Tử vi

Tứ hóa phi tinh: cung tài bạch tứ hóa ở mười hai cung luận pháp

   Cung tài bạch tứ hóa ở mười hai cung luận pháp

Chủ mệnh cách, dùng cung tài bạch tứ hóa xem kiếm tiền thực hư, đại nạn chủ mười năm tới tài vận cát hung, năm xưa chủ một năm tới tài vận ( nhập sáu bên trong thật, sáu ngoại nhẹ, tái lấy lộc, quyền, khoa, kị phân nhiều ít?

Bạn đang xem: Tứ hóa phi tinh: cung tài bạch tứ hóa ở mười hai cung luận pháp

Cung tài bạch tứ hóa đến cung điền trạch: tiễn dùng ở mua phòng ốc, dùng ở nhà: thật. Lấy lộc, quyền, khoa, kị phân nhiều ít. Lộc, quyền cầm nhiều khoa bình thường kị ít

Tứ hóa đến cung quan lộc: lấy tiền đầu tư sự nghiệp, lộc, quyền, khoa có quyển tiễn, kị không vốn tiễn, thiếu tiền cước kim.

Tứ hóa đến cung thiên di: dùng ở bên ngoài, thiên hướng giao tế xã giao, dễ có xuất ngoại kiếm tiền. Lộc, quyền, khoa xuất ngoại kiếm được tiền, kị xuất ngoại không kiếm được tiễn, kiếm tiền vất vả.

Tứ hóa đến cung tử nữ: dùng tiền tài mua hoa đào, hoặc giao tế xã giao hoặc cấp đứa con dùng, hoặc cùng người cổ đông. Lộc, quyền, khoa dùng tiễn hào phóng, kị góc tiết kiệm.

Tứ hóa đến cung phúc đức: tự mình chi tiêu, chính mình hưởng thụ hoặc cấp ông bà dùng.

Tứ hóa đến cung phụ mẫu: lấy tiền cho cha mẹ hoặc tích trữ ở ngân hàng, bưu cục hoặc cùng sẽ, hiếu kính thủ trưởng. Lộc, quyền khoa đa, kị ít.

Tứ hóa đến cung mệnh: biết kiếm tiền, mình xài dùng. Lộc, quyền, khoa đa, kị ít.

Tứ hóa đến cung huynh đệ, bằng hữu cung: trọng bằng hữu tình, lấy tiền mời người ta, bị ngã tiễn.

Tứ hóa đến cung phu thê: lấy tiền cho thái thái ( tiên sinh ) dùng. Lộc, quyền, khoa đa, kị ít.

Tứ hóa đến cung tật ách, cung tử nữ: nhân duyên hoa đào tài, phí sức kiếm tiền. Quan hệ xã hội xã giao hoặc đứa con dùng.

Cung tài bạch tứ hóa ( kị ) đến cung tật ách: thu vào ít, chi tiêu lớn, hoặc quay vòng, mượn tiền.

Đến cung quan lộc: nên đi làm, không nên đầu tư sự nghiệp, thiếu tiền cước kim.

Đến cung thiên di: kiếm tiền không kiếm được, góc vất vả.

Phu tốt nhất cung tài bạch tứ hóa đến cung điền trạch: chủ cất chứa, mua phòng ốc, dùng ở nhà.

Cung tài bạch tự hóa lộc ( ly tâm ): dám kiếm, dám hao phí, lưu không được.

Tự hóa quyền ( ly tâm ): kế hoạch tính chi.

Tự hóa khoa ( ly tâm ): dám kiếm, muốn chiếm hữu, lại làm tốt lắm xem.

Tự hóa kị ( ly tâm ): không thể nắm giữ, bận về việc.. Quay vòng, nếu tổn hại tài lúc góc không cam lòng.

Phu cuối cùng về tứ hóa năm sinh thuộc bổn phận cục, ngoại cục. Bên trong cục cát, ngoại cục hung.

Lệ: tiền tài có tự hóa khoa, mà tứ hóa năm sinh khoa tại huynh đệ cung: chủ kiếm tiền nhu cấp huynh đệ hoặc bằng hữu, mà không thể toàn bộ tự cho là đúng ( sĩ diện bị xuất tiền mời khách ), nhưng là bởi vậy lại nhờ lực lượng của bọn họ mà trợ giúp chính mình.

0 nếu như không có phùng tự hóa, liền không thể như thế luận định.

Bản mạng mẫu, tật; đại nạn mẫu, tật: năm xưa. Lưu nguyệt mẫu, tật hữu hóa kị: thiếu tiền cước kim, dịch chu chuyển.

Năm xưa, lưu nguyệt đi hóa kỵ năm sinh: bị thiếu tiền cước kim, người làm ăn sinh ý độ chênh lệch.

Cung tài bạch hóa quyền nhập cung phúc đức: hưởng thụ hào phóng, dùng tiễn hào phóng, cao cấp hưởng thụ.

Hóa kị nhập cung phúc đức: tiết kiệm, thiếu dùng, không thể hưởng thụ, bị mua ven đường tới đồ vật này nọ.

Hóa kị nhập cung thiên di: xuất ngoại kiếm tiền vất vả, không kiếm được tiễn.

Nữ nhân hóa kỵ năm sinh ở phúc đức, tiền tài, điền trạch: cũng thế tiết kiệm, bỏ không được dùng.

Phu nếu như muốn xem năm nay năm xưa tiền tài hay không tốt, có thể dùng năm xưa cung tài bạch đến xem năm nay tài vận cát hung ( bộ bản mạng bàn, nhập sáu bên trong kiếm tiền thật, nhập sáu ngoại kiếm tiền nhẹ. Chính là năm xưa tới tài dùng ở nơi nào?

