Tử vi

Tử vi đấu sổ cùng địa chi tam hợp cục

Dần ngọ tuất ( hỏa khố ) tam hợp hỏa cục   tị dậu xấu ( kim khố ) tam hợp kim cục thân tử thìn ( đập chứa nước ) tam hợp thủy cục hợi mão chưa ( mộc khố ) tam hợp mộc cục

Dần thân tị hợi nhân vị tứ mã địa

Thìn tuất xấu chưa địa vị tứ mộ địa

Mệnh ở trên thiên vị trí lạc quan tài ở nhân vị tứ mã địa bôn ba kiếm tiền Quan tại địa vị tứ mộ địa lao lực

Mệnh ở tứ mộ địa cá tính lao lực nội liễm bảo thủ tài ở trên thiên vị trí yên vui Quan ở tứ mã địa bôn ba ngồi không yên

Mệnh ở tứ mã người vị trí bôn ba cá tính hoạt bát thích phiêu bạc, tài tại địa vị khiếm tài đấy trái mặc kệ có hay không tài đều phải vi tài lao lực, Quan ở trên thiên vị trí làm việc yên vui công tác không chuyên tâm.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ cùng địa chi tam hợp cục

Dần ngọ tuất ( hỏa khố ) tam hợp hỏa cục   tị dậu xấu ( kim khố ) tam hợp kim cục thân tử thìn ( đập chứa nước ) tam hợp thủy cục hợi mão chưa ( mộc khố ) tam hợp mộc cục

Dần thân tị hợi nhân vị tứ mã địa

Tí ngọ mão dậu thiên vị tứ bại địa tứ đào hoa địa

Thìn tuất xấu chưa địa vị tứ mộ địa

Mệnh ở trên thiên vị trí lạc quan tài ở nhân vị tứ mã địa bôn ba kiếm tiền Quan tại địa vị tứ mộ địa lao lực

Mệnh ở tứ mộ địa cá tính lao lực nội liễm bảo thủ tài ở trên thiên vị trí yên vui Quan ở tứ mã địa bôn ba ngồi không yên

Mệnh ở tứ mã người vị trí bôn ba cá tính hoạt bát thích phiêu bạc, tài tại địa vị khiếm tài đấy trái mặc kệ có hay không tài đều phải vi tài lao lực, Quan ở trên thiên vị trí làm việc yên vui công tác không chuyên tâm.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button