Tử vi

Tử vi đẩu số đơn giản rõ ràng

Bản dịch:

Tử vi đẩu số đơn giản rõ ràng toàn bộ giáo trình

Tử vi đẩu số đặc điểm

Bạn đang xem: Tử vi đẩu số đơn giản rõ ràng

“Tuấn mã năng lực trải qua nguy hiểm, lực điền không vào bò; kiên xa năng lực chở kim, qua sông không bằng thuyền, bỏ trường dĩ tựu ngắn, trí giả làm khó mưu.

“học tập sử dụng một loại dự đoán phương pháp, nhất định phải lý giải đặc điểm của nó, mà cần luận kỳ ưu khuyết điểm, thì không thể dứt bỏ nó ứng dụng hoàn cảnh.

Nhắc tới “Tử vi đẩu số”, người trong nghề luôn luôn tập quán thuyết nó: “Đứng hàng ngũ đại thần sổ đứng đầu, vốn có “Đệ nhất thiên hạ thần số” danh xưng là” ; người thường thì chỉ biết kỳ vi cổ đại tinh chiêm học một loại; mà giống nhau người yêu thích thì sẽ nói: “Có người nói dự đoán sự vật rất tinh tế, rất chuẩn xác, nhiên đối mặt hé ra do hơn một trăm khỏa tinh diệu tạo thành mệnh bàn, người bình thường đô hội mờ mịt thất sách, khó có thể học tập nắm giữ.” như vậy khách quan giảng, “Tử vi đẩu số” đến tột cùng có này đặc điểm ư?

1, trực quan, hình tượng nội hàm

Đẩu số thôi mệnh, là thông qua rất nhiều tinh diệu bất đồng biến hóa tổ hợp, cho ra từng cái kết luận. Từng tinh diệu tức là một giao cho riêng tượng trưng nội hàm hình thể, người ta có thể đem nó coi như một cụ thể nhân vật, có lẽ coi là một đặc thù sự vật, có lẽ coi như một loại tự nhiên trạng thái, nói chung nó điều không phải một trừu tượng khái niệm. Ví dụ như, “Tham lang” tinh: Thuộc giáp mộc, là ham muốn hưởng thu vật chất ngôi sao; kỳ khí thuộc quý thủy, là “Đào hoa” ngôi sao. Người ta có thể đem nó tưởng tượng thành < phong thần diễn nghĩa > trung tâm dĩ dại gái hoặc quân vương Ðát kỉ, hoặc là nguyên thủy trong rừng rậm sinh cơ ngang nhiên đại thụ, hoặc là từ hoàng thổ cao sườn núi phi lưu trực hạ Hoàng Hà… . Dục vọng bản thân điều không phải đồ tồi, nhân loại văn minh tiến bộ ngay vu vĩnh viễn chưa đủ, vĩnh liên tục hơi thở địa truy cầu, nhưng mà siêu việt hiện thực vĩnh viễn dục vọng như tràn lan nước sông, chỉ có thể mang đến tai nạn. Đồng lý, tham lang tinh hệ (cùng với hắn chư tinh đồng cung có thể chiếu) kết cấu hài lòng thì, thì chủ nhân sinh tích cực biến hóa, thậm chí có thể coi là tài nghệ biểu hiện; tham lang tinh hệ không tốt thì, thì chủ nhân sinh tiêu cực biến hóa, thường thường bởi vì dục vọng quá mà thu nhận phiền não thậm chí tai hoạ. Ở trong đẩu số, nổi tiếng nhất cách cục là “Hỏa tham cách” và “Linh tham cách” (trong đó “Vũ tham” điều kiện tốt nhất), chủ nhân hoành phát; mà vốn có “Đào hoa phạm chủ” “Tử tham” cách chờ, thì dễ rơi phong trần.

2, tinh tế, chính xác suy luận

Mỗi một loại dự đoán phương pháp, chỉ cần làm được sung phần nắm chặc, cũng có thể suy đoán ra tinh tế, chính xác kết luận. Tử vi đẩu số dự đoán hệ thống, bởi tự thân lượng tin tức rất lớn, dễ dàng hơn làm đến bước này. Ví dụ như đẩu số luận “Tiến tài”, có thể đẩy dời đi thời gian chính xác (có lúc có thể chính xác đáo nhật, thì), tiến tài phương thức, phương vị, nhiều ít, để dành chi tiêu, người hợp tác tình huống các loại. Tỷ như, ở đâu can cung hóa lộc nhập tài bạch biểu thị tiến tài phương thức, tật ách là quan lộc điền trạch, tật ách phi hóa lộc nhập tài bạch, biểu thị mở công ty bạn nhà xưởng chờ ta thiết nơi, nhượng khách hàng tới cửa tiến tài phương thức; cung phúc đức đại biểu là một người tinh thần hưởng thụ và tư muốn hoạt động, phúc đức phi hóa lộc nhập tài bạch, biểu thị làm mình thích, sùng bái hành nghiệp có lẽ và tôn giáo, thần bí văn hóa, nhân sinh quan có liên quan hoạt động là tiến tài phương thức.

3, đại chúng, chuyên nghiệp hóa giai nghi

Bất luận cái gì một môn học vấn, nếu như không có đại chúng chi trì và tham dự, giống như một cái ở nước cạn chạy thuyền lớn, là nhất định mắc cạn. Một thể dục quán quân, đến từ ngàn vạn danh người yêu thích đối lý tưởng truy cầu; một nhà khoa học, xuất từ vô số học sinh đối thiên nhiên huyền bí mưu cầu danh lợi; ngày mai thuật số đại sư (chuyên gia), nhất định là ngày hôm nay đông đảo người yêu thích trung tâm phổ thông một thành viên. Khi đó thuật số nghiên cứu chỉnh thể xoay ngang làm sao, quyết định bởi vu đại sư số lượng và chất lượng, mà đây cũng và ngày hôm nay người yêu thích học tập trạng huống phân không ra, bởi vậy phổ cập thuật số giáo dục thế ở phải làm. Ở đông đảo thuật số phương pháp trung tâm, tử vi đẩu số thành hình trễ nhất, cùng lúc bởi tranh thủ chúng gia dài, canh thích hợp chuyên nghiệp hóa nghiên cứu; về phương diện khác bởi kỳ nói lý lẽ phương thức tiếp cận hiện đại sinh hoạt, thay đổi vu bị quảng đại dân chúng tiếp nhận, gia của những năm gần đây hải ngoại đồng bào đối với lần này phổ cập, khai phá, nhất là tương khó có thể đọc thuộc lòng hiểu cổ ca quyết, phú văn ban bảng hóa, thông tục hóa, có thể dùng giống nhau trình độ văn hóa độc giả, cũng có thể đối chiếu sách vở đối kỳ số phận tình huống giải trừ một đại khái, sở hữu những … này đều là nó đại chúng hoá phổ cập và chuyên nghiệp hóa nghiên cứu, điện định hài lòng cơ sở.

4, chú trọng công tác thống kê nghiệm chứng

Và tứ trụ thôi mệnh thuật so sánh với, đẩu số lý luận sách cổ có vẻ ít vô cùng, giá không thể nghi ngờ cấp về sau nghiên cứu người mang đến không ít hoang mang, nhưng đồng thời cũng có thể dùng công tác thống kê nghiệm chứng công tác có thể phát huy đầy đủ, nhưng mà làm sao chính xác đối đãi công tác thống kê nghiệm chứng lấy được “Trực tiếp tư liệu”, quyết định tử vi đẩu số có thể không khỏe mạnh phát triển. Tăng mạnh lý luận trụ cột nghiên cứu, yếu đầu tiên từ kế thừa xuất phát, thoát khỏi hiện đại nặng ăn khớp suy lý tư duy ràng buộc, khách quan đối đãi cổ nhân suy luận quan điểm. Ví dụ như, “Nữ nhân thất sát tọa cung phúc đức tất là xướng tì”, nay mặc dù không được nghiệm, nhưng ở không cho phép nữ nhân khai sáng cổ đại xã hội trung tâm, đến đây luận có lẽ là phi thường chính xác. Tái như, Thái âm không thích lạc hãm, nhưng ở mão cung lạc hãm thủ mệnh xưng “Trái lại bối”, chỉ cần có phụ tá chư tinh hội chiếu, thì là đại phú mệnh cách, hiện đại nghiệm chứng đến đây luận phi thường chính xác, nhiên vì sao như vậy? Nói không chừng đến đây mê cởi ra, hội bởi vậy dẫn một loạt mới suy đoán nguyên tắc.

5, nắm chặt trọng điểm

Đối mặt “Mãn bàn tinh đấu” mờ mịt thất sách, hơn nữa năm sinh và các can cung Tứ Hóa phi tinh, canh khiến người hoa cả mắt, đây là mỗi vị người mới học cộng cảm, giá trừ và suy luận ý nghĩ của khuyết thiếu bên ngoài, và đẩu số luận mệnh sử dụng khái niệm quá nhiều có trực tiếp liên hệ. Đẩu số khái niệm, nhất là tinh diệu, hai là cung vị, tam là Tứ Hóa. Kỳ thực, giống nhau luận mệnh, không cần phải … Tương hơn một trăm khỏa tinh diệu đều dùng tới (có chút tinh diệu là tái diễn); cung vị khái niệm, cũng không phải càng phức tạp phán đoán được lại càng tinh tế, chuẩn xác; Tứ Hóa phi tinh, chỉ là đặc thù ý nghĩ của một loại phối hợp, nguyên tắc hiểu sẽ vận dụng như thường, không cần phải … Phân loại suy luận thành thục nhớ (có chút trong sách chư điều suy luận có chút căn bản và thực tiễn không hợp). Bởi vậy, học tập tử vi đẩu số, nhất là muốn ở trên thực tế huấn luyện mình suy luận ý nghĩ của; hai là yếu ở trên thực tế loại bỏ đã có khái niệm, khiến cho đang thỏa mãn cần điều kiện tiên quyết càng ít càng tốt, việt tinh việt tốt.

Đã ngoài ngũ đại đặc điểm trung tâm, mỗi vị độc giả có thể căn cứ mình học tập thực tiễn, tương chúng nó án ưu điểm, khuyết điểm phân loại, không cần phi muốn cùng hắn nhân ý sai ai ra trình diện gật bừa, bởi vì đẩu số thôi mệnh chỉ là chúng ta lý giải nhân sinh tương lai một loại công cụ, đợi cho đối loại này công cụ có nhất định lý giải lúc, hơn nữa chính đối với nó nắm chặt trình độ, người ta tự nhiên sẽ làm ra hỉ ác của phán đoán, là khí là lưu tự có rốt cuộc.

Sổ học tập trọng điểm

Tử vi đẩu số lịch sử cực kỳ phát triển, đã không rõ ràng lắm, cũng không cần phải thái chú ý, toàn bộ không biết cũng không ảnh hưởng đối tử vi nhận thức; nếu có hứng thú, cận bốn mươi năm phát triển đảo có thể ở văn hiến trung tâm tìm được, nhưng cũng chỉ là trà dư sau khi ăn xong nói chuyện phiếm.

Quan trọng phát triển là ở ước hơn mười năm trước, tự tuệ tâm trai chủ ở Trung Hoa Trung Quốc thời báo thượng giới thiệu tử vi đẩu số hậu bắt đầu đến nay, bộ này phân phát triển thập phần có giá trị, đáng giá giới thiệu cập tham thảo, người viết lúc rảnh rỗi tương ở phía sau giới thiệu, tên gọi chắc là “Tử vi đẩu số quá khứ mười năm phát triển ─ từ chủ nghĩa duy tâm đáo tâm vật hợp nhất” .

Tử vi đẩu số học tập trọng điểm, dĩ người viết hôm nay lý giải, trọng điểm đại khái có thể chia làm dưới đây kỷ hạng: Nhất là tinh diệu tính chất, hai là Tứ Hóa tinh biến hóa, tam là cung vị biến hóa.

Nhất, tinh diệu tính chất:

Đẩu số tự bài mệnh bàn bắt đầu, ở trên mệnh bàn viết một ít đặc thù danh từ, như tử vi, thiên cơ, thái dương, cự môn, Thiên phủ, Hỏa Tinh, văn xương… Chờ, đều là nếu nói tinh diệu. Đại thể nói đến, những … này cái gọi là tinh diệu cũng chỉ là một ít “Tượng trưng ký hiệu”, tịnh không có nghĩa là chúng nó và thiên văn học có bất kỳ quan hệ gì, sở dĩ có một chút người thuyết pháp thuyết đẩu số chỉ dùng để “Hư tinh”, hay đại diện ý tứ này.

Đẩu số có người nói có hơn trăm khỏa tinh, kỳ thực thường dùng bất quá bốn mươi khỏa tả hữu, cái khác hơn phân nửa là đẹp mà không còn dùng được. Giá ở phía sau hội nhắc lại.

Đẩu số tinh diệu tính chất là đa mặt tính, ở từng bất đồng cung vị, không có cùng giải thích, thế nhưng kỳ cơ bản đặc tính chắc là sẽ không có thay đổi gì, ví dụ như: Thiên cơ tinh, đại diện có linh hoạt, chạy máy, hoạt bát, suy nghĩ… Chờ đặc tính; ở cung mệnh biểu thị người này thông minh, cơ trí, linh hoạt… ; ở cung phu thê biểu thị người này tình cảm bất định, dễ đứng núi này trông núi nọ; ở tài bạch chủ người này tiến tài phương pháp đa mà linh hoạt… Chờ.

Tinh diệu tính chất trung tâm yếu đặc biệt chú ý “Cách cục”, cách cục là nào đó mấy viên tinh hội chiếu cùng một chỗ sở sanh kết quả, kỳ tác dụng có điểm cùng loại “Phản ứng hoá học”, kỳ tác dụng xa bỉ đơn thuần “Vật lý phản ứng” ─ chỉ khỏa tinh ─ tới trọng yếu, ví dụ như: Cự hỏa dương ─ chung thân dịch tử, đại diện người này làm việc tâm tính cấp thiết kịch liệt không lo, tự tìm phiền não, làm được không thể vãn hồi. Có một chút yếu đặc biệt đặc biệt chú ý, những … này cách cục phát sinh hiệu quả, yếu dĩ Tứ Hóa tinh dẫn động tài đoán, bằng không cũng là không có tác dụng. Ghi nhớ kỹ ghi nhớ kỹ!

Tinh diệu tính chất ký ức pháp là bát tiên quá hải, các hiển thần thông, nhưng người viết có chút tốc kí pháp, hoặc có thể giúp đại gia giúp một tay, đương ở phía sau nhất nhất viết ra.

Nhị, Tứ Hóa tinh biến hóa:

Tứ Hóa tinh tác dụng rốt cuộc đẩu số nội nhất đại bí quyết ở chỗ, thập phần trọng yếu, nhưng và tinh diệu tính chất quan hệ cực kỳ mật thiết. Tứ Hóa tinh là hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, Hóa kị bốn loại đặc tính. Nói đơn giản: Hóa lộc là thuận lợi, hưởng thụ, xong; hóa quyền là kiên định, câu nệ, quyền lực; hóa khoa là danh tiếng, học vấn; Hóa kị là trắc trở, trở ngại, không thoải mái.

Tứ Hóa tinh trọng điểm ở “Hóa” thượng, hóa là biến thành ý tứ, hoặc là thuyết tăng mạnh ở một phương diện khác trưng triệu ý. Sở dĩ dĩ cự môn một sao làm thí dụ: Cự môn hóa lộc đại diện dễ dàng do khẩu thiệt phương diện được tài, sở dĩ khả năng có diễn thuyết, đi học, 1 các loại sự thực lai hô ứng. Hóa quyền nói, thì đại diện nói có quyền uy, nói là làm, mọi người nghe theo chờ hiện tượng; Hóa kị biểu thị nói đắc tội với người, nói khiến cho phong ba chờ hiện tượng. Chú ý một chút, cự môn vì sao không thay đổi khoa, đây thật ra là bởi vì cự môn từ lâu có khoa đặc tính: Miệng rộng người đó điều không phải khắp nơi đều rất nổi danh sao?

Tứ Hóa tinh vẫn đang muốn hòa cung vị khiên thượng quan hệ tài năng khán sự tình, sở dĩ hai người rất khó xa nhau, ghi nhớ kỹ ghi nhớ kỹ. Thậm chí chỉ từ Tứ Hóa tinh hóa tinh cập cung vị là có thể thôi trắc một ít đại sự, giá ở cung vị biến hóa trung tâm sẽ nói minh.

Gần đây có vài người đã buông tha hóa quyền cập hóa khoa, chích chọn dùng hóa lộc cập Hóa kị, người như thế dĩ liễu vô cư sĩ làm đại biểu. Kỳ thực cái nhìn của hắn không hoàn toàn, hóa lộc Hóa kị ngoại, hóa quyền cập hóa khoa nhưng có trọng đại nhân sinh tác dụng, không tất yếu nhất định theo nhóm người này.

Tứ Hóa tinh biểu như: Giáp liêm phá vũ dương, ất cơ lương tử âm… Chờ là nhất định phải bối. Tứ Hóa tinh sắp hàng có chút quy tắc tính, hôm nay đã bị sửa sang lại. Đến đây bộ phận có văn hiến có thể tham khảo, như: Tử vi đẩu số hướng dẫn đọc ─ tinh diệu giải thích thiên, trần thế hưng, mũi nhọn nhà xuất bản, một trăm bảy mươi trang đáo một trăm tám mươi bảy trang.

Tam, cung vị biến hóa:

Tử vi đẩu số mệnh bàn tổng cộng mười hai cách, nhưng có mười ba một cung vị, theo thứ tự là mệnh, thân, huynh đệ, phu thê, tử nữ, tài bạch, tật ách… Chờ. Trong đó thân cung khả năng xuất hiện ở mệnh, phu thê, tài bạch, thiên di, sự nghiệp, phúc đức lục cung vị. Mỗi một cung vị đại biểu là một một phương diện hoặc là một loại quan hệ, mà nhân sinh bị đẩu số chia làm mười hai một phương diện lai tham thảo, như là cá tính, hữu tình, giữa huynh đệ, ái tình, luân lý phương diện thân tình, như cha mẫu, tử nữ hoặc là như đối tài phú nhận định, nhân tế quan hệ truy cầu, sự nghiệp tâm mạnh yếu, ở lại hoàn cảnh phẩm chất, đời sống tinh thần yêu cầu… Chờ, tựu đẩu số mà nói, là người sinh, nhân sinh cũng bởi vậy trung tâm tham thảo.

Bởi vì cung vị đại biểu là: Sự phát sinh, sở dĩ có lúc đại biểu là tâm tính các loại dấu hiệu. Nếu là kết hợp Tứ Hóa tinh, sẽ có rất nhiều chuyện sản sinh, ví dụ như: Nào đó người nào đó kỳ bản mệnh cung phu thê Hóa kị, nhưng đại hạn cung phu thê hóa lộc, giá thông thường biểu thị người này dễ phát sinh gặp ở ngoài, đây là có thể giải thích thành đôi vu tình cảm quan niệm không lo, nhưng lại có cơ hội có thể hưởng thụ tình yêu tư vị; nếu là có chồng người, thì dễ có gặp ở ngoài sản sinh; nếu là vị hôn, thì dễ có vứt bỏ hoặc phụ lòng hiện tượng sản sinh.

Kể trên ba người là tử vi đẩu số trọng điểm ở chỗ, trên thực tế ở suy tính thì, ba người thiếu một thứ cũng không được, chỉ cần có đánh giá niệm sai, thì suy luận việc dễ sản sinh lệch lạc. Thế nhưng hôm nay ngàn vạn lần phải hiểu, chỉ bằng vào kể trên ba người nhưng không đủ để làm ra chính xác phán đoán suy luận, kỳ nguyên nhân ở chỗ ngay vu điều kiện đưa vào, trạng thái đại nhập là cũng.

Điều kiện, trạng thái đại nhập là hôm nay đẩu số quan niệm và cổ đại đẩu số khác nhau ở chỗ. Ngàn vạn lần lý giải trên mệnh bàn phàm là và người khác có quan hệ hoặc liên quan thì, thì nhất định phải có người này tư liệu tài năng tố hợp lý suy tính, ví dụ như: Và người nào đó kết giao bằng hữu, nhược không có hắn (người) tư liệu, thì chúng ta vô pháp thôi trắc sau đó gặp gỡ tình huống; nếu như: Phải hiểu ngươi và huynh đệ tỷ muội đang lúc tình cảm, nhất định phải đưa vào huynh đệ tỷ muội môn điều kiện; mà đưa vào điều kiện phương pháp, thì dĩ “Thái tuế nhập quái” pháp hữu hiệu nhất cập chính xác. Phương pháp này là tử Vân tiên sinh lần đầu trước thư nói lên. Tử Vân tiên sinh vạch: Dĩ cá nhân bất đồng cầm tinh, đại nhập trong mệnh bàn, căn cứ vị trí Tam hợp, tinh diệu tính chất, Tứ Hóa tinh lai đề cử và mệnh bàn chủ nhân quan hệ giữa. Cảnh này khiến đẩu số thật to hướng ra phía ngoài nhảy một bước dài, bởi vì trong cuộc sống thực tế, rất nhiều sự đều liên lụy tới người khác, đương đưa vào người này điều kiện hậu, đương có thể sữa chửa xác thực thôi trắc nhân ta đang lúc hỗ trợ tác động, cho nên giải trừ thái tuế nhập quái pháp là đẩu số tiến hơn một bước trọng yếu kỹ xảo, ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ.

Đẩu số thôi trắc phương pháp

Đẩu số dùng để thôi trắc số mạng của người, có lưỡng trường hợp. Nhất là cự quan, từ một người suốt đời phương diện bắt tay vào làm, sau đó tới mười năm vận (đại hạn), tối hậu đáo lưu niên (một năm vận).

Một loại khác là được xưng là vi mô người, dĩ mỗi ngày, mỗi canh giờ phát sinh sự là tham thảo mục tiêu. Đại thể nói đến, hai người sở dụng phương pháp tương đồng, chỉ là tinh diệu đặc tính ứng dụng yếu hơi chút biến hóa.

Bởi cự quan người tương đối thực dụng, mà lại đa có thể giải quyết mọi người nghi ngờ trong lòng, cho nên giống nhau luận mệnh đa dĩ cự quan là việc chính, vi mô thì đãi cự quan cách đã thập phần thành thục, tự nhiên dễ như trở bàn tay.

Nhược do cự quan lai hạ thủ, thì có thật nhiều hạng mục công việc phải thêm dĩ lo lắng, sau đó tài năng thôi trắc đáo sự thật phát triển cập quá trình cập kết quả.

Đệ nhất bộ phân: Bản mệnh mệnh bàn

Bắt được mệnh bàn, đầu tiên là yếu xác nhận canh giờ chính xác phủ, trở lại đúng rồi giải trừ toàn bộ mệnh bàn kết cấu, quả thực lý giải tinh diệu tính chất đặc biệt, khán có hay không tạo thành cách cục, nhìn Tứ Hóa tinh dẫn động, cái đó và cách cục có hay không có phát động hữu quan.

Khán mệnh bàn bản thân, tiên do cung mệnh bắt đầu, bởi vì cung mệnh là cái khác các cung đầu mối then chốt, cung mệnh tính quyết định cách, đặc tính tương tả hữu đối kỳ hắn các cung lòng của thái, đây là một cái trọng điểm, nhu chú ý.

Kế tiếp khán thân cung, nhân thân cung có thừa cố gắng dụng hoặc tu chỉnh tác dụng, sở dĩ là một cần tu chỉnh cung vị. Nơi này nhu nói rõ: Tăng mạnh tác dụng là chỉ: Thân cung tại nơi một cung vị, thì đến đây một đời người sở chú ý trọng điểm hay trong người cung vị đưa. Ví dụ như: Người nào đó thân cung và cung phu thê trùng hợp, thì đến đây một đời người sở mục tiêu theo đuổi, chủ yếu là hạnh phúc mỹ mãn gia đình sinh hoạt; nếu như thân cung và cung thiên di trùng hợp, thì người này cả đời này mục tiêu chính là ở chỗ: Viên mãn nhân tế quan hệ có lẽ nói xong đáo tôn trọng của người khác và kính nể, bởi vậy thì là cái khác ở phương diện khác tịnh không như ý, nhưng nhân cũng không quá mức lưu ý. Mà tu chỉnh tác dụng gồm có: Một tính cách của người tương từ từ tùy tuổi tác của lớn từ từ có người cung tinh diệu đặc tính chuyển biến của đặc tính. Ví dụ như: Một ít người, kỳ cung mệnh là trống không (không có mười bốn chủ tinh, phía giải thích), nhưng thân cung có tinh, thì khả năng từ lúc hai mươi dư tuổi, thân cung tinh diệu sẽ từ từ phát sinh tác dụng.

Khán mệnh bàn tinh diệu đặc tính, điều không phải chỉ nhìn cung mệnh trung tâm có này tinh diệu, đẩu số quy tắc là ở vu tam phương tứ chính toàn diện tham khảo ─ xếp vào lo lắng mới là. Phía dưới thuyết tam phương tứ chính đạo lý, tam phương là chỉ trừ cung mệnh Bản cung ngoại, cung tài bạch cập cung thiên di và sự nghiệp cung ba người trong cung tinh diệu giai sẽ ảnh hưởng tính cách của người. Loại này quy tắc có thể dùng đẩu số hình thành một loại đặc sắc: Mười bốn khỏa chủ tinh sẽ bị đại thể chia làm mấy tổ tinh đàn, ví dụ như: Tử vi, Thiên phủ, thiên tướng một đám, thất sát, phá quân, tham lang một đám, thiên cơ, Thái âm, thiên đồng, thiên lương làm một tổ, cuối cùng là thái dương và cự môn thành một tổ. Trong đó tử vi, Thiên phủ, thiên tướng và thất sát, phá quân, tham lang chờ mới có thể cho nhau hội chiếu, mà thiên cơ, Thái âm, thiên đồng, thiên lương thì sẽ cùng thái dương, cự môn cho nhau hội chiếu. Nơi này hội chiếu ý tứ là chỉ: Một khỏa tinh diệu xuất hiện thì, thì thứ ba phương gặp phải có chút tinh diệu, tựu đẩu số quy tắc mà nói, hội chiếu chỉ là chúng nó có sản sinh tác dụng có khả năng. Lánh một vật là tứ chính, tức tam phương hơn nữa giáp tác dụng, giáp ý tứ là chỉ cung mệnh trái phải hai bên cung vị, tức huynh đệ tỷ muội cung và cung phụ mẫu tác dụng. Đương thành công đúng tinh diệu tồn tại ở huynh đệ cung cập cung phụ mẫu thì, thì hội sản sinh tác dụng, ví dụ như: Văn xương, văn khúc, nhất ở cung phụ mẫu, nhất ở huynh đệ cung, thì có thể sinh tác dụng; mặt khác như: Kiếp không, hỏa linh, phụ bật, lộc tồn cập hóa lộc giáp chờ giai đoán “Đối tinh” .

Đại gia có thể tự hỏi một chút, đẩu số như vậy thiết kế có hay không có đạo lý, đạo lý ở đâu? Cung mệnh thượng nhu lo lắng tài bạch, thiên di, sự nghiệp, có lúc thậm chí lo lắng phụ mẫu cập huynh đệ tác dụng, nhược tỉ mỉ tự hỏi loại quan hệ này, thì đương có thể hiểu rõ hơn đẩu số trong hệ thống xã hội khái niệm, nhược dĩ đến đây lo lắng nữa thực tế xã hội trung tâm sinh hoạt, nhất định có thể khiến cho người ta càng hiểu hơn cái gọi là “Nhân sinh” rốt cuộc là vật gì. Ví dụ như: Trong đẩu số cung phu thê thật là tốt phôi do: Phu thê, thiên di, sự nghiệp, phúc đức, có lúc huynh đệ cập tử nữ cũng có tác dụng, giá làm sao lý giải ư? Đại thể có thể như sau: Một hôn nhân thành bại, ngoại trừ do hôn nhân của mình quan niệm tả hữu ngoại (tức cung phu thê trung tâm tinh diệu đặc tính), còn có cái khác nhân tố quyết định, như đây đó đang lúc địa vị xã hội ─ tức môn đương hộ đối quan niệm (cung thiên di), nếu như sự nghiệp thành công phủ vừa ảnh hưởng gia đình sinh hoạt của thành bại (sự nghiệp cung thật xấu), nếu như tâm linh phương diện phù hợp cập yêu cầu hoặc là phúc khí sâu cạn cũng ảnh hưởng tình cảm cập hôn nhân ổn định tính; cuối cùng là giữa nam nữ tính sinh hoạt hoặc sinh dục đời kế tiếp cùng với huynh đệ tỷ muội hoặc bằng hữu đang lúc ảnh hưởng, giá đều sẽ ảnh hưởng luyến ái hoặc tình cảm thành bại. Những … này các loại đều và tình cảm hoặc hôn nhân hữu quan, sở dĩ nhược dĩ hiện đại thuật ngữ mà nói: Tình cảm hoặc hôn nhân, đẩu số dĩ địa vị xã hội, sự nghiệp địa vị, tâm linh cảm thụ (hưởng phúc dục vọng), giáo dục quan điểm (tính sinh hoạt) cập cùng thế hệ đoàn thể chờ cộng đồng ảnh hưởng. Nhược thảo luận hiện nay xã hội học gia thảo luận gia đình công năng: Luân lý, tính, kinh tế, xã hội, tâm lý… Chờ, thật có hiệu quả như nhau của hiệu, phán tỉ mỉ tự hỏi ở giữa hàm ý mới là.

Trong tử vi đẩu số có một chút cung vị là có thể do chính ý chí quyết định, có chút còn lại là tự nhiên quyết định. Tự nhiên người quyết định như: Huynh đệ cung, cung tử nữ, cung tật ách, Cung Nô bộc, cung phụ mẫu. Chính ý chí người quyết định: Cung phu thê, cung tài bạch, cung thiên di, sự nghiệp cung, cung phúc đức. Về phần mình sinh ra vô pháp quyết định nhưng sau lại nhưng có thể tự do ý chí quyết định là: Cung điền trạch. Ngàn vạn lần lý giải: Trên mệnh bàn biểu hiện tinh diệu đặc tính các thứ, chỉ là đại diện mệnh bàn người chủ đối với này hạng sự vật quan niệm có lẽ nói là hình thái ý thức. Cũng không pháp cư dĩ thôi trắc cát hung, nhược muốn đẩy luận đoán cát hung, nhất định phải đại nhập “Điều kiện” mới được, ví dụ như: Muốn thôi trắc mệnh bàn sở hữu người và huynh đệ tỷ muội đang lúc cảm giác tình, nhu phải hiểu các huynh đệ tỷ muội sinh ra năm thứ, đại nhập trong mệnh bàn. Đây là cái gọi là “Thái tuế nhập quái pháp” .

Phụ nhớ: Thái tuế nhập quái pháp của ứng dụng cũng không đơn giản, nhưng nguyên tắc căn bản có thể ở đây nói cho các vị: Ví dụ như người ta tỷ tỷ là năm mươi bảy năm thứ, tuổi lần là mậu canh năm, thì thủ dụng mậu can tới lấy Tứ Hóa tinh: Mậu tham âm hữu cơ. Lúc này nhìn tham lang hóa lộc có hay không có tiến nhập mạng của ngươi cung hoặc là cung mệnh Tam hợp, đó chính là nói ngươi tỷ tỷ đối với ngươi nỗ lực phải không yêu cầu quay về quỹ, có lẽ nói ngươi tỷ tỷ đối với ngươi mới có lợi, đương nhiên người ta tỷ tỷ tham lang hóa lộc nhược khiến cho mạng ngươi cung năng lực hình thành song lộc lai giáp, hiệu quả như nhau. Về phương diện khác nếu là kỳ Hóa kị có tiến nhập mạng của ngươi cung, thì biểu thị người cùng ngươi không đổi mới có lợi, thậm chí là người trời sinh hội gây trở ngại người ta. Về phần người ta tỷ của cá tính thì cần phải dĩ thân cung là việc chính, tham khảo thân cung tam phương tứ chính, bởi vậy quyết định kỳ cá tính ─ lúc này cần phải đại nhập kỳ mậu tham âm hữu cơ Tứ Hóa tinh làm dụng, đồng thời và trong mệnh bàn đã có của Tứ Hóa tinh cùng nhau tham khảo.

Về phần người ta và năm mươi bảy năm thứ tỷ đang lúc ở chung tình hình còn lại là như phán định này: Nhất, nếu là thân cung vị đưa ở mệnh bàn chủ nhân cung mệnh tam phương vị trí, biểu thị kỳ tỷ của cá tính và mệnh bàn chủ nhân gần, so sánh dễ câu thông lý giải ─ nơi này là bởi vì nhược xuất hiện ở tam phương thượng, thì kỳ tinh diệu tương đại bộ phận tương tự ─ chú ý phía trước cái gọi là tinh đàn khái niệm. Nhị, thảo luận mậu tham âm hữu cơ đối với trong mệnh bàn huynh đệ tỷ muội cung tác dụng, nhược hóa lộc tác dụng cường có thể chiếu, biểu thị tình cảm lẫn nhau không sai, hóa quyền thì biểu thị huynh đệ tỷ muội đang lúc kỳ chi phối tính cường, nếu là Hóa kị dẫn động thì đại diện ở giữa tình cảm không được thuận hoặc cái khác chuyện bất lợi. Đây là thái tuế nhập quái pháp cơ bản khái niệm. Đương nhiên thái tuế nhập quái pháp cũng có thể suy tính đại hạn mười năm vận hoặc là lưu niên vận, nhưng có kỳ hạn chế, ngàn vạn lần nhớ kỹ, bất khả một mực toàn diện bành trướng. Trên thực tế huynh đệ tỷ muội như vậy khán, phụ mẫu cũng là như vậy, đại nhập cha mẹ năm sinh can quyết định, khán phụ mẫu địa chi vị trí quyết định kỳ tính cách. Nam nữ đang lúc tình cảm cũng là như vậy thôi trắc, lão sư hoặc chỉ đạo giáo thụ cũng là như vậy, thượng cấp quan trên cũng như vậy, cùng học bằng hữu đều là như vậy. Thái tuế nhập quái pháp phức tạp là hai người cung vị đang lúc đây đó hỗ trợ tác động quan hệ ─ giá mới chính thức là thái tuế nhập quái pháp tinh yếu ở chỗ, phía trước đã hơi có nói tới, phía thì sẽ tái tỉ mỉ phân tích.

Lưu niên

Đang thảo luận đến đây bộ phận tiền cần tiên thảo luận một phái vấn đề khác. Đối với mỗi một năm vận khí nhận định, giống nhau nói đến có ba loại:

Loại thứ nhất dĩ lưu niên là việc chính, tức năm nay là quý dậu năm, thì lưu niên cung mệnh ở dậu, đại nhập quý can Tứ Hóa tinh nhập mệnh bàn lai tham thảo.

Loại thứ hai là tiểu hạn phái, đến đây phái là lợi dụng tiểu hạn đến xem, tức năm nay bính ngọ năm thứ là hai mươi tám tuổi, tìm ra trong mệnh bàn tiểu hạn là hai mươi tám tuổi của cung là cung mệnh, thủ cung mệnh thượng Tứ Hóa tinh đến xem năm nay vận khí. Loại thứ ba là cho nhau tham chiếu khán ─ tức lưu niên khán hoàn cảnh biến hóa, tiểu hạn khán tâm tính cải biến các loại sự. Hôm nay dĩ người viết lý giải, lúc này lấy lưu niên phái là chủ yếu chính thống hàng loạt, về sau học giả chỉ cần lợi dụng lưu niên pháp là được chính xác không có lầm thôi trắc sự tình, không cần đề cập đến cái khác.

Một cái ý nghĩ: Vũ Đương quyền, quyền thuật thiếu lâm đều là bác đại tinh thâm, cả đời nghiên cứu cũng không nhất định có thể bao lớn thành tựu. Nhược chỉ là Vũ Đương quyền học lưỡng tam bộ, quyền thuật thiếu lâm cũng cảo tam tứ bộ, muốn đả biến thiên hạ giá hoàn toàn là hù người. Học giả không cần phải đi làm cái gì hợp tố các loại đông tây, là Vũ Đương quyền thuật cao thủ, tự nhiên cũng là thiên hạ cao thủ, đây là không cần hoài nghi. Ngày hôm nay sở nói cho mọi người cũng không có phương pháp bất luận cái gì kỳ lạ, không – cần phải bất luận cái gì Thiên Khải thức huyền tư, bất luận kẻ nào đạp cái này cước bộ, một ngày nào đó người ta hội phát hiện con đường của mình. Đẩu số con đường trên thực tế là càng chạy càng rộng rộng rãi.

Đẩu số triết học cập quy tắc đại gia chỉ cần có thể lý giải, lại về thủ, này cái gọi là tinh diệu, Tứ Hóa, cung vị, đều rất dễ dàng nhiên vu tâm, do đó càng về sau căn bản không cần bất luận cái gì người khác bí quyết, lập tức hay chắc hẳn phải vậy nhĩ, tùy sự ứng đối mệnh bàn, hoàn toàn không chê vào đâu được. Quan khắp cả đẩu số triết học khái niệm, phía lúc rảnh rỗi tương tái tuyên truyền. Kỳ thực hôm nay xã hội nhân loại đối mặt chính trị, kinh tế sinh hoạt, xã hội quần thể gặp gỡ, người với người đang lúc hỗ trợ tác động… Chờ giai và cổ đại xã gặp phải to lớn sai biệt, hơn nữa còn là càng thêm phức tạp quá trình. Thử nghĩ nếu như đẩu số là cái gọi là môn thống kê nói, thì làm sao có thể đi vào đi kể trên một dãy chuyện tham thảo ư? Phán đại gia suy nghĩ thật kỹ: Môn thống kê đại gia có hay không đem thấy quá vĩ đại liễu.

Nói xong hiểu hơn một ít: Đẩu số là một hoàn chỉnh hệ thống, nó không chỉ có đủ để tự bào chữa, thậm chí có thể do chính ngươi gia dĩ phát triển ra bất luận cái gì bí kíp sở vị có thứ. Như vậy nói cách khác: Đẩu số bản thân có hiện đại hoá năng lực.

Nơi này nguyện ý cấp đại gia một ví dụ: Một người lưu niên cung điền trạch có cự môn tọa thủ, hội chiếu thiên cơ, văn khúc chờ tinh, mà lại có lộc tồn cập lưu niên lộc tồn dẫn động, thì chúng ta có thể thôi trắc: Người này năm nay khả năng là trong nhà thiêm cấu một máy thu vào máy ghi âm loại âm hưởng. Giá là như thế nào nhìn ư? Rất đơn giản, cự môn là chỉ năng lực phát ra tiếng, máy móc hay thiên cơ tinh, văn khúc là cầm kỳ thư họa, bốc đoán tinh dễ chờ tài nghệ, nhưng là đại diện âm nhạc, mỹ thuật tạo hình, môn thủ công chờ, lưu niên lộc tồn xung động là vật phẩm, tổng hợp lại lo lắng, cho là âm hưởng các loại đông tây, nhược hơn nữa cự môn hóa quyền, thì đến đây âm hưởng kèn đồng công suất đương không nhỏ ─ là công suất cao người, một … khác khả năng hệ mặt khác nhất tịnh mãi hát đệm cơ hoặc ka-ra-ô-kê cơ chờ đội bay. Như vậy thử hỏi: Điện thoại trục trặc thấy thế nào? Cung điền trạch trung thiên cơ cự môn là điện thoại, thiên cơ hoặc cự môn Hóa kị đều có thể năng lực dẫn đến điện thoại trục trặc hoặc đường bộ bất ổn. Như vậy máy chữ là cái gì? TV vừa cai là cái gì? Lò siêu sóng (microwave oven) vừa nên mấy viên tinh? Đại gia suy nghĩ kỹ một chút. Bộ này phân là tinh diệu tính chất mình phát triển kết quả, nguyên tắc không khó, dụng tâm tức thông, ghi nhớ kỹ ghi nhớ kỹ.

