Tử vi

Tứ hóa tường luận

Bản dịch:

Tứ hóa tường luận — hứa diệu hỗn

Tứ hóa tường luận (nhất)

Bạn đang xem: Tứ hóa tường luận

Dũ nhiều công tác thống kê làm bằng máy năng lực khiến cho tính toán thành quả dũ xu chính xác, đây là không thể nghi ngờ sự thực, mà tất cả làm bằng máy phải cụ bị điều kiện là ăn khớp hóa cập hợp lý hoá, mới không còn ở ứng dụng thì phát sinh trước sau mâu thuẫn hiện tượng. Tứ hóa là chỉnh bàn tử vi đẩu số động lực, mà cái này động lực khởi nguyên đến từ dục vọng, nguyện cảnh, lý tưởng cập tham lam, thậm chí bao quát sống được cầu sinh dục, Cái này năng lượng xưng là “Hóa lộc”, hóa lộc cũng không thể đơn độc tồn tại, mà là cần phải tạ dụng tinh diệu hình thể để diễn tả kỳ “Ý thức”, mỗi Sao diệu vốn là cụ bị kỳ đặc hữu vai định vị cập chất tính, đi qua hóa lộc năng lượng lấy thừa bù thiếu, vậy thì nói là, tạ dụng tinh diệu nguyên bản tính chất đặc biệt lai nhắn nhủ “Dục vọng “.

Dĩ sao Liêm trinh tọa cung tài bạch mà nói, một thân tại chức tràng thượng biểu hiện cũng không đặc biệt rõ rệt, tái làm sao chăm chú cũng không có khả năng thoát dĩnh mà Ra. Cũng không phải thuyết sao Liêm trinh ở cung tài bạch là bình thường không có gì lạ, mà là bởi vì ở vào “Cân đối”, “Bão hòa “Trạng huống hạ, sở dĩ không được Sẽ có tình cảm mãnh liệt diễn xuất, cũng sẽ không có lười biếng, có khuy cương vị công tác biểu hiện, chỉ biết yên lặng đang thi hành bản phận rút lui tẫn của chức trách; đương hóa lộc khả năng lượng lấy thừa bù thiếu liễu sao Liêm trinh hậu, kia sao Liêm trinh thì có tức giận mà lại sanh động rất nhiều, như vậy nói cách khác, Sao Liêm trinh sống nhảy lên, cũng sẽ kéo trước liên tiếp phản ứng dây chuyền. Ngày hôm nay, chúng ta thăm dò tử vi đẩu số lĩnh vực, cần phải bản Trước yêu cầu chính xác cầu thực nghiên cứu tinh thần tác cắt vào, mới có thể có thu hoạch, nếu như đồ cụ hình thức ở mặt ngoài công phu mặt chạy, thì không phải vậy nghiên cứu học vấn nghiên cứu học thuật bản chất.

Tằng ở mấy ngày trước đơn nguyên lý vạch, tứ hóa động tuyến, mà cái kia động tuyến đồ thuyết giải trừ, mục đích cận đang vì các vị bạn trên mạng thành lập Chính xác cơ bản khái niệm, là vì dẫn dắt các vị người cùng sở thích đầu nhập chính xác tham tựu phương hướng. Toàn bộ “Tứ hóa” nước chảy có thể tụ hợp Ở chung với nhau tác tham thảo, cho nên mới có tứ hóa nhân quả luận, cũng có thể đều khác biệt tác tham thảo, dĩ định vị kỳ công năng lực (hoặc xưng là hiệu Năng lực). Dĩ hóa quyền cái này năng lượng tác dụng lực, nếu như tiến vào tinh diệu là sao Vũ khúc thì, na hội khiến cho sao Vũ khúc vô cùng nhuần nhuyễn Phát huy ra kỳ cương nghị tính chất đặc biệt, mà cung vị còn lại là kỳ phát huy sân khấu, ở quan niệm thượng, hóa quyền công năng một trong là chấp hành, cụ Có hoàn thành sứ mệnh hành động lực, như vậy các vị nên bắt đầu sinh người tư duy: Hóa quyền là “Trong quá trình” diễn viên, nếu như hóa Kị kết cục là “Việc vui “Xong việc, như vậy trong quá trình “Hóa quyền” còn lại là anh hùng; nếu như kết cục là “Tiếc nuối”, như vậy hóa quyền Thì là “Bi kịch anh hùng “. Tựu dĩ thế giới hiện thật mà nói, có người ở nỗ lực hậu có thể an hưởng tuổi già, mà có người ở nỗ lực hậu, lại Ở trung tâm lúc tuổi già thì tao ngộ tam xan không được kế vận rủi, những người này giai nhiều lần trải qua quá “Hóa quyền” nỗ lực công tác quá trình, đã có thiên nhưỡng của

Khác kết cục, cớ gì ?? !

Dĩ cảnh phỉ bắn nhau mà nói, song phương đều đang thi hành hóa quyền tác dụng lực, dĩ hai nước giao chiến mà nói, song phương quân đội cũng đều đang thi hành

Hóa quyền tác dụng lực, nói cập hơn thế, ngài là phủ thành lập người quan niệm: Hóa quyền năng lượng lấy thừa bù thiếu đi vào bất đồng tinh diệu lúc, sẽ ở kỳ đặt cung vị phát huy kỳ chấp hành lực, mà thôi thượng sở nêu ví dụ bắn nhau cập giao chiến mục đích, là đang nói minh hóa quyền

Chấp hành lực là “Trung tính”, mà tinh diệu cập cung vị tài năng có chỉ tiêu tính (cảnh sát và đạo tặc là không đồng dạng như vậy thân phận, nhưng hai người

Ở bắn nhau cũng hóa quyền quá trình), cho nên nói, tương hóa quyền năng lượng lầm thực hoặc đưa bỏ vào không được thỏa đáng cung vị, thì khả năng

Nhượng nỗ lực trở thành bọt nước! Mà những sai lầm này tại sao lại phát sinh? Đó chính là số phận? !

Tứ hóa tường luận (nhị)

Ở sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, thụ hóa khoa lấy thừa bù thiếu năng lượng tinh diệu, kỳ của chỗ rơi cung vị thường thường là phán đoán có hay không có thể vượt qua

Nguy cơ trọng yếu căn cứ! Sở dĩ nâm yếu lưu ý hóa lộc, Hóa kị cung vị, càng phải quan tâm sinh mệnh lớn nhất quý nhân quý trợ lực hóa

Khoa năng lượng, đây cũng là cứu vong đồ tồn lớn nhất ỷ lại. Cái này lý luận nói trư, là sẽ làm rất nhiều lão Hành gia điệt phá kính mắt, đại

Đa số người đó không hiểu cũng không biểu thị chức năng này không tồn tại, mà cái này lý luận ngoại trừ nguyên lý căn cứ ngoại, các vị bạn trên mạng cũng có thể

Tương kì ứng dụng cập nghiệm chứng ở thực chất phương diện sanh hoạt. Hóa khoa năng lượng thuộc mộc, Hóa kị năng lực thuộc thủy, đương Hóa kị thủy làm ác thì, hóa

Khoa có thể dẫn đường thủy thế, khiến cho bất trí tràn lan tạo thành đại tai, nhưng nếu như Hóa kị thủy là làm hoàn mỹ kết cục thu liễm xong việc thì, nếu như

“Bất hạnh” gặp phải “Hóa khoa” vậy thì là xấu liễu chuyện tốt.

Đương mệnh bàn bài đúng giờ, tứ hóa chỗ rơi vị trí đã bị cố định đứng lên, giả như mệnh tạo đương sự người ở mệnh bàn lý Hóa kị vị trí là tiến

Nhập tha cung thì, được mau nhanh xác định hóa khoa cung vị, nếu như xác định là ở ngã cung vị trí, vậy cũng dĩ khá trấn an tiêu tan, Bởi vì vận mạng an bài nhượng nâm chính mình gặp dữ hóa lành giải trừ ách năng lực, nhưng cũng không phải là tất cả ngã cung đều có cái này vinh hạnh khứ hóa giải

Nguy cơ, mà cận ở ngã cung cung mệnh, cung Quan lộc, cung điền trạch, cung phúc đức, nhưng cũng không bao quát cung tài bạch cập cung tật ách, vì sao

Như vậy đặt ra? Giá thì có một … khác lần đạo lý lớn ở. Nâm định sẽ cảm thấy kỳ quái, vì sao không được bao quát cung tật ách? Dung bổn nhân ở sau đó

Lại hướng các vị báo cáo.

Đầu tiên, nâm cần phải ghi nhớ chính là, hóa khoa sở lấy thừa bù thiếu tinh diệu, kỳ chỗ rơi ở cung mệnh, cung Quan lộc, cung điền trạch, cung phúc đức là

Là cứu vong đồ tồn then chốt cung vị, mà hóa khoa hữu hiệu cứu tế ở chỗ kỳ lấy thừa bù thiếu tinh diệu năng lượng lỗi nặng Hóa kị tinh diệu, đó mới

Năng lực hoàn toàn bảo đảm an toàn vô ngu! Nếu không sẽ tiến nhập triền đấu, mà cái này nguyên lý cũng có thể ứng dụng ở đại hạn bàn thượng, mà ở suy tính

Thì, nâm cần phải suy tính là tinh diệu đại vấn đề nhỏ, bởi vì đó là tương đương quan trọng chỉ tiêu. Mà khi Hóa kị làm ác thì, xảo ngộ đại

Hạn hóa quyền xông vào, vậy thì là “Mạnh bạo ” giao chiến, nhớ kỹ tằng nhiều lần cân các vị đề cập qua hóa quyền thuộc hỏa, mà phải cái này hỏa làm sao

Khứ chiến thắng Hóa kị thủy, then chốt ở chỗ bị hóa quyền lấy thừa bù thiếu năng lượng tinh diệu phải lỗi nặng bị Hóa kị lấy thừa bù thiếu tinh diệu, đó mới năng lực phát

Huy giải trừ Hóa kị nguy cơ công năng. Mà giả như nâm thật là vị dụng công học sinh, vậy ngài đương phát giác, ngũ hành thuộc đất tinh diệu không được

Sẽ bị Hóa kị lấy thừa bù thiếu năng lượng, vì vậy Hóa kị thủy sẽ không tự đòi mất mặt đi tìm thổ tinh tự sát.

Các vị bạn trên mạng theo bước chân của ta đi đến bây giờ, nếu như đi trở mình quan nâm sở tằng mua đẩu số thư tịch, sẽ cảm thấy phân nhánh điểm dũ lai

Dũ đại, nếu như nữa dấu chấm cái khác trang web hữu quan tử vi đẩu số văn chương, nâm sẽ có loại nào cảm giác? !

Tứ hóa dạy học lời giới thiệu

Nếu như bả hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, Hóa kị trở thành “Tinh diệu” lai giải độc, như vậy nâm đang cùng tử vi đẩu số lần đầu tiên tiếp xúc

Liền bị đạo nhập lạc lối. Có thể rất chắc chắc, rất khẳng định nói cho sở hữu học viên cập hảo bằng hữu môn, cái này “Tứ hóa” cũng không phải “

Tinh diệu” mà là “Năng lượng hiện tượng” . Cái này biểu thị công khai sẽ làm học qua hảo mấy thập niên tử vi đẩu số người cùng sở thích cảm thấy chấn động, bản thân

Tịnh một to gan như vậy cũng một bản lãnh kia lai phá vỡ tử vi đẩu số vốn là “Trật tự”, mà là các người bạn tốt môn tự thủy đến nay sở

Tiếp xúc được tử vi đẩu số học từ lâu lệch khỏi quỹ đạo “Quỹ đạo “Khá xa.

Các vị đấu số học gia, tiền bối cập người cùng sở thích môn, dung ta tiên là các vị tố nhắc tới thị: Giáp năm ra đời nhân, thứ tư hóa là vì liêm trinh

– hóa lộc, phá quân – hóa quyền, vũ khúc – hóa khoa, thái dương – Hóa kị, nâm có gì lý do hoặc tốt hơn giải thích tương “Sao Liêm trinh” và hóa

Lộc “Tinh” tố kết hợp, mà hóa lộc tinh là sao Bắc đẩu hoặc sao Nam Đẩu tinh? Ở đâu căn cứ tác lý tằng vạch hóa lộc tinh là tinh diệu? Ở giáp

Năm ra đời nhân, cái này hóa lộc năng lượng là và sao Liêm trinh mật bất khả phân kết hợp với nhau, đó mới là đạo lý? ! Mà không phải

Thuyết “Hóa lộc tinh” kề sát “Sao Liêm trinh”, nếu như nâm cho rằng “Hóa lộc” là tinh diệu nói, như vậy “Hóa lộc tinh” cai danh liệt

Nam sao Bắc đẩu ở lại cái vị trí kia? Hóa lộc là như vậy, còn lại hóa quyền, hóa khoa, Hóa kị chính xác giải độc cũng cai cũng là “Năng lực

Lượng hiện tượng” không phải sao? ! Cũng chỉ có từ “Năng lượng” lấy thừa bù thiếu mới là chính xác phê bình chú giải, cũng mới hội khiến cho toàn bộ kết cấu ổn định

Mệnh bàn, bởi vì tứ hóa năng lượng lấy thừa bù thiếu mà sản sinh “Không thăng bằng hiện tượng”, cái này “Không thăng bằng” hiện tượng chính thức khởi động toàn bộ

Mệnh bàn đương sự người liên tiếp người đó sinh gặp gỡ!

Chính xác quan niệm thành lập, tài năng khiến cho học tập quá trình không đến mức có trước sau mâu thuẫn hiện tượng, cũng mới sẽ không lầm vào lạc lối mà không tự

Biết! Cá nhân sở nói liệt đi ra ngoài “Chính giải trừ “Mục đích là đang cùng sửa đổi tận gốc, là mong muốn kẻ học sau của tú không nên nặng hơn đạo tổ tiên lỗi

Lầm. Cái này hóa lộc “Lộc” tự, sẽ cho người lập tức liên tưởng đến “Tài”, sở dĩ rất nhiều sáng tác liền tương “Lộc” và “Tài” quấn quýt cùng một chỗ, ham học hỏi là không thể nhất muội mù quáng theo. Đã thuyết “Hóa lộc” vậy thì không phải là thực thể, nói cách khác cái này hóa

Lộc “Lộc” là giả, mà “Lộc tồn” “Lộc” là thật, hiện cử đồng loạt tử nói rõ, các vị liền có thể minh bạch hóa lộc đích thực thực

Ý hàm. Đương “Hóa lộc” theo sở lấy thừa bù thiếu tinh diệu tiến nhập điền trạch thì, đó cũng thỉnh thoảng biểu thị đương sự người nhất định là kẻ có tiền, mà

Là đương sự người “Nguyện cảnh” là mong muốn trở thành ủng có rất nhiều bất động sản kẻ có tiền; mà lộc tồn tinh tiến nhập cung điền trạch người mới là

Chân chính kẻ có tiền, mong muốn đoạn này giải thích có thể khiến cho các vị phân chia ra hóa lộc và lộc tồn trong lúc đó sai biệt tính! Cho nên khi hóa lộc ra

Hiện tại cung mệnh là lúc, nâm cũng không thể dĩ mệnh bàn đương sự người là “Kẻ có tiền “Lai tác phê bình chú giải, bởi vì ở cung mệnh “Hóa lộc” và tiền

Tài liên quan tính cũng không phải như vậy trực tiếp, nếu như quả ở cung phúc đức nhìn thấy hóa lộc thì, như vậy nâm hội dĩ loại nào chú thích lai tác giải thích? Cũng bởi vì “Phúc đức” cung là “Ngã cung”, đương nhiên và đương sự người là mật bất khả phân!

Tam kỳ giai hội nhất định là tốt số?

Hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa ở cung mệnh của tam hợp vị của tam kỳ cách, vô luận là cổ nhân hoặc người thời nay đều nói là phú quý danh lợi đầy đủ hết “Hảo

Mệnh “. Nếu như nâm thu thập quá nhiều mệnh bàn lúc, cũng sẽ không cho rằng như thế. Đây là nhân truyền thừa thượng xảy ra vấn đề? Hoặc là người thời nay của

Sở hữu sáng tác chỉ là “Cổ văn nay thích “Một chút cũng không có “Sáng ý” ? ! Kỳ thực giá và “Sáng ý “Không thể làm chung, mà là qua loa đại khái! Thâm tín

Rất nhiều bạn trên mạng mệnh bàn lý cũng đều có “Tam kỳ cách” “Tốt số”, nhưng cùng nhau đi tới ngày nhưng không thấy thật tốt quá, trái lại

So sánh thân bàng người càng thêm mệt nhọc, cũng không có đặc biệt “Hảo khang”, cớ gì ?? Sự thực còn lại là, khoa lộc quyền ở mệnh của tam hợp của

Nhân, đối mình mong đợi cao, cũng so sánh có sứ mệnh cảm, sở dĩ làm lên sự lai tương đương chăm chú, cho là tận trung cương vị công tác người, thế nhưng

“Ăn hối lộ trái pháp luật” người thường thường cũng là “Tam kỳ giai hội” người, cớ gì ??

Mệnh của tam hợp giai thuộc ngã cung, khoa lộc quyền giai ở ngã cung người thường thường hội ứng nghiệm cổ nhân một câu nói “Nhân không vì kỷ, trời tru đất diệt “, bởi vì tất cả biểu hiện đều vì thỏa mãn tự thân dục vọng, là lợi kỷ mà không phải lợi tha. Tục ngữ nói “Chia ra cày cấy, chia ra thu hoạch “

Đây là đối chăm chú người khen ngợi và khuyến khích, thật đáng tiếc chính là, cũng không phải là sở hữu có tam kỳ giai hội cách cục người đều có thể cú đi qua chăm chú nỗ

Lực nỗ lực mà có sở hoạch, nguyên nhân ở chỗ Hóa kị tinh chỗ rơi cung vị. Giả như Hóa kị tinh là tiến nhập cung mệnh, tài bạch, quan lộc, tật

Ách, điền trạch, phúc đức chờ sáu thuộc về “Ngã cung” cung vị, vậy thì có thể hưởng thụ được nỗ lực thành quả, nhưng giả như là lọt vào

“Tha cung”, chắc chắn bắn về phía đối cung ngã cung, tuy là thuyết “Thu về” lại hội sản sinh trùng kích! Như vậy nói cách khác, cả đời nỗ

Lực hội hóa thành hư không. Mặc dù đã từng vinh hoa phú quý quá, mặc dù đã từng tương đương tiêu sái quá, nhưng rất khả năng bởi vì một thác mà khiến cho toàn bộ

Bàn giai một.

Có ít người lộc quyền khoa sở lấy thừa bù thiếu tinh diệu so sánh của “Hóa kị” sở lấy thừa bù thiếu tinh diệu là tiểu, ví dụ như: Giáp năm sinh ra tứ hóa:

Liêm trinh hóa lộc, phá quân hóa quyền, vũ khúc hóa khoa, thái dương Hóa kị, bởi vì năng lượng của mặt trời lỗi nặng liêm trinh, phá quân, vũ khúc, sở

Dĩ thái dương đương Hóa kị rơi vào tha cung mà xung bắn ngã cung thì, sợ rằng cho dù ai cũng đỡ không được, khi đó chỉ mong hóa khoa chỗ rơi vị trí phát huy

Giải trừ ách công năng, khiến cho tai ách không đến mức mở rộng! Cho nên nói “Hóa kị” là lọt vào ngã cung thì, như vậy tam kỳ giai sẽ cách cục tài năng

Cú thành lập. Nói đi nói lại thì, giả như giá tứ hóa chỗ rơi toàn bộ đều tiến nhập ngã cung, vậy cũng không hẳn vậy có thể “Được lợi”, nếu như

Tình hình là lộc kị đồng cung, như vậy sẽ là một cảo đầu, người này chỉ là “Tố thoải mái “; mà nếu như là quyền kị đồng cung, tương hỗ chinh chiến

Mà hao tổn, cũng một thập đại cảo đầu; mà khoa kị đồng cung, có tố bằng không có làm, nhất là hóa khoa Hóa kị cùng nhập ngã cung cung điền trạch của

Thì, như vậy mệnh tạo người sau cùng hạ tràng nếu như còn có thể chính mình chính danh phận hạ phòng ở, vậy cũng cai cười trộm liễu.

Cá nhân dạy học lý luận là chống lại nghiệm chứng, đây cũng là tứ hóa chính xác lý luận, có chút thời gian sẽ làm nâm độc đứng lên nghĩ không được

Thoải mái, bởi vì cân nâm quá khứ sở học dĩ nhiên không lớn tương đồng, nhưng mà chân lý chích có một loại, đó chính là chính xác lý luận tài năng tương

Mệnh bị cho là chuẩn!

Hóa kị chính giải trừ

Hóa kị ngũ hành thuộc thủy, là kết thúc, kết cục của vị. Nếu như nói hóa lộc là “Nhân “Nói, Hóa kị còn lại là “Quả”, mà cái này

“Nhân”, “Quả” luận và tôn giáo nhà nhân quả nghiệp báo là không liên hệ. Hầu như tất cả đẩu số học giả chuyên gia, vừa nhìn thấy hóa

Kị “Kị “Tự, đô hội bắt đầu sinh bất tường suy nghĩ, cũng sẽ dĩ loại này quan niệm đi làm phê bình chú giải, trên thực tế, cũng không phải tất cả hóa

Kị thật là “Rất kị” . Đương nhiên, tham thảo Hóa kị hội phát giác, ở mệnh bàn thượng “Đậy nắp quan tài mới luận định” là vì kết quả tốt xác suất

Khoảng chừng chỉ có một phần tám cơ hội, sở dĩ không khỏi hội “Ngắm kị sinh ra” . Nhưng tuyệt đại đa số người cũng không biết chữ bát phân của

Nhất “Hảo khang” ở nơi nào.

Phàm là nghi kỵ, tự ti, không ra lãng, ủy khuất cầu toàn, thà rằng có hại không muốn chiêm nhân tiện nghi, câm điếc cật hoàng liên các loại có điểm bi tình, mặt trái, tiêu cực đều và Hóa kị nhấc lên quan hệ, đương Hóa kị sở lấy thừa bù thiếu tinh diệu tiến nhập lục thân cung vị (phụ mẫu, huynh đệ, phu thê, tử nữ, tôi tớ) thì, như vậy dĩ “Tướng thiếu nợ” lai thuyết minh mệnh tạo đương sự người và quan hệ của bọn họ nhưng lại rất chuẩn xác, dĩ

Hóa kị sở lấy thừa bù thiếu tinh diệu ngồi vào cung phu thê mà nói, kỳ tình cảnh thường thường sẽ là “Do tham sống hận lại không tốt dứt bỏ”, là tương đương “

Sầu triền miên”, sở dĩ “Đời này đây đó là tới thanh toán đời trước trái quyền, nợ nần quan hệ” quan niệm rất thích hợp Hóa kị tọa

Tiến lục thân cung vị đích tình huống!

Bởi vì khoảng chừng có chữ bát phân của thất Hóa kị hội mang đến “Quả đắng”, sở dĩ Hóa kị đích xác có điểm như là “Tảo bả tinh” . Hóa lộc là

Động tâm khởi niệm; hóa quyền còn lại là hóa lộc thực tiễn lực, chấp hành lực; hóa khoa là sống trợ giúp hóa quyền, cũng đại diện danh vọng, danh vị; mà hóa

Kị còn lại là hóa lộc đậy nắp quan tài mới luận định. Như vậy thuyết minh tứ hóa, khá phù hợp nhân tính hóa, sinh hoạt hóa (mộc sinh hỏa), cũng bởi vì “

Hóa khoa” thượng chịu là Hóa kị tàn sát bừa bãi lúc đi thu thập tàn cục nhiệm vụ, cho nên khi hóa khoa ở phát huy quý trợ lực thì, thường thường có chứa

Chua xót vị đạo, ví dụ như sinh bệnh hậu, uống thuốc, chích, khai đao, gặp phải lương y các loại, đương không giải được Hóa kị của ách thì, Thì hóa khoa tác dụng lực còn lại là “Chùi đít” cảnh thái bình giả tạo.

Ở những quá trình này thượng, không có “Thiện hữu thiện báo, ác có hậu quả xấu” tôn giáo thức tín niệm ở, ở người chân thật sinh là như vậy.

Đẩu số mệnh bàn thượng giải độc là phản ứng trước chân thực cuộc sống gặp gỡ, sở dĩ Hóa kị cát hung định luận, ngoại trừ suy tính sở ngồi vào cung

Vị ngoại, người then chốt còn lại là hóa lộc cung vị! Mà khi Hóa kị là hung thì, thượng khả năng lực tao ngộ và hóa quyền trong lúc đó đánh trận, mà lại

Có hóa khoa của giải trừ ách cơ hội, sở dĩ cũng không cần phải bi quan như vậy đối đãi Hóa kị!

Hóa khoa chính giải trừ

Hóa khoa ngũ hành thuộc mộc, phàm là khoa danh, giáo hóa, nội hàm, phong độ, danh tiếng, lý tính, hiền hoà, tô son trát phấn, bình thường tính cập quý

Người sang trợ giúp gặp dữ hóa lành, giai thuộc về hóa khoa năng lượng phạm trù.

Hóa khoa là tứ hóa trọng yếu đầu mối then chốt, toàn bộ tứ hóa nước chảy động tuyến là hóa lộc (động tâm khởi niệm)→ hóa quyền (chấp hành, thực tiễn)

→ hóa khoa (tuyên dương, chính danh, giáo hóa)→ Hóa kị (kết cục). Ở nơi này lưu trình động tuyến lý, hóa khoa tác dụng lực là chương

Hiển hóa lộc, hóa quyền tác dụng lực, cho nên sẽ có thành lập danh vọng, tuyên đạo, giáo hóa, bình thường tính, hợp lý tính các phương diện ý hàm

Ở, nhưng mà, hóa khoa lớn nhất giá trị tính lại bị sơ sót, đó chính là gặp dữ hóa lành giải trừ ách năng lực.

Hóa kị ngũ hành thuộc thủy, mà hóa khoa thuộc mộc, thủy sẽ xảy ra mộc, như vậy nói cách khác, mộc có thể hợp lý dẫn đường Hóa kị nước hung tính

. Giả như đại diện kết quả, kết cục Hóa kị là “Làm ác” thì, như vậy hóa khoa mộc vừa vặn phái thượng công dụng, kỳ phản ứng với ở hiện thực

Nhân sinh còn lại là, đương hóa lộc, hóa quyền không lo, mà nhượng Hóa kị thống họa thì, hóa khoa có thể phát huy sau điều tiết, giải trừ ách công năng, nếu như sự tình quá lớn thế cho nên hóa khoa khó có thể giải quyết, như vậy hóa khoa cũng sẽ phát huy tô son trát phấn hư sức công năng.

Đương hóa khoa lành nghề khiến cho “Giải trừ ách ” tác dụng lực thì, được giả thiết Hóa kị kết quả luận là vì ác, mà hóa khoa năng lượng có được hay không

Hoàn toàn hóa giải Hóa kị lực phá hoại, được thị hóa khoa năng lượng là lấy thừa bù thiếu tiến na nhất đẳng cấp lớn nhỏ tinh diệu, cũng chính là bị hóa khoa

tinh diệu lớn hơn bị Hóa kị tinh diệu thì, vậy thì có thể giải trừ nguy cơ; nhưng so sánh bị Hóa kị tinh diệu là tiếng đồng hồ, vậy thì sẽ có lưu lại

Di chứng. Giả như Hóa kị là chết già thì, đồng cung trong vòng phục sai ai ra trình diện hóa khoa, vậy thì hội “Chuyện xấu”, cũng chính là có thể dùng bình tĩnh Hóa kị

Thủy vừa nhấc lên ba đào, loại tình huống này tựa như Hóa kị tiến nhập cung điền trạch, nếu như cái này sao Hóa kỵ “Cất dấu” cho thỏa đáng kết cục, đương

Sự người tài phú có thể tồn kho, nhưng có hóa khoa đồng cung, như vậy hóa khoa tác dụng lực dù cho “Chuyện xấu”, khắc ứng với ở cuộc sống thực tế

Thượng hội hiểu được mà phục thất tiếc nuối (ngã cung cung điền trạch là thu liễm, cất dấu, nhưng nếu như hóa lộc ở “Tha cung”, như vậy điền trạch

Hóa kị thì không phải là hảo khang, vậy cần phải hóa khoa giải trừ kị, cái này hóa khoa hay “Hảo tinh “! Giả như hóa lộc ở ngã cung, mà hóa khoa, Hóa kị cùng tồn tại cung điền trạch, như vậy hóa khoa chắc chắn phá hủy Hóa kị “Thiện quả”, có thể dùng Chỉ Thủy tái lưu, sở dĩ điền trạch bất động sản

Thì hiểu được mà phục thất chi ngu)!

Hữu quan tứ hóa lý luận, nhưng thật ra là tương đương “Nhân tính” cập “Ăn khớp hóa”, nếu như quan niệm chính xác, như vậy nghiên cứu trên đường tựu

Không có trước sau mâu thuẫn, thấu tịnh không đứng dậy hiện tượng, mà khẩn thiết mong muốn cái này đơn nguyên nói giải trừ hóa khoa, có thể hóa giải võng

Giao hữu môn ở học biết thượng hấp thu bất chính xác thực “Hóa kị”, mà thu hoạch được chính giải trừ nhận tri!

Hóa quyền chính giải trừ

Hóa quyền ngũ hành thuộc tính là hỏa, “Hỏa” có nóng cháy độ cập hướng về phía trước tính. Đương tinh diệu bị hóa quyền lấy thừa bù thiếu liễu năng lượng lúc, viên kia tinh

Diệu tựu phá lệ cụ bị sức sống, cũng bởi vì đại đa số bạn trên mạng môn từ hắn chỗ đạt được đẩu số tri thức, nhất là hình phú học, đều

Bị quán thâu “Không nhiều chính xác truyền thống” lý luận, cho nên đối với ta thuyết giải trừ, như điều không phải nghi vấn, liền có thể năng lực khó có thể tiêu hóa, nhưng

Nếu như ngài là đã có vài thập niên nghiên cứu đẩu số kinh nghiệm bằng hữu, sẽ cảm thụ được mỗi một một “Trọng yếu”, “Đốt” đều là hắn

Môn khổ tư nhiều vô pháp đột phá bình cảnh.

