Tử vi

Tứ hóa phi tinh: cung thiên di tứ hóa ở mười hai cung luận pháp

   Cung thiên di tứ hóa ở mười hai cung luận pháp

Bị xuất ngoại hoặc xuất ngoại, quê người phát triển xem cung thiên di, cung tử nữ.

Bạn đang xem: Tứ hóa phi tinh: cung thiên di tứ hóa ở mười hai cung luận pháp

1, tứ hóa năm sinh ở cung thiên di hoặc cung tử nữ.

2, cung mệnh tứ hóa đến cung thiên di hoặc cung tử nữ.

3, điền trạch tứ hóa đến cung thiên di hoặc cung tử nữ.

4, cung thiên di tứ hóa đến cung tử nữ hoặc cung tử nữ tứ hóa đến cung thiên di.

5, can năm sinh lai nhân cung ở cung thiên di.

6, can năm sinh lai nhân cung tại tử nữ cung. ( dựa vào hoa đào nhân duyên kiếm tiền, kiếm hoa đào nhân duyên tài, trọng giao tế xã giao, chủ công quan ngành sản xuất, ca ảnh nghiệp cũng coi như )

Cung thiên di có tự hóa: người đang ngoại tâm ở nhà, đi ra ngoài lại nghĩ trở về.

Đẩu quân tại tí, điền, mệnh, thiên phùng tự hóa ly tâm, hướng tâm: chủ dịch mã chuyển nhà.

Hóa kỵ năm sinh ở cung thiên di, cung tử nữ, hóa kị nhập cung thiên di. Cung tử nữ: xuất ngoại dễ có thị phi khóe miệng, dễ phạm tiểu nhân hoặc quý nhân ít.

Tứ hóa năm sinh tọa thìn, tuất, xấu, chưa, khả hướng đại lục phát triển, nhân thìn. Tuất, xấu, chưa làm trung ương thổ. Tham khảo tứ hóa cát hung.

Cung thiên di có năm sinh quyền, kị hoặc tự hóa quyền, kị: khách tử tha hương. Chính là kỳ môn độn giáp ( nghiệp chướng kị ) ở cung thiên di đồng thể luận ( xấu, mão vườn ngự uyển môn vị trí ), thiếu niên vận không tốt, dễ có tai ách.

Phu cung mệnh, cung thiên di có ly tâm hoặc hướng tâm thành quyền, kị giống nhau hiểu: dễ có huyết quang tai ách.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tứ hóa phi tinh: cung thiên di tứ hóa ở mười hai cung luận pháp

   Cung thiên di tứ hóa ở mười hai cung luận pháp

Bị xuất ngoại hoặc xuất ngoại, quê người phát triển xem cung thiên di, cung tử nữ.

1, tứ hóa năm sinh ở cung thiên di hoặc cung tử nữ.

2, cung mệnh tứ hóa đến cung thiên di hoặc cung tử nữ.

3, điền trạch tứ hóa đến cung thiên di hoặc cung tử nữ.

4, cung thiên di tứ hóa đến cung tử nữ hoặc cung tử nữ tứ hóa đến cung thiên di.

5, can năm sinh lai nhân cung ở cung thiên di.

6, can năm sinh lai nhân cung tại tử nữ cung. ( dựa vào hoa đào nhân duyên kiếm tiền, kiếm hoa đào nhân duyên tài, trọng giao tế xã giao, chủ công quan ngành sản xuất, ca ảnh nghiệp cũng coi như )

Cung thiên di có tự hóa: người đang ngoại tâm ở nhà, đi ra ngoài lại nghĩ trở về.

Đẩu quân tại tí, điền, mệnh, thiên phùng tự hóa ly tâm, hướng tâm: chủ dịch mã chuyển nhà.

Hóa kỵ năm sinh ở cung thiên di, cung tử nữ, hóa kị nhập cung thiên di. Cung tử nữ: xuất ngoại dễ có thị phi khóe miệng, dễ phạm tiểu nhân hoặc quý nhân ít.

Tứ hóa năm sinh tọa thìn, tuất, xấu, chưa, khả hướng đại lục phát triển, nhân thìn. Tuất, xấu, chưa làm trung ương thổ. Tham khảo tứ hóa cát hung.

Cung thiên di có năm sinh quyền, kị hoặc tự hóa quyền, kị: khách tử tha hương. Chính là kỳ môn độn giáp ( nghiệp chướng kị ) ở cung thiên di đồng thể luận ( xấu, mão vườn ngự uyển môn vị trí ), thiếu niên vận không tốt, dễ có tai ách.

Phu cung mệnh, cung thiên di có ly tâm hoặc hướng tâm thành quyền, kị giống nhau hiểu: dễ có huyết quang tai ách.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button