉     戌     亥     子     丑     寅     卯     辰     巳     午     未

丁    天德     酉     戌     亥     子     丑     寅     卯     辰     巳     午     未     申

戊    吊客     戌     亥     子     丑     寅     卯     辰     巳     午     未     申     酉

戊    病符     亥     子     丑     寅     卯     辰     巳     午     未     申     酉     戌

表13流年将前诸星表

星级    星曜     寅午戌     申子辰     巳酉丑     亥卯未

将星     午      子     酉     卯

丁    攀鞍     未      丑     戌      辰

岁驿     申     寅     亥     巳

戊     息神     酉     卯     子     午

丁    华盖     戌     辰     丑     未

劫煞     亥     巳     寅     申

灾煞     子     午     卯     酉

天煞     丑     未     辰     戌

戊     指背     寅     申     巳     亥

咸池     卯     酉     午     子

月煞     辰     戌     未     丑

亡神     巳     亥     申     寅

八、安生年博士星(丙级星):

先找到禄存星,从禄存星的宫位起,阳男阴女顺行,阴男阳女逆行,安十二星。 顺序如下:⑴博士⑵力士⑶青龙⑷小耗⑸将军⑹奏书⑺飞廉⑻喜神⑼病符⑽大耗⑾伏兵⑿官府

附 录 大师的宝库

古赋是斗数的宝藏,从中可以悟出不少秘诀,多读几遍必有收获,也是成为斗数专家的一条捷径。

斗数总诀希夷仰观天上星,作为斗数推人命;不依五星要过节,只论年月日时生;先安身命次定局,紫微天府布诸星;劫空伤使天魁钺,天马天禄带煞神;前羊后陀并四化,红鸾天喜火铃刑;二主大限并小限,流年后方安斗君;十二宫分详庙陷,流年祸福此中分;禄权科忌为四化,惟有忌星最可憎;大小二限若逢忌,未免其人有灾情;科命科甲看魁钺,文昌文曲主功名;紫府日月诸星聚,富贵皆从天上生;羊陀火铃为四煞,冲命冲限不为荣;杀破廉贪俱作恶,庙而不陷掌三军;魁钺昌加无弗应,若是命限中尤嗔;尚有流羊陀等宿,此又太岁从流行;更加丧吊白虎凑,伤死可以断死生。若有同年同月生,祸福何有不准平;不准但用三时断,时有差误不可凭;此是希夷真口诀,学者须当仔细研;复具星图并论断,其中剖诀最分明;若能依此推人命,何用经堂论五星。

星垣论紫微帝座以辅弼为佐贰,作数中之主星,乃有用之源流,是以南北二斗集而成数,为万物之灵。盖以水淘济,水盛阳伤,火盛阴灭,二者不可偏废,故得其中者,斯为美矣。

寅乃木之垣,乃三阳交泰之时,草木萌芽之所主,於卯位其木愈旺矣,贪狼天机是庙乐,故得天相水到寅为之旺相,巨门水到卯为之疏通,木乃土栽培,加以水之浇灌,三方于四墓之所,苟或得擎羊金相会,尤妙,又加禄存土极美矣。

巨门水到丑,天梁土到未,陀罗金到於四墓之所,苟或得擎羊金相会,以土为金墓,则金通不凝,加天府土,天同水以生之,是为金趁土肥,顺其德以生成。

夫巳午乃火位,巳为水土所绝之地,更午垣之火余气流于巳,水则倒流,火气逆焰必归于巳,午属火德,能生于巳绝之土,所以廉贞火居焉。至於午火旺照离明,洞澈表里,而文曲水入庙,若会紫府则魁星拱斗,加天机木、贪狼木谓之变景,愈加奇特。

申酉属金,乃西方太白之气,武曲居申而好生,擎羊在酉而用杀,加以巨门、禄存、陀罗而助之愈急,须逆行逢善化恶,是为妙用。

亥水属文曲,破军之庙地乃文明清高之星,万里派源之急,如大河之深,不为焦枯,居于亥位,将入天河,是故为妙。破军水于子旺之乡,如巨海之浪,澎湃汹涌,可远观而不可近倚,破军是以居焉。若四墓之克,充其弥漫,必得武曲之金使其源流不绝,方为妙矣。其余诸星以身命推之,无施不可至玄至妙者矣。

骨髓赋太极星躔,乃群宿众星之主。天门运限,即扶身助命之原。在天则运用无常,在人则命有格局。先明格局,次看吉凶。要知一世之荣枯,定看五行之宫位。立命便知贵贱,安身即晓根基。第一先看福德,再三细考迁移,分对宫之体用,定之合之源流。命无正曜,歹折孤贫。吉有凶星,美玉瑕玷。既得根基坚固,须知合局相生,坚固则富贵延寿,相生则财官昭著。

命好、身好、限好,到老荣昌。命衰、身衰、限衰,终身贫贱。夹贵、夹禄少人知。夹权夹科世所宜。夹日夹月谁能遇。夹昌夹曲主贵兮。夹空夹劫,主贫贱。夹羊夹陀,为

乞丐。

廉贞同七杀反为积富之人。天梁太阴,却作飘蓬之客,廉贞主下贱之孤寒,太阴主一生之快乐。

先贫后富,武贪同身命之宫。先富后贫,只为运限逢劫杀。出世荣华,权禄守财富之位。生来贫贱,劫空临财福之乡。

文昌文曲,为人多学多能。左辅右弼,秉性克宽生厚。天府天相,乃为衣禄之神,为仕长官,定主亨通之兆。苗而不秀,科名陷于凶神。发不主财,禄主缠于弱地。

七杀朝斗,爵禄荣昌。紫府同宫,终身福厚。紫微居午,无杀凑,位至公卿。天府在戌星扶(左辅),腰金衣紫。

科权禄拱,名誉昭彰。武曲庙垣,威名赫奕。科明禄暗,位列三台,日月同临,官居侯伯,巨机同宫,公卿之位,贪铃并守,将相之名,天魁天钺,盖世文章,天禄天马,惊人甲第,左辅文昌会吉星,尊居八座,贪狼火居庙旺,名振诸邦。

巨日同宫,官封三代,紫府朝,食禄万钟。科权对拱,跃三汲于禹门。日月并明,佐九重于尧殿。府相同来会命宫,全家食禄。三合明珠生旺地,稳步蟾宫。

七杀破军宜出外。机月同梁作吏人。紫府日月居旺地,断定公侯器。日月科禄丑未中,定是方伯公。

天梁天马陷,飘荡无疑。廉贞杀不加,声名远播。日照雷门,富贵荣华。月朗天门,进爵封侯。寅逢府或相,位登一品之荣。墓逢左右,尊居八座之贵。

梁居午位,官资清显。曲遇梁星,位至台纲。科禄巡逢,周勃欣然入相。文星暗拱,贾谊允矣登科。擎羊火星,威权出众。同行贪武,威压边夷。李广不封,擎羊逢於力士。颜回夭折,文昌陷於天伤。仲由猛烈,廉贞入庙遇将军。子由才能,巨宿同梁冲且合。

寅申最喜同梁会,辰戌应嫌陷巨门。禄倒马倒,忌太岁之合劫空。运衰限衰,喜紫微之解凶恶。孤贫多有寿,富贵即夭亡。

吊客丧门,绿珠有坠楼之危。官府太岁,公冶有缧绁之忧。限至天罗地网,屈原溺水而亡。运遇地劫天空,阮籍有贫空之苦。

文昌文曲会廉贞,丧命夭年。命空限空无吉凑,功名蹭蹬。生逢天空,犹如半夭折翅。命中遇劫,恰如浪里行船。项羽英雄,限至天空而丧国。石崇豪富,限行劫地以亡家。吕后专权,两重天禄天马。杨妃好色,三合文曲文昌。天梁遇马女命贱且淫。昌曲夹墀,男贵且显。极居卯酉,多为脱俗僧人。贞居卯酉,定是公门胥吏。

左府同宫,尊万乘。廉贞七杀,流荡天涯。邓通饿死,运陷大耗之乡。夫子绝粮限到天伤之内。铃昌罗武,限至投河。巨火擎羊,终身缢死。命里逢空,不漂即主贫苦。马头带箭,非夭折则主刑伤。

子午破军,加官进禄。昌贪居命,粉骨碎尸。朝斗仰斗,爵禄荣昌。文桂文华,九重贵显。丹墀桂墀,早遂青云之志。合禄拱禄,定为巨擘之臣。

阴阳会昌曲,出世荣华。辅弼遇财官,衣绯着紫。巨梁相会廉贞并合禄,鸳鸯一世荣。武曲闲宫多手艺,贪狼陷地作屠人。

天禄朝垣,身荣贵显,魁星临命,位列三台,武曲居乾戌亥上,最怕太阴逢贪狼,化禄还为好休向墓中藏。

子午巨门石中藏玉,明禄暗禄,锦上添花,紫微辰戌遇破军,富而不贵有虚名。

昌曲破军逢,刑克多劳碌,贪武墓中居,三十后发福,天同戌宫为反背,丁人化吉主大贵,巨门辰戌为陷地,辛人化吉禄峥嵘,机梁酉上化吉者,纵遇财官也不荣,日月最嫌反背,乃为失辉。

身命定要精求,恐差分数,阴骘延年增百福,限至陷地不遭伤,命实运坚,槁田得雨,命衰限弱,嫩草遭霜。

论命必推星善恶:巨破擎羊性必刚,府相同梁性必好,失劫空贪性不常,昌曲禄机清秀巧,阴阳左右最慈祥,武破廉贪冲合曲因贵,羊陀七杀相杂互见则伤。

贪狼廉贞破军恶,七杀擎羊陀罗凶,火星铃星专作祸,劫空伤使祸重重,巨门忌星皆不吉,身命运限忌相逢,更兼太岁官符至,官非口舌决不空,吊客丧门又相遇,管教灾病而相攻。

七杀守身终是夭,贪狼入命必为娼,心好命微亦主寿,心毒命固主夭亡,今人命有千金贵,运去之时岂久长,数内包藏多少理,学者须当仔细详。

重补斗数骨髓赋诸星吉多,逢凶也吉,诸星凶多,逢吉也凶,星更躔度,数分定局,重在看星得垣受制方可论人祸福穷通,大概以身命为祸福之柄,以根源为穷通之机。

紫微在命,辅弼同垣,其贵必矣!财印夹命,日月夹财,其富何疑!?

荫临福,不怕凶冲,日月会,不如合照,贪狼居子,乃为泛水桃花,天刑遭贪,必主风流刑杖。

紫微坐命库,则曰:金舆捧御辇,临官安文曜,号为衣锦惹天香,太阴合文曲於妻宫,翰林清异。太阳会文昌於官禄,金殿传胪。

禄合田宅,烂谷堆金;财荫居迁移,为高商富客。大耗居败地,沿途丐求;贪会旺宫,终身鼠窃。

杀居绝地,生成三十二之颜回,日在旺宫,可学八百年之彭祖。巨暗同垣於身命疾厄,羸瘦其躯,凶星交会於相貌迁移,伤刑其面。大耗会廉贞於官禄,架扭囚徒;官符会刑杀於迁移,离乡远配。

七杀临於陷地,流年必见死亡;耗杀忌逢破军,火铃嫌逢太岁;奏书博士并官禄,以至乎吉祥;力士将军与青龙,以显其威福。

童子限弱,水上浮泡;老人限衰,风中燃烛。遇杀必惊,流年最紧。人生发达,限元最怕沉浮;一世,命限逢乎驳杂,论而至此,允矣玄微。

太微赋 夫斗数至微,玄理难明,虽设问於百篇,犹有言而未尽。至於星辰分野,祸福浅深,贤愚寿夭、各有所司。其星分於十二宫,数定乎六十位,失度为虚,入庙为奇。

大抵以身命福德之本,加以源流,为穷通之察,星有同躔,数有定局,须明其生克之要,必详乎得垣失度之基。

观乎紫微台躔,司天机之群象,牵列宿而成垣,土星苟得其垣,不可动移,金星专司财库,最怕空亡,帝居动,则列宿奔驰,贪守空而财源不聚,各司其职,不可参差,苟或不察其机,更忘其变,则数之造化远矣!

例曰:太微天府,全依辅佐之荣。七杀破军,专依羊铃之虐。日月最嫌反背。禄马更要交驰。

禄逢冲破,吉也成凶;马遇空亡,终身奔走;生逢败地,发也虚花;绝处逢生,危而不败;星临庙旺,再观生克之机;命坐强宫,细察制化之理。

空亡定要得用,天空最为紧要。败绝专看扶持,吉耀大有奇功。

诸星吉,逢凶也吉;诸星凶,逢吉也凶;辅弼夹帝为上品,桃花犯主为至淫;君臣庆会,材擅经邦;魁钺同行,位居台辅;禄文拱命,既富且昌;日月夹财,不权则富;马头带箭,镇卫边疆;卯位极居,空门受阴;刑囚夹印,刑杖唯司,善荫朝纲,仁慈之长,贵人贵乡,逢者昌禄;财居财位,遇者富奢。

太阳居午,谓之日丽中天,有专权之贵,敌国之富;太阴居子,号曰水澄桂萼,得清要之职,忠谏之材;紫微辅弼同宫,一呼百诺;文曲破军寅卯,众水朝东;日月守命不如照合;荫福聚会不怕凶危。

贪居亥子,名为泛水桃花;刑遇贪狼,号曰风流邪杖;七杀廉贞同位,路上埋尸;破军暗曜同乡,水中作冢;禄居奴仆,纵有官也奔驰;帝遇凶徒,虽获吉而无道。

帝坐金车,则曰金舆捧栉;福德文曜,谓之玉袖天香;太阳会文昌於官禄,皇殿朝班,富贵全美;太阴会文曲於妻宫,蟾宫折桂,文章令盛;禄存守於田财,堆金积玉;财荫坐迁移,巨商高贾;耗居禄位,沿途乞食;贪会旺宫,终身鼠窃。

杀居绝地,天年似颜回;贪坐生乡,寿考永如彭祖;忌暗同居身命疾厄,困弱羸;凶星会於父母迁移,刑伤产室;刑杀同廉贞於官禄,枷扭难逃;官符夹刑於迁移,离乡遭配;善福守於空位,天竺生涯;辅弼单守命宫,离宗庶出;七杀临於身命,逢羊刃必定阵亡;铃羊合於命宫,遇白虎须当刑戳;官府发於吉曜,流杀怕逢破军。

羊铃凭太岁以引行,病符官符皆作祸,奏书博士与流禄,尽长其祥,力士将军同青龙,显其权势。

童子限弱如水上泡,老人限衰似风中燃烛;遇杀无制乃流年最忌,人生荣辱,为限步沉浮,处世必有休咎;数中定乎纯杂,学者至此,可采玄微!

增补太微赋前后两凶神,为两邻加侮,尚可撑持,同室与谋最难提防,片火焚天,马重羊逐。

禄存劫空,亲戚无常,权禄行藏靡定,君子哉魁钺,小人哉羊铃。

凶不皆凶,吉无纯吉,主强宾弱,可保无虞,主弱宾强,凶危立见,主宾得失两相宜,运限命身当互见。

身命最嫌羊陀七杀,遇之未免为凶,二限甚忌贪破巨廉,逢之定然作祸,命遇魁昌常得贵,限逢紫府定财多。

凡观女人之命,先观夫子二宫,若值杀星定三嫁而心不足,或逢羊孛,虽啼哭而泪不干。

若观男命,始以福财为主,再审迁移如何,二限相因,吉凶同断,限逢吉曜,平生动用和谐,命坐凶乡,一世求谋龃龉。廉禄临身,女得纯阴贞洁之德;同梁守命,男得 纯阳中正之心。君子命中亦有羊陀火铃,小人命内岂无科禄权星,要看得垣失垣,专论入庙失庙。

若论小儿,详推童限,小儿命坐凶乡,三五岁必然夭折,更有限逢凶杀,五七岁必主灾亡。

文昌文曲天魁秀,不读诗书也可人;多学少成只为擎羊逢劫杀,为人好讼盖因太岁遇官符。

命之理微,熟察星辰之变化,数之理远,细详格局之兴衰。北极加凶杀为首灾僧,羊陀遇恶为奴为仆;如武破廉贪固深谋而贵显,加羊陀空劫,反小志以孤寒。

限辅星旺,限虽弱而不弱;命临吉地,命虽凶而不凶;断桥截路,大小难行;卯酉二空,聪明发福。

身命遇紫府,叠积金银,二主逢劫空,衣食不足。谋而不遂,命限遇入擎羊;东作西成,限身遭辅相;科权禄拱,定为折桂之高人;空劫羊铃作九流之术士。

情怀舒畅,昌曲命身;诡诈浮虚,羊陀陷地;天机天梁擎羊会,早有刑而晚见孤;贪狼武曲廉贞逢,少受贫而晚享福。

此皆斗数之奥妙,学者宜熟思之。

女命骨髓赋 府相之星女命缠,必当子贵与夫贤,廉贞清白能相守,更有天同理亦然。

端正紫微太阳星,早遇贤夫信可凭,太阳寅到午,遇吉终是福,左辅天魁为福寿,右弼天相福相临,禄存厚重多衣食,府相朝垣命必荣。

紫府巳亥相互辅,左右扶持福必生,巨门天机为破荡,天梁月曜女淫贫,擎羊火星为下贱,文昌文曲福不全,武曲之寡宿,破军一曜性难明,贪狼内狠多淫佚,七杀沉吟福不荣。

十干化禄最荣昌,女命逢之大吉昌,更得禄存相凑合,旺夫益子受恩光。

火铃羊陀及巨门,天空地劫又相临,贪狼七杀廉贞宿,武曲加临克害侵。

三方四正嫌逢杀,更在夫宫祸患深;若值本宫无正曜,必主生离克害真。

以上论赋俱系看命要诀,学者宜熟玩之,乃得原委也。

斗数准绳命居生旺,定富定贵,各有所宜;身坐空亡论荣枯,专求其要;紫微帝座在南极不能施功,天府令星在南地专能为福,天机七杀同宫也善三分,太阴火铃同位反成十恶,贪狼为善宿入庙不凶,巨门为恶曜得垣尤美。

诸凶在紧要之乡最宜制克,若在身命之位却受孤单,若见杀星倒限最凶,福荫临之庶几可解,大抵在人这机变,更加作意推详,辨生克制化以定穷通,看好恶正偏以言祸福。

官星居於福地,近贵荣财,福星居於官位,却成无用,身命得星为要,限度遇吉为荣。

若言子媳有无,专在擎羊耗杀,逢之则害,妻妾亦然,相逢则凶,必带破相,疾厄逢忌,定有羸。

须言定数以求玄,更在同年之相合,总为纲领,用作准绳。

斗数发微论白玉蟾先生曰:观天斗数与五星不同,按此星辰与诸术大异,四正吉星定为贵,三方杀拱少为奇,对照兮观贱观荣,吉星入垣则为吉,凶星失地则为凶。

命逢紫微,非特寿而且荣,身遇杀星,不但贫而且贱,左右会於紫府,极品之尊,科权限於凶乡,功名蹭蹬,行限逢乎弱地,未必为灾,立命会在强宫,必能降福。

羊陀七杀,限运莫逢,逢之定有刑伤(劫空伤使在内合哭丧门流年莫遇,遇之实防破害。

南斗主限必生男,北斗加临先得女,科星居於陷地灯火辛勤,昌曲在於空乡,林泉冷淡,奸谋频设。

紫微愧遇破军,淫奔大行,红鸾羞逢贪宿,命身相克则心乱而不闲。

玄媪(天姚星)三宫则邪淫湎耽酒。杀临三位,定然妻子不和。巨到二宫,必是兄弟无义。刑杀守子宫,子难奉老;诸凶照财帛,聚散无常。羊陀疾厄,眼目昏盲。火铃到迁移,长途寂寞。尊星列贱位,主人多劳。恶星应贱宫,奴仆有助。官禄遇紫府,富而且贵。田宅遇破军,先破后成。福德遇空劫,奔走无力;相貌加刑杀,刑克难免。

后学者,执此推详,万无一失。

形性赋原夫紫微帝座生为厚重之容,天府尊星当主纯和之体,金乌圆满,玉兔清奇,天机为不长不短之资,情怀好善,武曲乃至刚至毅之操,心性果决,天同肥满,目秀清奇,廉贞眉宽口阔面横,性暴好忿好争,贪狼为善恶之星,入庙必应长耸,出垣必定顽嚣;乃是非之曜,在庙敦厚温良,天相精神相貌持重,心事玉洁冰清,七杀如子路暴虎冯河,火铃似豫让吞炭装哑,暴虎冯河兮目大凶眼,吞炭装哑兮,暗哑声沉。

俊雅文昌,眉清目秀;磊落文曲,口舌便佞;在庙定生异痣,失陷必有斑痕。左辅右弼温良规模,端庄高士。天魁天钺,具足威仪,重合三台则十全模范;擎羊陀罗,形丑貌粗;有矫诈体态;破军不仁,背重眉宽,行坐腰斜,奸诈好行惊险。

性貌如春和蔼,乃是禄存之情德。情怀似火,此诚破耗之威权。

星论庙旺,最怕空亡;杀落空亡,竟无威力。权禄乃九窍之奇,耗劫散平生之福。禄逢梁荫,抱私财益与他人,耗遇贪狼,逞淫情于井底。贪星入於马垣,易善易恶;恶曜扶同善曜,禀性不常。

财居空亡,巴三览四。文曲旺宫,闻一知十;暗合廉贞,贪婪之曹吏;身命司数,实奸盗之技儿,猪屠之流。善禄定是奇高之艺,细巧伶俐之人。

男居生旺,最要得地;女居死绝,专看福德。命最嫌立於败位,财源却怕逢空亡。

机刑杀荫孤星,论嗣续之官;加恶星忌耗不为奇特。耗囚之星守父母之躔,决然破祖刑伤。

兼之童格,宜相根基。要察:紫微肥满,天府精神,禄存禄主也应厚重。日、月、曲、相、同、梁、机、昌,皆为俊美之姿,乃是清奇之格,上长下短,目秀眉清。贪狼同武曲,形小声高而量大;天同加陀、忌,肥满而目渺。擎羊身体遭伤,若遇火铃,巨暗,必生异痣;又遇耗杀,定主形丑貌粗。凡生文曲流年,老少皆同倒限。

若居死绝之限,童子乳哺徒劳其力,老者亦然寿终。

此数中这纲领,乃为星纬之机关,玩味专精,以参玄妙,限有高低,星寻喜怒,假如运限驳杂,终有浮沉;如逢杀地,更要推详,倘遇空亡,必须细察。精研于此,不患不神。

后 记

读者看到这里,相信你已经能够熟练地运用紫微斗数进行预测了,在此向你表示祝贺,希望不断地应用,勇于实践,在易学研究领域更上一层楼,取得丰硕的成果。经常、大量在实践预测活动能够磨练你的技能。

希望通过这个科学训练手段使你迅速步入斗数宫殿,这种训练体系是完全开放的,并且与其它预测体系完全兼容,没有任何冲突,学过其它预测体系的易友来学习斗数进展更快,学习过四柱六爻的易友能够从《ATP斗数速断》中获得灵感与启发,激发智慧火花,迅速提高预测的准确度;本班学员旁通其它预测法亦利于提高斗数预测水平。

学者可以在此基础上进一步钻研紫微斗数命理学、紫微斗数占筮学、紫微斗数风水学(阴阳宅)、紫微斗数择吉法等内容,预测中有些心法不能用文字表达清楚,须靠易友自己参悟,有条件者亦可前来面授。

为了维护作者的合法权益,这套资料不得私自篡改、盗版,版权归蓝天辰个人所有。有什么疑问心得请来信,笔者将会详细解答,有利于本体系更加完善。

著者谨识

E-mail:atp@163.net

参考文献

1、《周易》

2、《养生修真证道弘典》 仿佛居士陆锦川

3、《奇门精粹》 学术期刊出版社

4、《紫微斗数全书》 陈 抟

5、《方术异闻》 台司徒阳君

6、《紫微斗数掌中排盘法》 台 楚 皇

7、《紫微天机》 台 黄春霖

8、《紫微斗数函授教程》 曹砚明

9、《实用易经预测方法》 冯志精

10、《行大道》 王立平

11、《奇门遁甲新解》 张志春

12、《宇宙统一科学》 王存臻 严春友

13、《梅花易数》 邵康节

14、《八字精解》 港林国雄

15、《铁板神数教程》 玉灵子马随乾

16、《邵子神数》 邵康节

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử chiêm kinh điển giáo trình

Biên dịch:

Hội đương lăng tuyệt đỉnh

Ta thuở nhỏ yêu thích ngũ thuật y bốc tướng mệnh sơn, đi vào trường học tiếp thu hiện đại khoa học giáo dục ti không ảnh hưởng chút nào đối Trung Hoa Trung Quốc truyền thống văn hóa hứng thú, 1986 năm tốt nghiệp từ trung ương dân tộc đại học, 1982 năm khởi nghiên cứu Trung Hoa truyền thống văn hóa của ngũ thuật, đại học sở học chuyên nghiệp là điển hình khoa học tự nhiên – vật lý học, vật lý học nghiên cứu đối tượng hay thiên nhiên vật chất vận động quy luật, cường điệu nghiêm mật ăn khớp suy lý, dưỡng thành thực sự cầu thị khoa học thế giới quan, tuy rằng và Trung Hoa Trung Quốc truyền thống văn hóa trực giác tư duy bất đồng, nhưng ăn khớp năng lực trinh thám xong hệ thống huấn luyện.

1996 năm khởi chuyên nghiệp nghiên cứu tử vi đẩu số, bả khoa học nghiên cứu phương pháp dẫn vào đẩu số, dụng sổ để ý công tác thống kê tiến hành dự đoán độ chuẩn xác khách quan đánh giá, sơ bộ lấy được một ít thành quả, nguyện bả những kinh nghiệm này hiến cho người hữu duyên, dĩ tư người của mọi tầng lớp nghiên cứu, nguyện và các vị dễ giao hữu học hỏi lẫn nhau, cộng đồng là phổ cập phát triển tử vi đẩu số ứng dụng cống hiến chính thiếu lực, mong muốn người người đều có thể nắm giữ cửa này dự đoán kỹ thuật.

Kết hợp nhiều năm qua nghiên cứu dịch học, tử vi đẩu số một điểm tâm đắc, kinh nghiệm chỉnh lý thành chương, biên tập một lá thư, quyển sách đã nhập môn sách báo, càng thuộc cao cấp giáo trình, đi qua khoa học bố trí khiến cho bản giáo trình ký áp dụng vu quảng đại dịch học người yêu thích tiến tu của cần, cũng có thể thỏa mãn không hề dịch học cơ sở người cấp tốc đi vào đẩu số cao cấp giai đoạn, công khai thiên cổ bí truyền đẩu số huyền quan nhất khiếu, nó là câu thông âm dương nhị giới cầu, hoàn toàn thoát khỏi nguyên lai tử vi đẩu số làm phiền bài bàn, phức tạp nhất cao cấp nhất gì đó, cơ bản nguyên lý là đơn giản nhất. Quả thực có thể ở 48 tiếng đồng hồ nội hoàn thành hệ thống huấn luyện, chỉ cần cụ bị cơ bản ăn khớp suy lý và hình tượng năng lực suy nghĩ là được; không cần nghiên cứu cao thâm lý luận, cũng không cần khán sách thật dày, nã lai hay dùng, dùng hơn nữa, quá trình 48 tiếng đồng hồ huấn luyện tức năng lực đạt được tương đối thành thục trình độ. Mỗi ngày học tập lưỡng tiếng đồng hồ không ra một tháng là được nhập môn ứng dụng.

Tử vi đẩu số có một rõ rệt đặc điểm, đẩu số tinh thần hàm nghĩa từ mặt chữ là được lĩnh hội, không cần đặc biệt ký ức, hữu quan tinh thần canh tường tẫn tin tức có thể kiểm tra tử vi tin tức tạp, dụng cửu cũng liền quen thuộc, trước đó chuyện cần làm chỉ cần hoa vài phần loại học được lưu thời bàn, lưu phân bàn khởi pháp. Người viết 1982 năm ở kinh học ở trường thì bắt đầu nghiên tập mặc dù nhiều lần trắc trở cũng có tỉnh ngộ niềm vui, xem lướt qua chứa nhiều dịch học tư liệu, tiên từ bầy con bách gia vào tay, kẻ học sau các môn dự đoán kỹ thuật, trải qua hoa mai dễ, tứ trụ, lục hào, kỳ môn, lục nhâm, Thái Ất, phong thuỷ, chọn ngày lành tháng tốt, tướng học chờ, tối hậu quy về tử vi đẩu số nghiên cứu thực tiễn, đi qua đẩu số huyền quan nhất khiếu của tượng sổ để ý thông suốt, vu trong thực chiến tầm để ý, trái lại khuy cổ phú khứ lĩnh ngộ, nhiều lần như thế, nhiều lần tham thảo, thực tiễn tái thực tiễn, luy sổ tái chi tâm máu tụ tập thành sách hiến cho dịch học đồng nghiệp, kỳ vọng tử vi quang hoa tái hiện Trung Hoa đại địa.

Đẩu số hệ thống bác đại tinh thâm, người viết học tập nghiên cứu qua trình trung tâm không ngừng từ sách cổ sách quý cùng với các vị đẩu số tiền bối sáng tác trung tâm hấp thụ phong phú dinh dưỡng, ở đây chân thành cảm tạ đẩu số giới tổ tiên cập tiền bối cấp xã hội lưu lại quý báu tài phú. Quyển sách thương xúc mà thành, bất túc quên chỗ không thể tránh được, mong rằng các vị hiền giả vui lòng chỉ giáo là may mắn.

Lam thiên thìn 1998. 11. 3

1997 năm 8 đầu tháng hãy

1998 năm 8 nguyệt đệ nhị hãy

1998 năm 11 nguyệt đệ tam hãy

2008 năm 3 nguyệt 28 nhật thứ sáu chỉnh sửa

Mục lục

Chương 1: Tử vi tin tức học hệ thống (chọn trích)….. . ( 7)

Nhất, tư ngộ… … … . ( 7)

1, vũ trụ toàn bộ tin tức thuyết 2, tư duy loại hình thuyết 3, vô hạn suy tư

Nhị, chìa khóa vàng… … … . ( 9)

1, tích cực lòng của thái 2, thành công của yếu tố 3, tiến giai của tiệp kính

4, phân loại phép huấn luyện 5, hoạt bàn vận chuyển pháp

Chương 2: Đẩu số huyền quan nhất khiếu… … . . . ( 16)

Nhất, thiên cổ bí truyền đẩu số huyền quan nhất khiếu… . . . ( 16)

Nhị, học tập pháp… . . ( 21)

Chương 3: Đẩu số tam đại pháp bảo… … . . . ( 23)

Nhất, tinh tình… … … . ( 23)

Nhị, cung vị tứ hóa… ….. . ( 26)

Tam, tứ hóa… … … . ( 27)

Chương 4: Đẩu số dự đoán pháp… ….. ( 29)

Nhất, thời gian khởi sổ pháp… ….. ( 29)

Nhị, kỳ môn ngoại ứng với pháp… ….. ( 29)

Tam, hoa mai dễ sổ pháp… ….. ( 30)

Chương 5: Ví dụ thực tế của diễn thuyết… ….. ( 31)

Nhất, người khác ý đồ đến… ….. . ( 31)

Nhị, người khác chức nghiệp… ….. . ( 37)

Tam, tài vận… … … . ( 43)

Tứ, con đường làm quan… … … . ( 46)

Ngũ, công danh… … … . ( 48)

Lục, cái khác… … … . ( 51)

Chương 6: Cơ sở tri thức… ….. . ( 68)

Phụ lục đại sư bảo khố… ….. ( 76)

Tự nói

Hoan nghênh xem , đây là một quyển tỉ mỉ biên soạn chỉ đạo thư, có thể khiến cho ngươi ở đây trong thời gian rất ngắn tiến nhập tử vi đẩu số điện phủ, trở thành một danh tiên tri người sớm giác ngộ. Mặt khác chúc mừng người ta lựa chọn tử vi đẩu số làm dự đoán công cụ, bởi vì đây là một loại công năng cường đại, áp dụng phạm vi quảng, dịch học dễ tinh dự đoán công cụ. Quyển sách công khai đẩu số huyền quan nhất khiếu, dễ dàng hóa giải tứ trụ dự đoán canh giờ không chính xác, đồng thời thìn song bào thai ngũ cùng của mệnh tạo nan dư dự đoán vấn đề, quyển sách sở phụATP tin tức tạp cho ngươi biên học biên dụng, dễ dàng tự tại, lý luận và thực tiễn hỗ trợ lẫn nhau.

Bản giáo trình chính là là có chí vu tiến giai đẩu số cao thủ hàng dịch học người yêu thích cùng với tưởng ở sự nghiệp thượng thu được thành công các vị bằng hữu mà tác, vô luận có vô dịch học cơ sở, thỉnh dĩ bình hòa tâm tính nhìn xuống, phóng rơi sở hữu ràng buộc, khiến cho chính bị vây tự do, mở ra trạng thái, dường như là tác giả đơn độc cho ngươi cá nhân sáng tác quyển sách.

Học tập một loại mới tư tưởng tiên thiên không ra bản thân đầu óc, không cần có thành kiến, học tập dự đoán có thật nhiều cách và phương pháp, đuổi kịp bản giáo trình bước chân, không cần phải nhiều lắm cao thâm lý luận và cơ sở kiến thức chuẩn bị, cầm tin tức tạp chỉ để ý lớn mật địa tiến hành dự đoán, tin tưởng không ra 48 tiếng đồng hồ người ta liền có thể nắm giữ tử vi đẩu số ảo diệu, bồi dưỡng khởi hứng thú hậu rộng khắp thực tiễn thông hiểu đạo lí, không ngoài một năm nửa năm người ta là được là đẩu số cao thủ.

Người viết khởi xướng “Thực chiến trước đây, hứng thú hướng phát triển, nã lai hay dùng, biên luyện biên học.” phương pháp học tập. Mượn dùng nước Mỹ thành công học giả huyền bí cách man đinh nặc nói: “Ngươi nghĩ bả cuộc sống của ngươi trở nên tốt hơn sao? Nếu như là thực sự, như vậy quyển sách này tựu có thể là người ta sở đụng phải tốt nhất thư. Xem nó, học tập nó, tái xem nó, sau đó bắt đầu hành động.” chỉ có kiên định không ngừng hành động, tài năng từng bước một đi hướng mục tiêu, đạt được thành công. đem ngươi tiến cử tử vi đẩu số điện phủ, sau đó mặc dù hấp thụ nam phái bắc phái dài chỗ, thu thập rộng rãi chúng gia của tinh hoa.

Chương 1: Tử vi tin tức học hệ thống (chọn trích)

Nhất, tư ngộ

1, vũ trụ toàn bộ tin tức thuyết

Liệt ninh nói qua: “Trên thế giới ngoại trừ vận động vật chất ở ngoài, liền không có thứ khác. Mà vận động vật chất nếu không ở thời gian trong không gian liền vô vận động khả năng.” . Vật chất vận động có hay không có tự? Chỉ có nhận thức vật chất vận động phổ biến quy luật mới có thể thôi diễn quá khứ, dự đoán thời gian tới.

Vũ trụ là một ngành chính thống, là một thống nhất chỉnh thể, nó các cục trong lúc đó tương hỗ liên quan, bất kỳ một cái nào cục đều có thể phản ánh chỉnh thể thuộc tính, thiên địa nhân tam tài hợp nhất. Vũ trụ thiên thể biến hóa tương ứng trước cuộc sống biến hóa, cuộc sống cát hung họa phúc cũng ở trên trời thể sắp hàng số tử vi trung tâm hiển lộ không bỏ sót.

Tử vi đẩu số nó bả hơn một trăm ngôi sao sắp hàng ở mười hai cung, hơn nữa sáu mươi một giáp thời gian tin tức, toàn bộ phương vị phản ánh vũ trụ biến hóa tượng, sổ, để ý tin tức, thiên địa nhân tam vị nhất thể, loại này sổ để ý mô hình là có tương đương khoa học đạo lý. Trong đó bao hàm âm dương, ngũ hành, nhiều chuyện, cửu cung, sáu mươi một giáp, một trăm lẻ tám tinh thần, bao quát Vạn Tượng, mang theo hiện tại, quá khứ và tương lai tin tức. Tử vi đẩu số thể hiện vạn vật giao cảm tư tưởng, tức vạn sự vạn vật phổ biến tồn tại tương hỗ cảm ứng hiện tượng. Vũ trụ đang lúc vạn sự vạn vật chớ không phải là có kỳ sổ để ý quy luật, nhân từ oa oa rơi xuống đất nhất khắc khởi sẽ tùy địa cầu càng không ngừng xoay tròn, mỗi người xuất hiện ở sinh thời gian nguyệt tinh thần có quy luật nhất định, mỗi thời khắc này tinh thần sắp hàng đều bị đối với người gây ảnh hưởng.

Một trăm lẻ tám ngôi sao, mỗi lạp đều có âm dương, ngũ hành thuộc tính khác nhau, nên dư phân rõ. Thái dương, liêm trinh đồng chúc hỏa, thái dương là bính hỏa thuần dương, mà liêm trinh là đinh hỏa thuần âm. Đồng thời tinh thần cũng phân ngũ hành như vũ khúc thuộc kim, thiên cơ thuộc mộc, cự môn thuộc thủy, thái dương thuộc hỏa, Thiên phủ thuộc đất chờ.

2, tư duy loại hình thuyết

Nhân loại tư duy có bao nhiêu loại hình thức, tư duy lô-gích, hình tượng tư duy, linh cảm tư duy, đặc dị tư duy chờ. Tư duy lô-gích và hình tượng năng lực suy nghĩ là người cơ bản năng lực, từ tư duy lô-gích vào tay, phối hợp hình tượng tư duy huấn luyện một một máy giai chỉ dẫn học giả cuối thông hướng linh cảm tư duy cao cấp cảnh giới, đi qua một chuyện vừa đứt tích lũy thực tiễn kinh nghiệm, dĩ điểm gắn bó tuyến, tuyến toàn mà thành mặt, tối hậu giao qua dự đoán suốt đời vận thế. Quen tay hay việc, tư duy lô-gích tích cực huấn luyện thì sẽ kích thích ra linh cảm, linh cảm trực giác tư duy mị lực ở chỗ nó chỉnh thể tính, cao độ trừu tượng tính, đồng thời nó vừa có không rõ tính. Không rõ tính ưu điểm ở chỗ thoáng cái nắm chặt sự vật chỉnh thể hoặc đường viền.

3, vô hạn suy tư

một lá thư vạch: “Ở nhâm nhất toàn bộ tin tức tằng hoặc nhâm nhất toàn bộ tin tức bộ vị thượng đều bao hàm chỉnh thể cho đến vũ trụ toàn bộ tin tức, mỗi một toàn bộ tin tức tằng hoặc mỗi một bộ vị thượng tin tức thể chia làm hiển tin tức tằng và tiềm tin tức tằng.” tiềm tin tức hoặc tiềm năng ở nhất định dưới điều kiện tài năng chuyển hóa thành hiển tin tức có lẽ hiển năng lực.

Vì sao thời gian sử dụng đang lúc khởi quẻ có thể dự đoán sự tình? Nhược như vậy như vậy dụng lục hào pháp, hoa mai dễ sổ có lẽ kỳ môn độn giáp dự đoán khí trời, tỷ như vừa giá canh giờ “Năm, nguyệt, nhật, thì” là xác định, chỉ có một giá trị, như vậy quái tượng biểu hiện kết quả hẳn là chỉ có một, thế nhưng không có khả năng toàn quốc các nơi lúc này đều trời mưa ba. . . , còn có dụng tứ trụ pháp dự đoán thì nan đề một trong, cùng tứ trụ cùng địa sinh hai người tứ trụ tương đồng, số phận hội như nhau sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định.

Đã ngoài dự đoán học trung tâm vấn đề như thế nào giải quyết ư? Kỳ thực cổ người đã có xử lý cái vấn đề này phương pháp, đó chính là “Bất động không chiếm”, “Không hỏi không chiếm”, hoa mai dễ sổ mạnh phi thường điệu ngoại ứng với, bởi vì ngoại ứng với là một loại dấu hiệu, tức cái gọi là “Linh cơ khẽ động”, nó là tiềm tin tức chuyển hóa thành hiển tin tức điều kiện!

Đối với tứ trụ dự đoán học được thuyết, phải gọi tố “Can chi dự đoán học” thích hợp hơn. Bởi vì bát tự chỉ nói đáo loại, tuy rằng bát tự tổ hợp có 584100 loại, nhưng loài người số phận xa không ngừng giá 584100 loại, mỗi người số phận giai không giống nhau. “Can chi dự đoán pháp” có thể đánh vỡ loại này hạn chế, tỷ như thêm vào sinh ra thì phút can chi tin tức hậu dự đoán chuẩn xác tỷ số sẽ đề cao, còn nữa lo lắng dự đoán thì Thiên can địa chi vị tất điều không phải một biện pháp tốt. Học giả không ngại thử một lần. Chúng ta có thể đem một canh giờ chia làm sáu mươi một giáp, tức 2 phút nhất đẳng phân; cũng có thể án nguyên hội vận thế sổ để ý quy luật, bả một canh giờ chia làm 30 chia đều, mỗi chia đều tương đương với 4 phút.

Nhị, chính mình chìa khóa vàng có thể mở các loại dự đoán học của môn

1, tích cực lòng của thái

Luyện công đồng đạo đều rõ ràng bảo trì hài lòng thể xác và tinh thần trạng thái tầm quan trọng, lão tử thuyết: “Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp nói, đạo pháp tự nhiên.” nước Mỹ thành công học đặt móng nhân Hi Nhĩ bác sĩ tổng kết 17 điều thành công nguyên tắc, trong đó điều thứ nhất hay “Tích cực lòng của thái” .

Người ta năng lực nhận biết thế giới này! Để thấy rõ quá khứ dự kiến thời gian tới, có cần phải vì mình tạo một ít rộng lớn mục tiêu, đồng thời tìm đạt được cái mục tiêu này. Người ta đã cân nhắc qua ngươi muốn đạt tới cao to mục tiêu sao? Không sợ làm không được, chỉ sợ nghĩ không ra. Nhân ai cũng đều có phật tính, người người đều có thể trở thành tiên tri người sớm giác ngộ hiền giả.

Ở dự đoán toàn bộ quá trình thủy chung yếu tự nhiên mà vậy trạng thái, tận lực đem chính đặt trong tự nhiên, và nói hợp nhất, bất năng thụ người phản ứng làm cho mê hoặc, không phải là mình suy đoán, hậu thiên thức thần phân tích, dự đoán, chính chỉ là một truyền thông tự thuật tự nhiên biến hóa quy luật, cuộc sống số phận. Nếu như ngực lão tưởng dự đoán chuẩn xác tỷ số là 80%, như vậy phát huy hay nhất thì chuẩn xác tỷ số tối đa chỉ là 80%, không có khả năng tốt hơn. Bởi vậy đối với mình sở định mục tiêu cao hơn nữa canh khẳng định tín niệm.

2, thành công của yếu tố

Cổ nhân cho rằng “Pháp lữ tài địa, sư đức tuệ ngộ” là tu thân dưỡng tính điều kiện, kỳ thực học tập tử vi đẩu số cũng như nhau.

Pháp: Chính là muốn chính xác tuyển trạch dự đoán phương pháp, tái hay dự đoán phương pháp tuyển định lúc học tập có hay không đúng phương pháp.

Dự đoán phương pháp loại phồn đa, căn cứ các môn thuật số chuẩn xác tỷ số và tinh thâm độ mà nói, đại thể có thể chia làm: Tam thức tức Thái Ất thần số, kỳ môn độn giáp, đại lục nhâm, ngũ đại thần sổ tức tử vi đẩu số, thiệu tử thần số, thiết hãy thần số, nam cực thần số, bắc cực thần số; tứ trụ, lục hào, phong thuỷ, tuyển trạch, tướng học; cái khác một ít tương đối giản đơn như một chưởng kim, Chư cát thần số chờ.

Như vậy học loại nào dự đoán học thấy hiệu quả khoái ư? Nơi này có một chính xác lựa chọn vấn đề, hình tượng tư duy mạnh nhân có thể tuyển trạch học tập “Hoa mai dễ sổ”, số học tính toán ăn khớp năng lực trinh thám mạnh nhân liền có thể tuyển trạch “Số tử vi học”, nếu như người ta hình tượng trực giác tư duy và tư duy lô-gích đều cũng không tệ lắm nói, như vậy “Tử vi đẩu số” là sự chọn lựa tốt nhất. Có vài người học tập tứ trụ, lục hào không dễ dàng cánh trên, nếu như đổi thành nghiên cứu đẩu số khả năng hiệu quả thần tốc, tựu tượng rất nhiều người thuyết trí nhớ của mình lực soa, thế nhưng nói lên túc cầu trí nhớ kinh người, các đội cầu thủ tính danh,

Tử vi là trung thiên đế tọa ngôi sao, “Tử” tượng trưng cao quý, rộng lớn rộng rãi, hồng màu da cam Lộc màu xanh tử, tử sắc năng lượng lớn nhất, kỳ đại vô ngoại;”Vi” tượng trưng tinh tế tỉ mỉ, kỳ tiểu vô nội;”Đấu” tượng trưng cán chùm sao Bắc Đẩu chỉ dời, phi chu vi hình tròn mà là đinh ốc thức đi tới;”Sổ” tượng trưng tinh tượng thiên thể vận hành sổ để ý quy luật cực kỳ và cuộc sống quan hệ.

Tử vi đẩu số liệt vào cao tầng thứ dự đoán pháp ngũ đại thần sổ đứng đầu, bác đại tinh thâm, tượng sổ theo lý nhất. Dự đoán phạm vi cũng không cực hạn vu mệnh lý nghiên cứu, nó rộng khắp ứng dụng vu xã hội hiện đại sinh hoạt các lĩnh vực, lớn đến tập đoàn, xí nghiệp, cá nhân hưng suy vinh nhục, thiên tai, nhỏ đến trong cuộc sống việc vặt tỷ như có thể luận đoán ra nào đó nào đó bằng hữu người thứ ba đối tượng chức nghiệp, tướng mạo, tính tình, gian phòng bài biện các loại cùng với sở hữu người ta muốn biết vấn đề; tái tỷ như người ta cảm giác được chờ một chút có người muốn tới tìm ngươi, người ta từ tử vi bàn nhìn ra nhân tướng mạo, tính tình, gia đình, sự nghiệp cùng với người tới chuyện gì. . .

Căn cứ mình đặc điểm, chính xác tuyển trạch thích hợp mình dự đoán pháp, hay đi một cái thông hướng thành công tiệp kính. Còn nữa tựu là như thế nào dĩ tốc độ nhanh nhất thạo nắm giữ loại phương pháp này, học giả xin dựa theo đẩu số tiến giai tiệp kính nói đốt đi làm. Bất luận cái gì dự đoán pháp đều có giá ngũ đại đốt tức công thái, khởi sổ, phán đoán, giải thích, ứng nghiệm. Ngũ đại đốt một vòng trừ một vòng, là vì liên hoàn khấu đầu đuôi giáp nhau vô thủy vô chung. Còn đây là đầy hứa hẹn pháp, tiên từ đầy hứa hẹn pháp vào tay tối hậu Ngũ Hoàn tiết trở thành một thể, vô đây đó phân biệt, tiến nhập vô vi mà đều bị vì cảnh giới.

Tử vi đẩu số dự đoán pháp có tam hợp, kỳ môn, hà lạc của phân, giá đã trong ngoài nước đẩu số danh gia chung nhận thức, nghiên cứu tử vi đẩu số nhược tòng mệnh để ý vào tay tiến triển so sánh mạn, không giốngATP đẩu số phán đoán nhanh tới cấp tốc, nó ở ứng dụng trung học tập, lý luận liên hệ thực tế, để ý pháp đều xem trọng. ATP đẩu số phán đoán nhanh trung tâm tam hợp, kỳ môn, hà lạc lý luận xong tiêu hóa cũng có thể hấp thu chư vị trước đây sở học kỳ môn, hoa mai dễ kinh nghiệm.

Lữ: Lữ là chỉ nghiên dễ trong quá trình chu vi phải có tốt đồng bọn có thể giao lưu, cũng bao quát thân bằng bạn tốt, có thể được đáo thân bằng bạn tốt chi trì, học tập tiến triển tựu sẽ nhanh hơn. Bởi vì, học tập yếu có một tốt hoàn cảnh, còn muốn đầy đủ tài chính, nếu không đầu tư tốt phương pháp là học không được thủ.

Tài: Cổ ngữ viết: “Vô tài không đủ để nuôi nói” . Học tập dự đoán học tựu muốn mua hữu quan tư liệu, còn muốn tầm sư phỏng giao hữu, những thứ này đều là yếu nhất định tài chính làm bảo đảm, chỉ có bỏ ra xong mới có thể quý trọng. Miễn phí lấy được tư liệu rất khó học rất khá.

Địa: Chiếc nhẫn cảnh điều kiện mà nói. Hoàn cảnh lớn mà nói hiện tại chánh xử hạ nguyên đổi vận, ngũ thuật thịnh vượng phát đạt; tiểu Hoàn cảnh mà nói, gia đình chi trì, chỗ ở mình địa rộng thùng thình bầu không khí có lợi dự đoán học nghiên cứu và ứng dụng.

Sư: Học dễ phải có minh sư chỉ điểm, nơi này minh sư cũng không phải là nhất định là “Danh sư”, mà là rõ ràng minh, hay là người này không có gì địa vị xã hội, không có gì xã sẽ ảnh hưởng, không có tiếng tăm gì chuyên tâm nghiên cứu, không ngừng ở trên thực tế ứng dụng kiểm nghiệm, đây mới là minh bạch chân lý minh sư, ba người đi tất có ta sư, hướng nhân gia học tập thì, chính phải xử vu khiêm tốn tức thấp vị trạng thái, như vậy tài có thể học được đồ của người ta, đồng thời phải hiểu sư nói, yếu tôn sư, kính sư, một ngày của sư cả đời không quên.

Đức: Nghiên cứu huyền học chú ý đạo đức, tu đức là vì ngộ đạo, đắc đạo, không được tu đức người bất năng học tập tử vi đẩu số.

Tuệ: Mỗi người tuệ căn loại hình bất đồng, có trực giác năng lực suy nghĩ cường, có ăn khớp năng lực trinh thám cường, ở học tập dự đoán tiết học muốn chọn chính tư duy ưu thế dự đoán phương pháp, phát huy sở trường, như vậy có thể đi một cái tiệp kính.

Ngộ: Học dễ ngộ tính đặc biệt trọng yếu, “ATP đẩu số phán đoán nhanh”, không chỉ có cho ngươi một khối vàng, tối muốn là dạy cho người ta một loại điểm kim thuật, cho ngươi một câu nói, ngộ tính mạnh bằng hữu lập tức lĩnh hội, chính ngươi đều có thể ứng dụng vu cái khác dự đoán trong lĩnh vực đi.

3, tiến giai của tiệp kính

Dự đoán quá trình bao quát dưới năm bước(đi), mặc kệ tử vi đẩu số dự đoán còn là lục hào, hoa mai dễ sổ còn là kỳ môn dự đoán, đều là như vậy. Giá năm bước(đi) là một khối, điều không phải tuyệt nhiên xa nhau, ở cao cấp giai đoạn cũng liền ngũ bộ hành văn liền mạch lưu loát, phân không ra đây đó, vừa tiến vào trạng thái kết quả là hiện ra, đạt được tri vô bất ngôn, nói đều bị trung thần cảnh kỳ lạ giới. Vũ trụ vô cực, không có bắt đầu, cũng còn chưa có kết thức.

Bước đầu tiên: Tiến nhập dự đoán công năng thái, cũng chính là tích cực lòng của thái, yếu thanh tĩnh vô vi, tâm vô lo lắng, tâm thành, thủy chung bảo trì loại tâm tính này. Âm dương không nhúc nhích tiền vô tư, vô vi, không muốn trạng thái, đó là tâm thành, là thành năng lực cảm, là thành năng lực ứng với, cảm mà toại thông.

Bước thứ hai: Khởi sổ, thừa tố thành tượng. Lục hào dự đoán yếu khởi quẻ, tứ trụ dự đoán muốn xếp hạng bát tự, tử vi đẩu số dự đoán truyền thống phương pháp tiên bài bàn, bản phái tuyệt kỹ đẩu số đẩu số huyền quan nhất khiếu, nhất lao vĩnh dật dĩ bất biến ứng vạn biến; nhị có thể miễn trừ người sinh nhật không chính xác của ưu; tam có thể giải quyết tứ trụ tương đồng mà số phận bất đồng.

Phương pháp là: Đối muốn dự đoán sự vật căn cứ đẩu số huyền quan nhất khiếu tìm ra lưu thời bàn, lưu phân bàn, chính sinh nhật không chính xác tức dụng người viết mệnh bàn là môi giới tiến hành dự đoán, bỉ nhân tiện tạo dùng rất nhiều người hay là bỉ chính các ngươi mệnh bàn canh chuẩn. Cổ nhân bả vạn sự vạn vật phức tạp biến hóa quy kết là âm dương biến hóa của để ý, mỗi thời mỗi khắc hết thảy chung quanh giai ở lưu thời lưu phân bàn thượng biểu lộ không thể nghi ngờ.

Bước thứ ba: Phán đoán, đẩu số hoạt bàn diễn dịch thích tượng. Tổng hợp lại hình tượng tư duy và ăn khớp suy lý, căn cứ tinh tình nhìn ra đại cục, lại dùng tứ hóa truy tung sự vật phát triển chân tướng.

Bước thứ tư: Giải thích, bả phán đoán kết quả dụng một cái đầu mối chính xỏ xuyên qua thủy chung, yêu cầu trật tự rõ ràng, trình tự phân minh, nhằm vào bất đồng dự đoán đối tượng dụng thư sướng ngôn ngữ giảng giải, muốn cho người nghe dễ tiếp thu.

Đệ ngũ bộ: Ứng nghiệm. Sở dự đoán kết luận và sở luận đoán sự vật thời gian tới tiến trình kết cục ứng nghiệm tỷ số làm sao? Đây là biên thực tiễn biên tổng kết công phu thật, dụng được càng nhiều, kỳ tổng kết cũng sẽ việt có ý định nghĩa, ứng nghiệm tỷ số cũng sẽ càng cao. “Thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn” . Một bước cuối cùng xác nhận mấu chốt một, ứng nghiệm thì có tốt đẹp chính là tín dự, thành tín là sự nghiệp thành công cơ sở.

