Tử vi

Tử vân phái tử vi đẩu số

Bản dịch:

Tử vân phái tử vi đẩu số

Tử Vân tiên sinh hành nghề Vu mỗ nhà xuất bản. Cư kỳ “Đẩu số luận nhân sinh” trong sách đề cập qua, hắn tằng không tin số mệnh để ý vừa nói. Hậu nhân cùng đi sự vu thái thái sinh sản tiền một năm đi cầu vấn cho hắn ân sư Hà lão sư. Hà lão sư vu sự kiện phát sinh tiền một năm tức căn cứ mệnh bàn suy luận ra mệnh chủ thái thái vu một năm sau sinh sản thì tương phát sinh tình huống, cùng với nhân bệnh viêm gan vấn đề cần truyền máu, các loại… Một năm sau sự kiện phát sinh qua trình nếu như thấy tận mắt. Vì vậy tử Vân tiên sinh bắt đầu bái vu Hà lão sư môn hạ học tập tử vi đẩu số, đồng thời còn có mặt khác ba vị cùng học vu buổi tối thính Hà lão sư giảng ta đẩu số tinh diệu kiến thức căn bản. Sau đó tử Vân tiên sinh bôn tẩu vu Đài Loan nam bắc, chung quanh tìm cao thủ thầy tướng số, từ đó nghiên ngộ đẩu số bí quyết… Là nghiên cứu tử vi đẩu số, tử Vân tiên sinh đặc biệt học tâm lý học, trung y… Chờ nhiều môn và đẩu số tương quan học thuật. Nghiệp dư là rất nhiều đối cá nhân mệnh lý trên có nghi ngờ bằng hữu giải trừ mệnh, các thanh dần dần lan truyền, nhưng nhân kỳ cũng không đối người quen nói rõ tử vân tức là hắn, hắn tức là tử vân, sở dĩ rất nhiều thỉnh hắn đã tính mệnh người đó nhưng cũng không biết hắn hay tử vân đại sư. Hậu tử Vân tiên sinh vu 70 niên đại hoặc 80 niên đại (nhớ không rõ liễu) bắt đầu viết hắn chuyên tác, trong sách công bố liễu chứa nhiều chính hắn nghiên ngộ ra đẩu số bí quyết. Hắn lập chí muốn viết toàn bộ mười hai cung. Hiện nay viết hơn mười bổn, nhưng cũng năng lực còn chưa viết toàn bộ mười hai cung.

Bạn đang xem: Tử vân phái tử vi đẩu số

Tử Vân tiên sinh đi qua tam, bốn mươi năm nghiên cứu, ngộ ra: Tam đại luận, thái tuế nhập quái, thái tuế cung vị chờ lý luận, quắc vu trong sách nhất nhất bày ra thực tế mệnh bàn thôi diễn kiểu mẫu… Hiện nay tử Vân tiên sinh một bên viết sách, vừa lái quán, một bên cũng dự họp một ít miễn phí đẩu số truyền thụ ban, đồng thời cũng có mình môn nhân.

… Tử Vân tiên sinh nghe nói là liễu vô cư sĩ phía sau màn chỉ đạo lão sư. Thủ khai trường thiên ví dụ thực tế luận mệnh tiên phong, khải nhận “Truyện ký mệnh học” tân thể mệnh lý, mà quyển này tác phẩm tâm huyết hay <đẩu số luận danh nhân>, nội dung luận cập thái Vạn Xuân, thái thìn châu và thái thìn nam ba người. Trứ có . <đẩu số luận mệnh>. <đẩu số luận tử nữ> <đẩu số khán nhân tế quan hệ> <đẩu số luận điền trạch> <đẩu số luận cầu tài> <đẩu số luận nhân duyên> <đẩu số cùng người sinh> <đẩu số luận danh nhân><đẩu số luận sự nghiệp> chờ.

