Tử vi

Tứ hóa phi tinh: cung phu thê tứ hóa ở mười hai cung luận pháp

   Cung phu thê tứ hóa ở mười hai cung luận pháp

Cung phu thê, cung quan lộc có đất khoảng không, địa kiếp, hôn nhân bị thụ kiếp, chủ trương tìm đối tượng làm trưởng tử, trưởng nữ cập có tôn giáo tín ngưỡng.

Bạn đang xem: Tứ hóa phi tinh: cung phu thê tứ hóa ở mười hai cung luận pháp

Cung phu thê thiên ngàn tứ hóa: biết vợ chồng nhà nghề chất.

Cung phu thê tứ hóa đến cung phụ mẫu: nhà nước cơ cấu đi làm.

Tứ hóa đến cung tật ách: tư nhân cơ cấu đi làm hoặc tự do nghiệp.

Tứ hóa đến cung tử nữ: thuộc quan hệ xã hội ngành sản xuất, giáo dục nhân viên ngành sản xuất, ngoại động công việc.

Tứ hóa đến cung điền trạch: mặt tiền cửa hàng ngành sản xuất, công việc bên trong công tác.

Cung phu thê tứ hóa nhập cung phu thê tới tam hợp vị trí: bị làm lão bản, đi làm cách người bị làm chủ quản hoặc quản lí.

Cung phu thê tọa giáp làm, can ất: mối tình đầu không đổi kết hợp.

Tọa can canh: dễ có đã kết hôn chắc có hôn nhân đối đãi hoặc ly hôn. Sau khi kết hôn có gặp ở ngoài cập hoa đào hoặc kết hôn tượng vi người lớn tuổi.

Nữ nhân cung quan lộc, vu nữ nhân cung tọa can canh: cùng cung phu thê giống nhau hiểu. ( ba cung đồng thời phùng tự hóa tăng mạnh )

Luận hôn nhân: cung phu thê, cung tài bạch, bằng hữu cung có tự hóa dễ dàng có sinh ly tử biệt hoặc ly hôn tượng. Không thể đồng tâm đồng sàng dị mộng.

Phá giải: chủ trương kết hôn muộn hoặc chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều ( ở riêng ).

Đại nạn cập năm xưa cũng giống vậy luận, ý nghĩa đối tượng bị ưu tư hóa, tâm tình không ổn định.

Cung phu thê: hồng loan sinh nữ nhân nhiều, thiên hỉ sinh nam nhiều ( chỉ tham khảo )

Cung phu thê tứ hóa đến cung phụ mẫu: từ trưởng bối giới thiệu kết hôn, kết hôn từ cha mẹ đồng ý.

Tứ hóa đến cung tật ách: trước có quan hệ về sau kết hôn, lên xe trước mua vé sau. Phùng tự hóa không nhất định.

Tứ hóa đến cung điền trạch: khác phái tự động đối với ta theo đuổi, tự động yêu thương nhung nhớ, đối phương mang tài khố đến.

Thiên lương, cánh cửa cực lớn, thái dương, năm sinh ( quyền ) tọa cung phu thê: vợ chồng tuổi xê xích nhiều. ( cung quan lộc có tọa quyền cũng giống vậy )

Nguyệt mã hoặc dịch mã tọa cung phu thê: vợ chồng mang dịch mã hoặc phương xa nhân, người bên ngoài, nhân phu hoặc thê mà được tài.

Cung phu thê năm sinh hóa lộc: nhân duyên sớm phát, nhưng không nhất định tảo hôn. ( rất sớm đã có khác phái duyến )

Phu nếu gặp tự hóa, lần đầu tiên luyến ái không đổi kết hợp.

Cung phu thê có cánh cửa cực lớn hoặc phá quân hóa lộc: khác phái duyến tốt, vợ chồng tái gầy.

Cung phu thê: luận vợ chồng hôn nhân đối đãi ( xem thêm bản mạng cung phu thê cập đại nạn cung phu thê cập năm xưa cung phu thê ).