4, phân loại phép huấn luyện

Bản Pháp thuộc vu đầy hứa hẹn pháp, là thủ đoạn phi mục đích, mục đích của huấn luyện là muốn bỏ qua nó, đạt được vô vi trạng thái.

Đẩu số mười hai cung có thể phân biệt tiến hành nghiên cứu, ở vừa mới bắt đầu giai đoạn tập trung tinh lực chuyên môn nghiên cứu một cái dự đoán đầu đề, như người khác ý đồ đến chờ, nghiên cứu thông sau đó cái khác vấn đề có thể loại suy, giải quyết dễ dàng.

Có thể tiên nghiên cứu bằng hữu tình huống, như là tính tình, tướng mạo, thân cao, gia đình hoàn cảnh, chức nghiệp chờ, có thể từ chính mệnh bàn vào tay, nhìn nô bộc cung (cung Nô bộc) cung vị, tinh tình, tứ hóa chờ tin tức, tái bắt bọn nó nhất nhất cân mình tình huống thực tế đối lập nghiệm chứng. Không cần bao lâu thời gian người ta tất có phát hiện kinh người.

5, hoạt bàn vận chuyển pháp

Đẩu số hoạt bàn vận chuyển pháp khiến cho nguyên bàn linh quang hiển hiện, cho thấy vô hạn sinh cơ.

Hoạt bàn vận chuyển pháp một trong: Dựa theo thời gian vận chuyển. Tỷ như đại hạn, tiểu hạn, lưu niên, lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời, lưu phân chờ.

Một giáp ất xấu nhâm dần quý mão canh thìn tân tị

Giáp ngọ ất vị nhâm thân quý dậu canh tuất tân hợi

① đại hạn: Án cung mệnh ngũ hành cục khởi sổ, dương nam, âm nữ thuận kim đồng hồ sổ, âm nam, dương nữ đi ngược chiều, tỷ như nào đó tiên sinh bính năm sinh ra, hỏa lục cục thì cung mệnh khởi đại hạn sáu tuổi, cung phụ mẫu đi mười sáu tuổi, cung phúc đức đi nhập tuổi, cung điền trạch đi ba mươi sáu tuổi.

Bính tử Đinh Sửu giáp dần ất mão nhâm thìn quý tị

Bính ngọ Đinh Mùi giáp thân ất dậu nhâm tuất quý hợi

Thủy nhị cục

Hỏa lục cục

Kim tứ cục

Xin chú ý mỗi một liệt mỗi một khuông sắp hàng quy luật để nhớ kỹ.

Mậu tử kỷ xấu bính dần Đinh Mão giáp thìn ất tị

Mậu ngọ kỷ vị bính thân đinh dậu giáp tuất ất hợi

Canh tử tân xấu mậu dần kỷ mão bính thìn đinh tị

Canh ngọ tân vị mậu thân kỷ dậu bính tuất Đinh Hợi

Đất ngũ cục

Nhâm tử quý xấu canh dần tân mão mậu thìn kỷ tị

Nhâm ngọ quý vị canh thân tân dậu mậu tuất kỷ hợi

Mộc tam cục

② tiểu hạn:

Dần ngọ tuất năm sinh ra khởi thìn cung, tị dậu xấu năm sinh ra khởi vị cung;

Thân tử thìn năm sinh ra khởi tuất cung, hợi mão vị năm sinh ra khởi xấu cung.

Giải trừ: Tiểu hạn tùy lưu niên một năm nhất cung, nam mệnh thuận số, nữ mệnh nghịch sổ, dĩ phối hợp lưu niên dĩ sao nhỏ toi mạng.

③ lưu niên: Ở đương niên thái tuế cung an mệnh. Hôm nay năm 1998 năm mậu dần năm tức ở dần an lưu niên cung mệnh.

④ lưu nguyệt: Lưu nguyệt có bao nhiêu loại khởi pháp, thực dụng người án đấu quân khởi lưu nguyệt.

Thái tuế trong cung liền khởi chính, nghịch tầm sinh nguyệt tức lưu đình.

Lại từ sinh nguyệt cung bánh xe, thuận đáo sinh thì điền đấu tinh.

Giải trừ: từ lưu niên địa chi chỗ cung vị đồ mở nút chai, nghịch sổ tới bản sinh nguyệt chỗ cung vị, lại từ cai cung vị đồ mở nút chai, thuận số tới bản sinh thì an cai năm đấu quân, đấu quân tức là cai lưu niên tháng giêng, tái thuận bố mười hai tháng.

Cũng tiên nhất định ra tử năm đấu quân, còn lại các năm thuận kim đồng hồ tiến nhất cung, tỷ như ta tử năm đấu quân ở tị, năm nay là mậu dần, tiến nhị cung đáo vị. Đấu quân coi như lưu niên tháng giêng, lần lượt thuận bố mười hai tháng.

⑤ lưu nhật: Từ lưu nguyệt cung vị lúc đầu nhất, một ngày nhất cung thuận số, tháng sau lại từ tháng sau cung vị làm theo thuận số.

⑥ lưu thời: Có lưỡng chủng khởi pháp, thực dụng người từ lưu nhật cung vị đồ mở nút chai thì, nhất cung một canh giờ thuận số là được.

⑦ lưu phân, lưu miểu độc giả có thể tự hành án đã ngoài quy luật chiếu thôi, lưu phân từ lưu thời cung khởi thuận số.

Đẩu số hoạt bàn vận chuyển của nhị: Là án muốn dự đoán sự tình vận chuyển.

Tỷ như yếu luận đoán bằng hữu sự nghiệp tình huống, đầu tiên tìm ra lưu thời bàn, lưu phân bàn chính cung mệnh chỗ ở cung vị, sẽ tìm bằng hữu sự nghiệp cung tức con gái của mình cung, từ tử nữ tam phương tứ chính phối hợp tứ hóa đi phân tích bằng hữu sự nghiệp tình huống.

Chương 2: Đẩu số huyền quan nhất khiếu

Nhất, thiên cổ bí truyền đẩu số huyền quan nhất khiếu

1, tử vi đẩu số mệnh bàn là hình vuông mà tuần hoàn, là “Thiên viên địa phương” ý. Mệnh bàn mười hai địa chi bảo trì bất biến, thuận kim đồng hồ lần lượt là căn nguyên thìn tị ngọ vị thân dậu tuất hợi. Các cung tinh thần tượng trưng thiên, mười hai địa chi cung tượng trưng, nhân chỗ ở trong đó, cung mệnh bắt đầu nghịch sổ mười hai cung lần lượt là cung mệnh, huynh đệ cung, cung phu thê, cung tử nữ, cung tài bạch, cung tật ách, cung thiên di, nô bộc cung, cung Quan lộc, cung điền trạch, cung phúc đức, cung phụ mẫu, lánh gia thân cung tượng trưng nhân, kỳ thực Thiên can địa chi sáu mươi một giáp bản thân tựu bao hàm thiên địa nhân tam tài tin tức. Từ tử vi mệnh bàn đến xem, bản mệnh bàn là trời bàn, đại hạn bàn là địa bàn, lưu niên tiểu hạn bàn thái độ làm người bàn, thiên địa nhân tam tài hợp nhất.

Học tập tử vi đẩu số là tối trọng yếu một vòng hay nỗ lực tương sở học lý luận dùng cho thực tiễn, có đại sư thuyết: “Không được thôi một nghìn trương mệnh bàn, không nên đàm tử vi đẩu số” . Đặc biệt đối với đẩu số một ít trọng yếu lý luận, không ở trên thực tế nhiều lần thôi diễn, không đổi lĩnh hội.

Hiện tại mỗi người thời gian đều rất quý giá, không chỉ nói tế thôi một nghìn trương mệnh bàn, hay tống ra một nghìn trương mệnh bàn, cũng phải hao phí không ít thời gian, án hé ra mệnh bàn tống ra sở hữu hạng mục 15 phút tính toán, một nghìn trương mệnh bàn cũng phải yếu đồ ngốc thập tiếng đồng hồ, xã hội hiện đại chủ nghĩa chợ phát triển kinh tế không được sung hứa chúng ta như vậy từ từ đẽo gọt, có cần phải sử dụng một loại rất nhanh mà chính xác tay của đoạn.

Có lưỡng chủng biện pháp giải quyết: Thứ nhất, sử dụng máy vi tính bài bàn. Thứ hai, dụng chính đẩu số bàn hoặc tuyển định hé ra đẩu số.

Các vị độc giả nhược mình sinh nhật không chính xác, như vậy thì thỉnh dụng người viết đẩu số bàn tiến hành dự đoán là được. Chư vị khán người viết viết thư, vô hình trung thành lập được tác giả và độc giả quan hệ, tiên định ra các ngươi dự đoán thời gian (thời đại nhật lúc miểu), dụng lúc này tìm ra người viết thời khắc này ở đẩu số bàn trung tâm vị trí (cung vị), định ra người viết cung vị hậu, các ngươi cung vị có thể thuận số lục cung tức cung Nô bộc, cũng có thể nghịch sổ tứ cung tức cung tử nữ, nói đúng là chư vị bả ta coi như bằng hữu, các ngươi cung vị ở người viết cung Nô bộc, nhược chư vị bả ta coi như lão sư, các ngươi cung vị ở người viết cung tử nữ.

Tử vi người phiếm chỉ bầu trời tinh thần, tử vi đẩu số công bố thiên thể tinh tượng cùng người quan hệ, cán chùm sao Bắc Đẩu thôi thiên người, huyền quan cũng. Phu huyền quan người, tới huyền tới hay cơ hội quan là cũng. Tử vi đẩu số cũng có huyền quan nhất khiếu, đây là dụng chính đẩu số bàn khứ dự đoán bất luận kẻ nào và sự. Càng là chân lý việt giản đơn, thiên địa nhân tam tài tin tức giai ở trong đó, tình hình chung hạ tin tức dĩ ẩn núp hình thức tồn tại, có ngoại hợp thời tức khắc hiển hiện.

Tỷ như lúc này có người hỏi ngươi “Tình huống công tác”, người ta và tức khắc hắn tựu phát sinh liên quan, ý niệm trong đầu khẽ động kết quả là hiện ra. Chỉ có sử dụng đẩu số huyền quan nhất khiếu tài năng thể hiện ra cao thủ hình tượng, không cần trên giấy bài bàn, cũng không cần ngón tay bấm đốt ngón tay, một khi sử dụng nhất lao vĩnh dật, từ thủy phán đoán chính phán đoán người khác, tượng từ sinh lòng, thuận miệng sẽ, nói đều bị trung tâm, như tự mình sở kinh lịch.

Nói ngắn gọn, đẩu số huyền quan nhất khiếu hay dụng mạng của mình bàn hoặc tuyển định một cái mệnh bàn như người viết mệnh bàn khứ dự đoán bất luận kẻ nào và sự. Hợp tác, sinh hoạt, kinh tế, cổ phiếu, kỳ hạn giao hàng, xuất hành, tai nạn xe cộ, hôn nhân, đồng bọn, quan hệ nhân sự cập vận mệnh đời người đều có kinh người độ chuẩn xác, độ chuẩn xác và lượng tin tức vượt lên trước phổ thông dự đoán pháp.

2, đẩu số cơ bản thuật ngữ

å Bản cung: Chủ sự của cung. Ví dụ như vấn phu thê, thì phu thê làm gốc cung. Vấn phu thê là sự nghiệp, thì cung phúc đức làm gốc cung.

æ đối cung: Bản cung đối diện của cung, cũng tức địa chi lục xung của cung, cung mệnh ở dậu, đối cung tức là mão cung thiên di.

ç tam phương tứ chính: Dĩ “Bản cung” là chuẩn, tìm tam hợp phương, hơn nữa đối cung là tứ chính.

è giáp cung: Bản cung hai người lân cung.

é tam ngôi sao may mắn: Hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa.

ê sao Tứ hóa: Hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, Hóa kị.

ë lục ngôi sao may mắn: Văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt, tả phụ, hữu bật.

ì thất ngôi sao may mắn: Lục ngôi sao may mắn gia lộc tồn tinh.

í Tứ Sát tinh: Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la.

ñ, lục sát tinh: Tứ Sát tinh gia lên thiên không, Địa kiếp.

ò, thất sát tinh: Lục sát tinh gia Hóa kị.

ó, thiên la cung: Mệnh bàn thượng thìn cung.

ô, địa võng cung: Mệnh bàn thượng tuất cung.

õ, trúc la tam hạn: Thất sát, phá quân, tham lang phùng sát tinh mà nói.

ö, tứ mã nơi: Cũng xưng tứ sinh nơi, cũng chính là dần thân tị hợi.

÷, tứ khố nơi: Vừa xưng cô độc nơi, cũng chính là thìn tuất xấu vị.

» lục thân cung: Cung mệnh, huynh đệ cung, cung phu thê, cung tử nữ, Cung Nô bộc, cung phụ mẫu.

¼ lục dương cung: Cung mệnh, cung phu thê, cung tài bạch, cung thiên di, cung Quan lộc, cung phúc đức.

½ lục âm cung: Huynh đệ cung, cung tử nữ, cung tật ách, Cung Nô bộc, cung điền trạch, cung phụ mẫu.

¾ đại vận: Vừa xưng đại hạn, chủ mười năm vận thế.

¿ tiểu vận: Vừa xưng tiểu hạn, chủ một năm vận thế.

À lưu niên: Vừa xưng thái tuế, chủ đương niên vận thế.

Á đấu quân: Chủ cùng tháng vận thế.

å chủ tinh: Bắc đẩu thất tinh, sao Nam Đẩu sáu sao, hơn nữa trung thiên tinh, cộng mười bảy khỏa.

æ bắc đẩu: Tức tham lang, cự môn, lộc tồn, văn khúc, liêm trinh, vũ khúc, phá quân, cộng thất khỏa. Tương đương với kỳ môn độn giáp trung tâm trắng nhợt, nhị hắc, tam bích, tứ Lộc, ngũ hoàng, lục bạch, thất xích.

ç sao Nam Đẩu: Thiên phủ, thiên lương, thiên cơ, thiên đồng, thiên tướng, thất sát, cộng lục khỏa.

è trung thiên tinh: Tử vi, thái dương, Thái âm.

é gặp, tọa, gia, hội, phùng: Đại thể chỉ tinh thần và một … khác tinh thần đồng cung. “Hội” cũng có thể chỉ tinh thần ở Bản cung tam phương hội chiếu.

ê xung chiếu: Hung tinh ở đối cung viết xung, ngôi sao may mắn ở đối cung viết chiếu.

ë sao Nam Đẩu trợ giúp tinh: Hỏa Tinh, linh tinh, thiên khôi, thiên việt.

ì bắc đẩu trợ giúp tinh: Kình dương, đà la, tả phụ, hữu bật.

Miếu vượng: Tinh thần tối lượng, ngôi sao may mắn cát, hung tinh hung.

Bình thản: Tinh thần độ sáng bình thường, ngôi sao may mắn cát, hung tinh càng hung.

Lạc hãm: Tinh thần lờ mờ, ngôi sao may mắn không được cát, hung tinh hung nhất.

3, các cung hàm nghĩa

Mệnh cung: Có thể nhìn ra bản thân tướng mạo, tính tình, sự nghiệp, khán tật ách, sự nghiệp phải phối hợp cung mệnh là thước đo.

Huynh đệ cung: Khán huynh đệ, tỷ muội, tri kỷ, tình cảm cập tiền tài trạng huống, cũng có thể khán mẫu thân tình huống.

Cung phu thê: Khán phối ngẫu tướng mạo, tính tình, sự nghiệp cực kỳ hôn nhân có hay không mỹ mãn.

Cung tử nữ: Khán tử nữ thật xấu, tính sinh hoạt năng lực (nữ nhân thì khán cung điền trạch), kết phường sinh ý, bản thân tài hoa.

Cung tài bạch: Khán tài vận thật xấu, quần áo trang phục, có hay không có nhiều muốn xem điền trạch và phúc đức.

Cung tật ách: Khán trên thân người yếu nhất khí quan, có hay không có ý định ngoại, thư phòng, phòng làm việc tình huống.

Cung thiên di: Khán ra ngoài tình huống, tại ngoại quan hệ, kỳ ngộ. Cái khác cung thiên di cũng biểu thị bên ngoài hoặc đối diện sự tình, tỷ như tử nữ là điền trạch thiên di biểu thị nơi ở đối diện tình huống, cung Quan lộc vi phu thê thiên di, hãy nhìn ngoại súc thái thái.

Nô bộc cung: Khán thuộc hạ có hay không đắc lực, bằng hữu ở chung cập bang trợ lực làm sao chờ.

Cung Quan lộc: Khán bài vở và bài tập, địa vị, sở làm hành nghiệp, gây dựng sự nghiệp năng lực.

Cung điền trạch: Giữ nhà đình xuất thân, gia đình có hay không an bình, phòng ở làm sao.

Cung phúc đức: Khán một đời người hưởng thụ, có hay không hạnh phúc, cũng có thể khán thọ nguyên dài ngắn.

Cung phụ mẫu: Khán phụ mẫu, xã hội bối cảnh, thủ trưởng ông chủ cùng với công văn loại sự tình.

Thân cung: Đến đây cung là hậu thiên số phận, có thể phối hợp cung mệnh nhìn ra một người hình thể và biểu hiện bên ngoài, cả đời này phương hướng phát triển.

Thân cung rơi vào người cung tức hội biểu hiện cái kia cung tính chất. Tỷ như, thân cung rơi vào cung phu thê đối với tình cảm cảm thụ đặc biệt khắc sâu. Thân cung rơi vào thiên di thì suốt đời rung chuyển không yên, ưa xuất ngoại lưu động. Nhập cung phúc đức thì tốt hơn hưởng thụ, thỏa mãn vu tiêu khiển.

Mệnh cung và cung thiên di tương đối làm một tổ, xưng là hoạt động tuyến;

Huynh đệ cung và nô bộc cung tương đối làm một tổ, xưng là tình cảm tuyến; huynh giao hữu tuyến cũng xưng là thành tựu tuyến, tài chính và kinh tế tuyến. Nhân huynh đệ cung tài khố; dụng tử vi đẩu số chiêm thệ thì đến đây tuyến Hóa kị, thường thường và tài hữu quan.

Cung phu thê và cung Quan lộc tương đối làm một tổ, xưng là hôn nhân tuyến;

Cung tử nữ và cung điền trạch tương đối làm một tổ, xưng là đào hoa tuyến;

Cung tài bạch và cung phúc đức tương đối làm một tổ, xưng là tài phúc tuyến.

Cung phụ mẫu và cung tật ách tương đối làm một tổ, xưng là công văn tuyến.

Nhị, học tập pháp

Cấp tốc đạt được đẩu số cao thủ cảnh giới, đầu tiên được đánh vỡ đã có phong bế tư duy hệ thống, lai một “Tựu giản khứ phồn”, từ Bắc Kinh đáo Phúc Châu sẽ không gọi các ngươi tọa xe lửa, ô tô ngao hai ngày lưỡng dạ, các ngươi mù mịt nhị tiếng đồng hồ tốc hành, cớ sao mà không làm? Có thời gian trở lại thì một đường du ngoạn một thân dễ dàng, không có chút nào áp lực. Không giống trước đây nhớ ca phú, an tinh, bài bàn, không đợi lập bàn, một tính nhẫn nại bằng hữu học tập tình cảm mãnh liệt đã không có, cho dù phi thường có nghị lực kiên trì được, tiến hành thực tiễn ứng dụng thì cũng phải bài bàn, vừa cấp học tập tạo thành rất lớn trở ngại.

học tập thỉnh độc giả xem thêm da lỗ đại học kinh tế học bác sĩ dã miệng du kỷ hùng “Cực kỳ học tập pháp” một lá thư ( 1998 năm 8 nguyệt 1 nhật 20: 30 mua hàng), cai thư trình bày quan điểm và người viết nhận định không mưu mà hợp, hai năm trước ta đang truyền thụATP đẩu số phán đoán nhanh thì, có chút dễ giao hữu cho rằng có điểm bàng môn tả đạo, tịnh tiến hành rồi kịch liệt tranh luận, quá trình 1 năm nhiều thời giờ những … này dễ giao hữu hiện tại nhận thức đến đẩu số phán đoán nhanh phi tả đạo, thật có kỳ cần phải mà học khởiATP đẩu số phán đoán nhanh.

Rất nhiều dịch học người yêu thích cho rằng, chu dễ dự đoán nhất định phải từ cơ sở làm từng bước khoa học về trái đất, nhưng sự thực vị tất như vậy. Chọn dùng “ĐẢ, đặt cơ sở” loại học tập này phương pháp vấn đề lớn nhất hay thái khô khan vô vị. Cái đó và lên thì đều ở chỗ thấp bồi hồi như nhau, gọi người không đề được hứng thú, chích làm cho cảm thấy rất luy mệt chết đi, vừa thưởng thức không được chỗ cao cảnh sắc mỹ lệ, không bằng ngồi trước xe cáp đi lên đỉnh núi, lại từ thượng đi xuống nhìn ra xa, có thể đem phía dưới thấy rất rõ ràng. Hội đương lăng tuyệt đỉnh, vừa xem mọi núi nhỏ.

Đẩu số huyền quan nhất khiếu trợ giúp nâm giải quyết đã ngoài vấn đề, tùy thời có thể tiến hành hoạt bàn vận chuyển, tùy thời ứng dụng, tùy vấn tùy đáp, tư duy không ngại. Học tập yếu điểm có thể quy nạp là một câu nói: “Nắm chủ yếu, tạm bỏ thứ yếu, không câu nệ hình thức, linh hoạt ứng dụng. “

Thực tiễn chứng minh đẩu số huyền quan nhất khiếu không chỉ có có thể dự đoán chuyện cụ thể, cũng có thể dự đoán hắn một đời người của vận trình, học giỏi đẩu số then chốt ở chỗ không ngừng mà ứng dụng, muốn tiến hành đạn thật diễn tập, làm được đúng lúc ghi lại, sau phục bàn tổng kết đúng sai, khám sai liễu đừng lo, nhớ kỹ sau yếu phân tích vì sao? Tiếp theo hay là vừa quên mất, không cẩn thận còn có thể thác, tục ngữ nói mọi việc bất quá tam, sau đó cũng sẽ không sai rồi. Nhớ kỹ hướng thể dục kiện tướng không ngừng sữa đúng động tác tối hậu đạt được thành công, học tập giai đoạn sai lầm là tiên luyện tập phi lệch lạc.

Phụ: Dĩ vãng phương pháp học tập và “Cực kỳ” học tập pháp tương đối

Dĩ vãng phương pháp học tập     “Cực kỳ” học tập pháp tương đối

$ học tập là nhẫn nại và nỗ lực

$ từ cơ sở bắt đầu đi bước một quả thực học tập

$ tích lũy bộ phận tái lý giải chỉnh thể

$ một giai đoạn muốn học đáo hoàn toàn tinh thông     $ hứng thú và hiếu kỳ tâm rất trọng yếu

$ cơ sở ký buồn chán vừa trắc trở,

Cho nên hiểu được thấp nhất hạn độ là được

$ từ lý giải chỉnh thể vào tay

$ đổng tám phần mười tựu đi về phía trước

Đặc biệt nêu lên: Quyển sách trọng điểm nội dung cập mấu chốt chỗ đã dụng trọng điểm ký hiệu biểu thị, còn lại nội dung cũng có thể trục cú trục tự địa cân nhắc quá khứ không thể để lộ rơi bất kỳ một cái nào chữ, trừ 70- 88 trang an tinh pháp cập cổ phú đặt ở sau đó chậm rãi ký ức ngoại, hay nhất không nên nhảy quá nào đó một bộ phận nội dung. 70- 88 trang nội dung muốn an bài ởATP phán đoán nhanh thời gian học tập luy kế vượt lên trước 48 tiếng đồng hồ mới nhìn, nếu không không cách nào bảo chứng nâm cấp tốc nhập môn, đừng trách tác giả trước đó không nhắc nhở tôn kính các hạ.

ATP mặc dù có thể cú học cấp tốc cũng là bởi vì bả truyền thống dạy học trung tâm cho là nên trước hết nắm giữ nội dung phóng tới tối hậu đi giải quyết! ! !

Chương 3: Đẩu số tam đại pháp bảo

Nhất, tinh tình

Khẩu quyết: (tử vi tinh hệ) tử vi thiên cơ đi ngược chiều bàng, cách nhất dương vũ thiên cùng đương;

Vừa cách hai vị liêm trinh địa, thiên không tam phục sai ai ra trình diện tử vi lang.

(Thiên phủ tinh hệ) Thiên phủ Thái âm và tham lang, cự môn thiên tướng cùng trời lương;

Thất sát thiên không tam phá quân vị, tám sao thuận số tế thôi tường.

Vừa mới bắt đầu đối tinh tình lý giải chỉ cần bắt được kỳ tình huống căn bản, về phần các tinh hóa khí, ngũ hành thuộc tính, các tinh loại tượng ở thực tiễn thực dụng thì có thể tra “Tin tức tạp”, lâu ngày công phu sâu tự nhiên không cần kiểm tra tin tức tạp liễu. Ở đây mấu chốt là tư duy muốn sống năng lực loại suy, tỷ như, thiên lương hóa ấm, như vậy thiên lương tiến vào cung vị giai biểu hiện ra “Ấm” tính chất, nhập cung phụ mẫu, cho thấy có bậc cha chú ấm hộ, nhập cung điền trạch cho thấy có tổ nghiệp các loại. Tiến nhập thân cung mệnh ở chuyện ngoài ý muốn tình hình đặc biệt lúc ấy có kỳ tích phát sinh, tỷ như thông nhau ngoài ý muốn xe đụng phải nát bấy nhân khả năng không hư hao chút nào.

Tử vi là đế tọa ngôi sao, kỳ đặc tính chủ tôn quý, làm quan lộc chủ, có giải trừ ách, kéo dài tuổi thọ, chế hóa công. Bá ấp là tử vi tinh hóa thân, mà bá ấp là Chu Văn Vương dài tử, tuấn mỹ, đa tài đa nghệ, chính trực, hiếu thuận, bất quá tối hậu chết đát phi tay mà đát phi là tham lang tinh, sở dĩ tử tham đồng cung, tử vi không phát huy ra may mắn tác dụng. Tử vi ưa hội tứ ngôi sao may mắn. Tử tướng lương cùng không được phát người thiếu niên, tương lai có phát triển tiềm lực. Công phục viên hoặc làm nghề phục vụ.

Thiên cơ ích thọ tinh hóa thiện, vì huynh đệ chủ. Nhập thân, mệnh thái độ làm người tú lệ, hảo thiện, ứng biến năng lực cường. Nhược thất hãm trái lại có gian hoạt của luận. Thiên cơ là Khương Tử Nha hóa thân. Khương Thái Công câu cá (hội lộng xảo), hôn nhân không đẹp mãn. Làm và trục có liên quan hành nghiệp, như xa thuyền, nhà xưởng, mậu dịch, bí thư chờ.

Thái dương phụ tinh phu tinh, chủ quyền quý vi quan lộc chủ. Thông minh từ ái, bất kể thị phi. Bị chiếm đóng làm lụng vất vả, làm việc tiên chuyên cần hậu lại. Thái dương là Tỷ Can hóa thân, lòng son dạ sắt. Làm nguồn sinh lực, động lực, và điện có liên quan hành nghiệp hoặc ngoại giao, giáo dục hành nghiệp.

Sao Vũ khúc là việc chính tài phú, là tài bạch chủ. Tính ngay thẳng thẳng, bị chiếm đóng bảo thủ. Chu Vũ vương là sao Vũ khúc hóa thân, thừa tiền khải hậu, có khai sáng cách cục. Làm vũ hành nghiệp như ngoại khoa bác sĩ, quân cảnh, vừa bởi vũ khúc chính tài tinh, sở dĩ khả năng làm tài chính, tài chính, sinh ý phương diện công tác.

Thiên đồng tinh là phúc đức chủ, có giải trừ ách chế hóa công. Thái độ làm người nhu thuận, tinh thông viết văn. Thích hợp ở học thuật giới, phục vụ giới, giới y dược. Chu Văn Vương chính là thiên đồng tinh hóa thân. Thiên đồng là phúc tinh, làm nghề phục vụ, như tiểu thực cửa hàng, bách hóa, trang sức phẩm hoặc giáo sư, địa lý sư.

Sao Liêm trinh hóa tù làm quan lộc chủ, nhập thân mệnh là thứ đào hoa. Thái độ làm người thẳng thắn, lôi thôi lếch thếch, hảo mạo hiểm. Phí trọng là trụ vương cưng chìu thần, sao Liêm trinh hóa thân. Liêm trinh không thích nhập cung thiên di, mừng nhất thiên tướng lai giải trừ ách, thiên tướng là văn thái sư, phí trọng sợ nhất văn thái sư. Làm dụng cụ tinh vi có liên quan hành nghiệp hoặc nông dân, bởi liêm trinh là huyết quang, cho nên có thể là bác sĩ, hộ sĩ, thịt chế phẩm.

Thiên phủ tinh là tài bạch điền trạch chủ. Nhập thân mệnh chủ thanh tú, thông minh, phẩm đức cao thượng, đa tài nghệ. Khương hoàng hậu là Thiên phủ tinh hóa thân. Khương hoàng hậu là trụ vương của thê, một thân độ lượng khoan dung độ lượng, vô pháp chế trụ vương của làm ác. Là tiền lương giai tầng, thổ địa bộ môn.

Thái âm tinh là tài bạch điền trạch chủ, nhập thân mệnh chủ nhân thông minh, tú lệ, bác học đa năng lực. Vừa thái âm tinh là mẫu tinh, thê tinh. Thái âm tinh là trụ vương đại tướng hoàng phi hổ của thê hóa thân. Nhân ngày thường khuôn mặt đẹp, là trốn tránh trụ vương bảo trì trinh tiết mà nhảy lầu tự sát. Du ngoạn, vận tải, và điện hữu quan hoặc làm mỹ sinh hoạt nghề phục vụ.

Tham lang tinh chủ họa phúc, hóa đào hoa sát. Nhập thân mệnh tính cách bất định, âm trầm, tham lam, có nhân duyên. Đát phi là tham lang tinh hóa thân, là dục vọng chi thần, nhập thân mệnh thường và tôn giáo hữu duyên. Diễn nghệ giới, ngu nhạc giới hoặc làm lão sư.

Cự môn tinh chủ thị phi, hóa ám. Nhập thân mệnh miệng chủy so sánh phương đại, thiện khẩu tài. Cự môn là Khương thái công của thê mã thiên kim hóa thân, là nổi danh người đàn bà chanh chua, cố nhập cung phu thê, so sánh dễ bại hoại phối ngẫu, hoặc kết hôn muộn. Ở văn giáo ngành vệ sinh công tác, và khẩu tài hữu quan hoặc làm ngầm sinh ý.

Thiên tướng tinh làm quan lộc chủ, hóa ấn. Nhập thân mệnh kỳ nói vô gạt, nội nghiêm ngoại ôn, trung với bằng hữu, kỳ uy có thể chế liêm trinh làm ác. Văn thái sư là thiên tướng tinh hóa thân, văn thái sư là ngày thứ ba lại mặt nguyên lão. Lại nhân, áo cơm của mệnh.

Thiên lương tinh là thọ tinh, hóa ấm. Nhập thân mệnh lạc quan, nội từ ngoại ôn. Thiên lương tinh phúc báo rất nặng, làm nhiều việc thiện kỳ giải ách chế hóa thành cố sức dũ cường. Thiên lương tinh là Lý Thiên Vương của hóa thân, Lý Thiên Vương là Vũ vương đại tướng, là duy nhất người sống bị liệt vào Phong Thần bảng chi thần. Chính phủ, trung y, cao cấp nơi.

Thất sát tinh là tinh chủ xơ xác tiêu điều, gặp tử vi hóa thành quyền. Nhập thân mệnh so sánh tự đại, lý trí, không dễ dàng phục người, nhưng nhân có mưu lược, hào sảng. Lưu niên vận trung tâm là đại sát tinh. Hoàng phi hổ là uy mãnh của võ tướng, hậu phản chiến tùy Vũ vương phạt thương. Quân cảnh, có lực sát thương nơi (nhà ga, bến tàu, y viện).

Phá quân tinh chủ họa phúc, hóa hao tổn. Nhập thân mệnh bối hậu mi khoan, tính cương. Ưa tử vi chủ có uy quyền, lộc tồn có thể giải trừ kỳ cuồng vọng. Trụ vương là phá quân tinh của hóa thân, nhà Ân của cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, thái độ làm người phản phúc vô thường. Phá quân là phá hao tổn tinh, nghĩa rộng là hổn độn chỗ, khai sáng biến động công tác, vận tải.

Văn xương là khoa bảng ngôi sao, chính thống học thuật nghiên cứu, công văn, phùng đào hoa tinh chủ đa tình. Mi thanh mục tú, có khí độ, tri thức uyên bác, tiên gầy hậu béo, trước khó sau dễ.

Văn khúc là khoa bảng ngôi sao, sao Nam Đẩu trợ giúp tinh. Nhập thân mệnh sức quan sát nhạy cảm, nắm giữ các loại tài nghệ, thiện khẩu tài, nghe một hiểu mười, 1.cửu lưu thuật sĩ.

Tả phụ bắc đẩu trợ giúp tinh, chủ thiện. Nhập thân mệnh thái độ làm người hùng hồn, rất nặng, thanh tú, rất có nhân duyên, và chuyển động có liên quan công tác. Nhập cung phu thê chủ lần thứ hai hôn nhân.

Hữu bật bắc đẩu trợ giúp tinh, chủ thiện. Nhập thân mệnh thái độ làm người hùng hồn, rất nặng, thanh tú, rất có nhân duyên, khác giới duyên hảo. Người đại lý công tác. Tả hữu hóa khoa, nhân đào hoa nổi danh.

Lộc tồn tinh thuộc đất là phú quý tinh. Nhập thân mạng lớn phương, thanh tú, phẩm học giỏi nhiều mặt. Nhập tài cung là tốt, độc thủ là thần giữ của.

Kình dương tinh thuộc hỏa kim, hóa hình. Nhập thân mệnh chỉ thủ, chủ nhân cơ mưu, giả dối, bịa đặt, nếu có ngôi sao may mắn thường có phát minh, sáng ý.

Đà la tinh thuộc hỏa kim, Hóa kị. Nhập thân mệnh chỉ thủ, thân hùng hình to, mặt mày hốc hác, xuất ngoại mệnh, vô không động sẽ rất có chủ sai ai ra trình diện.

Hỏa linh tinh sao Nam Đẩu trợ giúp tinh, chủ sát hại. Nhập thân mệnh cương liệt, bộ lông đa dị, làm việc lớn mật, kịch liệt.

Khôi việt tinh là khoa bảng tinh, thiên khôi thuộc hỏa, thiên việt thuộc thủy. Thiên khôi là dương quý nhân, thiên việt là âm quý nhân, chủ khí chất, danh khí, lên chức. Nhập thân mệnh thông minh, tú lệ, cao quý.

Hóa lộc, quyền, khoa tinh, hóa lộc chưởng quản phúc đức, tài lộc, may mắn. Hóa quyền nắm quyền thế, cát tường. Hóa khoa chưởng viết văn, chủ công danh.

Hóa kị tinh chủ thị phi, là đa tai chi thần. Nhập thân mệnh suốt đời khẩu thiệt thị phi, nhược làm giáo sư, tư pháp chờ trái lại có phát triển. Nhập một cung biểu cái kia cung bị niêm trụ.

Nhị, cung vị tứ hóa

1, sao Tứ hóa

o hóa lộc: Ngũ hành thuộc kim, phương tây đổi quẻ, chủ trời thu. Trời thu là vạn vật thu hoạch mùa, cho nên hóa lộc chủ thu hoạch, nhân duyên, giải trừ ách, quý nhân, tình duyên.

n hóa quyền: Ngũ hành thuộc hỏa, phía nam ly quẻ, chủ mùa hè. Mùa hè ly hỏa có viêm thượng của thế, cho nên hóa quyền chủ thế lực, tranh chấp, nắm quyền, cố chấp, tự phụ.

r hóa khoa: Ngũ hành thuộc mộc, họ Đông Phương chấn quẻ, chủ mùa xuân. Mùa xuân vạn vật sinh trưởng sinh sôi không thôi, cho nên hóa khoa chủ sinh trưởng, khoa bảng, công danh, giải trừ ách, cao thượng.

y Hóa kị: Ngũ hành thuộc thủy, phương bắc khảm quẻ, chủ mùa đông. Mùa đông vạn vật cất dấu trời giá rét địa đông lạnh, cho nên Hóa kị chủ cất dấu, niêm trụ, không được thuận, biến động, thị phi.

2, thập can tứ hóa

Thập Thiên can là giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý.

Khẩu quyết: Giáp liêm phá vũ dương làm bạn, ất cơ lương Tử Nguyệt giao xâm;

Bính cùng cơ xương liêm trinh vị, đinh nguyệt cùng cơ cự môn tầm;

Mậu tham nguyệt bật cơ là việc chính, kỷ vũ tham lương khúc tối bình;

Ngày canh vũ âm đều là thủ, tân cự dương khúc xương tới lâm;

Nhâm lương tử phụ vũ ở lại là, quý phá cự âm tham lang đình.

3, mỗi một cung vị đều có thể bay ra sao Tứ hóa, bay vào mười hai cung, cung và cung của đụng vào nhau, tương hỗ liên hệ, tương hỗ ảnh hưởng. Tỷ như cung mệnh Hóa kị nhập cung Quan lộc, biểu thị đối sự nghiệp rất đầu nhập, mọi việc giai yếu chính tự mình hỏi đến.

Hai người cung vị trong lúc đó hỗ hóa xem bọn hắn đối đãi quan hệ, hóa lộc là hữu tình, Hóa kị thì phần nhiều là phi, đi qua nó có thể khán quan hệ nhân sự.

Tam, tứ hóa

Thực tiễn sử dụng trung tâm tứ hóa là chỉ NGHĨA thượng tứ hóa, không đơn thuần là năm can và cung vị bay ra sao Tứ hóa, đều biết đều có thể tứ hóa, ởATP đẩu số phán đoán nhanh trung tâm canh hẳn là linh hoạt sử dụng, đại hạn, tiểu hạn, lưu niên, lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời, lưu phân, lưu miểu chờ Thiên can đều có thể bay ra sao Tứ hóa, cũng có thể án điểm số tự tướng đối ứng Thiên can khứ phi hoặc án câu hỏi số lượng từ tương đối Thiên can khứ phi sao Tứ hóa, tỷ như người vấn: “Cầu tài thế nào?”, thì số lượng từ 5, án Thiên can mậu khứ tứ hóa, rất có kỳ nghiệm. Mậu khiến cho thiên cơ Hóa kị ở cung Nô bộc, cung Nô bộc Hóa kị xung huynh đệ cung, nhân vì huynh đệ cung là tài bạch của điền trạch tức tài khố, có thể phán đoán cầu tài bất lợi. Dụng đẩu số huyền quan nhất khiếu, thời đại nhật thì bốn người Thiên can tứ hóa sở vào cung vị giai phản ánh khách quan sự thực, phán đoán người khác ý đồ đến dụng nhật can. Nhật can là một ngày đứng đầu tể, thời đại tứ hóa khán kỳ lưu niên lưu nguyệt của vận khí. Cũng có thể phối hợp nhìn lên can cập phút Thiên can.

Tốn đông nam trưởng nữ tị     Ly chính nam trung tâm nữ ngọ     Khôn tây nam mẹ già vị     Khôn tây nam mẹ già

Thân

Tốn đông nam trưởng nữ thìn

Tử vi đẩu số kỳ môn

Pháp dĩ quẻ vị phán đoán nhân     Đổi phương tây thiếu nữ

Dậu

Chấn họ Đông Phương trường nam mão      sự. Mệnh bàn mười hai     Cung chia làm nhiều chuyện.     Càn tây bắc lão phụ

Tuất

Cấn đông bắc thiếu nam

Dần     Cấn đông bắc thiếu nam địa xấu     Khảm bắc trung tâm nam

Tử     Càn tây bắc lão phụ hợi

Giường ngủ tình cảm cung

Phu thê phòng mẫu thân

Đại ca nhạc phụ công công

Huynh đệ     Đi ra tổ mẫu

Phó quan trên kế phụ

Thúc thúc

Cung mệnh     Tướng mạo công văn

Trưởng bối cung

Đại tỷ phụ thân

Phụ mẫu     Hữu bỏ tư tưởng

Tinh thần hưởng thụ

Nhị tỷ tổ phụ

Phúc đức

Trù phòng nhị ca

Nguyên phối

Phu thê             Tài khố bất động sản

Đại môn ông cố phụ

Tam tỷ

Điền trạch

Đào hoa cung kết phường cung sinh sản học sinh thuộc hạ trưởng tử tam ca nhị thê trước cửa ngọa thất gian phòng

Tử nữ             Thư phòng tả lân

Sự nghiệp cung đọc sách

Tình nhân

Quan lộc

Đối đãi cung tiền mặt cung huyền quan đệ tam nhâm thê con thứ tứ ca

Tài bạch     Phòng khách bản thân cung

Phòng làm việc

Tật ách     Phòng ngủ chính thất

Thông nhau ngoài ý muốn cung

Thiên di     Bài vị

Cung Nô bộc

Tôi tớ

Chương 4: Đẩu số dự đoán pháp

Tử vi đẩu số tự Trần Đoàn lão tổ thủy sáng lập tới nay, bí mật truyền lưu, sở kiến sách cổ thiên về vu mệnh lý ứng dụng, cái khác tâm pháp ẩn mà không truyện.

Nhất, thời gian khởi bàn pháp

1, án vấn sự thời gian khởi bàn

Phương pháp nhất: ATP đẩu số phán đoán nhanh dĩ dự đoán thời gian đẩu số huyền quan nhất khiếu lưu phân khứ định dụng thần cung. Đồng nhất canh giờ nhiều người vấn sự, một canh giờ chia làm sáu mươi một giáp, tức từ lưu thời cung khởi mỗi 2 phút nhất cách, một canh giờ 60 người tin hơi thở giai bất đồng.

Phương pháp nhị: Căn cứ dự đoán thì thời gian bài bản canh giờ tử vi bàn, bài bàn có thể dùng máy vi tính hoặc tra biểu hoặc bối khẩu quyết. Đồng nhất canh giờ nhiều người vấn sự, người thứ hai cung mệnh định phía trước một người nghịch sổ vị thứ hai, những người khác dĩ loại này thôi. Phương pháp này phán đoán nhanh không cần.

2, án nắm quyền thời gian khởi bàn (đẩu số chọn ngày lành tháng tốt pháp)

Phương pháp là án nắm quyền thời gian bài tử vi bàn, tỷ như khai trương thời gian, ký hợp đồng thời gian, xuất hành thời gian chờ, bàn lập hậu án nắm quyền của bất đồng tái kể lại suy tính.

Nhị, kỳ môn ngoại ứng với pháp

Đồng nhất canh giờ nhiều người vấn sự, có thể án kỳ môn ngoại ứng với nguyên lý, từ bản canh giờ tử vi đẩu số mệnh bàn cơ sở thượng căn cứ kỳ môn ngoại ứng với nguyên lý chuyển động nguyên bàn, các tinh thần không cần động, nhược nào đó nam ở khảm cung câu hỏi, tức dĩ tử vị là kỳ cung mệnh, sau đó nặng bố mười hai cung, tức lúc này hợi vị vì huynh đệ cung, nghịch kim đồng hồ lần lượt là cung phu thê, cung tử nữ, cung tài bạch, cung tật ách, cung thiên di, nô bộc cung, cung Quan lộc, cung điền trạch, cung phúc đức, cung phụ mẫu.

ATP đẩu số phán đoán nhanh ứng dụng kỳ môn ngoại ứng với nguyên lý không cần tái án dự đoán thời gian bài giá canh giờ tử vi đẩu số mệnh bàn, trực tiếp dụng tự thân mệnh bàn dụng kỳ môn định cung đo lường tính toán là được.

Tam, hoa mai dễ sổ pháp

Hoa mai dễ sổ “Tam yếu huyền cơ” tư duy, viết: “Tam yếu người, vận nhĩ, con mắt, tâm ba người của yếu cũng. Linh ứng với người, là hay mà ứng nghiệm cũng.”, ở dự đoán thì dụng chính sở văn, sở kiến, cảm giác cảnh vật chung quanh việc vật khứ tương tự dự đoán đối tượng cát hung, hình tượng, đây là “Cận thủ chư thân, xa thủ chư vật” cụ thể biểu hiện. Nếu như người ta nguyện ý đương nhiên cũng có thể tam phải hóa thành sổ, sổ hóa thành sao Tứ hóa bay vào mười hai cung, biến ảo ra các loại linh quang, cho thấy sự vật phát triển quá trình đường viền.

Tứ. Những phương pháp khác

Điểm số pháp, điểm cung pháp, trở mình thư thủ sổ pháp.

Vấn: Đối với phi bằng hữu quan hệ nhân (như phần đất bên ngoài yêu cầu luận đoán người, cừu địch, thủ trưởng, ông chủ, nào đó tỉnh trưởng chờ), như không cần ngẫu nhiên điểm cung pháp, làm sao định kể trên nhân viên cung mệnh?

Đáp: Không nhận biết nhân hết thảy có thể dùng cung Nô bộc luận, người lảnh đạo trực tiếp dụng cung phụ mẫu phán đoán.

Trọng yếu nêu lên: Làm sao sử dụngATP đẩu số phán đoán nhanh dự đoán người nào đó hoặc sự?

1, tuyển định hé ra mệnh bàn làm dự đoán công cụ, có thể là chính ngài, cũng có thể là mạng của ta bàn. Nếu nói dĩ bất biến ứng vạn biến tức là chỉ tờ này bàn thượng tinh thần, Thiên can, địa chi thủy chung bất biến, biến hóa là từng số mạng của người bất đồng đối ứng hắn sẽ ở bất đồng thời khắc tới hỏi nâm, chúng ta có thể dụng kỳ câu hỏi thời gian định ra hắn tại đây trương mệnh bàn thượng vị trí.

2, dụng lưu thời pháp, lưu phân pháp định ra tờ này bàn lưu phân cung mệnh vị trí chỗ ở, tái căn cứ yêu cầu luận đoán người cùng cung mệnh chủ nhân trong lúc đó nhân tế quan hệ định ra yêu cầu luận đoán người vị trí, hoặc căn cứ cụ thể chuyện gì định ra dụng thần cung vị; cũng có thể dụng kỳ môn ngoại ứng với hoặc điểm số pháp định ra dự đoán đối tượng dụng thần cung vị.

3, tối hậu căn cứ dụng thần cung vị tam phương tứ chính tinh tình phối hợp tứ hóa phán đoán sự luận nhân. Chuẩn bị một quyển bút ký làm tốt ghi lại, ghi nhớ dự đoán thời gian, địa điểm, nhân vật, sự kiện, phân tích, phán đoán. Chờ sự tình phát sinh hậu đúng lúc bả kết quả bổ túc để đối chiếu nghiên cứu cũng không phán đoán tổng kết kinh nghiệm.

Chương 5: Ví dụ thực tế diễn thuyết

Nhất, người khác ý đồ đến

Dụng đẩu số huyền quan nhất khiếu định lưu phân bàn mạng của mình cung, tái căn cứ nhân hòa sự quan hệ giữa người với người tìm dụng thần cung, nói ví dụ lúc này có vị bằng hữu tìm ngươi dự đoán, hắn ngay người ta cung Nô bộc, cung Nô bộc là mạng của hắn cung, tái án đẩu số mười hai cung cố định trình tự tống ra hắn mười hai cung. Nhật can Hóa kị chỗ cung vị thường thường là hắn của ý đồ đến. Khoảng chừng 10% ý đồ đến là thì can Hóa kị chỗ cung vị.

Thiên cơ bình hóa quyền lộc tồn miếu

Văn xương miếu hóa khoa

Thiên vu thiên quan phá toái bát tọa

Bác sĩ

Lâm quan

Kình dương hãm địa không

Lực sĩ

Đế vượng

Thanh long

Suy <ất vị = phàn yên     Phá quân được linh tinh hãm

Thiên mã cô thần giải thần

Tiểu hao tổn

Bệnh

Thất sát miếu tả phụ đà la miếu

Địa kiếp phượng các quả tú

Chặn thiên không thiên sứ

Quan phù

Quán đái

Lộ từ từ kỳ sửa xa hề

Ngô tương trên dưới mà yêu cầu sách

Hỏa lục cục

Văn khúc miếu thiên việt

Thiên hình hồng loan tai thai ân quang

Chiếu tướng

Tử <đinh dậu = hơi thở thần

Thái dương miếu thiên lương miếu

Thiên hỉ thiên tài tuần thiên không

Phục binh

Mộc dục

Năm đáo ngọ, dần năm đáo vị

Cái khác năm thuận thôi là được.     Liêm trinh lợi Hóa kị Thiên phủ miếu hữu bật thiên nguyệt long trì

Tấu thư

Mộ

Vũ khúc được thiên tướng miếu

Âm sát phỉ liêm tuần thiên không

Thiên thương

Đại hao

Trường sinh

Cự môn không được

Thiên diêu thiên thọ thiên quý

Bệnh phù

Nuôi

Thiên phúc thiên khốc thiên hư

Ưa thần <điền trạch = đại hao

Thai

Thai phụ

Phi liêm

Tuyệt

Đã ngoài là người viết đẩu số bàn, tấu chương sở cử ví dụ thực tế nhược không có tống ra cụ thể mệnh bàn giai dụng nó xoay tròn mà đến, độc giả chư quân xem qua ví dụ thực tế hậu thỉnh tức khắc thực nghiệm, thực tiễn ra hiểu biết chính xác, tâm động không bằng hành động, tự mình luận đoán nhất luận đoán người ta chuyện bên người, tin tưởng dự đoán kết quả hội lệnh người ta hiểu ý cười. Tiên từ đầy hứa hẹn pháp: Lưu thời, lưu phân đúng hạn đang lúc định cung, sau đó giao qua vô vi pháp: Ngẫu nhiên định cung, ghi nhớ kỹ từ đầy hứa hẹn pháp luyện khởi.

A, căn cứ dự đoán thời gian định ra người viết đẩu số bàn lưu thời, lưu phần có chỗ ở cung vị.

B, dĩ cai cung vị làm cơ sở điểm, nặng bài mười hai cung, tòng mệnh cung khởi nghịch kim đồng hồ sổ lần lượt là: Huynh đệ, phu thê, tử nữ, tài bạch, tật ách, thiên di, giao hữu, sự nghiệp, điền trạch, phúc đức, phụ mẫu; tòng mệnh cung khởi thuận kim đồng hồ sổ lần lượt vì cha mẹ, phúc đức, điền trạch, sự nghiệp, giao hữu, thiên di, tật ách, tài bạch, tử nữ, phu thê, huynh đệ.

C, dĩ người viết cung tử nữ hoặc cung Nô bộc cho các ngươi cung mệnh.

Cụ thể mà nói các ngươi ngực cho là ta là sư phụ của ngươi thì dĩ ta cung tử nữ cho các ngươi cung mệnh, nhược bả ta coi như bằng hữu thì dĩ người viết cung Nô bộc cho các ngươi cung mệnh. Đương nhiên dụng chính các ngươi mệnh bàn cũng giống như nhau đạo lý.

D, tối hậu căn cứ sở luận đoán sự tình tái định dụng thần cung, căn cứ tinh tình kết hợp tứ hóa phán đoán sự.

Trọng yếu nêu lên: “Học được đẩu số bí trung tâm bí quyết, người không cần phải nói”, kỳ ý nghĩa không chỉ là kẻ khác kinh ngạc, bội phục, nó có thể cho ngươi giải trừ người nào đó đối với ngươi phương diện kia có trợ giúp, có lợi.

Lệ 1, hiện tại thời gian là 1998 năm 7 nguyệt 25 nhật 16: 37, nông lịch tháng sáu đầu tháng ba giờ Thân, tứ trụ là mậu dần kỷ vị quý dậu canh thân

Lưu niên thái tuế ở dần cung, đấu quân ở vị (cổ bí quyết nói: Thái tuế trong cung liền khởi chính, nghịch tầm sinh nguyệt tức lưu đình. Lại từ sinh nguyệt cung bánh xe, thuận đáo sinh thì điền đấu quân), lưu niên đấu quân có thể từ tử năm đấu quân thuận thôi mà đến, người viết tử năm đấu quân ở tị, thì xấu năm đấu quân ở ngọ, dần năm đấu quân ở vị, tứ trụ dự đoán Pháp Chính nguyệt xây dần, mà đẩu số phán đoán nhanh pháp án đấu quân mà định, đấu quân làm gốc năm chân chính nguyệt, hai tháng thuận số ở thân, tháng sáu ở tử, theo tháng thượng khởi nhật tức tử là mùng một, xấu là mùng hai, đầu tháng ba ở dần, mặt trời lên cao khởi thì, thì giờ tý ở dần, giờ Thân thuận số ở tuất, thì thượng khởi phân cũng là thuận số, nhược bả một canh giờ phân sáu mươi một giáp thì 16: 37 ở tuất, tức người viết lúc này cung mệnh định ở tuất, thời gian sử dụng đang lúc định cung tức án phương pháp này tiến hành, sau đó các lệ không hề lắm lời. Cai cung có tin tức gì ư? Liêm trinh là dụng cụ tinh vi, đang dùng máy vi tính đánh chữ, đả cái gì nội dung? Trong cung có mui xe, mui xe là một tôn giáo tinh, nó cân ngũ thuật, nói đúng là và tử vi đẩu số hữu quan, trên thực tế người viết đang dùngWORD sắp chữ bản tư liệu.

Lệ 2, còn là mặt trên thời khắc này, dụng cung tứ hóa truy tung một chút người viết đang làm gì? Lúc này cung mệnh ở tuất, Thiên can là mậu, nó khiến cho tham lang hóa lộc nhập cung phúc đức (lưu thời bàn), cung phúc đức là tinh thần, tư tưởng cung, hơn nữa tham lang tinh là ngũ thuật tinh, hóa lộc là hữu tình, biểu thị đang suy nghĩ hữu quanATP đẩu số phán đoán nhanh chuyện tình, thiên cơ Hóa kị ở cung tật ách, phụ tật là đẩu số công văn tuyến, là cho nên xử lý và công văn chuyện có liên quan đến, thiên cơ có thể cho rằng là cơ khí, Hóa kị biểu thị có chuyện, sự thực là nên canh giờ bức tranh trang trước người viết tự thân mệnh bàn thì thủy chung không có thể vẻ xong, thẳng đến tối thượng giờ hợi tài chuẩn bị cho tốt.