Thái tuế nhập quái pháp quan điểm:

Nhất: Nhập quẻ đối tượng phải và án chủ có mật thiết hỗ động.

Nhị: Hỗ động quan hệ việt mật thiết, thì nhập quẻ cát hung việt chuẩn xác, ví dụ như hai người là sự nghiệp hợp hỏa hỏa bạn, tựu bỉ thuần túy là bằng hữu quan hệ mật thiết nhiều lắm. Nhập quẻ là cát tượng hoặc hung tượng cũng liền rõ ràng hơn.

Tam: Cùng năm lần nhập quẻ đối tượng, nhược hai người là bất đồng vai, thì cơ sở cung vị bất đồng, cát hung tự nhiên khác biệt. Lệ như vừa là thủ trưởng, nhất vì cha mẹ, thì cơ sở cung vị nhất

Ở thiên di, nhất ở phụ mẫu.

Tứ: Như năm thứ, mà lại vai tương đồng. Ví dụ như có hai người cùng năm lần hảo bằng hữu, thì bởi vì tính bất đồng, cát hung ứng nghiệm ở thùy cũng bất đồng. Phương pháp này đây nam bắc đấu lai khu biệt (sao Nam Đẩu là nam, bắc đẩu là nữ).

Ngũ: Nếu là cùng năm thứ, tính lại một dạng, dĩ cái này án lệ đến xem, cát hung hội ứng nghiệm có trong hồ sơ chủ so sánh có thai vui mừng cảm giác vị nào tiểu thư.

Lục: Nếu là đúng sinh hai người thích trình độ cũng giống nhau như đúc, thì cát hung ứng nghiệm xuất hiện ở hiện tiên hậu trình tự bất đồng, cát hung cũng bất đồng (xuất hiện thời đại nhật…. Loại suy).

Nhập quẻ cung vị là bắc đẩu, thì cát hung ứng nghiệm tiên người, nam đấu ứng nghiệm hậu người.

Thất: Nếu là hai người đồng dạng thích, xuất hiện thời gian cũng chia không chút nào soa, thì dĩ hai người tính cách lai phân chia. Nhập quẻ cung vị chủ tinh nếu vì bắc đẩu, thì cát hung ứng nghiệm ở cá tính so sánh cương cường giả (so sánh có cá tính hoặc so sánh tích cực). Trái lại loại suy…

Bát: Giả thiết có nữa cật nan, xuất hiện thời gian như nhau, thích trình độ cũng giống vậy, cá tính lại một dạng (đơn giản là sinh hóa phục chế nhân), chúng ta vẫn có biện pháp phân chia. Chỉ là bận tâm sư môn quy định, không thể làm gì khác hơn là có giữ lại.

Nhược có hứng thú, có thể đa chú ý hữu quan tử Vân tiên sinh sáng tác, cùng với nhập học ngày (Đài Bắc sáng kiến đường, thai trung tâm tân tâm linh học uyển).

Phụ chú:

Liễu vô cư sĩ

… Hiện đại phái nhân vật đại biểu, là đẩu số giới so sánh chính trực môn phái. Phản đối “Tử bình hợp tố”, đề xướng “Tử bình về tử bình, đẩu số về đẩu số”, tịnh cự tuyệt thần sát, quan sát chờ “Dị hình” xâm lấn đẩu số lĩnh vực, đối ăn khớp chứng minh thực tế tới cảm thấy hứng thú, sáng tác quá mức phong, kế có . <đương trần hi di gặp phải đổng mộ tiết -- thiết hãy  đẩu số  tố> các loại. Luận cập phạm trù rất rộng. Bị ngô nghi ngờ nói xưng là “Mệnh giới giáo dục vệ sĩ “Là mệnh giới giáo dục họ Tư Mã nam. Sách của hắn có thể độc tính. Hiện thực tính. Cũng không ý nghĩa thực tế.

