Tử vi

Tứ hóa phi tinh: cung quan lộc tứ hóa ở mười hai cung luận pháp

   Cung quan lộc tứ hóa ở mười hai cung luận pháp

Năm sinh hơi thở ở cung quan lộc: nên đi làm hoặc làm tiền mặt sinh ý, trọng sự nghiệp, không nặng vợ chồng ( kị hướng cung phu thê ), thi cử vận không tốt, học ở trường vận không tốt.

Bạn đang xem: Tứ hóa phi tinh: cung quan lộc tứ hóa ở mười hai cung luận pháp

Hóa khoa năm sinh, lộc ở cung quan lộc: công tác thoải mái, thi cử vận tốt, học ở trường vận tốt ( tham khảo đại nạn cung phu thê, cung quan lộc )

Hóa quyền năm sinh ở cung quan lộc: kỹ năng chuyên nghiệp, trách nhiệm nặng, thiên hướng lao động, dân đi làm bị lên chức.

Cung quan lộc tứ hóa đến cung mệnh: có sự nghiệp, có công việc.

Cung quan lộc tứ hóa ( kị ) nhập cung phụ mẫu: hướng cung tật ách, vô chính nghiệp, không việc làm, đầu tư sự nghiệp dịch chu chuyển mất linh.

Nhập cung thiên di: hướng cung mệnh, chơi bời lêu lổng, tự do nghiệp, thất nghiệp.

Nhập cung tật ách: cùng nhập cung phụ mẫu cùng hiểu.

Cung quan lộc tự hóa: sự nghiệp không ổn định, hay thay đổi hóa, công tác thuộc tự do nghiệp.

Cung quan lộc có năm sinh quyền hoặc tự hóa quyền: dễ dàng lên chức.

Cung quan lộc tứ hóa ( quyền ) nhập mệnh cung, cung phụ mẫu, cung tật ách: trách nhiệm nặng, bị lên chức.

Cung quan lộc tứ hóa ( lộc, quyền, khoa ) nhập cung điền trạch: có thể làm mặt tiền cửa hàng sinh ý, sinh sản nghiệp. Tham khảo tính chất sao ngành sản xuất.

Cung quan lộc tứ hóa ( kị ) nhập cung điền trạch: đi làm tốt hơn, nếu cung điền trạch lại gặp tự hóa làm không lâu dài, điền trạch nhiều biến động hoặc chuyển nhà.

Cung quan lộc tứ hóa đến cung phụ mẫu: nhà nước phục vụ, phùng tự hóa làm không lâu dài.

Đến cung tật ách: tư nhân công ty, tự do nghiệp.

Đến cung phúc đức: giống nhau vi tự do nghiệp.

Cung quan lộc tứ hóa đến cung phu thê, cung điền trạch, cung mệnh, cung tật ách: dễ có gặp ở ngoài, rìa ngoài quấy nhiễu, phùng hoa đào ngôi sao tăng mạnh.

Tứ hóa lộc: sương sớm hoa đào, ăn nhịp với nhau, vỗ tức tán, sẽ không nhận thương tổn.

Tứ hóa quyền: bá đạo, lòng ham chiếm hữu khá mạnh ( nữ tính bị bị thương tổn, gặp mặt không nhận người ). Khả tham khảo đại nạn.

Tứ hóa khoa: chủ phong tình, trọng cảm tình, sẽ không tổn thương.

Tứ hóa kị: chủ dây dưa không rõ, dễ có thị phi, tạ đoạn ti liên không đổi đoạn.

Nữ nhân cung quan lộc cũng thế sau khi kết hôn vợ chồng đối đãi cung, có hay không có gặp ở ngoài cũng thế xem cung quan lộc.

Cung quan lộc tứ hóa đến cung tử nữ: bị bên ngoài Kim ốc tàng kiều ( dấu diếm hoa đào ) không dám công khai, không trùng tên phân, trong công tác có thể làm giải trí sự nghiệp, đầu tư cổ đông, làm nhân duyên ngành sản xuất, phùng tự hóa hay thay đổi hóa, không lâu dài.

Cung quan lộc tứ hóa đến cung điền trạch, cung tật ách: gặp ở ngoài tới khác phái sẽ công khai yêu cầu danh phận.

Cung quan lộc tứ hóa đến cung tài bạch: dễ có tài vụ quay vòng ( tiền mặt linh hoạt sử dụng ).

Tứ hóa đến cung thiên di: sự nghiệp bên ngoài, công tác bên ngoài, đi làm người bị đi công tác.

