Tử vi

Tử vi đẩu số cung vị triết học luận tiền tài

Bản dịch:

Cung tài bạch, là đại diện kiếm tiền phương pháp, tiền tiến ra trạng thái, có thể dùng “Trước cửa sổ” để hình dung quan hệ đối ngoại. Cung tài bạch hóa lộc, là nhân tình vị nồng hậu, dễ kiếm tiền và dùng tiền. Cung tài bạch Hóa kị, không tín nhiệm người khác, lãi nặng nhuận. Cung tài bạch có đa loại nội hàm cập tương hỗ liên quan tính, khiên càng động toàn thân, sự vật phát triển tất là tuần hoàn đền đáp lại, phú và bần tổng ở từ từ tương hỗ chuyển hóa trung. “Nghèo hèn sinh cần kiệm, cần kiệm sinh phú quý, phú quý sinh kiêu xa, kiêu xa sinh dâm hiệp, dâm ẩn lại xảy ra nghèo hèn”; là ý nói: Nghèo hèn làm cho hiểu được cần lao tiết kiệm, cần lao tiết kiệm người đó hội dần dần phú quý đứng lên, phú quý người đó dễ trở nên kiêu ngạo xa xỉ, kiêu ngạo xa xỉ mọi người hội trở nên dâm loạn bất kham, có câu nói là “Quyền lực khiến người hủ hóa, tài phú khó bảo toàn trung trinh”, dâm loạn lúc vừa hội trở nên nghèo hèn.

Cung tài bạch và cung phúc đức tương đối, có sâu xa hàm nghĩa, cung tài bạch rõ ràng nhất tài nguyên, cung phúc đức là ám tài (phi kế hoạch tính). Cùng lúc mà nói, sử dụng tiền lai thỏa mãn sinh hoạt hưởng thụ, hoặc là có tiền cũng luyến tiếc hưởng thụ; về phương diện khác mà nói, tiểu Phú do kiệm, đại phú do thiên, bởi vì tiểu nhân tài phú có thể do người nỗ lực được lai, lớn tài phú (hàm phá đại tài) đều do cung phúc đức phúc phận (nghiệp lực) lai quyết định. Hữu hình tài khán cung tài bạch, vô hình tài khán cung phúc đức, đối với kỳ diệu cung phúc đức (liên quan đến: Tư tưởng, nhân quả, kiếp trước, phần mộ tổ tiên, nghiệp lực, đầu tư chờ), án kinh dịch nguyên lý, hữu hình sẽ không lâu dài, vô hình tài năng vĩnh cửu, nhân sinh sống cả đời, tài quan đều đái không đi, chỉ có vô hình linh hồn năng lực “Theo đi theo đi”, vô hình danh tiếng năng lực truyền cho hậu nhân, về có hay không linh hồn? Lưỡng chủng vấn pháp, nếu như người ta vấn đại gia có hay không? Đại gia trả lời không đồng nhất, nhưng nếu như chỉ hỏi người kia có hay không? trả lời còn lại là khẳng định.

Bạn đang xem: Tử vi đẩu số cung vị triết học luận tiền tài

Chu dễ trung có lưỡng quẻ liên quan đến dự trữ, phong thiên tiểu súc, sơn thiên đại súc, tiểu súc là chỉ chứa đựng vật chất, đại súc là đề thăng đạo đức, bởi vì “Đức phối kỳ vị” mới là thiên đạo, không có tương ứng độ lượng và đức hạnh, thì không cách nào đảm nhiệm lớn tài phú. Tử vi đẩu số khán tài, tiểu tài khán cung tài bạch, đại tài khán cung điền trạch.

Cung tài bạch, là cung Nô bộc cung điền trạch (mười kho vị), cung điền trạch là kho vị, kho vị đại diện chiều sâu hoặc chiều rộng, nói rõ, người tài bạch nhiều ít? Và giao hữu trình tự mật thiết tương quan. Cuối nhà Thanh hồng đính thương nhân Hồ Tuyết Nham, ở chính giới thương giới chờ các ngành các nghề bằng hữu rất nhiều, gặp gỡ hòa hợp, phóng bò oa khởi bước, trải qua bát phương mạng giao thiệp, mây xanh thẳng lên.

