Tử vi

Tứ hóa phi tinh: cung điền trạch tứ hóa ở mười hai cung luận pháp

   Cung điền trạch tứ hóa ở mười hai cung luận pháp

Cung điền trạch tứ hóa đến cung mệnh hoặc cung tật ách: dùng tự mình danh nghĩa mua phòng ốc, nhập sáu bên trong đều tính.

Bạn đang xem: Tứ hóa phi tinh: cung điền trạch tứ hóa ở mười hai cung luận pháp

Nữ nhân dùng bản mạng điền trạch đi tứ hóa ( nhân tiên thiên khá mạnh ), hoặc tham khảo đại nạn, sẽ hoặc không biết mua phòng ốc, hoặc dùng người nào tên nghĩa mua.

Cung điền trạch tứ hóa đến cung nào, liền có khả năng dùng người nào danh nghĩa mua phòng ốc. Lệ: tứ hóa đến cung phu thê, dùng đúng phương ( nữ mệnh: tiên sinh nam mệnh: thái thái ) cái tên mua phòng ốc, phùng tự hóa không tính.

Bản mạng điền trạch tứ hóa dừng ở cung nào, năm xưa, lưu nguyệt đi đến dễ có đưa sinh tượng, nhập bản mạng bên trong cục tăng mạnh, sen tự hóa mua không nổi.

Phu mặc kệ ở cung nào phùng tự hóa: bốn biển là nhà, chung quanh là nhà, gia vận hay thay đổi, nơi nơi chuyển nhà.

Thái Âm làm ruộng chủ nhà, cũng chủ giường ngủ, Thái Âm tự hóa: giường ngủ không chắc chắn động hoặc chuyển nhà ( nhân lực ly tâm khá mạnh ).

Thái Âm đi vào cục: tốt hơn, vui mừng đưa sinh, một lần nữa thiết lập sinh. Thái Âm nhập ngoại cục: không mừng đưa sinh, không nặng đưa sinh.

Cung điền trạch tự hóa: bị ở không đuôi đường hầm ( hẻm cụt ), chuyển nhà hiện tượng ( ly tâm ).

Cung điền trạch có tứ hóa năm sinh hoặc tự hóa: dễ dàng ở lầu một phòng ở, dưới lầu.

Phu tuy rằng tứ hóa năm sinh hoặc tự hóa bị ở hẻm cụt, nhưng không nhất định cả đời. ( cũng cần tham khảo đại nạn cung điền trạch, như đại nạn không có tứ hóa năm sinh hoặc tự hóa, lực lượng liền giảm bớt )

Cung điền trạch tứ hóa đến cung tài bạch: phòng ở bị đổi thành tiền mặt, tổ ấm dễ thành tiền mặt.

Cung tử nữ tự hóa: ở đối diện dễ có không đuôi đường hầm.

Năm sinh lai nhân cung ở cung điền trạch: có tổ ấm. ( tứ hóa đi vào cục có, tứ hóa nhập ngoại cục vô )

Đứa con, điền trạch hai bên tự hóa: tổ tiên tranh tài sinh, bất động sản, gia tộc cạnh tranh sinh. Nhân bất động sản mà có quan phi hình phạt. Đứa con, điền trạch có ngày hình hóa kị cũng coi như.

Cung tử nữ tứ hóa đến cung điền trạch hoặc cung tài bạch: sinh sản so với nữ nhân mang tài khố đến, lương thực đến.

Năm sinh sao hóa kị ở cung điền trạch hoặc cung tử nữ: không nên cổ đông, đại nạn đi đến tăng mạnh.

Năm sinh hóa kị tại tử nữ cung hướng cung điền trạch: khố vị trí thủ không được ( đại nạn cũng giống vậy luận ), bất lợi cổ đông.

Hóa kỵ năm sinh tại tử nữ cung: chú ý phạm hoa đào mà giựt tiền, nghiệp chướng kị giống nhau. Nên hóa nghiệt hải làm thiện duyến.

