Tử vi

Tử vi đấu sổ cung quan lộc: tứ hóa năm sinh cập tự hóa ở Quan lộc

Tứ hóa năm sinh cập tự hóa ở Quan lộc

Tứ hóa năm sinh chủ tiên thiên, trước đàm tứ hóa năm sinh ở Quan lộc ( trở xuống giải thích, đều không ngậm Quan lộc can của cung tứ hóa ).

Lộc ở Quan lộc: làm việc chỉ số thông minh không tệ, tự nhiên thoải mái ứng phó sự tình. Lộc ở vợ chồng tới di chuyển, tỏ vẻ phối ngẫu trời sanh tính lạc quan, ra ngoài góc vui vẻ, ta quan tâm sự nghiệp nhiều tâm cũng hắn ( nàng ); lộc chiếu vợ chồng, quan tâm thật có con là đạm.

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ cung quan lộc: tứ hóa năm sinh cập tự hóa ở Quan lộc

Quyền ở Quan lộc: khai sáng sự nghiệp, bận rộn thời khắc, cũng sẽ tự nhiên địa phân phối một việc phân phối ngẫu làm.

Khoa ở Quan lộc: khoa vi nhỏ lộc, so với sinh lộc giải thích là được. Còn nữa, khoa ở Quan lộc sinh ra nói so với làm rất tốt, hy vọng mọi người có thể bài trừ bệnh này, đọc nhiều thư, thư đọc nhiều nhất định hữu dụng, thích hợp nhất muốn làm học thuật cùng kỹ thuật nghiên cứu.

Kị ở Quan lộc: khiếm Quan lộc trái, nếu phối hợp cung tài bạch người tốt, nhưng vì xí nghiệp gia, nếu không định vì “Đi làm cách” . Nếu ở thìn tuất xấu chưa, con có năm sinh kị, vô lộc quyền khoa cập lộc tồn đồng cung, cũng không tự hóa, tức là cung quan lộc tới “Nhập khố kị” ; có cung quan lộc nhập khố kị người, cần chú ý đại quan hóa kị nhập bản quan, đại hạn này phạm vào “Loại thứ nhất tuyệt mệnh kị” . Sinh kỵ ở Quan hướng phu, cũng thế tám phần hôn nhân có vấn đề nhân, nên kết hôn muộn, cũng phải tận lực tu chỉnh “Trọng Quan nhẹ phu” tới tệ nạn.

Lộc kị ở Quan lộc: lộc ở Quan lộc, kị ở Quan lộc tình hình, cùng có đủ cả, khi thì lộc, khi thì kị. Nếu sinh lộc tự hóa kị ở Quan lộc, sự nghiệp hoặc công tác lúc đầu đều cảm thấy không tệ, nhưng chậm rãi chuyển xấu, là “Lộng xảo thành chuyên” đấy cách; nhớ kỹ, tự hóa kị cái hướng kia đừng đi, tự hóa kị ngôi sao kia thuộc công tác đừng làm. Sinh kỵ tự hóa lộc ở Quan lộc, lúc ban đầu là “Cát chỗ giấu hung “, phải nỗ lực cải thiện, chung có thể từ xấu chuyển tốt; hướng tự hóa lộc phương hướng đi đi, công tác hoặc cầu cúng bái thần linh phật, rất có trợ lực.

Quyền kị ở Quan lộc: quyền ở Quan lộc, kị ở Quan lộc tình huống, cùng có đủ cả, khi thì quyền, khi thì kị. Nếu sinh quyền tự hóa kị ở Quan lộc, công tác không ổn định, thường xuyên thay đổi, tự hóa kị phương vị đừng đi công tác, sao hóa kỵ thuộc công tác không cần làm; mặt khác cũng biểu hiện phối ngẫu cá tính kiên cường bá đạo hoặc khí phách, hôn nhân không chắc chắn. Nếu sinh kỵ tự hóa quyền ở Quan lộc, công tác không chắc chắn động, nhưng cũng càng đổi càng tốt; biểu hiện ở phối ngẫu đấy cá tính, tắc cùng kể trên giống nhau.

Khoa kị ở Quan lộc: khoa ở Quan lộc, kị ở Quan lộc đặc sắc, cùng có đủ cả, khi thì khoa, khi thì kị. Nếu sinh khoa tự hóa kị, công tác hoặc sự nghiệp dài dòng thêm, nên nhiều nghiên cứu cùng sự nghiệp có liên quan học vấn; cũng tỏ vẻ phối ngẫu tính cách dong dài, với nhau cảm tình cũng tương đương gút mắt, rốt cuộc yêu, hoặc lo lắng, phiền nhiễu, cũng thường xuyên không phân rõ. Sinh kỵ tự hóa khoa, công tác hoặc sự nghiệp cũng dong dài, nhưng kết cục thì tốt hơn; phối ngẫu cá tính cập phương tình, thường nhiễu không ra ngõ cụt.