Cung tài bạch, là cung phụ mẫu cung tật ách (nhất lục bản thể vị), cha mẹ tâm tính làm sao, cùng mình tài vận nhiều ít tồn tại trọng yếu liên quan tính. Cung tài bạch hóa lộc, là phụ mẫu thứ nhất so sánh lạc quan, cung tài bạch Hóa kị, là phụ mẫu thứ nhất so sánh nội liễm. Phụ mẫu khỏe mạnh vui sướng, cũng là chính tài vận vượng tiêu chí, phụ mẫu song toàn, kỳ nhạc hoà thuận vui vẻ, “Gia có nhất lão, như có nhất bảo” .

Cung tài bạch, là cung Quan lộc cung Quan lộc (nhất cửu khí số vị), khí số vị đại diện cai cung phẩm chất, công tác xoay ngang làm sao? Và cung tài bạch tiền tài có trực tiếp quan hệ, đương công tác “Khí số đã hết”, như vậy tài vận cũng sẽ không có sinh cơ. Đương chức tràng thịnh vượng, làm nhiều có nhiều, tự nhiên thu nhập khả quan.

Đương cung tài bạch hiện ra cát như thì, sẽ có người tốt dãy và tài vận. Đương cung phúc đức hiện ra cát như thì, sử dụng tiền thì “Mạc danh kỳ diệu” tiền tới tìm ngươi. Từ toàn cục độ lớn của góc khán, cho dù có tiền, cũng không nhất định lưu ở! Dư tiền nếu so với kiếm tiền độ khó cao! Tòng mệnh cung bắt đầu, phải trải qua huynh đệ cung, cung phu thê, cung tử nữ, tài năng đến cung tài bạch.

Cung tài bạch là cung mệnh nhất năm vị, cung tài bạch quan lộc (nhất cửu khí số vị) là cung mệnh, cung mệnh tác vì tiền tài ra vào hành vi biểu hiện, cung mệnh có vũ khúc thuộc về hành động đẻ ra tài, Thái âm là kế hoạch tính phát tài, Thiên phủ là thuộc tồn trữ tính.

Huynh đệ cung, tức là cung tài bạch kho vị (mười vị cung điền trạch), huynh đệ cung đại diện tiền mặt, có thể nói thành “Tiểu tài kho”, nhưng không phải chân chánh nhập kho của tài, bởi vì là từ cung tài bạch cơ sở mà được lai, cung tài bạch là ra vào lưu động tiền, cho nên kỳ kho vị (mười vị) cũng thuộc về lưu động tính tiền kho, cho nên tiểu tài kho tựu đại biểu túi tiền hoặc ví tiền trung tiền, công ty xuất nạp, sinh hoạt phí các loại tiền. Huynh giao hữu tuyến là thuộc về tử vi bàn “Chúng sinh tuyến” “Thành tựu tuyến”, thân hữu hoà thuận vui vẻ, tự nhiên tiền mặt sung túc. Trái lại, tay chân tranh chấp, Trục lý tướng đố, báo trước gia tộc khốn cùng, hoặc nghèo hèn phu thê bách sự ai.

Cung phu thê, nhìn như là hắn cung (mặt khác sinh mạng thể), luận cập tiền tài thì, cung phu thê là cung điền trạch cung tật ách, tức là tài kho căn bản, có thể từ một Ðát kỉ hủy diệt bát trăm năm thương trong triều tìm được cảm giác, ở có nhiều gia đình, gặp phải phá sản vợ, hoặc hỗn loạn ái tình quan hệ, đều là tài kho bị thương tin tức. Đồng thời, cung phu thê cũng là cung tài bạch cung phúc đức, tức là tiền tài nhân quả nghiệp lực, nhắc tới nhân quả nghiệp lực, ha hả, không thuộc mình năng lực chống cự, sở dĩ có số mệnh hàm nghĩa, thay đổi cái phương thức thuyết, nhân đời này hôn nhân, nhìn như là mình có thể tuyển trạch, kỳ thực điều không phải! Bởi vì nhân tuyển trạch phạm vi, thoát ly không được người chủ quan tính, hơn nữa nhân chỉ có thể tuyển trạch bắt đầu, sở dĩ hôn nhân là bao nhiêu nhân quả tuần hoàn, từ lâu đã định trước!

Nếu liên quan đến cung phúc đức nghiệp lực, thuộc về nhân quả, người không thể cải biến (giang sơn dễ đổi, đánh chết cái nết không chừa), ở hoàn lại tiên thiên nghiệp lực đồng thời, thế nào tài năng hậu thiên tích phúc tích đức ư? Cung phúc đức, cung phu thê, cung thiên di là tam phương, đều tự (nhất lục bản vị) là cung tử nữ, cung Nô bộc, cung phụ mẫu, là tích lũy phúc báo địa phương, chỉ có hiếu kính phụ mẫu, thương yêu tử nữ, thân mật bằng hữu, mới có thể tích lũy mình phúc đức, nhân giá ba cung vị giai thuộc tha cung, phi mình có thể nắm trong tay ngã cung, cho nên nói “Nhân ăn nhiều ít khuy, hay tích liễu nhiều ít phúc.” thiện lớn lao vu thứ cho, đức sờ hung vu đố, có hại hay tích phúc.

