Tử vi

tử vi đẩu số của mười hai cung

Bản dịch:

Cần bối xuống là 1 cung mệnh, 2 huynh đệ cung, 3 cung phu thê, 4 cung tử nữ, 5 cung tài bạch, 6 cung tật ách, 7 di chuyển cung, 8 Cung Nô bộc, 9 cung Quan lộc, 10 cung điền trạch, 11 cung phúc đức, 12 cung phụ mẫu.

Bạn đang xem: tử vi đẩu số của mười hai cung

Một mạng Nhị huynh tam phu tứ tử ngũ tài lục tật thất thiên bát giao hữu cửu quan thập điền mười một phúc mười hai phụ [ký ức thời gian, hay nhất bả chữ số cùng nhau ký ức, tương lai phương tiện lý giải]

Tứ sinh cung: Là chỉ các cục sổ “Trường sinh” của tọa cung, và các can chi “Thiên mã” của tọa cung mà định danh, trường sinh và thiên mã cận ở dần, thân, tị, hợi tứ cung hoạt động, cho nên cai tứ cung xưng là “Tứ sinh cung” hoặc “Tứ mã địa”, có sống sinh không thôi, mong muốn vô cùng ý. Vừa xưng là tứ mã địa.

Tứ mộ cung: Mười hai trường sinh của “Mộ” Vị cận hạ xuống thìn, thủ, xấu, vị tứ cung, mà thìn, thủ, xấu, vị tứ cung cũng các là thủy, hỏa, kim, mộc của “Kho” Vị, thìn, thủ, xấu, vị tứ cung nhân mà trở thành “Mộ kho”, xưng là “Tứ mộ cung”, có cất dấu, gìn giữ cái đã có, lo trước khỏi hoạ ý. Vừa xưng là tứ khố cung.

Tứ bại cung: Tử, ngọ, mão, dậu tứ cung, là “Hàm trì” và “Mộc dục” hai sao của tọa cung, Hàm trì Tinh cũng danh “Đào hoa sát [sát]”, thân, tử, thìn năm người sống Hàm trì ở dậu; dần, ngọ, thủ năm người sống Hàm trì ở mão; hợi, mão, vị năm người sống Hàm trì tại tí; tị, dậu, xấu năm người sống Hàm trì ở ngọ. Mộc của đắm chìm trong tử; hỏa của đắm chìm trong mão; kim của đắm chìm trong ngọ; thủy của đắm chìm trong dậu. Cho nên mệnh tọa tử, ngọ, mão, dậu tứ cung, đào hoa sát nặng [Hàm trì, mộc dục đều vì đào hoa Tinh], sợ hãi thuật sĩ, cho rằng đào hoa tất bại. Chọc đào hoa, tất nhân sắc gây, tử, ngọ, mão, dậu tứ cung cho nên tên là “Tứ bại cung” . Vừa xưng là tứ chính cung.

Tử cung = hạ âm, xấu cung = hạ âm, dần cung = chân phải, mão cung = thắt lưng phúc, thìn cung = ngực phải, tị cung = tay phải [kiên]

Ngọ cung = đầu, vị cung = gương mặt, thân cung = tay trái [kiên] dậu cung = ngực trái, tuất cung = thắt lưng phúc, hợi cung = chân trái

Tử = chính bắc = thuộc thủy, xấu = đông bắc thiên bắc = thuộc đất, dần = đông bắc thiên đông = thuộc mộc, mão = chánh đông = thuộc mộc, thìn = đông nam thiên đông = thuộc đất, tị = đông nam thiên nam = thuộc hỏa, ngọ = chính nam = thuộc hỏa, vị = tây nam thiên nam = thuộc đất, thân = tây nam ngã về tây = thuộc kim, dậu = chánh tây = thuộc kim, tuất = tây bắc ngã về tây = thuộc đất, hợi = tây bắc thiên bắc = thuộc thủy.

Tá bàn khán lục thân, như đồ.

Tử vi đẩu số 12 cung vị bàn tay đồ — tay trái.

Đơn giản mười hai cung đại biểu ý nghĩa.

Cung mệnh: Đại biểu là chúng ta cơ bản cá tính. cũng có thể nói là khán mệnh bàn người thứ nhất trọng điểm.

Huynh đệ cung: Đại biểu là chúng ta và trong nhà huynh đệ hoặc hảo bằng hữu ở chung thượng phân tích.

Cung phu thê: Đại biểu là chúng ta tìm kiếm đối tượng loại hình, ái tình hình thức cơ bản phân tích.

Cung tử nữ: Đại biểu là của chúng ta hứng thú, tử nữ sổ, tính năng lực chia đều tích.

Cung tài bạch: Đại biểu là chúng ta kiếm tiền phương thức, sở trường phương diện phân tích.

Cung tật ách: Đại biểu là trên người na chỗ so sánh dễ có chuyện, hoặc là đối tật bệnh nhận định.

Cung thiên di: Đại biểu là người tế phương diện, cho người ấn tượng đầu tiên thượng phân tích.

Cung Nô bộc: Đại biểu là chúng ta và thuộc hạ, không quen bằng hữu gặp gỡ thượng phân tích.

Sự nghiệp cung: Đại biểu là chúng ta thích hợp công tác cập chúng ta đối mặt thái độ làm việc thượng phân tích.

Cung điền trạch: Đại biểu là gian phòng bài biện, dư tiền thái độ thượng phân tích.

Cung phúc đức: Đại biểu là đối với chúng ta trong đầu dễ sinh ra tìm cách, ý niệm trong đầu thượng phân tích.

Cung phụ mẫu: Đại biểu là và ba ba ma ma, trưởng bối, thủ trưởng ở chung hình thức thượng phân tích.

Tương đối cẩn thận một chút mười hai cung đại biểu ý nghĩa.

1, cung mệnh

Cung mệnh tựa như đầu người, đại não cung mệnh là người tham mưu.

Là tinh thần, ý chí, cá tính, thiên tính là đại bá thúc thúc Vị, là nãi nãi Vị, là ngoại công Vị

2, huynh đệ cung

Huynh đệ cung khán tay chân tình, là mẫu thân vị trí

Là tiền mặt cất dấu Vị, là tích súc. Sở dĩ là kinh tế Vị. Là kho Vị muốn xem sự nghiệp đại quy mô nhỏ, tựu khán huynh đệ cung. Sở dĩ huynh đệ cung cũng là thành tựu Vị

Sự nghiệp quy mô cũng khán huynh đệ

Thân thể thật xấu cũng khán huynh đệ cung, huynh đệ cung có thể nói là thân thể vận khí Vị, huynh đệ cung thật là tốt phôi cũng phản ứng đời sống vật chất

Huynh đệ cung là giường ngủ, ngọa thất, khán tử nữ có phúc cũng khán huynh đệ

3, cung phu thê

Khẳng định cùng tình cảm hôn nhân hữu quan

Đời này phúc phần của ngươi trung tâm tài đa tài ít có thể khán cung phu thê. Cung phu thê còn là trù phòng

Là ra ngoài vận khí

Cung phu thê cũng có thể khán hình thể. Cũng là huynh đệ tình trạng kinh tế

4, cung tử nữ

Đương nhiên là khán tử nữ. Tử nữ hơn ít, duyên phận, tử nữ thông tuệ hay không đều có thể từ cung tử nữ đến xem

Hoàn khán đào hoa, gặp ở ngoài, tiểu lão bà, nhị hôn, khán phía đối tác, thuộc hạ; khán lão vận cũng có thể khán cung tử nữ

Cung tử nữ là cung điền trạch đối cung, cũng là một dịch mã Vị, có thể cho rằng ra ngoài ở tửu điếm các loại

Tỷ như, lưu niên Hóa kị ở cung điền trạch xung cung tử nữ, cái này có ra ngoài khả năng

Bất quá trái lại, cung tử nữ Hóa kị xung điền trạch, có dịch mã khả năng cũng có hết ý khả năng

Tính năng lực từ cung tử nữ cũng đó có thể thấy được tỷ như cung tử nữ hóa lộc, cũng là tính dục cao, sắc sắc; hóa quyền là có thể lực cường; hóa khoa là chỗ đó lớn lên tương đối đặc thù, khá lớn các loại; người cuối cùng là Hóa kị, Hóa kị chính là chỗ đó khả năng có tỳ vết nào, tính dục đạm, cho dù cố tình cũng vô lực

Vừa giảng đáo cung tử nữ, không có nói cung tử nữ Hóa kị

Cung tử nữ có năm sinh kị, cái này là khiếm tử nữ trái, có lẽ khiếm phong lưu trái, cung tử nữ Hóa kị, rất quan tâm mình tính năng lực và bộ phận sinh dục thế nhưng tính năng lực còn chưa phải đi, tại sao vậy chứ? Bởi vì thái quan tâm. Tự Hóa kị chính là một loại khác thuyết pháp

Thấy qua hai người cung tử nữ tọa hóa kỵ năm sinh, đều là nam mệnh, rất có ý tứ, bọn họ đều rất sắc, thế nhưng sắc cũng chia nguyên nhân.

5, cung tài bạch

Rất nhiều người khán một người có tiền hay không, phải đi khán cung tài bạch, cái quan điểm này không thể nói toàn bộ thác, nhưng là như thế này nhất định khán không chính xác

Cung tài bạch là kiếm tiền trạng huống, là tiền tài quan và giá trị

Cung tài bạch cũng là cha mẹ khỏe mạnh Vị, là khách phòng, là cung phu thê của cung phu thê, sở dĩ là hôn nhân đối đãi Vị

Khán sau khi kết hôn, phối ngẫu thế nào đối với ta, tựu khán cung tài bạch

Còn có, cung tài bạch có phụ bật, khôi việt Tinh, thiên tài tương đối nhiều

Khán đem tiền hoa ở đâu liễu, hay dùng cung tài bạch can cung khứ Tứ Hóa, hóa lộc chỗ ở cung vị, hay tiền dụng ở địa phương

Tiền của ngươi điều không phải cấp tử nữ chính là cho đào hoa

6, tật bệnh cung

Là bản thân, thân thể. Tật bệnh cung có cũng gọi là tâm cung. Cũng chính là phản ứng một người tập tính. Lấy một thí dụ: Ánh trăng tật bệnh cung là cự môn, sở dĩ hắn rất thích nói chuyện phiếm. Vì sao thuyết tật bệnh cung là tâm cung, vì vậy cung phản ứng người tập tính và tâm tình. Cũng chính là ánh trăng nói tâm tính.

Tật bệnh cung là cung Quan lộc cung điền trạch, sở dĩ, khán đơn vị tình huống, khán công tác hoàn cảnh, đều có thể khán tật bệnh cung

Tật bệnh cung và cung mệnh là nhất lục cộng tông, có thể nói cung mệnh là “Ta” tinh thần, tật bệnh cung là “Ta” thân thể hợp nhị làm một mới là hoàn chỉnh “Ta” . Tật bệnh cung nếu là bản thân, như vậy thì có thể từ tật bệnh cung đến xem béo gầy. Khán một người béo gầy yếu xem thêm: Cung mệnh, tật bệnh cung, cung phu thê, đại hạn cung mệnh

7,, cung thiên di

Nếu như nói cung mệnh là nội, thiên di là thuộc ngoại. Sở dĩ cung thiên di là ngoại tại hình tượng, hình dạng

Tỷ như, cung phu thê có thể cho rằng trong lão bà, cung Quan lộc là cung phu thê cung thiên di, sở dĩ cung Quan lộc khán dĩ khán ở bên ngoài lão bà

Cung thiên di cũng là gặp gỡ, mình có thể lực bày ra, thân phận địa vị. Thiên di, danh như ý nghĩa, là dịch mã. Cung thiên di là cung phúc đức tam phương Vị, sở dĩ cũng là tài hoa, thiên phú biểu hiện

Người tu hành, khán có thể không tu thành chính quả cũng khán cung thiên di. Đầu tiên khán thiên di thật là tốt phôi, sau đó khán cái khác cung Tứ Hóa, tỷ như cung mệnh Hóa kị nhập thiên di, dễ tu hành. Mệnh hóa kỵ nhập thiên di là ngay thẳng, sẽ không tâm địa gian giảo

Chết chìm kị là cung mệnh Hóa kị nhập cung thiên di, cung thiên di vừa lúc tọa hóa kỵ năm sinh, có bạo phát ý tứ

Khán ngoài ý muốn, tai nạn cũng khán cung thiên di. Cung thiên di là ngươi một nửa kia cung tài bạch, có thể nghĩ năng lực nhìn ra cái gì

8, cung Nô bộc

Cung Nô bộc là huynh đệ cung cung thiên di, từ phía trên cung thiên di cũng biết cung Nô bộc biểu hiện huynh đệ cái gì. Cung Nô bộc, có khiếu Cung Nô bộc, kỳ thực cũng chính là chúng sinh Vị

Cung Nô bộc, là cung phu thê tật bệnh cung, sở dĩ là phối ngẫu bản thân

Khán nhân tế quan hệ giống nhau đều khán Cung Nô bộc, cái khác xem thêm Cung Nô bộc tam phương

Cung Nô bộc cũng khán cạnh tranh, cùng người khác sinh đối đãi

Ngươi xem huynh đệ cung theo sát cung mệnh, là Cung Nô bộc đối cung, hay chúng sinh bay lên Vị, và cung mệnh quan hệ mật thiết, sở dĩ có thể khán bạn thân

Cung Nô bộc là cung tử nữ cung tài bạch, khán tử nữ tiền tài

9, cung Quan lộc

Cung Quan lộc có thể khán công tác, có lẽ nói là công tác phương thức

Cái này cung cũng là cung phu thê cung thiên di, sở dĩ có thể khán phối ngẫu hình dạng và phối ngẫu ngoại tại năng lực

Ngày hôm qua nói qua, cung Quan lộc cũng biểu hiện ngoại thất tin tức cũng chính là ngoài giá thú tình

Cung Quan lộc là cung mệnh khí số Vị cái này khí số Vị ta vẫn không có nói, từng cung vị cung Quan lộc đều là cái này cung khí số Vị. Khí số Vị, kỳ thực hay cái kia cung vị vận khí

Cung Quan lộc là cung mệnh khí số Vị, là cung mệnh vận khí. Mà cái này cung Quan lộc cũng có thể khán chính sau khi mộ phần.

Khán phía sau mình sự có thể xem thêm cung Quan lộc và cung phúc đức

Cung Quan lộc cũng là cung tử nữ tật bệnh cung, khán tử nữ bản thân, tâm tính

10, cung điền trạch,

Là gia thế, gia tộc thịnh vượng thật xấu biểu hiện khán tử nữ thịnh vượng cũng có thể khán cung điền trạch

Cung điền trạch là tài phú cất dấu Vị, ngày hôm qua nói qua huynh đệ cung, sở dĩ khán chân chính có tiền hay không là muốn khán điền trạch và huynh đệ nhị cung

Khán có tiền, huynh đệ, điền trạch, tật bệnh giá ba cung thập phần trọng yếu. Nếu như giá tam cung hảo, là có thể có tiền trở thành người giàu có. Nhưng cụ thể năng lực có bao nhiêu tiền, còn phải xem cung phúc đức tam phương.

Cung điền trạch hoàn đại diện ở lại hoàn cảnh; tỷ như ta cung điền trạch là vũ sát, sở dĩ ta ở lại hoàn cảnh chu vi sẽ có quân đội, y viện, đại hình Tập mậu thị trường chờ. Cung điền trạch còn là phòng khách, là cha mẹ tính cách. Điền trạch là gia đình, thiên luân, tình yêu nam nữ vị trí

Cung điền trạch có hóa quyền, tính năng lực cường; hóa lộc là tính dục cao, thấy khác giới tựu sản sinh hứng thú; Hóa kị, không chứa được tiền, tính năng lực có cản trở; điền trạch có Tứ Sát, thích biến hóa tư thế, thích hoa dạng

Điền trạch Hóa kị chỉ có tiến không ra, chỉ có tiến không ra đương nhiên là không có tiền, quẫn bách. Cung tử nữ Hóa kị nhưng lại rất lớn phương

11, cung phúc đức

Chủ yếu là hậu thiên hứng thú ham mê, cũng có thể khán về hưởng thụ tin tức

Cung phúc đức, rất nhiều người đều nói quá, cái này cung vị có thể khán nhân quả. Hay đời trước, có lẽ tốt nhất thế quả báo

Cung phúc đức có thể khán mệnh chủ đối kim tiền dục vọng, khán một người có yêu hay không tài tựu khán cung phúc đức, cung phúc đức nếu như tài Tinh nặng, người này khả năng rất ái tiền, tỷ như phúc đức vũ tham

Khán phối ngẫu là sự nghiệp cũng khán cung phúc đức

12, cung phụ mẫu

Cung phụ mẫu cũng là tướng mạo cung

Cung phụ mẫu vừa tật bệnh (bản thân) cung thiên di, là bản thân tại ngoại biểu tượng, sở dĩ là tướng mạo cung

Cung phụ mẫu có thể thống khán trưởng bối, nhưng nhìn chân chính phụ mẫu, cái này cung chủ yếu là phụ thân, huynh đệ cung là cái thân

Cung phụ mẫu là công văn Vị, khán bằng cấp công văn phương diện sự tình là khán cung phụ mẫu

Cung phụ mẫu tốt, có cơ hội giá nhập nhà giàu có.

13, thân cung

Thân cung ở tử vi đẩu số mệnh bàn xuất hiện vị trí:

1, tử buổi trưa sinh ra, thân cung và cung mệnh đồng cung

2, mão giờ Dậu sinh ra, thân cung ở cung thiên di

3, dần giờ Thân sinh ra, thân cung ở cung Quan lộc

4, thìn giờ Tuất sinh ra, thân cung ở cung tài bạch

5, tị giờ hợi sinh ra, thân cung ở cung phu thê

6, xấu giờ Mùi sinh ra, thân cung ở cung phúc đức

Thông thường mọi người ở học tập tử vi đẩu số thời gian, tổng tiếp xúc được là cung mệnh, thân cung cái này cực kỳ quan trọng cung vị, thông thường bị một ít học giả quên.

“Cung mệnh, thân cung” nội hàm, là đẩu số nhập môn khái niệm cửa ải thứ nhất kiện điểm, mệnh là nhân của biểu hiện bên ngoài, tương đương máy tính hệ thống phần cứng bộ phận; thân là nhân của tinh thần nội hàm, tương đương máy tính hệ thống nhuyễn kiện (software) bộ phận. Thân mệnh như một hữu cơ tổ hợp tạo thành sinh mệnh chỉnh thể, kỳ đặc thù tất nhiên là nó dựa vào sinh tồn hoàn cảnh đặc thù ngoại hiện và bắt chước.

Thân cung chủ yếu ảnh hưởng tác dụng chia làm tam điểm:

1. Tu chỉnh tác dụng: Giống nhau luận mệnh dĩ cung mệnh là việc chính, theo thời gian, tuổi tác tăng trưởng, thân cung vai trò tỉ trọng cũng tùy theo tăng. Giống nhau không rõ ràng nói là khoảng chừng 35 tuổi đi sau sinh tác dụng. Nói ví dụ, một người cung mệnh yếu, thân cung cường, thì lúc còn trẻ tương đối khả năng tương đối mệt nhọc hoặc không được thuận, nhưng trung niên hậu thì có loại chậm rãi rơi vào cảnh đẹp, đảo cật cam giá hiện tượng; trái lại, nhược cung mệnh cường thân cung yếu, liền có chút tiên thịnh hậu suy mùi vị.

2. Tăng mạnh tác dụng: Thân cung chỗ ở cung vị, hội khiến cho cái kia cung vị cát hung tăng cường. Nói ví dụ thân cung ở cung phu thê, thì ở tình cảm phương diện cát hung bỉ cái khác cung vị dễ dàng hơn nổi lên.

3. Đối lập tác dụng: Mệnh thân cung đại khán suốt đời, xem một việc. Một người đối một việc tác phong thường thường trước sau không đồng nhất, cung mệnh thường thường đại diện tiền bán đoạn, mà thân cung đại diện nửa đoạn sau. Nói ví dụ, có người cung mệnh vũ tham kiến giải thiên không, thân cung tử sát, thì thường thường người này ở làm một chuyện lúc bắt đầu, phương hướng tương đối chưởng cầm không được, do dự; nhưng một ngày sự tình nhất làm tiếp hậu, thường thường có rất hảo duy trì liên tục lực cùng với chấp hành lực; trái lại, tương đến đây lệ mệnh thân cung điên đảo, sẽ có đầu voi đuôi chuột hiện tượng.

Thân cung:

Phán đoán một người hậu thiên vận thế, biểu hiện ra ngoài tương đối nhiều chính là, một người có hay không hội xử sự, có thể hay không thái độ làm người, dĩ dạng gì tâm tính khứ đối mặt nhân sinh và dạng gì hành động.

Thân cung chư Tinh có thể dùng tố sinh khách quan hoàn cảnh phát triển mình tham khảo, vật chất tiềm năng hoàn cảnh

[thân cung bất năng đơn độc thành một cung vị, nó nhất định và cung mệnh; cung tài bạch; cung Quan lộc; cung thiên di; cung phúc đức hoặc cung phu thê lục trong cung bất kỳ một cung đồng cung.]

Tử vi đẩu số này đây “Cung mệnh địa chi yêu cầu mệnh chủ”, dĩ “Năm sinh địa chi yêu cầu thân chủ “

Cung mệnh biểu hiện tiên thiên số mệnh, chủ yếu phán đoán suy luận nửa đời trước của vận,[giống nhau là 36 tuổi phân] thân cung bắt đầu có tác dụng, chân chính thể hiện ra đều ở đây 40 tuổi sau, còn có, mỗi một một đại hạn, tối hậu hai năm nhất định và phía sau đại hạn vận khí trùng điệp, mà tân đại hạn đầu hai năm vận trình, cũng nhất định đã bị tiền một đại hạn vận trình ảnh hưởng, nói cách khác, từ suy vận đến đi đại vận, trung gian tổng cộng có tứ năm thay đổi dần kỳ, từ đại vận đi đại vận, trung gian tứ năm tuyệt đối là trọng đại chuyển ngoặt, phi thăng quá trình.

Thân cung: Thân cung đại biểu cho hậu thiên vận thế, nếu như cung mệnh bất hảo, mà thân cung không sai, thì đại diện có thể tá do hậu thiên nỗ lực mà thay đổi tự thân số phận, thân cung ở trong mệnh bàn có thể sẽ cân cung mệnh, cung phu thê, cung tài bạch, cung thiên di, cung Quan lộc, cung phúc đức chờ lục trong cung một trong số đó đồng cung. Mà thân cung cũng sẽ tạo nên cung năng lực ngôi sao may mắn gấp bội, quay về với chính nghĩa nếu có hung tinh cũng sẽ gấp bội kỳ hung lực. Đương cung mệnh có mười bốn chủ tinh thì, kỳ cát hung rõ ràng người, thì không cần phải lo lắng thân cung làm dụng, đương cung mệnh vô mười bốn chính diệu thì, phải coi trọng thân cung làm dụng, dĩ thân cung và cung thiên di làm chủ yếu đối tượng tiến hành nghiên cứu. Thân chủ tinh là thân cung thủ hộ thần, Chủ nắm dinh dưỡng, tu vi, âm đức, phúc đức chờ, và thân thể, quyết đoán, hậu thiên vận trình hữu quan, và thân cung như nhau, là suốt đời tối chấp mê địa phương, thuộc hậu thiên nỗ lực nhân tố. Ở cụ thể vận dụng trung tâm, thân chủ tinh thật là tốt phôi cận làm phán đoán thân cung cát hung bổ sung. Mệnh thân chủ tinh nhập mệnh thân cung, là long về biển rộng, thích được kỳ sở, anh hùng có đất dụng võ, phùng cát canh cát, phùng hung giảm hung.

Đẩu số thiên bàn, là một đời người mệnh tổng hợp lại xu thế, cũng gọi là đại thế, quyết định một đời người tối thứ căn bản, tỷ như gia đình xuất thân, tính cách, ham, ưu điểm, khuyết điểm, xã giao quyển, tật bệnh trạng thái các loại, mà ở đây rất nhiều thứ, chung thứ nhất sinh cũng sẽ không có cải biến.

Đấu bàn trung tâm có cung mệnh, thân cung khác nhau, có người sẽ ở sau khi thành niên, tính cách và thế giới quan biến thành thân cung Tinh tình trạng thái, cái này hay hậu thiên tính cách đắp nặn, mà thân mệnh ở đồng nhất một cung, đại thể suốt đời cũng sẽ không có cải biến.

Thân cung ở tử vi đẩu số mệnh bàn xuất hiện vị trí:

1, tử buổi trưa sinh ra, thân cung và cung mệnh đồng cung

Thân cung và cung mệnh đồng cung: Đi vận xu hướng nhất trong sáng, thái độ làm người chủ quan cường liệt, không đổi thụ ngoại tại hoàn cảnh ảnh hưởng, hành sự công quá lớn đều chính làm gánh chịu. Đòi được loại người này niềm vui, cần cực lực lấy lòng, làm được đối phương cảm giác dĩ mình làm trung tâm.

2, tị giờ hợi sinh ra, thân cung ở cung phu thê

Thân cung và cung phu thê đồng cung: So sánh trọng tình cảm người, chú trọng gia đình sinh hoạt bầu không khí, người đối diện đình có trách nhiệm tâm, có thụ phối ngẫu ảnh hưởng khuynh hướng. Đòi được loại người này niềm vui, cần đa nói chuyện yêu đương.

3, thìn giờ Tuất sinh ra, thân cung ở cung tài bạch

Thân cung và cung tài bạch đồng cung: Thiên về tiền tài giá trị quan, hành sự dĩ kiếm tiền là mục tiêu, có thụ kinh tế tả hữu hành vi hiện tượng. Đòi được loại người này niềm vui, cần cho nhiều sử dụng tiền quyền lợi.

4, mão giờ Dậu sinh ra, thân cung ở cung thiên di

Thân cung và cung thiên di đồng cung: Thân cung ở ngoài, dễ thụ hoàn cảnh biến thiên ảnh hưởng, tương đối dễ dàng có chức nghiệp hoặc ở lại hoàn cảnh biến thiên. Đòi được loại người này niềm vui, cần đa cùng đi đi dạo phố và du ngoạn.

5, dần giờ Thân sinh ra, thân cung ở cung Quan lộc

Thân cung và cung Quan lộc đồng cung: Là sự nghiệp tâm nặng hơn người, suốt đời hành sự dĩ truy cầu sự nghiệp thành tựu là mục tiêu, có mưu cầu danh lợi vu danh vị hiện tượng. Đòi được loại người này niềm vui, cần bang trợ hoàn thành sự nghiệp phát triển, và củng cố danh dự địa vị.

6, xấu giờ Mùi sinh ra, thân cung ở cung phúc đức

Thân cung và cung phúc đức đồng cung: Tương đối ái hưởng thụ, hưởng phúc người, so sánh chú trọng phẩm chất cuộc sống, tựa hồ có chút khuyết thiếu tích cực tiến thủ, nỗ lực phấn đấu tinh thần, tương đối hội kế tục tổ tiên dư ấm của cách sống, không muốn đi làm cải biến. Đòi được loại người này niềm vui, cần thỏa mãn đời sống tinh thần, và hứng thú ham.

Mười ba cung: Cung có âm dương, năm sinh tam cát hóa nhập dương cung chủ quý nhập âm cung chủ phú. Nội ngoại năm sinh can đến từ nơi nào, như đến từ lục nội tự lực cánh sinh, như đến từ lục ngoại là ấm được, chủ cát hung, việc hôn nhân chờ của phân.

Lục dương cung: Mệnh, phu, tài, thiên, quan, phúc cung, hoặc cư dương can cũng thuộc của.

Lục âm cung: Huynh, tử, tật, giao hữu, điền, phụ cung, hoặc cư hong khô cũng thuộc của.

Lục nội cung: Mệnh, tài, tật, quan, điền, phúc cung.

Lục ngoại cung: Huynh, phu, tử, thiên, giao hữu, phụ cung.

Thân cung phụ với mười hai cung trung tâm là chính hậu thiên suốt đời để ý nhất câu nệ của điểm, cố hữu nhân nặng tài, có người trọng tình cảm các loại của bất đồng cũng, đây là luận được mất căn cứ của Đại Cương.

Cụ thể hoá mười hai cung đại biểu ý nghĩa.

Muốn học hội tử vi đẩu số, phải lý giải và nắm giữ mười hai cung hàm nghĩa cập cung mệnh mệnh bàn tác dụng trọng yếu. Tử vi đẩu số mười hai cung là từ cung mệnh nghịch bài, tức: Cung mệnh, huynh đệ cung, cung phu thê, cung tử nữ, cung tài bạch, cung tật ách, cung thiên di, nô bộc cung, cung Quan lộc, cung điền trạch, cung phúc đức, cung phụ mẫu. Ở đâu Tinh nhập ở đâu cung, ở đâu cung có cái gì Tinh tổ hợp, khởi tác dụng gì, đều phản ứng tiên thiên và hậu thiên Ứng Cát và ứng với hung trình độ cập cả đời thuận nghịch quỹ tích, hiện bả mười hai cung hàm ý nhất nhất nói rõ một chút.

Nhất, cung mệnh cung mệnh ở mệnh bàn mười hai cung trung tâm giữ lấy rất vị trí trọng yếu, cung mệnh là mệnh bàn hạch tâm, một người cát hung họa phúc đều phải dĩ cung mệnh làm cơ chuẩn. Cung mệnh cho thấy người tiên thiên số phận và hậu thiên số phận, bao quát tính cách của người, phẩm đức, dung mạo, tài hoa, kỳ ngộ, tư tưởng, tinh thần, ham, thích hợp chức nghiệp, hoàn cảnh, suốt đời công tác và sự nghiệp phát triển trạng huống, cuộc sống thuận nghịch quỹ tích chờ, đều ở đây cung mệnh trung tâm hiển hiện ra. Cung mệnh là quản hạt cá nhân chung thân cát hung họa phúc chỗ ở trung tâm cung vị. Thân cung và cung mệnh như nhau, cũng khởi trước quan trọng tác dụng. Cung mệnh chủ yếu biểu hiện tiên thiên trạng huống, thân cung thì chủ yếu biểu hiện hậu thiên trạng huống. Thân cung rơi vào ở đâu cung, ở đâu cung tựu là cường cung. Như thân cung rơi vào cung Quan lộc (sự nghiệp cung), người này vận làm quan là tốt rồi, đương nhiên phải căn cứ các Tinh tổ hợp tình huống mà định. Nếu như thân cung ở cung Quan lộc vừa cư mão Vị tịnh có thiên cơ Tinh, cự môn Tinh rơi vào, có thể trở thành là bộ cấp quan viên. Tham lang Tinh nhập cung Quan lộc thì có tham quan của ngại. Cung mệnh tam phương tứ chính quan hệ trọng đại. Nếu như cung mệnh tam phương tứ chính ngôi sao may mắn tổ hợp khá nhiều, có hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa hoặc lộc tồn Tinh rơi vào, khoa, quyền, lộc đủ, định vì phụ tá của thần. Hóa lộc tối kỵ hung tinh phá tan, nhược và dương, đà, hỏa linh, cướp, thiên không đồng cung hoặc giáp hội, thì cách cục giảm thấp, có tiếng không có miếng, cũng không phú quý, hoặc nhân phú quý mà thu nhận hung họa. Nếu như cung mệnh đối cung cung thiên di có ngôi sao may mắn rơi vào, xuất ngoại yêu cầu mưu đại cát, tại ngoại định có bằng hữu bang trợ, có quý nhân dẫn, nhưng lại năng lực áo gấm về nhà. Nếu như cung mệnh vô chính diệu, khán đối cung, có ngôi sao may mắn người giảm phân nửa, hung tinh người gia hung. Cung mệnh có thiên diêu Tinh người háo sắc, tính dục nhu cầu cao, tính sinh hoạt nhiều lần. Cung mệnh có thái âm tinh Hóa kị hoặc tham lang Tinh Hóa kị người, hôn nhân có ngăn trở, tất nhị độ tân lang hoặc trầm mê tửu sắc trong, hoặc làm thiếp sở sanh, hoặc gia có kế mẫu. Nữ nhân hoặc lưu lạc phong trần. Đà la, hỏa linh ở cung mệnh, chủ tàn tật ly hương, suốt đời hình khắc lao ngục. Cung mệnh rơi vào tử ngọ cung, chủ nhân có kiến giải, có lý tưởng, đối triết lý hoặc tôn giáo rất cảm thấy hứng thú. Kỳ tính cách ngoại cương mà nội nhu, như vu sát tinh, thì tri âm nan mịch. Nhược cung phu thê, cung phúc đức không được cát, dù cho cô độc người. Giáp, tị, canh năm sinh ra, như vu lục ngôi sao may mắn người, tối nên học thuật nghiên cứu, hoặc trở thành văn nghệ giới nổi danh nhân sĩ. Cung mệnh rơi vào xấu vị cung, nhập miếu, giáp, canh, đinh, kỷ năm sinh ra, có lợi nhất. Nhược và Hỏa Tinh, linh Tinh đồng cung, thì và lục thân tương khắc, sinh hoạt tương bội cảm cô độc. Nhược và văn xương, văn khúc đồng cung, còn lại là tôn giáo tâm so sánh mạnh nhân. Nhược và dương nhận, đà la đồng cung, thì suốt đời chìm nổi, thay đổi thất thường. Nhược cùng trời thiên không, Địa kiếp đồng cung hoặc cư cung thiên di, đối với mình không hề ước thúc lực, hư danh hư lợi, hội thiên mã chủ phiêu bạt, ngồi máy bay ra ngoài, nên tao tai nạn trên không, hoặc chết vào phần đất bên ngoài. Nhược và lộc tồn, thiên khôi, tả phụ, hữu bật đồng cung, thì suốt đời tương đối yên ổn. Cung mệnh rơi vào dần thân cung, nhập miếu, cùng trời phủ số tử vi cùng, giáp, đã, đinh, canh năm sinh ra, tài quan đều có, may mắn. Thiên phủ Tinh là tài khố, chủ nhân rất nặng ôn lương, thông minh có tài trí, làm việc ổn trọng chuyên gia, có năng lực lãnh đạo, nhưng tương đối bảo thủ. Giáp sinh ra, lộc tồn tại dần, nhược phùng thiên mã đồng cung vu dần, thì ứng với là phú quý song toàn của mệnh, nhưng cần phải kháo tổ đức phúc ấm. Nam mệnh dĩ làm công ích tính chức nghiệp là nên, như: Tham chánh, nhân viên công vụ, quốc gia viên chức, đều có thể, nữ mệnh không thích hợp, chích nên tác gia đình bà chủ. Nói chung, cung mệnh là một cương, cương cử thì con mắt trương

Nhị, huynh đệ cung cung phu thê huynh đệ cung không chỉ có đại diện huynh đệ tỷ muội quan hệ giữa, cũng bao quát hợp hỏa nhân, hợp tác, tri tâm bằng hữu hoặc là tương đương với tình huynh đệ bạn thân quan hệ giữa. Căn cứ huynh đệ cung Tinh tình cùng với các Tinh ở đầy đủ cung tổ hợp, có thể phán đoán và huynh đệ tỷ muội quan hệ giữa làm sao, duyên phận độ dày, giúp ích khổ, huynh đệ tỷ muội nhân số nhiều ít, có hay không hình khắc chờ. Đồng thời, huynh đệ cung còn có thể dùng để suy đoán bằng hữu, đồng sự, cùng học, đồng liêu, phía đối tác chờ tình huống. Từ huynh đệ trong cung mặt đó có thể thấy được huynh đệ tỷ muội hơn ít, cá tính làm sao và tài hoa cao thấp. Huynh đệ cung là cung mệnh và cung phu thê giáp cung, cũng là hai cái này cung cầu. Nếu như huynh đệ cung phùng Hóa kị hoặc sát tinh phá tan, phu thê đang lúc tính sinh hoạt sẽ không cú hài hòa. Các loại tinh tú nhập huynh đệ cung cát hung tình huống đều không có cùng biểu hiện. Sao Tử vi nhập huynh đệ cung, bản thân là trưởng nữ, lòng tự trọng rất mạnh, điều không phải trưởng nữ người, cũng có dựa vào huynh đệ tỷ muội khuynh hướng. Có huynh đệ tỷ muội bang trợ, huynh đệ tỷ muội thông minh có khả năng có năng lực. Nhược và dương, đà, hỏa, linh, thiên không, cướp đồng cung, chủ huynh đệ tỷ muội duyên mỏng, tịnh có hình khắc. Nhược và xương, khúc, tả, hữu, khôi, việt đồng cung, chủ tình cảm huynh đệ thâm hậu sự hòa thuận. Thiên cơ Tinh nhập huynh đệ cung, huynh đệ tuy ít, nhưng có thể được đáo huynh đệ bang trợ, nhược thiên cơ Tinh lạc hãm, chủ huynh đệ tướng bối, tuy có nếu không có, nhưng ở trắc trở xin giúp đỡ thì, có bang trợ. Hội lục ngôi sao may mắn người, có thể được đáo tốt đẹp chính là giúp ích. Thái dương tinh nhập huynh đệ cung, huynh đệ tỷ muội tình cảm sự hòa thuận, năng lực giúp đỡ cho nhau. Nhập hãm địa, thì huynh đệ khiếm sự hòa thuận, thậm chí có khẩu thiệt và tranh đấu việc phát sinh. Nhược và dương, đà, hỏa, linh, thiên không, cướp đồng cung, chủ huynh đệ duyên mỏng, thường phát sinh tranh cãi, thậm chí chia lìa. Nhược và xương, khúc, tả, hữu, khôi, thược đồng cung, có thể được đáo huynh đệ tỷ muội bang trợ, hoặc kết phường cộng đồng gây dựng sự nghiệp sao Vũ khúc nhập huynh đệ cung, huynh đệ ít, không hòa thuận, mà lại dễ tinh thần cô độc, huynh đệ tính tình táo bạo quái gở. Miếu vượng, nhược và xương, khúc, tả, hữu, khôi, thược đồng cung, có thể được đáo huynh đệ ở vật chất thượng bang trợ, nhược thất hãm, có khắc phạm hoặc chủ sinh ly tử biệt. Nhược và dương, đà, hỏa, linh, thiên không, cướp đồng cung, cũng chủ huynh đệ tương khắc, huynh đệ có yểu người chết, huynh đệ bất năng ở chung hòa thuận, thậm chí cô đơn, hoặc các bôn tây đông. Thiên đồng Tinh nhập huynh đệ cung, huynh đệ không chỉ đa, hơn nữa có thể ở chung hòa thuận. Nhược và dương, đà, hỏa, linh, thiên không, cướp đồng cung, chủ huynh đệ ít, tình cảm không được hòa hợp, bất năng sống chung hòa bình. Nhược và xương, khúc, tả, hữu, khôi, thược đồng cung, chủ tình cảm huynh đệ thâm hậu, có thể giúp đỡ cho nhau. Sao Liêm trinh nhập huynh đệ cung, chủ huynh đệ ít mà duyên phận mỏng, huynh đệ quyết giữ ý mình, bất năng sống chung hòa bình. Nhược và xương, khúc, tả, hữu, khôi, việt đồng cung, tình cảm huynh đệ thâm hậu, có phú quý quyền thế của huynh đệ, nhưng đối với kỷ giúp ích nhỏ lại. Nhược và dương, la, hỏa, linh, thiên không, cướp đồng cung, giữa huynh đệ tương khắc hại, duyên phận mỏng. Thiên phủ Tinh nhập huynh đệ cung, huynh đệ nhiều, như hội lộc người còn sống, có huynh đệ vật chất thượng bang trợ. Hội xương, khúc, khôi, việt người, năng lực trợ giúp lẫn nhau. Hội tả, hữu người, huynh đệ ở sự nghiệp trên có rất lớn giúp ích. Hội thiên không, Địa kiếp người, tình cảm huynh đệ không hòa thuận, hoặc các bôn tây đông. Thái âm tinh nhập huynh đệ cung, nhược cư miếu vượng nơi, huynh đệ nhiều, hơn nữa năng lực giúp đỡ cho nhau. Nhược rơi vào hãm địa, thì huynh đệ ít, khó có được giúp ích. Hội lộc người còn sống, huynh đệ sự hòa thuận, có vật chất thượng viện trợ. Nhược và xương, khúc, tả, hữu, khôi, việt đồng cung, chủ tình cảm huynh đệ thâm hậu, năng lực giúp đỡ cho nhau. Nhược và dương, la, hỏa, linh, thiên không, cướp đồng cung, chủ huynh đệ tương khắc, tình cảm bất hòa, mà lại dễ chia lìa. Tham lang Tinh nhập huynh đệ cung, huynh đệ ít, giúp ích tiểu. Nhược thất hãm, huynh đệ như bạn đường, hoặc chủ cùng cha khác mẹ huynh đệ, huynh đệ mọi người cố mọi người, tình cảm nông cạn, hơn nữa hội nhân huynh đệ mà bị tổn thất. Nhược và văn xương đồng cung, bất năng xong huynh đệ bang trợ. Nhược và dương, đà, thiên không, cướp đồng cung, chủ cô đơn, nhân huynh đệ mà bị thương tổn. Hội hỏa linh, có thể được huynh đệ của bang trợ, hội lộc người còn sống, tình cảm huynh đệ thâm hậu, duyên phận hảo. Cự môn Tinh nhập huynh đệ cung, huynh đệ ít, hơn nữa đa bạc tình quả ý, không hợp đàn, các bôn tây đông. Nhược và dương, đà, hỏa, linh, không kiếp đồng cung, thì cô đơn hoặc cho nhau căm hận và công kích. Nhược hội lộc người còn sống, huynh đệ sự hòa thuận, hội lục ngôi sao may mắn người, huynh đệ ở chung tốt. Thiên tướng Tinh nhập huynh đệ cung, huynh đệ tuy rằng không nhiều lắm, nhưng tình cảm sự hòa thuận năng lực giúp đỡ cho nhau, huynh đệ có nhiều đồng tình tâm, đáng tin cậy, mọi việc đều có chính ra sức người. Nhược và dương, đà, hỏa, linh, thiên không, cướp đồng cung, chủ cô đơn. Nhược và xương, khúc, khôi, việt đồng cung, chủ giữa huynh đệ tình cảm hòa hợp, năng lực trợ giúp lẫn nhau. Thiên lương Tinh nhập huynh đệ cung, miếu vượng, chủ huynh đệ nhiều, bị chiếm đóng, chủ huynh đệ ít, tình cảm sự hòa thuận, quan tâm nhiều bang trợ, hoặc xuất hiện đơn phương bang trợ của hiện tượng. Hội lục hung tinh người, duyên phận nông cạn, giới hạn vu trên đầu môi quan tâm mà vô thực chất bang trợ. Hội lục ngôi sao may mắn người, chủ huynh đệ sự hòa thuận, cho nhau đều có giúp ích. Thất sát Tinh nhập huynh đệ cung, tại tí, ngọ, dần, thân độc thủ, có huynh đệ, nhưng giữa huynh đệ tranh cường háo thắng, tinh thần phương diện tương đối cô độc. Cái khác cung, huynh đệ người yếu đa bệnh, tánh khí nóng nảy, tính tình quái gở, thậm chí vô huynh đệ. Phá quân Tinh nhập huynh đệ cung, có huynh đệ, nhưng huynh đệ tính tình cuồng ngạo, tương hỗ bất lực ích, bị chiếm đóng người, chủ cô độc. Văn xương, văn khúc, tả phụ, hữu bật, lộc tồn, nhập huynh đệ cung người, huynh đệ giáo dưỡng hảo, tình cảm thâm hậu, tương hỗ giúp ích đại. Những … này Tinh nhược và lục hung tinh đồng cung, thì chủ tình cảm bất hòa hoặc khắc hại chiêu oán. Dương nhận, đà la, Hỏa Tinh, linh Tinh, thiên không, Địa kiếp nhập huynh đệ cung người, huynh đệ bất hòa, huynh đệ tương khắc, huynh đệ hình cùng người lạ hoặc các bôn đông tây. Thiên khôi, thiên việt, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa Tinh nhập huynh đệ cung, chủ trong huynh đệ có quý hiển người. Nói chung, ngôi sao may mắn nhập huynh đệ cung Ứng Cát, hung tinh nhập huynh đệ cung ứng với hung. Cái khác Tinh hợp nhập huynh đệ cung, căn cứ kỳ tổ hợp tình huống, lánh đương biệt luận. Hoặc cát hoặc hung phải căn cứ các Tinh tổ hợp tình huống mà định. Cung phu thê là biểu diễn phối ngẫu tướng mạo, thể hình, hành nghiệp cùng với hôn nhân sớm muộn gì, tình cảm có hay không thâm hậu, tính sinh hoạt có hay không hòa hợp, hôn nhân gia đình là phủ ổn định cụ thể biểu hiện. Ở khác giới gặp gỡ trung tâm gặp phải tình huống gì, có hay không gặp ở ngoài, đều có thể rõ ràng địa biểu hiện ra ngoài. Cát hung Tinh ở cung phu thê lý hội hợp, Ứng Cát ứng với hung trình độ cũng có thể ở đây cung hiển hiện ra. Sao Tử vi nhập cung phu thê, thê tử có cá tính, có nam nhân khí khái, hôn nhân nên trì, không thích hợp sớm, tảo hôn không được giai lão. Nhược và phá quân gửi thông điệp, hôn nhân có ngăn trở, sẽ cùng dương, đà, hỏa, linh, thiên không, cướp, thiên hình gặp gỡ người, hình phạt chính khắc, tam thê của mệnh. Cùng trời phủ Tinh đồng cung có thể chiếu, chủ bạch đầu giai lão. Cùng trời tướng Tinh hội hợp, tiểu phối là tốt. Và tham lang cùng độ, như có ngôi sao may mắn đến đỡ, tuy có trắc trở, nhưng cũng miễn hình phạt khắc. Thiên cơ Tinh nhập cung phu thê, nên tiểu phối, thê tử tính tình nhanh nhẹn linh hoạt, hội Thái âm, chủ có hiền thê vợ, hội thiên lương hôn nhân nên trì không thích hợp sớm, tảo hôn chủ ly dị. Và dương, đà, hỏa, linh, thiên hình, Hóa kị hội hợp, hình phạt chính khắc. Thái dương tinh nhập cung phu thê, nhập miếu, thông minh thiện lương, hôn nhân nên trì không thích hợp sớm, tảo hôn có ngăn trở, hội thái âm tinh, chủ có hiền nội trợ, hơn nữa thê tử rất đẹp. Có dương, đà, hỏa, linh, thiên không, cướp, thiên hình hội chiếu, hình phạt chính khắc sanh ly. Nhược thái dương tinh lạc hãm, Hóa kị, hội sát tinh người, phu thê bất năng bạch đầu giai lão. Gặp Tứ Sát, hội phá quân người, phi lễ thành hôn. Sao Vũ khúc nhập cung phu thê, hình phạt chính khắc, hoặc sinh ly tử biệt. Nhập miếu người, hôn nhân muộn có thể miễn, dĩ cùng tuổi người là nên, hội ngôi sao may mắn cập văn xương, văn khúc, hóa khoa người, chủ thê tử hiền tuệ. Có lộc tồn, thiên mã người, nhân thê được tài. Gặp thất sát, phá quân người, tam thê của mệnh. Gặp dương, đà, hỏa, linh, phá quân, thất sát người, chủ có ý định ngoại tai ương họa, hoặc nhân thê tử mà rủi ro. Nữ mệnh sao Vũ khúc lâm phu cung hội thất sát, phá quân, Hóa kị người, chủ tái giá hoặc kế thất nhà kề, bằng không hình khắc rất nặng, hoặc vô tử nữ, hoặc trượng phu có bệnh bất trị, hoặc trượng phu có ý định ngoại tai ương họa. Thiên đồng Tinh nhập cung phu thê, phải hôn nhân muộn, mới có thể giai lão, bằng không, tam hôn không ngừng, nhược thiên đồng Tinh lâm hãm cung tạm biệt chiếu dương, đà, hỏa, linh, thiên không, cướp, thiên hình người, chủ ở riêng, hoặc ly dị, hoặc hình khắc bệnh nặng chờ. Cùng trời lương Tinh cùng độ, ly hôn hậu tái giá tướng mạo mỹ lệ của nữ tử. Thiên đồng Tinh lâm cung phu thê, dĩ tiên ở chung hậu kết hôn người có thể miễn ly dị. Nữ mệnh thiên đồng Tinh lâm phu cung, có ngôi sao may mắn đến đỡ người, có thể miễn ly hôn. Hội dương, đà, hỏa, linh, Hóa kị người, nên kế thất, nhà kề hoặc hôn nhân muộn, bằng không rời xa hoặc có phu thê tên mà vô phu thê của thực, hoặc ly hôn tái giá. Có thiên hình ở cung phu thê mà rơi hãm người, có hình khắc bất lợi hôn nhân. Có cự môn Tinh hội chiếu người, canh chủ khẩu thiệt phân tranh, tinh thần hoang mang bất định. Sao Liêm trinh nhập cung phu thê, có ngôi sao may mắn đến đỡ, hội Thiên phủ Tinh, tính tình kiên cường người, miễn khắc. Vô ngôi sao may mắn người, ở riêng, hoặc ly dị. Hóa kị người, ly hôn hậu tái giá tái giá. Lạc hãm người, tam thê của mệnh. Phùng phá quân, thất sát người, cũng chủ ly hôn bất hòa, bằng không hình khắc, hội dương, đà, hỏa, linh, thiên hình người, hình phạt chính khắc, hoặc nhân chuyện nam nữ phát sinh kiện tụng tranh đấu vân vân huống. Hóa kị người, nguyên nhân chính chuyện nam nữ phát sinh khẩu thiệt phiền não. Nữ mệnh cung phu thê và sao Liêm trinh triền độ, hình phạt chính khắc, hoặc ở riêng hoặc là kế thất, hội chiếu sát tinh ác diệu, dĩ thiên thất, vị hôn ở chung người, có thể miễn hình phạt khắc, bằng không hoặc ly dị, hoặc mất phu. Thiên phủ Tinh nhập cung phu thê, chủ được hiền tuệ của thê, hoặc nhân thê làm giàu. Nhược lạc hãm, hoặc phùng dương, đà, hỏa, linh, thiên không, cướp người, chủ ái thiếp diệt thê, nhị thê của mệnh. Như hội ngôi sao may mắn người, thì và thê tử tuy có chia lìa việc, nhưng nhưng nếu như ly phi ly, nhược phán đoán phi phán đoán của hiện tượng, bởi vì Thiên phủ là là hậu thành ngôi sao, ít hình khắc tai ương. Nữ mệnh Thiên phủ Tinh lâm phu cung người, chủ được tình cảm phong phú, anh tuấn đầy hứa hẹn của trượng phu. Nhược và vũ khúc cùng độ, hội chiếu dương, đà, hỏa, linh, thiên không, cướp, thiên hình người, dĩ kế thất, nhà kề là nên, bằng không hình khắc ly dị. Thái âm tinh nhập cung phu thê, nhược và văn xương, văn khúc cùng độ người, chủ thông minh cơ trí, văn chương xuất chúng, học có sở trường. Hội cát diệu, bảng vàng đề tên, có chuyên nghiệp kỹ năng, năng lực trở nên nổi bật, danh lợi song thu vào, tịnh chủ được hiền tuệ xinh đẹp thê tử. Và thái dương cùng độ, năng lực bạch đầu giai lão. Cùng trời cùng hoặc thiên cơ cùng độ, chủ được công việc quản gia có cách, thông minh đa tài của hiền nội trợ, duy dĩ tiểu phối là nên. Hội dương, đà, hỏa, linh, thiên hình, đại hao, thiên không, cướp, Hóa kị người, chủ sanh ly bệnh tai. Tham lang Tinh ở cung phu thê, hình phạt chính khắc, dĩ hôn nhân muộn hoặc trước khi cưới đa gặp trở ngại trắc trở, hoặc có phá hư người là nên, bằng không hình phạt chính khắc. Hội chiếu dương, đà, hỏa, linh, thiên hình người, tam thê của mệnh. Hội chiếu Hàm trì, thiên diêu, liêm trinh, Hóa kị người, chủ có màu hồng phấn tranh cãi, hoặc ái thiếp diệt thê, bằng không hình khắc, có lẽ vãn lập tử có thể miễn hình phạt khắc. Nữ mệnh phu cung tham lang Tinh triền độ người, hình phạt chính khắc, ly cư, trượng phu có gặp ở ngoài người có thể miễn. Nên kế thất, nhà kề, hoặc có con hậu có thể miễn hình phạt ly, hoặc trường phối trì giá. Cự môn Tinh nhập cung phu thê, thường có khẩu thiệt tranh, dĩ trường phối là nên. Nhược và thái dương cùng độ, thì tính tình hào sảng, làm việc trong sáng, dũng sinh phụ trách. Có hóa quyền, hóa lộc, lộc tồn, tả phụ, hữu bật loại cát diệu hội chiếu, trợ giúp phu ích tử, thông minh từ thiện. Có thiên đồng Tinh cùng độ, mặc dù thông minh, có hình khắc sanh ly. Nhược và dương, đà, hỏa, linh, thiên hình, cô thần, quả tú hội chiếu, hình phạt chính khắc, hoặc ở riêng, hoặc khẩu thiệt, hoặc ly dị. Nữ mệnh cự môn Tinh lâm phu cung, có thái dương, hóa quyền, hóa lộc, lộc tồn, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt chờ ngôi sao may mắn hội chiếu người, chủ giá ký quý hơn nữa vừa phú của phu, đa tài đa năng lực, sự nghiệp thành công, làm nhân sở kính ngưỡng. Như Hóa kị, thì khẩu thiệt thị phi, hôn nhân gia đình không được mục. Như hội dương, đà, hỏa, linh, thiên hình người, hình phạt chính khắc chia lìa, tam giá của mệnh, hoặc dĩ kế thất, nhà kề, không được cử hành kết hôn hình thức của ở chung là nên. Thiên tướng Tinh nhập cung phu thê, chủ được thông minh hiền thục, công việc quản gia có cách, dung mạo mỹ lệ thê, dĩ trường phối hoặc thân càng thêm thân là nên. Tử vi cùng triền, chủ đắc chí năng lượng cao can của thê, dĩ kết hôn muộn là nên. Vũ khúc cùng độ, có tai thương hoặc khẩu thiệt, vũ khúc, phá quân củng chiếu, hình phạt chính khắc, chia lìa, hoặc ở trước khi kết hôn tằng cùng hắn nhân giải trừ hôn ước, hoặc trước khi kết hôn trở ngại khá nhiều, nhất tha tái tha, miễn khắc, bằng không chủ nhị thê của mệnh. Và liêm trinh cùng độ, vô hình khắc. Có hóa lộc cập lộc tồn cùng độ người, mỹ mãn hôn nhân, hoặc nhân thê được tài. Và hóa quyền, hóa lộc, văn xương, văn khúc, thiên tài hội chiếu người, thê tử đa tài đa nghệ. Và Hóa kị hội chiếu, chủ khẩu thiệt không được mục, hoặc đa bệnh đa ưu. Và dương, đà, hỏa, linh, thiên không, cướp hội chiếu người, hình phạt chính khắc, chia lìa, cô độc. Thiên lương Tinh ở cung phu thê, nên trường phối, dĩ tuổi tác kém ba tuổi đã ngoài người là nên. Và Thái âm hội chiếu, chủ được mỹ thê, nhưng dĩ hôn nhân muộn, hoặc tái hôn là nên, bằng không hình phạt chính khắc. Nữ mệnh phu cung có thiên lương Tinh, dĩ hôn nhân muộn hoặc kế thất, nhà kề hoặc vị hôn ở chung người có thể miễn ly dị. Cùng trời cùng Tinh cùng độ mà Hóa kị có thể chiếu dương, đà, hỏa, linh, thiên hình người, chủ ly hậu tái khắc, hoặc khắc hậu tái ly. Thất sát Tinh nhập cung phu thê, nhập miếu, hội chiếu lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa người, chủ được khôn khéo có khả năng của thê, nhưng ở trước khi kết hôn có nhiều trở ngại, ngăn trở phát sinh. Và tả, hữu, khôi, việt, giải thần, thiên đức loại cát diệu hội chiếu người, chủ thê tử ổn trọng chuyên gia, vượng phu ích tử, là mọi người sở kính ngưỡng. Nhưng dĩ kết hôn muộn là nên, bằng không phụ đoạt phu quyền, hoặc sanh ly ở riêng. Và liêm trinh cùng độ, hội Tứ Sát Tinh, cũng chủ sanh ly ở riêng, hoặc là bệnh tai sở triền, thê tử như như vô. Thất sát ở dậu cung lâm thê cung, hình phạt chính khắc. Hội chiếu sát diệu, chủ tao ngoài ý muốn tai ương họa. Nhược tạm biệt không kiếp, đại hao, thì nhân thê khuynh nhà tan sinh. Và dương, đà, hỏa, linh, thiên không, cướp, thiên hình hội chiếu người, chủ tam thê của mệnh. Nữ mệnh thất sát lâm phu cung, ở miếu vượng nơi, hội ngôi sao may mắn, chủ được địa vị cao thượng của trượng phu. Hội sát diệu, thì hình phạt chính khắc, chia lìa, dĩ hôn nhân muộn, kế thất, nhà kề là nên, hoặc trước khi cưới điệp tao trắc trở, phá hư, lùi lại. Hội chiếu Hóa kị, có tranh phu đoạt ái của ngại, hoặc dị tình biệt yêu việc phát sinh. Như cung phu thê thất sát lâm mão dậu nhị cung, thì chủ tai hoạ, hình khắc, chia lìa, hoặc có bệnh lao, bệnh tim, bệnh tâm thần chờ chuyện xảy ra sinh. Như tạm biệt chiếu dương, đà, hỏa, linh, thiên hình, thiên không, cướp, đại hao, chủ có ý định ngoại tai hoạ, hình thương, hoặc lao ngục tai ương. Phá quân Tinh nhập cung phu thê, hình phạt chính khắc, chia lìa, hoặc có phu thê tên mà vô phu thê của thực. Tảo hôn chủ khắc, tam thê đã ngoài, kết hôn muộn hoặc trước khi cưới tao ngộ người khác phá hư, hãm hại, đa bị nhục chiết người, trái lại chủ bạch đầu giai lão, nhưng cần phải ở hôn sau có ra ngoài, ở riêng, rời xa vân vân hình phát sinh người phương hợp. Hoặc dĩ kế thất, nhà kề, hoặc vị hôn tiên ở chung người trái lại nên. Và liêm trinh cùng độ, hôn hậu bất hòa hoặc có khác gặp ở ngoài. Và tử vi cùng độ, dĩ trường phối là mỹ. Và lộc tồn cùng độ, và gia đình không hợp, hoặc gia đình không đồng ý cửa hôn sự này, hoặc tao ngộ người khác khuynh chen, hãm hại, hoặc gảy thị phi mà chia lìa bất hòa. Và Tứ Sát, thiên hình, không kiếp hội chiếu, hình phạt chính khắc ly dị hoặc tai bệnh, khẩu thiệt thị phi. Phá quân Tinh tại tí, ngọ cung cùng độ, phụ đoạt phu quyền.

Cung tử nữ cung tài bạch nữ cung là đào hoa Vị, từ đó có thể nhìn ra con nối dòng nhiều quả và có hay không có làm người ấy nữ, lúc tuổi già có hay không có tử nữ phụng dưỡng, nói cách khác tử nữ có hay không hiếu thuận, và tử nữ tình cảm làm sao, sinh sản tử nữ thì có thuận lợi hay không, có hay không khó sinh, sanh mổ (c-section), nạo thai chờ hiện tượng. Cung tử nữ là biểu thị tử nữ dung mạo, cá tính, tài hoa, khỏe mạnh trạng huống, cát hung họa phúc, cùng với bản thân sinh dục năng lực, tử nữ ở quá trình lớn lên trung tâm, có hay không có hung hiểm, là sống ra đầy hứa hẹn người ấy hoặc là phá sản người ấy, đều phải từ cung tử nữ lý hiện ra. Từ cung tử nữ lý cũng có thể suy đoán ra học sinh của mình, môn đồ, đệ tử, vãn bối, và quan hệ của mình làm sao, có thể hay không bị thuộc hạ phản bội, bán đứng hoặc níu áo, cần phải phối hợp nô bộc (giao hữu) cung cùng tố, về phần xuất ngoại có thể hay không kết giao đáo bạn thân, có thể phối hợp cung thiên di lai tố luận. Tử nữ là tình cảm vợ chồng của kết tinh, cho nên từ cung tử nữ lý cũng có thể biết được một thân của tính sinh hoạt và sinh sản năng lực mạnh yếu và thật xấu, canh có thể từ cung tử nữ mà biết được và lâm cư trong lúc đó quan hệ cập tương hỗ ảnh hưởng trình độ, cũng có thể từ cung tử nữ lý đến xem sinh ý phía đối tác đối tượng tốt phôi. Bởi vì tử nữ là nam nữ song phương cộng đồng chế tạo ra, sở dĩ, và cung Nô bộc cùng tố có thể luận thích hợp không thích hợp cùng người cộng đồng gây dựng sự nghiệp, cũng không thể được xong đồng cam cộng khổ bằng hữu cập phía đối tác cộng đồng khai sáng chuyện tốt đẹp nghiệp. Mà cung tử nữ vừa là cung phu thê và cung tài bạch trung gian cầu, sở dĩ vừa có thể từ cung tử nữ đến xem ra một thân vật chất cơ sở và tinh thần tư tưởng tốt phôi, canh có biết một thân của nhạc mẫu của cá tính, cập nhạc mẫu và bản thân quan hệ giữa làm sao, đều có thể từ cung tử nữ biết được kỳ đại khái. Cung tử nữ ngôi sao may mắn đa, vừa nhập miếu vượng, như tử vi, Thiên phủ, thiên đồng, thiên lương, vũ khúc, liêm trinh, tả phụ, hữu bật cùng cấp thủ, chủ tử nữ đa, sự nghiệp thành công. Như gặp cự môn, thái dương, phá quân, thất sát chờ sát tinh cùng độ, thì có nhiều chết non. Như có lộc tồn, thất sát gần nhau, tử nữ rất thưa thớt, hoặc một … hai … Tử nữ. Và thiên cơ, thiên tướng triền độ, chủ vãn lập tử, trung niên phương đắc. Như gặp tham lang, linh, dương, đà, la, Hóa kị chờ ác sát, hình phạt chính thương, hoặc tử nữ hỉ nộ vô thường, tình cảm bất hòa. Nhược hung tinh đa vừa giá trị hãm địa, đương đoạn tuyệt tự, hoặc bị thương tàn phế chết non, hoặc nuôi con nuôi người khác người ấy. Nếu như các Tinh và Tứ Sát, thiên không, cướp, hình kị, tử, tuyệt cùng hội vu cung tử nữ, đa tử người giảm thiểu, ít tử người ít hơn, vô tử người hoàn toàn không có. Nhược được ngôi sao may mắn củng chiếu, chủ tử nữ đa hơn nữa lại có làm là, nếu ký có hung tinh lâm chiếu mà vừa gia hình sát chờ ác diệu, đa chủ khắc hại hoặc có phá đãng nghịch ngỗ người ấy. Phàm quan tử nữ của có hay không, trừ khán trực tuần bên ngoài, còn phải xem cát hung Tinh ở tam phương tứ chính sở khởi tác dụng thật xấu. Cung tử nữ nếu có ngôi sao may mắn chiếu đến, nhưng tam phương tứ đang có sát hình phá tan, tốt tử tốt nữ cũng phải bị tổn hại. Cung tử nữ sao Nam Đẩu Tinh đa người, đa sinh nam; sao Bắc đẩu đa người, đa sinh nữ. (cơ, cùng, lương, tướng, phủ, Hỏa Tinh, khôi, việt, sát, xương, linh là sao Nam Đẩu Tinh. Vũ, trinh, tham, cự, phá, dương, đà, tả, hữu, khúc, lộc tồn Tinh là sao Bắc đẩu. ) ở trong mệnh bàn, thái dương tinh rơi vào cung tử nữ, tiên sinh nam, thái âm tinh rơi vào cung tử nữ tiên sinh nữ. Tử nữ Tinh rơi xuống dương cung, tiên sinh nam, rơi xuống âm cung, tiên sinh nữ (tử, dần, thìn, ngọ, thân, tuất thuần dương cung, xấu, mão, tị, vị, dậu, hợi thuần âm cung). Ở hiện đại thời kì chích sinh nhất thai dưới tình huống, nói như vậy, bất luận là nam mệnh còn là nữ mệnh, muốn xem sinh con cái đoạn thời gian đó đi vào người nào đại hạn, đại hạn trong cung sao Nam Đẩu Tinh tọa thủ, hoặc sao Nam Đẩu Tinh đa người, tiên sinh nam; đại hạn trong cung sao Bắc đẩu tọa thủ, hoặc sao Bắc đẩu đa người, tiên sinh nữ. Nói chung, cung tử nữ ngôi sao may mắn tọa thủ hoặc chiếu đến, thì chủ tử nữ hưng thịnh đầy hứa hẹn, sự nghiệp thành công; hung tinh tọa thủ hoặc chiếu đến, thì chủ tử nữ có hình khắc, hoặc ít tử tuyệt tự, hoặc tai hoạ không ngừng. Vô luận là ngôi sao may mắn hoặc hung tinh, là cát diệu hoặc hung thần, ở cung tử nữ độc thủ hoặc cùng độ, ngôi sao may mắn tổ hợp càng nhiều, văn thơ đối ngẫu nữ Ứng Cát trình độ lại càng lớn, đồng dạng, hung thần tổ hợp càng nhiều, văn thơ đối ngẫu nữ ứng với hung trình độ cũng lại càng lớn. Cung tài bạch là nuôi mệnh của cung vị, tài vừa là nuôi mệnh của nguyên, là người sanh ở thế trăm triệu không thể thiếu, đối với mỗi người mà nói cực kỳ trọng yếu. Một người là tài vượng còn là tài yếu, là bần cùng còn là phú quý, là tiến tài đa còn là ra tài đa, đoạt được đáo của tài, là cố định thu nhập, còn là kinh thương thu nhập, hoặc thêm vào của thu nhập, đều có thể từ cung tài bạch lý hiện ra. Từ cung tài bạch lý có thể biểu hiện ra kỳ tài vận thật là tốt phôi, quản lý tài sản năng lực, tiền tài của trạng huống, điều hành tình hình, cơ sở kinh tế mạnh yếu. Cung tài bạch là cung tử nữ và cung tật ách trung gian cầu, cung tài bạch mạnh yếu trực tiếp ảnh hưởng toàn bộ gia đình sinh kế, tử nữ giáo dục hoặc bản thân thể người chữa bệnh bảo dưỡng giai dĩ tài làm căn bản điều kiện, cho nên cung tài bạch cũng có thể suy tính ra nhất gia đình cá nhân tinh thần cập tư tưởng có hay không kiện toàn, hoặc vật tư hành động tốt phôi, cá nhân tật ách trạng huống và bản thân của bảo dưỡng có hay không khéo, đồng thời cũng có thể từ cung tài bạch nhìn ra tiến tài hình thái phương thức, là mượn tiền, mượn nợ, chính tài, thiên tài, cập kim ngạch khổ, đều do đến đây cung suy đoán của. Cung tài bạch đối cung là cung phúc đức, cung phúc đức là vật tư hưởng thụ và tinh thần hưởng thụ cung vị, là tới tài của nguyên. Như cung tài bạch cường vượng mà cung phúc đức nhập miếu vượng, thì là đại phú của mệnh. Nhược cung phúc đức vượng mà cung tài bạch rất yếu, biểu hiện ra khán rất giàu, trên thực tế là trong núi trúc tuân trong bụng thiên không. Nhược cung tài bạch vượng mà cung phúc đức không tốt, lai tài tuy nhiều, nhưng tài nguyên không được vượng, không thành được châu báu. Nhược tài yếu phúc hãm, thì là thấp hèn bần hàn người. Cung tài bạch là dựa vào cần kiệm quản lý tài sản mà thành nghiệp, sở dĩ, cũng có thể từ cung tài bạch nhìn ra một thân là hùng hồn chuyên gia, còn là keo kiệt keo kiệt, là xa xỉ lãng phí, còn là tiết chuyên cần tiết kiệm chờ. Cung tài bạch tam phương tứ chính, là đúng cung cung phúc đức, cung mệnh và cung Quan lộc (sự nghiệp cung). Nhược tam phương chúng ngôi sao may mắn củng xung chiếu hợp nhất tuyệt vời, nhược tao hung tinh ác sát thủ giá trị củng chiếu, không chỉ tài nan tụ, trái lại nhân tài mà sinh thị phi, thậm chí đưa tới họa sát thân. Sở dĩ tam phương tứ chính của cung hỗ là khu nữu, cho nhau bổ ích. Cát thì Ứng Cát, hung thì ứng với hung. Cung tài bạch nhược gặp ngôi sao may mắn miếu vượng thủ giá trị, như tử vi, Thiên phủ, thiên tướng, liêm trinh, thái dương, Thái âm, tham lang, lộc tồn, hóa lộc, tả phụ, hữu bật chờ, chủ tài vượng, tài đa. Như gặp dương, đà, thiên không, cướp, hỏa, linh, thất sát tịnh ở lạc hãm nơi, không chỉ tài vận bất hảo, hơn nữa còn có rủi ro hoặc cái khác tai hoạ phát sinh. Trải qua nói: Tử Phủ vũ âm, song lộc chủ tài; lộc tồn thủ vu tài cung, tài sản vô số; chư hung chiếu tài bác, cư tản thay đổi luôn; vũ khúc tham lang thủ tài điền, hoành phát tài sản; quyền lộc thủ tài phúc vị, thời đại vinh hoa; kiếp không lâm tài phúc của hương, từ nhỏ nghèo hèn khách; nhật nguyệt giáp tài, gia cát diệu, không được quyền thì phú; tả hữu tài cung, kiêm giáp củng, y lộc phong long; tử vi phụ bật, đa số tài phú của quan; vũ khúc Thái âm, đa cư tài phú của nhâm; Tử Phủ vũ khúc cư tài bạch, canh kiêm quyền lộc phú xa ông. Yếu quan tra một người có hay không giàu nghèo, cung tài bạch là một mặt, đồng thời còn muốn xem kỳ mệnh bàn tam phương tứ chính cực kỳ nó cung có hay không có ngôi sao may mắn chiếu thủ, mặt khác, còn phải khán kỳ nhân đại hạn đi vào ở đâu hương, quá trình toàn diện phân tích, tài năng kết luận kỳ tài phú nhiều ít, là bần còn là phú. Nếu như lưu niên đấu quân ở nguyên mệnh bàn cung tài bạch quá độ, gặp chúng ngôi sao may mắn củng chiếu, chủ hoành phát một năm, nhược phùng Tứ Sát không kiếp hao tổn kị, định chủ rủi ro hoặc nhân tài mà tao quan phi tranh tụng. Nhược thất sát, phá quân, tham lang, thiên cơ, cự môn, thiên lương ở cung tài bạch cùng sát tinh thủ chiếu, một thân tất là đánh bạc tốt đồ, nhược sát trung tâm vừa gia không kiếp, có thể sẽ nhân đổ mà táng gia bại sản. Nếu như cự môn chỉ thủ cung tài bạch, cần phải bằng khẩu tài và trí nhớ ở cánh tranh trung tâm cầu tài, những … này tài tới tương đối khổ cực, thường thường thành bại không đồng nhất. Nếu như gặp ngôi sao may mắn đa, chủ trước khó sau dễ. Nhược cự môn hóa lộc, hóa quyền hoặc và lộc tồn đồng cung, thì chủ đại phú. Và xương khúc đồng cung, mà là tiên nổi danh sau đó được tài, như tả, hữu, khôi, việt đồng cung, thì có nhiều quý nhân tương trợ mà được tài, nhưng cái khó miễn có khẩu thiệt phát sinh. Nếu như cự môn lạc hãm địa, nhu khổ cực cầu tài, tuy có thể được nhưng không giàu. Gia Tứ Sát không kiếp, chủ bần cùng độ nhật, điều không phải nhân quan phi rủi ro, hay nhân thiên tai nhân họa mà phá hao tổn. Nói chung, cung tài bạch ngôi sao may mắn thủ chiếu càng nhiều, tài bạch sẽ được càng nhanh, càng nhiều, trái lại, hung tinh thủ chiếu càng nhiều, tài bạch tựu phá được càng nhanh, càng nhiều.

Cung tật ách cung thiên di cung tật ách là thọ nguyên của cung vị, là tật bệnh và tai ách sở chủ, một người suốt đời có tật bệnh gì và tai ách, và ngôi sao gì tổ hợp, sẽ phát sinh tật bệnh gì, đều phải từ cung tật ách lý hiện ra, sở dĩ cung tật ách là phán đoán một người là trường thọ còn là tật bệnh hoặc tai ách cung vị. Cung tật ách tam phương tứ chính thị cung điền trạch, huynh đệ cung và cung phụ mẫu. Khán một người tật bệnh không chỉ có từ cung tật ách khán, nhưng lại có thể từ cung tật ách tam phương tứ chính tức từ cung điền trạch, huynh đệ cung và cung phụ mẫu khán. Đương nhiên cung mệnh cũng là không thể thiếu, còn muốn tòng mệnh trong cung đẩy ra phán đoán, chỉ từ cung tật ách lý khán người tật bệnh phải không cú toàn diện. Người tật bệnh là căn cứ trung y Âm Dương Ngũ Hành và phát bệnh nguyên lý suy đoán ra. Tử vi đẩu số dặm tinh hệ phồn đa, nhưng không ngoài kim, mộc, thủy, hỏa, đất giá ngũ loại bất đồng thuộc tính, một loại thuộc tính quá nhiều hoặc nghiêm trọng bị quản chế, sẽ dồn bệnh. Kim quá mức hoặc thua, hoặc thụ hỏa khắc, sẽ bị bệnh phổi, đại tràng hoặc hệ hô hấp tật bệnh, vu ngũ quan thì là mũi. Cung tật ách hoặc tam phương tứ đang có vũ khúc, thất sát, văn xương, dương, đà, thiên khốc, thái dương, liêm trinh, hỏa, linh, không kiếp chờ tinh tú hoặc ác sát tọa thủ hoặc củng chiếu, trừ có hệ thống tuần hoàn cập thần tinh hệ thống của tật bệnh ngoại, còn có thể có đại tràng hoặc hệ hô hấp tật bệnh phát sinh. Mộc quá mức hoặc thua, hoặc nghiêm trọng thụ khắc, sẽ có can đảm bệnh, nội tiết hệ thống tật bệnh, vu ngũ quan thì là mắt. Như cung tật ách hoặc tam phương tứ đang có thiên cơ, tham lang, hóa quyền, vũ khúc, thất sát, dương, đà, thiên khốc, thái dương chờ tinh tú hoặc sát diệu tọa thủ hoặc củng chiếu, chẳng những có hệ hô hấp tật bệnh, còn có thể có can, đảm hoặc nội tiết hệ thống tật bệnh. Thủy nhiều lắm hoặc thua, hoặc thụ đất khắc, sẽ có thận, bàng quang, hoặc bài tiết cập sinh sản hệ thống tật bệnh, vu ngũ quan thì là nhĩ. Như cung tật ách hoặc tam phương tứ đang có thiên đồng, Thái âm, phá quân, hữu bật, văn khúc, hóa khoa, thiên diêu, Hóa kị, thiên hỉ, hồng loan, long trì, tử vi, Thiên phủ, cự môn, lộc tồn, Địa kiếp, thiên hư, chờ ở lại Tinh hung thần tọa thủ hoặc củng chiếu, chẳng những có hệ tiêu hoá tật bệnh, còn có thể có bài tiết hoặc sinh sản hệ thống phương diện tật bệnh. Hỏa nhiều lắm hoặc thua, hoặc nghiêm trọng thụ khắc, sẽ có ruột non, hệ thống tuần hoàn, hoặc hệ thần kinh tật bệnh. Như cung tật ách hoặc tam phương tứ đang có thái dương, liêm trinh, hỏa, linh, thiên không, cướp, thiên đồng, Thái âm, phá quân, hữu bật, văn khúc, hóa khoa, thiên diêu, Hóa kị, thiên hỉ, hồng loan, long trì chờ tinh tú hoặc hung thần tọa thủ hoặc củng chiếu, trừ có hệ hô hấp tật bệnh bên ngoài, còn có thể có hệ thống tuần hoàn cập hệ thần kinh tật bệnh phát sinh. Đất nhiều lắm hoặc thua, hoặc nghiêm trọng thụ khắc, sẽ có tỳ, dạ dày hoặc hệ tiêu hoá tật bệnh, vu ngũ quan thì là miệng. Như cung tật ách hoặc tam phương tứ đang có tử vi, Thiên phủ, cự môn, lộc tồn, Địa kiếp, thiên hư, tham lang, hóa quyền chờ tinh tú hoặc sát diệu tọa thủ củng chiếu, sẽ có kể trên tật bệnh phát sinh. Người đang suốt đời ở giữa, quan tâm nhất chớ quá vu sinh lão bệnh tử, cũng là mỗi người phải đi qua lịch trình. Sở dĩ mọi người chú trọng nhất chính là thân thể là phủ khỏe mạnh, nếu như không có thân thể khỏe mạnh, cho dù có nhiều hơn nữa tài phú, tố lớn hơn nữa quan, mọi thứ đều là uổng công. Những thứ khác đông tây đều là vật ngoài thân, chỉ cần có một thân thể khỏe mạnh, mới là quý báu nhất tài phú. Từ cung tật ách lý có thể nhìn ra một người bản thân, ngũ tạng lục phủ lý dễ được tật bệnh gì. Để bảo trì tốt đẹp chính là bản thân trạng huống, có thể bình thường rèn đúc bản thân, tố một ít có lợi cho thể xác và tinh thần khỏe mạnh hoạt động, tăng cường chống lại tật bệnh miễn dịch lực, để ngừa phạm vu chưa xảy ra, khiến cho sinh mệnh tràn ngập sức sống, khiến cho bản thân càng thêm cường kiện đứng lên. Cung thiên di là cung mệnh đối cung, chỉ dùng để lai suy đoán một người do nơi sinh thiên di đáo phần đất bên ngoài số phận. Là phán đoán và biểu hiện một người ở ngoại địa thuận nghịch và cát hung tình huống cụ thể, cùng với tại ngoại lữ hành, kinh thương, xã giao, định cư, xuất ngoại chờ tao ngộ làm sao, có hay không quý nhân bang trợ, ở lại hoàn cảnh tốt phôi, đãi ngộ của ưu khuyết, có hay không gặp tiểu nhân hãm hại, hoặc ngoài ý muốn tai hoạ, lữ đồ có hay không bình an, tinh thần và vật tư sinh hoạt có hay không sấn tâm như ý, tại ngoại thích ứng năng lực làm sao chờ, đều có thể từ cung thiên di lý hiển hiện ra. Đối cung thiên di nhận định muốn đánh phá truyền thống nhận định, yếu theo phong tục tập quán dân tộc cải biến mà thay đổi, theo thời đại thuỷ triều diễn biến mà gia dĩ dung hợp ứng dụng, trăm triệu bất khả kế tục cổ đại phán đoán pháp. Bởi vì cổ đại thông nhau trắc trở, mọi người rất ít ra ngoài, có lẽ thuyết rất ít xuất hành viễn phương. Cho dù ra ngoài, bởi khuyết thiếu phương tiện giao thông, cần nhờ bộ hành, hoặc lợi dụng rất lạc hậu phương tiện giao thông, như thái bình xa, mã xa, xe đẩy nhỏ chờ, không giống hiện tại, phương tiện giao thông rất phát đạt, rất tân tiến, tượng máy bay, xe lửa, ô tô, ca-nô, ma xe tải, xe đạp. , thậm chí còn có tân tiến hơn vệ tinh, hỏa tiễn, phi thuyền vũ trụ chờ, quá khứ xuất ngoại rất khó, hiện tại ra ngoài rất dễ, sở dĩ yếu theo thời đại phát triển, ý nghĩ của yếu mở rộng, không nên chỉ một phỏng theo cổ đại của phán đoán pháp, phải nhiều nguyên hóa địa tiến hành phân tích phán đoán, như vậy chuẩn xác tỷ số tài cao, mới có thể có ra kết luận chính xác.

Cung thiên di tinh diệu tổ hợp ở trong đẩu số trọng yếu phi thường, gần với cung mệnh, bởi vì nó là cung mệnh đối cung, bất luận là ngôi sao may mắn còn là hung tinh tổ hợp, đối một người mà nói, đều khởi trước tới quan trọng muốn tác dụng. Nếu như một người từ nơi sinh đáo phần đất bên ngoài định cư, kỳ lúc ban đầu một năm vận thế là do cung thiên di lai quyết định, mà không phải cung mệnh, bởi vậy hẳn là tương cung thiên di đương cung mệnh đến xem. Giả như một người không ngừng mà định cư tại ngoại, tượng thương nhân, thuỷ thủ, máy bay người điều khiển và tiếp viên hàng không chờ, thì hẳn là tương cung thiên di đương cung mệnh lai suy đoán, như vậy mới có thể có ra chính xác kết luận. Sao Tử vi thủ cung thiên di, ra ngoài có người kính trọng. Hội chiếu Thiên phủ, thiên tướng, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, lộc tồn, thiên mã, hoặc hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa loại cát diệu, ra ngoài có thể được tài, có quý nhân tương trợ và dẫn, có lợi cho tại ngoại yêu cầu mưu. Như và dương, đà, hỏa, linh, thiên không, Địa kiếp, đại hao, thiên hình, Hóa kị chờ hung tinh ác sát hội chiếu vu cung thiên di, tại ngoại lắm lời lưỡi thị phi, đa bị người xa lánh, hoặc tao bị đạo cướp đoạt, hoặc tao hung tai tai họa bất ngờ chờ. Thiên cơ Tinh thủ cung thiên di, chủ biến động, đến đây Tinh là di động ngôi sao, kỳ biến hóa trọng đại, sở dĩ có lợi cho tại ngoại phát triển, tại ngoại phát triển tài năng áo gấm về nhà, ở bản thổ trái lại sinh phiền não. Và Thái âm, lộc tồn hội chiếu, tài dễ được, cùng trời mã hội chiếu, nên động trung tâm cầu tài, và cự môn hội chiếu hoặc cùng độ, nên ra ngoài gây dựng sự nghiệp, cần phải hao hết khẩu thiệt, nhược sai ai ra trình diện Hóa kị và thiên hình, phòng quan phi. Nhược và dương, đà, hỏa, linh, thiên không, cướp hội chiếu, không thích hợp ra ngoài, bằng không có quan phi, phá hao tổn, hoặc ngoài ý muốn của hung tai tai họa bất ngờ. Thái dương, vũ khúc, liêm trinh, thái dương, Thái âm, thiên lương, Thiên phủ, thất sát ở cung thiên di hội chiếu hoặc cùng độ, nên không động đậy nên tịnh, thích hợp tại ngoại yêu cầu mưu phát triển. Như và văn khúc, văn xương, tả phụ. Hữu bật, thiên khôi. Thiên việt, lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa cùng độ có thể chiếu, tại ngoại có quý nhân và bằng hữu bang trợ, cầu tài may mắn, sự nghiệp phát đạt. Nhược và dương, đà, hỏa linh, không kiếp cùng độ, thì chủ khẩu thiệt thị phi, tài sản phá hao tổn, tai hoạ mọc lan tràn. Tham lang thủ cung thiên di, chủ tửu sắc đào hoa, bởi vì tham lang là chính đào hoa, nhược ở cung thiên di và hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa hoặc lộc tồn gặp gỡ, tại ngoại đa gặp tửu sắc xã giao, hoặc đa gặp đổ giao hữu, bạn nhậu cập phong nguyệt trường hợp hạ không đứng đắn bằng hữu. Như hội văn xương, văn khúc, thì đa thơ rượu xã giao của nhạc, nhược hội chiếu dương, đà, hỏa, linh, thiên không, cướp, chủ xuất môn tao đạo tặc cướp giật, gia hội Hàm trì, thiên diêu, thì nguyên nhân chính tửu sắc dồn họa. Tham lang Hóa kị, chẳng những có mủ máu tai ương, nhưng lại sẽ có thái độ làm người đoạt ái việc phát sinh. Cự môn thủ cung thiên di, không thích hợp ra ngoài, nhược và hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa hoặc lộc tồn cùng độ, nhập miếu, thì một thân dĩ dạy học, diễn đàn hoặc bên ngoài giao hoạt động là nên. Nhược cự môn Hóa kị thì lắm lời lưỡi thị phi, hoặc làm phiền ít được, hoặc lao mà vô công chờ. Nhược gặp dương, đà, hỏa, linh, thiên không, cướp, thiên hình, đại hao gặp gỡ, xuất ngoại dễ bị tai rủi ro, gặp lại lưu niên Hóa kị hoặc lưu sát tịnh lâm, không chỉ đối lục thân có hình khắc, nhưng lại sẽ có lao ngục tai ương. Phá quân thủ cung thiên di, xuất ngoại kháo tài nghệ mưu sinh, hoặc kháo chuyên môn tri thức và kỹ năng hưng gia. Như và dương, đà, hỏa, linh cùng độ, xuất ngoại đa rách nát, nên tại gia không thích hợp tại ngoại, bằng không đồ lao vô công. Văn xương, văn khúc thủ cung thiên di, gặp ngôi sao may mắn, sự nghiệp phát đạt, gia hung thần không được an bình, Hóa kị tại ngoại chủ mất cướp, rủi ro. Tả phụ, hữu bật gặp cát diệu giúp đỡ nhiều lực, gặp sát diệu hình kị, chủ cạnh tranh hoặc khẩu thiệt quan phi. Thiên khôi, thiên việt, tại ngoại có quý nhân tương trợ, gặp ác sát hung diệu mọi việc cố sức. Lộc tồn, thiên mã, gặp ngôi sao may mắn, tại ngoại kinh doanh có thể làm giàu, nhược gặp ác sát hung diệu, ít người duyên. Kình dương chủ chiêu thị phi, nhân duyên không tốt, gặp thiên hình, đại hao, chủ tai bệnh hoặc quan phi kiện tụng. Đà la chủ kéo dài, không thích hợp ra ngoài, sai ai ra trình diện ác sát hung diệu, ít người duyên, bị người đố kỵ. Hỏa Tinh, linh Tinh, xuất môn chiêu thị phi, sai ai ra trình diện Hóa kị, thiên hình, có khẩu thiệt quan phi. Thiên không, Địa kiếp, đều chủ ngăn trở, sai ai ra trình diện kình dương, thiên hình, Hóa kị, chủ chết ở tha hương, không thích hợp ngồi máy bay lữ hành, dễ bị tai nạn trên không.

