Tử vi

Tử vân đại sư châm ngôn về hôn nhân

Bản dịch:

Tử vân đại sư châm ngôn đối Đài Loan tử vi đẩu số chính xác giải trừ

* tiên thiên cung mệnh, thân cung cập tam phương tứ chính chờ tinh diệu thiên phú tổng hợp lại nhưng quyết định một người cá tính, hơn nữa đối với phán đoán suy luận hôn nhân tình duyên cũng tất dĩ của làm căn bản cơ cấu.

Bạn đang xem: Tử vân đại sư châm ngôn về hôn nhân

* cung phu thê công năng cận đại diện một người đối phu giữ tại một loại hình thái ý thức, ý chỉ thích cai cung vị tinh diệu tổ hợp sở hiện ra loại hình đối tượng.

* đương thôi diễn hôn nhân thực tế trạng huống thì, ngoại trừ phán định trước sau thiên cung phu thê cát hung hiện tượng bên ngoài, hoàn nhu lưu ý đáo, đi hạn thì trước sau thiên cung phu thê sở hiện ra cát hung, khả năng đối hôn nhân tạo thành ảnh hưởng. <đàm án: Tử Vân tiên sinh đoạn văn này hẳn là chỉ là ở đi hạn thì trước sau ngày sao Tứ hóa đạt tiêu chuẩn cục đối cung phu thê ảnh hưởng mà nói ba>

* cung phu thê thuộc tổ hợp nhân, bởi tinh diệu tổ hợp thiên phú tác dụng thuộc về so sánh kiên cường và so sánh cụ động thái làm vẻ ta đây, bởi vậy loại này mệnh bàn chủ nhân, hắn tuyển trạch tình cảm đối tượng, hội có khuynh hướng tuyển trạch tương đối có cá tính và so sánh sinh động hình người đó. Nhược là cung phu thê thuộc về các loại, hắn sẽ có khuynh hướng tuyển trạch bề ngoài và cá tính thuộc về so sánh ôn hòa người đó liễu.

* có hay không có thể tảo hôn hoặc kết hôn muộn, thông thường đều dựa vào tiên thiên cung phu thê cát hung hiện tượng lai phán định: Cung phu thê hảo, phu thê ở chung dễ đạt được hòa hợp, tảo hôn không thể nói là; nhược cung phu thê soa, hay nhất kết hôn muộn liễu.

* luận ngoài giá thú tình, bất năng chỉ bằng đái đào hoa tinh diệu lai phán đoán suy luận. Thường cần khán mệnh thân cung và đại hạn có hay không hội xúc động hữu quan tình cảm phương diện tinh diệu, sau đó sẽ cư dĩ phán đoán, có phủ ngoài giá thú tình hiện tượng.

* cung phu thê cách cục hung, ngoại trừ xuất hiện hôn nhân bất hòa bên ngoài, cũng thường là ngoài giá thú tình phát tác căn do.

* cung phu thê tịnh , giá tổ nhu hòa cách cục, chẳng những có lợi hôn nhân hài hòa,< tam kỳ gia hội> còn có dệt hoa trên gấm vẻ đẹp. Thuộc về mỹ mãn hôn nhân loại hình .

* cung phu thê tam phương tứ chính, không được hối xung bất lợi thân tình lục sát tinh, bởi vậy hôn nhân nên không bị quấy nhiễu.

* cung phu thê là khôi thành sở giáp, khôi thành sở hội tọa và sở giáp phụ cung vị, có chống đỡ tà ma làm chính tác dụng. Khiến cho có đến đây cung phu thê của mệnh tạo, ở hôn nhân thượng hội gắng đạt tới hoàn mỹ tâm tính.

* lộc kị xông vào thân tình cung vị xuất hiện, cũng chủ bất lợi thân tình.

* tiên thiên cung phu thê người đó, chỉ cần đối tượng kết hôn không quá thái quá, thông thường hôn nhân tương đối có thể được mỹ mãn hài hòa.

* cung phu thê thành :< ly chính vị mà điên đảo> cách cục, rất có thể sẽ từng có vô danh phân sương sớm nhân duyên.

* cung phu thê nhược chỉ sai ai ra trình diện sao Hóa kỵ không hề có sát tinh, thông thường không làm hung luận.

* tiên thiên cung phu thê bất hảo, hậu thiên <đại hạn> cung phu thê cho dù tốt, cũng muốn giảm bớt nhiều.

Cư cổ truyện luận pháp, cung phu thê có hung tướng, vẫn có pháp có thể giải trừ: Hay lập gia đình là thị thiếp, không làm nhà giữa nguyên phối.

* xương tham cách đương thứ nhất Hóa kị thì, sẽ khiến hôn nhân không ổn định.

* đẩu số khán hôn nhân lý luận:A tinh diệu phù hợp: Tỷ như nam nữ hai người cung mệnh đều thuộc về tương tự tinh diệu tổ hợp, như là đều là hoặc hoặc giả hoặc cách. Cung mệnh tinh diệu tương tự, ở trong tính cách tương đối hội xu hướng nhất trí. Đến đây có lợi cho phu thê ở chung. B cung mệnh tinh diệu tổ hợp mặc dù không đồng nhất dồn, nhưng cung mệnh hoặc cung phu thê tinh diệu, cũng phối ngẫu cung phu thê hoặc cung mệnh tương đồng tinh diệu thì, cũng coi như một loại phù hợp. C< cung vị phù hợp>: Nói thí dụ như, thái thái năm sinh thái tuế ngồi vào hoặc chiếu nhập tiên sinh cung mệnh hoặc cung phu thê, loại hiện tượng này, cũng sẽ khiến cho phu thê đang lúc, hình thành một loại khác tác dụng. Bất quá loại này , phải lưu ý nó sở ngồi vào cung vị, đến tột cùng là hoặc cung vị. Ngồi vào cung vị , tự nhiên sản sinh dễ hòa hợp chính diện tác dụng. Nếu là ngồi vào hung cung, hoặc là cái này cung tam mới có nhiều lắm kị sát, như vậy loại này kết quả, liền sẽ khiến lại càng không hòa hợp, thay đổi xung đột mặt trái tác dụng.

* ở cung phu thê có đại hung của cách cục, nặng thì trung niên trong lúc có sinh ly tử biệt đại hung tác dụng, nhẹ thì hôn nhân không hài hòa <đây chỉ là truyền thống mệnh lý quan niệm, đương nhiên yếu kiêm thị phối ngẫu thái tuế>.

* cung phu thê tràn ngập đào hoa tinh diệu người đó, ngoại trừ có tuyển trạch so sánh tiêu sái xinh đẹp đối tượng khuynh hướng ngoại, ở đối với người khác phái tình cảm phương diện, cũng sẽ so sánh cảm tính và tình cảm so sánh phong phú. Nhược tái vừa từ quý hướng quý, canh khiến cho người này có đặc biệt coi trọng nhân phẩm khuynh hướng.

* tả hữu hai sao hội khiến người ở tình cảm và hôn nhân phương diện, dũ tinh được ổn định và trang trọng <đàm án: Nhưng và hình thành hung cách chủ tinh đồng cung thì ư? ! Chỉ sợ là phôi chuyện tình một bộ tiếp một bộ ba>.

* đưa vào phối ngẫu tam hạng tài liệu tương quan dĩ nặng tới khinh liệt tự:A năm sinh thái tuếB kết hôn đại hạnC kết hôn lưu niên.

Cung phu thê là cách cục, vừa hội tam sát , chủ một loại không ổn định rung chuyển tác dụng.

* cung phu thê , tam phương vừa hội < linh tham>< linh dương> cùng với văn xương và thiên thành, thì chủ tình cảm thủ hướng hội thiên về vu ký thông minh có thể làm nữ hài, làm gặp gỡ đối tượng.

* tiên thiên cung phu thê, liên tiếp không ngừng có trước sau thiên Hóa kị trùng kích, ở hôn nhân mệnh lý thượng, tức đại diện một loại không lắm thuận lợi dấu hiệu

* cung phu thê của cách, nhược tam phương tứ chính không gặp sát tinh, ở hôn nhân thượng không nhất định sẽ tạo thành phu thê của hiện tượng.

* khôi thành tọa thủ có thể chiếu cung phu thê, hội khiến người ở tình yêu nam nữ và hôn nhân ý thức thượng, đái có một loại không được du củ đích tình thao tác dụng.

* thái dương và Thái âm đều chủ đào hoa.

* nhược cung phu thê là cát hung lẫn lộn cung vị, hội hiện ra một loại cát trung tâm giấu hung không ổn định tác dụng. Nói cách khác: Người này ở hôn nhân và tình cảm giữa nam nữ hỗ động phương diện, không có kiên định hình thái ý thức. Bởi vậy ở tình cảm thượng, hội nghị thường kỳ theo hoàn cảnh

* liêm tham tọa thủ tị là hãm yếu cung vị, nếu có sát tinh đồng cung, hội khiến cho đến đây cung hiển hiện ở hôn nhân thượng thuộc về loại hình. Như có nữa sát tinh xung chiếu, hội nghị thường kỳ khiến cho một người hôn nhân khó có được bình tĩnh an bình.

* ảnh hưởng hôn nhân thật xấu tứ hạng điều kiện:A mệnh cách cục thật là tốt phôi, hội tả hữu một người ở nam nữ tư tình phương diện khuynh hướng. Tỷ như ở cổ truyện tinh diệu thiên phú lý nói tới . Ở rất nhiều mệnh lệ kinh nghiệm trung tâm, này phú văn sở giải thích mệnh lý tác dụng, đích xác có cao độ minh xác tính, loại này mệnh cách người đó, mặc kệ nam nữ, cả đời tựa hồ khó có được ở hôn nhân phương diện thủy xấu xí ba bình địa tịnh vượt qua.

B cung phu thê tinh diệu kết cấu làm sao. Cung phu thê hình thành hung cách hoặc kị sát giao xung, tức ý nghĩa ở hôn nhân phương diện hình thái ý thức vô pháp bình tĩnh, loại này cung phu thê loại hình, thường khiến cho rất nhiều người như thế cuộc sống hôn nhân khó có được hài hòa mỹ mãn, thậm chí khó có thể bạch đầu giai lão.

C đi hạn vận chuyển vô cùng trọng yếu.

D hôn nhân đối tượng vấn đề, là ảnh hưởng hôn nhân là tối trọng yếu một vòng

Đối Đài Loan tử vi đẩu số chính xác giải trừ =

Giá mười mấy năm qua, Đài Loan hưng khởi một nghiên cứu sổ thuật phong trào, có thể dùng loại này quá khứ mấy nghìn năm qua chích lưu hành sinh trung tâm hạ cấp tằng hoặc là thất ý văn nhân học thuật, thoáng cái tựa hồ biến thành học thuyết nổi tiếng; xã hội thượng các loại kỹ xảo môn phái kỳ chiêu chồng chất, hô phong hoán vũ vô cùng náo nhiệt, thế nhưng cho đến hôm nay, rốt cuộc có bao nhiêu nhân khứ tự hỏi quá ─ những kỹ xảo này hoặc học vấn rốt cuộc đối với người môn là có ích hoặc là hại? Cố tình làm ác chuyện lệ ở báo chí xã hội hãy là nhìn mãi quen mắt: Nào đó nào đó tướng sĩ phiến tài phiến sắc. . . Nào đó nào đó tướng sĩ khiến cho nhân cửa nát nhà tan chờ. Đến nỗi này vô tâm làm ác người đó lẽ nào là được rồi sao? Đối sinh dành cho sinh nhật thời khắc người có có ích sao? Tương lai ngươi sẽ cùng thân cao một lục ngũ cm, thể trọng năm mươi kí lô nữ hài tử kết hôn. . . Loại này. Pháp đầy rẫy ở nếu nói luận mệnh chợ; người ta trời sinh cô khắc, kết hôn nhất định sẽ biệt ly, gia đình nhất định bất hạnh phúc. . . Loại thuyết pháp này ở trên thị trường cũng là thường gặp thủ pháp. Giá rất nhiều các loại, rốt cuộc đối với người có gì bang trợ ư? Nhược không có chính xác mệnh lý thái độ cập quan niệm, kể trên. Pháp đại thể chỉ là tự cấp trong lòng người bịt kín một tầng bóng ma, ở trong lòng nhắc tới nhất khối đá lớn mà thôi! Bất kể là dựa vào loại nào tâm lý hoặc nguyên nhân, dành cho sinh nhật người giai có quyền lợi lý giải chính xác mệnh lý quan niệm, giai có quyền lợi yêu cầu miễn sinh sợ hãi tự do; còn bên kia mặt, luận mệnh người cũng có nghĩa vụ khiến người lý giải ─ thập ma là mệnh lý, mệnh lý tác dụng, mệnh lý hạn chế. . . Đây chính là không đơn giản nhiệm vụ, nhưng ta mong muốn luận mệnh người năng lực tận lực đi hoàn thành. Bởi vì dĩ người viết học tập đẩu số kinh nghiệm nhiều năm: Bị mệnh lý làm hại người, xa bỉ tòng mệnh để ý trung tâm xong có ích người là đa. Đây là một cái thập phần bất đắc dĩ kết quả, mong muốn hậu tới người học tập hảo hảo nhớ kỹ cái ý nghĩ này, để tránh khỏi người đời sau tái thụ lệch lạc tư tưởng nguy hại, nhân loại tư tưởng thượng sai lầm mê tư đã đủ nhiều, không cần hơn nữa món này liễu.

Đẩu số quá khứ mười năm phát triển ─ từ chủ nghĩa duy tâm đáo tâm vật hợp nhất

Tự tuệ tâm trai chủ tử vi đẩu số tân thuyên xuất bản cho tới nay, thời gian từ lâu vượt lên trước mười năm, nếu nói là dân quốc bảy mươi mốt năm trước đẩu số thị xử sinh thời kỳ ủ bệnh nói, thì tử vi đẩu số tân thuyên không thể nghi ngờ hơn là nhấc lên rộng lớn mạnh mẽ mười năm Lý Trình Bi. Cho đến ngày nay, vì thế đoạn quang huy ngày tố một chút. Sử xem, tin tưởng là thập phần có ý nghĩa cập giá trị sự, bởi vì ở quá trình này trung tâm, đẩu số ẩn dấu mặt, u ám mặt, đẩu số năng lực cập hạn chế, nhất nhất địa bị gia dĩ phát giác cập gia dĩ kiểm thảo, từ từ khoa học cập hợp sinh lý tính suy tính cách bị rót vào mới đẩu số trong hệ thống, mà trở thành chính xác số phận thôi trắc quy tắc trung tâm không thể thiếu nhất bộ. . Loại này quan niệm cải biến, nhược dĩ triết học độ lớn của góc đến xem, thì dĩ từ duy tâm đáo tâm vật hợp nhất nhất thỏa đáng, người viết nguyện sinh đến đây trình bày cái này quan trọng tư tưởng chuyển biến, tin tưởng giá tương đối sinh mệnh lý chân diện mục có càng sâu một tầng lý giải.

Đẩu số nghe nói là trần hi di sáng chế, bất quá giá đã không trọng yếu. Thế nhưng tự nghĩ ra lập hậu mấy trăm năm, đẩu số tựa hồ bị đóng băng đứng lên vậy, vẫn chưa xong rất lớn phát triển, có người nói Minh triều thì la hồng tiên đã từng chỉnh lý, nhưng hậu tới phát triển cũng không rõ ràng lắm. Hôm nay đẩu số bí kíp là thanh hãy thư, Đồng Trị trong năm ra thư, đến nay bất quá hơn trăm năm. Đẩu số bởi vì quá khứ truyền lưu sinh trung tâm hạ cấp tằng, mà lại tựa hồ vị được coi trọng, kỳ phát triển thong thả đương là có thể tin. Ở bát tự từ lâu nhiều loại hoa nở rộ, thậm chí xếp vào tứ khố toàn thư thì, đẩu số nhưng một một không nghe thấy, cho đến dân quốc năm đầu, “Đẩu số tuyên vi” một lá thư tài có nữa hệ thống địa phê bình chú giải bình luận một phen. Giá cách nay bất quá sáu mươi bảy mươi năm trước.

Dân quốc ba mươi tám cuối năm đẩu số phát triển, có hai người tương đối trọng yếu, một vị là thiết bản đạo nhân, một vị khác ra sao tốt tùng lão tiên sinh. Đương nhiên cũng có những người khác cũng đổng đẩu số, nhưng đối với sinh tìm cách cống hiến không lớn. Nhất phái tư tưởng tốt dĩ phát huy lực ảnh hưởng, quảng nạp môn đồ là bắt buộc, trứ thư lập thuyết cũng là cần thiết, thế nhưng môn đồ trung tâm không ai có thể sửa cũ thành mới, dương danh lập vạn thì khả năng càng trọng điểm, kể trên trong hai người, thái cực huyền xã ở đâu tốt tùng lão tiên sinh không thể nghi ngờ hay sở đề cập hiện tượng, hắn đại đệ tử ─ tử Vân tiên sinh, bởi vì trứ thư lập thuyết, nói tiền nhân sở vị nói, ở hôm nay đẩu số giới sớm đã trở thành một đời đại tông sư, hắn đối sinh đẩu số hiện đại hoá rót vào một nước chảy đầu nguồn, kỳ thành coi như ở phía sau tường thuật. Dân quốc bảy mươi năm trước đẩu số phát triển, đại gia có thể tham khảo một chút “Hiện đại tử vi” tập thứ hai trung tâm có một chút trình bày và phân tích (ở nhất nhất tam trang tới một … hai … Cửu trang), đương có thể nhất bổ nghi ngờ trong lòng.

Dân quốc bảy mươi năm trước, học tập đẩu số hơn phân nửa hệ dĩ mẫu giáo bé chế đi học là việc chính, thế nhưng tự tuệ tâm trai chủ ở Trung Hoa Trung Quốc thời báo thượng bắt đầu đàm luận đẩu số hậu, là đẩu số mở rộng rót vào liễu tân sinh mệnh. Bởi vì tuệ tâm trai làm chủ dụng dễ hiểu dễ hiểu hôm nay ngôn ngữ lai thuyết minh đẩu số trung tâm các sao diệu tính chất, có thể dùng cái này cổ truyện thôi mệnh kỹ xảo, thoáng cái tựa hồ trở nên hết sức dễ dàng ─ dễ bài mệnh bàn, dễ thầy tướng số vận. Bộ này thư có thể nói là thu được toàn diện thành công, có người nói sách này (tử vi đẩu số tân thuyên) tiêu thụ hơn mười vạn bản, học đẩu số người nhân thủ nhất sách, máy móc, chẳng phải khoái tai. Ở kỳ hậu người vừa viết tử vi đẩu số khán hôn nhân, khán cầu tài, luận công thương nhân. . . Chờ thư, cũng đều được thành công, cảnh này khiến người hôm nay còn đang nói lên chấp bút viết chuyên mục. . . .

Tử vi đẩu số tân thuyên thành công điều không phải tình cờ, nó khiến cho độc giả có thể chính bài mệnh bàn, chính căn cứ nhất cung nhất cung lai phân tích giải thích, còn hơn giáo trình thức bí kíp giản đơn dễ giải trừ, thế nhưng bởi vì người chọn dùng nhất cung nhất cung thức giải trừ bàn, nhưng cũng khiến người hiểu lầm đẩu số quy tắc cập kỹ xảo, nói chung, tân thuyên một lá thư khiến cho mọi người rộng khắp chú ý của, nhưng là bởi vì sáng tác thượng hạn chế, có thể dùng học giả không đổi tinh tiến.

Tân thuyên khiến cho rộng khắp tiếng vọng cố nhiên đối đẩu số phát triển có ngay mặt bang trợ, thế nhưng tựu đẩu số nội dung mà nói, nhưng lưu lại không ít tranh luận chỗ, ví dụ như canh can Hóa kị vấn đề, rốt cuộc là tuệ tâm trai chủ sở chủ trương Thái âm Hóa kị ─ bởi vì hắn vẫn cho rằng thiên đồng là phúc tinh không thay đổi kị, còn là thiên đồng hội Hóa kị? Đó là một vẫn tranh luận thật lâu vấn đề; ngoài ra cũng là bởi vì hắn đi bút là văn, tuy rằng ý nghĩa lời nói dễ hiểu dễ hiểu, nhưng đối với sinh thực tế nhân sự đang lúc chuyện vật ít có nhất châm kiến huyết thức bình luận, cho nên khiến cho. Pháp nhưng đa thuộc trống rỗng, lệnh người mới học dễ cảm làm phức tạp. Ngoài ra bởi vì tác giả tựa hồ thiên tinh sinh cơ bản tinh diệu đặc tính, đối sinh thực tế vận mạng thôi trắc tương đối sơ lược, dẫn đến học giả đăng đường mà không có thể vào thất.