Lệ 3, 1997 năm 6 nguyệt 19 nhật 11: 29, tháng năm mười lăm nhật buổi trưa (Đinh Sửu bính ngọ nhâm thìn bính ngọ) có vị bằng hữu yêu cầu luận đoán, kỳ cung mệnh ở xấu, nhật can nhâm khiến cho vũ khúc Hóa kị nhập cung phụ mẫu, biểu thị muốn hỏi công văn việc, Thiên can nhâm ở điền trạch, cai công văn và điền trạch hữu quan, sự thực là chuẩn bị cùng người ký kết phòng địa sản hợp đồng.

Lệ 4, 1997 năm 6 nguyệt 20 nhật 19: 09, có vị người quen vấn sự. Kỳ cung mệnh ở thân, tháng năm mười sáu quý tị nhật can quý khiến cho tham lang Hóa kị nhập sự nghiệp cung, muốn hỏi công tác việc.

Lệ 5, 1997 năm 7 nguyệt 6 nhật 14: 42, tháng sáu mùng hai giờ Thân (Đinh Sửu Đinh Mùi kỷ dậu nhâm thân), sai ai ra trình diện nhất dễ giao hữu dụng lục hào làm cho dự đoán người viết lén một điểm, người nọ rơi cung ở vị, nhật can kỷ khiến cho văn khúc Hóa kị ở cung phúc đức, xung cung tài bạch, yêu cầu vấn tiền tài việc, thời đại Thiên can đều là đinh, nó khiến cho cự môn Hóa kị ở cung thiên di, cự môn là ám, là đạo, quả nhiên tối hôm qua đã đánh mất lượng mô-tơ. (điểm cung pháp, xe máy là tặng lại tin tức. )

Lệ 6, 97 năm chín tháng nhập ngũ nhật 18: 43, đồng sự yêu cầu luận đoán, kỳ cung mệnh ở vị, nhật can tân khiến cho văn xương Hóa kị ở cung phu thê, vấn hôn nhân và sự nghiệp? Cung phu thê can quý khiến cho tham lang Hóa kị ở tử, đối tượng khả năng thuộc thử hoặc mã, 97 cuối năm thực sự đàm thượng một thuộc mã nam bằng hữu.

Lệ 7, 97 năm tháng mười nhập cửu nhật 16: 17, có vị nữ sĩ luận đoán trượng phu vận khí, kỳ cung mệnh ở tuất, trượng phu ở thân, nhật can giáp khiến cho thái dương Hóa kị nhập cung tật ách, văn tật tuyến là công văn tuyến lúc đó muốn biết trượng phu lên chức việc.

Lệ 8, 97 năm mười hai tháng mùng tám giờ Dậu, có nhất dễ giao hữu tưởng luận đoán một chuyện, không thấy biểu ngẫu nhiên điểm tị cung, nhật can nguyệt can đều là quý, quý khiến cho tham lang Hóa kị nhập cung tật ách, và công văn hữu quan, công văn mang đến tin tức gì ư? Tham lang là đào hoa tinh, kỳ can cung canh hóa lộc ở phu thê chiếu quan lộc, hóa tật nhập cung tài bạch, tài cung cùng cự, cự môn là ám tinh, lo lắng đến lúc đó can tân cung mệnh Hóa kị, yếu ra ngoài, cho nên phán đoán: Xuất môn tiếnVCD ảnh điệp phiến hoặc và tiêu khiển hữu quan, vị bằng hữu này lập tức xuất ra nào đó công ty giải trí công tác chứng minh, nguyên lai khứ một khi doanh cá độ trên thuyền đương bảo vệ.

Bằng hữu thuyết xảy ra chuyện tồn tại, quay đầu lại nhìn nữa mệnh bàn, cung phụ mẫu trung tâm kình dương bị vọt lên, phụ tật tuyến lại có đeo sao, tai sát tướng kích, phải cẩn thận quan tòa. Kết quả tài quá bốn ngày, tức tháng chạp mười hai nhật giờ Thân, bởi tiêu khiển trên thuyền tụ đổ, tỉnh công an thính người bắt bài, ông chủ bị bắt, vị bằng hữu này thụ liên lụy cũng bị mang đi, ngày kế tài về nhà.

Lệ 9, Đinh Sửu năm mười hai tháng mười hai nhật giờ Tuất, nào đó tiên sinh vấn nhất bằng hữu có chuyện gì? Dự đoán thì tứ trụ: Đinh Sửu quý xấu đinh tị canh tuất, cai bằng hữu cung mệnh ở tử, năm, nhật, thì Hóa kị giai nhập cung phụ mẫu, quan tòa không thể nghi ngờ, đang ở tuất hãm địa võng, vừa gặp liêm trinh tù tinh Hóa kị, ở nơi nào có thể nghĩ. (lưu thời định cung)

Lệ 10, Đinh Sửu năm mười hai tháng nhập cửu nhật buổi trưa, người viết đang nhìn nhất quẻ lệ tiền, tiện tay điểm ở tử vị, nhật can giáp khiến cho cung điền trạch Hóa kị, sự tình và phòng ở hữu quan, tử điền lưỡng cung đều có đào hoa tinh, mà lại cung mệnh tham lang vừa đại đào hoa, thì can khiến cho cung phụ mẫu cự môn Hóa kị, vấn đề chắc là nhân đào hoa việc đưa tới phiền phức.

Sự thực: Thẩm mỹ viện tiểu thư bị nắm, nữ ông chủ trượng phu cung vị ở tuất, liêm trinh tọa thủ, thiên di thất sát cùng với lái xe chức nghiệp tương xứng.

Lệ 11, mậu dần năm tháng giêng mùng chín 22: 27, Giang Tây dễ giao hữu điện báo, kỳ cung mệnh ở dần, nhật can quý khiến cho tham lang Hóa kị ở phu thê xung động sự nghiệp, quả nhiên vấn sự nghiệp.

Lệ 12, mậu dần năm tháng giêng nhập một ngày 12: 09, mậu dần giáp dần ất vị nhâm ngọ, Phúc Châu nào đó nữ sĩ vấn kỳ tiên sinh chuyện, kỳ cung mệnh ở tử, phu ở tuất, nhật kị Thái âm ở hợi là kỳ tiên sinh cha mẹ của cung, thì can kị ở sự nghiệp cung, phán đoán: Lên chức sự.

Con lớn nhất khứ Nhật bản lưu học, tiệm cơm làm công, vì sao? Thỉnh tự hành phân tích.

Lệ 13, mậu dần năm tháng giêng ngày hai mươi sáu nhật buổi trưa, có vị đồng học vấn kỳ bằng hữu việc, điểm kỳ bằng hữu cung mệnh ở mão, nhật can khiến cho cung phu thê thiên đồng Hóa kị xung động sự nghiệp, điều động công việc.

Lệ 14, mậu dần năm hai tháng sơ thất nhật 10: 19, tỉnh thành nào đó nữ sĩ vấn trượng phu sự, kỳ phu cung ở xấu, nhật can tân khiến cho văn xương tinh Hóa kị ở cung Quan lộc, tị cung quan lộc chủ tinh là thiên cơ, năm can khiến cho của Hóa kị, thiên cơ làm trục, là vận chuyển hiện Hóa kị, biểu thị điều động công việc.

Lệ 15, mậu dần năm hai tháng mười một nhật 15: 39, tỉnh thành nào đó tiểu thư yêu cầu luận đoán, kỳ cung mệnh ở dần, nhật nguyệt Thiên can đều là ất, nó khiến cho Thái âm Hóa kị nhập tử nữ xung động điền trạch, năm can vừa khiến cho cung điền trạch thiên cơ Hóa kị, hơn nữa kỳ cung mệnh rơi vào tứ mã nơi, cung thiên di phá quân là biển rộng, phán đoán kỳ hỏi ra quốc chi sự, quả nhiên.

Lệ 16, mậu dần hai tháng mười bốn nhật 12: 14, mậu dần ất mão mậu ngọ mậu ngọ, bằng hữu từ trên du thuyền điện báo, đúng hạn đang lúc định kỳ cung mệnh ở thân, năm nhật thì tam mậu khiến cho cung tử nữ trung thiên cơ hoá kị xung điền trạch, nguyệt can Hóa kị nhập điền trạch, cung tử nữ trung tâm còn có phá toái tinh.

“Người ta ngày hôm nay trên thuyền thế nào, xao gõ đả, đánh nát vật gì vậy! “

“Tối hôm qua chúng ta thuyền mắc cạn, ngày hôm nay tưởng thôi nó hạ thuỷ, lộng phá thân tàu, chung quy không có cách nào khác hạ thuỷ. “

Lời cuối sách: Đến đây thuyền tháng tư hạ thuỷ, nhân hạ trận mưa nước sông dâng lên.

Lệ 17, mậu dần năm tháng tư mười một nhật giờ Dậu, mậu dần đinh tị quý xấu tân dậu,

Không biết tên nam sĩ trải qua nhân giới thiệu gọi điện thoại yêu cầu luận đoán, điểm kỳ cung mệnh dần, nhật can quý khiến cho tham lang Hóa kị nhập cung phu thê, xung sự nghiệp, cũng biết vấn sự nghiệp, năm can mậu, thì can tân khiến cho cung điền trạch thiên cơ, văn xương Hóa kị, điều động công việc. Cung điền trạch trung tâm còn có lộc tồn tinh, thụ sao Hóa kỵ xung động, hơn nữa nguyệt can khiến cho tài khố huynh đệ trong cung ám tinh cự môn Hóa kị, phán đoán kỳ rủi ro, phu thê đấu khí.

Ngày thứ hai, người viết ở nhất bằng hữu thư điếm trùng hợp gặp phải hắn, hắn thuyết mấy ngày hôm trước trong bị đạo, đã đánh mất xe máy, xe đạp các một chiếc, tổn thất 1 vạn đa nguyên.

Phân tích: Điền trạch Hóa kị, trong nhà có việc, thiên cơ là xa, lộc tồn tại điền trạch, biểu thị trong tài vật, cự môn ám tinh là tiểu thâu.

Lệ 18, mậu dần năm tháng tư mười sáu nhật 21: 53, mậu dần đinh tị mậu ngọ quý hợi, Quảng Châu nhất bằng hữu trải qua nhân giới thiệu điện báo yêu cầu luận đoán, kỳ cung mệnh ở vị, nhật khiến cho cung phu thê thiên cơ Hóa kị, xung động sự nghiệp. Biết kỳ vấn công tác. Thì can quý khiến cho tham lang Hóa kị ở giao hữu xung huynh đệ cung tài khố, tài vận bất hảo.

\” không sai, là muốn dự đoán một chút sự nghiệp. Nguyên thư điếm cửa hàng bán lẻ kinh tế tình huống không lý tưởng, đang ở tô mặt tiền cửa hàng làm công tư cảo sách báo bán sỉ, xuất bản. Có thể hay không tính ra ta xong rồi chuyến đi này vài? “

“Chín năm. “

“Không sai! “

Tại sao là chín năm ư? Nhân kỳ nói số lượng từ là 12, ất khiến cho Thái âm Hóa kị ở hợi, vị nghịch đếm tới hợi là cửu.

Lệ 19, mậu dần năm tháng tư nhập tứ nhật 8: 23, mậu dần đinh tị bính dần nhâm thìn, đài truyền hình trung ương tiêu điểm thăm hỏi đưa tin nhất tề hắc ngươi lão một trăm thương hoả hoạn, tưởng nghiệm chứng một mạng bàn tin tức, đúng hạn đang lúc định chính cung mệnh ở ngọ, tin tức ở cung phụ mẫu vị cung, thiên di thiên đồng cự môn, sao thuỷ Hóa kị là xe cứu hỏa, nhật can bính khiến cho liêm trinh Hóa kị điền trạch, liêm trinh Hỏa Tinh Hóa kị điền trạch là phòng ở cháy.

Lệ 20, mậu dần năm tháng tư nhập tứ 19: 32, mậu dần đinh tị bính dần tân tị, bằng hữu vấn: “Luận đoán một chút ta ngày hôm nay có cái gì sự kiện?” kỳ cung mệnh ở mão. Tiên khán nhật kị liêm trinh ở cung tật ách, nhật can làm một thiên đứng đầu tể, sự tình và công văn, nghi khí, làm công hữu quan.

Phán đoán Å máy vi tính trục trặc;Æ công văn bất lợi;Ç công tác biến động;È bị nữ hài vây quanh để hỏi liên tục.

Sự thực: Máy vi tính trục trặc; ngày hôm nay bị ông chủ sao liễu vưu ngư, lời còn chưa nói hết đã tới rồi tam vị khách nhân, ở bằng hữu thư phòng, ba người này tiên vây bắt ta yêu cầu dự đoán, ngã cung vị ở tuất, nhật can bính ở thân, là bằng hữu bằng hữu, bính khiến cho liêm trinh Hóa kị nhập ta ra lệnh cung, cái gọi là hữu duyên mới có thể gặp nhau, tuất trong cung mui xe tinh tức là tôn giáo, biểu thị đàm luận trọng tâm câu chuyện và truyền thống văn hóa hữu quan, vừa bởi liêm trinh là đào hoa tinh, đương nhiên trong đó có nữ hài, vấn quẻ dây dưa.

Lệ 21 mậu dần năm tháng tư ngày hai mươi sáu 10: 19, mậu dần đinh tị mậu thìn đinh tị,

Tỉnh thành bằng hữu vấn kỳ tiên sinh sự nghiệp, định kỳ cung mệnh ở tuất, nhật can, năm can mậu đồng thời khiến cho cung tật ách thiên cơ Hóa kị, cung tật ách vùng Trung Nguyên có văn xương tinh thụ thiên cơ Hóa kị ảnh hưởng, công tác điệu phải không, mắt thấy muốn thành sẽ thành bọt nước.

Nhị, người khác chức nghiệp

Phương pháp nhất: Dĩ cung mệnh tam phương tứ chính kiên quyết thi hành nghiệp, thông thường dĩ cung Quan lộc là việc chính, đúc kết thân cung mệnh lai phán đoán. Như cung Quan lộc có thiên cơ tinh, sẽ là và trục có liên quan hành nghiệp, như xa thuyền vận tải, máy tiện gia công chờ, thiết cung mệnh ở tử có cự môn, thì cũng rất có thể là làm lão sư, bởi vì cự môn là khẩu thiệt ngôi sao.

Phương pháp nhị: Dĩ cung tài bạch Thiên can khứ tứ hóa, khán kỳ biến thành kị lộc quyền khoa nhập mệnh, huynh, tài, tật, quan, điền na nhất cung, nhìn nữa cai cung sở rơi ở đâu tinh, tựu dĩ cai tinh lai định kỳ hành nghiệp, chuẩn xác tỷ số đạt trăm phần trăm.

Phương pháp tam: Khán ở đâu cung hóa lộc nhập tài, dĩ cái kia cung tinh tình khứ phán đoán.

Phán đoán nghề nghiệp của người khác là một rất tốt huấn luyện thủ đoạn, nó năng lực rèn đúc chúng ta năng lực trinh thám, quá trình thời gian nhất định tích lũy, dự đoán xoay ngang hội từ lượng biến đáo biến chất, linh cảm tự nhiên xuất hiện, đồng thời tuyển trạch thích hợp chức nghiệp cũng là một xu cát tị hung thủ đoạn trọng yếu.

Lệ 22, mậu dần năm tháng năm nhập thất nhật 20: 39 nào đó nữ sĩ ở nhất dự đoán quán yêu cầu quẻ, ở giữa mời ta luận đoán hôn nhân của nàng, định kỳ cung mệnh ở tị, cung mệnh có thiên cơ, văn xương, lộc tồn, phá toái chờ tinh thần, cung tài bạch can tân khiến cho văn xương Hóa kị nhập cung mệnh, kỳ chức nghiệp dĩ cung mệnh tinh thần lai định, nói chuyện xuôi tai thuyết người mở tiệm.

“Người ta trong điếm mại gì đó, phi thường đẹp; điều không phải đại món, vật phẩm nho nhỏ, linh linh toái toái. “

“Lam tiên sinh, rốt cuộc là cái gì chứ? Thư, thực phẩm?” dự đoán quán sư nương vấn.

“Tiệm cầm đồ! “

“Chân tiên! Lam tiên sinh, nâm có đúng hay không có thần báo bên tai!” nào đó nữ sĩ ngạc nhiên nói.

“Không thể nào, thuần túy suy lý mà được. “

Hay là cai cung vị chỗ cũ người viết bản mệnh bàn cung tài bạch, dự đoán thì trực giác đặc biệt hảo, thường thường trực tiếp một chút ra đối phương công tác cụ thể, như điện cơ hán, ngân hàng, trường học chờ, cái này cung vị chức nghiệp loại hình còn có: Tài xế, địa lý sư, thư thương, xe máy, đồng hồ đeo tay duy tu chờ.

Lệ 23, 98 năm tháng sáu mùng bốn 15: 23 Quảng Đông nhất dễ giao hữu điện thoại tới hỏi hắn nhất vị bằng hữu làm công việc gì? Năm nay đấu quân ở vị, tháng sáu ở tử, mùng bốn ở mão, giờ Thân ở hợi, 23 phân ở tuất, tức người viết lưu phân cung mệnh ở tuất, bằng hữu bằng hữu ở cung phu thê (thân), dĩ thân định kỳ cung mệnh, sự nghiệp cung ở tử tham lang tọa thủ, tham lang là tiểu học giáo sư, quả nhiên là tiểu học lão sư.

Dĩ cung tài bạch Thiên can khứ tứ hóa, khán kỳ biến thành kị lộc quyền khoa nhập mệnh, huynh, tài, tật, quan, điền na nhất cung, nhìn nữa cai cung sở rơi ở đâu tinh, tài cung Thiên can là nhâm, khiến cho thiên lương hóa lộc ở cung tật ách, dương lương là phục vụ, thái dương tính chất quang minh chính đại, nhân loại linh hồn công trình sư chính là của hắn chức nghiệp.

Lệ 24, 97 năm 8 nguyệt 2 nhật, nào đó bằng hữu đại chiêm người khác, định cung ở mão, cung mệnh dương lương, quan lộc vị cung vô chủ tinh, tá xấu cung cùng cự là dụng, cự môn khẩu thiệt ngôi sao, thái dương là điện, nghề nghiệp là ở đài truyền hình công tác.

Lệ 25, 97 năm 6 nguyệt 20 nhật, nào đó nam yêu cầu luận đoán, định cung ở thân, phá quân tọa thủ, Sát Phá Lang khai sáng cách cục, 8 năm qua 2 năm điều động một lần công tác, tài cung Thiên can nhâm thiên lương hóa lộc ở cung tật ách, thiên lương ấm tinh chủ phục vụ, thái dương là điện, đến nay một mực bưu điện công việc.

Lệ 26, 97 năm chín tháng ngày hai mươi lăm, nhất tiểu thư yêu cầu luận đoán hôn nhân, cung mệnh ở vị, Bản cung vô chủ tinh, tá xấu cung thiên đồng cự môn là dụng, cự môn khẩu thiệt ngôi sao, chức nghiệp giáo sư.

Lệ 27, 97 năm mười hai tháng mùng tám, nhất bằng hữu yêu cầu luận đoán, định kỳ cung mệnh ở tị, cũng biết kỳ chức nghiệp ngay thiên cơ văn xương nơi nào biên, nói cụ thể trải qua máy tiện, tiện (thiên cơ), hiện cảo chu dễ dự đoán (thiên cơ, văn xương).

Lệ 28, Đinh Sửu năm mười hai tháng mười ba giờ Thân, luận đoán nhất nam mệnh, điểm cung ở xấu, thiên đồng, cự môn tọa thủ, thiên đồng phúc đức tinh, chủ phục vụ, cự môn khẩu thiệt ngôi sao, nghề nghiệp là ở cục công thương công tác.

Lệ 29, Đinh Sửu năm mười hai tháng ngày mười chín vãn, ở cùng học tiệc cưới thượng, ngồi cùng bàn một vị đồng học, cung mệnh ở thìn, thất sát tọa thủ, Sát Phá Lang khai sáng cách cục, cung Quan lộc phá quân tinh, là xa, là thông nhau, năm can hóa lộc, hóa khoa nhập phụ tật tuyến, chủ công danh, Hóa kị nhập cung tử nữ, xung động điền trạch, công tác lên chức, từ địa khu giao thông cục điệu đáo tỉnh giao thông thính.

Lệ 30, mậu dần năm tháng tư ngày hai mươi sáu nhật 18: 45, còn là 26 lệ vị bằng hữu kia có việc gọi điện thoại tìm ta, đúng hạn đang lúc định kỳ cung vị lại đang tị, chức nghiệp: Điện cơ hán công nhân, hiện tại gia cảo chu dễ dự đoán. Tìm ta chuyện gì? Ta ra lệnh cung ở tử tham lang tọa thủ, kỳ cung mệnh ở tị, can cung quý Hóa kị nhập ta ra lệnh cung, nói rõ có việc yếu phiền phức ta, chuyện gì? Hóa kị khi hắn phụ tật tuyến, phụ tật là công văn tuyến, sự tình và công văn hữu quan. Chú: Tị cung cung tật ách ở tử, tham lang Hóa kị mạng của ta cung, vừa là của hắn phụ tật tuyến, hoa ngươi tật tuyến và công văn hữu quan.

Sự thực là kỳ máy vi tính bị nhiễm bệnh độc, hướng ta muốn giết độc nhuyễn kiện (software).

Lệ 31, mậu dần năm tháng tư nhập tứ nhật 20: 11, ở nhà bạn có một người yêu cầu luận đoán, kỳ cung mệnh ở hợi, cung tài bạch Thiên can ất Hóa kị nhập cung mệnh, thì chức nghiệp và cung mệnh thái âm tinh hữu quan, sự nghiệp trong cung chủ tinh là dương lương, thái dương Thái âm là điện, phán đoán kỳ ở điện cơ hán công tác, quả thế.

Lệ 32, mậu dần năm nhuận tháng năm mùng một nhật 21: 21, nhất nữ sĩ yêu cầu luận đoán, kỳ cung mệnh ở dần, sự nghiệp cung tử vi cao chiếu, nhật can hóa lộc nhập phụ mẫu hiển quang minh, phán đoán kỳ ở chính phủ công tác.

Lệ 33, mậu dần năm nhuận tháng năm mùng một nhật 21: 07, ta gọi điện thoại nói cho bằng hữu thuyết mua một quyển truyện ký, hỏi hắn trong sách giới thiệu là hạng người gì.

“Chiếu tướng, đại quan! “

“Không sai, hắn ở của ngươi người nào cung? “

“Mão cung, cơ cự tọa thủ, phú văn thuyết: Cơ cự đồng cung, công khanh vị. “

Lúc này, người viết cung mệnh ở dần, thư thủ cung phụ mẫu tiến hành khảo sát. Mệnh bàn mão cung dương lương tọa thủ, là mặt trời mọc phù tang của quý cách, phụ tật tuyến có tả phụ hữu bật, thiên di văn khúc trợ lực, cao quý của tượng. “

Rốt cuộc là sách gì? là cũng!

Lệ 34, mậu dần năm nhuận tháng năm mùng tám 22: 41, tây bắc dễ giao hữu điện báo, kỳ cung mệnh ở tử, tham lang tọa thủ, phán đoán kỳ ở văn giáo ngành vệ sinh công tác, quả nhiên ở y viện công tác. Chú: Cái này dễ giao hữu 2007 Đinh Hợi năm từ đơn vị từ chức chuyên nghiệp làm cổ phiếu đầu tư. Lưu niên đinh khiến cho cự môn Hóa kị xung tật ách, cung tật ách là làm công địa điểm, tật ách thụ xung thì công tác có biến.

Lệ 35, mậu dần năm nhuận tháng năm mùng chín giờ Mùi, Quảng Tây dễ giao hữu điện báo, điểm kỳ cung mệnh ở dậu, văn tinh củng mệnh trình độ văn hóa cao, trường đại học đã ngoài, đáp viết:”Đang ở nể tình chức nghiên cứu sinh.” trong điện thoại giảng đáo hắn nhất vị bằng hữu, định vị bằng hữu này khi hắn cung Nô bộc tức dần cung, dần cung vũ khúc tài khố, cung tài bạch can mậu Hóa kị nhập tị cung, tị cung có thiên cơ, văn xương, lộc tồn, ở dự trữ công việc.

Lệ 36, mậu dần năm nhuận tháng năm mùng mười giờ Mùi, mậu dần mậu ngọ tân hợi ất vị, Quảng Đông dễ giao hữu điện báo, điểm kỳ cung mệnh ở thìn, cung tài bạch Thiên can canh hóa lộc nhập huynh đệ cung, thái dương chủ soi sáng người khác, tham lang nước tiểu giáo sư, quả nhiên là tiểu học lão sư.

Lệ 37, mậu dần năm nhuận ngày mười hai tháng năm 15: 57, dễ giao hữu điện báo, kỳ cung mệnh ở mão, dương lương tọa cung mệnh, cung tài bạch can khiến cho vũ khúc hóa lộc nhập huynh đệ, dương lương là phục vụ, vũ khúc là tài chính, bác sĩ, cai dễ giao hữu là vị bác sĩ.

Lệ 38, Đinh Sửu năm Trung thu tiết giờ Tỵ, Chiết Giang đại học công nghiệp tự động hoá quốc gia trọng điểm phòng thí nghiệm Trương bác sĩ ( 1967 năm 5 nguyệt 29 nhật 12 thì) ở ta chỗ sắp chữ luận văn cảo, đúng hạn đang lúc định cung, kỳ cung mệnh ở xấu, tị cung văn xương, dậu cung văn khúc, văn tinh củng mệnh cách, học vấn thật tốt. Hắn chuyên nghiệp công nghiệp tự động hoá, vì sao? Sự nghiệp trong cung thiên cơ làm trục, là máy móc là cũng.

Lệ 39, bính tử năm tháng mười nhập một ngày 14: 59, nào đó tiên tiên sinh yêu cầu trắc, định kỳ cung mệnh ở dậu, vấn tử nữ, nhi tử ngọ cung tử vi, kình dương, Hỏa Tinh, phán đoán kỳ tử ở ngành chánh phủ công tác, năm can hóa lộc ở phụ tật tuyến dụng nhất định quyền lực, sự thực là ở thuế vụ cục công tác, sự nghiệp cung liêm trinh là tù tinh, Thiên phủ là tài khố, liêm trinh Hóa kị chủ thị phi.

Lệ 40, bính tử năm tháng mười nhập thất nhật giờ Thân, nào đó nữ sĩ yêu cầu luận đoán dĩ người viết lưu thời cung định kỳ cung mệnh ở tị, thiên cơ, văn xương, lộc tồn, phán đoán kỳ ở ngân hàng công tác, quả nhiên đang xây đi công tác.

Lệ 41, bính tử năm tháng mười nhập cửu nhật 19: 35, có nhất nam tử yêu cầu luận đoán, định kỳ cung mệnh ở dần, vũ khúc thiên tướng tọa thủ, tài cung Hóa kị nhập điền trạch, thiên cơ, văn xương, lộc tồn tọa thủ, công tác tính chất và máy móc hoặc vật dụng hàng ngày hữu quan, sự thực là làm nghề mộc, bởi vì vũ khúc chủ tài chính, kim chúc, thiên tướng chủ ăn, mặc, ở, đi lại, thiên cơ làm trục là máy móc; chỉ chốc lát sau, có khác nhất nữ sĩ yêu cầu luận đoán, án người thứ hai nghịch sổ nhất cung đoán, định kỳ cung mệnh ở xấu, thiên đồng cự môn tọa thủ, tài cung Hóa kị nhập cung mệnh, chức nghiệp và cùng cự hữu quan, phán đoán kỳ tố ngành ăn uống, thực tế là chưng cất rượu, phán đoán chính xác.

Lệ 42, mậu dần năm tháng giêng nhập ba ngày giờ hợi, Quảng Đông dễ giao hữu điện báo, định kỳ cung mệnh ở dậu, văn tinh củng mệnh, sự nghiệp cung cự môn, nhật can khiến cho cự môn Hóa kị, phán đoán kỳ ở văn giáo hệ thống công tác, trên thực tế ở nào đó trung chuyên giáo máy vi tính. 96 năm đăng ký kết hôn đến nay không có cử hành kết hôn nghi thức.

Lệ 43, bính tử năm tháng mười mười ba nhật giờ Dậu, bính tử kỷ hợi một giáp quý dậu, nào đó tiên sinh yêu cầu luận đoán, dĩ canh giờ định kỳ cung mệnh ở thìn cung, thất sát đà la tọa thủ, tài cung hóa lộc nhập huynh đệ mão cung, dương lương tọa thủ, thái dương là điện, thiên lương là phục vụ, nhìn nữa sự nghiệp cung phá quân hóa hao tổn, đoán rằng khả năng làm lắp đặt thiết bị nghiệp, vấn của quả nhiên.

Lệ 44, bính tử năm tháng mười mười lăm nhật giờ Tuất, bính tử kỷ hợi bính dần mậu tuất, bằng hữu vấn người nào đó tố công việc gì, lúc này người viết lưu thời cung vị ở dần, thì bằng hữu nhắc tới người nào đó ở tử (bằng hữu bằng hữu ở cung phu thê), nhật can bính khiến cho liêm trinh Hóa kị ở cung phu thê xung động sự nghiệp, ra ngoài và xa hữu quan, nhìn nữa thì can mậu khiến cho thiên cơ Hóa kị ở tị cung tứ mã nơi, lớn mật suy đoán cái này buôn lậu xe máy, vấn của quả thế.

Bằng hữu lại hỏi: “Đoán được rồi, tái tới một người đoán đoán khán làm cái gì? “

Người thứ hai có thể án vừa người kia cung vị nghịch lưu nhất cung tức ở hợi, hợi là kỳ cung mệnh tham Thái âm tọa thủ, sự nghiệp cung là thái dương, thiên lương, thái dương là nguồn sinh lực, thiên lương là phục vụ, lo lắng nữa liêm trinh, thiên cơ Hóa kị, người này chức nghiệp cũng cân máy móc hữu quan, nhưng thái dương, Thái âm là nguồn sinh lực, nguồn sinh lực tin tức tăng mạnh, bằng hữu thuyết người thứ hai tố nồi hơi công tác.

Lệ 45, bính tử năm tháng mười sơ thất giờ Tỵ, người viết ở nông hiệu đi học trong lúc, riêng làm một thực nghiệm, tùy ý điểm tam học sinh, án lưu thời bàn định thứ một đệ tử, hai người khác lần lượt nghịch sổ, mệnh bàn biểu hiện tin tức giai và thực tế tương xứng.

Người viết lưu thời cung vị ở xấu, thứ một đệ tử ở tuất, kỳ phụ cung mệnh ở hợi, trăng sáng Thiên môn cách, bởi giá ba gã học sinh đến từ nông thôn, phán đoán kỳ phụ thân là thôn cán bộ.

Người thứ hai học sinh cung mệnh nghịch đếm tới dậu, phụ mẫu tuất cung liêm trinh, Thiên phủ, liêm trinh là vườn trái cây, Thiên phủ là dương đất, sở dĩ kỳ phụ mẫu là nông dân; ca ca ở thân, phá quân tọa thủ, tài cung thất sát là đao, bởi vậy Kỳ huynh trường tố may.

Người thứ ba học sinh cung mệnh nghịch đếm tới thân, cung phụ mẫu ở dậu, văn tinh củng mệnh, đối cung dương lương, phụ thân là thôn cán bộ; đại tỷ ở dậu cung, nhân viên công tác; nhị tỷ ở tuất liêm trinh là tù tinh, sở dĩ thứ hai tả đang bảo vệ công việc.

Tam, phán đoán cầu tài

Bởi cầu tài phương thức nhiều mặt, phán đoán pháp các không có cùng, dụngATP đẩu số phán đoán nhanh luận đoán cầu tài, tiên quần chúng quan là trợ giúp là phá, hậu khán bởi vì nhân tố.

Tài bị Hóa kị phá tan thì rủi ro, nhược phi hóa lộc nhập hoặc chiếu đáo thì tiến tài. Như Hóa kị ở giao hữu, phúc đức, tử nữ tương phân biệt phá tan huynh đệ cung (tài bạch của điền trạch tức tài khố), cung tài bạch, cung điền trạch (tài sản cố định).

Từ hai người đối đãi quan hệ khán, phàm tha cung hóa lộc quyền khoa nhập ngã cung là tiến tài, ngã cung là mệnh, huynh, tài, tật, quan, điền, còn lại cung vị vì hắn cung.

Tiền thế nào kiếm được? Khán người nào cung vị hóa lộc tiến nhập cung tài bạch, như cung tài bạch chủ tinh là trời cơ, cung phu thê can cung là ất khiến cho thiên cơ hóa lộc nhập cung tài bạch, có thể cho rằng kết hôn sau đó tài vận tiệm khai, cũng có thể cho rằng kiếm tứ phương của tài, bởi vì phu thê là bằng hữu bằng hữu; tái tỷ như hóa lộc tới cung vị là cung tử nữ, tức cung tử nữ Thiên can hóa lộc tiến nhập cung tài bạch, có thể hiểu thành sanh con dưỡng cái hậu tài vận hảo, hoặc kiếm lấy vãn bối tiền, tỷ như bạn ban thu đồ đệ, sinh sản nhi đồng đồ dùng chờ.

Lệ 46, mậu dần năm nhuận tháng năm mùng chín 6: 25 Chiết Giang nhất tiên sinh vấn tìm việc làm, có hay không đàm thành? Kỳ cung mệnh ở dậu, nhật can canh khiến cho thiên đồng Hóa kị ở sự nghiệp, nói rõ tưởng dự đoán công tác việc, thời đại Thiên can đều là mậu, khiến cho cung tài bạch thiên cơ Hóa kị, nói rõ khó thành! Cùng ngày 18: 54 điện thoại tặng lại thuyết một đàm thành.

Lệ 47, người nào đó Đinh Sửu bính ngọ nhâm thìn bính ngọ vấn phòng địa sản sinh ý, kỳ mệnh tọa xấu, năm Hóa kị ở tài bạch, nguyệt thì Hóa kị ở tử nữ phá tan điền trạch, bởi vậy phòng địa sản sinh ý phải không.

Lệ 48, năm đinh quý nguyệt tân nhật đinh giờ Dậu vấn cầu tài? Cung mệnh ở vị, thâm niên Thiên can khiến cho thiên di ám tinh cự môn Hóa kị, nguyệt can khiến cho tham lang Hóa kị phá tan ngọ của tài khố, sở dĩ rủi ro.

Lệ 49, năm đinh quý nguyệt giáp nhật quý giờ Dậu cầu tài, cung mệnh ở tuất, nguyệt can, thì can khiến cho cung phúc đức tham lang Hóa kị xung tài cung, nhật can giáp khiến cho mão cung thái dương Hóa kị xung huynh đệ cung tài khố, cầu tài bất lợi.

Lệ 50, năm đinh quý nguyệt ất nhật nhâm buổi trưa cầu tài, cung mệnh ở thân, năm can khiến cho cự môn Hóa kị ở giao hữu xung huynh đệ cung tài khố, năm nay tài vận không tốt, nhật can ất hóa lộc ở tử chiếu điền trạch, Hóa kị vừa nhập điền trạch, ngắn hạn đầu tư tài lai tài khứ.

Lệ 51, năm đinh quý nguyệt kỷ nhật quý giờ Dậu cầu tài, cung mệnh ở mão, nhật can kỷ hóa Lộc huynh đệ tài khố, nguyệt, thì Thiên can khiến cho cung Nô bộc phá quân hóa lộc, biểu thị có tiến tài niềm vui, nhưng nhật can kỷ khiến cho văn khúc Hóa kị ở thiên di, nguyệt, thì Thiên can quý Hóa kị nhập cung tử nữ xung điền trạch, tài lai không thủ được, thần tài qua cửa, chung quy muốn đi.

Lệ 52, năm đinh quý nguyệt ngày canh ất giờ Dậu cầu tài, cung mệnh ở thìn, cung điền trạch thụ nhật, năm can Hóa kị tinh cùng cự trùng kích, cầu tài không đùa.

Lệ 53, năm đinh quý nguyệt tân nhật đinh giờ Dậu cầu tài, cung mệnh ở tị, tuy rằng nhật can hóa lộc ở cung tài bạch, nhưng thụ năm, thì Hóa kị cự môn phá hư, vui quá hóa buồn.

Lệ 54, năm đinh quý nguyệt nhâm nhật kỷ giờ Dậu cầu tài, cung mệnh ở thìn, nhật can hóa lộc ở huynh đệ cung, có tiền kiếm được, thì can Hóa kị ở cung Nô bộc xung tài khố, hiệu quả và lợi ích không lớn.

Lệ 55, năm đinh quý nguyệt giáp nhật giáp giờ Tuất cầu tài, cung mệnh ở vị, nhật thì Thiên can Hóa kị nhập tài cung, năm can khiến cho ám tinh Hóa kị ở thiên di, nguyệt can Hóa kị phá tan tài khố, chút nào vô tài khí, cầu tài trái lại rủi ro.

Lệ 56, mậu dần năm giáp dần nguyệt canh tử nhật quý giờ Mùi cầu tài, cung mệnh ở mão, nhật can canh khiến cho thái dương hóa lộc nhập cung mệnh, có tiến tài niềm vui, nhưng năm can khiến cho thiên cơ Hóa kị xung tài bạch, cả năm tài vận không lý tưởng.

Lệ 57, mậu dần năm nhuận tháng năm mười bảy nhật 19: 23, mậu dần kỷ vị mậu ngọ nhâm tuất, Phúc Châu nào đó nam yêu cầu luận đoán, kỳ cung mệnh ở ngọ, nhật can, năm can Hóa kị giai ở huynh đệ cung, huynh giao hữu là tài chính và kinh tế tuyến, hóa kỵ nhập tài chính và kinh tế tuyến biểu thị cầu tài việc, cung mệnh Hóa kị nhập cung tử nữ, cung tử nữ là kết phường cung, đối phương nói muốn hùn vốn thu mua một nhà xưởng thuốc, từ kể trên tin tức khán năm nay kinh tế không lý tưởng, từ kết phường cung ở mão, can chi tân mão, cổ đông tên trung tâm có mộc và kim, hắn thuyết một cái tên có mộc, người họ Trần, đệ nhất nhân ở mão cung, dương lương tọa thủ, thái độ làm người chính trực nhiệt tình, người thứ hai nghịch sổ nhất cung ở dần, vũ tướng tọa thủ, thái độ làm người tính cương lòng dạ sâu. Quả thế.

Lệ 58, mậu dần năm nhuận tháng năm nhập nhật 12: 45, mậu dần kỷ vị tân dậu giáp ngọ, dễ giao hữu điện báo, kỳ cung mệnh ở tị, nhật can tân khiến cho văn xương Hóa kị nhập cung mệnh, tị cung thiên cơ, văn xương, lộc tồn, tài cung Thiên can là tân, cũng chính là tài Hóa kị nhập cung mệnh, vấn tài vận, tài lai tài khứ, quả thế. (đến đây lệ là bả của chính ta cung mệnh trở thành dễ giao hữu cung mệnh, thác quẻ thác phán đoán)

Lệ 59, mậu dần năm tháng sáu mùng một 10: 45, nào đó nữ sĩ điện báo yêu cầu luận đoán, kỳ mệnh ở dần cung, nhật can Hóa kị ở cung điền trạch, người vấn: “Ta nghĩ mở tiệm mặt, thỉnh nâm dự đoán một chút làm cái gì hảo?”, tài cung Thiên can mậu khiến cho hóa thiên cơ Hóa kị nhập tị cung, thiên cơ, văn xương, lộc tồn, phá toái tọa thủ, có thể lo lắng ẩm thực, văn hóa đồ dùng, vật dụng hàng ngày chờ.

Lệ 60, bính tử năm đầu tháng mười một tứ giờ Thân, bính tử canh tử ất dậu giáp thân, nào đó nữ sĩ yêu cầu luận đoán, điểm kỳ cung mệnh ở tị, thiên cơ, văn xương, lộc tồn, lưu niên lộc tồn đã ở tị, hiện nhật can khiến cho Thái âm Hóa kị xung động lộc tồn, cầu tài bất lợi, nguyệt can khiến cho tài cung thiên đồng Hóa kị, năm can khiến cho cung Nô bộc liêm trinh Hóa kị phá tan huynh đệ cung tài khố.

“Năm nay rủi ro, đã đánh mất xe đạp “

“Không sai, đã đánh mất lưỡng chiếc xe đạp. “

“Xin hỏi ta tiên sinh tài xa làm sao? “

“Trượng phu tài xa bất hảo, năm nay yếu rủi ro. “

Sự thực: Kỳ trượng phu nguyên theo nghề thuốc, hiện khai khách sạn, đánh bạc thua rơi 2 vạn. Phóng đi lượng nặng lộc tồn, thiên cơ là xa, là có ném xa của ứng với. Trượng phu cung là ở mão, thái dương, thiên lương tọa thủ, thiên lương hóa ấm, là phục vụ, trung y, nhật can Hóa kị ở hợi cung hay kỳ trượng phu cung tài bạch, năm can bính khiến cho đào hoa, tiêu khiển tinh liêm trinh Hóa kị ở tật bệnh cung, thân cung ở xấu, phúc tinh thiên đồng, đánh bạc tinh cự môn tọa thủ, hiện gặp nguyệt can khiến cho thiên đồng Hóa kị, trầm mê vu đánh bạc mà rủi ro.

Tứ, phán đoán lên chức

Khán quan lộc và phụ mẫu lưỡng cung. Nhược cung Quan lộc Thiên can hóa lộc nhập phụ mẫu, cung tật ách chủ tấn chức, nhập huynh đệ, nô bộc cung chủ đề bạt.

Phụ tật tuyến lại bảo công văn tuyến, chủ công danh, là lên chức, tấn chức, cuộc thi thuận lợi, tranh cử thành công. Xương khúc khôi việt nhập phụ tật tuyến chỉ số thông minh cao, bài vở và bài tập cao. Xương khúc nhập mệnh, không được độc thi thư cũng có thể nhân. Chỉ số thông minh cao thấp, công khóa thật xấu, yếu lo lắng xương khúc khôi việt và quan lộc biến thành lộc quyền khoa có hay không nhập phụ tật, huynh giao hữu tuyến.

Lệ 61, 97 năm 6 nguyệt 20 nhật 19: 09, nông lịch là tháng năm mười sáu nhật, Đinh Sửu bính ngọ quý tị nhâm lương, cung mệnh khắp nơi thân, nhật can khiến cho tham lang Hóa kị ở cung Quan lộc, yêu cầu luận đoán sự nghiệp tiền đồ, năm can hóa lộc không ở phụ tật, huynh giao hữu lưỡng tuyến, thăng cấp có khả năng rất nhỏ, cạnh tranh vài lần đến nay còn chưa lên cục phó. Năm can khiến cho cự môn xung tài khố huynh đệ cung, có rủi ro của tượng, 9 nguyệt tiểu thâu phá cửa mà vào tổn thất 8000 tả hữu, nguyệt can Hóa kị ở phúc đức xung tài bạch cũng rủi ro. Tốt xấu thì can hóa lộc nhập tật ách chiếu phụ mẫu công văn cung, nguyệt can hóa lộc ở giao hữu, sự thực tháng này thụ lĩnh đạo đề bạt, nhưng vô cấp bậc, chỉ là đơn vị nội bộ một đảng tổ người phụ trách.

Lệ 62, mậu dần năm tháng giêng ngày hai mươi sáu nhật buổi trưa, mậu dần giáp dần canh tử nhâm ngọ, tỉnh thành bằng hữu điện báo yêu cầu luận đoán, điểm kỳ cung mệnh ở mão, ánh sáng mặt trời Lôi môn cách, nhật phi hóa lộc nhập mệnh, hóa kỵ nhập phu thê xung động sự nghiệp, năm hóa khoa, nguyệt hóa lộc, thì hóa khoa giai nhập phụ tật tuyến, có công danh, thuận lợi điệu nhập vừa báo xã nhâm chủ biên.

Lệ 63, mậu dần năm tháng giêng nhập cửu nhật giờ hợi, mậu dần giáp dần quý mão quý hợi,

Nào đó nữ sĩ yêu cầu luận đoán, điểm kỳ cung mệnh ở vị, nhật can Hóa kị ở giao hữu, biết lúc nào tới ý là vấn tình cảm phương diện sự tình, năm can Hóa kị ở cung phu thê, phu thê có mâu thuẫn, đồng thời vừa phản ánh công tác phải đổi, lúc đó giảng năm nay công tác phải đổi động thời gian, người không quá tin tưởng, bởi vì cương đến trước mắt cương vị một mấy tháng, yếu động cũng một nhanh như vậy. Kết quả ba tháng mười lăm điệu đi.

Ngọ huynh đệ trong cung có kình dương tinh, huynh đệ là sàng, kình dương là sắc bén gì đó, cho nên đối với người thuyết:

“Giường của ngươi dưới có một cây đao. “

“Không thể nào, ta giường của mình hoàn không rõ ràng lắm sao? “

“Không tin, người ta trở về khứ nhìn một cái. “

Ngày thứ hai hưng phấn mà thuyết: “Giường chiếu dưới thật sự có một cây đao. “

Nguyên lai là kỳ trượng phu phóng nhất thanh bảo kiếm ở dưới giường, người trước đó không biết.

Lệ 64, mậu dần năm tháng giêng nhập cửu nhật giờ Tuất, mậu dần giáp dần quý mão nhâm tuất, tỉnh thành một vị nữ sĩ yêu cầu luận đoán sự nghiệp, điểm kỳ cung mệnh ở tị, mậu khiến cho tham lang hóa lộc nhập cung tật ách chiếu cung phụ mẫu, vừa thăng chức là bộ trưởng trợ lý, hữu bật hóa khoa nhập cung Nô bộc chiếu thìn của tài khố huynh đệ cung, có tiến tài niềm vui, thiên cơ Hóa kị nhật ở cung mệnh, nhân thiên cơ làm trục, ý vận động, năm nay đi công tác nhiều cơ hội, cung mệnh trung tâm văn xương, lộc tồn tinh thụ kỳ ảnh hưởng, có chuyện bất lợi, biểu hiện ở công văn, tiền tài thượng.

Vấn cổ phiếu túi chữ nhật làm sao bây giờ? Ta nói: “Không quan hệ, nhị ba tháng còn có thể đánh bại, tứ ngũ hội thăng rất cao, hiện tại hay nhất biệt phao! “

Cai nữ sĩ hỏi tiếp kỳ tiên sinh lưu niên vận trình, kỳ cung phu thê ở mão, mặt trời mọc phù tang, lại có phụ tật tuyến khoa tinh hữu bật năm can khiến cho của hóa khoa, công danh có thể yêu cầu, nhưng bất năng cầu tài, bằng không rủi ro, kết quả kỳ phu nhân ba tháng mười hai tới mười bốn nhật đáo phía nam đi công tác, lén bả phu nhân mua cổ phiếu phao rơi một bộ phận, phu thê sảo một trận, ứng nghiệm văn xương, lộc tồn việc, cũng không lâu lắm cổ phiếu bắt đầu thăng, tháng năm thăng tới cực điểm. Quá sớm bả cổ phiếu ném ứng với rủi ro việc. Sự nghiệp thượng năm nay quả thật có tấn chức cơ hội, hiện đã có tin tức, còn không có tối hậu định, kết quả đãi nghiệm.

Lại hỏi tỷ tỷ vận trình? Định kỳ tả cung mệnh ở thìn, nhật can quý khiến cho tài cung tham lang Hóa kị, chủ nếu muốn biết lưu niên tài vận làm sao. Năm can hóa lộc nhập tài cung, biểu thị năm nay tài vận không sai, thế nhưng nguyệt can giáp khiến cho thái dương Hóa kị nhập tài khố, phán đoán thứ nhất nhị ba tháng dùng tiền, tứ tháng năm tiến tài, vì sao? Bởi vì tháng năm nguyệt can hóa lộc nhập tài cung. Kỳ tả nhuận tháng năm mười tám mấy ngày gần đây điện thuyết tháng năm tổ chức thành đoàn thể đáo nước Mỹ khảo sát có bút tiến sổ sách.

Ngũ, công danh

Khán công danh và lên chức cùng loại, trọng điểm ở phụ tật tuyến và cung Quan lộc.

Lệ 65, Đinh Sửu năm mười hai tháng nhập nhật 11: 40, Đinh Sửu quý xấu ất xấu nào đó nữ sĩ vấn vận trình? Kỳ cung mệnh ở ngọ, năm can đinh khiến cho cung tật ách thiên đồng, cự môn Hóa kị, xung cung phụ mẫu, công tác không được thuận, khẩu thiệt thị phi đa, công văn bất lợi. Nguyệt can quý khiến cho cung thiên di tham lang Hóa kị, vọt lên cung mệnh kình dương sát tinh, tử ngọ lại có tương tai tương trùng, chính không có việc gì người khác có tai. Nhật can ất khiến cho cung Nô bộc Thái âm Hóa kị xung huynh đệ, huynh đệ trong cung có sao nhỏ phá toái, bởi huynh giao hữu tuyến là tình cảm tuyến, bị Hóa kị vọt lên, cho nên bất an.

Sự thực đúng là như vậy, năm nay cùng người đàm thỏa hòa ước tối hậu đều ký phải không, nhân phụ mẫu công văn tuyến Hóa kị của cho nên. Phu thê mâu thuẫn trở nên gay gắt tưởng ly hôn, của nàng tiên sinh không chịu ly hôn, thì can nhâm vừa lúc ở cung phu thê, Hóa kị ở của nàng cung tài bạch, biểu thị của nàng tiên sinh lãng phí tiền của nàng, hóa quyền ở mạng của nàng cung, biểu thị kiềm chế người, không cho ly hôn.

Phụ thân năm nay sinh bệnh nằm viện, đơn vị nhị bả thủ chết đi, cung phụ mẫu là cha của mình, cũng biểu thị thủ trưởng, nghịch sổ nhất cung đáo cung mệnh là thủ trưởng Phó Thủ, cung mệnh kình dương sát tinh, tử ngọ lại có tương tai tương trùng, cho nên vong.

Cung tật ách là phòng làm việc, ám tinh cự môn Hóa kị phần nhiều là phi, đồng sự một người tự sát, ngoài ý muốn tử vong ba người, đều là tráng niên mất sớm, xấu cung bạn cung lâu, dần cung ở kỳ bên, vũ khúc, âm sát, âm khí rất nặng, phán đoán kỳ bên trái có y viện hoặc phần mộ. Đáp viết: Là có y viện, chỗ kia nguyên lai là pháp trường, âm hồn không tiêu tan. Đối diện phòng ở thụ kỳ sát khí ảnh hưởng vô sanh ý có thể làm, ký túc xá thành cái phễu hình như con cọp tát vào mồm tức cự môn tinh.

Lệ 66, mậu dần năm tháng giêng nhập một ngày 12: 09, mậu dần giáp dần ất vị nhâm ngọ, tỉnh thành nào đó nữ sĩ vấn trượng phu lên chức việc. Kỳ phu cung ở tuất, tọa kị, năm nay Thiên can mậu khiến cho phụ tật tuyến thiên cơ Hóa kị, lên chức vô vọng, đến nay không có lên chức tin tức.

Lệ 67, mậu dần năm tháng giêng nhập cửu nhật giờ Tuất, mậu dần giáp dần quý mão nhâm tuất, nào đó nữ sĩ vấn kỳ tử thành tích thi vào đại học làm sao? Định kỳ tử cung mệnh ở dần, phụ tật tuyến văn khúc nhập miếu, năm can hóa lộc nhập cung phu thê chiếu sự nghiệp, phán đoán kỳ cuộc thi thuận lợi, hiện đã biết thành tích thi vào đại học nặng hơn điểm tuyến hơn mười phần, báo trường học là Phục đán đại học. Lần này đối cuộc thi đều là bất lợi nhân tố, vì sao lại có thể thi đậu?

Đáp: Người nhi tử cũng không phải tháng giêng cuộc thi, thi vào trường cao đẳng là một năm này trọng yếu việc, điều không phải một ngày nào đó vấn đề, cho nên thái tuế lực lượng đại, dĩ năm can tứ hóa thành nặng.

Vấn: Nguyệt can khiến cho thái dương Hóa kị nhập cung phụ mẫu, nhật can quý tham lang Hóa kị xung cung Quan lộc.

Lệ 68, mậu dần năm tháng năm mùng hai nhật 21: 51, mậu dần đinh tị giáp tuất ất hợi, dễ giao hữu điện báo, kỳ cung mệnh ở tị, nhật can Hóa kị nhập phu thê xung động sự nghiệp, vấn công tác biến động việc, năm can hóa lộc chiếu phụ mẫu, hóa quyền chiếu mệnh, hóa khoa ở huynh giao hữu, lên chức là chuyện tất nhiên, ở nơi này một … hai … Nguyệt nội. Kết quả: 6 nguyệt 1 hào chính thức bên dưới thăng làm Phó cục trưởng.

Lệ 69, Đinh Sửu năm đầu tháng chín bát 9: 13, Đinh Sửu kỷ dậu giáp thân kỷ tị, nào đó tiên sinh vấn nhân viên công vụ cuộc thi việc, định kỳ cung mệnh ở xấu, tam phương văn tinh củng mệnh, lưu niên văn xương lại đang tam hợp dậu cung, chủ có công danh; năm hóa lộc ở hợi chiếu sự nghiệp, hóa quyền nhập mệnh, hóa khoa nhập sự nghiệp; nguyệt can thì can song hóa lộc nhập phụ mẫu công văn cung; nhật can hóa quyền khoa nhập phụ tật công văn tuyến; đã ngoài tin tức phản ánh công văn thuận lợi, chủ có công danh. Ứng với ở tháng mười mười tám (tân hợi nguyệt quý hợi nhật) công việc hữu quan thủ tục đáo tân đơn vị công tác.