Cung Nô bộc sự nghiệp cung cung Nô bộc, cổ nhân xưng nô bộc cung. Nô bộc là gia đình thành viên, một đời làm nô, cả đời làm nô, sở dĩ nô bộc cung thật là tốt phôi, có thể quan sát ra một gia tộc hưng suy, nô bộc hơn ít, có hay không đối chủ tử trung tâm, có thể hay không đối chủ tử ra sức, đối chủ người mà nói là tương đương quan trọng. Ở chủ nghĩa xã hội khoa học quốc gia, người người đều là quốc gia chủ nhân, trừ tận gốc nô bộc quan hệ, theo chế độ xã hội và thể chế biến cách, tương nô bộc cung đổi thành cung Nô bộc, bả nô bộc quan hệ biến thành đồng chí hoặc trên dưới cấp quan hệ. Nô bộc cung tam phương tứ chính, kỳ đối cung vì huynh đệ cung, sở hội hợp vì cha mẹ cung và cung tử nữ, cái này tổ hợp thành liễu một tổ tôn tam đại gia nô bộc điển hình nhất từ xưa gia đình hình thức. Huynh đệ đại diện ngang hàng, tử nữ đại diện vãn bối, phụ mẫu đại diện trưởng bối, giá ba cung vị tinh tú và nô bộc cung củng chiếu, cũng liền tương nhân tế quan hệ tác một cái chỉnh thể phản ánh. Hiện đang quan sát cung Nô bộc có thể dùng giống nhau phương pháp lai tương đối, huynh đệ đại diện nhân tế quan hệ trung tâm đồng chí, bằng hữu hoặc đồng sự, tử nữ đại diện nhân tế quan hệ trung tâm hạ cấp, trợ thủ hoặc vãn bối, phụ mẫu thì coi là nhân tế quan hệ trung tâm trưởng bối, thủ trưởng hoặc lĩnh đạo. Nếu như giá ba cung vị tinh diệu và cung Nô bộc hội chiếu, là có thể cặn kẽ, toàn diện địa quan sát ra chỉnh thể nhân tế quan hệ trạng huống. Từ cung Nô bộc lý đó có thể thấy được nhân tế quan hệ thật xấu, trên dưới cấp quan hệ có hay không hòa hợp, kết giao dạng gì bằng hữu, đối với mình có hay không trợ lực, có hay không xong bằng hữu chỗ tốt, có hay không đã bị bằng hữu thương tổn, từ cung Nô bộc lý đều có thể suy đoán ra lai. Câu cửa miệng thuyết: “Tại gia kháo phụ mẫu, xuất ngoại kháo bằng hữu” . Mà bằng hữu có tốt có xấu, bạn thân có thể trợ giúp giúp một tay, phôi bằng hữu có thể cho ngươi làm trở ngại chứ không giúp gì, bạn chuyện xấu, thậm chí nguy cơ đáo tánh mạng của mình tài sản an toàn, sở dĩ kết giao bằng hữu phải thận trọng, để tránh khỏi người bị kỳ hại. Ở cung Nô bộc lý, nếu có tử vi, thiên cơ, Thái âm, thiên đồng, Thiên phủ, thiên tướng, tham lang Tinh tọa thủ hoặc củng chiếu, giao hữu tựu tương đối rộng hiện lên, tịnh có thể được đáo bằng hữu giúp ích. Nếu có văn xương, văn khúc, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa chờ ngôi sao may mắn tọa thủ hoặc củng chiếu, là có thể giao cho bằng hữu tri kỷ, hoặc có địa vị, có danh tiếng bằng hữu, đối với mình giúp ích tựu đại, hơn nữa có thể được đáo bằng hữu bang trợ và dẫn. Thái dương cư cung Nô bộc, đa tao bạn bè và thuộc hạ oán giận, bởi vì thái dương tương quang và nhiệt chiếu khắp đại địa, khiến người và vạn vật được lợi, không chỉ thái dương không chiếm được hồi báo, trái lại tao oán trách duyên cớ. Nhược thái dương Hóa kị, thì loại này tình hình biểu hiện càng rõ ràng hơn. Thái dương và cự môn gặp gỡ, tuy rằng cũng có thể kết giao vài bằng hữu, đối với mình cũng có nhất định giúp ích, nhưng có nhiều khẩu thiệt phát sinh. Nhược và Thái âm, thiên lương, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa chờ ngôi sao may mắn hội hợp, năng lực đa giao một ít chính giới nhân vật và xã hội danh lưu cực kỳ đối với mình giúp ích giác đại bằng hữu, nhưng cái khó khỏi bị bạn bè và thuộc hạ oán giận. Nhược và văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt, tả phụ, hữu bật gặp gỡ, như vào miếu, thì chơi được giúp ích trọng đại hoặc nhiệt tình hào sảng của bằng hữu, nhưng nhưng thụ oán giận. Nhược gặp Tứ Sát, không kiếp người, thuộc hạ tất lấy oán trả ơn. Vũ khúc ở cung Nô bộc, nói như vậy bằng hữu không nhiều lắm, nhân duyên cũng nghèo nàn. Hội ngôi sao may mắn, bằng hữu và thuộc hạ có nhiều trợ lực, hội ác sát, thuộc hạ và bằng hữu dễ phản bội hoặc tao quan phi. Liêm trinh thủ cung Nô bộc, giao hữu rộng khắp, nhưng chưa chắc có trợ lực, nhu khán nhập miếu hãm có thể chiếu ngôi sao may mắn sát diệu mà định cát hung, nhập hội chùa ngôi sao may mắn, bằng hữu có trợ lực mà được tài, hội hung thần gia Hóa kị, hoặc nhân đổ mà rủi ro, hoặc nhân sắc mà rủi ro, hoặc nhân ăn ý phạm pháp mà có lao ngục tai ương. Cự môn thủ cung Nô bộc, nhược hội ngôi sao may mắn hoặc hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, lộc tồn, xương, khúc, khôi, việt, tả phụ, hữu bật tọa thủ hội chiếu, năng lực giao năng lực nói thiện biện, đa trí đa mưu của giao hữu, mà lại được bạn bè trợ giúp lực. Nhược hội hung tinh ác sát hoặc Hóa kị, không chỉ thuộc hạ và bạn bè bất lực lực, thì chủ nhân duyên không tốt, hoặc đa sinh khẩu thiệt thị phi, hoặc hình khắc lục thân, hoặc có lao ngục tai ương. Thất sát nhập cung Nô bộc, tại ngoại kết giao bằng hữu rất ít, hơn nữa có nhiều cạnh tranh, có nhiều khẩu thiệt phát sinh, nếu có hung tinh ác sát gặp gỡ chiếu, chủ bạn bè bội bạc, tao bạn bè hãm hại, bị đạo, ngầm chiếm, thậm chí có quan phi khẩu thiệt hoặc cái khác tai hoạ phát sinh. Phá quân Tinh ở cung Nô bộc, nói như vậy hội nhân bạn bè mà rủi ro, hội nhân thuộc hạ mà khiến cho sự nghiệp bị hao tổn, tài bạch tiêu tan. Nhược hội giết người ác diệu, hội nhân bạn bè mà lọt vào quan phi khẩu thiệt, hoặc thụ thuộc hạ âm mưu phá hư, hoặc ngầm chiếm, đạo đoạt chờ chuyện xảy ra sinh. Sự nghiệp cung cổ người coi là cung Quan lộc, đó là bởi vì ở cổ đại, mọi người bả làm quan thấy rất trọng yếu, một người chức vị, gà chó lên trời, toàn gia thì có danh tiếng và địa vị, chức quan càng lớn, địa vị xã hội và danh tiếng lại càng cao. Sự nghiệp cung là suy đoán một người ở trong cuộc đời là sự nghiệp và nghề nghiệp trạng huống, là quan hệ một người phú quý trình độ, sự nghiệp phát triển phương hướng, gây dựng sự nghiệp năng lực và ở trong xã hội địa vị, và thượng cấp quan hệ tốt phôi cập sự nghiệp thượng tài lực có hay không kiện toàn, ở kỳ nhậm chức khổ chờ đều có thể chuẩn xác địa hiện ra. Kết hợp sự nghiệp cung tam phương tứ chính, tức cung mệnh, cung tài bạch và cung phu thê tiến hành phân tích nghiên cứu, có thể đoán được một người vào nghề tình hình và chức vị cao thấp. Sao Tử vi nhập sự nghiệp cung, nhập miếu người, nếu không sai ai ra trình diện hung tinh ác sát hội chiếu, cùng trời phủ, thiên tướng, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, tai thai, bát tọa, ân quang, thiên quý cùng độ có thể chiếu, thì có thể tham chánh, tố nhân viên công vụ, làm quan, cho dù kinh thương, cũng có thể do thương nhập chính, nhược sẽ cùng hóa lộc, hóa quyền, hoa khoa, thiên mã hội hợp, thì có thể chưởng quyền sở hữu tài sản, hoặc trở thành tài chính và kinh tế giới nhân vật lãnh tụ, như Đổng sự trưởng, quản lí, ngân hàng chủ tịch ngân hàng, Bộ trưởng bộ tài chánh chờ chức. Tử vi, Thiên phủ cùng nhập sự nghiệp cung, công trạng đại, thu nhập cao, chức vị hiển hách. Tử vi, tham lang đồng cung, văn võ song toàn, chức vị cao, quyền thế đại, gia Hỏa Tinh, linh Tinh nên quan võ. Tử vi, thiên tướng đồng cung, chức quan thanh hiển, quyền lực đại. Tử vi, thất sát đồng cung, quan võ cao chót vót. Thiên cơ Tinh thủ sự nghiệp cung, nhập miếu, sự nghiệp thành công, Vị quyền cao cao, hãm địa, làm một vậy nhân viên công vụ. Thiên cơ, Thái âm đồng cung, miếu vượng, thanh danh truyền xa, hãm địa, bất năng kéo dài dương danh. Thiên cơ, cự môn đồng cung, ở mão cung, thanh danh truyền xa, ở dậu cung, dương danh không lâu sau. Thiên cơ, thiên lương cùng thủ, văn võ toàn tài, Vị quyền cao cao. Thái dương thủ sự nghiệp cung, miếu vượng, văn võ chức giai nghi, mà lại quý hiển, hãm địa, thì quý mà không hiển. Thái âm, thái dương cùng thủ, ở vị cung, chức vị cao hiển, gia xương, khúc, tả, hữu thì đứng hàng bộ thính cấp. Thái dương, thiên lương cùng thủ, ở mão cung, văn võ chức vị giai cao, ở dậu cung, bình thường người. Vũ khúc nhập sự nghiệp cung, miếu vượng, và xương, khúc, tả, hữu cùng thủ, quan võ cao hiển, và hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa đồng cung, thì hội phát tài. Hãm địa, bình thường người. Vũ khúc, Thiên phủ đồng cung, chức vị cao hiển, gia thiên không, Địa kiếp, thì chức vị bình thường. Vũ khúc, tham lang cùng thủ, thì trở thành tham quan, lấy thất bại cáo chung. Vũ khúc, thiên tướng cùng thủ, rời xa nơi chôn rau cắt rốn, thì có quyền thế địa vị. Vũ khúc, thất sát đồng cung, chức vị cao mà lại hoành lập công danh. Vũ khúc, phá quân cùng thủ, là quân lữ của chức, nhược hóa lộc, hóa quyền, văn xương, văn khúc đồng cung hoặc gia hội, thì chức quan hiển hách. Thiên đồng nhập sự nghiệp cung, nhập miếu, văn võ chức giai nghi, nhược và dương, đà, hỏa, linh gặp gỡ, công danh vô phân. Thiên đồng, Thái âm gặp gỡ tại tí Vị, văn võ chức vị giai cao, ở ngọ cung làm một vậy nhân viên công vụ. Thiên đồng, cự môn gặp gỡ, nhập miếu, chức vị do thấp lên cao, lúc tuổi già phát tích, hãm địa, bình thường người. Thiên đồng, thiên lương gặp gỡ, quyền lực địa vị giai cao. Liêm trinh thủ sự nghiệp cung, nhập miếu ở dần, thân cung, giống nhau nên quan võ, tố cái khác hành nghiệp phiêu lưu trọng đại, nhược xương, khúc, khôi, việt, tả, hữu củng chiếu hoặc cùng độ, thì có thể do văn chức chưởng vũ quyền. Hãm địa, thì là bình thường người. Liêm trinh, Thiên phủ cùng thủ, là phú quý song toàn người. Liêm trinh, tham lang cùng thủ, dĩ văn chức là nên, thành tựu sự nghiệp so sánh khổ cực, nhưng cũng có thể được khá cao chức vị. Liêm trinh, thiên tướng cùng thủ, Vị quyền cao cao, nhược và dương, đà, hỏa, linh, thiên không, cướp đồng cung, thì dùng võ chức là tốt. Liêm trinh, thất sát nhập sự nghiệp cung, quân lữ xuất thân, có công danh, có quyền thế. Liêm trinh, phá quân cùng thủ sự nghiệp cung, chức nghiệp biến hóa trọng đại, sự nghiệp thành bại không đồng nhất. Nói chung, phàm các ngôi sao may mắn nhập sự nghiệp cung, tái phùng miếu vượng, sự nghiệp phát triển tựu thuận lợi, vận làm quan tựu hanh thông, chức vị tựu cao, quyền lực tựu đại. Như gặp dương, đà, hỏa linh, thiên không, cướp, Hóa kị chờ hung tinh ác sát, thì sự nghiệp bị nghẹt, vận làm quan không được thông, quyền quý người giảm kỳ quyền thế, giáng kỳ chức quan, nghiêm trọng người hoặc huỷ bỏ điều tra, hoặc để cho pháp luật chế tài

Cung điền trạch cung phúc đức ở trong tử vi đẩu số, cung điền trạch là tài khố vị, là giấu tài chỗ, người đại biểu bất động sản trạng huống, hoặc bất động sản hơn quả, ở hoàn cảnh tốt phôi, điền trạch có hay không biến động, biến động đích tình hình, năm mới, trung niên, lúc tuổi già vận trình cập gia đình trạng huống làm sao, toàn gia có hay không an bình, sinh hoạt có hay không giàu có chờ đều có thể từ cung điền trạch lý suy tính đi ra. Nói như vậy, cung điền trạch có vũ khúc, Thiên phủ, Thái âm, lộc người còn sống đại cát, có tử vi, thái dương, thiên đồng, thiên tướng, thiên lương, thất sát, lục ngôi sao may mắn người trung tâm cát, có thiên cơ, liêm trinh, cự môn, phá quân, tứ sát tinh người hung, có tham lang, thiên không, Địa kiếp, Hóa kị người đại hung. Sao Tử vi nhập cung điền trạch, chẳng những có thể kế thừa tổ nghiệp di sản, hơn nữa chính còn có thể tăng đưa sản nghiệp. Tử vi, Thiên phủ cùng thủ cung điền trạch, bất động sản tương đối phong phú, là đại phú của mệnh; tử vi, tham lang cùng thủ cung điền trạch, năng lực kế thừa tổ tông di sản; tử vi, thiên tướng cùng thủ cung điền trạch, năng lực đưa khá nhiều bất động sản, như gia xương, khúc, tả, hữu, chẳng những có phong phú di sản, hơn nữa mình cũng năng lực tự đưa; tử vi, thất sát cùng thủ, tự đưa bất động sản không nhiều lắm; tử vi, phá quân cùng thủ, hội bán đi bất động sản, sau đó tự đưa. Thiên cơ Tinh nhập cung điền trạch, hội mất đi bất động sản, sau đó tự đưa. Thiên cơ, Thái âm cùng thủ, miếu vượng, năng lực tự đưa bất động sản, hãm địa, hội mất đi bất động sản; thiên cơ, cự môn cùng canh giữ ở mão cung, có thể thủ ở tổ tông bất động sản, ở dậu cung, thì không tuân thủ tổ nghiệp, bất động sản hội giảm thiểu; thiên cơ, thiên lương cùng thủ, hội tự đưa rất nhiều bất động sản, lúc tuổi già tương đối có nhiều, như gia lục sát, hội bán đi toàn bộ bất động sản. Thái dương tinh nhập cung điền trạch, nhập miếu, năng lực kế thừa tổ nghiệp, hãm địa, năm đầu có bất động sản, đến rồi lúc tuổi già hội từ từ giảm thiểu. Nhật, nguyệt Tinh cùng thủ, hội ủng có rất nhiều bất động sản; nhật, siêu sao cùng thủ, chủ bất động sản tiên vô hậu có, ở dần cung và cự môn đồng cung, có phong phú bất động sản, ở thân cung, chủ kháo thương nhân duy trì sinh hoạt; nhật, lương cùng canh giữ ở mão cung, ký năng lực kế thừa tổ nghiệp, có thể tăng đưa bất động sản, ở dậu cung, thì sản nghiệp thường thường. Sao Vũ khúc nhập cung điền trạch, nhược miếu vượng, có nhiều tổ tông sản nghiệp, hãm địa, thì ít được sản nghiệp, hậu chính vừa đưa một ít sản nghiệp. Vũ khúc, Thiên phủ cùng nhập cung điền trạch, có thể đưa rất nhiều bất động sản; vũ khúc, tham lang cùng nhập cung điền trạch, đến muộn năm tài năng đưa ta bất động sản; vũ khúc, thiên tướng cùng nhập cung điền trạch, tiên mất đi bất động sản, sau đó vừa đưa bất động sản; vũ khúc, thất sát cùng nhập cung điền trạch, rất không quan tâm bất động sản, đối đưa bất động sản cảm thấy như có như không; vũ khúc, phá quân cùng nhập cung điền trạch, chủ phá đãng, cũng chủ chuyển nhà nhân ở cũ trạch, ngay cả có bất động sản cũng không có thể kéo dài. Thiên đồng Tinh nhập cung điền trạch, chủ tay không hưng gia, bất động sản có ít từ từ tăng nhanh. Thiên đồng cùng trời lương cùng nhập cung điền trạch, chủ suốt đời phiêu đãng, có rất ít bất động sản, như có cũng không có thể thủ vững, nhược ở dần cung cùng độ, gia tả, hữu, lộc tồn hoặc hóa lộc, thì có bất động sản, nhưng nhưng lúc nào cũng biến hóa bất động sản; thiên đồng, cự môn cùng nhập cung điền trạch, không thích hợp đưa sản nghiệp, hoặc bởi vậy có phá hao tổn cập khẩu thiệt thị phi; thiên đồng, Thái âm cùng nhập cung điền trạch, suốt đời không có dính dáng gì, hưởng phúc cả đời, thiện bố thí, ở văn học thượng tạo nghệ rất sâu. Sao Liêm trinh nhập cung điền trạch, là một lao lực của mệnh, tổ nghiệp phá đãng, hoặc vô tổ nghiệp, nhưng mang trung tâm có vui, là một tính tình giỏi thay đổi người. Liêm trinh, Thiên phủ cùng nhập cung điền trạch, chẳng những có bất động sản, nhưng lại năng lực bảo vệ cho bất động sản; liêm trinh, tham lang cùng độ, vô bất động sản, lao tâm lao lực, khổ cực độ nhật; liêm trinh, thiên tướng cùng độ, tuy không bất động sản, nhưng phúc hậu thọ trường, năng lực quá nhanh nhạc ngày lành; liêm trinh, thất sát cùng độ, chạy ngược chạy xuôi, mã bất đình đề, vô phúc có thể hưởng; liêm trinh, phá quân cùng độ, tổ nghiệp phá đãng, phí công cố sức, không được an bình. Thiên phủ Tinh nhập cung điền trạch, đa tài đa nghệ, cả đời sinh hoạt hạnh phúc, năng lực an hưởng tuổi già. Thái âm tinh thủ cung điền trạch, bác học đa năng lực, suốt đời quá hạnh phúc vui sướng sinh hoạt. Tham lang Tinh thủ cung điền trạch, có phúc cạn, suốt đời lao khổ phí sức, không được an bình, thậm chí kháo kỳ cầu người khác mà sống. Cự môn Tinh thủ cung điền trạch, lao tâm lao lực, đồ lao vô công, khổ cực độ nhật. Thiên tướng Tinh nhập cung điền trạch, có phúc hậu, thọ mệnh trường, suốt đời tri túc thường nhạc, an hưởng thanh phúc. Thiên lương Tinh nhập cung điền trạch, suốt đời tương đối thanh nhàn vui sướng, ở văn học phương diện tạo nghệ rất sâu. Thất sát Tinh nhập cung điền trạch, nhập miếu, có thể hưởng thanh phúc, hãm địa, gia dương, đà, hỏa, linh, thiên không, cướp, thì suốt đời lao lực của mệnh; nhược nữ mệnh, thất sát ngồi một mình cung phúc đức, tất là kỹ nữ. Phá quân Tinh nhập cung điền trạch, suốt đời lao khổ bôn ba, mà không năng lực hưởng phúc, nhược hãm địa, thì thọ mệnh không dài. Văn xương, văn khúc nhập cung điền trạch, nhập miếu gia ngôi sao may mắn, phúc lộc của mệnh, hãm địa, và dương, đà, hỏa, linh, thiên không, cướp đồng cung, suốt đời lao khổ bôn ba, nhưng đối với văn học kỹ thuật rất am hiểu. Tả phụ, hữu bật nhập cung điền trạch, nhập miếu, suốt đời khoái Nhạc An dật, phúc lộc song toàn; hãm địa, và dương, đà, hỏa, linh, thiên không, cướp đồng cung, thì lao tâm lao lực, vất vả cần cù độ nhật. Thiên khôi, thiên việt nhập cung điền trạch, suốt đời có nhiều quý nhân tương trợ, sinh hoạt hạnh phúc vui sướng, mà thiên việt đái đào hoa, dễ thụ khác giới quý nhân tương trợ, dễ có tình cảm gút mắt. Hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa nhập cung điền trạch, chủ suốt đời hạnh phúc vui sướng. Hồng loan nhập cung điền trạch, suốt đời sinh hoạt hạnh phúc vui sướng. Thiên diêu Tinh nhập cung điền trạch. Chủ vất vả cần cù lao khổ, nữ tính thì bất an vu thất. Dương, đà, hỏa, linh nhập cung điền trạch, nhập miếu, có phúc có thể hưởng, hãm địa, lao khổ bôn ba, vất vả cần cù độ nhật, vô phúc có thể hưởng. Nói chung, phàm các tinh tú gặp dương, đà, hỏa, linh, thiên không, cướp, Hóa kị chờ hung tinh ác sát, hạnh phúc vui sướng người, thì không được an bình, hoặc tật bệnh triền thân, hoặc tài sản phá hao tổn, hoặc quan tòa khẩu thiệt, hoặc thọ mệnh ngắn ngủi chờ chuyện xảy ra sinh cung phúc đức là biểu thị phúc khí, đạo đức cung vị. Đó có thể thấy được một người phẩm tính, tính tình, tu dưỡng, phong độ, rắp tâm, nhân phẩm cập tổ tiên di ấm (âm đức), tiên thiên nhân quả quan hệ, cả đời vật tư hưởng thụ và tinh thần hưởng thụ năng lực, tôn giáo tín ngưỡng trình độ, một người có phúc nông cạn, hứng thú ham cập thưởng thức cao thấp, hôn nhân gia đình sinh hoạt có hay không mỹ mãn, có hay không gặp ở ngoài chờ đều có thể từ cung phúc đức lý suy đoán ra lai. Nếu như kết hợp cung mệnh cập đại vận, cũng có thể suy đoán ra một người thọ mệnh dài ngắn; phối hợp cung điền trạch đó có thể thấy được trong nhà sở cung phụng chi thần Vị cập tổ tiên thần chủ Vị có hay không song tính của tổ tiên bài vị; phối hợp cung mệnh, cung tật ách có thể suy đoán ra một người tật bệnh trạng huống cập có thể không an toàn vượt qua ốm đau tai ương nan; phối hợp sự nghiệp cung có thể suy đoán ra căn cứ một người cá tính so sánh thích hợp làm loại nào hành nghiệp và chức nghiệp cùng với tài vận vượng suy các loại. Nữ mệnh cung phúc đức là cường cung, nếu như tham lang, liêm trinh, thiên diêu, Hàm trì chờ đào hoa sát Tinh tiến nhập cung phúc đức, người này dễ luân rơi phong trần hoặc có nhiều tình cảm làm phức tạp. Hiện bả các Tinh tiến nhập cung phúc đức xuất hiện tình hình tác dĩ phân tích. Sao Tử vi nhập cung phúc đức, phúc lộc song tới, năng lực an hưởng cao thượng phú quý của nhạc. Thiên phủ cùng trời tương đồng thủ, cả đời hạnh phúc vui sướng; và phá quân hội chiếu, lao khổ bôn ba. Nhược dương, đà, hỏa, linh, thiên không, cướp, đại hao hội chiếu hoặc Hóa kị, thì đa ưu lo ngại, đa phiền não, có phúc tương đối nông cạn. Thiên cơ Tinh nhập cung phúc đức, nói như vậy, chủ nhân tư tưởng nhạy cảm, gặp chuyện đa ngờ vực vô căn cứ, tâm thần bất an, Hóa kị, hành sự sợ đầu sợ đuôi, thích để tâm vào chuyện vụn vặt, đến nỗi thoái thoái thất cư, đa ưu lo ngại. Thiên cơ cùng trời lương cùng độ, năng lực tranh thủ lúc rảnh rỗi, tìm kiếm tinh thần phương diện hưởng thụ, nhược Hóa kị, dễ bi quan tiêu cực, hoặc thì có ưu thiên khởi tư tưởng của người ta. Và cự môn cùng độ, chủ nhân cử chỉ tuỳ tiện ranh mãnh, đa nghi, giỏi thay đổi, tư tưởng mẫn cảm tính rất mạnh, Hóa kị, lao tâm lao lực. Và Thái âm hội hợp, thể xác và tinh thần lao lực, đang nháo trung tâm thích thanh tĩnh, Hóa kị, đa làm lụng vất vả, không được an bình. Và dương, đà, hỏa, linh, thiên không, cướp, thiên hình, đại hao gặp gỡ vu cung phúc đức, thì không tinh thần hưởng thụ, đa ưu lo ngại, suốt ngày bôn ba lao lực, không được an bình. Thái dương tinh nhập cung phúc đức, chủ nhân hối hả không thôi, thân lao mà tâm vị tất lao, hội ngôi sao may mắn, đang bận rộn trung tâm năng lực thành tựu một phen sự nghiệp, hội hung thần, chung quanh bôn ba, không được an bình, lao khổ phí sức, cuồng làm ơn cơ. Thái dương, Thái âm đồng cung, thì âm dương điều hòa, năng lực hưởng thụ tinh thần và vật tư phương diện vui sướng. Cùng trời lương gặp gỡ, thì chủ có đặc biệt tính cách, có danh nhân khí phái gió êm dịu độ. Và cự môn cùng độ, lao tâm lao lực, mọi chuyện hối hả, hao tâm tốn sức cố sức. Nhược nữ mệnh, thì chủ được nhiệt tình không bị cản trở mà năng lực hưởng thụ hạnh phúc vui sướng vị hôn phu. Nhược sai ai ra trình diện đào hoa chư sát, thì có nhiều tình cảm hoang mang. Sao Vũ khúc nhập cung phúc đức, sao Vũ khúc là tài Tinh, nhược hội ngôi sao may mắn, nhập miếu, năng lực hưởng thanh phúc. Nhược và tham lang, Hàm trì, thiên diêu số tử vi hội, thì có hoa rượu của nhạc. Tham lang, hỏa linh gặp gỡ vu cung phúc đức, năng lực hưởng thụ thiên luân của nhạc. Hãm địa hoặc Hóa kị, thì chủ lao khổ bôn ba, cố sức hao tâm tốn sức. Và phá quân, đà la hội hợp, bôn tẩu bận rộn. Nhược và thất sát cùng độ có thể chiếu, tái kiến thiên mã, thì chủ tầm thường không làm nổi, hoặc làm phiền ít thành. Cùng trời phủ cùng độ, sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn năng lực hưởng thụ hạnh phúc và vui sướng, sai ai ra trình diện ác diệu, năng lực mang đến tư tưởng phiền não và tâm thần bất an. Cùng trời tương đồng hội vu cung phúc đức, có ngôi sao may mắn gặp gỡ chiếu, có thể hưởng hạnh phúc vui sướng, sai ai ra trình diện hung thần, lúc tuổi già có thể được hưởng thanh phúc, nhưng niên thiếu, trung niên thời kì tương đối phí công cố sức. Thiên đồng Tinh ở cung phúc đức, thiên đồng Tinh là phúc tinh, không chỉ có có thể được đáo vật tư phương diện hưởng thụ, hơn nữa ở tinh thần phương diện cũng có thể được tốt lắm hưởng thụ. Thiên đồng cùng trời lương cùng độ, chủ an nhàn hưởng lạc. Và thái âm tinh gặp gỡ, cũng chủ hạnh phúc vui sướng. Và cự môn cùng độ hoặc và đà la gặp gỡ, thì tự tìm phiền não. Sao Liêm trinh nhập cung phúc đức, chủ bôn ba bận rộn, tuy rằng giàu có, nhưng ở mang trung tâm tìm niềm vui, đang bận rộn trung tâm được hưởng thụ. Nhược liêm trinh cùng trời phủ, thiên tướng hội chiếu, thì là đa phúc đa thọ, vui sướng hưởng thụ của mệnh. Liêm trinh và tham lang cùng độ, thì chủ bay bổng hối hả, tư tưởng thiên về vu vật tư hưởng thụ, nhược và đào hoa sát Tinh hội hợp, thì chủ phong lưu phiền muộn, nữ mệnh dễ lưu lạc phong trần. Liêm trinh và thất sát đồng cung, suốt đời tân tân khổ khổ, mang mang lục lục, không được an bình. Liêm trinh và phá quân đồng cung, lao tâm lao lực, không được an bình. Nhược và dương, đà, hỏa, linh, thiên không, cướp, đại hao, Hóa kị gặp gỡ, thì lao khổ bôn ba, vô phúc có thể hưởng. Thiên phủ Tinh nhập cung phúc đức, chủ nhân tư tưởng ổn trọng, dày rộng, nhân từ, phúc hậu thọ trường, thể xác và tinh thần an bình. Thiên phủ Tinh và sao Tử vi cùng thủ vu dần cung, suốt đời vô ưu vô lự, sinh hoạt vui sướng, trở thành chân chính hưởng phúc người. Thiên phủ Tinh và thất sát, vũ khúc hội hợp, thì chủ thân an tâm lao. Nhược và liêm trinh cùng độ có thể chiếu, thì tinh thần hưởng thụ bất túc, mà vật tư hưởng thụ thì không ngờ. Thái âm tinh ở cung phúc đức, nhập miếu, không chỉ có có thể được đáo vật tư phương diện hưởng thụ, đồng thời cũng có thể được tinh thần phương diện hưởng thụ. Nhược Hóa kị, thì bề ngoài an tĩnh, nội tâm cũng không an. Thái âm thiên cơ cùng độ, cũng chủ nội tâm bất an, tương đối thích hợp thanh tĩnh địa phương. Thái âm và thái dương cùng độ, nhập miếu, phúc lộc song tới. Thái âm cùng trời cùng gặp gỡ, một thân có sống sống tư tưởng. Thái âm và dương, đà, hỏa, linh, thiên không, cướp chờ sát tinh gặp gỡ, thì vất vả cần cù bận rộn, đa huyễn tưởng, tự tìm phiền não. Tham lang Tinh nhập cung phúc đức, nhập miếu, hóa cát có thể cát diệu người, hoặc chìm vu vật tư hưởng thụ, hoặc chìm vu tửu sắc, hoặc chìm vu nghệ thuật, hoặc chìm vu tôn giáo triết lý. Tham lang và liêm trinh hội hợp, chủ chạy ngược chạy xuôi, thân tâm không yên, có phúc nông cạn. Nhược và hồng loan, thiên hỉ, Hàm trì, thiên diêu hội chiếu, từ thanh niên tới lão niên, nhưng phong lưu phiền muộn. Thái âm và dương, đà, thiên không, cướp, đại hao, thiên hình cùng độ, thì tự hành phiền não, phúc mỏng bất an. Và hỏa, linh cùng độ, mặc dù năng lực hưởng phúc, nhưng tính tình tương đối táo bạo. Cự môn Tinh nhập cung phúc đức, cho dù nhập miếu hoặc có ngôi sao may mắn gặp gỡ, cũng chủ đa sai đa nghi, đa sinh thị phi, cố sức hao tâm tốn sức, sức lao động phí sức. Cự môn và thái dương cùng độ, mặc dù lao khổ phí sức, nhưng có thể được đáo hưởng thụ. Cùng trời cùng Tinh cùng thủ, nếu không có sát tinh hội chiếu, năng lực an hưởng vui sướng, nếu có sát tinh gặp gỡ hoặc Hóa kị, thì mọi việc cố sức, phí sức phí công, ít có tinh thần hưởng thụ. Và dương, đà, hỏa, linh, thiên không, cướp, đại hao, thiên hình cùng độ có thể chiếu, thì lao khổ bôn ba, thị phi đa đoan, tự tìm phiền não. Thiên tướng Tinh nhập cung phúc đức, nhập miếu, thì thái độ làm người chính trực bằng phẳng, có tinh thần trọng nghĩa, phú đồng tình tâm, nhược hội chiếu Thiên phủ Tinh, phùng hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa hoặc gặp lộc tồn, tả phụ, hữu bật ở tam phương tứ chính gửi thông điệp người, thì chủ hạnh phúc vui sướng, phú quý thọ trường. Nhược Hóa kị, thì đa tư lo ngại, tâm thần bất an. Thiên tướng Tinh nhược và vũ khúc, phá quân củng chiếu, thì lao khổ phí sức, không được an bình. Và không kiếp Tứ Sát cùng độ có thể chiếu, thì có nhiều không được phù hợp thực tế huyễn tưởng, phúc cạn thọ mỏng, tâm thần bất an. Thiên lương Tinh nhập cung phúc đức, nhập miếu, thì chủ nhân bằng lòng với số mệnh, tịnh có thể được đáo vật tư và tinh thần phương diện hưởng thụ. Như thiên lương Tinh ở tị, hợi lưỡng cung, thì đa tâm đa nghi, suy nghĩ quá nhiều, và Tứ Sát gặp gỡ, thì có nhiều tâm kế. Thiên lương thiên cơ cùng độ, mà thiên cơ Hóa kị người, thì tự tìm phiền não, tâm thần bất an. Thiên lương ở tị, thân, hợi tam cung thủ cung phúc đức, hội thiên mã, không kiếp, chủ nhân bay bổng. Thiên lương và thái dương cùng độ, sai ai ra trình diện tả, hữu, khôi, việt, ân quang, thiên vu chờ tinh diệu hội chiếu, phúc lộc rất nặng, phú quý song toàn. Cùng trời cùng gặp gỡ, tâm thần an bình. Thiên cơ cùng độ, phí công cố sức, Hóa kị, có phúc nông cạn, có nhiều phiền não việc phát sinh. Hội dương, đà, hỏa, linh chờ hung tinh ác sát, thì phần nhiều là đa phi, tâm thần không được an bình. Thất sát Tinh ở cung phúc đức, nhập hội chùa ngôi sao may mắn, phẩm cách cao thượng, nhưng lý tưởng rất cao, dễ bị nhân ngại kị, cho nên nhân duyên độ chênh lệch, cũng chủ thê tử có hình khắc, dĩ kết hôn muộn, vãn dựng, vãn lập tử là nên. Thất sát Tinh nhược và tử vi cùng độ, lý tưởng càng cao, càng cảm thấy biết dùng người sinh thất bại, có có tài nhưng không gặp thời của lự. Thất sát và vũ khúc cùng độ, thì đa tâm thần không yên. Hóa kị, thì đa ưu lo ngại, hoặc đa sinh thị phi, bội cảm nhân sinh phi thường trống rỗng. Thất sát và liêm trinh cùng độ hoặc Hóa kị, làm phiền lục bôn ba, tâm thần bất an, có lý tưởng cập tình cảm thượng sẽ phải chịu rất lớn ngăn trở. Thất sát và dương, đà, hỏa, linh, thiên không, cướp, đại hao, thiên hình hội chiếu, thì hao tâm tốn sức cố sức, lao khổ bôn ba. Đồng thời nhân duyên không tốt, nên tao ngại kị. Nhược nữ mệnh, thất sát lâm cung phúc đức, dĩ hôn nhân muộn, kế thất, nhà kề hoặc vị hôn ở chung là nên, bằng không chỉ có hình thương. Phá quân Tinh nhập cung phúc đức, nhập miếu, giỏi về quyết đoán, cũng ít thể xác và tinh thần lao khổ, hãm địa, ít quyết đoán, mọi việc tốn nhiều thần cố sức, tư tưởng thượng đa làm phức tạp. Nhược và vũ khúc cùng độ vu cung phúc đức, Hóa kị, phàm là làm phiền đau khổ phí sức, làm việc hoặc công tác có nhiều sai lầm, có nhiều cách trở. Nhược và liêm trinh cùng độ, Hóa kị, chủ nhân gặp chuyện do dự, phán đoán mà không quyết, thoái thoái thất cư. Nếu không có Hóa kị cùng độ, phá quân thủ cung phúc đức mà hội Tứ Sát, thì chủ trêu chọc phiền não thị phi hoặc tâm thần bất an. Phá quân nhược và tử vi cùng độ vu cung phúc đức, thì có mình say sưa hoặc tự đắc kỳ nhạc chi tâm, nhưng nếu hội hung thần ác diệu, thì tâm phiền ý loạn, khí tiểu dị doanh, phiền táo bất an

Cung phụ mẫu, vừa xưng tướng mạo cung, có thể suy đoán ra bản thân di truyền gien cập tướng mạo, cha mẹ đặc thù, và cha mẹ duyên phận cập sở thụ cha mẹ giáo dục làm sao, cha mẹ địa vị xã hội cùng với cha mẹ nhân sự bối cảnh cực kỳ sự nghiệp thật xấu. Đồng thời cũng đó có thể thấy được cha mẹ hôn nhân trạng huống làm sao cập sinh tử tồn vong tật bệnh Phúc Thọ các trường hợp. Trừ lần đó ra, đó có thể thấy được một người và thủ trưởng, ông chủ, trực hệ trưởng bối, lãnh đạo quan hệ làm sao, có hay không tật bệnh, có thể không xong bọn họ chiếu cố và trọng dụng. Căn cứ từng đại hạn cập lưu niên, có thể suy đoán ra một thời kỳ nào đó cha mẹ cát hung họa phúc chờ. Phàm là cung phụ mẫu lý có tử vi, Thiên phủ, thái dương, Thái âm, thiên đồng, thiên lương, lộc tồn, tả phụ, hữu bật chờ ngôi sao may mắn tọa thủ, chủ phụ mẫu song toàn, cha mẹ bản thân khỏe mạnh, và cha mẹ tình cảm thâm hậu, năng lực tẫn hiếu đạo, phụ mẫu có có phúc mà lại năng lực thọ. Phàm là cung phụ mẫu lý có thất sát, phá quân, tham lang, vũ khúc, cự môn, liêm trinh chờ hung tinh ác sát thủ giá trị, đều thuộc về không được cát hiện ra, như lại thêm Tứ Sát sao Hóa kỵ hội chiếu, thì hình phạt chính khắc nghiêm trọng, duyên phận nông cạn, hoặc phụ mẫu sớm thương. Cụ thể đáo các tinh tú nhập cung phụ mẫu Ứng Cát ứng với hung đích tình huống, tác như sau phân tích. Sao Tử vi nhập cung phụ mẫu, nhập miếu, hội ngôi sao may mắn, phụ mẫu có Phúc Thọ, vô hình khắc; hãm địa, phụ mẫu có chủ sai ai ra trình diện, nhưng và phụ mẫu có sự khác nhau, gặp đại hạn và lưu niên phụ mẫu dễ có tai ách. Tử, phủ cùng độ, phụ mẫu phú quý, vô hình khắc; tử, phá cùng độ có thể chiếu, nên rời nhà xuất ngoại yêu cầu mưu, bằng không đối phụ mẫu có hình khắc hoặc tình cảm mỏng; tử vi, thất sát cùng độ, hội cát diệu, vô hình khắc, chủ phụ mẫu có uy quyền, nhưng tính tình dữ dằn, sai ai ra trình diện hung thần, đối phụ mẫu có hình khắc; tử, tương đồng độ, sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn, vô hình khắc. Gặp hung diệu, có hình khắc; tử, tham cùng độ, suốt đời vô hình khắc. Thiên cơ Tinh thủ cung phụ mẫu, chủ rời xa phụ mẫu, bằng không có hình khắc, nhược cùng trời mã cùng thủ hoặc củng chiếu, chủ còn nhỏ rời nhà hoặc lớn tuổi ở rể nhạc phụ gia, đối phụ mẫu tình cảm mỏng, nhưng đối với nhạc phụ mẫu tình cảm lại sâu hậu; nhược và dương, đà, hỏa, linh, thiên không, cướp, thiên hình, âm sát, kiếp sát, Hóa kị, cô thần chờ diệu cùng độ hoặc củng chiếu, thì chủ còn nhỏ phụ mẫu không được đầy đủ, hoặc sùng bái phụ mẫu, hoặc cho làm con thừa tự người khác. Thiên cơ, cự môn cùng độ, còn nhỏ bất lợi phụ mẫu, nhược cung mệnh sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh Tinh người, cũng chủ lượng nặng phụ mẫu. Thiên cơ, Thái âm cùng độ có thể chiếu, vô hình khắc, sai ai ra trình diện hóa lộc, hoa khoa, hóa quyền hoặc tả phụ, hữu bật chờ ngôi sao may mắn hội chiếu, có thể được phụ mẫu che chở, sai ai ra trình diện ác sát hung diệu, thì chủ phụ mẫu có tai bệnh. Thiên cơ, thiên lương cùng độ, chủ phụ mẫu có chủ sai ai ra trình diện, năng lực cường, hội hung thần, và phụ mẫu có sự khác nhau, tình cảm tương đối nông cạn. Thái dương thủ cung phụ mẫu, phụ mẫu vô hình khắc, sai ai ra trình diện hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, tả phụ, hữu bật chờ ngôi sao may mắn gửi thông điệp, chủ thụ phụ mẫu ân sủng, cũng chủ phụ mẫu sự nghiệp thành công, kinh tế giàu có, có quyền thế và địa vị, hãm địa, thì đối phụ mẫu bất lợi. Nhược thái dương Hóa kị, tái phùng Tứ Sát không kiếp, thiên hình người, muốn xem trong mệnh bàn Thái âm cung có hay không hung thần ác diệu, như có sát tinh cùng thủ, tiên khắc mẫu, như có ngôi sao may mắn cùng thủ có thể chiếu, thì tiên khắc phụ. Thái dương, Thái âm ở xấu cung cùng thủ vu cung phụ mẫu bất lợi phụ, ở vị cung cùng thủ, bất lợi mẫu. Thái dương Hóa kị, giống nhau chủ phụ đa bệnh tai, Thái âm Hóa kị, giống nhau chủ mẫu đa bệnh tai. Thái dương và cự môn cùng độ, chủ và phụ thân tình cảm bất hòa. Thái dương cùng trời lương cùng độ, có ngôi sao may mắn hội chiếu, đối phụ mẫu vô hình khắc, ở mão cung cùng độ, có thể được phụ mẫu phúc ấm, và hung thần ác diệu hội chiếu, đối phụ mẫu có hình khắc, bằng không, thì chủ rời xa phụ mẫu, hoặc sùng bái phụ mẫu. Sao Vũ khúc nhập cung phụ mẫu, giống nhau đối phụ mẫu có hình khắc, nếu có ngôi sao may mắn hội chiếu, cho làm con thừa tự hoặc rời xa phụ mẫu có thể miễn hình phạt khắc, ở còn nhỏ hoặc niên thiếu nhân tai bệnh mà phá hao tổn phụ mẫu tài sản kinh tế người, đối phụ mẫu vô khắc. Vũ khúc cùng trời phủ, thiên thọ gặp gỡ vu cung phụ mẫu người cũng có thể miễn khắc. Nói chung, sao Vũ khúc là đái cô khắc tinh tú, cho dù đối phụ mẫu miễn khắc, cũng không chiếm được cha mẹ sủng ái. Vũ khúc, thất sát, hoặc vũ khúc, phá quân cùng độ có thể chiếu, giai chủ đối phụ mẫu có hình khắc. Vũ khúc, thiên tướng cùng độ, sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn, vô hình khắc, sai ai ra trình diện hung thần kị diệu, thì có hình khắc. Thiên đồng Tinh nhập cung phụ mẫu, thiên đồng là phúc tinh, thì chủ niên thiếu khổ cực, tay không hưng gia, nhập miếu, thì niên thiếu phụ mẫu song toàn, vô khắc hại hình thương, hãm địa, có tả phụ, hữu bật, thiên đức, nguyệt đức, thiên thọ, thiên phúc tinh người, đối phụ mẫu vô hình khắc, bằng không, ứng với rời xa phụ mẫu hoặc cho làm con thừa tự người khác, hoặc sùng bái phụ mẫu, hoặc thay tên đổi họ. Thiên đồng, Thái âm cùng độ, Hóa kị, nếu không có ngôi sao may mắn hội hợp, tiên khắc mẫu, nếu có ngôi sao may mắn hội chiếu, trong mệnh bàn thái dương lạc hãm hội chiếu người, thì tiên khắc phụ, không gặp hung tinh ác sát người, đối phụ mẫu vô hình khắc, nhược sai ai ra trình diện chúng ngôi sao may mắn hội chiếu người, không chỉ vô hình khắc, hơn nữa có có thể được cha mẹ che chở. Thiên đồng, cự môn cùng độ, chủ phụ mẫu bất hòa, bình thường có khẩu thiệt phát sinh. Thiên đồng, thiên lương cùng độ, nhược thiên đồng Hóa kị, đối phụ mẫu có hình khắc, nhược cát hung Tinh tịnh chiếu, thì chủ phụ mẫu tình cảm bất hòa. Sao Liêm trinh thủ cung phụ mẫu, nhân liêm trinh làm ác diệu, đối phụ mẫu rất bất lợi, nặng người có hình thương khắc hại, khinh người tình cảm bất hòa, hoặc không bị phụ mẫu che chở. Liêm trinh thủ cung phụ mẫu lạc hãm hoặc Hóa kị, hoặc rời xa phụ mẫu, hoặc sùng bái phụ mẫu, hoặc cho làm con thừa tự cho người khác. Nhược cùng trời phủ, thiên tướng cùng độ có thể chiếu, tái kiến thiên phúc, thiên thọ loại cát diệu người, hình khắc trình độ hội giảm bớt, nhưng là chủ tình cảm nghèo nàn. Liêm trinh cùng trời mã, thiên hư cùng độ có thể chiếu, thì chủ còn nhỏ rời xa phụ mẫu. Liêm trinh và thất sát, phá quân, tham lang cùng độ có thể chiếu, giai chủ phụ mẫu có hình thương. Nhược tái kiến Tứ Sát, không kiếp, thiên hình, âm sát, cô thần, thì hình phạt chính thương khắc hại, hoặc tao trọng đại tai hoạ, hoặc có nghiêm trọng tật bệnh, bệnh nan y chờ. Nhược và hồng loan, thiên hỉ, Hàm trì. Thiên diêu, thiên hình ở cung phụ mẫu cùng độ có thể chiếu, thì chủ một thân tất là nhà kề sở sanh, bằng không, phụ mẫu chắc chắn gặp ở ngoài, hoặc hai lần hôn nhân. Thiên phủ Tinh thủ cung phụ mẫu, nói như vậy giai chủ phụ mẫu tình cảm hòa hợp, cũng chủ còn nhỏ phụ mẫu song toàn. Nhưng nếu và dương, đà đồng cung, thì chủ và phụ mẫu tình cảm không hài hòa, thường có thành kiến phân kỳ. Nhược sai ai ra trình diện chúng ngôi sao may mắn hội chiếu có thể được đáo cha mẹ phúc ấm, sai ai ra trình diện lộc tồn hoặc hóa lộc cùng độ, thì chủ phụ mẫu ưa chưởng quyền sở hữu tài sản, thậm chí đến già năm cũng không chịu giao cho hắn làm tự thân. Thiên phủ ở cung phụ mẫu, nếu có dương, đà, hỏa, linh, thiên không, cướp, thiên hình hội chiếu hoặc cùng độ, chủ phụ mẫu có hình khắc, nên ở riêng, hoặc xuất ngoại, hoặc cho làm con thừa tự người khác. Thái âm thủ cung phụ mẫu, nhập hội chùa cát diệu, chủ phụ mẫu song toàn, vô hình khắc. Nhược lạc hãm, thì không được mẫu thân phúc ấm, hoặc mẫu thân chết sớm, hoặc mẫu thân ly hôn tái giá, hoặc mẫu thân ở chính khi còn nhỏ, tật bệnh triền thân, không chiếm được đối với mình chiếu cố. Nhược sai ai ra trình diện đào hoa, thiên hình, chủ tái giá, mỗi ngày nguyệt, thiên hư, âm sát, chủ tật bệnh triền thân, sai ai ra trình diện Hóa kị cập hình sát, thì chủ tử vong. Thái âm Hóa kị vu cung phụ mẫu, nhược lạc hãm, sai ai ra trình diện hình sát người, tiên thương mẫu, và thái dương Hóa kị tính chất như nhau. Thái âm hội Tứ Sát, thiên hình, Hóa kị, thiên hư, âm sát, cô thần người, còn nhỏ cần phải cho làm con thừa tự người khác, tái kiến thiên mã, thì chủ đi xa tha hương, bằng không hình khắc phụ mẫu. Tham lang nhập cung phụ mẫu, nhập miếu, hóa lộc, hóa quyền, hoặc và ngôi sao may mắn gặp gỡ chiếu, đối phụ mẫu vô hình khắc, nhược Hóa kị, hội dương, đà, hỏa, linh, thiên không, cướp, thiên hình người, nên năm mới rời xa phụ mẫu, bằng không có hình khắc, tái kiến cái khác hung tinh ác sát, thì phụ mẫu có tật bệnh triền thân, có thiên đức, thiên thọ, thiên phúc cùng độ, thì đối phụ mẫu vô hình khắc. Tham lang và liêm trinh cùng độ, nhược sai ai ra trình diện hồng loan, thiên hỉ, thiên hình, thiên diêu, Hàm trì người, chủ một thân là nhà kề sở sanh, bằng không chủ có hình khắc. Nhược đại hạn, lưu niên người gặp, chủ phụ thân phong lưu, hoặc thích đến phong nguyệt trường hợp xã giao, hoặc phụ mẫu không hề lương ham mê. Cự môn Tinh thủ cung phụ mẫu, đối kỷ đối phụ mẫu đều bất lợi, chủ một thân cho làm con thừa tự người khác, hoặc sùng bái phụ mẫu, bằng không đối phụ mẫu có hình thương và khắc hại. Thiên cơ, cự môn cùng độ, khắc hại hình thương càng nghiêm trọng hơn, cự môn Hóa kị, phụ mẫu có nhiều khẩu thiệt thị phi, thiên cơ Hóa kị, và phụ mẫu hỗ có nghi kỵ. Cự môn, thái dương cùng độ, hai đời lắm lời lưỡi thị phi. Cự môn, thiên đồng thủ độ, phụ mẫu sản nghiệp từ từ suy bại, hoặc tổ nghiệp không tuân thủ, hoặc bị người khác sở đoạt, cũng chủ khi còn nhỏ phụ mẫu khó có thể lưỡng toàn. Cự môn ưa và hóa lộc, hóa quyền, lộc tồn cùng thủ hoặc gửi thông điệp, nếu không có hung thần, chủ phụ mẫu có nhiều, tái kiến thiên vu cùng độ, chủ phụ mẫu có di sản. Nếu có dương, đà, hỏa, linh, thiên không, cướp, hình, kị hội chiếu, thì chủ phụ mẫu có hình khắc, hoặc lắm lời lưỡi thị phi. Thiên tướng Tinh nhập cung phụ mẫu, nhược phùng ngôi sao may mắn giáp hội, chủ phụ mẫu phú quý trường thọ, nhược hình kị giáp hội, thì đối phụ mẫu có hình thương khắc hại. Nói như vậy, thiên tướng nhập miếu thủ cung phụ mẫu, vô hình khắc, nhược hãm địa, sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn cũng không hình khắc, sai ai ra trình diện sát tinh ác diệu thì có hình khắc. Thiên tướng và vũ khúc cùng độ, đối phụ mẫu có hình khắc, vũ khúc Hóa kị người hình khắc càng sâu, tái kiến sát hình chư diệu, hoặc tai hoạ mọc lan tràn, hoặc mắc bệnh nan y, bệnh bộc phát nặng chờ. Thiên tướng, liêm trinh cùng độ, cũng chủ có hình khắc, Hóa kị người, hai đời tình cảm hội quyết liệt, hoặc phụ mẫu có huyết quang tai ương. Hội Tứ Sát, năm mới có hình khắc. Tái kiến hình kị, hình khắc quá nặng, hoặc rời xa phụ mẫu, hoặc sùng bái phụ mẫu. Thiên lương Tinh nhập cung phụ mẫu, thiên lương hóa khí là ấm, là tường diệu, nhược hóa lộc, hóa quyền, hoa khoa cùng độ hoặc gặp gỡ, chủ được phụ mẫu che chở, năng lực kế thừa phụ mẫu di sản. Nhưng không thích cùng lộc tồn hội hợp, chủ hai đời bất hòa, nhược sai ai ra trình diện hình sát ác diệu, chủ di sản có phân tranh. Thiên lương lạc hãm, đối phụ mẫu có hình khắc. Thiên lương nhược hội dương, đà, hỏa, linh, thiên mã, thì chủ niên thiếu rời nhà, sát nặng người, thì chủ sùng bái phụ mẫu hoặc ở rể thừa ấm. Thiên lương cùng trời cùng cùng thủ, giống nhau vô hình khắc, vô sát, mỗi ngày mã, thì chủ phụ tử duyên mỏng, hoặc chính rời xa gia hương, hoặc phụ thân rời nhà trốn đi, nhược thiên đồng Hóa kị, hội ác sát, hoặc hai đời bất hòa, hoặc sùng bái phụ mẫu. Thái dương cùng trời lương cùng độ, hội ngôi sao may mắn, đối phụ mẫu vô hình khắc, ở mão cung, chủ được phụ mẫu của ấm, nhược ở dậu cung, thì chủ tổ nghiệp suy yếu, tạm biệt hung thần, sẽ có hình khắc, hoặc và phụ mẫu chia lìa, hoặc sùng bái phụ mẫu, hoặc ở rể nhà hắn. Thất sát thủ cung phụ mẫu, nhân thất sát là sát diệu, chủ năm mới rời nhà, đối phụ mẫu có hình thương khắc hại. Nhược và liêm trinh, vũ khúc cùng độ, đều đối phụ mẫu có hình hại, Hóa kị, phụ mẫu có bệnh tai, gặp lại hung tinh ác sát, hoặc phụ mẫu bệnh tàn, hoặc phụ mẫu tử vong, hoặc phụ mẫu sự nghiệp suy bại, hoặc phụ mẫu có nặng tai bệnh nan y. Thất sát duy chỉ có và tử vi cùng độ, sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn hội chiếu, tài miễn trừ hình khắc. Thất sát nhược hội dương, đà, hỏa, linh, thiên không, Địa kiếp, thiên hình, thiên hư, cô thần người, đối phụ mẫu hình thương khắc hại quá nặng, duy mỗi ngày đức, nguyệt đức, thiên phúc, thiên thọ người có thể giải cứu, sai ai ra trình diện tử vi, thiên tướng hội chiếu, cũng có thể hóa hiểm vi di. Phá quân nhập cung phụ mẫu cũng vì ác diệu, và thất sát tính chất cơ bản tương đồng, phá quân tối kỵ và vũ khúc, liêm trinh cùng thủ, vừa không thích Hóa kị, duy chỉ có ưa và tử vi cùng độ có thể cát diệu, đối phụ mẫu có thể miễn trừ hình khắc. Phá quân thủ cung phụ mẫu, đều hình phạt chính thương khắc hại, hoặc tình cảm bất hòa, vô luận phụ mẫu tồn vong hay không, đều chủ cô độc, nên rời xa phụ mẫu, hoặc cho làm con thừa tự, hoặc ở rể, hoặc sùng bái phụ mẫu. Thông của, phá quân thủ cung phụ mẫu, chủ không tuân thủ tổ nghiệp, hoặc tổ nghiệp rách nát, hoặc phụ mẫu chết bệnh.

Hữu quan Tứ Hóa đích tình huống tác như sau phân tích: Nhất, giáp năm Tứ Hóa giáp năm Tứ Hóa là: Liêm trinh hóa lộc, phá quân hóa quyền, vũ khúc hóa khoa, thái dương Hóa kị. 1, liêm trinh hóa lộc ở các cung đích tình huống: Mệnh thân cung: Số làm quan, thăng quan phát tài, lợi cho cuộc thi, lưu học, chức quan lên chức chờ. Huynh đệ cung: Huynh đệ quan hệ hài hòa, có thể được đáo huynh đệ và bằng hữu bang trợ. Cung phu thê: Phối ngẫu sự nghiệp thành công, tình cảm vợ chồng làm sâu sắc. Cung tử nữ: Tử nữ thông minh, tử nữ có làm. Cung tài bạch: Tài vận hảo, yêu cầu tài dễ được. Cung tật ách: Khỏe mạnh không tốt, tật bệnh nặng thêm. Cung thiên di: Xuất ngoại có thể được đáo quý nhân dẫn và bang trợ. Cung Nô bộc: Bộ hạ đắc lực, có thể giúp chủ thành công. Cung Quan lộc: Thăng quan phát tài, nên nhâm công chức hoặc nhà nước cơ cấu sinh ý, nên làm máy vi tính khoa học kỹ thuật sự nghiệp, mậu dịch sinh ý hoặc ngư nghiệp sinh ý. Cung điền trạch: Mua bất động sản, có xa hoa nơi ở hoặc xe cộ. Cung phúc đức: Có thể được đáo vật tư cuộc sống và đời sống tinh thần phương diện hưởng thụ. Cung phụ mẫu: Phụ mẫu giàu có, gia cảnh điều kiện tương đối khá. 2, phá quân hóa quyền ở các cung đích tình huống: Mệnh thân cung: Thăng quan phát tài, nữ mệnh và trượng phu tranh đoạt phu quyền. Huynh đệ cung: Huynh đệ tỷ muội sự nghiệp thành công. Cung phu thê: Tình cảm vợ chồng làm sâu sắc, phối ngẫu sự nghiệp thành công. Cung tử nữ: Tử nữ các phương diện phát triển tiền cảnh hài lòng, nhưng tử nữ bướng bỉnh, hiếu động, có chút bá đạo. Cung tài bạch: Tài nguyên tươi tốt, cầu tài dễ được, nhân dùng tiền khá lớn phương, tài lai tài khứ, khó có thể tụ tài. Cung tật ách: Có quan tòa khẩu thiệt, quan trường thất thế. Cung thiên di: Xuất ngoại có quý nhân tương trợ. Cung Nô bộc: Thường nhân Ứng Cát, người cầm quyền ứng với hung, phòng quan tòa khẩu thiệt, phòng rủi ro. Cung Quan lộc: Chức quan lên chức, sự nghiệp thành công. Cung điền trạch: Mua bất động sản. Cung phúc đức: Có thể được đáo tinh thần và vật tư sinh hoạt phương diện hưởng thụ. Cung phụ mẫu: Quan phụ mẫu tràng đắc thế, sự nghiệp thành công. 3, vũ khúc hóa khoa ở các cung đích tình huống: Mệnh thân cung: Thông minh thông minh, trường thi năng lực tên đề bảng vàng, năng lực thu được bằng cấp và chức danh. Huynh đệ cung: Và tình cảm huynh đệ hảo, huynh đệ bài vở và bài tập thành công. Cung phu thê: Tình cảm vợ chồng thâm hậu, phối ngẫu sự nghiệp thành công. Cung tử nữ: Tử nữ thông minh, bài vở và bài tập thành công. Cung tài bạch; tài vận hảo, cầu tài dễ được. Cung tật ách; phòng bệnh tai, hoặc nhân bệnh mà rủi ro. Cung thiên di: Tại ngoại có quý nhân bang trợ. Cung Nô bộc; có thể được đáo bộ hạ và đồng sự bang trợ. Cung Quan lộc: Chức quan lên chức, sự nghiệp thành công, thích hợp ở tài chính giới đi làm, hoặc làm văn hóa sự nghiệp, thì có lợi cho tiến tài. Cung điền trạch: Mua bất động sản, trong nhà tài sản dày. Cung phụ mẫu: Quan phụ mẫu tràng trôi chảy, sự nghiệp thành công. 4, thái dương Hóa kị ở các cung đích tình huống: Mệnh thân cung: Vô luận làm chuyện gì, luôn luôn và lý tưởng của chính mình và nguyện vọng tướng bội. Đại hạn mười năm lao khổ bôn ba, lưu niên một năm không như ý, huynh đệ cung: Huynh đệ bất hòa, hình cùng người lạ. Cung phu thê: Thường có thất yêu hiện tượng, mối tình đầu không đổi kết hợp, hôn chồng sau thê không đoàn kết, thường có khẩu thiệt phát sinh, hoặc phối ngẫu thường có bệnh tai. Cung tử nữ: Tử nữ không nghe lời, bình thường gây chuyện thị phi. Cung tài bạch: Tài vụ quay vòng không ra, chi lớn hơn thu vào, thường có rủi ro việc phát sinh. Cung tật ách; trong nhà thường có bệnh nhân, bệnh tình thì hảo thì phôi. Cung thiên di: Không thích hợp ra ngoài, tại ngoại dễ có tai hoạ phát sinh. Cung Nô bộc: Bộ hạ và bằng hữu dễ bán đứng chính, hoặc bằng mặt không bằng lòng, hoặc lấy trộm tài vật. Cung Quan lộc: Quan trường thất thế, con đường làm quan không tốt, phập phồng rất lớn, hoặc giáng cấp, hoặc thụ xử phạt, nghiêm trọng người thậm chí sẽ có lao ngục tai ương. Cung điền trạch: Bất động sản bị tổn thất, hoặc nhân bất động sản xuất hiện khẩu thiệt hoặc quan phi. Cung phúc đức: Tao tai rủi ro, mọi việc không được thuận, tư tưởng phiền não, tinh thần bất an. Cung phụ mẫu: Phụ mẫu có bệnh tai, phụ mẫu phạm pháp hoặc có lao ngục tai ương, hoặc và phụ mẫu quan hệ bất hòa.

Ất năm Tứ Hóa là; thiên cơ hóa lộc, thiên lương hóa quyền, tử vi hóa khoa, Thái âm Hóa kị.

1, thiên cơ hóa lộc ở các cung đích tình huống: Mệnh thân cung: Vượng địa, dễ động, động thì may mắn. Hãm địa. Không thích hợp động, động thì trái lại hung. Huynh đệ cung: Huynh đệ có năng lực, có tài hoa, ở vật tư phương diện có thể được đáo huynh đệ bằng hữu bang trợ. Cung phu thê: Phu thê gia đình sinh hoạt mỹ mãn hạnh phúc, tình cảm thâm hậu. Cung tử nữ: Tử nữ thông minh, bài vở và bài tập thành công, phu thê tính sinh hoạt hòa hợp, hơn nữa năng lực ưu sanh ưu dục. Cung tài bạch: Tài vận hảo, tài nguyên tươi tốt, kinh thương năng lực làm giàu. Cung tật ách: Bản thân nghèo nàn, dễ nhiễm bệnh, nữ mệnh kinh nguyệt không đều. Cung thiên di: Vượng địa, nên tại ngoại không thích hợp tại gia, tại ngoại có quý nhân bang trợ. Hãm địa, không thích hợp ra ngoài, ra ngoài dễ có tai hoạ phát sinh. Cung Nô bộc: Có thể được đáo bộ hạ hoặc đồng sự bang trợ. Cung Quan lộc: Vượng địa, quan thế trôi chảy, thích hợp làm nghệ thuật giới, giáo dục giới cập kỹ thuật chuyên nghiệp kỹ có thể làm việc, đối tôn giáo sự nghiệp cũng rất có duyên; hãm địa, xuống chức, bãi quan, hoặc thụ xử phạt. Cung điền trạch; mua bất động sản, hoặc kế thừa di sản. Cung phúc đức: Có thể được đáo rất tốt tinh thần hưởng thụ và vật tư hưởng thụ, tâm tình khoái trá, sinh hoạt hạnh phúc, mỹ mãn. Cung phụ mẫu: Phụ mẫu thể xác và tinh thần khỏe mạnh, sự nghiệp thành công, tịnh năng lực đã bị phụ mẫu tốt đẹp chính là giáo dục. 2, thiên lương hóa quyền ở các cung đích tình huống: Mệnh thân cung: Vượng địa, tự cho mình là thanh cao, mèo khen mèo dài đuôi, cùng người bất hòa đàn, tự cho là đúng. Làm việc có nguyên tắc, ái bênh vực kẻ yếu, chịu vì nhân bài ưu giải nạn, tư tưởng cố chấp, chủ quan tính cường. Nữ mệnh ưa đoạt phu quyền. Hãm địa, bị người kỳ thị. Huynh đệ cung; huynh đệ tỷ muội sự nghiệp thành công, có nhất định địa vị xã hội, danh dự khá cao. Cung phu thê; phu thê sinh hoạt hạnh phúc, mỹ mãn, phối ngẫu sự nghiệp thành công. Cung tử nữ: Tử nữ sự nghiệp thành công, tử nữ có làm, tử nữ hiếu thuận. Cung tài bạch; tài vận hảo, tài nguyên tươi tốt, cầu tài dễ được, kinh thương năng lực làm giàu. Cung tật ách: Quan trường thất thế, bản thân dễ mắc cao huyết áp và bệnh tim. Cung thiên di: Ra ngoài có lợi, có thể được tứ phương của tài, quảng kết thiên hạ bằng hữu. Cung Nô bộc: Bộ hạ và bằng hữu không đáng tin, dễ phản bội chính, dĩ lưu ngôn phỉ ngữ lai hãm hại hoặc thác luy chính. Cung Quan lộc: Chức nghiệp dễ biến động, vượng địa, may mắn, thích hợp làm quan toà, luật sư, giáo sư, tôn giáo giới hoặc ở công vụ cơ cấu đi làm, đại hạn mười năm hiểu rõ, tiểu hạn một năm vừa lòng đẹp ý. Hãm địa, hung. cung điền trạch: Tài sản cố định dày, tài sản có gia tăng. Cung phúc đức: Nhiệt tâm giáo dục sự nghiệp, ưa tố tư thiện công tác, đối văn học nghệ thuật có nhiều ham, sâu đắc nhân tâm, đức cao vọng trọng. Cung phụ mẫu; bản thân dễ mắc tật bệnh, nhưng năng lực từ từ chuyển hảo. Nói chung, thiên lương hóa quyền, khổ hạn gặp của, bất luận ở đâu cung, đất, nhân phong mang thái lộ, tối thảo nhân ngại kị. 3, tử vi hóa khoa ở các cung đích tình huống: Mệnh thân cung; khí chất cao nhã, đoan trang chuyên gia, bác học đa năng lực, văn học nghiên cứu, từng bước thăng chức, danh tiếng truyền xa. Huynh đệ cung: Huynh đệ tỷ muội thông minh, cho nhau đoàn kết, cho nhau chiếu cố. Cung phu thê: Phu thê tương hỗ đoàn kết, tương hỗ ân ái, phu hát phụ toại. Cung tử nữ: Tử nữ thông minh, hiền hiếu, phu thê tính sinh hoạt mỹ mãn, hạnh phúc, khoái trá. Cung tài bạch: Tài vận hảo, tài nguyên quảng, kinh thương năng lực làm giàu. Cung tật ách: Bản thân khỏe mạnh vô tật bệnh, tinh thần sung mãn, tâm tình thư sướng. Cung thiên di: Ra ngoài có quý nhân dẫn, tại ngoại có lợi cho phát triển sự nghiệp của mình. Cung Nô bộc: Ưa thúc ngựa lưu cần phải, a dua nịnh hót, và đồng sự hoặc bộ hạ náo không đoàn kết, hoặc lọt vào người khác vắng vẻ và ngại kị. Cung Quan lộc; có thể được đáo quý nhân đề bạt, phúc lộc rất nặng, chức quan lên chức, thanh danh hiển hách, tài lộc song tới, đại hạn mười năm văn sự đang thịnh, lưu niên một năm thường thường thuận thuận. Cung điền trạch: Mua bất động sản, trang sức hoặc điểm tô cho đẹp nơi ở cập hoàn cảnh sinh hoạt. Cung phúc đức: Sinh hoạt mỹ mãn hạnh phúc, phẩm đức cao thượng, có tốt đẹp chính là danh dự. Cung phụ mẫu; phụ mẫu ở trong xã hội có địa vị, có tiếng dự, nơi chốn bị người kính ngưỡng. 4, Thái âm Hóa kị ở các cung đích tình huống: Mệnh thân cung; ở tuất hợi cung, không sợ Hóa kị, mặc dù đã bị ủy khuất và ngăn trở, dù sao cũng là tạm thời, sau đó càng thêm huy hoàng. Ở mão, thìn, tị, ngọ cung Hóa kị, chủ lao khổ phí sức, không được hưởng thụ. Huynh đệ cung: Huynh đệ tỷ muội tình cảm bất hảo, hình cùng người lạ. Cung phu thê: Nam mệnh chủ kết hôn muộn, nữ mệnh chủ thất quyền, không được coi trọng, vượng địa vô phương, hãm địa, phối ngẫu đa bệnh, cho nhau nghi kỵ, tình cảm bất hòa. Cung tử nữ: Tử nữ không nghe lời, tử nữ đa bệnh, tử nữ tâm tình hạ. Cung tài bạch: Vượng địa, tiên thất hậu được, hãm địa, tài sản phá hao tổn. Cung tật ách: Có bệnh đau nhức nổi khổ, dễ mắc can đảm bệnh. Cung thiên di: Vượng địa vô phương, có thể có lợi, hãm địa, lao khổ bôn ba, xuất ngoại đa phá hao tổn. Cung Nô bộc; bộ hạ không nghe lời, và đồng sự không đoàn kết, nhân bộ hạ hoặc đồng sự mà thụ liên lụy. Cung Quan lộc: Danh dự bị hao tổn, danh dự nghèo nàn, chức nghiệp hay thay đổi động, quan trường thất thế, sự nghiệp không làm nổi. Mười năm đại hạn cản trở, lưu niên một năm không như ý. Cung điền trạch: Vượng địa, không được kị, hãm địa, tư tưởng không thoải mái, tâm tình hạ, tâm tình phiền táo bất an. Cung phụ mẫu: Đối với mẫu thân hoặc phụ nữ bất lợi, thậm chí có đồ tang.

Bính năm Tứ Hóa là; thiên đồng hóa lộc, thiên cơ hóa quyền, văn xương hóa khoa, liêm trinh Hóa kị. 1, thiên đồng hóa lộc ở các cung đích tình huống: Mệnh thân cung: Nam mệnh năng lực thăng quan phát tài, nữ mệnh năng lực giá quý phu. Nhược gặp hung tinh ác sát, nam nữ mệnh giai bất lợi, hoặc bị người lừa dối, hoặc quan trường thất thế, hoặc có tình cảm làm phức tạp, hoặc tao tai rủi ro. Huynh đệ cung: Tình cảm huynh đệ làm sâu sắc, năng lực tương hỗ đoàn kết, trợ giúp lẫn nhau. Cung phu thê: Tình cảm vợ chồng thâm hậu, đây đó có giúp ích, nhược và văn xương, văn khúc cùng thủ, cao hơn. Cung tử nữ: Phu thê tính sinh hoạt hòa hợp, mỹ mãn hạnh phúc, tử nữ thông minh, hiếu thuận. Cung tài bạch: Vượng địa, tài nguyên phong phú, tài vận hảo, kinh thương năng lực làm giàu, hãm địa, vô đại tài, có tiểu tài mà thôi. Cung tật ách; dễ mắc bàng quang, bệnh sa nang, phù thũng, nhĩ tật của bệnh. Cung thiên di; xuất ngoại có quý nhân bang trợ, có thể được đáo quý nhân đề bạt. Cung Nô bộc: Bộ hạ, bằng hữu hoặc đồng sự có thể giúp chủ thành công. Cung Quan lộc (sự nghiệp cung): Vượng địa, sự nghiệp thành công, thăng quan phát tài, được hưởng tiếng tăm, hãm địa, bình thường người. Cung điền trạch: Mãi bất động sản, hoặc kế thừa di sản. Cung phúc đức: Năng lực tăng vật tư và đời sống tinh thần phương diện hưởng thụ, như cùng trời lương cùng thủ, canh cát, nhưng sẽ có đào hoa xuất hiện. Cung phụ mẫu: Phụ mẫu có quyền thế và địa vị, chuyện của cha mẹ nghiệp thành công, tịnh có thể được đáo cha mẹ quan tâm và kính yêu. 2, thiên cơ hóa quyền ở các cung đích tình huống: Mệnh thân cung: Thăng quan phát tài, được hưởng tiếng tăm. Huynh đệ cung: Huynh đệ sự nghiệp thành công, huynh đệ quan hệ sự hòa thuận đoàn kết, tình cảm thâm hậu. Cung phu thê: Phu thê sự nghiệp thành công, phu thê gia đình sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn, nhược và văn xương, văn khúc cùng thủ cao hơn. Cung tử nữ: Tử nữ thông minh, tử nữ sự nghiệp thành công. Cung tài bạch: Tài nguyên tươi tốt, có thể được tứ phương của tài. Cung tật ách: Tật bệnh thường có, quan trường thất thế, danh dự bị hao tổn, dễ bị tiểu nhân ám toán. Cung thiên di: Xuất ngoại yêu cầu mưu may mắn, tại ngoại phát triển sự nghiệp năng lực thu được thành công, tịnh có thể được đáo quý nhân dẫn. Cung Nô bộc: Đa bị người phỉ báng hoặc hãm hại, sự nghiệp và danh dự bị hao tổn. Cung Quan lộc: Số làm quan, quyền lực và địa vị có điều đề cao, có thể được đáo mọi người kính ngưỡng. Cung điền trạch: Mua bất động sản, hoặc kế thừa di sản, nơi ở điều kiện ưu việt, hoàn cảnh mỹ hảo. Cung phúc đức: Năng lực hưởng thụ tốt đẹp chính là đời sống tinh thần, vật tư sinh hoạt cũng nhận được tốt đẹp chính là cải thiện. Cung phụ mẫu: Và phụ mẫu tình cảm làm sâu sắc, tịnh có thể được đáo cha mẹ thân thiết quan tâm và bảo vệ. 3, văn xương hóa khoa ở các cung đích tình huống: Mệnh thân cung; văn vận hảo, ở trường thi, năng lực tên đề bảng vàng, năng lực tấn chức chức danh, nếu có thiên khôi, thiên việt cùng thủ cao hơn. Huynh đệ cung: Huynh đệ tỷ muội ở văn học nghệ thuật phương diện có tạo nghệ, tình cảm sâu, tình ý hậu. Cung phu thê: Phu thê sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn, hỗ kính hỗ ái, phu hát phụ toại, phối ngẫu có tài hoa. Cung tử nữ: Tử nữ bài vở và bài tập thành công, tử nữ hiếu hiền, tử nữ có làm. Cung tài bạch; ở khoa học kỹ thuật chữ Nhật hóa bên trong lĩnh vực có phát minh sáng tạo, nhân lấy được tưởng mà được tài, tịnh được hưởng nổi danh. Cung tật ách: Bản thân khỏe mạnh, tinh thần sung mãn, tâm tình khoái trá. Cung thiên di: Tại ngoại có quý nhân đề bạt, xuất ngoại yêu cầu mưu may mắn. Cung Nô bộc: Bộ hạ đắc lực, có thể được đáo đồng sự bang trợ, nếu có dương, đà, thiên không, cướp cùng thủ, sẽ có tai hoạ phát sinh. Cung Quan lộc: Quan trường đắc thế, sự nghiệp phát triển tiền cảnh hài lòng, như văn học nghệ thuật, xuất bản, in ấn, sáng tác, đồ trang điểm cập các loại ngành dịch vụ đều có thể xong tốt lắm phát triển. Cung điền trạch: Bất động sản tăng, văn hóa sự nghiệp và những chuyện khác nghiệp đều có thể xong hài lòng địa cải thiện và phát triển. Cung phúc đức: Ở nghệ thuật phương diện có rất sâu tạo nghệ, ở trong xã hội có rất cao uy vọng, chiếm được rất cao đời sống tinh thần hưởng thụ và danh dự địa vị. Cung phụ mẫu: Thâm thụ phụ mẫu tốt đẹp chính là giáo dục, thâm thụ cha mẹ thiết địa quan tâm và kính yêu. 4, liêm trinh Hóa kị ở các cung đích tình huống: Mệnh thân cung: Có quan tòa khẩu thiệt, tư tưởng phiền táo bất an, có đào hoa, nữ mệnh khắc phu, hôn nhân có ngăn trở. Huynh đệ cung: Huynh đệ tỷ muội tình cảm vỡ tan, hỗ không đoàn kết, hình cùng người lạ. Cung phu thê: Phu thê hỗ có khắc phạm, bình thường có khẩu thiệt phát sinh, hoặc ở riêng, hoặc ly dị chờ. Cung tử nữ: Tử nữ không nghe lời, văn thơ đối ngẫu nữ có khắc phạm, hoặc tử nữ học tập không giỏi, hoặc tử nữ liên lụy phụ mẫu chờ. Cung tài bạch: Tài vụ quay vòng trắc trở, tài vận không tốt, tài sản có phá hao tổn. Cung tật ách: Tật bệnh phát tác, bệnh tình tăng lên, mắc có bệnh lây qua đường sinh dục hoặc cái khác tật bệnh, nhược và tham lang đồng cung, hội được bệnh thận hoặc nhiễm trùng đường tiểu. Cung thiên di: Không thích hợp ra ngoài, ra ngoài sẽ có tai nạn xe cộ hoặc cái khác ngoài ý muốn việc phát sinh, tại ngoại dễ phạm đào hoa, thích đến phong nguyệt nơi lý đi tìm hoa đạo liễu. Cung Nô bộc: Và bộ hạ hoặc quan hệ đồng nghiệp bất hảo, thường có mâu thuẫn và tranh cãi phát sinh. Nhược và thất sát đồng cung, phùng Hóa kị, chủ bộ hạ phản bội hoặc bán đứng chính. Cung Quan lộc; công tác hoặc chức nghiệp có nhiều biến động, thường có quan tòa khẩu thiệt phát sinh, thậm chí có lao ngục tai ương, như ở tị, hợi lưỡng địa, hội hung càng thêm hung. Cung điền trạch: Bán của cải lấy tiền mặt phòng địa sản hoặc bất động sản, hoặc nhân mại phòng địa sản hoặc bất động sản mà phát sinh tranh cãi. Cung phúc đức: Công tác khổ cực lao lực, tư tưởng phiền táo bất an, tinh thần và vật tư sinh hoạt không chiếm được rất tốt hưởng thụ. Cung phụ mẫu: Và phụ mẫu tình cảm mỏng, tư tưởng trên có sự khác nhau, hoặc đối phụ mẫu có khắc phạm, hoặc phụ mẫu tật bệnh triền thân.

Năm đinh Tứ Hóa mậu năm Tứ Hóa năm đinh Tứ Hóa là: Thái âm hóa lộc, thiên đồng hóa quyền, thiên cơ hóa khoa, cự môn Hóa kị. 1, Thái âm hóa lộc ở các cung đích tình huống: Mệnh thân cung: Vượng địa, nam mệnh, nữ tính duyên tốt, được nữ tính tài, thụ nữ tính âm, nữ mệnh ôn nhu hiền lành, thiện để ý gia vụ, năng lực giá quý phu, vượng phu ích tử; hãm địa, không được cát, nam mệnh nên xa xứ, xuất ngoại yêu cầu mưu may mắn, nữ mệnh thì lòng hư vinh rất mạnh. Huynh đệ cung: Huynh đệ tỷ muội tình cảm thâm hậu, năng lực giúp đỡ cho nhau. Cung phu thê: Quan hệ vợ chồng hảo, tình cảm sâu, hỗ kính hỗ ái. Cung tử nữ: Tử nữ thông minh, nghe lời. Cung tài bạch: Vượng địa, tài nguyên quảng tiến, cầu tài dễ được; hãm địa, vô tài, hoặc nhân phạm đào hoa mà rủi ro. Cung tật ách: Tật bệnh có chuyển biến tốt đẹp, hãm địa gia sát, tay chân dễ có thương tích tàn. Cung thiên di: Vượng địa nên động, động thì yêu cầu mưu may mắn, hãm địa, lao khổ phí sức, dễ phạm đào hoa. Cung Nô bộc: Vượng địa, bộ hạ đắc lực, có thể giúp chủ thành công; hãm địa, bộ hạ hoặc đồng sự không được hòa hợp, sự nghiệp không làm nổi, thậm chí còn có đào hoa xuất hiện. Cung Quan lộc; vượng địa, năng lực thăng quan phát tài, hãm địa, quan trường thất thế, phạm đào hoa. Cung điền trạch: Vượng địa, mãi bất động sản, hoặc kế thừa di sản, hãm địa, bán của cải lấy tiền mặt bất động sản hoặc phá sản. Cung phúc đức: Vượng địa, có thể được đáo tốt đẹp chính là đời sống tinh thần và vật tư sinh hoạt phương diện hưởng thụ; hãm địa, lao khổ phí sức, phạm đào hoa. Cung phụ mẫu: Vượng địa, năng lực hưởng thụ cha mẹ quan tâm và kính yêu; hãm địa, bất năng xong cha mẹ quan tâm và kính yêu. 2, thiên đồng hóa quyền ở các cung đích tình huống: Mệnh thân cung: Thiên đồng là phúc tinh, phúc tinh hóa quyền, chức vị từng bước lên cao, sự nghiệp thành công, tâm tưởng sự thành, mọi việc trôi chảy; tịnh có gây dựng sự nghiệp và khai sáng tân cục diện năng lực và trí tuệ. Huynh đệ cung: Huynh đệ quan hệ tỷ muội hảo, hỗ kính hỗ ái, cũng có thể được bằng hữu bang trợ. Cung phu thê: Phối ngẫu sự nghiệp thành công, tình cảm vợ chồng thâm hậu, phu xướng phụ tùy. Cung tử nữ: Tử nữ nghe lời, tử nữ hiếu thuận, tử nữ có làm. Cung tài bạch: Tài vận hảo, thu nhập cao, kinh thương năng lực làm giàu. Cung tật ách: Dễ mắc nhĩ tật, quan trường thất thế, bị người phỉ báng hoặc hãm hại. Cung thiên di: Sự nghiệp thành công, tài nguyên quảng tiến, xuất ngoại du ngoạn cơ hội tăng nhanh, nhược cùng trời lương cùng thủ, có thể được đáo thượng cấp đề bạt và trọng dụng, tịnh năng lực thăng quan phát tài. Cung Nô bộc: Quan trường thất thế, thụ tiểu nhân hãm hại hoặc quấy rối, chức nghiệp hay thay đổi động, công tác nên đổi nghề. Cung Quan lộc: Vượng địa, quan trường đắc thế, địa vị và danh dự lên cao, bị người kính ngưỡng, nhược và xương, khúc đồng cung, có siêu nhân trí khôn và tinh thần khai thác, tài năng ở sự nghiệp thượng đạt được rõ rệt thành tích, thích hợp nghề phục vụ, ăn uống nghiệp, phục sức nghiệp chờ chuyên nghiệp kỹ năng; hãm địa, quan trường thất thế, dễ phạm đào hoa. Cung điền trạch: Mãi bất động sản, ở cao cấp sang trọng biệt thự, năng lực hưởng thụ thoải mái cuộc sống hạnh phúc. Cung phúc đức: Sinh hoạt hạnh phúc, năng lực hưởng thụ thiên luân của nhạc, như cùng trời lương cùng thủ, sẽ có một đoạn tốt đẹp chính là luyến ái sử đáng giá hồi ức. Cung phụ mẫu: Từ nhỏ năng lực đã bị cha mẹ hài lòng giáo dục, tịnh có thể được đáo cha mẹ nhiệt tâm quan tâm và kính yêu. 3, thiên cơ hóa khoa ở các cung đích tình huống: Mệnh thân cung: Thông minh, túc trí đa mưu, giỏi về động não gân nghĩ biện pháp, nhưng có đào hoa xuất hiện. Huynh đệ cung: Huynh đệ quan hệ tỷ muội mật thiết, năng lực ở chung hòa thuận, giúp đỡ cho nhau. Cung phu thê: Phối ngẫu có tài hoa, có trí khôn, có năng lực, phu thê hỗ kính hỗ ái, tình cảm sâu, tình ý nặng. Cung tử nữ; tử nữ thông minh, túc trí đa mưu, phu thê tính sinh hoạt hòa hợp, mỹ mãn hạnh phúc. Cung tài bạch: Ở kinh thương trên đường có thể sử dụng mình thông minh tài trí kiếm lấy rất nhiều tiền tài. Cung tật ách: Bản thân khỏe mạnh vô tật bệnh . Cung thiên di: Nên tại ngoại yêu cầu mưu cầu hoà bình phát triển sự nghiệp của mình, tại ngoại có thể được đáo quý nhân địa đề bạt và trọng dụng, nên thiên di, nên dọn nhà, nên đang động trung tâm yêu cầu mưu. Nhược cùng trời cùng gần nhau, xuất ngoại du ngoạn tăng nhanh, hoặc chu du liệt quốc. Cung Nô bộc: Bộ hạ hoặc đồng sự tài trí có thể được đáo tốt lắm phát huy, ở sự nghiệp phương diện có thể giúp chủ thành công. Cung Quan lộc: Quan trường đắc thế, làm việc có tài hoa, có năng lực, có quyết đoán, thành tích rõ rệt, thích hợp máy móc, khoa điện công kỹ thuật, công trình chờ hạng công tác. cung điền trạch: Mãi bất động sản, ở biệt thự sang trọng, hoặc tu sửa tốt đẹp hóa nơi ở hoàn cảnh. Nhược và Thái âm đồng cung, cao hơn. Cung phúc đức: Ở đời sống tinh thần phương diện có thể được đáo tốt lắm hưởng thụ, có thiên luân của nhạc, như cùng trời lương đồng cung, thì cao hơn. Cung phụ mẫu: Năng lực đã bị tốt đẹp chính là gia đình giáo dục, đã bị cha mẹ nhiệt tâm quan tâm và kính yêu. 4, cự môn Hóa kị ở các cung đích tình huống: Mệnh thân cung: Có nhiều quan tòa khẩu thiệt thị phi phát sinh, làm việc không quả quyết, vô quyết đoán, như ở thìn, tuất cung, thì chủ không giữ lời hứa, hoặc có nhiều lừa gạt hành vi, nhược nữ mệnh, thì phụ đoạt phu quyền, có nhiều tình cảm làm phức tạp hoặc có đồ tang xuất hiện. Huynh đệ cung: Huynh đệ tỷ muội trong lúc đó mâu thuẫn làm sâu sắc, hỗ không đoàn kết, thường thường phát sinh tranh cãi. Cung phu thê: Phu thê không đoàn kết, tình cảm vỡ tan, hôn nhân gia đình không ổn định. Cung tử nữ: Tử nữ không nghe lời, thường ước số nữ sinh khí hoặc đã bị liên lụy. Cung tài bạch: Vượng địa, tài phần nhiều là phi đa, cạnh tranh cũng nhiều, hãm địa, hội nhân tài mà gây. Cung tật ách: Thường có bệnh bao tử, bệnh ngoài da hoặc ngộ độc thức ăn phát sinh, nếu có hung tinh ác sát gặp gỡ, thân thể sẽ có tàn tật. Cung thiên di; không thích hợp ra ngoài, tại ngoại chủ vất vả cần cù lao khổ, dễ bị tai rủi ro, hoặc có khẩu thiệt phát sinh. Cung Nô bộc: Và bộ hạ hoặc đồng sự không đoàn kết, thường có khẩu thiệt phát sinh, hoặc phản bội chủ nhân, hoặc lọt vào phỉ báng và hãm hại. Cung Quan lộc: Quan trường thất thế, nhược ở thìn, tuất lưỡng địa tọa thủ, thường có quan tòa khẩu thiệt, kể triệu chứng bệnh tụng thất bại, hoặc can thiệp thất bại, hoặc tài sản bị đạo, hoặc có lao ngục tai ương. Cung điền trạch; mại bất động sản, và hàng xóm phát sinh tranh cãi, hoặc nhân mại bất động sản xuất hiện quan tòa khẩu thiệt thị phi. Cung phúc đức: Lao tâm lao lực, tinh thần tỉnh lại không đứng dậy, tư tưởng phiền táo bất an, tâm phiền ý loạn. Cung phụ mẫu: Và phụ mẫu tình cảm bất hòa, tư tưởng có sự khác nhau, hoặc lọt vào phụ mẫu vứt bỏ, hoặc và phụ mẫu đoạn tuyệt quan hệ, hoặc có đồ tang chờ.

