Tử vi

Tứ hóa phi tinh – giáp làm tứ hóa giản luận

Tứ hóa phi tinh – giáp làm

Giáp làm, liêm trinh hóa lộc

Liêm trinh thuần âm hỏa, miếu dần vị trí, thủ mộc sinh hỏa ý, mà dần vi giáp lộc vị trí, cho nên giáp lấy liêm trinh vi hóa lộc.

Bạn đang xem: Tứ hóa phi tinh – giáp làm tứ hóa giản luận

Liêm trinh làm quan lộc, bởi vì thuần âm, cho nên liêm trinh tới Quan lộc chủ thuộc trạng thái tĩnh, đại biểu buôn bán trạng thái, kiếm tiền trạng thái, đương hóa lộc nhập cung mệnh, tiền tài, Quan lộc lúc, chủ làm việc thuận lợi, có địa vị tăng lên giống.

Liêm trinh lại làm thứ hoa đào, hóa lộc nhập cung mệnh hoặc điền trạch, chủ có tài thả mang hoa đào, nhập cung lục thân, chủ có khác phái duyến, thuộc ám hoa đào.

Liêm trinh nãi quyền bính ngôi sao, cung mệnh liêm trinh hóa lộc người, chủ người rất có uy quyền, thả có thể được bằng hữu trợ lực cập cấp dưới đấy kính yêu, cũng có hiện ra liên tục tính lãnh đạo cơ hội, càng thích ở thân ngồi cung quan lộc, có tướng đế vương, người sinh năm giáp, tam kỳ chiếu mệnh, phú quý chịu kỳ, phải là chúa tể một phương.

Sao liêm trinh tọa mệnh cung hoặc cung thân làm thứ hoa đào, duy không gặp hóa lộc, đào hoa tượng góc không rõ ràng, nếu liêm trinh gia hội hoa đào ngôi sao văn xương, văn khúc, tham lang, thiên diêu các loại từ lại coi là chuyện khác, đại nạn, năm xưa gặp là, mới lấy hoa đào mà nói.

Đại nạn, năm xưa gặp liêm trinh hóa lộc, quá khứ sở không thể giải quyết việc, mong muốn giải quyết dễ dàng, hội cát ngôi sao, chủ có thai khánh việc, vị hôn người có thể gặp bên trên đối tượng lý tưởng, duy hội ngộ sát tinh, mặc dù cảm tình sầu triền miên, cũng không có kết quả.

Liêm trinh làm quan lộc chủ, có đứng đầu dục, vui mừng cầm quyền, nhưng trời sanh tính ương ngạnh, thường làm cho người ta có khí thế lăng nhân cảm giác, cho nên quan hệ nhân mạch mặc dù cố gắng phát triển, vẫn bị bị ngăn trở, hóa lộc khiến cho giao tế cổ tay càng thêm linh hoạt, lại khẳng tướng tiền tiêu ở giao tế xã giao bên trên, nhưng từ mà cải thiện quan hệ nhân mạch, sự nghiệp cũng có thể vì vậy mà góc bị phát triển phát huy.

Liêm trinh làm thứ hoa đào nụ hoa chớm nở, hàm súc ngượng ngùng, chủ trinh tiết, hóa lộc, khiến cho tâm động, mở ra này hoa đào loại tình cảm, vào miếu, bình thường cảm tình có thể thuận lợi tiến triển, chủ trong sạch có thể gần nhau, đây là bình thường tới hoa đào, lạc hãm, dễ dàng nảy sinh cảm tình làm phức tạp, hôn nhân khúc chiết khó tránh khỏi, lại thêm sát tinh hoặc cái khác hoa đào ngôi sao, tắc bày biện ra phiếm thủy đào hoa tới tính, vi không bình thường tới hoa đào, dùng tình không chuyên, hoặc sa vào tửu sắc, hoặc ô danh thất tiết, thậm chí hôn nhân vỡ tan.

Giáp làm, phá quân hóa quyền

Phá quân thuần âm thủy, miếu vu tử vị trí, thủy nãi mộc trường sinh vị trí, cho nên hóa quyền.

Phá quân hóa quyền, chủ dịch mã, nãi hay thay đổi thiên, thay đổi giống, ở bản cung vào miếu, có hoàn cảnh thay đổi dấu hiệu, thuộc loại chủ động đi thay đổi, có thể hướng phương diện tốt đi phát triển, hãm địa, tắc nó biến động thường thường hiện ra điềm xấu hiện ra.