Đương có hóa lộc nguyện cảnh, lý tưởng, dục vọng, tham lam cập viên mãn động tâm khởi niệm thì, cận dừng lại ở “Gọi không luyện”, Chỉ là bắt đầu, cũng là thành hình vu đầu óc. Mà hóa quyền hay chấp hành, là phó chư hành động thực tế, mà cái này chấp hành là tích cực, Có sứ mệnh cảm, nghiêm túc, không ngừng hơi thở, là vì đạt thành hóa lộc nguyện cảnh mà cần cù cần lao không ngừng đãi.

Giả như cung mệnh dặm tinh diệu bị hóa quyền lấy thừa bù thiếu liễu năng lượng, như vậy mệnh tạo diễn viên còn lại là:  1. Tương đương chủ quan người (bởi vì kỳ của

Tác dụng lực ở chỗ khiến cho đương sự người năng lực, hình tượng càng đề thăng), sở dĩ một thân sẽ có tự cho là đúng “Khuyết điểm”, mà giá

Một khuyết điểm cho dù đương sự người chính rất rõ ràng, lại không có khả năng ải hạ thân đoạn khứ “Cúi đầu nhận sai” .  2. Là vị tự tin, tự phụ mà lại

Hội tương chính thôi hướng quyền uy vị giai người; bởi vì sứ mệnh cảm, cũng là dĩ chính làm trung tâm lại hướng bốn phương tám hướng phóng xạ, cho nên khi

Một có hóa quyền năng lượng ở cung mệnh người, ở đoàn thể lý hội nghị thường kỳ đột hiển đi ra, vì vậy lửa nhiệt năng, năng lực khiến cho “Dập

Dập phát quang”, căn cứ vào nguyên lý này, các vị khiến cho năng lực liên tưởng đến những thứ khác hiệu năng!

Hóa lộc năng lượng ở chỗ tưởng tượng, hóa quyền năng lượng ở chỗ chấp hành; hóa lộc ngũ hành thuộc kim, mà hóa quyền thuộc hỏa, cái này hóa lộc

Kim kinh do lửa rèn đúc tài năng thành dụng cụ, sở dĩ “Gọi không luyện”, không lịch sự quá hóa quyền một phen làm, thì không cách nào thành tựu hóa lộc

nguyện cảnh; mà ở mệnh bàn thượng, bình thường là tương đương nhạc sai ai ra trình diện hóa lộc và hóa tụ chung một chỗ, nhưng này cận dừng lại ở tụ tập đầy đủ ở “Ngã cung” tài

Có ý định nghĩa, nếu như đều ở đây “Tha cung”, như vậy đương sự người bản thân cũng chỉ là “Người khác ở cật bún xào, mình ở hai bên trái phải hảm nóng “

phân!

Dĩ thông luận mà nói, hóa quyền có thể hãn vệ hóa lộc, nếu là hóa lộc người thi hành, tất nhiên được là hóa lộc mà phấn đấu, cũng là hóa lộc

thủ hộ thần. Ở ngũ hành lý luận lý, hóa lộc kim gặp Hóa kị thủy, căn cứ vào kim nước lã nguyên lý, kim nguyện cảnh liền một chút hóa

Thành hư ảo (Hóa kị làm kết thúc, kết cục), sở dĩ hóa lộc cần phải hóa quyền lai hộ tống, cũng bởi vì hóa quyền và Hóa kị trong lúc đó thị xử vu

Đối lập, chỉ cần tao ngộ cùng một chỗ, dù cho nước lửa giao chiến, mà cái này thủy cũng không nhất định hội chiến thắng hỏa, giá thắng bại của phân thượng cần phải

Căn cứ cung vị ngũ hành thuộc tính, hơn nữa sở lấy thừa bù thiếu tinh diệu khổ mà nói thành bại, sở dĩ trong này đương có thật nhiều nguyên lý có

Đãi nói rõ. Mà là tối trọng yếu là tinh diệu năng lượng khổ, là nhắc nhở các vị ở đây làm tiếp một lần nêu lên: Tử vi Thiên phủ > thái dương thái Âm > vũ khúc > thất sát phá quân tham lang > thiên cơ thiên lương liêm trinh cự môn. . . > văn xương văn khúc tả phụ hữu bật; cũng bởi vì tinh diệu có khổ

Của phân chia, cho nên khi sự kiện phát sinh thì, mới có thể biết cát hung họa phúc kết luận vì sao! Đương hóa quyền cập Hóa kị cùng tồn tại cung mệnh của

Nhân, một thân hội nghị thường kỳ mình mâu thuẫn, cũng không tiện trêu chọc, thử nghĩ, trong lòng cao khí áp và áp suất thấp thường xuyên đụng nhau người đó, kỳ của

Tính tình tự nhiên nóng nảy cập không ổn định, có thể chọc được? ! Thùy khứ trêu chọc người như vậy, bằng ở hỏa dược kho hai bên trái phải đùa lửa!

Hóa lộc chính giải trừ

Tứ hóa cũng không phải tinh diệu, mà là một loại “Năng lượng”, thế nhưng hầu như tất cả đẩu số học giả cập sáng tác đều muốn tứ hóa trở thành “Tinh

Diệu” tác giải trừ, sở dĩ xưng kỳ vi tứ hóa diệu, cũng chính là hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, Hóa kị tinh, đối với những … này truyền thống xưng hô, tịnh không ảnh hưởng toàn cục, nhưng ở nhận tri thượng, nếu như tương kì trở thành tinh diệu đối đãi, còn lại là có điểm mạc danh kỳ diệu. Ở quan niệm thượng, đại

Có thể tương giống nhau tinh diệu trở thành thể xác, mà tương tứ hóa trở thành “Linh hồn”, hoặc tương tứ hóa trở thành nhượng sinh mệnh động “Lực lượng “.

Hóa lộc ở trong ngũ hành thuộc kim, mà lộc tồn thuộc đất, giữa hai người này tương đồng chỗ chỉ ở văn tự thượng đều có một “Lộc “Tự, hai người sở

Đại biểu ý hàm lại không giống nhau. Hóa lộc là đúng dục vọng, nguyện cảnh, lý tưởng, tình cảm, tài phú, viên mãn các loại động tâm khởi niệm, Đó là tồn tại tâm trí nội tư tưởng, ở quan niệm thượng có thể tương hóa lộc trở thành “Năng lượng”, mà lộc tồn còn lại là “Thực chất” . Nếu như

Hóa lộc sở lấy thừa bù thiếu tinh diệu là đặt ở cung mệnh thì, hội hiển hiện quy tắc chung ý hàm là vì: Đa tình, đa dục, ưa huyễn tưởng, mà lộc tồn

Đặt ở cung mệnh thì, thì có bảo thủ, giậm chân tại chỗ, mình phòng vệ tâm cường chờ, những … này nhận mặc dù có điểm “Không rõ ràng”, lại có thể

Lấy ý phải nhận được hai người đang lúc chỗ bất đồng; hay bởi vì lộc tồn ngũ hành thuộc đất, cố hữu tịnh ế bất động, an ổn, ưa tịnh không thích động

vị đạo, mà hóa lộc là “Dục vọng” đầu nguồn, sở dĩ thụ chất hóa lộc xu khiến cho hậu thì hội “Động “Đứng lên, sở dĩ hai người đang lúc

Sai biệt có thể nói là rất lớn!

Hóa lộc là dục vọng bắt đầu mà không phải kết quả, là mong muốn, nguyện cảnh chỗ gửi, là đúng lý tưởng cập viên mãn ước mơ, mà không phải “

Kết quả” sở dĩ bất năng bởi vì nhìn thấy “Hóa lộc”, đã đem kỳ trở thành tiền tài khán, mặc dù có mộng đẹp nhất, nhưng cũng không phải là mỗi người

Mộng tưởng đều có thể đổi tiền mặt. Đương cung mệnh có hóa lộc thì, còn lại là vị sẽ không bạc đãi mình nhân, hội nơi chốn vì mình thiết tưởng, sẽ có cảm

Tình xung động tính, cũng có thể ở trong đám người biểu hiện ra sắc (trừ phi là cung mệnh đặt ở thìn, tuất thiên la địa võng cung, đã bị địa vực

cản tay, bằng không hóa lộc ở cung mệnh người là không chịu cô đơn); mà lộc tồn tinh ở cung mệnh người, cũng chống lại “Tịch mịch “

cấm tham chính. Hóa lộc ở cung mệnh, vô luận là lấy thừa bù thiếu đi vào người nào tinh diệu, và “Tiền tài “Xả không hơn quan hệ, nhiều nhất hội bởi vì

Tinh diệu tính chất sao, mà có muốn trở thành “Kẻ có tiền ” nồng hậu mộng tưởng, nhưng và thực sự trở thành kẻ có tiền đã có một đoạn nhược lớn lên cự

Ly.

Phụ chú: Nếu như ngài là người mới học, như vậy nâm có thể nói là tương đương may mắn, không cần uổng phí thời gian, tinh thần là có thể “Được lai toàn bộ không uổng công

Phu”, nhưng nếu như ngài là đã học qua đẩu số người cùng sở thích bạn trên mạng, cũng thỉnh có thể đem sở học trôi qua hóa lộc nhận tri sảo tác điều chỉnh. Ở chính xác quan

Niệm dưới học được tri thức, mới có thể trước sau nhất trí mà không có mâu thuẫn hiện tượng, đó mới năng lực khiến cho mình học biết đi hướng đường bằng phẳng!

Cá nhân học biết trên đường cũng không phải là vô sự tự thông, cũng không phải rất thiên tài, càng không có khai tông lập phái bản lĩnh, có chừng chỉ là đối trị

Học nghiêm cẩn, cũng hiểu được khác tuân nhà hiền triết giáo lí mà thôi; nhưng mà ta thâm tín, có chăm chú dạy học lão sư, tất có rất nghiêm túc hướng

Học học sinh!

Tứ hóa thực chất ứng dụng (nhất)

Bởi vì hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, Hóa kị năng lượng lấy thừa bù thiếu mà khiến cho toàn bộ mệnh bàn lý tinh diệu sắp hàng tổ hợp, sản sinh “Không thăng bằng “

Hiện tượng, cho nên mới phải sản sinh phản ứng dây chuyền, tựa như đáy biển địa chấn khiến cho biển gầm sóng lớn đạo lý như nhau, cũng giống bão hội nhấc lên

Cơn sóng gió động trời, chỉ cần cùng nhau lãng, tịnh không có khả năng lập tức dừng, mà là sản sinh liên tiếp ba đào cuộn trào mãnh liệt sóng sau đè sóng trước.

Tứ hóa hay khởi động sinh mệnh hiện tượng động lực, thay đổi một độ lớn của góc mà nói, không có tứ hóa năng lượng lấy thừa bù thiếu, như vậy toàn bộ mệnh bàn hay

Một “Tử bàn”, căn bản không có sinh mệnh lực tồn tại, đối với một như như tượng gỗ “Tử bàn”, tái làm sao khứ cường điệu giải thích tinh diệu

hình phú tính chất đặc biệt, vậy cũng cận như tác gia viết tiểu thuyết, viết tâm tình cố sự như nhau, sâu hơn khắc cũng không có ý nghĩa gì, đến tột cùng đó không phải là

Ở phân tích chân thật sinh mệnh hiện tượng! Cho nên mới vẫn hướng hội viên bạn trên mạng môn cường điệu, không có tứ hóa tham dự tử vi đẩu số, cũng cận

Là nguyên lý giải thích trung tâm một vòng, mà cái nào nguyên lý có thể áp dụng, cái nào nguyên lý cũng không nên sử dụng ở nâm trên người, vậy thì là nghiên cứu

Tham thảo trọng yếu bia.

Tứ hóa ở trên lý thuyết động tuyến, giản đơn dễ đổng, nhưng ở thực chất ứng dụng thượng, thì cần lão sư chỉ đạo, mới có thể tiến nhập trạng

Huống, ví dụ như: Hóa quyền gặp phải Hóa kị hỏa thủy giao chiến, thục thắng thục âm? Mà giao chiến quá trình ở phương diện sanh hoạt hội sản sinh loại nào trạng huống

Cập sự cố, mà hóa khoa ở đâu ta cung vị mới có thể khứ hóa giải quyền kị giao chiến? Những lý luận này cập ứng dụng thượng nói rõ là cần có

Thực học lão sư dẫn đường. Tái cử đồng loạt tử mà nói, hóa lộc gặp Hóa kị, ở trên lý thuyết là kim nước lã sản sinh song kị, nhưng

Giả như kim rất mạnh lại đang cường kim cung vị thượng, mà lấy thừa bù thiếu Hóa kị tinh diệu kỳ khả năng lượng rất nhỏ, tịnh không được hoàn toàn có thể hòa tan cường kim, chỉ có tiểu bộ phân kim sẽ biến thành Hóa kị thủy, như vậy ở thực chất phương diện sanh hoạt sẽ phát sinh chuyện gì? Tái nếu như, hóa lộc kim

Bị Hóa kị thủy toàn bộ chuyển hóa, vậy thì hội hình thành chân chính song kị, ở thời điểm đó biến hóa và tiểu bộ phân chuyển hóa thành thủy thì, kỳ

Khắc ứng với ở cuộc sống thực tế thượng, là không có khả năng sản sinh ngang nhau trình độ biến dị, huống hồ nhưng nhu tham thảo cung vị sinh ra năng lượng (địa

Để ý cung vị đối lộc chuyển kị phản ứng) là hấp thu hoặc bắn ngược, mà ở này cung vị hội hấp thu, tại nơi ta cung vị hội thúc đẩy song kị bắn

Hướng đối cung, đối những … này có thể phát sinh hiện tượng có thể hoàn toàn thấu triệt, đó mới thật là ứng dụng tử vi đẩu số thầy tướng số.

Tử vi đẩu số cũng không có học phái phân chia, cũng không cần thiết như “Chính đảng” chính trị vậy cảo tập kết tự lập “Phái”, cá nhân

Nghĩ “Bị cho là chuẩn” tài trọng yếu, mà “Bị cho là chuẩn” phía sau, còn lại là đối nguyên lý tinh thông, cũng cần phải hiểu được làm sao ứng dụng, Bằng không lại được phân chia “Học viện phái” cập “Chợ phái” đa buồn chán! Ở thực tế phương diện sanh hoạt, có chút thời gian sẽ cảm thấy rõ ràng là

Việc nhỏ nhất cái cọc, lại làm cho tinh tinh chi hỏa khứ lửa cháy lan ra đồng cỏ, cớ gì ?? Có đôi khi còn lại là phát sinh lôi mưa to tiểu nhân không giải quyết được gì, như vậy là thập

Sao nguyên nhân? Giả như các vị bỏ quên hóa khoa tinh tác dụng lực cập không thể thấu triệt giải trừ tinh diệu to lớn tiểu năng lượng, như vậy sẽ là cây

Cư cái gì đạo lý nhượng dự đoán đạt đến tinh chuẩn?

Tứ hóa thực chất ứng dụng (nhị)

Hóa lộc là dục vọng, là bắt đầu, là động tâm khởi niệm, là lý tưởng, nguyện vọng, tham lam, cần bám vào ở tinh diệu thượng, tạ dụng tinh diệu

tính chất sao, tài năng khiến cho hóa lộc tinh năng lượng sản sinh thực chất tác dụng lực, bằng không cái này “Hóa lộc” không có thực chất hình thể, cũng

Tới có điểm trừu tượng; hóa quyền là thực tiễn lực, chấp hành lực cập hành động lực, mà lực lượng cộng đồng tính chất đặc biệt còn lại là cường thế, chủ động, tích cực, cụ sứ mệnh cảm, hóa quyền tinh cũng là cần bám vào ở tinh diệu lý, tạ dụng tinh diệu tính chất sao tính chất đặc biệt đi hoàn thành nhiệm vụ

. Nếu như hóa lộc là kế hoạch như vậy hóa quyền còn lại là chấp hành, hóa lộc là ước mơ, là lý tưởng cũng có thể là tham lam, mà hóa quyền thì là hóa

Lộc sở dục đạt thành bia mà phó của hành động thực tế. Như vậy “Hóa kị” còn lại là hóa lộc kết thúc, kết cục, do hóa lộc thuộc kim, Hóa kị thuộc thủy, “Kim” sẽ xảy ra “Thủy”, cái này thủy hay kết cục.

Lý tính nói cho chúng ta biết mỗi sự kiện chỉ cần có bắt đầu thì có kết thúc, chỉ sợ là “Vô tật mà chấm dứt”, “Không giải thích được kết thúc”, Đó cũng là kết cục. Nhưng ở cảm tính thượng, tựa như sung sướngparty kết thúc, khúc chung nhân tản, nhiều ít đái điểm tiếc nuối. Ở tử vi đấu

Sổ trong thế giới Hóa kị cũng không phải là hoàn toàn là mặt trái, kỳ của chính, mặt trái là quyết định bởi vu hóa lộc tinh sở tiến vào nhân văn cung vị mà định, nhưng Hóa kị tuyệt đối là kị đích tình huống còn lại là, vô luận hóa lộc tiến nhập “Ngã cung” hoặc “Tha cung”, chỉ cần Hóa kị tinh là tiến nhập “

Tha cung”, như vậy kết cục này thì nhất định là mặt trái; nhưng mà Hóa kị tinh duy nhất trở thành hoàn thiện kết cục, còn lại là hóa lộc tiến nhập

“Ngã cung” thì Hóa kị cũng ở ngã cung, đó mới có thể chân chánh thành tựu “Hóa lộc” là “Ta” sở dụng! Nhưng nếu như hóa lộc và Hóa kị cùng

Cung thì, đó cũng là mặt trái, hai này tinh dây dưa cùng một chỗ thì có “Phá công “Của ngu, sở dĩ tất là cùng ở ngã cung nhưng không được cùng

Cung, đó mới rốt cuộc hoàn mỹ kết cục.

Mà viên này hóa khoa tinh ư cũng cùng cái khác tam khỏa hóa diệu như nhau, cần phải lấy thừa bù thiếu năng lượng ở tinh diệu thượng, chức năng của nó tới có điểm đặc thù, Nhất là ca công tụng đức che đậy lỗi lầm, là đều đâu vào đấy, là học thuật, kiến thức, danh vọng, màu sắc đẹp đẽ, vinh quang, hư vinh tâm, những công năng này động tuyến là từ hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa một đường xuống tới, là đúng hóa lộc tinh tác hư sức, xảo sức

Đóng gói, cũng là hóa quyền tinh chất dẫn cháy cập sắp xếp gọn gàng, khứ hợp lý hoá cập kiến thức hóa hóa quyền tinh, khiến cho bất trí mãng chàng vô cùng xung động, nó đối

Hóa quyền tinh không có cưỡng chế lực, cho nên khi hóa lộc là thuộc tham lam lại khu động hóa quyền tinh đạt thành mục tiêu, như vậy hóa khoa tinh còn lại là sắm vai văn

Quá sức phi vai; đương Hóa kị tinh chọc ra cái sọt thì, như vậy hóa khoa tinh tác dụng lực thì chuyển biến Thành Hoá giải trừ Hóa kị tinh sở xông ra lai

họa, nói truyền thống điểm, hay “Chùi đít “!

Đây là tứ hóa diệu ở tử vi đẩu số trong thế giới vai sắm vai, những … này “Hiện tượng” ở thế giới chân thật lý lúc đó chẳng phải TenTen diễn ra

Sao? Nâm không cảm thấy quan niệm như vậy tài hợp lý cũng mới hợp ăn khớp tinh thần sao? ! Giả như nói không có tứ hóa tham dự mệnh bàn, Sao chỉ tựu này khán sự thái chủ tinh, phụ tinh tồn tại, có thể sinh hoạt hóa sao? Mệnh lý coi trọng chính là chứng minh thực tế mà không phải quay “Tinh

Tinh” thuyết cố sự, biên nhiều chuyện, vậy thì bội cách học vấn bản chất, cá nhân thậm chí cho rằng, nông cạn giáo hóa chỉ là ngu dân giáo dục, là coi rẻ trí tuệ của nhân loại, có thể dùng đầu óc càng thêm trì độn mà thôi, sở dĩ mong muốn các vị bằng hữu ở học tập giai đoạn, không chỉ có yếu

Dụng mắt khán, là tối trọng yếu là muốn đa dụng đầu óc suy nghĩ, đương thông hiểu đạo lí hậu mới có thể “Sống dụng “!

Tứ hóa thực chất ứng dụng (tam)

Tử vi đẩu số mệnh bàn lý từng cung vị, đều có kỳ công năng, cũng chính là mệnh tạo đương sự người ở sinh hoạt hiện tượng lý cùng một nhịp thở tài

Phú, sự tình, lục thân ở chung tình huống, IQ, EQ, bài vở và bài tập công khóa, chức nghiệp, nhân tế quan hệ cực kỳ ở sinh mệnh trong quá trình thịnh suy

Phúc họa các loại! Mỗi người ở phương diện sanh hoạt một chút tích tích, nhất là “Đại đại chí” đều có thể tòng mệnh bàn “Hướng dẫn tra cứu” trung tâm tìm được

Đáp án! Đó mới là có thể đại biểu sinh mạng “Mệnh bàn”, tiếc nuối là, chúng ta cho dù biết những đạo lý này, dĩ nhiên không có thể cú là

Đến đây “Mục tiêu “Nỗ lực quá, hoặc vì đạt được đáo cảnh giới này chịu khổ cực phu khứ nghiên cứu, như điều không phải hy vọng thu được “Học cấp tốc tri thức”, ở

Cái này lĩnh vực người tựu có thật nhiều có điểm thuốc màu tựu khai phường nhuộm người đó. Điều không phải khoác lác hay nói khoác, như điều không phải khắp bầu trời nước bọt, Hay khuyếch đại biên soạn ta làm cho nhìn sẽ biến thành nô độn “Nhiều chuyện bệnh độc” .

Tiền văn tằng là tứ hóa thành tóm tắt giải thích, ta đưa ra tứ hóa là sứ mệnh bàn sản sinh động lực nơi phát ra, mà giá tứ hóa nguồn gốc

Là có “Không thăng bằng ” ý hàm, mà ở không thể thu được tốt hơn hình dung từ khứ thủ đại “Không thăng bằng “Trước, chúng ta như cũ sử dụng “

Không thăng bằng” lai khái quát tứ hóa hiện tượng.

Một vị nam sĩ, mạng của hắn cung ở tử, cung mệnh chủ tinh là trời tướng liêm trinh mà không có những thứ khác phụ tinh, hung tinh cập sao Tứ hóa đồng cung

Thì, như vậy vị này nam sĩ, vô luận là phủ biểu hiện kiệt xuất, hắn ở đoàn thể lý sẽ chỉ là yên lặng lẳng lặng, sẽ không tưởng đột hiển chính, bởi vì liêm trinh thiên tướng tổ hợp là một loại cân đối hình thức tổ hợp, bất luận cái gì chỉ tinh, song tinh tổ hợp, như không được hỗn loạn cái khác tinh

Diệu, là tối trọng yếu là không có sao Tứ hóa tham dự thì, đây tuyệt đối là dĩ cân đối hình thức tồn tại, sở dĩ thoạt nhìn là tương đương chìm

Ổn. Nếu như ngài là vị lão sư thì, đối ở trong phòng học liêm trinh thiên tướng cùng học, nâm thì sẽ không cũng không có khả năng ở đầu tiên mắt liền chú ý

Đáo hắn (đối cung mệnh vô chủ tinh người cũng sẽ không chú ý, bởi vì thiên không cung cũng “Cân đối “Trạng huống).

Đối ở vào cân đối trạng huống người đó, rất ít sẽ chủ động tác mình biểu lộ hoặc dụ cho người chú ý, sở dĩ nâm sẽ cảm thấy người như vậy rất trầm mặc, thâm trầm. Ta sở đưa ra như thế một “Lý luận”, nếu như nâm đủ công, như vậy thì cai bắt đầu đi sưu tập mệnh bàn dĩ tư nghiệm chứng ta

Lý luận có hay không “Chính xác” thậm chí nói ra phản bác! Nếu như ngài là vị “Khờ ngu xuẩn” được có thể “Học sinh”, nâm hội hoàn toàn tiếp thu

Ta kiến giải! Nhưng nếu có điểm “Thông minh “Nói, nâm thượng có thể sẽ vấn cập: Giả như ở cung mệnh lý sẽ là “Liêm trinh, thiên tướng, Kình dương” người cũng là thâm trầm, trầm ổn người sao? Đáp án cũng là “Đúng” . Chích phải cái này cung vị không có bị tứ hóa trùng kích dẫn phát, như vậy tức là “Trầm mặc”, mà chỗ bất đồng là sinh ra một viên kình dương, biểu hiện ra người đó cách tính chất đặc biệt là không giống với bình

Thường liêm trinh thiên tướng, nhưng cần bị dẫn động mới có thể có tiếp tục xuống phía dưới lưỡng chủng bất đồng biểu hiện, bằng không “Liêm trinh, thiên tướng, giơ cao

Dương” ở cung mệnh tướng mạo cập cá tính tính chất đặc biệt, cho dù không giống với “Liêm trinh thiên tướng” tổ hợp, nhưng không bị dẫn động thì, vẫn như cũ là

“Trầm mặc “.

Đương không thăng bằng tứ hóa năng lượng lấy thừa bù thiếu, hoặc đến từ đối cung hoặc đại hạn hoặc lưu niên xúc động thì, nâm mới có thể công nhận đi ra hai người của không được

Giống nhau địa phương, đương nhiên, có kình dương tinh đồng cung nhân huynh, kỳ tích cực lực, biểu hiện lực, xung động tính lớn hơn không có kình dương tinh của

Nhân, giữa hai người người đó sinh gặp gỡ cũng sẽ không giống nhau. Nâm có thể đi lập tức sưu chứng chính là: Không có sao Tứ hóa ở cung mệnh hoặc cung mệnh

Là thiên không cung người, thoạt nhìn tương đối ẩn chìm.

Tứ hóa thực chất ứng dụng (tứ)

Đương mệnh bàn bài đúng giờ, đó là một cố định mệnh bàn, cũng chính là nếu nói thùy tượng, cố định không đổi bàn mặt, tinh diệu đều có thể xưng là

Thùy tượng, mà mệnh bàn cho là luân chuyển lưu động, tựu như cùng sinh mệnh theo thời gian trôi qua, mà sản sinh “Sinh hoạt “Hiện tượng đạo lý là

Nhất trí, suy tính dự đoán số phận sở cầu phải là, có thể tương sinh mệnh trong quá trình “Dị thường hiện tượng” “Thời gian điểm” đoán ra được, hoặc là khứ dự đoán một riêng thời gian điểm sẽ phát sinh loại nào “Sự cố”, đương nhiên, “Sự cố” bản thân nhất định có hung họa phúc

được mất ưu khuyết điểm.

Cố định mệnh bàn là “Thùy tượng”, đương hoạt bàn chuyển động, từ một cung vị tiến nhập người cung vị thì, thì không phải vậy thùy tượng, mà là

Bản mệnh bàn “Hiện tượng” . Cái hiện tượng này thuyết từ có điểm không rõ ràng cập trừu tượng, nhưng người nào có thể chịu khổ cực phu khứ tư duy cập chỉnh lý?

Ai là có thể trong tương lai trong thời gian thắng được? Làm sao khứ giới định các loại “Hiện tượng” phạm vi ư? Vậy thì là một rất thú vị

tham thảo đề tài thảo luận, thâm tín cá nhân đề ra cái này luận điểm, đại đa số bạn trên mạng môn ở sách vở sáng tác hoặc cái khác đại sư giáo

Giảng bài trình lý cũng không tằng xuất hiện qua, đương nhiên, cái này cũng không phải “Sang tân” quan niệm, mà là vẫn bị hoang vu trọng yếu lĩnh vực

.

Đương bản mệnh bàn hóa lộc tinh chỗ ở cung vị trùng hợp hình thành đại hạn cung tài bạch thì, vậy cũng là đại hạn cung tài bạch có năm sinh

hóa lộc tinh, cái này hóa lộc sẽ đối với cái này đại hạn sản sinh loại nào lực ảnh hưởng? Giả như cái này đại hạn can cung sản sinh Hóa kị tinh tiến nhập

Đại hạn cung tài bạch thì, nâm đương làm sao nhìn đãi cái này đại hạn tài vận? Hội tạo thành bao lâu lực ảnh hưởng? Mười năm? Một năm?

Hoặc là có những thứ khác suy luận? Giả như đại hạn can cung này đây hóa quyền tinh tiến nhập mà và năm sinh hóa lộc tinh cùng một chỗ thì, kỳ làm

Cố sức vì sao? Lực ảnh hưởng phát huy có tác dụng trong thời gian hạn định vừa là như thế nào? Hội được mà phục thất sao? Nâm nhận thức vì cái này đại hạn hóa quyền và năm sinh hóa

Lộc ở chung với nhau “Kiếm tiền “Năng lực có thể so với đại hạn hóa quyền tiến nhập đại hạn cung phúc đức tới đại hoặc lai ổn thỏa? ! Mặt khác, tựu dĩ tương đối

Tiêu điểm hóa đề tài thảo luận làm tham thảo, nâm cho rằng dĩ tử vi đẩu số suy luận phương thức có thể tìm tòi nghiên cứu ra, vị kia vì nước hi sinh vì nhiệm vụ thượng

Úy vị hôn thê có thể thuận lợi mang thai sao? Kỳbaby có thể thuận lợi sinh ra sao? Có thể khẳng định nói cho các vị, nếu như tương giá

Một đáp án tác chính xác dự đoán, vậy thì nhu ứng dụng tứ hóa tính toán theo công thức, mà không phải dĩ mấy viên chủ tinh tùy tiện nói một chút thì là sổ.

Ở liên tiếp vấn đề hạ, các vị có hay không phát giác, thật nhiều “Học vấn” còn chờ thời gian tới đi học tập, mà những … này hiện tượng

Ở sinh hoạt lý, ở mệnh bàn thượng thường thường hội đụng chạm xong, là thật có thể dĩ na mấy viên chủ tinh lấy “Đại nguyên thì” cờ hiệu tựu

Xưng là thầy tướng số sao? Cá nhân cũng tằng nhiều lần đề cập quá, dĩ cá nhân hiện nay “Mệnh lý tu vi”, đối toàn bộ tử vi đẩu số học hải

Mà nói thượng thuộc nông cạn, dĩ cá nhân luận mệnh thực lực cập nguyên lý trụ cột vững chắc độ, ở các vị bạn trên mạng xem ra tựa hồ rốt cuộc “Thâm hậu “, kỳ thực mỗi một tông đại sư thân coi là luận mệnh như một phụ dĩ tứ trụ bát tự tác thử lại phép tính! Thì không khỏi sẽ có tính sai là lúc, mà cá nhân ở

Dạy học thượng đề ra lý luận, ở nhiều năm qua vẫn là làm cá nhân ở tử vi đẩu số thầy tướng số thì trọng yếu căn cứ, dĩ cá nhân

Tu vi thượng cần mượn dùng tứ trụ bát tự học tương phụ là dụng, như vậy những thứ khác “Đại sư ” thân đoán sẽ là tinh đoán sao? Học mệnh lý là nhu

Yếu chịu khổ cực phu đi học tập, đương nhiên nâm cũng có thể dĩ “Hạng Võ” vi sư (lực bả sơn hề khí cái thế – “Xuy ngưu “), nâm chưa phát giác ra

Được rất nhiều đại sư nhưng thật ra là Hạng Võ môn sinh sao? !

