Tử vi

Tứ hóa, hà đồ, lạc thư

Tứ tượng của tứ hóa tương hòa với thuyết quyết của dịch. đi từ lộc quyền khoa kỵ. tương ứng với 4 quẻ là chấn ly đoài khảm của hậu thiên theo thuyết quái ” đế xuất hồ chấn…., tương kiến hồ ly…., thuyết ngôn hồ đoài,… lao hồ khảm” vậy thì hóa khoa tương ứng với thuyết ngôn hồ đoài đìu đó là khí tiết giao hoan trong lòng có nghĩa là vận vật đến lúc đã thành tựu, ra hoa kết trái, là lúc thu hoạch ứng với điềm vui vẻ, hoan hỷ, mà lời ca tiếng hát vui mừng. nên hóa khoa chỉ hộc vấn thành danh, thành tựu tựu vui mừng hoan hỷ vậy. nên mọi việc dễ đuợc toại ý. hơn nữa ta nên hiểu là ” hóa” vì hóa ra thì có nghĩa là biến đổi từ khả năng nội lực vì hợp thiên thời địa khí mà mới sinh biến, có điều cái biến đó có thể thành hay thành dở vậy.

mệnh an ngược theo hà đồ, thân an thuận theo lạc thư. hà đồ là tiên thiên khí tiên thiên thì để tạo nên thiên địa khí coi trọng âm dương dựa vào nhau mà biến hóa, dụng ngũ hành thành ngũ bảo. hậu thiên dụng ngũ hành thành khắc chế vận động. khi thiên khí địa khí giao hòa mà sinh nhân tức cục số vì đến cung đó thiên can và địa chi giao hòa tiếp mới sinh cục số. cục số là nhân mạng dựa vào chu kỳ của nhật nguyệt để xác định vị tương đối của bản thân với các tinh đẩu. mọi tinh đẩu đều quay xung quanh quy tụ về bắc đẩu thật tinh nên lấy tử vi trung cung làm chúa đẩu nên sách viết ” đế tinh động tắc liệt tú bôn trì” là thế khi xác định được chúa tinh th ìtìm các tinh đẩu khác. mà được mệnh, muốn được mệnh phải có thiên bàn địa bàn, sau đó có cục số mới có mệnh và các cung chức. đó đều lấy trên thuyết tam tài.

tứ hóa có 15 sao hòa hợp với số của lạc thư thái âm có 4 con làm chủ dịch biến hóa nghịch, thái thái dương có 4 con làm chủ dãy biến hóa đi thuận, tử vi ở trung cung có bốn đại thần là tả hữu, xương khúc. tổng cộng là 15 tinh. đều theo nguyên lý tả dương hữu âm mà biến hóa. 

Bạn đang xem: Tứ hóa, hà đồ, lạc thư

cũng theo thuyết tam tài thì hóa khoa chỉ nhân hòa nên có sức hóa giải lớn vì có lý biến dịch, điều đó không có nghĩa là quyền lộc không có hóa giải mà ít hơn thui. kỳ thực đến hạn hóa khoa ngộ nhiều sát không tinh, rất hay gặp nạn, kiện tựng, giấy tờ, bệnh viện vì đây là cái lý suy ngược lại hóa khoa là sao giải thì nên nào có hóa khoa, hoặc gặp hóa khoa nếu sát xấu tinh thì nên hiểu ngầm rằng họa đấy hihi, còn hội đa cát tất nhiên vinh xương danh dự vậy. cũng như hạn thien lương vậy nếu thấy đa sao xấu biết ngay đó là đại vận, hay hạn xấu vậy vì trong tử vi hay sao này tượng trương và hóa tượng lÀ CỨU GIẢI, LÀ BÁC SĨ LÀ THẦY….