Phá quân hóa quyền mặc dù chủ dịch mã, vốn lấy nhập dần thân kỷ hợi tứ mã nơi, góc có thể hiện hiện tại dịch mã chi tác dùng. Nếu nhập cung thiên di, xúc động cung mệnh, chủ lao lực bôn ba.

Hóa quyền, chúc mộc, mộc vi hướng tứ phương phóng xạ chi động biến thái, vật tượng trưng hướng tứ phương tích cực phóng xạ mở rộng tới xu hướng, tỏ vẻ trong vũ trụ vạn vật có sinh sôi không ngừng chi công có thể, cho nên hóa quyền tới mộc, tích cực chủ động, tiến thủ hăng hái, mà phá quân, ngũ hành vi quý thủy, có thẩm thấu cập làm dịu mộc công năng, thủy năng sinh mộc, thủy vốn là nuôi mộc nguyên, mà thân gỗ thân lại có bơm nước tác dụng, khả lấy mẫu số lớn thủy đến hàm nuôi mình, sứ bạch đã thành dài khỏe mạnh, bởi vậy phá quân hóa quyền lúc, phá quân tới quý thủy, có thể nắm giữ mộc sống cùng chết quyền bính, mà mộc tích cực chủ động, lớn dần hăng hái, phải tiêu hao quý thủy, cố hữu trước bại về sau thành ý nghĩa, mà thay đổi quyền chi mộc, không ngừng tiêu hao quý thủy, sứ mộc thân cũng được không ngừng chủ động mở rộng, cho nên phá quân hóa quyền, thuộc chủ động biến hóa.

Vu tiền tài miếu vượng, chủ đi trước sau lại, kết quả vẫn là tài vượng, hãm địa, tắc vừa đi không về.

Ở cung sự nghiệp, chủ động tranh thủ thay đổi, miếu vượng, trở nên rất tốt, lạc hãm tắc thất trách, sẽ có tranh cãi.

Phá quân thuộc thủy, thủy ngũ thường chủ trí, mà thay đổi quyền chúc mộc, có bơm nước hấp thủy chi tác dùng, cho nên phá quân hóa quyền lúc, có thể làm cho thân mình giữ tại tới thông minh cùng trí tuệ, toàn bộ biểu lộ ra, mà làm đầy đủ mà nhiều phương diện đấy phát huy, cũng khiến cho toàn bộ kế hoạch có nắm giữ, gộp thành có quy cách biến hóa thay đổi, mà lấy được quyền bính, chính như phá quân tới quý thủy, có thể nắm giữ mộc làm dịu lớn dần, cho nên miếu vượng là lúc, này tư tưởng quang minh chính đại, nhất định có thể đầy đủ nắm giữ, mà được quyền bính, loại này quyền bính khả bị người tôn sư trọng cùng ca ngợi, lạc hãm, tắc góc không hoàn thiện, góc có bất công tới hiện tượng, mà chịu đựng nhân chỉ trích cập phê bình.

Phá quân, tính cách kiên cường bạo, thật mạnh phải tranh, hóa quyền lúc, càng cường thế hơn, đủ có không gì sánh nổi tới bộc phát. Bạo phá lực, miếu vượng, vi anh ngôi sao vào miếu, quan võ cao chót vót, dấn thân vào quân lữ, lũ xây kỳ công, nhưng vì trong quân đại tướng, đầu tư theo buôn bán, sáng tạo có công, vi xí nghiệp lớn tới người sáng lập mới, cập mở rộng năng thủ, hãm địa, tắc hoạch phát hoạch phá, nhiều thành bại, gia sát mà vận hạn phùng, sự nghiệp không nên dời động mở rộng, càng không thể nhân làm lại đi mà bỏ nghề cũ, để phòng đại phá bại.

Tối kỵ ở thân, dậu ngồi mệnh hóa quyền, thái độ làm người vừa thối lại thủy tinh hoàng sao cao khuể vụ * hơi tháp tạp tẩm ξ đốt men tấn ∪ tống phân ?

Tại sửu, ngọ lành nhất, lấy việc nên chủ động cầu biến, biến lại có cát, vi rường cột nước nhà, quân nhân có thể thăng quan tướng.