Lưu niên nhận định, kỳ thực và đại hạn không sai biệt lắm, tự chảy năm cung mệnh trung tâm tinh diệu đặc tính hạ thủ, nhìn nữa Tứ Hóa tinh (lưu niên Thiên can Tứ Hóa tinh, hôm nay năm quý dậu năm thủ quý phá cự âm tham), khán Tứ Hóa tinh đối lưu năm cung vị trùng kích hiệu quả làm sao, trở lại khán Tứ Hóa tinh đối đại hạn hoặc bản mệnh trùng kích hiệu ứng, nhìn nhìn lại rốt cuộc là ở đâu cung vị bị Tứ Hóa tinh dẫn động.

Ví dụ như: Một vị nữ hài lưu niên Tứ Hóa tinh tham lang Hóa kị hóa ở lưu niên cung phúc đức, vừa hội chiếu đại hạn Hóa kị, thì đại diện đến đây năm cô bé này tinh thần phương diện tương có làm phức tạp phát sinh, tức là vật gì vậy sở đau khổ; sâu hơn cứu kỳ trung tâm, nhân lưu niên tham lang Hóa kị và đại hạn vũ khúc Hóa kị giáp đại hạn cung phu thê, mà đại hạn cung phu thê nguyên bản có hóa lộc, vừa hội chiếu lưu niên lộc tồn cập hóa quyền tinh, đến đây đại diện cô gái này hài năm nay tương là tình sở đau khổ, nguyên nhân là bởi vì nàng đối với nam nữ yêu cầu cập chú ý sự hạng hiện lên, mà lại đồng thời có lưỡng đứa bé trai cung kỳ tuyển trạch, nhưng người khó có thể hạ quyết định ─ bọn họ các hữu ưu khuyết điểm, rất khó kết luận (đến từ cá tính, địa vị xã hội… Chờ), lúc này cần thái tuế nhập quái pháp tài năng tìm tòi đến tột cùng.

Sở dĩ giống như phía trước ta nói: Đẩu số hệ thống đáo lưu niên tổng cộng là ba tầng kết cấu, cơ bản, tầng thứ nhất là bản mệnh mệnh bàn bộ phận cập sinh ra thì Thiên can sở lấy ra Tứ Hóa tinh; tầng thứ hai là đại hạn mệnh bàn bộ phận cập đại hạn can cung trung tâm sở lấy ra Tứ Hóa tinh; tầng thứ ba là lưu niên mệnh bàn bộ phận cập năm nay lưu niên (như bát mười hai năm quý dậu năm Tứ Hóa tinh do quý can tới lấy) Tứ Hóa tinh. Giá ba tầng bộ phận, cơ bản tầng thứ nhất là bản mệnh mệnh bàn người, mà thực tế biểu hiện là lưu niên mệnh bàn biểu hiển. Mà đại hạn thì ở truyền thừa tác dụng, đó là bản mệnh mệnh bàn là căn bản, là khung xương, đại hạn mệnh bàn là cơ thể, thần kinh, lưu niên mệnh bàn là mặt ngoài da cập ngũ quan. Thế nhưng nói như vậy chích là phi thường phổ biến hóa đích tình hình, đối với riêng chuyện, thì dính đến điều kiện đưa vào, như vậy mới đủ dĩ luận định chuyện cát hung.

Ví dụ như: Một người bản mệnh sự nghiệp cung Hóa kị, đại hạn sự nghiệp cung vừa Hóa kị, lưu niên sự nghiệp cung cũng Hóa kị, là đại diện người này nhất định thất bại thảm hại hoặc là bị cuốn gói? Dĩ nhiên không phải dáng vẻ như vậy, bằng không đồng nhất trương mệnh bàn người đó tương không một tránh cho, đây là thập phần buồn cười thuyết pháp. Hôm nay giải thích là: Những người này ở đây bất đồng thời gian, bắt đầu làm bất đồng tính chất công tác, bởi vì bọn họ đối đồng nhất vận khí không có cùng phản ứng. Cũng bởi vì kể trên nguyên nhân, mọi người đây đó số phận bất đồng ─ giá vẫn là về cứu đáo phía trước ta sở tham thảo đẩu số triết học nguyên lý ─ đến từ thời gian điểm xuất phát bất đồng, hạng mục công việc sai biệt sở trí.

Phía trước nói phương pháp là chung chung hạ đích tình hình, phán định một ít đặc biệt hạng mục công việc thì còn chờ “Trọng điểm cung vị” đích xác nhận thức, cái này yếu điểm cũng là tử Vân tiên sinh nói ra. Tử Vân tiên sinh đối đẩu số cống hiến, thực sự thập phần thật lớn, hắn đối với đẩu số kỹ xảo đề thăng quả thực giống như: Thiên không được sinh trọng ni, muôn đời như đêm trường. Đẩu số mười năm này phát triển, ở phương diện kỹ xảo đẩy mạnh cập phát triển, có cửu thành đến từ tử Vân tiên sinh lớn, hắn những sách này là sơ cấp người tiến hơn một bước nước cờ đầu, phán học giả gia tăng chú ý. Người viết sở trần thuật phương pháp, rất nhiều cũng là đến từ tử vân đại sư khái niệm, chỉ tiếc ngày hôm nay tử vân đại sư chưa viết ra hắn đối toàn bộ đẩu số thể hệ lý giải hoặc là cả đẩu số triết học quan, mà vẫn đang khổ cực địa ở dẫn dắt người hiểu biết ít ─ thấy thế nào nhân tế gặp gỡ, làm sao coi trọng tư, làm sao khán điền trạch, phong thuỷ… . Ở đây chỉ có thể mong muốn hắn sớm ngày hoàn thành, thì đẩu số của tiến triển đương canh bất khả hạn lượng.

Trọng điểm cung vị là đẩu số phương pháp trung tâm định vị vấn đề, một việc, rốt cuộc ở trong mệnh bàn cái vị trí kia, ví dụ như: Công tác một chuyện mà nói, có tiên thiên bản mệnh là sự nghiệp cung, đại hạn là sự nghiệp cung, cùng với lưu niên là sự nghiệp cung ba tầng kết cấu; một người đầu cơ cổ phiếu kiếm tiền, rốt cuộc khán bản mệnh phúc đức, đại hạn phúc đức, hoặc là lưu niên cung phúc đức? Giá quy tắc là cái dạng này, một cung vị vị bị dẫn động đích tình hình so sánh kịch liệt, thì dĩ của làm trọng điểm cung vị.

Mặt trên một câu kia nói là chỉ: Tứ Hóa tinh dẫn động đạt tiêu chuẩn cục có hay không phát sinh tác dụng; ví dụ như tam đại kị dẫn động bỉ hai đời kị tác dụng đại (tam đại kị chỉ bản mệnh Hóa kị, đại hạn Hóa kị cập lưu niên Hóa kị), lưỡng  thược phó nãi tiềm cửu  án sênh cảo kỷ cửu  ngạo khá hạo ấu khiển sênh lê ngạo khá tăng mộ tang  khát túng  sam tiết tang  thống nhân  sam hân xuy mạo xa hoàng  mắc tân hù  thống nhiên tích sổ sách  hoàng tuấnR hoàn ngữ  hoàng tư  mắc tân hù  thuận thương xâm để phức  hù  lãm khuể  thải liêm thương hình đậu  gõ tiêu diệt  sao  5 lộc  tường đà ⌒ nãi trác nguyU suyễn k hoảng thị bào thảm  thượng khoảnh tử tai tỉnh ⑺ mạc  khương khảng  mắc hi ha mật ung mỹ điềuǎ khúc ⌒ khuông  bì nhiêm mục chỉú nghi ngờ tang  mẫu giảo khao nhâm hạp sát hoảng sợ  mạn? /P>

Mặt khác liên tục quan niệm cũng là ứng dụng ở trong lưu niên. Có định vị pháp hậu, trọng điểm cung vị tìm ra, kế tiếp thôi trắc trọng điểm cung vị giảm và tăng, hay dùng Tứ Hóa tinh lai thôi trắc (có đôi khi không chỉ dụng Tứ Hóa tinh, lưu niên lộc tồn cập kình dương đà la giai yếu lo lắng) sau lại của biểu hiện. Ví dụ như ngày hôm nay ra ngoài đáo phần đất bên ngoài công tác, tương công tác định vị trước đây thiên thiên di cập lưu niên sự nghiệp cung thượng, đến rồi sang năm, khán giáp tuất năm Tứ Hóa tinh đối nhật cung tác dụng, nếu như là Tam hợp lộc khoa quyền, vừa song lộc lai giáp, sang năm đương có lên chức cơ hội, tịnh có thừa lương tác dụng. Cái khác các năm tựu đều tự dựa vào tự lai thôi trắc. Nếu là trường kỳ công tác, thì tham khảo đại hạn Tứ Hóa tinh tác dụng cập kế tiếp đại hạn Tứ Hóa tinh tác dụng, bởi vậy nhưng quyết định công tác quá trình cập được mất.

Người cuối cùng khái niệm tương đối kỳ quái, tử Vân tiên sinh xưng là “Duyên tới duyên đi” ─ chỉ dùng để dĩ phán định một việc phát sinh cập kết quả phương pháp. Phương pháp kia sẽ đối vu Tứ Hóa tinh dẫn động khái niệm thập phần thuần thục mới có thể thuận buồm xuôi gió, học giả có thể tham khảo tử Vân tiên sinh đại tác phẩm, “Đẩu số luận cầu tài” chờ thư. Đương nhiên là có thì không chỉ là Tứ Hóa tác dụng, Tam hợp tác dụng cũng hội sản sinh hiệu quả. Dụng cập kế tiếp đại hạn Tứ Hóa tinh tác dụng, bởi vậy nhưng quyết định công tác quá trình cập được mất. Nói chung, đây cũng là một Tứ Hóa tinh cập cung vị biến đổi kỹ xảo.

Mặt trên đại thể đã đem đẩu số thôi trắc cách đại lược gia dĩ nói rõ, bởi trên thực tế đối mặt mệnh bàn thì thiên biến vạn hóa, sở dĩ học giả nên đa tự tinh diệu tính chất, Tứ Hóa tinh cập cung vị biến hóa chờ đặc tính hạ thủ, đương có thể từ từ cố tình được. Mặt khác có thể bình thường nhiều hơn thôi trắc một ít chính hết sức quen thuộc mệnh bàn, đây đối với tính chất sao đợi giải trừ, có nhiều giúp ích. Nếu là đặc thù hạng mục công việc của thôi diễn, thì thỉnh trái lại phúc cân nhắc lĩnh ngộ tử Vân tiên sinh đại tác phẩm: “Đẩu số luận cầu tài”, “Đẩu số luận hôn nhân”, “Đẩu số luận sự nghiệp” cập “Đẩu số luận điền trạch” chư thư, những sách này phương pháp, đại thể tức là người viết câu trên sở đề cập trọng điểm. Người viết công lực xa thua tử vân đại sư, nhưng phán thay hắn đa dẫn một số người nhập đẩu số đại đạo, có thể dùng mọi người năng lực thoát ly tự lầm lầm người khốn cảnh, đây là người viết một nho nhỏ tâm nguyện, phán học giả lý giải.

Ở đẩu số thôi trắc thượng, có thật nhiều hạn chế yếu ngàn vạn lần chú ý: Đẩu số vận thế thật xấu, bất năng trái với vật lý thế giới lực lượng tác dụng, đẩu số vô pháp trái với chế độ chánh trị, vô pháp phản kháng thế giới kinh tế thuỷ triều, thế tục xã hội lệ cũ cập thành kiến… Chờ, bởi vì kể trên những yếu tố này đều không phải là đẩu số cơ bản triết học thiết kế lo lắng ở bên trong gì đó. Trên thực tế những yếu tố này đều là “Điều kiện đưa vào” lo lắng phạm vi, đây là trọng yếu quan niệm, bởi vì … này đối với mỗi người có vận mạng của mình có ảnh hưởng trọng đại. Đây là một cái thực tế thôi trắc thượng phải có quan niệm ─ mang vào nói một chút, đây là khoa học hóa đẩu số thể hệ nỗ lực một trong. Bộ này phân hoàn toàn thuyết pháp tương ở phía sau tái tử nói tỉ mỉ.

Sổ tinh diệu tính chất cập tính chất sao ký ức pháp

Đẩu số cơ bản nhất học tập ở chỗ tinh diệu tính chất lý giải, đến đây bộ phận trên phố tác phẩm thập phần đa, hiện nay đẩu số trước tác ngũ thành đã ngoài là thảo luận tinh diệu tính chất, nhưng là như thế nào khứ ký ức, làm sao khứ lý giải, tối hậu đạt được nội hóa trình độ, thì đáng tiếc hiện nay trên phố của thư tịch thượng nan đạt được đến đây mục đích, cho nên người viết nguyện ở đây tái phí một phen công phu, để khiến cho học giả có một toàn diện tư tưởng mạch lạc, không đến mức cửu hãm trong mê võng.

Đương nhiên, ở trình bày và phân tích tinh diệu tính chất tiền cần đối đẩu số tinh diệu có một chút cơ bản khái niệm mới được.

Nhất, thực tế hữu dụng tinh diệu có bao nhiêu?

Trong đẩu số chủ yếu phân nam bắc đấu, tử vi, thiên cơ, thái dương, vũ khúc, thiên đồng, liêm trinh, Thiên phủ, Thái âm, tham lang, cự môn, thiên tướng, thiên lương, thất sát, phá quân, tổng cộng mười bốn chủ tinh; có khác lục ngôi sao may mắn: Văn xương, văn khúc, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt; cùng với lục sát tinh: Hỏa Tinh, linh tinh, Địa kiếp, địa không, kình dương, đà la. Mặt khác hay ta trợ giúp tinh: Lộc tồn, thiên mã, thiên khốc thiên hư, hồng loan thiên hỉ, thiên hình, thiên diêu, Hàm trì, mui xe, cô thần, quả tú… Chờ. Trên thực tế cần cộng thêm Tứ Hóa tinh: Hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, Hóa kị. Đại thể mà nói: Chủ tinh mười bốn hơn nữa lục cát lục sát, Tứ Hóa, lộc tồn, thiên mã chờ, nói thật ra, khoảng chừng hơn – ba mươi khỏa tả hữu, mà lại thiên mã dưới ngôi sao yếu tùy chủ tinh nhi động, có hay không phán định cát hung thượng sai biệt không lớn, sở dĩ học giả có thể tự do tuyển trạch cần tinh diệu, nhiều ít cũng không phải rất cần phải.

Nhị, tinh diệu sắp hàng quy tắc

Đẩu số thiết kế thì, tinh diệu đang lúc có có chút quy tắc, điều không phải ý an bài, ví dụ như: Tử vi tinh bàng tựu nhất định phải là thiên cơ tinh, tử vi tinh ở cung mệnh, thì cung tài bạch nhất định là sao Vũ khúc, sự nghiệp cung nhất định là sao Liêm trinh; mà Thiên phủ tinh ở cung mệnh, thì sự nghiệp cung nhất định là thiên tướng, cung thiên di nhất định có thất sát tinh, mà lại cung phu thê nhất định có phá quân tinh. Cũng bởi vì những … này sắp hàng thiết kế, dẫn đến đẩu số tinh diệu trên thực tế là tinh đàn dẫy: Tử vi, vũ khúc, liêm trinh, Thiên phủ, thiên tướng làm một tổ, tham lang, thất sát, phá quân làm một tổ, thiên cơ, thiên đồng, Thái âm, thiên lương làm một tổ, thái dương, cự môn làm một tổ, trong này tổ thứ nhất và tổ thứ hai rất dễ đây đó đồng cung có thể chiếu, sau đó lưỡng tổ thì cũng có đây đó hội chiếu đích tình hình. Giá có thể do số học kỹ xảo thượng để giải thích, bởi vì nhược dĩ cung mệnh thiết kế làm một, huynh đệ cung là nhị thì, thì tử vi cư cung mệnh làm một, sao Vũ khúc ở ngũ là cung tài bạch, sao Liêm trinh ở cửu là sự nghiệp cung, mà thiên cơ tinh ở huynh đệ cung là nhị, thái dương tinh ở cung tử nữ là tứ, thiên đồng ở cung tật ách là lục.

Thiên phủ tinh vị trí bởi vì tùy tử vi tinh mà thay đổi, kỳ xuất hiện vị trí sẽ chỉ ở nhất, tam, ngũ, thất, cửu, mười một chờ cung một trong. Bởi vậy Thiên phủ tinh làm một tinh, thiên tướng tinh là cửu, phá quân tinh là tam, tham lang tinh là mười một, thái âm tinh là mười hai, cự môn tinh thì là thập, thiên lương tinh còn lại là ở bát, bởi vậy số lẻ cùng số lẻ mới có hội chiếu khả năng, số chẵn thì và số chẵn hội chiếu, giá tức là tinh diệu cơ bản tinh đàn xa nhau nguyên nhân. Đạo lý này phán học giả lý giải nhận của.

Tam, mạnh yếu vấn đề

Tinh diệu đặc tính trung tâm có một vô cùng trọng yếu quan niệm: Đó chính là cường hoặc yếu vấn đề. Đẩu số thôi trắc thì, mạnh yếu vấn đề đặc biệt trọng yếu, đẩu số cổ thuật lại pháp vẫn cường điệu loại này quan niệm trọng yếu, nhưng hôm nay học giả đa nghĩ mê hoặc khó có thể nắm giữ mà buông tha, kỳ thực chủ ý này có mấy người nguyên tắc quyết định.

(nhất) đại tinh càng nhiều hội chiếu càng mạnh:

Tinh diệu càng nhiều hội chiếu, ví dụ như tử vi thất sát cư hợi cung, tam phương hội chiếu Thiên phủ, vũ khúc, tham lang, liêm trinh, phá quân chờ tinh, khí thế thượng tự nhiên bỉ cung vô chính diệu ─ nội vô chủ tinh người là cường. Ví dụ như đồng dạng tử vi thất sát ở hợi, mà cung mệnh tại tí cung tức là đồng loạt. Cung mệnh cường giả biểu thị chủ kiến cường, gặp chuyện có chủ trương, điều không phải hội nước chảy bèo trôi người, không có “Nhân tại giang hồ thân bất do kỷ” cảm giác. Cung mệnh cường giả so sánh năng lực chủ khống, nắm giữ chính.

(nhị) cách cục hình thành người so sánh cường:

Cách cục tóc sinh giống như phản ứng hoá học, tinh diệu đang lúc sắp hàng kỳ thực chỉ là vật lý phản ứng, phản ứng hoá học sinh ra hiệu quả lớn xa hơn vật lý phản ứng, sở dĩ cách cục có phát động người so sánh cường ─ nhưng cần phải chú ý, cách cục phát động dĩ Tứ Hóa tinh dẫn động người hữu hiệu nhất.

Ví dụ như: Vũ khúc Hỏa Tinh là quả tú, nếu không phùng vũ khúc Hóa kị, thì kỳ quả tú của tính không hiện trước; cự môn Hỏa Tinh kình dương tam tinh hội chiếu, không được phùng Hóa kị thì chủ nói hữu lực, dám nói, thường là mọi người ý kiến đứng đầu, nhưng cự môn nhất Hóa kị, thì lập tức chuyển biến cách nói sẵn có nói chanh chua, mỗi ngày nghi thần nghi quỷ, không tín nhiệm người khác, ái thiêu tâm bệnh, nhìn khắp nơi nhân không vừa mắt, mạ khởi người đến như mạ con cái, bất quá nghiện liên tục… .

(tam) miếu vượng lợi hãm biểu làm dụng:

Đến nay nhật, miếu vượng lợi hãm biểu quy tắc rốt cuộc là cái gì? Tựa hồ không có người năng lực hoàn toàn giải thích. Có người chủ trương là cái gọi là Âm Dương Ngũ Hành sinh khắc tác dụng, ví dụ như thuyết: Tử vi tinh thuộc đất, ở ngọ cung, bởi vì ngọ cung thuộc hỏa, ngũ hành quy tắc trung tâm hỏa đất mới, bởi vậy tử vi tinh ở ngọ cung là nhập miếu; thế nhưng không phù hợp loại này quy tắc tình hình cũng không ít, sở dĩ cải cách phái đối vu miếu vượng lợi hãm biểu tịnh không tin, cực đoan người như liễu vô cư sĩ lên tiếng xưng: Tinh diệu đang lúc của sắp hàng chỉ có cho nhau hội chiếu tác dụng, hoàn toàn không đề cập tới tinh diệu đang lúc mạnh yếu. Thế nhưng cổ truyện phái như tử vân người thì vẫn cường điệu miếu vượng lợi hãm làm dụng, bởi vì … này dạng tài có thể giải thích các loại sắp hàng đang lúc cho nhau sai biệt. Học giả có thể chính tự hỏi.

Miếu vượng lợi hãm biểu là tương các loại tinh diệu mạnh yếu biểu liệt một loại biểu, miếu vượng biểu thị tinh diệu độ sáng lớn nhất, cực mạnh, ưu điểm có thể đầy đủ biểu hiện, mà rơi hãm còn lại là chỉ tinh diệu độ sáng hoàn toàn không có, ưu điểm vô pháp biểu hiện, khuyết điểm bình thường ngoại hiện. Mặt khác dĩ người viết lý giải: “Miếu” ý chỉ cao thượng ý, biểu hiện là ngoại lai tính chất đặc biệt, bởi vậy kỳ tinh diệu đặc biệt trưng đủ để kẻ khác cảm thụ được. “Hãm” ý tứ là ao hạ khu vực, đại biểu là thấp, âm u, không quang minh hoặc là thuyết lên không được mặt bàn, như vậy nói cách khác hãm là bị vội vả dung nạp ngoại lai gì đó, hoặc là chủ động hấp thụ ngoại tại sự vật, bởi vậy lạc hãm và tự ý của ta gần, đó là là chuyện dễ dàng tình để ở trong lòng không muốn biểu lộ hữu quan. Phán học giả lĩnh ngộ, triều đình trên, chích cao đàm lên được mặt bàn chuyện, ít nhất là đại sự.

Tứ, tinh diệu và cung vị đang lúc làm dụng

Cổ truyện đẩu số đối với tinh diệu đặc tính, hội nghị thường kỳ có cường điệu đặc biệt thích hợp với có chút cung vị, kỳ ở trong cổ thư ví dụ như: Thiên cơ vì huynh đệ chủ, liêm trinh làm quan lộc chủ, Thái âm là tài bạch chủ, vũ khúc là tài bạch chủ, Thiên phủ là tài bạch điền trạch chủ chờ. Kỳ thực đây là chỉ thuyết đến đây tinh diệu của tính chất đặc biệt dễ dàng đến đây cung phát huy, như: Thiên cơ đại diện hiền lành, ở huynh đệ cung chủ giữa huynh đệ cảm giác tình hòa hợp ở chung; liêm trinh chủ chăm chú tẫn trách, trung tâm như một, ở sự nghiệp cung thượng còn lại là đối sự nghiệp toàn lực ứng phó… . Bởi vì tinh diệu đặc tính phù hợp cung vị đặc biệt trưng, bởi vậy kỳ tác dụng khá lớn. Ví dụ như: Thiên cơ có chủ gia sự tác dụng, ngay mặt chiếu cung điền trạch thì, nhược thiên cơ hội hợp Hóa kị, thì chủ nhà sự khiến cho loạn thất bát tao, nội vụ không được vào quỹ đạo. Đến đây bộ phận phán học giả suy nghĩ sâu xa.

Kế tiếp người viết tương nói cho đại gia làm sao ký ức trong đẩu số tinh diệu tính chất đặc biệt, phương diện này người viết chỉ muốn cá nhân kinh nghiệm báo cho biết:

〈 văn tự học mình mở rộng pháp 〉

Mặt trên là có ý gì ư? Văn tự học là lợi dụng văn tự ngôn ngữ tạo từ phương diện kỹ xảo, nhượng chính ngươi giải thể hội cập lĩnh ngộ tinh diệu cơ bản đặc tính.

Người viết nguyện là đại gia nêu ví dụ:

Tử vi tinh: Chúng ta có thể dùng “Tự” lai tiến hành mình khuếch tán pháp.

Đó chính là thuyết dụng một tạo từ trung tâm đựng “Tự” cái chữ này tới giải trừ tử vi hàm ý. Ví dụ như: Tự chế nhất từ. Tử vi tinh cư cung mệnh người đó, sĩ diện hảo, bởi vậy không muốn tố một ít thoạt nhìn không phù hợp thân phận mình chuyện, bởi vậy thông thường có vẻ ổn trọng tự chế, không theo ý động nộ hoặc biểu đạt tình cảm của mình, sở dĩ “Tự chế” là một hình dung tử vi hình dung từ. Những thứ khác hình dung từ hoặc danh từ chỉ cần có một “Tự” chữ đương nhiên cũng áp dụng. Ví dụ như: Mình, tự tôn, tự trọng, tự cho là đúng, tự đại, khoe khoang, vì tư lợi, mình bành trướng, mình nói khoác, khoe khoang, tự cao rất cao, mình mong đợi, hối hận, tự ai hối tiếc, tự xưng tự đề cử, mình làm trung tâm… Chờ. Thông thường thiên hướng mặt trái người phần nhiều là sát tinh hội chiếu đáo, nếu không phải hội chiếu đáo tả phụ hữu bật còn lại là chí lớn nhưng tài mọn hình dung từ, nếu là phùng Hóa kị vậy thì càng tao dùng từ liễu.

Tái cử đồng loạt: Thiên cơ tinh, chúng ta hay dùng “Cơ” tự lai xâu chuỗi.

Chạy máy, cơ linh, động cơ, linh cơ khẽ động, gặp thời ứng biến, nhạy bén, cơ mưu, cơ linh, ăn ý, cơ hội, xảo trá, thần cơ diệu toán, cơ khí, máy móc, máy xe, máy bay, máy tính… . Sở dĩ văn khúc gia cự môn gia thiên cơ gia lộc tồn hội chiếu là âm hưởng, thiên cơ gia cự môn là điện thoại, văn xương gia thiên cơ là máy chữ, văn khúc gia thiên cơ là… . Linh tinh, địa không gia thiên cơ có thể là lò siêu sóng (microwave oven) chờ.

Mặt khác tái là đại gia cử một ít ví dụ: Như phá quân tinh có thể dùng “Kỳ” tự lai biểu hiện.

Kỳ quái, ngạc nhiên, kỳ kế, kỳ nhân, kỳ lạ, kì binh, kỳ tích, thắng vì đánh bất ngờ, ngạc nhiên cổ quái, kỳ nhân chuyện lạ…

Phá quân cư mệnh người đó, hành vi thông thường khó có thể dự đoán, ý niệm tất cả một ý niệm, dĩ thường nhân độ lớn của góc đến xem, dụng một kỳ chữ là có chút thỏa đáng. Phá quân cư mệnh người đó nhân không coi trọng xã hội cố hữu tập tục cập vận tác quy phạm, cho nên ưa nộ toàn bộ do chính yêu thích, cho nên thái độ làm người cập làm chuyện tình thường có cự biến hóa lớn sản sinh.

Tái là đại gia cử một cái ví dụ: Thiên lương tinh, có thể dùng “Lão” tự lai phát triển.

Lão nhân, vẻ người lớn, lão thành, thành thật, cáo già, lão đại tác phong, cậy già lên mặt, kính lão tôn hiền, đa mưu túc trí, lão luyện, già mà không kính, lão không được sửa, lão hồ đồ, người bảo thủ, lão bất tử… .

Thiên lương đến đây tinh diệu có “Lão” khí, sở dĩ không thấu đáo biến hóa tính, thường là kiên cường, cố chấp, kiên quyết… Chờ đặc tính, nếu như trong lòng tiếp thu có chút quan niệm (có thể là tốt, khai sáng, cũng có thể là không tốt, ích kỷ hoặc bài ý nghĩ của hắn), thường tựu tiếp thu có chút quan niệm (có thể là tốt, khai sáng, cũng có thể là không tốt, ích kỷ hoặc bài ý nghĩ của hắn), thường vẫn ôm chặt ở trong lòng, sở dĩ khác biệt tất cả những ý nghĩ này thượng, nhược phùng sát tinh, phần nhiều là thiên hướng mặt trái thuyết pháp; nhược ngôi sao may mắn hội chiếu, thì có chính diện biểu hiện. Ví dụ như: Đa mưu túc trí thông thường có thể dùng thiên cơ, thiên lương, hội chiếu xương, khúc để hình dung. Nếu là cáo già thì đa nhu tạm biệt chiếu kình dương, đà la. Ví dụ như: Thành thật có thể dùng thiên lương gia phụ bật mà cấu thành.

Kể trên thuyết pháp, mục đích ở chỗ khiến cho đại gia đầy đủ giải trừ một ít tinh diệu đặc tính, văn tự học mở rộng pháp, học giả có thể chính đi thể hội chữ kia có thể đại diện viên kia tinh diệu của đặc tính, tin tưởng người ta nghĩ ra được, người ta đối tính chất sao lý giải sẽ tiến thêm một tầng.

Âm Dương Ngũ Hành ký ức pháp 〉

Mỗi khỏa đẩu số tinh diệu giai có kỳ Âm Dương Ngũ Hành, giá cũng có thể dùng để ký ức kỳ đặc tính. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là đại gia phải hiểu ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ ý nghĩa cập âm dương khác biệt, hiện nay đến đây bộ phận phúc canh cập trần thế hưng đều có tốt trình bày và phân tích, đại gia có thể tham khảo.

Nơi này đại gia có thể ở ngày sau tỉ mỉ tự hỏi một ít tinh diệu đang lúc đây đó sai biệt ở chỗ. Ví dụ như thuộc mộc thiên cơ tinh và thuộc mộc nước tham lang đang lúc sai biệt ở đâu? Đồng chúc đất tử vi tinh và thiên lương tinh khác biệt ở đâu? Đồng chúc nước cự môn, thiên đồng, phá quân khác biệt ở đâu? Đương nhiên những … này tinh diệu vừa đều tự có nếu nói âm dương, giống nhau nói đến dương đại diện hiển tính lộ ra ngoài, có thể biểu hiện; âm đại diện thầm nội tại, tồn vu trong nội tâm.

Ngũ hành đặc biệt trưng, kim đại diện lợi hại, quả quyết; mộc đại diện suy nghĩ, quan sát; thủy đại diện thân cận, hiền lành; hỏa đại diện nhiệt liệt, lễ nghi; đất đại biểu là rất nặng cập bao dung tính. Hơn nữa âm dương phân rõ, sở dĩ tính chất sao trên có sai biệt; nhưng chú ý một chút, ngũ hành chỉ có năm, âm dương chỉ có lưỡng chủng tuyển trạch, tổng cộng mới mười một tổ hợp, nhưng đẩu số chủ tinh cộng mười bốn khỏa, sở dĩ chỉ dựa vào Âm Dương Ngũ Hành lai ký ức tính chất sao cũng không đầy đủ, mà lại dễ có đây đó không phân rõ trạng thái. Như phá quân là âm thủy, Thái âm cũng là âm thủy, cự môn cũng là âm thủy, ba người khác biệt ở đâu? Thiên đồng là dương thủy, thiên tướng cũng là dương thủy, khác biệt ở đâu? Đây là chỉ dựa vào Âm Dương Ngũ Hành nhớ tính chất sao khuyết điểm ở chỗ.

Ngũ hành tương sinh tương khắc ở đẩu số thượng ứng dụng rốt cuộc làm sao? Đối đẩu số cải cách phái mà nói, căn bản không thừa nhận tính chất sao có ngũ hành, canh miễn bàn những … này ngũ hành đang lúc sẽ có cái gọi là tướng sinh hoặc tương khắc sự tình sản sinh. Nhưng ở đẩu số cổ truyện phái thượng tinh diệu ngũ hành vừa có hiệu quả nhất định, đến đây bộ phận người mới học không ngại tiên do giản nhập phồn, tiên tạm thời tiếp thu cải cách phái thuyết pháp, đương trình độ đề thăng hậu tái tự hỏi tinh diệu ngũ hành. Bởi vì tinh diệu ngũ hành và tật ách của sản sinh cụ có quan hệ, nhưng đẩu số luận tật ách hiện nay nhưng hệ tương đương khó khăn bộ phận.

〈 tinh diệu giai cấp lý giải 〉

Đẩu số mười bốn khỏa chủ tinh, lục cát lục sát chờ có một đặc biệt trưng, trước đây học giả đa vị chú ý, đó chính là tử vi đẩu số tinh tinh diệu bản thân cũng chia giai cấp, dường như xã hội giai cấp phân bố giống nhau.

Dĩ đẩu số hệ thống đến xem: Tử vi, Thiên phủ là cao giai nhất cấp, tương đương với xã hội đứng đầu giai cấp; tại hạ lai như thiên tướng, vũ khúc, liêm trinh là thuộc về thứ cao giai cấp, xã hội thượng đám người kia là việc chính quản giai cấp; kế tiếp là cơ nguyệt đồng lương chờ, giống nhau thuộc về lớp giữa giai tầng, đi làm tộc; canh phía dưới là Sát Phá Lang chi lưu thuộc cấp thấp nhất tằng, là người buôn bán nhỏ người. Đây là cổ phú cổ bí quyết trung tâm sở lần nữa nhấn mạnh trọng điểm; mặc dù nói cận đại xã hội chuyển biến rất nhanh, thế nhưng kể trên hiện tượng tựa hồ nhưng không có trọng đại sai biệt. Ngày hôm nay chúng ta nhìn hơn đáo ngồi tân xe taxi, lại chân mặc giày vải, thủ treo đầy thiên tinh, mà vãng ngoài của sổ xe thổ cây cau nước tên; kỳ thực loại người này ở đẩu số nhìn lên, vẫn là người buôn bán nhỏ thức cá tính. Tài phú cập quyền thế đối cá nhân cá tính tu chỉnh tác dụng, thông thường trái lại thua ngăn trở cập khốn đốn. Mọi người khỏe hảo thể hội đẩu số hàm ý, tự nhiên đối với người sinh có một loại khác nhận định.

Lục ngôi sao may mắn giống nhau nói đến là đi lên mặt giai cấp cố gắng trợ lực, mà lục sát còn lại là khiến người đi xuống mặt giai tầng lưu động động lực; lộc, quyền, khoa là bay lên, mà kị còn lại là đi xuống. Những thứ này đều là cổ truyện đẩu số yếu quyết, nhưng ngày hôm nay bởi xã hội văn hóa từ từ sản sinh biến hóa, sở dĩ cổ đại cho rằng tốt, hôm nay tới khán có thể chẳng qua là phổ thông; một ít cổ đại cho rằng kém, trái lại ở vật chất cập tinh thần thượng đều trội hơn người trước. Sở dĩ hôm nay tới khán: Sát Phá Lang khả năng trái lại bỉ tử vi Thiên phủ người thành tựu đại, cự môn ở vật chất cập tinh thần thượng đều trội hơn người trước. Sở dĩ hôm nay tới khán: Sát Phá Lang khả năng trái lại bỉ tử vi Thiên phủ người thành tựu đại, cự môn cư mệnh người khả năng phát triển trái ngược thiên đồng người tương đối xài được.

Ví dụ như: Cổ phú cho rằng mệnh phùng Địa kiếp địa không là đặc biệt, nhưng giống nhau nói đến, trúng mục tiêu có kiếp không, kỳ đối con số lực lĩnh ngộ hoặc không gian tự hỏi lực đa tốt hơn, đối với số học vật lý chờ nhu trừu tượng suy tính ngành học trái lại có so sánh xuất sắc biểu hiện. Nhược đang cầu xin chức phương diện, phùng kiếp không người đó trái lại thích hợp hành động trí kho hoặc sáng ý điểm quan trọng(giọt) nơi phát ra, cái này và sách cổ theo như lời thật to bất đồng. Quốc phụ tôn trung tâm sơn tiên sinh, trúng mục tiêu thì có địa không một sao, sở dĩ hắn có thể nghĩ ra chủ nghĩa Tam Dân, thực nghiệp kế hoạch… Các thứ. Sở dĩ đại gia phải hiểu tính chất sao không nên có cát hung, cát hung là tương đối vu vị trí hoàn cảnh mà nói, tôn văn lúc còn trẻ được người gọi là “Tôn đại pháo”, thùy sẽ nghĩ tới vài thứ kia chính xác có thể cứu Trung Hoa Trung Quốc ư?

Nguyên bản viết mấy thứ này, đến đó hẳn là bắt đầu động thủ viết xuống mười bốn chủ tinh, lục cát, lục sát tinh… Chờ đều tự hàm ý cập tính chất sao, nhưng người viết cho rằng đại gia có thể ở phía trước ta sở nói chư trong sách xong khái niệm, người viết ở đây không muốn lãng phí mọi người thời gian, nguyện ý viết xuống một ít cá biệt lòng của được, nhượng đại gia có nhiều hơn thể hội cập lý giải.

Tử vi: Hay hoàng đế, hồi tưởng một chút lịch sử. Thiên cơ: Văn tự học khuếch tán pháp là thập phần hữu dụng. Thái dương: Nhiệt tình chuyên gia, chủ động thế nhưng lạc hãm trái lại chủ vì tư lợi. Vũ khúc: Quả đoán, cương trực. Truy cầu tài phú. Thiên đồng: Con cái vậy cá tính, mở đầu tốt đẹp, kết thúc tốt đẹp. Liêm trinh: Liêm khiết trung trinh, chăm chú phụ trách, mình yêu cầu cao. Thiên phủ: Đầy hứa hẹn có thủ. Thái âm: Ôn nhu đa tình. Tham lang: Vật chất dục vọng cường, nhân tế quan hệ hảo ─ tửu sắc tài vận người đó sinh.

Tham lang: Vật chất dục vọng cường, nhân tế quan hệ hảo ─ tửu sắc tài vận người đó sinh. Cự môn: Thanh âm hóa khuynh hướng cập sầu lo bất an cá tính. Thiên tướng: Cẩn thận cập chú trọng bề ngoài và hình tượng. Thiên lương: Chú trọng luân lý quan hệ hoặc là tôn giáo tự hỏi. Thất sát: Lý tính thủ hướng. Chăm chú tẫn trách, thành khẩn thực sự, dũng mãnh tinh tiến, chiến đấu hăng hái không ngừng. Chiếu tướng là cũng, trí, tín, nhân, dũng, nghiêm. Phá quân: Biến hóa mười phần, thiên kì bách quái. Văn xương: Chính thống học thuật: Quốc văn, tiếng Anh, toán học. Văn khúc: Tài nghệ: Cầm kỳ thư họa, bốc đoán tinh dễ, âm nhạc mỹ thuật tạo hình. Phụ bật: Hảo bằng hữu: Tiếp nhận, dễ dàng tha thứ, bao dung, thân cận, hợp tác. Khôi việt: Khí chất, quý nhân. Hỏa linh: Lửa nóng, nóng nảy là Hỏa Tinh; lớn mật duy trì liên tục là linh tinh. Dương đà: Kình dương là dao nhỏ, có thể sát nhân cũng có thể sát chính. Đà la là tại chỗ đảo quanh, do dự. Kiếp không: Là theo chân cảm giác đi, cảm giác đệ nhất, cái khác hơn nữa. Lộc tồn: Là tay cầm cơ bản lợi thế, có thể công có thể thủ, đông tây cũng. Thiên mã: Hay chạy tới chạy lui, hiếu động không an định. Lộc (hóa): Thuận lợi, hưởng thụ, sảng khoái, xong. Quyền (hóa): Kiên định, câu nệ, yêu cầu, cố định. Khoa (hóa): Danh dự, học thuật, hư vinh. Kị (hóa): Trở ngại, không được thuận lợi, biến hóa, hủy diệt, khổ cực.

Tái kế tiếp, hẳn là tái là đại gia cử một ít thực tế ví dụ, thế nhưng người viết tự nhận là công lực cũng không cập tử vân đại sư, viết giá một loại văn chương tịnh không cần thiết bỉ tử vân đại sư tới hảo, hơn nữa giá hứa nhiều phương diện người viết không dám lỗ mãng, nguyện ý sau đó lúc rảnh rỗi tái hoàn thành đến đây bộ phận. Thỉnh các vị bắt được đến đây giáo trình người đó tha thứ.