Đạo gia có “Tam tam quy nhất” trình bày và phân tích, dĩ cung mệnh là thái cực 1 thì, cung phu thê là 3, kế tục cung phu thê 3 là cung tài bạch, quy nhất hay trở lại ngã cung (mệnh tài quan), có thể thấy được cung mệnh và cung tài bạch trong lúc đó, cung phu thê là đầu mối then chốt cầu, ta kiếm tiền và sử dụng tiền, đều cùng (một nửa kia) hôn nhân có mật thiết liên quan. Từ pháp luật đến xem, trong nhà tiền tài, lý nên là vợ chồng cộng đồng tài sản.

Cung tử nữ, là cung Quan lộc cung Nô bộc (nhất tám vị, một mạch sinh tử vị), là cung Nô bộc cung Quan lộc (nhất cửu khí số vị), biểu thị công tác đồng bọn hoặc kết phường kiếm tiền làm sao? Và hợp tác phương công tác thành tích làm sao? Cung tử nữ không tốt thì, báo trước bất lợi hợp tác phát tài, hơn nữa gia đình tiêu phí chi đại, tài kho không dễ dàng tích súc (cung điền trạch cung thiên di), cung tử nữ làm đào hoa luận thì, cũng đại diện chi tiêu dùng nhiều phí đại. Từ cung vị xích quan hệ khán, cung tử nữ soa, không chỉ có tài kho bị hao tổn, tha suy sụp cung điền trạch, tùy theo mà đến sự, sẽ tăng cung phu thê và hôn nhân làm phức tạp.

Người tài vận từ mặt ngoài khán, là thời cơ, vị giai, làm việc (thiên thời, địa lợi, nhân hòa) quan hệ, nhưng thâm nhập lý giải hậu, phát hiện các các cung vị đang lúc mật thiết liên quan, người nỗ lực chỉ có thể thỏa mãn mình chờ mong, nỗ lực và thành công không có trực tiếp quan hệ, yếu lo lắng chính là, nhân dễ trở thành tiền nô lệ, sở dĩ phải biết rằng, tiền chỉ là nhân thực hiện lý tưởng công cụ mà thôi. Vũ Quảng Thịnh

(Dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

紫微斗数宫位哲学论钱财

 财帛宫,是代表赚钱的方法,钱进出的状态,可以用“窗口”来形容对外关系。财帛宫化禄,是人情味浓厚,容易赚钱和花钱。财帛宫化忌,不信任他人,重利润。财帛宫具有多种内涵及相互的关联性,牵一发动全身,事物的发展必是循环往复,富与贫总在逐渐相互转化中。“贫贱生勤俭,勤俭生富贵,富贵生骄奢,骄奢生淫侠,淫佚又生贫贱”;意思是说:贫贱让人懂得勤劳节俭,勤劳节俭的人会渐渐的富贵起来,富贵的人容易变得骄傲奢侈,骄傲奢侈的人都会变得淫乱不堪,有道是“权力使人腐化,财富难保忠贞”,淫乱之后又会变得贫贱。

 财帛宫与福德宫相对,有着深远的含义,财帛宫是明显的财源,福德宫是暗财(非计划性)。一方面来说,用钱来满足生活的享受,或是有钱也舍不得享受;另一方面来说,小富由俭,大富由天,因为小的财富可以由人的努力得来,大的财富(含破大财)皆由福德宫的福份(业力)来决定。有形的财看财帛宫,无形的财看福德宫,对于奇妙的福德宫(涉及:思想、因果、前世、祖坟、业力、投资等),按易经原理,有形的不会长久,无形的才能恒久,人生活一世,财官都带不走,只有无形的灵魂能“跟着走跟着走”,无形的名声能传给后人,关于有没有灵魂?两种问法,如果你问大家有没有?大家回答不一,但如果只问某个人有没有?那回答则是肯定的。

 周易中有两卦涉及储蓄,风天小畜、山天大畜,小畜是指储存物质,大畜是提升道德,因为“德配其位”才是天道,没有相应的度量与德行,是无法担任大的财富。紫微斗数看财,小财看财帛宫,大财看田宅宫。