Tứ hóa ( kị ) nhập cung thiên di: hướng cung mệnh, vận đường không tốt, bị thất nghiệp. ( đại nạn, năm xưa giống nhau )

Tứ hóa đến cung nô bộc: cùng bạn cộng đồng gây dựng sự nghiệp hoặc mình là lão bản mời công nhân, phùng tự hóa mời công nhân lưu động tính rất lớn, cùng bạn kết phường không lâu dài, công nhân phản kháng tâm mạnh không trợ giúp.

Cung quan lộc tứ hóa nhập cung tài bạch hoặc cung tài bạch tứ hóa nhập cung quan lộc: có tiền đã nghĩ đầu tư, nhưng cần xem thêm đại nạn cát hung hay không khả đầu tư.

Cung quan lộc tứ hóa đến cung phúc đức: sự nghiệp tùy tâm sở dục, thiên hướng tự do nghiệp.

Cung quan lộc tứ hóa ( kị ) nhập cung phúc đức: hướng cung tài bạch, kiếm tiền vất vả, dễ tổn tài.

Cung quan lộc tứ hóa ( kị ) nhập cung phụ mẫu, cung tật ách: đầu tư sự nghiệp bị đóng cửa, quay vòng mất linh.

Cổ nếu như phu thê cung, cung quan lộc có tướng đúng quyền: lớn, tiểu lão bà tranh chấp, cãi nhau. ( quyền, kị giống nhau hiểu )

Đại luận mệnh hướng cần lấy năm sinh cung mệnh tìm tứ hóa, lai nhân cung. Lệ: cung mệnh có tham lang ( kị )

Kỷ cung tử nữ có tham lang hóa quyền: tương lai đứa con sẽ đến quản ngài.

Mậu làm cung tài bạch có tham lang hóa lộc: tài lai tài đi, tiền mặt vận dụng, không còn tử tiễn.

Nữ sinh năm cha mẹ cung vi ngân hàng, cung tật ách vi địa dưới ngân hàng tư nhân mà nói.

Thái Âm hóa lộc ở cung mệnh, cung quan lộc: nữ mệnh chủ bản nhân có lão bản cách, nhân duyên tốt.

Nam mệnh dễ có được nữ tính trợ giúp, cũng dễ phạm hoa đào.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tứ hóa phi tinh: cung quan lộc tứ hóa ở mười hai cung luận pháp

   Cung quan lộc tứ hóa ở mười hai cung luận pháp

Năm sinh hơi thở ở cung quan lộc: nên đi làm hoặc làm tiền mặt sinh ý, trọng sự nghiệp, không nặng vợ chồng ( kị hướng cung phu thê ), thi cử vận không tốt, học ở trường vận không tốt.

Hóa khoa năm sinh, lộc ở cung quan lộc: công tác thoải mái, thi cử vận tốt, học ở trường vận tốt ( tham khảo đại nạn cung phu thê, cung quan lộc )

Hóa quyền năm sinh ở cung quan lộc: kỹ năng chuyên nghiệp, trách nhiệm nặng, thiên hướng lao động, dân đi làm bị lên chức.

Cung quan lộc tứ hóa đến cung mệnh: có sự nghiệp, có công việc.

Cung quan lộc tứ hóa ( kị ) nhập cung phụ mẫu: hướng cung tật ách, vô chính nghiệp, không việc làm, đầu tư sự nghiệp dịch chu chuyển mất linh.

Nhập cung thiên di: hướng cung mệnh, chơi bời lêu lổng, tự do nghiệp, thất nghiệp.

Nhập cung tật ách: cùng nhập cung phụ mẫu cùng hiểu.

Cung quan lộc tự hóa: sự nghiệp không ổn định, hay thay đổi hóa, công tác thuộc tự do nghiệp.

Cung quan lộc có năm sinh quyền hoặc tự hóa quyền: dễ dàng lên chức.

Cung quan lộc tứ hóa ( quyền ) nhập mệnh cung, cung phụ mẫu, cung tật ách: trách nhiệm nặng, bị lên chức.

Cung quan lộc tứ hóa ( lộc, quyền, khoa ) nhập cung điền trạch: có thể làm mặt tiền cửa hàng sinh ý, sinh sản nghiệp. Tham khảo tính chất sao ngành sản xuất.

Cung quan lộc tứ hóa ( kị ) nhập cung điền trạch: đi làm tốt hơn, nếu cung điền trạch lại gặp tự hóa làm không lâu dài, điền trạch nhiều biến động hoặc chuyển nhà.