Xem bản mạng cung phu thê: bản mạng chủ mệnh cách.

Chắm sóc tới lớn hạn cung phu thê: đại nạn mười năm cát hung, chủ đối đãi.

Xem năm xưa cung phu thê: chủ một năm cát hung.

Cung phu thê tứ hóa đến cung điền trạch: đối phương tiền trả mua phòng ốc, mang tài khố đến có trợ lực, đối phương lao lực mệnh.

Tứ hóa năm sinh ở điền trạch: bị ở lâu phòng hạng thấp.

Cung điền trạch tứ hóa đến cung phu thê: mua phòng ốc cấp thái thái hoặc tiên sinh, dùng đúng phương danh nghĩa đưa sinh. ( phùng tự hóa không tính, sẽ bài xích không tiếp thụ )

Nam nhân chủ nghĩa: ở cung mệnh, cung tật ách, cung điền trạch, cung quan lộc, cung tài bạch, cung phúc đức có thái dương hóa quyền, thiên cơ hóa quyền, thiên đồng hóa quyền, tử vi hóa quyền, thiên lương hóa quyền, vũ khúc hóa quyền, tham lang hóa quyền, chủ quan mạnh, không nhận thua, làm việc có trách nhận thức.

Nữ cường nhân: ở cung mệnh, cung tật ách, cung điền trạch, cung quan lộc, cung tài bạch, cung phúc đức có Thái Âm hóa quyền, cánh cửa cực lớn hóa quyền, phá quân hóa quyền, tham lang hóa quyền, vũ khúc hóa quyền, năng giả đa lao, không thể thanh nhàn, chủ quan mạnh, không nhận thua, làm việc có trách nhận thức.

Sáu bên trong phùng tự hóa: tự mình thao túng, tùy tâm sở dục, tự hóa bất đồng khỏa, nên ngôi sao nguyên ở.

Cung phu thê có năm sinh ( quyền ): mặc kệ sao nào tham gia hóa quyền, vợ chồng tuổi nên cam kém lớn, kết giao thời gian lâu dài tái hôn hồng loan, thiên hỉ nhập ( cung mệnh, cung thân ): hôn nhân mới đến, không nhất định tảo hôn, năm xưa đi đến bị có khác phái duyến xuất hiện, không nhất định sẽ kết hôn.

Nữ mệnh cánh cửa cực lớn ( hóa lộc ) tọa mệnh mười văn xương hoặc văn khúc đồng cung: thủy tính dương hoa, không chuyên tình.

Cung tử nữ, cung phu thê tứ hóa bên ngoài cục ( Huynh, bạn bè, phu, tử, thiên ): ở chung cách.

Phu giao hữu cập cung tử nữ cũng cùng, nhập cung tử nữ. Cung nô bộc tăng mạnh.

Nữ mệnh: tân can năm, hơn nữa tân mão ( vi tử môn ) bị ở chung cách, chung chồng mệnh, ly hôn mạnh. Nam mệnh cũng phải chú ý hơn nữa tân mão dễ có tổn hại tài.

Năm tứ hóa ( quyền, khoa ) ở Quan, phu tuyến: làm lão bản dễ có được danh, dân đi làm bị lên chức, hơn nữa học ở trường vận không tệ. ( cần tham khảo năm sinh Thiên can lai nhân cung, sáu bên trong thật, sáu ngoại nhẹ ) cung, cung tài bạch, cung quan lộc có năm sinh lộc, quyền, khoa sẽ: hai ba từ sẽ lộc, quyền, khoa vi tam kỳ gia hội.

Năm tứ hóa không thể phùng tự hóa, tự hóa chủ không được hoàn mỹ.

Năm kị ở cung phúc đức hướng cung tài bạch: bị chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, thiên hướng kết hôn muộn cách, tham khảo cái khác tứ hóa.

Thê cung tứ hóa kị ở cung phụ mẫu hướng cung tật ách: bị chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, thiên hướng kết hôn muộn cách, tham khảo cái khác tứ hóa.

