Tử vi

Tử Sát đồng cung cách

Tử Sát đồng cung cách

Tử Vi tính Thổ, Thất Sát tính Kim khi đồng cung tại Tị Hợi hình thành cách Kim Thổ tương sinh. Tử Vi chủ bình hòa, ổn định nhưng mang tính khai sáng. Thất Sát tính kim cứng nhắc, vọng động mà không giỏi suy xét. Vì vậy, Thất Sát thường chủ mất hơn được, chủ tiến không biết lui. Tử Vi khi đi cùng Thất Sát tượng vua mang kiếm nhưng thực ra mang nhiều khuyết điểm hơn so với vị trí độc tọa hay với cách Tử Phủ hay Tử Tướng. Mệnh có Thất Sát liên quan tới tính sát khiến Tử Vi càng trở nên thận trọng, Thất Sát là mù quáng, làm việc theo cảm tính dễ dẫn đến sai lầm. Đây cũng là khi tình cảnh giao hội của hai nhóm Sát Phá Tham và Tử Vũ Liêm tạo thành xung đột xảy ra nhiều cách cục xấu. Trong khi hai nhóm sao giao hội với nhau, cần thiết có sự phối hợp như việc Cự Môn hay Nhật chủ phản đối, công khai, dương tính thì Cơ Đồng và Âm Lương trở nên hiền hòa. Tại đây, khi Tử Vũ Liêm và Sát Phá Tham đều có tính bạo lực, bộ Phủ Tướng là nhân tố trung hòa khi bản thân Sát Phá Tham đã hoàn chỉnh không cần thêm bớt. Vì vậy, Tử Vũ Liêm cần thiết có Phủ Tướng cũng khiến nhóm Sát Phá Tham bớt rối loạn. Tuy nhiên đây là trường hợp Tử Sát, hai cung còn lại là Liêm Phá và Vũ Tham đồng độ. May mắn tai cung còn lại có bộ Vũ Tham chủ tài năng và tham vọng được thực hiện. Thất Sát cư tại Tị Hợi không luận hãm ở vị trí bất lợi, đi cùng với Tử Vi thay đổi tính chất khiến Tử Sát trở thành bố cục tranh đoạt, tranh đấu không mấy phù hợp với Tử Vi. Vì vậy, cần thiết nhất là hóa thành Quyền để dung hòa hai Chính Tinh.

” TỬ SÁT HÓA QUYỀN PHẢN TÁC TINH TƯỜNG”.

Bạn đang xem: Tử Sát đồng cung cách

Tử Vi và Thất Sát cộng sinh với nhau, nhờ có Hóa Quyền tính chất trở nên đồng hóa, khả năng gánh vác của Tử Vi được tăng lên khi Thất Sát thành uy tín, quyền lực sinh sát. Nếu không có Hóa Quyền, bố cục hai nhóm sao cho ra ý nghĩa Thất là mất, thua và Sát là đoạt, tranh. Hình thành ngay ý nghĩa thua cuộc, thất bại. Nếu không có Hóa Quyền để thay đổi tính chất, cần thiết có những bàng tinh khavs phù hợp.

Cách Tử Sát cần thiết có Tả Hữu, nếu không cần có Hữu Bật vì thể hiện sự trợ giúp, Tử Vi phân việc cho người dưới, lúc này lý tưởng của Tử Vi có một phần được định kiến là chính đáng, được tôn theo. Nếu thuộc cách Cô Quân không có Tả Hữu tức lý tưởng của Tử Vi bị tính tranh đoạt thiếu sáng suốt của Thất Sát chi phối khiến mệnh cách trở nên tầm thường. Tử Sát chính là cách tranh đoạt hay bị cướp mất địa vị. Nhìn chung, khi đi với Thất Sát thì tính chất của cách Tử Sát đa phần liên quan đến võ nghiệp mà có được địa vị. Vì có Sát khí nên Mệnh dù phú quý cũng không tránh khỏi đe dọa từ tính chất này. Như có Tử Vi đầy đủ cách Tử Phủ Vũ Tướng xác lập thành cách không bị phá, Tử Vi được bảo vệ, che chở an toàn từ hình thức tới việc tác động tâm lý nhờ bộ Phủ Tướng. Như việc vua ở trong cung cấm, các trung thần phò tá. Tuy an toàn, bao bọc như vậy vẫn còn việc làm phản của Cự Môn tuy chỉ ở vị trí lục hội, chưa nói đến cách Tử Sát cần chống cả trong lẫn ngoài vì không có Phủ Tướng giỏi việc dùng tình cảm, ân tình để khiến kẻ khác phục tùng. Lại có cả Cự Môn bên ngoài khá mạnh khi có Thái Dương hình thành cách Cự Nhật chủ công khai, chính đáng. Nếu Tử Sát sai sót không tinh khi được Quyền tinh sẽ đối mặt với nguy hiểm. Thời đại ngày nay việc địa vị công danh như chủ công ty, chủ một tổ chức, đoàn thể vẫn luôn có những nguy hiểm như vậy. Cách Tử Sát thực chất là cách nội Tử ngoại Phủ, ra bên ngoài xã hội được bảo vệ, bao bọc cũng hơn Tử Vi mà tam phương xung chiếu không thấy Thiên Phủ. Cách cục Tử Sát kỵ ngộ Triệt Tuần, tối kỵ gặp bộ Kỵ Hình, ngộ Không Kiếp là xấu do kỵ cả Tử Vi và Thất Sát. Cần gặp Tuế Hổ Phù, Phượng Các, Khôi Việt, Xương Khúc và các sao chủ Quyền để giảm tính Sát của Thất Sát.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử Sát đồng cung cách