trong tử vi phân thành nam tinh, bắc tinh. như ngày xưa minhgiac đã viết trong page đó nam tinh chủ thiện thiện nguyện, lộc thọ, tinh thần. bắc tinh chủ hành động, khai phá, vận hạn, chết chóc thương tích, nặng về vật chất! đó phân tính âm dương của sao chính vì thế các sao thuộc bắc dùng chũ ÂM, ÂM THỦY HAY ÂM…, SAO NAM TINH CHỦ DƯƠNG LÀ THẾ phân định rất rõ dàng có điều ngưòi ta không hiểu cái lý mà thôi. cũng như các sao mệnh chủ là các sao thuộc bắc và thân chủ là nam tinh. còn dùng thế nào e cũng tốn sách vở lắm. và tại sao thì cứ nhìn những ngưòi đã chết thì có 7 ngọn lến trên ván sẽ hiểu. con người có tam hồn và thất phách vậy….

trong mệnh lý hay tử vi cũng dùng ngày tháng năm sinh như sau nếu được mùa được tháng đoán ngay sớm thời được may mắn, trợ giúp hoặc nhàn hạ, được ngày sinh sẽ báo tài cáng trí nhớn đến đâu, được giờ sinh sẽ báo kết quả và hậu vận ra sao.

tất cả các nam đẩu tinh đều có tính phúc thiện lộc, chủ tinh thần đều là các sao giải, khoa lộc quyền cũng là các sao giải vì đã hóa thì phải biến biến phải thông. thời xưa hóa khoa cái thời phong kiến trọng sĩ công nông thương được trọng vọng vì khoa mới sinh quyền lộc vậy. kỳ thực thời đại bây giờ có chút thay đổi nên lộc, quyền thời nay có sức trội hay về đường cao danh lợi, còn trí lễ và hoạt diệu sức giải của khoa vẫn có giá trị rất mạnh, đệ nhất giải tinh phải nói đến thiên lương, nên khi khoa cùng lương là sức giải vô song, chính vì tuổi kỷ lương hóa khoa mà đắc vị tại mệnh thì giải rất vi diệu. mà sự hội hợp của tam hóa cũng là sự giao giải vi diệu vậy! nên sách xưa vẫn nói ích gì khoa ở hãm cung, cũng phường ngu dốt công danh khó màng. lương mà hãm lại sinh đa dục, phong trần…. 

(Dẫn theo trang vuihoctuvi.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tứ hóa, hà đồ, lạc thư

Tứ tượng của tứ hóa tương hòa với thuyết quyết của dịch. đi từ lộc quyền khoa kỵ. tương ứng với 4 quẻ là chấn ly đoài khảm của hậu thiên theo thuyết quái ” đế xuất hồ chấn…., tương kiến hồ ly…., thuyết ngôn hồ đoài,… lao hồ khảm” vậy thì hóa khoa tương ứng với thuyết ngôn hồ đoài đìu đó là khí tiết giao hoan trong lòng có nghĩa là vận vật đến lúc đã thành tựu, ra hoa kết trái, là lúc thu hoạch ứng với điềm vui vẻ, hoan hỷ, mà lời ca tiếng hát vui mừng. nên hóa khoa chỉ hộc vấn thành danh, thành tựu tựu vui mừng hoan hỷ vậy. nên mọi việc dễ đuợc toại ý. hơn nữa ta nên hiểu là ” hóa” vì hóa ra thì có nghĩa là biến đổi từ khả năng nội lực vì hợp thiên thời địa khí mà mới sinh biến, có điều cái biến đó có thể thành hay thành dở vậy.

mệnh an ngược theo hà đồ, thân an thuận theo lạc thư. hà đồ là tiên thiên khí tiên thiên thì để tạo nên thiên địa khí coi trọng âm dương dựa vào nhau mà biến hóa, dụng ngũ hành thành ngũ bảo. hậu thiên dụng ngũ hành thành khắc chế vận động. khi thiên khí địa khí giao hòa mà sinh nhân tức cục số vì đến cung đó thiên can và địa chi giao hòa tiếp mới sinh cục số. cục số là nhân mạng dựa vào chu kỳ của nhật nguyệt để xác định vị tương đối của bản thân với các tinh đẩu. mọi tinh đẩu đều quay xung quanh quy tụ về bắc đẩu thật tinh nên lấy tử vi trung cung làm chúa đẩu nên sách viết ” đế tinh động tắc liệt tú bôn trì” là thế khi xác định được chúa tinh th ìtìm các tinh đẩu khác. mà được mệnh, muốn được mệnh phải có thiên bàn địa bàn, sau đó có cục số mới có mệnh và các cung chức. đó đều lấy trên thuyết tam tài.

