Tử vi

Tự hóa kị chuyển họa là phúc 1

【飞星漫谈三十】自化忌转祸为福一

三十【疾厄宫自化忌】自化忌反为福

所谓自化忌就是某星所坐之宫的宫干令其化忌,例如太阴星所坐之宫的宫干为乙,

Bạn đang xem: Tự hóa kị chuyển họa là phúc 1

「乙机梁紫阴」,因此,这个宫位就出现自化忌的情况。

宫位出现自化忌一般会被视为「破」:命宫出现自化忌为人阴晴不定;夫妻宫出现自

化忌配偶难以相处,婚姻有可能因此会出现问题。。。如此类推。如果一个命盘有三

个以上的宫出现自化忌的情况,一生起伏不起,难以安定。

可是偏偏有一个宫不单不怕自化忌,而且喜见自化忌,这个就是疾厄宫。

疾厄宫出现自化忌,是较普通人更能抵御传染病的,不易受其感染的。

就算禽流感爆发也可以大模斯样地在街上走啦!(说说笑而己)

[Phi tinh mạn đàm 30] – Tự hóa kị chuyển họa là phúc 1

30. [Cung Tật ách tự hóa kị] – tự hóa kị ngược lại là phúc

Cái gọi là tự hóa kỵ chính là can của cung nào đó làm cho sao tọa ở chính cung đấy hóa kỵ. Ví dụ như Thái Âm tọa ở cung có can cung là Ất, “Ất Cơ Lương Tử Âm”. Vì vậy, cung vị có tự hóa kỵ.

Cung vị xuất hiện tự hóa kỵ có thể xem là bị “Phá”: cung Mệnh xuất hiện tự hóa kỵ là người âm tình bất định; cung Phu thê xuất hiện tự hóa kỵ vợ chồng khó mà sống chung với nhau, hôn nhân có thể vì thế sẽ xảy ra vấn đề… Nếu như một Mệnh bàn có trên 3 cung xuất hiện tự hóa kỵ, cả đời gập ghềnh, khó mà yên ổn.

Nhưng riêng có một cung không những không sợ tự hóa kỵ, mà còn vui mừng khi gặp tự hóa kỵ, đó chính là cung Tật ách.

Cung Tật ách xuất hiện tự hóa kỵ là người tương đối có khả năng chống đỡ bệnh truyền nhiễm, không dễ bị lây nhiễm.

Xem như cúm gia cầm bộc phát cũng có thể yên tâm mà ra đường rồi (Nói vui một chút vậy thôi)

TỬ VI ĐẨU SỐ PHI TINH TỨ HÓA CỬU THIÊN MẠN ĐÀM – Diệp Khai Nguyên biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tự hóa kị chuyển họa là phúc 1

【飞星漫谈三十】自化忌转祸为福一

三十【疾厄宫自化忌】自化忌反为福

所谓自化忌就是某星所坐之宫的宫干令其化忌,例如太阴星所坐之宫的宫干为乙,

「乙机梁紫阴」,因此,这个宫位就出现自化忌的情况。

宫位出现自化忌一般会被视为「破」:命宫出现自化忌为人阴晴不定;夫妻宫出现自

化忌配偶难以相处,婚姻有可能因此会出现问题。。。如此类推。如果一个命盘有三

个以上的宫出现自化忌的情况,一生起伏不起,难以安定。

可是偏偏有一个宫不单不怕自化忌,而且喜见自化忌,这个就是疾厄宫。

疾厄宫出现自化忌,是较普通人更能抵御传染病的,不易受其感染的。

就算禽流感爆发也可以大模斯样地在街上走啦!(说说笑而己)

[Phi tinh mạn đàm 30] – Tự hóa kị chuyển họa là phúc 1

30. [Cung Tật ách tự hóa kị] – tự hóa kị ngược lại là phúc

Cái gọi là tự hóa kỵ chính là can của cung nào đó làm cho sao tọa ở chính cung đấy hóa kỵ. Ví dụ như Thái Âm tọa ở cung có can cung là Ất, “Ất Cơ Lương Tử Âm”. Vì vậy, cung vị có tự hóa kỵ.

Cung vị xuất hiện tự hóa kỵ có thể xem là bị “Phá”: cung Mệnh xuất hiện tự hóa kỵ là người âm tình bất định; cung Phu thê xuất hiện tự hóa kỵ vợ chồng khó mà sống chung với nhau, hôn nhân có thể vì thế sẽ xảy ra vấn đề… Nếu như một Mệnh bàn có trên 3 cung xuất hiện tự hóa kỵ, cả đời gập ghềnh, khó mà yên ổn.

Nhưng riêng có một cung không những không sợ tự hóa kỵ, mà còn vui mừng khi gặp tự hóa kỵ, đó chính là cung Tật ách.

Cung Tật ách xuất hiện tự hóa kỵ là người tương đối có khả năng chống đỡ bệnh truyền nhiễm, không dễ bị lây nhiễm.

Xem như cúm gia cầm bộc phát cũng có thể yên tâm mà ra đường rồi (Nói vui một chút vậy thôi)

TỬ VI ĐẨU SỐ PHI TINH TỨ HÓA CỬU THIÊN MẠN ĐÀM – Diệp Khai Nguyên biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button