Ở chưa địa lành nhất, nhân liêm trinh hóa lộc ở hợi tọa cung quan lộc, vũ khúc hóa khoa ở mão tọa cung tài bạch, tam kỳ gửi thông điệp, sẽ có đột phát tới điềm lành.

Ở tị địa, cũng thuộc về tam kỳ, nên quân chức, lập công biên cương, không mừng xương khúc đồng cung, nhiều lần thi không đỗ, cả đời bần hàn, cùng Tứ Sát đồng cung, cô độc, mất chức bãi chức, cùng kiếp không đồng cung, cả đời lang thang.

Phá quân hóa quyền ở cung tài bạch, chủ thiên tài vận mãnh liệt, có thể hoành phát tài phú, hơn nữa tiêu tiền khẳng khái, có tài lai tài đi giống.

Phá quân hóa quyền ở cung phu thê, dễ có tranh chấp, can thiệp tình hình phát sinh, cho nên bất lợi cung phu thê, vui mừng hội hợp ngôi sao may mắn lấy giảm thấp tranh quyền hiện tượng.

Phá quân hóa quyền nhập cung điền trạch, chủ sửa sang lại hoặc tu sửa hoàn cảnh sống.

Phá quân hóa quyền tại tử nữ cung, chủ tử nữ nhân góc không nghe lời, phản kháng tâm mãnh liệt.

Phá quân hóa quyền nhập cung quan lộc, người làm ăn chủ vất vả cần cù kiếm tiền; nhân viên chính phủ chủ có lên chức hoặc thay đổi chức vị hiện ra.

Giáp làm, vũ khúc hóa khoa

Hóa khoa, chủ khoa danh, thanh danh, mà vũ khúc vi tài ngôi sao, cho nên vũ khúc hóa khoa, có tài đại gia biết, tài danh hiển giương vô cùng, thần khí phong cảnh, nổi tiếng cũng gia tăng nhiều, nhưng bình thường vũ khúc hóa khoa, nhiều chỉ là ở mặt ngoài gia tăng quang thải mà thôi, đối với thu nhập tiền tài nhiều ít, thật tán gẫu χ lý hoài tức miện hoàn kiều 撁 摾 ?

Vũ khúc hóa khoa, mặc dù danh nhiều lợi nhuận, nhưng vận hạn nếu tam phương gia hội lộc tồn hoặc hóa lộc, tắc vu tài có thể có chân chính trợ giúp, có thể lấy được lợi nhuận nổi danh, mà được cả danh và lợi.

Vũ khúc hóa khoa, chính như nhân chi tiền tài để lộ ra, như tam phương lại sẽ chiếu kình dương hoặc sát kị đến hướng, tắc sẽ có tổn hại tài chi hiện tượng, vận hạn phùng tới, không nên tướng tiền tài cho người mượn sinh lợi tức, nếu không sẽ bởi vì cái nhỏ mà đánh mất cái lớn.

Mão địa, nhân vũ khúc hãm địa nảy mầm mà chẳng ra hoa, ở dậu địa nhân hóa khoa hãm địa nảy mầm mà chẳng ra hoa.

Vũ khúc kị can cung tọa nhâm, tất có sự nghiệp rách nát hoặc tài phú rách nát.

Tài tinh hóa khoa, cả đời tài vận an ổn, bất trí thu không đủ chi, hóa khoa người, diện mạo thanh tú.

Vũ khúc vi chính tài ngôi sao, nhưng hóa khoa lúc cũng không chủ tài, gần đại biểu danh vọng đề cao, lấy phục vụ giới tài chính người tốt, có cơ hội thăng chức, người bình thường tắc thanh danh hiển hách, người làm ăn chủ kiếm vững vàng tới tài, nhân viên chính phủ lại có danh dự.

Vũ khúc hóa khoa rơi cung tài bạch, chủ được tài an ổn, có dư tiễn tích trữ ở ngân hàng hoặc bưu cục, bà chủ gia đình thì có thể tồn tiền riêng. Ở tị hoặc cung hợi vũ khúc hóa khoa cùng phá quân hóa quyền ngồi chung, chủ tài phải phục thất, nãi thủ tài không tốn sức giống, thêm gặp sát tinh người, bằng hữu mượn tiền tất hữu khứ vô hồi, thả tài nan tụ.