Sinh kỵ tự hóa kị ở Quan lộc: tham khảo kị ở Quan lộc, sinh kỵ tự hóa kị ở Quan lộc, tắc chẳng khác gì là song kỵ ở Quan lộc, kị ở Quan lộc hiện tượng ít nhất gấp hai mạnh, nên dốc lòng cầu học thuật nghiên cứu phát triển.

Lộc tự hóa lộc, hoặc quyền, hoặc khoa ở Quan lộc: lộc tự hóa lộc ở Quan lộc, chỗ làm việc trên có lộc mà không biết quý trọng, đó là quá độ lạc quan, có tiền là biết quý trọng, có quý nhân cũng không biết quý trọng. Lộc tự hóa quyền ở Quan lộc, công tác hoặc sự nghiệp thuận lợi, có làm việc chỉ số thông minh, có thể phát triển. Lộc tự hóa khoa ở Quan lộc, cũng phải chú ý cùng loại lộc từ lộc hiện tượng.

Quyền tự hóa lộc, hoặc quyền, hoặc khoa ở Quan lộc: quyền tự hóa lộc ở Quan lộc, trong công tác phấn đấu không ngừng, thả lạc quan tiến hạn. Quyền tự hóa quyền ở Quan lộc, trong công tác có quyền là biết quý trọng, cũng có phô trương thanh thế mà lo lắng. Quyền tự hóa khoa ở Quan lộc, trong công tác cương nhu hòa hợp, văn võ giai đi.

Khoa tự hóa lộc, hoặc quyền, hoặc khoa ở Quan lộc: khoa tự hóa lộc ở Quan lộc, công tác một mảnh quang vinh cảnh, cũng có khả năng vì vậy mà quá độ lạc quan. Khoa tự hóa quyền ở Quan lộc, trong công tác cương nhu hòa hợp, văn võ giai đi. Khoa tự hóa khoa ở Quan lộc, có khoa là biết quý trọng, đó là có quý nhân là biết quý trọng, cũng có sách đọc là biết quý trọng.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ cung quan lộc: tứ hóa năm sinh cập tự hóa ở Quan lộc

Tứ hóa năm sinh cập tự hóa ở Quan lộc

Tứ hóa năm sinh chủ tiên thiên, trước đàm tứ hóa năm sinh ở Quan lộc ( trở xuống giải thích, đều không ngậm Quan lộc can của cung tứ hóa ).

Lộc ở Quan lộc: làm việc chỉ số thông minh không tệ, tự nhiên thoải mái ứng phó sự tình. Lộc ở vợ chồng tới di chuyển, tỏ vẻ phối ngẫu trời sanh tính lạc quan, ra ngoài góc vui vẻ, ta quan tâm sự nghiệp nhiều tâm cũng hắn ( nàng ); lộc chiếu vợ chồng, quan tâm thật có con là đạm.

Quyền ở Quan lộc: khai sáng sự nghiệp, bận rộn thời khắc, cũng sẽ tự nhiên địa phân phối một việc phân phối ngẫu làm.

Khoa ở Quan lộc: khoa vi nhỏ lộc, so với sinh lộc giải thích là được. Còn nữa, khoa ở Quan lộc sinh ra nói so với làm rất tốt, hy vọng mọi người có thể bài trừ bệnh này, đọc nhiều thư, thư đọc nhiều nhất định hữu dụng, thích hợp nhất muốn làm học thuật cùng kỹ thuật nghiên cứu.

Kị ở Quan lộc: khiếm Quan lộc trái, nếu phối hợp cung tài bạch người tốt, nhưng vì xí nghiệp gia, nếu không định vì “Đi làm cách” . Nếu ở thìn tuất xấu chưa, con có năm sinh kị, vô lộc quyền khoa cập lộc tồn đồng cung, cũng không tự hóa, tức là cung quan lộc tới “Nhập khố kị” ; có cung quan lộc nhập khố kị người, cần chú ý đại quan hóa kị nhập bản quan, đại hạn này phạm vào “Loại thứ nhất tuyệt mệnh kị” . Sinh kỵ ở Quan hướng phu, cũng thế tám phần hôn nhân có vấn đề nhân, nên kết hôn muộn, cũng phải tận lực tu chỉnh “Trọng Quan nhẹ phu” tới tệ nạn.