1, tham lang hóa lộc ở các cung đích tình huống;     mệnh thân cung: Nhân duyên thật tốt, thích hợp kinh thương, đối tài nghệ, võ thuật, cũng có sở ham, nam mệnh thiện uống hoa tửu, phong lưu thú tao nhã, thích đến phong nguyệt trường hợp tầm hoa đạo liễu, nữ mệnh dĩ làm đẹp nghiệp phục sức thiết kế chờ hạng công tác là nên, nam nữ đa gặp diễm ngộ và đào hoa. Huynh đệ cung: Huynh đệ bằng hữu năng lực trợ giúp lẫn nhau, ở vật tư phương diện cũng có thể được giúp đỡ cho nhau. Cung phu thê: Phu thê ân ái có thừa, tình cảm thâm hậu, phối ngẫu nắm quyền. Cung tử nữ: Phu thê dục vọng cao, tính sinh hoạt nhiều lần, tử nữ tương đối tùy hứng. Cung tài bạch: Vượng địa, có món lãi kếch sù, gia hỏa linh, năng lực bạo phát, thích hợp chứng khoáng, cá độ, mãi chứng quyển chờ, năng lực thu lợi, năng lực trúng số độc đắc, nói chung, đại hạn mười năm bạo phát, lưu niên một năm có nhiều. Hãm địa, tiểu tài mà thôi. Cung tật ách: Ở tị, hợi địa, ưa đáo phong nguyệt trường hợp, dễ phạm đào hoa, dễ được bệnh lây qua đường sinh dục, vượng địa, bệnh tình có chuyển biến tốt đẹp, xong lương trị liệu dũ, hãm địa, bệnh tình nặng thêm. Cung thiên di: Xuất ngoại du ngoạn cơ hội tăng nhanh, tham gia các loại vận động bỉ tái có thể được tưởng. Cung Nô bộc: Bộ hạ hoặc đồng sự đắc lực, có thể giúp chủ thành công. Cung Quan lộc: Vượng địa, có thể được đáo phụ nữ trợ giúp, nên làm kinh thương, vận tải, tiêu khiển, diễn nghệ giới, giới thể dục cập ngành dịch vụ; hãm địa, nên nghề tự do. Cung điền trạch: Mãi bất động sản, gia hỏa linh canh cát, nhưng yếu phòng cháy tai phát sinh. Cung phúc đức: Xã hội gặp gỡ tương đối nhiều lần, có cật, hát, phiêu, đổ, phạm đào hoa chờ chuyện xảy ra sinh. Cung phụ mẫu: Phụ mẫu sự nghiệp phát triển thuận lợi, thành quả rõ rệt. 2, Thái âm hóa quyền ở các cung đích tình huống: Mệnh thân cung: Thái âm là phú Tinh, phú Tinh hóa quyền, năng lực chưởng tài chính quyền to, nữ mệnh thiện vu xử lý gia vụ, chí khí cao, năng lực cường, vượng địa, yêu thích hưởng lạc, kết giao bằng hữu khá nhiều, kiến thức quảng, hãm địa, nên xuất ngoại yêu cầu mưu, ở ngoại địa, sự nghiệp có thể được đáo rất tốt phát triển. Huynh đệ cung: Vượng địa, huynh đệ bằng hữu tình cảm hảo, năng lực trợ giúp lẫn nhau; hãm địa, huynh đệ bằng hữu tình cảm bất hảo, đây đó bất lực lực. Cung phu thê: Vượng địa, phối ngẫu sự nghiệp thành công, tình cảm vợ chồng thâm hậu; hãm địa, phu thê đây đó không đoàn kết. Cung tử nữ: Vượng địa, phu thê tính sinh hoạt hòa hợp, khoái trá, thỏa mãn, tử nữ nghe lời, hiếu thuận; hãm địa, tính sinh hoạt không được hòa hợp, không chiếm được thỏa mãn, tử nữ trẻ nhỏ thì nan nuôi, dễ sinh bệnh. Cung tài bạch: Vượng địa, tài nguyên quảng tiến, cầu tài dễ được; hãm địa, rủi ro, đại hạn mười năm tài vận thịnh vượng, lưu niên một năm may mắn. Cung tật ách: Quan trường thất thế, ném chức bãi quan, thụ tiểu nhân phỉ báng hoặc hãm hại, dễ mắc can đảm của bệnh. Cung thiên di: Vượng địa, công tác dễ biến động, động thì may mắn, có lợi cho xuất ngoại, du ngoạn, lên chức; hãm địa, lao khổ bôn ba, đồ lao vô công.

Cung Nô bộc; quan trường thất thế, công tác nên đổi nghề, thụ tiểu nhân phỉ báng hoặc hãm hại, thụ bộ hạ hoặc đồng sự liên lụy. Cung Quan lộc: Vượng địa, có thể làm lão bản hoặc phía sau màn bày ra người; hãm địa, sự nghiệp đa cách trở, hoặc thụ nhân đố kỵ và phỉ báng.

Cung điền trạch: Vượng địa, mãi bất động sản; hãm địa, mại bất động sản. Vượng địa, năng lực tăng tinh thần và vật tư sinh hoạt phương diện hưởng thụ; hãm địa, tâm thần bất an, tư tưởng phiền táo.

Cung phụ mẫu: Vượng địa, có thể được đáo cha mẹ nhiệt tình quan tâm và kính yêu; hãm địa, và phụ mẫu duyên mỏng. 3, hữu bật hóa khoa ở các cung đích tình huống; mệnh thân cung: Năng lực làm việc cường, có chí khí, có biện pháp, dễ có quý nhân bang trợ, đại thể là khác giới quý nhân, bởi vậy, dễ có đào hoa xuất hiện, đại hạn mười năm lợi cho trường thi, lưu niên một năm may mắn. Huynh đệ cung: Huynh đệ bằng hữu quan hệ tốt, tình cảm sâu, đây đó năng lực giúp đỡ cho nhau. Cung phu thê: Hôn nhân có ngăn trở, có đào hoa, có tái hôn của tượng. Cung tử nữ: Tử nữ thông minh, tử nữ bài vở và bài tập thành công, tử nữ có làm. Cung tài bạch: Tài vận hảo, tài lộ quảng, có phát tài kỳ ngộ. Cung tật ách: Bản thân khỏe mạnh, tật bệnh có chuyển biến tốt đẹp. Cung thiên di: Nên tại ngoại, tại ngoại có quý nhân dẫn. Cung Nô bộc; bộ hạ và đồng sự đắc lực, có thể giúp chủ thành công. Cung Quan lộc: Quan trường đắc thế, thăng quan phát tài. Cung điền trạch: Mãi bất động sản, hoặc tăng bất động sản. Cung phúc đức: Tăng hưởng thụ, tinh thần và vật tư sinh hoạt có thể được đáo thỏa mãn. Cung phụ mẫu: Phụ mẫu có năng lực, có địa vị, phụ mẫu có thể được đáo quý nhân đề bạt. 4, thiên cơ Hóa kị ở các cung đích tình huống:   mệnh thân cung: Mọi việc không được thuận, sự nghiệp và công tác có nhiều cách trở, tốt đẹp chính là kỳ ngộ dễ bỏ qua, công tác sai lầm quá nhiều. Nhược thiên cơ và cự môn cùng thủ, bất luận ở đâu cung, đất, phùng Hóa kị, có thất yêu nổi khổ, nam mệnh có tài nhưng không gặp thời, nữ mệnh nhiệt tâm vu tôn giáo sự nghiệp, nghĩ ra người sử dụng ni, khán phá thế gian hồng trần, mười năm đại hạn vất vả cực nhọc không được thuận, lưu niên một năm không được cát. Huynh đệ cung: Huynh đệ bằng hữu quan hệ bất hảo, hình cùng người lạ. Cung phu thê; phu thê bình thường nhân gia vụ việc khắc khẩu không ngớt, hoặc phối ngẫu suy nghĩ không dễ xài thay đổi, hoặc mắc có bệnh tâm thần. Cung tử nữ; tử nữ không nghe lời, hoặc tử nữ bất hiếu kính phụ mẫu. Cung tài bạch: Tọa xấu, vị lưỡng địa, đại rủi ro, cái khác các cung, tiểu rủi ro. Cung tật ách; bản thân dễ mệt nhọc, chán ghét, hoặc mắc có mắt tật của bệnh. Cung thiên di: Không thích hợp ra ngoài, ra ngoài dễ mê thất phương hướng, hoặc bị nguy vu đường xá, vùng núi, thang máy, thuyền bạc chờ, gia sát, dễ có tai nạn xe cộ phát sinh. Cung Nô bộc: Bộ hạ hoặc đồng sự không đắc lực, hoặc bằng mặt không bằng lòng, hoặc ăn cây táo, rào cây sung. Cung Quan lộc: Hội nhân công tác sai lầm mà thụ xử phạt, hoặc bị cuốn gói, công tác lao khổ phí sức, khó có được hồi báo. Cung điền trạch: Bán của cải lấy tiền mặt bất động sản hoặc phá sản. Cung phúc đức: Không chiếm được tinh thần và vật tư sinh hoạt phương diện hưởng thụ, cả ngày tư tưởng phiền muộn, tiêu cực lãn công, chán ghét tư tưởng rất nghiêm trọng. Cung phụ mẫu: Và phụ mẫu có sự khác nhau, tư tưởng tình cảm mỏng.

Cung mệnh và cung thiên di tương đối làm một tổ, xưng là hoạt động tuyến;

Huynh đệ cung và nô bộc cung tương đối làm một tổ, xưng là tình cảm tuyến; huynh giao hữu tuyến cũng xưng là thành tựu tuyến, tài chính và kinh tế tuyến.

Cung phu thê và cung Quan lộc tương đối làm một tổ, xưng là hôn nhân tuyến; cung tử nữ và cung điền trạch tương đối làm một tổ, xưng là đào hoa tuyến;

Cung tài bạch và cung phúc đức tương đối làm một tổ, xưng là tài phúc tuyến. Cung phụ mẫu và cung tật ách tương đối làm một tổ, xưng là công văn tuyến.

Lục điều đầu mối chính

Bả Bản cung và đối cung khán thành nhất cái đường thẳng, mười hai cung có thể hình thành lục điều tuyến, phân biệt xưng là: Mệnh thiên tuyến, huynh giao hữu tuyến, phu quan tuyến, tử điền tuyến, tài phúc tuyến, phụ tật tuyến.

Mỗi một điều tuyến lưỡng cung đều là dương âm đối chiếu quan hệ, vừa là nội (cận) ngoại (xa) đối ứng quan hệ. Cung mệnh là nội bộ nhân tố, bản thân, hiện tại cập bản địa tình huống, cung thiên di là ngoại bộ hoạt động xã hội không gian, thời gian tới cập phần đất bên ngoài tình huống, cung mệnh bỉ cung thiên di cường nên bản địa phát triển, cung thiên di bỉ cung mệnh cường nên phần đất bên ngoài phát triển. Huynh đệ cung chủ nên vì gia đình nội bộ huynh đệ quan hệ, lúc đầu nhân tế quan hệ, nô bộc cung là ngoại bộ bằng hữu quan hệ, thời gian tới nhân tế quan hệ hoặc khai triển kết quả. Cung phu thê là ở bên trong sắp tới là sự nghiệp, cung Quan lộc là ngoại bộ tương lai sự nghiệp, cung phu thê bất hảo cũng sẽ ảnh hưởng sự nghiệp của mình. Cung tử nữ là họ hàng gần tử nữ, cung điền trạch là tương lai tử nữ (tức tử tôn), cung điền trạch bất hảo khó có được hảo tử tôn (dương trạch chủ yếu quyết định con cháu thật xấu cập thành bại, âm trạch chủ yếu quyết định tử tôn tính cách chấm đất Vị). Cung tài bạch là hiện tài cận tài, cung phúc đức là xa tài, tài nguyên cập được tài hậu sử dụng, cung tài bạch bất hảo thì không vật chất hưởng thụ cơ sở, cung phúc đức bất hảo thì ảnh hưởng tiền tài nơi phát ra. Cung tật ách là thân thể của chính mình tố chất, bản thân tố chất thụ cung phụ mẫu di truyền ảnh hưởng.

Cùng tuyến lưỡng đối cung quan hệ tương đối mật thiết, có thể tương hỗ chiếu ứng, tương hỗ ảnh hưởng, kềm chế lẫn nhau, như bóng với hình, Bản cung bất hảo đối cung hảo, có thể xong bổ cứu, nhược Bản cung và đối cung đều bất hảo thì không pháp bổ cứu, ở đại hạn lưu niên phùng trong đó nhất cung có Hóa kị Tinh thì dễ có hung chuyện xảy ra sinh. Bản cung và đối cung có thể hỗ là nhân quả quan hệ, ví dụ như cung tử nữ không tốt nguyên nhân và điền trạch hữu quan, mà điền trạch bất hảo thì sẽ tạo thành tử tôn bất lương, cho nên cung tử nữ bất hảo người có thể cải tạo nơi ở và phần mộ tổ tiên phong thuỷ lai cải thiện; cung phụ mẫu bất hảo sẽ tạo thành bản thân di truyền bất lương, bản thân bất hảo; như cung tật ách bất hảo người dễ sinh bệnh, tạo thành phụ mẫu quan tâm, tổn hại tài; cung tài bạch bất hảo thì không tiền bạc hưởng thụ, tinh thần hội khổ não, nhược cung phúc đức bất hảo thì tài nguyên ít, ảnh hưởng tiền tài thu nhập. Sở dĩ đang nhìn Bản cung thì, phải chú ý xem thêm đối cung.

Mỗi một điều tuyến chủ yếu ý nghĩa và tác dụng như sau:

1, mệnh thiên tuyến: Xưng là đường số mệnh, hoạt động tuyến, đa và bản thân sinh mệnh cập hoạt động hữu quan.

2, huynh giao hữu tuyến: Xưng là thành tựu tuyến, phí dụng tuyến, trợ lực tuyến, tình cảm tuyến, đa và trợ lực cập phí dụng chi tình huống hữu quan.

3, phu quan tuyến: Xưng là sự nghiệp tuyến, luyến ái tuyến, hôn nhân tuyến, đa và sự nghiệp cập hôn nhân hữu quan.

4, tử điền tuyến: Xưng là đào hoa tuyến, tiêu khiển tuyến, tài khố tuyến, đa và tiêu khiển cập tài khố dành dụm hữu quan.

5, tài phúc tuyến: Xưng là tiền tài tuyến, ham tuyến, đa và tiền tài cập ham hưởng thụ hữu quan.

6, phụ tật tuyến: Xưng là danh tiếng tuyến, chính trị tuyến, ý nghĩ tuyến, đa và công văn, bài vở và bài tập, di truyền, tài trí, danh dự, tật bệnh hữu quan. Nhân dĩ phụ mẫu làm cơ sở, cho nên là phú quý của cơ, niên thiếu sinh hoạt và phụ mẫu quan hệ lớn nhất.

Cụ thể phán đoán sự bát cung:

Mệnh loại: Sinh mệnh, bản chất, tính cách, nhân phẩm, tài năng, phát triển, nhân sinh định vị, nhân sinh phát triển, nhân sinh trình tự chờ.

Tật loại: Bản thân, tật bệnh, huyết quang, bị thương tàn phế, tử vong chờ. Công tác địa điểm chờ.

Phụ loại: Tiên thiên, di truyền, mệnh nguyên, tướng mạo, ý nghĩ, tư duy, ý thức, trình độ văn hóa, bài vở và bài tập, khẩu tài chờ.

Tài loại: Tài vận, sinh ý, đầu tư, sao cổ, kiếm tiền, dư tiền, tiền mặt, dùng tiền, tổn hại tài, rủi ro, nợ nần chờ.

Quan loại: Chọn nghề nghiệp, nhận việc, công tác sự nghiệp, điều động, khí nghiệp, công tác sự nghiệp phát triển và trình tự, hạ tốp, về hưu chờ.

Thiên loại: Hoạt động, xuất hành, tại ngoại, ngoại vụ, xuất ngoại, hướng ra phía ngoài phát triển chờ.

Ngẫu loại: Khác giới duyên, khác giới quyển, du ngoạn, tiêu khiển, luyến ái, tình cảm, kén vợ kén chồng, hôn nhân, hôn hậu sinh sống chờ.

Điền loại: Phòng cho thuê, nhà ở, bàn phòng, sách phòng, mãi phòng, cái phòng, tăng tằng, lắp đặt thiết bị, trang hoàng, gia cụ, an cư chờ.

Thái tuế cung

Thái tuế cung, thái tuế cung hay năm sinh địa chi cung vị. Tỷ như 1982 năm ra đời, thuộc cẩu, cẩu = tuất, như vậy tuất hay thái tuế cung vị. 1992 năm ra đời, chúc hầu, hầu = thân, như vậy thân hay thái tuế cung vị.

Thái tuế cung, có thể khán một người ở người quen trước mặt, thân nhân trước mặt biểu hiện ra gì đó, hay bản tính. Tối bản chất tính cách. Thái tuế cung giống nhau và cung mệnh, thân cung tổ hợp khán.

Thái tuế cung và không bàn mà hợp ý nhau cung đối với lòng của người ta tính là quan trọng.

Không bàn mà hợp ý nhau cung khán có đúng hay không một trước sau như một người đó, hoặc là người tốt, hoặc là người xấu.

Thái tuế cung khán có đúng hay không một trời sanh, hoặc là người tốt, hoặc là người xấu.

Không bàn mà hợp ý nhau cung và thái tuế cung tam phương tứ chính cũng không có sát, mà cung mệnh tam phương tứ đang có sát người đó, thường thường là bề ngoài là hung, hình như là người xấu, nhưng trên thực tế là một trời sanh trước sau như một người tốt.

Xấu nhất tình huống hay thái tuế cung và không bàn mà hợp ý nhau cung đều có sát tinh, mà lại có cái khác hung tinh, mà cung mệnh tam phương tứ chính lại không có sát, người như thế tiêu chuẩn là một cực người xấu, lại nét mặt cho ngươi không nhìn ra.

Đây cũng là ta phân người phương pháp.

Đệ nhất, khán cung mệnh.

Đệ nhị, khán thái tuế cung.

Đệ tam, khán không bàn mà hợp ý nhau cung.

Ba người đều không sát người, là một hoàn mỹ vậy nhân, nếu là cung phúc đức tái tốt, vậy đơn giản làm cho ước ao.

Cung mệnh có sát, mà thái tuế cung và không bàn mà hợp ý nhau cung vô sát nói, ta cũng sẽ thành thật với nhau.

Cung mệnh có sát, không bàn mà hợp ý nhau cung có sát, thái tuế cung vô sát, ta sẽ dẫn đạo hắn tố người tốt, bởi vì hắn trời sinh hay người tốt, chỉ là bị tình thế biến thành người xấu.

Cung mệnh có sát, không bàn mà hợp ý nhau cung vô sát, thái tuế cung có sát, ta tin tưởng người ta trời sinh hay một người xấu, có thể ngươi nghĩ tố người tốt.

Cung mệnh vô sát, ta đừng nói liễu ba, bởi vì ta sợ ta vừa đắc tội người ta.

Đệ nhất, cung mệnh là biểu hiện.

Đệ nhị, thái tuế cung là thiên tính.

Đệ tam, không bàn mà hợp ý nhau cung là đang suy nghĩ và nguyện chính sẽ trở thành hạng người gì

Nghiên cứu loại này ám và minh vấn đề thì nghĩ tới.

Lại thâm sâu tư loại này hỗ chế quan hệ, khiến cho ta tự hỏi đáo ba người này trong lúc đó có loại hỗ chế hỗ ước, mà không nhất định có sát tựu là người xấu, vô sát hay người tốt đơn giản như vậy.

Giả như dĩ thái tuế cung là trời tính cho phép, dĩ không bàn mà hợp ý nhau cung làm tâm để ý xu hướng, dĩ cung mệnh làm gốc chất tính cách nói.

ba người này khả năng tồn tại một hỗ chế quan hệ.

Tỷ như, thái tuế cung có kình dương, hơn nữa là lạc hãm, người này thích thuyết hoang, tính cách kiên cường, thế nhưng cung mệnh có Hỏa Tinh và lộc tồn, như vậy người này rất có thể sẽ cực độ áp chế mình ngày như vầy tính phôi, mà tưởng lễ độ mạo, thành thực, làm việc dàn xếp tính cường. Giả như lúc này không bàn mà hợp ý nhau cung lại có thái dương tinh, người này hội càng muốn tố một người tốt, tâm địa quang minh chính trực, chân ái bác ái.

[cái này là bản mệnh bàn thái tuế cung vị, và lưu niên thái tuế bất đồng, chú ý.]

1 cung mệnh

Nó không chỉ … mà còn chỉ bản thân chủ thể

Cũng chủ cái khác

[1] nó là cung tài bạch khí số Vị, là khán tài bạch chi, hành vi trạng huống.

[2] là sự nghiệp tài bạch, kiểm tra sự nghiệp tài chính cập tiền mặt trạng huống.

[3] cung mệnh khán cá tính, cung mệnh là dương là rõ ràng, đối cung cung thiên di là âm là ẩn ám.

[4] cung mệnh là khán tật ách bệnh biến cát hung

[5] dĩ cung mệnh cung thiên di của tuyến làm trung tâm trục,

Đi ngược chiều phương hướng ngũ cung theo thứ tự là ngang hàng, ấu bối, còn trẻ, biến động, mới, rõ ràng, tương lai.

Thuận đi phương hướng ngũ cung theo thứ tự là lớp người già, tổ tiên xa, cố định, cũ, âm ẩn, đi qua

[6] ở tử vi đẩu số xem phong thủy mà nói: Điền trạch làm thể, cung mệnh là dụng, cung mệnh là hàng lang

2 huynh đệ cung

[hide][1] huynh đệ là tài bạch điền trạch, giấu tài chỗ, vị của tài khố, cũng liền hãy nhìn tài của tồn kho

[2] huynh đệ cung là sự nghiệp cung tật ách, là đúng sự nghiệp thể chẩn đoán bệnh, có thể thấy được sự nghiệp hưng suy của nhân

[3] huynh đệ cung là điền trạch tài bạch, là điền trạch động sản trạng huống, có thể đi qua giá cung biết điền trạch đường hoàng, cũng có thể biết trong nhà có hay không tiền.

[4] huynh đệ cung là phụ mẫu của cung phu thê (độc canh phụ luận) cũng có thể tác mẫu thân cung đến xem. Lánh tái sinh nam mệnh nhạc phụ, nữ mệnh công công

[5] huynh đệ cung có thể biết tại ngoại giao tế năng lực cập cổ tay, và ngoại giới nhân quả.

[6] khán thọ nguyên (tuổi tác) thường dĩ huynh giao hữu tuyến và cung phúc đức tịnh khán.

3 cung phu thê

[1] cung phu thê là cung phúc đức tài bạch, phúc đức tựu nhân quả mà nói, kiếp trước phúc đức nhiều ít, ở cung phu thê nhân quả báo.

[2] sự nghiệp cung là dương, cung phu thê ở đối cung là âm, cũng biết sự nghiệp ngoại lai nhân tố và sự cố, hoặc ẩn phục tại ngoại nguy cơ.

[3] cung phu thê có thể cùng cung tật ách cùng luận phu thê duyên phận sâu cạn.

4 cung tử nữ

[1] cung tử nữ là đào hoa cung, tử điền tuyến hay đào hoa tuyến, là hưởng thụ sung sướng cung vị.

[2] cung tử nữ cũng là khán tính năng lực, và cá nhân ham hỉ kị.

[3] cung tử nữ là cổ đông Vị, là khán có thể hay không hợp hỏa cung vị

[4] cung tử nữ là điền trạch thiên di, điền làm thể, cung tử nữ là dụng. Cung điền trạch là dương, cung tử nữ là âm, ở phong thuỷ biểu thị ngọa thất

[5] từ lục thân mà nói, cung tử nữ là khán tiểu di, tế di (nhị thái thái), học sinh, đồ đệ, thuộc hạ.

[6] huynh đệ cung là đại ca, cung phu thê là nhị ca, cung tử nữ là tam ca.

Nói cách khác cung tử nữ bất hảo, thì tam ca vô, có thì bất lợi.

5 cung tài bạch

[1] cung mệnh, cung tài bạch, cung Quan lộc là đẩu số trọng yếu cung vị, cũng biểu là ta.

[2] cung tài bạch là quan lộc khí số Vị, biểu thị sự nghiệp trung tâm doanh nghiệp trạng huống và tăng giảm trạng huống.

[3] tựu thiên di mà nói, cung tài bạch là thiên di cung phúc đức, xuất ngoại có tiền hay không dụng khán cung tài bạch sẽ biết

[4] cung tài bạch là phúc đức đối cung, là âm cung, là giấu diếm không thấy được phúc đức của nhân, do đó biểu hiện ra cả đời tiền tài

6 cung tật ách

[1] cung tật ách là quan lộc điền trạch, sở dĩ nó là doanh nghiệp nơi hoặc nhà xưởng hoặc mặt tiền cửa hàng

[2] cung tật ách là cha mẹ đối cung, cũng chính là âm cung, biểu thị tổ tiên dư đức và phụ mẫu di truyền.

[3] cung tật ách là điền trạch khí số vị trí, điền trạch cát hung tại đây thể hiện.

[4] tật ách ở phong thuỷ lý là phòng khách.

[1] cung mệnh là dương, thì thiên di tựu là âm, thiên di là ở bên trong tính cách, âm đức làm sao tựu khán thiên di

[2] cung thiên di là phúc đức khí số Vị, cha mẹ giao hữu cũng là tổ tiên cập phụ mẫu ở mệnh dặm di truyền ước số

[3] cung Nô bộc thường bị dùng để khán thọ nguyên cung vị, như vậy cung thiên di mượn đến xem cha mẹ thọ nguyên

[4] ở phong thuỷ lý thiên di biểu thị phòng ngủ chính thất.

Thiên di có đà la, như vậy phòng ngủ chính thất quần áo và đồ dùng hàng ngày loạn ném loạn trưng bày.

Lúc rảnh rỗi cướp hay phòng ngủ chính thất bị đạo

7 thiên di

[1] cung mệnh là dương, thiên di là âm. Tựu cung mệnh luận cá tính, thiên di là ám, mặt ngoài không nhìn ra.

[2] thiên di là phúc đức khí số Vị, là cha mẹ giao hữu, sở dĩ đó có thể thấy được tổ tiên di truyền ước số

[3] cung thiên di là khán phụ mẫu thọ nguyên cung vị.

[4] thiên di là xem phong thủy trung tâm phòng ngủ chính thất.

8 giao hữu

[1] cung Nô bộc là phúc đức điền trạch, là giấu phúc chỗ, sở dĩ bất năng bị phá, phá thì có tai.

[2] khán thọ nguyên như vậy giao hữu và phúc đức bất khả bỏ qua.

[3] giao hữu là quan lộc cha mẹ của Vị, biểu thị nhân vật là công ty trung tâm thủ trưởng, hoặc là bên ngoài cánh trên công ty, [cũng chính là hàng đầu nguồn] [4] cung Nô bộc ở phong thuỷ là bài vị

9 sự nghiệp

[1] sự nghiệp cung là cung mệnh khí số Vị, mệnh hành vi biểu hiện, vận đổi tiền mặt tiền trả chỗ.

[2] cung mệnh là sự nghiệp tài chính tiền mặt, huynh đệ cung là sự nghiệp là sự nghiệp thể chất

[3] cung phu thê là sự nghiệp mặt tiền của cửa hàng sự nghiệp khí thế.

[4] cung tử nữ là sự nghiệp cổ đông, thuộc hạ, học viên

[5] cung tài bạch là sự nghiệp doanh nghiệp trạng huống, tăng giảm trạng huống.

[6] cung tật ách là nhà xưởng, mặt tiền cửa hàng, công tác nơi.

[7] thiên di là doanh nghiệp ngạch.

[8] điền trạch là cùng đi, đồng sự, hộ khách.

10 điền trạch

[1] điền trạch là là tài bạch tật ách, là trong ngoài quan hệ, tài bạch thật là tốt phá hủy ở đến đây thể hiện

[2] dĩ tài bạch là động sản, thì điền trạch là bất động sản.

[3] điền trạch cũng biểu thị bằng hữu khác phái, là ngươi phu thê giao hữu.

Nếu như luận đào hoa, cung tử nữ là niên kỷ hơi nhẹ, điền trạch là niên kỷ trọng đại người.

Tỷ như người nào đó cung tử nữ bất hảo, như vậy hắn truy khác giới là năm đại người

[4] điền trạch ở xem phong thủy thì do chia rất nhiều chi tiết

11 phúc đức

[1] phúc đức là vợ chồng khí số Vị, hôn hậu phần lớn thăng trầm tất cả phúc đức thể hiện.

[2] cung phúc đức là tật ách tật ách, cũng biểu thị gia gia nãi nãi.

Cung phúc đức bất hảo, gia gia nãi nãi cũng sẽ không hảo

[3] cung phúc đức cũng là tự sát cung, là mình của bệnh.

Là tốt rồi bỉ: Thiên hạ bản không lo, dong nhân tự tìm cũng!

[4] cung phúc đức biểu thị quan hệ xí nghiệp, thực vật vãng lai đồng hành

Phúc tài tuyến biểu thị phúc vận tài chính.

[5] cung phúc đức là khán bản thân đối tiền tài đích tình dục

12 phụ mẫu

[1] đến đây cung vị NGHĨA mà nói là phụ mẫu, nghĩa hẹp mà nói chỉ chỉ ra phụ thân

[2] cung phụ mẫu có xưng tướng mạo cung, thuộc tâm tính tình dục sắc mặt.

[3] cung phụ mẫu vừa xưng công văn cung, là tài bạch giao hữu, chi phiếu, tiền, tiền trả, khế ước chờ.

[4] cung phụ mẫu đối với quốc gia xã hội mà nói làm quan viên, chính phủ cơ cấu.

[5] đối sự nghiệp mà nói cung phụ mẫu là công ty con.

[6] cung phụ mẫu ở xem phong thủy là tiểu phòng khách.

● cung mệnhVS cung thiên di → chỉ cần là nhân, bất kể là phủ lương vu đi, đô hội có ra ngoài khát cầu và cơ hội, mà đối diện “Cung thiên di” hay một đời người lớn nhất thay đổi cảnh ảnh hưởng, sau khi ra cửa họa phúc khó liệu, không ai sẽ biết ở bên ngoài sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng cũng dĩ khẳng định: Sau khi ra cửa đối với người? Ở tư duy và cảm thụ tuyệt đối sẽ có điều biến hóa. Bởi vì nhân chẳng những là cảm giác động vật, cũng là mình ý thức rất nặng và không cam lòng tịch sờ (quần thể tính cường) động vật, sau khi ra cửa cần nhất là nhân loại quần thể có hay không năng lực tiếp nhận chính, người khác đối ý kiến của mình làm sao. . . Các loại, cũng bởi vì thiên di hàm dụF người quần thể hỗ trợ tác động quan hệ, cho nên đối với người ảnh hưởng cũng là trực tiếp nhất, trùng kích lớn nhất. Cho nên sắp hàng là cung mệnh đối cung, cũng chính là trong sách thường nói “Xung”, xông đến hảo là tốt rồi, xung không được khá tựu… , a… Dưới có thể nghĩ.

● huynh đệ cung → đương nhân bắt đầu có thể hành tẩu, không nên mẫu thân ôm thời gian, chân chính bắt đầu rồi hắn cả đời người thứ nhất lữ trình, ở nơi này lớn học tập giai đoạn, tiếp xúc tối nhiều lần chính là mẫu thân và huynh đệ tỷ muội, đối đãi và cảm thụ sâu nhất cũng là mẫu thân và huynh đệ tỷ muội, hết thảy thái độ làm người đối đãi, tâm tình thả ra tập tính, người đối diện đình nhận tri đều là lúc này kỳ học được, là vì mệnh chủ trụ cột nhất tâm tính dưỡng thành kỳ, cũng bởi vì … này thời kỳ nhân so sánh vô tự chủ năng lực và mưu sinh năng lực, cho nên đối với vật chất thượng thỏa mãn hoặc khuyết thiếu thể nghiệm sâu nhất, nhu cầu cũng lớn nhất (không phải chẩm sống sót ư? ), cho nên huynh đệ cung ngoại trừ khả quan huynh đệ tình hình chung ở ngoài, cũng đại diện một người sâu nhất tằng tình cảm và thực tế nhất vật chất cần.

● huynh đệ cungVS bằng hữu cung → một đời người không có khả năng chưa có tiếp xúc qua phụ mẫu, huynh đệ dĩ người bên ngoài, nhất là tuổi nhỏ thời kì đối cùng tuổi ngoại nhân càng hiếu kỳ, cho nên xuất ngoại cùng người lui tới (xin chú ý: Bằng hữu cung lúc này chính thị huynh đệ cung thiên di), đương nhiên nhà của người khác đình sinh hoạt bối cảnh và giáo dục quan niệm và bất đồng kinh lịch sở dưỡng thành một người cá thể, đối với mình đều là mới mẻ, cũng là lớn nhất trùng kích tính, bởi vì thấy người khác, sở dĩ phải ngẫm lại chính, lúc này đối cung trùng kích chủ yếu là do đối với mình và người khác tương đối mà đến, cũng bởi vậy mới có tiên hiền dụng “Cận chu người xích, gần mực thì đen” để hình dung bằng hữu thật xấu tầm quan trọng. Mà bằng hữu phạm vi hàm dụF đồng tính và khác giới, người bản năng thượng gặp phải người khác giới thì, có thể so với gặp phải đồng tính càng hiếu kỳ hơn, nếu là mới mẻ, đương nhiên chưa nói tới cái gì nội tại tình cảm, sở dĩ bằng hữu cung cũng là người gặp ở ngoài cung, gặp ở ngoài ma! Đương nhiên là bên ngoài gặp phải, là nã không được tiến cung phu thê tới, O nhất thời, ngắn ngủi, chưa nói tới chân chính tình cảm.

● cung phu thê → đương nhân tâm trí tương đối thành thục hậu, từ từ thoát ly cha mẹ nắm giữ và bảo hộ, lúc này kỳ cũng là người sinh lý cơ năng lớn đạt được hoàn thiện nhất thời gian, là không thể chịu đựng được được sinh lý nhu cầu nước lũ thả ra và tâm lý ký thác tình cảm ỷ lại, sẽ bắt đầu cần khác giới quan ái lai thỏa mãn tự thân linh và tính, bởi vậy đa số người đó đều vào lúc này kỳ thành hôn lánh tổ gia đình, truy cầu khác giới ái tình và lưỡng tính đối đãi thành giai đoạn này tất nhiên quá trình và học tập.

● cung phu thêVS sự nghiệp cung → lưỡng tính trong lúc đó nhận tri và quen thuộc phải xuyên thấu qua hành vi tiếp xúc mà đạt thành, nếu không có xuyên thấu qua cộng đồng hành vi và động tác là rất khó giải trừ đây đó lòng của tính, huống chi lưỡng tính đang tìm mịch bầu bạn thì, ngoại trừ bỉ ý tưởng này cần gần ở ngoài, xử sự làm người phong cách cùng với làm việc thái độ, công tác cảm giác đều nhất nhất liệt ở song phương ước định trong, có câu thuyết “Nghiêm túc nữ nhân đẹp nhất”, cũng có nhất cú thuyết “Nghiêm túc nam nhân đẹp trai nhất”, cái gì gọi là chăm chú? Kỳ thực giá cùng người đang làm việc thì cổ khí chất hữu quan, nam nhân cân nữ nhân ở ước định đây đó thì, cũng là bả điểm ấy trở thành là thực lực của đối phương đến xem, điểm ấy rất hiện thực, cũng rất cụ lực sát thương, thùy hội muốn kết hôn một quỷ lười đương lão bà? Vừa thùy hội giá một thoạt nhìn không có gì tiền đồ lão công? A… . Thật là có chút vật cạnh thiên trạch đạo lý tồn tại ư! Mặt khác, thành hôn hậu nam nhân phải ra ngoài (xin chú ý: Phu thê cung thiên di = sự nghiệp cung) công tác kiếm tiền nuôi gia đình, nữ nhân cũng phải ra ngoài kiếm tiền hoặc làm tốt quan hệ xã hội vai, tài năng hiệp trợ phu quân sự nghiệp thuận lợi (vì sao có bực này khác biệt? A… Giá thực sự không có biện pháp, thiên tính sở trí, cũng là thiên phú sở trí, bởi vì nữ nhân sinh hài tử hậu còn phải chiếu cố hài tử, thì là còn không có sanh con, nữ nhân trời sinh người đối diện vụ chỉnh lý vẫn là bỉ nam nhân sở trường, đương nhiên là có những người này ngoại lệ, ngoại lệ trước hết không nói chuyện). Bởi vì sự nghiệp ở phu thê đối cung, bởi vì tố sự nghiệp mục đích cuối cùng là đem tiền cầm lại gia, cho nên đối với cung là sự nghiệp thật xấu cũng trực tiếp ảnh hưởng phu thê tình cảm, ái tình a! Ái tình! Rốt cuộc là bánh mì trọng yếu còn là ái tình trọng yếu? Kỳ thực đương sự nghiệp thất bại vô pháp nuôi sống một nhà thời gian, không có bánh mì là đàm không ra tình yêu, các vị mời khán, đây đối với cung của xung, lực ảnh hưởng có lớn hay không ư?

● cung tử nữ → đương lưỡng tính thành đôi thành đôi hậu tất nhiên sẽ phát sinh nết tốt là, sở dĩ cung tử nữ ngoại trừ là tử nữ thật xấu biểu trưng ở ngoài, cũng lưỡng tính song phương tính quan hệ vẽ hình người. Ở ngày như vầy tính giao nhau dưới, dựng dục tử nữ (không được dựng người ngoại lệ) là tất nhiên kết quả, lúc này song phương cũng sẽ đối mặt liễu giáo dưỡng tử nữ khảo nghiệm, rất nhiều người đều nói quá “Ta là ở làm phụ thân (mẫu thân) lúc mới bắt đầu học làm phụ thân (mẫu thân)”, nói thế ở đẩu số 12 cung cũng phân là liệt vu nội ư! Bởi vì tử nữ vi phu thê huynh đệ cung, mà huynh đệ vốn cũng có học tập ý, sở dĩ hài tử giáo dưỡng, lưỡng phu thê đều phải học tập, hơn nữa còn là cả đời đến chết cũng còn ở học tập, a… Thật biết điều!

Ngoạn chuyển địa cầu 2: 40: 40

● cung tử nữVS cung điền trạch → nữ nhân sau khi sinh, là chính thức bắt đầu kéo dài gia tộc sinh mạng thời gian, cũng là nhà mới đình chân chính thành lập thời gian, gia đình thành lập phải có hoàn chỉnh sinh hoạt không gian, tân sinh mà bởi vì phải thu được hoàn thiện nhất bảo hộ, sở dĩ lúc này xây cấu lý tưởng trung tâm nơi ở hoàn cảnh cũng đồng thời trở thành tuyệt đối cần thiết, bởi vì tử nữ sẽ không vĩnh viễn ở cha mẹ trong ngực, bọn họ hội ba hội đi sẽ tới chỗ lục lọi tân thế giới (xin chú ý: Tử nữ cung thiên di = điền trạch hoàn cảnh), mà cha mẹ cũng sẽ căn cứ gia tộc đặc tính, tập tính, khi còn bé người đối diện đình khái niệm các loại làm như nơi ở hoàn cảnh xây cấu bản in ô-da-lit, a… Đối cung ma! Xung la!

● cung tài bạch → đương một người đã trải qua hôn nhân, sanh con dưỡng cái, sự nghiệp dốc sức làm lúc, chính thị đến rồi nghiệm thu thành quả thời gian, có thể không chính mình một khoản tiền tài đương nhiên cũng là nhân sinh thành bại bình xét điều kiện một trong, ngoại trừ cái này ở ngoài, cũng là nhân sinh đến rồi thành thục nhất giai đoạn, kinh nghiệm lịch lãm cũng đến đỉnh giai đoạn, mọi người sẽ bắt đầu tự hỏi còn dư lại nửa đời sau hẳn là làm sao sống? Sự nghiệp của mình và nhân sinh có hay không đã đạt thành trong lòng lý tưởng? Có hay không có hẳn là hoàn thành mà vị hoàn thành mộng tưởng? Sở dĩ tiên hiền ở đệ ngũ cung đưa hạ tài bạch cái này ý vị sâu xa mà ý nghĩa.

● cung tài bạchVS cung phúc đức → nhân loại sáng tạo thực chất vật thể (bao quát tiền tài), đều là xuất xứ từ vu tìm cách, có tìm cách mới có hành động, có hành động sản sinh kết quả, sở dĩ tài bạch cửa đố diện lập cung phúc đức, dụng tìm cách trực tiếp ảnh hưởng kết quả, dụng tinh thần mặt hưởng thụ vật chất, nửa đời sau nên như thế nào đã trải qua phúc đức tự hỏi, ý tứ như thế thật là có thú cực kỳ!

● cung tật ách → đương đi vận đến đạt thứ sáu cung (tật ách) thì, loài người tuổi tác đã ngũ ~ sáu mươi tuổi, bản thân các bộ Vị cơ năng rõ ràng biến chất, tay chân cũng càng ngày càng không nghe sai sử, lúc này làm sao bảo nuôi thân thể của chính mình cũng trở thành là tối trọng yếu đầu đề, nhân một ngày niên kỷ đến nơi này loại giai đoạn, cũng bắt đầu thích hồi ức chuyện cũ, nhất là quá mức ái trở về chỗ cũ tuổi thơ tuổi thanh xuân ít và lúc đó hoàn cảnh lớn lên (huynh đệ cung và cung điền trạch chính hội vu tam phương), cũng chân chính nhận tri đáo mình ở nhân sinh còn dư lại thời gian không nhiều liễu.

● cung tật áchVS cung phụ mẫu → lúc này, nữ nhân chính trực thanh tráng niên kỳ, đã rồi thành lập thuộc về bọn họ gia đình của mình, đương người đã già sau đó ngoại trừ yêu thích trở về chỗ cũ lúc nhỏ dĩ vãng ở ngoài, cũng dễ hoài tưởng phụ mẫu đối với mình dưỡng dục ân tình (ừ ~~~~ sắp đi gặp cha mẹ), phụ mẫu lúc đó làm những chuyện như vậy cũng trở thành chính đối đãi cả gia tộc hành sự hoài thì (nhìn kỹ: Tật ách đối diện chính thị cung phụ mẫu, trực tiếp ảnh hưởng), trong đầu hội quải niệm mà không thôi là nữ nhân (thỉnh tái chú ý khán: Nguyên cung tử nữ lúc này biến thành cung phúc đức), người đã già yêu nhất cân tôn tử tôn nữ ngoạn cùng một chỗ (kế tục khán ốc: Nguyên tử nữ cung tử nữ chính thị nguyên cung thiên di, cũng chính là lúc này huynh đệ cung, lão nhân mang trứ cân tôn tử tôn nữ học ư! A… Cân tôn tử tôn nữ cùng nhau lăn lộn tương đối không muốn đáo chính không ai muốn). Cuộc sống quá trình, 12 cung an bài, thật đúng là huyền diệu chuẩn xác a ~~~~~~~

Đến nơi này đã gần đến vĩ thanh, lúc này nhất định có người sẽ hỏi: Như vậy kế tiếp ư! Nếu có người sống vượt lên trước thứ sáu hạn ư? Đều làm đến đệ thất hạn cung thiên di liễu nói như thế nào đây? Hắc… Thỉnh các vị khán quán ngẫm lại nhất cú từ xưa đến nay minh nói: “Nhân sinh bảy mươi mới bắt đầu”, lời này mà kỳ thực cũng thật có ý tứ, chẩm nói sao?

Nói như vậy, sống quá bảy mươi tuổi nhân đã trải qua sinh ly tử biệt, chịu đựng qua sinh lý ốm đau hậu nếu có thể như cũ tai thính mắt tinh, lúc này, sinh mệnh, tiền tài, gia tộc, nữ nhân các loại hết thảy tất cả đều cơ hồ không để ở trong lòng liễu, cai giao ca tụng từ lâu giao ca tụng, bất năng giao ca tụng cũng không cần phải giao ca tụng, trong lòng bọn họ quan tâm nhất chính là: “Mọi người đối định vị của mình như thế nào đây? Quan cảm làm sao? Mình cả đời này như thế nào đây? Nên như thế nào hưởng thụ thặng dư người đó sinh ư? Nếu có tiếp theo sinh, chính vừa hội là như thế nào ư?” nâm nói một chút, có thể sống đáo năm này tuổi, phần lớn người đó không được đều là cùng loại như vậy sao?

Nhân sự mười hai cung cái khác biểu ý cập lục thân quan hệ (khán mở rộng cung vị thì, ứng với dĩ mở rộng cung vị là tân cung mệnh đến xem)

1, cung mệnh: Đại diện tổ mẫu, ngoại công, thúc bá, kế phụ, dì cả, phó quan trên cung vị. Lúc này lấy cung phu thê lập thái cực thì, là phối ngẫu cung phúc đức, khán phối ngẫu ham, tài nguyên cập hưởng thụ tình huống; cho nên phải có hảo phối ngẫu, đầu tiên yếu từ chính bồi dưỡng hảo tâm thái làm lên. Làm quan của tài, biểu sự nghiệp tư bản. Là tài của quan, biểu tài vụ quản lý chi tình huống. Khán tật bệnh bệnh biến hậu cát hung. Nơi ở hành lang.

2, huynh đệ cung: Đại diện mẫu thân, đại ca, nam nhạc phụ, gia đình nhà gái công. Là cung tài bạch điền trạch, tức gia đình tài khố, là tiền mặt gửi chỗ, biểu gia đình sinh hoạt phí dụng và chi tình huống. Là sự nghiệp tật ách Vị, khán sự nghiệp thể chế thật là tốt phôi hoặc có hay không thành tựu. Phu thê tình cảm cầu. Kiếp này tích âm đức vị, khán thọ nguyên cập vãng sinh tình huống. Bản thân hậu thiên thể chất tình huống. Là sương phòng, phu thê giường ngủ.

3, cung phu thê: Đại diện nguyên phối thê tử, nhị ca, mẫu thân huynh đệ tỷ muội. Khán phần đất bên ngoài là sự nghiệp, xuất ngoại vận khí, họa phúc. Phúc của tài, kiếp trước tích phúc nhiều ít, kiếp này báo ứng. Điền của tật, là trù phòng cập WC Vị; phòng ốc kết cấu thật xấu chỗ.

4, cung tử nữ: Đại diện trưởng tử, đệ nhị phối ngẫu, tam ca, phối ngẫu huynh đệ tỷ muội, phối ngẫu mẫu thân, huynh đệ phối ngẫu. Cũng đại diện tử tôn vãn bối, học sinh, đệ tử đích tình huống cập quan hệ. Vừa hãy nhìn cha mẹ tài bạch, bản thân tài nghệ, kết phường tình huống và đào hoa tình huống. Cũng đại diện sinh thực khí, mang thai, sinh dục chờ sự. Là vui đùa cung, phòng trò chơi, phòng sinh, đào hoa cung, tai hoạ nguyên. Là nơi ở trước cửa, ở phòng trước mặt tình huống. Là bác sĩ, y dược, giải trừ ưu, tiêu tai cung vị (phương vị).

5, cung tài bạch: Đại diện con thứ, tứ ca, vị thứ ba phối ngẫu, tôn bối, phối ngẫu bạn thân, tử nữ bằng hữu, huynh đệ tử nữ. Khán cha mẹ khỏe mạnh tình huống. Bản thân tai bệnh căn nguyên. Khán doanh nghiệp, ngoại duyên tình huống. Là khách phòng. Hôn chồng sau thê đối đãi thật xấu.

6, cung tật ách: Đại diện con trai thứ ba, người vợ, con rể. Vì huynh đệ tài bạch. Khán phối ngẫu hôn hậu sinh dục năng lực. Khán bản thân công tác nơi, nhà xưởng đích tình huống, mà sống tài địa phương. Là phòng khách, bố trí xong đối bản thân mới có lợi. Khán phối ngẫu đào hoa. Giữ nhà vận thật xấu.

7, cung thiên di: Vì huynh đệ tật ách, phối ngẫu tài bạch, bản thân thiên tài. Phụ của giao hữu, khán cha mẹ thọ nguyên. Là việc chính ngọa thất. Còn có thể khán dọn nhà (xa xa) tình huống. Thông nhau ngoài ý muốn cung. Phu của tài, khán phối ngẫu tài vụ tình huống.

8, nô bộc cung: Là thần linh vị. Dĩ cung phu thê lập cực thì, vi phu của tật, đại diện phối ngẫu vóc người, khỏe mạnh tình huống. Là tử nữ cung tài bạch, chuyện của cha mẹ nghiệp cung. Làm quan lộc cha mẫu, biểu bản thân sự nghiệp đầu nguồn, người lảnh đạo trực tiếp, ông chủ Vị. Là chúng sinh Vị.

9, cung Quan lộc: Phối ngẫu biến động, ngoại duyên, tử nữ tai bệnh, cha mẹ tài sản, bản thân tiền tài tiêu hao, di chứng hoặc hậu hoạn tình huống. Đại diện ở nhà chơi rông phong thủy chân tướng. Chủ cho thuê nhà, tả lân, bằng hữu giường ngủ, tình nhân, ngoại súc phối ngẫu. Là đọc sách cung, thư phòng.

10, cung điền trạch: Đại diện thượng tổ công, Tam tỷ, đại nữ nhi. Phối ngẫu giao hữu. Vì huynh đệ là sự nghiệp, tử nữ biến động. Bản thân tài vật được mất, kiếp trước nhân duyên, bằng hữu khác phái. Cha mẹ phúc đức, đại diện cha mẹ thọ cơ phúc phận, cho nên cũng có thể khán phụ mẫu trong lúc đó có hay không sự hòa thuận. Đại diện bản thân sở ở đơn vị, phục vụ công ty hoặc công tác nơi đích tình huống. Đại diện nghề thứ hai, trung niên tình cảm vợ chồng, còn có thể khán nữ tính đào hoa và tính sinh hoạt tình huống. Đại môn, ở nhà chơi rông trung tâm. Thích hợp ở lại phòng ốc tọa hướng. Đột phát tai hoạ kiếp số Vị.

11, cung phúc đức: Đại diện tổ phụ, nhị tỷ. Phối ngẫu là sự nghiệp, huynh đệ điền trạch, tử nữ giao hữu, bản thân kim tiền chảy về phía, ngoại lai của tài và ngoài ý muốn của tài, kiêm chức sự nghiệp của tài. Nữ mệnh phúc cơ, hôn nhân thật xấu trọng yếu cung vị. Là tật của tật, cho nên thất tình lục dục, nghiệp chướng bệnh khán cung phúc đức. Cơ quan chánh phủ, công ty con, sản phẩm. Đại diện lão niên vận, cung hảo thì lão niên an nhàn, cung hung thì lão niên bất an.

12, cung phụ mẫu: Đại diện phụ thân, đại tỷ, trưởng bối, sư trưởng, thủ trưởng, ngân hàng, công văn. Phối ngẫu gia đình tình huống, tử nữ là sự nghiệp, huynh đệ tỷ muội hàm dưỡng, bản thân tư tuệ linh cảm. Và văn học nghệ thuật phương diện tư duy phương thức, ham hữu quan. Là tiểu phòng khách.

Mười hai cung giản yếu chủ sự (bao quát đi vận)

Mệnh cung: Bản thân, sinh mệnh, nhân sinh trình tự, tính tình, nhân phẩm, tài năng, tinh thần, chí nguyện, tình cảm biểu đạt, sự nghiệp tài.

Huynh đệ cung: Huynh đệ, mẫu thân, thành tựu, phí dụng chi, sự nghiệp thể chế, thể chất, tình nghĩa huynh đệ, giường ngủ, tiền mặt kho.

Cung phu thê: Phối ngẫu, khác giới duyên, tiêu khiển, luyến ái, hôn nhân, tình cảm, trù phòng, phía ngoài sự nghiệp, vị hôn đại diện bản thân tình cảm.

Cung tử nữ: Tử nữ, vui đùa, kết phường, học sinh vãn bối, sinh dục, tình nhân, đào hoa, tính công năng, tái hôn đối tượng, nghiệp lực bệnh.

Cung tài bạch: Tài vận, sinh ý, đầu tư, kiếm tiền, tiền mặt, dùng tiền, tài chính quay vòng, nợ nần, chi phiếu, tiền tài chảy về phía.

Cung tật ách: Bản thân, béo gầy, tật bệnh, công tác địa điểm, cửa hàng, kinh doanh, phối ngẫu sinh sản Vị, gia vận, tiền mặt đầu tư phương hướng.

Cung thiên di: Dời, xuất hành, xuất ngoại, sự nghiệp ngoại giao, ngoại vụ, chuyện ngoài ý muốn, bề ngoài cá tính, địa vị xã hội, gặp gỡ.

Nô bộc cung: Bằng hữu, giao hữu, nhân tế quan hệ, nhân duyên, hữu tình giao tế, bị lừa, luyến ái đối tượng, tiểu nhân, đào hoa cơ duyên.

Cung Quan lộc: Sự nghiệp vận khí, vào nghề, chọn nghề nghiệp, chức vụ trình tự, điều động, quản lý, thương cơ, lợi tức, ngoại thê, nỗ lực lao động.

Cung điền trạch: Nhà ở, buôn bán phòng ở, dọn nhà, xây phòng, lắp đặt thiết bị, đưa gia cụ, dư tiền, tài sản, tồn kho, gia đình, gặp ở ngoài.

Cung phúc đức: Hưởng thụ, hưởng lạc, hứng thú, ý đồ, phẩm đức, tư duy hoạt động, tài nguyên, muốn kiếm tiền, thiên tài, ngoại hoa của tài.

Cung phụ mẫu: Phụ mẫu, trưởng bối, chỗ dựa vững chắc, sư trưởng, di truyền, mệnh nguyên, tướng mạo, ý nghĩ, ý thức tư duy, trình độ văn hóa, văn học tu dưỡng, tài trí, danh tiếng, tiền đồ, chỗ dựa vững chắc, công văn, pháp luật, pháp quy, quan tòa, chúng sinh của tài, ngân hàng, quỹ hội.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

《紫微斗数之十二宫》

需要背下来的是1命宫,2兄弟宫,3夫妻宫,4子女宫,5财帛宫,6疾厄宫,7迁徙宫,8仆役宫,9官禄宫,10田宅宫,11福德宫,12父母宫。

一命 二兄 三夫 四子 五财 六疾 七迁 八友 九官 十田 十一福 十二父【记忆的时候,最好把数字一起记忆,将来方便理解】

四生宫:乃指各局数「长生」之坐宫,和各干支「天马」之坐宫而定名,长生和天马仅在寅、申、巳、亥四宫活动,因而该四宫称为「四生宫」或「四马地」,有生生不息、希望无穷之意。又称之为四马地。

四墓宫:十二长生之「墓」位仅落于辰、戍、丑、未四宫,而辰、戍、丑、未四宫亦各为水、火、金、木之「库」位,辰、戍、丑、未四宫因而成为「墓库」,称之为「四墓宫」,具有收藏、守成、有备无患之意。又称之为四库宫。

四败宫:子、午、卯、酉四宫,为「咸池」和「沐浴」二星之坐宫,咸池星亦名「桃花杀﹝煞﹞」,申、子、辰年生者咸池在酉;寅、午、戍年生者咸池在卯;亥、卯、未年生者咸池在子;巳、酉、丑年生者咸池在午。木之沐浴在子;火之沐浴在卯;金之沐浴在午;水之沐浴在酉。因而命坐子、午、卯、酉四宫,桃花煞重﹝咸池、沐浴皆为桃花星﹞,吓坏了术士,认为桃花必败。惹上桃花,必因色惹祸,子、午、卯、酉四宫因而名为「四败宫」。又称之为四正宫。

子宫=下阴,丑宫=下阴,寅宫=右脚,卯宫=腰腹,辰宫=右胸,巳宫=右手【肩】

午宫=头,未宫=脸部, 申宫=左手【肩】酉宫=左胸,戌宫=腰腹,亥宫=左脚

子=正北=属水,丑=东北偏北=属土,寅=东北偏东=属木,卯=正东=属木,辰=东南偏东=属土,巳=东南偏南=属火,午=正南=属火,未=西南偏南=属土,申=西南偏西=属金,酉=正西=属金,戌=西北偏西=属土,亥=西北偏北=属水。

借盘看六亲,如图。

紫微斗数12宫位手掌图–左手。

简单的十二宫所代表的意义。

命宫:代表的是我们基本的个性。那也可以说是看命盘的第一个重点。

兄弟宫:代表的是我们与家中兄弟或好朋友相处上的分析。

夫妻宫:代表的是我们寻找对象的类型,爱情模式的基本分析。

子女宫:代表的是我们的兴趣、子女数、性能力等分析。

财帛宫:代表的是我们赚钱方式、专长方面的分析。

疾厄宫:代表的是身上哪处较易有问题,或是对疾病的看法。

迁移宫:代表的是人际方面、给人的第一印象上的分析。

交友宫:代表的是我们与下属、不熟的朋友交往上的分析。

事业宫:代表的是我们适合的工作及我们面对工作的态度上的分析。

田宅宫:代表的是房间摆设,存钱态度上的分析。

福德宫:代表的是对我们脑中易产生的想法、念头上的分析。

父母宫:代表的是与爸爸妈妈、长辈、上司相处模式上的分析。

相对细致一些的十二宫所代表的意义。

1、命宫

命宫就像人的头,大脑命宫是司令.

是精神、意志、个性,天性是大伯叔叔位,是奶奶位,是外公位

2、兄弟宫

兄弟宫看手足情,是母亲的位置

是现金的收藏位,是积蓄。所以是经济位。是库位要看事业的大小规模,就看兄弟宫。所以兄弟宫也是成就位

事业的规模也看兄弟的

身体的好坏也看兄弟宫,兄弟宫可以说是身体的运气位,兄弟宫的好坏也反应物质生活

兄弟宫是床位,卧室,看子女的福分也看兄弟

3、夫妻宫

肯定和感情婚姻有关

这辈子你的福分中财多财少可以看夫妻宫.夫妻宫还是厨房

是外出的运气

夫妻宫也可以看体型。也是兄弟的经济状况

4、子女宫

当然是看子女的。子女的多少、缘分、子女聪慧与否都可以从子女宫来看

还看桃花、外遇,小老婆、二婚,看合伙人、下属;看老运也可以看子女宫

子女宫是田宅宫的对宫,也是一个驿马位,可以看做外出住的酒店之类

比如,流年化忌在田宅宫冲子女宫,这个有外出的可能

不过反过来,子女宫化忌冲田宅,有驿马可能也有意外的可能

性能力从子女宫也可以看出比如子女宫化禄,也是性欲高,色色的;化权是能力强;化科是那个地方长的比较特殊,比较大之类的;最后一个是化忌,化忌就是那里可能有瑕疵,性欲淡,即使有心也无力

刚才讲到子女宫,没有讲子女宫化忌

子女宫有生年忌,这个是欠子女债,或者欠风流债,子女宫化忌的,很在乎自己的性能力和性器官但是性能力还是不行,为什么呢?因为太在乎了。自化忌的是另一种说法

见到过两个子女宫坐生年忌的,都是男命,很有意思,他们都很色,但是色也分原因。

5、财帛宫

很多人看一个人有没有钱,就去看财帛宫,这个观点不能说全错,但是这样一定看不准

财帛宫是赚钱的状况,是金钱观和价值

财帛宫也是父母的健康位,是客房,是夫妻宫的夫妻宫,所以是婚姻对待位

看结婚后,配偶怎样对我,就看财帛宫

还有,财帛宫有辅弼、魁钺星的,偏财比较多

看把钱花在哪了,就用财帛宫的宫干去四化,化禄所在的宫位,就是钱用在的地方

你的钱不是给子女就是给桃花

6、疾病宫

是身体,肉体。疾病宫有的也叫心宫。也就是反应一个人的习性。举个例子:月亮的疾病宫是巨门,所以他很喜欢聊天。。为什么说疾病宫是心宫,因为这个宫反应人的习性和情绪。也就是月亮说的心态。

疾病宫是官禄宫的田宅宫,所以,看单位情况、看工作环境,都可以看疾病宫

疾病宫和命宫是一六共宗,可以说命宫是“我”的精神,疾病宫是“我”的肉体合二为一才是完整的“我”。疾病宫既然是身体,那么就可以从疾病宫来看胖瘦。。看一个人的胖瘦要参看:命宫、疾病宫、夫妻宫、大限命宫

7,、迁移宫

如果说命宫为内,迁移就属外。所以迁移宫是外在的形象,样子

比如,夫妻宫可以看做家里的老婆,官禄宫是夫妻宫的迁移宫,所以官禄宫看以看在外面的老婆

迁移宫也是际遇,自己能力的展现,身份地位。迁移,顾名思义,是驿马。迁移宫为福德宫的三方位,所以也是才华、天赋的表现

修行之人,看能否修成正果也看迁移宫。。首先看迁移的好坏,然后看其他宫的四化,比如命宫化忌入迁移,容易修行。。命忌入迁移是耿直,不会花花肠子

溺水忌是命宫化忌入迁移宫,迁移宫正好坐生年忌,有爆发的意思

看意外、灾难也看迁移宫。迁移宫是你另一半的财帛宫,可想而知能看出来什么

8、交友宫

交友宫是兄弟宫的迁移宫,从上面的迁移宫可知交友宫表现兄弟的什么。交友宫,有的叫仆役宫,其实也就是众生位

仆役宫,是夫妻宫的疾病宫,所以是配偶的身体

看人际关系一般都看仆役宫,其他参看仆役宫三方

仆役宫也看竞争,与众生的对待

你看兄弟宫紧挨着命宫的,是仆役宫的对宫,就是众生的上升位,与命宫关系密切,所以可以看挚友

仆役宫是子女宫的财帛宫,看子女的钱财

9、官禄宫

官禄宫可以看工作,或者说是工作的方式

这个宫也是夫妻宫的迁移宫,所以可以看配偶的样子和配偶的外在能力

昨天说过,官禄宫也显示外室的信息也就是婚外情

官禄宫是命宫的气数位这个气数位我一直没有讲,每个宫位的官禄宫都是这个宫的气数位。气数位,其实就是那个宫位的运气

官禄宫是命宫的气数位,是命宫的运气。而这个官禄宫也可以看自己死后的坟。

看自己的身后事可以参看官禄宫和福德宫

官禄宫也是子女宫的疾病宫,看子女的身体,心态

10、田宅宫,

是家世、家族兴旺好坏的表现看子女的兴旺也可以看田宅宫

田宅宫是财富的收藏位,昨天讲过兄弟宫,所以看真正有钱没钱是要看田宅和兄弟二宫

看有钱的话,兄弟、田宅、疾病这三个宫十分重要。如果这三宫好,是可以有钱成为富人。但具体能有多少钱,还要看福德宫的三方。

田宅宫还代表居住环境;比如我的田宅宫是武杀,所以我的居住环境周围会有军队、医院、大型集贸市场等.田宅宫还是客厅,是父母的性格.田宅是家庭、天伦,男欢女爱的位置

田宅宫有化权,性能力强;化禄是性欲高,看到异性就产生兴趣;化忌,存不住钱,性能力有障碍;田宅有四煞,喜欢变换姿势,喜欢花样

田宅化忌只进不出,只进不出当然是没钱,窘迫.子女宫化忌的倒是很大方

11、福德宫

主要是后天的兴趣嗜好,也可以看关于享受的信息

福德宫,很多人都说过,这个宫位可以看因果。就是上一世,或者上上世的果报

福德宫可以看命主对金钱的欲望,看一个人爱不爱财就看福德宫,福德宫如果财星重,这个人可能很爱钱

,比如福德武贪的

看配偶的事业也看福德宫

12、父母宫

父母宫也是相貌宫

父母宫又是疾病(身体)的迁移宫,是身体在外的表象,所以是相貌宫

父母宫可以统看长辈,但是看真正的父母,这个宫主要是父亲、兄弟宫是母亲

父母宫是文书位,看学历文书方面的事情是看父母宫

父母宫好的,有机会嫁入豪门.

13、身宫

身宫在紫微斗数命盘出现的位置:

1、子午时生人,身宫与命宫同宫

2、卯酉时生人,身宫在迁移宫

3、寅申时生人,身宫在官禄宫

4、辰戌时生人,身宫在财帛宫

5、巳亥时生人,身宫在夫妻宫

6、丑未时生人,身宫在福德宫

通常人们在学习紫微斗数的时候,总接触到的是命宫,身宫这个极其重要的宫位,通常被一些学者忽略。

“命宫、身宫”的内涵,是斗数入门概念的第一个关键点,命乃人之外在表现,相当计算机系统的硬件部分;身乃人之精神内涵,相当计算机系统的软件部分。身命犹如一个有机组合构成的生命整体,其特征必然是它赖以生存环境特征的外现和模拟。

身宫主要影响作用分为三点:

1.修正作用:一般论命以命宫为主,随着时间、年龄的增长,身宫所扮演的比重亦随之增加。一般笼统的说是大约35岁后发生作用。比方说,一个人命宫弱、身宫强,则年轻时比较可能比较劳累或不顺,但中年后就有种慢慢渐入佳境、倒吃甘蔗的现象;反之,若命宫强身宫弱,就有点先盛后衰的味道了。

2.加强作用:身宫所在的宫位,会使那个宫位的吉凶增强。比方说身宫在夫妻宫,则在感情方面的吉凶比其它宫位更容易凸显。

3.对比作用:命身宫大看一生,小看一件事。一个人对一件事的作风往往前后不一,命宫往往代表前半段,而身宫代表后半段。比方说,有个人的命宫武贪见地空,身宫紫杀,则往往此人在做一件事的开始时,方向比较掌握不住、犹豫不决;但一旦事情一做下去后,往往有很好持续力以及执行力;反之,将此例的命身宫颠倒,就会有虎头蛇尾的现象。

身宫:

判断一个人后天的运势,表现出来比较多的是,一个人是否会处事,会不会为人,以什么样的心态去面对人生和什么样的行动。

身宫诸星可用做於客观环境发展自己的参考,物质潜能的环境

【身宫不能单独成一个宫位,它必定与命宫;财帛宫;官禄宫;迁移宫;福德宫或夫妻宫六宫中的任一宫同宫.】

紫微斗数是以”命宫的地支求命主”,以”生年的地支求身主”

命宫显示先天的宿命,主要论断前半生之运,【一般是36岁分】身宫开始起作用,真正体现出来都在40岁之后了,还有,每一个大限,最后两年一定与后面的大限运气重叠,而新大限的头两年运程,也一定受到前一个大限运程的影响,也就是说,从衰运到走大运,中间总共有四年的渐变期,从大运走大运,中间四年绝对是重大转折,飞升的过程。

身宮:身宮代表着后天的运势,如果命宫不好,而身宫不错,则代表可借由后天的努力而改变自身的命运,身宫在命盘中可能会跟命宫,夫妻宫,财帛宫,迁移宫,官禄宫,福德宫等六宫中的其中之一同宫。而身宫也会造就宫能的吉星加倍,反正若有凶星也会加倍其凶力。当命宫有十四主星时,其吉凶明显者,则无须考虑身宫之作用,当命宫无十四正曜时,必须重视身宫之作用,以身宫和迁移宫作为主要的对象进行研究.身主星是身宫的守护神,主掌营养、修为、阴骘、福德等,与躯体、魄力、后天运程有关,和身宫一样,是一生最执迷的地方,属后天努力的因素。在具体运用中,身主星的好坏仅作为判断身宫吉凶的补充。 命身主星入命身宫,为龙归大海,适得其所,英雄有用武之地,逢吉更吉,逢凶减凶。

斗数天盘,是人一生的命综合趋势,也叫大势,决定了人一生最基本的东西,比如家庭出身,性格,爱好,优点,缺点,社交圈,疾病状态等等,而这里很多东西,终其一生也不会有改变。

斗盘中有命宫,身宫的区别,有的人会在成年后,性格和世界观转变为身宫的星情状态,这个就是后天的性格塑造,而身命在同一个宫的,大多一生也不会有改变。

身宫在紫微斗数命盘出现的位置:

1、子午时生人,身宫与命宫同宫

身宫与命宫同宫:行运的趋向最为明朗,为人主观强烈,不易受外在环境影响,行事之功过大都自己作为承担。讨得这类人的欢心,需要极力讨好,做到对方感觉以自我为中心。

2、巳亥时生人,身宫在夫妻宫

身宫与夫妻宫同宫:较重感情之人,注重家庭生活气氛,对家庭有责任心,有受配偶影响的倾向。讨得这类人的欢心,需要多谈情说爱。

3、辰戌时生人,身宫在财帛宫

身宫与财帛宫同宫:偏重钱财价值观,行事以赚钱为目标,有受经济左右行为的现象。讨得这类人的欢心,需要多给使用钱的权利。

4、卯酉时生人,身宫在迁移宫

身宫与迁移宫同宫:身宫之外,易受环境变迁的影响,比较容易有职业或居住环境的变迁。讨得这类人的欢心,需要多陪着去逛街和旅游。

5、寅申时生人,身宫在官禄宫

身宫与官禄宫同宫:是事业心较重之人,一生行事以追求事业成就为目标,有热衷于名位的现象。讨得这类人的欢心,需要帮助完成事业的发展,和巩固名誉地位。

6、丑未时生人,身宫在福德宫

身宫与福德宫同宫:比较爱享受,享福之人,较注重生活品质,似乎有些缺乏积极进取,努力奋斗的精神,比较会承袭祖上余荫之生活方式,不愿去做改变。讨得这类人的欢心,需要满足精神生活,和兴趣爱好。

十三宫:宫有阴阳,生年三吉化入阳宫主贵入阴宫主富。内外生年干来自何处,如来自六内自力更生,如来自六外是荫得,主吉凶,亲事等之分。

六阳宫: 命、夫、财、迁、官、福宫、或居阳干亦属之。

六阴宫: 兄、子、疾、友、田、父宫、或居阴干亦属之。

六内宫: 命、财、疾、官、田、福宫。

六外宫: 兄、夫、子、迁、友、父宫。

身宫附于十二宫中乃自己后天一生最在意执着之点,故有人重财,有人重感情等等之不同也,此为论得失依据之大刚。

具体化十二宫所代表的意义。

要想学会紫微斗数,必须了解和掌握十二宫的含义及命宫命盘的重要作用。紫微斗数十二宫是从命宫逆排,即:命宫、兄弟宫、夫妻宫、子女宫、财帛宫、疾厄宫、迁移宫、奴仆宫、官禄宫、田宅宫、福德宫、父母宫。何星入何宫,何宫有什么星组合,起什么作用,都反应了先天和后天应吉和应凶的程度及一生的顺逆轨迹,现把十二宫的含意一一说明一下。

一、命宫 命宫在命盘十二宫中占有很重要的位置,命宫是命盘的核心,一个人的吉凶祸福都要以命宫为基准。命宫显示了人的先天命运和后天命运,包括人的性格、品德、容貌、才华、机遇、思想、精神、爱好、适宜的职业、环境、一生工作和事业发展的状况,人生的顺逆轨迹等,都在命宫中显现出来。命宫是统辖个人终身吉凶祸福所在的中心宫位。身宫和命宫一样,也起着重要的作用。命宫主要表现了先天的状况,身宫则主要表现后天的状况。身宫落入何宫,何宫就为强宫。如身宫落入官禄宫(事业宫),此人的官运就好,当然要根据各星的组合情况而定。如果身宫在官禄宫又居卯位并有天机星、巨门星落入,能成为部级官员。贪狼星入官禄宫则有贪官之嫌。 命宫的三方四正关系重大。如果命宫的三方四正吉星组合较多,有化禄、化权、化科或禄存星落入,科、权、禄齐备,定为辅佐之臣。化禄最忌凶星冲破,若与羊、陀、火铃、劫、空同宫或夹会,则格局减低,徒有虚名,并不富贵,或因富贵而招致凶祸。如果命宫的对宫迁移宫有吉星落入,出外求谋大吉,在外定有朋友帮助,有贵人提携,而且还能衣锦还乡。如果命宫无正曜,看对宫,有吉星者减半,凶星者加凶。命宫有天姚星者好色,性欲需求高,性生活频繁。命宫有太阴星化忌或贪狼星化忌者,婚姻有挫折,必二度新郎或沉迷酒色之中,或为妾所生,或家有继母。女人或流落风尘。陀罗、火铃在命宫,主残疾离乡,一生刑克牢狱。 命宫落入子午宫,主人有见解,有理想,对哲理或宗教很感兴趣。其性格外刚而内柔,如迂杀星,则知音难觅。若夫妻宫、福德宫不吉,便是孤独之人。甲、巳、庚年生人,如迂六吉星者,最宜学术研究、或成为文艺界知名人士。 命宫落入丑未宫,入庙,甲、庚、丁、己年生人,最为有利。若与火星、铃星同宫,则与六亲相克,生活将倍感孤独。若与文昌、文曲同宫,则是宗教心较强的人。若与羊刃、陀罗同宫,则一生浮沉,变化多端。若与天空、地劫同宫或居迁移宫,对自己毫无约束力,虚名虚利,会天马主漂泊,乘飞机外出,宜遭空难,或死于外地。若与禄存、天魁、左辅、右弼同宫,则一生比较安定。 命宫落入寅申宫,入庙,与天府星相同,甲、已、丁、庚年生人,财官皆有,吉利。天府星为财库,主人厚重温良,聪明有才智,做事稳重大方,有领导能力,但比较保守。甲生人,禄存在寅,若逢天马同宫于寅,则应为富贵双全之命,但须靠袓德的福荫。男命以从事公益性职业为宜,如:从政,公务员,国家职员,均可,女命不宜,只宜作家庭主妇。总之,命宫是个纲,纲举则目张

二、兄弟宫夫妻宫 兄弟宫不仅代表兄弟姊妹之间的关系,也包括合夥人、搭档、知心朋友或是相当于兄弟情的挚友之间的关系。根据兄弟宫的星情以及各星在该宫的组合,可判断与兄弟姊妹之间的关系如何,缘分厚薄,助益大小,兄弟姊妹人数多少,有无刑克等。同时,兄弟宫还可以用来推断朋友、同事、同学、同僚、合伙人等的情况。从兄弟宫里面可以看出兄弟姊妹的多少、个性如何和才华的高低。兄弟宫是命宫和夫妻宫的夹宫,也是这两个宫的桥梁。如果兄弟宫逢化忌或杀星冲破,夫妻间的性生活就不够和谐。 各种星宿入兄弟宫的吉凶情况都有不同的显示。紫微星入兄弟宫,本人为长女,自尊心很强,不是长女者、也有依靠兄弟姊妹的倾向。可得到兄弟姊妹的帮助,兄弟姊妹聪明能干有能力。若与羊、陀、火、铃、空、劫同宫,主兄弟姊妹缘薄,并有刑克。若与昌、曲、左、右、魁、钺同宫,主兄弟感情深厚和睦。 天机星入兄弟宫,兄弟虽少,但能得到兄弟的帮助,若天机星落陷,主兄弟相背,虽有若无,但在困难求助时,可得到帮助。会六吉星者,能得到良好的助益。 太阳星入兄弟宫,兄弟姊妹感情和睦,能互相帮助。入陷地,则兄弟欠和睦,甚至有口舌和争斗之事发生。若与羊、陀、火、铃、空、劫同宫,主兄弟缘薄,常发生纠纷,甚至分离。若与昌、曲、左、右、魁、钥同宫,能得到兄弟姊妹的帮助,或合伙共同创业 武曲星入兄弟宫,兄弟少,不和睦,且易精神孤独,兄弟性情暴躁孤僻。庙旺,若与昌、曲、左、右、魁、钥同宫,能得到兄弟在物质上的帮助,若失陷,有克犯或主生离死别。若与羊、陀、火、铃、空、劫同宫,也主兄弟相克,兄弟有夭亡者,兄弟不能和睦相处,甚至孤单,或各奔西东。 天同星入兄弟宫,兄弟不但多,而且又能和睦相处。若与羊、陀、火、铃、空、劫同宫,主兄弟少,感情不融洽,不能和平相处。若与昌、曲、左、右、魁、钥同宫,主兄弟感情深厚,又能互相帮助。 廉贞星入兄弟宫,主兄弟少而缘分薄,兄弟固执己见,不能和平相处。若与昌、曲、左、右、魁、钺同宫,兄弟感情深厚,有富贵权势之兄弟,但对己助益较小。若与羊、罗、火、铃、空、劫同宫,兄弟间相克害,缘分薄。 天府星入兄弟宫,兄弟多,如会禄存者,可得到兄弟物质上的帮助。会昌、曲、魁、钺者,能相互帮助。会左、右者,兄弟在事业上有很大助益。会天空、地劫者,兄弟感情不和睦,或各奔西东。 太阴星入兄弟宫,若居庙旺之地,兄弟多,而且能互相帮助。若落入陷地,则兄弟少,难得助益。会禄存者,兄弟和睦,可得到物质上的援助。若与昌、曲、左、右、魁、钺同宫,主兄弟感情深厚,能互相帮助。若与羊、罗、火、铃、空、劫同宫,主兄弟相克,感情不和,且易分离。 贪狼星入兄弟宫,兄弟少,助益小。若失陷,兄弟如同路人,或主同父异母兄弟,兄弟各人顾各人,感情浅薄,而且会因兄弟而蒙受损失。若与文昌同宫,不能得到兄弟帮助。若与羊、陀、空、劫同宫,主孤单,因兄弟而受到伤害。会火铃,能得兄弟之帮助,会禄存者,兄弟感情深厚、缘分好。 巨门星入兄弟宫,兄弟少,而且多薄情寡意,不合群,各奔西东。若与羊、陀、火、铃、空劫同宫,则孤单或互相憎恨和攻击。若会禄存者,兄弟和睦,会六吉星者,兄弟相处很好。 天相星入兄弟宫,兄弟虽然不多,但感情和睦能互相帮助,兄弟富有同情心,值得信赖,诸事皆有自己卖力之人。若与羊、陀、火、铃、空、劫同宫,主孤单。若与昌、曲、魁、钺同宫,主兄弟间感情融洽,能相互帮助。 天梁星入兄弟宫,庙旺,主兄弟多,失陷,主兄弟少,感情和睦,关心多于帮助,或出现单方面帮助之现象。会六凶星者,缘分浅薄,仅限于口头上的关心而无实质的帮助。会六吉星者,主兄弟和睦,互相均有助益。 七杀星入兄弟宫,在子、午、寅、申独守,有兄弟,但兄弟间争强好胜,精神方面比较孤独。其它宫,兄弟体弱多病,脾气暴躁,性情孤僻,甚至无兄弟。 破军星入兄弟宫,有兄弟,但兄弟性情狂傲,相互无助益,失陷者,主孤独。 文昌、文曲、左辅、右弼、禄存、入兄弟宫者,兄弟教养好,感情深厚,相互助益大。这些星若与六凶星同宫,则主感情不和或克害招怨。羊刃、陀罗、火星、铃星、天空、地劫入兄弟宫者,兄弟不和,兄弟相克,兄弟形同陌路或各奔东西。天魁、天钺、化禄、化权、化科星入兄弟宫,主兄弟中有贵显者。 总之,吉星入兄弟宫应吉,凶星入兄弟宫应凶。其它星合入兄弟宫,根据其组合情况,另当别论。或吉或凶要根据各个星的组合情况而定。 夫妻宫是展示配偶的相貌、体形、行业以及婚姻的早晚、感情是否深厚、性生活是否协调、婚姻家庭是否稳定的具体表现。在异性交往中会出现什么情况,有无外遇,都可以明显地表现出来。吉凶星在夫妻宫里会合,应吉应凶的程度也可以在此宫显现出来。 紫微星入夫妻宫,妻子有个性,有男人之气概,婚姻宜迟,不宜早,早婚不偕老。若与破军照会,婚姻有挫折,再与羊、陀、火、铃、空、劫、天刑相会者,主刑克,三妻之命。与天府星同宫或会照,主白头偕老。与天相星会合,小配为佳。与贪狼同度,如有吉星扶持,虽有周折,但可免刑克。 天机星入夫妻宫,宜小配,妻子性情机巧,会太阴,主有贤妻内助,会天梁婚姻宜迟不宜早,早婚主离异。与羊、陀、火、铃、天刑、化忌会合,主刑克。 太阳星入夫妻宫,入庙,聪明善良,婚姻宜迟不宜早,早婚有挫折,会太阴星,主有贤内助,而且妻子很美。有羊、陀、火、铃、空、劫、天刑会照,主刑克生离。若太阳星落陷、化忌、会煞星者,夫妻不能白头偕老。遇四煞、会破军者,非礼成婚。 武曲星入夫妻宫,主刑克,或生离死别。入庙者,迟婚可免,以同龄者为宜,会吉星及文昌、文曲、化科者,主妻子贤慧。有禄存、天马者,因妻得财。遇七杀、破军者,三妻之命。遇羊、陀、火、铃、破军、七杀者,主有意外之灾祸,或因妻子而破财。女命武曲星临夫宫会七煞、破军、化忌者,主再嫁或继室偏房,否则刑克极重,或无子女,或丈夫有不治之症,或丈夫有意外之灾祸。 天同星入夫妻宫,必须迟婚,方能偕老,否则,三婚不止,若天同星临陷宫再会照羊、陀、火、铃、空、劫、天刑者,主分居,或离异,或刑克病重等。与天梁星同度,离婚後再娶相貌美丽之女子。天同星临夫妻宫,以先同居后结婚者可免离异。女命天同星临夫宫,有吉星扶持者,可免离婚。会羊、陀、火、铃、化忌者,宜继室、偏房或迟婚,否则远离或有夫妻之名而无夫妻之实,或离婚再嫁。有天刑在夫妻宫而落陷者,有刑克不利婚姻。有巨门星会照者,更主口舌纷争,精神困惑不定。 廉贞星入夫妻宫,有吉星扶持,会天府星,性情刚强者,免克。无吉星者,分居、或离异。化忌者,离婚后再娶再嫁。落陷者,三妻之命。逢破军、七杀者,亦主离婚不和,否则刑克,会羊、陀、火、铃、天刑者,主刑克,或因男女之事发生词讼争斗等情况。化忌者,主因男女之事发生口舌烦恼。女命夫妻宫与廉贞星缠度,主刑克、或分居或为继室,会照煞星恶曜,以偏室、未婚同居者,可免刑克,否则或离异,或丧夫。 天府星入夫妻宫,主得贤慧之妻,或因妻致富。若落陷,或逢羊、陀、火、铃、空、劫者,主宠妾灭妻,二妻之命。如会吉星者,则与妻子虽有分离之事,但仍如若离非离,若断非断之现象,因为天府乃为厚诚之星,少刑克之灾。女命天府星临夫宫者,主得情感丰富,英俊有为之丈夫。若与武曲同度,会照羊、陀、火、铃、空、劫、天刑者,以继室、偏房为宜,否则刑克离异。 太阴星入夫妻宫,若与文昌、文曲同度者,主聪明睿智,文章出众,学有专长。会吉曜,蟾宫折桂,有专业技能,能出人头地,名利双收,并主得贤慧美丽的妻子。与太阳同度,能白头偕老。与天同或天机同度,主得持家有方,聪明多才之贤内助,唯以小配为宜。会羊、陀、火、铃、天刑、大耗、空、劫、化忌者,主生离病灾。 贪狼星在夫妻宫,主刑克,以迟婚或婚前多遇阻碍周折,或有破坏者为宜,否则主刑克。会照羊、陀、火、铃、天刑者,三妻之命。会照咸池、天姚、廉贞、化忌者,主有桃色纠纷,或宠妾灭妻,否则刑克,或者晚立子可免刑克。女命夫宫贪狼星缠度者,主刑克、离居,丈夫有外遇者可免。宜继室、偏房,或得子後可免刑离,或长配迟嫁。 巨门星入夫妻宫,常有口舌之争,以长配为宜。若与太阳同度,则性情豪爽,作事明朗,勇於负责。有化权、化禄、禄存、左辅、右弼等吉曜会照,助夫益子,聪明慈善。有天同星同度,虽聪明,有刑克生离。若与羊、陀、火、铃、天刑、孤辰、寡宿会照,主刑克,或分居,或口舌,或离异。女命巨门星临夫宫,有太阳、化权、化禄、禄存、左辅、右弼、天魁、天钺等吉星会照者,主嫁既贵而且又富之夫,多才多能,事业有成,而为人所敬仰。如化忌,则口舌是非,婚姻家庭不睦。如会羊、陀、火、铃、天刑者,主刑克分离、三嫁之命,或以继室、偏房、不举行结婚形式之同居为宜。 天相星入夫妻宫,主得聪明贤淑,持家有方,容貌美丽妻,以长配或亲上加亲为宜。紫微同缠,主得志高能干之妻,以晚婚为宜。武曲同度,有灾伤或口舌,武曲、破军拱照,主刑克、分离,或在结婚前曾与他人解除婚约,或结婚前阻碍较多,一拖再拖,免克,否则主二妻之命。与廉贞同度,无刑克。有化禄及禄存同度者,美满婚姻,或因妻得财。与化权、化禄、文昌、文曲、天才会照者,妻子多才多艺。与化忌会照,主口舌不睦,或多病多忧。与羊、陀、火、铃、空、劫会照者,主刑克、分离、孤独。 天梁星在夫妻宫,宜长配,以年龄相差三岁以上者为宜。与太阴会照,主得美妻,但以迟婚、或再婚为宜,否则主刑克。女命夫宫有天梁星,以迟婚或继室、偏房或未婚同居者可免离异。与天同星同度而化忌或会照羊、陀、火、铃、天刑者,主离後再克,或克後再离。 七杀星入夫妻宫,入庙,会照禄存、化禄、化权、化科者,主得精明能干之妻,但在结婚前多有阻碍、挫折发生。与左、右、魁、钺、解神、天德等吉曜会照者,主妻子稳重大方,旺夫益子,为众人所敬仰。但以晚婚为宜,否则妇夺夫权,或生离分居。与廉贞同度,会四煞星,亦主生离分居,或为病灾所缠,妻子如有若无。七杀在酉宫临妻宫,主刑克。会照煞曜,主遭意外之灾祸。若再会空劫、大耗,则因妻倾家破产。与羊、陀、火、铃、空、劫、天刑会照者,主三妻之命。女命七杀临夫宫,在庙旺之地,会吉星,主得地位崇高之丈夫。会煞曜,则主刑克、分离,以迟婚、继室、偏房为宜,或婚前叠遭周折、破坏、延迟。会照化忌,有争夫夺爱之嫌,或异情别恋之事发生。如夫妻宫七杀临卯酉二宫,则主灾祸、刑克、分离,或有痨病、心脏病、神经病等事发生。如再会照羊、陀、火、铃、天刑、空、劫、大耗,主有意外灾祸、刑伤,或牢狱之灾。 破军星入夫妻宫,主刑克、分离,或有夫妻之名而无夫妻之实。早婚主克,三妻以上,晚婚或婚前遭遇他人破坏、中伤、多受挫折者,反主白头偕老,但须在婚後有外出、分居、远离等情形发生者方合。或则以继室、偏房,或未婚先同居者反宜。与廉贞同度,婚后不和或另有外遇。与紫微同度,以长配为美。与禄存同度,与家庭不合,或家庭不同意这门亲事,或遭遇他人倾挤、陷害,或拨弄是非而分离不和。与四煞、天刑、空劫会照,主刑克离异或灾病、口舌是非。破军星在子、午宫同度,妇夺夫权.

