Tử vi

Tự Thuật về Tử Vi Đẩu Số Tinh Hoa Tập Thành

Thượng thiên luận thuật các kiến thức căn bản, phương pháp an lá số trong Tử Vi Đấu Sổ, cơ bản cũng là phương pháp phán đoán suy luận chủ yếu, tức nam phái tinh tình phán đoán suy luận pháp. Hạ thiên tiếp tục hoàn thiện tinh tình pháp phân tích vận hạn, cũng như thảo luận các phương pháp phán đoán suy luận khác trong Tử Vi Đấu Sổ, chủ yếu có Bát Quái quái vị phán đoán suy luận pháp và bắc phái Tứ hóa phán đoán suy luận pháp, và hoạt dụng Tử Vi Đấu Sổ để phương pháp dự đoán sinh hoạt hàng ngày của người, sự vật.

Tử Vi Đấu Sổ luận mệnh có nhiều môn phái, phương pháp khác nhau, trong đó chủ yếu có nam phái và bắc phái. Nam phái xem trọng Tinh tình, Bắc phái xem trọng Tứ hóa. Nếu có thể đem nam bắc hai phái kết hợp lại rồi phân tích phán đoán suy luận, lấy sở trường, bỏ sở đoản thì sẽ có được một phương pháp luận đoán tương đối hoàn thiện. Các pháp kết hợp luận mệnh, vẫn là Nam phái tinh tình pháp làm chủ, Hà lạc Tứ hóa pháp và các phương pháp khác là phụ. Lấy Tinh tình pháp luận vận mệnh cao thấp, đoán đại sự, xem dấu hiệu, tức xem nhân duyên; lấy Tứ hóa pháp đoán thời cơ, xem dẫn động, xem phát dụng, thấy kết quả, truy tung chân tướng phát sinh sự vật; lấy quái vị pháp đoán nhân sự và thời không, giao thoa mà tiến hành suy luận phân tích phán đoán.

Trong Tinh tình pháp, tiểu hạn và lưu niên đều được xem trọng, tiểu hạn là nội xem dấu hiệu, lưu niên là ngoại đoán biểu tượng. Còn Hà lạc pháp, kỳ môn quái vị pháp và Hoạt trắc trung không dùng tiểu hạn mà chỉ dùng lưu niên.

Tử Vi Đấu Sổ nguyên là dùng cho mệnh lý, người hiện đại phát minh ra cách dùng cho dự đoán sinh hoạt hàng ngày đoán mọi việc cũng như chọn ngày lành tháng tốt, phần tiếp theo quy nạp sửa sang lại một chút phương pháp và kinh nghiệm dự đoán, thả con săn sắt, bắt con cá rô, để những người có cùng sở thích tham gia nghiên cứu.

Hoạt dụng dự đoán pháp xem vận mệnh sắp tới, vì vận khí của người xem lúc này đã bao hàm các nhân tố tiên hậu thiên, hoàn cảnh, phong thuỷ, tu luyện, tích đức, phản ánh đầy đủ tình huống Ngũ Hành khí tràng thực tế gần đây của mệnh chủ, cho nên tại một số phương diện so với việc dùng ngày giờ sinh còn chuẩn xác hơn, mà lại có thể xử lý được vấn đề ngày giờ sinh không chính xác.

Có người hỏi: Mệnh lý và phong thuỷ cái gì trọng yếu hơn?”. Nhất Mệnh nhị vận tam hôn phối tứ phong thủy ngũ tính danh. Người sau khi sinh ra lấy mệnh lý làm trọng, đẻ con cái lại lấy phong thuỷ hưng suy làm trọng, nhất là đời thứ ba. Vì sao mệnh lý và phong thủy đều có thể đoán chuẩn? Đây là do cả hai đều vận hành theo thiên mệnh định số. Vận mệnh, phong thuỷ, tính danh, diện mạo bên ngoài đều sẽ thuận theo vận mệnh cố định đã được an bài, người tốt số tự nhiên sẽ ở nhà tốt, có tên hay, cát tướng, người mệnh kém thì quỷ thần xui khiến vào ở nhà xấu, tên không đẹp, tướng xấu. Cái gọi là “Phúc địa phúc nhân cư, hung địa tiện nhân ở” chính là lý này.