Cung điền trạch có năm sinh quyền ( thiên hướng phú cách ): bất động sản không chỉ một gian, phùng tự hóa chủ thay đổi.

Cung điền trạch như vô hóa quyền năm sinh mà phùng tự hóa quyền: phòng ở sẽ việt đổi càng lớn.

Nhiễm Thái Âm ở cung điền trạch, lực lượng tăng mạnh.

Năm xưa tại tí, điền tuyến ( có tự hóa ): dễ có chuyển nhà hoặc bên trong trang hoàng hiện tượng, gia vận thay đổi. Đi làm cách người chủ trong công ty bên trong điều động. ( ở tứ mã địa cũng giống vậy, đại nạn nước, điền tuyến cũng giống vậy )

Thiên diêu tọa cung điền trạch: hiếu khách, ở nhà thường cùng người nói chuyện phiếm ( thiên diêu tin tức cầm tinh, chủ thích cùng nên sinh còn nói chuyện phiếm ), thiên diêu tinh chủ phong tình, không kiên nhẫn tịch mịch.

Thiên diêu ở cung mệnh, cung điền trạch, cung thiên di, cung phụ mẫu: chú ý mình cập gia tộc nước hoạn, bị phùng thủy tai.

Thiên diêu ở cung phu thê, cung quan lộc: chủ đối tượng bị quá thủy tai, chủ phong tình, quả hồ trăn.

Hóa kỵ năm sinh tọa cung điền trạch: thái độ làm người ích kỷ, lo cho gia đình đình, tiết kiệm, cất chứa, cố tự mình ý. Kị: không nặng gia đình bài trí, thiên hướng cố mình, chủ cất chứa.

Thiên diêu sẽ cánh cửa cực lớn hoặc thiên tướng: sẽ hít thuốc phiện, hút thuốc, hút an phi mạng hắn, buôn lậu ngành sản xuất, tham khảo rơi cung nào.

Ở cung mệnh, cung phúc đức, cung tật ách thiên diêu, văn xương, văn khúc giống nhau.

Thiên diêu nhập mệnh cung, cung phúc đức, cung tật ách: yêu xinh đẹp, có mị lực, có sức hấp dẫn, yêu ca hát.

: sẽ cánh cửa cực lớn quyền đi cao âm.

: thiên diêu phùng tự hóa bị hát sai âm điệu.

: thiên diêu phùng hóa khoa tiếng ca mê người, thanh thúy.

: thiên diêu phùng hóa kị hát không tốt.

: thiên diêu phùng quyền đi cao âm, kéo hát.

: thiên diêu phùng lộc dễ nghe, vô tư một loại.

: thiên diêu phùng khoa, kị yêu hát bi thương chi ca.

Tứ hóa năm sinh ở cung điền trạch: bị làm mặt tiền cửa hàng sinh ý, tham khảo tính chất sao ngành sản xuất, đại nạn đi đến tăng mạnh.

Như trên Bangor người, làm công việc bên trong công tác.

Cung điền trạch hóa lộc năm sinh: gia đình chi tiêu lớn, trọng gia đình ăn lộc.

Hóa quyền năm sinh: phòng ở không chỉ một gian, trong nhà thành viên tranh chấp. Nhân hóa quyền, mọi người vui mừng tranh quyền nguyên nhân.

Hóa khoa năm sinh: chủ gia trung thành viên tôn trọng lẫn nhau, vui mừng gia đình bố trí, trọng cách điệu, thiên hướng tinh thần diện.

Hóa kỵ năm sinh: mặt tiền cửa hàng tiền mặt sinh ý, không nặng gia đình bố trí, không nặng ăn lộc. Chủ tiết kiệm, dễ có thị phi khóe miệng, phùng nghiệp chướng kị tăng mạnh.

Phu nếu tứ hóa năm sinh vô nhập cung điền trạch, nhu tham khảo đại nạn, năm xưa hoặc tham khảo cung phúc đức cập thân mình cách.

Tứ hóa năm sinh ở cung điền trạch: chủ trương mở tiệm mặt hoặc làm sinh sản nghiệp, tham khảo tính chất sao ngành sản xuất, đại nạn đi đến tăng mạnh.

