Tử vi

Tử vi cung tài bạch tường giải

Tử vi cung tài bạch tường giải

Cung tài bạch có tử vi

Bạn đang xem: Tử vi cung tài bạch tường giải

Giỏi về quản lý tài sản, mưu tài, chủ yếu thiên hướng năng lực quản lý tài sản, do đó giỏi về chưởng quản tiền tài, nhưng đối với mình tài vận thật là thường thường.

Phá quân

Tuy có tài, nếu có khúc chiết, rách nát.

Kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh

Có thể kiếm bộn, nhưng thời gian sẽ không quá dài.

Thất sát, lục cát

Có thể kiếm bộn.

Tả phụ, hữu bật

Tài nguyên đem đến từ nhiều phương diện.

Đốm lửa, thiên hư, đại hao

Nhân mặt ngoài phong cảnh, nhưng cũng không có nghĩa là tài phú đẫy đà.

Thiên đồng, lộc tồn, hóa lộc

Tài có thể tích trữ.

Thiên phủ

Cả đời giàu có.

Chưa

Có đắc ý ngoại tới tài.

Đại hao, không trung, địa kiếp

Tài lai tài đi, có tiền không chứa được.

Lộc tồn, thiên mã

Ly hương bối cảnh kinh thương.

Cung tài bạch có thiên cơ

Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đa số dựa vào chính mình trí năng cập hai tay cố gắng mà đến, nhưng tiễn ở trong tay không an ổn, đi rồi lại đây, tới rồi lại đi, tài lai tài đi.

Đa số ở ngân hàng hoặc tài vụ cơ cấu phục vụ.

Hãm

Hao tâm tổn trí, hay thay đổi hóa.

Cánh cửa cực lớn

Cần phí sức phí công, gì lúc tình, đều có cạnh tranh đối thủ, do đó cần phí hết tâm thần đi tranh thủ.

Thiên lương

Mưu tài nhiều diệu kế, nhiều cơ biến.

Kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp, đại hao

Một sinh cơ duyến mặc dù rất nhiều, nhưng nhiều tụ nhiều tán.

Lộc tồn

Tuy được tài, nhưng tiểu nhân không đủ nhĩ.

Cung tài bạch có thái dương

Tài phú nhiều, tiễn cũng hoa nhiều, yêu thích sĩ diện.

Miếu

Tài nguyên sung túc.

Hãm

Tài lai tài đi, hao tâm tổn trí.

Cánh cửa cực lớn

Tiền tài đều do gây dựng sự nghiệp bên trong chiếm được, hoặc từ cạnh tranh lao động phí công bên trong chiếm được.

Thiên lương

Có tranh đoạt hiện tượng.

Văn xương, văn khúc

Cả đời vì bất cứ nguyên do gì nhân liên luỵ mà rủi ro, do đó ứng với tận lực tránh cho thay người khác người bảo đảm.

Cung tài bạch có vũ khúc

Tài khố coi như không tệ, tài phú không nhỏ.

Lộc tồn, thiên mã, hóa lộc thả vũ khúc miếu

Nãi đại phú cách.

Vô lục cát

Ở lao tâm lao lực ở bên trong thu nhập tiền tài người.

Phá quân

Cuộn sóng phập phồng, dễ dàng tài lai tài liền đi, nhưng chung có thể tích trữ.

Thất sát

Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng.

Tử vi, thiên tướng

Tài nguyên sung túc.

Kình dương, đà la

Nhân tài gặp nạn.

Đốm lửa, tham lang

Vi phú cách, thường có ngoài ý muốn tới tài.

Hóa kị

Vi kinh tế mà sống khó khăn.

Không trung, địa kiếp

Bận rộn ít thành có phá.

Cung tài bạch có ngày cùng

Đa số tay không thành gia hoặc gầy chi phí lập nghiệp, mà áo cơm không có gì lo lắng, đúng tiền tài nhìn rất nhạt, không cần tiễn nhiều quả, sống qua lấy được thì tốt rồi.

Thiên lương

Tài lộc tươi tốt.

Thái Âm

Lúc có thu hoạch ngoài ý muốn.