Tác giả: Hứa diệu hỗn lão sư

Cạn đàm Hóa kị tinh

Giả như cung mệnh ở hợi, bên trong có thái âm tinh tọa thủ, như vậy viên này thái âm tinh “Năng lượng “Hội bởi vì bất đồng ngũ hành cục (thủy nhị

Cục, mộc tam cục, kim tứ cục, đất ngũ cục, hỏa lục cục) mà có chỗ bất đồng, sở dĩ ở sinh hoạt trong thế giới biểu hiện cũng sẽ chiếm hữu

Không đồng dạng như vậy nhân sinh gặp gỡ, ta thì tương kì phê bình chú giải là người bất đồng sinh sân khấu. Rất nhiều thích nghiên cứu tử vi đẩu số người cùng sở thích, từ

Ngay từ đầu học tập tử vi đẩu số, tuy rằng đắc lực vu nhập môn thư giáo dục, đồng thời nhưng cũng khả năng thác đạo lạc lối, thậm chí là tích nặng nan

Phản.

Tựu dĩ tứ hóa quan niệm mà nói, bởi vì quan trọng kinh điển “Thất truyền”, sở dĩ chỉ còn lại có “Tin vịt”, mà khi tứ hóa một ít nặng

Yếu lý luận “Mất mà phục được “Thì, vừa diễn sinh ra rất nhiều không giải thích được “Phi hóa”, ví dụ như đã thu liễm ở ngã cung Hóa kị tinh lại tới

Một can cung tự hóa (ký đã cất dấu thì không có tái bay ra ngoài đạo lý). Các vị bạn trên mạng, thỉnh nâm tới kiến thức nâm có về tứ

Hóa tinh thư tịch, trăm phần trăm đều có phương diện này lỗi lục, mà đối với ở ở đâu trường hợp hạ cung vị khiến cho năng lực luận cập can cung tự hóa

Cũng không thấy đề cập, kết quả là bản mệnh tứ hóa, đại hạn tứ hóa, can cung tự hóa cập phi hóa, nhất là Hóa kị mãn bàn phi, tới tối

Hậu hầu như chỉ ở đàm luận Hóa kị.

Đừng tưởng rằng chính ngài bổn không học được, không nhớ ra được, hoặc cho là mình vĩnh viễn không hiểu nổi tứ hóa, mà là nâm có khả năng lấy được tứ hóa biết

Thức pha liễu rất nhiều “Vi chương kiến trúc”, như điều không phải kẻ chép văn hay hơn nữa một ít không giải thích được “Sáng kiến”, không chỉ nói nâm vĩnh

Xa không hiểu nổi, ngay cả dạy học tứ hóa đẩu số lão sư cũng là bị “Đầu độc ” một đoàn mê võng, dạy học là một chuyện, con kia liên quan đến

Lý luận, sở dĩ tốt quá quan, nếu như các vị tương sở học được này tứ hóa phi hóa, tự hóa dùng để thầy tướng số, như điều không phải loạn vô chương

Cách là mâu thuẫn chồng chất, canh sẽ phát hiện có chút thời gian linh nghiệm, thế nhưng hội dẫn đến tính sai cơ hội lớn hơn nữa, có chút cũ sư là bảo đảm

“Bị cho là chuẩn ” hình tượng, thì không cần không được lui lại đáo chích luận tinh diệu “Phòng tuyến” .

Vô luận nâm ở tử vi đẩu số học bên trong lĩnh vực rất nỗ lực hoặc là lăn lục lọi, như điều không phải phí thời gian năm tháng tại chỗ lăn, liền có thể năng lực

Tự nghĩ ra rất nhiều đến từ tâm đắc, kinh nghiệm tích lũy “Sáng kiến “. Bởi vì ở tứ hóa cơ sở chỗ liền xảy ra vấn đề, quan niệm thượng cũng không phải là chính

Doãn, bảo sao hay vậy theo vào, vậy không rơi vào mê trận trong mới là lạ! Đối tứ hóa quan niệm có hay không chính xác, du quan coi bói tinh chuẩn

Độ, đương vừa nhìn thấy “Hóa lộc”, nếu như ý niệm đầu tiên tựu xả đáo tiền, như vậy ở coi bói quá trình thượng, tuyệt đối sẽ gặp phải bình

Cảnh. Nhớ kỹ tằng cân các vị giảng giải quá, ở một khiếm khuyết chính, thiên tài tứ trụ bát tự mệnh bàn trung tâm, thường thường sẽ ở tử vi đẩu số

Cung tài bạch thượng gặp phải “Hóa lộc” tinh, vậy cũng ứng bản thân vẫn hướng các vị giải thích “Động tâm khởi niệm”, ở cung tài bạch

Hóa lộc tinh là rất thích kiếm tiền, nhưng không cần thiết có tiền, mà ở cung tài bạch Hóa kị tinh đối tiền “Bức thiết độ” tuyệt đối mạnh hơn “

Hóa lộc tinh” .

Những … này giải thích ngoại trừ mong muốn bài trừ đối hóa lộc mê tư ở ngoài, chủ yếu là nhắc nhở các vị chính xác quan niệm tầm quan trọng, nhớ kỹ ở 88

Say  báo tuần cũng tằng viết quá “Hóa kị tinh” ở cung điền trạch là kẻ có tiền cách cục, bởi vì “Hóa kị” là “Thu liễm”, chỉ tựu

Đối điền trạch mà nói, vậy thì nói là “Vĩnh viễn chưa đủ” . Còn đối với cung điền trạch lý Hóa kị tinh “Đặc biệt”, còn lại là và “Hóa lộc “, “Hóa quyền”, “Hóa khoa” đồng cung, hoặc xuất hiện Địa kiếp, địa không, thậm chí là dương, đà, hỏa, linh, na hội khiến cho “Hóa

Kị” tinh biến chất. Bởi vì ở có chút cung vị dặm Hóa kị tinh là hảo khang chuyện, mà không phải như vậy ảm đạm hung hao tổn.

Dĩ Hóa kị tinh ở cung điền trạch phú cục, như có hóa khoa tinh đồng cung, hầu như tất cả đẩu số người cùng sở thích sẽ cho rằng hóa khoa là tốt, hóa

Kị là xấu, nhưng trên thực tế, ở cái hiện tượng này lý là hóa khoa tinh phá hủy Hóa kị tinh thật là tốt sự, khiến cho Hóa kị bất năng hoàn thành “Thu liễm

\” công năng (Hóa kị thuộc thủy, thủy sẽ xảy ra mộc, mà hóa khoa thuộc mộc), cùng loại loại tình huống này phát sinh thì, đương sự người tài sản, Bất động sản thì sẽ phát sinh “Được mà phục thất” tiếc nuối, mệnh lý lý luận đưa ra, nhu quá trình nhiều lần biện chứng mà không phải huyệt trống lai

Phong, càng không thể đơn giản là “Tâm đắc”, “Cảm xúc “Tựu tưởng “Sáng kiến “Hoặc “Lý luận”, na hội tạo thành kẻ học sau tân tú hoang mang, Bản thân cho rằng đây là có cách cục mệnh lý học giả nên có thuật đức!

Hóa lộc và tự hóa

Hóa lộc là động tâm khởi niệm, là dục vọng, là nguyện cảnh, là đúng lý tưởng ước mơ, đó là “Bắt đầu” mà không phải “Kết thúc”, sở

Dĩ không để ý tới do vừa nhìn thấy hóa lộc tựu cho rằng là viên mãn cập mùa thu hoạch, nếu như tại đây trong cuộc sống chỉ cần nghĩ thầm là có thể được chuyện, tùy tiện nằm mộng

Đều có thể trở thành sự thật, vậy thế giới này cỡ nào hoàn mỹ a! Nhưng tuyệt đại đa số bạn trên mạng môn đối tử vi đẩu số học biết thường thường ở bước đầu tiên

Lộ liền lầm đạo, thế cho nên ở học tập trên đường lảo đảo nghiêng ngã, càng thâm nhập càng mơ hồ cập mờ mịt, đơn giản là ở ngay từ đầu

Tựu đã bị nói gạt!

Đầu tiên tựu dĩ “Hóa lộc” tinh mở ra khải liên tiếp sao Tứ hóa giảng giải, bị tứ hóa lấy thừa bù thiếu năng lượng tinh diệu, nhất là năm sinh tứ

Hóa, là từ sinh mạng bắt đầu đáo kết thúc đều đi theo, không giống đại hạn tứ hóa hội theo thời gian mà tác cải biến! Cái này quan niệm xây

Lập tương đương trọng yếu! Tựu dĩ giáp năm sinh ra, liêm trinh hóa lộc mà nói, cho là dĩ liêm trinh tính chất sao để hoàn thành hóa lộc tinh sứ mệnh, cũng

Hay tạ dụng sao Liêm trinh thể xác rót vào liễu hóa lộc tinh “Linh hồn” để hoàn thành “Sứ mệnh”, sở dĩ liêm trinh và hóa lộc là được là

Nhất thể, giả như thuyết cái này liêm trinh hóa lộc ngồi vào cung tài bạch, đầu tiên cai tiến nhập tâm trí chính là, cung tài bạch là “Ngã cung” đại diện “

Cung mệnh” đối ngoại giao dịch trước cửa sổ, mà giao dịch kỹ thuật, hành vi hình thức, biểu đạt, thuyết minh này đây “Liêm trinh hóa lộc” phương thức

Hơi bị.

“Liêm trinh hóa lộc” tuyệt không giống với đơn thuần “Liêm trinh” hoặc “Liêm trinh Hóa kị”, cũng bởi vì có “Hóa lộc” sở dĩ khiến cho liêm trinh

trung tính, trung lập tính chất đặc biệt “Mất thăng bằng”, mà loại này mất thăng bằng đối đương sự người mà nói là chuyện tốt, bởi vì hóa lộc cung vị là “Ngã cung

\” . Trở lại là phân tích bị hóa lộc lấy thừa bù thiếu năng lượng sao Liêm trinh “Làm lực”, “Biểu hiện lực” hội là như thế nào? ! Cũng bởi vì

Ở giao dịch cung vị dặm tinh diệu có thể làm công nhận chức nghiệp, năng lực cập hành vi hình thức công dụng, sở dĩ liêm hóa lộc và đơn thuần liêm

Trinh tọa thủ vừa hoàn toàn bất đồng, đây cũng là cần phải tốn nghiên cứu tham thảo trọng yếu đầu đề.

Tằng nêu lên quá các vị tứ hóa năm sinh sở đặt cung vị cần phải sâu đòi có hay không có “Tự hóa” hiện tượng, ở nơi này ví dụ lý, chỉ có thể đàm

Có hay không có tự hóa mà không tất nhượng cung tài bạch can cung vừa khởi tứ hóa lai phi hóa, na hội bay không dứt! Mà giả như liêm trinh hóa lộc

cung tài bạch nhượng liêm trinh tự Hóa kị, như vậy cái này liêm trinh hóa lộc năng lượng cực khả năng bị trừ khử hầu như không còn, khắc ứng với ở thực chất phương diện sanh hoạt, còn lại là liêm trinh hóa lộc không có thể phát huy thực tế làm lực (đây là tham thảo hóa lộc ở cung tài bạch đích tình hình). Như tái tìm tòi nghiên cứu năm sinh tứ

Năm lý Hóa kị tinh chỗ rơi cung vị cập bị Hóa kị tinh lấy thừa bù thiếu năng lượng tinh diệu thì, vậy thì là cái quan định luận, bởi vì Hóa kị là kết

Bó buộc cũng là kết cục!

Ở nơi này ví dụ lý, giả như liêm trinh hóa lộc ở cung tài bạch, mà cung tài bạch can cung không được tự hóa, nhưng tứ hóa năm sinh Hóa kị tinh rơi

Điểm cung vị ở “Ngã cung” thì, biểu thị kiếm được đáo tiền, hưởng thụ xong chính nỗ lực thành quả; nhưng nếu như Hóa kị tinh chỗ rơi

Cung vị ở “Tha cung”, tất nhiên sẽ bắn về phía đối cung ngã cung mà tạo thành ngã cung tổn thất (sở dĩ cũng không phải thấy hóa lộc ở tài bạch

Cung tựu ca công tụng đức). Ở ta sở cử ví dụ lý, nếu như cung tài bạch can cung khiến cho liêm trinh tự Hóa kị, như vậy vô luận Hóa kị tinh

chỗ rơi ở ngã cung hoặc tha cung đều “Đã định trước” thất bại, trở lại chỉ có thể luận bị bại đa hoặc bị bại thiếu! Vì sao thuyết còn có thể phân

Bạn bại trình độ? Đó là bởi vì có thể tạ dụng hóa khoa chỗ rơi vị trí cập tinh diệu khứ công nhận giải trừ ách năng lực phát huy đích tình hình, mà giá

Ta vẫn chỉ là tử vi đẩu số coi bói tóm tắt phân tích, viết nhanh đến tận đây, không khỏi nghĩ xin hỏi các vị, ở đây dạy học tử vi đẩu số

Và nâm sở học, sở tiếp xúc qua “Nguyên lý “Cập xem qua sáng tác có hay không bất đồng? !

Tứ hóa trọng yếu quan niệm

Thỉnh các vị bạn trên mạng cập hảo bằng hữu môn năng lực quý trọng dưới giá một phần dạy học giảng giải, tịnh tương kì chuyển gởi cho thích tử vi đẩu số người cùng sở thích

Môn, dĩ nhượng đại gia năng lực thu được chính xác tứ hóa quan niệm, mới có thể làm cho chân chính học vấn thu được coi trọng!

Mỗi người theo sinh ra năm mà có bản mệnh tứ hóa, cái này hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, Hóa kị hội theo sở lấy thừa bù thiếu tinh diệu mà

Ngồi vào 12 cá nhân văn cung vị lý (nhân văn cung vị chỉ là cung mệnh, huynh đệ cung. . . Chờ), mà mỗi người văn cung vị thượng hội có “Cung

Can “(những … này can cung chỉ dùng để ngũ hổ độn lai xác định) đương nhiên, máy tính bài bàn cũng sẽ thay đặt ra, đương từ người thứ nhất đại hạn đi hướng

Người thứ hai đại hạn thì, thì hội dẫn động người thứ hai đại hạn can cung khứ khởi động cai đại hạn tứ hóa.

Bản mệnh tứ hóa lực ảnh hưởng là nhằm vào đại hạn mà đến, đại hạn tứ hóa còn lại là nhằm vào lưu niên đi vận, mà lưu niên tứ hóa còn lại là

Khắc ứng với ở lưu nguyệt, sở dĩ lưu nguyệt tứ hóa còn lại là phản ứng ở lưu nhật sử dụng thượng. Giả như ngài là giáp năm sinh ra, thứ tư hóa là vì

Liêm trinh hóa lộc, phá quân hóa quyền, vũ khúc hóa khoa, thái dương Hóa kị, khi ngài đi vận tiến nhập đệ nhị đại hạn, kỳ can cung là “Bính”, bính

tứ hóa là vì thiên đồng hóa lộc, thiên cơ hóa quyền, văn xương hóa khoa, liêm trinh Hóa kị, cũng bởi vì đệ nhị đại hạn năng lượng giảm và tăng, khiến cho

Được liêm trinh hóa lộc chuyển thành Hóa kị, như vậy nâm phải đặc biệt chú ý sao Liêm trinh hóa lộc hội chuyển hóa thành sao Hóa kỵ, na hội đối đại hạn

Nhân văn cung vị sản sinh lớn nhất lực ảnh hưởng, mà những thứ khác tứ hóa năm sinh tác dụng lực cũng sẽ nhằm vào cái này đệ nhị đại hạn mà đến, cũng liền

Nói là, tứ hóa năm sinh tinh diệu quá trình tứ hóa năng lượng lấy thừa bù thiếu hậu, đối cái này đại hạn hội sản sinh lực ảnh hưởng cập tác dụng lực! Mà giá

Một đại hạn sở tản mát ra đi tứ hóa, như không được bính cập tứ hóa năm sinh thì, đó chính là giao cho lưu niên khứ đối tứ hóa tố hô ứng.

Tự hóa vậy là cái gì ư? Tứ hóa năm sinh tinh hội theo sở lấy thừa bù thiếu năng lượng tinh diệu mà ngồi tiến bất đồng cung vị, này bị tứ hóa trú

Tiến cung vị thì hội sản sinh phản tác dụng lực lai chống lại hoặc bắn ngược. Tứ hóa năm sinh lực lượng tựu như cùng bão đột kích, bị xâm phạm địa khu

Nhân sẽ đi tố phòng thai chuẩn bị (phản tác dụng lực – tự hóa, mà không liên hệ khu người thì sẽ không đi thao lòng này), tác dụng lực tựu

Là tứ hóa năm sinh, mà phản tác dụng lực hay bị tứ hóa năm sinh trú tiến cung vị nhất định sẽ sản sinh phản tác dụng lực, mà cái này phản tác dụng

Lực có thể là không hề sức đề kháng bị phá hủy, cũng có thể là cường lực phản chế, vậy thì phải thị hội tự hóa can cung sở khởi động

Tứ hóa mà định. Tự hóa chỉ giới hạn ở bị tứ hóa năm sinh liên lụy can cung mới có thể sản sinh. Thí dụ như: Tứ hóa năm sinh hóa quyền tinh lọt vào tử

Nữ cung (thiên đồng hóa quyền), mà cung tử nữ can cung là canh, “Canh “Can cung khiến cho thiên đồng tự Hóa kị, như vậy cái này tiến nhập cung tử nữ

thiên đồng hóa quyền sở hội sinh ra đào hoa hiện tượng hội bởi vì cung tử nữ can cung “Hóa kị “Mà tao trừ khử! Nhưng nếu như cung tử nữ cung

Can là vì “Bính”, như vậy thiên đồng hội tự hóa lộc, như vậy nói cách khác, hữu quan thiên đồng tinh đào hoa gặp gỡ thì thành lập, mà đến tự tử

Nữ cung đào hoa là nam nữ quan hệ thân mật, sở dĩ “Tự hóa “Còn lại là suy tính mệnh lý tương đương quan trọng một vòng (tự hóa chích đối cung vị

Lý bị sinh ra tứ hóa liên lụy tinh diệu tác hô ứng, sẽ không bay loạn đáo khác cung vị thượng)!

Học mệnh lý tối trọng yếu cũng là đặc sắc nhất bộ phận hay tứ hóa lý luận, cái này lý luận cũng không phải dường như trên phố thư tịch vậy hồ

Bay loạn vũ, bởi vì quan niệm thượng cập ứng dụng thượng chính xác, mới có thể và ngày sau muốn giảng giải “Thiên cơ luận “Bộ này thư tịch nội dung

Nối đường ray, mà khi tiến vào đến đây lĩnh vực trước, nâm cần phải từ từ bồi dưỡng đối nguyên lý thật giả phân rõ

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

四化详论—许耀焜

四化详论(一)

愈多的统计机制能使计算的成果愈趋精确,这是毋庸置疑的事实,而所有的机制必须具备

的条件是逻辑化及合理化,才不至于在应用时发生前后矛盾的现象。四化是整盘紫微斗数

的动力,而这个动力的起源来自欲望、愿景、理想及贪婪,甚至包括生活下去的求生欲,

这个能量称为”化禄”,化禄并不能单独存在,而是须藉用星曜的形体来表达其”意识”,每

颗星曜本就具备了其特有的角色定位及质性,经由化禄的能量挹注,那则是说,藉用星曜

的原本特质来传达”欲望”。

以廉贞星坐财帛宫来说,其人在职场上的表现并不特别显著,再如何认真也不可能脱颖而

出。并不是说廉贞星在财帛宫是平庸无奇,而是因为处在”平衡”、”饱和”状况下,所以不

会有激情的演出,也不会有怠惰、有亏职守的表现,只会默默的在执行本份上当尽之职责

;当化禄之能量挹注了廉贞星后,那这个廉贞星则有了生气且生动了许多,那也就是说,

廉贞星活跃了起来,也会带动着一连串连锁反应。今天,我们探索紫微斗数的领域,须本

着求真求实的研究精神作切入,才可能有所收获,如果徒具形式的在表面功夫的层面游走

,那则不是治学作学问的本质。

曾在几天前的单元里指出,四化的动线,而那个动线图的说解,目的仅在为各位网友建立

正确的基本概念,是为引领各位同好投入正确的探就方向。整个「四化」的流程可以聚合

在一起的作探讨,所以才有四化的因果论,亦可各别作探讨,以定位其之功能(或称为效

能)。以化权这个能量的作用力,如果进入的星曜为武曲星时,那会使武曲星淋漓尽致的

发挥出其刚毅的特质,而宫位则是其发挥的舞台,在观念上,化权的功能之一是执行,具

有完成使命的行动力,那么各位就该萌生另一个思维:化权是「过程中」的主角,如果化

忌的结局是”喜事”收场,那么过程中的「化权」则是英雄;如果结局是”遗憾”,那么化权

则为”悲剧英雄”。就以现实世界来说,有人在努力后可以安享晚年,而有人在努力后,却

在中晚年时遭遇三餐不继的厄运,这些人皆历尽过「化权」的努力工作过程,却有天壤之

别的结局,何故?!

以警匪枪战来说,双方都在执行化权的作用力,以两国交战来说,双方的军队也都在执行

化权的作用力,言及于此,您是否建立另一个观念:化权的能量挹注进去不同的星曜之后

,会在其座落的宫位发挥其执行力,而以上所举例的枪战及交战的目的,是在说明化权的

执行力是「中性的」,而星曜及宫位才具有指标性(警察与匪徒是不一样的身份,但两者

在枪战却是化权的过程),所以说,将化权的能量误植或置放进去不恰当的宫位,则可能

让努力成为泡影!而这些错误为何会发生?那就是命运?!

四化详论(二)

在生死存亡的关键时刻,受化科挹注能量的星曜,其之落点宫位往往是判断是否能够渡过

危机的重要依据!所以您要在意化禄、化忌的宫位,更要关注生命中最大贵人贵助力的化

科能量,这也是救亡图存的最大依赖。这个理论的提橥,是会让许多老行家跌破眼镜,大

多数的人不懂并不表示这个功能不存在,而这个理论除了学理的根据外,各位网友更可以

将其应用及验证在实质生活上。化科的能量属木,化忌的能力属水,当化忌水为恶时,化

科可以导引水势,使不致泛滥造成大灾,但如果化忌水是做完美结局的收敛收场时,如果

「不幸」遇到「化科」那则是坏了好事。

当命盘排定时,四化的落点位置就被固定起来,假如命造当事者在命盘里的化忌位置是进

入他宫时,那得赶快确定化科的宫位,如果确定是在我宫的位置,那可以稍为宽慰释怀,

因为命运的安排让您拥有逢凶化吉的解厄能力,但并非所有的我宫都具有这个荣幸去化解

危机,而仅在我宫的命宫、官禄宫、田宅宫、福德宫,但并不包括财帛宫及疾厄宫,为何

如此设定?这则有另一番大道理在。您定会觉得奇怪,为何不包括疾厄宫?容本人在以后

再向各位报告。

首先,您须要记取的是,化科所挹注的星曜,其落点在命宫、官禄宫、田宅宫、福德宫是

为救亡图存的关键宫位,而化科的有效救济在于其挹注的星曜能量大过化忌的星曜,那才

能完全确保安全无虞!否则会进入缠斗,而这个学理更可以应用在大限盘上,然而在推算

时,您须考虑的是星曜的大小问题,因为那是相当重要的指标。而当化忌为恶时,巧遇大

限的化权闯入,那则是”来硬”的交战,记得曾多次跟各位提过化权属火,而要这个火如何

去战胜化忌的水,关键在于被化权挹注能量的星曜必须大过被化忌挹注的星曜,那才能发

挥解除化忌危机的功能。而假如您真的是位用功的学生,那您当发觉,五行属土的星曜不

会被化忌挹注能量,因为这个化忌水不会自讨没趣的去找土星自戕。

各位网友跟着我的脚步走到现在,如果去翻关您所曾购买的斗数书籍,会觉得分叉点愈来

愈大,如果再去点阅其它网站有关紫微斗数的文章,您会有何种感觉?!

四化教学导论

如果把化禄、化权、化科、化忌当成「星曜」来解读,那么您在与紫微斗数的第一次接触

便被导入歧途。可以很笃定、很肯定地告诉所有学员及好朋友们,这个「四化」并不是「

星曜」而是「能量的现象」。这个宣示会让学过好几十年的紫微斗数同好大感震撼,本人

并没那么大胆也没那个本事来颠覆紫微斗数原本的”秩序”,而是各位好朋友们自始至今所

接触到的紫微斗数学早已偏离”正轨”甚远。

各位斗数学家、前辈及同好们,容我先为各位做一提示:甲年出生的人,其四化是为廉贞

-化禄,破军-化权,武曲-化科,太阳-化忌,您有何理由或更好的解释将「廉贞星」与化

禄「星」做结合,而化禄星是北斗星或南斗星?在哪本着作里曾指出化禄星是星曜?在甲

年出生的人,这个化禄的能量是与廉贞星密不可分的结合在一起,那才是道理?!而不是

说「化禄星」紧贴「廉贞星」,如果您认为「化禄」是星曜的话,那么「化禄星」该名列

南北斗星宿的那个位置?化禄是如此,其余的化权、化科、化忌的正确解读亦该也是「能

量现象」不是吗?!也唯有从「能量」的挹注才是正确的批注,也才会使整个结构稳定的

命盘,因为四化的能量挹注而产生「不平衡现象」,这个「不平衡」的现象正式启动整个

命盘当事者一连串的人生际遇!

正确观念的建立,才能使学习的过程不至于有前后矛盾的现象,也才不会误入歧途而不自

知!个人所提列出来的”正解”目的是在与正本清源,是希望后学之秀不要再重蹈先人的错

误。这个化禄的「禄」字,会让人马上联想到「财」,所以许多的著作便将「禄」与「财

」纠结在一起,求知是不能一昧的盲从。既是说「化禄」那就不是实体,也就是说这个化

禄的「禄」为虚,而「禄存」的「禄」为实,现举一例子说明,各位便能明白化禄的真实

意涵。当「化禄」随着所挹注的星曜进入田宅时,那并不时表示当事者一定是有钱人,而

是当事者的「愿景」是希望成为拥有很多不动产的有钱人;而禄存星进入田宅宫之人才是

真正的有钱人,希望这段的解说能让各位区分出化禄与禄存之间的差异性!所以当化禄出

现在命宫之时,您并不能以命盘当事者是”有钱人”来作批注,因为在命宫的「化禄」与钱

财的关联性并不是那么直接,又如果在福德宫见到化禄时,那么您会以何种脚注来作解释

?也因为「福德」宫为「我宫」,当然与当事者是密不可分的!

三奇佳会定是好命?

化禄、化权、化科在命宫之三合谓之三奇格,无论是古人或今人都说是富贵名利齐全的”好

命”。如果您收集够多的命盘之后,就不会如此认为。这是因传承上出了问题?或是今人之

所有著作只是”古文今释”了无「创意」?!其实这与”创意”不相干,而是不求甚解!深信

许多网友的命盘里也都具有「三奇格」的「好命」,但一路走来日子却不见得好过,反而

较之身旁之人更加劳顿,也没有特别「好康」的,何故?事实则是,科禄权在命之三合之

人,对自我的期许高,也较有使命感,所以做起事来相当认真,当是尽忠职守之人,但是

「贪赃枉法」之人往往也是「三奇佳会」之人,何故?

命之三合皆属我宫,科禄权皆在我宫之人往往会应验古人的一句话”人不为己,天诛地灭”

,因为所有的表现皆为满足自身欲望,是利己而不是利他。俗话说”一分耕耘,一分收获”

这是对认真之人的嘉勉,很遗憾的是,并非所有具有三奇佳会格局之人都能够经由认真努

力付出而有所获,原因在于化忌星的落点宫位。假如化忌星是进入命宫、财帛、官禄、疾

厄、田宅、福德等六个属于「我宫」的宫位,那则能够享受到努力的成果,但假如是落进

「他宫」,定会射向对宫的我宫,虽是说「回收」却会产生冲击!那也就是说,一生的努

力会化为乌有。尽管曾经荣华富贵过,尽管曾经相当潇洒过,但很可能因为一步错而使全

盘皆没。

有些人的禄权科所挹注的星曜较之「化忌」所挹注的星曜为小,例如:甲年生人的四化:

廉贞化禄、破军化权、武曲化科、太阳化忌,因为太阳的能量大过廉贞、破军、武曲,所

以太阳当化忌落入他宫而冲射我宫时,恐怕任谁也挡不住,那时只盼化科的落点位置发挥

解厄功能,使灾厄不至于扩大!所以说「化忌」是落进我宫时,那么三奇佳会的格局才能

够成立。话又说回来,假如这四化的落点全部都进入我宫,那也不尽然能够”得利”,如果

情形是禄忌同宫,那么会是没搞头,这个人只是”做爽”的;而如果是权忌同宫,相互征战

而耗损,也没什大搞头;而科忌同宫,有做等于没做,尤其化科化忌同入我宫的田宅宫之

时,这样命造之人最后的下场如果还能拥有自己名份下的房子,那也该偷笑了。

个人的教学理论是经得起验证的,这也是四化的正确理论,有些时候会让您读起来觉得不

舒服,因为跟您过去所学的竟然不大相同,然而真理只有一种,那就是正确的理论才能将

命算得准!