Vận mệnh đã là thiên định vậy cần gì phải đoán mệnh, xem phong thủy? Vận mệnh con người là quy luật khách quan, muốn hoàn toàn thay đổi rất khó, nhưng chúng ta có thể nắm giữ quy luật khách quan để phục vụ nhân loại. Hiểu số mệnh tức là nắm giữ quy luật vận mệnh, phát huy được giai đoạn huy hoàng nhất của nhân sinh, nắm chặt được các kỳ ngộ, tránh được những nhân tố thời không bất lợi, lựa chọn những nhân tố và thời không có lợi để làm những việc có lợi, đạt được tầng cao nhất mà vận mệnh đã chú định, dùng hết khả năng cải biến và cải thiện vận mệnh. Điều chỉnh phong thuỷ trong một phạm vi nhất định cũng cải thiện vận mệnh, làm người có số tốt càng tốt hơn, người có vận mệnh kém được cải thiện, xu cát tị hung, hơn nữa còn có thể giúp phúc ấm cho hậu thế.

Dịch kinh học đề xướng: “Hiểu số mệnh con người để không lo”, thản nhiên tự đắc sinh hoạt, từ thực tế xuất phát, không cưỡng cầu phú quý, chỉ cần trong lòng thấy thỏa mãn thì mới có hạnh phúc, đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng, cần kiệm tiết kiệm, gian khổ phấn đấu, làm việc thiện tích đức, tất nhiên sẽ có một đời hạnh phúc vui sướng. Cổ nhân nói: “Làm hết sức mình mà nghe thiên mệnh”, nói đúng ra là, chỉ khi chúng ta cố gắng hết sức mà vẫn không được thì lúc đó mới có thể phó thác cho trời. Quan hệ giữa Mệnh và lực giống như quan hệ giữa nguyên nhân bên trong và nhân tố bên ngoài, chính là “Mệnh đã phân định rõ ràng, không lực không thể thành; lực là ngọn nguồn tiến thủ, không có Mệnh chẳng thể được”. Cho nên không thể cho rằng tốt số liền có thể không làm mà hưởng, ngồi mát ăn bát vàng, số mệnh không tốt liền chán ngán thất vọng, từ bỏ tiến thủ.

Thế nhân nếu có thể lấy “Tứ huấn” làm điển hình, lập chí tôn kính phật đạo, quyết tâm sửa chữa khuyết điểm, nguyện hành thiện tích đức, sẽ có thể cải biến vận mệnh, phúc ấm do năm sinh, con cái hậu thế kiếp sau. Vận mệnh một người, thể xác, tinh thần, bệnh tật, đơn giản là Âm Dương Ngũ Hành chi khí tạo nên tác dụng, nếu như chúng ta thường xuyên hành thiện tích đức, kính già yêu trẻ, yêu quý vật mệnh, quên mình vì người, kính lễ phật đạo, tu luyện khí công, tu trì phật đạo pháp môn, thì sẽ có thể khiến Âm Dương Ngũ Hành chi khí trong cơ thể mình ở vào trạng thái thăng bằng, từ đó ít bệnh tai, thậm chí vô bệnh vô tai, vận tốt sẽ đến, vì cái gọi là “Nhà tích thiện tất có thọ dư”. Xử lí mệnh lý, càng nên tu công tích đức, kính lễ phật đạo, tu luyện khí công, những cái này giúp duy trì tự thân Âm Dương Ngũ Hành cân bằng, lại có thể đề cao tố chất thân thể, đề cao trí tuệ, tăng cường linh cảm, từ đó đề cao xác suất dự đoán. Nếu muốn làm người giải tai, càng cần có công đức và công lực, nếu không hại người hại mình.