Theo đẩu số được coi trọng, rất nhiều sáng tác bị viết ra, các gia thuyết pháp một thời trăm hoa đua nở; có chút là trình bày cổ truyện tâm pháp, có chút là cảo văn học và đẩu số xác nhập, có chút là đẩu số và bát tự hợp tố, còn có một ít là cảo thần bí chủ nghĩa, bả đẩu số và tôn giáo xác nhập người, cũng có chuyên môn cổ xuý tiên sư viết tay bí kíp. . . Chờ nhất đống lớn. Trong đó so sánh đáng giá coi trọng người đương là đại gia giới thiệu:

Nhất, ngô tình đáng tiếc hắn sáng tác tựa hồ đã không xuất bản nữa, bộ mặt thành phố thượng không đổi mua được. Hắn đại tác phẩm: Tử vi đẩu số thất đoạn thức toi mạng pháp, ở đây trong sách, tác giả là cổ truyện đẩu số làm nghiêm nghị phê bình; trong đó như là: Đẩu số trung tâm đại bộ phận sao nhỏ diệu đều là không có ích lợi gì, thiên thương thiên khiến cho sách cổ thuyết có thể phán đoán sinh tử cũng là hù người, miếu vượng lợi hãm cũng là không có ích lợi gì. . . Chờ. Tác giả ở kỳ sáng tác trung tâm lực nói đẩu số tất cả trọng điểm ở sao Tứ hóa biến hóa thượng, sở dĩ hóa lộc và Hóa kị mới là nhân tố quyết định. Đồng thời hắn sáng tác trung tâm cũng cường điệu hắn chính mình cái gọi là “Thiên cổ bí mật bất truyền” chờ. Nói chung, hắn đã vì đẩu số cải cách đưa ra thanh minh, đáng tiếc kỳ thái độ có khi lại lưu là coi trọng … của mình, chung tới vô pháp tái là đẩu số hiện đại hoá đi thêm cống hiến.

Nhị, thấu phái đến đây phái này đây tương đẩu số và Phong Thần bảng thần thoại xác nhập mà danh văn đẩu số giới. Bọn họ bả đẩu số xưng là tử sắc cây tường vi chiêm tinh thuật, tỉ dụ tử vi là Văn vương trưởng tử Bá Di thi, thập ma thiên đồng là Văn vương, phá quân là trụ vương, sao Vũ khúc là hoàng phi hổ chờ, đáng tiếc bọn họ tỉ dụ chẳng ra cái gì cả, phiến phiến vô tri tò mò người Nhật Bổn đảo là có thể, chúng ta người đời sau lại bị phiến vậy thì thật là thái cái kia.

Tam, sở hoàng người này trứ thư lập thuyết, chủ trương đẩu số và bát tự hợp tố, đó là ở đẩu số trung tâm cũng ứng dụng bát tự thôi mệnh nguyên

Để ý, cái gọi là tương sinh tương khắc của lý, tác giả vừa sáng tạo độc đáo “Lạp hoàn” lý luận, dụng để giải thích tinh diệu cập bát tự cách đang lúc vận tác, coi như là tự thành nhất cách liễu.

Tứ, chính huyền sơn nhân người này tự nghĩ ra thiên địa nhân tử vi đẩu số, tự nói kỳ đẩu số là “Thần” dạy hắn, khi hắn này tác phẩm lớn trung tâm, đối sinh hắn yêu cầu đạo tinh thần cập quá trình, rất nhiều trứ mực chỗ. Đến nỗi hắn nội dung ─ có người nói rất nhiều và mệnh lý học bổ túc ban giáo trình nói hùa.

Ngũ, phan cá bột người này sáng tác đặc sắc là: Hạ bút như đao;”Cô gái này sẽ làm ăn vụng”, “Cô gái này nhất định xuống biển” . . . Chờ câu chữ, đầy rẫy kỳ sáng tác; hắn văn trung tâm người đặc điểm là: Căn cứ tiên sư viết tay sách quý. . . , phàm là tất cả không thể giải trừ, đều do mặt trên xong đáp án.

Giá người của phía trên sáng tác, hôm nay đến xem, giai có thể nói là lỗi thời, thế nhưng vừa nghĩ bọn họ từng có phong cảnh, không khỏi nên vì đẩu số mệnh lý hiện đại hoá cảm thấy lo lắng. Những người này có người nói rằng: Đại sư, tiên tri. . . Chờ, thực sự là cái gọi là danh đại học vấn đại sao? Thân làm hậu tới học giả đương suy nghĩ sâu xa đạo lý trong đó.

Tự dân quốc bảy mươi ba năm bắt đầu, đẩu số tiến nhập người thời đại mới, giá có thể nói quy công sinh hoàng trung lâm tiên sinh cực kỳ chu vi dĩ kỳ làm trung tâm một đám người, bởi vì bọn họ nỗ lực, hiện đại hoá đẩu số từ từ bị công bố, khoa học mệnh lý quan cũng chung bị thành lập.

Bút danh liễu vô cư sĩ hoàng trung lâm tiên sinh, nghề nghiệp là ký giả, nhưng hắn hậu mở ra thủy tiếp xúc mệnh lý, tịnh ở dân quốc bảy mươi năm bắt đầu sáng tác bát tự sáng tác. Ở dân quốc bảy mươi ba năm, hắn viết “Tử vi luận mệnh” một lá thư, coi như là hắn bước vào đẩu số giới sơ thí đề thanh, quyển sách này đáo tốt phản ứng, cũng cho dư hắn canh cơ hội tốt. Dân quốc bảy mươi ba hàng năm sơ, hi viết thay cục chu thực Long tiên sinh dành cho kỳ cơ hội, có thể dùng liễu vô cư sĩ tài năng ở bảy mươi bốn năm tới bảy mươi lăm trong năm hoàn thành quan trọng “Hiện đại tử vi” thất tập, là đẩu số hiện đại hoá bước ra quan trọng bước đầu tiên.

Tử vi luận mệnh một lá thư nội dung, chủ yếu hệ phê phán khi đó cái gọi là “Đại sư” sáng tác, tịnh do tác giả nhất nhất gia dĩ luận

Chứng, nói rõ chính xác mệnh lý kỹ xảo cập quan niệm. Loại này có thể phá năng lực lập phương thức, có thể nói là thay độc giả ra một hơi thở, đương nhiên cái này cũng dẫn đến này “Đại sư” môn phản kích, thế là nhân thân công kích nổi lên bốn phía, rất có bát nhị tam pháo chiến của thế.

Tử vi luận mệnh sau khi, liễu vô cư sĩ đã trở thành đẩu số giới hậu khởi của tú, bởi vì hiện đại phương pháp luận cập tự hỏi hình thức rót vào, có thể dùng liễu vô cư sĩ trở thành tri thức phần tử đối truyền thống mệnh lý người phát ngôn, ở bối cảnh này hạ, hiện đại tử vi xuất hiện không được ứng với coi là ngẫu nhiên.

Hiện đại tử vi ra thư, do bảy mươi bốn năm tới bảy mươi lăm năm, tổng cộng ra thất tập. Tác giả ngoại trừ liễu vô cư sĩ ngoại, còn có một chút nhân sĩ, bao quát hứa hưng trí bác sĩ, tuệ canh thuật sĩ, Quách tiên sinh, tượng sơn cư sĩ, phi vân cư sĩ. . . Chờ. Hiện đại tử vi trung tâm hoàn bao quát một bộ phận: Tử vi sân rộng, tức độc giả gởi thư khiếu nại bộ phận, vậy cũng là là một tiên phong. Ở chỗ này, người viết nguyện tạ hiện đại tử vi đệ thất tập trung một vị Thái tiên sinh gởi thư khiếu nại lai chỉ ra hiện đại tử vi vỡ lòng tác dụng: “Quan niệm là đi qua nhận tri tác dụng mà đến ý thức, rất nhiều học mệnh lý người đó đều thiếu nợ thiếu đối mệnh lý chính xác nhận tri, mà người ta chính thị dành cho những tin tức này đạo sư.” loại thuyết pháp này, chính thị hiện đại tử vi sở dĩ cụ có ảnh hưởng lực nguyên nhân chỗ.

Hiện đại tử vi mỗi một tập nhiều ít đều có đặc sắc, ví dụ như: Tập thứ hai tham thảo tử vi thiên cổ bất truyền đẩu số bí nghi rốt cuộc đang đùa thập ma xiếc. . . Chờ, kỳ. Dung nhiều ít đều tựa hồ có vẻ hổn độn không đồng nhất, thế nhưng rất nhiều quan niệm chính thị ở trong đó hiển hiện ra

Lai, bị phát giác đi ra.

Ở thất tập trung, có thật nhiều quan niệm là đáng giá nhắc tới. Một là đánh vỡ đối bí kíp mê tín. Dân quốc bảy mươi bốn năm, tử vi đẩu số bí nghi xuất hiện, tạo thành một cực lớn phong trào, được xưng không gì làm không được đẩu số bí nghi, một bộ mại nhất vạn năm ngàn nguyên, vậy sau phát giác rút lui người đó xuống giá không lời không lỗ, tự vạn rưỡi đáo năm nghìn, mà ba nghìn đáo một ngàn rưỡi bách, Phảng phất nhiều hậu thuẫn loan thị trường chứng khoán băng bàn diễn thử. Liễu vô cư sĩ dĩ nguyên lý phê bình loại này tâm lý, đồng thời đưa ra rất nhiều đẩu số quái chiêu, nhượng mọi người giải trừ: Nguyên lai đẩu số xiếc thật đúng là không ít. Mặt khác đáng giá nhắc tới chính là đẩu số hiện đại hoá nỗ lực phương diện. Hứa hưng trí giáo thụ phát biểu một loạt trình bày và phân tích, như tập thứ ba trung tâm sở san: Một khoa học kỹ thuật nhân viên lộc mệnh quan. . . Chờ, là đẩu số bản chất đúng lúc đại tính đưa ra cường mà hữu lực thuyết pháp, hắn văn chương gợi ý rất nhiều quan niệm cập vấn đề, có chút dĩ hôm nay đến xem tựa hồ đã giải quyết, có chút thì nhưng đãi hậu học giả nỗ lực, những … này văn chương nội dung phán học giả năng lực nhất độc tái độc, để ghi nhớ trong lòng. Người hiện đại tử vi phương hướng là sử dụng ăn khớp lai khảo nghiệm mệnh lý, bộ này phân chủ yếu tập trung ở đệ tứ sách cực kỳ hậu, bởi vì sử dụng ăn khớp tam đoạn thức biện luận pháp, cho nên từ đó xác nhận đẩu số năng lực cực kỳ hạn chế, giá là đẩu số hiện đại hoá bước ra thực tế một bước dài. Bởi vì trước đó, đẩu số luận mệnh người quan niệm là: Thập ma sự tình đều có thể thôi trắc, mặc kệ và người khác có hay không hữu quan, chỉ cần vẫn dụng “Tá cung pháp”, thập ma nhân hoặc sự, cũng có thể do mệnh bàn có lợi đi ra. Thế nhưng hiện đại tử vi trung tâm hủy bỏ loại này ác tính bành trướng cách, chủ trương đẩu số ở mình có thể quyết định sự vật thượng tài năng có suy đoán có khả năng, bằng không cùng hắn nhân hữu quan thì không cách nào thôi trắc ─ trừ phi đưa vào quan hệ người điều kiện. Đây là hiện đại tử vi vĩ đại thành tựu, tuy rằng chích hoàn thành tiền bán. Quan sinh hậu bán ─ điều kiện đưa vào, thì đãi sư phụ ─ tử Vân tiên sinh lai xiển thuật.

Bởi vì hiện đại tử vi thành công, rất nhiều tác giả cũng bắt đầu dũng sinh ra thư, như đường sơn dật sĩ, tuệ canh thuật sĩ, tử Vân tiên sinh chờ. Trong đó dĩ tuệ canh cập tử vân ảnh hưởng trọng đại, tuệ canh thuật sĩ sáng tác là: “Tử vi đẩu số khai vận toàn tập”, đáng tiếc bởi vì một ít nguyên nhân, vẫn chưa hoàn toàn xuất bản, có chút đáng tiếc. Sách của hắn đối nhập 12 cung quan niệm cập ứng dụng, cùng với tinh diệu tính chất, làm thập phần tinh tế trình bày, phải không thác sáng tác. Đây là dân quốc bảy mươi bảy cuối năm chuyện. Đồng thời, tử Vân tiên sinh cũng ra “Đấu thuật cùng người sinh” một lá thư, tự thuật học tập đẩu số lịch trình, cùng với mười hai cung vị đặc tính cập ứng dụng. Ở mời đi cùng thì, đẩu số thư tịch nhưng kế tục đại lượng bị xuất bản, ở thư điếm trung tâm xếp thành một hàng, có chút bắt mắt. Ví dụ như có chuyên môn chỉnh lý người khác sáng tác hậu chỉnh lý báo cáo ─ chép sách người bả ─ bút danh nhất đống lớn; trình bày can cung Hóa kị hoặc hóa lộc phái thuyết pháp, cũng có được xưng khâm thiên giám bí kíp thư. . . Nhất đống lớn, nhưng đến đây bộ. Tuy nhiều mà không ra hồn, nhất là ở tử vân đại sư sáng tác lần nữa sửa cũ thành mới, là từ xưa mà đến đẩu số trung tâm rất nhiều chỗ trống bộ phận gia dĩ bổ sung sau khi. Họ đã thế vi; nói xong hiểu hơn ta: Hôm nay đẩu số giới thôi trắc phương diện kỹ xảo bá chủ hay tử Vân tiên sinh. Nhất là tự dân quốc tám mươi năm, tử Vân tiên sinh ở “Đẩu số luận hôn nhân” trung tâm đưa ra: Thái tuế nhập quái pháp cập tướng khế nguyên tắc, yết khai trăm ngàn năm qua vô pháp giải thích kỹ xảo vấn đề, do đó giải quyết rồi hiện đại tử vi sở lưu lại ghế trống, từ nay về sau đẩu số phát triển đi vào điều kiện đưa vào cách, đẩu số đã biến thành một loại xu thế cập phương hướng, nó có thể nhân điều kiện đưa vào mà có điều sai biệt. Từ nay về sau đẩu số có thể phân biệt ra được: Đồng nhất canh giờ. Ra đời nhân cụ không có cùng vận mạng phương pháp. Điều này thật sự là từ xưa mệnh lý nhất đại đột phá.

Bởi vì tử Vân tiên sinh là như vậy trọng yếu, kỳ tìm cách cập quan niệm ứng với tỉ mỉ gia dĩ nói rõ. Trên cơ bản tử Vân tiên sinh đẩu số này đây truyền thống đẩu số là chính tông, dĩ của vi cốt cái, tịnh tố hành hiện thực hoàn cảnh bối cảnh là phụ tá, tổng hợp lại cổ kim, trải qua vĩ trung ngoại. Tịnh rót vào nhân tính tâm lý sinh lý quảng là ứng dụng. Kể trên là kỳ sư đệ hồng to lớn ngọn núi tiên sinh đối kỳ của bình luận, xác nhận thập phần đúng trọng tâm nói.

Ở dân quốc bảy mươi tám năm trước, tử vân là trời tướng nhà xuất bản ra “Đẩu số cùng người sinh” và “Đẩu số luận danh nhân” chờ thư, sách này đã khiến cho chú ý ─ dĩ người viết của sai ai ra trình diện, tử Vân tiên sinh uy danh từ lúc hiện đại tử vi trung tâm tạ do liễu vô cư sĩ cây bút tài hoa thì đã được hưởng. Dân quốc bảy mươi chín năm, giữa lúc Đài Loan thị trường chứng khoán do thịnh mà suy, ăn ý làn gió giảm đi là lúc, tử Vân tiên sinh hoàn thành “Đẩu số luận cầu tài” một lá thư, sách này thay đổi tiền nhân nhận định, đưa ra: Phàm là ăn ý hoặc đầu tư đoạt được của tài, nhu do cung phúc đức lai tìm tòi; đó là thuyết: Không khỏi thể lực của mình trí lực chờ kiếm được dễ tiền, cũng không khán cung tài bạch. Sau khi tử Vân tiên sinh ở dân quốc tám mươi năm hoàn thành “Đẩu số luận hôn nhân” một lá thư, sách này dĩ người viết quan điểm đến xem, đối sinh đẩu số triết học, lý luận cập thực tế thôi trắc kỹ xảo thượng đều có chưa từng có đột phá tính tiến triển; sách này có thể coi là nghiên cứu đẩu số hiện đại hoá nỗ lực nhất đại Lý Trình Bi. Người viết nguyện ở đây nói rõ kỳ tầm quan trọng.

Nhất, đẩu số triết học đẩu số căn cứ là đến từ người sinh ra thời gian, mà lại thiết kế thượng nếu là canh giờ khác biệt, thì số phận thông thường không hề tiểu nhân sai biệt, đó chính là thuyết: Đẩu số thiết kế cơ bản nằm ở thời gian, ra đời canh giờ là việc chính, vậy sau tạ do nhân sinh mười hai một tướng mạo phân tích lai nghiên phán cuộc sống xu thế, đương dục tham thảo vận mạng loài người thì, làm sao đưa vào các loại ngoại tại thế giới điều kiện, thì là đẩu số hiện đại hoá suy tính chung cực quan tâm. Thái tuế nhập quái pháp đưa ra giải đáp: Đưa vào năm thứ (âm. cầm tinh). Trên cơ bản cái này giải thích phù hợp đẩu số triết học nguyên tắc, thời gian định vị nguyên tắc, đến nỗi tướng khế pháp, thì. Cập đáo đẩu số trung tâm “Chủ thể” và “Khách thể” đang lúc làm dụng, đó là mình cùng người khác đang lúc làm dụng. Ở đây người viết nguyện thảo luận một chút một tiểu nghi vấn: Dĩ thái. Nhập quẻ pháp lấy được cung mệnh tinh diệu đặc tính, cũng không nhất định và người khác trên thực tế sở tống ra mệnh bàn cung mệnh tinh diệu tương tự, đây là tại sao ư? Ví dụ như: Do mạng của ngươi bàn trung tâm khán bạn gái của ngươi là cơ nguyệt đồng lương hình nữ hài, thế nhưng kỳ sinh ra canh giờ mệnh bàn lại có thể là tử, phủ, bằng nhau tinh diệu. Giá dính đến chủ thể ─ ngươi và khách thể ─ người đang lúc tác dụng, tiến hơn một bước thuyết, đẩu số tinh diệu cập cung vị này đây chủ nghĩa duy tâm là nguyên tắc; như vậy nói cách khác, người xuất hiện ở mạng của ngươi bàn, hơn phân nửa chích hệ người ta đối nàng giải trừ hoặc là người ở trước mặt ngươi biểu hiện, mà loại này biểu hiện cập quan niệm nhận định và kỳ vốn có cá tính cập tính cách cũng không nhất định tương xứng. Thế nhân còn nhiều mà một loại tình hình: Người này tính tình nóng nảy, nhưng đối với một ít người lại đặc biệt đừng khách khí các loại sự, phán học giả tỉ mỉ tự hỏi. Đẩu số hệ thống đều là dĩ chủ nghĩa duy tâm làm gốc, các cung đều là đối nào đó sự kiện vật lòng của thái, sở dĩ cung phu thê là tình cảm tâm tính hoặc là kén vợ kén chồng tìm cách, huynh đệ cung là đúng giữa huynh đệ tình cảm tâm tính, cung tử nữ là đúng sinh sôi nẩy nở đời sau quan niệm, cung tài bạch là truy cầu tài phú tâm tính. . . Chờ. Nhưng mặt khác, cung thiên di là ngươi đối nhân tế quan hệ gặp gỡ lòng của thái, nhưng đồng dạng cũng có thể trở thành người khác đối sinh cái nhìn của ngươi; sự nghiệp cung là công tác tâm tính, nhưng cũng là hắn nhân đối với ngươi năng lực làm việc nhận định, đây là cái gọi là chủ thể và khách thể tác dụng, bộ này phân lúc rảnh rỗi tương ở đẩu số triết học và hệ thống trung tâm tỏ rõ.

