Tử vi

Tử vi đẩu số đẩu số mệnh cục, đại hạn, tiểu hạn lưu niên quan hệ

Bản dịch:

Tiết 1: mệnh cục, đại hạn, tiểu hạn lưu niên quan hệ

Mệnh và vận là một cái chỉnh thể, nhưng đều tự lại có sở chủ và bất đồng đặc điểm. “Mệnh” là tiên thiên cập nội bộ nhân tố, là linh hồn của con người, bản thân, là số mạng của người chủ thể khung xương, chủ yếu thành phần. “Mệnh” cách cục cao thấp quyết định một người suốt đời thừa thụ phú quý Phúc Thọ năng lực sở đạt tới tối cao hạn ngạch. “Vận” còn lại là ngoại bộ nhân tố, hậu thiên hoàn cảnh lực ảnh hưởng, là người thích ứng thời không tràng năng lực năng lực biến hóa, ở các thời không tràng đốt hoạt động và vận dụng lịch trình, cùng với hậu thiên nỗ lực kết quả, “Vận” phát triển biến hóa cũng có thể ảnh hưởng “Mệnh” kết cục. Nguyên nhân bên trong khởi chủ yếu tác dụng, nguyên nhân bên trong đi qua nhân tố bên ngoài mà có tác dụng. “Mệnh” là nhân tố chủ yếu, “Mệnh” đi qua “Vận” có tác dụng, sở dĩ “Mệnh” và “Vận” đều rất trọng yếu, cộng đồng cấu thành vận mệnh đời người đường cong. Ví dụ như, nguyên mệnh cục hung tinh đa hoặc chủ tinh bị chiếm đóng, xuất thân bần cùng, phùng hạn vận hóa cát hoặc ngôi sao may mắn lai hợp, có nhiều đột phát thành tựu, vận may qua đi nhưng là bôn ba thất ý; trái lại, nguyên mệnh cục cát nhiều sao vượng, xuất thân phú quý, phùng hạn vận ác sát Hóa kị lai xung, cũng lại đột nhiên thất ý nghèo túng, duy ác vận qua đi thì năng lực khôi phục nguyên khí. Nếu như, nguyên cục có quan mệnh, đại vận giúp đỡ thì có quan đương, nhược suốt đời không được vận, cũng là không thể làm quan, tối đa bất trí thái nghèo hèn mà thôi; nguyên cục vô quan cách cục, đại vận giúp đỡ cũng khó có quan đương, tối đa sự nghiệp so sánh thuận mà thôi.

Bạn đang xem: Tử vi đẩu số đẩu số mệnh cục, đại hạn, tiểu hạn lưu niên quan hệ

Ở trên trời thùy tượng, trên mặt đất thành hình, ở nhân thành sự. Thiên bàn như thiên, đại hạn bàn như địa, lưu niên bàn như người. Mệnh là thiên định, nguyên mệnh cách cục cao thấp, đã định trước suốt đời phú quý nghèo hèn thọ yểu đại thế, tức định số, là trạng thái tĩnh bộ phận. Tuổi hạn còn lại là nhân sinh các giai đoạn ở định số cơ sở thượng trên dưới di động biến hóa tình huống, tức ứng với sổ, thuộc động thái bộ phận. Nguyên mệnh bàn cung tinh phản ánh nhân sự bản chất, vận hạn chích phản ánh cuộc sống gặp gỡ, hạn vận cung tinh không dậy nổi bản chất, bản tính (tính tình) tác dụng, ở ngắn hạn nội không có khả năng đạt được, nhưng năng lực hiển hiện vốn có tượng ý tác dụng, tinh diệu hóa khí và tượng ý đặc sắc nhưng có tác dụng; ví dụ như, tử vi bản chất là hoàng đế tinh, cần phải bách quan triều củng, hạn vận thì không hoàng đế bản chất, có thể không cần bách quan triều củng, nhưng nhưng có cao cách điệu, thủ, đầu và tài năng chờ đặc sắc, phùng bách quan triều củng càng có lợi; nếu như thiên cơ bản tính chủ thông minh, cần phải khoa văn tinh lai củng, ở hạn vận trung tâm thì bất năng chủ thông minh, cũng không nhất định cần phải khoa văn tinh củng, ở ngắn hạn nạn trong nước dĩ đạt được thông minh, nhưng cơ biến, biến động, mưu hoa và dựa vào quyền thế đặc sắc vẫn đang tồn tại, phùng khoa văn ngôi sao may mắn cũng đối vận trình có lợi. Hạn vận cung tinh tính chất là trước đây thiên bàn cung tinh bản chất cơ sở thượng phát triển biến hóa và phản ứng, khán kỳ đối bản chất ảnh hưởng làm sao? Có hay không làm gốc chất sở hỉ còn là đố kỵ, nếu vì bản chất sở hỉ thì tăng cường bản chất tác dụng, nhân sự hướng địa phương tốt hướng triển; nếu vì bản chất đố kỵ thì yếu bớt bản chất tác dụng, nhân sự hướng phôi phương hướng phát triển. Mệnh bàn cung tinh bản chất bất đồng, đi vận ưa kị cũng bất đồng, thì hạn năm khắc ứng với cũng bất đồng. Bởi vậy, tuổi hạn phân chiết là không thể thoát ly mệnh cục, nhưng ứng với dĩ mệnh cục là việc chính tuyến, là định số. Ví dụ như, nguyên mệnh cục biểu hiện một thân vô quan, khổ hạn hay nhất cũng chỉ biểu thị tương đối trôi chảy mà thôi, không có khả năng thăng quan, cho dù thăng quan cũng không lớn, vưu như cá tôm nhập biển rộng nhâm kỳ du lịch, nhưng không có khả năng biến thành Long Nhất dạng. Mà lúc nào thăng quan phát tài? Lúc nào tai ương? Thì phải do đại hạn, lưu niên tiểu hạn lai xác định. Đại hạn là một bước ngoặt, là cực kỳ trọng yếu một vòng, nó đưa đến thừa truyền lên hạ tác dụng, phú quý cát hung đã cơ bản định hình, tựu khán ứng với vu bản đại hạn mười năm trung tâm na một năm liễu. Ví dụ như luận hung tai, đầu tiên khán nguyên mệnh cục trọng bệnh tiêu điểm cung, tồn tại cái nào tai ách tai hoạ ngầm, mầm tai hoạ; nhìn nữa đại hạn tình huống phát triển, nhược tăng hung thì gia tăng rồi phát sinh tai ách phân lượng, tai ách đã hoài thai thành hình, tức cơ bản kết cục đã định, tựu khán na một năm đã xảy ra; nhìn nữa giá đại hạn mười năm trung tâm người lưu niên tiểu hạn cung và lưu niên cung hung, dĩ định tai ách phát sinh năm; kế tiếp tái phân tích lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời.

Nguyên mệnh cục quản một đời người đại cục, đại hạn quản nhân mười năm tao ngộ, tiểu hạn, lưu niên quản một năm họa phúc. Và tứ trụ mệnh lý tương đối, đẩu số đại hạn khoảng chừng tương đương với tứ trụ đại vận, nhưng bắt đầu vận chuyển hạn mấy tuổi có nhiều khác biệt; tiểu hạn, lưu niên khoảng chừng tương đương với tứ trụ tiểu vận, lưu niên.

Chúng ta bả một đời người chia làm ba thời kì, tức niên thiếu, trung niên, lão niên tam đại thời kì, xưng là thời kì vận. Người sinh hoạt, sự nghiệp, tai ách theo niên thiếu, trung niên, lão niên ba không được cùng lúc biến hóa, sẽ có tuyệt nhiên bất đồng quy luật phát triển. Thời kỳ thiếu niên, chính thị trường bản thân và học tập thời kì, bản thân ứng biến năng lực độ chênh lệch, phương diện sanh hoạt hoàn phải ỷ lại phụ mẫu gia đình. Trung niên thời kì, bản thân phát dục thành thục, ứng biến năng lực cường, là tự lập thành gia, phát triển sự nghiệp đại thời cơ tốt. Lão niên thời kì, là về hưu hưởng phúc mà từ từ già yếu, bản thân tâm bệnh càng ngày càng nhiều thời kì. Ít, trung tâm, lão tam kỳ niên kỉ linh phân chia, từ hiện đại tình huống lo lắng, niên thiếu vận từ sinh ra tới 20 tuổi, trung niên vận từ 21 tuổi tới 55 tuổi, lão niên vận từ 55 tuổi lên chí tử vong. Tam kỳ các hữu sở chủ cung độ, niên thiếu kỳ cát hung dĩ cung mệnh là việc chính, sinh hoạt dĩ cung phụ mẫu là việc chính, lưu niên chú trọng cung phụ mẫu; trung niên kỳ dĩ cung mệnh là việc chính, xem thêm tài quan thiên cung, hạn năm chú trọng tài quan thiên cung; lão niên kỳ dĩ cung phúc đức là việc chính, kiêm khán mệnh, thân, cung tật ách, lúc tuổi già chú trọng cung tật ách. Khán sở chủ cung độ tinh tình thật xấu dĩ định các thời kỳ số phận cát hung, sở chủ cung độ hảo người thì cát, chủ cung phôi người thì hung. Chú ý: Giá ba thời kỳ cát hung họa phúc vẫn chỉ là mơ hồ dự triệu, hơn nữa cận tác phụ trợ tham khảo, phát sinh hay không chủ yếu do đại hạn, lưu niên lai quyết định.

Một người cát vận, là vui khánh, đối với người thể xác và tinh thần mặc dù có ảnh hưởng, nhưng dù sao còn hơn tai hoạ, nhất là bị thương tàn phế tử vong ảnh hưởng mà nói, đó là tuyệt nhiên bất đồng, thương chết bi thống là khắc cốt minh tâm. Sở dĩ, ở luận hạn vận cát hung thì, dĩ tai ách làm trọng, để ở tai hoạ đã tới trước dự phòng, xu cát tị hung. Luận hạn vận cát hung, đồng ý mệnh cục bắt đầu, rồi đến đại hạn, lưu niên tiểu hạn, lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời, trục cấp tiến hành phân tích phán đoán suy luận; đại hạn đối mệnh cục phát sinh tác dụng, tiểu hạn, lưu niên đối đại hạn phát sinh tác dụng, mà không phải mệnh cục đối đại hạn tác dụng, đại hạn đối tiểu hạn lưu niên tác dụng, lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời đồng lý.

Hạn năm phân tích và và nguyên cục như nhau, cũng giảng cách cục và tứ hóa dẫn phát, luận tinh tình cũng dĩ chủ tinh là việc chính là thân cây, phụ tinh sao nhỏ là phụ là cành lá. Nhưng ở khán hạn năm động bàn trung tâm, nhất là lưu niên, bất khả đánh giá thấp sao nhỏ nhất tác dụng, chúng nó thậm chí có thể ảnh hưởng và tả hữu đại tinh tác dụng. Ở luận hung họa tai ách thì, rất trọng thị sao nhỏ cập sao Tứ hóa, lưu tinh cát hung phán đoán suy luận, nhược gặp lục sát tinh cập âm sát, kiếp sát, đại hao, phỉ liêm, thiên thương, thiên sứ, thiên khốc, thiên hư, tang treo, bạch hổ, Hóa kị chờ hung tinh, tất biểu hiện kỳ hung tính, dễ phát sinh quan phi, thương bệnh, tử tang chờ hung tai. Ví dụ như, đại hạn lưu niên phùng hóa khoa, văn xương, hóa lộc (hoặc lộc tồn) tụ tập, cuộc thi vốn cao trung, nhưng cũng phùng Hàm trì, đại hao cùng thủ, là họp hằng năm nhân có đào hoa tinh tác dụng, hội mê nhập tình hải hoặc nói yêu thương mà ảnh hưởng học tập, kết quả cuộc thi thi rớt.

Luận hạn vận cát hung, sao Bắc đẩu tác dụng hơi sớm, sao Nam Đẩu tinh tác dụng so sánh vãn. Đại hạn trung tâm, sao Bắc đẩu ứng với vu tiền 5 năm, sao Nam Đẩu tinh ứng với ở phía sau 5 năm. Tiểu hạn lưu niên trung tâm, sao Bắc đẩu ứng với vu hơn nửa năm, sao Nam Đẩu tinh ứng với vu sáu tháng cuối năm. Lưu nguyệt nhật thì đồng lý.

Hạn vận phùng Sát Phá Lang, có nhiều đặc thù của chuyển cơ, sự tình hoặc cấp thành cấp bại, hoặc phát triển biến hóa đại. Hạn vận phùng hóa lộc gia hội Tứ Sát, sự tình hội cấp tốc thành công, điệp lộc càng. Hạn vận phùng Hóa kị gia hội lục sát, sự tình hội kịch liệt rách nát, điệp kị càng.

Mệnh cục, đại hạn, tiểu hạn lưu niên cát hung quan hệ, tình hình chung dưới có như sau quan hệ:

Mệnh cục cát, đại hạn cát, lưu niên cát, là năm đại cát; mệnh cục cát, đại hạn cát, lưu niên hung, là năm bình vận;

Mệnh cục cát, đại hạn hung, lưu niên cát, là năm tiểu cát; mệnh cục cát, đại hạn hung, lưu niên hung, là năm hung;

Mệnh cục hung, đại hạn cát, lưu niên cát, là năm cát; mệnh cục hung, đại hạn cát, lưu niên hung, là năm tiểu hung;

Mệnh cục hung, đại hạn hung, lưu niên cát, là năm bình vận; mệnh cục hung, đại hạn hung, lưu niên hung, là năm đại hung.

Tình huống đặc biệt hạ, đại hạn cát lưu niên hung mà ứng với hung thậm chí đại hung, đại hạn hung lưu niên cát mà Ứng Cát thậm chí đại cát, đó là phúc ấm, tích ác, dương thiện, phong thuỷ ảnh hưởng hoặc hoàn cảnh thời cuộc cải biến sở trí, nghiên mệnh người phải có biết.

Tiết 2: đại hạn Thiên can yêu cầu pháp

Đại hạn Thiên can và nguyên cục Thiên can có chút bất đồng, tiêu điểm ở căn nguyên tứ trong cung, đặc biệt dần cung là bước ngoặt. Nguyên nhân là, lưu niên và lưu nguyệt là án quy luật về phía trước đẩy mạnh, mà thiên bàn Thiên can ở dần cung tả hữu cung độ và lưu niên lưu nguyệt về phía trước quy tắc không hợp. Ví dụ như tưởng giới thạch mệnh bàn, đại hạn nghịch bố, cung mệnh giáp thìn, nghịch thượng là quý mão, tái nghịch thượng là nhâm dần, tương đương với tháng giêng, tái nghịch thượng một hạn tương đương với thượng một năm mười hai tháng phân, lý nên là đi ngược chiều tân xấu, mà thiên bàn xấu cung Thiên can là quý, cũng đi tới, sở dĩ không hợp. Tái nghịch lên tới tử cung, tương đương với thượng một năm tháng mười một, lý nên là canh tử mới đúng. Còn lại loại suy.

Đại hạn Thiên can yêu cầu pháp quy thì: Dĩ thiên bàn cung mệnh Thiên can thu tiền xâu, dựa vào Thiên can cố hữu thứ tự, dương nam âm nữ thuận bố mười hai cung, âm nam dương nữ nghịch bố mười hai cung.

Chú: Không ít lưu phái đối đại hạn Thiên can phải không nặng bài, nhưng dụng nguyên mệnh bàn Thiên can, đại gia có thể ở trên thực tế lấy hay bỏ của.

Tiết 3: đại hạn phân tích thôi diễn cơ bản phương pháp

Đại hạn thuộc nhân bàn phạm vi. Đại hạn hoạt bàn tức chỉ đại hạn đi đáng giá cung vị, tịnh dĩ đại hạn rơi cung là đại hạn cung mệnh, tái lần lượt nghịch bố huynh đệ, phu thê, nữ nhân, tài bạch, tật ách, thiên di, nô bộc, sự nghiệp, điền trạch, phúc đức, phụ mẫu chờ mười hai cung, sau đó dĩ cái này hoạt bàn sở tạo thành mới cách cục lai phân chiết cai đại hạn phát triển xu thế. Đại hạn hoạt bàn trung tâm, mười hai địa chi cung và nguyên mệnh bàn tinh diệu hoàn toàn bất động, chỉ là nhân sự mười hai cung tên gọi cải biến. Bất quá, đã gia tăng rồi đại hạn sao Tứ hóa. Đại hạn sao Tứ hóa ở vận hạn phân chiết trung rất trọng yếu, bọn họ đều là dĩ đại hạn cung Thiên can là chuẩn suy luận đi ra ngoài, thôi pháp và nguyên cục như nhau, chỉ là năm sinh can đổi thành đại hạn Thiên can mà thôi, xem thêm bài bàn tổng biểu Thiên can tứ hóa biểu.

Bài bố ra đại hạn nhân sự mười hai cung hậu, tế tra đến đây mười hai cung vị tinh tình cập sao Tứ hóa rơi cung cát hung, tức cũng biết mười năm lý bản thân các phương diện người đó sự tình huống cập lục thân tao ngộ. Hạn năm mười hai cung đại biểu cơ bản loại tượng và ý nghĩa và nguyên cục tương tự, ví dụ như, cung mệnh đại diện mệnh chủ bản thân, huynh đệ cung đại anh em bà con tỷ muội, cung tử nữ đại diện tử nữ chờ. Khán hạn tuổi tác nghiệp cập vận làm quan, chủ yếu khán hạn năm cung mệnh và sự nghiệp cung, cát thì sự nghiệp trôi chảy, hung thì sự nghiệp bất lợi. Khán hạn năm tài vận, chủ yếu khán hạn năm cung tài bạch cát thì tài vận hảo, hung thì tài vận soa; tài vận nên kiêm khán cung phúc đức, cung phúc đức chủ tư tưởng hành vi, nhược phùng tài tinh tịnh khai sáng ngôi sao thì chủ có thừa đại đầu tư tư tưởng hành vi.

Khán đại hạn, tinh tình pháp nhưng là là phổ biến phân tích và nội dung cụ thể phân tích chủ yếu phương pháp, và tiên thiên mệnh tinh tình cảm tích pháp như nhau, chú ý cách cục vận dụng và tứ hóa dẫn phát. Đầu tiên kiểm tra dưới kỷ tiết trung chuyên luận tinh tình tổ hợp đi vận bộ phận nội dung, cũng có thể thấy được cai đại hạn vợ chuyện xảy ra triển biến hóa nội dung chủ yếu, bản lòng người trạng huống; tái xem thêm trong cung chính tinh miếu vượng bị chiếm đóng, cùng với tam phương tứ chính giúp đỡ tình huống, thì bản đại hạn nội cát hung họa phúc là được nắm giữ cơ bản. Nếu như đại hạn trong cung chính tinh là ngôi sao may mắn tọa thủ, miếu vượng được địa, vô thất sát đồng cung, chủ mười năm tâm tình an tĩnh; lại thêm tam phương cập giáp cung cát củng gửi thông điệp, cấu thành hảo cách cục, canh chủ mười năm may mắn, nhân tài lưỡng mỹ; nhược phùng tả hữu xương khúc khôi việt thủ chiếu, vốn có chức quan có thể lên chức, bình dân có thể phát tài có thai; nhược gia thất sát cùng thủ, tam phương cũng cát hung hỗn tạp, thì mười năm cản trở, vất vả cực nhọc đa bại, nhưng còn không dồn vu chết thảm. Nhược đại hạn trong cung chính tinh bị chiếm đóng, chủ mười năm bình thường; gia sát chủ mười năm dữ nhiều lành ít, tam phương sát thấu đại hung. Nhược đại hạn trong cung chính tinh là bị chiếm đóng ác tinh hoặc vô chủ tinh, gia thất sát, tất chủ giá nhất đại hạn nội đại hung; gặp lại ác sát tụ thấu lưu niên, tiểu hạn, thì quan tai nhân họa, rách nát chờ hung tai tựu sẽ phát sinh ở trong một năm này, quá mức thì chết thảm.

Khán đại hạn cát hung nặng chút vấn đề, này đây sao Tứ hóa tầm cơ hội, chăm chú quay chung quanh sao Tứ hóa phân tích cát hung tình thế, nhất là Hóa kị và hóa lộc tinh cung tiến hành theo dõi (hạ biên tác kể lại trình bày và phân tích). Nơi này có nguyên cục tứ hóa và đại hạn sao Tứ hóa của phân. Nguyên cục sao Tứ hóa này đây năm sinh Thiên can là dựa vào cư Thiên can tứ hóa biểu tra ra, đối nguyên cục ảnh hưởng lớn, đối hạn năm ảnh hưởng nhỏ lại, nhưng khi bị hạn năm tứ hóa xung điệp thì thì đối hạn năm cũng có tác dụng, ví dụ như nguyên cục hóa lộc phùng hạn năm hóa lộc đồng cung, xưng điệp lộc, hóa lộc lực lượng tăng nhiều; nhược nguyên hóa lộc tinh cung phùng hạn năm biến thành Hóa kị, thì biểu thị do hảo đồi bại, phùng hạn năm Hóa kị ở đối cung xung chiếu cũng cùng; nguyên cục Hóa kị ngôi sao cung phùng hạn năm biến thành hóa lộc, thì biểu thị do phôi thay đổi hảo, phùng hạn năm hóa lộc ở đối cung xung chiếu cũng cùng; nguyên cục Hóa kị ngôi sao phùng hạn năm Hóa kị, xưng điệp kị, Hóa kị lực lượng tăng nhiều, phùng hạn năm Hóa kị ở đối cung xung chiếu, Hóa kị lực lượng nhân. Đại hạn sao Tứ hóa thì dĩ đại hạn cung Thiên can là dựa vào cư Thiên can tứ hóa biểu tra ra, một vốn một lời đại hạn ảnh hưởng lớn, đối nguyên cục và lưu niên ảnh hưởng nhỏ lại, nhưng khi bị lưu niên tứ hóa xung điệp thì thì đối lưu năm cũng khởi tăng mạnh tác dụng, nhận định giống như trên. Hạn năm hóa lộc và tứ trụ vận năm và nguyên cục hợp hóa thành thích dùng thần tướng tự, Hóa kị thì và tứ trụ hợp hóa thành kị thần tướng tự.

Dĩ đại hạn sao Tứ hóa để phán đoán đi vận cát hung, phùng hóa lộc quyền khoa đều chủ cát, phùng Hóa kị chủ hung, ứng với bả trọng điểm đặt ở đại hạn hóa lộc và Hóa kị tinh thượng. Nếu như đại hạn cung phùng lưu lộc thủ chiếu, không được phùng lưu kị, chủ mười năm may mắn; như thì có lưu lộc, lưu quyền, lưu khoa thủ chiếu, chủ dệt hoa trên gấm. Như đại hạn cung phùng lưu kị thủ chiếu, thì chủ mười năm bất lợi. Nhược hóa khoa quyền và Hóa kị đồng cung, thì có thể yếu bớt Hóa kị lực lượng, chủ mười năm vất vả cực nhọc mà bình thường. Nhược lộc kị đồng cung hoặc đối trùng, thì án song kị khán, hung lực gấp bội, chủ mười năm đại hung, giống nhau đa tiên cát hậu hung. Nhưng khán tứ hóa còn muốn kết hợp chủ tinh miếu hãm cập cung tổ hợp đến xem, phùng chủ tinh miếu vượng vô ác sát, hóa khoa quyền lộc canh cát, Hóa kị cập kị xung thì không được thuận, chủ vất vả cực nhọc mà thành; nhược chủ tinh bị chiếm đóng hoặc có ác sát, phùng hóa khoa quyền lộc cũng chủ hư danh, phùng Hóa kị thì càng hung, vất vả cực nhọc mà không làm nổi, phùng kị xung hoàn chủ có hung tai. Nhược Bản cung cập tam phương toàn bộ phùng lộc quyền khoa, đều chủ mười năm đại cát lợi, tất thăng chức phát tài, vượng cát canh lợi, suy cập có sát vất vả cực nhọc mà phát.

Đại hạn tiêu chút vấn đề, cường điệu là theo dõi Hóa kị tinh, đầu tiên dĩ nguyên cục tiêu điểm cung làm thể, khán đại hạn Hóa kị tinh có hay không trùng điệp hoặc xung nguyên cục tiêu điểm cung, nếu là thì hung tai đã cơ bản định hình, hung tai rất có thể sẽ ứng với hơn thế trong vòng mười năm một năm, nhưng hung tai trình độ thì khán lưu niên tăng hung trình độ. Nguyên cục hoặc hạn vận cấu thành cách cục, phùng tứ hóa dẫn phát thường thường cũng là tiêu điểm chỗ.

Đại hạn rơi ở đâu cung, cung cát hung đầu tiên ứng với vu cai cung loại thần, tức cai cung tên gọi đại biểu nhân sự định nghĩa, như đại hạn rơi cung phụ mẫu, nhược cai cung hảo, biểu mười năm phụ mẫu may mắn, chính được cha mẹ phúc ấm; nhược cung phụ mẫu hung, thì phụ mẫu mười năm bất lợi, mình cùng phụ mẫu quan hệ bất hảo, hoặc không chiếm được cha mẹ phúc ấm. Nếu như, đại hạn rơi sự nghiệp cung, nhược cai cung hảo, thì mười năm sự nghiệp phát triển thuận lợi; nhược cai cung hung, thì mười năm sự nghiệp bất lợi. Đây là “Cung vị định nhân sự” ý tứ. Tử vi đẩu số coi trọng “Thể” và “Dụng” quan hệ (thể dùng giải thích xem thêm phía trước có quan chương và tiết), “Thể” triệu thị thân thể to lớn, bối cảnh tin tức, “Dụng” biểu hiện kể lại, tiền cảnh tin tức. Ở đây giảng đại hạn rơi nguyên cục cung triệu thị, nguyên cục là “Thể”, cho nên cho thấy “Thể” tin tức, là thân thể to lớn, bối cảnh tin tức, “Dụng” triệu thị ở nơi nào? Ở đại hạn mười hai cung.

Ở sống dụng đại hạn nhân sự mười hai cung thì, ứng với dĩ thiên bàn mười hai cung nguyên đối ứng cung cát hung làm thể là triệu thị, mà thôi đại hạn bàn đối ứng cung cát hung là dụng là khắc ứng với. Ví dụ như, thiên bàn trung tâm cung phụ mẫu báo trước phụ mẫu có hung tai, mà hung tai phát sinh vu lúc nào ư? Thì khán tuổi hạn mười hai cung trung tâm cha mẹ của cung hung nhất tuổi hạn, tức là ứng với kỳ. Vừa ví dụ như, đại hạn Hóa kị nhập thiên bàn cung mệnh, chủ vận trình hung hiểm, đây là “Thể” ; hung đến từ phương nào? Nhìn bầu trời bàn cung mệnh biến thành đại hạn cái gì cung, nhược biến thành đại hạn huynh đệ cung, thì hung hiểm cản trở đến từ đồng liêu, huynh đệ khuynh trát, đây là “Dụng” ý nghĩa.

Đại hạn cát hung ứng nghiệm thời gian hoàn nên kết hợp tinh diệu đấu phân đến xem, sao Bắc đẩu cát hung đa ứng với vu tiền năm năm, sao Nam Đẩu tinh cát hung đa ứng với ở phía sau năm năm. Điểm này đối với kết hợp tứ trụ mệnh lý phân tích nhất là trọng yếu, nhân tứ trụ đại vận và tử vi đại hạn lúc đầu tuổi tác giống nhau khác biệt trọng đại, cát hung ứng nghiệm thời gian liền có thể dụng đấu phân lai điều chỉnh.

◎ đại hạn nhập mười hai cung nhân sự cát hung giản phán đoán

Nơi này chính là kể trên “Đại hạn rơi ở đâu cung, cung cát hung đầu tiên ứng với vu cai cung loại thần” cụ thể phân tích trình bày và phân tích.

Vị đi đại hạn tiền, dĩ cung mệnh và cung phụ mẫu, tiểu hạn cung cùng nhau nghiên tố. Cung phụ mẫu hảo, lúc đó dễ nuôi, được phụ mẫu phúc ấm, sinh hoạt không sai; cung phụ mẫu hung thần thấu, lúc đó bệnh đa hoặc phụ mẫu chăm sóc không chu toàn, nhân phụ mẫu không đông đảo mà sinh hoạt trắc trở; càng thêm mệnh thân cung hung mà lại tam phương đều có sát thì thì có chết non nguy hiểm.

Đại hạn nhập cung mệnh, cũng nhi đồng thời đại, phương diện sanh hoạt cũng nên tham khảo cung phụ mẫu. Cung mệnh hảo, sinh hoạt bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, bài vở và bài tập thành công; cai cung bất hảo, hung thần tụ, thì sống sống trắc trở, bài vở và bài tập bất hảo, bị thương tàn phế tật bệnh, tái kiến tam phương sát tụ, càng hung, quá mức thì chết non. Hậu kháo khán phụ mẫu, tiền cảnh khán huynh đệ; phụ mẫu là phú quý của cơ, huynh đệ là thành tựu của cơ.

Đại hạn nhập huynh đệ cung, cai cung hảo, chủ mười năm huynh đệ sự hòa thuận, có giúp ích, bản thân sinh hoạt hạnh phúc, bài vở và bài tập thành công; cai cung bất hảo, chủ huynh đệ không được mục, huynh đệ hoặc bản thân sinh hoạt, bài vở và bài tập bất hảo, bản thân không tốt. Ứng với chú ý, đã ngoài nhận định, chỉ là mặt ngoài đích tình huống, bản hạn anh vợ đệ tình huống cụ thể, ứng với dĩ đại hạn huynh đệ cung là việc chính đến xem, dưới các cung phán đoán pháp cũng đồng lý.

Đại hạn nhập cung phu thê, cai cung hảo, chủ nam được hiền thê nữ giá tuấn lang, phu thê sự hòa thuận, bản thân cập phối ngẫu sự nghiệp thành công, sinh hoạt khoái trá; cai cung bất hảo, chủ hôn nhân khó thành, phu thê không được mục, song phương sự nghiệp cản trở, sinh hoạt trắc trở, hoặc song phương bệnh tai, sinh dục trắc trở chờ.

Đại hạn nhập cung tử nữ, cai cung hảo, chủ mười năm tử nữ cập bản thân cát tường; cai cung bất hảo, chủ tử nữ cập bản thân cản trở, tật bệnh tai cữu, tử nữ nan giáo dưỡng.

Đại hạn nhập cung tài bạch, cai cung hảo, chủ mười năm tài vận hanh thông; cai cung bất hảo, chủ mười năm rách nát đa đoan, cầu tài gian nan, mà sống sống mà bôn ba, tật bệnh tai cữu.

Đại hạn nhập cung tật ách, cai cung hảo, chủ mười năm bình an cát tường; cai cung bất hảo, tai bệnh nặng nặng, công tác nơi sân bất lương, công ty (đơn vị) kinh tế đình trệ, chư hung thần tụ, đại hung, gặp lưu niên đại hung của năm ứng nghiệm.

Đại hạn nhập cung thiên di, cai cung hảo, chủ mười năm ra ngoài trôi chảy may mắn, hoặc được quý nhân tương trợ, sự nghiệp cụ khai sáng cục diện, kinh doanh thu lợi, hoặc chủ địa vị xã hội lên cao; cai cung bất hảo, xuất ngoại bất lợi, sự nghiệp vất vả cực nhọc không làm nổi, tật bệnh tai cữu.

Đại hạn nhập nô bộc cung, cai cung cát, được bằng hữu bộ hạ trợ giúp mà trôi chảy; cai cung phôi, bằng hữu bộ hạ quả tình bạc nghĩa, thường gặp tiểu nhân hãm hại tổn hại, sự nghiệp cản trở, tật bệnh tai cữu.

Đại hạn nhập sự nghiệp cung, cai cung hảo, chủ mười năm sự nghiệp phát đạt, kinh doanh trôi chảy; cai cung phôi, chủ mười năm vất vả cực nhọc mà sự nghiệp cản trở, kinh doanh bất lợi, đa tai cữu. Mệnh thân cung cát, phùng Sát Phá Lang của hạn, bất luận thật xấu đều chủ khai sáng canh tân, sự nghiệp xuất hiện chuyển cơ, bất quá, cung cát người mặc dù vất vả cực nhọc mà đại thành, cung hung người canh vất vả cực nhọc mà ít thành.

Đại hạn nhập cung điền trạch, cai cung hảo, có thể kế thừa tổ nghiệp, tự đưa sản nghiệp trôi chảy, ở nhà bình an cát tường; cai cung hung, phá tổ bại nghiệp, ở nhà không yên, sản nghiệp tranh cãi.

Đại hạn nhập cung phúc đức, cai cung hảo, chủ mười năm Phước Long, tư tưởng rộng rãi, hưởng thụ cao thượng, hoặc tri túc thường nhạc, sinh hoạt khoái trá. Cai cung bất hảo, phúc mỏng đức cạn, quái gở khó hoà hợp, sầu lo trọng trọng, lòng tham bất túc, hưởng thụ thấp kém, bất lương ham mê, tật bệnh tai cữu.

Đại hạn nhập cung phụ mẫu, cai cung hảo, chủ mười năm phụ mẫu cập bản thân cát tường, có chỗ dựa, sự nghiệp quang minh; cai cung phôi, chủ phụ mẫu tai bệnh, bất hòa, ly dị, vô chỗ dựa vững chắc, tịnh chủ bản thân có mặt mày hốc hác tai ương và sự nghiệp không ánh sáng minh.

Lưu niên, hay sau khi sinh nông lịch mỗi một năm can chi, tùy nông lịch năm mà biến hóa, hãy nhìn một năm cát hung tình huống.

Khán lưu niên có hai người lưu phái, nhất này đây tiểu hạn cung khán, hai là dĩ lưu niên chi rơi cung khán. Đại thể lưu phái chích dĩ lưu niên chi rơi cung tinh tình là việc chính đến xem lưu niên cát hung, không nhìn tiểu hạn cung. Bản thân linh cảm và thực tiễn kinh nghiệm phát hiện: Tiểu hạn, lưu niên nên tổng hợp khán, tiểu hạn cung khán dấu hiệu, trọng điểm nội bộ nhân tố, chủ yếu biểu hiện bản thân, trong cơ thể tin tức, như bản thân tật bệnh, tai ách, tâm tính, hành vi các loại, thứ nhì mới là và bản thân sự nghiệp tài vận cập gia đình có quan hệ; lưu niên phán đoán thực tế, trọng điểm ngoại bộ nhân tố, chủ yếu biểu hiện hoàn cảnh bên ngoài đối ảnh hưởng của mình, như đơn vị, gia đình, người nhà tình huống cập và thủ trưởng, người nhà quan hệ, vì vậy mà ảnh hưởng bản thân sự nghiệp, tài vận, hôn nhân, lên chức, giáng chức, bị phạt, rủi ro các loại. Ví dụ như, khán lưu niên, tiên khán tiểu hạn cung, nhược hung, đã chủ bản thân đương niên bất lợi; nhìn nữa lưu niên lưu sát hung tinh và Hóa kị tinh nhập tiểu hạn cung phủ, nhược nhập, chủ càng hung; nhìn nữa thái tuế cung, nhược thái tuế cung vừa hung người, thì chủ đại hung, bản thân tai ách tựu khó tránh khỏi liễu.

Lưu niên cụ thể nhận định và đại hạn nhận định cơ bản như nhau, có thể sánh bằng chiếu tham khảo, cũng là bả tiểu hạn, lưu niên rơi cung coi như cung mệnh tái nghịch bố nhân sự mười hai cung, sau đó dĩ tinh tình cập lưu niên sao Tứ hóa tướng kết hợp lại khán cai năm bản thân cập lục thân tao ngộ. Cần phải chú ý là: Tiểu hạn này đây ra đời nguyệt nhật thì là bước ngoặt, giống nhau đều nhảy qua hai người lịch ngày năm, ví dụ như 1990 năm tháng sáu ngũ nhật giờ Thìn sinh ra, như vậy từ lúc mới sinh ra tới 1991 năm tháng sáu ngũ nhật giờ Thìn làm một tuổi tiểu hạn, tới 1992 năm tháng sáu ngũ nhật giờ Thìn là nhị tuổi tiểu hạn, còn lại loại suy. Kết quả mỗi một tiểu hạn cát hung phải xem thêm hai người thái tuế năm, đồng nhất tiểu hạn hai người thái tuế năm cát hung tựu mới có thể bất đồng. Lưu niên thái tuế cách sẽ không nhảy qua năm.

Khán lưu niên tứ hóa, tổng cộng có sống năm, đại hạn, lưu niên tam tổ tứ hóa, so sánh phức tạp. Giống nhau, lưu niên chỉ nhìn đại hạn và lưu niên lưỡng tổ tứ hóa, không nhìn tứ hóa năm sinh, nhưng khi tứ hóa năm sinh bị hạn năm tứ hóa xung hội thì thì cần phải chú ý kỳ tác dụng. Tứ hóa nhận định có thể xem thêm đại hạn tứ hóa nhận định.

Tiểu hạn, lưu niên và đại hạn như nhau, hạ xuống ở đâu cung, cát hung đầu tiên ứng với vu cai cung đối ứng nguyên cục loại thần. (loại thần tức là cai cung tên gọi định nghĩa đại biểu lục thân cập hạng mục công việc, như cung phụ mẫu đại diện phụ mẫu, cung tử nữ đại tử nữ, sự nghiệp cung đại diện sự nghiệp chờ). Sở dĩ, khổ hạn sở chủ việc và nguyên bàn cung loại thần hữu quan.

Lưu niên lưu tinh khá nhiều, trong đó có dĩ lưu niên Thiên can là chuẩn tra ra lưu xương, lưu khúc, lưu dương, lưu đà, bệnh trùng tơ, lưu linh, lưu mã cập lưu niên sao Tứ hóa; còn có dĩ lưu niên địa chi là chuẩn tra ra lưu niên tương tiền mười hai tinh, lưu niên tuổi tiền mười hai độ sáng tinh thể. Bọn họ ý nghĩa và cát hung tình huống có thể xem thêm chư tinh rơi mười hai cung tố phán đoán chương một. Lưu tinh cát hung ứng với vu thùy trên thân người, dĩ lưu tinh nhập tiểu hạn mệnh, huynh, thê, mà… Chờ mười hai cung lai phán đoán. Nhược lưu tinh vọt lên nguyên cục sát tinh, thì lực lượng đây đó tăng mạnh, suy đoán lưu niên tức coi đây là biến động đầu mối then chốt.

Lưu niên tiêu chút vấn đề, vẫn là cường điệu là theo dõi Hóa kị tinh, Hóa kị tinh rơi cung và xung cung có nhiều tình huống đặc thù, biểu thị mệnh chủ đối cai cung người đó sự đặc biệt để ý, nhưng không nhất định hung, cung cát chủ có động tác, cung hung chủ có hung thay đổi. Lưu niên Hóa kị thủ chiếu lưu niên tiểu hạn cung, đại hạn cung và nguyên cục cung mệnh đều chủ đương niên đều chỗ đặc thù. Hóa kị nhận định, tiểu hạn pháp và lưu niên thái tuế pháp sảo không có cùng, tiểu hạn pháp khán Hóa kị rơi cung, thái tuế cách khán Hóa kị xung cung. Nhược đại hạn Hóa kị tinh trùng điệp hoặc xung nguyên cục tiêu điểm cung, lưu niên Hóa kị tinh cũng trùng điệp hoặc xung nguyên cục tiêu điểm cung, tám chín phần mười là đại hung. Lộc kị đồng cung hoặc đối trùng, kịch liệt hơn, cát người giảm cát, hung người càng hung, hóa lộc ngôi sao đại biểu nhân sự nhưng cát, Hóa kị ngôi sao đại biểu nhân sự hung. Đại hạn Hóa kị ở lưu niên ở đâu cung vị, thì cai cung vị ý tưởng đại biểu nhân sự thường thường trở thành cai năm phát sinh sự tiêu điểm. Lưu niên cung tật ách hoặc kỳ đối cung vừa là đại hạn Hóa kị sở rơi của cung, sở giá trị của năm dễ có đại sự phát sinh. Lưu niên can Hóa kị nhập đại hạn mệnh thiên tuyến hoặc tài phúc cũng tầm đặc thù lưu niên pháp.

Lưu niên cát hung nhận định muốn cùng mệnh cục và đại hạn kết hợp lại xem thêm, phải dĩ mệnh cục và đại hạn tổng xu thế, nhất là dĩ đại hạn xu thế xuống phía dưới suy luận. Đại hạn cát, lưu niên cát, thì canh cát; đại hạn cát, lưu niên hung, năm này không được tới đại hung; đại hạn hung, lưu niên cát, năm này không được hung; đại hạn hung, lưu niên hung, năm này đại hung. Lưu niên tiểu hạn hung người luôn sẽ có tai, chỉ bất quá tai đại tai tiểu mà thôi. Đại hạn bán cát bán hung, tiểu hạn lưu niên hung người thì nghiêng về một phía, hung. Tiểu hạn cung không được cát, lưu niên thái tuế vừa không được cát người, đại hung.

Na một năm có ánh sáng minh? Tinh tổ hợp tốt tiểu hạn hoặc lưu niên, mà lại lưu niên tiểu hạn phụ tật tuyến không có sát tinh xâm phạm mà có ngôi sao may mắn hội, có ánh sáng minh, phùng phụ tật tuyến hóa cát rất có quang minh.

Tiểu hạn và thái tuế đồng cung, cát người canh cát, hung người càng hung. Tiểu hạn và đại hạn đồng cung cũng. Tiểu hạn đại hạn lưu niên thái tuế ba người đồng cung, càng. Thái tuế và năm sinh chi tương trùng của năm có tai, và khổ hạn chi tương trùng cũng không lợi.

Thái tuế cát hung bí quyết: Thái tuế ngôi sao bất khả đương, thủ lâm cung hạn muốn đẩy tường, nếu không có ngôi sao may mắn lai tướng phù, vị miễn quan tai nhân họa lai.

Khán thái tuế tinh, nên khán rơi cung cập khán tam phương tứ chính cát hung tình huống lai định họa phúc. Thái tuế nhập cung mệnh người, họa phúc càng quan trọng hơn, phùng cát canh cát, phùng hung thì càng hung.

Tiểu hạn và lưu niên cát hung ứng nghiệm thời gian hoàn nên kết hợp tinh diệu đấu phân đến xem, sao Bắc đẩu cát hung đa ứng với vu hơn nửa năm, sao Nam Đẩu tinh cát hung đa ứng với vu sáu tháng cuối năm.

Đấu quân chủ cần lai suy đoán lưu nguyệt, bởi một năm của kế ở chỗ tháng giêng, sở dĩ đấu quân cũng dùng để khán một năm của cát hung (bản thân không được chủ trương dụng đấu quân đến xem lưu niên cát hung, cần cũng chỉ nên dùng để tham khảo), cai cung cát thì cát, gặp hung thì hung; cai cung hung mà khổ hạn, thái tuế cát, cũng chủ đương niên hiểu được thất; cai cung hung mà khổ hạn, thái tuế vừa hung, thì kỳ năm tai bệnh quan khiển trách miễn, quá mức thì chết non.

Tiết 5: lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời nhận định

Thôi diễn lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời, là kỹ lưỡng hơn phân tích phương pháp, có thể phân tích ra nhân sinh các thời gian chi tiết, tỷ như tháng nào nhật thì ống nước lậu thủy, cắt tóc, điện thoại không được thông, gặp đào hoa, thiết bị điện ra trục trặc các loại, có thời gian có thể vui đùa một chút. Chúng ta chủ yếu là từ cát hung hai phương diện lai thảo luận, giống nhau phân tích lưu niên một có vấn đề lớn lao gì sẽ không tất phân tích lưu nguyệt lưu nhật lưu thời liễu, nếu như lưu niên là đại hung của năm, thì phải tiếp tục phân tích lưu nguyệt lưu nhật lưu thời, lai xác thực biết hung họa phát sinh kể lại thời gian, để áp dụng thi thố tiến hành xu tị.

Lưu nguyệt lưu nhật lưu thời bàn, không cần bài nhập mệnh bàn đồ trung tâm, nhưng cũng ghi chú rõ năm sinh đấu quân ở nào đó cung, để tính nhẩm từng năm đấu quân và lưu nguyệt.

Lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời phân phương pháp và đại hạn tiểu hạn phân tích phương pháp như nhau, có thể tham chiếu của.

Khán tứ hóa, bản sinh tứ hóa, mặc kệ đại hạn, tiểu hạn, lưu niên, lưu nguyệt, lưu nhật phùng đáo giai có ảnh hưởng; đại hạn tứ hóa đối với lưu niên của ảnh hưởng trọng đại, đối lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời thì nhỏ lại; lưu niên Thiên can tứ hóa chủ yếu là đối lưu năm, lưu nguyệt, lưu nhật có ảnh hưởng; lưu nguyệt tứ hóa chủ yếu là đối nguyệt cập nhật có ảnh hưởng; lưu nhật tứ hóa, chích đối lưu nhật cập lưu thời có ảnh hưởng.

Phàm lưu lộc bay vào nguyên cục, đại hạn, lưu niên, lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời chư cung mệnh, kỳ phúc gấp bội; phàm lưu kị bay vào tiền thuật chư cung mệnh, kỳ hung cũng gấp bội; lưu kị điệt sai ai ra trình diện, tức nguyên cung mệnh Hóa kị, khổ hạn cập lưu niên, lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời Hóa kị tinh có nặng điệt Vu mỗ nhất cung đích tình huống người, đại hung, nặng điệt được càng nhiều thì việt hung.

Lưu niên, lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời sao Tứ hóa đều dĩ thiên văn lịch thư trung tâm niên kỉ nguyệt nhật thì Thiên can là chuẩn.

◎ phía dưới giới thiệu suy tính lưu nguyệt lưu nhật lưu thời cập lưu tinh phương pháp:

Lưu nguyệt lưu nhật lưu thời bàn, không cần bài nhập mệnh bàn đồ trung tâm, nhưng cũng ghi chú rõ năm sinh đấu quân ở nào đó cung, để tính nhẩm từng năm đấu quân và lưu nguyệt.

1, định đấu quân cập lưu nguyệt

Đấu quân tức là lưu nguyệt tháng giêng. Nhân này đây mọi người sinh nguyệt và sinh thì là chuẩn lai đẩy dời đi, sở dĩ mọi người đấu quân bất đồng, mà lại hàng năm bất đồng.

khởi đấu quân quy tắc: Dĩ lưu niên thái tuế (tức lưu niên địa chi, năm sinh đấu quân dĩ năm sinh địa chi) chỗ cung khởi tháng giêng, nghịch đếm tới sinh ra nguyệt cung thượng, tái dĩ cai cung đồ mở nút chai thì, thuận số đáo sinh ra canh giờ chỉ, tức ở đây cung an đấu quân.

Năm sinh đấu quân định ra hậu, sau đó từng năm đấu quân có thể thuận bàn mà thôi, một năm nhất cung.

khởi lưu nguyệt quy tắc: Dĩ đấu quân cung khởi tháng giêng, còn lại các lưu nguyệt thuận bàn mà bố, một tháng nhất cung.

2, định lưu nhật: Dĩ lưu nguyệt chỗ ở cung lúc đầu nhất, thuận đi mười hai cung, một ngày nhất cung, đáo cuối tháng ngày cuối cùng chỉ.

3, định lưu thời: Ở lưu nhật chỗ ở cung thượng đồ mở nút chai thì, thuận bố mười hai cung, mỗi một canh giờ chiêm nhất cung.

4, lưu tinh suy tính phương pháp như sau

Cây cư đại hạn, lưu niên, lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời lai thôi tra lưu tinh. Trong đó lưu khôi, lưu việt, lưu lộc, lưu dương, lưu đà, cập lưu hóa tinh, đều có thể dựa vào đại hạn, lưu niên, lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời Thiên can là chuẩn lai thôi tra, tra pháp và nguyên mệnh bàn thôi tra phương pháp như nhau. Lưu loan, lưu ưa thì dĩ lưu chi là chuẩn lai thôi tra. Lưu niên tương tiền mười hai tinh cập lưu niên tuổi tiền mười hai tinh tra pháp có thể xem thêm < tử vi đẩu số bài bàn phương pháp bước(đi) tổng biểu > của biểu 29, biểu 30, tương năm sinh chi đổi thành lưu niên chi là được. Lưu xương lưu khúc thôi tra phương pháp và nguyên mệnh bàn thôi tra phương pháp bất đồng, nguyên mệnh bàn văn xương văn khúc này đây năm sinh địa chi là chuẩn lai thôi tra, lưu xương lưu khúc thì dĩ lưu niên Thiên can là chuẩn lai thôi tra, thôi tra phương pháp sai ai ra trình diện hạ biểu.

Lưu niên Thiên can giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý

Lưu niên văn xương tị ngọ thân dậu thân dậu hợi tử dần mão

Lưu niên văn khúc dậu thân ngọ tị ngọ tị mão dần tử hợi

Lưu niên tam sát, tức kiếp sát, tai sát, tuổi sát, kỳ nguy hại tính trọng đại. Tam sát tra pháp dĩ lưu niên chi làm điều kiện tra hạ biểu.

Lưu niên chi dần ngọ thủ thân tử thìn tị dậu xấu hợi mão vị

Cướp sát hợi tị dần thân

Tai sát tử ngọ mão dậu

Tuổi sát xấu vị thìn thủ

Tiết 6: tuổi hạn kinh nghiệm phán đoán suy luận

nhất, đấu phân

Đi hạn phân nam bắc đấu, dương nam âm nữ cập phía nam sinh ra dĩ sao Nam Đẩu tinh là phúc, trọng điểm khán sao Nam Đẩu tinh, gặp nam sát tai khinh, gặp bắc sát tai nặng; âm nam dương nữ cập phương bắc sinh ra dĩ sao Bắc đẩu là phúc, trọng điểm khán sao Bắc đẩu, gặp bắc sát tai khinh, gặp nam sát tai nặng. Đại hạn tiền năm năm dĩ sao Bắc đẩu là việc chính, hậu năm năm dĩ sao Nam Đẩu tinh là việc chính, trung thiên tinh mười năm đều quản. Tiểu hạn hơn nửa năm dĩ sao Bắc đẩu là việc chính, sáu tháng cuối năm dĩ sao Nam Đẩu tinh là việc chính, trung thiên tinh một năm đều quản. Đấu quân nửa tháng đầu ứng với sao Bắc đẩu, nửa tháng sau ứng với sao Nam Đẩu tinh.

nhị, tuổi hạn kinh nghiệm phán đoán suy luận chú giải

◇”Mệnh thực vận kiên, ruộng lúa được mưa; mệnh suy hạn yếu, cỏ non tao sương” : Tức mệnh thân cung hảo, tuổi hạn cũng hảo, kỳ phúc tự nhiên lai. Như mạng tọa hãm địa, đã có tứ diện cát củng, cũng phúc luận. Nếu như mệnh tọa hung địa, vận phùng ác sát, tức là cỏ non tao sương, tất chủ tai hối.

◇”Tiên phú hậu bần, chỉ vì vận phùng kiếp sát” : Như thân trúng mục tiêu chính tinh miếu vượng lại có cát củng, niên thiếu đi cát hạn mà phát, đi hạn tới trung tâm lúc tuổi già hậu phùng thiên không kiếp sát tinh vừa kiêm gặp tuyệt địa, thì tiên phú hậu bần.

◇”Vận suy hạn suy ưa tử vi lai giải trừ hung ác” : Khổ hạn không được phùng ngôi sao may mắn, mà thân mệnh có tử vi thủ chiếu, thì hạn mặc dù hung mà bình ổn.

◇”Người đi viếng Tang Môn, Lộc châu có trụy lâu của ách” : Khổ nhị hạn, gặp tiền có Tang Môn, hậu có người đi viếng, cập thái tuế phùng hung tinh, tất có mạo hiểm. (Bản cung hung tài như thế luận, Bản cung cát vô phương).

◇”Hạn tới thiên la địa võng, khuất nguyên chết chìm mà chết” : Nhị hạn đi tới thìn thủ nhị cung, phùng vũ khúc tham lang, rất có thái tuế, tang treo, bạch hổ, thiên không cướp, Tứ Sát, hoặc phùng một trong số đó xung chiếu, kỳ hạn hung nhất. (gặp may của sơ cho đến vận đuôi của năm sai ai ra trình diện tai).

◇”Vận gặp thiên không cướp, thì có nghèo khó nổi khổ” : Nhị hạn gặp tai kiếp thiên không, mặc dù cát đa, cũng tài lai tài khứ, như sai ai ra trình diện lưu niên sát tinh hung diệu, định chủ nghèo khó. Hạn vận gặp thiên không cướp đại hao phá toái đều chủ tổn hại tài bại nghiệp. (như mạng cung cát, cận chủ đến đây hạn năm khốn trở, quá này ắt là hảo).

◇”Mệnh thiên không hạn trống không cát thấu, công danh lận đận” : Như mạng hạn đều phùng thiên không cướp Tứ Sát, kỳ công danh tất bất năng tựu. Hoặc tuy có chính tinh cát hóa, phùng thiên không cướp hạn năm, cũng chủ ngọn đèn dầu vất vả cần cù, không được thượng đạt.

◇”Thạch sùng hào phú, hạn cướp giật địa mà chết gia” : Khổ nhị hạn lâm hãm địa vừa phùng thiên không cướp, canh phùng lưu đà chờ, tất rách nát.

◇”Nhan quay về chết non, văn xương rơi vào thiên thương” : Như xấu sinh ra, an mệnh dần cung, phùng văn xương cùng trời thương cùng rơi vào vị cung. Nhưng phải lưu niên vừa gặp thất sát cập dương đà điệt tịnh của hạn, tài như vậy phán đoán. Tiểu hạn phùng thương, khiến cho, lưu dương, Hóa kị ở đối cung, là năm tất hung.

◇”Cự môn sao Hóa kỵ cũng không cát, vận thân mệnh hạn kị tương phùng. Canh kiêm thái tuế quan phù tới, khẩu thiệt thị phi quyết không thiên không” : Hóa kị, cự môn hai sao là đa quản chi thần, mười hai cung, nhị hạn phùng của, giai chủ không được cát; cự môn vốn không phải là ngôi sao may mắn, ở hãm địa hóa cát cũng chủ không được cát. Thái tuế quan phù hai sao, bản là hưng tụng chi thần, mà cự môn là thị phi ngôi sao, lại thêm Hóa kị cùng lâm, kỳ quan tai thị phi khẩu thiệt tất khó tránh khỏi.

◇”Người đi viếng Tang Môn vừa tương phùng, định giáo tai bệnh lưỡng tướng công” : Người đi viếng Tang Môn hai sao, bản hình phạt chính hiếu, nhưng không được phùng thất sát, dương đà, chỉ là bệnh tai mà thôi. Nếu là gia phùng thất sát, dương đà, Hóa kị, thì chết tang việc khó tránh khỏi.

◇”Quan phù giáp hình sát vu thiên di, ly hương tao phối” : Như lưu niên quan phù và đương sinh quan phù giáp hình sát ở cung thiên di, vừa phùng thái tuế tiểu hạn đến đó, ắt gặp cách chức phối, ly tổ của luận.

tam, tuổi hạn ưa kị

1, năm sinh chi kị được nhị hạn cập lưu niên:

Năm sinh chi →

Cung chi ↓ căn nguyên thìn tị ngọ vị thân dậu thủ hợi

Có hạn

Kị cập

Đại lưu

Năm cũ

Nhị dần lưu

Thân năm

Hạn

Cập

Ngọ xấu hạn

Ngọ cập

, vị

Thất lưu

Sát năm tị lưu

Hợi năm

Hạn

Cập

Thân kỷ lưu

Hợi năm

Hạn

Cập

Dậu tị lưu

Thìn năm

Hạn

Cập

Thủ tị lưu

Thìn năm

Hạn

Cập

Hợi xấu hạn

Ngọ cập

, tử

Thất lưu

Sát năm dậu hạn

Hợi cập

, xấu

Giơ cao lưu dương năm

Hỏa lưu

Linh năm

Hạn

Cập

Dần dương lưu

Đà năm

Hạn

Cập

Mão dương hạn đà cập

, thìn

Thìn lưu

Thủ năm

Giơ cao hạn

Dương cập

, tị

Đà lưu

La năm

Chú: Dĩ năm sinh địa chi là chuẩn lai tra, phùng đứng đầu tai hối, quan phi, đồ tang, mất cướp, rủi ro, hình thương, tử vong chờ, tái phùng tam phương tứ chính cập thái tuế chư hung thần, tất gây tai hoạ họa. Ví dụ như tử năm sinh ra, phải tránh khổ nhị hạn nhập dần thân cung cập dần thân lưu niên, vừa kị phùng ngọ lưu niên tương trùng, đều tai hối tới nặng. Nhược cung hung, mà lại tam phương tứ chính cung gặp sát, chủ đại hung.

2, tuổi hạn ưa được cung độ

Hỏa cục nhân ưa đi dần ngọ tị, kim cục nhân ưa tị dậu thân, mộc cục nhân ưa hợi dần mão, thủy cục nhân ưa thân tử thìn, đất cục nhân ưa thân vị thủ. (chú: Đã ngoài là khổ hạn đều là ưa đi nơi, khổ hạn nhập những … này cung độ thì cát, nhưng cũng nên cai cung được trường sinh, đế vượng, lâm quan, quán đái là đáp số; gặp mộ tuyệt tử suy bệnh là trái lại bối, cho dù gặp cát cũng không dụng).

3, hạn đi trái lại bối: Hành hỏa thủ hợi liền là hung, kim đi xấu dần tu hữu hại, mộc đáo thân dậu bất tương an, khí hậu thìn tị sẽ có suy. (chú: Khổ hạn câu phùng trái lại bối của cung, mà lại gặp mộ tuyệt tử suy bệnh cập chúng ác diệu người, tài ứng nghiệm. )

4, ngũ hành cục kị đi của cung: Kim cục gặp tử mệnh cần phải thương, mộc cục phùng ngọ có tai hoạ, thủy gặp xấu dần ứng với kiển trệ, đất cục sờ sai ai ra trình diện mão thìn tị, trên lửa sai ai ra trình diện dậu họa đã tới, cần phải phòng mủ máu cập kinh hoảng, cho dù ngôi sao may mắn lai chiếu phùng, cũng có quan tai và thị phi.

tứ, hạn năm một ít kinh nghiệm lời tuyên bố

1, mệnh thân cung chủ tinh bị chiếm đóng (cát thì không lực, hung thì càng hung), vừa gặp đại hao ác sát thủ chiếu, nhị hạn hung thì trình hung tướng. Tái phùng lưu niên lưu dương lưu đà hoặc thất sát gặp lại, đã dữ nhiều lành ít; lại thêm lưu niên thái tuế Tang Môn người đi viếng bạch hổ lâm vu mệnh thân cập tam phương tứ chính, càng họa vô đơn chí; tái kiến thiên thương thiên khiến cho cùng thủ hoặc giáp, có thể phán đoán một thân có tử vong khả năng. Khổ nhị hạn, thái tuế nặng điệt, hoặc phùng cát hạn và hung hạn giao tiếp là lúc, mà lại thái tuế, tiểu hạn câu hung người cũng rất hung. Bệnh phù gia hung thần tinh thủ chiếu mệnh thân, nhị hạn lâm của, lại thêm thương khiến cho cùng thủ hoặc giáp, cũng hung.

2, sinh vượng phát tới mộ tuyệt chỉ, mộ tuyệt phát tới sinh vượng chung: Cung mệnh ở sinh vượng của cung, kị đi mộ tuyệt của hạn năm; cung mệnh phùng mộ tuyệt của cung, kị đi sinh vượng của hạn năm.

3, thiên la địa võng nhập hỏa xà (tức hỏa đà hai sao nhập thìn thủ cung), nhị hạn phùng họa mắc đa, nếu là trúng mục tiêu chủ tinh yếu, cần phải giáo hồn phách sai ai ra trình diện diêm vương.

4, đảo hạn: Nhị hạn thái tuế đại hao cung (khổ hạn thái tuế đại hao đồng cung), càng thêm lộc đảo tất nhiên hung (hóa lộc hoặc lộc tồn phùng bại địa gặp thiên không cướp, chặn thiên không, tuần thiên không, đại hao chờ tinh thủ chiếu là lộc đảo, điều không phải bạo bại chính là sinh mạng đe dọa; thiên mã phùng là mã đảo, cùng luận).

5, cự liêm thiên không kiếp hỏa linh vị, nhị hạn câu đáo không thích hợp lâm, tham phá liêm sát đa hình thất, tam phương thủ chiếu lão Đồng hung.

Chú: Cự, liêm gia thiên không kiếp hỏa linh, khổ hạn cụ đi được đến đây cung, có hình thương tai ương, tam phương canh sai ai ra trình diện tham phá liêm sát, lão nhân đứa bé tối kỵ đi đến đây hung địa, thanh tráng niên gặp của cũng có ưu. Đồng tử hạn như phao, lão nhân hạn như gió trung tâm ánh đèn, gặp sát kị vô chế đa hung.

6, lưu niên ác sát chiếu hạn: Khán chư ác sát, tam sát tam hợp xung tịnh, thái tuế, bạch hổ, bệnh phù, tử phù chiếu hạn, cửu tử nhất sinh. (chú: Như tiểu hạn tọa mão cung, cai cung có thất hãm ác sát, lưu niên thái tuế vừa đi giá trị cai cung, đã chủ đến đây tiểu hạn không được cát, nhược tam hợp phương hợi cung, vị cung cùng với đối cung có ác sát xung chiếu, chủ đến đây tiểu hạn tất hung; tái nhược tiểu hạn cung và tam phương tứ chính câu sai ai ra trình diện bạch hổ, bệnh phù, tử phù, thái tuế, chủ có sống tử của nguy; nhược tiểu hạn vừa rơi vào đại hạn trong cung, vị nhị hạn gặp lại, càng hung, sinh cơ xa vời. )(vừa chú: Tử phù tức tiểu hao tổn). Phùng hung thần ưa sai ai ra trình diện không vong, năng lực trái lại hung là cát.

7, thái tuế nhập cung mệnh, vị của thái tuế vào đầu tọa, vô cát dù cho hung. Thái tuế tọa mệnh, Bản cung cập tam phương tứ đang có chúng cát thủ chiếu, có thể chủ phúc lộc. Nhược gặp chư sát thủ chiếu, tất nhiên hung ác, nhất là hạ xuống thìn thủ cung càng hung, nhẹ thì rủi ro bại nghiệp, nặng thì chết.

Khổ hạn và thái tuế trùng điệp vu mệnh thân, cát thì canh cát, hung thì càng hung. Trùng điệp nó cung cũng cùng.

8, phùng đại hạn, tiểu hạn, lưu niên thái tuế đều hung, thì rất hung. Khổ hạn hung, thái tuế cát người là có thể cứu chữa, bất trí vu tử; đại hạn thái tuế hung mà thấy nhỏ hạn cát người cũng có thể cứu chữa.

9, khổ hạn chủ tịch ngân hàng sinh đế vượng lâm quan nơi chủ cát, phùng cát canh cát, phùng hung giảm hung; phùng tử mộ tuyệt mộc dục nơi chủ hung.

10, phàm đi hạn tới dần thân kỷ hợi tử ngọ cung, gặp Tử Phủ nhật nguyệt xương khúc thiên đồng lộc tồn hóa lộc chờ ngôi sao may mắn, chủ nhân tài thịnh vượng, sinh con trai vào bến của khánh. Đi tới thìn thủ xấu vị mão dậu, gặp ác sát, liêm trinh, thiên thương, thiên sứ, dương đà hỏa linh thiên không cướp kị chờ tinh, chủ nhân tửu sắc hoang mê, nghèo khó chết non. Đi hạn gặp tả hữu xương khúc, người làm quan thăng quan thăng chức, bình dân có thể sống chết phát tài, phụ nhân việc vui, làm ăn có lợi, tăng nói cũng lợi. Nhị hạn phùng Tử Phủ vũ lộc chờ tinh đa lên chức khai sáng phát tài.

11, phàm khổ nhị hạn cập thái tuế, phạ đi thương khiến cho thiên không cướp dương đà nơi, phạ phùng dương đà xung chiếu, lại sợ thương khiến cho kiếp không dương đà tịnh giáp tuổi hạn, đại hung, tu hữu tử vi thiên đồng thiên lương tham lang tọa mệnh lại vừa giải cứu.

12, nhị hạn phùng Sát Phá Lang liêm cự chờ tinh, hãm địa gia sát người có nhiều họa, tam phương phùng lục sát giao nhau chiếu giáp, nam nhân dễ lưu luyến phong nguyệt nơi, nữ nhân dễ có ngoại tình mà thất thân, quá mức thì tao lừa bán; cung phu thê hung người, dễ có tư tình phơi sáng, đăng báo hoặc bắt kẻ thông dâm bị phạt.

13, tuổi hạn Bản cung vô chính tinh một ít nhận định: ① mệnh vô chính tinh, gặp hung càng hung, nhược tam phương sai ai ra trình diện sát thấu, có tử vong khả năng. Đối cung sai ai ra trình diện hung thần càng hung. ② Bản cung vô chính tinh, tái kiến dương đà cập Sát Phá Lang, có khai đao khả năng. ③ lưu niên gặp Bản cung vô chính tinh, thường thường vô chủ sai ai ra trình diện, phương châm sách lược vô pháp xác định, đi vận đa khốn đốn, sự nghiệp nan toại. ④ Bản cung vô chính tinh, cung tài bạch lại không tốt thì, tài phá rất lợi hại, nhất là đại hạn phùng của, càng. Nhược tam phương tứ chính cát đa người cũng có thể không có trở ngại.

14, tiểu hạn hoặc lưu niên phùng Sát Phá Lang, hãm địa gia hội thất sát, tang, treo, hổ, thương, khiến cho, khốc, hư, đại hao chờ hung, hoặc phùng dương đà giáp, thiên không cướp giáp, hỏa linh giáp, thương khiến cho giáp, mã đảo lộc tà (tức lộc mã phùng thiên không), đều chủ hung, sát tụ đại hung. Thái tuế xung chiếu những … này cung vị người đó sự cũng chủ hung. Sự tình phát triển so sánh cấp tốc. Cũng cần phải nguyên mệnh, đại hạn hung người tài đại hung.

15, lưu niên thất sát bay vào mệnh thân cung, lại thêm hội tang, treo, bạch hổ, âm sát, đại hao, thiên thương, thiên sứ, thiên khốc, thiên hư chờ tinh, đại hung, tất có tang phục.

16, phàm phùng nguyên mệnh bàn Hóa kị và khổ hạn lưu kị cùng thủ nhất cung, xưng là kị đái kị, ở ở đâu cung, tức biểu thị cai cung loại thần không được cát. Như hạ xuống cung tật ách, sẽ có tật bệnh, ngoài ý muốn thương vong; như vào sự nghiệp cung, thì sự nghiệp bất lợi; nhập cung điền trạch thì người nhà, điền sản bất lợi; nhập cung tử nữ, thì tử nữ bệnh thương. Là năm bản thân cũng không lợi.

17, thái tuế đi dồn quan phù, thiên thương, thiên sứ, dương đà, hỏa linh, bạch hổ, Tang Môn, thiên không cướp, Hóa kị, phùng một … hai … Vị người, đã chủ nhân ly tài tản, tật bệnh khóc hiện ra, nhược phùng tuổi hạn nặng điệt, đại hung, quan lại tao tích, thường nhân gây tai hoạ, phụ nhân tổn hại thai, bệnh nhân tử vong. Như vô ngôi sao may mắn lai giải trừ, trúng mục tiêu vô cứu, kỳ năm khó thoát vận rủi.

18, thái tuế là sát thần, ưa phù không thích hình, ưa và thiện ở lại cùng độ, và ác sát đồng hành thì hung, nhất là vu thìn thủ cung và thất sát gặp lại hoặc dương đà điệt tịnh, càng hung.

19, khổ hạn nhập hãm cung, đa chủ bất lợi, nhưng tam phương cát củng cũng lợi, nhược gia hội sát tinh thì hung.

20, thái tuế xung tiểu hạn, vượng cát vô phương, nhược hãm địa gia hội sát tinh thì hung, rủi ro thương bệnh, ngoài ý muốn tai họa bất ngờ, quá mức thì bỏ mình; can chi đều tương trùng càng hung. Lưu niên và tiểu hạn can chi tương đồng là phục ngâm, đa bệnh tai. Tiểu hạn cung xung đại hạn cung cũng không lợi (hãm gia sát tài luận hung), can chi đều xung càng hung, ứng với vu tiểu hạn cung đối ứng nguyên bàn cung tên gọi định nghĩa đại biểu nhân hòa sự.

21, đại hạn tiểu hạn hoặc lưu niên địa chi thành tam hợp người cát, cho dù phùng Sát Phá Lang dương đà cũng không phương (ưa hợp không thích xung).

22, lưu niên cha mẹ của cung tam phương sai ai ra trình diện Thái âm Hóa kị, nguyên bàn cha mẹ cung tật ách hung hoặc phùng đại hạn Hóa kị nhập, chủ mẫu vong, gia sát tang treo bạch hổ canh nghiệm.

ngũ, tuổi hạn ứng với chú ý vài loại hung cách:

1, thất sát gặp lại: Cung mệnh có thất sát thủ chiếu, mà khổ hạn lưu niên vừa phùng thất sát của cung, tức là. Kị sai ai ra trình diện dương đà nặng điệt, đại hung. Phùng dương đà thiên không cướp thương sứ giả chắc chắn hình thương. Thất sát nhập miếu cập phùng tử, tướng, lộc tồn, hóa lộc tam phương thủ chiếu người có thể giải trừ.

2, dương đà điệt tịnh: Nguyên mệnh bàn cung mệnh hoặc đối cung có dương đà, mà lưu niên vừa phùng lưu dương lưu đà bay vào cai cung, vị dương đà điệt tịnh. Nhược khổ hạn gặp lại vu cai cung hoặc đối cung, vô cát hóa giải, chủ đại hung. Ví dụ như, canh sinh ra tọa mệnh ở dậu, dậu sai ai ra trình diện dương; canh lưu niên, lưu dương ở dậu, lưu đà ở vị, là dương đà điệt tịnh.

3, trúc la tam hạn: Phàm cung mệnh phùng Sát Phá Lang một trong tọa thủ, vị của “Trúc la”, nhược đại hạn và tiểu hạn hoặc lưu niên lại đồng thời giá trị Sát Phá Lang (tức nguyên cung mệnh, đại hạn cung, tiểu hạn cung hoặc lưu niên cung phải đều là Sát Phá Lang tọa thủ), xưng là trúc la tam hạn, nếu như tam tinh bị chiếm đóng lại không có chúng cát thủ chiếu tới cứu, tất chủ đại hung, nhưng cũng phải lưu niên hung thần hội tụ tài ứng với hung. Nhất là tam hạn câu tọa thất sát, họp lại cự môn tang treo bạch hổ, chủ kỳ năm cửu tử nhất sinh. Đại hạn Sát Phá Lang, tiểu hạn dương đà điệt tịnh, phòng ngoài ý muốn thương vong. Gặp “Trúc la” vu miếu vượng của cung, mà lại được Tử Phủ xương khúc vũ tương đồng lương tả hữu khôi việt lộc mã chờ ngôi sao may mắn thủ chiếu hợp, trái lại có khai sáng cục diện, có thể nhất cử phá tan cửa ải khó khăn mà đạt được thành tựu. Sát Phá Lang không vào nguyên cục mệnh thân, nhị hạn gặp của cũng “Trúc la”, phùng hung cũng hung, nhưng hung tính yếu bớt, nguyên mệnh cát người cũng không chủ hung mà chủ canh tân khai sáng cục diện, phùng cát canh cát. Tiêu cực ngôi sao (dường như âm lương) phùng Sát Phá Lang hạn năm, sẽ có biến động cử chỉ, cát thì thay đổi hảo, hung thì gây tai hoạ. Nhị hạn phùng Sát Phá Lang, giống nhau nhập năm sinh tử mộ tuyệt mộc dục chờ cung là hung; Bản cung Hóa kị có sát, tuần thiên không, tang treo bạch hổ chờ thì hung, tái phùng thương khiến cho giáp hoặc dương đà giáp, kiếp số khó thoát, đối cung Hóa kị cũng.

Tiết 7: chư tinh giá trị hạn năm vận khí suy đoán

Dĩ khổ hạn, lưu niên rơi cung tinh diệu lai suy đoán, ví dụ như khổ hạn, lưu niên cung giá trị tử vi tinh, xưng là tử vi tinh của hạn năm. Giống nhau chính tinh miếu vượng gia cát hóa cát thì cát, gia sát bình thường; bị chiếm đóng gia cát cũng bình thường, bị chiếm đóng gia sát thì hung. Phùng Hóa kị đa có chỗ đặc thù, cung cát thì biến động, cung hung thì thay đổi hung. Tam phương nên chú trọng đối cung, tam phương sát tụ, chủ đại hung. Dưới sở luận cát người cũng nên miếu vượng có cát củng chiếu tài luận cát, sở luận hung người cần phải hãm yếu hoặc gia hội sát tinh tài luận hung. Những người còn lại sự mười hai cung thập tinh có thể phỏng theo tố phán đoán.

☆ 1, tử vi tinh của hạn, sẽ phát sinh hữu quan sự nghiệp, chức vụ, tài lợi, phu vận, cuộc thi, danh dự các loại sự tình. Nhưng có cao, cao cấp, thủ, đầu, tài cán chờ ý nghĩa.

Miếu vượng, có quý nhân tương trợ, năng lực phát huy tài cán, bách sự trôi chảy, địa vị thăng chức, kinh thương phát tài, là kiếm tiền thời cơ tốt, có thể gia tăng đầu tư; có tả hữu chúng cát thủ chiếu canh cát; nếu không có tả hữu chờ bách quan triều củng thì chỉ có thể đoán tiểu cát; gia văn xương cuộc thi cao trung; vô cát gia sát, vất vả cực nhọc mà lại bình thường. Yếu rảnh rang, có tả hữu chúng ngôi sao may mắn gặp gỡ có thể có chút thành tựu; vô tả hữu chúng ngôi sao may mắn gặp gỡ, chủ rủi ro không được tụ; gia ác sát, sẽ phát sinh ngoài ý muốn tổn thất. Phùng tử phá, có dọn nhà của tượng, không được cát. Tam phương phùng Sát Phá Lang gia hội, chủ chức vị không ổn định, thì khởi thì rơi. Khổ hạn hung, đối cung phùng Tử Phủ có thể độ cửa ải khó khăn. Phá quân thủ mệnh người, không thích phùng tử tướng hạn năm, chủ có tật bệnh.

Thanh thiếu niên đi tử vi vận, cao ngạo, không nghe lời, hảo cao vụ viễn, không thực tế mà hỏng việc, hoặc thác thất lương cơ. Trung niên tối nên phùng tử vi, tinh lực tràn đầy, đại lợi gây dựng sự nghiệp. Lão niên đi vận phùng tử vi, cũng không nhất định cát, nhân không chịu nỗi quý khí mà dồn tai.

Lưu niên thái tuế tiểu hạn gặp tử vi, có sai ai ra trình diện quý nhân cao nhân của tượng. Đầu mùa xuân thu đông suy mà không lợi, tam tới tháng sáu vượng mà sắc nhất.

Đến đây vận điểm phương vị canh giờ, lợi cuộc thi, yêu cầu danh, phỏng quý nhân.

Tử vi nhập nhị hạn cát hung bí quyết: Tử vi viên nội ngôi sao may mắn lâm, nhị hạn tương phùng phúc lộc hưng, thường nhân có đa may mắn, quan quý phùng của chức vị thăng. Tử vi nhập hạn bản là tường, chích chỉ tam phương Sát Phá Lang, thường nhân phùng nhiều bất lợi, quan viên giáng trích có kinh thương.

☆ 2, thiên cơ tinh của hạn, sẽ phát sinh hữu quan giao tế, xã giao, sự nghiệp biến động, ra ngoài, dọn nhà, lâu dài tính quyết sách kế hoạch, học vấn, cuộc thi, danh dự, tôn giáo, ngũ thuật, giải quyết vấn đề hay không chờ sự tình.

Thiên cơ nhập hạn, hiếu kỳ ưa động, thường thường hội làm ra nhân sinh Trung Quan kiện quyết sách hoặc quyết định, ảnh hưởng so sánh sâu xa. Tuổi còn trẻ vận chủ hoạt bát mà xã giao rộng khắp, tích cực bày ra hành động; lão niên vận chủ đa mưu túc trí, kinh nghiệm phong phú. Sự nghiệp, gia đình hoàn cảnh hay thay đổi động (ví dụ như dọn nhà hoặc biến động giường chiếu), gia đình phân tranh, trường kỳ đọng lại việc cũng sẽ có thay đổi. Hội thiên mã có đi xa hiện ra. Gia cùng lương chủ hưởng thụ. Gia hội nhật nguyệt vu vượng địa, thăng quan phát tài. Cự môn cùng, thị phi tranh cãi đa, lại thêm dương đà chủ tai ách. Thiên cơ tiểu hạn, xuân hạ tràn ngập sức sống, hay thay đổi động mà có tiến triển; thu đông bất lợi hoạt động, nên súc cơ chờ phân phó.

Miếu vượng chúng cát củng chiếu, có nhiều hiền nhân chỉ lộ, tư duy mẫn tiệp, kỳ ngộ khá nhiều, sự nghiệp rất có phát triển, nên quả cảm hành động, hưng gia gây dựng sự nghiệp, tử ngọ cung điều kiện tốt nhất. Bị chiếm đóng hoặc gia sát, sẽ có trở tang cảnh ngộ, thậm chí có bi quan bi quan chán đời ý niệm trong đầu.

Phùng hóa tam cát chủ thay đổi hảo, được quý nhân trợ giúp mà phát triển, kinh doanh trôi chảy. Phùng Hóa kị, mọi việc đồi bại, công tác không an định, sự nghiệp gian nan, kế hoạch sai lầm (đa nhân ham tiệp kính sở trí), thất kinh (nên trấn tĩnh, sớm mưu đối sách), quan viên phòng xuống chức, giao hữu nên cẩn thận, phòng cơ khí tổn thương; gia dương hỏa cẩn thận kỵ chạy máy xa gặp chuyện không may. Hóa kị tinh nhập cung điền trạch, có dọn nhà của tượng.

Thiên cơ nhập khổ hạn đối cung, chủ sự nghiệp bất an ninh. Lưu nhật phùng thiên cơ thiên mã Hóa kị, cẩn thận tai nạn xe cộ.

Luyện công cập học tập ngũ thuật trung tâm, nên chọn ở trên trời cơ đang làm nhiệm vụ đại hạn, lưu niên, lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời cập thiên cơ phương vị, thiết mạc bỏ qua thiên thời cơ hội tốt. Gặp phải trắc trở thì có thể ở trên trời cơ phương đi tìm quý nhân tương trợ.

Thiên cơ nhập nhị hạn cát hung bí quyết: Nam nữ nhị hạn giá trị thiên cơ, khoa quyền lộc phùng rất có là, xuất nhập doanh mưu đa gặp quý, phát tài mập ra ít người biết. Thiên cơ chiếu hạn bất an ninh, gia sự đều ngoại sự đa, canh gặp dương đà tịnh cự môn, hiểu ra đến đây tuổi nhập nam kha.

☆ 3, thái dương tinh của hạn năm, sẽ phát sinh hữu quan công tác, tài lợi, cuộc thi, danh dự chờ sự tình. Thái dương vi phụ tinh, phu tinh, tử tinh, sự nghiệp tinh, hạn năm phùng, cũng sẽ có phụ, phu, tử, sự nghiệp các phương diện chuyện tình.

Thái dương nhập nhị hạn, có mãnh liệt gây dựng sự nghiệp tâm, hội tiếp cận và chính trị có liên quan nhân hòa sự, hảo tâm trái lại dễ chiêu oán. Thanh thiếu niên vận, hoạt bát hiếu động, ưa làm náo động, vừa không chịu động não, trọng tình cảm; trung niên vận, nhiệt tình đủ, ưa xã giao, không được xử trí theo cảm tính; lúc tuổi già vận, trở nên lãnh tĩnh, thành bại phập phồng, đa gia đình biến cố. Và dương linh hình kị tụ tập, thường nhân có quan phi, quan nhân tao cách chức, hoặc sinh khắc phụ thân và cậu bé. Hóa tam cát đại lợi. Phùng Hóa kị, dễ thụ man phiến, hiểu lầm, oan uổng (không cùng nhân kết phường, mọi việc trước thông cáo), phòng đầu đầu óc tật, danh dự bị hao tổn; gia sát, hình khắc phụ mẫu, tài phá rất lợi hại, là minh thấy phá; hội thiên hình, dương đà, bạch hổ, chủ giáng cấp, hình tụng, tang phục, tật bệnh, khắc phụ, khắc phu, khắc tử. Nguyên cục phùng Hóa kị, khổ hạn phùng bạch hổ, Tang Môn, người đi viếng của năm có tang phụ của ưu. Lưu niên đại hạn gặp dương lương, có thể cùng lão hữu gặp nhau, nhược thiên lương hóa lộc, lão hữu tị hôn, hảo đàm thế sự chính sự; thái dương hóa lộc, nhiệt tình mà đa hàn huyên. Khổ hạn nhập cung điền trạch, cát tụ tất có tụ hưng niềm vui. Nữ mệnh phùng thái dương hạn năm, hội nói chuyện yêu đương, có hồng ưa tinh càng, cát thì thành, hung thì thất bại.

Tiểu hạn phùng thái dương, xuân hạ đại cát, thu đông bất lợi.

Miếu vượng vô sát, sự nghiệp trôi chảy, nổi danh thanh, có thể tích cực chủ động tiến thủ, sẽ có thăng chức, tiến tài, thiêm tử, kết hôn chờ vui mừng sự, là thích hợp nhất luyến ái kết hôn của năm. Gia cát cao hơn. Gia Tứ Sát một chuyện nghiệp tài vụ cuộc thi chờ không được thuận, cũng chủ phụ, phu, tử có bệnh tai, nhưng là tai hơi nhẹ. Nguyên cung mệnh hóa khoa đi đến tận đây, nhật sinh ra, có cát vô sát chủ danh tiếng vang xa.

Bị chiếm đóng chủ biến động, hao tổn tài, tiên hảo hậu phôi. Gia cát, thường thường quá. Gia sát kị, hội phá đại tài, sự nghiệp đại bại, luyến ái hôn nhân thất bại, cũng chủ phụ, phu, tử, nam mệnh bản thân có bệnh tai, quá mức thì tang phụ, tang phu, tang tử. Nguyên cung mệnh hóa khoa đi đến tận đây, có sát kị chủ danh tiếng có tổn hại.

Ở vận dụng trung tâm, thái dương đương vận, nhưng làm ác kỳ ngộ, đại triển kế hoạch lớn.

Thái dương nhập nhị hạn cát hung bí quyết: Nhị hạn ưa phùng vượng nhật lâm, thiêm tài tiến nghiệp phúc phi phàm, hôn nhân và hợp thiêm con nối dòng, sĩ người thăng tiến tọa triều đình. Thái dương thủ hạn có bao nhiêu vậy, hãm địa cần phải phòng ác sát xâm, gia kị phùng hung đa cản trở, tai hoạ rủi ro gia linh đinh.

☆ 4, sao Vũ khúc của hạn năm, sẽ phát sinh tài lợi, tranh đấu, thương tổn, khỏe mạnh, lữ hành chờ chuyện có liên quan đến. Nguyên mệnh vũ khúc tọa thủ người đi vận đến tận đây người, có thể sẽ tòng quân, luyện võ, nhưng có sát kị người bất lợi.

Miếu vượng vô sát, thích hợp gây dựng sự nghiệp, danh dự hảo, chính giới thăng chức, kinh thương phát tài; gia xương khúc, sự nghiệp trôi chảy, danh dự cao; phùng hóa quyền canh cát; gia sát, đa tài vụ tranh cãi, thậm chí đánh nhau, sự nghiệp nỗ lực nhưng có thể có thành. Bị chiếm đóng, tài vận nghèo nàn, sự nghiệp hạ; gia cát có thể có chút thành tựu; gia sát kị, rủi ro lỗ lã, kỳ tới mắc nợ đóng cửa, chiêu lao ngục, quan phi kiện tụng, tật bệnh nhận thương tai ương.

Phùng hóa khoa quyền lộc, đại lợi cầu tài yêu cầu mưu. Phùng Hóa kị, rủi ro, tài chính quay vòng trắc trở (tiết chế dụng tiền, sớm phòng, không được gia tăng đầu tư), bất lợi cầu tài, xã giao, khỏe mạnh, phòng kim chúc tổn thương và giải phẫu, tranh đấu quyết liệt (nên nhường nhịn, nói cẩn thận).

Thanh thiếu niên vận phùng vũ khúc, bốc đồng đủ, nhưng dễ sinh tranh cãi, đánh nhau, gia dương đà thiên hình phòng thụ thương, phùng hóa quyền canh lợi hại, phùng Hóa kị hoàn phòng tranh đấu tới quan tòa lao ngục tai ương, Tứ Sát hỗn tạp canh nghiệm. Trung tâm lão niên vận vô sát có thể cần lao phát tài, có sát bất lợi, đa thương bệnh.

Tiểu hạn phùng vũ khúc, mùa thu sắc nhất, mùa hạ tối bất lợi, xuân đông cũng không tiện.

Nhị hạn phùng vũ phá, chủ cầu tài gian nan, gia sát kị chắc chắn thị phi tranh đấu rủi ro sự.

Hạn vận phùng vũ tham, miếu vượng thì chủ lên chức, phát tài, nắm quyền, bị chiếm đóng thì chủ có tai bệnh. Niên thiếu không thích hợp đi vũ tham đại hạn, nhất đầu óc tưởng làm lão bản, hội hoang phế bài vở và bài tập. Hỏa linh cùng độ hoặc đối chiếu, hoành phát, danh lợi song thu vào, có xuất ngoại cơ vận (là thương nghiệp tính).

Vũ tham văn khúc tam tinh cùng thủ vu ngọ xấu nhị cung, đi hạn đến đó, vô lộc mã ngôi sao may mắn lai giải trừ, chủ có thủy tai hung hiểm.

Đi hạn phùng Vũ xương linh đà bốn sao thủ chiếu (bốn sao tụ họp) của cung, chủ đầu sông chết chìm mà chết, hoặc vận đồ mà chết. Nhược vượng địa mà có ngôi sao may mắn lộc lập tức tới cứu, cũng mạo hiểm phi thường. Phùng vũ khúc Hóa kị của hạn năm, tất hung. Tái như Vũ xương linh tam tinh cùng thủ vu thủ cung của hạn, phùng nhâm lưu niên, lưu đà ở thủ và tam tinh đồng cung càng hung, hẳn phải chết.

Vũ sát gia sát đại hao của hạn năm dễ có đánh nhau, quan tụng thị phi.

Đến đây vận điểm phương vị, nên cầu tài, tòng quân, đầu tư, kinh thương.

Vũ khúc nhập nhị hạn cát hung bí quyết: Hạn phùng miếu Quan Công chủ tài hưng, tả hữu xương lâm phúc lộc quang vinh, hóa quyền hóa lộc lợi yêu cầu mưu, hội hợp ngôi sao may mắn hiển thanh danh. Vũ khúc ngôi sao kị bị chiếm đóng, quan viên giá trị đến đây phòng xuống chức, công lại phùng của phòng hình trượng, thường nhân phùng của hoàn mắc nợ.

☆ 5, thiên đồng tinh của năm, sẽ phát sinh giao tế, phu phụ, tình dục, khỏe mạnh, lữ hành, ẩm thực, vui mừng, yến hội chờ sự.

Niên thiếu vận phùng thiên đồng, được phụ mẫu sủng ái chiếu cố, cung phụ mẫu cát thì cuộc sống giàu có. Lão niên vận phùng thiên đồng đại cát, so sánh năng lực hưởng thanh phúc, vui sướng diên thọ. Thanh tráng niên vận phùng thiên đồng không tính là mỹ, đọc sách tham ăn ham chơi không được nỗ lực, công tác lười nhác vô sáng lập kình.

Miếu vượng vô sát, tuy có điểm lười nhác, nhưng phúc khí thiên thành, việc vui lâm môn, giao hữu quảng mà thu hoạch ích, mọi chuyện toại nguyện, thường có người mở tiệc chiêu đãi; gia cát cao hơn; cho dù gia hội hung thần, mặc dù sự nghiệp hơi có trở, nhưng trái lại chủ có bốc đồng, nếu có thể nỗ lực chung sẽ thành công. Bị chiếm đóng, vận khí nghèo nàn, phu phụ bất hòa, rủi ro tật bệnh, ít hưởng thụ lạc thú; gia cát sảo đỡ; gia sát, rủi ro thất trách và thương bệnh tai hoạ nặng hơn.

Thiên đồng là bác sĩ, hạn năm phùng của, chủ có tật bệnh, cho dù vượng cát cũng khó tránh khỏi, vượng cát chủ bệnh nhẹ, hãm hung chủ bệnh nặng.

Phùng Hóa kị, tự ti, thương tâm (nên muốn lái điểm), thương cảm tình (đa nhân uống yến, hưởng lạc sự), rủi ro (không thích hợp ăn ý, không ra nhập tiêu khiển, tiệc rượu nơi), phòng nha, tâm, thận, sinh sản hệ thống tật bệnh.

Khổ hạn hoặc lưu niên phùng thiên đồng, có Hóa kị hoặc phùng sát phá tan người, đến đây hạn năm có sống bệnh khai đao khả năng, cung tật ách nếu không hảo người, bệnh nặng. Ví dụ như cung tật ách cùng cự ở xấu cung là hãm địa, khổ hạn cùng lâm; đại hạn Thiên can là kỷ, khiến cho thiên đồng hóa quyền, cự môn Hóa kị; lưu niên kỷ mão, lưu dương ở đối cung xung chiếu; cự môn Hóa kị chủ yết hầu, đường hô hấp có bệnh, thiên đồng hóa quyền chủ bác sĩ chưởng đao chuôi của quyền, vì vậy đương niên có tuyến giáp trạng cắt bỏ giải phẫu việc, thiên đồng là ngôi sao may mắn, lương y, cho nên giải phẫu thành công.

Hạn vận phùng vu cung điền trạch, gặp hóa lộc cập hội cát, chủ có lễ mừng; tái kiến xương khúc, chủ trùng tu phòng ốc. Nhược phùng thiên đồng Hóa kị, chủ nhà đình mây mù che phủ, gia đình cập người nhà không yên, có ngôi sao may mắn gia lâm thì chủ lắp đặt thiết bị.

Tiểu hạn phùng thiên đồng, đông mùa xuân cát, hạ mùa thu không tốt.

Hạn vận phùng thiên đồng, có thể mở tiệc chiêu đãi khách quý, yêu cầu nói bái sư phỏng giao hữu, cần y vấn thuốc.

Thiên đồng nhập nhị hạn cát hung bí quyết: Nhị hạn thiên đồng ưa doanh môn, tài lộc tăng gia đạo phong, hãm địa ác sát lai phá tan, quan tai rách nát gia không yên.

☆ 6, sao Liêm trinh của năm, sẽ phát sinh công tác, phu phụ, tình dục, khỏe mạnh, tài lợi, danh dự chờ sự. Không thích hợp cầu tài, có thể yêu cầu danh, cầu tài phải không, yêu cầu danh vinh quy, chủ mèo khen mèo dài đuôi, tự cho mình siêu phàm, gan lớn nịnh là, thường có cảm giác cô độc. Dễ có quan tòa hình ngục, bất khả tham đồ phú quý mà tham ô trái pháp luật, hãm hung mà và tham lang đồng cung canh nên chú ý. Phòng ngoài ý muốn cập huyết quang tai ương, gia hồng ưa hình canh nghiệm, không thích hợp đi xa, mạo hiểm, rời xa lợi khí.

Tiểu hạn phùng, xuân thu so sánh cát, mùa hạ thứ cát, mùa đông không được cát.

Miếu vượng vô sát, có đột phát tính thật là tốt kỳ ngộ, chính giới thăng quan nói chức, kinh thương phát tài, vị hôn người dễ đụng với đối tượng kết hôn; gia cát hoặc hóa cát càng không khí vui mừng lâm môn, có thể gia tăng đầu tư; gia sát sự nghiệp có trở ngại; trung tâm lúc tuổi già so sánh tốt; đối cung sai ai ra trình diện hỏa tham, càng nhiều hết ý kỳ ngộ. Bị chiếm đóng, dễ lưu vu tà ác cực đoan, dối trá gian trá, tài và danh đều bất lợi; niên thiếu vận dễ xung động phạm hình, trung niên vận gặp chủ đa tai tật, bốn mươi lăm tuổi hậu so sánh ổn định; gia sát, dễ có quan tòa bệnh thương, nên khiêm tốn cẩn thận, tuân kỷ thủ pháp; nếu vì nguyên bàn cung Quan lộc, phùng Tứ Sát (kình dương hung nhất) hoặc thiên hình bạch hổ, điều không phải quan tòa hay bệnh thương.

Liêm trinh thiên tướng, tiểu hạn đi tới, ở ngọ cung nóc nhà dễ lậu thủy; ở tử cung cống thoát nước không được thông, ống nước vấn đề; gia dương nhận dễ mắc quan tòa có lẽ tủ lạnh hội phôi. Gia hội kình dương, đại hạn đi được, gặp bính lưu niên dễ có quan tòa hình tai hoặc huyết quang tai ương, nên cẩn thận hành sự, tuân kỷ thủ pháp, rời xa lợi khí.

Liêm trinh Hóa kị, phòng thương chuyện tình cảm (ít cùng lục thân lui tới, mọi việc dự thanh minh trước), canh nên phòng quan phi phạm hình; nhược cùng trời hình quan phù quán sách bạch hổ đồng cung, tất nhân sắc nhạ quan tòa; nhược hội vũ khúc vu nguyên cung mệnh, có mộc áp lôi kinh của hiểm, phòng tai nạn xe cộ, mộc áp, thú giảo tai ương; phùng hung thần hoặc mẹ goá con côi hoặc phùng song Hóa kị vu cung điền trạch, chủ nhà trung tâm lão nhân có huyết quang tai ương hoặc tâm huyết quản trọng bệnh, bị chiếm đóng càng hung; phùng song Hóa kị nhập nô bộc cung sẽ bị bằng hữu khác phái bán đứng hoặc liên lụy; Hóa kị nhập cung tử nữ, phòng tử nữ có huyết quang tai ương; nhập bị chiếm đóng hoặc có hung thần tinh cung tật ách, bản thân có huyết quang tai ương; nhập bị chiếm đóng hoặc có hung thần tinh cung phu thê, phối ngẫu có huyết quang tai ương. Đã ngoài có huyết quang tai ương người, nhược gia hồng ưa hình canh nghiệm. Phàm liêm trinh Hóa kị tai ương đa ứng với vu tháng năm phân trước đây.

Liêm trinh tọa mệnh, lưu niên tiểu hạn điệt tới, vừa giá trị lưu niên bạch hổ gia lâm, định chủ quan phi lao ngục tai ương (nhược bỏ tù, yếu phùng mệnh bàn hóa khoa hoặc lưu niên hóa khoa của năm tài năng ra tù). Phùng hóa lộc hoặc Hóa kị, hạn năm đến đó, dễ vi tình sở khốn.

Đi hạn phùng liêm trinh vu hãm địa gặp Hỏa Tinh, dễ tự tìm đến ý kiến nông cạn; như sát đa chủ đột tử, nhẹ thì bị thương tàn phế. Cùng trời hình, Hóa kị, kình dương đồng cung, phòng quan tòa bỏ tù, nhược tái phùng Sát Phá Lang quá nặng, hoặc chủ tật bệnh nghiêm trọng.

Đại hạn lưu niên gặp liêm trinh hóa lộc, vị hôn người có hôn ưa, sau khi kết hôn có đào hoa sự. Liêm tham đồng cung càng. Liêm trinh hóa lộc gặp lộc tồn rất có khác giới duyên, liêm tham hóa lộc cũng.

Lưu niên cung phụ mẫu thủ liêm trinh, gia hội Sát Phá Lang hoặc sát hình kị, canh sai ai ra trình diện lưu niên bạch hổ Tang Môn lưu dương, chủ phụ mẫu có thương tích vong nguy hiểm; liêm trinh Hóa kị hội vũ khúc Hóa kị của năm, cũng.

Lưu niên cung điền trạch phùng liêm trinh Hóa kị, trong thiết bị điện thường mắc lỗi; có sát thì, cũng chủ nhà nhân sinh bệnh hoặc tử vong.

Lưu niên cung tật ách phùng liêm trinh Hóa kị, phòng cảm mạo hoặc dị ứng chứng, nhược sát nặng thì nên chú ý ngoài ý muốn thương tai giải phẫu.

◇”Hình sát hội liêm trinh vu quan lộc, gông xiềng cùng lưu” : Như dương sát liêm thủ vu sự nghiệp cung, lưu niên nhị hạn đến đó, không được phùng mối họa, định tao hình thương. (hãm địa mới là).

Đến đây vận đến đây phương vị nên yêu cầu danh cầu chức, không thích hợp cầu tài.

Liêm trinh nhập nhị hạn cát hung bí quyết: Liêm trinh nhập hạn vượng cung lâm, ưa phùng cát diệu phúc lộc sâu, tài vật tự nhiên năng lực súc tích, mặc cho người đắc ý chức cao thăng. Khổ nhị hạn gặp liêm trinh, rất có thiên hình kị dương xâm, mủ máu hình tai đào không được, phá tham sát hội phó âm u.

☆ 7, Thiên phủ tinh của năm, sẽ phát sinh hữu quan công tác, tài lợi, sản nghiệp, bất động sản chờ sự. Có thể gây dựng sự nghiệp làm công tư, đưa bất động sản. Vô sát phá tan, chuyện gì đều có thể thuận buồm xuôi gió, bình ổn phát triển, nhưng sẽ không hoành phát, tiền tài, địa vị, hôn nhân, danh dự, cuộc thi chờ đều hiển điềm lành, phát tài đưa nghiệp, mọi chuyện như ý, trong nhà vui mừng bận rộn, sinh con trai tiến ưa; dễ trúng tuyển tưởng các loại không làm mà hưởng của tài; gia cát cao hơn, có lên chức phát tài kỳ ngộ, có thể gia tăng đầu tư; ưa sai ai ra trình diện lộc tồn hóa lộc, chủ phát tài; khả năng có kết phường sự, có thể mua phòng địa sản. Gia sát thì vận khí thường thường, cận chủ trắc trở ngăn trở, kế hoạch nan thực hiện, nhưng không có quan tòa kiện tụng chờ trọng đại tai nạn phát sinh, phùng thiên không cướp hội trở nên tịch mịch, vô sở sự sự cảm giác trống rổng.

Niên thiếu vận phùng, đại lợi đọc sách, gia ngôi sao may mắn cầm cờ đi trước. Thanh niên vận phùng so sánh kiêu ngạo, trung tâm lúc tuổi già vững bước phát triển, năm mươi tuổi hậu tuy tốt, nhưng ngoại hoa nội hư, nên bảo thủ. Tiểu hạn phùng, đông mùa xuân cát, mùa hạ tuy tốt nhưng ngoại hoa nội hư, mùa thu sự nghiệp bất lợi.

Ở vận dụng Thiên phủ tinh thì, có thể ở đây vận đến đây phương tích súc tài phú, xây dựng công ty, đưa sản nghiệp.

Thiên phủ nhập nhị hạn cát hung bí quyết: Hạn lâm Thiên phủ năng lực tư lộc, thường nhân phùng nhiều mập ra, thiêm tài tiến ưa vĩnh viễn không tai, vừa chủ nhuận thân tịnh nhuận phòng. Sao Nam Đẩu tôn tinh nhập hạn lai, gây nên mưu sự vừa lòng nghi ngờ, nhược hoàn vừa hội khoa quyền lộc, sắp tới vui vẻ triển đại tài.

☆ 8, thái âm tinh của hạn năm, sẽ phát sinh và mẫu, thê, nữ, tài lợi, sản nghiệp, bất động sản chờ chuyện có liên quan đến. Vị hôn người dễ có hồn nhiên ái tình.

Miếu vượng vô sát, mọi chuyện như ý, tài nguyên quảng tiến, sinh con trai tiến ưa, nói chuyện yêu đương thuận lợi, hiểu được đáo tưởng thưởng cơ hội, nên mua bất động sản; gia sát thì vất vả cực nhọc, sự nghiệp có trở ngại, nhưng trải qua nỗ lực nhưng có thể có thành.

Bị chiếm đóng, xuất lực không được cám ơn, vất vả cực nhọc mà khó thành, rủi ro không được tụ, vừa chủ bất lợi mẫu, thê, nữ hoặc luyến ái hôn nhân, tình cảm đa khúc chiết, dễ thất tình tương tư đơn phương, tinh thần thượng rất thống khổ; gia sát Hóa kị càng hung, tiền tài lỗ lã, quá mức thì phá sản, mà lại dễ phát sinh khỏe mạnh, gia đình, luyến ái hôn nhân phân ưu. Phùng Hóa kị, có phá sản của tượng, đa ám hao tổn rủi ro (không thích hợp đầu tư), dễ thụ dụ dỗ (sờ lòng tham), hãm địa dễ nhân sắc tổn hại danh rủi ro (sờ ham mê nữ sắc tham tài, mọi việc bảo thủ). Và hỏa linh đồng cung, có quan tai tật bệnh, tam phương tái kiến dương đà thất sát, có tai hoạ, phùng ất năm ứng với tai.

Thanh thiếu niên vận phùng, so sánh ưa an tĩnh, có nhân duyên, học giỏi. Trung niên vận phùng so sánh ưa động, gây dựng sự nghiệp tâm cường, đa bôn ba, so sánh ưa tiếp cận khác giới. Lão niên vận so sánh chú trọng hưởng thụ, có tài phú.