子女宫财帛宫 女宫为桃花位,从中可看出子嗣之多寡和是否有作为之子女,晚年是否可得到子女的奉養,也就是说子女是否孝順,与子女的感情如何,生产子女时是否順利、有无难产、剖腹产、人工流产等现象。子女宫是表示子女的容貌、个性、才华、健康状况、吉凶祸福、以及本人的生育能力,子女在成長的过程中,是否有凶险,是生出有为之子或是敗家之子,都要从子女宫里显示出来。从子女宫里也可以推断出自己的学生、门徒、弟子、晚辈,与自己的关系如何,会不会被属下背叛、出卖或拉后腿,須配合奴仆(交友)宮同參,至于出外能不能結交到好的朋友,可配合迁移宮來参论。子女是夫妻感情之結晶,故从子女宮里也可得知其人之性生活与生殖能力的強弱与好坏,更可从子女宮而得知与临居之间关系及相互影响的程度,也可从子女宮里來看生意合伙人的对象之好坏。因为子女是男女双方共同创造出来的,所以,和交友宮同参可论适合不适合与人共同创业,可不可以得到同甘共苦的朋友及合伙人共同开创美好的事业。而子女宮又為夫妻宮與財帛宮中间的桥梁,所以又可从子女宮來看出其人之物质基础与精神构想之好坏,更可得知其人之岳母之个性,及岳母与本人之间的关系如何,都可以从子女宮得知其大概。 子女宫吉星多,又入庙旺,如紫微、天府、天同、天梁、武曲、廉贞、左辅、右弼等同守,主子女多,事业有成。如遇巨门、太阳、破军、七杀等煞星同度,则多有夭折。如有禄存、七杀相守,子女稀少,或一二子女。和天机、天相缠度,主晚立子,中年方得。如遇贪狼、铃、羊、陀、罗、化忌等恶煞,主刑伤,或子女喜怒无常,感情不和。若凶星多又值陷地,当断绝嗣,或伤残夭折,或抱养他人之子。如果各星与四煞、空、劫、刑忌、死、绝同会于子女宫,多子者减少,少子者更少,无子者全无。若得吉星拱照,主子女多而且又有所作为,倘若既有凶星临照而又加刑杀等恶曜,多主克害或有破荡逆忤之子。 凡观子女之有无,除看值星以外,还要看吉凶星在三方四正所起的作用好坏。子女宫若有吉星照临,但三方四正有煞刑冲破,佳子佳女亦要受损。子女宫南斗星多者,多生男;北斗星多者,多生女。(机、同、梁、相、府,火星、魁、钺、杀、昌、铃为南斗星。武、贞、贪、巨、破,羊、陀、左、右、曲、禄存星为北斗星。) 在命盘中,太阳星落在子女宫,先生男,太阴星落在子女宫先生女。子女星落到阳宫,先生男,落到阴宫,先生女(子、寅、辰、午、申、戌属阳宫,丑、卯、巳、未、酉、亥属阴宫)。 在现代时期只生一胎的情况下,一般来说,不论是男命还是女命,要看生小孩那段时间行入哪个大限,大限宫内南斗星坐守,或南斗星多者,先生男;大限宫内北斗星坐守,或北斗星多者,先生女。 总之,子女宫吉星坐守或照临,则主子女昌盛有为,事业有成;凶星坐守或照临,则主子女有刑克,或少子绝嗣,或灾祸不断。无论是吉星或凶星,是吉曜或凶煞,在子女宫独守或同度,吉星组合越多,对子女应吉的程度就越大,同样,凶煞组合越多,对子女应凶的程度也就越大。 财帛宫是养命之宫位,财又为养命之源,是人生在世万万不可缺少的,对于每个人来说至关重要。一个人是财旺还是财弱,是贫穷还是富贵,是进财多还是出财多,所得到之财,是固定收入、还是经商收入、或额外之收入,都可以从财帛宫里显示出来。从财帛宫里可以表现出其财运的好坏、理财的能力、钱财之状况、调度之情形、经济基础之强弱。财帛宫是子女宫与疾厄宫的中间桥梁,财帛宫的强弱直接影响整个家庭的生计、子女的教育或本人身体的医疗保养皆以财为基本条件,故财帛宫也可推算出一个人家庭的精神及思想是否健全,或物资行动之好坏、个人疾厄状况和身体之保养是否得体,同时也可从财帛宫看出进财的形态方式,是借贷、抵押、正财、偏财,及金额的大小,皆由此宫推断之。 财帛宫的对宫为福德宫,福德宫是物资享受和精神享受的宫位,是来财之源。如财帛宫强旺而福德宫入庙旺,则为大富之命。若福德宫旺而财帛宫很弱,表面上看很富,实际上是山中的竹荀腹中空。若财帛宫旺而福德宫不佳,来财虽多,但财源不旺,成不了大器。若财弱福陷,则为下贱贫寒之人。财帛宫是靠勤俭理财而成业,所以,也可从财帛宫看出其人是慷慨大方,还是小气吝啬,是奢侈浪费,还是节勤节俭等。 财帛宫的三方四正,是对宫福德宫、命宫和官禄宫(事业宫)。若三方众吉星拱冲照合最为美妙,若遭凶星恶煞守值拱照,不但财难聚,反因财而生是非,甚至招来杀身之祸。所以三方四正之宫互为枢杻,互相补益。吉则应吉,凶则应凶。财帛宫若遇吉星庙旺守值,如紫微、天府、天相、廉贞、太阳、太阴、贪狼、禄存、化禄、左辅、右弼等,主财旺、财多。如遇羊、陀、空、劫、火、铃、七杀并在落陷之地,不但财运不好,而且还有破财或其他灾祸发生。 经云:紫府武阴,双禄主财;禄存守于财宫,堆金积玉;诸凶照财博,居散无常;武曲贪狼守财田,横发资产;权禄守财福之位,世代荣华;劫空临财福之乡,生来贫贱客;日月夹财,加吉曜,不权则富;左右财宫,兼夹拱,衣禄丰隆;紫微辅弼,多为财赋之官;武曲太阴,多居财赋之任;紫府武曲居财帛,更兼权禄富奢翁。 要观查一个人是否贫富,财帛宫是一方面,同时还要看其命盘的三方四正及其它宫是否有吉星照守,另外,还须看其人的大限步入何乡,经过全面的分析,才能断定其财富的多寡,是贫还是富。如果流年斗君在原命盘财帛宫过度,遇众吉星拱照,主横发一年,若逢四煞空劫耗忌,定主破财或因财而遭官非争讼。若七杀、破军、贪狼、天机、巨门、天梁在财帛宫同煞星守照,其人必是好赌之徒,若煞中又加空劫,可能会因赌而倾家荡产。如果巨门单守财帛宫,须凭口才与脑力在竟争中求财,这些财来得比较辛苦,往往成败不一。如果遇吉星多,主先难后易。若巨门化禄、化权或与禄存同宫,则主大富。和昌曲同宫,而是先出名而后得财,如左、右、魁、钺同宫,则多有贵人相助而得财,但难免有口舌发生。如果巨门落陷地,需辛苦求财,虽可得但不富。加四煞空劫,主贫穷度日,不是因官非破财,就是因天灾人祸而破耗。总之,财帛宫吉星守照越多,财帛就来得越快、越多,反之,凶星守照越多,财帛就破得越快、越多。

疾厄宫迁移宫 疾厄宫为寿元之宫位,是疾病和灾厄所主,一个人一生有什么疾病和灾厄,与什么星组合,会发生什么疾病,都要从疾厄宫里显示出来,所以疾厄宫是判断一个人是长寿还是疾病或灾厄的宫位。疾厄宫的三方四正是田宅宫、兄弟宫和父母宫。看一个人的疾病不仅从疾厄宫看,而且还可以从疾厄宫的三方四正即从田宅宫、兄弟宫和父母宫看。当然命宫也是不可缺少的,还要从命宫里去推断,单从疾厄宫里看人的疾病是不够全面的。 人的疾病是根据中医阴阳五行与发病的原理推断出来的。紫微斗数里的星系繁多,但不外乎金、木、水、火、土这五种不同的属性,某一种属性过多或严重受制,就会致病。 金太过或不及,或受火克,就会得肺病、大肠或呼吸系统疾病,于五官则为鼻。疾厄宫或三方四正有武曲、七杀、文昌、羊、陀、天哭、太阳、廉贞、火、铃、空劫等星宿或恶煞坐守或拱照,除有循环系统及神精系统之疾病外,还会有大肠或呼吸系统疾病的发生。 木太过或不及,或严重受克,就会有肝胆病、内分泌系统疾病,于五官则为眼。如疾厄宫或三方四正有天机、贪狼、化权、武曲、七杀、羊、陀、天哭、太阳等星宿或煞曜坐守或拱照,不但有呼吸系统疾病,还会有肝、胆或内分泌系统疾病。 水太多或不及,或受土克,就会有肾、膀胱、或排泄及生殖系统疾病,于五官则为耳。如疾厄宫或三方四正有天同、太阴、破军、右弼、文曲、化科、天姚、化忌、天喜、红鸾、龙池、紫微、天府、巨门、禄存、地劫、天虚、等宿星凶煞坐守或拱照,不但有消化系统疾病,还会有排泄或生殖系统方面的疾病。 火太多或不及,或严重受克,就会有小肠、循环系统、或神经系统疾病。如疾厄宫或三方四正有太阳、廉贞、火、铃、空、劫、天同、太阴、破军、右弼、文曲、化科、天姚、化忌、天喜、红鸾、龙池等星宿或凶煞坐守或拱照,除有呼吸系统疾病以外,还会有循环系统及神经系统疾病的发生。 土太多或不及,或严重受克,就会有脾、胃或消化系统疾病,于五官则为口。如疾厄宫或三方四正有紫微、天府、巨门、禄存、地劫、天虚、贪狼、化权等星宿或煞曜坐守拱照,就会有上述疾病的发生。 人在一生当中,最关心的莫过于生老病死,也是每个人必须经过的历程。所以人们最注重的是身体是否健康,如果没有健康的身体,即使有再多的财富,做再大的官,一切都是枉然。其它的东西都是身外之物,只要有一个健康的身体,才是最宝贵的财富。从疾厄宫里可看出一个人的身体,五臓六腑里容易得什么疾病。为了保持良好的身体状况,可以经常锻炼身体,做一些有利于身心健康的活动,增强抵抗疾病的免疫力,以防范于未然,使生命充满活力,使身体更加强健起来。 迁移宫是命宫的对宫,是用来推断一个人由出生地迁移到外地的命运.是判断和显示一个人在外地的顺逆和吉凶的具体情况,以及在外旅行、经商、社交、定居、出国等遭遇如何,有无贵人帮助,居住环境之好坏,待遇之优劣,是否遇小人陷害,或意外灾祸,旅途是否平安,精神和物资生活是否趁心如意 ,在外的适应能力如何等,都可以从迁移宫里显现出来。对迁移宫的看法要打破传统的看法,要随着民俗的改变而改变,随着时代潮流的演变而加以融合应用,万万不可承袭古代的断法.因为古代交通困难,人们很少外出,或者说很少出行远方.即使外出,由于缺乏交通工具,要靠步行,或利用很落后的交通工具,如太平车、马车、小推车等、不象现在,交通工具很发达,很先进,象飞机、火车、汽车、轮船、摩拖车、自行车.、甚至还有更先进的卫星、火箭、宇宙飞船等,过去出外很难,现在外出很容易,所以要随着时代的发展,思路要拓宽,不要单一的仿照古代之断法,要多元化地进行分析判断,这样准确率才高,才能得出正确的结论。

迁移宫的星曜组合在斗数中非常重要,仅次于命宫,因为它是命宫的对宫,不论是吉星还是凶星的组合,对一个人来说,都起着至关紧要的作用。如果一个人从出生地到外地定居,其最初一年的运势是由迁移宫来决定,而不是命宫,因此应该将迁移宫当命宫来看。假如一个人不断地定居在外,象商贾、海员、飞机驾驶员和空姐等,则应该将迁移宫当命宫来推断,这样才能得出准确的结论。 紫微星守迁移宫,外出有人敬重。会照天府、天相、左辅、右弼、天魁、天钺、禄存、天马、或化禄、化权、化科等吉曜,外出能得财,有贵人相助和提携,有利于在外求谋。如与羊、陀、伙、铃、天空、地劫、大耗、天刑、化忌等凶星恶煞会照于迁移宫,在外多口舌是非,多受人排挤,或遭被盗抢劫、或遭凶灾横祸等。 天机星守迁移宫,主变动,此星为浮动之星,其变化较大,所以有利于在外发展,在外发展才能衣锦还乡,在本土反生烦恼。与太阴、禄存会照,财易得,与天马会照,宜动中求财,与巨门会照或同度,宜外出创业,须费尽口舌,若见化忌和天刑,防官非。若与羊、陀、火、铃、空、劫会照,不宜外出,否则有官非、破耗,或意外之凶灾横祸。 太阳、武曲、廉贞、太阳、太阴、天梁、天府、七杀在迁移宫会照或同度,宜动不宜静,适合在外求谋发展。如与文曲、文昌、左辅。右弼、天魁。天钺、禄存、化禄、化权、化科同度或会照,在外有贵人和朋友帮助,求财吉利,事业发达。若与羊、陀、火铃、空劫同度,则主口舌是非、财产破耗、灾祸横生。 贪狼守迁移宫,主酒色桃花,因为贪狼为正桃花,若在迁移宫与化禄、化权、化科或禄存相会,在外多遇酒色应酬,或多遇赌友、酒肉朋友及风月场合下的不三不四的朋友。如会文昌、文曲,则多诗酒应酬之乐,若会照羊、陀、火、铃、空、劫,主出门遭盗贼抢夺,加会咸池、天姚,则主因酒色致祸。贪狼化忌,不但有脓血之灾,而且还会有为人夺爱之事发生。 巨门守迁移宫,不宜外出,若与化禄、化权、化科或禄存同度,入庙,则其人以讲学、论坛或以外交活动为宜。若巨门化忌则多口舌是非,或多劳少得,或劳而无功等。若遇羊、陀、火、铃、空、劫、天刑、大耗相会,出外易遭灾破财,再遇流年化忌或流煞并临,不但对六亲有刑克,而且还会有牢狱之灾。 破军守迁移宫,出外靠技艺谋生,或靠专门知识和技能兴家。如与羊、陀、火、铃同度,出外多破败,宜在家不宜在外,否则徒劳无功。 文昌、文曲守迁移宫,遇吉星,事业发达,加凶煞不得安宁,化忌在外主失盗、破财。左辅、右弼遇吉曜多助力,遇煞曜刑忌,主竞争或口舌官非。天魁、天钺,在外有贵人相助,遇恶煞凶曜凡事费力。禄存、天马,遇吉星,在外经营可致富,若遇恶煞凶曜,少人缘。擎羊主招是非,人缘不佳,遇天刑、大耗,主灾病或官非词讼。陀罗主拖延,不宜外出,见恶煞凶曜,少人缘,遭人妒忌。火星、铃星,出门招是非,见化忌、天刑,有口舌官非。天空、地劫,均主挫折,见擎羊、天刑、化忌,主死在异乡,不宜乘飞机旅行,易遭空难。

交友宫事业宫 交友宫,古人称奴仆宫。奴仆是家庭的成员,一代为奴,终生为奴,所以奴仆宫的好坏,可以观察出一个家族的兴衰,奴仆的多少,是否对主子忠心,能不能对主子卖力,对主人来说是相当重要的。 在社会主义国家,人人都是国家的主人,根除了奴仆关系,随着社会制度和体制的变革,将奴仆宫改为交友宫,把奴仆关系变成了同志或上下级关系。奴仆宫的三方四正,其对宫为兄弟宫,所会合的为父母宫和子女宫,这就组合成了一个祖孙三代加奴仆的最典型的古老家庭模式。兄弟代表平辈,子女代表晚辈,父母代表长辈,这三个宫位的星宿和奴仆宫拱照,也就将人际关系作一个整体的反映。 现在观察交友宫可以用相同的方法来比较,兄弟代表人际关系中的同志、朋友或同事,子女代表人际关系中的下级、助手或晚辈,父母则视为人际关系中的长辈、上司或领导。如果这三个宫位的星曜和交友宫会照,就能详细地、全面地观察出整体的人际关系状况。从交友宫里可以看出人际关系的好坏,上下级关系是否协调,结交什么样的朋友,对自己有无助力,是否得到朋友的好处,是否受到朋友的伤害,从交友宫里都可以推断出来。常言说:“在家靠父母,出外靠朋友”。而朋友有好有坏,好的朋友可以助一臂之力,坏的朋友可以给你帮倒忙,办坏事,甚至危机到自己的生命财产的安全,所以结交朋友要慎重,以免身受其害。 在交友宫里,如果有紫微、天机、太阴、天同、天府、天相、贪狼星坐守或拱照,交友就比较广泛,并能得到朋友的助益。若有文昌、文曲、左辅、右弼、天魁、天钺、禄存、化禄、化权、化科等吉星坐守或拱照,就能交到知心的朋友、或有地位、有名气的朋友,对自己助益就大,而且能得到朋友的帮助和提携。 太阳居交友宫,多遭友人和下属的埋怨,因为太阳将光和热普照大地,使人和万物受益,不但太阳得不到回报,反遭埋怨的缘故。若太阳化忌,则此种情形表现更为明显。 太阳与巨门相会,虽然也能结交一些朋友,对自己也有一定的助益,但多有口舌发生。若与太阴、天粱、化禄、化权、化科等吉星会合,能多交一些政界人物和社会名流及其对自己助益较大的朋友,但难免受友人和下属的埋怨。若与文昌、文曲、天魁、天钺、左辅、右弼相会,如入庙,则可交助益较大或热情豪爽之朋友,但仍受埋怨。若遇四煞、空劫者,下属必以怨报德。 武曲在交友宫,一般来说朋友不多,人缘也欠佳。会吉星,朋友和下属多有助力,会恶煞,下属和朋友易背叛或遭官非。 廉贞守交友宫,交友广泛,但未必有助力,需看入庙陷或会照吉星煞曜而定吉凶,入庙会吉星,朋友有助力而得财,会凶煞加化忌,或因赌而破财,或因色而破财,或因投机犯法而有牢狱之灾。 巨门守交友宫,若会吉星或化禄、化权、化科、禄存、昌、曲、魁、钺、左辅、右弼坐守会照,能交能言善辩、多智多谋之友,且得友人之助力。若会凶星恶煞或化忌,不但下属和友人无助力,则主人缘不佳,或多生口舌是非,或刑克六亲,或有牢狱之灾。 七杀入交友宫,在外结交朋友甚少,而且多有竞争,多有口舌发生,若有凶星恶煞相会照,主友人背信弃义,遭友人陷害、被盗、侵吞,甚至有官非口舌或其它灾祸发生。 破军星在交友宫,一般来说会因友人而破财,会因下属而使事业受损,财帛耗散。若会凶杀恶曜,会因友人而遭到官非口舌,或受下属阴谋破坏,或侵吞、盗夺等事发生。 事业宫古人称为官禄宫,那是因为在古代,人们把当官看得很重要,一人做官,鸡犬升天,全家就有了名声和地位,官职越大,社会地位和名声就越高。事业宫是推断一个人在一生中的事业和职业的状况,是关系一个人的富贵程度,事业发展的方向,创业的能力和在社会上的地位,与上级关系好坏及事业上的财力是否健全,在其任职的大小等都可以准确地显示出来。结合事业宫的三方四正,即命宫、财帛宫和夫妻宫进行分析研究,可以判断出一个人的就业情形和职位的高低。 紫微星入事业宫,入庙者,若不见凶星恶煞会照,与天府、天相、左辅、右弼、天魁、天钺、三台、八座、恩光、天贵同度或会照,则可从政、做公务员、当官,即使经商,也可由商入政,若再与化禄、化权、华科、天马会合,则可掌财权,或成为财经界领袖人物,如懂事长、经理、银行行长、财政部长等职。紫微、天府同入事业宫,业绩大,收入高,职位显赫。紫微、贪狼同宫,文武双全,职位高,权势大,加火星、铃星宜武职。紫微、天相同宫,官职清显,权力大。紫微、七杀同宫,武职峥嵘。 天机星守事业宫,入庙,事业有成,位重权高,陷地,为一般公务员。天机、太阴同宫,庙旺,声名远扬,陷地,不能持久扬名。天机、巨门同宫,在卯宫,声名远扬,在酉宫,扬名不久。天机、天梁同守,文武全才,位重权高。太阳守事业宫,庙旺,文武职皆宜,且贵显,陷地,则贵而不显。太阴、太阳同守,在未宫,职位高显,加昌、曲、左、右则位居部厅级。太阳、天梁同守,在卯宫,文武职位皆高,在酉宫,平常之人。 武曲入事业宫,庙旺,与昌、曲、左、右同守,武职高显,与化禄、化权、化科同宫,则会发财。陷地,平常之人。武曲、天府同宫,职位高显,加天空、地劫,则职位平常。武曲、贪狼同守,则成为贪官,以失败告终。武曲、天相同守,离乡背井,则可得权势地位。武曲、七杀同宫,职位高且横立功名。武曲、破军同守,为军旅之职,若化禄、化权、文昌、文曲同宫或加会,则官职显赫。 天同入事业宫,入庙,文武职皆宜,若与羊、陀、火、铃相会,功名无份。天同、太阴相会在子位,文武职位皆高,在午宫为一般公务员。天同、巨门相会,入庙,职位由低升高,晚年发迹,陷地,平常之人。天同、天梁相会,权力地位皆高。 廉贞守事业宫,入庙在寅、申宫,一般宜武职,做其他行业风险较大,若昌、曲、魁、钺、左、右拱照或同度,则可由文职掌武权。陷地,则为平常之人。廉贞、天府同守,为富贵双全之人。廉贞、贪狼同守,以文职为宜,成就事业较辛苦,但也能得到较高的职位。廉贞、天相同守,位重权高,若与羊、陀、火、铃、空、劫同宫,则以武职为佳。廉贞、七杀入事业宫,军旅出身,有功名,有权势。廉贞、破军同守事业宫,职业变化较大,事业成败不一。总之,凡各吉星入事业宫,再逢庙旺,事业发展就顺利,官运就亨通,职位就高,权力就大。如遇羊、陀、火铃、空、劫、化忌等凶星恶煞,则事业受阻,官运不通,权贵者减其权势,降其官职,严重者或撤销查办,或给于法律制裁

田宅宫福德宫 在紫微斗数中,田宅宫为财库之位,是藏财之所,代表人的不动产状况,或不动产的多寡,居住的环境好坏,田宅有无变动,变动的情形,早年、中年、晚年的运程及家庭状况如何,全家是否安宁,生活是否富裕等都可以从田宅宫里推算出来。一般来说,田宅宫有武曲、天府、太阴、禄存者大吉,有紫微、太阳、天同、天相、天梁、七杀、六吉星者中吉,有天机、廉贞、巨门、破军、四杀星者凶,有贪狼、天空、地劫、化忌者大凶。 紫微星入田宅宫,不但能继承祖业遗产,而且自己还能增置产业。紫微、天府同守田宅宫,不动产比较丰富,是大富之命;紫微、贪狼同守田宅宫,能继承祖辈遗产;紫微、天相同守田宅宫,能置较多不动产,如加昌、曲、左、右,不但有丰富的遗产,而且自己也能自置;紫微、七杀同守,自置不动产不多;紫微、破军同守,会卖掉不动产,然后自置。 天机星入田宅宫,会失去不动产,然后自置。天机、太阴同守,庙旺,能自置不动产,陷地,会失去不动产;天机、巨门同守在卯宫,可守住祖辈不动产,在酉宫,则不守祖业,不动产会减少;天机、天梁同守,会自置很多不动产,晚年比较富有,如加六煞,会卖掉全部不动产。 太阳星入田宅宫,入庙,能继承祖业,陷地,初年有不动产,到了晚年会逐渐减少。日、月星同守,会拥有很多不动产;日、巨星同守,主不动产先无后有,在寅宫与巨门同宫,有丰厚的不动产,在申宫,主靠商贾维持生活;日、梁同守在卯宫,既能继承祖业,又能增置不动产,在酉宫,则产业平平。 武曲星入田宅宫,若庙旺,多得祖辈产业,陷地,则少得产业,后自己又置一些产业。武曲、天府同入田宅宫,可置很多不动产;武曲、贪狼同入田宅宫,到晚年才能置些不动产;武曲、天相同入田宅宫,先失去不动产,而后又置不动产;武曲、七杀同入田宅宫,很不关心不动产,对置不动产感到若有若无;武曲、破军同入田宅宫,主破荡,也主迁居人住旧宅,就是有不动产也不能持久。 天同星入田宅宫,主白手兴家,不动产有少逐渐增多。天同与天梁同入田宅宫,主一生飘荡,很少有不动产,如有也不能坚守,若在寅宫同度,加左、右、禄存或化禄,则有不动产,但仍时时变换不动产;天同、巨门同入田宅宫,不宜置产业,或因此有破耗及口舌是非;天同、太阴同入田宅宫,一生无牵无挂,享福终生,善施舍,在文学上造诣很深。 廉贞星入田宅宫,是一个劳碌之命,祖业破荡,或无祖业,但忙中有乐,是一个性情善变之人。廉贞、天府同入田宅宫,不但有不动产,而且还能守住不动产;廉贞、贪狼同度,无不动产,劳心劳力,辛苦度日;廉贞、天相同度,虽无不动产,但福厚寿长,能过快乐的好日子;廉贞、七杀同度,东奔西跑,马不停蹄,无福可享;廉贞、破军同度,祖业破荡,劳神费力,不得安宁。 天府星入田宅宫,多才多艺,终生生活幸福,能安享晚年。太阴星守田宅宫,博学多能,一生过着幸福快乐的生活。贪狼星守田宅宫,福分浅,一生劳苦劳心,不得安宁,甚至靠祈求别人为生。巨门星守田宅宫,劳心劳力,徒劳无功,辛苦度日。天相星入田宅宫,福分厚,寿命长,一生知足常乐,安享清福。天梁星入田宅宫,一生比较清闲快乐,在文学方面造诣很深。七杀星入田宅宫,入庙,可享清福,陷地,加羊、陀、火、铃、空、劫,则一生劳碌之命;若女命,七杀独坐福德宫,必为娼妓。破军星入田宅宫,一生劳苦奔波,而不能享福,若陷地,则寿命不长。 文昌、文曲入田宅宫,入庙加吉星,福禄之命,陷地,与羊、陀、火、铃、空、劫同宫,一生劳苦奔波,但对文学技术很擅长。左辅、右弼入田宅宫,入庙,一生快乐安逸,福禄双全;陷地,与羊、陀、火、铃、空、劫同宫,则劳心劳力,辛勤度日。天魁、天钺入田宅宫,一生多有贵人相助,生活幸福快乐,而天钺带桃花,易受异性贵人相助,易有感情纠葛。化禄、化权、化科入田宅宫,主一生幸福快乐。红鸾入田宅宫,一生生活幸福快乐。天姚星入田宅宫。主辛勤劳苦,女性则不安于室。羊、陀、火、铃入田宅宫,入庙,有福可享,陷地,劳苦奔波,辛勤度日,无福可享。总之,凡各星宿遇羊、陀、火、铃、空、劫、化忌等凶星恶煞,幸福快乐者,则不得安宁,或疾病缠身,或财产破耗,或官司口舌,或寿命短促等事发生 福德宫是表示福气、道德的宫位。可以看出一个人的品性、德性、修养、风度、心术、人品及祖先的遗荫(阴德),先天因果关系,一生的物资享受和精神享受的能力,宗教信仰的程度,一个人的福分浅薄,兴趣爱好及品味的高低,婚姻家庭生活是否美满,有无外遇等都可以从福德宫里推断出来。如果结合命宫及大运,也可以推断出一个人的寿命长短;配合田宅宫可以看出家中所供奉之神位及祖先的神主牌位有没有双性之祖先牌位;配合命宫、疾厄宫可推断出一个人的疾病状况及能否安全渡过病痛之灾难;配合事业宫可推断出根据一个人的个性较适合从事哪种行业和职业以及财运旺衰等等。女命福德宫为强宫,如果贪狼、廉贞、天姚、咸池等桃花煞星进入福德宫,此人容易伦落风尘或多有感情困扰。现把各星进入福德宫出现的情形作以分析。 紫微星入福德宫,福禄双至,能安享崇高的富贵之乐。天府与天相同守,终生幸福快乐;与破军会照,劳苦奔波。若羊、陀、火、铃、空、劫、大耗会照或化忌,则多忧多虑,多烦恼,福分比较浅薄。 天机星入福德宫,一般来说,主人思想敏锐,遇事多猜疑,心神不安,化忌,行事畏首畏尾,喜欢钻牛角尖,以致进退失据,多忧多虑。天机与天梁同度,能忙里偷闲,寻求精神方面的享受,若化忌,易悲观消极,或时有忧天杞人的思想。与巨门同度,主人浮滑、多疑、善变,思想敏感性很强,化忌,劳心劳力。与太阴会合,身心劳碌,在闹中喜清静,化忌,多操劳,不得安宁。与羊、陀、火、铃、空、劫、天刑、大耗相会于福德宫,则无精神享受,多忧多虑,终日奔波劳碌,不得安宁。 太阳星入福德宫,主人奔忙不息,身劳而心未必劳,会吉星,在忙碌中能成就一番事业,会凶煞,四处奔波,不得安宁,劳苦劳心,狂费心机。太陽、太陰同宮,則陰陽調和,能享受精神和物资方面的快樂。与天梁相会,则主有独特的性格,具有名人的气派和风度。与巨门同度,劳心劳力,事事奔忙,费神费力。若女命,则主得热情奔放而能享受幸福快乐的夫婿。若见桃花诸煞,则多有感情困惑。 武曲星入福德宫,武曲星为财星,若会吉星,入庙,能享清福。若与贪狼、咸池、天姚星相会,则有花酒之乐。贪狼、火铃相会于福德宫,能享受天伦之乐。陷地或化忌,则主劳苦奔波,费力费神。与破军、陀罗会合,奔走忙碌。若与七杀同度或会照,再见天马,则主碌碌无成,或多劳少成。与天府同度,见吉星能享受幸福和快乐,见恶曜,能带来思想烦恼和心神不安。与天相同会于福德宫,有吉星相会照,可享受幸福快乐,见凶煞,晚年能得享清福,但少年、中年时期比较劳神费力。 天同星在福德宫,天同星为福星,不仅能得到物资方面的享受,而且在精神方面也能得到很好地享受。天同与天梁同度,主安逸享乐。与太阴星相会,也主幸福快乐。与巨门同度或与陀罗相会,则自寻烦恼。 廉贞星入福德宫,主奔波忙碌,虽然富裕,但在忙中取乐,在忙碌中得享受。若廉贞与天府、天相会照,则为多福多寿,快乐享受之命。廉贞与贪狼同度,则主浮荡奔忙,思想偏重于物资享受,若与桃花煞星会合,则主风流惆怅,女命易流落风尘。廉贞与七杀同宫,一生辛辛苦苦,忙忙碌碌,不得安宁。廉贞与破军同宫,劳心劳力,不得安宁。若与羊、陀、火、铃、空、劫、大耗、化忌相会,则劳苦奔波,无福可享。 天府星入福德宫,主人思想稳重、宽厚、仁慈、福厚寿长、身心安宁。天府星与紫微星同守于寅宫,一生无忧无虑,生活快乐,成为真正的享福之人。天府星与七杀、武曲会合,则主身安心劳。若与廉贞同度或会照,则精神享受不足,而物资享受则不虞。 太阴星在福德宫,入庙,不仅能得到物资方面的享受,同时也能得到精神方面的享受。若化忌,则外表安静,内心却不安。太阴与天机同度,也主内心不安,比较适合清静的地方。太阴与太阳同度,入庙,福禄双至。太阴与天同相会,其人有生活情调。太阴与羊、陀、火、铃、空、劫等煞星相会,则辛勤忙碌,多幻想,自寻烦恼。 贪狼星入福德宫,入庙,化吉或会吉曜者,或沉于物资享受,或沉于酒色,或沉于艺术,或沉于宗教哲理。贪狼与廉贞会合,主东奔西跑,身心不宁,福分浅薄。若与红鸾、天喜、咸池、天姚会照,从青年至老年,仍风流惆怅。太阴与羊、陀、空、劫、大耗、天刑同度,则自行烦恼,福薄不安。与火、铃同度,虽能享福,但性情比较暴躁。 巨门星入福德宫,即使入庙或有吉星相会,也主多猜多疑、多生是非、费力费神、劳力劳心。巨门与太阳同度,虽劳苦劳心,但能得到享受。与天同星同守,若无煞星会照,能安享快乐,若有煞星相会或化忌,则凡事费力,劳心劳神,少有精神享受。与羊、陀、火、铃、空、劫、大耗、天刑同度或会照,则劳苦奔波,是非多端,自寻烦脑。 天相星入福德宫,入庙,则为人正直坦荡,有正义感,富同情心,若会照天府星,逢化禄、化权、化科或遇禄存、左辅、右弼在三方四正照会者,则主幸福快乐,富贵寿长。若化忌,则多思多虑,心神不安。天相星若与武曲、破军拱照,则劳苦劳心,不得安宁。与空劫四煞同度或会照,则多有不切合实际的幻想,福浅寿薄,心神不安。天梁星入福德宫,入庙,则主人乐天知命,并能得到物资和精神方面的享受。如天梁星在巳、亥两宫,则多心多疑,思虑过多,与四煞相会,则多有心计。天梁与天机同度,而天机化忌者,则自寻烦恼,心神不安。天梁在巳、申、亥三宫守福德宫,会天马、空劫,主人浮荡。天梁与太阳同度,见左、右、魁、钺、恩光、天巫等星曜会照,福禄厚重,富贵双全。与天同相会,心神安宁。与天机同度,劳神费力,化忌,福分浅薄,多有烦恼之事发生。会羊、陀、火、铃等凶星恶煞,则多是多非,心神不得安宁。 七杀星在福德宫,入庙会吉星,品格高尚,但理想太高,易遭人嫌忌,因而人缘较差,也主妻子有刑克,以晚婚、晚孕、晚立子为宜。七杀星若与紫微同度,理想更高,更觉得人生不得志,有怀才不遇之虑。七杀与武曲同度,则多心神不宁。化忌,则多忧多虑,或多生是非,倍感人生非常空虚。七杀与廉贞同度或化忌,多劳碌奔波,心神不安,在理想及感情上会受到很大挫折。七杀与羊、陀、火、铃、空、劫、大耗、天刑会照,则费神费力,劳苦奔波。同时人缘不佳,宜遭嫌忌。若女命,七杀临福德宫,以迟婚、继室、偏房或未婚同居为宜,否则恐有刑伤。 破军星入福德宫,入庙,善于决断,也少身心劳苦,陷地,少决断,凡事多费神费力,思想上多困扰。若与武曲同度于福德宫,化忌,凡是多劳苦劳心、办事或工作多有失误、多有阻隔。若与廉贞同度,化忌,主人遇事举棋不定,斷而不决,进退失据。若无化忌同度,破军守福德宫而会四煞,则主招惹烦恼是非或心神不安。破军若与紫微同度于福德宫,则有自我陶醉或自得其乐之心,但若会凶煞恶曜,则心烦意乱、器小易盈、烦躁不安

父母宫,又称相貌宫,可以推断出本人的遗传基因及相貌,父母亲的特征,与父母亲的缘分及所受父母的教育如何,父母的社会地位以及父母的人事背景及其事业的好坏。同时也可以看出父母亲的婚姻状况如何及生死存亡疾病福寿的各种情况。除此之外,可以看出一个人与上司、老板、直系长辈、领导的关系如何,有无疾病,能否得到他们的照顾和重用。根据每个大限及流年,可以推断出某一时期父母的吉凶祸福等。 凡是父母宫里有紫微、天府、太阳、太阴、天同、天梁、禄存、左辅、右弼等吉星坐守,主父母双全,父母的身体健康,与父母的感情深厚,能尽孝道,父母有福分且能高寿。凡是父母宫里有七杀、破军、贪狼、武曲、巨门、廉贞等凶星恶煞守值,都属于不吉之兆,如再加四煞忌星会照,则主刑克严重,缘分浅薄,或父母早伤。具体到各星宿入父母宫应吉应凶的情况,作如下分析。 紫微星入父母宫,入庙,会吉星,父母有福寿,无刑克;陷地,父母有主见,但与父母有代沟,遇大限和流年父母易有灾厄。紫、府同度,父母富贵,无刑克;紫、破同度或会照,宜离家出外求谋,否则对父母有刑克或感情淡薄;紫微、七杀同度,会吉曜,无刑克,主父母有威权,但性情暴烈,见凶煞,对父母有刑克;紫、相同度,见吉星,无刑克。遇凶曜,有刑克;紫、贪同度,一生无刑克。 天机星守父母宫,主远离父母,否则有刑克,若与天马同守或拱照,主幼年离家或年长入赘岳父家,对父母感情淡薄,但对岳父母感情却深厚;若与羊、陀、火、铃、空、劫、天刑、阴煞、劫煞、化忌、孤辰等曜同度或拱照,则主幼年父母不全,或重拜父母,或过继他人。天机、巨门同度,幼年不利父母,若命宫见火星、铃星者,也主两重父母。天机、太阴同度或会照,无刑克,见化禄、华科、化权或左辅、右弼等吉星会照,能得父母荫庇,见恶煞凶曜,则主父母有灾病。天机、天梁同度,主父母有主见,能力强,会凶煞,与父母有代沟,感情比较浅薄。 太阳守父母宫,父母无刑克,见化禄、化权、化科、左辅、右弼等吉星照会,主受父母恩宠,也主父母事业有成,经济富裕,有权势和地位,陷地,则对父母不利。若太阳化忌,再逢四煞空劫、天刑者,要看命盘中的太阴宫有无凶煞恶曜,如有煞星同守,先克母,如有吉星同守或会照,则先克父。太阳、太阴在丑宫同守于父母宫不利父,在未宫同守,不利母。太阳化忌,一般主父多病灾,太阴化忌,一般主母多病灾。太阳与巨门同度,主与父亲感情不和。太阳与天梁同度,有吉星会照,对父母无刑克,在卯宫同度,能得父母福荫,与凶煞恶曜会照,对父母有刑克,否则,则主远离父母,或重拜父母。 武曲星入父母宫,一般对父母有刑克,若有吉星会照,过继或远离父母可免刑克,在幼年或少年因灾病而破耗父母财产经济者,对父母无克。武曲与天府、天寿相会于父母宫者也可免克。总之,武曲星是带孤克的星宿,即使对父母免克,也得不到父母的宠爱。武曲、七杀、或武曲、破军同度或会照,皆主对父母有刑克。武曲、天相同度,见吉星,无刑克,见凶煞忌曜,则有刑克。 天同星入父母宫,天同为福星,则主少年辛苦,白手兴家,入庙,则少年父母双全,无克害刑伤,陷地,有左辅、右弼、天德、月德、天寿、天福星者,对父母无刑克,否则,应远离父母或过继他人,或重拜父母,或更名改姓。天同、太阴同度,化忌,若无吉星会合,先克母,若有吉星会照,命盘中太阳落陷会照者,则先克父,不见凶星恶煞者,对父母无刑克,若见众吉星会照者,不但无刑克,而且还能得到父母的荫庇。天同、巨门同度,主父母不和,经常有口舌发生。天同、天梁同度,若天同化忌,对父母有刑克,若吉凶星并照,则主父母感情不和。 廉贞星守父母宫,因廉贞为恶曜,对父母很不利,重者有刑伤克害,轻者感情不和,或不受父母荫庇。廉贞守父母宫落陷或化忌,或远离父母,或重拜父母,或过继于他人。若与天府、天相同度或会照,再见天福,天寿等吉曜者,刑克程度会减轻,但也主感情欠佳。廉贞与天马、天虚同度或会照,则主幼年远离父母。廉贞与七杀、破军、贪狼同度或会照,皆主父母有刑伤。若再见四煞、空劫、天刑、阴煞、孤辰,则主刑伤克害,或遭重大灾害,或有严重疾病、绝症等。若与红鸾、天喜、咸池。天姚、天刑在父母宫同度或会照,则主其人必为偏房所生,否则,父母定有外遇,或两次婚姻。 天府星守父母宫,一般来说皆主父母感情融洽,也主幼年父母双全。但若与羊、陀同宫,则主与父母感情不和谐,常有意见分歧。若见众吉星会照能得到父母的福荫,见禄存或化禄同度,则主父母喜掌财权,甚至到老年也不肯交于自身。天府在父母宫,若有羊、陀、火、铃、空、劫、天刑会照或同度,主父母有刑克,宜分居,或出外,或过继他人。 太阴守父母宫,入庙会吉曜,主父母双全,无刑克。若落陷,则不得母亲福荫,或母亲早亡,或母亲离婚再嫁,或母亲在自己幼年时,疾病缠身,得不到对自己的照顾。若见桃花、天刑,主再嫁,见天月、天虚、阴煞,主疾病缠身,见化忌及刑煞,则主死亡。太阴化忌于父母宫,若落陷,见刑煞者,先伤母,和太阳化忌的性质一样。太阴会四煞、天刑、化忌、天虚、阴煞、孤辰者,幼年须过继他人,再见天马,则主远走他乡,否则刑克父母。 贪狼入父母宫,入庙,化禄、化权,或与吉星相会照,对父母无刑克,若化忌,会羊、陀、火、铃、空、劫、天刑者,宜早年远离父母,否则有刑克,再见其他凶星恶煞,则父母有疾病缠身,有天德、天寿、天福同度,则对父母无刑克。贪狼与廉贞同度,若见红鸾、天喜、天刑、天姚、咸池者,主其人为偏房所生,否则主有刑克。若大限、流年见者,主父亲风流,或喜欢到风月场合应酬,或父母有不良嗜好。 巨门星守父母宫,对己对父母均不利,主其人过继他人,或重拜父母,否则对父母有刑伤和克害。天机、巨门同度,克害刑伤更为严重,巨门化忌,父母多有口舌是非,天机化忌,与父母互有猜忌。巨门、太阳同度,两代多口舌是非。巨门、天同守度,父母产业日渐衰败,或祖业不守,或被他人所夺,也主幼年时父母难以两全。巨门喜与化禄、化权、禄存同守或照会,若无凶煞,主父母富有,再见天巫同度,主父母有遗产。若有羊、陀、火、铃、空、劫、刑、忌会照,则主父母有刑克,或多口舌是非。 天相星入父母宫,若逢吉星夹会,主父母富贵长寿,若刑忌夹会,则对父母有刑伤克害。一般来说,天相入庙守父母宫,无刑克,若陷地,见吉星也无刑克,见煞星恶曜则有刑克。天相与武曲同度,对父母有刑克,武曲化忌者刑克更甚,再见煞刑诸曜,或灾祸横生,或患绝症、急症等。天相、廉贞同度,也主有刑克,化忌者,两代感情会决裂,或父母有血光之灾。会四煞,早年有刑克。再见刑忌,刑克更重,或远离父母,或重拜父母。 天梁星入父母宫,天梁化气为荫,为祥曜,若化禄、化权、华科同度或相会,主得父母荫庇,能继承父母遗产。但不喜与禄存会合,主两代不和,若见刑煞恶曜,主遗产有纷争。天梁落陷,对父母有刑克。天梁若会羊、陀、火、铃、天马,则主少年离家,煞重者,则主重拜父母或入赘承荫。天梁与天同同守,一般无刑克,无煞,见天马,则主父子缘薄,或自己远离家乡,或父亲离家出走,若天同化忌,会恶煞,或两代不和,或重拜父母。太阳与天梁同度,会吉星,对父母无刑克,在卯宫,主得父母之荫,若在酉宫,则主祖业衰退,再会凶煞,会有刑克,或与父母分离,或重拜父母,或入赘他家。 七杀守父母宫,因七杀为煞曜,主早年离家,对父母有刑伤克害。若与廉贞、武曲同度,均对父母有刑害,化忌,父母有病灾,再遇凶星恶煞,或父母病残,或父母死亡,或父母事业衰败,或父母有重灾绝症。七杀唯独与紫微同度,见吉星会照,才免除刑克。七杀若会羊、陀、火、铃、天空、地劫、天刑、天虚、孤辰者,对父母刑伤克害更重,唯见天德、月德、天福、天寿者可以解救,见紫微、天相会照,也可化险为夷。 破军入父母宫也为恶曜,与七杀的性质基本相同,破军最忌与武曲、廉贞同守,又不喜化忌,唯独喜与紫微同度或会吉曜,对父母可免除刑克。破军守父母宫,均主刑伤克害,或感情不和,无论父母存亡与否,均主孤独,宜远离父母,或过继、或入赘,或重拜父母。聪之,破军守父母宫,主不守祖业,或祖业破败,或父母病亡。

有关四化的情况作如下分析: 一、甲年四化 甲年四化是:廉贞化禄,破军化权,武曲化科,太阳化忌。 1、廉贞化禄在各宫的情况: 命身宫:官运亨通,升官发财,利于考试、留学、官职升迁等。 兄弟宫:兄弟关系和谐,能得到兄弟和朋友的帮助。 夫妻宫:配偶事业有成,夫妻感情加深。 子女宫:子女聪明,子女有作为。 财帛宫:财运好,求才易得。 疾厄宫:健康不佳,疾病加重。 迁移宫:出外能得到贵人提携和帮助。 交友宫:部下得力,能助主成功。 官禄宫:升官发财,宜任公职或公家机构生意,宜从事电脑科技事业、贸易生意或渔业生意。 田宅宫:购买不动产,有豪华住宅或车辆。 福德宫:能得到物资生活和精神生活方面的享受。 父母宫:父母富裕,家境条件比较好。 2、破军化权在各宫的情况: 命身宫:升官发财,女命与丈夫争夺夫权。 兄弟宫:兄弟姐妹事业有成。 夫妻宫:夫妻感情加深,配偶事业有成。 子女宫:子女各方面发展前景良好,但子女顽皮、好动,有些霸道。 财帛宫:财源茂盛,求财易得,因花钱比较大方,财来财去,难以聚财。 疾厄宫:有官司口舌,官场失势。 迁移宫:出外有贵人相助。 交友宫:常人应吉,掌权人应凶,防官司口舌,防破财。 官禄宫:官职升迁,事业有成。 田宅宫:购置不动产。 福德宫:能得到精神和物资生活方面的享受。 父母宫:父母官场得势,事业有成。 3、武曲化科在各宫的情况: 命身宫:聪明伶俐,考场能金榜题名,能获得学历和职称。 兄弟宫:和兄弟感情好,兄弟学业有成。 夫妻宫:夫妻感情深厚,配偶事业有成。 子女宫:子女聪明,学业有成。 财帛宫;财运好,求财易得。 疾厄宫;防病灾,或因病而破财。 迁移宫:在外有贵人帮助。 交友宫;能得到部下和同事的帮助。 官禄宫:官职升迁,事业有成,适合在金融界上班,或从事文化事业,则有利于进财。 田宅宫:购置不动产,家中资产丰厚。 父母宫:父母官场顺遂,事业有成。 4、太阳化忌在各宫的情况: 命身宫:无论做什么事情,总是与自己的理想和愿望相悖。大限十年劳苦奔波,流年一年不如意, 兄弟宫:兄弟不和,形同陌路。 夫妻宫:常有失恋现象,初恋不易结合,婚后夫妻不团结,常有口舌发生,或配偶常有病灾。 子女宫:子女不听话,经常惹事生非。 财帛宫:财务周转不开,支大于收,常有破财之事发生。 疾厄宫;家中常有病人,病情时好时坏。 迁移宫:不宜外出,在外易有灾祸发生。 交友宫:部下和朋友易出卖自己,或阳奉阴违,或盗取财物。 官禄宫:官场失势,仕途不佳,起伏很大,或降级,或受处分,严重者甚至会有牢狱之灾。 田宅宫:不动产遭受损失,或因不动产出现口舌或官非。 福德宫:遭灾破财,凡事不顺,思想烦恼,精神不安。 父母宫:父母有病灾,父母犯法或有牢狱之灾,或与父母关系不和。

乙年四化是;天机化禄,天梁化权,紫微化科,太阴化忌。

1、天机化禄在各宫的情况: 命身宫:旺地,易动,动则吉利。陷地。不宜动,动则反凶。 兄弟宫:兄弟有能力,有才华,在物资方面能得到兄弟朋友的帮助。 夫妻宫:夫妻家庭生活美满幸福,感情深厚。 子女宫:子女聪明,学业有成,夫妻性生活协调,而且能优生优育。 财帛宫:财运好,财源茂盛,经商能致富。 疾厄宫:身体欠佳,易得病,女命月经不调。 迁移宫:旺地,宜在外不宜在家,在外有贵人帮助。陷地,不宜外出,外出易有灾祸发生。 交友宫:能得到部下或同事的帮助。 官禄宫:旺地,官势顺遂,适宜从事艺术界、教育界及技术专业技能工作,对宗教事业也很有缘;陷地,降职、罢官,或受处分。 田宅宫;购买不动产,或继承遗产。 福德宫:能得到很好的精神享受和物资享受,心情愉快,生活幸福、美满。 父母宫:父母身心健康,事业有成,并能受到父母良好的教育。 2、天梁化权在各宫的情况: 命身宫:旺地,自视清高,孤芳自赏,与人不和群,自以为是。做事有原则,爱打抱不平,肯为人排忧解难,思想固执,主观性强。女命喜夺夫权。陷地,受人歧视。 兄弟宫;兄弟姐妹事业有成,有一定的社会地位,声誉较高。 夫妻宫;夫妻生活幸福、美满,配偶事业有成。 子女宫:子女事业有成,子女有作为,子女孝顺。 财帛宫;财运好,财源茂盛,求财易得,经商能致富。 疾厄宫:官场失势,身体易患高血压和心脏病。 迁移宫:外出有利,能得四方之财,广结天下朋友。 交友宫:部下和朋友不可靠,易背叛自己,以流言蜚语来中伤或托累自己。 官禄宫:职业易变动,旺地,吉利,适宜从事法官、律师、教师、宗教界或在公务机构上班,大限十年通达,小限一年称心如意。陷地,凶。 田宅宫:固定资产丰厚,财产有所增加。 福德宫:热心教育事业,喜做兹善工作,对文学艺术多有爱好,深得人心,德高望重。 父母宫;身体易患疾病,但能逐渐转好。 总之,天梁化权,大小限遇之,不论何宫、何地,因锋芒太露,最讨人嫌忌。 3、紫微化科在各宫的情况: 命身宫;气质高雅,端庄大方,博学多能,文学研究,步步高升,名声远扬。 兄弟宫:兄弟姐妹聪明,互相团结,互相照顾。 夫妻宫:夫妻相互团结,相互恩爱,夫唱妇遂。 子女宫:子女聪明,贤孝,夫妻性生活美满、幸福、愉快。 财帛宫:财运好,财源广,经商能致富。 疾厄宫:身体健康无疾病,精神饱满,心情舒畅。 迁移宫:外出有贵人提携,在外有利于发展自己的事业。 交友宫:喜拍马溜须,阿谀奉承,与同事或部下闹不团结,或遭到别人冷落和嫌忌。 官禄宫;能得到贵人提拔,福禄厚重,官职升迁,声名显赫,财禄双至,大限十年文事鼎盛,流年一年平平顺顺。 田宅宫:购买不动产,装饰或美化住宅及生活环境。 福德宫:生活美满幸福,品德高尚,有良好的声誉。 父母宫;父母在社会上有地位、有声誉,处处受人敬仰。 4、太阴化忌在各宫的情况: 命身宫;在戌亥宫,不怕化忌,虽受到委屈和挫折,毕竟是暂时的,而后更加辉煌。在卯、辰、巳、午宫化忌,主劳苦劳心,不得享受。 兄弟宫:兄弟姐妹感情不好,形同陌路。 夫妻宫:男命主晚婚,女命主失权,不受重视,旺地无妨,陷地,配偶多病,互相猜忌,感情不和。 子女宫:子女不听话,子女多病,子女情绪低落。 财帛宫:旺地,先失后得,陷地,财产破耗。 疾厄宫:有病痛之苦,易患肝胆病。 迁移宫:旺地无妨,有利可图,陷地,劳苦奔波,出外多破耗。 交友宫;部下不听话,和同事不团结,因部下或同事而受拖累。 官禄宫:声誉受损,名誉欠佳,职业多变动,官场失势,事业无成。十年大限阻滞,流年一年不如意。 田宅宫:旺地,不忌,陷地,思想不愉快,情绪低落,心情烦躁不安。 父母宫:对母亲或阴人不利,甚至有孝服。

丙年四化是;天同化禄,天机化权,文昌化科,廉贞化忌。 1、天同化禄在各宫的情况: 命身宫:男命能升官发财,女命能嫁贵夫。若遇凶星恶煞,男女命皆不利,或受人欺骗,或官场失势,或有感情困扰,或遭灾破财。 兄弟宫:兄弟感情加深,能相互团结,相互帮助。 夫妻宫:夫妻感情深厚,彼此有助益,若与文昌、文曲同守,更佳。 子女宫:夫妻性生活协调,美满幸福,子女聪明、孝顺。 财帛宫:旺地,财源丰富,财运好,经商能致富,陷地,无大财,有小财而已。 疾厄宫;易患膀胱、疝气、浮肿、耳疾之病。 迁移宫;出外有贵人帮助,能得到贵人提拔。 交友宫:部下、朋友或同事能助主成功。 官禄宫(事业宫):旺地,事业有成,升官发财,享有盛誉,陷地,平常之人。 田宅宫:买不动产,或继承遗产。 福德宫:能增加物资和精神生活方面的享受,如与天梁同守,更吉,但会有桃花出现。 父母宫:父母有权势和地位,父母的事业有成,并能得到父母的关怀和爱戴。 2、天机化权在各宫的情况: 命身宫:升官发财,享有盛誉。 兄弟宫:兄弟事业有成,兄弟关系和睦团结,感情深厚。 夫妻宫:夫妻事业有成,夫妻家庭生活幸福美满,若与文昌、文曲同守更佳。 子女宫:子女聪明,子女事业有成。 财帛宫:财源茂盛,能得四方之财。 疾厄宫:疾病常有,官场失势,名誉受损,易遭小人暗算。 迁移宫:出外求谋吉利,在外发展事业能获得成功,并能得到贵人提携。 交友宫:多遭人诽谤或中伤,事业和名誉受损。 官禄宫:官运亨通,权力和地位有所提高,能得到人们的敬仰。 田宅宫:购买不动产,或继承遗产,住宅条件优越、环境美好。 福德宫:能享受美好的精神生活,物资生活也得到良好的改善。 父母宫:与父母感情加深,并能得到父母的亲切关怀和爱护。 3、文昌化科在各宫的情况: 命身宫;文运好,在考场,能金榜题名,能晋升职称,若有天魁、天钺同守更佳。 兄弟宫:兄弟姐妹在文学艺术方面有造诣,感情深,情意厚。 夫妻宫:夫妻生活幸福美满,互敬互爱,夫唱妇遂,配偶有才华。 子女宫:子女学业有成,子女孝贤,子女有作为。 财帛宫;在科学技术和文化领域内有发明创造,因获奖而得财,并享有盛名。 疾厄宫:身体健康,精神饱满,心情愉快。 迁移宫:在外有贵人提拔,出外求谋吉利。 交友宫:部下得力,能得到同事的帮助,若有羊、陀、空、劫同守,会有灾祸发生。 官禄宫:官场得势,事业发展前景良好,如文学艺术、出版、印刷、创作、化妆品及各种服务行业都能得到很好地发展。 田宅宫:不动产增加,文化事业和其他事业都能得到良好地改善和发展。 福德宫:在艺术方面有很深的造诣,在社会上有很高的威望,得到了很高的精神生活享受和名誉地位。 父母宫:深受父母良好的教育,深受父母亲切地关怀和爱戴。 4、廉贞化忌在各宫的情况: 命身宫:有官司口舌,思想烦躁不安,有桃花,女命克夫,婚姻有挫折。 兄弟宫:兄弟姐妹感情破裂,互不团结,形同陌路。 夫妻宫:夫妻互有克犯,经常有口舌发生,或分居,或离异等。 子女宫:子女不听话,对子女有克犯,或子女学习不好,或子女拖累父母等。 财帛宫:财务周转困难,财运不佳,财产有破耗。 疾厄宫:疾病发作,病情加剧,患有性病或其它疾病,若与贪狼同宫,会得肾病或尿毒症。 迁移宫:不宜外出,外出会有车祸或其它意外之事的发生,在外易犯桃花,喜欢到风月场所里去寻花盗柳。 交友宫:与部下或同事关系不好,常有矛盾和纠纷发生。若与七杀同宫,逢化忌,主部下背叛或出卖自己。 官禄宫;工作或职业多有变动,常有官司口舌发生,甚至有牢狱之灾,如在巳、亥两地,会凶上加凶。 田宅宫:变卖房地产或不动产,或因卖房地产或不动产而发生纠纷。 福德宫:工作辛苦劳碌,思想烦躁不安,精神和物资生活得不到很好的享受。 父母宫:与父母感情淡薄,思想上有代沟,或对父母有克犯,或父母疾病缠身。

丁年四化戊年四化 丁年四化是:太阴化禄,天同化权,天机化科,巨门化忌。 1、太阴化禄在各宫的情况: 命身宫:旺地,男命,女性缘佳,得女性财,受女性阴,女命温柔贤惠,擅理家务,能嫁贵夫,旺夫益子;陷地,不吉,男命宜背井离乡,出外求谋吉利,女命则虚荣心很强。 兄弟宫:兄弟姐妹感情深厚,能互相帮助。 夫妻宫:夫妻关系好、感情深、互敬互爱。 子女宫:子女聪明、听话。 财帛宫:旺地,财源广进,求财易得;陷地,无财,或因犯桃花而破财。 疾厄宫:疾病有好转,陷地加煞,手足易有伤残。 迁移宫:旺地宜动,动则求谋吉利,陷地,劳苦劳心,易犯桃花。 交友宫:旺地,部下得力,能助主成功;陷地,部下或同事不协调,事业无成,甚至还有桃花出现。 官禄宫;旺地,能升官发财,陷地,官场失势,犯桃花。 田宅宫:旺地,买不动产,或继承遗产,陷地,变卖不动产或破产。 福德宫:旺地,能得到良好的精神生活和物资生活方面的享受;陷地,劳苦劳心,犯桃花。 父母宫:旺地,能享受父母的关怀和爱戴;陷地,不能得到父母的关怀和爱戴。 2、天同化权在各宫的情况: 命身宫:天同为福星,福星化权,职位步步升高,事业有成,心想事成,凡事顺遂;并有创业和开创新局面的能力和智慧。兄弟宫:兄弟姐妹关系好,互敬互爱,也能得到朋友的帮助。 夫妻宫:配偶事业有成,夫妻感情深厚,夫唱妇随。 子女宫:子女听话,子女孝顺,子女有作为。 财帛宫:财运好,收入高,经商能致富。 疾厄宫:易患耳疾,官场失势,受人诽谤或中伤。 迁移宫:事业有成,财源广进,出国旅游机会增多,若与天梁同守,能得到上级的提拔和重用,并能升官发财。 交友宫:官场失势,受小人中伤或捣乱,职业多变动,工作宜改行。 官禄宫:旺地,官场得势,地位和名誉升高,受人敬仰,若与昌、曲同宫,具有超人的智慧和开拓精神,能在事业上取得显著的成绩,适合服务业、餐饮业、服饰业等专业技能;陷地,官场失势,易犯桃花。田宅宫:买不动产,住高级豪华的别墅,能享受舒服的幸福生活。 福德宫:生活幸福,能享受天伦之乐,如与天梁同守,会有一段美好的恋爱史值得回忆。 父母宫:自小能受到父母的良好教育,并能得到父母的热心关怀和爱戴。 3、天机化科在各宫的情况: 命身宫:聪明、足智多谋,善于动脑筋想办法,但有桃花出现。 兄弟宫:兄弟姐妹关系密切,能和睦相处,互相帮助。 夫妻宫:配偶有才华,有智慧,有能力,夫妻互敬互爱,感情深、情意重。 子女宫;子女聪明,足智多谋,夫妻性生活协调,美满幸福。 财帛宫:在经商道路上能用自己的聪明才智赚取很多钱财。 疾厄宫:身体健康无疾病 。 迁移宫:宜在外求谋和发展自己的事业,在外能得到贵人地提拔和重用,宜迁移,宜搬家,宜在动中求谋。若与天同相守,出国旅游增多,或周游列国。 交友宫:部下或同事的才智能得到很好地发挥,在事业方面能助主成功。 官禄宫:官场得势,办事有才华、有能力、有魄力,成绩显著,适合机械、电工技术、工程等项工作。 田宅宫:买不动产,住豪华别墅,或修缮和美化住宅环境。若与太阴同宫,更佳。 福德宫:在精神生活方面能得到很好地享受,具有天伦之乐,如与天梁同宫,则更佳。 父母宫:能受到良好的家庭教育,受到父母的热心关怀和爱戴。 4、巨门化忌在各宫的情况: 命身宫:多有官司口舌是非发生,做事优柔寡断,无魄力,如在辰、戌宫,则主不守信用,或多有欺诈行为,若女命,则妇夺夫权,多有感情困扰或有孝服出现。 兄弟宫:兄弟姐妹之间矛盾加深,互不团结,常常发生纠纷。 夫妻宫:夫妻不团结,感情破裂,婚姻家庭不稳定。 子女宫:子女不听话,常因子女生气或受到连累。 财帛宫:旺地,财多是非多,竞争也多,陷地,会因财而惹祸。 疾厄宫:常有胃病、皮肤病或食物中毒发生,若有凶星恶煞相会,身体会有残疾。 迁移宫;不宜外出,在外主辛勤劳苦,易遭灾破财,或有口舌发生。 交友宫:与部下或同事不团结,常有口舌发生,或背叛主人,或遭到诽谤和中伤。 官禄宫:官场失势,若在辰、戌两地坐守,常有官司口舌,主诉讼失败,或交涉失败,或财产被盗,或有牢狱之灾。 田宅宫;卖不动产,和邻居发生纠纷,或因卖不动产出现官司口舌是非。 福德宫:劳心劳力,精神振作不起来,思想烦躁不安,心烦意乱。 父母宫:与父母感情不和,思想有代沟,或遭到父母抛弃,或与父母断绝关系,或有孝服等。

1、贪狼化禄在各宫的情况; 命身宫:人缘极佳,适合经商,对技艺、武术、也有所爱好,男命擅饮花酒,风流雅趣,喜欢到风月场合寻花盗柳,女命以从事美容业服饰设计等项工作为宜,男女多遇艳遇和桃花。 兄弟宫:兄弟朋友能相互帮助,在物资方面也能得到互相帮助。 夫妻宫:夫妻恩爱有加,感情深厚,配偶掌权。 子女宫:夫妻欲望高,性生活频繁,子女比较任性。 财帛宫:旺地,有暴利,加火铃,能暴发,适合炒股、博彩、买证卷等,能获利,能中大奖,总之,大限十年暴发,流年一年富有。陷地,小财而已。 疾厄宫:在巳、亥地,喜到风月场合,易犯桃花,易得性病,旺地,病情有好转,得到良医治愈,陷地,病情加重。 迁移宫:出外旅游机会增多,参加各种运动比赛能得奖。 交友宫:部下或同事得力,能助主成功。 官禄宫:旺地,能得到阴人之助,宜从事经商、运输、娱乐、演艺界、体育界及服务行业;陷地,宜自由职业。 田宅宫:买不动产,加火铃更吉,但要防火灾发生。 福德宫:社会交往比较频繁,有吃、喝、嫖、赌、犯桃花等事发生。 父母宫:父母事业发展顺利,成果显著。 2、太阴化权在各宫的情况: 命身宫:太阴为富星,富星化权,能掌财政大权,女命擅于处理家务,志气高、能力强,旺地,喜爱享乐,结交朋友较多,见识广,陷地,宜出外求谋,在外地,事业能得到很好的发展。 兄弟宫:旺地,兄弟朋友感情好,能相互帮助;陷地,兄弟朋友感情不好,彼此无助力。 夫妻宫:旺地,配偶事业有成,夫妻感情深厚;陷地,夫妻彼此不团结。 子女宫:旺地,夫妻性生活协调、愉快、满足,子女听话、孝顺;陷地,性生活不协调,得不到满足,子女幼儿时难养,易生疾患。 财帛宫:旺地,财源广进,求财易得;陷地,破财,大限十年财气兴旺,流年一年吉利。 疾厄宫:官场失势,丢职罢官,受小人诽谤或中伤,易患肝胆之病。 迁移宫:旺地,工作易变动,动则吉利,有利于出国、旅游、升迁;陷地,劳苦奔波,徒劳无功。

交友宫;官场失势,工作宜改行,受小人诽谤或中伤,受部下或同事拖累。 官禄宫:旺地,可当老板或幕后策划者;陷地,事业多阻隔,或受人嫉妒和诽谤。

田宅宫:旺地,买不动产;陷地,卖不动产。旺地,能增加精神和物资生活方面的享受;陷地,心神不安,思想烦躁。

父母宫:旺地,能得到父母的热情关怀和爱戴;陷地,与父母缘薄。 3、 右弼化科在各宫的情况; 命身宫:办事能力强,有志气,有办法,易有贵人帮助,大多为异性贵人,因此,易有桃花出现,大限十年利于考场,流年一年吉利。 兄弟宫:兄弟朋友关系好,感情深,彼此能互相帮助。 夫妻宫:婚姻有挫折,有桃花,有再婚之象。 子女宫:子女聪明,子女学业有成,子女有作为。 财帛宫:财运好,财路广,有发财的机遇。 疾厄宫:身体健康,疾病有好转。 迁移宫:宜在外,在外有贵人提携。 交友宫;部下和同事得力,能助主成功。 官禄宫:官场得势,升官发财。 田宅宫:买不动产,或增加不动产。 福德宫:增加享受,精神和物资生活能得到满足。 父母宫:父母有能力,有地位,父母能得到贵人的提拔。 4、天机化忌在各宫的情况: 命身宫:凡事不顺,事业和工作多有阻隔,良好的机遇容易错过,工作失误过多。若天机与巨门同守,不论何宫、何地,逢化忌,有失恋之苦,男命怀才不遇,女命热心于宗教事业,想出家为尼,看破世间红尘,十年大限辛劳不顺,流年一年不吉。 兄弟宫:兄弟朋友关系不好,形同陌路。 夫妻宫;夫妻经常因家务之事争吵不休,或配偶脑筋不好使换,或患有神经病。 子女宫;子女不听话,或子女不孝敬父母。 财帛宫:坐丑、未两地,大破财,其他各宫,小破财。 疾厄宫;身体易疲劳、厌倦,或患有眼疾之病。 迁移宫:不宜外出,外出易迷失方向,或受困于路途、山区、电梯、船泊等,加煞,易有车祸发生。 交友宫:部下或同事不得力,或阳奉阴违,或吃里扒外。 官禄宫:会因工作失误而受处分,或被炒鱿鱼,工作劳苦劳心,难得回报。 田宅宫:变卖不动产或破产。 福德宫:得不到精神和物资生活方面的享受,整天思想烦闷,消极怠工,厌倦思想很严重。 父母宫:与父母有代沟,思想感情淡薄。

命宫与迁移宫相对为一组,称为活动线;

兄弟宫与奴仆宫相对为一组,称为感情线;兄友线亦称为成就线、财经线。

夫妻宫与官禄宫相对为一组,称为婚姻线;子女宫与田宅宫相对为一组,称为桃花线;

财帛宫与福德宫相对为一组,称为财福线。父母宫与疾厄宫相对为一组,称为文书线。

六条主线

把本宫和对宫看成一条直线,十二宫就可以形成六条线,分别称为:命迁线,兄友线,夫官线,子田线,财福线,父疾线。

每一条线的两宫均为阳阴对照关系,又为内(近)外(远)对应关系。命宫为内部因素、本人、现在及本地情况,迁移宫为外部活动的社会空间、未来及外地情况,命宫比迁移宫强宜本地发展,迁移宫比命宫强宜外地发展。兄弟宫主要为家庭内部的兄弟关系、早期人际关系,奴仆宫为外部的朋友关系、未来人际关系或开展结果。夫妻宫为内在的近期的事业,官禄宫为外部的未来的事业,夫妻宫不好也会影响自己的事业。子女宫是近亲的子女,田宅宫是未来的子女(即子孙),田宅宫不好难得好子孙(阳宅主要决定子孙的好坏及成败,阴宅主要决定子孙性格及地位)。财帛宫是现财近财,福德宫是远财、财源及得财后的使用,财帛宫不好则无物质享受的基础,福德宫不好则影响钱财的来源。疾厄宫是自己的身体素质,身体素质受父母宫遗传的影响。

同线的两对宫关系比较密切,可以相互照应,相互影响,相互牵制,如影随形,本宫不好对宫好,可以得到补救,若本宫与对宫均不好则无法补救,在大限流年逢其中一宫有化忌星时易有凶事发生。本宫与对宫可以互为因果关系,例如子女宫不好的原因与田宅有关,而田宅不好则会造成子孙不良,故子女宫不好者可以改造住宅和祖坟的风水来改善;父母宫不好会造成本人遗传不良,身体不好;如疾厄宫不好者易生病,造成父母操心、损财;财帛宫不好则无钱财享受,精神会苦恼,若福德宫不好则财源少,影响钱财收入。所以在看本宫时,必须注意参看对宫。

每一条线的主要意义与作用如下:

1、命迁线:称为生命线、活动线,多与本身的生命及活动有关。

2、兄友线:称为成就线、费用线、助力线、感情线,多与助力及费用支出情况有关。

3、夫官线:称为事业线、恋爱线、婚姻线,多与事业及婚姻有关。

4、子田线:称为桃花线、娱乐线、财库线,多与娱乐及财库的积聚有关。

5、财福线:称为金钱线、爱好线,多与钱财及爱好享受有关。

6、父疾线:称为名声线、政治线、头脑线,多与文书、学业、遗传、才智、声誉、疾病有关。人以父母为基础,故为富贵之基,少年生活与父母关系最大。

具体断事八宫:

命类:生命、本质、性格、人品、才能、发展、人生定位、人生发展、人生层次等。

疾类:身体、疾病、血光、伤残、死亡等。工作地点等。

父类:先天、遗传、命源、相貌、头脑、思维、意识、文化程度、学业、口才等。

财类:财运、生意、投资、抄股、赚钱、存钱、现金、花钱、损财、破财、债务等。

官类:择业、就事、工作事业、调动、弃业、工作事业发展与层次、下岗、退休等。

迁类:活动、出行、在外、外务、出国、向外发展等。

偶类:异性缘、异性圈、游玩、娱乐、恋爱、感情、择偶、婚姻、婚后生活等。

田类:租房、住房、搬房、拆房、买房、盖房、增层、装修、装璜、家具、安家等。

太岁宫

太岁宫,太岁宫就是生年地支的宫位。比如1982年出生的,属狗,狗=戌,那么戌就是太岁宫位。1992年出生的,属猴,猴=申,那么申就是太岁宫位。

太岁宫,可以看一个人在熟悉的人面前,亲人面前所表现出来的东西,就是本性。最本质的性格。太岁宫一般和命宫,身宫组合看。

太岁宫和暗合宫对于人的心性是重要的。

暗合宫看是不是个表里如一的人,或是好人,或是坏人。

太岁宫看是不是个天生的,或是好人,或是坏人。

暗合宫和太岁宫的三方四正都没有煞,而命宫的三方四正有煞的人,往往是外表是凶,好像是坏人,可实际上是个天生的表里如一的大好人。

最坏的情况就是太岁宫和暗合宫都有煞星,且有其他凶星,而命宫的三方四正又无煞,这种人标准的是个极坏的人,却面上让你看不出来。

这也是我分人的方法。

第一,看命宫。

第二,看太岁宫。

第三,看暗合宫。

三者皆无煞者,是个完美一样的人,若是福德宫再好的话,那简直让人羡慕。

命宫有煞,而太岁宫和暗合宫无煞的话,我也会推心置腹。

命宫有煞,暗合宫有煞,太岁宫无煞的,我会引导他做个好人,因为他天生就是个好人,只是被形势变成了坏人。

命宫有煞,暗合宫无煞,太岁宫有煞的,我相信你天生就是个坏人,可你想做个好人。

命宫无煞的,我就不说了吧,因为我怕我又得罪了你。

第一,命宫是表现。

第二,太岁宫是天性。

第三,暗合宫是正在想和愿自己会成为什么样的人

研究这种暗与明的问题时想到的。

又深思这种互制关系,使我思考到这三者之间有种互制互约,而不一定有煞就是坏人,无煞就是好人这么简单。

假若以太岁宫为天性使然,以暗合宫为心理趋向,以命宫为本质性格的话。

那这三者可能存在一个互制关系。

比如,太岁宫有擎羊,并且是落陷,这个人喜欢说谎,性格刚硬,但是命宫有火星和禄存,那么这个人很可能会极度压制自己的这种天性的坏,而想有礼貌,诚实,做事通融性强。假如这个时候暗合宫又有太阳星,这个人会更想做一个好人,心地光明正直,真爱博爱。

【这个是本命盘的太岁宫位 ,与流年太岁不同,注意。】

1命宫

它不单指本人的主体

也主其它

[1]它为财帛宫的气数位,是看财帛的支出,行为状况。

[2]为事业的财帛,查看事业的资金及现金状况。

[3]命宫看个性,命宫为阳为明显的,对宫迁移宫为阴为隐暗的。

[4]命宫是看疾厄病变吉凶

[5]以命宫迁移宫之线为中心轴,

逆行方向五宫分别是平辈,幼辈,年少的,变动的,新的,明显的,未来的。

顺行方向五宫分别是老辈,远祖,固定的,旧的,阴隐的,过去的

[6]在紫微斗数看风水来讲:田宅为体,命宫为用,命宫为走廊

2兄弟宫

[hide][1]兄弟是财帛的田宅,藏财之所,谓之财库,也就可看财之库存

[2]兄弟宫是事业宫的疾厄,是对事业体的诊断,可见事业兴衰之因

[3]兄弟宫是田宅的财帛,是田宅的动产状况,可通过这宫知道田宅堂皇,也可知家中有无钱。

[4]兄弟宫是父母的夫妻宫(单作父论)也可以作母亲宫来看。另可作男命的岳父,女命的公公

[5]兄弟宫可以知道在外的交际能力及手腕,与外界的因果。

[6]看寿元(年龄)常以兄友线和福德宫并看。

3夫妻宫

[1]夫妻宫是福德宫的财帛,福德就因果来说,前世福德多寡,在夫妻宫因果报。

[2]事业宫为阳,夫妻宫在对宫为阴,可知事业外来因素和事故,或隐伏在外的危机。

[3]夫妻宫可以和疾厄宫同论夫妻的缘份深浅。

4子女宫

[1]子女宫是桃花宫,子田线就是桃花线,是享受欢乐的宫位。

[2]子女宫也是看性能力,和个人的爱好喜忌。

[3]子女宫是股东位,是看能不能合伙的宫位

[4]子女宫是田宅的迁移,田为体,子女宫为用。田宅宫为阳,子女宫为阴,在风水表示卧室

[5]从六亲来讲,子女宫是看小姨,细姨(二太太),学生,徒弟,部属。

[6]兄弟宫是大哥,夫妻宫是二哥,子女宫是三哥。

也就是说子女宫不好,则三哥无,有则不利。

5财帛宫

[1]命宫,财帛宫,官禄宫是斗数的重要宫位,也表是我。

[2]财帛宫是官禄的气数位,表示事业中的营业状况和损益状况。

[3]就迁移来说,财帛宫是迁移的福德宫,出外有没有钱用看财帛宫就知道了

[4]财帛宫是福德的对宫,为阴宫,是暗藏看不到的福德之因,从而表现出一辈子的钱财

6疾厄宫

[1]疾厄宫是官禄的田宅,所以它为营业场所或工厂或店面

[2]疾厄宫是父母的对宫,也就是阴宫,表示祖上的余德和父母遗传。

[3]疾厄宫是田宅的气数位子,田宅的吉凶在这体现。

[4]疾厄在风水里是客厅。

[1]命宫为阳,则迁移就为阴,迁移是内在的性格,阴德如何就看迁移

[2]迁移宫是福德的气数位,父母的交友也是祖上及父母在命里的遗传因子

[3]交友宫常被用来看寿元的宫位,那么迁移宫就拿来看父母的寿元

[4]在风水里迁移表示主卧室。

迁移有陀罗,那么主卧室衣物乱丢乱摆放。

有空劫就是主卧室被盗

7迁移

[1]命宫为阳,迁移为阴。就命宫论个性,迁移为暗的,表面看不出来的。

[2]迁移是福德的气数位,是父母的交友,所以可以看出祖上遗传的因子

[3]迁移宫是看父母寿元的宫位。

[4]迁移是看风水中的主卧室。

8交友

[1]交友宫是福德的田宅,是藏福之所,所以不能被破,破就有灾。

[2]看寿元那么交友和福德不可忽视。

[3]交友是官禄的父母位,表示人物为公司中的上司,或是外面上手公司,[也就是货的源头] [4]交友宫在风水为神位

9事业

[1]事业宫为命宫的气数位,命的行为表现,运的兑现支付处。

[2]命宫是事业的资金现金,兄弟宫是事业的是事业的体质

[3]夫妻宫是事业的门面事业的气势。

[4]子女宫是事业的股东,部属,学员

[5]财帛宫是事业的营业状况,损益状况。

[6]疾厄宫是工厂,店面,工作场所。

[7]迁移是营业额。

[8]田宅是同行,同事,客户。

10田宅

[1]田宅是是财帛的疾厄,是表里关系,财帛的好坏在此体现

[2]以财帛为动产,则田宅为不动产。

[3]田宅也表示异性朋友,是你夫妻的交友。

如果论桃花,子女宫是年纪较轻的,田宅是年纪较大者。

比如某人子女宫不好,那么他追异性是年大者

[4]田宅在看风水时由分很多细节

11福德

[1]福德是夫妻的气数位,婚后大部分的悲欢离合全在福德体现。

[2]福德宫是疾厄的疾厄,也表示爷爷奶奶。

福德宫不好,爷爷奶奶也就不好

[3]福德宫也是自杀宫,是自我之病。

就好比:天下本无忧,庸人自找也!

[4]福德宫表示关系企业,实物往来的同行

福财线表示福运资金。

[5]福德宫是看本人对钱财的情欲

12父母

[1]此宫位广义来讲是父母,狭义来讲单指父亲

[2]父母宫有称相貌宫,属心性情欲的嘴脸。

[3]父母宫又称文书宫,是财帛的交友,支票,钱币,支付,契约等。

[4]父母宫对国家社会而言为官员,政府机构。

[5]对事业而言父母宫是子公司。

[6]父母宫在看风水为小客厅。

●命宫VS迁移宫→只要是人,不管是否良于行,都会有外出的渴求和机会,而对面的「迁移宫」就是人一生最大变景的影响,出门后祸福难料,没人会知道在外面会发生何事,但可以肯定:出门后对人的?在思维和感受绝对会有所变化。因为人不但是感觉的动物,也是自我意识极重和不甘寂莫(群体性强)的动物,出门后最需要的是人类群体是否能接纳自己,别人对自己的看法如何…..等等,就因为迁移涵诱F人的群体互动关系,所以对人的影响也是最为直接、衝击最大的。因而排列为命宫的对宫,也就是书上常说的「冲」,冲得好就好,冲得不好就……,呵……以下可想而知。

●兄弟宫→当人开始可以行走,不需母亲抱的时候,真正的开始了他一生的第一个旅程,在这个成长学习阶段,接触最频繁的是母亲和兄弟姐妹,对待和感受最深的也是母亲和兄弟姐妹,一切的为人对待、情绪的释放习性、对家庭的认知都是这时期学来的,是为命主最基础的心性养成期,也因为这时期的人较无自主能力和谋生能力,所以对物质上的满足或缺乏体验最深、需求也最大(不然怎活下去呢?),因而兄弟宫除了可观兄弟概况之外,也代表一个人最深层的感情和最现实的物质需要。

●兄弟宫VS朋友宫→人一生不可能没有接触过父母、兄弟以外的人,尤其年幼时期对同龄的外人更是好奇,因而出外与人交往(请注意:朋友宫此时正是兄弟的迁移宫),当然别人的家庭生活背景与教育观念和不同的经历所养成的另外一个个体,对自己都是新鲜的,也是最具衝击性的,因为看到别人,所以会想想自己,这时对宫的衝击主要是由对自己和别人的比较而来,也因此才有先贤用「近朱者赤,近墨者黑」来形容朋友好坏的重要性。而朋友的范围涵诱F同性和异性,人的本能上遇见另一个异性时,会比遇见同性的更为好奇,既然是新鲜的,当然谈不上什么内在感情,所以朋友宫也是人的外遇宫,外遇嘛!当然是外面遇到的,是拿不进夫妻宫来的,O一时的、短暂的、谈不上真正的感情。

●夫妻宫→当人心智较为成熟后,逐渐脱离父母的掌握和保护,这时期也是人的生理机能成长达到最完善的时候,是无法忍受得住生理需求的洪流释放和心理寄託的感情依赖,会开始需要异性的关爱来满足自身的灵与性,因此多数的人都在此时期成婚另组家庭,追求异性的爱情和两性的对待成了这阶段必然的过程和学习。

●夫妻宫VS事业宫→两性之间的认知与熟悉必须透过行为的接触而达成,若无透过共同的行为与动作是很难了解彼此的心性,更何况两性在寻觅伴侣时,除了彼此想法需要相近之外,为人处事的风格以及做事的态度、工作的感觉都一一列在双方的评估之中,有句话说「认真的女人最美」,也有一句说「认真的男人最帅」,何谓认真?其实这与人在工作时的那股气质有关,男人跟女人在评估彼此时,也是把这点当成是对方的实力来看,这点很现实,也很具杀伤力,谁会想娶个懒鬼当老婆?又谁会嫁个看起来没啥出息的老公?呵……..还真有点儿物竞天择的道理存在呢!另外,成婚后男人必须外出(请注意:夫妻的迁移宫=事业宫)工作赚钱养家,女人也必须外出赚钱或做好公关的角色,才能协助夫君事业顺利(为何有这等差别?呵……这实在没办法,天性所致,也是天赋所致,因为女人生了孩子后还得照顾孩子,就算还没生孩子,女人天生对家务的整理仍是比男人拿手,当然有些人例外,例外的就先不谈)。因为事业在夫妻的对宫,因为做事业的最终目的是把钱拿回家,所以对宫的事业好坏也直接影响夫妻的感情,爱情啊!爱情!到底是麵包重要还是爱情重要?其实当事业失败无法养活一家的时候,没有麵包是谈不出爱情的,各位请看,这对宫之冲,影响力大不大呢?

●子女宫→当两性成对成双后必然会发生性行为,所以子女宫除了是子女好坏的表徵之外,亦是两性双方性关系的写照。在这种天性的交会之下,孕育子女(不孕者例外)是必然的结果,此时双方也会面临了教养子女的考验,很多人都说过「我是在当了父亲(母亲)之后才开始学做父亲(母亲)的」,此话在斗数12宫也是分列于内呢!因为子女为夫妻的兄弟宫,而兄弟本也有学习之意,所以孩子的教养,俩夫妻都要学习,而且是一辈子到死都还在学习,呵……真有意思!

玩转地球 2:40:40

●子女宫VS田宅宫→儿女出生后,是正式开始延续家族生命的时候,也是新家庭真正建立的时候,家庭的建立必须有完整的生活空间,新生儿因为必须获得最完善的保护,所以这时建构理想中的住宅环境也同时成为绝对必要的,因为子女不会永远在父母的怀抱裡,他们会爬会走会到处摸索新世界(请注意:子女的迁移宫=田宅环境),而父母亲也会依据家族的特性、习性、小时候对家庭的概念等等做为住宅环境建构的蓝图,呵……对宫嘛!冲萝!

●财帛宫→当一个人经历了婚姻、生儿育女、事业打拼之后,正是到了验收成果的时候,能否拥有一笔钱财当然也是人生成败的评比条件之一,除了这个之外,也是人生到了最成熟的阶段,经验历练也到达巅峰阶段,人们会开始思考剩下的下半生应该怎么过?自己的事业和人生是否已达成心目中的理想?是否有应该完成而未完成的梦想?所以先贤在第五宫置下了财帛这个耐人寻味儿的意义。

●财帛宫VS福德宫→人类所创造的实质物体(包括钱财),都是源自于想法,有想法才有行动,有行动产生结果,所以财帛的对门立了福德宫,用想法直接影响结果,用精神层面享受物质,下半生该如何也经过福德的思考,这种意思真是有趣极了!

●疾厄宫→当行运到达第六宫(疾厄)时,人类的年岁已是五~六十岁了,身体各部位的机能明显的老化,手脚也越来越不听使唤,这时如何保养自己的身体也成为最重要的课题,人一旦年纪到了这种阶段,也开始喜欢回忆往事,尤其甚爱回味童年的青春年少和儿时的成长环境(兄弟宫和田宅宫正会于三方),也真正的认知到自己在人生所剩的时日无多了。

●疾厄宫VS父母宫→这时,儿女正值青壮年期,已然建立了属于他们自己的家庭,当人老了以后除了喜爱回味童年以往之外,也容易怀想父母对自己的养育恩情(嗯嗯~~~~快要去见父母了),父母当时所做的事也成为自己对待整个家族的行事淮则(看好了:疾厄的对面正是父母宫,直接影响),心裡头会挂念而不捨的是儿女(请再注意看:原子女宫这时变成了福德宫),人老了最爱跟孙子孙女玩在一起(继续看喔:原子女的子女宫正是原迁移宫,也正是此时的兄弟宫,老人忙著跟孙子孙女学呢!呵……跟孙子孙女一起混比较不想到自己没人要了)。人生的过程、12宫的安排,可真是玄妙贴切啊~~~~~~~

到了这裡已近尾声,这时一定有人会问:那么接下来呢!若有人活超过第六限呢?都活到了第七限的迁移宫了怎么说呢?嘿……请各位看倌想想一句自古以来的铭言:「人生七十才开始」,这话儿其实也挺有意思的,怎说呢?

一般来说,活过七十岁的人经历了生离死别,熬过了生理病痛后若能仍旧耳聪目明,此时,生命、钱财、家族、儿女等等所有的一切都几乎不放在心上了,该交棒的早已交棒了,不能交棒的也无须交棒了,他们心裡最在乎的是:「所有的人对自己的定位如何呢?观感如何?自己的这一生如何呢?该如何享受剩馀的人生呢?如果有下一生,自己又会是如何呢?」您说说,能活到这年岁的,大部份的人不都是类似这样的吗?

人事十二宫的其他表意及六亲关系(看扩展宫位时,应以扩展宫位为新命宫来看)

1、命宫:代表祖母、外公、叔伯、继父、大姨、副长官的宫位。当以夫妻宫立太极时,为配偶的福德宫,看配偶的爱好、财源及享受情况;故要有好配偶,首先要从自己培养好心态做起。为官之财,表事业的资本。为财之官,表财务的管理开支情况。看疾病病变后的吉凶。住宅的走廊。

2、兄弟宫:代表母亲、大哥、男岳父、女家公。为财帛宫的田宅,即家庭的财库,为现金存放处,表家庭生活费用和开支情况。为事业的疾厄位,看事业体制的好坏或有无成就。夫妻情感的桥梁。今生积阴德之位,看寿元及往生情况。本人后天体质情况。为厢房、夫妻的床位。

3、夫妻宫:代表原配妻子、二哥、母亲的兄弟姐妹。看外地的事业,出外的运气、祸福。福之财,前世积福多少,今生报应。田之疾,为厨房及厕所位;房屋的结构好坏所在。

4、子女宫:代表长子、第二配偶、三哥、配偶的兄弟姐妹、配偶的母亲、兄弟的配偶。也代表子孙晚辈、学生、弟子的情况及关系。又可看父母的财帛,本人的才艺、合伙情况和桃花情况。也代表生殖器、怀孕、生育等事。为玩乐宫、游戏厅、产房、桃花宫、灾祸源。为住宅的门前、住屋前面的情况。是医生、医药、解忧、消灾的宫位(方位)。

5、财帛宫:代表次子、四哥、第三位配偶、孙辈、配偶的密友、子女的朋友、兄弟的子女。看父母的健康情况。本人灾病的根源。看营业、外缘情况。为客房。婚后夫妻对待的好坏。

6、疾厄宫:代表三子、媳妇、女婿。为兄弟的财帛。看配偶婚后的生育能力。看本人工作的场所、工厂的情况,为生财的地方。为客厅,布置好对身体有好处。看配偶的桃花。看家运好坏。

7、迁移宫:为兄弟的疾厄,配偶的财帛,本人的偏财。父之友,看父母的寿元。为主卧室。还可看搬家(远处)情况。交通意外宫。夫之财,看配偶的财务情况。

8、奴仆宫:为神灵之位。以夫妻宫立极时,为夫之疾,代表配偶的身材、健康情况。为子女的财帛宫,父母的事业宫。为官禄之父母,表本人事业的源头、顶头上司、老板位。为芸芸众生位。

9、官禄宫:配偶的变动、外缘,子女的灾病,父母的财产,本人钱财的消耗、后遗症或后患情况。代表家居风水的来龙去脉。房东、左邻、朋友的床位、情人、外蓄的配偶。为读书宫、书房。

10、田宅宫:代表上祖公、三姐、大女儿。配偶的交友。为兄弟的事业,子女的变动。本人财物得失、前世因缘、异性朋友。父母的福德,代表父母的寿基福份,故也可看父母之间是否和睦。代表本人所在单位、服务公司或工作场所的情况。代表第二职业,中年的夫妻感情,还可看女性的桃花和性生活情况。大门、家居中心。适宜居住房屋的座向。突发灾害的劫数位。

11、福德宫:代表祖父、二姐。配偶的事业,兄弟的田宅,子女的交友,本人金钱的流向,外来之财和意外之财,兼职事业之财。女命的福基、婚姻好坏的重要宫位。为疾之疾,故七情六欲、业障病看福德宫。政府机关、子公司、产品。代表老年运,宫好则老年安逸,宫凶则老年不安。

12、父母宫:代表父亲、大姐、长辈、师长、上司、银行、文书。配偶的家庭情况,子女的事业,兄弟姐妹的涵养,本人的思慧灵感。与文学艺术方面的思维方式、爱好有关。为小客厅。

十二宫简要主事(包括行运)

命 宫:本人,生命,人生层次,性情,人品,才能,精神,志愿,感情抒发,事业财。

兄弟宫:兄弟,母亲,成就,费用支出,事业体制,体质,兄弟情义,床位,现金库。

夫妻宫:配偶,异性缘,娱乐,恋爱,婚姻,感情,厨房,外面的事业,未婚代表本人感情。

子女宫:子女,玩乐,合伙,学生晚辈,生育,情人,桃花,性功能,再婚对象,业力病。

财帛宫:财运,生意,投资,赚钱,现金,花钱,资金周转,债务,银行卡,钱财的流向。

疾厄宫:身体,胖瘦,疾病,工作地点,店铺,经营,配偶生殖位,家运,现金投资方向。

迁移宫:搬迁,出行,出国,事业外交,外务,意外事故,外表个性,社会地位,际遇。

奴仆宫:朋友,交友,人际关系,人缘,友情交际,受骗,恋爱对象,小人,桃花机缘。

官禄宫:事业运气,就业,择业,职务层次,调动,管理,商机,利息、外妻、付出劳动。

田宅宫:住房,买卖房子,搬家,建房,装修,置家具,存钱,财产,库存,家庭,外遇。

福德宫:享受,享乐,兴趣,意图,品德,思维活动,财源,想赚钱,偏财,外花之财。

父母宫:父母,长辈,靠山,师长,遗传,命源,相貌,头脑,意识思维,文化程度,文学修养,才智,名声,前途,靠山,文书,法律,法规,官司,众生之财,银行,基金会。

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm tử vi đẩu số của mười hai cung

Bản dịch:

Cần bối xuống là 1 cung mệnh, 2 huynh đệ cung, 3 cung phu thê, 4 cung tử nữ, 5 cung tài bạch, 6 cung tật ách, 7 di chuyển cung, 8 Cung Nô bộc, 9 cung Quan lộc, 10 cung điền trạch, 11 cung phúc đức, 12 cung phụ mẫu.