Nhị, lý luận cập kỹ xảo thái tuế nhập quái pháp giải quyết rồi điều kiện đưa vào vấn đề, nhưng sử dụng quy tắc cập kỹ xảo, thì so sánh dĩ vãng là phức tạp, ngoại trừ đưa vào năm lần sao Tứ hóa ngoại, lánh gia bản thân đại hạn, lưu niên, bản mệnh sao Tứ hóa, tham thảo các cung vị đang lúc tương hỗ làm dụng, cảnh này khiến đẩu số ở hé ra mệnh bàn thượng có thể thảo luận hai người thậm chí ba người đang lúc hỗ động, đây đối với sinh đẩu số lý luận nói thăng có trợ giúp cực lớn, còn là chủ thể ─ ta cùng với khách thể ─ người khác đang lúc của hỗ động, là ngươi tốt với ta hoặc ta đối với ngươi hảo, cũng là ngươi ta hỗ oán; ở hơn nữa lưu niên sao Tứ hóa hoặc đại hạn sao Tứ hóa tác dụng, hỗ động quá trình có thể rõ ràng. Dĩ vãng đẩu số đối sinh khách thể định vị tịnh không rõ, bình thường là dĩ “Tá cung” pháp hơi bị, phương pháp này khuyết thiếu căn cứ, lại có đồng nhất mệnh bàn đồng nhất nhận định của lự, tử Vân tiên sinh giải trừ cái này hạn chế. Thái tuế nhập quái pháp có thể rộng khắp sử dụng ở nhân mặt trên, đến nỗi sự hoặc vật hoặc đã tồn tại chế độ cùng người tác dụng, đồng dạng cũng có thể gia dĩ giám biệt: Ví dụ như năm nay thi nghiên cứu sở, tổng cộng thi Tam gia, thi vận thật xấu làm sao? Tiên nghiên phán năm nay thi vận làm sao, tái biết được kể trên Tam gia nghiên cứu sở các sinh năm nào sáng lập, dĩ sao Tứ hóa đại nhập, nhược sai ai ra trình diện hóa cát, thì đương thi vận so sánh tốt; nhược Hóa kị, thì đương giảm xuống kỳ thực lực. Chuyện giống vậy, có hai nhà công ty, tố đồng dạng nghiệp vụ, lựa chọn như thế nào so sánh tốt công tác nơi, giác đại không gian phát triển? Dụng sao Tứ hóa đại nhập, đồng dạng nguyên tắc. . . . Cũng bởi vậy tử Vân tiên sinh bổ túc nhiều năm qua đẩu số chỗ trống, đồng thời cũng nói thăng liễu đẩu số dự đoán năng lực cập hợp lý tính.

Ở to lớn gợn sóng hậu, tử Vân tiên sinh hoàn thành “Đẩu số luận sự nghiệp”, trong đó nhưng dĩ kỳ nhất quán lý niệm giải thích thiên biến vạn hóa là sự nghiệp cung, sau khi dân quốc bát mười hai năm, mặt khác nhất bao la hùng vĩ gợn sóng vừa đẩy dời đi: Tử Vân tiên sinh đẩy nữa ra “Đẩu số luận điền trạch”, sách này trung tâm trừ cung điền trạch thật xấu của tham thảo ngoại, canh đưa ra đẩu số trên mặt đất hình địa vật phương diện ứng dụng cách, nói cách khác, đẩu số cũng có thể xem phong thủy, hơn nữa canh đáng quý chính là chích muốn gia nhập phương vị tự hỏi, cái khác kỹ xảo và đẩu số nguyên tắc cũng không bất đồng. Cảnh này khiến đẩu số ứng dụng phạm vi tái mở rộng tới không gian thượng, giá quả thật vừa đẩu số thượng nhất đại đột phá, cũng bổ sung đẩu số triết học trung tâm đối sinh trong không gian địa hình địa vật thiếu sót. Nơi này người viết nguyện ý tử Vân tiên sinh mau chóng xuất bản: Đẩu số luận tật ách, ta nghĩ giá tương vừa là đẩu số thế giới khai ra một mảnh thiên địa.

Ở mời đi cùng thì, một ít tân đồng lứa học giả cũng trứ thư lập thuyết, trong đó cũng rất có khả quan người, như Ngô Đông tiều tiên sinh “Đẩu số tân quan niệm”, trần thế hưng “Tử vi đẩu số lời giới thiệu”, phúc canh tiên sinh “Đẩu số tâm lý học”, tượng sơn cư sĩ “Thiên tinh đẩu số bí kíp” “Thiên tinh đẩu số chính xác cơ điển phạm” chờ thư, những sách này phần lớn gắng sức sinh tinh diệu cơ bản đặc tính thượng cùng với cách cục thảo luận thượng cũng có kỳ thành tựu, cũng coi như hậu khởi hạng người trung tâm đáng giá nhất độc giả, người mới học không ngại bởi vậy vào tay, đương sẽ có chính xác quan niệm.

Tự thiên tướng nhà xuất bản đóng cửa hậu, liễu vô cư sĩ tử vi đường vô pháp tái bản, sau khi hắn ở sách cổ chỉnh lý thượng hết một phen tâm lực, hắn là đẩu số tuyên vi cập tử vi đẩu số toàn tập làm một phen hiện đại hoá chú thích; kế tiếp hắn rồi hướng sinh đưa ra chính hắn đẩu số hệ thống mất càng nhiều hơn tâm lực, lúc này liễu vô cư sĩ đã từ từ và sư phụ truyền lại có điều sai biệt, hắn đưa ra rất nhiều nhận định, ví dụ như: Lộc tồn, thiên mã cập ất cấp tinh buông tha, mặt khác là đưa ra: Hóa quyền cập hóa khoa tính chất sao vứt đi, sao Tứ hóa chỉ còn lại hạ hóa lộc cập Hóa kị, mặt khác có một chút “Khoa học áp dụng tính” nguyên tắc chờ, cảnh này khiến hắn ở đẩu số hệ thống thượng cải cách, đi được bỉ người khác xa hơn, thế nhưng dĩ hiện nay đến xem, thủ đoạn của hắn cập phương pháp đối sinh đẩu số phát triển có hay không có giúp ích thì nhưng đãi thời gian tới người phán định.

Dĩ liễu vô cư sĩ cầm đầu đẩu số hệ thống cải cách phái, cùng với tử vân cầm đầu đẩu số cổ truyện phái cho tới hôm nay đều đối đẩu số hiện đại hoá làm ra cống hiến; nhược dĩ người viết hôm nay nhận định: Cải cách phái trứ nặng ở quan niệm tự hỏi, kỳ thái độ là phê phán thức, mà cổ truyện phái thì ưu có lý luận kỹ xảo, kỳ tinh thần ở trình bày phát triễn, hai phái các hữu sở trường, hậu lai sự học người hoặc nhưng cẩn thận tự hỏi, quyết định phương hướng của mình.

Dĩ tứ hóa tinh yếu tự thuật thủ đương đề cử tượng sơn cư sĩ trứ “Thiên tinh đẩu số bí kíp”, phổ hóa tạp chí xã phát hành hậu đóng cửa nhưng có cái khác thư điếm đạo ấn bán không sai yêu cầu phần thưởng không cửa, hậu lai gần nhất ủy thác trâu nhà xuất bản lánh ra “Thiên tinh đẩu số chính xác cơ điển phạm” đủ danh nhân thỉnh giáo, nặng ở luận chứng.

Đẩu số những năm gần đây có một chút thư thập phần đáng giá học giả lần nữa nghiên độc, ở đây hướng các vị giới thiệu một chút, tịnh gia chú dĩ ta một

Người nhận định, trong đó cơ sở bộ. Có thể mua trước, tiến giai bộ. Thì có thể kéo dài hậu hơn nữa.

Đẩu số bình luận sách

〈 cơ bộ sách 〉

Nhất, đẩu số tâm lý học phúc canh trứ sách này ở tinh diệu tính chất thượng có thật nhiều đặc sắc trình bày và phân tích, đối sinh các tinh lòng của thái có thể nói

Thập phần sinh động; thế nhưng hơi có văn tự thái phiền, có lúc hội tán hươu tán vượn, trọng điểm dễ bị quên của lự, mặt khác trước mặt trình bày và phân tích bộ phận thì nhu tỉ mỉ tự hỏi, không cần nhất định tin tưởng.

Nhị, đẩu số tân quan niệm Ngô Đông tiều trứ sách này thập phần giản yếu, nhưng trọng điểm rõ ràng dễ hiểu là kỳ sở trường, phía sau cách cục bộ phận cũng có tốt chỉnh lý, rốt cuộc không lầm nhập môn sách tham khảo, đáng tiếc ưu điểm đó là khuyết điểm, nếu có sức tưởng tượng thì không phương. Mà tử Vân tiên sinh bình chú thập phần trọng yếu, phải chú ý.

Tam, tử vi đẩu số hướng dẫn đọc trần thế hưng trứ sách này trọng điểm nằm ở khẩu ngữ hóa, bởi vì tác giả có bát tự cơ sở, cho nên giải thích đa do bát tự vào tay, cũng tự thành nhất cách; trong đó đối sinh tứ hóa chỉnh lý thập phần hoàn bị, có thể tham khảo giải trừ sao Tứ hóa một ít quy tắc. Sách này tiểu khuyết điểm là một ít tinh diệu đặc tính có tao không được dương chỗ cảm giác.

Tứ, tử vi đẩu số tân thuyên tuệ tâm trai chủ trứ sách này ở mười năm tiền dẫn đạo thuỷ triều, phía trước chư thư giai kỳ vãn bối. Sách này trung tâm nhưng đối sinh tinh diệu tính chất có kỳ cống hiến, chỉ cần cẩn thận trong đó ý nghĩa lời nói, thì nhưng có kết quả không tệ, khuyết điểm là quyển sách một sao nhất cung thức luận mệnh, đối tinh đàn đang lúc đạt tiêu chuẩn cục làm dụng không đổi một lời nói toạc ra, là kỳ khuyết điểm.

Ngũ, tử vi đẩu số khai vận toàn tập tuệ canh thuật sĩ trứ sách này gắng sức sinh trình bày mười hai cung nội dung cập ý nghĩa, có bao dung tính độc đáo nhận định, đối sinh tinh diệu đặc tính cũng miêu tả không sai, khuyết điểm duy nhất là toàn thư vẫn chưa xuất bản hoàn toàn. Đến đây bộ trong sách một bộ phận miêu tả tinh diệu đặc tính lĩnh ngộ, thập phần kiệt xuất, đại gia phải có độc, người viết tương hội tại phía sau tinh diệu đặc tính trình bày thượng tố tiến hơn một bước mở rộng, đại gia mỏi mắt mong chờ.

Lục, hôn nhân lời tổng luận thẩm Bình Sơn trứ quyển sách này đặc điểm là: Trong đó có thật nhiều thiên hình vạn trạng mệnh lệ, thế nhưng thập phần có thể

Tích, kỳ chính xác tính đều đáng giá hoài nghi; nhưng mà sách này cực lực rong ruổi tinh diệu tính chất sức tưởng tượng, đối sinh đối mặt khốn cảnh người,

Đương có một phen trọng đại dẫn dắt. Ghi nhớ kỹ, sách này trọng điểm ở dẫn dắt tính chất sao thượng, cũng không phải là kỳ luận mệnh phương pháp hoặc quy tắc.

Thất, tử vi đẩu số giáo trình (nhị) tinh diệu đặc tính lục bân triệu biên sách này tục truyền là cái gọi là khâm thiên giám sách quý, đối sinh tinh diệu đặc tính miêu tả lại cùng cổ truyện không sai biệt nhiều, sách này là vương đình chi bổ chú, vương đình chi nhưng lại bổ sung một ít trọng điểm, đáng giá chú ý.

Bát, thiên tinh đẩu số chính xác cơ điển phạm tượng sơn cư sĩ trứ đặc điểm là: Mười hai cung cát hung phán đoán suy luận pháp và tứ hóa nhập cung sự chỉ dẫn ngắn cập mệnh lệ phạm điển, nặng ở xác minh.

〈 tiến giai bộ phận 〉

Quan sinh tiến giai bộ phận, đương do tử Vân tiên sinh “Đẩu số cùng người sinh” bắt đầu, mặc dù đang cập tử Vân tiên sinh cái khác sáng tác, trong đó sở luận ứng với dĩ “Đẩu số luận hôn nhân” trọng yếu nhất, hậu học giả đương nỗ lực giải trừ mấu chốt trong đó chỗ.

Liễu vô cư sĩ thất tập hiện đại tử vi là đáng giá nhất đọc sách, trong đó bao hàm rất nhiều quan niệm cập tìm cách, đây là đẩu số chuyển hình

chứng kiến, học giả không được ứng với bỏ qua.

〈 cổ truyện bí kíp 〉

“Thập bát phi tinh sách thiên tử vi đẩu số toàn tập” là duy nhất tham khảo tư liệu, trần nhạc kỳ sửa sang lại chính thống phi tinh tử vi đẩu số có thể cung cấp tham khảo, mà rừng trúc thư cục tử vi đẩu số toàn thư thì phải đặc biệt coi chừng, nhất là phía sau quyển tứ mệnh bàn, không một có thể tin người, phán học giả cẩn thận là yếu.

1. Chu thanh hòa — tứ hóa cao thủ

2. Cố tường hồng — phi tinh cao thủ

3. Thẩm Bình Sơn —(tinh hóa phái) tinh hóa cao thủ

4. Lăng dật cư sĩ —(quan trừng phái) tứ hóa cao thủ

5. Trương diệu văn —(minh trừng phái) tử vi đại pháp cộng 11 sách đa, điều không phải chỉ có trình bày [ Phong Thần bảng ].

6. Khôn nguyên — chú giải kinh điển

7. Trương thanh uyên — lưu niên phán đoán bí quyết, có thể nói thần chuẩn.

8. Ông phúc dụ — tử vi thần thám.

9. Lư trí là — tử vi cầm tinh hợp tham dự phật tăng bí quyết

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

紫云大师箴言<婚姻篇> 對台灣紫微斗數的正確了解

*先天命宫,身宫及三方四正等星曜赋性综合可决定一个人的个性,而且对于论断婚姻情缘也必以之为基本架构.

*夫妻宫的功能仅代表一个人对夫<妻>潜在的一种意识形态,意指喜欢该宫位星曜组合所呈现的类型对象.

*当推演婚姻实际状况时,除了判定先后天夫妻宫的吉凶现象以外,还需留意到,行限时先后天夫妻宫所呈现的吉凶,可能对婚姻造成的影响.<谭按:紫云先生这段话应该指是在行限时先后天的四化星及格局对夫妻宫的影响而言吧>

*夫妻宫属<杀破狼>组合的人,由于星曜组合赋性作用属于较刚强和较具动态作态,因此这种命盘的主人,他<她>选择感情对象,会倾向于选择比较有个性和较活跃型的人.若是夫妻宫属于<机月同梁>之类,他<她>就会倾向于选择外表和个性属于较温和的人了.

*是否可早婚或晚婚,通常都依先天的夫妻宫吉凶现象来判定:夫妻宫好,夫妻相处易取得协调,早婚无所谓;若夫妻宫差,最好晚婚了.

*论婚外情,不能只凭带桃花的星曜来论断.常需要看命身宫与大限是否会触动有关感情方面的星曜,然后再据以判断,有否婚外情的现象.

*夫妻宫格局凶的,除了出现婚姻不和以外,也常是婚外情发作的根由.

*夫妻宫<机月同梁>并<三奇嘉会>,这组柔和的格局,不但有利婚姻的和谐,<三奇嘉会>尚有锦上添花之美.属于美满婚姻的类型<机梁在戌>.

*夫妻宫三方四正,不汇冲不利亲情的六杀星,因此婚姻理当不受干扰.

*夫妻宫为魁铖所夹,魁铖所会坐和所夹辅的宫位,有抵御邪魔而为正的作用.使有此夫妻宫之命造,在婚姻上会力求完美的心态.

*禄忌冲在亲情宫位出现,也主不利亲情.

*先天夫妻宫<不带大凶格>的人,只要结婚对象不太离谱,通常婚姻比较能得美满和谐.

*夫妻宫成<昌贪>:<离正位而颠倒>的格局,很可能会有过无名份的露水姻缘.

*夫妻宫若单见忌星<三方四正>不再有杀星,通常不作凶论.

*先天夫妻宫不好,后天<大限>的夫妻宫再好,也要大打折扣.

据古传论法,夫妻宫有凶象,还是有法可解的:就是嫁人为侍妾,不作正房元配.<或嫁给离过婚的人?!>

*昌<曲>贪格当其一化忌时,会引起婚姻的不稳定.

*斗数看婚姻的<相契>理论:A星曜的契合:比如男女两个的命宫都属于相似星曜组合,诸如都是<杀破狼>或<机月同梁>又或<府相朝垣>或<巨日>格.命宫星曜相似,在性格上比较会趋向一致.此有利于夫妻相处.B命宫星曜组合虽不一致,但命宫或夫妻宫星曜,却是配偶的夫妻宫或命宫的相同<似>星曜<组合>时,也算一种契合.C<宫位契合>:比如说,太太的生年太岁坐入或照入先生的命宫或夫妻宫,这种现象,也会使夫妻间,形成另一种<契合>作用.不过这种<宫位契合>,必须留意它所坐入的宫位,究竟是<吉>或<凶>的宫位.坐入的宫位<吉>,自然产生容易协调的正面作用.若是坐入凶宫,或是这个宫三方有太多忌杀,那么这种<契合>的结果,便会引起更不协调,更易冲突的<契合>负面作用.

*在夫妻宫有大凶之<刑克>格局,重则中年期间有生离死别的大凶作用,轻则婚姻不和谐<这只是传统的命理观念,当然要兼视配偶的太岁了>.

*夫妻宫充满桃花星曜的人,除了有选择较潇洒花俏的对象倾向外,在对异性的感情方面,也会较感性和感情较丰富.若再又是从贵向贵,更使此人有格外重视人品的倾向.

*左右两星会使人在感情与婚姻方面,愈星得稳定和庄重<谭按:但与形成凶格的主星同宫时呢?!恐怕是坏的事情一件接一件吧>.

*输入配偶的三项相关资料以重至轻列序:A生年太岁B结婚大限C结婚的流年.

夫妻宫为<杀破狼>格局,又会三杀<或以上>,主一种不稳定的动荡作用.

*夫妻宫<三奇嘉会>,三方又会<火贪><铃贪><铃羊>以及文昌和天铖,则主感情取向会偏重于既聪明又能干的女孩,作为交往对象.

*先天夫妻宫,接连不断的有先后天化忌冲击,在婚姻的命理上,即代表一种不甚顺利的迹象<其实也包括后天夫妻宫>

*夫妻宫<君臣不义>之格,若三方四正不见杀星,在婚姻上不一定就会造成夫妻<不义>之现象.

*魁铖坐守或会照夫妻宫,会使人在男女之情和婚姻意识上,带有一种不逾矩的情操作用.

*太阳和太阴均主桃花.

*若夫妻宫为吉凶混淆的宫位,会呈现一种吉中藏凶的不稳定作用.也就是说:此人在婚姻和男女之间的感情互动方面,没有坚定的意识形态.因此在感情上,常会随着环境<时间和空间的改变而起变化>    

*廉贪坐守巳为陷弱宫位,若有杀星同宫,会使此宫显现在婚姻上属于<弱质>的类型.如再有杀星冲照,常会使一个人的婚姻难得平静安宁.

*影响婚姻好坏的四项条件:A命<身>格局的好坏,会左右一个人在男女私情方面<包括婚姻观念>的倾向.比如在古传的星曜赋性里谈到<同梁巳亥位:命宫坐守,男主浪荡,女多淫>.在很多的命例经验中,这条赋文所阐释的命理作用,的确有高度的明确性,这种命格的人,不管男女,一辈子似乎难得在婚姻方面水不扬波地平静度过.

B夫妻宫的星曜结构如何.夫妻宫形成凶格或忌杀交冲,即意味着在婚姻方面的意识形态无法平静,这种夫妻宫的类型,常使很多这种人的婚姻生活难得和谐美满,甚至难以白头偕老.

C行限的运转极为重要.