Tiểu hạn phùng, mùa xuân đa động, mùa hạ đa tai tật, mùa thu thu nhiều ích, mùa đông đa hưởng thụ.

Lưu niên Thái âm bạch hổ phùng chủ mẫu tai, hoặc chủ thê hung. Cùng trời hình, thiên vu đồng cung, tiểu hạn lưu niên phùng, cũng chủ mẫu tai.

Lưu niên phùng Thái âm Hóa kị, thường thường sẽ có kéo dài và kế hoạch bị nghẹt, ví dụ như lưu niên cung thiên di Hóa kị, xuất hành hoặc hồi trình thời gian kéo dài; lưu niên cung mệnh Hóa kị, dễ mất ngủ, sự nghiệp có trở ngại.

Ở vận dụng Thái âm thì, đến đây vận đến đây phương vị có thể cầu tài, dễ được tư tài; gặp chuyện nên tư bạn, bất lợi công.

Thái âm nhập nhị hạn cát hung bí quyết: Thái âm hạn phùng phúc lộc phong, giá lấy vợ thiêm tự vượng nề nếp gia đình, hỏa linh hung thần lai tướng lăng, vị miễn quan tai bệnh hoạn lâm; hạn tới Thái âm cư trái lại bối, không thích dương đà Tứ Sát hội, hỏa linh nhị hạn nhất hung, không gặp quan tai cũng có hối.

☆ 9, tham lang tinh của năm, sẽ phát sinh hữu quan phu thê, tình dục, khỏe mạnh, giao tế xã giao chờ sự tình.

Tham lang đương vận, đa khai sáng biến động, kỳ ngộ khá nhiều, sự nghiệp bận rộn, tiệc rượu nhiều cơ hội, chủ giao tế xã giao, cát thì phát tài, hung thì dễ bị tài khó khăn; có tình duyên, và khác giới tiếp xúc cơ hội cũng nhiều, cũng dễ nhập tình dục nơi, có sát dễ có tình dục tranh cãi; hoặc tụ hội bằng hữu; nữ tính dễ có tình cảm vỡ tan hoặc sanh non. Vận trình trung tâm, tham lang hạ xuống thời đại nhật thì chi thượng đều có thể có bạo phát cơ hội, tham lang không được phát người thiếu niên, ba mươi lăm tuổi tiền phùng khó khăn phát, trung niên hậu phùng của có thể phát, hỏa linh thủ chiếu hoành phát, nhưng bất khả lòng tham không đáy, nên chuyển biến tốt hãy thu; phùng dương đà trở lực đại, hoành nổi giận phá; phùng thiên không cướp vất vả cực nhọc mà vô công. Nhị hạn phùng tham lang dương đà hình hao tổn kị tụ, chủ có quan tòa tai họa bất ngờ. Phùng tham lang và Hóa kị xương khúc cùng thủ hoặc đối chiếu của cung, có quan phi bị nhục tai ương, phùng điệp kị của hạn năm hoặc kị xung của hạn năm tai nặng. Và Hỏa Tinh cùng thủ dần cung phùng Hóa kị, lưu niên đi được phùng song Hóa kị, phòng cháy tai. Lưu niên gặp tham lang vu cung điền trạch có dọn nhà của tượng, hoặc phòng trong lắp đặt thiết bị sự. Một năm này không thích hợp kết hôn. Sự tình phát triển cấp thành cấp bại.

Phùng Hóa kị, dễ nhân đại ý mà cạnh tranh thất lợi, nhân bất lương ham mê mà gây, nhân sắc tổn hại danh rủi ro, không cẩn thận bị người đoạt ái (chỉ thích nhất nhân sự vật); hãm địa hoặc gia sát càng hung; nhược cùng trời hình quan phù quán sách đồng cung gia sát xung, tất nhân sắc nhạ quan tòa; phùng xương hoặc khúc đồng cung dễ nhân nữ nhân sự gây phiền toái. Lưu nhật phùng tham lang hóa lộc, sẽ có người mời khách.

Tiểu hạn phùng tham lang, xuân hạ so sánh tốt, mùa thu giống nhau, mùa đông bất lợi.

Miếu vượng vô sát, gia hóa khoa quyền lộc, chủ thăng chức phát tài; gia hỏa linh, hoành phát thăng chức; gia dương đà thiên không cướp kị, phu phụ bất hòa, rủi ro tham dâm. Bị chiếm đóng, mọi chuyện không như ý, rủi ro bại nghiệp, luyến ái thất bại, phu phụ bất hòa; gia dương đà thiên không cướp kị càng hung, dễ có tình dục tai ương hoặc hết ý tai thương, hoặc nhân xã giao đánh bạc rủi ro; gia hỏa linh cũng có thể phát một thời của tài.

Lưu niên nhập nguyên cục cung thiên di, tham lang gia sát tọa thủ, phùng lưu sát xung động, mà lại sai ai ra trình diện thái tuế, tuổi phá, quan phù, đại hao chờ, vừa phùng sao Hóa kỵ hội hợp, chủ tao binh kẻ trộm đạo loạn tai ương, hoặc thụ tham quan ô lại vu hãm.

Lưu niên cung điền trạch sai ai ra trình diện tham lang hóa lộc, chủ mãi trạch, lắp đặt thiết bị; sai ai ra trình diện tham lang Hóa kị, chủ dời hoặc đại tu; tham lang lạc hãm, hỏa linh cùng độ, lại thấy hình hao tổn, lưu sát xung hội, chủ hoả hoạn, nếu có cát thì chủ hoả hoạn hậu tổn hao không lớn tịnh tiến hành sửa chữa.

Ở vận dụng đến đây tinh thì, đến đây vận đến đây lại vừa cầu tài, nên tố cổ phiếu, kỳ hạn giao hàng chờ ăn ý tính sinh ý, còn có thể học ở trường, yêu cầu nói.

Tham lang vu nhị hạn cát hung bí quyết: Tham lang miếu vượng sự hài hòa, khoa quyền lộc bạn tài quan phát, hãm địa kiềm chế tình cảm có thể hơi thở tai, dâm đãng phong lưu đa rủi ro; tham lang nhị hạn tứ mộ lâm, vui hơn nhân phùng tứ mộ sinh, nhược sai ai ra trình diện hỏa linh đa hoành phát, tự nhiên phú quý quán hương lân.

Nữ phùng tham lang sự bất lương, nên nghi ngờ lục giáp miễn tai ương, nếu không có cát diệu lai gặp gỡ, sát đa một mạng nhập tuyền hương.

☆ 10, cự môn tinh của năm, sẽ phát sinh khẩu thiệt thị phi, ám muội, khỏe mạnh chờ chuyện có liên quan đến.

Miếu vượng vô sát, sẽ có mới phát triển, dễ lấy được danh tiếng, vốn cũng chuyện không như ý sẽ vừa lòng đẹp ý, thân phận và địa vị đều năng lực đề cao, thường thường là giai đoạn trước nan hậu kỳ cát; hóa cát hoặc gia cát đẹp hơn; gia sát thì bình thường, mà lại có thị phi. Bị chiếm đóng, khẩu thiệt thị phi đa, dễ khiến cho pháp luật và kỷ luật phương diện tranh cãi; làm việc thoái thoái bất định, mất đi địa vị, thất nghiệp, sự nghiệp không như ý, phu phụ không được mục, quá mức thì ly dị; gia sát càng quan phi, rủi ro, tang sự, hoả hoạn, tai họa bất ngờ không ngừng.

Phùng hóa lộc, nói có sức thuyết phục, có tiếng dự. Gia hóa quyền, tranh quyền đoạt lợi, vượng cát thì gia quan tiến chức, hãm bình địa thường.

Phùng Hóa kị, quan phi rủi ro (nên đi chính đạo, không làm ngầm sinh ý), khóe miệng thị phi (nên trầm mặc nói cẩn thận, cho nhau nhường nhịn), nhân lòng nghi ngờ, làm náo động mà chiêu phiền phức, sự nghiệp có trở ngại (nên cẩn thận bảo thủ, không được làm náo động); điều không phải có việc nghiệp rách nát ngay cả có đồ tang. Lúc này, có thể tu tập ngoại ngữ hoặc cái khác loại ngôn ngữ lai hóa giải.

◇”Cự môn sao Hóa kỵ giai không được cát, vận thân mệnh hạn kị tương phùng, canh kiêm thái tuế quan phù tới, khẩu thiệt quan phi quyết không thiên không”, ý tứ là hạn năm gặp cự môn và Hóa kị tinh, tái kiến thái tuế quan phù, tất có quan tòa khẩu thiệt sự.

Cự môn gia Tứ Sát, hạn năm gặp của, đặc biệt dễ nhân khẩu thiệt mà nhạ quan phi.

Tiểu hạn nhập cung điền trạch, nhược nô bộc can cung là đinh, phùng lưu niên can là đinh của năm, dễ bị tiểu thâu. Lưu niên điền trạch cự môn, hội chiếu cơ, khúc, nhược phùng hóa lộc, lộc tồn, khả năng mua thêm âm hưởng loại điện nhà; nhược phùng cự môn Hóa kị, còn lại là điện thoại, âm hưởng trục trặc, hoặc trong nhà khắc khẩu bất hòa.

Đại hạn cự môn, tiểu hạn thất sát, hoặc đại hạn thất sát, tiểu hạn cự môn, hãm địa vô cát chủ tai, gia sát kị có hình thương.

Cự môn hạn năm, đối cung thái dương miếu vượng đối chiếu, có thể giải cự môn âm u, có thể từ phía sau màn đáo mạc tiền, sự nghiệp sẽ có chuyển cơ, không cần làm ngầm công tác.

Đại hạn nhập cự môn Hóa kị và hồng loan cùng thủ cung phu thê, lại thêm sát tinh, vị hôn người hội kết hôn, nhưng rất nhanh thì hội ly hôn.

Đến đây vận đến đây lại vừa quảng giao giao hữu, và đầu sỏ tương thông, cầu chức đề thăng so sánh dễ thành công, nhưng bất khả xung động, nên nghĩ lại mà đi.

Cự môn nhập nhị hạn cát hung bí quyết: Nhị hạn hóa quyền đại được chuyện, tuy có khẩu thiệt cũng an bình, bị chiếm đóng quan phi khốc liên tục, rủi ro nôn khí thụ thê lương. Cự môn nhập hạn động nhân buồn, nhược gặp Tang Môn sự bất đồng, thường nhân phùng nhiều nhạ tụng, cư quan thất trách người lớn ưu.

11, thiên tướng tinh của năm, sẽ phát sinh sự nghiệp, con đường làm quan, phu vận, học vấn chờ sự. Dễ và địa vị cao nhân quen biết vãng lai, ý chí đại lược, có nhìn xa hiểu rộng, sự nghiệp trôi chảy, phát tài lợi, chính thị số đỏ đến là lúc. Gia hội tả hữu, chủ ngoại điệu hoặc thiên di, là tốt biến thiên, năng lực nắm quyền, nhất là nữ mệnh phùng tả hữu, chủ bình an cát tường; gia hội xương khúc khôi việt cũng cát. Gia sát, nhất là phùng kình dương, phải đặc biệt coi chừng bị người lừa dối, tao tiểu thâu, rủi ro, ngoài ý muốn tai nạn, tàn tật chờ; gia hội dương đà thiên không cướp, chủ khẩu thiệt thị phi quan tụng sự; gia hỏa linh, chủ có tật ách thương tai; nhập cung tật ách, hội nằm viện khai đao hoặc có tai nạn xe cộ; nhưng gặp trắc trở thì, hội được quý nhân bang trợ giải quyết, tai ách sẽ không quá nặng. Phùng hình tù giáp, hình kị giáp càng hung, rủi ro bại nghiệp, ngoài ý muốn tai hoạ.

Miếu vượng, thân phận và địa vị đều năng lực đề cao. Bị chiếm đóng, không được gia sát cũng chủ an hưởng, nhưng và phối ngẫu có tranh cãi, quá mức thì sinh ly tử biệt, hoặc mất đi địa vị; hãm địa gia sát, rủi ro quan tụng thương tai không khỏi.

Lưu niên nhập nguyên cục cung thiên di phùng thiên tướng, lưu dương bạch hổ quan phù cùng độ, hỏa linh đối chiếu, chủ tại ngoại nhạ hình sự quan phi.

Vận dụng trung tâm, có thể chủ động ở đây phương vị cầu chức làm việc, bái sư yêu cầu tương. Dự đoán người có thể chọn thiên tướng phương vị tiến hành xin âm dương.

Thiên tướng nhập nhị hạn cát hung bí quyết: Nhị hạn thiên tướng chủ vô tai, yêu cầu mưu toại nguyện phúc từ trước đến nay; dương đà thiên không cướp tam phương hội, khẩu thiệt quan tai hoạ cũng liên. Hạn lâm thiên tướng gặp kình dương, tác họa hưng tai bất khả đương, rất có hỏa linh chư sát thấu, cần phải giáo một mạng nhập tuyền hương.

☆ 12, thiên lương tinh của năm, sẽ phát sinh lữ hành, khỏe mạnh, học vấn, khổ não chờ chuyện có liên quan đến. Lợi cầu chức học ở trường yêu cầu danh, bất lợi cầu tài, ở tiền tài phương diện không nhiều đại thu hoạch, có tài trước phải trải qua vất vả cực nhọc ngăn trở. Không thích hợp đi xa, nên thủ vững cương vị, trát vững chắc thực công tác. Lưu niên nhập nguyên cục cung thiên di phùng thiên lương, gia cát phát đạt, gia hội thái dương Hóa kị, thiên hình, lưu niên quan phù, bạch hổ, chủ chiêu quan tòa kiện tụng.

Người lớn tuổi đại hạn hoặc lưu niên phùng thiên lương, ít tai tật, kéo dài tuổi thọ, nhưng có khổ não.

Tham chánh người, đi tới thiên lương hóa lộc của cung, đa chủ nhận hối lộ, hoặc bị người công kích.

Miếu vượng, thường nhân mập ra thuận lợi, quan viên và nhân viên công vụ dễ thu được lãnh đạo thưởng thức và trọng dụng, danh dự nhật cao, có lên chức tăng lương cơ hội, nhưng tiền tài vận bình thường; nhiều năm qua bị tật bệnh triền thân người đó có thể thu được giải thoát. Gia hội sát tinh, tuy có trắc trở, chính cũng có thể giải quyết, trải qua nỗ lực chung sẽ có thành; có tai bệnh cũng khinh.

Bị chiếm đóng, bình thường; gia cát có thể có chút thành tựu; gia sát, thường gặp tiểu nhân, sự nghiệp nan toại, tai ách tật bệnh, gia đình bất hòa hoặc có chuyện không may phát sinh. Thiên lương có giải trừ ách chế hóa, gặp dữ hóa lành, gặp nạn trình tường, sở dĩ tuy có tai ách, cũng đại tai hóa tiểu, tiểu tai hóa vô, có bệnh gặp lương y.

Lưu niên Hóa kị chiếu thiên lương, lại có xương khúc cập lưu sát xung chiếu, nhược canh sai ai ra trình diện Tang Môn bạch hổ, chủ đồ tang.

Ở vận dụng trung tâm, đến đây vận đến đây phương vị có thể cầu chức học ở trường yêu cầu danh, bái sư học nghệ, yêu cầu thần, luyện công, bất lợi cầu tài.

Thiên lương nhập nhị hạn cát hung bí quyết: Nhị hạn phùng ấm phúc tất đa, sĩ nhân gia quan thường nhân phú, nhược gia cát diệu phùng miếu địa, quý cực nhất phẩm phụ sơn hà; thiên lương thủ hạn thọ kéo dài, làm việc yêu cầu mưu đại cát xương; nhược gặp hỏa linh dương đà hội, cần phải phòng tật ách cùng người vong.

☆ 13, thất sát tinh của năm, sẽ phát sinh và công tác, khỏe mạnh, thương tổn chờ chuyện có liên quan đến. Bất năng an cư trong nhà, hội nghị thường kỳ xuất ngoại, sự nghiệp dễ biến động; dễ kích động, dễ có phân tranh, vô luận làm chuyện gì đều trắc trở trọng trọng, yêu cầu mưu nan toại. Gặp Tử Phủ lộc tồn thủ chiếu thì cát, nếu không có chế thì tao ương, canh gặp ác sát, chắc chắn quan tòa tật bệnh tai họa bất ngờ. Sự tình phát triển cấp thành cấp bại.

Miếu vượng có sáng lập kình, gia cát, sẽ có hết ý vận may, nhất cử thành danh, địa vị thăng chức.

Yếu địa hoặc gia sát, bách sự không được vừa lòng, sự tình nhiều lần thất bại, bệnh hoạn nhiều năm nhân sẽ có hung hiểm, dễ có đột phát tính tai hoạ. Phùng Tứ Sát, chặn thiên không, thiên không cướp, bạch hổ, thiên khôi chờ sát tinh tụ thấu, dễ có đại hung tai, quá mức thì chết vong.

◇”Dương đà thất sát, hạn vận sờ phùng” : Thất sát và bị chiếm đóng dương đà hỏa linh đồng cung, hoặc và kiếp không thương khiến cho đồng cung, tài dĩ đại hung luận, có tử vong nguy hiểm. Nhược dương đà miếu vượng, trái lại chủ náo trung tâm thành công (tức vất vả cực nhọc hậu đạt được thành tựu). Lưu niên phùng “Thất sát lưu dương gặp quan phù, ly hương tao phối” “Thất sát dương linh, lưu niên bạch hổ, hình lục tai truân” hội giáng âm, phạm sai lầm xa điệu, thậm chí phạm hình lao động cải tạo.

◇ hung nhất là “Thất sát thủ chiếu hạn phùng kình dương, ngọ năm sinh ra an mão dậu cung, chủ hung vong”, là vị “Dương đà điệt tịnh” .

Nam mệnh đi hạn phùng thất sát, nếu như điều không phải phùng hóa lộc, lộc tồn, Tử Phủ cập triêu đấu ngưỡng đấu, thì hội khúc chiết nổi lên bốn phía, biến hóa phập phồng rất lớn, sự nghiệp phát triển rất cạnh tranh, mọi việc phi thường gian nan gian khổ.

Thất sát không thích lão, ít vận phùng, nhất là ở thìn thủ vị, niên thiếu không dễ học, lão niên chết oan chết uổng; nếu không hội cát, định chủ có chuyện ngoài ý muốn phát sinh; nhược lại thêm hội không vong, có thể sẽ có sinh mạng nguy hiểm, hoặc khai đao giải phẫu.

Lưu niên nhập nguyên cục cung thiên di phùng thất sát tọa thủ, gia cát chủ sự nghiệp canh tân, hoặc thay đổi tân chức; gia sát mà lại hội liêm trinh Hóa kị, vũ khúc Hóa kị, chủ xuất môn có ý định ngoại tai hoạ.

Lưu niên cung phụ mẫu thủ thất sát, phùng lưu sát xung chiếu, lại có Hóa kị người, chủ đồ tang.

Đến đây vận đến đây phương vị bách sự không thích hợp, có thể tăng mạnh phẩm đức tu dưỡng, bất khả kích động, nghĩ lại mà đi.

Thất sát nhập nhị hạn cát hung bí quyết: Nhị hạn tuy rằng phùng thất sát, thong dong hòa hoãn gia đạo phát, đối cung Thiên phủ chính lai triêu, sĩ quan phùng tên nghiệp đạt; thất sát ngôi sao đa thu tức, làm việc gian nan câu có thất, càng thêm ác diệu ở hạn trung tâm, chắc chắn quan tai tật bệnh lai.

☆ 14, phá quân tinh của hạn năm, sẽ phát sinh tài lợi, tử nữ, khỏe mạnh chờ chuyện có liên quan đến. Sự nghiệp dễ có biến động, bất lợi lục thân, cát thì hoành phát, hung thì tai họa bất ngờ. Nữ mệnh có kết hôn, sinh dục cập sanh non khả năng, chính thị “Vận hành phá quân chủ hôn giá”, phùng hóa lộc càng. Có thể chủ động tiến thủ, công phá cửa ải khó khăn mà thu hoạch thành công, nhưng gặp bị chiếm đóng thì thì không thể nào vọng động. Sự tình phát triển cấp thành cấp bại. Phùng tử vi thủ chiếu, có thể tăng cát hóa hung.

Miếu vượng tương sẽ đụng phải không tưởng được may mắn của năm, phúc khí lâm môn, năng lực đột nhiên công phá cửa ải khó khăn mà thành danh; gia cát cao hơn; gia xương khúc khôi việt, sự nghiệp đột nhiên phát đạt; gia hội sát tinh, hoành nổi giận phá, và lưu sát đan xen, đại rách nát, gia nghiệp tận diệt. Nhập lưu niên cung điền trạch, có cát chủ thiên nhà mới.

Bị chiếm đóng, dễ nhân nguyên nhân nào đó mà dùng tiền; gia cát bình thường; gia sát, đột nhiên rủi ro bại nghiệp, dễ có tai bệnh, cùng người xung đột tranh cãi, quá mức thì thụ thương, vết đao, giải phẫu, sự cố chờ huyết quang tai ương; nam tính dễ khắc thê, nữ tính dễ có sinh ách tang phục. Nhập lưu niên cung điền trạch, sai ai ra trình diện sát, chủ nhà trạch rách nát, hội vũ khúc Hóa kị người chủ giáng truất, hoặc đơn vị làm việc ngừng kinh doanh.

Lưu niên cung phụ mẫu thủ phá quân, sai ai ra trình diện vũ khúc hoặc liêm trinh Hóa kị, có lưu xương khúc hoặc lưu Tứ Sát, chủ đồ tang.

Khổ hạn phùng phá quân thiên diêu cùng độ của cung, không thấm nước ách, gia văn khúc càng.

Đến đây vận đến đây phương vị không thể cầu tài, gây dựng sự nghiệp, bách sự không thích hợp.

Phá quân nhập nhị hạn cát hung bí quyết: Nhị hạn miếu vượng phúc lộc xương, khôi việt xương gặp hảo phong cảnh, vô sát cùng thủ ít tổn thương, sát thấu phá hao tổn phòng tử thương; phá quân nhị hạn đa mủ máu, thất cởi quái đản bất khả thuyết, canh giá trị nữ nhân chủ đồ tang, huyết quang sinh nan tai ương lai.

☆ 15, xương khúc tinh của năm, ở văn học nghệ thuật, học vấn, cuộc thi, trên danh dự dễ thành công.

Hạn năm phùng văn xương, lợi cuộc thi, nhập học, văn học sáng tác, chủ học lên thăng chức, sự nghiệp trôi chảy, có tiếng dự. Bị chiếm đóng gia sát, chủ rủi ro bại nghiệp, khẩu thiệt thị phi. Hóa khoa, nhân văn hóa sự nghiệp ra danh phát tài. Hóa kị, bất lợi cuộc thi, kết phường, danh tiếng, dễ có công văn, khế ước, chi phiếu, trên hợp đồng tranh cãi, biểu đạt, văn tự lệch lạc, ở phạm quy bị trách cứ. Đến đây phương vị, có thể cầu chức yêu cầu danh, luyện công câu thông tuệ lực tràng năng lực, ngộ được thiên cơ.

Nhị hạn phùng văn khúc, lợi cuộc thi nhập học, nghệ thuật sáng tác, sự nghiệp trôi chảy, có tiếng dự. Cùng trời cùng tả hữu đồng cung, chủ tài nguyên quảng tiến, lên chức tiến chức. Hóa kỵ nhập tứ mộ cung, hạn lâm lận đận. Hóa khoa, nhân văn nghệ sự nghiệp ra danh. Hóa kị, bất lợi cuộc thi, kết phường, danh tiếng, dễ có công văn, khế ước, hợp đồng, chi phiếu thượng phiền phức, nói sai nói, phỏng chừng và tin tức sai lầm, bị đạo bị phiến, có chuyện ngoài ý muốn ý, tam phương vô lộc thì hung. Đến đây phương vị có thể cầu chức yêu cầu danh, luyện công câu thông tuệ tràng năng lực, ngộ được thiên cơ.

Đại hạn phùng văn xương thiên thương cùng thủ vu bị chiếm đóng của cung, thái tuế cập tiểu hạn vừa hung (hoặc tiểu hạn và đại hạn nặng điệt), nhược thân mệnh vừa không được cát người, chủ là năm có tử vong của ưu.

◇”Xương khúc hãm địa, kỷ tân sinh ra, hạn phùng thìn thủ lự đầu sông” : Xương hoặc khúc hãm địa thủ mệnh, kỷ tân năm sinh ra đi hạn tới thìn là trời la, thủ là địa võng, có đầu sông chết chìm tai ương, gia sát càng hung.

Xương khúc thương khiến cho đồng cung, hạn vận phùng có hình thương sự, như tái kiến Tang Môn, bạch hổ, người đi viếng lai xung thân cung mệnh, hạn năm vừa nhập đất chết, đa chủ tổn hại nhân khẩu, chết non tai họa bất ngờ việc.

Văn xương nhập nhị hạn cát hung bí quyết: Văn xương của ở lại nhất thanh, đẩu số trong đệ nhị tinh, nhược gặp thái tuế và nhị hạn, kẻ sĩ giá trị của chiêm khoa danh; hạn gặp văn xương bị chiếm đóng địa, rất có dương đà hỏa linh kị, quan phi khẩu thiệt phá gia tài, vị miễn hình thương đa hối trệ.

Văn khúc nhập nhị hạn cát hung bí quyết: Nhị hạn nhược phùng sao Văn Khúc, thường nhân mập ra kẻ sĩ thăng, canh tụ tả hữu hội thiên đồng, tài lộc thao thao là thượng cục; văn khúc hạn vận liêm đà dương, hãm địa sinh tai gây hại, canh kiêm mệnh lý chủ tinh yếu, hiểu ra đến đây tuổi nhập tuyền hương.

☆ 16, lộc tồn tinh của hạn năm, sẽ phát sinh công tác, tài lợi, bất động sản việc. Chủ bách sự may mắn, phát tài thăng chức, tiền mặt quay vòng thuận lợi, nhưng cầu tài so sánh vất vả cực nhọc, lao trung tâm lấy được tài. Lộc mã cùng bôn ba, phát tài vu xa hương; tọa lộc hướng mã, lợi danh phát đạt. Gia thiên không cướp, chặn thiên không, không vong, chủ được tài hậu phục thất, trước phải hậu thất, hư danh hư lợi. Đương là cự phú dự đoán thì, có thể câu thông lộc tồn tinh năng lượng, dĩ bù đắp tự thân tràng tức giận bất túc. Đến đây phương vị có thể trữ tiền, cầu tài, đặc biệt dư tiền, an toàn bảo hiểm.

Lộc tồn nhập nhị hạn cát hung bí quyết: Sĩ nhân lộc hạn đa thăng chức, thường nhân cát tường thuế ruộng đủ, rất có tả hữu khoa quyền lộc, giàu có thọ thiêm vạn sự xương; lộc mã cùng bôn ba phát xa hương, sợ nhất thiên không cướp lai tương phùng, canh kiêm thái tuế ác tinh thấu, hạn đáo kỳ năm nhập mộ trung tâm.

☆ 17, khôi việt tinh của hạn năm, sẽ phát sinh con đường làm quan, công tác, danh dự phương diện sự tình. Năng lực hoạt động cường, được trưởng bối tương trợ, sự nghiệp trôi chảy, thăng chức tăng lương, sự nghiệp hiểu rõ kỳ ngộ đa. Thiên khôi chủ tài lợi, thăng chức phát tài; thiên việt chủ sự nghiệp trôi chảy. Gia hội Tứ Sát tinh, âm sát, bạch hổ, thiên không cướp chờ tụ hội, thành quỷ tốt luận, đại hung. Năm mươi tuổi hậu phùng khôi việt hạn năm, tuy có quý nhân trợ giúp, nhưng dễ trời xui đất khiến, khiến cho chuyện tốt bị nghẹt.

Con người đi hạn phùng khôi việt, thường nhân tăng tài, học sinh độc Thư Thành tích hảo, quan viên thăng chức, nữ nhân sinh con trai, sinh nam thì tuấn nhã có công danh, sinh nữ thì dung mạo đoan trang xuất chúng. Khôi việt hai sao ở mệnh, thân, tài, quan hạn nội là quý nhân, cái khác cung hạn là phạm tiểu nhân. Năm mươi tuổi hậu phùng của vu tứ mộ nơi, thì không làm quý nhân luận. Khôi việt giáp hạn, có nhiều quý nhân trợ giúp; tọa quý hướng quý, quý khí thành tựu.

Khôi việt cùng thủ mệnh thân, phùng dương đà thiên không cướp thủ chiếu, tái phùng lưu khôi lưu việt nặng điệt vu mệnh thân, là năm họa phúc nửa nọ nửa kia, hoàn phòng tật bệnh xâm thân, tái phùng âm sát đại hao bạch hổ chờ hung tinh tụ, đại hung.

Vận dụng thì, khôi việt vị có thể yêu cầu mưu, cầu người, cầu chức, tìm kiếm trợ thủ và trợ giúp nhân, gây dựng sự nghiệp, xây công, xuất hành. Dự đoán thì, nếu như người ở chính mệnh bàn khôi việt phương vị, nói rõ người đến là người tốt, tịnh có nhất định chức vị và địa vị.

Khôi việt nhập hạn vận cát hung bí quyết: Khôi việt nhập mệnh thân cập hạn, thường nhân được đến đây thuế ruộng phong, quan viên gặp đến đây được thăng chức, nữ nhân phùng của định phú quý. Tuổi hạn phùng của quý nhân trợ giúp, bay vút lên dương danh thiêm nhân ưa, sinh nam tuấn nhã công danh thành, sinh nữ tú lệ mạo siêu quần.

☆ 18, phụ bật tinh của năm, sẽ phát sinh con đường làm quan, công tác, danh dự việc. Đa dựa vào người khác thế lực hành sự, thường được quý nhân tương trợ.

Tả phụ chủ giàu có, phùng đối cung có khoa quyền lộc chủ thăng chức, gia sát sự nghiệp có trở ngại, rủi ro, bi thương tai hoạ. Hữu bật chủ học giả hiển danh, cuộc thi cao trung, quan viên đắc ý, thương nhân phát tài; gia Tứ Sát thiên không cướp, sự nghiệp có trở ngại, rủi ro bại nghiệp cập tao tiểu nhân tổn hại.

Đến đây phương vị có thể cầu chức, tầm mưu sĩ, cuộc thi, sính tài, mưu quan.

Tả hữu nhập nhị hạn cát hung bí quyết: Tả hữu nhập hạn nhất quang vinh, nhân tài thịnh vượng tất đa năng lực, quan viên lên chức tăng nói cát, sĩ tử đọc sách tất hiển danh; tả hữu chủ hạn gặp hung thần, tận diệt gia tư bách thua chuyện, kẻ sĩ thương bại nô lấn chủ, canh giáo nhà tan vừa linh đinh.

☆ 19, dương đà tinh của năm, sẽ phát sinh thương tổn, tật bệnh, tranh chấp việc.

Kình dương nhập hạn vận, bách sự không được cát, thường thất ý, chuyện phiền toái đa, thị phi phân tranh, ưu sầu do dự, thương tai tật bệnh, thường khởi thị phi chi tâm, khẩu thiệt khá nhiều. Miếu vượng an tâm một chút, gia cát trải qua nỗ lực nhưng có thể có thành tựu. Bị chiếm đóng thì có tai ách, sự nghiệp khó thành; gia cát có thể giảm bớt tai hoạ; nhược sẽ cùng đà la Hóa kị đồng cung, tai hoạ quá nặng, chủ thương tai tật bệnh triền thân, hoặc quan tòa tố tụng. Năm sinh chi là tứ mộ người, tai hoạ hơi nhẹ, nhược và Tử Phủ xương khúc đồng cung, thì nhưng có thể có danh lợi, nhưng cần phải nỗ lực bính bác mới được. Năm sinh chi là tử ngọ mão dậu người, tai nặng; phùng Tử Phủ thủ chiếu có thể giảm bớt tai hoạ.

Tiểu hạn dương nhận phùng thiên mã cẩn thận có tai nạn xe cộ. Thiên khốc đồng cung gặp khóc tang sự.

Kình dương phùng lưu dương, tức tuổi hạn gặp lại kình dương, chủ đại hung, Tây Thi khuynh mệnh chết.

Dương linh đồng cung, lưu niên phùng bạch hổ, tam phương vô cát giải cứu, là năm tất có tai thương khóc tang sự.

Đà la nhập hạn vận, thường và tranh cãi tranh đấu tương liên, bận rộn phập phồng, ám phá, nên nhiều hơn nhẫn nại. Phùng Tử Phủ ngôi sao may mắn thủ chiếu, nỗ lực bính bác cũng có thể có thành tựu, có tai cũng có thể giảm miễn.

Lưu dương lưu đà không thích thủ chiếu khổ hạn cung, hình phạt chính khắc thương vong. Lưu dương đà và nguyên mệnh dương đà điệt tịnh vu mệnh thân phúc tật cung, đa tai bệnh.

Ở vận dụng thì, đến đây phương vị bách sự không thích hợp, gặp của có thể chọn tử vi phương giải cứu.

Kình dương nhập nhị hạn cát hung bí quyết: Kình dương thủ hạn mộ nhân cát, Tử Phủ xương hội tài quan hiển; kình dương tử ngọ mão dậu phùng, phi yểu tức bần đái hình thương; kình dương gia sát nhất hung, nhị hạn nghỉ giáo lạc hãm phùng, khắc tử hình thê mại điền phòng, đồ lưu cách chức phối khứ tòng quân.

Đà la nhập nhị hạn cát hung bí quyết: Hạn gặp đà la sự cũng đa, phải nhịn nại và khiêm tốn, nếu không có ngôi sao may mắn cùng gửi thông điệp, cần phải giáo nhất mộng nhập nam kha; thân mệnh nhược bị dương đà giáp, hỏa linh thiên không cướp lại tới thương, thiên lộc không được phùng sinh vượng địa, hình thê khắc tử không vì lương.

☆ 20, hỏa linh tinh của năm, sẽ phát sinh tài lợi, khỏe mạnh phương diện sự tình.

Nhị hạn phùng hỏa linh, ở vượng địa, chủ nhân bắt đầu gặp may vận, có tiếng dự, không khí vui mừng lâm môn, nhưng thành công có bại, công danh tới dễ, khứ được cũng dễ (gia cát thanh danh có thể lưu), mà lại thị phi tranh cãi tranh không khỏi. Hãm địa thì mọi chuyện không như ý, quan trường bất lợi, hình khắc lục thân, thị phi tranh cãi, mà lại có quan tai tật bệnh; gia hội tham lang có thể giải trừ, đa tiền kiếm được; rủi ro cũng có thể tiêu tai.

Hỏa Tinh phương vị có thể yêu cầu danh, linh tinh phương vị có thể làm quảng cáo tuyên truyền, những chuyện khác không thích hợp.

Hỏa dương đồng cung, nhất là lưu niên cung điền trạch phùng của, cẩn thận thiết bị điện cập hoả hoạn.

Hỏa Tinh nhập nhị hạn cát hung bí quyết: Hỏa Tinh được địa vượng cung phùng, không khí vui mừng doanh môn bách sự thông, sĩ quan phùng khả năng thăng chức, thường nhân có tài phong long. Hỏa Tinh hãm địa tối quái đản, vô sự quan tai náo một hồi, khắc hại lục thân tất khó tránh khỏi, rủi ro gian khổ miễn kinh hoàng.

Linh tinh nhập nhị hạn cát hung bí quyết: Linh tinh nhập hạn tất điên cuồng, vô cát tương chiếu gây tai hoạ hại, hạn gặp linh tham phúc còn nhiều hơn, miếu vượng cát đa phú quý dương.

Hỏa linh nhập nhị hạn cát hung bí quyết: Hạn gặp tham lang phúc còn nhiều hơn, miếu vượng cát đa phú quý dương, hãm địa mủ máu vừa thất cởi, khẩu thiệt quan tai ngoài ý muốn lai.

21, thiên không cướp tinh của năm, thường gặp hư gạt không thật việc, phát sinh tiền tài lỗ lã, sinh bệnh việc. Hai sao cùng giá trị, càng hung.

Thiên không đương vận, bách sự hư hao tổn bất an, hư danh hư lợi, tiền tài phá hao tổn, làm việc bỏ vở nửa chừng, hoàn phòng thê tử thương tai, nhược phùng hung thần thấu thì phòng yểu thọ; nhưng ý nghĩ đặc biệt thanh tỉnh, linh cảm hảo, có sức sang tạo, cho nên mưu kế, dự đoán, dời, cuộc thi, yêu cầu nói, bái sư chờ sự rất có lợi.

Địa kiếp đương hạn, rủi ro bệnh tai nạn miễn; thái tuế sát tinh cùng lâm, tật ách tới nặng; phùng quan phù thì có quan tai.

Nhị hạn phùng thiên không cướp, gặp chính tinh miếu vượng gia giờ lành, nhân tuy có thể bình an, nhưng cũng chủ tài lai tài khứ, bất năng thượng đạt, sự nghiệp có trở ngại (nhưng nhân viên kỹ thuật, tài nghệ, nhà phát minh, tác gia, ngũ thuật nhân viên trái lại cát); như phùng nó sát hoặc lưu sát, rách nát tai hoạ khó tránh khỏi. Nhược chính tinh bị chiếm đóng gia sát, thường nhân rách nát (nhất là tài sản phương diện), quan viên thất trách, quá mức thì tổn hại thọ, hoàn phòng thê tử thương tai; trở lực khá lớn, nhu nhẫn nại mà qua cửa ải khó khăn, khổ tẫn cam lai; hay nhất đi xa nhà một đoạn thời gian, hoặc tố ta trước đây rất muốn làm mà vừa vị việc làm. Đến đây phương vị bách sự không thích hợp.

Thiên không cướp cùng nhập hạn cát hung bí quyết: Kiếp không nhị hạn tối quái đản, phu tử ở trần cũng tuyệt lương, Hạng Võ anh hùng tằng tang nước, Lộc châu phùng đến đây té chết.

Khổ hạn câu phùng thiên không hoặc Địa kiếp, hoặc đại hạn và tiểu hạn các phùng kiếp không một trong, chủ đại rách nát; chính tinh miếu vượng thì phá mà không thương; chính tinh hãm địa thì thất bại thảm hại, tái phùng nó sát thì rách nát mà lại có hình thương; tái phùng âm sát, thiên khôi, hoàng tuyền lộ cận.

☆ 22, thiên mã tinh của năm, sẽ phát sinh đi xa, du ngoạn, lên chức, thiên động việc. Nên không động đậy nên tịnh, có thể tích cực chủ động tiến thủ. Phùng cát tăng cát, tài nguyên quảng tiến; phùng hung tăng hung; phùng Tử Phủ lộc tồn chủ lên chức, cuộc thi cao trung, canh phùng thiên vu lên chức nhanh hơn. Phùng đà la, thiên không cướp, bất lợi phần đất bên ngoài phát triển, vô cát dễ xảy ra tai nạn xe cộ hoặc té ngã. Nhược và cơ, lương (cũng động tinh) đồng cung, canh chủ có động tác. Thiên cơ Hóa kị gặp thiên mã, trốn chết.

Thái tuế hoặc tiểu hạn phùng thiên mã kiếp không cùng độ của cung, rủi ro bại nghiệp, mà lại chủ có tai nạn xe cộ, gia Hóa kị vưu quá mức.

Đến đây phương vị cập hạn vận, nên đi xa, bái sư phỏng giao hữu.

☆ 23, hồng loan thiên hỉ tinh của năm, sẽ có đào hoa, môi giới, luyến ái, hôn ưa, tình dục, hiệp ước, sanh con dưỡng cái, vui mừng đoàn tụ chờ sự. Hội đào hoa tinh hoặc lưu niên chi và khổ hạn chi lục hợp thì đào hoa càng mạnh. Thanh niên gặp của thì cát, vị hôn người dễ có chính thức đào hoa, tức dĩ luyến ái kết hôn là mục đích đào hoa, lão niên gặp đứng đầu khắc tử khắc thê hoặc màu hồng phấn sự hoặc gặp tiểu nhân hoặc thương tai. Tam hợp ngôi sao may mắn lai hội chủ có sinh con trai phát tài, hôn nhân hoặc ngoại thiên niềm vui. Và đại hao đồng cung, chủ rủi ro, chủ tinh bị chiếm đóng càng hung. Tiểu hạn cung xung hồng loan, hoặc lưu niên hồng loan hợp tiểu hạn cung, đều chủ có cảm làm phức tạp tình hình.

Hồng loan vừa chủ huyết quang. Hồng loan giao nhau của hạn vận, cung tật ách sai ai ra trình diện thất sát, hoặc Bản cung sai ai ra trình diện thất sát, phá quân, kình dương, kỳ họp hằng năm có giải phẫu, thương tai, tai nạn xe cộ. Hồng loan và sát tụ, cũng chủ huyết quang rủi ro, như sanh mổ (c-section), giải phẫu, thương tai chờ.

Hạn phùng thiên hỉ, việc vui đột nhiên tới. Nam trọng thiên ưa, nữ nặng hồng loan.

Lưu niên cung điền trạch phùng hồng ưa, chủ thiêm nhân khẩu, lại thấy tả hữu có tân khách tá cư.

Hồng loan phương vị có thể cầu hôn, cầu chức, tố kỳ vay và cổ phiếu sinh ý; lão niên ứng với tị của, luyện công cũng nên tị của.

Đến đây vận đến đây phương, có thể yêu cầu mưu cầu chức, cuộc thi, cầu hôn;”Vui vẻ có thể giải trừ tam sát”, thiên hỉ là giải tai tị nạn thật là tốt phương vị.

☆ 24, âm sát tinh của năm, dễ bị tiểu nhân ám toán, hoặc có ám hao tổn, chiêu thị phi, có tai hoạ. Và kiếp sát, phỉ liêm cập thất sát tinh tụ thấu, cẩn thận tai nạn xe cộ, huyết quang tai ương; lại thêm thiên khôi, thương tai tới vong. Gia phá toái, phùng phúng chiếu đến, trong nhà có tang sự.

Hạn vận phùng, lòng nghi ngờ nặng, cao ngạo, tự cho mình siêu phàm, thường có tinh thần không tự chủ được mờ ám và có tiểu nhân níu áo.

Lưu niên phùng, bổn phương cập đối phương không thích hợp động thổ. Đến đây vận đến đây phương vị bách sự không thích hợp, vưu không thích hợp tham bệnh nhân, tham gia tang sự chờ.

☆ 25, đại hao tinh của năm, tiền tài phá hao tổn, làm việc vô công, thất ý khá nhiều.

Đại hao tinh nhập hạn vận, công danh lợi lộc dễ được mất, nội bộ tổn hao trọng đại. Nhược gặp chủ tinh miếu vượng cát củng, tuy có tổn hao, nhưng tiến nhiều hơn ít, đối ông chủ mệnh canh lợi tiến nhanh đại xuất mà thu hoạch lợi. Không thích hợp và họ hàng gần vãng lai, bằng không đa hao tổn mà vô ích.

Lưu niên đại hao tinh, nhập bản mệnh cung điền trạch, hoặc và năm sinh đại hao đồng cung hoặc đối chiếu mà vào bản mệnh cung điền trạch hoặc lưu niên cung điền trạch, chủ tao trộm cướp, cho nên bán của cải lấy tiền mặt bất động sản.

Lưu niên đại hao không thích cùng hồng loan, lưu loan cùng một chỗ, nhược bay vào khổ hạn cung hoặc khổ hạn cung tài bạch, hội rủi ro, nhược sở nhập của cung hãm địa, tài phá rất lợi hại.

Đại hạn nhập cung phụ mẫu phùng đại hao, hoặc đại hạn cha mẹ của cung phùng đại hao, phụ mẫu bất lợi, lưu niên tái phùng tang treo bạch hổ, chủ tang phụ mẫu.

☆ 26, thiên diêu tinh của năm, sẽ phát sinh tình dục, tình cảm phương diện việc.

Hạn năm phùng thiên diêu, cá tính không ổn định, vận trình biến hóa khúc tích, ưa khoe chính; gặp gỡ bằng hữu khác phái là chính biết, tiến triển tốc độ rất nhanh, rất nhanh hội phát triển trở thành thực chất quan hệ. Tam phương có nữa hồng loan hoặc cái khác đào hoa tinh, đào hoa quá nặng, vị hôn người ngoắc thành hôn, có chồng người dễ có tình dục sự. Gia phá quân hoặc kình dương, chủ có thuỷ ách. Như hạn chở vào cung tật ách phùng thiên diêu, Bản cung hoặc cung phụ mẫu vừa phùng sát tinh phá tan, chủ phụ mẫu không hề chuyện may mắn phát sinh. Khổ hạn cập thái tuế nặng điệt thiên diêu, tam phương phục sai ai ra trình diện hồng ưa, vị hôn người ngoắc thành hôn. Lưu niên hoặc tiểu hạn phùng thiên diêu gia hồng ưa, kết hôn có khả năng rất cao.

Đến đây phương vị dễ giao hữu, hợp đồng, buôn bán, không đổi hôn phối.

☆ 27, thiên hình tinh của năm, sẽ phát sinh và giao tế, hình tai hữu quan việc. Chủ tinh bị chiếm đóng chủ quan phi tranh tụng, rủi ro, hỏa ách, tật bệnh quấn. Chủ tinh miếu vượng cát củng, đối hình giơ cao trái lại chủ có lợi phá án lập công. Hình tai tật bệnh là lên trời hoặc thủ trưởng sở gia hình. Làm việc dễ trên đường khúc chiết, tích cực tiến thủ tài năng thành công.

Thiên hình là Tang Môn tinh, chủ có tử tang việc, nhược gặp chủ tinh Hóa kị, tái phùng lưu niên Tang Môn, người đi viếng, bạch hổ, quán sách, khốc hư chờ tinh thủ chiếu thì canh nghiệm, bất lợi nam mệnh.

☆ 28, mui xe tinh của năm, phập phồng biến hóa trọng đại, tài nghệ phát huy tốt hơn, nhưng sẽ có cảm giác cô độc. Nên yêu cầu nói bái phật.

Lưu niên lưu nhật phùng, cũng có tang lễ nghi trượng ý, trọng bệnh người phùng của thì hung.

Đến đây phương vị có thể học ở trường, cuộc thi, yêu cầu nghệ, bái phật yêu cầu nói.

☆ 29, kiếp sát tinh của năm, khinh người tổn hại tài, thất trách, thất danh, nặng người thương thân yểu thọ. Thường là bằng hữu, hạ nhân trung tâm tiểu nhân phá hư và gia hại. Kiếp sát, là bị ngoại nhân từ ngoại cướp bóc ý.

☆ 30, thiên khốc tinh của năm, kế tiếp bại lui, mọi chuyện bất toại ý, có chuyện thương tâm hoặc sợ bóng sợ gió sự. Thiên khốc và kiếp sát, không vong cùng, chủ có tử thương, tang phục. Gia hội thiên hình, kình dương, bạch hổ, phúng chờ ác, cũng chủ có tử vong, thương tổn, huyết quang tai ương, lưu niên cung phụ mẫu sai ai ra trình diện xương khúc đái sát kị, có thể phải cáo biệt song thân. (cần phải chủ tinh bị chiếm đóng gia Tứ Sát tài luận đại hung, chủ tinh miếu vượng, không được gia hội Tứ Sát thì không đến mức có đại hung).

Đến đây phương bách sự không thích hợp, bất năng lảng tránh thì, có thể từ tử vi tinh và thiên hỉ tinh chỗ đi đường vòng mà đi.

31, thiên hư tinh của năm, bách sự phù phiếm, không thực tế, chính xác là giả, giả là thật, đương ưa không thích, đương ưu không được ưu, phùng cát không được cát, phùng hung không được hung, duy phạm hình luật có thể tạm miễn truy cứu hoặc giảm bớt. Dễ có sợ bóng sợ gió sự. Vãn vận phùng, hội khán đạm thế sự.

Đến đây phương bách sự không thích hợp, không thể cầu tài, yêu cầu danh, yêu cầu mưu, nhưng nên yêu cầu nói, ngộ thiền, ngũ thuật.

Phùng khốc hư đại hạn, nguyên bàn cung phụ mẫu phùng Hóa kị lưu dương xung của năm, phụ mẫu có tử vong của ưu; hoặc lưu niên tiểu hạn cung sai ai ra trình diện khốc hư, nguyên bàn phụ mẫu sai ai ra trình diện Hóa kị Tứ Sát chờ, cũng chủ phụ mẫu có tử vong của ưu.

Đại hạn thiên hư, tiểu hạn thiên khốc; hoặc đại hạn thiên khốc, tiểu hạn thiên hư, chủ có đồ tang hoặc chuyện xui xẻo. Phùng thiên lương có thể giải trừ. Đại hạn thiên khốc, đại hạn tiểu hạn (hoặc lưu niên) song xung thái dương chủ tang phụ, song xung Thái âm chủ tang mẫu.

Khốc hư hai sao cùng giá trị càng hung, khổ hạn câu phùng, đa thành sự bất túc, bại sự có thừa, tam phương tứ chính lại thấy tang treo bạch hổ, cho dù bản thân vô tai, cũng chủ lục thân có thương tích. Hai sao cứ thủ của cung, nhược thất hãm, thái tuế giá trị của cũng hung. Khốc hư giáp đại hạn hoặc phân thủ khổ hạn, chủ có rách nát, tang phục chờ chuyện xảy ra sinh, chủ tinh bị chiếm đóng gia sát càng.

☆ 32, phá toái tinh của năm, có nhiều hổ lang giữa đường, tiến lên có trở ngại, bất khả miễn cường đối phó với địch; thường làm sai sự, thường có trở ngại trệ, nghĩ thầm sự phải không. Đến đây phương vị không thích hợp yêu cầu mưu, yêu cầu danh, cầu chức, cầu hôn, luyện công.

Đến đây tinh cũng chủ đồ tang, hạn vận phùng phúng cự môn đại hao lai hội tụ, chủ trưởng bối thân nhân hoặc quan hệ thông gia có qua đời khả năng.

☆ 33, thiên vu tinh của năm, đa kỳ ngộ, có thăng phần thưởng. Gia hội ngôi sao may mắn, nhất là lộc mã, kêu trời vu cản mã, chủ điều động lên chức; nếu không hội ngôi sao may mắn, thì không nhiều tác dụng, gặp sát phá tan càng không dụng. Đến đây phương vị có thể yêu cầu nói, cần y vấn thuốc.

☆ 34, thiên nguyệt tinh của năm, tật bệnh ngôi sao, thường có không giải thích được phiền não, tật bệnh quấn. Đến đây phương vị bách sự không thích hợp.

☆ 35, sao Tứ hóa (giống nhau chủ hạn năm sao Tứ hóa, phi nguyên cục sao Tứ hóa)

☆ hóa lộc tinh — phát tài thăng chức, nhưng cầu tài so sánh vất vả cực nhọc, có thể lao trung tâm lấy được tài. Nguyên bàn Hóa kị, hạn vận hóa lộc là thay đổi hảo.

Đại hạn phùng của, chính tinh vượng địa chủ mười năm may mắn; bị chiếm đóng phá tan, hư danh hư lợi, chung bại.

Tiểu hạn phùng của, thăng chức phát tài. Hóa lộc cư thái tuế, tiền tài từ thái tuế phương đắc; cư nguyệt xây nguyệt tương phương, lộc từ cai cung cai nguyệt được; hóa lộc nhập ở đâu cung, lộc ngay ở đâu cung sinh. Hạn năm cung phu thê có hóa lộc, đối cung hoặc lục hợp cung có đào hoa tinh, có yêu đương vụng trộm sự.

Phùng thiên không cướp kị, thì là lộc phùng phá tan, cát chỗ giấu hung, tiên phát hậu phá, chuyện chi tiết nên khán chủ tinh tinh tình nội dung quan trọng.

Hạn năm sai ai ra trình diện hóa lộc gia hội Tứ Sát, sự nghiệp tài vận hội cấp tốc thành công, tai tật hội kịch liệt biến hóa phát triển.

Hạn năm hóa lộc nhập lưu niên cung thiên di, có xuất ngoại, đi xa hoặc dời niềm vui.

☆ hóa quyền tinh — chủ đắc chí, thăng chức thăng cấp, lấy được quyền bính, nhưng gặp bị chiếm đóng gia sát của cung, làm quan người trái lại có thất chức giáng cấp tai ương.

Hóa quyền nhập nhị hạn cát hung bí quyết: Quyền tinh nhập hạn ưa phi thường, quan lộc thăng chức tá quân vương, tài bạch sung túc nên gây dựng sự nghiệp, từ nay gia đạo bảo an khang. Quyền tinh nhược gặp vũ tham lâm, làm việc yêu cầu mưu thuận lợi thành, sĩ tử danh cao phúc lộc thấu, thường nhân được đến đây tích vàng bạc.

☆ hóa khoa tinh — nhập vượng cung gia cát, có thể có uy vọng danh tiếng, cuộc thi cao trung.

Khổ hạn phùng của, không có không được cát, nhưng dễ có gia vụ tranh cãi, nhược phùng dương đà thiên không cướp thương khiến cho đồng cung của hạn vận, người làm quan thất trách, thường nhân phá hao tổn, quan tai khẩu thiệt. Vị hôn người phùng của, nhược kết hôn là công chính thức kết hôn. Tam mới có khoa quyền lộc củng, đại cát, bách sự trôi chảy, danh dự chiêu chương.

Khoa tinh nhập nhị hạn cát hung bí quyết: Khoa tinh nhị hạn gặp văn xương, sĩ tử phùng của tính danh hương, tăng nói thứ nhân cũng phú quý, mưu là trôi chảy sự thông.

☆ Hóa kị tinh — đa chủ có trở ngại trệ, chủ tinh miếu vượng Hóa kị thì vất vả cực nhọc mà thành; bị chiếm đóng Hóa kị thì vất vả cực nhọc mà không thành, mà lại chủ có tai hoạ. Thụ Hóa kị xông đối cung lại càng không lợi.

Nguyên bàn Hóa kị, hạn vận biến hóa lộc khoa, hơi bị thay đổi hảo, hướng địa phương tốt hướng phát triển, năng lực yếu bớt nguyên kị tác dụng; biến hóa quyền không cần thiết hảo, chủ tranh quyền tranh cãi. Nguyên bàn Hóa kị, hạn vận Hóa kị điệt nhập, xưng là kị đái kị, đại hung. Nguyên cục hóa lộc, hạn năm biến hóa kị, thì là đồi bại. Nguyên cục hóa khoa biến hóa kị, là thụ phỉ báng mà danh dự có tổn hại hoặc có thị phi.

Đại hạn phùng sao Hóa kỵ, mười năm hối cữu, chủ tinh miếu vượng an tâm một chút; tiểu hạn phùng của, một năm bất lợi; nhị hạn và thái tuế giao lâm, kiên quyết lận đận, văn nhân không kiên nhẫn cửu, thương nhân bất lợi, nhưng quân nhân dù có ta khẩu thiệt thị phi, cũng không đại phỏng hại.

Hạn năm phùng Hóa kị gia lục sát, sự nghiệp, tài vận, tai tật đều hội kịch liệt rách nát và phát sinh. Điệp kị càng hung.

Hóa kị nhập mệnh, dữ nhiều lành ít; Hóa kị tinh ở tam phương tứ chính, hóa lộc ở mệnh, cát đa hung ít.

Hóa kị và thất sát cùng giá trị vu cung thiên di, đại hạn phùng của, tiểu hạn cập thái tuế đều thất cát, thì có chết của ưu.

Sao Hóa kỵ nhập nhị hạn cát hung bí quyết: Sao Hóa kỵ nhập miếu nhưng có thể là, dù có tai cữu cũng không thương, một tiến một thối danh bất toại, lại thêm ngôi sao may mắn bảo an khang; nhị hạn trong cung sai ai ra trình diện sao Hóa kỵ, sinh tai làm hại tất gia khuynh, làm quan từ chức tao tang lạm, quan lại nhỏ cần phải phòng tao hình trượng.

Sao Hóa kỵ lạc hãm ở rảnh rang cung, ác sát gia lâm tác ngoan hung, tài tán nhân ly đa khó khăn, thương quan từ chức hiếu gặp lại.

☆ 36, thiên thương thiên khiến cho thái tuế nhị hạn phùng, không hỏi được địa phủ, cát đa nhưng có phúc, cho dù có họa cũng khinh. Đại hạn giá trị thương khiến cho vu họa chặt nơi, tam phương vô cát mà giá trị cự môn thiên cơ dương đà hỏa linh kị, tiểu hạn đến đó, đương niên đã chủ có tai; nhược thái tuế lại cùng chúng ác giao nhau, canh phùng năm sinh hoặc lưu niên Tang Môn, bạch hổ, người đi viếng lai củng xung chiếu, hạn vừa lâm đất chết, mệnh thân vô cát trợ giúp, đại hung, tất có tử tang đồ tang việc (đại hạn thái tuế cát người không ngại, tối kỵ đại hạn giá trị thiên không kiếp không vong, thương khiến cho cùng giá trị hoặc giáp, tiểu hạn điệt tới, thái tuế vừa giá trị ác diệu vu đất chết, vừa phùng lưu dương lưu đà cùng độ, cửu tử nhất sinh). Và xương khúc cùng, cũng có hình thương việc.

Khổ hạn hoặc lưu niên cùng lâm thiên thương, thiên sứ, có sát, chủ thương bệnh rủi ro, nặng thì có hiểm ách.

☆ 37, tai thai tinh nhập hạn vận, chủ tinh vượng cát, có địa vị đề cao hoặc cấu xa của khả năng. Có thể ngồi một mình nhất phương, đã bị người khác ủng hộ, có nhất định ảnh hướng lực. Hai sao cùng giá trị so sánh lực.

Ở vận dụng trung tâm, đến đây phương vị có thể cạnh tranh, yêu cầu mưu, cầu chức, cuộc thi chờ.

☆ 38, thai phụ nhập hạn, có nói chức, thay đổi tốp của gặp. Thai phụ tại vị, nên tranh cử, tầm xin giúp đở người của chính mình.

☆ 39, phong cáo nhập hạn vận, tất có phong thưởng, lộc từ trên trời hạ xuống. Đến đây lại vừa cầu hôn, cầu chức, yêu cầu danh. Lão niên gặp của không được cát.

☆ 40, long trì nhập hạn vận, vận trình tương đối bình ổn, lòng của người ta tính cũng tương đối ổn định. Niên thiếu phùng, lợi cuộc thi. Đến đây phương vị có thể an trí gia đình, nơi ở, giường ngủ, đối nam chủ nhân có lợi.

☆ phượng các nhập hạn vận và long trì cùng phán đoán. Niên thiếu phùng, lợi cuộc thi. Đến đây phương vị, nữ mệnh có thể yêu cầu mưu, học ở trường, yêu cầu công danh, luyện công có thể luyện tuệ công; nam mệnh có thể kén vợ kén chồng, chọn nữ tài

☆ 41, cô thần, quả tú nhập hạn, tâm tính cao ngạo, không thích kết bạn, thường rời xa phụ mẫu, người nhà, bằng hữu, bạn tri kỉ, hoặc đơn độc hành động. Đến đây phương vị không thích hợp cầu tài, cầu chức, tìm phối ngẫu, kết phường, tố tụng.

☆ 42, thiên đức tinh nhập hạn vận, thường có ban cho của quang vinh, vinh thăng của diệu, bách sự hài hòa, công danh đang nhìn. Niên thiếu lợi cuộc thi. Đến đây phương vị có thể cầu tài, yêu cầu mưu, thành hôn, giao dịch.

☆ 43, ân quang tinh nhập hạn vận, thường và cao quý người làm bạn, tá người khác lực lượng thượng khứ.

Đến đây phương vị có thể cầu chức, tranh cử, cuộc thi.

☆ 44, thiên quý tinh nhập hạn vận, dễ và quan trên quý nhân câu thông, niên thiếu học tập cuộc thi không sai, trung tâm lão niên chủ thăng chức thăng cấp hoặc được có địa vị có tiếng ngắm người đó bang trợ, gia xương khúc càng lộ vẻ. Có thể ở đây phương vị cầu kiến thủ trưởng trưởng bối.

Đến đây phương vị có thể cầu hôn, thiên di, cầu chức, cuộc thi, thông quan.

☆ 45, thiên quan tinh nhập hạn vận, chủ thăng chức lên chức, hoặc hiển họ dương danh, chức vụ có tốt biến động, người làm ăn thì hội phát tài. Thiên quan ở vận, nên nắm chặt kỳ ngộ, tích cực tiến thủ. Đến đây phương vị có thể cầu chức, tranh cử, cuộc thi.

☆ 46, thiên phúc tinh nhập hạn vận, chủ có phúc khí, lên chức, phát tài, thực lộc, niên thiếu cuộc thi thuận lợi, người làm ăn phát tài.

Đến đây phương vị có thể cầu tài, yêu cầu mưu, học ở trường.

☆ 47, không vong tinh nhập hạn vận, bách sự không được thuận, có nhiều lần bất trắc việc phát sinh; hội bất mãn hiện thực, luôn tưởng đổi công tác hoàn cảnh; thường gặp hư gạt không thật việc; thường thân bất do kỷ, không được giữ. Đến đây phương bách sự không thích hợp, nên sáng tác phát minh.

☆ 48, giải thần tinh nhập hạn vận, phùng hung không được hung, phùng cát không được cát, gặp tụ thì tản. Đến đây phương vị có thể yêu cầu danh, yêu cầu lợi, bái phật yêu cầu sư.

☆ 49, Hàm trì mộc dục tinh nhập hạn vận, chủ có đào hoa sự, thuộc buôn bán hình đào hoa, hội nhân đào hoa mà rủi ro.

☆ 50, Bản cung vô chính tinh, làm việc thiếu chủ sai ai ra trình diện, đa chần chờ bất quyết; gia hội dương đà cập Sát Phá Lang, có khai đao khả năng, đồng hạn phùng canh mới có thể; lưu niên phùng, ở phương châm sách lược thượng do dự bất quyết, thường xuyên cải biến.

☆ 51, lưu niên quan phù và năm sinh quan phù giáp Tứ Sát vu cung thiên di, thái tuế tiểu hạn đi được đến đây cung, ắt gặp phê bình, giáng âm nổi khổ, quá mức thì hình tai, lao động cải tạo, thông tập trốn chết.

☆ 52, đi hạn tới phú quý cách cục cung độ, tất có kết quả tốt. Đi hạn tới chủ tinh bị chiếm đóng tịnh Hóa kị cung độ, tất hung.

Tiết 8: thái tuế, tiểu hạn rơi mười hai cung cát hung tố phán đoán

Thượng tiết là hạn năm phùng tinh nhận định, chẳng phân biệt được cung độ. Đến đây tiết là từ lưu niên vào cung và tinh phối hợp mà nói, cũng không cùng phương diện gia dĩ lo lắng, để phán đoán nhân đi năm tai hoạ, cho nên lưỡng tiết nên cộng đồng xem thêm. Dưới nhược vị luận cập tinh diệu, đa số thường thường quá, không được cát không được hung. Dưới của luận, phùng Bản cung hóa giờ lành, chủ ứng với phúc, cũng nên tam phương cát chúng củng phù, nhược tam mới có sát thì bán cát bán hung, cát chỗ giấu hung. Bản cung phùng hung tinh thì, chủ ứng với tai, nhưng tam phương cát chúng thì có thể giảm tai, tam phương tái phùng sát người tai cữu tất ứng với mà lại nặng. (sinh ra năm thái tuế cũng có thể tố đến đây tiết tiến hành phán đoán suy luận).

☆ 1, tử năm thái tuế cập tiểu hạn đáo tử cung, chủ tinh miếu vượng mà hóa giờ lành: (tử năm thái tuế cập tiểu hạn đáo tử cung ý tứ là: Lưu niên là tử năm nhập tử cung sở chủ cát hung, hoặc là tiểu hạn nhập tử cung thì sở chủ cát hung, như trên)

Chủ tinh là sát phá, quý canh kỷ năm sinh ra mập ra. Chủ tinh là cự cơ, ất quý năm sinh ra mập ra. Chủ tinh là phủ tướng lương, đinh kỷ canh năm sinh ra tài vượng như ý. Chủ tinh là trời cùng, bính năm đinh sinh ra tài quan song mỹ. (cũng nên tam phương vô sát gia cát tài như vậy phán đoán, gia sát thì phủ. Dưới các luận đều cùng).

Tử năm thái tuế cập tiểu hạn đáo tử cung, chủ tinh không được miếu vượng mà hóa hung thì:

Chủ tinh là tử vi, bính mậu nhâm năm sinh ra chủ hối cữu, rủi ro tai ương.

Tử năm thái tuế sở giá trị cát hung tinh:

Giá trị cơ cùng âm xương khúc tả hữu mặt mày hốc hác liêm Vũ phủ cự sát lộc chờ tinh, có thể phán đoán kỳ niên nhân tài lưỡng mỹ, mọi chuyện như ý. (tam phương cát chúng vô sát tài như thế luận, phùng sát phá tan thì phủ, dưới các luận đều cùng)

Nhược giá trị tham tử lương dương dương kị chờ tinh, liền phán đoán kỳ niên nhân tài tiêu tan, quan tai đồ tang. Bản thân tai cữu có thể giảm phân nửa luận. (cát đa tai khinh, sát đa tai cữu tất ứng với, như trên).

☆ 2, xấu năm thái tuế cập tiểu hạn đáo xấu cung, chủ tinh miếu vượng mà hóa giờ lành:

Chủ tinh là trời cơ, bính tân sinh ra phát vượng. Chủ tinh là trời tướng, mậu năm sinh ra phát vượng. Chủ tinh là âm vũ, bính mậu sinh ra phát vượng. Chủ tinh là phủ liêm, mậu năm sinh ra phát vượng. Chủ tinh là trời lương, bính mậu tân sinh ra phát vượng. (cũng nên tam phương cát củng, phùng sát phá tan thì phủ)

Xấu năm thái tuế cập tiểu hạn đáo xấu cung, chủ tinh không được miếu vượng mà hóa hung thì:

Thái tuế ở xấu cung thủ mệnh, mệnh vô chính diệu, tam phương sát thấu, mậu năm sinh ra hối cữu. Chủ tinh là thái dương, giáp ất sinh ra hối cữu. Chủ tinh là trời cơ, bính tân quý sinh ra hối cữu. Chủ tinh là liêm cùng, đinh canh sinh ra chiêu quan phi tai cữu.

Xấu năm thái tuế sở giá trị cát hung tinh:

Giá trị tử tướng lương âm phủ liêm phá xương khúc cơ tả hữu lộc tồn chờ tinh, tam phương cát củng vô sát, có thể phán đoán kỳ tuổi tác sự như ý.

Nhược giá trị cùng cự vũ tham dương dương kị, liền phán đoán kỳ niên nhân tài tiêu tan, quan tai khẩu thiệt, đồ tang. Phùng bản thân tai cữu, có thể giảm phân nửa luận. (cát đa có thể giảm bớt, sát đa tai cữu tất ứng với)

☆ 3, dần năm thái tuế tịnh tiểu hạn đáo dần cung, chủ tinh miếu vượng mà hóa giờ lành:

Chủ tinh là tử dương vũ lương sát, tam phương cát củng vô sát, giáp canh đinh kỷ sinh ra, tài quan song mỹ.

Dần năm thái tuế đáo dần cung, chủ tinh bị chiếm đóng mà hóa hung thì:

Chủ tinh là liêm tham phá, tam mới có sát, bính mậu sinh ra chiêu quan phi; tử ngọ sinh ra không thích dần thân tuổi hạn.

Dần năm thái tuế sở giá trị cát hung tinh:

Giá trị Tử Phủ cơ âm vũ sát cùng tướng dương cự lương chờ tinh, liền phán đoán kỳ niên nhân tài bổ ích, làm việc như ý.

Giá trị tham đà kị, liền phán đoán kỳ niên nhân tài phá hao tổn, quan phi, đồ tang. Nếu là bản thân sai ai ra trình diện tai, tai có thể giảm phân nửa luận.

☆ 4, mão năm thái tuế cập tiểu hạn đáo mão cung, chủ tinh miếu vượng mà hóa giờ lành:

Chủ tinh là tử cơ dương tướng phủ cùng vũ, ất năm sinh ra phát vượng.

Mão năm thái tuế cập tiểu hạn đáo mão cung, chủ tinh không được miếu vượng mà hóa hung thì:

Chủ tinh là liêm trinh, giáp bính sinh ra hoành phá. Chủ tinh là thái dương, giáp ất sinh ra rủi ro tai hoạ; canh năm sinh ra cũng không nên.

Mão năm thái tuế sở giá trị cát hung tinh:

Giá trị dương lương tử cơ cùng phủ tham cự sát chờ tinh, liền phán đoán kỳ niên nhân tài thịnh vượng, hôn nhân việc vui trọng trọng, mọi việc như ý.

Nhược giá trị liêm phá âm tướng dương kị, liền phán đoán kỳ năm rủi ro, quan phi khẩu thiệt. Nếu là bản thân tai cữu, có thể giảm phân nửa luận.

☆ 5, thìn năm thái tuế cập tiểu hạn đáo thìn cung, chủ tinh miếu vượng mà hóa giờ lành:

Chủ tinh là tử tham sát, quý giáp sinh ra, tài quan lộc vượng. Chủ tinh là cơ dương, đinh canh quý sinh ra, tài lộc phát vượng. Chủ tinh là trời cùng, mậu canh quý sinh ra, trôi chảy. Chủ tinh là cự môn, bính tân sinh ra, toại nguyện.

Thìn năm thái tuế cập tiểu hạn đáo thìn cung, chủ tinh không được miếu vượng mà hóa hung thì:

Chủ tinh là tham vũ, nhâm quý sinh ra tai hối. Chủ tinh là cùng cự, đinh canh sinh ra tai hối. Chủ tinh là liêm trinh, nhâm quý sinh ra tai hối tới nặng. Chủ tinh là âm dương cơ, giáp ất mậu kỷ sinh ra tai hối.

Thìn năm thái tuế sở giá trị cát hung tinh:

Gặp dương cơ lương sát tham xương tả hữu chờ tinh, liền phán đoán kỳ năm tài lộc tiến nhanh ích, gia đạo thịnh vượng, sinh con trai tiến nhân, hôn nhân vui mừng đa.

Nhược gặp tử cùng liêm phủ âm cự tướng phá kị, liền phán đoán kỳ năm rủi ro, đồ tang, quan tai khẩu thiệt.

☆ 6, tị năm thái tuế cập tiểu hạn đáo tị cung, chủ tinh miếu vượng mà hóa giờ lành;

Chủ tinh là Tử Phủ cùng cự tướng lương phá chờ tinh, bính mậu tân sinh ra mập ra. Chủ tinh là âm cơ, đinh nhâm bính sinh ra phát tài. Chủ tinh là tham lang, giáp mậu sinh ra bình thường.

Tị năm thái tuế cập tiểu hạn đáo tị cung, chủ tinh bị chiếm đóng mà hóa hung thì:

Chủ tinh là cự tham, bính quý sinh ra khẩu thiệt, tai hối. Chủ tinh là âm phá, tai hối đa đoan.

Tị năm thái tuế sở giá trị cát hung tinh:

Gặp tử dương cùng phủ lương lộc tồn chờ tinh, liền phán đoán kỳ niên nhân tài xưng ý, việc vui trọng trọng.

Nhược gặp vũ liêm âm tham cự tướng phá kị, liền phán đoán kỳ niên nhân tài tổn thất, quan tai khẩu thiệt. Nếu là bản thân sai ai ra trình diện bệnh tai, tai cữu có thể giảm phân nửa luận.

☆ 7, ngọ năm thái tuế cập tiểu hạn đáo ngọ cung, chủ tinh miếu vượng mà hóa giờ lành:

Chủ tinh là tử dương vũ cùng lương liêm sát phá, đinh kỷ giáp quý sinh ra, tiến tài như ý.

Ngọ năm thái tuế cập tiểu hạn đáo ngọ cung, chủ tinh bị chiếm đóng mà hóa hung thì:

Chủ tinh là tham lang, bính nhâm quý sinh ra, rủi ro, quan tai, khẩu thiệt.

Ngọ năm thái tuế sở giá trị cát hung tinh:

Gặp Tử Phủ cơ dương vũ liêm tướng cự lương phá lộc tồn chờ tinh, liền phán đoán kỳ niên nhân tài thịnh vượng, hôn nhân việc vui trọng trọng.

Nhược gặp âm tham cùng dương đà kị, liền phán đoán kỳ niên nhân tài rách nát, quan tai khẩu thiệt, đồ tang. Bản thân tai ách có thể giảm miễn.

☆ 8, vị năm thái tuế cập tiểu hạn đáo vị cung, chủ tinh miếu vượng mà hóa giờ lành:

Chủ tinh là tử cơ phủ tướng lương chờ tinh, nhâm ất sinh ra, mập ra. Chủ tinh là Thái âm, canh nhâm sinh ra, mập ra phát tài.

Vị năm thái tuế cập tiểu hạn đáo vị cung, chủ tinh bị chiếm đóng mà hóa hung thì:

Chủ tinh là thái dương, giáp ất sinh ra đa tai hối. Chủ tinh là trời cùng, đinh canh sinh ra đa tai. Chủ tinh là vũ khúc, nhâm quý sinh ra tai cữu, quan phi tai họa bất ngờ.

Vị năm thái tuế sở giá trị cát hung tinh:

Gặp Tử Phủ liêm cơ mặt mày hốc hác, liền phán đoán kỳ niên nhân tài bổ ích, làm việc như ý, hôn nhân sinh dục niềm vui.

Giá trị âm dương vũ cùng tham cự dương đà kị, liền phán đoán kỳ niên nhân tài tiêu tan, đồ tang, quan tai, phụ nữ cái miệng nhỏ không yên. Bản thân tai cữu khó tránh khỏi.

☆ 9, thân năm thái tuế cập tiểu hạn đáo thân cung, chủ tinh miếu vượng mà hóa giờ lành:

Chủ tinh là liêm phá tử, giáp canh quý sinh ra mập ra. Chủ tinh là cự môn, giáp quý canh tân sinh ra mập ra. Chủ tinh là trời cơ, đinh giáp quý sinh ra mập ra, canh sinh ra cũng phát tài phúc.

Thân năm thái tuế cập tiểu hạn đáo thân cung, chủ tinh bị chiếm đóng mà hóa hung thì:

Chủ tinh là trời cơ, ất mậu sinh ra tai hối. Chủ tinh là cự môn, đinh sinh ra không thích hợp. Chủ tinh là liêm trinh, bính nhâm sinh ra có tai. Chủ tinh là trời cùng, giáp canh sinh ra tai hoạ. Chủ tinh là tham lang, bính quý sinh ra có tai hoạ.

Thân năm thái tuế sở giá trị cát hung tinh:

Gặp tử dương liêm phủ cự sát xương vũ lộc, liền phán đoán kỳ niên nhân tài lợi ích, việc vui trọng trọng.

Nhược gặp cơ cùng lương tướng âm phá kị, liền phán đoán kỳ niên nhân tài thất lạc, quan phi, đồ tang. Bản thân cũng có tai bệnh.

☆ 10, dậu năm thái tuế cập tiểu hạn đáo dậu cung, chủ tinh miếu vượng mà hóa giờ lành:

Chủ tinh là tử lương âm, bính mậu ất tân sinh ra, tiến tài may mắn.

Dậu năm thái tuế cập tiểu hạn đáo dậu cung, chủ tinh bị chiếm đóng mà hóa hung thì:

Chủ tinh là dương cùng, giáp ất sinh ra không thích hợp. Chủ tinh là vũ khúc, canh nhâm sinh ra không thích hợp. Chủ tinh là trời tướng, giáp canh sinh ra không thích hợp. Chủ tinh là liêm trinh, giáp canh bính tân sinh ra không thích hợp. Chủ tinh là trời phủ, giáp canh nhâm sinh ra không thích hợp.

Dậu năm thái tuế sở giá trị cát hung tinh:

Gặp tử âm phủ xương khúc tả hữu lộc, liền phán đoán kỳ niên nhân tài thịnh vượng, làm việc như ý. Nhược gặp cơ cự vũ liêm dương đà kị, liền phán đoán kỳ niên nhân ly tài tản, khẩu thiệt, quan tai.

☆ 11, thủ năm thái tuế cập tiểu hạn đáo thủ cung, chủ tinh miếu vượng mà hóa giờ lành:

Chủ tinh là tử vi, nhâm giáp đinh kỷ sinh ra tiến tài. Chủ tinh là thái dương, đinh kỷ sinh ra may mắn. Chủ tinh là vũ khúc, đinh kỷ giáp canh sinh ra may mắn. Chủ tinh là trời cơ, giáp ất đinh kỷ sinh ra mập ra. Chủ tinh là cự môn, đinh kỷ quý sinh ra mập ra. Chủ tinh là cùng liêm phá sát, đinh kỷ giáp sinh ra phát tài.

Thủ năm thái tuế cập tiểu hạn đáo thủ cung, chủ tinh không được miếu vượng mà hóa hung thì:

Chủ tinh là tham lang, quý năm sinh ra không thích hợp. Chủ tinh là trời cùng, canh sinh ra không thích hợp. Chủ tinh là trời cơ, mậu sinh ra không thích hợp. Chủ tinh là cự môn, đinh sinh ra không thích hợp. Chủ tinh là thái dương, giáp sinh ra không thích hợp. Chủ tinh là liêm trinh, bính sinh ra không thích hợp. Chủ tinh là vũ khúc, nhâm sinh ra không thích hợp.

Thủ năm thái tuế sở giá trị cát hung tinh:

Gặp âm Lương phủ vũ sát tham cùng tả hữu chờ tinh, liền phán đoán kỳ niên nhân tài lợi ích, làm việc như ý, gia đạo thịnh vượng.

Nhược gặp cự dương phá tử tướng kị, liền phán đoán kỳ niên nhân tài thất lạc, đồ tang, quan tai. Bản thân sai ai ra trình diện bệnh, tai hoạ giảm phân nửa luận.

☆ 12, hợi năm thái tuế cập tiểu hạn đáo hợi cung, chủ tinh miếu vượng mà hóa giờ lành:

Chủ tinh là tử cùng cự lương, nhâm quý mậu sinh ra may mắn. Chủ tinh là trời cơ, nhâm sinh ra may mắn. Chủ tinh là trời tướng, đinh kỷ bính mậu sinh ra mập ra. Chủ tinh là Thái âm, mậu kỷ sinh ra tài quan song mỹ.

Hợi năm thái tuế cập tiểu hạn đáo hợi cung, chủ tinh không được miếu vượng mà hóa hung thì:

Chủ tinh là liêm trinh, bính nhâm quý sinh ra không thích hợp. Chủ tinh vũ khúc, nhâm bính sinh ra không thích hợp. Chủ tinh thái dương, giáp sinh ra không thích hợp.

Hợi năm thái tuế sở giá trị cát hung tinh:

Gặp cùng âm lương Tử Phủ xương khúc lộc chờ tinh, liền phán đoán kỳ niên nhân tài bổ ích, không khí vui mừng trọng trọng, mưu sự xưng ý. Nhược gặp liêm phá sát, liền phán đoán kỳ niên nhân tài tiêu tan, cái miệng nhỏ tử vong, bản thân tai hối.

◇”Cung vị định nhân sự, tinh tình phán đoán cát hung, tứ hóa luận cơ hội”, đây là tử vi đẩu số luận mệnh cơ bản cách.

Tứ hóa thành “Dụng thần”, là cơ hội, nói cách khác, sao Tứ hóa là sự tình phát sinh mồi dẫn hỏa. Sở dĩ ở suy đoán tuổi hạn cát hung thì, yếu coi trọng sao Tứ hóa tác dụng.

Năm sinh như “Thiên”, ở trên trời thùy tượng (chuyện dự triệu, không rõ của tượng); đại hạn như “Địa”, trên mặt đất thành hình (phi thai đã hình thành); lưu niên như “Nhân” (người đã giáng sinh), ở nhân thành sự.

Năm sinh, đại hạn, lưu niên tứ hóa trong lúc đó cơ bản quan hệ là: ① năm sinh làm thể, hạn năm là dụng. ② truyền lên hạ ứng với. Truyền lên, ý tứ là bản cấp tứ hóa nhập thượng cấp nào đó cung, tức chống lại cấp cai cung có ảnh hưởng. Hạ ứng với, ý tứ là hạ cấp nào đó hạn năm đi được bản cấp tứ hóa cung vị thì, hạ cấp cai hạn năm yếu Ứng Cát hung. Giống nhau đại hạn cung truyền lên bản mệnh, hạ ứng với lưu niên, tức đại hạn tứ hóa rơi vào nguyên mệnh bàn ở đâu cung, tựu đối cai cung người đó chuyện xảy ra sinh ảnh hưởng; đại hạn tứ hóa vừa lưu cho tiểu hạn lưu niên dùng, đương tiểu hạn lưu niên đi tới đại hạn tứ hóa cung thì Ứng Cát hung. Đồng lý, lưu niên tứ hóa thượng ứng với đại hạn hạ ứng với lưu nguyệt. ③ bản cấp tứ hóa đầu tiên là cấp bản cấp dùng, thứ nhì mới là truyền lên thượng cấp, hạ đáp ứng cấp.

Sở dĩ, đại hạn dưới tứ hóa có thể dùng “Tam đại”, tức bản cấp, thượng cấp, hạ cấp.

Sinh ra năm sao Tứ hóa, đối suốt đời đều có ảnh hưởng, triệu thị nguyên mệnh bàn các cung viên bản chất, ở luận suốt đời số phận thì trọng yếu nhất. Hạn năm tứ hóa, triệu thị đại hạn và lưu niên các thời kỳ hoàn cảnh biến hóa tình huống.

Dĩ đại hạn Thiên can tra ra sao Tứ hóa, là chuyện quan khẩu, rất trọng yếu, thượng có thể truyền cho nguyên mệnh bàn dụng, hạ có thể truyền cho lưu niên dụng, đối lưu năm ảnh hưởng lớn nhất. Thôi đại hạn thì, dĩ đại hạn tứ hóa thành chủ, kiêm khán tứ hóa năm sinh. Đại hạn can cung tứ hóa là đã thành hình giai đoạn, khởi truyền lên hạ ứng với chuyển ngoặt tác dụng, cực kỳ trọng yếu, giống nhau cát hung sự đô hội ứng với vu mười năm này nội một năm.

Dĩ lưu niên Thiên can tra ra sao Tứ hóa, tác dụng cùng đại hạn tứ hóa, thượng có thể ứng với đại hạn, thượng ứng với đại hạn tác dụng lớn nhất, ví dụ như lưu niên Hóa kị tinh nhập đại hạn cung mệnh, sự tình sẽ rất đảo hối, chủ bản thân không được cát, nhập lục thân cung thì chủ đối lục thân bất lợi; đối hạ có thể truyền cho lưu nguyệt dụng, đối lưu nguyệt sản sinh ảnh hưởng, đương lưu nguyệt đi được lưu niên Hóa kị cung thì đến đây nguyệt ứng với hung. Thành sự phải không người bị hại muốn xem lưu niên, thôi lưu niên thì, chủ yếu khán đại hạn tứ hóa cập lưu niên lưỡng tổ tứ hóa, nhưng nếu tứ hóa năm sinh bị đại hạn lưu niên xung hoặc chồng thì nhưng có tác dụng, không được xung vừa không được điệp thì thì tác dụng không lớn, có thể không nhìn; xung hoặc điệp tác dụng chích khởi tăng cường hoặc suy yếu tứ hóa lực lượng; nhược hạn năm là hóa cát vọt lên năm sinh hóa cát, cho thỏa đáng càng thêm hảo, giống nhau có thể tăng lực lượng; nhược hạn năm Hóa kị vọt lên năm sinh hóa cát, tức là do cát đồi bại, cơ vận độ chênh lệch; nhược hạn năm hóa cát vọt lên năm sinh Hóa kị, thì làm lý do phôi thay đổi hảo, cơ vận đã tới; nhược hạn năm Hóa kị vọt lên năm sinh Hóa kị, làm lý do phôi đồi bại, càng hung, cẩn thận phòng tai hoạ.

Tiểu hạn can cung không được phi tứ hóa, dĩ khán rơi cung tinh tình là việc chính, tịnh xem thêm năm sinh, đại hạn, lưu niên làm tứ hóa cập lưu dương lưu đà lưu khôi lưu việt chờ lưu tinh đối tiểu hạn cung ảnh hưởng.

Tứ hóa quan hệ tương đối phức tạp, tại hạ mặt chương thứ mười bốn tái tác chuyên đề trình bày và phân tích.

Đệ thập tiết lưu tinh nhận định

Lưu tinh chủ yếu là dĩ lưu niên Thiên can địa chi là chuẩn tra ra lưu xương, lưu khúc, lưu khôi, lưu việt, lưu mã, lưu loan, lưu ưa, lưu lộc, lưu dương, lưu đà chờ, tinh tình nội dung quan trọng cập cát hung nhận định và nguyên cục bản tinh cơ bản như nhau, chỉ là cát hung trình độ sảo khinh, đa ứng với tiểu tai tiểu cát mà thôi, qua cai năm thì không dụng, nhưng nếu hung tinh điệp tụ, nhất là và nguyên cục hung tinh điệp thì hung tính nhưng đại.

Lưu tinh cát hung yếu kết hợp chủ tinh phó tinh lai luận. Ví dụ như, lưu niên quan phù phùng ngôi sao may mắn thì trái lại chủ có thăng thiên kỳ ngộ, đến đây năm lên tòa án người có thể thắng kiện, phùng hung tinh thì xuống chức rủi ro và lên tòa án thua kiện. Lưu niên tam sát phùng phá quân vu hãm cung, có rủi ro, ốm đau, hình tai, đồ tang chờ tai hoạ.

Nhược lưu tinh vọt lên nguyên cục sát sao Hóa kỵ, thì lực lượng đây đó xong tăng mạnh, suy đoán lưu niên và đại hạn mười hai cung thì, tức coi đây là biến động cơ hội và đầu mối then chốt.

Lưu niên đại hao: Nhập bản mệnh cập tiểu hạn cung điền trạch, chủ rủi ro chiêu đạo tặc, hoặc chủ trên phương diện làm ăn không như ý, gia sát phá tan tổn thất rất lớn. Như và hồng ưa cùng nhập khổ hạn cung hoặc đại hạn cung tài bạch, tất có phá hao tổn, nhược tiểu hạn cung tái lạc hãm, thì hội đại rách nát.

Lưu niên tam sát: Dĩ tai sát làm hại nặng nhất. Tai sát nhập nguyên cục cung điền trạch, phùng chủ tinh miếu vượng thì, cũng chủ nhà người trong miệng tật bệnh bất an; nhược chủ tinh bị chiếm đóng, thì trong nhà nhân khẩu có thương tích vong. Tai sát nhập khổ hạn cung, chủ sự nghiệp không được thuận, gia thất sát tinh sẽ có đại rách nát; nhưng gặp vũ tinh (sát phá liêm tham) miếu vượng cùng độ, quân nhân có thể nắm quyền.

Phòng hướng và lưu niên tam sát cùng phương hướng, nhược cung điền trạch bất hảo, chủ nhà người trong miệng bất an.

Lưu tinh trung tâm “Bác sĩ thập nhị thần”, “Tương tiền thập nhị thần”, “Tuổi tiền thập nhị thần” chờ tam tổ, là chuyên môn dùng để thôi tiểu hạn dùng, án kỳ ý nghĩa tính chất phụ trợ suy đoán lưu niên mười hai cung cát hung biểu ý. Cát hung suy đoán liệt hậu.

Lưu niên bác sĩ thập nhị thần cát hung phán đoán

Bác sĩ — văn hoa bác học ngôi sao, nhập các cung giai cát. Nhập mệnh chủ có văn phong, thông minh, trí tuệ, suy nghĩ chu đáo chặt chẽ, bác học đa tài, có quyền có thọ. Văn võ giai nghi. Lưu niên tiểu hạn phùng ngôi sao may mắn chủ khoa danh, sự nghiệp trôi chảy.

Lực sĩ — võ quan con đường làm quan ngôi sao, chủ có tiểu quyền thế, nhập các cung giai cát. Hội dương đà, quan võ sự nghiệp nan toại, nhưng bất lợi cuộc thi. Và hóa quyền đồng cung chủ tăng quyền lực. Lợi quan võ.

Thanh long — quan văn con đường làm quan chỗ, nhập các cung giai cát. Chủ việc vui hoặc tiến tài. Thìn năm phùng tối cát. Năm phùng nên kết hôn.

Tiểu hao tổn — tiểu nhân tiền tài tổn hao, hóa kỵ nhập mệnh thân tài cung. Tọa mệnh chủ không được tụ tài. Tiểu hạn phùng chủ mất tiền. Kị kết phường.

Chiếu tướng — đại tướng đất dụng võ. Chủ uy vũ, vừa chủ đắc ý, lợi vũ bất lợi văn. Nhập mệnh chủ cá tính táo bạo.

Tấu thư — truyền tống công văn ngôi sao, là thư mời, giấy khen. Vưu ưa nhập mệnh thân, sự nghiệp, phúc đức chờ cung. Tiểu hạn gặp, chủ có công văn niềm vui, kiện tụng thắng lợi. Nhập mệnh lợi văn chương, có phúc khí.

Phi liêm — chủ tiểu nhân, đào hoa, tai hoạ tai họa bất ngờ, hóa kỵ nhập mệnh thân cung phúc đức, ưa nhập tật bệnh cung, dư cung không được cát. Dễ chiêu quan tòa, đồ tang, tổn hại lục súc, thụ hãm hại phỉ báng, rủi ro, hội bạch hổ càng hung. Vừa chủ mua sắm.

Ưa thần — diên thọ mập ra ngôi sao, chủ vui mừng, hôn nhân, sống chết chờ, hóa kỵ nhập tật bệnh cung, dư cung giai cát. Hội đào hoa tinh có hôn nhân hoặc chuyện tình cảm. Nhưng chủ kéo dài. Vừa chủ việc vui kéo dài.

Bệnh phù — sinh bệnh hoặc nhân sự dây dưa không được thuận, hóa kỵ nhập mệnh thân cung phúc đức. Lưu niên phùng, có sát đồng cung chủ tai bệnh thị phi.

Đại hao — thối tổ bại tài, vật bị mất mất cướp, sự nghiệp bị nghẹt. Các cung giai kị, vưu kị mệnh tài cung. Gia đào hoa tinh, nhân sắc chiêu họa.

Phục binh — âm thầm bất lợi, tao ám toán, kéo dài bị nghẹt. Nhập các cung giai không được cát. Và đà la xấp xỉ, duy lực lượng yếu kém.

Quan phù — chủ quan vận cập quan trường bất lợi, quan phi, kiện tụng, tranh cãi, đã bị thượng cấp lĩnh đạo trách cứ, nhược hội long đức tấu thư có thể giải trừ. Và thất sát bạch hổ tang treo thủ gửi thông điệp, có quan tòa tù do ngục tai ương.

Lưu niên tuổi tiền thập nhị thần cát hung phán đoán

Tuổi xây — chủ một năm họa phúc, phùng cát việc vui đa, phùng hung tai bệnh lai, kị và năm mệnh tương trùng, năm nội kị kết hôn.

Xui — chủ âm thầm bất lợi, ưa ngôi sao may mắn hóa giải, kị chư hung, gia cát xuất ngoại có tài lợi, gia sát chủ thị phi bất hoà, đảo hối sự.

Tang Môn — chủ đồ tang, sợ bóng sợ gió, tai bệnh, rủi ro, chuyện thương tâm, gia sát càng. Ưa ngôi sao may mắn hóa giải, miếu vượng họa khinh, nên tịnh không thích hợp động. Tam phương tụ họp khốc hư hai sao, chủ năm này có tang sự. Lưu nhật phùng cũng chủ gặp phúng sự.

Quán sách — tượng ý bị dây thừng buộc chặt, nhân tranh tụng đã bị liên lụy, sát kị tụ chủ lao ngục tai ương. Dần thân cung tai khinh, kị kết phường, cẩn thận bằng hữu liên lụy, khẩu thiệt thị phi, tranh tụng. Cung tật ách sai ai ra trình diện sát kị chủ lưu y.

Quan phù — bình dân phùng chủ quan tai, tố tụng, nhưng nếu hội long đức cập tấu thư thì không ngại; cung cát, nguyên tác quan người phùng cát trái lại có thể thăng quan, cũng lợi cuộc thi giao dịch, cần phải phòng tiểu nhân ám toán, nhập miếu tai khinh, phùng cát có thể giải trừ. Lưu niên quan phù và năm sinh quan phù quán sách tụ họp, dễ có quan phi tù tai, chủ tinh là sát liêm tham cự phá vũ, hãm địa gia sát càng hung.

Tiểu hao tổn — gia cát mọi việc nhưng thuận lợi, tài lai thì có tiểu phá, kị kết phường kinh doanh, hoàn phòng bệnh truyền nhiễm, đánh rơi, lãng phí. Ưa ngôi sao may mắn hóa giải. So sánh áp dụng vu lưu nguyệt lưu nhật.

Đại hao — phá tổ vừa thối tài, suy tàn, quá mức thì phá sản, mọi việc đa không được thuận. Phòng tiểu nhân ám toán và khẩu thiệt thị phi, bệnh kín. Cũng có đào hoa tính chất. Hóa kỵ nhập mệnh thân tài điền cung. So sánh “Bác sĩ thập nhị thần” là khinh. So sánh áp dụng vu lưu nguyệt lưu nhật.

Long đức — năng lực gặp dữ hóa lành, ưa nhập mệnh thân. Vui mừng sinh con trai, được thưởng, thăng chức, sự nghiệp trôi chảy, nhưng cần phải phòng tiểu tật bệnh.

Bạch hổ — hung ác độc địa dũng mãnh, chủ tật bệnh huyết quang tang phục, hung họa, âm tà, rủi ro, ưa cát hóa giải, kị hội tang treo quan phù, chủ quan tư hình phạt. Lợi cuộc thi giao dịch, nữ mệnh có thai thì cát. Nhập lưu niên cung phụ mẫu chủ đồ tang.

Thiên đức — chủ được tổ ấm, trời ban của phúc, phẩm đức cao thượng, đa vui mừng tiền kiếm được, sự nghiệp trôi chảy, ưa nhập mệnh thân cung, năng lực hóa hung là cát, được quý nhân trợ giúp hóa cát, đối hung ách cập đào hoa sát đều có thể hóa giải, cần phải phòng tiểu nhân thị phi. Đối việc vui có tăng quang thải tác dụng, đối lớn hung tinh ác tinh không dậy nổi hóa giải tác dụng.

Người đi viếng — chủ thu về và huỷ, trở ngại, phúng sự, đồ tang, phỏng thê, sợ bóng sợ gió, rủi ro, bất lương biến hóa, bi thương sự, gia sát càng hung, mừng đến chư cát hóa giải. Kị đi xa ngồi xa, nên bảo vệ sức khoẻ phòng bệnh. Cũng chủ vấn bệnh.

Bệnh phù — chủ bệnh nhẹ thương, bại hoại, thị phi. Ưa chư cát hóa giải, kị chư hung. Phòng quan tai tố tụng, tật bệnh, khẩu thiệt thị phi, bệnh truyền nhiễm, bệnh truyền nhiễm.

Lưu niên tương tiền thập nhị thần cát hung phán đoán

Đeo sao — tướng lĩnh ngôi sao, chủ vũ quý, đắc ý, mừng nhất và vũ quý ngôi sao thủ sự nghiệp cung. Lợi vũ bất lợi văn. Có hóa hung là cát công. Chủ đề cao quyền thế địa vị. Lưu nhật phùng chủ tinh thần đủ, cạnh tranh được trợ lực.

Phàn yên — lên ngựa ý, bắt đầu vận chuyển của sơ trình, chủ vũ hiển, nhập thiên di chủ hối hả. Dẫn thân là chuẩn bị khởi hành, có thiên động ý. Cũng có hóa hung công. Chủ kết giao quyền quý, được công danh, sự nghiệp trôi chảy.

Tuổi dịch — là lưu niên mã tinh, ý là đã ở lữ đồ trong, cũng chủ trên đường an giấc nơi, lợi thiên động, nhập mệnh thân sự nghiệp cung chủ vũ hiển, nhập thiên di chủ hối hả. Chủ chuyển chức, bận rộn. Ưa và lưu lộc, lưu hóa lộc cùng độ, là lộc mã cùng bôn ba, phát tài.

Hơi thở thần — nghỉ ngơi trạng thái, nhập mệnh thân nếu không có cát giải trừ, chủ nhân vô sanh khí, sa sút tinh thần, tang chí, không sống bát.

Mui xe — tài nghệ ngôi sao, thái độ làm người cao ngạo, nhập mệnh thân nên tăng nói ngũ thuật, gặp tử phá, có thể là tôn giáo đứng đầu. Lưu nhật phùng có thể giải trừ ách, cũng chủ đàm kinh luận đạo.

Kiếp sát — chủ tiền tài tổn thất, bị cướp đạo, đánh rơi, tổn hại cái miệng nhỏ, tai bệnh, chứa nhiều bất lợi. Nhập mệnh thân ưa ngôi sao may mắn hóa giải.

Tai sát — hết ý làm phức tạp, tai bệnh, hóa kỵ nhập mệnh thân, ưa ngôi sao may mắn hóa giải. Nguyên nhân chính tiểu nhân tổn hại hoặc tai tật rủi ro.

Thiên sát — hóa kỵ nhập mệnh, phu thê, cung phụ mẫu, ưa cát giải trừ, nữ mệnh vô cát bất lợi phụ, phu, chủ chia lìa, đạo tặc, tổn hại cái miệng nhỏ, thối tài. Nam mệnh vô cát giải trừ nhân phụ thân mà dùng tiền.

Chỉ bối — hóa kỵ nhập mệnh thân cung, vô cát giải trừ chủ thường bị người âm thầm phỉ báng, chỉ trích, tố tụng sự, phía sau thị phi.

Hàm trì — dâm tà ngôi sao, tham dục, phong lưu, gặp ở ngoài, bệnh lây qua đường sinh dục, gây thù hằn, nhập mệnh tài phúc chờ cung chủ háo sắc.

Nguyệt sát — té ngã, trả thù, hóa kỵ nhập mệnh, phụ mẫu, cung phu thê, ưa cát hóa giải. Nam vô cát giải trừ chủ bất lợi mẫu, thê. Nữ vô cát giải trừ nhân mẫu thân mà dùng tiền.

Vong thần — chủ quan phi, tử vong, rủi ro, bất lợi gia trưởng. Ưa ngôi sao may mắn hóa giải. Sai ai ra trình diện sát chủ vật bị mất.

Đệ thập nhất tiết tiểu nhi đồng hạn

Khán tiểu nhi mệnh có “Đồng hạn” thuyết pháp.

Khởi đồng phương pháp là: Một mạng nhị tài tam tật ách, tứ thê ngũ phúc lục quan lộc. Tức nhất tuổi khán cung mệnh, nhị tuổi khán cung tài bạch, ba tuổi khán cung tật ách, tứ tuổi khán cung phu thê, ngũ tuổi khán cung phúc đức, sáu tuổi khán cung Quan lộc. Sáu tuổi hậu tất đã tiến nhập đại hạn, tiến nhập đại hạn hậu, thì dựa vào đại hạn mà nói, không cần nhìn nữa đồng hạn.

Đồng hạn phân tích phương pháp, có thể xem thêm đại hạn, lưu niên phân tích phương pháp.

Khán đồng hạn, cũng nên dĩ mệnh thân làm thể làm gốc, tịnh nên xem thêm lưu niên và tiểu hạn. Mệnh thân hảo đồng hạn bất hảo, chỉ bất quá có chút hơi tai tiểu tật mà thôi, bất trí có lớn vấn đề, quá này ắt là hảo. Mệnh thân bất hảo, đồng hạn hảo người, chủ lúc nhỏ hảo nuôi, cũng không có lớn tai nạn phát sinh, lưu niên tiểu hạn vừa cát người canh cát, nhưng nếu lưu niên tiểu hạn không được cát người nhưng dễ có tai. Mệnh thân bất hảo, mà đồng hạn lại không tốt người, thì có đại hung tai ương, quá mức thì chết non, lưu niên tiểu hạn vừa không được cát người tất hung.

Kỳ thực, khán tiểu nhi, hoàn toàn có thể cung mệnh cập tiểu hạn lưu niên đến xem. Cung mệnh chủ tinh là ngôi sao may mắn thủ chiếu, miếu vượng vô sát, lưu niên tiểu hạn không đáng thất sát, lưu niên không đáng tang treo bạch hổ, tất vô đại hại; lưu niên tiểu hạn hung người dễ có tai bệnh, nhưng giống nhau còn không dồn vu có đại tai đại nạn phát sinh. Cung mệnh chủ tinh làm ác tinh, bị chiếm đóng gia sát, tiểu hạn vừa phùng thất sát, lưu niên vừa phùng tang treo bạch hổ, là năm tất có kỳ tai đại họa, quá mức thì chết non.

☆ lệ nhất, tưởng giới thạch số phận phân tích, mệnh bàn sai ai ra trình diện hậu.

nhất, dung mạo, tính tình và tài hoa

Mệnh thân cung tọa Thái âm, bị chiếm đóng, sắc mặt bạch nhuận, mi thanh mục tú, khuôn mặt hình hơi dài hình mà thịt mỏng. Thái âm bị chiếm đóng, bề ngoài văn tĩnh, nội tâm hiếu động, bề ngoài thành thực, nội bộ ẩn ác ý, quái gở âm trầm, đa nghi, gian xảo giả dối, giỏi về âm mưu quyền mưu. Thông minh bác học, cẩn thận một chút. Gia văn xương, càng thêm kỳ tài hoa mưu lược. Gia linh tinh, canh âm trầm, nhưng cũng khiến cho bị chiếm đóng âm nhu mềm yếu Thái âm kiên cường đứng lên. Đối cung thái dương văn khúc, mặc dù bị chiếm đóng, nhưng nhiều ít có thể thay đổi thiện Thái âm khí âm nhu, nâng dậy kỳ dương cương khí. Thêm vào hồng loan đại hao, dâm đãng mà ưa ăn ý, xa xỉ lãng phí, khác giới duyên tốt, được nữ nhân trợ giúp mà thành công, đa tình cảm làm phức tạp, lại đột nhiên đang lúc đại rách nát.

nhị, tiên thiên mệnh số

Hỏa cục nhân nhập thìn cung là nhụt chí, nhưng cũng thuộc đông nam mộc hỏa của phương vị, không vì hung.

