Tử vi

Tử Vi Đẩu Số đoán quyết (bài ca quyết để đoán Tử Vi Đẩu Số)

Tử Phủ nhị chủ tuy phú quí

Bất phùng Lộc tinh chung nan hiển

Cơ Âm văn tinh vong ân nhân

Bạn đang xem: Tử Vi Đẩu Số đoán quyết (bài ca quyết để đoán Tử Vi Đẩu Số)

Bác sĩ phùng văn chủ thông minh

Lộc Tồn nhập quan phòng bài tễ

Song Lộc giáp mệnh tài bất khuyết

Nhân từ chi tinh kị phùng sát

Đương phòng biến tiết tịnh hữu trá

Đế lạc Nô vị chủ bôn ba

Cự phùng Dương Đà chủ tà dâm

Việt Phá Toái kiêm Đà La

Quí nhân vô lực sự bất thành

Thiên Phủ gia sát phi quân tử

Đế phùng Dương Đà chủ tà

Phủ Tuất phùng Lộc lũy thiên kim

Tọa Lộc hướng Mã danh lợi thu

Thiên Cơ Tị Hợi nhược gia sát

Nhân tửu ngộ sự mạc tham bôi

Phá Quân văn diệu mạc cận thủy

Thiên Đồng Kình Dương dị tao thương

Tuy phú quý Tử Vi Thiên Phủ

Chưa hiển linh nếu thiếu Lộc tinh.

Cơ Âm, văn diệu, bạc tình.

Bác Sĩ, văn diệu thông minh tuyệt vời

Quan Lộc Tồn phải phòng bãi miễn.

Song Lộc giáp Mệnh thị phú ông.

Nhân từ tinh sợ Sát phùng

Chuyển thành dối trá, hành tung gian tà

Cự Nhận Đà tà dâm mê muội.

Đế lạc Nô tất chủ bôn ba.

Việt phùng Phá Toái, Đà La

Quý nhân vô lực, khó mà thành công

Phủ hội sát khó thành quân tử.

Đế Nhận Đà tất đúng tà nhân.

Phủ Lộc Tuất vị phú ông.

Tọa Lộc hướng Mã thành công danh, tài

Cơ tị hợi, sát tinh, ham rượu.

Phá, văn tinh, rất dễ thủy tai.

Thiên Đồng, Dương Nhận bi ai

Vì hay thương tích, nạn tai trong đời.

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử Vi Đẩu Số đoán quyết (bài ca quyết để đoán Tử Vi Đẩu Số)

Tử Phủ nhị chủ tuy phú quí

Bất phùng Lộc tinh chung nan hiển

Cơ Âm văn tinh vong ân nhân

Bác sĩ phùng văn chủ thông minh

Lộc Tồn nhập quan phòng bài tễ

Song Lộc giáp mệnh tài bất khuyết

Nhân từ chi tinh kị phùng sát

Đương phòng biến tiết tịnh hữu trá

Đế lạc Nô vị chủ bôn ba

Cự phùng Dương Đà chủ tà dâm

Việt Phá Toái kiêm Đà La

Quí nhân vô lực sự bất thành

Thiên Phủ gia sát phi quân tử

Đế phùng Dương Đà chủ tà

Phủ Tuất phùng Lộc lũy thiên kim

Tọa Lộc hướng Mã danh lợi thu

Thiên Cơ Tị Hợi nhược gia sát

Nhân tửu ngộ sự mạc tham bôi

Phá Quân văn diệu mạc cận thủy

Thiên Đồng Kình Dương dị tao thương

Tuy phú quý Tử Vi Thiên Phủ

Chưa hiển linh nếu thiếu Lộc tinh.

Cơ Âm, văn diệu, bạc tình.

Bác Sĩ, văn diệu thông minh tuyệt vời

Quan Lộc Tồn phải phòng bãi miễn.

Song Lộc giáp Mệnh thị phú ông.

Nhân từ tinh sợ Sát phùng

Chuyển thành dối trá, hành tung gian tà

Cự Nhận Đà tà dâm mê muội.

Đế lạc Nô tất chủ bôn ba.

Việt phùng Phá Toái, Đà La

Quý nhân vô lực, khó mà thành công

Phủ hội sát khó thành quân tử.

Đế Nhận Đà tất đúng tà nhân.

Phủ Lộc Tuất vị phú ông.

Tọa Lộc hướng Mã thành công danh, tài

Cơ tị hợi, sát tinh, ham rượu.

Phá, văn tinh, rất dễ thủy tai.

Thiên Đồng, Dương Nhận bi ai

Vì hay thương tích, nạn tai trong đời.

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button