“Hiện đại tử vi” tổng cộng thất bản, xuất bản thời gian do dân quốc bảy mươi bốn năm tháng tư đáo bảy mươi lục năm tháng năm, ước tam tháng ra đồng thời (một quyển), tối hậu bởi vì liễu vô cư sĩ cảm thấy mệt mỏi lực nghỉ mà khiếu đình. Bộ này thư ở hứa nhiều phương diện đều sẽ vượt qua tiền nhân kiến giải hoặc mở rộng đẩu số học giả lòng dạ địa phương, ở tử vi đẩu số kỹ xảo cập tự hỏi phương diện, đều có trọng đại cống hiến, người viết nguyện ý tương danh xưng là làm một Lý Trình Bi. Bộ này túi sách hàm rất nhiều người tìm cách, cũng không phải là chỉ tinh khiết hệ một người tự hỏi đoạt được, trong này bao hàm: Hứa hưng trí tiên sinh, tuệ canh thuật sĩ, lạc thác sinh, Quách tiên sinh, thái quân siêu, phố giang đăng chi, nam ngư, phi vân cư sĩ… Chờ, có thể có thể rốt cuộc tập thể sáng tác ba!

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

紫云派紫微斗数

紫云先生从业于某出版社。据其“斗数论人生”的书中提过,他曾不信命理一说。后因陪同事于太太生产前一年去求问于他的恩师何老师。何老师于事件发生的前一年即根据命盘推论出命主的太太于一年后生产时将发生的情况,以及因肝炎的问题需要输血,等等。。。。。。一年后事件发生过程如其亲见。 于是紫云先生开始拜于何老师门下学习紫微斗数,同时还有另外三位同学于晚上听何老师讲些斗数星曜的基本知识。而后紫云先生奔走于台湾南北,四处找高手算命,从中研悟斗数的诀窍。..为研究紫微斗数,紫云先生特学了心理学、中医。。。等多门与斗数相关的学术。业余为许多对个人命理上有疑惑的朋友解命,各声渐渐传扬,但因其从不对熟人言明紫云即是他,他即是紫云,所以许多请他算过的命的人却并不知他就是紫云大师。后紫云先生于70年代或80年代(记不清了)开始写他的专著,书中披露了诸多他自己研悟出的斗数诀窍。他立志要写全十二宫。目前写了十多本了,但可能还未写全十二宫。

紫云先生通过三、四十年的研究,悟出:三代论、太岁入卦、太岁宫位等理论,阈于书中一一罗列实际命盘推演范例。..目前紫云先生一边写书,一边开馆,一边也出席一些免费的斗数传授班,同时也有自己的门人。

…紫云先生据称是了无居士的幕后指导老师。首开长篇实例论命的创举,启轫「传记命学」的新体命理,而这本力作就是《斗数论名人》,内容论及蔡万春、蔡辰洲和蔡辰男三个人。 著有《从斗数谈父母情》.《斗数论命》.《斗数论子女》 《斗数看人际关系》 《斗数论田宅》 《斗数论求财》 《斗数论姻缘》 《斗数与人生》 《斗数论名人》《斗数论事业》等.

太歲入卦法观点:

一:入卦對象必須與案主有密切互動.

二:互動關係越密切,則入卦吉凶越準確,

例如兩人是事業合夥夥伴,就比純粹是

朋友的關係密切得多.入卦為吉象或凶

象也就更明顯.

三:同年次的入卦對象,若兩者為不同角色

,則基礎宮位不同,吉凶自然有別.例

如一為上司,一為父母,則基礎宮位一

在遷移,一在父母.

四:若同年次,且角色相同.例如有兩個同

年次的好朋友,則因為性別不同,吉凶

應驗在誰也不同.方法是以南北斗來區

別(南斗為男,北斗為女).

五:若是同年次,性別又一樣,以這個案例

來看,吉凶會應驗在案主較有喜歡感覺

的那一位小姐.