tứ hóa có 15 sao hòa hợp với số của lạc thư thái âm có 4 con làm chủ dịch biến hóa nghịch, thái thái dương có 4 con làm chủ dãy biến hóa đi thuận, tử vi ở trung cung có bốn đại thần là tả hữu, xương khúc. tổng cộng là 15 tinh. đều theo nguyên lý tả dương hữu âm mà biến hóa. 

cũng theo thuyết tam tài thì hóa khoa chỉ nhân hòa nên có sức hóa giải lớn vì có lý biến dịch, điều đó không có nghĩa là quyền lộc không có hóa giải mà ít hơn thui. kỳ thực đến hạn hóa khoa ngộ nhiều sát không tinh, rất hay gặp nạn, kiện tựng, giấy tờ, bệnh viện vì đây là cái lý suy ngược lại hóa khoa là sao giải thì nên nào có hóa khoa, hoặc gặp hóa khoa nếu sát xấu tinh thì nên hiểu ngầm rằng họa đấy hihi, còn hội đa cát tất nhiên vinh xương danh dự vậy. cũng như hạn thien lương vậy nếu thấy đa sao xấu biết ngay đó là đại vận, hay hạn xấu vậy vì trong tử vi hay sao này tượng trương và hóa tượng lÀ CỨU GIẢI, LÀ BÁC SĨ LÀ THẦY….

trong tử vi phân thành nam tinh, bắc tinh. như ngày xưa minhgiac đã viết trong page đó nam tinh chủ thiện thiện nguyện, lộc thọ, tinh thần. bắc tinh chủ hành động, khai phá, vận hạn, chết chóc thương tích, nặng về vật chất! đó phân tính âm dương của sao chính vì thế các sao thuộc bắc dùng chũ ÂM, ÂM THỦY HAY ÂM…, SAO NAM TINH CHỦ DƯƠNG LÀ THẾ phân định rất rõ dàng có điều ngưòi ta không hiểu cái lý mà thôi. cũng như các sao mệnh chủ là các sao thuộc bắc và thân chủ là nam tinh. còn dùng thế nào e cũng tốn sách vở lắm. và tại sao thì cứ nhìn những ngưòi đã chết thì có 7 ngọn lến trên ván sẽ hiểu. con người có tam hồn và thất phách vậy….

trong mệnh lý hay tử vi cũng dùng ngày tháng năm sinh như sau nếu được mùa được tháng đoán ngay sớm thời được may mắn, trợ giúp hoặc nhàn hạ, được ngày sinh sẽ báo tài cáng trí nhớn đến đâu, được giờ sinh sẽ báo kết quả và hậu vận ra sao.

tất cả các nam đẩu tinh đều có tính phúc thiện lộc, chủ tinh thần đều là các sao giải, khoa lộc quyền cũng là các sao giải vì đã hóa thì phải biến biến phải thông. thời xưa hóa khoa cái thời phong kiến trọng sĩ công nông thương được trọng vọng vì khoa mới sinh quyền lộc vậy. kỳ thực thời đại bây giờ có chút thay đổi nên lộc, quyền thời nay có sức trội hay về đường cao danh lợi, còn trí lễ và hoạt diệu sức giải của khoa vẫn có giá trị rất mạnh, đệ nhất giải tinh phải nói đến thiên lương, nên khi khoa cùng lương là sức giải vô song, chính vì tuổi kỷ lương hóa khoa mà đắc vị tại mệnh thì giải rất vi diệu. mà sự hội hợp của tam hóa cũng là sự giao giải vi diệu vậy! nên sách xưa vẫn nói ích gì khoa ở hãm cung, cũng phường ngu dốt công danh khó màng. lương mà hãm lại sinh đa dục, phong trần…. 

(Dẫn theo trang vuihoctuvi.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button