Cánh cửa cực lớn

Có tiến có lui, tài nan tích trữ.

Lộc tồn, hóa lộc, thiên mã

Vi giàu có người.

Kình dương, đà la, đốm lửa ngôi sao, linh tinh, không trung, địa kiếp, phượng các, long trì

Đa số nghệ thuật kỹ xảo lập nghiệp, hữu danh sĩ tiêu sái phong độ.

Cung tài bạch có liêm trinh

Liêm trinh tới tài không dễ dàng thủ được, hòa hợp lưu động, nên làm buôn bán hành vi, tiêu tiền có lưu thông cơ hội.

Cạnh tranh thị phi ở bên trong cầu tài, dễ dàng nhạ kiện tụng rủi ro, hoặc bị người ngầm chiếm trộm đạo.

Phùng sát dễ dàng bị trộm, phùng hóa kị dễ dàng bị cướp, không thể thu hồi, như gặp hóa lộc tài cũng không như ý, nhưng cũng cầm đến.

Phùng sát hoặc hóa kị, ngàn vạn lần không thể có đánh bạc hành vi, nếu không phải thâu.

Tham lang

Chủ hoạch phát hoạch phá.

Thiên tướng

Cuộc sống giàu có.

Kình dương, đốm lửa

Có thể hoành phát.

Hóa kị

Sẽ nhân tài mà có tai nạn hoặc nhiều phiền não.

Đại hao, không trung, địa kiếp

Cần phòng trộm kẻ trộm.

Hóa kị, kình dương, đà la, không trung, địa kiếp

Dễ dàng nhân tố tụng rủi ro.

Cung tài bạch có ngày phủ

Thiên phủ vi tài lộc bảo khố, lâm cung tài bạch, chủ hòa hợp quản lý tài sản thủ tài, khẳng cứu tế người khác. Tài nguyên rộng, có rất nhiều kiếm tiền phương pháp.

Tả phụ, hữu bật, lộc tồn, hóa lộc, tử vi, vũ khúc

Chủ đại phú lớn cách.

Không trung, địa kiếp, đại hao

Tài lộc trúng tuyển có phá hao tổn.

Kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, thiên hình

Bởi vì tài nhiều, mà dẫn nổi lên tranh chấp hoặc liên quan đến kiện tụng.

Cung tài bạch có Thái Âm

Giàu có nhiều tài.

Tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc, lộc tồn, hóa lộc thả Thái Âm miếu

Hơi lớn phú mệnh.

Thiên cơ

Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hoặc từ tự thân gây dựng sự nghiệp lập nghiệp.

Kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh

Dễ dàng nhân tài nổi lên tranh chấp.

Cung tài bạch có tham lang

Vô thiên cùng

Ái tài, bất kể hết thảy chỉ vì tài.

Đốm lửa, linh tinh

Chủ phú hậu, chủ hoành phát, hoặc là ngoài ý muốn tới tài.

Hóa kị

Chủ quan tâm hao tâm tốn sức.

Không trung, địa kiếp, đại hao

Tài lai tài đi.

Lộc tồn, hóa lộc

Tài lộc sung túc.

Hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa

Ký phú thả quý.

Kình dương, đà la, đại hao, không trung, địa kiếp

Nhân đánh bạc đầu cơ hoặc cái khác ham mê khuynh gia.

Hồng loan, thiên hỉ, liêm trinh, thiên diêu, âm sát, hàm trì

Nhân mầu phá sản.

Thiên nguyệt

Nhân bệnh tổn hại tài.

Cung tài bạch có cánh cửa cực lớn

Từ phí công cố sức cập bằng trí nhớ miệng mới lấy được, cạnh tranh mà được tới tài, miệng luận lưỡi mà nói tài, có thể tay không gây dựng sự nghiệp.

Hóa quyền, hóa lộc, lộc tồn

Chủ phú hậu, nhưng tối kỵ chí cao khí ngạo, mủi nhọn bức nhân, tắc chắc chắn bị nhân chen miễn, gặp được thật lớn khó khăn, hơi lớn mọi người phủ định, hoặc vì con trai nữ nhân đánh bại hao tổn.