六:若是對於兩者的喜歡程度也一模一樣,

則吉凶應驗在出現先後的順序不同,吉

凶也不同(出現的年月日….類推).

入卦宮位為北斗,則吉凶應驗先者,南

斗應驗後者.

七:若是兩者同樣喜歡,出現時間也分毫不

差,則以兩者的性格來區分.入卦宮位

主星若為北斗,則吉凶應驗在個性較剛

強者(較有個性或較積極).反之類推……

八:假設再有詰難,出現時間一樣,喜歡程

度也一樣,個性又一樣(簡直是生化複製

人),我們還是有辦法區分.只是顧及師

門規定,只好有所保留.

若有興趣的話,可以多注意有關紫雲先生

的著作,以及開課日期(台北創見堂,台中

新心靈學苑).

附注:

了无居士

…现代派的代表人物,为斗数界较正直的门派。反对「紫平合参」,提倡「子平归子平,斗数归斗数」,并拒绝神煞、关煞等「异形」入侵斗数领域,对逻辑实证至感兴趣, 著述甚丰,计有《现代紫薇第一至七集》.《当陈希夷遇到董慕节——铁版•斗数•参》 《紫微之路——烟花传奇》 《紫微之路——鸳鸯传奇》 等等. 论及范畴甚广.被吴怀云称为”命学界卫士”是命学界的司马南.他的书有可读性.现实性.却无实际意义.

「现代紫微」一共七本,出版时间由民国七十四年四月到七十六年五月,约三

个月出一期 (一本),最后因为了无居士大感精疲力歇而叫停。这套书在许多方面

都有超越前人的见解或扩大斗数学者胸襟的地方,在紫微斗数的技巧及思考方面,

都有重大的贡献,笔者愿意将之称为一里程碑。这套书包含许多人的想法,并非单

纯系一人的思考所得,这其中包含了:许兴智先生、慧耕术士、骆托生,郭先生、

蔡钧超、浦江登之、南鱼、非云居士…等,或许可以算是集体创作吧!

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vân phái tử vi đẩu số

Bản dịch:

Tử vân phái tử vi đẩu số

Tử Vân tiên sinh hành nghề Vu mỗ nhà xuất bản. Cư kỳ “Đẩu số luận nhân sinh” trong sách đề cập qua, hắn tằng không tin số mệnh để ý vừa nói. Hậu nhân cùng đi sự vu thái thái sinh sản tiền một năm đi cầu vấn cho hắn ân sư Hà lão sư. Hà lão sư vu sự kiện phát sinh tiền một năm tức căn cứ mệnh bàn suy luận ra mệnh chủ thái thái vu một năm sau sinh sản thì tương phát sinh tình huống, cùng với nhân bệnh viêm gan vấn đề cần truyền máu, các loại… Một năm sau sự kiện phát sinh qua trình nếu như thấy tận mắt. Vì vậy tử Vân tiên sinh bắt đầu bái vu Hà lão sư môn hạ học tập tử vi đẩu số, đồng thời còn có mặt khác ba vị cùng học vu buổi tối thính Hà lão sư giảng ta đẩu số tinh diệu kiến thức căn bản. Sau đó tử Vân tiên sinh bôn tẩu vu Đài Loan nam bắc, chung quanh tìm cao thủ thầy tướng số, từ đó nghiên ngộ đẩu số bí quyết… Là nghiên cứu tử vi đẩu số, tử Vân tiên sinh đặc biệt học tâm lý học, trung y… Chờ nhiều môn và đẩu số tương quan học thuật. Nghiệp dư là rất nhiều đối cá nhân mệnh lý trên có nghi ngờ bằng hữu giải trừ mệnh, các thanh dần dần lan truyền, nhưng nhân kỳ cũng không đối người quen nói rõ tử vân tức là hắn, hắn tức là tử vân, sở dĩ rất nhiều thỉnh hắn đã tính mệnh người đó nhưng cũng không biết hắn hay tử vân đại sư. Hậu tử Vân tiên sinh vu 70 niên đại hoặc 80 niên đại (nhớ không rõ liễu) bắt đầu viết hắn chuyên tác, trong sách công bố liễu chứa nhiều chính hắn nghiên ngộ ra đẩu số bí quyết. Hắn lập chí muốn viết toàn bộ mười hai cung. Hiện nay viết hơn mười bổn, nhưng cũng năng lực còn chưa viết toàn bộ mười hai cung.