D婚姻的对象问题,是影响婚姻最重要的一环

對台灣紫微斗數的正確了解=

這十多年來,臺灣興起一股研究數術的風潮,使得這種過去數千年來只流行於中下階層或是失意文人的學術,一下子似乎變成顯學;社會上各種技巧門派奇招百出,呼風喚雨好不熱鬧,但是直到今日,到底有多少人去思考過─這些技巧或學問到底對人們是益處或是害處?有心為惡的事例在報紙社會版是屢見不鮮的:某某相士騙財騙色…某某相士搞得人家破人亡等。至於那些無心為惡的人難道就對了嗎?對於提供生辰時刻者有了益處嗎?你將來會和身高一六五公分、體重五十公斤的女孩子結婚…這種.法充斥在所謂的論命市場;你天生孤剋,結婚一定會分手,家庭一定不幸福…這種說法在市場上也是常見的手法。這許多的種種,到底對人有何幫助呢?若沒有正確的命理態度及觀念,上述的.法大多只是在給人心中蒙上一層陰影,在心中提起一塊大石頭罷了!不管是基於何種心理或原因,提供生辰者皆有權利了解正確的命理觀念,皆有權利要求免於恐懼的自由;而另一方面,論命者亦有義務使人了解─什麼是命理,命理的作用,命理的限制…這的確是不簡單的任務,但我希望論命者能盡力去完成。因為以筆者學習斗數多年的經驗:被命理所害者,遠比從命理中得到益處者為多。這是一個十分無奈的結果,希望後來的學習者好好記得這個想法,以免後人再受錯誤思想的危害,人類思想上錯誤的迷思已經夠多了,不需要再加上這一件了。

斗數過去十年的發展─從唯心論到心物合一

自慧心齋主的紫微斗數新詮出版迄今,時間早已超過十年,若說民國七十一年前斗數是處於潛伏期的話,則紫微斗數新詮無疑地是掀起波瀾壯闊十年的里程碑。時至今日,為此段光輝的日子做一下.史的回顧,相信是十分具有意義及價值的事,因為在這過程中,斗數的隱藏面、灰暗面,斗數的能力及限制,一一地被加以發覺及加以檢討,逐漸地科學及合於理性思考的法則被注入新的斗數系統中,而成為正確命運推測規則中不可或缺的一部.。這種觀念的改變,若以哲學的角度來看,則以從唯心到心物合一最為恰當,筆者願於此闡述這個重要的思想轉變,相信這將對於命理的真面目有更深一層的理解。

斗數據說是陳希夷所創,不過這已不重要。但是自創立後數百年,斗數似乎被冰凍起來般,並未得到很大的發展,據說明朝時羅洪先曾經整理,但後來的發展亦不清楚。今日斗數的秘笈是清版書,同治年間出書,至今不過百多年。斗數由於過去流傳於中下階層,且似乎未受重視,其發展緩慢當為可信。在八字早已繁花盛開,甚或列入四庫全書時,斗數仍沒沒無聞,直至民國初年,「斗數宣微」一書才再有系統地批註評論一番。這距今不過六七十年前。

民國三十八年後斗數的發展,有兩人較為重要,一位是鐵板道人,另一位是何茂松老先生。當然也有其他人也懂斗數,但對於想法貢獻不大。一派思想要得以發揮影響力,廣納門徒是必需的,著書立說也是必要的,但是門徒中有人能推陳出新,揚名立萬則可能更是重點,上述兩人中,太極玄社的何茂松老先生無疑就是所提及的現象,他的大弟子─紫雲先生,由於著書立說,言前人所未言,在今日斗數界早已成為一代大宗師,他對於斗數現代化注入一股活水源頭,其成就當在後面詳述。民國七十年前斗數的發展,大家可以參考一下「現代紫微」第二集中有一些論述(在一一三頁至一二九頁),當可一補心中的疑惑。

民國七十年前,學習斗數多半係以小班制上課為主,但是自慧心齋主在中國時報上開始談論斗數後,為斗數的推廣注入了新生命。由於慧心齋主使用淺顯易懂的今日話語來詮釋斗數中各顆星曜的性質,使得這個古傳的推命技巧,一下子似乎變得十分容易─易排命盤,易算命運。這部書可說是獲得全面的成功,據說此書(紫微斗數新詮)銷售數十萬本,學斗數者人手一冊,按圖索驥,不亦快哉。在其後她又寫了紫微斗數看婚姻、看求財、論工商人…等書,也都得到成功,這使得她今日仍在報上執筆寫專欄…。

紫微斗數新詮的成功不是偶然的,它使讀者可以自己排命盤,自己依據一宮一宮來分析解釋,比起講義式的秘笈簡單易解,但是由於她採用一宮一宮式的解盤,卻也使人誤解了斗數的規則及技巧,總之,新詮一書引起人們廣泛的注意,但也由於著作上的限制,使得學者不易精進。

新詮引起廣泛的迴響固然對斗數的發展有正面的幫助,但是就斗數內容而言,卻留下不少爭論之處,例如庚干化忌的問題,到底是慧心齋主所主張的太陰化忌─因為他一直認為天同是福星不化忌,還是天同會化忌?這是個一直爭論很久的問題;此外就是因為他的行筆為文,雖然語意淺顯易懂,但對於實際人事間的事物少有一針見血式的評論,因而使其.法仍多屬空泛,令初學者易感困擾。此外由於作者似乎偏精於基本的星曜特性,對於實際命運的推測較為疏略,導致學者登堂而不能入室。

隨著斗數的被重視,許多著作被寫出來,各家說法一時百花齊放;有些是闡述古傳心法的,有些是搞文學與斗數合併的,有些是斗數與八字合參的,還有一些是搞神祕主義,把斗數和宗教合併者,也有專門鼓吹先師手抄祕笈…等一大堆。其中較值得重視者當為大家介紹:

一、吳情可惜他的著作似乎已經絕版,市面上不易買到。他的大作:紫微斗數七段式斷命法,在此書中,作者為古傳的斗數做了嚴厲的批評;其中諸如:斗數中大部分小星曜都是沒有用的,天傷天使古書說可以斷生死也是唬人的,廟旺利陷也是沒有用的…等。作者在其著作中力言斗數的一切重點在四化星的變化上,所以化祿和化忌才是決定因素。同時他的著作中也強調他擁有所謂「千古不傳之祕」等。總之,他已經為斗數的改革提出了聲明,可惜其態度有時又流為敝帚自珍,終至無法再為斗數的現代化再行貢獻。

二、透派此派是以將斗數和封神榜神話合併而名聞斗數界的。他們把斗數稱為紫色薔薇占星術,比喻紫微是文王的長子伯夷考,什麼天同是文王,破軍是紂王,武曲星是黃飛虎等,可惜他們的比喻不倫不類,騙騙無知好奇的日本人倒是可以,我們後人再被騙那真是太那個了。

三、楚皇此人著書立說,主張斗數與八字合參,亦即在斗數中也應用八字推命的原

理,所謂相生相剋之裡,作者又獨創「拉環」理論,用以解釋星曜及八字法則間的運作,也算是自成一格了。

四、正玄山人此人自創天地人紫微斗數,自言其斗數是「神」教他的,在他那些巨著中,對於他的求道精神及過程,頗多著墨之處。至於他的內容─據說頗多和命理補習班的講義雷同。

五、潘子魚此人著作的特色是:下筆如刀;「此女必當偷吃」、「此女一定下海」…等字句,充斥其著作;他文中另一個特點是:根據先師手抄祕本…,凡是一切未可解的,都由上面得到答案。

這上面的人的著作,今日來看,皆可說是不合時宜,但是一想他們曾有的風光,不禁要為斗數命理的現代化感到擔憂。這些人或曰:大師、先知…等,真是所謂名大學問大嗎?身為後來的學者當深思其中的道理。

自民國七十三年開始,斗數進入另一個新時代,這可以說歸功於黃忠霖先生及其周圍以其為中心的一群人,由於他們的努力,現代化的斗數逐漸被披露,科學的命理觀也終被建立。

筆名了無居士的黃忠霖先生,本業是記者,但他後來開始接觸命理,並在民國七十年開始寫作八字的著作。在民國七十三年,他寫了「紫微論命」一書,當作是他踏入斗數界的初試啼聲,這本書的到不錯的反應,也給予他更好的機會。民國七十三年年初,希代書局朱實龍先生給予其機會,使得了無居士能在七十四年至七十五年間完成那重要的「現代紫微」七集,為斗數的現代化踏出重要的第一步。

紫微論命一書的內容,主要係批判那時所謂「大師」的著作,並由著者一一加以論

證,說明正確的命理技巧及觀念。這種能破能立的方式,可說是替讀者出一口氣,當然這也導致那些「大師」們的反擊,於是人身攻擊四起,頗有八二三炮戰之勢。

紫微論命之後,了無居士已成為斗數界的後起之秀,由於現代方法論及思考模式的注入,使得了無居士成為知識份子對傳統命理的代言人,在這背景下,現代紫微的出現不應視為偶然。

現代紫微的出書,由七十四年至七十五年,一共出了七集。作者除了了無居士外,還有一些人士,包括許興智博士、慧耕術士、郭先生、象山居士、非雲居士…等。現代紫微中還包括一個部份:紫微廣場,即讀者投書部份,這也算是一個創舉。在這裡,筆者願藉現代紫微第七集中一位蔡先生的投書來點明現代紫微的啟蒙作用:「觀念乃經由認知作用而來的意識,很多學命理的人都欠缺對命理正確的認知,而你正是提供這些訊息的導師。」這種說法,正是現代紫微之所以具有影響力的原因所在。

現代紫微每一集多少都有特色,例如:第二集探討紫微千古不傳的斗數祕儀到底在玩什麼把戲…等,其.容多少都似乎顯得雜亂不一,但是許多觀念正是在其中顯現出

來,被發覺出來。

在七集中,有許多觀念是值得一提的。一個是打破對祕笈的迷信。民國七十四年,紫微斗數秘儀的出現,造成一股極大的風潮,號稱無所不能的斗數秘儀,一套賣一萬五千元,然後發覺上當的人降價保本,自萬五到五千,而三千到一千五百,彷彿多年後臺灣股市崩盤的預演。了無居士以學理批評了這種心理,並且提出許多斗數的怪招,讓大家了解:原來斗數的把戲還真不少。另外值得一提的是斗數現代化的努力方面。許興智教授發表了一系列的論述,如第三集中所刊:一個科技人員的祿命觀…等,為斗數的本質及時代性提出了強而有力的說法,他的文章提示了許多觀念及問題,有些以今日來看似乎已解決,有些則仍待後學者的努力,這些文章的內容盼學者能一讀再讀,以便謹記在心。另一個現代紫微的方向是使用邏輯來考驗命理,這部份主要集中在第四冊及其後,由於使用邏輯三段式辯論法,因而從中確認了斗數的能力及其限制,這為斗數的現代化踏出實際的一大步。因為在此之前,斗數論命者的觀念是:什麼事情都可以推測,不管和他人是否有關,只要一直用「借宮法」,什麼人或事,都可由命盤上算出來。但是現代紫微中否定了這種惡性膨脹法則,主張斗數在自己能決定的事物上才具有推測的可能性,否則與他人有關是無法推測─除非輸入關係人的條件。這是現代紫微的偉大成就,雖然只完成了前半。關於後半─條件的輸入,則待其師父─紫雲先生來闡述了。

由於現代紫微的成功,許多著者亦開始勇於出書,如唐山逸士、慧耕術士、紫雲先生等。其中以慧耕及紫雲的影響較大,慧耕術士的著作是:「紫微斗數開運全集」,可惜因為一些原因,並未完全出版,頗為可惜。他的書對於十二宮的觀念及應用,以及星曜性質,做了十分精細的闡述,是不錯著作。這是民國七十七年後的事。同時,紫雲先生也出了「斗術與人生」一書,自述學習斗數的歷程,以及十二宮位的特性及應用。在約同時,斗數的書籍仍繼續大量被出版,在書店中一字排開,頗為醒目。例如有專門整理別人著作後的整理報告─抄書者把─筆名一大堆;闡述宮干化忌或化祿派的說法,也有號稱欽天監秘笈的書…一大堆,但此部.雖多而不成氣候,尤其在紫雲大師的著作一再推陳出新,為自古而來斗數中許多空白部份加以補充之後。彼等已勢微;說得更明白些:今日斗數界推測技巧方面的霸主就是紫雲先生。尤其自民國八十年,紫雲先生在「斗數論婚姻」中提出了:太歲入卦法及相契的原則,揭開了千百年來無法解釋的技巧問題,從而解決了現代紫微所留下來的空缺,從此斗數的發展步入條件輸入法則,斗數已變成一種趨勢及方向,它可因條件的輸入而有所差異。從此斗數可以分辨出:同一時辰.出生的人具有不同命運的方法。這實在是自古命理的一大突破。

由於紫雲先生是如此的重要,其想法及觀念應仔細加以說明。基本上紫雲先生的斗數是以傳統斗數為正宗,以之為骨架,並參衡現實環境背景為輔佐,綜合古今,經緯中外。並注入人性心理生理廣為應用。上述是其師弟洪碩峰先生對其之評論,應是十分中肯的話。

在民國七十八年前,紫雲為天相出版社出了「斗數與人生」與「斗數論名人」等書,此書已引起注意─以筆者之見,紫雲先生的威名早在現代紫微中藉由了無居士的生花之筆時就已享有。民國七十九年,正當臺灣股市由盛而衰,投機之風大減之時,紫雲先生完成了「斗數論求財」一書,此書一改前人的看法,提出:凡是投機或投資所得之財,需由福德宮來探求;亦即說:不由自己的體力智力等賺來的容易錢,並不看財帛宮。之後紫雲先生在民國八十年完成「斗數論婚姻」一書,此書以筆者的觀點來看,對於斗數的哲學、理論及實際推測技巧上均有空前的突破性進展;此書或可視為研究斗數現代化努力的一大里程碑。筆者願在此說明其重要性。

一、斗數的哲學斗數的根據是來自人的出生時間,且設計上若是時辰誤差,則命運通常有不小的差異,那就是說:斗數設計的基本在於時間,出生的時辰為主,然後藉由人生十二個面相的分析來研判人生的趨勢,當欲探討人類命運時,如何輸入各種外在世界的條件,則為斗數現代化思考的終極關懷。太歲入卦法提出了解答:輸入年次(陰.的生肖)。基本上這個解釋符合了斗數哲學原則,時間定位原則,至於相契法,則.及到斗數中「主體」與「客體」間之作用,亦即自己與他人間之作用。在此筆者願討論一下一個小疑問:以太.入卦法得到的命宮星曜特性,並不一定和他人實際上所排出命盤的命宮星曜相似,這是為什麼呢?例如:由你的命盤中看你的女友是機月同梁型的女孩,但是其出生時辰的命盤卻可能是紫、府、相等星曜。這涉及到主體─你和客體─她間的作用,更進一步的說,斗數的星曜及宮位是以唯心論為原則;那也就是說,她出現在你的命盤,多半只係你對她的了解或是她在你面前的表現,而此類的表現及觀念看法和其本來的個性及性格並不一定相符。世人多的是一種情形:此人脾氣火爆,但對某些人卻特別客氣之類的事,盼學者仔細思考。斗數體系都是以唯心論為本,各宮皆是對某件事物的心態,所以夫妻宮是感情的心態或是擇偶的想法,兄弟宮是對兄弟間感情的心態,子女宮是對繁殖後代的觀念,財帛宮是追求財富的心態…等。但反過來說,遷移宮是你對人際關係交往的心態,但同樣也可以當成別人對於你的看法;事業宮是工作的心態,但也是他人對你工作能力的看法,這是所謂主體與客體的作用,這部份有空將在斗數的哲學和體系中闡明。

二、理論及技巧太歲入卦法解決了條件輸入的問題,但其使用的規則及技巧,則較以往為複雜,除了輸入年次的四化星外,另加本人大限、流年、本命四化星,探討各宮位間相互之作用,這使得斗數在一張命盤上得以討論兩個人甚或三個人間的互動,這對於斗數的理論提昇有極大的幫助,還是主體─我與客體─他人間之互動,是你對我好或我對你好,還是你我互怨;在加上流年四化星或大限四化星的作用,互動的過程得以彰顯。以往斗數對於客體的定位並不明確,通常是以「借宮」法為之,此法缺乏根據,又有同一命盤同一看法之慮,紫雲先生解除了這個限制。太歲入卦法可廣泛使用在人上面,至於事或物或已經存在的制度與人的作用,同樣亦可以加以鑑別:例如今年考研究所,一共考三家,考運好壞如何?先研判今年考運如何,再得知上述三家研究所各於何年創立,以四化星代入,若見化吉,則當考運較佳;若化忌,則當稍減其實力。同樣的事,有兩家公司,做同樣的業務,如何選擇較佳的工作場所,較大的空間發展?用四化星代入,同樣的原則…。也因此紫雲先生補足了多年來斗數的空白,同時也提昇了斗數的預測能力及合理性。

在巨大的波瀾後,紫雲先生完成「斗數論事業」,其中仍以其一貫的理念解釋千變萬化的事業宮,之後民國八十二年,另外一壯闊的波瀾又推出:紫雲先生再推出「斗數論田宅」,此書中除田宅宮好壞之探討外,更提出斗數在地形地物方面的應用法則,換言之,斗數也能看風水,而且更可貴的是只要加入方位的思考,其他技巧與斗數原則並無不同。這使得斗數的應用範圍再擴展至空間上,這誠然又是斗數上的一大突破,也補充了斗數哲學中對於空間中地形地物的缺失。此處筆者願意紫雲先生儘快出版:斗數論疾厄,我想這將又為斗數世界開出一片天地。

在約同時,一些新一輩的學者也著書立說,其中也頗有可觀者,如吳東樵先生的「斗數新觀念」、陳世興的「紫微斗數導論」、福耕先生的「斗數心理學」、象山居士的「天星斗數秘笈」「天星斗數真機典範」等書,這些書大部份著力於星曜的基本特性上以及格局的討論上亦有其成就,也算後起之輩中值得一讀者,初學者不妨由此入手,當會有正確的觀念。

自天相出版社倒閉後,了無居士的紫微之路無法再版,之後他在古籍整理上盡了一番心力,他為斗數宣微及紫微斗數全集做了一番現代化的校注;接下來他又對於提出他自己的斗數系統費了更多的心力,此時了無居士已逐漸和其師父所傳有所差異,他提出許多看法,例如:祿存、天馬及乙級星的放棄,另外是提出:化權及化科星性的廢棄,四化星只餘下化祿及化忌,另外有一些「科學適用性」的原則等,這使得他在斗數體系上的改革,走得比別人更遠,但是以目前來看,他的手段及方法對於斗數的發展是否有助益則仍待未來者的判定。

以了無居士為首的斗數體系改革派,和與紫雲為首的斗數古傳派到今天都對斗數現代化作出貢獻;若以筆者今日的看法:改革派著重在觀念思考,其態度是批判式的,而古傳派則優在理論技巧,其精神在闡述發揚,兩派各有長處,後來之學者或可仔細思考,決定自己的方向。

以四化精要敘述首當推薦象山居士著「天星斗數秘笈」,普化雜誌社發行後倒閉但有其他書店盜印賣的不錯求賞無門,後來最近委托水牛出版社另出「天星斗數真機典範」不乏名人求教,重在論證。

斗數這些年來有一些書十分值得學者一再研讀,在此向各位介紹一下,並加註以我個

人的看法,其中基礎部.或可先買,進階部.則或可延後再說。

斗數書評

〈基本書籍〉

一、斗數心理學福耕著此書在星曜性質上有許多精彩的論述,對於各星的心態可說

十分傳神;但是略有文字太煩,有時會言不及義,重點易被忽略之慮,另外前面的論述部份則需仔細思考,不必一定相信。

二、斗數新觀念吳東樵著此書十分簡要,但重點清晰易懂是其長處,後面格局部份亦有不錯的整理,算是不差的入門參考書,可惜優點亦即缺點,若有想像力則無妨。而紫雲先生的評註十分重要,要注意。

三、紫微斗數導讀陳世興著此書的重點在於口語化,由於作者具有八字基礎,故解釋多由八字入手,也自成一格;其中對於四化的整理十分完備,可以參考了解四化星的一些規則。此書的小缺點是一些星曜特性有搔不到癢處的感覺。

四、紫微斗數新詮慧心齋主著此書在十年前引導潮流,前面諸書皆其晚輩。此書中仍對於星曜性質有其貢獻,只要小心其中的語意,則仍有不錯的結果,缺點是本書一星一宮式論命,對星群間及格局之作用不易一語道破,是其缺點。

五、紫微斗數開運全集慧耕術士著此書著力於闡述十二宮的內容及意義,具有包容性的獨到看法,對於星曜特性也描述的不錯,唯一的缺點是全書並未出版完全。此套書中一部份描述星曜特性的領悟,十分傑出,大家不可不讀,筆者將會在後面星曜特性的闡述上做更進一步的擴展,大家拭目以待。

六、婚姻總論沈平山著這本書的特點是:其中有許多千奇百怪的命例,但是十分可

惜,其正確性都值得懷疑;然而此書極力馳騁星曜性質的想像力,對於面對困境者,

當有一番重大的啟發。切記,此書重點在啟發星性上,並非其論命的方法或規則。

七、紫微斗數講義(二)星曜的特性陸斌兆編此書據傳是所謂欽天監秘本,對於星曜特性的描述卻和古傳相差不多,此書是王亭之補註,王亭之倒是補充了一些重點,值得注意。

八、天星斗數真機典範象山居士著的特點是:十二宮吉凶論斷法與四化入宮便覽及命例範典,重在印證。

〈進階部份〉

關於進階部份,當由紫雲先生的「斗數與人生」開始,雖然在及紫雲先生其他著作,其中所論應以「斗數論婚姻」最為重要,後學者當努力了解其中的關鍵所在。

了無居士的七集現代紫微是值得一讀的書,其中包含許多觀念及想法,這是斗數轉型

的見證,學者不應錯過。

〈古傳祕笈〉

「十八飛星策天紫微斗數全集」是唯一的參考資料,陳岳琦整理的正統飛星紫微斗數可供參考,而竹林書局的紫微斗數全書則要特別小心,尤其是後面卷四的命盤,無一可信者,盼學者小心為要。

1.周清和—四化高手

2.顧祥宏—飛星高手

3.沈平山—(星化派)星化高手

4.凌逸居士—(觀澄派)四化高手

5.張耀文—(明澄派)紫薇大法共11冊多,不是只有闡述【封神榜】。

6.堃元—注解經典

7.張清淵—流年斷訣,堪稱神準。

8.翁福裕—紫微神探。

9.盧智為—紫微生肖合參與佛橧訣

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vân đại sư châm ngôn về hôn nhân

Bản dịch:

Tử vân đại sư châm ngôn đối Đài Loan tử vi đẩu số chính xác giải trừ

* tiên thiên cung mệnh, thân cung cập tam phương tứ chính chờ tinh diệu thiên phú tổng hợp lại nhưng quyết định một người cá tính, hơn nữa đối với phán đoán suy luận hôn nhân tình duyên cũng tất dĩ của làm căn bản cơ cấu.