Tứ hóa ở cung điền trạch: chú trọng gia đình, lấy gia đình làm trọng, so sánh không có dịch mã.

Tứ hóa tại tử nữ cung: ưa ra ngoài, có dịch mã động, quan hệ xã hội ngành sản xuất, giao tế tốt, nhiều xã giao.

Đi làm cách người bị đi công việc bên ngoài công tác. Năm xưa, lưu nguyệt đi đến tăng mạnh.

Cung điền trạch tứ hóa đến cung phụ mẫu, cung tật ách: mua phòng ốc tiền trả phân kỳ hoặc cho vay mua quốc dân nơi ở.

Điền trạch tứ hóa kị hướng: mua phòng ốc tương ứng phương vị không tốt.

Phương vị kị hướng chỗ ngồi cập giường ngủ không tốt. ( phương vị hóa kỵ năm sinh, nghiệp chướng kị tọa hướng đều không tốt

Điền trạch tứ hóa nhập mệnh cung, cung tật ách, cung quan lộc, cung tài bạch, cung phúc đức: dễ có sản nghiệp tổ tiên ( thổ địa, bất động sản cổ liêm trinh, phá quân rẫy thiên phủ nông địa ( phùng tự hóa, chính mình không cần hoặc lưu không được )

Cung điền trạch tứ hóa nhập cung tài bạch: dùng tiền mặt mua phòng ốc. Lộc, quyền, khoa tăng mạnh, kị không tốt.

Cung điền trạch kị hướng cung mệnh, cung tật ách, cung quan lộc, cung tài bạch, cung phúc đức: vô tổ ấm, sản nghiệp tổ tiên.

Cung điền trạch tứ hóa đến cung thiên di hoặc cung tử nữ: nói ra ngoại ( dịch mã ), xuất ngoại, vui mừng bên ngoài hương đưa sinh.

Cung điền trạch tứ hóa đến cung tử nữ: vui mừng đầu tư sự nghiệp. Lộc, quyền, khoa còn có thể đầu tư, phùng tự hóa đầu tư không lâu dài, nếu là sao hóa kỵ không nên.

Cung điền trạch tứ hóa đến tứ mã địa: thích mua tam giác một bên gian phòng ở, vùng ngoại thành hoặc biệt thự, phùng tự hóa không tính.

Cung điền trạch tứ hóa đến hoa đào địa ( tử, ngọ, mão, tây ): mua náo nhiệt độ phì của đất hoặc ở bên trong gian phòng ở, võ thị điếm, lưu động tính mạnh địa phương ( rất nhiều người đi lại địa phương ), sen tự hóa đưa có thể nào hoặc không tính.

Cung điền trạch tứ hóa đến tứ khố địa ( thìn, tuất, xấu, chưa ): thuộc góc tĩnh, không địa phương náo nhiệt, thiên hướng sinh sản gia công nghiệp hoặc nhà xưởng.

Cung điền trạch tứ hóa: tìm phòng ở tầng lầu ( tự hóa không tính ), xem ở lầu mấy lấy điền trạch xác định địa điểm.

Lệ: cung điền trạch ( ất sửu ) thiên cơ tại tử nữ cung, theo như ý tính, nghịch tính đều ở đây lầu 7.

Mà điền trạch, thiên lương ở điền trạch tự hóa, cũng có lầu một phòng ở.

Tứ hóa năm sinh ở cung điền trạch hoặc tự hóa ở cung điền trạch: dễ dàng ở lầu một phòng ở. Kị: ở không đuôi đường hầm.

Cung tử nữ tự hóa: ở đối diện không đuôi đường hầm, tái tham khảo tính chất sao.