Mệnh thân đồng cung, số phận thay đổi rất nhanh, suốt đời tương đối vất vả cực nhọc rung chuyển. Mệnh thân cung Thái âm thìn cung bị chiếm đóng, thái dương thủ cung xung chiếu, là nhật nguyệt trái lại bối, hình khắc phụ mẫu, yêu cầu mưu nan toại, ly tổ yêu cầu mưu tốt hơn, nam bản khắc thê, nhưng phùng Thái âm hóa lộc, lợi mẫu bất lợi phụ, cũng lợi thê tử, năng lực kích phát kỳ lòng cầu tiến; tài tinh hóa lộc, mặc dù hãm địa cũng chủ tài nguyên quảng tiến; tái được linh tinh trợ giúp kỳ trùng phá thiên la địa võng ràng buộc, trở nên có mưu có dũng, quyền uy xuất chúng. Nhưng chỉ từ cung mệnh khán, nhưng thuộc về bình thường người.

Mệnh thân cung tam phương cấu thành khoa quyền lộc “Tam kỳ giai hội” phú quý cách cục, cũng cơ nguyệt cùng lương cách (trưởng máy mưu thọ đoán), vô hung thần đặc biệt, là thượng đẳng tinh cách; mệnh thân cung tọa quán đái, thanh long, cung chi thìn đất sinh văn xương kim, văn xương kim lại xảy ra Thái âm thủy, là liên tục tướng sinh cách cục, sổ cách có thượng đẳng. Tinh được với cách, sổ cũng được với cách, sở dĩ cai mệnh tạo có thể là thượng phẩm phú quý của mệnh, trở thành một đại nguyên thủ quốc gia, cực phẩm của quý. (từ tứ trụ bát tự rất khó nhìn ra kỳ có thể làm thượng nguyên thủ quốc gia, mà từ tử vi đẩu số tam phương tứ chính tạo thành tam kỳ giai hội cách trung tâm có đáp án, kỳ cao quý chỗ chủ yếu hay đắc lực hơn thế cách cục).

Mệnh thân cung nhân tam phương tứ chính sẽ trở thành phú quý cách cục, cung mệnh cập tam phương tứ chính cung trên căn bản là cát đa hung ít, không có đặc biệt, nội bộ tiên thiên cụ bị có mưu có dũng có tài, cũng đắc lực ở phía sau thiên cập hoàn cảnh bên ngoài điều kiện chi trì, nhất là cung tài bạch thiên cơ hóa khoa, chúng cát cùng thủ, sự nghiệp cung thiên đồng hóa quyền, sở dĩ, có tài đại khí thô tưởng, tống, lỗ, trần tứ đại gia tộc là hậu chui, nhất là có cháu trung tâm sơn tiên sinh dẫn, cho nên giang sơn được một cách dễ dàng, không giống tôn trung tâm sơn và mao trạch đông xuất sinh nhập tử mà phí lớn như vậy khí lực.

Cung phúc đức cự môn Hóa kị, mà lại là dương đà giáp kị, sở dĩ suốt đời thị phi khẩu thiệt, tranh đấu phiền não, bôn ba lao lực, liên tục chiến đấu ở các chiến trường sa trường, khó có thể hưởng thanh phúc, mà lại tính tình vô tồn, tàn sát thương sinh linh, khó có thể xong quảng đại nhân dân quần chúng ủng hộ và ủng hộ.

Bởi nhật nguyệt giai bị chiếm đóng, tử vi cư rảnh rang cung, cung phúc đức vừa hung, sở dĩ cả đời vất vả cực nhọc, được giang sơn hậu và mao trạch đông tiến hành vượt mọi khó khăn gian khổ tranh đấu, nan hưởng thanh phúc, giang sơn tới dễ, đi cũng nhanh, tọa ngôi vị hoàng đế không lâu sau, rất nhanh thì nhật nguyệt Trầm Lạc tây sơn, chạy trốn tới Đài Loan đương nhất phương của cây cỏ quán. Bởi Đài Loan thuộc Trung quốc phía đông nam, đại lợi hỏa lục cục sinh ra, sở dĩ, vẫn có thể cửu dưới đây phương mà không suy.

tam, phụ mẫu tình huống

Cung phụ mẫu liêm tham bị chiếm đóng vừa phùng thiên không cướp đà la thiên hình thiên hư, hung thần ác sát tụ thấu, tam phương Sát Phá Lang, ứng với chủ song thân không chết thì ly, hơn nữa mệnh thiên nhật nguyệt trái lại bối, trời sinh thuộc hình khắc phụ mẫu, khí tổ ly tông của mệnh, sở dĩ vô cùng có khả năng là ly tổ cho làm con thừa tự người khác người, bằng không tất nhiên sớm khắc phụ mẫu. Và < Kim Lăng mộng xuân > nói đến là ăn khớp.

tứ, phu thê tình huống

Cung phu thê vô chính tinh, có cô thần, thiên nguyệt, chính thiên không, hữu bật, chủ hôn nhân không được thuận, đa hôn hiện ra.

Đối cung cùng lương gửi thông điệp, thê tử mạo mỹ Phúc Thọ; thiên đồng hóa quyền, thiên đồng bản chủ lười biếng, hóa quyền hậu có điều cải thiện, cho nên chủ thê tử có nam nhân của chí, tại gia có quyền uy, đa quản trượng phu; gia hội phong cáo, tai thai, thiên quan chờ tinh, vì quyền quý của phụ. Trên thực tế, vợ sau Tống Mỹ Linh xuất thân nhà giàu có, có lai lịch, có quyền thế, thật có nam tử chí khí, cũng có tham gia đảng chánh quân giới chuyện thực, tập quyền quý vu một thân.

Ngũ, tử nữ tình huống

Tử phá vỡ mà vào cung tử nữ, có tử nữ tam tới bốn người. Tử vi năng lực chế phá quân từ thiện, Bản cung vô sát phá tan, trên dưới có phụ bật tướng giáp, sở dĩ tử nữ trung tâm có người uy vũ quyền thế, nắm giữ quyền to người. Cố hữu sau lại tưởng trải qua nước kế vị việc.

lục, tình huynh đệ huống

Thiên phủ độc thủ, năm người, gia Hỏa Tinh, thân sinh huynh đệ duyên mỏng, bản thân khó có được cha mẹ ruột phúc ấm, dị Lý huynh đệ và bằng hữu trung tâm có giàu có người, trợ lực đại.

thất, tật bệnh

Bản cung vô chính diệu, thiên khôi tinh chủ nổi giận thương can, da chứng cập hỏa chứng; đối cung liêm tham và ác sát tụ, chủ tửu sắc quá độ, tính cơ năng mất cân đối, nóng tính vượng, phế tâm tật bệnh cập da bệnh lây qua đường sinh dục chờ. < Kim Lăng mộng xuân > cập một ít báo thiết đều công bố liễu tưởng giới thạch sắc muốn điên liệt, mắc có nghiêm trọng tính cơ năng mất cân đối cập bệnh lây qua đường sinh dục.

bát, tuổi hạn phân tích: Người này trọng bệnh điểm ở cung phụ mẫu, thứ nhì là cung thiên di, tiêu điểm ở bính, quý, kỷ năm.

Vị đi đại hạn tiền, tức 6 tuổi tiền, khán cung phụ mẫu. Đến đây cung dữ nhiều lành ít, phụ mẫu kinh tế đình trệ, vừa phùng thiên mã, khi còn nhỏ nghèo khó dồn cực, toàn gia nơi lưu lạc khất thực.

6- 15 tuổi, giáp thìn hạn, nhập nguyên cung mệnh. Bản cung là nguyên bàn Thái âm hóa lộc của hạn, lại lớn hạn Thiên can giáp khiến cho liêm trinh hóa lộc nhập cung phụ mẫu, phụ tật tuyến phùng hóa lộc chủ đến đây hạn có ánh sáng minh, nhưng niên thiếu hạn không thể nào là tài quan thượng quang vinh hiển, chỉ có thể phản ánh cuộc sống và bài vở và bài tập thượng rất có lợi, vô cùng có khả năng là cho làm con thừa tự hậu được nuôi cha mẹ bao che, do thì ra là tên khất cái lắc mình biến thành cậu ấm, sinh hoạt chuyển biến tốt đẹp; gia tăng hao tổn tinh, dùng tiền cũng liền tiêu tiền như nước đứng lên; gia văn xương linh tinh, bài vở và bài tập thượng tương đối khá. Gia hồng loan, niên thiếu việc vui đa, thân làm cậu ấm, niên thiếu phát đào hoa cũng là có. Thái dương Hóa kị xung chiếu, ra ngoài bất lợi, làm phiền lục việc, hoặc là vi phạm thái dương quang minh chánh đại tốt mà tố ta âm mưu quỷ kế việc, đồng thời cũng chủ đối nhau thân phụ thân bất lợi.

16- 25 tuổi, quý mão hạn, nhập huynh đệ cung. Thiên phủ long trì giá trị hạn, như rồng về biển rộng, mọi chuyện như ý, thăng chức phát tài; đại hạn hóa lộc nhập huynh giao hữu tuyến, chủ bản hạn thành công tựu, sở dĩ huynh đệ bằng hữu đắc lực, cũng chủ nhờ vào đồng liêu trợ lực, thanh niên đắc chí, tài vận hanh thông, sự nghiệp phát đạt. Hỏa Tinh ở đây, khởi thông quan tác dụng, tức mão cung mộc sinh hỏa tinh hỏa, Hỏa Tinh hỏa lại xảy ra Thiên phủ thổ tinh, cho nên càng như mãnh hổ.

26- 35 tuổi, nhâm dần hạn, nhập cung phu thê. Vô chủ tinh, đối cung cùng lương ở sự nghiệp cung xung chiếu, đại hạn Thiên can nhâm khiến cho thiên lương hóa lộc nhập đối cung, Bản cung phùng thiên quan, hữu bật, tai thai, bản hạn nội có hôn nhân niềm vui, cũng là kiến công lập nghiệp thật là tốt cơ vận. Đối cung là đại hạn cung thiên di, cùng lương tọa thủ, ứng với chủ ly hương xuất ngoại quảng giao đồng chí, được quý nhân trợ giúp mà sự nghiệp phát đạt. 1924 năm một giáp tuổi, 37 tuổi tiểu hạn nhập xấu cung, tử phá tọa thủ, có khai sáng cục diện; phụ bật giáp củng, sự nghiệp tất có chuyển cơ; lưu niên Thiên can khiến cho liêm trinh hóa lộc, phá quân hóa quyền, vũ khúc hóa khoa, khoa quyền lộc tam phương tốt hội tiểu hạn cung, cho nên quang vinh nhâm hoàng bộ trường quân đội hiệu trưởng.

36- 45 tuổi, nhập nữ nhân cung. Bản hạn Thiên can ứng với là tân mà không phải nguyên thiên bàn quý (có thể xem thêm đại hạn Thiên can yêu cầu pháp nhất tiết). Tử phá đồng cung, tử vi năng lực uy chế phá quân, tương phá quân lực phá hoại chuyển hóa thành cường quyền uy thế, mà lại tam phương đều là vũ uy chi tinh, nhất là đắc lực vu lưỡng lân phụ bật tướng giáp, minh quân được lương tướng dũng tướng trợ giúp, cường quyền uy thế, phụ trách tam quân, kế tiếp thắng lợi. 1927 năm Đinh Mão tuổi, hơn nửa năm tiểu hạn còn đang nguyên cung mệnh, và lưu niên cấu thành nhị trọng khoa quyền lộc, đại cát đại lợi, sở dĩ Bắc Phạt đạt được thành công, cướp đoạt liễu quân chính quyền to. Cai năm chín tháng mười lăm ban ngày hậu, tiểu hạn chuyển nhập cung phụ mẫu, hung tinh ác diệu hội tụ, bộc lộ bộ mặt hung ác; thiên hình ở đây, đưa đến hình giết hắn người tác dụng; hơn nữa tam phương đa số xơ xác tiêu điều ngôi sao, cung mệnh Thái âm bản tính âm mưu quyền mưu, cung phúc đức cự môn song Hóa kị hung ác độc địa vô đức, sở dĩ thứ nhất sáng đắc thế hậu, tức quy mô hướng đảng cộng sản tiến công, đại quy mô tru diệt đảng cộng sản viên và dị kỷ phân tử.

Nguyên mệnh đã báo trước kỳ hôn nhân không được thuận, đến đây đại hạn văn xương Hóa kị nhập nguyên cung mệnh, tức đại hạn cung điền trạch, cho nên trong nhà hôn sự có biến. 1928 năm mậu thìn tuổi, thái tuế phùng hồng loan, có gặp ở ngoài hoặc tình yêu và hôn nhân việc, đến đây năm và vợ chính thức ly hôn, cùng năm và Tống Mỹ Linh kết hôn.

46- 55 tuổi, canh tử hạn, nhập cung tài bạch. Bản cung thiên cơ được tả phụ, thai phụ, thiên quý, bát tọa chờ ngôi sao may mắn giúp đỡ, lại có nguyên cục khoa quyền lộc thủ hội, nhưng vì quyền uy cơ mưu của vận, cực kỳ phú quý, chưởng quản quốc dân đảng.

Thái dương hóa lộc nhập đại hạn cung phu thê, được thê tử trợ giúp lực trọng đại. Nhưng thiên đồng Hóa kị nhập sự nghiệp cung, là đại hạn cung tài bạch, đối sự nghiệp bất lợi, rủi ro bại nghiệp, cố hữu tây an biến cố của ứng với, mà lại kháng Nhật thời kì, mưu cầu danh lợi vu đả nội chiến, tiêu cực kháng Nhật, kế tiếp bại lui vu quân Nhật, lui giữ Tứ Xuyên Trùng Khánh.

56- 65 tuổi, kỷ hợi hạn, nhập cung tật ách. Bản cung vô chủ tinh, tá đối cung tinh diệu sang đây xem. Đối cung một mảnh hung tinh giữa đường, có thể nào bất bại vu đảng cộng sản ư? 1949 năm kỷ xấu tuổi, hơn nửa năm tiểu hạn cung là dần cung, cát hung hỗn tạp, đại hạn lưu niên phùng văn khúc bị chiếm đóng song Hóa kị nhập thiên xung mệnh, tiêu chút vấn đề bạo phát, quyền mực đóng dấu thay đổi, ngôi vị hoàng đế thay đổi, “Thiên mã” chở kỳ lưu ly đáo Đài Loan đi. Bởi tam mới có Thiên phủ thiên tướng, mà lại hỏa lục cục nhân đáo phía đông nam là được địa, sở dĩ nhưng vẫn có thể xem là nhất phương của bá chủ.

66- 75 tuổi, mậu thủ hạn, nhập cung thiên di. Bị chiếm đóng thái dương ở đây, đã mặt trời lặn tây sơn, khó có lúc đầu oai phong vinh dự. Thái âm hóa quyền nhập nguyên cung mệnh, cho nên nhưng có thể chưởng nhất phương của sự thống trị. Quả tú âm sát ở đây, ứng với chủ tinh thần tương đối âm trầm cô độc, có hay không là Tống Mỹ Linh ở đây hạn nội ở riêng nước Mỹ? Hay là bởi vì ở đảo đơn độc Đài Loan mà giác buồn bã thất ý của cho nên?

76- 85 tuổi, đinh dậu hạn, nhập nô bộc cung. Vũ sát đương hạn, đối cung Thiên phủ xung chiếu, tam phương tử vi tướng củng, nhưng cụ khai sáng cục diện, nhưng khai sáng cục diện đã điều không phải chiến trường, mà là thương trường, khiến cho Đài Loan kinh tế từ từ phồn vinh, sau lại trở thành Á Châu tứ con rắn một trong. Nhưng trên thực tế, bản đại hạn cũng không phải là vận may, chỉ có thể đoán bình vận mà thôi, đưa đến là hậu nhân bắn rơi trụ cột tác dụng.

86- 95 tuổi, bính thân hạn, nhập sự nghiệp cung. 1975 năm nhân mắc bệnh tim mà chết, hanh năm 89 tuổi.

Nguyên nhân tử vong có dưới vài điểm: ① cùng lương đại hạn, bản chủ Phúc Thọ của vận, nhưng thiên đồng hóa lộc nhập Bản cung, Phúc Thọ lộc cùng nhau gia hội, vô cùng tràn đầy, vật cực tất phản, tuổi người khó chịu khởi như vậy “Đại bổ” của tễ, nên áo gấm về nhà hiện ra ba. Đại hạn cung phùng phục binh, hai người kiếp sát, phong cáo, nhất là phong cáo tinh, đối với đã có quan to lộc hậu cập người lớn tuổi, phùng phong cáo tinh trái lại khởi lan võng phong giang tác dụng, ý là đáo cuối, chốn cũ phủ của chức đang chờ hắn đi đến nhận chức. Bính đại hạn là mệnh cục tiêu điểm dồn bệnh điểm, bính khiến cho liêm trinh Hóa kị đái chúng hung tinh xung tật ách bản thân, tật ách phùng xung khó giữ được tánh mạng, là đại hung của hạn vận, tuyệt khó thoát quá bính năm.

② 1975 năm ất mão tuổi, ất năm can khiến cho Thái âm Hóa kị nhập nguyên cung mệnh, và nguyên hóa lộc điệt gia, trở thành đồi bại; thái tuế xui, lưu đà, chính thiên không vừa nhập nguyên cung mệnh. Thái âm và hung tinh đồng cung, thì đại diện âm tào địa phủ.

③ tiểu hạn cung phùng bị chiếm đóng liêm tham, gia thiên không, Địa kiếp, thiên hư, đà la, thiên hình, đại hạn Hóa kị chờ hung thần ác sát tụ thấu. Chính gây nên “Cự liêm thiên không kiếp hỏa linh vị, nhị hạn đến đó bất tương nên, tham phá liêm sát đa hình thất, tam phương thủ chiếu lão Đồng hung” . Người lớn tuổi gặp liêm tham thủ chiếu đã không được cát, canh phùng nhiều như vậy ác sát tụ hội, làm sao chịu đựng được khởi? Liêm trinh thuộc hỏa, đại diện tâm, máu, tâm huyết quản tật bệnh. Tứ hóa khán cơ hội, tiểu hạn đi tới đại hạn Hóa kị của cung, kích khởi Bản cung hung thần tinh, càng hung.

④ hợi năm sinh ra kị khổ hạn phùng dương đà và tị hạn vận. 89 tuổi tiểu hạn nhập tị cung, cai cung vốn có đà la tinh, vừa gia lưu niên Tang Môn tinh điệt tới, càng hung.

Bởi vậy có thể thấy được, lưu niên, tiểu hạn ứng với tai tương đối gấp gáp, đối tai ách khởi quyết định tác dụng. Đương tiểu hạn cập thái tuế đều phùng hung cách thì, tuy lớn hạn cát, hung họa cũng là khó tránh khỏi; nhược đại hạn vừa phùng sát thì, hung tai quá nặng.

Bởi vậy lệ khán, dĩ tiểu hạn rơi cung tinh tình pháp luận bản thân tật bệnh cát hung nếu so với thái tuế rơi cung tinh tình pháp luận cát hung chuẩn xác một ít. Như 1975 năm thái tuế nhập mão cung, Thiên phủ long trì thủ giá trị, tuy có Hỏa Tinh cùng giá trị, nhưng đoán là cát đa hung ít; mà thấy nhỏ hạn cung thì hung thần ác sát tụ thấu, dữ nhiều lành ít. Sở dĩ khán lưu niên thì, nên dĩ tiểu hạn rơi cung tinh tình là việc chính khán trong cơ thể, dĩ lưu niên thái tuế rơi cung cập lưu niên Thiên can lưu tinh (nhất là lưu niên Hóa kị tinh) là ngoại bộ tình huống đến xem.

☆ lệ nhị mệnh bàn sai ai ra trình diện hậu.

1, dung mạo tính tình tài hoa phán đoán suy luận

Thiên đồng nhập mệnh, niên thiếu mặt trắng sắc, lão niên vi hoàng, viên hình vuông kiểm; vóc người cao hoặc trung tâm cao hình; mi thanh mục tú, dung mạo đoan chính, hàm răng chỉnh tề. Ở bề ngoài làm cho có ổn trọng ôn nhu cảm giác. Nhập miếu bản chủ mập mạp đầy ắp, nhưng phùng thiên không cướp, biến thành cô hàn đơn bạc tướng.

Thái độ làm người thông minh hiếu học, học tập hứng thú rộng khắp, nhưng bác mà không tinh; có nghệ thuật thiên phú, ưa văn nghệ, tinh thông viết văn, đa tài đa nghệ, hoặc và tôn giáo ngũ thuật hữu duyên; liêm khiết, vô cang kích, tính ôn hòa từ thiện, hiền hoà, bình dị gần gũi, so sánh sẽ không phát giận, cho dù phát giận thì thoáng cái thì tốt rồi, có khiêm tốn mỹ đức, thích dụng hòa bình phương thức giải quyết vấn đề, cho nên ít cùng nhân xung đột, người ngoài khiêm cung lễ độ, thiện tích âm đức; bảo thủ mềm yếu, không hề sáng lập kình, có ỷ lại tính, vô tính nhẫn nại, bất thiện trảo kỳ ngộ, thiếu tích cực chủ động, thường thường là bị tình thế bức bách, không thể không làm thì mới bằng lòng động thủ can, cho nên dễ lộng xảo trái lại chuyết. Bản chủ duyên tốt, phùng thiên không biến thành cô ý.

Thiên đồng là phúc tinh, trời sinh chủ nghĩa lạc quan, suốt đời an tường, chú trọng sinh hoạt tình thú và tinh thần vật chất hưởng thụ, tượng tiểu hài tử như nhau, so sánh lười nhác, tham ăn ham chơi, lãng phí, ưa vô câu vô thúc hưu nhàn sinh hoạt, tri túc thường nhạc; áo cơm không thiếu, nhưng bất năng phát đại tài (tính cách quan hệ, không có trở ngại tựu lười cử động nữa); suốt đời bản chủ quá được khoái trá, bề ngoài không gặp khuôn mặt u sầu, nhưng phùng thiên không cướp thì chủ đa huyễn tưởng.

Thiên đồng nhập mệnh, đa tình tự, hướng vào chí bạc nhược người, rất bảo thủ, và thế vô tranh, không được vì danh lợi quyền thế mà tranh, sẽ không thái chạy nước rút, điều không phải rất có làm. Vô luận làm chuyện gì đều chích có thể làm được trình độ nhất định, cũng không phải nổi tiếng người đó tài. Nguyên cục vô sát, ưa đi thất sát hạn năm dĩ kích phát.

Gia Hàm trì, bản chủ đào hoa, nhưng phùng thiên không mà vô đào hoa tính chất, trái lại tăng tinh thần trống rỗng, tâm tính bất định, bay bổng hư vinh. Gia bát tọa có thể tăng kỳ nhân từ cập lười biếng tính tình.

2, tiên thiên mệnh số phán đoán suy luận

Cung mệnh thiên đồng phúc tinh, nhập miếu, bát tọa đồng cung, rơi cung đế vượng, bản chủ y lộc Phúc Thọ, đáng tiếc phùng thiên không, tiểu hao tổn, phục binh, phúc khí giảm đi, hư danh hư lợi. Mặc dù hóa lộc, phùng thiên không trái lại là cát chỗ giấu hung, tăng tính trơ, tinh thần trống rỗng và sự nghiệp bất lợi. Cho nên cung mệnh Bản cung không tính là cát. Tiên thiên vận thế bất lực, nhưng nhưng không mất an nhàn ổn định. Thiên đồng phùng thiên không, chủ linh cảm hảo, và ngũ thuật tương đối hữu duyên.

Thân cung nhập sự nghiệp cung, chủ tinh thiên cơ hãm yếu, mặc dù hóa quyền mà vô lực, càng thêm cướp, quả tú, chủ hung. Thiên đức ở đây, đối phú quý bất lực, chích có thể tạo được giảm thiểu tai ách tác dụng mà thôi, sở dĩ Bản cung ứng với đoán là hung, nhất là sự nghiệp bất lợi. Thiên đồng thiên cơ phân thủ thân mệnh, rất khả năng làm tôn giáo, nghệ thuật công tác; phùng thiên không cướp, không vong, lại không có lộc mã ngôi sao may mắn lai củng, bình thường cô độc bần hàn khi còn sống, phần nhiều là cô độc tăng nói của mệnh; hoặc cát ít người, lúc tuổi già xuất gia, hoặc thờ phụng phật đạo, thờ phụng ngũ thuật.

Cung tài bạch, cự môn tọa vượng cung, vô tổ nghiệp, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng; đối cung thái dương vượng địa chính chiếu, chủ cầu tài tuy nhiều cạnh tranh, nhưng cũng được người bên ngoài tin cậy; gia bị chiếm đóng linh tinh và kiếp sát, ám hao tổn đa.

Cung thiên di Thái âm vượng địa, xuất ngoại có nhân duyên, có thể được quý nhân trợ giúp mà thành sự, tích cực hoạt động có thể thu lợi.

Cung phúc đức, thái dương cư tị là vượng cung, Bản cung cát chúng, bản chủ phúc hậu. Nhưng thái dương là động tinh, rơi cung phúc đức, tuy có phúc mà trái lại chủ suốt đời bận rộn, cần phải lao mà thu hoạch phúc. Nhưng thiên đồng thủ mệnh bản thân không thương lao, tâm lao thân không nhọc, được chăng hay chớ.

Tổng hợp lại khán, nhân mệnh thân nhị cung phân giá trị thiên không Địa kiếp, lực lượng trọng đại, hành sự điên đảo, đa hư ít thực, tình tình quái gở, lục thân ít kháo, bề ngoài an nhàn lạc quan, nội tâm trống rỗng làm phức tạp; đối cả đời công danh lợi lộc ảnh hưởng rất lớn, nhất là thân cung nhập sự nghiệp cung hung, cố sự nghiệp nan toại, suốt đời nhấp nhô, phá tổ bại nghiệp, bần cùng độ nhật. Chính ứng với: “Sinh không được phùng thì, mệnh tọa kiếp không hai sao”, “Từ nhỏ nghèo hèn, mệnh thân phùng kiếp không hai sao” . Thiên đồng là phúc tinh, cung phúc đức lại thích, nói rõ kỳ một đời người bình an, tri túc thường nhạc, lao trung tâm tranh thủ thời gian độ nhật. Tử Phủ hai sao nhập nô bộc rảnh rang cung, đều triệu thị suốt đời vất vả cực nhọc khó thành. Nhược xuất ngoại yêu cầu mưu so sánh sẽ có lợi.

Cai nhân là một nông dân, tình huống căn bản chính như mặt trên thuật, một thân cũng xác thực và ngũ thuật hữu duyên, yêu thích phong thuỷ mệnh lý. Nhưng mà có một chút, cũng chuẩn bị không kịp, hay đến nay vẫn là lẻ loi một mình, chẳng bao giờ kết quá hôn. Cung phu thê thiên lương phúc tinh vượng thủ, lại có tả hữu đồng cung, xương khúc tướng giáp, nhật nguyệt tướng củng, tương đương may mắn, tuy có một phá toái, ứng với không thể làm hại. Cung phúc đức cũng không thác, đại hạn 23– 32 tuổi vừa phùng hồng loan hôn nhân tinh, hà chí vu mẹ goá con côi như vậy? Nguyên nhân là thân cung không được cát vừa phùng quả tú Địa kiếp, cung mệnh thiên đồng phùng thiên không, mệnh thân giai thiên không cướp quả, bất thiện trảo kỳ ngộ, vì vậy cô độc suốt đời. Tái một nguyên nhân là đại khí hầu, tức xã hội cái này đại cục đối vận mạng ảnh hưởng, địa phương nông thôn tập quán, nam nhân qua 25 tuổi sẽ rất khó đòi lão bà, qua 30 tuổi càng khó; hơn nữa bần cùng, sở dĩ mẹ goá con côi đến nay.

Cung tật ách tham lang nhập miếu vô sát, suốt đời khỏe mạnh ít bệnh. Huynh đệ cung thất sát nhập miếu, nhưng chủ cô khắc, huynh đệ bốn người, khắc khứ một người; phùng hóa khoa, lại được đối cung Tử Phủ củng chiếu, đây đó thân mật, nhưng sẽ không rất thân mật. Cung phụ mẫu vũ khúc gia sát, lúc còn trẻ tức khắc phụ mẫu; nhật nguyệt đều vượng, nhân Thái âm sai ai ra trình diện sát, cho nên chủ khắc mẫu; thái dương phùng lộc tồn, chủ phụ trường thọ. Một thân tiêu chút vấn đề không rõ ràng, bính, mậu hạn năm so sánh bất lợi, suốt đời so sánh bình ổn an nhàn, vô thê nhi, vận hạn không nhiều biến hóa lớn, cho nên không làm vận hạn cụ thể phân tích. Người này lúc còn trẻ nếu có thể nắm kỳ ngộ, ra ngoài tích cực phấn đấu thì không đến mức như vậy cô bần.

☆ lệ tam, mệnh bàn sai ai ra trình diện hậu, lục tự < tứ trụ dự đoán ví dụ mẫu phân tích > một lá thư 265 trang của lệ. Đến đây lệ chuyện thực, dụng tứ trụ và tử vi đẩu số cộng tố tiến hành trình bày và phân tích tương đối điển hình, cho nên đặc biệt dẫn lục của. Tứ trụ và tử vi dự đoán có thể đưa đến dị khúc cùng công của hay. Mặc dù là nắm quyền thực tiến hành tục ngữ, nhưng cũng dĩ từ đó lĩnh ngộ hai đại mệnh lý hệ thống kết hợp lại phân tích phương pháp. Phía dưới trích nguyên thư phân tích yếu điểm cập sự thực, không được gia dấu móc, đẩu số phân tích bộ phận thì gia dấu móc, ban khác nhau.

Nhật chủ thuộc yếu cực của mệnh, thủ bính đinh hỏa là dụng, bỉ cướp là ưa, tối kỵ quý thủy, nhâm thủy cát hung nửa nọ nửa kia, thứ nhì kị quan sát hỗn tạp.

tính tình: Thông minh cực độ, tuyệt thế khéo léo người, chí khí ngẩng cao, có nghệ thuật tài năng thiên phú, ham rộng khắp, đa tài đa nghệ, thành công danh thành gia mong muốn, lòng tự tin cường, dũng cảm tiến tới, thích làm vui người khác, liên bần tích quả, đa học thiên thành, hiện lên giao không được lựa chọn, ưu nhu do dự, ngông nghênh tự phụ, khinh bỉ người khác, thích chõ mũi vào chuyện người khác, gây chuyện thị phi, bảo thủ. (dụng đẩu số phân tích, dương lương mão cung tọa mệnh người đó, kỳ tính tình và kể trên sở cử tương đối tương tự).

tổ phụ: Trường thọ, nhưng tình cảnh không tốt, là một cảo ngũ thuật người. (đẩu số luận tổ phụ, khán cung phúc đức. Bản cung thiên cơ hãm địa gia sát, tuy có cơ mưu, cũng nan phú quý, vất vả cực nhọc mà nghèo khó, chích nên tài nghệ ngũ thuật mưu sinh, thiên cơ và ngũ thuật hữu duyên).

phụ thân: Người thông minh tuyệt đỉnh, nhưng thọ mệnh không dài. Sáu tuổi tiền tang phụ. (thái dương tọa mệnh người, chủ còn nhỏ tức khắc phụ thân. Mệnh thân giá trị Tang Môn, bạch hổ, tai sát, hình khắc lục thân. Đã ngoài có khắc phụ triệu chứng, có thể không khắc được động, còn phải xem cung phụ mẫu tổ hợp tình huống mà định; tổ hợp cát người khắc bất động, phụ mẫu vô sự; tổ hợp hung người năng lực khắc đảo, phụ mệnh không dài. Đến đây lệ cung phụ mẫu thất sát gia quán sách, vô ngôi sao may mắn hóa giải, tam phương Sát Phá Lang, tổ hợp hung; thái dương cư mão cung là quá vượng, phóng ra quá mức, sở dĩ phụ mệnh nan trường).

mẫu thân: Ấn tinh đến tháng khai hoa nở nhuỵ lệnh lại được dậu kim sinh, ấn tinh vượng, nhưng mẫu cung tọa tài tinh vừa hợp khắc bị hóa, cho nên mẫu thân ở mệnh chủ 16 tuổi tiền tất thệ không thể nghi ngờ. (đẩu số luận mẫu thân, dĩ huynh đệ cung cập thái âm tinh khán; nhưng là yếu kiêm khán cung phụ mẫu, nhân cung phụ mẫu bao quát phụ thân cập mẫu thân, chỉ là phụ thân tỉ lệ trọng đại ta; phụ thân dĩ cung phụ mẫu cập thái dương tinh là việc chính, mẫu thân thì dĩ huynh đệ cung cập thái âm tinh là việc chính. Đến đây lệ huynh đệ cung cát hung hỗn tạp, vũ khúc là cô độc hình khắc, chết sớm ngôi sao, cung phụ mẫu thất sát cũng ác tinh, cho nên mẫu thân cũng sẽ không trường thọ; nhưng Thái âm miếu vượng vô sát, cho nên phụ chết trước, mẫu hậu tử).

huynh đệ tỷ muội: Huynh đệ tỷ muội đa, nhưng có tổn hại, lâu thì năm người, chậm thì bốn người, trên có huynh tả, bản thân chiêm tiểu. Huynh đệ tỷ muội đều là thông minh thông minh người, nhưng đều không được phát đạt, nhiều tai nạn, đối kỷ bất lực ích. (vũ tương đồng cung, huynh đệ hai người, bất kể tỷ muội. Vũ khúc là cô khắc ngôi sao, Bản cung cát hung hỗn tạp, huynh đệ sẽ không đa, mà lại có tổn thương; nhân lộc phùng thiên không cướp phá tan, cát chỗ giấu hung, cho nên huynh đệ thành bại đa đoan, đối kỷ giúp ích không lớn).

hôn nhân: Chính tài không được hiện, năm thượng thiên tài, thiên tài thiên vượng, có thể luận đầu hôn sớm mà không chính, chính hôn ứng với trì, chừng ba mươi tuổi phương mới có thể. Thê đẹp, một đầu không cao, quê người nhân, bản thân không tốt lắm, người yếu đa bệnh, có phế tật, tính khí tật, đối mệnh chủ bất lực ích, quan hệ giống nhau, lúc tuổi già khả năng ở riêng. (cung phu thê cùng cự đều bị chiếm đóng, canh phùng Hóa kị, mui xe, phá toái đồng cung, thê tính tình cổ quái, bản thân nghèo nàn, cung mệnh Hóa kị vừa nhập phu thê, hôn nhân tất không được thuận, thị phi khắc khẩu đa, cùng cự hãm địa chủ chia lìa, văn khúc Hóa kị, đều triệu thị chẳng phân biệt được cư thì ly hoặc khắc tử, ba mươi tuổi hậu thành hôn có thể giảm thiểu khúc chiết; cùng cự tật bệnh chủ hệ hô hấp cập hệ tiêu hoá).

tử nữ: Đa tử nữ của tượng, nhưng nhật thì tướng hình, tử nữ có chết non, con mắt miểu mắt lé, có vi tật, tính tình quật cường không phục quản, và mẫu đính trớ, đối phụ có trợ giúp nhưng lại khắc phụ. (tham lang nhập cung tử nữ, một thân tính dục cường, sở dĩ có bao nhiêu tử nữ của tượng. Bản cung cấu thành hỏa tham đồng hành cách vừa gia hóa quyền, hữu bật, thiên khôi chờ ngôi sao may mắn, tử nữ mặc dù quật cường bướng bỉnh, nhưng có phấn đấu tinh thần, tất có phú quý thành dụng cụ người).

tật bệnh: Mặt mày hốc hác, đái tật duyên niên, có mắt tật, đeo mắt kiếng, loét dạ dày, bệnh thận, bệnh phổi, nhĩ tật hoặc nhĩ mất linh mẫn, lúc tuổi già phòng tim phổi tật. (nguyên mệnh cục khán thương tai mặt mày hốc hác ứng với khán mệnh thân cập cung phụ mẫu. Thất sát thủ tướng mạo cung, thân cung phỉ liêm bạch hổ, đều có mặt mày hốc hác của tượng. Cung tật ách khán tạng phủ bạc nhược đốt, liêm phủ đồng cung, bản chủ khỏe mạnh, nhưng gia thiên nguyệt, bệnh phù, chủ da lông ngắn bệnh không ngừng. Liêm trinh chủ thận, Thiên phủ chủ dạ dày. Thái dương tọa mão, thái vượng, dễ được mắt tật).

sự nghiệp tài vận: Thích hợp mộc hành hỏa nghiệp, như học thuật, giáo dục, y dược, nghệ thuật chờ. Mệnh chủ suốt đời nhấp nhô, còn nhỏ đa bệnh, niên thiếu đa đau khổ, trung niên đa tai, lúc tuổi già mới có dư phúc, nhưng lúc này ánh đèn cuối đời, hoàng thiên địa phủ đã tới gọi về. (dương lương hai sao cùng tồn tại mão cung tọa mệnh, là ánh sáng mặt trời Lôi môn cách, bản là phú quý cách cục, nhưng dạ sinh ra giá trị thái dương, phú quý yếu giảm bớt nhiều, mặc dù là nhân thông minh chăm chỉ, mà không miễn suốt đời bôn ba lao lực, là thị phi phi, thành bại không đồng nhất, tiên chuyên cần hậu nọa. Cũng may Bản cung vô sát tinh mà có tai thai, thai phụ, hóa khoa chờ ngôi sao may mắn cùng thủ, mà lại có Thái âm ở miếu địa hội chiếu, cho nên ra lệnh cho chủ nhưng vẫn có thể xem là thông minh cơ mưu, tài trí hơn người, có nhất định xã hội danh dự địa vị và phú quý người. Thân cung vô chính tinh, thiên quan, đeo sao lâm, có điểm tác phong quan liêu, nhưng phỉ liêm, chặn thiên không, bạch hổ, đại hao cùng lâm, dữ nhiều lành ít, hậu thiên vị miễn phí sức cố sức mà nan toại, dễ có thương tích tai, lúc tuổi già bất lợi. Cung tài bạch Thái âm lâm miếu địa, cung điền trạch tử vi lộc tồn, tài vận không sai, đại lợi tài chính và kinh tế công tác cập kinh thương. Sự nghiệp cung vô chính tinh, tá đối cung tinh diệu khán, cùng cự xương khúc, và văn hóa giáo dục cập y dược công tác hữu quan, nhưng văn khúc Hóa kị, không thích hợp văn nghệ văn bí; sự nghiệp cung phùng dương linh hư hình hao tổn quan phù chúng hung, đối cung Hóa kị xung chiếu, đối sự nghiệp bất lợi, tuy có tam phương nhật nguyệt củng chiếu, nhưng khó có quan to lộc hậu, suốt đời thành bại đa đoan, thay đổi liên tục, phí sức cố sức, mà lại quan tụng thị phi không ngừng; nhân cung tài bạch hảo, hay nhất chính kinh thương hoặc làm tài chính và kinh tế công tác, tham chánh rất nguy hiểm. Thái dương tọa mệnh, sự nghiệp biến động đại, càng thêm Tang Môn bạch hổ tai sát tới người mệnh, hình khắc lục thân, còn nhỏ tang phục, tự thân cũng chủ đa thương tai).

tuổi vận phân tích: Nguyên thư tứ trụ phân tích giản lược, chủ yếu dĩ mệnh chủ tự thuật chuyện thật là dựa vào cư, lại dùng tử vi đẩu số tiến hành phân tích luận chứng.

(đẩu số trung tâm, tiểu hạn cung quản hạt niên kỉ hạn, đối tân bao năm qua mà nói, đa số đều nhảy qua hai người niên độ. Bản lệ 1 tuổi tiểu hạn từ 49 năm đầu tháng mười một nhị nhật giờ Dậu khởi tới 50 năm đầu tháng mười một nhị nhật giờ Thân chỉ, dĩ 50 năm chiếm thời gian khá lâu. Trọng bệnh điểm ở cung phu thê, tiêu điểm hạn năm là đinh, canh, tân, kỷ, chủ bại nghiệp hình thương, thương thê; phúc đức cũng bệnh, phùng mậu hạn năm dễ rủi ro).

1, vị đi đại hạn (vận) tiền: 1 tuổi thì đã chết, xuất ra đi chôn, giữa đường lo lắng sống chuyển. Tiếng đồng hồ người yếu đa bệnh, ngày đêm khốc náo liên tục. ( 1 tuổi tiểu hạn nhập vị cung, là tiêu điểm trọng bệnh điểm của cung, hung tinh tụ thấu; lưu niên kỷ là dồn bệnh điểm, và nguyên cục điệp kị ở thái tuế xấu cung, xung động tiểu hạn vị cung hung tinh, cho nên là đại hung, cũng may tiểu hạn cung tam mới có nhật nguyệt hội chiếu, cho nên không chết được).

Bản thân sau khi sinh phụ thân tựu bị bệnh, 1953 năm bệnh nặng thêm, bác sĩ thuyết bất năng trị, trên đường trở về, đi thuyền gia cập người nhà thiếu, đầu sông tự sát. (mặt trên đã phân tích mệnh chủ có còn nhỏ tang phụ tin tức, ứng với vu năm nào? Thì khán khổ hạn và lưu niên. Lưu niên ở tị cung, có thiên khốc đà la, chủ khóc tang sự; lưu niên cung phụ mẫu ở ngọ, vừa là tiểu hạn cha mẹ cung tật ách, tuy có tử vi lộc tồn, nhưng có âm sát đại hao, âm sát là âm hồn, bị quý năm tham lang Hóa kị đái thiên khôi quỷ tốt tách ra, bản thân thụ xung khó giữ được tánh mạng, cho nên hung vong).

Tiếng đồng hồ Hầu gia lý rất nghèo, rau dại đỡ đói, không có tiền đọc sách, không thể làm gì khác hơn là ở phía ngoài cửa trường thính độc, hậu lão sư thương cảm, mệnh ta nhập hiệu an vị (lúc nhỏ nên xem thêm cung phụ mẫu, cung phụ mẫu không được cát, phụ mẫu bệnh đa, còn nhỏ tang phụ, cuộc sống trong nhà làm sao sẽ bất tận).

1954 năm phát hồng thủy, bao phủ thôn trang, chạy nạn vùng núi, huynh tả bảy người lạp xả mà đi, khổ không thể tả. (còn nhỏ nghèo khó, vừa giá trị thiên tai, tiểu hạn giá trị thiên mã, thiên mã chủ động, cố hữu chạy nạn của tượng).

2, nhất vận ất hợi, 5 tới 15 tuổi, 54 năm bảy tháng tới 64 năm bảy tháng, đi sánh vai chính ấn vận, giựt tiền đoạt của, gia cảnh nghèo khó bất kham. (đẩu số đệ nhất đại hạn Đinh Mão, 6 tới 15 tuổi, từ 54 năm đầu tháng mười một nhị nhật giờ Dậu khởi tới 64 năm đầu tháng mười một nhị nhật giờ Thân chỉ, và tứ trụ đại vận hơi có xuất nhập. Niên thiếu vận nhưng nên xem thêm cung phụ mẫu. Cung phụ mẫu không được cát, tiếng đồng hồ sinh hoạt nghèo khó. Đại hạn thái dương miếu vượng hóa khoa giá trị hạn, đại cát, nói rõ sinh hoạt ứng với từ từ chuyển biến tốt đẹp, bản thân đọc sách thông minh, thành tích tốt; ánh nắng chiếu sáng diệu, tà ma không để lại dấu vết, đa may mắn, nhưng thái dương mỗi ngày vận chuyển liên tục, cho nên cũng chủ bôn ba lao lực, mà lại niên thiếu giúp đỡ vận cũng không nhiều có ích).

59 năm, thủy yêm đầu sông tai ương, chính đứng lên. (tiểu hạn giá trị lưới thất sát của cung, dễ có tai, tiểu hạn cung tật ách giá trị thái âm tinh, Thái âm chủ thủy, cho nên là thủy tai; nhưng đại hạn cát, cho nên hữu kinh vô hiểm, mình có thể đứng lên, tựu không tính là cái gì đại tai đại nạn).

1960 năm, gia gia qua đời. (tiểu hạn ở tị, thiên khốc khốc người nhà; vừa lưu niên Thiên can canh là dồn bệnh năm mất mùa, canh khiến cho thiên đồng Hóa kị xung động vị cung hung thần, kíp nổ trọng bệnh cung, vị cung là nhỏ hạn gia gia cung vị, cho nên gia gia có hung).

1963 năm, mẫu vong. (tiểu hạn nhập thân cung, dữ nhiều lành ít; tiểu hạn cha mẹ của cung phượng các gặp phỉ liêm, chặn thiên không, bạch hổ, đại hao, tai sát, phượng các là nữ tinh, mẫu tinh; tiểu hạn huynh đệ cung hung thần hội tụ; lưu niên Thiên can quý khiến cho tham lang Hóa kị xung cung điền trạch, điền trạch là người nhà; đã ngoài kỷ phương diện nguyên nhân, tạo thành mẫu vong).

3, nhị vận giáp thủ, 15 tới 25 tuổi, 64 năm bảy tháng tới 74 năm bảy tháng. Giáp mộc bang thân, thủ trung tâm hữu dụng thần của cây, dụng thần điệu hầu đắc lực, độc Thư Thành tích cầm cờ đi trước. (đẩu số đệ nhị đại hạn tự 65 năm tới 74 năm, nhập bính dần cung, vũ khúc hóa lộc, thiên tướng, tả phụ, hồng loan, thiên phúc, trường sinh chờ ngôi sao may mắn cùng thủ, đây là có lợi một mặt, nhưng có thiên không, cô thần, kiếp sát, xui chờ hung tinh, cát hung hỗn tạp, cho nên bản đại hạn nội, số phận sẽ có cát có hung, gặp hung niên kỉ hạn thì hội nghiêng về một phía, đột nhiên rách nát, chợt tai tật).

1965 năm, tham gia trung tâm thi, dĩ ưu dị thành tích trúng tuyển. (tiểu hạn thủ cung, liêm phủ hai sao đều là thông minh thi học ngôi sao, lưu niên tị cung tự hóa thần lộc, cho nên năng lực cao trung trúng tuyển).

1966 năm, văn cách bắt đầu, khứ Bắc Kinh thấy Mao chủ tịch. (tiểu hạn thiên mã tinh chủ đi lại).

1969 năm, nói yêu thương, 1970 năm biệt ly. (đại hạn phùng hồng loan, bản hạn nội chủ có luyến ái đào hoa sự, nhưng phùng thiên không, cô thần, kiếp sát, xui, chỉ nói mà không thành. 69 năm khổ hạn đồng cung, phùng hồng loan chủ có đào hoa, 70 năm lưu niên Thiên can khiến cho thiên đồng Hóa kị nhập cung phu thê, sở dĩ kết phải không hôn mà biệt ly).

1972 năm, tiến nhập đoàn văn công công tác, cùng năm đã bị nhóm đấu. (tiểu hạn ở tị, thiên cơ tinh là công tác tinh, vừa là chuyển động ngôi sao, cố hữu tham gia công tác sự; Bản cung có thiên khốc, đà la, chỉ bối, quan phù, chỉ bối chủ bị người nhóm đấu chỉ trích).

1973 năm, bệnh nặng một hồi, được nghệ giao hữu bang trợ thoát hiểm. (tiểu hạn ở ngọ, lưu niên canh là dồn bệnh tiêu điểm, khiến cho tham lang Hóa kị xung động âm sát đại hao chờ hung tinh, cho nên dễ có bệnh tai; tử vi có hóa tai tác dụng, cho nên được quý nhân trợ giúp mà thoát hiểm).

4, tam vận quý dậu, 25 tới 35 tuổi, 1974 năm bảy tháng tới 1984 năm bảy tháng. Đi thiên ấn thất sát vận, ấn vượng năng lực nắm quyền. (đệ tam đại hạn nhập ất xấu cung, cùng cự hãm yếu, văn khúc Hóa kị, là nguyên cục trọng bệnh điểm, bất lợi đa; bản đại hạn là cung phu thê, phải có hôn nhân sự, nhưng cũng không hề lợi việc; trong cung có thiên quý ân quang tinh, dễ được quý nhân dẫn mà lên chức thăng chức).

1974 năm khởi làm ba năm bí thư quản con dấu, làm hai năm công an công tác quản người xấu, hai năm công tác đội, ba năm văn hóa công tác. (xương khúc cùng thủ đại hạn, chủ và văn hóa công văn sự nghiệp hữu quan).

1976 năm, mắc mắt tật thiếu chút nữa hạt. (tiểu hạn nhập thân cung, phùng phỉ liêm, bạch hổ, đại hao, cố hữu tai).

1978 năm kết hôn, vợ là quê người nhân. (đại hạn cung phu thê, tiểu hạn Thái âm phong cáo, lưu niên thiên hỉ nhập cung mệnh, lưu loan nhập thân cung, cho nên sẽ có hôn nhân vui mừng sự; thiên diêu, chủ ngoắc thành hôn, thiên vu cản mã, chủ rất nhanh kết hôn; cung phu thê cự môn là quê người nhân).

1979 năm, điều động công việc, vợ sanh non. (lưu niên khiến cho văn khúc Hóa kị, bất lợi công văn, cho nên dời văn bí công tác; Hóa kị nhập nguyên cung phu thê, đến đây cung làm trọng bệnh cung, bất lợi sự bạo phát).

1980, 81 năm, cảo văn hóa công tác, dự họp trung ương văn hóa công tác phần tử tích cực đại diện. (lưu niên can khiến cho thái dương hóa lộc quyền nhập nguyên cung mệnh, vừa giá trị xương khúc thiên quý ân quang, cho nên ở văn hóa sự nghiệp trên có phong cảnh sự; nhưng lại giá trị Hóa kị, tiên hảo hậu phôi, cho nên đột nhiên bị nhóm chỉnh).

1982, 83 năm hết tết đến cũng ở quê nhà lao động.

1983 năm, sinh một con trai tử, cùng năm tháng mười bị cement bản rớt xuống đập đầu, tiên huyết đầy người, nhưng không có gì đáng ngại. (tiểu hạn giá trị thất sát, dễ có biến động và thương tai sự, tháng mười tiến nhập vị cung, là hung thần tụ thấu của cung, đối cung Hóa kị xung chiếu, vì vậy nguyệt có thương tích tai; tiểu hạn nữ nhân cung phùng cự môn hóa quyền, cho nên sinh nhi tử).

5, tứ vận nhâm thân, 35 tới 45 tuổi, 1984 năm bảy tháng tới 1994 năm bảy tháng. Tiền năm năm thương quan bội ấn, phong cảnh cơ hội tới, quan hàm đầy người, quyền đại giáp uy, có tiền có quyền thế, nhất hô bá ứng, uy danh truyền xa, nhưng trong đó hai năm có tai. Mệnh chủ thở dài thuyết: “Thì lai thiết thành kim, vận khứ kim thành thiết, đến đây mười năm ta cao thì lên thiên đường, thấp thì xuống địa ngục, quang vinh hậu tướng tế, hay thay đổi.” (đến đây đại hạn nhập một giáp cung, hỏa tham đồng hành cách, lại có hữu bật thiên khôi cát trợ giúp, chủ hoành phát, tham lang sao Bắc đẩu, tiền năm năm phát đạt; nhưng đại hạn Thiên can khiến cho thái dương Hóa kị nhập đại hạn cung điền trạch, tức nguyên cung mệnh, chủ bản thân cập người nhà dễ có hình tai).

1984 năm 10 nguyệt, bị lĩnh đạo trọng dụng, nhâm một nhà nhà xưởng xưởng trưởng, lánh kiêm cái khác tam chức, cho đến 89 năm, đều là xa thủy Mã Long, phong cảnh thoải mái. (tiểu hạn thiên cơ, chủ điều động công việc; phùng thiên khốc, đà la, thiên khốc khốc người nhà; vừa lưu niên thái dương Hóa kị nhập tiểu hạn cung phu thê, cho nên lão bà có bệnh).

1986 năm đánh mất một con trai. (tiểu hạn nhập vị cung, hung thần tụ; lưu niên liêm trinh Hóa kị xung động thìn cung thất sát ác tinh, thìn cung là nhỏ hạn nữ nhân cung, cho nên chủ tử nữ có hung tai, có tang tử đau).

1990 năm 11 nguyệt, nhân tài vấn đề bị tạm thời cách chức tỉnh lại. (lưu niên thiên đồng Hóa kị xung động tiểu hạn cung tài bạch, cai cung hung thần tụ thấu, phùng xung thì hung tinh tất động mà có tai ách, cho nên chủ tài chính và kinh tế thượng xảy ra vấn đề).

1992 năm hai tháng vu án điều tra rõ ra tù, quan phục nguyên chức. (lưu niên thiên lương hóa lộc nhập nguyên cung mệnh, cho nên năng lực ra tù).

1993 năm điệu một nhà thực nghiệp công ty nhâm tổng giám đốc, đến đây năm lỗ lã chắc chắn vạn nguyên. (tiểu hạn cung sao Vũ khúc là thương nghiệp tài tinh, mà đến đây cung có thiên không, sở dĩ chủ tài vụ lỗ lã).

6, ngũ vận tân vị, 45 tới 55 tuổi, 1994 năm bảy tháng tới 2004 năm bảy tháng. Thất sát vận, mệnh thư thuyết: “Thương quan dụng thần phạ đi thất sát vận.” (dưới dụng tử vi đẩu số một vốn một lời đại hạn, lưu niên tiểu hạn tiến hành tổng hợp lại thảo luận. Bản đại hạn từ 46 tuổi tới 55 tuổi, 1995 năm đầu tháng mười một nhị nhật thủ thì tới 2004 năm đầu tháng mười một nhị nhật giờ Dậu, đi hợi cung. Đại hạn bàn là: Hợi là cung mệnh, thủ cung huynh đệ, dậu phu thê, thân tử nữ, vị tài bạch, ngọ tật ách, tị thiên di, thìn nô bộc, mão sự nghiệp, dần điền trạch, xấu phúc đức, tử phụ mẫu. Đại hạn Thiên can yêu cầu pháp: Tòng mệnh can cung mão khởi Đinh Mão, nghịch bày lai, bính dần, ất xấu, một giáp, quý hợi, nhâm thủ, tân dậu, canh thân… . Bản đại hạn Thiên can là quý, sao Tứ hóa là: Phá quân hóa lộc, cự môn hóa quyền, Thái âm hóa khoa, tham lang Hóa kị. Thái âm nhập hợi cung, danh “Trăng sáng Thiên môn”, miếu vượng hóa khoa, vô sát có cát, ứng với là tương đối phong cảnh cát tường của hạn. Thái âm chủ tài, hóa khoa chủ danh, tài danh song mỹ, đa tích tư tài; phong cáo, bát tọa chủ lên chức, thiên vu, thiên mã danh “Thiên vu cản mã”, lên chức khoái; thiên mã, bát tọa ở xã hội cũ chủ ngồi kiệu người, ngày hôm nay chủ ngồi kiệu xa; Thái âm là nữ nhân tinh, gia thiên diêu, điều không phải được nữ nhân trợ giúp ngay cả có tửu sắc gặp ở ngoài; Bản cung có người đi viếng, đối cung có thiên khốc, chú ý thân nhân thương tai. Nhìn nữa Bản cung tam phương tứ chính tình huống, tả phương sự nghiệp cung dương lương ngôi sao may mắn cao chiếu, chủ sự nghiệp phát triển không ngừng; bên phải cung tài bạch phá quân hóa lộc, nhưng phùng Địa kiếp, mặc dù tài vụ không sai, ám hao tổn cũng lớn; đối cung thiên cơ gia đà la thiên khốc, xuất ngoại là sự nghiệp phiền lòng. Nhìn nữa bản hạn lục thân tình huống: Phượng các nhập chủ cung phu thê, là thoả đáng, đối diện thái dương chính chiếu, chủ sự nghiệp không sai, nhưng Bản cung có phỉ liêm, bạch hổ, chính thiên không tinh, chú ý thương bệnh tai cập ám hao tổn, vừa phùng giải thần, vấn đề không lớn; đại hạn cung tử nữ ở thân, đại hạn hóa lộc nhập đến đây cung, chủ văn thơ đối ngẫu nữ rất có tình, quan tâm tử nữ, nhưng phá quân Địa kiếp ở đây, chủ tử nữ tuy có phát đạt kỳ ngộ, mà lãng phí phá hao tổn cũng lớn).

1994, 95 năm, là nợ nần mà không an. ( 1995 năm tiểu hạn ở thìn cung, thái tuế ở hợi cung. Tiểu hạn bàn là: Thìn là cung mệnh, mão vì huynh đệ, dần vi phu thê, xấu tử nữ, tử tài bạch, hợi tật ách, thủ thiên di, dậu nô bộc, thân sự nghiệp, vị điền trạch, ngọ phúc đức, tị phụ mẫu. Tiểu hạn thất sát tọa thủ, cũng may vô sát đồng cung, đối cung Thiên phủ lai chế hóa, mà lại thái tuế cung cát, nhưng có thể tường an vô sự, chỉ là so sánh vất vả cực nhọc mà thôi, nên chú ý phẩm đức tu dưỡng, bất khả kích động. Tiểu hạn cung tài bạch tham lang tọa thủ, phùng đại hạn Hóa kị tinh, cho nên là tài vụ mà phiền não. Tiểu hạn là sự nghiệp cung phá quân Địa kiếp, sự nghiệp thượng không thích hợp vọng động. Tiểu hạn huynh đệ cung dương lương tọa thủ, ứng với chủ huynh đệ may mắn. Tiểu hạn cung phu thê vũ tướng tọa thủ, cát hung hỗn tạp, chủ thê tử có cát có hung. Tiểu hạn cung tử nữ xương khúc phùng đại hạn hóa quyền, tử nữ bài vở và bài tập tiến bộ, được quý nhân giúp ích đại).

96 năm điệu ra công ty, đáo văn hóa cục nhậm chức, trong công tác thoải mái một ít, đến đây năm bá phụ qua đời. (tiểu hạn nhập tị cung, gặp công tác tinh thiên cơ hóa quyền, cố hữu điều động mà có quyền; nguyên cục sự nghiệp cung xương khúc đối chiếu, không – ly khai văn hóa sự nghiệp; phùng thiên khốc tinh, khốc người nhà).

Dưới là nguyên thư trình bày và phân tích, phối đẩu số tiến hành phân tích:

1997 năm có tiền kiếm được, nhưng làm phiền đau khổ. (đại hạn cát, tiểu hạn tử vi lộc tồn, cho nên đa tiền kiếm được, nhưng đại hạn Hóa kị tinh ở đối cung gửi thông điệp, chủ làm lụng vất vả, lộc tồn cũng chủ là tài vất vả cực nhọc).

1998 năm, đa tiền kiếm được, đi lại cũng nhiều, nhưng tỷ tỷ có tai. (tuy lớn hạn cát mà thấy nhỏ hạn hung tụ, mà lại tam mới có âm dương hội chiếu, nhưng có thể thường thường mà qua. Tiểu hạn huynh đệ cung tử vi tinh cao chiếu, huynh đệ ứng với chủ phong cảnh không có lỗi gì).

1999 năm, thê nhi có tai, huynh tả cũng có họa. (tiểu hạn nhập thân, phùng đại hạn hóa lộc tinh, nhưng lại phùng Địa kiếp, mà lại tiểu hạn là sự nghiệp cung phùng đại hạn Hóa kị tinh, cho nên là cát chỗ giấu hung, xung vận tiểu hạn cung phu thê, chủ thê tử bất lợi. Tiểu hạn huynh đệ cung hung thần thấu, vừa phùng lưu niên Hóa kị xung động hung tinh, chủ huynh tả có tai).

2000 năm, tài danh song mỹ, nhưng chỉ có gặp ở ngoài hoặc nhi tử có hôn ưa. (lưu niên khiến cho thái dương hóa lộc nhập nguyên cung mệnh, cố hữu tài danh song mỹ việc).

2001 năm, danh khí lớn hơn nữa, tài lợi hưởng thông. (tiểu hạn Thiên phủ, lưu niên thái dương hóa quyền nhập nguyên cung mệnh, tài danh tốt).

2003 năm, danh tiếng bị hao tổn, mà lại có bệnh tai nằm viện. (tiểu hạn ở tử cung, lưu niên khiến cho tham lang Hóa kị nhập tiểu hạn cung, tiểu hạn chủ nội, là có bệnh tai).

7, nguyên thư vị tác thảo luận (thứ sáu đại hạn nhập nhâm thủ cung, 56 tuổi tới 65 tuổi, 2005 năm tới 2014 năm. Liêm phủ đại hạn, đại hạn Thiên can khiến cho thiên lương hóa lộc nhập nguyên mệnh, bản thân vô vấn đề lớn lao gì; nhưng đại hạn Thiên can khiến cho vũ khúc Hóa kị xung cung phu thê, đại hạn cung lại có quả tú tinh, chủ bản thân cô độc, chỉ đối thê tử bất lợi).

8, 2015 năm bản thân có một cửa miệng, nhược quá cửa này, tới 72 tuổi, 2021 năm khó hơn nữa vượt qua. (đệ thất đại hạn nhập tân dậu cung, 66 tới 75 tuổi, 2015 năm tới 2024 năm. Đến đây đại hạn là dồn bệnh tiêu điểm, nhập nguyên thân cung, vô chính tinh mà giá trị phỉ liêm, bạch hổ, đại hao, tử chờ hung tinh, bản thân phùng hung thần cũng biết không ổn. 2021 năm nguyên mệnh, đại hạn, lưu niên tam kị trùng điệp lưu niên cung, quả thực dữ nhiều lành ít. Khán số tuổi thọ, chúng ta không được chủ trương vọng luận, để tránh khỏi khiến cho nhân gia tinh thần gánh vác. Đương nhiên để học thuật nghiên cứu, có thể tự tị trong lòng hiểu rõ, cũng có thể áp dụng ám chỉ biện pháp, nói rõ ở đây hạn mỗi năm nào đó nguyệt nội yếu chú ý thân thể, phòng ngừa tật bệnh chờ. Khán số tuổi thọ, tiên khán phúc đức mệnh thân cung định một toàn cục, thứ khán toàn cục tả hữu đại hạn cung độ có hay không hung, nhược hung, nhìn nữa tiểu hạn lưu niên na nhất cung hung nhất, tức cai khiến cho chú ý; nếu không hung, hãy nhìn thượng kế tiếp đại hạn có hay không hung lai phán đoán suy luận; đại hạn cập tiểu hạn cung tật ách thật là tốt phôi cũng không có thể bỏ qua. Có lúc đại hạn tuy rằng không được hung, mà phúc đức mệnh thân cung số tuổi thọ đã đến, mà lại tiểu hạn lưu niên vừa thập phần hung người, cũng đại hung).

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

第一节 命局、大限、小限流年的关系

命和运是一个整体,但各自又有所主与不同的特点。“命”是先天及内部因素,是人的灵魂、身体,是人的命运的主体骨架、主要成份。“命”的格局高低注定了一个人一生承受富贵福寿能力所达到的最高限额。“运”则是外部因素、后天环境影响力,是人适应时空场能变化的能力,在各个时空场点上活动与运用的历程,以及后天努力的结果,“运”的发展变化也可以影响“命”的结局。内因起主要作用,内因通过外因而起作用。“命”是主要因素,“命”通过“运”起作用,所以“命”和“运”都很重要,共同组成人生命运的曲线。例如,原命局凶星多或主星失陷,出身贫穷,逢限运化吉或吉星来合,多有突发的成就,好运过后仍为奔波失意;反之,原命局吉多星旺,出身富贵,逢限运恶煞化忌来冲,亦会突然失意落魄,唯恶运过后则能恢复元气。又如,原局有官的命,大运扶助则有官当,若一生不得运,也是不能当官的,最多不致太贫贱罢了;原局无官的格局,大运扶助也难有官当,最多事业较顺而已。

在天垂象,在地成形,在人成事。天盘如天,大限盘如地,流年盘如人。命是天定的,原命格局的高低,注定一生富贵贫贱寿夭的大势,即定数,是静态部分。岁限则是人生各个阶段在定数基础上的上下浮动变化情况,即应数,属动态部分。原命盘的宫星反映人事的本质,运限只反映人生的际遇,限运宫星不起本质、本性(性情)的作用,在短期内不可能达到,但能显现原有象意的作用,星曜的化气和象意特色仍起作用;例如,紫微本质为皇帝星,须百官朝拱,限运则无皇帝的本质,可以不必百官朝拱,但仍有高格调、首、头和才能等特色,逢百官朝拱更为有利;又如天机的本性主聪明,须要科文星来拱,在限运中则不能主聪明,并不一定须要科文星拱,在短期内难以达到聪明,但机变、变动、谋划和依附权势的特色仍然存在,逢科文吉星亦对运程有利。限运宫星的性质为在先天盘宫星本质基础上的发展变化和反应,看其对本质的影响如何?是否为本质所喜还是所忌,若为本质所喜则增强本质的作用,人事向好方向展;若为本质所忌则减弱本质的作用,人事向坏方向发展。命盘宫星的本质不同,行运的喜忌也不同,则限年的克应也不同。因此,岁限的分折是不能脱离命局的,仍应以命局为主线、为定数。例如,原命局显示其人无官,大小限最好也只表示比较顺遂而已,不可能升官,即使升官也不大,尤如鱼虾入大海任其畅游,但不可能变成龙一样。而什么时侯升官发财?什么时侯灾殃?则必须由大限、流年小限来确定。大限是个转折点,是至关重要的一环,它起到承上传下的作用,富贵吉凶已基本定型,就看应于本大限十年中哪一年了。例如论凶灾,首先看原命局的重病焦点宫,存在哪些灾厄的隐患、祸根;再看大限的发展情况,若增凶则增加了发生灾厄的份量,灾厄已经怀胎成形,即基本定局,就看哪一年发生了;再看这大限十年中哪一个流年小限宫和流年宫凶,以定灾厄发生的年份;接下来再分析流月、流日、流时。

原命局管人一生的大局,大限管人十年的遭遇,小限、流年管一年的祸福。与四柱命理比较,斗数的大限大约相当于四柱的大运,但起运限的岁数多有差别;小限、流年大约相当于四柱的小运、流年。

我们把人一生分为三个时期,即少年、中年、老年三大时期,称为时期运。人的生活、事业、灾厄随着少年、中年、老年三个不同时期的变化,会有截然不同的发展规律。少年时期,正是长身体和学习时期,身体应变能力较差,生活上还必须依赖父母家庭。中年时期,身体发育成熟,应变能力强,是自立成家、发展事业的大好时机。老年时期,是退休享福而逐渐衰老、身体毛病越来越多的时期。少、中、老三期的年龄划分,从现代情况考虑,少年运从出生至20岁,中年运从21岁至55岁,老年运从55岁起至死亡。三期各有所主的宫度,少年期吉凶以命宫为主,生活以父母宫为主,流年注重父母宫;中年期以命宫为主,参看财官迁宫,限年注重财官迁宫;老年期以福德宫为主,兼看命、身、疾厄宫,晚年注重疾厄宫。看所主宫度的星情好坏以定各个时期的命运吉凶,所主宫度好者则吉,主宫坏者则凶。注意:这三个时期的吉凶祸福还只是模糊的预兆,而且仅作辅助参考,发生与否主要由大限、流年来决定。

一个人的吉运,是喜庆的,对人的身心虽有影响,但毕竟比起灾祸,尤其是伤残死亡的影响来说,那是截然不同的,伤死的悲痛是刻骨铭心。所以,在论限运吉凶时,以灾厄为重,以便在灾祸来临之前预防,趋吉避凶。论限运吉凶,应从命局开始,再到大限、流年小限、流月、流日、流时,逐级进行分析论断;大限对命局发生作用,小限、流年对大限发生作用,而不是命局对大限作用,大限对小限流年作用,流月、流日、流时同理。

限年分析与与原局一样,也讲格局和四化引发,论星情也以主星为主为树干,辅星小星为辅为枝叶。但在看限年动盘中,尤其流年,不可低估小星一的作用,它们甚至可以影响和左右大星的作用。在论凶祸灾厄时,很重视小星及四化星、流星的吉凶论断,若遇六煞星及阴煞、劫煞、大耗、蜚廉、天伤、天使、天哭、天虚、丧吊、白虎、化忌等凶星,必显示其凶性,易发生官非、伤病、死丧等凶灾。例如,大限流年逢化科、文昌、化禄(或禄存)会集,考试本应高中,但却又逢咸池、大耗同守,是年会因有桃花星的作用,会迷入情海或谈恋爱而影响学习,结果考试落榜。

论限运吉凶,北斗星作用较早,南斗星作用较晚。大限中,北斗星应于前5年,南斗星应于后5年。小限流年中,北斗星应于上半年,南斗星应于下半年。流月日时同理。

限运逢杀破狼,多有特殊之转机,事情或急成急败,或发展变化大。限运逢化禄加会四煞,事情会急速成功,叠禄更是。限运逢化忌加会六煞,事情会急剧破败,叠忌更是。

命局、大限、小限流年吉凶的关系,一般情况下有如下关系:

命局吉,大限吉,流年吉,是年大吉;命局吉,大限吉,流年凶,是年平运;

命局吉,大限凶,流年吉,是年小吉;命局吉,大限凶,流年凶,是年凶;

命局凶,大限吉,流年吉,是年吉;命局凶,大限吉,流年凶,是年小凶;

命局凶,大限凶,流年吉,是年平运;命局凶,大限凶,流年凶,是年大凶。

特殊情况下,大限吉流年凶而应凶甚至大凶,大限凶流年吉而应吉甚至大吉,那是福荫、积恶、扬善、风水影响或环境时局改变所致,研命者不可不知。

第二节 大限天干的求法

大限天干与原局天干有些不同,焦点在子丑寅卯四宫内,尤以寅宫为转折点。原因是,流年与流月是按规律向前推进的,而天盘天干在寅宫的左右宫度与流年流月向前的规则不符。例如蒋介石的命盘,大限逆布,命宫甲辰,逆上为癸卯,再逆上为壬寅,相当于正月,再逆上一限相当于上一年的十二月份,理应为逆行的辛丑,而天盘丑宫的天干为癸,亦为前进了,所以不符。再逆上到子宫,相当于上一年的十一月,理应为庚子才对。其余类推。

大限天干求法规则:以天盘命宫天干打头,依天干的固有次序,阳男阴女顺布十二宫,阴男阳女逆布十二宫。

注:不少流派对大限天干是不重排的,仍用原命盘天干,大家可在实践中取舍之。

第三节 大限分析推演的基本方法

大限属人盘的范围。大限活盘即指大限行值的宫位,并以大限落宫为大限命宫,再依次逆布兄弟、夫妻、儿女、财帛、疾厄、迁移、奴仆、事业、田宅、福德、父母等十二宫,然后以这个活盘所构成的新的格局来分折该大限的发展趋势。大限活盘中,十二地支宫和原命盘的星曜完全不动,只是人事十二宫的名称改变了。不过,也增加了大限的四化星。大限四化星在运限的分折中很重要,他们都是以大限宫的天干为准推导出来的,推法与原局的一样,只是生年干换成大限天干而已,参看排盘总表的天干四化表。

排布出大限人事十二宫后,细查此十二宫位的星情及四化星落宫的吉凶,即可知道十年里本人各方面的人事情况及六亲的遭遇。限年十二宫所代表的基本类象和意义与原局相似,例如,命宫代表命主本人,兄弟宫代表兄弟姐妹,子女宫代表子女等。看限年事业及官运,主要看限年命宫和事业宫,吉则事业顺遂,凶则事业不利。看限年财运,主要看限年财帛宫吉则财运好,凶则财运差;财运宜兼看福德宫,福德宫主思想行为,若逢财星并开创之星则主有加大投资的思想行为。

看大限,星情法仍为为普遍分析和具体内容分析的主要方法,与先天命的星情分析法一样,注意格局运用和四化引发。首先查看以下几节中专论星情组合行运部分的内容,就可以看出该大限内人事发展变化的主要内容、本人的心理状况;再参看宫内正星的庙旺失陷,以及三方四正的扶助情况,则本大限内的吉凶祸福即可基本掌握。如果大限宫内正星为吉星坐守,庙旺得地,无七煞同宫,主十年心情安静;再加三方及夹宫吉拱照会,组成好格局,更主十年吉庆,人财两美;若逢左右昌曲魁钺守照,原有官职的可升迁,平民可以发财有喜;若加七煞同守,三方也吉凶混杂,则十年阻滞,辛劳多败,但还不致于凶死。若大限宫内正星失陷,主十年平常;加煞主十年凶多吉少,三方煞凑大凶。若大限宫内正星为失陷的恶星或无主星,加七煞,必主这一大限内大凶;再遇恶煞聚凑的流年、小限,则官灾人祸、破败等凶灾就会发生在这一年内,甚则凶死。

看大限吉凶的重点问题,是以四化星寻契机,紧紧围绕四化星分析吉凶事态,尤其是化忌和化禄的星宫进行跟踪(下编作详细论述)。这里有原局四化和大限四化星之分。原局四化星是以生年天干为依椐天干四化表查出,对原局影响大,对限年影响较小,但当被限年四化冲叠时则对限年亦起作用,例如原局化禄逢限年化禄同宫,称叠禄,化禄的力量大增;若原化禄的星宫逢限年变为化忌,则表示由好变坏,逢限年化忌在对宫冲照亦同;原局化忌之星宫逢限年变为化禄,则表示由坏变好,逢限年化禄在对宫冲照亦同;原局化忌之星逢限年化忌,称叠忌,化忌的力量大增,逢限年化忌在对宫冲照,化忌的力量倍增。大限四化星则以大限宫的天干为依椐天干四化表查出,对本大限影响大,对原局和流年影响较小,但当被流年四化冲叠时则对流年亦起加强作用,看法同上。限年的化禄与四柱的运年与原局合化成喜用神相似,化忌则与四柱的合化成忌神相似。

以大限四化星来判断行运的吉凶,逢化禄权科均主吉,逢化忌主凶,应把重点放在大限化禄和化忌星上。如果大限宫逢流禄守照,不逢流忌,主十年吉利;若同时有流禄、流权、流科守照,主锦上添花。如大限宫逢流忌守照,则主十年不利。若化科权与化忌同宫,则可减弱化忌的力量,主十年辛劳而平常。若禄忌同宫或对冲,则按双忌看,凶力加倍,主十年大凶,一般多先吉后凶。但看四化还要结合主星的庙陷及宫的组合来看,逢主星庙旺无恶煞,化科权禄更吉,化忌及忌冲则不顺,主辛劳而成;若主星失陷或有恶煞,逢化科权禄亦主虚名,逢化忌则更凶,辛劳而无成,逢忌冲还主有凶灾。若本宫及三方全逢禄权科,均主十年大吉利,必升职发财,旺吉更利,衰及有煞辛劳而发。

大限的焦点问题,着重是跟踪化忌星,首先以原局焦点宫为体,看大限化忌星是否重叠或冲原局焦点宫,若是则凶灾已基本定型,凶灾很可能会应于此十年内的某一年,但凶灾的程度则看流年的增凶程度。原局或限运组成格局,逢四化引发往往也是焦点所在。

大限落何宫,宫的吉凶首先应于该宫的类神,即该宫名称所代表的人事定义,如大限落父母宫,若该宫好,表十年父母吉利,自己得父母的福荫;若父母宫凶,则父母十年不利,自己与父母关系不好,或得不到父母的福荫。又如,大限落事业宫,若该宫好,则十年事业发展顺利;若该宫凶,则十年事业不利。这就是“宫位定人事”的意思。紫微斗数重视“体”与“用”的关系(体用的解释参看前面有关章节),“体”兆示大体、背景的信息,“用”显示详细、前景的信息。这里讲大限落原局宫的兆示,原局为“体”,故显示出“体”的信息,是大体的、背景的信息,“用”的兆示在那里?在大限的十二宫。

在活用大限人事十二宫时,应以天盘十二宫原对应宫的吉凶为体为兆示,而以大限盘对应宫的吉凶为用为克应。例如,天盘中父母宫预示父母有凶灾,而凶灾发生于什么时候呢?则看岁限十二宫中的父母宫最凶的岁限,即为应期。又例如,大限化忌入天盘命宫,主运程凶险,这是“体”;凶来自何方?看天盘命宫变成大限的什么宫,若变为大限的兄弟宫,则凶险障碍来自同僚、兄弟的倾扎,这就是“用”的意义了。

大限吉凶的应验时间还宜结合星曜斗分来看,北斗星的吉凶多应于前五年,南斗星的吉凶多应于后五年。这一点对于结合四柱命理分析尤其重要,因四柱大运和紫微大限的起始年龄一般差别较大,吉凶应验时间就可用斗分来调整。

◎大限入十二宫人事吉凶简断

这里就是上述“大限落何宫,宫的吉凶首先应于该宫的类神”的具体分析论述。

未行大限前,以命宫和父母宫、小限宫一起研参。父母宫好,儿时易养,得父母福荫,生活不错;父母宫凶煞凑,儿时病多或父母照料不周,因父母不济而生活困难;更加命身宫凶且三方均有煞时则有夭折的危险。

大限入命宫,亦为儿童时代,生活上亦宜参考父母宫。命宫好,生活开始好转,学业有成;该宫不好,凶煞聚,则生活困难,学业不好,伤残疾病,再见三方煞聚,更凶,甚则夭折。后靠看父母,前景看兄弟;父母是富贵之基,兄弟是成就之基。

大限入兄弟宫,该宫好,主十年兄弟和睦,有助益,本人生活幸福,学业有成;该宫不好, 主兄弟不睦,兄弟或本人生活、学业不好,身体不佳。应注意,以上看法,仅是表面的情况,本限内兄弟的具体情况,应以大限的兄弟宫为主来看,以下各宫断法亦同理。

大限入夫妻宫,该宫好,主男得贤妻女嫁俊郎,夫妻和睦,本人及配偶事业有成,生活愉快;该宫不好,主婚姻难成,夫妻不睦,双方事业阻滞,生活困难,或双方病灾,生育困难等。

大限入子女宫,该宫好,主十年子女及本人吉祥;该宫不好,主子女及本人阻滞、疾病灾咎,子女难教养。

大限入财帛宫,该宫好,主十年财运亨通;该宫不好,主十年破败多端,求财艰难,为生活而奔波,疾病灾咎。

大限入疾厄宫,该宫好,主十年平安吉祥;该宫不好,灾病重重,工作场地不良,公司(单位)不景气,诸凶煞聚,大凶,遇流年大凶之年应验。

大限入迁移宫,该宫好,主十年外出顺遂吉利,或得贵人相助,事业具开创局面,经营获利,或主社会地位升高;该宫不好,出外不利,事业辛劳无成,疾病灾咎。

大限入奴仆宫,该宫吉,得朋友部下之助而顺遂;该宫坏,朋友部下寡情薄义,常遇小人中伤损害,事业阻滞,疾病灾咎。

大限入事业宫,该宫好,主十年事业发达,经营顺遂;该宫坏,主十年辛劳而事业阻滞,经营不利,多灾咎。命身宫吉,逢杀破狼之限,不论好坏都主开创更新,事业出现转机,不过,宫吉者虽辛劳而大成,宫凶者更辛劳而少成。

大限入田宅宫,该宫好,可继承祖业,自置产业顺遂,居家平安吉祥;该宫凶,破祖败业,居家不宁,产业纠纷。

大限入福德宫,该宫好,主十年福隆,思想开朗,享受高尚,或知足常乐,生活愉快。该宫不好,福薄德浅,孤僻寡合,忧虑重重,贪心不足,享受低俗,不良嗜好,疾病灾咎。

大限入父母宫,该宫好,主十年父母及本身吉祥、有靠山、事业光明;该宫坏,主父母灾病、不和、离异,无靠山,并主本人有破相之灾和事业无光明。

流年,就是出生后农历每一年的干支,随农历年而变化,可看一年的吉凶情况。

看流年有两个流派,一是以小限宫看,二是以流年支落宫看。大多流派只以流年支落宫的星情为主来看流年吉凶,不看小限宫。本人的灵感与实践经验发现:小限、流年宜综合起来看,小限宫看迹象,侧重内部因素,主要显示本人、体内的信息,如本人的疾病、灾厄、心态、行为之类,其次才是与本人的事业财运及家庭有关系;流年断实际,侧重外部因素,主要显示外部环境对自己的影响,如单位、家庭、家人的情况及与上司、家人的关系,因此而影响本人的事业、财运、婚姻、升迁、贬职、受罚、破财之类。例如,看流年,先看小限宫,若凶,已主本人当年不利;再看流年的流煞凶星和化忌星入小限宫否,若入,主更凶;再看太岁宫,若太岁宫又凶者,则主大凶,本人灾厄就难免了。

流年的具体看法与大限的看法基本一样,可比照参考,也是把小限、流年落宫当作命宫再逆布人事十二宫,然后以星情及流年四化星相结合起来看该年本人及六亲的遭遇。须注意的是:小限是以出生的月日时为转折点,一般都跨两个日历年,例如1990年六月五日辰时出生,那么从出生之时至1991年六月五日辰时为一岁小限,至1992年六月五日辰时为二岁小限,其余类推。结果每一小限的吉凶就得参看两个太岁年,同一小限的两个太岁年的吉凶就有可能不同。流年太岁法则不会跨年。

看流年四化,一共有生年、大限、流年三组四化,较复杂。一般,流年只看大限和流年两组四化,不看生年四化,但当生年四化被限年四化冲会时则须注意其作用。四化的看法可参看大限四化的看法。

小限、流年与大限一样,落于何宫,吉凶首先应于该宫对应原局的类神。(类神即为该宫的名称定义所代表的六亲及事项,如父母宫代表父母,子女宫代子女,事业宫代表事业等)。所以,大小限所主之事与原盘宫的类神有关。

流年的流星较多,其中有以流年天干为准查出的流昌、流曲、流羊、流陀、流火、流铃、流马及流年四化星;还有以流年地支为准查出的流年将前十二星,流年岁前十二星等。它们的意义和吉凶情况可参看诸星落十二宫参断一章。流星的吉凶应于谁人身上,以流星入小限的命、兄、妻、儿……等十二宫来断。若流星冲起原局的煞星,则力量彼此加强,推断流年即以此为变动的枢纽。

流年的焦点问题,仍是着重是跟踪化忌星,化忌星落宫和冲宫多有特殊的情况,表示命主对该宫的人事特别在意,但不一定凶,宫吉主有动作,宫凶主有凶变。流年化忌守照流年小限宫、大限宫和原局命宫均主当年均特殊之处。化忌的看法,小限法和流年太岁法稍有不同,小限法看化忌落宫,太岁法则看化忌冲宫。若大限化忌星重叠或冲原局焦点宫,流年化忌星亦重叠或冲原局焦点宫,十有八九为大凶。禄忌同宫或对冲,更激烈,吉者减吉,凶者更凶,化禄之星代表的人事仍吉,化忌之星代表的人事凶。大限化忌在流年的何宫位,则该宫位的意象所代表的人事往往成为该年发生的事的焦点。流年疾厄宫或其对宫恰为大限化忌所落之宫,所值之年易有大事发生。流年干化忌入大限命迁线或财福亦是寻特殊流年法。

流年的吉凶看法要与命局和大限结合起来参看,必须以命局和大限的总趋势,尤其以大限的趋势下去推导。大限吉,流年吉,则更吉;大限吉,流年凶,本年不至大凶;大限凶,流年吉,本年不凶;大限凶,流年凶,本年大凶。流年小限凶者总会有灾,只不过灾大灾小而已。大限半吉半凶,小限流年凶者则一边倒,凶。小限宫不吉,流年太岁又不吉者,大凶。

哪一年有光明?星的组合好的小限或流年,且流年小限的父疾线没有煞星侵犯而有吉星会,有光明,逢父疾线化吉更有光明。

小限与太岁同宫,吉者更吉,凶者更凶。小限与大限同宫亦是。小限大限流年太岁三者同宫,更是。太岁与生年支相冲之年有灾,与大小限支相冲亦不利。

太岁吉凶诀:太岁之星不可当,守临宫限要推详,若无吉星来相扶,未免官灾人祸来。

看太岁星,宜看落宫及看三方四正的吉凶情况来定祸福。太岁入命宫者,祸福尤为要紧,逢吉更吉,逢凶则更凶。

小限和流年吉凶的应验时间还宜结合星曜斗分来看,北斗星的吉凶多应于上半年,南斗星的吉凶多应于下半年。

斗君主要用来推断流月的,由于一年之计在于正月,所以斗君亦用来看一年之吉凶(本人不主张用斗君来看流年吉凶,要用也只宜用来参考),该宫吉则吉,遇凶则凶;该宫凶而大小限、太岁吉,也主当年有得失;该宫凶而大小限、太岁又凶,则其年灾病官非难免,甚则夭折。

第五节 流月、流日、流时的看法

推演流月、流日、流时,是更详细的分析方法,可以分析出人生各个时间的细节,比如何月日时水管漏水、理发、电话不通、遇桃花、电器出故障等等,有时间可以玩玩。我们主要是从吉凶两方面来讨论的,一般分析到流年没有什么大问题就不必分析流月流日流时了,如果流年为大凶之年,则要继续分析流月流日流时,来确切知道凶祸发生的详细时间,以便采取措施进行趋避。

流月流日流时盘,不必排入命盘图中,但可注明生年斗君在某宫,以便心算逐年斗君和流月。

流月、流日、流时的分方法与大限小限的分析方法一样,可参照之。

看四化,本生的四化,不管大限、小限、流年、流月、流日逢到皆有影响;大限的四化对于流年之影响较大,對流月、流日、流时则较小;流年天干四化主要是对流年、流月、流日有影响;流月四化主要是对月及日有影响;流日四化,只对流日及流时有影响。

凡流禄飞入原局、大限、流年、流月、流日、流时诸命宫的,其福加倍;凡流忌飞入前述诸命宫的,其凶亦加倍;流忌迭见,即原命宫化忌,大小限及流年、流月、流日、流时的化忌星有重迭于某一宫的情况者,大凶,重迭得越多则越凶。

流年、流月、流日、流时的四化星均以天文历书中的年月日时天干为准。

◎下面介绍推算流月流日流时及流星的方法:

流月流日流时盘,不必排入命盘图中,但可注明生年斗君在某宫,以便心算逐年斗君和流月。

1、定斗君及流月

斗君即是流月的正月。因是以各人的生月和生时为准来推出的,所以各人的斗君不同,且每年不同。

▲起斗君的规则:以流年的太岁(即流年地支,生年斗君以生年地支)所在宫起正月,逆数到出生月宫上,再以该宫起子时,顺数到出生时辰止,即在此宫安斗君。

生年斗君定出后,以后逐年斗君可顺盘而推,一年一宫。

▲起流月的规则:以斗君宫起正月,其余各流月顺盘而布,一月一宫。

2、定流日:以流月所在的宫起初一,顺行十二宫,一日一宫,到月底最后一天止。

3、定流时:在流日所在的宫上起子时,顺布十二宫,每一个时辰占一宫。

4、流星的推算方法如下

根椐大限、流年、流月、流日、流时来推查流星。其中流魁、流钺、流禄、流羊、流陀、及流化星,均可依大限、流年、流月、流日、流时的天干为准来推查,查法和原命盘推查方法一样。流鸾、流喜则以流支为准来推查。流年将前十二星及流年岁前十二星的查法可参看《紫微斗数排盘方法步骤总表》之表29、表30,将生年支换成流年支即可。流昌流曲的推查方法与原命盘推查方法不同,原命盘的文昌文曲是以生年地支为准来推查的,流昌流曲则以流年天干为准来推查,推查方法见下表。

流年天干甲乙丙丁戊己庚辛壬癸

流年文昌巳午申酉申酉亥子寅卯

流年文曲酉申午巳午巳卯寅子亥

流年三煞,即劫煞、灾煞、岁煞,其危害性较大。三煞的查法以流年支为条件查下表。

流年支寅午戍申子辰巳酉丑亥卯未

劫 煞亥巳寅申

灾 煞子午卯酉

岁 煞丑未辰戍

第六节 岁限的经验论断

△一、斗分

行限分南北斗,阳男阴女及南方生人以南斗星为福,重点看南斗星,遇南煞灾轻,遇北煞灾重;阴男阳女及北方生人以北斗星为福,重点看北斗星,遇北煞灾轻,遇南煞灾重。大限前五年以北斗星为主,后五年以南斗星为主,中天星十年均管。小限上半年以北斗星为主,下半年以南斗星为主,中天星一年均管。斗君上半月应北斗星,下半月应南斗星。

△二、岁限经验论断注解

◇“命实运坚,稻田得雨;命衰限弱,嫩草遭霜”:即命身宫好,岁限亦好,其福自然来。如命坐陷地,却有四面吉拱,亦为福论。又如命坐凶地,运逢恶煞,即为嫩草遭霜,必主灾晦。

◇“先富后贫,只为运逢劫煞”:如身命中正星庙旺又有吉拱,少年行吉限而发,行限至中晚年后逢空劫煞星又兼遇绝地,则先富后贫。

◇“运衰限衰喜紫微来解凶恶”:大小限不逢吉星,而身命有紫微守照,则限虽凶而平稳。

◇“吊客丧门,绿珠有坠楼之厄”:大小二限,遇前有丧门,后有吊客,及太岁逢凶星,必有惊险。(本宫凶才如是论,本宫吉无妨)。

◇“限至天罗地网,屈原溺水而亡”:二限行至辰戍二宫,逢武曲贪狼,更有太岁、丧吊、白虎、空劫、四煞,或逢其中之一冲照,其限最凶。(交运之初及至运尾之年见灾)。

◇“运遇空劫,则有贫困之苦”:二限遇劫空,虽吉多,亦财来财去,如见流年煞星凶曜,定主贫困。限运遇空劫大耗破碎均主损财败业。(如命宫吉,仅主此限年困阻,过此则好)。

◇“命空限空无吉凑,功名蹭蹬”:如命限均逢空劫四煞,其功名必不能就。或虽有正星吉化,逢空劫限年,亦主灯火辛勤,不得上达。

◇“石崇豪富,限行劫地而亡家”:大小二限临陷地又逢空劫,更逢流陀等,必破败。

◇“颜回夭折,文昌陷于天伤”:如丑生人,安命寅宫,逢文昌与天伤同陷于未宫。但必须流年又遇七杀及羊陀迭并之限,才如此判断。小限逢伤、使、流羊、化忌在对宫,是年必凶。

◇“巨门忌星都不吉,运身命限忌相逢。更兼太岁官符至,口舌是非决不空”:化忌、巨门二星为多管之神,十二宫、二限逢之,皆主不吉;巨门本非吉星,在陷地化吉也主不吉。太岁官符二星,本为兴讼之神,而巨门为是非之星,再加化忌同临,其官灾是非口舌必难免。

◇“吊客丧门又相逢,定教灾病两相攻”:吊客丧门二星,本主刑孝,但不逢七杀、羊陀,只是病灾而已。若是加逢七杀、羊陀、化忌,则死丧之事难免。

◇“官符夹刑杀于迁移,离乡遭配”:如流年官符与当生官符夹刑杀在迁移宫,又逢太岁小限到此,必遭贬配,离祖之论。

△三、岁限的喜忌

1、生年支忌行的二限及流年:

生年支→

宫支↓子丑寅卯辰巳午未申酉戍亥

所限

忌及

大流

小年

二寅流

申年

午丑限

午及

、未

七流

杀年巳流

亥年

申己流

亥年

酉巳流

辰年

戍巳流

辰年

亥丑限

午及

、子

七流

杀年酉限

亥及

、丑

擎流羊年

火流

铃年

寅羊流

陀年

卯羊限陀及

、辰

辰流

戍年

擎限

羊及

、巳

陀流

罗年

注:以生年地支为准来查,逢之主灾悔、官非、孝服、失盗、破财、刑伤、死亡等,再逢三方四正及太岁诸凶煞,必招灾祸。例如子年生人,切忌大小二限入寅申宫及寅申流年,又忌逢午流年相冲,均灾晦至重。若宫凶,且三方四正宫遇煞,主大凶。

2、岁限喜行的宫度

火局人喜行寅午巳,金局人喜巳酉申,木局人喜亥寅卯,水局人喜申子辰,土局人喜申未戍。(注:以上为大小限均为喜行之地,大小限入这些宫度则吉,但亦宜该宫得长生、帝旺、临官、冠带为得数;遇墓绝死衰病为反背,即使遇吉亦无用)。

3、限行反背:火行戍亥便为凶,金行丑寅须有害,木到申酉不相安,水土辰巳会有衰。(注:大小限俱逢反背之宫,且遇墓绝死衰病及众恶曜者,才应验。)

4、五行局忌行之宫:金局遇子命须伤,木局逢午有祸殃,水遇丑寅应蹇滞,土局莫见卯辰巳,火上见酉祸来临,须防脓血及惊慌,即使吉星来照逢,也有官灾与是非。

△四、限年的一些经验之谈

1、命身宫主星失陷(吉则无力,凶则更凶),又遇大耗恶煞守照,二限凶则呈凶象。再逢流年的流羊流陀或七杀重逢,已是凶多吉少;再加流年太岁的丧门吊客白虎临于命身及三方四正,更是雪上加霜;再见天伤天使同守或夹,可断其人有死亡的可能。大小二限、太岁重迭,或逢吉限与凶限交接之时,且太岁、小限俱凶者亦很凶。病符加凶煞星守照命身,二限临之,再加伤使同守或夹,亦凶。

2、生旺发来墓绝止,墓绝发来生旺终:命宫在生旺之宫,忌行墓绝之限年;命宫逢墓绝之宫,忌行生旺之限年。

3、天罗地网入火蛇(即火陀二星入辰戍宫),二限逢之祸患多,若是命中主星弱,须教魂魄见阎王。

4、倒限:二限太岁大耗宫(大小限太岁大耗同宫),更加禄倒必然凶(化禄或禄存逢败地遇空劫、截空、旬空、大耗等星守照为禄倒,不是暴败就是生命垂危;天马逢为马倒,同论)。

5、巨廉空劫火铃位,二限俱到不宜临,贪破廉杀多刑失,三方守照老童凶。

注:巨、廉加空劫火铃,大小限具行到此宫,有刑伤之灾,三方更见贪破廉杀,老人幼童最忌行此凶地,青壮年遇之亦有忧。童子限如水上浮标,老人限如风中灯烛,遇煞忌无制多凶。

6、流年恶煞照限:看诸恶煞、三煞三合冲并,太岁、白虎、病符、死符照限,九死一生。 (注:如小限坐卯宫,该宫有失陷的恶煞,流年太岁又行值该宫,已主此小限不吉,若三合方的亥宫、未宫以及对宫有恶煞冲照,主此小限必凶;再若小限宫与三方四正俱见白虎、病符、死符、太岁,主有生死之危;若小限又落在大限宫内,谓二限重逢,更凶,生机渺茫。)(又注:死符即小耗)。逢凶煞喜见空亡,能反凶为吉。

7、太岁入命宫,谓之太岁当头坐,无吉便是凶。太岁坐命,本宫及三方四正有众吉守照,可主福禄。若遇诸煞守照,必然凶恶,尤其落于辰戍宫更凶,轻则破财败业,重则丧命。

大小限与太岁重叠于命身,吉则更吉,凶则更凶。重叠它宫亦同。

8、逢大限、小限、流年太岁均凶,则很凶。大小限凶,太岁吉者为有救,不致于死;大限太岁凶而小限吉者亦为有救。

9、大小限行长生帝旺临官之地主吉,逢吉更吉,逢凶减凶;逢死墓绝沐浴之地主凶。

10、凡行限至寅申己亥子午宫,遇紫府日月昌曲天同禄存化禄等吉星,主人财兴旺,添丁进口之庆。行至辰戍丑未卯酉,遇恶煞、廉贞、天伤、天使、羊陀火铃空劫忌等星,主人酒色荒迷,贫困夭折。行限遇左右昌曲,为官者升官升职,平民可生子发财,妇人喜事,做生意的可得利,僧道亦利。二限逢紫府武禄等星多升迁开创发财。

11、凡大小二限及太岁,怕行伤使空劫羊陀之地,怕逢羊陀冲照,又怕伤使劫空羊陀并夹岁限,大凶,须有紫微天同天梁贪狼坐命方可解救。

12、二限逢杀破狼廉巨等星,陷地加煞者多有祸,三方逢六煞交会照夹,男人易留连风月场所,女人易有外情而失身,甚则遭拐卖;夫妻宫凶者,易有私情暴光、上报或捉奸受罚。

13、岁限本宫无正星的一些看法:①命无正星,遇凶更凶,若三方见煞凑,有死亡的可能。对宫见凶煞更凶。②本宫无正星,再见羊陀及杀破狼,有开刀的可能。③流年遇本宫无正星,往往无主见,方针策略无法确定,行运多困顿,事业难遂。④本宫无正星,财帛宫又不好时,财破得很利害,尤其大限逢之,更是。若三方四正吉多者亦可过得去。

14、小限或流年逢杀破狼,陷地加会七煞、丧、吊、虎、伤、使、哭、虚、大耗等凶,或逢羊陀夹、空劫夹、火铃夹、伤使夹,马倒禄斜(即禄马逢空),均主凶,煞聚大凶。太岁冲照这些宫位的人事亦主凶。事情发展较急速。亦须原命、大限凶者才大凶。

15、流年七煞飞入命身宫,再加会丧、吊、白虎、阴煞、大耗、天伤、天使、天哭、天虚等星,大凶,必有丧服。

16、凡逢原命盘化忌与大小限流忌同守一宫,称为忌带忌,在何宫,即表示该宫的类神不吉。如落于疾厄宫,会有疾病、意外伤亡;如入事业宫,则事业不利;入田宅宫则家人、田产不利;入子女宫,则子女病伤。是年本身亦不利。

17、太岁行致官符、天伤、天使、羊陀、火铃、白虎、丧门、空劫、化忌,逢一二位者,已主人离财散、疾病哭泣之兆,若逢岁限重迭,大凶,官吏遭滴,常人招灾,妇人损胎,病人死亡。如无吉星来解,命中无救,其年难逃厄运。

18、太岁为煞神,喜扶不喜刑,喜与善宿同度,与恶煞同行则凶,尤其于辰戍宫与七杀重逢或羊陀迭并,更凶。

19、大小限入陷宫,多主不利,但三方吉拱亦利,若加会煞星则凶。

20、太岁冲小限,旺吉无妨,若陷地加会煞星则凶,破财伤病,意外横祸,甚则身亡;干支均相冲更凶。流年与小限干支相同为伏吟,多病灾。小限宫冲大限宫亦不利(陷加煞才论凶),干支均冲更凶,应于小限宫对应原盘宫名称定义所代表的人和事。

21、大限小限或流年地支成三合者吉,即使逢杀破狼羊陀亦无妨(喜合不喜冲)。

22、流年的父母宫三方见太阴化忌,原盘父母的疾厄宫凶或逢大限化忌入,主母亡,加煞丧吊白虎更验。

△五、岁限应注意的几种凶格:

1、七杀重逢:命宫有七杀守照,而大小限流年又逢七杀之宫,即是。忌见羊陀重迭,大凶。逢羊陀空劫伤使者定有刑伤。七杀入庙及逢紫、相、禄存、化禄三方守照者可解。

2、羊陀迭并:原命盘命宫或对宫有羊陀,而流年又逢流羊流陀飞入该宫,谓羊陀迭并。若大小限重逢于该宫或对宫,无吉化解,主大凶。例如,庚生人坐命在酉,酉见羊;庚流年,流羊在酉,流陀在未,为羊陀迭并。

3、竹罗三限:凡命宫逢杀破狼之一坐守,谓之“竹罗”,若大限与小限或流年又同时值杀破狼(即原命宫、大限宫、小限宫或流年宫必须都为杀破狼坐守),称为竹罗三限,如果三星失陷又无众吉守照来救,必主大凶,但亦必须流年凶煞会聚才应凶。尤其是三限俱坐七杀,复会巨门丧吊白虎,主其年九死一生。大限杀破狼,小限羊陀迭并,防意外伤亡。遇“竹罗”于庙旺之宫,且得紫府昌曲武相同梁左右魁钺禄马等吉星守照合,反有开创的局面,可一举冲破难关而取得成就。杀破狼不入原局命身,二限遇之亦为“竹罗”,逢凶亦凶,但凶性减弱,原命吉者亦不主凶而主更新开创局面,逢吉更吉。消极之星(如同阴梁)逢杀破狼限年,会有变动之举,吉则变好,凶则招灾。二限逢杀破狼,一般入生年死墓绝沐浴等宫为凶;本宫化忌有煞、旬空、丧吊白虎等则凶,再逢伤使夹或羊陀夹,劫数难逃,对宫化忌亦是。

第七节 诸星值限年运气推断

以大小限、流年落宫的星曜来推断,例如大小限、流年宫值紫微星,称为紫微星之限年。一般正星庙旺加吉化吉则吉,加煞平常;失陷加吉亦平常,失陷加煞则凶。逢化忌多有特殊之处,宫吉则变动,宫凶则变凶。三方宜注重对宫,三方煞聚,主大凶。以下所论吉者亦宜庙旺有吉拱照才论吉,所论凶者须陷弱或加会煞星才论凶。其余人事十二宫什星可仿照参断。

