Tử vi

Tử vi đẩu số đoán định nghề nghiệp và bệnh tật

 1. Người mà cung Mệnh có Dương nhẫn tọa thủ nếu học may hoặc cắt tóc hoặc làm đầu bếp có thể hóa giải được điểm hung.
 2. Người trong mệnh bàn có Dương nhẫn tọa cung Mệnh ám hợp sao Cự môn cung Tật ách tất đã từng phải phẫu thuật.
 3. Mệnh nữ có Thiên đồng, Thái âm tọa Tý địa hoặc Thiên cơ, Thái âm đồng cung lại thêm Văn xương, Văn khúc, hoặc Thiên lương tại Tỵ địa, Hợi địa là mệnh vợ lẽ.
 4. Mệnh nữ có Tử vi, Tham lang đồng cung lại thêm sát tinh hoặc Tham lang, Đà la đồng cung hoặc Thất sát độc tọa cung Phúc đức; Văn xương, Văn khúc tọa Mệnh tại hãm địa lại thêm sát tinh là mệnh lưu lạc phong trần.
 5. Thái âm, Dương nhẫn tọa thủ hoặc Dương nhẫn xung Thái âm tất bị ung thư gan.
 6. Phá quân lại thêm sát tinh tọa cung Tật ách e sẽ bị ung thư phổi.
 7. Liêm trinh, Thất sát lại thêm sát tinh tọa thủ ắt khó tránh họa xe cộ.
 8. Cự môn tọa cung Phu thê, lấy chồng cần hơn 10 tuổi trở lên.
 9. Thiên cơ, Thiên lương lại thêm Không vong hoặc Dương nhẫn, Đà la tọa thủ nên hiến thân cho tôn giáo.
 10. Cung Tài bạch hoặc cung Điền trạch có sao Tử vi nên làm về tài chính hoặc mở cửa hàng kim hoàn là tốt nhất.
 11. Thái âm tọa cung Thiên di, nên đi buôn bán hoặc mỏ cửa hàng phân phối.
 12. Cung Tài bạch có Cự môn tọa thủ, nên làm giáo viên hoặc làm nhân viên tiếp thị là tốt nhất.
 13. Cung Mệnh có sao Dương nhẫn, Thiên cơ, Thiên lương đồng cung, nên làm bác sỹ ngoại khoa là tốt nhất.
 14. Thiên cơ, Thiên lương đồng cung, nên làm bác sỹ y học cổ truyền là tốt nhất.
 15. Tử vi, Thiên tướng hoặc Tử vi, Phá quân đồng cung, đối với cha mẹ chưa tận đạo hiếu.
 16. Mệnh nam có Tham lang, Vũ khúc đồng cung (hoặc Thiên diêu tọa cung Mệnh hoặc cung Phu thê có Tả phù, Hữu bật), thiếu chung tình.
 17. Phá quân, Đà la đồng cung khố tránh họa phá sản.
 18. Cung Tử nũ cố sát tinh, con cái tính mạng gặp nguy khó.

(Lập và giải tử vi đẩu số – Phương pháp đoán mệnh – Phan Tử Ngư)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Bạn đang xem: Tử vi đẩu số đoán định nghề nghiệp và bệnh tật

Xem thêm Tử vi đẩu số đoán định nghề nghiệp và bệnh tật

 1. Người mà cung Mệnh có Dương nhẫn tọa thủ nếu học may hoặc cắt tóc hoặc làm đầu bếp có thể hóa giải được điểm hung.
 2. Người trong mệnh bàn có Dương nhẫn tọa cung Mệnh ám hợp sao Cự môn cung Tật ách tất đã từng phải phẫu thuật.
 3. Mệnh nữ có Thiên đồng, Thái âm tọa Tý địa hoặc Thiên cơ, Thái âm đồng cung lại thêm Văn xương, Văn khúc, hoặc Thiên lương tại Tỵ địa, Hợi địa là mệnh vợ lẽ.
 4. Mệnh nữ có Tử vi, Tham lang đồng cung lại thêm sát tinh hoặc Tham lang, Đà la đồng cung hoặc Thất sát độc tọa cung Phúc đức; Văn xương, Văn khúc tọa Mệnh tại hãm địa lại thêm sát tinh là mệnh lưu lạc phong trần.
 5. Thái âm, Dương nhẫn tọa thủ hoặc Dương nhẫn xung Thái âm tất bị ung thư gan.
 6. Phá quân lại thêm sát tinh tọa cung Tật ách e sẽ bị ung thư phổi.
 7. Liêm trinh, Thất sát lại thêm sát tinh tọa thủ ắt khó tránh họa xe cộ.
 8. Cự môn tọa cung Phu thê, lấy chồng cần hơn 10 tuổi trở lên.
 9. Thiên cơ, Thiên lương lại thêm Không vong hoặc Dương nhẫn, Đà la tọa thủ nên hiến thân cho tôn giáo.
 10. Cung Tài bạch hoặc cung Điền trạch có sao Tử vi nên làm về tài chính hoặc mở cửa hàng kim hoàn là tốt nhất.
 11. Thái âm tọa cung Thiên di, nên đi buôn bán hoặc mỏ cửa hàng phân phối.
 12. Cung Tài bạch có Cự môn tọa thủ, nên làm giáo viên hoặc làm nhân viên tiếp thị là tốt nhất.
 13. Cung Mệnh có sao Dương nhẫn, Thiên cơ, Thiên lương đồng cung, nên làm bác sỹ ngoại khoa là tốt nhất.
 14. Thiên cơ, Thiên lương đồng cung, nên làm bác sỹ y học cổ truyền là tốt nhất.
 15. Tử vi, Thiên tướng hoặc Tử vi, Phá quân đồng cung, đối với cha mẹ chưa tận đạo hiếu.
 16. Mệnh nam có Tham lang, Vũ khúc đồng cung (hoặc Thiên diêu tọa cung Mệnh hoặc cung Phu thê có Tả phù, Hữu bật), thiếu chung tình.
 17. Phá quân, Đà la đồng cung khố tránh họa phá sản.
 18. Cung Tử nũ cố sát tinh, con cái tính mạng gặp nguy khó.

(Lập và giải tử vi đẩu số – Phương pháp đoán mệnh – Phan Tử Ngư)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button