* cung phu thê công năng cận đại diện một người đối phu giữ tại một loại hình thái ý thức, ý chỉ thích cai cung vị tinh diệu tổ hợp sở hiện ra loại hình đối tượng.

* đương thôi diễn hôn nhân thực tế trạng huống thì, ngoại trừ phán định trước sau thiên cung phu thê cát hung hiện tượng bên ngoài, hoàn nhu lưu ý đáo, đi hạn thì trước sau thiên cung phu thê sở hiện ra cát hung, khả năng đối hôn nhân tạo thành ảnh hưởng. <đàm án: Tử Vân tiên sinh đoạn văn này hẳn là chỉ là ở đi hạn thì trước sau ngày sao Tứ hóa đạt tiêu chuẩn cục đối cung phu thê ảnh hưởng mà nói ba>

* cung phu thê thuộc tổ hợp nhân, bởi tinh diệu tổ hợp thiên phú tác dụng thuộc về so sánh kiên cường và so sánh cụ động thái làm vẻ ta đây, bởi vậy loại này mệnh bàn chủ nhân, hắn tuyển trạch tình cảm đối tượng, hội có khuynh hướng tuyển trạch tương đối có cá tính và so sánh sinh động hình người đó. Nhược là cung phu thê thuộc về các loại, hắn sẽ có khuynh hướng tuyển trạch bề ngoài và cá tính thuộc về so sánh ôn hòa người đó liễu.

* có hay không có thể tảo hôn hoặc kết hôn muộn, thông thường đều dựa vào tiên thiên cung phu thê cát hung hiện tượng lai phán định: Cung phu thê hảo, phu thê ở chung dễ đạt được hòa hợp, tảo hôn không thể nói là; nhược cung phu thê soa, hay nhất kết hôn muộn liễu.

* luận ngoài giá thú tình, bất năng chỉ bằng đái đào hoa tinh diệu lai phán đoán suy luận. Thường cần khán mệnh thân cung và đại hạn có hay không hội xúc động hữu quan tình cảm phương diện tinh diệu, sau đó sẽ cư dĩ phán đoán, có phủ ngoài giá thú tình hiện tượng.

* cung phu thê cách cục hung, ngoại trừ xuất hiện hôn nhân bất hòa bên ngoài, cũng thường là ngoài giá thú tình phát tác căn do.

* cung phu thê tịnh , giá tổ nhu hòa cách cục, chẳng những có lợi hôn nhân hài hòa,< tam kỳ gia hội> còn có dệt hoa trên gấm vẻ đẹp. Thuộc về mỹ mãn hôn nhân loại hình .

* cung phu thê tam phương tứ chính, không được hối xung bất lợi thân tình lục sát tinh, bởi vậy hôn nhân nên không bị quấy nhiễu.

* cung phu thê là khôi thành sở giáp, khôi thành sở hội tọa và sở giáp phụ cung vị, có chống đỡ tà ma làm chính tác dụng. Khiến cho có đến đây cung phu thê của mệnh tạo, ở hôn nhân thượng hội gắng đạt tới hoàn mỹ tâm tính.

* lộc kị xông vào thân tình cung vị xuất hiện, cũng chủ bất lợi thân tình.

* tiên thiên cung phu thê người đó, chỉ cần đối tượng kết hôn không quá thái quá, thông thường hôn nhân tương đối có thể được mỹ mãn hài hòa.

* cung phu thê thành :< ly chính vị mà điên đảo> cách cục, rất có thể sẽ từng có vô danh phân sương sớm nhân duyên.

* cung phu thê nhược chỉ sai ai ra trình diện sao Hóa kỵ không hề có sát tinh, thông thường không làm hung luận.

* tiên thiên cung phu thê bất hảo, hậu thiên <đại hạn> cung phu thê cho dù tốt, cũng muốn giảm bớt nhiều.

Cư cổ truyện luận pháp, cung phu thê có hung tướng, vẫn có pháp có thể giải trừ: Hay lập gia đình là thị thiếp, không làm nhà giữa nguyên phối.

* xương tham cách đương thứ nhất Hóa kị thì, sẽ khiến hôn nhân không ổn định.

* đẩu số khán hôn nhân lý luận:A tinh diệu phù hợp: Tỷ như nam nữ hai người cung mệnh đều thuộc về tương tự tinh diệu tổ hợp, như là đều là hoặc hoặc giả hoặc cách. Cung mệnh tinh diệu tương tự, ở trong tính cách tương đối hội xu hướng nhất trí. Đến đây có lợi cho phu thê ở chung. B cung mệnh tinh diệu tổ hợp mặc dù không đồng nhất dồn, nhưng cung mệnh hoặc cung phu thê tinh diệu, cũng phối ngẫu cung phu thê hoặc cung mệnh tương đồng tinh diệu thì, cũng coi như một loại phù hợp. C< cung vị phù hợp>: Nói thí dụ như, thái thái năm sinh thái tuế ngồi vào hoặc chiếu nhập tiên sinh cung mệnh hoặc cung phu thê, loại hiện tượng này, cũng sẽ khiến cho phu thê đang lúc, hình thành một loại khác tác dụng. Bất quá loại này , phải lưu ý nó sở ngồi vào cung vị, đến tột cùng là hoặc cung vị. Ngồi vào cung vị , tự nhiên sản sinh dễ hòa hợp chính diện tác dụng. Nếu là ngồi vào hung cung, hoặc là cái này cung tam mới có nhiều lắm kị sát, như vậy loại này kết quả, liền sẽ khiến lại càng không hòa hợp, thay đổi xung đột mặt trái tác dụng.

* ở cung phu thê có đại hung của cách cục, nặng thì trung niên trong lúc có sinh ly tử biệt đại hung tác dụng, nhẹ thì hôn nhân không hài hòa <đây chỉ là truyền thống mệnh lý quan niệm, đương nhiên yếu kiêm thị phối ngẫu thái tuế>.

* cung phu thê tràn ngập đào hoa tinh diệu người đó, ngoại trừ có tuyển trạch so sánh tiêu sái xinh đẹp đối tượng khuynh hướng ngoại, ở đối với người khác phái tình cảm phương diện, cũng sẽ so sánh cảm tính và tình cảm so sánh phong phú. Nhược tái vừa từ quý hướng quý, canh khiến cho người này có đặc biệt coi trọng nhân phẩm khuynh hướng.

* tả hữu hai sao hội khiến người ở tình cảm và hôn nhân phương diện, dũ tinh được ổn định và trang trọng <đàm án: Nhưng và hình thành hung cách chủ tinh đồng cung thì ư? ! Chỉ sợ là phôi chuyện tình một bộ tiếp một bộ ba>.

* đưa vào phối ngẫu tam hạng tài liệu tương quan dĩ nặng tới khinh liệt tự:A năm sinh thái tuếB kết hôn đại hạnC kết hôn lưu niên.

Cung phu thê là cách cục, vừa hội tam sát , chủ một loại không ổn định rung chuyển tác dụng.

* cung phu thê , tam phương vừa hội < linh tham>< linh dương> cùng với văn xương và thiên thành, thì chủ tình cảm thủ hướng hội thiên về vu ký thông minh có thể làm nữ hài, làm gặp gỡ đối tượng.

* tiên thiên cung phu thê, liên tiếp không ngừng có trước sau thiên Hóa kị trùng kích, ở hôn nhân mệnh lý thượng, tức đại diện một loại không lắm thuận lợi dấu hiệu

* cung phu thê của cách, nhược tam phương tứ chính không gặp sát tinh, ở hôn nhân thượng không nhất định sẽ tạo thành phu thê của hiện tượng.

* khôi thành tọa thủ có thể chiếu cung phu thê, hội khiến người ở tình yêu nam nữ và hôn nhân ý thức thượng, đái có một loại không được du củ đích tình thao tác dụng.

* thái dương và Thái âm đều chủ đào hoa.

* nhược cung phu thê là cát hung lẫn lộn cung vị, hội hiện ra một loại cát trung tâm giấu hung không ổn định tác dụng. Nói cách khác: Người này ở hôn nhân và tình cảm giữa nam nữ hỗ động phương diện, không có kiên định hình thái ý thức. Bởi vậy ở tình cảm thượng, hội nghị thường kỳ theo hoàn cảnh

* liêm tham tọa thủ tị là hãm yếu cung vị, nếu có sát tinh đồng cung, hội khiến cho đến đây cung hiển hiện ở hôn nhân thượng thuộc về loại hình. Như có nữa sát tinh xung chiếu, hội nghị thường kỳ khiến cho một người hôn nhân khó có được bình tĩnh an bình.

* ảnh hưởng hôn nhân thật xấu tứ hạng điều kiện:A mệnh cách cục thật là tốt phôi, hội tả hữu một người ở nam nữ tư tình phương diện khuynh hướng. Tỷ như ở cổ truyện tinh diệu thiên phú lý nói tới . Ở rất nhiều mệnh lệ kinh nghiệm trung tâm, này phú văn sở giải thích mệnh lý tác dụng, đích xác có cao độ minh xác tính, loại này mệnh cách người đó, mặc kệ nam nữ, cả đời tựa hồ khó có được ở hôn nhân phương diện thủy xấu xí ba bình địa tịnh vượt qua.

B cung phu thê tinh diệu kết cấu làm sao. Cung phu thê hình thành hung cách hoặc kị sát giao xung, tức ý nghĩa ở hôn nhân phương diện hình thái ý thức vô pháp bình tĩnh, loại này cung phu thê loại hình, thường khiến cho rất nhiều người như thế cuộc sống hôn nhân khó có được hài hòa mỹ mãn, thậm chí khó có thể bạch đầu giai lão.

C đi hạn vận chuyển vô cùng trọng yếu.

D hôn nhân đối tượng vấn đề, là ảnh hưởng hôn nhân là tối trọng yếu một vòng

Đối Đài Loan tử vi đẩu số chính xác giải trừ =

Giá mười mấy năm qua, Đài Loan hưng khởi một nghiên cứu sổ thuật phong trào, có thể dùng loại này quá khứ mấy nghìn năm qua chích lưu hành sinh trung tâm hạ cấp tằng hoặc là thất ý văn nhân học thuật, thoáng cái tựa hồ biến thành học thuyết nổi tiếng; xã hội thượng các loại kỹ xảo môn phái kỳ chiêu chồng chất, hô phong hoán vũ vô cùng náo nhiệt, thế nhưng cho đến hôm nay, rốt cuộc có bao nhiêu nhân khứ tự hỏi quá ─ những kỹ xảo này hoặc học vấn rốt cuộc đối với người môn là có ích hoặc là hại? Cố tình làm ác chuyện lệ ở báo chí xã hội hãy là nhìn mãi quen mắt: Nào đó nào đó tướng sĩ phiến tài phiến sắc. . . Nào đó nào đó tướng sĩ khiến cho nhân cửa nát nhà tan chờ. Đến nỗi này vô tâm làm ác người đó lẽ nào là được rồi sao? Đối sinh dành cho sinh nhật thời khắc người có có ích sao? Tương lai ngươi sẽ cùng thân cao một lục ngũ cm, thể trọng năm mươi kí lô nữ hài tử kết hôn. . . Loại này. Pháp đầy rẫy ở nếu nói luận mệnh chợ; người ta trời sinh cô khắc, kết hôn nhất định sẽ biệt ly, gia đình nhất định bất hạnh phúc. . . Loại thuyết pháp này ở trên thị trường cũng là thường gặp thủ pháp. Giá rất nhiều các loại, rốt cuộc đối với người có gì bang trợ ư? Nhược không có chính xác mệnh lý thái độ cập quan niệm, kể trên. Pháp đại thể chỉ là tự cấp trong lòng người bịt kín một tầng bóng ma, ở trong lòng nhắc tới nhất khối đá lớn mà thôi! Bất kể là dựa vào loại nào tâm lý hoặc nguyên nhân, dành cho sinh nhật người giai có quyền lợi lý giải chính xác mệnh lý quan niệm, giai có quyền lợi yêu cầu miễn sinh sợ hãi tự do; còn bên kia mặt, luận mệnh người cũng có nghĩa vụ khiến người lý giải ─ thập ma là mệnh lý, mệnh lý tác dụng, mệnh lý hạn chế. . . Đây chính là không đơn giản nhiệm vụ, nhưng ta mong muốn luận mệnh người năng lực tận lực đi hoàn thành. Bởi vì dĩ người viết học tập đẩu số kinh nghiệm nhiều năm: Bị mệnh lý làm hại người, xa bỉ tòng mệnh để ý trung tâm xong có ích người là đa. Đây là một cái thập phần bất đắc dĩ kết quả, mong muốn hậu tới người học tập hảo hảo nhớ kỹ cái ý nghĩ này, để tránh khỏi người đời sau tái thụ lệch lạc tư tưởng nguy hại, nhân loại tư tưởng thượng sai lầm mê tư đã đủ nhiều, không cần hơn nữa món này liễu.

Đẩu số quá khứ mười năm phát triển ─ từ chủ nghĩa duy tâm đáo tâm vật hợp nhất

Tự tuệ tâm trai chủ tử vi đẩu số tân thuyên xuất bản cho tới nay, thời gian từ lâu vượt lên trước mười năm, nếu nói là dân quốc bảy mươi mốt năm trước đẩu số thị xử sinh thời kỳ ủ bệnh nói, thì tử vi đẩu số tân thuyên không thể nghi ngờ hơn là nhấc lên rộng lớn mạnh mẽ mười năm Lý Trình Bi. Cho đến ngày nay, vì thế đoạn quang huy ngày tố một chút. Sử xem, tin tưởng là thập phần có ý nghĩa cập giá trị sự, bởi vì ở quá trình này trung tâm, đẩu số ẩn dấu mặt, u ám mặt, đẩu số năng lực cập hạn chế, nhất nhất địa bị gia dĩ phát giác cập gia dĩ kiểm thảo, từ từ khoa học cập hợp sinh lý tính suy tính cách bị rót vào mới đẩu số trong hệ thống, mà trở thành chính xác số phận thôi trắc quy tắc trung tâm không thể thiếu nhất bộ. . Loại này quan niệm cải biến, nhược dĩ triết học độ lớn của góc đến xem, thì dĩ từ duy tâm đáo tâm vật hợp nhất nhất thỏa đáng, người viết nguyện sinh đến đây trình bày cái này quan trọng tư tưởng chuyển biến, tin tưởng giá tương đối sinh mệnh lý chân diện mục có càng sâu một tầng lý giải.

Đẩu số nghe nói là trần hi di sáng chế, bất quá giá đã không trọng yếu. Thế nhưng tự nghĩ ra lập hậu mấy trăm năm, đẩu số tựa hồ bị đóng băng đứng lên vậy, vẫn chưa xong rất lớn phát triển, có người nói Minh triều thì la hồng tiên đã từng chỉnh lý, nhưng hậu tới phát triển cũng không rõ ràng lắm. Hôm nay đẩu số bí kíp là thanh hãy thư, Đồng Trị trong năm ra thư, đến nay bất quá hơn trăm năm. Đẩu số bởi vì quá khứ truyền lưu sinh trung tâm hạ cấp tằng, mà lại tựa hồ vị được coi trọng, kỳ phát triển thong thả đương là có thể tin. Ở bát tự từ lâu nhiều loại hoa nở rộ, thậm chí xếp vào tứ khố toàn thư thì, đẩu số nhưng một một không nghe thấy, cho đến dân quốc năm đầu, “Đẩu số tuyên vi” một lá thư tài có nữa hệ thống địa phê bình chú giải bình luận một phen. Giá cách nay bất quá sáu mươi bảy mươi năm trước.

Dân quốc ba mươi tám cuối năm đẩu số phát triển, có hai người tương đối trọng yếu, một vị là thiết bản đạo nhân, một vị khác ra sao tốt tùng lão tiên sinh. Đương nhiên cũng có những người khác cũng đổng đẩu số, nhưng đối với sinh tìm cách cống hiến không lớn. Nhất phái tư tưởng tốt dĩ phát huy lực ảnh hưởng, quảng nạp môn đồ là bắt buộc, trứ thư lập thuyết cũng là cần thiết, thế nhưng môn đồ trung tâm không ai có thể sửa cũ thành mới, dương danh lập vạn thì khả năng càng trọng điểm, kể trên trong hai người, thái cực huyền xã ở đâu tốt tùng lão tiên sinh không thể nghi ngờ hay sở đề cập hiện tượng, hắn đại đệ tử ─ tử Vân tiên sinh, bởi vì trứ thư lập thuyết, nói tiền nhân sở vị nói, ở hôm nay đẩu số giới sớm đã trở thành một đời đại tông sư, hắn đối sinh đẩu số hiện đại hoá rót vào một nước chảy đầu nguồn, kỳ thành coi như ở phía sau tường thuật. Dân quốc bảy mươi năm trước đẩu số phát triển, đại gia có thể tham khảo một chút “Hiện đại tử vi” tập thứ hai trung tâm có một chút trình bày và phân tích (ở nhất nhất tam trang tới một … hai … Cửu trang), đương có thể nhất bổ nghi ngờ trong lòng.

Dân quốc bảy mươi năm trước, học tập đẩu số hơn phân nửa hệ dĩ mẫu giáo bé chế đi học là việc chính, thế nhưng tự tuệ tâm trai chủ ở Trung Hoa Trung Quốc thời báo thượng bắt đầu đàm luận đẩu số hậu, là đẩu số mở rộng rót vào liễu tân sinh mệnh. Bởi vì tuệ tâm trai làm chủ dụng dễ hiểu dễ hiểu hôm nay ngôn ngữ lai thuyết minh đẩu số trung tâm các sao diệu tính chất, có thể dùng cái này cổ truyện thôi mệnh kỹ xảo, thoáng cái tựa hồ trở nên hết sức dễ dàng ─ dễ bài mệnh bàn, dễ thầy tướng số vận. Bộ này thư có thể nói là thu được toàn diện thành công, có người nói sách này (tử vi đẩu số tân thuyên) tiêu thụ hơn mười vạn bản, học đẩu số người nhân thủ nhất sách, máy móc, chẳng phải khoái tai. Ở kỳ hậu người vừa viết tử vi đẩu số khán hôn nhân, khán cầu tài, luận công thương nhân. . . Chờ thư, cũng đều được thành công, cảnh này khiến người hôm nay còn đang nói lên chấp bút viết chuyên mục. . . .

Tử vi đẩu số tân thuyên thành công điều không phải tình cờ, nó khiến cho độc giả có thể chính bài mệnh bàn, chính căn cứ nhất cung nhất cung lai phân tích giải thích, còn hơn giáo trình thức bí kíp giản đơn dễ giải trừ, thế nhưng bởi vì người chọn dùng nhất cung nhất cung thức giải trừ bàn, nhưng cũng khiến người hiểu lầm đẩu số quy tắc cập kỹ xảo, nói chung, tân thuyên một lá thư khiến cho mọi người rộng khắp chú ý của, nhưng là bởi vì sáng tác thượng hạn chế, có thể dùng học giả không đổi tinh tiến.

Tân thuyên khiến cho rộng khắp tiếng vọng cố nhiên đối đẩu số phát triển có ngay mặt bang trợ, thế nhưng tựu đẩu số nội dung mà nói, nhưng lưu lại không ít tranh luận chỗ, ví dụ như canh can Hóa kị vấn đề, rốt cuộc là tuệ tâm trai chủ sở chủ trương Thái âm Hóa kị ─ bởi vì hắn vẫn cho rằng thiên đồng là phúc tinh không thay đổi kị, còn là thiên đồng hội Hóa kị? Đó là một vẫn tranh luận thật lâu vấn đề; ngoài ra cũng là bởi vì hắn đi bút là văn, tuy rằng ý nghĩa lời nói dễ hiểu dễ hiểu, nhưng đối với sinh thực tế nhân sự đang lúc chuyện vật ít có nhất châm kiến huyết thức bình luận, cho nên khiến cho. Pháp nhưng đa thuộc trống rỗng, lệnh người mới học dễ cảm làm phức tạp. Ngoài ra bởi vì tác giả tựa hồ thiên tinh sinh cơ bản tinh diệu đặc tính, đối sinh thực tế vận mạng thôi trắc tương đối sơ lược, dẫn đến học giả đăng đường mà không có thể vào thất.