☆1、紫微星之限,会发生有关事业、职务、财利、夫运、考试、名誉等类事情。仍有高、高级、首、头、才干等意义。

庙旺,可得贵人相助,能发挥才干,百事顺遂,地位高升,经商发财,是赚钱的好时机,可加大投资;有左右众吉守照更吉;若无左右等百官朝拱时只能算小吉;加文昌考试高中;无吉加煞,辛劳且平常。弱闲,有左右众吉星相会可有小成;无左右众吉星相会,主破财不聚;加恶煞,将会发生意外损失。逢紫破,有搬家之象,不吉。三方逢杀破狼加会,主职位不稳定,时起时落。大小限凶,对宫逢紫府可渡难关。破军守命者,不喜逢紫相限年,主有疾病。

青少年行紫微运,高傲,不听话,好高骛远,不切实际而误事,或错失良机。中年最宜逢紫微,精力旺盛,大利创业。老年行运逢紫微,亦不一定吉,因承受不起贵气而致灾。

流年太岁小限遇紫微,有见贵人高人之象。初春秋冬衰而不利,三至六月旺而最利。

此运及此方位时辰,利考试、求名、访贵人。

 紫微入二限吉凶诀:紫微垣内吉星临,二限相逢福禄兴,常人得之多吉庆,官贵逢之职位升。紫微入限本为祥,只恐三方杀破狼,常人逢之多不利,官员降谪有惊伤。

☆2、天机星之限,会发生有关交际、应酬、事业变动、外出、搬家、长远性的决策计划、学问、考试、名誉、宗教、五术、问题解决与否等事情。

天机入限,好奇喜动,往往会作出人生中关键的决策或决定,影响较深远。年轻运主活泼而社交广泛,积极策划行动;老年运主老谋深算,经验丰富。事业、家庭环境多变动(例如搬家或变动床铺),家庭纷争,长期积压之事亦会有变更。会天马有远行之兆。加同梁主享受。加会日月于旺地,升官发财。巨门同,是非纠纷多,再加羊陀主灾厄。天机小限,春夏充满活力,多变动而有进展;秋冬不利活动,宜蓄机待发。

庙旺众吉拱照,多得贤人指路,思维敏捷,机遇较多,事业大有发展,宜果敢行动,兴家创业,子午宫最佳。失陷或加煞,会有阻丧的境遇,甚至有悲观厌世的念头。

逢化三吉主变好,得贵人助而发展,经营顺遂。逢化忌,凡事变坏,工作不安定,事业艰难,计划失误(多因贪图捷径所致),驚慌失措(宜镇静,早谋对策),官员防降职,交友宜小心,防机器损伤;加羊火小心骑机动车出事。化忌星入田宅宫,有搬家之象。

天机入大小限的对宫,主事业不安宁。流日逢天机天马化忌,小心车祸。

炼功及学习五术中,宜选在天机当值的大限、流年、流月、流日、流时及天机的方位,切莫错过天时良机。遇到困难时可在天机方去寻找贵人相助。

 天机入二限吉凶诀:男女二限值天机,科权禄逢大有为,出入营谋多遇贵,发财发福少人知。天机照限不安宁,家事纷纷外事多,更遇羊陀并巨门,须知此岁入南柯。

☆3、太阳星之限年,会发生有关工作、财利、考试、名誉等事情。太阳为父星、夫星、子星、事业星,限年逢,亦会有父、夫、子、事业等方面的事情。

太阳入二限,有强烈的创业心,会接近与政治有关的人和事,好心反易招怨。青少年运,活泼好动,喜出风头,又不肯动脑,重感情;中年运,干劲足,喜社交,不感情用事;晚年运,变得冷静,成败起伏,多家庭变故。与羊铃刑忌会集,常人有官非,官人遭贬,或生克父亲与男孩。化三吉大利。逢化忌,易受瞒骗、误会、冤枉(不与人合伙,凡事预先通告),防头心眼疾,名誉受损;加煞,刑克父母,财破得很利害,是明见的破;会天刑、羊陀、白虎,主降级、刑讼、丧服、疾病、克父、克夫、克子。原局逢化忌,大小限逢白虎、丧门、吊客之年有丧父之忧。流年大限遇阳梁,可与老友相遇,若天梁化禄,老友巳婚,好谈世事政事;太阳化禄,热情而多寒喧。大小限入田宅宫,吉聚必有聚兴之喜。女命逢太阳限年,会谈情说爱,有红喜星更是,吉则成,凶则告吹。

小限逢太阳,春夏大吉,秋冬不利。

庙旺无煞,事业顺遂,有名声,可积极主动进取,会有升职、进财、添子、结婚等喜庆事,是最适合恋爱结婚之年。加吉更佳。加四煞一事业财务考试等不顺,亦主父、夫、子有病灾,但为灾较轻。原命宫化科行至此,日生人,有吉无煞主名声大噪。

失陷主变动、耗财,先好后坏。加吉,平平过。加煞忌,会破大财,事业大败,恋爱婚姻失败,亦主父、夫、子、男命本人有病灾,甚则丧父、丧夫、丧子。原命宫化科行至此,有煞忌主名声有损。

在运用中,太阳当运,可把握机遇,大展宏图。

 太阳入二限吉凶诀:二限喜逢旺日临,添财进业福非凡,婚姻和合添子嗣,仕者高迁坐庙堂。太阳守限有多般,陷地须防恶煞侵,加忌逢凶多阻滞,横事破财家伶仃。

☆4、武曲星之限年,会发生财利、争斗、伤害、健康、旅行等有关的事情。原命武曲坐守者行运至此者,可能会参军、练武,但有煞忌者不利。

庙旺无煞,适宜创业,声誉好,政界高升,经商发财;加昌曲,事业顺遂,声誉高;逢化权更吉;加煞,多财务纠纷,甚至打架,事业努力仍可有成。失陷,财运欠佳,事业低落;加吉可小有成就;加煞忌,破财亏损,其至负债倒闭、招牢狱、官非词讼、疾病刃伤之灾。

逢化科权禄,大利求财求谋。逢化忌,破财、资金周转困难(节制用钱,早防,不加大投资),不利求财、应酬、健康,防金属损伤和手术,打斗决裂(宜忍让、慎言)。

青少年运逢武曲,冲劲足,但易生纠纷、打架,加羊陀天刑防受伤,逢化权更利害,逢化忌还防打斗而至官司牢狱之灾,四煞混杂更验。中老年运无煞可勤劳发财,有煞不利,多伤病。

小限逢武曲,秋季最利,夏季最不利,春冬也不好。

二限逢武破,主求财艰难,加煞忌定有是非争斗破财事。

限运逢武贪,庙旺时主升迁、发财、掌权,失陷时主有灾病。少年不宜行武贪大限,一脑子想当老板,会荒废学业。火铃同度或对照,横发,名利双收,有出国机运(为商业性的)。

武贪文曲三星同守于午丑二宫,行限到此,无禄马吉星来解,主有水灾凶险。

行限逢武昌铃陀四星守照(四星会齐)之宫,主投河溺水而亡,或运途而终。若旺地而有吉星禄马来救,亦惊险非常。逢武曲化忌之限年,必凶。再如武昌铃三星同守于戍宫之限,逢壬流年,流陀在戍与三星同宫更凶,必死。

武杀加煞大耗之限年易有打架、官讼是非。

此运及此方位,宜求财、参军、投资、经商。

 武曲入二限吉凶诀:限逢武庙主财兴,左右昌临福禄荣,化权化禄利求谋,会合吉星显声名。武曲之星忌失陷,官员值此防降职,公吏逢之防刑杖,常人逢之还负债。

☆5、天同星之年,会发生交际、夫妇、色情、健康、旅行、饮食、喜庆、宴会等事。

少年运逢天同,得父母宠爱照顾,父母宫吉则生活富裕。老年运逢天同大吉,较能享清福,快乐延寿。青壮年运逢天同不算美,读书贪吃贪玩不努力,工作懒散无创劲。

庙旺无煞,虽有点懒散,但福气天成,喜事临门,交友广而获益,事事遂意,常有人宴请;加吉更佳;即使加会凶煞,虽事业稍有阻,但反主有冲劲,若能努力终可成功。失陷,运气欠佳,夫妇不和,破财疾病,少享受乐趣;加吉稍好一些;加煞,破财失职和伤病灾祸较重。

天同为医生,限年逢之,主有疾病,即使旺吉也难免,旺吉主小病,陷凶主大病。

逢化忌,自卑、伤心(宜想开点),伤感情(多因饮宴、享乐事),破财(不宜投机,不出入娱乐、酒宴场所),防牙、心、肾、生殖系统疾病。

大小限或流年逢天同,有化忌或逢煞冲破者,此限年有生病开刀的可能,疾厄宫再不好者,病重。例如疾厄宫同巨在丑宫为陷地,大小限同临;大限天干为己,使天同化权、巨门化忌;流年己卯,流羊在对宫冲照;巨门化忌主咽喉、呼吸道有病,天同化权主医生掌刀柄之权,故而当年有甲状腺切除手术之事,天同为吉星、良医,故手术成功。

限运逢于田宅宫,遇化禄及会吉,主有庆典;再见昌曲,主重修房屋。若逢天同化忌,主家庭愁云密布,家宅及家人不宁,有吉星加临则主装修。

小限逢天同,冬春季吉,夏秋季不佳。

限运逢天同,可宴请嘉宾,求道拜师访友,求医问药。

 天同入二限吉凶诀:二限天同喜盈门,财禄增添家道丰,陷地恶煞来冲破,官灾破败家不宁。

☆6、廉贞星之年,会发生工作、夫妇、色情、健康、财利、名誉等事。不宜求财,可求名,求财不成,求名荣归,主孤芳自赏,自命不凡,胆大佞为,常有孤独感。易有官司刑狱,不可贪图富贵而贪污枉法,陷凶而与贪狼同宫更宜注意。防意外及血光之灾,加红喜刑更验,不宜远行、冒险,远离利器。

小限逢,春秋较吉,夏季次吉,冬季不吉。

庙旺无煞,有突发性的好机遇,政界升官提职,经商发财,未婚者易碰上结婚对象;加吉或化吉更是喜气临门,可加大投资;加煞事业有阻;中晚年较佳;对宫见火贪,更多意外的机遇。失陷,易流于邪恶偏激,虚伪奸诈,财与名均不利;少年运易冲动犯刑,中年运遇主多灾疾,四十五岁后较稳定;加煞,易有官司病伤,宜谦虚谨慎,遵纪守法;若为原盘官禄宫,逢四煞(擎羊最凶)或天刑白虎,不是官司就是病伤。

廉貞天相,小限行至,在午宮屋頂易漏水;在子宮下水道不通,水管问题;加羊刃易患官司或者冰箱會壞。加会擎羊,大限行到,遇丙流年易有官司刑灾或血光之灾,宜小心行事,遵纪守法,远离利器。

廉贞化忌,防伤感情事(少与六亲来往,凡事预先声明),更宜防官非犯刑;若与天刑官符贯索白虎同宫,必因色惹官司;若会武曲于原命宫,有木压雷惊之险,防车祸、木压、兽咬之灾;逢凶煞或孤寡或逢双化忌于田宅宫,主家中老人有血光之灾或心血管重病,失陷更凶;逢双化忌入奴仆宫会被异性朋友出卖或拖累;化忌入子女宫,防子女有血光之灾;入失陷或有凶煞星的疾厄宫,本人有血光之灾;入失陷或有凶煞星的夫妻宫,配偶有血光之灾。以上有血光之灾者,若加红喜刑更验。凡廉贞化忌之灾多应于五月份以前。

廉贞坐命,流年小限迭至,又值流年白虎加临,定主官非牢狱之灾(若入狱,要逢命盘化科或流年化科之年才能出狱)。逢化禄或化忌,限年到此,易为情所困。

行限逢廉贞于陷地遇火星,易自寻短见;如煞多主横死,轻则伤残。与天刑、化忌、擎羊同宫,防官司入狱,若再逢杀破狼更重,或主疾病严重。

大限流年遇廉贞化禄,未婚者有婚喜,结婚后有桃花事。廉贪同宫更是。廉貞化祿遇祿存很有异性缘,廉貪化祿亦是。

流年父母宫守廉贞,加会杀破狼或煞刑忌,更见流年白虎丧门流羊,主父母有伤亡的危险;廉贞化忌会武曲化忌之年,亦是。

流年的田宅宫逢廉贞化忌,家里的电器常出毛病;有煞时,也主家人生病或死亡。

流年的疾厄宫逢廉贞化忌,防感冒或过敏症,若煞重则宜注意意外伤灾手术。

◇“刑杀会廉贞于官禄,枷锁同流”:如羊杀廉守于事业宫,流年二限到此,不逢祸患,定遭刑伤。(陷地才是)。

此运此方位宜求名求职,不宜求财。

 廉贞入二限吉凶诀:廉贞入限旺宫临,喜逢吉曜福禄深,财物自然能蓄积,任人得意位高升。大小二限遇廉贞,更有天刑忌羊侵,脓血刑灾逃不得,破贪杀会赴幽冥。

☆7、天府星之年,会发生有关工作、财利、产业、不动产等事。可创业办公司,置不动产。无煞冲破,什么事都能一帆风顺,平稳发展,但不会横发,金钱、地位、婚姻、声誉、考试等都显吉兆,发财置业,事事如意,家中喜庆事多,添丁进喜;易得中奖之类不劳而获之财;加吉更佳,有升迁发财机遇,可加大投资;喜见禄存化禄,主发财;可能有合伙事,可购置房地产。加煞则运气平平,仅主困难挫折,计划难实现,但不会有官司词讼等重大灾难发生,逢空劫会变得寂寞,无所事事的空虚感。

少年运逢,大利读书,加吉星名列前茅。青年运逢较骄傲,中晚年稳步发展,五十岁后虽好,但外华内虚,宜保守。小限逢,冬春季吉,夏季虽好但外华内虚,秋季事业不利。

在运用天府星时,可在此运此方积蓄财富,开办公司,置产业。

 天府入二限吉凶诀:限临天府能司禄,常人逢之多发福,添财进喜永无灾,又主闰身并闰屋。南斗尊星入限来,所为谋事称心怀,若还又会科权禄,指日欣然展大才。

☆8、太阴星之限年,会发生与母、妻、女、财利、产业、不动产等有关的事情。未婚者易有纯真的爱情。

庙旺无煞,事事如意,财源广进,添丁进喜,谈情说爱顺利,有得到奖赏的机会,宜购置不动产;加煞则辛劳,事业有阻,但经努力仍可有成。

失陷,出力不讨好,辛劳而难成,破财不聚,又主不利母、妻、女或恋爱婚姻,感情多波折,易失恋单相思,精神上很痛苦;加煞化忌更凶,钱财亏损,甚则破产,且易发生健康、家庭、恋爱婚姻的纷忧。逢化忌,有败家之象,多暗耗破财(不宜投资),易受诱骗(莫贪心),陷地易因色损名破财(莫贪色贪财,凡事保守)。与火铃同宫,有官灾疾病,三方再见羊陀七杀,有灾祸,逢乙年应灾。

青少年运逢,较喜安静,有人缘,学习好。中年运逢较喜动,创业心强,多奔波,较喜接近异性。老年运较注重享受,有财富。

小限逢,春季多动,夏季多灾疾,秋季多收益,冬季多享受。

流年太阴白虎逢主母灾,或主妻凶。与天刑、天巫同宫,小限流年逢,亦主母灾。

流年逢太阴化忌,往往会有拖延和计划受阻,例如流年迁移宫化忌,出行或回程时间拖延;流年命宫化忌,易失眠,事业有阻。

在运用太阴时,此运此方位可求财,易得私财;遇事宜私办,不利公办。

 太阴入二限吉凶诀:太阴限逢福禄丰,嫁娶添嗣旺门风,火铃凶煞来相凌,未免官灾病患临;限至太阴居反背,不喜羊陀四煞会,火铃二限最为凶,不见官灾也有晦。

☆9、贪狼星之年,会发生有关夫妻、色情、健康、交际应酬等事情。

贪狼当运,多开创变动,机遇较多,事业忙碌,酒宴机会多,主交际应酬,吉则发财,凶则易被财所困;有异性缘,与异性接触的机会也多,亦易入色情场所,有煞易有色情纠纷;或聚会朋友;女性易有感情破裂或流产。运程中,贪狼落于年月日时支上皆可有暴发的机会,贪狼不发少年人,三十五岁前逢之难发,中年后逢之可发,火铃守照横发,但不可贪得无厌,宜见好就收;逢羊陀阻力大,横发横破;逢空劫辛劳而无功。二限逢贪狼羊陀刑耗忌聚,主有官司横祸。逢贪狼与化忌的昌曲同守或对照之宫,有官非受挫之灾,逢叠忌之限年或忌冲之限年灾重。与火星同守寅宫逢化忌,流年行到逢双化忌,防火灾。流年遇贪狼于田宅宫有搬家之象,或屋内装修事。这一年不宜结婚。事情发展急成急败。

逢化忌,易因大意而竞争失利,因不良嗜好而惹祸,因色损名破财,不小心被人夺爱(指最喜欢的人事物);陷地或加煞更凶;若与天刑官符贯索同宫加煞冲,必因色惹官司;逢昌或曲同宫易因女人事惹麻煩。流日逢貪狼化祿,会有人请客。

小限逢贪狼,春夏较佳,秋季一般,冬季不利。

庙旺无煞,加化科权禄,主升职发财;加火铃,横发高升;加羊陀空劫忌,夫妇不和,破财贪淫。失陷,事事不如意,破财败业,恋爱失败,夫妇不和;加羊陀空劫忌更凶,易有色情之灾或意外的灾伤,或因应酬赌博破财;加火铃亦可发一时之财。

流年入原局迁移宫,贪狼加煞坐守,逢流煞冲动,且见太岁、岁破、官符、大耗等,又逢忌星会合,主遭兵贼盗乱之灾,或受贪官污吏诬陷。

流年田宅宫见贪狼化禄,主买宅、装修;见贪狼化忌,主搬迁或大修;贪狼落陷,火铃同度,又见刑耗,流煞冲会,主火灾,若有吉则主火灾后损耗不大并进行装修。

在运用此星时,此运此方可求财,宜做股票、期货等投机性的生意,还可求学、求道。

 贪狼于二限吉凶诀:贪狼庙旺事和谐,科权禄伴财官发,陷地节欲可息灾,淫荡风流多破财;贪狼二限四墓临,更喜人逢四墓生,若见火铃多横发,自然富贵冠乡邻。

女逢贪狼事不良,宜怀六甲免灾殃,若无吉曜来相会,煞多一命入泉乡。

☆10、巨门星之年,会发生口舌是非、暗昧、健康等有关的事情。

庙旺无煞,会有新的发展,易获名声,本来并不如意的事将会称心如意,身份与地位均能提高,往往是前期难后期吉;化吉或加吉更美;加煞则平常,且有是非。失陷,口舌是非多,易引起法纪方面的纠纷;作事进退不定,失去地位,失业,事业不如意,夫妇不睦,甚则离异;加煞更是官非、破财、丧事、火灾,横祸不断。

逢化禄,说话有说服力,有声誉。加化权,争权夺利,旺吉则加官进职,陷地平常。

逢化忌,官非破财(宜走正道,不做地下生意),口角是非(宜沉默慎言、互相忍让),因疑心、出风头而招麻烦,事业有阻(宜小心保守,不出风头);不是有事业破败就是有孝服。这时,可以修习外语或其它语种来化解。

◇“巨门忌星皆不吉,运身命限忌相逢,更兼太岁官符至,口舌官非决不空”,意思是限年遇巨门与化忌星,再见太岁官符,必有官司口舌事。

巨门加四煞,限年遇之,特别容易因口舌而惹官非。

小限入田宅宫,若奴仆宫干为丁,逢流年干为丁之年,易遭小偷。流年田宅巨门,会照机、曲,若逢化禄、禄存,可能添置音响类家电;若逢巨门化忌,则是电话、音响故障,或家中争吵不和。

大限巨门,小限七杀,或大限七杀,小限巨门,陷地无吉主灾,加煞忌有刑伤。

巨门的限年,对宫太阳庙旺对照,能解巨门的阴暗,可从幕后到幕前,事业会有转机,不用做地下工作。

大限入巨门化忌与红鸾同守的夫妻宫,再加煞星,未婚者会结婚,但很快就会离婚。

此运此方可广交友,与巨头相通,求职提升较易成功,但不可冲动,宜三思而行。

 巨门入二限吉凶诀:二限化权大事成,虽有口舌亦安宁,失陷官非哭连连,破财呕气受凄凉。巨门入限动人愁,若遇丧门事不同,常人逢之多惹讼,居官失职人丁忧。

11、天相星之年,会发生事业、仕途、夫运、学问等事。易与地位高的人相识往来,胸怀大略,具有远见卓识,事业顺遂,发财利,正是红运到来之时。加会左右,主外调或迁移,是好的变迁,能掌权,尤其女命逢左右,主平安吉祥;加会昌曲魁钺亦吉。加煞,尤其逢擎羊,要特别小心受人欺骗、遭小偷、破财、意外灾难、残疾等;加会羊陀空劫,主口舌是非官讼事;加火铃,主有疾厄伤灾;入疾厄宫,会住院开刀或有车祸;但遇困难时,会得贵人帮助解决,灾厄不会太重。逢刑囚夹、刑忌夹更凶,破财败业,意外灾祸。

庙旺,身份与地位均能提高。失陷,不加煞也主安享,但与配偶有纠纷,甚则生离死别,或失去地位;陷地加煞,破财官讼伤灾不免。

流年入原局迁移宫逢天相,流羊白虎官符同度,火铃对照,主在外惹刑事官非。

运用中,可主动在此方位求职办事、拜师求将。预测者可选天相方位进行起课。

 天相入二限吉凶诀:二限天相主无灾,求谋遂意福自来;羊陀空劫三方会,口舌官灾祸亦连。限临天相遇擎羊,作祸兴灾不可当,更有火铃诸煞凑,须教一命入泉乡。

☆12、天梁星之年,会发生旅行、健康、学问、苦恼等有关的事情。利求职求学求名,不利求财,在金钱方面无多大收获,有财必先经辛劳挫折。不宜远行,宜坚守岗位,扎扎实实工作。流年入原局迁移宫逢天梁,加吉发达,加会太阳化忌、天刑、流年官符、白虎,主招官司词讼。

老年人大限或流年逢天梁,少灾疾,延年益寿,但有苦恼。

从政者,行至天梁化禄之宫,多主受贿,或受人攻击。

庙旺,常人发福顺利,官员和公务员易获得领导的赏识和重用,声誉日高,有升迁加薪的机会,但金钱运平常;多年来被疾病缠身的人可获得解脱。加会煞星,虽有困难,自己亦能解决,经努力终会有成;有灾病亦轻。

失陷,平常;加吉可有小成;加煞,常遇小人,事业难遂,灾厄疾病,家庭不和或有不幸之事发生。天梁有解厄制化,逢凶化吉,遇难呈祥,所以虽有灾厄,亦大灾化小,小灾化无,有病遇良医。

流年化忌照天梁,又有昌曲及流煞冲照,若更见丧门白虎,主孝服。

在运用中,此运此方位可求职求学求名、拜师学艺、求神、练功,不利求财。

 天梁入二限吉凶诀:二限逢荫福必多,仕人加官常人富,若加吉曜逢庙地,贵极一品辅山河;天梁守限寿延长,作事求谋大吉昌;若遇火铃羊陀会,须防疾厄与人亡。

☆13、七杀星之年,会发生与工作、健康、伤害等有关的事情。不能安居家中,常会出外,事业易变动;容易激动,易有纷争,无论做什么事都困难重重,求谋难遂。遇紫府禄存守照则吉,若无制则遭殃,更遇恶煞,定有官司疾病横祸。事情发展急成急败。

庙旺有创劲,加吉,会有意外的好运,一举成名,地位高升。

弱地或加煞,百事不称心,事情反复失败,病患多年的人将会有凶险,易有突发性的灾祸。逢四煞、截空、空劫、白虎、天魁等煞星聚凑,易有大凶灾,甚则死亡。

◇“羊陀七杀,限运莫逢”:七杀与失陷的羊陀火铃同宫,或与劫空伤使同宫,才以大凶论,有死亡的危险。若羊陀庙旺,反主闹中有成(即辛劳后取得成就)。流年逢“七杀流羊遇官符,离乡遭配”“七杀羊铃,流年白虎,刑戮灾迍”会降调,犯错误远调,甚至犯刑劳改。

◇最凶是“七杀守照限逢擎羊,午年生人安卯酉宫,主凶亡”,是谓“羊陀迭併”。

男命行限逢七杀,如果不是逢化禄、禄存、紫府及朝斗仰斗,则会波折四起,变化起伏很大,事业发展很竞争,凡事非常艰难困苦。

七杀不喜老、少运逢,尤其在辰戍位,少年不好学,老年死于非命;若不会吉,定主有意外事故发生;若再加会空亡,可能会有生命的危险,或开刀手术。

流年入原局迁移宫逢七杀坐守,加吉主事业更新,或换新职;加煞且会廉贞化忌、武曲化忌,主出门有意外灾祸。

流年父母宫守七杀,逢流煞冲照,又有化忌者,主孝服。

此运此方位百事不宜,可加强品德修养,不可激动,三思而行。

 七杀入二限吉凶诀:二限虽然逢七杀,从容和缓家道发,对宫天府正来朝,仕官逢之名业达;七杀之星多啾唧,作事艰难俱有失,更加恶曜在限中,定有官灾疾病来。

☆14、破军星之限年,会发生财利、子女、健康等有关的事情。事业易有变动,不利六亲,吉则横发,凶则横祸。女命有结婚、产育及流产的可能,正是“运行破军主婚嫁”,逢化禄更是。可主动进取,攻破难关而获成功,但遇失陷时则不可妄动。事情发展急成急败。逢紫微守照,可增吉化凶。

庙旺将会碰到意想不到的幸运之年,福气临门,能突然攻破难关而成名;加吉更佳;加昌曲魁钺,事业突然发达;加会煞星,横发横破,与流煞交并,大破败,家业荡尽。入流年田宅宫,有吉主迁新居。

失陷,易因某种原因而花钱;加吉平常;加煞,突然破财败业,易有灾病,与人冲突纠纷,甚则受伤、刀伤、手术、事故等血光之灾;男性容易克妻,女性易有产厄丧服。入流年田宅宫,见煞,主家宅破败,会武曲化忌者主降黜,或工作单位停业。

流年父母宫守破军,见武曲或廉贞化忌,有流昌曲或流四煞,主孝服。

大小限逢破军天姚同度之宫,防水厄,加文曲更是。

此运此方位不可求财、创业,百事不宜。

 破军入二限吉凶诀:二限庙旺福禄昌,魁钺昌遇好风光,无煞同守少损伤,煞凑破耗防子伤;破军二限多脓血,失脱乖张不可说,更值女人主孝服,血光产难灾殃来。

☆15、昌曲星之年,在文学艺术、学问、考试、名誉上容易成功。

限年逢文昌,利考试、入学、文学创作,主升学升职,事业顺遂,有声誉。失陷加煞,主破财败业,口舌是非。化科,因文化事业而出名发财。化忌,不利考试、合伙、名声,易有文书、契约、支票、合同上的纠纷,表达、文字错误,在犯规被投诉。此方位,可求职求名,炼功沟通慧力场能,悟得天机。

二限逢文曲,利考试入学、艺术创作,事业顺遂,有声誉。与天同左右同宫,主财源广进,升迁进职。忌入四墓宫,限临蹭蹬。化科,因文艺事业而出名。化忌,不利考试、合伙、名声,易有文书、契约、合同,支票上的麻烦,说错话,估计和信息失误,被盗被骗,有意外事故之意,三方无禄则凶。此方位可求职求名,炼功沟通慧场能,悟得天机。

大限逢文昌天伤同守于失陷之宫,太岁及小限又凶(或小限与大限重迭),若身命又不吉者,主是年有丧亡之忧。

◇“昌曲陷地,己辛生人,限逢辰戍虑投河”:昌或曲陷地守命,己辛年生人行限至辰为天罗,戍为地网,有投河溺水之灾,加煞更凶。

昌曲伤使同宫,限运逢有刑伤事,如再见丧门、白虎、吊客来冲身命宫,限年又入死绝之地,多主损人口、夭折横祸之事。

 文昌入二限吉凶诀:文昌之宿最为清,斗数之中第二星,若遇太岁与二限,士人值之占科名;限遇文昌失陷地,更有羊陀火铃忌,官非口舌破家财,未免刑伤多晦滞。

 文曲入二限吉凶诀:二限若逢文曲星,常人发福士人升,更聚左右会天同,财禄滔滔为上局;文曲限运廉陀羊,陷地生灾惹祸殃,更兼命里主星弱,须知此岁入泉乡。

☆16、禄存星之限年,会发生工作、财利、不动产之事。主百事吉庆,发财升职,现金周转顺利,但求财较辛劳,劳中获财。禄马交馳,发财于远乡;坐禄向马,利名发达。加空劫、截空、空亡,主得财后复失,先得后失,虚名虚利。当为巨富预测时,可沟通禄存星的能量,以弥补自身场气的不足。此方位可储钱,求财,特别是存钱,安全保险。

 禄存入二限吉凶诀:仕人禄限多升职,常人吉祥钱粮足,更有左右科权禄,富足寿添万事昌;禄马交驰发远乡,最怕空劫来相逢,更兼太岁恶星凑,限到其年入墓中。

☆17、魁钺星之限年,会发生仕途、工作、名誉方面的事情。活动能力强,得长辈相助,事业顺遂,升职加薪,事业通达的机遇多。天魁主财利、升职发财;天钺主事业顺遂。加会四煞星、阴煞、白虎、空劫等聚会,作鬼卒论,大凶。五十岁后逢魁钺限年,虽有贵人助,但易阴差阳错,使好事受阻。

凡人行限逢魁钺,常人增财,学生读书成绩好,官员高升,女人添丁,生男则俊雅有功名,生女则容貌端庄出众。魁钺二星在命、身、财、官限内为贵人,其他宫限为犯小人。五十岁后逢之于四墓之地,则不作贵人论。魁钺夹限,多得贵人助;坐贵向贵,贵气成就。

魁钺同守命身,逢羊陀空劫守照,再逢流魁流钺重迭于命身,是年祸福参半,还防疾病侵身,再逢阴煞大耗白虎等凶星聚,大凶。

运用时,魁钺之位可求谋、求人、求职、寻找助手和帮助的人、创业、建功、出行。预测时,如果来人在自己命盘的魁钺方位,说明来人是好人,并有一定的职位和地位。

 魁钺入限运吉凶诀:魁钺入命身及限,常人得此钱粮丰,官员遇此得高升,女人逢之定富贵。岁限逢之贵人助,飞腾扬名添人喜,生男俊雅功名成,生女秀丽貌超群。

☆18、辅弼星之年,会发生仕途、工作、名誉之事。多依别人的势力行事,常得贵人相助。

左辅主富足,逢对宫有科权禄主升职,加煞事业有阻、破财、悲伤灾祸。右弼主学者显名,考试高中,官员得意,商人发财;加四煞空劫,事业有阻,破财败业及遭小人损害。

此方位可求职、寻谋士、考试、聘才、谋官。

 左右入二限吉凶诀:左右入限最为荣,人财兴旺必多能,官员升迁僧道吉,士子读书必显名;左右主限遇凶煞,荡尽家资百事败,士人伤败奴欺主,更教家破又伶仃。

☆19、羊陀星之年,会发生伤害、疾病、争执之事。

擎羊入限运,百事不吉,常失意,麻烦事多,是非纷争,忧愁寡断,伤灾疾病,常起是非之心,口舌较多。庙旺稍安,加吉经努力仍可有成就。失陷则有灾厄,事业难成;加吉可减轻灾祸;若再与陀罗化忌同宫,灾祸更重,主伤灾疾病缠身,或官司诉讼。生年支为四墓者,灾祸较轻,若与紫府昌曲同宫,则仍可有名利,但须努力拼搏才成。生年支为子午卯酉者,灾重;逢紫府守照可减轻灾祸。

小限羊刃逢天马小心有车祸。天哭同宫遇哭丧事。

擎羊逢流羊,即岁限重逢擎羊,主大凶,西施倾命殒身。

羊铃同宫,流年逢白虎,三方无吉解救,是年必有灾伤哭丧事。

陀罗入限运,常与纠纷争斗相连,事多起伏、暗破,宜多加忍耐。逢紫府吉星守照,努力拼搏亦可有成就,有灾亦可减免。

流羊流陀不喜守照大小限宫,主刑克伤亡。流羊陀与原命羊陀迭并于命身福疾宫,多灾病。

在运用时,此方位百事不宜,遇之可选紫微方解救。

 擎羊入二限吉凶诀:擎羊守限墓人吉,紫府昌会财官显;擎羊子午卯酉逢,非夭即贫带刑伤;擎羊加杀最为凶,二限休教落陷逢,克子刑妻卖田屋,徒流贬配去从戎。

 陀罗入二限吉凶诀:限遇陀罗事亦多,必须忍耐与谦和,若无吉星同照会,须教一梦入南柯;身命若被羊陀夹,火铃空劫又来伤,天禄不逢生旺地,刑妻克子不为良。

☆20、火铃星之年,会发生财利、健康方面的事情。

二限逢火铃,在旺地,主人开始走红运,有声誉,喜气临门,但有成有败,功名来得容易,去得也容易(加吉声名可留),且是非纠纷争不免。陷地则事事不如意,官场不利,刑克六亲,是非纠纷,且有官灾疾病;加会贪狼可解,多财喜;破财亦可消灾。

火星方位可求名,铃星方位可做广告宣传,其他事不宜。

火羊同宫,尤其是流年的田宅宫逢之,小心电器及火灾。

 火星入二限吉凶诀:火星得地旺宫逢,喜气盈门百事通,仕官逢之能升职,常人得之财丰隆。火星陷地最乖张,无事官灾闹一场,克害六亲必难免,破财艰苦免惊惶。

 铃星入二限吉凶诀:铃星入限必颠狂,无吉相照招灾殃,限遇铃贪福还多,庙旺吉多富贵扬。

 火铃入二限吉凶诀:限遇贪狼福还多,庙旺吉多富贵扬,陷地脓血又失脱,口舌官灾意外来。

21、空劫星之年,常遇虚诈不实之事,发生钱财亏损、生病之事。二星同值,更凶。

天空当运,百事虚耗不安,虚名虚利,钱财破耗,做事半途而废,还防妻子伤灾,若逢凶煞凑时防夭寿;但头脑特别清醒,灵感好,有创造力,故计谋、预测、搬迁、考试、求道、拜师等事很有利。

地劫当限,破财病灾难免;太岁煞星同临,疾厄至重;逢官符则有官灾。

二限逢空劫,遇正星庙旺加吉时,人虽可平安,但亦主财来财去,不能上达,事业有阻(但技术人员、技艺、发明家、作家、五术人员反吉);如逢它煞或流煞,破败灾祸难免。若正星失陷加煞,常人破败(尤其是财产方面),官员失职,甚则损寿,还防妻子伤灾;阻力比较大,需忍耐而过难关,苦尽甘来;最好出远门一段时间,或做些以前很想做而又未做的事情。此方位百事不宜。

 空劫同入限吉凶诀:劫空二限最乖张,夫子在陈也绝粮,项羽英雄曾丧国,绿珠逢此坠亡。

大小限俱逢天空或地劫,或大限和小限各逢劫空之一,主大破败;正星庙旺则破而不伤;正星陷地则一败涂地,再逢它煞则破败且有刑伤;再逢阴煞、天魁,黄泉路近。

☆22、天马星之年,会发生远行、旅游、升迁、迁动之事。宜动不宜静,可积极主动进取。逢吉增吉,财源广进;逢凶增凶;逢紫府禄存主升迁,考试高中,更逢天巫升迁更快。逢陀罗、空劫,不利外地发展,无吉易出车祸或跌倒。若与机、梁(亦为动星)同宫,更主有动作。天机化忌遇天马,逃亡。

太岁或小限逢天马劫空同度之宫,破财败业,且主有车祸,加化忌尤甚。

此方位及限运,宜远行、拜师访友。

☆23、红鸾天喜星之年,会有桃花运、媒介、恋爱、婚喜、色情、合约、生儿育女、喜庆团聚等事。会桃花星或流年支与大小限支六合则桃花运更强。青年遇之则吉,未婚者易有正式的桃花运,即以恋爱结婚为目的的桃花运,老年遇之主克子克妻或桃色事或遇小人或伤灾。三合吉星来会主有添丁发财、婚姻或外迁之喜。与大耗同宫,主破财,主星失陷更凶。小限宫冲红鸾,或流年红鸾合小限宫,均主有感困扰情事。

红鸾又主血光。红鸾交会之限运,疾厄宫见七杀,或本宫见七杀、破军、擎羊,其年会有手术、伤灾、车祸。红鸾与煞聚,亦主血光破财,如剖腹产、手术、伤灾等。

限逢天喜,喜事突来。男重天喜,女重红鸾。

流年田宅宫逢红喜,主添人口,又见左右有宾客借居。

红鸾方位可求婚、求职、做期贷和股票生意;老年应避之,炼功亦宜避之。

此运此方,可求谋求职、考试、求婚;“一喜可解三煞”,天喜是解灾避难的好方位。

☆24、阴煞星之年,易遭小人暗算,或有暗耗,招是非,有邪祟。与劫煞、蜚廉及七煞星聚凑,小心车祸、 血光之灾;再加天魁,伤灾至亡。加破碎,逢吊丧照临,家中有丧事。

限运逢,疑心重,孤高,自命不凡,常有精神不由自主的小动作和有小人拉后腿。

流年逢,本方及对方不宜动土。此运此方位百事不宜,尤不宜探病人、参加丧事等。

☆25、大耗星之年,钱财破耗,做事无功,失意较多。

大耗星入限运,功名利禄易得失,内部损耗较大。若遇主星庙旺吉拱,虽有损耗,但进多出少,对老板命更利大进大出而获利。不宜与近亲往来,否则多耗而无益。

流年大耗星,入本命田宅宫,或与生年大耗同宫或对照而入本命的田宅宫或流年田宅宫,主遭盗窃,因而变卖不动产。

流年大耗不喜与红鸾、流鸾在一起,若飞入大小限宫或大小限的财帛宫,会破财,若所入之宫陷地,财破得很利害。

大限入父母宫逢大耗,或大限的父母宫逢大耗,父母不利,流年再逢丧吊白虎,主丧父母。

☆26、天姚星之年,会发生色情、感情方面之事。

限年逢天姚,个性不稳定,运程变化曲析,喜夸耀自己;交往的异性朋友是自己认识的,进展的速度很快,很快会发展成实质的关系。三方再有红鸾或其他桃花星,桃花太重,未婚者招手成婚,已婚者易有色情事。加破军或擎羊,主有水厄。如限运入疾厄宫逢天姚,本宫或父母宫又逢煞星冲破,主父母有不幸事发生。大小限及太岁重迭天姚,三方复见红喜,未婚者招手成婚。流年或小限逢天姚加红喜,结婚的可能性很高。

此方位易交友、合同、买卖,不易婚配。

☆27、天刑星之年,会发生与交际、刑灾有关之事。主星失陷主官非争讼、破财、火厄、疾病缠绕。主星庙旺吉拱,对刑擎反主有利破案立功。刑灾疾病为上天或上司所加刑。做事易中途波折,积极进取才能成功。

天刑为丧门星,主有死丧之事,若遇主星化忌,再逢流年丧门、吊客、白虎、贯索、哭虚等星守照时更验,不利男命。

☆28、华盖星之年,起伏变化较大,才艺发挥较好,但会有孤独感。宜求道拜佛。

流年流日逢,亦有丧礼仪仗之意,重病者逢之则凶。

此方位可求学、考试、求艺、拜佛求道。

☆29、劫杀星之年,轻者损财、失职、失名,重者伤身夭寿。常为朋友、下人中的小人破坏和加害。劫杀,为被外人从外劫夺之意。

☆30、天哭星之年,节节败退,事事不遂意,有伤心事或虚惊事。天哭与劫杀、空亡同,主有死伤、丧服。加会天刑、擎羊、白虎、吊丧等恶,亦主有丧亡、伤害、血光之灾,流年父母宫见昌曲带煞忌,可能要告别双亲。(须主星失陷加四煞才论大凶,主星庙旺,不加会四煞则不至于有大凶)。

此方百事不宜,不能回避时,可从紫微星和天喜星处绕道而行。

31、天虚星之年,百事虚浮,不切实际,真为假,假为真,当喜不喜,当忧不忧,逢吉不吉,逢凶不凶,唯犯刑律可暂免追究或减轻。易有虚惊事。晚运逢,会看淡世事。

此方百事不宜,不可求财、求名、求谋,但宜求道、悟禅、五术。

逢哭虚大限,原盘父母宫逢化忌流羊冲之年,父母有丧亡之忧;或流年小限宫见哭虚,原盘父母见化忌四煞等,也主父母有丧亡之忧。

大限天虚,小限天哭;或大限天哭,小限天虚,主有孝服或倒霉事。逢天梁可解。大限天哭,大限小限(或流年)双冲太阳主丧父,双冲太阴主丧母。

哭虚二星同值更凶,大小限俱逢,多成事不足,败事有余,三方四正又见丧吊白虎,即使本人无灾,亦主六亲有伤。二星踞守之宫,若失陷,太岁值之亦凶。哭虚夹大限或分守大小限,主有破败、丧服等事发生,主星失陷加煞更是。

☆32、破碎星之年,多有虎狼当道,行进有阻,不可免强应敌;常做错事,常有阻滞,心想事不成。此方位不宜求谋、求名、求职、求婚、炼功。

此星也主孝服,限运逢吊丧巨门大耗来会聚,主长辈亲人或姻亲有去世的可能。

☆33、天巫星之年,多奇遇,有升赏。加会吉星,尤其是禄马,叫天巫赶马,主调动升迁;若不会吉星,则无多大作用,遇煞冲破更无用。此方位可求道、求医问药。

☆34、天月星之年,疾病之星,常有莫名其妙的烦恼,疾病缠绕。此方位百事不宜。

☆35、四化星(一般主限年的四化星,非原局的四化星)

☆化禄星--发财升职,但求财较辛劳,可劳中获财。原盘化忌,限运化禄为变好。

大限逢之,正星旺地主十年吉庆;失陷冲破,虚名虚利,终败。

小限逢之,升职发财。化禄居太岁,钱财从太岁方得;居月建月将方,禄从该宫该月得;化禄入何宫,禄就在何宫生。限年夫妻宫有化禄,对宫或六合宫有桃花星,有偷情事。

逢空劫忌,则为禄逢冲破,吉处藏凶,先发后破,事情的细节宜看主星的星情要义。

限年见化禄加会四煞,事业财运会急速成功,灾疾会急剧变化发展。

限年化禄入流年迁移宫,有出国、远行或搬迁之喜。

☆化权星--主得志,升职升级、获权柄,但遇失陷加煞之宫,当官者反有失职降级之灾。

 化权入二限吉凶诀:权星入限喜非常,官禄高升佐君王,财帛丰足宜创业,从今家道保安康。权星若遇武贪临,作事求谋顺利成,士子名高福禄凑,常人得此积金银。

☆化科星--入旺宫加吉,可有威望名声,考试高中。

大小限逢之,无有不吉,但易有家务纠纷,若逢羊陀空劫伤使同宫之限运,为官者失职,常人破耗,官灾口舌。未婚者逢之,若结婚为公正式的结婚。三方有科权禄拱,大吉,百事顺遂,名誉昭章。

科星入二限吉凶诀:科星二限遇文昌,士子逢之姓名香,僧道庶人亦富贵,谋为顺遂事通畅。

☆化忌星--多主有阻滞,主星庙旺化忌则辛劳而成;失陷化忌则辛劳而不成,且主有灾祸。受化忌冲的对宫更不利。

原盘化忌,限运变化禄科,为之变好,向好方向发展,能减弱原忌的作用;变化权不见得好,主争权纠纷。原盘化忌,限运化忌迭入,称为忌带忌,大凶。原局化禄,限年变化忌,则为变坏。原局化科变化忌,为受诽谤而声誉有损或有是非。

大限逢忌星,十年晦咎,主星庙旺稍安;小限逢之,一年不利;二限与太岁交临,断然蹭蹬,文人不耐久,商贾不利,但武人纵有些口舌是非,亦不大仿害。

限年逢化忌加六煞,事业、财运、灾疾均会急剧破败和发生。叠忌更凶。

化忌入命,凶多吉少;化忌星在三方四正,化禄在命,吉多凶少。

化忌与七杀同值于迁移宫,大限逢之,小限及太岁均失吉,则有丧命之忧。

 忌星入二限吉凶诀:忌星入庙仍可为,纵有灾咎亦不伤,一进一退名不遂,再加吉星保安康;二限宫中见忌星,生灾为祸必家倾,为官退职遭赃滥,胥吏须防遭刑杖。

忌星落陷在闲宫,恶煞加临作顽凶,财散人离多疾苦,伤官退职孝重逢。

☆36、天伤天使太岁二限逢,不问得地否,吉多仍有福,即使有祸亦轻。大限值伤使于祸紧之地,三方无吉而值巨门天机羊陀火铃忌,小限到此,当年已主有灾;若太岁又与众恶交会,更逢生年或流年的丧门、白虎、吊客来拱冲照,限又临死绝之地,命身无吉助,大凶,必有死丧孝服之事(大限太岁吉者无碍,最忌大限值空劫空亡,伤使同值或夹,小限迭至,太岁又值恶曜于死绝之地,又逢流羊流陀同度,九死一生)。与昌曲同,亦有刑伤之事。

大小限或流年同临天伤、天使,有煞,主伤病破财,重则有险厄。

☆37、三台星入限运,主星旺吉,有地位提高或购车之可能。能够独坐一方,受到别人的拥护,有一定的影向力。二星同值较力。

在运用中,此方位可竞争、求谋、求职、考试等。

☆38、台辅入限,有提职、换岗之遇。台辅在位,宜竞选、寻求帮助自己的人。

☆39、封诰入限运,必有封赏,禄从天降。此方可求婚、求职、求名。老年遇之不吉。

☆40、龙池入限运,运程比较平稳,人的心性也比较稳定。少年逢,利考试。此方位可安置家宅、住所、床位,对男主人有利。

☆凤阁入限运与龙池同断。少年逢,利考试。此方位,女命可求谋、求学、求功名,炼功可炼慧功;男命可择偶、选女才

☆41、孤辰、寡宿入限,心性孤傲,不喜结伴,常远离父母、家人、朋友、至交,或单独行动。此方位不宜求财、求职、求偶、合伙、诉讼。

☆42、天德星入限运,常有赏赐之荣,荣升之耀,百事和谐,功名在望。少年利考试。此方位可求财,求谋,成婚,交易。

☆43、恩光星入限运,常与高贵之人相伴,借别人的力量上去。

此方位可求职、竞选、考试。

☆44、天贵星入限运,易与长官贵人沟通,少年学习考试不错,中老年主升职升级或得有地位有声望的人帮助,加昌曲更显。可在此方位求见上司长辈。

此方位可求婚、迁移、求职、考试、通官。

☆45、天官星入限运,主升职升迁,或显姓扬名,职务有好的变动,生意人则会发财。天官在运,宜把握机遇,积极进取。此方位可求职、竞选、考试。

☆46、天福星入限运,主有福气,升迁,发财,食禄,少年考试顺利,生意人发财。

此方位可求财、求谋、求学。

☆47、空亡星入限运,百事不顺,有反复不测之事发生;会不满现实,老是想换工作环境;常遇虚诈不实之事;常身不由己,不守诺言。此方百事不宜,宜创作发明。

☆48、解神星入限运,逢凶不凶,逢吉不吉,遇聚则散。此方位可求名、求利、拜佛求师。

☆49、咸池沐浴星入限运,主有桃花事,属买卖型的桃花,会因桃花而破财。

☆50、本宫无正星,作事少主见,多迟疑不决;加会羊陀及杀破狼,有开刀的可能,童限逢更有可能;流年逢,在方针策略上犹疑不决,时常改变。

☆51、流年官符与生年官符夹四煞于迁移宫,太岁小限行到此宫,必遭批评、降调之苦,甚则刑灾、劳改、通辑逃亡。

☆52、行限至富贵格局的宫度,必有好的结果。行限至主星失陷并化忌的宫度,必凶。

第八节 太岁、小限落十二宫吉凶参断

上节是限年逢星的看法,不分宫度。此节是从流年入宫与星的配合而论,从不同方面加以考虑,来判断人行年灾患,故两节宜共同参看。以下若未论及的星曜,多为平平过,不吉不凶。以下之论,逢本宫化吉时,主应福,亦宜三方吉众拱扶,若三方有煞则半吉半凶,吉处藏凶。本宫逢凶星时,主应灾,但三方吉众则可减灾,三方再逢煞者灾咎必应且重。(出生年太岁亦可参此节进行论断)。

☆1、子年太岁及小限到子宫,主星庙旺而化吉时:(子年太岁及小限到子宫的意思是:流年为子年入子宫所主吉凶,或者是小限入子宫时所主吉凶,下同)

主星为杀破,癸庚己年生人发福。主星为巨机,乙癸年生人发福。主星为府相梁,丁己庚年生人财旺遂心。主星为天同,丙丁年生人财官双美。(亦宜三方无煞加吉才如此断,加煞则否。以下各论均同)。

子年太岁及小限到子宫,主星不庙旺而化凶时:

主星为紫微,丙戊壬年生人主悔咎,破财灾殃。

子年太岁所值吉凶星:

值机同阴昌曲左右破相廉武府巨杀禄等星,可断其年人财两美,事事遂心。(三方吉众无煞才如是论,逢煞冲破则否,以下各论均同)

若值贪紫梁阳羊忌等星,便断其年人财耗散、官灾孝服。本身灾咎可减半论。(吉多灾轻,煞多灾咎必应,下同)。

☆2、丑年太岁及小限到丑宫,主星庙旺而化吉时:

主星为天机,丙辛生人发旺。主星为天相,戊年生人发旺。主星为阴武,丙戊生人发旺。主星为府廉,戊年生人发旺。主星为天梁,丙戊辛生人发旺。(亦宜三方吉拱,逢煞冲破则否)

丑年太岁及小限到丑宫,主星不庙旺而化凶时:

太岁在丑宫守命,命无主星,三方煞凑,戊年生人悔咎。主星为太阳,甲乙生人悔咎。主星为天机,丙辛癸生人悔咎。主星为廉同,丁庚生人招官非灾咎。

丑年太岁所值吉凶星:

值紫相梁阴府廉破昌曲机左右禄存等星,三方吉拱无煞,可断其年事事遂心。

若值同巨武贪阳羊忌,便断其年人财耗散、官灾口舌、孝服。逢本人灾咎,可减半论。(吉多可减轻,煞多灾咎必应)

☆3、寅年太岁并小限到寅宫,主星庙旺而化吉时:

主星为紫阳武梁杀,三方吉拱无煞,甲庚丁己生人,财官双美。

寅年太岁到寅宫,主星失陷而化凶时:

主星为廉贪破,三方有煞,丙戊生人招官非;子午生人不喜寅申岁限。

寅年太岁所值吉凶星:

值紫府机阴武杀同相阳巨梁等星,便断其年人财进益,作事遂心。

值贪陀忌,便断其年人财破耗、官非、孝服。若是本人见灾,灾可减半论。

☆4、卯年太岁及小限到卯宫,主星庙旺而化吉时:

主星为紫机阳相府同武,乙年生人发旺。

卯年太岁及小限到卯宫,主星不庙旺而化凶时:

主星为廉贞,甲丙生人横破。主星为太阳,甲乙生人破财灾害;庚年生人亦不宜。

卯年太岁所值吉凶星:

值阳梁紫机同府贪巨杀等星,便断其年人财兴旺,婚姻喜事重重,诸事遂心。

若值廉破阴相羊忌,便断其年破财、官非口舌。若是本人灾咎,可减半论。

☆5、辰年太岁及小限到辰宫,主星庙旺而化吉时:

主星为紫贪杀,癸甲生人,财官禄旺。主星为机阳,丁庚癸生人,财禄发旺。主星为天同,戊庚癸生人,顺遂。主星为巨门,丙辛生人,遂意。

辰年太岁及小限到辰宫,主星不庙旺而化凶时:

主星为贪武,壬癸生人灾悔。主星为同巨,丁庚生人灾悔。主星为廉贞,壬癸生人灾悔至重。主星为阴阳机,甲乙戊己生人灾悔。

辰年太岁所值吉凶星:

遇阳机梁杀贪昌左右等星,便断其年财禄大进益,家道兴隆,添丁进人,婚姻喜庆多。

若遇紫同廉府阴巨相破忌,便断其年破财、孝服、官灾口舌。

☆6、巳年太岁及小限到巳宫,主星庙旺而化吉时;

主星为紫府同巨相梁破等星,丙戊辛生人发福。主星为阴机,丁壬丙生人发财。主星为贪狼, 甲戊生人平常。

巳年太岁及小限到巳宫,主星失陷而化凶时:

主星为巨贪,丙癸生人口舌、灾悔。主星为阴破,灾悔多端。

巳年太岁所值吉凶星:

遇紫阳同府梁禄存等星,便断其年人财称意,喜事重重。

若遇武廉阴贪巨相破忌,便断其年人财损失、官灾口舌。若是本人见病灾,灾咎可减半论。

☆7、午年太岁及小限到午宫,主星庙旺而化吉时:

主星为紫阳武同梁廉杀破,丁己甲癸生人,进财遂心。

午年太岁及小限到午宫,主星失陷而化凶时:

主星为贪狼,丙壬癸生人,破财、官灾、口舌。

午年太岁所值吉凶星:

遇紫府机阳武廉相巨梁破禄存等星,便断其年人财兴旺,婚姻喜事重重。

若遇阴贪同羊陀忌,便断其年人财破败,官灾口舌,孝服。本身灾厄可减免。

☆8、未年太岁及小限到未宫,主星庙旺而化吉时:

主星为紫机府相梁等星,壬乙生人,发福。主星为太阴,庚壬生人,发福生财。

未年太岁及小限到未宫,主星失陷而化凶时:

主星为太阳,甲乙生人多灾悔。主星为天同,丁庚生人多灾。主星为武曲,壬癸生人灾咎,官非横祸。

未年太岁所值吉凶星:

遇紫府廉机破相,便断其年人财进益,作事如意,婚姻产育之喜。

值阴阳武同贪巨羊陀忌,便断其年人财耗散、孝服、官灾、阴人小口不宁。本身灾咎难免。

☆9、申年太岁及小限到申宫,主星庙旺而化吉时:

主星为廉破紫,甲庚癸生人发福。主星为巨门,甲癸庚辛生人发福。主星为天机,丁甲癸生人发福,庚生人亦发财福。

申年太岁及小限到申宫,主星失陷而化凶时:

主星为天机,乙戊生人灾悔。主星为巨门,丁生人不宜。主星为廉贞,丙壬生人有灾。主星为天同,甲庚生人灾祸。主星为贪狼,丙癸生人有灾祸。

申年太岁所值吉凶星:

遇紫阳廉府巨杀昌武禄,便断其年人财利益,喜事重重。

若遇机同梁相阴破忌,便断其年人财散失、官非、孝服。本身亦有灾病。

☆10、酉年太岁及小限到酉宫,主星庙旺而化吉时:

主星为紫梁阴,丙戊乙辛生人,进财吉利。

酉年太岁及小限到酉宫,主星失陷而化凶时:

主星为阳同,甲乙生人不宜。主星为武曲,庚壬生人不宜。主星为天相,甲庚生人不宜。主星为廉贞,甲庚丙辛生人不宜。主星为天府,甲庚壬生人不宜。

酉年太岁所值吉凶星:

遇紫阴府昌曲左右禄,便断其年人财兴旺,作事遂心。若遇机巨武廉羊陀忌,便断其年人离财散、口舌、官灾。

 ☆11、戍年太岁及小限到戍宫,主星庙旺而化吉时:

主星为紫微,壬甲丁己生人进财。主星为太阳,丁己生人吉庆。主星为武曲,丁己甲庚生人吉庆。主星为天机,甲乙丁己生人发福。主星为巨门,丁己癸生人发福。主星为同廉破杀,丁己甲生人发财。

戍年太岁及小限到戍宫,主星不庙旺而化凶时:

主星为贪狼,癸年生人不宜。主星为天同,庚生人不宜。主星为天机,戊生人不宜。主星为巨门,丁生人不宜。主星为太阳,甲生人不宜。主星为廉贞,丙生人不宜。主星为武曲,壬生人不宜。

戍年太岁所值吉凶星:

遇阴梁府武杀贪同左右等星,便断其年人财利益,作事遂心,家道兴隆。

若遇巨阳破紫相忌,便断其年人财散失、孝服、官灾。本身见病,灾害减半论。

☆12、亥年太岁及小限到亥宫,主星庙旺而化吉时:

主星为紫同巨梁,壬癸戊生人吉庆。主星为天机,壬生人吉庆。主星为天相,丁己丙戊生人发福。主星为太阴,戊己生人财官双美。

亥年太岁及小限到亥宫,主星不庙旺而化凶时:

主星为廉贞,丙壬癸生人不宜。主星武曲,壬丙生人不宜。主星太阳,甲生人不宜。

亥年太岁所值吉凶星:

遇同阴梁紫府昌曲禄等星,便断其年人财进益,喜气重重,谋事称意。若遇廉破杀,便断其年人财耗散,小口死亡,本身灾晦。

◇“宫位定人事,星情断吉凶,四化论契机”,这是紫微斗数论命的基本法则。

四化为“用神”,为契机,也就是说,四化星是事情发生的导火索。所以在推断岁限吉凶时,要重视四化星的作用。

生年如“天”,在天垂象(事情的预兆,模糊之象);大限如“地”,在地成形(丕胎已形成);流年如“人”(人已降生),在人成事。

生年、大限、流年四化之间的基本关系是:①生年为体,限年为用。②上传下应。上传,意思是本级四化入上级某宫,即对上级该宫有影响。下应,意思是下级某限年行到本级四化的宫位时,下级的该限年要应吉凶。一般大限宫上传本命,下应流年,即大限四化落入原命盘何宫,就对该宫的人事发生影响;大限四化又是留给小限流年用的,当小限流年走到大限四化宫时应吉凶。同理,流年四化上应大限下应流月。③本级四化首先是给本级用的,其次才是上传上级,下应下级。

所以,大限以下四化可以用“三代”,即本级、上级、下级。

出生年的四化星,对一生都有影响,兆示原命盘各宫垣的本质,在论一生命运时最为重要。限年四化,兆示大限和流年各个时期的环境变化情况。

以大限天干查出的四化星,是事情的关口,很重要,上可传给原命盘用,下可传给流年用,对流年影响最大。推大限时,以大限四化为主,兼看生年四化。大限宫干四化是已成形阶段,起上传下应的转折作用,至关重要,一般吉凶事都会应于这十年内的某一年。

以流年天干查出的四化星,作用同大限四化,上可应大限,上应大限的作用最大,例如流年化忌星入大限的命宫,事情将会很倒晦,主本人不吉,入六亲宫则主对六亲不利;对下可以传给流月用,对流月产生影响,当流月行到流年化忌宫时此月应凶。成事不成事主要看流年,推流年时,主要看大限四化及流年两组四化,但若生年四化被大限流年冲或叠加时仍起作用,不冲又不叠时则作用不大,可以不看;冲或叠的作用只起增强或削弱四化的力量;若限年为化吉冲起生年化吉,为好上加好,一般可增加力量;若限年化忌冲起生年化吉,即为由吉变坏,机运较差;若限年化吉冲起生年化忌,则为由坏变好,机运已至;若限年化忌冲起生年化忌,为由坏变坏,更凶,小心防灾祸。

小限宫干不飞四化,以看落宫星情为主,并参看生年、大限、流年干的四化及流羊流陀流魁流钺等流星对小限宫的影响。

四化的关系比较复杂,在下面第十四章再作专题论述。

第十节 流星的看法

流星主要为以流年天干地支为准查出的流昌、流曲、流魁、流钺、流马、流鸾、流喜、流禄、流羊、流陀等,星情要义及吉凶看法与原局本星基本一样,只是吉凶程度稍轻,多应小灾小吉而已,过了该年则无用,但若凶星叠聚,尤其是与原局凶星叠则凶性仍大。

流星的吉凶要结合主星副星来论。例如,流年官符逢吉星则反主有升迁的机遇,此年打官司者可胜诉,逢凶星则降职破财和打官司败诉。流年三煞逢破军于陷宫,有破财、病痛、刑灾、孝服等灾祸。

若流星冲起原局的煞忌星,则力量彼此得到加强,推断流年和大限十二宫时,即以此为变动的契机和枢纽。

流年大耗:入本命及小限田宅宫,主破财招盗贼,或主生意上不如意,加煞冲破损失很大。如与红喜同入大小限宫或大限财帛宫,必有破耗,若小限宫再落陷,则会大破败。

流年三煞:以灾煞为祸最重。灾煞入原局田宅宫,逢主星庙旺时,亦主家中人口疾病不安;若主星失陷,则家中人口有伤亡。灾煞入大小限宫,主事业不顺,加七煞星会有大破败;但遇武星(杀破廉贪)庙旺同度,武人可掌权。

屋向与流年三煞同方向,若田宅宫不好,主家中人口不安。

流星中“博士十二神”、“将前十二神”、“岁前十二神”等三组,是专门用来推小限用的,按其意义性质辅助推断流年十二宫的吉凶表意。吉凶推断列后。

流年博士十二神吉凶断

博士--文华博学之星,入各宫皆吉。入命主有文风,聪明,智慧,思虑周密,博学多才,有权有寿。文武皆宜。流年小限逢吉星主科名,事业顺遂。

力士--武官仕途之星,主有小权势,入各宫皆吉。会羊陀,武职事业难遂,但不利考试。与化权同宫主增权力。利武职。

青龙--文官仕途之所,入各宫皆吉。主喜事或进财。辰年逢最吉。年逢宜结婚。

小耗--小的钱财损耗,忌入命身财宫。坐命主不聚财。小限逢主失财。忌合伙。

将军--大将用武之地。主威武,又主得意,利武不利文。入命主个性暴躁。

奏书--传送文书之星,为聘书,奖状。尤喜入命身、事业、福德等宫。小限遇,主有文书之喜、词讼胜利。入命利文章,有福气。

飞廉--主小人、桃花、飞灾横祸,忌入命身福德宫,喜入疾病宫,余宫不吉。易招官司,孝服,损六畜,受中伤诽谤,破财,会白虎更凶。又主购物。

喜神--延寿发福之星,主喜庆,婚姻,生子等,忌入疾病宫,余宫皆吉。会桃花星有婚姻或感情事。但主拖延。又主喜事延续。

病符--生病或因事纠缠不顺,忌入命身福德宫。流年逢,有煞同宫主灾病是非。

大耗--退祖败财、失物失盗、事业受阻。各宫皆忌,尤忌命财宫。加桃花星,因色招祸。

伏兵--暗中不利,遭暗算,拖延受阻。入各宫皆不吉。与陀罗近似,惟力量较弱。

官符--主官运及官场不利,官非、词讼、纠纷,受到上级领导责备,若会龙德奏书可解。与七杀白虎丧吊守照会,有官司牢犹狱之灾。

流年岁前十二神吉凶断

岁建--主一年祸福,逢吉喜事多,逢凶灾病来,忌与年命相冲,年内忌结婚。

晦气--主暗中不利,喜吉星化解,忌诸凶,加吉出外有财利,加煞主是非失和、倒晦事。

丧门--主孝服,虚惊,灾病,破财,伤心事,加煞更是。喜吉星化解,庙旺祸轻,宜静不宜动。三方会齐哭虚二星,主本年有丧事。流日逢亦主遇吊丧事。

贯索--象意被绳索捆绑,因争讼受到牵连,煞忌聚主牢狱之灾。寅申宫灾轻,忌合伙,小心朋友拖累、口舌是非、争讼。疾厄宫见煞忌主留医。

官符--平民逢主官灾、诉讼,但若会龙德及奏书则不妨;宫吉,原作官者逢吉反可升官,亦利考试交易,须防小人暗算,入庙灾轻,逢吉可解。流年官符与生年官符贯索会齐,易有官非牢灾,主星为杀廉贪巨破武,陷地加煞更凶。

小耗--加吉诸事仍顺利,财来则有小破,忌合伙经营,还防传染病、遗失、浪费。喜吉星化解。较适用于流月流日。

大耗--破祖又退财,败落,甚则破产,诸事多不顺。防小人暗算和口舌是非、暗疾。亦有桃花的性质。忌入命身财田宫。较“博士十二神”为轻。较适用于流月流日。

龙德--能逢凶化吉,喜入命身。喜庆添丁,受赏,升职,事业顺遂,但须防小疾病。

白虎--凶狠勇猛,主疾病血光丧服,凶祸,阴邪,破财,喜吉化解,忌会丧吊官符,主官司刑罚。利考试交易,女命有喜则吉。入流年父母宫主孝服。

天德--主得祖荫,天赐之福,品德高尚,多喜庆财喜,事业顺遂,喜入命身宫,能化凶为吉,得贵人助化吉,对凶厄及桃花煞均可化解,须防小人是非。对喜事有增加光彩的作用,对大的凶星恶星不起化解作用。

吊客--主吊销、阻碍、吊丧事、孝服、访妻、虚惊、破财、不良变化、伤悲事,加煞更凶,喜得诸吉化解。忌远行乘车,宜保健防病。亦主问病。

病符--主小病伤、败坏、是非。喜诸吉化解,忌诸凶。防官灾诉讼、疾病、口舌是非、流行病、传染病。

流年将前十二神吉凶断

将星--将领之星,主武贵、得意,最喜与武贵之星守事业宫。利武不利文。有化凶为吉之功。主提高权势地位。流日逢主精神足,竞争得助力。

攀鞍--上马之意,起运之初程,主武显,入迁移主奔忙。引伸为准备起行,有迁动之意。亦有化凶之功。主结交权贵,得功名,事业顺遂。

岁驿--为流年马星,意为已在旅途之中,亦主途中安歇的场所,利迁动,入命身事业宫主武显,入迁移主奔忙。主转职,忙碌。喜与流禄、流化禄同度,为禄马交驰,发财。

息神--休息状态,入命身若无吉解,主人无生气,消沉,丧志,不活泼。

华盖--才艺之星,为人孤高,入命身宜僧道五术,遇紫破,可为宗教领袖。流日逢可解厄,亦主谈经论道。

劫煞--主钱财损失,被劫盗、遗失、损小口、灾病、诸多不利。入命身喜吉星化解。

灾煞--意外的困扰、灾病,忌入命身,喜吉星化解。主因小人损害或灾疾破财。

天煞--忌入命、夫妻、父母宫,喜吉解,女命无吉不利父、夫,主分离、盗贼,损小口,退财。男命无吉解因父亲而花钱。

指背--忌入命身宫,无吉解主常受人暗中诽谤、指责、诉讼事、背后是非。

咸池--淫邪之星,贪欲,风流,外遇,性病,树敌,入命财福等宫主好色。

月煞--跌倒、报复,忌入命、父母、夫妻宫,喜吉化解。男无吉解主不利母、妻。女无吉解因母亲而花钱。

亡神--主官非、死亡、破财,不利家长。喜吉星化解。见煞主失物。

第十一节 小儿童限

看小儿命有“童限”的说法。

起童的方法为:一命二财三疾厄,四妻五福六官禄。即一岁看命宫,二岁看财帛宫,三岁看疾厄宫,四岁看夫妻宫,五岁看福德宫,六岁看官禄宫。六岁后必已进入大限,进入大限后,则依大限而论,不必再看童限。

童限的分析方法,可参看大限、流年的分析方法。

看童限,亦宜以命身为体为本,并宜参看流年和小限。命身好童限不好,只不过有点小灾小疾而已,不致有大的问题,过此则好。命身不好,童限好者,主童年好养,亦不会有大的灾难发生,流年小限又吉者更吉,但若流年小限不吉者仍易有灾。命身不好,而童限又不好者,则有大凶之灾,甚则夭折,流年小限又不吉者必凶。

其实,看小儿,完全可以命宫及小限流年来看。命宫主星为吉星守照,庙旺无煞,流年小限不犯七煞,流年不犯丧吊白虎,必无大害;流年小限凶者易有灾病,但一般还不致于有大灾大难发生。命宫主星为恶星,失陷加煞,小限又逢七煞,流年又逢丧吊白虎,是年必有奇灾大祸,甚则夭折。

☆例一、蒋介石的命运分析,命盘见后。

△一、容貌、性情和才华

命身宫坐太阴,失陷,面色白闰,眉清目秀,脸蛋形稍长形而肉薄。太阴失陷,外表文静,内心好动,外表诚实,内里藏奸,孤僻阴沉,多疑,奸猾狡诈,善于阴谋权术。聪明博学,小心谨慎。加文昌,更增其才华谋略。加铃星,更阴沉,但可使失陷阴柔软弱的太阴刚强起来。对宫太阳文曲,虽失陷,但多少能改善太阴阴柔之气,扶起其阳刚之气。加入红鸾大耗,淫荡而喜投机,奢侈浪费,异性缘佳,得女人之助而成功,多感情困扰,会突然间大破败。

△二、先天命数

火局人入辰宫为泄气,但亦属东南木火之方位,不为凶。

命身同宫,命运大起大落,一生比较辛劳动荡。命身宫太阴辰宫失陷,太阳戍宫冲照,为日月反背,刑克父母,求谋难遂,离祖求谋较好,男本克妻,但逢太阴化禄,利母不利父,也利妻子,能激发其上进心;财星化禄,虽陷地亦主财源广进;再得铃星助其冲破天罗地网的束缚,变得有谋有勇,权威出众。但单从命宫看,仍属于平常之人。

命身宫三方组成科权禄“三奇佳会”富贵格局,亦为机月同梁格(主机谋寿算),无凶煞破格,为上等星格;命身宫坐冠带、青龙,宫支辰土生文昌金,文昌金又生太阴水,为连续相生格局,数格可得上等。星得上格,数亦得上格,所以该命造可为上品富贵之命,成为一代国家元首,极品之贵。(从四柱八字很难看出其能当上国家元首,而从紫微斗数三方四正组成的三奇佳会格中可得答案,其高贵之处主要就是得力于此格局)。

命身宫因三方四正会成富贵格局,命宫及三方四正宫基本上是吉多凶少,没有破格,内里先天具备有谋有勇有财,亦得力于后天及外部环境条件的支持,尤其是财帛宫天机化科,众吉同守,事业宫天同化权,所以,有财大气粗的蒋、宋、孔、陈四大家族为后遁,尤其是得孙中山先生的提携,故江山垂手可得,不象孙中山和毛泽东出生入死而费那么大的力气。

福德宫巨门化忌,且为羊陀夹忌,所以一生是非口舌,争斗烦恼,奔波劳碌,转战沙场,难以享清福,且德性无存,残杀苍生,难以得到广大人民群众的支持和拥护。

由于日月皆失陷,紫微居闲宫,福德宫又凶,所以终生辛劳,得江山后与毛泽东进行艰苦卓绝的争斗,难享清福,江山来得容易,去得也快,坐皇位不久,很快就日月沉落西山,逃到台湾当一方之草冠。由于台湾属中国的东南方,大利火六局生人,所以,仍能久据此方而不衰。

△三、父母情况

父母宫廉贪失陷又逢空劫陀罗天刑天虚,凶神恶煞聚凑,三方杀破狼,应主双亲不死则离,加上命迁日月反背,天生属刑克父母、弃祖离宗之命,所以极有可能为离祖过继他人之人,否则必然早克父母。与《金陵春梦》之说是吻合的。

△四、夫妻情况

夫妻宫无正星,有孤辰、天月、正空、右弼,主婚姻不顺,多婚之兆。

对宫同梁照会,妻子貌美福寿;天同化权,天同本主懒惰,化权后有所改善,故主妻子有男人之志,在家有权威,多管丈夫;加会封诰、三台、天官等星,为权贵之妇。事实上,后妻宋美龄出身豪门,有来头,有权势,确有男子志气,亦有介入党政军界的事实,集权贵于一身。

五、子女情况

紫破入子女宫,有子女三至四人。紫微能制破军从善,本宫无煞冲破,上下有辅弼相夹,所以子女中有人威武权势、掌握大权之人。故有后来蒋经国继位之事。

△六、兄弟情况

天府独守,五人,加火星,亲生兄弟缘薄,本人难得亲生父母福荫,异性兄弟和朋友中有富裕者,助力大。

△七、疾病

本宫无正曜,天魁星主暴怒伤肝、皮肤症及火症;对宫廉贪与恶煞聚,主酒色过度、性机能失调、肝火旺、肺心疾病及皮肤性病等。《金陵春梦》及一些报刋均披露了蒋介石色欲狂烈,患有严重的性机能失调及性病。

△八、岁限分析:此人重病点在父母宫,其次是迁移宫,焦点在丙、癸、己年。

未行大限前,即6岁前,看父母宫。此宫凶多吉少,父母不景气,又逢天马,幼年时贫困致极,全家到处流浪乞食。

6-15岁,甲辰限,入原命宫。本宫为原盘太阴化禄之限,又大限天干甲使廉贞化禄入父母宫,父疾线逢化禄主此限有光明,但少年限不可能是财官上荣显,只能反映生活和学业上很有利,极有可能为过继后得养父母的庇荫,由原来的乞丐摇身变为少爷,生活好转;加大耗星,花钱也就大手大脚起来;加文昌铃星,学业上相当不错。加红鸾,少年喜事多,身为少爷,少年发桃花运也是有的。太阳化忌冲照,外出不利,多劳碌之事,或是违背太阳光明正大的良性而做些阴谋诡计之事,同时也主对生身父亲不利。

16-25岁,癸卯限,入兄弟宫。天府龙池值限,如龙归大海,事事如意,升职发财;大限化禄入兄友线,主本限有成就,所以兄弟朋友得力,亦主得益于同僚的助力,青年得志,财运亨通,事业发达。火星在此,起通关作用,即卯宫木生火星火,火星火又生天府土星,故一发如猛虎。

26-35岁,壬寅限,入夫妻宫。无主星,对宫同梁在事业宫冲照,大限天干壬使天梁化禄入对宫,本宫逢天官、右弼、三台,本限内有婚姻之喜,也是建功立业的好机运。对宫为大限的迁移宫,同梁坐守,应主离乡出外广交同志,得贵人之助而事业发达。1924年甲子岁,37岁小限入丑宫,紫破坐守,有开创的局面;辅弼夹拱,事业必有转机;流年天干使廉贞化禄、破军化权、武曲化科,科权禄三方佳会小限宫,因而荣任黄埔军校校长。

36-45岁,入儿女宫。本限天干应为辛而不是原天盘的癸(可参看大限天干求法一节)。紫破同宫,紫微能威制破军,将破军的破坏力转化为强权威势,且三方均为武威之星,尤其得力于两邻辅弼相夹,明君得良相猛将之助,强权威势,职掌三军,节节胜利。1927年丁卯岁,上半年小限仍在原命宫,与流年组成二重科权禄,大吉大利,所以北伐取得成功,夺取了军政大权。该年九月十五日以后,小限转入父母宫,凶星恶曜会聚,凶相毕露;天刑在此,起到刑杀他人的作用;加上三方多为肃杀之星,命宫太阴本性的阴谋权术,福德宫巨门双化忌的凶狠无德,所以其一旦得势后,即大举向共产党进攻,大规模诛杀共产党员和异己分子。

原命已预示其婚姻不顺,此大限文昌化忌入原命宫,即大限的田宅宫,故家中婚事有变。1928年戊辰岁,太岁逢红鸾,有外遇或婚恋之事,此年与原配夫人离婚,同年与宋美龄结婚。

46-55岁,庚子限,入财帛宫。本宫天机得左辅、台辅、天贵、八座等吉星扶助,又有原局科权禄守会,仍为权威机谋之运,富贵之极,掌管党国。

太阳化禄入大限夫妻宫,得妻子之助力较大。但天同化忌入事业宫,为大限的财帛宫,对事业不利,破财败业,故有西安事变之应,且抗日时期,热衷于打内战,消极抗日,节节败退于日军,退守四川重庆。

56-65岁,己亥限,入疾厄宫。本宫无主星,借对宫的星曜过来看。对宫一片凶星当道,怎能不败于共产党呢?1949年己丑岁,上半年小限宫为寅宫,吉凶混杂,大限流年逢文曲失陷双化忌入迁冲命,焦点问题爆发,权印色变,皇位更换,“天马”载其流离到台湾而去。由于三方有天府天相,且火六局人到东南方为得地,所以仍不失为一方之霸主。

66-75岁,戊戍限,入迁移宫。失陷的太阳在此,已是日落西山,难有当日之威风荣耀了。太阴化权入原命宫,故仍可掌一方之霸业。寡宿阴煞在此,应主精神比较阴沉孤独,是否为宋美龄在此限内分居美国?还是因为在孤岛台湾而觉凄然失意之故?

76-85岁,丁酉限,入奴仆宫。武杀当限,对宫天府冲照,三方紫微相拱,仍具开创的局面,但开创的局面已不是战场,而是商场,使台湾的经济逐渐繁荣,后来成为亚洲四小龙之一。但实际上,本大限并非好运,只能算平运而已,起到为后人打下基础的作用。

86-95岁,丙申限,入事业宫。1975年因患心脏病而死亡,亨年89岁。

死亡原因有以下几点:①同梁大限,本主福寿之运,但天同化禄入本宫,福寿禄一起加会,过于旺盛,物极必反,高龄之人难受得起如此“大补”之剂,该是衣锦还乡之兆吧。大限宫逢伏兵、两个劫煞、封诰,尤其是封诰星,对于已有高官厚禄及老年人,逢封诰星反起栏网封江作用,意为到尽头了,故地府之职在等着他去到任。丙大限为命局的焦点致病点,丙使廉贞化忌带众凶星冲疾厄身体,疾厄逢冲命不保,为大凶之限运,绝难逃过丙年。

②1975年乙卯岁,乙年干使太阴化忌入原命宫,与原化禄迭加,成为变坏;太岁的晦气、流陀、正空又入原命宫。太阴与凶星同宫,则代表阴曹地府。

③小限宫逢失陷的廉贪,加天空、地劫、天虚、陀罗、天刑、大限化忌等凶神恶煞聚凑。正所为“巨廉空劫火铃位,二限到此不相宜,贪破廉杀多刑失,三方守照老童凶”。老年人遇廉贪守照已是不吉,更逢如此多的恶煞聚会,如何经受得起?廉贞属火,代表心、血、心血管疾病。四化看契机,小限走到大限化忌之宫,激起本宫的凶煞星,更凶。

④亥年生人忌大小限逢羊陀和巳限运。89岁小限入巳宫,该宫原有陀罗星,又加流年的丧门星迭至,更凶。

由此可见,流年、小限应灾比较紧迫,对灾厄起决定作用。当小限及太岁均逢凶格时,虽大限吉,凶祸也是难免的;若大限又逢煞时,凶灾更重。

由此例看,以小限落宫的星情法论本身疾病吉凶要比太岁落宫的星情法论吉凶准确一些。如1975年太岁入卯宫,天府龙池守值,虽有火星同值,仍算为吉多凶少的;而小限宫则凶神恶煞聚凑,凶多吉少。所以看流年时,宜以小限落宫星情为主看体内,以流年太岁落宫及流年天干的流星(尤其是流年化忌星)为外部情况来看。

☆例二 命盘见后。

△1、容貌性情才华论断

天同入命,少年面白色,老年微黄,圆方型脸;身材高或中高型;眉清目秀,容貌端正,牙齿整齐。外表上给人有稳重温柔的感觉。入庙本主肥胖丰满,但逢空劫,变为孤寒单薄相。

为人聪明好学,学习兴趣广泛,但博而不精;有艺术天份,喜文艺,精通文墨,多才多艺,或与宗教五术有缘;廉洁,无亢激,性温和慈善,随和,平易近人,较不会发脾气,即使发脾气时一下子就好了,有谦逊的美德,喜欢用和平方式解决问题,故少与人冲突,待人谦恭有礼,善积阴德;保守软弱,毫无创劲,有依赖性,无耐性,不善抓机遇,不够积极主动,往往是被形势所迫,非做不可时才肯动手干,因而容易弄巧反拙。本主缘好的,逢天空变为孤意。

天同是福星,天生乐观主义,一生安祥,注重生活情趣和精神物质享受,象小孩子一样,较懒散,贪吃贪玩,浪费,喜无拘无束的休闲生活,知足常乐;衣食不缺,但不能发大财(性格的关系,过得去就懒得再动);一生本主过得愉快,外表不见愁容,但逢空劫则主多幻想。

天同入命,多情绪,属意志薄弱者,很保守,与世无争,不为名利权势而争,不会太冲刺,不是很有作为。无论做什么事情都只能做到一定的程度,并不是出类拔萃的人才。原局无煞,喜行七杀的限年以激发。

加咸池,本主桃花,但逢天空而无桃花性质,反增精神空虚,心性不定,浮荡虚荣。加八座可增加其仁慈及懒散的性情。

△2、先天命数论断

命宫天同福星,入庙,八座同宫,落宫帝旺,本主衣禄福寿,可惜逢天空、小耗、伏兵,福气大减,虚名虚利。虽化禄,逢天空反为吉处藏凶,增惰性、精神空虚和事业不利。故命宫本宫不算吉。先天运势不力,但仍不失安闲稳定。天同逢天空,主灵感好,与五术较为有缘。

身宫入事业宫,主星天机陷弱,虽化权而无力,更加地劫、寡宿,主凶。天德在此,对富贵无助,只能起到减少灾厄的作用而已,所以本宫应算为凶,尤其事业不利。天同与天机分守身命,很可能从事宗教、艺术工作;逢空劫、空亡,又无禄马吉星来拱,平凡孤独贫寒的一生,多是孤独僧道之命;或吉少者,晚年遁入空门,或信奉佛道,信奉五术。

财帛宫,巨门坐旺宫,无祖业,白手起家;对宫太阳旺地正照,主求财虽多竞争,但可得外地人信赖;加失陷的铃星和劫煞,暗耗多。

迁移宫太阴旺地,出外有人缘,能得贵人之助而成事,积极活动可获利。

福德宫,太阳居巳为旺宫,本宫吉众,本主福厚。但太阳为动星,落福德宫,虽有福而反主一生忙碌,须劳而获福。但天同守命本身不爱劳,心劳身不劳,得过且过。

综合看,因命身二宫分值天空地劫,力量较大,行事颠倒,多虚少实,情情孤僻,六亲少靠,外表安闲乐观,内心空虚困扰;对一生的功名利禄影响很大,尤其身宫入事业宫凶,故事业难遂,一生坎坷,破祖败业,贫穷度日。正应:“生不逢时,命坐劫空二星”,“生来贫贱,命身逢劫空二星”。天同为福星,福德宫又好,说明其人一生平安,知足常乐,劳中偷闲度日。紫府二星入奴仆闲宫,均兆示一生辛劳难成。若出外求谋较会有利。

该人是一个农民,基本情况正如上面所述,其人也确与五术有缘,喜爱风水命理。然而有一点,却是始料不及的,就是至今仍是孤身一人,从未结过婚。夫妻宫天梁福星旺守,又有左右同宫,昌曲相夹,日月相拱,相当吉利,虽有一粒破碎,应无以为害。福德宫也不错,大限23–32岁又逢红鸾婚姻星,何至于孤寡如此?原因是身宫不吉又逢寡宿地劫,命宫天同逢天空,命身皆空劫寡,不善抓机遇,故而孤独一生。再一个原因是大气侯,即社会这个大局对命运的影响,当地农村的习惯,男人过了25岁就很难讨老婆,过了30岁更难;再加上贫穷,所以孤寡至今。

疾厄宫贪狼入庙无煞,一生健康少病。兄弟宫七杀入庙,仍主孤克,兄弟四人,克去一人;逢化科,又得对宫紫府拱照,彼此友善,但不会很亲密。父母宫武曲加煞,年轻时即克父母;日月均旺,因太阴见煞,故主克母;太阳逢禄存,主父长寿。其人焦点问题不明显,丙、戊限年较不利,一生较平稳安闲,无妻儿,运限无多大变化,故不作运限的具体分析。此人年轻时若能抓住机遇,外出积极拼搏则不至于如此孤贫。

☆例三、命盘见后,录自《四柱预测例题剖析》一书265页之例。此例的事实,用四柱和紫微斗数共参进行论述比较典型,故特引录之。四柱与紫微预测可起到异曲同功之妙。虽然是用事实进行活套,但可以从中领悟两大命理体系结合起来分析的方法。下面节录原书的分析要点及事实,不加括号,斗数分析部分则加括号,予以区别。

日主属弱极之命,取丙丁火为用,比劫为喜,大忌癸水,壬水吉凶参半,其次忌官杀混杂。

△性情:聪明透顶,绝世灵巧之人,志气高昂,有艺术才能天赋,爱好广泛,多才多艺,有成名成家的希望,自信心强,勇往直前,乐善好施,怜贫惜寡,多学天成,泛交不择,忧柔寡断,傲骨自负,鄙视他人,好管闲事,惹事生非,刚愎自用。(用斗数分析,阳梁卯宫坐命的人,其性情与上述所举较为相似)。

△祖父:长寿,但处境不佳,是个搞五术之人。(斗数论祖父,看福德宫。本宫天机陷地加煞,虽有机谋,亦难富贵,辛劳而贫困,只宜技艺五术谋生,天机与五术有缘)。

△父亲:聪明绝顶之人,但寿命不长。六岁前丧父。(太阳坐命之人,主幼年即克父亲。命身值丧门、白虎、灾煞,刑克六亲。以上有克父的征象,能否克得动,还要看父母宫的组合情况而定;组合吉者克不动,父母无事;组合凶者能克倒,父命不长。此例父母宫七杀加贯索,无吉星化解,三方杀破狼,组合凶;太阳居卯宫为过旺,发射太过,所以父命难长)。

△母亲:印星临月令又得酉金生,印星旺,但母宫坐财星又合克被化,故母亲在命主16岁前必逝无疑。(斗数论母亲,以兄弟宫及太阴星看;但也要兼看父母宫,因父母宫包括父亲及母亲,只是父亲的比例较大些;父亲以父母宫及太阳星为主,母亲则以兄弟宫及太阴星为主。此例兄弟宫吉凶混杂,武曲为孤独刑克、短寿之星,父母宫七杀亦为恶星,故母亲也不会长寿;但太阴庙旺无煞,故父先死,母后死)。

△兄弟姐妹:兄弟姐妹多,但有损,多则五人,少则四个,上有兄姐,本人占小。兄弟姐妹均为聪明伶俐之人,但均不发达,多灾多难,对己无助益。(武相同宫,兄弟二人,不计姐妹。武曲为孤克之星,本宫吉凶混杂,兄弟不会多,且有损伤;因禄逢空劫冲破,吉处藏凶,故兄弟成败多端,对己助益不大)。

△婚姻:正财不现,年上偏财,偏财偏旺,可论头婚早而不正,正婚应迟,三十岁左右方有可能。妻漂亮,个头不高,外乡人,身体不太好,体弱多病,有肺疾、脾胃疾,对命主无助益,关系一般,晚年可能分居。(夫妻宫同巨均失陷,更逢化忌、华盖、破碎同宫,妻性情怪僻,身体欠佳,命宫化忌又入夫妻,婚姻必不顺,是非争吵多,同巨陷地主分离,文曲化忌,均兆示不分居则离或克死,三十岁后成婚可减少波折;同巨的疾病主呼吸系统及消化系统)。

△子女:多子女之象,但日时相刑,子女有夭折,目渺斜视,有微疾,脾气倔强不服管,与母顶咀,对父有助但又克父。(贪狼入子女宫,其人性欲强,所以有多子女之象。本宫组成火贪同行格又加化权、右弼、天魁等吉星,子女虽倔强顽皮,但有奋斗精神,必有富贵成器者)。

△疾病:破相、带疾延年,有眼疾,戴眼镜,胃溃疡,肾病,肺病,耳疾或耳不灵敏,晚年防心肺疾。(原命局看伤灾破相应看命身及父母宫。七杀守相貌宫,身宫蜚廉白虎,均有破相之象。疾厄宫看脏腑的薄弱环节,廉府同宫,本主健康,但加天月、病符,主小毛病不断。廉贞主肾,天府主胃。太阳坐卯,太旺,易得眼疾)。

△事业财运:适宜木火行业,如学术、教育、医药、艺术等。命主一生坎坷,幼年多病,少年多苦,中年多灾,晚年才有余福,但此时灯烛残年,黄天地府已来召唤了。(阳梁二星同在卯宫坐命,为日照雷门格,本为富贵格局,但夜生人值太阳,富贵要大打折扣了,虽然为人聪明勤奋,而不免一生奔波劳碌,是是非非,成败不一,先勤后惰。好在本宫无煞星而有三台、台辅、化科等吉星同守,且有太阴在庙地会照,所以命主仍不失为聪明机谋、才智横溢、有一定社会声誉地位和富贵之人。身宫无正星,天官、将星临,有点官气,但蜚廉、截空、白虎、大耗同临,凶多吉少,后天未免劳心费力而难遂,易有伤灾,晚年不利。财帛宫太阴临庙地,田宅宫紫微禄存,财运不错,大利财经工作及经商。事业宫无正星,借对宫星曜看,同巨昌曲,与文化教育及医药工作有关,但文曲化忌,不宜文艺文秘;事业宫逢羊铃虚刑耗官符众凶,对宫化忌冲照,对事业不利,虽有三方日月拱照,仍难有高官厚禄,一生成败多端,变化莫测,劳心费力,且官讼是非不断;因财帛宫好,最好自己经商或从事财经工作,从政很危险。太阳坐命,事业变动大,更加丧门白虎灾煞临身命,刑克六亲,幼年丧服,自身亦主多伤灾)。

△岁运分析:原书的四柱分析从简,主要以命主自述的事实为依椐,再用紫微斗数进行分析论证。

(斗数中,小限宫管辖的年限,对新历年来说,多数都跨两个年度。本例1岁小限从49年十一月初二日酉时起至50年十一月初二日申时止,以50年占的时间较长。重病点在夫妻宫,焦点限年为丁、庚、辛、己,主败业刑伤、伤妻;福德亦为病,逢戊限年易破财)。

1、未行大限(运)前:1岁时死了,拿出去埋,半途悠悠活转。小时体弱多病,日夜哭闹不停。(1岁小限入未宫,为焦点重病点之宫,凶星聚凑;流年己为致病点,与原局叠忌在太岁丑宫,冲动小限未宫的凶星,故为大凶,好在小限宫三方有日月会照,故死不了)。

本人出生后父亲就患病,1953年病加重,医生说不能治,返回途中,乘船家及家人不备,投河自尽。(上面已分析命主有幼年丧父的信息,应于何年?则看大小限和流年。流年在巳宫,有天哭陀罗,主哭丧事;流年父母宫在午,又为小限父母的疾厄宫,虽有紫微禄存,但有阴煞大耗,阴煞为阴魂,被癸年贪狼化忌带天魁鬼卒冲散,身体受冲命不保,故凶亡)。

小时侯家里很穷,野菜充饥,无钱读书,只好在校门外听读,后老师可怜,命我入校就坐(童年宜参看父母宫,父母宫不吉,父母病多,幼年丧父,家里生活怎么会不穷)。

1954年发洪水,淹没村庄,逃难山区,兄姐七人拉扯而行,苦不堪言。(幼年贫困,又值灾荒,小限值天马,天马主动,故有逃难之象)。

2、一运乙亥,5至15岁,54年七月至64年七月,行比肩正印运,劫财夺财,家境贫苦不堪。(斗数第一大限丁卯,6至15岁,从54年十一月初二日酉时起至64年十一月初二日申时止,与四柱的大运稍有出入。少年运仍宜参看父母宫。父母宫不吉,小时生活贫困。大限太阳庙旺化科值限,大吉,说明生活应逐渐好转,本人读书聪明,成绩好;太阳光辉照耀,邪魔灭迹,多吉庆,但太阳日日运转不停,故亦主奔波劳碌,且少年行好运并无多大益处)。

59年,水淹投河之灾,自己爬起来。(小限值罗网七杀之宫,易有灾,小限的疾厄宫值太阴星,太阴主水,故为水灾;但大限吉,故有惊无险,自己能爬起来,就算不了什么大灾大难)。

1960年,爷爷去世。(小限在巳,天哭哭家人;又流年天干庚为致病凶年,庚使天同化忌冲动未宫的凶煞,引爆重病宫,未宫是小限的爷爷宫位,故爷爷有凶)。

1963年,母亡。(小限入申宫,凶多吉少;小限的父母宫凤阁遇蜚廉、截空、白虎、大耗、灾煞,凤阁为女星、母星;小限的兄弟宫凶煞会聚;流年天干癸使贪狼化忌冲田宅宫,田宅为家人;以上几方面的原因,造成母亡)。

3、二运甲戍,15至25岁,64年七月至74年七月。甲木帮身,戍中有用神之根,用神调侯得力,读书成绩名列前茅。(斗数第二大限自65年至74年,入丙寅宫,武曲化禄,天相、左辅、红鸾、天福、长生等吉星同守,这是有利的一面,但有天空、孤辰、劫煞、晦气等凶星,吉凶混杂,故本大限内,命运将会有吉有凶,遇凶的年限则会一边倒,突然破败,骤然灾疾)。

1965年,参加中考,以优异成绩被录取。(小限戍宫,廉府二星均为聪明考学之星,流年巳宫自化神禄,故能高中录取)。

1966年,文革开始,去北京见了毛主席。(小限天马星主走动)。

1969年,谈恋爱,1970年分手。(大限逢红鸾,本限内主有恋爱桃花事,但逢天空、孤辰、劫煞、晦气,只谈而不成。69年大小限同宫,逢红鸾主有桃花运,70年流年天干使天同化忌入夫妻宫,所以结不成婚而分手)。

1972年,进入文工团工作,同年受到批斗。(小限在巳,天机星为工作星,又为转动之星,故有参加工作事;本宫有天哭、陀罗、指背、官符,指背主受人批斗指责)。

1973年,大病一场,得艺友帮助脱险。(小限在午,流年庚为致病焦点,使贪狼化忌冲动阴煞大耗等凶星,故易有病灾;紫微有化灾作用,故得贵人助而脱险)。

4、三运癸酉,25至35 岁,1974年七月至1984年七月。行偏印七杀运,印旺能掌权。(第三大限入乙丑宫,同巨陷弱,文曲化忌,为原局重病点,不利的多;本大限为夫妻宫,应有婚姻事,但亦有不利之事;宫内有天贵恩光星,易得贵人提携而升迁升职)。

1974年起做了三年秘书管印章,做了二年公安工作管坏人,二年工作队,三年文化工作。(昌曲同守大限,主与文化文书事业有关)。

1976年,患眼疾差点瞎。(小限入身宫,逢蜚廉、白虎、大耗,故有灾)。

1978年结婚,爱人是外乡人。(大限夫妻宫,小限太阴封诰,流年天喜入命宫,流鸾入身宫,故会有婚姻喜庆事;天姚,主招手成婚,天巫赶马,主快速结婚;夫妻宫巨门为外乡人)。

1979年,工作调动,爱人流产。(流年使文曲化忌,不利文书,故调离文秘工作;化忌入原夫妻宫,此宫为重病宫,不利事爆发)。

1980、81年,搞文化工作,出席中央文化工作积极分子代表。(流年干使太阳化禄权入原命宫,又值昌曲天贵恩光,故在文化事业上有风光事;但又值化忌,先好后坏,故突然被批整)。

1982、83年都在乡里劳动。

1983年,生了个儿子,同年十月被水泥板掉下砸了头,鲜血满身,但无大碍。(小限值七杀,易有变动和伤灾事,十月进入未宫,为凶煞聚凑之宫,对宫化忌冲照,故此月有伤灾;小限的儿女宫逢巨门化权,故生儿子)。

5、四运壬申,35至45 岁,1984年七月至1994年七月。前五年伤官佩印,风光的机会来了,官衔满身,权大夹威,有钱有权有势,一呼百应,威名远扬,但其中两年有灾。命主叹息说:“时来铁成金,运去金成铁,此十年我高则上天堂,低则下地狱,荣厚相济,变幻莫测。”(此大限入甲子宫,火贪同行格,又有右弼天魁吉助,主横发,贪狼北斗星,前五年发达;但大限天干使太阳化忌入大限的田宅宫,即原命宫,主本身及家人易有刑灾)。

1984年10月,被领导重用,任一家工厂厂长,另兼其他三职,直至89年,都是车水马龙,风光舒服。(小限天机,主工作调动;逢天哭、陀罗,天哭哭家人;又流年太阳化忌入小限的夫妻宫,故老婆有病)。

1986年丧失一子。(小限入未宫,凶煞聚;流年廉贞化忌冲动辰宫的七杀恶星,辰宫是小限的儿女宫,故主子女有凶灾,有丧子之痛)。

1990年11月,因财问题被停职反省。(流年天同化忌冲动小限的财帛宫,该宫凶煞聚凑,逢冲则凶星必动而有灾厄,故主财经上出问题)。

1992年二月案情查清出狱,官复原职。(流年天梁化禄入原命宫,故能出狱)。

1993年调一家实业公司任总经理,此年亏损若干万元。(小限宫武曲星为商业财星,而此宫有天空,所以主财务亏损)。

6、五运辛未,45至55岁,1994年七月至2004年七月。七杀运,命书说:“伤官用神怕行七杀运。”(以下用紫微斗数对本大限、流年小限进行综合讨论。本大限从46岁至55岁,1995年十一月初二日戍时至2004年十一月初二日酉时,行亥宫。大限盘为:亥为命宫,戍宫兄弟,酉夫妻,申子女,未财帛,午疾厄,巳迁移,辰奴仆,卯事业,寅田宅,丑福德,子父母。大限天干求法:从命宫干卯起丁卯,逆布下来,丙寅,乙丑,甲子,癸亥,壬戍,辛酉,庚申……。本大限天干为癸,四化星为:破军化禄,巨门化权,太阴化科,贪狼化忌。太阴入亥宫,名“月朗天门”,庙旺化科,无煞有吉,应为比较风光吉祥之限。太阴主财,化科主名,财名双美,多积私财;封诰、八座主升迁,天巫、天马名“天巫赶马”,升迁快;天马、八座在旧社会主坐轿之人,今天主坐轿车;太阴为女人星,加天姚,不是得女人助就是有酒色外遇;本宫有吊客,对宫有天哭,注意亲人伤灾。再看本宫三方四正情况,左方事业宫阳梁吉星高照,主事业蒸蒸日上;右方财帛宫破军化禄,但逢地劫,虽财务不错,暗耗也大;对宫天机加陀罗天哭,出外为事业烦心。再看本限六亲情况:凤阁入主夫妻宫,为得宜,对面太阳正照,主事业不错,但本宫有蜚廉、白虎、正空星,注意伤病灾及暗耗,又逢解神,问题不大;大限子女宫在申,大限化禄入此宫,主对子女很有情,关心子女,但破军地劫在此,主子女虽有发达机遇,而浪费破耗也大)。

1994、95年,为债务而不安。(1995年小限在辰宫,太岁在亥宫。小限盘为:辰为命宫,卯为兄弟,寅为夫妻,丑子女,子财帛,亥疾厄,戍迁移,酉奴仆,申事业,未田宅,午福德,巳父母。小限七杀坐守,好在无煞同宫,对宫天府来制化,且太岁宫吉,仍可相安无事,只是较辛劳而已,宜注意品德修养,不可激动。小限的财帛宫贪狼坐守,逢大限的化忌星,故为财务而烦恼。小限的事业宫破军地劫,事业上不宜妄动。小限兄弟宫阳梁坐守,应主兄弟吉庆。小限夫妻宫武相坐守,吉凶混杂,主妻子有吉有凶。小限的子女宫昌曲逢大限化权,子女学业长进,得贵人助益大)。

96年调出公司,到文化局任职,工作上舒服一些,此年伯父去世。(小限入巳宫,遇工作星天机化权,故有调动而有权;原局事业宫昌曲对照,离不开文化事业;逢天哭星,哭家人)。

以下是原书的论述,配斗数进行分析:

1997年有财喜,但多劳苦。(大限吉,小限紫微禄存,故多财喜,但大限化忌星在对宫照会,主操劳,禄存也主为财辛劳)。

1998年,多财喜,走动也多,但姐姐有灾。(虽大限吉而小限凶聚,且三方有阴阳会照,仍可平平而过。小限的兄弟宫紫微星高照,兄弟应主风光无咎)。

1999年,妻儿有灾,兄姐亦有祸。(小限入申,逢大限的化禄星,但又逢地劫,且小限的事业宫逢大限的化忌星,故为吉处藏凶,冲运小限夫妻宫,主妻子不利。小限的兄弟宫凶煞凑,又逢流年的化忌冲动凶星,主兄姐有灾)。

2000年,财名双美,但恐有外遇或儿子有婚喜。(流年使太阳化禄入原命宫,故有财名双美之事)。

2001年,名气更大,财利享通。(小限天府,流年太阳化权入原命宫,财名很好)。

2003年,名声受损,且有病灾住院。(小限在子宫,流年使贪狼化忌入小限宫,小限主内,为有病灾)。

7、原书未作讨论(第六大限入壬戍宫,56岁至65岁,2005年至2014年。廉府大限,大限天干使天梁化禄入原命,本人无什么大问题;但大限天干使武曲化忌冲夫妻宫,大限宫又有寡宿星,主本人孤独,恐对妻子不利)。

8、2015年本人有一关口,若过得此关,至72岁,2021年再难度过了。(第七大限入辛酉宫,66至75岁,2015年至2024年。此大限为致病焦点,入原身宫,无正星而值蜚廉、白虎、大耗、死等凶星,身体逢凶煞可知不妙。2021年原命、大限、流年三忌重叠流年宫,确实凶多吉少。看寿数,我们不主张妄论,以免引起人家的精神负担。当然为了学术研究,可以自巳心中有数,也可采取暗示的办法,说明在此限某年某月内要注意身体、防止疾病等。看寿数,先看福德命身宫定个大数,次看大数左右的大限的宫度是否凶,若凶,再看小限流年哪一宫最凶,即该引起注意;若不凶,可看上下一个大限是否凶来论断;大限及小限的疾厄宫的好坏也不可忽视。有时大限虽然不凶,而福德命身宫的寿数已到,且小限流年又十分凶者,亦为大凶)。

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đẩu số đẩu số mệnh cục, đại hạn, tiểu hạn lưu niên quan hệ

Bản dịch:

Tiết 1: mệnh cục, đại hạn, tiểu hạn lưu niên quan hệ

Mệnh và vận là một cái chỉnh thể, nhưng đều tự lại có sở chủ và bất đồng đặc điểm. “Mệnh” là tiên thiên cập nội bộ nhân tố, là linh hồn của con người, bản thân, là số mạng của người chủ thể khung xương, chủ yếu thành phần. “Mệnh” cách cục cao thấp quyết định một người suốt đời thừa thụ phú quý Phúc Thọ năng lực sở đạt tới tối cao hạn ngạch. “Vận” còn lại là ngoại bộ nhân tố, hậu thiên hoàn cảnh lực ảnh hưởng, là người thích ứng thời không tràng năng lực năng lực biến hóa, ở các thời không tràng đốt hoạt động và vận dụng lịch trình, cùng với hậu thiên nỗ lực kết quả, “Vận” phát triển biến hóa cũng có thể ảnh hưởng “Mệnh” kết cục. Nguyên nhân bên trong khởi chủ yếu tác dụng, nguyên nhân bên trong đi qua nhân tố bên ngoài mà có tác dụng. “Mệnh” là nhân tố chủ yếu, “Mệnh” đi qua “Vận” có tác dụng, sở dĩ “Mệnh” và “Vận” đều rất trọng yếu, cộng đồng cấu thành vận mệnh đời người đường cong. Ví dụ như, nguyên mệnh cục hung tinh đa hoặc chủ tinh bị chiếm đóng, xuất thân bần cùng, phùng hạn vận hóa cát hoặc ngôi sao may mắn lai hợp, có nhiều đột phát thành tựu, vận may qua đi nhưng là bôn ba thất ý; trái lại, nguyên mệnh cục cát nhiều sao vượng, xuất thân phú quý, phùng hạn vận ác sát Hóa kị lai xung, cũng lại đột nhiên thất ý nghèo túng, duy ác vận qua đi thì năng lực khôi phục nguyên khí. Nếu như, nguyên cục có quan mệnh, đại vận giúp đỡ thì có quan đương, nhược suốt đời không được vận, cũng là không thể làm quan, tối đa bất trí thái nghèo hèn mà thôi; nguyên cục vô quan cách cục, đại vận giúp đỡ cũng khó có quan đương, tối đa sự nghiệp so sánh thuận mà thôi.