Tử Vân tiên sinh đi qua tam, bốn mươi năm nghiên cứu, ngộ ra: Tam đại luận, thái tuế nhập quái, thái tuế cung vị chờ lý luận, quắc vu trong sách nhất nhất bày ra thực tế mệnh bàn thôi diễn kiểu mẫu… Hiện nay tử Vân tiên sinh một bên viết sách, vừa lái quán, một bên cũng dự họp một ít miễn phí đẩu số truyền thụ ban, đồng thời cũng có mình môn nhân.

… Tử Vân tiên sinh nghe nói là liễu vô cư sĩ phía sau màn chỉ đạo lão sư. Thủ khai trường thiên ví dụ thực tế luận mệnh tiên phong, khải nhận “Truyện ký mệnh học” tân thể mệnh lý, mà quyển này tác phẩm tâm huyết hay <đẩu số luận danh nhân>, nội dung luận cập thái Vạn Xuân, thái thìn châu và thái thìn nam ba người. Trứ có . <đẩu số luận mệnh>. <đẩu số luận tử nữ> <đẩu số khán nhân tế quan hệ> <đẩu số luận điền trạch> <đẩu số luận cầu tài> <đẩu số luận nhân duyên> <đẩu số cùng người sinh> <đẩu số luận danh nhân><đẩu số luận sự nghiệp> chờ.

Thái tuế nhập quái pháp quan điểm:

Nhất: Nhập quẻ đối tượng phải và án chủ có mật thiết hỗ động.

Nhị: Hỗ động quan hệ việt mật thiết, thì nhập quẻ cát hung việt chuẩn xác, ví dụ như hai người là sự nghiệp hợp hỏa hỏa bạn, tựu bỉ thuần túy là bằng hữu quan hệ mật thiết nhiều lắm. Nhập quẻ là cát tượng hoặc hung tượng cũng liền rõ ràng hơn.

Tam: Cùng năm lần nhập quẻ đối tượng, nhược hai người là bất đồng vai, thì cơ sở cung vị bất đồng, cát hung tự nhiên khác biệt. Lệ như vừa là thủ trưởng, nhất vì cha mẹ, thì cơ sở cung vị nhất

Ở thiên di, nhất ở phụ mẫu.

Tứ: Như năm thứ, mà lại vai tương đồng. Ví dụ như có hai người cùng năm lần hảo bằng hữu, thì bởi vì tính bất đồng, cát hung ứng nghiệm ở thùy cũng bất đồng. Phương pháp này đây nam bắc đấu lai khu biệt (sao Nam Đẩu là nam, bắc đẩu là nữ).

Ngũ: Nếu là cùng năm thứ, tính lại một dạng, dĩ cái này án lệ đến xem, cát hung hội ứng nghiệm có trong hồ sơ chủ so sánh có thai vui mừng cảm giác vị nào tiểu thư.

Lục: Nếu là đúng sinh hai người thích trình độ cũng giống nhau như đúc, thì cát hung ứng nghiệm xuất hiện ở hiện tiên hậu trình tự bất đồng, cát hung cũng bất đồng (xuất hiện thời đại nhật…. Loại suy).

Nhập quẻ cung vị là bắc đẩu, thì cát hung ứng nghiệm tiên người, nam đấu ứng nghiệm hậu người.