Theo đẩu số được coi trọng, rất nhiều sáng tác bị viết ra, các gia thuyết pháp một thời trăm hoa đua nở; có chút là trình bày cổ truyện tâm pháp, có chút là cảo văn học và đẩu số xác nhập, có chút là đẩu số và bát tự hợp tố, còn có một ít là cảo thần bí chủ nghĩa, bả đẩu số và tôn giáo xác nhập người, cũng có chuyên môn cổ xuý tiên sư viết tay bí kíp. . . Chờ nhất đống lớn. Trong đó so sánh đáng giá coi trọng người đương là đại gia giới thiệu:

Nhất, ngô tình đáng tiếc hắn sáng tác tựa hồ đã không xuất bản nữa, bộ mặt thành phố thượng không đổi mua được. Hắn đại tác phẩm: Tử vi đẩu số thất đoạn thức toi mạng pháp, ở đây trong sách, tác giả là cổ truyện đẩu số làm nghiêm nghị phê bình; trong đó như là: Đẩu số trung tâm đại bộ phận sao nhỏ diệu đều là không có ích lợi gì, thiên thương thiên khiến cho sách cổ thuyết có thể phán đoán sinh tử cũng là hù người, miếu vượng lợi hãm cũng là không có ích lợi gì. . . Chờ. Tác giả ở kỳ sáng tác trung tâm lực nói đẩu số tất cả trọng điểm ở sao Tứ hóa biến hóa thượng, sở dĩ hóa lộc và Hóa kị mới là nhân tố quyết định. Đồng thời hắn sáng tác trung tâm cũng cường điệu hắn chính mình cái gọi là “Thiên cổ bí mật bất truyền” chờ. Nói chung, hắn đã vì đẩu số cải cách đưa ra thanh minh, đáng tiếc kỳ thái độ có khi lại lưu là coi trọng … của mình, chung tới vô pháp tái là đẩu số hiện đại hoá đi thêm cống hiến.

Nhị, thấu phái đến đây phái này đây tương đẩu số và Phong Thần bảng thần thoại xác nhập mà danh văn đẩu số giới. Bọn họ bả đẩu số xưng là tử sắc cây tường vi chiêm tinh thuật, tỉ dụ tử vi là Văn vương trưởng tử Bá Di thi, thập ma thiên đồng là Văn vương, phá quân là trụ vương, sao Vũ khúc là hoàng phi hổ chờ, đáng tiếc bọn họ tỉ dụ chẳng ra cái gì cả, phiến phiến vô tri tò mò người Nhật Bổn đảo là có thể, chúng ta người đời sau lại bị phiến vậy thì thật là thái cái kia.

Tam, sở hoàng người này trứ thư lập thuyết, chủ trương đẩu số và bát tự hợp tố, đó là ở đẩu số trung tâm cũng ứng dụng bát tự thôi mệnh nguyên

Để ý, cái gọi là tương sinh tương khắc của lý, tác giả vừa sáng tạo độc đáo “Lạp hoàn” lý luận, dụng để giải thích tinh diệu cập bát tự cách đang lúc vận tác, coi như là tự thành nhất cách liễu.

Tứ, chính huyền sơn nhân người này tự nghĩ ra thiên địa nhân tử vi đẩu số, tự nói kỳ đẩu số là “Thần” dạy hắn, khi hắn này tác phẩm lớn trung tâm, đối sinh hắn yêu cầu đạo tinh thần cập quá trình, rất nhiều trứ mực chỗ. Đến nỗi hắn nội dung ─ có người nói rất nhiều và mệnh lý học bổ túc ban giáo trình nói hùa.

Ngũ, phan cá bột người này sáng tác đặc sắc là: Hạ bút như đao;”Cô gái này sẽ làm ăn vụng”, “Cô gái này nhất định xuống biển” . . . Chờ câu chữ, đầy rẫy kỳ sáng tác; hắn văn trung tâm người đặc điểm là: Căn cứ tiên sư viết tay sách quý. . . , phàm là tất cả không thể giải trừ, đều do mặt trên xong đáp án.

Giá người của phía trên sáng tác, hôm nay đến xem, giai có thể nói là lỗi thời, thế nhưng vừa nghĩ bọn họ từng có phong cảnh, không khỏi nên vì đẩu số mệnh lý hiện đại hoá cảm thấy lo lắng. Những người này có người nói rằng: Đại sư, tiên tri. . . Chờ, thực sự là cái gọi là danh đại học vấn đại sao? Thân làm hậu tới học giả đương suy nghĩ sâu xa đạo lý trong đó.

Tự dân quốc bảy mươi ba năm bắt đầu, đẩu số tiến nhập người thời đại mới, giá có thể nói quy công sinh hoàng trung lâm tiên sinh cực kỳ chu vi dĩ kỳ làm trung tâm một đám người, bởi vì bọn họ nỗ lực, hiện đại hoá đẩu số từ từ bị công bố, khoa học mệnh lý quan cũng chung bị thành lập.

Bút danh liễu vô cư sĩ hoàng trung lâm tiên sinh, nghề nghiệp là ký giả, nhưng hắn hậu mở ra thủy tiếp xúc mệnh lý, tịnh ở dân quốc bảy mươi năm bắt đầu sáng tác bát tự sáng tác. Ở dân quốc bảy mươi ba năm, hắn viết “Tử vi luận mệnh” một lá thư, coi như là hắn bước vào đẩu số giới sơ thí đề thanh, quyển sách này đáo tốt phản ứng, cũng cho dư hắn canh cơ hội tốt. Dân quốc bảy mươi ba hàng năm sơ, hi viết thay cục chu thực Long tiên sinh dành cho kỳ cơ hội, có thể dùng liễu vô cư sĩ tài năng ở bảy mươi bốn năm tới bảy mươi lăm trong năm hoàn thành quan trọng “Hiện đại tử vi” thất tập, là đẩu số hiện đại hoá bước ra quan trọng bước đầu tiên.

Tử vi luận mệnh một lá thư nội dung, chủ yếu hệ phê phán khi đó cái gọi là “Đại sư” sáng tác, tịnh do tác giả nhất nhất gia dĩ luận

Chứng, nói rõ chính xác mệnh lý kỹ xảo cập quan niệm. Loại này có thể phá năng lực lập phương thức, có thể nói là thay độc giả ra một hơi thở, đương nhiên cái này cũng dẫn đến này “Đại sư” môn phản kích, thế là nhân thân công kích nổi lên bốn phía, rất có bát nhị tam pháo chiến của thế.

Tử vi luận mệnh sau khi, liễu vô cư sĩ đã trở thành đẩu số giới hậu khởi của tú, bởi vì hiện đại phương pháp luận cập tự hỏi hình thức rót vào, có thể dùng liễu vô cư sĩ trở thành tri thức phần tử đối truyền thống mệnh lý người phát ngôn, ở bối cảnh này hạ, hiện đại tử vi xuất hiện không được ứng với coi là ngẫu nhiên.

Hiện đại tử vi ra thư, do bảy mươi bốn năm tới bảy mươi lăm năm, tổng cộng ra thất tập. Tác giả ngoại trừ liễu vô cư sĩ ngoại, còn có một chút nhân sĩ, bao quát hứa hưng trí bác sĩ, tuệ canh thuật sĩ, Quách tiên sinh, tượng sơn cư sĩ, phi vân cư sĩ. . . Chờ. Hiện đại tử vi trung tâm hoàn bao quát một bộ phận: Tử vi sân rộng, tức độc giả gởi thư khiếu nại bộ phận, vậy cũng là là một tiên phong. Ở chỗ này, người viết nguyện tạ hiện đại tử vi đệ thất tập trung một vị Thái tiên sinh gởi thư khiếu nại lai chỉ ra hiện đại tử vi vỡ lòng tác dụng: “Quan niệm là đi qua nhận tri tác dụng mà đến ý thức, rất nhiều học mệnh lý người đó đều thiếu nợ thiếu đối mệnh lý chính xác nhận tri, mà người ta chính thị dành cho những tin tức này đạo sư.” loại thuyết pháp này, chính thị hiện đại tử vi sở dĩ cụ có ảnh hưởng lực nguyên nhân chỗ.

Hiện đại tử vi mỗi một tập nhiều ít đều có đặc sắc, ví dụ như: Tập thứ hai tham thảo tử vi thiên cổ bất truyền đẩu số bí nghi rốt cuộc đang đùa thập ma xiếc. . . Chờ, kỳ. Dung nhiều ít đều tựa hồ có vẻ hổn độn không đồng nhất, thế nhưng rất nhiều quan niệm chính thị ở trong đó hiển hiện ra

Lai, bị phát giác đi ra.

Ở thất tập trung, có thật nhiều quan niệm là đáng giá nhắc tới. Một là đánh vỡ đối bí kíp mê tín. Dân quốc bảy mươi bốn năm, tử vi đẩu số bí nghi xuất hiện, tạo thành một cực lớn phong trào, được xưng không gì làm không được đẩu số bí nghi, một bộ mại nhất vạn năm ngàn nguyên, vậy sau phát giác rút lui người đó xuống giá không lời không lỗ, tự vạn rưỡi đáo năm nghìn, mà ba nghìn đáo một ngàn rưỡi bách, Phảng phất nhiều hậu thuẫn loan thị trường chứng khoán băng bàn diễn thử. Liễu vô cư sĩ dĩ nguyên lý phê bình loại này tâm lý, đồng thời đưa ra rất nhiều đẩu số quái chiêu, nhượng mọi người giải trừ: Nguyên lai đẩu số xiếc thật đúng là không ít. Mặt khác đáng giá nhắc tới chính là đẩu số hiện đại hoá nỗ lực phương diện. Hứa hưng trí giáo thụ phát biểu một loạt trình bày và phân tích, như tập thứ ba trung tâm sở san: Một khoa học kỹ thuật nhân viên lộc mệnh quan. . . Chờ, là đẩu số bản chất đúng lúc đại tính đưa ra cường mà hữu lực thuyết pháp, hắn văn chương gợi ý rất nhiều quan niệm cập vấn đề, có chút dĩ hôm nay đến xem tựa hồ đã giải quyết, có chút thì nhưng đãi hậu học giả nỗ lực, những … này văn chương nội dung phán học giả năng lực nhất độc tái độc, để ghi nhớ trong lòng. Người hiện đại tử vi phương hướng là sử dụng ăn khớp lai khảo nghiệm mệnh lý, bộ này phân chủ yếu tập trung ở đệ tứ sách cực kỳ hậu, bởi vì sử dụng ăn khớp tam đoạn thức biện luận pháp, cho nên từ đó xác nhận đẩu số năng lực cực kỳ hạn chế, giá là đẩu số hiện đại hoá bước ra thực tế một bước dài. Bởi vì trước đó, đẩu số luận mệnh người quan niệm là: Thập ma sự tình đều có thể thôi trắc, mặc kệ và người khác có hay không hữu quan, chỉ cần vẫn dụng “Tá cung pháp”, thập ma nhân hoặc sự, cũng có thể do mệnh bàn có lợi đi ra. Thế nhưng hiện đại tử vi trung tâm hủy bỏ loại này ác tính bành trướng cách, chủ trương đẩu số ở mình có thể quyết định sự vật thượng tài năng có suy đoán có khả năng, bằng không cùng hắn nhân hữu quan thì không cách nào thôi trắc ─ trừ phi đưa vào quan hệ người điều kiện. Đây là hiện đại tử vi vĩ đại thành tựu, tuy rằng chích hoàn thành tiền bán. Quan sinh hậu bán ─ điều kiện đưa vào, thì đãi sư phụ ─ tử Vân tiên sinh lai xiển thuật.

Bởi vì hiện đại tử vi thành công, rất nhiều tác giả cũng bắt đầu dũng sinh ra thư, như đường sơn dật sĩ, tuệ canh thuật sĩ, tử Vân tiên sinh chờ. Trong đó dĩ tuệ canh cập tử vân ảnh hưởng trọng đại, tuệ canh thuật sĩ sáng tác là: “Tử vi đẩu số khai vận toàn tập”, đáng tiếc bởi vì một ít nguyên nhân, vẫn chưa hoàn toàn xuất bản, có chút đáng tiếc. Sách của hắn đối nhập 12 cung quan niệm cập ứng dụng, cùng với tinh diệu tính chất, làm thập phần tinh tế trình bày, phải không thác sáng tác. Đây là dân quốc bảy mươi bảy cuối năm chuyện. Đồng thời, tử Vân tiên sinh cũng ra “Đấu thuật cùng người sinh” một lá thư, tự thuật học tập đẩu số lịch trình, cùng với mười hai cung vị đặc tính cập ứng dụng. Ở mời đi cùng thì, đẩu số thư tịch nhưng kế tục đại lượng bị xuất bản, ở thư điếm trung tâm xếp thành một hàng, có chút bắt mắt. Ví dụ như có chuyên môn chỉnh lý người khác sáng tác hậu chỉnh lý báo cáo ─ chép sách người bả ─ bút danh nhất đống lớn; trình bày can cung Hóa kị hoặc hóa lộc phái thuyết pháp, cũng có được xưng khâm thiên giám bí kíp thư. . . Nhất đống lớn, nhưng đến đây bộ. Tuy nhiều mà không ra hồn, nhất là ở tử vân đại sư sáng tác lần nữa sửa cũ thành mới, là từ xưa mà đến đẩu số trung tâm rất nhiều chỗ trống bộ phận gia dĩ bổ sung sau khi. Họ đã thế vi; nói xong hiểu hơn ta: Hôm nay đẩu số giới thôi trắc phương diện kỹ xảo bá chủ hay tử Vân tiên sinh. Nhất là tự dân quốc tám mươi năm, tử Vân tiên sinh ở “Đẩu số luận hôn nhân” trung tâm đưa ra: Thái tuế nhập quái pháp cập tướng khế nguyên tắc, yết khai trăm ngàn năm qua vô pháp giải thích kỹ xảo vấn đề, do đó giải quyết rồi hiện đại tử vi sở lưu lại ghế trống, từ nay về sau đẩu số phát triển đi vào điều kiện đưa vào cách, đẩu số đã biến thành một loại xu thế cập phương hướng, nó có thể nhân điều kiện đưa vào mà có điều sai biệt. Từ nay về sau đẩu số có thể phân biệt ra được: Đồng nhất canh giờ. Ra đời nhân cụ không có cùng vận mạng phương pháp. Điều này thật sự là từ xưa mệnh lý nhất đại đột phá.

Bởi vì tử Vân tiên sinh là như vậy trọng yếu, kỳ tìm cách cập quan niệm ứng với tỉ mỉ gia dĩ nói rõ. Trên cơ bản tử Vân tiên sinh đẩu số này đây truyền thống đẩu số là chính tông, dĩ của vi cốt cái, tịnh tố hành hiện thực hoàn cảnh bối cảnh là phụ tá, tổng hợp lại cổ kim, trải qua vĩ trung ngoại. Tịnh rót vào nhân tính tâm lý sinh lý quảng là ứng dụng. Kể trên là kỳ sư đệ hồng to lớn ngọn núi tiên sinh đối kỳ của bình luận, xác nhận thập phần đúng trọng tâm nói.

Ở dân quốc bảy mươi tám năm trước, tử vân là trời tướng nhà xuất bản ra “Đẩu số cùng người sinh” và “Đẩu số luận danh nhân” chờ thư, sách này đã khiến cho chú ý ─ dĩ người viết của sai ai ra trình diện, tử Vân tiên sinh uy danh từ lúc hiện đại tử vi trung tâm tạ do liễu vô cư sĩ cây bút tài hoa thì đã được hưởng. Dân quốc bảy mươi chín năm, giữa lúc Đài Loan thị trường chứng khoán do thịnh mà suy, ăn ý làn gió giảm đi là lúc, tử Vân tiên sinh hoàn thành “Đẩu số luận cầu tài” một lá thư, sách này thay đổi tiền nhân nhận định, đưa ra: Phàm là ăn ý hoặc đầu tư đoạt được của tài, nhu do cung phúc đức lai tìm tòi; đó là thuyết: Không khỏi thể lực của mình trí lực chờ kiếm được dễ tiền, cũng không khán cung tài bạch. Sau khi tử Vân tiên sinh ở dân quốc tám mươi năm hoàn thành “Đẩu số luận hôn nhân” một lá thư, sách này dĩ người viết quan điểm đến xem, đối sinh đẩu số triết học, lý luận cập thực tế thôi trắc kỹ xảo thượng đều có chưa từng có đột phá tính tiến triển; sách này có thể coi là nghiên cứu đẩu số hiện đại hoá nỗ lực nhất đại Lý Trình Bi. Người viết nguyện ở đây nói rõ kỳ tầm quan trọng.

Nhất, đẩu số triết học đẩu số căn cứ là đến từ người sinh ra thời gian, mà lại thiết kế thượng nếu là canh giờ khác biệt, thì số phận thông thường không hề tiểu nhân sai biệt, đó chính là thuyết: Đẩu số thiết kế cơ bản nằm ở thời gian, ra đời canh giờ là việc chính, vậy sau tạ do nhân sinh mười hai một tướng mạo phân tích lai nghiên phán cuộc sống xu thế, đương dục tham thảo vận mạng loài người thì, làm sao đưa vào các loại ngoại tại thế giới điều kiện, thì là đẩu số hiện đại hoá suy tính chung cực quan tâm. Thái tuế nhập quái pháp đưa ra giải đáp: Đưa vào năm thứ (âm. cầm tinh). Trên cơ bản cái này giải thích phù hợp đẩu số triết học nguyên tắc, thời gian định vị nguyên tắc, đến nỗi tướng khế pháp, thì. Cập đáo đẩu số trung tâm “Chủ thể” và “Khách thể” đang lúc làm dụng, đó là mình cùng người khác đang lúc làm dụng. Ở đây người viết nguyện thảo luận một chút một tiểu nghi vấn: Dĩ thái. Nhập quẻ pháp lấy được cung mệnh tinh diệu đặc tính, cũng không nhất định và người khác trên thực tế sở tống ra mệnh bàn cung mệnh tinh diệu tương tự, đây là tại sao ư? Ví dụ như: Do mạng của ngươi bàn trung tâm khán bạn gái của ngươi là cơ nguyệt đồng lương hình nữ hài, thế nhưng kỳ sinh ra canh giờ mệnh bàn lại có thể là tử, phủ, bằng nhau tinh diệu. Giá dính đến chủ thể ─ ngươi và khách thể ─ người đang lúc tác dụng, tiến hơn một bước thuyết, đẩu số tinh diệu cập cung vị này đây chủ nghĩa duy tâm là nguyên tắc; như vậy nói cách khác, người xuất hiện ở mạng của ngươi bàn, hơn phân nửa chích hệ người ta đối nàng giải trừ hoặc là người ở trước mặt ngươi biểu hiện, mà loại này biểu hiện cập quan niệm nhận định và kỳ vốn có cá tính cập tính cách cũng không nhất định tương xứng. Thế nhân còn nhiều mà một loại tình hình: Người này tính tình nóng nảy, nhưng đối với một ít người lại đặc biệt đừng khách khí các loại sự, phán học giả tỉ mỉ tự hỏi. Đẩu số hệ thống đều là dĩ chủ nghĩa duy tâm làm gốc, các cung đều là đối nào đó sự kiện vật lòng của thái, sở dĩ cung phu thê là tình cảm tâm tính hoặc là kén vợ kén chồng tìm cách, huynh đệ cung là đúng giữa huynh đệ tình cảm tâm tính, cung tử nữ là đúng sinh sôi nẩy nở đời sau quan niệm, cung tài bạch là truy cầu tài phú tâm tính. . . Chờ. Nhưng mặt khác, cung thiên di là ngươi đối nhân tế quan hệ gặp gỡ lòng của thái, nhưng đồng dạng cũng có thể trở thành người khác đối sinh cái nhìn của ngươi; sự nghiệp cung là công tác tâm tính, nhưng cũng là hắn nhân đối với ngươi năng lực làm việc nhận định, đây là cái gọi là chủ thể và khách thể tác dụng, bộ này phân lúc rảnh rỗi tương ở đẩu số triết học và hệ thống trung tâm tỏ rõ.

