Tử vi

Tứ hóa luận đến đoạn bí quyết

Tứ hóa luận đến đoạn bí quyết


1

Bạn đang xem: Tứ hóa luận đến đoạn bí quyết


,Tứ hóa chính là hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, hóa kị, đẩu số tinh thần tổ hợp vi thùy tượng chưa hợp thời, do đó phối hợp tứ hóa đoạn cát hung, cho nên tinh thần làm thể, tứ hóa vi dùng.


2


,Hóa lộc ngũ hành thuộc tính kim, phương Tây


4


,


9


Kim, chủ mùa thu. Mùa thu vi vạn vật thu hoạch là lúc, vi ngắt lấy thu hoạch mà được lợi nhuận, cho nên hóa lộc chủ bận rộn, thu hoạch, đắc lợi, tài lộc, ăn lộc, hưởng thụ, nhân duyên, hiểu nạn, quý nhân, tình duyên, thông minh tài nghệ. Ngọn nguồn tốt ( nơi phát ra tốt ).


3


,Hóa quyền thuộc hỏa, phía nam


2


,


7


Hỏa, hỏa có hỏa viêm bên trên thế, cho nên chủ thế lực, tranh chấp, thành tựu, nỗ lực phấn đấu, thật cao, sĩ diện, tranh chấp, tăng giá trị tài sản, bá đạo, tự phụ, không chịu thua, cầm quyền, tài hoa, có khả năng, chuyên kỹ, cố chấp, quản chế, tiêu xài, ngoại thương, bệnh cấp tính.Hóa quyền tốt nhất nhập tài Quan, nhập cung lục thân góc có tranh chấp, ma sát.


4


,Hóa khoa chúc mộc, phương đông


3


,


8


Mộc, xuân mộc, sinh sôi không ngừng, chính đang manh nha. Do đó khoa chủ sinh trưởng, giáo hóa, công danh, thanh danh, thiện duyên, quý nhân, hiểu nạn, khoa bảng, danh dự, quý trọng, trong sạch, THUẬN, cao thượng, khí chất tốt.


5


,Hóa kị thuộc thủy, phương bắc


1


,


6


Thủy. Phương bắc thuộc trời đông giá rét, vạn vật cất chứa khó khăn, cho nên hóa kị chủ cất chứa, khó khăn, không như ý, ẩn hình, tình nghĩa, đạo nghĩa, quản thúc, dính chặt, hung hiểm, dịch mã, tai hoạ, biến thiên, thua thiệt, tử vong, trầm mê, tự ti, tật bệnh, rủi ro, lục thân hình khắc, thị phi, quan phi, tai nạn xe cộ.


6


,Hóa lộc tối kỵ sẽ địa kiếp, địa không, hóa kị, gọi là lộc phùng xung phá. Vui mừng hội cát ngôi sao quyền, khoa sẽ, giáp, củng.


7


,Hóa quyền tam hợp hữu hóa khoa mị việt xương khúc, phần kết chương, danh vọng lan xa.


8


,Hóa khoa sẽ mị việt xương khúc tới khoa bảng, sẽ dương nhận, đốm lửa góc mệt. Hóa khoa sẽ kiếp không, khoa bảng không như ý, có tài nhưng không gặp thời.


9


,Hóa kỵ tinh lại lạc hãm, thụ hại càng hung hiểm. Sao hóa kỵ sẽ, hợp, hướng giai có bất hảo chỗ, vốn lấy kị hướng góc lợi hại.


10


,Hóa lộc nhập cung lục thân, đúng lục thân tốt, có tình nghĩa.


11


,Hóa quyền nhập cung lục thân, góc sẽ có tranh chấp, ý kiến nhiều.


12


,Hóa khoa nhập cung lục thân, lục thân đối đãiMở đầu tốt đẹp, kết thúc tốt đẹp.


13


,Hóa kị nhập cung lục thân, vi quản thúc, quan tâm, thiếu nợ, vi nghiệp lực.


14


,Hóa lộc nhập cung tài bạch, tài nơi phát ra tốt, góc biết kiếm tiền, cũng so với biết xài tiền.


