Tử vi

Tứ Hóa Khoa Quyền Lộc Kỵ

Trong tử vi, điều quan trọng khi bạn muốn biết công danh tiền tài của mình ( Khoa, Quyền, Lộc ) và cản trở ( Kỵ ) thì phải thuần thục và vận dụng tốt bộ tứ hóa này. Ngay cái tên cũng đã nói lên tính chất của các hóa này. Khoa Quyền Lộc chỉ đẹp khi hợp cách và ngay cả Hóa Kỵ cũng có thể trở nên kỳ lạ làm đa dạng thêm hướng luận đoán cho các lá số. Hóa Kỵ trở thành kỳ nhân, kỳ dị, kỳ tài, kỳ lạ,… là một khái niệm rất mới mà thầy Bửu Đình đã chỉ ra. Ngay cả Hóa Khoa đệ nhất giải thần cũng không ngoại lệ khi có thể trở nên Khoa Trương, Hư Hoa,…

Tùy vào những chính tinh mà các hóa khí cũng khác nhau hoàn toàn. Có một môn phái chỉ sử dụng Lục Sát Tinh ( Kình, Đà, Không, Kiếp, Hỏa, Linh) và bộ tứ hóa phái theo thiên can của các cung luận đoán cũng rất chính xác. Mặc dù thiếu các bàng tinh bổ nghĩa nhưng với việc sử dụng thêm thiên can, lá số đã được cung cấp đầy đủ thông tin để luận. Mọi môn lý số đều phải dùng đến Thiên Can, Địa Chi của giờ, ngày, tháng, năm để giải lá số. 

Theo các tài liệu của tứ hóa phái thì việc an tứ hóa phải chính xác, sau khi được kiểm nghiệm thì các vấn đề về hóa khí của các thiên can ( 10 thiên can ) đã được giải quyết về nguồn gốc của tứ hóa. Việc hóa khí của sao theo việc ngũ hành đạt đến cực điểm ở các tiết khí của năm là có thể tin tưởng. Ở bên Đài Loan và Trung Quốc đang rối ren về vấn nạn này nhưng Việt Nam các nhà tử vi đang sử dụng khá nhiều bảng an tứ hóa của thầy Bửu Đình ở Tử Vi Ứng Dụng để thực hiện việc luận đoán. 

Bạn đang xem: Tứ Hóa Khoa Quyền Lộc Kỵ

Việc tranh luận sôi nổi bảng tứ hóa cho tuổi Canh cũng được giới tử vi quan tâm, qua đó tìm hiểu được thêm nhiều thông tin về cách khai sinh là bảng tứ hóa, một số sao không hóa như Phủ, Tướng, Sát. Và các bàng tinh Xương Khúc, Tả Hửu hóa khí là rất hợp lý với âm dương. Từ đó suy ra 4 Bàng tinh này rất quan trọng trong việc giải lá số, xét ra sinh tháng nào là đã có sự hợp cách mà chưa cần xem đến giờ sinh. Việc sử dụng tứ hóa theo thứ tự Lộc – Quyền – Khoa – Kỵ cho thấy rõ ràng trình tự phát triển của sự vật là Xuân – Hạ- Thu – Đông. Vì vậy nên khi nói phát tài trăm lộc đua nở thì đó là ở mùa Xuân, mùa hạ thì hỏa vượng nên gọi là Quyền, mùa thu thì sau khi phát triển thái quá phải thu về sửa chữa nên gọi là Khoa. Cuối cùng là sự ẩn tàng sau bốn mùa gọi là Kỵ. Lý thuyết Tử Vi và Tử Bình khá giống nhau về các mặt này. Sở dĩ Kỵ Quyền được gọi là khá đẹp, có thể một phần là do Mùa Đông cần nóng của Hạ giải băng mới có thể trở nên bớt bị tàng liễm mà trở nên ngấm ngầm giữ uy quyền.