Có người nói, dịch đạo cần phải có thầy, dựa vào sách vở khó mà thành đạo. Nói vậy nói không sai, nhưng không phải không có hi vọng, chỉ cần chăm học khổ luyện, áp dụng linh hoạt, khai ngộ, coi như không thành được “Thiên Tiên” thì vẫn có thể làm “Địa Tiên”; lùi thêm một bước, không thể thành sư thì cũng vì chính mình và người thân cải biến một chút vận mệnh, công việc, chắc chắn sẽ có ích lợi. Thiệu Vĩ Hoa, Trương Chí Xuân hai vị Dịch sư, chủ yếu chỉ dựa vào sách vở tự học thành tài. Sư truyền? Sư ở đâu? Minh sư chỉ có thể gặp mà không thể cầu, tất cả ở chữ duyên. Sư phụ lại thường tương đối bảo thủ, đa phần chỉ truyền lại kinh nghiệm, tri thức khá đơn nhất, khuyết thiếu tính toàn diện. Hiện tại sư giá cao không ít! Nếu có nhiều tiền có thể thử một chút xem. Ta đã từng bái sư học nghệ khí công, giảm béo gầy được hơn vạn cân, trong mộng thành sư, bất quá còn tốt, được sư phụ “Chân quyết”: “Tự mình đi ngộ”. Thường sư truyền khó nói hết, sách cũng khó nói hết, dựa vào ngộ tính mỗi ngườ, cho nên ngộ tính là rất trọng yếu, ngộ tính mỗi người không hoàn toàn giống nhau, đó là mệnh lý. Ta đối với mệnh lý và kỳ môn có hứng thú và ngộ tính, đối với địa lý thì không có hứng thú và ngộ tính. Ngộ tính tùy thời đều có thể đột nhiên xuất hiện, mình nên nắm bắt. Ta viết quyển sách này mấy năm, thỉnh thoảng sẽ đưa ra một chút quan niệm mới, có khi đi đường, ăn cơm, xem sách mà đột nhiên hiểu thông đạo lý nào đó, thậm chí trong lúc ngủ mơ cũng sẽ có cảm giác, lập tức viết xuống, không ngừng thêm mắm thêm muối. Theo sách báo, không ít nhà khoa học cũng đạt được bí quyết khi ngủ mơ. Hiện thời đọc sách càng ngày càng khó, sách cũ cổ văn khó lý giải, sách mới thì kiến thức như biển, phải có tinh thần mò kim đáy biển, từng giờ từng phút tích luỹ, sóng lớn đãi cát, đãi được vàng ròng.

Ta làm người nguyên tắc và kỳ vọng là: Lấy bản phái làm chủ, tự mình linh cảm giác ngộ, dung nạp Bách gia, loại đi cặn bã, lọc lấy tinh hoa, làm việc cho ta, hội tụ tinh thành, chỉ dẫn hậu học, tạo phúc con cháu.

Bởi vì bản thân học thức cùng ngộ tính có hạn, còn nhiều chỗ sơ sài lầm lẫn, thậm chí cặn bã có khi không thể tránh được, chân thành hướng các chi sĩ đính chính.

Quế quế mộc mộc hương sĩ: Đại đức sơn nhân Trung thu Ất Dậu hoàn thiện bản thảo

Liên hệ giao lưu: điện thoại: 0775-2817956 E-mail: den G8613@163. com

(Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành – Đại Đức Sơn Nhân

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Bạn đang xem: Tự Thuật về Tử Vi Đẩu Số Tinh Hoa Tập Thành

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tự Thuật về Tử Vi Đẩu Số Tinh Hoa Tập Thành

Thượng thiên luận thuật các kiến thức căn bản, phương pháp an lá số trong Tử Vi Đấu Sổ, cơ bản cũng là phương pháp phán đoán suy luận chủ yếu, tức nam phái tinh tình phán đoán suy luận pháp. Hạ thiên tiếp tục hoàn thiện tinh tình pháp phân tích vận hạn, cũng như thảo luận các phương pháp phán đoán suy luận khác trong Tử Vi Đấu Sổ, chủ yếu có Bát Quái quái vị phán đoán suy luận pháp và bắc phái Tứ hóa phán đoán suy luận pháp, và hoạt dụng Tử Vi Đấu Sổ để phương pháp dự đoán sinh hoạt hàng ngày của người, sự vật.

Tử Vi Đấu Sổ luận mệnh có nhiều môn phái, phương pháp khác nhau, trong đó chủ yếu có nam phái và bắc phái. Nam phái xem trọng Tinh tình, Bắc phái xem trọng Tứ hóa. Nếu có thể đem nam bắc hai phái kết hợp lại rồi phân tích phán đoán suy luận, lấy sở trường, bỏ sở đoản thì sẽ có được một phương pháp luận đoán tương đối hoàn thiện. Các pháp kết hợp luận mệnh, vẫn là Nam phái tinh tình pháp làm chủ, Hà lạc Tứ hóa pháp và các phương pháp khác là phụ. Lấy Tinh tình pháp luận vận mệnh cao thấp, đoán đại sự, xem dấu hiệu, tức xem nhân duyên; lấy Tứ hóa pháp đoán thời cơ, xem dẫn động, xem phát dụng, thấy kết quả, truy tung chân tướng phát sinh sự vật; lấy quái vị pháp đoán nhân sự và thời không, giao thoa mà tiến hành suy luận phân tích phán đoán.

Trong Tinh tình pháp, tiểu hạn và lưu niên đều được xem trọng, tiểu hạn là nội xem dấu hiệu, lưu niên là ngoại đoán biểu tượng. Còn Hà lạc pháp, kỳ môn quái vị pháp và Hoạt trắc trung không dùng tiểu hạn mà chỉ dùng lưu niên.