Vũ khúc hóa khoa tọa cung quan lộc người, nên phục vụ vu tài chính và kinh tế giới, hoặc quân cảnh chức, có thể được lệnh danh tiếng, sự nghiệp đã có thành tựu, hãm địa lại có tài cũng không quyền chi phối ( tiền tài từ cha mẹ hoặc thê tử chưởng lý ), hư danh mà thôi.

Vũ khúc hóa khoa ở tuất cung, tắc phá quân hóa quyền ở tử vị trí, mà liêm trinh hóa lộc tọa ngọ cung, đều đắc kỳ vị, nếu ở giới tài chính nhậm chức, khả đứng hàng địa vị quan trọng, nhưng đối với cung vi tham lang tinh, duy không phát người thiếu niên, tất nhiều lần trải qua gian khổ thủy khắc thành công, đây cách lấy liêm trinh cùng trời cùng tọa ngọ vị trí, người sinh năm giáp vi thượng cách, như tọa tử vị trí người, tắc sai rồi.

Giáp làm, thái dương hóa kị

Thái dương, vốn là động tinh, hóa kị, hơn bôn ba lao lực, lịch trình cuộc sống khúc chiết trình độ gia tăng, nhấp nhô gian khổ, vượng cung làm mà có thể thành, hãm địa, lắm lời lưỡi chừng phi, phân tranh làm phức tạp.

Thái dương hóa kị, bất lợi dương tính họ hàng gần, thuở thiếu thời, phụ thân cùng Quan quý vô duyên, nữ mệnh, trượng phu có bệnh tật, sẽ sát nhiều, sinh ly tử biệt.

Thái dương hóa kị, lấy việc khuyết thiếu kế hoạch tính, có khi càng sẽ hành sự lỗ mãng, thường thường sẽ trong lúc vô tình rước lấy thị phi phiền toái, tăng thêm làm phức tạp.

Thái dương hóa kị, bất lợi mắt, lạc hãm gia sát, sẽ có nhanh mắt, có sai lầm luyến đau buồn, tối kỵ tọa cung thiên di, tọa mệnh tất lao lực, cùng cha duyến gầy, hãm đất nhiều võ mồm cạnh tranh phân tranh, năm mới vất vả bôn ba, lao lực, quyết giữ ý mình, tự cho là đúng, không nghe người khác khuyên nhủ, khư khư cố chấp.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tứ hóa phi tinh - giáp làm tứ hóa giản luận

Tứ hóa phi tinh – giáp làm

Giáp làm, liêm trinh hóa lộc

Liêm trinh thuần âm hỏa, miếu dần vị trí, thủ mộc sinh hỏa ý, mà dần vi giáp lộc vị trí, cho nên giáp lấy liêm trinh vi hóa lộc.

Liêm trinh làm quan lộc, bởi vì thuần âm, cho nên liêm trinh tới Quan lộc chủ thuộc trạng thái tĩnh, đại biểu buôn bán trạng thái, kiếm tiền trạng thái, đương hóa lộc nhập cung mệnh, tiền tài, Quan lộc lúc, chủ làm việc thuận lợi, có địa vị tăng lên giống.

Liêm trinh lại làm thứ hoa đào, hóa lộc nhập cung mệnh hoặc điền trạch, chủ có tài thả mang hoa đào, nhập cung lục thân, chủ có khác phái duyến, thuộc ám hoa đào.

Liêm trinh nãi quyền bính ngôi sao, cung mệnh liêm trinh hóa lộc người, chủ người rất có uy quyền, thả có thể được bằng hữu trợ lực cập cấp dưới đấy kính yêu, cũng có hiện ra liên tục tính lãnh đạo cơ hội, càng thích ở thân ngồi cung quan lộc, có tướng đế vương, người sinh năm giáp, tam kỳ chiếu mệnh, phú quý chịu kỳ, phải là chúa tể một phương.

Sao liêm trinh tọa mệnh cung hoặc cung thân làm thứ hoa đào, duy không gặp hóa lộc, đào hoa tượng góc không rõ ràng, nếu liêm trinh gia hội hoa đào ngôi sao văn xương, văn khúc, tham lang, thiên diêu các loại từ lại coi là chuyện khác, đại nạn, năm xưa gặp là, mới lấy hoa đào mà nói.

Đại nạn, năm xưa gặp liêm trinh hóa lộc, quá khứ sở không thể giải quyết việc, mong muốn giải quyết dễ dàng, hội cát ngôi sao, chủ có thai khánh việc, vị hôn người có thể gặp bên trên đối tượng lý tưởng, duy hội ngộ sát tinh, mặc dù cảm tình sầu triền miên, cũng không có kết quả.

