Tử vi

Tử vi đấu sổ: cung phu thê tứ hóa đàm nhân duyên

Cung phu thê tứ hóa đàm nhân duyên

Ai không muốn nắm giữ tốt đẹp chính là nhân duyên? Nhưng vì sao đa số người không hài lòng hôn nhân của mình? Nếu mọi người tin tưởng vận mệnh, vì sao không tòng mệnh để ý bên trong hiểu được chính mình “Mệnh định” đấy nhân duyên như thế nào? Lại từ các loại điều kiện ở bên trong cải thiện được so với “Mệnh định” đấy nhân duyên tốt, có thể như thế, bất luận kẻ nào đều nên đúng hôn nhân ôm hài lòng cảm thụ, cũng sẽ không làm tổn thương nghiên cứu vận mệnh đấy giá trị.

 
Cung phu thê thích hữu chủ tinh, không thích cung vô chính diệu.

Cung phu thê thích tĩnh ngôi sao, không thích động tinh, tư tưởng ngôi sao, cũng không thích hóa quả tú đấy sao vũ khúc.

Cung phu thê không cướp tiêu phu Quan tuyến nhiều lắm tứ hóa năm sinh, tự hóa cập bắn ra, lâu thì không chắc chắn.

Cung phu thê, cung quan lộc, cung phúc đức tọa sao hóa kỵ năm sinh, tám phần hôn nhân có vấn đề. Vấn đề hôn nhân không ngoài lưỡng chủng: một là sớm kết liễu sớm ly hoặc sớm kết quả muộn ly, một là không cưới hoặc kết hôn muộn.

Phu Quan tuyến tọa Thái Âm hoặc thái dương, không thích cung mệnh tọa giáp làm hoặc can ất.

Thiên mệnh, thầy thuốc không thích nhiều lắm giáp làm cùng can ất, tuy rằng thích nhiều chút can đinh hoặc can canh, nhưng cũng có khuyết điểm bệnh.

Thích cung phu thê hóa lộc nhập ngã cung cập cung tật ách, không thích cung phu thê hóa kị hướng cung mệnh cùng cung tật ách.

Thiên mệnh hóa kị hướng bản phu hoặc thầy thuốc, thầy thuốc hóa kị hướng bản mạng hoặc thiên mệnh, có hại nhân duyên.

Bản mạng tọa thái dương, không mừng cung phu thê can cung vi giáp; bản mạng tọa Thái Âm, không mừng cung phu thê can cung vi ất.

Mậu quý sinh năm nhân, căn nguyên đấy can cung phân biệt là giáp ất giáp ất, thiên mệnh hoặc thầy thuốc đi vào nơi đây mang, không thường gặp mặt ngược lại tốt. Đương nhiên, cung phu thê cũng không thích “Sách mã kị” .

Cung phu thê hóa lộc quyền khoa chí mạng cung, Quan lộc hoặc tật ách, mà hóa kỵ tới điền trạch, loại này phối ngẫu thật khó.

Cung phu thê tĩnh ngôi sao cố thủ phương an ổn, động tinh chiếm cứ nhiều hỗn loạn

Cung phu thê thích hữu chủ tinh, không thích cung vô chính diệu. Cung phu thê hữu chủ tinh, vợ chồng nhân duyên tương đối minh xác; cung phu thê vô chính diệu, vợ chồng nhân duyên chuyện xấu lớn, khó có thể nắm lấy.

Cung phu thê không thích động tinh, động tinh ở vợ chồng, vợ chồng không bình yên. Động tinh có nào đâu? Giết, phá, sắc, cơ, dương, âm. Còn nữa chủ tư tưởng tinh diệu nếu ở cung phu thê, một phùng hóa kị, cũng tương đương khó chịu. Chủ tư tưởng tinh diệu có: thiên cơ, cánh cửa cực lớn, liêm trinh, tham lang, cộng thêm thiên đồng.

Thiên đồng mặc dù không chủ tư tưởng, mà chủ phối hợp, chúng ta làm phối hợp lúc, phối hợp gì đây? Đương nhiên là phối hợp giữa hai người tư tưởng sai biệt. Cùng ngày đồng hóa kị ở bản phu hoặc thầy thuốc lúc, như thế nào phối hợp cũng phối hợp không đến, thật không hiểu hôn nhân muốn thế nào đi xuống!

Động tinh phùng lộc khoa ở vợ chồng, mặc dù đều tự hối hả, cũng không chuyện xấu; nhưng một phùng hóa kị, sao có thể an ổn gặp nhau đâu? Chủ tư tưởng tinh diệu ở bản phu hoặc thầy thuốc, nếu gặp hóa kị, thiên cơ kị tắc lẫn nhau hồ nghi, đều tự tính kế ( thiên cơ đầu não gân ); cánh cửa cực lớn kị tắc quan niệm khác nhiều, ghét bỏ đối phương, tiện đà cãi nhau ( cánh cửa cực lớn chủ miệng ); liêm trinh kị tắc hai cái khoanh tròn bất đồng, lẫn nhau chấp nhất với mình khoanh tròn ( liêm trinh hóa tù ); tham lang kị tắc mỹ cảm khác biệt lớn, lý tưởng khác nhiều.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ: cung phu thê tứ hóa đàm nhân duyên

Cung phu thê tứ hóa đàm nhân duyên

Ai không muốn nắm giữ tốt đẹp chính là nhân duyên? Nhưng vì sao đa số người không hài lòng hôn nhân của mình? Nếu mọi người tin tưởng vận mệnh, vì sao không tòng mệnh để ý bên trong hiểu được chính mình “Mệnh định” đấy nhân duyên như thế nào? Lại từ các loại điều kiện ở bên trong cải thiện được so với “Mệnh định” đấy nhân duyên tốt, có thể như thế, bất luận kẻ nào đều nên đúng hôn nhân ôm hài lòng cảm thụ, cũng sẽ không làm tổn thương nghiên cứu vận mệnh đấy giá trị.