Ở trên trời thùy tượng, trên mặt đất thành hình, ở nhân thành sự. Thiên bàn như thiên, đại hạn bàn như địa, lưu niên bàn như người. Mệnh là thiên định, nguyên mệnh cách cục cao thấp, đã định trước suốt đời phú quý nghèo hèn thọ yểu đại thế, tức định số, là trạng thái tĩnh bộ phận. Tuổi hạn còn lại là nhân sinh các giai đoạn ở định số cơ sở thượng trên dưới di động biến hóa tình huống, tức ứng với sổ, thuộc động thái bộ phận. Nguyên mệnh bàn cung tinh phản ánh nhân sự bản chất, vận hạn chích phản ánh cuộc sống gặp gỡ, hạn vận cung tinh không dậy nổi bản chất, bản tính (tính tình) tác dụng, ở ngắn hạn nội không có khả năng đạt được, nhưng năng lực hiển hiện vốn có tượng ý tác dụng, tinh diệu hóa khí và tượng ý đặc sắc nhưng có tác dụng; ví dụ như, tử vi bản chất là hoàng đế tinh, cần phải bách quan triều củng, hạn vận thì không hoàng đế bản chất, có thể không cần bách quan triều củng, nhưng nhưng có cao cách điệu, thủ, đầu và tài năng chờ đặc sắc, phùng bách quan triều củng càng có lợi; nếu như thiên cơ bản tính chủ thông minh, cần phải khoa văn tinh lai củng, ở hạn vận trung tâm thì bất năng chủ thông minh, cũng không nhất định cần phải khoa văn tinh củng, ở ngắn hạn nạn trong nước dĩ đạt được thông minh, nhưng cơ biến, biến động, mưu hoa và dựa vào quyền thế đặc sắc vẫn đang tồn tại, phùng khoa văn ngôi sao may mắn cũng đối vận trình có lợi. Hạn vận cung tinh tính chất là trước đây thiên bàn cung tinh bản chất cơ sở thượng phát triển biến hóa và phản ứng, khán kỳ đối bản chất ảnh hưởng làm sao? Có hay không làm gốc chất sở hỉ còn là đố kỵ, nếu vì bản chất sở hỉ thì tăng cường bản chất tác dụng, nhân sự hướng địa phương tốt hướng triển; nếu vì bản chất đố kỵ thì yếu bớt bản chất tác dụng, nhân sự hướng phôi phương hướng phát triển. Mệnh bàn cung tinh bản chất bất đồng, đi vận ưa kị cũng bất đồng, thì hạn năm khắc ứng với cũng bất đồng. Bởi vậy, tuổi hạn phân chiết là không thể thoát ly mệnh cục, nhưng ứng với dĩ mệnh cục là việc chính tuyến, là định số. Ví dụ như, nguyên mệnh cục biểu hiện một thân vô quan, khổ hạn hay nhất cũng chỉ biểu thị tương đối trôi chảy mà thôi, không có khả năng thăng quan, cho dù thăng quan cũng không lớn, vưu như cá tôm nhập biển rộng nhâm kỳ du lịch, nhưng không có khả năng biến thành Long Nhất dạng. Mà lúc nào thăng quan phát tài? Lúc nào tai ương? Thì phải do đại hạn, lưu niên tiểu hạn lai xác định. Đại hạn là một bước ngoặt, là cực kỳ trọng yếu một vòng, nó đưa đến thừa truyền lên hạ tác dụng, phú quý cát hung đã cơ bản định hình, tựu khán ứng với vu bản đại hạn mười năm trung tâm na một năm liễu. Ví dụ như luận hung tai, đầu tiên khán nguyên mệnh cục trọng bệnh tiêu điểm cung, tồn tại cái nào tai ách tai hoạ ngầm, mầm tai hoạ; nhìn nữa đại hạn tình huống phát triển, nhược tăng hung thì gia tăng rồi phát sinh tai ách phân lượng, tai ách đã hoài thai thành hình, tức cơ bản kết cục đã định, tựu khán na một năm đã xảy ra; nhìn nữa giá đại hạn mười năm trung tâm người lưu niên tiểu hạn cung và lưu niên cung hung, dĩ định tai ách phát sinh năm; kế tiếp tái phân tích lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời.

Nguyên mệnh cục quản một đời người đại cục, đại hạn quản nhân mười năm tao ngộ, tiểu hạn, lưu niên quản một năm họa phúc. Và tứ trụ mệnh lý tương đối, đẩu số đại hạn khoảng chừng tương đương với tứ trụ đại vận, nhưng bắt đầu vận chuyển hạn mấy tuổi có nhiều khác biệt; tiểu hạn, lưu niên khoảng chừng tương đương với tứ trụ tiểu vận, lưu niên.

Chúng ta bả một đời người chia làm ba thời kì, tức niên thiếu, trung niên, lão niên tam đại thời kì, xưng là thời kì vận. Người sinh hoạt, sự nghiệp, tai ách theo niên thiếu, trung niên, lão niên ba không được cùng lúc biến hóa, sẽ có tuyệt nhiên bất đồng quy luật phát triển. Thời kỳ thiếu niên, chính thị trường bản thân và học tập thời kì, bản thân ứng biến năng lực độ chênh lệch, phương diện sanh hoạt hoàn phải ỷ lại phụ mẫu gia đình. Trung niên thời kì, bản thân phát dục thành thục, ứng biến năng lực cường, là tự lập thành gia, phát triển sự nghiệp đại thời cơ tốt. Lão niên thời kì, là về hưu hưởng phúc mà từ từ già yếu, bản thân tâm bệnh càng ngày càng nhiều thời kì. Ít, trung tâm, lão tam kỳ niên kỉ linh phân chia, từ hiện đại tình huống lo lắng, niên thiếu vận từ sinh ra tới 20 tuổi, trung niên vận từ 21 tuổi tới 55 tuổi, lão niên vận từ 55 tuổi lên chí tử vong. Tam kỳ các hữu sở chủ cung độ, niên thiếu kỳ cát hung dĩ cung mệnh là việc chính, sinh hoạt dĩ cung phụ mẫu là việc chính, lưu niên chú trọng cung phụ mẫu; trung niên kỳ dĩ cung mệnh là việc chính, xem thêm tài quan thiên cung, hạn năm chú trọng tài quan thiên cung; lão niên kỳ dĩ cung phúc đức là việc chính, kiêm khán mệnh, thân, cung tật ách, lúc tuổi già chú trọng cung tật ách. Khán sở chủ cung độ tinh tình thật xấu dĩ định các thời kỳ số phận cát hung, sở chủ cung độ hảo người thì cát, chủ cung phôi người thì hung. Chú ý: Giá ba thời kỳ cát hung họa phúc vẫn chỉ là mơ hồ dự triệu, hơn nữa cận tác phụ trợ tham khảo, phát sinh hay không chủ yếu do đại hạn, lưu niên lai quyết định.

Một người cát vận, là vui khánh, đối với người thể xác và tinh thần mặc dù có ảnh hưởng, nhưng dù sao còn hơn tai hoạ, nhất là bị thương tàn phế tử vong ảnh hưởng mà nói, đó là tuyệt nhiên bất đồng, thương chết bi thống là khắc cốt minh tâm. Sở dĩ, ở luận hạn vận cát hung thì, dĩ tai ách làm trọng, để ở tai hoạ đã tới trước dự phòng, xu cát tị hung. Luận hạn vận cát hung, đồng ý mệnh cục bắt đầu, rồi đến đại hạn, lưu niên tiểu hạn, lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời, trục cấp tiến hành phân tích phán đoán suy luận; đại hạn đối mệnh cục phát sinh tác dụng, tiểu hạn, lưu niên đối đại hạn phát sinh tác dụng, mà không phải mệnh cục đối đại hạn tác dụng, đại hạn đối tiểu hạn lưu niên tác dụng, lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời đồng lý.

Hạn năm phân tích và và nguyên cục như nhau, cũng giảng cách cục và tứ hóa dẫn phát, luận tinh tình cũng dĩ chủ tinh là việc chính là thân cây, phụ tinh sao nhỏ là phụ là cành lá. Nhưng ở khán hạn năm động bàn trung tâm, nhất là lưu niên, bất khả đánh giá thấp sao nhỏ nhất tác dụng, chúng nó thậm chí có thể ảnh hưởng và tả hữu đại tinh tác dụng. Ở luận hung họa tai ách thì, rất trọng thị sao nhỏ cập sao Tứ hóa, lưu tinh cát hung phán đoán suy luận, nhược gặp lục sát tinh cập âm sát, kiếp sát, đại hao, phỉ liêm, thiên thương, thiên sứ, thiên khốc, thiên hư, tang treo, bạch hổ, Hóa kị chờ hung tinh, tất biểu hiện kỳ hung tính, dễ phát sinh quan phi, thương bệnh, tử tang chờ hung tai. Ví dụ như, đại hạn lưu niên phùng hóa khoa, văn xương, hóa lộc (hoặc lộc tồn) tụ tập, cuộc thi vốn cao trung, nhưng cũng phùng Hàm trì, đại hao cùng thủ, là họp hằng năm nhân có đào hoa tinh tác dụng, hội mê nhập tình hải hoặc nói yêu thương mà ảnh hưởng học tập, kết quả cuộc thi thi rớt.

Luận hạn vận cát hung, sao Bắc đẩu tác dụng hơi sớm, sao Nam Đẩu tinh tác dụng so sánh vãn. Đại hạn trung tâm, sao Bắc đẩu ứng với vu tiền 5 năm, sao Nam Đẩu tinh ứng với ở phía sau 5 năm. Tiểu hạn lưu niên trung tâm, sao Bắc đẩu ứng với vu hơn nửa năm, sao Nam Đẩu tinh ứng với vu sáu tháng cuối năm. Lưu nguyệt nhật thì đồng lý.

Hạn vận phùng Sát Phá Lang, có nhiều đặc thù của chuyển cơ, sự tình hoặc cấp thành cấp bại, hoặc phát triển biến hóa đại. Hạn vận phùng hóa lộc gia hội Tứ Sát, sự tình hội cấp tốc thành công, điệp lộc càng. Hạn vận phùng Hóa kị gia hội lục sát, sự tình hội kịch liệt rách nát, điệp kị càng.

Mệnh cục, đại hạn, tiểu hạn lưu niên cát hung quan hệ, tình hình chung dưới có như sau quan hệ:

Mệnh cục cát, đại hạn cát, lưu niên cát, là năm đại cát; mệnh cục cát, đại hạn cát, lưu niên hung, là năm bình vận;

Mệnh cục cát, đại hạn hung, lưu niên cát, là năm tiểu cát; mệnh cục cát, đại hạn hung, lưu niên hung, là năm hung;

Mệnh cục hung, đại hạn cát, lưu niên cát, là năm cát; mệnh cục hung, đại hạn cát, lưu niên hung, là năm tiểu hung;

Mệnh cục hung, đại hạn hung, lưu niên cát, là năm bình vận; mệnh cục hung, đại hạn hung, lưu niên hung, là năm đại hung.

Tình huống đặc biệt hạ, đại hạn cát lưu niên hung mà ứng với hung thậm chí đại hung, đại hạn hung lưu niên cát mà Ứng Cát thậm chí đại cát, đó là phúc ấm, tích ác, dương thiện, phong thuỷ ảnh hưởng hoặc hoàn cảnh thời cuộc cải biến sở trí, nghiên mệnh người phải có biết.

Tiết 2: đại hạn Thiên can yêu cầu pháp

Đại hạn Thiên can và nguyên cục Thiên can có chút bất đồng, tiêu điểm ở căn nguyên tứ trong cung, đặc biệt dần cung là bước ngoặt. Nguyên nhân là, lưu niên và lưu nguyệt là án quy luật về phía trước đẩy mạnh, mà thiên bàn Thiên can ở dần cung tả hữu cung độ và lưu niên lưu nguyệt về phía trước quy tắc không hợp. Ví dụ như tưởng giới thạch mệnh bàn, đại hạn nghịch bố, cung mệnh giáp thìn, nghịch thượng là quý mão, tái nghịch thượng là nhâm dần, tương đương với tháng giêng, tái nghịch thượng một hạn tương đương với thượng một năm mười hai tháng phân, lý nên là đi ngược chiều tân xấu, mà thiên bàn xấu cung Thiên can là quý, cũng đi tới, sở dĩ không hợp. Tái nghịch lên tới tử cung, tương đương với thượng một năm tháng mười một, lý nên là canh tử mới đúng. Còn lại loại suy.

Đại hạn Thiên can yêu cầu pháp quy thì: Dĩ thiên bàn cung mệnh Thiên can thu tiền xâu, dựa vào Thiên can cố hữu thứ tự, dương nam âm nữ thuận bố mười hai cung, âm nam dương nữ nghịch bố mười hai cung.

Chú: Không ít lưu phái đối đại hạn Thiên can phải không nặng bài, nhưng dụng nguyên mệnh bàn Thiên can, đại gia có thể ở trên thực tế lấy hay bỏ của.

Tiết 3: đại hạn phân tích thôi diễn cơ bản phương pháp

Đại hạn thuộc nhân bàn phạm vi. Đại hạn hoạt bàn tức chỉ đại hạn đi đáng giá cung vị, tịnh dĩ đại hạn rơi cung là đại hạn cung mệnh, tái lần lượt nghịch bố huynh đệ, phu thê, nữ nhân, tài bạch, tật ách, thiên di, nô bộc, sự nghiệp, điền trạch, phúc đức, phụ mẫu chờ mười hai cung, sau đó dĩ cái này hoạt bàn sở tạo thành mới cách cục lai phân chiết cai đại hạn phát triển xu thế. Đại hạn hoạt bàn trung tâm, mười hai địa chi cung và nguyên mệnh bàn tinh diệu hoàn toàn bất động, chỉ là nhân sự mười hai cung tên gọi cải biến. Bất quá, đã gia tăng rồi đại hạn sao Tứ hóa. Đại hạn sao Tứ hóa ở vận hạn phân chiết trung rất trọng yếu, bọn họ đều là dĩ đại hạn cung Thiên can là chuẩn suy luận đi ra ngoài, thôi pháp và nguyên cục như nhau, chỉ là năm sinh can đổi thành đại hạn Thiên can mà thôi, xem thêm bài bàn tổng biểu Thiên can tứ hóa biểu.

Bài bố ra đại hạn nhân sự mười hai cung hậu, tế tra đến đây mười hai cung vị tinh tình cập sao Tứ hóa rơi cung cát hung, tức cũng biết mười năm lý bản thân các phương diện người đó sự tình huống cập lục thân tao ngộ. Hạn năm mười hai cung đại biểu cơ bản loại tượng và ý nghĩa và nguyên cục tương tự, ví dụ như, cung mệnh đại diện mệnh chủ bản thân, huynh đệ cung đại anh em bà con tỷ muội, cung tử nữ đại diện tử nữ chờ. Khán hạn tuổi tác nghiệp cập vận làm quan, chủ yếu khán hạn năm cung mệnh và sự nghiệp cung, cát thì sự nghiệp trôi chảy, hung thì sự nghiệp bất lợi. Khán hạn năm tài vận, chủ yếu khán hạn năm cung tài bạch cát thì tài vận hảo, hung thì tài vận soa; tài vận nên kiêm khán cung phúc đức, cung phúc đức chủ tư tưởng hành vi, nhược phùng tài tinh tịnh khai sáng ngôi sao thì chủ có thừa đại đầu tư tư tưởng hành vi.

Khán đại hạn, tinh tình pháp nhưng là là phổ biến phân tích và nội dung cụ thể phân tích chủ yếu phương pháp, và tiên thiên mệnh tinh tình cảm tích pháp như nhau, chú ý cách cục vận dụng và tứ hóa dẫn phát. Đầu tiên kiểm tra dưới kỷ tiết trung chuyên luận tinh tình tổ hợp đi vận bộ phận nội dung, cũng có thể thấy được cai đại hạn vợ chuyện xảy ra triển biến hóa nội dung chủ yếu, bản lòng người trạng huống; tái xem thêm trong cung chính tinh miếu vượng bị chiếm đóng, cùng với tam phương tứ chính giúp đỡ tình huống, thì bản đại hạn nội cát hung họa phúc là được nắm giữ cơ bản. Nếu như đại hạn trong cung chính tinh là ngôi sao may mắn tọa thủ, miếu vượng được địa, vô thất sát đồng cung, chủ mười năm tâm tình an tĩnh; lại thêm tam phương cập giáp cung cát củng gửi thông điệp, cấu thành hảo cách cục, canh chủ mười năm may mắn, nhân tài lưỡng mỹ; nhược phùng tả hữu xương khúc khôi việt thủ chiếu, vốn có chức quan có thể lên chức, bình dân có thể phát tài có thai; nhược gia thất sát cùng thủ, tam phương cũng cát hung hỗn tạp, thì mười năm cản trở, vất vả cực nhọc đa bại, nhưng còn không dồn vu chết thảm. Nhược đại hạn trong cung chính tinh bị chiếm đóng, chủ mười năm bình thường; gia sát chủ mười năm dữ nhiều lành ít, tam phương sát thấu đại hung. Nhược đại hạn trong cung chính tinh là bị chiếm đóng ác tinh hoặc vô chủ tinh, gia thất sát, tất chủ giá nhất đại hạn nội đại hung; gặp lại ác sát tụ thấu lưu niên, tiểu hạn, thì quan tai nhân họa, rách nát chờ hung tai tựu sẽ phát sinh ở trong một năm này, quá mức thì chết thảm.

Khán đại hạn cát hung nặng chút vấn đề, này đây sao Tứ hóa tầm cơ hội, chăm chú quay chung quanh sao Tứ hóa phân tích cát hung tình thế, nhất là Hóa kị và hóa lộc tinh cung tiến hành theo dõi (hạ biên tác kể lại trình bày và phân tích). Nơi này có nguyên cục tứ hóa và đại hạn sao Tứ hóa của phân. Nguyên cục sao Tứ hóa này đây năm sinh Thiên can là dựa vào cư Thiên can tứ hóa biểu tra ra, đối nguyên cục ảnh hưởng lớn, đối hạn năm ảnh hưởng nhỏ lại, nhưng khi bị hạn năm tứ hóa xung điệp thì thì đối hạn năm cũng có tác dụng, ví dụ như nguyên cục hóa lộc phùng hạn năm hóa lộc đồng cung, xưng điệp lộc, hóa lộc lực lượng tăng nhiều; nhược nguyên hóa lộc tinh cung phùng hạn năm biến thành Hóa kị, thì biểu thị do hảo đồi bại, phùng hạn năm Hóa kị ở đối cung xung chiếu cũng cùng; nguyên cục Hóa kị ngôi sao cung phùng hạn năm biến thành hóa lộc, thì biểu thị do phôi thay đổi hảo, phùng hạn năm hóa lộc ở đối cung xung chiếu cũng cùng; nguyên cục Hóa kị ngôi sao phùng hạn năm Hóa kị, xưng điệp kị, Hóa kị lực lượng tăng nhiều, phùng hạn năm Hóa kị ở đối cung xung chiếu, Hóa kị lực lượng nhân. Đại hạn sao Tứ hóa thì dĩ đại hạn cung Thiên can là dựa vào cư Thiên can tứ hóa biểu tra ra, một vốn một lời đại hạn ảnh hưởng lớn, đối nguyên cục và lưu niên ảnh hưởng nhỏ lại, nhưng khi bị lưu niên tứ hóa xung điệp thì thì đối lưu năm cũng khởi tăng mạnh tác dụng, nhận định giống như trên. Hạn năm hóa lộc và tứ trụ vận năm và nguyên cục hợp hóa thành thích dùng thần tướng tự, Hóa kị thì và tứ trụ hợp hóa thành kị thần tướng tự.

Dĩ đại hạn sao Tứ hóa để phán đoán đi vận cát hung, phùng hóa lộc quyền khoa đều chủ cát, phùng Hóa kị chủ hung, ứng với bả trọng điểm đặt ở đại hạn hóa lộc và Hóa kị tinh thượng. Nếu như đại hạn cung phùng lưu lộc thủ chiếu, không được phùng lưu kị, chủ mười năm may mắn; như thì có lưu lộc, lưu quyền, lưu khoa thủ chiếu, chủ dệt hoa trên gấm. Như đại hạn cung phùng lưu kị thủ chiếu, thì chủ mười năm bất lợi. Nhược hóa khoa quyền và Hóa kị đồng cung, thì có thể yếu bớt Hóa kị lực lượng, chủ mười năm vất vả cực nhọc mà bình thường. Nhược lộc kị đồng cung hoặc đối trùng, thì án song kị khán, hung lực gấp bội, chủ mười năm đại hung, giống nhau đa tiên cát hậu hung. Nhưng khán tứ hóa còn muốn kết hợp chủ tinh miếu hãm cập cung tổ hợp đến xem, phùng chủ tinh miếu vượng vô ác sát, hóa khoa quyền lộc canh cát, Hóa kị cập kị xung thì không được thuận, chủ vất vả cực nhọc mà thành; nhược chủ tinh bị chiếm đóng hoặc có ác sát, phùng hóa khoa quyền lộc cũng chủ hư danh, phùng Hóa kị thì càng hung, vất vả cực nhọc mà không làm nổi, phùng kị xung hoàn chủ có hung tai. Nhược Bản cung cập tam phương toàn bộ phùng lộc quyền khoa, đều chủ mười năm đại cát lợi, tất thăng chức phát tài, vượng cát canh lợi, suy cập có sát vất vả cực nhọc mà phát.

Đại hạn tiêu chút vấn đề, cường điệu là theo dõi Hóa kị tinh, đầu tiên dĩ nguyên cục tiêu điểm cung làm thể, khán đại hạn Hóa kị tinh có hay không trùng điệp hoặc xung nguyên cục tiêu điểm cung, nếu là thì hung tai đã cơ bản định hình, hung tai rất có thể sẽ ứng với hơn thế trong vòng mười năm một năm, nhưng hung tai trình độ thì khán lưu niên tăng hung trình độ. Nguyên cục hoặc hạn vận cấu thành cách cục, phùng tứ hóa dẫn phát thường thường cũng là tiêu điểm chỗ.

Đại hạn rơi ở đâu cung, cung cát hung đầu tiên ứng với vu cai cung loại thần, tức cai cung tên gọi đại biểu nhân sự định nghĩa, như đại hạn rơi cung phụ mẫu, nhược cai cung hảo, biểu mười năm phụ mẫu may mắn, chính được cha mẹ phúc ấm; nhược cung phụ mẫu hung, thì phụ mẫu mười năm bất lợi, mình cùng phụ mẫu quan hệ bất hảo, hoặc không chiếm được cha mẹ phúc ấm. Nếu như, đại hạn rơi sự nghiệp cung, nhược cai cung hảo, thì mười năm sự nghiệp phát triển thuận lợi; nhược cai cung hung, thì mười năm sự nghiệp bất lợi. Đây là “Cung vị định nhân sự” ý tứ. Tử vi đẩu số coi trọng “Thể” và “Dụng” quan hệ (thể dùng giải thích xem thêm phía trước có quan chương và tiết), “Thể” triệu thị thân thể to lớn, bối cảnh tin tức, “Dụng” biểu hiện kể lại, tiền cảnh tin tức. Ở đây giảng đại hạn rơi nguyên cục cung triệu thị, nguyên cục là “Thể”, cho nên cho thấy “Thể” tin tức, là thân thể to lớn, bối cảnh tin tức, “Dụng” triệu thị ở nơi nào? Ở đại hạn mười hai cung.

Ở sống dụng đại hạn nhân sự mười hai cung thì, ứng với dĩ thiên bàn mười hai cung nguyên đối ứng cung cát hung làm thể là triệu thị, mà thôi đại hạn bàn đối ứng cung cát hung là dụng là khắc ứng với. Ví dụ như, thiên bàn trung tâm cung phụ mẫu báo trước phụ mẫu có hung tai, mà hung tai phát sinh vu lúc nào ư? Thì khán tuổi hạn mười hai cung trung tâm cha mẹ của cung hung nhất tuổi hạn, tức là ứng với kỳ. Vừa ví dụ như, đại hạn Hóa kị nhập thiên bàn cung mệnh, chủ vận trình hung hiểm, đây là “Thể” ; hung đến từ phương nào? Nhìn bầu trời bàn cung mệnh biến thành đại hạn cái gì cung, nhược biến thành đại hạn huynh đệ cung, thì hung hiểm cản trở đến từ đồng liêu, huynh đệ khuynh trát, đây là “Dụng” ý nghĩa.

Đại hạn cát hung ứng nghiệm thời gian hoàn nên kết hợp tinh diệu đấu phân đến xem, sao Bắc đẩu cát hung đa ứng với vu tiền năm năm, sao Nam Đẩu tinh cát hung đa ứng với ở phía sau năm năm. Điểm này đối với kết hợp tứ trụ mệnh lý phân tích nhất là trọng yếu, nhân tứ trụ đại vận và tử vi đại hạn lúc đầu tuổi tác giống nhau khác biệt trọng đại, cát hung ứng nghiệm thời gian liền có thể dụng đấu phân lai điều chỉnh.

◎ đại hạn nhập mười hai cung nhân sự cát hung giản phán đoán

Nơi này chính là kể trên “Đại hạn rơi ở đâu cung, cung cát hung đầu tiên ứng với vu cai cung loại thần” cụ thể phân tích trình bày và phân tích.

Vị đi đại hạn tiền, dĩ cung mệnh và cung phụ mẫu, tiểu hạn cung cùng nhau nghiên tố. Cung phụ mẫu hảo, lúc đó dễ nuôi, được phụ mẫu phúc ấm, sinh hoạt không sai; cung phụ mẫu hung thần thấu, lúc đó bệnh đa hoặc phụ mẫu chăm sóc không chu toàn, nhân phụ mẫu không đông đảo mà sinh hoạt trắc trở; càng thêm mệnh thân cung hung mà lại tam phương đều có sát thì thì có chết non nguy hiểm.

Đại hạn nhập cung mệnh, cũng nhi đồng thời đại, phương diện sanh hoạt cũng nên tham khảo cung phụ mẫu. Cung mệnh hảo, sinh hoạt bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, bài vở và bài tập thành công; cai cung bất hảo, hung thần tụ, thì sống sống trắc trở, bài vở và bài tập bất hảo, bị thương tàn phế tật bệnh, tái kiến tam phương sát tụ, càng hung, quá mức thì chết non. Hậu kháo khán phụ mẫu, tiền cảnh khán huynh đệ; phụ mẫu là phú quý của cơ, huynh đệ là thành tựu của cơ.

Đại hạn nhập huynh đệ cung, cai cung hảo, chủ mười năm huynh đệ sự hòa thuận, có giúp ích, bản thân sinh hoạt hạnh phúc, bài vở và bài tập thành công; cai cung bất hảo, chủ huynh đệ không được mục, huynh đệ hoặc bản thân sinh hoạt, bài vở và bài tập bất hảo, bản thân không tốt. Ứng với chú ý, đã ngoài nhận định, chỉ là mặt ngoài đích tình huống, bản hạn anh vợ đệ tình huống cụ thể, ứng với dĩ đại hạn huynh đệ cung là việc chính đến xem, dưới các cung phán đoán pháp cũng đồng lý.

Đại hạn nhập cung phu thê, cai cung hảo, chủ nam được hiền thê nữ giá tuấn lang, phu thê sự hòa thuận, bản thân cập phối ngẫu sự nghiệp thành công, sinh hoạt khoái trá; cai cung bất hảo, chủ hôn nhân khó thành, phu thê không được mục, song phương sự nghiệp cản trở, sinh hoạt trắc trở, hoặc song phương bệnh tai, sinh dục trắc trở chờ.

Đại hạn nhập cung tử nữ, cai cung hảo, chủ mười năm tử nữ cập bản thân cát tường; cai cung bất hảo, chủ tử nữ cập bản thân cản trở, tật bệnh tai cữu, tử nữ nan giáo dưỡng.

Đại hạn nhập cung tài bạch, cai cung hảo, chủ mười năm tài vận hanh thông; cai cung bất hảo, chủ mười năm rách nát đa đoan, cầu tài gian nan, mà sống sống mà bôn ba, tật bệnh tai cữu.

Đại hạn nhập cung tật ách, cai cung hảo, chủ mười năm bình an cát tường; cai cung bất hảo, tai bệnh nặng nặng, công tác nơi sân bất lương, công ty (đơn vị) kinh tế đình trệ, chư hung thần tụ, đại hung, gặp lưu niên đại hung của năm ứng nghiệm.

Đại hạn nhập cung thiên di, cai cung hảo, chủ mười năm ra ngoài trôi chảy may mắn, hoặc được quý nhân tương trợ, sự nghiệp cụ khai sáng cục diện, kinh doanh thu lợi, hoặc chủ địa vị xã hội lên cao; cai cung bất hảo, xuất ngoại bất lợi, sự nghiệp vất vả cực nhọc không làm nổi, tật bệnh tai cữu.

Đại hạn nhập nô bộc cung, cai cung cát, được bằng hữu bộ hạ trợ giúp mà trôi chảy; cai cung phôi, bằng hữu bộ hạ quả tình bạc nghĩa, thường gặp tiểu nhân hãm hại tổn hại, sự nghiệp cản trở, tật bệnh tai cữu.

Đại hạn nhập sự nghiệp cung, cai cung hảo, chủ mười năm sự nghiệp phát đạt, kinh doanh trôi chảy; cai cung phôi, chủ mười năm vất vả cực nhọc mà sự nghiệp cản trở, kinh doanh bất lợi, đa tai cữu. Mệnh thân cung cát, phùng Sát Phá Lang của hạn, bất luận thật xấu đều chủ khai sáng canh tân, sự nghiệp xuất hiện chuyển cơ, bất quá, cung cát người mặc dù vất vả cực nhọc mà đại thành, cung hung người canh vất vả cực nhọc mà ít thành.

Đại hạn nhập cung điền trạch, cai cung hảo, có thể kế thừa tổ nghiệp, tự đưa sản nghiệp trôi chảy, ở nhà bình an cát tường; cai cung hung, phá tổ bại nghiệp, ở nhà không yên, sản nghiệp tranh cãi.

Đại hạn nhập cung phúc đức, cai cung hảo, chủ mười năm Phước Long, tư tưởng rộng rãi, hưởng thụ cao thượng, hoặc tri túc thường nhạc, sinh hoạt khoái trá. Cai cung bất hảo, phúc mỏng đức cạn, quái gở khó hoà hợp, sầu lo trọng trọng, lòng tham bất túc, hưởng thụ thấp kém, bất lương ham mê, tật bệnh tai cữu.

Đại hạn nhập cung phụ mẫu, cai cung hảo, chủ mười năm phụ mẫu cập bản thân cát tường, có chỗ dựa, sự nghiệp quang minh; cai cung phôi, chủ phụ mẫu tai bệnh, bất hòa, ly dị, vô chỗ dựa vững chắc, tịnh chủ bản thân có mặt mày hốc hác tai ương và sự nghiệp không ánh sáng minh.

Lưu niên, hay sau khi sinh nông lịch mỗi một năm can chi, tùy nông lịch năm mà biến hóa, hãy nhìn một năm cát hung tình huống.

Khán lưu niên có hai người lưu phái, nhất này đây tiểu hạn cung khán, hai là dĩ lưu niên chi rơi cung khán. Đại thể lưu phái chích dĩ lưu niên chi rơi cung tinh tình là việc chính đến xem lưu niên cát hung, không nhìn tiểu hạn cung. Bản thân linh cảm và thực tiễn kinh nghiệm phát hiện: Tiểu hạn, lưu niên nên tổng hợp khán, tiểu hạn cung khán dấu hiệu, trọng điểm nội bộ nhân tố, chủ yếu biểu hiện bản thân, trong cơ thể tin tức, như bản thân tật bệnh, tai ách, tâm tính, hành vi các loại, thứ nhì mới là và bản thân sự nghiệp tài vận cập gia đình có quan hệ; lưu niên phán đoán thực tế, trọng điểm ngoại bộ nhân tố, chủ yếu biểu hiện hoàn cảnh bên ngoài đối ảnh hưởng của mình, như đơn vị, gia đình, người nhà tình huống cập và thủ trưởng, người nhà quan hệ, vì vậy mà ảnh hưởng bản thân sự nghiệp, tài vận, hôn nhân, lên chức, giáng chức, bị phạt, rủi ro các loại. Ví dụ như, khán lưu niên, tiên khán tiểu hạn cung, nhược hung, đã chủ bản thân đương niên bất lợi; nhìn nữa lưu niên lưu sát hung tinh và Hóa kị tinh nhập tiểu hạn cung phủ, nhược nhập, chủ càng hung; nhìn nữa thái tuế cung, nhược thái tuế cung vừa hung người, thì chủ đại hung, bản thân tai ách tựu khó tránh khỏi liễu.

Lưu niên cụ thể nhận định và đại hạn nhận định cơ bản như nhau, có thể sánh bằng chiếu tham khảo, cũng là bả tiểu hạn, lưu niên rơi cung coi như cung mệnh tái nghịch bố nhân sự mười hai cung, sau đó dĩ tinh tình cập lưu niên sao Tứ hóa tướng kết hợp lại khán cai năm bản thân cập lục thân tao ngộ. Cần phải chú ý là: Tiểu hạn này đây ra đời nguyệt nhật thì là bước ngoặt, giống nhau đều nhảy qua hai người lịch ngày năm, ví dụ như 1990 năm tháng sáu ngũ nhật giờ Thìn sinh ra, như vậy từ lúc mới sinh ra tới 1991 năm tháng sáu ngũ nhật giờ Thìn làm một tuổi tiểu hạn, tới 1992 năm tháng sáu ngũ nhật giờ Thìn là nhị tuổi tiểu hạn, còn lại loại suy. Kết quả mỗi một tiểu hạn cát hung phải xem thêm hai người thái tuế năm, đồng nhất tiểu hạn hai người thái tuế năm cát hung tựu mới có thể bất đồng. Lưu niên thái tuế cách sẽ không nhảy qua năm.

Khán lưu niên tứ hóa, tổng cộng có sống năm, đại hạn, lưu niên tam tổ tứ hóa, so sánh phức tạp. Giống nhau, lưu niên chỉ nhìn đại hạn và lưu niên lưỡng tổ tứ hóa, không nhìn tứ hóa năm sinh, nhưng khi tứ hóa năm sinh bị hạn năm tứ hóa xung hội thì thì cần phải chú ý kỳ tác dụng. Tứ hóa nhận định có thể xem thêm đại hạn tứ hóa nhận định.

Tiểu hạn, lưu niên và đại hạn như nhau, hạ xuống ở đâu cung, cát hung đầu tiên ứng với vu cai cung đối ứng nguyên cục loại thần. (loại thần tức là cai cung tên gọi định nghĩa đại biểu lục thân cập hạng mục công việc, như cung phụ mẫu đại diện phụ mẫu, cung tử nữ đại tử nữ, sự nghiệp cung đại diện sự nghiệp chờ). Sở dĩ, khổ hạn sở chủ việc và nguyên bàn cung loại thần hữu quan.

Lưu niên lưu tinh khá nhiều, trong đó có dĩ lưu niên Thiên can là chuẩn tra ra lưu xương, lưu khúc, lưu dương, lưu đà, bệnh trùng tơ, lưu linh, lưu mã cập lưu niên sao Tứ hóa; còn có dĩ lưu niên địa chi là chuẩn tra ra lưu niên tương tiền mười hai tinh, lưu niên tuổi tiền mười hai độ sáng tinh thể. Bọn họ ý nghĩa và cát hung tình huống có thể xem thêm chư tinh rơi mười hai cung tố phán đoán chương một. Lưu tinh cát hung ứng với vu thùy trên thân người, dĩ lưu tinh nhập tiểu hạn mệnh, huynh, thê, mà… Chờ mười hai cung lai phán đoán. Nhược lưu tinh vọt lên nguyên cục sát tinh, thì lực lượng đây đó tăng mạnh, suy đoán lưu niên tức coi đây là biến động đầu mối then chốt.

Lưu niên tiêu chút vấn đề, vẫn là cường điệu là theo dõi Hóa kị tinh, Hóa kị tinh rơi cung và xung cung có nhiều tình huống đặc thù, biểu thị mệnh chủ đối cai cung người đó sự đặc biệt để ý, nhưng không nhất định hung, cung cát chủ có động tác, cung hung chủ có hung thay đổi. Lưu niên Hóa kị thủ chiếu lưu niên tiểu hạn cung, đại hạn cung và nguyên cục cung mệnh đều chủ đương niên đều chỗ đặc thù. Hóa kị nhận định, tiểu hạn pháp và lưu niên thái tuế pháp sảo không có cùng, tiểu hạn pháp khán Hóa kị rơi cung, thái tuế cách khán Hóa kị xung cung. Nhược đại hạn Hóa kị tinh trùng điệp hoặc xung nguyên cục tiêu điểm cung, lưu niên Hóa kị tinh cũng trùng điệp hoặc xung nguyên cục tiêu điểm cung, tám chín phần mười là đại hung. Lộc kị đồng cung hoặc đối trùng, kịch liệt hơn, cát người giảm cát, hung người càng hung, hóa lộc ngôi sao đại biểu nhân sự nhưng cát, Hóa kị ngôi sao đại biểu nhân sự hung. Đại hạn Hóa kị ở lưu niên ở đâu cung vị, thì cai cung vị ý tưởng đại biểu nhân sự thường thường trở thành cai năm phát sinh sự tiêu điểm. Lưu niên cung tật ách hoặc kỳ đối cung vừa là đại hạn Hóa kị sở rơi của cung, sở giá trị của năm dễ có đại sự phát sinh. Lưu niên can Hóa kị nhập đại hạn mệnh thiên tuyến hoặc tài phúc cũng tầm đặc thù lưu niên pháp.

Lưu niên cát hung nhận định muốn cùng mệnh cục và đại hạn kết hợp lại xem thêm, phải dĩ mệnh cục và đại hạn tổng xu thế, nhất là dĩ đại hạn xu thế xuống phía dưới suy luận. Đại hạn cát, lưu niên cát, thì canh cát; đại hạn cát, lưu niên hung, năm này không được tới đại hung; đại hạn hung, lưu niên cát, năm này không được hung; đại hạn hung, lưu niên hung, năm này đại hung. Lưu niên tiểu hạn hung người luôn sẽ có tai, chỉ bất quá tai đại tai tiểu mà thôi. Đại hạn bán cát bán hung, tiểu hạn lưu niên hung người thì nghiêng về một phía, hung. Tiểu hạn cung không được cát, lưu niên thái tuế vừa không được cát người, đại hung.

Na một năm có ánh sáng minh? Tinh tổ hợp tốt tiểu hạn hoặc lưu niên, mà lại lưu niên tiểu hạn phụ tật tuyến không có sát tinh xâm phạm mà có ngôi sao may mắn hội, có ánh sáng minh, phùng phụ tật tuyến hóa cát rất có quang minh.

Tiểu hạn và thái tuế đồng cung, cát người canh cát, hung người càng hung. Tiểu hạn và đại hạn đồng cung cũng. Tiểu hạn đại hạn lưu niên thái tuế ba người đồng cung, càng. Thái tuế và năm sinh chi tương trùng của năm có tai, và khổ hạn chi tương trùng cũng không lợi.

Thái tuế cát hung bí quyết: Thái tuế ngôi sao bất khả đương, thủ lâm cung hạn muốn đẩy tường, nếu không có ngôi sao may mắn lai tướng phù, vị miễn quan tai nhân họa lai.

Khán thái tuế tinh, nên khán rơi cung cập khán tam phương tứ chính cát hung tình huống lai định họa phúc. Thái tuế nhập cung mệnh người, họa phúc càng quan trọng hơn, phùng cát canh cát, phùng hung thì càng hung.

Tiểu hạn và lưu niên cát hung ứng nghiệm thời gian hoàn nên kết hợp tinh diệu đấu phân đến xem, sao Bắc đẩu cát hung đa ứng với vu hơn nửa năm, sao Nam Đẩu tinh cát hung đa ứng với vu sáu tháng cuối năm.

Đấu quân chủ cần lai suy đoán lưu nguyệt, bởi một năm của kế ở chỗ tháng giêng, sở dĩ đấu quân cũng dùng để khán một năm của cát hung (bản thân không được chủ trương dụng đấu quân đến xem lưu niên cát hung, cần cũng chỉ nên dùng để tham khảo), cai cung cát thì cát, gặp hung thì hung; cai cung hung mà khổ hạn, thái tuế cát, cũng chủ đương niên hiểu được thất; cai cung hung mà khổ hạn, thái tuế vừa hung, thì kỳ năm tai bệnh quan khiển trách miễn, quá mức thì chết non.

Tiết 5: lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời nhận định

Thôi diễn lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời, là kỹ lưỡng hơn phân tích phương pháp, có thể phân tích ra nhân sinh các thời gian chi tiết, tỷ như tháng nào nhật thì ống nước lậu thủy, cắt tóc, điện thoại không được thông, gặp đào hoa, thiết bị điện ra trục trặc các loại, có thời gian có thể vui đùa một chút. Chúng ta chủ yếu là từ cát hung hai phương diện lai thảo luận, giống nhau phân tích lưu niên một có vấn đề lớn lao gì sẽ không tất phân tích lưu nguyệt lưu nhật lưu thời liễu, nếu như lưu niên là đại hung của năm, thì phải tiếp tục phân tích lưu nguyệt lưu nhật lưu thời, lai xác thực biết hung họa phát sinh kể lại thời gian, để áp dụng thi thố tiến hành xu tị.

Lưu nguyệt lưu nhật lưu thời bàn, không cần bài nhập mệnh bàn đồ trung tâm, nhưng cũng ghi chú rõ năm sinh đấu quân ở nào đó cung, để tính nhẩm từng năm đấu quân và lưu nguyệt.

Lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời phân phương pháp và đại hạn tiểu hạn phân tích phương pháp như nhau, có thể tham chiếu của.

Khán tứ hóa, bản sinh tứ hóa, mặc kệ đại hạn, tiểu hạn, lưu niên, lưu nguyệt, lưu nhật phùng đáo giai có ảnh hưởng; đại hạn tứ hóa đối với lưu niên của ảnh hưởng trọng đại, đối lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời thì nhỏ lại; lưu niên Thiên can tứ hóa chủ yếu là đối lưu năm, lưu nguyệt, lưu nhật có ảnh hưởng; lưu nguyệt tứ hóa chủ yếu là đối nguyệt cập nhật có ảnh hưởng; lưu nhật tứ hóa, chích đối lưu nhật cập lưu thời có ảnh hưởng.

Phàm lưu lộc bay vào nguyên cục, đại hạn, lưu niên, lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời chư cung mệnh, kỳ phúc gấp bội; phàm lưu kị bay vào tiền thuật chư cung mệnh, kỳ hung cũng gấp bội; lưu kị điệt sai ai ra trình diện, tức nguyên cung mệnh Hóa kị, khổ hạn cập lưu niên, lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời Hóa kị tinh có nặng điệt Vu mỗ nhất cung đích tình huống người, đại hung, nặng điệt được càng nhiều thì việt hung.

Lưu niên, lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời sao Tứ hóa đều dĩ thiên văn lịch thư trung tâm niên kỉ nguyệt nhật thì Thiên can là chuẩn.

◎ phía dưới giới thiệu suy tính lưu nguyệt lưu nhật lưu thời cập lưu tinh phương pháp:

Lưu nguyệt lưu nhật lưu thời bàn, không cần bài nhập mệnh bàn đồ trung tâm, nhưng cũng ghi chú rõ năm sinh đấu quân ở nào đó cung, để tính nhẩm từng năm đấu quân và lưu nguyệt.

1, định đấu quân cập lưu nguyệt

Đấu quân tức là lưu nguyệt tháng giêng. Nhân này đây mọi người sinh nguyệt và sinh thì là chuẩn lai đẩy dời đi, sở dĩ mọi người đấu quân bất đồng, mà lại hàng năm bất đồng.

khởi đấu quân quy tắc: Dĩ lưu niên thái tuế (tức lưu niên địa chi, năm sinh đấu quân dĩ năm sinh địa chi) chỗ cung khởi tháng giêng, nghịch đếm tới sinh ra nguyệt cung thượng, tái dĩ cai cung đồ mở nút chai thì, thuận số đáo sinh ra canh giờ chỉ, tức ở đây cung an đấu quân.

Năm sinh đấu quân định ra hậu, sau đó từng năm đấu quân có thể thuận bàn mà thôi, một năm nhất cung.

khởi lưu nguyệt quy tắc: Dĩ đấu quân cung khởi tháng giêng, còn lại các lưu nguyệt thuận bàn mà bố, một tháng nhất cung.

2, định lưu nhật: Dĩ lưu nguyệt chỗ ở cung lúc đầu nhất, thuận đi mười hai cung, một ngày nhất cung, đáo cuối tháng ngày cuối cùng chỉ.

3, định lưu thời: Ở lưu nhật chỗ ở cung thượng đồ mở nút chai thì, thuận bố mười hai cung, mỗi một canh giờ chiêm nhất cung.

4, lưu tinh suy tính phương pháp như sau

Cây cư đại hạn, lưu niên, lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời lai thôi tra lưu tinh. Trong đó lưu khôi, lưu việt, lưu lộc, lưu dương, lưu đà, cập lưu hóa tinh, đều có thể dựa vào đại hạn, lưu niên, lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời Thiên can là chuẩn lai thôi tra, tra pháp và nguyên mệnh bàn thôi tra phương pháp như nhau. Lưu loan, lưu ưa thì dĩ lưu chi là chuẩn lai thôi tra. Lưu niên tương tiền mười hai tinh cập lưu niên tuổi tiền mười hai tinh tra pháp có thể xem thêm < tử vi đẩu số bài bàn phương pháp bước(đi) tổng biểu > của biểu 29, biểu 30, tương năm sinh chi đổi thành lưu niên chi là được. Lưu xương lưu khúc thôi tra phương pháp và nguyên mệnh bàn thôi tra phương pháp bất đồng, nguyên mệnh bàn văn xương văn khúc này đây năm sinh địa chi là chuẩn lai thôi tra, lưu xương lưu khúc thì dĩ lưu niên Thiên can là chuẩn lai thôi tra, thôi tra phương pháp sai ai ra trình diện hạ biểu.

Lưu niên Thiên can giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tân nhâm quý

Lưu niên văn xương tị ngọ thân dậu thân dậu hợi tử dần mão

Lưu niên văn khúc dậu thân ngọ tị ngọ tị mão dần tử hợi

Lưu niên tam sát, tức kiếp sát, tai sát, tuổi sát, kỳ nguy hại tính trọng đại. Tam sát tra pháp dĩ lưu niên chi làm điều kiện tra hạ biểu.

Lưu niên chi dần ngọ thủ thân tử thìn tị dậu xấu hợi mão vị

Cướp sát hợi tị dần thân

Tai sát tử ngọ mão dậu

Tuổi sát xấu vị thìn thủ

Tiết 6: tuổi hạn kinh nghiệm phán đoán suy luận

nhất, đấu phân

Đi hạn phân nam bắc đấu, dương nam âm nữ cập phía nam sinh ra dĩ sao Nam Đẩu tinh là phúc, trọng điểm khán sao Nam Đẩu tinh, gặp nam sát tai khinh, gặp bắc sát tai nặng; âm nam dương nữ cập phương bắc sinh ra dĩ sao Bắc đẩu là phúc, trọng điểm khán sao Bắc đẩu, gặp bắc sát tai khinh, gặp nam sát tai nặng. Đại hạn tiền năm năm dĩ sao Bắc đẩu là việc chính, hậu năm năm dĩ sao Nam Đẩu tinh là việc chính, trung thiên tinh mười năm đều quản. Tiểu hạn hơn nửa năm dĩ sao Bắc đẩu là việc chính, sáu tháng cuối năm dĩ sao Nam Đẩu tinh là việc chính, trung thiên tinh một năm đều quản. Đấu quân nửa tháng đầu ứng với sao Bắc đẩu, nửa tháng sau ứng với sao Nam Đẩu tinh.

nhị, tuổi hạn kinh nghiệm phán đoán suy luận chú giải

◇”Mệnh thực vận kiên, ruộng lúa được mưa; mệnh suy hạn yếu, cỏ non tao sương” : Tức mệnh thân cung hảo, tuổi hạn cũng hảo, kỳ phúc tự nhiên lai. Như mạng tọa hãm địa, đã có tứ diện cát củng, cũng phúc luận. Nếu như mệnh tọa hung địa, vận phùng ác sát, tức là cỏ non tao sương, tất chủ tai hối.

◇”Tiên phú hậu bần, chỉ vì vận phùng kiếp sát” : Như thân trúng mục tiêu chính tinh miếu vượng lại có cát củng, niên thiếu đi cát hạn mà phát, đi hạn tới trung tâm lúc tuổi già hậu phùng thiên không kiếp sát tinh vừa kiêm gặp tuyệt địa, thì tiên phú hậu bần.

◇”Vận suy hạn suy ưa tử vi lai giải trừ hung ác” : Khổ hạn không được phùng ngôi sao may mắn, mà thân mệnh có tử vi thủ chiếu, thì hạn mặc dù hung mà bình ổn.

◇”Người đi viếng Tang Môn, Lộc châu có trụy lâu của ách” : Khổ nhị hạn, gặp tiền có Tang Môn, hậu có người đi viếng, cập thái tuế phùng hung tinh, tất có mạo hiểm. (Bản cung hung tài như thế luận, Bản cung cát vô phương).

◇”Hạn tới thiên la địa võng, khuất nguyên chết chìm mà chết” : Nhị hạn đi tới thìn thủ nhị cung, phùng vũ khúc tham lang, rất có thái tuế, tang treo, bạch hổ, thiên không cướp, Tứ Sát, hoặc phùng một trong số đó xung chiếu, kỳ hạn hung nhất. (gặp may của sơ cho đến vận đuôi của năm sai ai ra trình diện tai).

◇”Vận gặp thiên không cướp, thì có nghèo khó nổi khổ” : Nhị hạn gặp tai kiếp thiên không, mặc dù cát đa, cũng tài lai tài khứ, như sai ai ra trình diện lưu niên sát tinh hung diệu, định chủ nghèo khó. Hạn vận gặp thiên không cướp đại hao phá toái đều chủ tổn hại tài bại nghiệp. (như mạng cung cát, cận chủ đến đây hạn năm khốn trở, quá này ắt là hảo).

◇”Mệnh thiên không hạn trống không cát thấu, công danh lận đận” : Như mạng hạn đều phùng thiên không cướp Tứ Sát, kỳ công danh tất bất năng tựu. Hoặc tuy có chính tinh cát hóa, phùng thiên không cướp hạn năm, cũng chủ ngọn đèn dầu vất vả cần cù, không được thượng đạt.

◇”Thạch sùng hào phú, hạn cướp giật địa mà chết gia” : Khổ nhị hạn lâm hãm địa vừa phùng thiên không cướp, canh phùng lưu đà chờ, tất rách nát.

◇”Nhan quay về chết non, văn xương rơi vào thiên thương” : Như xấu sinh ra, an mệnh dần cung, phùng văn xương cùng trời thương cùng rơi vào vị cung. Nhưng phải lưu niên vừa gặp thất sát cập dương đà điệt tịnh của hạn, tài như vậy phán đoán. Tiểu hạn phùng thương, khiến cho, lưu dương, Hóa kị ở đối cung, là năm tất hung.

◇”Cự môn sao Hóa kỵ cũng không cát, vận thân mệnh hạn kị tương phùng. Canh kiêm thái tuế quan phù tới, khẩu thiệt thị phi quyết không thiên không” : Hóa kị, cự môn hai sao là đa quản chi thần, mười hai cung, nhị hạn phùng của, giai chủ không được cát; cự môn vốn không phải là ngôi sao may mắn, ở hãm địa hóa cát cũng chủ không được cát. Thái tuế quan phù hai sao, bản là hưng tụng chi thần, mà cự môn là thị phi ngôi sao, lại thêm Hóa kị cùng lâm, kỳ quan tai thị phi khẩu thiệt tất khó tránh khỏi.

◇”Người đi viếng Tang Môn vừa tương phùng, định giáo tai bệnh lưỡng tướng công” : Người đi viếng Tang Môn hai sao, bản hình phạt chính hiếu, nhưng không được phùng thất sát, dương đà, chỉ là bệnh tai mà thôi. Nếu là gia phùng thất sát, dương đà, Hóa kị, thì chết tang việc khó tránh khỏi.

◇”Quan phù giáp hình sát vu thiên di, ly hương tao phối” : Như lưu niên quan phù và đương sinh quan phù giáp hình sát ở cung thiên di, vừa phùng thái tuế tiểu hạn đến đó, ắt gặp cách chức phối, ly tổ của luận.

tam, tuổi hạn ưa kị

1, năm sinh chi kị được nhị hạn cập lưu niên:

Năm sinh chi →

Cung chi ↓ căn nguyên thìn tị ngọ vị thân dậu thủ hợi

Có hạn

Kị cập

Đại lưu

Năm cũ

Nhị dần lưu

Thân năm

Hạn

Cập

Ngọ xấu hạn

Ngọ cập

, vị

Thất lưu

Sát năm tị lưu

Hợi năm

Hạn

Cập

Thân kỷ lưu

Hợi năm

Hạn

Cập

Dậu tị lưu

Thìn năm

Hạn

Cập

Thủ tị lưu

Thìn năm

Hạn

Cập

Hợi xấu hạn

Ngọ cập

, tử

Thất lưu

Sát năm dậu hạn

Hợi cập

, xấu

Giơ cao lưu dương năm

Hỏa lưu

Linh năm

Hạn

Cập

Dần dương lưu

Đà năm

Hạn

Cập

Mão dương hạn đà cập

, thìn

Thìn lưu

Thủ năm

Giơ cao hạn

Dương cập

, tị

Đà lưu

La năm

Chú: Dĩ năm sinh địa chi là chuẩn lai tra, phùng đứng đầu tai hối, quan phi, đồ tang, mất cướp, rủi ro, hình thương, tử vong chờ, tái phùng tam phương tứ chính cập thái tuế chư hung thần, tất gây tai hoạ họa. Ví dụ như tử năm sinh ra, phải tránh khổ nhị hạn nhập dần thân cung cập dần thân lưu niên, vừa kị phùng ngọ lưu niên tương trùng, đều tai hối tới nặng. Nhược cung hung, mà lại tam phương tứ chính cung gặp sát, chủ đại hung.

2, tuổi hạn ưa được cung độ

Hỏa cục nhân ưa đi dần ngọ tị, kim cục nhân ưa tị dậu thân, mộc cục nhân ưa hợi dần mão, thủy cục nhân ưa thân tử thìn, đất cục nhân ưa thân vị thủ. (chú: Đã ngoài là khổ hạn đều là ưa đi nơi, khổ hạn nhập những … này cung độ thì cát, nhưng cũng nên cai cung được trường sinh, đế vượng, lâm quan, quán đái là đáp số; gặp mộ tuyệt tử suy bệnh là trái lại bối, cho dù gặp cát cũng không dụng).

3, hạn đi trái lại bối: Hành hỏa thủ hợi liền là hung, kim đi xấu dần tu hữu hại, mộc đáo thân dậu bất tương an, khí hậu thìn tị sẽ có suy. (chú: Khổ hạn câu phùng trái lại bối của cung, mà lại gặp mộ tuyệt tử suy bệnh cập chúng ác diệu người, tài ứng nghiệm. )

4, ngũ hành cục kị đi của cung: Kim cục gặp tử mệnh cần phải thương, mộc cục phùng ngọ có tai hoạ, thủy gặp xấu dần ứng với kiển trệ, đất cục sờ sai ai ra trình diện mão thìn tị, trên lửa sai ai ra trình diện dậu họa đã tới, cần phải phòng mủ máu cập kinh hoảng, cho dù ngôi sao may mắn lai chiếu phùng, cũng có quan tai và thị phi.

tứ, hạn năm một ít kinh nghiệm lời tuyên bố

1, mệnh thân cung chủ tinh bị chiếm đóng (cát thì không lực, hung thì càng hung), vừa gặp đại hao ác sát thủ chiếu, nhị hạn hung thì trình hung tướng. Tái phùng lưu niên lưu dương lưu đà hoặc thất sát gặp lại, đã dữ nhiều lành ít; lại thêm lưu niên thái tuế Tang Môn người đi viếng bạch hổ lâm vu mệnh thân cập tam phương tứ chính, càng họa vô đơn chí; tái kiến thiên thương thiên khiến cho cùng thủ hoặc giáp, có thể phán đoán một thân có tử vong khả năng. Khổ nhị hạn, thái tuế nặng điệt, hoặc phùng cát hạn và hung hạn giao tiếp là lúc, mà lại thái tuế, tiểu hạn câu hung người cũng rất hung. Bệnh phù gia hung thần tinh thủ chiếu mệnh thân, nhị hạn lâm của, lại thêm thương khiến cho cùng thủ hoặc giáp, cũng hung.

2, sinh vượng phát tới mộ tuyệt chỉ, mộ tuyệt phát tới sinh vượng chung: Cung mệnh ở sinh vượng của cung, kị đi mộ tuyệt của hạn năm; cung mệnh phùng mộ tuyệt của cung, kị đi sinh vượng của hạn năm.

3, thiên la địa võng nhập hỏa xà (tức hỏa đà hai sao nhập thìn thủ cung), nhị hạn phùng họa mắc đa, nếu là trúng mục tiêu chủ tinh yếu, cần phải giáo hồn phách sai ai ra trình diện diêm vương.

4, đảo hạn: Nhị hạn thái tuế đại hao cung (khổ hạn thái tuế đại hao đồng cung), càng thêm lộc đảo tất nhiên hung (hóa lộc hoặc lộc tồn phùng bại địa gặp thiên không cướp, chặn thiên không, tuần thiên không, đại hao chờ tinh thủ chiếu là lộc đảo, điều không phải bạo bại chính là sinh mạng đe dọa; thiên mã phùng là mã đảo, cùng luận).

5, cự liêm thiên không kiếp hỏa linh vị, nhị hạn câu đáo không thích hợp lâm, tham phá liêm sát đa hình thất, tam phương thủ chiếu lão Đồng hung.

Chú: Cự, liêm gia thiên không kiếp hỏa linh, khổ hạn cụ đi được đến đây cung, có hình thương tai ương, tam phương canh sai ai ra trình diện tham phá liêm sát, lão nhân đứa bé tối kỵ đi đến đây hung địa, thanh tráng niên gặp của cũng có ưu. Đồng tử hạn như phao, lão nhân hạn như gió trung tâm ánh đèn, gặp sát kị vô chế đa hung.

6, lưu niên ác sát chiếu hạn: Khán chư ác sát, tam sát tam hợp xung tịnh, thái tuế, bạch hổ, bệnh phù, tử phù chiếu hạn, cửu tử nhất sinh. (chú: Như tiểu hạn tọa mão cung, cai cung có thất hãm ác sát, lưu niên thái tuế vừa đi giá trị cai cung, đã chủ đến đây tiểu hạn không được cát, nhược tam hợp phương hợi cung, vị cung cùng với đối cung có ác sát xung chiếu, chủ đến đây tiểu hạn tất hung; tái nhược tiểu hạn cung và tam phương tứ chính câu sai ai ra trình diện bạch hổ, bệnh phù, tử phù, thái tuế, chủ có sống tử của nguy; nhược tiểu hạn vừa rơi vào đại hạn trong cung, vị nhị hạn gặp lại, càng hung, sinh cơ xa vời. )(vừa chú: Tử phù tức tiểu hao tổn). Phùng hung thần ưa sai ai ra trình diện không vong, năng lực trái lại hung là cát.

7, thái tuế nhập cung mệnh, vị của thái tuế vào đầu tọa, vô cát dù cho hung. Thái tuế tọa mệnh, Bản cung cập tam phương tứ đang có chúng cát thủ chiếu, có thể chủ phúc lộc. Nhược gặp chư sát thủ chiếu, tất nhiên hung ác, nhất là hạ xuống thìn thủ cung càng hung, nhẹ thì rủi ro bại nghiệp, nặng thì chết.

Khổ hạn và thái tuế trùng điệp vu mệnh thân, cát thì canh cát, hung thì càng hung. Trùng điệp nó cung cũng cùng.

8, phùng đại hạn, tiểu hạn, lưu niên thái tuế đều hung, thì rất hung. Khổ hạn hung, thái tuế cát người là có thể cứu chữa, bất trí vu tử; đại hạn thái tuế hung mà thấy nhỏ hạn cát người cũng có thể cứu chữa.

9, khổ hạn chủ tịch ngân hàng sinh đế vượng lâm quan nơi chủ cát, phùng cát canh cát, phùng hung giảm hung; phùng tử mộ tuyệt mộc dục nơi chủ hung.

10, phàm đi hạn tới dần thân kỷ hợi tử ngọ cung, gặp Tử Phủ nhật nguyệt xương khúc thiên đồng lộc tồn hóa lộc chờ ngôi sao may mắn, chủ nhân tài thịnh vượng, sinh con trai vào bến của khánh. Đi tới thìn thủ xấu vị mão dậu, gặp ác sát, liêm trinh, thiên thương, thiên sứ, dương đà hỏa linh thiên không cướp kị chờ tinh, chủ nhân tửu sắc hoang mê, nghèo khó chết non. Đi hạn gặp tả hữu xương khúc, người làm quan thăng quan thăng chức, bình dân có thể sống chết phát tài, phụ nhân việc vui, làm ăn có lợi, tăng nói cũng lợi. Nhị hạn phùng Tử Phủ vũ lộc chờ tinh đa lên chức khai sáng phát tài.

11, phàm khổ nhị hạn cập thái tuế, phạ đi thương khiến cho thiên không cướp dương đà nơi, phạ phùng dương đà xung chiếu, lại sợ thương khiến cho kiếp không dương đà tịnh giáp tuổi hạn, đại hung, tu hữu tử vi thiên đồng thiên lương tham lang tọa mệnh lại vừa giải cứu.

12, nhị hạn phùng Sát Phá Lang liêm cự chờ tinh, hãm địa gia sát người có nhiều họa, tam phương phùng lục sát giao nhau chiếu giáp, nam nhân dễ lưu luyến phong nguyệt nơi, nữ nhân dễ có ngoại tình mà thất thân, quá mức thì tao lừa bán; cung phu thê hung người, dễ có tư tình phơi sáng, đăng báo hoặc bắt kẻ thông dâm bị phạt.

13, tuổi hạn Bản cung vô chính tinh một ít nhận định: ① mệnh vô chính tinh, gặp hung càng hung, nhược tam phương sai ai ra trình diện sát thấu, có tử vong khả năng. Đối cung sai ai ra trình diện hung thần càng hung. ② Bản cung vô chính tinh, tái kiến dương đà cập Sát Phá Lang, có khai đao khả năng. ③ lưu niên gặp Bản cung vô chính tinh, thường thường vô chủ sai ai ra trình diện, phương châm sách lược vô pháp xác định, đi vận đa khốn đốn, sự nghiệp nan toại. ④ Bản cung vô chính tinh, cung tài bạch lại không tốt thì, tài phá rất lợi hại, nhất là đại hạn phùng của, càng. Nhược tam phương tứ chính cát đa người cũng có thể không có trở ngại.

14, tiểu hạn hoặc lưu niên phùng Sát Phá Lang, hãm địa gia hội thất sát, tang, treo, hổ, thương, khiến cho, khốc, hư, đại hao chờ hung, hoặc phùng dương đà giáp, thiên không cướp giáp, hỏa linh giáp, thương khiến cho giáp, mã đảo lộc tà (tức lộc mã phùng thiên không), đều chủ hung, sát tụ đại hung. Thái tuế xung chiếu những … này cung vị người đó sự cũng chủ hung. Sự tình phát triển so sánh cấp tốc. Cũng cần phải nguyên mệnh, đại hạn hung người tài đại hung.

15, lưu niên thất sát bay vào mệnh thân cung, lại thêm hội tang, treo, bạch hổ, âm sát, đại hao, thiên thương, thiên sứ, thiên khốc, thiên hư chờ tinh, đại hung, tất có tang phục.

16, phàm phùng nguyên mệnh bàn Hóa kị và khổ hạn lưu kị cùng thủ nhất cung, xưng là kị đái kị, ở ở đâu cung, tức biểu thị cai cung loại thần không được cát. Như hạ xuống cung tật ách, sẽ có tật bệnh, ngoài ý muốn thương vong; như vào sự nghiệp cung, thì sự nghiệp bất lợi; nhập cung điền trạch thì người nhà, điền sản bất lợi; nhập cung tử nữ, thì tử nữ bệnh thương. Là năm bản thân cũng không lợi.

17, thái tuế đi dồn quan phù, thiên thương, thiên sứ, dương đà, hỏa linh, bạch hổ, Tang Môn, thiên không cướp, Hóa kị, phùng một … hai … Vị người, đã chủ nhân ly tài tản, tật bệnh khóc hiện ra, nhược phùng tuổi hạn nặng điệt, đại hung, quan lại tao tích, thường nhân gây tai hoạ, phụ nhân tổn hại thai, bệnh nhân tử vong. Như vô ngôi sao may mắn lai giải trừ, trúng mục tiêu vô cứu, kỳ năm khó thoát vận rủi.

18, thái tuế là sát thần, ưa phù không thích hình, ưa và thiện ở lại cùng độ, và ác sát đồng hành thì hung, nhất là vu thìn thủ cung và thất sát gặp lại hoặc dương đà điệt tịnh, càng hung.

19, khổ hạn nhập hãm cung, đa chủ bất lợi, nhưng tam phương cát củng cũng lợi, nhược gia hội sát tinh thì hung.

20, thái tuế xung tiểu hạn, vượng cát vô phương, nhược hãm địa gia hội sát tinh thì hung, rủi ro thương bệnh, ngoài ý muốn tai họa bất ngờ, quá mức thì bỏ mình; can chi đều tương trùng càng hung. Lưu niên và tiểu hạn can chi tương đồng là phục ngâm, đa bệnh tai. Tiểu hạn cung xung đại hạn cung cũng không lợi (hãm gia sát tài luận hung), can chi đều xung càng hung, ứng với vu tiểu hạn cung đối ứng nguyên bàn cung tên gọi định nghĩa đại biểu nhân hòa sự.

21, đại hạn tiểu hạn hoặc lưu niên địa chi thành tam hợp người cát, cho dù phùng Sát Phá Lang dương đà cũng không phương (ưa hợp không thích xung).

22, lưu niên cha mẹ của cung tam phương sai ai ra trình diện Thái âm Hóa kị, nguyên bàn cha mẹ cung tật ách hung hoặc phùng đại hạn Hóa kị nhập, chủ mẫu vong, gia sát tang treo bạch hổ canh nghiệm.

ngũ, tuổi hạn ứng với chú ý vài loại hung cách:

1, thất sát gặp lại: Cung mệnh có thất sát thủ chiếu, mà khổ hạn lưu niên vừa phùng thất sát của cung, tức là. Kị sai ai ra trình diện dương đà nặng điệt, đại hung. Phùng dương đà thiên không cướp thương sứ giả chắc chắn hình thương. Thất sát nhập miếu cập phùng tử, tướng, lộc tồn, hóa lộc tam phương thủ chiếu người có thể giải trừ.

2, dương đà điệt tịnh: Nguyên mệnh bàn cung mệnh hoặc đối cung có dương đà, mà lưu niên vừa phùng lưu dương lưu đà bay vào cai cung, vị dương đà điệt tịnh. Nhược khổ hạn gặp lại vu cai cung hoặc đối cung, vô cát hóa giải, chủ đại hung. Ví dụ như, canh sinh ra tọa mệnh ở dậu, dậu sai ai ra trình diện dương; canh lưu niên, lưu dương ở dậu, lưu đà ở vị, là dương đà điệt tịnh.

3, trúc la tam hạn: Phàm cung mệnh phùng Sát Phá Lang một trong tọa thủ, vị của “Trúc la”, nhược đại hạn và tiểu hạn hoặc lưu niên lại đồng thời giá trị Sát Phá Lang (tức nguyên cung mệnh, đại hạn cung, tiểu hạn cung hoặc lưu niên cung phải đều là Sát Phá Lang tọa thủ), xưng là trúc la tam hạn, nếu như tam tinh bị chiếm đóng lại không có chúng cát thủ chiếu tới cứu, tất chủ đại hung, nhưng cũng phải lưu niên hung thần hội tụ tài ứng với hung. Nhất là tam hạn câu tọa thất sát, họp lại cự môn tang treo bạch hổ, chủ kỳ năm cửu tử nhất sinh. Đại hạn Sát Phá Lang, tiểu hạn dương đà điệt tịnh, phòng ngoài ý muốn thương vong. Gặp “Trúc la” vu miếu vượng của cung, mà lại được Tử Phủ xương khúc vũ tương đồng lương tả hữu khôi việt lộc mã chờ ngôi sao may mắn thủ chiếu hợp, trái lại có khai sáng cục diện, có thể nhất cử phá tan cửa ải khó khăn mà đạt được thành tựu. Sát Phá Lang không vào nguyên cục mệnh thân, nhị hạn gặp của cũng “Trúc la”, phùng hung cũng hung, nhưng hung tính yếu bớt, nguyên mệnh cát người cũng không chủ hung mà chủ canh tân khai sáng cục diện, phùng cát canh cát. Tiêu cực ngôi sao (dường như âm lương) phùng Sát Phá Lang hạn năm, sẽ có biến động cử chỉ, cát thì thay đổi hảo, hung thì gây tai hoạ. Nhị hạn phùng Sát Phá Lang, giống nhau nhập năm sinh tử mộ tuyệt mộc dục chờ cung là hung; Bản cung Hóa kị có sát, tuần thiên không, tang treo bạch hổ chờ thì hung, tái phùng thương khiến cho giáp hoặc dương đà giáp, kiếp số khó thoát, đối cung Hóa kị cũng.

Tiết 7: chư tinh giá trị hạn năm vận khí suy đoán

Dĩ khổ hạn, lưu niên rơi cung tinh diệu lai suy đoán, ví dụ như khổ hạn, lưu niên cung giá trị tử vi tinh, xưng là tử vi tinh của hạn năm. Giống nhau chính tinh miếu vượng gia cát hóa cát thì cát, gia sát bình thường; bị chiếm đóng gia cát cũng bình thường, bị chiếm đóng gia sát thì hung. Phùng Hóa kị đa có chỗ đặc thù, cung cát thì biến động, cung hung thì thay đổi hung. Tam phương nên chú trọng đối cung, tam phương sát tụ, chủ đại hung. Dưới sở luận cát người cũng nên miếu vượng có cát củng chiếu tài luận cát, sở luận hung người cần phải hãm yếu hoặc gia hội sát tinh tài luận hung. Những người còn lại sự mười hai cung thập tinh có thể phỏng theo tố phán đoán.

☆ 1, tử vi tinh của hạn, sẽ phát sinh hữu quan sự nghiệp, chức vụ, tài lợi, phu vận, cuộc thi, danh dự các loại sự tình. Nhưng có cao, cao cấp, thủ, đầu, tài cán chờ ý nghĩa.

Miếu vượng, có quý nhân tương trợ, năng lực phát huy tài cán, bách sự trôi chảy, địa vị thăng chức, kinh thương phát tài, là kiếm tiền thời cơ tốt, có thể gia tăng đầu tư; có tả hữu chúng cát thủ chiếu canh cát; nếu không có tả hữu chờ bách quan triều củng thì chỉ có thể đoán tiểu cát; gia văn xương cuộc thi cao trung; vô cát gia sát, vất vả cực nhọc mà lại bình thường. Yếu rảnh rang, có tả hữu chúng ngôi sao may mắn gặp gỡ có thể có chút thành tựu; vô tả hữu chúng ngôi sao may mắn gặp gỡ, chủ rủi ro không được tụ; gia ác sát, sẽ phát sinh ngoài ý muốn tổn thất. Phùng tử phá, có dọn nhà của tượng, không được cát. Tam phương phùng Sát Phá Lang gia hội, chủ chức vị không ổn định, thì khởi thì rơi. Khổ hạn hung, đối cung phùng Tử Phủ có thể độ cửa ải khó khăn. Phá quân thủ mệnh người, không thích phùng tử tướng hạn năm, chủ có tật bệnh.

Thanh thiếu niên đi tử vi vận, cao ngạo, không nghe lời, hảo cao vụ viễn, không thực tế mà hỏng việc, hoặc thác thất lương cơ. Trung niên tối nên phùng tử vi, tinh lực tràn đầy, đại lợi gây dựng sự nghiệp. Lão niên đi vận phùng tử vi, cũng không nhất định cát, nhân không chịu nỗi quý khí mà dồn tai.

Lưu niên thái tuế tiểu hạn gặp tử vi, có sai ai ra trình diện quý nhân cao nhân của tượng. Đầu mùa xuân thu đông suy mà không lợi, tam tới tháng sáu vượng mà sắc nhất.

Đến đây vận điểm phương vị canh giờ, lợi cuộc thi, yêu cầu danh, phỏng quý nhân.

Tử vi nhập nhị hạn cát hung bí quyết: Tử vi viên nội ngôi sao may mắn lâm, nhị hạn tương phùng phúc lộc hưng, thường nhân có đa may mắn, quan quý phùng của chức vị thăng. Tử vi nhập hạn bản là tường, chích chỉ tam phương Sát Phá Lang, thường nhân phùng nhiều bất lợi, quan viên giáng trích có kinh thương.

☆ 2, thiên cơ tinh của hạn, sẽ phát sinh hữu quan giao tế, xã giao, sự nghiệp biến động, ra ngoài, dọn nhà, lâu dài tính quyết sách kế hoạch, học vấn, cuộc thi, danh dự, tôn giáo, ngũ thuật, giải quyết vấn đề hay không chờ sự tình.

Thiên cơ nhập hạn, hiếu kỳ ưa động, thường thường hội làm ra nhân sinh Trung Quan kiện quyết sách hoặc quyết định, ảnh hưởng so sánh sâu xa. Tuổi còn trẻ vận chủ hoạt bát mà xã giao rộng khắp, tích cực bày ra hành động; lão niên vận chủ đa mưu túc trí, kinh nghiệm phong phú. Sự nghiệp, gia đình hoàn cảnh hay thay đổi động (ví dụ như dọn nhà hoặc biến động giường chiếu), gia đình phân tranh, trường kỳ đọng lại việc cũng sẽ có thay đổi. Hội thiên mã có đi xa hiện ra. Gia cùng lương chủ hưởng thụ. Gia hội nhật nguyệt vu vượng địa, thăng quan phát tài. Cự môn cùng, thị phi tranh cãi đa, lại thêm dương đà chủ tai ách. Thiên cơ tiểu hạn, xuân hạ tràn ngập sức sống, hay thay đổi động mà có tiến triển; thu đông bất lợi hoạt động, nên súc cơ chờ phân phó.

Miếu vượng chúng cát củng chiếu, có nhiều hiền nhân chỉ lộ, tư duy mẫn tiệp, kỳ ngộ khá nhiều, sự nghiệp rất có phát triển, nên quả cảm hành động, hưng gia gây dựng sự nghiệp, tử ngọ cung điều kiện tốt nhất. Bị chiếm đóng hoặc gia sát, sẽ có trở tang cảnh ngộ, thậm chí có bi quan bi quan chán đời ý niệm trong đầu.

Phùng hóa tam cát chủ thay đổi hảo, được quý nhân trợ giúp mà phát triển, kinh doanh trôi chảy. Phùng Hóa kị, mọi việc đồi bại, công tác không an định, sự nghiệp gian nan, kế hoạch sai lầm (đa nhân ham tiệp kính sở trí), thất kinh (nên trấn tĩnh, sớm mưu đối sách), quan viên phòng xuống chức, giao hữu nên cẩn thận, phòng cơ khí tổn thương; gia dương hỏa cẩn thận kỵ chạy máy xa gặp chuyện không may. Hóa kị tinh nhập cung điền trạch, có dọn nhà của tượng.

Thiên cơ nhập khổ hạn đối cung, chủ sự nghiệp bất an ninh. Lưu nhật phùng thiên cơ thiên mã Hóa kị, cẩn thận tai nạn xe cộ.

Luyện công cập học tập ngũ thuật trung tâm, nên chọn ở trên trời cơ đang làm nhiệm vụ đại hạn, lưu niên, lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thời cập thiên cơ phương vị, thiết mạc bỏ qua thiên thời cơ hội tốt. Gặp phải trắc trở thì có thể ở trên trời cơ phương đi tìm quý nhân tương trợ.

Thiên cơ nhập nhị hạn cát hung bí quyết: Nam nữ nhị hạn giá trị thiên cơ, khoa quyền lộc phùng rất có là, xuất nhập doanh mưu đa gặp quý, phát tài mập ra ít người biết. Thiên cơ chiếu hạn bất an ninh, gia sự đều ngoại sự đa, canh gặp dương đà tịnh cự môn, hiểu ra đến đây tuổi nhập nam kha.

☆ 3, thái dương tinh của hạn năm, sẽ phát sinh hữu quan công tác, tài lợi, cuộc thi, danh dự chờ sự tình. Thái dương vi phụ tinh, phu tinh, tử tinh, sự nghiệp tinh, hạn năm phùng, cũng sẽ có phụ, phu, tử, sự nghiệp các phương diện chuyện tình.

Thái dương nhập nhị hạn, có mãnh liệt gây dựng sự nghiệp tâm, hội tiếp cận và chính trị có liên quan nhân hòa sự, hảo tâm trái lại dễ chiêu oán. Thanh thiếu niên vận, hoạt bát hiếu động, ưa làm náo động, vừa không chịu động não, trọng tình cảm; trung niên vận, nhiệt tình đủ, ưa xã giao, không được xử trí theo cảm tính; lúc tuổi già vận, trở nên lãnh tĩnh, thành bại phập phồng, đa gia đình biến cố. Và dương linh hình kị tụ tập, thường nhân có quan phi, quan nhân tao cách chức, hoặc sinh khắc phụ thân và cậu bé. Hóa tam cát đại lợi. Phùng Hóa kị, dễ thụ man phiến, hiểu lầm, oan uổng (không cùng nhân kết phường, mọi việc trước thông cáo), phòng đầu đầu óc tật, danh dự bị hao tổn; gia sát, hình khắc phụ mẫu, tài phá rất lợi hại, là minh thấy phá; hội thiên hình, dương đà, bạch hổ, chủ giáng cấp, hình tụng, tang phục, tật bệnh, khắc phụ, khắc phu, khắc tử. Nguyên cục phùng Hóa kị, khổ hạn phùng bạch hổ, Tang Môn, người đi viếng của năm có tang phụ của ưu. Lưu niên đại hạn gặp dương lương, có thể cùng lão hữu gặp nhau, nhược thiên lương hóa lộc, lão hữu tị hôn, hảo đàm thế sự chính sự; thái dương hóa lộc, nhiệt tình mà đa hàn huyên. Khổ hạn nhập cung điền trạch, cát tụ tất có tụ hưng niềm vui. Nữ mệnh phùng thái dương hạn năm, hội nói chuyện yêu đương, có hồng ưa tinh càng, cát thì thành, hung thì thất bại.

Tiểu hạn phùng thái dương, xuân hạ đại cát, thu đông bất lợi.

Miếu vượng vô sát, sự nghiệp trôi chảy, nổi danh thanh, có thể tích cực chủ động tiến thủ, sẽ có thăng chức, tiến tài, thiêm tử, kết hôn chờ vui mừng sự, là thích hợp nhất luyến ái kết hôn của năm. Gia cát cao hơn. Gia Tứ Sát một chuyện nghiệp tài vụ cuộc thi chờ không được thuận, cũng chủ phụ, phu, tử có bệnh tai, nhưng là tai hơi nhẹ. Nguyên cung mệnh hóa khoa đi đến tận đây, nhật sinh ra, có cát vô sát chủ danh tiếng vang xa.

Bị chiếm đóng chủ biến động, hao tổn tài, tiên hảo hậu phôi. Gia cát, thường thường quá. Gia sát kị, hội phá đại tài, sự nghiệp đại bại, luyến ái hôn nhân thất bại, cũng chủ phụ, phu, tử, nam mệnh bản thân có bệnh tai, quá mức thì tang phụ, tang phu, tang tử. Nguyên cung mệnh hóa khoa đi đến tận đây, có sát kị chủ danh tiếng có tổn hại.

Ở vận dụng trung tâm, thái dương đương vận, nhưng làm ác kỳ ngộ, đại triển kế hoạch lớn.

Thái dương nhập nhị hạn cát hung bí quyết: Nhị hạn ưa phùng vượng nhật lâm, thiêm tài tiến nghiệp phúc phi phàm, hôn nhân và hợp thiêm con nối dòng, sĩ người thăng tiến tọa triều đình. Thái dương thủ hạn có bao nhiêu vậy, hãm địa cần phải phòng ác sát xâm, gia kị phùng hung đa cản trở, tai hoạ rủi ro gia linh đinh.

☆ 4, sao Vũ khúc của hạn năm, sẽ phát sinh tài lợi, tranh đấu, thương tổn, khỏe mạnh, lữ hành chờ chuyện có liên quan đến. Nguyên mệnh vũ khúc tọa thủ người đi vận đến tận đây người, có thể sẽ tòng quân, luyện võ, nhưng có sát kị người bất lợi.

Miếu vượng vô sát, thích hợp gây dựng sự nghiệp, danh dự hảo, chính giới thăng chức, kinh thương phát tài; gia xương khúc, sự nghiệp trôi chảy, danh dự cao; phùng hóa quyền canh cát; gia sát, đa tài vụ tranh cãi, thậm chí đánh nhau, sự nghiệp nỗ lực nhưng có thể có thành. Bị chiếm đóng, tài vận nghèo nàn, sự nghiệp hạ; gia cát có thể có chút thành tựu; gia sát kị, rủi ro lỗ lã, kỳ tới mắc nợ đóng cửa, chiêu lao ngục, quan phi kiện tụng, tật bệnh nhận thương tai ương.

Phùng hóa khoa quyền lộc, đại lợi cầu tài yêu cầu mưu. Phùng Hóa kị, rủi ro, tài chính quay vòng trắc trở (tiết chế dụng tiền, sớm phòng, không được gia tăng đầu tư), bất lợi cầu tài, xã giao, khỏe mạnh, phòng kim chúc tổn thương và giải phẫu, tranh đấu quyết liệt (nên nhường nhịn, nói cẩn thận).

Thanh thiếu niên vận phùng vũ khúc, bốc đồng đủ, nhưng dễ sinh tranh cãi, đánh nhau, gia dương đà thiên hình phòng thụ thương, phùng hóa quyền canh lợi hại, phùng Hóa kị hoàn phòng tranh đấu tới quan tòa lao ngục tai ương, Tứ Sát hỗn tạp canh nghiệm. Trung tâm lão niên vận vô sát có thể cần lao phát tài, có sát bất lợi, đa thương bệnh.

Tiểu hạn phùng vũ khúc, mùa thu sắc nhất, mùa hạ tối bất lợi, xuân đông cũng không tiện.

Nhị hạn phùng vũ phá, chủ cầu tài gian nan, gia sát kị chắc chắn thị phi tranh đấu rủi ro sự.

Hạn vận phùng vũ tham, miếu vượng thì chủ lên chức, phát tài, nắm quyền, bị chiếm đóng thì chủ có tai bệnh. Niên thiếu không thích hợp đi vũ tham đại hạn, nhất đầu óc tưởng làm lão bản, hội hoang phế bài vở và bài tập. Hỏa linh cùng độ hoặc đối chiếu, hoành phát, danh lợi song thu vào, có xuất ngoại cơ vận (là thương nghiệp tính).

Vũ tham văn khúc tam tinh cùng thủ vu ngọ xấu nhị cung, đi hạn đến đó, vô lộc mã ngôi sao may mắn lai giải trừ, chủ có thủy tai hung hiểm.

Đi hạn phùng Vũ xương linh đà bốn sao thủ chiếu (bốn sao tụ họp) của cung, chủ đầu sông chết chìm mà chết, hoặc vận đồ mà chết. Nhược vượng địa mà có ngôi sao may mắn lộc lập tức tới cứu, cũng mạo hiểm phi thường. Phùng vũ khúc Hóa kị của hạn năm, tất hung. Tái như Vũ xương linh tam tinh cùng thủ vu thủ cung của hạn, phùng nhâm lưu niên, lưu đà ở thủ và tam tinh đồng cung càng hung, hẳn phải chết.

Vũ sát gia sát đại hao của hạn năm dễ có đánh nhau, quan tụng thị phi.

Đến đây vận điểm phương vị, nên cầu tài, tòng quân, đầu tư, kinh thương.

Vũ khúc nhập nhị hạn cát hung bí quyết: Hạn phùng miếu Quan Công chủ tài hưng, tả hữu xương lâm phúc lộc quang vinh, hóa quyền hóa lộc lợi yêu cầu mưu, hội hợp ngôi sao may mắn hiển thanh danh. Vũ khúc ngôi sao kị bị chiếm đóng, quan viên giá trị đến đây phòng xuống chức, công lại phùng của phòng hình trượng, thường nhân phùng của hoàn mắc nợ.

☆ 5, thiên đồng tinh của năm, sẽ phát sinh giao tế, phu phụ, tình dục, khỏe mạnh, lữ hành, ẩm thực, vui mừng, yến hội chờ sự.

Niên thiếu vận phùng thiên đồng, được phụ mẫu sủng ái chiếu cố, cung phụ mẫu cát thì cuộc sống giàu có. Lão niên vận phùng thiên đồng đại cát, so sánh năng lực hưởng thanh phúc, vui sướng diên thọ. Thanh tráng niên vận phùng thiên đồng không tính là mỹ, đọc sách tham ăn ham chơi không được nỗ lực, công tác lười nhác vô sáng lập kình.

Miếu vượng vô sát, tuy có điểm lười nhác, nhưng phúc khí thiên thành, việc vui lâm môn, giao hữu quảng mà thu hoạch ích, mọi chuyện toại nguyện, thường có người mở tiệc chiêu đãi; gia cát cao hơn; cho dù gia hội hung thần, mặc dù sự nghiệp hơi có trở, nhưng trái lại chủ có bốc đồng, nếu có thể nỗ lực chung sẽ thành công. Bị chiếm đóng, vận khí nghèo nàn, phu phụ bất hòa, rủi ro tật bệnh, ít hưởng thụ lạc thú; gia cát sảo đỡ; gia sát, rủi ro thất trách và thương bệnh tai hoạ nặng hơn.

Thiên đồng là bác sĩ, hạn năm phùng của, chủ có tật bệnh, cho dù vượng cát cũng khó tránh khỏi, vượng cát chủ bệnh nhẹ, hãm hung chủ bệnh nặng.

Phùng Hóa kị, tự ti, thương tâm (nên muốn lái điểm), thương cảm tình (đa nhân uống yến, hưởng lạc sự), rủi ro (không thích hợp ăn ý, không ra nhập tiêu khiển, tiệc rượu nơi), phòng nha, tâm, thận, sinh sản hệ thống tật bệnh.

Khổ hạn hoặc lưu niên phùng thiên đồng, có Hóa kị hoặc phùng sát phá tan người, đến đây hạn năm có sống bệnh khai đao khả năng, cung tật ách nếu không hảo người, bệnh nặng. Ví dụ như cung tật ách cùng cự ở xấu cung là hãm địa, khổ hạn cùng lâm; đại hạn Thiên can là kỷ, khiến cho thiên đồng hóa quyền, cự môn Hóa kị; lưu niên kỷ mão, lưu dương ở đối cung xung chiếu; cự môn Hóa kị chủ yết hầu, đường hô hấp có bệnh, thiên đồng hóa quyền chủ bác sĩ chưởng đao chuôi của quyền, vì vậy đương niên có tuyến giáp trạng cắt bỏ giải phẫu việc, thiên đồng là ngôi sao may mắn, lương y, cho nên giải phẫu thành công.

Hạn vận phùng vu cung điền trạch, gặp hóa lộc cập hội cát, chủ có lễ mừng; tái kiến xương khúc, chủ trùng tu phòng ốc. Nhược phùng thiên đồng Hóa kị, chủ nhà đình mây mù che phủ, gia đình cập người nhà không yên, có ngôi sao may mắn gia lâm thì chủ lắp đặt thiết bị.

Tiểu hạn phùng thiên đồng, đông mùa xuân cát, hạ mùa thu không tốt.

Hạn vận phùng thiên đồng, có thể mở tiệc chiêu đãi khách quý, yêu cầu nói bái sư phỏng giao hữu, cần y vấn thuốc.

Thiên đồng nhập nhị hạn cát hung bí quyết: Nhị hạn thiên đồng ưa doanh môn, tài lộc tăng gia đạo phong, hãm địa ác sát lai phá tan, quan tai rách nát gia không yên.

☆ 6, sao Liêm trinh của năm, sẽ phát sinh công tác, phu phụ, tình dục, khỏe mạnh, tài lợi, danh dự chờ sự. Không thích hợp cầu tài, có thể yêu cầu danh, cầu tài phải không, yêu cầu danh vinh quy, chủ mèo khen mèo dài đuôi, tự cho mình siêu phàm, gan lớn nịnh là, thường có cảm giác cô độc. Dễ có quan tòa hình ngục, bất khả tham đồ phú quý mà tham ô trái pháp luật, hãm hung mà và tham lang đồng cung canh nên chú ý. Phòng ngoài ý muốn cập huyết quang tai ương, gia hồng ưa hình canh nghiệm, không thích hợp đi xa, mạo hiểm, rời xa lợi khí.

Tiểu hạn phùng, xuân thu so sánh cát, mùa hạ thứ cát, mùa đông không được cát.

Miếu vượng vô sát, có đột phát tính thật là tốt kỳ ngộ, chính giới thăng quan nói chức, kinh thương phát tài, vị hôn người dễ đụng với đối tượng kết hôn; gia cát hoặc hóa cát càng không khí vui mừng lâm môn, có thể gia tăng đầu tư; gia sát sự nghiệp có trở ngại; trung tâm lúc tuổi già so sánh tốt; đối cung sai ai ra trình diện hỏa tham, càng nhiều hết ý kỳ ngộ. Bị chiếm đóng, dễ lưu vu tà ác cực đoan, dối trá gian trá, tài và danh đều bất lợi; niên thiếu vận dễ xung động phạm hình, trung niên vận gặp chủ đa tai tật, bốn mươi lăm tuổi hậu so sánh ổn định; gia sát, dễ có quan tòa bệnh thương, nên khiêm tốn cẩn thận, tuân kỷ thủ pháp; nếu vì nguyên bàn cung Quan lộc, phùng Tứ Sát (kình dương hung nhất) hoặc thiên hình bạch hổ, điều không phải quan tòa hay bệnh thương.

Liêm trinh thiên tướng, tiểu hạn đi tới, ở ngọ cung nóc nhà dễ lậu thủy; ở tử cung cống thoát nước không được thông, ống nước vấn đề; gia dương nhận dễ mắc quan tòa có lẽ tủ lạnh hội phôi. Gia hội kình dương, đại hạn đi được, gặp bính lưu niên dễ có quan tòa hình tai hoặc huyết quang tai ương, nên cẩn thận hành sự, tuân kỷ thủ pháp, rời xa lợi khí.

Liêm trinh Hóa kị, phòng thương chuyện tình cảm (ít cùng lục thân lui tới, mọi việc dự thanh minh trước), canh nên phòng quan phi phạm hình; nhược cùng trời hình quan phù quán sách bạch hổ đồng cung, tất nhân sắc nhạ quan tòa; nhược hội vũ khúc vu nguyên cung mệnh, có mộc áp lôi kinh của hiểm, phòng tai nạn xe cộ, mộc áp, thú giảo tai ương; phùng hung thần hoặc mẹ goá con côi hoặc phùng song Hóa kị vu cung điền trạch, chủ nhà trung tâm lão nhân có huyết quang tai ương hoặc tâm huyết quản trọng bệnh, bị chiếm đóng càng hung; phùng song Hóa kị nhập nô bộc cung sẽ bị bằng hữu khác phái bán đứng hoặc liên lụy; Hóa kị nhập cung tử nữ, phòng tử nữ có huyết quang tai ương; nhập bị chiếm đóng hoặc có hung thần tinh cung tật ách, bản thân có huyết quang tai ương; nhập bị chiếm đóng hoặc có hung thần tinh cung phu thê, phối ngẫu có huyết quang tai ương. Đã ngoài có huyết quang tai ương người, nhược gia hồng ưa hình canh nghiệm. Phàm liêm trinh Hóa kị tai ương đa ứng với vu tháng năm phân trước đây.

Liêm trinh tọa mệnh, lưu niên tiểu hạn điệt tới, vừa giá trị lưu niên bạch hổ gia lâm, định chủ quan phi lao ngục tai ương (nhược bỏ tù, yếu phùng mệnh bàn hóa khoa hoặc lưu niên hóa khoa của năm tài năng ra tù). Phùng hóa lộc hoặc Hóa kị, hạn năm đến đó, dễ vi tình sở khốn.

Đi hạn phùng liêm trinh vu hãm địa gặp Hỏa Tinh, dễ tự tìm đến ý kiến nông cạn; như sát đa chủ đột tử, nhẹ thì bị thương tàn phế. Cùng trời hình, Hóa kị, kình dương đồng cung, phòng quan tòa bỏ tù, nhược tái phùng Sát Phá Lang quá nặng, hoặc chủ tật bệnh nghiêm trọng.

Đại hạn lưu niên gặp liêm trinh hóa lộc, vị hôn người có hôn ưa, sau khi kết hôn có đào hoa sự. Liêm tham đồng cung càng. Liêm trinh hóa lộc gặp lộc tồn rất có khác giới duyên, liêm tham hóa lộc cũng.

Lưu niên cung phụ mẫu thủ liêm trinh, gia hội Sát Phá Lang hoặc sát hình kị, canh sai ai ra trình diện lưu niên bạch hổ Tang Môn lưu dương, chủ phụ mẫu có thương tích vong nguy hiểm; liêm trinh Hóa kị hội vũ khúc Hóa kị của năm, cũng.

Lưu niên cung điền trạch phùng liêm trinh Hóa kị, trong thiết bị điện thường mắc lỗi; có sát thì, cũng chủ nhà nhân sinh bệnh hoặc tử vong.

Lưu niên cung tật ách phùng liêm trinh Hóa kị, phòng cảm mạo hoặc dị ứng chứng, nhược sát nặng thì nên chú ý ngoài ý muốn thương tai giải phẫu.

◇”Hình sát hội liêm trinh vu quan lộc, gông xiềng cùng lưu” : Như dương sát liêm thủ vu sự nghiệp cung, lưu niên nhị hạn đến đó, không được phùng mối họa, định tao hình thương. (hãm địa mới là).

Đến đây vận đến đây phương vị nên yêu cầu danh cầu chức, không thích hợp cầu tài.

Liêm trinh nhập nhị hạn cát hung bí quyết: Liêm trinh nhập hạn vượng cung lâm, ưa phùng cát diệu phúc lộc sâu, tài vật tự nhiên năng lực súc tích, mặc cho người đắc ý chức cao thăng. Khổ nhị hạn gặp liêm trinh, rất có thiên hình kị dương xâm, mủ máu hình tai đào không được, phá tham sát hội phó âm u.

☆ 7, Thiên phủ tinh của năm, sẽ phát sinh hữu quan công tác, tài lợi, sản nghiệp, bất động sản chờ sự. Có thể gây dựng sự nghiệp làm công tư, đưa bất động sản. Vô sát phá tan, chuyện gì đều có thể thuận buồm xuôi gió, bình ổn phát triển, nhưng sẽ không hoành phát, tiền tài, địa vị, hôn nhân, danh dự, cuộc thi chờ đều hiển điềm lành, phát tài đưa nghiệp, mọi chuyện như ý, trong nhà vui mừng bận rộn, sinh con trai tiến ưa; dễ trúng tuyển tưởng các loại không làm mà hưởng của tài; gia cát cao hơn, có lên chức phát tài kỳ ngộ, có thể gia tăng đầu tư; ưa sai ai ra trình diện lộc tồn hóa lộc, chủ phát tài; khả năng có kết phường sự, có thể mua phòng địa sản. Gia sát thì vận khí thường thường, cận chủ trắc trở ngăn trở, kế hoạch nan thực hiện, nhưng không có quan tòa kiện tụng chờ trọng đại tai nạn phát sinh, phùng thiên không cướp hội trở nên tịch mịch, vô sở sự sự cảm giác trống rổng.

Niên thiếu vận phùng, đại lợi đọc sách, gia ngôi sao may mắn cầm cờ đi trước. Thanh niên vận phùng so sánh kiêu ngạo, trung tâm lúc tuổi già vững bước phát triển, năm mươi tuổi hậu tuy tốt, nhưng ngoại hoa nội hư, nên bảo thủ. Tiểu hạn phùng, đông mùa xuân cát, mùa hạ tuy tốt nhưng ngoại hoa nội hư, mùa thu sự nghiệp bất lợi.

Ở vận dụng Thiên phủ tinh thì, có thể ở đây vận đến đây phương tích súc tài phú, xây dựng công ty, đưa sản nghiệp.

Thiên phủ nhập nhị hạn cát hung bí quyết: Hạn lâm Thiên phủ năng lực tư lộc, thường nhân phùng nhiều mập ra, thiêm tài tiến ưa vĩnh viễn không tai, vừa chủ nhuận thân tịnh nhuận phòng. Sao Nam Đẩu tôn tinh nhập hạn lai, gây nên mưu sự vừa lòng nghi ngờ, nhược hoàn vừa hội khoa quyền lộc, sắp tới vui vẻ triển đại tài.

☆ 8, thái âm tinh của hạn năm, sẽ phát sinh và mẫu, thê, nữ, tài lợi, sản nghiệp, bất động sản chờ chuyện có liên quan đến. Vị hôn người dễ có hồn nhiên ái tình.

Miếu vượng vô sát, mọi chuyện như ý, tài nguyên quảng tiến, sinh con trai tiến ưa, nói chuyện yêu đương thuận lợi, hiểu được đáo tưởng thưởng cơ hội, nên mua bất động sản; gia sát thì vất vả cực nhọc, sự nghiệp có trở ngại, nhưng trải qua nỗ lực nhưng có thể có thành.

Bị chiếm đóng, xuất lực không được cám ơn, vất vả cực nhọc mà khó thành, rủi ro không được tụ, vừa chủ bất lợi mẫu, thê, nữ hoặc luyến ái hôn nhân, tình cảm đa khúc chiết, dễ thất tình tương tư đơn phương, tinh thần thượng rất thống khổ; gia sát Hóa kị càng hung, tiền tài lỗ lã, quá mức thì phá sản, mà lại dễ phát sinh khỏe mạnh, gia đình, luyến ái hôn nhân phân ưu. Phùng Hóa kị, có phá sản của tượng, đa ám hao tổn rủi ro (không thích hợp đầu tư), dễ thụ dụ dỗ (sờ lòng tham), hãm địa dễ nhân sắc tổn hại danh rủi ro (sờ ham mê nữ sắc tham tài, mọi việc bảo thủ). Và hỏa linh đồng cung, có quan tai tật bệnh, tam phương tái kiến dương đà thất sát, có tai hoạ, phùng ất năm ứng với tai.

Thanh thiếu niên vận phùng, so sánh ưa an tĩnh, có nhân duyên, học giỏi. Trung niên vận phùng so sánh ưa động, gây dựng sự nghiệp tâm cường, đa bôn ba, so sánh ưa tiếp cận khác giới. Lão niên vận so sánh chú trọng hưởng thụ, có tài phú.

Tiểu hạn phùng, mùa xuân đa động, mùa hạ đa tai tật, mùa thu thu nhiều ích, mùa đông đa hưởng thụ.

