Tử vi

Tử vi đấu sổ: cung mệnh ở mười hai địa chi cung vị đấy đặc điểm

 

 
Cung mệnh ở dần thân tị hợi

 
Dần thân tị hợi là “Tứ sinh” nơi, cũng thế “Tứ mã” nơi. Cổ quyết mây: “Dần thân tị hợi sinh tứ mã, tính không kiên nhẫn tĩnh phúc động ở bên trong.” Ý thủ cung mệnh ở dần thân tị hợi tứ mã đất nhân, thuộc bôn ba kiểu, tĩnh không được, hiếu động, nết tốt nhanh nhẹn, động liền kiếm tiền.

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ: cung mệnh ở mười hai địa chi cung vị đấy đặc điểm

Người như thế tuy tốt động, nhưng so sánh mưu lợi, công tác muốn chọn nhẹ nhõm; về phương diện khác, nặng hơn tài. Chuyên chọn lợi nhuận đại sự, là kiếm tiền, lợi nhuận cao công tác, mới phải làm người ở.

 
Cung mệnh ở thìn tuất xấu chưa

 
Thìn tuất xấu chưa là “Tứ mộ” nơi, cũng thế “Tứ khố” nơi. Cổ quyết mây: “Thìn tuất xấu chưa tứ mộ chỗ, vi người cương trực trung thực thành.” Tứ mộ khố có cất chứa ý, chủ thủ. Người như thế so sánh lao lực, cũng so sánh nhận mệnh; do đó có khi bị phát hiện thật sở bức bách, không thể không làm, đánh từ đáy lòng nhận thức làm nhân sinh nên lao tâm lao lực, kiếm nhiều kiếm ít không sao cả, đó là mệnh; công tác cũng không phân lớn nhỏ hơn bao nhiêu, vùi đầu làm, cũng thế mệnh.

Nếu đem người đấy mệnh chia làm thiếu nợ hòa đòi nợ hai loại, loại ngững người này thuộc loại thiếu nợ một phương, là đến trả nợ đấy, cho nên phải hợp lại, nghèo cũng hợp lại, phú cũng hợp lại.

 
Cung mệnh tại tí ngọ mão dậu

 
Tí ngọ mão dậu là “Tứ bại” nơi, cũng thế “Tứ đào hoa” nơi. Tách biệt để nói: tí ngọ chính là hoành thành nhanh lùi lại chi phương, mão dậu chính là hoa đào lang thang vị. Cổ quyết mây: “Tí ngọ mão dậu vi bại địa, nam nữ hay thay đổi không rõ tình.” Người như thế so sánh yên vui, nhưng biến hóa góc độ lớn, đặc biệt tí ngọ lập mệnh của người; cái gọi là biến hóa góc độ lớn, ngoại trừ vận thế hoành thành nhanh lùi lại ngoại, nỗi lòng cũng bị vui mừng dễ nộ.

Không thể nói là ăn chơi trác táng, nhưng theo một góc khác độ mà nói, có thể nói “Dạo chơi nhân gian” . Tiến thêm một bước nói, yên vui tới tính, đều không phải là đại biểu không biết vui giận, ngược lại là vui giận từ ta, bị khởi hưng, cũng bị mất hứng. Vì tiền bôn làm, đối với công tác có cảm giác sứ mệnh.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ: cung mệnh ở mười hai địa chi cung vị đấy đặc điểm

 

 
Cung mệnh ở dần thân tị hợi

 
Dần thân tị hợi là “Tứ sinh” nơi, cũng thế “Tứ mã” nơi. Cổ quyết mây: “Dần thân tị hợi sinh tứ mã, tính không kiên nhẫn tĩnh phúc động ở bên trong.” Ý thủ cung mệnh ở dần thân tị hợi tứ mã đất nhân, thuộc bôn ba kiểu, tĩnh không được, hiếu động, nết tốt nhanh nhẹn, động liền kiếm tiền.

Người như thế tuy tốt động, nhưng so sánh mưu lợi, công tác muốn chọn nhẹ nhõm; về phương diện khác, nặng hơn tài. Chuyên chọn lợi nhuận đại sự, là kiếm tiền, lợi nhuận cao công tác, mới phải làm người ở.

 
Cung mệnh ở thìn tuất xấu chưa

 
Thìn tuất xấu chưa là “Tứ mộ” nơi, cũng thế “Tứ khố” nơi. Cổ quyết mây: “Thìn tuất xấu chưa tứ mộ chỗ, vi người cương trực trung thực thành.” Tứ mộ khố có cất chứa ý, chủ thủ. Người như thế so sánh lao lực, cũng so sánh nhận mệnh; do đó có khi bị phát hiện thật sở bức bách, không thể không làm, đánh từ đáy lòng nhận thức làm nhân sinh nên lao tâm lao lực, kiếm nhiều kiếm ít không sao cả, đó là mệnh; công tác cũng không phân lớn nhỏ hơn bao nhiêu, vùi đầu làm, cũng thế mệnh.

Nếu đem người đấy mệnh chia làm thiếu nợ hòa đòi nợ hai loại, loại ngững người này thuộc loại thiếu nợ một phương, là đến trả nợ đấy, cho nên phải hợp lại, nghèo cũng hợp lại, phú cũng hợp lại.

 
Cung mệnh tại tí ngọ mão dậu

 
Tí ngọ mão dậu là “Tứ bại” nơi, cũng thế “Tứ đào hoa” nơi. Tách biệt để nói: tí ngọ chính là hoành thành nhanh lùi lại chi phương, mão dậu chính là hoa đào lang thang vị. Cổ quyết mây: “Tí ngọ mão dậu vi bại địa, nam nữ hay thay đổi không rõ tình.” Người như thế so sánh yên vui, nhưng biến hóa góc độ lớn, đặc biệt tí ngọ lập mệnh của người; cái gọi là biến hóa góc độ lớn, ngoại trừ vận thế hoành thành nhanh lùi lại ngoại, nỗi lòng cũng bị vui mừng dễ nộ.

Không thể nói là ăn chơi trác táng, nhưng theo một góc khác độ mà nói, có thể nói “Dạo chơi nhân gian” . Tiến thêm một bước nói, yên vui tới tính, đều không phải là đại biểu không biết vui giận, ngược lại là vui giận từ ta, bị khởi hưng, cũng bị mất hứng. Vì tiền bôn làm, đối với công tác có cảm giác sứ mệnh.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button