Tử Vi Đấu Sổ nguyên là dùng cho mệnh lý, người hiện đại phát minh ra cách dùng cho dự đoán sinh hoạt hàng ngày đoán mọi việc cũng như chọn ngày lành tháng tốt, phần tiếp theo quy nạp sửa sang lại một chút phương pháp và kinh nghiệm dự đoán, thả con săn sắt, bắt con cá rô, để những người có cùng sở thích tham gia nghiên cứu.

Hoạt dụng dự đoán pháp xem vận mệnh sắp tới, vì vận khí của người xem lúc này đã bao hàm các nhân tố tiên hậu thiên, hoàn cảnh, phong thuỷ, tu luyện, tích đức, phản ánh đầy đủ tình huống Ngũ Hành khí tràng thực tế gần đây của mệnh chủ, cho nên tại một số phương diện so với việc dùng ngày giờ sinh còn chuẩn xác hơn, mà lại có thể xử lý được vấn đề ngày giờ sinh không chính xác.

Có người hỏi: Mệnh lý và phong thuỷ cái gì trọng yếu hơn?”. Nhất Mệnh nhị vận tam hôn phối tứ phong thủy ngũ tính danh. Người sau khi sinh ra lấy mệnh lý làm trọng, đẻ con cái lại lấy phong thuỷ hưng suy làm trọng, nhất là đời thứ ba. Vì sao mệnh lý và phong thủy đều có thể đoán chuẩn? Đây là do cả hai đều vận hành theo thiên mệnh định số. Vận mệnh, phong thuỷ, tính danh, diện mạo bên ngoài đều sẽ thuận theo vận mệnh cố định đã được an bài, người tốt số tự nhiên sẽ ở nhà tốt, có tên hay, cát tướng, người mệnh kém thì quỷ thần xui khiến vào ở nhà xấu, tên không đẹp, tướng xấu. Cái gọi là “Phúc địa phúc nhân cư, hung địa tiện nhân ở” chính là lý này.

Vận mệnh đã là thiên định vậy cần gì phải đoán mệnh, xem phong thủy? Vận mệnh con người là quy luật khách quan, muốn hoàn toàn thay đổi rất khó, nhưng chúng ta có thể nắm giữ quy luật khách quan để phục vụ nhân loại. Hiểu số mệnh tức là nắm giữ quy luật vận mệnh, phát huy được giai đoạn huy hoàng nhất của nhân sinh, nắm chặt được các kỳ ngộ, tránh được những nhân tố thời không bất lợi, lựa chọn những nhân tố và thời không có lợi để làm những việc có lợi, đạt được tầng cao nhất mà vận mệnh đã chú định, dùng hết khả năng cải biến và cải thiện vận mệnh. Điều chỉnh phong thuỷ trong một phạm vi nhất định cũng cải thiện vận mệnh, làm người có số tốt càng tốt hơn, người có vận mệnh kém được cải thiện, xu cát tị hung, hơn nữa còn có thể giúp phúc ấm cho hậu thế.

Dịch kinh học đề xướng: “Hiểu số mệnh con người để không lo”, thản nhiên tự đắc sinh hoạt, từ thực tế xuất phát, không cưỡng cầu phú quý, chỉ cần trong lòng thấy thỏa mãn thì mới có hạnh phúc, đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng, cần kiệm tiết kiệm, gian khổ phấn đấu, làm việc thiện tích đức, tất nhiên sẽ có một đời hạnh phúc vui sướng. Cổ nhân nói: “Làm hết sức mình mà nghe thiên mệnh”, nói đúng ra là, chỉ khi chúng ta cố gắng hết sức mà vẫn không được thì lúc đó mới có thể phó thác cho trời. Quan hệ giữa Mệnh và lực giống như quan hệ giữa nguyên nhân bên trong và nhân tố bên ngoài, chính là “Mệnh đã phân định rõ ràng, không lực không thể thành; lực là ngọn nguồn tiến thủ, không có Mệnh chẳng thể được”. Cho nên không thể cho rằng tốt số liền có thể không làm mà hưởng, ngồi mát ăn bát vàng, số mệnh không tốt liền chán ngán thất vọng, từ bỏ tiến thủ.