Nhị, lý luận cập kỹ xảo thái tuế nhập quái pháp giải quyết rồi điều kiện đưa vào vấn đề, nhưng sử dụng quy tắc cập kỹ xảo, thì so sánh dĩ vãng là phức tạp, ngoại trừ đưa vào năm lần sao Tứ hóa ngoại, lánh gia bản thân đại hạn, lưu niên, bản mệnh sao Tứ hóa, tham thảo các cung vị đang lúc tương hỗ làm dụng, cảnh này khiến đẩu số ở hé ra mệnh bàn thượng có thể thảo luận hai người thậm chí ba người đang lúc hỗ động, đây đối với sinh đẩu số lý luận nói thăng có trợ giúp cực lớn, còn là chủ thể ─ ta cùng với khách thể ─ người khác đang lúc của hỗ động, là ngươi tốt với ta hoặc ta đối với ngươi hảo, cũng là ngươi ta hỗ oán; ở hơn nữa lưu niên sao Tứ hóa hoặc đại hạn sao Tứ hóa tác dụng, hỗ động quá trình có thể rõ ràng. Dĩ vãng đẩu số đối sinh khách thể định vị tịnh không rõ, bình thường là dĩ “Tá cung” pháp hơi bị, phương pháp này khuyết thiếu căn cứ, lại có đồng nhất mệnh bàn đồng nhất nhận định của lự, tử Vân tiên sinh giải trừ cái này hạn chế. Thái tuế nhập quái pháp có thể rộng khắp sử dụng ở nhân mặt trên, đến nỗi sự hoặc vật hoặc đã tồn tại chế độ cùng người tác dụng, đồng dạng cũng có thể gia dĩ giám biệt: Ví dụ như năm nay thi nghiên cứu sở, tổng cộng thi Tam gia, thi vận thật xấu làm sao? Tiên nghiên phán năm nay thi vận làm sao, tái biết được kể trên Tam gia nghiên cứu sở các sinh năm nào sáng lập, dĩ sao Tứ hóa đại nhập, nhược sai ai ra trình diện hóa cát, thì đương thi vận so sánh tốt; nhược Hóa kị, thì đương giảm xuống kỳ thực lực. Chuyện giống vậy, có hai nhà công ty, tố đồng dạng nghiệp vụ, lựa chọn như thế nào so sánh tốt công tác nơi, giác đại không gian phát triển? Dụng sao Tứ hóa đại nhập, đồng dạng nguyên tắc. . . . Cũng bởi vậy tử Vân tiên sinh bổ túc nhiều năm qua đẩu số chỗ trống, đồng thời cũng nói thăng liễu đẩu số dự đoán năng lực cập hợp lý tính.

Ở to lớn gợn sóng hậu, tử Vân tiên sinh hoàn thành “Đẩu số luận sự nghiệp”, trong đó nhưng dĩ kỳ nhất quán lý niệm giải thích thiên biến vạn hóa là sự nghiệp cung, sau khi dân quốc bát mười hai năm, mặt khác nhất bao la hùng vĩ gợn sóng vừa đẩy dời đi: Tử Vân tiên sinh đẩy nữa ra “Đẩu số luận điền trạch”, sách này trung tâm trừ cung điền trạch thật xấu của tham thảo ngoại, canh đưa ra đẩu số trên mặt đất hình địa vật phương diện ứng dụng cách, nói cách khác, đẩu số cũng có thể xem phong thủy, hơn nữa canh đáng quý chính là chích muốn gia nhập phương vị tự hỏi, cái khác kỹ xảo và đẩu số nguyên tắc cũng không bất đồng. Cảnh này khiến đẩu số ứng dụng phạm vi tái mở rộng tới không gian thượng, giá quả thật vừa đẩu số thượng nhất đại đột phá, cũng bổ sung đẩu số triết học trung tâm đối sinh trong không gian địa hình địa vật thiếu sót. Nơi này người viết nguyện ý tử Vân tiên sinh mau chóng xuất bản: Đẩu số luận tật ách, ta nghĩ giá tương vừa là đẩu số thế giới khai ra một mảnh thiên địa.

Ở mời đi cùng thì, một ít tân đồng lứa học giả cũng trứ thư lập thuyết, trong đó cũng rất có khả quan người, như Ngô Đông tiều tiên sinh “Đẩu số tân quan niệm”, trần thế hưng “Tử vi đẩu số lời giới thiệu”, phúc canh tiên sinh “Đẩu số tâm lý học”, tượng sơn cư sĩ “Thiên tinh đẩu số bí kíp” “Thiên tinh đẩu số chính xác cơ điển phạm” chờ thư, những sách này phần lớn gắng sức sinh tinh diệu cơ bản đặc tính thượng cùng với cách cục thảo luận thượng cũng có kỳ thành tựu, cũng coi như hậu khởi hạng người trung tâm đáng giá nhất độc giả, người mới học không ngại bởi vậy vào tay, đương sẽ có chính xác quan niệm.

Tự thiên tướng nhà xuất bản đóng cửa hậu, liễu vô cư sĩ tử vi đường vô pháp tái bản, sau khi hắn ở sách cổ chỉnh lý thượng hết một phen tâm lực, hắn là đẩu số tuyên vi cập tử vi đẩu số toàn tập làm một phen hiện đại hoá chú thích; kế tiếp hắn rồi hướng sinh đưa ra chính hắn đẩu số hệ thống mất càng nhiều hơn tâm lực, lúc này liễu vô cư sĩ đã từ từ và sư phụ truyền lại có điều sai biệt, hắn đưa ra rất nhiều nhận định, ví dụ như: Lộc tồn, thiên mã cập ất cấp tinh buông tha, mặt khác là đưa ra: Hóa quyền cập hóa khoa tính chất sao vứt đi, sao Tứ hóa chỉ còn lại hạ hóa lộc cập Hóa kị, mặt khác có một chút “Khoa học áp dụng tính” nguyên tắc chờ, cảnh này khiến hắn ở đẩu số hệ thống thượng cải cách, đi được bỉ người khác xa hơn, thế nhưng dĩ hiện nay đến xem, thủ đoạn của hắn cập phương pháp đối sinh đẩu số phát triển có hay không có giúp ích thì nhưng đãi thời gian tới người phán định.

Dĩ liễu vô cư sĩ cầm đầu đẩu số hệ thống cải cách phái, cùng với tử vân cầm đầu đẩu số cổ truyện phái cho tới hôm nay đều đối đẩu số hiện đại hoá làm ra cống hiến; nhược dĩ người viết hôm nay nhận định: Cải cách phái trứ nặng ở quan niệm tự hỏi, kỳ thái độ là phê phán thức, mà cổ truyện phái thì ưu có lý luận kỹ xảo, kỳ tinh thần ở trình bày phát triễn, hai phái các hữu sở trường, hậu lai sự học người hoặc nhưng cẩn thận tự hỏi, quyết định phương hướng của mình.

Dĩ tứ hóa tinh yếu tự thuật thủ đương đề cử tượng sơn cư sĩ trứ “Thiên tinh đẩu số bí kíp”, phổ hóa tạp chí xã phát hành hậu đóng cửa nhưng có cái khác thư điếm đạo ấn bán không sai yêu cầu phần thưởng không cửa, hậu lai gần nhất ủy thác trâu nhà xuất bản lánh ra “Thiên tinh đẩu số chính xác cơ điển phạm” đủ danh nhân thỉnh giáo, nặng ở luận chứng.

Đẩu số những năm gần đây có một chút thư thập phần đáng giá học giả lần nữa nghiên độc, ở đây hướng các vị giới thiệu một chút, tịnh gia chú dĩ ta một

Người nhận định, trong đó cơ sở bộ. Có thể mua trước, tiến giai bộ. Thì có thể kéo dài hậu hơn nữa.

Đẩu số bình luận sách

〈 cơ bộ sách 〉

Nhất, đẩu số tâm lý học phúc canh trứ sách này ở tinh diệu tính chất thượng có thật nhiều đặc sắc trình bày và phân tích, đối sinh các tinh lòng của thái có thể nói

Thập phần sinh động; thế nhưng hơi có văn tự thái phiền, có lúc hội tán hươu tán vượn, trọng điểm dễ bị quên của lự, mặt khác trước mặt trình bày và phân tích bộ phận thì nhu tỉ mỉ tự hỏi, không cần nhất định tin tưởng.

Nhị, đẩu số tân quan niệm Ngô Đông tiều trứ sách này thập phần giản yếu, nhưng trọng điểm rõ ràng dễ hiểu là kỳ sở trường, phía sau cách cục bộ phận cũng có tốt chỉnh lý, rốt cuộc không lầm nhập môn sách tham khảo, đáng tiếc ưu điểm đó là khuyết điểm, nếu có sức tưởng tượng thì không phương. Mà tử Vân tiên sinh bình chú thập phần trọng yếu, phải chú ý.

Tam, tử vi đẩu số hướng dẫn đọc trần thế hưng trứ sách này trọng điểm nằm ở khẩu ngữ hóa, bởi vì tác giả có bát tự cơ sở, cho nên giải thích đa do bát tự vào tay, cũng tự thành nhất cách; trong đó đối sinh tứ hóa chỉnh lý thập phần hoàn bị, có thể tham khảo giải trừ sao Tứ hóa một ít quy tắc. Sách này tiểu khuyết điểm là một ít tinh diệu đặc tính có tao không được dương chỗ cảm giác.

Tứ, tử vi đẩu số tân thuyên tuệ tâm trai chủ trứ sách này ở mười năm tiền dẫn đạo thuỷ triều, phía trước chư thư giai kỳ vãn bối. Sách này trung tâm nhưng đối sinh tinh diệu tính chất có kỳ cống hiến, chỉ cần cẩn thận trong đó ý nghĩa lời nói, thì nhưng có kết quả không tệ, khuyết điểm là quyển sách một sao nhất cung thức luận mệnh, đối tinh đàn đang lúc đạt tiêu chuẩn cục làm dụng không đổi một lời nói toạc ra, là kỳ khuyết điểm.

Ngũ, tử vi đẩu số khai vận toàn tập tuệ canh thuật sĩ trứ sách này gắng sức sinh trình bày mười hai cung nội dung cập ý nghĩa, có bao dung tính độc đáo nhận định, đối sinh tinh diệu đặc tính cũng miêu tả không sai, khuyết điểm duy nhất là toàn thư vẫn chưa xuất bản hoàn toàn. Đến đây bộ trong sách một bộ phận miêu tả tinh diệu đặc tính lĩnh ngộ, thập phần kiệt xuất, đại gia phải có độc, người viết tương hội tại phía sau tinh diệu đặc tính trình bày thượng tố tiến hơn một bước mở rộng, đại gia mỏi mắt mong chờ.

Lục, hôn nhân lời tổng luận thẩm Bình Sơn trứ quyển sách này đặc điểm là: Trong đó có thật nhiều thiên hình vạn trạng mệnh lệ, thế nhưng thập phần có thể

Tích, kỳ chính xác tính đều đáng giá hoài nghi; nhưng mà sách này cực lực rong ruổi tinh diệu tính chất sức tưởng tượng, đối sinh đối mặt khốn cảnh người,

Đương có một phen trọng đại dẫn dắt. Ghi nhớ kỹ, sách này trọng điểm ở dẫn dắt tính chất sao thượng, cũng không phải là kỳ luận mệnh phương pháp hoặc quy tắc.

Thất, tử vi đẩu số giáo trình (nhị) tinh diệu đặc tính lục bân triệu biên sách này tục truyền là cái gọi là khâm thiên giám sách quý, đối sinh tinh diệu đặc tính miêu tả lại cùng cổ truyện không sai biệt nhiều, sách này là vương đình chi bổ chú, vương đình chi nhưng lại bổ sung một ít trọng điểm, đáng giá chú ý.

Bát, thiên tinh đẩu số chính xác cơ điển phạm tượng sơn cư sĩ trứ đặc điểm là: Mười hai cung cát hung phán đoán suy luận pháp và tứ hóa nhập cung sự chỉ dẫn ngắn cập mệnh lệ phạm điển, nặng ở xác minh.

〈 tiến giai bộ phận 〉

Quan sinh tiến giai bộ phận, đương do tử Vân tiên sinh “Đẩu số cùng người sinh” bắt đầu, mặc dù đang cập tử Vân tiên sinh cái khác sáng tác, trong đó sở luận ứng với dĩ “Đẩu số luận hôn nhân” trọng yếu nhất, hậu học giả đương nỗ lực giải trừ mấu chốt trong đó chỗ.

Liễu vô cư sĩ thất tập hiện đại tử vi là đáng giá nhất đọc sách, trong đó bao hàm rất nhiều quan niệm cập tìm cách, đây là đẩu số chuyển hình

chứng kiến, học giả không được ứng với bỏ qua.

〈 cổ truyện bí kíp 〉

“Thập bát phi tinh sách thiên tử vi đẩu số toàn tập” là duy nhất tham khảo tư liệu, trần nhạc kỳ sửa sang lại chính thống phi tinh tử vi đẩu số có thể cung cấp tham khảo, mà rừng trúc thư cục tử vi đẩu số toàn thư thì phải đặc biệt coi chừng, nhất là phía sau quyển tứ mệnh bàn, không một có thể tin người, phán học giả cẩn thận là yếu.

1. Chu thanh hòa — tứ hóa cao thủ

2. Cố tường hồng — phi tinh cao thủ

3. Thẩm Bình Sơn —(tinh hóa phái) tinh hóa cao thủ

4. Lăng dật cư sĩ —(quan trừng phái) tứ hóa cao thủ

5. Trương diệu văn —(minh trừng phái) tử vi đại pháp cộng 11 sách đa, điều không phải chỉ có trình bày [ Phong Thần bảng ].

6. Khôn nguyên — chú giải kinh điển

7. Trương thanh uyên — lưu niên phán đoán bí quyết, có thể nói thần chuẩn.

8. Ông phúc dụ — tử vi thần thám.

9. Lư trí là — tử vi cầm tinh hợp tham dự phật tăng bí quyết

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

紫云大师箴言<婚姻篇> 對台灣紫微斗數的正確了解

*先天命宫,身宫及三方四正等星曜赋性综合可决定一个人的个性,而且对于论断婚姻情缘也必以之为基本架构.

*夫妻宫的功能仅代表一个人对夫<妻>潜在的一种意识形态,意指喜欢该宫位星曜组合所呈现的类型对象.

*当推演婚姻实际状况时,除了判定先后天夫妻宫的吉凶现象以外,还需留意到,行限时先后天夫妻宫所呈现的吉凶,可能对婚姻造成的影响.<谭按:紫云先生这段话应该指是在行限时先后天的四化星及格局对夫妻宫的影响而言吧>

*夫妻宫属<杀破狼>组合的人,由于星曜组合赋性作用属于较刚强和较具动态作态,因此这种命盘的主人,他<她>选择感情对象,会倾向于选择比较有个性和较活跃型的人.若是夫妻宫属于<机月同梁>之类,他<她>就会倾向于选择外表和个性属于较温和的人了.

*是否可早婚或晚婚,通常都依先天的夫妻宫吉凶现象来判定:夫妻宫好,夫妻相处易取得协调,早婚无所谓;若夫妻宫差,最好晚婚了.

*论婚外情,不能只凭带桃花的星曜来论断.常需要看命身宫与大限是否会触动有关感情方面的星曜,然后再据以判断,有否婚外情的现象.

*夫妻宫格局凶的,除了出现婚姻不和以外,也常是婚外情发作的根由.

*夫妻宫<机月同梁>并<三奇嘉会>,这组柔和的格局,不但有利婚姻的和谐,<三奇嘉会>尚有锦上添花之美.属于美满婚姻的类型<机梁在戌>.

*夫妻宫三方四正,不汇冲不利亲情的六杀星,因此婚姻理当不受干扰.

*夫妻宫为魁铖所夹,魁铖所会坐和所夹辅的宫位,有抵御邪魔而为正的作用.使有此夫妻宫之命造,在婚姻上会力求完美的心态.

*禄忌冲在亲情宫位出现,也主不利亲情.

*先天夫妻宫<不带大凶格>的人,只要结婚对象不太离谱,通常婚姻比较能得美满和谐.

*夫妻宫成<昌贪>:<离正位而颠倒>的格局,很可能会有过无名份的露水姻缘.

*夫妻宫若单见忌星<三方四正>不再有杀星,通常不作凶论.

*先天夫妻宫不好,后天<大限>的夫妻宫再好,也要大打折扣.

据古传论法,夫妻宫有凶象,还是有法可解的:就是嫁人为侍妾,不作正房元配.<或嫁给离过婚的人?!>

*昌<曲>贪格当其一化忌时,会引起婚姻的不稳定.

*斗数看婚姻的<相契>理论:A星曜的契合:比如男女两个的命宫都属于相似星曜组合,诸如都是<杀破狼>或<机月同梁>又或<府相朝垣>或<巨日>格.命宫星曜相似,在性格上比较会趋向一致.此有利于夫妻相处.B命宫星曜组合虽不一致,但命宫或夫妻宫星曜,却是配偶的夫妻宫或命宫的相同<似>星曜<组合>时,也算一种契合.C<宫位契合>:比如说,太太的生年太岁坐入或照入先生的命宫或夫妻宫,这种现象,也会使夫妻间,形成另一种<契合>作用.不过这种<宫位契合>,必须留意它所坐入的宫位,究竟是<吉>或<凶>的宫位.坐入的宫位<吉>,自然产生容易协调的正面作用.若是坐入凶宫,或是这个宫三方有太多忌杀,那么这种<契合>的结果,便会引起更不协调,更易冲突的<契合>负面作用.

*在夫妻宫有大凶之<刑克>格局,重则中年期间有生离死别的大凶作用,轻则婚姻不和谐<这只是传统的命理观念,当然要兼视配偶的太岁了>.

*夫妻宫充满桃花星曜的人,除了有选择较潇洒花俏的对象倾向外,在对异性的感情方面,也会较感性和感情较丰富.若再又是从贵向贵,更使此人有格外重视人品的倾向.

*左右两星会使人在感情与婚姻方面,愈星得稳定和庄重<谭按:但与形成凶格的主星同宫时呢?!恐怕是坏的事情一件接一件吧>.

*输入配偶的三项相关资料以重至轻列序:A生年太岁B结婚大限C结婚的流年.

夫妻宫为<杀破狼>格局,又会三杀<或以上>,主一种不稳定的动荡作用.

*夫妻宫<三奇嘉会>,三方又会<火贪><铃贪><铃羊>以及文昌和天铖,则主感情取向会偏重于既聪明又能干的女孩,作为交往对象.

*先天夫妻宫,接连不断的有先后天化忌冲击,在婚姻的命理上,即代表一种不甚顺利的迹象<其实也包括后天夫妻宫>

*夫妻宫<君臣不义>之格,若三方四正不见杀星,在婚姻上不一定就会造成夫妻<不义>之现象.

*魁铖坐守或会照夫妻宫,会使人在男女之情和婚姻意识上,带有一种不逾矩的情操作用.

*太阳和太阴均主桃花.

*若夫妻宫为吉凶混淆的宫位,会呈现一种吉中藏凶的不稳定作用.也就是说:此人在婚姻和男女之间的感情互动方面,没有坚定的意识形态.因此在感情上,常会随着环境<时间和空间的改变而起变化>    

*廉贪坐守巳为陷弱宫位,若有杀星同宫,会使此宫显现在婚姻上属于<弱质>的类型.如再有杀星冲照,常会使一个人的婚姻难得平静安宁.

*影响婚姻好坏的四项条件:A命<身>格局的好坏,会左右一个人在男女私情方面<包括婚姻观念>的倾向.比如在古传的星曜赋性里谈到<同梁巳亥位:命宫坐守,男主浪荡,女多淫>.在很多的命例经验中,这条赋文所阐释的命理作用,的确有高度的明确性,这种命格的人,不管男女,一辈子似乎难得在婚姻方面水不扬波地平静度过.

B夫妻宫的星曜结构如何.夫妻宫形成凶格或忌杀交冲,即意味着在婚姻方面的意识形态无法平静,这种夫妻宫的类型,常使很多这种人的婚姻生活难得和谐美满,甚至难以白头偕老.

C行限的运转极为重要.