Điền trạch phùng dương can: ở số chẵn điền trạch phùng hong khô: ở số lẻ ( phùng tự hóa không tính, không chắc chắn )

( tự hóa dương can, từ số chẵn ưu số lẻ; tự hóa hong khô, từ số lẻ biến số chẵn )

Phu lấy bản nhân danh nghĩa tới phòng ở tăng mạnh, tham khảo đại nạn điền trạch.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tứ hóa phi tinh: cung điền trạch tứ hóa ở mười hai cung luận pháp

   Cung điền trạch tứ hóa ở mười hai cung luận pháp

Cung điền trạch tứ hóa đến cung mệnh hoặc cung tật ách: dùng tự mình danh nghĩa mua phòng ốc, nhập sáu bên trong đều tính.

Nữ nhân dùng bản mạng điền trạch đi tứ hóa ( nhân tiên thiên khá mạnh ), hoặc tham khảo đại nạn, sẽ hoặc không biết mua phòng ốc, hoặc dùng người nào tên nghĩa mua.

Cung điền trạch tứ hóa đến cung nào, liền có khả năng dùng người nào danh nghĩa mua phòng ốc. Lệ: tứ hóa đến cung phu thê, dùng đúng phương ( nữ mệnh: tiên sinh nam mệnh: thái thái ) cái tên mua phòng ốc, phùng tự hóa không tính.

Bản mạng điền trạch tứ hóa dừng ở cung nào, năm xưa, lưu nguyệt đi đến dễ có đưa sinh tượng, nhập bản mạng bên trong cục tăng mạnh, sen tự hóa mua không nổi.

Phu mặc kệ ở cung nào phùng tự hóa: bốn biển là nhà, chung quanh là nhà, gia vận hay thay đổi, nơi nơi chuyển nhà.

Thái Âm làm ruộng chủ nhà, cũng chủ giường ngủ, Thái Âm tự hóa: giường ngủ không chắc chắn động hoặc chuyển nhà ( nhân lực ly tâm khá mạnh ).

Thái Âm đi vào cục: tốt hơn, vui mừng đưa sinh, một lần nữa thiết lập sinh. Thái Âm nhập ngoại cục: không mừng đưa sinh, không nặng đưa sinh.

Cung điền trạch tự hóa: bị ở không đuôi đường hầm ( hẻm cụt ), chuyển nhà hiện tượng ( ly tâm ).

Cung điền trạch có tứ hóa năm sinh hoặc tự hóa: dễ dàng ở lầu một phòng ở, dưới lầu.

Phu tuy rằng tứ hóa năm sinh hoặc tự hóa bị ở hẻm cụt, nhưng không nhất định cả đời. ( cũng cần tham khảo đại nạn cung điền trạch, như đại nạn không có tứ hóa năm sinh hoặc tự hóa, lực lượng liền giảm bớt )

Cung điền trạch tứ hóa đến cung tài bạch: phòng ở bị đổi thành tiền mặt, tổ ấm dễ thành tiền mặt.

Cung tử nữ tự hóa: ở đối diện dễ có không đuôi đường hầm.

Năm sinh lai nhân cung ở cung điền trạch: có tổ ấm. ( tứ hóa đi vào cục có, tứ hóa nhập ngoại cục vô )

Đứa con, điền trạch hai bên tự hóa: tổ tiên tranh tài sinh, bất động sản, gia tộc cạnh tranh sinh. Nhân bất động sản mà có quan phi hình phạt. Đứa con, điền trạch có ngày hình hóa kị cũng coi như.

Cung tử nữ tứ hóa đến cung điền trạch hoặc cung tài bạch: sinh sản so với nữ nhân mang tài khố đến, lương thực đến.

Năm sinh sao hóa kị ở cung điền trạch hoặc cung tử nữ: không nên cổ đông, đại nạn đi đến tăng mạnh.

Năm sinh hóa kị tại tử nữ cung hướng cung điền trạch: khố vị trí thủ không được ( đại nạn cũng giống vậy luận ), bất lợi cổ đông.

Hóa kỵ năm sinh tại tử nữ cung: chú ý phạm hoa đào mà giựt tiền, nghiệp chướng kị giống nhau. Nên hóa nghiệt hải làm thiện duyến.

Cung điền trạch có năm sinh quyền ( thiên hướng phú cách ): bất động sản không chỉ một gian, phùng tự hóa chủ thay đổi.