Tứ hóa kị ở cung thiên di hướng cung mệnh: bị chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, thiên hướng kết hôn muộn cách, tham khảo cái khác tứ hóa.

Tứ hóa kị ở cung phúc đức hướng cung tài bạch: bị chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, thiên hướng kết hôn muộn cách, tham khảo cái khác tứ hóa.

Tứ hóa kị ở cung sự nghiệp từ hướng: vận không tốt, thê phải làm việc có sự nghiệp, đúng sự tình nghiệp không tốt.

Tứ hóa ở cung sự nghiệp: mới có thể ly hôn hoặc bỏ nhà ra đi, cãi nhau lúc đối tượng bị bỏ nhà ra đi.

Lộc, quyền, khoa ( đối tượng không phải bà chủ gia đình, khuất chức nghiệp con gái ) lực lượng yếu kém, kị lực lượng mạnh.

Tứ hóa kị đến bằng hữu cung: có khóe miệng, cùng huynh đệ không thể câu thông, khiếm huynh đệ trái cập bằng hữu giới.

Tứ hóa đến cung điền trạch: đối tượng chỉ mặt tiền cửa hàng sinh ý, tham khảo ngành sản xuất, vui mừng ở nhà lo cho gia đình.

Tứ hóa đến cung tử nữ: quan hệ xã hội ngành sản xuất, nhân duyên sinh ý, nghề phục vụ ( lộc, khoa tăng mạnh ), vui mừng xuất ngoại, không mừng ở nhà.

Cũng có thể dùng cung phu thê thủ vi mệnh bàn lại bàn về tới: nữ mệnh chủ tiên sinh, nam mệnh chủ thái thái, tham khảo đại nạn cung phu thê tứ hóa nhập bản mạng tam hợp: lão bản nương cách, phùng tự hóa lực lượng yếu bớt.

Cung mệnh, cung tài bạch, cung quan lộc là bản thân thứ hai ba miệng. Cung phúc đức, cung phu thê, cung thiên di làm phu thê hai ba miệng. ( xem huynh đệ hoặc đứa con, cha mẹ cũng giống nhau luận tam hợp )

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tứ hóa phi tinh: cung phu thê tứ hóa ở mười hai cung luận pháp

   Cung phu thê tứ hóa ở mười hai cung luận pháp

Cung phu thê, cung quan lộc có đất khoảng không, địa kiếp, hôn nhân bị thụ kiếp, chủ trương tìm đối tượng làm trưởng tử, trưởng nữ cập có tôn giáo tín ngưỡng.

Cung phu thê thiên ngàn tứ hóa: biết vợ chồng nhà nghề chất.

Cung phu thê tứ hóa đến cung phụ mẫu: nhà nước cơ cấu đi làm.

Tứ hóa đến cung tật ách: tư nhân cơ cấu đi làm hoặc tự do nghiệp.

Tứ hóa đến cung tử nữ: thuộc quan hệ xã hội ngành sản xuất, giáo dục nhân viên ngành sản xuất, ngoại động công việc.

Tứ hóa đến cung điền trạch: mặt tiền cửa hàng ngành sản xuất, công việc bên trong công tác.

Cung phu thê tứ hóa nhập cung phu thê tới tam hợp vị trí: bị làm lão bản, đi làm cách người bị làm chủ quản hoặc quản lí.

Cung phu thê tọa giáp làm, can ất: mối tình đầu không đổi kết hợp.

Tọa can canh: dễ có đã kết hôn chắc có hôn nhân đối đãi hoặc ly hôn. Sau khi kết hôn có gặp ở ngoài cập hoa đào hoặc kết hôn tượng vi người lớn tuổi.

Nữ nhân cung quan lộc, vu nữ nhân cung tọa can canh: cùng cung phu thê giống nhau hiểu. ( ba cung đồng thời phùng tự hóa tăng mạnh )

Luận hôn nhân: cung phu thê, cung tài bạch, bằng hữu cung có tự hóa dễ dàng có sinh ly tử biệt hoặc ly hôn tượng. Không thể đồng tâm đồng sàng dị mộng.