 财帛宫,是交友宫的田宅宫(一十库位),田宅宫是库位,库位代表深度或广度,说明了,人的财帛多少?与交友的层次密切相关。清末红顶商人胡雪岩,在政界商界等各行各业的朋友甚多,交往融洽,放牛娃起步,经八方人脉,青云直上。

 财帛宫,是父母宫的疾厄宫(一六本体位),父母的心性如何,与自己财运多寡存在着重要关联性。财帛宫化禄,是父母其一较乐观,财帛宫化忌,是父母其一较内敛。父母健康快乐,也是自己财运旺的标志,父母双全,其乐融融,“家有一老,如有一宝”。

 财帛宫,是官禄宫的官禄宫(一九气数位),气数位代表该宫品质,工作水平如何?与财帛宫钱财有直接关系,当工作的“气数已尽”,那么财运也就没了生机。当职场兴旺,多劳多得,自然收入可观。

 当财帛宫呈现吉像时,会有不错的人脉和财运。当福德宫呈现吉像时,用钱时“莫名其妙”的钱来找你。从全局角度看,即使有钱,也不一定留的住!存钱要比挣钱难度高!从命宫开始,要经过兄弟宫、夫妻宫、子女宫,才能到达财帛宫。

 财帛宫是命宫的一五位,财帛宫的官禄(一九气数位)是命宫,命宫作为钱财进出的行为表现,命宫有武曲属于行动派生财,太阴是计划性生财,天府是属存储性。

 兄弟宫,即是财帛宫的库位(一十位的田宅宫),兄弟宫代表现金,可以说成“小财库”,但不是真正入库之财,因为是从财帛宫的基础而得来,财帛宫是进出流动的钱,故其库位(一十位)也属流动性钱的库,故小财库就代表了口袋或钱包中的钱,公司出纳,生活费之类的钱。兄友线是属于紫微盘的“众生线”“成就线”,亲友和乐,自然现金充足。反之,手足相争,妯娌相妒,预示家族穷困,或贫贱夫妻百事哀。

 夫妻宫,看似是他宫(另外生命体),论及钱财时,夫妻宫是田宅宫的疾厄宫,即是财库的根本,可以从一个妲己毁掉八百年商朝中找到感觉,在富有的家庭,遇到败家的爱人、或混乱的爱情关系,都是财库受伤的信息。同时,夫妻宫也是财帛宫的福德宫,即是钱财的因果业力,提到因果业力,呵呵,非人能抗拒,所以有了宿命含义,换个方式说,人这辈子的婚姻,看似是自己能选择,其实不是!因为人选择范围,脱离不了人的主观性,而且人只能选择开始,所以婚姻是多少因果循环,早已注定!

 既然涉及福德宫的业力,属于因果,人无法改变(江山易改,本性难移),在偿还先天业力的同时,怎么才能后天积福积德呢?福德宫、夫妻宫、迁移宫是三方,各自的(一六本位)是子女宫、交友宫、父母宫,是积累福报的地方,只有孝敬父母,疼爱子女,友善朋友,才可能积累自己的福德,因这三个宫位皆属他宫,非自己能掌控的我宫,所以说“人吃了多少亏,就是积了多少福。”善莫大于恕,徳莫凶于妒,吃亏就是积福。
 道家有“三三归一”的论述,以命宫为太极1时,夫妻宫是3,继续夫妻宫的3是财帛宫,归一就是回到我宫(命财官),可见命宫与财帛宫之间,夫妻宫是枢纽桥梁,我赚钱与用钱,都和(另一半)婚姻有密切关联。从法律来看,家中钱财,理应是夫妻共同财产。

 子女宫,是官禄宫的交友宫(一八位,一气生死位),是交友宫的官禄宫(一九气数位),表示工作伙伴或合伙赚钱如何?与合作方的工作成绩如何?子女宫不佳时,预示不利合作生财,而且家庭消费支出大,财库不容易积蓄(田宅宫的迁移宫),子女宫作为桃花论时,也代表开销多花费大。从宫位连锁关系看,子女宫差,不仅财库受损,拖垮田宅宫,随之而来的事,就会增添夫妻宫与婚姻困扰。

 人的财运从表面看,是时机、位阶、做事(天时、地利、人和)的关系,但深入了解后,发现各各宫位间的密切关联,人的努力只能满足自己的期待,努力和成功没有直接关系,要担心的是,人容易成为钱的奴隶,所以要知道,钱只是人实现理想的工具而已。文/武广盛