Lệ 70, mậu dần năm tháng năm mùng hai 18: 40, mậu dần đinh tị giáp tuất quý dậu, người viết đang nhìn “Thiền mật dịch học” quẻ lệ, khi thấy hai người cùng năm cùng tháng đồng nhất đồng thời sở sanh cùng thôn học sinh thi học tình huống, không có kế tục nhìn xuống mà tiên đối thời gian điểm một cái đẩu số bàn, người thứ nhất định ở tuất cung, nghĩ thầm thứ một đệ tử bình thường học tập nhất lưu, lần này thi vào trường cao đẳng yếu tạp, phụ tật tuyến văn xương chủ công danh, huynh giao hữu trí lực tuyến có văn khúc thiên lương chủ di truyền tố chất hảo, bình thường thành tích không sai, nhưng năm can khiến cho tật ách thiên cơ Hóa kị, sở dĩ thi vào trường cao đẳng thất lợi.

18: 41 người thứ hai định ở hợi cung, tuy rằng phụ tật công văn tuyến không có xương khúc khoa tinh, nhưng thiên di văn xương chiếu cung mệnh, phu thê văn khúc chiếu sự nghiệp cung, nói rõ có tiềm lực, năm can hóa lộc nhập phụ mẫu chủ có công danh, thi vào trường cao đẳng thuận lợi.

Sự thực: Đệ nhất nhân bình thường thành tích số một số hai, lão sư kiến nghị hắn ghi danh trọng điểm đại học, kết quả liên giống nhau đại học cũng một thi đậu. Người thứ hai học sinh thành tích giống nhau, chuẩn bị ghi danh trung chuyên, kết quả quá trình “Thiền mật dịch học” tiên sinh chỉ điểm thi đậu trọng điểm đại học.

Danh lợi địa vị là thế nhân sở hướng tới, tục ngữ nói: Nghề nào cũng có trạng nguyên, chọn đối chức nghiệp có lợi kích phát một tiềm năng của người, thực hiện mục tiêu cuộc sống, cũng có lợi cho xã hội, dưới mười hai hạng dĩ ta tự thân mệnh bàn làm thí dụ, cung mệnh vị trí phản ánh thích hợp chức nghiệp. Các vị có thể chiếu mạng của ta bàn tiến hành dự đoán, đương nhiên chính các ngươi cũng có thể từ dự đoán trên thực tế tổng kết ra tự thân mệnh bàn quy luật. ( 71 tới 82 lệ giai chỉ người viết mệnh bàn)

Lệ 71, tử: Bác sĩ, giáo sư, nghề giải trí, máy móc, ẩm thực, tôn giáo chờ.

Lệ 72, xấu: Khoa học kỹ thuật, bác sĩ, giáo sư, máy móc, ẩm thực, ngân hàng chờ.

Lệ 73, dần: Tài chính, bác sĩ, nghề giải trí, máy móc, khách sạn, công nghiệp và khai thác mỏ chờ.

Lệ 74, mão: Chính trị, nguồn sinh lực, giáo sư, chấp pháp, phục vụ, điện tử chờ.

Lệ 75, thìn: Quân cảnh, kiến trúc, bác sĩ, cơ điện, vận tải, phục vụ chờ.

Lệ 76, tị: Máy móc, văn giáo, vệ sinh, tài chính, thực phẩm, bí thư chờ.

Lệ 77, ngọ: Chính trị, nhật dụng, tửu điếm, bác sĩ, phục vụ, các loại kiến trúc.

Lệ 78, vị: Chính trị, văn giáo, vệ sinh, pháp luật, nguồn sinh lực, phục vụ chờ.

Lệ 79, thân: Vận tải, cơ điện, văn giáo, vệ sinh, chính trị, phục vụ chờ.

Lệ 80, dậu: Văn giáo, vệ sinh, nghiên cứu khoa học, máy móc, tài chính, tôn giáo chờ.

Lệ 81, tuất: Tài chính, bác sĩ, tiêu khiển, chính trị, nghi khí, trang phục chờ.

Lệ 82, hợi: Văn giáo, chính trị, nguồn sinh lực, điện tử, nhật dụng, vận tải chờ.

Xã hội hiện đại phân công rất nhỏ, chức nghiệp sổ bất thắng sổ, đã ngoài sở liệt là án xuất hiện tần suất khổ sắp hàng, đồng thời cận giảng đáo loại, chân chính điểm rất chính xác ở ta dự đoán trên thực tế cũng không có thiếu, dự đoán độ chuẩn xác mà nói, giảng đáo loại 100% chuẩn xác, các ngươi tỉ mỉ thể nghiệm của, tỷ như dự đoán người nào đó người ta điểm đáo ta ra lệnh bàn tị cung, tị cung thiên cơ, văn, lộc tồn, người kia chức nghiệp 100% bởi vậy tam tinh sở phản ánh, cụ thể mà nói vừa thiên hình vạn trạng, ba tinh tin tức tỉ trọng các không có cùng, có thể bằng linh cảm định đoạt (trực giác, ngoại ứng với), án thiên cơ tinh thôi chức nghiệp: Tài xế, điện cơ hán công nhân (tiện, nhiễu tuyến công), đồng hồ đeo tay duy tu, sửa xe, thiết bị điện, ngũ kim, thiên cơ, văn xương tổng hợp lại có thể là bí thư, ký giả, dệt hán công nhân, chu dễ dự đoán đồng đạo, công trình sư chờ, thiên cơ, văn xương, lộc tồn tổng hợp lại mà nói: Ngân hàng, dự trữ sở, tín dụng xã, chứng khoáng, tài vụ nhân viên chờ.

Lệ 83, mậu dần năm tháng năm mười sáu nhật buổi trưa, bằng hữu yêu cầu luận đoán kỳ hai người tử nữ học lên cuộc thi, định cung nhi tử ở tị, nữ nhi ở thìn.

Nhi tử mệnh tọa thiên cơ, văn xương, lộc tồn, sự nghiệp đọc sách cung có sao Văn Khúc, thái độ làm người thông minh nhưng học tập thiếu dụng công, cũng may năm nay Thiên can mậu khiến cho tham lang hóa lộc nhập tật ách rọi sáng phụ mẫu công văn cung, phán đoán hắn cuộc thi vượt xa người thường phát huy, thành tích đề cao không ít, kết quả thành tích từ bình thời 180 bay lên đáo sơ thi học lên thành tích 197 phân, bỉ trúng tuyển phân số cao hơn mười phần, ngoài dự đoán của mọi người hảo.

Nữ nhi thìn cung mệnh tọa thất sát, đà la, sự nghiệp đọc sách cung phá quân, năm can mậu khiến cho phụ mẫu công văn cung thiên cơ Hóa kị, nghĩ thầm giá có thể phiền phức! Tức hỏi kỳ nữ nhi bình thường thành tích, hắn thuyết giống nhau ở 480 phân tả hữu, thưòng lui tới cái thành tích này có thể thượng cao trung, hiện phụ mẫu công văn cung thiên cơ Hóa kị, công văn cung văn xương khoa cử tinh thụ ảnh hưởng, cuộc thi yếu tao, tức cân bằng hữu thuyết nhi tử không cần cẩn thận, hắn nhất định có thể lên, nữ nhi án kỳ năng lực có thể lên, chỉ sợ thi đập, hay nhất giáo nữ nhi cuộc thi thì phải buông lỏng, không cần khẩn trương cân bình thường trắc nghiệm như nhau đối đãi, đề mục nhìn hơn mấy lần không nên sai cấp làm đúng là được, kết quả lần này trung tâm thi chích thi 423 phân, trúng tuyển tuyến 473 phân. Hôm nay (tháng sáu mười bốn nhật 15: 37) bằng hữu điện báo thuyết nữ nhi đắt thượng cao trung, đúng hạn đang lúc định cung bằng hữu ở thân, kỳ tử nữ lại đang tị, thìn cung vị, tin tức tương đồng.

Lục, cái khác

Tử vi đẩu số bác đại tinh thâm, nguyệnATP đẩu số phán đoán nhanh cấp các vị một bả chìa khóa vàng, khứ mở đẩu số điện phủ, rất nhiều ảo diệu chờ chúng ta cùng đi phát hiện.

Lệ 84, Đinh Sửu năm mười hai tháng mười ba nhật giờ Thân, Đinh Sửu quý xấu quý hợi canh thân, bằng hữu vấn nhất nam mệnh tình huống, tiện tay điểm cung ở xấu, cung mệnh cùng cự tọa thủ, khẩu thiệt ám tinh cự môn, phúc tinh thiên đồng Hóa kị thì quan khiển trách miễn! Tài khố huynh đệ trong cung tham lang song Hóa kị, phạ có tài sản tổn thất.

Sự thực: Năm nay chín tháng kết hôn, hôn hậu ăn mặc tân lang y đáo nhà bạn ăn mất 2000 nguyên, hậu vừa mạc áo quần này khứ bằng hữu mở trò chơi cửa hàng chơi đùa, nhà này máy chơi game cửa hàng có đánh bạc tính chất, hắn cương ngồi xuống đem tiền quét ngăn kéo đã bị gọi vào đồn công an. Người này xuất ngoại sai ai ra trình diện một hòa thượng đối với hắn thuyết: “Của ngươi tân lang y có chuyện, trở lại mau nhanh đốt nó.” từ tử vi mệnh bàn trên có tương tự tin tức, cung phụ mẫu là tướng mạo, là y phục, cung phụ mẫu trung tâm có âm tính tin tức quấy rầy.

Lệ 85, Đinh Sửu năm mười hai tháng giờ Dậu, có vị bằng hữu vấn kỳ trong xưởng hôm qua phát sinh chuyện gì? Tiện tay điểm cung ở ngọ, ngọ là kỳ cung mệnh, nhật can khiến cho cung tật ách cự môn Hóa kị, ta nói tiếng gào không ngừng, ô tô thanh, tiếng nước chảy! Hắn thuyết những … này hiện tượng đều có, tựu thiếu chút nữa, đang nói ta nhìn thấy đối diện trên núi có người đang nhóm lửa, mà ngọ cung có Hỏa Tinh, nghĩ thầm nguyên lai là có chuyện như vậy! Các ngươi nghĩ tới ba.

Lệ 86, trương chí xuân lão sư một lá thư trung tâm có một quẻ lệ: 1995 năm 1 nguyệt 25 nhật buổi tối đài truyền hình trung ương tin tức tiếp âm tiết mục trung tâm báo trước, quốc gia của ta tây xương vệ tinh phóng ra trung tâm tương vu minh thiên tức 1 nguyệt 26 nhật hừng đông 6 điểm 40 phân dụng quốc gia của ta chế tạo trường chinh số 2 buộc chặt hỏa tiễn phóng ra nước Mỹ nghỉ tư công ty nghiên chếHS 601 hình á thái số 2 vệ tin thông tin, đến lúc đó tương hiện trường gieo thẳng.

Án: 1995 năm 1 nguyệt 26 nhật thần 6: 40, tức nông lịch giáp tuất năm Đinh Sửu nguyệt đinh tị nhật quý giờ mẹo, đinh tị nhật quý giờ mẹo chính thị kỳ môn độn giáp lựa chọn thì kiêng kị nhất ngũ không gặp thì, thì can quý thủy kỳ kạn can đinh hỏa, âm khắc âm, hung. Trương lão sư nghe xong tin tức tiếp âm, lúc này án dự định phóng ra thời gian dụng kỳ môn độn giáp tiến hành dự đoán. Lúc đó dụng dương cửu cục, thiên xung tinh là giá trị phù, thương môn là giá trị khiến cho giá trị phù thiên xung tinh rơi ngũ cung gửi khôn nhị cung, tân gia quý là “Thiên lao mui xe”, nhật nguyệt mù, lầm vào thiên võng, đại hung; tân gia canh là “Bạch hổ xuất lực”, lưỡi dao giáp nhau, chủ khách tướng tàn, thoái nhượng sảo có thể, cường tiến máu tươi quần áo. Giá trị khiến cho thương môn vừa trở xuống tam cung, thương gia thương, thành phục ngâm cách, cũng chủ hung. Nhìn nữa bát thần, dĩ cửu thiên là dụng, lúc này cửu thiên nhìn xuống cửu cung, hình thành ất gia mậu cách cục, lợi âm hại dương, rủi ro đả thương người.

Căn cứ kỳ môn dự đoán cách cục, Trương lão sư người đối diện người ta nói, phóng ra vệ tinh thế nào tuyển trạch cái này bất lợi canh giờ ư? Vệ tinh sợ rằng không chỉ phóng ra không thành công, còn muốn rủi ro đả thương người.

Quả nhiên, ngày thứ hai, ngày thứ ba liên tiếp báo cáo vệ tinh phóng ra thất bại, tinh tiến bạo tạc, rủi ro đả thương người (nước Mỹ nghỉ tư công ty bắt đền, Thái Bình Dương công ty bảo hiểm là á thái số 2 vệ tinh phóng ra dành cho 1. 6 ức đôla bảo hiểm; tinh tiến bạo tạc rơi, thương cập địa phương cư dân, tử 6 nhân, thương 23 nhân) tin chẳng lành.

Thiên đồng miếu phong cáo

Hồng loan thiên sứ vong thần

Thiên phủ vượng linh tinh miếu

Xương khúc thiên việt

Thiên hình chặn thiên không tuần thiên không

Phá quân vượng hóa quyền

Hỏa Tinh hãm âm sát

1995 năm 1 nguyệt

Giáp tuất năm mười hai tháng

26 nhật 6: 40

Hai mươi sáu nhật mão     Thiên cơ vượng cự môn miếu

Thiên phúc ưa thần hơi thở thần

Tả phụ kình dương hãm thiên thương lực sĩ Hàm trì

Nắm quyền thời gian     Phát bắn

Bàn thí dụ mẫu     Tử vi được thiên tướng được

Bát tọa mui xe thái tuế

Liêm trinh miếu hóa lộc

Lộc tồn Địa kiếp quan phù

Phá toái thiên sát quán sách

<điền trạch = Đinh Sửu     Thất sát vượng phỉ liêm tai sát Tang Môn

Thiên mã thiên vu kiếp sát

Bả vệ tinh phóng ra thời gian xếp thành tử huy bàn, càng thêm trực quan, vừa xem hiểu ngay. Mệnh tọa tuất cung, nhập mộ; cung thiên di (đồng thời vừa thân cung) sát hội tụ (phá quân, Hỏa Tinh, âm sát) phá tan cung mệnh; cung mệnh Thiên can giáp (cũng năm can) khiến cho thái dương song Hóa kị (lực lượng lớn hơn nữa) nhập tử nữ phá tan điền trạch, điền trạch là gửi thân nơi, mà cung điền trạch lộ vẻ hung tinh: Đà la, thiên khôi, phá toái, thiên sát, quán sách chờ. Nơi chốn đều là sát khí, biểu hiện yếu phát sinh sự cố. Nhật nguyệt của Thiên can đinh khiến cho cự môn Hóa kị nhập huynh đệ cung, nhân huynh đệ cung là tài khố, hiển nhiên yếu rủi ro.

Lệ 87, 1997 năm 8 nguyệt 2 nhật 22: 40d 20((Đinh Sửu năm tháng sáu hai mươi chín nhật giờ hợi, Đinh Sửu, Đinh Mùi, bính tử, kỷ hợi) có cùng học gọi điện thoại vấn: “Người ta cấp luận đoán nhất vị kế tiếp bằng hữu sự tình, thế nào? “

Tay ta chỉ một điểm phát hiện: Bằng hữu của nàng (nữ) cung mệnh tọa mão, thái dương, thiên lương tọa thủ, sao nhỏ có thiên hỉ, Hàm trì; đối cung văn khúc, sao nhỏ hồng loan; thời đại khiến cho cung phu thê cự môn Hóa kị, vốn có cung phu thê tọa cự môn hay khẩu thiệt thị phi đa, hơn nữa Hóa kị càng bất an ninh; nữ mệnh tọa thái dương đoạt phu tinh, tử điền tuyến (cung tử nữ, cung điền trạch) lộ vẻ đào hoa tinh; giao hữu hóa lộc nhập phu thê, biểu thị bằng hữu muốn cùng ta thành tựu phu thê; giao hữu khiến cho liêm trinh (tù tinh, đào hoa tinh) Hóa kị nhập cung tật ách, biểu thị bị niêm trụ chạy không thoát.

“Bằng hữu của ngươi gia đình hôn nhân xảy ra vấn đề, có bên thứ ba chen chân. “

“Không sai, là như thế này. Ta mới từ nhà nàng trở về, trượng phu của nàng phát hiện thê tử có gặp ở ngoài hậu, gọi khuyên nhủ người “

“Là phải thật tốt khuyến nhất khuyến, khuyến người mau nhanh quay đầu lại.”, “Người cung mệnh hóa lộc nhập cung phu thê (tân khiến cho cự môn hóa lộc), cung phu thê hóa quyền nhập mạng của nàng cung (tân khiến cho thái dương hóa quyền), tình cảm vợ chồng cơ sở không sai; là bên thứ ba (nam) chen chân tiến đến, ứng với lai một dao sắc chặt đay rối, nhất đao lưỡng đoạn. “

Lời cuối sách: Hiện phu thê ân ái như lúc ban đầu.

Lệ 88, 1997 năm 9 nguyệt 30 nhật 20: 47d 14(, Đinh Sửu năm tám tháng nhập cửu nhật giờ Tuất, Đinh Sửu, kỷ dậu, ất hợi, bính tuất, bằng hữu vấn:” một khoảng chừng 60 tuổi lão thân thể người thế nào?”, định lão nhân cung mệnh ở xấu, cự môn là ám tinh, ám có bao nhiêu loại hàm nghĩa: Bởi vì tiểu nhân; hoàn cảnh là âm u; chức nghiệp là ngầm tức buôn lậu, đánh bạc chờ; dẫn thân là cõi âm; thân cung ở hợi, Thái âm là cõi âm, đối cung thiên cơ, phá toái, lộc tồn, là thụ thương, trúng độc.

“Tai, tai, tai, sai ai ra trình diện quan tài “

“Làm sao vậy? “

“Người này đã ở cõi âm “

“Vì sao sự? “

“Trong nhà xuất hiện quái sự, khẩu thiệt sinh tai, ẩm thực nan hạ. “

Điền trạch thất sát, đà la hung tinh, vì sao sự số lượng từ tam, là bính, bính khiến cho thiên đồng hóa lộc nhập cung mệnh, ý vị trước hát tửu; khiến cho liêm trinh Hóa kị nhập tử nữ phá tan điền trạch.

“Bệnh ở nơi nào? “

Câu hỏi số lượng từ là tứ, tứ là trời can đinh, dụng hôm nay can đinh truy tung tin tức.

“Bệnh mũ nồi” .

Đinh khiến cho cự môn Hóa kị, cự môn khẩu thiệt thị phi, mà cự môn rơi vào cung mệnh, là khẩu thiệt, là đầu. Cung mệnh có thể cho rằng là đầu, thiên di là chân.

Sự thực là: Dễ giao hữu năm trước từ một quyển sách thượng khán đáo nhất thiên văn chương thuyết: “Nhất lão nhân trảo nhất xà về nhà pha rượu khát, một năm sau hát chai này rượu thì bị rắn cắn phá đầu lưỡi tại chỗ tử vong. Nguyên lai lão xà cũng chưa chết khứ. “

Lệ 89, mậu dần năm nhuận tháng năm mùng hai 19: 21, bằng hữu thuyết giúp hắn luận đoán một việc, đúng lúc này trước mắt nhất nữ hài đeo túi xách từ tả đi trước hữu tiền phương đi, tiện tay điểm cung ở xấu, đào hoa hội tụ, Bản cung thiên diêu, phúc đức thiên hỉ Hàm trì, tam hợp dậu cung hồng loan.

“Đáng mừng, có thể hạ! Hôn nhân niềm vui. “

Quả nhiên tài 5 phút thời gian nhất cụ ông (gầy ải một) mà nói môi.

Chú: Vị bằng hữu này 2008 năm 8 nguyệt ly hôn, vựng. Lưu niên mậu khiến cho quan lộc Hóa kị xung phu thê.

Lệ 90, mậu dần năm nhuận tháng năm mười một nhật 22: 46 ‘ 55(, mậu dần mậu ngọ nhâm tử tân hợi, chính cung mệnh ở xấu, nhật can nhâm khiến cho cung phụ mẫu vũ khúc Hóa kị, thê tử thuyết: “Đêm nay 9: 35 thì điện thoại liên tục hưởng 7, 8 thứ, nhắc tới điện thoại không có thanh âm, không đi nhận nó chuông reo hai tiếng, sẽ không có thanh âm, một lát nữa mà vừa hưởng, liên tục 7, 8 thứ”, hiển nhiên gửi ra hậu có người gọi điện thoại hỏi, đáng tiếc giá canh giờ điện thoại không có cách nào khác đả thông, là khí tràng ảnh hưởng. Hiện tại chúng ta cùng nhau nhìn một cái người viết 9: 35 lưu thời lưu phân cung mệnh ở nơi nào? Dần năm đấu quân ở vị, tháng năm ở hợi, mười một ở dậu, giờ hợi ở thân, một thời thìn chia làm sáu mươi một giáp, 35 phân thứ 18 vị, phút từ thì cung khởi thuận số, đáo xấu định mệnh cung, cung phụ mẫu Hóa kị, điện thoại làm sao năng lực thông, ta vững tin gọi điện thoại vị bằng hữu kia mệnh bàn cũng là cung phụ mẫu Hóa kị.

Vì sao giá canh giờ người viết ra ngoài? Vừa đi vào trong đó? Mấy vấn đề này mệnh bàn thượng có hay không thể hiện ư? Đáp án là khẳng định. Lưu thời người viết ở thân cung, nhật can nhâm khiến cho thiên di vũ khúc Hóa kị, năm, nguyệt, thì can Hóa kị giai ở cung tử nữ, xung động điền trạch, biểu thị ra ngoài, từ thân cung xuất phát, trạm kế tiếp đáo dậu cung, dậu cung văn khúc, hiện đáo thư điếm; tuất cung liêm trinh Thiên phủ, trải qua nhớ chuyện xưa viện; hợi cung Thái âm, vật dụng hàng ngày thương điếm; tử cung tham lang, ka-ra-ô-kê sảnh, tiệm bán quần áo; xấu cung thiên đồng cự môn, tiệm rượu, nhà ga; dần cung vũ khúc thiên tướng, y viện, điểm cư dân; mão cung thái dương thiên lương, đến rồi dễ giao hữu gia, kỳ gia môn bên trái nhà ga, viện dưỡng lão, hữu biên điện cơ vườn kỹ nghệ khu, dưới lầu quầy bán quà vặt; thìn cung thất sát đà la, từ dễ giao hữu gia phản hồi quá trình y viện, nhà ga; tị cung thiên cơ văn xương lộc tồn, 22: 05 đến rồi một nhà thư điếm, thư điếm bên cạnh là máy chơi game cửa hàng, quán ăn nhỏ; ngọ cung tử vi kình dương, tiệm rượu, hương chánh phủ, thuế vụ cục; vị cung vô chủ tinh, về đến nhà tiền một đoạn đường là đất trống; thân cung là lưu thời cung mệnh, 22: 35 về đến nhà.

Lệ 91, mậu dần năm tháng sáu mùng mười 18: 45, mậu dần kỷ vị canh thìn ất dậu, dễ giao hữu nã nhất bát tự: Càn tạo 56 năm bính thân canh dần bính dần mậu tử chết vào hôm qua buổi trưa, mậu dần kỷ vị kỷ mão canh ngọ.

Đúng hạn đang lúc định kỳ cung mệnh ở mão, nhật tạo Lôi môn cách, tài cung kỷ can hóa lộc nhập huynh đệ cung, vũ khúc là tài khố, cai tạo là vốn là Trung Hoa Trung Quốc ngân hàng chủ tịch ngân hàng.

“Vì sao mà chết? “

“Chết chìm mà chết! “

“Căn cứ ở đâu?

“Văn khúc sao thuỷ ở thiên di song Hóa kị (kỷ nguyệt kỷ nhật). “

Hiện tại chúng ta tiến thêm một bước phân tích đến đây lệ có hay không đại hạn đã đến? Bát tự phương diện kính xin các vị đại sư tự hành nghiên cứu, ở đây cận từ đẩu số huyền quan nhất khiếu đến xem, ngày hôm nay nhật can khiến cho xấu cung thiên đồng phúc tinh Hóa kị, xấu cung là thân cung chỗ, xấu cung còn có cự môn ám tinh, bởi vì cõi âm; năm can khiến cho phúc đức tị cung thiên cơ Hóa kị, thì can khiến cho tài cung Thái âm Hóa kị xung phúc đức, phúc đức hoàn toàn không có, vô phúc thì vong; cung mệnh ở mão tiền có đà la, thiên sứ, hậu có âm sát, thiên thương, đối diện văn khúc Hóa kị gia quán sách.

Lệ 92, viết đến nơi đây người viết nhớ tới lúc đó chuyện cũ, đó là ta thập tuổi thì tiết đoan ngọ tiền chủ nhật lý phát sinh một việc, bây giờ muốn đứng lên còn là rõ ràng ở trước mắt, mẫu thân chính sinh bệnh lại bị ta sợ đến chết khiếp, mà tự mình rót chẳng sợ.

Chuyện này người viết tiếp xúc được bát tự, tướng thuật chuyên gia không có tính ra quá, chẳng nhược nêu lên gặp chuyện không may thời gian dụng tứ trụ dự đoán pháp có thể không luận đoán ra? Như đối chiếu mặt trên ví dụ từ đẩu số bàn khán thì vừa xem hiểu ngay. Nhớ kỹ sự tình phát sinh ở 75 năm nương tựa tiết đoan ngọ tiền một tuần nhật, ngày này không có đến trường, ăn xong điểm tâm, giống như mấy người tiểu tử bạn lên trước sơn trích quả đào (một thành thục), ngoạn đến lớn ước 9 giờ đương thời sông bơi, chỉ chốc lát sau thấy mặt nước giặt rũ giúp lai một con cà, lúc đó không nhìn được kỹ năng bơi, ngực thầm nghĩ đem lao lai ngoạn, không nghĩ tới dưới chân đạp hụt trợt hướng giữa sông, thượng không thiên hạ không địa, nghĩ thầm cái này chết chắc rồi, nhưng cầu sinh nguyện vọng tự nhiên giãy dụa, thế nhưng việt động càng đi giữa sông đang lúc khứ, thủy càng ngày càng sâu, trong đầu tự nhiên hiện ra sinh ra tới nay chuyện cũ, nhất mạc mạc như không tiếng động điện ảnh, trong lúc bất chợt đầu lộ ra mặt nước (quá trình này bất kể là ở lúc đó còn là hiện tại giai hồi ức không ra cụ thể chi tiết, còn lại tình huống hiện tại nhắm mắt lại năng lực tượng chiếu phim như nhau quá một lần. ) sau đó tay chân xa nhau nước chảy bèo trôi trôi đi lưỡng mấy giờ, cho đến ăn cơm trưa thì nhìn không thấy ta, người cả nhà tìm khắp nơi, ngoại công bả ta từ trong nước kéo về, ngoại công 80 hơn tuổi đến nay khoẻ mạnh.

Ở ta trôi trong lúc tiểu tử bạn bị sợ hãi, không dám đi khiếu đại nhân, gọi tới hai người thập mấy tuổi đại ca, đáng tiếc bọn họ kỹ năng bơi bất hảo, bất năng bơi tới giữa sông đang lúc cứu ta.

Tra lịch vạn niên cũng biết ngày đó là: 75 năm tháng tư nhập cửu nhật, ất mão tân tị ất dậu tân tị, từ đẩu số bàn khán, lưu niên ở mão, đấu quân ở thân, lưu nguyệt tháng tư ở hợi, lưu nhật ở mão, lưu thời ở thân.

Lưu niên lưu nhật giai ở mão; đấu quân lưu thời giai ở thân.

Đẩu số cổ phú viết: Phá quân ám diệu chủ thuỷ ách. Ám diệu hay dậu cung của văn khúc.

Hoàn hảo lúc này tứ trụ không có kỷ can khiến cho lưu nhật cung thiên di văn khúc Hóa kị, không phải tựu vô duyên cùng các ngươi quen biết.

Lệ 93, 1998 năm 5 nguyệt 28 nhật 11: 45 tới 12: 07, tỉnh Phúc kiến Phúc Yên thị đông đảo thị dân thấy thái dương ngoại chu xuất hiện một vòng kim lóng lánh quang hoàn, người viết nghe được nông hiệu học sinh điện thoại báo cáo nhanh lên xuống lầu quan sát, phát hiện quang hoàn ước chừng là thái dương gấp năm lần đại, thái dương còn là rất chói mắt, toàn bộ quang hoàn tượng khối vòng tròn, trong đó bao phủ một tầng nhàn nhạt hắc sắc, 12: 07 phân hậu dần dần thối lui, thiên không khôi phục như cũ mặt, ở thái dương xuất hiện quang hoàn trong lúc người viết riêng gọi điện thoại đáo huyện thị khác, bọn họ thuyết bọn họ nơi nào thái dương không có quang hoàn.

Liêm tham lộc địa TenTen thiên cô ân

Trinh lang tồn kiếp không diêu vu lúc

Hãm lộc miếu

Trường bác> giao hữu ? Vong quán thiên

Sinh sĩ> đinh tị ? Thần sách thương     Cự hữu giơ cao âm long

Môn bật dương sát trì

Vượng khoa hãm

Mộc lực> thiên di ? Quan tướng

Dục sĩ> mậu ngọ ? Tinh phù     Thiên hỏa thiên TenTen thiên

Tướng tinh việt nguyệt ưa khiến cho

Được lợi

Quán thanh> tật ách ? Phàn tiểu

Đái long> kỷ vị ? Yên hao tổn     TenTen tả phong TenTen phượng tuần

Cùng lương phụ cáo mã hư các thiên không

Vượng hãm

Lâm tiểu> tài bạch ? Tuổi đại

Quan hao tổn> canh thân ? Dịch hao tổn

Thái văn đà thiên bát

Âm xương la khốc tọa

Hãm quyền được miếu

Nuôi quan> sự nghiệp ? Nguyệt tang

Phủ> bính thìn ? Sát môn      thiên hiển

Cảnh kỳ

Dị tượng

Thế nhân     Vũ thất linh phá tuần

Khúc sát tinh toái thiên không

Lợi vượng được

Đế tương> tử nữ ? Hơi thở long

Vượng quân> tân dậu ? Thần đức

Thiên TenTen

Phủ quan phúc

Được

Thai phục> điền trạch ? Mặn hối

Binh> ất mão ? Trì khí      không thương

Tai hoạ

Địa cầu

Liên miên     Thái văn phỉ tam

Dương khúc liêm thai

Không được hãm

Suy tấu> phu thê ? Hoa bạch

Thư> nhâm tuất ? Cái hổ

TenTen

Tài thọ

Tuyệt đại> phúc đức ? Chỉ tuổi

Hao tổn> giáp dần ? Bối xây     Tử xé trời thiên hồng quả

Vi quân khôi hình loan ở lại

Miếu vượng

Mộ bệnh> phụ mẫu ? Thiên bệnh

Phù> ất xấu ? Sát phù      thiên thai giải trừ chặn

Cơ phụ thần thiên không

Miếu kị

Tử ưa> cung mệnh ? Tai treo

Thần> một giáp ? Sát khách      thiên

Quý

Bệnh phi> huynh đệ ? Cướp thiên

Liêm> quý hợi ? Sát đức

Cái hiện tượng này trước đây chưa từng thấy qua, cảm giác kỳ quái, cho nên xếp hàng một chút lúc này đẩu số mệnh bàn, nhìn có chuyện gì hay không tình phát sinh, gồm dự đoán kết quả nói cho vốn là mấy người dễ giao hữu. Có chút hiện nay đã ứng nghiệm, cái khác đãi nghiệm, thỉnh độc giả lưu tâm sau đó phát sinh sự. Mệnh bàn biểu hiện tháng năm năm nay sau đó tương phát sinh nghiêm trọng thiên tai, mệnh thân lưỡng cung đều ở đây tử, mệnh tọa thiên cơ Hóa kị đến từ đối cung ám tinh cự môn, sát tinh kình dương trùng kích, phát động tử ngọ lưỡng cung tương tai, âm sát tai hoạ tinh, hiện tượng thiên văn biểu hiện thiên tai nghiêm trọng, hiện tại chúng ta cùng nhau thôi trắc một chút thời gian cụ thể địa điểm cùng với chuyện gì?

Nông lịch tháng năm Thiên can là mậu và năm can tương đồng, nó sứ mệnh cung thiên cơ song Hóa kị mà vọt lên thiên di cự môn sao thuỷ (cự môn nguyên đã bị hiện tượng thiên văn dị thường của nguyệt Thiên can đinh biến thành kị), tương tai tương trùng, đại giang nam bắc lũ lụt thành hoạ, ta tỉnh Nam Bình khu gặp 150 năm nhất gặp hiếm thấy thủy tai, chỉnh tòa thành thị bao phủ ở một mảnh trong uông dương, hồng thủy khiến cho sơn thể đất lỡ, đường cái, đường sắt, cầu xung hủy, đồng ruộng toàn bộ bị hủy, tổn thất thảm trọng, tháng năm tới nay ta thị phía bắc diện phú xuân khê bơi chết đuối 8 nhân sáng lập lịch sử tối cao ghi lại, thưòng lui tới tối đa ba người.

Án ngũ hành thìn là thủy của kho, trong kho nước thái âm tinh nguyên đã bị hiện tượng thiên văn dị thường ngày Thiên can biến thành kị, nhuận tháng năm Thiên can kỷ khiến cho văn khúc sao thuỷ Hóa kị vọt lên thìn cung đập chứa nước trung tâm Thái âm sao thuỷ, Trường Giang lưu vực Động Đình hồ, bà dương hồ, Thái Hồ mực nước phồng đáo lịch sử kỷ lục cao nhất.

Tối hậu chúng ta cùng nhau nhìn bầu trời tượng dị thường là lúc can nhâm khiến cho cung tử nữ vũ khúc Hóa kị, cai cung tọa có thất sát, linh tinh, phá toái chờ hung tinh, thất sát hình phạt chính sát thụ vũ khúc Hóa kị dắt phá tan điền trạch, trên mặt đất Sơn Băng Địa Liệt; ở nhân chủ hư thân tai ương.

Sự thực: 7 nguyệt 20 nhật giờ Mùi Đài Loan tỉnh, 7 nguyệt 28 nhật Tân Cương khu phát sinh cường liệt địa chấn; 7 nguyệt ta thị mặt đông nào đó thôn một gã nam tử bị ba kẻ bắt cóc giết chết, hung thủ đã bị công an bộ phận then chốt bắt được, trên người người chết đái 2 vạn tiền mặt (Thiên phủ là tài khố).

8 đầu tháng Ấn Độ và nước láng giềng phát sinh vũ trang xung đột.

Dậu phương vị ở tây, nông lịch chín tháng Thiên can nhâm khiến cho cung tử nữ trung tâm vũ khúc lần thứ hai Hóa kị phá tan điền trạch, biểu thị phương tây nào đó địa ở chín tháng tương phát sinh chấn, vũ trang xung đột. (đãi nghiệm)

Lệ 94, mậu dần năm tháng sáu mười hai nhật 18: 43 ‘ 11″, mậu dần kỷ vị nhâm ngọ kỷ dậu, người viết vừa lật tới dự đoán trôi qua hé ra mệnh bàn (nam: 1944 năm đầu tháng tám tứ giờ Thân sinh, kỳ bản mệnh bàn lược, họcATP đẩu số phán đoán nhanh người sau đó gặp phải loại tình huống này không cần bài kỳ bản mệnh bàn, bởi vì hai người tin tức đồng bộ, thực tiễn chứng minh dụng hé ra cố định mệnh bàn dĩ bất biến ứng vạn biến có cao hơn độ chuẩn xác, đơn giản hơn thao tác tính. ) án hiện tại thời gian khởi quẻ, cũng đồng dạng đẩy dời đi nhà hắn đình, sự nghiệp, tài vận chờ sự tình.

Đúng hạn đang lúc định kỳ cung mệnh ở thìn cung, thất sát, đà la, bưu cục công trình sư. Tài cung canh can hóa lộc nhập huynh đệ cung, dương lương tọa thủ, thái dương là điện, thiên lương là phục vụ, biểu thị ở bưu cục công tác; sự nghiệp cung phá quân tinh biểu thị kỳ tại ngoại cảo công trình. Nhật can nhâm khiến cho cung phu thê vũ khúc Hóa kị, đối cung phá quân, cô thần hôn nhân không đẹp mãn; nguyệt can, thì can khiến cho cung Nô bộc văn khúc Hóa kị, phá tan tài khố, đánh bạc rủi ro, 97 cuối năm thua trận 2 vạn đa (mười hai tháng Thiên can quý khiến cho tài cung tham lang Hóa kị, tham lang là đánh bạc tinh. ), từ kỳ bản mệnh bàn khán tham lang Hóa kị ở phúc đức phá tan cung tài bạch ý nghĩa rủi ro. Năm nay tháng giêng thua trận mấy nghìn (nguyệt can giáp khiến cho tài khố thái dương Hóa kị).

Kỳ cung mệnh ở thìn, mão cung là đại ca, cung thiên di văn khúc song Hóa kị, thiên hình, quán sách, xuất ngoại phạm quan tòa, sự thực là văn cách trong lúc ở ngoại địa niệm sư phạm thì, ở đồ thư quán viết vài bị xử 7 năm tù, bởi lịch sử nguyên nhân 21 tuổi đi vào 49 tuổi tài ra tù. Hiện tại Phúc Châu nào đó nhai đạo phòng làm việc công tác. Từ kỳ bản mệnh cung khán huynh đệ cung, thái dương Hóa kị, văn khúc, âm sát, thân cung ở thìn cự môn thiên hình tọa thủ, nhân công văn sự bị người tố cáo mà ngồi tù.

Dần cung là lão nhị, vũ khúc thiên tướng âm sát tọa thủ, khi còn bé từ lầu hai trước cửa sổ ném tới mặt đất, hôn mê thật lâu mới sống lại, trước cửa sổ phóng một cái bàn, đứng ở trên bàn ninh đèn điện thì, lão đại từ đi vào cửa thấy đệ đệ của hắn tựa hồ bị vật gì vậy đẩy xuống (âm sát, quán sách, vong thần tác quái), dự đoán lúc đó vấn người viết lão nhị tiếng đồng hồ có chuyện gì hay không? Khán kỳ nguyên mệnh bàn lão nhị (tức cung phu thê) cung vị vũ khúc, phá quân, vong thần, quán sách, thuận miệng đáp từ chỗ cao ngã xuống, dưới có thủy, thiên di thiên tướng thủy, sự thực đoán việc như thần.

Lão tam xấu cung thiên đồng cự môn tọa thủ, sự nghiệp cung thiên cơ, văn xương, lộc tồn, là nào đó nhà xưởng xưởng trưởng, kỳ bản mệnh bàn lão tam ở tuất cung thiên đồng tọa thủ, sự nghiệp cung cũng có thiên cơ, văn xương, lộc tồn, hai người tin tức kinh người tương tự.

Thiên tướng

> quan lộc ?

> kỷ tị ?     Thiên lương linh tinh thiên thương tai sát

> giao hữu ?

> canh ngọ ?    Liêm trinh thất sát

> thiên di ?

> tân vị ?

> tật ách ?

> nhâm thân ?

Cự môn thiên hình

> điền trạch ?

> mậu thìn ?

> tài bạch ?

> quý dậu ?

Tử vi tham lang hữu bật kình dương

> phúc đức ?

> Đinh Mão ?             Thiên đồng Hỏa Tinh

> giáp tuất ?

> tử nữ ?

Thiên cơ Thái âm văn xương lộc tồn

> phụ mẫu ?

> bính dần ?     Thiên phủ đà la thiên việt

> cung mệnh ?

> Đinh Sửu ?    Thái dương hãm văn khúc âm sát

> huynh đệ ?

> bính tử ?    Vũ khúc phá quân vong thần quán sách

> phu thê ?

> ất hợi ?

Lệ 95, bản lệ người viết có ở đây không cùng thời gian điểm dự đoán năm lần, cái khác ba vị dễ giao hữu đã ở bất đồng thời gian và địa điểm dự đoán nhiều lần, kết luận hoàn toàn nhất trí. Nói rõATP đẩu số phán đoán nhanh dự đoán ổn định tính, người viết dự đoán năm lần chỉ có 2 thứ có ghi lại thời gian, lánh ba lần dễ giao hữu âm thầm khảo nghiệm, dự đoán thì không biết là cùng một việc, dự đoán kết thúc dễ giao hữu cũng không nói đúng sai, qua hơn một tháng tài tiết lộ tin tức, đáng tiếc không có làm tốt hoàn chỉnh ghi lại.

Đinh Sửu năm tháng sáu mùng bốn 14: 43, Đinh Sửu Đinh Mùi tân hợi ất vị, nào đó tiên sinh yêu cầu luận đoán, kỳ cung mệnh ở tị, nhật can tân sứ mệnh cung văn xương Hóa kị, quan tòa của tượng, người nói là về chuyện của con, tân can ở xấu, là đứa bé thứ hai, thuộc dương năm nay 18 tuổi, xấu cung thiên đồng, cự môn, thiên diêu, tinh tình biểu thị ám đào hoa, thời đại Thiên can đinh khiến cho ám tinh cự môn song Hóa kị, đinh can từ dậu cung mà đến, dụng nghịch thôi pháp khán chuyện bắt đầu, dậu là tứ bại nơi, chủ đào hoa, dậu cung văn khúc hồng loan cũng đào hoa, cung phúc đức mão vị thiên hỉ, Hàm trì, mộc dục vừa đào hoa, thì can ất rơi vào thiên di vị cung, thì can khiến cho Thái âm Hóa kị xung văn xương, phán đoán tại ngoại nhân đào hoa sự phạm quan tòa, người thuyết nhị nhi tử tại ngoại cưỡng gian hơn ấu nữ, vấn kỳ nhi tử có hay không có thể cứu chữa, từ kỳ nhi tử sở phạm tội đi mà nói không cần dự đoán cũng biết khó thoát nghiêm phạt.

Đinh Sửu năm đầu tháng tám thất 20: 04, Đinh Sửu mậu thân quý xấu nhâm tuất, nào đó dễ giao hữu vấn kỳ bằng hữu con trai thứ hai quan tòa, cai con trai thứ hai cung mệnh ở hợi, nhật can quý khiến cho cung phụ mẫu tham lang Hóa kị, vọt lên tử ngọ cung đeo sao tai sát, tật ách kình dương, tham lang là đại đào hoa, tổng hợp nhân tội cưỡng gian tối mà ngồi tù. Hậu xử tử hình hoãn lại hai năm chấp hành.

Lệ 96, đẩu số huyền quan nhất khiếu dự đoán phi thường phương tiện, bởi vì nó là dụng mạng của mình bàn khứ dự đoán những người khác hoặc sự, sở dĩ tùy thời tùy chỗ đều có thể tiến hành, nguyện ý xem ti vi thì luận đoán nhất luận đoán tiết mục nội dung, người chủ số phận, cụ thể phương pháp thỉnh độc giả chính tiên ngộ nhất ngộ, sau đó tái kể lại giới thiệu, chỉ cần nghĩ đến cái gì không ngại luận đoán luận đoán khán chắc chắn có thu hoạch.

Năm nay tháng tư mười lăm nhật giờ Dậu, một vị độc giả đả đường dài điện thoại nhiều, nói chuyện với nhau trung tâm hắn vấn có thể không dụng đẩu số huyền quan nhất khiếu luận đoán một chút hắn là cái gì chức nghiệp, lúc này ngẫu nhiên điểm ở tị cung, cai cung vì hắn dụng thần cung vị, thiên cơ, văn xương, lộc tồn tọa thủ.

Ta nói: “Công tác của ngươi tính chất cân ổ trục như nhau, tiền tới tới đi đi “

Đáp viết: “Đúng vậy, ta ở dự trữ công việc “

Hắn hỏi tiếp có thể không dụng đẩu số huyền quan dự đoán thị trường chứng khoán, ta nói có thể thử một lần, hắn giải thích thiên vừa lúc có đổi mới hoàn toàn cổ đưa ra thị trường, bắt đầu phiên giao dịch giới báo cáo cuối ngày giới các là bao nhiêu?

Ta ngẫu nhiên điểm ở thìn là cai cổ phiếu dụng thần cung, thất sát tọa thủ, Sát Phá Lang chủ khai sáng, biến động, năm can, nhật can (bắt đầu phiên giao dịch nhật) mậu khiến cho tham lang hóa lộc nhập cung tài bạch là cát.

Phán đoán: “Cai tân cổ đại biến động, bắt đầu phiên giao dịch 29. 5 nguyên, báo cáo cuối ngày 59. 2 nguyên.” ngày kế quả ứng với, bắt đầu phiên giao dịch 29. 7 nguyên, thu vào 53. 5 nguyên. Ngẫu nhiên điểm cung dự đoán là đẩu số huyền quan cảnh giới cao nhất, người mới học bất khả dụng của, mới học thì dụng lưu thời lưu phân định dụng thần cung.

Lệ 97, 1997 năm 11 nguyệt 6 nhật, tức nông lịch tháng mười sơ thất vãn, người viết ở Phúc Yên thị nào đó chu dễ dự đoán quán tiểu tọa, chín giờ tới hai vị dễ giao hữu, 21 điểm 11 phân 26 miểu (Đinh Sửu canh tuất nhâm tử tân hợi) trong đó một vị dễ giao hữu lão Trần xuất ra một người bát tự: Càn tạo, ất tị canh thìn ất vị canh thìn. Vấn người này xảy ra chuyện gì? Người viết chỉ dùng để tử vi đẩu số tiến hành dự đoán, kể trên sự kiện thời gian, địa điểm phi thường chuẩn xác, các vị bằng hữu không ngại dụng tứ trụ, lục hào, kỳ môn, hoa mai dễ chờ nghiệm luận đoán.

Vấn: Ngẫu nhiên điểm cung là không phải là mình tùy tiện điểm mười hai cung trung tâm nhất cung? Nhược như vậy, kỳ luận đoán trung tâm cơ suất có hay không chỉ có 12 phần có 1?

Đáp: Là ngẫu nhiên điểm, điều không phải tùy tiện điểm, nơi này có sử dụng điều kiện, mặt thụ trung tâm có kể lại giảng giải, thỏa mãn sử dụng dưới điều kiện trúng mục tiêu tỷ số hầu như trăm phần trăm mà không phải chỉ có 12 phần có 1, xin chú ý có sử dụng điều kiện cùng với chính xác điểm cung phương pháp, bất năng loạn dụng.

Thiên cơ đà la thiên thương

Tôi tớ <ất tị =     Tử vi lộc tồn thiên hình

Hàm trì thiên di

Tật ách <Đinh Mùi =    Phá quân thiên vu âm sát

Vong thần tài bạch

Thất sát thiên sát quán sách

Quan lộc

Đinh Sửu năm tháng mười sơ

Thất giờ hợi     Linh tinh thiên việt bạch hổ

Đeo sao tử nữ

Thái dương thiên lương văn khúc

Tai sát điền trạch

Nhâm tử tân hợi

Liêm trinh Thiên phủ Địa kiếp

Thiên diêu phu thê

Vũ khúc thiên tướng Hỏa Tinh

Hồng loan phúc đức

Cung mệnh

Người đi viếng huynh đệ

Án nên hỏi sự thời gian khởi tử vi mệnh bàn, cung mệnh ở tử tham lang tọa thủ, nhật can nhâm khiến cho vũ khúc Hóa kị nhập cung phúc đức, vũ khúc là kim, hội Hỏa Tinh thiên dần cung, đối cung sai ai ra trình diện phá quân, khả năng ngồi xe ra ngoài. Thân cung liêm trinh đối cung thất sát cũng xa. Nhật can đồng thời là cung mệnh và cung phúc đức can cung, phúc đức và tài cung tương đối, ra ngoài cầu tài. Năm can đinh, nguyệt can canh đồng thời ở cung phụ mẫu phân biệt khiến cho cự môn và thiên đồng Hóa kị phá tan cung tật ách, ra ngoài cầu tài bất lợi, sẽ gặp phải khẩu thiệt thị phi cùng với cái khác ngoài ý muốn, cung tật ách trung tâm có kình dương bị cung phụ mẫu trung tâm song trọng kị vọt lên, thân thể sẽ bị thương tổn. Tái coi mệnh, thân lưỡng cung, cung mệnh tiền cự môn ám tinh Hóa kị, phía có Thái âm, thiên khôi, người đi viếng chờ âm tính tin tức; thân cung ở tuất cung gặp liêm trinh tù tinh lại có Thiên phủ, Địa kiếp, đối cung thất sát, thiên sát, quán sách, tam phương hội tụ thiên hình, hồng loan, huyết quang tai ương hiển hiện.

Vì vậy ta đối Trần lão tiên sinh thuyết: “Người này ngồi xe ra ngoài, là cầu tài việc, bị ngoại thương, chỉ đã bỏ mình” .

Hắn thuyết: “Nhân tị tử, thôi không sai, chết như thế nào? “

Ta suy nghĩ một chút nói tiếp: “Người này đã bị vật cứng chạm vào nhau, rơi vào trong nước mà chết.” thiên di Hàm trì là thủy, cung mệnh tham lang thuộc thủy mộc. (tác giả án: Dự đoán lúc đó thật không ngờ khứ bổ xà, kỳ thực án hà lạc phái phương pháp phán đoán cầu tài, tài can cung mậu khiến cho tham lang hóa lộc nhập cung mệnh, tham lang quý thủy âm tính vật, tam hợp thìn cung thất sát, quán sách là loài bò sát loại tức lão xà. )

Lệ 98, thượng lệ Trần lão sinh cho ra người này sinh ra vu nhất cửu lục năm năm đầu tháng ba thập giờ Thìn, ất tị, canh thìn, ất vị, canh thìn, tịnh nói tường tận sự tình ngọn nguồn: Bản tạo là Phúc Yên thị tần khê thôn nông dân, vu cửu thất năm tháng mười mùng hai mấy ngày trước vãng Phúc Yên phía chánh bắc 20 đa km ngoại thái Bồng Sơn khu bổ xà thì tử vong, làm sao tử vong còn là một mê, ngày thứ hai tài bị phát hiện, phát hiện hắn nằm ở trong sơn cốc một vũng nước biên, vũng nước bên cạnh có tảng đá, đầu máu chảy.

Tử vi thất sát thiên thương

Tôi tớ tân tị 11    Văn xương tả phụ chặn thiên không

Hàm trì thiên di nhâm ngọ 12    Hỏa Tinh thiên không thiên sứ

Tang Môn tật ách quý vị 1    Văn khúc hữu bật thiên việt

Đầu mối tài bạch giáp thân 2

Thiên cơ thiên lương kình dương

Quan lộc canh thìn 10

Nào đó bổ xà người

Nam tính     Liêm trinh phá quân phá toái

Đeo sao tử nữ ất dậu 3

Thiên tướng lộc tồn Địa kiếp

Tai sát điền trạch kỷ mão 9

65 năm đầu tháng ba thập giờ Thìn

Ất tị canh thìn ất vị canh thìn     Giải thần âm sát hồng loan

Phu thê 26 bính tuất 4

Thái dương cự môn linh tinh

Đà la phúc đức mậu dần 8     Vũ khúc tham lang bạch hổ

Phụ mẫu kỷ xấu 7    Thiên đồng Thái âm kị thiên khôi cung mệnh 6 mậu tử 6    Thiên phủ thiên hình

Huynh đệ 16 Đinh Hợi 5

Hắn cùng với ba người khác cộng nhóm tứ người đã ở tháng mười mùng một thượng thái Bồng Sơn thượng bổ xà, hôm nay thu hoạch không lớn, ba người phân công nhau hành động, kết thúc công việc thì hội hợp cùng nhau, há sơn thì người này thuyết: “Ta vừa ở trên đường đụng tới một lão đầu thiêu nhất đảm củi lửa, lão đầu gọi ngày mai trở lại bổ xà, hắn biết nơi nào xà đa, do hắn dẫn đường.” chuyện xảy ra hậu có người đáo thái oành trong thôn hỏi tháng mười sơ một buổi chiều là ai lên núi đốn củi, người trong thôn đều thuyết không có người nào lên núi đốn củi. Có lẽ là ảo giác của hắn, khẩu thiệt thị phi việc.

Từ khi người này mệnh bàn khán, cung mệnh ở tử cùng âm tọa thủ hội khôi việt, Thái âm Hóa kị, đại hạn ở tuất Thiên can bính khiến cho cung tử nữ liêm trinh Hóa kị phá tan điền trạch, đeo sao vọt lên tai sát, vừa lúc Đinh Sửu năm tiểu hạn 33 tuổi ở điền trạch mão cung, xấu năm đấu quân lại đang mão. Lưu niên ở xấu, thái tuế Thiên can đinh khiến cho cự môn Hóa kị, lưu niên cung mệnh tiền thái dương thụ cự môn Hóa kị khiên trở tối, hậu có Thái âm thiên khôi quỷ thần âm tính tin tức, xấu vị lưỡng cung lại có bạch hổ Tang Môn hung tinh tác quái. Tháng mười ở tử nguyên bàn cung mệnh, mùng hai ở xấu lưu niên cung mệnh, mùng hai nhật bọn họ nhóm bốn người ngồi xe đáo thái oành, vào núi hậu chín giờ bốn người biệt ly, phân công nhau hành động, người này án tiền một ngày “Lão đầu” chỉ điểm phương hướng tiến vào sơn cốc, giờ Tỵ ở ngọ cung, thiên thương thiên khiến cho, lưu dương lưu đà tướng giáp, lưu thời thân cung ở dần thái dương cự môn Hóa kị linh tinh đà La Nhất phiến hắc ám, ta thôi trắc hắn vào lúc này gặp chuyện không may.

Hôm nay chạng vạng ba người kia không có nhìn thấy người này, cho là hắn tự hành há sơn về nhà, ba người cưỡi tam tua đón khách xe máy phản hồi, trong đó có đang bạn từ thủy tinh phản quang trung tâm tựa hồ thấy người nọ cũng ngồi trên xe vẻ mặt vết máu bên cạnh hoàn tọa nhất phụ nữ, về nhà sau khi nghe ngóng mới biết được người nọ chưa có trở về, sáng sớm hôm sau tựu xuất phát đáo ngọn núi tìm kiếm, tìm thật lâu một tìm, hơn chín giờ thì đột nhiên phát hiện thi thể của hắn, trong thôn người ta nói chỗ kia phía trước một năm có nhất phụ nữ cùng một chỗ tử vong.

