Tử vi

Tử vi đấu sổ: cung quan lộc tứ hóa tới huynh nô tài phúc

Cung quan lộc can cung tứ hóa tới huynh nô

Cung quan lộc hóa lộc nhập huynh nô: Quan lộc hóa lộc nhập huynh nô, đối xử tử tế làm công tác chung.

Cung quan lộc hóa khoa nhập huynh nô: Quan lộc hóa khoa nhập huynh nô, khoa vi nhỏ lộc, tham khảo phi hóa lộc nhập huynh nô. Khoa vi giáo hóa, sẽ dạy hóa làm công tác chung.

Cung quan lộc hóa kị nhập huynh nô: Quan lộc hóa kị nhập huynh nô, đầu tiên, chính là huynh nô kiếp Quan; thứ hai, nội bộ công ty không hợp; thứ ba, không nên kết phường.

Cung quan lộc can cung tứ hóa tới tài phúc

Cung quan lộc hóa lộc nhập tài lộc: Quan lộc hóa lộc nhập tiền tài, có hai tầng ý nghĩa, một, sự nghiệp cùng công tác giai kiếm tiền. Hai, thường có người mời kết phường hoặc đầu tư.

Cung quan lộc hóa quyền nhập tài phúc: Quan lộc hóa quyền nhập tài phúc, sự nghiệp hoặc trong công tác dễ dàng khai sáng tiền tài.

Cung quan lộc hóa khoa nhập tài phúc: Quan lộc hóa khoa nhập tài phúc, khoa vi nhỏ lộc, tham khảo trước thuật phi hóa lộc nhập tài phúc là được.

Cung quan lộc hóa kị nhập tiền tài: Quan lộc hóa kị nhập tiền tài, có hai tầng ý nghĩa, một, kị có “Trảo” ý tứ của, Quan lộc hóa kị nhập tiền tài, tức cảnh làm thơ nghiệp sẽ đến “Trảo” tiền của ta, đó là đầu tư, hướng bên kia đầu tư đâu? Xem cung quan lộc hóa lộc đến đâu một cung biết ngay. Lấy rất nhiều mệnh lệ làm chứng, phần lớn không thể đầu tư. Hai, loại này vận mệnh điều kiện, tốt nhất nghịch hướng thao tác, lấy “Lộc nhân kị quả “, hướng lộc phương hướng kiếm tiền, tướng tiền tài nhập túi ( phi hóa kỵ nhập tài ).

Quan lộc hóa kị nhập phúc đức: cái này sẽ khiến tài Quan hai bại, nếu là bản quan hóa kị hướng bản tài, đã đủ ắt rồi thứ năm đại nạn một cái “Phản cung kị “, thứ năm đại nạn là nhân sinh ở bên trong trọng yếu đại nạn, có đây “Phản cung kị “, tức nhất định không nên đầu tư. Nếu là đại quan hóa kị hướng bản tài hoặc đại tài, nên đại nạn không nên đầu tư.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ: cung quan lộc tứ hóa tới huynh nô tài phúc

Cung quan lộc can cung tứ hóa tới huynh nô

Cung quan lộc hóa lộc nhập huynh nô: Quan lộc hóa lộc nhập huynh nô, đối xử tử tế làm công tác chung.

Cung quan lộc hóa quyền nhập huynh nô: Quan lộc hóa quyền nhập huynh nô, công tác quyền tự chủ cho đồng sự.

Cung quan lộc hóa khoa nhập huynh nô: Quan lộc hóa khoa nhập huynh nô, khoa vi nhỏ lộc, tham khảo phi hóa lộc nhập huynh nô. Khoa vi giáo hóa, sẽ dạy hóa làm công tác chung.

Cung quan lộc hóa kị nhập huynh nô: Quan lộc hóa kị nhập huynh nô, đầu tiên, chính là huynh nô kiếp Quan; thứ hai, nội bộ công ty không hợp; thứ ba, không nên kết phường.

Cung quan lộc can cung tứ hóa tới tài phúc

Cung quan lộc hóa lộc nhập tài lộc: Quan lộc hóa lộc nhập tiền tài, có hai tầng ý nghĩa, một, sự nghiệp cùng công tác giai kiếm tiền. Hai, thường có người mời kết phường hoặc đầu tư.

Cung quan lộc hóa quyền nhập tài phúc: Quan lộc hóa quyền nhập tài phúc, sự nghiệp hoặc trong công tác dễ dàng khai sáng tiền tài.

Cung quan lộc hóa khoa nhập tài phúc: Quan lộc hóa khoa nhập tài phúc, khoa vi nhỏ lộc, tham khảo trước thuật phi hóa lộc nhập tài phúc là được.

Cung quan lộc hóa kị nhập tiền tài: Quan lộc hóa kị nhập tiền tài, có hai tầng ý nghĩa, một, kị có “Trảo” ý tứ của, Quan lộc hóa kị nhập tiền tài, tức cảnh làm thơ nghiệp sẽ đến “Trảo” tiền của ta, đó là đầu tư, hướng bên kia đầu tư đâu? Xem cung quan lộc hóa lộc đến đâu một cung biết ngay. Lấy rất nhiều mệnh lệ làm chứng, phần lớn không thể đầu tư. Hai, loại này vận mệnh điều kiện, tốt nhất nghịch hướng thao tác, lấy “Lộc nhân kị quả “, hướng lộc phương hướng kiếm tiền, tướng tiền tài nhập túi ( phi hóa kỵ nhập tài ).

Quan lộc hóa kị nhập phúc đức: cái này sẽ khiến tài Quan hai bại, nếu là bản quan hóa kị hướng bản tài, đã đủ ắt rồi thứ năm đại nạn một cái “Phản cung kị “, thứ năm đại nạn là nhân sinh ở bên trong trọng yếu đại nạn, có đây “Phản cung kị “, tức nhất định không nên đầu tư. Nếu là đại quan hóa kị hướng bản tài hoặc đại tài, nên đại nạn không nên đầu tư.

(Biên dịch tự động từ trang ziweicn.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button