Tử vi

Tự hóa kị chuyển họa thành phúc 2

【飞星漫谈三十一】自化忌转祸为福二

三十一【疾厄宫自化忌】其他疾病和良心的问题

凡宫位出现自化忌就会有「破」。上一篇论及疾厄宫有例外的情况,但其实也不是完全吉兆。

Bạn đang xem: Tự hóa kị chuyển họa thành phúc 2

飞星漫谈聊聊几句很难说得这么清楚。我只是说比较不容易感染「传染病」。但留意只是对「传染病」比较有抵抗力,并不表示命主比其他人健康。

人怎可能会无病?疾厄宫自化忌,虽然对传染病比较有抵抗力,但相对患暗病和长期病患的机会比其他人大。

其实用飞星的原理推想也不难想像。以疾厄立太极,就等同当宫坐忌。用拟人想象,疾厄宫比较抗拒外来的事物,但内在却不安。从这个角度去想就比较容易理解,为什么会说「破」但又不「破」啦。

加上疾厄是良心位。在良心位自化忌就代表为人比较自我自私,性情比较反复。有得,自然有失。

[Phi tinh mạn đàm 31] – Tự hóa kị chuyển họa thành phúc 2

31. [Cung Tật ách tự hóa kị] – vấn đề lương tâm và bệnh tật khác

Phàm cung vị nào xuất hiện tự hóa kỵ sẽ có “Phá”. Thiên ở trên đã bàn về trường hợp ngoại lệ của cung Tật ách, nhưng thực cũng không phải hoàn toàn là dấu hiệu tốt.

Mấy câu Phi tinh mạn đàm khó mà nói cho rõ ràng chuyện này. Ta chỉ nói là tương đối không dễ mắc “Bệnh truyền nhiễm”. Nhưng lưu ý chỉ là tương đối có sức đề kháng đối với “Bệnh truyền nhiễm” chứ không hề có ý nói người đó khỏe mạnh hơn người khác.

Là con người, làm sao mà có thể không bệnh tật gì cho được ? Cung Tật ách tự hóa kỵ, mặc dù tương đối có sức đề kháng đối với bệnh truyền nhiễm nhưng lại dễ mắc những ám bệnh và bệnh mãn tính hơn so với những người khác.

Thật ra việc sử dụng nguyên lý suy đoán của phi tinh cũng không quá khó tưởng tượng. Lấy cung Tật ách lập Thái cực, thì tương đương với việc cung Mệnh có tự hóa kị. Tưởng tượng theo lối nhân cách hóa thì cung Tật ách kháng cự lại việc bên ngoài tác động vào, nhưng bên trong bất an. Suy nghĩ từ góc độ này thì khá dễ hiểu vì sao lại nói “Phá” nhưng lại không “Phá” vậy.

Thêm vào đó cung Tật ách là cung vị lương tâm con người. Ở cung vị lương tâm mà có tự hóa kỵ thì đại biểu người đó khá ích kỷ, tính tình thường thay đổi, bất định, tự nhiên có, tự nhiên không.

TỬ VI ĐẨU SỐ PHI TINH TỨ HÓA CỬU THIÊN MẠN ĐÀM – Diệp Khai Nguyên biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tự hóa kị chuyển họa thành phúc 2

【飞星漫谈三十一】自化忌转祸为福二

三十一【疾厄宫自化忌】其他疾病和良心的问题

凡宫位出现自化忌就会有「破」。上一篇论及疾厄宫有例外的情况,但其实也不是完全吉兆。

飞星漫谈聊聊几句很难说得这么清楚。我只是说比较不容易感染「传染病」。但留意只是对「传染病」比较有抵抗力,并不表示命主比其他人健康。

人怎可能会无病?疾厄宫自化忌,虽然对传染病比较有抵抗力,但相对患暗病和长期病患的机会比其他人大。

其实用飞星的原理推想也不难想像。以疾厄立太极,就等同当宫坐忌。用拟人想象,疾厄宫比较抗拒外来的事物,但内在却不安。从这个角度去想就比较容易理解,为什么会说「破」但又不「破」啦。

加上疾厄是良心位。在良心位自化忌就代表为人比较自我自私,性情比较反复。有得,自然有失。

[Phi tinh mạn đàm 31] – Tự hóa kị chuyển họa thành phúc 2

31. [Cung Tật ách tự hóa kị] – vấn đề lương tâm và bệnh tật khác

Phàm cung vị nào xuất hiện tự hóa kỵ sẽ có “Phá”. Thiên ở trên đã bàn về trường hợp ngoại lệ của cung Tật ách, nhưng thực cũng không phải hoàn toàn là dấu hiệu tốt.

Mấy câu Phi tinh mạn đàm khó mà nói cho rõ ràng chuyện này. Ta chỉ nói là tương đối không dễ mắc “Bệnh truyền nhiễm”. Nhưng lưu ý chỉ là tương đối có sức đề kháng đối với “Bệnh truyền nhiễm” chứ không hề có ý nói người đó khỏe mạnh hơn người khác.

Là con người, làm sao mà có thể không bệnh tật gì cho được ? Cung Tật ách tự hóa kỵ, mặc dù tương đối có sức đề kháng đối với bệnh truyền nhiễm nhưng lại dễ mắc những ám bệnh và bệnh mãn tính hơn so với những người khác.

Thật ra việc sử dụng nguyên lý suy đoán của phi tinh cũng không quá khó tưởng tượng. Lấy cung Tật ách lập Thái cực, thì tương đương với việc cung Mệnh có tự hóa kị. Tưởng tượng theo lối nhân cách hóa thì cung Tật ách kháng cự lại việc bên ngoài tác động vào, nhưng bên trong bất an. Suy nghĩ từ góc độ này thì khá dễ hiểu vì sao lại nói “Phá” nhưng lại không “Phá” vậy.

Thêm vào đó cung Tật ách là cung vị lương tâm con người. Ở cung vị lương tâm mà có tự hóa kỵ thì đại biểu người đó khá ích kỷ, tính tình thường thay đổi, bất định, tự nhiên có, tự nhiên không.

TỬ VI ĐẨU SỐ PHI TINH TỨ HÓA CỬU THIÊN MẠN ĐÀM – Diệp Khai Nguyên biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button