Lưu niên Thái âm bạch hổ phùng chủ mẫu tai, hoặc chủ thê hung. Cùng trời hình, thiên vu đồng cung, tiểu hạn lưu niên phùng, cũng chủ mẫu tai.

Lưu niên phùng Thái âm Hóa kị, thường thường sẽ có kéo dài và kế hoạch bị nghẹt, ví dụ như lưu niên cung thiên di Hóa kị, xuất hành hoặc hồi trình thời gian kéo dài; lưu niên cung mệnh Hóa kị, dễ mất ngủ, sự nghiệp có trở ngại.

Ở vận dụng Thái âm thì, đến đây vận đến đây phương vị có thể cầu tài, dễ được tư tài; gặp chuyện nên tư bạn, bất lợi công.

Thái âm nhập nhị hạn cát hung bí quyết: Thái âm hạn phùng phúc lộc phong, giá lấy vợ thiêm tự vượng nề nếp gia đình, hỏa linh hung thần lai tướng lăng, vị miễn quan tai bệnh hoạn lâm; hạn tới Thái âm cư trái lại bối, không thích dương đà Tứ Sát hội, hỏa linh nhị hạn nhất hung, không gặp quan tai cũng có hối.

☆ 9, tham lang tinh của năm, sẽ phát sinh hữu quan phu thê, tình dục, khỏe mạnh, giao tế xã giao chờ sự tình.

Tham lang đương vận, đa khai sáng biến động, kỳ ngộ khá nhiều, sự nghiệp bận rộn, tiệc rượu nhiều cơ hội, chủ giao tế xã giao, cát thì phát tài, hung thì dễ bị tài khó khăn; có tình duyên, và khác giới tiếp xúc cơ hội cũng nhiều, cũng dễ nhập tình dục nơi, có sát dễ có tình dục tranh cãi; hoặc tụ hội bằng hữu; nữ tính dễ có tình cảm vỡ tan hoặc sanh non. Vận trình trung tâm, tham lang hạ xuống thời đại nhật thì chi thượng đều có thể có bạo phát cơ hội, tham lang không được phát người thiếu niên, ba mươi lăm tuổi tiền phùng khó khăn phát, trung niên hậu phùng của có thể phát, hỏa linh thủ chiếu hoành phát, nhưng bất khả lòng tham không đáy, nên chuyển biến tốt hãy thu; phùng dương đà trở lực đại, hoành nổi giận phá; phùng thiên không cướp vất vả cực nhọc mà vô công. Nhị hạn phùng tham lang dương đà hình hao tổn kị tụ, chủ có quan tòa tai họa bất ngờ. Phùng tham lang và Hóa kị xương khúc cùng thủ hoặc đối chiếu của cung, có quan phi bị nhục tai ương, phùng điệp kị của hạn năm hoặc kị xung của hạn năm tai nặng. Và Hỏa Tinh cùng thủ dần cung phùng Hóa kị, lưu niên đi được phùng song Hóa kị, phòng cháy tai. Lưu niên gặp tham lang vu cung điền trạch có dọn nhà của tượng, hoặc phòng trong lắp đặt thiết bị sự. Một năm này không thích hợp kết hôn. Sự tình phát triển cấp thành cấp bại.

Phùng Hóa kị, dễ nhân đại ý mà cạnh tranh thất lợi, nhân bất lương ham mê mà gây, nhân sắc tổn hại danh rủi ro, không cẩn thận bị người đoạt ái (chỉ thích nhất nhân sự vật); hãm địa hoặc gia sát càng hung; nhược cùng trời hình quan phù quán sách đồng cung gia sát xung, tất nhân sắc nhạ quan tòa; phùng xương hoặc khúc đồng cung dễ nhân nữ nhân sự gây phiền toái. Lưu nhật phùng tham lang hóa lộc, sẽ có người mời khách.

Tiểu hạn phùng tham lang, xuân hạ so sánh tốt, mùa thu giống nhau, mùa đông bất lợi.

Miếu vượng vô sát, gia hóa khoa quyền lộc, chủ thăng chức phát tài; gia hỏa linh, hoành phát thăng chức; gia dương đà thiên không cướp kị, phu phụ bất hòa, rủi ro tham dâm. Bị chiếm đóng, mọi chuyện không như ý, rủi ro bại nghiệp, luyến ái thất bại, phu phụ bất hòa; gia dương đà thiên không cướp kị càng hung, dễ có tình dục tai ương hoặc hết ý tai thương, hoặc nhân xã giao đánh bạc rủi ro; gia hỏa linh cũng có thể phát một thời của tài.

Lưu niên nhập nguyên cục cung thiên di, tham lang gia sát tọa thủ, phùng lưu sát xung động, mà lại sai ai ra trình diện thái tuế, tuổi phá, quan phù, đại hao chờ, vừa phùng sao Hóa kỵ hội hợp, chủ tao binh kẻ trộm đạo loạn tai ương, hoặc thụ tham quan ô lại vu hãm.

Lưu niên cung điền trạch sai ai ra trình diện tham lang hóa lộc, chủ mãi trạch, lắp đặt thiết bị; sai ai ra trình diện tham lang Hóa kị, chủ dời hoặc đại tu; tham lang lạc hãm, hỏa linh cùng độ, lại thấy hình hao tổn, lưu sát xung hội, chủ hoả hoạn, nếu có cát thì chủ hoả hoạn hậu tổn hao không lớn tịnh tiến hành sửa chữa.

Ở vận dụng đến đây tinh thì, đến đây vận đến đây lại vừa cầu tài, nên tố cổ phiếu, kỳ hạn giao hàng chờ ăn ý tính sinh ý, còn có thể học ở trường, yêu cầu nói.

Tham lang vu nhị hạn cát hung bí quyết: Tham lang miếu vượng sự hài hòa, khoa quyền lộc bạn tài quan phát, hãm địa kiềm chế tình cảm có thể hơi thở tai, dâm đãng phong lưu đa rủi ro; tham lang nhị hạn tứ mộ lâm, vui hơn nhân phùng tứ mộ sinh, nhược sai ai ra trình diện hỏa linh đa hoành phát, tự nhiên phú quý quán hương lân.

Nữ phùng tham lang sự bất lương, nên nghi ngờ lục giáp miễn tai ương, nếu không có cát diệu lai gặp gỡ, sát đa một mạng nhập tuyền hương.

☆ 10, cự môn tinh của năm, sẽ phát sinh khẩu thiệt thị phi, ám muội, khỏe mạnh chờ chuyện có liên quan đến.

Miếu vượng vô sát, sẽ có mới phát triển, dễ lấy được danh tiếng, vốn cũng chuyện không như ý sẽ vừa lòng đẹp ý, thân phận và địa vị đều năng lực đề cao, thường thường là giai đoạn trước nan hậu kỳ cát; hóa cát hoặc gia cát đẹp hơn; gia sát thì bình thường, mà lại có thị phi. Bị chiếm đóng, khẩu thiệt thị phi đa, dễ khiến cho pháp luật và kỷ luật phương diện tranh cãi; làm việc thoái thoái bất định, mất đi địa vị, thất nghiệp, sự nghiệp không như ý, phu phụ không được mục, quá mức thì ly dị; gia sát càng quan phi, rủi ro, tang sự, hoả hoạn, tai họa bất ngờ không ngừng.

Phùng hóa lộc, nói có sức thuyết phục, có tiếng dự. Gia hóa quyền, tranh quyền đoạt lợi, vượng cát thì gia quan tiến chức, hãm bình địa thường.

Phùng Hóa kị, quan phi rủi ro (nên đi chính đạo, không làm ngầm sinh ý), khóe miệng thị phi (nên trầm mặc nói cẩn thận, cho nhau nhường nhịn), nhân lòng nghi ngờ, làm náo động mà chiêu phiền phức, sự nghiệp có trở ngại (nên cẩn thận bảo thủ, không được làm náo động); điều không phải có việc nghiệp rách nát ngay cả có đồ tang. Lúc này, có thể tu tập ngoại ngữ hoặc cái khác loại ngôn ngữ lai hóa giải.

◇”Cự môn sao Hóa kỵ giai không được cát, vận thân mệnh hạn kị tương phùng, canh kiêm thái tuế quan phù tới, khẩu thiệt quan phi quyết không thiên không”, ý tứ là hạn năm gặp cự môn và Hóa kị tinh, tái kiến thái tuế quan phù, tất có quan tòa khẩu thiệt sự.

Cự môn gia Tứ Sát, hạn năm gặp của, đặc biệt dễ nhân khẩu thiệt mà nhạ quan phi.

Tiểu hạn nhập cung điền trạch, nhược nô bộc can cung là đinh, phùng lưu niên can là đinh của năm, dễ bị tiểu thâu. Lưu niên điền trạch cự môn, hội chiếu cơ, khúc, nhược phùng hóa lộc, lộc tồn, khả năng mua thêm âm hưởng loại điện nhà; nhược phùng cự môn Hóa kị, còn lại là điện thoại, âm hưởng trục trặc, hoặc trong nhà khắc khẩu bất hòa.

Đại hạn cự môn, tiểu hạn thất sát, hoặc đại hạn thất sát, tiểu hạn cự môn, hãm địa vô cát chủ tai, gia sát kị có hình thương.

Cự môn hạn năm, đối cung thái dương miếu vượng đối chiếu, có thể giải cự môn âm u, có thể từ phía sau màn đáo mạc tiền, sự nghiệp sẽ có chuyển cơ, không cần làm ngầm công tác.

Đại hạn nhập cự môn Hóa kị và hồng loan cùng thủ cung phu thê, lại thêm sát tinh, vị hôn người hội kết hôn, nhưng rất nhanh thì hội ly hôn.

Đến đây vận đến đây lại vừa quảng giao giao hữu, và đầu sỏ tương thông, cầu chức đề thăng so sánh dễ thành công, nhưng bất khả xung động, nên nghĩ lại mà đi.

Cự môn nhập nhị hạn cát hung bí quyết: Nhị hạn hóa quyền đại được chuyện, tuy có khẩu thiệt cũng an bình, bị chiếm đóng quan phi khốc liên tục, rủi ro nôn khí thụ thê lương. Cự môn nhập hạn động nhân buồn, nhược gặp Tang Môn sự bất đồng, thường nhân phùng nhiều nhạ tụng, cư quan thất trách người lớn ưu.

11, thiên tướng tinh của năm, sẽ phát sinh sự nghiệp, con đường làm quan, phu vận, học vấn chờ sự. Dễ và địa vị cao nhân quen biết vãng lai, ý chí đại lược, có nhìn xa hiểu rộng, sự nghiệp trôi chảy, phát tài lợi, chính thị số đỏ đến là lúc. Gia hội tả hữu, chủ ngoại điệu hoặc thiên di, là tốt biến thiên, năng lực nắm quyền, nhất là nữ mệnh phùng tả hữu, chủ bình an cát tường; gia hội xương khúc khôi việt cũng cát. Gia sát, nhất là phùng kình dương, phải đặc biệt coi chừng bị người lừa dối, tao tiểu thâu, rủi ro, ngoài ý muốn tai nạn, tàn tật chờ; gia hội dương đà thiên không cướp, chủ khẩu thiệt thị phi quan tụng sự; gia hỏa linh, chủ có tật ách thương tai; nhập cung tật ách, hội nằm viện khai đao hoặc có tai nạn xe cộ; nhưng gặp trắc trở thì, hội được quý nhân bang trợ giải quyết, tai ách sẽ không quá nặng. Phùng hình tù giáp, hình kị giáp càng hung, rủi ro bại nghiệp, ngoài ý muốn tai hoạ.

Miếu vượng, thân phận và địa vị đều năng lực đề cao. Bị chiếm đóng, không được gia sát cũng chủ an hưởng, nhưng và phối ngẫu có tranh cãi, quá mức thì sinh ly tử biệt, hoặc mất đi địa vị; hãm địa gia sát, rủi ro quan tụng thương tai không khỏi.

Lưu niên nhập nguyên cục cung thiên di phùng thiên tướng, lưu dương bạch hổ quan phù cùng độ, hỏa linh đối chiếu, chủ tại ngoại nhạ hình sự quan phi.

Vận dụng trung tâm, có thể chủ động ở đây phương vị cầu chức làm việc, bái sư yêu cầu tương. Dự đoán người có thể chọn thiên tướng phương vị tiến hành xin âm dương.

Thiên tướng nhập nhị hạn cát hung bí quyết: Nhị hạn thiên tướng chủ vô tai, yêu cầu mưu toại nguyện phúc từ trước đến nay; dương đà thiên không cướp tam phương hội, khẩu thiệt quan tai hoạ cũng liên. Hạn lâm thiên tướng gặp kình dương, tác họa hưng tai bất khả đương, rất có hỏa linh chư sát thấu, cần phải giáo một mạng nhập tuyền hương.

☆ 12, thiên lương tinh của năm, sẽ phát sinh lữ hành, khỏe mạnh, học vấn, khổ não chờ chuyện có liên quan đến. Lợi cầu chức học ở trường yêu cầu danh, bất lợi cầu tài, ở tiền tài phương diện không nhiều đại thu hoạch, có tài trước phải trải qua vất vả cực nhọc ngăn trở. Không thích hợp đi xa, nên thủ vững cương vị, trát vững chắc thực công tác. Lưu niên nhập nguyên cục cung thiên di phùng thiên lương, gia cát phát đạt, gia hội thái dương Hóa kị, thiên hình, lưu niên quan phù, bạch hổ, chủ chiêu quan tòa kiện tụng.

Người lớn tuổi đại hạn hoặc lưu niên phùng thiên lương, ít tai tật, kéo dài tuổi thọ, nhưng có khổ não.

Tham chánh người, đi tới thiên lương hóa lộc của cung, đa chủ nhận hối lộ, hoặc bị người công kích.

Miếu vượng, thường nhân mập ra thuận lợi, quan viên và nhân viên công vụ dễ thu được lãnh đạo thưởng thức và trọng dụng, danh dự nhật cao, có lên chức tăng lương cơ hội, nhưng tiền tài vận bình thường; nhiều năm qua bị tật bệnh triền thân người đó có thể thu được giải thoát. Gia hội sát tinh, tuy có trắc trở, chính cũng có thể giải quyết, trải qua nỗ lực chung sẽ có thành; có tai bệnh cũng khinh.

Bị chiếm đóng, bình thường; gia cát có thể có chút thành tựu; gia sát, thường gặp tiểu nhân, sự nghiệp nan toại, tai ách tật bệnh, gia đình bất hòa hoặc có chuyện không may phát sinh. Thiên lương có giải trừ ách chế hóa, gặp dữ hóa lành, gặp nạn trình tường, sở dĩ tuy có tai ách, cũng đại tai hóa tiểu, tiểu tai hóa vô, có bệnh gặp lương y.

Lưu niên Hóa kị chiếu thiên lương, lại có xương khúc cập lưu sát xung chiếu, nhược canh sai ai ra trình diện Tang Môn bạch hổ, chủ đồ tang.

Ở vận dụng trung tâm, đến đây vận đến đây phương vị có thể cầu chức học ở trường yêu cầu danh, bái sư học nghệ, yêu cầu thần, luyện công, bất lợi cầu tài.

Thiên lương nhập nhị hạn cát hung bí quyết: Nhị hạn phùng ấm phúc tất đa, sĩ nhân gia quan thường nhân phú, nhược gia cát diệu phùng miếu địa, quý cực nhất phẩm phụ sơn hà; thiên lương thủ hạn thọ kéo dài, làm việc yêu cầu mưu đại cát xương; nhược gặp hỏa linh dương đà hội, cần phải phòng tật ách cùng người vong.

☆ 13, thất sát tinh của năm, sẽ phát sinh và công tác, khỏe mạnh, thương tổn chờ chuyện có liên quan đến. Bất năng an cư trong nhà, hội nghị thường kỳ xuất ngoại, sự nghiệp dễ biến động; dễ kích động, dễ có phân tranh, vô luận làm chuyện gì đều trắc trở trọng trọng, yêu cầu mưu nan toại. Gặp Tử Phủ lộc tồn thủ chiếu thì cát, nếu không có chế thì tao ương, canh gặp ác sát, chắc chắn quan tòa tật bệnh tai họa bất ngờ. Sự tình phát triển cấp thành cấp bại.

Miếu vượng có sáng lập kình, gia cát, sẽ có hết ý vận may, nhất cử thành danh, địa vị thăng chức.

Yếu địa hoặc gia sát, bách sự không được vừa lòng, sự tình nhiều lần thất bại, bệnh hoạn nhiều năm nhân sẽ có hung hiểm, dễ có đột phát tính tai hoạ. Phùng Tứ Sát, chặn thiên không, thiên không cướp, bạch hổ, thiên khôi chờ sát tinh tụ thấu, dễ có đại hung tai, quá mức thì chết vong.

◇”Dương đà thất sát, hạn vận sờ phùng” : Thất sát và bị chiếm đóng dương đà hỏa linh đồng cung, hoặc và kiếp không thương khiến cho đồng cung, tài dĩ đại hung luận, có tử vong nguy hiểm. Nhược dương đà miếu vượng, trái lại chủ náo trung tâm thành công (tức vất vả cực nhọc hậu đạt được thành tựu). Lưu niên phùng “Thất sát lưu dương gặp quan phù, ly hương tao phối” “Thất sát dương linh, lưu niên bạch hổ, hình lục tai truân” hội giáng âm, phạm sai lầm xa điệu, thậm chí phạm hình lao động cải tạo.

◇ hung nhất là “Thất sát thủ chiếu hạn phùng kình dương, ngọ năm sinh ra an mão dậu cung, chủ hung vong”, là vị “Dương đà điệt tịnh” .

Nam mệnh đi hạn phùng thất sát, nếu như điều không phải phùng hóa lộc, lộc tồn, Tử Phủ cập triêu đấu ngưỡng đấu, thì hội khúc chiết nổi lên bốn phía, biến hóa phập phồng rất lớn, sự nghiệp phát triển rất cạnh tranh, mọi việc phi thường gian nan gian khổ.

Thất sát không thích lão, ít vận phùng, nhất là ở thìn thủ vị, niên thiếu không dễ học, lão niên chết oan chết uổng; nếu không hội cát, định chủ có chuyện ngoài ý muốn phát sinh; nhược lại thêm hội không vong, có thể sẽ có sinh mạng nguy hiểm, hoặc khai đao giải phẫu.

Lưu niên nhập nguyên cục cung thiên di phùng thất sát tọa thủ, gia cát chủ sự nghiệp canh tân, hoặc thay đổi tân chức; gia sát mà lại hội liêm trinh Hóa kị, vũ khúc Hóa kị, chủ xuất môn có ý định ngoại tai hoạ.

Lưu niên cung phụ mẫu thủ thất sát, phùng lưu sát xung chiếu, lại có Hóa kị người, chủ đồ tang.

Đến đây vận đến đây phương vị bách sự không thích hợp, có thể tăng mạnh phẩm đức tu dưỡng, bất khả kích động, nghĩ lại mà đi.

Thất sát nhập nhị hạn cát hung bí quyết: Nhị hạn tuy rằng phùng thất sát, thong dong hòa hoãn gia đạo phát, đối cung Thiên phủ chính lai triêu, sĩ quan phùng tên nghiệp đạt; thất sát ngôi sao đa thu tức, làm việc gian nan câu có thất, càng thêm ác diệu ở hạn trung tâm, chắc chắn quan tai tật bệnh lai.

☆ 14, phá quân tinh của hạn năm, sẽ phát sinh tài lợi, tử nữ, khỏe mạnh chờ chuyện có liên quan đến. Sự nghiệp dễ có biến động, bất lợi lục thân, cát thì hoành phát, hung thì tai họa bất ngờ. Nữ mệnh có kết hôn, sinh dục cập sanh non khả năng, chính thị “Vận hành phá quân chủ hôn giá”, phùng hóa lộc càng. Có thể chủ động tiến thủ, công phá cửa ải khó khăn mà thu hoạch thành công, nhưng gặp bị chiếm đóng thì thì không thể nào vọng động. Sự tình phát triển cấp thành cấp bại. Phùng tử vi thủ chiếu, có thể tăng cát hóa hung.

Miếu vượng tương sẽ đụng phải không tưởng được may mắn của năm, phúc khí lâm môn, năng lực đột nhiên công phá cửa ải khó khăn mà thành danh; gia cát cao hơn; gia xương khúc khôi việt, sự nghiệp đột nhiên phát đạt; gia hội sát tinh, hoành nổi giận phá, và lưu sát đan xen, đại rách nát, gia nghiệp tận diệt. Nhập lưu niên cung điền trạch, có cát chủ thiên nhà mới.

Bị chiếm đóng, dễ nhân nguyên nhân nào đó mà dùng tiền; gia cát bình thường; gia sát, đột nhiên rủi ro bại nghiệp, dễ có tai bệnh, cùng người xung đột tranh cãi, quá mức thì thụ thương, vết đao, giải phẫu, sự cố chờ huyết quang tai ương; nam tính dễ khắc thê, nữ tính dễ có sinh ách tang phục. Nhập lưu niên cung điền trạch, sai ai ra trình diện sát, chủ nhà trạch rách nát, hội vũ khúc Hóa kị người chủ giáng truất, hoặc đơn vị làm việc ngừng kinh doanh.

Lưu niên cung phụ mẫu thủ phá quân, sai ai ra trình diện vũ khúc hoặc liêm trinh Hóa kị, có lưu xương khúc hoặc lưu Tứ Sát, chủ đồ tang.

Khổ hạn phùng phá quân thiên diêu cùng độ của cung, không thấm nước ách, gia văn khúc càng.

Đến đây vận đến đây phương vị không thể cầu tài, gây dựng sự nghiệp, bách sự không thích hợp.

Phá quân nhập nhị hạn cát hung bí quyết: Nhị hạn miếu vượng phúc lộc xương, khôi việt xương gặp hảo phong cảnh, vô sát cùng thủ ít tổn thương, sát thấu phá hao tổn phòng tử thương; phá quân nhị hạn đa mủ máu, thất cởi quái đản bất khả thuyết, canh giá trị nữ nhân chủ đồ tang, huyết quang sinh nan tai ương lai.

☆ 15, xương khúc tinh của năm, ở văn học nghệ thuật, học vấn, cuộc thi, trên danh dự dễ thành công.

Hạn năm phùng văn xương, lợi cuộc thi, nhập học, văn học sáng tác, chủ học lên thăng chức, sự nghiệp trôi chảy, có tiếng dự. Bị chiếm đóng gia sát, chủ rủi ro bại nghiệp, khẩu thiệt thị phi. Hóa khoa, nhân văn hóa sự nghiệp ra danh phát tài. Hóa kị, bất lợi cuộc thi, kết phường, danh tiếng, dễ có công văn, khế ước, chi phiếu, trên hợp đồng tranh cãi, biểu đạt, văn tự lệch lạc, ở phạm quy bị trách cứ. Đến đây phương vị, có thể cầu chức yêu cầu danh, luyện công câu thông tuệ lực tràng năng lực, ngộ được thiên cơ.

Nhị hạn phùng văn khúc, lợi cuộc thi nhập học, nghệ thuật sáng tác, sự nghiệp trôi chảy, có tiếng dự. Cùng trời cùng tả hữu đồng cung, chủ tài nguyên quảng tiến, lên chức tiến chức. Hóa kỵ nhập tứ mộ cung, hạn lâm lận đận. Hóa khoa, nhân văn nghệ sự nghiệp ra danh. Hóa kị, bất lợi cuộc thi, kết phường, danh tiếng, dễ có công văn, khế ước, hợp đồng, chi phiếu thượng phiền phức, nói sai nói, phỏng chừng và tin tức sai lầm, bị đạo bị phiến, có chuyện ngoài ý muốn ý, tam phương vô lộc thì hung. Đến đây phương vị có thể cầu chức yêu cầu danh, luyện công câu thông tuệ tràng năng lực, ngộ được thiên cơ.

Đại hạn phùng văn xương thiên thương cùng thủ vu bị chiếm đóng của cung, thái tuế cập tiểu hạn vừa hung (hoặc tiểu hạn và đại hạn nặng điệt), nhược thân mệnh vừa không được cát người, chủ là năm có tử vong của ưu.

◇”Xương khúc hãm địa, kỷ tân sinh ra, hạn phùng thìn thủ lự đầu sông” : Xương hoặc khúc hãm địa thủ mệnh, kỷ tân năm sinh ra đi hạn tới thìn là trời la, thủ là địa võng, có đầu sông chết chìm tai ương, gia sát càng hung.

Xương khúc thương khiến cho đồng cung, hạn vận phùng có hình thương sự, như tái kiến Tang Môn, bạch hổ, người đi viếng lai xung thân cung mệnh, hạn năm vừa nhập đất chết, đa chủ tổn hại nhân khẩu, chết non tai họa bất ngờ việc.

Văn xương nhập nhị hạn cát hung bí quyết: Văn xương của ở lại nhất thanh, đẩu số trong đệ nhị tinh, nhược gặp thái tuế và nhị hạn, kẻ sĩ giá trị của chiêm khoa danh; hạn gặp văn xương bị chiếm đóng địa, rất có dương đà hỏa linh kị, quan phi khẩu thiệt phá gia tài, vị miễn hình thương đa hối trệ.

Văn khúc nhập nhị hạn cát hung bí quyết: Nhị hạn nhược phùng sao Văn Khúc, thường nhân mập ra kẻ sĩ thăng, canh tụ tả hữu hội thiên đồng, tài lộc thao thao là thượng cục; văn khúc hạn vận liêm đà dương, hãm địa sinh tai gây hại, canh kiêm mệnh lý chủ tinh yếu, hiểu ra đến đây tuổi nhập tuyền hương.

☆ 16, lộc tồn tinh của hạn năm, sẽ phát sinh công tác, tài lợi, bất động sản việc. Chủ bách sự may mắn, phát tài thăng chức, tiền mặt quay vòng thuận lợi, nhưng cầu tài so sánh vất vả cực nhọc, lao trung tâm lấy được tài. Lộc mã cùng bôn ba, phát tài vu xa hương; tọa lộc hướng mã, lợi danh phát đạt. Gia thiên không cướp, chặn thiên không, không vong, chủ được tài hậu phục thất, trước phải hậu thất, hư danh hư lợi. Đương là cự phú dự đoán thì, có thể câu thông lộc tồn tinh năng lượng, dĩ bù đắp tự thân tràng tức giận bất túc. Đến đây phương vị có thể trữ tiền, cầu tài, đặc biệt dư tiền, an toàn bảo hiểm.

Lộc tồn nhập nhị hạn cát hung bí quyết: Sĩ nhân lộc hạn đa thăng chức, thường nhân cát tường thuế ruộng đủ, rất có tả hữu khoa quyền lộc, giàu có thọ thiêm vạn sự xương; lộc mã cùng bôn ba phát xa hương, sợ nhất thiên không cướp lai tương phùng, canh kiêm thái tuế ác tinh thấu, hạn đáo kỳ năm nhập mộ trung tâm.

☆ 17, khôi việt tinh của hạn năm, sẽ phát sinh con đường làm quan, công tác, danh dự phương diện sự tình. Năng lực hoạt động cường, được trưởng bối tương trợ, sự nghiệp trôi chảy, thăng chức tăng lương, sự nghiệp hiểu rõ kỳ ngộ đa. Thiên khôi chủ tài lợi, thăng chức phát tài; thiên việt chủ sự nghiệp trôi chảy. Gia hội Tứ Sát tinh, âm sát, bạch hổ, thiên không cướp chờ tụ hội, thành quỷ tốt luận, đại hung. Năm mươi tuổi hậu phùng khôi việt hạn năm, tuy có quý nhân trợ giúp, nhưng dễ trời xui đất khiến, khiến cho chuyện tốt bị nghẹt.

Con người đi hạn phùng khôi việt, thường nhân tăng tài, học sinh độc Thư Thành tích hảo, quan viên thăng chức, nữ nhân sinh con trai, sinh nam thì tuấn nhã có công danh, sinh nữ thì dung mạo đoan trang xuất chúng. Khôi việt hai sao ở mệnh, thân, tài, quan hạn nội là quý nhân, cái khác cung hạn là phạm tiểu nhân. Năm mươi tuổi hậu phùng của vu tứ mộ nơi, thì không làm quý nhân luận. Khôi việt giáp hạn, có nhiều quý nhân trợ giúp; tọa quý hướng quý, quý khí thành tựu.

Khôi việt cùng thủ mệnh thân, phùng dương đà thiên không cướp thủ chiếu, tái phùng lưu khôi lưu việt nặng điệt vu mệnh thân, là năm họa phúc nửa nọ nửa kia, hoàn phòng tật bệnh xâm thân, tái phùng âm sát đại hao bạch hổ chờ hung tinh tụ, đại hung.

Vận dụng thì, khôi việt vị có thể yêu cầu mưu, cầu người, cầu chức, tìm kiếm trợ thủ và trợ giúp nhân, gây dựng sự nghiệp, xây công, xuất hành. Dự đoán thì, nếu như người ở chính mệnh bàn khôi việt phương vị, nói rõ người đến là người tốt, tịnh có nhất định chức vị và địa vị.

Khôi việt nhập hạn vận cát hung bí quyết: Khôi việt nhập mệnh thân cập hạn, thường nhân được đến đây thuế ruộng phong, quan viên gặp đến đây được thăng chức, nữ nhân phùng của định phú quý. Tuổi hạn phùng của quý nhân trợ giúp, bay vút lên dương danh thiêm nhân ưa, sinh nam tuấn nhã công danh thành, sinh nữ tú lệ mạo siêu quần.

☆ 18, phụ bật tinh của năm, sẽ phát sinh con đường làm quan, công tác, danh dự việc. Đa dựa vào người khác thế lực hành sự, thường được quý nhân tương trợ.

Tả phụ chủ giàu có, phùng đối cung có khoa quyền lộc chủ thăng chức, gia sát sự nghiệp có trở ngại, rủi ro, bi thương tai hoạ. Hữu bật chủ học giả hiển danh, cuộc thi cao trung, quan viên đắc ý, thương nhân phát tài; gia Tứ Sát thiên không cướp, sự nghiệp có trở ngại, rủi ro bại nghiệp cập tao tiểu nhân tổn hại.

Đến đây phương vị có thể cầu chức, tầm mưu sĩ, cuộc thi, sính tài, mưu quan.

Tả hữu nhập nhị hạn cát hung bí quyết: Tả hữu nhập hạn nhất quang vinh, nhân tài thịnh vượng tất đa năng lực, quan viên lên chức tăng nói cát, sĩ tử đọc sách tất hiển danh; tả hữu chủ hạn gặp hung thần, tận diệt gia tư bách thua chuyện, kẻ sĩ thương bại nô lấn chủ, canh giáo nhà tan vừa linh đinh.

☆ 19, dương đà tinh của năm, sẽ phát sinh thương tổn, tật bệnh, tranh chấp việc.

Kình dương nhập hạn vận, bách sự không được cát, thường thất ý, chuyện phiền toái đa, thị phi phân tranh, ưu sầu do dự, thương tai tật bệnh, thường khởi thị phi chi tâm, khẩu thiệt khá nhiều. Miếu vượng an tâm một chút, gia cát trải qua nỗ lực nhưng có thể có thành tựu. Bị chiếm đóng thì có tai ách, sự nghiệp khó thành; gia cát có thể giảm bớt tai hoạ; nhược sẽ cùng đà la Hóa kị đồng cung, tai hoạ quá nặng, chủ thương tai tật bệnh triền thân, hoặc quan tòa tố tụng. Năm sinh chi là tứ mộ người, tai hoạ hơi nhẹ, nhược và Tử Phủ xương khúc đồng cung, thì nhưng có thể có danh lợi, nhưng cần phải nỗ lực bính bác mới được. Năm sinh chi là tử ngọ mão dậu người, tai nặng; phùng Tử Phủ thủ chiếu có thể giảm bớt tai hoạ.

Tiểu hạn dương nhận phùng thiên mã cẩn thận có tai nạn xe cộ. Thiên khốc đồng cung gặp khóc tang sự.

Kình dương phùng lưu dương, tức tuổi hạn gặp lại kình dương, chủ đại hung, Tây Thi khuynh mệnh chết.

Dương linh đồng cung, lưu niên phùng bạch hổ, tam phương vô cát giải cứu, là năm tất có tai thương khóc tang sự.

Đà la nhập hạn vận, thường và tranh cãi tranh đấu tương liên, bận rộn phập phồng, ám phá, nên nhiều hơn nhẫn nại. Phùng Tử Phủ ngôi sao may mắn thủ chiếu, nỗ lực bính bác cũng có thể có thành tựu, có tai cũng có thể giảm miễn.

Lưu dương lưu đà không thích thủ chiếu khổ hạn cung, hình phạt chính khắc thương vong. Lưu dương đà và nguyên mệnh dương đà điệt tịnh vu mệnh thân phúc tật cung, đa tai bệnh.

Ở vận dụng thì, đến đây phương vị bách sự không thích hợp, gặp của có thể chọn tử vi phương giải cứu.

Kình dương nhập nhị hạn cát hung bí quyết: Kình dương thủ hạn mộ nhân cát, Tử Phủ xương hội tài quan hiển; kình dương tử ngọ mão dậu phùng, phi yểu tức bần đái hình thương; kình dương gia sát nhất hung, nhị hạn nghỉ giáo lạc hãm phùng, khắc tử hình thê mại điền phòng, đồ lưu cách chức phối khứ tòng quân.

Đà la nhập nhị hạn cát hung bí quyết: Hạn gặp đà la sự cũng đa, phải nhịn nại và khiêm tốn, nếu không có ngôi sao may mắn cùng gửi thông điệp, cần phải giáo nhất mộng nhập nam kha; thân mệnh nhược bị dương đà giáp, hỏa linh thiên không cướp lại tới thương, thiên lộc không được phùng sinh vượng địa, hình thê khắc tử không vì lương.

☆ 20, hỏa linh tinh của năm, sẽ phát sinh tài lợi, khỏe mạnh phương diện sự tình.

Nhị hạn phùng hỏa linh, ở vượng địa, chủ nhân bắt đầu gặp may vận, có tiếng dự, không khí vui mừng lâm môn, nhưng thành công có bại, công danh tới dễ, khứ được cũng dễ (gia cát thanh danh có thể lưu), mà lại thị phi tranh cãi tranh không khỏi. Hãm địa thì mọi chuyện không như ý, quan trường bất lợi, hình khắc lục thân, thị phi tranh cãi, mà lại có quan tai tật bệnh; gia hội tham lang có thể giải trừ, đa tiền kiếm được; rủi ro cũng có thể tiêu tai.

Hỏa Tinh phương vị có thể yêu cầu danh, linh tinh phương vị có thể làm quảng cáo tuyên truyền, những chuyện khác không thích hợp.

Hỏa dương đồng cung, nhất là lưu niên cung điền trạch phùng của, cẩn thận thiết bị điện cập hoả hoạn.

Hỏa Tinh nhập nhị hạn cát hung bí quyết: Hỏa Tinh được địa vượng cung phùng, không khí vui mừng doanh môn bách sự thông, sĩ quan phùng khả năng thăng chức, thường nhân có tài phong long. Hỏa Tinh hãm địa tối quái đản, vô sự quan tai náo một hồi, khắc hại lục thân tất khó tránh khỏi, rủi ro gian khổ miễn kinh hoàng.

Linh tinh nhập nhị hạn cát hung bí quyết: Linh tinh nhập hạn tất điên cuồng, vô cát tương chiếu gây tai hoạ hại, hạn gặp linh tham phúc còn nhiều hơn, miếu vượng cát đa phú quý dương.

Hỏa linh nhập nhị hạn cát hung bí quyết: Hạn gặp tham lang phúc còn nhiều hơn, miếu vượng cát đa phú quý dương, hãm địa mủ máu vừa thất cởi, khẩu thiệt quan tai ngoài ý muốn lai.

21, thiên không cướp tinh của năm, thường gặp hư gạt không thật việc, phát sinh tiền tài lỗ lã, sinh bệnh việc. Hai sao cùng giá trị, càng hung.

Thiên không đương vận, bách sự hư hao tổn bất an, hư danh hư lợi, tiền tài phá hao tổn, làm việc bỏ vở nửa chừng, hoàn phòng thê tử thương tai, nhược phùng hung thần thấu thì phòng yểu thọ; nhưng ý nghĩ đặc biệt thanh tỉnh, linh cảm hảo, có sức sang tạo, cho nên mưu kế, dự đoán, dời, cuộc thi, yêu cầu nói, bái sư chờ sự rất có lợi.

Địa kiếp đương hạn, rủi ro bệnh tai nạn miễn; thái tuế sát tinh cùng lâm, tật ách tới nặng; phùng quan phù thì có quan tai.

Nhị hạn phùng thiên không cướp, gặp chính tinh miếu vượng gia giờ lành, nhân tuy có thể bình an, nhưng cũng chủ tài lai tài khứ, bất năng thượng đạt, sự nghiệp có trở ngại (nhưng nhân viên kỹ thuật, tài nghệ, nhà phát minh, tác gia, ngũ thuật nhân viên trái lại cát); như phùng nó sát hoặc lưu sát, rách nát tai hoạ khó tránh khỏi. Nhược chính tinh bị chiếm đóng gia sát, thường nhân rách nát (nhất là tài sản phương diện), quan viên thất trách, quá mức thì tổn hại thọ, hoàn phòng thê tử thương tai; trở lực khá lớn, nhu nhẫn nại mà qua cửa ải khó khăn, khổ tẫn cam lai; hay nhất đi xa nhà một đoạn thời gian, hoặc tố ta trước đây rất muốn làm mà vừa vị việc làm. Đến đây phương vị bách sự không thích hợp.

Thiên không cướp cùng nhập hạn cát hung bí quyết: Kiếp không nhị hạn tối quái đản, phu tử ở trần cũng tuyệt lương, Hạng Võ anh hùng tằng tang nước, Lộc châu phùng đến đây té chết.

Khổ hạn câu phùng thiên không hoặc Địa kiếp, hoặc đại hạn và tiểu hạn các phùng kiếp không một trong, chủ đại rách nát; chính tinh miếu vượng thì phá mà không thương; chính tinh hãm địa thì thất bại thảm hại, tái phùng nó sát thì rách nát mà lại có hình thương; tái phùng âm sát, thiên khôi, hoàng tuyền lộ cận.

☆ 22, thiên mã tinh của năm, sẽ phát sinh đi xa, du ngoạn, lên chức, thiên động việc. Nên không động đậy nên tịnh, có thể tích cực chủ động tiến thủ. Phùng cát tăng cát, tài nguyên quảng tiến; phùng hung tăng hung; phùng Tử Phủ lộc tồn chủ lên chức, cuộc thi cao trung, canh phùng thiên vu lên chức nhanh hơn. Phùng đà la, thiên không cướp, bất lợi phần đất bên ngoài phát triển, vô cát dễ xảy ra tai nạn xe cộ hoặc té ngã. Nhược và cơ, lương (cũng động tinh) đồng cung, canh chủ có động tác. Thiên cơ Hóa kị gặp thiên mã, trốn chết.

Thái tuế hoặc tiểu hạn phùng thiên mã kiếp không cùng độ của cung, rủi ro bại nghiệp, mà lại chủ có tai nạn xe cộ, gia Hóa kị vưu quá mức.

Đến đây phương vị cập hạn vận, nên đi xa, bái sư phỏng giao hữu.

☆ 23, hồng loan thiên hỉ tinh của năm, sẽ có đào hoa, môi giới, luyến ái, hôn ưa, tình dục, hiệp ước, sanh con dưỡng cái, vui mừng đoàn tụ chờ sự. Hội đào hoa tinh hoặc lưu niên chi và khổ hạn chi lục hợp thì đào hoa càng mạnh. Thanh niên gặp của thì cát, vị hôn người dễ có chính thức đào hoa, tức dĩ luyến ái kết hôn là mục đích đào hoa, lão niên gặp đứng đầu khắc tử khắc thê hoặc màu hồng phấn sự hoặc gặp tiểu nhân hoặc thương tai. Tam hợp ngôi sao may mắn lai hội chủ có sinh con trai phát tài, hôn nhân hoặc ngoại thiên niềm vui. Và đại hao đồng cung, chủ rủi ro, chủ tinh bị chiếm đóng càng hung. Tiểu hạn cung xung hồng loan, hoặc lưu niên hồng loan hợp tiểu hạn cung, đều chủ có cảm làm phức tạp tình hình.

Hồng loan vừa chủ huyết quang. Hồng loan giao nhau của hạn vận, cung tật ách sai ai ra trình diện thất sát, hoặc Bản cung sai ai ra trình diện thất sát, phá quân, kình dương, kỳ họp hằng năm có giải phẫu, thương tai, tai nạn xe cộ. Hồng loan và sát tụ, cũng chủ huyết quang rủi ro, như sanh mổ (c-section), giải phẫu, thương tai chờ.

Hạn phùng thiên hỉ, việc vui đột nhiên tới. Nam trọng thiên ưa, nữ nặng hồng loan.

Lưu niên cung điền trạch phùng hồng ưa, chủ thiêm nhân khẩu, lại thấy tả hữu có tân khách tá cư.

Hồng loan phương vị có thể cầu hôn, cầu chức, tố kỳ vay và cổ phiếu sinh ý; lão niên ứng với tị của, luyện công cũng nên tị của.

Đến đây vận đến đây phương, có thể yêu cầu mưu cầu chức, cuộc thi, cầu hôn;”Vui vẻ có thể giải trừ tam sát”, thiên hỉ là giải tai tị nạn thật là tốt phương vị.

☆ 24, âm sát tinh của năm, dễ bị tiểu nhân ám toán, hoặc có ám hao tổn, chiêu thị phi, có tai hoạ. Và kiếp sát, phỉ liêm cập thất sát tinh tụ thấu, cẩn thận tai nạn xe cộ, huyết quang tai ương; lại thêm thiên khôi, thương tai tới vong. Gia phá toái, phùng phúng chiếu đến, trong nhà có tang sự.

Hạn vận phùng, lòng nghi ngờ nặng, cao ngạo, tự cho mình siêu phàm, thường có tinh thần không tự chủ được mờ ám và có tiểu nhân níu áo.

Lưu niên phùng, bổn phương cập đối phương không thích hợp động thổ. Đến đây vận đến đây phương vị bách sự không thích hợp, vưu không thích hợp tham bệnh nhân, tham gia tang sự chờ.

☆ 25, đại hao tinh của năm, tiền tài phá hao tổn, làm việc vô công, thất ý khá nhiều.

Đại hao tinh nhập hạn vận, công danh lợi lộc dễ được mất, nội bộ tổn hao trọng đại. Nhược gặp chủ tinh miếu vượng cát củng, tuy có tổn hao, nhưng tiến nhiều hơn ít, đối ông chủ mệnh canh lợi tiến nhanh đại xuất mà thu hoạch lợi. Không thích hợp và họ hàng gần vãng lai, bằng không đa hao tổn mà vô ích.

Lưu niên đại hao tinh, nhập bản mệnh cung điền trạch, hoặc và năm sinh đại hao đồng cung hoặc đối chiếu mà vào bản mệnh cung điền trạch hoặc lưu niên cung điền trạch, chủ tao trộm cướp, cho nên bán của cải lấy tiền mặt bất động sản.

Lưu niên đại hao không thích cùng hồng loan, lưu loan cùng một chỗ, nhược bay vào khổ hạn cung hoặc khổ hạn cung tài bạch, hội rủi ro, nhược sở nhập của cung hãm địa, tài phá rất lợi hại.

Đại hạn nhập cung phụ mẫu phùng đại hao, hoặc đại hạn cha mẹ của cung phùng đại hao, phụ mẫu bất lợi, lưu niên tái phùng tang treo bạch hổ, chủ tang phụ mẫu.

☆ 26, thiên diêu tinh của năm, sẽ phát sinh tình dục, tình cảm phương diện việc.

Hạn năm phùng thiên diêu, cá tính không ổn định, vận trình biến hóa khúc tích, ưa khoe chính; gặp gỡ bằng hữu khác phái là chính biết, tiến triển tốc độ rất nhanh, rất nhanh hội phát triển trở thành thực chất quan hệ. Tam phương có nữa hồng loan hoặc cái khác đào hoa tinh, đào hoa quá nặng, vị hôn người ngoắc thành hôn, có chồng người dễ có tình dục sự. Gia phá quân hoặc kình dương, chủ có thuỷ ách. Như hạn chở vào cung tật ách phùng thiên diêu, Bản cung hoặc cung phụ mẫu vừa phùng sát tinh phá tan, chủ phụ mẫu không hề chuyện may mắn phát sinh. Khổ hạn cập thái tuế nặng điệt thiên diêu, tam phương phục sai ai ra trình diện hồng ưa, vị hôn người ngoắc thành hôn. Lưu niên hoặc tiểu hạn phùng thiên diêu gia hồng ưa, kết hôn có khả năng rất cao.

Đến đây phương vị dễ giao hữu, hợp đồng, buôn bán, không đổi hôn phối.

☆ 27, thiên hình tinh của năm, sẽ phát sinh và giao tế, hình tai hữu quan việc. Chủ tinh bị chiếm đóng chủ quan phi tranh tụng, rủi ro, hỏa ách, tật bệnh quấn. Chủ tinh miếu vượng cát củng, đối hình giơ cao trái lại chủ có lợi phá án lập công. Hình tai tật bệnh là lên trời hoặc thủ trưởng sở gia hình. Làm việc dễ trên đường khúc chiết, tích cực tiến thủ tài năng thành công.

Thiên hình là Tang Môn tinh, chủ có tử tang việc, nhược gặp chủ tinh Hóa kị, tái phùng lưu niên Tang Môn, người đi viếng, bạch hổ, quán sách, khốc hư chờ tinh thủ chiếu thì canh nghiệm, bất lợi nam mệnh.

☆ 28, mui xe tinh của năm, phập phồng biến hóa trọng đại, tài nghệ phát huy tốt hơn, nhưng sẽ có cảm giác cô độc. Nên yêu cầu nói bái phật.

Lưu niên lưu nhật phùng, cũng có tang lễ nghi trượng ý, trọng bệnh người phùng của thì hung.

Đến đây phương vị có thể học ở trường, cuộc thi, yêu cầu nghệ, bái phật yêu cầu nói.

☆ 29, kiếp sát tinh của năm, khinh người tổn hại tài, thất trách, thất danh, nặng người thương thân yểu thọ. Thường là bằng hữu, hạ nhân trung tâm tiểu nhân phá hư và gia hại. Kiếp sát, là bị ngoại nhân từ ngoại cướp bóc ý.

☆ 30, thiên khốc tinh của năm, kế tiếp bại lui, mọi chuyện bất toại ý, có chuyện thương tâm hoặc sợ bóng sợ gió sự. Thiên khốc và kiếp sát, không vong cùng, chủ có tử thương, tang phục. Gia hội thiên hình, kình dương, bạch hổ, phúng chờ ác, cũng chủ có tử vong, thương tổn, huyết quang tai ương, lưu niên cung phụ mẫu sai ai ra trình diện xương khúc đái sát kị, có thể phải cáo biệt song thân. (cần phải chủ tinh bị chiếm đóng gia Tứ Sát tài luận đại hung, chủ tinh miếu vượng, không được gia hội Tứ Sát thì không đến mức có đại hung).

Đến đây phương bách sự không thích hợp, bất năng lảng tránh thì, có thể từ tử vi tinh và thiên hỉ tinh chỗ đi đường vòng mà đi.

31, thiên hư tinh của năm, bách sự phù phiếm, không thực tế, chính xác là giả, giả là thật, đương ưa không thích, đương ưu không được ưu, phùng cát không được cát, phùng hung không được hung, duy phạm hình luật có thể tạm miễn truy cứu hoặc giảm bớt. Dễ có sợ bóng sợ gió sự. Vãn vận phùng, hội khán đạm thế sự.

Đến đây phương bách sự không thích hợp, không thể cầu tài, yêu cầu danh, yêu cầu mưu, nhưng nên yêu cầu nói, ngộ thiền, ngũ thuật.

Phùng khốc hư đại hạn, nguyên bàn cung phụ mẫu phùng Hóa kị lưu dương xung của năm, phụ mẫu có tử vong của ưu; hoặc lưu niên tiểu hạn cung sai ai ra trình diện khốc hư, nguyên bàn phụ mẫu sai ai ra trình diện Hóa kị Tứ Sát chờ, cũng chủ phụ mẫu có tử vong của ưu.

Đại hạn thiên hư, tiểu hạn thiên khốc; hoặc đại hạn thiên khốc, tiểu hạn thiên hư, chủ có đồ tang hoặc chuyện xui xẻo. Phùng thiên lương có thể giải trừ. Đại hạn thiên khốc, đại hạn tiểu hạn (hoặc lưu niên) song xung thái dương chủ tang phụ, song xung Thái âm chủ tang mẫu.

Khốc hư hai sao cùng giá trị càng hung, khổ hạn câu phùng, đa thành sự bất túc, bại sự có thừa, tam phương tứ chính lại thấy tang treo bạch hổ, cho dù bản thân vô tai, cũng chủ lục thân có thương tích. Hai sao cứ thủ của cung, nhược thất hãm, thái tuế giá trị của cũng hung. Khốc hư giáp đại hạn hoặc phân thủ khổ hạn, chủ có rách nát, tang phục chờ chuyện xảy ra sinh, chủ tinh bị chiếm đóng gia sát càng.

☆ 32, phá toái tinh của năm, có nhiều hổ lang giữa đường, tiến lên có trở ngại, bất khả miễn cường đối phó với địch; thường làm sai sự, thường có trở ngại trệ, nghĩ thầm sự phải không. Đến đây phương vị không thích hợp yêu cầu mưu, yêu cầu danh, cầu chức, cầu hôn, luyện công.

Đến đây tinh cũng chủ đồ tang, hạn vận phùng phúng cự môn đại hao lai hội tụ, chủ trưởng bối thân nhân hoặc quan hệ thông gia có qua đời khả năng.

☆ 33, thiên vu tinh của năm, đa kỳ ngộ, có thăng phần thưởng. Gia hội ngôi sao may mắn, nhất là lộc mã, kêu trời vu cản mã, chủ điều động lên chức; nếu không hội ngôi sao may mắn, thì không nhiều tác dụng, gặp sát phá tan càng không dụng. Đến đây phương vị có thể yêu cầu nói, cần y vấn thuốc.

☆ 34, thiên nguyệt tinh của năm, tật bệnh ngôi sao, thường có không giải thích được phiền não, tật bệnh quấn. Đến đây phương vị bách sự không thích hợp.

☆ 35, sao Tứ hóa (giống nhau chủ hạn năm sao Tứ hóa, phi nguyên cục sao Tứ hóa)

☆ hóa lộc tinh — phát tài thăng chức, nhưng cầu tài so sánh vất vả cực nhọc, có thể lao trung tâm lấy được tài. Nguyên bàn Hóa kị, hạn vận hóa lộc là thay đổi hảo.

Đại hạn phùng của, chính tinh vượng địa chủ mười năm may mắn; bị chiếm đóng phá tan, hư danh hư lợi, chung bại.

Tiểu hạn phùng của, thăng chức phát tài. Hóa lộc cư thái tuế, tiền tài từ thái tuế phương đắc; cư nguyệt xây nguyệt tương phương, lộc từ cai cung cai nguyệt được; hóa lộc nhập ở đâu cung, lộc ngay ở đâu cung sinh. Hạn năm cung phu thê có hóa lộc, đối cung hoặc lục hợp cung có đào hoa tinh, có yêu đương vụng trộm sự.

Phùng thiên không cướp kị, thì là lộc phùng phá tan, cát chỗ giấu hung, tiên phát hậu phá, chuyện chi tiết nên khán chủ tinh tinh tình nội dung quan trọng.

Hạn năm sai ai ra trình diện hóa lộc gia hội Tứ Sát, sự nghiệp tài vận hội cấp tốc thành công, tai tật hội kịch liệt biến hóa phát triển.

Hạn năm hóa lộc nhập lưu niên cung thiên di, có xuất ngoại, đi xa hoặc dời niềm vui.

☆ hóa quyền tinh — chủ đắc chí, thăng chức thăng cấp, lấy được quyền bính, nhưng gặp bị chiếm đóng gia sát của cung, làm quan người trái lại có thất chức giáng cấp tai ương.

Hóa quyền nhập nhị hạn cát hung bí quyết: Quyền tinh nhập hạn ưa phi thường, quan lộc thăng chức tá quân vương, tài bạch sung túc nên gây dựng sự nghiệp, từ nay gia đạo bảo an khang. Quyền tinh nhược gặp vũ tham lâm, làm việc yêu cầu mưu thuận lợi thành, sĩ tử danh cao phúc lộc thấu, thường nhân được đến đây tích vàng bạc.

☆ hóa khoa tinh — nhập vượng cung gia cát, có thể có uy vọng danh tiếng, cuộc thi cao trung.

Khổ hạn phùng của, không có không được cát, nhưng dễ có gia vụ tranh cãi, nhược phùng dương đà thiên không cướp thương khiến cho đồng cung của hạn vận, người làm quan thất trách, thường nhân phá hao tổn, quan tai khẩu thiệt. Vị hôn người phùng của, nhược kết hôn là công chính thức kết hôn. Tam mới có khoa quyền lộc củng, đại cát, bách sự trôi chảy, danh dự chiêu chương.

Khoa tinh nhập nhị hạn cát hung bí quyết: Khoa tinh nhị hạn gặp văn xương, sĩ tử phùng của tính danh hương, tăng nói thứ nhân cũng phú quý, mưu là trôi chảy sự thông.

☆ Hóa kị tinh — đa chủ có trở ngại trệ, chủ tinh miếu vượng Hóa kị thì vất vả cực nhọc mà thành; bị chiếm đóng Hóa kị thì vất vả cực nhọc mà không thành, mà lại chủ có tai hoạ. Thụ Hóa kị xông đối cung lại càng không lợi.

Nguyên bàn Hóa kị, hạn vận biến hóa lộc khoa, hơi bị thay đổi hảo, hướng địa phương tốt hướng phát triển, năng lực yếu bớt nguyên kị tác dụng; biến hóa quyền không cần thiết hảo, chủ tranh quyền tranh cãi. Nguyên bàn Hóa kị, hạn vận Hóa kị điệt nhập, xưng là kị đái kị, đại hung. Nguyên cục hóa lộc, hạn năm biến hóa kị, thì là đồi bại. Nguyên cục hóa khoa biến hóa kị, là thụ phỉ báng mà danh dự có tổn hại hoặc có thị phi.

Đại hạn phùng sao Hóa kỵ, mười năm hối cữu, chủ tinh miếu vượng an tâm một chút; tiểu hạn phùng của, một năm bất lợi; nhị hạn và thái tuế giao lâm, kiên quyết lận đận, văn nhân không kiên nhẫn cửu, thương nhân bất lợi, nhưng quân nhân dù có ta khẩu thiệt thị phi, cũng không đại phỏng hại.

Hạn năm phùng Hóa kị gia lục sát, sự nghiệp, tài vận, tai tật đều hội kịch liệt rách nát và phát sinh. Điệp kị càng hung.

Hóa kị nhập mệnh, dữ nhiều lành ít; Hóa kị tinh ở tam phương tứ chính, hóa lộc ở mệnh, cát đa hung ít.

Hóa kị và thất sát cùng giá trị vu cung thiên di, đại hạn phùng của, tiểu hạn cập thái tuế đều thất cát, thì có chết của ưu.

Sao Hóa kỵ nhập nhị hạn cát hung bí quyết: Sao Hóa kỵ nhập miếu nhưng có thể là, dù có tai cữu cũng không thương, một tiến một thối danh bất toại, lại thêm ngôi sao may mắn bảo an khang; nhị hạn trong cung sai ai ra trình diện sao Hóa kỵ, sinh tai làm hại tất gia khuynh, làm quan từ chức tao tang lạm, quan lại nhỏ cần phải phòng tao hình trượng.

Sao Hóa kỵ lạc hãm ở rảnh rang cung, ác sát gia lâm tác ngoan hung, tài tán nhân ly đa khó khăn, thương quan từ chức hiếu gặp lại.

☆ 36, thiên thương thiên khiến cho thái tuế nhị hạn phùng, không hỏi được địa phủ, cát đa nhưng có phúc, cho dù có họa cũng khinh. Đại hạn giá trị thương khiến cho vu họa chặt nơi, tam phương vô cát mà giá trị cự môn thiên cơ dương đà hỏa linh kị, tiểu hạn đến đó, đương niên đã chủ có tai; nhược thái tuế lại cùng chúng ác giao nhau, canh phùng năm sinh hoặc lưu niên Tang Môn, bạch hổ, người đi viếng lai củng xung chiếu, hạn vừa lâm đất chết, mệnh thân vô cát trợ giúp, đại hung, tất có tử tang đồ tang việc (đại hạn thái tuế cát người không ngại, tối kỵ đại hạn giá trị thiên không kiếp không vong, thương khiến cho cùng giá trị hoặc giáp, tiểu hạn điệt tới, thái tuế vừa giá trị ác diệu vu đất chết, vừa phùng lưu dương lưu đà cùng độ, cửu tử nhất sinh). Và xương khúc cùng, cũng có hình thương việc.

Khổ hạn hoặc lưu niên cùng lâm thiên thương, thiên sứ, có sát, chủ thương bệnh rủi ro, nặng thì có hiểm ách.

☆ 37, tai thai tinh nhập hạn vận, chủ tinh vượng cát, có địa vị đề cao hoặc cấu xa của khả năng. Có thể ngồi một mình nhất phương, đã bị người khác ủng hộ, có nhất định ảnh hướng lực. Hai sao cùng giá trị so sánh lực.

Ở vận dụng trung tâm, đến đây phương vị có thể cạnh tranh, yêu cầu mưu, cầu chức, cuộc thi chờ.

☆ 38, thai phụ nhập hạn, có nói chức, thay đổi tốp của gặp. Thai phụ tại vị, nên tranh cử, tầm xin giúp đở người của chính mình.

☆ 39, phong cáo nhập hạn vận, tất có phong thưởng, lộc từ trên trời hạ xuống. Đến đây lại vừa cầu hôn, cầu chức, yêu cầu danh. Lão niên gặp của không được cát.

☆ 40, long trì nhập hạn vận, vận trình tương đối bình ổn, lòng của người ta tính cũng tương đối ổn định. Niên thiếu phùng, lợi cuộc thi. Đến đây phương vị có thể an trí gia đình, nơi ở, giường ngủ, đối nam chủ nhân có lợi.

☆ phượng các nhập hạn vận và long trì cùng phán đoán. Niên thiếu phùng, lợi cuộc thi. Đến đây phương vị, nữ mệnh có thể yêu cầu mưu, học ở trường, yêu cầu công danh, luyện công có thể luyện tuệ công; nam mệnh có thể kén vợ kén chồng, chọn nữ tài

☆ 41, cô thần, quả tú nhập hạn, tâm tính cao ngạo, không thích kết bạn, thường rời xa phụ mẫu, người nhà, bằng hữu, bạn tri kỉ, hoặc đơn độc hành động. Đến đây phương vị không thích hợp cầu tài, cầu chức, tìm phối ngẫu, kết phường, tố tụng.

☆ 42, thiên đức tinh nhập hạn vận, thường có ban cho của quang vinh, vinh thăng của diệu, bách sự hài hòa, công danh đang nhìn. Niên thiếu lợi cuộc thi. Đến đây phương vị có thể cầu tài, yêu cầu mưu, thành hôn, giao dịch.

☆ 43, ân quang tinh nhập hạn vận, thường và cao quý người làm bạn, tá người khác lực lượng thượng khứ.

Đến đây phương vị có thể cầu chức, tranh cử, cuộc thi.

☆ 44, thiên quý tinh nhập hạn vận, dễ và quan trên quý nhân câu thông, niên thiếu học tập cuộc thi không sai, trung tâm lão niên chủ thăng chức thăng cấp hoặc được có địa vị có tiếng ngắm người đó bang trợ, gia xương khúc càng lộ vẻ. Có thể ở đây phương vị cầu kiến thủ trưởng trưởng bối.

Đến đây phương vị có thể cầu hôn, thiên di, cầu chức, cuộc thi, thông quan.

☆ 45, thiên quan tinh nhập hạn vận, chủ thăng chức lên chức, hoặc hiển họ dương danh, chức vụ có tốt biến động, người làm ăn thì hội phát tài. Thiên quan ở vận, nên nắm chặt kỳ ngộ, tích cực tiến thủ. Đến đây phương vị có thể cầu chức, tranh cử, cuộc thi.

☆ 46, thiên phúc tinh nhập hạn vận, chủ có phúc khí, lên chức, phát tài, thực lộc, niên thiếu cuộc thi thuận lợi, người làm ăn phát tài.

Đến đây phương vị có thể cầu tài, yêu cầu mưu, học ở trường.

☆ 47, không vong tinh nhập hạn vận, bách sự không được thuận, có nhiều lần bất trắc việc phát sinh; hội bất mãn hiện thực, luôn tưởng đổi công tác hoàn cảnh; thường gặp hư gạt không thật việc; thường thân bất do kỷ, không được giữ. Đến đây phương bách sự không thích hợp, nên sáng tác phát minh.

☆ 48, giải thần tinh nhập hạn vận, phùng hung không được hung, phùng cát không được cát, gặp tụ thì tản. Đến đây phương vị có thể yêu cầu danh, yêu cầu lợi, bái phật yêu cầu sư.

☆ 49, Hàm trì mộc dục tinh nhập hạn vận, chủ có đào hoa sự, thuộc buôn bán hình đào hoa, hội nhân đào hoa mà rủi ro.

☆ 50, Bản cung vô chính tinh, làm việc thiếu chủ sai ai ra trình diện, đa chần chờ bất quyết; gia hội dương đà cập Sát Phá Lang, có khai đao khả năng, đồng hạn phùng canh mới có thể; lưu niên phùng, ở phương châm sách lược thượng do dự bất quyết, thường xuyên cải biến.

☆ 51, lưu niên quan phù và năm sinh quan phù giáp Tứ Sát vu cung thiên di, thái tuế tiểu hạn đi được đến đây cung, ắt gặp phê bình, giáng âm nổi khổ, quá mức thì hình tai, lao động cải tạo, thông tập trốn chết.

☆ 52, đi hạn tới phú quý cách cục cung độ, tất có kết quả tốt. Đi hạn tới chủ tinh bị chiếm đóng tịnh Hóa kị cung độ, tất hung.

Tiết 8: thái tuế, tiểu hạn rơi mười hai cung cát hung tố phán đoán

Thượng tiết là hạn năm phùng tinh nhận định, chẳng phân biệt được cung độ. Đến đây tiết là từ lưu niên vào cung và tinh phối hợp mà nói, cũng không cùng phương diện gia dĩ lo lắng, để phán đoán nhân đi năm tai hoạ, cho nên lưỡng tiết nên cộng đồng xem thêm. Dưới nhược vị luận cập tinh diệu, đa số thường thường quá, không được cát không được hung. Dưới của luận, phùng Bản cung hóa giờ lành, chủ ứng với phúc, cũng nên tam phương cát chúng củng phù, nhược tam mới có sát thì bán cát bán hung, cát chỗ giấu hung. Bản cung phùng hung tinh thì, chủ ứng với tai, nhưng tam phương cát chúng thì có thể giảm tai, tam phương tái phùng sát người tai cữu tất ứng với mà lại nặng. (sinh ra năm thái tuế cũng có thể tố đến đây tiết tiến hành phán đoán suy luận).

☆ 1, tử năm thái tuế cập tiểu hạn đáo tử cung, chủ tinh miếu vượng mà hóa giờ lành: (tử năm thái tuế cập tiểu hạn đáo tử cung ý tứ là: Lưu niên là tử năm nhập tử cung sở chủ cát hung, hoặc là tiểu hạn nhập tử cung thì sở chủ cát hung, như trên)

Chủ tinh là sát phá, quý canh kỷ năm sinh ra mập ra. Chủ tinh là cự cơ, ất quý năm sinh ra mập ra. Chủ tinh là phủ tướng lương, đinh kỷ canh năm sinh ra tài vượng như ý. Chủ tinh là trời cùng, bính năm đinh sinh ra tài quan song mỹ. (cũng nên tam phương vô sát gia cát tài như vậy phán đoán, gia sát thì phủ. Dưới các luận đều cùng).

Tử năm thái tuế cập tiểu hạn đáo tử cung, chủ tinh không được miếu vượng mà hóa hung thì:

Chủ tinh là tử vi, bính mậu nhâm năm sinh ra chủ hối cữu, rủi ro tai ương.

Tử năm thái tuế sở giá trị cát hung tinh:

Giá trị cơ cùng âm xương khúc tả hữu mặt mày hốc hác liêm Vũ phủ cự sát lộc chờ tinh, có thể phán đoán kỳ niên nhân tài lưỡng mỹ, mọi chuyện như ý. (tam phương cát chúng vô sát tài như thế luận, phùng sát phá tan thì phủ, dưới các luận đều cùng)

Nhược giá trị tham tử lương dương dương kị chờ tinh, liền phán đoán kỳ niên nhân tài tiêu tan, quan tai đồ tang. Bản thân tai cữu có thể giảm phân nửa luận. (cát đa tai khinh, sát đa tai cữu tất ứng với, như trên).

☆ 2, xấu năm thái tuế cập tiểu hạn đáo xấu cung, chủ tinh miếu vượng mà hóa giờ lành:

Chủ tinh là trời cơ, bính tân sinh ra phát vượng. Chủ tinh là trời tướng, mậu năm sinh ra phát vượng. Chủ tinh là âm vũ, bính mậu sinh ra phát vượng. Chủ tinh là phủ liêm, mậu năm sinh ra phát vượng. Chủ tinh là trời lương, bính mậu tân sinh ra phát vượng. (cũng nên tam phương cát củng, phùng sát phá tan thì phủ)

Xấu năm thái tuế cập tiểu hạn đáo xấu cung, chủ tinh không được miếu vượng mà hóa hung thì:

Thái tuế ở xấu cung thủ mệnh, mệnh vô chính diệu, tam phương sát thấu, mậu năm sinh ra hối cữu. Chủ tinh là thái dương, giáp ất sinh ra hối cữu. Chủ tinh là trời cơ, bính tân quý sinh ra hối cữu. Chủ tinh là liêm cùng, đinh canh sinh ra chiêu quan phi tai cữu.

Xấu năm thái tuế sở giá trị cát hung tinh:

Giá trị tử tướng lương âm phủ liêm phá xương khúc cơ tả hữu lộc tồn chờ tinh, tam phương cát củng vô sát, có thể phán đoán kỳ tuổi tác sự như ý.

Nhược giá trị cùng cự vũ tham dương dương kị, liền phán đoán kỳ niên nhân tài tiêu tan, quan tai khẩu thiệt, đồ tang. Phùng bản thân tai cữu, có thể giảm phân nửa luận. (cát đa có thể giảm bớt, sát đa tai cữu tất ứng với)

☆ 3, dần năm thái tuế tịnh tiểu hạn đáo dần cung, chủ tinh miếu vượng mà hóa giờ lành:

Chủ tinh là tử dương vũ lương sát, tam phương cát củng vô sát, giáp canh đinh kỷ sinh ra, tài quan song mỹ.

Dần năm thái tuế đáo dần cung, chủ tinh bị chiếm đóng mà hóa hung thì:

Chủ tinh là liêm tham phá, tam mới có sát, bính mậu sinh ra chiêu quan phi; tử ngọ sinh ra không thích dần thân tuổi hạn.

Dần năm thái tuế sở giá trị cát hung tinh:

Giá trị Tử Phủ cơ âm vũ sát cùng tướng dương cự lương chờ tinh, liền phán đoán kỳ niên nhân tài bổ ích, làm việc như ý.

Giá trị tham đà kị, liền phán đoán kỳ niên nhân tài phá hao tổn, quan phi, đồ tang. Nếu là bản thân sai ai ra trình diện tai, tai có thể giảm phân nửa luận.

☆ 4, mão năm thái tuế cập tiểu hạn đáo mão cung, chủ tinh miếu vượng mà hóa giờ lành:

Chủ tinh là tử cơ dương tướng phủ cùng vũ, ất năm sinh ra phát vượng.

Mão năm thái tuế cập tiểu hạn đáo mão cung, chủ tinh không được miếu vượng mà hóa hung thì:

Chủ tinh là liêm trinh, giáp bính sinh ra hoành phá. Chủ tinh là thái dương, giáp ất sinh ra rủi ro tai hoạ; canh năm sinh ra cũng không nên.

Mão năm thái tuế sở giá trị cát hung tinh:

Giá trị dương lương tử cơ cùng phủ tham cự sát chờ tinh, liền phán đoán kỳ niên nhân tài thịnh vượng, hôn nhân việc vui trọng trọng, mọi việc như ý.

Nhược giá trị liêm phá âm tướng dương kị, liền phán đoán kỳ năm rủi ro, quan phi khẩu thiệt. Nếu là bản thân tai cữu, có thể giảm phân nửa luận.

☆ 5, thìn năm thái tuế cập tiểu hạn đáo thìn cung, chủ tinh miếu vượng mà hóa giờ lành:

Chủ tinh là tử tham sát, quý giáp sinh ra, tài quan lộc vượng. Chủ tinh là cơ dương, đinh canh quý sinh ra, tài lộc phát vượng. Chủ tinh là trời cùng, mậu canh quý sinh ra, trôi chảy. Chủ tinh là cự môn, bính tân sinh ra, toại nguyện.

Thìn năm thái tuế cập tiểu hạn đáo thìn cung, chủ tinh không được miếu vượng mà hóa hung thì:

Chủ tinh là tham vũ, nhâm quý sinh ra tai hối. Chủ tinh là cùng cự, đinh canh sinh ra tai hối. Chủ tinh là liêm trinh, nhâm quý sinh ra tai hối tới nặng. Chủ tinh là âm dương cơ, giáp ất mậu kỷ sinh ra tai hối.

Thìn năm thái tuế sở giá trị cát hung tinh:

Gặp dương cơ lương sát tham xương tả hữu chờ tinh, liền phán đoán kỳ năm tài lộc tiến nhanh ích, gia đạo thịnh vượng, sinh con trai tiến nhân, hôn nhân vui mừng đa.

Nhược gặp tử cùng liêm phủ âm cự tướng phá kị, liền phán đoán kỳ năm rủi ro, đồ tang, quan tai khẩu thiệt.

☆ 6, tị năm thái tuế cập tiểu hạn đáo tị cung, chủ tinh miếu vượng mà hóa giờ lành;

Chủ tinh là Tử Phủ cùng cự tướng lương phá chờ tinh, bính mậu tân sinh ra mập ra. Chủ tinh là âm cơ, đinh nhâm bính sinh ra phát tài. Chủ tinh là tham lang, giáp mậu sinh ra bình thường.

Tị năm thái tuế cập tiểu hạn đáo tị cung, chủ tinh bị chiếm đóng mà hóa hung thì:

Chủ tinh là cự tham, bính quý sinh ra khẩu thiệt, tai hối. Chủ tinh là âm phá, tai hối đa đoan.

Tị năm thái tuế sở giá trị cát hung tinh:

Gặp tử dương cùng phủ lương lộc tồn chờ tinh, liền phán đoán kỳ niên nhân tài xưng ý, việc vui trọng trọng.

Nhược gặp vũ liêm âm tham cự tướng phá kị, liền phán đoán kỳ niên nhân tài tổn thất, quan tai khẩu thiệt. Nếu là bản thân sai ai ra trình diện bệnh tai, tai cữu có thể giảm phân nửa luận.

☆ 7, ngọ năm thái tuế cập tiểu hạn đáo ngọ cung, chủ tinh miếu vượng mà hóa giờ lành:

Chủ tinh là tử dương vũ cùng lương liêm sát phá, đinh kỷ giáp quý sinh ra, tiến tài như ý.

Ngọ năm thái tuế cập tiểu hạn đáo ngọ cung, chủ tinh bị chiếm đóng mà hóa hung thì:

Chủ tinh là tham lang, bính nhâm quý sinh ra, rủi ro, quan tai, khẩu thiệt.

Ngọ năm thái tuế sở giá trị cát hung tinh:

Gặp Tử Phủ cơ dương vũ liêm tướng cự lương phá lộc tồn chờ tinh, liền phán đoán kỳ niên nhân tài thịnh vượng, hôn nhân việc vui trọng trọng.

Nhược gặp âm tham cùng dương đà kị, liền phán đoán kỳ niên nhân tài rách nát, quan tai khẩu thiệt, đồ tang. Bản thân tai ách có thể giảm miễn.

☆ 8, vị năm thái tuế cập tiểu hạn đáo vị cung, chủ tinh miếu vượng mà hóa giờ lành:

Chủ tinh là tử cơ phủ tướng lương chờ tinh, nhâm ất sinh ra, mập ra. Chủ tinh là Thái âm, canh nhâm sinh ra, mập ra phát tài.

Vị năm thái tuế cập tiểu hạn đáo vị cung, chủ tinh bị chiếm đóng mà hóa hung thì:

Chủ tinh là thái dương, giáp ất sinh ra đa tai hối. Chủ tinh là trời cùng, đinh canh sinh ra đa tai. Chủ tinh là vũ khúc, nhâm quý sinh ra tai cữu, quan phi tai họa bất ngờ.

Vị năm thái tuế sở giá trị cát hung tinh:

Gặp Tử Phủ liêm cơ mặt mày hốc hác, liền phán đoán kỳ niên nhân tài bổ ích, làm việc như ý, hôn nhân sinh dục niềm vui.

Giá trị âm dương vũ cùng tham cự dương đà kị, liền phán đoán kỳ niên nhân tài tiêu tan, đồ tang, quan tai, phụ nữ cái miệng nhỏ không yên. Bản thân tai cữu khó tránh khỏi.

☆ 9, thân năm thái tuế cập tiểu hạn đáo thân cung, chủ tinh miếu vượng mà hóa giờ lành:

Chủ tinh là liêm phá tử, giáp canh quý sinh ra mập ra. Chủ tinh là cự môn, giáp quý canh tân sinh ra mập ra. Chủ tinh là trời cơ, đinh giáp quý sinh ra mập ra, canh sinh ra cũng phát tài phúc.

Thân năm thái tuế cập tiểu hạn đáo thân cung, chủ tinh bị chiếm đóng mà hóa hung thì:

Chủ tinh là trời cơ, ất mậu sinh ra tai hối. Chủ tinh là cự môn, đinh sinh ra không thích hợp. Chủ tinh là liêm trinh, bính nhâm sinh ra có tai. Chủ tinh là trời cùng, giáp canh sinh ra tai hoạ. Chủ tinh là tham lang, bính quý sinh ra có tai hoạ.

Thân năm thái tuế sở giá trị cát hung tinh:

Gặp tử dương liêm phủ cự sát xương vũ lộc, liền phán đoán kỳ niên nhân tài lợi ích, việc vui trọng trọng.

Nhược gặp cơ cùng lương tướng âm phá kị, liền phán đoán kỳ niên nhân tài thất lạc, quan phi, đồ tang. Bản thân cũng có tai bệnh.

☆ 10, dậu năm thái tuế cập tiểu hạn đáo dậu cung, chủ tinh miếu vượng mà hóa giờ lành:

Chủ tinh là tử lương âm, bính mậu ất tân sinh ra, tiến tài may mắn.

Dậu năm thái tuế cập tiểu hạn đáo dậu cung, chủ tinh bị chiếm đóng mà hóa hung thì:

Chủ tinh là dương cùng, giáp ất sinh ra không thích hợp. Chủ tinh là vũ khúc, canh nhâm sinh ra không thích hợp. Chủ tinh là trời tướng, giáp canh sinh ra không thích hợp. Chủ tinh là liêm trinh, giáp canh bính tân sinh ra không thích hợp. Chủ tinh là trời phủ, giáp canh nhâm sinh ra không thích hợp.

Dậu năm thái tuế sở giá trị cát hung tinh:

Gặp tử âm phủ xương khúc tả hữu lộc, liền phán đoán kỳ niên nhân tài thịnh vượng, làm việc như ý. Nhược gặp cơ cự vũ liêm dương đà kị, liền phán đoán kỳ niên nhân ly tài tản, khẩu thiệt, quan tai.

☆ 11, thủ năm thái tuế cập tiểu hạn đáo thủ cung, chủ tinh miếu vượng mà hóa giờ lành:

Chủ tinh là tử vi, nhâm giáp đinh kỷ sinh ra tiến tài. Chủ tinh là thái dương, đinh kỷ sinh ra may mắn. Chủ tinh là vũ khúc, đinh kỷ giáp canh sinh ra may mắn. Chủ tinh là trời cơ, giáp ất đinh kỷ sinh ra mập ra. Chủ tinh là cự môn, đinh kỷ quý sinh ra mập ra. Chủ tinh là cùng liêm phá sát, đinh kỷ giáp sinh ra phát tài.

Thủ năm thái tuế cập tiểu hạn đáo thủ cung, chủ tinh không được miếu vượng mà hóa hung thì:

Chủ tinh là tham lang, quý năm sinh ra không thích hợp. Chủ tinh là trời cùng, canh sinh ra không thích hợp. Chủ tinh là trời cơ, mậu sinh ra không thích hợp. Chủ tinh là cự môn, đinh sinh ra không thích hợp. Chủ tinh là thái dương, giáp sinh ra không thích hợp. Chủ tinh là liêm trinh, bính sinh ra không thích hợp. Chủ tinh là vũ khúc, nhâm sinh ra không thích hợp.

Thủ năm thái tuế sở giá trị cát hung tinh:

Gặp âm Lương phủ vũ sát tham cùng tả hữu chờ tinh, liền phán đoán kỳ niên nhân tài lợi ích, làm việc như ý, gia đạo thịnh vượng.

Nhược gặp cự dương phá tử tướng kị, liền phán đoán kỳ niên nhân tài thất lạc, đồ tang, quan tai. Bản thân sai ai ra trình diện bệnh, tai hoạ giảm phân nửa luận.

☆ 12, hợi năm thái tuế cập tiểu hạn đáo hợi cung, chủ tinh miếu vượng mà hóa giờ lành:

Chủ tinh là tử cùng cự lương, nhâm quý mậu sinh ra may mắn. Chủ tinh là trời cơ, nhâm sinh ra may mắn. Chủ tinh là trời tướng, đinh kỷ bính mậu sinh ra mập ra. Chủ tinh là Thái âm, mậu kỷ sinh ra tài quan song mỹ.

Hợi năm thái tuế cập tiểu hạn đáo hợi cung, chủ tinh không được miếu vượng mà hóa hung thì:

Chủ tinh là liêm trinh, bính nhâm quý sinh ra không thích hợp. Chủ tinh vũ khúc, nhâm bính sinh ra không thích hợp. Chủ tinh thái dương, giáp sinh ra không thích hợp.

Hợi năm thái tuế sở giá trị cát hung tinh:

Gặp cùng âm lương Tử Phủ xương khúc lộc chờ tinh, liền phán đoán kỳ niên nhân tài bổ ích, không khí vui mừng trọng trọng, mưu sự xưng ý. Nhược gặp liêm phá sát, liền phán đoán kỳ niên nhân tài tiêu tan, cái miệng nhỏ tử vong, bản thân tai hối.

◇”Cung vị định nhân sự, tinh tình phán đoán cát hung, tứ hóa luận cơ hội”, đây là tử vi đẩu số luận mệnh cơ bản cách.

Tứ hóa thành “Dụng thần”, là cơ hội, nói cách khác, sao Tứ hóa là sự tình phát sinh mồi dẫn hỏa. Sở dĩ ở suy đoán tuổi hạn cát hung thì, yếu coi trọng sao Tứ hóa tác dụng.

Năm sinh như “Thiên”, ở trên trời thùy tượng (chuyện dự triệu, không rõ của tượng); đại hạn như “Địa”, trên mặt đất thành hình (phi thai đã hình thành); lưu niên như “Nhân” (người đã giáng sinh), ở nhân thành sự.

Năm sinh, đại hạn, lưu niên tứ hóa trong lúc đó cơ bản quan hệ là: ① năm sinh làm thể, hạn năm là dụng. ② truyền lên hạ ứng với. Truyền lên, ý tứ là bản cấp tứ hóa nhập thượng cấp nào đó cung, tức chống lại cấp cai cung có ảnh hưởng. Hạ ứng với, ý tứ là hạ cấp nào đó hạn năm đi được bản cấp tứ hóa cung vị thì, hạ cấp cai hạn năm yếu Ứng Cát hung. Giống nhau đại hạn cung truyền lên bản mệnh, hạ ứng với lưu niên, tức đại hạn tứ hóa rơi vào nguyên mệnh bàn ở đâu cung, tựu đối cai cung người đó chuyện xảy ra sinh ảnh hưởng; đại hạn tứ hóa vừa lưu cho tiểu hạn lưu niên dùng, đương tiểu hạn lưu niên đi tới đại hạn tứ hóa cung thì Ứng Cát hung. Đồng lý, lưu niên tứ hóa thượng ứng với đại hạn hạ ứng với lưu nguyệt. ③ bản cấp tứ hóa đầu tiên là cấp bản cấp dùng, thứ nhì mới là truyền lên thượng cấp, hạ đáp ứng cấp.

Sở dĩ, đại hạn dưới tứ hóa có thể dùng “Tam đại”, tức bản cấp, thượng cấp, hạ cấp.

Sinh ra năm sao Tứ hóa, đối suốt đời đều có ảnh hưởng, triệu thị nguyên mệnh bàn các cung viên bản chất, ở luận suốt đời số phận thì trọng yếu nhất. Hạn năm tứ hóa, triệu thị đại hạn và lưu niên các thời kỳ hoàn cảnh biến hóa tình huống.

Dĩ đại hạn Thiên can tra ra sao Tứ hóa, là chuyện quan khẩu, rất trọng yếu, thượng có thể truyền cho nguyên mệnh bàn dụng, hạ có thể truyền cho lưu niên dụng, đối lưu năm ảnh hưởng lớn nhất. Thôi đại hạn thì, dĩ đại hạn tứ hóa thành chủ, kiêm khán tứ hóa năm sinh. Đại hạn can cung tứ hóa là đã thành hình giai đoạn, khởi truyền lên hạ ứng với chuyển ngoặt tác dụng, cực kỳ trọng yếu, giống nhau cát hung sự đô hội ứng với vu mười năm này nội một năm.

Dĩ lưu niên Thiên can tra ra sao Tứ hóa, tác dụng cùng đại hạn tứ hóa, thượng có thể ứng với đại hạn, thượng ứng với đại hạn tác dụng lớn nhất, ví dụ như lưu niên Hóa kị tinh nhập đại hạn cung mệnh, sự tình sẽ rất đảo hối, chủ bản thân không được cát, nhập lục thân cung thì chủ đối lục thân bất lợi; đối hạ có thể truyền cho lưu nguyệt dụng, đối lưu nguyệt sản sinh ảnh hưởng, đương lưu nguyệt đi được lưu niên Hóa kị cung thì đến đây nguyệt ứng với hung. Thành sự phải không người bị hại muốn xem lưu niên, thôi lưu niên thì, chủ yếu khán đại hạn tứ hóa cập lưu niên lưỡng tổ tứ hóa, nhưng nếu tứ hóa năm sinh bị đại hạn lưu niên xung hoặc chồng thì nhưng có tác dụng, không được xung vừa không được điệp thì thì tác dụng không lớn, có thể không nhìn; xung hoặc điệp tác dụng chích khởi tăng cường hoặc suy yếu tứ hóa lực lượng; nhược hạn năm là hóa cát vọt lên năm sinh hóa cát, cho thỏa đáng càng thêm hảo, giống nhau có thể tăng lực lượng; nhược hạn năm Hóa kị vọt lên năm sinh hóa cát, tức là do cát đồi bại, cơ vận độ chênh lệch; nhược hạn năm hóa cát vọt lên năm sinh Hóa kị, thì làm lý do phôi thay đổi hảo, cơ vận đã tới; nhược hạn năm Hóa kị vọt lên năm sinh Hóa kị, làm lý do phôi đồi bại, càng hung, cẩn thận phòng tai hoạ.

Tiểu hạn can cung không được phi tứ hóa, dĩ khán rơi cung tinh tình là việc chính, tịnh xem thêm năm sinh, đại hạn, lưu niên làm tứ hóa cập lưu dương lưu đà lưu khôi lưu việt chờ lưu tinh đối tiểu hạn cung ảnh hưởng.

Tứ hóa quan hệ tương đối phức tạp, tại hạ mặt chương thứ mười bốn tái tác chuyên đề trình bày và phân tích.

Đệ thập tiết lưu tinh nhận định

Lưu tinh chủ yếu là dĩ lưu niên Thiên can địa chi là chuẩn tra ra lưu xương, lưu khúc, lưu khôi, lưu việt, lưu mã, lưu loan, lưu ưa, lưu lộc, lưu dương, lưu đà chờ, tinh tình nội dung quan trọng cập cát hung nhận định và nguyên cục bản tinh cơ bản như nhau, chỉ là cát hung trình độ sảo khinh, đa ứng với tiểu tai tiểu cát mà thôi, qua cai năm thì không dụng, nhưng nếu hung tinh điệp tụ, nhất là và nguyên cục hung tinh điệp thì hung tính nhưng đại.

Lưu tinh cát hung yếu kết hợp chủ tinh phó tinh lai luận. Ví dụ như, lưu niên quan phù phùng ngôi sao may mắn thì trái lại chủ có thăng thiên kỳ ngộ, đến đây năm lên tòa án người có thể thắng kiện, phùng hung tinh thì xuống chức rủi ro và lên tòa án thua kiện. Lưu niên tam sát phùng phá quân vu hãm cung, có rủi ro, ốm đau, hình tai, đồ tang chờ tai hoạ.

Nhược lưu tinh vọt lên nguyên cục sát sao Hóa kỵ, thì lực lượng đây đó xong tăng mạnh, suy đoán lưu niên và đại hạn mười hai cung thì, tức coi đây là biến động cơ hội và đầu mối then chốt.

Lưu niên đại hao: Nhập bản mệnh cập tiểu hạn cung điền trạch, chủ rủi ro chiêu đạo tặc, hoặc chủ trên phương diện làm ăn không như ý, gia sát phá tan tổn thất rất lớn. Như và hồng ưa cùng nhập khổ hạn cung hoặc đại hạn cung tài bạch, tất có phá hao tổn, nhược tiểu hạn cung tái lạc hãm, thì hội đại rách nát.

Lưu niên tam sát: Dĩ tai sát làm hại nặng nhất. Tai sát nhập nguyên cục cung điền trạch, phùng chủ tinh miếu vượng thì, cũng chủ nhà người trong miệng tật bệnh bất an; nhược chủ tinh bị chiếm đóng, thì trong nhà nhân khẩu có thương tích vong. Tai sát nhập khổ hạn cung, chủ sự nghiệp không được thuận, gia thất sát tinh sẽ có đại rách nát; nhưng gặp vũ tinh (sát phá liêm tham) miếu vượng cùng độ, quân nhân có thể nắm quyền.

Phòng hướng và lưu niên tam sát cùng phương hướng, nhược cung điền trạch bất hảo, chủ nhà người trong miệng bất an.

Lưu tinh trung tâm “Bác sĩ thập nhị thần”, “Tương tiền thập nhị thần”, “Tuổi tiền thập nhị thần” chờ tam tổ, là chuyên môn dùng để thôi tiểu hạn dùng, án kỳ ý nghĩa tính chất phụ trợ suy đoán lưu niên mười hai cung cát hung biểu ý. Cát hung suy đoán liệt hậu.

Lưu niên bác sĩ thập nhị thần cát hung phán đoán

Bác sĩ — văn hoa bác học ngôi sao, nhập các cung giai cát. Nhập mệnh chủ có văn phong, thông minh, trí tuệ, suy nghĩ chu đáo chặt chẽ, bác học đa tài, có quyền có thọ. Văn võ giai nghi. Lưu niên tiểu hạn phùng ngôi sao may mắn chủ khoa danh, sự nghiệp trôi chảy.

Lực sĩ — võ quan con đường làm quan ngôi sao, chủ có tiểu quyền thế, nhập các cung giai cát. Hội dương đà, quan võ sự nghiệp nan toại, nhưng bất lợi cuộc thi. Và hóa quyền đồng cung chủ tăng quyền lực. Lợi quan võ.

Thanh long — quan văn con đường làm quan chỗ, nhập các cung giai cát. Chủ việc vui hoặc tiến tài. Thìn năm phùng tối cát. Năm phùng nên kết hôn.

Tiểu hao tổn — tiểu nhân tiền tài tổn hao, hóa kỵ nhập mệnh thân tài cung. Tọa mệnh chủ không được tụ tài. Tiểu hạn phùng chủ mất tiền. Kị kết phường.

Chiếu tướng — đại tướng đất dụng võ. Chủ uy vũ, vừa chủ đắc ý, lợi vũ bất lợi văn. Nhập mệnh chủ cá tính táo bạo.

Tấu thư — truyền tống công văn ngôi sao, là thư mời, giấy khen. Vưu ưa nhập mệnh thân, sự nghiệp, phúc đức chờ cung. Tiểu hạn gặp, chủ có công văn niềm vui, kiện tụng thắng lợi. Nhập mệnh lợi văn chương, có phúc khí.

Phi liêm — chủ tiểu nhân, đào hoa, tai hoạ tai họa bất ngờ, hóa kỵ nhập mệnh thân cung phúc đức, ưa nhập tật bệnh cung, dư cung không được cát. Dễ chiêu quan tòa, đồ tang, tổn hại lục súc, thụ hãm hại phỉ báng, rủi ro, hội bạch hổ càng hung. Vừa chủ mua sắm.

Ưa thần — diên thọ mập ra ngôi sao, chủ vui mừng, hôn nhân, sống chết chờ, hóa kỵ nhập tật bệnh cung, dư cung giai cát. Hội đào hoa tinh có hôn nhân hoặc chuyện tình cảm. Nhưng chủ kéo dài. Vừa chủ việc vui kéo dài.

Bệnh phù — sinh bệnh hoặc nhân sự dây dưa không được thuận, hóa kỵ nhập mệnh thân cung phúc đức. Lưu niên phùng, có sát đồng cung chủ tai bệnh thị phi.

Đại hao — thối tổ bại tài, vật bị mất mất cướp, sự nghiệp bị nghẹt. Các cung giai kị, vưu kị mệnh tài cung. Gia đào hoa tinh, nhân sắc chiêu họa.

Phục binh — âm thầm bất lợi, tao ám toán, kéo dài bị nghẹt. Nhập các cung giai không được cát. Và đà la xấp xỉ, duy lực lượng yếu kém.

Quan phù — chủ quan vận cập quan trường bất lợi, quan phi, kiện tụng, tranh cãi, đã bị thượng cấp lĩnh đạo trách cứ, nhược hội long đức tấu thư có thể giải trừ. Và thất sát bạch hổ tang treo thủ gửi thông điệp, có quan tòa tù do ngục tai ương.

Lưu niên tuổi tiền thập nhị thần cát hung phán đoán

Tuổi xây — chủ một năm họa phúc, phùng cát việc vui đa, phùng hung tai bệnh lai, kị và năm mệnh tương trùng, năm nội kị kết hôn.

Xui — chủ âm thầm bất lợi, ưa ngôi sao may mắn hóa giải, kị chư hung, gia cát xuất ngoại có tài lợi, gia sát chủ thị phi bất hoà, đảo hối sự.

Tang Môn — chủ đồ tang, sợ bóng sợ gió, tai bệnh, rủi ro, chuyện thương tâm, gia sát càng. Ưa ngôi sao may mắn hóa giải, miếu vượng họa khinh, nên tịnh không thích hợp động. Tam phương tụ họp khốc hư hai sao, chủ năm này có tang sự. Lưu nhật phùng cũng chủ gặp phúng sự.

Quán sách — tượng ý bị dây thừng buộc chặt, nhân tranh tụng đã bị liên lụy, sát kị tụ chủ lao ngục tai ương. Dần thân cung tai khinh, kị kết phường, cẩn thận bằng hữu liên lụy, khẩu thiệt thị phi, tranh tụng. Cung tật ách sai ai ra trình diện sát kị chủ lưu y.

Quan phù — bình dân phùng chủ quan tai, tố tụng, nhưng nếu hội long đức cập tấu thư thì không ngại; cung cát, nguyên tác quan người phùng cát trái lại có thể thăng quan, cũng lợi cuộc thi giao dịch, cần phải phòng tiểu nhân ám toán, nhập miếu tai khinh, phùng cát có thể giải trừ. Lưu niên quan phù và năm sinh quan phù quán sách tụ họp, dễ có quan phi tù tai, chủ tinh là sát liêm tham cự phá vũ, hãm địa gia sát càng hung.

Tiểu hao tổn — gia cát mọi việc nhưng thuận lợi, tài lai thì có tiểu phá, kị kết phường kinh doanh, hoàn phòng bệnh truyền nhiễm, đánh rơi, lãng phí. Ưa ngôi sao may mắn hóa giải. So sánh áp dụng vu lưu nguyệt lưu nhật.

Đại hao — phá tổ vừa thối tài, suy tàn, quá mức thì phá sản, mọi việc đa không được thuận. Phòng tiểu nhân ám toán và khẩu thiệt thị phi, bệnh kín. Cũng có đào hoa tính chất. Hóa kỵ nhập mệnh thân tài điền cung. So sánh “Bác sĩ thập nhị thần” là khinh. So sánh áp dụng vu lưu nguyệt lưu nhật.

Long đức — năng lực gặp dữ hóa lành, ưa nhập mệnh thân. Vui mừng sinh con trai, được thưởng, thăng chức, sự nghiệp trôi chảy, nhưng cần phải phòng tiểu tật bệnh.

Bạch hổ — hung ác độc địa dũng mãnh, chủ tật bệnh huyết quang tang phục, hung họa, âm tà, rủi ro, ưa cát hóa giải, kị hội tang treo quan phù, chủ quan tư hình phạt. Lợi cuộc thi giao dịch, nữ mệnh có thai thì cát. Nhập lưu niên cung phụ mẫu chủ đồ tang.

Thiên đức — chủ được tổ ấm, trời ban của phúc, phẩm đức cao thượng, đa vui mừng tiền kiếm được, sự nghiệp trôi chảy, ưa nhập mệnh thân cung, năng lực hóa hung là cát, được quý nhân trợ giúp hóa cát, đối hung ách cập đào hoa sát đều có thể hóa giải, cần phải phòng tiểu nhân thị phi. Đối việc vui có tăng quang thải tác dụng, đối lớn hung tinh ác tinh không dậy nổi hóa giải tác dụng.

Người đi viếng — chủ thu về và huỷ, trở ngại, phúng sự, đồ tang, phỏng thê, sợ bóng sợ gió, rủi ro, bất lương biến hóa, bi thương sự, gia sát càng hung, mừng đến chư cát hóa giải. Kị đi xa ngồi xa, nên bảo vệ sức khoẻ phòng bệnh. Cũng chủ vấn bệnh.

Bệnh phù — chủ bệnh nhẹ thương, bại hoại, thị phi. Ưa chư cát hóa giải, kị chư hung. Phòng quan tai tố tụng, tật bệnh, khẩu thiệt thị phi, bệnh truyền nhiễm, bệnh truyền nhiễm.

Lưu niên tương tiền thập nhị thần cát hung phán đoán

Đeo sao — tướng lĩnh ngôi sao, chủ vũ quý, đắc ý, mừng nhất và vũ quý ngôi sao thủ sự nghiệp cung. Lợi vũ bất lợi văn. Có hóa hung là cát công. Chủ đề cao quyền thế địa vị. Lưu nhật phùng chủ tinh thần đủ, cạnh tranh được trợ lực.

Phàn yên — lên ngựa ý, bắt đầu vận chuyển của sơ trình, chủ vũ hiển, nhập thiên di chủ hối hả. Dẫn thân là chuẩn bị khởi hành, có thiên động ý. Cũng có hóa hung công. Chủ kết giao quyền quý, được công danh, sự nghiệp trôi chảy.

Tuổi dịch — là lưu niên mã tinh, ý là đã ở lữ đồ trong, cũng chủ trên đường an giấc nơi, lợi thiên động, nhập mệnh thân sự nghiệp cung chủ vũ hiển, nhập thiên di chủ hối hả. Chủ chuyển chức, bận rộn. Ưa và lưu lộc, lưu hóa lộc cùng độ, là lộc mã cùng bôn ba, phát tài.

Hơi thở thần — nghỉ ngơi trạng thái, nhập mệnh thân nếu không có cát giải trừ, chủ nhân vô sanh khí, sa sút tinh thần, tang chí, không sống bát.

Mui xe — tài nghệ ngôi sao, thái độ làm người cao ngạo, nhập mệnh thân nên tăng nói ngũ thuật, gặp tử phá, có thể là tôn giáo đứng đầu. Lưu nhật phùng có thể giải trừ ách, cũng chủ đàm kinh luận đạo.

Kiếp sát — chủ tiền tài tổn thất, bị cướp đạo, đánh rơi, tổn hại cái miệng nhỏ, tai bệnh, chứa nhiều bất lợi. Nhập mệnh thân ưa ngôi sao may mắn hóa giải.

Tai sát — hết ý làm phức tạp, tai bệnh, hóa kỵ nhập mệnh thân, ưa ngôi sao may mắn hóa giải. Nguyên nhân chính tiểu nhân tổn hại hoặc tai tật rủi ro.

Thiên sát — hóa kỵ nhập mệnh, phu thê, cung phụ mẫu, ưa cát giải trừ, nữ mệnh vô cát bất lợi phụ, phu, chủ chia lìa, đạo tặc, tổn hại cái miệng nhỏ, thối tài. Nam mệnh vô cát giải trừ nhân phụ thân mà dùng tiền.

Chỉ bối — hóa kỵ nhập mệnh thân cung, vô cát giải trừ chủ thường bị người âm thầm phỉ báng, chỉ trích, tố tụng sự, phía sau thị phi.

Hàm trì — dâm tà ngôi sao, tham dục, phong lưu, gặp ở ngoài, bệnh lây qua đường sinh dục, gây thù hằn, nhập mệnh tài phúc chờ cung chủ háo sắc.

Nguyệt sát — té ngã, trả thù, hóa kỵ nhập mệnh, phụ mẫu, cung phu thê, ưa cát hóa giải. Nam vô cát giải trừ chủ bất lợi mẫu, thê. Nữ vô cát giải trừ nhân mẫu thân mà dùng tiền.

Vong thần — chủ quan phi, tử vong, rủi ro, bất lợi gia trưởng. Ưa ngôi sao may mắn hóa giải. Sai ai ra trình diện sát chủ vật bị mất.

Đệ thập nhất tiết tiểu nhi đồng hạn

Khán tiểu nhi mệnh có “Đồng hạn” thuyết pháp.

Khởi đồng phương pháp là: Một mạng nhị tài tam tật ách, tứ thê ngũ phúc lục quan lộc. Tức nhất tuổi khán cung mệnh, nhị tuổi khán cung tài bạch, ba tuổi khán cung tật ách, tứ tuổi khán cung phu thê, ngũ tuổi khán cung phúc đức, sáu tuổi khán cung Quan lộc. Sáu tuổi hậu tất đã tiến nhập đại hạn, tiến nhập đại hạn hậu, thì dựa vào đại hạn mà nói, không cần nhìn nữa đồng hạn.

Đồng hạn phân tích phương pháp, có thể xem thêm đại hạn, lưu niên phân tích phương pháp.

Khán đồng hạn, cũng nên dĩ mệnh thân làm thể làm gốc, tịnh nên xem thêm lưu niên và tiểu hạn. Mệnh thân hảo đồng hạn bất hảo, chỉ bất quá có chút hơi tai tiểu tật mà thôi, bất trí có lớn vấn đề, quá này ắt là hảo. Mệnh thân bất hảo, đồng hạn hảo người, chủ lúc nhỏ hảo nuôi, cũng không có lớn tai nạn phát sinh, lưu niên tiểu hạn vừa cát người canh cát, nhưng nếu lưu niên tiểu hạn không được cát người nhưng dễ có tai. Mệnh thân bất hảo, mà đồng hạn lại không tốt người, thì có đại hung tai ương, quá mức thì chết non, lưu niên tiểu hạn vừa không được cát người tất hung.

Kỳ thực, khán tiểu nhi, hoàn toàn có thể cung mệnh cập tiểu hạn lưu niên đến xem. Cung mệnh chủ tinh là ngôi sao may mắn thủ chiếu, miếu vượng vô sát, lưu niên tiểu hạn không đáng thất sát, lưu niên không đáng tang treo bạch hổ, tất vô đại hại; lưu niên tiểu hạn hung người dễ có tai bệnh, nhưng giống nhau còn không dồn vu có đại tai đại nạn phát sinh. Cung mệnh chủ tinh làm ác tinh, bị chiếm đóng gia sát, tiểu hạn vừa phùng thất sát, lưu niên vừa phùng tang treo bạch hổ, là năm tất có kỳ tai đại họa, quá mức thì chết non.

☆ lệ nhất, tưởng giới thạch số phận phân tích, mệnh bàn sai ai ra trình diện hậu.

nhất, dung mạo, tính tình và tài hoa

Mệnh thân cung tọa Thái âm, bị chiếm đóng, sắc mặt bạch nhuận, mi thanh mục tú, khuôn mặt hình hơi dài hình mà thịt mỏng. Thái âm bị chiếm đóng, bề ngoài văn tĩnh, nội tâm hiếu động, bề ngoài thành thực, nội bộ ẩn ác ý, quái gở âm trầm, đa nghi, gian xảo giả dối, giỏi về âm mưu quyền mưu. Thông minh bác học, cẩn thận một chút. Gia văn xương, càng thêm kỳ tài hoa mưu lược. Gia linh tinh, canh âm trầm, nhưng cũng khiến cho bị chiếm đóng âm nhu mềm yếu Thái âm kiên cường đứng lên. Đối cung thái dương văn khúc, mặc dù bị chiếm đóng, nhưng nhiều ít có thể thay đổi thiện Thái âm khí âm nhu, nâng dậy kỳ dương cương khí. Thêm vào hồng loan đại hao, dâm đãng mà ưa ăn ý, xa xỉ lãng phí, khác giới duyên tốt, được nữ nhân trợ giúp mà thành công, đa tình cảm làm phức tạp, lại đột nhiên đang lúc đại rách nát.

nhị, tiên thiên mệnh số

Hỏa cục nhân nhập thìn cung là nhụt chí, nhưng cũng thuộc đông nam mộc hỏa của phương vị, không vì hung.