Thái dương

Biết dùng người tới tin cậy, mở rộng đã thành đấy cơ nghiệp, cũng có thể được người dị quốc sĩ tới tôn sùng.

Thiên cơ

Nhiều tiến nhiều ra, nhiều biến động.

Thiên đồng

Từ kỹ thuật nghệ thuật hoặc tay không gây dựng sự nghiệp hoặc luật sư, quan toà, y sư các chức nghiệp lập nghiệp.

Kình dương, đà la

Nhiều tranh cãi liên quan đến kiện tụng.

Cung tài bạch có ngày cùng

Giỏi về quản lý tài sản, dùng tài, tài lộ an ổn.

Thiên phủ, hóa lộc, lộc tồn

Tài nguyên giàu có, có tích trữ.

Liêm trinh

Theo buôn bán tắc mạnh vì gạo, bạo vì tiền, tất nhiên có thể phát.

Tử vi

Có ngoài ý muốn tới tài, bởi đó có thể đột nhiên giàu có.

Vũ khúc

Lấy chuyên môn kỹ năng hoặc nghệ thuật lên tài lợi nhuận.

Vũ khúc, phá quân

Chủ tài lúc gặp thời thất, hốt thành hốt bại, hoặc trước phá tổ nghiệp, sau đó thành công.

Không trung, địa kiếp, đại hao

Tài lai tài đi, lúc hoặc thu không đủ chi, ít tích trữ.

Kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, thiên hình

Nguyên nhân chính tài lên cạnh tranh, tranh cãi, khuynh gia phá sản, hoặc tới lao ngục tai ương.

Cung tài bạch hữu thiên lương

Đẹp mà thôi, không coi trọng tiền tài.

Hóa lộc, thiên vu, lộc tồn, Thái Âm

Chủ phát chủ phú, hoặc thừa nhận di sản, hoặc cái khác có sẵn tài phú.

Thái dương thả cung tài bạch đấy cung vị mão

Mặc dù có thể phú có thể phát, nếu có nhân tài sản lên tranh đoạt ý tứ hàm xúc.

Thiên đồng

Có thể sáng lập gia tài, từ nhỏ mà phát triển, hoặc dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng.

Thiên cơ

Tài lai tài đi, lúc phát lúc phá, hoặc từ vất vả cần cù lao động bên trong chiếm được, lúc có biến hóa.

Tử

Tài có nơi phát ra, nhưng bóc lột rất nặng.

Hóa kị

Nguyên nhân chính tài lắm lời lưỡi, nhiều tranh cãi, nhiều thị phi, hoặc nhân tài mà sống tinh thần thống khổ.

Lục sát, đại hao, thiên hình

Chủ có phá sản khuynh gia, hoặc nhân tài mà sống tai hoạ, hoặc nhân liên quan đến kiện tụng mà phá hao tổn.

Lục cát

Tuy có ngôi sao may mắn có thể hoá, nhưng trước đau khổ về sau an.

Cung tài bạch có thất sát

Hoạch phát hoạch phá, bạo được bạo thất. Có tiền của phi nghĩa vận, nhưng không thể thủ.

Thất sát miếu còn có hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, lộc tồn

Chủ tài lộc sung túc, tài nguyên thật dày, có thể được ngoài ý muốn tài phú.

Liêm trinh

Chủ phát có thể phú.

Kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, thiên hình

Nhân tài sinh tai họa, hoặc gặp được cướp bóc trộm thâu.

Không trung, địa kiếp, đại hao

Tài không đủ lao động cầu mưu, nhiều cảm giác khó khăn, quay vòng vô phương hoặc tới khuynh gia phá sản người.

Hóa lộc, lộc tồn

Nhưng ở trong ngắn hạn có chuyển cơ nhĩ.

Cung tài bạch có phá quân

Tài đến tắc tất đi.

Vũ khúc thả cung tài bạch đấy cung vị tị

Tài lai tài đi.

Tử vi thả cung tài bạch đấy cung vị chưa

Chủ được không tưởng được tới tài hoặc đặc thù tới tài.