Thất: Nếu là hai người đồng dạng thích, xuất hiện thời gian cũng chia không chút nào soa, thì dĩ hai người tính cách lai phân chia. Nhập quẻ cung vị chủ tinh nếu vì bắc đẩu, thì cát hung ứng nghiệm ở cá tính so sánh cương cường giả (so sánh có cá tính hoặc so sánh tích cực). Trái lại loại suy…

Bát: Giả thiết có nữa cật nan, xuất hiện thời gian như nhau, thích trình độ cũng giống vậy, cá tính lại một dạng (đơn giản là sinh hóa phục chế nhân), chúng ta vẫn có biện pháp phân chia. Chỉ là bận tâm sư môn quy định, không thể làm gì khác hơn là có giữ lại.

Nhược có hứng thú, có thể đa chú ý hữu quan tử Vân tiên sinh sáng tác, cùng với nhập học ngày (Đài Bắc sáng kiến đường, thai trung tâm tân tâm linh học uyển).

Phụ chú:

Liễu vô cư sĩ

… Hiện đại phái nhân vật đại biểu, là đẩu số giới so sánh chính trực môn phái. Phản đối “Tử bình hợp tố”, đề xướng “Tử bình về tử bình, đẩu số về đẩu số”, tịnh cự tuyệt thần sát, quan sát chờ “Dị hình” xâm lấn đẩu số lĩnh vực, đối ăn khớp chứng minh thực tế tới cảm thấy hứng thú, sáng tác quá mức phong, kế có . <đương trần hi di gặp phải đổng mộ tiết -- thiết hãy  đẩu số  tố> các loại. Luận cập phạm trù rất rộng. Bị ngô nghi ngờ nói xưng là “Mệnh giới giáo dục vệ sĩ “Là mệnh giới giáo dục họ Tư Mã nam. Sách của hắn có thể độc tính. Hiện thực tính. Cũng không ý nghĩa thực tế.

“Hiện đại tử vi” tổng cộng thất bản, xuất bản thời gian do dân quốc bảy mươi bốn năm tháng tư đáo bảy mươi lục năm tháng năm, ước tam tháng ra đồng thời (một quyển), tối hậu bởi vì liễu vô cư sĩ cảm thấy mệt mỏi lực nghỉ mà khiếu đình. Bộ này thư ở hứa nhiều phương diện đều sẽ vượt qua tiền nhân kiến giải hoặc mở rộng đẩu số học giả lòng dạ địa phương, ở tử vi đẩu số kỹ xảo cập tự hỏi phương diện, đều có trọng đại cống hiến, người viết nguyện ý tương danh xưng là làm một Lý Trình Bi. Bộ này túi sách hàm rất nhiều người tìm cách, cũng không phải là chỉ tinh khiết hệ một người tự hỏi đoạt được, trong này bao hàm: Hứa hưng trí tiên sinh, tuệ canh thuật sĩ, lạc thác sinh, Quách tiên sinh, thái quân siêu, phố giang đăng chi, nam ngư, phi vân cư sĩ… Chờ, có thể có thể rốt cuộc tập thể sáng tác ba!

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

紫云派紫微斗数

紫云先生从业于某出版社。据其“斗数论人生”的书中提过,他曾不信命理一说。后因陪同事于太太生产前一年去求问于他的恩师何老师。何老师于事件发生的前一年即根据命盘推论出命主的太太于一年后生产时将发生的情况,以及因肝炎的问题需要输血,等等。。。。。。一年后事件发生过程如其亲见。 于是紫云先生开始拜于何老师门下学习紫微斗数,同时还有另外三位同学于晚上听何老师讲些斗数星曜的基本知识。而后紫云先生奔走于台湾南北,四处找高手算命,从中研悟斗数的诀窍。..为研究紫微斗数,紫云先生特学了心理学、中医。。。等多门与斗数相关的学术。业余为许多对个人命理上有疑惑的朋友解命,各声渐渐传扬,但因其从不对熟人言明紫云即是他,他即是紫云,所以许多请他算过的命的人却并不知他就是紫云大师。后紫云先生于70年代或80年代(记不清了)开始写他的专著,书中披露了诸多他自己研悟出的斗数诀窍。他立志要写全十二宫。目前写了十多本了,但可能还未写全十二宫。