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đẩu số cung vị triết học luận tiền tài

Bản dịch:

Cung tài bạch, là đại diện kiếm tiền phương pháp, tiền tiến ra trạng thái, có thể dùng “Trước cửa sổ” để hình dung quan hệ đối ngoại. Cung tài bạch hóa lộc, là nhân tình vị nồng hậu, dễ kiếm tiền và dùng tiền. Cung tài bạch Hóa kị, không tín nhiệm người khác, lãi nặng nhuận. Cung tài bạch có đa loại nội hàm cập tương hỗ liên quan tính, khiên càng động toàn thân, sự vật phát triển tất là tuần hoàn đền đáp lại, phú và bần tổng ở từ từ tương hỗ chuyển hóa trung. “Nghèo hèn sinh cần kiệm, cần kiệm sinh phú quý, phú quý sinh kiêu xa, kiêu xa sinh dâm hiệp, dâm ẩn lại xảy ra nghèo hèn”; là ý nói: Nghèo hèn làm cho hiểu được cần lao tiết kiệm, cần lao tiết kiệm người đó hội dần dần phú quý đứng lên, phú quý người đó dễ trở nên kiêu ngạo xa xỉ, kiêu ngạo xa xỉ mọi người hội trở nên dâm loạn bất kham, có câu nói là “Quyền lực khiến người hủ hóa, tài phú khó bảo toàn trung trinh”, dâm loạn lúc vừa hội trở nên nghèo hèn.

Cung tài bạch và cung phúc đức tương đối, có sâu xa hàm nghĩa, cung tài bạch rõ ràng nhất tài nguyên, cung phúc đức là ám tài (phi kế hoạch tính). Cùng lúc mà nói, sử dụng tiền lai thỏa mãn sinh hoạt hưởng thụ, hoặc là có tiền cũng luyến tiếc hưởng thụ; về phương diện khác mà nói, tiểu Phú do kiệm, đại phú do thiên, bởi vì tiểu nhân tài phú có thể do người nỗ lực được lai, lớn tài phú (hàm phá đại tài) đều do cung phúc đức phúc phận (nghiệp lực) lai quyết định. Hữu hình tài khán cung tài bạch, vô hình tài khán cung phúc đức, đối với kỳ diệu cung phúc đức (liên quan đến: Tư tưởng, nhân quả, kiếp trước, phần mộ tổ tiên, nghiệp lực, đầu tư chờ), án kinh dịch nguyên lý, hữu hình sẽ không lâu dài, vô hình tài năng vĩnh cửu, nhân sinh sống cả đời, tài quan đều đái không đi, chỉ có vô hình linh hồn năng lực “Theo đi theo đi”, vô hình danh tiếng năng lực truyền cho hậu nhân, về có hay không linh hồn? Lưỡng chủng vấn pháp, nếu như người ta vấn đại gia có hay không? Đại gia trả lời không đồng nhất, nhưng nếu như chỉ hỏi người kia có hay không? trả lời còn lại là khẳng định.

Chu dễ trung có lưỡng quẻ liên quan đến dự trữ, phong thiên tiểu súc, sơn thiên đại súc, tiểu súc là chỉ chứa đựng vật chất, đại súc là đề thăng đạo đức, bởi vì “Đức phối kỳ vị” mới là thiên đạo, không có tương ứng độ lượng và đức hạnh, thì không cách nào đảm nhiệm lớn tài phú. Tử vi đẩu số khán tài, tiểu tài khán cung tài bạch, đại tài khán cung điền trạch.

Cung tài bạch, là cung Nô bộc cung điền trạch (mười kho vị), cung điền trạch là kho vị, kho vị đại diện chiều sâu hoặc chiều rộng, nói rõ, người tài bạch nhiều ít? Và giao hữu trình tự mật thiết tương quan. Cuối nhà Thanh hồng đính thương nhân Hồ Tuyết Nham, ở chính giới thương giới chờ các ngành các nghề bằng hữu rất nhiều, gặp gỡ hòa hợp, phóng bò oa khởi bước, trải qua bát phương mạng giao thiệp, mây xanh thẳng lên.

Cung tài bạch, là cung phụ mẫu cung tật ách (nhất lục bản thể vị), cha mẹ tâm tính làm sao, cùng mình tài vận nhiều ít tồn tại trọng yếu liên quan tính. Cung tài bạch hóa lộc, là phụ mẫu thứ nhất so sánh lạc quan, cung tài bạch Hóa kị, là phụ mẫu thứ nhất so sánh nội liễm. Phụ mẫu khỏe mạnh vui sướng, cũng là chính tài vận vượng tiêu chí, phụ mẫu song toàn, kỳ nhạc hoà thuận vui vẻ, “Gia có nhất lão, như có nhất bảo” .