Cung điền trạch như vô hóa quyền năm sinh mà phùng tự hóa quyền: phòng ở sẽ việt đổi càng lớn.

Nhiễm Thái Âm ở cung điền trạch, lực lượng tăng mạnh.

Năm xưa tại tí, điền tuyến ( có tự hóa ): dễ có chuyển nhà hoặc bên trong trang hoàng hiện tượng, gia vận thay đổi. Đi làm cách người chủ trong công ty bên trong điều động. ( ở tứ mã địa cũng giống vậy, đại nạn nước, điền tuyến cũng giống vậy )

Thiên diêu tọa cung điền trạch: hiếu khách, ở nhà thường cùng người nói chuyện phiếm ( thiên diêu tin tức cầm tinh, chủ thích cùng nên sinh còn nói chuyện phiếm ), thiên diêu tinh chủ phong tình, không kiên nhẫn tịch mịch.

Thiên diêu ở cung mệnh, cung điền trạch, cung thiên di, cung phụ mẫu: chú ý mình cập gia tộc nước hoạn, bị phùng thủy tai.

Thiên diêu ở cung phu thê, cung quan lộc: chủ đối tượng bị quá thủy tai, chủ phong tình, quả hồ trăn.

Hóa kỵ năm sinh tọa cung điền trạch: thái độ làm người ích kỷ, lo cho gia đình đình, tiết kiệm, cất chứa, cố tự mình ý. Kị: không nặng gia đình bài trí, thiên hướng cố mình, chủ cất chứa.

Thiên diêu sẽ cánh cửa cực lớn hoặc thiên tướng: sẽ hít thuốc phiện, hút thuốc, hút an phi mạng hắn, buôn lậu ngành sản xuất, tham khảo rơi cung nào.

Ở cung mệnh, cung phúc đức, cung tật ách thiên diêu, văn xương, văn khúc giống nhau.

Thiên diêu nhập mệnh cung, cung phúc đức, cung tật ách: yêu xinh đẹp, có mị lực, có sức hấp dẫn, yêu ca hát.

: sẽ cánh cửa cực lớn quyền đi cao âm.

: thiên diêu phùng tự hóa bị hát sai âm điệu.

: thiên diêu phùng hóa khoa tiếng ca mê người, thanh thúy.

: thiên diêu phùng hóa kị hát không tốt.

: thiên diêu phùng quyền đi cao âm, kéo hát.

: thiên diêu phùng lộc dễ nghe, vô tư một loại.

: thiên diêu phùng khoa, kị yêu hát bi thương chi ca.

Tứ hóa năm sinh ở cung điền trạch: bị làm mặt tiền cửa hàng sinh ý, tham khảo tính chất sao ngành sản xuất, đại nạn đi đến tăng mạnh.

Như trên Bangor người, làm công việc bên trong công tác.

Cung điền trạch hóa lộc năm sinh: gia đình chi tiêu lớn, trọng gia đình ăn lộc.

Hóa quyền năm sinh: phòng ở không chỉ một gian, trong nhà thành viên tranh chấp. Nhân hóa quyền, mọi người vui mừng tranh quyền nguyên nhân.

Hóa khoa năm sinh: chủ gia trung thành viên tôn trọng lẫn nhau, vui mừng gia đình bố trí, trọng cách điệu, thiên hướng tinh thần diện.

Hóa kỵ năm sinh: mặt tiền cửa hàng tiền mặt sinh ý, không nặng gia đình bố trí, không nặng ăn lộc. Chủ tiết kiệm, dễ có thị phi khóe miệng, phùng nghiệp chướng kị tăng mạnh.

Phu nếu tứ hóa năm sinh vô nhập cung điền trạch, nhu tham khảo đại nạn, năm xưa hoặc tham khảo cung phúc đức cập thân mình cách.

Tứ hóa năm sinh ở cung điền trạch: chủ trương mở tiệm mặt hoặc làm sinh sản nghiệp, tham khảo tính chất sao ngành sản xuất, đại nạn đi đến tăng mạnh.