 
Tốt xấu nhân duyên vận mệnh điều kiện

Cung phu thê thích hữu chủ tinh, không thích cung vô chính diệu.

Cung phu thê thích tĩnh ngôi sao, không thích động tinh, tư tưởng ngôi sao, cũng không thích hóa quả tú đấy sao vũ khúc.

Cung phu thê không cướp tiêu phu Quan tuyến nhiều lắm tứ hóa năm sinh, tự hóa cập bắn ra, lâu thì không chắc chắn.

Cung phu thê, cung quan lộc, cung phúc đức tọa sao hóa kỵ năm sinh, tám phần hôn nhân có vấn đề. Vấn đề hôn nhân không ngoài lưỡng chủng: một là sớm kết liễu sớm ly hoặc sớm kết quả muộn ly, một là không cưới hoặc kết hôn muộn.

Phu Quan tuyến tọa Thái Âm hoặc thái dương, không thích cung mệnh tọa giáp làm hoặc can ất.

Thiên mệnh, thầy thuốc không thích nhiều lắm giáp làm cùng can ất, tuy rằng thích nhiều chút can đinh hoặc can canh, nhưng cũng có khuyết điểm bệnh.

Thích cung phu thê hóa lộc nhập ngã cung cập cung tật ách, không thích cung phu thê hóa kị hướng cung mệnh cùng cung tật ách.

Thiên mệnh hóa kị hướng bản phu hoặc thầy thuốc, thầy thuốc hóa kị hướng bản mạng hoặc thiên mệnh, có hại nhân duyên.

Bản mạng tọa thái dương, không mừng cung phu thê can cung vi giáp; bản mạng tọa Thái Âm, không mừng cung phu thê can cung vi ất.

Mậu quý sinh năm nhân, căn nguyên đấy can cung phân biệt là giáp ất giáp ất, thiên mệnh hoặc thầy thuốc đi vào nơi đây mang, không thường gặp mặt ngược lại tốt. Đương nhiên, cung phu thê cũng không thích “Sách mã kị” .

Cung phu thê hóa lộc quyền khoa chí mạng cung, Quan lộc hoặc tật ách, mà hóa kỵ tới điền trạch, loại này phối ngẫu thật khó.

Cung phu thê tĩnh ngôi sao cố thủ phương an ổn, động tinh chiếm cứ nhiều hỗn loạn

Cung phu thê thích hữu chủ tinh, không thích cung vô chính diệu. Cung phu thê hữu chủ tinh, vợ chồng nhân duyên tương đối minh xác; cung phu thê vô chính diệu, vợ chồng nhân duyên chuyện xấu lớn, khó có thể nắm lấy.

Cung phu thê không thích động tinh, động tinh ở vợ chồng, vợ chồng không bình yên. Động tinh có nào đâu? Giết, phá, sắc, cơ, dương, âm. Còn nữa chủ tư tưởng tinh diệu nếu ở cung phu thê, một phùng hóa kị, cũng tương đương khó chịu. Chủ tư tưởng tinh diệu có: thiên cơ, cánh cửa cực lớn, liêm trinh, tham lang, cộng thêm thiên đồng.

Thiên đồng mặc dù không chủ tư tưởng, mà chủ phối hợp, chúng ta làm phối hợp lúc, phối hợp gì đây? Đương nhiên là phối hợp giữa hai người tư tưởng sai biệt. Cùng ngày đồng hóa kị ở bản phu hoặc thầy thuốc lúc, như thế nào phối hợp cũng phối hợp không đến, thật không hiểu hôn nhân muốn thế nào đi xuống!

Động tinh phùng lộc khoa ở vợ chồng, mặc dù đều tự hối hả, cũng không chuyện xấu; nhưng một phùng hóa kị, sao có thể an ổn gặp nhau đâu? Chủ tư tưởng tinh diệu ở bản phu hoặc thầy thuốc, nếu gặp hóa kị, thiên cơ kị tắc lẫn nhau hồ nghi, đều tự tính kế ( thiên cơ đầu não gân ); cánh cửa cực lớn kị tắc quan niệm khác nhiều, ghét bỏ đối phương, tiện đà cãi nhau ( cánh cửa cực lớn chủ miệng ); liêm trinh kị tắc hai cái khoanh tròn bất đồng, lẫn nhau chấp nhất với mình khoanh tròn ( liêm trinh hóa tù ); tham lang kị tắc mỹ cảm khác biệt lớn, lý tưởng khác nhiều.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button