Trong tử vi đẩu số có một chút cung vị là có thể do chính ý chí quyết định, có chút còn lại là tự nhiên quyết định. Tự nhiên người quyết định như: Huynh đệ cung, cung tử nữ, cung tật ách, Cung Nô bộc, cung phụ mẫu. Chính ý chí người quyết định: Cung phu thê, cung tài bạch, cung thiên di, sự nghiệp cung, cung phúc đức. Về phần mình sinh ra vô pháp quyết định nhưng sau lại nhưng có thể tự do ý chí quyết định là: Cung điền trạch. Ngàn vạn lần lý giải: Trên mệnh bàn biểu hiện tinh diệu đặc tính các thứ, chỉ là đại diện mệnh bàn người chủ đối với này hạng sự vật quan niệm có lẽ nói là hình thái ý thức. Cũng không pháp cư dĩ thôi trắc cát hung, nhược muốn đẩy luận đoán cát hung, nhất định phải đại nhập “Điều kiện” mới được, ví dụ như: Muốn thôi trắc mệnh bàn sở hữu người và huynh đệ tỷ muội đang lúc cảm giác tình, nhu phải hiểu các huynh đệ tỷ muội sinh ra năm thứ, đại nhập trong mệnh bàn. Đây là cái gọi là “Thái tuế nhập quái pháp” .

Phụ nhớ: Thái tuế nhập quái pháp của ứng dụng cũng không đơn giản, nhưng nguyên tắc căn bản có thể ở đây nói cho các vị: Ví dụ như người ta tỷ tỷ là năm mươi bảy năm thứ, tuổi lần là mậu canh năm, thì thủ dụng mậu can tới lấy Tứ Hóa tinh: Mậu tham âm hữu cơ. Lúc này nhìn tham lang hóa lộc có hay không có tiến nhập mạng của ngươi cung hoặc là cung mệnh Tam hợp, đó chính là nói ngươi tỷ tỷ đối với ngươi nỗ lực phải không yêu cầu quay về quỹ, có lẽ nói ngươi tỷ tỷ đối với ngươi mới có lợi, đương nhiên người ta tỷ tỷ tham lang hóa lộc nhược khiến cho mạng ngươi cung năng lực hình thành song lộc lai giáp, hiệu quả như nhau. Về phương diện khác nếu là kỳ Hóa kị có tiến nhập mạng của ngươi cung, thì biểu thị người cùng ngươi không đổi mới có lợi, thậm chí là người trời sinh hội gây trở ngại người ta. Về phần người ta tỷ của cá tính thì cần phải dĩ thân cung là việc chính, tham khảo thân cung tam phương tứ chính, bởi vậy quyết định kỳ cá tính ─ lúc này cần phải đại nhập kỳ mậu tham âm hữu cơ Tứ Hóa tinh làm dụng, đồng thời và trong mệnh bàn đã có của Tứ Hóa tinh cùng nhau tham khảo.

Về phần người ta và năm mươi bảy năm thứ tỷ đang lúc ở chung tình hình còn lại là như phán định này: Nhất, nếu là thân cung vị đưa ở mệnh bàn chủ nhân cung mệnh tam phương vị trí, biểu thị kỳ tỷ của cá tính và mệnh bàn chủ nhân gần, so sánh dễ câu thông lý giải ─ nơi này là bởi vì nhược xuất hiện ở tam phương thượng, thì kỳ tinh diệu tương đại bộ phận tương tự ─ chú ý phía trước cái gọi là tinh đàn khái niệm. Nhị, thảo luận mậu tham âm hữu cơ đối với trong mệnh bàn huynh đệ tỷ muội cung tác dụng, nhược hóa lộc tác dụng cường có thể chiếu, biểu thị tình cảm lẫn nhau không sai, hóa quyền thì biểu thị huynh đệ tỷ muội đang lúc kỳ chi phối tính cường, nếu là Hóa kị dẫn động thì đại diện ở giữa tình cảm không được thuận hoặc cái khác chuyện bất lợi. Đây là thái tuế nhập quái pháp cơ bản khái niệm. Đương nhiên thái tuế nhập quái pháp cũng có thể suy tính đại hạn mười năm vận hoặc là lưu niên vận, nhưng có kỳ hạn chế, ngàn vạn lần nhớ kỹ, bất khả một mực toàn diện bành trướng. Trên thực tế huynh đệ tỷ muội như vậy khán, phụ mẫu cũng là như vậy, đại nhập cha mẹ năm sinh can quyết định, khán phụ mẫu địa chi vị trí quyết định kỳ tính cách. Nam nữ đang lúc tình cảm cũng là như vậy thôi trắc, lão sư hoặc chỉ đạo giáo thụ cũng là như vậy, thượng cấp quan trên cũng như vậy, cùng học bằng hữu đều là như vậy. Thái tuế nhập quái pháp phức tạp là hai người cung vị đang lúc đây đó hỗ trợ tác động quan hệ ─ giá mới chính thức là thái tuế nhập quái pháp tinh yếu ở chỗ, phía trước đã hơi có nói tới, phía thì sẽ tái tỉ mỉ phân tích.

Đệ nhị bộ phận: Đại hạn ─ mười năm vận

Tựu đẩu số quy tắc, khoảng chừng cách mỗi mười năm, người cá tính hội tố hơi chút tu chỉnh, bởi vậy đại hạn là phán định mười năm vận khí tốt phôi bằng chứng.

Trên cơ bản đây là tầng thứ hai kết cấu, tầng thứ nhất là bản mệnh bàn biểu hiển tình hình, ngoài ra còn có tầng thứ ba kết cấu ─ lưu niên, giá ba tầng các hữu thứ tư hóa tinh tác dụng phát sinh. Nhược chích thảo luận mười năm vận thì, thì chỉ có hai tầng kết cấu, lúc này người ta nhược tiến nhập tiên thiên của cung phu thê, thì huynh đệ, tử nữ… Chờ cung vị giai yếu tùy theo chuyển hoán, như trên thuyết, đại hạn cung mệnh đi tới tiên thiên cung phu thê, thì đại hạn huynh đệ cung vị trí tức bản mệnh trên mệnh bàn nguyên cung tử nữ thượng. Đương nhiên lớn hạn vì sao đi tới cung phụ mẫu hoặc huynh đệ cung là có thể giải thích; tự xã hội học thượng mà nói, đi vào huynh đệ cung đại diện lúc này cùng thế hệ đoàn thể đối mệnh bàn chủ nhân ảnh hưởng trọng đại; nhược tiến nhập cung phu thê thì đại diện lúc này nam nữ đang lúc tình cảm giao lưu là mệnh bàn chủ nhân sinh hoạt trọng tâm, kế tiếp mười năm vận tiến nhập cung tử nữ biểu thị chính là đối với dưỡng dục đời kế tiếp coi trọng, tái kế tiếp còn lại là tài phú truy cầu… . Những thứ này là đẩu số thiết kế triết học, có đúng hay không có đạo lý, phán học giả tỉ mỉ tự hỏi.

Mười năm vận suy tính thì sẽ đối phía trước tinh diệu tính chất, Tứ Hóa tinh cập cung vị biến hóa có khắc sâu lý giải tài bất trí xuất hiện lệch lạc, phương pháp đại thể như sau:

Tiên cẩn thận giải trừ đại hạn cung mệnh cập tam phương tứ chính tính chất sao; trở lại, khán Tứ Hóa tinh ─ đại hạn Tứ Hóa tinh đối đại hạn cung mệnh làm dụng, cập bản mệnh Tứ Hóa tinh làm dụng; thứ nhì khán cung vị đang lúc biến hóa tác dụng, tịnh và Tứ Hóa tinh tức tinh diệu đặc tính phối hợp.

Ví dụ như: Đáo một đại hạn thì, tiên thiên mệnh bàn của cung phu thê bị hóa lộc dẫn động (tỷ như đại hạn hóa lộc), thế nhưng đại hạn của cung phu thê lại có Hóa kị (tỷ như tiên thiên mệnh bàn Hóa kị) dẫn động, loại hiện tượng này là tượng trưng mệnh bàn chủ nhân cố tình kết hôn, nhưng đa nhân khúc chiết mà hư trịch quang âm, lúc này nguyên nhân yếu do đại hạn mệnh bàn cập đại hạn phu thê tinh diệu đặc tính lai quyết định ─ ví dụ như: Nếu như là đại hạn có nhiều sao Hóa kỵ hội chiếu, thì khả năng giao hữu tuy nhiều, nhưng chưa hết như ý ─ đương nhiên không như ý khán Hóa kị do ở đâu tinh dẫn động, nếu là thiên cơ Hóa kị, thì chủ vuột thời cơ nói cơ các loại sự hoặc là tuyển trạch nhiều lắm, chần chừ chờ.

Như: Tiên thiên trong mệnh bàn cung phu thê có hóa lộc dẫn động, nhưng hậu thiên đại hạn cung phu thê trung tâm có hóa quyền tinh, đến đây đại biểu là có ý hưởng thụ ái tình hoặc cuộc sống hôn nhân, nhưng cũng năng lực trên thực tế và nhân gặp gỡ thì yêu cầu rất cao hoặc là đối nữ (nam) giao hữu chi phối tính quá mức cường… Chờ.

Nếu như: Tiên thiên trong mệnh bàn cung mệnh bị đại hạn Hóa kị tinh đánh vào, mà đại hạn cung mệnh vừa ngồi vào tiên thiên bản mệnh Hóa kị, kể từ đó, mệnh bàn chủ nhân vận có thể nói là đảo mi, lúc này khán dẫn động này cách cục, tùy tinh diệu tính chất mà định ─ nhược thiên cơ thiên lương kình dương hội, khả năng dẫn đến sớm có hình vãn sai ai ra trình diện cô cách cục phát động, truy cứu tiếp nữa, có thể thấy để thân nhân trung tâm người phương nào nghiêm trọng nhất, lúc này đại nhập điều kiện ─ thái tuế nhập quái pháp phán định vì sao nhân, rốt cuộc là tình thâm duyên cạn… . Tự giải quyết cho tốt.

Cung mệnh Hóa kị người đó là có bi kịch ôm ấp tình cảm người đó, thông thường có biết có thể mới làm hiện tượng; tựu ngoại tại khách quan thế giới bình luận, những người này không biết hiện thực, làm theo ý mình, tạo thành làm phức tạp cập tự lòng kết ─ đương nhiên đến đây và viên kia tinh diệu Hóa kị có cực lớn quan hệ, suy nghĩ kỹ một chút.

Người đoán đại hạn thì phải chú ý là “Liên” quan niệm, nếu như một cung vị liên tục ba mươi năm bị hóa lộc đánh tới, thì không nghi có đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cập dệt hoa trên gấm tác dụng; nếu là một cung vị liên tục ba mươi năm bị Hóa kị đánh tới, thì nguyên bản thập phần kiên cố tốt đẹp chính là cung vị cũng sẽ từ từ bị tàn phá phá hư rốt cuộc. Bởi vậy cung vị quá mức phạ liên kị tác dụng, nhược ở thân tình cung vị phương diện, thì dễ nhất gây hoạ, như liên tục ba mươi năm cung phu thê bị kị đánh tới (Tam hợp cũng, giáp cung làm dụng cũng), thì rất dễ ở người thứ hai đại hạn trung tâm sản sinh tai họa.

Đương nhiên quả thực quá trình cần điều kiện đưa vào pháp mới được. Kể trên liên tác dụng, liên quyền, liên khoa cũng có tương đương làm dụng. Liên quyền có khiến người quyền uy, bá đạo tác dụng; liên khoa cuối cùng là lãng đắc hư danh, danh không hợp thực chờ. Loại này liên tác dụng, đặc biệt dễ ở căn nguyên bốn người cung vị phát sinh, đây là bởi vì đẩu số ở an bài mệnh bàn thì thiết kế của cho nên, dần cung mão cung đại hạn Thiên can và tử cung cập mão cung tương đồng của cho nên. Bởi vậy bính đinh, mậu kỷ, canh tân đợi lát nữa có liên lộc đích tình hình, đây là bởi vì tinh đàn đang lúc đây đó hội chiếu của cho nên, mà giáp ất, nhâm quý dễ có liên kị tác dụng, bởi vì giáp ất theo thứ tự là thái dương Thái âm Hóa kị, nhâm quý là vũ khúc, tham lang Hóa kị, đại thể dễ đây đó hội chiếu là cũng! Cẩn thận cẩn thận.

Các vị đối với nhân sự, mong muốn có chút rất căn bản thời gian khái niệm. Ý tứ của những lời này nói là: Nhân loại gặp được các loại các loại bất đồng sự, tuyệt đối không thể dĩ dĩ đồng loại lòng của thái để đối đãi, nhược tái cẩn thận hơn nói rõ còn lại là: Nhân sinh có một số việc là cả đời sự, có chút bất quá là mười năm, hai mươi năm sự, có chút bất quá là ba năm, ngũ chở, thậm chí một năm rưỡi nữa sự. Ta vì sao nói như vậy ư? Bởi vì … này dính đến đẩu số thực tế thôi trắc thì ứng dụng quy tắc, cái này cũng dính đến cái gọi là đẩu số hiện đại hoá nỗ lực, đại gia không nên tùy tiện quên quá khứ.

Thời gian quan niệm đối đẩu số hệ thống là thập phần quan trọng, cũng là đang xây lập khoa học hóa số phận thôi trắc thượng là tối trọng yếu một. Như trên sở đề cập: Có một số việc là suốt đời tính, ví dụ như cha mẹ của ngươi, huynh đệ tỷ muội, của ngươi tử nữ, thân thể của ngươi thể chất… Chờ sự, suốt đời chỉ có thể phát sinh một lần người, một khi bị “Định vị” thì không pháp có to lớn cải biến.

Phụ thân của ngươi là hai mươi ba năm thứ thuộc giáp tuất năm thứ, vị trí của hắn ngay tuất cung, đái nhập Tứ Hóa giáp liêm phá vũ dương, lai thôi trắc một sự tình. Con của ngươi là quý dậu năm (dân quốc bát mười hai năm) sinh, thì vị trí của hắn ở người ta lưu niên cung tử nữ, tịnh thủ quý phá cự âm tham đến xem.

(nơi này có tranh luận, vì sao không nhìn dậu cung mà khán ngọ cung ư? Bên này liên lụy tới một suy lý vấn đề, do người ta quyết định ─ ở người ta trên mệnh bàn tìm được quan hệ tựu y mệnh bàn chỉ thị, điều không phải mạng ngươi bàn có khả năng dành cho người thì dựa vào thái tuế nhập quái pháp. Chích căn cứ của ngươi ra thời gian sinh, tuyệt đối vô pháp xác định phụ thân của ngươi là hai mươi ba năm thứ, mẫu thân là hai mươi tám năm thứ, có lưỡng người ca ca, một người muội muội các là bao nhiêu năm thứ người. Nếu có năng lực thôi trắc người, thì kỳ lo lắng không chỉ là ngày sinh tháng đẻ nhĩ, đó là có một chút ý nghĩ của quá trình vẫn chưa hoàn toàn báo cho biết. )

Trở lại là cái gọi là mười năm, hai mươi năm sự, loại này ví dụ như ở tình cảm hôn nhân thượng hoặc là sự nghiệp tuyển trạch thượng, hoặc là phòng ốc ở lại thượng đẳng đều là trong đời thông thường người. Đang suy nghĩ kể trên sự kiện thì, đại hạn cung vị tựu thập phần trọng yếu, đương nhiên cái gọi là “Định vị” canh phải cẩn thận tự định giá. Ví dụ như: Bản trong mệnh bàn cung điền trạch tốt, thế nhưng đại hạn cung điền trạch rất kém cỏi, lúc này phải suy nghĩ một chút, nhược người này hơn thế trong vòng mười năm mãi phòng ở, thì nhà cát hung ứng với rơi vào tiên thiên bản mệnh cung điền trạch thượng khán, thế nhưng đại hạn cung điền trạch yếu là chỉ khả năng cần cho vay chờ thủ tục. Về phần ngắn hạn chuyện, như học ở trường, hôn nhân tình cảm, cầu chức… Chờ cũng có thể là ba năm ngũ chở tựu từ phát sinh đáo kết thúc, thậm chí trong vòng một năm tức đi một hồi sinh tử ư! Ngắn hạn chuyện, lưu niên biến hóa rất trọng yếu, nhiều lắm tham khảo một chút đại hạn đích tình hình. Về phần lưu nguyệt cũng là như vậy khán.

Vì sao đẩu số coi trọng như vậy thời gian, bởi vì … này phía liên lụy tới một đẩu số triết học chung cực tự hỏi: Đẩu số trên căn bản là dĩ người ra thời gian sinh, lai dưới đây thôi trần bố trí ra mọi người sinh mạng hình thái, ở trong đó đối với không gian khái niệm là xa trễ đang lúc trọng yếu. Cuộc sống của con người, đại thể thượng có thể do thời gian cập không gian lai định vị, biểu thị ra cả quá trình, đẩu số ở trên không đang lúc thượng sử dụng không cao, trình bày bộ phận điều không phải rất nhiều (duy nhất ngoại lệ là cung điền trạch, đẩu số bởi vậy phát triển ra địa hình, địa vật, phương vị chờ không gian khái niệm ─ đến đây bộ phận lúc rảnh rỗi hội ở phía sau lại thêm dĩ nói rõ), mà khiến trên căn bản thời gian tố làm điều kiện đưa vào pháp trở thành là tối trọng yếu cơ bản tham số một trong.

Bởi vậy, người ta một năm kia nhập học, tương đối với người ta kế tiếp mấy năm học ở trường biểu hiện có ảnh hưởng; người ta một năm kia tiến nhập một nhà công ty đi làm, tương ảnh hưởng ngươi ở đây đến đây công ty biểu hiện; đồng dạng tình hình, người ta gặp phải một năm kia lần thủ trưởng, ở một năm kia gặp phải, cũng tương ảnh hưởng ngươi và hắn chung đụng tình hình; ngươi và bạn gái của ngươi ở năm nào gặp nhau, nàng là một năm kia thứ người đều muốn ảnh hưởng các ngươi đang lúc gặp gỡ đích tình hình. Mặt trên các loại thôi trắc cách, kỳ thực phía sau triết học đều là đến từ vu đối với thời gian đến đây nhất tham số ứng dụng cập mở rộng. Bởi vì ngươi năm nay nhập học, sở dĩ năm nay sẽ đối với ngươi học ở trường thời gian tới sản sinh tác dụng, đáp lại đáo hiện thực mặt hay đại nhập lưu niên Tứ Hóa tinh thôi trắc cát hung. Một năm kia tiến nhập công ty, đến đây năm Tứ Hóa tinh tương vẫn tác dụng đáo người ta ly khai đến đây công ty (kỳ thực công ty một năm kia sáng lập, cũng tương ảnh hưởng người ta ở công ty thái độ cập phát triển trình độ). Một năm kia gặp phải một năm kia lần bạn gái, cũng dụng phía trên thái độ lai đối mặt.

Đẩu số phương pháp quy tắc tương điều kiện đưa vào giống nhau chuyển hoán thành thời gian nhân tố, nhược là sinh vật, thì dựa vào kỳ ra đời âm lịch năm ngày kế kỳ can chi quyết định ở trên mệnh bàn vị trí, mà cát hung thì dĩ Thiên can thủ Tứ Hóa tinh phán định cát hung. Nếu là hạng mục công việc, thì dựa vào kỳ phát sinh thời gian, thủ Thiên can Tứ Hóa tinh lai quyết định cát hung; nếu là thảo luận sự nghiệp, đương nhiên tựu dĩ đương niên lưu niên Tứ Hóa đối đương niên lưu niên sự nghiệp cung làm dùng để khán. Phía trên kỹ xảo là cái gọi là “Định vị” triết học cập nguyên tắc. Người ta nếu có thể đầy đủ lý giải, thì đẩu số tiến thêm một tầng, đã sắp tới liễu. Ghi nhớ kỹ ghi nhớ kỹ, ta một đoạn này nói trước đây không ai thảo luận qua, kỳ thực đẩu số thôi trắc kỹ xảo ngoại trừ phía trước ta sở nói cái gì tinh diệu tính chất, Tứ Hóa tinh, cung vị biến hóa ngoại, về kể trên quy tắc cập phương pháp mới là khiến cho người ta từ Tứ Hóa, cung vị, tính chất sao sương mù dày đặc trung tâm ré mây nhìn thấy mặt trời yếu quyết.

Ta cường thịnh trở lại điệu một lần, đối với chuyện, thì chúng ta dụng mười hai cung lai phân chia kỳ vị trí, sau đó dùng việc này phát sinh thời gian tới lấy Tứ Hóa tinh, phán định cát hung; đối người mà nói, chúng ta thủ kỳ ra đời thời gian là trung tâm, quyết định kỳ vị trí, tái thủ bao thuở gặp gỡ (có lẽ thuyết sản sinh liên quan, một loại khác thuyết pháp là hắn ở tánh mạng của ngươi trung tâm xuất hiện) tức gặp nhau thời gian tới lấy Tứ Hóa tinh, nhất có tác dụng, bình định ở giữa hỗ trợ tác động. Nhớ kỹ: Phát sinh thời gian nói cung cấp cho chúng ta định vị chuẩn tắc, phát sinh hạng mục công việc cũng là chúng ta định vị chuẩn tắc một trong. Đẩu số hay ở phía trên này phát triển ra tới thôi mệnh kỹ xảo.

Như vậy nói cách khác: Khi ngươi biết mười hai một cung vị ý nghĩa, hơn nữa khái niệm thời gian, người ta mình có thể phát triển “Mình” đẩu số. Tự nhiên, người ta đến lúc đó hội thật nhiều ngạc nhiên chuyện cổ quái có thể tới đàm, ta lấy một thí dụ: Ta ở mỗi năm mãi nhất bộ ô tô, có thể không thôi trắc đến đây xa thời gian tới mấy năm tình hình? Kỳ quái, đẩu số vừa không có ô tô cung, chẳng lẽ là khán cung thiên di sao? Kể trên tìm cách có hay không hợp lý? Bởi vì thiên di có địa vị xã hội, mặt tiền của cửa hàng ý tứ, nhược tương ô tô đặt ở đại hạn hoặc lưu niên cung thiên di, thì người này mua xe hệ là thân phận, kỳ thực cũng không phải là thập phần cần dĩ thay đi bộ bất khả. Nhược do sự nghiệp cung đến xem, còn lại là đại diện người này cột lên ban cần, bình thường là thông xe bất tiện hoặc là lữ đồ rất xa, hoặc mở rộng sự nghiệp cần. Đương nhiên nhược lúc này sự nghiệp cung và tiên thiên cung thiên di trùng hợp, đại diện người này mua xe có song trọng tác dụng.

Kế tiếp dĩ khán cung vị tam phương tứ chính quyết định ô tô phẩm chất cập tính năng: Nhược tam phương sai ai ra trình diện đại tinh hóa lộc chờ thì biểu thị đến đây xa là xe mới; nhược hội chiếu dương đà hỏa linh kiếp không chờ sát tinh, thì đến đây xa là trung cổ xa. Mặt trên đề cập hóa lộc hóa quyền biểu thị ở bên trong xe bộ trang bị, lãnh khí, âm hưởng chờ phân phối đầy đủ mọi thứ; Hóa kị thì chủ xe có làm phức tạp; nhược sai ai ra trình diện cự môn Hóa kị thì chủ khí còi ô tô dễ phôi; thiên cơ Hóa kị trưởng máy món dễ phôi; thái dương Hóa kị chủ dẫn kình dễ phôi; vũ khúc Hóa kị chủ dễ sinh tai nạn xe cộ, nhu Bản Kim hao tài tiêu tai… Chờ.

Về phần tương lai thôi trắc còn lại là dựa vào tự đại nhập tương lai Tứ Hóa tinh, khán có hay không có hóa lộc hoặc Hóa kị xung động mà định. Nói thí dụ như người ta lưu niên xung động vũ khúc Hóa kị đáo khí trên thân xe, thế nhưng người ta lưu niên cung thiên di vẫn chưa có hung tướng, lúc này đại diện người ta có thể là xe tá người khác sử dụng thì phát sinh ngoài ý muốn, đương nhiên nếu là mình cung thiên di rất hung, tám phần mười là chính gây hoạ. Đương nhiên, người ta do này tinh diệu phát động có thể kết luận tai nạn xe cộ nguyên nhân, ví dụ như vũ khúc Hóa kị vừa dẫn động kình dương, rất dễ là một thời vượt qua dẫn đến truy va chạm, tối hậu hoa chút tiền lẻ thỉnh công ty bảo hiểm sửa chữa. Đồng lý cũng có thể thôi trắc đụng vào xe gì tử: Ví dụ như như như thất sát, phá quân, tham lang phần nhiều là xe vận tải, xe tải, nếu là tử vi, Thiên phủ, thiên tướng chờ phần nhiều là vào bến kiệu nhỏ xa, thiên cơ hay máy xe, cái khác như thiên đồng, thiên lương chờ đại khái hệ ước năm mươi vạn dưới sản phẩm trong nước xa, quay về với chính nghĩa khán tam phương tứ chính quyết định, khán có hay không đối phương cũng có thác… . Quay về với chính nghĩa đẩu số hay mấy thứ này, suy nghĩ nhiều, nhìn hơn tựu một bí mật gì.

Vừa ví dụ như: Ta nuôi một cái nhỏ điểu, thấy thế nào? Hoặc là thuyết ta năm nay nuôi cá, thế nào thôi trắc? Nuôi chó… Đều giống nhau. Đầu tiên là mục đích ─ đây là chỉ sự hạng, nuôi chó đảm đương nghề phụ kiếm tiền thì khán cung tài bạch, đương sự nghiệp đang làm tựu khán sự nghiệp cung, nuôi đến xem môn lo cho gia đình khán cung điền trạch, nuôi lai đậu thú di tình khán cung phúc đức. Cẩu nhìn như vậy, điểu hoặc cá cũng là nhìn như vậy. Khán tam phương tứ chính thị phủ có vọt tới không tốt tinh diệu, vọt tới biểu thị dễ nuôi bất hảo, sinh bệnh… Chờ, do tinh diệu đặc tính cũng có thể đề cử đến đây động vật đặc tính, là thông minh, linh hoạt, còn là a ngây ngô một… , tối hậu cũng có thể thôi trắc bao thuở kết thúc… . Quay về với chính nghĩa đồng dạng mạch lạc, đại gia tỉ mỉ cân nhắc một chút, tự có tâm đắc.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

紫微斗数简明全教程

紫微斗数的特点

“骏马能历险,力田不入牛;坚车能载金,渡河不如舟,舍长以就短,智者难为谋。

”学习使用一种预测方法,就必须了解它的特点,而要谈论其优缺点,就不能抛开它的应用环境。

提到“紫微斗数”,内行人总是习惯说它:“位居五大神数之首,素有“天下第一神数”之称”;外行则只知其为古代星占学的一种;而一般爱好者则会说: “据说预测事物很精细、很准确,然面对一张由一百多颗星曜组成的命盘,一般人都会茫然失策,难以学习掌握。”那么客观地讲,“紫微斗数”究竟具有那些特点呢?

1、直观、形象的内涵

斗数推命,是通过许多星曜的不同变化组合,得出一条条断语的。每个星曜即是一个赋予特定象征内涵的形体,你可以把它看作一个具体的人物,或者视为一个特殊的事物,或者当作一种自然的状态,总之它不是一个抽象概念。例如,“贪狼”星:属甲木,为物欲之星;其气属癸水,为“桃花”之星。你可以把它想象成《封神演义》中以色迷惑君王的妲己,或是原始森林中生机昂然的大树,或是从黄土高坡飞流直下的大河……。欲望本身不是坏东西,人类文明的进步就在于永远不满足、永不停息地追求,然而超越现实无休止的欲望犹如泛滥的河水,只能带来灾难。同理,贪狼星系(与其他诸星同宫或会照)结构良好时,则主人生积极的变化,甚至可视为才艺的表现;贪狼星系不佳时,则主人生消极的变化,常常因为欲望过甚而招致烦恼甚至灾祸。在斗数中,最著名的格局是“火贪格”和“铃贪格” (其中“武贪”最佳),主人横发;而素有“桃花犯主”的“紫贪”格等,则易坠落风尘。

2、精细、准确的推论

每一种预测方法,只要做到充分把握,都可推断出精细、准确的结论。紫微斗数预测体系,由于自身信息量很大,更容易做到这一步。例如斗数论“进财”,可以推出准确时间(有时可精确到日、时)、进财方式、方位、多少、储积开销、合作者情况等等。比如,何宫干化禄入财帛表示进财的方式,疾厄是官禄的田宅,疾厄禄入财帛,表示开公司办工厂等我设场所、让顾客上门的进财方式;福德宫代表的是一个人的精神享受和思想活动,福德禄入财帛,表示从事自己喜欢、崇拜的行业或者与宗教、神秘文化、人生观有关的活动为进财方式。

3、大众、专业化皆宜

任何一门学问,如果没有大众的支持与参与,就如一条在浅水行驶的大船,是注定要搁浅的。一个体育冠军,来自成千上万名爱好者对理想的追求;一个科学家,出自无数学生对大自然奥秘的热衷;明天的术数大师(专家),必定是今天众多爱好者中的普通一员。那时的术数研究整体水平如何,取决于大师的数量和质量,而这又与今天爱好者的学习状况分不开,因此普及术数教育势在必行。在众多的术数方法中,紫微斗数成型最晚,一方面由于博取众家之长,更适宜专业化研究;另一方面由于其论理方式接近现代生活,更易于被广大民众所接受,加之近些年来海外同胞对此的普及、开发,尤其将难以背诵理解的古歌诀、赋文予以表格化、通俗化,使得一般文化水平的读者,也能对照书本对其命运情况了解个大概,所有这些都为它的大众化普及和专业化研究,奠定了良好基础。

4、注重统计验证

与四柱推命术相比,斗数的理论古籍显得非常少,这无疑给后来的研究者带来不少困惑,但同时也使得统计验证工作得以充分发挥,然而如何正确对待统计验证所得到的“第一手资料”,决定着紫微斗数能否健康发展。加强理论基础的研究,要首先从继承出发,摆脱现代重逻辑推理思维的束缚,客观对待古人的推论观点。例如,“女人七杀坐福德宫必为娼婢”,今虽不验,但在不允许女人开创的古代社会中,此论也许是非常准确的。再如,太阴不喜落陷,但在卯宫落陷守命称“反背”,只要有辅佐诸星会照,则为大富命格,现代验证此论非常正确,然为何如此?说不定此谜的解开,会由此引出一系列新的推断原则。

5、把握重点

面对“满盘星斗”茫然失策,加上生年和各宫干的四化飞星,更使人眼花缭乱,这是每位初学者的共感,这除与推论思路缺乏以外,和斗数论命使用概念过多有直接联系。斗数概念,一是星曜,二是宫位,三是四化。其实,一般论命,没有必要将一百多颗星曜都用上(某些星曜是重复的);宫位的概念,也不是越复杂断得就越精细、准确;四化飞星,只是特殊思路的一种配合,原则理解了就会运用自如,没有必要分门别类推论熟记(某些书中的诸条推论有些根本与实践不符)。因此,学习紫微斗数,一是要在实践中训练自己的推论思路;二是要在实践中过滤已有的概念,使其在满足需要的前提下越少越好、越精越佳。

以上五大特点中,每位读者可以根据自己的学习实践,将它们按优点、缺点归类,不必非要与他人意见苟同,因为斗数推命只是我们了解人生未来的一种工具,待到对这种工具有了一定了解之后,加上自己对它的把握程度,你自然会作出喜恶之判断,是弃是留自有分晓。

数学习的重点

紫微斗数的历史及其发展,已经不甚清楚,也无须太注意,全不知道也不影响对紫微的认识;若有兴趣,近四十年的发展倒可在文献中找到,但也只是茶馀饭后的聊天。

重要的发展是在约十多年前,自慧心斋主在中国时报上介绍紫微斗数后开始至今,这部份的发展十分具有价值,值得介绍及探讨,笔者有空将在后面介绍,名称应该是「紫微斗数过去十年的发展─从唯心论到心物合一」。

紫微斗数学习的重点,以笔者今日的理解,重点大概可以分成下列几项:一是星曜性质,二是四化星的变化,三是宫位的变化。

一、星曜性质:

斗数自排命盘开始,在命盘上所写的一些特殊名词,如紫微、天机、太阳、巨门、天府、火星、文昌…等,都是所谓的星曜。大致说来,这些所谓星曜都只是一些「象徵符号」,并不代表它们和天文学有任何关系,所以有一些人的说法说斗数是用「虚星」,就是代表这个意思。

斗数据说有百多颗星,其实常用的不过四十颗左右,其它多半是好看而不中用。这在后面会再提。

斗数的星曜性质是多面性的,在每个不同宫位,有不同解释,但是其基本特性是不会有什么变化,例如:天机星,代表有灵活、机动、活泼、思虑…等特性;在命宫表示此人聪明、机智、灵活…;在夫妻宫表示此人感情不定,易见异思迁;在财帛主此人进财门路多而灵活…等。

星曜性质中要特别注意「格局」,格局是某几颗星会照在一起所生的结果,其作用有点类似「化学反应」,其作用远比单纯的「物理反应」─单颗星─来得重要,例如:巨火羊─终身绎死,代表此人做事心态急切激烈不当,自寻烦恼,搞到不可收拾。有一点要特别特别注意,这些格局的发生效果,要以四化星引动才算,否则也是没有作用。切记切记!

星曜性质的记忆法是八仙过海,各显神通,但笔者有些速记法,或能助大家一臂之力,当在后面一一写出。

二、四化星的变化:

四化星的作用算是斗数内的一大窍门所在,十分重要,但与星曜性质关系极为密切。四化星是化禄、化权、化科、化忌四种特性。简单说:化禄是顺利、享受、得到;化权是坚定、执着、权力;化科是名声、学问;化忌是困难、阻碍、不轻松。

四化星的重点在「化」上,化是变成的意思,或是说加强某一方面的徵兆之意。所以以巨门一星为例:巨门化禄代表易于由口舌方面得财,所以可能有演讲、上课、法律顾问之类的事实来呼应。化权的话,则代表说话有权威,言出必行,众人听从等现象;化忌表示说话得罪人,说话引起风波等现象。注意一下,巨门为何不化科,这其实是因为巨门早已具有科的特性:大嘴巴的人不是到处都很有名吗?