Cung tài bạch, là cung Quan lộc cung Quan lộc (nhất cửu khí số vị), khí số vị đại diện cai cung phẩm chất, công tác xoay ngang làm sao? Và cung tài bạch tiền tài có trực tiếp quan hệ, đương công tác “Khí số đã hết”, như vậy tài vận cũng sẽ không có sinh cơ. Đương chức tràng thịnh vượng, làm nhiều có nhiều, tự nhiên thu nhập khả quan.

Đương cung tài bạch hiện ra cát như thì, sẽ có người tốt dãy và tài vận. Đương cung phúc đức hiện ra cát như thì, sử dụng tiền thì “Mạc danh kỳ diệu” tiền tới tìm ngươi. Từ toàn cục độ lớn của góc khán, cho dù có tiền, cũng không nhất định lưu ở! Dư tiền nếu so với kiếm tiền độ khó cao! Tòng mệnh cung bắt đầu, phải trải qua huynh đệ cung, cung phu thê, cung tử nữ, tài năng đến cung tài bạch.

Cung tài bạch là cung mệnh nhất năm vị, cung tài bạch quan lộc (nhất cửu khí số vị) là cung mệnh, cung mệnh tác vì tiền tài ra vào hành vi biểu hiện, cung mệnh có vũ khúc thuộc về hành động đẻ ra tài, Thái âm là kế hoạch tính phát tài, Thiên phủ là thuộc tồn trữ tính.

Huynh đệ cung, tức là cung tài bạch kho vị (mười vị cung điền trạch), huynh đệ cung đại diện tiền mặt, có thể nói thành “Tiểu tài kho”, nhưng không phải chân chánh nhập kho của tài, bởi vì là từ cung tài bạch cơ sở mà được lai, cung tài bạch là ra vào lưu động tiền, cho nên kỳ kho vị (mười vị) cũng thuộc về lưu động tính tiền kho, cho nên tiểu tài kho tựu đại biểu túi tiền hoặc ví tiền trung tiền, công ty xuất nạp, sinh hoạt phí các loại tiền. Huynh giao hữu tuyến là thuộc về tử vi bàn “Chúng sinh tuyến” “Thành tựu tuyến”, thân hữu hoà thuận vui vẻ, tự nhiên tiền mặt sung túc. Trái lại, tay chân tranh chấp, Trục lý tướng đố, báo trước gia tộc khốn cùng, hoặc nghèo hèn phu thê bách sự ai.

Cung phu thê, nhìn như là hắn cung (mặt khác sinh mạng thể), luận cập tiền tài thì, cung phu thê là cung điền trạch cung tật ách, tức là tài kho căn bản, có thể từ một Ðát kỉ hủy diệt bát trăm năm thương trong triều tìm được cảm giác, ở có nhiều gia đình, gặp phải phá sản vợ, hoặc hỗn loạn ái tình quan hệ, đều là tài kho bị thương tin tức. Đồng thời, cung phu thê cũng là cung tài bạch cung phúc đức, tức là tiền tài nhân quả nghiệp lực, nhắc tới nhân quả nghiệp lực, ha hả, không thuộc mình năng lực chống cự, sở dĩ có số mệnh hàm nghĩa, thay đổi cái phương thức thuyết, nhân đời này hôn nhân, nhìn như là mình có thể tuyển trạch, kỳ thực điều không phải! Bởi vì nhân tuyển trạch phạm vi, thoát ly không được người chủ quan tính, hơn nữa nhân chỉ có thể tuyển trạch bắt đầu, sở dĩ hôn nhân là bao nhiêu nhân quả tuần hoàn, từ lâu đã định trước!

Nếu liên quan đến cung phúc đức nghiệp lực, thuộc về nhân quả, người không thể cải biến (giang sơn dễ đổi, đánh chết cái nết không chừa), ở hoàn lại tiên thiên nghiệp lực đồng thời, thế nào tài năng hậu thiên tích phúc tích đức ư? Cung phúc đức, cung phu thê, cung thiên di là tam phương, đều tự (nhất lục bản vị) là cung tử nữ, cung Nô bộc, cung phụ mẫu, là tích lũy phúc báo địa phương, chỉ có hiếu kính phụ mẫu, thương yêu tử nữ, thân mật bằng hữu, mới có thể tích lũy mình phúc đức, nhân giá ba cung vị giai thuộc tha cung, phi mình có thể nắm trong tay ngã cung, cho nên nói “Nhân ăn nhiều ít khuy, hay tích liễu nhiều ít phúc.” thiện lớn lao vu thứ cho, đức sờ hung vu đố, có hại hay tích phúc.