Liêm trinh làm quan lộc chủ, có đứng đầu dục, vui mừng cầm quyền, nhưng trời sanh tính ương ngạnh, thường làm cho người ta có khí thế lăng nhân cảm giác, cho nên quan hệ nhân mạch mặc dù cố gắng phát triển, vẫn bị bị ngăn trở, hóa lộc khiến cho giao tế cổ tay càng thêm linh hoạt, lại khẳng tướng tiền tiêu ở giao tế xã giao bên trên, nhưng từ mà cải thiện quan hệ nhân mạch, sự nghiệp cũng có thể vì vậy mà góc bị phát triển phát huy.

Liêm trinh làm thứ hoa đào nụ hoa chớm nở, hàm súc ngượng ngùng, chủ trinh tiết, hóa lộc, khiến cho tâm động, mở ra này hoa đào loại tình cảm, vào miếu, bình thường cảm tình có thể thuận lợi tiến triển, chủ trong sạch có thể gần nhau, đây là bình thường tới hoa đào, lạc hãm, dễ dàng nảy sinh cảm tình làm phức tạp, hôn nhân khúc chiết khó tránh khỏi, lại thêm sát tinh hoặc cái khác hoa đào ngôi sao, tắc bày biện ra phiếm thủy đào hoa tới tính, vi không bình thường tới hoa đào, dùng tình không chuyên, hoặc sa vào tửu sắc, hoặc ô danh thất tiết, thậm chí hôn nhân vỡ tan.

Giáp làm, phá quân hóa quyền

Phá quân thuần âm thủy, miếu vu tử vị trí, thủy nãi mộc trường sinh vị trí, cho nên hóa quyền.

Phá quân hóa quyền, chủ dịch mã, nãi hay thay đổi thiên, thay đổi giống, ở bản cung vào miếu, có hoàn cảnh thay đổi dấu hiệu, thuộc loại chủ động đi thay đổi, có thể hướng phương diện tốt đi phát triển, hãm địa, tắc nó biến động thường thường hiện ra điềm xấu hiện ra.

Phá quân hóa quyền mặc dù chủ dịch mã, vốn lấy nhập dần thân kỷ hợi tứ mã nơi, góc có thể hiện hiện tại dịch mã chi tác dùng. Nếu nhập cung thiên di, xúc động cung mệnh, chủ lao lực bôn ba.

Hóa quyền, chúc mộc, mộc vi hướng tứ phương phóng xạ chi động biến thái, vật tượng trưng hướng tứ phương tích cực phóng xạ mở rộng tới xu hướng, tỏ vẻ trong vũ trụ vạn vật có sinh sôi không ngừng chi công có thể, cho nên hóa quyền tới mộc, tích cực chủ động, tiến thủ hăng hái, mà phá quân, ngũ hành vi quý thủy, có thẩm thấu cập làm dịu mộc công năng, thủy năng sinh mộc, thủy vốn là nuôi mộc nguyên, mà thân gỗ thân lại có bơm nước tác dụng, khả lấy mẫu số lớn thủy đến hàm nuôi mình, sứ bạch đã thành dài khỏe mạnh, bởi vậy phá quân hóa quyền lúc, phá quân tới quý thủy, có thể nắm giữ mộc sống cùng chết quyền bính, mà mộc tích cực chủ động, lớn dần hăng hái, phải tiêu hao quý thủy, cố hữu trước bại về sau thành ý nghĩa, mà thay đổi quyền chi mộc, không ngừng tiêu hao quý thủy, sứ mộc thân cũng được không ngừng chủ động mở rộng, cho nên phá quân hóa quyền, thuộc chủ động biến hóa.

Vu tiền tài miếu vượng, chủ đi trước sau lại, kết quả vẫn là tài vượng, hãm địa, tắc vừa đi không về.

Ở cung sự nghiệp, chủ động tranh thủ thay đổi, miếu vượng, trở nên rất tốt, lạc hãm tắc thất trách, sẽ có tranh cãi.