Cung quan lộc tứ hóa đến cung phụ mẫu: nhà nước phục vụ, phùng tự hóa làm không lâu dài.

Đến cung tật ách: tư nhân công ty, tự do nghiệp.

Đến cung phúc đức: giống nhau vi tự do nghiệp.

Cung quan lộc tứ hóa đến cung phu thê, cung điền trạch, cung mệnh, cung tật ách: dễ có gặp ở ngoài, rìa ngoài quấy nhiễu, phùng hoa đào ngôi sao tăng mạnh.

Tứ hóa lộc: sương sớm hoa đào, ăn nhịp với nhau, vỗ tức tán, sẽ không nhận thương tổn.

Tứ hóa quyền: bá đạo, lòng ham chiếm hữu khá mạnh ( nữ tính bị bị thương tổn, gặp mặt không nhận người ). Khả tham khảo đại nạn.

Tứ hóa khoa: chủ phong tình, trọng cảm tình, sẽ không tổn thương.

Tứ hóa kị: chủ dây dưa không rõ, dễ có thị phi, tạ đoạn ti liên không đổi đoạn.

Nữ nhân cung quan lộc cũng thế sau khi kết hôn vợ chồng đối đãi cung, có hay không có gặp ở ngoài cũng thế xem cung quan lộc.

Cung quan lộc tứ hóa đến cung tử nữ: bị bên ngoài Kim ốc tàng kiều ( dấu diếm hoa đào ) không dám công khai, không trùng tên phân, trong công tác có thể làm giải trí sự nghiệp, đầu tư cổ đông, làm nhân duyên ngành sản xuất, phùng tự hóa hay thay đổi hóa, không lâu dài.

Cung quan lộc tứ hóa đến cung điền trạch, cung tật ách: gặp ở ngoài tới khác phái sẽ công khai yêu cầu danh phận.

Cung quan lộc tứ hóa đến cung tài bạch: dễ có tài vụ quay vòng ( tiền mặt linh hoạt sử dụng ).

Tứ hóa đến cung thiên di: sự nghiệp bên ngoài, công tác bên ngoài, đi làm người bị đi công tác.

Tứ hóa ( kị ) nhập cung thiên di: hướng cung mệnh, vận đường không tốt, bị thất nghiệp. ( đại nạn, năm xưa giống nhau )

Tứ hóa đến cung nô bộc: cùng bạn cộng đồng gây dựng sự nghiệp hoặc mình là lão bản mời công nhân, phùng tự hóa mời công nhân lưu động tính rất lớn, cùng bạn kết phường không lâu dài, công nhân phản kháng tâm mạnh không trợ giúp.

Cung quan lộc tứ hóa nhập cung tài bạch hoặc cung tài bạch tứ hóa nhập cung quan lộc: có tiền đã nghĩ đầu tư, nhưng cần xem thêm đại nạn cát hung hay không khả đầu tư.

Cung quan lộc tứ hóa đến cung phúc đức: sự nghiệp tùy tâm sở dục, thiên hướng tự do nghiệp.

Cung quan lộc tứ hóa ( kị ) nhập cung phúc đức: hướng cung tài bạch, kiếm tiền vất vả, dễ tổn tài.

Cung quan lộc tứ hóa ( kị ) nhập cung phụ mẫu, cung tật ách: đầu tư sự nghiệp bị đóng cửa, quay vòng mất linh.

Cổ nếu như phu thê cung, cung quan lộc có tướng đúng quyền: lớn, tiểu lão bà tranh chấp, cãi nhau. ( quyền, kị giống nhau hiểu )

Đại luận mệnh hướng cần lấy năm sinh cung mệnh tìm tứ hóa, lai nhân cung. Lệ: cung mệnh có tham lang ( kị )

Kỷ cung tử nữ có tham lang hóa quyền: tương lai đứa con sẽ đến quản ngài.

Mậu làm cung tài bạch có tham lang hóa lộc: tài lai tài đi, tiền mặt vận dụng, không còn tử tiễn.

Nữ sinh năm cha mẹ cung vi ngân hàng, cung tật ách vi địa dưới ngân hàng tư nhân mà nói.

Thái Âm hóa lộc ở cung mệnh, cung quan lộc: nữ mệnh chủ bản nhân có lão bản cách, nhân duyên tốt.

Nam mệnh dễ có được nữ tính trợ giúp, cũng dễ phạm hoa đào.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button