Thế nhân nếu có thể lấy “Tứ huấn” làm điển hình, lập chí tôn kính phật đạo, quyết tâm sửa chữa khuyết điểm, nguyện hành thiện tích đức, sẽ có thể cải biến vận mệnh, phúc ấm do năm sinh, con cái hậu thế kiếp sau. Vận mệnh một người, thể xác, tinh thần, bệnh tật, đơn giản là Âm Dương Ngũ Hành chi khí tạo nên tác dụng, nếu như chúng ta thường xuyên hành thiện tích đức, kính già yêu trẻ, yêu quý vật mệnh, quên mình vì người, kính lễ phật đạo, tu luyện khí công, tu trì phật đạo pháp môn, thì sẽ có thể khiến Âm Dương Ngũ Hành chi khí trong cơ thể mình ở vào trạng thái thăng bằng, từ đó ít bệnh tai, thậm chí vô bệnh vô tai, vận tốt sẽ đến, vì cái gọi là “Nhà tích thiện tất có thọ dư”. Xử lí mệnh lý, càng nên tu công tích đức, kính lễ phật đạo, tu luyện khí công, những cái này giúp duy trì tự thân Âm Dương Ngũ Hành cân bằng, lại có thể đề cao tố chất thân thể, đề cao trí tuệ, tăng cường linh cảm, từ đó đề cao xác suất dự đoán. Nếu muốn làm người giải tai, càng cần có công đức và công lực, nếu không hại người hại mình.

Có người nói, dịch đạo cần phải có thầy, dựa vào sách vở khó mà thành đạo. Nói vậy nói không sai, nhưng không phải không có hi vọng, chỉ cần chăm học khổ luyện, áp dụng linh hoạt, khai ngộ, coi như không thành được “Thiên Tiên” thì vẫn có thể làm “Địa Tiên”; lùi thêm một bước, không thể thành sư thì cũng vì chính mình và người thân cải biến một chút vận mệnh, công việc, chắc chắn sẽ có ích lợi. Thiệu Vĩ Hoa, Trương Chí Xuân hai vị Dịch sư, chủ yếu chỉ dựa vào sách vở tự học thành tài. Sư truyền? Sư ở đâu? Minh sư chỉ có thể gặp mà không thể cầu, tất cả ở chữ duyên. Sư phụ lại thường tương đối bảo thủ, đa phần chỉ truyền lại kinh nghiệm, tri thức khá đơn nhất, khuyết thiếu tính toàn diện. Hiện tại sư giá cao không ít! Nếu có nhiều tiền có thể thử một chút xem. Ta đã từng bái sư học nghệ khí công, giảm béo gầy được hơn vạn cân, trong mộng thành sư, bất quá còn tốt, được sư phụ “Chân quyết”: “Tự mình đi ngộ”. Thường sư truyền khó nói hết, sách cũng khó nói hết, dựa vào ngộ tính mỗi ngườ, cho nên ngộ tính là rất trọng yếu, ngộ tính mỗi người không hoàn toàn giống nhau, đó là mệnh lý. Ta đối với mệnh lý và kỳ môn có hứng thú và ngộ tính, đối với địa lý thì không có hứng thú và ngộ tính. Ngộ tính tùy thời đều có thể đột nhiên xuất hiện, mình nên nắm bắt. Ta viết quyển sách này mấy năm, thỉnh thoảng sẽ đưa ra một chút quan niệm mới, có khi đi đường, ăn cơm, xem sách mà đột nhiên hiểu thông đạo lý nào đó, thậm chí trong lúc ngủ mơ cũng sẽ có cảm giác, lập tức viết xuống, không ngừng thêm mắm thêm muối. Theo sách báo, không ít nhà khoa học cũng đạt được bí quyết khi ngủ mơ. Hiện thời đọc sách càng ngày càng khó, sách cũ cổ văn khó lý giải, sách mới thì kiến thức như biển, phải có tinh thần mò kim đáy biển, từng giờ từng phút tích luỹ, sóng lớn đãi cát, đãi được vàng ròng.

Ta làm người nguyên tắc và kỳ vọng là: Lấy bản phái làm chủ, tự mình linh cảm giác ngộ, dung nạp Bách gia, loại đi cặn bã, lọc lấy tinh hoa, làm việc cho ta, hội tụ tinh thành, chỉ dẫn hậu học, tạo phúc con cháu.

Bởi vì bản thân học thức cùng ngộ tính có hạn, còn nhiều chỗ sơ sài lầm lẫn, thậm chí cặn bã có khi không thể tránh được, chân thành hướng các chi sĩ đính chính.

Quế quế mộc mộc hương sĩ: Đại đức sơn nhân Trung thu Ất Dậu hoàn thiện bản thảo

Liên hệ giao lưu: điện thoại: 0775-2817956 E-mail: den G8613@163. com

(Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành – Đại Đức Sơn Nhân

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button