15


,Hóa quyền nhập cung tài bạch, góc biết quản lý tài, vận dụng tài.


16


,Hóa khoa nhập cung tài bạch, tài nơi phát ra THUẬN, đi làm tốt.


17


,Hóa kị nhập cung tài bạch, góc sẽ vì tiễn phiền não, tài nơi phát ra cũng so với không như ý, đúng tiễn góc chấp nhất, góc sẽ trở thành tiễn nô tài, đi làm tốt.


18


,Hóa lộc nhập Quan lộc, cả đời vận khí tốt hơn, ở trên sự nghiệp góc có thể phát huy.


19


,Hóa quyền nhập Quan lộc, tài năng ở trên sự nghiệp cầm quyền, chân chính lão bản cách, chủ quản cách.


20


,Hóa khoa nhập Quan lộc, trên sự nghiệp góc THUẬN, đi làm tốt.


21


,Hóa kị nhập Quan lộc, cả đời vận khí độ chênh lệch, ở trên sự nghiệp cần trải qua một phen tra tấn về sau mới sẽ thành công, lại là nhân đúng sự tình nghiệp rất cố chấp.


22


,Hóa lộc nhập điền trạch, ở nhà góc có nhân duyên, thả hơi sớm năm sẽ có bất động sản, cũng so với sẽ quan tâm gia đình.


23


,Hóa quyền nhập điền trạch, thích ở nhà cầm quyền, đại biểu trong nhà chuyện lớn nhỏ giai thích quản, có gia cùng lục thân cũng sẽ có tranh chấp, năm mới cũng sẽ có bất động sản.


24


,Hóa khoa nhập điền trạch, gia đình THUẬN, ở nhà nhân duyên cũng tốt, năm mới cũng sẽ có bất động sản, gia đình phong bình cũng không tệ.


25


,Hóa kị nhập điền trạch, gia đình không như ý, ở nhà thống khổ, cùng lục thân ở chung góc không hài hòa, hơi trễ mới có phòng của mình điền sản.


26


,Hóa lộc nhập tật ách, thái độ làm người góc lạc quan, nhưng còn nhỏ có thể nhiều bệnh ( bệnh nhẹ ).


27


,Hóa quyền nhập tật ách, thái độ làm người góc bá đạo, còn nhỏ có thể nhiều ngoại thương.


28


,Hóa khoa nhập tật ách, thái độ làm người phong độ tốt, còn nhỏ THUẬN góc vô tật đau.


29


,Hóa kị nhập tật ách, thái độ làm người góc tự ti, không thả ra, còn nhỏ nhiều tai nạn.


30


,Hóa lộc nhập phúc đức, tương đối hưởng thụ, dám tiêu tiền. Tâm tình sảng khoái, nhưng bận rộn.


31


,Hóa quyền nhập phúc đức, góc sẽ tiêu xài, sung mãn béo, tâm tình góc không rỗi rãnh.


32


,Hóa khoa nhập phúc đức, góc kế toán hoa dùng tiễn, tâm tình góc bình thản.


33


,Hóa kị nhập phúc đức, góc không có tiền hưởng thụ, có tiền cũng không nỡ xài, cả đời làm lụng vất vả, không nhất thời thanh nhàn.


34


,Hóa lộc nhập di chuyển, bên ngoài gặp gỡ nhân duyên tốt.


35


,Hóa quyền nhập di chuyển, bên ngoài tranh chấp nhiều, nhưng có thể thành công cầm quyền.


36


,Hóa khoa nhập di chuyển, bên ngoài THUẬN, nhân duyên tốt.


37


,Hóa kị nhập di chuyển, bên ngoài không như ý, ly hương tốt. ( càng xa càng tốt )


38


,Hóa lộc nhập cung mệnh, thông minh, tự lập, nhân duyên tốt, có có lực giải tai ách.


39


,Hóa quyền nhập mệnh cung, tự cho mình cao, tùy hứng, bá quyền, cơ trí, không đổi tiếp chịu ý kiến của người khác, chủ quan mạnh, chuyện gì đều phải quản.