Mệnh thân đồng cung, số phận thay đổi rất nhanh, suốt đời tương đối vất vả cực nhọc rung chuyển. Mệnh thân cung Thái âm thìn cung bị chiếm đóng, thái dương thủ cung xung chiếu, là nhật nguyệt trái lại bối, hình khắc phụ mẫu, yêu cầu mưu nan toại, ly tổ yêu cầu mưu tốt hơn, nam bản khắc thê, nhưng phùng Thái âm hóa lộc, lợi mẫu bất lợi phụ, cũng lợi thê tử, năng lực kích phát kỳ lòng cầu tiến; tài tinh hóa lộc, mặc dù hãm địa cũng chủ tài nguyên quảng tiến; tái được linh tinh trợ giúp kỳ trùng phá thiên la địa võng ràng buộc, trở nên có mưu có dũng, quyền uy xuất chúng. Nhưng chỉ từ cung mệnh khán, nhưng thuộc về bình thường người.

Mệnh thân cung tam phương cấu thành khoa quyền lộc “Tam kỳ giai hội” phú quý cách cục, cũng cơ nguyệt cùng lương cách (trưởng máy mưu thọ đoán), vô hung thần đặc biệt, là thượng đẳng tinh cách; mệnh thân cung tọa quán đái, thanh long, cung chi thìn đất sinh văn xương kim, văn xương kim lại xảy ra Thái âm thủy, là liên tục tướng sinh cách cục, sổ cách có thượng đẳng. Tinh được với cách, sổ cũng được với cách, sở dĩ cai mệnh tạo có thể là thượng phẩm phú quý của mệnh, trở thành một đại nguyên thủ quốc gia, cực phẩm của quý. (từ tứ trụ bát tự rất khó nhìn ra kỳ có thể làm thượng nguyên thủ quốc gia, mà từ tử vi đẩu số tam phương tứ chính tạo thành tam kỳ giai hội cách trung tâm có đáp án, kỳ cao quý chỗ chủ yếu hay đắc lực hơn thế cách cục).

Mệnh thân cung nhân tam phương tứ chính sẽ trở thành phú quý cách cục, cung mệnh cập tam phương tứ chính cung trên căn bản là cát đa hung ít, không có đặc biệt, nội bộ tiên thiên cụ bị có mưu có dũng có tài, cũng đắc lực ở phía sau thiên cập hoàn cảnh bên ngoài điều kiện chi trì, nhất là cung tài bạch thiên cơ hóa khoa, chúng cát cùng thủ, sự nghiệp cung thiên đồng hóa quyền, sở dĩ, có tài đại khí thô tưởng, tống, lỗ, trần tứ đại gia tộc là hậu chui, nhất là có cháu trung tâm sơn tiên sinh dẫn, cho nên giang sơn được một cách dễ dàng, không giống tôn trung tâm sơn và mao trạch đông xuất sinh nhập tử mà phí lớn như vậy khí lực.

Cung phúc đức cự môn Hóa kị, mà lại là dương đà giáp kị, sở dĩ suốt đời thị phi khẩu thiệt, tranh đấu phiền não, bôn ba lao lực, liên tục chiến đấu ở các chiến trường sa trường, khó có thể hưởng thanh phúc, mà lại tính tình vô tồn, tàn sát thương sinh linh, khó có thể xong quảng đại nhân dân quần chúng ủng hộ và ủng hộ.

Bởi nhật nguyệt giai bị chiếm đóng, tử vi cư rảnh rang cung, cung phúc đức vừa hung, sở dĩ cả đời vất vả cực nhọc, được giang sơn hậu và mao trạch đông tiến hành vượt mọi khó khăn gian khổ tranh đấu, nan hưởng thanh phúc, giang sơn tới dễ, đi cũng nhanh, tọa ngôi vị hoàng đế không lâu sau, rất nhanh thì nhật nguyệt Trầm Lạc tây sơn, chạy trốn tới Đài Loan đương nhất phương của cây cỏ quán. Bởi Đài Loan thuộc Trung quốc phía đông nam, đại lợi hỏa lục cục sinh ra, sở dĩ, vẫn có thể cửu dưới đây phương mà không suy.

tam, phụ mẫu tình huống

Cung phụ mẫu liêm tham bị chiếm đóng vừa phùng thiên không cướp đà la thiên hình thiên hư, hung thần ác sát tụ thấu, tam phương Sát Phá Lang, ứng với chủ song thân không chết thì ly, hơn nữa mệnh thiên nhật nguyệt trái lại bối, trời sinh thuộc hình khắc phụ mẫu, khí tổ ly tông của mệnh, sở dĩ vô cùng có khả năng là ly tổ cho làm con thừa tự người khác người, bằng không tất nhiên sớm khắc phụ mẫu. Và < Kim Lăng mộng xuân > nói đến là ăn khớp.

tứ, phu thê tình huống

Cung phu thê vô chính tinh, có cô thần, thiên nguyệt, chính thiên không, hữu bật, chủ hôn nhân không được thuận, đa hôn hiện ra.

Đối cung cùng lương gửi thông điệp, thê tử mạo mỹ Phúc Thọ; thiên đồng hóa quyền, thiên đồng bản chủ lười biếng, hóa quyền hậu có điều cải thiện, cho nên chủ thê tử có nam nhân của chí, tại gia có quyền uy, đa quản trượng phu; gia hội phong cáo, tai thai, thiên quan chờ tinh, vì quyền quý của phụ. Trên thực tế, vợ sau Tống Mỹ Linh xuất thân nhà giàu có, có lai lịch, có quyền thế, thật có nam tử chí khí, cũng có tham gia đảng chánh quân giới chuyện thực, tập quyền quý vu một thân.

Ngũ, tử nữ tình huống

Tử phá vỡ mà vào cung tử nữ, có tử nữ tam tới bốn người. Tử vi năng lực chế phá quân từ thiện, Bản cung vô sát phá tan, trên dưới có phụ bật tướng giáp, sở dĩ tử nữ trung tâm có người uy vũ quyền thế, nắm giữ quyền to người. Cố hữu sau lại tưởng trải qua nước kế vị việc.

lục, tình huynh đệ huống

Thiên phủ độc thủ, năm người, gia Hỏa Tinh, thân sinh huynh đệ duyên mỏng, bản thân khó có được cha mẹ ruột phúc ấm, dị Lý huynh đệ và bằng hữu trung tâm có giàu có người, trợ lực đại.

thất, tật bệnh

Bản cung vô chính diệu, thiên khôi tinh chủ nổi giận thương can, da chứng cập hỏa chứng; đối cung liêm tham và ác sát tụ, chủ tửu sắc quá độ, tính cơ năng mất cân đối, nóng tính vượng, phế tâm tật bệnh cập da bệnh lây qua đường sinh dục chờ. < Kim Lăng mộng xuân > cập một ít báo thiết đều công bố liễu tưởng giới thạch sắc muốn điên liệt, mắc có nghiêm trọng tính cơ năng mất cân đối cập bệnh lây qua đường sinh dục.

bát, tuổi hạn phân tích: Người này trọng bệnh điểm ở cung phụ mẫu, thứ nhì là cung thiên di, tiêu điểm ở bính, quý, kỷ năm.

Vị đi đại hạn tiền, tức 6 tuổi tiền, khán cung phụ mẫu. Đến đây cung dữ nhiều lành ít, phụ mẫu kinh tế đình trệ, vừa phùng thiên mã, khi còn nhỏ nghèo khó dồn cực, toàn gia nơi lưu lạc khất thực.

6- 15 tuổi, giáp thìn hạn, nhập nguyên cung mệnh. Bản cung là nguyên bàn Thái âm hóa lộc của hạn, lại lớn hạn Thiên can giáp khiến cho liêm trinh hóa lộc nhập cung phụ mẫu, phụ tật tuyến phùng hóa lộc chủ đến đây hạn có ánh sáng minh, nhưng niên thiếu hạn không thể nào là tài quan thượng quang vinh hiển, chỉ có thể phản ánh cuộc sống và bài vở và bài tập thượng rất có lợi, vô cùng có khả năng là cho làm con thừa tự hậu được nuôi cha mẹ bao che, do thì ra là tên khất cái lắc mình biến thành cậu ấm, sinh hoạt chuyển biến tốt đẹp; gia tăng hao tổn tinh, dùng tiền cũng liền tiêu tiền như nước đứng lên; gia văn xương linh tinh, bài vở và bài tập thượng tương đối khá. Gia hồng loan, niên thiếu việc vui đa, thân làm cậu ấm, niên thiếu phát đào hoa cũng là có. Thái dương Hóa kị xung chiếu, ra ngoài bất lợi, làm phiền lục việc, hoặc là vi phạm thái dương quang minh chánh đại tốt mà tố ta âm mưu quỷ kế việc, đồng thời cũng chủ đối nhau thân phụ thân bất lợi.

16- 25 tuổi, quý mão hạn, nhập huynh đệ cung. Thiên phủ long trì giá trị hạn, như rồng về biển rộng, mọi chuyện như ý, thăng chức phát tài; đại hạn hóa lộc nhập huynh giao hữu tuyến, chủ bản hạn thành công tựu, sở dĩ huynh đệ bằng hữu đắc lực, cũng chủ nhờ vào đồng liêu trợ lực, thanh niên đắc chí, tài vận hanh thông, sự nghiệp phát đạt. Hỏa Tinh ở đây, khởi thông quan tác dụng, tức mão cung mộc sinh hỏa tinh hỏa, Hỏa Tinh hỏa lại xảy ra Thiên phủ thổ tinh, cho nên càng như mãnh hổ.

26- 35 tuổi, nhâm dần hạn, nhập cung phu thê. Vô chủ tinh, đối cung cùng lương ở sự nghiệp cung xung chiếu, đại hạn Thiên can nhâm khiến cho thiên lương hóa lộc nhập đối cung, Bản cung phùng thiên quan, hữu bật, tai thai, bản hạn nội có hôn nhân niềm vui, cũng là kiến công lập nghiệp thật là tốt cơ vận. Đối cung là đại hạn cung thiên di, cùng lương tọa thủ, ứng với chủ ly hương xuất ngoại quảng giao đồng chí, được quý nhân trợ giúp mà sự nghiệp phát đạt. 1924 năm một giáp tuổi, 37 tuổi tiểu hạn nhập xấu cung, tử phá tọa thủ, có khai sáng cục diện; phụ bật giáp củng, sự nghiệp tất có chuyển cơ; lưu niên Thiên can khiến cho liêm trinh hóa lộc, phá quân hóa quyền, vũ khúc hóa khoa, khoa quyền lộc tam phương tốt hội tiểu hạn cung, cho nên quang vinh nhâm hoàng bộ trường quân đội hiệu trưởng.

36- 45 tuổi, nhập nữ nhân cung. Bản hạn Thiên can ứng với là tân mà không phải nguyên thiên bàn quý (có thể xem thêm đại hạn Thiên can yêu cầu pháp nhất tiết). Tử phá đồng cung, tử vi năng lực uy chế phá quân, tương phá quân lực phá hoại chuyển hóa thành cường quyền uy thế, mà lại tam phương đều là vũ uy chi tinh, nhất là đắc lực vu lưỡng lân phụ bật tướng giáp, minh quân được lương tướng dũng tướng trợ giúp, cường quyền uy thế, phụ trách tam quân, kế tiếp thắng lợi. 1927 năm Đinh Mão tuổi, hơn nửa năm tiểu hạn còn đang nguyên cung mệnh, và lưu niên cấu thành nhị trọng khoa quyền lộc, đại cát đại lợi, sở dĩ Bắc Phạt đạt được thành công, cướp đoạt liễu quân chính quyền to. Cai năm chín tháng mười lăm ban ngày hậu, tiểu hạn chuyển nhập cung phụ mẫu, hung tinh ác diệu hội tụ, bộc lộ bộ mặt hung ác; thiên hình ở đây, đưa đến hình giết hắn người tác dụng; hơn nữa tam phương đa số xơ xác tiêu điều ngôi sao, cung mệnh Thái âm bản tính âm mưu quyền mưu, cung phúc đức cự môn song Hóa kị hung ác độc địa vô đức, sở dĩ thứ nhất sáng đắc thế hậu, tức quy mô hướng đảng cộng sản tiến công, đại quy mô tru diệt đảng cộng sản viên và dị kỷ phân tử.

Nguyên mệnh đã báo trước kỳ hôn nhân không được thuận, đến đây đại hạn văn xương Hóa kị nhập nguyên cung mệnh, tức đại hạn cung điền trạch, cho nên trong nhà hôn sự có biến. 1928 năm mậu thìn tuổi, thái tuế phùng hồng loan, có gặp ở ngoài hoặc tình yêu và hôn nhân việc, đến đây năm và vợ chính thức ly hôn, cùng năm và Tống Mỹ Linh kết hôn.

46- 55 tuổi, canh tử hạn, nhập cung tài bạch. Bản cung thiên cơ được tả phụ, thai phụ, thiên quý, bát tọa chờ ngôi sao may mắn giúp đỡ, lại có nguyên cục khoa quyền lộc thủ hội, nhưng vì quyền uy cơ mưu của vận, cực kỳ phú quý, chưởng quản quốc dân đảng.

Thái dương hóa lộc nhập đại hạn cung phu thê, được thê tử trợ giúp lực trọng đại. Nhưng thiên đồng Hóa kị nhập sự nghiệp cung, là đại hạn cung tài bạch, đối sự nghiệp bất lợi, rủi ro bại nghiệp, cố hữu tây an biến cố của ứng với, mà lại kháng Nhật thời kì, mưu cầu danh lợi vu đả nội chiến, tiêu cực kháng Nhật, kế tiếp bại lui vu quân Nhật, lui giữ Tứ Xuyên Trùng Khánh.

56- 65 tuổi, kỷ hợi hạn, nhập cung tật ách. Bản cung vô chủ tinh, tá đối cung tinh diệu sang đây xem. Đối cung một mảnh hung tinh giữa đường, có thể nào bất bại vu đảng cộng sản ư? 1949 năm kỷ xấu tuổi, hơn nửa năm tiểu hạn cung là dần cung, cát hung hỗn tạp, đại hạn lưu niên phùng văn khúc bị chiếm đóng song Hóa kị nhập thiên xung mệnh, tiêu chút vấn đề bạo phát, quyền mực đóng dấu thay đổi, ngôi vị hoàng đế thay đổi, “Thiên mã” chở kỳ lưu ly đáo Đài Loan đi. Bởi tam mới có Thiên phủ thiên tướng, mà lại hỏa lục cục nhân đáo phía đông nam là được địa, sở dĩ nhưng vẫn có thể xem là nhất phương của bá chủ.

66- 75 tuổi, mậu thủ hạn, nhập cung thiên di. Bị chiếm đóng thái dương ở đây, đã mặt trời lặn tây sơn, khó có lúc đầu oai phong vinh dự. Thái âm hóa quyền nhập nguyên cung mệnh, cho nên nhưng có thể chưởng nhất phương của sự thống trị. Quả tú âm sát ở đây, ứng với chủ tinh thần tương đối âm trầm cô độc, có hay không là Tống Mỹ Linh ở đây hạn nội ở riêng nước Mỹ? Hay là bởi vì ở đảo đơn độc Đài Loan mà giác buồn bã thất ý của cho nên?

76- 85 tuổi, đinh dậu hạn, nhập nô bộc cung. Vũ sát đương hạn, đối cung Thiên phủ xung chiếu, tam phương tử vi tướng củng, nhưng cụ khai sáng cục diện, nhưng khai sáng cục diện đã điều không phải chiến trường, mà là thương trường, khiến cho Đài Loan kinh tế từ từ phồn vinh, sau lại trở thành Á Châu tứ con rắn một trong. Nhưng trên thực tế, bản đại hạn cũng không phải là vận may, chỉ có thể đoán bình vận mà thôi, đưa đến là hậu nhân bắn rơi trụ cột tác dụng.

86- 95 tuổi, bính thân hạn, nhập sự nghiệp cung. 1975 năm nhân mắc bệnh tim mà chết, hanh năm 89 tuổi.

Nguyên nhân tử vong có dưới vài điểm: ① cùng lương đại hạn, bản chủ Phúc Thọ của vận, nhưng thiên đồng hóa lộc nhập Bản cung, Phúc Thọ lộc cùng nhau gia hội, vô cùng tràn đầy, vật cực tất phản, tuổi người khó chịu khởi như vậy “Đại bổ” của tễ, nên áo gấm về nhà hiện ra ba. Đại hạn cung phùng phục binh, hai người kiếp sát, phong cáo, nhất là phong cáo tinh, đối với đã có quan to lộc hậu cập người lớn tuổi, phùng phong cáo tinh trái lại khởi lan võng phong giang tác dụng, ý là đáo cuối, chốn cũ phủ của chức đang chờ hắn đi đến nhận chức. Bính đại hạn là mệnh cục tiêu điểm dồn bệnh điểm, bính khiến cho liêm trinh Hóa kị đái chúng hung tinh xung tật ách bản thân, tật ách phùng xung khó giữ được tánh mạng, là đại hung của hạn vận, tuyệt khó thoát quá bính năm.

② 1975 năm ất mão tuổi, ất năm can khiến cho Thái âm Hóa kị nhập nguyên cung mệnh, và nguyên hóa lộc điệt gia, trở thành đồi bại; thái tuế xui, lưu đà, chính thiên không vừa nhập nguyên cung mệnh. Thái âm và hung tinh đồng cung, thì đại diện âm tào địa phủ.

③ tiểu hạn cung phùng bị chiếm đóng liêm tham, gia thiên không, Địa kiếp, thiên hư, đà la, thiên hình, đại hạn Hóa kị chờ hung thần ác sát tụ thấu. Chính gây nên “Cự liêm thiên không kiếp hỏa linh vị, nhị hạn đến đó bất tương nên, tham phá liêm sát đa hình thất, tam phương thủ chiếu lão Đồng hung” . Người lớn tuổi gặp liêm tham thủ chiếu đã không được cát, canh phùng nhiều như vậy ác sát tụ hội, làm sao chịu đựng được khởi? Liêm trinh thuộc hỏa, đại diện tâm, máu, tâm huyết quản tật bệnh. Tứ hóa khán cơ hội, tiểu hạn đi tới đại hạn Hóa kị của cung, kích khởi Bản cung hung thần tinh, càng hung.

④ hợi năm sinh ra kị khổ hạn phùng dương đà và tị hạn vận. 89 tuổi tiểu hạn nhập tị cung, cai cung vốn có đà la tinh, vừa gia lưu niên Tang Môn tinh điệt tới, càng hung.

Bởi vậy có thể thấy được, lưu niên, tiểu hạn ứng với tai tương đối gấp gáp, đối tai ách khởi quyết định tác dụng. Đương tiểu hạn cập thái tuế đều phùng hung cách thì, tuy lớn hạn cát, hung họa cũng là khó tránh khỏi; nhược đại hạn vừa phùng sát thì, hung tai quá nặng.

Bởi vậy lệ khán, dĩ tiểu hạn rơi cung tinh tình pháp luận bản thân tật bệnh cát hung nếu so với thái tuế rơi cung tinh tình pháp luận cát hung chuẩn xác một ít. Như 1975 năm thái tuế nhập mão cung, Thiên phủ long trì thủ giá trị, tuy có Hỏa Tinh cùng giá trị, nhưng đoán là cát đa hung ít; mà thấy nhỏ hạn cung thì hung thần ác sát tụ thấu, dữ nhiều lành ít. Sở dĩ khán lưu niên thì, nên dĩ tiểu hạn rơi cung tinh tình là việc chính khán trong cơ thể, dĩ lưu niên thái tuế rơi cung cập lưu niên Thiên can lưu tinh (nhất là lưu niên Hóa kị tinh) là ngoại bộ tình huống đến xem.

☆ lệ nhị mệnh bàn sai ai ra trình diện hậu.

1, dung mạo tính tình tài hoa phán đoán suy luận

Thiên đồng nhập mệnh, niên thiếu mặt trắng sắc, lão niên vi hoàng, viên hình vuông kiểm; vóc người cao hoặc trung tâm cao hình; mi thanh mục tú, dung mạo đoan chính, hàm răng chỉnh tề. Ở bề ngoài làm cho có ổn trọng ôn nhu cảm giác. Nhập miếu bản chủ mập mạp đầy ắp, nhưng phùng thiên không cướp, biến thành cô hàn đơn bạc tướng.

Thái độ làm người thông minh hiếu học, học tập hứng thú rộng khắp, nhưng bác mà không tinh; có nghệ thuật thiên phú, ưa văn nghệ, tinh thông viết văn, đa tài đa nghệ, hoặc và tôn giáo ngũ thuật hữu duyên; liêm khiết, vô cang kích, tính ôn hòa từ thiện, hiền hoà, bình dị gần gũi, so sánh sẽ không phát giận, cho dù phát giận thì thoáng cái thì tốt rồi, có khiêm tốn mỹ đức, thích dụng hòa bình phương thức giải quyết vấn đề, cho nên ít cùng nhân xung đột, người ngoài khiêm cung lễ độ, thiện tích âm đức; bảo thủ mềm yếu, không hề sáng lập kình, có ỷ lại tính, vô tính nhẫn nại, bất thiện trảo kỳ ngộ, thiếu tích cực chủ động, thường thường là bị tình thế bức bách, không thể không làm thì mới bằng lòng động thủ can, cho nên dễ lộng xảo trái lại chuyết. Bản chủ duyên tốt, phùng thiên không biến thành cô ý.

Thiên đồng là phúc tinh, trời sinh chủ nghĩa lạc quan, suốt đời an tường, chú trọng sinh hoạt tình thú và tinh thần vật chất hưởng thụ, tượng tiểu hài tử như nhau, so sánh lười nhác, tham ăn ham chơi, lãng phí, ưa vô câu vô thúc hưu nhàn sinh hoạt, tri túc thường nhạc; áo cơm không thiếu, nhưng bất năng phát đại tài (tính cách quan hệ, không có trở ngại tựu lười cử động nữa); suốt đời bản chủ quá được khoái trá, bề ngoài không gặp khuôn mặt u sầu, nhưng phùng thiên không cướp thì chủ đa huyễn tưởng.

Thiên đồng nhập mệnh, đa tình tự, hướng vào chí bạc nhược người, rất bảo thủ, và thế vô tranh, không được vì danh lợi quyền thế mà tranh, sẽ không thái chạy nước rút, điều không phải rất có làm. Vô luận làm chuyện gì đều chích có thể làm được trình độ nhất định, cũng không phải nổi tiếng người đó tài. Nguyên cục vô sát, ưa đi thất sát hạn năm dĩ kích phát.

Gia Hàm trì, bản chủ đào hoa, nhưng phùng thiên không mà vô đào hoa tính chất, trái lại tăng tinh thần trống rỗng, tâm tính bất định, bay bổng hư vinh. Gia bát tọa có thể tăng kỳ nhân từ cập lười biếng tính tình.

2, tiên thiên mệnh số phán đoán suy luận

Cung mệnh thiên đồng phúc tinh, nhập miếu, bát tọa đồng cung, rơi cung đế vượng, bản chủ y lộc Phúc Thọ, đáng tiếc phùng thiên không, tiểu hao tổn, phục binh, phúc khí giảm đi, hư danh hư lợi. Mặc dù hóa lộc, phùng thiên không trái lại là cát chỗ giấu hung, tăng tính trơ, tinh thần trống rỗng và sự nghiệp bất lợi. Cho nên cung mệnh Bản cung không tính là cát. Tiên thiên vận thế bất lực, nhưng nhưng không mất an nhàn ổn định. Thiên đồng phùng thiên không, chủ linh cảm hảo, và ngũ thuật tương đối hữu duyên.

Thân cung nhập sự nghiệp cung, chủ tinh thiên cơ hãm yếu, mặc dù hóa quyền mà vô lực, càng thêm cướp, quả tú, chủ hung. Thiên đức ở đây, đối phú quý bất lực, chích có thể tạo được giảm thiểu tai ách tác dụng mà thôi, sở dĩ Bản cung ứng với đoán là hung, nhất là sự nghiệp bất lợi. Thiên đồng thiên cơ phân thủ thân mệnh, rất khả năng làm tôn giáo, nghệ thuật công tác; phùng thiên không cướp, không vong, lại không có lộc mã ngôi sao may mắn lai củng, bình thường cô độc bần hàn khi còn sống, phần nhiều là cô độc tăng nói của mệnh; hoặc cát ít người, lúc tuổi già xuất gia, hoặc thờ phụng phật đạo, thờ phụng ngũ thuật.

Cung tài bạch, cự môn tọa vượng cung, vô tổ nghiệp, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng; đối cung thái dương vượng địa chính chiếu, chủ cầu tài tuy nhiều cạnh tranh, nhưng cũng được người bên ngoài tin cậy; gia bị chiếm đóng linh tinh và kiếp sát, ám hao tổn đa.

Cung thiên di Thái âm vượng địa, xuất ngoại có nhân duyên, có thể được quý nhân trợ giúp mà thành sự, tích cực hoạt động có thể thu lợi.

Cung phúc đức, thái dương cư tị là vượng cung, Bản cung cát chúng, bản chủ phúc hậu. Nhưng thái dương là động tinh, rơi cung phúc đức, tuy có phúc mà trái lại chủ suốt đời bận rộn, cần phải lao mà thu hoạch phúc. Nhưng thiên đồng thủ mệnh bản thân không thương lao, tâm lao thân không nhọc, được chăng hay chớ.

Tổng hợp lại khán, nhân mệnh thân nhị cung phân giá trị thiên không Địa kiếp, lực lượng trọng đại, hành sự điên đảo, đa hư ít thực, tình tình quái gở, lục thân ít kháo, bề ngoài an nhàn lạc quan, nội tâm trống rỗng làm phức tạp; đối cả đời công danh lợi lộc ảnh hưởng rất lớn, nhất là thân cung nhập sự nghiệp cung hung, cố sự nghiệp nan toại, suốt đời nhấp nhô, phá tổ bại nghiệp, bần cùng độ nhật. Chính ứng với: “Sinh không được phùng thì, mệnh tọa kiếp không hai sao”, “Từ nhỏ nghèo hèn, mệnh thân phùng kiếp không hai sao” . Thiên đồng là phúc tinh, cung phúc đức lại thích, nói rõ kỳ một đời người bình an, tri túc thường nhạc, lao trung tâm tranh thủ thời gian độ nhật. Tử Phủ hai sao nhập nô bộc rảnh rang cung, đều triệu thị suốt đời vất vả cực nhọc khó thành. Nhược xuất ngoại yêu cầu mưu so sánh sẽ có lợi.

Cai nhân là một nông dân, tình huống căn bản chính như mặt trên thuật, một thân cũng xác thực và ngũ thuật hữu duyên, yêu thích phong thuỷ mệnh lý. Nhưng mà có một chút, cũng chuẩn bị không kịp, hay đến nay vẫn là lẻ loi một mình, chẳng bao giờ kết quá hôn. Cung phu thê thiên lương phúc tinh vượng thủ, lại có tả hữu đồng cung, xương khúc tướng giáp, nhật nguyệt tướng củng, tương đương may mắn, tuy có một phá toái, ứng với không thể làm hại. Cung phúc đức cũng không thác, đại hạn 23– 32 tuổi vừa phùng hồng loan hôn nhân tinh, hà chí vu mẹ goá con côi như vậy? Nguyên nhân là thân cung không được cát vừa phùng quả tú Địa kiếp, cung mệnh thiên đồng phùng thiên không, mệnh thân giai thiên không cướp quả, bất thiện trảo kỳ ngộ, vì vậy cô độc suốt đời. Tái một nguyên nhân là đại khí hầu, tức xã hội cái này đại cục đối vận mạng ảnh hưởng, địa phương nông thôn tập quán, nam nhân qua 25 tuổi sẽ rất khó đòi lão bà, qua 30 tuổi càng khó; hơn nữa bần cùng, sở dĩ mẹ goá con côi đến nay.

Cung tật ách tham lang nhập miếu vô sát, suốt đời khỏe mạnh ít bệnh. Huynh đệ cung thất sát nhập miếu, nhưng chủ cô khắc, huynh đệ bốn người, khắc khứ một người; phùng hóa khoa, lại được đối cung Tử Phủ củng chiếu, đây đó thân mật, nhưng sẽ không rất thân mật. Cung phụ mẫu vũ khúc gia sát, lúc còn trẻ tức khắc phụ mẫu; nhật nguyệt đều vượng, nhân Thái âm sai ai ra trình diện sát, cho nên chủ khắc mẫu; thái dương phùng lộc tồn, chủ phụ trường thọ. Một thân tiêu chút vấn đề không rõ ràng, bính, mậu hạn năm so sánh bất lợi, suốt đời so sánh bình ổn an nhàn, vô thê nhi, vận hạn không nhiều biến hóa lớn, cho nên không làm vận hạn cụ thể phân tích. Người này lúc còn trẻ nếu có thể nắm kỳ ngộ, ra ngoài tích cực phấn đấu thì không đến mức như vậy cô bần.

☆ lệ tam, mệnh bàn sai ai ra trình diện hậu, lục tự < tứ trụ dự đoán ví dụ mẫu phân tích > một lá thư 265 trang của lệ. Đến đây lệ chuyện thực, dụng tứ trụ và tử vi đẩu số cộng tố tiến hành trình bày và phân tích tương đối điển hình, cho nên đặc biệt dẫn lục của. Tứ trụ và tử vi dự đoán có thể đưa đến dị khúc cùng công của hay. Mặc dù là nắm quyền thực tiến hành tục ngữ, nhưng cũng dĩ từ đó lĩnh ngộ hai đại mệnh lý hệ thống kết hợp lại phân tích phương pháp. Phía dưới trích nguyên thư phân tích yếu điểm cập sự thực, không được gia dấu móc, đẩu số phân tích bộ phận thì gia dấu móc, ban khác nhau.

Nhật chủ thuộc yếu cực của mệnh, thủ bính đinh hỏa là dụng, bỉ cướp là ưa, tối kỵ quý thủy, nhâm thủy cát hung nửa nọ nửa kia, thứ nhì kị quan sát hỗn tạp.

tính tình: Thông minh cực độ, tuyệt thế khéo léo người, chí khí ngẩng cao, có nghệ thuật tài năng thiên phú, ham rộng khắp, đa tài đa nghệ, thành công danh thành gia mong muốn, lòng tự tin cường, dũng cảm tiến tới, thích làm vui người khác, liên bần tích quả, đa học thiên thành, hiện lên giao không được lựa chọn, ưu nhu do dự, ngông nghênh tự phụ, khinh bỉ người khác, thích chõ mũi vào chuyện người khác, gây chuyện thị phi, bảo thủ. (dụng đẩu số phân tích, dương lương mão cung tọa mệnh người đó, kỳ tính tình và kể trên sở cử tương đối tương tự).

tổ phụ: Trường thọ, nhưng tình cảnh không tốt, là một cảo ngũ thuật người. (đẩu số luận tổ phụ, khán cung phúc đức. Bản cung thiên cơ hãm địa gia sát, tuy có cơ mưu, cũng nan phú quý, vất vả cực nhọc mà nghèo khó, chích nên tài nghệ ngũ thuật mưu sinh, thiên cơ và ngũ thuật hữu duyên).

phụ thân: Người thông minh tuyệt đỉnh, nhưng thọ mệnh không dài. Sáu tuổi tiền tang phụ. (thái dương tọa mệnh người, chủ còn nhỏ tức khắc phụ thân. Mệnh thân giá trị Tang Môn, bạch hổ, tai sát, hình khắc lục thân. Đã ngoài có khắc phụ triệu chứng, có thể không khắc được động, còn phải xem cung phụ mẫu tổ hợp tình huống mà định; tổ hợp cát người khắc bất động, phụ mẫu vô sự; tổ hợp hung người năng lực khắc đảo, phụ mệnh không dài. Đến đây lệ cung phụ mẫu thất sát gia quán sách, vô ngôi sao may mắn hóa giải, tam phương Sát Phá Lang, tổ hợp hung; thái dương cư mão cung là quá vượng, phóng ra quá mức, sở dĩ phụ mệnh nan trường).

mẫu thân: Ấn tinh đến tháng khai hoa nở nhuỵ lệnh lại được dậu kim sinh, ấn tinh vượng, nhưng mẫu cung tọa tài tinh vừa hợp khắc bị hóa, cho nên mẫu thân ở mệnh chủ 16 tuổi tiền tất thệ không thể nghi ngờ. (đẩu số luận mẫu thân, dĩ huynh đệ cung cập thái âm tinh khán; nhưng là yếu kiêm khán cung phụ mẫu, nhân cung phụ mẫu bao quát phụ thân cập mẫu thân, chỉ là phụ thân tỉ lệ trọng đại ta; phụ thân dĩ cung phụ mẫu cập thái dương tinh là việc chính, mẫu thân thì dĩ huynh đệ cung cập thái âm tinh là việc chính. Đến đây lệ huynh đệ cung cát hung hỗn tạp, vũ khúc là cô độc hình khắc, chết sớm ngôi sao, cung phụ mẫu thất sát cũng ác tinh, cho nên mẫu thân cũng sẽ không trường thọ; nhưng Thái âm miếu vượng vô sát, cho nên phụ chết trước, mẫu hậu tử).

huynh đệ tỷ muội: Huynh đệ tỷ muội đa, nhưng có tổn hại, lâu thì năm người, chậm thì bốn người, trên có huynh tả, bản thân chiêm tiểu. Huynh đệ tỷ muội đều là thông minh thông minh người, nhưng đều không được phát đạt, nhiều tai nạn, đối kỷ bất lực ích. (vũ tương đồng cung, huynh đệ hai người, bất kể tỷ muội. Vũ khúc là cô khắc ngôi sao, Bản cung cát hung hỗn tạp, huynh đệ sẽ không đa, mà lại có tổn thương; nhân lộc phùng thiên không cướp phá tan, cát chỗ giấu hung, cho nên huynh đệ thành bại đa đoan, đối kỷ giúp ích không lớn).

hôn nhân: Chính tài không được hiện, năm thượng thiên tài, thiên tài thiên vượng, có thể luận đầu hôn sớm mà không chính, chính hôn ứng với trì, chừng ba mươi tuổi phương mới có thể. Thê đẹp, một đầu không cao, quê người nhân, bản thân không tốt lắm, người yếu đa bệnh, có phế tật, tính khí tật, đối mệnh chủ bất lực ích, quan hệ giống nhau, lúc tuổi già khả năng ở riêng. (cung phu thê cùng cự đều bị chiếm đóng, canh phùng Hóa kị, mui xe, phá toái đồng cung, thê tính tình cổ quái, bản thân nghèo nàn, cung mệnh Hóa kị vừa nhập phu thê, hôn nhân tất không được thuận, thị phi khắc khẩu đa, cùng cự hãm địa chủ chia lìa, văn khúc Hóa kị, đều triệu thị chẳng phân biệt được cư thì ly hoặc khắc tử, ba mươi tuổi hậu thành hôn có thể giảm thiểu khúc chiết; cùng cự tật bệnh chủ hệ hô hấp cập hệ tiêu hoá).

tử nữ: Đa tử nữ của tượng, nhưng nhật thì tướng hình, tử nữ có chết non, con mắt miểu mắt lé, có vi tật, tính tình quật cường không phục quản, và mẫu đính trớ, đối phụ có trợ giúp nhưng lại khắc phụ. (tham lang nhập cung tử nữ, một thân tính dục cường, sở dĩ có bao nhiêu tử nữ của tượng. Bản cung cấu thành hỏa tham đồng hành cách vừa gia hóa quyền, hữu bật, thiên khôi chờ ngôi sao may mắn, tử nữ mặc dù quật cường bướng bỉnh, nhưng có phấn đấu tinh thần, tất có phú quý thành dụng cụ người).

tật bệnh: Mặt mày hốc hác, đái tật duyên niên, có mắt tật, đeo mắt kiếng, loét dạ dày, bệnh thận, bệnh phổi, nhĩ tật hoặc nhĩ mất linh mẫn, lúc tuổi già phòng tim phổi tật. (nguyên mệnh cục khán thương tai mặt mày hốc hác ứng với khán mệnh thân cập cung phụ mẫu. Thất sát thủ tướng mạo cung, thân cung phỉ liêm bạch hổ, đều có mặt mày hốc hác của tượng. Cung tật ách khán tạng phủ bạc nhược đốt, liêm phủ đồng cung, bản chủ khỏe mạnh, nhưng gia thiên nguyệt, bệnh phù, chủ da lông ngắn bệnh không ngừng. Liêm trinh chủ thận, Thiên phủ chủ dạ dày. Thái dương tọa mão, thái vượng, dễ được mắt tật).

sự nghiệp tài vận: Thích hợp mộc hành hỏa nghiệp, như học thuật, giáo dục, y dược, nghệ thuật chờ. Mệnh chủ suốt đời nhấp nhô, còn nhỏ đa bệnh, niên thiếu đa đau khổ, trung niên đa tai, lúc tuổi già mới có dư phúc, nhưng lúc này ánh đèn cuối đời, hoàng thiên địa phủ đã tới gọi về. (dương lương hai sao cùng tồn tại mão cung tọa mệnh, là ánh sáng mặt trời Lôi môn cách, bản là phú quý cách cục, nhưng dạ sinh ra giá trị thái dương, phú quý yếu giảm bớt nhiều, mặc dù là nhân thông minh chăm chỉ, mà không miễn suốt đời bôn ba lao lực, là thị phi phi, thành bại không đồng nhất, tiên chuyên cần hậu nọa. Cũng may Bản cung vô sát tinh mà có tai thai, thai phụ, hóa khoa chờ ngôi sao may mắn cùng thủ, mà lại có Thái âm ở miếu địa hội chiếu, cho nên ra lệnh cho chủ nhưng vẫn có thể xem là thông minh cơ mưu, tài trí hơn người, có nhất định xã hội danh dự địa vị và phú quý người. Thân cung vô chính tinh, thiên quan, đeo sao lâm, có điểm tác phong quan liêu, nhưng phỉ liêm, chặn thiên không, bạch hổ, đại hao cùng lâm, dữ nhiều lành ít, hậu thiên vị miễn phí sức cố sức mà nan toại, dễ có thương tích tai, lúc tuổi già bất lợi. Cung tài bạch Thái âm lâm miếu địa, cung điền trạch tử vi lộc tồn, tài vận không sai, đại lợi tài chính và kinh tế công tác cập kinh thương. Sự nghiệp cung vô chính tinh, tá đối cung tinh diệu khán, cùng cự xương khúc, và văn hóa giáo dục cập y dược công tác hữu quan, nhưng văn khúc Hóa kị, không thích hợp văn nghệ văn bí; sự nghiệp cung phùng dương linh hư hình hao tổn quan phù chúng hung, đối cung Hóa kị xung chiếu, đối sự nghiệp bất lợi, tuy có tam phương nhật nguyệt củng chiếu, nhưng khó có quan to lộc hậu, suốt đời thành bại đa đoan, thay đổi liên tục, phí sức cố sức, mà lại quan tụng thị phi không ngừng; nhân cung tài bạch hảo, hay nhất chính kinh thương hoặc làm tài chính và kinh tế công tác, tham chánh rất nguy hiểm. Thái dương tọa mệnh, sự nghiệp biến động đại, càng thêm Tang Môn bạch hổ tai sát tới người mệnh, hình khắc lục thân, còn nhỏ tang phục, tự thân cũng chủ đa thương tai).

tuổi vận phân tích: Nguyên thư tứ trụ phân tích giản lược, chủ yếu dĩ mệnh chủ tự thuật chuyện thật là dựa vào cư, lại dùng tử vi đẩu số tiến hành phân tích luận chứng.

(đẩu số trung tâm, tiểu hạn cung quản hạt niên kỉ hạn, đối tân bao năm qua mà nói, đa số đều nhảy qua hai người niên độ. Bản lệ 1 tuổi tiểu hạn từ 49 năm đầu tháng mười một nhị nhật giờ Dậu khởi tới 50 năm đầu tháng mười một nhị nhật giờ Thân chỉ, dĩ 50 năm chiếm thời gian khá lâu. Trọng bệnh điểm ở cung phu thê, tiêu điểm hạn năm là đinh, canh, tân, kỷ, chủ bại nghiệp hình thương, thương thê; phúc đức cũng bệnh, phùng mậu hạn năm dễ rủi ro).

1, vị đi đại hạn (vận) tiền: 1 tuổi thì đã chết, xuất ra đi chôn, giữa đường lo lắng sống chuyển. Tiếng đồng hồ người yếu đa bệnh, ngày đêm khốc náo liên tục. ( 1 tuổi tiểu hạn nhập vị cung, là tiêu điểm trọng bệnh điểm của cung, hung tinh tụ thấu; lưu niên kỷ là dồn bệnh điểm, và nguyên cục điệp kị ở thái tuế xấu cung, xung động tiểu hạn vị cung hung tinh, cho nên là đại hung, cũng may tiểu hạn cung tam mới có nhật nguyệt hội chiếu, cho nên không chết được).

Bản thân sau khi sinh phụ thân tựu bị bệnh, 1953 năm bệnh nặng thêm, bác sĩ thuyết bất năng trị, trên đường trở về, đi thuyền gia cập người nhà thiếu, đầu sông tự sát. (mặt trên đã phân tích mệnh chủ có còn nhỏ tang phụ tin tức, ứng với vu năm nào? Thì khán khổ hạn và lưu niên. Lưu niên ở tị cung, có thiên khốc đà la, chủ khóc tang sự; lưu niên cung phụ mẫu ở ngọ, vừa là tiểu hạn cha mẹ cung tật ách, tuy có tử vi lộc tồn, nhưng có âm sát đại hao, âm sát là âm hồn, bị quý năm tham lang Hóa kị đái thiên khôi quỷ tốt tách ra, bản thân thụ xung khó giữ được tánh mạng, cho nên hung vong).

Tiếng đồng hồ Hầu gia lý rất nghèo, rau dại đỡ đói, không có tiền đọc sách, không thể làm gì khác hơn là ở phía ngoài cửa trường thính độc, hậu lão sư thương cảm, mệnh ta nhập hiệu an vị (lúc nhỏ nên xem thêm cung phụ mẫu, cung phụ mẫu không được cát, phụ mẫu bệnh đa, còn nhỏ tang phụ, cuộc sống trong nhà làm sao sẽ bất tận).

1954 năm phát hồng thủy, bao phủ thôn trang, chạy nạn vùng núi, huynh tả bảy người lạp xả mà đi, khổ không thể tả. (còn nhỏ nghèo khó, vừa giá trị thiên tai, tiểu hạn giá trị thiên mã, thiên mã chủ động, cố hữu chạy nạn của tượng).

2, nhất vận ất hợi, 5 tới 15 tuổi, 54 năm bảy tháng tới 64 năm bảy tháng, đi sánh vai chính ấn vận, giựt tiền đoạt của, gia cảnh nghèo khó bất kham. (đẩu số đệ nhất đại hạn Đinh Mão, 6 tới 15 tuổi, từ 54 năm đầu tháng mười một nhị nhật giờ Dậu khởi tới 64 năm đầu tháng mười một nhị nhật giờ Thân chỉ, và tứ trụ đại vận hơi có xuất nhập. Niên thiếu vận nhưng nên xem thêm cung phụ mẫu. Cung phụ mẫu không được cát, tiếng đồng hồ sinh hoạt nghèo khó. Đại hạn thái dương miếu vượng hóa khoa giá trị hạn, đại cát, nói rõ sinh hoạt ứng với từ từ chuyển biến tốt đẹp, bản thân đọc sách thông minh, thành tích tốt; ánh nắng chiếu sáng diệu, tà ma không để lại dấu vết, đa may mắn, nhưng thái dương mỗi ngày vận chuyển liên tục, cho nên cũng chủ bôn ba lao lực, mà lại niên thiếu giúp đỡ vận cũng không nhiều có ích).

59 năm, thủy yêm đầu sông tai ương, chính đứng lên. (tiểu hạn giá trị lưới thất sát của cung, dễ có tai, tiểu hạn cung tật ách giá trị thái âm tinh, Thái âm chủ thủy, cho nên là thủy tai; nhưng đại hạn cát, cho nên hữu kinh vô hiểm, mình có thể đứng lên, tựu không tính là cái gì đại tai đại nạn).

1960 năm, gia gia qua đời. (tiểu hạn ở tị, thiên khốc khốc người nhà; vừa lưu niên Thiên can canh là dồn bệnh năm mất mùa, canh khiến cho thiên đồng Hóa kị xung động vị cung hung thần, kíp nổ trọng bệnh cung, vị cung là nhỏ hạn gia gia cung vị, cho nên gia gia có hung).

1963 năm, mẫu vong. (tiểu hạn nhập thân cung, dữ nhiều lành ít; tiểu hạn cha mẹ của cung phượng các gặp phỉ liêm, chặn thiên không, bạch hổ, đại hao, tai sát, phượng các là nữ tinh, mẫu tinh; tiểu hạn huynh đệ cung hung thần hội tụ; lưu niên Thiên can quý khiến cho tham lang Hóa kị xung cung điền trạch, điền trạch là người nhà; đã ngoài kỷ phương diện nguyên nhân, tạo thành mẫu vong).

3, nhị vận giáp thủ, 15 tới 25 tuổi, 64 năm bảy tháng tới 74 năm bảy tháng. Giáp mộc bang thân, thủ trung tâm hữu dụng thần của cây, dụng thần điệu hầu đắc lực, độc Thư Thành tích cầm cờ đi trước. (đẩu số đệ nhị đại hạn tự 65 năm tới 74 năm, nhập bính dần cung, vũ khúc hóa lộc, thiên tướng, tả phụ, hồng loan, thiên phúc, trường sinh chờ ngôi sao may mắn cùng thủ, đây là có lợi một mặt, nhưng có thiên không, cô thần, kiếp sát, xui chờ hung tinh, cát hung hỗn tạp, cho nên bản đại hạn nội, số phận sẽ có cát có hung, gặp hung niên kỉ hạn thì hội nghiêng về một phía, đột nhiên rách nát, chợt tai tật).

1965 năm, tham gia trung tâm thi, dĩ ưu dị thành tích trúng tuyển. (tiểu hạn thủ cung, liêm phủ hai sao đều là thông minh thi học ngôi sao, lưu niên tị cung tự hóa thần lộc, cho nên năng lực cao trung trúng tuyển).

1966 năm, văn cách bắt đầu, khứ Bắc Kinh thấy Mao chủ tịch. (tiểu hạn thiên mã tinh chủ đi lại).

1969 năm, nói yêu thương, 1970 năm biệt ly. (đại hạn phùng hồng loan, bản hạn nội chủ có luyến ái đào hoa sự, nhưng phùng thiên không, cô thần, kiếp sát, xui, chỉ nói mà không thành. 69 năm khổ hạn đồng cung, phùng hồng loan chủ có đào hoa, 70 năm lưu niên Thiên can khiến cho thiên đồng Hóa kị nhập cung phu thê, sở dĩ kết phải không hôn mà biệt ly).

1972 năm, tiến nhập đoàn văn công công tác, cùng năm đã bị nhóm đấu. (tiểu hạn ở tị, thiên cơ tinh là công tác tinh, vừa là chuyển động ngôi sao, cố hữu tham gia công tác sự; Bản cung có thiên khốc, đà la, chỉ bối, quan phù, chỉ bối chủ bị người nhóm đấu chỉ trích).

1973 năm, bệnh nặng một hồi, được nghệ giao hữu bang trợ thoát hiểm. (tiểu hạn ở ngọ, lưu niên canh là dồn bệnh tiêu điểm, khiến cho tham lang Hóa kị xung động âm sát đại hao chờ hung tinh, cho nên dễ có bệnh tai; tử vi có hóa tai tác dụng, cho nên được quý nhân trợ giúp mà thoát hiểm).

4, tam vận quý dậu, 25 tới 35 tuổi, 1974 năm bảy tháng tới 1984 năm bảy tháng. Đi thiên ấn thất sát vận, ấn vượng năng lực nắm quyền. (đệ tam đại hạn nhập ất xấu cung, cùng cự hãm yếu, văn khúc Hóa kị, là nguyên cục trọng bệnh điểm, bất lợi đa; bản đại hạn là cung phu thê, phải có hôn nhân sự, nhưng cũng không hề lợi việc; trong cung có thiên quý ân quang tinh, dễ được quý nhân dẫn mà lên chức thăng chức).

1974 năm khởi làm ba năm bí thư quản con dấu, làm hai năm công an công tác quản người xấu, hai năm công tác đội, ba năm văn hóa công tác. (xương khúc cùng thủ đại hạn, chủ và văn hóa công văn sự nghiệp hữu quan).

1976 năm, mắc mắt tật thiếu chút nữa hạt. (tiểu hạn nhập thân cung, phùng phỉ liêm, bạch hổ, đại hao, cố hữu tai).

1978 năm kết hôn, vợ là quê người nhân. (đại hạn cung phu thê, tiểu hạn Thái âm phong cáo, lưu niên thiên hỉ nhập cung mệnh, lưu loan nhập thân cung, cho nên sẽ có hôn nhân vui mừng sự; thiên diêu, chủ ngoắc thành hôn, thiên vu cản mã, chủ rất nhanh kết hôn; cung phu thê cự môn là quê người nhân).

1979 năm, điều động công việc, vợ sanh non. (lưu niên khiến cho văn khúc Hóa kị, bất lợi công văn, cho nên dời văn bí công tác; Hóa kị nhập nguyên cung phu thê, đến đây cung làm trọng bệnh cung, bất lợi sự bạo phát).

1980, 81 năm, cảo văn hóa công tác, dự họp trung ương văn hóa công tác phần tử tích cực đại diện. (lưu niên can khiến cho thái dương hóa lộc quyền nhập nguyên cung mệnh, vừa giá trị xương khúc thiên quý ân quang, cho nên ở văn hóa sự nghiệp trên có phong cảnh sự; nhưng lại giá trị Hóa kị, tiên hảo hậu phôi, cho nên đột nhiên bị nhóm chỉnh).

1982, 83 năm hết tết đến cũng ở quê nhà lao động.

1983 năm, sinh một con trai tử, cùng năm tháng mười bị cement bản rớt xuống đập đầu, tiên huyết đầy người, nhưng không có gì đáng ngại. (tiểu hạn giá trị thất sát, dễ có biến động và thương tai sự, tháng mười tiến nhập vị cung, là hung thần tụ thấu của cung, đối cung Hóa kị xung chiếu, vì vậy nguyệt có thương tích tai; tiểu hạn nữ nhân cung phùng cự môn hóa quyền, cho nên sinh nhi tử).

5, tứ vận nhâm thân, 35 tới 45 tuổi, 1984 năm bảy tháng tới 1994 năm bảy tháng. Tiền năm năm thương quan bội ấn, phong cảnh cơ hội tới, quan hàm đầy người, quyền đại giáp uy, có tiền có quyền thế, nhất hô bá ứng, uy danh truyền xa, nhưng trong đó hai năm có tai. Mệnh chủ thở dài thuyết: “Thì lai thiết thành kim, vận khứ kim thành thiết, đến đây mười năm ta cao thì lên thiên đường, thấp thì xuống địa ngục, quang vinh hậu tướng tế, hay thay đổi.” (đến đây đại hạn nhập một giáp cung, hỏa tham đồng hành cách, lại có hữu bật thiên khôi cát trợ giúp, chủ hoành phát, tham lang sao Bắc đẩu, tiền năm năm phát đạt; nhưng đại hạn Thiên can khiến cho thái dương Hóa kị nhập đại hạn cung điền trạch, tức nguyên cung mệnh, chủ bản thân cập người nhà dễ có hình tai).

1984 năm 10 nguyệt, bị lĩnh đạo trọng dụng, nhâm một nhà nhà xưởng xưởng trưởng, lánh kiêm cái khác tam chức, cho đến 89 năm, đều là xa thủy Mã Long, phong cảnh thoải mái. (tiểu hạn thiên cơ, chủ điều động công việc; phùng thiên khốc, đà la, thiên khốc khốc người nhà; vừa lưu niên thái dương Hóa kị nhập tiểu hạn cung phu thê, cho nên lão bà có bệnh).

1986 năm đánh mất một con trai. (tiểu hạn nhập vị cung, hung thần tụ; lưu niên liêm trinh Hóa kị xung động thìn cung thất sát ác tinh, thìn cung là nhỏ hạn nữ nhân cung, cho nên chủ tử nữ có hung tai, có tang tử đau).

1990 năm 11 nguyệt, nhân tài vấn đề bị tạm thời cách chức tỉnh lại. (lưu niên thiên đồng Hóa kị xung động tiểu hạn cung tài bạch, cai cung hung thần tụ thấu, phùng xung thì hung tinh tất động mà có tai ách, cho nên chủ tài chính và kinh tế thượng xảy ra vấn đề).

1992 năm hai tháng vu án điều tra rõ ra tù, quan phục nguyên chức. (lưu niên thiên lương hóa lộc nhập nguyên cung mệnh, cho nên năng lực ra tù).

1993 năm điệu một nhà thực nghiệp công ty nhâm tổng giám đốc, đến đây năm lỗ lã chắc chắn vạn nguyên. (tiểu hạn cung sao Vũ khúc là thương nghiệp tài tinh, mà đến đây cung có thiên không, sở dĩ chủ tài vụ lỗ lã).

6, ngũ vận tân vị, 45 tới 55 tuổi, 1994 năm bảy tháng tới 2004 năm bảy tháng. Thất sát vận, mệnh thư thuyết: “Thương quan dụng thần phạ đi thất sát vận.” (dưới dụng tử vi đẩu số một vốn một lời đại hạn, lưu niên tiểu hạn tiến hành tổng hợp lại thảo luận. Bản đại hạn từ 46 tuổi tới 55 tuổi, 1995 năm đầu tháng mười một nhị nhật thủ thì tới 2004 năm đầu tháng mười một nhị nhật giờ Dậu, đi hợi cung. Đại hạn bàn là: Hợi là cung mệnh, thủ cung huynh đệ, dậu phu thê, thân tử nữ, vị tài bạch, ngọ tật ách, tị thiên di, thìn nô bộc, mão sự nghiệp, dần điền trạch, xấu phúc đức, tử phụ mẫu. Đại hạn Thiên can yêu cầu pháp: Tòng mệnh can cung mão khởi Đinh Mão, nghịch bày lai, bính dần, ất xấu, một giáp, quý hợi, nhâm thủ, tân dậu, canh thân… . Bản đại hạn Thiên can là quý, sao Tứ hóa là: Phá quân hóa lộc, cự môn hóa quyền, Thái âm hóa khoa, tham lang Hóa kị. Thái âm nhập hợi cung, danh “Trăng sáng Thiên môn”, miếu vượng hóa khoa, vô sát có cát, ứng với là tương đối phong cảnh cát tường của hạn. Thái âm chủ tài, hóa khoa chủ danh, tài danh song mỹ, đa tích tư tài; phong cáo, bát tọa chủ lên chức, thiên vu, thiên mã danh “Thiên vu cản mã”, lên chức khoái; thiên mã, bát tọa ở xã hội cũ chủ ngồi kiệu người, ngày hôm nay chủ ngồi kiệu xa; Thái âm là nữ nhân tinh, gia thiên diêu, điều không phải được nữ nhân trợ giúp ngay cả có tửu sắc gặp ở ngoài; Bản cung có người đi viếng, đối cung có thiên khốc, chú ý thân nhân thương tai. Nhìn nữa Bản cung tam phương tứ chính tình huống, tả phương sự nghiệp cung dương lương ngôi sao may mắn cao chiếu, chủ sự nghiệp phát triển không ngừng; bên phải cung tài bạch phá quân hóa lộc, nhưng phùng Địa kiếp, mặc dù tài vụ không sai, ám hao tổn cũng lớn; đối cung thiên cơ gia đà la thiên khốc, xuất ngoại là sự nghiệp phiền lòng. Nhìn nữa bản hạn lục thân tình huống: Phượng các nhập chủ cung phu thê, là thoả đáng, đối diện thái dương chính chiếu, chủ sự nghiệp không sai, nhưng Bản cung có phỉ liêm, bạch hổ, chính thiên không tinh, chú ý thương bệnh tai cập ám hao tổn, vừa phùng giải thần, vấn đề không lớn; đại hạn cung tử nữ ở thân, đại hạn hóa lộc nhập đến đây cung, chủ văn thơ đối ngẫu nữ rất có tình, quan tâm tử nữ, nhưng phá quân Địa kiếp ở đây, chủ tử nữ tuy có phát đạt kỳ ngộ, mà lãng phí phá hao tổn cũng lớn).

1994, 95 năm, là nợ nần mà không an. ( 1995 năm tiểu hạn ở thìn cung, thái tuế ở hợi cung. Tiểu hạn bàn là: Thìn là cung mệnh, mão vì huynh đệ, dần vi phu thê, xấu tử nữ, tử tài bạch, hợi tật ách, thủ thiên di, dậu nô bộc, thân sự nghiệp, vị điền trạch, ngọ phúc đức, tị phụ mẫu. Tiểu hạn thất sát tọa thủ, cũng may vô sát đồng cung, đối cung Thiên phủ lai chế hóa, mà lại thái tuế cung cát, nhưng có thể tường an vô sự, chỉ là so sánh vất vả cực nhọc mà thôi, nên chú ý phẩm đức tu dưỡng, bất khả kích động. Tiểu hạn cung tài bạch tham lang tọa thủ, phùng đại hạn Hóa kị tinh, cho nên là tài vụ mà phiền não. Tiểu hạn là sự nghiệp cung phá quân Địa kiếp, sự nghiệp thượng không thích hợp vọng động. Tiểu hạn huynh đệ cung dương lương tọa thủ, ứng với chủ huynh đệ may mắn. Tiểu hạn cung phu thê vũ tướng tọa thủ, cát hung hỗn tạp, chủ thê tử có cát có hung. Tiểu hạn cung tử nữ xương khúc phùng đại hạn hóa quyền, tử nữ bài vở và bài tập tiến bộ, được quý nhân giúp ích đại).

96 năm điệu ra công ty, đáo văn hóa cục nhậm chức, trong công tác thoải mái một ít, đến đây năm bá phụ qua đời. (tiểu hạn nhập tị cung, gặp công tác tinh thiên cơ hóa quyền, cố hữu điều động mà có quyền; nguyên cục sự nghiệp cung xương khúc đối chiếu, không – ly khai văn hóa sự nghiệp; phùng thiên khốc tinh, khốc người nhà).

Dưới là nguyên thư trình bày và phân tích, phối đẩu số tiến hành phân tích:

1997 năm có tiền kiếm được, nhưng làm phiền đau khổ. (đại hạn cát, tiểu hạn tử vi lộc tồn, cho nên đa tiền kiếm được, nhưng đại hạn Hóa kị tinh ở đối cung gửi thông điệp, chủ làm lụng vất vả, lộc tồn cũng chủ là tài vất vả cực nhọc).

1998 năm, đa tiền kiếm được, đi lại cũng nhiều, nhưng tỷ tỷ có tai. (tuy lớn hạn cát mà thấy nhỏ hạn hung tụ, mà lại tam mới có âm dương hội chiếu, nhưng có thể thường thường mà qua. Tiểu hạn huynh đệ cung tử vi tinh cao chiếu, huynh đệ ứng với chủ phong cảnh không có lỗi gì).

1999 năm, thê nhi có tai, huynh tả cũng có họa. (tiểu hạn nhập thân, phùng đại hạn hóa lộc tinh, nhưng lại phùng Địa kiếp, mà lại tiểu hạn là sự nghiệp cung phùng đại hạn Hóa kị tinh, cho nên là cát chỗ giấu hung, xung vận tiểu hạn cung phu thê, chủ thê tử bất lợi. Tiểu hạn huynh đệ cung hung thần thấu, vừa phùng lưu niên Hóa kị xung động hung tinh, chủ huynh tả có tai).

2000 năm, tài danh song mỹ, nhưng chỉ có gặp ở ngoài hoặc nhi tử có hôn ưa. (lưu niên khiến cho thái dương hóa lộc nhập nguyên cung mệnh, cố hữu tài danh song mỹ việc).

2001 năm, danh khí lớn hơn nữa, tài lợi hưởng thông. (tiểu hạn Thiên phủ, lưu niên thái dương hóa quyền nhập nguyên cung mệnh, tài danh tốt).

2003 năm, danh tiếng bị hao tổn, mà lại có bệnh tai nằm viện. (tiểu hạn ở tử cung, lưu niên khiến cho tham lang Hóa kị nhập tiểu hạn cung, tiểu hạn chủ nội, là có bệnh tai).

7, nguyên thư vị tác thảo luận (thứ sáu đại hạn nhập nhâm thủ cung, 56 tuổi tới 65 tuổi, 2005 năm tới 2014 năm. Liêm phủ đại hạn, đại hạn Thiên can khiến cho thiên lương hóa lộc nhập nguyên mệnh, bản thân vô vấn đề lớn lao gì; nhưng đại hạn Thiên can khiến cho vũ khúc Hóa kị xung cung phu thê, đại hạn cung lại có quả tú tinh, chủ bản thân cô độc, chỉ đối thê tử bất lợi).

8, 2015 năm bản thân có một cửa miệng, nhược quá cửa này, tới 72 tuổi, 2021 năm khó hơn nữa vượt qua. (đệ thất đại hạn nhập tân dậu cung, 66 tới 75 tuổi, 2015 năm tới 2024 năm. Đến đây đại hạn là dồn bệnh tiêu điểm, nhập nguyên thân cung, vô chính tinh mà giá trị phỉ liêm, bạch hổ, đại hao, tử chờ hung tinh, bản thân phùng hung thần cũng biết không ổn. 2021 năm nguyên mệnh, đại hạn, lưu niên tam kị trùng điệp lưu niên cung, quả thực dữ nhiều lành ít. Khán số tuổi thọ, chúng ta không được chủ trương vọng luận, để tránh khỏi khiến cho nhân gia tinh thần gánh vác. Đương nhiên để học thuật nghiên cứu, có thể tự tị trong lòng hiểu rõ, cũng có thể áp dụng ám chỉ biện pháp, nói rõ ở đây hạn mỗi năm nào đó nguyệt nội yếu chú ý thân thể, phòng ngừa tật bệnh chờ. Khán số tuổi thọ, tiên khán phúc đức mệnh thân cung định một toàn cục, thứ khán toàn cục tả hữu đại hạn cung độ có hay không hung, nhược hung, nhìn nữa tiểu hạn lưu niên na nhất cung hung nhất, tức cai khiến cho chú ý; nếu không hung, hãy nhìn thượng kế tiếp đại hạn có hay không hung lai phán đoán suy luận; đại hạn cập tiểu hạn cung tật ách thật là tốt phôi cũng không có thể bỏ qua. Có lúc đại hạn tuy rằng không được hung, mà phúc đức mệnh thân cung số tuổi thọ đã đến, mà lại tiểu hạn lưu niên vừa thập phần hung người, cũng đại hung).

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

第一节 命局、大限、小限流年的关系

命和运是一个整体,但各自又有所主与不同的特点。“命”是先天及内部因素,是人的灵魂、身体,是人的命运的主体骨架、主要成份。“命”的格局高低注定了一个人一生承受富贵福寿能力所达到的最高限额。“运”则是外部因素、后天环境影响力,是人适应时空场能变化的能力,在各个时空场点上活动与运用的历程,以及后天努力的结果,“运”的发展变化也可以影响“命”的结局。内因起主要作用,内因通过外因而起作用。“命”是主要因素,“命”通过“运”起作用,所以“命”和“运”都很重要,共同组成人生命运的曲线。例如,原命局凶星多或主星失陷,出身贫穷,逢限运化吉或吉星来合,多有突发的成就,好运过后仍为奔波失意;反之,原命局吉多星旺,出身富贵,逢限运恶煞化忌来冲,亦会突然失意落魄,唯恶运过后则能恢复元气。又如,原局有官的命,大运扶助则有官当,若一生不得运,也是不能当官的,最多不致太贫贱罢了;原局无官的格局,大运扶助也难有官当,最多事业较顺而已。

在天垂象,在地成形,在人成事。天盘如天,大限盘如地,流年盘如人。命是天定的,原命格局的高低,注定一生富贵贫贱寿夭的大势,即定数,是静态部分。岁限则是人生各个阶段在定数基础上的上下浮动变化情况,即应数,属动态部分。原命盘的宫星反映人事的本质,运限只反映人生的际遇,限运宫星不起本质、本性(性情)的作用,在短期内不可能达到,但能显现原有象意的作用,星曜的化气和象意特色仍起作用;例如,紫微本质为皇帝星,须百官朝拱,限运则无皇帝的本质,可以不必百官朝拱,但仍有高格调、首、头和才能等特色,逢百官朝拱更为有利;又如天机的本性主聪明,须要科文星来拱,在限运中则不能主聪明,并不一定须要科文星拱,在短期内难以达到聪明,但机变、变动、谋划和依附权势的特色仍然存在,逢科文吉星亦对运程有利。限运宫星的性质为在先天盘宫星本质基础上的发展变化和反应,看其对本质的影响如何?是否为本质所喜还是所忌,若为本质所喜则增强本质的作用,人事向好方向展;若为本质所忌则减弱本质的作用,人事向坏方向发展。命盘宫星的本质不同,行运的喜忌也不同,则限年的克应也不同。因此,岁限的分折是不能脱离命局的,仍应以命局为主线、为定数。例如,原命局显示其人无官,大小限最好也只表示比较顺遂而已,不可能升官,即使升官也不大,尤如鱼虾入大海任其畅游,但不可能变成龙一样。而什么时侯升官发财?什么时侯灾殃?则必须由大限、流年小限来确定。大限是个转折点,是至关重要的一环,它起到承上传下的作用,富贵吉凶已基本定型,就看应于本大限十年中哪一年了。例如论凶灾,首先看原命局的重病焦点宫,存在哪些灾厄的隐患、祸根;再看大限的发展情况,若增凶则增加了发生灾厄的份量,灾厄已经怀胎成形,即基本定局,就看哪一年发生了;再看这大限十年中哪一个流年小限宫和流年宫凶,以定灾厄发生的年份;接下来再分析流月、流日、流时。

原命局管人一生的大局,大限管人十年的遭遇,小限、流年管一年的祸福。与四柱命理比较,斗数的大限大约相当于四柱的大运,但起运限的岁数多有差别;小限、流年大约相当于四柱的小运、流年。

我们把人一生分为三个时期,即少年、中年、老年三大时期,称为时期运。人的生活、事业、灾厄随着少年、中年、老年三个不同时期的变化,会有截然不同的发展规律。少年时期,正是长身体和学习时期,身体应变能力较差,生活上还必须依赖父母家庭。中年时期,身体发育成熟,应变能力强,是自立成家、发展事业的大好时机。老年时期,是退休享福而逐渐衰老、身体毛病越来越多的时期。少、中、老三期的年龄划分,从现代情况考虑,少年运从出生至20岁,中年运从21岁至55岁,老年运从55岁起至死亡。三期各有所主的宫度,少年期吉凶以命宫为主,生活以父母宫为主,流年注重父母宫;中年期以命宫为主,参看财官迁宫,限年注重财官迁宫;老年期以福德宫为主,兼看命、身、疾厄宫,晚年注重疾厄宫。看所主宫度的星情好坏以定各个时期的命运吉凶,所主宫度好者则吉,主宫坏者则凶。注意:这三个时期的吉凶祸福还只是模糊的预兆,而且仅作辅助参考,发生与否主要由大限、流年来决定。

一个人的吉运,是喜庆的,对人的身心虽有影响,但毕竟比起灾祸,尤其是伤残死亡的影响来说,那是截然不同的,伤死的悲痛是刻骨铭心。所以,在论限运吉凶时,以灾厄为重,以便在灾祸来临之前预防,趋吉避凶。论限运吉凶,应从命局开始,再到大限、流年小限、流月、流日、流时,逐级进行分析论断;大限对命局发生作用,小限、流年对大限发生作用,而不是命局对大限作用,大限对小限流年作用,流月、流日、流时同理。

限年分析与与原局一样,也讲格局和四化引发,论星情也以主星为主为树干,辅星小星为辅为枝叶。但在看限年动盘中,尤其流年,不可低估小星一的作用,它们甚至可以影响和左右大星的作用。在论凶祸灾厄时,很重视小星及四化星、流星的吉凶论断,若遇六煞星及阴煞、劫煞、大耗、蜚廉、天伤、天使、天哭、天虚、丧吊、白虎、化忌等凶星,必显示其凶性,易发生官非、伤病、死丧等凶灾。例如,大限流年逢化科、文昌、化禄(或禄存)会集,考试本应高中,但却又逢咸池、大耗同守,是年会因有桃花星的作用,会迷入情海或谈恋爱而影响学习,结果考试落榜。

论限运吉凶,北斗星作用较早,南斗星作用较晚。大限中,北斗星应于前5年,南斗星应于后5年。小限流年中,北斗星应于上半年,南斗星应于下半年。流月日时同理。

限运逢杀破狼,多有特殊之转机,事情或急成急败,或发展变化大。限运逢化禄加会四煞,事情会急速成功,叠禄更是。限运逢化忌加会六煞,事情会急剧破败,叠忌更是。

命局、大限、小限流年吉凶的关系,一般情况下有如下关系:

命局吉,大限吉,流年吉,是年大吉;命局吉,大限吉,流年凶,是年平运;

命局吉,大限凶,流年吉,是年小吉;命局吉,大限凶,流年凶,是年凶;

命局凶,大限吉,流年吉,是年吉;命局凶,大限吉,流年凶,是年小凶;

命局凶,大限凶,流年吉,是年平运;命局凶,大限凶,流年凶,是年大凶。

特殊情况下,大限吉流年凶而应凶甚至大凶,大限凶流年吉而应吉甚至大吉,那是福荫、积恶、扬善、风水影响或环境时局改变所致,研命者不可不知。

第二节 大限天干的求法

大限天干与原局天干有些不同,焦点在子丑寅卯四宫内,尤以寅宫为转折点。原因是,流年与流月是按规律向前推进的,而天盘天干在寅宫的左右宫度与流年流月向前的规则不符。例如蒋介石的命盘,大限逆布,命宫甲辰,逆上为癸卯,再逆上为壬寅,相当于正月,再逆上一限相当于上一年的十二月份,理应为逆行的辛丑,而天盘丑宫的天干为癸,亦为前进了,所以不符。再逆上到子宫,相当于上一年的十一月,理应为庚子才对。其余类推。

大限天干求法规则:以天盘命宫天干打头,依天干的固有次序,阳男阴女顺布十二宫,阴男阳女逆布十二宫。

注:不少流派对大限天干是不重排的,仍用原命盘天干,大家可在实践中取舍之。

第三节 大限分析推演的基本方法

大限属人盘的范围。大限活盘即指大限行值的宫位,并以大限落宫为大限命宫,再依次逆布兄弟、夫妻、儿女、财帛、疾厄、迁移、奴仆、事业、田宅、福德、父母等十二宫,然后以这个活盘所构成的新的格局来分折该大限的发展趋势。大限活盘中,十二地支宫和原命盘的星曜完全不动,只是人事十二宫的名称改变了。不过,也增加了大限的四化星。大限四化星在运限的分折中很重要,他们都是以大限宫的天干为准推导出来的,推法与原局的一样,只是生年干换成大限天干而已,参看排盘总表的天干四化表。

排布出大限人事十二宫后,细查此十二宫位的星情及四化星落宫的吉凶,即可知道十年里本人各方面的人事情况及六亲的遭遇。限年十二宫所代表的基本类象和意义与原局相似,例如,命宫代表命主本人,兄弟宫代表兄弟姐妹,子女宫代表子女等。看限年事业及官运,主要看限年命宫和事业宫,吉则事业顺遂,凶则事业不利。看限年财运,主要看限年财帛宫吉则财运好,凶则财运差;财运宜兼看福德宫,福德宫主思想行为,若逢财星并开创之星则主有加大投资的思想行为。

看大限,星情法仍为为普遍分析和具体内容分析的主要方法,与先天命的星情分析法一样,注意格局运用和四化引发。首先查看以下几节中专论星情组合行运部分的内容,就可以看出该大限内人事发展变化的主要内容、本人的心理状况;再参看宫内正星的庙旺失陷,以及三方四正的扶助情况,则本大限内的吉凶祸福即可基本掌握。如果大限宫内正星为吉星坐守,庙旺得地,无七煞同宫,主十年心情安静;再加三方及夹宫吉拱照会,组成好格局,更主十年吉庆,人财两美;若逢左右昌曲魁钺守照,原有官职的可升迁,平民可以发财有喜;若加七煞同守,三方也吉凶混杂,则十年阻滞,辛劳多败,但还不致于凶死。若大限宫内正星失陷,主十年平常;加煞主十年凶多吉少,三方煞凑大凶。若大限宫内正星为失陷的恶星或无主星,加七煞,必主这一大限内大凶;再遇恶煞聚凑的流年、小限,则官灾人祸、破败等凶灾就会发生在这一年内,甚则凶死。

看大限吉凶的重点问题,是以四化星寻契机,紧紧围绕四化星分析吉凶事态,尤其是化忌和化禄的星宫进行跟踪(下编作详细论述)。这里有原局四化和大限四化星之分。原局四化星是以生年天干为依椐天干四化表查出,对原局影响大,对限年影响较小,但当被限年四化冲叠时则对限年亦起作用,例如原局化禄逢限年化禄同宫,称叠禄,化禄的力量大增;若原化禄的星宫逢限年变为化忌,则表示由好变坏,逢限年化忌在对宫冲照亦同;原局化忌之星宫逢限年变为化禄,则表示由坏变好,逢限年化禄在对宫冲照亦同;原局化忌之星逢限年化忌,称叠忌,化忌的力量大增,逢限年化忌在对宫冲照,化忌的力量倍增。大限四化星则以大限宫的天干为依椐天干四化表查出,对本大限影响大,对原局和流年影响较小,但当被流年四化冲叠时则对流年亦起加强作用,看法同上。限年的化禄与四柱的运年与原局合化成喜用神相似,化忌则与四柱的合化成忌神相似。

以大限四化星来判断行运的吉凶,逢化禄权科均主吉,逢化忌主凶,应把重点放在大限化禄和化忌星上。如果大限宫逢流禄守照,不逢流忌,主十年吉利;若同时有流禄、流权、流科守照,主锦上添花。如大限宫逢流忌守照,则主十年不利。若化科权与化忌同宫,则可减弱化忌的力量,主十年辛劳而平常。若禄忌同宫或对冲,则按双忌看,凶力加倍,主十年大凶,一般多先吉后凶。但看四化还要结合主星的庙陷及宫的组合来看,逢主星庙旺无恶煞,化科权禄更吉,化忌及忌冲则不顺,主辛劳而成;若主星失陷或有恶煞,逢化科权禄亦主虚名,逢化忌则更凶,辛劳而无成,逢忌冲还主有凶灾。若本宫及三方全逢禄权科,均主十年大吉利,必升职发财,旺吉更利,衰及有煞辛劳而发。

大限的焦点问题,着重是跟踪化忌星,首先以原局焦点宫为体,看大限化忌星是否重叠或冲原局焦点宫,若是则凶灾已基本定型,凶灾很可能会应于此十年内的某一年,但凶灾的程度则看流年的增凶程度。原局或限运组成格局,逢四化引发往往也是焦点所在。

大限落何宫,宫的吉凶首先应于该宫的类神,即该宫名称所代表的人事定义,如大限落父母宫,若该宫好,表十年父母吉利,自己得父母的福荫;若父母宫凶,则父母十年不利,自己与父母关系不好,或得不到父母的福荫。又如,大限落事业宫,若该宫好,则十年事业发展顺利;若该宫凶,则十年事业不利。这就是“宫位定人事”的意思。紫微斗数重视“体”与“用”的关系(体用的解释参看前面有关章节),“体”兆示大体、背景的信息,“用”显示详细、前景的信息。这里讲大限落原局宫的兆示,原局为“体”,故显示出“体”的信息,是大体的、背景的信息,“用”的兆示在那里?在大限的十二宫。

在活用大限人事十二宫时,应以天盘十二宫原对应宫的吉凶为体为兆示,而以大限盘对应宫的吉凶为用为克应。例如,天盘中父母宫预示父母有凶灾,而凶灾发生于什么时候呢?则看岁限十二宫中的父母宫最凶的岁限,即为应期。又例如,大限化忌入天盘命宫,主运程凶险,这是“体”;凶来自何方?看天盘命宫变成大限的什么宫,若变为大限的兄弟宫,则凶险障碍来自同僚、兄弟的倾扎,这就是“用”的意义了。

大限吉凶的应验时间还宜结合星曜斗分来看,北斗星的吉凶多应于前五年,南斗星的吉凶多应于后五年。这一点对于结合四柱命理分析尤其重要,因四柱大运和紫微大限的起始年龄一般差别较大,吉凶应验时间就可用斗分来调整。

◎大限入十二宫人事吉凶简断

这里就是上述“大限落何宫,宫的吉凶首先应于该宫的类神”的具体分析论述。

未行大限前,以命宫和父母宫、小限宫一起研参。父母宫好,儿时易养,得父母福荫,生活不错;父母宫凶煞凑,儿时病多或父母照料不周,因父母不济而生活困难;更加命身宫凶且三方均有煞时则有夭折的危险。

大限入命宫,亦为儿童时代,生活上亦宜参考父母宫。命宫好,生活开始好转,学业有成;该宫不好,凶煞聚,则生活困难,学业不好,伤残疾病,再见三方煞聚,更凶,甚则夭折。后靠看父母,前景看兄弟;父母是富贵之基,兄弟是成就之基。

大限入兄弟宫,该宫好,主十年兄弟和睦,有助益,本人生活幸福,学业有成;该宫不好, 主兄弟不睦,兄弟或本人生活、学业不好,身体不佳。应注意,以上看法,仅是表面的情况,本限内兄弟的具体情况,应以大限的兄弟宫为主来看,以下各宫断法亦同理。

大限入夫妻宫,该宫好,主男得贤妻女嫁俊郎,夫妻和睦,本人及配偶事业有成,生活愉快;该宫不好,主婚姻难成,夫妻不睦,双方事业阻滞,生活困难,或双方病灾,生育困难等。

大限入子女宫,该宫好,主十年子女及本人吉祥;该宫不好,主子女及本人阻滞、疾病灾咎,子女难教养。

大限入财帛宫,该宫好,主十年财运亨通;该宫不好,主十年破败多端,求财艰难,为生活而奔波,疾病灾咎。

大限入疾厄宫,该宫好,主十年平安吉祥;该宫不好,灾病重重,工作场地不良,公司(单位)不景气,诸凶煞聚,大凶,遇流年大凶之年应验。

大限入迁移宫,该宫好,主十年外出顺遂吉利,或得贵人相助,事业具开创局面,经营获利,或主社会地位升高;该宫不好,出外不利,事业辛劳无成,疾病灾咎。

大限入奴仆宫,该宫吉,得朋友部下之助而顺遂;该宫坏,朋友部下寡情薄义,常遇小人中伤损害,事业阻滞,疾病灾咎。

大限入事业宫,该宫好,主十年事业发达,经营顺遂;该宫坏,主十年辛劳而事业阻滞,经营不利,多灾咎。命身宫吉,逢杀破狼之限,不论好坏都主开创更新,事业出现转机,不过,宫吉者虽辛劳而大成,宫凶者更辛劳而少成。

大限入田宅宫,该宫好,可继承祖业,自置产业顺遂,居家平安吉祥;该宫凶,破祖败业,居家不宁,产业纠纷。

大限入福德宫,该宫好,主十年福隆,思想开朗,享受高尚,或知足常乐,生活愉快。该宫不好,福薄德浅,孤僻寡合,忧虑重重,贪心不足,享受低俗,不良嗜好,疾病灾咎。

大限入父母宫,该宫好,主十年父母及本身吉祥、有靠山、事业光明;该宫坏,主父母灾病、不和、离异,无靠山,并主本人有破相之灾和事业无光明。

流年,就是出生后农历每一年的干支,随农历年而变化,可看一年的吉凶情况。

看流年有两个流派,一是以小限宫看,二是以流年支落宫看。大多流派只以流年支落宫的星情为主来看流年吉凶,不看小限宫。本人的灵感与实践经验发现:小限、流年宜综合起来看,小限宫看迹象,侧重内部因素,主要显示本人、体内的信息,如本人的疾病、灾厄、心态、行为之类,其次才是与本人的事业财运及家庭有关系;流年断实际,侧重外部因素,主要显示外部环境对自己的影响,如单位、家庭、家人的情况及与上司、家人的关系,因此而影响本人的事业、财运、婚姻、升迁、贬职、受罚、破财之类。例如,看流年,先看小限宫,若凶,已主本人当年不利;再看流年的流煞凶星和化忌星入小限宫否,若入,主更凶;再看太岁宫,若太岁宫又凶者,则主大凶,本人灾厄就难免了。

流年的具体看法与大限的看法基本一样,可比照参考,也是把小限、流年落宫当作命宫再逆布人事十二宫,然后以星情及流年四化星相结合起来看该年本人及六亲的遭遇。须注意的是:小限是以出生的月日时为转折点,一般都跨两个日历年,例如1990年六月五日辰时出生,那么从出生之时至1991年六月五日辰时为一岁小限,至1992年六月五日辰时为二岁小限,其余类推。结果每一小限的吉凶就得参看两个太岁年,同一小限的两个太岁年的吉凶就有可能不同。流年太岁法则不会跨年。

看流年四化,一共有生年、大限、流年三组四化,较复杂。一般,流年只看大限和流年两组四化,不看生年四化,但当生年四化被限年四化冲会时则须注意其作用。四化的看法可参看大限四化的看法。

小限、流年与大限一样,落于何宫,吉凶首先应于该宫对应原局的类神。(类神即为该宫的名称定义所代表的六亲及事项,如父母宫代表父母,子女宫代子女,事业宫代表事业等)。所以,大小限所主之事与原盘宫的类神有关。

流年的流星较多,其中有以流年天干为准查出的流昌、流曲、流羊、流陀、流火、流铃、流马及流年四化星;还有以流年地支为准查出的流年将前十二星,流年岁前十二星等。它们的意义和吉凶情况可参看诸星落十二宫参断一章。流星的吉凶应于谁人身上,以流星入小限的命、兄、妻、儿……等十二宫来断。若流星冲起原局的煞星,则力量彼此加强,推断流年即以此为变动的枢纽。

流年的焦点问题,仍是着重是跟踪化忌星,化忌星落宫和冲宫多有特殊的情况,表示命主对该宫的人事特别在意,但不一定凶,宫吉主有动作,宫凶主有凶变。流年化忌守照流年小限宫、大限宫和原局命宫均主当年均特殊之处。化忌的看法,小限法和流年太岁法稍有不同,小限法看化忌落宫,太岁法则看化忌冲宫。若大限化忌星重叠或冲原局焦点宫,流年化忌星亦重叠或冲原局焦点宫,十有八九为大凶。禄忌同宫或对冲,更激烈,吉者减吉,凶者更凶,化禄之星代表的人事仍吉,化忌之星代表的人事凶。大限化忌在流年的何宫位,则该宫位的意象所代表的人事往往成为该年发生的事的焦点。流年疾厄宫或其对宫恰为大限化忌所落之宫,所值之年易有大事发生。流年干化忌入大限命迁线或财福亦是寻特殊流年法。

流年的吉凶看法要与命局和大限结合起来参看,必须以命局和大限的总趋势,尤其以大限的趋势下去推导。大限吉,流年吉,则更吉;大限吉,流年凶,本年不至大凶;大限凶,流年吉,本年不凶;大限凶,流年凶,本年大凶。流年小限凶者总会有灾,只不过灾大灾小而已。大限半吉半凶,小限流年凶者则一边倒,凶。小限宫不吉,流年太岁又不吉者,大凶。

哪一年有光明?星的组合好的小限或流年,且流年小限的父疾线没有煞星侵犯而有吉星会,有光明,逢父疾线化吉更有光明。

小限与太岁同宫,吉者更吉,凶者更凶。小限与大限同宫亦是。小限大限流年太岁三者同宫,更是。太岁与生年支相冲之年有灾,与大小限支相冲亦不利。

太岁吉凶诀:太岁之星不可当,守临宫限要推详,若无吉星来相扶,未免官灾人祸来。

看太岁星,宜看落宫及看三方四正的吉凶情况来定祸福。太岁入命宫者,祸福尤为要紧,逢吉更吉,逢凶则更凶。

小限和流年吉凶的应验时间还宜结合星曜斗分来看,北斗星的吉凶多应于上半年,南斗星的吉凶多应于下半年。

斗君主要用来推断流月的,由于一年之计在于正月,所以斗君亦用来看一年之吉凶(本人不主张用斗君来看流年吉凶,要用也只宜用来参考),该宫吉则吉,遇凶则凶;该宫凶而大小限、太岁吉,也主当年有得失;该宫凶而大小限、太岁又凶,则其年灾病官非难免,甚则夭折。

第五节 流月、流日、流时的看法

推演流月、流日、流时,是更详细的分析方法,可以分析出人生各个时间的细节,比如何月日时水管漏水、理发、电话不通、遇桃花、电器出故障等等,有时间可以玩玩。我们主要是从吉凶两方面来讨论的,一般分析到流年没有什么大问题就不必分析流月流日流时了,如果流年为大凶之年,则要继续分析流月流日流时,来确切知道凶祸发生的详细时间,以便采取措施进行趋避。

流月流日流时盘,不必排入命盘图中,但可注明生年斗君在某宫,以便心算逐年斗君和流月。

流月、流日、流时的分方法与大限小限的分析方法一样,可参照之。

看四化,本生的四化,不管大限、小限、流年、流月、流日逢到皆有影响;大限的四化对于流年之影响较大,對流月、流日、流时则较小;流年天干四化主要是对流年、流月、流日有影响;流月四化主要是对月及日有影响;流日四化,只对流日及流时有影响。

凡流禄飞入原局、大限、流年、流月、流日、流时诸命宫的,其福加倍;凡流忌飞入前述诸命宫的,其凶亦加倍;流忌迭见,即原命宫化忌,大小限及流年、流月、流日、流时的化忌星有重迭于某一宫的情况者,大凶,重迭得越多则越凶。

流年、流月、流日、流时的四化星均以天文历书中的年月日时天干为准。

◎下面介绍推算流月流日流时及流星的方法:

流月流日流时盘,不必排入命盘图中,但可注明生年斗君在某宫,以便心算逐年斗君和流月。

1、定斗君及流月

斗君即是流月的正月。因是以各人的生月和生时为准来推出的,所以各人的斗君不同,且每年不同。

▲起斗君的规则:以流年的太岁(即流年地支,生年斗君以生年地支)所在宫起正月,逆数到出生月宫上,再以该宫起子时,顺数到出生时辰止,即在此宫安斗君。

生年斗君定出后,以后逐年斗君可顺盘而推,一年一宫。

▲起流月的规则:以斗君宫起正月,其余各流月顺盘而布,一月一宫。

2、定流日:以流月所在的宫起初一,顺行十二宫,一日一宫,到月底最后一天止。

3、定流时:在流日所在的宫上起子时,顺布十二宫,每一个时辰占一宫。

4、流星的推算方法如下

根椐大限、流年、流月、流日、流时来推查流星。其中流魁、流钺、流禄、流羊、流陀、及流化星,均可依大限、流年、流月、流日、流时的天干为准来推查,查法和原命盘推查方法一样。流鸾、流喜则以流支为准来推查。流年将前十二星及流年岁前十二星的查法可参看《紫微斗数排盘方法步骤总表》之表29、表30,将生年支换成流年支即可。流昌流曲的推查方法与原命盘推查方法不同,原命盘的文昌文曲是以生年地支为准来推查的,流昌流曲则以流年天干为准来推查,推查方法见下表。

流年天干甲乙丙丁戊己庚辛壬癸

流年文昌巳午申酉申酉亥子寅卯

流年文曲酉申午巳午巳卯寅子亥

流年三煞,即劫煞、灾煞、岁煞,其危害性较大。三煞的查法以流年支为条件查下表。

流年支寅午戍申子辰巳酉丑亥卯未

劫 煞亥巳寅申

灾 煞子午卯酉

岁 煞丑未辰戍

第六节 岁限的经验论断

△一、斗分

行限分南北斗,阳男阴女及南方生人以南斗星为福,重点看南斗星,遇南煞灾轻,遇北煞灾重;阴男阳女及北方生人以北斗星为福,重点看北斗星,遇北煞灾轻,遇南煞灾重。大限前五年以北斗星为主,后五年以南斗星为主,中天星十年均管。小限上半年以北斗星为主,下半年以南斗星为主,中天星一年均管。斗君上半月应北斗星,下半月应南斗星。

△二、岁限经验论断注解

◇“命实运坚,稻田得雨;命衰限弱,嫩草遭霜”:即命身宫好,岁限亦好,其福自然来。如命坐陷地,却有四面吉拱,亦为福论。又如命坐凶地,运逢恶煞,即为嫩草遭霜,必主灾晦。

◇“先富后贫,只为运逢劫煞”:如身命中正星庙旺又有吉拱,少年行吉限而发,行限至中晚年后逢空劫煞星又兼遇绝地,则先富后贫。

◇“运衰限衰喜紫微来解凶恶”:大小限不逢吉星,而身命有紫微守照,则限虽凶而平稳。

◇“吊客丧门,绿珠有坠楼之厄”:大小二限,遇前有丧门,后有吊客,及太岁逢凶星,必有惊险。(本宫凶才如是论,本宫吉无妨)。

◇“限至天罗地网,屈原溺水而亡”:二限行至辰戍二宫,逢武曲贪狼,更有太岁、丧吊、白虎、空劫、四煞,或逢其中之一冲照,其限最凶。(交运之初及至运尾之年见灾)。

◇“运遇空劫,则有贫困之苦”:二限遇劫空,虽吉多,亦财来财去,如见流年煞星凶曜,定主贫困。限运遇空劫大耗破碎均主损财败业。(如命宫吉,仅主此限年困阻,过此则好)。

◇“命空限空无吉凑,功名蹭蹬”:如命限均逢空劫四煞,其功名必不能就。或虽有正星吉化,逢空劫限年,亦主灯火辛勤,不得上达。

◇“石崇豪富,限行劫地而亡家”:大小二限临陷地又逢空劫,更逢流陀等,必破败。

◇“颜回夭折,文昌陷于天伤”:如丑生人,安命寅宫,逢文昌与天伤同陷于未宫。但必须流年又遇七杀及羊陀迭并之限,才如此判断。小限逢伤、使、流羊、化忌在对宫,是年必凶。

◇“巨门忌星都不吉,运身命限忌相逢。更兼太岁官符至,口舌是非决不空”:化忌、巨门二星为多管之神,十二宫、二限逢之,皆主不吉;巨门本非吉星,在陷地化吉也主不吉。太岁官符二星,本为兴讼之神,而巨门为是非之星,再加化忌同临,其官灾是非口舌必难免。

◇“吊客丧门又相逢,定教灾病两相攻”:吊客丧门二星,本主刑孝,但不逢七杀、羊陀,只是病灾而已。若是加逢七杀、羊陀、化忌,则死丧之事难免。

◇“官符夹刑杀于迁移,离乡遭配”:如流年官符与当生官符夹刑杀在迁移宫,又逢太岁小限到此,必遭贬配,离祖之论。

△三、岁限的喜忌

1、生年支忌行的二限及流年:

生年支→

宫支↓子丑寅卯辰巳午未申酉戍亥

所限

忌及

大流

小年

二寅流

申年

午丑限

午及

、未

七流

杀年巳流

亥年

申己流

亥年

酉巳流

辰年

戍巳流

辰年

亥丑限

午及

、子

七流

杀年酉限

亥及

、丑

擎流羊年

火流

铃年

寅羊流

陀年

卯羊限陀及

、辰

辰流

戍年

擎限

羊及

、巳

陀流

罗年

注:以生年地支为准来查,逢之主灾悔、官非、孝服、失盗、破财、刑伤、死亡等,再逢三方四正及太岁诸凶煞,必招灾祸。例如子年生人,切忌大小二限入寅申宫及寅申流年,又忌逢午流年相冲,均灾晦至重。若宫凶,且三方四正宫遇煞,主大凶。

2、岁限喜行的宫度

火局人喜行寅午巳,金局人喜巳酉申,木局人喜亥寅卯,水局人喜申子辰,土局人喜申未戍。(注:以上为大小限均为喜行之地,大小限入这些宫度则吉,但亦宜该宫得长生、帝旺、临官、冠带为得数;遇墓绝死衰病为反背,即使遇吉亦无用)。

3、限行反背:火行戍亥便为凶,金行丑寅须有害,木到申酉不相安,水土辰巳会有衰。(注:大小限俱逢反背之宫,且遇墓绝死衰病及众恶曜者,才应验。)

4、五行局忌行之宫:金局遇子命须伤,木局逢午有祸殃,水遇丑寅应蹇滞,土局莫见卯辰巳,火上见酉祸来临,须防脓血及惊慌,即使吉星来照逢,也有官灾与是非。

△四、限年的一些经验之谈

1、命身宫主星失陷(吉则无力,凶则更凶),又遇大耗恶煞守照,二限凶则呈凶象。再逢流年的流羊流陀或七杀重逢,已是凶多吉少;再加流年太岁的丧门吊客白虎临于命身及三方四正,更是雪上加霜;再见天伤天使同守或夹,可断其人有死亡的可能。大小二限、太岁重迭,或逢吉限与凶限交接之时,且太岁、小限俱凶者亦很凶。病符加凶煞星守照命身,二限临之,再加伤使同守或夹,亦凶。

2、生旺发来墓绝止,墓绝发来生旺终:命宫在生旺之宫,忌行墓绝之限年;命宫逢墓绝之宫,忌行生旺之限年。

3、天罗地网入火蛇(即火陀二星入辰戍宫),二限逢之祸患多,若是命中主星弱,须教魂魄见阎王。

4、倒限:二限太岁大耗宫(大小限太岁大耗同宫),更加禄倒必然凶(化禄或禄存逢败地遇空劫、截空、旬空、大耗等星守照为禄倒,不是暴败就是生命垂危;天马逢为马倒,同论)。

5、巨廉空劫火铃位,二限俱到不宜临,贪破廉杀多刑失,三方守照老童凶。

注:巨、廉加空劫火铃,大小限具行到此宫,有刑伤之灾,三方更见贪破廉杀,老人幼童最忌行此凶地,青壮年遇之亦有忧。童子限如水上浮标,老人限如风中灯烛,遇煞忌无制多凶。

6、流年恶煞照限:看诸恶煞、三煞三合冲并,太岁、白虎、病符、死符照限,九死一生。 (注:如小限坐卯宫,该宫有失陷的恶煞,流年太岁又行值该宫,已主此小限不吉,若三合方的亥宫、未宫以及对宫有恶煞冲照,主此小限必凶;再若小限宫与三方四正俱见白虎、病符、死符、太岁,主有生死之危;若小限又落在大限宫内,谓二限重逢,更凶,生机渺茫。)(又注:死符即小耗)。逢凶煞喜见空亡,能反凶为吉。

7、太岁入命宫,谓之太岁当头坐,无吉便是凶。太岁坐命,本宫及三方四正有众吉守照,可主福禄。若遇诸煞守照,必然凶恶,尤其落于辰戍宫更凶,轻则破财败业,重则丧命。

大小限与太岁重叠于命身,吉则更吉,凶则更凶。重叠它宫亦同。

8、逢大限、小限、流年太岁均凶,则很凶。大小限凶,太岁吉者为有救,不致于死;大限太岁凶而小限吉者亦为有救。

9、大小限行长生帝旺临官之地主吉,逢吉更吉,逢凶减凶;逢死墓绝沐浴之地主凶。

10、凡行限至寅申己亥子午宫,遇紫府日月昌曲天同禄存化禄等吉星,主人财兴旺,添丁进口之庆。行至辰戍丑未卯酉,遇恶煞、廉贞、天伤、天使、羊陀火铃空劫忌等星,主人酒色荒迷,贫困夭折。行限遇左右昌曲,为官者升官升职,平民可生子发财,妇人喜事,做生意的可得利,僧道亦利。二限逢紫府武禄等星多升迁开创发财。

11、凡大小二限及太岁,怕行伤使空劫羊陀之地,怕逢羊陀冲照,又怕伤使劫空羊陀并夹岁限,大凶,须有紫微天同天梁贪狼坐命方可解救。

12、二限逢杀破狼廉巨等星,陷地加煞者多有祸,三方逢六煞交会照夹,男人易留连风月场所,女人易有外情而失身,甚则遭拐卖;夫妻宫凶者,易有私情暴光、上报或捉奸受罚。

13、岁限本宫无正星的一些看法:①命无正星,遇凶更凶,若三方见煞凑,有死亡的可能。对宫见凶煞更凶。②本宫无正星,再见羊陀及杀破狼,有开刀的可能。③流年遇本宫无正星,往往无主见,方针策略无法确定,行运多困顿,事业难遂。④本宫无正星,财帛宫又不好时,财破得很利害,尤其大限逢之,更是。若三方四正吉多者亦可过得去。

14、小限或流年逢杀破狼,陷地加会七煞、丧、吊、虎、伤、使、哭、虚、大耗等凶,或逢羊陀夹、空劫夹、火铃夹、伤使夹,马倒禄斜(即禄马逢空),均主凶,煞聚大凶。太岁冲照这些宫位的人事亦主凶。事情发展较急速。亦须原命、大限凶者才大凶。

15、流年七煞飞入命身宫,再加会丧、吊、白虎、阴煞、大耗、天伤、天使、天哭、天虚等星,大凶,必有丧服。

16、凡逢原命盘化忌与大小限流忌同守一宫,称为忌带忌,在何宫,即表示该宫的类神不吉。如落于疾厄宫,会有疾病、意外伤亡;如入事业宫,则事业不利;入田宅宫则家人、田产不利;入子女宫,则子女病伤。是年本身亦不利。

17、太岁行致官符、天伤、天使、羊陀、火铃、白虎、丧门、空劫、化忌,逢一二位者,已主人离财散、疾病哭泣之兆,若逢岁限重迭,大凶,官吏遭滴,常人招灾,妇人损胎,病人死亡。如无吉星来解,命中无救,其年难逃厄运。

18、太岁为煞神,喜扶不喜刑,喜与善宿同度,与恶煞同行则凶,尤其于辰戍宫与七杀重逢或羊陀迭并,更凶。

19、大小限入陷宫,多主不利,但三方吉拱亦利,若加会煞星则凶。

20、太岁冲小限,旺吉无妨,若陷地加会煞星则凶,破财伤病,意外横祸,甚则身亡;干支均相冲更凶。流年与小限干支相同为伏吟,多病灾。小限宫冲大限宫亦不利(陷加煞才论凶),干支均冲更凶,应于小限宫对应原盘宫名称定义所代表的人和事。

21、大限小限或流年地支成三合者吉,即使逢杀破狼羊陀亦无妨(喜合不喜冲)。

22、流年的父母宫三方见太阴化忌,原盘父母的疾厄宫凶或逢大限化忌入,主母亡,加煞丧吊白虎更验。

△五、岁限应注意的几种凶格:

1、七杀重逢:命宫有七杀守照,而大小限流年又逢七杀之宫,即是。忌见羊陀重迭,大凶。逢羊陀空劫伤使者定有刑伤。七杀入庙及逢紫、相、禄存、化禄三方守照者可解。

2、羊陀迭并:原命盘命宫或对宫有羊陀,而流年又逢流羊流陀飞入该宫,谓羊陀迭并。若大小限重逢于该宫或对宫,无吉化解,主大凶。例如,庚生人坐命在酉,酉见羊;庚流年,流羊在酉,流陀在未,为羊陀迭并。

3、竹罗三限:凡命宫逢杀破狼之一坐守,谓之“竹罗”,若大限与小限或流年又同时值杀破狼(即原命宫、大限宫、小限宫或流年宫必须都为杀破狼坐守),称为竹罗三限,如果三星失陷又无众吉守照来救,必主大凶,但亦必须流年凶煞会聚才应凶。尤其是三限俱坐七杀,复会巨门丧吊白虎,主其年九死一生。大限杀破狼,小限羊陀迭并,防意外伤亡。遇“竹罗”于庙旺之宫,且得紫府昌曲武相同梁左右魁钺禄马等吉星守照合,反有开创的局面,可一举冲破难关而取得成就。杀破狼不入原局命身,二限遇之亦为“竹罗”,逢凶亦凶,但凶性减弱,原命吉者亦不主凶而主更新开创局面,逢吉更吉。消极之星(如同阴梁)逢杀破狼限年,会有变动之举,吉则变好,凶则招灾。二限逢杀破狼,一般入生年死墓绝沐浴等宫为凶;本宫化忌有煞、旬空、丧吊白虎等则凶,再逢伤使夹或羊陀夹,劫数难逃,对宫化忌亦是。

第七节 诸星值限年运气推断

以大小限、流年落宫的星曜来推断,例如大小限、流年宫值紫微星,称为紫微星之限年。一般正星庙旺加吉化吉则吉,加煞平常;失陷加吉亦平常,失陷加煞则凶。逢化忌多有特殊之处,宫吉则变动,宫凶则变凶。三方宜注重对宫,三方煞聚,主大凶。以下所论吉者亦宜庙旺有吉拱照才论吉,所论凶者须陷弱或加会煞星才论凶。其余人事十二宫什星可仿照参断。

☆1、紫微星之限,会发生有关事业、职务、财利、夫运、考试、名誉等类事情。仍有高、高级、首、头、才干等意义。

庙旺,可得贵人相助,能发挥才干,百事顺遂,地位高升,经商发财,是赚钱的好时机,可加大投资;有左右众吉守照更吉;若无左右等百官朝拱时只能算小吉;加文昌考试高中;无吉加煞,辛劳且平常。弱闲,有左右众吉星相会可有小成;无左右众吉星相会,主破财不聚;加恶煞,将会发生意外损失。逢紫破,有搬家之象,不吉。三方逢杀破狼加会,主职位不稳定,时起时落。大小限凶,对宫逢紫府可渡难关。破军守命者,不喜逢紫相限年,主有疾病。