Bảng An Tứ Hóa được đa số giới tử vi sử dụng để luận đoán và thấy độ chính xác đã được kiểm nghiệm nhiều qua rất nhiều năm theo thứ tự như sau. Tuổi : Lộc – Quyền – Khoa – Kỵ

Giáp Liêm Phá Vũ Dương

Ất Cơ Lương Vi Nguyệt

Bính Đồng Cơ Xương Liêm 

Đinh Nguyệt Đồng Cơ Cự

Mậu Tham Nguyệt Bật Cơ 

Kỷ Vũ Tham Lương Khúc

Canh Nhật Vũ Âm Đồng

Tân Cự Nhật Khúc Xương 

Nhâm Lương Vi Phụ Vũ

Quý Phá Cự Âm Tham

Nếu mệnh có cả tứ hóa thì đều được luận là kỳ lạ, là đẹp. Thí như việc phản vi kỳ cách ở các tuổi Tân và Đinh ở cung Thìn Tuất. Việc có một sao hóa ở mệnh thì không phải hiếm, chỉ một số tuổi và ở số ít cách cục ở tuổi ấy có đủ cả bộ tam hóa và tứ hóa. Mệnh thân hoặc các cường cung nên có các sao trong bộ tam hóa, mỗi thiên can đều có sự lệch việc tam hóa xuất hiện giữa các bộ sao chính. Như tuổi Đinh thì chủ yếu ở bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương, và không bao giờ có Các câu phú đều nêu lên sự tốt đẹp và đắc dụng biến hung tinh thành kình lực để phát triển của tứ hóa, ngay cả đến Không Kiếp đại sát tinh mà người tháng 10 nào cũng bị ở mệnh cũng phải đầu hàng khi tam giác sắt Sát Phá Tham nắm được Khoa Quyền, nhưng chắc chắn thì nên mệnh Sát Phá đến hạn Không Kiếp thì mới dễ chỉ huy được nó làm nên những điều không tưởng.

(Dẫn theo trang tuvinghiemli.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tứ Hóa Khoa Quyền Lộc Kỵ

Trong tử vi, điều quan trọng khi bạn muốn biết công danh tiền tài của mình ( Khoa, Quyền, Lộc ) và cản trở ( Kỵ ) thì phải thuần thục và vận dụng tốt bộ tứ hóa này. Ngay cái tên cũng đã nói lên tính chất của các hóa này. Khoa Quyền Lộc chỉ đẹp khi hợp cách và ngay cả Hóa Kỵ cũng có thể trở nên kỳ lạ làm đa dạng thêm hướng luận đoán cho các lá số. Hóa Kỵ trở thành kỳ nhân, kỳ dị, kỳ tài, kỳ lạ,… là một khái niệm rất mới mà thầy Bửu Đình đã chỉ ra. Ngay cả Hóa Khoa đệ nhất giải thần cũng không ngoại lệ khi có thể trở nên Khoa Trương, Hư Hoa,…

Tùy vào những chính tinh mà các hóa khí cũng khác nhau hoàn toàn. Có một môn phái chỉ sử dụng Lục Sát Tinh ( Kình, Đà, Không, Kiếp, Hỏa, Linh) và bộ tứ hóa phái theo thiên can của các cung luận đoán cũng rất chính xác. Mặc dù thiếu các bàng tinh bổ nghĩa nhưng với việc sử dụng thêm thiên can, lá số đã được cung cấp đầy đủ thông tin để luận. Mọi môn lý số đều phải dùng đến Thiên Can, Địa Chi của giờ, ngày, tháng, năm để giải lá số. 