Tứ hóa ở cung điền trạch: chú trọng gia đình, lấy gia đình làm trọng, so sánh không có dịch mã.

Tứ hóa tại tử nữ cung: ưa ra ngoài, có dịch mã động, quan hệ xã hội ngành sản xuất, giao tế tốt, nhiều xã giao.

Đi làm cách người bị đi công việc bên ngoài công tác. Năm xưa, lưu nguyệt đi đến tăng mạnh.

Cung điền trạch tứ hóa đến cung phụ mẫu, cung tật ách: mua phòng ốc tiền trả phân kỳ hoặc cho vay mua quốc dân nơi ở.

Điền trạch tứ hóa kị hướng: mua phòng ốc tương ứng phương vị không tốt.

Phương vị kị hướng chỗ ngồi cập giường ngủ không tốt. ( phương vị hóa kỵ năm sinh, nghiệp chướng kị tọa hướng đều không tốt

Điền trạch tứ hóa nhập mệnh cung, cung tật ách, cung quan lộc, cung tài bạch, cung phúc đức: dễ có sản nghiệp tổ tiên ( thổ địa, bất động sản cổ liêm trinh, phá quân rẫy thiên phủ nông địa ( phùng tự hóa, chính mình không cần hoặc lưu không được )

Cung điền trạch tứ hóa nhập cung tài bạch: dùng tiền mặt mua phòng ốc. Lộc, quyền, khoa tăng mạnh, kị không tốt.

Cung điền trạch kị hướng cung mệnh, cung tật ách, cung quan lộc, cung tài bạch, cung phúc đức: vô tổ ấm, sản nghiệp tổ tiên.

Cung điền trạch tứ hóa đến cung thiên di hoặc cung tử nữ: nói ra ngoại ( dịch mã ), xuất ngoại, vui mừng bên ngoài hương đưa sinh.

Cung điền trạch tứ hóa đến cung tử nữ: vui mừng đầu tư sự nghiệp. Lộc, quyền, khoa còn có thể đầu tư, phùng tự hóa đầu tư không lâu dài, nếu là sao hóa kỵ không nên.

Cung điền trạch tứ hóa đến tứ mã địa: thích mua tam giác một bên gian phòng ở, vùng ngoại thành hoặc biệt thự, phùng tự hóa không tính.

Cung điền trạch tứ hóa đến hoa đào địa ( tử, ngọ, mão, tây ): mua náo nhiệt độ phì của đất hoặc ở bên trong gian phòng ở, võ thị điếm, lưu động tính mạnh địa phương ( rất nhiều người đi lại địa phương ), sen tự hóa đưa có thể nào hoặc không tính.

Cung điền trạch tứ hóa đến tứ khố địa ( thìn, tuất, xấu, chưa ): thuộc góc tĩnh, không địa phương náo nhiệt, thiên hướng sinh sản gia công nghiệp hoặc nhà xưởng.

Cung điền trạch tứ hóa: tìm phòng ở tầng lầu ( tự hóa không tính ), xem ở lầu mấy lấy điền trạch xác định địa điểm.

Lệ: cung điền trạch ( ất sửu ) thiên cơ tại tử nữ cung, theo như ý tính, nghịch tính đều ở đây lầu 7.

Mà điền trạch, thiên lương ở điền trạch tự hóa, cũng có lầu một phòng ở.

Tứ hóa năm sinh ở cung điền trạch hoặc tự hóa ở cung điền trạch: dễ dàng ở lầu một phòng ở. Kị: ở không đuôi đường hầm.

Cung tử nữ tự hóa: ở đối diện không đuôi đường hầm, tái tham khảo tính chất sao.

Điền trạch phùng dương can: ở số chẵn điền trạch phùng hong khô: ở số lẻ ( phùng tự hóa không tính, không chắc chắn )

( tự hóa dương can, từ số chẵn ưu số lẻ; tự hóa hong khô, từ số lẻ biến số chẵn )

Phu lấy bản nhân danh nghĩa tới phòng ở tăng mạnh, tham khảo đại nạn điền trạch.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button