Một mạng Nhị huynh tam phu tứ tử ngũ tài lục tật thất thiên bát giao hữu cửu quan thập điền mười một phúc mười hai phụ [ký ức thời gian, hay nhất bả chữ số cùng nhau ký ức, tương lai phương tiện lý giải]

Tứ sinh cung: Là chỉ các cục sổ “Trường sinh” của tọa cung, và các can chi “Thiên mã” của tọa cung mà định danh, trường sinh và thiên mã cận ở dần, thân, tị, hợi tứ cung hoạt động, cho nên cai tứ cung xưng là “Tứ sinh cung” hoặc “Tứ mã địa”, có sống sinh không thôi, mong muốn vô cùng ý. Vừa xưng là tứ mã địa.

Tứ mộ cung: Mười hai trường sinh của “Mộ” Vị cận hạ xuống thìn, thủ, xấu, vị tứ cung, mà thìn, thủ, xấu, vị tứ cung cũng các là thủy, hỏa, kim, mộc của “Kho” Vị, thìn, thủ, xấu, vị tứ cung nhân mà trở thành “Mộ kho”, xưng là “Tứ mộ cung”, có cất dấu, gìn giữ cái đã có, lo trước khỏi hoạ ý. Vừa xưng là tứ khố cung.

Tứ bại cung: Tử, ngọ, mão, dậu tứ cung, là “Hàm trì” và “Mộc dục” hai sao của tọa cung, Hàm trì Tinh cũng danh “Đào hoa sát [sát]”, thân, tử, thìn năm người sống Hàm trì ở dậu; dần, ngọ, thủ năm người sống Hàm trì ở mão; hợi, mão, vị năm người sống Hàm trì tại tí; tị, dậu, xấu năm người sống Hàm trì ở ngọ. Mộc của đắm chìm trong tử; hỏa của đắm chìm trong mão; kim của đắm chìm trong ngọ; thủy của đắm chìm trong dậu. Cho nên mệnh tọa tử, ngọ, mão, dậu tứ cung, đào hoa sát nặng [Hàm trì, mộc dục đều vì đào hoa Tinh], sợ hãi thuật sĩ, cho rằng đào hoa tất bại. Chọc đào hoa, tất nhân sắc gây, tử, ngọ, mão, dậu tứ cung cho nên tên là “Tứ bại cung” . Vừa xưng là tứ chính cung.

Tử cung = hạ âm, xấu cung = hạ âm, dần cung = chân phải, mão cung = thắt lưng phúc, thìn cung = ngực phải, tị cung = tay phải [kiên]

Ngọ cung = đầu, vị cung = gương mặt, thân cung = tay trái [kiên] dậu cung = ngực trái, tuất cung = thắt lưng phúc, hợi cung = chân trái

Tử = chính bắc = thuộc thủy, xấu = đông bắc thiên bắc = thuộc đất, dần = đông bắc thiên đông = thuộc mộc, mão = chánh đông = thuộc mộc, thìn = đông nam thiên đông = thuộc đất, tị = đông nam thiên nam = thuộc hỏa, ngọ = chính nam = thuộc hỏa, vị = tây nam thiên nam = thuộc đất, thân = tây nam ngã về tây = thuộc kim, dậu = chánh tây = thuộc kim, tuất = tây bắc ngã về tây = thuộc đất, hợi = tây bắc thiên bắc = thuộc thủy.

Tá bàn khán lục thân, như đồ.

Tử vi đẩu số 12 cung vị bàn tay đồ — tay trái.

Đơn giản mười hai cung đại biểu ý nghĩa.

Cung mệnh: Đại biểu là chúng ta cơ bản cá tính. cũng có thể nói là khán mệnh bàn người thứ nhất trọng điểm.

Huynh đệ cung: Đại biểu là chúng ta và trong nhà huynh đệ hoặc hảo bằng hữu ở chung thượng phân tích.

Cung phu thê: Đại biểu là chúng ta tìm kiếm đối tượng loại hình, ái tình hình thức cơ bản phân tích.

Cung tử nữ: Đại biểu là của chúng ta hứng thú, tử nữ sổ, tính năng lực chia đều tích.

Cung tài bạch: Đại biểu là chúng ta kiếm tiền phương thức, sở trường phương diện phân tích.

Cung tật ách: Đại biểu là trên người na chỗ so sánh dễ có chuyện, hoặc là đối tật bệnh nhận định.

Cung thiên di: Đại biểu là người tế phương diện, cho người ấn tượng đầu tiên thượng phân tích.

Cung Nô bộc: Đại biểu là chúng ta và thuộc hạ, không quen bằng hữu gặp gỡ thượng phân tích.

Sự nghiệp cung: Đại biểu là chúng ta thích hợp công tác cập chúng ta đối mặt thái độ làm việc thượng phân tích.

Cung điền trạch: Đại biểu là gian phòng bài biện, dư tiền thái độ thượng phân tích.

Cung phúc đức: Đại biểu là đối với chúng ta trong đầu dễ sinh ra tìm cách, ý niệm trong đầu thượng phân tích.

Cung phụ mẫu: Đại biểu là và ba ba ma ma, trưởng bối, thủ trưởng ở chung hình thức thượng phân tích.

Tương đối cẩn thận một chút mười hai cung đại biểu ý nghĩa.

1, cung mệnh

Cung mệnh tựa như đầu người, đại não cung mệnh là người tham mưu.

Là tinh thần, ý chí, cá tính, thiên tính là đại bá thúc thúc Vị, là nãi nãi Vị, là ngoại công Vị

2, huynh đệ cung

Huynh đệ cung khán tay chân tình, là mẫu thân vị trí

Là tiền mặt cất dấu Vị, là tích súc. Sở dĩ là kinh tế Vị. Là kho Vị muốn xem sự nghiệp đại quy mô nhỏ, tựu khán huynh đệ cung. Sở dĩ huynh đệ cung cũng là thành tựu Vị

Sự nghiệp quy mô cũng khán huynh đệ

Thân thể thật xấu cũng khán huynh đệ cung, huynh đệ cung có thể nói là thân thể vận khí Vị, huynh đệ cung thật là tốt phôi cũng phản ứng đời sống vật chất

Huynh đệ cung là giường ngủ, ngọa thất, khán tử nữ có phúc cũng khán huynh đệ

3, cung phu thê

Khẳng định cùng tình cảm hôn nhân hữu quan

Đời này phúc phần của ngươi trung tâm tài đa tài ít có thể khán cung phu thê. Cung phu thê còn là trù phòng

Là ra ngoài vận khí

Cung phu thê cũng có thể khán hình thể. Cũng là huynh đệ tình trạng kinh tế

4, cung tử nữ

Đương nhiên là khán tử nữ. Tử nữ hơn ít, duyên phận, tử nữ thông tuệ hay không đều có thể từ cung tử nữ đến xem

Hoàn khán đào hoa, gặp ở ngoài, tiểu lão bà, nhị hôn, khán phía đối tác, thuộc hạ; khán lão vận cũng có thể khán cung tử nữ

Cung tử nữ là cung điền trạch đối cung, cũng là một dịch mã Vị, có thể cho rằng ra ngoài ở tửu điếm các loại

Tỷ như, lưu niên Hóa kị ở cung điền trạch xung cung tử nữ, cái này có ra ngoài khả năng

Bất quá trái lại, cung tử nữ Hóa kị xung điền trạch, có dịch mã khả năng cũng có hết ý khả năng

Tính năng lực từ cung tử nữ cũng đó có thể thấy được tỷ như cung tử nữ hóa lộc, cũng là tính dục cao, sắc sắc; hóa quyền là có thể lực cường; hóa khoa là chỗ đó lớn lên tương đối đặc thù, khá lớn các loại; người cuối cùng là Hóa kị, Hóa kị chính là chỗ đó khả năng có tỳ vết nào, tính dục đạm, cho dù cố tình cũng vô lực

Vừa giảng đáo cung tử nữ, không có nói cung tử nữ Hóa kị

Cung tử nữ có năm sinh kị, cái này là khiếm tử nữ trái, có lẽ khiếm phong lưu trái, cung tử nữ Hóa kị, rất quan tâm mình tính năng lực và bộ phận sinh dục thế nhưng tính năng lực còn chưa phải đi, tại sao vậy chứ? Bởi vì thái quan tâm. Tự Hóa kị chính là một loại khác thuyết pháp

Thấy qua hai người cung tử nữ tọa hóa kỵ năm sinh, đều là nam mệnh, rất có ý tứ, bọn họ đều rất sắc, thế nhưng sắc cũng chia nguyên nhân.

5, cung tài bạch

Rất nhiều người khán một người có tiền hay không, phải đi khán cung tài bạch, cái quan điểm này không thể nói toàn bộ thác, nhưng là như thế này nhất định khán không chính xác

Cung tài bạch là kiếm tiền trạng huống, là tiền tài quan và giá trị

Cung tài bạch cũng là cha mẹ khỏe mạnh Vị, là khách phòng, là cung phu thê của cung phu thê, sở dĩ là hôn nhân đối đãi Vị

Khán sau khi kết hôn, phối ngẫu thế nào đối với ta, tựu khán cung tài bạch

Còn có, cung tài bạch có phụ bật, khôi việt Tinh, thiên tài tương đối nhiều

Khán đem tiền hoa ở đâu liễu, hay dùng cung tài bạch can cung khứ Tứ Hóa, hóa lộc chỗ ở cung vị, hay tiền dụng ở địa phương

Tiền của ngươi điều không phải cấp tử nữ chính là cho đào hoa

6, tật bệnh cung

Là bản thân, thân thể. Tật bệnh cung có cũng gọi là tâm cung. Cũng chính là phản ứng một người tập tính. Lấy một thí dụ: Ánh trăng tật bệnh cung là cự môn, sở dĩ hắn rất thích nói chuyện phiếm. Vì sao thuyết tật bệnh cung là tâm cung, vì vậy cung phản ứng người tập tính và tâm tình. Cũng chính là ánh trăng nói tâm tính.

Tật bệnh cung là cung Quan lộc cung điền trạch, sở dĩ, khán đơn vị tình huống, khán công tác hoàn cảnh, đều có thể khán tật bệnh cung

Tật bệnh cung và cung mệnh là nhất lục cộng tông, có thể nói cung mệnh là “Ta” tinh thần, tật bệnh cung là “Ta” thân thể hợp nhị làm một mới là hoàn chỉnh “Ta” . Tật bệnh cung nếu là bản thân, như vậy thì có thể từ tật bệnh cung đến xem béo gầy. Khán một người béo gầy yếu xem thêm: Cung mệnh, tật bệnh cung, cung phu thê, đại hạn cung mệnh

7,, cung thiên di

Nếu như nói cung mệnh là nội, thiên di là thuộc ngoại. Sở dĩ cung thiên di là ngoại tại hình tượng, hình dạng

Tỷ như, cung phu thê có thể cho rằng trong lão bà, cung Quan lộc là cung phu thê cung thiên di, sở dĩ cung Quan lộc khán dĩ khán ở bên ngoài lão bà

Cung thiên di cũng là gặp gỡ, mình có thể lực bày ra, thân phận địa vị. Thiên di, danh như ý nghĩa, là dịch mã. Cung thiên di là cung phúc đức tam phương Vị, sở dĩ cũng là tài hoa, thiên phú biểu hiện

Người tu hành, khán có thể không tu thành chính quả cũng khán cung thiên di. Đầu tiên khán thiên di thật là tốt phôi, sau đó khán cái khác cung Tứ Hóa, tỷ như cung mệnh Hóa kị nhập thiên di, dễ tu hành. Mệnh hóa kỵ nhập thiên di là ngay thẳng, sẽ không tâm địa gian giảo

Chết chìm kị là cung mệnh Hóa kị nhập cung thiên di, cung thiên di vừa lúc tọa hóa kỵ năm sinh, có bạo phát ý tứ

Khán ngoài ý muốn, tai nạn cũng khán cung thiên di. Cung thiên di là ngươi một nửa kia cung tài bạch, có thể nghĩ năng lực nhìn ra cái gì

8, cung Nô bộc

Cung Nô bộc là huynh đệ cung cung thiên di, từ phía trên cung thiên di cũng biết cung Nô bộc biểu hiện huynh đệ cái gì. Cung Nô bộc, có khiếu Cung Nô bộc, kỳ thực cũng chính là chúng sinh Vị

Cung Nô bộc, là cung phu thê tật bệnh cung, sở dĩ là phối ngẫu bản thân

Khán nhân tế quan hệ giống nhau đều khán Cung Nô bộc, cái khác xem thêm Cung Nô bộc tam phương

Cung Nô bộc cũng khán cạnh tranh, cùng người khác sinh đối đãi

Ngươi xem huynh đệ cung theo sát cung mệnh, là Cung Nô bộc đối cung, hay chúng sinh bay lên Vị, và cung mệnh quan hệ mật thiết, sở dĩ có thể khán bạn thân

Cung Nô bộc là cung tử nữ cung tài bạch, khán tử nữ tiền tài

9, cung Quan lộc

Cung Quan lộc có thể khán công tác, có lẽ nói là công tác phương thức

Cái này cung cũng là cung phu thê cung thiên di, sở dĩ có thể khán phối ngẫu hình dạng và phối ngẫu ngoại tại năng lực

Ngày hôm qua nói qua, cung Quan lộc cũng biểu hiện ngoại thất tin tức cũng chính là ngoài giá thú tình

Cung Quan lộc là cung mệnh khí số Vị cái này khí số Vị ta vẫn không có nói, từng cung vị cung Quan lộc đều là cái này cung khí số Vị. Khí số Vị, kỳ thực hay cái kia cung vị vận khí

Cung Quan lộc là cung mệnh khí số Vị, là cung mệnh vận khí. Mà cái này cung Quan lộc cũng có thể khán chính sau khi mộ phần.

Khán phía sau mình sự có thể xem thêm cung Quan lộc và cung phúc đức

Cung Quan lộc cũng là cung tử nữ tật bệnh cung, khán tử nữ bản thân, tâm tính

10, cung điền trạch,

Là gia thế, gia tộc thịnh vượng thật xấu biểu hiện khán tử nữ thịnh vượng cũng có thể khán cung điền trạch

Cung điền trạch là tài phú cất dấu Vị, ngày hôm qua nói qua huynh đệ cung, sở dĩ khán chân chính có tiền hay không là muốn khán điền trạch và huynh đệ nhị cung

Khán có tiền, huynh đệ, điền trạch, tật bệnh giá ba cung thập phần trọng yếu. Nếu như giá tam cung hảo, là có thể có tiền trở thành người giàu có. Nhưng cụ thể năng lực có bao nhiêu tiền, còn phải xem cung phúc đức tam phương.

Cung điền trạch hoàn đại diện ở lại hoàn cảnh; tỷ như ta cung điền trạch là vũ sát, sở dĩ ta ở lại hoàn cảnh chu vi sẽ có quân đội, y viện, đại hình Tập mậu thị trường chờ. Cung điền trạch còn là phòng khách, là cha mẹ tính cách. Điền trạch là gia đình, thiên luân, tình yêu nam nữ vị trí

Cung điền trạch có hóa quyền, tính năng lực cường; hóa lộc là tính dục cao, thấy khác giới tựu sản sinh hứng thú; Hóa kị, không chứa được tiền, tính năng lực có cản trở; điền trạch có Tứ Sát, thích biến hóa tư thế, thích hoa dạng

Điền trạch Hóa kị chỉ có tiến không ra, chỉ có tiến không ra đương nhiên là không có tiền, quẫn bách. Cung tử nữ Hóa kị nhưng lại rất lớn phương

11, cung phúc đức

Chủ yếu là hậu thiên hứng thú ham mê, cũng có thể khán về hưởng thụ tin tức

Cung phúc đức, rất nhiều người đều nói quá, cái này cung vị có thể khán nhân quả. Hay đời trước, có lẽ tốt nhất thế quả báo

Cung phúc đức có thể khán mệnh chủ đối kim tiền dục vọng, khán một người có yêu hay không tài tựu khán cung phúc đức, cung phúc đức nếu như tài Tinh nặng, người này khả năng rất ái tiền, tỷ như phúc đức vũ tham

Khán phối ngẫu là sự nghiệp cũng khán cung phúc đức

12, cung phụ mẫu

Cung phụ mẫu cũng là tướng mạo cung

Cung phụ mẫu vừa tật bệnh (bản thân) cung thiên di, là bản thân tại ngoại biểu tượng, sở dĩ là tướng mạo cung

Cung phụ mẫu có thể thống khán trưởng bối, nhưng nhìn chân chính phụ mẫu, cái này cung chủ yếu là phụ thân, huynh đệ cung là cái thân

Cung phụ mẫu là công văn Vị, khán bằng cấp công văn phương diện sự tình là khán cung phụ mẫu

Cung phụ mẫu tốt, có cơ hội giá nhập nhà giàu có.

13, thân cung

Thân cung ở tử vi đẩu số mệnh bàn xuất hiện vị trí:

1, tử buổi trưa sinh ra, thân cung và cung mệnh đồng cung

2, mão giờ Dậu sinh ra, thân cung ở cung thiên di

3, dần giờ Thân sinh ra, thân cung ở cung Quan lộc

4, thìn giờ Tuất sinh ra, thân cung ở cung tài bạch

5, tị giờ hợi sinh ra, thân cung ở cung phu thê

6, xấu giờ Mùi sinh ra, thân cung ở cung phúc đức

Thông thường mọi người ở học tập tử vi đẩu số thời gian, tổng tiếp xúc được là cung mệnh, thân cung cái này cực kỳ quan trọng cung vị, thông thường bị một ít học giả quên.

“Cung mệnh, thân cung” nội hàm, là đẩu số nhập môn khái niệm cửa ải thứ nhất kiện điểm, mệnh là nhân của biểu hiện bên ngoài, tương đương máy tính hệ thống phần cứng bộ phận; thân là nhân của tinh thần nội hàm, tương đương máy tính hệ thống nhuyễn kiện (software) bộ phận. Thân mệnh như một hữu cơ tổ hợp tạo thành sinh mệnh chỉnh thể, kỳ đặc thù tất nhiên là nó dựa vào sinh tồn hoàn cảnh đặc thù ngoại hiện và bắt chước.

Thân cung chủ yếu ảnh hưởng tác dụng chia làm tam điểm:

1. Tu chỉnh tác dụng: Giống nhau luận mệnh dĩ cung mệnh là việc chính, theo thời gian, tuổi tác tăng trưởng, thân cung vai trò tỉ trọng cũng tùy theo tăng. Giống nhau không rõ ràng nói là khoảng chừng 35 tuổi đi sau sinh tác dụng. Nói ví dụ, một người cung mệnh yếu, thân cung cường, thì lúc còn trẻ tương đối khả năng tương đối mệt nhọc hoặc không được thuận, nhưng trung niên hậu thì có loại chậm rãi rơi vào cảnh đẹp, đảo cật cam giá hiện tượng; trái lại, nhược cung mệnh cường thân cung yếu, liền có chút tiên thịnh hậu suy mùi vị.

2. Tăng mạnh tác dụng: Thân cung chỗ ở cung vị, hội khiến cho cái kia cung vị cát hung tăng cường. Nói ví dụ thân cung ở cung phu thê, thì ở tình cảm phương diện cát hung bỉ cái khác cung vị dễ dàng hơn nổi lên.

3. Đối lập tác dụng: Mệnh thân cung đại khán suốt đời, xem một việc. Một người đối một việc tác phong thường thường trước sau không đồng nhất, cung mệnh thường thường đại diện tiền bán đoạn, mà thân cung đại diện nửa đoạn sau. Nói ví dụ, có người cung mệnh vũ tham kiến giải thiên không, thân cung tử sát, thì thường thường người này ở làm một chuyện lúc bắt đầu, phương hướng tương đối chưởng cầm không được, do dự; nhưng một ngày sự tình nhất làm tiếp hậu, thường thường có rất hảo duy trì liên tục lực cùng với chấp hành lực; trái lại, tương đến đây lệ mệnh thân cung điên đảo, sẽ có đầu voi đuôi chuột hiện tượng.

Thân cung:

Phán đoán một người hậu thiên vận thế, biểu hiện ra ngoài tương đối nhiều chính là, một người có hay không hội xử sự, có thể hay không thái độ làm người, dĩ dạng gì tâm tính khứ đối mặt nhân sinh và dạng gì hành động.

Thân cung chư Tinh có thể dùng tố sinh khách quan hoàn cảnh phát triển mình tham khảo, vật chất tiềm năng hoàn cảnh

[thân cung bất năng đơn độc thành một cung vị, nó nhất định và cung mệnh; cung tài bạch; cung Quan lộc; cung thiên di; cung phúc đức hoặc cung phu thê lục trong cung bất kỳ một cung đồng cung.]

Tử vi đẩu số này đây “Cung mệnh địa chi yêu cầu mệnh chủ”, dĩ “Năm sinh địa chi yêu cầu thân chủ “

Cung mệnh biểu hiện tiên thiên số mệnh, chủ yếu phán đoán suy luận nửa đời trước của vận,[giống nhau là 36 tuổi phân] thân cung bắt đầu có tác dụng, chân chính thể hiện ra đều ở đây 40 tuổi sau, còn có, mỗi một một đại hạn, tối hậu hai năm nhất định và phía sau đại hạn vận khí trùng điệp, mà tân đại hạn đầu hai năm vận trình, cũng nhất định đã bị tiền một đại hạn vận trình ảnh hưởng, nói cách khác, từ suy vận đến đi đại vận, trung gian tổng cộng có tứ năm thay đổi dần kỳ, từ đại vận đi đại vận, trung gian tứ năm tuyệt đối là trọng đại chuyển ngoặt, phi thăng quá trình.

Thân cung: Thân cung đại biểu cho hậu thiên vận thế, nếu như cung mệnh bất hảo, mà thân cung không sai, thì đại diện có thể tá do hậu thiên nỗ lực mà thay đổi tự thân số phận, thân cung ở trong mệnh bàn có thể sẽ cân cung mệnh, cung phu thê, cung tài bạch, cung thiên di, cung Quan lộc, cung phúc đức chờ lục trong cung một trong số đó đồng cung. Mà thân cung cũng sẽ tạo nên cung năng lực ngôi sao may mắn gấp bội, quay về với chính nghĩa nếu có hung tinh cũng sẽ gấp bội kỳ hung lực. Đương cung mệnh có mười bốn chủ tinh thì, kỳ cát hung rõ ràng người, thì không cần phải lo lắng thân cung làm dụng, đương cung mệnh vô mười bốn chính diệu thì, phải coi trọng thân cung làm dụng, dĩ thân cung và cung thiên di làm chủ yếu đối tượng tiến hành nghiên cứu. Thân chủ tinh là thân cung thủ hộ thần, Chủ nắm dinh dưỡng, tu vi, âm đức, phúc đức chờ, và thân thể, quyết đoán, hậu thiên vận trình hữu quan, và thân cung như nhau, là suốt đời tối chấp mê địa phương, thuộc hậu thiên nỗ lực nhân tố. Ở cụ thể vận dụng trung tâm, thân chủ tinh thật là tốt phôi cận làm phán đoán thân cung cát hung bổ sung. Mệnh thân chủ tinh nhập mệnh thân cung, là long về biển rộng, thích được kỳ sở, anh hùng có đất dụng võ, phùng cát canh cát, phùng hung giảm hung.

Đẩu số thiên bàn, là một đời người mệnh tổng hợp lại xu thế, cũng gọi là đại thế, quyết định một đời người tối thứ căn bản, tỷ như gia đình xuất thân, tính cách, ham, ưu điểm, khuyết điểm, xã giao quyển, tật bệnh trạng thái các loại, mà ở đây rất nhiều thứ, chung thứ nhất sinh cũng sẽ không có cải biến.

Đấu bàn trung tâm có cung mệnh, thân cung khác nhau, có người sẽ ở sau khi thành niên, tính cách và thế giới quan biến thành thân cung Tinh tình trạng thái, cái này hay hậu thiên tính cách đắp nặn, mà thân mệnh ở đồng nhất một cung, đại thể suốt đời cũng sẽ không có cải biến.

Thân cung ở tử vi đẩu số mệnh bàn xuất hiện vị trí:

1, tử buổi trưa sinh ra, thân cung và cung mệnh đồng cung

Thân cung và cung mệnh đồng cung: Đi vận xu hướng nhất trong sáng, thái độ làm người chủ quan cường liệt, không đổi thụ ngoại tại hoàn cảnh ảnh hưởng, hành sự công quá lớn đều chính làm gánh chịu. Đòi được loại người này niềm vui, cần cực lực lấy lòng, làm được đối phương cảm giác dĩ mình làm trung tâm.

2, tị giờ hợi sinh ra, thân cung ở cung phu thê

Thân cung và cung phu thê đồng cung: So sánh trọng tình cảm người, chú trọng gia đình sinh hoạt bầu không khí, người đối diện đình có trách nhiệm tâm, có thụ phối ngẫu ảnh hưởng khuynh hướng. Đòi được loại người này niềm vui, cần đa nói chuyện yêu đương.

3, thìn giờ Tuất sinh ra, thân cung ở cung tài bạch

Thân cung và cung tài bạch đồng cung: Thiên về tiền tài giá trị quan, hành sự dĩ kiếm tiền là mục tiêu, có thụ kinh tế tả hữu hành vi hiện tượng. Đòi được loại người này niềm vui, cần cho nhiều sử dụng tiền quyền lợi.

4, mão giờ Dậu sinh ra, thân cung ở cung thiên di

Thân cung và cung thiên di đồng cung: Thân cung ở ngoài, dễ thụ hoàn cảnh biến thiên ảnh hưởng, tương đối dễ dàng có chức nghiệp hoặc ở lại hoàn cảnh biến thiên. Đòi được loại người này niềm vui, cần đa cùng đi đi dạo phố và du ngoạn.

5, dần giờ Thân sinh ra, thân cung ở cung Quan lộc

Thân cung và cung Quan lộc đồng cung: Là sự nghiệp tâm nặng hơn người, suốt đời hành sự dĩ truy cầu sự nghiệp thành tựu là mục tiêu, có mưu cầu danh lợi vu danh vị hiện tượng. Đòi được loại người này niềm vui, cần bang trợ hoàn thành sự nghiệp phát triển, và củng cố danh dự địa vị.

6, xấu giờ Mùi sinh ra, thân cung ở cung phúc đức

Thân cung và cung phúc đức đồng cung: Tương đối ái hưởng thụ, hưởng phúc người, so sánh chú trọng phẩm chất cuộc sống, tựa hồ có chút khuyết thiếu tích cực tiến thủ, nỗ lực phấn đấu tinh thần, tương đối hội kế tục tổ tiên dư ấm của cách sống, không muốn đi làm cải biến. Đòi được loại người này niềm vui, cần thỏa mãn đời sống tinh thần, và hứng thú ham.

Mười ba cung: Cung có âm dương, năm sinh tam cát hóa nhập dương cung chủ quý nhập âm cung chủ phú. Nội ngoại năm sinh can đến từ nơi nào, như đến từ lục nội tự lực cánh sinh, như đến từ lục ngoại là ấm được, chủ cát hung, việc hôn nhân chờ của phân.

Lục dương cung: Mệnh, phu, tài, thiên, quan, phúc cung, hoặc cư dương can cũng thuộc của.

Lục âm cung: Huynh, tử, tật, giao hữu, điền, phụ cung, hoặc cư hong khô cũng thuộc của.

Lục nội cung: Mệnh, tài, tật, quan, điền, phúc cung.

Lục ngoại cung: Huynh, phu, tử, thiên, giao hữu, phụ cung.

Thân cung phụ với mười hai cung trung tâm là chính hậu thiên suốt đời để ý nhất câu nệ của điểm, cố hữu nhân nặng tài, có người trọng tình cảm các loại của bất đồng cũng, đây là luận được mất căn cứ của Đại Cương.

Cụ thể hoá mười hai cung đại biểu ý nghĩa.

Muốn học hội tử vi đẩu số, phải lý giải và nắm giữ mười hai cung hàm nghĩa cập cung mệnh mệnh bàn tác dụng trọng yếu. Tử vi đẩu số mười hai cung là từ cung mệnh nghịch bài, tức: Cung mệnh, huynh đệ cung, cung phu thê, cung tử nữ, cung tài bạch, cung tật ách, cung thiên di, nô bộc cung, cung Quan lộc, cung điền trạch, cung phúc đức, cung phụ mẫu. Ở đâu Tinh nhập ở đâu cung, ở đâu cung có cái gì Tinh tổ hợp, khởi tác dụng gì, đều phản ứng tiên thiên và hậu thiên Ứng Cát và ứng với hung trình độ cập cả đời thuận nghịch quỹ tích, hiện bả mười hai cung hàm ý nhất nhất nói rõ một chút.

Nhất, cung mệnh cung mệnh ở mệnh bàn mười hai cung trung tâm giữ lấy rất vị trí trọng yếu, cung mệnh là mệnh bàn hạch tâm, một người cát hung họa phúc đều phải dĩ cung mệnh làm cơ chuẩn. Cung mệnh cho thấy người tiên thiên số phận và hậu thiên số phận, bao quát tính cách của người, phẩm đức, dung mạo, tài hoa, kỳ ngộ, tư tưởng, tinh thần, ham, thích hợp chức nghiệp, hoàn cảnh, suốt đời công tác và sự nghiệp phát triển trạng huống, cuộc sống thuận nghịch quỹ tích chờ, đều ở đây cung mệnh trung tâm hiển hiện ra. Cung mệnh là quản hạt cá nhân chung thân cát hung họa phúc chỗ ở trung tâm cung vị. Thân cung và cung mệnh như nhau, cũng khởi trước quan trọng tác dụng. Cung mệnh chủ yếu biểu hiện tiên thiên trạng huống, thân cung thì chủ yếu biểu hiện hậu thiên trạng huống. Thân cung rơi vào ở đâu cung, ở đâu cung tựu là cường cung. Như thân cung rơi vào cung Quan lộc (sự nghiệp cung), người này vận làm quan là tốt rồi, đương nhiên phải căn cứ các Tinh tổ hợp tình huống mà định. Nếu như thân cung ở cung Quan lộc vừa cư mão Vị tịnh có thiên cơ Tinh, cự môn Tinh rơi vào, có thể trở thành là bộ cấp quan viên. Tham lang Tinh nhập cung Quan lộc thì có tham quan của ngại. Cung mệnh tam phương tứ chính quan hệ trọng đại. Nếu như cung mệnh tam phương tứ chính ngôi sao may mắn tổ hợp khá nhiều, có hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa hoặc lộc tồn Tinh rơi vào, khoa, quyền, lộc đủ, định vì phụ tá của thần. Hóa lộc tối kỵ hung tinh phá tan, nhược và dương, đà, hỏa linh, cướp, thiên không đồng cung hoặc giáp hội, thì cách cục giảm thấp, có tiếng không có miếng, cũng không phú quý, hoặc nhân phú quý mà thu nhận hung họa. Nếu như cung mệnh đối cung cung thiên di có ngôi sao may mắn rơi vào, xuất ngoại yêu cầu mưu đại cát, tại ngoại định có bằng hữu bang trợ, có quý nhân dẫn, nhưng lại năng lực áo gấm về nhà. Nếu như cung mệnh vô chính diệu, khán đối cung, có ngôi sao may mắn người giảm phân nửa, hung tinh người gia hung. Cung mệnh có thiên diêu Tinh người háo sắc, tính dục nhu cầu cao, tính sinh hoạt nhiều lần. Cung mệnh có thái âm tinh Hóa kị hoặc tham lang Tinh Hóa kị người, hôn nhân có ngăn trở, tất nhị độ tân lang hoặc trầm mê tửu sắc trong, hoặc làm thiếp sở sanh, hoặc gia có kế mẫu. Nữ nhân hoặc lưu lạc phong trần. Đà la, hỏa linh ở cung mệnh, chủ tàn tật ly hương, suốt đời hình khắc lao ngục. Cung mệnh rơi vào tử ngọ cung, chủ nhân có kiến giải, có lý tưởng, đối triết lý hoặc tôn giáo rất cảm thấy hứng thú. Kỳ tính cách ngoại cương mà nội nhu, như vu sát tinh, thì tri âm nan mịch. Nhược cung phu thê, cung phúc đức không được cát, dù cho cô độc người. Giáp, tị, canh năm sinh ra, như vu lục ngôi sao may mắn người, tối nên học thuật nghiên cứu, hoặc trở thành văn nghệ giới nổi danh nhân sĩ. Cung mệnh rơi vào xấu vị cung, nhập miếu, giáp, canh, đinh, kỷ năm sinh ra, có lợi nhất. Nhược và Hỏa Tinh, linh Tinh đồng cung, thì và lục thân tương khắc, sinh hoạt tương bội cảm cô độc. Nhược và văn xương, văn khúc đồng cung, còn lại là tôn giáo tâm so sánh mạnh nhân. Nhược và dương nhận, đà la đồng cung, thì suốt đời chìm nổi, thay đổi thất thường. Nhược cùng trời thiên không, Địa kiếp đồng cung hoặc cư cung thiên di, đối với mình không hề ước thúc lực, hư danh hư lợi, hội thiên mã chủ phiêu bạt, ngồi máy bay ra ngoài, nên tao tai nạn trên không, hoặc chết vào phần đất bên ngoài. Nhược và lộc tồn, thiên khôi, tả phụ, hữu bật đồng cung, thì suốt đời tương đối yên ổn. Cung mệnh rơi vào dần thân cung, nhập miếu, cùng trời phủ số tử vi cùng, giáp, đã, đinh, canh năm sinh ra, tài quan đều có, may mắn. Thiên phủ Tinh là tài khố, chủ nhân rất nặng ôn lương, thông minh có tài trí, làm việc ổn trọng chuyên gia, có năng lực lãnh đạo, nhưng tương đối bảo thủ. Giáp sinh ra, lộc tồn tại dần, nhược phùng thiên mã đồng cung vu dần, thì ứng với là phú quý song toàn của mệnh, nhưng cần phải kháo tổ đức phúc ấm. Nam mệnh dĩ làm công ích tính chức nghiệp là nên, như: Tham chánh, nhân viên công vụ, quốc gia viên chức, đều có thể, nữ mệnh không thích hợp, chích nên tác gia đình bà chủ. Nói chung, cung mệnh là một cương, cương cử thì con mắt trương

Nhị, huynh đệ cung cung phu thê huynh đệ cung không chỉ có đại diện huynh đệ tỷ muội quan hệ giữa, cũng bao quát hợp hỏa nhân, hợp tác, tri tâm bằng hữu hoặc là tương đương với tình huynh đệ bạn thân quan hệ giữa. Căn cứ huynh đệ cung Tinh tình cùng với các Tinh ở đầy đủ cung tổ hợp, có thể phán đoán và huynh đệ tỷ muội quan hệ giữa làm sao, duyên phận độ dày, giúp ích khổ, huynh đệ tỷ muội nhân số nhiều ít, có hay không hình khắc chờ. Đồng thời, huynh đệ cung còn có thể dùng để suy đoán bằng hữu, đồng sự, cùng học, đồng liêu, phía đối tác chờ tình huống. Từ huynh đệ trong cung mặt đó có thể thấy được huynh đệ tỷ muội hơn ít, cá tính làm sao và tài hoa cao thấp. Huynh đệ cung là cung mệnh và cung phu thê giáp cung, cũng là hai cái này cung cầu. Nếu như huynh đệ cung phùng Hóa kị hoặc sát tinh phá tan, phu thê đang lúc tính sinh hoạt sẽ không cú hài hòa. Các loại tinh tú nhập huynh đệ cung cát hung tình huống đều không có cùng biểu hiện. Sao Tử vi nhập huynh đệ cung, bản thân là trưởng nữ, lòng tự trọng rất mạnh, điều không phải trưởng nữ người, cũng có dựa vào huynh đệ tỷ muội khuynh hướng. Có huynh đệ tỷ muội bang trợ, huynh đệ tỷ muội thông minh có khả năng có năng lực. Nhược và dương, đà, hỏa, linh, thiên không, cướp đồng cung, chủ huynh đệ tỷ muội duyên mỏng, tịnh có hình khắc. Nhược và xương, khúc, tả, hữu, khôi, việt đồng cung, chủ tình cảm huynh đệ thâm hậu sự hòa thuận. Thiên cơ Tinh nhập huynh đệ cung, huynh đệ tuy ít, nhưng có thể được đáo huynh đệ bang trợ, nhược thiên cơ Tinh lạc hãm, chủ huynh đệ tướng bối, tuy có nếu không có, nhưng ở trắc trở xin giúp đỡ thì, có bang trợ. Hội lục ngôi sao may mắn người, có thể được đáo tốt đẹp chính là giúp ích. Thái dương tinh nhập huynh đệ cung, huynh đệ tỷ muội tình cảm sự hòa thuận, năng lực giúp đỡ cho nhau. Nhập hãm địa, thì huynh đệ khiếm sự hòa thuận, thậm chí có khẩu thiệt và tranh đấu việc phát sinh. Nhược và dương, đà, hỏa, linh, thiên không, cướp đồng cung, chủ huynh đệ duyên mỏng, thường phát sinh tranh cãi, thậm chí chia lìa. Nhược và xương, khúc, tả, hữu, khôi, thược đồng cung, có thể được đáo huynh đệ tỷ muội bang trợ, hoặc kết phường cộng đồng gây dựng sự nghiệp sao Vũ khúc nhập huynh đệ cung, huynh đệ ít, không hòa thuận, mà lại dễ tinh thần cô độc, huynh đệ tính tình táo bạo quái gở. Miếu vượng, nhược và xương, khúc, tả, hữu, khôi, thược đồng cung, có thể được đáo huynh đệ ở vật chất thượng bang trợ, nhược thất hãm, có khắc phạm hoặc chủ sinh ly tử biệt. Nhược và dương, đà, hỏa, linh, thiên không, cướp đồng cung, cũng chủ huynh đệ tương khắc, huynh đệ có yểu người chết, huynh đệ bất năng ở chung hòa thuận, thậm chí cô đơn, hoặc các bôn tây đông. Thiên đồng Tinh nhập huynh đệ cung, huynh đệ không chỉ đa, hơn nữa có thể ở chung hòa thuận. Nhược và dương, đà, hỏa, linh, thiên không, cướp đồng cung, chủ huynh đệ ít, tình cảm không được hòa hợp, bất năng sống chung hòa bình. Nhược và xương, khúc, tả, hữu, khôi, thược đồng cung, chủ tình cảm huynh đệ thâm hậu, có thể giúp đỡ cho nhau. Sao Liêm trinh nhập huynh đệ cung, chủ huynh đệ ít mà duyên phận mỏng, huynh đệ quyết giữ ý mình, bất năng sống chung hòa bình. Nhược và xương, khúc, tả, hữu, khôi, việt đồng cung, tình cảm huynh đệ thâm hậu, có phú quý quyền thế của huynh đệ, nhưng đối với kỷ giúp ích nhỏ lại. Nhược và dương, la, hỏa, linh, thiên không, cướp đồng cung, giữa huynh đệ tương khắc hại, duyên phận mỏng. Thiên phủ Tinh nhập huynh đệ cung, huynh đệ nhiều, như hội lộc người còn sống, có huynh đệ vật chất thượng bang trợ. Hội xương, khúc, khôi, việt người, năng lực trợ giúp lẫn nhau. Hội tả, hữu người, huynh đệ ở sự nghiệp trên có rất lớn giúp ích. Hội thiên không, Địa kiếp người, tình cảm huynh đệ không hòa thuận, hoặc các bôn tây đông. Thái âm tinh nhập huynh đệ cung, nhược cư miếu vượng nơi, huynh đệ nhiều, hơn nữa năng lực giúp đỡ cho nhau. Nhược rơi vào hãm địa, thì huynh đệ ít, khó có được giúp ích. Hội lộc người còn sống, huynh đệ sự hòa thuận, có vật chất thượng viện trợ. Nhược và xương, khúc, tả, hữu, khôi, việt đồng cung, chủ tình cảm huynh đệ thâm hậu, năng lực giúp đỡ cho nhau. Nhược và dương, la, hỏa, linh, thiên không, cướp đồng cung, chủ huynh đệ tương khắc, tình cảm bất hòa, mà lại dễ chia lìa. Tham lang Tinh nhập huynh đệ cung, huynh đệ ít, giúp ích tiểu. Nhược thất hãm, huynh đệ như bạn đường, hoặc chủ cùng cha khác mẹ huynh đệ, huynh đệ mọi người cố mọi người, tình cảm nông cạn, hơn nữa hội nhân huynh đệ mà bị tổn thất. Nhược và văn xương đồng cung, bất năng xong huynh đệ bang trợ. Nhược và dương, đà, thiên không, cướp đồng cung, chủ cô đơn, nhân huynh đệ mà bị thương tổn. Hội hỏa linh, có thể được huynh đệ của bang trợ, hội lộc người còn sống, tình cảm huynh đệ thâm hậu, duyên phận hảo. Cự môn Tinh nhập huynh đệ cung, huynh đệ ít, hơn nữa đa bạc tình quả ý, không hợp đàn, các bôn tây đông. Nhược và dương, đà, hỏa, linh, không kiếp đồng cung, thì cô đơn hoặc cho nhau căm hận và công kích. Nhược hội lộc người còn sống, huynh đệ sự hòa thuận, hội lục ngôi sao may mắn người, huynh đệ ở chung tốt. Thiên tướng Tinh nhập huynh đệ cung, huynh đệ tuy rằng không nhiều lắm, nhưng tình cảm sự hòa thuận năng lực giúp đỡ cho nhau, huynh đệ có nhiều đồng tình tâm, đáng tin cậy, mọi việc đều có chính ra sức người. Nhược và dương, đà, hỏa, linh, thiên không, cướp đồng cung, chủ cô đơn. Nhược và xương, khúc, khôi, việt đồng cung, chủ giữa huynh đệ tình cảm hòa hợp, năng lực trợ giúp lẫn nhau. Thiên lương Tinh nhập huynh đệ cung, miếu vượng, chủ huynh đệ nhiều, bị chiếm đóng, chủ huynh đệ ít, tình cảm sự hòa thuận, quan tâm nhiều bang trợ, hoặc xuất hiện đơn phương bang trợ của hiện tượng. Hội lục hung tinh người, duyên phận nông cạn, giới hạn vu trên đầu môi quan tâm mà vô thực chất bang trợ. Hội lục ngôi sao may mắn người, chủ huynh đệ sự hòa thuận, cho nhau đều có giúp ích. Thất sát Tinh nhập huynh đệ cung, tại tí, ngọ, dần, thân độc thủ, có huynh đệ, nhưng giữa huynh đệ tranh cường háo thắng, tinh thần phương diện tương đối cô độc. Cái khác cung, huynh đệ người yếu đa bệnh, tánh khí nóng nảy, tính tình quái gở, thậm chí vô huynh đệ. Phá quân Tinh nhập huynh đệ cung, có huynh đệ, nhưng huynh đệ tính tình cuồng ngạo, tương hỗ bất lực ích, bị chiếm đóng người, chủ cô độc. Văn xương, văn khúc, tả phụ, hữu bật, lộc tồn, nhập huynh đệ cung người, huynh đệ giáo dưỡng hảo, tình cảm thâm hậu, tương hỗ giúp ích đại. Những … này Tinh nhược và lục hung tinh đồng cung, thì chủ tình cảm bất hòa hoặc khắc hại chiêu oán. Dương nhận, đà la, Hỏa Tinh, linh Tinh, thiên không, Địa kiếp nhập huynh đệ cung người, huynh đệ bất hòa, huynh đệ tương khắc, huynh đệ hình cùng người lạ hoặc các bôn đông tây. Thiên khôi, thiên việt, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa Tinh nhập huynh đệ cung, chủ trong huynh đệ có quý hiển người. Nói chung, ngôi sao may mắn nhập huynh đệ cung Ứng Cát, hung tinh nhập huynh đệ cung ứng với hung. Cái khác Tinh hợp nhập huynh đệ cung, căn cứ kỳ tổ hợp tình huống, lánh đương biệt luận. Hoặc cát hoặc hung phải căn cứ các Tinh tổ hợp tình huống mà định. Cung phu thê là biểu diễn phối ngẫu tướng mạo, thể hình, hành nghiệp cùng với hôn nhân sớm muộn gì, tình cảm có hay không thâm hậu, tính sinh hoạt có hay không hòa hợp, hôn nhân gia đình là phủ ổn định cụ thể biểu hiện. Ở khác giới gặp gỡ trung tâm gặp phải tình huống gì, có hay không gặp ở ngoài, đều có thể rõ ràng địa biểu hiện ra ngoài. Cát hung Tinh ở cung phu thê lý hội hợp, Ứng Cát ứng với hung trình độ cũng có thể ở đây cung hiển hiện ra. Sao Tử vi nhập cung phu thê, thê tử có cá tính, có nam nhân khí khái, hôn nhân nên trì, không thích hợp sớm, tảo hôn không được giai lão. Nhược và phá quân gửi thông điệp, hôn nhân có ngăn trở, sẽ cùng dương, đà, hỏa, linh, thiên không, cướp, thiên hình gặp gỡ người, hình phạt chính khắc, tam thê của mệnh. Cùng trời phủ Tinh đồng cung có thể chiếu, chủ bạch đầu giai lão. Cùng trời tướng Tinh hội hợp, tiểu phối là tốt. Và tham lang cùng độ, như có ngôi sao may mắn đến đỡ, tuy có trắc trở, nhưng cũng miễn hình phạt khắc. Thiên cơ Tinh nhập cung phu thê, nên tiểu phối, thê tử tính tình nhanh nhẹn linh hoạt, hội Thái âm, chủ có hiền thê vợ, hội thiên lương hôn nhân nên trì không thích hợp sớm, tảo hôn chủ ly dị. Và dương, đà, hỏa, linh, thiên hình, Hóa kị hội hợp, hình phạt chính khắc. Thái dương tinh nhập cung phu thê, nhập miếu, thông minh thiện lương, hôn nhân nên trì không thích hợp sớm, tảo hôn có ngăn trở, hội thái âm tinh, chủ có hiền nội trợ, hơn nữa thê tử rất đẹp. Có dương, đà, hỏa, linh, thiên không, cướp, thiên hình hội chiếu, hình phạt chính khắc sanh ly. Nhược thái dương tinh lạc hãm, Hóa kị, hội sát tinh người, phu thê bất năng bạch đầu giai lão. Gặp Tứ Sát, hội phá quân người, phi lễ thành hôn. Sao Vũ khúc nhập cung phu thê, hình phạt chính khắc, hoặc sinh ly tử biệt. Nhập miếu người, hôn nhân muộn có thể miễn, dĩ cùng tuổi người là nên, hội ngôi sao may mắn cập văn xương, văn khúc, hóa khoa người, chủ thê tử hiền tuệ. Có lộc tồn, thiên mã người, nhân thê được tài. Gặp thất sát, phá quân người, tam thê của mệnh. Gặp dương, đà, hỏa, linh, phá quân, thất sát người, chủ có ý định ngoại tai ương họa, hoặc nhân thê tử mà rủi ro. Nữ mệnh sao Vũ khúc lâm phu cung hội thất sát, phá quân, Hóa kị người, chủ tái giá hoặc kế thất nhà kề, bằng không hình khắc rất nặng, hoặc vô tử nữ, hoặc trượng phu có bệnh bất trị, hoặc trượng phu có ý định ngoại tai ương họa. Thiên đồng Tinh nhập cung phu thê, phải hôn nhân muộn, mới có thể giai lão, bằng không, tam hôn không ngừng, nhược thiên đồng Tinh lâm hãm cung tạm biệt chiếu dương, đà, hỏa, linh, thiên không, cướp, thiên hình người, chủ ở riêng, hoặc ly dị, hoặc hình khắc bệnh nặng chờ. Cùng trời lương Tinh cùng độ, ly hôn hậu tái giá tướng mạo mỹ lệ của nữ tử. Thiên đồng Tinh lâm cung phu thê, dĩ tiên ở chung hậu kết hôn người có thể miễn ly dị. Nữ mệnh thiên đồng Tinh lâm phu cung, có ngôi sao may mắn đến đỡ người, có thể miễn ly hôn. Hội dương, đà, hỏa, linh, Hóa kị người, nên kế thất, nhà kề hoặc hôn nhân muộn, bằng không rời xa hoặc có phu thê tên mà vô phu thê của thực, hoặc ly hôn tái giá. Có thiên hình ở cung phu thê mà rơi hãm người, có hình khắc bất lợi hôn nhân. Có cự môn Tinh hội chiếu người, canh chủ khẩu thiệt phân tranh, tinh thần hoang mang bất định. Sao Liêm trinh nhập cung phu thê, có ngôi sao may mắn đến đỡ, hội Thiên phủ Tinh, tính tình kiên cường người, miễn khắc. Vô ngôi sao may mắn người, ở riêng, hoặc ly dị. Hóa kị người, ly hôn hậu tái giá tái giá. Lạc hãm người, tam thê của mệnh. Phùng phá quân, thất sát người, cũng chủ ly hôn bất hòa, bằng không hình khắc, hội dương, đà, hỏa, linh, thiên hình người, hình phạt chính khắc, hoặc nhân chuyện nam nữ phát sinh kiện tụng tranh đấu vân vân huống. Hóa kị người, nguyên nhân chính chuyện nam nữ phát sinh khẩu thiệt phiền não. Nữ mệnh cung phu thê và sao Liêm trinh triền độ, hình phạt chính khắc, hoặc ở riêng hoặc là kế thất, hội chiếu sát tinh ác diệu, dĩ thiên thất, vị hôn ở chung người, có thể miễn hình phạt khắc, bằng không hoặc ly dị, hoặc mất phu. Thiên phủ Tinh nhập cung phu thê, chủ được hiền tuệ của thê, hoặc nhân thê làm giàu. Nhược lạc hãm, hoặc phùng dương, đà, hỏa, linh, thiên không, cướp người, chủ ái thiếp diệt thê, nhị thê của mệnh. Như hội ngôi sao may mắn người, thì và thê tử tuy có chia lìa việc, nhưng nhưng nếu như ly phi ly, nhược phán đoán phi phán đoán của hiện tượng, bởi vì Thiên phủ là là hậu thành ngôi sao, ít hình khắc tai ương. Nữ mệnh Thiên phủ Tinh lâm phu cung người, chủ được tình cảm phong phú, anh tuấn đầy hứa hẹn của trượng phu. Nhược và vũ khúc cùng độ, hội chiếu dương, đà, hỏa, linh, thiên không, cướp, thiên hình người, dĩ kế thất, nhà kề là nên, bằng không hình khắc ly dị. Thái âm tinh nhập cung phu thê, nhược và văn xương, văn khúc cùng độ người, chủ thông minh cơ trí, văn chương xuất chúng, học có sở trường. Hội cát diệu, bảng vàng đề tên, có chuyên nghiệp kỹ năng, năng lực trở nên nổi bật, danh lợi song thu vào, tịnh chủ được hiền tuệ xinh đẹp thê tử. Và thái dương cùng độ, năng lực bạch đầu giai lão. Cùng trời cùng hoặc thiên cơ cùng độ, chủ được công việc quản gia có cách, thông minh đa tài của hiền nội trợ, duy dĩ tiểu phối là nên. Hội dương, đà, hỏa, linh, thiên hình, đại hao, thiên không, cướp, Hóa kị người, chủ sanh ly bệnh tai. Tham lang Tinh ở cung phu thê, hình phạt chính khắc, dĩ hôn nhân muộn hoặc trước khi cưới đa gặp trở ngại trắc trở, hoặc có phá hư người là nên, bằng không hình phạt chính khắc. Hội chiếu dương, đà, hỏa, linh, thiên hình người, tam thê của mệnh. Hội chiếu Hàm trì, thiên diêu, liêm trinh, Hóa kị người, chủ có màu hồng phấn tranh cãi, hoặc ái thiếp diệt thê, bằng không hình khắc, có lẽ vãn lập tử có thể miễn hình phạt khắc. Nữ mệnh phu cung tham lang Tinh triền độ người, hình phạt chính khắc, ly cư, trượng phu có gặp ở ngoài người có thể miễn. Nên kế thất, nhà kề, hoặc có con hậu có thể miễn hình phạt ly, hoặc trường phối trì giá. Cự môn Tinh nhập cung phu thê, thường có khẩu thiệt tranh, dĩ trường phối là nên. Nhược và thái dương cùng độ, thì tính tình hào sảng, làm việc trong sáng, dũng sinh phụ trách. Có hóa quyền, hóa lộc, lộc tồn, tả phụ, hữu bật loại cát diệu hội chiếu, trợ giúp phu ích tử, thông minh từ thiện. Có thiên đồng Tinh cùng độ, mặc dù thông minh, có hình khắc sanh ly. Nhược và dương, đà, hỏa, linh, thiên hình, cô thần, quả tú hội chiếu, hình phạt chính khắc, hoặc ở riêng, hoặc khẩu thiệt, hoặc ly dị. Nữ mệnh cự môn Tinh lâm phu cung, có thái dương, hóa quyền, hóa lộc, lộc tồn, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt chờ ngôi sao may mắn hội chiếu người, chủ giá ký quý hơn nữa vừa phú của phu, đa tài đa năng lực, sự nghiệp thành công, làm nhân sở kính ngưỡng. Như Hóa kị, thì khẩu thiệt thị phi, hôn nhân gia đình không được mục. Như hội dương, đà, hỏa, linh, thiên hình người, hình phạt chính khắc chia lìa, tam giá của mệnh, hoặc dĩ kế thất, nhà kề, không được cử hành kết hôn hình thức của ở chung là nên. Thiên tướng Tinh nhập cung phu thê, chủ được thông minh hiền thục, công việc quản gia có cách, dung mạo mỹ lệ thê, dĩ trường phối hoặc thân càng thêm thân là nên. Tử vi cùng triền, chủ đắc chí năng lượng cao can của thê, dĩ kết hôn muộn là nên. Vũ khúc cùng độ, có tai thương hoặc khẩu thiệt, vũ khúc, phá quân củng chiếu, hình phạt chính khắc, chia lìa, hoặc ở trước khi kết hôn tằng cùng hắn nhân giải trừ hôn ước, hoặc trước khi kết hôn trở ngại khá nhiều, nhất tha tái tha, miễn khắc, bằng không chủ nhị thê của mệnh. Và liêm trinh cùng độ, vô hình khắc. Có hóa lộc cập lộc tồn cùng độ người, mỹ mãn hôn nhân, hoặc nhân thê được tài. Và hóa quyền, hóa lộc, văn xương, văn khúc, thiên tài hội chiếu người, thê tử đa tài đa nghệ. Và Hóa kị hội chiếu, chủ khẩu thiệt không được mục, hoặc đa bệnh đa ưu. Và dương, đà, hỏa, linh, thiên không, cướp hội chiếu người, hình phạt chính khắc, chia lìa, cô độc. Thiên lương Tinh ở cung phu thê, nên trường phối, dĩ tuổi tác kém ba tuổi đã ngoài người là nên. Và Thái âm hội chiếu, chủ được mỹ thê, nhưng dĩ hôn nhân muộn, hoặc tái hôn là nên, bằng không hình phạt chính khắc. Nữ mệnh phu cung có thiên lương Tinh, dĩ hôn nhân muộn hoặc kế thất, nhà kề hoặc vị hôn ở chung người có thể miễn ly dị. Cùng trời cùng Tinh cùng độ mà Hóa kị có thể chiếu dương, đà, hỏa, linh, thiên hình người, chủ ly hậu tái khắc, hoặc khắc hậu tái ly. Thất sát Tinh nhập cung phu thê, nhập miếu, hội chiếu lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa người, chủ được khôn khéo có khả năng của thê, nhưng ở trước khi kết hôn có nhiều trở ngại, ngăn trở phát sinh. Và tả, hữu, khôi, việt, giải thần, thiên đức loại cát diệu hội chiếu người, chủ thê tử ổn trọng chuyên gia, vượng phu ích tử, là mọi người sở kính ngưỡng. Nhưng dĩ kết hôn muộn là nên, bằng không phụ đoạt phu quyền, hoặc sanh ly ở riêng. Và liêm trinh cùng độ, hội Tứ Sát Tinh, cũng chủ sanh ly ở riêng, hoặc là bệnh tai sở triền, thê tử như như vô. Thất sát ở dậu cung lâm thê cung, hình phạt chính khắc. Hội chiếu sát diệu, chủ tao ngoài ý muốn tai ương họa. Nhược tạm biệt không kiếp, đại hao, thì nhân thê khuynh nhà tan sinh. Và dương, đà, hỏa, linh, thiên không, cướp, thiên hình hội chiếu người, chủ tam thê của mệnh. Nữ mệnh thất sát lâm phu cung, ở miếu vượng nơi, hội ngôi sao may mắn, chủ được địa vị cao thượng của trượng phu. Hội sát diệu, thì hình phạt chính khắc, chia lìa, dĩ hôn nhân muộn, kế thất, nhà kề là nên, hoặc trước khi cưới điệp tao trắc trở, phá hư, lùi lại. Hội chiếu Hóa kị, có tranh phu đoạt ái của ngại, hoặc dị tình biệt yêu việc phát sinh. Như cung phu thê thất sát lâm mão dậu nhị cung, thì chủ tai hoạ, hình khắc, chia lìa, hoặc có bệnh lao, bệnh tim, bệnh tâm thần chờ chuyện xảy ra sinh. Như tạm biệt chiếu dương, đà, hỏa, linh, thiên hình, thiên không, cướp, đại hao, chủ có ý định ngoại tai hoạ, hình thương, hoặc lao ngục tai ương. Phá quân Tinh nhập cung phu thê, hình phạt chính khắc, chia lìa, hoặc có phu thê tên mà vô phu thê của thực. Tảo hôn chủ khắc, tam thê đã ngoài, kết hôn muộn hoặc trước khi cưới tao ngộ người khác phá hư, hãm hại, đa bị nhục chiết người, trái lại chủ bạch đầu giai lão, nhưng cần phải ở hôn sau có ra ngoài, ở riêng, rời xa vân vân hình phát sinh người phương hợp. Hoặc dĩ kế thất, nhà kề, hoặc vị hôn tiên ở chung người trái lại nên. Và liêm trinh cùng độ, hôn hậu bất hòa hoặc có khác gặp ở ngoài. Và tử vi cùng độ, dĩ trường phối là mỹ. Và lộc tồn cùng độ, và gia đình không hợp, hoặc gia đình không đồng ý cửa hôn sự này, hoặc tao ngộ người khác khuynh chen, hãm hại, hoặc gảy thị phi mà chia lìa bất hòa. Và Tứ Sát, thiên hình, không kiếp hội chiếu, hình phạt chính khắc ly dị hoặc tai bệnh, khẩu thiệt thị phi. Phá quân Tinh tại tí, ngọ cung cùng độ, phụ đoạt phu quyền.

Cung tử nữ cung tài bạch nữ cung là đào hoa Vị, từ đó có thể nhìn ra con nối dòng nhiều quả và có hay không có làm người ấy nữ, lúc tuổi già có hay không có tử nữ phụng dưỡng, nói cách khác tử nữ có hay không hiếu thuận, và tử nữ tình cảm làm sao, sinh sản tử nữ thì có thuận lợi hay không, có hay không khó sinh, sanh mổ (c-section), nạo thai chờ hiện tượng. Cung tử nữ là biểu thị tử nữ dung mạo, cá tính, tài hoa, khỏe mạnh trạng huống, cát hung họa phúc, cùng với bản thân sinh dục năng lực, tử nữ ở quá trình lớn lên trung tâm, có hay không có hung hiểm, là sống ra đầy hứa hẹn người ấy hoặc là phá sản người ấy, đều phải từ cung tử nữ lý hiện ra. Từ cung tử nữ lý cũng có thể suy đoán ra học sinh của mình, môn đồ, đệ tử, vãn bối, và quan hệ của mình làm sao, có thể hay không bị thuộc hạ phản bội, bán đứng hoặc níu áo, cần phải phối hợp nô bộc (giao hữu) cung cùng tố, về phần xuất ngoại có thể hay không kết giao đáo bạn thân, có thể phối hợp cung thiên di lai tố luận. Tử nữ là tình cảm vợ chồng của kết tinh, cho nên từ cung tử nữ lý cũng có thể biết được một thân của tính sinh hoạt và sinh sản năng lực mạnh yếu và thật xấu, canh có thể từ cung tử nữ mà biết được và lâm cư trong lúc đó quan hệ cập tương hỗ ảnh hưởng trình độ, cũng có thể từ cung tử nữ lý đến xem sinh ý phía đối tác đối tượng tốt phôi. Bởi vì tử nữ là nam nữ song phương cộng đồng chế tạo ra, sở dĩ, và cung Nô bộc cùng tố có thể luận thích hợp không thích hợp cùng người cộng đồng gây dựng sự nghiệp, cũng không thể được xong đồng cam cộng khổ bằng hữu cập phía đối tác cộng đồng khai sáng chuyện tốt đẹp nghiệp. Mà cung tử nữ vừa là cung phu thê và cung tài bạch trung gian cầu, sở dĩ vừa có thể từ cung tử nữ đến xem ra một thân vật chất cơ sở và tinh thần tư tưởng tốt phôi, canh có biết một thân của nhạc mẫu của cá tính, cập nhạc mẫu và bản thân quan hệ giữa làm sao, đều có thể từ cung tử nữ biết được kỳ đại khái. Cung tử nữ ngôi sao may mắn đa, vừa nhập miếu vượng, như tử vi, Thiên phủ, thiên đồng, thiên lương, vũ khúc, liêm trinh, tả phụ, hữu bật cùng cấp thủ, chủ tử nữ đa, sự nghiệp thành công. Như gặp cự môn, thái dương, phá quân, thất sát chờ sát tinh cùng độ, thì có nhiều chết non. Như có lộc tồn, thất sát gần nhau, tử nữ rất thưa thớt, hoặc một … hai … Tử nữ. Và thiên cơ, thiên tướng triền độ, chủ vãn lập tử, trung niên phương đắc. Như gặp tham lang, linh, dương, đà, la, Hóa kị chờ ác sát, hình phạt chính thương, hoặc tử nữ hỉ nộ vô thường, tình cảm bất hòa. Nhược hung tinh đa vừa giá trị hãm địa, đương đoạn tuyệt tự, hoặc bị thương tàn phế chết non, hoặc nuôi con nuôi người khác người ấy. Nếu như các Tinh và Tứ Sát, thiên không, cướp, hình kị, tử, tuyệt cùng hội vu cung tử nữ, đa tử người giảm thiểu, ít tử người ít hơn, vô tử người hoàn toàn không có. Nhược được ngôi sao may mắn củng chiếu, chủ tử nữ đa hơn nữa lại có làm là, nếu ký có hung tinh lâm chiếu mà vừa gia hình sát chờ ác diệu, đa chủ khắc hại hoặc có phá đãng nghịch ngỗ người ấy. Phàm quan tử nữ của có hay không, trừ khán trực tuần bên ngoài, còn phải xem cát hung Tinh ở tam phương tứ chính sở khởi tác dụng thật xấu. Cung tử nữ nếu có ngôi sao may mắn chiếu đến, nhưng tam phương tứ đang có sát hình phá tan, tốt tử tốt nữ cũng phải bị tổn hại. Cung tử nữ sao Nam Đẩu Tinh đa người, đa sinh nam; sao Bắc đẩu đa người, đa sinh nữ. (cơ, cùng, lương, tướng, phủ, Hỏa Tinh, khôi, việt, sát, xương, linh là sao Nam Đẩu Tinh. Vũ, trinh, tham, cự, phá, dương, đà, tả, hữu, khúc, lộc tồn Tinh là sao Bắc đẩu. ) ở trong mệnh bàn, thái dương tinh rơi vào cung tử nữ, tiên sinh nam, thái âm tinh rơi vào cung tử nữ tiên sinh nữ. Tử nữ Tinh rơi xuống dương cung, tiên sinh nam, rơi xuống âm cung, tiên sinh nữ (tử, dần, thìn, ngọ, thân, tuất thuần dương cung, xấu, mão, tị, vị, dậu, hợi thuần âm cung). Ở hiện đại thời kì chích sinh nhất thai dưới tình huống, nói như vậy, bất luận là nam mệnh còn là nữ mệnh, muốn xem sinh con cái đoạn thời gian đó đi vào người nào đại hạn, đại hạn trong cung sao Nam Đẩu Tinh tọa thủ, hoặc sao Nam Đẩu Tinh đa người, tiên sinh nam; đại hạn trong cung sao Bắc đẩu tọa thủ, hoặc sao Bắc đẩu đa người, tiên sinh nữ. Nói chung, cung tử nữ ngôi sao may mắn tọa thủ hoặc chiếu đến, thì chủ tử nữ hưng thịnh đầy hứa hẹn, sự nghiệp thành công; hung tinh tọa thủ hoặc chiếu đến, thì chủ tử nữ có hình khắc, hoặc ít tử tuyệt tự, hoặc tai hoạ không ngừng. Vô luận là ngôi sao may mắn hoặc hung tinh, là cát diệu hoặc hung thần, ở cung tử nữ độc thủ hoặc cùng độ, ngôi sao may mắn tổ hợp càng nhiều, văn thơ đối ngẫu nữ Ứng Cát trình độ lại càng lớn, đồng dạng, hung thần tổ hợp càng nhiều, văn thơ đối ngẫu nữ ứng với hung trình độ cũng lại càng lớn. Cung tài bạch là nuôi mệnh của cung vị, tài vừa là nuôi mệnh của nguyên, là người sanh ở thế trăm triệu không thể thiếu, đối với mỗi người mà nói cực kỳ trọng yếu. Một người là tài vượng còn là tài yếu, là bần cùng còn là phú quý, là tiến tài đa còn là ra tài đa, đoạt được đáo của tài, là cố định thu nhập, còn là kinh thương thu nhập, hoặc thêm vào của thu nhập, đều có thể từ cung tài bạch lý hiện ra. Từ cung tài bạch lý có thể biểu hiện ra kỳ tài vận thật là tốt phôi, quản lý tài sản năng lực, tiền tài của trạng huống, điều hành tình hình, cơ sở kinh tế mạnh yếu. Cung tài bạch là cung tử nữ và cung tật ách trung gian cầu, cung tài bạch mạnh yếu trực tiếp ảnh hưởng toàn bộ gia đình sinh kế, tử nữ giáo dục hoặc bản thân thể người chữa bệnh bảo dưỡng giai dĩ tài làm căn bản điều kiện, cho nên cung tài bạch cũng có thể suy tính ra nhất gia đình cá nhân tinh thần cập tư tưởng có hay không kiện toàn, hoặc vật tư hành động tốt phôi, cá nhân tật ách trạng huống và bản thân của bảo dưỡng có hay không khéo, đồng thời cũng có thể từ cung tài bạch nhìn ra tiến tài hình thái phương thức, là mượn tiền, mượn nợ, chính tài, thiên tài, cập kim ngạch khổ, đều do đến đây cung suy đoán của. Cung tài bạch đối cung là cung phúc đức, cung phúc đức là vật tư hưởng thụ và tinh thần hưởng thụ cung vị, là tới tài của nguyên. Như cung tài bạch cường vượng mà cung phúc đức nhập miếu vượng, thì là đại phú của mệnh. Nhược cung phúc đức vượng mà cung tài bạch rất yếu, biểu hiện ra khán rất giàu, trên thực tế là trong núi trúc tuân trong bụng thiên không. Nhược cung tài bạch vượng mà cung phúc đức không tốt, lai tài tuy nhiều, nhưng tài nguyên không được vượng, không thành được châu báu. Nhược tài yếu phúc hãm, thì là thấp hèn bần hàn người. Cung tài bạch là dựa vào cần kiệm quản lý tài sản mà thành nghiệp, sở dĩ, cũng có thể từ cung tài bạch nhìn ra một thân là hùng hồn chuyên gia, còn là keo kiệt keo kiệt, là xa xỉ lãng phí, còn là tiết chuyên cần tiết kiệm chờ. Cung tài bạch tam phương tứ chính, là đúng cung cung phúc đức, cung mệnh và cung Quan lộc (sự nghiệp cung). Nhược tam phương chúng ngôi sao may mắn củng xung chiếu hợp nhất tuyệt vời, nhược tao hung tinh ác sát thủ giá trị củng chiếu, không chỉ tài nan tụ, trái lại nhân tài mà sinh thị phi, thậm chí đưa tới họa sát thân. Sở dĩ tam phương tứ chính của cung hỗ là khu nữu, cho nhau bổ ích. Cát thì Ứng Cát, hung thì ứng với hung. Cung tài bạch nhược gặp ngôi sao may mắn miếu vượng thủ giá trị, như tử vi, Thiên phủ, thiên tướng, liêm trinh, thái dương, Thái âm, tham lang, lộc tồn, hóa lộc, tả phụ, hữu bật chờ, chủ tài vượng, tài đa. Như gặp dương, đà, thiên không, cướp, hỏa, linh, thất sát tịnh ở lạc hãm nơi, không chỉ tài vận bất hảo, hơn nữa còn có rủi ro hoặc cái khác tai hoạ phát sinh. Trải qua nói: Tử Phủ vũ âm, song lộc chủ tài; lộc tồn thủ vu tài cung, tài sản vô số; chư hung chiếu tài bác, cư tản thay đổi luôn; vũ khúc tham lang thủ tài điền, hoành phát tài sản; quyền lộc thủ tài phúc vị, thời đại vinh hoa; kiếp không lâm tài phúc của hương, từ nhỏ nghèo hèn khách; nhật nguyệt giáp tài, gia cát diệu, không được quyền thì phú; tả hữu tài cung, kiêm giáp củng, y lộc phong long; tử vi phụ bật, đa số tài phú của quan; vũ khúc Thái âm, đa cư tài phú của nhâm; Tử Phủ vũ khúc cư tài bạch, canh kiêm quyền lộc phú xa ông. Yếu quan tra một người có hay không giàu nghèo, cung tài bạch là một mặt, đồng thời còn muốn xem kỳ mệnh bàn tam phương tứ chính cực kỳ nó cung có hay không có ngôi sao may mắn chiếu thủ, mặt khác, còn phải khán kỳ nhân đại hạn đi vào ở đâu hương, quá trình toàn diện phân tích, tài năng kết luận kỳ tài phú nhiều ít, là bần còn là phú. Nếu như lưu niên đấu quân ở nguyên mệnh bàn cung tài bạch quá độ, gặp chúng ngôi sao may mắn củng chiếu, chủ hoành phát một năm, nhược phùng Tứ Sát không kiếp hao tổn kị, định chủ rủi ro hoặc nhân tài mà tao quan phi tranh tụng. Nhược thất sát, phá quân, tham lang, thiên cơ, cự môn, thiên lương ở cung tài bạch cùng sát tinh thủ chiếu, một thân tất là đánh bạc tốt đồ, nhược sát trung tâm vừa gia không kiếp, có thể sẽ nhân đổ mà táng gia bại sản. Nếu như cự môn chỉ thủ cung tài bạch, cần phải bằng khẩu tài và trí nhớ ở cánh tranh trung tâm cầu tài, những … này tài tới tương đối khổ cực, thường thường thành bại không đồng nhất. Nếu như gặp ngôi sao may mắn đa, chủ trước khó sau dễ. Nhược cự môn hóa lộc, hóa quyền hoặc và lộc tồn đồng cung, thì chủ đại phú. Và xương khúc đồng cung, mà là tiên nổi danh sau đó được tài, như tả, hữu, khôi, việt đồng cung, thì có nhiều quý nhân tương trợ mà được tài, nhưng cái khó miễn có khẩu thiệt phát sinh. Nếu như cự môn lạc hãm địa, nhu khổ cực cầu tài, tuy có thể được nhưng không giàu. Gia Tứ Sát không kiếp, chủ bần cùng độ nhật, điều không phải nhân quan phi rủi ro, hay nhân thiên tai nhân họa mà phá hao tổn. Nói chung, cung tài bạch ngôi sao may mắn thủ chiếu càng nhiều, tài bạch sẽ được càng nhanh, càng nhiều, trái lại, hung tinh thủ chiếu càng nhiều, tài bạch tựu phá được càng nhanh, càng nhiều.

Cung tật ách cung thiên di cung tật ách là thọ nguyên của cung vị, là tật bệnh và tai ách sở chủ, một người suốt đời có tật bệnh gì và tai ách, và ngôi sao gì tổ hợp, sẽ phát sinh tật bệnh gì, đều phải từ cung tật ách lý hiện ra, sở dĩ cung tật ách là phán đoán một người là trường thọ còn là tật bệnh hoặc tai ách cung vị. Cung tật ách tam phương tứ chính thị cung điền trạch, huynh đệ cung và cung phụ mẫu. Khán một người tật bệnh không chỉ có từ cung tật ách khán, nhưng lại có thể từ cung tật ách tam phương tứ chính tức từ cung điền trạch, huynh đệ cung và cung phụ mẫu khán. Đương nhiên cung mệnh cũng là không thể thiếu, còn muốn tòng mệnh trong cung đẩy ra phán đoán, chỉ từ cung tật ách lý khán người tật bệnh phải không cú toàn diện. Người tật bệnh là căn cứ trung y Âm Dương Ngũ Hành và phát bệnh nguyên lý suy đoán ra. Tử vi đẩu số dặm tinh hệ phồn đa, nhưng không ngoài kim, mộc, thủy, hỏa, đất giá ngũ loại bất đồng thuộc tính, một loại thuộc tính quá nhiều hoặc nghiêm trọng bị quản chế, sẽ dồn bệnh. Kim quá mức hoặc thua, hoặc thụ hỏa khắc, sẽ bị bệnh phổi, đại tràng hoặc hệ hô hấp tật bệnh, vu ngũ quan thì là mũi. Cung tật ách hoặc tam phương tứ đang có vũ khúc, thất sát, văn xương, dương, đà, thiên khốc, thái dương, liêm trinh, hỏa, linh, không kiếp chờ tinh tú hoặc ác sát tọa thủ hoặc củng chiếu, trừ có hệ thống tuần hoàn cập thần tinh hệ thống của tật bệnh ngoại, còn có thể có đại tràng hoặc hệ hô hấp tật bệnh phát sinh. Mộc quá mức hoặc thua, hoặc nghiêm trọng thụ khắc, sẽ có can đảm bệnh, nội tiết hệ thống tật bệnh, vu ngũ quan thì là mắt. Như cung tật ách hoặc tam phương tứ đang có thiên cơ, tham lang, hóa quyền, vũ khúc, thất sát, dương, đà, thiên khốc, thái dương chờ tinh tú hoặc sát diệu tọa thủ hoặc củng chiếu, chẳng những có hệ hô hấp tật bệnh, còn có thể có can, đảm hoặc nội tiết hệ thống tật bệnh. Thủy nhiều lắm hoặc thua, hoặc thụ đất khắc, sẽ có thận, bàng quang, hoặc bài tiết cập sinh sản hệ thống tật bệnh, vu ngũ quan thì là nhĩ. Như cung tật ách hoặc tam phương tứ đang có thiên đồng, Thái âm, phá quân, hữu bật, văn khúc, hóa khoa, thiên diêu, Hóa kị, thiên hỉ, hồng loan, long trì, tử vi, Thiên phủ, cự môn, lộc tồn, Địa kiếp, thiên hư, chờ ở lại Tinh hung thần tọa thủ hoặc củng chiếu, chẳng những có hệ tiêu hoá tật bệnh, còn có thể có bài tiết hoặc sinh sản hệ thống phương diện tật bệnh. Hỏa nhiều lắm hoặc thua, hoặc nghiêm trọng thụ khắc, sẽ có ruột non, hệ thống tuần hoàn, hoặc hệ thần kinh tật bệnh. Như cung tật ách hoặc tam phương tứ đang có thái dương, liêm trinh, hỏa, linh, thiên không, cướp, thiên đồng, Thái âm, phá quân, hữu bật, văn khúc, hóa khoa, thiên diêu, Hóa kị, thiên hỉ, hồng loan, long trì chờ tinh tú hoặc hung thần tọa thủ hoặc củng chiếu, trừ có hệ hô hấp tật bệnh bên ngoài, còn có thể có hệ thống tuần hoàn cập hệ thần kinh tật bệnh phát sinh. Đất nhiều lắm hoặc thua, hoặc nghiêm trọng thụ khắc, sẽ có tỳ, dạ dày hoặc hệ tiêu hoá tật bệnh, vu ngũ quan thì là miệng. Như cung tật ách hoặc tam phương tứ đang có tử vi, Thiên phủ, cự môn, lộc tồn, Địa kiếp, thiên hư, tham lang, hóa quyền chờ tinh tú hoặc sát diệu tọa thủ củng chiếu, sẽ có kể trên tật bệnh phát sinh. Người đang suốt đời ở giữa, quan tâm nhất chớ quá vu sinh lão bệnh tử, cũng là mỗi người phải đi qua lịch trình. Sở dĩ mọi người chú trọng nhất chính là thân thể là phủ khỏe mạnh, nếu như không có thân thể khỏe mạnh, cho dù có nhiều hơn nữa tài phú, tố lớn hơn nữa quan, mọi thứ đều là uổng công. Những thứ khác đông tây đều là vật ngoài thân, chỉ cần có một thân thể khỏe mạnh, mới là quý báu nhất tài phú. Từ cung tật ách lý có thể nhìn ra một người bản thân, ngũ tạng lục phủ lý dễ được tật bệnh gì. Để bảo trì tốt đẹp chính là bản thân trạng huống, có thể bình thường rèn đúc bản thân, tố một ít có lợi cho thể xác và tinh thần khỏe mạnh hoạt động, tăng cường chống lại tật bệnh miễn dịch lực, để ngừa phạm vu chưa xảy ra, khiến cho sinh mệnh tràn ngập sức sống, khiến cho bản thân càng thêm cường kiện đứng lên. Cung thiên di là cung mệnh đối cung, chỉ dùng để lai suy đoán một người do nơi sinh thiên di đáo phần đất bên ngoài số phận. Là phán đoán và biểu hiện một người ở ngoại địa thuận nghịch và cát hung tình huống cụ thể, cùng với tại ngoại lữ hành, kinh thương, xã giao, định cư, xuất ngoại chờ tao ngộ làm sao, có hay không quý nhân bang trợ, ở lại hoàn cảnh tốt phôi, đãi ngộ của ưu khuyết, có hay không gặp tiểu nhân hãm hại, hoặc ngoài ý muốn tai hoạ, lữ đồ có hay không bình an, tinh thần và vật tư sinh hoạt có hay không sấn tâm như ý, tại ngoại thích ứng năng lực làm sao chờ, đều có thể từ cung thiên di lý hiển hiện ra. Đối cung thiên di nhận định muốn đánh phá truyền thống nhận định, yếu theo phong tục tập quán dân tộc cải biến mà thay đổi, theo thời đại thuỷ triều diễn biến mà gia dĩ dung hợp ứng dụng, trăm triệu bất khả kế tục cổ đại phán đoán pháp. Bởi vì cổ đại thông nhau trắc trở, mọi người rất ít ra ngoài, có lẽ thuyết rất ít xuất hành viễn phương. Cho dù ra ngoài, bởi khuyết thiếu phương tiện giao thông, cần nhờ bộ hành, hoặc lợi dụng rất lạc hậu phương tiện giao thông, như thái bình xa, mã xa, xe đẩy nhỏ chờ, không giống hiện tại, phương tiện giao thông rất phát đạt, rất tân tiến, tượng máy bay, xe lửa, ô tô, ca-nô, ma xe tải, xe đạp. , thậm chí còn có tân tiến hơn vệ tinh, hỏa tiễn, phi thuyền vũ trụ chờ, quá khứ xuất ngoại rất khó, hiện tại ra ngoài rất dễ, sở dĩ yếu theo thời đại phát triển, ý nghĩ của yếu mở rộng, không nên chỉ một phỏng theo cổ đại của phán đoán pháp, phải nhiều nguyên hóa địa tiến hành phân tích phán đoán, như vậy chuẩn xác tỷ số tài cao, mới có thể có ra kết luận chính xác.

Cung thiên di tinh diệu tổ hợp ở trong đẩu số trọng yếu phi thường, gần với cung mệnh, bởi vì nó là cung mệnh đối cung, bất luận là ngôi sao may mắn còn là hung tinh tổ hợp, đối một người mà nói, đều khởi trước tới quan trọng muốn tác dụng. Nếu như một người từ nơi sinh đáo phần đất bên ngoài định cư, kỳ lúc ban đầu một năm vận thế là do cung thiên di lai quyết định, mà không phải cung mệnh, bởi vậy hẳn là tương cung thiên di đương cung mệnh đến xem. Giả như một người không ngừng mà định cư tại ngoại, tượng thương nhân, thuỷ thủ, máy bay người điều khiển và tiếp viên hàng không chờ, thì hẳn là tương cung thiên di đương cung mệnh lai suy đoán, như vậy mới có thể có ra chính xác kết luận. Sao Tử vi thủ cung thiên di, ra ngoài có người kính trọng. Hội chiếu Thiên phủ, thiên tướng, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, lộc tồn, thiên mã, hoặc hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa loại cát diệu, ra ngoài có thể được tài, có quý nhân tương trợ và dẫn, có lợi cho tại ngoại yêu cầu mưu. Như và dương, đà, hỏa, linh, thiên không, Địa kiếp, đại hao, thiên hình, Hóa kị chờ hung tinh ác sát hội chiếu vu cung thiên di, tại ngoại lắm lời lưỡi thị phi, đa bị người xa lánh, hoặc tao bị đạo cướp đoạt, hoặc tao hung tai tai họa bất ngờ chờ. Thiên cơ Tinh thủ cung thiên di, chủ biến động, đến đây Tinh là di động ngôi sao, kỳ biến hóa trọng đại, sở dĩ có lợi cho tại ngoại phát triển, tại ngoại phát triển tài năng áo gấm về nhà, ở bản thổ trái lại sinh phiền não. Và Thái âm, lộc tồn hội chiếu, tài dễ được, cùng trời mã hội chiếu, nên động trung tâm cầu tài, và cự môn hội chiếu hoặc cùng độ, nên ra ngoài gây dựng sự nghiệp, cần phải hao hết khẩu thiệt, nhược sai ai ra trình diện Hóa kị và thiên hình, phòng quan phi. Nhược và dương, đà, hỏa, linh, thiên không, cướp hội chiếu, không thích hợp ra ngoài, bằng không có quan phi, phá hao tổn, hoặc ngoài ý muốn của hung tai tai họa bất ngờ. Thái dương, vũ khúc, liêm trinh, thái dương, Thái âm, thiên lương, Thiên phủ, thất sát ở cung thiên di hội chiếu hoặc cùng độ, nên không động đậy nên tịnh, thích hợp tại ngoại yêu cầu mưu phát triển. Như và văn khúc, văn xương, tả phụ. Hữu bật, thiên khôi. Thiên việt, lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa cùng độ có thể chiếu, tại ngoại có quý nhân và bằng hữu bang trợ, cầu tài may mắn, sự nghiệp phát đạt. Nhược và dương, đà, hỏa linh, không kiếp cùng độ, thì chủ khẩu thiệt thị phi, tài sản phá hao tổn, tai hoạ mọc lan tràn. Tham lang thủ cung thiên di, chủ tửu sắc đào hoa, bởi vì tham lang là chính đào hoa, nhược ở cung thiên di và hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa hoặc lộc tồn gặp gỡ, tại ngoại đa gặp tửu sắc xã giao, hoặc đa gặp đổ giao hữu, bạn nhậu cập phong nguyệt trường hợp hạ không đứng đắn bằng hữu. Như hội văn xương, văn khúc, thì đa thơ rượu xã giao của nhạc, nhược hội chiếu dương, đà, hỏa, linh, thiên không, cướp, chủ xuất môn tao đạo tặc cướp giật, gia hội Hàm trì, thiên diêu, thì nguyên nhân chính tửu sắc dồn họa. Tham lang Hóa kị, chẳng những có mủ máu tai ương, nhưng lại sẽ có thái độ làm người đoạt ái việc phát sinh. Cự môn thủ cung thiên di, không thích hợp ra ngoài, nhược và hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa hoặc lộc tồn cùng độ, nhập miếu, thì một thân dĩ dạy học, diễn đàn hoặc bên ngoài giao hoạt động là nên. Nhược cự môn Hóa kị thì lắm lời lưỡi thị phi, hoặc làm phiền ít được, hoặc lao mà vô công chờ. Nhược gặp dương, đà, hỏa, linh, thiên không, cướp, thiên hình, đại hao gặp gỡ, xuất ngoại dễ bị tai rủi ro, gặp lại lưu niên Hóa kị hoặc lưu sát tịnh lâm, không chỉ đối lục thân có hình khắc, nhưng lại sẽ có lao ngục tai ương. Phá quân thủ cung thiên di, xuất ngoại kháo tài nghệ mưu sinh, hoặc kháo chuyên môn tri thức và kỹ năng hưng gia. Như và dương, đà, hỏa, linh cùng độ, xuất ngoại đa rách nát, nên tại gia không thích hợp tại ngoại, bằng không đồ lao vô công. Văn xương, văn khúc thủ cung thiên di, gặp ngôi sao may mắn, sự nghiệp phát đạt, gia hung thần không được an bình, Hóa kị tại ngoại chủ mất cướp, rủi ro. Tả phụ, hữu bật gặp cát diệu giúp đỡ nhiều lực, gặp sát diệu hình kị, chủ cạnh tranh hoặc khẩu thiệt quan phi. Thiên khôi, thiên việt, tại ngoại có quý nhân tương trợ, gặp ác sát hung diệu mọi việc cố sức. Lộc tồn, thiên mã, gặp ngôi sao may mắn, tại ngoại kinh doanh có thể làm giàu, nhược gặp ác sát hung diệu, ít người duyên. Kình dương chủ chiêu thị phi, nhân duyên không tốt, gặp thiên hình, đại hao, chủ tai bệnh hoặc quan phi kiện tụng. Đà la chủ kéo dài, không thích hợp ra ngoài, sai ai ra trình diện ác sát hung diệu, ít người duyên, bị người đố kỵ. Hỏa Tinh, linh Tinh, xuất môn chiêu thị phi, sai ai ra trình diện Hóa kị, thiên hình, có khẩu thiệt quan phi. Thiên không, Địa kiếp, đều chủ ngăn trở, sai ai ra trình diện kình dương, thiên hình, Hóa kị, chủ chết ở tha hương, không thích hợp ngồi máy bay lữ hành, dễ bị tai nạn trên không.