紫云先生通过三、四十年的研究,悟出:三代论、太岁入卦、太岁宫位等理论,阈于书中一一罗列实际命盘推演范例。..目前紫云先生一边写书,一边开馆,一边也出席一些免费的斗数传授班,同时也有自己的门人。

…紫云先生据称是了无居士的幕后指导老师。首开长篇实例论命的创举,启轫「传记命学」的新体命理,而这本力作就是《斗数论名人》,内容论及蔡万春、蔡辰洲和蔡辰男三个人。 著有《从斗数谈父母情》.《斗数论命》.《斗数论子女》 《斗数看人际关系》 《斗数论田宅》 《斗数论求财》 《斗数论姻缘》 《斗数与人生》 《斗数论名人》《斗数论事业》等.

太歲入卦法观点:

一:入卦對象必須與案主有密切互動.

二:互動關係越密切,則入卦吉凶越準確,

例如兩人是事業合夥夥伴,就比純粹是

朋友的關係密切得多.入卦為吉象或凶

象也就更明顯.

三:同年次的入卦對象,若兩者為不同角色

,則基礎宮位不同,吉凶自然有別.例

如一為上司,一為父母,則基礎宮位一

在遷移,一在父母.

四:若同年次,且角色相同.例如有兩個同

年次的好朋友,則因為性別不同,吉凶

應驗在誰也不同.方法是以南北斗來區

別(南斗為男,北斗為女).

五:若是同年次,性別又一樣,以這個案例

來看,吉凶會應驗在案主較有喜歡感覺

的那一位小姐.

六:若是對於兩者的喜歡程度也一模一樣,

則吉凶應驗在出現先後的順序不同,吉

凶也不同(出現的年月日….類推).

入卦宮位為北斗,則吉凶應驗先者,南

斗應驗後者.

七:若是兩者同樣喜歡,出現時間也分毫不

差,則以兩者的性格來區分.入卦宮位

主星若為北斗,則吉凶應驗在個性較剛

強者(較有個性或較積極).反之類推……

八:假設再有詰難,出現時間一樣,喜歡程

度也一樣,個性又一樣(簡直是生化複製

人),我們還是有辦法區分.只是顧及師

門規定,只好有所保留.

若有興趣的話,可以多注意有關紫雲先生

的著作,以及開課日期(台北創見堂,台中

新心靈學苑).

附注:

了无居士

…现代派的代表人物,为斗数界较正直的门派。反对「紫平合参」,提倡「子平归子平,斗数归斗数」,并拒绝神煞、关煞等「异形」入侵斗数领域,对逻辑实证至感兴趣, 著述甚丰,计有《现代紫薇第一至七集》.《当陈希夷遇到董慕节——铁版•斗数•参》 《紫微之路——烟花传奇》 《紫微之路——鸳鸯传奇》 等等. 论及范畴甚广.被吴怀云称为”命学界卫士”是命学界的司马南.他的书有可读性.现实性.却无实际意义.

「现代紫微」一共七本,出版时间由民国七十四年四月到七十六年五月,约三

个月出一期 (一本),最后因为了无居士大感精疲力歇而叫停。这套书在许多方面

都有超越前人的见解或扩大斗数学者胸襟的地方,在紫微斗数的技巧及思考方面,

都有重大的贡献,笔者愿意将之称为一里程碑。这套书包含许多人的想法,并非单

纯系一人的思考所得,这其中包含了:许兴智先生、慧耕术士、骆托生,郭先生、

蔡钧超、浦江登之、南鱼、非云居士…等,或许可以算是集体创作吧!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button