Lệ 99, thượng lệ hiện trường dụng đẩu số huyền quan nhất khiếu dự đoán, sau lại dụng dự đoán thời gian tử vi đẩu số bàn cập bổ xà người bản thân mệnh bàn tiến hành phục bàn thôi trắc. Lưu phân định dụng thần cung, lưu niên xấu cung khởi thái tuế, nghịch sổ sinh nguyệt tháng giêng 1 sổ còn đang xấu, thuận số sinh thì tị 6 đếm tới ngọ định xấu năm đấu quân, ngọ cung khởi một tháng thuận số tháng mười đáo mão, thuận số sơ thất đáo dậu, giờ hợi đáo thân, thân tức là dự đoán thì lưu thời cung vị, lưu phân pháp nhưng làm một canh giờ chia làm sáu mươi một giáp, 2 phút một cung vị, 21 điểm 11 phân 26 miểu thuận số ở xấu, lưu phân cung Nô bộc ở ngọ, bằng hữu nhắc tới người đó dụng hắn giao hữu định mệnh cung thì ở hợi.

Hiện tại chúng ta cùng đi phân tích có gì tin tức, dự đoán thì tứ trụ: Đinh Sửu canh tuất nhâm tử tân hợi. Nhật can khiến cho gửi thân chỗ cung điền trạch vũ khúc Hóa kị, phát động tử điền bạch hổ Tang Môn hung cách, cung phúc đức thiên đồng phúc tinh, cự môn ám tinh thời đại khiến cho của song Hóa kị, phúc tinh thiên đồng ở cung phúc đức hóa ám biểu thị phúc khí hoàn toàn không có, tuổi thọ đã hết, thì can khiến cho văn xương Hóa kị ở thiên di, cung thiên di còn có thiên cơ và phá toái, cho thấy ngoại thụ thương, kỳ cung mệnh ở hợi Thái âm là cõi âm, thân cung văn khúc, thiên việt, thiên hình, hồng loan, quán sách, cũng là huyết quang hung tai của tượng, không hề sinh cơ. Xảo chính là cung thiên di ở tị, tị là xà, thiên cơ làm trục là xa, người kia ngồi xe xuất ngoại bổ thân rắn vong.

Lệ 100, nhân gian bách thái khó đoán trước, tử vi tin tức thấu thiên cơ.

Nhân phi con người toàn vẹn thùy vô thác, sau Chư cát hiển thần kỳ.

Mậu dần năm nhuận tháng năm nhập tứ nhật 20: 12 thì, người viết ở lão bằng hữu trong nhà tán phiếm.

“Luận đoán nhất luận đoán ta khuya ngày hôm trước nhìn thấy chuyện gì? “

“Điểm mạng của ngài cung ở xấu, cùng cự tọa thủ, nhật can quý khiến cho đào hoa tinh tham lang Hóa kị ở huynh đệ cung.” đại gia nghiệp đã biết huynh đệ cung có thể cho rằng là tài khố, giường chiếu.

“Tối hôm qua dưới sàng con chuột làm cho nâm không thể ngủ. “

“Sai rồi, đó là chuyện về sau, tái luận đoán nhất luận đoán ta ở trên đường gặp phải cái gì? “

“Nâm từ bên ngoài nói chuyện phiếm, hát tửu trở về, gặp phải tiểu thâu thâu tiền của ngài. “

“Vừa sai rồi. “

“Không sai được! Nâm gặp phải chuyện tuyệt đối là tham lang Hóa kị! “

“Tham lang tinh là có ý gì ư? “

“Tham lang tinh là khỏa đào hoa tinh, biểu thị rượu, sắc, thực, đổ, thâu. “

Trong lòng nghĩ chẳng lẽ là. . , còn muốn sai nha? Ta đây vị bạn vong niên năm nay 67 tuổi.

“Đêm qua ta từ bên ngoài trở về, đi tới lộ khẩu chỗ khúc quanh, một con . Gà rừng / quấn lên lai, thuyết cân người nhạc vui một chút, ta không dám về nhà nhanh lên quay đầu lại đã đi, từ một … khác điều hẻm nhỏ về nhà, không nghĩ tới vừa đụng với người, nhanh lên lui trở về liễu trên đường cái cửa hàng chơi thật lâu tài về nhà. “

Người viết suy đoán thì thêm vào chủ quan suy đoán, cho rằng bằng hữu 67 tuổi không có đào hoa sự kiện, thật không ngờ hết lần này tới lần khác hay, cảm nhận được thế sự khó liệu, chung sờ đào vu sổ, chỉ là người viết phàm mắt không nhìn được huyền cơ.

Nhật can khiến cho tham lang Hóa kị ở huynh đệ cung, huynh đệ là giường ngủ, tài khố, cai can cung canh Hóa kị nhập cung mệnh, đây là truy tung kị, điều tra chuyện chân tướng, huynh đệ cung đào hoa tinh Hóa kị nhập cung mệnh biểu thị kỹ nữ muốn cùng lão bằng hữu thành tựu chuyện tốt lộng kỳ tiền tài.

Tối hậu người viết cử một dự đoán thất bại ví dụ, muốn cho độc giả nhận thức đến nhân phi thần tiên khó tránh khỏi có thác, nhưng trên đời vạn sự vạn vật sờ đào vu sổ, đáng giá chúng ta nỗ lực thăm dò nghiên cứu. Nhưng hiện nay dịch học giới rất không bình tĩnh, chuyện này chỉ có ta biết lão bằng hữu biết, chẳng người viết nhược đổi lại một dễ vò văn chương cao thủ, lần này dự đoán không phải biến thành một thành công mà thần kỳ ví dụ xuất hiện ở dịch học báo chí thượng sao? .

Cảo nghiên cứu khoa học nặng nhất sự thực, yếu dĩ thực sự cầu thị thái độ đối đãi chu dễ dự đoán, sau Gia Cát Lượng là đề cao mình dự đoán công lực của tối thủ đoạn trọng yếu, thỉnh “Đại sư” phát biểu tác phẩm nghiên cứu lúc thanh trước đó sau, không nên đem sau Chư cát coi như sa trường quan công, để tránh khỏi nhiễu loạn nghe nhìn! Đồng thời kính xin độc giả đề cao phân biệt năng lực, không nên lão hảm “Rút lui bị lừa!” lạn dễ người không ngoài: Khoa trương (sau Chư cát), làm bộ (giang hồ ma thuật). Thảo nào rất nhiều dễ giao hữu quá cảm khái: Có thể học được đại sư nhất thành công lực túc hĩ! Trường Giang sóng sau đè sóng trước, là thiên cổ không đổi của để ý! Kỳ vọng độc giả dụng tâm nghiên cứu “ATP đẩu số phán đoán nhanh” sớm ngày vượt lên trước người viết, đây là người viết tâm nguyện lớn nhất.

Đã ngoài ví dụ thực tế mục đích ở chỗ dẫn dắt kẻ học sau người tư duy, lý giải sau đó yếu không ngừng mà dự đoán đối chiếu chính chuyện bên người, để ở trên thực tế ma luyện ra chính xác công phu. Người viết phán đoán được tái chuẩn đối kẻ học sau người chỉ là dẫn dắt tác dụng, mấu chốt là các ngươi luận đoán được chuẩn tài là tâm nguyện của ta, mong muốn giữ liên lạc. Tối hậu cầu chúc độc giả chư quân học có điều thành!

Chương 6: cơ sở tri thức

Nhất, tất bối tri thức

1, Thiên can: Giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý

Nhớ kỹ và thuật toán sổ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đối ứng quan hệ.

2, địa chi: Căn nguyên thìn tị ngọ vị thân dậu tuất hợi

Nhớ kỹ và thập cơ số hai sổ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 đối ứng quan hệ.

Thiên can và địa chi cùng sở hữu sáu mươi loại tổ hợp, tức sáu mươi một giáp, nó có thể dùng lai biểu thị thời gian, năm, nguyệt, nhật, thì, phân, miểu chờ đều có thể dụng sáu mươi một giáp biểu thị, cụ thể dự đoán thì nhật can chi là cái gì, thỉnh tra lịch vạn niên. Đương nhiên cũng có khẩu quyết, bất quá mỗi ngày đều đang dùng đẩu số tốc đoạn, tự nhiên nhớ kỹ cùng ngày nhật can chi.

3, tứ hóa: Tứ hóa ý ở chỗ các tinh thần gặp phải thập Thiên can phát sinh minh ám biến hóa

Thiên can     Hóa lộc     Hóa quyền     Hóa khoa     Hóa kị      Thiên can     Hóa lộc     Hóa quyền     Hóa khoa     Hóa kị

Giáp     Liêm trinh     Phá quân     Vũ khúc     Thái dương      kỷ     Vũ khúc     Tham lang     Thiên lương     Văn khúc

Ất     Thiên cơ     Thiên lương     Tử vi     Thái âm      canh     Thái dương     Vũ khúc     Thái âm     Thiên cùng

Bính     Thiên cùng     Thiên cơ     Văn xương     Liêm trinh      tân     Cự môn     Thái dương     Văn khúc     Văn xương

Đinh     Thái âm     Thiên cùng     Thiên cơ     Cự môn      nhâm     Thiên lương     Tử vi     Tả phụ     Vũ khúc

Mậu     Tham lang     Thái âm     Hữu bật     Thiên cơ      quý     Phá quân     Cự môn     Thái âm     Tham lang

4, mười hai địa chi bên trái thủ vị trí

Trên tay kháp điểm giải toán là mới học thì một cần thiết quá trình, thạo hậu tự nhiên có thể hiện lên ở trong đầu.

Đồ 6- 1

5, mười hai cung bên trái thủ vị trí, mười hai cung trước sau vị trí xác định vững chắc, cung mệnh định cái khác các cung lần lượt sắp hàng, nhược cung mệnh động thì cái khác các cung lần lượt theo nặng bài.

Đồ 6- 2

Nhị, có thể không cần nhìn tri thức (đẩu số an tinh bài bàn pháp)

Truyền thống tử vi đẩu số dự đoán an tinh bài bàn là ắt không thể thiếu bước(đi), màATP đẩu số phán đoán nhanh cơ bản không có cần phải học tập cái này rườm rà bước(đi), độc giả chư quân cầm bút lên người mệnh bàn là được dự đoán, làm theo làm được khoái mà chuẩn, tinh mà tế.

Các vị thực sự muốn xếp hạng chính hoặc thành viên gia đình mệnh bàn, bả công việc này giao cho máy vi tính để làm, phi thường bớt việc, mấy giây tựu giải quyết vấn đề, hoặc án dưới bảng tra ra. ① viết ra sinh ra thì nông lịch năm, nguyệt, nhật, thì;② định mệnh thân cực kỳ nó các cung (mệnh chủ, thân chủ bỏ mạng cung thân cung chủ tinh, đến đây hai sao truy khán đời trước tin tức có thể không nhìn); từ dần cung bắt đầu thuận số đáo sinh ra nguyệt (như nông lịch tháng năm đếm tới ngọ), tịnh coi đây là trung tâm nghịch đếm tới sinh ra thì là cung mệnh, đến đây trung tâm thuận số đáo sinh ra thì là thân cung. Cái khác các cung tòng mệnh cung nghịch kim đồng hồ sắp hàng lần lượt là: Cung mệnh, huynh đệ cung, cung phu thê, cung tử nữ, cung tài bạch, cung tật ách, cung thiên di, Cung Nô bộc, cung Quan lộc, cung điền trạch, cung phúc đức, cung phụ mẫu. Mười hai cung như viên hoàn, bất luận cái gì nhất cung đều có thể là tọa độ nguyên điểm, thuận kim đồng hồ khán, cung điền trạch trước mặt của là quan lộc, phía là cung phúc đức, nhược muốn biết âm dương trạch thật xấu, cung điền trạch là đối tượng nghiên cứu, cung Quan lộc lúc này trở thành điền trạch cha mẹ của, tức cung Quan lộc hãy nhìn tác hữu quan âm dương trạch công văn, tái tỷ như có thể coi là phụ thân đích tình huống, thì ta của cung phụ mẫu là đối tượng nghiên cứu, là dụng thần cung, thuận kim đồng hồ thối nhất cung vì phụ thân huynh đệ cung, tức ta của cung mệnh hãy nhìn tác là thúc thúc cung, cung phụ mẫu thối nhị cung vì phụ thân cung phu thê, sở dĩ ta của huynh đệ cung cũng hãy nhìn tác là cái thân cung. ③ căn cứ cung mệnh can chi nạp âm định ngũ hành cục, tịnh khởi đại hạn điền nhập các cung. Đồ 6- 1 địa chi vị trí cố định bất biến, các cung vị Thiên can tùy bất đồng sinh ra năm mà thay đổi, trên thực tế đối ứng các nông lịch tháng Thiên can, hôm nay năm ngọ cung Thiên can là mậu. ④ tống ra chủ tinh cập phó tinh.

Định tử vi tinh vị đưa

1, bả sinh ra nông lịch nhật sổa trừ dĩ cung mệnh ngũ hành cụcb bằng một số nguyênx, thì từ dần thuận kim đồng hồ đếm tới cai số nguyênx mới thôi cung vị tức là tử vi tinh chỗ.

Như nước nhị cục, sinh ra nhật là mùng mười, 10B 2= 5, từ dần thuận số 5 đáo ngọ cung an tử vi tinh. Tái án 23 trang khẩu quyết bài mười bốn khỏa chủ tinh, hoặc án bảng tra ra.

2, nếu như sinh ra nông lịch nhật sổa bất năng bị cung mệnh ngũ hành cục sổb chia hết, thìa cần phải hơn nữa một vàic có thể dùng (a+c) vừa vặn bịb chia hết cho ra nhất sổ làx.

Số cộngc là số chẵn, thì tử vi tinh từ dần bắt đầu đếm tới (c+x). Như lửa lục cục mùng bốn sinh ra, c+x= 2+ 1= 3 tử vi tinh ở thìn.

Số cộngc là số lẻ, thì tử vi tinh từ dần bắt đầu đếm tớim=x-c, m là số dương thì từ dần bắt đầu thuận kim đồng hồ đếm tớim an tử vi tinh;m là số âm thì từ tử bắt đầu nghịch kim đồng hồ đếm tớim an tử vi tinh;m là số không thì tử vi tinh ở xấu.

Như nhất cửu cửu tám năm chín tháng mười ba nhật giờ Tuất sinh ra. Án mệnh thân cung khởi pháp định ra người này cung mệnh ở tử, thân cung ở thân, năm nay mậu dần năm tháng giêng xây dần tra lịch vạn niên hoặc dụng ngũ hổ độn khẩu quyết cũng biết tháng giêng là giáp dần, cung mệnh ở tử, tử là nông lịch tháng mười một, can chi là một giáp, ngũ hành nạp âm trong biển kim, bởi vậy mệnh cục là kim tứ cục.

x=(a+c)/b=( 13+ 3)/ 4= 4, m=x-c= 4- 3= 1, thì tử vi ở dần.

Biểu 1 Thiên phủ tinh tốc tra biểu

Tử vi      tử      xấu      dần      mão      thìn      tị      ngọ      vị      thân      dậu      tuất      hợi

Thiên phủ      thìn      mão      dần      xấu      tử      hợi      tuất      dậu      thân      vị      ngọ      tị

Biểu 2 tử vi tinh hệ chủ tinh tốc tra biểu

Tử vi      tử      xấu      dần      mão      thìn      tị      ngọ      vị      thân      dậu      tuất      hợi

Thiên cơ      hợi      tử      xấu      dần      mão      thìn      tị      ngọ      vị      thân      dậu      tuất

Thái dương      dậu      tuất      hợi      tử      xấu      dần      mão      thìn      tị      ngọ      vị      thân

Vũ khúc      thân      dậu      tuất      hợi      tử      xấu      dần      mão      thìn      tị      ngọ      vị

Thiên đồng      vị      thân      dậu      tuất      hợi      tử      xấu      dần      mão      thìn      tị      ngọ

Liêm trinh      thìn      tị      ngọ      vị      thân      dậu      tuất      hợi      tử      xấu      dần      mão

Biểu 3 Thiên phủ tinh hệ chủ tinh tốc tra biểu

Thiên phủ      tử      xấu      dần      mão      thìn      tị      ngọ      vị      thân      dậu      tuất      hợi

Thái âm      xấu      dần      mão      thìn      tị      ngọ      vị      thân      dậu      tuất      hợi      tử

Tham lang      dần      mão      thìn      tị      ngọ      vị      thân      dậu      tuất      hợi      tử      xấu

Cự môn      mão      thìn      tị      ngọ      vị      thân      dậu      tuất      hợi      tử      xấu      dần

Thiên tướng      thìn      tị      ngọ      vị      thân      dậu      tuất      hợi      tử      xấu      dần      mão

Thiên lương      tị      ngọ      vị      thân      dậu      tuất      hợi      tử      xấu      dần      mão      thìn

Thất sát      ngọ      vị      thân      dậu      tuất      hợi      tử      xấu      dần      mão      thìn      tị

Phá quân      tuất      hợi      tử      xấu      dần      mão      thìn      tị      ngọ      vị      thân      dậu

Biểu 4 năm hệ chư tinh tốc tra biểu

Năm can      giáp      ất      bính      đinh      mậu      kỷ      canh      tân      nhâm      quý

Lộc tồn      dần      mão      tị      ngọ      tị      ngọ      thân      dậu      hợi      tử

Kình dương      mão      thìn      ngọ      vị      ngọ      vị      dậu      tuất      tử      xấu

Đà la      xấu      dần      thìn      tị      thìn      tị      vị      thân      tuất      hợi

Thiên khôi      xấu      tử      hợi      dậu      vị      thân      vị      ngọ      tị      mão

Thiên việt      vị      thân      dậu      hợi      xấu      tử      xấu      dần      mão      tị

Trừ kể trên năm sao ngoại, thiên mã tinh cũng năm hệ tinh, kỳ pháp dĩ năm chi tra: Phàm dần ngọ tuất năm sinh ra thiên mã ở thân, thân tử thìn năm sinh ra thiên mã ở dần, tị dậu xấu năm sinh ra thiên mã ở hợi, hợi mão vị năm sinh ra thiên mã ở tị. Cũng có phái bả thiên mã liệt vào nguyệt hệ tinh, độc giả có thể ở trên thực tế đối lập xác minh.

Biểu 5 nguyệt hệ chư tinh tốc tra biểu

Nguyệt chi      dần      mão      thìn      tị      ngọ      vị      thân      dậu      tuất      hợi      tử      xấu

Tả phụ      thìn      tị      ngọ      vị      thân      dậu      tuất      hợi      tử      xấu      dần      mão

Hữu bật      tuất      dậu      thân      vị      ngọ      tị      thìn      mão      dần      xấu      tử      hợi

Biểu 6 thì hệ chư tinh

Canh giờ      tử      xấu      dần      mão      thìn      tị      ngọ      vị      thân      dậu      tuất      hợi

Văn khúc      thìn      tị      ngọ      vị      thân      dậu      tuất      hợi      tử      xấu      dần      mão

Văn xương      tuất      dậu      thân      vị      ngọ      tị      thìn      mão      dần      xấu      tử      hợi

Địa không      hợi      tuất      dậu      thân      vị      ngọ      tị      thìn      mão      dần      xấu      tử

Địa kiếp      hợi      tử      xấu      dần      mão      thìn      tị      ngọ      vị      thân      dậu      tuất

Biểu 7 Hỏa Tinh linh tinh tốc tra biểu

Năm chi     Thì thìn     Tử     Xấu     Dần     Mão     Thìn     Tị     Ngọ     Vị     Thân     Dậu     Tuất     Hợi

Thân tử thìn     Hỏa tinh     Dần     Mão     Thìn     Tị     Ngọ     Vị     Thân     Dậu     Tuất     Hợi     Tử     Xấu

Thân tử thìn     Linh tinh     Tuất     Hợi     Tử     Xấu     Dần     Mão     Thìn     Tị     Ngọ     Vị     Thân     Dậu

Tị dậu xấu     Hỏa tinh     Mão     Thìn     Tị     Ngọ     Vị     Thân     Dậu     Tuất     Hợi     Tử     Xấu     Dần

Tị dậu xấu     Linh tinh     Tuất     Hợi     Tử     Xấu     Dần     Mão     Thìn     Tị     Ngọ     Vị     Thân     Dậu

Dần ngọ tuất     Hỏa tinh     Xấu     Dần     Mão     Thìn     Tị     Ngọ     Vị     Thân     Dậu     Tuất     Hợi     Tử

Dần ngọ tuất     Linh tinh     Mão     Thìn     Tị     Ngọ     Vị     Thân     Dậu     Tuất     Hợi     Tử     Xấu     Dần

Hợi mão vị     Hỏa tinh     Dậu     Tuất     Hợi     Tử     Xấu     Dần     Mão     Thìn     Tị     Ngọ     Vị     Thân

Hợi mão vị     Linh tinh     Tuất     Hợi     Tử     Xấu     Dần     Mão     Thìn     Tị     Ngọ     Vị     Thân     Dậu

Thập can tứ hóa giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý

Hóa lộc     Liêm trinh     Thiên cơ     Thiên đồng     Thái âm     Tham lang     Vũ khúc     Thái dương     Cự môn     Thiên lương     Phá quân

Hóa quyền     Phá quân     Thiên lương     Thiên cơ     Thiên đồng     Thái âm     Tham lang     Vũ khúc     Thái dương     Tử vi     Cự môn

Hóa khoa     Vũ khúc     Tử vi     Văn xương     Thiên cơ     Hữu bật     Thiên lương     Thái âm     Văn khúc     Tả phụ     Thái âm

Hóa kị     Thái dương     Thái âm     Liêm trinh     Cự môn     Thiên cơ     Văn khúc     Thiên đồng     Văn xương     Vũ khúc     Tham lang

Ất tới mậu cấp tinh khởi pháp

Biểu 8 năm can hệ phó tinh biểu

Tinh cấp     Tinh diệu      giáp      ất      bính      đinh      mậu      kỷ      canh      tân      nhâm      quý

Ất     Thiên quan      vị      thìn      tị      dần      mão      dậu      hợi      dậu      tuất      ngọ

Ất     Thiên phúc      dậu      thân      tử      hợi      mão      dần      ngọ      tị      ngọ      tị

Ất     Thiên trù      tị      ngọ      tử      tị      ngọ      thân      dần      ngọ      dậu      hợi

Bính     Chặn lộ      thân      ngọ      thìn      dần      tử      thân      ngọ      thìn      dần      tử

Bính     Không vong      dậu      vị      tị      mão      xấu      dậu      vị      tị      mão      xấu

Biểu 9 năm chi hệ phó tinh biểu

Năm chi      tử      xấu      dần      mão      thìn      tị      ngọ      vị      thân      dậu      tuất      hợi

Thiên thiên không      xấu      dần      mão      thìn      tị      ngọ      vị      thân      dậu      tuất      hợi      tử

Thiên khốc      ngọ      tị      thìn      mão      dần      xấu      tử      hợi      tuất      dậu      thân      vị

Thiên hư      ngọ      vị      thân      dậu      tuất      hợi      tử      xấu      dần      mão      thìn      tị

Long trì      thìn      tị      ngọ      vị      thân      dậu      tuất      hợi      tử      xấu      dần      mão

Phượng các      tuất      dậu      thân      vị      ngọ      tị      thìn      mão      dần      xấu      tử      hợi

Hồng loan      mão      dần      xấu      tử      hợi      tuất      dậu      thân      vị      ngọ      tị      thìn

Thiên ưa      dậu      thân      vị      ngọ      tị      thìn      mão      dần      xấu      tử      hợi      tuất

Cô thìn      dần      dần      tị      tị      tị      thân      thân      thân      hợi      hợi      hợi      dần

Quả ở lại      tuất      tuất      xấu      xấu      xấu      thìn      thìn      thìn      vị      vị      vị      tuất

Phỉ liêm      thân      dậu      tuất      tị      ngọ      vị      dần      mão      thìn      hợi      tử      xấu

Phá toái      tị      xấu      dậu      tị      xấu      dậu      tị      xấu      dậu      tị      xấu      dậu

Hoa cái      thìn      xấu      tuất      vị      thìn      xấu      tuất      vị      thìn      xấu      tuất      vị

Mặn trì      dậu      ngọ      mão      tử      dậu      ngọ      mão      tử      dậu      ngọ      mão      tử

Thiên đức      dậu      tuất      hợi      tử      xấu      dần      mão      thìn      tị      ngọ      vị      thân

Nguyệt đức      tị      ngọ      vị      thân      dậu      tuất      hợi      tử      xấu      dần      mão      thìn

Thiên thọ: Do thân cung đồ mở nút chai thuận đi sổ tới bản năm sinh chi tức an thiên thọ

Biểu 10 nguyệt hệ chư phó tinh khởi pháp

Tinh cấp     Tinh danh      nhất      nhị      tam      tứ      ngũ      lục      thất      bát      cửu      thập     Mười một     Mười hai

Ất     Thiên hình      dậu      tuất      hợi      tử      xấu      dần      mão      thìn      tị      ngọ      vị      thân

Ất     Thiên diêu      xấu      dần      mão      thìn      tị      ngọ      vị      thân      dậu      tuất      hợi      tử

Ất     Giải thần      thân      thân      tuất      tuất      tử      tử      dần      dần      thìn      thìn      ngọ      ngọ

Ất     Thiên vu      tị      thân      dần      hợi      tị      dần      thân      hợi      tị      thân      dần      hợi

Ất     Thiên nguyệt      tuất      tị      thìn      dần      vị      mão      hợi      vị      dần      ngọ      tuất      dần

Ất     Âm sát      dần      tử      tuất      thân      ngọ      thìn      dần      tử      tuất      thân      ngọ      thìn

An thai phụ phong cáo ất cấp tinh: Đến đây hai sao đều vì hệ sao giờ, giờ tý sinh ra thai phụ ở ngọ, phong cáo ở dần; giờ sửu thì thai phụ ở vị, phong cáo ở mão; cái khác canh giờ dựa vào đến đây thuận kim đồng hồ vận chuyển loại suy.

An nhật hệ chư ất cấp tinh: Tai thai do tả phụ chỗ cung vị lúc đầu nhất, thuận số tới bản sinh nhật mới thôi. bát tọa do hữu bật chỗ cung vị lúc đầu nhất, nghịch sổ tới bản sinh nhật mới thôi. Ân quang do văn xương chỗ cung vị lúc đầu nhất, thuận số tới bản sinh nhật lui nữa hậu nhất cung. Thiên quý do văn khúc chỗ cung vị lúc đầu nhất, nghịch sổ tới bản sinh nhật lui nữa hậu nhất cung.

Biểu 11 an trường sinh thập nhị thần (bính cấp tinh)

Thủy nhị cục      mộc tam cục      kim tứ cục      đất ngũ cục      hỏa lục cục

Dương nam     Âm nam     Dương nam     Âm nam     Dương nam     Âm nam     Dương nam     Âm nam     Dương nam     Âm nam

Trường sinh      thân      hợi      tị      thân      dần

Mộc dục      dậu      vị      tử      tuất      ngọ      thìn      dậu      vị      mão      xấu

Quán đái      tuất      ngọ      xấu      dậu      vị      mão      tuất      ngọ      thìn      tử

Lâm quan      hợi      tị      dần      thân      thân      dần      hợi      tị      tị      hợi

Đế vượng      tử      thìn      mão      vị      dậu      xấu      tử      thìn      ngọ      tuất

Suy      xấu      mão      thìn      ngọ      tuất      tử      xấu      mão      vị      dậu

Bệnh      dần      dần      tị      tị      hợi      hợi      dần      dần      thân      thân

Tử      mão      xấu      ngọ      thìn      tử      tuất      mão      xấu      dậu      vị

Mộ      thìn      tử      vị      mão      xấu      dậu      thìn      tử      tuất      ngọ

Tuyệt      tị      hợi      thân      dần      dần      thân      tị      hợi      hợi      tị

Thai      ngọ      tuất      dậu      xấu      mão      vị      ngọ      tuất      tử      thìn

Nuôi      vị      dậu      tuất      tử      thìn      ngọ      vị      dậu      xấu      mão

Chú ý: Trường sinh thập nhị thần biểu trung, âm nữ an pháp cùng dương nam; dương nữ an pháp cùng âm nam

Bính cấp tinh thiên sứ, thiên thương: Thiên thương tất ở nô bộc cung, thiên sứ tất ở cung tật ách.

An tuần ánh sáng vong tinh dĩ sinh ra năm can chi, tham khảo tứ trụ trung tâm không vong.

Biểu 12 lưu niên phó tinh biểu

Tinh cấp     Tinh diệu      tử      xấu      dần      mão      thìn      tị      ngọ      vị      thân      dậu      tuất      hợi

Đinh     Tuổi xây      tử      xấu      dần      mão      thìn      tị      ngọ      vị      thân      dậu      tuất      hợi

Xui      xấu      dần      mão      thìn      tị      ngọ      vị      thân      dậu      tuất      hợi      tử

Tang Môn      dần      mão      thìn      tị      ngọ      vị      thân      dậu      tuất      hợi      tử      xấu

Mậu     Quán sách      mão      thìn      tị      ngọ      vị      thân      dậu      tuất      hợi      tử      xấu      dần

Quan phù      thìn      tị      ngọ      vị      thân      dậu      tuất      hợi      tử      xấu      dần      mão

Tiểu hao tổn      tị      ngọ      vị      thân      dậu      tuất      hợi      tử      xấu      dần      mão      thìn

Đại hao      ngọ      vị      thân      dậu      tuất      hợi      tử      xấu      dần      mão      thìn      tị

Đinh     Long đức      vị      thân      dậu      tuất      hợi      tử      xấu      dần      mão      thìn      tị      ngọ

Mậu     Bạch hổ      thân      dậu      tuất      hợi      tử      xấu      dần      mão      thìn      tị      ngọ      vị

Đinh     Thiên đức      dậu      tuất      hợi      tử      xấu      dần      mão      thìn      tị      ngọ      vị      thân

Mậu     Người đi viếng      tuất      hợi      tử      xấu      dần      mão      thìn      tị      ngọ      vị      thân      dậu

Mậu     Bệnh phù      hợi      tử      xấu      dần      mão      thìn      tị      ngọ      vị      thân      dậu      tuất

Biểu 13 lưu niên tương tiền chư tinh biểu

Tinh cấp     Tinh diệu      dần ngọ tuất      thân tử thìn      tị dậu xấu      hợi mão vị

Đeo sao      ngọ      tử      dậu      mão

Đinh     Phàn yên      vị      xấu      tuất      thìn

Tuổi dịch      thân      dần      hợi      tị

Mậu     Hơi thở thần      dậu      mão      tử      ngọ

Đinh     Mui xe      tuất      thìn      xấu      vị

Kiếp sát      hợi      tị      dần      thân

Tai sát      tử      ngọ      mão      dậu

Thiên sát      xấu      vị      thìn      tuất

Mậu     Chỉ bối      dần      thân      tị      hợi

Hàm trì      mão      dậu      ngọ      tử

Nguyệt sát      thìn      tuất      vị      xấu

Vong thần      tị      hợi      thân      dần

Bát, sống yên ổn năm bác sĩ tinh (bính cấp tinh):

Tìm được trước lộc tồn tinh, từ lộc tồn tinh cung vị khởi, dương nam âm nữ thuận đi, âm nam dương nữ đi ngược chiều, an mười hai tinh. Trình tự như sau: ⑴ bác sĩ ⑵ lực sĩ ⑶ thanh long ⑷ tiểu hao tổn ⑸ chiếu tướng ⑹ tấu thư ⑺ phi liêm ⑻ ưa thần ⑼ bệnh phù ⑽ đại hao ⑾ phục binh ⑿ quan phủ

Phụ lục đại sư bảo khố

Cổ phú là đẩu số bảo tàng, từ đó có thể ngộ ra không ít bí quyết, đa độc mấy lần tất có thu hoạch, cũng là trở thành đẩu số chuyên gia một cái tiệp kính.

> đẩu số tổng bí quyết ? Hi di ngưỡng quan bầu trời tinh, làm đẩu số thôi mạng người; không nghe theo năm sao yếu ăn tết, chích luận thời đại nhật thì sinh; tiên an thân mệnh thứ kết cục đã định, tử vi Thiên phủ bố chư tinh; kiếp không thương khiến cho thiên khôi việt, thiên mã thiên lộc đái sát thần; tiền dương hậu đà tịnh tứ hóa, hồng loan thiên hỉ hỏa linh hình; nhị chủ đại hạn tịnh tiểu hạn, lưu niên hậu phương an đấu quân; mười hai cung phân tường miếu hãm, lưu niên họa phúc trong này phân; lộc quyền khoa kị là tứ hóa, chỉ có sao Hóa kỵ tối đáng ghét; khổ nhị hạn nhược phùng kị, vị miễn một thân có tình hình tai nạn; khoa mệnh khoa bảng khán khôi việt, văn xương văn khúc chủ công danh; Tử Phủ nhật nguyệt chư tinh tụ, phú quý giai từ bầu trời sinh; dương đà hỏa linh là Tứ Sát, xung mệnh xung hạn không vì quang vinh; sát phá liêm tham câu làm ác, miếu mà không hãm chưởng tam quân; khôi việt xương gia vô phất ứng với, nếu là mệnh hạn trung tâm vưu sân; còn có lưu dương đà chờ ở lại, đến đây vừa thái tuế từ lưu hành; càng thêm tang treo bạch hổ thấu, thương tử có thể quyết tử sinh. Nếu có cùng năm cùng tháng sinh, họa phúc ở đâu không hề chuẩn bình; không chính xác nhưng dụng tam thì phán đoán, thì phân biệt lầm bất khả bằng; đến đây là hi di chính xác khẩu quyết, học giả cần phải đương tỉ mỉ nghiên; phục cụ tinh đồ tịnh phán đoán suy luận, trong đó phẩu bí quyết tối phân minh; nếu có thể dựa vào đến đây thôi mạng người, có ích lợi gì trải qua đường luận năm sao.

> tinh viên luận ? Tử vi đế tọa dĩ phụ bật là phó quan, giữ lời trung tâm đứng đầu tinh, là hữu dụng của nguồn nước và dòng sông, này đây nam bắc nhị đấu tập mà thành sổ, là vạn vật của linh. Cái dĩ thủy đào tế, thủy thịnh dương thương, hỏa thịnh âm diệt, hai người bất khả bỏ rơi, cho nên được trong đó người, tư là mỹ vậy.

Dần là mộc của viên, là tam dương giao thái là lúc, cây cỏ nảy sinh chỗ chủ, sinh mão vị kỳ mộc dũ vượng vậy, tham lang thiên cơ là miếu nhạc, cho nên được thiên tướng thủy đáo dần hơi bị vượng tướng, cự môn thủy đáo mão hơi bị khơi thông, mộc là đất tài bồi, gia dĩ thủy của đúc, tam phương vu tứ mộ chỗ, cẩu thả hoặc được kình dương kim gặp gỡ, vưu hay, vừa gia lộc tồn đất cực mỹ vậy.

Cự môn thủy đáo xấu, thiên lương đất đáo vị, đà la kim đáo sinh tứ mộ chỗ, cẩu thả hoặc được kình dương kim gặp gỡ, dĩ đất là kim mộ, thì kim thông không được ngưng, gia Thiên phủ đất, thiên đồng thủy dĩ sinh của, là vì kim sấn phân đất, tro.., thuận theo đức dĩ sanh thành.

Phu tị ngọ là hỏa vị, tị là thủy đất sở tuyệt nơi, canh ngọ viên của hỏa dư khí lưu vu tị, thủy thì đảo lưu, cơn tức nghịch diễm tất quy về tị, ngọ thuộc Hỏa Đức, năng lực sống ở tị tuyệt của đất, sở dĩ liêm trinh hỏa cư yên. Đến nỗi ngọ hỏa vượng chiếu ly minh, động triệt trong ngoài, mà văn khúc thủy nhập miếu, nhược hội Tử Phủ thì sao Khôi củng đấu, gia thiên cơ mộc, tham lang mộc vị của thay đổi cảnh, càng thêm kỳ lạ.

Thân dậu thuộc kim, là phương tây thái bạch khí, vũ khúc cư thân mà rất, kình dương ở dậu mà dụng sát, gia dĩ cự môn, lộc tồn, đà la mà trợ giúp của dũ cấp, cần phải đi ngược chiều phùng thiện hóa ác, là vì diệu dụng.

Hợi thủy thuộc văn khúc, phá quân của miếu địa là văn minh thanh cao ngôi sao, vạn lý phái nguyên của cấp, như Hoàng Hà sâu, không vì cháy khô, ở hợi vị, tương nhập thiên hà, là cho nên tuyệt vời. Phá quân thủy vu tử vượng của hương, như cự hải của lãng, dâng trào cuộn trào mãnh liệt, có thể đứng xa nhìn mà không có thể cận ỷ, phá quân này đây cư yên. Nhược tứ mộ của khắc, sung kỳ tràn ngập, nhất định phải vũ khúc của kim khiến cho nguồn nước và dòng sông không dứt, mới là hay vậy. Còn lại chư tinh dĩ thân mệnh thôi của, vô thi bất khả tới huyền tới hay người vậy.

> cốt tủy phú ? Thái cực tinh triền, là đàn ở lại chúng tinh đứng đầu. Thiên môn vận hạn, tức phù thân trợ giúp mệnh của nguyên. Ở trên trời thì vận dụng thay đổi luôn, ở nhân thì mệnh có cách cục. Tiên minh cách cục, thứ khán cát hung. Phải một đời của quang vinh khô, định khán ngũ hành của cung vị. Lập mệnh liền biết giá cả thế nào, an thân tức hiểu căn cơ. Đệ nhất tiên khán phúc đức, luôn mãi tế thi thiên di, phân đối cung thân thể dụng, định của hợp của nguồn nước và dòng sông. Mệnh vô chính diệu, ngạt chiết cô bần. Cát có hung tinh, mỹ ngọc khuyết điểm. Ký được căn cơ kiên cố, hiểu ra hợp cục tướng sinh, kiên cố thì phú quý kéo dài tuổi thọ, tướng sinh thì tài quan rõ ràng.

Tốt số, thân hảo, hạn hảo, đến già quang vinh xương. Mệnh suy, thân suy, hạn suy, chung thân nghèo hèn. Giáp quý, giáp lộc ít người biết. Giáp quyền giáp khoa thế sở nên. Giáp nhật giáp nguyệt ai có thể gặp. Giáp xương giáp khúc chủ quý hề. Giáp thiên không giáp cướp, chủ nghèo hèn. Giáp dương giáp đà, là

Tên khất cái.

Liêm trinh cùng thất sát trái lại là tích phú người. Thiên lương Thái âm, lại tác phiêu oành của khách, liêm trinh chủ thấp hèn của cô hàn, Thái âm chủ suốt đời cực nhanh nhạc.

Tiên bần hậu phú, vũ tham cùng thân mệnh của cung. Tiên phú hậu bần, chỉ vì vận hạn phùng kiếp sát. Xuất thế vinh hoa, quyền lộc thủ tài phú vị. Từ nhỏ nghèo hèn, kiếp không lâm tài phúc của hương.

Văn xương văn khúc, thái độ làm người đa học đa năng lực. Tả phụ hữu bật, bản tính khắc khoan sinh hậu. Thiên phủ thiên tướng, là là y lộc chi thần, là sĩ quan trên, định chủ hanh thông hiện ra. Nảy mầm mà chẳng ra hoa, khoa danh rơi vào hung thần. Phát không được chủ tài, lộc chủ triền vu yếu địa.

Thất sát triêu đấu, tước lộc quang vinh xương. Tử Phủ đồng cung, chung thân phúc hậu. Tử vi cư ngọ, vô sát thấu, vị chí công khanh. Thiên phủ ở tuất tinh phù (tả phụ), thắt lưng kim y tử.

Khoa quyền lộc củng, danh dự rõ ràng. Vũ khúc miếu viên, uy danh hách dịch. Khoa minh lộc ám, đứng hàng tai thai, nhật nguyệt cùng lâm, quan cư Hầu bá, cự cơ đồng cung, công khanh vị, tham linh tịnh thủ, tương tướng tên, thiên khôi thiên việt, cái thế văn chương, thiên lộc thiên mã, kinh người biệt thự, tả phụ văn xương hội ngôi sao may mắn, tôn cư bát tọa, tham lang hỏa cư miếu vượng, danh chấn chư bang.

Cự nhật đồng cung, quan trang bìa ba đại, Tử Phủ triêu, thực lộc vạn chung. Khoa quyền đối củng, nhảy tam cấp vu vũ môn. Nhật nguyệt tịnh minh, tá cửu trọng vu nghiêu điện. Phủ tương đồng lai hội cung mệnh, toàn gia thực lộc. Tam hợp minh châu sinh vượng địa, vững bước mặt trăng.

Thất sát phá quân nên xuất ngoại. Cơ nguyệt cùng lương tác lại nhân. Tử Phủ nhật nguyệt cư vượng địa, kết luận công hầu khí. Nhật nguyệt khoa lộc xấu không trúng, nhất định là Phương bá công.

Thiên lương thiên mã hãm, phiêu đãng không thể nghi ngờ. Liêm trinh sát không được gia, thanh danh lan xa. Ánh sáng mặt trời Lôi môn, vinh hoa phú quý. Trăng sáng Thiên môn, tiến tước phong hầu. Dần phùng phủ hoặc tướng, vị lên nhất phẩm của quang vinh. Mộ phùng tả hữu, tôn cư bát tọa của quý.

Lương cư ngọ vị, quan tư thanh hiển. Khúc gặp lương tinh, vị tới thai cương. Khoa lộc tuần phùng, chu bột vui vẻ nhập tướng. Văn tinh ám củng, giả nghị doãn vậy đăng khoa. Kình dương Hỏa Tinh, uy quyền xuất chúng. Đồng hành tham vũ, uy áp biên di. Lý quảng không được phong, kình dương phùng sinh lực sĩ. Nhan quay về chết non, văn xương hãm trong thiên thương. Trọng do mãnh liệt, liêm trinh nhập miếu gặp chiếu tướng. Tử do tài năng, cự ở lại cùng lương xung mà lại hợp.

Dần thân mừng nhất cùng lương hội, thìn tuất ứng với ngại hãm cự môn. Lộc đảo mã đảo, kị thái tuế của hợp kiếp không. Vận suy hạn suy, ưa tử vi của giải trừ hung ác. Cô bần có nhiều thọ, phú quý tức yểu vong.

Người đi viếng Tang Môn, Lộc châu có trụy lâu của nguy. Quan phủ thái tuế, Công Dã có luy tiết của ưu. Hạn tới thiên la địa võng, khuất nguyên chết chìm mà chết. Vận gặp Địa kiếp thiên không, Nguyễn Tịch có bần thiên không nổi khổ.

Văn xương văn khúc hội liêm trinh, chết yểu năm. Mệnh thiên không hạn trống không cát thấu, công danh lận đận. Sinh phùng thiên không, như bán chết non sí. Trúng mục tiêu gặp tai kiếp, đúng là lãng lý đi thuyền. Hạng Võ anh hùng, hạn tới thiên không mà tang nước. Thạch sùng hào phú, hạn cướp giật địa dĩ vong gia. Lữ hậu chuyên quyền, lưỡng trọng thiên lộc thiên mã. Dương phi háo sắc, tam hợp văn khúc văn xương. Thiên lương gặp mã nữ mệnh tiện mà lại dâm. Xương khúc giáp trì, nam quý mà lại hiển. Cực cư mão dậu, đa số thoát tục tăng nhân. Trinh cư mão dậu, nhất định là công môn quan lại nhỏ.

Tả phủ đồng cung, tôn vạn ngồi. Liêm trinh thất sát, lưu động thiên nhai. Đặng thông chết đói, vận hãm đại hao của hương. Phu tử tuyệt lương hạn đáo thiên thương trong vòng. Linh xương la vũ, hạn tới đầu sông. Cự hỏa kình dương, chung thân ải tử. Mệnh lý phùng thiên không, không được giặt rũ giúp tức chủ nghèo khó. Đầu ngựa đái tiến, phi chết non thì hình phạt chính thương.

Tử ngọ phá quân, thăng quan tiến chức. Xương tham cư mệnh, phấn xương bể nát thi. Triêu đấu ngưỡng đấu, tước lộc quang vinh xương. Văn quế văn hoa, cửu trọng quý hiển. Thềm son quế trì, sớm toại mây xanh của chí. Hợp lộc củng lộc, định vì ngón tay cái của thần.

Âm dương hội xương khúc, xuất thế vinh hoa. Phụ bật gặp tài quan, y phi trước tử. Cự lương gặp gỡ liêm trinh kết hợp lộc, uyên ương một đời quang vinh. Vũ khúc rảnh rang cung đa tay nghề, tham lang hãm địa tác tàn sát nhân.

Thiên lộc triêu viên, thân quang vinh quý hiển, sao Khôi lâm mệnh, đứng hàng tai thai, vũ khúc cư càn tuất hợi thượng, sợ nhất Thái âm phùng tham lang, hóa lộc hoàn cho thỏa đáng nghỉ hướng mộ trung tâm giấu.

Tử ngọ cự môn thạch trung tâm giấu ngọc, minh lộc ám lộc, dệt hoa trên gấm, tử vi thìn tuất gặp phá quân, phú mà không quý có hư danh.

Xương khúc phá quân phùng, hình khắc làm phiền lục, tham vũ mộ trung tâm cư, ba mươi đi sau phúc, thiên đồng tuất cung là trái lại bối, đinh nhân hóa cát chủ đại quý, cự môn thìn tuất là hãm địa, tân nhân hóa cát lộc cao chót vót, cơ lương dậu thượng hóa cát người, tung gặp tài quan cũng không quang vinh, nhật nguyệt tối ngại trái lại bối, là là thất huy.

Thân mệnh nhất định phải tinh yêu cầu, chỉ soa điểm, âm đức duyên niên tăng bách phúc, hạn tới hãm địa không được tao thương, mệnh thực vận kiên, cảo điền được mưa, mệnh suy hạn yếu, cỏ non tao sương.

Luận mệnh tất thôi tinh thiện ác: Cự phá kình dương tính tất cương, phủ tương đồng lương tính tất hảo, thất kiếp không tham tính không được thường, xương khúc lộc cơ thanh tú xảo, âm dương tả hữu hiền từ nhất tường, vũ phá liêm tham xung hợp khúc nhân quý, dương đà thất sát tướng tạp bổ sung thì thương.

Tham lang liêm trinh phá quân ác, thất sát kình dương đà la hung, Hỏa Tinh linh tinh chuyên tác họa, kiếp không thương khiến cho họa trọng trọng, cự môn sao Hóa kỵ giai không được cát, thân số phận hạn kị tương phùng, canh kiêm thái tuế quan phù tới, quan phi khẩu thiệt quyết không thiên không, người đi viếng Tang Môn vừa gặp nhau, quản giáo tai bệnh mà tướng công.

Thất sát thủ thân cuối cùng yểu, tham lang nhập mệnh tất là xướng, tâm tính thiện lương mệnh vi cũng chủ thọ, tâm địa độc ác mệnh cố chủ yểu vong, người thời nay mệnh có thiên kim quý, vận khứ là lúc khởi cửu trường, sổ nội ẩn chứa nhiều ít để ý, học giả cần phải đương tỉ mỉ tường.

> nặng bổ đẩu số cốt tủy phú ? Chư tinh cát đa, phùng hung cũng cát, chư tinh hung đa, phùng cát cũng hung, tinh canh triền độ, mấy phần kết cục đã định, nặng đang nhìn tinh được viên bị quản chế lại vừa luận nhân họa phúc nghèo thông, đại khái dĩ thân mệnh làm hại phúc của chuôi, dĩ căn nguyên là nghèo thông cơ hội.

Tử vi ở mệnh, phụ bật cùng viên, kỳ quý tất vậy! Tài ấn giáp mệnh, nhật nguyệt giáp tài, kỳ phú ở đâu nghi! ?

Ấm lâm phúc, không sợ hung xung, nhật nguyệt hội, không bằng chụp ảnh chung, tham lang cư tử, là là hiện lên thủy đào hoa, thiên hình tao tham, tất chủ phong lưu hình trượng.

Tử vi tọa mệnh kho, thì viết: Kim dư phủng ngự liễn, lâm quan an văn diệu, hào là y cẩm nhạ thiên hương, Thái âm hợp văn khúc sinh thê cung, hàn lâm thanh dị. Thái dương hội văn xương sinh quan lộc, cung vàng điện ngọc truyện lư.

Lộc hợp điền trạch, lạn cốc đôi kim; tài ấm cư thiên di, là cao thương phú khách. Đại hao cư bại địa, ven đường cái yêu cầu; tham hội vượng cung, chung thân ăn trộm.

Sát cư tuyệt địa, sanh thành ba mươi hai của nhan quay về, nhật ở vượng cung, có thể học bát trăm năm của bành tổ. Cự ám cùng viên sinh thân mệnh tật ách, luy gầy kỳ khu, hung tinh giao nhau sinh tướng mạo thiên di, thương hình kỳ mặt. Đại hao hội liêm trinh sinh quan lộc, cái nữu kẻ tù tội; quan phù hội hình sát sinh thiên di, ly hương xa phối.

Thất sát lâm sinh hãm địa, lưu niên tất sai ai ra trình diện tử vong; hao tổn sát kị phùng phá quân, hỏa linh ngại phùng thái tuế; tấu thư bác sĩ tịnh quan lộc, cứ thế ư cát tường; lực sĩ chiếu tướng và thanh long, dĩ hiển kỳ uy phúc.

Đồng tử hạn yếu, thủy thượng di động phao; lão nhân hạn suy, trong gió đốt chúc. Gặp sát tất kinh, lưu niên chặc nhất. Nhân sinh phát đạt, hạn nguyên sợ nhất chìm nổi; một đời DE, mệnh hạn phùng ư pha tạp, luận tới đến đây, doãn vậy huyền vi.

> quá nhỏ phú ? Phu đẩu số tới vi, huyền để ý khó hiểu, mặc dù thiết vấn sinh bách thiên, do có nói mà chưa hết. Đến nỗi tinh thần giới hạn, họa phúc cạn sâu, hiền ngu thọ yểu, các hữu sở tư. Kỳ tinh phân nhập 12 cung, sổ định ư sáu mươi vị, thất độ là giả, nhập miếu là kỳ.

Đại để dĩ thân mệnh phúc đức gốc rể, gia dĩ nguồn nước và dòng sông, là nghèo thông của xét, tinh có cùng triền, sổ có kết cục đã định, cần phải minh kỳ sinh khắc của yếu, tất tường ư được viên thất độ của cơ.

Quan ư tử vi thai triền, tư thiên cơ của đàn tượng, khiên liệt ở lại mà thành viên, thổ tinh cẩu thả được kỳ viên, bất khả động dời, sao Kim chuyên tư tài khố, sợ nhất không vong, đế cư động, thì liệt ở lại bôn ba, tham thủ thiên không mà tài nguyên không được tụ, các ty kỳ chức, bất khả so le, cẩu thả hoặc không bắt bẻ kỳ cơ, canh quên kỳ biến, phải kể của tạo hóa xa vậy!

Lệ viết: Quá nhỏ Thiên phủ, toàn bộ dựa vào phụ tá của quang vinh. Thất sát phá quân, chuyên dựa vào dương linh của ngược. Nhật nguyệt tối ngại trái lại bối. Lộc mã càng phải cùng bôn ba.

Lộc phùng phá tan, cát cũng thành hung; mã gặp không vong, chung thân bôn tẩu; sinh phùng bại địa, phát cũng hư hoa; tuyệt xử phùng sanh, nguy mà không bại; tinh lâm miếu vượng, tái quan sinh khắc cơ hội; mệnh tọa cường cung, tế sát chế hóa của để ý.

Không vong nhất định phải đắc dụng, thiên không khẩn yếu nhất. Bại tuyệt chuyên khán đến đỡ, cát diệu rất có kỳ công.

Chư tinh cát, phùng hung cũng cát; chư tinh hung, phùng cát cũng hung; phụ bật giáp đế là thượng phẩm, đào hoa phạm chủ là chí dâm; quân thần khánh hội, tài thiện trải qua bang; khôi việt đồng hành, đứng hàng thai phụ; lộc văn củng mệnh, ký phú mà lại xương; nhật nguyệt giáp tài, không được quyền thì phú; đầu ngựa đái tiến, trấn vệ biên cương; mão vị cực cư, không môn thụ âm; hình tù giáp ấn, hình trượng duy tư, thiện ấm triều cương, nhân từ dài, quý nhân quý hương, phùng người xương lộc; tài cư tài vị, gặp người phú xa.

Thái dương cư ngọ, vị ngày lệ trung thiên, có chuyên quyền của quý, địch quốc của phú; Thái âm cư tử, hào viết thủy trừng quế ngạc, được thanh yếu của chức, trung gián của tài; tử vi phụ bật đồng cung, nhất hô bách nặc; văn khúc phá quân dần mão, chúng thủy nhắm hướng đông; nhật nguyệt thủ mệnh không bằng chiếu hợp; ấm phúc tụ hội không sợ hung nguy.

Tham cư hợi tử, tên là hiện lên thủy đào hoa; hình gặp tham lang, hào viết phong lưu tà trượng; thất sát liêm trinh đồng vị, trên đường mai thi; phá quân ám diệu đồng hương, trong nước tác mộ; lộc cư nô bộc, dù có quan cũng bôn ba; đế gặp hung đồ, mặc dù lấy được cát mà vô nói.

Đế tọa kim xa, thì viết kim dư phủng trất; phúc đức văn diệu, vị của ngọc tay áo thiên hương; thái dương hội văn xương sinh quan lộc, hoàng điện triêu ban, phú quý toàn bộ mỹ; Thái âm hội văn khúc sinh thê cung, bảng vàng đề tên, văn chương lệnh thịnh; lộc tồn thủ sinh điền tài, tài sản vô số; tài ấm tọa thiên di, cự thương cao giả; hao tổn cư bổng lộc và chức quyền, ven đường khất thực; tham hội vượng cung, chung thân ăn trộm.

Sát cư tuyệt địa, tuổi thọ tự nhan quay về; tham tọa sinh hương, thọ thi vĩnh như bành tổ; kị ám ở chung thân mệnh tật ách, khốn yếu C luy; hung tinh hội sinh phụ mẫu thiên di, hình thương sinh thất; hình sát cùng liêm trinh sinh quan lộc, gia nữu khó thoát; quan phù giáp hình sinh thiên di, ly hương tao phối; thiện phúc thủ sinh không vị, Thiên Trúc cuộc đời; phụ bật chỉ thủ cung mệnh, ly tông thứ ra; thất sát lâm sinh thân mệnh, phùng dương nhận nhất định trận vong; linh dương hợp sinh cung mệnh, gặp bạch hổ cần phải đương hình trạc; quan phủ phát sinh cát diệu, lưu sát phạ phùng phá quân.