Cung Nô bộc sự nghiệp cung cung Nô bộc, cổ nhân xưng nô bộc cung. Nô bộc là gia đình thành viên, một đời làm nô, cả đời làm nô, sở dĩ nô bộc cung thật là tốt phôi, có thể quan sát ra một gia tộc hưng suy, nô bộc hơn ít, có hay không đối chủ tử trung tâm, có thể hay không đối chủ tử ra sức, đối chủ người mà nói là tương đương quan trọng. Ở chủ nghĩa xã hội khoa học quốc gia, người người đều là quốc gia chủ nhân, trừ tận gốc nô bộc quan hệ, theo chế độ xã hội và thể chế biến cách, tương nô bộc cung đổi thành cung Nô bộc, bả nô bộc quan hệ biến thành đồng chí hoặc trên dưới cấp quan hệ. Nô bộc cung tam phương tứ chính, kỳ đối cung vì huynh đệ cung, sở hội hợp vì cha mẹ cung và cung tử nữ, cái này tổ hợp thành liễu một tổ tôn tam đại gia nô bộc điển hình nhất từ xưa gia đình hình thức. Huynh đệ đại diện ngang hàng, tử nữ đại diện vãn bối, phụ mẫu đại diện trưởng bối, giá ba cung vị tinh tú và nô bộc cung củng chiếu, cũng liền tương nhân tế quan hệ tác một cái chỉnh thể phản ánh. Hiện đang quan sát cung Nô bộc có thể dùng giống nhau phương pháp lai tương đối, huynh đệ đại diện nhân tế quan hệ trung tâm đồng chí, bằng hữu hoặc đồng sự, tử nữ đại diện nhân tế quan hệ trung tâm hạ cấp, trợ thủ hoặc vãn bối, phụ mẫu thì coi là nhân tế quan hệ trung tâm trưởng bối, thủ trưởng hoặc lĩnh đạo. Nếu như giá ba cung vị tinh diệu và cung Nô bộc hội chiếu, là có thể cặn kẽ, toàn diện địa quan sát ra chỉnh thể nhân tế quan hệ trạng huống. Từ cung Nô bộc lý đó có thể thấy được nhân tế quan hệ thật xấu, trên dưới cấp quan hệ có hay không hòa hợp, kết giao dạng gì bằng hữu, đối với mình có hay không trợ lực, có hay không xong bằng hữu chỗ tốt, có hay không đã bị bằng hữu thương tổn, từ cung Nô bộc lý đều có thể suy đoán ra lai. Câu cửa miệng thuyết: “Tại gia kháo phụ mẫu, xuất ngoại kháo bằng hữu” . Mà bằng hữu có tốt có xấu, bạn thân có thể trợ giúp giúp một tay, phôi bằng hữu có thể cho ngươi làm trở ngại chứ không giúp gì, bạn chuyện xấu, thậm chí nguy cơ đáo tánh mạng của mình tài sản an toàn, sở dĩ kết giao bằng hữu phải thận trọng, để tránh khỏi người bị kỳ hại. Ở cung Nô bộc lý, nếu có tử vi, thiên cơ, Thái âm, thiên đồng, Thiên phủ, thiên tướng, tham lang Tinh tọa thủ hoặc củng chiếu, giao hữu tựu tương đối rộng hiện lên, tịnh có thể được đáo bằng hữu giúp ích. Nếu có văn xương, văn khúc, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa chờ ngôi sao may mắn tọa thủ hoặc củng chiếu, là có thể giao cho bằng hữu tri kỷ, hoặc có địa vị, có danh tiếng bằng hữu, đối với mình giúp ích tựu đại, hơn nữa có thể được đáo bằng hữu bang trợ và dẫn. Thái dương cư cung Nô bộc, đa tao bạn bè và thuộc hạ oán giận, bởi vì thái dương tương quang và nhiệt chiếu khắp đại địa, khiến người và vạn vật được lợi, không chỉ thái dương không chiếm được hồi báo, trái lại tao oán trách duyên cớ. Nhược thái dương Hóa kị, thì loại này tình hình biểu hiện càng rõ ràng hơn. Thái dương và cự môn gặp gỡ, tuy rằng cũng có thể kết giao vài bằng hữu, đối với mình cũng có nhất định giúp ích, nhưng có nhiều khẩu thiệt phát sinh. Nhược và Thái âm, thiên lương, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa chờ ngôi sao may mắn hội hợp, năng lực đa giao một ít chính giới nhân vật và xã hội danh lưu cực kỳ đối với mình giúp ích giác đại bằng hữu, nhưng cái khó khỏi bị bạn bè và thuộc hạ oán giận. Nhược và văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt, tả phụ, hữu bật gặp gỡ, như vào miếu, thì chơi được giúp ích trọng đại hoặc nhiệt tình hào sảng của bằng hữu, nhưng nhưng thụ oán giận. Nhược gặp Tứ Sát, không kiếp người, thuộc hạ tất lấy oán trả ơn. Vũ khúc ở cung Nô bộc, nói như vậy bằng hữu không nhiều lắm, nhân duyên cũng nghèo nàn. Hội ngôi sao may mắn, bằng hữu và thuộc hạ có nhiều trợ lực, hội ác sát, thuộc hạ và bằng hữu dễ phản bội hoặc tao quan phi. Liêm trinh thủ cung Nô bộc, giao hữu rộng khắp, nhưng chưa chắc có trợ lực, nhu khán nhập miếu hãm có thể chiếu ngôi sao may mắn sát diệu mà định cát hung, nhập hội chùa ngôi sao may mắn, bằng hữu có trợ lực mà được tài, hội hung thần gia Hóa kị, hoặc nhân đổ mà rủi ro, hoặc nhân sắc mà rủi ro, hoặc nhân ăn ý phạm pháp mà có lao ngục tai ương. Cự môn thủ cung Nô bộc, nhược hội ngôi sao may mắn hoặc hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, lộc tồn, xương, khúc, khôi, việt, tả phụ, hữu bật tọa thủ hội chiếu, năng lực giao năng lực nói thiện biện, đa trí đa mưu của giao hữu, mà lại được bạn bè trợ giúp lực. Nhược hội hung tinh ác sát hoặc Hóa kị, không chỉ thuộc hạ và bạn bè bất lực lực, thì chủ nhân duyên không tốt, hoặc đa sinh khẩu thiệt thị phi, hoặc hình khắc lục thân, hoặc có lao ngục tai ương. Thất sát nhập cung Nô bộc, tại ngoại kết giao bằng hữu rất ít, hơn nữa có nhiều cạnh tranh, có nhiều khẩu thiệt phát sinh, nếu có hung tinh ác sát gặp gỡ chiếu, chủ bạn bè bội bạc, tao bạn bè hãm hại, bị đạo, ngầm chiếm, thậm chí có quan phi khẩu thiệt hoặc cái khác tai hoạ phát sinh. Phá quân Tinh ở cung Nô bộc, nói như vậy hội nhân bạn bè mà rủi ro, hội nhân thuộc hạ mà khiến cho sự nghiệp bị hao tổn, tài bạch tiêu tan. Nhược hội giết người ác diệu, hội nhân bạn bè mà lọt vào quan phi khẩu thiệt, hoặc thụ thuộc hạ âm mưu phá hư, hoặc ngầm chiếm, đạo đoạt chờ chuyện xảy ra sinh. Sự nghiệp cung cổ người coi là cung Quan lộc, đó là bởi vì ở cổ đại, mọi người bả làm quan thấy rất trọng yếu, một người chức vị, gà chó lên trời, toàn gia thì có danh tiếng và địa vị, chức quan càng lớn, địa vị xã hội và danh tiếng lại càng cao. Sự nghiệp cung là suy đoán một người ở trong cuộc đời là sự nghiệp và nghề nghiệp trạng huống, là quan hệ một người phú quý trình độ, sự nghiệp phát triển phương hướng, gây dựng sự nghiệp năng lực và ở trong xã hội địa vị, và thượng cấp quan hệ tốt phôi cập sự nghiệp thượng tài lực có hay không kiện toàn, ở kỳ nhậm chức khổ chờ đều có thể chuẩn xác địa hiện ra. Kết hợp sự nghiệp cung tam phương tứ chính, tức cung mệnh, cung tài bạch và cung phu thê tiến hành phân tích nghiên cứu, có thể đoán được một người vào nghề tình hình và chức vị cao thấp. Sao Tử vi nhập sự nghiệp cung, nhập miếu người, nếu không sai ai ra trình diện hung tinh ác sát hội chiếu, cùng trời phủ, thiên tướng, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, tai thai, bát tọa, ân quang, thiên quý cùng độ có thể chiếu, thì có thể tham chánh, tố nhân viên công vụ, làm quan, cho dù kinh thương, cũng có thể do thương nhập chính, nhược sẽ cùng hóa lộc, hóa quyền, hoa khoa, thiên mã hội hợp, thì có thể chưởng quyền sở hữu tài sản, hoặc trở thành tài chính và kinh tế giới nhân vật lãnh tụ, như Đổng sự trưởng, quản lí, ngân hàng chủ tịch ngân hàng, Bộ trưởng bộ tài chánh chờ chức. Tử vi, Thiên phủ cùng nhập sự nghiệp cung, công trạng đại, thu nhập cao, chức vị hiển hách. Tử vi, tham lang đồng cung, văn võ song toàn, chức vị cao, quyền thế đại, gia Hỏa Tinh, linh Tinh nên quan võ. Tử vi, thiên tướng đồng cung, chức quan thanh hiển, quyền lực đại. Tử vi, thất sát đồng cung, quan võ cao chót vót. Thiên cơ Tinh thủ sự nghiệp cung, nhập miếu, sự nghiệp thành công, Vị quyền cao cao, hãm địa, làm một vậy nhân viên công vụ. Thiên cơ, Thái âm đồng cung, miếu vượng, thanh danh truyền xa, hãm địa, bất năng kéo dài dương danh. Thiên cơ, cự môn đồng cung, ở mão cung, thanh danh truyền xa, ở dậu cung, dương danh không lâu sau. Thiên cơ, thiên lương cùng thủ, văn võ toàn tài, Vị quyền cao cao. Thái dương thủ sự nghiệp cung, miếu vượng, văn võ chức giai nghi, mà lại quý hiển, hãm địa, thì quý mà không hiển. Thái âm, thái dương cùng thủ, ở vị cung, chức vị cao hiển, gia xương, khúc, tả, hữu thì đứng hàng bộ thính cấp. Thái dương, thiên lương cùng thủ, ở mão cung, văn võ chức vị giai cao, ở dậu cung, bình thường người. Vũ khúc nhập sự nghiệp cung, miếu vượng, và xương, khúc, tả, hữu cùng thủ, quan võ cao hiển, và hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa đồng cung, thì hội phát tài. Hãm địa, bình thường người. Vũ khúc, Thiên phủ đồng cung, chức vị cao hiển, gia thiên không, Địa kiếp, thì chức vị bình thường. Vũ khúc, tham lang cùng thủ, thì trở thành tham quan, lấy thất bại cáo chung. Vũ khúc, thiên tướng cùng thủ, rời xa nơi chôn rau cắt rốn, thì có quyền thế địa vị. Vũ khúc, thất sát đồng cung, chức vị cao mà lại hoành lập công danh. Vũ khúc, phá quân cùng thủ, là quân lữ của chức, nhược hóa lộc, hóa quyền, văn xương, văn khúc đồng cung hoặc gia hội, thì chức quan hiển hách. Thiên đồng nhập sự nghiệp cung, nhập miếu, văn võ chức giai nghi, nhược và dương, đà, hỏa, linh gặp gỡ, công danh vô phân. Thiên đồng, Thái âm gặp gỡ tại tí Vị, văn võ chức vị giai cao, ở ngọ cung làm một vậy nhân viên công vụ. Thiên đồng, cự môn gặp gỡ, nhập miếu, chức vị do thấp lên cao, lúc tuổi già phát tích, hãm địa, bình thường người. Thiên đồng, thiên lương gặp gỡ, quyền lực địa vị giai cao. Liêm trinh thủ sự nghiệp cung, nhập miếu ở dần, thân cung, giống nhau nên quan võ, tố cái khác hành nghiệp phiêu lưu trọng đại, nhược xương, khúc, khôi, việt, tả, hữu củng chiếu hoặc cùng độ, thì có thể do văn chức chưởng vũ quyền. Hãm địa, thì là bình thường người. Liêm trinh, Thiên phủ cùng thủ, là phú quý song toàn người. Liêm trinh, tham lang cùng thủ, dĩ văn chức là nên, thành tựu sự nghiệp so sánh khổ cực, nhưng cũng có thể được khá cao chức vị. Liêm trinh, thiên tướng cùng thủ, Vị quyền cao cao, nhược và dương, đà, hỏa, linh, thiên không, cướp đồng cung, thì dùng võ chức là tốt. Liêm trinh, thất sát nhập sự nghiệp cung, quân lữ xuất thân, có công danh, có quyền thế. Liêm trinh, phá quân cùng thủ sự nghiệp cung, chức nghiệp biến hóa trọng đại, sự nghiệp thành bại không đồng nhất. Nói chung, phàm các ngôi sao may mắn nhập sự nghiệp cung, tái phùng miếu vượng, sự nghiệp phát triển tựu thuận lợi, vận làm quan tựu hanh thông, chức vị tựu cao, quyền lực tựu đại. Như gặp dương, đà, hỏa linh, thiên không, cướp, Hóa kị chờ hung tinh ác sát, thì sự nghiệp bị nghẹt, vận làm quan không được thông, quyền quý người giảm kỳ quyền thế, giáng kỳ chức quan, nghiêm trọng người hoặc huỷ bỏ điều tra, hoặc để cho pháp luật chế tài

Cung điền trạch cung phúc đức ở trong tử vi đẩu số, cung điền trạch là tài khố vị, là giấu tài chỗ, người đại biểu bất động sản trạng huống, hoặc bất động sản hơn quả, ở hoàn cảnh tốt phôi, điền trạch có hay không biến động, biến động đích tình hình, năm mới, trung niên, lúc tuổi già vận trình cập gia đình trạng huống làm sao, toàn gia có hay không an bình, sinh hoạt có hay không giàu có chờ đều có thể từ cung điền trạch lý suy tính đi ra. Nói như vậy, cung điền trạch có vũ khúc, Thiên phủ, Thái âm, lộc người còn sống đại cát, có tử vi, thái dương, thiên đồng, thiên tướng, thiên lương, thất sát, lục ngôi sao may mắn người trung tâm cát, có thiên cơ, liêm trinh, cự môn, phá quân, tứ sát tinh người hung, có tham lang, thiên không, Địa kiếp, Hóa kị người đại hung. Sao Tử vi nhập cung điền trạch, chẳng những có thể kế thừa tổ nghiệp di sản, hơn nữa chính còn có thể tăng đưa sản nghiệp. Tử vi, Thiên phủ cùng thủ cung điền trạch, bất động sản tương đối phong phú, là đại phú của mệnh; tử vi, tham lang cùng thủ cung điền trạch, năng lực kế thừa tổ tông di sản; tử vi, thiên tướng cùng thủ cung điền trạch, năng lực đưa khá nhiều bất động sản, như gia xương, khúc, tả, hữu, chẳng những có phong phú di sản, hơn nữa mình cũng năng lực tự đưa; tử vi, thất sát cùng thủ, tự đưa bất động sản không nhiều lắm; tử vi, phá quân cùng thủ, hội bán đi bất động sản, sau đó tự đưa. Thiên cơ Tinh nhập cung điền trạch, hội mất đi bất động sản, sau đó tự đưa. Thiên cơ, Thái âm cùng thủ, miếu vượng, năng lực tự đưa bất động sản, hãm địa, hội mất đi bất động sản; thiên cơ, cự môn cùng canh giữ ở mão cung, có thể thủ ở tổ tông bất động sản, ở dậu cung, thì không tuân thủ tổ nghiệp, bất động sản hội giảm thiểu; thiên cơ, thiên lương cùng thủ, hội tự đưa rất nhiều bất động sản, lúc tuổi già tương đối có nhiều, như gia lục sát, hội bán đi toàn bộ bất động sản. Thái dương tinh nhập cung điền trạch, nhập miếu, năng lực kế thừa tổ nghiệp, hãm địa, năm đầu có bất động sản, đến rồi lúc tuổi già hội từ từ giảm thiểu. Nhật, nguyệt Tinh cùng thủ, hội ủng có rất nhiều bất động sản; nhật, siêu sao cùng thủ, chủ bất động sản tiên vô hậu có, ở dần cung và cự môn đồng cung, có phong phú bất động sản, ở thân cung, chủ kháo thương nhân duy trì sinh hoạt; nhật, lương cùng canh giữ ở mão cung, ký năng lực kế thừa tổ nghiệp, có thể tăng đưa bất động sản, ở dậu cung, thì sản nghiệp thường thường. Sao Vũ khúc nhập cung điền trạch, nhược miếu vượng, có nhiều tổ tông sản nghiệp, hãm địa, thì ít được sản nghiệp, hậu chính vừa đưa một ít sản nghiệp. Vũ khúc, Thiên phủ cùng nhập cung điền trạch, có thể đưa rất nhiều bất động sản; vũ khúc, tham lang cùng nhập cung điền trạch, đến muộn năm tài năng đưa ta bất động sản; vũ khúc, thiên tướng cùng nhập cung điền trạch, tiên mất đi bất động sản, sau đó vừa đưa bất động sản; vũ khúc, thất sát cùng nhập cung điền trạch, rất không quan tâm bất động sản, đối đưa bất động sản cảm thấy như có như không; vũ khúc, phá quân cùng nhập cung điền trạch, chủ phá đãng, cũng chủ chuyển nhà nhân ở cũ trạch, ngay cả có bất động sản cũng không có thể kéo dài. Thiên đồng Tinh nhập cung điền trạch, chủ tay không hưng gia, bất động sản có ít từ từ tăng nhanh. Thiên đồng cùng trời lương cùng nhập cung điền trạch, chủ suốt đời phiêu đãng, có rất ít bất động sản, như có cũng không có thể thủ vững, nhược ở dần cung cùng độ, gia tả, hữu, lộc tồn hoặc hóa lộc, thì có bất động sản, nhưng nhưng lúc nào cũng biến hóa bất động sản; thiên đồng, cự môn cùng nhập cung điền trạch, không thích hợp đưa sản nghiệp, hoặc bởi vậy có phá hao tổn cập khẩu thiệt thị phi; thiên đồng, Thái âm cùng nhập cung điền trạch, suốt đời không có dính dáng gì, hưởng phúc cả đời, thiện bố thí, ở văn học thượng tạo nghệ rất sâu. Sao Liêm trinh nhập cung điền trạch, là một lao lực của mệnh, tổ nghiệp phá đãng, hoặc vô tổ nghiệp, nhưng mang trung tâm có vui, là một tính tình giỏi thay đổi người. Liêm trinh, Thiên phủ cùng nhập cung điền trạch, chẳng những có bất động sản, nhưng lại năng lực bảo vệ cho bất động sản; liêm trinh, tham lang cùng độ, vô bất động sản, lao tâm lao lực, khổ cực độ nhật; liêm trinh, thiên tướng cùng độ, tuy không bất động sản, nhưng phúc hậu thọ trường, năng lực quá nhanh nhạc ngày lành; liêm trinh, thất sát cùng độ, chạy ngược chạy xuôi, mã bất đình đề, vô phúc có thể hưởng; liêm trinh, phá quân cùng độ, tổ nghiệp phá đãng, phí công cố sức, không được an bình. Thiên phủ Tinh nhập cung điền trạch, đa tài đa nghệ, cả đời sinh hoạt hạnh phúc, năng lực an hưởng tuổi già. Thái âm tinh thủ cung điền trạch, bác học đa năng lực, suốt đời quá hạnh phúc vui sướng sinh hoạt. Tham lang Tinh thủ cung điền trạch, có phúc cạn, suốt đời lao khổ phí sức, không được an bình, thậm chí kháo kỳ cầu người khác mà sống. Cự môn Tinh thủ cung điền trạch, lao tâm lao lực, đồ lao vô công, khổ cực độ nhật. Thiên tướng Tinh nhập cung điền trạch, có phúc hậu, thọ mệnh trường, suốt đời tri túc thường nhạc, an hưởng thanh phúc. Thiên lương Tinh nhập cung điền trạch, suốt đời tương đối thanh nhàn vui sướng, ở văn học phương diện tạo nghệ rất sâu. Thất sát Tinh nhập cung điền trạch, nhập miếu, có thể hưởng thanh phúc, hãm địa, gia dương, đà, hỏa, linh, thiên không, cướp, thì suốt đời lao lực của mệnh; nhược nữ mệnh, thất sát ngồi một mình cung phúc đức, tất là kỹ nữ. Phá quân Tinh nhập cung điền trạch, suốt đời lao khổ bôn ba, mà không năng lực hưởng phúc, nhược hãm địa, thì thọ mệnh không dài. Văn xương, văn khúc nhập cung điền trạch, nhập miếu gia ngôi sao may mắn, phúc lộc của mệnh, hãm địa, và dương, đà, hỏa, linh, thiên không, cướp đồng cung, suốt đời lao khổ bôn ba, nhưng đối với văn học kỹ thuật rất am hiểu. Tả phụ, hữu bật nhập cung điền trạch, nhập miếu, suốt đời khoái Nhạc An dật, phúc lộc song toàn; hãm địa, và dương, đà, hỏa, linh, thiên không, cướp đồng cung, thì lao tâm lao lực, vất vả cần cù độ nhật. Thiên khôi, thiên việt nhập cung điền trạch, suốt đời có nhiều quý nhân tương trợ, sinh hoạt hạnh phúc vui sướng, mà thiên việt đái đào hoa, dễ thụ khác giới quý nhân tương trợ, dễ có tình cảm gút mắt. Hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa nhập cung điền trạch, chủ suốt đời hạnh phúc vui sướng. Hồng loan nhập cung điền trạch, suốt đời sinh hoạt hạnh phúc vui sướng. Thiên diêu Tinh nhập cung điền trạch. Chủ vất vả cần cù lao khổ, nữ tính thì bất an vu thất. Dương, đà, hỏa, linh nhập cung điền trạch, nhập miếu, có phúc có thể hưởng, hãm địa, lao khổ bôn ba, vất vả cần cù độ nhật, vô phúc có thể hưởng. Nói chung, phàm các tinh tú gặp dương, đà, hỏa, linh, thiên không, cướp, Hóa kị chờ hung tinh ác sát, hạnh phúc vui sướng người, thì không được an bình, hoặc tật bệnh triền thân, hoặc tài sản phá hao tổn, hoặc quan tòa khẩu thiệt, hoặc thọ mệnh ngắn ngủi chờ chuyện xảy ra sinh cung phúc đức là biểu thị phúc khí, đạo đức cung vị. Đó có thể thấy được một người phẩm tính, tính tình, tu dưỡng, phong độ, rắp tâm, nhân phẩm cập tổ tiên di ấm (âm đức), tiên thiên nhân quả quan hệ, cả đời vật tư hưởng thụ và tinh thần hưởng thụ năng lực, tôn giáo tín ngưỡng trình độ, một người có phúc nông cạn, hứng thú ham cập thưởng thức cao thấp, hôn nhân gia đình sinh hoạt có hay không mỹ mãn, có hay không gặp ở ngoài chờ đều có thể từ cung phúc đức lý suy đoán ra lai. Nếu như kết hợp cung mệnh cập đại vận, cũng có thể suy đoán ra một người thọ mệnh dài ngắn; phối hợp cung điền trạch đó có thể thấy được trong nhà sở cung phụng chi thần Vị cập tổ tiên thần chủ Vị có hay không song tính của tổ tiên bài vị; phối hợp cung mệnh, cung tật ách có thể suy đoán ra một người tật bệnh trạng huống cập có thể không an toàn vượt qua ốm đau tai ương nan; phối hợp sự nghiệp cung có thể suy đoán ra căn cứ một người cá tính so sánh thích hợp làm loại nào hành nghiệp và chức nghiệp cùng với tài vận vượng suy các loại. Nữ mệnh cung phúc đức là cường cung, nếu như tham lang, liêm trinh, thiên diêu, Hàm trì chờ đào hoa sát Tinh tiến nhập cung phúc đức, người này dễ luân rơi phong trần hoặc có nhiều tình cảm làm phức tạp. Hiện bả các Tinh tiến nhập cung phúc đức xuất hiện tình hình tác dĩ phân tích. Sao Tử vi nhập cung phúc đức, phúc lộc song tới, năng lực an hưởng cao thượng phú quý của nhạc. Thiên phủ cùng trời tương đồng thủ, cả đời hạnh phúc vui sướng; và phá quân hội chiếu, lao khổ bôn ba. Nhược dương, đà, hỏa, linh, thiên không, cướp, đại hao hội chiếu hoặc Hóa kị, thì đa ưu lo ngại, đa phiền não, có phúc tương đối nông cạn. Thiên cơ Tinh nhập cung phúc đức, nói như vậy, chủ nhân tư tưởng nhạy cảm, gặp chuyện đa ngờ vực vô căn cứ, tâm thần bất an, Hóa kị, hành sự sợ đầu sợ đuôi, thích để tâm vào chuyện vụn vặt, đến nỗi thoái thoái thất cư, đa ưu lo ngại. Thiên cơ cùng trời lương cùng độ, năng lực tranh thủ lúc rảnh rỗi, tìm kiếm tinh thần phương diện hưởng thụ, nhược Hóa kị, dễ bi quan tiêu cực, hoặc thì có ưu thiên khởi tư tưởng của người ta. Và cự môn cùng độ, chủ nhân cử chỉ tuỳ tiện ranh mãnh, đa nghi, giỏi thay đổi, tư tưởng mẫn cảm tính rất mạnh, Hóa kị, lao tâm lao lực. Và Thái âm hội hợp, thể xác và tinh thần lao lực, đang nháo trung tâm thích thanh tĩnh, Hóa kị, đa làm lụng vất vả, không được an bình. Và dương, đà, hỏa, linh, thiên không, cướp, thiên hình, đại hao gặp gỡ vu cung phúc đức, thì không tinh thần hưởng thụ, đa ưu lo ngại, suốt ngày bôn ba lao lực, không được an bình. Thái dương tinh nhập cung phúc đức, chủ nhân hối hả không thôi, thân lao mà tâm vị tất lao, hội ngôi sao may mắn, đang bận rộn trung tâm năng lực thành tựu một phen sự nghiệp, hội hung thần, chung quanh bôn ba, không được an bình, lao khổ phí sức, cuồng làm ơn cơ. Thái dương, Thái âm đồng cung, thì âm dương điều hòa, năng lực hưởng thụ tinh thần và vật tư phương diện vui sướng. Cùng trời lương gặp gỡ, thì chủ có đặc biệt tính cách, có danh nhân khí phái gió êm dịu độ. Và cự môn cùng độ, lao tâm lao lực, mọi chuyện hối hả, hao tâm tốn sức cố sức. Nhược nữ mệnh, thì chủ được nhiệt tình không bị cản trở mà năng lực hưởng thụ hạnh phúc vui sướng vị hôn phu. Nhược sai ai ra trình diện đào hoa chư sát, thì có nhiều tình cảm hoang mang. Sao Vũ khúc nhập cung phúc đức, sao Vũ khúc là tài Tinh, nhược hội ngôi sao may mắn, nhập miếu, năng lực hưởng thanh phúc. Nhược và tham lang, Hàm trì, thiên diêu số tử vi hội, thì có hoa rượu của nhạc. Tham lang, hỏa linh gặp gỡ vu cung phúc đức, năng lực hưởng thụ thiên luân của nhạc. Hãm địa hoặc Hóa kị, thì chủ lao khổ bôn ba, cố sức hao tâm tốn sức. Và phá quân, đà la hội hợp, bôn tẩu bận rộn. Nhược và thất sát cùng độ có thể chiếu, tái kiến thiên mã, thì chủ tầm thường không làm nổi, hoặc làm phiền ít thành. Cùng trời phủ cùng độ, sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn năng lực hưởng thụ hạnh phúc và vui sướng, sai ai ra trình diện ác diệu, năng lực mang đến tư tưởng phiền não và tâm thần bất an. Cùng trời tương đồng hội vu cung phúc đức, có ngôi sao may mắn gặp gỡ chiếu, có thể hưởng hạnh phúc vui sướng, sai ai ra trình diện hung thần, lúc tuổi già có thể được hưởng thanh phúc, nhưng niên thiếu, trung niên thời kì tương đối phí công cố sức. Thiên đồng Tinh ở cung phúc đức, thiên đồng Tinh là phúc tinh, không chỉ có có thể được đáo vật tư phương diện hưởng thụ, hơn nữa ở tinh thần phương diện cũng có thể được tốt lắm hưởng thụ. Thiên đồng cùng trời lương cùng độ, chủ an nhàn hưởng lạc. Và thái âm tinh gặp gỡ, cũng chủ hạnh phúc vui sướng. Và cự môn cùng độ hoặc và đà la gặp gỡ, thì tự tìm phiền não. Sao Liêm trinh nhập cung phúc đức, chủ bôn ba bận rộn, tuy rằng giàu có, nhưng ở mang trung tâm tìm niềm vui, đang bận rộn trung tâm được hưởng thụ. Nhược liêm trinh cùng trời phủ, thiên tướng hội chiếu, thì là đa phúc đa thọ, vui sướng hưởng thụ của mệnh. Liêm trinh và tham lang cùng độ, thì chủ bay bổng hối hả, tư tưởng thiên về vu vật tư hưởng thụ, nhược và đào hoa sát Tinh hội hợp, thì chủ phong lưu phiền muộn, nữ mệnh dễ lưu lạc phong trần. Liêm trinh và thất sát đồng cung, suốt đời tân tân khổ khổ, mang mang lục lục, không được an bình. Liêm trinh và phá quân đồng cung, lao tâm lao lực, không được an bình. Nhược và dương, đà, hỏa, linh, thiên không, cướp, đại hao, Hóa kị gặp gỡ, thì lao khổ bôn ba, vô phúc có thể hưởng. Thiên phủ Tinh nhập cung phúc đức, chủ nhân tư tưởng ổn trọng, dày rộng, nhân từ, phúc hậu thọ trường, thể xác và tinh thần an bình. Thiên phủ Tinh và sao Tử vi cùng thủ vu dần cung, suốt đời vô ưu vô lự, sinh hoạt vui sướng, trở thành chân chính hưởng phúc người. Thiên phủ Tinh và thất sát, vũ khúc hội hợp, thì chủ thân an tâm lao. Nhược và liêm trinh cùng độ có thể chiếu, thì tinh thần hưởng thụ bất túc, mà vật tư hưởng thụ thì không ngờ. Thái âm tinh ở cung phúc đức, nhập miếu, không chỉ có có thể được đáo vật tư phương diện hưởng thụ, đồng thời cũng có thể được tinh thần phương diện hưởng thụ. Nhược Hóa kị, thì bề ngoài an tĩnh, nội tâm cũng không an. Thái âm thiên cơ cùng độ, cũng chủ nội tâm bất an, tương đối thích hợp thanh tĩnh địa phương. Thái âm và thái dương cùng độ, nhập miếu, phúc lộc song tới. Thái âm cùng trời cùng gặp gỡ, một thân có sống sống tư tưởng. Thái âm và dương, đà, hỏa, linh, thiên không, cướp chờ sát tinh gặp gỡ, thì vất vả cần cù bận rộn, đa huyễn tưởng, tự tìm phiền não. Tham lang Tinh nhập cung phúc đức, nhập miếu, hóa cát có thể cát diệu người, hoặc chìm vu vật tư hưởng thụ, hoặc chìm vu tửu sắc, hoặc chìm vu nghệ thuật, hoặc chìm vu tôn giáo triết lý. Tham lang và liêm trinh hội hợp, chủ chạy ngược chạy xuôi, thân tâm không yên, có phúc nông cạn. Nhược và hồng loan, thiên hỉ, Hàm trì, thiên diêu hội chiếu, từ thanh niên tới lão niên, nhưng phong lưu phiền muộn. Thái âm và dương, đà, thiên không, cướp, đại hao, thiên hình cùng độ, thì tự hành phiền não, phúc mỏng bất an. Và hỏa, linh cùng độ, mặc dù năng lực hưởng phúc, nhưng tính tình tương đối táo bạo. Cự môn Tinh nhập cung phúc đức, cho dù nhập miếu hoặc có ngôi sao may mắn gặp gỡ, cũng chủ đa sai đa nghi, đa sinh thị phi, cố sức hao tâm tốn sức, sức lao động phí sức. Cự môn và thái dương cùng độ, mặc dù lao khổ phí sức, nhưng có thể được đáo hưởng thụ. Cùng trời cùng Tinh cùng thủ, nếu không có sát tinh hội chiếu, năng lực an hưởng vui sướng, nếu có sát tinh gặp gỡ hoặc Hóa kị, thì mọi việc cố sức, phí sức phí công, ít có tinh thần hưởng thụ. Và dương, đà, hỏa, linh, thiên không, cướp, đại hao, thiên hình cùng độ có thể chiếu, thì lao khổ bôn ba, thị phi đa đoan, tự tìm phiền não. Thiên tướng Tinh nhập cung phúc đức, nhập miếu, thì thái độ làm người chính trực bằng phẳng, có tinh thần trọng nghĩa, phú đồng tình tâm, nhược hội chiếu Thiên phủ Tinh, phùng hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa hoặc gặp lộc tồn, tả phụ, hữu bật ở tam phương tứ chính gửi thông điệp người, thì chủ hạnh phúc vui sướng, phú quý thọ trường. Nhược Hóa kị, thì đa tư lo ngại, tâm thần bất an. Thiên tướng Tinh nhược và vũ khúc, phá quân củng chiếu, thì lao khổ phí sức, không được an bình. Và không kiếp Tứ Sát cùng độ có thể chiếu, thì có nhiều không được phù hợp thực tế huyễn tưởng, phúc cạn thọ mỏng, tâm thần bất an. Thiên lương Tinh nhập cung phúc đức, nhập miếu, thì chủ nhân bằng lòng với số mệnh, tịnh có thể được đáo vật tư và tinh thần phương diện hưởng thụ. Như thiên lương Tinh ở tị, hợi lưỡng cung, thì đa tâm đa nghi, suy nghĩ quá nhiều, và Tứ Sát gặp gỡ, thì có nhiều tâm kế. Thiên lương thiên cơ cùng độ, mà thiên cơ Hóa kị người, thì tự tìm phiền não, tâm thần bất an. Thiên lương ở tị, thân, hợi tam cung thủ cung phúc đức, hội thiên mã, không kiếp, chủ nhân bay bổng. Thiên lương và thái dương cùng độ, sai ai ra trình diện tả, hữu, khôi, việt, ân quang, thiên vu chờ tinh diệu hội chiếu, phúc lộc rất nặng, phú quý song toàn. Cùng trời cùng gặp gỡ, tâm thần an bình. Thiên cơ cùng độ, phí công cố sức, Hóa kị, có phúc nông cạn, có nhiều phiền não việc phát sinh. Hội dương, đà, hỏa, linh chờ hung tinh ác sát, thì phần nhiều là đa phi, tâm thần không được an bình. Thất sát Tinh ở cung phúc đức, nhập hội chùa ngôi sao may mắn, phẩm cách cao thượng, nhưng lý tưởng rất cao, dễ bị nhân ngại kị, cho nên nhân duyên độ chênh lệch, cũng chủ thê tử có hình khắc, dĩ kết hôn muộn, vãn dựng, vãn lập tử là nên. Thất sát Tinh nhược và tử vi cùng độ, lý tưởng càng cao, càng cảm thấy biết dùng người sinh thất bại, có có tài nhưng không gặp thời của lự. Thất sát và vũ khúc cùng độ, thì đa tâm thần không yên. Hóa kị, thì đa ưu lo ngại, hoặc đa sinh thị phi, bội cảm nhân sinh phi thường trống rỗng. Thất sát và liêm trinh cùng độ hoặc Hóa kị, làm phiền lục bôn ba, tâm thần bất an, có lý tưởng cập tình cảm thượng sẽ phải chịu rất lớn ngăn trở. Thất sát và dương, đà, hỏa, linh, thiên không, cướp, đại hao, thiên hình hội chiếu, thì hao tâm tốn sức cố sức, lao khổ bôn ba. Đồng thời nhân duyên không tốt, nên tao ngại kị. Nhược nữ mệnh, thất sát lâm cung phúc đức, dĩ hôn nhân muộn, kế thất, nhà kề hoặc vị hôn ở chung là nên, bằng không chỉ có hình thương. Phá quân Tinh nhập cung phúc đức, nhập miếu, giỏi về quyết đoán, cũng ít thể xác và tinh thần lao khổ, hãm địa, ít quyết đoán, mọi việc tốn nhiều thần cố sức, tư tưởng thượng đa làm phức tạp. Nhược và vũ khúc cùng độ vu cung phúc đức, Hóa kị, phàm là làm phiền đau khổ phí sức, làm việc hoặc công tác có nhiều sai lầm, có nhiều cách trở. Nhược và liêm trinh cùng độ, Hóa kị, chủ nhân gặp chuyện do dự, phán đoán mà không quyết, thoái thoái thất cư. Nếu không có Hóa kị cùng độ, phá quân thủ cung phúc đức mà hội Tứ Sát, thì chủ trêu chọc phiền não thị phi hoặc tâm thần bất an. Phá quân nhược và tử vi cùng độ vu cung phúc đức, thì có mình say sưa hoặc tự đắc kỳ nhạc chi tâm, nhưng nếu hội hung thần ác diệu, thì tâm phiền ý loạn, khí tiểu dị doanh, phiền táo bất an

Cung phụ mẫu, vừa xưng tướng mạo cung, có thể suy đoán ra bản thân di truyền gien cập tướng mạo, cha mẹ đặc thù, và cha mẹ duyên phận cập sở thụ cha mẹ giáo dục làm sao, cha mẹ địa vị xã hội cùng với cha mẹ nhân sự bối cảnh cực kỳ sự nghiệp thật xấu. Đồng thời cũng đó có thể thấy được cha mẹ hôn nhân trạng huống làm sao cập sinh tử tồn vong tật bệnh Phúc Thọ các trường hợp. Trừ lần đó ra, đó có thể thấy được một người và thủ trưởng, ông chủ, trực hệ trưởng bối, lãnh đạo quan hệ làm sao, có hay không tật bệnh, có thể không xong bọn họ chiếu cố và trọng dụng. Căn cứ từng đại hạn cập lưu niên, có thể suy đoán ra một thời kỳ nào đó cha mẹ cát hung họa phúc chờ. Phàm là cung phụ mẫu lý có tử vi, Thiên phủ, thái dương, Thái âm, thiên đồng, thiên lương, lộc tồn, tả phụ, hữu bật chờ ngôi sao may mắn tọa thủ, chủ phụ mẫu song toàn, cha mẹ bản thân khỏe mạnh, và cha mẹ tình cảm thâm hậu, năng lực tẫn hiếu đạo, phụ mẫu có có phúc mà lại năng lực thọ. Phàm là cung phụ mẫu lý có thất sát, phá quân, tham lang, vũ khúc, cự môn, liêm trinh chờ hung tinh ác sát thủ giá trị, đều thuộc về không được cát hiện ra, như lại thêm Tứ Sát sao Hóa kỵ hội chiếu, thì hình phạt chính khắc nghiêm trọng, duyên phận nông cạn, hoặc phụ mẫu sớm thương. Cụ thể đáo các tinh tú nhập cung phụ mẫu Ứng Cát ứng với hung đích tình huống, tác như sau phân tích. Sao Tử vi nhập cung phụ mẫu, nhập miếu, hội ngôi sao may mắn, phụ mẫu có Phúc Thọ, vô hình khắc; hãm địa, phụ mẫu có chủ sai ai ra trình diện, nhưng và phụ mẫu có sự khác nhau, gặp đại hạn và lưu niên phụ mẫu dễ có tai ách. Tử, phủ cùng độ, phụ mẫu phú quý, vô hình khắc; tử, phá cùng độ có thể chiếu, nên rời nhà xuất ngoại yêu cầu mưu, bằng không đối phụ mẫu có hình khắc hoặc tình cảm mỏng; tử vi, thất sát cùng độ, hội cát diệu, vô hình khắc, chủ phụ mẫu có uy quyền, nhưng tính tình dữ dằn, sai ai ra trình diện hung thần, đối phụ mẫu có hình khắc; tử, tương đồng độ, sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn, vô hình khắc. Gặp hung diệu, có hình khắc; tử, tham cùng độ, suốt đời vô hình khắc. Thiên cơ Tinh thủ cung phụ mẫu, chủ rời xa phụ mẫu, bằng không có hình khắc, nhược cùng trời mã cùng thủ hoặc củng chiếu, chủ còn nhỏ rời nhà hoặc lớn tuổi ở rể nhạc phụ gia, đối phụ mẫu tình cảm mỏng, nhưng đối với nhạc phụ mẫu tình cảm lại sâu hậu; nhược và dương, đà, hỏa, linh, thiên không, cướp, thiên hình, âm sát, kiếp sát, Hóa kị, cô thần chờ diệu cùng độ hoặc củng chiếu, thì chủ còn nhỏ phụ mẫu không được đầy đủ, hoặc sùng bái phụ mẫu, hoặc cho làm con thừa tự người khác. Thiên cơ, cự môn cùng độ, còn nhỏ bất lợi phụ mẫu, nhược cung mệnh sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh Tinh người, cũng chủ lượng nặng phụ mẫu. Thiên cơ, Thái âm cùng độ có thể chiếu, vô hình khắc, sai ai ra trình diện hóa lộc, hoa khoa, hóa quyền hoặc tả phụ, hữu bật chờ ngôi sao may mắn hội chiếu, có thể được phụ mẫu che chở, sai ai ra trình diện ác sát hung diệu, thì chủ phụ mẫu có tai bệnh. Thiên cơ, thiên lương cùng độ, chủ phụ mẫu có chủ sai ai ra trình diện, năng lực cường, hội hung thần, và phụ mẫu có sự khác nhau, tình cảm tương đối nông cạn. Thái dương thủ cung phụ mẫu, phụ mẫu vô hình khắc, sai ai ra trình diện hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, tả phụ, hữu bật chờ ngôi sao may mắn gửi thông điệp, chủ thụ phụ mẫu ân sủng, cũng chủ phụ mẫu sự nghiệp thành công, kinh tế giàu có, có quyền thế và địa vị, hãm địa, thì đối phụ mẫu bất lợi. Nhược thái dương Hóa kị, tái phùng Tứ Sát không kiếp, thiên hình người, muốn xem trong mệnh bàn Thái âm cung có hay không hung thần ác diệu, như có sát tinh cùng thủ, tiên khắc mẫu, như có ngôi sao may mắn cùng thủ có thể chiếu, thì tiên khắc phụ. Thái dương, Thái âm ở xấu cung cùng thủ vu cung phụ mẫu bất lợi phụ, ở vị cung cùng thủ, bất lợi mẫu. Thái dương Hóa kị, giống nhau chủ phụ đa bệnh tai, Thái âm Hóa kị, giống nhau chủ mẫu đa bệnh tai. Thái dương và cự môn cùng độ, chủ và phụ thân tình cảm bất hòa. Thái dương cùng trời lương cùng độ, có ngôi sao may mắn hội chiếu, đối phụ mẫu vô hình khắc, ở mão cung cùng độ, có thể được phụ mẫu phúc ấm, và hung thần ác diệu hội chiếu, đối phụ mẫu có hình khắc, bằng không, thì chủ rời xa phụ mẫu, hoặc sùng bái phụ mẫu. Sao Vũ khúc nhập cung phụ mẫu, giống nhau đối phụ mẫu có hình khắc, nếu có ngôi sao may mắn hội chiếu, cho làm con thừa tự hoặc rời xa phụ mẫu có thể miễn hình phạt khắc, ở còn nhỏ hoặc niên thiếu nhân tai bệnh mà phá hao tổn phụ mẫu tài sản kinh tế người, đối phụ mẫu vô khắc. Vũ khúc cùng trời phủ, thiên thọ gặp gỡ vu cung phụ mẫu người cũng có thể miễn khắc. Nói chung, sao Vũ khúc là đái cô khắc tinh tú, cho dù đối phụ mẫu miễn khắc, cũng không chiếm được cha mẹ sủng ái. Vũ khúc, thất sát, hoặc vũ khúc, phá quân cùng độ có thể chiếu, giai chủ đối phụ mẫu có hình khắc. Vũ khúc, thiên tướng cùng độ, sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn, vô hình khắc, sai ai ra trình diện hung thần kị diệu, thì có hình khắc. Thiên đồng Tinh nhập cung phụ mẫu, thiên đồng là phúc tinh, thì chủ niên thiếu khổ cực, tay không hưng gia, nhập miếu, thì niên thiếu phụ mẫu song toàn, vô khắc hại hình thương, hãm địa, có tả phụ, hữu bật, thiên đức, nguyệt đức, thiên thọ, thiên phúc tinh người, đối phụ mẫu vô hình khắc, bằng không, ứng với rời xa phụ mẫu hoặc cho làm con thừa tự người khác, hoặc sùng bái phụ mẫu, hoặc thay tên đổi họ. Thiên đồng, Thái âm cùng độ, Hóa kị, nếu không có ngôi sao may mắn hội hợp, tiên khắc mẫu, nếu có ngôi sao may mắn hội chiếu, trong mệnh bàn thái dương lạc hãm hội chiếu người, thì tiên khắc phụ, không gặp hung tinh ác sát người, đối phụ mẫu vô hình khắc, nhược sai ai ra trình diện chúng ngôi sao may mắn hội chiếu người, không chỉ vô hình khắc, hơn nữa có có thể được cha mẹ che chở. Thiên đồng, cự môn cùng độ, chủ phụ mẫu bất hòa, bình thường có khẩu thiệt phát sinh. Thiên đồng, thiên lương cùng độ, nhược thiên đồng Hóa kị, đối phụ mẫu có hình khắc, nhược cát hung Tinh tịnh chiếu, thì chủ phụ mẫu tình cảm bất hòa. Sao Liêm trinh thủ cung phụ mẫu, nhân liêm trinh làm ác diệu, đối phụ mẫu rất bất lợi, nặng người có hình thương khắc hại, khinh người tình cảm bất hòa, hoặc không bị phụ mẫu che chở. Liêm trinh thủ cung phụ mẫu lạc hãm hoặc Hóa kị, hoặc rời xa phụ mẫu, hoặc sùng bái phụ mẫu, hoặc cho làm con thừa tự cho người khác. Nhược cùng trời phủ, thiên tướng cùng độ có thể chiếu, tái kiến thiên phúc, thiên thọ loại cát diệu người, hình khắc trình độ hội giảm bớt, nhưng là chủ tình cảm nghèo nàn. Liêm trinh cùng trời mã, thiên hư cùng độ có thể chiếu, thì chủ còn nhỏ rời xa phụ mẫu. Liêm trinh và thất sát, phá quân, tham lang cùng độ có thể chiếu, giai chủ phụ mẫu có hình thương. Nhược tái kiến Tứ Sát, không kiếp, thiên hình, âm sát, cô thần, thì hình phạt chính thương khắc hại, hoặc tao trọng đại tai hoạ, hoặc có nghiêm trọng tật bệnh, bệnh nan y chờ. Nhược và hồng loan, thiên hỉ, Hàm trì. Thiên diêu, thiên hình ở cung phụ mẫu cùng độ có thể chiếu, thì chủ một thân tất là nhà kề sở sanh, bằng không, phụ mẫu chắc chắn gặp ở ngoài, hoặc hai lần hôn nhân. Thiên phủ Tinh thủ cung phụ mẫu, nói như vậy giai chủ phụ mẫu tình cảm hòa hợp, cũng chủ còn nhỏ phụ mẫu song toàn. Nhưng nếu và dương, đà đồng cung, thì chủ và phụ mẫu tình cảm không hài hòa, thường có thành kiến phân kỳ. Nhược sai ai ra trình diện chúng ngôi sao may mắn hội chiếu có thể được đáo cha mẹ phúc ấm, sai ai ra trình diện lộc tồn hoặc hóa lộc cùng độ, thì chủ phụ mẫu ưa chưởng quyền sở hữu tài sản, thậm chí đến già năm cũng không chịu giao cho hắn làm tự thân. Thiên phủ ở cung phụ mẫu, nếu có dương, đà, hỏa, linh, thiên không, cướp, thiên hình hội chiếu hoặc cùng độ, chủ phụ mẫu có hình khắc, nên ở riêng, hoặc xuất ngoại, hoặc cho làm con thừa tự người khác. Thái âm thủ cung phụ mẫu, nhập hội chùa cát diệu, chủ phụ mẫu song toàn, vô hình khắc. Nhược lạc hãm, thì không được mẫu thân phúc ấm, hoặc mẫu thân chết sớm, hoặc mẫu thân ly hôn tái giá, hoặc mẫu thân ở chính khi còn nhỏ, tật bệnh triền thân, không chiếm được đối với mình chiếu cố. Nhược sai ai ra trình diện đào hoa, thiên hình, chủ tái giá, mỗi ngày nguyệt, thiên hư, âm sát, chủ tật bệnh triền thân, sai ai ra trình diện Hóa kị cập hình sát, thì chủ tử vong. Thái âm Hóa kị vu cung phụ mẫu, nhược lạc hãm, sai ai ra trình diện hình sát người, tiên thương mẫu, và thái dương Hóa kị tính chất như nhau. Thái âm hội Tứ Sát, thiên hình, Hóa kị, thiên hư, âm sát, cô thần người, còn nhỏ cần phải cho làm con thừa tự người khác, tái kiến thiên mã, thì chủ đi xa tha hương, bằng không hình khắc phụ mẫu. Tham lang nhập cung phụ mẫu, nhập miếu, hóa lộc, hóa quyền, hoặc và ngôi sao may mắn gặp gỡ chiếu, đối phụ mẫu vô hình khắc, nhược Hóa kị, hội dương, đà, hỏa, linh, thiên không, cướp, thiên hình người, nên năm mới rời xa phụ mẫu, bằng không có hình khắc, tái kiến cái khác hung tinh ác sát, thì phụ mẫu có tật bệnh triền thân, có thiên đức, thiên thọ, thiên phúc cùng độ, thì đối phụ mẫu vô hình khắc. Tham lang và liêm trinh cùng độ, nhược sai ai ra trình diện hồng loan, thiên hỉ, thiên hình, thiên diêu, Hàm trì người, chủ một thân là nhà kề sở sanh, bằng không chủ có hình khắc. Nhược đại hạn, lưu niên người gặp, chủ phụ thân phong lưu, hoặc thích đến phong nguyệt trường hợp xã giao, hoặc phụ mẫu không hề lương ham mê. Cự môn Tinh thủ cung phụ mẫu, đối kỷ đối phụ mẫu đều bất lợi, chủ một thân cho làm con thừa tự người khác, hoặc sùng bái phụ mẫu, bằng không đối phụ mẫu có hình thương và khắc hại. Thiên cơ, cự môn cùng độ, khắc hại hình thương càng nghiêm trọng hơn, cự môn Hóa kị, phụ mẫu có nhiều khẩu thiệt thị phi, thiên cơ Hóa kị, và phụ mẫu hỗ có nghi kỵ. Cự môn, thái dương cùng độ, hai đời lắm lời lưỡi thị phi. Cự môn, thiên đồng thủ độ, phụ mẫu sản nghiệp từ từ suy bại, hoặc tổ nghiệp không tuân thủ, hoặc bị người khác sở đoạt, cũng chủ khi còn nhỏ phụ mẫu khó có thể lưỡng toàn. Cự môn ưa và hóa lộc, hóa quyền, lộc tồn cùng thủ hoặc gửi thông điệp, nếu không có hung thần, chủ phụ mẫu có nhiều, tái kiến thiên vu cùng độ, chủ phụ mẫu có di sản. Nếu có dương, đà, hỏa, linh, thiên không, cướp, hình, kị hội chiếu, thì chủ phụ mẫu có hình khắc, hoặc lắm lời lưỡi thị phi. Thiên tướng Tinh nhập cung phụ mẫu, nhược phùng ngôi sao may mắn giáp hội, chủ phụ mẫu phú quý trường thọ, nhược hình kị giáp hội, thì đối phụ mẫu có hình thương khắc hại. Nói như vậy, thiên tướng nhập miếu thủ cung phụ mẫu, vô hình khắc, nhược hãm địa, sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn cũng không hình khắc, sai ai ra trình diện sát tinh ác diệu thì có hình khắc. Thiên tướng và vũ khúc cùng độ, đối phụ mẫu có hình khắc, vũ khúc Hóa kị người hình khắc càng sâu, tái kiến sát hình chư diệu, hoặc tai hoạ mọc lan tràn, hoặc mắc bệnh nan y, bệnh bộc phát nặng chờ. Thiên tướng, liêm trinh cùng độ, cũng chủ có hình khắc, Hóa kị người, hai đời tình cảm hội quyết liệt, hoặc phụ mẫu có huyết quang tai ương. Hội Tứ Sát, năm mới có hình khắc. Tái kiến hình kị, hình khắc quá nặng, hoặc rời xa phụ mẫu, hoặc sùng bái phụ mẫu. Thiên lương Tinh nhập cung phụ mẫu, thiên lương hóa khí là ấm, là tường diệu, nhược hóa lộc, hóa quyền, hoa khoa cùng độ hoặc gặp gỡ, chủ được phụ mẫu che chở, năng lực kế thừa phụ mẫu di sản. Nhưng không thích cùng lộc tồn hội hợp, chủ hai đời bất hòa, nhược sai ai ra trình diện hình sát ác diệu, chủ di sản có phân tranh. Thiên lương lạc hãm, đối phụ mẫu có hình khắc. Thiên lương nhược hội dương, đà, hỏa, linh, thiên mã, thì chủ niên thiếu rời nhà, sát nặng người, thì chủ sùng bái phụ mẫu hoặc ở rể thừa ấm. Thiên lương cùng trời cùng cùng thủ, giống nhau vô hình khắc, vô sát, mỗi ngày mã, thì chủ phụ tử duyên mỏng, hoặc chính rời xa gia hương, hoặc phụ thân rời nhà trốn đi, nhược thiên đồng Hóa kị, hội ác sát, hoặc hai đời bất hòa, hoặc sùng bái phụ mẫu. Thái dương cùng trời lương cùng độ, hội ngôi sao may mắn, đối phụ mẫu vô hình khắc, ở mão cung, chủ được phụ mẫu của ấm, nhược ở dậu cung, thì chủ tổ nghiệp suy yếu, tạm biệt hung thần, sẽ có hình khắc, hoặc và phụ mẫu chia lìa, hoặc sùng bái phụ mẫu, hoặc ở rể nhà hắn. Thất sát thủ cung phụ mẫu, nhân thất sát là sát diệu, chủ năm mới rời nhà, đối phụ mẫu có hình thương khắc hại. Nhược và liêm trinh, vũ khúc cùng độ, đều đối phụ mẫu có hình hại, Hóa kị, phụ mẫu có bệnh tai, gặp lại hung tinh ác sát, hoặc phụ mẫu bệnh tàn, hoặc phụ mẫu tử vong, hoặc phụ mẫu sự nghiệp suy bại, hoặc phụ mẫu có nặng tai bệnh nan y. Thất sát duy chỉ có và tử vi cùng độ, sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn hội chiếu, tài miễn trừ hình khắc. Thất sát nhược hội dương, đà, hỏa, linh, thiên không, Địa kiếp, thiên hình, thiên hư, cô thần người, đối phụ mẫu hình thương khắc hại quá nặng, duy mỗi ngày đức, nguyệt đức, thiên phúc, thiên thọ người có thể giải cứu, sai ai ra trình diện tử vi, thiên tướng hội chiếu, cũng có thể hóa hiểm vi di. Phá quân nhập cung phụ mẫu cũng vì ác diệu, và thất sát tính chất cơ bản tương đồng, phá quân tối kỵ và vũ khúc, liêm trinh cùng thủ, vừa không thích Hóa kị, duy chỉ có ưa và tử vi cùng độ có thể cát diệu, đối phụ mẫu có thể miễn trừ hình khắc. Phá quân thủ cung phụ mẫu, đều hình phạt chính thương khắc hại, hoặc tình cảm bất hòa, vô luận phụ mẫu tồn vong hay không, đều chủ cô độc, nên rời xa phụ mẫu, hoặc cho làm con thừa tự, hoặc ở rể, hoặc sùng bái phụ mẫu. Thông của, phá quân thủ cung phụ mẫu, chủ không tuân thủ tổ nghiệp, hoặc tổ nghiệp rách nát, hoặc phụ mẫu chết bệnh.

Hữu quan Tứ Hóa đích tình huống tác như sau phân tích: Nhất, giáp năm Tứ Hóa giáp năm Tứ Hóa là: Liêm trinh hóa lộc, phá quân hóa quyền, vũ khúc hóa khoa, thái dương Hóa kị. 1, liêm trinh hóa lộc ở các cung đích tình huống: Mệnh thân cung: Số làm quan, thăng quan phát tài, lợi cho cuộc thi, lưu học, chức quan lên chức chờ. Huynh đệ cung: Huynh đệ quan hệ hài hòa, có thể được đáo huynh đệ và bằng hữu bang trợ. Cung phu thê: Phối ngẫu sự nghiệp thành công, tình cảm vợ chồng làm sâu sắc. Cung tử nữ: Tử nữ thông minh, tử nữ có làm. Cung tài bạch: Tài vận hảo, yêu cầu tài dễ được. Cung tật ách: Khỏe mạnh không tốt, tật bệnh nặng thêm. Cung thiên di: Xuất ngoại có thể được đáo quý nhân dẫn và bang trợ. Cung Nô bộc: Bộ hạ đắc lực, có thể giúp chủ thành công. Cung Quan lộc: Thăng quan phát tài, nên nhâm công chức hoặc nhà nước cơ cấu sinh ý, nên làm máy vi tính khoa học kỹ thuật sự nghiệp, mậu dịch sinh ý hoặc ngư nghiệp sinh ý. Cung điền trạch: Mua bất động sản, có xa hoa nơi ở hoặc xe cộ. Cung phúc đức: Có thể được đáo vật tư cuộc sống và đời sống tinh thần phương diện hưởng thụ. Cung phụ mẫu: Phụ mẫu giàu có, gia cảnh điều kiện tương đối khá. 2, phá quân hóa quyền ở các cung đích tình huống: Mệnh thân cung: Thăng quan phát tài, nữ mệnh và trượng phu tranh đoạt phu quyền. Huynh đệ cung: Huynh đệ tỷ muội sự nghiệp thành công. Cung phu thê: Tình cảm vợ chồng làm sâu sắc, phối ngẫu sự nghiệp thành công. Cung tử nữ: Tử nữ các phương diện phát triển tiền cảnh hài lòng, nhưng tử nữ bướng bỉnh, hiếu động, có chút bá đạo. Cung tài bạch: Tài nguyên tươi tốt, cầu tài dễ được, nhân dùng tiền khá lớn phương, tài lai tài khứ, khó có thể tụ tài. Cung tật ách: Có quan tòa khẩu thiệt, quan trường thất thế. Cung thiên di: Xuất ngoại có quý nhân tương trợ. Cung Nô bộc: Thường nhân Ứng Cát, người cầm quyền ứng với hung, phòng quan tòa khẩu thiệt, phòng rủi ro. Cung Quan lộc: Chức quan lên chức, sự nghiệp thành công. Cung điền trạch: Mua bất động sản. Cung phúc đức: Có thể được đáo tinh thần và vật tư sinh hoạt phương diện hưởng thụ. Cung phụ mẫu: Quan phụ mẫu tràng đắc thế, sự nghiệp thành công. 3, vũ khúc hóa khoa ở các cung đích tình huống: Mệnh thân cung: Thông minh thông minh, trường thi năng lực tên đề bảng vàng, năng lực thu được bằng cấp và chức danh. Huynh đệ cung: Và tình cảm huynh đệ hảo, huynh đệ bài vở và bài tập thành công. Cung phu thê: Tình cảm vợ chồng thâm hậu, phối ngẫu sự nghiệp thành công. Cung tử nữ: Tử nữ thông minh, bài vở và bài tập thành công. Cung tài bạch; tài vận hảo, cầu tài dễ được. Cung tật ách; phòng bệnh tai, hoặc nhân bệnh mà rủi ro. Cung thiên di: Tại ngoại có quý nhân bang trợ. Cung Nô bộc; có thể được đáo bộ hạ và đồng sự bang trợ. Cung Quan lộc: Chức quan lên chức, sự nghiệp thành công, thích hợp ở tài chính giới đi làm, hoặc làm văn hóa sự nghiệp, thì có lợi cho tiến tài. Cung điền trạch: Mua bất động sản, trong nhà tài sản dày. Cung phụ mẫu: Quan phụ mẫu tràng trôi chảy, sự nghiệp thành công. 4, thái dương Hóa kị ở các cung đích tình huống: Mệnh thân cung: Vô luận làm chuyện gì, luôn luôn và lý tưởng của chính mình và nguyện vọng tướng bội. Đại hạn mười năm lao khổ bôn ba, lưu niên một năm không như ý, huynh đệ cung: Huynh đệ bất hòa, hình cùng người lạ. Cung phu thê: Thường có thất yêu hiện tượng, mối tình đầu không đổi kết hợp, hôn chồng sau thê không đoàn kết, thường có khẩu thiệt phát sinh, hoặc phối ngẫu thường có bệnh tai. Cung tử nữ: Tử nữ không nghe lời, bình thường gây chuyện thị phi. Cung tài bạch: Tài vụ quay vòng không ra, chi lớn hơn thu vào, thường có rủi ro việc phát sinh. Cung tật ách; trong nhà thường có bệnh nhân, bệnh tình thì hảo thì phôi. Cung thiên di: Không thích hợp ra ngoài, tại ngoại dễ có tai hoạ phát sinh. Cung Nô bộc: Bộ hạ và bằng hữu dễ bán đứng chính, hoặc bằng mặt không bằng lòng, hoặc lấy trộm tài vật. Cung Quan lộc: Quan trường thất thế, con đường làm quan không tốt, phập phồng rất lớn, hoặc giáng cấp, hoặc thụ xử phạt, nghiêm trọng người thậm chí sẽ có lao ngục tai ương. Cung điền trạch: Bất động sản bị tổn thất, hoặc nhân bất động sản xuất hiện khẩu thiệt hoặc quan phi. Cung phúc đức: Tao tai rủi ro, mọi việc không được thuận, tư tưởng phiền não, tinh thần bất an. Cung phụ mẫu: Phụ mẫu có bệnh tai, phụ mẫu phạm pháp hoặc có lao ngục tai ương, hoặc và phụ mẫu quan hệ bất hòa.

Ất năm Tứ Hóa là; thiên cơ hóa lộc, thiên lương hóa quyền, tử vi hóa khoa, Thái âm Hóa kị.

1, thiên cơ hóa lộc ở các cung đích tình huống: Mệnh thân cung: Vượng địa, dễ động, động thì may mắn. Hãm địa. Không thích hợp động, động thì trái lại hung. Huynh đệ cung: Huynh đệ có năng lực, có tài hoa, ở vật tư phương diện có thể được đáo huynh đệ bằng hữu bang trợ. Cung phu thê: Phu thê gia đình sinh hoạt mỹ mãn hạnh phúc, tình cảm thâm hậu. Cung tử nữ: Tử nữ thông minh, bài vở và bài tập thành công, phu thê tính sinh hoạt hòa hợp, hơn nữa năng lực ưu sanh ưu dục. Cung tài bạch: Tài vận hảo, tài nguyên tươi tốt, kinh thương năng lực làm giàu. Cung tật ách: Bản thân nghèo nàn, dễ nhiễm bệnh, nữ mệnh kinh nguyệt không đều. Cung thiên di: Vượng địa, nên tại ngoại không thích hợp tại gia, tại ngoại có quý nhân bang trợ. Hãm địa, không thích hợp ra ngoài, ra ngoài dễ có tai hoạ phát sinh. Cung Nô bộc: Có thể được đáo bộ hạ hoặc đồng sự bang trợ. Cung Quan lộc: Vượng địa, quan thế trôi chảy, thích hợp làm nghệ thuật giới, giáo dục giới cập kỹ thuật chuyên nghiệp kỹ có thể làm việc, đối tôn giáo sự nghiệp cũng rất có duyên; hãm địa, xuống chức, bãi quan, hoặc thụ xử phạt. Cung điền trạch; mua bất động sản, hoặc kế thừa di sản. Cung phúc đức: Có thể được đáo rất tốt tinh thần hưởng thụ và vật tư hưởng thụ, tâm tình khoái trá, sinh hoạt hạnh phúc, mỹ mãn. Cung phụ mẫu: Phụ mẫu thể xác và tinh thần khỏe mạnh, sự nghiệp thành công, tịnh năng lực đã bị phụ mẫu tốt đẹp chính là giáo dục. 2, thiên lương hóa quyền ở các cung đích tình huống: Mệnh thân cung: Vượng địa, tự cho mình là thanh cao, mèo khen mèo dài đuôi, cùng người bất hòa đàn, tự cho là đúng. Làm việc có nguyên tắc, ái bênh vực kẻ yếu, chịu vì nhân bài ưu giải nạn, tư tưởng cố chấp, chủ quan tính cường. Nữ mệnh ưa đoạt phu quyền. Hãm địa, bị người kỳ thị. Huynh đệ cung; huynh đệ tỷ muội sự nghiệp thành công, có nhất định địa vị xã hội, danh dự khá cao. Cung phu thê; phu thê sinh hoạt hạnh phúc, mỹ mãn, phối ngẫu sự nghiệp thành công. Cung tử nữ: Tử nữ sự nghiệp thành công, tử nữ có làm, tử nữ hiếu thuận. Cung tài bạch; tài vận hảo, tài nguyên tươi tốt, cầu tài dễ được, kinh thương năng lực làm giàu. Cung tật ách: Quan trường thất thế, bản thân dễ mắc cao huyết áp và bệnh tim. Cung thiên di: Ra ngoài có lợi, có thể được tứ phương của tài, quảng kết thiên hạ bằng hữu. Cung Nô bộc: Bộ hạ và bằng hữu không đáng tin, dễ phản bội chính, dĩ lưu ngôn phỉ ngữ lai hãm hại hoặc thác luy chính. Cung Quan lộc: Chức nghiệp dễ biến động, vượng địa, may mắn, thích hợp làm quan toà, luật sư, giáo sư, tôn giáo giới hoặc ở công vụ cơ cấu đi làm, đại hạn mười năm hiểu rõ, tiểu hạn một năm vừa lòng đẹp ý. Hãm địa, hung. cung điền trạch: Tài sản cố định dày, tài sản có gia tăng. Cung phúc đức: Nhiệt tâm giáo dục sự nghiệp, ưa tố tư thiện công tác, đối văn học nghệ thuật có nhiều ham, sâu đắc nhân tâm, đức cao vọng trọng. Cung phụ mẫu; bản thân dễ mắc tật bệnh, nhưng năng lực từ từ chuyển hảo. Nói chung, thiên lương hóa quyền, khổ hạn gặp của, bất luận ở đâu cung, đất, nhân phong mang thái lộ, tối thảo nhân ngại kị. 3, tử vi hóa khoa ở các cung đích tình huống: Mệnh thân cung; khí chất cao nhã, đoan trang chuyên gia, bác học đa năng lực, văn học nghiên cứu, từng bước thăng chức, danh tiếng truyền xa. Huynh đệ cung: Huynh đệ tỷ muội thông minh, cho nhau đoàn kết, cho nhau chiếu cố. Cung phu thê: Phu thê tương hỗ đoàn kết, tương hỗ ân ái, phu hát phụ toại. Cung tử nữ: Tử nữ thông minh, hiền hiếu, phu thê tính sinh hoạt mỹ mãn, hạnh phúc, khoái trá. Cung tài bạch: Tài vận hảo, tài nguyên quảng, kinh thương năng lực làm giàu. Cung tật ách: Bản thân khỏe mạnh vô tật bệnh, tinh thần sung mãn, tâm tình thư sướng. Cung thiên di: Ra ngoài có quý nhân dẫn, tại ngoại có lợi cho phát triển sự nghiệp của mình. Cung Nô bộc: Ưa thúc ngựa lưu cần phải, a dua nịnh hót, và đồng sự hoặc bộ hạ náo không đoàn kết, hoặc lọt vào người khác vắng vẻ và ngại kị. Cung Quan lộc; có thể được đáo quý nhân đề bạt, phúc lộc rất nặng, chức quan lên chức, thanh danh hiển hách, tài lộc song tới, đại hạn mười năm văn sự đang thịnh, lưu niên một năm thường thường thuận thuận. Cung điền trạch: Mua bất động sản, trang sức hoặc điểm tô cho đẹp nơi ở cập hoàn cảnh sinh hoạt. Cung phúc đức: Sinh hoạt mỹ mãn hạnh phúc, phẩm đức cao thượng, có tốt đẹp chính là danh dự. Cung phụ mẫu; phụ mẫu ở trong xã hội có địa vị, có tiếng dự, nơi chốn bị người kính ngưỡng. 4, Thái âm Hóa kị ở các cung đích tình huống: Mệnh thân cung; ở tuất hợi cung, không sợ Hóa kị, mặc dù đã bị ủy khuất và ngăn trở, dù sao cũng là tạm thời, sau đó càng thêm huy hoàng. Ở mão, thìn, tị, ngọ cung Hóa kị, chủ lao khổ phí sức, không được hưởng thụ. Huynh đệ cung: Huynh đệ tỷ muội tình cảm bất hảo, hình cùng người lạ. Cung phu thê: Nam mệnh chủ kết hôn muộn, nữ mệnh chủ thất quyền, không được coi trọng, vượng địa vô phương, hãm địa, phối ngẫu đa bệnh, cho nhau nghi kỵ, tình cảm bất hòa. Cung tử nữ: Tử nữ không nghe lời, tử nữ đa bệnh, tử nữ tâm tình hạ. Cung tài bạch: Vượng địa, tiên thất hậu được, hãm địa, tài sản phá hao tổn. Cung tật ách: Có bệnh đau nhức nổi khổ, dễ mắc can đảm bệnh. Cung thiên di: Vượng địa vô phương, có thể có lợi, hãm địa, lao khổ bôn ba, xuất ngoại đa phá hao tổn. Cung Nô bộc; bộ hạ không nghe lời, và đồng sự không đoàn kết, nhân bộ hạ hoặc đồng sự mà thụ liên lụy. Cung Quan lộc: Danh dự bị hao tổn, danh dự nghèo nàn, chức nghiệp hay thay đổi động, quan trường thất thế, sự nghiệp không làm nổi. Mười năm đại hạn cản trở, lưu niên một năm không như ý. Cung điền trạch: Vượng địa, không được kị, hãm địa, tư tưởng không thoải mái, tâm tình hạ, tâm tình phiền táo bất an. Cung phụ mẫu: Đối với mẫu thân hoặc phụ nữ bất lợi, thậm chí có đồ tang.

Bính năm Tứ Hóa là; thiên đồng hóa lộc, thiên cơ hóa quyền, văn xương hóa khoa, liêm trinh Hóa kị. 1, thiên đồng hóa lộc ở các cung đích tình huống: Mệnh thân cung: Nam mệnh năng lực thăng quan phát tài, nữ mệnh năng lực giá quý phu. Nhược gặp hung tinh ác sát, nam nữ mệnh giai bất lợi, hoặc bị người lừa dối, hoặc quan trường thất thế, hoặc có tình cảm làm phức tạp, hoặc tao tai rủi ro. Huynh đệ cung: Tình cảm huynh đệ làm sâu sắc, năng lực tương hỗ đoàn kết, trợ giúp lẫn nhau. Cung phu thê: Tình cảm vợ chồng thâm hậu, đây đó có giúp ích, nhược và văn xương, văn khúc cùng thủ, cao hơn. Cung tử nữ: Phu thê tính sinh hoạt hòa hợp, mỹ mãn hạnh phúc, tử nữ thông minh, hiếu thuận. Cung tài bạch: Vượng địa, tài nguyên phong phú, tài vận hảo, kinh thương năng lực làm giàu, hãm địa, vô đại tài, có tiểu tài mà thôi. Cung tật ách; dễ mắc bàng quang, bệnh sa nang, phù thũng, nhĩ tật của bệnh. Cung thiên di; xuất ngoại có quý nhân bang trợ, có thể được đáo quý nhân đề bạt. Cung Nô bộc: Bộ hạ, bằng hữu hoặc đồng sự có thể giúp chủ thành công. Cung Quan lộc (sự nghiệp cung): Vượng địa, sự nghiệp thành công, thăng quan phát tài, được hưởng tiếng tăm, hãm địa, bình thường người. Cung điền trạch: Mãi bất động sản, hoặc kế thừa di sản. Cung phúc đức: Năng lực tăng vật tư và đời sống tinh thần phương diện hưởng thụ, như cùng trời lương cùng thủ, canh cát, nhưng sẽ có đào hoa xuất hiện. Cung phụ mẫu: Phụ mẫu có quyền thế và địa vị, chuyện của cha mẹ nghiệp thành công, tịnh có thể được đáo cha mẹ quan tâm và kính yêu. 2, thiên cơ hóa quyền ở các cung đích tình huống: Mệnh thân cung: Thăng quan phát tài, được hưởng tiếng tăm. Huynh đệ cung: Huynh đệ sự nghiệp thành công, huynh đệ quan hệ sự hòa thuận đoàn kết, tình cảm thâm hậu. Cung phu thê: Phu thê sự nghiệp thành công, phu thê gia đình sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn, nhược và văn xương, văn khúc cùng thủ cao hơn. Cung tử nữ: Tử nữ thông minh, tử nữ sự nghiệp thành công. Cung tài bạch: Tài nguyên tươi tốt, có thể được tứ phương của tài. Cung tật ách: Tật bệnh thường có, quan trường thất thế, danh dự bị hao tổn, dễ bị tiểu nhân ám toán. Cung thiên di: Xuất ngoại yêu cầu mưu may mắn, tại ngoại phát triển sự nghiệp năng lực thu được thành công, tịnh có thể được đáo quý nhân dẫn. Cung Nô bộc: Đa bị người phỉ báng hoặc hãm hại, sự nghiệp và danh dự bị hao tổn. Cung Quan lộc: Số làm quan, quyền lực và địa vị có điều đề cao, có thể được đáo mọi người kính ngưỡng. Cung điền trạch: Mua bất động sản, hoặc kế thừa di sản, nơi ở điều kiện ưu việt, hoàn cảnh mỹ hảo. Cung phúc đức: Năng lực hưởng thụ tốt đẹp chính là đời sống tinh thần, vật tư sinh hoạt cũng nhận được tốt đẹp chính là cải thiện. Cung phụ mẫu: Và phụ mẫu tình cảm làm sâu sắc, tịnh có thể được đáo cha mẹ thân thiết quan tâm và bảo vệ. 3, văn xương hóa khoa ở các cung đích tình huống: Mệnh thân cung; văn vận hảo, ở trường thi, năng lực tên đề bảng vàng, năng lực tấn chức chức danh, nếu có thiên khôi, thiên việt cùng thủ cao hơn. Huynh đệ cung: Huynh đệ tỷ muội ở văn học nghệ thuật phương diện có tạo nghệ, tình cảm sâu, tình ý hậu. Cung phu thê: Phu thê sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn, hỗ kính hỗ ái, phu hát phụ toại, phối ngẫu có tài hoa. Cung tử nữ: Tử nữ bài vở và bài tập thành công, tử nữ hiếu hiền, tử nữ có làm. Cung tài bạch; ở khoa học kỹ thuật chữ Nhật hóa bên trong lĩnh vực có phát minh sáng tạo, nhân lấy được tưởng mà được tài, tịnh được hưởng nổi danh. Cung tật ách: Bản thân khỏe mạnh, tinh thần sung mãn, tâm tình khoái trá. Cung thiên di: Tại ngoại có quý nhân đề bạt, xuất ngoại yêu cầu mưu may mắn. Cung Nô bộc: Bộ hạ đắc lực, có thể được đáo đồng sự bang trợ, nếu có dương, đà, thiên không, cướp cùng thủ, sẽ có tai hoạ phát sinh. Cung Quan lộc: Quan trường đắc thế, sự nghiệp phát triển tiền cảnh hài lòng, như văn học nghệ thuật, xuất bản, in ấn, sáng tác, đồ trang điểm cập các loại ngành dịch vụ đều có thể xong tốt lắm phát triển. Cung điền trạch: Bất động sản tăng, văn hóa sự nghiệp và những chuyện khác nghiệp đều có thể xong hài lòng địa cải thiện và phát triển. Cung phúc đức: Ở nghệ thuật phương diện có rất sâu tạo nghệ, ở trong xã hội có rất cao uy vọng, chiếm được rất cao đời sống tinh thần hưởng thụ và danh dự địa vị. Cung phụ mẫu: Thâm thụ phụ mẫu tốt đẹp chính là giáo dục, thâm thụ cha mẹ thiết địa quan tâm và kính yêu. 4, liêm trinh Hóa kị ở các cung đích tình huống: Mệnh thân cung: Có quan tòa khẩu thiệt, tư tưởng phiền táo bất an, có đào hoa, nữ mệnh khắc phu, hôn nhân có ngăn trở. Huynh đệ cung: Huynh đệ tỷ muội tình cảm vỡ tan, hỗ không đoàn kết, hình cùng người lạ. Cung phu thê: Phu thê hỗ có khắc phạm, bình thường có khẩu thiệt phát sinh, hoặc ở riêng, hoặc ly dị chờ. Cung tử nữ: Tử nữ không nghe lời, văn thơ đối ngẫu nữ có khắc phạm, hoặc tử nữ học tập không giỏi, hoặc tử nữ liên lụy phụ mẫu chờ. Cung tài bạch: Tài vụ quay vòng trắc trở, tài vận không tốt, tài sản có phá hao tổn. Cung tật ách: Tật bệnh phát tác, bệnh tình tăng lên, mắc có bệnh lây qua đường sinh dục hoặc cái khác tật bệnh, nhược và tham lang đồng cung, hội được bệnh thận hoặc nhiễm trùng đường tiểu. Cung thiên di: Không thích hợp ra ngoài, ra ngoài sẽ có tai nạn xe cộ hoặc cái khác ngoài ý muốn việc phát sinh, tại ngoại dễ phạm đào hoa, thích đến phong nguyệt nơi lý đi tìm hoa đạo liễu. Cung Nô bộc: Và bộ hạ hoặc quan hệ đồng nghiệp bất hảo, thường có mâu thuẫn và tranh cãi phát sinh. Nhược và thất sát đồng cung, phùng Hóa kị, chủ bộ hạ phản bội hoặc bán đứng chính. Cung Quan lộc; công tác hoặc chức nghiệp có nhiều biến động, thường có quan tòa khẩu thiệt phát sinh, thậm chí có lao ngục tai ương, như ở tị, hợi lưỡng địa, hội hung càng thêm hung. Cung điền trạch: Bán của cải lấy tiền mặt phòng địa sản hoặc bất động sản, hoặc nhân mại phòng địa sản hoặc bất động sản mà phát sinh tranh cãi. Cung phúc đức: Công tác khổ cực lao lực, tư tưởng phiền táo bất an, tinh thần và vật tư sinh hoạt không chiếm được rất tốt hưởng thụ. Cung phụ mẫu: Và phụ mẫu tình cảm mỏng, tư tưởng trên có sự khác nhau, hoặc đối phụ mẫu có khắc phạm, hoặc phụ mẫu tật bệnh triền thân.

Năm đinh Tứ Hóa mậu năm Tứ Hóa năm đinh Tứ Hóa là: Thái âm hóa lộc, thiên đồng hóa quyền, thiên cơ hóa khoa, cự môn Hóa kị. 1, Thái âm hóa lộc ở các cung đích tình huống: Mệnh thân cung: Vượng địa, nam mệnh, nữ tính duyên tốt, được nữ tính tài, thụ nữ tính âm, nữ mệnh ôn nhu hiền lành, thiện để ý gia vụ, năng lực giá quý phu, vượng phu ích tử; hãm địa, không được cát, nam mệnh nên xa xứ, xuất ngoại yêu cầu mưu may mắn, nữ mệnh thì lòng hư vinh rất mạnh. Huynh đệ cung: Huynh đệ tỷ muội tình cảm thâm hậu, năng lực giúp đỡ cho nhau. Cung phu thê: Quan hệ vợ chồng hảo, tình cảm sâu, hỗ kính hỗ ái. Cung tử nữ: Tử nữ thông minh, nghe lời. Cung tài bạch: Vượng địa, tài nguyên quảng tiến, cầu tài dễ được; hãm địa, vô tài, hoặc nhân phạm đào hoa mà rủi ro. Cung tật ách: Tật bệnh có chuyển biến tốt đẹp, hãm địa gia sát, tay chân dễ có thương tích tàn. Cung thiên di: Vượng địa nên động, động thì yêu cầu mưu may mắn, hãm địa, lao khổ phí sức, dễ phạm đào hoa. Cung Nô bộc: Vượng địa, bộ hạ đắc lực, có thể giúp chủ thành công; hãm địa, bộ hạ hoặc đồng sự không được hòa hợp, sự nghiệp không làm nổi, thậm chí còn có đào hoa xuất hiện. Cung Quan lộc; vượng địa, năng lực thăng quan phát tài, hãm địa, quan trường thất thế, phạm đào hoa. Cung điền trạch: Vượng địa, mãi bất động sản, hoặc kế thừa di sản, hãm địa, bán của cải lấy tiền mặt bất động sản hoặc phá sản. Cung phúc đức: Vượng địa, có thể được đáo tốt đẹp chính là đời sống tinh thần và vật tư sinh hoạt phương diện hưởng thụ; hãm địa, lao khổ phí sức, phạm đào hoa. Cung phụ mẫu: Vượng địa, năng lực hưởng thụ cha mẹ quan tâm và kính yêu; hãm địa, bất năng xong cha mẹ quan tâm và kính yêu. 2, thiên đồng hóa quyền ở các cung đích tình huống: Mệnh thân cung: Thiên đồng là phúc tinh, phúc tinh hóa quyền, chức vị từng bước lên cao, sự nghiệp thành công, tâm tưởng sự thành, mọi việc trôi chảy; tịnh có gây dựng sự nghiệp và khai sáng tân cục diện năng lực và trí tuệ. Huynh đệ cung: Huynh đệ quan hệ tỷ muội hảo, hỗ kính hỗ ái, cũng có thể được bằng hữu bang trợ. Cung phu thê: Phối ngẫu sự nghiệp thành công, tình cảm vợ chồng thâm hậu, phu xướng phụ tùy. Cung tử nữ: Tử nữ nghe lời, tử nữ hiếu thuận, tử nữ có làm. Cung tài bạch: Tài vận hảo, thu nhập cao, kinh thương năng lực làm giàu. Cung tật ách: Dễ mắc nhĩ tật, quan trường thất thế, bị người phỉ báng hoặc hãm hại. Cung thiên di: Sự nghiệp thành công, tài nguyên quảng tiến, xuất ngoại du ngoạn cơ hội tăng nhanh, nhược cùng trời lương cùng thủ, có thể được đáo thượng cấp đề bạt và trọng dụng, tịnh năng lực thăng quan phát tài. Cung Nô bộc: Quan trường thất thế, thụ tiểu nhân hãm hại hoặc quấy rối, chức nghiệp hay thay đổi động, công tác nên đổi nghề. Cung Quan lộc: Vượng địa, quan trường đắc thế, địa vị và danh dự lên cao, bị người kính ngưỡng, nhược và xương, khúc đồng cung, có siêu nhân trí khôn và tinh thần khai thác, tài năng ở sự nghiệp thượng đạt được rõ rệt thành tích, thích hợp nghề phục vụ, ăn uống nghiệp, phục sức nghiệp chờ chuyên nghiệp kỹ năng; hãm địa, quan trường thất thế, dễ phạm đào hoa. Cung điền trạch: Mãi bất động sản, ở cao cấp sang trọng biệt thự, năng lực hưởng thụ thoải mái cuộc sống hạnh phúc. Cung phúc đức: Sinh hoạt hạnh phúc, năng lực hưởng thụ thiên luân của nhạc, như cùng trời lương cùng thủ, sẽ có một đoạn tốt đẹp chính là luyến ái sử đáng giá hồi ức. Cung phụ mẫu: Từ nhỏ năng lực đã bị cha mẹ hài lòng giáo dục, tịnh có thể được đáo cha mẹ nhiệt tâm quan tâm và kính yêu. 3, thiên cơ hóa khoa ở các cung đích tình huống: Mệnh thân cung: Thông minh, túc trí đa mưu, giỏi về động não gân nghĩ biện pháp, nhưng có đào hoa xuất hiện. Huynh đệ cung: Huynh đệ quan hệ tỷ muội mật thiết, năng lực ở chung hòa thuận, giúp đỡ cho nhau. Cung phu thê: Phối ngẫu có tài hoa, có trí khôn, có năng lực, phu thê hỗ kính hỗ ái, tình cảm sâu, tình ý nặng. Cung tử nữ; tử nữ thông minh, túc trí đa mưu, phu thê tính sinh hoạt hòa hợp, mỹ mãn hạnh phúc. Cung tài bạch: Ở kinh thương trên đường có thể sử dụng mình thông minh tài trí kiếm lấy rất nhiều tiền tài. Cung tật ách: Bản thân khỏe mạnh vô tật bệnh . Cung thiên di: Nên tại ngoại yêu cầu mưu cầu hoà bình phát triển sự nghiệp của mình, tại ngoại có thể được đáo quý nhân địa đề bạt và trọng dụng, nên thiên di, nên dọn nhà, nên đang động trung tâm yêu cầu mưu. Nhược cùng trời cùng gần nhau, xuất ngoại du ngoạn tăng nhanh, hoặc chu du liệt quốc. Cung Nô bộc: Bộ hạ hoặc đồng sự tài trí có thể được đáo tốt lắm phát huy, ở sự nghiệp phương diện có thể giúp chủ thành công. Cung Quan lộc: Quan trường đắc thế, làm việc có tài hoa, có năng lực, có quyết đoán, thành tích rõ rệt, thích hợp máy móc, khoa điện công kỹ thuật, công trình chờ hạng công tác. cung điền trạch: Mãi bất động sản, ở biệt thự sang trọng, hoặc tu sửa tốt đẹp hóa nơi ở hoàn cảnh. Nhược và Thái âm đồng cung, cao hơn. Cung phúc đức: Ở đời sống tinh thần phương diện có thể được đáo tốt lắm hưởng thụ, có thiên luân của nhạc, như cùng trời lương đồng cung, thì cao hơn. Cung phụ mẫu: Năng lực đã bị tốt đẹp chính là gia đình giáo dục, đã bị cha mẹ nhiệt tâm quan tâm và kính yêu. 4, cự môn Hóa kị ở các cung đích tình huống: Mệnh thân cung: Có nhiều quan tòa khẩu thiệt thị phi phát sinh, làm việc không quả quyết, vô quyết đoán, như ở thìn, tuất cung, thì chủ không giữ lời hứa, hoặc có nhiều lừa gạt hành vi, nhược nữ mệnh, thì phụ đoạt phu quyền, có nhiều tình cảm làm phức tạp hoặc có đồ tang xuất hiện. Huynh đệ cung: Huynh đệ tỷ muội trong lúc đó mâu thuẫn làm sâu sắc, hỗ không đoàn kết, thường thường phát sinh tranh cãi. Cung phu thê: Phu thê không đoàn kết, tình cảm vỡ tan, hôn nhân gia đình không ổn định. Cung tử nữ: Tử nữ không nghe lời, thường ước số nữ sinh khí hoặc đã bị liên lụy. Cung tài bạch: Vượng địa, tài phần nhiều là phi đa, cạnh tranh cũng nhiều, hãm địa, hội nhân tài mà gây. Cung tật ách: Thường có bệnh bao tử, bệnh ngoài da hoặc ngộ độc thức ăn phát sinh, nếu có hung tinh ác sát gặp gỡ, thân thể sẽ có tàn tật. Cung thiên di; không thích hợp ra ngoài, tại ngoại chủ vất vả cần cù lao khổ, dễ bị tai rủi ro, hoặc có khẩu thiệt phát sinh. Cung Nô bộc: Và bộ hạ hoặc đồng sự không đoàn kết, thường có khẩu thiệt phát sinh, hoặc phản bội chủ nhân, hoặc lọt vào phỉ báng và hãm hại. Cung Quan lộc: Quan trường thất thế, nhược ở thìn, tuất lưỡng địa tọa thủ, thường có quan tòa khẩu thiệt, kể triệu chứng bệnh tụng thất bại, hoặc can thiệp thất bại, hoặc tài sản bị đạo, hoặc có lao ngục tai ương. Cung điền trạch; mại bất động sản, và hàng xóm phát sinh tranh cãi, hoặc nhân mại bất động sản xuất hiện quan tòa khẩu thiệt thị phi. Cung phúc đức: Lao tâm lao lực, tinh thần tỉnh lại không đứng dậy, tư tưởng phiền táo bất an, tâm phiền ý loạn. Cung phụ mẫu: Và phụ mẫu tình cảm bất hòa, tư tưởng có sự khác nhau, hoặc lọt vào phụ mẫu vứt bỏ, hoặc và phụ mẫu đoạn tuyệt quan hệ, hoặc có đồ tang chờ.