 (Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi cung tài bạch tường giải

Tử vi cung tài bạch tường giải

Cung tài bạch có tử vi

Giỏi về quản lý tài sản, mưu tài, chủ yếu thiên hướng năng lực quản lý tài sản, do đó giỏi về chưởng quản tiền tài, nhưng đối với mình tài vận thật là thường thường.

Phá quân

Tuy có tài, nếu có khúc chiết, rách nát.

Kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh

Có thể kiếm bộn, nhưng thời gian sẽ không quá dài.

Thất sát, lục cát

Có thể kiếm bộn.

Tả phụ, hữu bật

Tài nguyên đem đến từ nhiều phương diện.

Đốm lửa, thiên hư, đại hao

Nhân mặt ngoài phong cảnh, nhưng cũng không có nghĩa là tài phú đẫy đà.

Thiên đồng, lộc tồn, hóa lộc

Tài có thể tích trữ.

Thiên phủ

Cả đời giàu có.

Chưa

Có đắc ý ngoại tới tài.

Đại hao, không trung, địa kiếp

Tài lai tài đi, có tiền không chứa được.

Lộc tồn, thiên mã

Ly hương bối cảnh kinh thương.

Cung tài bạch có thiên cơ

Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đa số dựa vào chính mình trí năng cập hai tay cố gắng mà đến, nhưng tiễn ở trong tay không an ổn, đi rồi lại đây, tới rồi lại đi, tài lai tài đi.

Đa số ở ngân hàng hoặc tài vụ cơ cấu phục vụ.

Hãm

Hao tâm tổn trí, hay thay đổi hóa.

Cánh cửa cực lớn

Cần phí sức phí công, gì lúc tình, đều có cạnh tranh đối thủ, do đó cần phí hết tâm thần đi tranh thủ.

Thiên lương

Mưu tài nhiều diệu kế, nhiều cơ biến.

Kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, không trung, địa kiếp, đại hao

Một sinh cơ duyến mặc dù rất nhiều, nhưng nhiều tụ nhiều tán.

Lộc tồn

Tuy được tài, nhưng tiểu nhân không đủ nhĩ.

Cung tài bạch có thái dương

Tài phú nhiều, tiễn cũng hoa nhiều, yêu thích sĩ diện.

Miếu

Tài nguyên sung túc.

Hãm

Tài lai tài đi, hao tâm tổn trí.

Cánh cửa cực lớn

Tiền tài đều do gây dựng sự nghiệp bên trong chiếm được, hoặc từ cạnh tranh lao động phí công bên trong chiếm được.

Thiên lương

Có tranh đoạt hiện tượng.

Văn xương, văn khúc

Cả đời vì bất cứ nguyên do gì nhân liên luỵ mà rủi ro, do đó ứng với tận lực tránh cho thay người khác người bảo đảm.

Cung tài bạch có vũ khúc

Tài khố coi như không tệ, tài phú không nhỏ.

Lộc tồn, thiên mã, hóa lộc thả vũ khúc miếu

Nãi đại phú cách.

Vô lục cát

Ở lao tâm lao lực ở bên trong thu nhập tiền tài người.

Phá quân

Cuộn sóng phập phồng, dễ dàng tài lai tài liền đi, nhưng chung có thể tích trữ.

Thất sát

Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng.

Tử vi, thiên tướng

Tài nguyên sung túc.

Kình dương, đà la

Nhân tài gặp nạn.

Đốm lửa, tham lang

Vi phú cách, thường có ngoài ý muốn tới tài.

Hóa kị

Vi kinh tế mà sống khó khăn.

Không trung, địa kiếp

Bận rộn ít thành có phá.

Cung tài bạch có ngày cùng

Đa số tay không thành gia hoặc gầy chi phí lập nghiệp, mà áo cơm không có gì lo lắng, đúng tiền tài nhìn rất nhạt, không cần tiễn nhiều quả, sống qua lấy được thì tốt rồi.

Thiên lương

Tài lộc tươi tốt.

Thái Âm

Lúc có thu hoạch ngoài ý muốn.

Cánh cửa cực lớn

Có tiến có lui, tài nan tích trữ.