Phá quân thuộc thủy, thủy ngũ thường chủ trí, mà thay đổi quyền chúc mộc, có bơm nước hấp thủy chi tác dùng, cho nên phá quân hóa quyền lúc, có thể làm cho thân mình giữ tại tới thông minh cùng trí tuệ, toàn bộ biểu lộ ra, mà làm đầy đủ mà nhiều phương diện đấy phát huy, cũng khiến cho toàn bộ kế hoạch có nắm giữ, gộp thành có quy cách biến hóa thay đổi, mà lấy được quyền bính, chính như phá quân tới quý thủy, có thể nắm giữ mộc làm dịu lớn dần, cho nên miếu vượng là lúc, này tư tưởng quang minh chính đại, nhất định có thể đầy đủ nắm giữ, mà được quyền bính, loại này quyền bính khả bị người tôn sư trọng cùng ca ngợi, lạc hãm, tắc góc không hoàn thiện, góc có bất công tới hiện tượng, mà chịu đựng nhân chỉ trích cập phê bình.

Phá quân, tính cách kiên cường bạo, thật mạnh phải tranh, hóa quyền lúc, càng cường thế hơn, đủ có không gì sánh nổi tới bộc phát. Bạo phá lực, miếu vượng, vi anh ngôi sao vào miếu, quan võ cao chót vót, dấn thân vào quân lữ, lũ xây kỳ công, nhưng vì trong quân đại tướng, đầu tư theo buôn bán, sáng tạo có công, vi xí nghiệp lớn tới người sáng lập mới, cập mở rộng năng thủ, hãm địa, tắc hoạch phát hoạch phá, nhiều thành bại, gia sát mà vận hạn phùng, sự nghiệp không nên dời động mở rộng, càng không thể nhân làm lại đi mà bỏ nghề cũ, để phòng đại phá bại.

Tối kỵ ở thân, dậu ngồi mệnh hóa quyền, thái độ làm người vừa thối lại thủy tinh hoàng sao cao khuể vụ * hơi tháp tạp tẩm ξ đốt men tấn ∪ tống phân ?

Tại sửu, ngọ lành nhất, lấy việc nên chủ động cầu biến, biến lại có cát, vi rường cột nước nhà, quân nhân có thể thăng quan tướng.

Ở chưa địa lành nhất, nhân liêm trinh hóa lộc ở hợi tọa cung quan lộc, vũ khúc hóa khoa ở mão tọa cung tài bạch, tam kỳ gửi thông điệp, sẽ có đột phát tới điềm lành.

Ở tị địa, cũng thuộc về tam kỳ, nên quân chức, lập công biên cương, không mừng xương khúc đồng cung, nhiều lần thi không đỗ, cả đời bần hàn, cùng Tứ Sát đồng cung, cô độc, mất chức bãi chức, cùng kiếp không đồng cung, cả đời lang thang.

Phá quân hóa quyền ở cung tài bạch, chủ thiên tài vận mãnh liệt, có thể hoành phát tài phú, hơn nữa tiêu tiền khẳng khái, có tài lai tài đi giống.

Phá quân hóa quyền ở cung phu thê, dễ có tranh chấp, can thiệp tình hình phát sinh, cho nên bất lợi cung phu thê, vui mừng hội hợp ngôi sao may mắn lấy giảm thấp tranh quyền hiện tượng.

Phá quân hóa quyền nhập cung điền trạch, chủ sửa sang lại hoặc tu sửa hoàn cảnh sống.

Phá quân hóa quyền tại tử nữ cung, chủ tử nữ nhân góc không nghe lời, phản kháng tâm mãnh liệt.

Phá quân hóa quyền nhập cung quan lộc, người làm ăn chủ vất vả cần cù kiếm tiền; nhân viên chính phủ chủ có lên chức hoặc thay đổi chức vị hiện ra.

Giáp làm, vũ khúc hóa khoa

Hóa khoa, chủ khoa danh, thanh danh, mà vũ khúc vi tài ngôi sao, cho nên vũ khúc hóa khoa, có tài đại gia biết, tài danh hiển giương vô cùng, thần khí phong cảnh, nổi tiếng cũng gia tăng nhiều, nhưng bình thường vũ khúc hóa khoa, nhiều chỉ là ở mặt ngoài gia tăng quang thải mà thôi, đối với thu nhập tiền tài nhiều ít, thật tán gẫu χ lý hoài tức miện hoàn kiều 撁 摾 ?