青少年行紫微运,高傲,不听话,好高骛远,不切实际而误事,或错失良机。中年最宜逢紫微,精力旺盛,大利创业。老年行运逢紫微,亦不一定吉,因承受不起贵气而致灾。

流年太岁小限遇紫微,有见贵人高人之象。初春秋冬衰而不利,三至六月旺而最利。

此运及此方位时辰,利考试、求名、访贵人。

 紫微入二限吉凶诀:紫微垣内吉星临,二限相逢福禄兴,常人得之多吉庆,官贵逢之职位升。紫微入限本为祥,只恐三方杀破狼,常人逢之多不利,官员降谪有惊伤。

☆2、天机星之限,会发生有关交际、应酬、事业变动、外出、搬家、长远性的决策计划、学问、考试、名誉、宗教、五术、问题解决与否等事情。

天机入限,好奇喜动,往往会作出人生中关键的决策或决定,影响较深远。年轻运主活泼而社交广泛,积极策划行动;老年运主老谋深算,经验丰富。事业、家庭环境多变动(例如搬家或变动床铺),家庭纷争,长期积压之事亦会有变更。会天马有远行之兆。加同梁主享受。加会日月于旺地,升官发财。巨门同,是非纠纷多,再加羊陀主灾厄。天机小限,春夏充满活力,多变动而有进展;秋冬不利活动,宜蓄机待发。

庙旺众吉拱照,多得贤人指路,思维敏捷,机遇较多,事业大有发展,宜果敢行动,兴家创业,子午宫最佳。失陷或加煞,会有阻丧的境遇,甚至有悲观厌世的念头。

逢化三吉主变好,得贵人助而发展,经营顺遂。逢化忌,凡事变坏,工作不安定,事业艰难,计划失误(多因贪图捷径所致),驚慌失措(宜镇静,早谋对策),官员防降职,交友宜小心,防机器损伤;加羊火小心骑机动车出事。化忌星入田宅宫,有搬家之象。

天机入大小限的对宫,主事业不安宁。流日逢天机天马化忌,小心车祸。

炼功及学习五术中,宜选在天机当值的大限、流年、流月、流日、流时及天机的方位,切莫错过天时良机。遇到困难时可在天机方去寻找贵人相助。

 天机入二限吉凶诀:男女二限值天机,科权禄逢大有为,出入营谋多遇贵,发财发福少人知。天机照限不安宁,家事纷纷外事多,更遇羊陀并巨门,须知此岁入南柯。

☆3、太阳星之限年,会发生有关工作、财利、考试、名誉等事情。太阳为父星、夫星、子星、事业星,限年逢,亦会有父、夫、子、事业等方面的事情。

太阳入二限,有强烈的创业心,会接近与政治有关的人和事,好心反易招怨。青少年运,活泼好动,喜出风头,又不肯动脑,重感情;中年运,干劲足,喜社交,不感情用事;晚年运,变得冷静,成败起伏,多家庭变故。与羊铃刑忌会集,常人有官非,官人遭贬,或生克父亲与男孩。化三吉大利。逢化忌,易受瞒骗、误会、冤枉(不与人合伙,凡事预先通告),防头心眼疾,名誉受损;加煞,刑克父母,财破得很利害,是明见的破;会天刑、羊陀、白虎,主降级、刑讼、丧服、疾病、克父、克夫、克子。原局逢化忌,大小限逢白虎、丧门、吊客之年有丧父之忧。流年大限遇阳梁,可与老友相遇,若天梁化禄,老友巳婚,好谈世事政事;太阳化禄,热情而多寒喧。大小限入田宅宫,吉聚必有聚兴之喜。女命逢太阳限年,会谈情说爱,有红喜星更是,吉则成,凶则告吹。

小限逢太阳,春夏大吉,秋冬不利。

庙旺无煞,事业顺遂,有名声,可积极主动进取,会有升职、进财、添子、结婚等喜庆事,是最适合恋爱结婚之年。加吉更佳。加四煞一事业财务考试等不顺,亦主父、夫、子有病灾,但为灾较轻。原命宫化科行至此,日生人,有吉无煞主名声大噪。

失陷主变动、耗财,先好后坏。加吉,平平过。加煞忌,会破大财,事业大败,恋爱婚姻失败,亦主父、夫、子、男命本人有病灾,甚则丧父、丧夫、丧子。原命宫化科行至此,有煞忌主名声有损。

在运用中,太阳当运,可把握机遇,大展宏图。

 太阳入二限吉凶诀:二限喜逢旺日临,添财进业福非凡,婚姻和合添子嗣,仕者高迁坐庙堂。太阳守限有多般,陷地须防恶煞侵,加忌逢凶多阻滞,横事破财家伶仃。

☆4、武曲星之限年,会发生财利、争斗、伤害、健康、旅行等有关的事情。原命武曲坐守者行运至此者,可能会参军、练武,但有煞忌者不利。

庙旺无煞,适宜创业,声誉好,政界高升,经商发财;加昌曲,事业顺遂,声誉高;逢化权更吉;加煞,多财务纠纷,甚至打架,事业努力仍可有成。失陷,财运欠佳,事业低落;加吉可小有成就;加煞忌,破财亏损,其至负债倒闭、招牢狱、官非词讼、疾病刃伤之灾。

逢化科权禄,大利求财求谋。逢化忌,破财、资金周转困难(节制用钱,早防,不加大投资),不利求财、应酬、健康,防金属损伤和手术,打斗决裂(宜忍让、慎言)。

青少年运逢武曲,冲劲足,但易生纠纷、打架,加羊陀天刑防受伤,逢化权更利害,逢化忌还防打斗而至官司牢狱之灾,四煞混杂更验。中老年运无煞可勤劳发财,有煞不利,多伤病。

小限逢武曲,秋季最利,夏季最不利,春冬也不好。

二限逢武破,主求财艰难,加煞忌定有是非争斗破财事。

限运逢武贪,庙旺时主升迁、发财、掌权,失陷时主有灾病。少年不宜行武贪大限,一脑子想当老板,会荒废学业。火铃同度或对照,横发,名利双收,有出国机运(为商业性的)。

武贪文曲三星同守于午丑二宫,行限到此,无禄马吉星来解,主有水灾凶险。

行限逢武昌铃陀四星守照(四星会齐)之宫,主投河溺水而亡,或运途而终。若旺地而有吉星禄马来救,亦惊险非常。逢武曲化忌之限年,必凶。再如武昌铃三星同守于戍宫之限,逢壬流年,流陀在戍与三星同宫更凶,必死。

武杀加煞大耗之限年易有打架、官讼是非。

此运及此方位,宜求财、参军、投资、经商。

 武曲入二限吉凶诀:限逢武庙主财兴,左右昌临福禄荣,化权化禄利求谋,会合吉星显声名。武曲之星忌失陷,官员值此防降职,公吏逢之防刑杖,常人逢之还负债。

☆5、天同星之年,会发生交际、夫妇、色情、健康、旅行、饮食、喜庆、宴会等事。

少年运逢天同,得父母宠爱照顾,父母宫吉则生活富裕。老年运逢天同大吉,较能享清福,快乐延寿。青壮年运逢天同不算美,读书贪吃贪玩不努力,工作懒散无创劲。

庙旺无煞,虽有点懒散,但福气天成,喜事临门,交友广而获益,事事遂意,常有人宴请;加吉更佳;即使加会凶煞,虽事业稍有阻,但反主有冲劲,若能努力终可成功。失陷,运气欠佳,夫妇不和,破财疾病,少享受乐趣;加吉稍好一些;加煞,破财失职和伤病灾祸较重。

天同为医生,限年逢之,主有疾病,即使旺吉也难免,旺吉主小病,陷凶主大病。

逢化忌,自卑、伤心(宜想开点),伤感情(多因饮宴、享乐事),破财(不宜投机,不出入娱乐、酒宴场所),防牙、心、肾、生殖系统疾病。

大小限或流年逢天同,有化忌或逢煞冲破者,此限年有生病开刀的可能,疾厄宫再不好者,病重。例如疾厄宫同巨在丑宫为陷地,大小限同临;大限天干为己,使天同化权、巨门化忌;流年己卯,流羊在对宫冲照;巨门化忌主咽喉、呼吸道有病,天同化权主医生掌刀柄之权,故而当年有甲状腺切除手术之事,天同为吉星、良医,故手术成功。

限运逢于田宅宫,遇化禄及会吉,主有庆典;再见昌曲,主重修房屋。若逢天同化忌,主家庭愁云密布,家宅及家人不宁,有吉星加临则主装修。

小限逢天同,冬春季吉,夏秋季不佳。

限运逢天同,可宴请嘉宾,求道拜师访友,求医问药。

 天同入二限吉凶诀:二限天同喜盈门,财禄增添家道丰,陷地恶煞来冲破,官灾破败家不宁。

☆6、廉贞星之年,会发生工作、夫妇、色情、健康、财利、名誉等事。不宜求财,可求名,求财不成,求名荣归,主孤芳自赏,自命不凡,胆大佞为,常有孤独感。易有官司刑狱,不可贪图富贵而贪污枉法,陷凶而与贪狼同宫更宜注意。防意外及血光之灾,加红喜刑更验,不宜远行、冒险,远离利器。

小限逢,春秋较吉,夏季次吉,冬季不吉。

庙旺无煞,有突发性的好机遇,政界升官提职,经商发财,未婚者易碰上结婚对象;加吉或化吉更是喜气临门,可加大投资;加煞事业有阻;中晚年较佳;对宫见火贪,更多意外的机遇。失陷,易流于邪恶偏激,虚伪奸诈,财与名均不利;少年运易冲动犯刑,中年运遇主多灾疾,四十五岁后较稳定;加煞,易有官司病伤,宜谦虚谨慎,遵纪守法;若为原盘官禄宫,逢四煞(擎羊最凶)或天刑白虎,不是官司就是病伤。

廉貞天相,小限行至,在午宮屋頂易漏水;在子宮下水道不通,水管问题;加羊刃易患官司或者冰箱會壞。加会擎羊,大限行到,遇丙流年易有官司刑灾或血光之灾,宜小心行事,遵纪守法,远离利器。

廉贞化忌,防伤感情事(少与六亲来往,凡事预先声明),更宜防官非犯刑;若与天刑官符贯索白虎同宫,必因色惹官司;若会武曲于原命宫,有木压雷惊之险,防车祸、木压、兽咬之灾;逢凶煞或孤寡或逢双化忌于田宅宫,主家中老人有血光之灾或心血管重病,失陷更凶;逢双化忌入奴仆宫会被异性朋友出卖或拖累;化忌入子女宫,防子女有血光之灾;入失陷或有凶煞星的疾厄宫,本人有血光之灾;入失陷或有凶煞星的夫妻宫,配偶有血光之灾。以上有血光之灾者,若加红喜刑更验。凡廉贞化忌之灾多应于五月份以前。

廉贞坐命,流年小限迭至,又值流年白虎加临,定主官非牢狱之灾(若入狱,要逢命盘化科或流年化科之年才能出狱)。逢化禄或化忌,限年到此,易为情所困。

行限逢廉贞于陷地遇火星,易自寻短见;如煞多主横死,轻则伤残。与天刑、化忌、擎羊同宫,防官司入狱,若再逢杀破狼更重,或主疾病严重。

大限流年遇廉贞化禄,未婚者有婚喜,结婚后有桃花事。廉贪同宫更是。廉貞化祿遇祿存很有异性缘,廉貪化祿亦是。

流年父母宫守廉贞,加会杀破狼或煞刑忌,更见流年白虎丧门流羊,主父母有伤亡的危险;廉贞化忌会武曲化忌之年,亦是。

流年的田宅宫逢廉贞化忌,家里的电器常出毛病;有煞时,也主家人生病或死亡。

流年的疾厄宫逢廉贞化忌,防感冒或过敏症,若煞重则宜注意意外伤灾手术。

◇“刑杀会廉贞于官禄,枷锁同流”:如羊杀廉守于事业宫,流年二限到此,不逢祸患,定遭刑伤。(陷地才是)。

此运此方位宜求名求职,不宜求财。

 廉贞入二限吉凶诀:廉贞入限旺宫临,喜逢吉曜福禄深,财物自然能蓄积,任人得意位高升。大小二限遇廉贞,更有天刑忌羊侵,脓血刑灾逃不得,破贪杀会赴幽冥。

☆7、天府星之年,会发生有关工作、财利、产业、不动产等事。可创业办公司,置不动产。无煞冲破,什么事都能一帆风顺,平稳发展,但不会横发,金钱、地位、婚姻、声誉、考试等都显吉兆,发财置业,事事如意,家中喜庆事多,添丁进喜;易得中奖之类不劳而获之财;加吉更佳,有升迁发财机遇,可加大投资;喜见禄存化禄,主发财;可能有合伙事,可购置房地产。加煞则运气平平,仅主困难挫折,计划难实现,但不会有官司词讼等重大灾难发生,逢空劫会变得寂寞,无所事事的空虚感。

少年运逢,大利读书,加吉星名列前茅。青年运逢较骄傲,中晚年稳步发展,五十岁后虽好,但外华内虚,宜保守。小限逢,冬春季吉,夏季虽好但外华内虚,秋季事业不利。

在运用天府星时,可在此运此方积蓄财富,开办公司,置产业。

 天府入二限吉凶诀:限临天府能司禄,常人逢之多发福,添财进喜永无灾,又主闰身并闰屋。南斗尊星入限来,所为谋事称心怀,若还又会科权禄,指日欣然展大才。

☆8、太阴星之限年,会发生与母、妻、女、财利、产业、不动产等有关的事情。未婚者易有纯真的爱情。

庙旺无煞,事事如意,财源广进,添丁进喜,谈情说爱顺利,有得到奖赏的机会,宜购置不动产;加煞则辛劳,事业有阻,但经努力仍可有成。

失陷,出力不讨好,辛劳而难成,破财不聚,又主不利母、妻、女或恋爱婚姻,感情多波折,易失恋单相思,精神上很痛苦;加煞化忌更凶,钱财亏损,甚则破产,且易发生健康、家庭、恋爱婚姻的纷忧。逢化忌,有败家之象,多暗耗破财(不宜投资),易受诱骗(莫贪心),陷地易因色损名破财(莫贪色贪财,凡事保守)。与火铃同宫,有官灾疾病,三方再见羊陀七杀,有灾祸,逢乙年应灾。

青少年运逢,较喜安静,有人缘,学习好。中年运逢较喜动,创业心强,多奔波,较喜接近异性。老年运较注重享受,有财富。

小限逢,春季多动,夏季多灾疾,秋季多收益,冬季多享受。

流年太阴白虎逢主母灾,或主妻凶。与天刑、天巫同宫,小限流年逢,亦主母灾。

流年逢太阴化忌,往往会有拖延和计划受阻,例如流年迁移宫化忌,出行或回程时间拖延;流年命宫化忌,易失眠,事业有阻。

在运用太阴时,此运此方位可求财,易得私财;遇事宜私办,不利公办。

 太阴入二限吉凶诀:太阴限逢福禄丰,嫁娶添嗣旺门风,火铃凶煞来相凌,未免官灾病患临;限至太阴居反背,不喜羊陀四煞会,火铃二限最为凶,不见官灾也有晦。

☆9、贪狼星之年,会发生有关夫妻、色情、健康、交际应酬等事情。

贪狼当运,多开创变动,机遇较多,事业忙碌,酒宴机会多,主交际应酬,吉则发财,凶则易被财所困;有异性缘,与异性接触的机会也多,亦易入色情场所,有煞易有色情纠纷;或聚会朋友;女性易有感情破裂或流产。运程中,贪狼落于年月日时支上皆可有暴发的机会,贪狼不发少年人,三十五岁前逢之难发,中年后逢之可发,火铃守照横发,但不可贪得无厌,宜见好就收;逢羊陀阻力大,横发横破;逢空劫辛劳而无功。二限逢贪狼羊陀刑耗忌聚,主有官司横祸。逢贪狼与化忌的昌曲同守或对照之宫,有官非受挫之灾,逢叠忌之限年或忌冲之限年灾重。与火星同守寅宫逢化忌,流年行到逢双化忌,防火灾。流年遇贪狼于田宅宫有搬家之象,或屋内装修事。这一年不宜结婚。事情发展急成急败。

逢化忌,易因大意而竞争失利,因不良嗜好而惹祸,因色损名破财,不小心被人夺爱(指最喜欢的人事物);陷地或加煞更凶;若与天刑官符贯索同宫加煞冲,必因色惹官司;逢昌或曲同宫易因女人事惹麻煩。流日逢貪狼化祿,会有人请客。

小限逢贪狼,春夏较佳,秋季一般,冬季不利。

庙旺无煞,加化科权禄,主升职发财;加火铃,横发高升;加羊陀空劫忌,夫妇不和,破财贪淫。失陷,事事不如意,破财败业,恋爱失败,夫妇不和;加羊陀空劫忌更凶,易有色情之灾或意外的灾伤,或因应酬赌博破财;加火铃亦可发一时之财。

流年入原局迁移宫,贪狼加煞坐守,逢流煞冲动,且见太岁、岁破、官符、大耗等,又逢忌星会合,主遭兵贼盗乱之灾,或受贪官污吏诬陷。

流年田宅宫见贪狼化禄,主买宅、装修;见贪狼化忌,主搬迁或大修;贪狼落陷,火铃同度,又见刑耗,流煞冲会,主火灾,若有吉则主火灾后损耗不大并进行装修。

在运用此星时,此运此方可求财,宜做股票、期货等投机性的生意,还可求学、求道。

 贪狼于二限吉凶诀:贪狼庙旺事和谐,科权禄伴财官发,陷地节欲可息灾,淫荡风流多破财;贪狼二限四墓临,更喜人逢四墓生,若见火铃多横发,自然富贵冠乡邻。

女逢贪狼事不良,宜怀六甲免灾殃,若无吉曜来相会,煞多一命入泉乡。

☆10、巨门星之年,会发生口舌是非、暗昧、健康等有关的事情。

庙旺无煞,会有新的发展,易获名声,本来并不如意的事将会称心如意,身份与地位均能提高,往往是前期难后期吉;化吉或加吉更美;加煞则平常,且有是非。失陷,口舌是非多,易引起法纪方面的纠纷;作事进退不定,失去地位,失业,事业不如意,夫妇不睦,甚则离异;加煞更是官非、破财、丧事、火灾,横祸不断。

逢化禄,说话有说服力,有声誉。加化权,争权夺利,旺吉则加官进职,陷地平常。

逢化忌,官非破财(宜走正道,不做地下生意),口角是非(宜沉默慎言、互相忍让),因疑心、出风头而招麻烦,事业有阻(宜小心保守,不出风头);不是有事业破败就是有孝服。这时,可以修习外语或其它语种来化解。

◇“巨门忌星皆不吉,运身命限忌相逢,更兼太岁官符至,口舌官非决不空”,意思是限年遇巨门与化忌星,再见太岁官符,必有官司口舌事。

巨门加四煞,限年遇之,特别容易因口舌而惹官非。

小限入田宅宫,若奴仆宫干为丁,逢流年干为丁之年,易遭小偷。流年田宅巨门,会照机、曲,若逢化禄、禄存,可能添置音响类家电;若逢巨门化忌,则是电话、音响故障,或家中争吵不和。

大限巨门,小限七杀,或大限七杀,小限巨门,陷地无吉主灾,加煞忌有刑伤。

巨门的限年,对宫太阳庙旺对照,能解巨门的阴暗,可从幕后到幕前,事业会有转机,不用做地下工作。

大限入巨门化忌与红鸾同守的夫妻宫,再加煞星,未婚者会结婚,但很快就会离婚。

此运此方可广交友,与巨头相通,求职提升较易成功,但不可冲动,宜三思而行。

 巨门入二限吉凶诀:二限化权大事成,虽有口舌亦安宁,失陷官非哭连连,破财呕气受凄凉。巨门入限动人愁,若遇丧门事不同,常人逢之多惹讼,居官失职人丁忧。

11、天相星之年,会发生事业、仕途、夫运、学问等事。易与地位高的人相识往来,胸怀大略,具有远见卓识,事业顺遂,发财利,正是红运到来之时。加会左右,主外调或迁移,是好的变迁,能掌权,尤其女命逢左右,主平安吉祥;加会昌曲魁钺亦吉。加煞,尤其逢擎羊,要特别小心受人欺骗、遭小偷、破财、意外灾难、残疾等;加会羊陀空劫,主口舌是非官讼事;加火铃,主有疾厄伤灾;入疾厄宫,会住院开刀或有车祸;但遇困难时,会得贵人帮助解决,灾厄不会太重。逢刑囚夹、刑忌夹更凶,破财败业,意外灾祸。

庙旺,身份与地位均能提高。失陷,不加煞也主安享,但与配偶有纠纷,甚则生离死别,或失去地位;陷地加煞,破财官讼伤灾不免。

流年入原局迁移宫逢天相,流羊白虎官符同度,火铃对照,主在外惹刑事官非。

运用中,可主动在此方位求职办事、拜师求将。预测者可选天相方位进行起课。

 天相入二限吉凶诀:二限天相主无灾,求谋遂意福自来;羊陀空劫三方会,口舌官灾祸亦连。限临天相遇擎羊,作祸兴灾不可当,更有火铃诸煞凑,须教一命入泉乡。

☆12、天梁星之年,会发生旅行、健康、学问、苦恼等有关的事情。利求职求学求名,不利求财,在金钱方面无多大收获,有财必先经辛劳挫折。不宜远行,宜坚守岗位,扎扎实实工作。流年入原局迁移宫逢天梁,加吉发达,加会太阳化忌、天刑、流年官符、白虎,主招官司词讼。

老年人大限或流年逢天梁,少灾疾,延年益寿,但有苦恼。

从政者,行至天梁化禄之宫,多主受贿,或受人攻击。

庙旺,常人发福顺利,官员和公务员易获得领导的赏识和重用,声誉日高,有升迁加薪的机会,但金钱运平常;多年来被疾病缠身的人可获得解脱。加会煞星,虽有困难,自己亦能解决,经努力终会有成;有灾病亦轻。

失陷,平常;加吉可有小成;加煞,常遇小人,事业难遂,灾厄疾病,家庭不和或有不幸之事发生。天梁有解厄制化,逢凶化吉,遇难呈祥,所以虽有灾厄,亦大灾化小,小灾化无,有病遇良医。

流年化忌照天梁,又有昌曲及流煞冲照,若更见丧门白虎,主孝服。

在运用中,此运此方位可求职求学求名、拜师学艺、求神、练功,不利求财。

 天梁入二限吉凶诀:二限逢荫福必多,仕人加官常人富,若加吉曜逢庙地,贵极一品辅山河;天梁守限寿延长,作事求谋大吉昌;若遇火铃羊陀会,须防疾厄与人亡。

☆13、七杀星之年,会发生与工作、健康、伤害等有关的事情。不能安居家中,常会出外,事业易变动;容易激动,易有纷争,无论做什么事都困难重重,求谋难遂。遇紫府禄存守照则吉,若无制则遭殃,更遇恶煞,定有官司疾病横祸。事情发展急成急败。

庙旺有创劲,加吉,会有意外的好运,一举成名,地位高升。

弱地或加煞,百事不称心,事情反复失败,病患多年的人将会有凶险,易有突发性的灾祸。逢四煞、截空、空劫、白虎、天魁等煞星聚凑,易有大凶灾,甚则死亡。

◇“羊陀七杀,限运莫逢”:七杀与失陷的羊陀火铃同宫,或与劫空伤使同宫,才以大凶论,有死亡的危险。若羊陀庙旺,反主闹中有成(即辛劳后取得成就)。流年逢“七杀流羊遇官符,离乡遭配”“七杀羊铃,流年白虎,刑戮灾迍”会降调,犯错误远调,甚至犯刑劳改。

◇最凶是“七杀守照限逢擎羊,午年生人安卯酉宫,主凶亡”,是谓“羊陀迭併”。

男命行限逢七杀,如果不是逢化禄、禄存、紫府及朝斗仰斗,则会波折四起,变化起伏很大,事业发展很竞争,凡事非常艰难困苦。

七杀不喜老、少运逢,尤其在辰戍位,少年不好学,老年死于非命;若不会吉,定主有意外事故发生;若再加会空亡,可能会有生命的危险,或开刀手术。

流年入原局迁移宫逢七杀坐守,加吉主事业更新,或换新职;加煞且会廉贞化忌、武曲化忌,主出门有意外灾祸。

流年父母宫守七杀,逢流煞冲照,又有化忌者,主孝服。

此运此方位百事不宜,可加强品德修养,不可激动,三思而行。

 七杀入二限吉凶诀:二限虽然逢七杀,从容和缓家道发,对宫天府正来朝,仕官逢之名业达;七杀之星多啾唧,作事艰难俱有失,更加恶曜在限中,定有官灾疾病来。

☆14、破军星之限年,会发生财利、子女、健康等有关的事情。事业易有变动,不利六亲,吉则横发,凶则横祸。女命有结婚、产育及流产的可能,正是“运行破军主婚嫁”,逢化禄更是。可主动进取,攻破难关而获成功,但遇失陷时则不可妄动。事情发展急成急败。逢紫微守照,可增吉化凶。

庙旺将会碰到意想不到的幸运之年,福气临门,能突然攻破难关而成名;加吉更佳;加昌曲魁钺,事业突然发达;加会煞星,横发横破,与流煞交并,大破败,家业荡尽。入流年田宅宫,有吉主迁新居。

失陷,易因某种原因而花钱;加吉平常;加煞,突然破财败业,易有灾病,与人冲突纠纷,甚则受伤、刀伤、手术、事故等血光之灾;男性容易克妻,女性易有产厄丧服。入流年田宅宫,见煞,主家宅破败,会武曲化忌者主降黜,或工作单位停业。

流年父母宫守破军,见武曲或廉贞化忌,有流昌曲或流四煞,主孝服。

大小限逢破军天姚同度之宫,防水厄,加文曲更是。

此运此方位不可求财、创业,百事不宜。

 破军入二限吉凶诀:二限庙旺福禄昌,魁钺昌遇好风光,无煞同守少损伤,煞凑破耗防子伤;破军二限多脓血,失脱乖张不可说,更值女人主孝服,血光产难灾殃来。

☆15、昌曲星之年,在文学艺术、学问、考试、名誉上容易成功。

限年逢文昌,利考试、入学、文学创作,主升学升职,事业顺遂,有声誉。失陷加煞,主破财败业,口舌是非。化科,因文化事业而出名发财。化忌,不利考试、合伙、名声,易有文书、契约、支票、合同上的纠纷,表达、文字错误,在犯规被投诉。此方位,可求职求名,炼功沟通慧力场能,悟得天机。

二限逢文曲,利考试入学、艺术创作,事业顺遂,有声誉。与天同左右同宫,主财源广进,升迁进职。忌入四墓宫,限临蹭蹬。化科,因文艺事业而出名。化忌,不利考试、合伙、名声,易有文书、契约、合同,支票上的麻烦,说错话,估计和信息失误,被盗被骗,有意外事故之意,三方无禄则凶。此方位可求职求名,炼功沟通慧场能,悟得天机。

大限逢文昌天伤同守于失陷之宫,太岁及小限又凶(或小限与大限重迭),若身命又不吉者,主是年有丧亡之忧。

◇“昌曲陷地,己辛生人,限逢辰戍虑投河”:昌或曲陷地守命,己辛年生人行限至辰为天罗,戍为地网,有投河溺水之灾,加煞更凶。

昌曲伤使同宫,限运逢有刑伤事,如再见丧门、白虎、吊客来冲身命宫,限年又入死绝之地,多主损人口、夭折横祸之事。

 文昌入二限吉凶诀:文昌之宿最为清,斗数之中第二星,若遇太岁与二限,士人值之占科名;限遇文昌失陷地,更有羊陀火铃忌,官非口舌破家财,未免刑伤多晦滞。

 文曲入二限吉凶诀:二限若逢文曲星,常人发福士人升,更聚左右会天同,财禄滔滔为上局;文曲限运廉陀羊,陷地生灾惹祸殃,更兼命里主星弱,须知此岁入泉乡。

☆16、禄存星之限年,会发生工作、财利、不动产之事。主百事吉庆,发财升职,现金周转顺利,但求财较辛劳,劳中获财。禄马交馳,发财于远乡;坐禄向马,利名发达。加空劫、截空、空亡,主得财后复失,先得后失,虚名虚利。当为巨富预测时,可沟通禄存星的能量,以弥补自身场气的不足。此方位可储钱,求财,特别是存钱,安全保险。

 禄存入二限吉凶诀:仕人禄限多升职,常人吉祥钱粮足,更有左右科权禄,富足寿添万事昌;禄马交驰发远乡,最怕空劫来相逢,更兼太岁恶星凑,限到其年入墓中。

☆17、魁钺星之限年,会发生仕途、工作、名誉方面的事情。活动能力强,得长辈相助,事业顺遂,升职加薪,事业通达的机遇多。天魁主财利、升职发财;天钺主事业顺遂。加会四煞星、阴煞、白虎、空劫等聚会,作鬼卒论,大凶。五十岁后逢魁钺限年,虽有贵人助,但易阴差阳错,使好事受阻。

凡人行限逢魁钺,常人增财,学生读书成绩好,官员高升,女人添丁,生男则俊雅有功名,生女则容貌端庄出众。魁钺二星在命、身、财、官限内为贵人,其他宫限为犯小人。五十岁后逢之于四墓之地,则不作贵人论。魁钺夹限,多得贵人助;坐贵向贵,贵气成就。

魁钺同守命身,逢羊陀空劫守照,再逢流魁流钺重迭于命身,是年祸福参半,还防疾病侵身,再逢阴煞大耗白虎等凶星聚,大凶。

运用时,魁钺之位可求谋、求人、求职、寻找助手和帮助的人、创业、建功、出行。预测时,如果来人在自己命盘的魁钺方位,说明来人是好人,并有一定的职位和地位。

 魁钺入限运吉凶诀:魁钺入命身及限,常人得此钱粮丰,官员遇此得高升,女人逢之定富贵。岁限逢之贵人助,飞腾扬名添人喜,生男俊雅功名成,生女秀丽貌超群。

☆18、辅弼星之年,会发生仕途、工作、名誉之事。多依别人的势力行事,常得贵人相助。

左辅主富足,逢对宫有科权禄主升职,加煞事业有阻、破财、悲伤灾祸。右弼主学者显名,考试高中,官员得意,商人发财;加四煞空劫,事业有阻,破财败业及遭小人损害。

此方位可求职、寻谋士、考试、聘才、谋官。

 左右入二限吉凶诀:左右入限最为荣,人财兴旺必多能,官员升迁僧道吉,士子读书必显名;左右主限遇凶煞,荡尽家资百事败,士人伤败奴欺主,更教家破又伶仃。

☆19、羊陀星之年,会发生伤害、疾病、争执之事。

擎羊入限运,百事不吉,常失意,麻烦事多,是非纷争,忧愁寡断,伤灾疾病,常起是非之心,口舌较多。庙旺稍安,加吉经努力仍可有成就。失陷则有灾厄,事业难成;加吉可减轻灾祸;若再与陀罗化忌同宫,灾祸更重,主伤灾疾病缠身,或官司诉讼。生年支为四墓者,灾祸较轻,若与紫府昌曲同宫,则仍可有名利,但须努力拼搏才成。生年支为子午卯酉者,灾重;逢紫府守照可减轻灾祸。

小限羊刃逢天马小心有车祸。天哭同宫遇哭丧事。

擎羊逢流羊,即岁限重逢擎羊,主大凶,西施倾命殒身。

羊铃同宫,流年逢白虎,三方无吉解救,是年必有灾伤哭丧事。

陀罗入限运,常与纠纷争斗相连,事多起伏、暗破,宜多加忍耐。逢紫府吉星守照,努力拼搏亦可有成就,有灾亦可减免。

流羊流陀不喜守照大小限宫,主刑克伤亡。流羊陀与原命羊陀迭并于命身福疾宫,多灾病。

在运用时,此方位百事不宜,遇之可选紫微方解救。

 擎羊入二限吉凶诀:擎羊守限墓人吉,紫府昌会财官显;擎羊子午卯酉逢,非夭即贫带刑伤;擎羊加杀最为凶,二限休教落陷逢,克子刑妻卖田屋,徒流贬配去从戎。

 陀罗入二限吉凶诀:限遇陀罗事亦多,必须忍耐与谦和,若无吉星同照会,须教一梦入南柯;身命若被羊陀夹,火铃空劫又来伤,天禄不逢生旺地,刑妻克子不为良。

☆20、火铃星之年,会发生财利、健康方面的事情。

二限逢火铃,在旺地,主人开始走红运,有声誉,喜气临门,但有成有败,功名来得容易,去得也容易(加吉声名可留),且是非纠纷争不免。陷地则事事不如意,官场不利,刑克六亲,是非纠纷,且有官灾疾病;加会贪狼可解,多财喜;破财亦可消灾。

火星方位可求名,铃星方位可做广告宣传,其他事不宜。

火羊同宫,尤其是流年的田宅宫逢之,小心电器及火灾。

 火星入二限吉凶诀:火星得地旺宫逢,喜气盈门百事通,仕官逢之能升职,常人得之财丰隆。火星陷地最乖张,无事官灾闹一场,克害六亲必难免,破财艰苦免惊惶。

 铃星入二限吉凶诀:铃星入限必颠狂,无吉相照招灾殃,限遇铃贪福还多,庙旺吉多富贵扬。

 火铃入二限吉凶诀:限遇贪狼福还多,庙旺吉多富贵扬,陷地脓血又失脱,口舌官灾意外来。

21、空劫星之年,常遇虚诈不实之事,发生钱财亏损、生病之事。二星同值,更凶。

天空当运,百事虚耗不安,虚名虚利,钱财破耗,做事半途而废,还防妻子伤灾,若逢凶煞凑时防夭寿;但头脑特别清醒,灵感好,有创造力,故计谋、预测、搬迁、考试、求道、拜师等事很有利。

地劫当限,破财病灾难免;太岁煞星同临,疾厄至重;逢官符则有官灾。

二限逢空劫,遇正星庙旺加吉时,人虽可平安,但亦主财来财去,不能上达,事业有阻(但技术人员、技艺、发明家、作家、五术人员反吉);如逢它煞或流煞,破败灾祸难免。若正星失陷加煞,常人破败(尤其是财产方面),官员失职,甚则损寿,还防妻子伤灾;阻力比较大,需忍耐而过难关,苦尽甘来;最好出远门一段时间,或做些以前很想做而又未做的事情。此方位百事不宜。

 空劫同入限吉凶诀:劫空二限最乖张,夫子在陈也绝粮,项羽英雄曾丧国,绿珠逢此坠亡。

大小限俱逢天空或地劫,或大限和小限各逢劫空之一,主大破败;正星庙旺则破而不伤;正星陷地则一败涂地,再逢它煞则破败且有刑伤;再逢阴煞、天魁,黄泉路近。

☆22、天马星之年,会发生远行、旅游、升迁、迁动之事。宜动不宜静,可积极主动进取。逢吉增吉,财源广进;逢凶增凶;逢紫府禄存主升迁,考试高中,更逢天巫升迁更快。逢陀罗、空劫,不利外地发展,无吉易出车祸或跌倒。若与机、梁(亦为动星)同宫,更主有动作。天机化忌遇天马,逃亡。

太岁或小限逢天马劫空同度之宫,破财败业,且主有车祸,加化忌尤甚。

此方位及限运,宜远行、拜师访友。

☆23、红鸾天喜星之年,会有桃花运、媒介、恋爱、婚喜、色情、合约、生儿育女、喜庆团聚等事。会桃花星或流年支与大小限支六合则桃花运更强。青年遇之则吉,未婚者易有正式的桃花运,即以恋爱结婚为目的的桃花运,老年遇之主克子克妻或桃色事或遇小人或伤灾。三合吉星来会主有添丁发财、婚姻或外迁之喜。与大耗同宫,主破财,主星失陷更凶。小限宫冲红鸾,或流年红鸾合小限宫,均主有感困扰情事。

红鸾又主血光。红鸾交会之限运,疾厄宫见七杀,或本宫见七杀、破军、擎羊,其年会有手术、伤灾、车祸。红鸾与煞聚,亦主血光破财,如剖腹产、手术、伤灾等。

限逢天喜,喜事突来。男重天喜,女重红鸾。

流年田宅宫逢红喜,主添人口,又见左右有宾客借居。

红鸾方位可求婚、求职、做期贷和股票生意;老年应避之,炼功亦宜避之。

此运此方,可求谋求职、考试、求婚;“一喜可解三煞”,天喜是解灾避难的好方位。

☆24、阴煞星之年,易遭小人暗算,或有暗耗,招是非,有邪祟。与劫煞、蜚廉及七煞星聚凑,小心车祸、 血光之灾;再加天魁,伤灾至亡。加破碎,逢吊丧照临,家中有丧事。

限运逢,疑心重,孤高,自命不凡,常有精神不由自主的小动作和有小人拉后腿。

流年逢,本方及对方不宜动土。此运此方位百事不宜,尤不宜探病人、参加丧事等。

☆25、大耗星之年,钱财破耗,做事无功,失意较多。

大耗星入限运,功名利禄易得失,内部损耗较大。若遇主星庙旺吉拱,虽有损耗,但进多出少,对老板命更利大进大出而获利。不宜与近亲往来,否则多耗而无益。

流年大耗星,入本命田宅宫,或与生年大耗同宫或对照而入本命的田宅宫或流年田宅宫,主遭盗窃,因而变卖不动产。

流年大耗不喜与红鸾、流鸾在一起,若飞入大小限宫或大小限的财帛宫,会破财,若所入之宫陷地,财破得很利害。

大限入父母宫逢大耗,或大限的父母宫逢大耗,父母不利,流年再逢丧吊白虎,主丧父母。

☆26、天姚星之年,会发生色情、感情方面之事。

限年逢天姚,个性不稳定,运程变化曲析,喜夸耀自己;交往的异性朋友是自己认识的,进展的速度很快,很快会发展成实质的关系。三方再有红鸾或其他桃花星,桃花太重,未婚者招手成婚,已婚者易有色情事。加破军或擎羊,主有水厄。如限运入疾厄宫逢天姚,本宫或父母宫又逢煞星冲破,主父母有不幸事发生。大小限及太岁重迭天姚,三方复见红喜,未婚者招手成婚。流年或小限逢天姚加红喜,结婚的可能性很高。

此方位易交友、合同、买卖,不易婚配。

☆27、天刑星之年,会发生与交际、刑灾有关之事。主星失陷主官非争讼、破财、火厄、疾病缠绕。主星庙旺吉拱,对刑擎反主有利破案立功。刑灾疾病为上天或上司所加刑。做事易中途波折,积极进取才能成功。

天刑为丧门星,主有死丧之事,若遇主星化忌,再逢流年丧门、吊客、白虎、贯索、哭虚等星守照时更验,不利男命。

☆28、华盖星之年,起伏变化较大,才艺发挥较好,但会有孤独感。宜求道拜佛。

流年流日逢,亦有丧礼仪仗之意,重病者逢之则凶。

此方位可求学、考试、求艺、拜佛求道。

☆29、劫杀星之年,轻者损财、失职、失名,重者伤身夭寿。常为朋友、下人中的小人破坏和加害。劫杀,为被外人从外劫夺之意。

☆30、天哭星之年,节节败退,事事不遂意,有伤心事或虚惊事。天哭与劫杀、空亡同,主有死伤、丧服。加会天刑、擎羊、白虎、吊丧等恶,亦主有丧亡、伤害、血光之灾,流年父母宫见昌曲带煞忌,可能要告别双亲。(须主星失陷加四煞才论大凶,主星庙旺,不加会四煞则不至于有大凶)。

此方百事不宜,不能回避时,可从紫微星和天喜星处绕道而行。

31、天虚星之年,百事虚浮,不切实际,真为假,假为真,当喜不喜,当忧不忧,逢吉不吉,逢凶不凶,唯犯刑律可暂免追究或减轻。易有虚惊事。晚运逢,会看淡世事。

此方百事不宜,不可求财、求名、求谋,但宜求道、悟禅、五术。

逢哭虚大限,原盘父母宫逢化忌流羊冲之年,父母有丧亡之忧;或流年小限宫见哭虚,原盘父母见化忌四煞等,也主父母有丧亡之忧。

大限天虚,小限天哭;或大限天哭,小限天虚,主有孝服或倒霉事。逢天梁可解。大限天哭,大限小限(或流年)双冲太阳主丧父,双冲太阴主丧母。

哭虚二星同值更凶,大小限俱逢,多成事不足,败事有余,三方四正又见丧吊白虎,即使本人无灾,亦主六亲有伤。二星踞守之宫,若失陷,太岁值之亦凶。哭虚夹大限或分守大小限,主有破败、丧服等事发生,主星失陷加煞更是。

☆32、破碎星之年,多有虎狼当道,行进有阻,不可免强应敌;常做错事,常有阻滞,心想事不成。此方位不宜求谋、求名、求职、求婚、炼功。

此星也主孝服,限运逢吊丧巨门大耗来会聚,主长辈亲人或姻亲有去世的可能。

☆33、天巫星之年,多奇遇,有升赏。加会吉星,尤其是禄马,叫天巫赶马,主调动升迁;若不会吉星,则无多大作用,遇煞冲破更无用。此方位可求道、求医问药。

☆34、天月星之年,疾病之星,常有莫名其妙的烦恼,疾病缠绕。此方位百事不宜。

☆35、四化星(一般主限年的四化星,非原局的四化星)

☆化禄星--发财升职,但求财较辛劳,可劳中获财。原盘化忌,限运化禄为变好。

大限逢之,正星旺地主十年吉庆;失陷冲破,虚名虚利,终败。

小限逢之,升职发财。化禄居太岁,钱财从太岁方得;居月建月将方,禄从该宫该月得;化禄入何宫,禄就在何宫生。限年夫妻宫有化禄,对宫或六合宫有桃花星,有偷情事。

逢空劫忌,则为禄逢冲破,吉处藏凶,先发后破,事情的细节宜看主星的星情要义。

限年见化禄加会四煞,事业财运会急速成功,灾疾会急剧变化发展。

限年化禄入流年迁移宫,有出国、远行或搬迁之喜。

☆化权星--主得志,升职升级、获权柄,但遇失陷加煞之宫,当官者反有失职降级之灾。

 化权入二限吉凶诀:权星入限喜非常,官禄高升佐君王,财帛丰足宜创业,从今家道保安康。权星若遇武贪临,作事求谋顺利成,士子名高福禄凑,常人得此积金银。

☆化科星--入旺宫加吉,可有威望名声,考试高中。

大小限逢之,无有不吉,但易有家务纠纷,若逢羊陀空劫伤使同宫之限运,为官者失职,常人破耗,官灾口舌。未婚者逢之,若结婚为公正式的结婚。三方有科权禄拱,大吉,百事顺遂,名誉昭章。

科星入二限吉凶诀:科星二限遇文昌,士子逢之姓名香,僧道庶人亦富贵,谋为顺遂事通畅。

☆化忌星--多主有阻滞,主星庙旺化忌则辛劳而成;失陷化忌则辛劳而不成,且主有灾祸。受化忌冲的对宫更不利。

原盘化忌,限运变化禄科,为之变好,向好方向发展,能减弱原忌的作用;变化权不见得好,主争权纠纷。原盘化忌,限运化忌迭入,称为忌带忌,大凶。原局化禄,限年变化忌,则为变坏。原局化科变化忌,为受诽谤而声誉有损或有是非。

大限逢忌星,十年晦咎,主星庙旺稍安;小限逢之,一年不利;二限与太岁交临,断然蹭蹬,文人不耐久,商贾不利,但武人纵有些口舌是非,亦不大仿害。

限年逢化忌加六煞,事业、财运、灾疾均会急剧破败和发生。叠忌更凶。

化忌入命,凶多吉少;化忌星在三方四正,化禄在命,吉多凶少。

化忌与七杀同值于迁移宫,大限逢之,小限及太岁均失吉,则有丧命之忧。

 忌星入二限吉凶诀:忌星入庙仍可为,纵有灾咎亦不伤,一进一退名不遂,再加吉星保安康;二限宫中见忌星,生灾为祸必家倾,为官退职遭赃滥,胥吏须防遭刑杖。

忌星落陷在闲宫,恶煞加临作顽凶,财散人离多疾苦,伤官退职孝重逢。

☆36、天伤天使太岁二限逢,不问得地否,吉多仍有福,即使有祸亦轻。大限值伤使于祸紧之地,三方无吉而值巨门天机羊陀火铃忌,小限到此,当年已主有灾;若太岁又与众恶交会,更逢生年或流年的丧门、白虎、吊客来拱冲照,限又临死绝之地,命身无吉助,大凶,必有死丧孝服之事(大限太岁吉者无碍,最忌大限值空劫空亡,伤使同值或夹,小限迭至,太岁又值恶曜于死绝之地,又逢流羊流陀同度,九死一生)。与昌曲同,亦有刑伤之事。

大小限或流年同临天伤、天使,有煞,主伤病破财,重则有险厄。

☆37、三台星入限运,主星旺吉,有地位提高或购车之可能。能够独坐一方,受到别人的拥护,有一定的影向力。二星同值较力。

在运用中,此方位可竞争、求谋、求职、考试等。

☆38、台辅入限,有提职、换岗之遇。台辅在位,宜竞选、寻求帮助自己的人。

☆39、封诰入限运,必有封赏,禄从天降。此方可求婚、求职、求名。老年遇之不吉。

☆40、龙池入限运,运程比较平稳,人的心性也比较稳定。少年逢,利考试。此方位可安置家宅、住所、床位,对男主人有利。

☆凤阁入限运与龙池同断。少年逢,利考试。此方位,女命可求谋、求学、求功名,炼功可炼慧功;男命可择偶、选女才

☆41、孤辰、寡宿入限,心性孤傲,不喜结伴,常远离父母、家人、朋友、至交,或单独行动。此方位不宜求财、求职、求偶、合伙、诉讼。

☆42、天德星入限运,常有赏赐之荣,荣升之耀,百事和谐,功名在望。少年利考试。此方位可求财,求谋,成婚,交易。

☆43、恩光星入限运,常与高贵之人相伴,借别人的力量上去。

此方位可求职、竞选、考试。

☆44、天贵星入限运,易与长官贵人沟通,少年学习考试不错,中老年主升职升级或得有地位有声望的人帮助,加昌曲更显。可在此方位求见上司长辈。

此方位可求婚、迁移、求职、考试、通官。

☆45、天官星入限运,主升职升迁,或显姓扬名,职务有好的变动,生意人则会发财。天官在运,宜把握机遇,积极进取。此方位可求职、竞选、考试。

☆46、天福星入限运,主有福气,升迁,发财,食禄,少年考试顺利,生意人发财。

此方位可求财、求谋、求学。

☆47、空亡星入限运,百事不顺,有反复不测之事发生;会不满现实,老是想换工作环境;常遇虚诈不实之事;常身不由己,不守诺言。此方百事不宜,宜创作发明。

☆48、解神星入限运,逢凶不凶,逢吉不吉,遇聚则散。此方位可求名、求利、拜佛求师。

☆49、咸池沐浴星入限运,主有桃花事,属买卖型的桃花,会因桃花而破财。

☆50、本宫无正星,作事少主见,多迟疑不决;加会羊陀及杀破狼,有开刀的可能,童限逢更有可能;流年逢,在方针策略上犹疑不决,时常改变。

☆51、流年官符与生年官符夹四煞于迁移宫,太岁小限行到此宫,必遭批评、降调之苦,甚则刑灾、劳改、通辑逃亡。

☆52、行限至富贵格局的宫度,必有好的结果。行限至主星失陷并化忌的宫度,必凶。

第八节 太岁、小限落十二宫吉凶参断

上节是限年逢星的看法,不分宫度。此节是从流年入宫与星的配合而论,从不同方面加以考虑,来判断人行年灾患,故两节宜共同参看。以下若未论及的星曜,多为平平过,不吉不凶。以下之论,逢本宫化吉时,主应福,亦宜三方吉众拱扶,若三方有煞则半吉半凶,吉处藏凶。本宫逢凶星时,主应灾,但三方吉众则可减灾,三方再逢煞者灾咎必应且重。(出生年太岁亦可参此节进行论断)。

☆1、子年太岁及小限到子宫,主星庙旺而化吉时:(子年太岁及小限到子宫的意思是:流年为子年入子宫所主吉凶,或者是小限入子宫时所主吉凶,下同)

主星为杀破,癸庚己年生人发福。主星为巨机,乙癸年生人发福。主星为府相梁,丁己庚年生人财旺遂心。主星为天同,丙丁年生人财官双美。(亦宜三方无煞加吉才如此断,加煞则否。以下各论均同)。

子年太岁及小限到子宫,主星不庙旺而化凶时:

主星为紫微,丙戊壬年生人主悔咎,破财灾殃。

子年太岁所值吉凶星:

值机同阴昌曲左右破相廉武府巨杀禄等星,可断其年人财两美,事事遂心。(三方吉众无煞才如是论,逢煞冲破则否,以下各论均同)

若值贪紫梁阳羊忌等星,便断其年人财耗散、官灾孝服。本身灾咎可减半论。(吉多灾轻,煞多灾咎必应,下同)。

☆2、丑年太岁及小限到丑宫,主星庙旺而化吉时:

主星为天机,丙辛生人发旺。主星为天相,戊年生人发旺。主星为阴武,丙戊生人发旺。主星为府廉,戊年生人发旺。主星为天梁,丙戊辛生人发旺。(亦宜三方吉拱,逢煞冲破则否)

丑年太岁及小限到丑宫,主星不庙旺而化凶时:

太岁在丑宫守命,命无主星,三方煞凑,戊年生人悔咎。主星为太阳,甲乙生人悔咎。主星为天机,丙辛癸生人悔咎。主星为廉同,丁庚生人招官非灾咎。

丑年太岁所值吉凶星:

值紫相梁阴府廉破昌曲机左右禄存等星,三方吉拱无煞,可断其年事事遂心。

若值同巨武贪阳羊忌,便断其年人财耗散、官灾口舌、孝服。逢本人灾咎,可减半论。(吉多可减轻,煞多灾咎必应)

☆3、寅年太岁并小限到寅宫,主星庙旺而化吉时:

主星为紫阳武梁杀,三方吉拱无煞,甲庚丁己生人,财官双美。

寅年太岁到寅宫,主星失陷而化凶时:

主星为廉贪破,三方有煞,丙戊生人招官非;子午生人不喜寅申岁限。

寅年太岁所值吉凶星:

值紫府机阴武杀同相阳巨梁等星,便断其年人财进益,作事遂心。

值贪陀忌,便断其年人财破耗、官非、孝服。若是本人见灾,灾可减半论。

☆4、卯年太岁及小限到卯宫,主星庙旺而化吉时:

主星为紫机阳相府同武,乙年生人发旺。

卯年太岁及小限到卯宫,主星不庙旺而化凶时:

主星为廉贞,甲丙生人横破。主星为太阳,甲乙生人破财灾害;庚年生人亦不宜。

卯年太岁所值吉凶星:

值阳梁紫机同府贪巨杀等星,便断其年人财兴旺,婚姻喜事重重,诸事遂心。

若值廉破阴相羊忌,便断其年破财、官非口舌。若是本人灾咎,可减半论。

☆5、辰年太岁及小限到辰宫,主星庙旺而化吉时:

主星为紫贪杀,癸甲生人,财官禄旺。主星为机阳,丁庚癸生人,财禄发旺。主星为天同,戊庚癸生人,顺遂。主星为巨门,丙辛生人,遂意。

辰年太岁及小限到辰宫,主星不庙旺而化凶时:

主星为贪武,壬癸生人灾悔。主星为同巨,丁庚生人灾悔。主星为廉贞,壬癸生人灾悔至重。主星为阴阳机,甲乙戊己生人灾悔。

辰年太岁所值吉凶星:

遇阳机梁杀贪昌左右等星,便断其年财禄大进益,家道兴隆,添丁进人,婚姻喜庆多。

若遇紫同廉府阴巨相破忌,便断其年破财、孝服、官灾口舌。

☆6、巳年太岁及小限到巳宫,主星庙旺而化吉时;

主星为紫府同巨相梁破等星,丙戊辛生人发福。主星为阴机,丁壬丙生人发财。主星为贪狼, 甲戊生人平常。

巳年太岁及小限到巳宫,主星失陷而化凶时:

主星为巨贪,丙癸生人口舌、灾悔。主星为阴破,灾悔多端。

巳年太岁所值吉凶星:

遇紫阳同府梁禄存等星,便断其年人财称意,喜事重重。

若遇武廉阴贪巨相破忌,便断其年人财损失、官灾口舌。若是本人见病灾,灾咎可减半论。

☆7、午年太岁及小限到午宫,主星庙旺而化吉时:

主星为紫阳武同梁廉杀破,丁己甲癸生人,进财遂心。

午年太岁及小限到午宫,主星失陷而化凶时:

主星为贪狼,丙壬癸生人,破财、官灾、口舌。

午年太岁所值吉凶星:

遇紫府机阳武廉相巨梁破禄存等星,便断其年人财兴旺,婚姻喜事重重。

若遇阴贪同羊陀忌,便断其年人财破败,官灾口舌,孝服。本身灾厄可减免。

☆8、未年太岁及小限到未宫,主星庙旺而化吉时:

主星为紫机府相梁等星,壬乙生人,发福。主星为太阴,庚壬生人,发福生财。

未年太岁及小限到未宫,主星失陷而化凶时:

主星为太阳,甲乙生人多灾悔。主星为天同,丁庚生人多灾。主星为武曲,壬癸生人灾咎,官非横祸。

未年太岁所值吉凶星:

遇紫府廉机破相,便断其年人财进益,作事如意,婚姻产育之喜。

值阴阳武同贪巨羊陀忌,便断其年人财耗散、孝服、官灾、阴人小口不宁。本身灾咎难免。

☆9、申年太岁及小限到申宫,主星庙旺而化吉时:

主星为廉破紫,甲庚癸生人发福。主星为巨门,甲癸庚辛生人发福。主星为天机,丁甲癸生人发福,庚生人亦发财福。

申年太岁及小限到申宫,主星失陷而化凶时:

主星为天机,乙戊生人灾悔。主星为巨门,丁生人不宜。主星为廉贞,丙壬生人有灾。主星为天同,甲庚生人灾祸。主星为贪狼,丙癸生人有灾祸。

申年太岁所值吉凶星:

遇紫阳廉府巨杀昌武禄,便断其年人财利益,喜事重重。

若遇机同梁相阴破忌,便断其年人财散失、官非、孝服。本身亦有灾病。

☆10、酉年太岁及小限到酉宫,主星庙旺而化吉时:

主星为紫梁阴,丙戊乙辛生人,进财吉利。

酉年太岁及小限到酉宫,主星失陷而化凶时:

主星为阳同,甲乙生人不宜。主星为武曲,庚壬生人不宜。主星为天相,甲庚生人不宜。主星为廉贞,甲庚丙辛生人不宜。主星为天府,甲庚壬生人不宜。

酉年太岁所值吉凶星:

遇紫阴府昌曲左右禄,便断其年人财兴旺,作事遂心。若遇机巨武廉羊陀忌,便断其年人离财散、口舌、官灾。

 ☆11、戍年太岁及小限到戍宫,主星庙旺而化吉时:

主星为紫微,壬甲丁己生人进财。主星为太阳,丁己生人吉庆。主星为武曲,丁己甲庚生人吉庆。主星为天机,甲乙丁己生人发福。主星为巨门,丁己癸生人发福。主星为同廉破杀,丁己甲生人发财。

戍年太岁及小限到戍宫,主星不庙旺而化凶时:

主星为贪狼,癸年生人不宜。主星为天同,庚生人不宜。主星为天机,戊生人不宜。主星为巨门,丁生人不宜。主星为太阳,甲生人不宜。主星为廉贞,丙生人不宜。主星为武曲,壬生人不宜。

戍年太岁所值吉凶星:

遇阴梁府武杀贪同左右等星,便断其年人财利益,作事遂心,家道兴隆。

若遇巨阳破紫相忌,便断其年人财散失、孝服、官灾。本身见病,灾害减半论。

☆12、亥年太岁及小限到亥宫,主星庙旺而化吉时:

主星为紫同巨梁,壬癸戊生人吉庆。主星为天机,壬生人吉庆。主星为天相,丁己丙戊生人发福。主星为太阴,戊己生人财官双美。

亥年太岁及小限到亥宫,主星不庙旺而化凶时:

主星为廉贞,丙壬癸生人不宜。主星武曲,壬丙生人不宜。主星太阳,甲生人不宜。

亥年太岁所值吉凶星:

遇同阴梁紫府昌曲禄等星,便断其年人财进益,喜气重重,谋事称意。若遇廉破杀,便断其年人财耗散,小口死亡,本身灾晦。

◇“宫位定人事,星情断吉凶,四化论契机”,这是紫微斗数论命的基本法则。

四化为“用神”,为契机,也就是说,四化星是事情发生的导火索。所以在推断岁限吉凶时,要重视四化星的作用。

生年如“天”,在天垂象(事情的预兆,模糊之象);大限如“地”,在地成形(丕胎已形成);流年如“人”(人已降生),在人成事。

生年、大限、流年四化之间的基本关系是:①生年为体,限年为用。②上传下应。上传,意思是本级四化入上级某宫,即对上级该宫有影响。下应,意思是下级某限年行到本级四化的宫位时,下级的该限年要应吉凶。一般大限宫上传本命,下应流年,即大限四化落入原命盘何宫,就对该宫的人事发生影响;大限四化又是留给小限流年用的,当小限流年走到大限四化宫时应吉凶。同理,流年四化上应大限下应流月。③本级四化首先是给本级用的,其次才是上传上级,下应下级。

所以,大限以下四化可以用“三代”,即本级、上级、下级。

出生年的四化星,对一生都有影响,兆示原命盘各宫垣的本质,在论一生命运时最为重要。限年四化,兆示大限和流年各个时期的环境变化情况。

以大限天干查出的四化星,是事情的关口,很重要,上可传给原命盘用,下可传给流年用,对流年影响最大。推大限时,以大限四化为主,兼看生年四化。大限宫干四化是已成形阶段,起上传下应的转折作用,至关重要,一般吉凶事都会应于这十年内的某一年。

以流年天干查出的四化星,作用同大限四化,上可应大限,上应大限的作用最大,例如流年化忌星入大限的命宫,事情将会很倒晦,主本人不吉,入六亲宫则主对六亲不利;对下可以传给流月用,对流月产生影响,当流月行到流年化忌宫时此月应凶。成事不成事主要看流年,推流年时,主要看大限四化及流年两组四化,但若生年四化被大限流年冲或叠加时仍起作用,不冲又不叠时则作用不大,可以不看;冲或叠的作用只起增强或削弱四化的力量;若限年为化吉冲起生年化吉,为好上加好,一般可增加力量;若限年化忌冲起生年化吉,即为由吉变坏,机运较差;若限年化吉冲起生年化忌,则为由坏变好,机运已至;若限年化忌冲起生年化忌,为由坏变坏,更凶,小心防灾祸。

小限宫干不飞四化,以看落宫星情为主,并参看生年、大限、流年干的四化及流羊流陀流魁流钺等流星对小限宫的影响。

四化的关系比较复杂,在下面第十四章再作专题论述。

第十节 流星的看法

流星主要为以流年天干地支为准查出的流昌、流曲、流魁、流钺、流马、流鸾、流喜、流禄、流羊、流陀等,星情要义及吉凶看法与原局本星基本一样,只是吉凶程度稍轻,多应小灾小吉而已,过了该年则无用,但若凶星叠聚,尤其是与原局凶星叠则凶性仍大。

流星的吉凶要结合主星副星来论。例如,流年官符逢吉星则反主有升迁的机遇,此年打官司者可胜诉,逢凶星则降职破财和打官司败诉。流年三煞逢破军于陷宫,有破财、病痛、刑灾、孝服等灾祸。

若流星冲起原局的煞忌星,则力量彼此得到加强,推断流年和大限十二宫时,即以此为变动的契机和枢纽。

流年大耗:入本命及小限田宅宫,主破财招盗贼,或主生意上不如意,加煞冲破损失很大。如与红喜同入大小限宫或大限财帛宫,必有破耗,若小限宫再落陷,则会大破败。

流年三煞:以灾煞为祸最重。灾煞入原局田宅宫,逢主星庙旺时,亦主家中人口疾病不安;若主星失陷,则家中人口有伤亡。灾煞入大小限宫,主事业不顺,加七煞星会有大破败;但遇武星(杀破廉贪)庙旺同度,武人可掌权。

屋向与流年三煞同方向,若田宅宫不好,主家中人口不安。

流星中“博士十二神”、“将前十二神”、“岁前十二神”等三组,是专门用来推小限用的,按其意义性质辅助推断流年十二宫的吉凶表意。吉凶推断列后。

流年博士十二神吉凶断

博士--文华博学之星,入各宫皆吉。入命主有文风,聪明,智慧,思虑周密,博学多才,有权有寿。文武皆宜。流年小限逢吉星主科名,事业顺遂。

力士--武官仕途之星,主有小权势,入各宫皆吉。会羊陀,武职事业难遂,但不利考试。与化权同宫主增权力。利武职。

青龙--文官仕途之所,入各宫皆吉。主喜事或进财。辰年逢最吉。年逢宜结婚。

小耗--小的钱财损耗,忌入命身财宫。坐命主不聚财。小限逢主失财。忌合伙。

将军--大将用武之地。主威武,又主得意,利武不利文。入命主个性暴躁。

奏书--传送文书之星,为聘书,奖状。尤喜入命身、事业、福德等宫。小限遇,主有文书之喜、词讼胜利。入命利文章,有福气。

飞廉--主小人、桃花、飞灾横祸,忌入命身福德宫,喜入疾病宫,余宫不吉。易招官司,孝服,损六畜,受中伤诽谤,破财,会白虎更凶。又主购物。

喜神--延寿发福之星,主喜庆,婚姻,生子等,忌入疾病宫,余宫皆吉。会桃花星有婚姻或感情事。但主拖延。又主喜事延续。

病符--生病或因事纠缠不顺,忌入命身福德宫。流年逢,有煞同宫主灾病是非。

大耗--退祖败财、失物失盗、事业受阻。各宫皆忌,尤忌命财宫。加桃花星,因色招祸。

伏兵--暗中不利,遭暗算,拖延受阻。入各宫皆不吉。与陀罗近似,惟力量较弱。

官符--主官运及官场不利,官非、词讼、纠纷,受到上级领导责备,若会龙德奏书可解。与七杀白虎丧吊守照会,有官司牢犹狱之灾。

流年岁前十二神吉凶断

岁建--主一年祸福,逢吉喜事多,逢凶灾病来,忌与年命相冲,年内忌结婚。

晦气--主暗中不利,喜吉星化解,忌诸凶,加吉出外有财利,加煞主是非失和、倒晦事。

丧门--主孝服,虚惊,灾病,破财,伤心事,加煞更是。喜吉星化解,庙旺祸轻,宜静不宜动。三方会齐哭虚二星,主本年有丧事。流日逢亦主遇吊丧事。

贯索--象意被绳索捆绑,因争讼受到牵连,煞忌聚主牢狱之灾。寅申宫灾轻,忌合伙,小心朋友拖累、口舌是非、争讼。疾厄宫见煞忌主留医。

官符--平民逢主官灾、诉讼,但若会龙德及奏书则不妨;宫吉,原作官者逢吉反可升官,亦利考试交易,须防小人暗算,入庙灾轻,逢吉可解。流年官符与生年官符贯索会齐,易有官非牢灾,主星为杀廉贪巨破武,陷地加煞更凶。

小耗--加吉诸事仍顺利,财来则有小破,忌合伙经营,还防传染病、遗失、浪费。喜吉星化解。较适用于流月流日。

大耗--破祖又退财,败落,甚则破产,诸事多不顺。防小人暗算和口舌是非、暗疾。亦有桃花的性质。忌入命身财田宫。较“博士十二神”为轻。较适用于流月流日。

龙德--能逢凶化吉,喜入命身。喜庆添丁,受赏,升职,事业顺遂,但须防小疾病。

白虎--凶狠勇猛,主疾病血光丧服,凶祸,阴邪,破财,喜吉化解,忌会丧吊官符,主官司刑罚。利考试交易,女命有喜则吉。入流年父母宫主孝服。

天德--主得祖荫,天赐之福,品德高尚,多喜庆财喜,事业顺遂,喜入命身宫,能化凶为吉,得贵人助化吉,对凶厄及桃花煞均可化解,须防小人是非。对喜事有增加光彩的作用,对大的凶星恶星不起化解作用。

吊客--主吊销、阻碍、吊丧事、孝服、访妻、虚惊、破财、不良变化、伤悲事,加煞更凶,喜得诸吉化解。忌远行乘车,宜保健防病。亦主问病。

病符--主小病伤、败坏、是非。喜诸吉化解,忌诸凶。防官灾诉讼、疾病、口舌是非、流行病、传染病。

流年将前十二神吉凶断

将星--将领之星,主武贵、得意,最喜与武贵之星守事业宫。利武不利文。有化凶为吉之功。主提高权势地位。流日逢主精神足,竞争得助力。

攀鞍--上马之意,起运之初程,主武显,入迁移主奔忙。引伸为准备起行,有迁动之意。亦有化凶之功。主结交权贵,得功名,事业顺遂。

岁驿--为流年马星,意为已在旅途之中,亦主途中安歇的场所,利迁动,入命身事业宫主武显,入迁移主奔忙。主转职,忙碌。喜与流禄、流化禄同度,为禄马交驰,发财。

息神--休息状态,入命身若无吉解,主人无生气,消沉,丧志,不活泼。

华盖--才艺之星,为人孤高,入命身宜僧道五术,遇紫破,可为宗教领袖。流日逢可解厄,亦主谈经论道。

劫煞--主钱财损失,被劫盗、遗失、损小口、灾病、诸多不利。入命身喜吉星化解。

灾煞--意外的困扰、灾病,忌入命身,喜吉星化解。主因小人损害或灾疾破财。

天煞--忌入命、夫妻、父母宫,喜吉解,女命无吉不利父、夫,主分离、盗贼,损小口,退财。男命无吉解因父亲而花钱。

指背--忌入命身宫,无吉解主常受人暗中诽谤、指责、诉讼事、背后是非。

咸池--淫邪之星,贪欲,风流,外遇,性病,树敌,入命财福等宫主好色。

月煞--跌倒、报复,忌入命、父母、夫妻宫,喜吉化解。男无吉解主不利母、妻。女无吉解因母亲而花钱。

亡神--主官非、死亡、破财,不利家长。喜吉星化解。见煞主失物。

第十一节 小儿童限

看小儿命有“童限”的说法。

起童的方法为:一命二财三疾厄,四妻五福六官禄。即一岁看命宫,二岁看财帛宫,三岁看疾厄宫,四岁看夫妻宫,五岁看福德宫,六岁看官禄宫。六岁后必已进入大限,进入大限后,则依大限而论,不必再看童限。

童限的分析方法,可参看大限、流年的分析方法。

看童限,亦宜以命身为体为本,并宜参看流年和小限。命身好童限不好,只不过有点小灾小疾而已,不致有大的问题,过此则好。命身不好,童限好者,主童年好养,亦不会有大的灾难发生,流年小限又吉者更吉,但若流年小限不吉者仍易有灾。命身不好,而童限又不好者,则有大凶之灾,甚则夭折,流年小限又不吉者必凶。

其实,看小儿,完全可以命宫及小限流年来看。命宫主星为吉星守照,庙旺无煞,流年小限不犯七煞,流年不犯丧吊白虎,必无大害;流年小限凶者易有灾病,但一般还不致于有大灾大难发生。命宫主星为恶星,失陷加煞,小限又逢七煞,流年又逢丧吊白虎,是年必有奇灾大祸,甚则夭折。

☆例一、蒋介石的命运分析,命盘见后。

△一、容貌、性情和才华

命身宫坐太阴,失陷,面色白闰,眉清目秀,脸蛋形稍长形而肉薄。太阴失陷,外表文静,内心好动,外表诚实,内里藏奸,孤僻阴沉,多疑,奸猾狡诈,善于阴谋权术。聪明博学,小心谨慎。加文昌,更增其才华谋略。加铃星,更阴沉,但可使失陷阴柔软弱的太阴刚强起来。对宫太阳文曲,虽失陷,但多少能改善太阴阴柔之气,扶起其阳刚之气。加入红鸾大耗,淫荡而喜投机,奢侈浪费,异性缘佳,得女人之助而成功,多感情困扰,会突然间大破败。

△二、先天命数

火局人入辰宫为泄气,但亦属东南木火之方位,不为凶。

命身同宫,命运大起大落,一生比较辛劳动荡。命身宫太阴辰宫失陷,太阳戍宫冲照,为日月反背,刑克父母,求谋难遂,离祖求谋较好,男本克妻,但逢太阴化禄,利母不利父,也利妻子,能激发其上进心;财星化禄,虽陷地亦主财源广进;再得铃星助其冲破天罗地网的束缚,变得有谋有勇,权威出众。但单从命宫看,仍属于平常之人。

命身宫三方组成科权禄“三奇佳会”富贵格局,亦为机月同梁格(主机谋寿算),无凶煞破格,为上等星格;命身宫坐冠带、青龙,宫支辰土生文昌金,文昌金又生太阴水,为连续相生格局,数格可得上等。星得上格,数亦得上格,所以该命造可为上品富贵之命,成为一代国家元首,极品之贵。(从四柱八字很难看出其能当上国家元首,而从紫微斗数三方四正组成的三奇佳会格中可得答案,其高贵之处主要就是得力于此格局)。

命身宫因三方四正会成富贵格局,命宫及三方四正宫基本上是吉多凶少,没有破格,内里先天具备有谋有勇有财,亦得力于后天及外部环境条件的支持,尤其是财帛宫天机化科,众吉同守,事业宫天同化权,所以,有财大气粗的蒋、宋、孔、陈四大家族为后遁,尤其是得孙中山先生的提携,故江山垂手可得,不象孙中山和毛泽东出生入死而费那么大的力气。

福德宫巨门化忌,且为羊陀夹忌,所以一生是非口舌,争斗烦恼,奔波劳碌,转战沙场,难以享清福,且德性无存,残杀苍生,难以得到广大人民群众的支持和拥护。

由于日月皆失陷,紫微居闲宫,福德宫又凶,所以终生辛劳,得江山后与毛泽东进行艰苦卓绝的争斗,难享清福,江山来得容易,去得也快,坐皇位不久,很快就日月沉落西山,逃到台湾当一方之草冠。由于台湾属中国的东南方,大利火六局生人,所以,仍能久据此方而不衰。

△三、父母情况

父母宫廉贪失陷又逢空劫陀罗天刑天虚,凶神恶煞聚凑,三方杀破狼,应主双亲不死则离,加上命迁日月反背,天生属刑克父母、弃祖离宗之命,所以极有可能为离祖过继他人之人,否则必然早克父母。与《金陵春梦》之说是吻合的。

△四、夫妻情况

夫妻宫无正星,有孤辰、天月、正空、右弼,主婚姻不顺,多婚之兆。

对宫同梁照会,妻子貌美福寿;天同化权,天同本主懒惰,化权后有所改善,故主妻子有男人之志,在家有权威,多管丈夫;加会封诰、三台、天官等星,为权贵之妇。事实上,后妻宋美龄出身豪门,有来头,有权势,确有男子志气,亦有介入党政军界的事实,集权贵于一身。

五、子女情况

紫破入子女宫,有子女三至四人。紫微能制破军从善,本宫无煞冲破,上下有辅弼相夹,所以子女中有人威武权势、掌握大权之人。故有后来蒋经国继位之事。

△六、兄弟情况

天府独守,五人,加火星,亲生兄弟缘薄,本人难得亲生父母福荫,异性兄弟和朋友中有富裕者,助力大。

△七、疾病

本宫无正曜,天魁星主暴怒伤肝、皮肤症及火症;对宫廉贪与恶煞聚,主酒色过度、性机能失调、肝火旺、肺心疾病及皮肤性病等。《金陵春梦》及一些报刋均披露了蒋介石色欲狂烈,患有严重的性机能失调及性病。

△八、岁限分析:此人重病点在父母宫,其次是迁移宫,焦点在丙、癸、己年。

未行大限前,即6岁前,看父母宫。此宫凶多吉少,父母不景气,又逢天马,幼年时贫困致极,全家到处流浪乞食。

6-15岁,甲辰限,入原命宫。本宫为原盘太阴化禄之限,又大限天干甲使廉贞化禄入父母宫,父疾线逢化禄主此限有光明,但少年限不可能是财官上荣显,只能反映生活和学业上很有利,极有可能为过继后得养父母的庇荫,由原来的乞丐摇身变为少爷,生活好转;加大耗星,花钱也就大手大脚起来;加文昌铃星,学业上相当不错。加红鸾,少年喜事多,身为少爷,少年发桃花运也是有的。太阳化忌冲照,外出不利,多劳碌之事,或是违背太阳光明正大的良性而做些阴谋诡计之事,同时也主对生身父亲不利。

16-25岁,癸卯限,入兄弟宫。天府龙池值限,如龙归大海,事事如意,升职发财;大限化禄入兄友线,主本限有成就,所以兄弟朋友得力,亦主得益于同僚的助力,青年得志,财运亨通,事业发达。火星在此,起通关作用,即卯宫木生火星火,火星火又生天府土星,故一发如猛虎。

26-35岁,壬寅限,入夫妻宫。无主星,对宫同梁在事业宫冲照,大限天干壬使天梁化禄入对宫,本宫逢天官、右弼、三台,本限内有婚姻之喜,也是建功立业的好机运。对宫为大限的迁移宫,同梁坐守,应主离乡出外广交同志,得贵人之助而事业发达。1924年甲子岁,37岁小限入丑宫,紫破坐守,有开创的局面;辅弼夹拱,事业必有转机;流年天干使廉贞化禄、破军化权、武曲化科,科权禄三方佳会小限宫,因而荣任黄埔军校校长。

36-45岁,入儿女宫。本限天干应为辛而不是原天盘的癸(可参看大限天干求法一节)。紫破同宫,紫微能威制破军,将破军的破坏力转化为强权威势,且三方均为武威之星,尤其得力于两邻辅弼相夹,明君得良相猛将之助,强权威势,职掌三军,节节胜利。1927年丁卯岁,上半年小限仍在原命宫,与流年组成二重科权禄,大吉大利,所以北伐取得成功,夺取了军政大权。该年九月十五日以后,小限转入父母宫,凶星恶曜会聚,凶相毕露;天刑在此,起到刑杀他人的作用;加上三方多为肃杀之星,命宫太阴本性的阴谋权术,福德宫巨门双化忌的凶狠无德,所以其一旦得势后,即大举向共产党进攻,大规模诛杀共产党员和异己分子。

原命已预示其婚姻不顺,此大限文昌化忌入原命宫,即大限的田宅宫,故家中婚事有变。1928年戊辰岁,太岁逢红鸾,有外遇或婚恋之事,此年与原配夫人离婚,同年与宋美龄结婚。

46-55岁,庚子限,入财帛宫。本宫天机得左辅、台辅、天贵、八座等吉星扶助,又有原局科权禄守会,仍为权威机谋之运,富贵之极,掌管党国。

太阳化禄入大限夫妻宫,得妻子之助力较大。但天同化忌入事业宫,为大限的财帛宫,对事业不利,破财败业,故有西安事变之应,且抗日时期,热衷于打内战,消极抗日,节节败退于日军,退守四川重庆。

56-65岁,己亥限,入疾厄宫。本宫无主星,借对宫的星曜过来看。对宫一片凶星当道,怎能不败于共产党呢?1949年己丑岁,上半年小限宫为寅宫,吉凶混杂,大限流年逢文曲失陷双化忌入迁冲命,焦点问题爆发,权印色变,皇位更换,“天马”载其流离到台湾而去。由于三方有天府天相,且火六局人到东南方为得地,所以仍不失为一方之霸主。

66-75岁,戊戍限,入迁移宫。失陷的太阳在此,已是日落西山,难有当日之威风荣耀了。太阴化权入原命宫,故仍可掌一方之霸业。寡宿阴煞在此,应主精神比较阴沉孤独,是否为宋美龄在此限内分居美国?还是因为在孤岛台湾而觉凄然失意之故?

76-85岁,丁酉限,入奴仆宫。武杀当限,对宫天府冲照,三方紫微相拱,仍具开创的局面,但开创的局面已不是战场,而是商场,使台湾的经济逐渐繁荣,后来成为亚洲四小龙之一。但实际上,本大限并非好运,只能算平运而已,起到为后人打下基础的作用。

86-95岁,丙申限,入事业宫。1975年因患心脏病而死亡,亨年89岁。

死亡原因有以下几点:①同梁大限,本主福寿之运,但天同化禄入本宫,福寿禄一起加会,过于旺盛,物极必反,高龄之人难受得起如此“大补”之剂,该是衣锦还乡之兆吧。大限宫逢伏兵、两个劫煞、封诰,尤其是封诰星,对于已有高官厚禄及老年人,逢封诰星反起栏网封江作用,意为到尽头了,故地府之职在等着他去到任。丙大限为命局的焦点致病点,丙使廉贞化忌带众凶星冲疾厄身体,疾厄逢冲命不保,为大凶之限运,绝难逃过丙年。

②1975年乙卯岁,乙年干使太阴化忌入原命宫,与原化禄迭加,成为变坏;太岁的晦气、流陀、正空又入原命宫。太阴与凶星同宫,则代表阴曹地府。

③小限宫逢失陷的廉贪,加天空、地劫、天虚、陀罗、天刑、大限化忌等凶神恶煞聚凑。正所为“巨廉空劫火铃位,二限到此不相宜,贪破廉杀多刑失,三方守照老童凶”。老年人遇廉贪守照已是不吉,更逢如此多的恶煞聚会,如何经受得起?廉贞属火,代表心、血、心血管疾病。四化看契机,小限走到大限化忌之宫,激起本宫的凶煞星,更凶。

④亥年生人忌大小限逢羊陀和巳限运。89岁小限入巳宫,该宫原有陀罗星,又加流年的丧门星迭至,更凶。

由此可见,流年、小限应灾比较紧迫,对灾厄起决定作用。当小限及太岁均逢凶格时,虽大限吉,凶祸也是难免的;若大限又逢煞时,凶灾更重。

由此例看,以小限落宫的星情法论本身疾病吉凶要比太岁落宫的星情法论吉凶准确一些。如1975年太岁入卯宫,天府龙池守值,虽有火星同值,仍算为吉多凶少的;而小限宫则凶神恶煞聚凑,凶多吉少。所以看流年时,宜以小限落宫星情为主看体内,以流年太岁落宫及流年天干的流星(尤其是流年化忌星)为外部情况来看。

☆例二 命盘见后。

△1、容貌性情才华论断

天同入命,少年面白色,老年微黄,圆方型脸;身材高或中高型;眉清目秀,容貌端正,牙齿整齐。外表上给人有稳重温柔的感觉。入庙本主肥胖丰满,但逢空劫,变为孤寒单薄相。

为人聪明好学,学习兴趣广泛,但博而不精;有艺术天份,喜文艺,精通文墨,多才多艺,或与宗教五术有缘;廉洁,无亢激,性温和慈善,随和,平易近人,较不会发脾气,即使发脾气时一下子就好了,有谦逊的美德,喜欢用和平方式解决问题,故少与人冲突,待人谦恭有礼,善积阴德;保守软弱,毫无创劲,有依赖性,无耐性,不善抓机遇,不够积极主动,往往是被形势所迫,非做不可时才肯动手干,因而容易弄巧反拙。本主缘好的,逢天空变为孤意。

天同是福星,天生乐观主义,一生安祥,注重生活情趣和精神物质享受,象小孩子一样,较懒散,贪吃贪玩,浪费,喜无拘无束的休闲生活,知足常乐;衣食不缺,但不能发大财(性格的关系,过得去就懒得再动);一生本主过得愉快,外表不见愁容,但逢空劫则主多幻想。

天同入命,多情绪,属意志薄弱者,很保守,与世无争,不为名利权势而争,不会太冲刺,不是很有作为。无论做什么事情都只能做到一定的程度,并不是出类拔萃的人才。原局无煞,喜行七杀的限年以激发。

加咸池,本主桃花,但逢天空而无桃花性质,反增精神空虚,心性不定,浮荡虚荣。加八座可增加其仁慈及懒散的性情。

△2、先天命数论断

命宫天同福星,入庙,八座同宫,落宫帝旺,本主衣禄福寿,可惜逢天空、小耗、伏兵,福气大减,虚名虚利。虽化禄,逢天空反为吉处藏凶,增惰性、精神空虚和事业不利。故命宫本宫不算吉。先天运势不力,但仍不失安闲稳定。天同逢天空,主灵感好,与五术较为有缘。

身宫入事业宫,主星天机陷弱,虽化权而无力,更加地劫、寡宿,主凶。天德在此,对富贵无助,只能起到减少灾厄的作用而已,所以本宫应算为凶,尤其事业不利。天同与天机分守身命,很可能从事宗教、艺术工作;逢空劫、空亡,又无禄马吉星来拱,平凡孤独贫寒的一生,多是孤独僧道之命;或吉少者,晚年遁入空门,或信奉佛道,信奉五术。

财帛宫,巨门坐旺宫,无祖业,白手起家;对宫太阳旺地正照,主求财虽多竞争,但可得外地人信赖;加失陷的铃星和劫煞,暗耗多。

迁移宫太阴旺地,出外有人缘,能得贵人之助而成事,积极活动可获利。

福德宫,太阳居巳为旺宫,本宫吉众,本主福厚。但太阳为动星,落福德宫,虽有福而反主一生忙碌,须劳而获福。但天同守命本身不爱劳,心劳身不劳,得过且过。

综合看,因命身二宫分值天空地劫,力量较大,行事颠倒,多虚少实,情情孤僻,六亲少靠,外表安闲乐观,内心空虚困扰;对一生的功名利禄影响很大,尤其身宫入事业宫凶,故事业难遂,一生坎坷,破祖败业,贫穷度日。正应:“生不逢时,命坐劫空二星”,“生来贫贱,命身逢劫空二星”。天同为福星,福德宫又好,说明其人一生平安,知足常乐,劳中偷闲度日。紫府二星入奴仆闲宫,均兆示一生辛劳难成。若出外求谋较会有利。

该人是一个农民,基本情况正如上面所述,其人也确与五术有缘,喜爱风水命理。然而有一点,却是始料不及的,就是至今仍是孤身一人,从未结过婚。夫妻宫天梁福星旺守,又有左右同宫,昌曲相夹,日月相拱,相当吉利,虽有一粒破碎,应无以为害。福德宫也不错,大限23–32岁又逢红鸾婚姻星,何至于孤寡如此?原因是身宫不吉又逢寡宿地劫,命宫天同逢天空,命身皆空劫寡,不善抓机遇,故而孤独一生。再一个原因是大气侯,即社会这个大局对命运的影响,当地农村的习惯,男人过了25岁就很难讨老婆,过了30岁更难;再加上贫穷,所以孤寡至今。

疾厄宫贪狼入庙无煞,一生健康少病。兄弟宫七杀入庙,仍主孤克,兄弟四人,克去一人;逢化科,又得对宫紫府拱照,彼此友善,但不会很亲密。父母宫武曲加煞,年轻时即克父母;日月均旺,因太阴见煞,故主克母;太阳逢禄存,主父长寿。其人焦点问题不明显,丙、戊限年较不利,一生较平稳安闲,无妻儿,运限无多大变化,故不作运限的具体分析。此人年轻时若能抓住机遇,外出积极拼搏则不至于如此孤贫。

☆例三、命盘见后,录自《四柱预测例题剖析》一书265页之例。此例的事实,用四柱和紫微斗数共参进行论述比较典型,故特引录之。四柱与紫微预测可起到异曲同功之妙。虽然是用事实进行活套,但可以从中领悟两大命理体系结合起来分析的方法。下面节录原书的分析要点及事实,不加括号,斗数分析部分则加括号,予以区别。

日主属弱极之命,取丙丁火为用,比劫为喜,大忌癸水,壬水吉凶参半,其次忌官杀混杂。

△性情:聪明透顶,绝世灵巧之人,志气高昂,有艺术才能天赋,爱好广泛,多才多艺,有成名成家的希望,自信心强,勇往直前,乐善好施,怜贫惜寡,多学天成,泛交不择,忧柔寡断,傲骨自负,鄙视他人,好管闲事,惹事生非,刚愎自用。(用斗数分析,阳梁卯宫坐命的人,其性情与上述所举较为相似)。

△祖父:长寿,但处境不佳,是个搞五术之人。(斗数论祖父,看福德宫。本宫天机陷地加煞,虽有机谋,亦难富贵,辛劳而贫困,只宜技艺五术谋生,天机与五术有缘)。

△父亲:聪明绝顶之人,但寿命不长。六岁前丧父。(太阳坐命之人,主幼年即克父亲。命身值丧门、白虎、灾煞,刑克六亲。以上有克父的征象,能否克得动,还要看父母宫的组合情况而定;组合吉者克不动,父母无事;组合凶者能克倒,父命不长。此例父母宫七杀加贯索,无吉星化解,三方杀破狼,组合凶;太阳居卯宫为过旺,发射太过,所以父命难长)。

△母亲:印星临月令又得酉金生,印星旺,但母宫坐财星又合克被化,故母亲在命主16岁前必逝无疑。(斗数论母亲,以兄弟宫及太阴星看;但也要兼看父母宫,因父母宫包括父亲及母亲,只是父亲的比例较大些;父亲以父母宫及太阳星为主,母亲则以兄弟宫及太阴星为主。此例兄弟宫吉凶混杂,武曲为孤独刑克、短寿之星,父母宫七杀亦为恶星,故母亲也不会长寿;但太阴庙旺无煞,故父先死,母后死)。

△兄弟姐妹:兄弟姐妹多,但有损,多则五人,少则四个,上有兄姐,本人占小。兄弟姐妹均为聪明伶俐之人,但均不发达,多灾多难,对己无助益。(武相同宫,兄弟二人,不计姐妹。武曲为孤克之星,本宫吉凶混杂,兄弟不会多,且有损伤;因禄逢空劫冲破,吉处藏凶,故兄弟成败多端,对己助益不大)。

△婚姻:正财不现,年上偏财,偏财偏旺,可论头婚早而不正,正婚应迟,三十岁左右方有可能。妻漂亮,个头不高,外乡人,身体不太好,体弱多病,有肺疾、脾胃疾,对命主无助益,关系一般,晚年可能分居。(夫妻宫同巨均失陷,更逢化忌、华盖、破碎同宫,妻性情怪僻,身体欠佳,命宫化忌又入夫妻,婚姻必不顺,是非争吵多,同巨陷地主分离,文曲化忌,均兆示不分居则离或克死,三十岁后成婚可减少波折;同巨的疾病主呼吸系统及消化系统)。

△子女:多子女之象,但日时相刑,子女有夭折,目渺斜视,有微疾,脾气倔强不服管,与母顶咀,对父有助但又克父。(贪狼入子女宫,其人性欲强,所以有多子女之象。本宫组成火贪同行格又加化权、右弼、天魁等吉星,子女虽倔强顽皮,但有奋斗精神,必有富贵成器者)。

△疾病:破相、带疾延年,有眼疾,戴眼镜,胃溃疡,肾病,肺病,耳疾或耳不灵敏,晚年防心肺疾。(原命局看伤灾破相应看命身及父母宫。七杀守相貌宫,身宫蜚廉白虎,均有破相之象。疾厄宫看脏腑的薄弱环节,廉府同宫,本主健康,但加天月、病符,主小毛病不断。廉贞主肾,天府主胃。太阳坐卯,太旺,易得眼疾)。

△事业财运:适宜木火行业,如学术、教育、医药、艺术等。命主一生坎坷,幼年多病,少年多苦,中年多灾,晚年才有余福,但此时灯烛残年,黄天地府已来召唤了。(阳梁二星同在卯宫坐命,为日照雷门格,本为富贵格局,但夜生人值太阳,富贵要大打折扣了,虽然为人聪明勤奋,而不免一生奔波劳碌,是是非非,成败不一,先勤后惰。好在本宫无煞星而有三台、台辅、化科等吉星同守,且有太阴在庙地会照,所以命主仍不失为聪明机谋、才智横溢、有一定社会声誉地位和富贵之人。身宫无正星,天官、将星临,有点官气,但蜚廉、截空、白虎、大耗同临,凶多吉少,后天未免劳心费力而难遂,易有伤灾,晚年不利。财帛宫太阴临庙地,田宅宫紫微禄存,财运不错,大利财经工作及经商。事业宫无正星,借对宫星曜看,同巨昌曲,与文化教育及医药工作有关,但文曲化忌,不宜文艺文秘;事业宫逢羊铃虚刑耗官符众凶,对宫化忌冲照,对事业不利,虽有三方日月拱照,仍难有高官厚禄,一生成败多端,变化莫测,劳心费力,且官讼是非不断;因财帛宫好,最好自己经商或从事财经工作,从政很危险。太阳坐命,事业变动大,更加丧门白虎灾煞临身命,刑克六亲,幼年丧服,自身亦主多伤灾)。

△岁运分析:原书的四柱分析从简,主要以命主自述的事实为依椐,再用紫微斗数进行分析论证。

(斗数中,小限宫管辖的年限,对新历年来说,多数都跨两个年度。本例1岁小限从49年十一月初二日酉时起至50年十一月初二日申时止,以50年占的时间较长。重病点在夫妻宫,焦点限年为丁、庚、辛、己,主败业刑伤、伤妻;福德亦为病,逢戊限年易破财)。

1、未行大限(运)前:1岁时死了,拿出去埋,半途悠悠活转。小时体弱多病,日夜哭闹不停。(1岁小限入未宫,为焦点重病点之宫,凶星聚凑;流年己为致病点,与原局叠忌在太岁丑宫,冲动小限未宫的凶星,故为大凶,好在小限宫三方有日月会照,故死不了)。

本人出生后父亲就患病,1953年病加重,医生说不能治,返回途中,乘船家及家人不备,投河自尽。(上面已分析命主有幼年丧父的信息,应于何年?则看大小限和流年。流年在巳宫,有天哭陀罗,主哭丧事;流年父母宫在午,又为小限父母的疾厄宫,虽有紫微禄存,但有阴煞大耗,阴煞为阴魂,被癸年贪狼化忌带天魁鬼卒冲散,身体受冲命不保,故凶亡)。

小时侯家里很穷,野菜充饥,无钱读书,只好在校门外听读,后老师可怜,命我入校就坐(童年宜参看父母宫,父母宫不吉,父母病多,幼年丧父,家里生活怎么会不穷)。

1954年发洪水,淹没村庄,逃难山区,兄姐七人拉扯而行,苦不堪言。(幼年贫困,又值灾荒,小限值天马,天马主动,故有逃难之象)。

2、一运乙亥,5至15岁,54年七月至64年七月,行比肩正印运,劫财夺财,家境贫苦不堪。(斗数第一大限丁卯,6至15岁,从54年十一月初二日酉时起至64年十一月初二日申时止,与四柱的大运稍有出入。少年运仍宜参看父母宫。父母宫不吉,小时生活贫困。大限太阳庙旺化科值限,大吉,说明生活应逐渐好转,本人读书聪明,成绩好;太阳光辉照耀,邪魔灭迹,多吉庆,但太阳日日运转不停,故亦主奔波劳碌,且少年行好运并无多大益处)。

59年,水淹投河之灾,自己爬起来。(小限值罗网七杀之宫,易有灾,小限的疾厄宫值太阴星,太阴主水,故为水灾;但大限吉,故有惊无险,自己能爬起来,就算不了什么大灾大难)。

1960年,爷爷去世。(小限在巳,天哭哭家人;又流年天干庚为致病凶年,庚使天同化忌冲动未宫的凶煞,引爆重病宫,未宫是小限的爷爷宫位,故爷爷有凶)。

1963年,母亡。(小限入申宫,凶多吉少;小限的父母宫凤阁遇蜚廉、截空、白虎、大耗、灾煞,凤阁为女星、母星;小限的兄弟宫凶煞会聚;流年天干癸使贪狼化忌冲田宅宫,田宅为家人;以上几方面的原因,造成母亡)。

3、二运甲戍,15至25岁,64年七月至74年七月。甲木帮身,戍中有用神之根,用神调侯得力,读书成绩名列前茅。(斗数第二大限自65年至74年,入丙寅宫,武曲化禄,天相、左辅、红鸾、天福、长生等吉星同守,这是有利的一面,但有天空、孤辰、劫煞、晦气等凶星,吉凶混杂,故本大限内,命运将会有吉有凶,遇凶的年限则会一边倒,突然破败,骤然灾疾)。

1965年,参加中考,以优异成绩被录取。(小限戍宫,廉府二星均为聪明考学之星,流年巳宫自化神禄,故能高中录取)。

1966年,文革开始,去北京见了毛主席。(小限天马星主走动)。

1969年,谈恋爱,1970年分手。(大限逢红鸾,本限内主有恋爱桃花事,但逢天空、孤辰、劫煞、晦气,只谈而不成。69年大小限同宫,逢红鸾主有桃花运,70年流年天干使天同化忌入夫妻宫,所以结不成婚而分手)。

1972年,进入文工团工作,同年受到批斗。(小限在巳,天机星为工作星,又为转动之星,故有参加工作事;本宫有天哭、陀罗、指背、官符,指背主受人批斗指责)。

1973年,大病一场,得艺友帮助脱险。(小限在午,流年庚为致病焦点,使贪狼化忌冲动阴煞大耗等凶星,故易有病灾;紫微有化灾作用,故得贵人助而脱险)。

4、三运癸酉,25至35 岁,1974年七月至1984年七月。行偏印七杀运,印旺能掌权。(第三大限入乙丑宫,同巨陷弱,文曲化忌,为原局重病点,不利的多;本大限为夫妻宫,应有婚姻事,但亦有不利之事;宫内有天贵恩光星,易得贵人提携而升迁升职)。

1974年起做了三年秘书管印章,做了二年公安工作管坏人,二年工作队,三年文化工作。(昌曲同守大限,主与文化文书事业有关)。

1976年,患眼疾差点瞎。(小限入身宫,逢蜚廉、白虎、大耗,故有灾)。

1978年结婚,爱人是外乡人。(大限夫妻宫,小限太阴封诰,流年天喜入命宫,流鸾入身宫,故会有婚姻喜庆事;天姚,主招手成婚,天巫赶马,主快速结婚;夫妻宫巨门为外乡人)。

1979年,工作调动,爱人流产。(流年使文曲化忌,不利文书,故调离文秘工作;化忌入原夫妻宫,此宫为重病宫,不利事爆发)。

1980、81年,搞文化工作,出席中央文化工作积极分子代表。(流年干使太阳化禄权入原命宫,又值昌曲天贵恩光,故在文化事业上有风光事;但又值化忌,先好后坏,故突然被批整)。

1982、83年都在乡里劳动。

1983年,生了个儿子,同年十月被水泥板掉下砸了头,鲜血满身,但无大碍。(小限值七杀,易有变动和伤灾事,十月进入未宫,为凶煞聚凑之宫,对宫化忌冲照,故此月有伤灾;小限的儿女宫逢巨门化权,故生儿子)。

5、四运壬申,35至45 岁,1984年七月至1994年七月。前五年伤官佩印,风光的机会来了,官衔满身,权大夹威,有钱有权有势,一呼百应,威名远扬,但其中两年有灾。命主叹息说:“时来铁成金,运去金成铁,此十年我高则上天堂,低则下地狱,荣厚相济,变幻莫测。”(此大限入甲子宫,火贪同行格,又有右弼天魁吉助,主横发,贪狼北斗星,前五年发达;但大限天干使太阳化忌入大限的田宅宫,即原命宫,主本身及家人易有刑灾)。

1984年10月,被领导重用,任一家工厂厂长,另兼其他三职,直至89年,都是车水马龙,风光舒服。(小限天机,主工作调动;逢天哭、陀罗,天哭哭家人;又流年太阳化忌入小限的夫妻宫,故老婆有病)。

1986年丧失一子。(小限入未宫,凶煞聚;流年廉贞化忌冲动辰宫的七杀恶星,辰宫是小限的儿女宫,故主子女有凶灾,有丧子之痛)。

1990年11月,因财问题被停职反省。(流年天同化忌冲动小限的财帛宫,该宫凶煞聚凑,逢冲则凶星必动而有灾厄,故主财经上出问题)。

1992年二月案情查清出狱,官复原职。(流年天梁化禄入原命宫,故能出狱)。

1993年调一家实业公司任总经理,此年亏损若干万元。(小限宫武曲星为商业财星,而此宫有天空,所以主财务亏损)。

6、五运辛未,45至55岁,1994年七月至2004年七月。七杀运,命书说:“伤官用神怕行七杀运。”(以下用紫微斗数对本大限、流年小限进行综合讨论。本大限从46岁至55岁,1995年十一月初二日戍时至2004年十一月初二日酉时,行亥宫。大限盘为:亥为命宫,戍宫兄弟,酉夫妻,申子女,未财帛,午疾厄,巳迁移,辰奴仆,卯事业,寅田宅,丑福德,子父母。大限天干求法:从命宫干卯起丁卯,逆布下来,丙寅,乙丑,甲子,癸亥,壬戍,辛酉,庚申……。本大限天干为癸,四化星为:破军化禄,巨门化权,太阴化科,贪狼化忌。太阴入亥宫,名“月朗天门”,庙旺化科,无煞有吉,应为比较风光吉祥之限。太阴主财,化科主名,财名双美,多积私财;封诰、八座主升迁,天巫、天马名“天巫赶马”,升迁快;天马、八座在旧社会主坐轿之人,今天主坐轿车;太阴为女人星,加天姚,不是得女人助就是有酒色外遇;本宫有吊客,对宫有天哭,注意亲人伤灾。再看本宫三方四正情况,左方事业宫阳梁吉星高照,主事业蒸蒸日上;右方财帛宫破军化禄,但逢地劫,虽财务不错,暗耗也大;对宫天机加陀罗天哭,出外为事业烦心。再看本限六亲情况:凤阁入主夫妻宫,为得宜,对面太阳正照,主事业不错,但本宫有蜚廉、白虎、正空星,注意伤病灾及暗耗,又逢解神,问题不大;大限子女宫在申,大限化禄入此宫,主对子女很有情,关心子女,但破军地劫在此,主子女虽有发达机遇,而浪费破耗也大)。

1994、95年,为债务而不安。(1995年小限在辰宫,太岁在亥宫。小限盘为:辰为命宫,卯为兄弟,寅为夫妻,丑子女,子财帛,亥疾厄,戍迁移,酉奴仆,申事业,未田宅,午福德,巳父母。小限七杀坐守,好在无煞同宫,对宫天府来制化,且太岁宫吉,仍可相安无事,只是较辛劳而已,宜注意品德修养,不可激动。小限的财帛宫贪狼坐守,逢大限的化忌星,故为财务而烦恼。小限的事业宫破军地劫,事业上不宜妄动。小限兄弟宫阳梁坐守,应主兄弟吉庆。小限夫妻宫武相坐守,吉凶混杂,主妻子有吉有凶。小限的子女宫昌曲逢大限化权,子女学业长进,得贵人助益大)。

96年调出公司,到文化局任职,工作上舒服一些,此年伯父去世。(小限入巳宫,遇工作星天机化权,故有调动而有权;原局事业宫昌曲对照,离不开文化事业;逢天哭星,哭家人)。

以下是原书的论述,配斗数进行分析:

1997年有财喜,但多劳苦。(大限吉,小限紫微禄存,故多财喜,但大限化忌星在对宫照会,主操劳,禄存也主为财辛劳)。

1998年,多财喜,走动也多,但姐姐有灾。(虽大限吉而小限凶聚,且三方有阴阳会照,仍可平平而过。小限的兄弟宫紫微星高照,兄弟应主风光无咎)。

1999年,妻儿有灾,兄姐亦有祸。(小限入申,逢大限的化禄星,但又逢地劫,且小限的事业宫逢大限的化忌星,故为吉处藏凶,冲运小限夫妻宫,主妻子不利。小限的兄弟宫凶煞凑,又逢流年的化忌冲动凶星,主兄姐有灾)。

2000年,财名双美,但恐有外遇或儿子有婚喜。(流年使太阳化禄入原命宫,故有财名双美之事)。

2001年,名气更大,财利享通。(小限天府,流年太阳化权入原命宫,财名很好)。

2003年,名声受损,且有病灾住院。(小限在子宫,流年使贪狼化忌入小限宫,小限主内,为有病灾)。

7、原书未作讨论(第六大限入壬戍宫,56岁至65岁,2005年至2014年。廉府大限,大限天干使天梁化禄入原命,本人无什么大问题;但大限天干使武曲化忌冲夫妻宫,大限宫又有寡宿星,主本人孤独,恐对妻子不利)。

8、2015年本人有一关口,若过得此关,至72岁,2021年再难度过了。(第七大限入辛酉宫,66至75岁,2015年至2024年。此大限为致病焦点,入原身宫,无正星而值蜚廉、白虎、大耗、死等凶星,身体逢凶煞可知不妙。2021年原命、大限、流年三忌重叠流年宫,确实凶多吉少。看寿数,我们不主张妄论,以免引起人家的精神负担。当然为了学术研究,可以自巳心中有数,也可采取暗示的办法,说明在此限某年某月内要注意身体、防止疾病等。看寿数,先看福德命身宫定个大数,次看大数左右的大限的宫度是否凶,若凶,再看小限流年哪一宫最凶,即该引起注意;若不凶,可看上下一个大限是否凶来论断;大限及小限的疾厄宫的好坏也不可忽视。有时大限虽然不凶,而福德命身宫的寿数已到,且小限流年又十分凶者,亦为大凶)。