Lộc tồn, hóa lộc, thiên mã

Vi giàu có người.

Kình dương, đà la, đốm lửa ngôi sao, linh tinh, không trung, địa kiếp, phượng các, long trì

Đa số nghệ thuật kỹ xảo lập nghiệp, hữu danh sĩ tiêu sái phong độ.

Cung tài bạch có liêm trinh

Liêm trinh tới tài không dễ dàng thủ được, hòa hợp lưu động, nên làm buôn bán hành vi, tiêu tiền có lưu thông cơ hội.

Cạnh tranh thị phi ở bên trong cầu tài, dễ dàng nhạ kiện tụng rủi ro, hoặc bị người ngầm chiếm trộm đạo.

Phùng sát dễ dàng bị trộm, phùng hóa kị dễ dàng bị cướp, không thể thu hồi, như gặp hóa lộc tài cũng không như ý, nhưng cũng cầm đến.

Phùng sát hoặc hóa kị, ngàn vạn lần không thể có đánh bạc hành vi, nếu không phải thâu.

Tham lang

Chủ hoạch phát hoạch phá.

Thiên tướng

Cuộc sống giàu có.

Kình dương, đốm lửa

Có thể hoành phát.

Hóa kị

Sẽ nhân tài mà có tai nạn hoặc nhiều phiền não.

Đại hao, không trung, địa kiếp

Cần phòng trộm kẻ trộm.

Hóa kị, kình dương, đà la, không trung, địa kiếp

Dễ dàng nhân tố tụng rủi ro.

Cung tài bạch có ngày phủ

Thiên phủ vi tài lộc bảo khố, lâm cung tài bạch, chủ hòa hợp quản lý tài sản thủ tài, khẳng cứu tế người khác. Tài nguyên rộng, có rất nhiều kiếm tiền phương pháp.

Tả phụ, hữu bật, lộc tồn, hóa lộc, tử vi, vũ khúc

Chủ đại phú lớn cách.

Không trung, địa kiếp, đại hao

Tài lộc trúng tuyển có phá hao tổn.

Kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, thiên hình

Bởi vì tài nhiều, mà dẫn nổi lên tranh chấp hoặc liên quan đến kiện tụng.

Cung tài bạch có Thái Âm

Giàu có nhiều tài.

Tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc, lộc tồn, hóa lộc thả Thái Âm miếu

Hơi lớn phú mệnh.

Thiên cơ

Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hoặc từ tự thân gây dựng sự nghiệp lập nghiệp.

Kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh

Dễ dàng nhân tài nổi lên tranh chấp.

Cung tài bạch có tham lang

Vô thiên cùng

Ái tài, bất kể hết thảy chỉ vì tài.

Đốm lửa, linh tinh

Chủ phú hậu, chủ hoành phát, hoặc là ngoài ý muốn tới tài.

Hóa kị

Chủ quan tâm hao tâm tốn sức.

Không trung, địa kiếp, đại hao

Tài lai tài đi.

Lộc tồn, hóa lộc

Tài lộc sung túc.

Hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa

Ký phú thả quý.

Kình dương, đà la, đại hao, không trung, địa kiếp

Nhân đánh bạc đầu cơ hoặc cái khác ham mê khuynh gia.

Hồng loan, thiên hỉ, liêm trinh, thiên diêu, âm sát, hàm trì

Nhân mầu phá sản.

Thiên nguyệt

Nhân bệnh tổn hại tài.

Cung tài bạch có cánh cửa cực lớn

Từ phí công cố sức cập bằng trí nhớ miệng mới lấy được, cạnh tranh mà được tới tài, miệng luận lưỡi mà nói tài, có thể tay không gây dựng sự nghiệp.

Hóa quyền, hóa lộc, lộc tồn

Chủ phú hậu, nhưng tối kỵ chí cao khí ngạo, mủi nhọn bức nhân, tắc chắc chắn bị nhân chen miễn, gặp được thật lớn khó khăn, hơi lớn mọi người phủ định, hoặc vì con trai nữ nhân đánh bại hao tổn.