四化星仍然要和宫位牵上关系才能看事情,所以二者很难分开,切记切记。甚至单从四化星的化星及宫位就能推测一些大事,这在宫位变换中会说明。

近来有些人已经放弃化权及化科,只采用化禄及化忌,这种人以了无居士为代表。其实他的看法不完全,化禄化忌外,化权及化科仍有重大的人生作用,不必要一定跟随这批人。

四化星的表如:甲廉破武阳、乙机梁紫阴…等是一定要背。四化星的排列有些规则性,如今已被整理出来。此部份有文献可以参考,如:紫微斗数导读─星曜解说篇,陈世兴,尖端出版社,一百七十页到一百八十七页。

三、宫位的变化:

紫微斗数命盘一共十二格,但有十三个宫位,分别是命、身、兄弟、夫妻、子女、财帛、疾厄…等。其中身宫可能出现在命、夫妻、财帛、迁移、事业、福德六宫位。每一宫位代表的是某一个方面或是某一种关系,而人生被斗数分成十二个方面来探讨,诸如个性、友情、兄弟间、爱情、伦理方面的亲情,如父母、子女或是如对财富的看法,人际关系的追求,事业心的强弱,居住环境的品质,精神生活的要求…等,就斗数而言,是人生,人生亦由此中探讨。

因为宫位代表的是:事的发生,所以有时代表的是心态的种种迹象。若是结合四化星,就会有许多事情产生,例如:某某人其本命夫妻宫化忌,但大限夫妻宫化禄,这通常表示此人容易发生外遇,这是可解说成对于感情的观念不当,但又有机会可以享受爱情的滋味;若是已婚者,则容易有外遇产生;若是未婚,则容易有遗弃或负心的现象产生。

上述三者是紫微斗数的重点所在,实际上在推算时,三者缺一不可,只要有一观念不对,则推论之事容易产生错误。但是今日千万要了解,单凭上述三者仍不足以作出正确的论断,其原因所在就在于条件的输入,状态的代入是也。

条件、状态的代入是今日斗数观念与古代斗数差别的所在。千万了解命盘上凡是和他人有关系或关连时,则必须要有此人的资料才能做合理的推算,例如:和某人交朋友,若没有他(她)的资料,则我们无法推测其后的交往情况;又如:要了解你和兄弟姊妹间的感情,就必须输入兄弟姊妹们的条件;而输入条件之法,则以「太岁入卦」法最为有效及正确。此法是紫云先生首次着书提出的。紫云先生指出:以个人不同的生肖,代入命盘中,根据位置的三合、星曜性质、四化星来推定与命盘主人间的关系。这使得斗数大大向外跨了一大步,因为现实生活中,许许多多的事都牵涉到他人,当输入此人的条件后,当可更正确推测人我间的互动,所以了解太岁入卦法是斗数更进一步的重要技巧,切记,切记。

斗数的推测方法

斗数用来推测人的命运,有两种情况。一是巨观的,从一个人的一生方面着手,然后至十年运(大限),最后到流年(一年运)。

另一种是被称为微观者,以每天、每个时辰发生的事为探讨的目标。大致说来,二者所用的方法相同,只是星曜特性的应用要稍微变化。

由于巨观者较为实用,且多能解决人们心中的疑惑,故一般论命多以巨观为主,微观则待巨观法则已十分成熟,自然手到擒来。

若由巨观来下手,则有许多事项要加以考虑,然后才能推测到事实的发展及过程及结果。

第一部份:本命命盘

拿到命盘,第一是要确认时辰的正确否,再来是了解整个命盘的结构,确实了解星曜特质,看是否形成了格局,看看四化星的引动,这和格局是否有发动有关。

看命盘本身,先由命宫开始,因为命宫是其他各宫的枢纽,命宫决定性格,特性将左右对其他各宫的心态,这是一个重点,需注意。

接下来看身宫,因身宫有加强作用或修正作用,所以是一个需要修正的宫位。此处需说明:加强作用是指:身宫在那个宫位,则此人一生所注意的重点就是在身宫之位置。例如:某人身宫与夫妻宫重合,则此人一生所追求的目标,主要是幸福美满的家庭生活;又如身宫与迁移宫重合,则此人这一生的目标乃是在于:圆满的人际关系或者说得到别人的尊重与敬佩,因此就算其他某些方面并不如意,但其人亦不甚在意。而修正作用系指:个人的性格将逐渐随年岁之成长逐渐有身宫星曜特性转变之特性。例如:某些人,其命宫是空的(没有十四主星,后面解释),但其身宫有星,则可能早在二十馀岁,身宫星曜就会逐渐发生作用。

看命盘的星曜特性,不是只看命宫中有那些星曜,斗数的规则是在于三方四正全面参考─列入考虑才是。下面说三方四正的道理,三方是指除命宫本宫外,财帛宫及迁移宫和事业宫三者宫中的星曜皆会影响人的性格。这种规则使得斗数形成一种特色:十四颗主星会被大致分成几组星群,例如:紫微、天府、天相一群,七杀、破军、贪狼一群,天机、太阴、天同、天梁为一组,最后是太阳与巨门成一组。其中紫微、天府、天相与七杀、破军、贪狼等有可能互相会照,而天机、太阴、天同、天梁则会和太阳、巨门互相会照。此处会照的意思是指:某一颗星曜出现时,则其三方会出现某些星曜,就斗数规则而言,会照指的是它们有产生作用的可能性。另一个东西是四正,即三方再加上夹的作用,夹的意思是指命宫两旁的宫位,即兄弟姊妹宫与父母宫的作用。当有成对的星曜存在于兄弟宫及父母宫时,则会产生作用,例如:文昌、文曲,一在父母宫,一在兄弟宫,则可生作用;另外如:劫空、火铃、辅弼、禄存及化禄夹等皆算「对星」。

大家可以思考一下,斗数如此设计是否有道理,道理何在?命宫尚需考虑财帛、迁移、事业,有时甚或考虑父母及兄弟的作用,若仔细思考这种关系,则当可更了解斗数系统中的社会概念,若以此再考虑实际社会中的生活,一定可以使你更理解所谓「人生」到底是什么东西。例如:斗数中夫妻宫的好坏由:夫妻、迁移、事业、福德,有时兄弟及子女亦有作用,这如何理解呢?大致可以如下:一个婚姻的成败,除了由自己的婚姻观念左右外(即夫妻宫中之星曜特性),尚有其他因素决定,如彼此间的社会地位─即门当户对的观念(迁移宫),又如事业的成功否又影响家庭生活之成败(事业宫好坏),又如心灵方面的契合及要求或是福气的深浅亦影响感情及婚姻的稳定性;最后是男女之间的性生活或生育下一代以及兄弟姊妹或朋友间的影响,这都会影响恋爱或感情的成败。这些种种都与感情或婚姻有关,所以若以现代术语来说:感情或婚姻,斗数以社会地位、事业地位、心灵感受(享福欲望)、教育观点(性生活)及同侪团体等共同影响。若讨论目前社会学家讨论家庭的功能:伦理的、性的、经济的、社会的、心理的…等,真有异曲同工之效,盼仔细思考其间的含意才是。

紫微斗数中有一些宫位是可由自己意志决定,有些则是自然决定的。自然决定者如:兄弟宫、子女宫、疾厄宫、仆役宫、父母宫。自己意志决定者:夫妻宫、财帛宫、迁移宫、事业宫、福德宫。至于自己出生无法决定但后来却可以自由意志决定的是:田宅宫。千万了解:命盘上显示的星曜特性等东西,只是代表命盘拥有者对于此项事物的观念或者说是意识形态。并无法据以推测吉凶,若要推测吉凶,一定要代入「条件」才行,例如:想要推测命盘所有者和兄弟姊妹间之感情,需要了解各兄弟姊妹的出生年次,代入命盘中。这是所谓「太岁入卦法」。

附记:太岁入卦法之应用亦不简单,但基本原则可在此告诉各位:例如你姊姊是五十七年次,岁次是戊庚年,则取用戊干来取四化星:戊贪阴右机。此时看看贪狼化禄是否有进入你的命宫或是命宫的三合,那就是说你姊姊对你的付出是不求回馈的,或者说你姊姊对你有好处,当然你姊姊贪狼化禄若使你命宫能形成双禄来夹,效果一样。另一方面若是其化忌有进入你的命宫,则表示她与你不易有好处,甚或是她天生会妨碍你。至于你姊之个性则须以申宫为主,参考申宫的三方四正,因此决定其个性─此时须要代入其戊贪阴右机四化星之作用,同时与命盘中已有之四化星一起参考。

至于你与五十七年次姊间相处之情形则是如此判定的:一、若是申宫位置在命盘主人命宫三方位置上,表示其姊之个性与命盘主人相近,较易沟通理解─此处是由于若出现在三方上,则其星曜将大部分相似─注意前面所谓星群的概念。二、讨论戊贪阴右机对于命盘中兄弟姊妹宫的作用,若化禄作用强或会照,表示彼此感情不错,化权则表示兄弟姊妹间其支配性强,若是化忌引动则代表其间感情不顺或其他不利的事。这是太岁入卦法的基本概念。当然太岁入卦法也可以推算大限十年运或是流年运,但有其限制,千万记得,不可一概全面膨胀。事实上兄弟姊妹如此看,父母也是如此,代入父母的生年干决定,看父母地支的位置决定其性格。男女间感情也是如此推测,老师或指导教授也是如此,上级长官亦是如此,同学朋友都是如此。太岁入卦法复杂的是两个宫位间彼此互动的关系─这才真正是太岁入卦法的精要所在,前面已稍有谈到,后面自会再仔细分析。

流年

在讨论此部份前需要先讨论一个派别的问题。对于每一年运气的看法,一般说来有三种:

第一种以流年为主,即今年是癸酉年,则流年命宫在酉,代入癸干四化星入命盘来探讨。

第二种是小限派,此派是利用小限来看,即今年丙午年次为二十八岁,找出命盘中小限为二十八岁之宫为命宫,取命宫上的四化星来看今年运气。第三种是互相参照看─即流年看环境变化,小限看心态改变之类的事。今日以笔者的了解,当以流年派为主要的正统大宗,后来的学者只要利用流年法即可正确无误地推测事情,不必旁及其他。

一个想法:武当拳、少林拳都是博大精深的,一辈子钻研都未必能有多大的成就。若只是武当拳学两三套,少林拳也搞三四套,想要打遍天下这完全是唬人的。学者不必去搞什么合参之类的东西,是武当拳术的高手,自然也是天下的高手,这是无庸置疑的。今天所告诉大家的方法都没有任何奇特,不须任何天启式的玄思,任何人踏着这个脚步,总有一天你会发现自己的道路。斗数的道路事实上是越走越宽阔。

斗数的哲学及规则大家只要能够了解,再回首,那些所谓星曜、四化、宫位,都很容易了然于心,从而到后来根本不需要任何他人秘诀,当下就是想当然耳,随事应对命盘,完全无懈可击。关于整个斗数的哲学概念,后面有空将再阐扬。其实今日社会人类所面临的政治、经济生活、社会群体交往、人与人间的互动…等皆与古代社会出现巨大的差异,而且是更加复杂的过程。试想如果斗数是所谓统计学的话,则如何能进行上述一系列事情的探讨呢?盼大家好好想想:统计学大家是否把它看得太伟大了。

说得更明白一些:斗数是一个完整的体系,它不仅足以自圆其说,甚或可以由你自己加以发展出任何秘笈所未有的东西。那也就是说:斗数本身具有现代化的能力。

此处愿意给大家一个例子:一个人流年田宅宫有巨门坐守,会照天机、文曲等星,且有禄存及流年禄存引动,则我们可以推测:此人今年可能为家中添购一台收录音机类的音响。这是如何看的呢?很简单,巨门是指能发声,机械就是天机星,文曲是琴棋书画、卜算星易等才艺,但也代表音乐、美术、劳作等,流年禄存冲动是物品,综合考虑,当是音响之类的东西,若加上巨门化权,则此音响喇叭的功率当不小─为高功率者,另一可能系另外一并买伴唱机或卡拉OK机等机组。那么试问:电话故障怎么看?田宅宫中天机巨门为电话,天机或巨门化忌皆可能导致电话故障或线路不稳。那么打字机是什么?电视又该是什么?微波炉又该是那几颗星?大家仔细想想。这部份是星曜性质的自我发展结果,原则不难,用心即通,切记切记。

流年的看法,其实与大限差不多,自流年命宫中的星曜特性下手,再看四化星(流年天干四化星,如今年癸酉年取癸破巨阴贪),看四化星对流年宫位的冲击效果如何,再来看四化星对大限或本命的冲击效应,再看看到底是何宫位被四化星引动。

例如:某位女孩流年的四化星贪狼化忌化在流年的福德宫,又会照大限的化忌,则代表此年这女孩精神方面将有困扰发生,即为什么东西所苦;再深究其中,因流年贪狼化忌和大限武曲化忌夹大限夫妻宫,而大限夫妻宫原本有化禄,又会照流年的禄存及化权星,此代表此女孩今年将为情所苦,原因是因为她对于男女的要求及注意事项浮现,且同时有两个男孩子供其选择,但她难以下决定─他们各有优缺点,很难下定论(来自个性、社会地位…等),此时需要太岁入卦法才能一探究竟。

所以就如我前面所言:斗数系统到流年一共是三层结构,基本的,第一层是本命命盘部份及出生时天干所取出的四化星;第二层是大限命盘的部份及大限宫干中所取出的四化星;第三层是流年命盘部份及今年流年(如八十二年癸酉年四化星由癸干来取)四化星。这三层部份,基本的第一层是本命命盘者,而实际表现的是流年命盘所显示的。而大限则居于传承作用,亦即本命命盘是根本,是骨架,大限命盘是肌肉、神经,流年命盘是表面皮肤及五官。但是这么说只是非常普遍化的情形,对于特定的事,则涉及到条件的输入,如此才足以论定事情的吉凶。

例如:一个人本命事业宫化忌,大限事业宫又化忌,流年事业宫也化忌,是代表此人一定一败涂地或是被炒鱿鱼?当然不是这样子的,否则同一张命盘的人将无一避免,这是十分可笑的说法。今日的解释是:这些人在不同的时间,开始从事不同性质的工作,因为他们对同一运气有不同的反应。也因为上述的原因,人们彼此命运不同─这仍是归究到我前面所探讨的斗数哲学原理─来自时间出发点不同,事项差异所致。

前面所说的方法是一般化下的情形,判定一些特别事项则有待「重点宫位」的确认,这个要点也是紫云先生提出来的。紫云先生对斗数的贡献,实在十分巨大,他对于斗数技巧的提升简直有如:天不生仲尼,万古如长夜。斗数这十年来的发展,在技巧方面的推进及发展,有九成来自紫云先生的大着,他这些书是初阶者更进一步的敲门砖,盼学者多加注意。笔者所陈述的方法,许多亦是来自紫云大师的概念,只可惜今天紫云大师尚未写出他对整个斗数体系的了解或是整个斗数的哲学观,而仍然辛苦地在启迪后进─怎么看人际交往、如何看上司,如何看田宅、风水…。在此只能希望他早日完成,则斗数之进展当更不可限量。

重点宫位是斗数方法中定位的问题,那一件事情,到底在命盘中的那个位置,例如:工作一事而言,有先天本命的事业宫,大限的事业宫,以及流年的事业宫三层结构;一个人炒股票赚钱,到底看本命的福德,大限的福德,或是流年的福德宫?这规则是这样子的,那一个宫位位被引动的情形较激烈,则以之为重点宫位。

上面那一句话是指:四化星的引动及格局是否发生作用;例如三代忌引动比两代忌作用大(三代忌指本命的化忌,大限的化忌及流年的化忌),两芍傅氖潜久按笙藁虮久傲髂昊蚴谴笙藜傲髂甑募桑虼怂杉屑桑捅人杉欣吹貌遥凰患新唬捅然嵴账磺俊R桓龉蝗粢患新唬顺墒侵氐愎唬览恚睬蠊墒型痘叩剿梢5鹿蔷鸵⌒奶桌巍U舛ㄎ晃侍庖惨尚顷仔灾省⑺幕羌肮患浠ハ嘧饔镁龆ǎ蛐⌒模裨蚺穆砥ú怀桑牡铰硗壬峡刹惶谩?/P>

另外连续的观念也是应用在流年中的。有了定位法后,重点宫位找出来,接下来推测重点宫位的消长,就用四化星来推测(有时候不只用四化星,流年禄存及擎羊陀罗皆要考虑)后来之表现。例如今天外出到外地工作,将工作定位在先天迁移及流年事业宫上,到了明年,看甲戌年四化星对日宫的作用,如果是三合禄科权,又双禄来夹,明年当有升迁机会,并有加薪作用。其他各年就各自依序来推测。若是长期工作,则参考大限的四化星作用及下一个大限的四化星作用,因此可决定工作的过程及得失。

最后一个概念比较奇怪,紫云先生称之为「缘起缘灭」─是用以判定一件事情的发生及结果的方法。这方法要对于四化星的引动概念十分纯熟才可以得心应手,学者可以参考紫云先生的大作,「斗数论求财」等书。当然有时不只是四化作用,三合作用亦会产生效果。用及下一个大限的四化星作用,因此可决定工作的过程及得失。总之,这也是一个四化星及宫位变换的技巧。

上面大致已经将斗数的推测法则大略加以说明,由于实际上面临命盘时千变万化,所以学者宜多自星曜性质、四化星及宫位变换等特性下手,当可逐渐有心得。另外可平常多加推测一些自己十分熟悉的命盘,这对于星性等了解,多有助益。若是特殊事项之推演,则请反覆推敲领悟紫云先生的大作:「斗数论求财」、「斗数论婚姻」、「斗数论事业」及「斗数论田宅」诸书,这些书的方法,大致即是笔者上文所提及的重点。笔者功力远不及紫云大师,但盼替他多引一些人入斗数的大道,使得人们能脱离自误误人的困境,这是笔者的一个小小的心愿,盼学者了解。

在斗数的推测上,有许多限制要千万注意:斗数的运势好坏,不能违反物理世界的力量作用,斗数无法违反政治制度,无法反抗世界经济的潮流,世俗社会的惯例及成见…等,因为上述这些因素都不是斗数基本哲学设计考虑在内的东西。实际上这些因素都是「条件输入」考虑范围,这是重要观念,因为这对于每个人有自己的命运有重大的影响。这是一个实际推测上要有的观念─附带提一下,这是科学化斗数体系的努力之一。这部份完全的说法将在后面再仔细说明。

数的星曜性质及星性的记忆法

斗数最基本的学习在于星曜性质的了解,此部份坊间作品十分多,目前斗数的着作五成以上是讨论星曜性质,但是如何去记忆,如何去理解,最后达到内化的程度,则可惜目前坊间之书籍尚难达到此目的,故笔者愿在此再费一番功夫,以便使学者有个通盘的思想理路,不至于久陷迷惘之中。

当然,在论述星曜性质前需要对斗数的星曜有一些基本的概念才行。

一、实际有用的星曜有多少?

斗数中主要分南北斗,紫微、天机、太阳、武曲、天同、廉贞、天府、太阴、贪狼、巨门、天相、天梁、七杀、破军,一共十四主星;另有六吉星:文昌、文曲、左辅、右弼、天魁、天钺;以及六煞星:火星、铃星、地劫、地空、擎羊、陀罗。另外就是些助星:禄存、天马、天哭天虚、红鸾天喜、天刑、天姚、咸池、华盖、孤辰、寡宿…等。实际上需要外加四化星:化禄、化权、化科、化忌。大致而言:主星十四加上六吉六煞,四化、禄存、天马等,说实在,大约三十多颗左右,且天马以下之星要随主星而动,有无判定吉凶上差异不大,所以学者可以自由选择所需之星曜,多少并不是很必要。

二、星曜排列的规则

斗数设计时,星曜间具有某些规则,不是任意安排,例如:紫微星旁就一定要是天机星,紫微星在命宫,则财帛宫一定是武曲星,事业宫一定是廉贞星;而天府星在命宫,则事业宫一定是天相,迁移宫一定有七杀星,且夫妻宫一定有破军星。就因为这些排列的设计,导致斗数的星曜实际上是星群系列:紫微、武曲、廉贞、天府、天相为一组,贪狼、七杀、破军为一组,天机、天同、太阴、天梁为一组,太阳、巨门为一组,这其中第一组和第二组很容易彼此同宫或会照,而后两组则也有彼此会照的情形。这可由数学技巧上来解释,因为若以命宫设计为一,兄弟宫为二时,则紫微居命宫为一,武曲星在五为财帛宫,廉贞星在九为事业宫,而天机星在兄弟宫为二,太阳星在子女宫为四,天同在疾厄宫为六。

天府星的位置因为随紫微星而变,其所出现的位置只会在一、三、五、七、九、十一等宫之一。因此天府星为一星,天相星为九,破军星为三,贪狼星是十一,太阴星是十二,巨门星则为十,天梁星则是在八,因此奇数同奇数才有会照的可能,偶数则和偶数会照,这即是星曜基本星群分开的原因。这道理盼学者了解分辨之。

三、强弱的问题

星曜特性中有一个非常重要的观念:那就是强或弱的问题。斗数推测时,强弱的问题特别重要,斗数古传说法一直强调此种观念的重要,但今日学者多觉得玄虚难以掌握而放弃,其实这主要有几个原则决定。

(一)大星越多会照越强:

星曜越多会照,例如紫微七杀居亥宫,三方会照天府、武曲、贪狼、廉贞、破军等星,气势上自然比空宫─内无主星者为强。例如同样紫微七杀在亥,而命宫在子宫即为一例。命宫强者表示主见强,遇事有主张,不是会随波逐流者,不会有「人在江湖身不由己」的感觉。命宫强者较能主控、掌握自己。

(二)格局形成者较强:

格局之发生有如化学反应,星曜间的排列其实只是物理反应,化学反应产生的效果远大于物理反应,所以格局有发动者较强─但须注意,格局的发动以四化星引动者最为有效。

例如:武曲火星为寡宿,若不逢武曲化忌,则其寡宿之性不显着;巨门火星擎羊三星会照,不逢化忌则主说话有力,敢言,常为众人的意见领袖,但巨门一化忌,则立刻转变成说话尖酸刻薄,每天疑神疑鬼,不信任别人,爱挑毛病,到处看人不顺眼,骂起人来如骂小孩,不过瘾不停…。

(三)庙旺利陷表之作用:

至今日,庙旺利陷表的规则到底是什么?似乎未有人能完全解释。有人主张是所谓阴阳五行生克的作用,例如说:紫微星属土,在午宫,因为午宫属火,五行规则中火生土,因此紫微星在午宫为入庙;但是不符合这种规则的情形也不少,所以改革派对于庙旺利陷表并不相信,极端者如了无居士则声称:星曜间之排列只有互相会照作用,全然不提星曜间的强弱。但是古传派如紫云者则一直强调庙旺利陷之作用,因为这样才能解释各种排列间的互相差异。学者可以自己思考。

庙旺利陷表是将各种星曜的强弱表列的一种表,庙旺表示星曜亮度最大、最强,优点可以充分表现,而落陷则是指星曜亮度全无,优点无法表现,缺点经常外现。另外以笔者的了解:「庙」意指崇高之意,表现的是外来的特质,因此其星曜的特徵足以令人感受到。「陷」的意思是凹下的区域,代表的是低下、阴暗、不光明或是说上不了台面,那也就是说陷是被迫容纳外来的东西,或是主动吸取外在事物,因此落陷与自我的意思相近,亦即是容易事情放在心中不愿表白有关。盼学者领悟,庙堂之上,只高谈上得了台面的事,至少是大事。

四、星曜与宫位间之作用

古传的斗数对于星曜的特性,常会有强调特别适合于某些宫位,其在古书上的例子如:天机为兄弟主,廉贞为官禄主,太阴为财帛主,武曲为财帛主,天府为财帛田宅主等。其实这是指说此星曜之特质易于此宫发挥,如:天机代表和善,在兄弟宫主兄弟间之感情融洽相处;廉贞主认真尽责,忠心不二,在事业宫上则是对事业全力以赴…。因为星曜特性符合宫位的特徵,因此其作用比较大。例如:天机有主家事的作用,当面照田宅宫时,若天机会合化忌,则主家事搞得乱七八糟,内务不上轨道。此部份盼学者深思。

接下来笔者将告诉大家如何记忆斗数中星曜的特质,这方面笔者仅以个人经验告知:

〈文字学的自我扩展法〉

上面是什么意思呢?文字学是利用文字语言造词方面的技巧,让你自己了解体会及领悟星曜的基本特性。

笔者愿为大家举例:

紫微星:我们可以用「自」来进行自我扩散法。

那就是说用一个造词中含有「自」这个字来了解紫微的含意。例如:自制一词。紫微星居命宫的人,好面子,因此不愿意做一些看起来不符合自己身份的事,因此通常显得稳重自制,不随意动怒或表达自己的感情,所以「自制」是一个形容紫微的形容词。其他的形容词或名词只要有个「自」字的当然也适用。例如:自我、自尊、自重、自以为是、自大、自夸、自私自利、自我膨胀、自我吹嘘、自矜、自恃甚高、自我期许、自怨自艾、自哀自怜、自称自赞、自我为中心…等。通常偏向负面者多是煞星会照到,若是不会照到左辅右弼则是志大才疏的形容词,若是逢化忌那就更糟的用语了。

再举一例:天机星,我们就用「机」字来串联。

机动、机灵、动机、灵机一动、临机应变、机敏、机谋、机伶、投机、机会、机心、神机妙算、机器、机械、机车、飞机、计算机…。所以文曲加巨门加天机加禄存会照是音响,天机加巨门是电话,文昌加天机是打字机,文曲加天机是…。铃星、地空加天机可能是微波炉等。

另外再为大家举一些例子:如破军星可以用「奇」字来表现。

奇怪、稀奇、奇计、奇人、奇特、奇兵、奇迹、出奇制胜、稀奇古怪、奇人奇事…

破军居命的人,行为通常难以预测,意念全在一念之间,以常人的角度来看,用一个奇字是颇为恰当的。破军居命的人因不重视社会固有的习俗及运作规范,因而喜怒全由自己喜好,故为人及所作的事情常有巨大的变化产生。

再为大家举一个例子:天梁星,可用「老」字来发展。

老人、老气、老成、老实、老奸巨猾、老大作风、倚老卖老、敬老尊贤、老谋深算、老练、为老不尊、老不修、老糊涂、老顽固、老不死…。

天梁此星曜具有「老」气,所以不具变化性,常是坚强、固执、坚决…等特性,要是心中接受某些观念(可以是好的、开明的,也可以是不好的、自私的或排他的想法),常就接受某些观念(可以是好的、开明的,也可以是不好的、自私的或排他的想法),常就一直抱持在心中,所以差别全在这些想法上,若逢煞星,多是偏向负面的说法;若吉星会照,则有正面表现。例如:老谋深算通常可用天机、天梁、会照昌、曲来形容。若是老奸巨猾则多需再会照擎羊、陀罗。例如:老实可用天梁加辅弼而构成。

上述的说法,目的在于使大家充分了解一些星曜的特性,文字学扩展法,学者可以自己去体会那个字可以代表那颗星曜之特性,相信你想出来,你对星性的了解就会更进一层。

阴阳五行记忆法〉

每颗斗数星曜皆具有其阴阳五行,这也可以用来记忆其特性。但是前提是大家要了解五行金木水火土的意义及阴阳的差别,目前此部份福耕及陈世兴皆有不错的论述,大家可以参考。

此处大家可以在日后仔细思考一些星曜间彼此的差异所在。例如属木的天机星和属木水的贪狼间差异何在?同属土的紫微星和天梁星差别何在?同属水的巨门、天同、破军差别何在?当然这些星曜又各自有所谓的阴阳,一般说来阳代表显性外露,可以表现;阴代表暗地内在,存于内心中的。

五行的特徵,金代表锐利、果决;木代表思虑、观察;水代表亲近、和善;火代表热烈、礼仪;土代表的是厚重及包容性。再加上阴阳的辨别,所以星性上有差异;但注意一下,五行只有五个,阴阳只有两种选择,一共才十个组合,但斗数主星共十四颗,所以单靠阴阳五行来记忆星性并不充分,且容易有彼此分不清的状态。如破军是阴水,太阴也是阴水,巨门也是阴水,三者差别何在?天同是阳水,天相也是阳水,差别何在?这是单靠阴阳五行记星性的缺点所在。

五行的相生相克在斗数上的应用到底如何?对斗数改革派而言,根本不承认星性具有五行,更别提这些五行间会有所谓相生或相克的事情产生。但在斗数古传派上星曜的五行又具有一定的效果,此部份初学者不妨先由简入繁,先暂且接受改革派的说法,当程度提升后再思考星曜的五行。因为星曜的五行和疾厄之产生具有关系,但斗数论疾厄目前仍系相当困难的部份。

〈星曜阶级的了解〉

斗数十四颗主星、六吉六煞等有个特徵,以前学者多未注意,那就是紫微斗数星的星曜本身也分阶级,如同社会阶级的分布一般。

以斗数体系来看:紫微、天府是最高阶级,相当于社会的领袖阶级;在下来如天相、武曲、廉贞是属于次高阶级,社会上这群人为主管阶级;接下来是机月同梁等,一般属于中等阶层、上班族;更下面的是杀破狼之流属最低阶层,是贩夫走卒者。这是古赋古诀中所一再强调的重点;虽然说近代社会转变快速,但是上述的现象似乎仍未有重大的差异。今天我们多看到坐着宾士车,却脚穿布鞋,手挂满天星,而往车窗外吐槟榔汁的傢伙;其实此种人在斗数上来看,仍是贩夫走卒式的个性。财富及权势对个人个性的修正作用,通常反而不及挫折及困顿。大家好好体会斗数的含意,自然对人生有另一种看法。

六吉星一般说来是往上面阶级力争的助力,而六煞则是使人往下面阶层流动的动力;禄、权、科是上升的,而忌则是往下的。这些都是古传斗数的要诀,但今天由于社会的文化逐渐产生变化,所以古代认为好的,今天来看或许只不过是普通;一些古代认为差的,反而在物质及精神上都优于前者。所以今天来看:杀破狼可能反而比紫微天府者成就大,巨门在物质及精神上都优于前者。所以今天来看:杀破狼可能反而比紫微天府者成就大,巨门居命者可能反比天同者较为吃得开。

例如:古赋认为命逢地劫地空为破格,但一般说来,命中有劫空,其对数字的领悟力或空间思考力多较好,对于数学物理等需抽象思考的学科反而有较出色的表现。若在求职方面,逢劫空的人反适合充当智库或创意点子的来源,这就和古书所说大大不同了。国父孙中山先生,命中就有地空一星,所以他可以构思出三民主义、实业计划…等东西。所以大家要了解星性不该有吉凶,吉凶是相对于所处的环境而言,孙文年轻时被人称为「孙大炮」,谁会想到那些东西真可以救中国呢?

原本写这些东西,到此应该开始动手写下十四主星、六吉、六煞星…等的各自含意及星性,但笔者认为大家可以在我前面所提的诸书中得到概念,笔者在此不愿意浪费大家的时间,愿意写下一些个别的心得,让大家有更多的体会及了解。

紫微:就是皇帝,回想一下历史。天机:文字学扩散法是十分有用的。太阳:热情大方,主动但是落陷反主自私自利。武曲:果断、刚直。追求财富。天同:小孩般个性,好来好去。廉贞:廉洁忠贞,认真负责,自我要求高。天府:有为有守。太阴:温柔多情。贪狼:物质慾望强,人际关系好─酒色财气的人生。

贪狼:物质慾望强,人际关系好─酒色财气的人生。巨门:声音化的倾向及忧虑不安的个性。天相:谨慎小心及注重外表与形象。天梁:注重伦理关系或是宗教思考。七杀:理性取向。认真尽责、诚恳实在、勇猛精进、奋战不懈。将军是也,智、信、仁、勇、严。破军:变化十足,千奇百怪。文昌:正统学术:国文、英文、算学。文曲:才艺:琴棋书画、卜算星易、音乐美术。辅弼:好朋友:接纳、容忍、包容、亲近、合作。魁钺:气质、贵人。火铃:火热、火爆是火星;大胆持续是铃星。羊陀:擎羊是刀子,可以杀人也可以杀自己。陀罗是原地打转,犹豫不决。劫空:是跟着感觉走,感觉第一,其他再说。禄存:是手握基本筹码,可攻可守,东西也。天马:就是跑来跑去,好动不安定。禄(化):顺利、享受、爽快、得到。权(化):坚定、执着、要求、固定。科(化):名誉、学术、虚荣。忌(化):阻碍、不顺利、变化、毁灭、辛苦。

再接下来,应该再为大家举一些实际的例子,但是笔者自认为功力并不及紫云大师,写这一类文章并不见得比紫云大师来得好,而且这许多方面笔者的不敢造次,愿意以后有空再完成此部份。请各位拿到此讲义的人原谅。

紫微斗数中有一些宫位是可由自己意志决定,有些则是自然决定的。自然决定者如:兄弟宫、子女宫、疾厄宫、仆役宫、父母宫。自己意志决定者:夫妻宫、财帛宫、迁移宫、事业宫、福德宫。至于自己出生无法决定但后来却可以自由意志决定的是:田宅宫。千万了解:命盘上显示的星曜特性等东西,只是代表命盘拥有者对于此项事物的观念或者说是意识形态。并无法据以推测吉凶,若要推测吉凶,一定要代入「条件」才行,例如:想要推测命盘所有者和兄弟姊妹间之感情,需要了解各兄弟姊妹的出生年次,代入命盘中。这是所谓「太岁入卦法」。

附记:太岁入卦法之应用亦不简单,但基本原则可在此告诉各位:例如你姊姊是五十七年次,岁次是戊庚年,则取用戊干来取四化星:戊贪阴右机。此时看看贪狼化禄是否有进入你的命宫或是命宫的三合,那就是说你姊姊对你的付出是不求回馈的,或者说你姊姊对你有好处,当然你姊姊贪狼化禄若使你命宫能形成双禄来夹,效果一样。另一方面若是其化忌有进入你的命宫,则表示她与你不易有好处,甚或是她天生会妨碍你。至于你姊之个性则须以申宫为主,参考申宫的三方四正,因此决定其个性─此时须要代入其戊贪阴右机四化星之作用,同时与命盘中已有之四化星一起参考。

至于你与五十七年次姊间相处之情形则是如此判定的:一、若是申宫位置在命盘主人命宫三方位置上,表示其姊之个性与命盘主人相近,较易沟通理解─此处是由于若出现在三方上,则其星曜将大部分相似─注意前面所谓星群的概念。二、讨论戊贪阴右机对于命盘中兄弟姊妹宫的作用,若化禄作用强或会照,表示彼此感情不错,化权则表示兄弟姊妹间其支配性强,若是化忌引动则代表其间感情不顺或其他不利的事。这是太岁入卦法的基本概念。当然太岁入卦法也可以推算大限十年运或是流年运,但有其限制,千万记得,不可一概全面膨胀。事实上兄弟姊妹如此看,父母也是如此,代入父母的生年干决定,看父母地支的位置决定其性格。男女间感情也是如此推测,老师或指导教授也是如此,上级长官亦是如此,同学朋友都是如此。太岁入卦法复杂的是两个宫位间彼此互动的关系─这才真正是太岁入卦法的精要所在,前面已稍有谈到,后面自会再仔细分析。

第二部份:大限─十年运

就斗数规则,大约每隔十年,人的个性会做稍微的修正,因此大限是判定十年运气好坏的凭据。

基本上这是第二层结构,第一层是本命盘所显示的情形,另外还有第三层结构─流年,这三层各有其四化星的作用发生。若只讨论十年运时,则只有两层结构,此时你若进入先天的夫妻宫,则兄弟、子女…等宫位皆要随之转换,如上说,大限命宫走到先天夫妻宫,则大限兄弟宫的位置即本命命盘上原子女宫上。当然大限为何走到父母宫或兄弟宫是可以解释的;自社会学上而言,走入兄弟宫代表此时同侪团体对命盘主人的影响较大;若进入夫妻宫则代表此时男女间感情的交流为命盘主人的生活重心,接下来十年运进入子女宫表示的是对于抚育下一代的重视,再接下来则是财富的追求…。这些是斗数的设计哲学,是不是有道理,盼学者仔细思考。

十年运的推算则要对前面星曜性质,四化星及宫位变换有深刻的了解才不致出现错误,方法大致如下:

先仔细了解大限命宫及三方四正的星性;再来,看四化星─大限四化星对大限命宫之作用,及本命四化星之作用;其次看宫位间的变换作用,并与四化星即星曜特性配合。

例如:到某一大限时,先天命盘的夫妻宫被化禄引动(比如大限的化禄),但是大限的夫妻宫又有化忌(比如先天命盘的化忌)引动,这种现象是象徵命盘的主人有心结婚,但多因波折而虚掷光阴,此时原因要由大限命盘及大限夫妻的星曜特性来决定─例如:如果是大限多有忌星会照,则可能交友虽多,但未尽如意─当然不如意看化忌由何星引动,若是天机化忌,则主坐失言机之类的事或是选择太多,三心二意等。

如:先天命盘中夫妻宫有化禄引动,但后天大限夫妻宫中有化权星,此代表的是有意享受爱情或婚姻生活,但可能实际上和人交往时要求甚高或是对女(男)友支配性甚强…等。

又如:先天命盘中命宫被大限化忌星打入,而大限命宫又坐到先天本命的化忌,如此一来,命盘主人的运可说是倒楣,此时看引动那些格局,随星曜性质而定─若天机天梁擎羊会,可能导致早有刑晚见孤格局发动,再追究下去,可以看到底亲人中何人最严重,此时代入条件─太岁入卦法判定为何人,到底为情深缘浅…。好自为之。

命宫化忌的人是有悲剧情怀的人,通常有知其不可而为之的现象;就外在客观世界评论,这些人不了解现实,自行其是,造成困扰及自我的心结─当然此和那一颗星曜化忌有极大的关系,仔细想想。

另一个算大限时要注意的是「连」的观念,如果一个宫位连续三十年被化禄打到,则无疑有雪中送炭及锦上添花的作用;若是一个宫位连续三十年被化忌打到,则原本十分强固良好的宫位也会逐渐被摧残破坏到底。因此宫位甚怕连忌作用,若在亲情宫位方面,则最易肇祸,如连续三十年夫妻宫被忌打到(三合亦是,夹宫之作用亦是),则很容易在第二个大限中产生祸害。

当然确实过程要用条件输入法才行。上述连的作用,连权、连科亦有相当之作用。连权有使人权威、霸道的作用;连科最后是浪得虚名,名不符实等。这种连的作用,特别容易在子丑寅卯四个宫位发生,这是因为斗数在安排命盘时设计之故,寅宫卯宫的大限天干和子宫及卯宫相同之故。因此丙丁、戊己、庚辛等会有连禄的情形,这是因为星群间彼此会照之故,而甲乙、壬癸易有连忌的作用,因为甲乙分别是太阳太阴化忌,壬癸是武曲、贪狼化忌,大多容易彼此会照是也!小心小心。

各位对于人事,希望有些很根本的时间概念。这句话的意思是说:人类所遇到的种种各类不同的事,绝不可以以同类的心态来看待,若再更仔细说明则是:人生有些事是一生的事,有些不过是十年、二十年的事,有些不过是三年、五载,甚或一年半载的事。我为什么这么讲呢?因为这涉及到斗数实际推测时的应用规则,这也涉及到所谓斗数现代化的努力,大家不要随便忽略过去。

时间的观念对斗数系统是十分重要的,也是在建立科学化命运推测上最重要的一步。如上所提及:有些事是一生性的,例如你的父母、兄弟姊妹、你的子女、你的身体的体质…等事,一生只能发生一次者,一旦被「定位」则无法有巨大的改变。

你的父亲是二十三年次属甲戌年次,那他的位置就在戌宫,带入四化甲廉破武阳,来推测一些事情。你的儿子是癸酉年(民国八十二年)生,则他的位置在你流年的子女宫,并取癸破巨阴贪来看。

(此处有争议,为何不看酉宫而看午宫呢?这边牵涉到一个推理的问题,由你所决定的─在你命盘上找得到的关系就依命盘指示,不是你命盘所能提供者则依太岁入卦法。只根据你的出生时间,绝对无法确定你的父亲是二十三年次,母亲是二十八年次,有两个哥哥,一个妹妹各是多少年次者。若有能推测者,则其考虑不只是生辰八字耳,亦即有一些思路过程并未完全告知。)

再来是所谓十年、二十年的事,这种例子如在感情婚姻上或是事业选择上,或者是房屋居住上等都是人生中常见者。在考虑上述事件时,大限的宫位就十分重要,当然所谓「定位」更要仔细思量。例如:本命盘中田宅宫很好,但是大限田宅宫很差,此时要想想,若此人于此十年内买房子,则房子的吉凶应落在先天本命田宅宫上看,但是大限田宅宫弱是指可能需要贷款等手续。至于短期的事,如求学、婚姻感情、求职…等也有可能是三年五载就从发生到结束,甚或一年之内即走一回生死呢!短期的事,流年变化很重要,顶多参考一下大限的情形。至于流月也是如此看。

为何斗数如此重视时间,因为这后面牵涉到一个斗数哲学的终极思考:斗数基本上是以人的出生时间,来据此推陈铺排出人们生命的型态,在其中对于空间的概念是远不及时间的重要。人类的生活,大致上可由时间及空间来定位,标示出整个的过程,斗数在空间上的使用不高,阐述的部份不是很多(唯一的例外是田宅宫,斗数因此发展出地形、地物、方位等空间的概念─此部份有空会在后面再加以说明),而致使根本上时间做为条件输入法成为最重要的基本参数之一。

因此,你那一年入学,将对于你接下来几年的求学表现有影响;你那一年进入那一家公司上班,将影响你在此公司的表现;同样的情形,你遇到那一年次的上司,在那一年遇到,也将影响你和他相处的情形;你和你的女朋友在何年相遇,她是那一年次者都将影响你们间交往的情形。上面种种的推测法则,其实背后的哲学都是来自于对于时间此一参数的应用及推广。因为你今年入学,所以今年将会对你的求学未来产生作用,回应到现实面就是代入流年四化星推测吉凶。那一年进入公司,此年四化星将一直作用到你离开此公司(其实公司那一年创立,也将影响你在公司的态度及发展程度)。那一年遇到那一年次的女友,亦是用上面的态度来面对。

斗数的方法规则将条件的输入一律转换成时间因素,若是生物的话,则依其出生的阴历年次日期干支决定在命盘上的位置,而吉凶则以天干取四化星判定吉凶。若是事项,则依其发生的时间,取天干四化星来决定吉凶;若是讨论事业,当然就以当年流年四化对当年流年事业宫之作用来看。上面的技巧是所谓「定位」的哲学及原则。你若能充份了解,则斗数的更进一层,已是指日可待了。切记切记,我这一段话以前没有人讨论过,其实斗数的推测技巧除了我前面所说什么星曜性质、四化星、宫位变化外,关于上述的规则及方法才是使你从四化、宫位、星性的迷雾中拨云见日的要诀。

我再强调一次,对事情,则我们用十二宫来划分其位置,然后用此事发生的时间来取四化星,判定吉凶;对人来说,我们取其出生的时间为基点,决定其位置,再取何时相会(或者说产生关连,另一种说法是他在你的生命中出现)即相见的时间来取四化星,一起作用,评定其间的互动。记得:发生的时间提供我们定位的准则,发生的事项亦是我们定位的准则之一。斗数就是在这上面发展出来的推命技巧。

那也就是说:当你了解了十二个宫位的意义,再加上时间的概念,你自己可以发展「自己的」斗数。自然,你到时会有许许多多稀奇古怪的事可以来谈,我举个例子:我在某年买一部汽车,能否推测此车未来数年的情形?奇怪,斗数又没有汽车宫,难道是看迁移宫吗?上述的想法是否合理?因为迁移有社会地位、门面的意思,若将汽车放在大限或流年迁移宫,则此人买车系为身份,其实并非十分需要以代步不可。若由事业宫来看,则是代表此人系上班所需,通常是通车不便或是旅途很远,或拓展事业需要。当然若此时事业宫与先天迁移宫重合,代表此人买车有双重作用。

接下来以看宫位的三方四正决定汽车的品质及性能:若三方见大星化禄等则表示此车为新车;若会照羊陀火铃劫空等煞星,则此车为中古车。上面提及化禄化权表示车子内部装置、冷气、音响等配备一应俱全;化忌则主车子有困扰;若见巨门化忌则主汽车喇叭易坏;天机化忌主机件易坏;太阳化忌主引擎易坏;武曲化忌主易生车祸,需板金破财消灾…等。

至于未来的推测则是依序代入未来的四化星,看是否有化禄或化忌冲动而定。比如说你流年冲动武曲化忌到汽车身上,但是你流年迁移宫并未有凶象,此时代表你可能是车子借别人使用时发生意外,当然若是自己的迁移宫很凶,八成是自己肇祸的。当然,你由那些星曜的发动可以断定车祸的原因,例如武曲化忌又引动擎羊,很容易是一时超车导致追撞,最后花点小钱请保险公司修理。同理也可以推测撞到什么车子:例如像如七杀、破军、贪狼多是货车、卡车,若是紫微、天府、天相等多是进口小轿车,天机就是机车,其他如天同、天梁等大概系约五十万以下的国产车,反正看三方四正决定,看是否对方也有错…。反正斗数就是这些东西,多想、多看就没什么秘密了。

又例如:我养了一只小鸟,怎么看?或是说我今年养鱼,怎么推测?养狗…都一样。首先是目的─这是指事项,养狗来当副业赚钱则看财帛宫,当事业在做就看事业宫,养来看门顾家看田宅宫,养来逗趣怡情看福德宫。狗这么看,鸟或鱼也是这么看。看三方四正是否有冲到不好的星曜,冲到表示容易养不好、生病…等,由星曜特性也可推定此动物的特性,是聪明、灵活,还是阿呆一个…,最后也可以推测何时结束…。反正同样理路,大家仔细推敲一下,自有心得。

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đẩu số đơn giản rõ ràng

Bản dịch:

Tử vi đẩu số đơn giản rõ ràng toàn bộ giáo trình

Tử vi đẩu số đặc điểm

“Tuấn mã năng lực trải qua nguy hiểm, lực điền không vào bò; kiên xa năng lực chở kim, qua sông không bằng thuyền, bỏ trường dĩ tựu ngắn, trí giả làm khó mưu.