Lộc kị ở Quan lộc: lộc ở Quan lộc, kị ở Quan lộc tình hình, cùng có đủ cả, khi thì lộc, khi thì kị. Nếu sinh lộc tự hóa kị ở Quan lộc, sự nghiệp hoặc công tác lúc đầu đều cảm thấy không tệ, nhưng chậm rãi chuyển xấu, là “Lộng xảo thành chuyên” đấy cách; nhớ kỹ, tự hóa kị cái hướng kia đừng đi, tự hóa kị ngôi sao kia thuộc công tác đừng làm. Sinh kỵ tự hóa lộc ở Quan lộc, lúc ban đầu là “Cát chỗ giấu hung “, phải nỗ lực cải thiện, chung có thể từ xấu chuyển tốt; hướng tự hóa lộc phương hướng đi đi, công tác hoặc cầu cúng bái thần linh phật, rất có trợ lực.

Quyền kị ở Quan lộc: quyền ở Quan lộc, kị ở Quan lộc tình huống, cùng có đủ cả, khi thì quyền, khi thì kị. Nếu sinh quyền tự hóa kị ở Quan lộc, công tác không ổn định, thường xuyên thay đổi, tự hóa kị phương vị đừng đi công tác, sao hóa kỵ thuộc công tác không cần làm; mặt khác cũng biểu hiện phối ngẫu cá tính kiên cường bá đạo hoặc khí phách, hôn nhân không chắc chắn. Nếu sinh kỵ tự hóa quyền ở Quan lộc, công tác không chắc chắn động, nhưng cũng càng đổi càng tốt; biểu hiện ở phối ngẫu đấy cá tính, tắc cùng kể trên giống nhau.

Khoa kị ở Quan lộc: khoa ở Quan lộc, kị ở Quan lộc đặc sắc, cùng có đủ cả, khi thì khoa, khi thì kị. Nếu sinh khoa tự hóa kị, công tác hoặc sự nghiệp dài dòng thêm, nên nhiều nghiên cứu cùng sự nghiệp có liên quan học vấn; cũng tỏ vẻ phối ngẫu tính cách dong dài, với nhau cảm tình cũng tương đương gút mắt, rốt cuộc yêu, hoặc lo lắng, phiền nhiễu, cũng thường xuyên không phân rõ. Sinh kỵ tự hóa khoa, công tác hoặc sự nghiệp cũng dong dài, nhưng kết cục thì tốt hơn; phối ngẫu cá tính cập phương tình, thường nhiễu không ra ngõ cụt.

Sinh kỵ tự hóa kị ở Quan lộc: tham khảo kị ở Quan lộc, sinh kỵ tự hóa kị ở Quan lộc, tắc chẳng khác gì là song kỵ ở Quan lộc, kị ở Quan lộc hiện tượng ít nhất gấp hai mạnh, nên dốc lòng cầu học thuật nghiên cứu phát triển.

Lộc tự hóa lộc, hoặc quyền, hoặc khoa ở Quan lộc: lộc tự hóa lộc ở Quan lộc, chỗ làm việc trên có lộc mà không biết quý trọng, đó là quá độ lạc quan, có tiền là biết quý trọng, có quý nhân cũng không biết quý trọng. Lộc tự hóa quyền ở Quan lộc, công tác hoặc sự nghiệp thuận lợi, có làm việc chỉ số thông minh, có thể phát triển. Lộc tự hóa khoa ở Quan lộc, cũng phải chú ý cùng loại lộc từ lộc hiện tượng.

Quyền tự hóa lộc, hoặc quyền, hoặc khoa ở Quan lộc: quyền tự hóa lộc ở Quan lộc, trong công tác phấn đấu không ngừng, thả lạc quan tiến hạn. Quyền tự hóa quyền ở Quan lộc, trong công tác có quyền là biết quý trọng, cũng có phô trương thanh thế mà lo lắng. Quyền tự hóa khoa ở Quan lộc, trong công tác cương nhu hòa hợp, văn võ giai đi.

Khoa tự hóa lộc, hoặc quyền, hoặc khoa ở Quan lộc: khoa tự hóa lộc ở Quan lộc, công tác một mảnh quang vinh cảnh, cũng có khả năng vì vậy mà quá độ lạc quan. Khoa tự hóa quyền ở Quan lộc, trong công tác cương nhu hòa hợp, văn võ giai đi. Khoa tự hóa khoa ở Quan lộc, có khoa là biết quý trọng, đó là có quý nhân là biết quý trọng, cũng có sách đọc là biết quý trọng.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button