化忌的正解

化忌的五行属水,是结束、结局之谓。如果说化禄是”因”的话,那化忌则是”果”,而这个

「因」、「果」论与宗教家的因果业报是不相关的。几乎所有的斗数学者专家,一看到化

忌的”忌”字,都会萌生不祥的冥思,也会以此种观念去做批注,事实上,并不是所有的化

忌真的是「很忌」。当然,探讨化忌会发觉,在命盘上的「盖棺论定」是为好结果的概率

大约只有八分之一的机会,所以不免会「望忌生畏」。但绝大多数之人并不知道那八分之

一的「好康」在哪里。

举凡猜忌、自卑、不开朗、委屈求全、宁可吃亏不愿占人便宜、哑巴吃黄莲等等有点悲情

、负面、消极都与化忌扯上关系,当化忌所挹注的星曜进入六亲宫位(父母、兄弟、夫妻

、子女、仆役)时,那么以「相欠债」来诠释命造当事者与他们的关系倒是蛮贴切的,以

化忌所挹注的星曜坐进夫妻宫来说,其情境往往会是「由爱生恨又不好割舍」,是相当「

缠绵悱恻」,所以「这辈子彼此是来清算上辈子的债权、债务关系」的观念蛮适合化忌坐

进六亲宫位的情况!

因为大约有八分之七的化忌会带来「苦果」,所以化忌的确有点像是「扫把星」。化禄是

动心起念;化权则是化禄的实践力、执行力;化科是生助化权,也代表声望、名位;而化

忌则是化禄的盖棺论定。这样的诠释四化,颇符合人性化、生活化(木生火),也因为「

化科」尚负有为化忌肆虐之后去收拾残局的任务,所以当化科在发挥贵助力时,往往带有

辛酸的味道,例如生病后,吃药、打针、开刀、遇到良医等等,当解不了化忌之厄时,那

时的化科作用力则是「擦屁股」的粉饰太平。

在这些过程上,没有「善有善报、恶有恶果」的宗教式的信念在,在真实的人生是如此。

斗数命盘上的解读是反应着真实人生的际遇,所以化忌的吉凶定论,除了考量所坐进的宫

位外,另一个关键则是化禄的宫位!而当化忌为凶时,尚可能遭遇与化权之间的争战,且

有化科之解厄机会,所以并不须那么悲观的看待化忌!

化科的正解

化科的五行属木,举凡科名、教化、内涵、风度、名声、理性、随和、粉饰、正常性及贵

人贵助的逢凶化吉,皆属于化科能量的范畴。

化科是四化的重要枢纽,整个四化的流程动线为化禄(动心起念)→化权(执行、实践)

→化科(宣扬、正名、教化)→化忌(结局)。在这个流程的动线里,化科的作用力为彰

显化禄、化权的作用力,所以会有建立声望、宣导、教化、正常性、合理性等方面的意涵

在,然而,化科的最大价值性却被疏忽了,那就是逢凶化吉的解厄能力。

化忌的五行属水,而化科属木,水会生木,那也就是说,木可以合理的导引化忌水的凶性

。假如代表结果、结局的化忌是「为恶」时,那么化科的木刚好派上用场,其反应在现实

人生则是,当化禄、化权不当,而让化忌捅祸时,化科可以发挥事后的调节、解厄的功能

,如果事情太大以至于化科难以排解,那么化科也会发挥粉饰虚饰的功能。

当化科在行使”解厄”的作用力时,那得假设化忌的结果论是为恶,而化科的能量是否可以

完全化解化忌的破坏力,那得视化科的能量是挹注进哪一等级大小的星曜,也就是被化科

的星曜大于被化忌的星曜时,那则能解除危机;但较被化忌的星曜为小时,那则会有残留

后遗症。假如化忌为善终时,同宫之内复见化科,那则会”坏事”,也就是使得平静的化忌

水又掀起波涛,这种情况就像化忌进入田宅宫,如果这个忌星的「收藏」为好的结局,当

事者的财富得以库存,但有化科同宫,那么化科的作用力便是「坏事」,克应在现实生活

上会有得而复失的遗憾(我宫的田宅宫为收敛、收藏,但如果化禄在「他宫」,那么田宅

的化忌就不是好康,那就须要化科解忌,这个化科就是”好星”!假如化禄在我宫,而化科

、化忌同在田宅宫,那么化科定会坏了化忌的「善果」,使得止水再流,所以田宅不动产

则有得而复失之虞)!

有关四化的理论,其实是相当「人性」及「逻辑化」,如果观念正确,那么研究的路上就

不会有前后矛盾、凑并不起来的现象,而恳切的希望这个单元所讲解的化科,能够化解网

友们在学知上所吸收的不正确”化忌”,而获得正解的认知!

化权的正解

化权的五行属性为火,「火」有炽热度及向上性。当星曜被化权挹注了能量之后,那颗星

曜就格外的具备活力,也因为大多数网友们从他处所获得的斗数知识,尤其是形赋学,都

被灌输了「不很正确的传统」理论,所以对我的说解,如不是质疑,就可能难以消化,但

如果您是已有几十年研究斗数经验的朋友,就会感受到每一个「重要」、「环节」都是他

们苦思多年无法突破的瓶颈。

当有了化禄的愿景、理想、欲望、贪婪及圆满的动心起念时,那仅止于「光说不练」,那

只是开始,也是成形于脑子。而化权就是执行,是付诸实际行动,而这个执行是积极的、

有使命感的、严肃的、不止息的、是为达成化禄的愿景而孜孜矻矻的勤劳不懈怠的。

假如命宫里的星曜被化权挹注了能量,那么命造的主角则是:1.相当主观之人(因为其之

作用力在于使当事者的能力、形象更为提升),所以其人会有自以为是的「缺点」,而这

个缺点即使当事者自己很明白,却不可能矮下身段去「低头认错」。2.是位自信、自负且

会将自己推向权威位阶之人;因为使命感,也是以自己为中心再向四面八方放射,所以当

一个具有化权能量在命宫之人,在团体里常会突显出来,因为这个火的热能,能使其「熠

熠发光」,基于这个原理,各位使能联想到其它的效能!

化禄的能量在于想象,化权的能量在于执行;化禄的五行属金,而化权属火,这个化禄的

金经由火的锻炼才能成器,所以「光说不练」,不经过化权的一番作为,是无法成就化禄

的愿景;而在命盘上,通常是相当乐见化禄与化聚在一起,但那仅止于齐集在「我宫」才

有意义,如果都在「他宫」,那么当事者本人也仅是”别人在吃炒米粉,自己在旁边喊烫”

的份!

以通论来说,化权可以悍卫化禄,既然是化禄的执行者,必然得为化禄而奋斗,也是化禄

的守护神。在五行理论里,化禄的金遇化忌的水,基于金生水的原理,金的愿景便一下化

成乌有(化忌为结束、结局),所以化禄须要化权来护航,也因为化权与化忌之间是处于

对立的,只要遭遇在一起,便是水火交战,而这个水并不一定会战胜火,这胜败之分尚须

依据宫位的五行属性,再加上所挹注的星曜大小而论成败,所以这其中当有许多的学理有

待说明。而最重要的是星曜能量大小,为提醒各位在此再做一次提示:紫微天府>太阳太

阴>武曲>七杀破军贪狼>天机天梁廉贞巨门…>文昌文曲左辅右弼;也因为星曜有大小

之区分,所以当事件发生时,才可能知道吉凶祸福的结论为何!当化权及化忌同在命宫之

人,其人常会自我矛盾,也不好招惹,试想,心中的高气压与低气压时常相碰的人,其之

脾气自然火爆及不稳定,那能惹得起?!谁去招惹这样的人,等于在火药库旁边玩火!

化禄的正解

四化并不是星曜,而是一种「能量」,但是几乎所有的斗数学者及著作都将四化当成「星

曜」作解,所以称其为四化曜,也就是化禄、化权、化科、化忌星,对于这些传统的称谓

,并无伤大雅,但在认知上,如果将其当成星曜看待,则是有点莫名其妙。在观念上,大

可以将一般星曜当成躯壳,而将四化当成”灵魂”,或将四化当成让生命动起来的”力量”。

化禄在五行上属金,而禄存属土,这两者之间的相同处只在文字上皆有个”禄”字,两者所

代表的意涵却不相同。化禄是对欲望、愿景、理想、感情、财富、圆满等等的动心起念,

那是存在脑际内的构想,在观念上可以将化禄当成「能量」,而禄存则是「实质」。如果

化禄所挹注星曜是座落在命宫时,会显现的通则意涵是为:多情、多欲、喜幻想,而禄存

座落在命宫时,则有保守、故步自封、自我防卫心强等,这些分辨虽然有点”笼统”,却可

以意会得到两者间不同之处;又因为禄存的五行属土,故有静翳不动、安稳、喜静不喜动

的味道,而化禄为「欲望」的源头,所以受郅化禄的趋使后则会”动”起来,所以两者间的

差异可说是蛮大的!

化禄是欲望的肇始而不是结果,是希望、愿景之所寄,是对理想及圆满的憧憬,而不是「

结果」所以不能因为见到「化禄」,就将其当成钱财看,虽然有梦最美,但并非每个人的

梦想都能兑现。当命宫有化禄时,则是位不会亏待自己的人,会处处为自己设想,会有感

情的冲动性,也能在人群里表现出色(除非是命宫座落在辰、戌的天罗地网宫,受到地域

的掣肘,否则化禄在命宫之人是不甘寂寞的);而禄存星在命宫之人,却是经得起”寂寞”

的禁锢。化禄在命宫,无论是挹注进去哪个星曜,那与”钱财”扯不上关系,充其量会因为

星曜的星性,而有想要成为”有钱人”的浓厚梦想,但与真的成为有钱人却有一段偌长的距

离。

附注:如果您是初学者,那么您可说是相当幸运,不用枉费时间、精神就能”得来全不费功

夫”,但如果您是已学过斗数的同好网友,也请能将所学过的化禄认知稍作调整。在正确观

念之下所学到的知识,才能够前后一致而没有矛盾现象,那才能使自己的学知走向坦途!

个人的学知路上并非无师自通,也不是很天才,更没有开宗立派的本事,仅有的只是对治

学的严谨,也懂得恪遵先哲的教义罢了;然而我深信,有认真教学的老师,必有很认真向

学的学生!

四化的实质应用(一)

因为化禄、化权、化科、化忌的能量挹注而使整个命盘里星曜的排列组合,产生”不平衡”

现象,所以才会产生连锁反应,就像海底地震引起海啸巨浪的道理一样,也像台风会掀起

滔天巨浪,只要一起浪,并不可能马上止息,而是产生一连串的波涛汹涌的后浪推前浪。

四化就是启动生命现象的动力,换个角度来说,没有四化的能量挹注,那么整个命盘就是

个”死盘”,根本没有生命力的存在,对于一个像木偶般的”死盘”,再如何去强调解说星曜

的形赋特质,那也仅像作家写小说、写心情故事一样,再深刻也没什么意义,究竟那不是

在分析真实的生命现象!所以才一直向会员网友们强调,没有四化参与的紫微斗数,也仅

是学理解说中的一环,而哪些学理可以适用,哪些学理并不宜套用在您身上,那则是研究

探讨的重要标的。

四化在理论上的动线,简单容易懂,但在实质的应用上,则需要老师指导,才能够进入状

况,例如:化权遇到化忌的火水交战,孰胜孰负?而交战的过程在生活上会产生何种状况

及事端,而化科在哪些宫位才可能去化解权忌交战?这些理论及应用上的说明是需要具有

真才实学的老师导引。再举一例子来说,化禄遇化忌,在理论上是金生水的产生双忌,但

假如金很强又在强金的宫位上,而挹注化忌的星曜其之能量很小,并不完全能够溶解强金

,只有小部分的金会变成化忌的水,那么在实质生活上会发生什么事?再如果,化禄的金

被化忌的水全部转化,那则会形成真正的双忌,在那时候的变化与小部分转化成水时,其

克应在现实生活上,是不可能产生同等程度的变异,况且仍需探讨宫位所产生的能量(地

理宫位对禄转忌的反应)是吸收或反弹,而在那些宫位会吸收,在那些宫位会促使双忌射

向对宫,对这些所可能发生的现象能够完全透彻,那才真的是应用紫微斗数算命。

紫微斗数并没有学派的区分,也没必要像「政党」政治一样的搞集结自立「派别」,个人

觉得「算得准」才重要,而「算得准」的背后,则是对学理的精通,也须懂得如何应用,

否则又得区分「学院派」及「市场派」那多无聊!在实际生活上,有些时候会觉得明明是

小事一桩,却让星星之火去燎原,何故?有时候则是发生雷大雨小的不了了之,那又是什

么原因?假如各位忽略了化科星的作用力及不能够透彻了解星曜之大小能量,那么会是根

据什么道理让预测达于精准?

四化的实质应用(二)

化禄是欲望、是肇始、是动心起念、是理想、愿望、贪婪,需要附着在星曜上,藉用星曜

的星性,才能使化禄星的能量产生实质的作用力,否则这个「化禄」没有实质的形体,也

来得有点抽象;化权是实践力、执行力及行动力,而力量的共同特质则是强势的、主动的

、积极的,具使命感的,化权星也是需要附着在星曜里,藉用星曜的星性特质去完成任务

。如果化禄是计划那么化权则是执行,化禄是憧憬、是理想也可能是贪婪,而化权则为化

禄所欲达成的标的而付之实际行动。那么「化忌」则是化禄的结束、结局,由化禄属金、

化忌属水,「金」会生「水」,这个水就是结局。

理性告诉我们每件事只要有开始就有结束,那怕是「无疾而终」、「莫名其妙的结束」,

那也是结局。但在感性上,就像欢乐的party结束了,曲终人散,多少带点遗憾。在紫微斗

数世界里的化忌并非全然是负面的,其之正、负面是取决于化禄星所进入的人文宫位而定

,但化忌绝对是忌的情况则是,无论化禄进入「我宫」或「他宫」,只要化忌星是进入「

他宫」,那么这个结局则一定是负面的;然而化忌星唯一成为完善的结局,则是化禄进入

「我宫」时化忌亦在我宫,那才能真正成就「化禄」为「我」所用!但如果化禄与化忌同

宫时,那也是负面的,这二个星纠缠在一起则有”破功”之虞,所以必是同在我宫但不得同

宫,那才算是完美的结局。

而这颗化科星呢也与其它三颗化曜一样,须挹注能量在星曜上,它的功能来得有点特殊,

一是歌功颂德的文过饰非,是有条不紊的、是学术的、知识的、名望的、文采的、荣耀的

、虚荣心的,这些功能的动线是从化禄、化权、化科一路下来,是对化禄星作虚饰、巧饰

包装,也是化权星的助燃及煞车,去合理化及知识化化权星,使不致莽撞过于冲动,它对

化权星没有强制力,所以当化禄是属贪婪却驱动化权星达成目标,那么化科星则是扮演文

过饰非的角色;当化忌星捅出篓子时,那么化科星的作用力则转变成化解化忌星所闯出来

的祸,说的传统点,就是”擦屁股”!

这是四化曜在紫微斗数世界里的角色扮演,这些「现象」在真实世界里不也是天天上演着

吗?您不觉得这样的观念才合理也才合乎逻辑精神吗?!假如说没有四化的参与命盘,那

么单就那些看事态的主星、辅星存在,能够生活化吗?命理讲求的是实证而不是对着「星

星」说故事、编八卦,那则悖离了学问的本质,个人甚至认为,肤浅的教化仅是愚民教育

,是藐视人类的智慧,使得脑子更加迟钝而已,所以希望各位朋友在学习的阶段,不仅要

用眼睛看,最重要的是要多用脑子去想,当融会贯通后才能够”活用”!

四化的实质应用(三)

紫微斗数命盘里的每个宫位,皆有其功能,也就是命造当事者在生活现象里息息相关的财

富、事情、六亲相处情况,IQ、EQ、学业功课、职业、人际关系及其在生命过程中的盛衰

福祸等等!每个人在生活上的点点滴滴,尤其是「大代志」皆能从命盘的「索引」中找到

答案!那才是能代表生命的「命盘」,遗憾的是,我们即使知道这些道理,竟然没能够为

此”目标”努力过,或为达到这个境界下苦功夫去钻研,如不是盼望获得「速成知识」,在

这个领域之人就有许多有点颜料就开染坊的人。不是吹擂就是吹嘘,如不是漫天的口水,

就是夸大的编写些让人看了会变成驽钝「八卦病毒」。

前文曾为四化作了概略的解说,我提出了四化是使命盘产生动力的来源,而这四化的成因

是有”不平衡”的意涵,而在未能获得更好的形容词去取代”不平衡”之前,我们仍旧使用「

不平衡」来概括四化的现象。

一位男士,他的命宫在子,命宫的主星为天相廉贞而没有其它的辅星、凶星及四化星同宫

时,那么这位男士,无论是否表现杰出,他在团体里只会是默默静静的,不会想突显自己

,因为廉贞天相的组合是一种平衡模式的组合,任何单星、双星的组合,如不夹杂其它星

曜,最重要的是没有四化星的参与时,那绝对是以平衡模式存在着,所以看起来是相当沉

稳。如果您是位老师时,对在教室里的廉贞天相同学,您则不会也不可能在第一眼便注意

到他(对命宫无主星者也不会注意,因为空宫亦是”平衡”状况)。

对处在平衡状况的人,很少会主动作自我表白或引人注意,所以您会觉得这样的人很沉默

、深沉。我所提出这么个”理论”,如果您够用功,那么就该开始去搜集命盘以资验证我的

理论是否「正确」甚至提出反驳!如果您是位「憨蠢」得可以的「学生」,您会全然接受

我的见解!但如果有点”聪明”的话,您尚可能会问及:假如在命宫里会是「廉贞、天相、

擎羊」之人也是深沉、沉稳之人吗?答案也是「对的」。只要这个宫位没被四化冲击引发

,那么即是「沉默的」,而不同之处是多了一颗擎羊,所表现出来的人格特质是不同于平

常的廉贞天相,但需要被引动才可能有接续下去两种不同的表现,否则「廉贞、天相、擎

羊」在命宫的长相及个性特质,即使不同于「廉贞天相」的组合,但不被引动时,仍旧是

“沉默”的。

当不平衡的四化能量挹注,或来自对宫或大限或流年的触动时,您才会辨识出来两者之不

相同的地方,当然,有擎羊星同宫的仁兄,其积极力、表现力、冲动性大于没有擎羊星之

人,两者之间的人生际遇也会不相同。您可以去马上搜证的是:没有四化星在命宫或命宫

为空宫之人,看起来较为隐沉。

四化的实质应用(四)

当命盘排定时,那是个固定命盘,也就是所谓的垂象,固定不变的盘面、星曜皆可称之为

垂象,而命盘当是轮转流动的,就如同生命随着时间的流逝,而产生”生活”现象的道理是

一致的,推算预测命运所求得是,能够将生命过程中「异常现象」的「时间点」推测出来

,或是去预测某一特定时间点会发生何种「事端」,当然,「事端」的本身定有着凶祸福

的得失功过。

固定命盘是「垂象」,当活盘转动,从一个宫位进入另一个宫位时,那则不是垂象,而是

本命盘的「现象」。这个现象的说词有点笼统及抽象,但谁能够下苦功夫去思维及整理?

谁人就能够在未来的时间里胜出?如何去界定种种「现象」的范围呢?那则是一个很有趣

的探讨议题,深信个人所提出的这个论点,大多数的网友们在书本著作或其它大 师的 教

授课程里并不曾出现过,当然,这个并不是「创新」的观念,而是一直被荒芜的重要领域

当本命盘的化禄星所在的宫位恰巧形成大限的财帛宫时,那也就是大限的财帛宫有着生年

的化禄星,这个化禄会对这个大限产生何种影响力?假如这个大限的宫干产生化忌星进入

大限的财帛宫时,您当如何去看待这个大限的财运?会造成多久的影响力?十年?一年?

或是有其它的推论?假如大限的宫干是以化权星进入而与生年的化禄星在一起时,其之作

用力为何?影响力发挥的时效又是如何?会得而复失吗?您认为这个大限的化权与生年化

禄在一起的”赚钱”能耐会比大限化权进入大限福德宫来的大或来稳妥?!另外,就以较为

焦点化的议题作为探讨,您认为以紫微斗数的推论方式可以探究的出,那位为国殉职的上

尉的未婚妻能够顺利怀孕吗?其baby能够顺利的出生吗?可以肯定地告诉各位,如果将这

个答案作精确的预测,那则需应用四化的演算,而不是以几颗主星随便说说就算数。

在一连串的提问下,各位是否发觉,有许许多多的「学问」有待未来去学习,而这些现象

在生活里、在命盘上常常会碰触得到,是真的能够以哪几颗主星以着「大原则」的旗号就

称是算命吗?个人也曾多次提及过,以个人目前的「命理修为」,对整个紫微斗数的学海

来说尚属肤浅,以个人的论命实力及学理基础的扎实度,在各位网友看来似乎算是”深厚”

,其实每一宗大师亲算的论命如没辅以四柱八字作验算!则不免会有失算之时,而个人在

教学上所提出的理论,在多年来一直是作为个人在紫微斗数算命时的重要依据,以个人的

修为尚需要借用四柱八字学相辅为用,那么其它的”大师”的亲算会是精算吗?学命理是需

要下苦功夫去学习,当然您亦可以以「项羽」为师(力把山兮气盖世-”吹牛”),您不觉

得许许多多的大师其实是项羽的门生吗?!

作者:许耀焜老师

浅谈化忌星

假如命宫在亥,里边有太阴星坐守,那么这颗太阴星的”能量”会因为不同的五行局(水二

局、木三局、金四局、土五局、火六局)而有所不同,所以在生活世界里的表现也会领有

不一样的人生际遇,我则将其批注为不同的人生舞台。许多喜欢钻研紫微斗数的同好,从

一开始学习紫微斗数,虽然得力于入门书的教导,同时却也可能错蹈歧途,甚至是积重难

返。

就以四化的观念来说,因为重要的经典”失传”,所以只剩下「讹传」,而当四化的一些重

要理论”失而复得”时,又衍生出许多莫名其妙的”飞化”,例如已收敛在我宫的化忌星又来

个宫干自化(既已收藏则没有再飞出去的道理)。各位网友,请您去见识您所拥有关于四

化星的书籍,百分之百皆有这方面的错录,而对于在何种情况下的宫位使能论及宫干自化

也不见提及,于是乎本命四化、大限四化、宫干自化及飞化,尤其是化忌满盘飞,而到最

后几乎只在谈论化忌。

别以为您自己笨学不来、记不得,或以为自己永远搞不懂四化,而是您所能获得的四化知

识参杂了许多”违章建筑”,如不是文抄公就是加上一些莫名其妙的「创见」,不要说您永

远搞不懂,就连教学四化的斗数老师也是被”蛊惑”的一团迷惘,教学是一回事,那只涉及

理论,所以很好过关,如果各位将所学来的那些四化飞化、自化用来算命,如不是乱无章

法则是矛盾百出,更会发现有些时候灵验,但是会导致失算的机会更大,有些老师为确保

“算得准”的形象,就不得不撤退到只论星曜的「防线」。

无论您在紫微斗数学的领域内很努力或是打滚摸索,如不是蹉跎岁月的原地打滚,就可能

自创许多来自心得、经验累积的”创见”。因为在四化的基础处便出了问题,观念上并非正

允,人云亦云的跟进,那不陷入迷阵之中才怪!对四化的观念是否正确,攸关算命的精准

度,当一看到「化禄」,如果第一个念头就扯到钱,那么在算命的过程上,绝对会遇到瓶

颈。记得曾跟各位讲解过,在一个欠缺正、偏财的四柱八字命盘中,往往会在紫微斗数的

财帛宫上会出现「化禄」星,那也应了本人一直向各位解说的「动心起念」,在财帛宫的

化禄星是很喜欢赚钱,但不见得有钱,而在财帛宫的化忌星对钱的「迫切度」绝对强过「

化禄星」。

这些解说除了希望破除对化禄的迷思之外,主要是提醒各位正确观念的重要性,记得在88

Say的周报亦曾写过「化忌星」在田宅宫为有钱人的格局,因为「化忌」是「收敛」,单就

对田宅来说,那则是说「永远不满足」。而对田宅宫里化忌星的”破格”,则是与「化禄」

、「化权」、「化科」同宫,或出现了地劫、地空,甚至是羊、陀、火、铃,那会使「化

忌」星变质。因为在某些宫位里的化忌星是好康的事,而不是那么黯淡的凶耗。

以化忌星在田宅宫的富局,如有化科星同宫,几乎所有的斗数同好会认为化科是好的,化

忌是坏的,但事实上,在这个现象里是化科星坏了化忌星的好事,使化忌不能完成「收敛

」的功能(化忌属水,水会生木,而化科属木),类似这种状况发生时,当事者的财产、

不动产则会发生「得而复失」的遗憾,命理理论的提出,需经过反复的辩证而不是空穴来

风,更不能只因为”心得”、”感触”就以为是”创见”或”理论”,那会造成后学新秀的困惑,

本人认为这是有格局的命理学家所该具有的术德!

化禄与自化

化禄是动心起念,是欲望、是愿景、是对理想的憧憬,那是「开始」而不是「结束」,所

以没理由一看到化禄就认为是圆满及丰收,如果在这人世间只要心想就能事成,随便作梦

都能成真,那这个世界多么完美啊!但绝大多数的网友们对紫微斗数的学知往往在第一步

路便误蹈,以至于在学习的路上跌跌撞撞的,愈是深入愈是迷糊及茫然,只因为在一开始

就受到误导!

首先就以「化禄」星来开启一连串的四化星讲解,被四化挹注能量的星曜,尤其是生年四

化,是从生命的开始到结束都跟随着,不像大限四化会随着时光而作改变!这个观念的建

立相当重要!就以甲年出生,廉贞化禄来说,当是以廉贞的星性来完成化禄星的使命,也

就是藉用廉贞星的躯壳注入了化禄星的「灵魂」来完成「使命」,所以廉贞与化禄便成为

一体,假如说这个廉贞化禄坐进财帛宫,首先该进入脑际的是,财帛宫是「我宫」代表「

命宫」对外的交易窗口,而交易的技术、行为模式、表达、诠释是以「廉贞化禄」的方式

为之。

「廉贞化禄」绝不同于单纯的「廉贞」或「廉贞化忌」,就因为有了「化禄」所以使廉贞

的中性、中立特质「失衡」,而这种失衡对当事者来说是好事,因为化禄的宫位是「我宫

」。再来是分析被化禄挹注能量的廉贞星的「作为力」、「表现力」会是如何?!也因为

在交易宫位里的星曜可以作为辨识职业、能力及行为模式的用途,所以廉化禄与单纯的廉

贞坐守又全然不同,这也是须要花时间研究探讨的重要课题。

曾提示过各位生年四化所座落的宫位须深讨是否有「自化」现象,在这个例子里,只能谈

是否有自化而不必让财帛宫的宫干又起四化来飞化,那会飞得没完没了!而假如廉贞化禄

的财帛宫让廉贞自化忌,那么这个廉贞化禄的能量极可能被消弭殆尽,克应在实质生活上

,则是廉贞化禄没能发挥实际作为力(这是探讨化禄在财帛宫的情形)。如再探究生年四

年里化忌星的落点宫位及被化忌星挹注能量的星曜时,那则是盖棺定论了,因为化忌是结

束也是结局!

在这个例子里,假如廉贞化禄在财帛宫,而财帛宫的宫干不自化,但生年四化的化忌星落

点宫位在「我宫」时,那表示赚得到钱,享受得到自己努力的成果;但如果化忌星的落点

宫位在「他宫」,必然会射向对宫的我宫而造成我宫的损失(所以并不是看到化禄在财帛

宫就歌功颂德)。在我所举的例子里,如果财帛宫的宫干使廉贞自化忌,那么无论化忌星

的落点在我宫或他宫都「注定」失败,再来只能论败得多或败得少了!为什么说还可以分

办败的程度?那是因为可以藉用化科的落点位置及星曜去辨识解厄能力发挥的情形,而这

些还只是紫微斗数算命的概略分析,走笔至此,不禁想请问各位,在此所教学的紫微斗数

与您所学、所接触过的”学理”及看过的著作是否不同?!

四化的重要观念

请各位网友及好朋友们能珍视以下的这一份教学讲解,并将其转寄给喜欢紫微斗数的同好

们,以让大家能获得正确的四化观念,那才能让真正的学问获得重视!

每个人随着出生年而有本命的四化,这个化禄、化权、化科、化忌会随着所挹注的星曜而

坐进12个人文宫位里(人文宫位指的是命宫、兄弟宫…等),而每个人文宫位上会有”宫

干”(这些宫干是用五虎遁来确定)当然,计算机排盘也会代为设定,当从第一个大限走向

第二个大限时,则会引动第二个大限的宫干去启动该大限的四化。

本命四化的影响力是针对大限而来,大限的四化则是针对流年的行运,而流年的四化则是

克应在流月,所以流月的四化则是反应在流日的使用上。假如您是甲年出生,其四化是为

廉贞化禄、破军化权、武曲化科、太阳化忌,当您行运进入第二大限,其宫干为”丙”,丙

的四化是为天同化禄、天机化权、文昌化科、廉贞化忌,也因为第二大限的能量消长,使

得廉贞的化禄转为化忌,那么您就得特别注意廉贞星的化禄会转化成忌星,那会对大限的

人文宫位产生最大影响力,而其它的生年四化的作用力也会针对这个第二大限而来,也就

是说,生年四化的星曜经过四化能量的挹注后,对这个大限会产生影响力及作用力!而这

个大限所散发出去的四化,如不碰及生年四化时,那就是交给流年去对四化做呼应。

自化又是什么呢?生年四化星会随着所挹注能量的星曜而坐进不同的宫位,那些被四化驻

进的宫位则会产生反作用力来抵制或反弹。生年四化力量就如同台风来袭,被侵犯地区的

人会去做防台准备(反作用力-自化,而不相关地区之人则不会去操这个心),作用力就

是生年四化,而反作用力就是被生年四化驻进的宫位一定会产生反作用力,而这个反作用

力有可能是毫无抵抗力的被摧毁,也可能是强力的反制,那就得视会自化的宫干所启动的

四化而定。自化只限于被生年四化波及的宫干才会产生。譬如:生年四化的化权星落进子

女宫(天同化权),而子女宫的宫干为庚,”庚”宫干使天同自化忌,那么这个进入子女宫

的天同化权所会产生的桃花现象会因为子女宫宫干的”化忌”而遭消弭!但如果子女宫的宫

干是为”丙”,那么天同会自化禄,那也就是说,有关天同星的桃花际遇则成立,而来自子

女宫的桃花是男女的亲密关系,所以”自化”则是推算命理相当重要的一环(自化只对宫位

里被出生四化波及的星曜作呼应,不会乱飞到别的宫位上)!