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tứ hóa phi tinh: cung tài bạch tứ hóa ở mười hai cung luận pháp

   Cung tài bạch tứ hóa ở mười hai cung luận pháp

Chủ mệnh cách, dùng cung tài bạch tứ hóa xem kiếm tiền thực hư, đại nạn chủ mười năm tới tài vận cát hung, năm xưa chủ một năm tới tài vận ( nhập sáu bên trong thật, sáu ngoại nhẹ, tái lấy lộc, quyền, khoa, kị phân nhiều ít?

Cung tài bạch tứ hóa đến cung điền trạch: tiễn dùng ở mua phòng ốc, dùng ở nhà: thật. Lấy lộc, quyền, khoa, kị phân nhiều ít. Lộc, quyền cầm nhiều khoa bình thường kị ít

Tứ hóa đến cung quan lộc: lấy tiền đầu tư sự nghiệp, lộc, quyền, khoa có quyển tiễn, kị không vốn tiễn, thiếu tiền cước kim.

Tứ hóa đến cung thiên di: dùng ở bên ngoài, thiên hướng giao tế xã giao, dễ có xuất ngoại kiếm tiền. Lộc, quyền, khoa xuất ngoại kiếm được tiền, kị xuất ngoại không kiếm được tiễn, kiếm tiền vất vả.

Tứ hóa đến cung tử nữ: dùng tiền tài mua hoa đào, hoặc giao tế xã giao hoặc cấp đứa con dùng, hoặc cùng người cổ đông. Lộc, quyền, khoa dùng tiễn hào phóng, kị góc tiết kiệm.

Tứ hóa đến cung phúc đức: tự mình chi tiêu, chính mình hưởng thụ hoặc cấp ông bà dùng.

Tứ hóa đến cung phụ mẫu: lấy tiền cho cha mẹ hoặc tích trữ ở ngân hàng, bưu cục hoặc cùng sẽ, hiếu kính thủ trưởng. Lộc, quyền khoa đa, kị ít.

Tứ hóa đến cung mệnh: biết kiếm tiền, mình xài dùng. Lộc, quyền, khoa đa, kị ít.

Tứ hóa đến cung huynh đệ, bằng hữu cung: trọng bằng hữu tình, lấy tiền mời người ta, bị ngã tiễn.

Tứ hóa đến cung phu thê: lấy tiền cho thái thái ( tiên sinh ) dùng. Lộc, quyền, khoa đa, kị ít.

Tứ hóa đến cung tật ách, cung tử nữ: nhân duyên hoa đào tài, phí sức kiếm tiền. Quan hệ xã hội xã giao hoặc đứa con dùng.

Cung tài bạch tứ hóa ( kị ) đến cung tật ách: thu vào ít, chi tiêu lớn, hoặc quay vòng, mượn tiền.

Đến cung quan lộc: nên đi làm, không nên đầu tư sự nghiệp, thiếu tiền cước kim.

Đến cung thiên di: kiếm tiền không kiếm được, góc vất vả.

Phu tốt nhất cung tài bạch tứ hóa đến cung điền trạch: chủ cất chứa, mua phòng ốc, dùng ở nhà.

Cung tài bạch tự hóa lộc ( ly tâm ): dám kiếm, dám hao phí, lưu không được.

Tự hóa quyền ( ly tâm ): kế hoạch tính chi.

Tự hóa khoa ( ly tâm ): dám kiếm, muốn chiếm hữu, lại làm tốt lắm xem.

Tự hóa kị ( ly tâm ): không thể nắm giữ, bận về việc.. Quay vòng, nếu tổn hại tài lúc góc không cam lòng.

Phu cuối cùng về tứ hóa năm sinh thuộc bổn phận cục, ngoại cục. Bên trong cục cát, ngoại cục hung.

Lệ: tiền tài có tự hóa khoa, mà tứ hóa năm sinh khoa tại huynh đệ cung: chủ kiếm tiền nhu cấp huynh đệ hoặc bằng hữu, mà không thể toàn bộ tự cho là đúng ( sĩ diện bị xuất tiền mời khách ), nhưng là bởi vậy lại nhờ lực lượng của bọn họ mà trợ giúp chính mình.

0 nếu như không có phùng tự hóa, liền không thể như thế luận định.

Bản mạng mẫu, tật; đại nạn mẫu, tật: năm xưa. Lưu nguyệt mẫu, tật hữu hóa kị: thiếu tiền cước kim, dịch chu chuyển.

Năm xưa, lưu nguyệt đi hóa kỵ năm sinh: bị thiếu tiền cước kim, người làm ăn sinh ý độ chênh lệch.

Cung tài bạch hóa quyền nhập cung phúc đức: hưởng thụ hào phóng, dùng tiễn hào phóng, cao cấp hưởng thụ.

Hóa kị nhập cung phúc đức: tiết kiệm, thiếu dùng, không thể hưởng thụ, bị mua ven đường tới đồ vật này nọ.

Hóa kị nhập cung thiên di: xuất ngoại kiếm tiền vất vả, không kiếm được tiễn.

Nữ nhân hóa kỵ năm sinh ở phúc đức, tiền tài, điền trạch: cũng thế tiết kiệm, bỏ không được dùng.

Phu nếu như muốn xem năm nay năm xưa tiền tài hay không tốt, có thể dùng năm xưa cung tài bạch đến xem năm nay tài vận cát hung ( bộ bản mạng bàn, nhập sáu bên trong kiếm tiền thật, nhập sáu ngoại kiếm tiền nhẹ. Chính là năm xưa tới tài dùng ở nơi nào?

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button