“học tập sử dụng một loại dự đoán phương pháp, nhất định phải lý giải đặc điểm của nó, mà cần luận kỳ ưu khuyết điểm, thì không thể dứt bỏ nó ứng dụng hoàn cảnh.

Nhắc tới “Tử vi đẩu số”, người trong nghề luôn luôn tập quán thuyết nó: “Đứng hàng ngũ đại thần sổ đứng đầu, vốn có “Đệ nhất thiên hạ thần số” danh xưng là” ; người thường thì chỉ biết kỳ vi cổ đại tinh chiêm học một loại; mà giống nhau người yêu thích thì sẽ nói: “Có người nói dự đoán sự vật rất tinh tế, rất chuẩn xác, nhiên đối mặt hé ra do hơn một trăm khỏa tinh diệu tạo thành mệnh bàn, người bình thường đô hội mờ mịt thất sách, khó có thể học tập nắm giữ.” như vậy khách quan giảng, “Tử vi đẩu số” đến tột cùng có này đặc điểm ư?

1, trực quan, hình tượng nội hàm

Đẩu số thôi mệnh, là thông qua rất nhiều tinh diệu bất đồng biến hóa tổ hợp, cho ra từng cái kết luận. Từng tinh diệu tức là một giao cho riêng tượng trưng nội hàm hình thể, người ta có thể đem nó coi như một cụ thể nhân vật, có lẽ coi là một đặc thù sự vật, có lẽ coi như một loại tự nhiên trạng thái, nói chung nó điều không phải một trừu tượng khái niệm. Ví dụ như, “Tham lang” tinh: Thuộc giáp mộc, là ham muốn hưởng thu vật chất ngôi sao; kỳ khí thuộc quý thủy, là “Đào hoa” ngôi sao. Người ta có thể đem nó tưởng tượng thành < phong thần diễn nghĩa > trung tâm dĩ dại gái hoặc quân vương Ðát kỉ, hoặc là nguyên thủy trong rừng rậm sinh cơ ngang nhiên đại thụ, hoặc là từ hoàng thổ cao sườn núi phi lưu trực hạ Hoàng Hà… . Dục vọng bản thân điều không phải đồ tồi, nhân loại văn minh tiến bộ ngay vu vĩnh viễn chưa đủ, vĩnh liên tục hơi thở địa truy cầu, nhưng mà siêu việt hiện thực vĩnh viễn dục vọng như tràn lan nước sông, chỉ có thể mang đến tai nạn. Đồng lý, tham lang tinh hệ (cùng với hắn chư tinh đồng cung có thể chiếu) kết cấu hài lòng thì, thì chủ nhân sinh tích cực biến hóa, thậm chí có thể coi là tài nghệ biểu hiện; tham lang tinh hệ không tốt thì, thì chủ nhân sinh tiêu cực biến hóa, thường thường bởi vì dục vọng quá mà thu nhận phiền não thậm chí tai hoạ. Ở trong đẩu số, nổi tiếng nhất cách cục là “Hỏa tham cách” và “Linh tham cách” (trong đó “Vũ tham” điều kiện tốt nhất), chủ nhân hoành phát; mà vốn có “Đào hoa phạm chủ” “Tử tham” cách chờ, thì dễ rơi phong trần.

2, tinh tế, chính xác suy luận

Mỗi một loại dự đoán phương pháp, chỉ cần làm được sung phần nắm chặc, cũng có thể suy đoán ra tinh tế, chính xác kết luận. Tử vi đẩu số dự đoán hệ thống, bởi tự thân lượng tin tức rất lớn, dễ dàng hơn làm đến bước này. Ví dụ như đẩu số luận “Tiến tài”, có thể đẩy dời đi thời gian chính xác (có lúc có thể chính xác đáo nhật, thì), tiến tài phương thức, phương vị, nhiều ít, để dành chi tiêu, người hợp tác tình huống các loại. Tỷ như, ở đâu can cung hóa lộc nhập tài bạch biểu thị tiến tài phương thức, tật ách là quan lộc điền trạch, tật ách phi hóa lộc nhập tài bạch, biểu thị mở công ty bạn nhà xưởng chờ ta thiết nơi, nhượng khách hàng tới cửa tiến tài phương thức; cung phúc đức đại biểu là một người tinh thần hưởng thụ và tư muốn hoạt động, phúc đức phi hóa lộc nhập tài bạch, biểu thị làm mình thích, sùng bái hành nghiệp có lẽ và tôn giáo, thần bí văn hóa, nhân sinh quan có liên quan hoạt động là tiến tài phương thức.

3, đại chúng, chuyên nghiệp hóa giai nghi

Bất luận cái gì một môn học vấn, nếu như không có đại chúng chi trì và tham dự, giống như một cái ở nước cạn chạy thuyền lớn, là nhất định mắc cạn. Một thể dục quán quân, đến từ ngàn vạn danh người yêu thích đối lý tưởng truy cầu; một nhà khoa học, xuất từ vô số học sinh đối thiên nhiên huyền bí mưu cầu danh lợi; ngày mai thuật số đại sư (chuyên gia), nhất định là ngày hôm nay đông đảo người yêu thích trung tâm phổ thông một thành viên. Khi đó thuật số nghiên cứu chỉnh thể xoay ngang làm sao, quyết định bởi vu đại sư số lượng và chất lượng, mà đây cũng và ngày hôm nay người yêu thích học tập trạng huống phân không ra, bởi vậy phổ cập thuật số giáo dục thế ở phải làm. Ở đông đảo thuật số phương pháp trung tâm, tử vi đẩu số thành hình trễ nhất, cùng lúc bởi tranh thủ chúng gia dài, canh thích hợp chuyên nghiệp hóa nghiên cứu; về phương diện khác bởi kỳ nói lý lẽ phương thức tiếp cận hiện đại sinh hoạt, thay đổi vu bị quảng đại dân chúng tiếp nhận, gia của những năm gần đây hải ngoại đồng bào đối với lần này phổ cập, khai phá, nhất là tương khó có thể đọc thuộc lòng hiểu cổ ca quyết, phú văn ban bảng hóa, thông tục hóa, có thể dùng giống nhau trình độ văn hóa độc giả, cũng có thể đối chiếu sách vở đối kỳ số phận tình huống giải trừ một đại khái, sở hữu những … này đều là nó đại chúng hoá phổ cập và chuyên nghiệp hóa nghiên cứu, điện định hài lòng cơ sở.

4, chú trọng công tác thống kê nghiệm chứng

Và tứ trụ thôi mệnh thuật so sánh với, đẩu số lý luận sách cổ có vẻ ít vô cùng, giá không thể nghi ngờ cấp về sau nghiên cứu người mang đến không ít hoang mang, nhưng đồng thời cũng có thể dùng công tác thống kê nghiệm chứng công tác có thể phát huy đầy đủ, nhưng mà làm sao chính xác đối đãi công tác thống kê nghiệm chứng lấy được “Trực tiếp tư liệu”, quyết định tử vi đẩu số có thể không khỏe mạnh phát triển. Tăng mạnh lý luận trụ cột nghiên cứu, yếu đầu tiên từ kế thừa xuất phát, thoát khỏi hiện đại nặng ăn khớp suy lý tư duy ràng buộc, khách quan đối đãi cổ nhân suy luận quan điểm. Ví dụ như, “Nữ nhân thất sát tọa cung phúc đức tất là xướng tì”, nay mặc dù không được nghiệm, nhưng ở không cho phép nữ nhân khai sáng cổ đại xã hội trung tâm, đến đây luận có lẽ là phi thường chính xác. Tái như, Thái âm không thích lạc hãm, nhưng ở mão cung lạc hãm thủ mệnh xưng “Trái lại bối”, chỉ cần có phụ tá chư tinh hội chiếu, thì là đại phú mệnh cách, hiện đại nghiệm chứng đến đây luận phi thường chính xác, nhiên vì sao như vậy? Nói không chừng đến đây mê cởi ra, hội bởi vậy dẫn một loạt mới suy đoán nguyên tắc.

5, nắm chặt trọng điểm

Đối mặt “Mãn bàn tinh đấu” mờ mịt thất sách, hơn nữa năm sinh và các can cung Tứ Hóa phi tinh, canh khiến người hoa cả mắt, đây là mỗi vị người mới học cộng cảm, giá trừ và suy luận ý nghĩ của khuyết thiếu bên ngoài, và đẩu số luận mệnh sử dụng khái niệm quá nhiều có trực tiếp liên hệ. Đẩu số khái niệm, nhất là tinh diệu, hai là cung vị, tam là Tứ Hóa. Kỳ thực, giống nhau luận mệnh, không cần phải … Tương hơn một trăm khỏa tinh diệu đều dùng tới (có chút tinh diệu là tái diễn); cung vị khái niệm, cũng không phải càng phức tạp phán đoán được lại càng tinh tế, chuẩn xác; Tứ Hóa phi tinh, chỉ là đặc thù ý nghĩ của một loại phối hợp, nguyên tắc hiểu sẽ vận dụng như thường, không cần phải … Phân loại suy luận thành thục nhớ (có chút trong sách chư điều suy luận có chút căn bản và thực tiễn không hợp). Bởi vậy, học tập tử vi đẩu số, nhất là muốn ở trên thực tế huấn luyện mình suy luận ý nghĩ của; hai là yếu ở trên thực tế loại bỏ đã có khái niệm, khiến cho đang thỏa mãn cần điều kiện tiên quyết càng ít càng tốt, việt tinh việt tốt.

Đã ngoài ngũ đại đặc điểm trung tâm, mỗi vị độc giả có thể căn cứ mình học tập thực tiễn, tương chúng nó án ưu điểm, khuyết điểm phân loại, không cần phi muốn cùng hắn nhân ý sai ai ra trình diện gật bừa, bởi vì đẩu số thôi mệnh chỉ là chúng ta lý giải nhân sinh tương lai một loại công cụ, đợi cho đối loại này công cụ có nhất định lý giải lúc, hơn nữa chính đối với nó nắm chặt trình độ, người ta tự nhiên sẽ làm ra hỉ ác của phán đoán, là khí là lưu tự có rốt cuộc.

Sổ học tập trọng điểm

Tử vi đẩu số lịch sử cực kỳ phát triển, đã không rõ ràng lắm, cũng không cần phải thái chú ý, toàn bộ không biết cũng không ảnh hưởng đối tử vi nhận thức; nếu có hứng thú, cận bốn mươi năm phát triển đảo có thể ở văn hiến trung tâm tìm được, nhưng cũng chỉ là trà dư sau khi ăn xong nói chuyện phiếm.

Quan trọng phát triển là ở ước hơn mười năm trước, tự tuệ tâm trai chủ ở Trung Hoa Trung Quốc thời báo thượng giới thiệu tử vi đẩu số hậu bắt đầu đến nay, bộ này phân phát triển thập phần có giá trị, đáng giá giới thiệu cập tham thảo, người viết lúc rảnh rỗi tương ở phía sau giới thiệu, tên gọi chắc là “Tử vi đẩu số quá khứ mười năm phát triển ─ từ chủ nghĩa duy tâm đáo tâm vật hợp nhất” .

Tử vi đẩu số học tập trọng điểm, dĩ người viết hôm nay lý giải, trọng điểm đại khái có thể chia làm dưới đây kỷ hạng: Nhất là tinh diệu tính chất, hai là Tứ Hóa tinh biến hóa, tam là cung vị biến hóa.

Nhất, tinh diệu tính chất:

Đẩu số tự bài mệnh bàn bắt đầu, ở trên mệnh bàn viết một ít đặc thù danh từ, như tử vi, thiên cơ, thái dương, cự môn, Thiên phủ, Hỏa Tinh, văn xương… Chờ, đều là nếu nói tinh diệu. Đại thể nói đến, những … này cái gọi là tinh diệu cũng chỉ là một ít “Tượng trưng ký hiệu”, tịnh không có nghĩa là chúng nó và thiên văn học có bất kỳ quan hệ gì, sở dĩ có một chút người thuyết pháp thuyết đẩu số chỉ dùng để “Hư tinh”, hay đại diện ý tứ này.

Đẩu số có người nói có hơn trăm khỏa tinh, kỳ thực thường dùng bất quá bốn mươi khỏa tả hữu, cái khác hơn phân nửa là đẹp mà không còn dùng được. Giá ở phía sau hội nhắc lại.

Đẩu số tinh diệu tính chất là đa mặt tính, ở từng bất đồng cung vị, không có cùng giải thích, thế nhưng kỳ cơ bản đặc tính chắc là sẽ không có thay đổi gì, ví dụ như: Thiên cơ tinh, đại diện có linh hoạt, chạy máy, hoạt bát, suy nghĩ… Chờ đặc tính; ở cung mệnh biểu thị người này thông minh, cơ trí, linh hoạt… ; ở cung phu thê biểu thị người này tình cảm bất định, dễ đứng núi này trông núi nọ; ở tài bạch chủ người này tiến tài phương pháp đa mà linh hoạt… Chờ.

Tinh diệu tính chất trung tâm yếu đặc biệt chú ý “Cách cục”, cách cục là nào đó mấy viên tinh hội chiếu cùng một chỗ sở sanh kết quả, kỳ tác dụng có điểm cùng loại “Phản ứng hoá học”, kỳ tác dụng xa bỉ đơn thuần “Vật lý phản ứng” ─ chỉ khỏa tinh ─ tới trọng yếu, ví dụ như: Cự hỏa dương ─ chung thân dịch tử, đại diện người này làm việc tâm tính cấp thiết kịch liệt không lo, tự tìm phiền não, làm được không thể vãn hồi. Có một chút yếu đặc biệt đặc biệt chú ý, những … này cách cục phát sinh hiệu quả, yếu dĩ Tứ Hóa tinh dẫn động tài đoán, bằng không cũng là không có tác dụng. Ghi nhớ kỹ ghi nhớ kỹ!

Tinh diệu tính chất ký ức pháp là bát tiên quá hải, các hiển thần thông, nhưng người viết có chút tốc kí pháp, hoặc có thể giúp đại gia giúp một tay, đương ở phía sau nhất nhất viết ra.

Nhị, Tứ Hóa tinh biến hóa:

Tứ Hóa tinh tác dụng rốt cuộc đẩu số nội nhất đại bí quyết ở chỗ, thập phần trọng yếu, nhưng và tinh diệu tính chất quan hệ cực kỳ mật thiết. Tứ Hóa tinh là hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, Hóa kị bốn loại đặc tính. Nói đơn giản: Hóa lộc là thuận lợi, hưởng thụ, xong; hóa quyền là kiên định, câu nệ, quyền lực; hóa khoa là danh tiếng, học vấn; Hóa kị là trắc trở, trở ngại, không thoải mái.

Tứ Hóa tinh trọng điểm ở “Hóa” thượng, hóa là biến thành ý tứ, hoặc là thuyết tăng mạnh ở một phương diện khác trưng triệu ý. Sở dĩ dĩ cự môn một sao làm thí dụ: Cự môn hóa lộc đại diện dễ dàng do khẩu thiệt phương diện được tài, sở dĩ khả năng có diễn thuyết, đi học, 1 các loại sự thực lai hô ứng. Hóa quyền nói, thì đại diện nói có quyền uy, nói là làm, mọi người nghe theo chờ hiện tượng; Hóa kị biểu thị nói đắc tội với người, nói khiến cho phong ba chờ hiện tượng. Chú ý một chút, cự môn vì sao không thay đổi khoa, đây thật ra là bởi vì cự môn từ lâu có khoa đặc tính: Miệng rộng người đó điều không phải khắp nơi đều rất nổi danh sao?

Tứ Hóa tinh vẫn đang muốn hòa cung vị khiên thượng quan hệ tài năng khán sự tình, sở dĩ hai người rất khó xa nhau, ghi nhớ kỹ ghi nhớ kỹ. Thậm chí chỉ từ Tứ Hóa tinh hóa tinh cập cung vị là có thể thôi trắc một ít đại sự, giá ở cung vị biến hóa trung tâm sẽ nói minh.

Gần đây có vài người đã buông tha hóa quyền cập hóa khoa, chích chọn dùng hóa lộc cập Hóa kị, người như thế dĩ liễu vô cư sĩ làm đại biểu. Kỳ thực cái nhìn của hắn không hoàn toàn, hóa lộc Hóa kị ngoại, hóa quyền cập hóa khoa nhưng có trọng đại nhân sinh tác dụng, không tất yếu nhất định theo nhóm người này.

Tứ Hóa tinh biểu như: Giáp liêm phá vũ dương, ất cơ lương tử âm… Chờ là nhất định phải bối. Tứ Hóa tinh sắp hàng có chút quy tắc tính, hôm nay đã bị sửa sang lại. Đến đây bộ phận có văn hiến có thể tham khảo, như: Tử vi đẩu số hướng dẫn đọc ─ tinh diệu giải thích thiên, trần thế hưng, mũi nhọn nhà xuất bản, một trăm bảy mươi trang đáo một trăm tám mươi bảy trang.

Tam, cung vị biến hóa:

Tử vi đẩu số mệnh bàn tổng cộng mười hai cách, nhưng có mười ba một cung vị, theo thứ tự là mệnh, thân, huynh đệ, phu thê, tử nữ, tài bạch, tật ách… Chờ. Trong đó thân cung khả năng xuất hiện ở mệnh, phu thê, tài bạch, thiên di, sự nghiệp, phúc đức lục cung vị. Mỗi một cung vị đại biểu là một một phương diện hoặc là một loại quan hệ, mà nhân sinh bị đẩu số chia làm mười hai một phương diện lai tham thảo, như là cá tính, hữu tình, giữa huynh đệ, ái tình, luân lý phương diện thân tình, như cha mẫu, tử nữ hoặc là như đối tài phú nhận định, nhân tế quan hệ truy cầu, sự nghiệp tâm mạnh yếu, ở lại hoàn cảnh phẩm chất, đời sống tinh thần yêu cầu… Chờ, tựu đẩu số mà nói, là người sinh, nhân sinh cũng bởi vậy trung tâm tham thảo.

Bởi vì cung vị đại biểu là: Sự phát sinh, sở dĩ có lúc đại biểu là tâm tính các loại dấu hiệu. Nếu là kết hợp Tứ Hóa tinh, sẽ có rất nhiều chuyện sản sinh, ví dụ như: Nào đó người nào đó kỳ bản mệnh cung phu thê Hóa kị, nhưng đại hạn cung phu thê hóa lộc, giá thông thường biểu thị người này dễ phát sinh gặp ở ngoài, đây là có thể giải thích thành đôi vu tình cảm quan niệm không lo, nhưng lại có cơ hội có thể hưởng thụ tình yêu tư vị; nếu là có chồng người, thì dễ có gặp ở ngoài sản sinh; nếu là vị hôn, thì dễ có vứt bỏ hoặc phụ lòng hiện tượng sản sinh.

Kể trên ba người là tử vi đẩu số trọng điểm ở chỗ, trên thực tế ở suy tính thì, ba người thiếu một thứ cũng không được, chỉ cần có đánh giá niệm sai, thì suy luận việc dễ sản sinh lệch lạc. Thế nhưng hôm nay ngàn vạn lần phải hiểu, chỉ bằng vào kể trên ba người nhưng không đủ để làm ra chính xác phán đoán suy luận, kỳ nguyên nhân ở chỗ ngay vu điều kiện đưa vào, trạng thái đại nhập là cũng.

Điều kiện, trạng thái đại nhập là hôm nay đẩu số quan niệm và cổ đại đẩu số khác nhau ở chỗ. Ngàn vạn lần lý giải trên mệnh bàn phàm là và người khác có quan hệ hoặc liên quan thì, thì nhất định phải có người này tư liệu tài năng tố hợp lý suy tính, ví dụ như: Và người nào đó kết giao bằng hữu, nhược không có hắn (người) tư liệu, thì chúng ta vô pháp thôi trắc sau đó gặp gỡ tình huống; nếu như: Phải hiểu ngươi và huynh đệ tỷ muội đang lúc tình cảm, nhất định phải đưa vào huynh đệ tỷ muội môn điều kiện; mà đưa vào điều kiện phương pháp, thì dĩ “Thái tuế nhập quái” pháp hữu hiệu nhất cập chính xác. Phương pháp này là tử Vân tiên sinh lần đầu trước thư nói lên. Tử Vân tiên sinh vạch: Dĩ cá nhân bất đồng cầm tinh, đại nhập trong mệnh bàn, căn cứ vị trí Tam hợp, tinh diệu tính chất, Tứ Hóa tinh lai đề cử và mệnh bàn chủ nhân quan hệ giữa. Cảnh này khiến đẩu số thật to hướng ra phía ngoài nhảy một bước dài, bởi vì trong cuộc sống thực tế, rất nhiều sự đều liên lụy tới người khác, đương đưa vào người này điều kiện hậu, đương có thể sữa chửa xác thực thôi trắc nhân ta đang lúc hỗ trợ tác động, cho nên giải trừ thái tuế nhập quái pháp là đẩu số tiến hơn một bước trọng yếu kỹ xảo, ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ.

Đẩu số thôi trắc phương pháp

Đẩu số dùng để thôi trắc số mạng của người, có lưỡng trường hợp. Nhất là cự quan, từ một người suốt đời phương diện bắt tay vào làm, sau đó tới mười năm vận (đại hạn), tối hậu đáo lưu niên (một năm vận).

Một loại khác là được xưng là vi mô người, dĩ mỗi ngày, mỗi canh giờ phát sinh sự là tham thảo mục tiêu. Đại thể nói đến, hai người sở dụng phương pháp tương đồng, chỉ là tinh diệu đặc tính ứng dụng yếu hơi chút biến hóa.

Bởi cự quan người tương đối thực dụng, mà lại đa có thể giải quyết mọi người nghi ngờ trong lòng, cho nên giống nhau luận mệnh đa dĩ cự quan là việc chính, vi mô thì đãi cự quan cách đã thập phần thành thục, tự nhiên dễ như trở bàn tay.

Nhược do cự quan lai hạ thủ, thì có thật nhiều hạng mục công việc phải thêm dĩ lo lắng, sau đó tài năng thôi trắc đáo sự thật phát triển cập quá trình cập kết quả.

Đệ nhất bộ phân: Bản mệnh mệnh bàn

Bắt được mệnh bàn, đầu tiên là yếu xác nhận canh giờ chính xác phủ, trở lại đúng rồi giải trừ toàn bộ mệnh bàn kết cấu, quả thực lý giải tinh diệu tính chất đặc biệt, khán có hay không tạo thành cách cục, nhìn Tứ Hóa tinh dẫn động, cái đó và cách cục có hay không có phát động hữu quan.

Khán mệnh bàn bản thân, tiên do cung mệnh bắt đầu, bởi vì cung mệnh là cái khác các cung đầu mối then chốt, cung mệnh tính quyết định cách, đặc tính tương tả hữu đối kỳ hắn các cung lòng của thái, đây là một cái trọng điểm, nhu chú ý.

Kế tiếp khán thân cung, nhân thân cung có thừa cố gắng dụng hoặc tu chỉnh tác dụng, sở dĩ là một cần tu chỉnh cung vị. Nơi này nhu nói rõ: Tăng mạnh tác dụng là chỉ: Thân cung tại nơi một cung vị, thì đến đây một đời người sở chú ý trọng điểm hay trong người cung vị đưa. Ví dụ như: Người nào đó thân cung và cung phu thê trùng hợp, thì đến đây một đời người sở mục tiêu theo đuổi, chủ yếu là hạnh phúc mỹ mãn gia đình sinh hoạt; nếu như thân cung và cung thiên di trùng hợp, thì người này cả đời này mục tiêu chính là ở chỗ: Viên mãn nhân tế quan hệ có lẽ nói xong đáo tôn trọng của người khác và kính nể, bởi vậy thì là cái khác ở phương diện khác tịnh không như ý, nhưng nhân cũng không quá mức lưu ý. Mà tu chỉnh tác dụng gồm có: Một tính cách của người tương từ từ tùy tuổi tác của lớn từ từ có người cung tinh diệu đặc tính chuyển biến của đặc tính. Ví dụ như: Một ít người, kỳ cung mệnh là trống không (không có mười bốn chủ tinh, phía giải thích), nhưng thân cung có tinh, thì khả năng từ lúc hai mươi dư tuổi, thân cung tinh diệu sẽ từ từ phát sinh tác dụng.

Khán mệnh bàn tinh diệu đặc tính, điều không phải chỉ nhìn cung mệnh trung tâm có này tinh diệu, đẩu số quy tắc là ở vu tam phương tứ chính toàn diện tham khảo ─ xếp vào lo lắng mới là. Phía dưới thuyết tam phương tứ chính đạo lý, tam phương là chỉ trừ cung mệnh Bản cung ngoại, cung tài bạch cập cung thiên di và sự nghiệp cung ba người trong cung tinh diệu giai sẽ ảnh hưởng tính cách của người. Loại này quy tắc có thể dùng đẩu số hình thành một loại đặc sắc: Mười bốn khỏa chủ tinh sẽ bị đại thể chia làm mấy tổ tinh đàn, ví dụ như: Tử vi, Thiên phủ, thiên tướng một đám, thất sát, phá quân, tham lang một đám, thiên cơ, Thái âm, thiên đồng, thiên lương làm một tổ, cuối cùng là thái dương và cự môn thành một tổ. Trong đó tử vi, Thiên phủ, thiên tướng và thất sát, phá quân, tham lang chờ mới có thể cho nhau hội chiếu, mà thiên cơ, Thái âm, thiên đồng, thiên lương thì sẽ cùng thái dương, cự môn cho nhau hội chiếu. Nơi này hội chiếu ý tứ là chỉ: Một khỏa tinh diệu xuất hiện thì, thì thứ ba phương gặp phải có chút tinh diệu, tựu đẩu số quy tắc mà nói, hội chiếu chỉ là chúng nó có sản sinh tác dụng có khả năng. Lánh một vật là tứ chính, tức tam phương hơn nữa giáp tác dụng, giáp ý tứ là chỉ cung mệnh trái phải hai bên cung vị, tức huynh đệ tỷ muội cung và cung phụ mẫu tác dụng. Đương thành công đúng tinh diệu tồn tại ở huynh đệ cung cập cung phụ mẫu thì, thì hội sản sinh tác dụng, ví dụ như: Văn xương, văn khúc, nhất ở cung phụ mẫu, nhất ở huynh đệ cung, thì có thể sinh tác dụng; mặt khác như: Kiếp không, hỏa linh, phụ bật, lộc tồn cập hóa lộc giáp chờ giai đoán “Đối tinh” .

Đại gia có thể tự hỏi một chút, đẩu số như vậy thiết kế có hay không có đạo lý, đạo lý ở đâu? Cung mệnh thượng nhu lo lắng tài bạch, thiên di, sự nghiệp, có lúc thậm chí lo lắng phụ mẫu cập huynh đệ tác dụng, nhược tỉ mỉ tự hỏi loại quan hệ này, thì đương có thể hiểu rõ hơn đẩu số trong hệ thống xã hội khái niệm, nhược dĩ đến đây lo lắng nữa thực tế xã hội trung tâm sinh hoạt, nhất định có thể khiến cho người ta càng hiểu hơn cái gọi là “Nhân sinh” rốt cuộc là vật gì. Ví dụ như: Trong đẩu số cung phu thê thật là tốt phôi do: Phu thê, thiên di, sự nghiệp, phúc đức, có lúc huynh đệ cập tử nữ cũng có tác dụng, giá làm sao lý giải ư? Đại thể có thể như sau: Một hôn nhân thành bại, ngoại trừ do hôn nhân của mình quan niệm tả hữu ngoại (tức cung phu thê trung tâm tinh diệu đặc tính), còn có cái khác nhân tố quyết định, như đây đó đang lúc địa vị xã hội ─ tức môn đương hộ đối quan niệm (cung thiên di), nếu như sự nghiệp thành công phủ vừa ảnh hưởng gia đình sinh hoạt của thành bại (sự nghiệp cung thật xấu), nếu như tâm linh phương diện phù hợp cập yêu cầu hoặc là phúc khí sâu cạn cũng ảnh hưởng tình cảm cập hôn nhân ổn định tính; cuối cùng là giữa nam nữ tính sinh hoạt hoặc sinh dục đời kế tiếp cùng với huynh đệ tỷ muội hoặc bằng hữu đang lúc ảnh hưởng, giá đều sẽ ảnh hưởng luyến ái hoặc tình cảm thành bại. Những … này các loại đều và tình cảm hoặc hôn nhân hữu quan, sở dĩ nhược dĩ hiện đại thuật ngữ mà nói: Tình cảm hoặc hôn nhân, đẩu số dĩ địa vị xã hội, sự nghiệp địa vị, tâm linh cảm thụ (hưởng phúc dục vọng), giáo dục quan điểm (tính sinh hoạt) cập cùng thế hệ đoàn thể chờ cộng đồng ảnh hưởng. Nhược thảo luận hiện nay xã hội học gia thảo luận gia đình công năng: Luân lý, tính, kinh tế, xã hội, tâm lý… Chờ, thật có hiệu quả như nhau của hiệu, phán tỉ mỉ tự hỏi ở giữa hàm ý mới là.

Trong tử vi đẩu số có một chút cung vị là có thể do chính ý chí quyết định, có chút còn lại là tự nhiên quyết định. Tự nhiên người quyết định như: Huynh đệ cung, cung tử nữ, cung tật ách, Cung Nô bộc, cung phụ mẫu. Chính ý chí người quyết định: Cung phu thê, cung tài bạch, cung thiên di, sự nghiệp cung, cung phúc đức. Về phần mình sinh ra vô pháp quyết định nhưng sau lại nhưng có thể tự do ý chí quyết định là: Cung điền trạch. Ngàn vạn lần lý giải: Trên mệnh bàn biểu hiện tinh diệu đặc tính các thứ, chỉ là đại diện mệnh bàn người chủ đối với này hạng sự vật quan niệm có lẽ nói là hình thái ý thức. Cũng không pháp cư dĩ thôi trắc cát hung, nhược muốn đẩy luận đoán cát hung, nhất định phải đại nhập “Điều kiện” mới được, ví dụ như: Muốn thôi trắc mệnh bàn sở hữu người và huynh đệ tỷ muội đang lúc cảm giác tình, nhu phải hiểu các huynh đệ tỷ muội sinh ra năm thứ, đại nhập trong mệnh bàn. Đây là cái gọi là “Thái tuế nhập quái pháp” .

Phụ nhớ: Thái tuế nhập quái pháp của ứng dụng cũng không đơn giản, nhưng nguyên tắc căn bản có thể ở đây nói cho các vị: Ví dụ như người ta tỷ tỷ là năm mươi bảy năm thứ, tuổi lần là mậu canh năm, thì thủ dụng mậu can tới lấy Tứ Hóa tinh: Mậu tham âm hữu cơ. Lúc này nhìn tham lang hóa lộc có hay không có tiến nhập mạng của ngươi cung hoặc là cung mệnh Tam hợp, đó chính là nói ngươi tỷ tỷ đối với ngươi nỗ lực phải không yêu cầu quay về quỹ, có lẽ nói ngươi tỷ tỷ đối với ngươi mới có lợi, đương nhiên người ta tỷ tỷ tham lang hóa lộc nhược khiến cho mạng ngươi cung năng lực hình thành song lộc lai giáp, hiệu quả như nhau. Về phương diện khác nếu là kỳ Hóa kị có tiến nhập mạng của ngươi cung, thì biểu thị người cùng ngươi không đổi mới có lợi, thậm chí là người trời sinh hội gây trở ngại người ta. Về phần người ta tỷ của cá tính thì cần phải dĩ thân cung là việc chính, tham khảo thân cung tam phương tứ chính, bởi vậy quyết định kỳ cá tính ─ lúc này cần phải đại nhập kỳ mậu tham âm hữu cơ Tứ Hóa tinh làm dụng, đồng thời và trong mệnh bàn đã có của Tứ Hóa tinh cùng nhau tham khảo.

Về phần người ta và năm mươi bảy năm thứ tỷ đang lúc ở chung tình hình còn lại là như phán định này: Nhất, nếu là thân cung vị đưa ở mệnh bàn chủ nhân cung mệnh tam phương vị trí, biểu thị kỳ tỷ của cá tính và mệnh bàn chủ nhân gần, so sánh dễ câu thông lý giải ─ nơi này là bởi vì nhược xuất hiện ở tam phương thượng, thì kỳ tinh diệu tương đại bộ phận tương tự ─ chú ý phía trước cái gọi là tinh đàn khái niệm. Nhị, thảo luận mậu tham âm hữu cơ đối với trong mệnh bàn huynh đệ tỷ muội cung tác dụng, nhược hóa lộc tác dụng cường có thể chiếu, biểu thị tình cảm lẫn nhau không sai, hóa quyền thì biểu thị huynh đệ tỷ muội đang lúc kỳ chi phối tính cường, nếu là Hóa kị dẫn động thì đại diện ở giữa tình cảm không được thuận hoặc cái khác chuyện bất lợi. Đây là thái tuế nhập quái pháp cơ bản khái niệm. Đương nhiên thái tuế nhập quái pháp cũng có thể suy tính đại hạn mười năm vận hoặc là lưu niên vận, nhưng có kỳ hạn chế, ngàn vạn lần nhớ kỹ, bất khả một mực toàn diện bành trướng. Trên thực tế huynh đệ tỷ muội như vậy khán, phụ mẫu cũng là như vậy, đại nhập cha mẹ năm sinh can quyết định, khán phụ mẫu địa chi vị trí quyết định kỳ tính cách. Nam nữ đang lúc tình cảm cũng là như vậy thôi trắc, lão sư hoặc chỉ đạo giáo thụ cũng là như vậy, thượng cấp quan trên cũng như vậy, cùng học bằng hữu đều là như vậy. Thái tuế nhập quái pháp phức tạp là hai người cung vị đang lúc đây đó hỗ trợ tác động quan hệ ─ giá mới chính thức là thái tuế nhập quái pháp tinh yếu ở chỗ, phía trước đã hơi có nói tới, phía thì sẽ tái tỉ mỉ phân tích.

Lưu niên

Đang thảo luận đến đây bộ phận tiền cần tiên thảo luận một phái vấn đề khác. Đối với mỗi một năm vận khí nhận định, giống nhau nói đến có ba loại:

Loại thứ nhất dĩ lưu niên là việc chính, tức năm nay là quý dậu năm, thì lưu niên cung mệnh ở dậu, đại nhập quý can Tứ Hóa tinh nhập mệnh bàn lai tham thảo.

Loại thứ hai là tiểu hạn phái, đến đây phái là lợi dụng tiểu hạn đến xem, tức năm nay bính ngọ năm thứ là hai mươi tám tuổi, tìm ra trong mệnh bàn tiểu hạn là hai mươi tám tuổi của cung là cung mệnh, thủ cung mệnh thượng Tứ Hóa tinh đến xem năm nay vận khí. Loại thứ ba là cho nhau tham chiếu khán ─ tức lưu niên khán hoàn cảnh biến hóa, tiểu hạn khán tâm tính cải biến các loại sự. Hôm nay dĩ người viết lý giải, lúc này lấy lưu niên phái là chủ yếu chính thống hàng loạt, về sau học giả chỉ cần lợi dụng lưu niên pháp là được chính xác không có lầm thôi trắc sự tình, không cần đề cập đến cái khác.

Một cái ý nghĩ: Vũ Đương quyền, quyền thuật thiếu lâm đều là bác đại tinh thâm, cả đời nghiên cứu cũng không nhất định có thể bao lớn thành tựu. Nhược chỉ là Vũ Đương quyền học lưỡng tam bộ, quyền thuật thiếu lâm cũng cảo tam tứ bộ, muốn đả biến thiên hạ giá hoàn toàn là hù người. Học giả không cần phải đi làm cái gì hợp tố các loại đông tây, là Vũ Đương quyền thuật cao thủ, tự nhiên cũng là thiên hạ cao thủ, đây là không cần hoài nghi. Ngày hôm nay sở nói cho mọi người cũng không có phương pháp bất luận cái gì kỳ lạ, không – cần phải bất luận cái gì Thiên Khải thức huyền tư, bất luận kẻ nào đạp cái này cước bộ, một ngày nào đó người ta hội phát hiện con đường của mình. Đẩu số con đường trên thực tế là càng chạy càng rộng rộng rãi.

Đẩu số triết học cập quy tắc đại gia chỉ cần có thể lý giải, lại về thủ, này cái gọi là tinh diệu, Tứ Hóa, cung vị, đều rất dễ dàng nhiên vu tâm, do đó càng về sau căn bản không cần bất luận cái gì người khác bí quyết, lập tức hay chắc hẳn phải vậy nhĩ, tùy sự ứng đối mệnh bàn, hoàn toàn không chê vào đâu được. Quan khắp cả đẩu số triết học khái niệm, phía lúc rảnh rỗi tương tái tuyên truyền. Kỳ thực hôm nay xã hội nhân loại đối mặt chính trị, kinh tế sinh hoạt, xã hội quần thể gặp gỡ, người với người đang lúc hỗ trợ tác động… Chờ giai và cổ đại xã gặp phải to lớn sai biệt, hơn nữa còn là càng thêm phức tạp quá trình. Thử nghĩ nếu như đẩu số là cái gọi là môn thống kê nói, thì làm sao có thể đi vào đi kể trên một dãy chuyện tham thảo ư? Phán đại gia suy nghĩ thật kỹ: Môn thống kê đại gia có hay không đem thấy quá vĩ đại liễu.

Nói xong hiểu hơn một ít: Đẩu số là một hoàn chỉnh hệ thống, nó không chỉ có đủ để tự bào chữa, thậm chí có thể do chính ngươi gia dĩ phát triển ra bất luận cái gì bí kíp sở vị có thứ. Như vậy nói cách khác: Đẩu số bản thân có hiện đại hoá năng lực.

Nơi này nguyện ý cấp đại gia một ví dụ: Một người lưu niên cung điền trạch có cự môn tọa thủ, hội chiếu thiên cơ, văn khúc chờ tinh, mà lại có lộc tồn cập lưu niên lộc tồn dẫn động, thì chúng ta có thể thôi trắc: Người này năm nay khả năng là trong nhà thiêm cấu một máy thu vào máy ghi âm loại âm hưởng. Giá là như thế nào nhìn ư? Rất đơn giản, cự môn là chỉ năng lực phát ra tiếng, máy móc hay thiên cơ tinh, văn khúc là cầm kỳ thư họa, bốc đoán tinh dễ chờ tài nghệ, nhưng là đại diện âm nhạc, mỹ thuật tạo hình, môn thủ công chờ, lưu niên lộc tồn xung động là vật phẩm, tổng hợp lại lo lắng, cho là âm hưởng các loại đông tây, nhược hơn nữa cự môn hóa quyền, thì đến đây âm hưởng kèn đồng công suất đương không nhỏ ─ là công suất cao người, một … khác khả năng hệ mặt khác nhất tịnh mãi hát đệm cơ hoặc ka-ra-ô-kê cơ chờ đội bay. Như vậy thử hỏi: Điện thoại trục trặc thấy thế nào? Cung điền trạch trung thiên cơ cự môn là điện thoại, thiên cơ hoặc cự môn Hóa kị đều có thể năng lực dẫn đến điện thoại trục trặc hoặc đường bộ bất ổn. Như vậy máy chữ là cái gì? TV vừa cai là cái gì? Lò siêu sóng (microwave oven) vừa nên mấy viên tinh? Đại gia suy nghĩ kỹ một chút. Bộ này phân là tinh diệu tính chất mình phát triển kết quả, nguyên tắc không khó, dụng tâm tức thông, ghi nhớ kỹ ghi nhớ kỹ.