1, tham lang hóa lộc ở các cung đích tình huống;     mệnh thân cung: Nhân duyên thật tốt, thích hợp kinh thương, đối tài nghệ, võ thuật, cũng có sở ham, nam mệnh thiện uống hoa tửu, phong lưu thú tao nhã, thích đến phong nguyệt trường hợp tầm hoa đạo liễu, nữ mệnh dĩ làm đẹp nghiệp phục sức thiết kế chờ hạng công tác là nên, nam nữ đa gặp diễm ngộ và đào hoa. Huynh đệ cung: Huynh đệ bằng hữu năng lực trợ giúp lẫn nhau, ở vật tư phương diện cũng có thể được giúp đỡ cho nhau. Cung phu thê: Phu thê ân ái có thừa, tình cảm thâm hậu, phối ngẫu nắm quyền. Cung tử nữ: Phu thê dục vọng cao, tính sinh hoạt nhiều lần, tử nữ tương đối tùy hứng. Cung tài bạch: Vượng địa, có món lãi kếch sù, gia hỏa linh, năng lực bạo phát, thích hợp chứng khoáng, cá độ, mãi chứng quyển chờ, năng lực thu lợi, năng lực trúng số độc đắc, nói chung, đại hạn mười năm bạo phát, lưu niên một năm có nhiều. Hãm địa, tiểu tài mà thôi. Cung tật ách: Ở tị, hợi địa, ưa đáo phong nguyệt trường hợp, dễ phạm đào hoa, dễ được bệnh lây qua đường sinh dục, vượng địa, bệnh tình có chuyển biến tốt đẹp, xong lương trị liệu dũ, hãm địa, bệnh tình nặng thêm. Cung thiên di: Xuất ngoại du ngoạn cơ hội tăng nhanh, tham gia các loại vận động bỉ tái có thể được tưởng. Cung Nô bộc: Bộ hạ hoặc đồng sự đắc lực, có thể giúp chủ thành công. Cung Quan lộc: Vượng địa, có thể được đáo phụ nữ trợ giúp, nên làm kinh thương, vận tải, tiêu khiển, diễn nghệ giới, giới thể dục cập ngành dịch vụ; hãm địa, nên nghề tự do. Cung điền trạch: Mãi bất động sản, gia hỏa linh canh cát, nhưng yếu phòng cháy tai phát sinh. Cung phúc đức: Xã hội gặp gỡ tương đối nhiều lần, có cật, hát, phiêu, đổ, phạm đào hoa chờ chuyện xảy ra sinh. Cung phụ mẫu: Phụ mẫu sự nghiệp phát triển thuận lợi, thành quả rõ rệt. 2, Thái âm hóa quyền ở các cung đích tình huống: Mệnh thân cung: Thái âm là phú Tinh, phú Tinh hóa quyền, năng lực chưởng tài chính quyền to, nữ mệnh thiện vu xử lý gia vụ, chí khí cao, năng lực cường, vượng địa, yêu thích hưởng lạc, kết giao bằng hữu khá nhiều, kiến thức quảng, hãm địa, nên xuất ngoại yêu cầu mưu, ở ngoại địa, sự nghiệp có thể được đáo rất tốt phát triển. Huynh đệ cung: Vượng địa, huynh đệ bằng hữu tình cảm hảo, năng lực trợ giúp lẫn nhau; hãm địa, huynh đệ bằng hữu tình cảm bất hảo, đây đó bất lực lực. Cung phu thê: Vượng địa, phối ngẫu sự nghiệp thành công, tình cảm vợ chồng thâm hậu; hãm địa, phu thê đây đó không đoàn kết. Cung tử nữ: Vượng địa, phu thê tính sinh hoạt hòa hợp, khoái trá, thỏa mãn, tử nữ nghe lời, hiếu thuận; hãm địa, tính sinh hoạt không được hòa hợp, không chiếm được thỏa mãn, tử nữ trẻ nhỏ thì nan nuôi, dễ sinh bệnh. Cung tài bạch: Vượng địa, tài nguyên quảng tiến, cầu tài dễ được; hãm địa, rủi ro, đại hạn mười năm tài vận thịnh vượng, lưu niên một năm may mắn. Cung tật ách: Quan trường thất thế, ném chức bãi quan, thụ tiểu nhân phỉ báng hoặc hãm hại, dễ mắc can đảm của bệnh. Cung thiên di: Vượng địa, công tác dễ biến động, động thì may mắn, có lợi cho xuất ngoại, du ngoạn, lên chức; hãm địa, lao khổ bôn ba, đồ lao vô công.

Cung Nô bộc; quan trường thất thế, công tác nên đổi nghề, thụ tiểu nhân phỉ báng hoặc hãm hại, thụ bộ hạ hoặc đồng sự liên lụy. Cung Quan lộc: Vượng địa, có thể làm lão bản hoặc phía sau màn bày ra người; hãm địa, sự nghiệp đa cách trở, hoặc thụ nhân đố kỵ và phỉ báng.

Cung điền trạch: Vượng địa, mãi bất động sản; hãm địa, mại bất động sản. Vượng địa, năng lực tăng tinh thần và vật tư sinh hoạt phương diện hưởng thụ; hãm địa, tâm thần bất an, tư tưởng phiền táo.

Cung phụ mẫu: Vượng địa, có thể được đáo cha mẹ nhiệt tình quan tâm và kính yêu; hãm địa, và phụ mẫu duyên mỏng. 3, hữu bật hóa khoa ở các cung đích tình huống; mệnh thân cung: Năng lực làm việc cường, có chí khí, có biện pháp, dễ có quý nhân bang trợ, đại thể là khác giới quý nhân, bởi vậy, dễ có đào hoa xuất hiện, đại hạn mười năm lợi cho trường thi, lưu niên một năm may mắn. Huynh đệ cung: Huynh đệ bằng hữu quan hệ tốt, tình cảm sâu, đây đó năng lực giúp đỡ cho nhau. Cung phu thê: Hôn nhân có ngăn trở, có đào hoa, có tái hôn của tượng. Cung tử nữ: Tử nữ thông minh, tử nữ bài vở và bài tập thành công, tử nữ có làm. Cung tài bạch: Tài vận hảo, tài lộ quảng, có phát tài kỳ ngộ. Cung tật ách: Bản thân khỏe mạnh, tật bệnh có chuyển biến tốt đẹp. Cung thiên di: Nên tại ngoại, tại ngoại có quý nhân dẫn. Cung Nô bộc; bộ hạ và đồng sự đắc lực, có thể giúp chủ thành công. Cung Quan lộc: Quan trường đắc thế, thăng quan phát tài. Cung điền trạch: Mãi bất động sản, hoặc tăng bất động sản. Cung phúc đức: Tăng hưởng thụ, tinh thần và vật tư sinh hoạt có thể được đáo thỏa mãn. Cung phụ mẫu: Phụ mẫu có năng lực, có địa vị, phụ mẫu có thể được đáo quý nhân đề bạt. 4, thiên cơ Hóa kị ở các cung đích tình huống:   mệnh thân cung: Mọi việc không được thuận, sự nghiệp và công tác có nhiều cách trở, tốt đẹp chính là kỳ ngộ dễ bỏ qua, công tác sai lầm quá nhiều. Nhược thiên cơ và cự môn cùng thủ, bất luận ở đâu cung, đất, phùng Hóa kị, có thất yêu nổi khổ, nam mệnh có tài nhưng không gặp thời, nữ mệnh nhiệt tâm vu tôn giáo sự nghiệp, nghĩ ra người sử dụng ni, khán phá thế gian hồng trần, mười năm đại hạn vất vả cực nhọc không được thuận, lưu niên một năm không được cát. Huynh đệ cung: Huynh đệ bằng hữu quan hệ bất hảo, hình cùng người lạ. Cung phu thê; phu thê bình thường nhân gia vụ việc khắc khẩu không ngớt, hoặc phối ngẫu suy nghĩ không dễ xài thay đổi, hoặc mắc có bệnh tâm thần. Cung tử nữ; tử nữ không nghe lời, hoặc tử nữ bất hiếu kính phụ mẫu. Cung tài bạch: Tọa xấu, vị lưỡng địa, đại rủi ro, cái khác các cung, tiểu rủi ro. Cung tật ách; bản thân dễ mệt nhọc, chán ghét, hoặc mắc có mắt tật của bệnh. Cung thiên di: Không thích hợp ra ngoài, ra ngoài dễ mê thất phương hướng, hoặc bị nguy vu đường xá, vùng núi, thang máy, thuyền bạc chờ, gia sát, dễ có tai nạn xe cộ phát sinh. Cung Nô bộc: Bộ hạ hoặc đồng sự không đắc lực, hoặc bằng mặt không bằng lòng, hoặc ăn cây táo, rào cây sung. Cung Quan lộc: Hội nhân công tác sai lầm mà thụ xử phạt, hoặc bị cuốn gói, công tác lao khổ phí sức, khó có được hồi báo. Cung điền trạch: Bán của cải lấy tiền mặt bất động sản hoặc phá sản. Cung phúc đức: Không chiếm được tinh thần và vật tư sinh hoạt phương diện hưởng thụ, cả ngày tư tưởng phiền muộn, tiêu cực lãn công, chán ghét tư tưởng rất nghiêm trọng. Cung phụ mẫu: Và phụ mẫu có sự khác nhau, tư tưởng tình cảm mỏng.

Cung mệnh và cung thiên di tương đối làm một tổ, xưng là hoạt động tuyến;

Huynh đệ cung và nô bộc cung tương đối làm một tổ, xưng là tình cảm tuyến; huynh giao hữu tuyến cũng xưng là thành tựu tuyến, tài chính và kinh tế tuyến.

Cung phu thê và cung Quan lộc tương đối làm một tổ, xưng là hôn nhân tuyến; cung tử nữ và cung điền trạch tương đối làm một tổ, xưng là đào hoa tuyến;

Cung tài bạch và cung phúc đức tương đối làm một tổ, xưng là tài phúc tuyến. Cung phụ mẫu và cung tật ách tương đối làm một tổ, xưng là công văn tuyến.

Lục điều đầu mối chính

Bả Bản cung và đối cung khán thành nhất cái đường thẳng, mười hai cung có thể hình thành lục điều tuyến, phân biệt xưng là: Mệnh thiên tuyến, huynh giao hữu tuyến, phu quan tuyến, tử điền tuyến, tài phúc tuyến, phụ tật tuyến.

Mỗi một điều tuyến lưỡng cung đều là dương âm đối chiếu quan hệ, vừa là nội (cận) ngoại (xa) đối ứng quan hệ. Cung mệnh là nội bộ nhân tố, bản thân, hiện tại cập bản địa tình huống, cung thiên di là ngoại bộ hoạt động xã hội không gian, thời gian tới cập phần đất bên ngoài tình huống, cung mệnh bỉ cung thiên di cường nên bản địa phát triển, cung thiên di bỉ cung mệnh cường nên phần đất bên ngoài phát triển. Huynh đệ cung chủ nên vì gia đình nội bộ huynh đệ quan hệ, lúc đầu nhân tế quan hệ, nô bộc cung là ngoại bộ bằng hữu quan hệ, thời gian tới nhân tế quan hệ hoặc khai triển kết quả. Cung phu thê là ở bên trong sắp tới là sự nghiệp, cung Quan lộc là ngoại bộ tương lai sự nghiệp, cung phu thê bất hảo cũng sẽ ảnh hưởng sự nghiệp của mình. Cung tử nữ là họ hàng gần tử nữ, cung điền trạch là tương lai tử nữ (tức tử tôn), cung điền trạch bất hảo khó có được hảo tử tôn (dương trạch chủ yếu quyết định con cháu thật xấu cập thành bại, âm trạch chủ yếu quyết định tử tôn tính cách chấm đất Vị). Cung tài bạch là hiện tài cận tài, cung phúc đức là xa tài, tài nguyên cập được tài hậu sử dụng, cung tài bạch bất hảo thì không vật chất hưởng thụ cơ sở, cung phúc đức bất hảo thì ảnh hưởng tiền tài nơi phát ra. Cung tật ách là thân thể của chính mình tố chất, bản thân tố chất thụ cung phụ mẫu di truyền ảnh hưởng.

Cùng tuyến lưỡng đối cung quan hệ tương đối mật thiết, có thể tương hỗ chiếu ứng, tương hỗ ảnh hưởng, kềm chế lẫn nhau, như bóng với hình, Bản cung bất hảo đối cung hảo, có thể xong bổ cứu, nhược Bản cung và đối cung đều bất hảo thì không pháp bổ cứu, ở đại hạn lưu niên phùng trong đó nhất cung có Hóa kị Tinh thì dễ có hung chuyện xảy ra sinh. Bản cung và đối cung có thể hỗ là nhân quả quan hệ, ví dụ như cung tử nữ không tốt nguyên nhân và điền trạch hữu quan, mà điền trạch bất hảo thì sẽ tạo thành tử tôn bất lương, cho nên cung tử nữ bất hảo người có thể cải tạo nơi ở và phần mộ tổ tiên phong thuỷ lai cải thiện; cung phụ mẫu bất hảo sẽ tạo thành bản thân di truyền bất lương, bản thân bất hảo; như cung tật ách bất hảo người dễ sinh bệnh, tạo thành phụ mẫu quan tâm, tổn hại tài; cung tài bạch bất hảo thì không tiền bạc hưởng thụ, tinh thần hội khổ não, nhược cung phúc đức bất hảo thì tài nguyên ít, ảnh hưởng tiền tài thu nhập. Sở dĩ đang nhìn Bản cung thì, phải chú ý xem thêm đối cung.

Mỗi một điều tuyến chủ yếu ý nghĩa và tác dụng như sau:

1, mệnh thiên tuyến: Xưng là đường số mệnh, hoạt động tuyến, đa và bản thân sinh mệnh cập hoạt động hữu quan.

2, huynh giao hữu tuyến: Xưng là thành tựu tuyến, phí dụng tuyến, trợ lực tuyến, tình cảm tuyến, đa và trợ lực cập phí dụng chi tình huống hữu quan.

3, phu quan tuyến: Xưng là sự nghiệp tuyến, luyến ái tuyến, hôn nhân tuyến, đa và sự nghiệp cập hôn nhân hữu quan.

4, tử điền tuyến: Xưng là đào hoa tuyến, tiêu khiển tuyến, tài khố tuyến, đa và tiêu khiển cập tài khố dành dụm hữu quan.

5, tài phúc tuyến: Xưng là tiền tài tuyến, ham tuyến, đa và tiền tài cập ham hưởng thụ hữu quan.

6, phụ tật tuyến: Xưng là danh tiếng tuyến, chính trị tuyến, ý nghĩ tuyến, đa và công văn, bài vở và bài tập, di truyền, tài trí, danh dự, tật bệnh hữu quan. Nhân dĩ phụ mẫu làm cơ sở, cho nên là phú quý của cơ, niên thiếu sinh hoạt và phụ mẫu quan hệ lớn nhất.

Cụ thể phán đoán sự bát cung:

Mệnh loại: Sinh mệnh, bản chất, tính cách, nhân phẩm, tài năng, phát triển, nhân sinh định vị, nhân sinh phát triển, nhân sinh trình tự chờ.

Tật loại: Bản thân, tật bệnh, huyết quang, bị thương tàn phế, tử vong chờ. Công tác địa điểm chờ.

Phụ loại: Tiên thiên, di truyền, mệnh nguyên, tướng mạo, ý nghĩ, tư duy, ý thức, trình độ văn hóa, bài vở và bài tập, khẩu tài chờ.

Tài loại: Tài vận, sinh ý, đầu tư, sao cổ, kiếm tiền, dư tiền, tiền mặt, dùng tiền, tổn hại tài, rủi ro, nợ nần chờ.

Quan loại: Chọn nghề nghiệp, nhận việc, công tác sự nghiệp, điều động, khí nghiệp, công tác sự nghiệp phát triển và trình tự, hạ tốp, về hưu chờ.

Thiên loại: Hoạt động, xuất hành, tại ngoại, ngoại vụ, xuất ngoại, hướng ra phía ngoài phát triển chờ.

Ngẫu loại: Khác giới duyên, khác giới quyển, du ngoạn, tiêu khiển, luyến ái, tình cảm, kén vợ kén chồng, hôn nhân, hôn hậu sinh sống chờ.

Điền loại: Phòng cho thuê, nhà ở, bàn phòng, sách phòng, mãi phòng, cái phòng, tăng tằng, lắp đặt thiết bị, trang hoàng, gia cụ, an cư chờ.

Thái tuế cung

Thái tuế cung, thái tuế cung hay năm sinh địa chi cung vị. Tỷ như 1982 năm ra đời, thuộc cẩu, cẩu = tuất, như vậy tuất hay thái tuế cung vị. 1992 năm ra đời, chúc hầu, hầu = thân, như vậy thân hay thái tuế cung vị.

Thái tuế cung, có thể khán một người ở người quen trước mặt, thân nhân trước mặt biểu hiện ra gì đó, hay bản tính. Tối bản chất tính cách. Thái tuế cung giống nhau và cung mệnh, thân cung tổ hợp khán.

Thái tuế cung và không bàn mà hợp ý nhau cung đối với lòng của người ta tính là quan trọng.

Không bàn mà hợp ý nhau cung khán có đúng hay không một trước sau như một người đó, hoặc là người tốt, hoặc là người xấu.

Thái tuế cung khán có đúng hay không một trời sanh, hoặc là người tốt, hoặc là người xấu.

Không bàn mà hợp ý nhau cung và thái tuế cung tam phương tứ chính cũng không có sát, mà cung mệnh tam phương tứ đang có sát người đó, thường thường là bề ngoài là hung, hình như là người xấu, nhưng trên thực tế là một trời sanh trước sau như một người tốt.

Xấu nhất tình huống hay thái tuế cung và không bàn mà hợp ý nhau cung đều có sát tinh, mà lại có cái khác hung tinh, mà cung mệnh tam phương tứ chính lại không có sát, người như thế tiêu chuẩn là một cực người xấu, lại nét mặt cho ngươi không nhìn ra.

Đây cũng là ta phân người phương pháp.

Đệ nhất, khán cung mệnh.

Đệ nhị, khán thái tuế cung.

Đệ tam, khán không bàn mà hợp ý nhau cung.

Ba người đều không sát người, là một hoàn mỹ vậy nhân, nếu là cung phúc đức tái tốt, vậy đơn giản làm cho ước ao.

Cung mệnh có sát, mà thái tuế cung và không bàn mà hợp ý nhau cung vô sát nói, ta cũng sẽ thành thật với nhau.

Cung mệnh có sát, không bàn mà hợp ý nhau cung có sát, thái tuế cung vô sát, ta sẽ dẫn đạo hắn tố người tốt, bởi vì hắn trời sinh hay người tốt, chỉ là bị tình thế biến thành người xấu.

Cung mệnh có sát, không bàn mà hợp ý nhau cung vô sát, thái tuế cung có sát, ta tin tưởng người ta trời sinh hay một người xấu, có thể ngươi nghĩ tố người tốt.

Cung mệnh vô sát, ta đừng nói liễu ba, bởi vì ta sợ ta vừa đắc tội người ta.

Đệ nhất, cung mệnh là biểu hiện.

Đệ nhị, thái tuế cung là thiên tính.

Đệ tam, không bàn mà hợp ý nhau cung là đang suy nghĩ và nguyện chính sẽ trở thành hạng người gì

Nghiên cứu loại này ám và minh vấn đề thì nghĩ tới.

Lại thâm sâu tư loại này hỗ chế quan hệ, khiến cho ta tự hỏi đáo ba người này trong lúc đó có loại hỗ chế hỗ ước, mà không nhất định có sát tựu là người xấu, vô sát hay người tốt đơn giản như vậy.

Giả như dĩ thái tuế cung là trời tính cho phép, dĩ không bàn mà hợp ý nhau cung làm tâm để ý xu hướng, dĩ cung mệnh làm gốc chất tính cách nói.

ba người này khả năng tồn tại một hỗ chế quan hệ.

Tỷ như, thái tuế cung có kình dương, hơn nữa là lạc hãm, người này thích thuyết hoang, tính cách kiên cường, thế nhưng cung mệnh có Hỏa Tinh và lộc tồn, như vậy người này rất có thể sẽ cực độ áp chế mình ngày như vầy tính phôi, mà tưởng lễ độ mạo, thành thực, làm việc dàn xếp tính cường. Giả như lúc này không bàn mà hợp ý nhau cung lại có thái dương tinh, người này hội càng muốn tố một người tốt, tâm địa quang minh chính trực, chân ái bác ái.

[cái này là bản mệnh bàn thái tuế cung vị, và lưu niên thái tuế bất đồng, chú ý.]

1 cung mệnh

Nó không chỉ … mà còn chỉ bản thân chủ thể

Cũng chủ cái khác

[1] nó là cung tài bạch khí số Vị, là khán tài bạch chi, hành vi trạng huống.

[2] là sự nghiệp tài bạch, kiểm tra sự nghiệp tài chính cập tiền mặt trạng huống.

[3] cung mệnh khán cá tính, cung mệnh là dương là rõ ràng, đối cung cung thiên di là âm là ẩn ám.

[4] cung mệnh là khán tật ách bệnh biến cát hung

[5] dĩ cung mệnh cung thiên di của tuyến làm trung tâm trục,

Đi ngược chiều phương hướng ngũ cung theo thứ tự là ngang hàng, ấu bối, còn trẻ, biến động, mới, rõ ràng, tương lai.

Thuận đi phương hướng ngũ cung theo thứ tự là lớp người già, tổ tiên xa, cố định, cũ, âm ẩn, đi qua

[6] ở tử vi đẩu số xem phong thủy mà nói: Điền trạch làm thể, cung mệnh là dụng, cung mệnh là hàng lang

2 huynh đệ cung

[hide][1] huynh đệ là tài bạch điền trạch, giấu tài chỗ, vị của tài khố, cũng liền hãy nhìn tài của tồn kho

[2] huynh đệ cung là sự nghiệp cung tật ách, là đúng sự nghiệp thể chẩn đoán bệnh, có thể thấy được sự nghiệp hưng suy của nhân

[3] huynh đệ cung là điền trạch tài bạch, là điền trạch động sản trạng huống, có thể đi qua giá cung biết điền trạch đường hoàng, cũng có thể biết trong nhà có hay không tiền.

[4] huynh đệ cung là phụ mẫu của cung phu thê (độc canh phụ luận) cũng có thể tác mẫu thân cung đến xem. Lánh tái sinh nam mệnh nhạc phụ, nữ mệnh công công

[5] huynh đệ cung có thể biết tại ngoại giao tế năng lực cập cổ tay, và ngoại giới nhân quả.

[6] khán thọ nguyên (tuổi tác) thường dĩ huynh giao hữu tuyến và cung phúc đức tịnh khán.

3 cung phu thê

[1] cung phu thê là cung phúc đức tài bạch, phúc đức tựu nhân quả mà nói, kiếp trước phúc đức nhiều ít, ở cung phu thê nhân quả báo.

[2] sự nghiệp cung là dương, cung phu thê ở đối cung là âm, cũng biết sự nghiệp ngoại lai nhân tố và sự cố, hoặc ẩn phục tại ngoại nguy cơ.

[3] cung phu thê có thể cùng cung tật ách cùng luận phu thê duyên phận sâu cạn.

4 cung tử nữ

[1] cung tử nữ là đào hoa cung, tử điền tuyến hay đào hoa tuyến, là hưởng thụ sung sướng cung vị.

[2] cung tử nữ cũng là khán tính năng lực, và cá nhân ham hỉ kị.

[3] cung tử nữ là cổ đông Vị, là khán có thể hay không hợp hỏa cung vị

[4] cung tử nữ là điền trạch thiên di, điền làm thể, cung tử nữ là dụng. Cung điền trạch là dương, cung tử nữ là âm, ở phong thuỷ biểu thị ngọa thất

[5] từ lục thân mà nói, cung tử nữ là khán tiểu di, tế di (nhị thái thái), học sinh, đồ đệ, thuộc hạ.

[6] huynh đệ cung là đại ca, cung phu thê là nhị ca, cung tử nữ là tam ca.

Nói cách khác cung tử nữ bất hảo, thì tam ca vô, có thì bất lợi.

5 cung tài bạch

[1] cung mệnh, cung tài bạch, cung Quan lộc là đẩu số trọng yếu cung vị, cũng biểu là ta.

[2] cung tài bạch là quan lộc khí số Vị, biểu thị sự nghiệp trung tâm doanh nghiệp trạng huống và tăng giảm trạng huống.

[3] tựu thiên di mà nói, cung tài bạch là thiên di cung phúc đức, xuất ngoại có tiền hay không dụng khán cung tài bạch sẽ biết

[4] cung tài bạch là phúc đức đối cung, là âm cung, là giấu diếm không thấy được phúc đức của nhân, do đó biểu hiện ra cả đời tiền tài

6 cung tật ách

[1] cung tật ách là quan lộc điền trạch, sở dĩ nó là doanh nghiệp nơi hoặc nhà xưởng hoặc mặt tiền cửa hàng

[2] cung tật ách là cha mẹ đối cung, cũng chính là âm cung, biểu thị tổ tiên dư đức và phụ mẫu di truyền.

[3] cung tật ách là điền trạch khí số vị trí, điền trạch cát hung tại đây thể hiện.

[4] tật ách ở phong thuỷ lý là phòng khách.

[1] cung mệnh là dương, thì thiên di tựu là âm, thiên di là ở bên trong tính cách, âm đức làm sao tựu khán thiên di

[2] cung thiên di là phúc đức khí số Vị, cha mẹ giao hữu cũng là tổ tiên cập phụ mẫu ở mệnh dặm di truyền ước số

[3] cung Nô bộc thường bị dùng để khán thọ nguyên cung vị, như vậy cung thiên di mượn đến xem cha mẹ thọ nguyên

[4] ở phong thuỷ lý thiên di biểu thị phòng ngủ chính thất.

Thiên di có đà la, như vậy phòng ngủ chính thất quần áo và đồ dùng hàng ngày loạn ném loạn trưng bày.

Lúc rảnh rỗi cướp hay phòng ngủ chính thất bị đạo

7 thiên di

[1] cung mệnh là dương, thiên di là âm. Tựu cung mệnh luận cá tính, thiên di là ám, mặt ngoài không nhìn ra.

[2] thiên di là phúc đức khí số Vị, là cha mẹ giao hữu, sở dĩ đó có thể thấy được tổ tiên di truyền ước số

[3] cung thiên di là khán phụ mẫu thọ nguyên cung vị.

[4] thiên di là xem phong thủy trung tâm phòng ngủ chính thất.

8 giao hữu

[1] cung Nô bộc là phúc đức điền trạch, là giấu phúc chỗ, sở dĩ bất năng bị phá, phá thì có tai.

[2] khán thọ nguyên như vậy giao hữu và phúc đức bất khả bỏ qua.

[3] giao hữu là quan lộc cha mẹ của Vị, biểu thị nhân vật là công ty trung tâm thủ trưởng, hoặc là bên ngoài cánh trên công ty, [cũng chính là hàng đầu nguồn] [4] cung Nô bộc ở phong thuỷ là bài vị

9 sự nghiệp

[1] sự nghiệp cung là cung mệnh khí số Vị, mệnh hành vi biểu hiện, vận đổi tiền mặt tiền trả chỗ.

[2] cung mệnh là sự nghiệp tài chính tiền mặt, huynh đệ cung là sự nghiệp là sự nghiệp thể chất

[3] cung phu thê là sự nghiệp mặt tiền của cửa hàng sự nghiệp khí thế.

[4] cung tử nữ là sự nghiệp cổ đông, thuộc hạ, học viên

[5] cung tài bạch là sự nghiệp doanh nghiệp trạng huống, tăng giảm trạng huống.

[6] cung tật ách là nhà xưởng, mặt tiền cửa hàng, công tác nơi.

[7] thiên di là doanh nghiệp ngạch.

[8] điền trạch là cùng đi, đồng sự, hộ khách.

10 điền trạch

[1] điền trạch là là tài bạch tật ách, là trong ngoài quan hệ, tài bạch thật là tốt phá hủy ở đến đây thể hiện

[2] dĩ tài bạch là động sản, thì điền trạch là bất động sản.

[3] điền trạch cũng biểu thị bằng hữu khác phái, là ngươi phu thê giao hữu.

Nếu như luận đào hoa, cung tử nữ là niên kỷ hơi nhẹ, điền trạch là niên kỷ trọng đại người.

Tỷ như người nào đó cung tử nữ bất hảo, như vậy hắn truy khác giới là năm đại người

[4] điền trạch ở xem phong thủy thì do chia rất nhiều chi tiết

11 phúc đức

[1] phúc đức là vợ chồng khí số Vị, hôn hậu phần lớn thăng trầm tất cả phúc đức thể hiện.

[2] cung phúc đức là tật ách tật ách, cũng biểu thị gia gia nãi nãi.

Cung phúc đức bất hảo, gia gia nãi nãi cũng sẽ không hảo

[3] cung phúc đức cũng là tự sát cung, là mình của bệnh.

Là tốt rồi bỉ: Thiên hạ bản không lo, dong nhân tự tìm cũng!

[4] cung phúc đức biểu thị quan hệ xí nghiệp, thực vật vãng lai đồng hành

Phúc tài tuyến biểu thị phúc vận tài chính.

[5] cung phúc đức là khán bản thân đối tiền tài đích tình dục

12 phụ mẫu

[1] đến đây cung vị NGHĨA mà nói là phụ mẫu, nghĩa hẹp mà nói chỉ chỉ ra phụ thân

[2] cung phụ mẫu có xưng tướng mạo cung, thuộc tâm tính tình dục sắc mặt.

[3] cung phụ mẫu vừa xưng công văn cung, là tài bạch giao hữu, chi phiếu, tiền, tiền trả, khế ước chờ.

[4] cung phụ mẫu đối với quốc gia xã hội mà nói làm quan viên, chính phủ cơ cấu.

[5] đối sự nghiệp mà nói cung phụ mẫu là công ty con.

[6] cung phụ mẫu ở xem phong thủy là tiểu phòng khách.

● cung mệnhVS cung thiên di → chỉ cần là nhân, bất kể là phủ lương vu đi, đô hội có ra ngoài khát cầu và cơ hội, mà đối diện “Cung thiên di” hay một đời người lớn nhất thay đổi cảnh ảnh hưởng, sau khi ra cửa họa phúc khó liệu, không ai sẽ biết ở bên ngoài sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng cũng dĩ khẳng định: Sau khi ra cửa đối với người? Ở tư duy và cảm thụ tuyệt đối sẽ có điều biến hóa. Bởi vì nhân chẳng những là cảm giác động vật, cũng là mình ý thức rất nặng và không cam lòng tịch sờ (quần thể tính cường) động vật, sau khi ra cửa cần nhất là nhân loại quần thể có hay không năng lực tiếp nhận chính, người khác đối ý kiến của mình làm sao. . . Các loại, cũng bởi vì thiên di hàm dụF người quần thể hỗ trợ tác động quan hệ, cho nên đối với người ảnh hưởng cũng là trực tiếp nhất, trùng kích lớn nhất. Cho nên sắp hàng là cung mệnh đối cung, cũng chính là trong sách thường nói “Xung”, xông đến hảo là tốt rồi, xung không được khá tựu… , a… Dưới có thể nghĩ.

● huynh đệ cung → đương nhân bắt đầu có thể hành tẩu, không nên mẫu thân ôm thời gian, chân chính bắt đầu rồi hắn cả đời người thứ nhất lữ trình, ở nơi này lớn học tập giai đoạn, tiếp xúc tối nhiều lần chính là mẫu thân và huynh đệ tỷ muội, đối đãi và cảm thụ sâu nhất cũng là mẫu thân và huynh đệ tỷ muội, hết thảy thái độ làm người đối đãi, tâm tình thả ra tập tính, người đối diện đình nhận tri đều là lúc này kỳ học được, là vì mệnh chủ trụ cột nhất tâm tính dưỡng thành kỳ, cũng bởi vì … này thời kỳ nhân so sánh vô tự chủ năng lực và mưu sinh năng lực, cho nên đối với vật chất thượng thỏa mãn hoặc khuyết thiếu thể nghiệm sâu nhất, nhu cầu cũng lớn nhất (không phải chẩm sống sót ư? ), cho nên huynh đệ cung ngoại trừ khả quan huynh đệ tình hình chung ở ngoài, cũng đại diện một người sâu nhất tằng tình cảm và thực tế nhất vật chất cần.

● huynh đệ cungVS bằng hữu cung → một đời người không có khả năng chưa có tiếp xúc qua phụ mẫu, huynh đệ dĩ người bên ngoài, nhất là tuổi nhỏ thời kì đối cùng tuổi ngoại nhân càng hiếu kỳ, cho nên xuất ngoại cùng người lui tới (xin chú ý: Bằng hữu cung lúc này chính thị huynh đệ cung thiên di), đương nhiên nhà của người khác đình sinh hoạt bối cảnh và giáo dục quan niệm và bất đồng kinh lịch sở dưỡng thành một người cá thể, đối với mình đều là mới mẻ, cũng là lớn nhất trùng kích tính, bởi vì thấy người khác, sở dĩ phải ngẫm lại chính, lúc này đối cung trùng kích chủ yếu là do đối với mình và người khác tương đối mà đến, cũng bởi vậy mới có tiên hiền dụng “Cận chu người xích, gần mực thì đen” để hình dung bằng hữu thật xấu tầm quan trọng. Mà bằng hữu phạm vi hàm dụF đồng tính và khác giới, người bản năng thượng gặp phải người khác giới thì, có thể so với gặp phải đồng tính càng hiếu kỳ hơn, nếu là mới mẻ, đương nhiên chưa nói tới cái gì nội tại tình cảm, sở dĩ bằng hữu cung cũng là người gặp ở ngoài cung, gặp ở ngoài ma! Đương nhiên là bên ngoài gặp phải, là nã không được tiến cung phu thê tới, O nhất thời, ngắn ngủi, chưa nói tới chân chính tình cảm.

● cung phu thê → đương nhân tâm trí tương đối thành thục hậu, từ từ thoát ly cha mẹ nắm giữ và bảo hộ, lúc này kỳ cũng là người sinh lý cơ năng lớn đạt được hoàn thiện nhất thời gian, là không thể chịu đựng được được sinh lý nhu cầu nước lũ thả ra và tâm lý ký thác tình cảm ỷ lại, sẽ bắt đầu cần khác giới quan ái lai thỏa mãn tự thân linh và tính, bởi vậy đa số người đó đều vào lúc này kỳ thành hôn lánh tổ gia đình, truy cầu khác giới ái tình và lưỡng tính đối đãi thành giai đoạn này tất nhiên quá trình và học tập.

● cung phu thêVS sự nghiệp cung → lưỡng tính trong lúc đó nhận tri và quen thuộc phải xuyên thấu qua hành vi tiếp xúc mà đạt thành, nếu không có xuyên thấu qua cộng đồng hành vi và động tác là rất khó giải trừ đây đó lòng của tính, huống chi lưỡng tính đang tìm mịch bầu bạn thì, ngoại trừ bỉ ý tưởng này cần gần ở ngoài, xử sự làm người phong cách cùng với làm việc thái độ, công tác cảm giác đều nhất nhất liệt ở song phương ước định trong, có câu thuyết “Nghiêm túc nữ nhân đẹp nhất”, cũng có nhất cú thuyết “Nghiêm túc nam nhân đẹp trai nhất”, cái gì gọi là chăm chú? Kỳ thực giá cùng người đang làm việc thì cổ khí chất hữu quan, nam nhân cân nữ nhân ở ước định đây đó thì, cũng là bả điểm ấy trở thành là thực lực của đối phương đến xem, điểm ấy rất hiện thực, cũng rất cụ lực sát thương, thùy hội muốn kết hôn một quỷ lười đương lão bà? Vừa thùy hội giá một thoạt nhìn không có gì tiền đồ lão công? A… . Thật là có chút vật cạnh thiên trạch đạo lý tồn tại ư! Mặt khác, thành hôn hậu nam nhân phải ra ngoài (xin chú ý: Phu thê cung thiên di = sự nghiệp cung) công tác kiếm tiền nuôi gia đình, nữ nhân cũng phải ra ngoài kiếm tiền hoặc làm tốt quan hệ xã hội vai, tài năng hiệp trợ phu quân sự nghiệp thuận lợi (vì sao có bực này khác biệt? A… Giá thực sự không có biện pháp, thiên tính sở trí, cũng là thiên phú sở trí, bởi vì nữ nhân sinh hài tử hậu còn phải chiếu cố hài tử, thì là còn không có sanh con, nữ nhân trời sinh người đối diện vụ chỉnh lý vẫn là bỉ nam nhân sở trường, đương nhiên là có những người này ngoại lệ, ngoại lệ trước hết không nói chuyện). Bởi vì sự nghiệp ở phu thê đối cung, bởi vì tố sự nghiệp mục đích cuối cùng là đem tiền cầm lại gia, cho nên đối với cung là sự nghiệp thật xấu cũng trực tiếp ảnh hưởng phu thê tình cảm, ái tình a! Ái tình! Rốt cuộc là bánh mì trọng yếu còn là ái tình trọng yếu? Kỳ thực đương sự nghiệp thất bại vô pháp nuôi sống một nhà thời gian, không có bánh mì là đàm không ra tình yêu, các vị mời khán, đây đối với cung của xung, lực ảnh hưởng có lớn hay không ư?

● cung tử nữ → đương lưỡng tính thành đôi thành đôi hậu tất nhiên sẽ phát sinh nết tốt là, sở dĩ cung tử nữ ngoại trừ là tử nữ thật xấu biểu trưng ở ngoài, cũng lưỡng tính song phương tính quan hệ vẽ hình người. Ở ngày như vầy tính giao nhau dưới, dựng dục tử nữ (không được dựng người ngoại lệ) là tất nhiên kết quả, lúc này song phương cũng sẽ đối mặt liễu giáo dưỡng tử nữ khảo nghiệm, rất nhiều người đều nói quá “Ta là ở làm phụ thân (mẫu thân) lúc mới bắt đầu học làm phụ thân (mẫu thân)”, nói thế ở đẩu số 12 cung cũng phân là liệt vu nội ư! Bởi vì tử nữ vi phu thê huynh đệ cung, mà huynh đệ vốn cũng có học tập ý, sở dĩ hài tử giáo dưỡng, lưỡng phu thê đều phải học tập, hơn nữa còn là cả đời đến chết cũng còn ở học tập, a… Thật biết điều!

Ngoạn chuyển địa cầu 2: 40: 40

● cung tử nữVS cung điền trạch → nữ nhân sau khi sinh, là chính thức bắt đầu kéo dài gia tộc sinh mạng thời gian, cũng là nhà mới đình chân chính thành lập thời gian, gia đình thành lập phải có hoàn chỉnh sinh hoạt không gian, tân sinh mà bởi vì phải thu được hoàn thiện nhất bảo hộ, sở dĩ lúc này xây cấu lý tưởng trung tâm nơi ở hoàn cảnh cũng đồng thời trở thành tuyệt đối cần thiết, bởi vì tử nữ sẽ không vĩnh viễn ở cha mẹ trong ngực, bọn họ hội ba hội đi sẽ tới chỗ lục lọi tân thế giới (xin chú ý: Tử nữ cung thiên di = điền trạch hoàn cảnh), mà cha mẹ cũng sẽ căn cứ gia tộc đặc tính, tập tính, khi còn bé người đối diện đình khái niệm các loại làm như nơi ở hoàn cảnh xây cấu bản in ô-da-lit, a… Đối cung ma! Xung la!

● cung tài bạch → đương một người đã trải qua hôn nhân, sanh con dưỡng cái, sự nghiệp dốc sức làm lúc, chính thị đến rồi nghiệm thu thành quả thời gian, có thể không chính mình một khoản tiền tài đương nhiên cũng là nhân sinh thành bại bình xét điều kiện một trong, ngoại trừ cái này ở ngoài, cũng là nhân sinh đến rồi thành thục nhất giai đoạn, kinh nghiệm lịch lãm cũng đến đỉnh giai đoạn, mọi người sẽ bắt đầu tự hỏi còn dư lại nửa đời sau hẳn là làm sao sống? Sự nghiệp của mình và nhân sinh có hay không đã đạt thành trong lòng lý tưởng? Có hay không có hẳn là hoàn thành mà vị hoàn thành mộng tưởng? Sở dĩ tiên hiền ở đệ ngũ cung đưa hạ tài bạch cái này ý vị sâu xa mà ý nghĩa.

● cung tài bạchVS cung phúc đức → nhân loại sáng tạo thực chất vật thể (bao quát tiền tài), đều là xuất xứ từ vu tìm cách, có tìm cách mới có hành động, có hành động sản sinh kết quả, sở dĩ tài bạch cửa đố diện lập cung phúc đức, dụng tìm cách trực tiếp ảnh hưởng kết quả, dụng tinh thần mặt hưởng thụ vật chất, nửa đời sau nên như thế nào đã trải qua phúc đức tự hỏi, ý tứ như thế thật là có thú cực kỳ!

● cung tật ách → đương đi vận đến đạt thứ sáu cung (tật ách) thì, loài người tuổi tác đã ngũ ~ sáu mươi tuổi, bản thân các bộ Vị cơ năng rõ ràng biến chất, tay chân cũng càng ngày càng không nghe sai sử, lúc này làm sao bảo nuôi thân thể của chính mình cũng trở thành là tối trọng yếu đầu đề, nhân một ngày niên kỷ đến nơi này loại giai đoạn, cũng bắt đầu thích hồi ức chuyện cũ, nhất là quá mức ái trở về chỗ cũ tuổi thơ tuổi thanh xuân ít và lúc đó hoàn cảnh lớn lên (huynh đệ cung và cung điền trạch chính hội vu tam phương), cũng chân chính nhận tri đáo mình ở nhân sinh còn dư lại thời gian không nhiều liễu.

● cung tật áchVS cung phụ mẫu → lúc này, nữ nhân chính trực thanh tráng niên kỳ, đã rồi thành lập thuộc về bọn họ gia đình của mình, đương người đã già sau đó ngoại trừ yêu thích trở về chỗ cũ lúc nhỏ dĩ vãng ở ngoài, cũng dễ hoài tưởng phụ mẫu đối với mình dưỡng dục ân tình (ừ ~~~~ sắp đi gặp cha mẹ), phụ mẫu lúc đó làm những chuyện như vậy cũng trở thành chính đối đãi cả gia tộc hành sự hoài thì (nhìn kỹ: Tật ách đối diện chính thị cung phụ mẫu, trực tiếp ảnh hưởng), trong đầu hội quải niệm mà không thôi là nữ nhân (thỉnh tái chú ý khán: Nguyên cung tử nữ lúc này biến thành cung phúc đức), người đã già yêu nhất cân tôn tử tôn nữ ngoạn cùng một chỗ (kế tục khán ốc: Nguyên tử nữ cung tử nữ chính thị nguyên cung thiên di, cũng chính là lúc này huynh đệ cung, lão nhân mang trứ cân tôn tử tôn nữ học ư! A… Cân tôn tử tôn nữ cùng nhau lăn lộn tương đối không muốn đáo chính không ai muốn). Cuộc sống quá trình, 12 cung an bài, thật đúng là huyền diệu chuẩn xác a ~~~~~~~

Đến nơi này đã gần đến vĩ thanh, lúc này nhất định có người sẽ hỏi: Như vậy kế tiếp ư! Nếu có người sống vượt lên trước thứ sáu hạn ư? Đều làm đến đệ thất hạn cung thiên di liễu nói như thế nào đây? Hắc… Thỉnh các vị khán quán ngẫm lại nhất cú từ xưa đến nay minh nói: “Nhân sinh bảy mươi mới bắt đầu”, lời này mà kỳ thực cũng thật có ý tứ, chẩm nói sao?

Nói như vậy, sống quá bảy mươi tuổi nhân đã trải qua sinh ly tử biệt, chịu đựng qua sinh lý ốm đau hậu nếu có thể như cũ tai thính mắt tinh, lúc này, sinh mệnh, tiền tài, gia tộc, nữ nhân các loại hết thảy tất cả đều cơ hồ không để ở trong lòng liễu, cai giao ca tụng từ lâu giao ca tụng, bất năng giao ca tụng cũng không cần phải giao ca tụng, trong lòng bọn họ quan tâm nhất chính là: “Mọi người đối định vị của mình như thế nào đây? Quan cảm làm sao? Mình cả đời này như thế nào đây? Nên như thế nào hưởng thụ thặng dư người đó sinh ư? Nếu có tiếp theo sinh, chính vừa hội là như thế nào ư?” nâm nói một chút, có thể sống đáo năm này tuổi, phần lớn người đó không được đều là cùng loại như vậy sao?

Nhân sự mười hai cung cái khác biểu ý cập lục thân quan hệ (khán mở rộng cung vị thì, ứng với dĩ mở rộng cung vị là tân cung mệnh đến xem)

1, cung mệnh: Đại diện tổ mẫu, ngoại công, thúc bá, kế phụ, dì cả, phó quan trên cung vị. Lúc này lấy cung phu thê lập thái cực thì, là phối ngẫu cung phúc đức, khán phối ngẫu ham, tài nguyên cập hưởng thụ tình huống; cho nên phải có hảo phối ngẫu, đầu tiên yếu từ chính bồi dưỡng hảo tâm thái làm lên. Làm quan của tài, biểu sự nghiệp tư bản. Là tài của quan, biểu tài vụ quản lý chi tình huống. Khán tật bệnh bệnh biến hậu cát hung. Nơi ở hành lang.

2, huynh đệ cung: Đại diện mẫu thân, đại ca, nam nhạc phụ, gia đình nhà gái công. Là cung tài bạch điền trạch, tức gia đình tài khố, là tiền mặt gửi chỗ, biểu gia đình sinh hoạt phí dụng và chi tình huống. Là sự nghiệp tật ách Vị, khán sự nghiệp thể chế thật là tốt phôi hoặc có hay không thành tựu. Phu thê tình cảm cầu. Kiếp này tích âm đức vị, khán thọ nguyên cập vãng sinh tình huống. Bản thân hậu thiên thể chất tình huống. Là sương phòng, phu thê giường ngủ.

3, cung phu thê: Đại diện nguyên phối thê tử, nhị ca, mẫu thân huynh đệ tỷ muội. Khán phần đất bên ngoài là sự nghiệp, xuất ngoại vận khí, họa phúc. Phúc của tài, kiếp trước tích phúc nhiều ít, kiếp này báo ứng. Điền của tật, là trù phòng cập WC Vị; phòng ốc kết cấu thật xấu chỗ.

4, cung tử nữ: Đại diện trưởng tử, đệ nhị phối ngẫu, tam ca, phối ngẫu huynh đệ tỷ muội, phối ngẫu mẫu thân, huynh đệ phối ngẫu. Cũng đại diện tử tôn vãn bối, học sinh, đệ tử đích tình huống cập quan hệ. Vừa hãy nhìn cha mẹ tài bạch, bản thân tài nghệ, kết phường tình huống và đào hoa tình huống. Cũng đại diện sinh thực khí, mang thai, sinh dục chờ sự. Là vui đùa cung, phòng trò chơi, phòng sinh, đào hoa cung, tai hoạ nguyên. Là nơi ở trước cửa, ở phòng trước mặt tình huống. Là bác sĩ, y dược, giải trừ ưu, tiêu tai cung vị (phương vị).

5, cung tài bạch: Đại diện con thứ, tứ ca, vị thứ ba phối ngẫu, tôn bối, phối ngẫu bạn thân, tử nữ bằng hữu, huynh đệ tử nữ. Khán cha mẹ khỏe mạnh tình huống. Bản thân tai bệnh căn nguyên. Khán doanh nghiệp, ngoại duyên tình huống. Là khách phòng. Hôn chồng sau thê đối đãi thật xấu.

6, cung tật ách: Đại diện con trai thứ ba, người vợ, con rể. Vì huynh đệ tài bạch. Khán phối ngẫu hôn hậu sinh dục năng lực. Khán bản thân công tác nơi, nhà xưởng đích tình huống, mà sống tài địa phương. Là phòng khách, bố trí xong đối bản thân mới có lợi. Khán phối ngẫu đào hoa. Giữ nhà vận thật xấu.

7, cung thiên di: Vì huynh đệ tật ách, phối ngẫu tài bạch, bản thân thiên tài. Phụ của giao hữu, khán cha mẹ thọ nguyên. Là việc chính ngọa thất. Còn có thể khán dọn nhà (xa xa) tình huống. Thông nhau ngoài ý muốn cung. Phu của tài, khán phối ngẫu tài vụ tình huống.

8, nô bộc cung: Là thần linh vị. Dĩ cung phu thê lập cực thì, vi phu của tật, đại diện phối ngẫu vóc người, khỏe mạnh tình huống. Là tử nữ cung tài bạch, chuyện của cha mẹ nghiệp cung. Làm quan lộc cha mẫu, biểu bản thân sự nghiệp đầu nguồn, người lảnh đạo trực tiếp, ông chủ Vị. Là chúng sinh Vị.

9, cung Quan lộc: Phối ngẫu biến động, ngoại duyên, tử nữ tai bệnh, cha mẹ tài sản, bản thân tiền tài tiêu hao, di chứng hoặc hậu hoạn tình huống. Đại diện ở nhà chơi rông phong thủy chân tướng. Chủ cho thuê nhà, tả lân, bằng hữu giường ngủ, tình nhân, ngoại súc phối ngẫu. Là đọc sách cung, thư phòng.

10, cung điền trạch: Đại diện thượng tổ công, Tam tỷ, đại nữ nhi. Phối ngẫu giao hữu. Vì huynh đệ là sự nghiệp, tử nữ biến động. Bản thân tài vật được mất, kiếp trước nhân duyên, bằng hữu khác phái. Cha mẹ phúc đức, đại diện cha mẹ thọ cơ phúc phận, cho nên cũng có thể khán phụ mẫu trong lúc đó có hay không sự hòa thuận. Đại diện bản thân sở ở đơn vị, phục vụ công ty hoặc công tác nơi đích tình huống. Đại diện nghề thứ hai, trung niên tình cảm vợ chồng, còn có thể khán nữ tính đào hoa và tính sinh hoạt tình huống. Đại môn, ở nhà chơi rông trung tâm. Thích hợp ở lại phòng ốc tọa hướng. Đột phát tai hoạ kiếp số Vị.

11, cung phúc đức: Đại diện tổ phụ, nhị tỷ. Phối ngẫu là sự nghiệp, huynh đệ điền trạch, tử nữ giao hữu, bản thân kim tiền chảy về phía, ngoại lai của tài và ngoài ý muốn của tài, kiêm chức sự nghiệp của tài. Nữ mệnh phúc cơ, hôn nhân thật xấu trọng yếu cung vị. Là tật của tật, cho nên thất tình lục dục, nghiệp chướng bệnh khán cung phúc đức. Cơ quan chánh phủ, công ty con, sản phẩm. Đại diện lão niên vận, cung hảo thì lão niên an nhàn, cung hung thì lão niên bất an.

12, cung phụ mẫu: Đại diện phụ thân, đại tỷ, trưởng bối, sư trưởng, thủ trưởng, ngân hàng, công văn. Phối ngẫu gia đình tình huống, tử nữ là sự nghiệp, huynh đệ tỷ muội hàm dưỡng, bản thân tư tuệ linh cảm. Và văn học nghệ thuật phương diện tư duy phương thức, ham hữu quan. Là tiểu phòng khách.

Mười hai cung giản yếu chủ sự (bao quát đi vận)

Mệnh cung: Bản thân, sinh mệnh, nhân sinh trình tự, tính tình, nhân phẩm, tài năng, tinh thần, chí nguyện, tình cảm biểu đạt, sự nghiệp tài.

Huynh đệ cung: Huynh đệ, mẫu thân, thành tựu, phí dụng chi, sự nghiệp thể chế, thể chất, tình nghĩa huynh đệ, giường ngủ, tiền mặt kho.

Cung phu thê: Phối ngẫu, khác giới duyên, tiêu khiển, luyến ái, hôn nhân, tình cảm, trù phòng, phía ngoài sự nghiệp, vị hôn đại diện bản thân tình cảm.

Cung tử nữ: Tử nữ, vui đùa, kết phường, học sinh vãn bối, sinh dục, tình nhân, đào hoa, tính công năng, tái hôn đối tượng, nghiệp lực bệnh.

Cung tài bạch: Tài vận, sinh ý, đầu tư, kiếm tiền, tiền mặt, dùng tiền, tài chính quay vòng, nợ nần, chi phiếu, tiền tài chảy về phía.

Cung tật ách: Bản thân, béo gầy, tật bệnh, công tác địa điểm, cửa hàng, kinh doanh, phối ngẫu sinh sản Vị, gia vận, tiền mặt đầu tư phương hướng.

Cung thiên di: Dời, xuất hành, xuất ngoại, sự nghiệp ngoại giao, ngoại vụ, chuyện ngoài ý muốn, bề ngoài cá tính, địa vị xã hội, gặp gỡ.

Nô bộc cung: Bằng hữu, giao hữu, nhân tế quan hệ, nhân duyên, hữu tình giao tế, bị lừa, luyến ái đối tượng, tiểu nhân, đào hoa cơ duyên.

Cung Quan lộc: Sự nghiệp vận khí, vào nghề, chọn nghề nghiệp, chức vụ trình tự, điều động, quản lý, thương cơ, lợi tức, ngoại thê, nỗ lực lao động.

Cung điền trạch: Nhà ở, buôn bán phòng ở, dọn nhà, xây phòng, lắp đặt thiết bị, đưa gia cụ, dư tiền, tài sản, tồn kho, gia đình, gặp ở ngoài.

Cung phúc đức: Hưởng thụ, hưởng lạc, hứng thú, ý đồ, phẩm đức, tư duy hoạt động, tài nguyên, muốn kiếm tiền, thiên tài, ngoại hoa của tài.

Cung phụ mẫu: Phụ mẫu, trưởng bối, chỗ dựa vững chắc, sư trưởng, di truyền, mệnh nguyên, tướng mạo, ý nghĩ, ý thức tư duy, trình độ văn hóa, văn học tu dưỡng, tài trí, danh tiếng, tiền đồ, chỗ dựa vững chắc, công văn, pháp luật, pháp quy, quan tòa, chúng sinh của tài, ngân hàng, quỹ hội.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

《紫微斗数之十二宫》

需要背下来的是1命宫,2兄弟宫,3夫妻宫,4子女宫,5财帛宫,6疾厄宫,7迁徙宫,8仆役宫,9官禄宫,10田宅宫,11福德宫,12父母宫。

一命 二兄 三夫 四子 五财 六疾 七迁 八友 九官 十田 十一福 十二父【记忆的时候,最好把数字一起记忆,将来方便理解】

四生宫:乃指各局数「长生」之坐宫,和各干支「天马」之坐宫而定名,长生和天马仅在寅、申、巳、亥四宫活动,因而该四宫称为「四生宫」或「四马地」,有生生不息、希望无穷之意。又称之为四马地。

四墓宫:十二长生之「墓」位仅落于辰、戍、丑、未四宫,而辰、戍、丑、未四宫亦各为水、火、金、木之「库」位,辰、戍、丑、未四宫因而成为「墓库」,称之为「四墓宫」,具有收藏、守成、有备无患之意。又称之为四库宫。

四败宫:子、午、卯、酉四宫,为「咸池」和「沐浴」二星之坐宫,咸池星亦名「桃花杀﹝煞﹞」,申、子、辰年生者咸池在酉;寅、午、戍年生者咸池在卯;亥、卯、未年生者咸池在子;巳、酉、丑年生者咸池在午。木之沐浴在子;火之沐浴在卯;金之沐浴在午;水之沐浴在酉。因而命坐子、午、卯、酉四宫,桃花煞重﹝咸池、沐浴皆为桃花星﹞,吓坏了术士,认为桃花必败。惹上桃花,必因色惹祸,子、午、卯、酉四宫因而名为「四败宫」。又称之为四正宫。

子宫=下阴,丑宫=下阴,寅宫=右脚,卯宫=腰腹,辰宫=右胸,巳宫=右手【肩】

午宫=头,未宫=脸部, 申宫=左手【肩】酉宫=左胸,戌宫=腰腹,亥宫=左脚

子=正北=属水,丑=东北偏北=属土,寅=东北偏东=属木,卯=正东=属木,辰=东南偏东=属土,巳=东南偏南=属火,午=正南=属火,未=西南偏南=属土,申=西南偏西=属金,酉=正西=属金,戌=西北偏西=属土,亥=西北偏北=属水。

借盘看六亲,如图。

紫微斗数12宫位手掌图–左手。

简单的十二宫所代表的意义。

命宫:代表的是我们基本的个性。那也可以说是看命盘的第一个重点。

兄弟宫:代表的是我们与家中兄弟或好朋友相处上的分析。

夫妻宫:代表的是我们寻找对象的类型,爱情模式的基本分析。

子女宫:代表的是我们的兴趣、子女数、性能力等分析。

财帛宫:代表的是我们赚钱方式、专长方面的分析。

疾厄宫:代表的是身上哪处较易有问题,或是对疾病的看法。

迁移宫:代表的是人际方面、给人的第一印象上的分析。

交友宫:代表的是我们与下属、不熟的朋友交往上的分析。

事业宫:代表的是我们适合的工作及我们面对工作的态度上的分析。

田宅宫:代表的是房间摆设,存钱态度上的分析。

福德宫:代表的是对我们脑中易产生的想法、念头上的分析。

父母宫:代表的是与爸爸妈妈、长辈、上司相处模式上的分析。

相对细致一些的十二宫所代表的意义。

1、命宫

命宫就像人的头,大脑命宫是司令.

是精神、意志、个性,天性是大伯叔叔位,是奶奶位,是外公位

2、兄弟宫

兄弟宫看手足情,是母亲的位置

是现金的收藏位,是积蓄。所以是经济位。是库位要看事业的大小规模,就看兄弟宫。所以兄弟宫也是成就位

事业的规模也看兄弟的

身体的好坏也看兄弟宫,兄弟宫可以说是身体的运气位,兄弟宫的好坏也反应物质生活

兄弟宫是床位,卧室,看子女的福分也看兄弟

3、夫妻宫

肯定和感情婚姻有关

这辈子你的福分中财多财少可以看夫妻宫.夫妻宫还是厨房

是外出的运气

夫妻宫也可以看体型。也是兄弟的经济状况

4、子女宫

当然是看子女的。子女的多少、缘分、子女聪慧与否都可以从子女宫来看

还看桃花、外遇,小老婆、二婚,看合伙人、下属;看老运也可以看子女宫

子女宫是田宅宫的对宫,也是一个驿马位,可以看做外出住的酒店之类

比如,流年化忌在田宅宫冲子女宫,这个有外出的可能

不过反过来,子女宫化忌冲田宅,有驿马可能也有意外的可能

性能力从子女宫也可以看出比如子女宫化禄,也是性欲高,色色的;化权是能力强;化科是那个地方长的比较特殊,比较大之类的;最后一个是化忌,化忌就是那里可能有瑕疵,性欲淡,即使有心也无力

刚才讲到子女宫,没有讲子女宫化忌

子女宫有生年忌,这个是欠子女债,或者欠风流债,子女宫化忌的,很在乎自己的性能力和性器官但是性能力还是不行,为什么呢?因为太在乎了。自化忌的是另一种说法

见到过两个子女宫坐生年忌的,都是男命,很有意思,他们都很色,但是色也分原因。

5、财帛宫

很多人看一个人有没有钱,就去看财帛宫,这个观点不能说全错,但是这样一定看不准

财帛宫是赚钱的状况,是金钱观和价值

财帛宫也是父母的健康位,是客房,是夫妻宫的夫妻宫,所以是婚姻对待位

看结婚后,配偶怎样对我,就看财帛宫

还有,财帛宫有辅弼、魁钺星的,偏财比较多

看把钱花在哪了,就用财帛宫的宫干去四化,化禄所在的宫位,就是钱用在的地方

你的钱不是给子女就是给桃花

6、疾病宫

是身体,肉体。疾病宫有的也叫心宫。也就是反应一个人的习性。举个例子:月亮的疾病宫是巨门,所以他很喜欢聊天。。为什么说疾病宫是心宫,因为这个宫反应人的习性和情绪。也就是月亮说的心态。

疾病宫是官禄宫的田宅宫,所以,看单位情况、看工作环境,都可以看疾病宫

疾病宫和命宫是一六共宗,可以说命宫是“我”的精神,疾病宫是“我”的肉体合二为一才是完整的“我”。疾病宫既然是身体,那么就可以从疾病宫来看胖瘦。。看一个人的胖瘦要参看:命宫、疾病宫、夫妻宫、大限命宫

7,、迁移宫

如果说命宫为内,迁移就属外。所以迁移宫是外在的形象,样子

比如,夫妻宫可以看做家里的老婆,官禄宫是夫妻宫的迁移宫,所以官禄宫看以看在外面的老婆

迁移宫也是际遇,自己能力的展现,身份地位。迁移,顾名思义,是驿马。迁移宫为福德宫的三方位,所以也是才华、天赋的表现

修行之人,看能否修成正果也看迁移宫。。首先看迁移的好坏,然后看其他宫的四化,比如命宫化忌入迁移,容易修行。。命忌入迁移是耿直,不会花花肠子

溺水忌是命宫化忌入迁移宫,迁移宫正好坐生年忌,有爆发的意思

看意外、灾难也看迁移宫。迁移宫是你另一半的财帛宫,可想而知能看出来什么

8、交友宫

交友宫是兄弟宫的迁移宫,从上面的迁移宫可知交友宫表现兄弟的什么。交友宫,有的叫仆役宫,其实也就是众生位

仆役宫,是夫妻宫的疾病宫,所以是配偶的身体

看人际关系一般都看仆役宫,其他参看仆役宫三方

仆役宫也看竞争,与众生的对待

你看兄弟宫紧挨着命宫的,是仆役宫的对宫,就是众生的上升位,与命宫关系密切,所以可以看挚友

仆役宫是子女宫的财帛宫,看子女的钱财

9、官禄宫

官禄宫可以看工作,或者说是工作的方式

这个宫也是夫妻宫的迁移宫,所以可以看配偶的样子和配偶的外在能力

昨天说过,官禄宫也显示外室的信息也就是婚外情

官禄宫是命宫的气数位这个气数位我一直没有讲,每个宫位的官禄宫都是这个宫的气数位。气数位,其实就是那个宫位的运气

官禄宫是命宫的气数位,是命宫的运气。而这个官禄宫也可以看自己死后的坟。

看自己的身后事可以参看官禄宫和福德宫

官禄宫也是子女宫的疾病宫,看子女的身体,心态

10、田宅宫,

是家世、家族兴旺好坏的表现看子女的兴旺也可以看田宅宫

田宅宫是财富的收藏位,昨天讲过兄弟宫,所以看真正有钱没钱是要看田宅和兄弟二宫

看有钱的话,兄弟、田宅、疾病这三个宫十分重要。如果这三宫好,是可以有钱成为富人。但具体能有多少钱,还要看福德宫的三方。

田宅宫还代表居住环境;比如我的田宅宫是武杀,所以我的居住环境周围会有军队、医院、大型集贸市场等.田宅宫还是客厅,是父母的性格.田宅是家庭、天伦,男欢女爱的位置

田宅宫有化权,性能力强;化禄是性欲高,看到异性就产生兴趣;化忌,存不住钱,性能力有障碍;田宅有四煞,喜欢变换姿势,喜欢花样

田宅化忌只进不出,只进不出当然是没钱,窘迫.子女宫化忌的倒是很大方

11、福德宫

主要是后天的兴趣嗜好,也可以看关于享受的信息

福德宫,很多人都说过,这个宫位可以看因果。就是上一世,或者上上世的果报

福德宫可以看命主对金钱的欲望,看一个人爱不爱财就看福德宫,福德宫如果财星重,这个人可能很爱钱

,比如福德武贪的

看配偶的事业也看福德宫

12、父母宫

父母宫也是相貌宫

父母宫又是疾病(身体)的迁移宫,是身体在外的表象,所以是相貌宫

父母宫可以统看长辈,但是看真正的父母,这个宫主要是父亲、兄弟宫是母亲

父母宫是文书位,看学历文书方面的事情是看父母宫

父母宫好的,有机会嫁入豪门.

13、身宫

身宫在紫微斗数命盘出现的位置:

1、子午时生人,身宫与命宫同宫

2、卯酉时生人,身宫在迁移宫

3、寅申时生人,身宫在官禄宫

4、辰戌时生人,身宫在财帛宫

5、巳亥时生人,身宫在夫妻宫

6、丑未时生人,身宫在福德宫

通常人们在学习紫微斗数的时候,总接触到的是命宫,身宫这个极其重要的宫位,通常被一些学者忽略。

“命宫、身宫”的内涵,是斗数入门概念的第一个关键点,命乃人之外在表现,相当计算机系统的硬件部分;身乃人之精神内涵,相当计算机系统的软件部分。身命犹如一个有机组合构成的生命整体,其特征必然是它赖以生存环境特征的外现和模拟。

身宫主要影响作用分为三点:

1.修正作用:一般论命以命宫为主,随着时间、年龄的增长,身宫所扮演的比重亦随之增加。一般笼统的说是大约35岁后发生作用。比方说,一个人命宫弱、身宫强,则年轻时比较可能比较劳累或不顺,但中年后就有种慢慢渐入佳境、倒吃甘蔗的现象;反之,若命宫强身宫弱,就有点先盛后衰的味道了。

2.加强作用:身宫所在的宫位,会使那个宫位的吉凶增强。比方说身宫在夫妻宫,则在感情方面的吉凶比其它宫位更容易凸显。

3.对比作用:命身宫大看一生,小看一件事。一个人对一件事的作风往往前后不一,命宫往往代表前半段,而身宫代表后半段。比方说,有个人的命宫武贪见地空,身宫紫杀,则往往此人在做一件事的开始时,方向比较掌握不住、犹豫不决;但一旦事情一做下去后,往往有很好持续力以及执行力;反之,将此例的命身宫颠倒,就会有虎头蛇尾的现象。

身宫:

判断一个人后天的运势,表现出来比较多的是,一个人是否会处事,会不会为人,以什么样的心态去面对人生和什么样的行动。

身宫诸星可用做於客观环境发展自己的参考,物质潜能的环境

【身宫不能单独成一个宫位,它必定与命宫;财帛宫;官禄宫;迁移宫;福德宫或夫妻宫六宫中的任一宫同宫.】

紫微斗数是以”命宫的地支求命主”,以”生年的地支求身主”

命宫显示先天的宿命,主要论断前半生之运,【一般是36岁分】身宫开始起作用,真正体现出来都在40岁之后了,还有,每一个大限,最后两年一定与后面的大限运气重叠,而新大限的头两年运程,也一定受到前一个大限运程的影响,也就是说,从衰运到走大运,中间总共有四年的渐变期,从大运走大运,中间四年绝对是重大转折,飞升的过程。

身宮:身宮代表着后天的运势,如果命宫不好,而身宫不错,则代表可借由后天的努力而改变自身的命运,身宫在命盘中可能会跟命宫,夫妻宫,财帛宫,迁移宫,官禄宫,福德宫等六宫中的其中之一同宫。而身宫也会造就宫能的吉星加倍,反正若有凶星也会加倍其凶力。当命宫有十四主星时,其吉凶明显者,则无须考虑身宫之作用,当命宫无十四正曜时,必须重视身宫之作用,以身宫和迁移宫作为主要的对象进行研究.身主星是身宫的守护神,主掌营养、修为、阴骘、福德等,与躯体、魄力、后天运程有关,和身宫一样,是一生最执迷的地方,属后天努力的因素。在具体运用中,身主星的好坏仅作为判断身宫吉凶的补充。 命身主星入命身宫,为龙归大海,适得其所,英雄有用武之地,逢吉更吉,逢凶减凶。

斗数天盘,是人一生的命综合趋势,也叫大势,决定了人一生最基本的东西,比如家庭出身,性格,爱好,优点,缺点,社交圈,疾病状态等等,而这里很多东西,终其一生也不会有改变。

斗盘中有命宫,身宫的区别,有的人会在成年后,性格和世界观转变为身宫的星情状态,这个就是后天的性格塑造,而身命在同一个宫的,大多一生也不会有改变。

身宫在紫微斗数命盘出现的位置:

1、子午时生人,身宫与命宫同宫

身宫与命宫同宫:行运的趋向最为明朗,为人主观强烈,不易受外在环境影响,行事之功过大都自己作为承担。讨得这类人的欢心,需要极力讨好,做到对方感觉以自我为中心。

2、巳亥时生人,身宫在夫妻宫

身宫与夫妻宫同宫:较重感情之人,注重家庭生活气氛,对家庭有责任心,有受配偶影响的倾向。讨得这类人的欢心,需要多谈情说爱。

3、辰戌时生人,身宫在财帛宫

身宫与财帛宫同宫:偏重钱财价值观,行事以赚钱为目标,有受经济左右行为的现象。讨得这类人的欢心,需要多给使用钱的权利。

4、卯酉时生人,身宫在迁移宫

身宫与迁移宫同宫:身宫之外,易受环境变迁的影响,比较容易有职业或居住环境的变迁。讨得这类人的欢心,需要多陪着去逛街和旅游。

5、寅申时生人,身宫在官禄宫

身宫与官禄宫同宫:是事业心较重之人,一生行事以追求事业成就为目标,有热衷于名位的现象。讨得这类人的欢心,需要帮助完成事业的发展,和巩固名誉地位。

6、丑未时生人,身宫在福德宫

身宫与福德宫同宫:比较爱享受,享福之人,较注重生活品质,似乎有些缺乏积极进取,努力奋斗的精神,比较会承袭祖上余荫之生活方式,不愿去做改变。讨得这类人的欢心,需要满足精神生活,和兴趣爱好。

十三宫:宫有阴阳,生年三吉化入阳宫主贵入阴宫主富。内外生年干来自何处,如来自六内自力更生,如来自六外是荫得,主吉凶,亲事等之分。

六阳宫: 命、夫、财、迁、官、福宫、或居阳干亦属之。

六阴宫: 兄、子、疾、友、田、父宫、或居阴干亦属之。

六内宫: 命、财、疾、官、田、福宫。

六外宫: 兄、夫、子、迁、友、父宫。

身宫附于十二宫中乃自己后天一生最在意执着之点,故有人重财,有人重感情等等之不同也,此为论得失依据之大刚。

具体化十二宫所代表的意义。

要想学会紫微斗数,必须了解和掌握十二宫的含义及命宫命盘的重要作用。紫微斗数十二宫是从命宫逆排,即:命宫、兄弟宫、夫妻宫、子女宫、财帛宫、疾厄宫、迁移宫、奴仆宫、官禄宫、田宅宫、福德宫、父母宫。何星入何宫,何宫有什么星组合,起什么作用,都反应了先天和后天应吉和应凶的程度及一生的顺逆轨迹,现把十二宫的含意一一说明一下。

一、命宫 命宫在命盘十二宫中占有很重要的位置,命宫是命盘的核心,一个人的吉凶祸福都要以命宫为基准。命宫显示了人的先天命运和后天命运,包括人的性格、品德、容貌、才华、机遇、思想、精神、爱好、适宜的职业、环境、一生工作和事业发展的状况,人生的顺逆轨迹等,都在命宫中显现出来。命宫是统辖个人终身吉凶祸福所在的中心宫位。身宫和命宫一样,也起着重要的作用。命宫主要表现了先天的状况,身宫则主要表现后天的状况。身宫落入何宫,何宫就为强宫。如身宫落入官禄宫(事业宫),此人的官运就好,当然要根据各星的组合情况而定。如果身宫在官禄宫又居卯位并有天机星、巨门星落入,能成为部级官员。贪狼星入官禄宫则有贪官之嫌。 命宫的三方四正关系重大。如果命宫的三方四正吉星组合较多,有化禄、化权、化科或禄存星落入,科、权、禄齐备,定为辅佐之臣。化禄最忌凶星冲破,若与羊、陀、火铃、劫、空同宫或夹会,则格局减低,徒有虚名,并不富贵,或因富贵而招致凶祸。如果命宫的对宫迁移宫有吉星落入,出外求谋大吉,在外定有朋友帮助,有贵人提携,而且还能衣锦还乡。如果命宫无正曜,看对宫,有吉星者减半,凶星者加凶。命宫有天姚星者好色,性欲需求高,性生活频繁。命宫有太阴星化忌或贪狼星化忌者,婚姻有挫折,必二度新郎或沉迷酒色之中,或为妾所生,或家有继母。女人或流落风尘。陀罗、火铃在命宫,主残疾离乡,一生刑克牢狱。 命宫落入子午宫,主人有见解,有理想,对哲理或宗教很感兴趣。其性格外刚而内柔,如迂杀星,则知音难觅。若夫妻宫、福德宫不吉,便是孤独之人。甲、巳、庚年生人,如迂六吉星者,最宜学术研究、或成为文艺界知名人士。 命宫落入丑未宫,入庙,甲、庚、丁、己年生人,最为有利。若与火星、铃星同宫,则与六亲相克,生活将倍感孤独。若与文昌、文曲同宫,则是宗教心较强的人。若与羊刃、陀罗同宫,则一生浮沉,变化多端。若与天空、地劫同宫或居迁移宫,对自己毫无约束力,虚名虚利,会天马主漂泊,乘飞机外出,宜遭空难,或死于外地。若与禄存、天魁、左辅、右弼同宫,则一生比较安定。 命宫落入寅申宫,入庙,与天府星相同,甲、已、丁、庚年生人,财官皆有,吉利。天府星为财库,主人厚重温良,聪明有才智,做事稳重大方,有领导能力,但比较保守。甲生人,禄存在寅,若逢天马同宫于寅,则应为富贵双全之命,但须靠袓德的福荫。男命以从事公益性职业为宜,如:从政,公务员,国家职员,均可,女命不宜,只宜作家庭主妇。总之,命宫是个纲,纲举则目张

二、兄弟宫夫妻宫 兄弟宫不仅代表兄弟姊妹之间的关系,也包括合夥人、搭档、知心朋友或是相当于兄弟情的挚友之间的关系。根据兄弟宫的星情以及各星在该宫的组合,可判断与兄弟姊妹之间的关系如何,缘分厚薄,助益大小,兄弟姊妹人数多少,有无刑克等。同时,兄弟宫还可以用来推断朋友、同事、同学、同僚、合伙人等的情况。从兄弟宫里面可以看出兄弟姊妹的多少、个性如何和才华的高低。兄弟宫是命宫和夫妻宫的夹宫,也是这两个宫的桥梁。如果兄弟宫逢化忌或杀星冲破,夫妻间的性生活就不够和谐。 各种星宿入兄弟宫的吉凶情况都有不同的显示。紫微星入兄弟宫,本人为长女,自尊心很强,不是长女者、也有依靠兄弟姊妹的倾向。可得到兄弟姊妹的帮助,兄弟姊妹聪明能干有能力。若与羊、陀、火、铃、空、劫同宫,主兄弟姊妹缘薄,并有刑克。若与昌、曲、左、右、魁、钺同宫,主兄弟感情深厚和睦。 天机星入兄弟宫,兄弟虽少,但能得到兄弟的帮助,若天机星落陷,主兄弟相背,虽有若无,但在困难求助时,可得到帮助。会六吉星者,能得到良好的助益。 太阳星入兄弟宫,兄弟姊妹感情和睦,能互相帮助。入陷地,则兄弟欠和睦,甚至有口舌和争斗之事发生。若与羊、陀、火、铃、空、劫同宫,主兄弟缘薄,常发生纠纷,甚至分离。若与昌、曲、左、右、魁、钥同宫,能得到兄弟姊妹的帮助,或合伙共同创业 武曲星入兄弟宫,兄弟少,不和睦,且易精神孤独,兄弟性情暴躁孤僻。庙旺,若与昌、曲、左、右、魁、钥同宫,能得到兄弟在物质上的帮助,若失陷,有克犯或主生离死别。若与羊、陀、火、铃、空、劫同宫,也主兄弟相克,兄弟有夭亡者,兄弟不能和睦相处,甚至孤单,或各奔西东。 天同星入兄弟宫,兄弟不但多,而且又能和睦相处。若与羊、陀、火、铃、空、劫同宫,主兄弟少,感情不融洽,不能和平相处。若与昌、曲、左、右、魁、钥同宫,主兄弟感情深厚,又能互相帮助。 廉贞星入兄弟宫,主兄弟少而缘分薄,兄弟固执己见,不能和平相处。若与昌、曲、左、右、魁、钺同宫,兄弟感情深厚,有富贵权势之兄弟,但对己助益较小。若与羊、罗、火、铃、空、劫同宫,兄弟间相克害,缘分薄。 天府星入兄弟宫,兄弟多,如会禄存者,可得到兄弟物质上的帮助。会昌、曲、魁、钺者,能相互帮助。会左、右者,兄弟在事业上有很大助益。会天空、地劫者,兄弟感情不和睦,或各奔西东。 太阴星入兄弟宫,若居庙旺之地,兄弟多,而且能互相帮助。若落入陷地,则兄弟少,难得助益。会禄存者,兄弟和睦,可得到物质上的援助。若与昌、曲、左、右、魁、钺同宫,主兄弟感情深厚,能互相帮助。若与羊、罗、火、铃、空、劫同宫,主兄弟相克,感情不和,且易分离。 贪狼星入兄弟宫,兄弟少,助益小。若失陷,兄弟如同路人,或主同父异母兄弟,兄弟各人顾各人,感情浅薄,而且会因兄弟而蒙受损失。若与文昌同宫,不能得到兄弟帮助。若与羊、陀、空、劫同宫,主孤单,因兄弟而受到伤害。会火铃,能得兄弟之帮助,会禄存者,兄弟感情深厚、缘分好。 巨门星入兄弟宫,兄弟少,而且多薄情寡意,不合群,各奔西东。若与羊、陀、火、铃、空劫同宫,则孤单或互相憎恨和攻击。若会禄存者,兄弟和睦,会六吉星者,兄弟相处很好。 天相星入兄弟宫,兄弟虽然不多,但感情和睦能互相帮助,兄弟富有同情心,值得信赖,诸事皆有自己卖力之人。若与羊、陀、火、铃、空、劫同宫,主孤单。若与昌、曲、魁、钺同宫,主兄弟间感情融洽,能相互帮助。 天梁星入兄弟宫,庙旺,主兄弟多,失陷,主兄弟少,感情和睦,关心多于帮助,或出现单方面帮助之现象。会六凶星者,缘分浅薄,仅限于口头上的关心而无实质的帮助。会六吉星者,主兄弟和睦,互相均有助益。 七杀星入兄弟宫,在子、午、寅、申独守,有兄弟,但兄弟间争强好胜,精神方面比较孤独。其它宫,兄弟体弱多病,脾气暴躁,性情孤僻,甚至无兄弟。 破军星入兄弟宫,有兄弟,但兄弟性情狂傲,相互无助益,失陷者,主孤独。 文昌、文曲、左辅、右弼、禄存、入兄弟宫者,兄弟教养好,感情深厚,相互助益大。这些星若与六凶星同宫,则主感情不和或克害招怨。羊刃、陀罗、火星、铃星、天空、地劫入兄弟宫者,兄弟不和,兄弟相克,兄弟形同陌路或各奔东西。天魁、天钺、化禄、化权、化科星入兄弟宫,主兄弟中有贵显者。 总之,吉星入兄弟宫应吉,凶星入兄弟宫应凶。其它星合入兄弟宫,根据其组合情况,另当别论。或吉或凶要根据各个星的组合情况而定。 夫妻宫是展示配偶的相貌、体形、行业以及婚姻的早晚、感情是否深厚、性生活是否协调、婚姻家庭是否稳定的具体表现。在异性交往中会出现什么情况,有无外遇,都可以明显地表现出来。吉凶星在夫妻宫里会合,应吉应凶的程度也可以在此宫显现出来。 紫微星入夫妻宫,妻子有个性,有男人之气概,婚姻宜迟,不宜早,早婚不偕老。若与破军照会,婚姻有挫折,再与羊、陀、火、铃、空、劫、天刑相会者,主刑克,三妻之命。与天府星同宫或会照,主白头偕老。与天相星会合,小配为佳。与贪狼同度,如有吉星扶持,虽有周折,但可免刑克。 天机星入夫妻宫,宜小配,妻子性情机巧,会太阴,主有贤妻内助,会天梁婚姻宜迟不宜早,早婚主离异。与羊、陀、火、铃、天刑、化忌会合,主刑克。 太阳星入夫妻宫,入庙,聪明善良,婚姻宜迟不宜早,早婚有挫折,会太阴星,主有贤内助,而且妻子很美。有羊、陀、火、铃、空、劫、天刑会照,主刑克生离。若太阳星落陷、化忌、会煞星者,夫妻不能白头偕老。遇四煞、会破军者,非礼成婚。 武曲星入夫妻宫,主刑克,或生离死别。入庙者,迟婚可免,以同龄者为宜,会吉星及文昌、文曲、化科者,主妻子贤慧。有禄存、天马者,因妻得财。遇七杀、破军者,三妻之命。遇羊、陀、火、铃、破军、七杀者,主有意外之灾祸,或因妻子而破财。女命武曲星临夫宫会七煞、破军、化忌者,主再嫁或继室偏房,否则刑克极重,或无子女,或丈夫有不治之症,或丈夫有意外之灾祸。 天同星入夫妻宫,必须迟婚,方能偕老,否则,三婚不止,若天同星临陷宫再会照羊、陀、火、铃、空、劫、天刑者,主分居,或离异,或刑克病重等。与天梁星同度,离婚後再娶相貌美丽之女子。天同星临夫妻宫,以先同居后结婚者可免离异。女命天同星临夫宫,有吉星扶持者,可免离婚。会羊、陀、火、铃、化忌者,宜继室、偏房或迟婚,否则远离或有夫妻之名而无夫妻之实,或离婚再嫁。有天刑在夫妻宫而落陷者,有刑克不利婚姻。有巨门星会照者,更主口舌纷争,精神困惑不定。 廉贞星入夫妻宫,有吉星扶持,会天府星,性情刚强者,免克。无吉星者,分居、或离异。化忌者,离婚后再娶再嫁。落陷者,三妻之命。逢破军、七杀者,亦主离婚不和,否则刑克,会羊、陀、火、铃、天刑者,主刑克,或因男女之事发生词讼争斗等情况。化忌者,主因男女之事发生口舌烦恼。女命夫妻宫与廉贞星缠度,主刑克、或分居或为继室,会照煞星恶曜,以偏室、未婚同居者,可免刑克,否则或离异,或丧夫。 天府星入夫妻宫,主得贤慧之妻,或因妻致富。若落陷,或逢羊、陀、火、铃、空、劫者,主宠妾灭妻,二妻之命。如会吉星者,则与妻子虽有分离之事,但仍如若离非离,若断非断之现象,因为天府乃为厚诚之星,少刑克之灾。女命天府星临夫宫者,主得情感丰富,英俊有为之丈夫。若与武曲同度,会照羊、陀、火、铃、空、劫、天刑者,以继室、偏房为宜,否则刑克离异。 太阴星入夫妻宫,若与文昌、文曲同度者,主聪明睿智,文章出众,学有专长。会吉曜,蟾宫折桂,有专业技能,能出人头地,名利双收,并主得贤慧美丽的妻子。与太阳同度,能白头偕老。与天同或天机同度,主得持家有方,聪明多才之贤内助,唯以小配为宜。会羊、陀、火、铃、天刑、大耗、空、劫、化忌者,主生离病灾。 贪狼星在夫妻宫,主刑克,以迟婚或婚前多遇阻碍周折,或有破坏者为宜,否则主刑克。会照羊、陀、火、铃、天刑者,三妻之命。会照咸池、天姚、廉贞、化忌者,主有桃色纠纷,或宠妾灭妻,否则刑克,或者晚立子可免刑克。女命夫宫贪狼星缠度者,主刑克、离居,丈夫有外遇者可免。宜继室、偏房,或得子後可免刑离,或长配迟嫁。 巨门星入夫妻宫,常有口舌之争,以长配为宜。若与太阳同度,则性情豪爽,作事明朗,勇於负责。有化权、化禄、禄存、左辅、右弼等吉曜会照,助夫益子,聪明慈善。有天同星同度,虽聪明,有刑克生离。若与羊、陀、火、铃、天刑、孤辰、寡宿会照,主刑克,或分居,或口舌,或离异。女命巨门星临夫宫,有太阳、化权、化禄、禄存、左辅、右弼、天魁、天钺等吉星会照者,主嫁既贵而且又富之夫,多才多能,事业有成,而为人所敬仰。如化忌,则口舌是非,婚姻家庭不睦。如会羊、陀、火、铃、天刑者,主刑克分离、三嫁之命,或以继室、偏房、不举行结婚形式之同居为宜。 天相星入夫妻宫,主得聪明贤淑,持家有方,容貌美丽妻,以长配或亲上加亲为宜。紫微同缠,主得志高能干之妻,以晚婚为宜。武曲同度,有灾伤或口舌,武曲、破军拱照,主刑克、分离,或在结婚前曾与他人解除婚约,或结婚前阻碍较多,一拖再拖,免克,否则主二妻之命。与廉贞同度,无刑克。有化禄及禄存同度者,美满婚姻,或因妻得财。与化权、化禄、文昌、文曲、天才会照者,妻子多才多艺。与化忌会照,主口舌不睦,或多病多忧。与羊、陀、火、铃、空、劫会照者,主刑克、分离、孤独。 天梁星在夫妻宫,宜长配,以年龄相差三岁以上者为宜。与太阴会照,主得美妻,但以迟婚、或再婚为宜,否则主刑克。女命夫宫有天梁星,以迟婚或继室、偏房或未婚同居者可免离异。与天同星同度而化忌或会照羊、陀、火、铃、天刑者,主离後再克,或克後再离。 七杀星入夫妻宫,入庙,会照禄存、化禄、化权、化科者,主得精明能干之妻,但在结婚前多有阻碍、挫折发生。与左、右、魁、钺、解神、天德等吉曜会照者,主妻子稳重大方,旺夫益子,为众人所敬仰。但以晚婚为宜,否则妇夺夫权,或生离分居。与廉贞同度,会四煞星,亦主生离分居,或为病灾所缠,妻子如有若无。七杀在酉宫临妻宫,主刑克。会照煞曜,主遭意外之灾祸。若再会空劫、大耗,则因妻倾家破产。与羊、陀、火、铃、空、劫、天刑会照者,主三妻之命。女命七杀临夫宫,在庙旺之地,会吉星,主得地位崇高之丈夫。会煞曜,则主刑克、分离,以迟婚、继室、偏房为宜,或婚前叠遭周折、破坏、延迟。会照化忌,有争夫夺爱之嫌,或异情别恋之事发生。如夫妻宫七杀临卯酉二宫,则主灾祸、刑克、分离,或有痨病、心脏病、神经病等事发生。如再会照羊、陀、火、铃、天刑、空、劫、大耗,主有意外灾祸、刑伤,或牢狱之灾。 破军星入夫妻宫,主刑克、分离,或有夫妻之名而无夫妻之实。早婚主克,三妻以上,晚婚或婚前遭遇他人破坏、中伤、多受挫折者,反主白头偕老,但须在婚後有外出、分居、远离等情形发生者方合。或则以继室、偏房,或未婚先同居者反宜。与廉贞同度,婚后不和或另有外遇。与紫微同度,以长配为美。与禄存同度,与家庭不合,或家庭不同意这门亲事,或遭遇他人倾挤、陷害,或拨弄是非而分离不和。与四煞、天刑、空劫会照,主刑克离异或灾病、口舌是非。破军星在子、午宫同度,妇夺夫权.