Theo các tài liệu của tứ hóa phái thì việc an tứ hóa phải chính xác, sau khi được kiểm nghiệm thì các vấn đề về hóa khí của các thiên can ( 10 thiên can ) đã được giải quyết về nguồn gốc của tứ hóa. Việc hóa khí của sao theo việc ngũ hành đạt đến cực điểm ở các tiết khí của năm là có thể tin tưởng. Ở bên Đài Loan và Trung Quốc đang rối ren về vấn nạn này nhưng Việt Nam các nhà tử vi đang sử dụng khá nhiều bảng an tứ hóa của thầy Bửu Đình ở Tử Vi Ứng Dụng để thực hiện việc luận đoán. 

Việc tranh luận sôi nổi bảng tứ hóa cho tuổi Canh cũng được giới tử vi quan tâm, qua đó tìm hiểu được thêm nhiều thông tin về cách khai sinh là bảng tứ hóa, một số sao không hóa như Phủ, Tướng, Sát. Và các bàng tinh Xương Khúc, Tả Hửu hóa khí là rất hợp lý với âm dương. Từ đó suy ra 4 Bàng tinh này rất quan trọng trong việc giải lá số, xét ra sinh tháng nào là đã có sự hợp cách mà chưa cần xem đến giờ sinh. Việc sử dụng tứ hóa theo thứ tự Lộc – Quyền – Khoa – Kỵ cho thấy rõ ràng trình tự phát triển của sự vật là Xuân – Hạ- Thu – Đông. Vì vậy nên khi nói phát tài trăm lộc đua nở thì đó là ở mùa Xuân, mùa hạ thì hỏa vượng nên gọi là Quyền, mùa thu thì sau khi phát triển thái quá phải thu về sửa chữa nên gọi là Khoa. Cuối cùng là sự ẩn tàng sau bốn mùa gọi là Kỵ. Lý thuyết Tử Vi và Tử Bình khá giống nhau về các mặt này. Sở dĩ Kỵ Quyền được gọi là khá đẹp, có thể một phần là do Mùa Đông cần nóng của Hạ giải băng mới có thể trở nên bớt bị tàng liễm mà trở nên ngấm ngầm giữ uy quyền.

Bảng An Tứ Hóa được đa số giới tử vi sử dụng để luận đoán và thấy độ chính xác đã được kiểm nghiệm nhiều qua rất nhiều năm theo thứ tự như sau. Tuổi : Lộc – Quyền – Khoa – Kỵ

Giáp Liêm Phá Vũ Dương

Ất Cơ Lương Vi Nguyệt

Bính Đồng Cơ Xương Liêm 

Đinh Nguyệt Đồng Cơ Cự

Mậu Tham Nguyệt Bật Cơ 

Kỷ Vũ Tham Lương Khúc

Canh Nhật Vũ Âm Đồng

Tân Cự Nhật Khúc Xương 

Nhâm Lương Vi Phụ Vũ

Quý Phá Cự Âm Tham

Nếu mệnh có cả tứ hóa thì đều được luận là kỳ lạ, là đẹp. Thí như việc phản vi kỳ cách ở các tuổi Tân và Đinh ở cung Thìn Tuất. Việc có một sao hóa ở mệnh thì không phải hiếm, chỉ một số tuổi và ở số ít cách cục ở tuổi ấy có đủ cả bộ tam hóa và tứ hóa. Mệnh thân hoặc các cường cung nên có các sao trong bộ tam hóa, mỗi thiên can đều có sự lệch việc tam hóa xuất hiện giữa các bộ sao chính. Như tuổi Đinh thì chủ yếu ở bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương, và không bao giờ có Các câu phú đều nêu lên sự tốt đẹp và đắc dụng biến hung tinh thành kình lực để phát triển của tứ hóa, ngay cả đến Không Kiếp đại sát tinh mà người tháng 10 nào cũng bị ở mệnh cũng phải đầu hàng khi tam giác sắt Sát Phá Tham nắm được Khoa Quyền, nhưng chắc chắn thì nên mệnh Sát Phá đến hạn Không Kiếp thì mới dễ chỉ huy được nó làm nên những điều không tưởng.

(Dẫn theo trang tuvinghiemli.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button