Lưu niên nhận định, kỳ thực và đại hạn không sai biệt lắm, tự chảy năm cung mệnh trung tâm tinh diệu đặc tính hạ thủ, nhìn nữa Tứ Hóa tinh (lưu niên Thiên can Tứ Hóa tinh, hôm nay năm quý dậu năm thủ quý phá cự âm tham), khán Tứ Hóa tinh đối lưu năm cung vị trùng kích hiệu quả làm sao, trở lại khán Tứ Hóa tinh đối đại hạn hoặc bản mệnh trùng kích hiệu ứng, nhìn nhìn lại rốt cuộc là ở đâu cung vị bị Tứ Hóa tinh dẫn động.

Ví dụ như: Một vị nữ hài lưu niên Tứ Hóa tinh tham lang Hóa kị hóa ở lưu niên cung phúc đức, vừa hội chiếu đại hạn Hóa kị, thì đại diện đến đây năm cô bé này tinh thần phương diện tương có làm phức tạp phát sinh, tức là vật gì vậy sở đau khổ; sâu hơn cứu kỳ trung tâm, nhân lưu niên tham lang Hóa kị và đại hạn vũ khúc Hóa kị giáp đại hạn cung phu thê, mà đại hạn cung phu thê nguyên bản có hóa lộc, vừa hội chiếu lưu niên lộc tồn cập hóa quyền tinh, đến đây đại diện cô gái này hài năm nay tương là tình sở đau khổ, nguyên nhân là bởi vì nàng đối với nam nữ yêu cầu cập chú ý sự hạng hiện lên, mà lại đồng thời có lưỡng đứa bé trai cung kỳ tuyển trạch, nhưng người khó có thể hạ quyết định ─ bọn họ các hữu ưu khuyết điểm, rất khó kết luận (đến từ cá tính, địa vị xã hội… Chờ), lúc này cần thái tuế nhập quái pháp tài năng tìm tòi đến tột cùng.

Sở dĩ giống như phía trước ta nói: Đẩu số hệ thống đáo lưu niên tổng cộng là ba tầng kết cấu, cơ bản, tầng thứ nhất là bản mệnh mệnh bàn bộ phận cập sinh ra thì Thiên can sở lấy ra Tứ Hóa tinh; tầng thứ hai là đại hạn mệnh bàn bộ phận cập đại hạn can cung trung tâm sở lấy ra Tứ Hóa tinh; tầng thứ ba là lưu niên mệnh bàn bộ phận cập năm nay lưu niên (như bát mười hai năm quý dậu năm Tứ Hóa tinh do quý can tới lấy) Tứ Hóa tinh. Giá ba tầng bộ phận, cơ bản tầng thứ nhất là bản mệnh mệnh bàn người, mà thực tế biểu hiện là lưu niên mệnh bàn biểu hiển. Mà đại hạn thì ở truyền thừa tác dụng, đó là bản mệnh mệnh bàn là căn bản, là khung xương, đại hạn mệnh bàn là cơ thể, thần kinh, lưu niên mệnh bàn là mặt ngoài da cập ngũ quan. Thế nhưng nói như vậy chích là phi thường phổ biến hóa đích tình hình, đối với riêng chuyện, thì dính đến điều kiện đưa vào, như vậy mới đủ dĩ luận định chuyện cát hung.

Ví dụ như: Một người bản mệnh sự nghiệp cung Hóa kị, đại hạn sự nghiệp cung vừa Hóa kị, lưu niên sự nghiệp cung cũng Hóa kị, là đại diện người này nhất định thất bại thảm hại hoặc là bị cuốn gói? Dĩ nhiên không phải dáng vẻ như vậy, bằng không đồng nhất trương mệnh bàn người đó tương không một tránh cho, đây là thập phần buồn cười thuyết pháp. Hôm nay giải thích là: Những người này ở đây bất đồng thời gian, bắt đầu làm bất đồng tính chất công tác, bởi vì bọn họ đối đồng nhất vận khí không có cùng phản ứng. Cũng bởi vì kể trên nguyên nhân, mọi người đây đó số phận bất đồng ─ giá vẫn là về cứu đáo phía trước ta sở tham thảo đẩu số triết học nguyên lý ─ đến từ thời gian điểm xuất phát bất đồng, hạng mục công việc sai biệt sở trí.

Phía trước nói phương pháp là chung chung hạ đích tình hình, phán định một ít đặc biệt hạng mục công việc thì còn chờ “Trọng điểm cung vị” đích xác nhận thức, cái này yếu điểm cũng là tử Vân tiên sinh nói ra. Tử Vân tiên sinh đối đẩu số cống hiến, thực sự thập phần thật lớn, hắn đối với đẩu số kỹ xảo đề thăng quả thực giống như: Thiên không được sinh trọng ni, muôn đời như đêm trường. Đẩu số mười năm này phát triển, ở phương diện kỹ xảo đẩy mạnh cập phát triển, có cửu thành đến từ tử Vân tiên sinh lớn, hắn những sách này là sơ cấp người tiến hơn một bước nước cờ đầu, phán học giả gia tăng chú ý. Người viết sở trần thuật phương pháp, rất nhiều cũng là đến từ tử vân đại sư khái niệm, chỉ tiếc ngày hôm nay tử vân đại sư chưa viết ra hắn đối toàn bộ đẩu số thể hệ lý giải hoặc là cả đẩu số triết học quan, mà vẫn đang khổ cực địa ở dẫn dắt người hiểu biết ít ─ thấy thế nào nhân tế gặp gỡ, làm sao coi trọng tư, làm sao khán điền trạch, phong thuỷ… . Ở đây chỉ có thể mong muốn hắn sớm ngày hoàn thành, thì đẩu số của tiến triển đương canh bất khả hạn lượng.

Trọng điểm cung vị là đẩu số phương pháp trung tâm định vị vấn đề, một việc, rốt cuộc ở trong mệnh bàn cái vị trí kia, ví dụ như: Công tác một chuyện mà nói, có tiên thiên bản mệnh là sự nghiệp cung, đại hạn là sự nghiệp cung, cùng với lưu niên là sự nghiệp cung ba tầng kết cấu; một người đầu cơ cổ phiếu kiếm tiền, rốt cuộc khán bản mệnh phúc đức, đại hạn phúc đức, hoặc là lưu niên cung phúc đức? Giá quy tắc là cái dạng này, một cung vị vị bị dẫn động đích tình hình so sánh kịch liệt, thì dĩ của làm trọng điểm cung vị.

Mặt trên một câu kia nói là chỉ: Tứ Hóa tinh dẫn động đạt tiêu chuẩn cục có hay không phát sinh tác dụng; ví dụ như tam đại kị dẫn động bỉ hai đời kị tác dụng đại (tam đại kị chỉ bản mệnh Hóa kị, đại hạn Hóa kị cập lưu niên Hóa kị), lưỡng  thược phó nãi tiềm cửu  án sênh cảo kỷ cửu  ngạo khá hạo ấu khiển sênh lê ngạo khá tăng mộ tang  khát túng  sam tiết tang  thống nhân  sam hân xuy mạo xa hoàng  mắc tân hù  thống nhiên tích sổ sách  hoàng tuấnR hoàn ngữ  hoàng tư  mắc tân hù  thuận thương xâm để phức  hù  lãm khuể  thải liêm thương hình đậu  gõ tiêu diệt  sao  5 lộc  tường đà ⌒ nãi trác nguyU suyễn k hoảng thị bào thảm  thượng khoảnh tử tai tỉnh ⑺ mạc  khương khảng  mắc hi ha mật ung mỹ điềuǎ khúc ⌒ khuông  bì nhiêm mục chỉú nghi ngờ tang  mẫu giảo khao nhâm hạp sát hoảng sợ  mạn? /P>

Mặt khác liên tục quan niệm cũng là ứng dụng ở trong lưu niên. Có định vị pháp hậu, trọng điểm cung vị tìm ra, kế tiếp thôi trắc trọng điểm cung vị giảm và tăng, hay dùng Tứ Hóa tinh lai thôi trắc (có đôi khi không chỉ dụng Tứ Hóa tinh, lưu niên lộc tồn cập kình dương đà la giai yếu lo lắng) sau lại của biểu hiện. Ví dụ như ngày hôm nay ra ngoài đáo phần đất bên ngoài công tác, tương công tác định vị trước đây thiên thiên di cập lưu niên sự nghiệp cung thượng, đến rồi sang năm, khán giáp tuất năm Tứ Hóa tinh đối nhật cung tác dụng, nếu như là Tam hợp lộc khoa quyền, vừa song lộc lai giáp, sang năm đương có lên chức cơ hội, tịnh có thừa lương tác dụng. Cái khác các năm tựu đều tự dựa vào tự lai thôi trắc. Nếu là trường kỳ công tác, thì tham khảo đại hạn Tứ Hóa tinh tác dụng cập kế tiếp đại hạn Tứ Hóa tinh tác dụng, bởi vậy nhưng quyết định công tác quá trình cập được mất.

Người cuối cùng khái niệm tương đối kỳ quái, tử Vân tiên sinh xưng là “Duyên tới duyên đi” ─ chỉ dùng để dĩ phán định một việc phát sinh cập kết quả phương pháp. Phương pháp kia sẽ đối vu Tứ Hóa tinh dẫn động khái niệm thập phần thuần thục mới có thể thuận buồm xuôi gió, học giả có thể tham khảo tử Vân tiên sinh đại tác phẩm, “Đẩu số luận cầu tài” chờ thư. Đương nhiên là có thì không chỉ là Tứ Hóa tác dụng, Tam hợp tác dụng cũng hội sản sinh hiệu quả. Dụng cập kế tiếp đại hạn Tứ Hóa tinh tác dụng, bởi vậy nhưng quyết định công tác quá trình cập được mất. Nói chung, đây cũng là một Tứ Hóa tinh cập cung vị biến đổi kỹ xảo.

Mặt trên đại thể đã đem đẩu số thôi trắc cách đại lược gia dĩ nói rõ, bởi trên thực tế đối mặt mệnh bàn thì thiên biến vạn hóa, sở dĩ học giả nên đa tự tinh diệu tính chất, Tứ Hóa tinh cập cung vị biến hóa chờ đặc tính hạ thủ, đương có thể từ từ cố tình được. Mặt khác có thể bình thường nhiều hơn thôi trắc một ít chính hết sức quen thuộc mệnh bàn, đây đối với tính chất sao đợi giải trừ, có nhiều giúp ích. Nếu là đặc thù hạng mục công việc của thôi diễn, thì thỉnh trái lại phúc cân nhắc lĩnh ngộ tử Vân tiên sinh đại tác phẩm: “Đẩu số luận cầu tài”, “Đẩu số luận hôn nhân”, “Đẩu số luận sự nghiệp” cập “Đẩu số luận điền trạch” chư thư, những sách này phương pháp, đại thể tức là người viết câu trên sở đề cập trọng điểm. Người viết công lực xa thua tử vân đại sư, nhưng phán thay hắn đa dẫn một số người nhập đẩu số đại đạo, có thể dùng mọi người năng lực thoát ly tự lầm lầm người khốn cảnh, đây là người viết một nho nhỏ tâm nguyện, phán học giả lý giải.

Ở đẩu số thôi trắc thượng, có thật nhiều hạn chế yếu ngàn vạn lần chú ý: Đẩu số vận thế thật xấu, bất năng trái với vật lý thế giới lực lượng tác dụng, đẩu số vô pháp trái với chế độ chánh trị, vô pháp phản kháng thế giới kinh tế thuỷ triều, thế tục xã hội lệ cũ cập thành kiến… Chờ, bởi vì kể trên những yếu tố này đều không phải là đẩu số cơ bản triết học thiết kế lo lắng ở bên trong gì đó. Trên thực tế những yếu tố này đều là “Điều kiện đưa vào” lo lắng phạm vi, đây là trọng yếu quan niệm, bởi vì … này đối với mỗi người có vận mạng của mình có ảnh hưởng trọng đại. Đây là một cái thực tế thôi trắc thượng phải có quan niệm ─ mang vào nói một chút, đây là khoa học hóa đẩu số thể hệ nỗ lực một trong. Bộ này phân hoàn toàn thuyết pháp tương ở phía sau tái tử nói tỉ mỉ.

Sổ tinh diệu tính chất cập tính chất sao ký ức pháp

Đẩu số cơ bản nhất học tập ở chỗ tinh diệu tính chất lý giải, đến đây bộ phận trên phố tác phẩm thập phần đa, hiện nay đẩu số trước tác ngũ thành đã ngoài là thảo luận tinh diệu tính chất, nhưng là như thế nào khứ ký ức, làm sao khứ lý giải, tối hậu đạt được nội hóa trình độ, thì đáng tiếc hiện nay trên phố của thư tịch thượng nan đạt được đến đây mục đích, cho nên người viết nguyện ở đây tái phí một phen công phu, để khiến cho học giả có một toàn diện tư tưởng mạch lạc, không đến mức cửu hãm trong mê võng.

Đương nhiên, ở trình bày và phân tích tinh diệu tính chất tiền cần đối đẩu số tinh diệu có một chút cơ bản khái niệm mới được.

Nhất, thực tế hữu dụng tinh diệu có bao nhiêu?

Trong đẩu số chủ yếu phân nam bắc đấu, tử vi, thiên cơ, thái dương, vũ khúc, thiên đồng, liêm trinh, Thiên phủ, Thái âm, tham lang, cự môn, thiên tướng, thiên lương, thất sát, phá quân, tổng cộng mười bốn chủ tinh; có khác lục ngôi sao may mắn: Văn xương, văn khúc, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt; cùng với lục sát tinh: Hỏa Tinh, linh tinh, Địa kiếp, địa không, kình dương, đà la. Mặt khác hay ta trợ giúp tinh: Lộc tồn, thiên mã, thiên khốc thiên hư, hồng loan thiên hỉ, thiên hình, thiên diêu, Hàm trì, mui xe, cô thần, quả tú… Chờ. Trên thực tế cần cộng thêm Tứ Hóa tinh: Hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, Hóa kị. Đại thể mà nói: Chủ tinh mười bốn hơn nữa lục cát lục sát, Tứ Hóa, lộc tồn, thiên mã chờ, nói thật ra, khoảng chừng hơn – ba mươi khỏa tả hữu, mà lại thiên mã dưới ngôi sao yếu tùy chủ tinh nhi động, có hay không phán định cát hung thượng sai biệt không lớn, sở dĩ học giả có thể tự do tuyển trạch cần tinh diệu, nhiều ít cũng không phải rất cần phải.

Nhị, tinh diệu sắp hàng quy tắc

Đẩu số thiết kế thì, tinh diệu đang lúc có có chút quy tắc, điều không phải ý an bài, ví dụ như: Tử vi tinh bàng tựu nhất định phải là thiên cơ tinh, tử vi tinh ở cung mệnh, thì cung tài bạch nhất định là sao Vũ khúc, sự nghiệp cung nhất định là sao Liêm trinh; mà Thiên phủ tinh ở cung mệnh, thì sự nghiệp cung nhất định là thiên tướng, cung thiên di nhất định có thất sát tinh, mà lại cung phu thê nhất định có phá quân tinh. Cũng bởi vì những … này sắp hàng thiết kế, dẫn đến đẩu số tinh diệu trên thực tế là tinh đàn dẫy: Tử vi, vũ khúc, liêm trinh, Thiên phủ, thiên tướng làm một tổ, tham lang, thất sát, phá quân làm một tổ, thiên cơ, thiên đồng, Thái âm, thiên lương làm một tổ, thái dương, cự môn làm một tổ, trong này tổ thứ nhất và tổ thứ hai rất dễ đây đó đồng cung có thể chiếu, sau đó lưỡng tổ thì cũng có đây đó hội chiếu đích tình hình. Giá có thể do số học kỹ xảo thượng để giải thích, bởi vì nhược dĩ cung mệnh thiết kế làm một, huynh đệ cung là nhị thì, thì tử vi cư cung mệnh làm một, sao Vũ khúc ở ngũ là cung tài bạch, sao Liêm trinh ở cửu là sự nghiệp cung, mà thiên cơ tinh ở huynh đệ cung là nhị, thái dương tinh ở cung tử nữ là tứ, thiên đồng ở cung tật ách là lục.

Thiên phủ tinh vị trí bởi vì tùy tử vi tinh mà thay đổi, kỳ xuất hiện vị trí sẽ chỉ ở nhất, tam, ngũ, thất, cửu, mười một chờ cung một trong. Bởi vậy Thiên phủ tinh làm một tinh, thiên tướng tinh là cửu, phá quân tinh là tam, tham lang tinh là mười một, thái âm tinh là mười hai, cự môn tinh thì là thập, thiên lương tinh còn lại là ở bát, bởi vậy số lẻ cùng số lẻ mới có hội chiếu khả năng, số chẵn thì và số chẵn hội chiếu, giá tức là tinh diệu cơ bản tinh đàn xa nhau nguyên nhân. Đạo lý này phán học giả lý giải nhận của.

Tam, mạnh yếu vấn đề

Tinh diệu đặc tính trung tâm có một vô cùng trọng yếu quan niệm: Đó chính là cường hoặc yếu vấn đề. Đẩu số thôi trắc thì, mạnh yếu vấn đề đặc biệt trọng yếu, đẩu số cổ thuật lại pháp vẫn cường điệu loại này quan niệm trọng yếu, nhưng hôm nay học giả đa nghĩ mê hoặc khó có thể nắm giữ mà buông tha, kỳ thực chủ ý này có mấy người nguyên tắc quyết định.

(nhất) đại tinh càng nhiều hội chiếu càng mạnh:

Tinh diệu càng nhiều hội chiếu, ví dụ như tử vi thất sát cư hợi cung, tam phương hội chiếu Thiên phủ, vũ khúc, tham lang, liêm trinh, phá quân chờ tinh, khí thế thượng tự nhiên bỉ cung vô chính diệu ─ nội vô chủ tinh người là cường. Ví dụ như đồng dạng tử vi thất sát ở hợi, mà cung mệnh tại tí cung tức là đồng loạt. Cung mệnh cường giả biểu thị chủ kiến cường, gặp chuyện có chủ trương, điều không phải hội nước chảy bèo trôi người, không có “Nhân tại giang hồ thân bất do kỷ” cảm giác. Cung mệnh cường giả so sánh năng lực chủ khống, nắm giữ chính.

(nhị) cách cục hình thành người so sánh cường:

Cách cục tóc sinh giống như phản ứng hoá học, tinh diệu đang lúc sắp hàng kỳ thực chỉ là vật lý phản ứng, phản ứng hoá học sinh ra hiệu quả lớn xa hơn vật lý phản ứng, sở dĩ cách cục có phát động người so sánh cường ─ nhưng cần phải chú ý, cách cục phát động dĩ Tứ Hóa tinh dẫn động người hữu hiệu nhất.

Ví dụ như: Vũ khúc Hỏa Tinh là quả tú, nếu không phùng vũ khúc Hóa kị, thì kỳ quả tú của tính không hiện trước; cự môn Hỏa Tinh kình dương tam tinh hội chiếu, không được phùng Hóa kị thì chủ nói hữu lực, dám nói, thường là mọi người ý kiến đứng đầu, nhưng cự môn nhất Hóa kị, thì lập tức chuyển biến cách nói sẵn có nói chanh chua, mỗi ngày nghi thần nghi quỷ, không tín nhiệm người khác, ái thiêu tâm bệnh, nhìn khắp nơi nhân không vừa mắt, mạ khởi người đến như mạ con cái, bất quá nghiện liên tục… .

(tam) miếu vượng lợi hãm biểu làm dụng:

Đến nay nhật, miếu vượng lợi hãm biểu quy tắc rốt cuộc là cái gì? Tựa hồ không có người năng lực hoàn toàn giải thích. Có người chủ trương là cái gọi là Âm Dương Ngũ Hành sinh khắc tác dụng, ví dụ như thuyết: Tử vi tinh thuộc đất, ở ngọ cung, bởi vì ngọ cung thuộc hỏa, ngũ hành quy tắc trung tâm hỏa đất mới, bởi vậy tử vi tinh ở ngọ cung là nhập miếu; thế nhưng không phù hợp loại này quy tắc tình hình cũng không ít, sở dĩ cải cách phái đối vu miếu vượng lợi hãm biểu tịnh không tin, cực đoan người như liễu vô cư sĩ lên tiếng xưng: Tinh diệu đang lúc của sắp hàng chỉ có cho nhau hội chiếu tác dụng, hoàn toàn không đề cập tới tinh diệu đang lúc mạnh yếu. Thế nhưng cổ truyện phái như tử vân người thì vẫn cường điệu miếu vượng lợi hãm làm dụng, bởi vì … này dạng tài có thể giải thích các loại sắp hàng đang lúc cho nhau sai biệt. Học giả có thể chính tự hỏi.

Miếu vượng lợi hãm biểu là tương các loại tinh diệu mạnh yếu biểu liệt một loại biểu, miếu vượng biểu thị tinh diệu độ sáng lớn nhất, cực mạnh, ưu điểm có thể đầy đủ biểu hiện, mà rơi hãm còn lại là chỉ tinh diệu độ sáng hoàn toàn không có, ưu điểm vô pháp biểu hiện, khuyết điểm bình thường ngoại hiện. Mặt khác dĩ người viết lý giải: “Miếu” ý chỉ cao thượng ý, biểu hiện là ngoại lai tính chất đặc biệt, bởi vậy kỳ tinh diệu đặc biệt trưng đủ để kẻ khác cảm thụ được. “Hãm” ý tứ là ao hạ khu vực, đại biểu là thấp, âm u, không quang minh hoặc là thuyết lên không được mặt bàn, như vậy nói cách khác hãm là bị vội vả dung nạp ngoại lai gì đó, hoặc là chủ động hấp thụ ngoại tại sự vật, bởi vậy lạc hãm và tự ý của ta gần, đó là là chuyện dễ dàng tình để ở trong lòng không muốn biểu lộ hữu quan. Phán học giả lĩnh ngộ, triều đình trên, chích cao đàm lên được mặt bàn chuyện, ít nhất là đại sự.

Tứ, tinh diệu và cung vị đang lúc làm dụng

Cổ truyện đẩu số đối với tinh diệu đặc tính, hội nghị thường kỳ có cường điệu đặc biệt thích hợp với có chút cung vị, kỳ ở trong cổ thư ví dụ như: Thiên cơ vì huynh đệ chủ, liêm trinh làm quan lộc chủ, Thái âm là tài bạch chủ, vũ khúc là tài bạch chủ, Thiên phủ là tài bạch điền trạch chủ chờ. Kỳ thực đây là chỉ thuyết đến đây tinh diệu của tính chất đặc biệt dễ dàng đến đây cung phát huy, như: Thiên cơ đại diện hiền lành, ở huynh đệ cung chủ giữa huynh đệ cảm giác tình hòa hợp ở chung; liêm trinh chủ chăm chú tẫn trách, trung tâm như một, ở sự nghiệp cung thượng còn lại là đối sự nghiệp toàn lực ứng phó… . Bởi vì tinh diệu đặc tính phù hợp cung vị đặc biệt trưng, bởi vậy kỳ tác dụng khá lớn. Ví dụ như: Thiên cơ có chủ gia sự tác dụng, ngay mặt chiếu cung điền trạch thì, nhược thiên cơ hội hợp Hóa kị, thì chủ nhà sự khiến cho loạn thất bát tao, nội vụ không được vào quỹ đạo. Đến đây bộ phận phán học giả suy nghĩ sâu xa.

Kế tiếp người viết tương nói cho đại gia làm sao ký ức trong đẩu số tinh diệu tính chất đặc biệt, phương diện này người viết chỉ muốn cá nhân kinh nghiệm báo cho biết:

〈 văn tự học mình mở rộng pháp 〉

Mặt trên là có ý gì ư? Văn tự học là lợi dụng văn tự ngôn ngữ tạo từ phương diện kỹ xảo, nhượng chính ngươi giải thể hội cập lĩnh ngộ tinh diệu cơ bản đặc tính.

Người viết nguyện là đại gia nêu ví dụ:

Tử vi tinh: Chúng ta có thể dùng “Tự” lai tiến hành mình khuếch tán pháp.

Đó chính là thuyết dụng một tạo từ trung tâm đựng “Tự” cái chữ này tới giải trừ tử vi hàm ý. Ví dụ như: Tự chế nhất từ. Tử vi tinh cư cung mệnh người đó, sĩ diện hảo, bởi vậy không muốn tố một ít thoạt nhìn không phù hợp thân phận mình chuyện, bởi vậy thông thường có vẻ ổn trọng tự chế, không theo ý động nộ hoặc biểu đạt tình cảm của mình, sở dĩ “Tự chế” là một hình dung tử vi hình dung từ. Những thứ khác hình dung từ hoặc danh từ chỉ cần có một “Tự” chữ đương nhiên cũng áp dụng. Ví dụ như: Mình, tự tôn, tự trọng, tự cho là đúng, tự đại, khoe khoang, vì tư lợi, mình bành trướng, mình nói khoác, khoe khoang, tự cao rất cao, mình mong đợi, hối hận, tự ai hối tiếc, tự xưng tự đề cử, mình làm trung tâm… Chờ. Thông thường thiên hướng mặt trái người phần nhiều là sát tinh hội chiếu đáo, nếu không phải hội chiếu đáo tả phụ hữu bật còn lại là chí lớn nhưng tài mọn hình dung từ, nếu là phùng Hóa kị vậy thì càng tao dùng từ liễu.

Tái cử đồng loạt: Thiên cơ tinh, chúng ta hay dùng “Cơ” tự lai xâu chuỗi.

Chạy máy, cơ linh, động cơ, linh cơ khẽ động, gặp thời ứng biến, nhạy bén, cơ mưu, cơ linh, ăn ý, cơ hội, xảo trá, thần cơ diệu toán, cơ khí, máy móc, máy xe, máy bay, máy tính… . Sở dĩ văn khúc gia cự môn gia thiên cơ gia lộc tồn hội chiếu là âm hưởng, thiên cơ gia cự môn là điện thoại, văn xương gia thiên cơ là máy chữ, văn khúc gia thiên cơ là… . Linh tinh, địa không gia thiên cơ có thể là lò siêu sóng (microwave oven) chờ.

Mặt khác tái là đại gia cử một ít ví dụ: Như phá quân tinh có thể dùng “Kỳ” tự lai biểu hiện.

Kỳ quái, ngạc nhiên, kỳ kế, kỳ nhân, kỳ lạ, kì binh, kỳ tích, thắng vì đánh bất ngờ, ngạc nhiên cổ quái, kỳ nhân chuyện lạ…

Phá quân cư mệnh người đó, hành vi thông thường khó có thể dự đoán, ý niệm tất cả một ý niệm, dĩ thường nhân độ lớn của góc đến xem, dụng một kỳ chữ là có chút thỏa đáng. Phá quân cư mệnh người đó nhân không coi trọng xã hội cố hữu tập tục cập vận tác quy phạm, cho nên ưa nộ toàn bộ do chính yêu thích, cho nên thái độ làm người cập làm chuyện tình thường có cự biến hóa lớn sản sinh.

Tái là đại gia cử một cái ví dụ: Thiên lương tinh, có thể dùng “Lão” tự lai phát triển.

Lão nhân, vẻ người lớn, lão thành, thành thật, cáo già, lão đại tác phong, cậy già lên mặt, kính lão tôn hiền, đa mưu túc trí, lão luyện, già mà không kính, lão không được sửa, lão hồ đồ, người bảo thủ, lão bất tử… .

Thiên lương đến đây tinh diệu có “Lão” khí, sở dĩ không thấu đáo biến hóa tính, thường là kiên cường, cố chấp, kiên quyết… Chờ đặc tính, nếu như trong lòng tiếp thu có chút quan niệm (có thể là tốt, khai sáng, cũng có thể là không tốt, ích kỷ hoặc bài ý nghĩ của hắn), thường tựu tiếp thu có chút quan niệm (có thể là tốt, khai sáng, cũng có thể là không tốt, ích kỷ hoặc bài ý nghĩ của hắn), thường vẫn ôm chặt ở trong lòng, sở dĩ khác biệt tất cả những ý nghĩ này thượng, nhược phùng sát tinh, phần nhiều là thiên hướng mặt trái thuyết pháp; nhược ngôi sao may mắn hội chiếu, thì có chính diện biểu hiện. Ví dụ như: Đa mưu túc trí thông thường có thể dùng thiên cơ, thiên lương, hội chiếu xương, khúc để hình dung. Nếu là cáo già thì đa nhu tạm biệt chiếu kình dương, đà la. Ví dụ như: Thành thật có thể dùng thiên lương gia phụ bật mà cấu thành.

Kể trên thuyết pháp, mục đích ở chỗ khiến cho đại gia đầy đủ giải trừ một ít tinh diệu đặc tính, văn tự học mở rộng pháp, học giả có thể chính đi thể hội chữ kia có thể đại diện viên kia tinh diệu của đặc tính, tin tưởng người ta nghĩ ra được, người ta đối tính chất sao lý giải sẽ tiến thêm một tầng.

Âm Dương Ngũ Hành ký ức pháp 〉

Mỗi khỏa đẩu số tinh diệu giai có kỳ Âm Dương Ngũ Hành, giá cũng có thể dùng để ký ức kỳ đặc tính. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là đại gia phải hiểu ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ ý nghĩa cập âm dương khác biệt, hiện nay đến đây bộ phận phúc canh cập trần thế hưng đều có tốt trình bày và phân tích, đại gia có thể tham khảo.

Nơi này đại gia có thể ở ngày sau tỉ mỉ tự hỏi một ít tinh diệu đang lúc đây đó sai biệt ở chỗ. Ví dụ như thuộc mộc thiên cơ tinh và thuộc mộc nước tham lang đang lúc sai biệt ở đâu? Đồng chúc đất tử vi tinh và thiên lương tinh khác biệt ở đâu? Đồng chúc nước cự môn, thiên đồng, phá quân khác biệt ở đâu? Đương nhiên những … này tinh diệu vừa đều tự có nếu nói âm dương, giống nhau nói đến dương đại diện hiển tính lộ ra ngoài, có thể biểu hiện; âm đại diện thầm nội tại, tồn vu trong nội tâm.

Ngũ hành đặc biệt trưng, kim đại diện lợi hại, quả quyết; mộc đại diện suy nghĩ, quan sát; thủy đại diện thân cận, hiền lành; hỏa đại diện nhiệt liệt, lễ nghi; đất đại biểu là rất nặng cập bao dung tính. Hơn nữa âm dương phân rõ, sở dĩ tính chất sao trên có sai biệt; nhưng chú ý một chút, ngũ hành chỉ có năm, âm dương chỉ có lưỡng chủng tuyển trạch, tổng cộng mới mười một tổ hợp, nhưng đẩu số chủ tinh cộng mười bốn khỏa, sở dĩ chỉ dựa vào Âm Dương Ngũ Hành lai ký ức tính chất sao cũng không đầy đủ, mà lại dễ có đây đó không phân rõ trạng thái. Như phá quân là âm thủy, Thái âm cũng là âm thủy, cự môn cũng là âm thủy, ba người khác biệt ở đâu? Thiên đồng là dương thủy, thiên tướng cũng là dương thủy, khác biệt ở đâu? Đây là chỉ dựa vào Âm Dương Ngũ Hành nhớ tính chất sao khuyết điểm ở chỗ.

Ngũ hành tương sinh tương khắc ở đẩu số thượng ứng dụng rốt cuộc làm sao? Đối đẩu số cải cách phái mà nói, căn bản không thừa nhận tính chất sao có ngũ hành, canh miễn bàn những … này ngũ hành đang lúc sẽ có cái gọi là tướng sinh hoặc tương khắc sự tình sản sinh. Nhưng ở đẩu số cổ truyện phái thượng tinh diệu ngũ hành vừa có hiệu quả nhất định, đến đây bộ phận người mới học không ngại tiên do giản nhập phồn, tiên tạm thời tiếp thu cải cách phái thuyết pháp, đương trình độ đề thăng hậu tái tự hỏi tinh diệu ngũ hành. Bởi vì tinh diệu ngũ hành và tật ách của sản sinh cụ có quan hệ, nhưng đẩu số luận tật ách hiện nay nhưng hệ tương đương khó khăn bộ phận.

〈 tinh diệu giai cấp lý giải 〉

Đẩu số mười bốn khỏa chủ tinh, lục cát lục sát chờ có một đặc biệt trưng, trước đây học giả đa vị chú ý, đó chính là tử vi đẩu số tinh tinh diệu bản thân cũng chia giai cấp, dường như xã hội giai cấp phân bố giống nhau.

Dĩ đẩu số hệ thống đến xem: Tử vi, Thiên phủ là cao giai nhất cấp, tương đương với xã hội đứng đầu giai cấp; tại hạ lai như thiên tướng, vũ khúc, liêm trinh là thuộc về thứ cao giai cấp, xã hội thượng đám người kia là việc chính quản giai cấp; kế tiếp là cơ nguyệt đồng lương chờ, giống nhau thuộc về lớp giữa giai tầng, đi làm tộc; canh phía dưới là Sát Phá Lang chi lưu thuộc cấp thấp nhất tằng, là người buôn bán nhỏ người. Đây là cổ phú cổ bí quyết trung tâm sở lần nữa nhấn mạnh trọng điểm; mặc dù nói cận đại xã hội chuyển biến rất nhanh, thế nhưng kể trên hiện tượng tựa hồ nhưng không có trọng đại sai biệt. Ngày hôm nay chúng ta nhìn hơn đáo ngồi tân xe taxi, lại chân mặc giày vải, thủ treo đầy thiên tinh, mà vãng ngoài của sổ xe thổ cây cau nước tên; kỳ thực loại người này ở đẩu số nhìn lên, vẫn là người buôn bán nhỏ thức cá tính. Tài phú cập quyền thế đối cá nhân cá tính tu chỉnh tác dụng, thông thường trái lại thua ngăn trở cập khốn đốn. Mọi người khỏe hảo thể hội đẩu số hàm ý, tự nhiên đối với người sinh có một loại khác nhận định.

Lục ngôi sao may mắn giống nhau nói đến là đi lên mặt giai cấp cố gắng trợ lực, mà lục sát còn lại là khiến người đi xuống mặt giai tầng lưu động động lực; lộc, quyền, khoa là bay lên, mà kị còn lại là đi xuống. Những thứ này đều là cổ truyện đẩu số yếu quyết, nhưng ngày hôm nay bởi xã hội văn hóa từ từ sản sinh biến hóa, sở dĩ cổ đại cho rằng tốt, hôm nay tới khán có thể chẳng qua là phổ thông; một ít cổ đại cho rằng kém, trái lại ở vật chất cập tinh thần thượng đều trội hơn người trước. Sở dĩ hôm nay tới khán: Sát Phá Lang khả năng trái lại bỉ tử vi Thiên phủ người thành tựu đại, cự môn ở vật chất cập tinh thần thượng đều trội hơn người trước. Sở dĩ hôm nay tới khán: Sát Phá Lang khả năng trái lại bỉ tử vi Thiên phủ người thành tựu đại, cự môn cư mệnh người khả năng phát triển trái ngược thiên đồng người tương đối xài được.

Ví dụ như: Cổ phú cho rằng mệnh phùng Địa kiếp địa không là đặc biệt, nhưng giống nhau nói đến, trúng mục tiêu có kiếp không, kỳ đối con số lực lĩnh ngộ hoặc không gian tự hỏi lực đa tốt hơn, đối với số học vật lý chờ nhu trừu tượng suy tính ngành học trái lại có so sánh xuất sắc biểu hiện. Nhược đang cầu xin chức phương diện, phùng kiếp không người đó trái lại thích hợp hành động trí kho hoặc sáng ý điểm quan trọng(giọt) nơi phát ra, cái này và sách cổ theo như lời thật to bất đồng. Quốc phụ tôn trung tâm sơn tiên sinh, trúng mục tiêu thì có địa không một sao, sở dĩ hắn có thể nghĩ ra chủ nghĩa Tam Dân, thực nghiệp kế hoạch… Các thứ. Sở dĩ đại gia phải hiểu tính chất sao không nên có cát hung, cát hung là tương đối vu vị trí hoàn cảnh mà nói, tôn văn lúc còn trẻ được người gọi là “Tôn đại pháo”, thùy sẽ nghĩ tới vài thứ kia chính xác có thể cứu Trung Hoa Trung Quốc ư?

Nguyên bản viết mấy thứ này, đến đó hẳn là bắt đầu động thủ viết xuống mười bốn chủ tinh, lục cát, lục sát tinh… Chờ đều tự hàm ý cập tính chất sao, nhưng người viết cho rằng đại gia có thể ở phía trước ta sở nói chư trong sách xong khái niệm, người viết ở đây không muốn lãng phí mọi người thời gian, nguyện ý viết xuống một ít cá biệt lòng của được, nhượng đại gia có nhiều hơn thể hội cập lý giải.

Tử vi: Hay hoàng đế, hồi tưởng một chút lịch sử. Thiên cơ: Văn tự học khuếch tán pháp là thập phần hữu dụng. Thái dương: Nhiệt tình chuyên gia, chủ động thế nhưng lạc hãm trái lại chủ vì tư lợi. Vũ khúc: Quả đoán, cương trực. Truy cầu tài phú. Thiên đồng: Con cái vậy cá tính, mở đầu tốt đẹp, kết thúc tốt đẹp. Liêm trinh: Liêm khiết trung trinh, chăm chú phụ trách, mình yêu cầu cao. Thiên phủ: Đầy hứa hẹn có thủ. Thái âm: Ôn nhu đa tình. Tham lang: Vật chất dục vọng cường, nhân tế quan hệ hảo ─ tửu sắc tài vận người đó sinh.

Tham lang: Vật chất dục vọng cường, nhân tế quan hệ hảo ─ tửu sắc tài vận người đó sinh. Cự môn: Thanh âm hóa khuynh hướng cập sầu lo bất an cá tính. Thiên tướng: Cẩn thận cập chú trọng bề ngoài và hình tượng. Thiên lương: Chú trọng luân lý quan hệ hoặc là tôn giáo tự hỏi. Thất sát: Lý tính thủ hướng. Chăm chú tẫn trách, thành khẩn thực sự, dũng mãnh tinh tiến, chiến đấu hăng hái không ngừng. Chiếu tướng là cũng, trí, tín, nhân, dũng, nghiêm. Phá quân: Biến hóa mười phần, thiên kì bách quái. Văn xương: Chính thống học thuật: Quốc văn, tiếng Anh, toán học. Văn khúc: Tài nghệ: Cầm kỳ thư họa, bốc đoán tinh dễ, âm nhạc mỹ thuật tạo hình. Phụ bật: Hảo bằng hữu: Tiếp nhận, dễ dàng tha thứ, bao dung, thân cận, hợp tác. Khôi việt: Khí chất, quý nhân. Hỏa linh: Lửa nóng, nóng nảy là Hỏa Tinh; lớn mật duy trì liên tục là linh tinh. Dương đà: Kình dương là dao nhỏ, có thể sát nhân cũng có thể sát chính. Đà la là tại chỗ đảo quanh, do dự. Kiếp không: Là theo chân cảm giác đi, cảm giác đệ nhất, cái khác hơn nữa. Lộc tồn: Là tay cầm cơ bản lợi thế, có thể công có thể thủ, đông tây cũng. Thiên mã: Hay chạy tới chạy lui, hiếu động không an định. Lộc (hóa): Thuận lợi, hưởng thụ, sảng khoái, xong. Quyền (hóa): Kiên định, câu nệ, yêu cầu, cố định. Khoa (hóa): Danh dự, học thuật, hư vinh. Kị (hóa): Trở ngại, không được thuận lợi, biến hóa, hủy diệt, khổ cực.

Tái kế tiếp, hẳn là tái là đại gia cử một ít thực tế ví dụ, thế nhưng người viết tự nhận là công lực cũng không cập tử vân đại sư, viết giá một loại văn chương tịnh không cần thiết bỉ tử vân đại sư tới hảo, hơn nữa giá hứa nhiều phương diện người viết không dám lỗ mãng, nguyện ý sau đó lúc rảnh rỗi tái hoàn thành đến đây bộ phận. Thỉnh các vị bắt được đến đây giáo trình người đó tha thứ.