Đạo gia có “Tam tam quy nhất” trình bày và phân tích, dĩ cung mệnh là thái cực 1 thì, cung phu thê là 3, kế tục cung phu thê 3 là cung tài bạch, quy nhất hay trở lại ngã cung (mệnh tài quan), có thể thấy được cung mệnh và cung tài bạch trong lúc đó, cung phu thê là đầu mối then chốt cầu, ta kiếm tiền và sử dụng tiền, đều cùng (một nửa kia) hôn nhân có mật thiết liên quan. Từ pháp luật đến xem, trong nhà tiền tài, lý nên là vợ chồng cộng đồng tài sản.

Cung tử nữ, là cung Quan lộc cung Nô bộc (nhất tám vị, một mạch sinh tử vị), là cung Nô bộc cung Quan lộc (nhất cửu khí số vị), biểu thị công tác đồng bọn hoặc kết phường kiếm tiền làm sao? Và hợp tác phương công tác thành tích làm sao? Cung tử nữ không tốt thì, báo trước bất lợi hợp tác phát tài, hơn nữa gia đình tiêu phí chi đại, tài kho không dễ dàng tích súc (cung điền trạch cung thiên di), cung tử nữ làm đào hoa luận thì, cũng đại diện chi tiêu dùng nhiều phí đại. Từ cung vị xích quan hệ khán, cung tử nữ soa, không chỉ có tài kho bị hao tổn, tha suy sụp cung điền trạch, tùy theo mà đến sự, sẽ tăng cung phu thê và hôn nhân làm phức tạp.

Người tài vận từ mặt ngoài khán, là thời cơ, vị giai, làm việc (thiên thời, địa lợi, nhân hòa) quan hệ, nhưng thâm nhập lý giải hậu, phát hiện các các cung vị đang lúc mật thiết liên quan, người nỗ lực chỉ có thể thỏa mãn mình chờ mong, nỗ lực và thành công không có trực tiếp quan hệ, yếu lo lắng chính là, nhân dễ trở thành tiền nô lệ, sở dĩ phải biết rằng, tiền chỉ là nhân thực hiện lý tưởng công cụ mà thôi. Vũ Quảng Thịnh

(Dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

紫微斗数宫位哲学论钱财

 财帛宫,是代表赚钱的方法,钱进出的状态,可以用“窗口”来形容对外关系。财帛宫化禄,是人情味浓厚,容易赚钱和花钱。财帛宫化忌,不信任他人,重利润。财帛宫具有多种内涵及相互的关联性,牵一发动全身,事物的发展必是循环往复,富与贫总在逐渐相互转化中。“贫贱生勤俭,勤俭生富贵,富贵生骄奢,骄奢生淫侠,淫佚又生贫贱”;意思是说:贫贱让人懂得勤劳节俭,勤劳节俭的人会渐渐的富贵起来,富贵的人容易变得骄傲奢侈,骄傲奢侈的人都会变得淫乱不堪,有道是“权力使人腐化,财富难保忠贞”,淫乱之后又会变得贫贱。

 财帛宫与福德宫相对,有着深远的含义,财帛宫是明显的财源,福德宫是暗财(非计划性)。一方面来说,用钱来满足生活的享受,或是有钱也舍不得享受;另一方面来说,小富由俭,大富由天,因为小的财富可以由人的努力得来,大的财富(含破大财)皆由福德宫的福份(业力)来决定。有形的财看财帛宫,无形的财看福德宫,对于奇妙的福德宫(涉及:思想、因果、前世、祖坟、业力、投资等),按易经原理,有形的不会长久,无形的才能恒久,人生活一世,财官都带不走,只有无形的灵魂能“跟着走跟着走”,无形的名声能传给后人,关于有没有灵魂?两种问法,如果你问大家有没有?大家回答不一,但如果只问某个人有没有?那回答则是肯定的。

 周易中有两卦涉及储蓄,风天小畜、山天大畜,小畜是指储存物质,大畜是提升道德,因为“德配其位”才是天道,没有相应的度量与德行,是无法担任大的财富。紫微斗数看财,小财看财帛宫,大财看田宅宫。