D婚姻的对象问题,是影响婚姻最重要的一环

對台灣紫微斗數的正確了解=

這十多年來,臺灣興起一股研究數術的風潮,使得這種過去數千年來只流行於中下階層或是失意文人的學術,一下子似乎變成顯學;社會上各種技巧門派奇招百出,呼風喚雨好不熱鬧,但是直到今日,到底有多少人去思考過─這些技巧或學問到底對人們是益處或是害處?有心為惡的事例在報紙社會版是屢見不鮮的:某某相士騙財騙色…某某相士搞得人家破人亡等。至於那些無心為惡的人難道就對了嗎?對於提供生辰時刻者有了益處嗎?你將來會和身高一六五公分、體重五十公斤的女孩子結婚…這種.法充斥在所謂的論命市場;你天生孤剋,結婚一定會分手,家庭一定不幸福…這種說法在市場上也是常見的手法。這許多的種種,到底對人有何幫助呢?若沒有正確的命理態度及觀念,上述的.法大多只是在給人心中蒙上一層陰影,在心中提起一塊大石頭罷了!不管是基於何種心理或原因,提供生辰者皆有權利了解正確的命理觀念,皆有權利要求免於恐懼的自由;而另一方面,論命者亦有義務使人了解─什麼是命理,命理的作用,命理的限制…這的確是不簡單的任務,但我希望論命者能盡力去完成。因為以筆者學習斗數多年的經驗:被命理所害者,遠比從命理中得到益處者為多。這是一個十分無奈的結果,希望後來的學習者好好記得這個想法,以免後人再受錯誤思想的危害,人類思想上錯誤的迷思已經夠多了,不需要再加上這一件了。

斗數過去十年的發展─從唯心論到心物合一

自慧心齋主的紫微斗數新詮出版迄今,時間早已超過十年,若說民國七十一年前斗數是處於潛伏期的話,則紫微斗數新詮無疑地是掀起波瀾壯闊十年的里程碑。時至今日,為此段光輝的日子做一下.史的回顧,相信是十分具有意義及價值的事,因為在這過程中,斗數的隱藏面、灰暗面,斗數的能力及限制,一一地被加以發覺及加以檢討,逐漸地科學及合於理性思考的法則被注入新的斗數系統中,而成為正確命運推測規則中不可或缺的一部.。這種觀念的改變,若以哲學的角度來看,則以從唯心到心物合一最為恰當,筆者願於此闡述這個重要的思想轉變,相信這將對於命理的真面目有更深一層的理解。

斗數據說是陳希夷所創,不過這已不重要。但是自創立後數百年,斗數似乎被冰凍起來般,並未得到很大的發展,據說明朝時羅洪先曾經整理,但後來的發展亦不清楚。今日斗數的秘笈是清版書,同治年間出書,至今不過百多年。斗數由於過去流傳於中下階層,且似乎未受重視,其發展緩慢當為可信。在八字早已繁花盛開,甚或列入四庫全書時,斗數仍沒沒無聞,直至民國初年,「斗數宣微」一書才再有系統地批註評論一番。這距今不過六七十年前。

民國三十八年後斗數的發展,有兩人較為重要,一位是鐵板道人,另一位是何茂松老先生。當然也有其他人也懂斗數,但對於想法貢獻不大。一派思想要得以發揮影響力,廣納門徒是必需的,著書立說也是必要的,但是門徒中有人能推陳出新,揚名立萬則可能更是重點,上述兩人中,太極玄社的何茂松老先生無疑就是所提及的現象,他的大弟子─紫雲先生,由於著書立說,言前人所未言,在今日斗數界早已成為一代大宗師,他對於斗數現代化注入一股活水源頭,其成就當在後面詳述。民國七十年前斗數的發展,大家可以參考一下「現代紫微」第二集中有一些論述(在一一三頁至一二九頁),當可一補心中的疑惑。

民國七十年前,學習斗數多半係以小班制上課為主,但是自慧心齋主在中國時報上開始談論斗數後,為斗數的推廣注入了新生命。由於慧心齋主使用淺顯易懂的今日話語來詮釋斗數中各顆星曜的性質,使得這個古傳的推命技巧,一下子似乎變得十分容易─易排命盤,易算命運。這部書可說是獲得全面的成功,據說此書(紫微斗數新詮)銷售數十萬本,學斗數者人手一冊,按圖索驥,不亦快哉。在其後她又寫了紫微斗數看婚姻、看求財、論工商人…等書,也都得到成功,這使得她今日仍在報上執筆寫專欄…。

紫微斗數新詮的成功不是偶然的,它使讀者可以自己排命盤,自己依據一宮一宮來分析解釋,比起講義式的秘笈簡單易解,但是由於她採用一宮一宮式的解盤,卻也使人誤解了斗數的規則及技巧,總之,新詮一書引起人們廣泛的注意,但也由於著作上的限制,使得學者不易精進。

新詮引起廣泛的迴響固然對斗數的發展有正面的幫助,但是就斗數內容而言,卻留下不少爭論之處,例如庚干化忌的問題,到底是慧心齋主所主張的太陰化忌─因為他一直認為天同是福星不化忌,還是天同會化忌?這是個一直爭論很久的問題;此外就是因為他的行筆為文,雖然語意淺顯易懂,但對於實際人事間的事物少有一針見血式的評論,因而使其.法仍多屬空泛,令初學者易感困擾。此外由於作者似乎偏精於基本的星曜特性,對於實際命運的推測較為疏略,導致學者登堂而不能入室。

隨著斗數的被重視,許多著作被寫出來,各家說法一時百花齊放;有些是闡述古傳心法的,有些是搞文學與斗數合併的,有些是斗數與八字合參的,還有一些是搞神祕主義,把斗數和宗教合併者,也有專門鼓吹先師手抄祕笈…等一大堆。其中較值得重視者當為大家介紹:

一、吳情可惜他的著作似乎已經絕版,市面上不易買到。他的大作:紫微斗數七段式斷命法,在此書中,作者為古傳的斗數做了嚴厲的批評;其中諸如:斗數中大部分小星曜都是沒有用的,天傷天使古書說可以斷生死也是唬人的,廟旺利陷也是沒有用的…等。作者在其著作中力言斗數的一切重點在四化星的變化上,所以化祿和化忌才是決定因素。同時他的著作中也強調他擁有所謂「千古不傳之祕」等。總之,他已經為斗數的改革提出了聲明,可惜其態度有時又流為敝帚自珍,終至無法再為斗數的現代化再行貢獻。

二、透派此派是以將斗數和封神榜神話合併而名聞斗數界的。他們把斗數稱為紫色薔薇占星術,比喻紫微是文王的長子伯夷考,什麼天同是文王,破軍是紂王,武曲星是黃飛虎等,可惜他們的比喻不倫不類,騙騙無知好奇的日本人倒是可以,我們後人再被騙那真是太那個了。

三、楚皇此人著書立說,主張斗數與八字合參,亦即在斗數中也應用八字推命的原

理,所謂相生相剋之裡,作者又獨創「拉環」理論,用以解釋星曜及八字法則間的運作,也算是自成一格了。

四、正玄山人此人自創天地人紫微斗數,自言其斗數是「神」教他的,在他那些巨著中,對於他的求道精神及過程,頗多著墨之處。至於他的內容─據說頗多和命理補習班的講義雷同。

五、潘子魚此人著作的特色是:下筆如刀;「此女必當偷吃」、「此女一定下海」…等字句,充斥其著作;他文中另一個特點是:根據先師手抄祕本…,凡是一切未可解的,都由上面得到答案。

這上面的人的著作,今日來看,皆可說是不合時宜,但是一想他們曾有的風光,不禁要為斗數命理的現代化感到擔憂。這些人或曰:大師、先知…等,真是所謂名大學問大嗎?身為後來的學者當深思其中的道理。

自民國七十三年開始,斗數進入另一個新時代,這可以說歸功於黃忠霖先生及其周圍以其為中心的一群人,由於他們的努力,現代化的斗數逐漸被披露,科學的命理觀也終被建立。

筆名了無居士的黃忠霖先生,本業是記者,但他後來開始接觸命理,並在民國七十年開始寫作八字的著作。在民國七十三年,他寫了「紫微論命」一書,當作是他踏入斗數界的初試啼聲,這本書的到不錯的反應,也給予他更好的機會。民國七十三年年初,希代書局朱實龍先生給予其機會,使得了無居士能在七十四年至七十五年間完成那重要的「現代紫微」七集,為斗數的現代化踏出重要的第一步。

紫微論命一書的內容,主要係批判那時所謂「大師」的著作,並由著者一一加以論

證,說明正確的命理技巧及觀念。這種能破能立的方式,可說是替讀者出一口氣,當然這也導致那些「大師」們的反擊,於是人身攻擊四起,頗有八二三炮戰之勢。

紫微論命之後,了無居士已成為斗數界的後起之秀,由於現代方法論及思考模式的注入,使得了無居士成為知識份子對傳統命理的代言人,在這背景下,現代紫微的出現不應視為偶然。

現代紫微的出書,由七十四年至七十五年,一共出了七集。作者除了了無居士外,還有一些人士,包括許興智博士、慧耕術士、郭先生、象山居士、非雲居士…等。現代紫微中還包括一個部份:紫微廣場,即讀者投書部份,這也算是一個創舉。在這裡,筆者願藉現代紫微第七集中一位蔡先生的投書來點明現代紫微的啟蒙作用:「觀念乃經由認知作用而來的意識,很多學命理的人都欠缺對命理正確的認知,而你正是提供這些訊息的導師。」這種說法,正是現代紫微之所以具有影響力的原因所在。

現代紫微每一集多少都有特色,例如:第二集探討紫微千古不傳的斗數祕儀到底在玩什麼把戲…等,其.容多少都似乎顯得雜亂不一,但是許多觀念正是在其中顯現出

來,被發覺出來。

在七集中,有許多觀念是值得一提的。一個是打破對祕笈的迷信。民國七十四年,紫微斗數秘儀的出現,造成一股極大的風潮,號稱無所不能的斗數秘儀,一套賣一萬五千元,然後發覺上當的人降價保本,自萬五到五千,而三千到一千五百,彷彿多年後臺灣股市崩盤的預演。了無居士以學理批評了這種心理,並且提出許多斗數的怪招,讓大家了解:原來斗數的把戲還真不少。另外值得一提的是斗數現代化的努力方面。許興智教授發表了一系列的論述,如第三集中所刊:一個科技人員的祿命觀…等,為斗數的本質及時代性提出了強而有力的說法,他的文章提示了許多觀念及問題,有些以今日來看似乎已解決,有些則仍待後學者的努力,這些文章的內容盼學者能一讀再讀,以便謹記在心。另一個現代紫微的方向是使用邏輯來考驗命理,這部份主要集中在第四冊及其後,由於使用邏輯三段式辯論法,因而從中確認了斗數的能力及其限制,這為斗數的現代化踏出實際的一大步。因為在此之前,斗數論命者的觀念是:什麼事情都可以推測,不管和他人是否有關,只要一直用「借宮法」,什麼人或事,都可由命盤上算出來。但是現代紫微中否定了這種惡性膨脹法則,主張斗數在自己能決定的事物上才具有推測的可能性,否則與他人有關是無法推測─除非輸入關係人的條件。這是現代紫微的偉大成就,雖然只完成了前半。關於後半─條件的輸入,則待其師父─紫雲先生來闡述了。

由於現代紫微的成功,許多著者亦開始勇於出書,如唐山逸士、慧耕術士、紫雲先生等。其中以慧耕及紫雲的影響較大,慧耕術士的著作是:「紫微斗數開運全集」,可惜因為一些原因,並未完全出版,頗為可惜。他的書對於十二宮的觀念及應用,以及星曜性質,做了十分精細的闡述,是不錯著作。這是民國七十七年後的事。同時,紫雲先生也出了「斗術與人生」一書,自述學習斗數的歷程,以及十二宮位的特性及應用。在約同時,斗數的書籍仍繼續大量被出版,在書店中一字排開,頗為醒目。例如有專門整理別人著作後的整理報告─抄書者把─筆名一大堆;闡述宮干化忌或化祿派的說法,也有號稱欽天監秘笈的書…一大堆,但此部.雖多而不成氣候,尤其在紫雲大師的著作一再推陳出新,為自古而來斗數中許多空白部份加以補充之後。彼等已勢微;說得更明白些:今日斗數界推測技巧方面的霸主就是紫雲先生。尤其自民國八十年,紫雲先生在「斗數論婚姻」中提出了:太歲入卦法及相契的原則,揭開了千百年來無法解釋的技巧問題,從而解決了現代紫微所留下來的空缺,從此斗數的發展步入條件輸入法則,斗數已變成一種趨勢及方向,它可因條件的輸入而有所差異。從此斗數可以分辨出:同一時辰.出生的人具有不同命運的方法。這實在是自古命理的一大突破。

由於紫雲先生是如此的重要,其想法及觀念應仔細加以說明。基本上紫雲先生的斗數是以傳統斗數為正宗,以之為骨架,並參衡現實環境背景為輔佐,綜合古今,經緯中外。並注入人性心理生理廣為應用。上述是其師弟洪碩峰先生對其之評論,應是十分中肯的話。

在民國七十八年前,紫雲為天相出版社出了「斗數與人生」與「斗數論名人」等書,此書已引起注意─以筆者之見,紫雲先生的威名早在現代紫微中藉由了無居士的生花之筆時就已享有。民國七十九年,正當臺灣股市由盛而衰,投機之風大減之時,紫雲先生完成了「斗數論求財」一書,此書一改前人的看法,提出:凡是投機或投資所得之財,需由福德宮來探求;亦即說:不由自己的體力智力等賺來的容易錢,並不看財帛宮。之後紫雲先生在民國八十年完成「斗數論婚姻」一書,此書以筆者的觀點來看,對於斗數的哲學、理論及實際推測技巧上均有空前的突破性進展;此書或可視為研究斗數現代化努力的一大里程碑。筆者願在此說明其重要性。

一、斗數的哲學斗數的根據是來自人的出生時間,且設計上若是時辰誤差,則命運通常有不小的差異,那就是說:斗數設計的基本在於時間,出生的時辰為主,然後藉由人生十二個面相的分析來研判人生的趨勢,當欲探討人類命運時,如何輸入各種外在世界的條件,則為斗數現代化思考的終極關懷。太歲入卦法提出了解答:輸入年次(陰.的生肖)。基本上這個解釋符合了斗數哲學原則,時間定位原則,至於相契法,則.及到斗數中「主體」與「客體」間之作用,亦即自己與他人間之作用。在此筆者願討論一下一個小疑問:以太.入卦法得到的命宮星曜特性,並不一定和他人實際上所排出命盤的命宮星曜相似,這是為什麼呢?例如:由你的命盤中看你的女友是機月同梁型的女孩,但是其出生時辰的命盤卻可能是紫、府、相等星曜。這涉及到主體─你和客體─她間的作用,更進一步的說,斗數的星曜及宮位是以唯心論為原則;那也就是說,她出現在你的命盤,多半只係你對她的了解或是她在你面前的表現,而此類的表現及觀念看法和其本來的個性及性格並不一定相符。世人多的是一種情形:此人脾氣火爆,但對某些人卻特別客氣之類的事,盼學者仔細思考。斗數體系都是以唯心論為本,各宮皆是對某件事物的心態,所以夫妻宮是感情的心態或是擇偶的想法,兄弟宮是對兄弟間感情的心態,子女宮是對繁殖後代的觀念,財帛宮是追求財富的心態…等。但反過來說,遷移宮是你對人際關係交往的心態,但同樣也可以當成別人對於你的看法;事業宮是工作的心態,但也是他人對你工作能力的看法,這是所謂主體與客體的作用,這部份有空將在斗數的哲學和體系中闡明。

二、理論及技巧太歲入卦法解決了條件輸入的問題,但其使用的規則及技巧,則較以往為複雜,除了輸入年次的四化星外,另加本人大限、流年、本命四化星,探討各宮位間相互之作用,這使得斗數在一張命盤上得以討論兩個人甚或三個人間的互動,這對於斗數的理論提昇有極大的幫助,還是主體─我與客體─他人間之互動,是你對我好或我對你好,還是你我互怨;在加上流年四化星或大限四化星的作用,互動的過程得以彰顯。以往斗數對於客體的定位並不明確,通常是以「借宮」法為之,此法缺乏根據,又有同一命盤同一看法之慮,紫雲先生解除了這個限制。太歲入卦法可廣泛使用在人上面,至於事或物或已經存在的制度與人的作用,同樣亦可以加以鑑別:例如今年考研究所,一共考三家,考運好壞如何?先研判今年考運如何,再得知上述三家研究所各於何年創立,以四化星代入,若見化吉,則當考運較佳;若化忌,則當稍減其實力。同樣的事,有兩家公司,做同樣的業務,如何選擇較佳的工作場所,較大的空間發展?用四化星代入,同樣的原則…。也因此紫雲先生補足了多年來斗數的空白,同時也提昇了斗數的預測能力及合理性。

在巨大的波瀾後,紫雲先生完成「斗數論事業」,其中仍以其一貫的理念解釋千變萬化的事業宮,之後民國八十二年,另外一壯闊的波瀾又推出:紫雲先生再推出「斗數論田宅」,此書中除田宅宮好壞之探討外,更提出斗數在地形地物方面的應用法則,換言之,斗數也能看風水,而且更可貴的是只要加入方位的思考,其他技巧與斗數原則並無不同。這使得斗數的應用範圍再擴展至空間上,這誠然又是斗數上的一大突破,也補充了斗數哲學中對於空間中地形地物的缺失。此處筆者願意紫雲先生儘快出版:斗數論疾厄,我想這將又為斗數世界開出一片天地。

在約同時,一些新一輩的學者也著書立說,其中也頗有可觀者,如吳東樵先生的「斗數新觀念」、陳世興的「紫微斗數導論」、福耕先生的「斗數心理學」、象山居士的「天星斗數秘笈」「天星斗數真機典範」等書,這些書大部份著力於星曜的基本特性上以及格局的討論上亦有其成就,也算後起之輩中值得一讀者,初學者不妨由此入手,當會有正確的觀念。

自天相出版社倒閉後,了無居士的紫微之路無法再版,之後他在古籍整理上盡了一番心力,他為斗數宣微及紫微斗數全集做了一番現代化的校注;接下來他又對於提出他自己的斗數系統費了更多的心力,此時了無居士已逐漸和其師父所傳有所差異,他提出許多看法,例如:祿存、天馬及乙級星的放棄,另外是提出:化權及化科星性的廢棄,四化星只餘下化祿及化忌,另外有一些「科學適用性」的原則等,這使得他在斗數體系上的改革,走得比別人更遠,但是以目前來看,他的手段及方法對於斗數的發展是否有助益則仍待未來者的判定。

以了無居士為首的斗數體系改革派,和與紫雲為首的斗數古傳派到今天都對斗數現代化作出貢獻;若以筆者今日的看法:改革派著重在觀念思考,其態度是批判式的,而古傳派則優在理論技巧,其精神在闡述發揚,兩派各有長處,後來之學者或可仔細思考,決定自己的方向。

以四化精要敘述首當推薦象山居士著「天星斗數秘笈」,普化雜誌社發行後倒閉但有其他書店盜印賣的不錯求賞無門,後來最近委托水牛出版社另出「天星斗數真機典範」不乏名人求教,重在論證。

斗數這些年來有一些書十分值得學者一再研讀,在此向各位介紹一下,並加註以我個

人的看法,其中基礎部.或可先買,進階部.則或可延後再說。

斗數書評

〈基本書籍〉

一、斗數心理學福耕著此書在星曜性質上有許多精彩的論述,對於各星的心態可說

十分傳神;但是略有文字太煩,有時會言不及義,重點易被忽略之慮,另外前面的論述部份則需仔細思考,不必一定相信。

二、斗數新觀念吳東樵著此書十分簡要,但重點清晰易懂是其長處,後面格局部份亦有不錯的整理,算是不差的入門參考書,可惜優點亦即缺點,若有想像力則無妨。而紫雲先生的評註十分重要,要注意。

三、紫微斗數導讀陳世興著此書的重點在於口語化,由於作者具有八字基礎,故解釋多由八字入手,也自成一格;其中對於四化的整理十分完備,可以參考了解四化星的一些規則。此書的小缺點是一些星曜特性有搔不到癢處的感覺。

四、紫微斗數新詮慧心齋主著此書在十年前引導潮流,前面諸書皆其晚輩。此書中仍對於星曜性質有其貢獻,只要小心其中的語意,則仍有不錯的結果,缺點是本書一星一宮式論命,對星群間及格局之作用不易一語道破,是其缺點。

五、紫微斗數開運全集慧耕術士著此書著力於闡述十二宮的內容及意義,具有包容性的獨到看法,對於星曜特性也描述的不錯,唯一的缺點是全書並未出版完全。此套書中一部份描述星曜特性的領悟,十分傑出,大家不可不讀,筆者將會在後面星曜特性的闡述上做更進一步的擴展,大家拭目以待。

六、婚姻總論沈平山著這本書的特點是:其中有許多千奇百怪的命例,但是十分可

惜,其正確性都值得懷疑;然而此書極力馳騁星曜性質的想像力,對於面對困境者,

當有一番重大的啟發。切記,此書重點在啟發星性上,並非其論命的方法或規則。

七、紫微斗數講義(二)星曜的特性陸斌兆編此書據傳是所謂欽天監秘本,對於星曜特性的描述卻和古傳相差不多,此書是王亭之補註,王亭之倒是補充了一些重點,值得注意。

八、天星斗數真機典範象山居士著的特點是:十二宮吉凶論斷法與四化入宮便覽及命例範典,重在印證。

〈進階部份〉

關於進階部份,當由紫雲先生的「斗數與人生」開始,雖然在及紫雲先生其他著作,其中所論應以「斗數論婚姻」最為重要,後學者當努力了解其中的關鍵所在。

了無居士的七集現代紫微是值得一讀的書,其中包含許多觀念及想法,這是斗數轉型

的見證,學者不應錯過。

〈古傳祕笈〉

「十八飛星策天紫微斗數全集」是唯一的參考資料,陳岳琦整理的正統飛星紫微斗數可供參考,而竹林書局的紫微斗數全書則要特別小心,尤其是後面卷四的命盤,無一可信者,盼學者小心為要。

1.周清和—四化高手

2.顧祥宏—飛星高手

3.沈平山—(星化派)星化高手

4.凌逸居士—(觀澄派)四化高手

5.張耀文—(明澄派)紫薇大法共11冊多,不是只有闡述【封神榜】。

6.堃元—注解經典

7.張清淵—流年斷訣,堪稱神準。

8.翁福裕—紫微神探。

9.盧智為—紫微生肖合參與佛橧訣

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button