Trong tử vi đẩu số có một chút cung vị là có thể do chính ý chí quyết định, có chút còn lại là tự nhiên quyết định. Tự nhiên người quyết định như: Huynh đệ cung, cung tử nữ, cung tật ách, Cung Nô bộc, cung phụ mẫu. Chính ý chí người quyết định: Cung phu thê, cung tài bạch, cung thiên di, sự nghiệp cung, cung phúc đức. Về phần mình sinh ra vô pháp quyết định nhưng sau lại nhưng có thể tự do ý chí quyết định là: Cung điền trạch. Ngàn vạn lần lý giải: Trên mệnh bàn biểu hiện tinh diệu đặc tính các thứ, chỉ là đại diện mệnh bàn người chủ đối với này hạng sự vật quan niệm có lẽ nói là hình thái ý thức. Cũng không pháp cư dĩ thôi trắc cát hung, nhược muốn đẩy luận đoán cát hung, nhất định phải đại nhập “Điều kiện” mới được, ví dụ như: Muốn thôi trắc mệnh bàn sở hữu người và huynh đệ tỷ muội đang lúc cảm giác tình, nhu phải hiểu các huynh đệ tỷ muội sinh ra năm thứ, đại nhập trong mệnh bàn. Đây là cái gọi là “Thái tuế nhập quái pháp” .

Phụ nhớ: Thái tuế nhập quái pháp của ứng dụng cũng không đơn giản, nhưng nguyên tắc căn bản có thể ở đây nói cho các vị: Ví dụ như người ta tỷ tỷ là năm mươi bảy năm thứ, tuổi lần là mậu canh năm, thì thủ dụng mậu can tới lấy Tứ Hóa tinh: Mậu tham âm hữu cơ. Lúc này nhìn tham lang hóa lộc có hay không có tiến nhập mạng của ngươi cung hoặc là cung mệnh Tam hợp, đó chính là nói ngươi tỷ tỷ đối với ngươi nỗ lực phải không yêu cầu quay về quỹ, có lẽ nói ngươi tỷ tỷ đối với ngươi mới có lợi, đương nhiên người ta tỷ tỷ tham lang hóa lộc nhược khiến cho mạng ngươi cung năng lực hình thành song lộc lai giáp, hiệu quả như nhau. Về phương diện khác nếu là kỳ Hóa kị có tiến nhập mạng của ngươi cung, thì biểu thị người cùng ngươi không đổi mới có lợi, thậm chí là người trời sinh hội gây trở ngại người ta. Về phần người ta tỷ của cá tính thì cần phải dĩ thân cung là việc chính, tham khảo thân cung tam phương tứ chính, bởi vậy quyết định kỳ cá tính ─ lúc này cần phải đại nhập kỳ mậu tham âm hữu cơ Tứ Hóa tinh làm dụng, đồng thời và trong mệnh bàn đã có của Tứ Hóa tinh cùng nhau tham khảo.

Về phần người ta và năm mươi bảy năm thứ tỷ đang lúc ở chung tình hình còn lại là như phán định này: Nhất, nếu là thân cung vị đưa ở mệnh bàn chủ nhân cung mệnh tam phương vị trí, biểu thị kỳ tỷ của cá tính và mệnh bàn chủ nhân gần, so sánh dễ câu thông lý giải ─ nơi này là bởi vì nhược xuất hiện ở tam phương thượng, thì kỳ tinh diệu tương đại bộ phận tương tự ─ chú ý phía trước cái gọi là tinh đàn khái niệm. Nhị, thảo luận mậu tham âm hữu cơ đối với trong mệnh bàn huynh đệ tỷ muội cung tác dụng, nhược hóa lộc tác dụng cường có thể chiếu, biểu thị tình cảm lẫn nhau không sai, hóa quyền thì biểu thị huynh đệ tỷ muội đang lúc kỳ chi phối tính cường, nếu là Hóa kị dẫn động thì đại diện ở giữa tình cảm không được thuận hoặc cái khác chuyện bất lợi. Đây là thái tuế nhập quái pháp cơ bản khái niệm. Đương nhiên thái tuế nhập quái pháp cũng có thể suy tính đại hạn mười năm vận hoặc là lưu niên vận, nhưng có kỳ hạn chế, ngàn vạn lần nhớ kỹ, bất khả một mực toàn diện bành trướng. Trên thực tế huynh đệ tỷ muội như vậy khán, phụ mẫu cũng là như vậy, đại nhập cha mẹ năm sinh can quyết định, khán phụ mẫu địa chi vị trí quyết định kỳ tính cách. Nam nữ đang lúc tình cảm cũng là như vậy thôi trắc, lão sư hoặc chỉ đạo giáo thụ cũng là như vậy, thượng cấp quan trên cũng như vậy, cùng học bằng hữu đều là như vậy. Thái tuế nhập quái pháp phức tạp là hai người cung vị đang lúc đây đó hỗ trợ tác động quan hệ ─ giá mới chính thức là thái tuế nhập quái pháp tinh yếu ở chỗ, phía trước đã hơi có nói tới, phía thì sẽ tái tỉ mỉ phân tích.

Đệ nhị bộ phận: Đại hạn ─ mười năm vận

Tựu đẩu số quy tắc, khoảng chừng cách mỗi mười năm, người cá tính hội tố hơi chút tu chỉnh, bởi vậy đại hạn là phán định mười năm vận khí tốt phôi bằng chứng.

Trên cơ bản đây là tầng thứ hai kết cấu, tầng thứ nhất là bản mệnh bàn biểu hiển tình hình, ngoài ra còn có tầng thứ ba kết cấu ─ lưu niên, giá ba tầng các hữu thứ tư hóa tinh tác dụng phát sinh. Nhược chích thảo luận mười năm vận thì, thì chỉ có hai tầng kết cấu, lúc này người ta nhược tiến nhập tiên thiên của cung phu thê, thì huynh đệ, tử nữ… Chờ cung vị giai yếu tùy theo chuyển hoán, như trên thuyết, đại hạn cung mệnh đi tới tiên thiên cung phu thê, thì đại hạn huynh đệ cung vị trí tức bản mệnh trên mệnh bàn nguyên cung tử nữ thượng. Đương nhiên lớn hạn vì sao đi tới cung phụ mẫu hoặc huynh đệ cung là có thể giải thích; tự xã hội học thượng mà nói, đi vào huynh đệ cung đại diện lúc này cùng thế hệ đoàn thể đối mệnh bàn chủ nhân ảnh hưởng trọng đại; nhược tiến nhập cung phu thê thì đại diện lúc này nam nữ đang lúc tình cảm giao lưu là mệnh bàn chủ nhân sinh hoạt trọng tâm, kế tiếp mười năm vận tiến nhập cung tử nữ biểu thị chính là đối với dưỡng dục đời kế tiếp coi trọng, tái kế tiếp còn lại là tài phú truy cầu… . Những thứ này là đẩu số thiết kế triết học, có đúng hay không có đạo lý, phán học giả tỉ mỉ tự hỏi.

Mười năm vận suy tính thì sẽ đối phía trước tinh diệu tính chất, Tứ Hóa tinh cập cung vị biến hóa có khắc sâu lý giải tài bất trí xuất hiện lệch lạc, phương pháp đại thể như sau:

Tiên cẩn thận giải trừ đại hạn cung mệnh cập tam phương tứ chính tính chất sao; trở lại, khán Tứ Hóa tinh ─ đại hạn Tứ Hóa tinh đối đại hạn cung mệnh làm dụng, cập bản mệnh Tứ Hóa tinh làm dụng; thứ nhì khán cung vị đang lúc biến hóa tác dụng, tịnh và Tứ Hóa tinh tức tinh diệu đặc tính phối hợp.

Ví dụ như: Đáo một đại hạn thì, tiên thiên mệnh bàn của cung phu thê bị hóa lộc dẫn động (tỷ như đại hạn hóa lộc), thế nhưng đại hạn của cung phu thê lại có Hóa kị (tỷ như tiên thiên mệnh bàn Hóa kị) dẫn động, loại hiện tượng này là tượng trưng mệnh bàn chủ nhân cố tình kết hôn, nhưng đa nhân khúc chiết mà hư trịch quang âm, lúc này nguyên nhân yếu do đại hạn mệnh bàn cập đại hạn phu thê tinh diệu đặc tính lai quyết định ─ ví dụ như: Nếu như là đại hạn có nhiều sao Hóa kỵ hội chiếu, thì khả năng giao hữu tuy nhiều, nhưng chưa hết như ý ─ đương nhiên không như ý khán Hóa kị do ở đâu tinh dẫn động, nếu là thiên cơ Hóa kị, thì chủ vuột thời cơ nói cơ các loại sự hoặc là tuyển trạch nhiều lắm, chần chừ chờ.

Như: Tiên thiên trong mệnh bàn cung phu thê có hóa lộc dẫn động, nhưng hậu thiên đại hạn cung phu thê trung tâm có hóa quyền tinh, đến đây đại biểu là có ý hưởng thụ ái tình hoặc cuộc sống hôn nhân, nhưng cũng năng lực trên thực tế và nhân gặp gỡ thì yêu cầu rất cao hoặc là đối nữ (nam) giao hữu chi phối tính quá mức cường… Chờ.

Nếu như: Tiên thiên trong mệnh bàn cung mệnh bị đại hạn Hóa kị tinh đánh vào, mà đại hạn cung mệnh vừa ngồi vào tiên thiên bản mệnh Hóa kị, kể từ đó, mệnh bàn chủ nhân vận có thể nói là đảo mi, lúc này khán dẫn động này cách cục, tùy tinh diệu tính chất mà định ─ nhược thiên cơ thiên lương kình dương hội, khả năng dẫn đến sớm có hình vãn sai ai ra trình diện cô cách cục phát động, truy cứu tiếp nữa, có thể thấy để thân nhân trung tâm người phương nào nghiêm trọng nhất, lúc này đại nhập điều kiện ─ thái tuế nhập quái pháp phán định vì sao nhân, rốt cuộc là tình thâm duyên cạn… . Tự giải quyết cho tốt.

Cung mệnh Hóa kị người đó là có bi kịch ôm ấp tình cảm người đó, thông thường có biết có thể mới làm hiện tượng; tựu ngoại tại khách quan thế giới bình luận, những người này không biết hiện thực, làm theo ý mình, tạo thành làm phức tạp cập tự lòng kết ─ đương nhiên đến đây và viên kia tinh diệu Hóa kị có cực lớn quan hệ, suy nghĩ kỹ một chút.

Người đoán đại hạn thì phải chú ý là “Liên” quan niệm, nếu như một cung vị liên tục ba mươi năm bị hóa lộc đánh tới, thì không nghi có đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cập dệt hoa trên gấm tác dụng; nếu là một cung vị liên tục ba mươi năm bị Hóa kị đánh tới, thì nguyên bản thập phần kiên cố tốt đẹp chính là cung vị cũng sẽ từ từ bị tàn phá phá hư rốt cuộc. Bởi vậy cung vị quá mức phạ liên kị tác dụng, nhược ở thân tình cung vị phương diện, thì dễ nhất gây hoạ, như liên tục ba mươi năm cung phu thê bị kị đánh tới (Tam hợp cũng, giáp cung làm dụng cũng), thì rất dễ ở người thứ hai đại hạn trung tâm sản sinh tai họa.

Đương nhiên quả thực quá trình cần điều kiện đưa vào pháp mới được. Kể trên liên tác dụng, liên quyền, liên khoa cũng có tương đương làm dụng. Liên quyền có khiến người quyền uy, bá đạo tác dụng; liên khoa cuối cùng là lãng đắc hư danh, danh không hợp thực chờ. Loại này liên tác dụng, đặc biệt dễ ở căn nguyên bốn người cung vị phát sinh, đây là bởi vì đẩu số ở an bài mệnh bàn thì thiết kế của cho nên, dần cung mão cung đại hạn Thiên can và tử cung cập mão cung tương đồng của cho nên. Bởi vậy bính đinh, mậu kỷ, canh tân đợi lát nữa có liên lộc đích tình hình, đây là bởi vì tinh đàn đang lúc đây đó hội chiếu của cho nên, mà giáp ất, nhâm quý dễ có liên kị tác dụng, bởi vì giáp ất theo thứ tự là thái dương Thái âm Hóa kị, nhâm quý là vũ khúc, tham lang Hóa kị, đại thể dễ đây đó hội chiếu là cũng! Cẩn thận cẩn thận.

Các vị đối với nhân sự, mong muốn có chút rất căn bản thời gian khái niệm. Ý tứ của những lời này nói là: Nhân loại gặp được các loại các loại bất đồng sự, tuyệt đối không thể dĩ dĩ đồng loại lòng của thái để đối đãi, nhược tái cẩn thận hơn nói rõ còn lại là: Nhân sinh có một số việc là cả đời sự, có chút bất quá là mười năm, hai mươi năm sự, có chút bất quá là ba năm, ngũ chở, thậm chí một năm rưỡi nữa sự. Ta vì sao nói như vậy ư? Bởi vì … này dính đến đẩu số thực tế thôi trắc thì ứng dụng quy tắc, cái này cũng dính đến cái gọi là đẩu số hiện đại hoá nỗ lực, đại gia không nên tùy tiện quên quá khứ.

Thời gian quan niệm đối đẩu số hệ thống là thập phần quan trọng, cũng là đang xây lập khoa học hóa số phận thôi trắc thượng là tối trọng yếu một. Như trên sở đề cập: Có một số việc là suốt đời tính, ví dụ như cha mẹ của ngươi, huynh đệ tỷ muội, của ngươi tử nữ, thân thể của ngươi thể chất… Chờ sự, suốt đời chỉ có thể phát sinh một lần người, một khi bị “Định vị” thì không pháp có to lớn cải biến.

Phụ thân của ngươi là hai mươi ba năm thứ thuộc giáp tuất năm thứ, vị trí của hắn ngay tuất cung, đái nhập Tứ Hóa giáp liêm phá vũ dương, lai thôi trắc một sự tình. Con của ngươi là quý dậu năm (dân quốc bát mười hai năm) sinh, thì vị trí của hắn ở người ta lưu niên cung tử nữ, tịnh thủ quý phá cự âm tham đến xem.

(nơi này có tranh luận, vì sao không nhìn dậu cung mà khán ngọ cung ư? Bên này liên lụy tới một suy lý vấn đề, do người ta quyết định ─ ở người ta trên mệnh bàn tìm được quan hệ tựu y mệnh bàn chỉ thị, điều không phải mạng ngươi bàn có khả năng dành cho người thì dựa vào thái tuế nhập quái pháp. Chích căn cứ của ngươi ra thời gian sinh, tuyệt đối vô pháp xác định phụ thân của ngươi là hai mươi ba năm thứ, mẫu thân là hai mươi tám năm thứ, có lưỡng người ca ca, một người muội muội các là bao nhiêu năm thứ người. Nếu có năng lực thôi trắc người, thì kỳ lo lắng không chỉ là ngày sinh tháng đẻ nhĩ, đó là có một chút ý nghĩ của quá trình vẫn chưa hoàn toàn báo cho biết. )

Trở lại là cái gọi là mười năm, hai mươi năm sự, loại này ví dụ như ở tình cảm hôn nhân thượng hoặc là sự nghiệp tuyển trạch thượng, hoặc là phòng ốc ở lại thượng đẳng đều là trong đời thông thường người. Đang suy nghĩ kể trên sự kiện thì, đại hạn cung vị tựu thập phần trọng yếu, đương nhiên cái gọi là “Định vị” canh phải cẩn thận tự định giá. Ví dụ như: Bản trong mệnh bàn cung điền trạch tốt, thế nhưng đại hạn cung điền trạch rất kém cỏi, lúc này phải suy nghĩ một chút, nhược người này hơn thế trong vòng mười năm mãi phòng ở, thì nhà cát hung ứng với rơi vào tiên thiên bản mệnh cung điền trạch thượng khán, thế nhưng đại hạn cung điền trạch yếu là chỉ khả năng cần cho vay chờ thủ tục. Về phần ngắn hạn chuyện, như học ở trường, hôn nhân tình cảm, cầu chức… Chờ cũng có thể là ba năm ngũ chở tựu từ phát sinh đáo kết thúc, thậm chí trong vòng một năm tức đi một hồi sinh tử ư! Ngắn hạn chuyện, lưu niên biến hóa rất trọng yếu, nhiều lắm tham khảo một chút đại hạn đích tình hình. Về phần lưu nguyệt cũng là như vậy khán.

Vì sao đẩu số coi trọng như vậy thời gian, bởi vì … này phía liên lụy tới một đẩu số triết học chung cực tự hỏi: Đẩu số trên căn bản là dĩ người ra thời gian sinh, lai dưới đây thôi trần bố trí ra mọi người sinh mạng hình thái, ở trong đó đối với không gian khái niệm là xa trễ đang lúc trọng yếu. Cuộc sống của con người, đại thể thượng có thể do thời gian cập không gian lai định vị, biểu thị ra cả quá trình, đẩu số ở trên không đang lúc thượng sử dụng không cao, trình bày bộ phận điều không phải rất nhiều (duy nhất ngoại lệ là cung điền trạch, đẩu số bởi vậy phát triển ra địa hình, địa vật, phương vị chờ không gian khái niệm ─ đến đây bộ phận lúc rảnh rỗi hội ở phía sau lại thêm dĩ nói rõ), mà khiến trên căn bản thời gian tố làm điều kiện đưa vào pháp trở thành là tối trọng yếu cơ bản tham số một trong.

Bởi vậy, người ta một năm kia nhập học, tương đối với người ta kế tiếp mấy năm học ở trường biểu hiện có ảnh hưởng; người ta một năm kia tiến nhập một nhà công ty đi làm, tương ảnh hưởng ngươi ở đây đến đây công ty biểu hiện; đồng dạng tình hình, người ta gặp phải một năm kia lần thủ trưởng, ở một năm kia gặp phải, cũng tương ảnh hưởng ngươi và hắn chung đụng tình hình; ngươi và bạn gái của ngươi ở năm nào gặp nhau, nàng là một năm kia thứ người đều muốn ảnh hưởng các ngươi đang lúc gặp gỡ đích tình hình. Mặt trên các loại thôi trắc cách, kỳ thực phía sau triết học đều là đến từ vu đối với thời gian đến đây nhất tham số ứng dụng cập mở rộng. Bởi vì ngươi năm nay nhập học, sở dĩ năm nay sẽ đối với ngươi học ở trường thời gian tới sản sinh tác dụng, đáp lại đáo hiện thực mặt hay đại nhập lưu niên Tứ Hóa tinh thôi trắc cát hung. Một năm kia tiến nhập công ty, đến đây năm Tứ Hóa tinh tương vẫn tác dụng đáo người ta ly khai đến đây công ty (kỳ thực công ty một năm kia sáng lập, cũng tương ảnh hưởng người ta ở công ty thái độ cập phát triển trình độ). Một năm kia gặp phải một năm kia lần bạn gái, cũng dụng phía trên thái độ lai đối mặt.

Đẩu số phương pháp quy tắc tương điều kiện đưa vào giống nhau chuyển hoán thành thời gian nhân tố, nhược là sinh vật, thì dựa vào kỳ ra đời âm lịch năm ngày kế kỳ can chi quyết định ở trên mệnh bàn vị trí, mà cát hung thì dĩ Thiên can thủ Tứ Hóa tinh phán định cát hung. Nếu là hạng mục công việc, thì dựa vào kỳ phát sinh thời gian, thủ Thiên can Tứ Hóa tinh lai quyết định cát hung; nếu là thảo luận sự nghiệp, đương nhiên tựu dĩ đương niên lưu niên Tứ Hóa đối đương niên lưu niên sự nghiệp cung làm dùng để khán. Phía trên kỹ xảo là cái gọi là “Định vị” triết học cập nguyên tắc. Người ta nếu có thể đầy đủ lý giải, thì đẩu số tiến thêm một tầng, đã sắp tới liễu. Ghi nhớ kỹ ghi nhớ kỹ, ta một đoạn này nói trước đây không ai thảo luận qua, kỳ thực đẩu số thôi trắc kỹ xảo ngoại trừ phía trước ta sở nói cái gì tinh diệu tính chất, Tứ Hóa tinh, cung vị biến hóa ngoại, về kể trên quy tắc cập phương pháp mới là khiến cho người ta từ Tứ Hóa, cung vị, tính chất sao sương mù dày đặc trung tâm ré mây nhìn thấy mặt trời yếu quyết.

Ta cường thịnh trở lại điệu một lần, đối với chuyện, thì chúng ta dụng mười hai cung lai phân chia kỳ vị trí, sau đó dùng việc này phát sinh thời gian tới lấy Tứ Hóa tinh, phán định cát hung; đối người mà nói, chúng ta thủ kỳ ra đời thời gian là trung tâm, quyết định kỳ vị trí, tái thủ bao thuở gặp gỡ (có lẽ thuyết sản sinh liên quan, một loại khác thuyết pháp là hắn ở tánh mạng của ngươi trung tâm xuất hiện) tức gặp nhau thời gian tới lấy Tứ Hóa tinh, nhất có tác dụng, bình định ở giữa hỗ trợ tác động. Nhớ kỹ: Phát sinh thời gian nói cung cấp cho chúng ta định vị chuẩn tắc, phát sinh hạng mục công việc cũng là chúng ta định vị chuẩn tắc một trong. Đẩu số hay ở phía trên này phát triển ra tới thôi mệnh kỹ xảo.

Như vậy nói cách khác: Khi ngươi biết mười hai một cung vị ý nghĩa, hơn nữa khái niệm thời gian, người ta mình có thể phát triển “Mình” đẩu số. Tự nhiên, người ta đến lúc đó hội thật nhiều ngạc nhiên chuyện cổ quái có thể tới đàm, ta lấy một thí dụ: Ta ở mỗi năm mãi nhất bộ ô tô, có thể không thôi trắc đến đây xa thời gian tới mấy năm tình hình? Kỳ quái, đẩu số vừa không có ô tô cung, chẳng lẽ là khán cung thiên di sao? Kể trên tìm cách có hay không hợp lý? Bởi vì thiên di có địa vị xã hội, mặt tiền của cửa hàng ý tứ, nhược tương ô tô đặt ở đại hạn hoặc lưu niên cung thiên di, thì người này mua xe hệ là thân phận, kỳ thực cũng không phải là thập phần cần dĩ thay đi bộ bất khả. Nhược do sự nghiệp cung đến xem, còn lại là đại diện người này cột lên ban cần, bình thường là thông xe bất tiện hoặc là lữ đồ rất xa, hoặc mở rộng sự nghiệp cần. Đương nhiên nhược lúc này sự nghiệp cung và tiên thiên cung thiên di trùng hợp, đại diện người này mua xe có song trọng tác dụng.

Kế tiếp dĩ khán cung vị tam phương tứ chính quyết định ô tô phẩm chất cập tính năng: Nhược tam phương sai ai ra trình diện đại tinh hóa lộc chờ thì biểu thị đến đây xa là xe mới; nhược hội chiếu dương đà hỏa linh kiếp không chờ sát tinh, thì đến đây xa là trung cổ xa. Mặt trên đề cập hóa lộc hóa quyền biểu thị ở bên trong xe bộ trang bị, lãnh khí, âm hưởng chờ phân phối đầy đủ mọi thứ; Hóa kị thì chủ xe có làm phức tạp; nhược sai ai ra trình diện cự môn Hóa kị thì chủ khí còi ô tô dễ phôi; thiên cơ Hóa kị trưởng máy món dễ phôi; thái dương Hóa kị chủ dẫn kình dễ phôi; vũ khúc Hóa kị chủ dễ sinh tai nạn xe cộ, nhu Bản Kim hao tài tiêu tai… Chờ.

Về phần tương lai thôi trắc còn lại là dựa vào tự đại nhập tương lai Tứ Hóa tinh, khán có hay không có hóa lộc hoặc Hóa kị xung động mà định. Nói thí dụ như người ta lưu niên xung động vũ khúc Hóa kị đáo khí trên thân xe, thế nhưng người ta lưu niên cung thiên di vẫn chưa có hung tướng, lúc này đại diện người ta có thể là xe tá người khác sử dụng thì phát sinh ngoài ý muốn, đương nhiên nếu là mình cung thiên di rất hung, tám phần mười là chính gây hoạ. Đương nhiên, người ta do này tinh diệu phát động có thể kết luận tai nạn xe cộ nguyên nhân, ví dụ như vũ khúc Hóa kị vừa dẫn động kình dương, rất dễ là một thời vượt qua dẫn đến truy va chạm, tối hậu hoa chút tiền lẻ thỉnh công ty bảo hiểm sửa chữa. Đồng lý cũng có thể thôi trắc đụng vào xe gì tử: Ví dụ như như như thất sát, phá quân, tham lang phần nhiều là xe vận tải, xe tải, nếu là tử vi, Thiên phủ, thiên tướng chờ phần nhiều là vào bến kiệu nhỏ xa, thiên cơ hay máy xe, cái khác như thiên đồng, thiên lương chờ đại khái hệ ước năm mươi vạn dưới sản phẩm trong nước xa, quay về với chính nghĩa khán tam phương tứ chính quyết định, khán có hay không đối phương cũng có thác… . Quay về với chính nghĩa đẩu số hay mấy thứ này, suy nghĩ nhiều, nhìn hơn tựu một bí mật gì.

Vừa ví dụ như: Ta nuôi một cái nhỏ điểu, thấy thế nào? Hoặc là thuyết ta năm nay nuôi cá, thế nào thôi trắc? Nuôi chó… Đều giống nhau. Đầu tiên là mục đích ─ đây là chỉ sự hạng, nuôi chó đảm đương nghề phụ kiếm tiền thì khán cung tài bạch, đương sự nghiệp đang làm tựu khán sự nghiệp cung, nuôi đến xem môn lo cho gia đình khán cung điền trạch, nuôi lai đậu thú di tình khán cung phúc đức. Cẩu nhìn như vậy, điểu hoặc cá cũng là nhìn như vậy. Khán tam phương tứ chính thị phủ có vọt tới không tốt tinh diệu, vọt tới biểu thị dễ nuôi bất hảo, sinh bệnh… Chờ, do tinh diệu đặc tính cũng có thể đề cử đến đây động vật đặc tính, là thông minh, linh hoạt, còn là a ngây ngô một… , tối hậu cũng có thể thôi trắc bao thuở kết thúc… . Quay về với chính nghĩa đồng dạng mạch lạc, đại gia tỉ mỉ cân nhắc một chút, tự có tâm đắc.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

紫微斗数简明全教程

紫微斗数的特点

“骏马能历险,力田不入牛;坚车能载金,渡河不如舟,舍长以就短,智者难为谋。

”学习使用一种预测方法,就必须了解它的特点,而要谈论其优缺点,就不能抛开它的应用环境。

提到“紫微斗数”,内行人总是习惯说它:“位居五大神数之首,素有“天下第一神数”之称”;外行则只知其为古代星占学的一种;而一般爱好者则会说: “据说预测事物很精细、很准确,然面对一张由一百多颗星曜组成的命盘,一般人都会茫然失策,难以学习掌握。”那么客观地讲,“紫微斗数”究竟具有那些特点呢?

1、直观、形象的内涵

斗数推命,是通过许多星曜的不同变化组合,得出一条条断语的。每个星曜即是一个赋予特定象征内涵的形体,你可以把它看作一个具体的人物,或者视为一个特殊的事物,或者当作一种自然的状态,总之它不是一个抽象概念。例如,“贪狼”星:属甲木,为物欲之星;其气属癸水,为“桃花”之星。你可以把它想象成《封神演义》中以色迷惑君王的妲己,或是原始森林中生机昂然的大树,或是从黄土高坡飞流直下的大河……。欲望本身不是坏东西,人类文明的进步就在于永远不满足、永不停息地追求,然而超越现实无休止的欲望犹如泛滥的河水,只能带来灾难。同理,贪狼星系(与其他诸星同宫或会照)结构良好时,则主人生积极的变化,甚至可视为才艺的表现;贪狼星系不佳时,则主人生消极的变化,常常因为欲望过甚而招致烦恼甚至灾祸。在斗数中,最著名的格局是“火贪格”和“铃贪格” (其中“武贪”最佳),主人横发;而素有“桃花犯主”的“紫贪”格等,则易坠落风尘。

2、精细、准确的推论

每一种预测方法,只要做到充分把握,都可推断出精细、准确的结论。紫微斗数预测体系,由于自身信息量很大,更容易做到这一步。例如斗数论“进财”,可以推出准确时间(有时可精确到日、时)、进财方式、方位、多少、储积开销、合作者情况等等。比如,何宫干化禄入财帛表示进财的方式,疾厄是官禄的田宅,疾厄禄入财帛,表示开公司办工厂等我设场所、让顾客上门的进财方式;福德宫代表的是一个人的精神享受和思想活动,福德禄入财帛,表示从事自己喜欢、崇拜的行业或者与宗教、神秘文化、人生观有关的活动为进财方式。

3、大众、专业化皆宜

任何一门学问,如果没有大众的支持与参与,就如一条在浅水行驶的大船,是注定要搁浅的。一个体育冠军,来自成千上万名爱好者对理想的追求;一个科学家,出自无数学生对大自然奥秘的热衷;明天的术数大师(专家),必定是今天众多爱好者中的普通一员。那时的术数研究整体水平如何,取决于大师的数量和质量,而这又与今天爱好者的学习状况分不开,因此普及术数教育势在必行。在众多的术数方法中,紫微斗数成型最晚,一方面由于博取众家之长,更适宜专业化研究;另一方面由于其论理方式接近现代生活,更易于被广大民众所接受,加之近些年来海外同胞对此的普及、开发,尤其将难以背诵理解的古歌诀、赋文予以表格化、通俗化,使得一般文化水平的读者,也能对照书本对其命运情况了解个大概,所有这些都为它的大众化普及和专业化研究,奠定了良好基础。

4、注重统计验证

与四柱推命术相比,斗数的理论古籍显得非常少,这无疑给后来的研究者带来不少困惑,但同时也使得统计验证工作得以充分发挥,然而如何正确对待统计验证所得到的“第一手资料”,决定着紫微斗数能否健康发展。加强理论基础的研究,要首先从继承出发,摆脱现代重逻辑推理思维的束缚,客观对待古人的推论观点。例如,“女人七杀坐福德宫必为娼婢”,今虽不验,但在不允许女人开创的古代社会中,此论也许是非常准确的。再如,太阴不喜落陷,但在卯宫落陷守命称“反背”,只要有辅佐诸星会照,则为大富命格,现代验证此论非常正确,然为何如此?说不定此谜的解开,会由此引出一系列新的推断原则。

5、把握重点

面对“满盘星斗”茫然失策,加上生年和各宫干的四化飞星,更使人眼花缭乱,这是每位初学者的共感,这除与推论思路缺乏以外,和斗数论命使用概念过多有直接联系。斗数概念,一是星曜,二是宫位,三是四化。其实,一般论命,没有必要将一百多颗星曜都用上(某些星曜是重复的);宫位的概念,也不是越复杂断得就越精细、准确;四化飞星,只是特殊思路的一种配合,原则理解了就会运用自如,没有必要分门别类推论熟记(某些书中的诸条推论有些根本与实践不符)。因此,学习紫微斗数,一是要在实践中训练自己的推论思路;二是要在实践中过滤已有的概念,使其在满足需要的前提下越少越好、越精越佳。

以上五大特点中,每位读者可以根据自己的学习实践,将它们按优点、缺点归类,不必非要与他人意见苟同,因为斗数推命只是我们了解人生未来的一种工具,待到对这种工具有了一定了解之后,加上自己对它的把握程度,你自然会作出喜恶之判断,是弃是留自有分晓。

数学习的重点

紫微斗数的历史及其发展,已经不甚清楚,也无须太注意,全不知道也不影响对紫微的认识;若有兴趣,近四十年的发展倒可在文献中找到,但也只是茶馀饭后的聊天。

重要的发展是在约十多年前,自慧心斋主在中国时报上介绍紫微斗数后开始至今,这部份的发展十分具有价值,值得介绍及探讨,笔者有空将在后面介绍,名称应该是「紫微斗数过去十年的发展─从唯心论到心物合一」。

紫微斗数学习的重点,以笔者今日的理解,重点大概可以分成下列几项:一是星曜性质,二是四化星的变化,三是宫位的变化。

一、星曜性质:

斗数自排命盘开始,在命盘上所写的一些特殊名词,如紫微、天机、太阳、巨门、天府、火星、文昌…等,都是所谓的星曜。大致说来,这些所谓星曜都只是一些「象徵符号」,并不代表它们和天文学有任何关系,所以有一些人的说法说斗数是用「虚星」,就是代表这个意思。

斗数据说有百多颗星,其实常用的不过四十颗左右,其它多半是好看而不中用。这在后面会再提。

斗数的星曜性质是多面性的,在每个不同宫位,有不同解释,但是其基本特性是不会有什么变化,例如:天机星,代表有灵活、机动、活泼、思虑…等特性;在命宫表示此人聪明、机智、灵活…;在夫妻宫表示此人感情不定,易见异思迁;在财帛主此人进财门路多而灵活…等。

星曜性质中要特别注意「格局」,格局是某几颗星会照在一起所生的结果,其作用有点类似「化学反应」,其作用远比单纯的「物理反应」─单颗星─来得重要,例如:巨火羊─终身绎死,代表此人做事心态急切激烈不当,自寻烦恼,搞到不可收拾。有一点要特别特别注意,这些格局的发生效果,要以四化星引动才算,否则也是没有作用。切记切记!

星曜性质的记忆法是八仙过海,各显神通,但笔者有些速记法,或能助大家一臂之力,当在后面一一写出。

二、四化星的变化:

四化星的作用算是斗数内的一大窍门所在,十分重要,但与星曜性质关系极为密切。四化星是化禄、化权、化科、化忌四种特性。简单说:化禄是顺利、享受、得到;化权是坚定、执着、权力;化科是名声、学问;化忌是困难、阻碍、不轻松。

四化星的重点在「化」上,化是变成的意思,或是说加强某一方面的徵兆之意。所以以巨门一星为例:巨门化禄代表易于由口舌方面得财,所以可能有演讲、上课、法律顾问之类的事实来呼应。化权的话,则代表说话有权威,言出必行,众人听从等现象;化忌表示说话得罪人,说话引起风波等现象。注意一下,巨门为何不化科,这其实是因为巨门早已具有科的特性:大嘴巴的人不是到处都很有名吗?