 财帛宫,是交友宫的田宅宫(一十库位),田宅宫是库位,库位代表深度或广度,说明了,人的财帛多少?与交友的层次密切相关。清末红顶商人胡雪岩,在政界商界等各行各业的朋友甚多,交往融洽,放牛娃起步,经八方人脉,青云直上。

 财帛宫,是父母宫的疾厄宫(一六本体位),父母的心性如何,与自己财运多寡存在着重要关联性。财帛宫化禄,是父母其一较乐观,财帛宫化忌,是父母其一较内敛。父母健康快乐,也是自己财运旺的标志,父母双全,其乐融融,“家有一老,如有一宝”。

 财帛宫,是官禄宫的官禄宫(一九气数位),气数位代表该宫品质,工作水平如何?与财帛宫钱财有直接关系,当工作的“气数已尽”,那么财运也就没了生机。当职场兴旺,多劳多得,自然收入可观。

 当财帛宫呈现吉像时,会有不错的人脉和财运。当福德宫呈现吉像时,用钱时“莫名其妙”的钱来找你。从全局角度看,即使有钱,也不一定留的住!存钱要比挣钱难度高!从命宫开始,要经过兄弟宫、夫妻宫、子女宫,才能到达财帛宫。

 财帛宫是命宫的一五位,财帛宫的官禄(一九气数位)是命宫,命宫作为钱财进出的行为表现,命宫有武曲属于行动派生财,太阴是计划性生财,天府是属存储性。

 兄弟宫,即是财帛宫的库位(一十位的田宅宫),兄弟宫代表现金,可以说成“小财库”,但不是真正入库之财,因为是从财帛宫的基础而得来,财帛宫是进出流动的钱,故其库位(一十位)也属流动性钱的库,故小财库就代表了口袋或钱包中的钱,公司出纳,生活费之类的钱。兄友线是属于紫微盘的“众生线”“成就线”,亲友和乐,自然现金充足。反之,手足相争,妯娌相妒,预示家族穷困,或贫贱夫妻百事哀。

 夫妻宫,看似是他宫(另外生命体),论及钱财时,夫妻宫是田宅宫的疾厄宫,即是财库的根本,可以从一个妲己毁掉八百年商朝中找到感觉,在富有的家庭,遇到败家的爱人、或混乱的爱情关系,都是财库受伤的信息。同时,夫妻宫也是财帛宫的福德宫,即是钱财的因果业力,提到因果业力,呵呵,非人能抗拒,所以有了宿命含义,换个方式说,人这辈子的婚姻,看似是自己能选择,其实不是!因为人选择范围,脱离不了人的主观性,而且人只能选择开始,所以婚姻是多少因果循环,早已注定!

 既然涉及福德宫的业力,属于因果,人无法改变(江山易改,本性难移),在偿还先天业力的同时,怎么才能后天积福积德呢?福德宫、夫妻宫、迁移宫是三方,各自的(一六本位)是子女宫、交友宫、父母宫,是积累福报的地方,只有孝敬父母,疼爱子女,友善朋友,才可能积累自己的福德,因这三个宫位皆属他宫,非自己能掌控的我宫,所以说“人吃了多少亏,就是积了多少福。”善莫大于恕,徳莫凶于妒,吃亏就是积福。
 道家有“三三归一”的论述,以命宫为太极1时,夫妻宫是3,继续夫妻宫的3是财帛宫,归一就是回到我宫(命财官),可见命宫与财帛宫之间,夫妻宫是枢纽桥梁,我赚钱与用钱,都和(另一半)婚姻有密切关联。从法律来看,家中钱财,理应是夫妻共同财产。

 子女宫,是官禄宫的交友宫(一八位,一气生死位),是交友宫的官禄宫(一九气数位),表示工作伙伴或合伙赚钱如何?与合作方的工作成绩如何?子女宫不佳时,预示不利合作生财,而且家庭消费支出大,财库不容易积蓄(田宅宫的迁移宫),子女宫作为桃花论时,也代表开销多花费大。从宫位连锁关系看,子女宫差,不仅财库受损,拖垮田宅宫,随之而来的事,就会增添夫妻宫与婚姻困扰。

 人的财运从表面看,是时机、位阶、做事(天时、地利、人和)的关系,但深入了解后,发现各各宫位间的密切关联,人的努力只能满足自己的期待,努力和成功没有直接关系,要担心的是,人容易成为钱的奴隶,所以要知道,钱只是人实现理想的工具而已。文/武广盛

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button