Dương linh bằng thái tuế dĩ dẫn đi, bệnh phù quan phù giai tác họa, tấu thư bác sĩ và lưu lộc, tẫn trường kỳ tường, lực sĩ chiếu tướng cùng thanh long, hiển kỳ quyền thế.

Đồng tử hạn yếu như nước thượng phao, lão nhân hạn suy tự trong gió đốt chúc; gặp sát vô chế là lưu niên tối kỵ, nhân sinh vinh nhục, làm hạn định bộ chìm nổi, xử thế tất có hưu cữu; sổ trung tâm định ư tinh khiết tạp, học giả đến tận đây, có thể thái huyền vi!

> tăng thêm quá nhỏ phú ? Trước sau lưỡng hung thần, là lưỡng lân gia vũ, thượng khả chống đỡ, cùng phòng và mưu khó nhất đề phòng, phiến hỏa phần thiên, mã nặng dương trục.

Lộc tồn kiếp không, thân thích thay đổi luôn, quyền lộc hành tàng mị định, quân tử tai khôi việt, tiểu nhân tai dương linh.

Hung không được giai hung, cát vô tinh khiết cát, chủ cường tân yếu, có thể bảo vô ngu, chủ yếu tân cường, hung nguy lập kiến, chủ khách được mất lưỡng thích hợp, vận hạn mệnh thân đương bổ sung.

Thân mệnh tối ngại dương đà thất sát, gặp của vị miễn là hung, nhị hạn quá mức kị tham phá cự liêm, phùng của tất nhiên tác họa, mệnh gặp khôi xương thường được quý, hạn phùng Tử Phủ định tài đa.

Phàm quan nữ nhân của mệnh, tiên quan phu tử nhị cung, nhược giá trị sát tinh định tam giá mà tâm bất túc, hoặc phùng dương bột, mặc dù khóc nỉ non mà lệ mặc kệ.

Nhược quan nam mệnh, thủy dĩ phúc tài là việc chính, tái thẩm thiên di làm sao, nhị hạn tướng nhân, cát hung cùng phán đoán, hạn phùng cát diệu, bình sinh vận dụng hài hòa, mệnh tọa hung hương, một đời yêu cầu mưu khập khiễng. Liêm lộc tới người, nữ được thuần âm trinh tiết của đức; cùng lương thủ mệnh, nam được thuần dương công chính chi tâm. Quân tử trúng mục tiêu cũng có dương đà hỏa linh, tiểu nhân mệnh nội khởi vô khoa lộc quyền tinh, muốn xem được viên thất viên, luận bàn nhập miếu thất miếu.

Nếu bàn về tiểu nhi, tường thôi đồng hạn, tiểu nhi mệnh tọa hung hương, ba năm tuổi tất nhiên chết non, rất có hạn phùng giết người, ngũ bảy tuổi tất chủ tai vong.

Văn xương văn khúc thiên khôi tú, không được độc thi thư cũng có thể nhân; đa học ít thành chỉ vì kình dương phùng kiếp sát, thái độ làm người hảo tụng cái nhân thái tuế gặp quan phù.

Mệnh của để ý vi, thành thục xét tinh thần của biến hóa, sổ của để ý xa, tế tường cách cục của hưng suy. Bắc cực gia giết người dẫn đầu tai tăng, dương đà gặp ác làm nô làm người ở; như vũ phá liêm tham cố thâm mưu mà quý hiển, gia dương đà thiên không cướp, trái lại tiểu chí dĩ cô hàn.

Hạn phụ tinh vượng, hạn mặc dù yếu mà không yếu; mệnh lâm cát địa, mệnh mặc dù hung mà không hung; phán đoán kiều chặn lộ, khổ khó đi; mão dậu nhị thiên không, thông minh mập ra.

Thân mệnh gặp Tử Phủ, điệp tích vàng bạc, nhị chủ phùng kiếp không, áo cơm bất túc. Mưu mà không toại, mệnh hạn gặp nhập kình dương; đông tác tây thành, hạn thân tao phụ tướng; khoa quyền lộc củng, định vì chiết quế cao nhân; thiên không cướp dương linh tác 1.cửu lưu thuật sĩ.

Ôm ấp tình cảm thư sướng, xương khúc mệnh thân; giảo quyệt di động hư, dương đà hãm địa; thiên cơ thiên lương kình dương hội, sớm có hình mà vãn sai ai ra trình diện cô; tham lang vũ khúc liêm trinh phùng, ít thụ bần mà vãn hưởng phúc.

Đến đây giai đẩu số của ảo diệu, học giả nên quen nghĩ của.

> nữ mệnh cốt tủy phú ? Phủ tướng ngôi sao nữ mệnh triền, sẽ làm tử quý và phu hiền, liêm trinh thanh bạch năng lực gần nhau, rất có thiên đồng để ý cũng thế.

Đoan chính tử vi thái dương tinh, sớm gặp hiền phu tín có thể bằng, thái dương dần đáo ngọ, gặp cát cuối cùng phúc, tả phụ thiên khôi là Phúc Thọ, hữu bật thiên tướng phúc tướng lâm, lộc tồn rất nặng đa áo cơm, phủ tướng triêu viên mệnh tất quang vinh.

Tử Phủ tị hợi tương hỗ phụ, tả hữu đến đỡ phúc tất sinh, cự môn thiên cơ là phá đãng, thiên lương nguyệt diệu nữ dâm bần, kình dương Hỏa Tinh là thấp hèn, văn xương văn khúc phúc không được đầy đủ, vũ khúc của quả tú, phá quân nhất diệu tính khó hiểu, tham lang nội ngoan đa dâm ẩn, thất sát trầm ngâm phúc không được quang vinh.

Thập can hóa lộc tối quang vinh xương, nữ mệnh phùng to lớn cát xương, canh được lộc tồn tướng được thông qua, vượng phu ích tử thụ ân quang.

Hỏa linh dương đà cập cự môn, thiên không Địa kiếp vừa tướng lâm, tham lang thất sát liêm trinh ở lại, vũ khúc gia lâm khắc hại xâm.

Tam phương tứ chính ngại phùng sát, canh ở phu cung mối họa sâu; nhược giá trị Bản cung vô chính diệu, tất chủ sanh ly khắc hại chính xác.

Đã ngoài luận phú câu hệ khán mệnh yếu quyết, học giả nên thành thục ngoạn của, là được ngọn nguồn cũng.

> đẩu số thước đo ? Mệnh cư sinh vượng, định Phú Định quý, các hữu sở nên; thân tọa không vong luận quang vinh khô, chuyên yêu cầu kỳ yếu; tử vi đế tọa ở nam cực bất năng thi công, Thiên phủ lệnh tinh ở nam địa chuyên tài cán vì phúc, thiên cơ thất sát đồng cung cũng thiện ba phần, Thái âm hỏa linh đồng vị trái lại thành thập ác, tham lang là thiện ở lại nhập miếu không được hung, cự môn làm ác diệu được viên vưu mỹ.

Chư hung ở khẩn yếu của hương tối nên chế khắc, nhược trong người mệnh vị lại thụ cô đơn, nhược sai ai ra trình diện sát tinh đảo hạn hung nhất, phúc ấm lâm của thứ kỷ có thể giải trừ, đại để ở nhân giá cơ biến, càng thêm tác ý thôi tường, biện sinh khắc chế hóa dĩ định nghèo thông, xem trọng ác chính thiên dĩ nói họa phúc.

Quan tinh cư sinh phúc địa, cận quý quang vinh tài, phúc tinh cư sinh quan chức, lại thành vô dụng, thân mệnh được tinh là yếu, hạn độ gặp cát là quang vinh.

Nhược nói tử tức có vô, chuyên ở kình dương hao tổn sát, phùng của thì hại, thê thiếp cũng thế, tương phùng thì hung, tất đái mặt mày hốc hác, tật ách phùng kị, chắc chắn C luy.

Cần phải nói định số để cầu huyền, canh ở cùng năm của tương hợp, tổng là cương lĩnh, dùng làm thước đo.

> đẩu số phát vi luận ? Bạch ngọc thiềm tiên sinh viết: Quan thiên đẩu số và năm sao bất đồng, án đến đây tinh thần và chư thuật đại dị, tứ chính ngôi sao may mắn định vì quý, tam phương sát củng ít là kỳ, đối chiếu hề quan tiện quan quang vinh, ngôi sao may mắn nhập viên thì là cát, hung tinh mất đất thì là hung.

Mệnh phùng tử vi, không những thọ hơn nữa quang vinh, thân gặp sát tinh, không chỉ bần hơn nữa tiện, tả hữu hội sinh Tử Phủ, cực phẩm tôn sư, khoa quyền hạn sinh hung hương, công danh lận đận, đi hạn phùng ư yếu địa, vị tất là tai, lập mệnh sẽ ở cường cung, nhất định có thể giáng phúc.

Dương đà thất sát, hạn vận sờ phùng, phùng của chắc chắn hình thương (kiếp không thương khiến cho ở bên trong hợp khóc tang môn lưu niên sờ gặp, gặp của thực phòng phá hại.

Sao Nam Đẩu chủ hạn tất sinh nam, bắc đẩu gia lâm trước phải nữ, khoa tinh cư sinh hãm địa ngọn đèn dầu vất vả cần cù, xương khúc nằm ở thiên không hương, lâm tuyền lãnh đạm, gian mưu tần thiết.

Tử vi quý gặp phá quân, dâm bôn đại sự, hồng loan xấu hổ phùng tham ở lại, mệnh thân tương khắc thì tâm loạn mà không rảnh rang.

Huyền ảo (thiên diêu tinh) tam cung thì tà dâm miện đam rượu. Sát lâm ba vị, tất nhiên thê tử bất hòa. Cự đáo nhị cung, tất là huynh đệ vô nghĩa. Hình sát thủ tử cung, tử nan phụng lão; chư hung chiếu tài bạch, tụ tản thay đổi luôn. Dương đà tật ách, mắt hôn manh. Hỏa linh đáo thiên di, đường dài tịch mịch. Tôn tinh liệt tiện vị, chủ nhân làm phiền. Ác tinh ứng với tiện cung, nô bộc có trợ giúp. Quan lộc gặp Tử Phủ, phú hơn nữa quý. Điền trạch gặp phá quân, tiên phá hậu thành. Phúc đức gặp thiên không cướp, bôn tẩu vô lực; tướng mạo gia hình sát, hình khắc khó tránh khỏi.

Kẻ học sau người, chấp đến đây thôi tường, vạn vô nhất thất.

> hình tính phú ? Nguyên phu tử vi đế tọa sinh là rất nặng của dung, Thiên phủ tôn tinh đương chủ tinh khiết và thân thể, kim ô viên mãn, thỏ ngọc thanh kỳ, thiên cơ là không dài không ngắn của tư, ôm ấp tình cảm hảo thiện, vũ khúc thậm chí cương tới kiên quyết của thao, tâm tính quả quyết, thiên đồng mập mãn, con mắt tú thanh kỳ, liêm trinh mi khoan miệng rộng rãi mặt hoành, tính bạo hảo phẫn hảo tranh, tham lang là thiện ác ngôi sao, nhập miếu tất ứng với trường tủng, ra viên nhất định ngoan rầm rĩ; chính là phi của diệu, ở miếu đôn hậu ôn lương, thiên tướng tinh thần tướng mạo cẩn thận, tâm sự trong ngọc trắng ngà, thất sát như con lộ liều lĩnh, hỏa linh tự dự nhượng nuốt thán trang ách, liều lĩnh hề con mắt đại hung mắt, nuốt thán trang ách hề, ám ách thanh chìm.

Tuấn nhã văn xương, mi thanh mục tú; quang minh văn khúc, khẩu thiệt liền nịnh; ở miếu định sinh dị chí, bị chiếm đóng tất có vệt. Tả phụ hữu bật ôn lương quy mô, đoan trang ẩn sĩ. Thiên khôi thiên việt, cụ đủ uy nghi, trùng hợp tai thai thì thập toàn mô phạm; kình dương đà la, hình xấu mạo to; có kiểu gạt thân thể; phá quân bất nhân, bối nặng mi khoan, đi tọa thắt lưng tà, gian trá hảo đi mạo hiểm.

Tính mạo như xuân hòa ái, chính là lộc tồn tình đức. Ôm ấp tình cảm như lửa, đến đây thành phá hao tổn oai quyền.

Tinh luận miếu vượng, sợ nhất không vong; sát thất bại vong, nhưng lại không có uy lực. Quyền lộc là cửu khiếu của kỳ, hao tổn cướp tản bình sinh của phúc. Lộc phùng lương ấm, bão tư tài ích cùng hắn nhân, hao tổn gặp tham lang, sính dâm tình vu đáy giếng. Tham tinh nhập sinh mã viên, dễ thiện dễ ác; ác diệu phù cùng thiện diệu, bản tính không được thường.

Tài cư không vong, ba tam lãm tứ. Văn khúc vượng cung, nghe một hiểu mười; không bàn mà hợp ý nhau liêm trinh, tham lam của tào lại; thân mệnh tư sổ, thực gian đạo của kỹ mà, heo tàn sát chi lưu. Thiện lộc nhất định là kỳ cao của nghệ, tinh vi thông minh người.

Nam cư sinh vượng, tối tốt địa; nữ cư chết hết, chuyên khán phúc đức. Mệnh tối ngại lập sinh bại vị, tài nguyên lại phạ phùng không vong.

Cơ hình sát ấm cô tinh, luận tự tiếp theo của quan; gia ác tinh kị hao tổn không vì kỳ lạ. Hao tổn tù ngôi sao thủ phụ mẫu của triền, kiên quyết phá tổ hình thương.

Lại thêm đồng cách, nên tướng căn cơ. Yếu xét: Tử vi mập mãn, Thiên phủ tinh thần, lộc tồn lộc chủ cũng ứng với rất nặng. Nhật, nguyệt, khúc, tướng, cùng, lương, cơ, xương, đều vì tuấn mỹ của tư, chính là thanh kỳ của cách, thượng trường hạ ngắn, con mắt đôi mi thanh tú thanh. Tham lang cùng vũ khúc, hình nhỏ giọng cao mà lượng đại; thiên đồng gia đà, kị, mập mãn mà con mắt miểu. Kình dương bản thân tao thương, nhược gặp hỏa linh, cự ám, tất sinh dị chí; vừa gặp hao tổn sát, định chủ hình xấu mạo to. Phàm sinh văn khúc lưu niên, già trẻ giai cùng đảo hạn.

Nhược cư chết hết của hạn, đồng tử nhũ bộ phí công kỳ lực, lão giả cũng thế thọ chung.

Đến đây sổ trung tâm giá cương lĩnh, là là tinh vĩ cơ hội quan, nghiền ngẫm dốc lòng, dĩ tố huyền diệu, hạn có cao thấp, tinh tầm ưa nộ, giả như vận hạn pha tạp, chung có chìm nổi; như phùng sát địa, càng phải thôi tường, thảng gặp không vong, phải tế sát. Nghiên cứu sâu hơn thế, không được mắc không được thần.

Hậu nhớ

Độc giả khán đến nơi đây, tin tưởng người ta đã có thể thuần thục vận dụng tử vi đẩu số tiến hành dự đoán liễu, ở đây hướng người ta biểu thị chúc mừng, mong muốn không ngừng mà ứng dụng, dũng cảm thực tiễn, ở dịch học nghiên cứu lĩnh vực nâng cao một bước, đạt được to lớn thành quả. Bình thường, đại lượng ở thực tiễn dự đoán hoạt động có thể tôi luyện của ngươi kỹ năng.

Mong muốn đi qua cái này khoa học huấn luyện thủ đoạn khiến cho người ta cấp tốc đi vào đẩu số cung điện, loại huấn luyện này hệ thống là hoàn toàn mở ra, đồng thời cùng với nó dự đoán hệ thống hoàn toàn truyền hình hai trong một, một có nhâm Hà Trùng đột, học qua cái khác dự đoán thể hệ dễ giao hữu lai học tập đẩu số tiến triển nhanh hơn, học qua tứ trụ lục hào dễ giao hữu có thể từ trung tâm thu được linh cảm và dẫn dắt, kích phát trí tuệ hỏa hoa, cấp tốc đề cao dự đoán độ chuẩn xác; lớp chúng ta học viên bàng thông cái khác dự đoán pháp cũng lợi cho đề cao đẩu số dự đoán xoay ngang.

Học giả có thể ở đây cơ sở thượng tiến thêm một bước nghiên cứu tử vi đẩu số mệnh lý học, tử vi đẩu số chiêm thệ học, tử vi đẩu số phong thuỷ học (âm dương trạch), tử vi đẩu số chọn ngày lành tháng tốt pháp chờ nội dung, dự đoán trung tâm có chút tâm pháp không thể dùng văn tự biểu đạt rõ ràng, cần phải kháo dễ Cung Nô bộc tự kỷ tìm hiểu, có điều kiện người cũng có thể đến đây mặt thụ.

Để giữ gìn tác giả hợp pháp quyền lợi, bộ này tư liệu không được tự mình bóp méo, sách lậu, bản quyền về lam thiên thìn cá nhân sở hữu. Có nghi vấn gì tâm đắc mời tới tín, người viết sẽ kể lại giải đáp, có lợi cho bản thể hệ càng thêm hoàn thiện.

Tác giả cẩn thức

E-mail:atp@ 163. net

Tham khảo văn hiến

1,

2, phảng phất cư sĩ lục cẩm xuyên

3, học thuật tập san nhà xuất bản

4, trần đoàn

5, thai $ họ Tư Đồ dương quân

6, thai $ sở hoàng

7, thai $ hoàng xuân lâm

8, tào nghiên mực minh

9, phùng chí tinh

10, <đi đại đạo> vương lập bình

11, trương chí xuân

12, vương tồn trăn nghiêm xuân giao hữu

13, thiệu khang tiết

14, cảng $ lâm nước hùng

15, ngọc linh tử $ mã tùy càn

16, thiệu khang tiết

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

会当凌绝顶

一览众山小

内部资料 蓝天辰

请勿外传 戊寅年六月

紫微 破军

武曲 右

禄存 廉贞

巨门 文曲

太阴 贪狼 北斗

长明 天和 天炼

长兴 长祥 天烈 天中 天权 天威

长泰 天平 天舆

太阳

七杀 天相

天梁 天同 文昌

南斗

天机

天府

自 序

我自幼喜爱五术医卜相命山,进入学校接受现代科学的教育丝毫不影响对中国传统文化的兴趣,1986年毕业于中央民族大学,1982年起研究中华传统文化之五术,大学所学的专业是典型的自然科学-物理学,物理学研究的对象就是自然界物质的运动规律,强调严密的逻辑推理,养成了实事求是科学的世界观,虽然与中国传统文化的直觉思维不同,但逻辑推理能力得到系统训练。

1996年起专业研究紫微斗数,把科学的研究方法引入斗数,用数理统计进行预测准确度的客观评价,初步取得了一些成果,愿把这些经验献给有缘人,以资各界人士研究,愿与各位易友互相学习,共同为普及发展紫微斗数的应用贡献自己微薄之力,希望人人皆可掌握这门预测技术。

结合多年来研究易学、紫微斗数一点心得、经验整理成章,编辑《ATP斗数速断》一书,本书既是入门读物,更是属高级教程,通过科学的编排使本教程既适用于广大易学爱好者进修之需要,亦可满足毫无易学基础者迅速步入斗数的高级阶段,公开千古秘传的斗数玄关一窍,它是沟通阴阳二界的桥梁,完全摆脱原来紫微斗数烦琐排盘,最复杂最高级的东西,基本原理是最简洁的。确实可以在48小时内完成系统训练,只要具备基本的逻辑推理和形象思维能力即可;不用钻研高深理论,也不用看厚厚的书,《ATP斗数速断》拿来就用,用了再说,经过48小时训练即能达到相当熟练程度。每天学习两小时不出一个月即可入门应用。

紫微斗数有个显著特点,斗数星辰的含义从字面即可领会,不必特别的记忆,有关星辰更祥尽的信息可以查看紫微信息卡,用久也就熟悉了,事先要做的事只需花几分种学会流时盘、流分盘的起法。笔者1982年在京求学时开始研习《易经》虽几经周折亦有顿悟之喜,浏览诸多易学资料,先从诸子百家入手,后学各门预测技术,历经梅花易、四柱、六爻、奇门、六壬、太乙、风水、择吉、相学等,最后归于紫微斗数的研究实践,通过斗数玄关一窍之象数理开窍,于实战中寻理,反窥古赋去领悟,反复如是,反复探讨、实践再实践,累数载之心血汇集成册献给易学同仁,期望紫微光华重现中华大地。

斗数体系博大精深,笔者学习研究过程中不断从古籍秘本以及各位斗数前辈的著作中吸取丰富的营养,在此衷心感谢斗数界先人及前辈给社会留下宝贵的财富。本书仓促而成,不足遗漏之处在所难免,还望各位贤者不吝赐教为幸。

蓝天辰1998.11.3

                    

1997年8月初 版

1998年8月第二版

1998年11月第三版

2008年3月28日星期五修订

目 录

第一章 紫微信息学体系(选摘)………..(7)

一、思 悟……………….(7)

1、宇宙全息说 2、思维类型说 3、无限的思索

二、金钥匙……………….(9)

1、积极的心态 2、成功之要素 3、进阶之捷径

4、分类训练法 5、活盘运转法

第二章 斗数玄关一窍……………(16)

一、千古秘传的斗数玄关一窍………(16)

二、《ATP斗数速断》学习法…….. (21)

第三章 斗数三大法宝……………(23)

一、星情………………. (23)

二、宫位四化……………..(26)

三、四化………………. (27)

第四章 斗数预测法…………….(29)

一、时间起数法…………….(29)

二、奇门外应法…………….(29)

三、梅花易数法…………….(30)

第五章 实例之演说…………….(31)

一、他人来意……………..(31)

二、他人职业……………..(37)

三、财运………………. (43)

四、仕途………………. (46)

五、功名………………. (48)

六、其他………………. (51)

第六章 基础知识……………..(68)

附 录 大师的宝库…………….(76)

绪 言

欢迎阅读《ATP斗数速断》,这是一本精心编写的指导书,可以使你在很短的时间内进入紫微斗数殿堂,成为一名先知先觉。另外恭喜你选择了紫微斗数作为预测工具,因为这是一种功能强大、适用范围广、易学易精的预测工具。本书公开斗数玄关一窍,轻轻松松化解了四柱预测时辰不准、同时辰双胞胎五同之命造难予预测的问题,本书所附的ATP信息卡让你边学边用,轻松自在,理论与实践相辅相成。

本教程乃是为有志于进阶斗数高手行列的易学爱好者以及想在事业上获得成功的各位朋友而作,无论有无易学基础,请以平和的心态往下看,放掉所有束缚,使自己处于自由的、开放的状态,好象是作者单独为你个人写作本书的。

学习一种新的思想先空出自己的脑子,不要有成见,学习预测有许多途径和方法,跟上本教程的步子,用不着太多高深的理论和基础知识的准备,拿着信息卡只管大胆地进行预测,相信不出48小时你便能掌握紫微斗数的奥妙,培养起兴趣后广泛实践融会贯通,不出一年半载你便成为斗数高手。

笔者倡导“实战在先,兴趣导向,拿来就用,边练边学。”的学习方法。借用美国成功学家奥格曼丁诺的话:“你想把你的生活变得更好吗?如果是真的,那么这本书就可能是你所碰到的最好的书。阅读它,学习它,再阅读它,然后开始行动。”只有坚定不懈的行动,才能一步一步走向目标,取得成功。 《ATP斗数速断》把你引进紫微斗数殿堂,以后尽管吸取南派北派之长处,博采众家之精华。

第一章 紫微信息学体系(选摘)

一、思悟

1、宇宙全息说

列宁说过:“世界上除了运动的物质之外,便没有别的东西。而运动的物质若不在时间空间中便无运动的可能。”。物质运动是否有序?只有认识物质运动的普遍规律才可以推演过去、预测未来。

宇宙是一个大系统,是一个统一的整体,它的各个局部之间相互关联,任何一个局部都能反映整体的属性,天地人三才合一。宇宙天体变化相应着人生的变化,人生的吉凶祸福亦在天体排列的星相中显露无遗。

紫微斗数它把一百多颗星辰排列在十二宫,加上六十甲子时间信息,全方位反映宇宙变化象、数、理信息,天地人三位一体,这种数理模型是有相当科学道理的。其中包含着阴阳、五行、八卦、九宫、六十甲子、一百零八星辰,包罗万象,携带着现在、过去和未来的信息。紫微斗数体现《周易》的万物交感思想,即万事万物普遍存在着相互感应现象。宇宙间万事万物莫不是有其数理规律,人自从呱呱落地一刻起就随着地球不停地旋转,每一个人在出生时日月星辰有一定的规律,每一时刻星辰的排列无不对人施加影响。

一百零八颗星辰,每粒皆有阴阳,五行属性各异,宜予辨别。太阳、廉贞同属火,太阳为丙火属阳,而廉贞为丁火属阴。同时星辰亦分五行如武曲属金、天机属木、巨门属水、太阳属火、天府属土等。

2、思维类型说

人类思维有多种形式,逻辑思维、形象思维、灵感思维、特异思维等。逻辑思维和形象思维能力是人的基本能力,《ATP斗数速断》从逻辑思维入手,配合形象思维的训练一步一台阶指引学者最终通向灵感思维的高级境界,通过一事一断积累实践经验,以点连成线,线旋而成面,最后过渡到预测一生运势。熟能生巧,逻辑思维的积极训练自会激发出灵感,灵感直觉思维魅力在于它的整体性、高度抽象性,同时它又具有模糊性。模糊性的优点在于一下子把握事物的整体或轮廓。

3、无限的思索

《宇宙全息统一论》一书指出:“在任一全息层或任一全息部位上都包含着整体及至宇宙的全部信息,每一全息层或每一部位上的信息体分为显信息层和潜信息层。”潜信息或潜能在一定条件下才能转化为显信息或者显能。

为什么用时间起卦可以预测事情?若如此那么用六爻法、梅花易数或者奇门遁甲预测天气,比如刚才这个时辰“年、月、日、时”是确定的,只有一个值,那么卦象显示的结果应该只有一个,可是不可能全国各地这时候都下雨吧…,还有用四柱法预测时难题之一,同四柱同地生的两个人四柱相同,命运会一样吗?答案显然是否定的。

以上预测学中的问题如何解决呢?其实古人已经有处理这个问题的方法,那就是“不动不占”、“不问不占”,梅花易数非常强调外应,因为外应是一种征兆,即所谓“灵机一动”,它是潜信息转化为显信息的条件!

对于四柱预测学来说,应该叫做“干支预测学”更适合。因为八字只讲到类,虽然八字的组合有584100种,但人类的命运远不止这584100种,每一个人命运皆不相同。“干支预测法”可以打破这种限制,比如加入出生时分钟的干支信息后预测的准确率将会提高,再者考虑预测时的天干地支未必不是一个好办法。学者不妨试一试。我们可以把一个时辰分为六十甲子,即2分钟一等分;也可以按元会运世的数理规律,把一个时辰分为30等分,每等分相当于4分钟。

二、拥有金钥匙就可以打开各种预测学之门

1、积极的心态

练功的同道都清楚保持良好身心状态的重要性,老子说:“人法地,地法天,天法道,道法自然。”美国成功学奠基人希尔博士总结了17条成功的原则,其中第一条就是“积极的心态”。

你能感知这个世界!为了洞察过去预见未来,有必要为自己树立一些远大的目标,并且想方设法达到这个目标。你已经考虑过你想要达到的高大目标吗?不怕做不到,就怕想不到。人人皆有佛性,人人都可能成为先知先觉的贤者。

在预测的整个过程始终要自然而然的状态,尽量把自己置于自然之中,与道合一,不能受来人的反应所迷惑,不是自己猜测,后天识神的分析、预测,自己只是一个媒体叙述着自然的变化规律、人生的命运。如果心里老想预测的准确率是80%,那么发挥的最好时准确率最多只是80%,不可能更好了。因此对自己所定的目标要更高更肯定的信念。

2、成功之要素

古人认为“法侣财地,师德慧悟”是修身养性条件,其实学习紫微斗数亦是一样。

法:就是要正确地选择预测方法,再就是预测方法选定之后学习是否得法。

预测方法门类繁多,根据各门术数的准确率和精深度而言,大致可分为:三式即太乙神数、奇门遁甲、大六壬,五大神数即紫微斗数、邵子神数、铁版神数、南极神数、北极神数;四柱、六爻、风水、选择、相学;其它一些较为简单如一掌金、诸葛神数等。

那么学哪种预测学见效快呢?这里有一个正确选择的问题,形象思维强的人可以选择学习“梅花易数”,数学计算逻辑推理能力强的人就可选择“星相学”,如果你形象直觉思维和逻辑思维都还不错的话,那么“紫微斗数”是最佳选择。有些人学习四柱、六爻不容易上手,如果换成研究斗数可能收效神速,就象很多人说自己的记忆力差,可是说起足球记忆力惊人,各队球员姓名、

紫微乃中天帝座之星,“紫”象征高贵、博大,红橙黄绿蓝靛紫,紫色能量最大,其大无外;“微”象征精细入微,其小无内;“斗”象征斗柄指移,非圆周而是螺旋式前进;“数”象征星象天体运行的数理规律及其与人生的关系。

紫微斗数列为高层次预测法五大神数之首,博大精深,象数理合一。预测范围并不局限于命理研究,它广泛应用于现代社会生活各个领域,大到集团、企业、个人的兴衰荣辱,自然灾害,小到生活中的琐事比如可测出某某朋友第三个对象的职业、长相、性情、房间摆设等等以及所有你想了解的问题;再比如你感觉到等一下有人要来找你,你从紫微盘看出来人长相、性情、家庭、事业以及来者何事...

根据自己的特点,正确地选择适宜自己的预测法,就是走了一条通向成功的捷径。再者就是如何以最快速度熟练掌握这种方法,学者请按照斗数进阶捷径所讲的环节去做。任何预测法都有这五大环节即功态、起数、判断、解说、应验。五大环节一环扣一环,是为连环扣首尾相接无始无终。此乃有为法,先从有为法入手最后五环节成为一体,无彼此的分别,进入无为而无不为的境界。

紫微斗数预测法有三合、奇门、河洛之分,这已是国内外斗数名家的共识,研究紫微斗数若从命理入手进展较慢,不象ATP斗数速断来得迅速,它在应用中学习,理论联系实际,理法并重。ATP斗数速断中三合、奇门、河洛的理论得到消化更可以吸收诸位以前所学奇门、梅花易的经验。

侣:侣是指研易过程中周围要有好的伙伴可以交流,也包括亲朋好友,能得到亲朋好友的支持,学习进展就会更快。因为,学习要有一个好的环境,还要足够的资金,若不投资好的方法是学不到手的。

财:古语曰:“无财不足以养道”。学习预测学就要购买有关资料,还要寻师访友,这些都是要一定的资金作保证,只有付出了得到才会珍惜。免费得到的资料很难学得很好。

地:指环境条件而言。大环境而言现在正处下元兑运,五术兴旺发达;小环境来讲,家庭的支持、自己所在地宽松气氛有利预测学的研究与应用。

师:学易要有明师指点,这里的明师并非一定是“名师”,而是明明白白的明,也许这个人没有什么社会地位,没有什么社会影响,默默无闻潜心研究,不断的在实践中应用检验,这才是明白真谛的明师,三人行必有我师,向人家学习时,自己要处于虚心即低位状态,这样才能学到人家的东西,同时要明白师道,要尊师、敬师,一日之师终生不忘。

德:研究玄学讲究道德,修德是为了悟道、得道,不修德者不能学习紫微斗数。

慧:每一个人的慧根类型不同,有的直觉思维能力强,有的逻辑推理能力强,在学习预测学时要选择自己思维优势的预测方法,发挥长处,这样可以走一条捷径。

悟:学易悟性特别重要,“ATP斗数速断”,不仅仅给你一块金子,最要的是教给你一种点金术,给你一句话,悟性强的朋友马上领会,你自己都可以应用于其它预测领域中去了。

3、进阶之捷径

预测过程包括以下五个步骤,不管紫微斗数预测还是六爻、梅花易数还是奇门预测,皆是如此。这五个步骤是浑然一体,不是截然分开的,在高级阶段也就五步一气呵成,分不出彼此,一进入状态结果就显示出来,达到知无不言,言无不中的神奇境界。宇宙无极,没有开始,也没有结束。

第一步:进入预测功能态,也就是积极的心态,要清静无为,心无挂碍,心诚,始终保持这种心态。阴阳未动前的无思、无为、无欲的状态,亦即心诚,为诚能感,为诚能应,感而遂通。

第二步:起数,因数成象。六爻预测要起卦,四柱预测要排八字,紫微斗数预测传统方法先排盘,本派绝技斗数斗数玄关一窍,一劳永逸以不变应万变;二可免除来人生辰不准之忧;三可以解决四柱相同而命运不同。

方法是:对所要预测事物依据斗数玄关一窍找出流时盘、流分盘,自己生辰不准即用笔者的命盘为媒介进行预测,鄙人贱造用的人很多也许比你们自己的命盘更准。古人把万事万物的复杂变化归结为阴阳变化之理,每时每刻周围的一切皆在流时流分盘上表露无疑。

第三步:判断,斗数活盘演绎释象。综合形象思维和逻辑推理,根据星情看出大局,再用四化追踪事物发展的来龙去脉。

第四步:解说,把判断的结果用一条主线贯穿始终,要求条理清晰、层次分明,针对不同的预测对象用舒畅的语言讲解,要让听者容易接受。

第五步:应验。所预测的结论与所测事物未来进程结局的应验率如何?这是边实践边总结的真功夫,用得越多,其总结也就会越有意义,应验率也会越高。“实践是检验真理的唯一标准”。最后一步应是关健的一步,应验则有良好的信誉,诚信是事业成功的基础。

4、分类训练法

本法属于有为法,是手段非目的,训练的目的是要丢开它,达到无为的状态。

斗数十二宫的可以分别进行研究,在刚开始的阶段集中精力专门研究某个预测课题,如他人来意等,研究通了以后其它问题可以触类旁通、迎刃而解。

可以先研究朋友情况,诸如性情、长相、身高、家庭环境、职业等,可以从自己命盘入手,看看奴仆宫(交友宫)的宫位、星情、四化等信息,再把它们一一跟自己的实际情况对比验证。不用多长时间你必有惊人的发现。

5、活盘运转法

斗数活盘运转法使原盘灵光显现,显示出无限生机。

活盘运转法之一:按照时间运转。比如大限、小限、流年、流月、流日、流时、流分等。

甲子乙丑 壬寅癸卯 庚辰辛巳

甲午乙未 壬申癸酉 庚戌辛亥

①大限:按命宫五行局起数,阳男、阴女顺时针数,阴男、阳女逆行,比如某先生丙年生人、火六局则命宫起大限六岁、父母宫行十六岁、福德宫行廿岁、田宅宫行三十六岁。

丙子丁丑 甲寅乙卯 壬辰癸巳

丙午丁未 甲申乙酉 壬戌癸亥

水二局

火六局

金四局

请注意每一列每一框的排列规律以便记住。

戊子己丑 丙寅丁卯 甲辰乙巳

戊午己未 丙申丁酉 甲戌乙亥

庚子辛丑 戊寅己卯 丙辰丁巳

庚午辛未 戊申己酉 丙戌丁亥

土五局

壬子癸丑 庚寅辛卯 戊辰己巳

壬午癸未 庚申辛酉 戊戌己亥

木三局

②小限:

寅午戌年生人起辰宫,巳酉丑年生人起未宫;

申子辰年生人起戌宫,亥卯未年生人起丑宫。

解:小限随流年一年一宫,男命顺数,女命逆数,以配合流年以小星断命。

③流年:在当年太岁宫安命。如今年1998年戊寅年即在寅安流年命宫。

④流月:流月有多种起法,实用者按斗君起流月。

太岁宫中便起正,逆寻生月即留停。

又从生月宫轮子,顺到生时填斗星。

解: 从流年地支所在宫位起子,逆数至本生月所在宫位,再从该宫位起子,顺数至本生时安该年的斗君,斗君即为该流年的正月,再顺布十二月。

亦先可定出子年斗君,其余各年顺时针进一宫,比如我的子年斗君在巳,今年是戊寅,进二宫到未。斗君看作流年的正月,依次顺布十二月。

⑤流日:从流月宫位起初一,一日一宫顺数,下个月再从下个月的宫位照样顺数。

⑥流时:有两种起法,实用者从流日宫位起子时,一宫一个时辰顺数即可。

⑦流分、流秒读者可自行按以上规律照推,流分从流时宫起顺数。

斗数活盘运转之二:是按所要预测的事情运转。

比如要测朋友的事业情况,首先找出流时盘、流分盘自己命宫所在的宫位,再找朋友的事业宫即自己的子女宫,从子女的三方四正配合四化去分析朋友的事业情况。

第二章 斗数玄关一窍

一、千古秘传的斗数玄关一窍

1、紫微斗数的命盘为方形而循环,乃“天圆地方”之意。命盘十二地支保持不变,顺时针依次为子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥。各宫星辰象征天、十二地支宫象征地、人处在其中,命宫开始逆数十二宫依次为命宫、兄弟宫、夫妻宫、子女宫、财帛宫、疾厄宫、迁移宫、奴仆宫、官禄宫、田宅宫、福德宫、父母宫,另加身宫象征人,其实天干地支六十甲子本身就包含天地人三才信息。从紫微命盘来看,本命盘为天盘,大限盘为地盘,流年小限盘为人盘,天地人三才合一。

学习紫微斗数最重要的一环就是努力将所学理论用于实践,有的大师说:“不推一千张命盘,不要谈紫微斗数”。特别是对于斗数的一些重要理论,不在实践中反复推演,不易领会。

现在每一个人的时间都很宝贵,不要说细推一千张命盘,就是排出一千张命盘,也要花费不少时间,按一张命盘排出所有项目15分钟计算,一千张命盘也得要二百五十小时,现代社会主义市场经济的发展不充许我们这样慢慢的琢磨,有必要使用一种快速而准确的的手段。

有两种办法解决:其一、使用电脑排盘。其二、用自己斗数盘或选定一张斗数。

各位读者若自己的生辰不准,那么就请用笔者的斗数盘进行预测即可。诸位看笔者写的书,无形中建立起作者与读者的关系,先定出你们预测时间(年月日时分秒),用这个时间找出笔者这个时刻在斗数盘中的位置(宫位),定出笔者宫位后,你们的宫位可以顺数六宫即交友宫,也可以逆数四宫即子女宫,就是说诸位把我当作朋友,你们宫位在笔者的交友宫,若诸位把我当作老师,你们宫位在笔者的子女宫。

紫微者泛指天上星辰,紫微斗数揭示天体星象与人的关系,斗柄推迁者,玄关也。夫玄关者,至玄至妙之机关是也。紫微斗数亦有玄关一窍,这就是用自己斗数盘去预测任何人和事。越是真理越简单,天地人三才的信息皆在其中,一般情况下信息以隐藏的形式存在,有外应时即刻显现。

比如这时有人问你“工作情况”,你与即刻他就发生关联,念头一动结果就出来了。只有使用斗数玄关一窍才能体现出高手形象,不用纸上排盘,也不用手指掐算,一经使用一劳永逸,从始断自己断他人,象从心生,随口就来,言无不中,犹如亲身所经历。

简而言之,斗数玄关一窍就是用自己的命盘或选定某个命盘如笔者的命盘去预测任何人和事。对工作、生活、经济、股票、期货、出行、车祸、婚姻、伙伴、人事关系及人生命运皆有惊人的准确度,准确性和信息量超过普通预测法。

2、斗数基本术语

本宫:主事之宫。例如问夫妻,则夫妻为本宫。问夫妻的事业,则福德宫为本宫。

对宫:本宫对面之宫,也即地支六冲之宫,命宫在酉,对宫即是卯宫的迁移。

三方四正:以“本宫”为准,找三合方,加上对宫为四正。

夹宫:本宫的两个邻宫。

三吉星:化禄、化权、化科。

四化星:化禄、化权、化科、化忌。

六吉星:文昌、文曲、天魁、天钺、左辅、右弼。

七吉星:六吉星加禄存星。

四煞星:火星、铃星、擎羊、陀罗。

、六煞星:四煞星加上天空、地劫。

、七煞星:六煞星加化忌。

、天罗宫:命盘上的辰宫。

、地网宫:命盘上的戌宫。

、竹罗三限:七杀、破军、贪狼逢煞星而言。

、四马之地:也称四生之地,也就是寅申巳亥。

、四库之地:又称孤独之地,也就是辰戌丑未。

六亲宫:命宫、兄弟宫、夫妻宫、子女宫、仆役宫、父母宫。

六阳宫:命宫、夫妻宫、财帛宫、迁移宫、官禄宫,福德宫。

六阴宫:兄弟宫、子女宫、疾厄宫、仆役宫、田宅宫,父母宫。

大运:又称大限,主十年运势。

小运:又称小限,主一年运势。

流年:又称太岁,主当年运势。

斗君:主当月运势。

主星:北斗七星、南斗六星,加上中天星,共十七颗。

北斗:即贪狼、巨门、禄存、文曲、廉贞、武曲、破军,共七颗。相当于奇门遁甲中的一白、二黑、三碧、四绿、五黄、六白、七赤。

南斗:天府、天梁、天机、天同、天相、七杀,共六颗。

中天星:紫微、太阳、太阴。

遇、坐、加、会、逢:大多指星辰与另一星辰同宫。“会”也可指星辰在本宫的三方会照。

冲照:凶星在对宫曰冲,吉星在对宫曰照。

南斗助星:火星、铃星、天魁、天钺。

北斗助星:擎羊、陀罗、左辅、右弼。

庙旺:星辰最亮,吉星吉,凶星凶。

平和:星辰亮度正常,吉星吉,凶星更凶。

落陷:星辰暗淡,吉星不吉,凶星最凶。

3、各宫含义

命 宫:可看出本人的长相、性情、事业,看疾厄、事业要配合命宫为准绳。

兄弟宫:看兄弟、姊妹、知己、情感及钱财的状况,也可看母亲的情况。

夫妻宫:看配偶相貌、性情、事业及其婚姻是否美满。

子女宫:看子女好坏、性生活能力(女人则看田宅宫)、合伙生意、本人才华。

财帛宫:看财运好坏、衣着打扮,是否富有要看田宅与福德。

疾厄宫:看人身上最弱的器官,是否有意外,书房、办公室情况。

迁移宫:看外出情况、在外关系、机遇。其它宫的迁移也表示外面或对面的事情,比如子女为田宅的迁移表示住宅对面的情况,官禄宫为夫妻的迁移,可看外蓄的太太。

奴仆宫:看属下是否得力,朋友相处及帮助力如何等。

官禄宫:看学业、地位,所从事的行业,创业能力。

田宅宫:看家庭出身,家宅是否安宁,房子如何。

福德宫:看人一生的享受,是否幸福,也可看寿元长短。

父母宫:看父母、社会背景、上司老板以及文书类事情。

身 宫:此宫为后天的命运,可配合命宫看出一个人的形体和外在表现,这一生的发展方向。

身宫落入哪一个宫即会表现那个宫的性质。比如,身宫落入夫妻宫对于感情的感受特别深刻。身宫落入迁移则一生动荡不宁,喜出外流荡。入福德宫则较好享受,满足于娱乐。

命 宫与迁移宫相对为一组,称为活动线;

兄弟宫与奴仆宫相对为一组,称为感情线;兄友线亦称为成就线、财经线。因兄弟宫财库;用紫微斗数占筮时此线化忌,往往与财有关。

夫妻宫与官禄宫相对为一组,称为婚姻线;

子女宫与田宅宫相对为一组,称为桃花线;

财帛宫与福德宫相对为一组,称为财福线。

父母宫与疾厄宫相对为一组,称为文书线。

二、《ATP斗数速断》学习法

迅速达到斗数高手境界,首先得打破已有封闭思维体系,来个“就简去繁”,从北京到福州不会叫你们坐火车、汽车熬两天两夜,你们坐飞机二小时直达,何乐而不为?有时间回去时一路游玩一身轻松,没有丝毫压力。不象以前记歌赋、安星、排盘,没等排好盘,没耐性朋友学习激情已经没了,即使非常有毅力坚持了下来,进行实践应用时都得排盘,又给学习造成很大的阻碍。

《ATP斗数速断》的学习请读者参阅耶鲁大学经济学博士野口悠纪雄的“超学习法”一书(1998年8月1日20:30购得),该书阐述的观点与笔者的看法不谋而合,两年前我在传授ATP斗数速断时,有些易友认为有点旁门左道,并进行了激烈的争论,经过1年多的时间这些易友现在认识到斗数速断非左道,确有其必要而学起ATP斗数速断。

许多易学爱好者认为,周易预测一定要从基础按部就班地学,但事实未必如此。采用“稳扎稳打,奠定基础”这种学习方法的最大问题就是太枯燥无味。这和登山时尽在低处徘徊一样,叫人提不起兴趣,只让人觉得很累很累,又欣赏不到高处美丽景色,不如先坐缆车登上山顶,再从上往下眺望,可以把下面看得很清楚。会当凌绝顶,一览众山小。

斗数玄关一窍助您解决以上问题,随时可以进行活盘运转,随时应用,随问随答,思维无碍。 学习要点可归纳为一句话:“抓住主要,暂舍次要,不拘形式,灵活应用。”

实践证明斗数玄关一窍不仅仅可以预测具体事情,更可以预测他人一生之运程,学好斗数的关键在于不断地应用,要进行实弹演习,做到及时记录、事后复盘总结对错,测错了不要紧,记住事后要分析为什么?下一次也许又忘记了,不小心还会错,俗话说凡事不过三,以后就不会错了。 记住向体育健将不断纠正动作最后取得成功,学习阶段的失误是先练习非错误。

附:以往学习方法与“超”学习法的比较

以往的学习方法    “超”学习法的比较

学习是忍耐和努力

从基础开始一步步确实学习

积累部分再理解整体

一个阶段要学到完全精通    兴趣和好奇心很重要

基础既无聊又困难,

所以了解到最低限度即可

从理解整体入手

懂八成就往前走

特别提示:本书重点内容及关健之处已用重点符号表示,其余内容也应该逐句逐字地推敲过去不能漏掉任何一个字眼,除70-88页的安星法及古赋放在以后慢慢记忆外,最好不要跳过某一部份内容。70-88页的内容要安排在ATP速断学习时间累计超过48小时才看,否则无法保证您迅速入门,别怪作者事先不提醒尊敬的阁下。

ATP之所以能够速成就是因为把传统教学中认为应该最先掌握的内容放到最后去解决!!!

第三章 斗数三大法宝

一、星情

口诀:(紫微星系)紫微天机逆行傍,隔一阳武天同当;

又隔两位廉贞地,空三复见紫微郎。

(天府星系)天府太阴与贪狼,巨门天相与天梁;

七杀空三破军位,八星顺数细推详。

刚开始对星情的了解只要抓住其基本情况,至于各星化 气、五行属性、各星类象在实践实用时可查“信息卡”,日久功夫深自然不用查看信息卡了。这里关健是思维要活能触类旁通,比如,天梁化荫,那么天梁进入的宫位皆表现出“荫”的性质,入父母宫,表明有父辈荫护,入田宅宫表明有祖业等等。进入身命宫在意外事故时会有奇迹发生,比如交通意外车子撞得粉碎人可能丝毫无损。

紫微乃帝座之星,其特性主尊贵、为官禄主、有解厄、延寿、制化之功。伯邑乃紫微星化身,而伯邑乃周文王之长子,俊美、多才多艺、正直、孝顺,不过最后丧命妲妃之手而妲妃乃贪狼星,所以紫贪同宫,紫微发挥不出吉利作用。紫微喜会四吉星。紫相梁同不发少年人,将来有发展潜力。公服员或从事服务业。

天机益寿星化善,为兄弟主。入身、命为人秀丽、好善、应变能力强。若失陷反有奸滑之论。天机乃姜子牙化身。姜太公钓鱼愿者上钩(会弄巧),婚姻不美满。从事与轴有关的行业,如车船、工厂、贸易、书记等。

太阳父星夫星,主权贵为官禄主。聪明慈爱,不计是非。失陷操劳、做事先勤后懒。太阳乃比干化身,赤胆忠心。从事能源、动力、与电有关的行业或外交、教育行业。

武曲星为主财富,为财帛主。性刚正直,失陷刚愎自用。周武王乃武曲星化身,承前启后、具有开创的格局。从事武的行业如外科医生、军警,又由于武曲正财星,所以可能从事金融、财政、生意方面的工作。

天同星为福德主,有解厄制化之功。为人柔顺、精通文墨。适宜在学术界、服务界、医药界。周文王乃是天同星化身。天同为福星,从事服务业,如小食店、百货、装饰品或教师、地理师。

廉贞星化囚为官禄主,入身命为次桃花。为人直率、不修边幅、好冒险。费仲乃纣王的宠臣,廉贞星的化身。廉贞不喜入迁移宫,最喜天相来解厄,天相乃闻太师,费仲最怕闻太师。从事精密仪器有关的行业或农民,由于廉贞为血光,故可能是医生、护士、肉制品。

天府星为财帛田宅主。入身命主清秀、聪明,品德高尚,多才艺。姜皇后乃天府星化身。姜皇后乃纣王之妻,其人度量宽宏,无法制纣王之为恶。为薪水阶层、土地部门。

太阴星为财帛田宅主,入身命主人聪明、秀丽,博学多能。又太阴星为母星、妻星。太阴星乃纣王大将黄飞虎之妻的化身。因生得美貌,为逃避纣王保持贞洁而跳楼自杀。旅游、运输、与电有关或从事美生活的服务业。

贪狼星主祸福,化桃花杀。入身命性格不定,阴沉、贪婪,有人缘。妲妃乃贪狼星化身,为欲望之神,入身命常与宗教有缘。演艺界、娱乐界或当老师。

巨门星主是非,化暗。入身命口嘴较方大,善口才。巨门乃姜太公之妻马千金的化身,是有名的泼妇,故入夫妻宫,较易败坏配偶、或晚婚。在文教卫生部门工作、与口才有关或从事地下生意。

天相星为官禄主,化印。入身命其言无诈,内严外温,忠于朋友,其威可制廉贞为恶。闻太师乃天相星的化身,闻太师乃三朝元老。吏人、衣食之命。

天梁星为寿星,化荫。入身命达观、内慈外温。天梁星福报极重,多做善事其解厄制化作用力愈强。天梁星乃李天王之化身,李天王是武王的大将,是唯一活人被列为封神榜之神。政府、中医、高级场所。

七杀星为将星主肃杀,遇紫微化为权。入身命较自大、理智、不轻易服人,但其人有谋略、豪爽。流年运中为大杀星。黄飞虎乃威猛之武将,后倒戈随武王伐商。军警、有杀伤力的场所(车站、码头、医院)。

破军星主祸福,化耗。入身命背厚眉宽,性刚。喜紫微主有威权,禄存可解其狂妄。纣王乃破军星之化身,殷商之基业毁于一旦,为人反覆无常。破军为破耗星,引申为杂乱之所,开创变动的工作,运输。

文昌为科甲之星,正统学术研究、文书,逢桃花星主多情。眉清目秀,有器度,知识广博,先瘦后胖,先难后易。

文曲为科甲之星,南斗助星。入身命观察力敏锐,掌握各种技艺、善口才、闻一知十、九流术士。

左辅北斗助星,主善。入身命为人慷慨、厚重、清秀、很有人缘,与转动有关的工作。入夫妻宫主二次婚姻。

右弼北斗助星,主善。入身命为人慷慨、厚重、清秀、很有人缘,异性缘好。中介工作。左右化科,因桃花出名。

禄存星属土乃富贵星。入身命大方、清秀,品学兼优。入财宫为佳,独守为守财奴。

擎羊星属火金,化刑。入身命单守,主人机谋、狡诈、无中生有,若有吉星常有发明、创意。

陀罗星属火金,化忌。入身命单守,身雄形粗、破相,出外命,无空动会很有主见。

火铃星南斗助星,主杀害。入身命刚烈、毛发多异,做事大胆、激烈。

魁钺星为科甲星,天魁属火、天钺属水。天魁为阳贵人,天钺为阴贵人,主气质、名气、升迁。入身命聪明、秀丽、高贵。

化禄、权、科星,化禄掌管福德、财禄、吉庆。化权掌权势、吉祥。化科掌文墨,主功名。

化忌星主是非,为多灾之神。入身命一生口舌是非,若从事教师、司法等反有发展。入那一个宫表那个宫被粘住。

二、宫位四化

1、四化星

化禄:五行属金,西方兑卦,主秋天。秋天为万物收成的季节,故化禄主收获、人缘、解厄、贵人、情缘。

化权:五行属火,南方离卦,主夏天。夏天离火具有炎上之势,故化权主势力、争执、掌权、固执、自负。

化科:五行属木,东方震卦,主春天。春天万物生长生生不息,故化科主生长、科甲、功名、解厄、高尚。

化忌:五行属水,北方坎卦,主冬天。冬天万物收藏天寒地冻,故化忌主收藏、粘住、不顺、变动、是非。

2、十干四化

十天干为甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。

口诀: 甲廉破武阳为伴,乙机梁紫月交侵;

丙同机昌廉贞位,丁月同机巨门寻;

戊贪月弼机为主,己武贪梁曲最平;

庚日武阴同为首,辛巨阳曲昌至临;

壬梁紫辅武宿是,癸破巨阴贪狼停。

3、每一宫位皆可飞出四化星,飞入十二宫,宫与宫之相互碰撞,相互联系、相互影响。比如命宫化忌入官禄宫,表示对事业很投入、凡事皆要自己亲自过问。

两个宫位之间的互化看他们的对待关系,化禄为有情,化忌则多是非,通过它可以看人事关系。

三、四化

实践使用中的四化是指广义上的四化,不单单是年干和宫位飞出的四化星,有数皆可四化,在ATP斗数速断中更应该灵活使用,大限、小限、流年、流月、流日、流时、流分、流秒等天干皆可飞出四化星,更可以按报数字相对应的天干去飞或按问话的字数相对天干去飞四化星,比如来人问:“求财怎么样?”,则字数5,按天干戊去四化,大有奇验。戊使天机化忌在交友宫,交友宫化忌冲兄弟宫,因为兄弟宫为财帛之田宅即财库,可断求财不利。用斗数玄关一窍,年月日时的四个天干四化所入宫位皆反映客观事实,断他人来意用日干。日干是一日之主宰,年月四化看其流年流月之运气。也可以配合看时干及分钟的天干。

巽 东南长女 巳    离 正南中女 午    坤 西南 老母 未    坤 西南 老母

巽 东南长女辰    

紫微斗数奇门    

法以卦位断人    兑 西方 少女

震 东方长男 卯     事。命盘十二    宫分为八卦。    乾 西北 老父

艮 东北少男

寅    艮 东北少男地 丑    坎 北 中男

子    乾 西北老父 亥

床位 感情宫

夫妻房 母亲

大哥岳父 公公

兄弟     走道 祖母

副长官 继父

叔叔

命宫    面相 文书

长辈宫

大姐 父亲

父母     右舍 思想

精神 享受

二姐 祖父

福德

厨房 二哥

原配

夫妻            财库 不动产

大门 曾祖父

三姐

田宅

桃花宫合伙宫生殖学生部属长子三哥二妻门前卧室房间

子女            书房 左邻

事业宫读书

情人

官禄

对待宫现金宫玄关第三任妻次子 四哥

财帛    客厅 身体宫

办公室

疾厄    主卧室

交通意外宫

迁移    神位

交友宫

仆役

第四章 斗数预测法

紫微斗数自陈抟老祖始创以来,秘密流传,所见古籍偏重于命理应用,其它心法隐而不传。

一、时间起盘法

1、按问事时间起盘

方法一:ATP斗数速断以预测时间的斗数玄关一窍流分去定用神宫。同一时辰多人问事,一个时辰分为六十甲子,即从流时宫起每2分钟一格,一个时辰60人信息皆不同。

方法二:根据预测时的时间排本时辰的紫微盘,排盘可以用电脑或查表或背口诀。同一时辰多人问事,第二人的命宫定在前一人的逆数第二位,其它人以此类推。此法速断不用。

2、按用事时间起盘(斗数择吉法)

方法是按用事的时间排紫微盘,比如开业时间、签约时间、出行时间等,盘排好后按用事之不同再详细推算。

二、奇门外应法

同一时辰多人问事,可按奇门外应的原理,从本时辰紫微斗数命盘的基础上根据奇门外应的原理转动原盘,各星辰不必动,若某男在坎宫问话,即以子位为其命宫,然后重布十二宫,即这时亥位为兄弟宫,逆时针依次是夫妻宫、子女宫、财帛宫、疾厄宫、迁移宫、奴仆宫、官禄宫、田宅宫、福德宫、父母宫。

ATP斗数速断应用奇门外应原理不必再按预测时间排这个时辰的紫微斗数命盘,直接用自身命盘用奇门定宫测算即可。

三、梅花易数法

梅花易数“三要玄机”的思维,《三要灵应篇》曰:“三要者,运耳、目、心三者之要也。灵应者,是妙而应验也。”,在预测时用自己所闻、所见、所感的周围环境之事物去类比预测对象的吉凶,形象,这就是“近取诸身,远取诸物”的具体表现。如果你愿意的话当然也可以三要化为数,数化为四化星飞入十二宫,变幻出各种灵光,显示出事物的发展过程的轮廓。

四.其他方法

报数法,点宫法,翻书取数法.