学命理最重要也是最精彩的部分就是四化的理论,这个理论并不是如同坊间书籍那般的胡

乱飞舞,因为观念上及应用上的正确,才可能与日后所要讲解的”天机论”这套书籍的内容

接轨,而在进入此领域之前,您须要逐渐培养对学理真伪的辨别

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tứ hóa tường luận

Bản dịch:

Tứ hóa tường luận — hứa diệu hỗn

Tứ hóa tường luận (nhất)

Dũ nhiều công tác thống kê làm bằng máy năng lực khiến cho tính toán thành quả dũ xu chính xác, đây là không thể nghi ngờ sự thực, mà tất cả làm bằng máy phải cụ bị điều kiện là ăn khớp hóa cập hợp lý hoá, mới không còn ở ứng dụng thì phát sinh trước sau mâu thuẫn hiện tượng. Tứ hóa là chỉnh bàn tử vi đẩu số động lực, mà cái này động lực khởi nguyên đến từ dục vọng, nguyện cảnh, lý tưởng cập tham lam, thậm chí bao quát sống được cầu sinh dục, Cái này năng lượng xưng là “Hóa lộc”, hóa lộc cũng không thể đơn độc tồn tại, mà là cần phải tạ dụng tinh diệu hình thể để diễn tả kỳ “Ý thức”, mỗi Sao diệu vốn là cụ bị kỳ đặc hữu vai định vị cập chất tính, đi qua hóa lộc năng lượng lấy thừa bù thiếu, vậy thì nói là, tạ dụng tinh diệu nguyên bản tính chất đặc biệt lai nhắn nhủ “Dục vọng “.

Dĩ sao Liêm trinh tọa cung tài bạch mà nói, một thân tại chức tràng thượng biểu hiện cũng không đặc biệt rõ rệt, tái làm sao chăm chú cũng không có khả năng thoát dĩnh mà Ra. Cũng không phải thuyết sao Liêm trinh ở cung tài bạch là bình thường không có gì lạ, mà là bởi vì ở vào “Cân đối”, “Bão hòa “Trạng huống hạ, sở dĩ không được Sẽ có tình cảm mãnh liệt diễn xuất, cũng sẽ không có lười biếng, có khuy cương vị công tác biểu hiện, chỉ biết yên lặng đang thi hành bản phận rút lui tẫn của chức trách; đương hóa lộc khả năng lượng lấy thừa bù thiếu liễu sao Liêm trinh hậu, kia sao Liêm trinh thì có tức giận mà lại sanh động rất nhiều, như vậy nói cách khác, Sao Liêm trinh sống nhảy lên, cũng sẽ kéo trước liên tiếp phản ứng dây chuyền. Ngày hôm nay, chúng ta thăm dò tử vi đẩu số lĩnh vực, cần phải bản Trước yêu cầu chính xác cầu thực nghiên cứu tinh thần tác cắt vào, mới có thể có thu hoạch, nếu như đồ cụ hình thức ở mặt ngoài công phu mặt chạy, thì không phải vậy nghiên cứu học vấn nghiên cứu học thuật bản chất.

Tằng ở mấy ngày trước đơn nguyên lý vạch, tứ hóa động tuyến, mà cái kia động tuyến đồ thuyết giải trừ, mục đích cận đang vì các vị bạn trên mạng thành lập Chính xác cơ bản khái niệm, là vì dẫn dắt các vị người cùng sở thích đầu nhập chính xác tham tựu phương hướng. Toàn bộ “Tứ hóa” nước chảy có thể tụ hợp Ở chung với nhau tác tham thảo, cho nên mới có tứ hóa nhân quả luận, cũng có thể đều khác biệt tác tham thảo, dĩ định vị kỳ công năng lực (hoặc xưng là hiệu Năng lực). Dĩ hóa quyền cái này năng lượng tác dụng lực, nếu như tiến vào tinh diệu là sao Vũ khúc thì, na hội khiến cho sao Vũ khúc vô cùng nhuần nhuyễn Phát huy ra kỳ cương nghị tính chất đặc biệt, mà cung vị còn lại là kỳ phát huy sân khấu, ở quan niệm thượng, hóa quyền công năng một trong là chấp hành, cụ Có hoàn thành sứ mệnh hành động lực, như vậy các vị nên bắt đầu sinh người tư duy: Hóa quyền là “Trong quá trình” diễn viên, nếu như hóa Kị kết cục là “Việc vui “Xong việc, như vậy trong quá trình “Hóa quyền” còn lại là anh hùng; nếu như kết cục là “Tiếc nuối”, như vậy hóa quyền Thì là “Bi kịch anh hùng “. Tựu dĩ thế giới hiện thật mà nói, có người ở nỗ lực hậu có thể an hưởng tuổi già, mà có người ở nỗ lực hậu, lại Ở trung tâm lúc tuổi già thì tao ngộ tam xan không được kế vận rủi, những người này giai nhiều lần trải qua quá “Hóa quyền” nỗ lực công tác quá trình, đã có thiên nhưỡng của

Khác kết cục, cớ gì ?? !

Dĩ cảnh phỉ bắn nhau mà nói, song phương đều đang thi hành hóa quyền tác dụng lực, dĩ hai nước giao chiến mà nói, song phương quân đội cũng đều đang thi hành

Hóa quyền tác dụng lực, nói cập hơn thế, ngài là phủ thành lập người quan niệm: Hóa quyền năng lượng lấy thừa bù thiếu đi vào bất đồng tinh diệu lúc, sẽ ở kỳ đặt cung vị phát huy kỳ chấp hành lực, mà thôi thượng sở nêu ví dụ bắn nhau cập giao chiến mục đích, là đang nói minh hóa quyền

Chấp hành lực là “Trung tính”, mà tinh diệu cập cung vị tài năng có chỉ tiêu tính (cảnh sát và đạo tặc là không đồng dạng như vậy thân phận, nhưng hai người

Ở bắn nhau cũng hóa quyền quá trình), cho nên nói, tương hóa quyền năng lượng lầm thực hoặc đưa bỏ vào không được thỏa đáng cung vị, thì khả năng

Nhượng nỗ lực trở thành bọt nước! Mà những sai lầm này tại sao lại phát sinh? Đó chính là số phận? !

Tứ hóa tường luận (nhị)

Ở sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, thụ hóa khoa lấy thừa bù thiếu năng lượng tinh diệu, kỳ của chỗ rơi cung vị thường thường là phán đoán có hay không có thể vượt qua

Nguy cơ trọng yếu căn cứ! Sở dĩ nâm yếu lưu ý hóa lộc, Hóa kị cung vị, càng phải quan tâm sinh mệnh lớn nhất quý nhân quý trợ lực hóa

Khoa năng lượng, đây cũng là cứu vong đồ tồn lớn nhất ỷ lại. Cái này lý luận nói trư, là sẽ làm rất nhiều lão Hành gia điệt phá kính mắt, đại

Đa số người đó không hiểu cũng không biểu thị chức năng này không tồn tại, mà cái này lý luận ngoại trừ nguyên lý căn cứ ngoại, các vị bạn trên mạng cũng có thể

Tương kì ứng dụng cập nghiệm chứng ở thực chất phương diện sanh hoạt. Hóa khoa năng lượng thuộc mộc, Hóa kị năng lực thuộc thủy, đương Hóa kị thủy làm ác thì, hóa

Khoa có thể dẫn đường thủy thế, khiến cho bất trí tràn lan tạo thành đại tai, nhưng nếu như Hóa kị thủy là làm hoàn mỹ kết cục thu liễm xong việc thì, nếu như

“Bất hạnh” gặp phải “Hóa khoa” vậy thì là xấu liễu chuyện tốt.

Đương mệnh bàn bài đúng giờ, tứ hóa chỗ rơi vị trí đã bị cố định đứng lên, giả như mệnh tạo đương sự người ở mệnh bàn lý Hóa kị vị trí là tiến

Nhập tha cung thì, được mau nhanh xác định hóa khoa cung vị, nếu như xác định là ở ngã cung vị trí, vậy cũng dĩ khá trấn an tiêu tan, Bởi vì vận mạng an bài nhượng nâm chính mình gặp dữ hóa lành giải trừ ách năng lực, nhưng cũng không phải là tất cả ngã cung đều có cái này vinh hạnh khứ hóa giải

Nguy cơ, mà cận ở ngã cung cung mệnh, cung Quan lộc, cung điền trạch, cung phúc đức, nhưng cũng không bao quát cung tài bạch cập cung tật ách, vì sao

Như vậy đặt ra? Giá thì có một … khác lần đạo lý lớn ở. Nâm định sẽ cảm thấy kỳ quái, vì sao không được bao quát cung tật ách? Dung bổn nhân ở sau đó

Lại hướng các vị báo cáo.

Đầu tiên, nâm cần phải ghi nhớ chính là, hóa khoa sở lấy thừa bù thiếu tinh diệu, kỳ chỗ rơi ở cung mệnh, cung Quan lộc, cung điền trạch, cung phúc đức là

Là cứu vong đồ tồn then chốt cung vị, mà hóa khoa hữu hiệu cứu tế ở chỗ kỳ lấy thừa bù thiếu tinh diệu năng lượng lỗi nặng Hóa kị tinh diệu, đó mới

Năng lực hoàn toàn bảo đảm an toàn vô ngu! Nếu không sẽ tiến nhập triền đấu, mà cái này nguyên lý cũng có thể ứng dụng ở đại hạn bàn thượng, mà ở suy tính

Thì, nâm cần phải suy tính là tinh diệu đại vấn đề nhỏ, bởi vì đó là tương đương quan trọng chỉ tiêu. Mà khi Hóa kị làm ác thì, xảo ngộ đại

Hạn hóa quyền xông vào, vậy thì là “Mạnh bạo ” giao chiến, nhớ kỹ tằng nhiều lần cân các vị đề cập qua hóa quyền thuộc hỏa, mà phải cái này hỏa làm sao

Khứ chiến thắng Hóa kị thủy, then chốt ở chỗ bị hóa quyền lấy thừa bù thiếu năng lượng tinh diệu phải lỗi nặng bị Hóa kị lấy thừa bù thiếu tinh diệu, đó mới năng lực phát

Huy giải trừ Hóa kị nguy cơ công năng. Mà giả như nâm thật là vị dụng công học sinh, vậy ngài đương phát giác, ngũ hành thuộc đất tinh diệu không được

Sẽ bị Hóa kị lấy thừa bù thiếu năng lượng, vì vậy Hóa kị thủy sẽ không tự đòi mất mặt đi tìm thổ tinh tự sát.

Các vị bạn trên mạng theo bước chân của ta đi đến bây giờ, nếu như đi trở mình quan nâm sở tằng mua đẩu số thư tịch, sẽ cảm thấy phân nhánh điểm dũ lai

Dũ đại, nếu như nữa dấu chấm cái khác trang web hữu quan tử vi đẩu số văn chương, nâm sẽ có loại nào cảm giác? !

Tứ hóa dạy học lời giới thiệu

Nếu như bả hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, Hóa kị trở thành “Tinh diệu” lai giải độc, như vậy nâm đang cùng tử vi đẩu số lần đầu tiên tiếp xúc

Liền bị đạo nhập lạc lối. Có thể rất chắc chắc, rất khẳng định nói cho sở hữu học viên cập hảo bằng hữu môn, cái này “Tứ hóa” cũng không phải “

Tinh diệu” mà là “Năng lượng hiện tượng” . Cái này biểu thị công khai sẽ làm học qua hảo mấy thập niên tử vi đẩu số người cùng sở thích cảm thấy chấn động, bản thân

Tịnh một to gan như vậy cũng một bản lãnh kia lai phá vỡ tử vi đẩu số vốn là “Trật tự”, mà là các người bạn tốt môn tự thủy đến nay sở

Tiếp xúc được tử vi đẩu số học từ lâu lệch khỏi quỹ đạo “Quỹ đạo “Khá xa.

Các vị đấu số học gia, tiền bối cập người cùng sở thích môn, dung ta tiên là các vị tố nhắc tới thị: Giáp năm ra đời nhân, thứ tư hóa là vì liêm trinh

– hóa lộc, phá quân – hóa quyền, vũ khúc – hóa khoa, thái dương – Hóa kị, nâm có gì lý do hoặc tốt hơn giải thích tương “Sao Liêm trinh” và hóa

Lộc “Tinh” tố kết hợp, mà hóa lộc tinh là sao Bắc đẩu hoặc sao Nam Đẩu tinh? Ở đâu căn cứ tác lý tằng vạch hóa lộc tinh là tinh diệu? Ở giáp

Năm ra đời nhân, cái này hóa lộc năng lượng là và sao Liêm trinh mật bất khả phân kết hợp với nhau, đó mới là đạo lý? ! Mà không phải

Thuyết “Hóa lộc tinh” kề sát “Sao Liêm trinh”, nếu như nâm cho rằng “Hóa lộc” là tinh diệu nói, như vậy “Hóa lộc tinh” cai danh liệt

Nam sao Bắc đẩu ở lại cái vị trí kia? Hóa lộc là như vậy, còn lại hóa quyền, hóa khoa, Hóa kị chính xác giải độc cũng cai cũng là “Năng lực

Lượng hiện tượng” không phải sao? ! Cũng chỉ có từ “Năng lượng” lấy thừa bù thiếu mới là chính xác phê bình chú giải, cũng mới hội khiến cho toàn bộ kết cấu ổn định

Mệnh bàn, bởi vì tứ hóa năng lượng lấy thừa bù thiếu mà sản sinh “Không thăng bằng hiện tượng”, cái này “Không thăng bằng” hiện tượng chính thức khởi động toàn bộ

Mệnh bàn đương sự người liên tiếp người đó sinh gặp gỡ!

Chính xác quan niệm thành lập, tài năng khiến cho học tập quá trình không đến mức có trước sau mâu thuẫn hiện tượng, cũng mới sẽ không lầm vào lạc lối mà không tự

Biết! Cá nhân sở nói liệt đi ra ngoài “Chính giải trừ “Mục đích là đang cùng sửa đổi tận gốc, là mong muốn kẻ học sau của tú không nên nặng hơn đạo tổ tiên lỗi

Lầm. Cái này hóa lộc “Lộc” tự, sẽ cho người lập tức liên tưởng đến “Tài”, sở dĩ rất nhiều sáng tác liền tương “Lộc” và “Tài” quấn quýt cùng một chỗ, ham học hỏi là không thể nhất muội mù quáng theo. Đã thuyết “Hóa lộc” vậy thì không phải là thực thể, nói cách khác cái này hóa

Lộc “Lộc” là giả, mà “Lộc tồn” “Lộc” là thật, hiện cử đồng loạt tử nói rõ, các vị liền có thể minh bạch hóa lộc đích thực thực

Ý hàm. Đương “Hóa lộc” theo sở lấy thừa bù thiếu tinh diệu tiến nhập điền trạch thì, đó cũng thỉnh thoảng biểu thị đương sự người nhất định là kẻ có tiền, mà

Là đương sự người “Nguyện cảnh” là mong muốn trở thành ủng có rất nhiều bất động sản kẻ có tiền; mà lộc tồn tinh tiến nhập cung điền trạch người mới là

Chân chính kẻ có tiền, mong muốn đoạn này giải thích có thể khiến cho các vị phân chia ra hóa lộc và lộc tồn trong lúc đó sai biệt tính! Cho nên khi hóa lộc ra

Hiện tại cung mệnh là lúc, nâm cũng không thể dĩ mệnh bàn đương sự người là “Kẻ có tiền “Lai tác phê bình chú giải, bởi vì ở cung mệnh “Hóa lộc” và tiền

Tài liên quan tính cũng không phải như vậy trực tiếp, nếu như quả ở cung phúc đức nhìn thấy hóa lộc thì, như vậy nâm hội dĩ loại nào chú thích lai tác giải thích? Cũng bởi vì “Phúc đức” cung là “Ngã cung”, đương nhiên và đương sự người là mật bất khả phân!

Tam kỳ giai hội nhất định là tốt số?

Hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa ở cung mệnh của tam hợp vị của tam kỳ cách, vô luận là cổ nhân hoặc người thời nay đều nói là phú quý danh lợi đầy đủ hết “Hảo

Mệnh “. Nếu như nâm thu thập quá nhiều mệnh bàn lúc, cũng sẽ không cho rằng như thế. Đây là nhân truyền thừa thượng xảy ra vấn đề? Hoặc là người thời nay của

Sở hữu sáng tác chỉ là “Cổ văn nay thích “Một chút cũng không có “Sáng ý” ? ! Kỳ thực giá và “Sáng ý “Không thể làm chung, mà là qua loa đại khái! Thâm tín

Rất nhiều bạn trên mạng mệnh bàn lý cũng đều có “Tam kỳ cách” “Tốt số”, nhưng cùng nhau đi tới ngày nhưng không thấy thật tốt quá, trái lại

So sánh thân bàng người càng thêm mệt nhọc, cũng không có đặc biệt “Hảo khang”, cớ gì ?? Sự thực còn lại là, khoa lộc quyền ở mệnh của tam hợp của

Nhân, đối mình mong đợi cao, cũng so sánh có sứ mệnh cảm, sở dĩ làm lên sự lai tương đương chăm chú, cho là tận trung cương vị công tác người, thế nhưng

“Ăn hối lộ trái pháp luật” người thường thường cũng là “Tam kỳ giai hội” người, cớ gì ??

Mệnh của tam hợp giai thuộc ngã cung, khoa lộc quyền giai ở ngã cung người thường thường hội ứng nghiệm cổ nhân một câu nói “Nhân không vì kỷ, trời tru đất diệt “, bởi vì tất cả biểu hiện đều vì thỏa mãn tự thân dục vọng, là lợi kỷ mà không phải lợi tha. Tục ngữ nói “Chia ra cày cấy, chia ra thu hoạch “

Đây là đối chăm chú người khen ngợi và khuyến khích, thật đáng tiếc chính là, cũng không phải là sở hữu có tam kỳ giai hội cách cục người đều có thể cú đi qua chăm chú nỗ

Lực nỗ lực mà có sở hoạch, nguyên nhân ở chỗ Hóa kị tinh chỗ rơi cung vị. Giả như Hóa kị tinh là tiến nhập cung mệnh, tài bạch, quan lộc, tật

Ách, điền trạch, phúc đức chờ sáu thuộc về “Ngã cung” cung vị, vậy thì có thể hưởng thụ được nỗ lực thành quả, nhưng giả như là lọt vào

“Tha cung”, chắc chắn bắn về phía đối cung ngã cung, tuy là thuyết “Thu về” lại hội sản sinh trùng kích! Như vậy nói cách khác, cả đời nỗ

Lực hội hóa thành hư không. Mặc dù đã từng vinh hoa phú quý quá, mặc dù đã từng tương đương tiêu sái quá, nhưng rất khả năng bởi vì một thác mà khiến cho toàn bộ

Bàn giai một.

Có ít người lộc quyền khoa sở lấy thừa bù thiếu tinh diệu so sánh của “Hóa kị” sở lấy thừa bù thiếu tinh diệu là tiểu, ví dụ như: Giáp năm sinh ra tứ hóa:

Liêm trinh hóa lộc, phá quân hóa quyền, vũ khúc hóa khoa, thái dương Hóa kị, bởi vì năng lượng của mặt trời lỗi nặng liêm trinh, phá quân, vũ khúc, sở

Dĩ thái dương đương Hóa kị rơi vào tha cung mà xung bắn ngã cung thì, sợ rằng cho dù ai cũng đỡ không được, khi đó chỉ mong hóa khoa chỗ rơi vị trí phát huy

Giải trừ ách công năng, khiến cho tai ách không đến mức mở rộng! Cho nên nói “Hóa kị” là lọt vào ngã cung thì, như vậy tam kỳ giai sẽ cách cục tài năng

Cú thành lập. Nói đi nói lại thì, giả như giá tứ hóa chỗ rơi toàn bộ đều tiến nhập ngã cung, vậy cũng không hẳn vậy có thể “Được lợi”, nếu như

Tình hình là lộc kị đồng cung, như vậy sẽ là một cảo đầu, người này chỉ là “Tố thoải mái “; mà nếu như là quyền kị đồng cung, tương hỗ chinh chiến

Mà hao tổn, cũng một thập đại cảo đầu; mà khoa kị đồng cung, có tố bằng không có làm, nhất là hóa khoa Hóa kị cùng nhập ngã cung cung điền trạch của

Thì, như vậy mệnh tạo người sau cùng hạ tràng nếu như còn có thể chính mình chính danh phận hạ phòng ở, vậy cũng cai cười trộm liễu.

Cá nhân dạy học lý luận là chống lại nghiệm chứng, đây cũng là tứ hóa chính xác lý luận, có chút thời gian sẽ làm nâm độc đứng lên nghĩ không được

Thoải mái, bởi vì cân nâm quá khứ sở học dĩ nhiên không lớn tương đồng, nhưng mà chân lý chích có một loại, đó chính là chính xác lý luận tài năng tương

Mệnh bị cho là chuẩn!

Hóa kị chính giải trừ

Hóa kị ngũ hành thuộc thủy, là kết thúc, kết cục của vị. Nếu như nói hóa lộc là “Nhân “Nói, Hóa kị còn lại là “Quả”, mà cái này

“Nhân”, “Quả” luận và tôn giáo nhà nhân quả nghiệp báo là không liên hệ. Hầu như tất cả đẩu số học giả chuyên gia, vừa nhìn thấy hóa

Kị “Kị “Tự, đô hội bắt đầu sinh bất tường suy nghĩ, cũng sẽ dĩ loại này quan niệm đi làm phê bình chú giải, trên thực tế, cũng không phải tất cả hóa

Kị thật là “Rất kị” . Đương nhiên, tham thảo Hóa kị hội phát giác, ở mệnh bàn thượng “Đậy nắp quan tài mới luận định” là vì kết quả tốt xác suất

Khoảng chừng chỉ có một phần tám cơ hội, sở dĩ không khỏi hội “Ngắm kị sinh ra” . Nhưng tuyệt đại đa số người cũng không biết chữ bát phân của

Nhất “Hảo khang” ở nơi nào.

Phàm là nghi kỵ, tự ti, không ra lãng, ủy khuất cầu toàn, thà rằng có hại không muốn chiêm nhân tiện nghi, câm điếc cật hoàng liên các loại có điểm bi tình, mặt trái, tiêu cực đều và Hóa kị nhấc lên quan hệ, đương Hóa kị sở lấy thừa bù thiếu tinh diệu tiến nhập lục thân cung vị (phụ mẫu, huynh đệ, phu thê, tử nữ, tôi tớ) thì, như vậy dĩ “Tướng thiếu nợ” lai thuyết minh mệnh tạo đương sự người và quan hệ của bọn họ nhưng lại rất chuẩn xác, dĩ

Hóa kị sở lấy thừa bù thiếu tinh diệu ngồi vào cung phu thê mà nói, kỳ tình cảnh thường thường sẽ là “Do tham sống hận lại không tốt dứt bỏ”, là tương đương “

Sầu triền miên”, sở dĩ “Đời này đây đó là tới thanh toán đời trước trái quyền, nợ nần quan hệ” quan niệm rất thích hợp Hóa kị tọa

Tiến lục thân cung vị đích tình huống!

Bởi vì khoảng chừng có chữ bát phân của thất Hóa kị hội mang đến “Quả đắng”, sở dĩ Hóa kị đích xác có điểm như là “Tảo bả tinh” . Hóa lộc là

Động tâm khởi niệm; hóa quyền còn lại là hóa lộc thực tiễn lực, chấp hành lực; hóa khoa là sống trợ giúp hóa quyền, cũng đại diện danh vọng, danh vị; mà hóa

Kị còn lại là hóa lộc đậy nắp quan tài mới luận định. Như vậy thuyết minh tứ hóa, khá phù hợp nhân tính hóa, sinh hoạt hóa (mộc sinh hỏa), cũng bởi vì “

Hóa khoa” thượng chịu là Hóa kị tàn sát bừa bãi lúc đi thu thập tàn cục nhiệm vụ, cho nên khi hóa khoa ở phát huy quý trợ lực thì, thường thường có chứa

Chua xót vị đạo, ví dụ như sinh bệnh hậu, uống thuốc, chích, khai đao, gặp phải lương y các loại, đương không giải được Hóa kị của ách thì, Thì hóa khoa tác dụng lực còn lại là “Chùi đít” cảnh thái bình giả tạo.

Ở những quá trình này thượng, không có “Thiện hữu thiện báo, ác có hậu quả xấu” tôn giáo thức tín niệm ở, ở người chân thật sinh là như vậy.

Đẩu số mệnh bàn thượng giải độc là phản ứng trước chân thực cuộc sống gặp gỡ, sở dĩ Hóa kị cát hung định luận, ngoại trừ suy tính sở ngồi vào cung

Vị ngoại, người then chốt còn lại là hóa lộc cung vị! Mà khi Hóa kị là hung thì, thượng khả năng lực tao ngộ và hóa quyền trong lúc đó đánh trận, mà lại

Có hóa khoa của giải trừ ách cơ hội, sở dĩ cũng không cần phải bi quan như vậy đối đãi Hóa kị!

Hóa khoa chính giải trừ

Hóa khoa ngũ hành thuộc mộc, phàm là khoa danh, giáo hóa, nội hàm, phong độ, danh tiếng, lý tính, hiền hoà, tô son trát phấn, bình thường tính cập quý

Người sang trợ giúp gặp dữ hóa lành, giai thuộc về hóa khoa năng lượng phạm trù.

Hóa khoa là tứ hóa trọng yếu đầu mối then chốt, toàn bộ tứ hóa nước chảy động tuyến là hóa lộc (động tâm khởi niệm)→ hóa quyền (chấp hành, thực tiễn)

→ hóa khoa (tuyên dương, chính danh, giáo hóa)→ Hóa kị (kết cục). Ở nơi này lưu trình động tuyến lý, hóa khoa tác dụng lực là chương

Hiển hóa lộc, hóa quyền tác dụng lực, cho nên sẽ có thành lập danh vọng, tuyên đạo, giáo hóa, bình thường tính, hợp lý tính các phương diện ý hàm

Ở, nhưng mà, hóa khoa lớn nhất giá trị tính lại bị sơ sót, đó chính là gặp dữ hóa lành giải trừ ách năng lực.

Hóa kị ngũ hành thuộc thủy, mà hóa khoa thuộc mộc, thủy sẽ xảy ra mộc, như vậy nói cách khác, mộc có thể hợp lý dẫn đường Hóa kị nước hung tính

. Giả như đại diện kết quả, kết cục Hóa kị là “Làm ác” thì, như vậy hóa khoa mộc vừa vặn phái thượng công dụng, kỳ phản ứng với ở hiện thực

Nhân sinh còn lại là, đương hóa lộc, hóa quyền không lo, mà nhượng Hóa kị thống họa thì, hóa khoa có thể phát huy sau điều tiết, giải trừ ách công năng, nếu như sự tình quá lớn thế cho nên hóa khoa khó có thể giải quyết, như vậy hóa khoa cũng sẽ phát huy tô son trát phấn hư sức công năng.

Đương hóa khoa lành nghề khiến cho “Giải trừ ách ” tác dụng lực thì, được giả thiết Hóa kị kết quả luận là vì ác, mà hóa khoa năng lượng có được hay không

Hoàn toàn hóa giải Hóa kị lực phá hoại, được thị hóa khoa năng lượng là lấy thừa bù thiếu tiến na nhất đẳng cấp lớn nhỏ tinh diệu, cũng chính là bị hóa khoa

tinh diệu lớn hơn bị Hóa kị tinh diệu thì, vậy thì có thể giải trừ nguy cơ; nhưng so sánh bị Hóa kị tinh diệu là tiếng đồng hồ, vậy thì sẽ có lưu lại

Di chứng. Giả như Hóa kị là chết già thì, đồng cung trong vòng phục sai ai ra trình diện hóa khoa, vậy thì hội “Chuyện xấu”, cũng chính là có thể dùng bình tĩnh Hóa kị

Thủy vừa nhấc lên ba đào, loại tình huống này tựa như Hóa kị tiến nhập cung điền trạch, nếu như cái này sao Hóa kỵ “Cất dấu” cho thỏa đáng kết cục, đương

Sự người tài phú có thể tồn kho, nhưng có hóa khoa đồng cung, như vậy hóa khoa tác dụng lực dù cho “Chuyện xấu”, khắc ứng với ở cuộc sống thực tế

Thượng hội hiểu được mà phục thất tiếc nuối (ngã cung cung điền trạch là thu liễm, cất dấu, nhưng nếu như hóa lộc ở “Tha cung”, như vậy điền trạch

Hóa kị thì không phải là hảo khang, vậy cần phải hóa khoa giải trừ kị, cái này hóa khoa hay “Hảo tinh “! Giả như hóa lộc ở ngã cung, mà hóa khoa, Hóa kị cùng tồn tại cung điền trạch, như vậy hóa khoa chắc chắn phá hủy Hóa kị “Thiện quả”, có thể dùng Chỉ Thủy tái lưu, sở dĩ điền trạch bất động sản

Thì hiểu được mà phục thất chi ngu)!

Hữu quan tứ hóa lý luận, nhưng thật ra là tương đương “Nhân tính” cập “Ăn khớp hóa”, nếu như quan niệm chính xác, như vậy nghiên cứu trên đường tựu

Không có trước sau mâu thuẫn, thấu tịnh không đứng dậy hiện tượng, mà khẩn thiết mong muốn cái này đơn nguyên nói giải trừ hóa khoa, có thể hóa giải võng

Giao hữu môn ở học biết thượng hấp thu bất chính xác thực “Hóa kị”, mà thu hoạch được chính giải trừ nhận tri!

Hóa quyền chính giải trừ

Hóa quyền ngũ hành thuộc tính là hỏa, “Hỏa” có nóng cháy độ cập hướng về phía trước tính. Đương tinh diệu bị hóa quyền lấy thừa bù thiếu liễu năng lượng lúc, viên kia tinh

Diệu tựu phá lệ cụ bị sức sống, cũng bởi vì đại đa số bạn trên mạng môn từ hắn chỗ đạt được đẩu số tri thức, nhất là hình phú học, đều

Bị quán thâu “Không nhiều chính xác truyền thống” lý luận, cho nên đối với ta thuyết giải trừ, như điều không phải nghi vấn, liền có thể năng lực khó có thể tiêu hóa, nhưng

Nếu như ngài là đã có vài thập niên nghiên cứu đẩu số kinh nghiệm bằng hữu, sẽ cảm thụ được mỗi một một “Trọng yếu”, “Đốt” đều là hắn

Môn khổ tư nhiều vô pháp đột phá bình cảnh.

Đương có hóa lộc nguyện cảnh, lý tưởng, dục vọng, tham lam cập viên mãn động tâm khởi niệm thì, cận dừng lại ở “Gọi không luyện”, Chỉ là bắt đầu, cũng là thành hình vu đầu óc. Mà hóa quyền hay chấp hành, là phó chư hành động thực tế, mà cái này chấp hành là tích cực, Có sứ mệnh cảm, nghiêm túc, không ngừng hơi thở, là vì đạt thành hóa lộc nguyện cảnh mà cần cù cần lao không ngừng đãi.

Giả như cung mệnh dặm tinh diệu bị hóa quyền lấy thừa bù thiếu liễu năng lượng, như vậy mệnh tạo diễn viên còn lại là:  1. Tương đương chủ quan người (bởi vì kỳ của

Tác dụng lực ở chỗ khiến cho đương sự người năng lực, hình tượng càng đề thăng), sở dĩ một thân sẽ có tự cho là đúng “Khuyết điểm”, mà giá

Một khuyết điểm cho dù đương sự người chính rất rõ ràng, lại không có khả năng ải hạ thân đoạn khứ “Cúi đầu nhận sai” .  2. Là vị tự tin, tự phụ mà lại

Hội tương chính thôi hướng quyền uy vị giai người; bởi vì sứ mệnh cảm, cũng là dĩ chính làm trung tâm lại hướng bốn phương tám hướng phóng xạ, cho nên khi

Một có hóa quyền năng lượng ở cung mệnh người, ở đoàn thể lý hội nghị thường kỳ đột hiển đi ra, vì vậy lửa nhiệt năng, năng lực khiến cho “Dập

Dập phát quang”, căn cứ vào nguyên lý này, các vị khiến cho năng lực liên tưởng đến những thứ khác hiệu năng!

Hóa lộc năng lượng ở chỗ tưởng tượng, hóa quyền năng lượng ở chỗ chấp hành; hóa lộc ngũ hành thuộc kim, mà hóa quyền thuộc hỏa, cái này hóa lộc

Kim kinh do lửa rèn đúc tài năng thành dụng cụ, sở dĩ “Gọi không luyện”, không lịch sự quá hóa quyền một phen làm, thì không cách nào thành tựu hóa lộc

nguyện cảnh; mà ở mệnh bàn thượng, bình thường là tương đương nhạc sai ai ra trình diện hóa lộc và hóa tụ chung một chỗ, nhưng này cận dừng lại ở tụ tập đầy đủ ở “Ngã cung” tài

Có ý định nghĩa, nếu như đều ở đây “Tha cung”, như vậy đương sự người bản thân cũng chỉ là “Người khác ở cật bún xào, mình ở hai bên trái phải hảm nóng “

phân!

Dĩ thông luận mà nói, hóa quyền có thể hãn vệ hóa lộc, nếu là hóa lộc người thi hành, tất nhiên được là hóa lộc mà phấn đấu, cũng là hóa lộc

thủ hộ thần. Ở ngũ hành lý luận lý, hóa lộc kim gặp Hóa kị thủy, căn cứ vào kim nước lã nguyên lý, kim nguyện cảnh liền một chút hóa

Thành hư ảo (Hóa kị làm kết thúc, kết cục), sở dĩ hóa lộc cần phải hóa quyền lai hộ tống, cũng bởi vì hóa quyền và Hóa kị trong lúc đó thị xử vu

Đối lập, chỉ cần tao ngộ cùng một chỗ, dù cho nước lửa giao chiến, mà cái này thủy cũng không nhất định hội chiến thắng hỏa, giá thắng bại của phân thượng cần phải

Căn cứ cung vị ngũ hành thuộc tính, hơn nữa sở lấy thừa bù thiếu tinh diệu khổ mà nói thành bại, sở dĩ trong này đương có thật nhiều nguyên lý có

Đãi nói rõ. Mà là tối trọng yếu là tinh diệu năng lượng khổ, là nhắc nhở các vị ở đây làm tiếp một lần nêu lên: Tử vi Thiên phủ > thái dương thái Âm > vũ khúc > thất sát phá quân tham lang > thiên cơ thiên lương liêm trinh cự môn. . . > văn xương văn khúc tả phụ hữu bật; cũng bởi vì tinh diệu có khổ

Của phân chia, cho nên khi sự kiện phát sinh thì, mới có thể biết cát hung họa phúc kết luận vì sao! Đương hóa quyền cập Hóa kị cùng tồn tại cung mệnh của

Nhân, một thân hội nghị thường kỳ mình mâu thuẫn, cũng không tiện trêu chọc, thử nghĩ, trong lòng cao khí áp và áp suất thấp thường xuyên đụng nhau người đó, kỳ của

Tính tình tự nhiên nóng nảy cập không ổn định, có thể chọc được? ! Thùy khứ trêu chọc người như vậy, bằng ở hỏa dược kho hai bên trái phải đùa lửa!

Hóa lộc chính giải trừ

Tứ hóa cũng không phải tinh diệu, mà là một loại “Năng lượng”, thế nhưng hầu như tất cả đẩu số học giả cập sáng tác đều muốn tứ hóa trở thành “Tinh

Diệu” tác giải trừ, sở dĩ xưng kỳ vi tứ hóa diệu, cũng chính là hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, Hóa kị tinh, đối với những … này truyền thống xưng hô, tịnh không ảnh hưởng toàn cục, nhưng ở nhận tri thượng, nếu như tương kì trở thành tinh diệu đối đãi, còn lại là có điểm mạc danh kỳ diệu. Ở quan niệm thượng, đại

Có thể tương giống nhau tinh diệu trở thành thể xác, mà tương tứ hóa trở thành “Linh hồn”, hoặc tương tứ hóa trở thành nhượng sinh mệnh động “Lực lượng “.

Hóa lộc ở trong ngũ hành thuộc kim, mà lộc tồn thuộc đất, giữa hai người này tương đồng chỗ chỉ ở văn tự thượng đều có một “Lộc “Tự, hai người sở

Đại biểu ý hàm lại không giống nhau. Hóa lộc là đúng dục vọng, nguyện cảnh, lý tưởng, tình cảm, tài phú, viên mãn các loại động tâm khởi niệm, Đó là tồn tại tâm trí nội tư tưởng, ở quan niệm thượng có thể tương hóa lộc trở thành “Năng lượng”, mà lộc tồn còn lại là “Thực chất” . Nếu như

Hóa lộc sở lấy thừa bù thiếu tinh diệu là đặt ở cung mệnh thì, hội hiển hiện quy tắc chung ý hàm là vì: Đa tình, đa dục, ưa huyễn tưởng, mà lộc tồn

Đặt ở cung mệnh thì, thì có bảo thủ, giậm chân tại chỗ, mình phòng vệ tâm cường chờ, những … này nhận mặc dù có điểm “Không rõ ràng”, lại có thể

Lấy ý phải nhận được hai người đang lúc chỗ bất đồng; hay bởi vì lộc tồn ngũ hành thuộc đất, cố hữu tịnh ế bất động, an ổn, ưa tịnh không thích động

vị đạo, mà hóa lộc là “Dục vọng” đầu nguồn, sở dĩ thụ chất hóa lộc xu khiến cho hậu thì hội “Động “Đứng lên, sở dĩ hai người đang lúc

Sai biệt có thể nói là rất lớn!

Hóa lộc là dục vọng bắt đầu mà không phải kết quả, là mong muốn, nguyện cảnh chỗ gửi, là đúng lý tưởng cập viên mãn ước mơ, mà không phải “

Kết quả” sở dĩ bất năng bởi vì nhìn thấy “Hóa lộc”, đã đem kỳ trở thành tiền tài khán, mặc dù có mộng đẹp nhất, nhưng cũng không phải là mỗi người

Mộng tưởng đều có thể đổi tiền mặt. Đương cung mệnh có hóa lộc thì, còn lại là vị sẽ không bạc đãi mình nhân, hội nơi chốn vì mình thiết tưởng, sẽ có cảm

Tình xung động tính, cũng có thể ở trong đám người biểu hiện ra sắc (trừ phi là cung mệnh đặt ở thìn, tuất thiên la địa võng cung, đã bị địa vực

cản tay, bằng không hóa lộc ở cung mệnh người là không chịu cô đơn); mà lộc tồn tinh ở cung mệnh người, cũng chống lại “Tịch mịch “

cấm tham chính. Hóa lộc ở cung mệnh, vô luận là lấy thừa bù thiếu đi vào người nào tinh diệu, và “Tiền tài “Xả không hơn quan hệ, nhiều nhất hội bởi vì

Tinh diệu tính chất sao, mà có muốn trở thành “Kẻ có tiền ” nồng hậu mộng tưởng, nhưng và thực sự trở thành kẻ có tiền đã có một đoạn nhược lớn lên cự

Ly.

Phụ chú: Nếu như ngài là người mới học, như vậy nâm có thể nói là tương đương may mắn, không cần uổng phí thời gian, tinh thần là có thể “Được lai toàn bộ không uổng công

Phu”, nhưng nếu như ngài là đã học qua đẩu số người cùng sở thích bạn trên mạng, cũng thỉnh có thể đem sở học trôi qua hóa lộc nhận tri sảo tác điều chỉnh. Ở chính xác quan

Niệm dưới học được tri thức, mới có thể trước sau nhất trí mà không có mâu thuẫn hiện tượng, đó mới năng lực khiến cho mình học biết đi hướng đường bằng phẳng!

Cá nhân học biết trên đường cũng không phải là vô sự tự thông, cũng không phải rất thiên tài, càng không có khai tông lập phái bản lĩnh, có chừng chỉ là đối trị

Học nghiêm cẩn, cũng hiểu được khác tuân nhà hiền triết giáo lí mà thôi; nhưng mà ta thâm tín, có chăm chú dạy học lão sư, tất có rất nghiêm túc hướng

Học học sinh!

Tứ hóa thực chất ứng dụng (nhất)

Bởi vì hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, Hóa kị năng lượng lấy thừa bù thiếu mà khiến cho toàn bộ mệnh bàn lý tinh diệu sắp hàng tổ hợp, sản sinh “Không thăng bằng “

Hiện tượng, cho nên mới phải sản sinh phản ứng dây chuyền, tựa như đáy biển địa chấn khiến cho biển gầm sóng lớn đạo lý như nhau, cũng giống bão hội nhấc lên

Cơn sóng gió động trời, chỉ cần cùng nhau lãng, tịnh không có khả năng lập tức dừng, mà là sản sinh liên tiếp ba đào cuộn trào mãnh liệt sóng sau đè sóng trước.

Tứ hóa hay khởi động sinh mệnh hiện tượng động lực, thay đổi một độ lớn của góc mà nói, không có tứ hóa năng lượng lấy thừa bù thiếu, như vậy toàn bộ mệnh bàn hay

Một “Tử bàn”, căn bản không có sinh mệnh lực tồn tại, đối với một như như tượng gỗ “Tử bàn”, tái làm sao khứ cường điệu giải thích tinh diệu

hình phú tính chất đặc biệt, vậy cũng cận như tác gia viết tiểu thuyết, viết tâm tình cố sự như nhau, sâu hơn khắc cũng không có ý nghĩa gì, đến tột cùng đó không phải là

Ở phân tích chân thật sinh mệnh hiện tượng! Cho nên mới vẫn hướng hội viên bạn trên mạng môn cường điệu, không có tứ hóa tham dự tử vi đẩu số, cũng cận

Là nguyên lý giải thích trung tâm một vòng, mà cái nào nguyên lý có thể áp dụng, cái nào nguyên lý cũng không nên sử dụng ở nâm trên người, vậy thì là nghiên cứu

Tham thảo trọng yếu bia.

Tứ hóa ở trên lý thuyết động tuyến, giản đơn dễ đổng, nhưng ở thực chất ứng dụng thượng, thì cần lão sư chỉ đạo, mới có thể tiến nhập trạng

Huống, ví dụ như: Hóa quyền gặp phải Hóa kị hỏa thủy giao chiến, thục thắng thục âm? Mà giao chiến quá trình ở phương diện sanh hoạt hội sản sinh loại nào trạng huống

Cập sự cố, mà hóa khoa ở đâu ta cung vị mới có thể khứ hóa giải quyền kị giao chiến? Những lý luận này cập ứng dụng thượng nói rõ là cần có

Thực học lão sư dẫn đường. Tái cử đồng loạt tử mà nói, hóa lộc gặp Hóa kị, ở trên lý thuyết là kim nước lã sản sinh song kị, nhưng

Giả như kim rất mạnh lại đang cường kim cung vị thượng, mà lấy thừa bù thiếu Hóa kị tinh diệu kỳ khả năng lượng rất nhỏ, tịnh không được hoàn toàn có thể hòa tan cường kim, chỉ có tiểu bộ phân kim sẽ biến thành Hóa kị thủy, như vậy ở thực chất phương diện sanh hoạt sẽ phát sinh chuyện gì? Tái nếu như, hóa lộc kim

Bị Hóa kị thủy toàn bộ chuyển hóa, vậy thì hội hình thành chân chính song kị, ở thời điểm đó biến hóa và tiểu bộ phân chuyển hóa thành thủy thì, kỳ

Khắc ứng với ở cuộc sống thực tế thượng, là không có khả năng sản sinh ngang nhau trình độ biến dị, huống hồ nhưng nhu tham thảo cung vị sinh ra năng lượng (địa

Để ý cung vị đối lộc chuyển kị phản ứng) là hấp thu hoặc bắn ngược, mà ở này cung vị hội hấp thu, tại nơi ta cung vị hội thúc đẩy song kị bắn

Hướng đối cung, đối những … này có thể phát sinh hiện tượng có thể hoàn toàn thấu triệt, đó mới thật là ứng dụng tử vi đẩu số thầy tướng số.

Tử vi đẩu số cũng không có học phái phân chia, cũng không cần thiết như “Chính đảng” chính trị vậy cảo tập kết tự lập “Phái”, cá nhân

Nghĩ “Bị cho là chuẩn” tài trọng yếu, mà “Bị cho là chuẩn” phía sau, còn lại là đối nguyên lý tinh thông, cũng cần phải hiểu được làm sao ứng dụng, Bằng không lại được phân chia “Học viện phái” cập “Chợ phái” đa buồn chán! Ở thực tế phương diện sanh hoạt, có chút thời gian sẽ cảm thấy rõ ràng là

Việc nhỏ nhất cái cọc, lại làm cho tinh tinh chi hỏa khứ lửa cháy lan ra đồng cỏ, cớ gì ?? Có đôi khi còn lại là phát sinh lôi mưa to tiểu nhân không giải quyết được gì, như vậy là thập

Sao nguyên nhân? Giả như các vị bỏ quên hóa khoa tinh tác dụng lực cập không thể thấu triệt giải trừ tinh diệu to lớn tiểu năng lượng, như vậy sẽ là cây

Cư cái gì đạo lý nhượng dự đoán đạt đến tinh chuẩn?

Tứ hóa thực chất ứng dụng (nhị)

Hóa lộc là dục vọng, là bắt đầu, là động tâm khởi niệm, là lý tưởng, nguyện vọng, tham lam, cần bám vào ở tinh diệu thượng, tạ dụng tinh diệu

tính chất sao, tài năng khiến cho hóa lộc tinh năng lượng sản sinh thực chất tác dụng lực, bằng không cái này “Hóa lộc” không có thực chất hình thể, cũng

Tới có điểm trừu tượng; hóa quyền là thực tiễn lực, chấp hành lực cập hành động lực, mà lực lượng cộng đồng tính chất đặc biệt còn lại là cường thế, chủ động, tích cực, cụ sứ mệnh cảm, hóa quyền tinh cũng là cần bám vào ở tinh diệu lý, tạ dụng tinh diệu tính chất sao tính chất đặc biệt đi hoàn thành nhiệm vụ

. Nếu như hóa lộc là kế hoạch như vậy hóa quyền còn lại là chấp hành, hóa lộc là ước mơ, là lý tưởng cũng có thể là tham lam, mà hóa quyền thì là hóa

Lộc sở dục đạt thành bia mà phó của hành động thực tế. Như vậy “Hóa kị” còn lại là hóa lộc kết thúc, kết cục, do hóa lộc thuộc kim, Hóa kị thuộc thủy, “Kim” sẽ xảy ra “Thủy”, cái này thủy hay kết cục.

Lý tính nói cho chúng ta biết mỗi sự kiện chỉ cần có bắt đầu thì có kết thúc, chỉ sợ là “Vô tật mà chấm dứt”, “Không giải thích được kết thúc”, Đó cũng là kết cục. Nhưng ở cảm tính thượng, tựa như sung sướngparty kết thúc, khúc chung nhân tản, nhiều ít đái điểm tiếc nuối. Ở tử vi đấu

Sổ trong thế giới Hóa kị cũng không phải là hoàn toàn là mặt trái, kỳ của chính, mặt trái là quyết định bởi vu hóa lộc tinh sở tiến vào nhân văn cung vị mà định, nhưng Hóa kị tuyệt đối là kị đích tình huống còn lại là, vô luận hóa lộc tiến nhập “Ngã cung” hoặc “Tha cung”, chỉ cần Hóa kị tinh là tiến nhập “

Tha cung”, như vậy kết cục này thì nhất định là mặt trái; nhưng mà Hóa kị tinh duy nhất trở thành hoàn thiện kết cục, còn lại là hóa lộc tiến nhập

“Ngã cung” thì Hóa kị cũng ở ngã cung, đó mới có thể chân chánh thành tựu “Hóa lộc” là “Ta” sở dụng! Nhưng nếu như hóa lộc và Hóa kị cùng

Cung thì, đó cũng là mặt trái, hai này tinh dây dưa cùng một chỗ thì có “Phá công “Của ngu, sở dĩ tất là cùng ở ngã cung nhưng không được cùng

Cung, đó mới rốt cuộc hoàn mỹ kết cục.

Mà viên này hóa khoa tinh ư cũng cùng cái khác tam khỏa hóa diệu như nhau, cần phải lấy thừa bù thiếu năng lượng ở tinh diệu thượng, chức năng của nó tới có điểm đặc thù, Nhất là ca công tụng đức che đậy lỗi lầm, là đều đâu vào đấy, là học thuật, kiến thức, danh vọng, màu sắc đẹp đẽ, vinh quang, hư vinh tâm, những công năng này động tuyến là từ hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa một đường xuống tới, là đúng hóa lộc tinh tác hư sức, xảo sức

Đóng gói, cũng là hóa quyền tinh chất dẫn cháy cập sắp xếp gọn gàng, khứ hợp lý hoá cập kiến thức hóa hóa quyền tinh, khiến cho bất trí mãng chàng vô cùng xung động, nó đối

Hóa quyền tinh không có cưỡng chế lực, cho nên khi hóa lộc là thuộc tham lam lại khu động hóa quyền tinh đạt thành mục tiêu, như vậy hóa khoa tinh còn lại là sắm vai văn

Quá sức phi vai; đương Hóa kị tinh chọc ra cái sọt thì, như vậy hóa khoa tinh tác dụng lực thì chuyển biến Thành Hoá giải trừ Hóa kị tinh sở xông ra lai

họa, nói truyền thống điểm, hay “Chùi đít “!

Đây là tứ hóa diệu ở tử vi đẩu số trong thế giới vai sắm vai, những … này “Hiện tượng” ở thế giới chân thật lý lúc đó chẳng phải TenTen diễn ra

Sao? Nâm không cảm thấy quan niệm như vậy tài hợp lý cũng mới hợp ăn khớp tinh thần sao? ! Giả như nói không có tứ hóa tham dự mệnh bàn, Sao chỉ tựu này khán sự thái chủ tinh, phụ tinh tồn tại, có thể sinh hoạt hóa sao? Mệnh lý coi trọng chính là chứng minh thực tế mà không phải quay “Tinh

Tinh” thuyết cố sự, biên nhiều chuyện, vậy thì bội cách học vấn bản chất, cá nhân thậm chí cho rằng, nông cạn giáo hóa chỉ là ngu dân giáo dục, là coi rẻ trí tuệ của nhân loại, có thể dùng đầu óc càng thêm trì độn mà thôi, sở dĩ mong muốn các vị bằng hữu ở học tập giai đoạn, không chỉ có yếu

Dụng mắt khán, là tối trọng yếu là muốn đa dụng đầu óc suy nghĩ, đương thông hiểu đạo lí hậu mới có thể “Sống dụng “!

Tứ hóa thực chất ứng dụng (tam)

Tử vi đẩu số mệnh bàn lý từng cung vị, đều có kỳ công năng, cũng chính là mệnh tạo đương sự người ở sinh hoạt hiện tượng lý cùng một nhịp thở tài

Phú, sự tình, lục thân ở chung tình huống, IQ, EQ, bài vở và bài tập công khóa, chức nghiệp, nhân tế quan hệ cực kỳ ở sinh mệnh trong quá trình thịnh suy

Phúc họa các loại! Mỗi người ở phương diện sanh hoạt một chút tích tích, nhất là “Đại đại chí” đều có thể tòng mệnh bàn “Hướng dẫn tra cứu” trung tâm tìm được

Đáp án! Đó mới là có thể đại biểu sinh mạng “Mệnh bàn”, tiếc nuối là, chúng ta cho dù biết những đạo lý này, dĩ nhiên không có thể cú là

Đến đây “Mục tiêu “Nỗ lực quá, hoặc vì đạt được đáo cảnh giới này chịu khổ cực phu khứ nghiên cứu, như điều không phải hy vọng thu được “Học cấp tốc tri thức”, ở

Cái này lĩnh vực người tựu có thật nhiều có điểm thuốc màu tựu khai phường nhuộm người đó. Điều không phải khoác lác hay nói khoác, như điều không phải khắp bầu trời nước bọt, Hay khuyếch đại biên soạn ta làm cho nhìn sẽ biến thành nô độn “Nhiều chuyện bệnh độc” .

Tiền văn tằng là tứ hóa thành tóm tắt giải thích, ta đưa ra tứ hóa là sứ mệnh bàn sản sinh động lực nơi phát ra, mà giá tứ hóa nguồn gốc

Là có “Không thăng bằng ” ý hàm, mà ở không thể thu được tốt hơn hình dung từ khứ thủ đại “Không thăng bằng “Trước, chúng ta như cũ sử dụng “

Không thăng bằng” lai khái quát tứ hóa hiện tượng.

Một vị nam sĩ, mạng của hắn cung ở tử, cung mệnh chủ tinh là trời tướng liêm trinh mà không có những thứ khác phụ tinh, hung tinh cập sao Tứ hóa đồng cung

Thì, như vậy vị này nam sĩ, vô luận là phủ biểu hiện kiệt xuất, hắn ở đoàn thể lý sẽ chỉ là yên lặng lẳng lặng, sẽ không tưởng đột hiển chính, bởi vì liêm trinh thiên tướng tổ hợp là một loại cân đối hình thức tổ hợp, bất luận cái gì chỉ tinh, song tinh tổ hợp, như không được hỗn loạn cái khác tinh

Diệu, là tối trọng yếu là không có sao Tứ hóa tham dự thì, đây tuyệt đối là dĩ cân đối hình thức tồn tại, sở dĩ thoạt nhìn là tương đương chìm

Ổn. Nếu như ngài là vị lão sư thì, đối ở trong phòng học liêm trinh thiên tướng cùng học, nâm thì sẽ không cũng không có khả năng ở đầu tiên mắt liền chú ý

Đáo hắn (đối cung mệnh vô chủ tinh người cũng sẽ không chú ý, bởi vì thiên không cung cũng “Cân đối “Trạng huống).

Đối ở vào cân đối trạng huống người đó, rất ít sẽ chủ động tác mình biểu lộ hoặc dụ cho người chú ý, sở dĩ nâm sẽ cảm thấy người như vậy rất trầm mặc, thâm trầm. Ta sở đưa ra như thế một “Lý luận”, nếu như nâm đủ công, như vậy thì cai bắt đầu đi sưu tập mệnh bàn dĩ tư nghiệm chứng ta

Lý luận có hay không “Chính xác” thậm chí nói ra phản bác! Nếu như ngài là vị “Khờ ngu xuẩn” được có thể “Học sinh”, nâm hội hoàn toàn tiếp thu

Ta kiến giải! Nhưng nếu có điểm “Thông minh “Nói, nâm thượng có thể sẽ vấn cập: Giả như ở cung mệnh lý sẽ là “Liêm trinh, thiên tướng, Kình dương” người cũng là thâm trầm, trầm ổn người sao? Đáp án cũng là “Đúng” . Chích phải cái này cung vị không có bị tứ hóa trùng kích dẫn phát, như vậy tức là “Trầm mặc”, mà chỗ bất đồng là sinh ra một viên kình dương, biểu hiện ra người đó cách tính chất đặc biệt là không giống với bình

Thường liêm trinh thiên tướng, nhưng cần bị dẫn động mới có thể có tiếp tục xuống phía dưới lưỡng chủng bất đồng biểu hiện, bằng không “Liêm trinh, thiên tướng, giơ cao

Dương” ở cung mệnh tướng mạo cập cá tính tính chất đặc biệt, cho dù không giống với “Liêm trinh thiên tướng” tổ hợp, nhưng không bị dẫn động thì, vẫn như cũ là

“Trầm mặc “.

Đương không thăng bằng tứ hóa năng lượng lấy thừa bù thiếu, hoặc đến từ đối cung hoặc đại hạn hoặc lưu niên xúc động thì, nâm mới có thể công nhận đi ra hai người của không được

Giống nhau địa phương, đương nhiên, có kình dương tinh đồng cung nhân huynh, kỳ tích cực lực, biểu hiện lực, xung động tính lớn hơn không có kình dương tinh của

Nhân, giữa hai người người đó sinh gặp gỡ cũng sẽ không giống nhau. Nâm có thể đi lập tức sưu chứng chính là: Không có sao Tứ hóa ở cung mệnh hoặc cung mệnh

Là thiên không cung người, thoạt nhìn tương đối ẩn chìm.

Tứ hóa thực chất ứng dụng (tứ)

Đương mệnh bàn bài đúng giờ, đó là một cố định mệnh bàn, cũng chính là nếu nói thùy tượng, cố định không đổi bàn mặt, tinh diệu đều có thể xưng là

Thùy tượng, mà mệnh bàn cho là luân chuyển lưu động, tựu như cùng sinh mệnh theo thời gian trôi qua, mà sản sinh “Sinh hoạt “Hiện tượng đạo lý là

Nhất trí, suy tính dự đoán số phận sở cầu phải là, có thể tương sinh mệnh trong quá trình “Dị thường hiện tượng” “Thời gian điểm” đoán ra được, hoặc là khứ dự đoán một riêng thời gian điểm sẽ phát sinh loại nào “Sự cố”, đương nhiên, “Sự cố” bản thân nhất định có hung họa phúc

được mất ưu khuyết điểm.

Cố định mệnh bàn là “Thùy tượng”, đương hoạt bàn chuyển động, từ một cung vị tiến nhập người cung vị thì, thì không phải vậy thùy tượng, mà là

Bản mệnh bàn “Hiện tượng” . Cái hiện tượng này thuyết từ có điểm không rõ ràng cập trừu tượng, nhưng người nào có thể chịu khổ cực phu khứ tư duy cập chỉnh lý?

Ai là có thể trong tương lai trong thời gian thắng được? Làm sao khứ giới định các loại “Hiện tượng” phạm vi ư? Vậy thì là một rất thú vị

tham thảo đề tài thảo luận, thâm tín cá nhân đề ra cái này luận điểm, đại đa số bạn trên mạng môn ở sách vở sáng tác hoặc cái khác đại sư giáo

Giảng bài trình lý cũng không tằng xuất hiện qua, đương nhiên, cái này cũng không phải “Sang tân” quan niệm, mà là vẫn bị hoang vu trọng yếu lĩnh vực

.

Đương bản mệnh bàn hóa lộc tinh chỗ ở cung vị trùng hợp hình thành đại hạn cung tài bạch thì, vậy cũng là đại hạn cung tài bạch có năm sinh

hóa lộc tinh, cái này hóa lộc sẽ đối với cái này đại hạn sản sinh loại nào lực ảnh hưởng? Giả như cái này đại hạn can cung sản sinh Hóa kị tinh tiến nhập

Đại hạn cung tài bạch thì, nâm đương làm sao nhìn đãi cái này đại hạn tài vận? Hội tạo thành bao lâu lực ảnh hưởng? Mười năm? Một năm?

Hoặc là có những thứ khác suy luận? Giả như đại hạn can cung này đây hóa quyền tinh tiến nhập mà và năm sinh hóa lộc tinh cùng một chỗ thì, kỳ làm

Cố sức vì sao? Lực ảnh hưởng phát huy có tác dụng trong thời gian hạn định vừa là như thế nào? Hội được mà phục thất sao? Nâm nhận thức vì cái này đại hạn hóa quyền và năm sinh hóa

Lộc ở chung với nhau “Kiếm tiền “Năng lực có thể so với đại hạn hóa quyền tiến nhập đại hạn cung phúc đức tới đại hoặc lai ổn thỏa? ! Mặt khác, tựu dĩ tương đối

Tiêu điểm hóa đề tài thảo luận làm tham thảo, nâm cho rằng dĩ tử vi đẩu số suy luận phương thức có thể tìm tòi nghiên cứu ra, vị kia vì nước hi sinh vì nhiệm vụ thượng

Úy vị hôn thê có thể thuận lợi mang thai sao? Kỳbaby có thể thuận lợi sinh ra sao? Có thể khẳng định nói cho các vị, nếu như tương giá

Một đáp án tác chính xác dự đoán, vậy thì nhu ứng dụng tứ hóa tính toán theo công thức, mà không phải dĩ mấy viên chủ tinh tùy tiện nói một chút thì là sổ.

Ở liên tiếp vấn đề hạ, các vị có hay không phát giác, thật nhiều “Học vấn” còn chờ thời gian tới đi học tập, mà những … này hiện tượng

Ở sinh hoạt lý, ở mệnh bàn thượng thường thường hội đụng chạm xong, là thật có thể dĩ na mấy viên chủ tinh lấy “Đại nguyên thì” cờ hiệu tựu

Xưng là thầy tướng số sao? Cá nhân cũng tằng nhiều lần đề cập quá, dĩ cá nhân hiện nay “Mệnh lý tu vi”, đối toàn bộ tử vi đẩu số học hải

Mà nói thượng thuộc nông cạn, dĩ cá nhân luận mệnh thực lực cập nguyên lý trụ cột vững chắc độ, ở các vị bạn trên mạng xem ra tựa hồ rốt cuộc “Thâm hậu “, kỳ thực mỗi một tông đại sư thân coi là luận mệnh như một phụ dĩ tứ trụ bát tự tác thử lại phép tính! Thì không khỏi sẽ có tính sai là lúc, mà cá nhân ở

Dạy học thượng đề ra lý luận, ở nhiều năm qua vẫn là làm cá nhân ở tử vi đẩu số thầy tướng số thì trọng yếu căn cứ, dĩ cá nhân

Tu vi thượng cần mượn dùng tứ trụ bát tự học tương phụ là dụng, như vậy những thứ khác “Đại sư ” thân đoán sẽ là tinh đoán sao? Học mệnh lý là nhu

Yếu chịu khổ cực phu đi học tập, đương nhiên nâm cũng có thể dĩ “Hạng Võ” vi sư (lực bả sơn hề khí cái thế – “Xuy ngưu “), nâm chưa phát giác ra

Được rất nhiều đại sư nhưng thật ra là Hạng Võ môn sinh sao? !

Tác giả: Hứa diệu hỗn lão sư

Cạn đàm Hóa kị tinh

Giả như cung mệnh ở hợi, bên trong có thái âm tinh tọa thủ, như vậy viên này thái âm tinh “Năng lượng “Hội bởi vì bất đồng ngũ hành cục (thủy nhị

Cục, mộc tam cục, kim tứ cục, đất ngũ cục, hỏa lục cục) mà có chỗ bất đồng, sở dĩ ở sinh hoạt trong thế giới biểu hiện cũng sẽ chiếm hữu

Không đồng dạng như vậy nhân sinh gặp gỡ, ta thì tương kì phê bình chú giải là người bất đồng sinh sân khấu. Rất nhiều thích nghiên cứu tử vi đẩu số người cùng sở thích, từ

Ngay từ đầu học tập tử vi đẩu số, tuy rằng đắc lực vu nhập môn thư giáo dục, đồng thời nhưng cũng khả năng thác đạo lạc lối, thậm chí là tích nặng nan

Phản.

Tựu dĩ tứ hóa quan niệm mà nói, bởi vì quan trọng kinh điển “Thất truyền”, sở dĩ chỉ còn lại có “Tin vịt”, mà khi tứ hóa một ít nặng

Yếu lý luận “Mất mà phục được “Thì, vừa diễn sinh ra rất nhiều không giải thích được “Phi hóa”, ví dụ như đã thu liễm ở ngã cung Hóa kị tinh lại tới

Một can cung tự hóa (ký đã cất dấu thì không có tái bay ra ngoài đạo lý). Các vị bạn trên mạng, thỉnh nâm tới kiến thức nâm có về tứ

Hóa tinh thư tịch, trăm phần trăm đều có phương diện này lỗi lục, mà đối với ở ở đâu trường hợp hạ cung vị khiến cho năng lực luận cập can cung tự hóa

Cũng không thấy đề cập, kết quả là bản mệnh tứ hóa, đại hạn tứ hóa, can cung tự hóa cập phi hóa, nhất là Hóa kị mãn bàn phi, tới tối

Hậu hầu như chỉ ở đàm luận Hóa kị.

Đừng tưởng rằng chính ngài bổn không học được, không nhớ ra được, hoặc cho là mình vĩnh viễn không hiểu nổi tứ hóa, mà là nâm có khả năng lấy được tứ hóa biết

Thức pha liễu rất nhiều “Vi chương kiến trúc”, như điều không phải kẻ chép văn hay hơn nữa một ít không giải thích được “Sáng kiến”, không chỉ nói nâm vĩnh

Xa không hiểu nổi, ngay cả dạy học tứ hóa đẩu số lão sư cũng là bị “Đầu độc ” một đoàn mê võng, dạy học là một chuyện, con kia liên quan đến

Lý luận, sở dĩ tốt quá quan, nếu như các vị tương sở học được này tứ hóa phi hóa, tự hóa dùng để thầy tướng số, như điều không phải loạn vô chương

Cách là mâu thuẫn chồng chất, canh sẽ phát hiện có chút thời gian linh nghiệm, thế nhưng hội dẫn đến tính sai cơ hội lớn hơn nữa, có chút cũ sư là bảo đảm

“Bị cho là chuẩn ” hình tượng, thì không cần không được lui lại đáo chích luận tinh diệu “Phòng tuyến” .

Vô luận nâm ở tử vi đẩu số học bên trong lĩnh vực rất nỗ lực hoặc là lăn lục lọi, như điều không phải phí thời gian năm tháng tại chỗ lăn, liền có thể năng lực

Tự nghĩ ra rất nhiều đến từ tâm đắc, kinh nghiệm tích lũy “Sáng kiến “. Bởi vì ở tứ hóa cơ sở chỗ liền xảy ra vấn đề, quan niệm thượng cũng không phải là chính

Doãn, bảo sao hay vậy theo vào, vậy không rơi vào mê trận trong mới là lạ! Đối tứ hóa quan niệm có hay không chính xác, du quan coi bói tinh chuẩn

Độ, đương vừa nhìn thấy “Hóa lộc”, nếu như ý niệm đầu tiên tựu xả đáo tiền, như vậy ở coi bói quá trình thượng, tuyệt đối sẽ gặp phải bình

Cảnh. Nhớ kỹ tằng cân các vị giảng giải quá, ở một khiếm khuyết chính, thiên tài tứ trụ bát tự mệnh bàn trung tâm, thường thường sẽ ở tử vi đẩu số

Cung tài bạch thượng gặp phải “Hóa lộc” tinh, vậy cũng ứng bản thân vẫn hướng các vị giải thích “Động tâm khởi niệm”, ở cung tài bạch

Hóa lộc tinh là rất thích kiếm tiền, nhưng không cần thiết có tiền, mà ở cung tài bạch Hóa kị tinh đối tiền “Bức thiết độ” tuyệt đối mạnh hơn “

Hóa lộc tinh” .

Những … này giải thích ngoại trừ mong muốn bài trừ đối hóa lộc mê tư ở ngoài, chủ yếu là nhắc nhở các vị chính xác quan niệm tầm quan trọng, nhớ kỹ ở 88

Say  báo tuần cũng tằng viết quá “Hóa kị tinh” ở cung điền trạch là kẻ có tiền cách cục, bởi vì “Hóa kị” là “Thu liễm”, chỉ tựu

Đối điền trạch mà nói, vậy thì nói là “Vĩnh viễn chưa đủ” . Còn đối với cung điền trạch lý Hóa kị tinh “Đặc biệt”, còn lại là và “Hóa lộc “, “Hóa quyền”, “Hóa khoa” đồng cung, hoặc xuất hiện Địa kiếp, địa không, thậm chí là dương, đà, hỏa, linh, na hội khiến cho “Hóa

Kị” tinh biến chất. Bởi vì ở có chút cung vị dặm Hóa kị tinh là hảo khang chuyện, mà không phải như vậy ảm đạm hung hao tổn.

Dĩ Hóa kị tinh ở cung điền trạch phú cục, như có hóa khoa tinh đồng cung, hầu như tất cả đẩu số người cùng sở thích sẽ cho rằng hóa khoa là tốt, hóa

Kị là xấu, nhưng trên thực tế, ở cái hiện tượng này lý là hóa khoa tinh phá hủy Hóa kị tinh thật là tốt sự, khiến cho Hóa kị bất năng hoàn thành “Thu liễm

\” công năng (Hóa kị thuộc thủy, thủy sẽ xảy ra mộc, mà hóa khoa thuộc mộc), cùng loại loại tình huống này phát sinh thì, đương sự người tài sản, Bất động sản thì sẽ phát sinh “Được mà phục thất” tiếc nuối, mệnh lý lý luận đưa ra, nhu quá trình nhiều lần biện chứng mà không phải huyệt trống lai

Phong, càng không thể đơn giản là “Tâm đắc”, “Cảm xúc “Tựu tưởng “Sáng kiến “Hoặc “Lý luận”, na hội tạo thành kẻ học sau tân tú hoang mang, Bản thân cho rằng đây là có cách cục mệnh lý học giả nên có thuật đức!

Hóa lộc và tự hóa

Hóa lộc là động tâm khởi niệm, là dục vọng, là nguyện cảnh, là đúng lý tưởng ước mơ, đó là “Bắt đầu” mà không phải “Kết thúc”, sở

Dĩ không để ý tới do vừa nhìn thấy hóa lộc tựu cho rằng là viên mãn cập mùa thu hoạch, nếu như tại đây trong cuộc sống chỉ cần nghĩ thầm là có thể được chuyện, tùy tiện nằm mộng

Đều có thể trở thành sự thật, vậy thế giới này cỡ nào hoàn mỹ a! Nhưng tuyệt đại đa số bạn trên mạng môn đối tử vi đẩu số học biết thường thường ở bước đầu tiên

Lộ liền lầm đạo, thế cho nên ở học tập trên đường lảo đảo nghiêng ngã, càng thâm nhập càng mơ hồ cập mờ mịt, đơn giản là ở ngay từ đầu

Tựu đã bị nói gạt!

Đầu tiên tựu dĩ “Hóa lộc” tinh mở ra khải liên tiếp sao Tứ hóa giảng giải, bị tứ hóa lấy thừa bù thiếu năng lượng tinh diệu, nhất là năm sinh tứ

Hóa, là từ sinh mạng bắt đầu đáo kết thúc đều đi theo, không giống đại hạn tứ hóa hội theo thời gian mà tác cải biến! Cái này quan niệm xây

Lập tương đương trọng yếu! Tựu dĩ giáp năm sinh ra, liêm trinh hóa lộc mà nói, cho là dĩ liêm trinh tính chất sao để hoàn thành hóa lộc tinh sứ mệnh, cũng

Hay tạ dụng sao Liêm trinh thể xác rót vào liễu hóa lộc tinh “Linh hồn” để hoàn thành “Sứ mệnh”, sở dĩ liêm trinh và hóa lộc là được là

Nhất thể, giả như thuyết cái này liêm trinh hóa lộc ngồi vào cung tài bạch, đầu tiên cai tiến nhập tâm trí chính là, cung tài bạch là “Ngã cung” đại diện “

Cung mệnh” đối ngoại giao dịch trước cửa sổ, mà giao dịch kỹ thuật, hành vi hình thức, biểu đạt, thuyết minh này đây “Liêm trinh hóa lộc” phương thức

Hơi bị.

“Liêm trinh hóa lộc” tuyệt không giống với đơn thuần “Liêm trinh” hoặc “Liêm trinh Hóa kị”, cũng bởi vì có “Hóa lộc” sở dĩ khiến cho liêm trinh

trung tính, trung lập tính chất đặc biệt “Mất thăng bằng”, mà loại này mất thăng bằng đối đương sự người mà nói là chuyện tốt, bởi vì hóa lộc cung vị là “Ngã cung

\” . Trở lại là phân tích bị hóa lộc lấy thừa bù thiếu năng lượng sao Liêm trinh “Làm lực”, “Biểu hiện lực” hội là như thế nào? ! Cũng bởi vì

Ở giao dịch cung vị dặm tinh diệu có thể làm công nhận chức nghiệp, năng lực cập hành vi hình thức công dụng, sở dĩ liêm hóa lộc và đơn thuần liêm

Trinh tọa thủ vừa hoàn toàn bất đồng, đây cũng là cần phải tốn nghiên cứu tham thảo trọng yếu đầu đề.

Tằng nêu lên quá các vị tứ hóa năm sinh sở đặt cung vị cần phải sâu đòi có hay không có “Tự hóa” hiện tượng, ở nơi này ví dụ lý, chỉ có thể đàm

Có hay không có tự hóa mà không tất nhượng cung tài bạch can cung vừa khởi tứ hóa lai phi hóa, na hội bay không dứt! Mà giả như liêm trinh hóa lộc

cung tài bạch nhượng liêm trinh tự Hóa kị, như vậy cái này liêm trinh hóa lộc năng lượng cực khả năng bị trừ khử hầu như không còn, khắc ứng với ở thực chất phương diện sanh hoạt, còn lại là liêm trinh hóa lộc không có thể phát huy thực tế làm lực (đây là tham thảo hóa lộc ở cung tài bạch đích tình hình). Như tái tìm tòi nghiên cứu năm sinh tứ

Năm lý Hóa kị tinh chỗ rơi cung vị cập bị Hóa kị tinh lấy thừa bù thiếu năng lượng tinh diệu thì, vậy thì là cái quan định luận, bởi vì Hóa kị là kết

Bó buộc cũng là kết cục!

Ở nơi này ví dụ lý, giả như liêm trinh hóa lộc ở cung tài bạch, mà cung tài bạch can cung không được tự hóa, nhưng tứ hóa năm sinh Hóa kị tinh rơi

Điểm cung vị ở “Ngã cung” thì, biểu thị kiếm được đáo tiền, hưởng thụ xong chính nỗ lực thành quả; nhưng nếu như Hóa kị tinh chỗ rơi

Cung vị ở “Tha cung”, tất nhiên sẽ bắn về phía đối cung ngã cung mà tạo thành ngã cung tổn thất (sở dĩ cũng không phải thấy hóa lộc ở tài bạch

Cung tựu ca công tụng đức). Ở ta sở cử ví dụ lý, nếu như cung tài bạch can cung khiến cho liêm trinh tự Hóa kị, như vậy vô luận Hóa kị tinh

chỗ rơi ở ngã cung hoặc tha cung đều “Đã định trước” thất bại, trở lại chỉ có thể luận bị bại đa hoặc bị bại thiếu! Vì sao thuyết còn có thể phân

Bạn bại trình độ? Đó là bởi vì có thể tạ dụng hóa khoa chỗ rơi vị trí cập tinh diệu khứ công nhận giải trừ ách năng lực phát huy đích tình hình, mà giá

Ta vẫn chỉ là tử vi đẩu số coi bói tóm tắt phân tích, viết nhanh đến tận đây, không khỏi nghĩ xin hỏi các vị, ở đây dạy học tử vi đẩu số

Và nâm sở học, sở tiếp xúc qua “Nguyên lý “Cập xem qua sáng tác có hay không bất đồng? !

Tứ hóa trọng yếu quan niệm

Thỉnh các vị bạn trên mạng cập hảo bằng hữu môn năng lực quý trọng dưới giá một phần dạy học giảng giải, tịnh tương kì chuyển gởi cho thích tử vi đẩu số người cùng sở thích

Môn, dĩ nhượng đại gia năng lực thu được chính xác tứ hóa quan niệm, mới có thể làm cho chân chính học vấn thu được coi trọng!

Mỗi người theo sinh ra năm mà có bản mệnh tứ hóa, cái này hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, Hóa kị hội theo sở lấy thừa bù thiếu tinh diệu mà

Ngồi vào 12 cá nhân văn cung vị lý (nhân văn cung vị chỉ là cung mệnh, huynh đệ cung. . . Chờ), mà mỗi người văn cung vị thượng hội có “Cung

Can “(những … này can cung chỉ dùng để ngũ hổ độn lai xác định) đương nhiên, máy tính bài bàn cũng sẽ thay đặt ra, đương từ người thứ nhất đại hạn đi hướng

Người thứ hai đại hạn thì, thì hội dẫn động người thứ hai đại hạn can cung khứ khởi động cai đại hạn tứ hóa.

Bản mệnh tứ hóa lực ảnh hưởng là nhằm vào đại hạn mà đến, đại hạn tứ hóa còn lại là nhằm vào lưu niên đi vận, mà lưu niên tứ hóa còn lại là

Khắc ứng với ở lưu nguyệt, sở dĩ lưu nguyệt tứ hóa còn lại là phản ứng ở lưu nhật sử dụng thượng. Giả như ngài là giáp năm sinh ra, thứ tư hóa là vì

Liêm trinh hóa lộc, phá quân hóa quyền, vũ khúc hóa khoa, thái dương Hóa kị, khi ngài đi vận tiến nhập đệ nhị đại hạn, kỳ can cung là “Bính”, bính

tứ hóa là vì thiên đồng hóa lộc, thiên cơ hóa quyền, văn xương hóa khoa, liêm trinh Hóa kị, cũng bởi vì đệ nhị đại hạn năng lượng giảm và tăng, khiến cho

Được liêm trinh hóa lộc chuyển thành Hóa kị, như vậy nâm phải đặc biệt chú ý sao Liêm trinh hóa lộc hội chuyển hóa thành sao Hóa kỵ, na hội đối đại hạn

Nhân văn cung vị sản sinh lớn nhất lực ảnh hưởng, mà những thứ khác tứ hóa năm sinh tác dụng lực cũng sẽ nhằm vào cái này đệ nhị đại hạn mà đến, cũng liền

Nói là, tứ hóa năm sinh tinh diệu quá trình tứ hóa năng lượng lấy thừa bù thiếu hậu, đối cái này đại hạn hội sản sinh lực ảnh hưởng cập tác dụng lực! Mà giá

Một đại hạn sở tản mát ra đi tứ hóa, như không được bính cập tứ hóa năm sinh thì, đó chính là giao cho lưu niên khứ đối tứ hóa tố hô ứng.

Tự hóa vậy là cái gì ư? Tứ hóa năm sinh tinh hội theo sở lấy thừa bù thiếu năng lượng tinh diệu mà ngồi tiến bất đồng cung vị, này bị tứ hóa trú

Tiến cung vị thì hội sản sinh phản tác dụng lực lai chống lại hoặc bắn ngược. Tứ hóa năm sinh lực lượng tựu như cùng bão đột kích, bị xâm phạm địa khu

Nhân sẽ đi tố phòng thai chuẩn bị (phản tác dụng lực – tự hóa, mà không liên hệ khu người thì sẽ không đi thao lòng này), tác dụng lực tựu

Là tứ hóa năm sinh, mà phản tác dụng lực hay bị tứ hóa năm sinh trú tiến cung vị nhất định sẽ sản sinh phản tác dụng lực, mà cái này phản tác dụng

Lực có thể là không hề sức đề kháng bị phá hủy, cũng có thể là cường lực phản chế, vậy thì phải thị hội tự hóa can cung sở khởi động

Tứ hóa mà định. Tự hóa chỉ giới hạn ở bị tứ hóa năm sinh liên lụy can cung mới có thể sản sinh. Thí dụ như: Tứ hóa năm sinh hóa quyền tinh lọt vào tử

Nữ cung (thiên đồng hóa quyền), mà cung tử nữ can cung là canh, “Canh “Can cung khiến cho thiên đồng tự Hóa kị, như vậy cái này tiến nhập cung tử nữ

thiên đồng hóa quyền sở hội sinh ra đào hoa hiện tượng hội bởi vì cung tử nữ can cung “Hóa kị “Mà tao trừ khử! Nhưng nếu như cung tử nữ cung

Can là vì “Bính”, như vậy thiên đồng hội tự hóa lộc, như vậy nói cách khác, hữu quan thiên đồng tinh đào hoa gặp gỡ thì thành lập, mà đến tự tử

Nữ cung đào hoa là nam nữ quan hệ thân mật, sở dĩ “Tự hóa “Còn lại là suy tính mệnh lý tương đương quan trọng một vòng (tự hóa chích đối cung vị

Lý bị sinh ra tứ hóa liên lụy tinh diệu tác hô ứng, sẽ không bay loạn đáo khác cung vị thượng)!

Học mệnh lý tối trọng yếu cũng là đặc sắc nhất bộ phận hay tứ hóa lý luận, cái này lý luận cũng không phải dường như trên phố thư tịch vậy hồ

Bay loạn vũ, bởi vì quan niệm thượng cập ứng dụng thượng chính xác, mới có thể và ngày sau muốn giảng giải “Thiên cơ luận “Bộ này thư tịch nội dung

Nối đường ray, mà khi tiến vào đến đây lĩnh vực trước, nâm cần phải từ từ bồi dưỡng đối nguyên lý thật giả phân rõ

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

四化详论—许耀焜

四化详论(一)

愈多的统计机制能使计算的成果愈趋精确,这是毋庸置疑的事实,而所有的机制必须具备

的条件是逻辑化及合理化,才不至于在应用时发生前后矛盾的现象。四化是整盘紫微斗数

的动力,而这个动力的起源来自欲望、愿景、理想及贪婪,甚至包括生活下去的求生欲,

这个能量称为”化禄”,化禄并不能单独存在,而是须藉用星曜的形体来表达其”意识”,每

颗星曜本就具备了其特有的角色定位及质性,经由化禄的能量挹注,那则是说,藉用星曜

的原本特质来传达”欲望”。

以廉贞星坐财帛宫来说,其人在职场上的表现并不特别显著,再如何认真也不可能脱颖而

出。并不是说廉贞星在财帛宫是平庸无奇,而是因为处在”平衡”、”饱和”状况下,所以不

会有激情的演出,也不会有怠惰、有亏职守的表现,只会默默的在执行本份上当尽之职责

;当化禄之能量挹注了廉贞星后,那这个廉贞星则有了生气且生动了许多,那也就是说,

廉贞星活跃了起来,也会带动着一连串连锁反应。今天,我们探索紫微斗数的领域,须本

着求真求实的研究精神作切入,才可能有所收获,如果徒具形式的在表面功夫的层面游走

,那则不是治学作学问的本质。

曾在几天前的单元里指出,四化的动线,而那个动线图的说解,目的仅在为各位网友建立

正确的基本概念,是为引领各位同好投入正确的探就方向。整个「四化」的流程可以聚合

在一起的作探讨,所以才有四化的因果论,亦可各别作探讨,以定位其之功能(或称为效

能)。以化权这个能量的作用力,如果进入的星曜为武曲星时,那会使武曲星淋漓尽致的

发挥出其刚毅的特质,而宫位则是其发挥的舞台,在观念上,化权的功能之一是执行,具

有完成使命的行动力,那么各位就该萌生另一个思维:化权是「过程中」的主角,如果化

忌的结局是”喜事”收场,那么过程中的「化权」则是英雄;如果结局是”遗憾”,那么化权

则为”悲剧英雄”。就以现实世界来说,有人在努力后可以安享晚年,而有人在努力后,却

在中晚年时遭遇三餐不继的厄运,这些人皆历尽过「化权」的努力工作过程,却有天壤之

别的结局,何故?!

以警匪枪战来说,双方都在执行化权的作用力,以两国交战来说,双方的军队也都在执行

化权的作用力,言及于此,您是否建立另一个观念:化权的能量挹注进去不同的星曜之后

,会在其座落的宫位发挥其执行力,而以上所举例的枪战及交战的目的,是在说明化权的

执行力是「中性的」,而星曜及宫位才具有指标性(警察与匪徒是不一样的身份,但两者

在枪战却是化权的过程),所以说,将化权的能量误植或置放进去不恰当的宫位,则可能

让努力成为泡影!而这些错误为何会发生?那就是命运?!

四化详论(二)

在生死存亡的关键时刻,受化科挹注能量的星曜,其之落点宫位往往是判断是否能够渡过

危机的重要依据!所以您要在意化禄、化忌的宫位,更要关注生命中最大贵人贵助力的化

科能量,这也是救亡图存的最大依赖。这个理论的提橥,是会让许多老行家跌破眼镜,大

多数的人不懂并不表示这个功能不存在,而这个理论除了学理的根据外,各位网友更可以

将其应用及验证在实质生活上。化科的能量属木,化忌的能力属水,当化忌水为恶时,化

科可以导引水势,使不致泛滥造成大灾,但如果化忌水是做完美结局的收敛收场时,如果

「不幸」遇到「化科」那则是坏了好事。

当命盘排定时,四化的落点位置就被固定起来,假如命造当事者在命盘里的化忌位置是进

入他宫时,那得赶快确定化科的宫位,如果确定是在我宫的位置,那可以稍为宽慰释怀,

因为命运的安排让您拥有逢凶化吉的解厄能力,但并非所有的我宫都具有这个荣幸去化解

危机,而仅在我宫的命宫、官禄宫、田宅宫、福德宫,但并不包括财帛宫及疾厄宫,为何

如此设定?这则有另一番大道理在。您定会觉得奇怪,为何不包括疾厄宫?容本人在以后

再向各位报告。

首先,您须要记取的是,化科所挹注的星曜,其落点在命宫、官禄宫、田宅宫、福德宫是

为救亡图存的关键宫位,而化科的有效救济在于其挹注的星曜能量大过化忌的星曜,那才

能完全确保安全无虞!否则会进入缠斗,而这个学理更可以应用在大限盘上,然而在推算

时,您须考虑的是星曜的大小问题,因为那是相当重要的指标。而当化忌为恶时,巧遇大

限的化权闯入,那则是”来硬”的交战,记得曾多次跟各位提过化权属火,而要这个火如何

去战胜化忌的水,关键在于被化权挹注能量的星曜必须大过被化忌挹注的星曜,那才能发

挥解除化忌危机的功能。而假如您真的是位用功的学生,那您当发觉,五行属土的星曜不

会被化忌挹注能量,因为这个化忌水不会自讨没趣的去找土星自戕。

各位网友跟着我的脚步走到现在,如果去翻关您所曾购买的斗数书籍,会觉得分叉点愈来

愈大,如果再去点阅其它网站有关紫微斗数的文章,您会有何种感觉?!

四化教学导论

如果把化禄、化权、化科、化忌当成「星曜」来解读,那么您在与紫微斗数的第一次接触

便被导入歧途。可以很笃定、很肯定地告诉所有学员及好朋友们,这个「四化」并不是「

星曜」而是「能量的现象」。这个宣示会让学过好几十年的紫微斗数同好大感震撼,本人

并没那么大胆也没那个本事来颠覆紫微斗数原本的”秩序”,而是各位好朋友们自始至今所

接触到的紫微斗数学早已偏离”正轨”甚远。

各位斗数学家、前辈及同好们,容我先为各位做一提示:甲年出生的人,其四化是为廉贞

-化禄,破军-化权,武曲-化科,太阳-化忌,您有何理由或更好的解释将「廉贞星」与化

禄「星」做结合,而化禄星是北斗星或南斗星?在哪本着作里曾指出化禄星是星曜?在甲

年出生的人,这个化禄的能量是与廉贞星密不可分的结合在一起,那才是道理?!而不是

说「化禄星」紧贴「廉贞星」,如果您认为「化禄」是星曜的话,那么「化禄星」该名列

南北斗星宿的那个位置?化禄是如此,其余的化权、化科、化忌的正确解读亦该也是「能

量现象」不是吗?!也唯有从「能量」的挹注才是正确的批注,也才会使整个结构稳定的

命盘,因为四化的能量挹注而产生「不平衡现象」,这个「不平衡」的现象正式启动整个

命盘当事者一连串的人生际遇!

正确观念的建立,才能使学习的过程不至于有前后矛盾的现象,也才不会误入歧途而不自

知!个人所提列出来的”正解”目的是在与正本清源,是希望后学之秀不要再重蹈先人的错

误。这个化禄的「禄」字,会让人马上联想到「财」,所以许多的著作便将「禄」与「财

」纠结在一起,求知是不能一昧的盲从。既是说「化禄」那就不是实体,也就是说这个化

禄的「禄」为虚,而「禄存」的「禄」为实,现举一例子说明,各位便能明白化禄的真实

意涵。当「化禄」随着所挹注的星曜进入田宅时,那并不时表示当事者一定是有钱人,而

是当事者的「愿景」是希望成为拥有很多不动产的有钱人;而禄存星进入田宅宫之人才是

真正的有钱人,希望这段的解说能让各位区分出化禄与禄存之间的差异性!所以当化禄出

现在命宫之时,您并不能以命盘当事者是”有钱人”来作批注,因为在命宫的「化禄」与钱

财的关联性并不是那么直接,又如果在福德宫见到化禄时,那么您会以何种脚注来作解释

?也因为「福德」宫为「我宫」,当然与当事者是密不可分的!

三奇佳会定是好命?

化禄、化权、化科在命宫之三合谓之三奇格,无论是古人或今人都说是富贵名利齐全的”好

命”。如果您收集够多的命盘之后,就不会如此认为。这是因传承上出了问题?或是今人之

所有著作只是”古文今释”了无「创意」?!其实这与”创意”不相干,而是不求甚解!深信

许多网友的命盘里也都具有「三奇格」的「好命」,但一路走来日子却不见得好过,反而

较之身旁之人更加劳顿,也没有特别「好康」的,何故?事实则是,科禄权在命之三合之

人,对自我的期许高,也较有使命感,所以做起事来相当认真,当是尽忠职守之人,但是

「贪赃枉法」之人往往也是「三奇佳会」之人,何故?

命之三合皆属我宫,科禄权皆在我宫之人往往会应验古人的一句话”人不为己,天诛地灭”

,因为所有的表现皆为满足自身欲望,是利己而不是利他。俗话说”一分耕耘,一分收获”

这是对认真之人的嘉勉,很遗憾的是,并非所有具有三奇佳会格局之人都能够经由认真努

力付出而有所获,原因在于化忌星的落点宫位。假如化忌星是进入命宫、财帛、官禄、疾

厄、田宅、福德等六个属于「我宫」的宫位,那则能够享受到努力的成果,但假如是落进

「他宫」,定会射向对宫的我宫,虽是说「回收」却会产生冲击!那也就是说,一生的努

力会化为乌有。尽管曾经荣华富贵过,尽管曾经相当潇洒过,但很可能因为一步错而使全

盘皆没。

有些人的禄权科所挹注的星曜较之「化忌」所挹注的星曜为小,例如:甲年生人的四化:

廉贞化禄、破军化权、武曲化科、太阳化忌,因为太阳的能量大过廉贞、破军、武曲,所

以太阳当化忌落入他宫而冲射我宫时,恐怕任谁也挡不住,那时只盼化科的落点位置发挥

解厄功能,使灾厄不至于扩大!所以说「化忌」是落进我宫时,那么三奇佳会的格局才能

够成立。话又说回来,假如这四化的落点全部都进入我宫,那也不尽然能够”得利”,如果

情形是禄忌同宫,那么会是没搞头,这个人只是”做爽”的;而如果是权忌同宫,相互征战

而耗损,也没什大搞头;而科忌同宫,有做等于没做,尤其化科化忌同入我宫的田宅宫之

时,这样命造之人最后的下场如果还能拥有自己名份下的房子,那也该偷笑了。

个人的教学理论是经得起验证的,这也是四化的正确理论,有些时候会让您读起来觉得不

舒服,因为跟您过去所学的竟然不大相同,然而真理只有一种,那就是正确的理论才能将

命算得准!

化忌的正解

化忌的五行属水,是结束、结局之谓。如果说化禄是”因”的话,那化忌则是”果”,而这个

「因」、「果」论与宗教家的因果业报是不相关的。几乎所有的斗数学者专家,一看到化

忌的”忌”字,都会萌生不祥的冥思,也会以此种观念去做批注,事实上,并不是所有的化

忌真的是「很忌」。当然,探讨化忌会发觉,在命盘上的「盖棺论定」是为好结果的概率

大约只有八分之一的机会,所以不免会「望忌生畏」。但绝大多数之人并不知道那八分之

一的「好康」在哪里。

举凡猜忌、自卑、不开朗、委屈求全、宁可吃亏不愿占人便宜、哑巴吃黄莲等等有点悲情

、负面、消极都与化忌扯上关系,当化忌所挹注的星曜进入六亲宫位(父母、兄弟、夫妻

、子女、仆役)时,那么以「相欠债」来诠释命造当事者与他们的关系倒是蛮贴切的,以

化忌所挹注的星曜坐进夫妻宫来说,其情境往往会是「由爱生恨又不好割舍」,是相当「

缠绵悱恻」,所以「这辈子彼此是来清算上辈子的债权、债务关系」的观念蛮适合化忌坐

进六亲宫位的情况!

因为大约有八分之七的化忌会带来「苦果」,所以化忌的确有点像是「扫把星」。化禄是

动心起念;化权则是化禄的实践力、执行力;化科是生助化权,也代表声望、名位;而化

忌则是化禄的盖棺论定。这样的诠释四化,颇符合人性化、生活化(木生火),也因为「

化科」尚负有为化忌肆虐之后去收拾残局的任务,所以当化科在发挥贵助力时,往往带有

辛酸的味道,例如生病后,吃药、打针、开刀、遇到良医等等,当解不了化忌之厄时,那

时的化科作用力则是「擦屁股」的粉饰太平。

在这些过程上,没有「善有善报、恶有恶果」的宗教式的信念在,在真实的人生是如此。

斗数命盘上的解读是反应着真实人生的际遇,所以化忌的吉凶定论,除了考量所坐进的宫

位外,另一个关键则是化禄的宫位!而当化忌为凶时,尚可能遭遇与化权之间的争战,且

有化科之解厄机会,所以并不须那么悲观的看待化忌!

化科的正解

化科的五行属木,举凡科名、教化、内涵、风度、名声、理性、随和、粉饰、正常性及贵

人贵助的逢凶化吉,皆属于化科能量的范畴。

化科是四化的重要枢纽,整个四化的流程动线为化禄(动心起念)→化权(执行、实践)

→化科(宣扬、正名、教化)→化忌(结局)。在这个流程的动线里,化科的作用力为彰

显化禄、化权的作用力,所以会有建立声望、宣导、教化、正常性、合理性等方面的意涵

在,然而,化科的最大价值性却被疏忽了,那就是逢凶化吉的解厄能力。

化忌的五行属水,而化科属木,水会生木,那也就是说,木可以合理的导引化忌水的凶性

。假如代表结果、结局的化忌是「为恶」时,那么化科的木刚好派上用场,其反应在现实

人生则是,当化禄、化权不当,而让化忌捅祸时,化科可以发挥事后的调节、解厄的功能

,如果事情太大以至于化科难以排解,那么化科也会发挥粉饰虚饰的功能。

当化科在行使”解厄”的作用力时,那得假设化忌的结果论是为恶,而化科的能量是否可以

完全化解化忌的破坏力,那得视化科的能量是挹注进哪一等级大小的星曜,也就是被化科

的星曜大于被化忌的星曜时,那则能解除危机;但较被化忌的星曜为小时,那则会有残留

后遗症。假如化忌为善终时,同宫之内复见化科,那则会”坏事”,也就是使得平静的化忌

水又掀起波涛,这种情况就像化忌进入田宅宫,如果这个忌星的「收藏」为好的结局,当

事者的财富得以库存,但有化科同宫,那么化科的作用力便是「坏事」,克应在现实生活

上会有得而复失的遗憾(我宫的田宅宫为收敛、收藏,但如果化禄在「他宫」,那么田宅

的化忌就不是好康,那就须要化科解忌,这个化科就是”好星”!假如化禄在我宫,而化科

、化忌同在田宅宫,那么化科定会坏了化忌的「善果」,使得止水再流,所以田宅不动产

则有得而复失之虞)!

有关四化的理论,其实是相当「人性」及「逻辑化」,如果观念正确,那么研究的路上就

不会有前后矛盾、凑并不起来的现象,而恳切的希望这个单元所讲解的化科,能够化解网

友们在学知上所吸收的不正确”化忌”,而获得正解的认知!

化权的正解

化权的五行属性为火,「火」有炽热度及向上性。当星曜被化权挹注了能量之后,那颗星

曜就格外的具备活力,也因为大多数网友们从他处所获得的斗数知识,尤其是形赋学,都

被灌输了「不很正确的传统」理论,所以对我的说解,如不是质疑,就可能难以消化,但

如果您是已有几十年研究斗数经验的朋友,就会感受到每一个「重要」、「环节」都是他

们苦思多年无法突破的瓶颈。

当有了化禄的愿景、理想、欲望、贪婪及圆满的动心起念时,那仅止于「光说不练」,那

只是开始,也是成形于脑子。而化权就是执行,是付诸实际行动,而这个执行是积极的、

有使命感的、严肃的、不止息的、是为达成化禄的愿景而孜孜矻矻的勤劳不懈怠的。

假如命宫里的星曜被化权挹注了能量,那么命造的主角则是:1.相当主观之人(因为其之

作用力在于使当事者的能力、形象更为提升),所以其人会有自以为是的「缺点」,而这

个缺点即使当事者自己很明白,却不可能矮下身段去「低头认错」。2.是位自信、自负且

会将自己推向权威位阶之人;因为使命感,也是以自己为中心再向四面八方放射,所以当

一个具有化权能量在命宫之人,在团体里常会突显出来,因为这个火的热能,能使其「熠

熠发光」,基于这个原理,各位使能联想到其它的效能!

化禄的能量在于想象,化权的能量在于执行;化禄的五行属金,而化权属火,这个化禄的

金经由火的锻炼才能成器,所以「光说不练」,不经过化权的一番作为,是无法成就化禄

的愿景;而在命盘上,通常是相当乐见化禄与化聚在一起,但那仅止于齐集在「我宫」才

有意义,如果都在「他宫」,那么当事者本人也仅是”别人在吃炒米粉,自己在旁边喊烫”

的份!

以通论来说,化权可以悍卫化禄,既然是化禄的执行者,必然得为化禄而奋斗,也是化禄

的守护神。在五行理论里,化禄的金遇化忌的水,基于金生水的原理,金的愿景便一下化

成乌有(化忌为结束、结局),所以化禄须要化权来护航,也因为化权与化忌之间是处于

对立的,只要遭遇在一起,便是水火交战,而这个水并不一定会战胜火,这胜败之分尚须

依据宫位的五行属性,再加上所挹注的星曜大小而论成败,所以这其中当有许多的学理有

待说明。而最重要的是星曜能量大小,为提醒各位在此再做一次提示:紫微天府>太阳太

阴>武曲>七杀破军贪狼>天机天梁廉贞巨门…>文昌文曲左辅右弼;也因为星曜有大小

之区分,所以当事件发生时,才可能知道吉凶祸福的结论为何!当化权及化忌同在命宫之

人,其人常会自我矛盾,也不好招惹,试想,心中的高气压与低气压时常相碰的人,其之

脾气自然火爆及不稳定,那能惹得起?!谁去招惹这样的人,等于在火药库旁边玩火!

化禄的正解

四化并不是星曜,而是一种「能量」,但是几乎所有的斗数学者及著作都将四化当成「星

曜」作解,所以称其为四化曜,也就是化禄、化权、化科、化忌星,对于这些传统的称谓

,并无伤大雅,但在认知上,如果将其当成星曜看待,则是有点莫名其妙。在观念上,大

可以将一般星曜当成躯壳,而将四化当成”灵魂”,或将四化当成让生命动起来的”力量”。

化禄在五行上属金,而禄存属土,这两者之间的相同处只在文字上皆有个”禄”字,两者所

代表的意涵却不相同。化禄是对欲望、愿景、理想、感情、财富、圆满等等的动心起念,

那是存在脑际内的构想,在观念上可以将化禄当成「能量」,而禄存则是「实质」。如果

化禄所挹注星曜是座落在命宫时,会显现的通则意涵是为:多情、多欲、喜幻想,而禄存

座落在命宫时,则有保守、故步自封、自我防卫心强等,这些分辨虽然有点”笼统”,却可

以意会得到两者间不同之处;又因为禄存的五行属土,故有静翳不动、安稳、喜静不喜动

的味道,而化禄为「欲望」的源头,所以受郅化禄的趋使后则会”动”起来,所以两者间的

差异可说是蛮大的!

化禄是欲望的肇始而不是结果,是希望、愿景之所寄,是对理想及圆满的憧憬,而不是「

结果」所以不能因为见到「化禄」,就将其当成钱财看,虽然有梦最美,但并非每个人的

梦想都能兑现。当命宫有化禄时,则是位不会亏待自己的人,会处处为自己设想,会有感

情的冲动性,也能在人群里表现出色(除非是命宫座落在辰、戌的天罗地网宫,受到地域

的掣肘,否则化禄在命宫之人是不甘寂寞的);而禄存星在命宫之人,却是经得起”寂寞”

的禁锢。化禄在命宫,无论是挹注进去哪个星曜,那与”钱财”扯不上关系,充其量会因为

星曜的星性,而有想要成为”有钱人”的浓厚梦想,但与真的成为有钱人却有一段偌长的距

离。

附注:如果您是初学者,那么您可说是相当幸运,不用枉费时间、精神就能”得来全不费功

夫”,但如果您是已学过斗数的同好网友,也请能将所学过的化禄认知稍作调整。在正确观

念之下所学到的知识,才能够前后一致而没有矛盾现象,那才能使自己的学知走向坦途!

个人的学知路上并非无师自通,也不是很天才,更没有开宗立派的本事,仅有的只是对治

学的严谨,也懂得恪遵先哲的教义罢了;然而我深信,有认真教学的老师,必有很认真向

学的学生!

四化的实质应用(一)

因为化禄、化权、化科、化忌的能量挹注而使整个命盘里星曜的排列组合,产生”不平衡”

现象,所以才会产生连锁反应,就像海底地震引起海啸巨浪的道理一样,也像台风会掀起

滔天巨浪,只要一起浪,并不可能马上止息,而是产生一连串的波涛汹涌的后浪推前浪。

四化就是启动生命现象的动力,换个角度来说,没有四化的能量挹注,那么整个命盘就是

个”死盘”,根本没有生命力的存在,对于一个像木偶般的”死盘”,再如何去强调解说星曜

的形赋特质,那也仅像作家写小说、写心情故事一样,再深刻也没什么意义,究竟那不是

在分析真实的生命现象!所以才一直向会员网友们强调,没有四化参与的紫微斗数,也仅

是学理解说中的一环,而哪些学理可以适用,哪些学理并不宜套用在您身上,那则是研究

探讨的重要标的。

四化在理论上的动线,简单容易懂,但在实质的应用上,则需要老师指导,才能够进入状

况,例如:化权遇到化忌的火水交战,孰胜孰负?而交战的过程在生活上会产生何种状况

及事端,而化科在哪些宫位才可能去化解权忌交战?这些理论及应用上的说明是需要具有

真才实学的老师导引。再举一例子来说,化禄遇化忌,在理论上是金生水的产生双忌,但

假如金很强又在强金的宫位上,而挹注化忌的星曜其之能量很小,并不完全能够溶解强金

,只有小部分的金会变成化忌的水,那么在实质生活上会发生什么事?再如果,化禄的金

被化忌的水全部转化,那则会形成真正的双忌,在那时候的变化与小部分转化成水时,其

克应在现实生活上,是不可能产生同等程度的变异,况且仍需探讨宫位所产生的能量(地

理宫位对禄转忌的反应)是吸收或反弹,而在那些宫位会吸收,在那些宫位会促使双忌射

向对宫,对这些所可能发生的现象能够完全透彻,那才真的是应用紫微斗数算命。

紫微斗数并没有学派的区分,也没必要像「政党」政治一样的搞集结自立「派别」,个人

觉得「算得准」才重要,而「算得准」的背后,则是对学理的精通,也须懂得如何应用,

否则又得区分「学院派」及「市场派」那多无聊!在实际生活上,有些时候会觉得明明是

小事一桩,却让星星之火去燎原,何故?有时候则是发生雷大雨小的不了了之,那又是什

么原因?假如各位忽略了化科星的作用力及不能够透彻了解星曜之大小能量,那么会是根

据什么道理让预测达于精准?

四化的实质应用(二)

化禄是欲望、是肇始、是动心起念、是理想、愿望、贪婪,需要附着在星曜上,藉用星曜

的星性,才能使化禄星的能量产生实质的作用力,否则这个「化禄」没有实质的形体,也

来得有点抽象;化权是实践力、执行力及行动力,而力量的共同特质则是强势的、主动的

、积极的,具使命感的,化权星也是需要附着在星曜里,藉用星曜的星性特质去完成任务

。如果化禄是计划那么化权则是执行,化禄是憧憬、是理想也可能是贪婪,而化权则为化

禄所欲达成的标的而付之实际行动。那么「化忌」则是化禄的结束、结局,由化禄属金、

化忌属水,「金」会生「水」,这个水就是结局。

理性告诉我们每件事只要有开始就有结束,那怕是「无疾而终」、「莫名其妙的结束」,

那也是结局。但在感性上,就像欢乐的party结束了,曲终人散,多少带点遗憾。在紫微斗

数世界里的化忌并非全然是负面的,其之正、负面是取决于化禄星所进入的人文宫位而定

,但化忌绝对是忌的情况则是,无论化禄进入「我宫」或「他宫」,只要化忌星是进入「

他宫」,那么这个结局则一定是负面的;然而化忌星唯一成为完善的结局,则是化禄进入

「我宫」时化忌亦在我宫,那才能真正成就「化禄」为「我」所用!但如果化禄与化忌同

宫时,那也是负面的,这二个星纠缠在一起则有”破功”之虞,所以必是同在我宫但不得同

宫,那才算是完美的结局。

而这颗化科星呢也与其它三颗化曜一样,须挹注能量在星曜上,它的功能来得有点特殊,

一是歌功颂德的文过饰非,是有条不紊的、是学术的、知识的、名望的、文采的、荣耀的

、虚荣心的,这些功能的动线是从化禄、化权、化科一路下来,是对化禄星作虚饰、巧饰

包装,也是化权星的助燃及煞车,去合理化及知识化化权星,使不致莽撞过于冲动,它对

化权星没有强制力,所以当化禄是属贪婪却驱动化权星达成目标,那么化科星则是扮演文

过饰非的角色;当化忌星捅出篓子时,那么化科星的作用力则转变成化解化忌星所闯出来

的祸,说的传统点,就是”擦屁股”!

这是四化曜在紫微斗数世界里的角色扮演,这些「现象」在真实世界里不也是天天上演着

吗?您不觉得这样的观念才合理也才合乎逻辑精神吗?!假如说没有四化的参与命盘,那

么单就那些看事态的主星、辅星存在,能够生活化吗?命理讲求的是实证而不是对着「星

星」说故事、编八卦,那则悖离了学问的本质,个人甚至认为,肤浅的教化仅是愚民教育

,是藐视人类的智慧,使得脑子更加迟钝而已,所以希望各位朋友在学习的阶段,不仅要

用眼睛看,最重要的是要多用脑子去想,当融会贯通后才能够”活用”!

四化的实质应用(三)

紫微斗数命盘里的每个宫位,皆有其功能,也就是命造当事者在生活现象里息息相关的财

富、事情、六亲相处情况,IQ、EQ、学业功课、职业、人际关系及其在生命过程中的盛衰

福祸等等!每个人在生活上的点点滴滴,尤其是「大代志」皆能从命盘的「索引」中找到

答案!那才是能代表生命的「命盘」,遗憾的是,我们即使知道这些道理,竟然没能够为

此”目标”努力过,或为达到这个境界下苦功夫去钻研,如不是盼望获得「速成知识」,在

这个领域之人就有许多有点颜料就开染坊的人。不是吹擂就是吹嘘,如不是漫天的口水,

就是夸大的编写些让人看了会变成驽钝「八卦病毒」。

前文曾为四化作了概略的解说,我提出了四化是使命盘产生动力的来源,而这四化的成因

是有”不平衡”的意涵,而在未能获得更好的形容词去取代”不平衡”之前,我们仍旧使用「

不平衡」来概括四化的现象。

一位男士,他的命宫在子,命宫的主星为天相廉贞而没有其它的辅星、凶星及四化星同宫

时,那么这位男士,无论是否表现杰出,他在团体里只会是默默静静的,不会想突显自己

,因为廉贞天相的组合是一种平衡模式的组合,任何单星、双星的组合,如不夹杂其它星

曜,最重要的是没有四化星的参与时,那绝对是以平衡模式存在着,所以看起来是相当沉

稳。如果您是位老师时,对在教室里的廉贞天相同学,您则不会也不可能在第一眼便注意

到他(对命宫无主星者也不会注意,因为空宫亦是”平衡”状况)。

对处在平衡状况的人,很少会主动作自我表白或引人注意,所以您会觉得这样的人很沉默

、深沉。我所提出这么个”理论”,如果您够用功,那么就该开始去搜集命盘以资验证我的

理论是否「正确」甚至提出反驳!如果您是位「憨蠢」得可以的「学生」,您会全然接受

我的见解!但如果有点”聪明”的话,您尚可能会问及:假如在命宫里会是「廉贞、天相、

擎羊」之人也是深沉、沉稳之人吗?答案也是「对的」。只要这个宫位没被四化冲击引发

,那么即是「沉默的」,而不同之处是多了一颗擎羊,所表现出来的人格特质是不同于平

常的廉贞天相,但需要被引动才可能有接续下去两种不同的表现,否则「廉贞、天相、擎

羊」在命宫的长相及个性特质,即使不同于「廉贞天相」的组合,但不被引动时,仍旧是

“沉默”的。

当不平衡的四化能量挹注,或来自对宫或大限或流年的触动时,您才会辨识出来两者之不

相同的地方,当然,有擎羊星同宫的仁兄,其积极力、表现力、冲动性大于没有擎羊星之

人,两者之间的人生际遇也会不相同。您可以去马上搜证的是:没有四化星在命宫或命宫

为空宫之人,看起来较为隐沉。

四化的实质应用(四)

当命盘排定时,那是个固定命盘,也就是所谓的垂象,固定不变的盘面、星曜皆可称之为

垂象,而命盘当是轮转流动的,就如同生命随着时间的流逝,而产生”生活”现象的道理是

一致的,推算预测命运所求得是,能够将生命过程中「异常现象」的「时间点」推测出来

,或是去预测某一特定时间点会发生何种「事端」,当然,「事端」的本身定有着凶祸福

的得失功过。

固定命盘是「垂象」,当活盘转动,从一个宫位进入另一个宫位时,那则不是垂象,而是

本命盘的「现象」。这个现象的说词有点笼统及抽象,但谁能够下苦功夫去思维及整理?

谁人就能够在未来的时间里胜出?如何去界定种种「现象」的范围呢?那则是一个很有趣

的探讨议题,深信个人所提出的这个论点,大多数的网友们在书本著作或其它大 师的 教

授课程里并不曾出现过,当然,这个并不是「创新」的观念,而是一直被荒芜的重要领域

当本命盘的化禄星所在的宫位恰巧形成大限的财帛宫时,那也就是大限的财帛宫有着生年

的化禄星,这个化禄会对这个大限产生何种影响力?假如这个大限的宫干产生化忌星进入

大限的财帛宫时,您当如何去看待这个大限的财运?会造成多久的影响力?十年?一年?

或是有其它的推论?假如大限的宫干是以化权星进入而与生年的化禄星在一起时,其之作

用力为何?影响力发挥的时效又是如何?会得而复失吗?您认为这个大限的化权与生年化

禄在一起的”赚钱”能耐会比大限化权进入大限福德宫来的大或来稳妥?!另外,就以较为

焦点化的议题作为探讨,您认为以紫微斗数的推论方式可以探究的出,那位为国殉职的上

尉的未婚妻能够顺利怀孕吗?其baby能够顺利的出生吗?可以肯定地告诉各位,如果将这

个答案作精确的预测,那则需应用四化的演算,而不是以几颗主星随便说说就算数。

在一连串的提问下,各位是否发觉,有许许多多的「学问」有待未来去学习,而这些现象

在生活里、在命盘上常常会碰触得到,是真的能够以哪几颗主星以着「大原则」的旗号就

称是算命吗?个人也曾多次提及过,以个人目前的「命理修为」,对整个紫微斗数的学海

来说尚属肤浅,以个人的论命实力及学理基础的扎实度,在各位网友看来似乎算是”深厚”

,其实每一宗大师亲算的论命如没辅以四柱八字作验算!则不免会有失算之时,而个人在

教学上所提出的理论,在多年来一直是作为个人在紫微斗数算命时的重要依据,以个人的

修为尚需要借用四柱八字学相辅为用,那么其它的”大师”的亲算会是精算吗?学命理是需

要下苦功夫去学习,当然您亦可以以「项羽」为师(力把山兮气盖世-”吹牛”),您不觉

得许许多多的大师其实是项羽的门生吗?!

作者:许耀焜老师

浅谈化忌星

假如命宫在亥,里边有太阴星坐守,那么这颗太阴星的”能量”会因为不同的五行局(水二

局、木三局、金四局、土五局、火六局)而有所不同,所以在生活世界里的表现也会领有

不一样的人生际遇,我则将其批注为不同的人生舞台。许多喜欢钻研紫微斗数的同好,从

一开始学习紫微斗数,虽然得力于入门书的教导,同时却也可能错蹈歧途,甚至是积重难

返。

就以四化的观念来说,因为重要的经典”失传”,所以只剩下「讹传」,而当四化的一些重

要理论”失而复得”时,又衍生出许多莫名其妙的”飞化”,例如已收敛在我宫的化忌星又来

个宫干自化(既已收藏则没有再飞出去的道理)。各位网友,请您去见识您所拥有关于四

化星的书籍,百分之百皆有这方面的错录,而对于在何种情况下的宫位使能论及宫干自化

也不见提及,于是乎本命四化、大限四化、宫干自化及飞化,尤其是化忌满盘飞,而到最

后几乎只在谈论化忌。

别以为您自己笨学不来、记不得,或以为自己永远搞不懂四化,而是您所能获得的四化知

识参杂了许多”违章建筑”,如不是文抄公就是加上一些莫名其妙的「创见」,不要说您永

远搞不懂,就连教学四化的斗数老师也是被”蛊惑”的一团迷惘,教学是一回事,那只涉及

理论,所以很好过关,如果各位将所学来的那些四化飞化、自化用来算命,如不是乱无章

法则是矛盾百出,更会发现有些时候灵验,但是会导致失算的机会更大,有些老师为确保

“算得准”的形象,就不得不撤退到只论星曜的「防线」。

无论您在紫微斗数学的领域内很努力或是打滚摸索,如不是蹉跎岁月的原地打滚,就可能

自创许多来自心得、经验累积的”创见”。因为在四化的基础处便出了问题,观念上并非正

允,人云亦云的跟进,那不陷入迷阵之中才怪!对四化的观念是否正确,攸关算命的精准

度,当一看到「化禄」,如果第一个念头就扯到钱,那么在算命的过程上,绝对会遇到瓶

颈。记得曾跟各位讲解过,在一个欠缺正、偏财的四柱八字命盘中,往往会在紫微斗数的

财帛宫上会出现「化禄」星,那也应了本人一直向各位解说的「动心起念」,在财帛宫的

化禄星是很喜欢赚钱,但不见得有钱,而在财帛宫的化忌星对钱的「迫切度」绝对强过「

化禄星」。

这些解说除了希望破除对化禄的迷思之外,主要是提醒各位正确观念的重要性,记得在88

Say的周报亦曾写过「化忌星」在田宅宫为有钱人的格局,因为「化忌」是「收敛」,单就

对田宅来说,那则是说「永远不满足」。而对田宅宫里化忌星的”破格”,则是与「化禄」

、「化权」、「化科」同宫,或出现了地劫、地空,甚至是羊、陀、火、铃,那会使「化

忌」星变质。因为在某些宫位里的化忌星是好康的事,而不是那么黯淡的凶耗。

以化忌星在田宅宫的富局,如有化科星同宫,几乎所有的斗数同好会认为化科是好的,化

忌是坏的,但事实上,在这个现象里是化科星坏了化忌星的好事,使化忌不能完成「收敛

」的功能(化忌属水,水会生木,而化科属木),类似这种状况发生时,当事者的财产、

不动产则会发生「得而复失」的遗憾,命理理论的提出,需经过反复的辩证而不是空穴来

风,更不能只因为”心得”、”感触”就以为是”创见”或”理论”,那会造成后学新秀的困惑,

本人认为这是有格局的命理学家所该具有的术德!

化禄与自化

化禄是动心起念,是欲望、是愿景、是对理想的憧憬,那是「开始」而不是「结束」,所

以没理由一看到化禄就认为是圆满及丰收,如果在这人世间只要心想就能事成,随便作梦

都能成真,那这个世界多么完美啊!但绝大多数的网友们对紫微斗数的学知往往在第一步

路便误蹈,以至于在学习的路上跌跌撞撞的,愈是深入愈是迷糊及茫然,只因为在一开始

就受到误导!

首先就以「化禄」星来开启一连串的四化星讲解,被四化挹注能量的星曜,尤其是生年四

化,是从生命的开始到结束都跟随着,不像大限四化会随着时光而作改变!这个观念的建

立相当重要!就以甲年出生,廉贞化禄来说,当是以廉贞的星性来完成化禄星的使命,也

就是藉用廉贞星的躯壳注入了化禄星的「灵魂」来完成「使命」,所以廉贞与化禄便成为

一体,假如说这个廉贞化禄坐进财帛宫,首先该进入脑际的是,财帛宫是「我宫」代表「

命宫」对外的交易窗口,而交易的技术、行为模式、表达、诠释是以「廉贞化禄」的方式

为之。

「廉贞化禄」绝不同于单纯的「廉贞」或「廉贞化忌」,就因为有了「化禄」所以使廉贞

的中性、中立特质「失衡」,而这种失衡对当事者来说是好事,因为化禄的宫位是「我宫

」。再来是分析被化禄挹注能量的廉贞星的「作为力」、「表现力」会是如何?!也因为

在交易宫位里的星曜可以作为辨识职业、能力及行为模式的用途,所以廉化禄与单纯的廉

贞坐守又全然不同,这也是须要花时间研究探讨的重要课题。

曾提示过各位生年四化所座落的宫位须深讨是否有「自化」现象,在这个例子里,只能谈

是否有自化而不必让财帛宫的宫干又起四化来飞化,那会飞得没完没了!而假如廉贞化禄

的财帛宫让廉贞自化忌,那么这个廉贞化禄的能量极可能被消弭殆尽,克应在实质生活上

,则是廉贞化禄没能发挥实际作为力(这是探讨化禄在财帛宫的情形)。如再探究生年四

年里化忌星的落点宫位及被化忌星挹注能量的星曜时,那则是盖棺定论了,因为化忌是结

束也是结局!

在这个例子里,假如廉贞化禄在财帛宫,而财帛宫的宫干不自化,但生年四化的化忌星落

点宫位在「我宫」时,那表示赚得到钱,享受得到自己努力的成果;但如果化忌星的落点

宫位在「他宫」,必然会射向对宫的我宫而造成我宫的损失(所以并不是看到化禄在财帛

宫就歌功颂德)。在我所举的例子里,如果财帛宫的宫干使廉贞自化忌,那么无论化忌星

的落点在我宫或他宫都「注定」失败,再来只能论败得多或败得少了!为什么说还可以分

办败的程度?那是因为可以藉用化科的落点位置及星曜去辨识解厄能力发挥的情形,而这

些还只是紫微斗数算命的概略分析,走笔至此,不禁想请问各位,在此所教学的紫微斗数

与您所学、所接触过的”学理”及看过的著作是否不同?!

四化的重要观念

请各位网友及好朋友们能珍视以下的这一份教学讲解,并将其转寄给喜欢紫微斗数的同好

们,以让大家能获得正确的四化观念,那才能让真正的学问获得重视!

每个人随着出生年而有本命的四化,这个化禄、化权、化科、化忌会随着所挹注的星曜而

坐进12个人文宫位里(人文宫位指的是命宫、兄弟宫…等),而每个人文宫位上会有”宫

干”(这些宫干是用五虎遁来确定)当然,计算机排盘也会代为设定,当从第一个大限走向

第二个大限时,则会引动第二个大限的宫干去启动该大限的四化。

本命四化的影响力是针对大限而来,大限的四化则是针对流年的行运,而流年的四化则是

克应在流月,所以流月的四化则是反应在流日的使用上。假如您是甲年出生,其四化是为

廉贞化禄、破军化权、武曲化科、太阳化忌,当您行运进入第二大限,其宫干为”丙”,丙

的四化是为天同化禄、天机化权、文昌化科、廉贞化忌,也因为第二大限的能量消长,使

得廉贞的化禄转为化忌,那么您就得特别注意廉贞星的化禄会转化成忌星,那会对大限的

人文宫位产生最大影响力,而其它的生年四化的作用力也会针对这个第二大限而来,也就

是说,生年四化的星曜经过四化能量的挹注后,对这个大限会产生影响力及作用力!而这

个大限所散发出去的四化,如不碰及生年四化时,那就是交给流年去对四化做呼应。

自化又是什么呢?生年四化星会随着所挹注能量的星曜而坐进不同的宫位,那些被四化驻

进的宫位则会产生反作用力来抵制或反弹。生年四化力量就如同台风来袭,被侵犯地区的

人会去做防台准备(反作用力-自化,而不相关地区之人则不会去操这个心),作用力就

是生年四化,而反作用力就是被生年四化驻进的宫位一定会产生反作用力,而这个反作用

力有可能是毫无抵抗力的被摧毁,也可能是强力的反制,那就得视会自化的宫干所启动的

四化而定。自化只限于被生年四化波及的宫干才会产生。譬如:生年四化的化权星落进子

女宫(天同化权),而子女宫的宫干为庚,”庚”宫干使天同自化忌,那么这个进入子女宫

的天同化权所会产生的桃花现象会因为子女宫宫干的”化忌”而遭消弭!但如果子女宫的宫

干是为”丙”,那么天同会自化禄,那也就是说,有关天同星的桃花际遇则成立,而来自子

女宫的桃花是男女的亲密关系,所以”自化”则是推算命理相当重要的一环(自化只对宫位

里被出生四化波及的星曜作呼应,不会乱飞到别的宫位上)!

学命理最重要也是最精彩的部分就是四化的理论,这个理论并不是如同坊间书籍那般的胡

乱飞舞,因为观念上及应用上的正确,才可能与日后所要讲解的”天机论”这套书籍的内容

接轨,而在进入此领域之前,您须要逐渐培养对学理真伪的辨别

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button