四化星仍然要和宫位牵上关系才能看事情,所以二者很难分开,切记切记。甚至单从四化星的化星及宫位就能推测一些大事,这在宫位变换中会说明。

近来有些人已经放弃化权及化科,只采用化禄及化忌,这种人以了无居士为代表。其实他的看法不完全,化禄化忌外,化权及化科仍有重大的人生作用,不必要一定跟随这批人。

四化星的表如:甲廉破武阳、乙机梁紫阴…等是一定要背。四化星的排列有些规则性,如今已被整理出来。此部份有文献可以参考,如:紫微斗数导读─星曜解说篇,陈世兴,尖端出版社,一百七十页到一百八十七页。

三、宫位的变化:

紫微斗数命盘一共十二格,但有十三个宫位,分别是命、身、兄弟、夫妻、子女、财帛、疾厄…等。其中身宫可能出现在命、夫妻、财帛、迁移、事业、福德六宫位。每一宫位代表的是某一个方面或是某一种关系,而人生被斗数分成十二个方面来探讨,诸如个性、友情、兄弟间、爱情、伦理方面的亲情,如父母、子女或是如对财富的看法,人际关系的追求,事业心的强弱,居住环境的品质,精神生活的要求…等,就斗数而言,是人生,人生亦由此中探讨。

因为宫位代表的是:事的发生,所以有时代表的是心态的种种迹象。若是结合四化星,就会有许多事情产生,例如:某某人其本命夫妻宫化忌,但大限夫妻宫化禄,这通常表示此人容易发生外遇,这是可解说成对于感情的观念不当,但又有机会可以享受爱情的滋味;若是已婚者,则容易有外遇产生;若是未婚,则容易有遗弃或负心的现象产生。

上述三者是紫微斗数的重点所在,实际上在推算时,三者缺一不可,只要有一观念不对,则推论之事容易产生错误。但是今日千万要了解,单凭上述三者仍不足以作出正确的论断,其原因所在就在于条件的输入,状态的代入是也。

条件、状态的代入是今日斗数观念与古代斗数差别的所在。千万了解命盘上凡是和他人有关系或关连时,则必须要有此人的资料才能做合理的推算,例如:和某人交朋友,若没有他(她)的资料,则我们无法推测其后的交往情况;又如:要了解你和兄弟姊妹间的感情,就必须输入兄弟姊妹们的条件;而输入条件之法,则以「太岁入卦」法最为有效及正确。此法是紫云先生首次着书提出的。紫云先生指出:以个人不同的生肖,代入命盘中,根据位置的三合、星曜性质、四化星来推定与命盘主人间的关系。这使得斗数大大向外跨了一大步,因为现实生活中,许许多多的事都牵涉到他人,当输入此人的条件后,当可更正确推测人我间的互动,所以了解太岁入卦法是斗数更进一步的重要技巧,切记,切记。

斗数的推测方法

斗数用来推测人的命运,有两种情况。一是巨观的,从一个人的一生方面着手,然后至十年运(大限),最后到流年(一年运)。

另一种是被称为微观者,以每天、每个时辰发生的事为探讨的目标。大致说来,二者所用的方法相同,只是星曜特性的应用要稍微变化。

由于巨观者较为实用,且多能解决人们心中的疑惑,故一般论命多以巨观为主,微观则待巨观法则已十分成熟,自然手到擒来。

若由巨观来下手,则有许多事项要加以考虑,然后才能推测到事实的发展及过程及结果。

第一部份:本命命盘

拿到命盘,第一是要确认时辰的正确否,再来是了解整个命盘的结构,确实了解星曜特质,看是否形成了格局,看看四化星的引动,这和格局是否有发动有关。

看命盘本身,先由命宫开始,因为命宫是其他各宫的枢纽,命宫决定性格,特性将左右对其他各宫的心态,这是一个重点,需注意。

接下来看身宫,因身宫有加强作用或修正作用,所以是一个需要修正的宫位。此处需说明:加强作用是指:身宫在那个宫位,则此人一生所注意的重点就是在身宫之位置。例如:某人身宫与夫妻宫重合,则此人一生所追求的目标,主要是幸福美满的家庭生活;又如身宫与迁移宫重合,则此人这一生的目标乃是在于:圆满的人际关系或者说得到别人的尊重与敬佩,因此就算其他某些方面并不如意,但其人亦不甚在意。而修正作用系指:个人的性格将逐渐随年岁之成长逐渐有身宫星曜特性转变之特性。例如:某些人,其命宫是空的(没有十四主星,后面解释),但其身宫有星,则可能早在二十馀岁,身宫星曜就会逐渐发生作用。

看命盘的星曜特性,不是只看命宫中有那些星曜,斗数的规则是在于三方四正全面参考─列入考虑才是。下面说三方四正的道理,三方是指除命宫本宫外,财帛宫及迁移宫和事业宫三者宫中的星曜皆会影响人的性格。这种规则使得斗数形成一种特色:十四颗主星会被大致分成几组星群,例如:紫微、天府、天相一群,七杀、破军、贪狼一群,天机、太阴、天同、天梁为一组,最后是太阳与巨门成一组。其中紫微、天府、天相与七杀、破军、贪狼等有可能互相会照,而天机、太阴、天同、天梁则会和太阳、巨门互相会照。此处会照的意思是指:某一颗星曜出现时,则其三方会出现某些星曜,就斗数规则而言,会照指的是它们有产生作用的可能性。另一个东西是四正,即三方再加上夹的作用,夹的意思是指命宫两旁的宫位,即兄弟姊妹宫与父母宫的作用。当有成对的星曜存在于兄弟宫及父母宫时,则会产生作用,例如:文昌、文曲,一在父母宫,一在兄弟宫,则可生作用;另外如:劫空、火铃、辅弼、禄存及化禄夹等皆算「对星」。

大家可以思考一下,斗数如此设计是否有道理,道理何在?命宫尚需考虑财帛、迁移、事业,有时甚或考虑父母及兄弟的作用,若仔细思考这种关系,则当可更了解斗数系统中的社会概念,若以此再考虑实际社会中的生活,一定可以使你更理解所谓「人生」到底是什么东西。例如:斗数中夫妻宫的好坏由:夫妻、迁移、事业、福德,有时兄弟及子女亦有作用,这如何理解呢?大致可以如下:一个婚姻的成败,除了由自己的婚姻观念左右外(即夫妻宫中之星曜特性),尚有其他因素决定,如彼此间的社会地位─即门当户对的观念(迁移宫),又如事业的成功否又影响家庭生活之成败(事业宫好坏),又如心灵方面的契合及要求或是福气的深浅亦影响感情及婚姻的稳定性;最后是男女之间的性生活或生育下一代以及兄弟姊妹或朋友间的影响,这都会影响恋爱或感情的成败。这些种种都与感情或婚姻有关,所以若以现代术语来说:感情或婚姻,斗数以社会地位、事业地位、心灵感受(享福欲望)、教育观点(性生活)及同侪团体等共同影响。若讨论目前社会学家讨论家庭的功能:伦理的、性的、经济的、社会的、心理的…等,真有异曲同工之效,盼仔细思考其间的含意才是。

紫微斗数中有一些宫位是可由自己意志决定,有些则是自然决定的。自然决定者如:兄弟宫、子女宫、疾厄宫、仆役宫、父母宫。自己意志决定者:夫妻宫、财帛宫、迁移宫、事业宫、福德宫。至于自己出生无法决定但后来却可以自由意志决定的是:田宅宫。千万了解:命盘上显示的星曜特性等东西,只是代表命盘拥有者对于此项事物的观念或者说是意识形态。并无法据以推测吉凶,若要推测吉凶,一定要代入「条件」才行,例如:想要推测命盘所有者和兄弟姊妹间之感情,需要了解各兄弟姊妹的出生年次,代入命盘中。这是所谓「太岁入卦法」。

附记:太岁入卦法之应用亦不简单,但基本原则可在此告诉各位:例如你姊姊是五十七年次,岁次是戊庚年,则取用戊干来取四化星:戊贪阴右机。此时看看贪狼化禄是否有进入你的命宫或是命宫的三合,那就是说你姊姊对你的付出是不求回馈的,或者说你姊姊对你有好处,当然你姊姊贪狼化禄若使你命宫能形成双禄来夹,效果一样。另一方面若是其化忌有进入你的命宫,则表示她与你不易有好处,甚或是她天生会妨碍你。至于你姊之个性则须以申宫为主,参考申宫的三方四正,因此决定其个性─此时须要代入其戊贪阴右机四化星之作用,同时与命盘中已有之四化星一起参考。

至于你与五十七年次姊间相处之情形则是如此判定的:一、若是申宫位置在命盘主人命宫三方位置上,表示其姊之个性与命盘主人相近,较易沟通理解─此处是由于若出现在三方上,则其星曜将大部分相似─注意前面所谓星群的概念。二、讨论戊贪阴右机对于命盘中兄弟姊妹宫的作用,若化禄作用强或会照,表示彼此感情不错,化权则表示兄弟姊妹间其支配性强,若是化忌引动则代表其间感情不顺或其他不利的事。这是太岁入卦法的基本概念。当然太岁入卦法也可以推算大限十年运或是流年运,但有其限制,千万记得,不可一概全面膨胀。事实上兄弟姊妹如此看,父母也是如此,代入父母的生年干决定,看父母地支的位置决定其性格。男女间感情也是如此推测,老师或指导教授也是如此,上级长官亦是如此,同学朋友都是如此。太岁入卦法复杂的是两个宫位间彼此互动的关系─这才真正是太岁入卦法的精要所在,前面已稍有谈到,后面自会再仔细分析。

流年

在讨论此部份前需要先讨论一个派别的问题。对于每一年运气的看法,一般说来有三种:

第一种以流年为主,即今年是癸酉年,则流年命宫在酉,代入癸干四化星入命盘来探讨。

第二种是小限派,此派是利用小限来看,即今年丙午年次为二十八岁,找出命盘中小限为二十八岁之宫为命宫,取命宫上的四化星来看今年运气。第三种是互相参照看─即流年看环境变化,小限看心态改变之类的事。今日以笔者的了解,当以流年派为主要的正统大宗,后来的学者只要利用流年法即可正确无误地推测事情,不必旁及其他。

一个想法:武当拳、少林拳都是博大精深的,一辈子钻研都未必能有多大的成就。若只是武当拳学两三套,少林拳也搞三四套,想要打遍天下这完全是唬人的。学者不必去搞什么合参之类的东西,是武当拳术的高手,自然也是天下的高手,这是无庸置疑的。今天所告诉大家的方法都没有任何奇特,不须任何天启式的玄思,任何人踏着这个脚步,总有一天你会发现自己的道路。斗数的道路事实上是越走越宽阔。

斗数的哲学及规则大家只要能够了解,再回首,那些所谓星曜、四化、宫位,都很容易了然于心,从而到后来根本不需要任何他人秘诀,当下就是想当然耳,随事应对命盘,完全无懈可击。关于整个斗数的哲学概念,后面有空将再阐扬。其实今日社会人类所面临的政治、经济生活、社会群体交往、人与人间的互动…等皆与古代社会出现巨大的差异,而且是更加复杂的过程。试想如果斗数是所谓统计学的话,则如何能进行上述一系列事情的探讨呢?盼大家好好想想:统计学大家是否把它看得太伟大了。

说得更明白一些:斗数是一个完整的体系,它不仅足以自圆其说,甚或可以由你自己加以发展出任何秘笈所未有的东西。那也就是说:斗数本身具有现代化的能力。

此处愿意给大家一个例子:一个人流年田宅宫有巨门坐守,会照天机、文曲等星,且有禄存及流年禄存引动,则我们可以推测:此人今年可能为家中添购一台收录音机类的音响。这是如何看的呢?很简单,巨门是指能发声,机械就是天机星,文曲是琴棋书画、卜算星易等才艺,但也代表音乐、美术、劳作等,流年禄存冲动是物品,综合考虑,当是音响之类的东西,若加上巨门化权,则此音响喇叭的功率当不小─为高功率者,另一可能系另外一并买伴唱机或卡拉OK机等机组。那么试问:电话故障怎么看?田宅宫中天机巨门为电话,天机或巨门化忌皆可能导致电话故障或线路不稳。那么打字机是什么?电视又该是什么?微波炉又该是那几颗星?大家仔细想想。这部份是星曜性质的自我发展结果,原则不难,用心即通,切记切记。

流年的看法,其实与大限差不多,自流年命宫中的星曜特性下手,再看四化星(流年天干四化星,如今年癸酉年取癸破巨阴贪),看四化星对流年宫位的冲击效果如何,再来看四化星对大限或本命的冲击效应,再看看到底是何宫位被四化星引动。

例如:某位女孩流年的四化星贪狼化忌化在流年的福德宫,又会照大限的化忌,则代表此年这女孩精神方面将有困扰发生,即为什么东西所苦;再深究其中,因流年贪狼化忌和大限武曲化忌夹大限夫妻宫,而大限夫妻宫原本有化禄,又会照流年的禄存及化权星,此代表此女孩今年将为情所苦,原因是因为她对于男女的要求及注意事项浮现,且同时有两个男孩子供其选择,但她难以下决定─他们各有优缺点,很难下定论(来自个性、社会地位…等),此时需要太岁入卦法才能一探究竟。

所以就如我前面所言:斗数系统到流年一共是三层结构,基本的,第一层是本命命盘部份及出生时天干所取出的四化星;第二层是大限命盘的部份及大限宫干中所取出的四化星;第三层是流年命盘部份及今年流年(如八十二年癸酉年四化星由癸干来取)四化星。这三层部份,基本的第一层是本命命盘者,而实际表现的是流年命盘所显示的。而大限则居于传承作用,亦即本命命盘是根本,是骨架,大限命盘是肌肉、神经,流年命盘是表面皮肤及五官。但是这么说只是非常普遍化的情形,对于特定的事,则涉及到条件的输入,如此才足以论定事情的吉凶。

例如:一个人本命事业宫化忌,大限事业宫又化忌,流年事业宫也化忌,是代表此人一定一败涂地或是被炒鱿鱼?当然不是这样子的,否则同一张命盘的人将无一避免,这是十分可笑的说法。今日的解释是:这些人在不同的时间,开始从事不同性质的工作,因为他们对同一运气有不同的反应。也因为上述的原因,人们彼此命运不同─这仍是归究到我前面所探讨的斗数哲学原理─来自时间出发点不同,事项差异所致。

前面所说的方法是一般化下的情形,判定一些特别事项则有待「重点宫位」的确认,这个要点也是紫云先生提出来的。紫云先生对斗数的贡献,实在十分巨大,他对于斗数技巧的提升简直有如:天不生仲尼,万古如长夜。斗数这十年来的发展,在技巧方面的推进及发展,有九成来自紫云先生的大着,他这些书是初阶者更进一步的敲门砖,盼学者多加注意。笔者所陈述的方法,许多亦是来自紫云大师的概念,只可惜今天紫云大师尚未写出他对整个斗数体系的了解或是整个斗数的哲学观,而仍然辛苦地在启迪后进─怎么看人际交往、如何看上司,如何看田宅、风水…。在此只能希望他早日完成,则斗数之进展当更不可限量。

重点宫位是斗数方法中定位的问题,那一件事情,到底在命盘中的那个位置,例如:工作一事而言,有先天本命的事业宫,大限的事业宫,以及流年的事业宫三层结构;一个人炒股票赚钱,到底看本命的福德,大限的福德,或是流年的福德宫?这规则是这样子的,那一个宫位位被引动的情形较激烈,则以之为重点宫位。

上面那一句话是指:四化星的引动及格局是否发生作用;例如三代忌引动比两代忌作用大(三代忌指本命的化忌,大限的化忌及流年的化忌),两芍傅氖潜久按笙藁虮久傲髂昊蚴谴笙藜傲髂甑募桑虼怂杉屑桑捅人杉欣吹貌遥凰患新唬捅然嵴账磺俊R桓龉蝗粢患新唬顺墒侵氐愎唬览恚睬蠊墒型痘叩剿梢5鹿蔷鸵⌒奶桌巍U舛ㄎ晃侍庖惨尚顷仔灾省⑺幕羌肮患浠ハ嘧饔镁龆ǎ蛐⌒模裨蚺穆砥ú怀桑牡铰硗壬峡刹惶谩?/P>

另外连续的观念也是应用在流年中的。有了定位法后,重点宫位找出来,接下来推测重点宫位的消长,就用四化星来推测(有时候不只用四化星,流年禄存及擎羊陀罗皆要考虑)后来之表现。例如今天外出到外地工作,将工作定位在先天迁移及流年事业宫上,到了明年,看甲戌年四化星对日宫的作用,如果是三合禄科权,又双禄来夹,明年当有升迁机会,并有加薪作用。其他各年就各自依序来推测。若是长期工作,则参考大限的四化星作用及下一个大限的四化星作用,因此可决定工作的过程及得失。

最后一个概念比较奇怪,紫云先生称之为「缘起缘灭」─是用以判定一件事情的发生及结果的方法。这方法要对于四化星的引动概念十分纯熟才可以得心应手,学者可以参考紫云先生的大作,「斗数论求财」等书。当然有时不只是四化作用,三合作用亦会产生效果。用及下一个大限的四化星作用,因此可决定工作的过程及得失。总之,这也是一个四化星及宫位变换的技巧。

上面大致已经将斗数的推测法则大略加以说明,由于实际上面临命盘时千变万化,所以学者宜多自星曜性质、四化星及宫位变换等特性下手,当可逐渐有心得。另外可平常多加推测一些自己十分熟悉的命盘,这对于星性等了解,多有助益。若是特殊事项之推演,则请反覆推敲领悟紫云先生的大作:「斗数论求财」、「斗数论婚姻」、「斗数论事业」及「斗数论田宅」诸书,这些书的方法,大致即是笔者上文所提及的重点。笔者功力远不及紫云大师,但盼替他多引一些人入斗数的大道,使得人们能脱离自误误人的困境,这是笔者的一个小小的心愿,盼学者了解。

在斗数的推测上,有许多限制要千万注意:斗数的运势好坏,不能违反物理世界的力量作用,斗数无法违反政治制度,无法反抗世界经济的潮流,世俗社会的惯例及成见…等,因为上述这些因素都不是斗数基本哲学设计考虑在内的东西。实际上这些因素都是「条件输入」考虑范围,这是重要观念,因为这对于每个人有自己的命运有重大的影响。这是一个实际推测上要有的观念─附带提一下,这是科学化斗数体系的努力之一。这部份完全的说法将在后面再仔细说明。

数的星曜性质及星性的记忆法

斗数最基本的学习在于星曜性质的了解,此部份坊间作品十分多,目前斗数的着作五成以上是讨论星曜性质,但是如何去记忆,如何去理解,最后达到内化的程度,则可惜目前坊间之书籍尚难达到此目的,故笔者愿在此再费一番功夫,以便使学者有个通盘的思想理路,不至于久陷迷惘之中。

当然,在论述星曜性质前需要对斗数的星曜有一些基本的概念才行。

一、实际有用的星曜有多少?

斗数中主要分南北斗,紫微、天机、太阳、武曲、天同、廉贞、天府、太阴、贪狼、巨门、天相、天梁、七杀、破军,一共十四主星;另有六吉星:文昌、文曲、左辅、右弼、天魁、天钺;以及六煞星:火星、铃星、地劫、地空、擎羊、陀罗。另外就是些助星:禄存、天马、天哭天虚、红鸾天喜、天刑、天姚、咸池、华盖、孤辰、寡宿…等。实际上需要外加四化星:化禄、化权、化科、化忌。大致而言:主星十四加上六吉六煞,四化、禄存、天马等,说实在,大约三十多颗左右,且天马以下之星要随主星而动,有无判定吉凶上差异不大,所以学者可以自由选择所需之星曜,多少并不是很必要。

二、星曜排列的规则

斗数设计时,星曜间具有某些规则,不是任意安排,例如:紫微星旁就一定要是天机星,紫微星在命宫,则财帛宫一定是武曲星,事业宫一定是廉贞星;而天府星在命宫,则事业宫一定是天相,迁移宫一定有七杀星,且夫妻宫一定有破军星。就因为这些排列的设计,导致斗数的星曜实际上是星群系列:紫微、武曲、廉贞、天府、天相为一组,贪狼、七杀、破军为一组,天机、天同、太阴、天梁为一组,太阳、巨门为一组,这其中第一组和第二组很容易彼此同宫或会照,而后两组则也有彼此会照的情形。这可由数学技巧上来解释,因为若以命宫设计为一,兄弟宫为二时,则紫微居命宫为一,武曲星在五为财帛宫,廉贞星在九为事业宫,而天机星在兄弟宫为二,太阳星在子女宫为四,天同在疾厄宫为六。

天府星的位置因为随紫微星而变,其所出现的位置只会在一、三、五、七、九、十一等宫之一。因此天府星为一星,天相星为九,破军星为三,贪狼星是十一,太阴星是十二,巨门星则为十,天梁星则是在八,因此奇数同奇数才有会照的可能,偶数则和偶数会照,这即是星曜基本星群分开的原因。这道理盼学者了解分辨之。

三、强弱的问题

星曜特性中有一个非常重要的观念:那就是强或弱的问题。斗数推测时,强弱的问题特别重要,斗数古传说法一直强调此种观念的重要,但今日学者多觉得玄虚难以掌握而放弃,其实这主要有几个原则决定。

(一)大星越多会照越强:

星曜越多会照,例如紫微七杀居亥宫,三方会照天府、武曲、贪狼、廉贞、破军等星,气势上自然比空宫─内无主星者为强。例如同样紫微七杀在亥,而命宫在子宫即为一例。命宫强者表示主见强,遇事有主张,不是会随波逐流者,不会有「人在江湖身不由己」的感觉。命宫强者较能主控、掌握自己。

(二)格局形成者较强:

格局之发生有如化学反应,星曜间的排列其实只是物理反应,化学反应产生的效果远大于物理反应,所以格局有发动者较强─但须注意,格局的发动以四化星引动者最为有效。

例如:武曲火星为寡宿,若不逢武曲化忌,则其寡宿之性不显着;巨门火星擎羊三星会照,不逢化忌则主说话有力,敢言,常为众人的意见领袖,但巨门一化忌,则立刻转变成说话尖酸刻薄,每天疑神疑鬼,不信任别人,爱挑毛病,到处看人不顺眼,骂起人来如骂小孩,不过瘾不停…。

(三)庙旺利陷表之作用:

至今日,庙旺利陷表的规则到底是什么?似乎未有人能完全解释。有人主张是所谓阴阳五行生克的作用,例如说:紫微星属土,在午宫,因为午宫属火,五行规则中火生土,因此紫微星在午宫为入庙;但是不符合这种规则的情形也不少,所以改革派对于庙旺利陷表并不相信,极端者如了无居士则声称:星曜间之排列只有互相会照作用,全然不提星曜间的强弱。但是古传派如紫云者则一直强调庙旺利陷之作用,因为这样才能解释各种排列间的互相差异。学者可以自己思考。

庙旺利陷表是将各种星曜的强弱表列的一种表,庙旺表示星曜亮度最大、最强,优点可以充分表现,而落陷则是指星曜亮度全无,优点无法表现,缺点经常外现。另外以笔者的了解:「庙」意指崇高之意,表现的是外来的特质,因此其星曜的特徵足以令人感受到。「陷」的意思是凹下的区域,代表的是低下、阴暗、不光明或是说上不了台面,那也就是说陷是被迫容纳外来的东西,或是主动吸取外在事物,因此落陷与自我的意思相近,亦即是容易事情放在心中不愿表白有关。盼学者领悟,庙堂之上,只高谈上得了台面的事,至少是大事。

四、星曜与宫位间之作用

古传的斗数对于星曜的特性,常会有强调特别适合于某些宫位,其在古书上的例子如:天机为兄弟主,廉贞为官禄主,太阴为财帛主,武曲为财帛主,天府为财帛田宅主等。其实这是指说此星曜之特质易于此宫发挥,如:天机代表和善,在兄弟宫主兄弟间之感情融洽相处;廉贞主认真尽责,忠心不二,在事业宫上则是对事业全力以赴…。因为星曜特性符合宫位的特徵,因此其作用比较大。例如:天机有主家事的作用,当面照田宅宫时,若天机会合化忌,则主家事搞得乱七八糟,内务不上轨道。此部份盼学者深思。

接下来笔者将告诉大家如何记忆斗数中星曜的特质,这方面笔者仅以个人经验告知:

〈文字学的自我扩展法〉

上面是什么意思呢?文字学是利用文字语言造词方面的技巧,让你自己了解体会及领悟星曜的基本特性。

笔者愿为大家举例:

紫微星:我们可以用「自」来进行自我扩散法。

那就是说用一个造词中含有「自」这个字来了解紫微的含意。例如:自制一词。紫微星居命宫的人,好面子,因此不愿意做一些看起来不符合自己身份的事,因此通常显得稳重自制,不随意动怒或表达自己的感情,所以「自制」是一个形容紫微的形容词。其他的形容词或名词只要有个「自」字的当然也适用。例如:自我、自尊、自重、自以为是、自大、自夸、自私自利、自我膨胀、自我吹嘘、自矜、自恃甚高、自我期许、自怨自艾、自哀自怜、自称自赞、自我为中心…等。通常偏向负面者多是煞星会照到,若是不会照到左辅右弼则是志大才疏的形容词,若是逢化忌那就更糟的用语了。

再举一例:天机星,我们就用「机」字来串联。

机动、机灵、动机、灵机一动、临机应变、机敏、机谋、机伶、投机、机会、机心、神机妙算、机器、机械、机车、飞机、计算机…。所以文曲加巨门加天机加禄存会照是音响,天机加巨门是电话,文昌加天机是打字机,文曲加天机是…。铃星、地空加天机可能是微波炉等。

另外再为大家举一些例子:如破军星可以用「奇」字来表现。

奇怪、稀奇、奇计、奇人、奇特、奇兵、奇迹、出奇制胜、稀奇古怪、奇人奇事…

破军居命的人,行为通常难以预测,意念全在一念之间,以常人的角度来看,用一个奇字是颇为恰当的。破军居命的人因不重视社会固有的习俗及运作规范,因而喜怒全由自己喜好,故为人及所作的事情常有巨大的变化产生。

再为大家举一个例子:天梁星,可用「老」字来发展。

老人、老气、老成、老实、老奸巨猾、老大作风、倚老卖老、敬老尊贤、老谋深算、老练、为老不尊、老不修、老糊涂、老顽固、老不死…。

天梁此星曜具有「老」气,所以不具变化性,常是坚强、固执、坚决…等特性,要是心中接受某些观念(可以是好的、开明的,也可以是不好的、自私的或排他的想法),常就接受某些观念(可以是好的、开明的,也可以是不好的、自私的或排他的想法),常就一直抱持在心中,所以差别全在这些想法上,若逢煞星,多是偏向负面的说法;若吉星会照,则有正面表现。例如:老谋深算通常可用天机、天梁、会照昌、曲来形容。若是老奸巨猾则多需再会照擎羊、陀罗。例如:老实可用天梁加辅弼而构成。

上述的说法,目的在于使大家充分了解一些星曜的特性,文字学扩展法,学者可以自己去体会那个字可以代表那颗星曜之特性,相信你想出来,你对星性的了解就会更进一层。

阴阳五行记忆法〉

每颗斗数星曜皆具有其阴阳五行,这也可以用来记忆其特性。但是前提是大家要了解五行金木水火土的意义及阴阳的差别,目前此部份福耕及陈世兴皆有不错的论述,大家可以参考。

此处大家可以在日后仔细思考一些星曜间彼此的差异所在。例如属木的天机星和属木水的贪狼间差异何在?同属土的紫微星和天梁星差别何在?同属水的巨门、天同、破军差别何在?当然这些星曜又各自有所谓的阴阳,一般说来阳代表显性外露,可以表现;阴代表暗地内在,存于内心中的。

五行的特徵,金代表锐利、果决;木代表思虑、观察;水代表亲近、和善;火代表热烈、礼仪;土代表的是厚重及包容性。再加上阴阳的辨别,所以星性上有差异;但注意一下,五行只有五个,阴阳只有两种选择,一共才十个组合,但斗数主星共十四颗,所以单靠阴阳五行来记忆星性并不充分,且容易有彼此分不清的状态。如破军是阴水,太阴也是阴水,巨门也是阴水,三者差别何在?天同是阳水,天相也是阳水,差别何在?这是单靠阴阳五行记星性的缺点所在。

五行的相生相克在斗数上的应用到底如何?对斗数改革派而言,根本不承认星性具有五行,更别提这些五行间会有所谓相生或相克的事情产生。但在斗数古传派上星曜的五行又具有一定的效果,此部份初学者不妨先由简入繁,先暂且接受改革派的说法,当程度提升后再思考星曜的五行。因为星曜的五行和疾厄之产生具有关系,但斗数论疾厄目前仍系相当困难的部份。

〈星曜阶级的了解〉

斗数十四颗主星、六吉六煞等有个特徵,以前学者多未注意,那就是紫微斗数星的星曜本身也分阶级,如同社会阶级的分布一般。

以斗数体系来看:紫微、天府是最高阶级,相当于社会的领袖阶级;在下来如天相、武曲、廉贞是属于次高阶级,社会上这群人为主管阶级;接下来是机月同梁等,一般属于中等阶层、上班族;更下面的是杀破狼之流属最低阶层,是贩夫走卒者。这是古赋古诀中所一再强调的重点;虽然说近代社会转变快速,但是上述的现象似乎仍未有重大的差异。今天我们多看到坐着宾士车,却脚穿布鞋,手挂满天星,而往车窗外吐槟榔汁的傢伙;其实此种人在斗数上来看,仍是贩夫走卒式的个性。财富及权势对个人个性的修正作用,通常反而不及挫折及困顿。大家好好体会斗数的含意,自然对人生有另一种看法。

六吉星一般说来是往上面阶级力争的助力,而六煞则是使人往下面阶层流动的动力;禄、权、科是上升的,而忌则是往下的。这些都是古传斗数的要诀,但今天由于社会的文化逐渐产生变化,所以古代认为好的,今天来看或许只不过是普通;一些古代认为差的,反而在物质及精神上都优于前者。所以今天来看:杀破狼可能反而比紫微天府者成就大,巨门在物质及精神上都优于前者。所以今天来看:杀破狼可能反而比紫微天府者成就大,巨门居命者可能反比天同者较为吃得开。

例如:古赋认为命逢地劫地空为破格,但一般说来,命中有劫空,其对数字的领悟力或空间思考力多较好,对于数学物理等需抽象思考的学科反而有较出色的表现。若在求职方面,逢劫空的人反适合充当智库或创意点子的来源,这就和古书所说大大不同了。国父孙中山先生,命中就有地空一星,所以他可以构思出三民主义、实业计划…等东西。所以大家要了解星性不该有吉凶,吉凶是相对于所处的环境而言,孙文年轻时被人称为「孙大炮」,谁会想到那些东西真可以救中国呢?

原本写这些东西,到此应该开始动手写下十四主星、六吉、六煞星…等的各自含意及星性,但笔者认为大家可以在我前面所提的诸书中得到概念,笔者在此不愿意浪费大家的时间,愿意写下一些个别的心得,让大家有更多的体会及了解。

紫微:就是皇帝,回想一下历史。天机:文字学扩散法是十分有用的。太阳:热情大方,主动但是落陷反主自私自利。武曲:果断、刚直。追求财富。天同:小孩般个性,好来好去。廉贞:廉洁忠贞,认真负责,自我要求高。天府:有为有守。太阴:温柔多情。贪狼:物质慾望强,人际关系好─酒色财气的人生。

贪狼:物质慾望强,人际关系好─酒色财气的人生。巨门:声音化的倾向及忧虑不安的个性。天相:谨慎小心及注重外表与形象。天梁:注重伦理关系或是宗教思考。七杀:理性取向。认真尽责、诚恳实在、勇猛精进、奋战不懈。将军是也,智、信、仁、勇、严。破军:变化十足,千奇百怪。文昌:正统学术:国文、英文、算学。文曲:才艺:琴棋书画、卜算星易、音乐美术。辅弼:好朋友:接纳、容忍、包容、亲近、合作。魁钺:气质、贵人。火铃:火热、火爆是火星;大胆持续是铃星。羊陀:擎羊是刀子,可以杀人也可以杀自己。陀罗是原地打转,犹豫不决。劫空:是跟着感觉走,感觉第一,其他再说。禄存:是手握基本筹码,可攻可守,东西也。天马:就是跑来跑去,好动不安定。禄(化):顺利、享受、爽快、得到。权(化):坚定、执着、要求、固定。科(化):名誉、学术、虚荣。忌(化):阻碍、不顺利、变化、毁灭、辛苦。

再接下来,应该再为大家举一些实际的例子,但是笔者自认为功力并不及紫云大师,写这一类文章并不见得比紫云大师来得好,而且这许多方面笔者的不敢造次,愿意以后有空再完成此部份。请各位拿到此讲义的人原谅。

紫微斗数中有一些宫位是可由自己意志决定,有些则是自然决定的。自然决定者如:兄弟宫、子女宫、疾厄宫、仆役宫、父母宫。自己意志决定者:夫妻宫、财帛宫、迁移宫、事业宫、福德宫。至于自己出生无法决定但后来却可以自由意志决定的是:田宅宫。千万了解:命盘上显示的星曜特性等东西,只是代表命盘拥有者对于此项事物的观念或者说是意识形态。并无法据以推测吉凶,若要推测吉凶,一定要代入「条件」才行,例如:想要推测命盘所有者和兄弟姊妹间之感情,需要了解各兄弟姊妹的出生年次,代入命盘中。这是所谓「太岁入卦法」。

附记:太岁入卦法之应用亦不简单,但基本原则可在此告诉各位:例如你姊姊是五十七年次,岁次是戊庚年,则取用戊干来取四化星:戊贪阴右机。此时看看贪狼化禄是否有进入你的命宫或是命宫的三合,那就是说你姊姊对你的付出是不求回馈的,或者说你姊姊对你有好处,当然你姊姊贪狼化禄若使你命宫能形成双禄来夹,效果一样。另一方面若是其化忌有进入你的命宫,则表示她与你不易有好处,甚或是她天生会妨碍你。至于你姊之个性则须以申宫为主,参考申宫的三方四正,因此决定其个性─此时须要代入其戊贪阴右机四化星之作用,同时与命盘中已有之四化星一起参考。

至于你与五十七年次姊间相处之情形则是如此判定的:一、若是申宫位置在命盘主人命宫三方位置上,表示其姊之个性与命盘主人相近,较易沟通理解─此处是由于若出现在三方上,则其星曜将大部分相似─注意前面所谓星群的概念。二、讨论戊贪阴右机对于命盘中兄弟姊妹宫的作用,若化禄作用强或会照,表示彼此感情不错,化权则表示兄弟姊妹间其支配性强,若是化忌引动则代表其间感情不顺或其他不利的事。这是太岁入卦法的基本概念。当然太岁入卦法也可以推算大限十年运或是流年运,但有其限制,千万记得,不可一概全面膨胀。事实上兄弟姊妹如此看,父母也是如此,代入父母的生年干决定,看父母地支的位置决定其性格。男女间感情也是如此推测,老师或指导教授也是如此,上级长官亦是如此,同学朋友都是如此。太岁入卦法复杂的是两个宫位间彼此互动的关系─这才真正是太岁入卦法的精要所在,前面已稍有谈到,后面自会再仔细分析。

第二部份:大限─十年运

就斗数规则,大约每隔十年,人的个性会做稍微的修正,因此大限是判定十年运气好坏的凭据。

基本上这是第二层结构,第一层是本命盘所显示的情形,另外还有第三层结构─流年,这三层各有其四化星的作用发生。若只讨论十年运时,则只有两层结构,此时你若进入先天的夫妻宫,则兄弟、子女…等宫位皆要随之转换,如上说,大限命宫走到先天夫妻宫,则大限兄弟宫的位置即本命命盘上原子女宫上。当然大限为何走到父母宫或兄弟宫是可以解释的;自社会学上而言,走入兄弟宫代表此时同侪团体对命盘主人的影响较大;若进入夫妻宫则代表此时男女间感情的交流为命盘主人的生活重心,接下来十年运进入子女宫表示的是对于抚育下一代的重视,再接下来则是财富的追求…。这些是斗数的设计哲学,是不是有道理,盼学者仔细思考。

十年运的推算则要对前面星曜性质,四化星及宫位变换有深刻的了解才不致出现错误,方法大致如下:

先仔细了解大限命宫及三方四正的星性;再来,看四化星─大限四化星对大限命宫之作用,及本命四化星之作用;其次看宫位间的变换作用,并与四化星即星曜特性配合。

例如:到某一大限时,先天命盘的夫妻宫被化禄引动(比如大限的化禄),但是大限的夫妻宫又有化忌(比如先天命盘的化忌)引动,这种现象是象徵命盘的主人有心结婚,但多因波折而虚掷光阴,此时原因要由大限命盘及大限夫妻的星曜特性来决定─例如:如果是大限多有忌星会照,则可能交友虽多,但未尽如意─当然不如意看化忌由何星引动,若是天机化忌,则主坐失言机之类的事或是选择太多,三心二意等。

如:先天命盘中夫妻宫有化禄引动,但后天大限夫妻宫中有化权星,此代表的是有意享受爱情或婚姻生活,但可能实际上和人交往时要求甚高或是对女(男)友支配性甚强…等。

又如:先天命盘中命宫被大限化忌星打入,而大限命宫又坐到先天本命的化忌,如此一来,命盘主人的运可说是倒楣,此时看引动那些格局,随星曜性质而定─若天机天梁擎羊会,可能导致早有刑晚见孤格局发动,再追究下去,可以看到底亲人中何人最严重,此时代入条件─太岁入卦法判定为何人,到底为情深缘浅…。好自为之。

命宫化忌的人是有悲剧情怀的人,通常有知其不可而为之的现象;就外在客观世界评论,这些人不了解现实,自行其是,造成困扰及自我的心结─当然此和那一颗星曜化忌有极大的关系,仔细想想。

另一个算大限时要注意的是「连」的观念,如果一个宫位连续三十年被化禄打到,则无疑有雪中送炭及锦上添花的作用;若是一个宫位连续三十年被化忌打到,则原本十分强固良好的宫位也会逐渐被摧残破坏到底。因此宫位甚怕连忌作用,若在亲情宫位方面,则最易肇祸,如连续三十年夫妻宫被忌打到(三合亦是,夹宫之作用亦是),则很容易在第二个大限中产生祸害。

当然确实过程要用条件输入法才行。上述连的作用,连权、连科亦有相当之作用。连权有使人权威、霸道的作用;连科最后是浪得虚名,名不符实等。这种连的作用,特别容易在子丑寅卯四个宫位发生,这是因为斗数在安排命盘时设计之故,寅宫卯宫的大限天干和子宫及卯宫相同之故。因此丙丁、戊己、庚辛等会有连禄的情形,这是因为星群间彼此会照之故,而甲乙、壬癸易有连忌的作用,因为甲乙分别是太阳太阴化忌,壬癸是武曲、贪狼化忌,大多容易彼此会照是也!小心小心。

各位对于人事,希望有些很根本的时间概念。这句话的意思是说:人类所遇到的种种各类不同的事,绝不可以以同类的心态来看待,若再更仔细说明则是:人生有些事是一生的事,有些不过是十年、二十年的事,有些不过是三年、五载,甚或一年半载的事。我为什么这么讲呢?因为这涉及到斗数实际推测时的应用规则,这也涉及到所谓斗数现代化的努力,大家不要随便忽略过去。

时间的观念对斗数系统是十分重要的,也是在建立科学化命运推测上最重要的一步。如上所提及:有些事是一生性的,例如你的父母、兄弟姊妹、你的子女、你的身体的体质…等事,一生只能发生一次者,一旦被「定位」则无法有巨大的改变。

你的父亲是二十三年次属甲戌年次,那他的位置就在戌宫,带入四化甲廉破武阳,来推测一些事情。你的儿子是癸酉年(民国八十二年)生,则他的位置在你流年的子女宫,并取癸破巨阴贪来看。

(此处有争议,为何不看酉宫而看午宫呢?这边牵涉到一个推理的问题,由你所决定的─在你命盘上找得到的关系就依命盘指示,不是你命盘所能提供者则依太岁入卦法。只根据你的出生时间,绝对无法确定你的父亲是二十三年次,母亲是二十八年次,有两个哥哥,一个妹妹各是多少年次者。若有能推测者,则其考虑不只是生辰八字耳,亦即有一些思路过程并未完全告知。)

再来是所谓十年、二十年的事,这种例子如在感情婚姻上或是事业选择上,或者是房屋居住上等都是人生中常见者。在考虑上述事件时,大限的宫位就十分重要,当然所谓「定位」更要仔细思量。例如:本命盘中田宅宫很好,但是大限田宅宫很差,此时要想想,若此人于此十年内买房子,则房子的吉凶应落在先天本命田宅宫上看,但是大限田宅宫弱是指可能需要贷款等手续。至于短期的事,如求学、婚姻感情、求职…等也有可能是三年五载就从发生到结束,甚或一年之内即走一回生死呢!短期的事,流年变化很重要,顶多参考一下大限的情形。至于流月也是如此看。

为何斗数如此重视时间,因为这后面牵涉到一个斗数哲学的终极思考:斗数基本上是以人的出生时间,来据此推陈铺排出人们生命的型态,在其中对于空间的概念是远不及时间的重要。人类的生活,大致上可由时间及空间来定位,标示出整个的过程,斗数在空间上的使用不高,阐述的部份不是很多(唯一的例外是田宅宫,斗数因此发展出地形、地物、方位等空间的概念─此部份有空会在后面再加以说明),而致使根本上时间做为条件输入法成为最重要的基本参数之一。

因此,你那一年入学,将对于你接下来几年的求学表现有影响;你那一年进入那一家公司上班,将影响你在此公司的表现;同样的情形,你遇到那一年次的上司,在那一年遇到,也将影响你和他相处的情形;你和你的女朋友在何年相遇,她是那一年次者都将影响你们间交往的情形。上面种种的推测法则,其实背后的哲学都是来自于对于时间此一参数的应用及推广。因为你今年入学,所以今年将会对你的求学未来产生作用,回应到现实面就是代入流年四化星推测吉凶。那一年进入公司,此年四化星将一直作用到你离开此公司(其实公司那一年创立,也将影响你在公司的态度及发展程度)。那一年遇到那一年次的女友,亦是用上面的态度来面对。

斗数的方法规则将条件的输入一律转换成时间因素,若是生物的话,则依其出生的阴历年次日期干支决定在命盘上的位置,而吉凶则以天干取四化星判定吉凶。若是事项,则依其发生的时间,取天干四化星来决定吉凶;若是讨论事业,当然就以当年流年四化对当年流年事业宫之作用来看。上面的技巧是所谓「定位」的哲学及原则。你若能充份了解,则斗数的更进一层,已是指日可待了。切记切记,我这一段话以前没有人讨论过,其实斗数的推测技巧除了我前面所说什么星曜性质、四化星、宫位变化外,关于上述的规则及方法才是使你从四化、宫位、星性的迷雾中拨云见日的要诀。

我再强调一次,对事情,则我们用十二宫来划分其位置,然后用此事发生的时间来取四化星,判定吉凶;对人来说,我们取其出生的时间为基点,决定其位置,再取何时相会(或者说产生关连,另一种说法是他在你的生命中出现)即相见的时间来取四化星,一起作用,评定其间的互动。记得:发生的时间提供我们定位的准则,发生的事项亦是我们定位的准则之一。斗数就是在这上面发展出来的推命技巧。

那也就是说:当你了解了十二个宫位的意义,再加上时间的概念,你自己可以发展「自己的」斗数。自然,你到时会有许许多多稀奇古怪的事可以来谈,我举个例子:我在某年买一部汽车,能否推测此车未来数年的情形?奇怪,斗数又没有汽车宫,难道是看迁移宫吗?上述的想法是否合理?因为迁移有社会地位、门面的意思,若将汽车放在大限或流年迁移宫,则此人买车系为身份,其实并非十分需要以代步不可。若由事业宫来看,则是代表此人系上班所需,通常是通车不便或是旅途很远,或拓展事业需要。当然若此时事业宫与先天迁移宫重合,代表此人买车有双重作用。

接下来以看宫位的三方四正决定汽车的品质及性能:若三方见大星化禄等则表示此车为新车;若会照羊陀火铃劫空等煞星,则此车为中古车。上面提及化禄化权表示车子内部装置、冷气、音响等配备一应俱全;化忌则主车子有困扰;若见巨门化忌则主汽车喇叭易坏;天机化忌主机件易坏;太阳化忌主引擎易坏;武曲化忌主易生车祸,需板金破财消灾…等。

至于未来的推测则是依序代入未来的四化星,看是否有化禄或化忌冲动而定。比如说你流年冲动武曲化忌到汽车身上,但是你流年迁移宫并未有凶象,此时代表你可能是车子借别人使用时发生意外,当然若是自己的迁移宫很凶,八成是自己肇祸的。当然,你由那些星曜的发动可以断定车祸的原因,例如武曲化忌又引动擎羊,很容易是一时超车导致追撞,最后花点小钱请保险公司修理。同理也可以推测撞到什么车子:例如像如七杀、破军、贪狼多是货车、卡车,若是紫微、天府、天相等多是进口小轿车,天机就是机车,其他如天同、天梁等大概系约五十万以下的国产车,反正看三方四正决定,看是否对方也有错…。反正斗数就是这些东西,多想、多看就没什么秘密了。

又例如:我养了一只小鸟,怎么看?或是说我今年养鱼,怎么推测?养狗…都一样。首先是目的─这是指事项,养狗来当副业赚钱则看财帛宫,当事业在做就看事业宫,养来看门顾家看田宅宫,养来逗趣怡情看福德宫。狗这么看,鸟或鱼也是这么看。看三方四正是否有冲到不好的星曜,冲到表示容易养不好、生病…等,由星曜特性也可推定此动物的特性,是聪明、灵活,还是阿呆一个…,最后也可以推测何时结束…。反正同样理路,大家仔细推敲一下,自有心得。

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button