Tử Sát đồng cung cách

Tử Vi tính Thổ, Thất Sát tính Kim khi đồng cung tại Tị Hợi hình thành cách Kim Thổ tương sinh. Tử Vi chủ bình hòa, ổn định nhưng mang tính khai sáng. Thất Sát tính kim cứng nhắc, vọng động mà không giỏi suy xét. Vì vậy, Thất Sát thường chủ mất hơn được, chủ tiến không biết lui. Tử Vi khi đi cùng Thất Sát tượng vua mang kiếm nhưng thực ra mang nhiều khuyết điểm hơn so với vị trí độc tọa hay với cách Tử Phủ hay Tử Tướng. Mệnh có Thất Sát liên quan tới tính sát khiến Tử Vi càng trở nên thận trọng, Thất Sát là mù quáng, làm việc theo cảm tính dễ dẫn đến sai lầm. Đây cũng là khi tình cảnh giao hội của hai nhóm Sát Phá Tham và Tử Vũ Liêm tạo thành xung đột xảy ra nhiều cách cục xấu. Trong khi hai nhóm sao giao hội với nhau, cần thiết có sự phối hợp như việc Cự Môn hay Nhật chủ phản đối, công khai, dương tính thì Cơ Đồng và Âm Lương trở nên hiền hòa. Tại đây, khi Tử Vũ Liêm và Sát Phá Tham đều có tính bạo lực, bộ Phủ Tướng là nhân tố trung hòa khi bản thân Sát Phá Tham đã hoàn chỉnh không cần thêm bớt. Vì vậy, Tử Vũ Liêm cần thiết có Phủ Tướng cũng khiến nhóm Sát Phá Tham bớt rối loạn. Tuy nhiên đây là trường hợp Tử Sát, hai cung còn lại là Liêm Phá và Vũ Tham đồng độ. May mắn tai cung còn lại có bộ Vũ Tham chủ tài năng và tham vọng được thực hiện. Thất Sát cư tại Tị Hợi không luận hãm ở vị trí bất lợi, đi cùng với Tử Vi thay đổi tính chất khiến Tử Sát trở thành bố cục tranh đoạt, tranh đấu không mấy phù hợp với Tử Vi. Vì vậy, cần thiết nhất là hóa thành Quyền để dung hòa hai Chính Tinh.

” TỬ SÁT HÓA QUYỀN PHẢN TÁC TINH TƯỜNG”.

Tử Vi và Thất Sát cộng sinh với nhau, nhờ có Hóa Quyền tính chất trở nên đồng hóa, khả năng gánh vác của Tử Vi được tăng lên khi Thất Sát thành uy tín, quyền lực sinh sát. Nếu không có Hóa Quyền, bố cục hai nhóm sao cho ra ý nghĩa Thất là mất, thua và Sát là đoạt, tranh. Hình thành ngay ý nghĩa thua cuộc, thất bại. Nếu không có Hóa Quyền để thay đổi tính chất, cần thiết có những bàng tinh khavs phù hợp.

Cách Tử Sát cần thiết có Tả Hữu, nếu không cần có Hữu Bật vì thể hiện sự trợ giúp, Tử Vi phân việc cho người dưới, lúc này lý tưởng của Tử Vi có một phần được định kiến là chính đáng, được tôn theo. Nếu thuộc cách Cô Quân không có Tả Hữu tức lý tưởng của Tử Vi bị tính tranh đoạt thiếu sáng suốt của Thất Sát chi phối khiến mệnh cách trở nên tầm thường. Tử Sát chính là cách tranh đoạt hay bị cướp mất địa vị. Nhìn chung, khi đi với Thất Sát thì tính chất của cách Tử Sát đa phần liên quan đến võ nghiệp mà có được địa vị. Vì có Sát khí nên Mệnh dù phú quý cũng không tránh khỏi đe dọa từ tính chất này. Như có Tử Vi đầy đủ cách Tử Phủ Vũ Tướng xác lập thành cách không bị phá, Tử Vi được bảo vệ, che chở an toàn từ hình thức tới việc tác động tâm lý nhờ bộ Phủ Tướng. Như việc vua ở trong cung cấm, các trung thần phò tá. Tuy an toàn, bao bọc như vậy vẫn còn việc làm phản của Cự Môn tuy chỉ ở vị trí lục hội, chưa nói đến cách Tử Sát cần chống cả trong lẫn ngoài vì không có Phủ Tướng giỏi việc dùng tình cảm, ân tình để khiến kẻ khác phục tùng. Lại có cả Cự Môn bên ngoài khá mạnh khi có Thái Dương hình thành cách Cự Nhật chủ công khai, chính đáng. Nếu Tử Sát sai sót không tinh khi được Quyền tinh sẽ đối mặt với nguy hiểm. Thời đại ngày nay việc địa vị công danh như chủ công ty, chủ một tổ chức, đoàn thể vẫn luôn có những nguy hiểm như vậy. Cách Tử Sát thực chất là cách nội Tử ngoại Phủ, ra bên ngoài xã hội được bảo vệ, bao bọc cũng hơn Tử Vi mà tam phương xung chiếu không thấy Thiên Phủ. Cách cục Tử Sát kỵ ngộ Triệt Tuần, tối kỵ gặp bộ Kỵ Hình, ngộ Không Kiếp là xấu do kỵ cả Tử Vi và Thất Sát. Cần gặp Tuế Hổ Phù, Phượng Các, Khôi Việt, Xương Khúc và các sao chủ Quyền để giảm tính Sát của Thất Sát.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button