问:对于非朋友关系的人(如外地求测者,仇敌,上司,老板,某省长等),如不用随机点宫法,如何定上述人员的命宫?

答:不认识的人统统可以用交友宫论,顶头上司用父母宫断.

重要提示:如何使用ATP斗数速断预测某人或事?

1、选定一张命盘作为预测工具,可以是您自己的,也可以是我的命盘。所谓的以不变应万变即是指这张盘上的星辰、天干、地支始终不变,变化的是每个人的命运不同对应着他会在不同的时刻来问您,我们就可以用其问话的时间定出他在这张命盘上的位置。

2、用流时法、流分法定出这张盘的流分命宫所在位置,再根据求测人与命宫主人之间的人际关系定出求测人的位置,或根据具体某事定出用神宫位;也可以用奇门外应或报数法定出预测对象的用神宫位。

3、最后根据用神宫位三方四正的星情配合四化断事论人。准备一本笔记做好记录,记下预测的时间、地点、人物、事件,分析、判断。等事情发生后及时把结果补上以便对照研究并不断总结经验。

第五章 实例演说

一、他人来意

用斗数玄关一窍定流分盘自己的命宫,再根据人和事的社会关系找寻用神宫,比方说这时有位朋友找你预测,他就在你交友宫,交友宫为他的命宫,再按斗数十二宫的固定顺序排出他的十二宫。日干化忌所在宫位往往是他之来意。大约10%的来意是时干化忌所在宫位。

天机平化权 禄存庙

文昌庙 化科

天巫天官破碎 八座

博士财帛 病符

临官癸巳 亡神    紫微庙 火星庙

擎羊陷 地空

力士 子女 岁建

帝旺 甲午 将星    封诰 天空

青龙夫妻 晦气

衰 乙未 攀鞍    破军得 铃星陷

天马 孤辰 解神

小耗兄弟 丧门

病 丙申 岁驿

七杀庙左辅 陀罗庙

地劫 凤阁 寡宿

截空 天使

官符疾厄 吊客

冠带壬辰 月煞    

路漫漫其修远兮

吾将上下而求索

火六局

文曲庙 天钺

天刑 红鸾 三台恩光

将军命宫 贯索

死 丁酉 息神

太阳庙 天梁庙

天喜 天才 旬空

伏兵迁移 福德

沐浴辛卯 咸池     流年的正月从斗君开始,其余各月顺时针移一个宫位。     子年斗君在巳,丑

年到午、寅年到未

其它年顺推即可.    廉贞利化忌天府庙右弼天月 龙池

奏书父母 官符

墓 戊戌 华盖

武曲得 天相庙

阴煞 蜚廉 旬空

天伤

大耗奴仆 白虎

长生庚寅 指背    天同不 化禄

巨门不

天姚 天寿 天贵

病符 官禄 龙德

养 辛丑 天煞    贪狼旺

天福 天哭 天虚

喜神田宅 大耗

胎 庚子 灾煞    太阴庙 天魁

台辅

飞廉福德 小耗

绝 己亥 劫煞

以上乃笔者斗数盘,本章所举实例若没有排出具体命盘皆用它旋转而来,读者诸君看过实例后请即刻实验,实践出真知,心动不如行动,亲自测一测你身边的事情,相信预测结果会令你会心一笑的。先从有为法:流时、流分按时间定宫,而后过渡到无为法:随机定宫,切记从有为法练起。

A、根据预测的时间定出笔者斗数盘的流时、流分之所在的宫位。

B、以该宫位为基点,重排十二宫,从命宫起逆时针数依次为:兄弟、夫妻、子女、财帛、疾厄、迁移、交友、事业、田宅、福德、父母;从命宫起顺时针数依次为父母、福德、田宅、事业、交友、迁移、疾厄、财帛、子女、夫妻、兄弟。

C、以笔者的子女宫或交友宫为你们的命宫。

具体而言你们心里认为我是你的老师则以我的子女宫为你们的命宫,若把我当作朋友则以笔者的交友宫为你们的命宫。当然用你们自己的命盘也是一样的道理。

D、最后根据所测事情再定用神宫,根据星情结合四化断事。

重要提示:“学会斗数秘中诀,来人不用说”,其意义不仅仅是令人惊奇、佩服,它可以让你了解某人对你那方面有助、有利。

例1、现在时间是1998年7月25日16:37,农历六月初三申时,四柱是戊寅 己未 癸酉 庚申

流年太岁在寅宫,斗君在未(古诀云:太岁宫中便起正, 逆寻生月即留停。又从生月宫轮子,顺到生时填斗君),流年的斗君可以从子年斗君顺推而来,笔者子年斗君在巳,则丑年斗君在午,寅年斗君在未,四柱预测法正月建寅,而斗数速断法按斗君而定,斗君为本年的真正月、二月顺数在申、六月在子,按月上起日即子为初一,丑为初二,初三在寅,日上起时,则子时在寅,申时顺数在戌,时上起分也是顺数,若把一个时辰分六十甲子则16:37在戌,即笔者这时的命宫定在戌,用时间定宫即按此法进行,以后各例不再赘述。该宫有什么信息呢?廉贞为精密仪器,在用电脑打字,打什么内容?宫中有华盖,华盖是一个宗教星,它跟五术,就是说与紫微斗数有关,事实上笔者在用WORD排版本资料。

例2、还是上面这个时刻,用宫四化追踪一下笔者在干什么?这时命宫在戌,天干为戊,它使贪狼化禄入福德宫(流时盘),福德宫为精神、思想宫,而且贪狼星为五术星,化禄为有情,表示在想有关ATP斗数速断的事情,天机化忌在疾厄宫,父疾为斗数的文书线,是故处理与文书有关的事情,天机可以认为是机器,化忌表示有问题,事实是该时辰画上一页笔者自身命盘时始终没能画好,直到晚上亥时才弄好。

例3、1997年6月19日11:29,五月十五日午时(丁丑 丙午 壬辰 丙午)有位朋友求测,其命宫在丑,日干壬使武曲化忌入父母宫,表示想问文书之事,天干壬在田宅,该文书与田宅有关,事实是准备与人签订房地产合同。

例4、1997年6月20日19:09,有位熟人问事。其命宫在申,五月十六癸巳日干癸使贪狼化忌入事业宫,想问工作之事。

例5、1997年7月6日14:42,六月初二申时(丁丑 丁未 己酉 壬申),见一易友用六爻给人预测笔者私下一点,那人落宫在未,日干己使文曲化忌在福德宫,冲财帛宫,求问钱财之事,年月天干都是丁,它使巨门化忌在迁移宫,巨门为暗、为盗,果然昨晚丢了辆摩托。(点宫法,摩托车是反馈信息.)

例6、97年九月廿五日18:43,同事求测,其命宫在未,日干辛使文昌化忌在夫妻宫,问婚姻与事业?夫妻宫干癸使贪狼化忌在子,对象可能属鼠或马,97年底真的谈上一个属马的男朋友。

例7、97年十月廿九日16:17,有位女士测丈夫运气,其命宫在戌,丈夫在申,日干甲使太阳化忌入疾厄宫,文疾线为文书线当时想知道丈夫升迁之事。

例8、97年十二月初八酉时,有一易友想测一事,没看表随机点巳宫,日干月干皆是癸,癸使贪狼化忌入疾厄宫,与文书有关,文书带来什么信息呢?贪狼为桃花星,其宫干庚化禄在夫妻照官禄,化疾入财帛宫,财宫同巨,巨门为暗星,考虑到时干辛命宫化忌,要外出,故断:出门进VCD影碟片或与娱乐有关,这位朋友随即拿出某娱乐公司的工作证,原来去一经营博彩的船上当保卫。

朋友说出事情由来,回头再看命盘,父母宫中擎羊被冲起,父疾线又有将星、灾煞相激,要小心官司。结果才过四天,即腊月十二日申时,由于娱乐船上聚赌,省公安厅来人抓赌,老板被捕,这位朋友受牵连也被带走,次日才回家。

例9、丁丑年十二月十二日戌时,某先生问一朋友有何事?预测时的四柱:丁丑 癸丑 丁巳 庚戌,该朋友命宫在子,年、日、时化忌皆入父母宫,官司无疑,身在戌陷地网,又遇廉贞囚星化忌,在何处可想而知。(流时定宫)

例10、丁丑年十二月廿九日午时,笔者在看《易数之友》一卦例前,随手点在子位,日干甲使田宅宫化忌,事情与房子有关,子田两宫皆有桃花星,且命宫贪狼又是大桃花,时干使父母宫巨门化忌,问题应该是因桃花之事引起的麻烦。

事实:美容院小姐被抓,女老板的丈夫宫位在戌,廉贞坐守、迁移七杀与其开车职业相符。

例11、戊寅年正月初九22:27,江西易友来电,其命宫在寅,日干癸使贪狼化忌在夫妻冲动事业,果然问事业。

例12、戊寅年正月廿一日12:09,戊寅 甲寅 乙未 壬午,福州某女士问其先生的事,其命宫在子,夫在戌,日忌太阴在亥为其先生的父母宫,时干忌在事业宫,断:升迁事。

大儿子去日本留学,饭馆打工,为什么?请自行分析。

例13、戊寅年正月廿六日午时,有位校友问其朋友之事,点其朋友命宫在卯,日干使夫妻宫天同化忌冲动事业,工作调动。

例14、戊寅年二月初七日10:19,省城某女士问丈夫事,其夫宫在丑,日干辛使文昌星化忌在官禄宫,巳宫官禄主星是天机,年干使之化忌,天机为轴、为运转现化忌,表示工作调动。

例15、戊寅年二月十一日15:39,省城某小姐求测,其命宫在寅,日月天干皆是乙,它使太阴化忌入子女冲动田宅,年干又使田宅宫天机化忌,加上其命宫落在四马之地,迁移宫破军为大海,断其问出国之事,果然。

例16、戊寅二月十四日12:14,戊寅 乙卯 戊午 戊午,朋友从游船上来电,按时间定其命宫在申,年日时三戊使子女宫中天机化忌冲田宅,月干化忌入田宅,子女宫中还有破碎星。

“你今天船上怎么,敲敲打打,打碎了什么东西!”

“昨晚我们船搁浅,今天想推它下水,弄破船体,终究没法下水。”

后记:此船四月下水,因下了场雨河水上涨。

例17、戊寅年四月十一日酉时,戊寅 丁巳 癸丑 辛酉,

不知名男士经人介绍打电话求测,点其命宫寅,日干癸使贪狼化忌入夫妻宫,冲事业,可知问事业,年干戊、时干辛使田宅宫天机、文昌化忌,工作调动。田宅宫中还有禄存星,受忌星冲动,加上月干使财库兄弟宫中的暗星巨门化忌,断其破财,夫妻斗气。

第二天,笔者在一朋友的书店碰巧遇到他,他说前几天家里被盗,丢了摩托车、自行车各一辆,损失1万多元。

分析:田宅化忌,家中有事,天机为车,禄存在田宅,表示家里的财物,巨门暗星为小偷。

例18、 戊寅年四月十六日21:53,戊寅 丁巳 戊午 癸亥,广州一朋友经人介绍来电求测,其命宫在未,日使夫妻宫天机化忌,冲动事业。知其问工作。时干癸使贪狼化忌在交友冲兄弟宫财库,财运不好。

“ 没错,是想预测一下事业。原书店门市经济情况不理想,正在租店面办公司搞图书批发、出版。能不能算出我干这一行几年?”

“九年。”

“没错!”

为什么是九年呢?因其所说的字数为12,乙使太阴化忌在亥,未逆数到亥为九。

例19、戊寅年四月廿四日8:23,戊寅 丁巳 丙寅 壬辰,中央电视台焦点访谈报道齐齐哈尔老一百商火灾,想验证一命盘信息,按时间定自己命宫在午, 新闻在父母宫未宫,迁移天同巨门,水星化忌为救火车,日干丙使廉贞化忌田宅,廉贞火星化忌田宅为房子着火。

例20、戊寅年四月廿四19:32,戊寅 丁巳 丙寅 辛巳,朋友问:“测一下我今天有什么件事?”其命宫在卯.先看日忌廉贞在疾厄宫,日干为一天之主宰,事情与文书、仪器、办公有关。

断电脑故障;文书不利;工作变动;被女孩围住问个不停。

事实:电脑故障;今天被老板炒了鱿鱼,话还没说完就来了三位客人,在朋友的书房,这三个人先围着我要求预测,我宫位在戌,日干丙在申,为朋友的朋友,丙使廉贞化忌入我命宫,所谓有缘才会相聚,戌宫中华盖星即是宗教,表示谈论话题与传统文化有关,又由于廉贞为桃花星,当然其中有女孩,问卦纠缠了。

例21戊寅年四月廿六10:19,戊寅 丁巳 戊辰 丁巳,

省城朋友问其先生事业,定其命宫在戌,日干、年干戊同时使疾厄宫天机化忌,疾厄宫中原有文昌星受天机化忌影响,工作调不成,眼看要成终成泡影。

二、他人职业

方法一:以命宫三方四正断行业,通常以官禄宫为主,参合身命宫来断。如官禄宫有天机星,会是与轴有关的行业,如车船运输,车床加工等,设命宫在子有巨门,则也很有可能是当老师的,因为巨门是口舌之星。

方法二:以财帛宫的天干去四化,看其所化的忌禄权科入命、兄、财、疾、官、田的哪一宫,再看该宫所落何星,就以该星来定其行业,准确率达百分之百。

方法三:看何宫化禄入财,以那个宫的星情去断。

断别人的职业是一个很好的训练手段,它能锻炼我们的推理能力,经过一定时间的积累,预测水平会从量变到质变,灵感自然出现,同时选择合适的职业也是一个趋吉避凶的重要手段。

例22、戊寅年五月廿七日20:39某女士在一预测馆求卦,其间请我测她的婚姻,定其命宫在巳,命宫有天机、文昌、禄存、破碎等星辰,财帛宫干辛使文昌化忌入命宫,其职业以命宫星辰来定,谈话中听说她开店。

“你店里卖的东西,非常漂亮;不是大件的,物品小小的,零零碎碎。”

“蓝先生,到底是什么呢?书、食品?”预测馆师娘问。

“打金店!”

“真仙!蓝先生,您是不是有耳报神!”某女士惊奇道。

“没有的事,纯粹推理而得。”

也许该宫位原处笔者本命盘的财帛宫,预测时直觉特别好,往往直接点出对方的具体工作,如电机厂、银行、学校等,这个宫位的职业类型还有:司机、地理师、书商、摩托车、手表维修等。

例23、98年六月初四15:23广东一易友来电话问他的一位朋友干什么工作?今年斗君在未,六月在子,初四在卯,申时在亥,23分在戌,即笔者流分的命宫在戌,朋友的朋友在夫妻宫(申),以申定其命宫,事业宫在子贪狼坐守,贪狼为小学教师,果然是小学老师。

以财帛宫的天干去四化,看其所化的忌禄权科入命、兄、财、疾、官、田的哪一宫,再看该宫所落何星,财宫天干为壬,使天梁化禄在疾厄宫,阳梁为服务,太阳的性质光明正大,人类灵魂的工程师就是他的职业。

例24、97年8月2日,某朋友代占他人,定宫在卯,命宫阳梁、官禄未宫无主星,借丑宫同巨为用,巨门口舌之星、太阳为电,职业是在电视台工作。

例25、97年6月20日,某男求测,定宫在申,破军坐守,杀破狼开创格局,8年来2年调动一次工作,财宫天干壬天梁化禄在疾厄宫,天梁荫星主服务,太阳为电,至今一直在邮电所工作。

例26、97年九月二十五日,一小姐求测婚姻,命宫在未,本宫无主星,借丑宫天同巨门为用,巨门口舌之星,职业教师。

例27、97年十二月初八,一朋友求测,定其命宫在巳,可知其职业就在天机文昌那里边,具体地说干过车床、车工(天机),现搞周易预测(天机、文昌)。

例28、丁丑年十二月十三申时,测一男命,点宫在丑,天同、巨门坐守,天同福德星,主服务,巨门口舌之星,职业是在工商局工作。

例29、丁丑年十二月十九日晚,在同学婚宴上,同桌一位校友,命宫在辰,七杀坐守,杀破狼开创格局,官禄宫破军星,为车、为交通,年干化禄、化科入父疾线,主功名,化忌入子女宫,冲动田宅,工作升迁,从地区交通局调到省交通厅。

例30、戊寅年四月廿六日18:45,还是26例那位朋友有事打电话找我,按时间定其宫位又在巳,职业:电机厂工人、现在家搞周易预测。找我何事?我命宫在子贪狼坐守,其命宫在巳,宫干癸化忌入我命宫,说明有事要麻烦我,什么事?化忌在他的父疾线,父疾为文书线,事情与文书有关。注:巳宫的疾厄宫在子,贪狼化忌我的命宫,又是他的父疾线,华尔疾线与文书有关.

事实是其电脑感染病毒,向我要杀毒软件。

例31、戊寅年四月廿四日20:11,在朋友家有一人求测,其命宫在亥,财帛宫天干乙化忌入命宫,则职业与命宫太阴星有关,事业宫中主星是阳梁,太阳太阴为电,断其在电机厂工作,果然如此。

例32、戊寅年闰五月初一日21:21,一女士求测,其命宫在寅,事业宫紫微高照,日干化禄入父母显光明,断其在政府工作。

例33、戊寅年闰五月初一日21:07,我打电话告诉朋友说买了一本传记,问他书中介绍的是什么样的人。

“将军、大官!”

“没错,他在你的哪个宫?”

“卯宫,机巨坐守,赋文说:机巨同宫,公卿之位。”

这个时间,笔者的命宫在寅,书取父母宫进行考察。命盘卯宫阳梁坐守,为日出扶桑之贵格,父疾线有左辅右弼,迁移文曲助力,高贵之象。”

到底是什么书?《克林顿传》是也!

例34、戊寅年闰五月初八22:41,西北易友来电,其命宫在子,贪狼坐守,断其在文教卫生部门工作,果然在医院工作。注:这个易友2007丁亥年从单位辞职专业从事股票投资.流年丁使巨门化忌冲疾厄,疾厄宫为办公地点,疾厄受冲则工作有变.

例35、戊寅年闰五月初九未时,广西易友来电,点其命宫在酉,文星拱命文化水平高,大专以上,答曰:“正在念在职研究生。”电话中讲到他的一位朋友,定这位朋友在他的交友宫即寅宫,寅宫武曲财库,财帛宫干戊化忌入巳宫,巳宫有天机、文昌、禄存,在储蓄所工作。

例36、戊寅年闰五月初十未时,戊寅 戊午 辛亥 乙未,广东易友来电,点其命宫在辰,财帛宫天干庚化禄入兄弟宫,太阳主照耀别人,贪狼国小教师,果然是小学老师。

例37、戊寅年闰五月十二日15:57,易友来电,其命宫在卯,阳梁坐命宫,财帛宫干使武曲化禄入兄弟,阳梁为服务,武曲为金融、医生,该易友是位医生。

例38、丁丑年中秋节巳时,浙江大学工业自动化国家重点实验室张博士(1967年5月29日12时)在我处排版论文稿,按时间定宫,其命宫在丑,巳宫文昌、酉宫文曲,文星拱命格,学问极佳。他的专业工业自动化,为什么?事业宫中天机为轴,为机械是也。

例39、丙子年十月廿一日14:59,某先先生求侧,定其命宫在酉,问子女,儿子午宫紫微、擎羊、火星,断其子在政府部门工作,年干化禄在父疾线用一定权力,事实是在税务局工作,事业宫廉贞为囚星、天府为财库,廉贞化忌主是非。

例40、丙子年十月廿七日申时,某女士求测以笔者流时宫定其命宫在巳,天机、文昌、禄存,断其在银行工作,果然在建行工作。

例41、丙子年十月廿九日19:35,有一男子求测,定其命宫在寅,武曲天相坐守,财宫化忌入田宅,天机、文昌、禄存坐守,工作性质与机械或日用品有关,事实是做木工,因为武曲主金融、金属,天相主衣食住行,天机为轴为机械;不一会儿,另有一女士求测,按第二人逆数一宫算,定其命宫在丑,天同巨门坐守,财宫化忌入命宫,职业与同巨有关,断其做饮食业,实际是酿酒,判断正确。

例42、戊寅年正月廿三日亥时,广东易友来电,定其命宫在酉,文星拱命,事业宫巨门,日干使巨门化忌,断其在文教系统工作,事实上在某中专教电脑。96年登记结婚至今没有举行结婚仪式。

例43、丙子年十月十三日酉时,丙子 己亥 甲子 癸酉,某先生求测,以时辰定其命宫在辰宫,七杀陀罗坐守,财宫化禄入兄弟卯宫,阳梁坐守,太阳为电、天梁为服务,再看事业宫破军化耗,猜想可能从事装修业,问之果然。

例44、丙子年十月十五日戌时,丙子 己亥 丙寅 戊戌,朋友问某人做什么工作,这时笔者流时宫位在寅,则朋友提到的某人在子(朋友的朋友在夫妻宫), 日干丙使廉贞化忌在夫妻宫冲动事业,外出与车有关,再看时干戊使天机化忌在巳宫四马之地,大胆推想这个走私摩托车,问之果然如此。

朋友又问:“算对了,再来一个算算看做什么的?”

第二个人可按刚才那人的宫位逆流一宫即在亥,亥为其命宫贪太阴坐守,事业宫是太阳、天梁,太阳为能源、天梁为服务,再考虑廉贞、天机化忌,这个人的职业也跟机械有关,但太阳、太阴为能源,能源信息加强,朋友说第二人做锅炉工作。

例45、丙子年十月初七巳时,笔者在农校上课期间,特地做了个实验,随意点三个学生,按流时盘定第一个学生,另两个依次逆数,命盘显示信息皆与实际相符。

笔者的流时宫位在丑,第一个学生在戌,其父命宫在亥,月朗天门格,由于这三名学生来自农村,断其父亲是村干部。

第二个学生的命宫逆数到酉,父母戌宫廉贞、天府,廉贞为果园、天府为阳土,所以其父母是农民;哥哥在申,破军坐守,财宫七杀为刀,因此其兄长做裁缝。

第三个学生的命宫逆数到申,父母宫在酉,文星拱命、对宫阳梁,父亲是村干部;大姐在酉宫,工作人员;二姐在戌廉贞为囚星,所以其二姐在看守所工作。

三、断求财

由于求财方式多种多样,断法各有不同,用ATP斗数速断测求财,先看客观是助是破,后看人为因素。

财被化忌冲破则破财,若禄入或照到则进财。如化忌在交友、福德、子女将分别冲破兄弟宫(财帛之田宅即财库)、财帛宫、田宅宫(固定资产)。

从两人的对待关系看,凡他宫化禄权科入我宫为进财,我宫为命、兄、财、疾、官、田,其余宫位为他宫。

钱怎么赚来的?看哪个宫位化禄进入财帛宫,如财帛宫主星为天机,夫妻宫的宫干为乙使天机化禄入财帛宫,可以认为结婚以后财运渐开,也可认为赚四方之财,因为夫妻为朋友的朋友;再比如化禄来的宫位是子女宫,即子女宫的天干化禄进入财帛宫,可理解为生儿育女后财运好,或赚取晚辈的钱,比如办班收徒、生产儿童用品等。

例46、戊寅年闰五月初九6:25浙江一先生问找工作,是否谈成?其命宫在酉,日干庚使天同化忌在事业,说明想预测工作之事,年月天干都是戊,使财帛宫天机化忌,说明难成!当天18:54电话反馈说没谈成.

例47、某人丁丑 丙午 壬辰 丙午问房地产生意,其命坐丑,年化忌在财帛,月时化忌在子女冲破田宅,因此房地产生意不成。

例48、丁年癸月辛日丁酉时问求财?命宫在未,年时天干使迁移暗星巨门化忌,月干使贪狼化忌冲破午之财库,所以破财。

例49、丁年癸月甲日癸酉时求财,命宫在戌,月干、时干使福德宫贪狼化忌冲财宫,日干甲使卯宫太阳化忌冲兄弟宫财库,求财不利。

例50、丁年癸月乙日壬午时求财,命宫在申,年干使巨门化忌在交友冲兄弟宫财库,今年财运不佳,日干乙化禄在子照田宅,化忌又入田宅,短期投资财来财去。

例51、丁年癸月己日癸酉时求财,命宫在卯,日干己化禄兄弟财库,月、时的天干使交友宫破军化禄,表示有进财之喜,但日干己使文曲化忌在迁移,月、时天干癸化忌入子女宫冲田宅,财来守不住,过路财神,终究要去。

例52、丁年癸月庚日乙酉时求财,命宫在辰,田宅宫受日、年干化忌星同巨冲击,求财没戏。

例53、丁年癸月辛日丁酉时求财,命宫在巳,虽然日干化禄在财帛宫,但受年、时化忌巨门的破坏,乐极生悲。

例54、丁年癸月壬日己酉时求财,命宫在辰,日干化禄在兄弟宫,有财喜,时干化忌在交友宫冲财库,效益不大。

例55、丁年癸月甲日甲戌时求财,命宫在未,日时天干化忌入财宫,年干使暗星化忌在迁移,月干化忌冲破财库,毫无财气,求财反破财。

例56、戊寅年甲寅月庚子日癸未时求财,命宫在卯,日干庚使太阳化禄入命宫,有进财之喜,但年干使天机化忌冲财帛,全年财运不理想。

例57、戊寅年闰五月十七日19:23,戊寅 己未 戊午 壬戌,福州某男求测,其命宫在午,日干、年干化忌皆在兄弟宫,兄友为财经线,忌入财经线表示求财之事,命宫化忌入子女宫,子女宫为合伙宫,对方说想合股收购一家药厂,从上述信息看今年经济不理想,从合伙宫在卯,干支辛卯,股东名字中有木和金,他说一个名字有木,另一个姓陈,第一人在卯宫,阳梁坐守,为人正直热情,第二人逆数一宫在寅,武相坐守,为人性刚城府深。果然如此。

例58、戊寅年闰五月廿日12:45,戊寅 己未 辛酉 甲午,易友来电,其命宫在巳,日干辛使文昌化忌入命宫,巳宫天机、文昌、禄存,财宫天干是辛,也就是财化忌入命宫,问财运,财来财去,果然如此。(此例是把我自己的命宫当成易友的命宫,错卦错断)

例59、戊寅年六月初一10:45,某女士来电求测,其命在寅宫,日干化忌在田宅宫,她问:“我想开店面,请您预测一下搞什么好?”,财宫天干戊使化天机化忌入巳宫,天机、文昌、禄存、破碎坐守,可以考虑饮食、文化用品、日用品等。

例60、丙子年十一月初四申时,丙子 庚子 乙酉 甲申,某女士求测,点其命宫在巳,天机、文昌、禄存,流年禄存也在巳,现日干使太阴化忌冲动禄存,求财不利,月干使财宫天同化忌,年干使交友宫廉贞化忌冲破兄弟宫财库。

“今年破财,丢了自行车”

“没错,丢了两辆自行车。”

“请问我的先生财远如何?”

“丈夫财远不好,今年要破财。”

事实:其丈夫原从医、现开宾馆,赌博输掉2万。冲去两重禄存、天机为车,是有丢车之应。丈夫宫为在卯,太阳、天梁坐守,天梁化荫,为服务、中医,日干化忌在亥宫就是其丈夫的财帛宫,年干丙使桃花、娱乐星廉贞化忌在疾病宫,身宫在丑,福星天同、赌博星巨门坐守,现遇月干使天同化忌,沉迷于赌博而破财。

四、断升迁

看官禄和父母两宫。若官禄宫的天干化禄入父母、疾厄宫主晋升,入兄弟、奴仆宫主提拔。

父疾线又叫文书线,主功名,是升迁、晋升,考试顺利、竞选成功。昌曲魁钺入父疾线智商高、学业高。昌曲入命,不读诗书也可人。智商高低、功课好坏,要考虑昌曲魁钺与官禄所化的禄权科是否入父疾、兄友线。

例61、97年6月20日19:09,农历为五月十六日,丁丑 丙午 癸巳 壬梁,命宫在在申,日干使贪狼化忌在官禄宫,求测事业前程,年干化禄不在父疾、兄友两线,升级可能性很小,竞争几回至今还没上副局。年干使巨门冲财库兄弟宫,有破财之象,9月小偷破门而入损失8000左右,月干化忌在福德冲财帛亦是破财。好歹时干化禄入疾厄照父母文书宫,月干化禄在交友,事实本月受领导提拔,但无级别,仅是单位内部一个党组负责人。

例62、戊寅年正月廿六日午时,戊寅 甲寅 庚子 壬午,省城朋友来电求测,点其命宫在卯,日照雷门格,日禄入命、忌入夫妻冲动事业,年化科、月化禄、时化科皆入父疾线,有功名,顺利调入一报社任主编。

例63、戊寅年正月廿九日亥时,戊寅 甲寅 癸卯 癸亥,

某女士求测,点其命宫在未,日干化忌在交友,知其来意是问感情方面的事情,年干化忌在夫妻宫,夫妻有矛盾,同时又反映工作要变,当时讲今年工作要变动的时候,她不太相信,因为刚到目前的岗位没几个月,要动也没那么快。结果三月十五调走。

午兄弟宫中有擎羊星,兄弟为床,擎羊是锋利的东西,所以对她说:

“你的床铺下有一把刀。”

“没有的事,我自己的床铺还不清楚吗?”

“不信,你就回去看一看。”

第二天兴奋地说:“床铺底下真的有一把刀。”

原来是其丈夫放一把宝剑在床下,她事先不知道。

例64、戊寅年正月廿九日戌时,戊寅 甲寅 癸卯 壬戌,省城某位女士求测事业,点其命宫在巳,戊使贪狼化禄入疾厄宫照父母宫,刚刚升职为部长助理,右弼化科入交友宫照辰之财库兄弟宫,有进财之喜,天机化忌日在命宫,因天机为轴、意运动,今年出差机会多,命宫中的文昌、禄存星受其影响,有不利的事情,表现在文书、钱财上。

问股票被套怎么办?我说:“没关系,二三月还可能降,四五会升得很高,现在最好别抛!”

该女士接着问其先生的流年运程,其夫妻宫在卯,日出扶桑,又有父疾线科星右弼年干使之化科,功名可求,但不能求财,否则破财,结果其夫人三月十二至十四日到南方出差, 私下把夫人所购买的股票抛掉一部份,夫妻吵了一架,应验文昌、禄存之事,没过多久股票开始升,五月升到极点。过早把股票抛了应破财之事。事业上今年确实有晋升机会,现已有消息,还没最后定,结果待验。

又问姐姐运程?定其姐命宫在辰,日干癸使财宫贪狼化忌,主要想知道流年财运如何。年干化禄入财宫,表示今年财运不错,但是月干甲使太阳化忌入财库,断其一二三月花钱,四五月进财,为什么?因为五月月干化禄入财宫。其姐闰五月十八日来电说五月组团到美国考察有笔进账。

五、功名

看功名与升迁类似,重点在父疾线和官禄宫。

例65、丁丑年十二月廿日11:40,丁丑 癸丑 乙丑 某女士问运程?其命宫在午,年干丁使疾厄宫天同、巨门化忌,冲父母宫,工作不顺,口舌是非多,文书不利。月干癸使迁移宫贪狼化忌,冲起命宫擎羊煞星,子午又有将灾相冲,自己没事他人有灾。日干乙使交友宫太阴化忌冲兄弟,兄弟宫中有小星破碎,由于兄友线为感情线,被化忌冲起,故不安。

事实正是如此,今年与人谈妥的和约最后都签不成,因父母文书线化忌之故。夫妻矛盾激化想离婚,她的先生不肯离婚,时干壬正好在夫妻宫,化忌在她的财帛宫,表示她的先生浪费她的钱,化权在她的命宫,表示牵制她,不让离婚。

父亲今年生病住院,单位二把手死去,父母宫为自己的父亲,亦表示上司,逆数一宫到命宫是上司的副手,命宫擎羊煞星,子午又有将灾相冲,故亡。

疾厄宫为办公室,暗星巨门化忌多是非,同事一人自杀、意外死亡三人,皆是英年早逝,丑宫办宫楼,寅宫在其左面,武曲、阴煞,阴气很重,断其左边有医院或坟墓。答曰:是有医院,那地方原来是刑场,阴魂不散。对面房子受其煞气影响无生意可做,办公楼成漏斗形如老虎嘴巴即巨门星。

例66、戊寅年正月廿一日12:09,戊寅 甲寅 乙未 壬午,省城某女士问丈夫升迁之事。其夫宫在戌,坐忌,今年的天干戊使父疾线天机化忌,升迁无望,至今没有升迁消息。

例67、戊寅年正月廿九日戌时,戊寅 甲寅 癸卯 壬戌,某女士问其子高考成绩如何?定其子命宫在寅,父疾线文曲入庙,年干化禄入夫妻宫照事业,断其考试顺利,现已知高考成绩多重点线十几分,报的学校是复旦大学。这此对考试都是不利因素,为何却能考上?

答:她儿子并不是正月考试,高考是这一年重要之事,不是某一天问题,故太岁力量大,以年干四化为重.

问:月干使太阳化忌入父母宫,日干癸贪狼化忌冲官禄宫.

例68、戊寅年五月初二日21:51,戊寅 丁巳 甲戌 乙亥,易友来电, 其命宫在巳,日干化忌入夫妻冲动事业,问工作变动之事,年干化禄照父母,化权照命,化科在兄友,升迁是必然的事,就在这一二月内。结果:6月1号正式下文升为副局长。

例69、丁丑年九月初八9:13,丁丑 己酉 甲申 己巳, 某先生问公务员考试之事,定其命宫在丑,三方文星拱命,流年文昌又在三合酉宫,主有功名;年化禄在亥照事业、化权入命、化科入事业;月干时干双化禄入父母文书宫;日干化权科入父疾文书线;以上信息反映文书顺利,主有功名。应在十月十八(辛亥月癸亥日)办理有关手续到新单位工作。

例70、戊寅年五月初二18:40,戊寅 丁巳 甲戌 癸酉,笔者在看“禅密易学”卦例,当看到两个同年同月同日同时所生的同村学生考学情况,没有继续往下看而先对时间点了一下斗数盘,第一个定在戌宫,心想第一个学生平常学习一流,这次高考要砸,父疾线文昌主功名,兄友智力线有文曲天梁主遗传素质好,平常成绩不错,但年干使疾厄天机化忌,所以高考失利。

18:41第二个定在亥宫,虽然父疾文书线没有昌曲科星,但迁移文昌照命宫,夫妻文曲照事业宫,说明有潜力,年干化禄入父母主有功名,高考顺利。

事实:第一人平常成绩数一数二,老师建议他报考重点大学,结果连一般大学也没考上。第二个学生成绩一般,准备报考中专,结果经过“禅密易学”先生的指点考上了重点大学。

名利地位乃世人所向往,俗话说:行行出状元,选对职业有利激发个人的潜能,实现人生目标,亦有利于社会,以下十二项以我自身命盘为例,命宫位置反映适合的职业。各位可以照我的命盘进行预测,当然你们自己也可以从预测实践中总结出自身命盘的规律。(71至82例皆指笔者命盘)

例71、子:医生、教师、娱乐业、机械,饮食、宗教等。

例72、丑:科技、医生、教师、机械,饮食、银行等。

例73、寅:金融、医生、娱乐业、机械,宾馆、工矿等。

例74、卯:政治、能源、教师、执法、服务、电子等。

例75、辰:军警、建筑、医生、机电、运输、服务等。

例76、巳:机械、文教、卫生、金融、食品、书记等。

例77、午:政治、日用、 酒店、医生、服务、建筑等。

例78、未:政治、文教、卫生、法律、能源、服务等。

例79、申:运输、机电、文教、卫生、政治、服务等。

例80、酉:文教、卫生、科研、机械、金融、宗教等。

例81、戌:金融、医生、娱乐、政治、仪器、服装等。

例82、亥:文教、政治、能源、电子、日用、运输等。

现代社会分工很细、职业数不胜数,以上所列是按出现频率大小排列,并且仅讲到类,真正点的很精确在我的预测实践中也有不少,预测的准确度而言,讲到类100%准确,你们仔细体验之,比如预测某人你点到我命盘巳宫,巳宫天机、文、禄存,那人的职业100%由此三星所反映,具体而言又千姿百态,三个星的信息比重各有不同,可凭灵感定夺(直觉、外应),按天机星推职业:司机、电机厂工人(车工、绕线工),手表维修、修车、电器、五金,天机、文昌综合可能是书记、记者、纺织厂工人、周易预测的同道、工程师等,天机、文昌、禄存综合而言:银行、储蓄所、信用社、炒股、财务人员等。

例83、戊寅年五月十六日午时,朋友求测其两个子女升学考试,定宫儿子在巳,女儿在辰。

儿子命坐天机、文昌、禄存,事业读书宫有文曲星,为人聪明但学习不够用功,好在今年天干戊使贪狼化禄入疾厄照亮父母文书宫,断他考试超常发挥,成绩提高不少,结果成绩从平时的180上升到初考升学成绩197分,比录取分数线高十几分,出人意料的好。

女儿辰宫命坐七杀、陀罗,事业读书宫破军,年干戊使父母文书宫天机化忌,心想这可麻烦!即询问其女儿平时成绩,他说一般在480分左右,往常这个成绩可上高中,现父母文书宫天机化忌,文书宫文昌科举星受影响,考试要糟,即跟朋友说儿子不用当心,他一定能上,女儿按其能力可以上,就怕考砸了,最好教女儿考试时要放松,不要紧张跟平常测验一样对待,题目多看几遍不该错的给做对了即可,结果这次中考只考423分,录取线473分。今日(六月十四日15:37)朋友来电说女儿高价上高中,按时间定宫朋友在申,其子女又在巳、辰宫位,信息相同。

六、其它

紫微斗数博大精深,愿ATP 斗数速断给各位一把金钥匙,去打开斗数殿堂,许多奥妙等我们一起去发现。

例84、 丁丑年十二月十三日申时,丁丑 癸丑 癸亥 庚申,朋友问一男命情况,随手点宫在丑,命宫同巨坐守,口舌暗星巨门、福星天同化忌则官非难免!财库兄弟宫中贪狼双化忌,怕有财产损失。

事实:今年九月结婚,婚后穿着新郎衣到朋友家吃饭丢失2000元,后又穿这件衣服去朋友开的游戏店玩耍,这家游戏机店有赌博性质,他刚坐下来把钱扫到抽屉就被叫到派出所。这人出外见一和尚对他说:“你的新郎衣有问题,回去赶快烧了它。”从紫微命盘上有类似的信息,父母宫为相貌,为衣服,父母宫中有阴性信息干扰。

例85、丁丑年十二月酉时,有位朋友问其厂里昨日发生什么事?随手点宫在午,午为其命宫,日干使疾厄宫巨门化忌,我说叫喊声不断、汽车声、流水声!他说这些现象都有,就差一点,正说着我看见对面山上有人在烧火,而午宫有火星,心想原来是这么回事!你们想到了吧。

例86、张志春老师《奇门遁甲新解》一书中的有个卦例:1995年1月25日晚上中央电视台新闻联播节目中预告,我国西昌卫星发射中心将于明天即1月26日凌晨6点40分用我国制造的长征二号捆绑火箭发射美国休斯公司研制的HS601型亚太二号通信卫星,届时将现场直播。

按:1995年1月26日晨6:40,即农历甲戌年丁丑月丁巳日癸卯时,丁巳日癸卯时正是奇门遁甲择时最忌讳的五不遇时,时干癸水克日干丁火,阴克阴,凶。张老师听完新闻联播,当即按预定发射的时间用奇门遁甲进行预测。其时用阳九局,天冲星为值符,伤门为值使值符天冲星落五宫寄坤二宫,辛加癸为“天牢华盖”,日月失明,误入天网,大凶;辛加庚为“白虎出力”,刀刃相接,主客相残,退让稍可,强进血溅衣衫。值使伤门又落回三宫,伤加伤,成伏吟格,也主凶。再看八神,以九天为用,此时九天下临九宫,形成乙加戊格局,利阴害阳,破财伤人。

根据奇门预测格局,张老师对家人说,发射卫星怎么选择这个不利的时辰呢?卫星恐怕不但发射不成功,还要破财伤人。

果然,第二天、第三天接连报道了卫星发射失败,星箭爆炸、破财伤人(美国休斯公司索赔,太平洋保险公司为亚太二号卫星发射提供1.6亿美元的保险;星箭爆炸坠落,伤及当地居民,死6人,伤23人)的凶信。

天同庙 封诰

红鸾天使亡神

疾厄 己巳     武曲旺 化科

天府旺铃星庙

财帛庚午    太阳忌 太阴

昌曲 天钺

子 辛未    贪狼平 天哭

天刑截空旬空

夫妻壬申

破军旺 化权

火星陷 阴煞

迁移 戊辰    

1995年1月

甲戌年十二月    

26日6:40

二十六日卯    天机旺巨门庙

天福喜神息神

兄弟癸酉

左辅 擎羊陷 天伤力士 咸池

奴仆 丁卯     卫 星

用事时间    发 射

盘示例    紫微得天相得

八座华盖太岁

命宫甲戌

廉贞庙 化禄

禄存地劫 官符

官禄 丙寅    陀罗庙 天魁

破碎天煞贯索

田宅丁丑    七杀旺蜚廉灾煞 丧门

福 丙子    天梁陷 右弼

天马天巫劫煞

父母乙亥

把卫星发射的时间排成紫徽盘,更加直观,一目了然。命坐戌宫,入墓;迁移宫(同时又是身宫)煞会聚(破军、火星、阴煞)冲破命宫;命宫天干甲(亦是年干)使太阳双化忌(力量更大)入子女冲破田宅,田宅乃寄身之地,而田宅宫尽是凶星:陀罗、天魁、破碎、天煞、贯索等。处处皆是杀机,显示要发生事故。日月之天干丁使巨门化忌入兄弟宫,因兄弟宫是财库,显然要破财。

例87、1997年8月2日22:4020(丁丑年六月二十九日亥时,丁丑、丁未、丙子、己亥)有同学打电话问:“你给测一下一位朋友的事情,怎么样?”

我手指一点发现:她的朋友(女)命宫坐卯,太阳、天梁坐守,小星有天喜、咸池;对宫文曲、小星红鸾;年月使夫妻宫巨门化忌,本来夫妻宫坐巨门就是口舌是非多,加上化忌更是不安宁;女命坐太阳夺夫星,子田线(子女宫、田宅宫)尽是桃花星;交友化禄入夫妻,表示朋友想与我成就夫妻;交友使廉贞(囚星、桃花星)化忌入疾厄宫,表示被粘住跑不掉。

“你的朋友家庭婚姻出现问题,有第三者插足。”

“没错,是这样。我刚从她家回来,她的丈夫发现妻子有外遇后,叫我劝劝她”

“是要好好劝一劝,劝她赶快回头。”,“她命宫化禄入夫妻宫(辛使巨门化禄),夫妻宫化权入她的命宫(辛使太阳化权),夫妻感情基础不错;是第三者(男)插足进来,应来个快刀斩乱麻,一刀两断。”

后记:现夫妻恩爱如初。

例88、 1997年9月30日20:4714,丁丑年八月廿九日戌时,丁丑、己酉、乙亥、丙戌,朋友问:“ 一个大约60岁老人身体怎么样?”,定老人的命宫在丑,巨门为暗星,暗有多种含义:人为小人;环境为阴暗;职业为地下即走私、赌博等;引伸为阴间;身宫在亥,太阴为阴间,对宫天机、破碎、禄存,为受伤、中毒。

“灾、灾、灾,见棺材”

“怎么了?”

“此人已在阴间”

“因何事?”

“家中出现怪事,口舌生灾,饮食难下。”

田宅七杀、陀罗凶星,因何事字数三,为丙,丙使天同化禄入命宫,意谓着喝酒;使廉贞化忌入子女冲破田宅。

“病在哪里?”

问话的字数为四,四为天干丁,用这天干丁追踪信息。

“病在头”。

丁使巨门化忌,巨门口舌是非,而巨门落在命宫,为口舌、为头。命宫可以认为是头,迁移为脚。

事实是:易友年前从一本书上看到一篇文章说:“一老人抓一蛇回家泡酒渴,一年后喝这瓶酒时被蛇咬破舌头当场死亡。原来那老蛇并没有死去。”

例89、戊寅年闰五月初二19:21,朋友说帮他测一件事,正在这时眼前一女孩背着包从左前往右前方走,随手点宫在丑,桃花会聚,本宫天姚、福德天喜咸池、三合酉宫红鸾。

“可喜,可贺!婚姻之喜。”

果然才5分钟时间一老大爷(瘦矮个)来说媒。

注:这位朋友2008年8月离婚,晕.流年戊使官禄化忌冲夫妻.

例90、戊寅年闰五月十一日22:4655,戊寅 戊午 壬子 辛亥,自己命宫在丑,日干壬使父母宫武曲化忌,妻子说:“今晚9:35时电话连连响7、8次,提起电话没有声音,不去接它响铃两声,就没有声音,过一会儿又响,连续7、8次”,显然《星辰之光》寄出后有人打电话询问,可惜这个时辰电话没法打通,乃气场影响。现在我们一起看一看笔者9:35的流时流分命宫在哪里?寅年斗君在未,五月在亥,十一在酉,亥时在申,一时辰分为六十甲子,35分第18位,分钟从时宫起顺数,到丑定命宫,父母宫化忌,电话如何能通,我确信打电话的那位朋友的命盘也是父母宫化忌。

为什么这个时辰笔者外出?又去那里?这些问题命盘上有没有体现呢?答案是肯定的。流时笔者在申宫,日干壬使迁移武曲化忌,年、月、时干化忌皆在子女宫,冲动田宅,表示外出,从申宫出发,下一站到酉宫,酉宫文曲,现到书店;戌宫廉贞天府,经过电影院;亥宫太阴,日用品商店;子宫贪狼,卡拉OK厅、服装店;丑宫天同巨门,酒家、车站;寅宫武曲天相,医院、居民点;卯宫太阳天梁,到了易友家,其家门左边车站、敬老院,右边电机工业园区,楼下小卖部;辰宫七杀陀罗,从易友家返回经过医院、车站;巳宫天机文昌禄存,22:05到了一家书店,书店旁边是游戏机店、小吃店;午宫紫微擎羊,酒家、乡政府、税务局;未宫无主星,到家的前一段路是空地;申宫为流时命宫,22:35回到家中。

例91、戊寅年六月初十18:45,戊寅 己未 庚辰 乙酉,易友拿一八字:乾造 56年丙申 庚寅 丙寅 戊子死于昨日午时,戊寅 己未 己卯 庚午。

按时间定其命宫在卯,日造雷门格,财宫己干化禄入兄弟宫,武曲为财库,该造是本市中国银行行长。

“为何而亡?”

“溺水而亡!”

“依据何在?

“文曲水星在迁移双化忌(己月己日)。”

现在我们再进一步分析此例是否大限已到?八字方面敬请各位大师自行研究,这里仅从斗数玄关一窍来看,今天日干使丑宫天同福星化忌,丑宫为身宫所在,丑宫还有巨门暗星,人为阴间;年干使福德巳宫天机化忌,时干使财宫太阴化忌冲福德,福德全无,无福则亡; 命宫在卯前有陀罗、天使,后有阴煞、天伤,对面文曲化忌加贯索。

例92、写到这里笔者想起儿时往事,那是我十岁时端午节前的星期天里发生的一件事,现在想起来还是历历在目,母亲正生病又被我吓得半死,而自己倒不知害怕。

这件事笔者接触到的八字、相术专家没有算出过,不知若提示出事时间用四柱预测法能否测出?如对照上面例子从斗数盘看则一目了然。记得事情发生在75年紧靠端午节的前一星期日,这一天没有上学,吃过早饭,就和几个小伙伴先上山摘桃子(没熟),玩到大约9点钟时下河游泳,不一会儿看见水面漂来一只茄子,当时不识水性,心里只想把它捞来玩,没想到脚下踩空滑向河中,上不着天下不着地,心想这下死定了,但求生的愿望自然挣扎,可是越动越往河中间去,水越来越深,头脑中自然浮现出出生以来的往事,一幕幕犹如无声电影,突然间头露出水面(这个过程不管是在当时还是现在皆回忆不出具体的细节,其余情况现在闭上眼睛能象放电影一样过一遍。)而后手脚分开随波逐流漂移两个小时,直至吃午饭时看不见我,全家人到处找,外公把我从水中拖回来,外公80多岁至今健在。

在我漂浮期间小伙伴被吓坏了,不敢去叫大人,叫来两个十几岁的大哥,可惜他们水性不好,不能游到河中间救我。

查万年历可知那一天是:75年四月廿九日,乙卯 辛巳 乙酉 辛巳,从斗数盘看,流年在卯,斗君在申,流月四月在亥,流日在卯,流时在申。

流年流日皆在卯;斗君流时皆在申。

斗数古赋曰:破军暗曜主水厄。暗曜就是酉宫之文曲。

还好这时四柱没有己干使流日宫的迁移文曲化忌,不然就无缘与你们相识了。

例93、1998年5月28日11:45至12:07,福建省福安市众多市民看到太阳外周出现一圈金光闪闪的光环,笔者听到农校学生电话报告赶紧下楼观察,发现那光环大约是太阳的五倍大,太阳还是很耀眼,整个光环象块圆盘,其中笼罩一层淡淡的黑色,12:07分后渐渐退去,天空恢复原来的面孔,在太阳出现光环期间笔者特地打电话到别的县市,他们说他们那里太阳没有光环。

廉贪禄地天天天孤恩

贞狼存劫空姚巫辰光

陷禄庙

长博交友亡贯天

生士丁巳神索伤    巨右擎 阴龙

门弼羊 煞池

旺科陷

沐力迁移将官

浴士戊午星符    天火天 天天天

相星钺 月喜使

得利

冠青疾厄攀小

带龙己未鞍耗    天天左封天天凤旬

同梁辅诰马虚阁空

旺陷

临小财帛岁大

官耗庚申驿耗

太 文陀 天八

阴 昌罗 哭座

陷权得庙

养官事业月丧

府丙辰煞门     天显

警示

异象

世人    武七铃 破旬

曲杀星 碎空

利旺得

帝将子女息龙

旺军辛酉神德

天 天天

府 官福

胎伏田宅咸晦

兵乙卯池气     不爱

灾祸

地球

连绵    太文 蜚三

阳曲 廉台

不陷

衰奏夫妻华白

书壬戌盖虎

天天

才寿

绝大福德指岁

耗甲寅背建    紫破天 天红寡

微军魁 刑鸾宿

庙旺

墓病父母天病

符乙丑煞符     天 台解截

机 辅神空

庙忌

死喜命宫灾吊

神甲子煞客     天

病飞兄弟劫天

廉癸亥煞德

这个现象以前没有见过,感觉奇怪,故排了一下这个时间的斗数命盘,看看有没有什么事情发生,并把预测结果告诉本市几个易友。有些目前已经应验,其它待验,请读者留心以后发生的事。 命盘显示今年五月以后将发生严重的自然灾害,命身两宫都在子,命坐天机化忌来自对宫暗星巨门、杀星擎羊的冲击,发动子午两宫的将灾、阴煞灾害星,天象显示天灾严重,现在我们一起推测一下具体的时间地点以及什么事?