Thái dương

Biết dùng người tới tin cậy, mở rộng đã thành đấy cơ nghiệp, cũng có thể được người dị quốc sĩ tới tôn sùng.

Thiên cơ

Nhiều tiến nhiều ra, nhiều biến động.

Thiên đồng

Từ kỹ thuật nghệ thuật hoặc tay không gây dựng sự nghiệp hoặc luật sư, quan toà, y sư các chức nghiệp lập nghiệp.

Kình dương, đà la

Nhiều tranh cãi liên quan đến kiện tụng.

Cung tài bạch có ngày cùng

Giỏi về quản lý tài sản, dùng tài, tài lộ an ổn.

Thiên phủ, hóa lộc, lộc tồn

Tài nguyên giàu có, có tích trữ.

Liêm trinh

Theo buôn bán tắc mạnh vì gạo, bạo vì tiền, tất nhiên có thể phát.

Tử vi

Có ngoài ý muốn tới tài, bởi đó có thể đột nhiên giàu có.

Vũ khúc

Lấy chuyên môn kỹ năng hoặc nghệ thuật lên tài lợi nhuận.

Vũ khúc, phá quân

Chủ tài lúc gặp thời thất, hốt thành hốt bại, hoặc trước phá tổ nghiệp, sau đó thành công.

Không trung, địa kiếp, đại hao

Tài lai tài đi, lúc hoặc thu không đủ chi, ít tích trữ.

Kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, thiên hình

Nguyên nhân chính tài lên cạnh tranh, tranh cãi, khuynh gia phá sản, hoặc tới lao ngục tai ương.

Cung tài bạch hữu thiên lương

Đẹp mà thôi, không coi trọng tiền tài.

Hóa lộc, thiên vu, lộc tồn, Thái Âm

Chủ phát chủ phú, hoặc thừa nhận di sản, hoặc cái khác có sẵn tài phú.

Thái dương thả cung tài bạch đấy cung vị mão

Mặc dù có thể phú có thể phát, nếu có nhân tài sản lên tranh đoạt ý tứ hàm xúc.

Thiên đồng

Có thể sáng lập gia tài, từ nhỏ mà phát triển, hoặc dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng.

Thiên cơ

Tài lai tài đi, lúc phát lúc phá, hoặc từ vất vả cần cù lao động bên trong chiếm được, lúc có biến hóa.

Tử

Tài có nơi phát ra, nhưng bóc lột rất nặng.

Hóa kị

Nguyên nhân chính tài lắm lời lưỡi, nhiều tranh cãi, nhiều thị phi, hoặc nhân tài mà sống tinh thần thống khổ.

Lục sát, đại hao, thiên hình

Chủ có phá sản khuynh gia, hoặc nhân tài mà sống tai hoạ, hoặc nhân liên quan đến kiện tụng mà phá hao tổn.

Lục cát

Tuy có ngôi sao may mắn có thể hoá, nhưng trước đau khổ về sau an.

Cung tài bạch có thất sát

Hoạch phát hoạch phá, bạo được bạo thất. Có tiền của phi nghĩa vận, nhưng không thể thủ.

Thất sát miếu còn có hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, lộc tồn

Chủ tài lộc sung túc, tài nguyên thật dày, có thể được ngoài ý muốn tài phú.

Liêm trinh

Chủ phát có thể phú.

Kình dương, đà la, đốm lửa, linh tinh, thiên hình

Nhân tài sinh tai họa, hoặc gặp được cướp bóc trộm thâu.

Không trung, địa kiếp, đại hao

Tài không đủ lao động cầu mưu, nhiều cảm giác khó khăn, quay vòng vô phương hoặc tới khuynh gia phá sản người.

Hóa lộc, lộc tồn

Nhưng ở trong ngắn hạn có chuyển cơ nhĩ.

Cung tài bạch có phá quân

Tài đến tắc tất đi.

Vũ khúc thả cung tài bạch đấy cung vị tị

Tài lai tài đi.

Tử vi thả cung tài bạch đấy cung vị chưa

Chủ được không tưởng được tới tài hoặc đặc thù tới tài.

 (Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button