Phá giải: chủ trương kết hôn muộn hoặc chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều ( ở riêng ).

Đại nạn cập năm xưa cũng giống vậy luận, ý nghĩa đối tượng bị ưu tư hóa, tâm tình không ổn định.

Cung phu thê: hồng loan sinh nữ nhân nhiều, thiên hỉ sinh nam nhiều ( chỉ tham khảo )

Cung phu thê tứ hóa đến cung phụ mẫu: từ trưởng bối giới thiệu kết hôn, kết hôn từ cha mẹ đồng ý.

Tứ hóa đến cung tật ách: trước có quan hệ về sau kết hôn, lên xe trước mua vé sau. Phùng tự hóa không nhất định.

Tứ hóa đến cung điền trạch: khác phái tự động đối với ta theo đuổi, tự động yêu thương nhung nhớ, đối phương mang tài khố đến.

Thiên lương, cánh cửa cực lớn, thái dương, năm sinh ( quyền ) tọa cung phu thê: vợ chồng tuổi xê xích nhiều. ( cung quan lộc có tọa quyền cũng giống vậy )

Nguyệt mã hoặc dịch mã tọa cung phu thê: vợ chồng mang dịch mã hoặc phương xa nhân, người bên ngoài, nhân phu hoặc thê mà được tài.

Cung phu thê năm sinh hóa lộc: nhân duyên sớm phát, nhưng không nhất định tảo hôn. ( rất sớm đã có khác phái duyến )

Phu nếu gặp tự hóa, lần đầu tiên luyến ái không đổi kết hợp.

Cung phu thê có cánh cửa cực lớn hoặc phá quân hóa lộc: khác phái duyến tốt, vợ chồng tái gầy.

Cung phu thê: luận vợ chồng hôn nhân đối đãi ( xem thêm bản mạng cung phu thê cập đại nạn cung phu thê cập năm xưa cung phu thê ).

Xem bản mạng cung phu thê: bản mạng chủ mệnh cách.

Chắm sóc tới lớn hạn cung phu thê: đại nạn mười năm cát hung, chủ đối đãi.

Xem năm xưa cung phu thê: chủ một năm cát hung.

Cung phu thê tứ hóa đến cung điền trạch: đối phương tiền trả mua phòng ốc, mang tài khố đến có trợ lực, đối phương lao lực mệnh.

Tứ hóa năm sinh ở điền trạch: bị ở lâu phòng hạng thấp.

Cung điền trạch tứ hóa đến cung phu thê: mua phòng ốc cấp thái thái hoặc tiên sinh, dùng đúng phương danh nghĩa đưa sinh. ( phùng tự hóa không tính, sẽ bài xích không tiếp thụ )

Nam nhân chủ nghĩa: ở cung mệnh, cung tật ách, cung điền trạch, cung quan lộc, cung tài bạch, cung phúc đức có thái dương hóa quyền, thiên cơ hóa quyền, thiên đồng hóa quyền, tử vi hóa quyền, thiên lương hóa quyền, vũ khúc hóa quyền, tham lang hóa quyền, chủ quan mạnh, không nhận thua, làm việc có trách nhận thức.

Nữ cường nhân: ở cung mệnh, cung tật ách, cung điền trạch, cung quan lộc, cung tài bạch, cung phúc đức có Thái Âm hóa quyền, cánh cửa cực lớn hóa quyền, phá quân hóa quyền, tham lang hóa quyền, vũ khúc hóa quyền, năng giả đa lao, không thể thanh nhàn, chủ quan mạnh, không nhận thua, làm việc có trách nhận thức.

Sáu bên trong phùng tự hóa: tự mình thao túng, tùy tâm sở dục, tự hóa bất đồng khỏa, nên ngôi sao nguyên ở.

Cung phu thê có năm sinh ( quyền ): mặc kệ sao nào tham gia hóa quyền, vợ chồng tuổi nên cam kém lớn, kết giao thời gian lâu dài tái hôn hồng loan, thiên hỉ nhập ( cung mệnh, cung thân ): hôn nhân mới đến, không nhất định tảo hôn, năm xưa đi đến bị có khác phái duyến xuất hiện, không nhất định sẽ kết hôn.