Vũ khúc hóa khoa, mặc dù danh nhiều lợi nhuận, nhưng vận hạn nếu tam phương gia hội lộc tồn hoặc hóa lộc, tắc vu tài có thể có chân chính trợ giúp, có thể lấy được lợi nhuận nổi danh, mà được cả danh và lợi.

Vũ khúc hóa khoa, chính như nhân chi tiền tài để lộ ra, như tam phương lại sẽ chiếu kình dương hoặc sát kị đến hướng, tắc sẽ có tổn hại tài chi hiện tượng, vận hạn phùng tới, không nên tướng tiền tài cho người mượn sinh lợi tức, nếu không sẽ bởi vì cái nhỏ mà đánh mất cái lớn.

Mão địa, nhân vũ khúc hãm địa nảy mầm mà chẳng ra hoa, ở dậu địa nhân hóa khoa hãm địa nảy mầm mà chẳng ra hoa.

Vũ khúc kị can cung tọa nhâm, tất có sự nghiệp rách nát hoặc tài phú rách nát.

Tài tinh hóa khoa, cả đời tài vận an ổn, bất trí thu không đủ chi, hóa khoa người, diện mạo thanh tú.

Vũ khúc vi chính tài ngôi sao, nhưng hóa khoa lúc cũng không chủ tài, gần đại biểu danh vọng đề cao, lấy phục vụ giới tài chính người tốt, có cơ hội thăng chức, người bình thường tắc thanh danh hiển hách, người làm ăn chủ kiếm vững vàng tới tài, nhân viên chính phủ lại có danh dự.

Vũ khúc hóa khoa rơi cung tài bạch, chủ được tài an ổn, có dư tiễn tích trữ ở ngân hàng hoặc bưu cục, bà chủ gia đình thì có thể tồn tiền riêng. Ở tị hoặc cung hợi vũ khúc hóa khoa cùng phá quân hóa quyền ngồi chung, chủ tài phải phục thất, nãi thủ tài không tốn sức giống, thêm gặp sát tinh người, bằng hữu mượn tiền tất hữu khứ vô hồi, thả tài nan tụ.

Vũ khúc hóa khoa tọa cung quan lộc người, nên phục vụ vu tài chính và kinh tế giới, hoặc quân cảnh chức, có thể được lệnh danh tiếng, sự nghiệp đã có thành tựu, hãm địa lại có tài cũng không quyền chi phối ( tiền tài từ cha mẹ hoặc thê tử chưởng lý ), hư danh mà thôi.

Vũ khúc hóa khoa ở tuất cung, tắc phá quân hóa quyền ở tử vị trí, mà liêm trinh hóa lộc tọa ngọ cung, đều đắc kỳ vị, nếu ở giới tài chính nhậm chức, khả đứng hàng địa vị quan trọng, nhưng đối với cung vi tham lang tinh, duy không phát người thiếu niên, tất nhiều lần trải qua gian khổ thủy khắc thành công, đây cách lấy liêm trinh cùng trời cùng tọa ngọ vị trí, người sinh năm giáp vi thượng cách, như tọa tử vị trí người, tắc sai rồi.

Giáp làm, thái dương hóa kị

Thái dương, vốn là động tinh, hóa kị, hơn bôn ba lao lực, lịch trình cuộc sống khúc chiết trình độ gia tăng, nhấp nhô gian khổ, vượng cung làm mà có thể thành, hãm địa, lắm lời lưỡi chừng phi, phân tranh làm phức tạp.

Thái dương hóa kị, bất lợi dương tính họ hàng gần, thuở thiếu thời, phụ thân cùng Quan quý vô duyên, nữ mệnh, trượng phu có bệnh tật, sẽ sát nhiều, sinh ly tử biệt.

Thái dương hóa kị, lấy việc khuyết thiếu kế hoạch tính, có khi càng sẽ hành sự lỗ mãng, thường thường sẽ trong lúc vô tình rước lấy thị phi phiền toái, tăng thêm làm phức tạp.

Thái dương hóa kị, bất lợi mắt, lạc hãm gia sát, sẽ có nhanh mắt, có sai lầm luyến đau buồn, tối kỵ tọa cung thiên di, tọa mệnh tất lao lực, cùng cha duyến gầy, hãm đất nhiều võ mồm cạnh tranh phân tranh, năm mới vất vả bôn ba, lao lực, quyết giữ ý mình, tự cho là đúng, không nghe người khác khuyên nhủ, khư khư cố chấp.(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button