农历五月天干是戊与年干相同,它使命宫天机双化忌而冲起迁移巨门水星(巨门原已被天象异常之月天干丁所化忌),将灾相冲,大江南北水患成灾,我省南平地区遭受150年一遇的罕见的水灾,整座城市淹没在一片汪洋之中,洪水引起山体滑坡、公路、铁路、桥梁冲毁,农田全部被毁,损失惨重,五月以来我市北面富春溪游泳淹死8人创历史最高记录,往常最多三人。

按五行辰为水之库,库中之水太阴星原已被天象异常之日天干所化忌,闰五月天干己使文曲水星化忌冲起辰宫水库中的太阴水星,长江流域洞庭湖、鄱阳湖、太湖水位涨到历史最高纪录。

最后我们一起看天象异常之时干壬使子女宫武曲化忌,该宫坐有七杀、铃星、破碎等凶星,七杀主刑杀受武曲化忌牵引冲破田宅,在地山崩地裂;在人主破身之灾。

事实:7月20日未时台湾省,7月28日新疆区发生强烈地震;7月我市东面某村一名男子被三个歹徒杀死,凶手已被公安机关抓获,死者身上带2万现金(天府为财库)。

8月初印度与邻国发生武装冲突。

酉的方位在西,农历九月的天干壬使子女宫中的武曲再次化忌冲破田宅,表示西方某地在九月将发生地震、武装冲突。(待验)

例94、戊寅年六月十二日18:4311,戊寅 己未 壬午 己酉,笔者刚才翻到预测过的一张命盘(男:1944年八月初四申时生,其本命盘略,学ATP斗数速断者以后遇到这种情况不必排其本命盘,因为两者信息同步,实践证明用一张固定的命盘以不变应万变具有更高的准确度、更简单的操作性。)按现在时间起卦,亦同样推出他家庭、事业、财运等的事情。

按时间定其命宫在辰宫,七杀、陀罗,邮电局工程师。财宫庚干化禄入兄弟宫,阳梁坐守,太阳为电、天梁为服务,表示在邮电局工作;事业宫破军星表示其在外搞工程。日干壬使夫妻宫武曲化忌,对宫破军、孤辰婚姻不美满;月干、时干使交友宫文曲化忌,冲破财库,赌博破财,97年底输掉2万多(十二月天干癸使财宫贪狼化忌,贪狼为赌博星。),从其本命盘看贪狼化忌在福德冲破财帛宫意味着破财。今年正月输掉几千(月干甲使财库太阳化忌)。

其命宫在辰,卯宫是大哥,迁移宫文曲双化忌、天刑、贯索,出外犯官司,事实是文革期间在外地念师范时,在图书馆写了几个字被判7年刑,由于历史原因21岁进去49岁才出狱。现在福州某街道办事处工作。从其本命宫看兄弟宫,太阳化忌、文曲、阴煞,身宫在辰巨门天刑坐守,因文书事被人举报而坐牢。

寅宫是老二,武曲天相阴煞坐守,小时候从二楼窗口摔到地面,昏迷很久才活过来,窗口放一张桌子,站在桌子上拧电灯时,老大从门口进来看到他的弟弟似乎被什么东西推下去(阴煞、贯索、亡神作怪),预测当时问笔者老二小时有没有什么事?看其原命盘老二(即夫妻宫)宫位武曲、破军、亡神、贯索,随口答道从高处摔下来,底下有水,迁移天相水,事实果如所料。

老三丑宫天同巨门坐守,事业宫天机、文昌、禄存,为某工厂厂长,其本命盘老三在戌宫天同坐守,事业宫也有天机、文昌、禄存,两者信息惊人的相似。

天相

官禄

己巳     天梁铃星天伤灾煞

交友

庚午    廉贞七杀

迁移

辛未    

疾厄

壬申

巨门 天刑

田宅

戊辰            

财帛

癸酉

紫微贪狼右弼 擎羊

福德

丁卯             天同火星

甲戌

子女

天机太阴文昌禄存

父母

丙寅     天府 陀罗 天钺

命宫

丁丑    太阳陷文曲阴煞

兄弟

丙子    武曲破军亡神贯索

夫妻

乙亥

例95、本例笔者在不同时间地点预测五次,其他三位易友也在不同的时间和地点预测多次,结论完全一致。说明ATP斗数速断的预测的稳定性,笔者预测五次只有2次有记录时间,另三次易友暗中考验,预测时不知是同一件事,预测结束易友也不说对错,过了一个多月才透露信息,可惜没有做好完整的记录。

丁丑年六月初四14:43,丁丑 丁未 辛亥 乙未 ,某先生求测,其命宫在巳,日干辛使命宫文昌化忌,官司之象,来人说是关于儿子的事情,辛干在丑,为第二个孩子,属羊现年18岁,丑宫天同、巨门、天姚,星情表示暗桃花,年月天干丁使暗星巨门双化忌,丁干从酉宫而来,用逆推法看事情的开始,酉为四败之地,主桃花,酉宫文曲红鸾亦是桃花,福德宫卯位天喜、咸池、沐浴又是桃花,时干乙落在迁移未宫,时干使太阴化忌冲文昌,断在外因桃花事犯官司,来人说二儿子在外强奸多名幼女,问其儿子是否有救,从其儿子所犯罪行而言不用预测也知难逃惩罚。

丁丑年八月初七20:04,丁丑 戊申 癸丑 壬戌,某易友问其朋友第二子官司,该第二子命宫在亥,日干癸使父母宫贪狼化忌,冲起子午宫的将星灾煞,疾厄擎羊, 贪狼为大桃花,综合起来因强奸罪最而坐牢。后判死刑缓期二年执行。

例96、斗数玄关一窍预测非常方便,因为它是用自己的命盘去预测其他人或事,所以随时随地皆可进行,愿意的话看电视时测一测节目内容、主人翁的命运,具体方法请读者自己先悟一悟,以后再详细介绍,只要想到什么不妨测测看定会有所收获。

今年四月十五日酉时,《易数之友》一位读者打长途电话过来,交谈中他问能否用斗数玄关一窍测一下他是什么职业,当即随机点在巳宫,该宫为他的用神宫位,天机、文昌、禄存坐守。

我说:“你的工作性质跟轴承一样,钱来来去去”

答曰:“是的,我在储蓄所工作”

他接着问能否用斗数玄关预测股市,我说可以试一试,他讲明天正好有一新股上市,开盘价收盘价各是多少?

我随机点在辰为该股票的用神宫,七杀坐守,杀破狼主开创、变动,年干、日干(开盘日)戊使贪狼化禄入财帛宫为吉。

断:“该新股大变动,开盘29.5元,收盘59.2元。”次日果应,开盘29.7元,收53.5元。随机点宫预测乃斗数玄关最高境界,初学者不可用之,初学时用流时流分定用神宫。

例97、1997年11月6日,即农历十月初七晚,笔者在福安市某周易预测馆小坐,九点来了两位易友,21点11分26秒(丁丑 庚戌 壬子 辛亥)其中一位易友老陈拿出一个人的八字:乾造,乙巳 庚辰 乙未 庚辰。问此人发生什么事情?笔者是用紫微斗数进行预测,上述事件的时间、地点非常准确,各位朋友不妨用四柱、六爻、奇门、梅花易等验测。

问:随机点宫是不是自己随便点十二宫中的一宫?若如此,其测中的机率是否仅有12分之1?

答:是随机点,不是随便点,这里有使用条件,面授中有详细讲解,满足使用条件下命中率几乎百分之百而不是仅有12分之1,请注意有使用条件以及正确的点宫方法,不能乱用.

天机 陀罗 天伤

仆役 乙巳     紫微 禄存 天刑

咸池 迁移 丙午    擎羊 天使

疾厄丁未    破军 天巫 阴煞

亡神 财帛戊申

七杀天煞 贯索

官禄 甲辰    

丁丑年十月初     

七亥时     铃星 天钺 白虎

将星 子女 己酉

太阳 天梁 文曲

灾煞 田宅癸卯     丁丑 庚戌

壬子 辛亥

廉贞 天府 地劫

天姚 夫妻 庚戌

武曲 天相 火星

红鸾 福德壬寅     天同巨门左右化忌 破碎 父母 癸丑    贪狼 天空 飞廉

命宫壬子    太阴 文昌 天魁

吊客 兄弟 辛亥

按该问事时间起紫微命盘,命宫在子贪狼坐守,日干壬使武曲化忌入福德宫,武曲为金,会火星天寅宫,对宫见破军,可能坐车外出。身宫廉贞对宫七杀亦是车。日干同时是命宫和福德宫的宫干,福德与财宫相对,外出求财。年干丁、月干庚同时在父母宫分别使巨门和天同化忌冲破疾厄宫,外出求财不利,会遇到口舌是非以及其它意外,疾厄宫中有擎羊被父母宫中双重忌冲起,身体会受伤害。再察看命、身两宫,命宫前巨门暗星化忌,后面有太阴、天魁、吊客等阴性信息;身宫在戌宫遇廉贞囚星又有天府、地劫,对宫七杀、天煞、贯索,三方会聚天刑、红鸾,血光之灾显现。

于是我对陈老先生说:“此人坐车外出,为求财之事,受了外伤,恐已身亡”。

他说:“人巳死,推的没错,怎么死的?”

我想了一下接着说:“此人受到硬物相撞,落入水中而亡。”迁移咸池为水,命宫贪狼属水木。(作者按:预测当时没有想到去捕蛇,其实按河洛派方法断求财,财宫干戊使贪狼化禄入命宫,贪狼癸水阴性之物,三合辰宫七杀、贯索为爬虫类即老蛇。)

例98、上例陈老生给出此人出生于一九六五年三月初十辰时,乙巳、庚辰、乙未、庚辰,并详细说了事情的原委:本造是福安市秦溪村农民,于九七年十月初二日前往福安正北方20多公里外的太蓬山区捕蛇时死亡,如何死亡还是个迷,第二天才被发现,发现他躺在山谷中的一个水坑边,水坑傍边有石头,头部流血。

紫微 七杀 天伤

仆役 辛巳11    文昌 左辅 截空

咸池 迁移 壬午 12    火星 天空 天使

丧门 疾厄 癸未1    文曲 右弼 天钺

线索 财帛 甲申 2

天机 天梁 擎羊

官禄 庚辰 10    

某捕蛇者     

男性    廉贞 破军 破碎

将星 子女 乙酉 3

天相 禄存 地劫

灾煞 田宅 己卯9    

65年三月初十辰时    

乙巳庚辰乙未庚辰    解神 阴煞 红鸾

夫妻26 丙戌 4

太阳 巨门 铃星

陀罗 福德 戊寅8     武曲 贪狼 白虎

父母 己丑 7    天同 太阴忌 天魁 命宫 6 戊子 6    天府 天刑

兄弟16 丁亥5

他与另外三人共一行四人已经在十月初一上太蓬山上捕蛇,这天收获不大,三人分头行动,收工时汇合一起,下山时此人说:“我刚才在路上碰到一个老头挑一担柴火,老头叫我明天再来捕蛇,他知道那里蛇多,由他带路。”事发后有人到太蓬村里询问十月初一下午是谁上山砍柴,村里人都说没有什么人上山砍柴。也许是他的幻觉,口舌是非之事。

从此人的命盘看,命宫在子同阴坐守会魁钺,太阴化忌,大限在戌天干丙使子女宫廉贞化忌冲破田宅,将星冲起灾煞,正好丁丑年小限33岁在田宅卯宫,丑年斗君又在卯。流年在丑,太岁天干丁使巨门 化忌,流年命宫前太阳受巨门化忌牵变暗,后有太阴天魁鬼神阴性信息,丑未两宫又有白虎丧门凶星作怪。十月在子原盘命宫,初二在丑流年命宫,初二日他们一行四人坐车到太蓬,进山后九点四人分手,分头行动,此人按前一天的“老头”所指点方向进入山谷,巳时在午宫,天伤天使、流羊流陀相夹,流时身宫在寅太阳巨门化忌铃星陀罗一片黑暗,我推测他在此时出事。

这天傍晚其他三人没有见到此人,以为他自行下山回家,三人乘坐三轮载客摩托车返回,其中有一同伴从玻璃反光中似乎看到那人也坐在车上满脸血迹傍边还坐一妇女,回家一打听才知道那人没有回来,第二天一早就出发到山里寻找,找了很久没找着,九点多时突然发现他的尸体,村子里人说那地方在前一年有一妇女同一处死亡。

例99、上例现场用斗数玄关一窍预测,后来用预测时间紫微斗数盘及捕蛇者的本身命盘进行复盘推测。流分定用神宫,流年丑宫起太岁,逆数生月正月1数还在丑,顺数生时巳6数到午定丑年斗君,午宫起一月顺数十月到卯,顺数初七到酉,亥时到申,申即为预测时的流时宫位,流分法可把一个时辰分为六十甲子,2分钟一个宫位,21点11分26秒顺数在丑,流分的交友宫在午,朋友提到的人用他的交友定命宫则在亥。

现在我们一起来分析有何信息,预测时的四柱:丁丑 庚戌 壬子 辛亥。日干使其寄身之所田宅宫武曲化忌,发动子田白虎丧门凶格,福德宫天同福星、巨门暗星年月使之双化忌,福星天同在福德宫化暗表示福气全无,阳寿已尽,时干使文昌化忌在迁移,迁移宫还有天机和破碎,显示出外受伤,其命宫在亥太阴为阴间,身宫文曲、天钺、天刑、红鸾、贯索,也是血光凶灾之象,毫无生机。巧的是迁移宫在巳,巳为蛇,天机为轴为车,那个人坐车出外捕蛇身亡。

例100、人间百态难预料,紫微信息透天机。

人非完人谁无错,事后诸葛显神奇。

戊寅年闰五月廿四日20:12时,笔者在老朋友家中谈天。

“测一测我前天晚上见到什么事?”

“点您的命宫在丑,同巨坐守,日干癸使桃花星贪狼化忌在兄弟宫。”大家业已知道兄弟宫可以认为是财库、床铺。

“昨晚床底下的老鼠吵得您不能睡觉。”

“错了,那是后面的事,再测一测我在路上遇见什么?”

“您从外面聊天、喝酒回来,遇见小偷偷您的钱。”

“又错了。”

“错不了!您遇见的事绝对是贪狼化忌!”

“贪狼星是什么意思呢?”

“贪狼星是颗桃花星,表示酒、色、食、赌、偷。”

心里想难道是..,再想不对呀?我这位忘年交今年67岁。

“昨夜我从外面回来,走到路口拐弯处,一只野鸡缠上来,说跟她乐一乐,我不敢回家赶紧调头就走,从另一条小巷回家,没想到又碰上她,赶紧退回到了大街上店铺玩了很久才回家。”

笔者推断时加入主观猜测,以为朋友67岁不会有桃花事件,没有想到偏偏就是,体会到世事难料,终莫逃于数,只是笔者凡眼不识玄机。

日干使贪狼化忌在兄弟宫,兄弟为床位、财库,该宫干庚化忌入命宫,此为追踪忌,调查事情的来龙去脉,兄弟宫桃花星化忌入命宫表示妓女想与老朋友成就好事弄其钱财。

最后笔者举个预测失败例子,想让读者认识到人非神仙难免有错,但世上万事万物莫逃于数,值得我们努力探索钻研。但目前易学界很不平静,这件事只有我知老朋友知,不知笔者若换作个易坛笔墨高手,这次预测不就变成一个成功而神奇的例子出现在易学报刊上吗?。

搞科研最重事实,要以实事求是的态度对待周易预测,事后诸葛亮是提高自己预测功力之最重要手段,请“大师”发表论著时分清事前事后,不要把事后诸葛当作沙场关公,以免扰乱视听! 同时敬请读者提高鉴别能力,不要老喊“上当受骗!” 烂易者不外乎:夸张(事后诸葛)、作假(江湖魔术)。难怪许多易友大发感慨:能学到大师一层功力足矣!长江后浪推前浪,乃千古不易之理!期望读者用心研究“ATP斗数速断”早日超过笔者,这是笔者最大心愿。

以上实例目的在于启发后学者思维,理解以后要不断地预测对照自己身边的事情,以期在实践中磨练出真工夫。笔者断得再准对后学者只是启发作用,关健是你们测得准才是我的心愿,希望保持联系。最后预祝读者诸君学有所成!

第六章 基础知识

一、必背知识

1、天干:甲乙丙丁戊己庚辛壬癸

记住与十进制数1、2、3、4、5、6、7、8、9、10的对应关系。

2、地支:子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥

记住与十二进制数1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12的对应关系。

天干与地支共有六十种组合,即六十甲子,它可以用来表示时间,年、月、日、时、分、秒等皆可用六十甲子表示,具体预测时的日干支是什么,请查万年历。当然亦有口诀,不过每天都在用斗数速断的话,自然记住当天的日干支。

3、四化:四化之意在于各星辰遇到十天干发生明暗变化

天干    化 禄    化 权    化 科    化 忌     天干    化 禄    化 权    化 科    化 忌

甲    廉 贞    破 军    武 曲    太 阳     己    武 曲    贪 狼    天 梁     文 曲

乙    天 机    天 梁    紫 微    太 阴     庚    太 阳    武 曲     太 阴     天 同

丙    天 同    天 机    文 昌    廉 贞     辛    巨 门    太 阳     文 曲     文 昌

丁    太 阴    天 同    天 机    巨 门     壬    天 粱    紫 微     左 辅     武 曲

戊    贪 狼    太 阴    右 弼    天 机     癸    破 军    巨 门     太 阴    贪 狼

4、十二地支在左手的位置

手上掐点运算是初学时的一个必要的过程,熟练后自然可以浮现在脑海中。

图6-1

5、十二宫在左手的位置,十二宫的前后位置铁定,命宫定其他各宫依次排列,若命宫动则其他各宫依次跟着重排。

图6-2

二、可以不用看的知识(斗数安星排盘法)

传统紫微斗数预测安星排盘是必不可少的步骤,而ATP斗数速断基本没有必要学习这个繁琐的步骤,读者诸君拿起笔者的命盘即可预测,照样做到快而准、精而细。

各位实在要排自己或家庭成员的命盘,把这个工作交给电脑来做,非常省事,几秒钟就解决问题,或按以下表格查出。①写出出生时的农历年、月、日、时;②定命身及其它各宫(命主、身主非命宫身宫的主星,此二星追看上一辈子的信息可以不看);从寅宫开始顺数到出生月(如农历五月数到午),并以此为基点逆数到出生时为命宫,此基点顺数到出生时为身宫。其他各宫从命宫逆时针排列依次为:命宫、兄弟宫、夫妻宫、子女宫、财帛宫、疾厄宫、迁移宫、仆役宫、官禄宫、田宅宫、福德宫、父母宫。十二宫如圆环,任何一宫皆可为坐标原点,顺时针看,田宅宫的前面是官禄,后面是福德宫,若想知道阴阳宅好坏,田宅宫为研究对象,官禄宫这时成为田宅的父母,即官禄宫可看作有关阴阳宅的文书,再比如要算父亲的情况,则我之父母宫为研究对象、为用神宫,顺时针退一宫为父亲的兄弟宫,即我之命宫可看作是叔叔宫,父母宫退二宫为父亲的夫妻宫,所以我之兄弟宫亦可看作是母亲宫。③根据命宫干支纳音定五行局,并起大限填入各宫。图6-1地支位置固定不变,各宫位的天干随不同的出生年而变,事实上对应各农历月份的天干,如今年午宫天干为戊。④排出主星及副星。

定紫微星位置

1、把出生农历日数a除以命宫五行局b等于一个整数x,则从寅顺时针数到该整数x为止的宫位即为紫微星所在。

如水二局,出生日为初十,102=5,从寅顺数5到午宫安紫微星。再按23页口诀排十四颗主星,或按表格查出。

2、如果出生农历日数a不能被命宫五行局数b整除,则a须加上一个数c使得(a+c)刚好被b整除得出一数为x。

加数c为偶数,则紫微星从寅开始数到(c+x)。如火六局初四生人,c+x=2+1=3紫微星在辰。

加数c为奇数,则紫微星从寅开始数到m=x-c,m为正数时从寅开始顺时针数到m安紫微星;m为负数时从子开始逆时针数到m安紫微星;m为零则紫微星在丑。

如一九九八年九月十三日戌时生人。按命身宫起法定出此人命宫在子,身宫在申,今年戊寅年正月建寅查万年历或用五虎遁口诀可知正月为甲寅,命宫在子,子为农历十一月,干支为甲子,五行纳音海中金,因此命局是金四局。

x=(a+c)/b=(13+3)/4=4,m=x-c=4-3=1,则紫微在寅。

表1天府星速查表

紫微     子     丑     寅     卯     辰     巳     午     未     申      酉     戌     亥

天府     辰     卯     寅     丑     子     亥      戌     酉     申      未     午     巳

表2紫微星系主星速查表

紫微     子     丑     寅      卯     辰     巳     午     未     申     酉     戌     亥

天机     亥     子      丑     寅     卯     辰     巳     午     未     申     酉     戌

太阳     酉     戌     亥     子     丑     寅     卯     辰     巳     午     未     申

武曲     申     酉     戌     亥     子     丑     寅     卯     辰     巳     午     未

天同     未     申     酉     戌     亥     子     丑     寅      卯     辰     巳     午

廉贞      辰     巳     午     未     申     酉     戌     亥     子     丑     寅     卯

表3天府星系主星速查表

天府     子     丑     寅      卯     辰     巳     午     未     申     酉     戌     亥

太阴      丑     寅     卯     辰     巳     午     未     申      酉     戌     亥     子

贪狼     寅     卯     辰     巳     午     未     申     酉     戌     亥     子     丑

巨门     卯     辰     巳     午     未     申     酉     戌     亥      子     丑     寅

天相     辰     巳     午     未     申     酉     戌     亥     子     丑     寅     卯

天梁     巳     午     未     申     酉     戌     亥      子     丑     寅     卯     辰

七杀     午     未     申     酉     戌     亥     子     丑     寅     卯      辰     巳

破军     戌     亥     子     丑     寅     卯     辰     巳     午     未     申     酉

表4年系诸星速查表

年干     甲     乙     丙     丁     戊     己     庚     辛     壬     癸

禄存     寅     卯     巳     午     巳     午     申     酉     亥     子

擎羊     卯     辰     午     未     午     未     酉     戌     子     丑

陀罗     丑     寅     辰     巳     辰     巳     未     申     戌     亥

天魁     丑     子     亥     酉     未     申     未     午     巳     卯

天钺     未     申     酉     亥     丑     子     丑     寅     卯     巳

除上述五星外,天马星亦为年系星,其法以年支查:凡寅午戌年生人天马在申,申子辰年生人天马在寅,巳酉丑年生人天马在亥,亥卯未年生人天马在巳.也有的派别把天马列为月系星,读者可在实践中对比印证。

表5月系诸星速查表

月支     寅     卯     辰     巳      午      未     申     酉     戌     亥     子     丑

左辅     辰     巳     午     未     申     酉     戌     亥     子     丑     寅      卯

右弼     戌     酉     申     未     午     巳     辰     卯     寅     丑     子     亥

表6时系诸星

时辰     子     丑     寅      卯     辰     巳     午     未     申     酉     戌     亥

文曲     辰     巳     午     未     申     酉     戌     亥     子     丑     寅     卯

文昌     戌     酉     申     未     午     巳     辰     卯     寅     丑     子     亥

地空     亥     戌     酉     申     未     午     巳     辰     卯     寅     丑     子

地劫     亥     子     丑     寅     卯     辰     巳     午     未     申     酉     戌

表7火星铃星速查表

年 支    时 辰    子    丑    寅    卯    辰    巳    午    未    申    酉    戌    亥

申子辰    火 星    寅    卯    辰    巳    午    未    申    酉    戌    亥    子    丑

申子辰    铃 星    戌    亥    子    丑    寅    卯    辰    巳    午    未    申    酉

巳酉丑    火 星    卯    辰     巳    午    未    申    酉    戌    亥    子    丑    寅

巳酉丑    铃 星    戌    亥    子    丑    寅    卯    辰    巳    午    未    申    酉

寅午戌    火 星    丑    寅    卯    辰    巳    午    未    申    酉    戌    亥    子

寅午戌    铃 星    卯    辰    巳    午    未    申    酉    戌    亥    子    丑    寅

亥卯未    火 星    酉    戌    亥    子    丑    寅    卯    辰    巳    午    未    申

亥卯未    铃 星    戌    亥    子    丑    寅    卯    辰    巳    午    未    申    酉

十干四化 甲 乙 丙 丁 戊 己 庚 辛 壬 癸

化 禄    廉贞    天机    天同    太阴     贪狼    武曲    太阳    巨门    天梁    破军

化 权    破军    天梁    天机    天同    太阴    贪狼    武曲    太阳    紫微    巨门

化 科    武曲    紫微    文昌    天机    右弼    天梁    太阴    文曲    左辅    太阴

化 忌    太阳    太阴    廉贞    巨门    天机    文曲    天同    文昌    武曲    贪狼

乙至戊级星起法

表8年干系副星表

星级    星曜     甲      乙     丙     丁     戊      己     庚     辛     壬     癸

乙    天官     未     辰     巳      寅     卯     酉     亥     酉     戌     午

乙    天福     酉     申     子     亥     卯     寅     午     巳     午     巳

乙    天厨     巳     午     子     巳     午     申     寅     午     酉     亥

丙    截路     申     午     辰     寅     子     申     午     辰     寅     子

丙    空亡     酉     未     巳     卯     丑     酉     未     巳     卯      丑

表9年支系副星表

年 支     子     丑     寅     卯     辰     巳     午     未     申     酉     戌     亥

天 空     丑     寅     卯     辰     巳     午     未     申     酉     戌     亥     子

天 哭     午     巳     辰     卯     寅     丑     子     亥     戌     酉     申     未

天 虚     午     未     申     酉     戌     亥     子     丑     寅     卯     辰     巳

龙 池     辰     巳     午     未     申     酉     戌     亥     子     丑     寅     卯

凤 阁     戌     酉     申     未     午     巳     辰     卯     寅     丑     子     亥

红 鸾     卯     寅     丑     子     亥     戌     酉     申     未     午     巳     辰

天 喜     酉     申     未     午     巳     辰     卯     寅     丑     子     亥     戌

孤 辰     寅      寅     巳     巳     巳     申     申     申     亥     亥     亥     寅

寡 宿     戌     戌     丑     丑     丑     辰     辰     辰     未     未     未     戌

蜚 廉     申     酉     戌     巳     午     未     寅     卯     辰     亥      子     丑

破 碎     巳     丑     酉     巳     丑     酉     巳     丑     酉     巳     丑     酉

华 盖     辰     丑     戌     未     辰     丑     戌     未     辰     丑     戌     未

咸 池     酉     午     卯     子     酉     午     卯     子     酉     午     卯     子

天 德     酉     戌     亥     子     丑     寅     卯     辰     巳     午     未     申

月 德     巳     午     未     申     酉     戌     亥     子     丑     寅     卯     辰

天寿:由身宫起子顺行数至本生年支即安天寿

表10月系诸副星起法

星级    星名      一     二     三     四     五     六     七     八     九     十    十一     十二

乙    天刑      酉     戌     亥     子     丑     寅     卯     辰     巳     午     未     申

乙     天姚      丑     寅     卯     辰     巳     午     未     申     酉     戌     亥     子

乙     解神      申     申     戌     戌     子     子     寅     寅     辰     辰     午     午

乙    天巫      巳     申     寅     亥     巳     寅     申     亥     巳     申     寅     亥

乙     天月      戌     巳     辰     寅     未     卯     亥     未     寅     午     戌     寅

乙     阴煞      寅     子     戌     申     午     辰     寅     子     戌     申     午     辰

安台辅封诰乙级星:此二星皆为时系星,子时生人台辅在午,封诰在寅;丑时则台辅在未,封诰在卯;其它时辰依此顺时针运转类推。

安日系诸乙级星:三台由左辅所在宫位起初一,顺数至本生日为止。 八座由右弼所在宫位起初一,逆数至本生日为止。恩光由文昌所在宫位起初一,顺数至本生日再退后一宫。天贵由文曲所在宫位起初一,逆数至本生日再退后一宫。

表11安长生十二神(丙级星)

水二局     木三局     金四局     土五局     火六局

阳 男     阴 男    阳 男    阴 男    阳 男    阴 男    阳 男    阴 男    阳 男    阴 男

长 生     申     亥     巳      申      寅

沐 浴     酉     未     子     戌     午     辰     酉     未     卯     丑

冠 带     戌     午     丑     酉     未     卯     戌     午     辰     子

临 官     亥     巳     寅     申     申     寅     亥     巳     巳     亥

帝 旺     子     辰     卯     未     酉     丑     子     辰     午     戌

衰     丑     卯     辰     午     戌     子     丑     卯     未     酉

病     寅     寅     巳     巳     亥     亥     寅     寅     申     申

死     卯     丑     午     辰     子     戌     卯     丑     酉     未

墓     辰     子      未     卯     丑     酉     辰     子     戌     午

绝      巳     亥     申     寅     寅     申     巳     亥     亥     巳

胎     午     戌     酉     丑     卯     未     午     戌     子     辰

养     未     酉     戌     子     辰     午     未     酉     丑     卯

注意:长生十二神表中,阴女安法同阳男;阳女安法同阴男

丙级星天使、天伤:天伤必在奴仆宫,天使必在疾厄宫。

安旬中空亡星以出生年干支,参考四柱中的空亡。

表12流年副星表

星级    星曜      子     丑     寅      卯     辰     巳     午     未     申     酉     戌     亥

丁    岁建     子     丑     寅      卯     辰     巳     午     未     申     酉     戌     亥

晦气     丑     寅     卯     辰     巳     午     未     申     酉     戌     亥     子

丧门     寅     卯     辰     巳     午     未     申     酉     戌     亥     子     丑

戊    贯索     卯     辰     巳     午     未     申     酉     戌     亥     子     丑     寅

官符     辰     巳     午     未     申     酉     戌     亥     子     丑     寅     卯

小耗     巳     午     未     申     酉     戌     亥     子     丑     寅     卯      辰

大耗     午     未     申     酉     戌     亥     子     丑     寅     卯     辰     巳

丁    龙德     未     申     酉     戌     亥     子     丑     寅     卯     辰     巳     午

戊    白虎     申     酉     戌     亥     子     丑     寅     卯     辰     巳     午     未

丁    天德     酉     戌     亥     子     丑     寅     卯     辰     巳     午     未     申

戊    吊客     戌     亥     子     丑     寅     卯     辰     巳     午     未     申     酉

戊    病符     亥     子     丑     寅     卯     辰     巳     午     未     申     酉     戌

表13流年将前诸星表

星级    星曜     寅午戌     申子辰     巳酉丑     亥卯未

将星     午      子     酉     卯

丁    攀鞍     未      丑     戌      辰

岁驿     申     寅     亥     巳

戊     息神     酉     卯     子     午

丁    华盖     戌     辰     丑     未

劫煞     亥     巳     寅     申

灾煞     子     午     卯     酉

天煞     丑     未     辰     戌

戊     指背     寅     申     巳     亥

咸池     卯     酉     午     子

月煞     辰     戌     未     丑

亡神     巳     亥     申     寅

八、安生年博士星(丙级星):

先找到禄存星,从禄存星的宫位起,阳男阴女顺行,阴男阳女逆行,安十二星。 顺序如下:⑴博士⑵力士⑶青龙⑷小耗⑸将军⑹奏书⑺飞廉⑻喜神⑼病符⑽大耗⑾伏兵⑿官府

附 录 大师的宝库

古赋是斗数的宝藏,从中可以悟出不少秘诀,多读几遍必有收获,也是成为斗数专家的一条捷径。

斗数总诀希夷仰观天上星,作为斗数推人命;不依五星要过节,只论年月日时生;先安身命次定局,紫微天府布诸星;劫空伤使天魁钺,天马天禄带煞神;前羊后陀并四化,红鸾天喜火铃刑;二主大限并小限,流年后方安斗君;十二宫分详庙陷,流年祸福此中分;禄权科忌为四化,惟有忌星最可憎;大小二限若逢忌,未免其人有灾情;科命科甲看魁钺,文昌文曲主功名;紫府日月诸星聚,富贵皆从天上生;羊陀火铃为四煞,冲命冲限不为荣;杀破廉贪俱作恶,庙而不陷掌三军;魁钺昌加无弗应,若是命限中尤嗔;尚有流羊陀等宿,此又太岁从流行;更加丧吊白虎凑,伤死可以断死生。若有同年同月生,祸福何有不准平;不准但用三时断,时有差误不可凭;此是希夷真口诀,学者须当仔细研;复具星图并论断,其中剖诀最分明;若能依此推人命,何用经堂论五星。

星垣论紫微帝座以辅弼为佐贰,作数中之主星,乃有用之源流,是以南北二斗集而成数,为万物之灵。盖以水淘济,水盛阳伤,火盛阴灭,二者不可偏废,故得其中者,斯为美矣。

寅乃木之垣,乃三阳交泰之时,草木萌芽之所主,於卯位其木愈旺矣,贪狼天机是庙乐,故得天相水到寅为之旺相,巨门水到卯为之疏通,木乃土栽培,加以水之浇灌,三方于四墓之所,苟或得擎羊金相会,尤妙,又加禄存土极美矣。

巨门水到丑,天梁土到未,陀罗金到於四墓之所,苟或得擎羊金相会,以土为金墓,则金通不凝,加天府土,天同水以生之,是为金趁土肥,顺其德以生成。

夫巳午乃火位,巳为水土所绝之地,更午垣之火余气流于巳,水则倒流,火气逆焰必归于巳,午属火德,能生于巳绝之土,所以廉贞火居焉。至於午火旺照离明,洞澈表里,而文曲水入庙,若会紫府则魁星拱斗,加天机木、贪狼木谓之变景,愈加奇特。

申酉属金,乃西方太白之气,武曲居申而好生,擎羊在酉而用杀,加以巨门、禄存、陀罗而助之愈急,须逆行逢善化恶,是为妙用。

亥水属文曲,破军之庙地乃文明清高之星,万里派源之急,如大河之深,不为焦枯,居于亥位,将入天河,是故为妙。破军水于子旺之乡,如巨海之浪,澎湃汹涌,可远观而不可近倚,破军是以居焉。若四墓之克,充其弥漫,必得武曲之金使其源流不绝,方为妙矣。其余诸星以身命推之,无施不可至玄至妙者矣。

骨髓赋太极星躔,乃群宿众星之主。天门运限,即扶身助命之原。在天则运用无常,在人则命有格局。先明格局,次看吉凶。要知一世之荣枯,定看五行之宫位。立命便知贵贱,安身即晓根基。第一先看福德,再三细考迁移,分对宫之体用,定之合之源流。命无正曜,歹折孤贫。吉有凶星,美玉瑕玷。既得根基坚固,须知合局相生,坚固则富贵延寿,相生则财官昭著。

命好、身好、限好,到老荣昌。命衰、身衰、限衰,终身贫贱。夹贵、夹禄少人知。夹权夹科世所宜。夹日夹月谁能遇。夹昌夹曲主贵兮。夹空夹劫,主贫贱。夹羊夹陀,为

乞丐。

廉贞同七杀反为积富之人。天梁太阴,却作飘蓬之客,廉贞主下贱之孤寒,太阴主一生之快乐。

先贫后富,武贪同身命之宫。先富后贫,只为运限逢劫杀。出世荣华,权禄守财富之位。生来贫贱,劫空临财福之乡。

文昌文曲,为人多学多能。左辅右弼,秉性克宽生厚。天府天相,乃为衣禄之神,为仕长官,定主亨通之兆。苗而不秀,科名陷于凶神。发不主财,禄主缠于弱地。

七杀朝斗,爵禄荣昌。紫府同宫,终身福厚。紫微居午,无杀凑,位至公卿。天府在戌星扶(左辅),腰金衣紫。

科权禄拱,名誉昭彰。武曲庙垣,威名赫奕。科明禄暗,位列三台,日月同临,官居侯伯,巨机同宫,公卿之位,贪铃并守,将相之名,天魁天钺,盖世文章,天禄天马,惊人甲第,左辅文昌会吉星,尊居八座,贪狼火居庙旺,名振诸邦。

巨日同宫,官封三代,紫府朝,食禄万钟。科权对拱,跃三汲于禹门。日月并明,佐九重于尧殿。府相同来会命宫,全家食禄。三合明珠生旺地,稳步蟾宫。

七杀破军宜出外。机月同梁作吏人。紫府日月居旺地,断定公侯器。日月科禄丑未中,定是方伯公。

天梁天马陷,飘荡无疑。廉贞杀不加,声名远播。日照雷门,富贵荣华。月朗天门,进爵封侯。寅逢府或相,位登一品之荣。墓逢左右,尊居八座之贵。

梁居午位,官资清显。曲遇梁星,位至台纲。科禄巡逢,周勃欣然入相。文星暗拱,贾谊允矣登科。擎羊火星,威权出众。同行贪武,威压边夷。李广不封,擎羊逢於力士。颜回夭折,文昌陷於天伤。仲由猛烈,廉贞入庙遇将军。子由才能,巨宿同梁冲且合。

寅申最喜同梁会,辰戌应嫌陷巨门。禄倒马倒,忌太岁之合劫空。运衰限衰,喜紫微之解凶恶。孤贫多有寿,富贵即夭亡。

吊客丧门,绿珠有坠楼之危。官府太岁,公冶有缧绁之忧。限至天罗地网,屈原溺水而亡。运遇地劫天空,阮籍有贫空之苦。

文昌文曲会廉贞,丧命夭年。命空限空无吉凑,功名蹭蹬。生逢天空,犹如半夭折翅。命中遇劫,恰如浪里行船。项羽英雄,限至天空而丧国。石崇豪富,限行劫地以亡家。吕后专权,两重天禄天马。杨妃好色,三合文曲文昌。天梁遇马女命贱且淫。昌曲夹墀,男贵且显。极居卯酉,多为脱俗僧人。贞居卯酉,定是公门胥吏。

左府同宫,尊万乘。廉贞七杀,流荡天涯。邓通饿死,运陷大耗之乡。夫子绝粮限到天伤之内。铃昌罗武,限至投河。巨火擎羊,终身缢死。命里逢空,不漂即主贫苦。马头带箭,非夭折则主刑伤。

子午破军,加官进禄。昌贪居命,粉骨碎尸。朝斗仰斗,爵禄荣昌。文桂文华,九重贵显。丹墀桂墀,早遂青云之志。合禄拱禄,定为巨擘之臣。

阴阳会昌曲,出世荣华。辅弼遇财官,衣绯着紫。巨梁相会廉贞并合禄,鸳鸯一世荣。武曲闲宫多手艺,贪狼陷地作屠人。

天禄朝垣,身荣贵显,魁星临命,位列三台,武曲居乾戌亥上,最怕太阴逢贪狼,化禄还为好休向墓中藏。

子午巨门石中藏玉,明禄暗禄,锦上添花,紫微辰戌遇破军,富而不贵有虚名。

昌曲破军逢,刑克多劳碌,贪武墓中居,三十后发福,天同戌宫为反背,丁人化吉主大贵,巨门辰戌为陷地,辛人化吉禄峥嵘,机梁酉上化吉者,纵遇财官也不荣,日月最嫌反背,乃为失辉。

身命定要精求,恐差分数,阴骘延年增百福,限至陷地不遭伤,命实运坚,槁田得雨,命衰限弱,嫩草遭霜。

论命必推星善恶:巨破擎羊性必刚,府相同梁性必好,失劫空贪性不常,昌曲禄机清秀巧,阴阳左右最慈祥,武破廉贪冲合曲因贵,羊陀七杀相杂互见则伤。

贪狼廉贞破军恶,七杀擎羊陀罗凶,火星铃星专作祸,劫空伤使祸重重,巨门忌星皆不吉,身命运限忌相逢,更兼太岁官符至,官非口舌决不空,吊客丧门又相遇,管教灾病而相攻。

七杀守身终是夭,贪狼入命必为娼,心好命微亦主寿,心毒命固主夭亡,今人命有千金贵,运去之时岂久长,数内包藏多少理,学者须当仔细详。

重补斗数骨髓赋诸星吉多,逢凶也吉,诸星凶多,逢吉也凶,星更躔度,数分定局,重在看星得垣受制方可论人祸福穷通,大概以身命为祸福之柄,以根源为穷通之机。

紫微在命,辅弼同垣,其贵必矣!财印夹命,日月夹财,其富何疑!?

荫临福,不怕凶冲,日月会,不如合照,贪狼居子,乃为泛水桃花,天刑遭贪,必主风流刑杖。

紫微坐命库,则曰:金舆捧御辇,临官安文曜,号为衣锦惹天香,太阴合文曲於妻宫,翰林清异。太阳会文昌於官禄,金殿传胪。

禄合田宅,烂谷堆金;财荫居迁移,为高商富客。大耗居败地,沿途丐求;贪会旺宫,终身鼠窃。

杀居绝地,生成三十二之颜回,日在旺宫,可学八百年之彭祖。巨暗同垣於身命疾厄,羸瘦其躯,凶星交会於相貌迁移,伤刑其面。大耗会廉贞於官禄,架扭囚徒;官符会刑杀於迁移,离乡远配。

七杀临於陷地,流年必见死亡;耗杀忌逢破军,火铃嫌逢太岁;奏书博士并官禄,以至乎吉祥;力士将军与青龙,以显其威福。

童子限弱,水上浮泡;老人限衰,风中燃烛。遇杀必惊,流年最紧。人生发达,限元最怕沉浮;一世,命限逢乎驳杂,论而至此,允矣玄微。

太微赋 夫斗数至微,玄理难明,虽设问於百篇,犹有言而未尽。至於星辰分野,祸福浅深,贤愚寿夭、各有所司。其星分於十二宫,数定乎六十位,失度为虚,入庙为奇。

大抵以身命福德之本,加以源流,为穷通之察,星有同躔,数有定局,须明其生克之要,必详乎得垣失度之基。

观乎紫微台躔,司天机之群象,牵列宿而成垣,土星苟得其垣,不可动移,金星专司财库,最怕空亡,帝居动,则列宿奔驰,贪守空而财源不聚,各司其职,不可参差,苟或不察其机,更忘其变,则数之造化远矣!

例曰:太微天府,全依辅佐之荣。七杀破军,专依羊铃之虐。日月最嫌反背。禄马更要交驰。

禄逢冲破,吉也成凶;马遇空亡,终身奔走;生逢败地,发也虚花;绝处逢生,危而不败;星临庙旺,再观生克之机;命坐强宫,细察制化之理。

空亡定要得用,天空最为紧要。败绝专看扶持,吉耀大有奇功。

诸星吉,逢凶也吉;诸星凶,逢吉也凶;辅弼夹帝为上品,桃花犯主为至淫;君臣庆会,材擅经邦;魁钺同行,位居台辅;禄文拱命,既富且昌;日月夹财,不权则富;马头带箭,镇卫边疆;卯位极居,空门受阴;刑囚夹印,刑杖唯司,善荫朝纲,仁慈之长,贵人贵乡,逢者昌禄;财居财位,遇者富奢。

太阳居午,谓之日丽中天,有专权之贵,敌国之富;太阴居子,号曰水澄桂萼,得清要之职,忠谏之材;紫微辅弼同宫,一呼百诺;文曲破军寅卯,众水朝东;日月守命不如照合;荫福聚会不怕凶危。

贪居亥子,名为泛水桃花;刑遇贪狼,号曰风流邪杖;七杀廉贞同位,路上埋尸;破军暗曜同乡,水中作冢;禄居奴仆,纵有官也奔驰;帝遇凶徒,虽获吉而无道。

帝坐金车,则曰金舆捧栉;福德文曜,谓之玉袖天香;太阳会文昌於官禄,皇殿朝班,富贵全美;太阴会文曲於妻宫,蟾宫折桂,文章令盛;禄存守於田财,堆金积玉;财荫坐迁移,巨商高贾;耗居禄位,沿途乞食;贪会旺宫,终身鼠窃。

杀居绝地,天年似颜回;贪坐生乡,寿考永如彭祖;忌暗同居身命疾厄,困弱羸;凶星会於父母迁移,刑伤产室;刑杀同廉贞於官禄,枷扭难逃;官符夹刑於迁移,离乡遭配;善福守於空位,天竺生涯;辅弼单守命宫,离宗庶出;七杀临於身命,逢羊刃必定阵亡;铃羊合於命宫,遇白虎须当刑戳;官府发於吉曜,流杀怕逢破军。

羊铃凭太岁以引行,病符官符皆作祸,奏书博士与流禄,尽长其祥,力士将军同青龙,显其权势。

童子限弱如水上泡,老人限衰似风中燃烛;遇杀无制乃流年最忌,人生荣辱,为限步沉浮,处世必有休咎;数中定乎纯杂,学者至此,可采玄微!

增补太微赋前后两凶神,为两邻加侮,尚可撑持,同室与谋最难提防,片火焚天,马重羊逐。

禄存劫空,亲戚无常,权禄行藏靡定,君子哉魁钺,小人哉羊铃。

凶不皆凶,吉无纯吉,主强宾弱,可保无虞,主弱宾强,凶危立见,主宾得失两相宜,运限命身当互见。

身命最嫌羊陀七杀,遇之未免为凶,二限甚忌贪破巨廉,逢之定然作祸,命遇魁昌常得贵,限逢紫府定财多。

凡观女人之命,先观夫子二宫,若值杀星定三嫁而心不足,或逢羊孛,虽啼哭而泪不干。

若观男命,始以福财为主,再审迁移如何,二限相因,吉凶同断,限逢吉曜,平生动用和谐,命坐凶乡,一世求谋龃龉。廉禄临身,女得纯阴贞洁之德;同梁守命,男得 纯阳中正之心。君子命中亦有羊陀火铃,小人命内岂无科禄权星,要看得垣失垣,专论入庙失庙。

若论小儿,详推童限,小儿命坐凶乡,三五岁必然夭折,更有限逢凶杀,五七岁必主灾亡。

文昌文曲天魁秀,不读诗书也可人;多学少成只为擎羊逢劫杀,为人好讼盖因太岁遇官符。

命之理微,熟察星辰之变化,数之理远,细详格局之兴衰。北极加凶杀为首灾僧,羊陀遇恶为奴为仆;如武破廉贪固深谋而贵显,加羊陀空劫,反小志以孤寒。

限辅星旺,限虽弱而不弱;命临吉地,命虽凶而不凶;断桥截路,大小难行;卯酉二空,聪明发福。

身命遇紫府,叠积金银,二主逢劫空,衣食不足。谋而不遂,命限遇入擎羊;东作西成,限身遭辅相;科权禄拱,定为折桂之高人;空劫羊铃作九流之术士。

情怀舒畅,昌曲命身;诡诈浮虚,羊陀陷地;天机天梁擎羊会,早有刑而晚见孤;贪狼武曲廉贞逢,少受贫而晚享福。

此皆斗数之奥妙,学者宜熟思之。

女命骨髓赋 府相之星女命缠,必当子贵与夫贤,廉贞清白能相守,更有天同理亦然。

端正紫微太阳星,早遇贤夫信可凭,太阳寅到午,遇吉终是福,左辅天魁为福寿,右弼天相福相临,禄存厚重多衣食,府相朝垣命必荣。

紫府巳亥相互辅,左右扶持福必生,巨门天机为破荡,天梁月曜女淫贫,擎羊火星为下贱,文昌文曲福不全,武曲之寡宿,破军一曜性难明,贪狼内狠多淫佚,七杀沉吟福不荣。

十干化禄最荣昌,女命逢之大吉昌,更得禄存相凑合,旺夫益子受恩光。

火铃羊陀及巨门,天空地劫又相临,贪狼七杀廉贞宿,武曲加临克害侵。

三方四正嫌逢杀,更在夫宫祸患深;若值本宫无正曜,必主生离克害真。

以上论赋俱系看命要诀,学者宜熟玩之,乃得原委也。

斗数准绳命居生旺,定富定贵,各有所宜;身坐空亡论荣枯,专求其要;紫微帝座在南极不能施功,天府令星在南地专能为福,天机七杀同宫也善三分,太阴火铃同位反成十恶,贪狼为善宿入庙不凶,巨门为恶曜得垣尤美。

诸凶在紧要之乡最宜制克,若在身命之位却受孤单,若见杀星倒限最凶,福荫临之庶几可解,大抵在人这机变,更加作意推详,辨生克制化以定穷通,看好恶正偏以言祸福。

官星居於福地,近贵荣财,福星居於官位,却成无用,身命得星为要,限度遇吉为荣。

若言子媳有无,专在擎羊耗杀,逢之则害,妻妾亦然,相逢则凶,必带破相,疾厄逢忌,定有羸。

须言定数以求玄,更在同年之相合,总为纲领,用作准绳。

斗数发微论白玉蟾先生曰:观天斗数与五星不同,按此星辰与诸术大异,四正吉星定为贵,三方杀拱少为奇,对照兮观贱观荣,吉星入垣则为吉,凶星失地则为凶。

命逢紫微,非特寿而且荣,身遇杀星,不但贫而且贱,左右会於紫府,极品之尊,科权限於凶乡,功名蹭蹬,行限逢乎弱地,未必为灾,立命会在强宫,必能降福。

羊陀七杀,限运莫逢,逢之定有刑伤(劫空伤使在内合哭丧门流年莫遇,遇之实防破害。

南斗主限必生男,北斗加临先得女,科星居於陷地灯火辛勤,昌曲在於空乡,林泉冷淡,奸谋频设。

紫微愧遇破军,淫奔大行,红鸾羞逢贪宿,命身相克则心乱而不闲。

玄媪(天姚星)三宫则邪淫湎耽酒。杀临三位,定然妻子不和。巨到二宫,必是兄弟无义。刑杀守子宫,子难奉老;诸凶照财帛,聚散无常。羊陀疾厄,眼目昏盲。火铃到迁移,长途寂寞。尊星列贱位,主人多劳。恶星应贱宫,奴仆有助。官禄遇紫府,富而且贵。田宅遇破军,先破后成。福德遇空劫,奔走无力;相貌加刑杀,刑克难免。

后学者,执此推详,万无一失。

形性赋原夫紫微帝座生为厚重之容,天府尊星当主纯和之体,金乌圆满,玉兔清奇,天机为不长不短之资,情怀好善,武曲乃至刚至毅之操,心性果决,天同肥满,目秀清奇,廉贞眉宽口阔面横,性暴好忿好争,贪狼为善恶之星,入庙必应长耸,出垣必定顽嚣;乃是非之曜,在庙敦厚温良,天相精神相貌持重,心事玉洁冰清,七杀如子路暴虎冯河,火铃似豫让吞炭装哑,暴虎冯河兮目大凶眼,吞炭装哑兮,暗哑声沉。

俊雅文昌,眉清目秀;磊落文曲,口舌便佞;在庙定生异痣,失陷必有斑痕。左辅右弼温良规模,端庄高士。天魁天钺,具足威仪,重合三台则十全模范;擎羊陀罗,形丑貌粗;有矫诈体态;破军不仁,背重眉宽,行坐腰斜,奸诈好行惊险。

性貌如春和蔼,乃是禄存之情德。情怀似火,此诚破耗之威权。

星论庙旺,最怕空亡;杀落空亡,竟无威力。权禄乃九窍之奇,耗劫散平生之福。禄逢梁荫,抱私财益与他人,耗遇贪狼,逞淫情于井底。贪星入於马垣,易善易恶;恶曜扶同善曜,禀性不常。

财居空亡,巴三览四。文曲旺宫,闻一知十;暗合廉贞,贪婪之曹吏;身命司数,实奸盗之技儿,猪屠之流。善禄定是奇高之艺,细巧伶俐之人。

男居生旺,最要得地;女居死绝,专看福德。命最嫌立於败位,财源却怕逢空亡。

机刑杀荫孤星,论嗣续之官;加恶星忌耗不为奇特。耗囚之星守父母之躔,决然破祖刑伤。

兼之童格,宜相根基。要察:紫微肥满,天府精神,禄存禄主也应厚重。日、月、曲、相、同、梁、机、昌,皆为俊美之姿,乃是清奇之格,上长下短,目秀眉清。贪狼同武曲,形小声高而量大;天同加陀、忌,肥满而目渺。擎羊身体遭伤,若遇火铃,巨暗,必生异痣;又遇耗杀,定主形丑貌粗。凡生文曲流年,老少皆同倒限。

若居死绝之限,童子乳哺徒劳其力,老者亦然寿终。

此数中这纲领,乃为星纬之机关,玩味专精,以参玄妙,限有高低,星寻喜怒,假如运限驳杂,终有浮沉;如逢杀地,更要推详,倘遇空亡,必须细察。精研于此,不患不神。

后 记

读者看到这里,相信你已经能够熟练地运用紫微斗数进行预测了,在此向你表示祝贺,希望不断地应用,勇于实践,在易学研究领域更上一层楼,取得丰硕的成果。经常、大量在实践预测活动能够磨练你的技能。

希望通过这个科学训练手段使你迅速步入斗数宫殿,这种训练体系是完全开放的,并且与其它预测体系完全兼容,没有任何冲突,学过其它预测体系的易友来学习斗数进展更快,学习过四柱六爻的易友能够从《ATP斗数速断》中获得灵感与启发,激发智慧火花,迅速提高预测的准确度;本班学员旁通其它预测法亦利于提高斗数预测水平。

学者可以在此基础上进一步钻研紫微斗数命理学、紫微斗数占筮学、紫微斗数风水学(阴阳宅)、紫微斗数择吉法等内容,预测中有些心法不能用文字表达清楚,须靠易友自己参悟,有条件者亦可前来面授。

为了维护作者的合法权益,这套资料不得私自篡改、盗版,版权归蓝天辰个人所有。有什么疑问心得请来信,笔者将会详细解答,有利于本体系更加完善。

著者谨识

E-mail:atp@163.net

参考文献

1、《周易》

2、《养生修真证道弘典》 仿佛居士陆锦川

3、《奇门精粹》 学术期刊出版社

4、《紫微斗数全书》 陈 抟

5、《方术异闻》 台司徒阳君

6、《紫微斗数掌中排盘法》 台 楚 皇

7、《紫微天机》 台 黄春霖

8、《紫微斗数函授教程》 曹砚明

9、《实用易经预测方法》 冯志精

10、《行大道》 王立平

11、《奇门遁甲新解》 张志春

12、《宇宙统一科学》 王存臻 严春友

13、《梅花易数》 邵康节

14、《八字精解》 港林国雄

15、《铁板神数教程》 玉灵子马随乾

16、《邵子神数》 邵康节

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *