Tử vi

Tứ Linh: Sao Long Trì

Hành: Thủy

Loại: Đài Các Tinh

Đặc Tính: Công danh, quý hiển, may mắn, quyền quý, khoa giáp

Bạn đang xem: Tứ Linh: Sao Long Trì

Tên viết tắt thường gặp: Long

Phụ tinh. Thuộc bộ sao đôi Long Trì và Phượng Các. Gọi tắt là bộ sao Long Phượng. Một trong 4 sao của bộ Tứ Linh là Long Trì, Phượng Các, Bạch Hổ, Hoa Cái. Gọi tắt là Long Phượng Hổ Cái.

Ý Nghĩa Long Trì Ở Cung Mệnh

Tướng Mạo

Long Trì ở Mệnh thì nhan sắc rất đẹp, da mặt hồng hào, thanh tú, nhất là đối với phụ nữ.

 • Long Trì là mũi.
 • Long Trì, Kình Dương: Mũi sống trâu.
 • Long Trì, Thiên Khốc, Thiên Hư, Thiên Hình: Đau mũi có mổ.

Tính Tình

 • Thông minh, tuấn dật, có văn chất.
 • Ôn hòa, nhân hậu, điềm đạm, cởi mở.
 • Đoan trang trong nết hạnh.

Công Danh Tài Lộc

 • Thi đỗ cao, có khoa giáp lớn, nhất là ở Mão Dậu.
 • Làm tăng thêm tài lộc, điền sản (Long Trì chỉ nhà cửa, ao hồ).
 • May mắn trong hôn nhân (dễ yêu, dễõ cưới, vợ chồng tương đắc).
 • May mắn cả trong việc sinh nở (dễ sanh, sinh dễ nuôi).

Với các nghĩa trên, Long Trì là sao tương đối vẹn toàn về nhiều mặt nhan sắc, tính hạnh, tài lộc, gia đạo.

Ý Nghĩa Long Trì Và Các Sao Khác

 • Long Trì, Thai Phụ: Thăng quan, thi đỗ.
 • Long Trì, Thiên Riêu, Thiên Hỷ hay Phi: đắc thời, có hỷ sự đến nhanh chóng về tình duyên, thi cử, quan lộ.
 • Long Trì, Thiên Lương: Nữ mệnh có chồng danh giá, hiền.
 • Long Trì, Xương Khúc, Khôi Việt, Tả Hữu: Đây là bộ sao “hiền thần”, chuyên phò tá cho Tử Phủ. Cách này giúp đắc quan mau lẹ, cao quí.

Ý Nghĩa Long Trì Ở Cung Phúc Đức

 • Phú quý.
 • Giòng họ khá giả.

Ý Nghĩa Long Trì Ở Cung Điền Trạch

 • Long Trì, Mộ: Có nhà đất rộng rãi, có di sản.
 • Long Trì, Thai, Bát Tọa: Có nhà lầu cao sang, nhà có ao hồ.

Ý Nghĩa Long Trì Ở Cung Phu Thê

 • Vợ chồng đẹp đôi, tương đắc, cưới xin dễ dàng.
 • Nếu ở Dậu và có Tả Hữu: Hai vợ, hai chồng.

Ý Nghĩa Long Trì Ở Cung Tử Tức

 • Dễ sinh con, sinh con đẹp, dễ nuôi.
 • Sinh quí tử, thông minh, tuấn dật.

Long Trì Khi Vào Các Hạn

 • Long Trì, Thiên Riêu, Thiên Hỷ: Có dạm hỏi, đưa đến hôn nhân.
 • Long Trì, Phong Cáo, Quốc Ấn: Thi đỗ.
 • Long Trì, Thiên Mã: Có dời nhà cửa.

(Dẫn theo trang hoc-tuvi.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tứ Linh: Sao Long Trì

Hành: Thủy

Loại: Đài Các Tinh

Đặc Tính: Công danh, quý hiển, may mắn, quyền quý, khoa giáp

Tên viết tắt thường gặp: Long

Phụ tinh. Thuộc bộ sao đôi Long Trì và Phượng Các. Gọi tắt là bộ sao Long Phượng. Một trong 4 sao của bộ Tứ Linh là Long Trì, Phượng Các, Bạch Hổ, Hoa Cái. Gọi tắt là Long Phượng Hổ Cái.

Ý Nghĩa Long Trì Ở Cung Mệnh

Tướng Mạo

Long Trì ở Mệnh thì nhan sắc rất đẹp, da mặt hồng hào, thanh tú, nhất là đối với phụ nữ.

 • Long Trì là mũi.
 • Long Trì, Kình Dương: Mũi sống trâu.
 • Long Trì, Thiên Khốc, Thiên Hư, Thiên Hình: Đau mũi có mổ.

Tính Tình

 • Thông minh, tuấn dật, có văn chất.
 • Ôn hòa, nhân hậu, điềm đạm, cởi mở.
 • Đoan trang trong nết hạnh.

Công Danh Tài Lộc

 • Thi đỗ cao, có khoa giáp lớn, nhất là ở Mão Dậu.
 • Làm tăng thêm tài lộc, điền sản (Long Trì chỉ nhà cửa, ao hồ).
 • May mắn trong hôn nhân (dễ yêu, dễõ cưới, vợ chồng tương đắc).
 • May mắn cả trong việc sinh nở (dễ sanh, sinh dễ nuôi).

Với các nghĩa trên, Long Trì là sao tương đối vẹn toàn về nhiều mặt nhan sắc, tính hạnh, tài lộc, gia đạo.

Ý Nghĩa Long Trì Và Các Sao Khác

 • Long Trì, Thai Phụ: Thăng quan, thi đỗ.
 • Long Trì, Thiên Riêu, Thiên Hỷ hay Phi: đắc thời, có hỷ sự đến nhanh chóng về tình duyên, thi cử, quan lộ.
 • Long Trì, Thiên Lương: Nữ mệnh có chồng danh giá, hiền.
 • Long Trì, Xương Khúc, Khôi Việt, Tả Hữu: Đây là bộ sao “hiền thần”, chuyên phò tá cho Tử Phủ. Cách này giúp đắc quan mau lẹ, cao quí.

Ý Nghĩa Long Trì Ở Cung Phúc Đức

 • Phú quý.
 • Giòng họ khá giả.

Ý Nghĩa Long Trì Ở Cung Điền Trạch

 • Long Trì, Mộ: Có nhà đất rộng rãi, có di sản.
 • Long Trì, Thai, Bát Tọa: Có nhà lầu cao sang, nhà có ao hồ.

Ý Nghĩa Long Trì Ở Cung Phu Thê

 • Vợ chồng đẹp đôi, tương đắc, cưới xin dễ dàng.
 • Nếu ở Dậu và có Tả Hữu: Hai vợ, hai chồng.

Ý Nghĩa Long Trì Ở Cung Tử Tức

 • Dễ sinh con, sinh con đẹp, dễ nuôi.
 • Sinh quí tử, thông minh, tuấn dật.

Long Trì Khi Vào Các Hạn

 • Long Trì, Thiên Riêu, Thiên Hỷ: Có dạm hỏi, đưa đến hôn nhân.
 • Long Trì, Phong Cáo, Quốc Ấn: Thi đỗ.
 • Long Trì, Thiên Mã: Có dời nhà cửa.

(Dẫn theo trang hoc-tuvi.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button