40


,


(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tứ hóa luận đến đoạn bí quyết

Tứ hóa luận đến đoạn bí quyết


1


,Tứ hóa chính là hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, hóa kị, đẩu số tinh thần tổ hợp vi thùy tượng chưa hợp thời, do đó phối hợp tứ hóa đoạn cát hung, cho nên tinh thần làm thể, tứ hóa vi dùng.


2


,Hóa lộc ngũ hành thuộc tính kim, phương Tây


4


,


9


Kim, chủ mùa thu. Mùa thu vi vạn vật thu hoạch là lúc, vi ngắt lấy thu hoạch mà được lợi nhuận, cho nên hóa lộc chủ bận rộn, thu hoạch, đắc lợi, tài lộc, ăn lộc, hưởng thụ, nhân duyên, hiểu nạn, quý nhân, tình duyên, thông minh tài nghệ. Ngọn nguồn tốt ( nơi phát ra tốt ).


3


,Hóa quyền thuộc hỏa, phía nam


2


,


7


Hỏa, hỏa có hỏa viêm bên trên thế, cho nên chủ thế lực, tranh chấp, thành tựu, nỗ lực phấn đấu, thật cao, sĩ diện, tranh chấp, tăng giá trị tài sản, bá đạo, tự phụ, không chịu thua, cầm quyền, tài hoa, có khả năng, chuyên kỹ, cố chấp, quản chế, tiêu xài, ngoại thương, bệnh cấp tính.Hóa quyền tốt nhất nhập tài Quan, nhập cung lục thân góc có tranh chấp, ma sát.


4


,Hóa khoa chúc mộc, phương đông


3


,


8


Mộc, xuân mộc, sinh sôi không ngừng, chính đang manh nha. Do đó khoa chủ sinh trưởng, giáo hóa, công danh, thanh danh, thiện duyên, quý nhân, hiểu nạn, khoa bảng, danh dự, quý trọng, trong sạch, THUẬN, cao thượng, khí chất tốt.


5


,Hóa kị thuộc thủy, phương bắc


1


,


6


Thủy. Phương bắc thuộc trời đông giá rét, vạn vật cất chứa khó khăn, cho nên hóa kị chủ cất chứa, khó khăn, không như ý, ẩn hình, tình nghĩa, đạo nghĩa, quản thúc, dính chặt, hung hiểm, dịch mã, tai hoạ, biến thiên, thua thiệt, tử vong, trầm mê, tự ti, tật bệnh, rủi ro, lục thân hình khắc, thị phi, quan phi, tai nạn xe cộ.


6


,Hóa lộc tối kỵ sẽ địa kiếp, địa không, hóa kị, gọi là lộc phùng xung phá. Vui mừng hội cát ngôi sao quyền, khoa sẽ, giáp, củng.


7


,Hóa quyền tam hợp hữu hóa khoa mị việt xương khúc, phần kết chương, danh vọng lan xa.


8


,Hóa khoa sẽ mị việt xương khúc tới khoa bảng, sẽ dương nhận, đốm lửa góc mệt. Hóa khoa sẽ kiếp không, khoa bảng không như ý, có tài nhưng không gặp thời.


9


,Hóa kỵ tinh lại lạc hãm, thụ hại càng hung hiểm. Sao hóa kỵ sẽ, hợp, hướng giai có bất hảo chỗ, vốn lấy kị hướng góc lợi hại.


10


,Hóa lộc nhập cung lục thân, đúng lục thân tốt, có tình nghĩa.


11


,Hóa quyền nhập cung lục thân, góc sẽ có tranh chấp, ý kiến nhiều.


12


,Hóa khoa nhập cung lục thân, lục thân đối đãiMở đầu tốt đẹp, kết thúc tốt đẹp.


13


,Hóa kị nhập cung lục thân, vi quản thúc, quan tâm, thiếu nợ, vi nghiệp lực.


14


,Hóa lộc nhập cung tài bạch, tài nơi phát ra tốt, góc biết kiếm tiền, cũng so với biết xài tiền.