Nữ mệnh cánh cửa cực lớn ( hóa lộc ) tọa mệnh mười văn xương hoặc văn khúc đồng cung: thủy tính dương hoa, không chuyên tình.

Cung tử nữ, cung phu thê tứ hóa bên ngoài cục ( Huynh, bạn bè, phu, tử, thiên ): ở chung cách.

Phu giao hữu cập cung tử nữ cũng cùng, nhập cung tử nữ. Cung nô bộc tăng mạnh.

Nữ mệnh: tân can năm, hơn nữa tân mão ( vi tử môn ) bị ở chung cách, chung chồng mệnh, ly hôn mạnh. Nam mệnh cũng phải chú ý hơn nữa tân mão dễ có tổn hại tài.

Năm tứ hóa ( quyền, khoa ) ở Quan, phu tuyến: làm lão bản dễ có được danh, dân đi làm bị lên chức, hơn nữa học ở trường vận không tệ. ( cần tham khảo năm sinh Thiên can lai nhân cung, sáu bên trong thật, sáu ngoại nhẹ ) cung, cung tài bạch, cung quan lộc có năm sinh lộc, quyền, khoa sẽ: hai ba từ sẽ lộc, quyền, khoa vi tam kỳ gia hội.

Năm tứ hóa không thể phùng tự hóa, tự hóa chủ không được hoàn mỹ.

Năm kị ở cung phúc đức hướng cung tài bạch: bị chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, thiên hướng kết hôn muộn cách, tham khảo cái khác tứ hóa.

Thê cung tứ hóa kị ở cung phụ mẫu hướng cung tật ách: bị chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, thiên hướng kết hôn muộn cách, tham khảo cái khác tứ hóa.

Tứ hóa kị ở cung thiên di hướng cung mệnh: bị chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, thiên hướng kết hôn muộn cách, tham khảo cái khác tứ hóa.

Tứ hóa kị ở cung phúc đức hướng cung tài bạch: bị chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, thiên hướng kết hôn muộn cách, tham khảo cái khác tứ hóa.

Tứ hóa kị ở cung sự nghiệp từ hướng: vận không tốt, thê phải làm việc có sự nghiệp, đúng sự tình nghiệp không tốt.

Tứ hóa ở cung sự nghiệp: mới có thể ly hôn hoặc bỏ nhà ra đi, cãi nhau lúc đối tượng bị bỏ nhà ra đi.

Lộc, quyền, khoa ( đối tượng không phải bà chủ gia đình, khuất chức nghiệp con gái ) lực lượng yếu kém, kị lực lượng mạnh.

Tứ hóa kị đến bằng hữu cung: có khóe miệng, cùng huynh đệ không thể câu thông, khiếm huynh đệ trái cập bằng hữu giới.

Tứ hóa đến cung điền trạch: đối tượng chỉ mặt tiền cửa hàng sinh ý, tham khảo ngành sản xuất, vui mừng ở nhà lo cho gia đình.

Tứ hóa đến cung tử nữ: quan hệ xã hội ngành sản xuất, nhân duyên sinh ý, nghề phục vụ ( lộc, khoa tăng mạnh ), vui mừng xuất ngoại, không mừng ở nhà.

Cũng có thể dùng cung phu thê thủ vi mệnh bàn lại bàn về tới: nữ mệnh chủ tiên sinh, nam mệnh chủ thái thái, tham khảo đại nạn cung phu thê tứ hóa nhập bản mạng tam hợp: lão bản nương cách, phùng tự hóa lực lượng yếu bớt.

Cung mệnh, cung tài bạch, cung quan lộc là bản thân thứ hai ba miệng. Cung phúc đức, cung phu thê, cung thiên di làm phu thê hai ba miệng. ( xem huynh đệ hoặc đứa con, cha mẹ cũng giống nhau luận tam hợp )

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button