子女宫财帛宫 女宫为桃花位,从中可看出子嗣之多寡和是否有作为之子女,晚年是否可得到子女的奉養,也就是说子女是否孝順,与子女的感情如何,生产子女时是否順利、有无难产、剖腹产、人工流产等现象。子女宫是表示子女的容貌、个性、才华、健康状况、吉凶祸福、以及本人的生育能力,子女在成長的过程中,是否有凶险,是生出有为之子或是敗家之子,都要从子女宫里显示出来。从子女宫里也可以推断出自己的学生、门徒、弟子、晚辈,与自己的关系如何,会不会被属下背叛、出卖或拉后腿,須配合奴仆(交友)宮同參,至于出外能不能結交到好的朋友,可配合迁移宮來参论。子女是夫妻感情之結晶,故从子女宮里也可得知其人之性生活与生殖能力的強弱与好坏,更可从子女宮而得知与临居之间关系及相互影响的程度,也可从子女宮里來看生意合伙人的对象之好坏。因为子女是男女双方共同创造出来的,所以,和交友宮同参可论适合不适合与人共同创业,可不可以得到同甘共苦的朋友及合伙人共同开创美好的事业。而子女宮又為夫妻宮與財帛宮中间的桥梁,所以又可从子女宮來看出其人之物质基础与精神构想之好坏,更可得知其人之岳母之个性,及岳母与本人之间的关系如何,都可以从子女宮得知其大概。 子女宫吉星多,又入庙旺,如紫微、天府、天同、天梁、武曲、廉贞、左辅、右弼等同守,主子女多,事业有成。如遇巨门、太阳、破军、七杀等煞星同度,则多有夭折。如有禄存、七杀相守,子女稀少,或一二子女。和天机、天相缠度,主晚立子,中年方得。如遇贪狼、铃、羊、陀、罗、化忌等恶煞,主刑伤,或子女喜怒无常,感情不和。若凶星多又值陷地,当断绝嗣,或伤残夭折,或抱养他人之子。如果各星与四煞、空、劫、刑忌、死、绝同会于子女宫,多子者减少,少子者更少,无子者全无。若得吉星拱照,主子女多而且又有所作为,倘若既有凶星临照而又加刑杀等恶曜,多主克害或有破荡逆忤之子。 凡观子女之有无,除看值星以外,还要看吉凶星在三方四正所起的作用好坏。子女宫若有吉星照临,但三方四正有煞刑冲破,佳子佳女亦要受损。子女宫南斗星多者,多生男;北斗星多者,多生女。(机、同、梁、相、府,火星、魁、钺、杀、昌、铃为南斗星。武、贞、贪、巨、破,羊、陀、左、右、曲、禄存星为北斗星。) 在命盘中,太阳星落在子女宫,先生男,太阴星落在子女宫先生女。子女星落到阳宫,先生男,落到阴宫,先生女(子、寅、辰、午、申、戌属阳宫,丑、卯、巳、未、酉、亥属阴宫)。 在现代时期只生一胎的情况下,一般来说,不论是男命还是女命,要看生小孩那段时间行入哪个大限,大限宫内南斗星坐守,或南斗星多者,先生男;大限宫内北斗星坐守,或北斗星多者,先生女。 总之,子女宫吉星坐守或照临,则主子女昌盛有为,事业有成;凶星坐守或照临,则主子女有刑克,或少子绝嗣,或灾祸不断。无论是吉星或凶星,是吉曜或凶煞,在子女宫独守或同度,吉星组合越多,对子女应吉的程度就越大,同样,凶煞组合越多,对子女应凶的程度也就越大。 财帛宫是养命之宫位,财又为养命之源,是人生在世万万不可缺少的,对于每个人来说至关重要。一个人是财旺还是财弱,是贫穷还是富贵,是进财多还是出财多,所得到之财,是固定收入、还是经商收入、或额外之收入,都可以从财帛宫里显示出来。从财帛宫里可以表现出其财运的好坏、理财的能力、钱财之状况、调度之情形、经济基础之强弱。财帛宫是子女宫与疾厄宫的中间桥梁,财帛宫的强弱直接影响整个家庭的生计、子女的教育或本人身体的医疗保养皆以财为基本条件,故财帛宫也可推算出一个人家庭的精神及思想是否健全,或物资行动之好坏、个人疾厄状况和身体之保养是否得体,同时也可从财帛宫看出进财的形态方式,是借贷、抵押、正财、偏财,及金额的大小,皆由此宫推断之。 财帛宫的对宫为福德宫,福德宫是物资享受和精神享受的宫位,是来财之源。如财帛宫强旺而福德宫入庙旺,则为大富之命。若福德宫旺而财帛宫很弱,表面上看很富,实际上是山中的竹荀腹中空。若财帛宫旺而福德宫不佳,来财虽多,但财源不旺,成不了大器。若财弱福陷,则为下贱贫寒之人。财帛宫是靠勤俭理财而成业,所以,也可从财帛宫看出其人是慷慨大方,还是小气吝啬,是奢侈浪费,还是节勤节俭等。 财帛宫的三方四正,是对宫福德宫、命宫和官禄宫(事业宫)。若三方众吉星拱冲照合最为美妙,若遭凶星恶煞守值拱照,不但财难聚,反因财而生是非,甚至招来杀身之祸。所以三方四正之宫互为枢杻,互相补益。吉则应吉,凶则应凶。财帛宫若遇吉星庙旺守值,如紫微、天府、天相、廉贞、太阳、太阴、贪狼、禄存、化禄、左辅、右弼等,主财旺、财多。如遇羊、陀、空、劫、火、铃、七杀并在落陷之地,不但财运不好,而且还有破财或其他灾祸发生。 经云:紫府武阴,双禄主财;禄存守于财宫,堆金积玉;诸凶照财博,居散无常;武曲贪狼守财田,横发资产;权禄守财福之位,世代荣华;劫空临财福之乡,生来贫贱客;日月夹财,加吉曜,不权则富;左右财宫,兼夹拱,衣禄丰隆;紫微辅弼,多为财赋之官;武曲太阴,多居财赋之任;紫府武曲居财帛,更兼权禄富奢翁。 要观查一个人是否贫富,财帛宫是一方面,同时还要看其命盘的三方四正及其它宫是否有吉星照守,另外,还须看其人的大限步入何乡,经过全面的分析,才能断定其财富的多寡,是贫还是富。如果流年斗君在原命盘财帛宫过度,遇众吉星拱照,主横发一年,若逢四煞空劫耗忌,定主破财或因财而遭官非争讼。若七杀、破军、贪狼、天机、巨门、天梁在财帛宫同煞星守照,其人必是好赌之徒,若煞中又加空劫,可能会因赌而倾家荡产。如果巨门单守财帛宫,须凭口才与脑力在竟争中求财,这些财来得比较辛苦,往往成败不一。如果遇吉星多,主先难后易。若巨门化禄、化权或与禄存同宫,则主大富。和昌曲同宫,而是先出名而后得财,如左、右、魁、钺同宫,则多有贵人相助而得财,但难免有口舌发生。如果巨门落陷地,需辛苦求财,虽可得但不富。加四煞空劫,主贫穷度日,不是因官非破财,就是因天灾人祸而破耗。总之,财帛宫吉星守照越多,财帛就来得越快、越多,反之,凶星守照越多,财帛就破得越快、越多。

疾厄宫迁移宫 疾厄宫为寿元之宫位,是疾病和灾厄所主,一个人一生有什么疾病和灾厄,与什么星组合,会发生什么疾病,都要从疾厄宫里显示出来,所以疾厄宫是判断一个人是长寿还是疾病或灾厄的宫位。疾厄宫的三方四正是田宅宫、兄弟宫和父母宫。看一个人的疾病不仅从疾厄宫看,而且还可以从疾厄宫的三方四正即从田宅宫、兄弟宫和父母宫看。当然命宫也是不可缺少的,还要从命宫里去推断,单从疾厄宫里看人的疾病是不够全面的。 人的疾病是根据中医阴阳五行与发病的原理推断出来的。紫微斗数里的星系繁多,但不外乎金、木、水、火、土这五种不同的属性,某一种属性过多或严重受制,就会致病。 金太过或不及,或受火克,就会得肺病、大肠或呼吸系统疾病,于五官则为鼻。疾厄宫或三方四正有武曲、七杀、文昌、羊、陀、天哭、太阳、廉贞、火、铃、空劫等星宿或恶煞坐守或拱照,除有循环系统及神精系统之疾病外,还会有大肠或呼吸系统疾病的发生。 木太过或不及,或严重受克,就会有肝胆病、内分泌系统疾病,于五官则为眼。如疾厄宫或三方四正有天机、贪狼、化权、武曲、七杀、羊、陀、天哭、太阳等星宿或煞曜坐守或拱照,不但有呼吸系统疾病,还会有肝、胆或内分泌系统疾病。 水太多或不及,或受土克,就会有肾、膀胱、或排泄及生殖系统疾病,于五官则为耳。如疾厄宫或三方四正有天同、太阴、破军、右弼、文曲、化科、天姚、化忌、天喜、红鸾、龙池、紫微、天府、巨门、禄存、地劫、天虚、等宿星凶煞坐守或拱照,不但有消化系统疾病,还会有排泄或生殖系统方面的疾病。 火太多或不及,或严重受克,就会有小肠、循环系统、或神经系统疾病。如疾厄宫或三方四正有太阳、廉贞、火、铃、空、劫、天同、太阴、破军、右弼、文曲、化科、天姚、化忌、天喜、红鸾、龙池等星宿或凶煞坐守或拱照,除有呼吸系统疾病以外,还会有循环系统及神经系统疾病的发生。 土太多或不及,或严重受克,就会有脾、胃或消化系统疾病,于五官则为口。如疾厄宫或三方四正有紫微、天府、巨门、禄存、地劫、天虚、贪狼、化权等星宿或煞曜坐守拱照,就会有上述疾病的发生。 人在一生当中,最关心的莫过于生老病死,也是每个人必须经过的历程。所以人们最注重的是身体是否健康,如果没有健康的身体,即使有再多的财富,做再大的官,一切都是枉然。其它的东西都是身外之物,只要有一个健康的身体,才是最宝贵的财富。从疾厄宫里可看出一个人的身体,五臓六腑里容易得什么疾病。为了保持良好的身体状况,可以经常锻炼身体,做一些有利于身心健康的活动,增强抵抗疾病的免疫力,以防范于未然,使生命充满活力,使身体更加强健起来。 迁移宫是命宫的对宫,是用来推断一个人由出生地迁移到外地的命运.是判断和显示一个人在外地的顺逆和吉凶的具体情况,以及在外旅行、经商、社交、定居、出国等遭遇如何,有无贵人帮助,居住环境之好坏,待遇之优劣,是否遇小人陷害,或意外灾祸,旅途是否平安,精神和物资生活是否趁心如意 ,在外的适应能力如何等,都可以从迁移宫里显现出来。对迁移宫的看法要打破传统的看法,要随着民俗的改变而改变,随着时代潮流的演变而加以融合应用,万万不可承袭古代的断法.因为古代交通困难,人们很少外出,或者说很少出行远方.即使外出,由于缺乏交通工具,要靠步行,或利用很落后的交通工具,如太平车、马车、小推车等、不象现在,交通工具很发达,很先进,象飞机、火车、汽车、轮船、摩拖车、自行车.、甚至还有更先进的卫星、火箭、宇宙飞船等,过去出外很难,现在外出很容易,所以要随着时代的发展,思路要拓宽,不要单一的仿照古代之断法,要多元化地进行分析判断,这样准确率才高,才能得出正确的结论。

迁移宫的星曜组合在斗数中非常重要,仅次于命宫,因为它是命宫的对宫,不论是吉星还是凶星的组合,对一个人来说,都起着至关紧要的作用。如果一个人从出生地到外地定居,其最初一年的运势是由迁移宫来决定,而不是命宫,因此应该将迁移宫当命宫来看。假如一个人不断地定居在外,象商贾、海员、飞机驾驶员和空姐等,则应该将迁移宫当命宫来推断,这样才能得出准确的结论。 紫微星守迁移宫,外出有人敬重。会照天府、天相、左辅、右弼、天魁、天钺、禄存、天马、或化禄、化权、化科等吉曜,外出能得财,有贵人相助和提携,有利于在外求谋。如与羊、陀、伙、铃、天空、地劫、大耗、天刑、化忌等凶星恶煞会照于迁移宫,在外多口舌是非,多受人排挤,或遭被盗抢劫、或遭凶灾横祸等。 天机星守迁移宫,主变动,此星为浮动之星,其变化较大,所以有利于在外发展,在外发展才能衣锦还乡,在本土反生烦恼。与太阴、禄存会照,财易得,与天马会照,宜动中求财,与巨门会照或同度,宜外出创业,须费尽口舌,若见化忌和天刑,防官非。若与羊、陀、火、铃、空、劫会照,不宜外出,否则有官非、破耗,或意外之凶灾横祸。 太阳、武曲、廉贞、太阳、太阴、天梁、天府、七杀在迁移宫会照或同度,宜动不宜静,适合在外求谋发展。如与文曲、文昌、左辅。右弼、天魁。天钺、禄存、化禄、化权、化科同度或会照,在外有贵人和朋友帮助,求财吉利,事业发达。若与羊、陀、火铃、空劫同度,则主口舌是非、财产破耗、灾祸横生。 贪狼守迁移宫,主酒色桃花,因为贪狼为正桃花,若在迁移宫与化禄、化权、化科或禄存相会,在外多遇酒色应酬,或多遇赌友、酒肉朋友及风月场合下的不三不四的朋友。如会文昌、文曲,则多诗酒应酬之乐,若会照羊、陀、火、铃、空、劫,主出门遭盗贼抢夺,加会咸池、天姚,则主因酒色致祸。贪狼化忌,不但有脓血之灾,而且还会有为人夺爱之事发生。 巨门守迁移宫,不宜外出,若与化禄、化权、化科或禄存同度,入庙,则其人以讲学、论坛或以外交活动为宜。若巨门化忌则多口舌是非,或多劳少得,或劳而无功等。若遇羊、陀、火、铃、空、劫、天刑、大耗相会,出外易遭灾破财,再遇流年化忌或流煞并临,不但对六亲有刑克,而且还会有牢狱之灾。 破军守迁移宫,出外靠技艺谋生,或靠专门知识和技能兴家。如与羊、陀、火、铃同度,出外多破败,宜在家不宜在外,否则徒劳无功。 文昌、文曲守迁移宫,遇吉星,事业发达,加凶煞不得安宁,化忌在外主失盗、破财。左辅、右弼遇吉曜多助力,遇煞曜刑忌,主竞争或口舌官非。天魁、天钺,在外有贵人相助,遇恶煞凶曜凡事费力。禄存、天马,遇吉星,在外经营可致富,若遇恶煞凶曜,少人缘。擎羊主招是非,人缘不佳,遇天刑、大耗,主灾病或官非词讼。陀罗主拖延,不宜外出,见恶煞凶曜,少人缘,遭人妒忌。火星、铃星,出门招是非,见化忌、天刑,有口舌官非。天空、地劫,均主挫折,见擎羊、天刑、化忌,主死在异乡,不宜乘飞机旅行,易遭空难。

交友宫事业宫 交友宫,古人称奴仆宫。奴仆是家庭的成员,一代为奴,终生为奴,所以奴仆宫的好坏,可以观察出一个家族的兴衰,奴仆的多少,是否对主子忠心,能不能对主子卖力,对主人来说是相当重要的。 在社会主义国家,人人都是国家的主人,根除了奴仆关系,随着社会制度和体制的变革,将奴仆宫改为交友宫,把奴仆关系变成了同志或上下级关系。奴仆宫的三方四正,其对宫为兄弟宫,所会合的为父母宫和子女宫,这就组合成了一个祖孙三代加奴仆的最典型的古老家庭模式。兄弟代表平辈,子女代表晚辈,父母代表长辈,这三个宫位的星宿和奴仆宫拱照,也就将人际关系作一个整体的反映。 现在观察交友宫可以用相同的方法来比较,兄弟代表人际关系中的同志、朋友或同事,子女代表人际关系中的下级、助手或晚辈,父母则视为人际关系中的长辈、上司或领导。如果这三个宫位的星曜和交友宫会照,就能详细地、全面地观察出整体的人际关系状况。从交友宫里可以看出人际关系的好坏,上下级关系是否协调,结交什么样的朋友,对自己有无助力,是否得到朋友的好处,是否受到朋友的伤害,从交友宫里都可以推断出来。常言说:“在家靠父母,出外靠朋友”。而朋友有好有坏,好的朋友可以助一臂之力,坏的朋友可以给你帮倒忙,办坏事,甚至危机到自己的生命财产的安全,所以结交朋友要慎重,以免身受其害。 在交友宫里,如果有紫微、天机、太阴、天同、天府、天相、贪狼星坐守或拱照,交友就比较广泛,并能得到朋友的助益。若有文昌、文曲、左辅、右弼、天魁、天钺、禄存、化禄、化权、化科等吉星坐守或拱照,就能交到知心的朋友、或有地位、有名气的朋友,对自己助益就大,而且能得到朋友的帮助和提携。 太阳居交友宫,多遭友人和下属的埋怨,因为太阳将光和热普照大地,使人和万物受益,不但太阳得不到回报,反遭埋怨的缘故。若太阳化忌,则此种情形表现更为明显。 太阳与巨门相会,虽然也能结交一些朋友,对自己也有一定的助益,但多有口舌发生。若与太阴、天粱、化禄、化权、化科等吉星会合,能多交一些政界人物和社会名流及其对自己助益较大的朋友,但难免受友人和下属的埋怨。若与文昌、文曲、天魁、天钺、左辅、右弼相会,如入庙,则可交助益较大或热情豪爽之朋友,但仍受埋怨。若遇四煞、空劫者,下属必以怨报德。 武曲在交友宫,一般来说朋友不多,人缘也欠佳。会吉星,朋友和下属多有助力,会恶煞,下属和朋友易背叛或遭官非。 廉贞守交友宫,交友广泛,但未必有助力,需看入庙陷或会照吉星煞曜而定吉凶,入庙会吉星,朋友有助力而得财,会凶煞加化忌,或因赌而破财,或因色而破财,或因投机犯法而有牢狱之灾。 巨门守交友宫,若会吉星或化禄、化权、化科、禄存、昌、曲、魁、钺、左辅、右弼坐守会照,能交能言善辩、多智多谋之友,且得友人之助力。若会凶星恶煞或化忌,不但下属和友人无助力,则主人缘不佳,或多生口舌是非,或刑克六亲,或有牢狱之灾。 七杀入交友宫,在外结交朋友甚少,而且多有竞争,多有口舌发生,若有凶星恶煞相会照,主友人背信弃义,遭友人陷害、被盗、侵吞,甚至有官非口舌或其它灾祸发生。 破军星在交友宫,一般来说会因友人而破财,会因下属而使事业受损,财帛耗散。若会凶杀恶曜,会因友人而遭到官非口舌,或受下属阴谋破坏,或侵吞、盗夺等事发生。 事业宫古人称为官禄宫,那是因为在古代,人们把当官看得很重要,一人做官,鸡犬升天,全家就有了名声和地位,官职越大,社会地位和名声就越高。事业宫是推断一个人在一生中的事业和职业的状况,是关系一个人的富贵程度,事业发展的方向,创业的能力和在社会上的地位,与上级关系好坏及事业上的财力是否健全,在其任职的大小等都可以准确地显示出来。结合事业宫的三方四正,即命宫、财帛宫和夫妻宫进行分析研究,可以判断出一个人的就业情形和职位的高低。 紫微星入事业宫,入庙者,若不见凶星恶煞会照,与天府、天相、左辅、右弼、天魁、天钺、三台、八座、恩光、天贵同度或会照,则可从政、做公务员、当官,即使经商,也可由商入政,若再与化禄、化权、华科、天马会合,则可掌财权,或成为财经界领袖人物,如懂事长、经理、银行行长、财政部长等职。紫微、天府同入事业宫,业绩大,收入高,职位显赫。紫微、贪狼同宫,文武双全,职位高,权势大,加火星、铃星宜武职。紫微、天相同宫,官职清显,权力大。紫微、七杀同宫,武职峥嵘。 天机星守事业宫,入庙,事业有成,位重权高,陷地,为一般公务员。天机、太阴同宫,庙旺,声名远扬,陷地,不能持久扬名。天机、巨门同宫,在卯宫,声名远扬,在酉宫,扬名不久。天机、天梁同守,文武全才,位重权高。太阳守事业宫,庙旺,文武职皆宜,且贵显,陷地,则贵而不显。太阴、太阳同守,在未宫,职位高显,加昌、曲、左、右则位居部厅级。太阳、天梁同守,在卯宫,文武职位皆高,在酉宫,平常之人。 武曲入事业宫,庙旺,与昌、曲、左、右同守,武职高显,与化禄、化权、化科同宫,则会发财。陷地,平常之人。武曲、天府同宫,职位高显,加天空、地劫,则职位平常。武曲、贪狼同守,则成为贪官,以失败告终。武曲、天相同守,离乡背井,则可得权势地位。武曲、七杀同宫,职位高且横立功名。武曲、破军同守,为军旅之职,若化禄、化权、文昌、文曲同宫或加会,则官职显赫。 天同入事业宫,入庙,文武职皆宜,若与羊、陀、火、铃相会,功名无份。天同、太阴相会在子位,文武职位皆高,在午宫为一般公务员。天同、巨门相会,入庙,职位由低升高,晚年发迹,陷地,平常之人。天同、天梁相会,权力地位皆高。 廉贞守事业宫,入庙在寅、申宫,一般宜武职,做其他行业风险较大,若昌、曲、魁、钺、左、右拱照或同度,则可由文职掌武权。陷地,则为平常之人。廉贞、天府同守,为富贵双全之人。廉贞、贪狼同守,以文职为宜,成就事业较辛苦,但也能得到较高的职位。廉贞、天相同守,位重权高,若与羊、陀、火、铃、空、劫同宫,则以武职为佳。廉贞、七杀入事业宫,军旅出身,有功名,有权势。廉贞、破军同守事业宫,职业变化较大,事业成败不一。总之,凡各吉星入事业宫,再逢庙旺,事业发展就顺利,官运就亨通,职位就高,权力就大。如遇羊、陀、火铃、空、劫、化忌等凶星恶煞,则事业受阻,官运不通,权贵者减其权势,降其官职,严重者或撤销查办,或给于法律制裁

田宅宫福德宫 在紫微斗数中,田宅宫为财库之位,是藏财之所,代表人的不动产状况,或不动产的多寡,居住的环境好坏,田宅有无变动,变动的情形,早年、中年、晚年的运程及家庭状况如何,全家是否安宁,生活是否富裕等都可以从田宅宫里推算出来。一般来说,田宅宫有武曲、天府、太阴、禄存者大吉,有紫微、太阳、天同、天相、天梁、七杀、六吉星者中吉,有天机、廉贞、巨门、破军、四杀星者凶,有贪狼、天空、地劫、化忌者大凶。 紫微星入田宅宫,不但能继承祖业遗产,而且自己还能增置产业。紫微、天府同守田宅宫,不动产比较丰富,是大富之命;紫微、贪狼同守田宅宫,能继承祖辈遗产;紫微、天相同守田宅宫,能置较多不动产,如加昌、曲、左、右,不但有丰富的遗产,而且自己也能自置;紫微、七杀同守,自置不动产不多;紫微、破军同守,会卖掉不动产,然后自置。 天机星入田宅宫,会失去不动产,然后自置。天机、太阴同守,庙旺,能自置不动产,陷地,会失去不动产;天机、巨门同守在卯宫,可守住祖辈不动产,在酉宫,则不守祖业,不动产会减少;天机、天梁同守,会自置很多不动产,晚年比较富有,如加六煞,会卖掉全部不动产。 太阳星入田宅宫,入庙,能继承祖业,陷地,初年有不动产,到了晚年会逐渐减少。日、月星同守,会拥有很多不动产;日、巨星同守,主不动产先无后有,在寅宫与巨门同宫,有丰厚的不动产,在申宫,主靠商贾维持生活;日、梁同守在卯宫,既能继承祖业,又能增置不动产,在酉宫,则产业平平。 武曲星入田宅宫,若庙旺,多得祖辈产业,陷地,则少得产业,后自己又置一些产业。武曲、天府同入田宅宫,可置很多不动产;武曲、贪狼同入田宅宫,到晚年才能置些不动产;武曲、天相同入田宅宫,先失去不动产,而后又置不动产;武曲、七杀同入田宅宫,很不关心不动产,对置不动产感到若有若无;武曲、破军同入田宅宫,主破荡,也主迁居人住旧宅,就是有不动产也不能持久。 天同星入田宅宫,主白手兴家,不动产有少逐渐增多。天同与天梁同入田宅宫,主一生飘荡,很少有不动产,如有也不能坚守,若在寅宫同度,加左、右、禄存或化禄,则有不动产,但仍时时变换不动产;天同、巨门同入田宅宫,不宜置产业,或因此有破耗及口舌是非;天同、太阴同入田宅宫,一生无牵无挂,享福终生,善施舍,在文学上造诣很深。 廉贞星入田宅宫,是一个劳碌之命,祖业破荡,或无祖业,但忙中有乐,是一个性情善变之人。廉贞、天府同入田宅宫,不但有不动产,而且还能守住不动产;廉贞、贪狼同度,无不动产,劳心劳力,辛苦度日;廉贞、天相同度,虽无不动产,但福厚寿长,能过快乐的好日子;廉贞、七杀同度,东奔西跑,马不停蹄,无福可享;廉贞、破军同度,祖业破荡,劳神费力,不得安宁。 天府星入田宅宫,多才多艺,终生生活幸福,能安享晚年。太阴星守田宅宫,博学多能,一生过着幸福快乐的生活。贪狼星守田宅宫,福分浅,一生劳苦劳心,不得安宁,甚至靠祈求别人为生。巨门星守田宅宫,劳心劳力,徒劳无功,辛苦度日。天相星入田宅宫,福分厚,寿命长,一生知足常乐,安享清福。天梁星入田宅宫,一生比较清闲快乐,在文学方面造诣很深。七杀星入田宅宫,入庙,可享清福,陷地,加羊、陀、火、铃、空、劫,则一生劳碌之命;若女命,七杀独坐福德宫,必为娼妓。破军星入田宅宫,一生劳苦奔波,而不能享福,若陷地,则寿命不长。 文昌、文曲入田宅宫,入庙加吉星,福禄之命,陷地,与羊、陀、火、铃、空、劫同宫,一生劳苦奔波,但对文学技术很擅长。左辅、右弼入田宅宫,入庙,一生快乐安逸,福禄双全;陷地,与羊、陀、火、铃、空、劫同宫,则劳心劳力,辛勤度日。天魁、天钺入田宅宫,一生多有贵人相助,生活幸福快乐,而天钺带桃花,易受异性贵人相助,易有感情纠葛。化禄、化权、化科入田宅宫,主一生幸福快乐。红鸾入田宅宫,一生生活幸福快乐。天姚星入田宅宫。主辛勤劳苦,女性则不安于室。羊、陀、火、铃入田宅宫,入庙,有福可享,陷地,劳苦奔波,辛勤度日,无福可享。总之,凡各星宿遇羊、陀、火、铃、空、劫、化忌等凶星恶煞,幸福快乐者,则不得安宁,或疾病缠身,或财产破耗,或官司口舌,或寿命短促等事发生 福德宫是表示福气、道德的宫位。可以看出一个人的品性、德性、修养、风度、心术、人品及祖先的遗荫(阴德),先天因果关系,一生的物资享受和精神享受的能力,宗教信仰的程度,一个人的福分浅薄,兴趣爱好及品味的高低,婚姻家庭生活是否美满,有无外遇等都可以从福德宫里推断出来。如果结合命宫及大运,也可以推断出一个人的寿命长短;配合田宅宫可以看出家中所供奉之神位及祖先的神主牌位有没有双性之祖先牌位;配合命宫、疾厄宫可推断出一个人的疾病状况及能否安全渡过病痛之灾难;配合事业宫可推断出根据一个人的个性较适合从事哪种行业和职业以及财运旺衰等等。女命福德宫为强宫,如果贪狼、廉贞、天姚、咸池等桃花煞星进入福德宫,此人容易伦落风尘或多有感情困扰。现把各星进入福德宫出现的情形作以分析。 紫微星入福德宫,福禄双至,能安享崇高的富贵之乐。天府与天相同守,终生幸福快乐;与破军会照,劳苦奔波。若羊、陀、火、铃、空、劫、大耗会照或化忌,则多忧多虑,多烦恼,福分比较浅薄。 天机星入福德宫,一般来说,主人思想敏锐,遇事多猜疑,心神不安,化忌,行事畏首畏尾,喜欢钻牛角尖,以致进退失据,多忧多虑。天机与天梁同度,能忙里偷闲,寻求精神方面的享受,若化忌,易悲观消极,或时有忧天杞人的思想。与巨门同度,主人浮滑、多疑、善变,思想敏感性很强,化忌,劳心劳力。与太阴会合,身心劳碌,在闹中喜清静,化忌,多操劳,不得安宁。与羊、陀、火、铃、空、劫、天刑、大耗相会于福德宫,则无精神享受,多忧多虑,终日奔波劳碌,不得安宁。 太阳星入福德宫,主人奔忙不息,身劳而心未必劳,会吉星,在忙碌中能成就一番事业,会凶煞,四处奔波,不得安宁,劳苦劳心,狂费心机。太陽、太陰同宮,則陰陽調和,能享受精神和物资方面的快樂。与天梁相会,则主有独特的性格,具有名人的气派和风度。与巨门同度,劳心劳力,事事奔忙,费神费力。若女命,则主得热情奔放而能享受幸福快乐的夫婿。若见桃花诸煞,则多有感情困惑。 武曲星入福德宫,武曲星为财星,若会吉星,入庙,能享清福。若与贪狼、咸池、天姚星相会,则有花酒之乐。贪狼、火铃相会于福德宫,能享受天伦之乐。陷地或化忌,则主劳苦奔波,费力费神。与破军、陀罗会合,奔走忙碌。若与七杀同度或会照,再见天马,则主碌碌无成,或多劳少成。与天府同度,见吉星能享受幸福和快乐,见恶曜,能带来思想烦恼和心神不安。与天相同会于福德宫,有吉星相会照,可享受幸福快乐,见凶煞,晚年能得享清福,但少年、中年时期比较劳神费力。 天同星在福德宫,天同星为福星,不仅能得到物资方面的享受,而且在精神方面也能得到很好地享受。天同与天梁同度,主安逸享乐。与太阴星相会,也主幸福快乐。与巨门同度或与陀罗相会,则自寻烦恼。 廉贞星入福德宫,主奔波忙碌,虽然富裕,但在忙中取乐,在忙碌中得享受。若廉贞与天府、天相会照,则为多福多寿,快乐享受之命。廉贞与贪狼同度,则主浮荡奔忙,思想偏重于物资享受,若与桃花煞星会合,则主风流惆怅,女命易流落风尘。廉贞与七杀同宫,一生辛辛苦苦,忙忙碌碌,不得安宁。廉贞与破军同宫,劳心劳力,不得安宁。若与羊、陀、火、铃、空、劫、大耗、化忌相会,则劳苦奔波,无福可享。 天府星入福德宫,主人思想稳重、宽厚、仁慈、福厚寿长、身心安宁。天府星与紫微星同守于寅宫,一生无忧无虑,生活快乐,成为真正的享福之人。天府星与七杀、武曲会合,则主身安心劳。若与廉贞同度或会照,则精神享受不足,而物资享受则不虞。 太阴星在福德宫,入庙,不仅能得到物资方面的享受,同时也能得到精神方面的享受。若化忌,则外表安静,内心却不安。太阴与天机同度,也主内心不安,比较适合清静的地方。太阴与太阳同度,入庙,福禄双至。太阴与天同相会,其人有生活情调。太阴与羊、陀、火、铃、空、劫等煞星相会,则辛勤忙碌,多幻想,自寻烦恼。 贪狼星入福德宫,入庙,化吉或会吉曜者,或沉于物资享受,或沉于酒色,或沉于艺术,或沉于宗教哲理。贪狼与廉贞会合,主东奔西跑,身心不宁,福分浅薄。若与红鸾、天喜、咸池、天姚会照,从青年至老年,仍风流惆怅。太阴与羊、陀、空、劫、大耗、天刑同度,则自行烦恼,福薄不安。与火、铃同度,虽能享福,但性情比较暴躁。 巨门星入福德宫,即使入庙或有吉星相会,也主多猜多疑、多生是非、费力费神、劳力劳心。巨门与太阳同度,虽劳苦劳心,但能得到享受。与天同星同守,若无煞星会照,能安享快乐,若有煞星相会或化忌,则凡事费力,劳心劳神,少有精神享受。与羊、陀、火、铃、空、劫、大耗、天刑同度或会照,则劳苦奔波,是非多端,自寻烦脑。 天相星入福德宫,入庙,则为人正直坦荡,有正义感,富同情心,若会照天府星,逢化禄、化权、化科或遇禄存、左辅、右弼在三方四正照会者,则主幸福快乐,富贵寿长。若化忌,则多思多虑,心神不安。天相星若与武曲、破军拱照,则劳苦劳心,不得安宁。与空劫四煞同度或会照,则多有不切合实际的幻想,福浅寿薄,心神不安。天梁星入福德宫,入庙,则主人乐天知命,并能得到物资和精神方面的享受。如天梁星在巳、亥两宫,则多心多疑,思虑过多,与四煞相会,则多有心计。天梁与天机同度,而天机化忌者,则自寻烦恼,心神不安。天梁在巳、申、亥三宫守福德宫,会天马、空劫,主人浮荡。天梁与太阳同度,见左、右、魁、钺、恩光、天巫等星曜会照,福禄厚重,富贵双全。与天同相会,心神安宁。与天机同度,劳神费力,化忌,福分浅薄,多有烦恼之事发生。会羊、陀、火、铃等凶星恶煞,则多是多非,心神不得安宁。 七杀星在福德宫,入庙会吉星,品格高尚,但理想太高,易遭人嫌忌,因而人缘较差,也主妻子有刑克,以晚婚、晚孕、晚立子为宜。七杀星若与紫微同度,理想更高,更觉得人生不得志,有怀才不遇之虑。七杀与武曲同度,则多心神不宁。化忌,则多忧多虑,或多生是非,倍感人生非常空虚。七杀与廉贞同度或化忌,多劳碌奔波,心神不安,在理想及感情上会受到很大挫折。七杀与羊、陀、火、铃、空、劫、大耗、天刑会照,则费神费力,劳苦奔波。同时人缘不佳,宜遭嫌忌。若女命,七杀临福德宫,以迟婚、继室、偏房或未婚同居为宜,否则恐有刑伤。 破军星入福德宫,入庙,善于决断,也少身心劳苦,陷地,少决断,凡事多费神费力,思想上多困扰。若与武曲同度于福德宫,化忌,凡是多劳苦劳心、办事或工作多有失误、多有阻隔。若与廉贞同度,化忌,主人遇事举棋不定,斷而不决,进退失据。若无化忌同度,破军守福德宫而会四煞,则主招惹烦恼是非或心神不安。破军若与紫微同度于福德宫,则有自我陶醉或自得其乐之心,但若会凶煞恶曜,则心烦意乱、器小易盈、烦躁不安

父母宫,又称相貌宫,可以推断出本人的遗传基因及相貌,父母亲的特征,与父母亲的缘分及所受父母的教育如何,父母的社会地位以及父母的人事背景及其事业的好坏。同时也可以看出父母亲的婚姻状况如何及生死存亡疾病福寿的各种情况。除此之外,可以看出一个人与上司、老板、直系长辈、领导的关系如何,有无疾病,能否得到他们的照顾和重用。根据每个大限及流年,可以推断出某一时期父母的吉凶祸福等。 凡是父母宫里有紫微、天府、太阳、太阴、天同、天梁、禄存、左辅、右弼等吉星坐守,主父母双全,父母的身体健康,与父母的感情深厚,能尽孝道,父母有福分且能高寿。凡是父母宫里有七杀、破军、贪狼、武曲、巨门、廉贞等凶星恶煞守值,都属于不吉之兆,如再加四煞忌星会照,则主刑克严重,缘分浅薄,或父母早伤。具体到各星宿入父母宫应吉应凶的情况,作如下分析。 紫微星入父母宫,入庙,会吉星,父母有福寿,无刑克;陷地,父母有主见,但与父母有代沟,遇大限和流年父母易有灾厄。紫、府同度,父母富贵,无刑克;紫、破同度或会照,宜离家出外求谋,否则对父母有刑克或感情淡薄;紫微、七杀同度,会吉曜,无刑克,主父母有威权,但性情暴烈,见凶煞,对父母有刑克;紫、相同度,见吉星,无刑克。遇凶曜,有刑克;紫、贪同度,一生无刑克。 天机星守父母宫,主远离父母,否则有刑克,若与天马同守或拱照,主幼年离家或年长入赘岳父家,对父母感情淡薄,但对岳父母感情却深厚;若与羊、陀、火、铃、空、劫、天刑、阴煞、劫煞、化忌、孤辰等曜同度或拱照,则主幼年父母不全,或重拜父母,或过继他人。天机、巨门同度,幼年不利父母,若命宫见火星、铃星者,也主两重父母。天机、太阴同度或会照,无刑克,见化禄、华科、化权或左辅、右弼等吉星会照,能得父母荫庇,见恶煞凶曜,则主父母有灾病。天机、天梁同度,主父母有主见,能力强,会凶煞,与父母有代沟,感情比较浅薄。 太阳守父母宫,父母无刑克,见化禄、化权、化科、左辅、右弼等吉星照会,主受父母恩宠,也主父母事业有成,经济富裕,有权势和地位,陷地,则对父母不利。若太阳化忌,再逢四煞空劫、天刑者,要看命盘中的太阴宫有无凶煞恶曜,如有煞星同守,先克母,如有吉星同守或会照,则先克父。太阳、太阴在丑宫同守于父母宫不利父,在未宫同守,不利母。太阳化忌,一般主父多病灾,太阴化忌,一般主母多病灾。太阳与巨门同度,主与父亲感情不和。太阳与天梁同度,有吉星会照,对父母无刑克,在卯宫同度,能得父母福荫,与凶煞恶曜会照,对父母有刑克,否则,则主远离父母,或重拜父母。 武曲星入父母宫,一般对父母有刑克,若有吉星会照,过继或远离父母可免刑克,在幼年或少年因灾病而破耗父母财产经济者,对父母无克。武曲与天府、天寿相会于父母宫者也可免克。总之,武曲星是带孤克的星宿,即使对父母免克,也得不到父母的宠爱。武曲、七杀、或武曲、破军同度或会照,皆主对父母有刑克。武曲、天相同度,见吉星,无刑克,见凶煞忌曜,则有刑克。 天同星入父母宫,天同为福星,则主少年辛苦,白手兴家,入庙,则少年父母双全,无克害刑伤,陷地,有左辅、右弼、天德、月德、天寿、天福星者,对父母无刑克,否则,应远离父母或过继他人,或重拜父母,或更名改姓。天同、太阴同度,化忌,若无吉星会合,先克母,若有吉星会照,命盘中太阳落陷会照者,则先克父,不见凶星恶煞者,对父母无刑克,若见众吉星会照者,不但无刑克,而且还能得到父母的荫庇。天同、巨门同度,主父母不和,经常有口舌发生。天同、天梁同度,若天同化忌,对父母有刑克,若吉凶星并照,则主父母感情不和。 廉贞星守父母宫,因廉贞为恶曜,对父母很不利,重者有刑伤克害,轻者感情不和,或不受父母荫庇。廉贞守父母宫落陷或化忌,或远离父母,或重拜父母,或过继于他人。若与天府、天相同度或会照,再见天福,天寿等吉曜者,刑克程度会减轻,但也主感情欠佳。廉贞与天马、天虚同度或会照,则主幼年远离父母。廉贞与七杀、破军、贪狼同度或会照,皆主父母有刑伤。若再见四煞、空劫、天刑、阴煞、孤辰,则主刑伤克害,或遭重大灾害,或有严重疾病、绝症等。若与红鸾、天喜、咸池。天姚、天刑在父母宫同度或会照,则主其人必为偏房所生,否则,父母定有外遇,或两次婚姻。 天府星守父母宫,一般来说皆主父母感情融洽,也主幼年父母双全。但若与羊、陀同宫,则主与父母感情不和谐,常有意见分歧。若见众吉星会照能得到父母的福荫,见禄存或化禄同度,则主父母喜掌财权,甚至到老年也不肯交于自身。天府在父母宫,若有羊、陀、火、铃、空、劫、天刑会照或同度,主父母有刑克,宜分居,或出外,或过继他人。 太阴守父母宫,入庙会吉曜,主父母双全,无刑克。若落陷,则不得母亲福荫,或母亲早亡,或母亲离婚再嫁,或母亲在自己幼年时,疾病缠身,得不到对自己的照顾。若见桃花、天刑,主再嫁,见天月、天虚、阴煞,主疾病缠身,见化忌及刑煞,则主死亡。太阴化忌于父母宫,若落陷,见刑煞者,先伤母,和太阳化忌的性质一样。太阴会四煞、天刑、化忌、天虚、阴煞、孤辰者,幼年须过继他人,再见天马,则主远走他乡,否则刑克父母。 贪狼入父母宫,入庙,化禄、化权,或与吉星相会照,对父母无刑克,若化忌,会羊、陀、火、铃、空、劫、天刑者,宜早年远离父母,否则有刑克,再见其他凶星恶煞,则父母有疾病缠身,有天德、天寿、天福同度,则对父母无刑克。贪狼与廉贞同度,若见红鸾、天喜、天刑、天姚、咸池者,主其人为偏房所生,否则主有刑克。若大限、流年见者,主父亲风流,或喜欢到风月场合应酬,或父母有不良嗜好。 巨门星守父母宫,对己对父母均不利,主其人过继他人,或重拜父母,否则对父母有刑伤和克害。天机、巨门同度,克害刑伤更为严重,巨门化忌,父母多有口舌是非,天机化忌,与父母互有猜忌。巨门、太阳同度,两代多口舌是非。巨门、天同守度,父母产业日渐衰败,或祖业不守,或被他人所夺,也主幼年时父母难以两全。巨门喜与化禄、化权、禄存同守或照会,若无凶煞,主父母富有,再见天巫同度,主父母有遗产。若有羊、陀、火、铃、空、劫、刑、忌会照,则主父母有刑克,或多口舌是非。 天相星入父母宫,若逢吉星夹会,主父母富贵长寿,若刑忌夹会,则对父母有刑伤克害。一般来说,天相入庙守父母宫,无刑克,若陷地,见吉星也无刑克,见煞星恶曜则有刑克。天相与武曲同度,对父母有刑克,武曲化忌者刑克更甚,再见煞刑诸曜,或灾祸横生,或患绝症、急症等。天相、廉贞同度,也主有刑克,化忌者,两代感情会决裂,或父母有血光之灾。会四煞,早年有刑克。再见刑忌,刑克更重,或远离父母,或重拜父母。 天梁星入父母宫,天梁化气为荫,为祥曜,若化禄、化权、华科同度或相会,主得父母荫庇,能继承父母遗产。但不喜与禄存会合,主两代不和,若见刑煞恶曜,主遗产有纷争。天梁落陷,对父母有刑克。天梁若会羊、陀、火、铃、天马,则主少年离家,煞重者,则主重拜父母或入赘承荫。天梁与天同同守,一般无刑克,无煞,见天马,则主父子缘薄,或自己远离家乡,或父亲离家出走,若天同化忌,会恶煞,或两代不和,或重拜父母。太阳与天梁同度,会吉星,对父母无刑克,在卯宫,主得父母之荫,若在酉宫,则主祖业衰退,再会凶煞,会有刑克,或与父母分离,或重拜父母,或入赘他家。 七杀守父母宫,因七杀为煞曜,主早年离家,对父母有刑伤克害。若与廉贞、武曲同度,均对父母有刑害,化忌,父母有病灾,再遇凶星恶煞,或父母病残,或父母死亡,或父母事业衰败,或父母有重灾绝症。七杀唯独与紫微同度,见吉星会照,才免除刑克。七杀若会羊、陀、火、铃、天空、地劫、天刑、天虚、孤辰者,对父母刑伤克害更重,唯见天德、月德、天福、天寿者可以解救,见紫微、天相会照,也可化险为夷。 破军入父母宫也为恶曜,与七杀的性质基本相同,破军最忌与武曲、廉贞同守,又不喜化忌,唯独喜与紫微同度或会吉曜,对父母可免除刑克。破军守父母宫,均主刑伤克害,或感情不和,无论父母存亡与否,均主孤独,宜远离父母,或过继、或入赘,或重拜父母。聪之,破军守父母宫,主不守祖业,或祖业破败,或父母病亡。

有关四化的情况作如下分析: 一、甲年四化 甲年四化是:廉贞化禄,破军化权,武曲化科,太阳化忌。 1、廉贞化禄在各宫的情况: 命身宫:官运亨通,升官发财,利于考试、留学、官职升迁等。 兄弟宫:兄弟关系和谐,能得到兄弟和朋友的帮助。 夫妻宫:配偶事业有成,夫妻感情加深。 子女宫:子女聪明,子女有作为。 财帛宫:财运好,求才易得。 疾厄宫:健康不佳,疾病加重。 迁移宫:出外能得到贵人提携和帮助。 交友宫:部下得力,能助主成功。 官禄宫:升官发财,宜任公职或公家机构生意,宜从事电脑科技事业、贸易生意或渔业生意。 田宅宫:购买不动产,有豪华住宅或车辆。 福德宫:能得到物资生活和精神生活方面的享受。 父母宫:父母富裕,家境条件比较好。 2、破军化权在各宫的情况: 命身宫:升官发财,女命与丈夫争夺夫权。 兄弟宫:兄弟姐妹事业有成。 夫妻宫:夫妻感情加深,配偶事业有成。 子女宫:子女各方面发展前景良好,但子女顽皮、好动,有些霸道。 财帛宫:财源茂盛,求财易得,因花钱比较大方,财来财去,难以聚财。 疾厄宫:有官司口舌,官场失势。 迁移宫:出外有贵人相助。 交友宫:常人应吉,掌权人应凶,防官司口舌,防破财。 官禄宫:官职升迁,事业有成。 田宅宫:购置不动产。 福德宫:能得到精神和物资生活方面的享受。 父母宫:父母官场得势,事业有成。 3、武曲化科在各宫的情况: 命身宫:聪明伶俐,考场能金榜题名,能获得学历和职称。 兄弟宫:和兄弟感情好,兄弟学业有成。 夫妻宫:夫妻感情深厚,配偶事业有成。 子女宫:子女聪明,学业有成。 财帛宫;财运好,求财易得。 疾厄宫;防病灾,或因病而破财。 迁移宫:在外有贵人帮助。 交友宫;能得到部下和同事的帮助。 官禄宫:官职升迁,事业有成,适合在金融界上班,或从事文化事业,则有利于进财。 田宅宫:购置不动产,家中资产丰厚。 父母宫:父母官场顺遂,事业有成。 4、太阳化忌在各宫的情况: 命身宫:无论做什么事情,总是与自己的理想和愿望相悖。大限十年劳苦奔波,流年一年不如意, 兄弟宫:兄弟不和,形同陌路。 夫妻宫:常有失恋现象,初恋不易结合,婚后夫妻不团结,常有口舌发生,或配偶常有病灾。 子女宫:子女不听话,经常惹事生非。 财帛宫:财务周转不开,支大于收,常有破财之事发生。 疾厄宫;家中常有病人,病情时好时坏。 迁移宫:不宜外出,在外易有灾祸发生。 交友宫:部下和朋友易出卖自己,或阳奉阴违,或盗取财物。 官禄宫:官场失势,仕途不佳,起伏很大,或降级,或受处分,严重者甚至会有牢狱之灾。 田宅宫:不动产遭受损失,或因不动产出现口舌或官非。 福德宫:遭灾破财,凡事不顺,思想烦恼,精神不安。 父母宫:父母有病灾,父母犯法或有牢狱之灾,或与父母关系不和。

乙年四化是;天机化禄,天梁化权,紫微化科,太阴化忌。

1、天机化禄在各宫的情况: 命身宫:旺地,易动,动则吉利。陷地。不宜动,动则反凶。 兄弟宫:兄弟有能力,有才华,在物资方面能得到兄弟朋友的帮助。 夫妻宫:夫妻家庭生活美满幸福,感情深厚。 子女宫:子女聪明,学业有成,夫妻性生活协调,而且能优生优育。 财帛宫:财运好,财源茂盛,经商能致富。 疾厄宫:身体欠佳,易得病,女命月经不调。 迁移宫:旺地,宜在外不宜在家,在外有贵人帮助。陷地,不宜外出,外出易有灾祸发生。 交友宫:能得到部下或同事的帮助。 官禄宫:旺地,官势顺遂,适宜从事艺术界、教育界及技术专业技能工作,对宗教事业也很有缘;陷地,降职、罢官,或受处分。 田宅宫;购买不动产,或继承遗产。 福德宫:能得到很好的精神享受和物资享受,心情愉快,生活幸福、美满。 父母宫:父母身心健康,事业有成,并能受到父母良好的教育。 2、天梁化权在各宫的情况: 命身宫:旺地,自视清高,孤芳自赏,与人不和群,自以为是。做事有原则,爱打抱不平,肯为人排忧解难,思想固执,主观性强。女命喜夺夫权。陷地,受人歧视。 兄弟宫;兄弟姐妹事业有成,有一定的社会地位,声誉较高。 夫妻宫;夫妻生活幸福、美满,配偶事业有成。 子女宫:子女事业有成,子女有作为,子女孝顺。 财帛宫;财运好,财源茂盛,求财易得,经商能致富。 疾厄宫:官场失势,身体易患高血压和心脏病。 迁移宫:外出有利,能得四方之财,广结天下朋友。 交友宫:部下和朋友不可靠,易背叛自己,以流言蜚语来中伤或托累自己。 官禄宫:职业易变动,旺地,吉利,适宜从事法官、律师、教师、宗教界或在公务机构上班,大限十年通达,小限一年称心如意。陷地,凶。 田宅宫:固定资产丰厚,财产有所增加。 福德宫:热心教育事业,喜做兹善工作,对文学艺术多有爱好,深得人心,德高望重。 父母宫;身体易患疾病,但能逐渐转好。 总之,天梁化权,大小限遇之,不论何宫、何地,因锋芒太露,最讨人嫌忌。 3、紫微化科在各宫的情况: 命身宫;气质高雅,端庄大方,博学多能,文学研究,步步高升,名声远扬。 兄弟宫:兄弟姐妹聪明,互相团结,互相照顾。 夫妻宫:夫妻相互团结,相互恩爱,夫唱妇遂。 子女宫:子女聪明,贤孝,夫妻性生活美满、幸福、愉快。 财帛宫:财运好,财源广,经商能致富。 疾厄宫:身体健康无疾病,精神饱满,心情舒畅。 迁移宫:外出有贵人提携,在外有利于发展自己的事业。 交友宫:喜拍马溜须,阿谀奉承,与同事或部下闹不团结,或遭到别人冷落和嫌忌。 官禄宫;能得到贵人提拔,福禄厚重,官职升迁,声名显赫,财禄双至,大限十年文事鼎盛,流年一年平平顺顺。 田宅宫:购买不动产,装饰或美化住宅及生活环境。 福德宫:生活美满幸福,品德高尚,有良好的声誉。 父母宫;父母在社会上有地位、有声誉,处处受人敬仰。 4、太阴化忌在各宫的情况: 命身宫;在戌亥宫,不怕化忌,虽受到委屈和挫折,毕竟是暂时的,而后更加辉煌。在卯、辰、巳、午宫化忌,主劳苦劳心,不得享受。 兄弟宫:兄弟姐妹感情不好,形同陌路。 夫妻宫:男命主晚婚,女命主失权,不受重视,旺地无妨,陷地,配偶多病,互相猜忌,感情不和。 子女宫:子女不听话,子女多病,子女情绪低落。 财帛宫:旺地,先失后得,陷地,财产破耗。 疾厄宫:有病痛之苦,易患肝胆病。 迁移宫:旺地无妨,有利可图,陷地,劳苦奔波,出外多破耗。 交友宫;部下不听话,和同事不团结,因部下或同事而受拖累。 官禄宫:声誉受损,名誉欠佳,职业多变动,官场失势,事业无成。十年大限阻滞,流年一年不如意。 田宅宫:旺地,不忌,陷地,思想不愉快,情绪低落,心情烦躁不安。 父母宫:对母亲或阴人不利,甚至有孝服。

丙年四化是;天同化禄,天机化权,文昌化科,廉贞化忌。 1、天同化禄在各宫的情况: 命身宫:男命能升官发财,女命能嫁贵夫。若遇凶星恶煞,男女命皆不利,或受人欺骗,或官场失势,或有感情困扰,或遭灾破财。 兄弟宫:兄弟感情加深,能相互团结,相互帮助。 夫妻宫:夫妻感情深厚,彼此有助益,若与文昌、文曲同守,更佳。 子女宫:夫妻性生活协调,美满幸福,子女聪明、孝顺。 财帛宫:旺地,财源丰富,财运好,经商能致富,陷地,无大财,有小财而已。 疾厄宫;易患膀胱、疝气、浮肿、耳疾之病。 迁移宫;出外有贵人帮助,能得到贵人提拔。 交友宫:部下、朋友或同事能助主成功。 官禄宫(事业宫):旺地,事业有成,升官发财,享有盛誉,陷地,平常之人。 田宅宫:买不动产,或继承遗产。 福德宫:能增加物资和精神生活方面的享受,如与天梁同守,更吉,但会有桃花出现。 父母宫:父母有权势和地位,父母的事业有成,并能得到父母的关怀和爱戴。 2、天机化权在各宫的情况: 命身宫:升官发财,享有盛誉。 兄弟宫:兄弟事业有成,兄弟关系和睦团结,感情深厚。 夫妻宫:夫妻事业有成,夫妻家庭生活幸福美满,若与文昌、文曲同守更佳。 子女宫:子女聪明,子女事业有成。 财帛宫:财源茂盛,能得四方之财。 疾厄宫:疾病常有,官场失势,名誉受损,易遭小人暗算。 迁移宫:出外求谋吉利,在外发展事业能获得成功,并能得到贵人提携。 交友宫:多遭人诽谤或中伤,事业和名誉受损。 官禄宫:官运亨通,权力和地位有所提高,能得到人们的敬仰。 田宅宫:购买不动产,或继承遗产,住宅条件优越、环境美好。 福德宫:能享受美好的精神生活,物资生活也得到良好的改善。 父母宫:与父母感情加深,并能得到父母的亲切关怀和爱护。 3、文昌化科在各宫的情况: 命身宫;文运好,在考场,能金榜题名,能晋升职称,若有天魁、天钺同守更佳。 兄弟宫:兄弟姐妹在文学艺术方面有造诣,感情深,情意厚。 夫妻宫:夫妻生活幸福美满,互敬互爱,夫唱妇遂,配偶有才华。 子女宫:子女学业有成,子女孝贤,子女有作为。 财帛宫;在科学技术和文化领域内有发明创造,因获奖而得财,并享有盛名。 疾厄宫:身体健康,精神饱满,心情愉快。 迁移宫:在外有贵人提拔,出外求谋吉利。 交友宫:部下得力,能得到同事的帮助,若有羊、陀、空、劫同守,会有灾祸发生。 官禄宫:官场得势,事业发展前景良好,如文学艺术、出版、印刷、创作、化妆品及各种服务行业都能得到很好地发展。 田宅宫:不动产增加,文化事业和其他事业都能得到良好地改善和发展。 福德宫:在艺术方面有很深的造诣,在社会上有很高的威望,得到了很高的精神生活享受和名誉地位。 父母宫:深受父母良好的教育,深受父母亲切地关怀和爱戴。 4、廉贞化忌在各宫的情况: 命身宫:有官司口舌,思想烦躁不安,有桃花,女命克夫,婚姻有挫折。 兄弟宫:兄弟姐妹感情破裂,互不团结,形同陌路。 夫妻宫:夫妻互有克犯,经常有口舌发生,或分居,或离异等。 子女宫:子女不听话,对子女有克犯,或子女学习不好,或子女拖累父母等。 财帛宫:财务周转困难,财运不佳,财产有破耗。 疾厄宫:疾病发作,病情加剧,患有性病或其它疾病,若与贪狼同宫,会得肾病或尿毒症。 迁移宫:不宜外出,外出会有车祸或其它意外之事的发生,在外易犯桃花,喜欢到风月场所里去寻花盗柳。 交友宫:与部下或同事关系不好,常有矛盾和纠纷发生。若与七杀同宫,逢化忌,主部下背叛或出卖自己。 官禄宫;工作或职业多有变动,常有官司口舌发生,甚至有牢狱之灾,如在巳、亥两地,会凶上加凶。 田宅宫:变卖房地产或不动产,或因卖房地产或不动产而发生纠纷。 福德宫:工作辛苦劳碌,思想烦躁不安,精神和物资生活得不到很好的享受。 父母宫:与父母感情淡薄,思想上有代沟,或对父母有克犯,或父母疾病缠身。

丁年四化戊年四化 丁年四化是:太阴化禄,天同化权,天机化科,巨门化忌。 1、太阴化禄在各宫的情况: 命身宫:旺地,男命,女性缘佳,得女性财,受女性阴,女命温柔贤惠,擅理家务,能嫁贵夫,旺夫益子;陷地,不吉,男命宜背井离乡,出外求谋吉利,女命则虚荣心很强。 兄弟宫:兄弟姐妹感情深厚,能互相帮助。 夫妻宫:夫妻关系好、感情深、互敬互爱。 子女宫:子女聪明、听话。 财帛宫:旺地,财源广进,求财易得;陷地,无财,或因犯桃花而破财。 疾厄宫:疾病有好转,陷地加煞,手足易有伤残。 迁移宫:旺地宜动,动则求谋吉利,陷地,劳苦劳心,易犯桃花。 交友宫:旺地,部下得力,能助主成功;陷地,部下或同事不协调,事业无成,甚至还有桃花出现。 官禄宫;旺地,能升官发财,陷地,官场失势,犯桃花。 田宅宫:旺地,买不动产,或继承遗产,陷地,变卖不动产或破产。 福德宫:旺地,能得到良好的精神生活和物资生活方面的享受;陷地,劳苦劳心,犯桃花。 父母宫:旺地,能享受父母的关怀和爱戴;陷地,不能得到父母的关怀和爱戴。 2、天同化权在各宫的情况: 命身宫:天同为福星,福星化权,职位步步升高,事业有成,心想事成,凡事顺遂;并有创业和开创新局面的能力和智慧。兄弟宫:兄弟姐妹关系好,互敬互爱,也能得到朋友的帮助。 夫妻宫:配偶事业有成,夫妻感情深厚,夫唱妇随。 子女宫:子女听话,子女孝顺,子女有作为。 财帛宫:财运好,收入高,经商能致富。 疾厄宫:易患耳疾,官场失势,受人诽谤或中伤。 迁移宫:事业有成,财源广进,出国旅游机会增多,若与天梁同守,能得到上级的提拔和重用,并能升官发财。 交友宫:官场失势,受小人中伤或捣乱,职业多变动,工作宜改行。 官禄宫:旺地,官场得势,地位和名誉升高,受人敬仰,若与昌、曲同宫,具有超人的智慧和开拓精神,能在事业上取得显著的成绩,适合服务业、餐饮业、服饰业等专业技能;陷地,官场失势,易犯桃花。田宅宫:买不动产,住高级豪华的别墅,能享受舒服的幸福生活。 福德宫:生活幸福,能享受天伦之乐,如与天梁同守,会有一段美好的恋爱史值得回忆。 父母宫:自小能受到父母的良好教育,并能得到父母的热心关怀和爱戴。 3、天机化科在各宫的情况: 命身宫:聪明、足智多谋,善于动脑筋想办法,但有桃花出现。 兄弟宫:兄弟姐妹关系密切,能和睦相处,互相帮助。 夫妻宫:配偶有才华,有智慧,有能力,夫妻互敬互爱,感情深、情意重。 子女宫;子女聪明,足智多谋,夫妻性生活协调,美满幸福。 财帛宫:在经商道路上能用自己的聪明才智赚取很多钱财。 疾厄宫:身体健康无疾病 。 迁移宫:宜在外求谋和发展自己的事业,在外能得到贵人地提拔和重用,宜迁移,宜搬家,宜在动中求谋。若与天同相守,出国旅游增多,或周游列国。 交友宫:部下或同事的才智能得到很好地发挥,在事业方面能助主成功。 官禄宫:官场得势,办事有才华、有能力、有魄力,成绩显著,适合机械、电工技术、工程等项工作。 田宅宫:买不动产,住豪华别墅,或修缮和美化住宅环境。若与太阴同宫,更佳。 福德宫:在精神生活方面能得到很好地享受,具有天伦之乐,如与天梁同宫,则更佳。 父母宫:能受到良好的家庭教育,受到父母的热心关怀和爱戴。 4、巨门化忌在各宫的情况: 命身宫:多有官司口舌是非发生,做事优柔寡断,无魄力,如在辰、戌宫,则主不守信用,或多有欺诈行为,若女命,则妇夺夫权,多有感情困扰或有孝服出现。 兄弟宫:兄弟姐妹之间矛盾加深,互不团结,常常发生纠纷。 夫妻宫:夫妻不团结,感情破裂,婚姻家庭不稳定。 子女宫:子女不听话,常因子女生气或受到连累。 财帛宫:旺地,财多是非多,竞争也多,陷地,会因财而惹祸。 疾厄宫:常有胃病、皮肤病或食物中毒发生,若有凶星恶煞相会,身体会有残疾。 迁移宫;不宜外出,在外主辛勤劳苦,易遭灾破财,或有口舌发生。 交友宫:与部下或同事不团结,常有口舌发生,或背叛主人,或遭到诽谤和中伤。 官禄宫:官场失势,若在辰、戌两地坐守,常有官司口舌,主诉讼失败,或交涉失败,或财产被盗,或有牢狱之灾。 田宅宫;卖不动产,和邻居发生纠纷,或因卖不动产出现官司口舌是非。 福德宫:劳心劳力,精神振作不起来,思想烦躁不安,心烦意乱。 父母宫:与父母感情不和,思想有代沟,或遭到父母抛弃,或与父母断绝关系,或有孝服等。

1、贪狼化禄在各宫的情况; 命身宫:人缘极佳,适合经商,对技艺、武术、也有所爱好,男命擅饮花酒,风流雅趣,喜欢到风月场合寻花盗柳,女命以从事美容业服饰设计等项工作为宜,男女多遇艳遇和桃花。 兄弟宫:兄弟朋友能相互帮助,在物资方面也能得到互相帮助。 夫妻宫:夫妻恩爱有加,感情深厚,配偶掌权。 子女宫:夫妻欲望高,性生活频繁,子女比较任性。 财帛宫:旺地,有暴利,加火铃,能暴发,适合炒股、博彩、买证卷等,能获利,能中大奖,总之,大限十年暴发,流年一年富有。陷地,小财而已。 疾厄宫:在巳、亥地,喜到风月场合,易犯桃花,易得性病,旺地,病情有好转,得到良医治愈,陷地,病情加重。 迁移宫:出外旅游机会增多,参加各种运动比赛能得奖。 交友宫:部下或同事得力,能助主成功。 官禄宫:旺地,能得到阴人之助,宜从事经商、运输、娱乐、演艺界、体育界及服务行业;陷地,宜自由职业。 田宅宫:买不动产,加火铃更吉,但要防火灾发生。 福德宫:社会交往比较频繁,有吃、喝、嫖、赌、犯桃花等事发生。 父母宫:父母事业发展顺利,成果显著。 2、太阴化权在各宫的情况: 命身宫:太阴为富星,富星化权,能掌财政大权,女命擅于处理家务,志气高、能力强,旺地,喜爱享乐,结交朋友较多,见识广,陷地,宜出外求谋,在外地,事业能得到很好的发展。 兄弟宫:旺地,兄弟朋友感情好,能相互帮助;陷地,兄弟朋友感情不好,彼此无助力。 夫妻宫:旺地,配偶事业有成,夫妻感情深厚;陷地,夫妻彼此不团结。 子女宫:旺地,夫妻性生活协调、愉快、满足,子女听话、孝顺;陷地,性生活不协调,得不到满足,子女幼儿时难养,易生疾患。 财帛宫:旺地,财源广进,求财易得;陷地,破财,大限十年财气兴旺,流年一年吉利。 疾厄宫:官场失势,丢职罢官,受小人诽谤或中伤,易患肝胆之病。 迁移宫:旺地,工作易变动,动则吉利,有利于出国、旅游、升迁;陷地,劳苦奔波,徒劳无功。

交友宫;官场失势,工作宜改行,受小人诽谤或中伤,受部下或同事拖累。 官禄宫:旺地,可当老板或幕后策划者;陷地,事业多阻隔,或受人嫉妒和诽谤。

田宅宫:旺地,买不动产;陷地,卖不动产。旺地,能增加精神和物资生活方面的享受;陷地,心神不安,思想烦躁。

父母宫:旺地,能得到父母的热情关怀和爱戴;陷地,与父母缘薄。 3、 右弼化科在各宫的情况; 命身宫:办事能力强,有志气,有办法,易有贵人帮助,大多为异性贵人,因此,易有桃花出现,大限十年利于考场,流年一年吉利。 兄弟宫:兄弟朋友关系好,感情深,彼此能互相帮助。 夫妻宫:婚姻有挫折,有桃花,有再婚之象。 子女宫:子女聪明,子女学业有成,子女有作为。 财帛宫:财运好,财路广,有发财的机遇。 疾厄宫:身体健康,疾病有好转。 迁移宫:宜在外,在外有贵人提携。 交友宫;部下和同事得力,能助主成功。 官禄宫:官场得势,升官发财。 田宅宫:买不动产,或增加不动产。 福德宫:增加享受,精神和物资生活能得到满足。 父母宫:父母有能力,有地位,父母能得到贵人的提拔。 4、天机化忌在各宫的情况: 命身宫:凡事不顺,事业和工作多有阻隔,良好的机遇容易错过,工作失误过多。若天机与巨门同守,不论何宫、何地,逢化忌,有失恋之苦,男命怀才不遇,女命热心于宗教事业,想出家为尼,看破世间红尘,十年大限辛劳不顺,流年一年不吉。 兄弟宫:兄弟朋友关系不好,形同陌路。 夫妻宫;夫妻经常因家务之事争吵不休,或配偶脑筋不好使换,或患有神经病。 子女宫;子女不听话,或子女不孝敬父母。 财帛宫:坐丑、未两地,大破财,其他各宫,小破财。 疾厄宫;身体易疲劳、厌倦,或患有眼疾之病。 迁移宫:不宜外出,外出易迷失方向,或受困于路途、山区、电梯、船泊等,加煞,易有车祸发生。 交友宫:部下或同事不得力,或阳奉阴违,或吃里扒外。 官禄宫:会因工作失误而受处分,或被炒鱿鱼,工作劳苦劳心,难得回报。 田宅宫:变卖不动产或破产。 福德宫:得不到精神和物资生活方面的享受,整天思想烦闷,消极怠工,厌倦思想很严重。 父母宫:与父母有代沟,思想感情淡薄。

命宫与迁移宫相对为一组,称为活动线;

兄弟宫与奴仆宫相对为一组,称为感情线;兄友线亦称为成就线、财经线。

夫妻宫与官禄宫相对为一组,称为婚姻线;子女宫与田宅宫相对为一组,称为桃花线;

财帛宫与福德宫相对为一组,称为财福线。父母宫与疾厄宫相对为一组,称为文书线。

六条主线

把本宫和对宫看成一条直线,十二宫就可以形成六条线,分别称为:命迁线,兄友线,夫官线,子田线,财福线,父疾线。

每一条线的两宫均为阳阴对照关系,又为内(近)外(远)对应关系。命宫为内部因素、本人、现在及本地情况,迁移宫为外部活动的社会空间、未来及外地情况,命宫比迁移宫强宜本地发展,迁移宫比命宫强宜外地发展。兄弟宫主要为家庭内部的兄弟关系、早期人际关系,奴仆宫为外部的朋友关系、未来人际关系或开展结果。夫妻宫为内在的近期的事业,官禄宫为外部的未来的事业,夫妻宫不好也会影响自己的事业。子女宫是近亲的子女,田宅宫是未来的子女(即子孙),田宅宫不好难得好子孙(阳宅主要决定子孙的好坏及成败,阴宅主要决定子孙性格及地位)。财帛宫是现财近财,福德宫是远财、财源及得财后的使用,财帛宫不好则无物质享受的基础,福德宫不好则影响钱财的来源。疾厄宫是自己的身体素质,身体素质受父母宫遗传的影响。

同线的两对宫关系比较密切,可以相互照应,相互影响,相互牵制,如影随形,本宫不好对宫好,可以得到补救,若本宫与对宫均不好则无法补救,在大限流年逢其中一宫有化忌星时易有凶事发生。本宫与对宫可以互为因果关系,例如子女宫不好的原因与田宅有关,而田宅不好则会造成子孙不良,故子女宫不好者可以改造住宅和祖坟的风水来改善;父母宫不好会造成本人遗传不良,身体不好;如疾厄宫不好者易生病,造成父母操心、损财;财帛宫不好则无钱财享受,精神会苦恼,若福德宫不好则财源少,影响钱财收入。所以在看本宫时,必须注意参看对宫。

每一条线的主要意义与作用如下:

1、命迁线:称为生命线、活动线,多与本身的生命及活动有关。

2、兄友线:称为成就线、费用线、助力线、感情线,多与助力及费用支出情况有关。

3、夫官线:称为事业线、恋爱线、婚姻线,多与事业及婚姻有关。

4、子田线:称为桃花线、娱乐线、财库线,多与娱乐及财库的积聚有关。

5、财福线:称为金钱线、爱好线,多与钱财及爱好享受有关。

6、父疾线:称为名声线、政治线、头脑线,多与文书、学业、遗传、才智、声誉、疾病有关。人以父母为基础,故为富贵之基,少年生活与父母关系最大。

具体断事八宫:

命类:生命、本质、性格、人品、才能、发展、人生定位、人生发展、人生层次等。

疾类:身体、疾病、血光、伤残、死亡等。工作地点等。

父类:先天、遗传、命源、相貌、头脑、思维、意识、文化程度、学业、口才等。

财类:财运、生意、投资、抄股、赚钱、存钱、现金、花钱、损财、破财、债务等。

官类:择业、就事、工作事业、调动、弃业、工作事业发展与层次、下岗、退休等。

迁类:活动、出行、在外、外务、出国、向外发展等。

偶类:异性缘、异性圈、游玩、娱乐、恋爱、感情、择偶、婚姻、婚后生活等。

田类:租房、住房、搬房、拆房、买房、盖房、增层、装修、装璜、家具、安家等。

太岁宫

太岁宫,太岁宫就是生年地支的宫位。比如1982年出生的,属狗,狗=戌,那么戌就是太岁宫位。1992年出生的,属猴,猴=申,那么申就是太岁宫位。

太岁宫,可以看一个人在熟悉的人面前,亲人面前所表现出来的东西,就是本性。最本质的性格。太岁宫一般和命宫,身宫组合看。

太岁宫和暗合宫对于人的心性是重要的。

暗合宫看是不是个表里如一的人,或是好人,或是坏人。

太岁宫看是不是个天生的,或是好人,或是坏人。

暗合宫和太岁宫的三方四正都没有煞,而命宫的三方四正有煞的人,往往是外表是凶,好像是坏人,可实际上是个天生的表里如一的大好人。

最坏的情况就是太岁宫和暗合宫都有煞星,且有其他凶星,而命宫的三方四正又无煞,这种人标准的是个极坏的人,却面上让你看不出来。

这也是我分人的方法。

第一,看命宫。

第二,看太岁宫。

第三,看暗合宫。

三者皆无煞者,是个完美一样的人,若是福德宫再好的话,那简直让人羡慕。

命宫有煞,而太岁宫和暗合宫无煞的话,我也会推心置腹。

命宫有煞,暗合宫有煞,太岁宫无煞的,我会引导他做个好人,因为他天生就是个好人,只是被形势变成了坏人。

命宫有煞,暗合宫无煞,太岁宫有煞的,我相信你天生就是个坏人,可你想做个好人。

命宫无煞的,我就不说了吧,因为我怕我又得罪了你。

第一,命宫是表现。

第二,太岁宫是天性。

第三,暗合宫是正在想和愿自己会成为什么样的人

研究这种暗与明的问题时想到的。

又深思这种互制关系,使我思考到这三者之间有种互制互约,而不一定有煞就是坏人,无煞就是好人这么简单。

假若以太岁宫为天性使然,以暗合宫为心理趋向,以命宫为本质性格的话。

那这三者可能存在一个互制关系。

比如,太岁宫有擎羊,并且是落陷,这个人喜欢说谎,性格刚硬,但是命宫有火星和禄存,那么这个人很可能会极度压制自己的这种天性的坏,而想有礼貌,诚实,做事通融性强。假如这个时候暗合宫又有太阳星,这个人会更想做一个好人,心地光明正直,真爱博爱。

【这个是本命盘的太岁宫位 ,与流年太岁不同,注意。】

1命宫

它不单指本人的主体

也主其它

[1]它为财帛宫的气数位,是看财帛的支出,行为状况。

[2]为事业的财帛,查看事业的资金及现金状况。

[3]命宫看个性,命宫为阳为明显的,对宫迁移宫为阴为隐暗的。

[4]命宫是看疾厄病变吉凶

[5]以命宫迁移宫之线为中心轴,

逆行方向五宫分别是平辈,幼辈,年少的,变动的,新的,明显的,未来的。

顺行方向五宫分别是老辈,远祖,固定的,旧的,阴隐的,过去的

[6]在紫微斗数看风水来讲:田宅为体,命宫为用,命宫为走廊

2兄弟宫

[hide][1]兄弟是财帛的田宅,藏财之所,谓之财库,也就可看财之库存

[2]兄弟宫是事业宫的疾厄,是对事业体的诊断,可见事业兴衰之因

[3]兄弟宫是田宅的财帛,是田宅的动产状况,可通过这宫知道田宅堂皇,也可知家中有无钱。

[4]兄弟宫是父母的夫妻宫(单作父论)也可以作母亲宫来看。另可作男命的岳父,女命的公公

[5]兄弟宫可以知道在外的交际能力及手腕,与外界的因果。

[6]看寿元(年龄)常以兄友线和福德宫并看。

3夫妻宫

[1]夫妻宫是福德宫的财帛,福德就因果来说,前世福德多寡,在夫妻宫因果报。

[2]事业宫为阳,夫妻宫在对宫为阴,可知事业外来因素和事故,或隐伏在外的危机。

[3]夫妻宫可以和疾厄宫同论夫妻的缘份深浅。

4子女宫

[1]子女宫是桃花宫,子田线就是桃花线,是享受欢乐的宫位。

[2]子女宫也是看性能力,和个人的爱好喜忌。

[3]子女宫是股东位,是看能不能合伙的宫位

[4]子女宫是田宅的迁移,田为体,子女宫为用。田宅宫为阳,子女宫为阴,在风水表示卧室

[5]从六亲来讲,子女宫是看小姨,细姨(二太太),学生,徒弟,部属。

[6]兄弟宫是大哥,夫妻宫是二哥,子女宫是三哥。

也就是说子女宫不好,则三哥无,有则不利。

5财帛宫

[1]命宫,财帛宫,官禄宫是斗数的重要宫位,也表是我。

[2]财帛宫是官禄的气数位,表示事业中的营业状况和损益状况。

[3]就迁移来说,财帛宫是迁移的福德宫,出外有没有钱用看财帛宫就知道了

[4]财帛宫是福德的对宫,为阴宫,是暗藏看不到的福德之因,从而表现出一辈子的钱财

6疾厄宫

[1]疾厄宫是官禄的田宅,所以它为营业场所或工厂或店面

[2]疾厄宫是父母的对宫,也就是阴宫,表示祖上的余德和父母遗传。

[3]疾厄宫是田宅的气数位子,田宅的吉凶在这体现。

[4]疾厄在风水里是客厅。

[1]命宫为阳,则迁移就为阴,迁移是内在的性格,阴德如何就看迁移

[2]迁移宫是福德的气数位,父母的交友也是祖上及父母在命里的遗传因子

[3]交友宫常被用来看寿元的宫位,那么迁移宫就拿来看父母的寿元

[4]在风水里迁移表示主卧室。

迁移有陀罗,那么主卧室衣物乱丢乱摆放。

有空劫就是主卧室被盗

7迁移

[1]命宫为阳,迁移为阴。就命宫论个性,迁移为暗的,表面看不出来的。

[2]迁移是福德的气数位,是父母的交友,所以可以看出祖上遗传的因子

[3]迁移宫是看父母寿元的宫位。

[4]迁移是看风水中的主卧室。

8交友

[1]交友宫是福德的田宅,是藏福之所,所以不能被破,破就有灾。

[2]看寿元那么交友和福德不可忽视。

[3]交友是官禄的父母位,表示人物为公司中的上司,或是外面上手公司,[也就是货的源头] [4]交友宫在风水为神位

9事业

[1]事业宫为命宫的气数位,命的行为表现,运的兑现支付处。

[2]命宫是事业的资金现金,兄弟宫是事业的是事业的体质

[3]夫妻宫是事业的门面事业的气势。

[4]子女宫是事业的股东,部属,学员

[5]财帛宫是事业的营业状况,损益状况。

[6]疾厄宫是工厂,店面,工作场所。

[7]迁移是营业额。

[8]田宅是同行,同事,客户。

10田宅

[1]田宅是是财帛的疾厄,是表里关系,财帛的好坏在此体现

[2]以财帛为动产,则田宅为不动产。

[3]田宅也表示异性朋友,是你夫妻的交友。

如果论桃花,子女宫是年纪较轻的,田宅是年纪较大者。

比如某人子女宫不好,那么他追异性是年大者

[4]田宅在看风水时由分很多细节

11福德

[1]福德是夫妻的气数位,婚后大部分的悲欢离合全在福德体现。

[2]福德宫是疾厄的疾厄,也表示爷爷奶奶。

福德宫不好,爷爷奶奶也就不好

[3]福德宫也是自杀宫,是自我之病。

就好比:天下本无忧,庸人自找也!

[4]福德宫表示关系企业,实物往来的同行

福财线表示福运资金。

[5]福德宫是看本人对钱财的情欲

12父母

[1]此宫位广义来讲是父母,狭义来讲单指父亲

[2]父母宫有称相貌宫,属心性情欲的嘴脸。

[3]父母宫又称文书宫,是财帛的交友,支票,钱币,支付,契约等。

[4]父母宫对国家社会而言为官员,政府机构。

[5]对事业而言父母宫是子公司。

[6]父母宫在看风水为小客厅。

●命宫VS迁移宫→只要是人,不管是否良于行,都会有外出的渴求和机会,而对面的「迁移宫」就是人一生最大变景的影响,出门后祸福难料,没人会知道在外面会发生何事,但可以肯定:出门后对人的?在思维和感受绝对会有所变化。因为人不但是感觉的动物,也是自我意识极重和不甘寂莫(群体性强)的动物,出门后最需要的是人类群体是否能接纳自己,别人对自己的看法如何…..等等,就因为迁移涵诱F人的群体互动关系,所以对人的影响也是最为直接、衝击最大的。因而排列为命宫的对宫,也就是书上常说的「冲」,冲得好就好,冲得不好就……,呵……以下可想而知。

●兄弟宫→当人开始可以行走,不需母亲抱的时候,真正的开始了他一生的第一个旅程,在这个成长学习阶段,接触最频繁的是母亲和兄弟姐妹,对待和感受最深的也是母亲和兄弟姐妹,一切的为人对待、情绪的释放习性、对家庭的认知都是这时期学来的,是为命主最基础的心性养成期,也因为这时期的人较无自主能力和谋生能力,所以对物质上的满足或缺乏体验最深、需求也最大(不然怎活下去呢?),因而兄弟宫除了可观兄弟概况之外,也代表一个人最深层的感情和最现实的物质需要。

●兄弟宫VS朋友宫→人一生不可能没有接触过父母、兄弟以外的人,尤其年幼时期对同龄的外人更是好奇,因而出外与人交往(请注意:朋友宫此时正是兄弟的迁移宫),当然别人的家庭生活背景与教育观念和不同的经历所养成的另外一个个体,对自己都是新鲜的,也是最具衝击性的,因为看到别人,所以会想想自己,这时对宫的衝击主要是由对自己和别人的比较而来,也因此才有先贤用「近朱者赤,近墨者黑」来形容朋友好坏的重要性。而朋友的范围涵诱F同性和异性,人的本能上遇见另一个异性时,会比遇见同性的更为好奇,既然是新鲜的,当然谈不上什么内在感情,所以朋友宫也是人的外遇宫,外遇嘛!当然是外面遇到的,是拿不进夫妻宫来的,O一时的、短暂的、谈不上真正的感情。

●夫妻宫→当人心智较为成熟后,逐渐脱离父母的掌握和保护,这时期也是人的生理机能成长达到最完善的时候,是无法忍受得住生理需求的洪流释放和心理寄託的感情依赖,会开始需要异性的关爱来满足自身的灵与性,因此多数的人都在此时期成婚另组家庭,追求异性的爱情和两性的对待成了这阶段必然的过程和学习。

●夫妻宫VS事业宫→两性之间的认知与熟悉必须透过行为的接触而达成,若无透过共同的行为与动作是很难了解彼此的心性,更何况两性在寻觅伴侣时,除了彼此想法需要相近之外,为人处事的风格以及做事的态度、工作的感觉都一一列在双方的评估之中,有句话说「认真的女人最美」,也有一句说「认真的男人最帅」,何谓认真?其实这与人在工作时的那股气质有关,男人跟女人在评估彼此时,也是把这点当成是对方的实力来看,这点很现实,也很具杀伤力,谁会想娶个懒鬼当老婆?又谁会嫁个看起来没啥出息的老公?呵……..还真有点儿物竞天择的道理存在呢!另外,成婚后男人必须外出(请注意:夫妻的迁移宫=事业宫)工作赚钱养家,女人也必须外出赚钱或做好公关的角色,才能协助夫君事业顺利(为何有这等差别?呵……这实在没办法,天性所致,也是天赋所致,因为女人生了孩子后还得照顾孩子,就算还没生孩子,女人天生对家务的整理仍是比男人拿手,当然有些人例外,例外的就先不谈)。因为事业在夫妻的对宫,因为做事业的最终目的是把钱拿回家,所以对宫的事业好坏也直接影响夫妻的感情,爱情啊!爱情!到底是麵包重要还是爱情重要?其实当事业失败无法养活一家的时候,没有麵包是谈不出爱情的,各位请看,这对宫之冲,影响力大不大呢?

●子女宫→当两性成对成双后必然会发生性行为,所以子女宫除了是子女好坏的表徵之外,亦是两性双方性关系的写照。在这种天性的交会之下,孕育子女(不孕者例外)是必然的结果,此时双方也会面临了教养子女的考验,很多人都说过「我是在当了父亲(母亲)之后才开始学做父亲(母亲)的」,此话在斗数12宫也是分列于内呢!因为子女为夫妻的兄弟宫,而兄弟本也有学习之意,所以孩子的教养,俩夫妻都要学习,而且是一辈子到死都还在学习,呵……真有意思!

玩转地球 2:40:40

●子女宫VS田宅宫→儿女出生后,是正式开始延续家族生命的时候,也是新家庭真正建立的时候,家庭的建立必须有完整的生活空间,新生儿因为必须获得最完善的保护,所以这时建构理想中的住宅环境也同时成为绝对必要的,因为子女不会永远在父母的怀抱裡,他们会爬会走会到处摸索新世界(请注意:子女的迁移宫=田宅环境),而父母亲也会依据家族的特性、习性、小时候对家庭的概念等等做为住宅环境建构的蓝图,呵……对宫嘛!冲萝!

●财帛宫→当一个人经历了婚姻、生儿育女、事业打拼之后,正是到了验收成果的时候,能否拥有一笔钱财当然也是人生成败的评比条件之一,除了这个之外,也是人生到了最成熟的阶段,经验历练也到达巅峰阶段,人们会开始思考剩下的下半生应该怎么过?自己的事业和人生是否已达成心目中的理想?是否有应该完成而未完成的梦想?所以先贤在第五宫置下了财帛这个耐人寻味儿的意义。

●财帛宫VS福德宫→人类所创造的实质物体(包括钱财),都是源自于想法,有想法才有行动,有行动产生结果,所以财帛的对门立了福德宫,用想法直接影响结果,用精神层面享受物质,下半生该如何也经过福德的思考,这种意思真是有趣极了!

●疾厄宫→当行运到达第六宫(疾厄)时,人类的年岁已是五~六十岁了,身体各部位的机能明显的老化,手脚也越来越不听使唤,这时如何保养自己的身体也成为最重要的课题,人一旦年纪到了这种阶段,也开始喜欢回忆往事,尤其甚爱回味童年的青春年少和儿时的成长环境(兄弟宫和田宅宫正会于三方),也真正的认知到自己在人生所剩的时日无多了。

●疾厄宫VS父母宫→这时,儿女正值青壮年期,已然建立了属于他们自己的家庭,当人老了以后除了喜爱回味童年以往之外,也容易怀想父母对自己的养育恩情(嗯嗯~~~~快要去见父母了),父母当时所做的事也成为自己对待整个家族的行事淮则(看好了:疾厄的对面正是父母宫,直接影响),心裡头会挂念而不捨的是儿女(请再注意看:原子女宫这时变成了福德宫),人老了最爱跟孙子孙女玩在一起(继续看喔:原子女的子女宫正是原迁移宫,也正是此时的兄弟宫,老人忙著跟孙子孙女学呢!呵……跟孙子孙女一起混比较不想到自己没人要了)。人生的过程、12宫的安排,可真是玄妙贴切啊~~~~~~~

到了这裡已近尾声,这时一定有人会问:那么接下来呢!若有人活超过第六限呢?都活到了第七限的迁移宫了怎么说呢?嘿……请各位看倌想想一句自古以来的铭言:「人生七十才开始」,这话儿其实也挺有意思的,怎说呢?

一般来说,活过七十岁的人经历了生离死别,熬过了生理病痛后若能仍旧耳聪目明,此时,生命、钱财、家族、儿女等等所有的一切都几乎不放在心上了,该交棒的早已交棒了,不能交棒的也无须交棒了,他们心裡最在乎的是:「所有的人对自己的定位如何呢?观感如何?自己的这一生如何呢?该如何享受剩馀的人生呢?如果有下一生,自己又会是如何呢?」您说说,能活到这年岁的,大部份的人不都是类似这样的吗?

人事十二宫的其他表意及六亲关系(看扩展宫位时,应以扩展宫位为新命宫来看)

1、命宫:代表祖母、外公、叔伯、继父、大姨、副长官的宫位。当以夫妻宫立太极时,为配偶的福德宫,看配偶的爱好、财源及享受情况;故要有好配偶,首先要从自己培养好心态做起。为官之财,表事业的资本。为财之官,表财务的管理开支情况。看疾病病变后的吉凶。住宅的走廊。

2、兄弟宫:代表母亲、大哥、男岳父、女家公。为财帛宫的田宅,即家庭的财库,为现金存放处,表家庭生活费用和开支情况。为事业的疾厄位,看事业体制的好坏或有无成就。夫妻情感的桥梁。今生积阴德之位,看寿元及往生情况。本人后天体质情况。为厢房、夫妻的床位。

3、夫妻宫:代表原配妻子、二哥、母亲的兄弟姐妹。看外地的事业,出外的运气、祸福。福之财,前世积福多少,今生报应。田之疾,为厨房及厕所位;房屋的结构好坏所在。

4、子女宫:代表长子、第二配偶、三哥、配偶的兄弟姐妹、配偶的母亲、兄弟的配偶。也代表子孙晚辈、学生、弟子的情况及关系。又可看父母的财帛,本人的才艺、合伙情况和桃花情况。也代表生殖器、怀孕、生育等事。为玩乐宫、游戏厅、产房、桃花宫、灾祸源。为住宅的门前、住屋前面的情况。是医生、医药、解忧、消灾的宫位(方位)。

5、财帛宫:代表次子、四哥、第三位配偶、孙辈、配偶的密友、子女的朋友、兄弟的子女。看父母的健康情况。本人灾病的根源。看营业、外缘情况。为客房。婚后夫妻对待的好坏。

6、疾厄宫:代表三子、媳妇、女婿。为兄弟的财帛。看配偶婚后的生育能力。看本人工作的场所、工厂的情况,为生财的地方。为客厅,布置好对身体有好处。看配偶的桃花。看家运好坏。

7、迁移宫:为兄弟的疾厄,配偶的财帛,本人的偏财。父之友,看父母的寿元。为主卧室。还可看搬家(远处)情况。交通意外宫。夫之财,看配偶的财务情况。

8、奴仆宫:为神灵之位。以夫妻宫立极时,为夫之疾,代表配偶的身材、健康情况。为子女的财帛宫,父母的事业宫。为官禄之父母,表本人事业的源头、顶头上司、老板位。为芸芸众生位。

9、官禄宫:配偶的变动、外缘,子女的灾病,父母的财产,本人钱财的消耗、后遗症或后患情况。代表家居风水的来龙去脉。房东、左邻、朋友的床位、情人、外蓄的配偶。为读书宫、书房。

10、田宅宫:代表上祖公、三姐、大女儿。配偶的交友。为兄弟的事业,子女的变动。本人财物得失、前世因缘、异性朋友。父母的福德,代表父母的寿基福份,故也可看父母之间是否和睦。代表本人所在单位、服务公司或工作场所的情况。代表第二职业,中年的夫妻感情,还可看女性的桃花和性生活情况。大门、家居中心。适宜居住房屋的座向。突发灾害的劫数位。

11、福德宫:代表祖父、二姐。配偶的事业,兄弟的田宅,子女的交友,本人金钱的流向,外来之财和意外之财,兼职事业之财。女命的福基、婚姻好坏的重要宫位。为疾之疾,故七情六欲、业障病看福德宫。政府机关、子公司、产品。代表老年运,宫好则老年安逸,宫凶则老年不安。

12、父母宫:代表父亲、大姐、长辈、师长、上司、银行、文书。配偶的家庭情况,子女的事业,兄弟姐妹的涵养,本人的思慧灵感。与文学艺术方面的思维方式、爱好有关。为小客厅。

十二宫简要主事(包括行运)

命 宫:本人,生命,人生层次,性情,人品,才能,精神,志愿,感情抒发,事业财。

兄弟宫:兄弟,母亲,成就,费用支出,事业体制,体质,兄弟情义,床位,现金库。

夫妻宫:配偶,异性缘,娱乐,恋爱,婚姻,感情,厨房,外面的事业,未婚代表本人感情。

子女宫:子女,玩乐,合伙,学生晚辈,生育,情人,桃花,性功能,再婚对象,业力病。

财帛宫:财运,生意,投资,赚钱,现金,花钱,资金周转,债务,银行卡,钱财的流向。

疾厄宫:身体,胖瘦,疾病,工作地点,店铺,经营,配偶生殖位,家运,现金投资方向。

迁移宫:搬迁,出行,出国,事业外交,外务,意外事故,外表个性,社会地位,际遇。

奴仆宫:朋友,交友,人际关系,人缘,友情交际,受骗,恋爱对象,小人,桃花机缘。

官禄宫:事业运气,就业,择业,职务层次,调动,管理,商机,利息、外妻、付出劳动。

田宅宫:住房,买卖房子,搬家,建房,装修,置家具,存钱,财产,库存,家庭,外遇。

福德宫:享受,享乐,兴趣,意图,品德,思维活动,财源,想赚钱,偏财,外花之财。

父母宫:父母,长辈,靠山,师长,遗传,命源,相貌,头脑,意识思维,文化程度,文学修养,才智,名声,前途,靠山,文书,法律,法规,官司,众生之财,银行,基金会。