15


,Hóa quyền nhập cung tài bạch, góc biết quản lý tài, vận dụng tài.


16


,Hóa khoa nhập cung tài bạch, tài nơi phát ra THUẬN, đi làm tốt.


17


,Hóa kị nhập cung tài bạch, góc sẽ vì tiễn phiền não, tài nơi phát ra cũng so với không như ý, đúng tiễn góc chấp nhất, góc sẽ trở thành tiễn nô tài, đi làm tốt.


18


,Hóa lộc nhập Quan lộc, cả đời vận khí tốt hơn, ở trên sự nghiệp góc có thể phát huy.


19


,Hóa quyền nhập Quan lộc, tài năng ở trên sự nghiệp cầm quyền, chân chính lão bản cách, chủ quản cách.


20


,Hóa khoa nhập Quan lộc, trên sự nghiệp góc THUẬN, đi làm tốt.


21


,Hóa kị nhập Quan lộc, cả đời vận khí độ chênh lệch, ở trên sự nghiệp cần trải qua một phen tra tấn về sau mới sẽ thành công, lại là nhân đúng sự tình nghiệp rất cố chấp.


22


,Hóa lộc nhập điền trạch, ở nhà góc có nhân duyên, thả hơi sớm năm sẽ có bất động sản, cũng so với sẽ quan tâm gia đình.


23


,Hóa quyền nhập điền trạch, thích ở nhà cầm quyền, đại biểu trong nhà chuyện lớn nhỏ giai thích quản, có gia cùng lục thân cũng sẽ có tranh chấp, năm mới cũng sẽ có bất động sản.


24


,Hóa khoa nhập điền trạch, gia đình THUẬN, ở nhà nhân duyên cũng tốt, năm mới cũng sẽ có bất động sản, gia đình phong bình cũng không tệ.


25


,Hóa kị nhập điền trạch, gia đình không như ý, ở nhà thống khổ, cùng lục thân ở chung góc không hài hòa, hơi trễ mới có phòng của mình điền sản.


26


,Hóa lộc nhập tật ách, thái độ làm người góc lạc quan, nhưng còn nhỏ có thể nhiều bệnh ( bệnh nhẹ ).


27


,Hóa quyền nhập tật ách, thái độ làm người góc bá đạo, còn nhỏ có thể nhiều ngoại thương.


28


,Hóa khoa nhập tật ách, thái độ làm người phong độ tốt, còn nhỏ THUẬN góc vô tật đau.


29


,Hóa kị nhập tật ách, thái độ làm người góc tự ti, không thả ra, còn nhỏ nhiều tai nạn.


30


,Hóa lộc nhập phúc đức, tương đối hưởng thụ, dám tiêu tiền. Tâm tình sảng khoái, nhưng bận rộn.


31


,Hóa quyền nhập phúc đức, góc sẽ tiêu xài, sung mãn béo, tâm tình góc không rỗi rãnh.


32


,Hóa khoa nhập phúc đức, góc kế toán hoa dùng tiễn, tâm tình góc bình thản.


33


,Hóa kị nhập phúc đức, góc không có tiền hưởng thụ, có tiền cũng không nỡ xài, cả đời làm lụng vất vả, không nhất thời thanh nhàn.


34


,Hóa lộc nhập di chuyển, bên ngoài gặp gỡ nhân duyên tốt.


35


,Hóa quyền nhập di chuyển, bên ngoài tranh chấp nhiều, nhưng có thể thành công cầm quyền.


36


,Hóa khoa nhập di chuyển, bên ngoài THUẬN, nhân duyên tốt.


37


,Hóa kị nhập di chuyển, bên ngoài không như ý, ly hương tốt. ( càng xa càng tốt )


38


,Hóa lộc nhập cung mệnh, thông minh, tự lập, nhân duyên tốt, có có lực giải tai ách.


39


,Hóa quyền nhập mệnh cung, tự cho mình cao, tùy hứng, bá quyền, cơ trí, không đổi tiếp chịu ý kiến của người khác, chủ quan mạnh, chuyện gì đều phải quản.


40


,


(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button