Tử vi

Tử vi đẩu số khán hôn nhân

Bản dịch:

Tử vi đẩu số khán hôn nhân (kể lại hãy) nhị

Đủ nhân của phúc mệnh để ý quan

Bạn đang xem: Tử vi đẩu số khán hôn nhân

[cung phu thê không đủ để giải thích nam nhân hôn nhân]

Nam nhân cùng nữ nhân cùng một chỗ, điều không phải rất đơn thuần một “Tình” tự có thể bao quát, có thể nữ nhân nhân so sánh trọng tình cảm, sở dĩ chỉ từ cung phu thê là được phân tích phần lớn chuyện tình cảm món, mà nam nhân thì có như sau khả năng:

1. Nối dõi tông đường: “Bất hiếu có tam, vô hậu là đại”, ngay trọng nam khinh nữ quan niệm do là bền chắc không thể phá được lúc này, rất nhiều nam nhân tựu coi đây là lý do sản sinh ngoài giá thú tình, cái này yếu hợp tố phu thê của mệnh bàn tài khả quyết định.

2. Tính sinh hoạt: Phu thê tính sinh hoạt mất cân đối, hoặc nhà trai không an phận.

(cái này bộ phận dung hậu tường thuật)

3. Hư dung tâm: Có người rất thích theo lưu hành, vừa ái “Bỉ”, ái hiện, như quân phiệt thời kì cái kia đại soái điều không phải ba vợ bốn nàng hầu; thì giá trị hôm nay, trên thương trường nếu có cái kia trùm phú hào trích tinh túi tế di, tùy hậu thì có nhân theo vào, loại này người thua không thua trận đích tình hình đồng ý cung mệnh đi giải trừ.

4. Bác ái đa tình: Rất dung ý thích khác giới, vĩnh viễn bất an sinh nhất.

Bài này tựu dĩ “Tình” (bác ái loại hình) và “Dục” (tính sinh hoạt vấn đề) mà nói minh “Tề nhân chi phúc” mệnh lý tính chất đặc biệt.

[cái loại này mệnh cách người đó tối đa tình?]

Luận mệnh mặc dù có mười hai cung của phân, nhưng cung mệnh là việc chính thể, nhất định phải khán mệnh thân cung ngôi sao đàn tổ hợp mới có thể đàm cập nó cung. Chỉ cần mệnh thân cung đái lộc tồn tinh, chủ tinh ổn định, tam phương không gặp hỏa linh chư tinh, đại để hành sự ổn trọng tương đối không có phương diện này làm phức tạp. Tiếp theo chúng ta khán cung phu thê tinh diệu tổ hợp:

1. Chủ tinh là tham lang,, liêm trinh, thiên đồng, Thái âm… Chư tinh, ngôi sao may mắn sai ai ra trình diện văn khúc, hữu bật, sát tinh sai ai ra trình diện hỏa linh tinh, suốt đời tự nhiên đa tình dễ nói yêu thương.

(chú: Cái khác chủ tinh như, thiên tướng, thái dương)

2. Đi vận của lộc tinh vẫn cát hóa tiên thiên cung phu thê, như cung phu thê là vũ khúc tham lang, đi vận là mậu dần, kỷ xấu, mậu tử chờ, nội tâm đối ái tràn ngập chờ mong.

3. Cung phu thê có tả phụ, hữu bật sinh huynh đệ cung, cung tử nữ giáp phụ, tả ủng hữu bão cơ sẽ rất lớn, mà lại không đổi thái độ làm người phát hiện.

4. Đi vận của cung phu thê hình thành song lộc giáp phụ, cũng dễ có cơ hội

“Ám độ trần thương”.

Mời xem cái này một ví dụ thực tế, nam mệnh cung phu thê tọa tham lang, hữu bật, đà la sinh thân cung, linh tinh tự cung thiên di hội chiếu, người này kết liễu ba lần hôn, kết quả cùng đệ nhất đảm nhận đệ nhị Nhâm lão bà đều dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng, tức giận đến đệ tam Nhâm lão bà tưởng ly hôn, tựa như Thiên long bát bộ trung tâm của Đoàn Dự sinh phụ như nhau, đối từng đều thật tình, lại từng đều không bỏ xuống được, nâm thuyết hắn là đa tình còn là bạc tình?

[cung tử nữ quan hệ nam nhân hôn nhân]

Có nam nhân lớn lên mặc dù không được sao vậy dạng, túi tiền cũng một bao nhiêu tiền, thế nhưng nữ bằng hữu cũng rất nhiều, khả năng này sẽ cho người bách tư bất đắc kỳ giải, nhưng nếu khứ quan sát con gái của hắn cung,, sẽ bừng tỉnh đại ngộ. Rất nhiều người cho rằng cung tử nữ hay đàm sinh nam sinh nữ, hoặc hài tử trí ngu hiền không cười, kỳ thực nó hoàn quan hệ trứ một người sinh dục cơ năng cập tính sinh hoạt.

Hiện đại phân ngẫu mệnh để ý quan

Đại vận, lưu niên cung phu thê quyết định phân ngẫu quan hệ]

Mặc kệ thúc đẩy nguyên nhân làm sao, trên cơ bản có thể chia làm lưỡng loại hình:

(nhất) đất khách tương tư

(nhị) tình ý đã hết

Từ đẩu số khán quan hệ hôn nhân, thủ trọng “Cung phu thê” ; mà “Cung phu thê” lại có tiên thiên, đại vận, lưu niên của phân.

Tiên thiên cung phu thê: Tham thảo bản thân hôn nhân quan, tình cảm biểu đạt xử lý năng lực, kén vợ kén chồng điều kiện… Chờ. Có người sợ hôn nhân, sở dĩ tuyển trạch “Không được hôn” ; có người chẳng xử lý như thế nào vấn đề tình cảm, sở dĩ “Đào hôn” ở riêng; hoàn có người kén vợ kén chồng điều kiện rất cao, thái hoàn mỹ, sở dĩ vẫn “Chờ không người”.

Đại vận cung phu thê: Tham thảo mười năm đang lúc của hôn nhân tình cảm được mất, có thể không ân ái ở chung? Bính xong hảo đối tượng sao?… Chờ, mà đây cũng là bài này nặng điểm ở chỗ.

Lưu niên cung phu thê: Quan hệ trứ trong vòng một năm của hôn nhân tình cảm thuận nghịch. Sở dĩ đại vận tình cảm cung vị ổn định, lưu niên sảo không như ý, đây chẳng qua là một thời hiện tượng, “Phân ngẫu” là ngắn ngủi.

[đại vận, lưu niên cung phu thê có này tinh diệu sẽ tạo thành “Phân ngẫu” ư?]

Tử vi đẩu số là căn cứ tinh đàn tổ hợp phán đoán suy luận, sở dĩ ngoại trừ cung phu thê (Bản cung) ngoại, còn phải xem cung thiên di, cung phúc đức, sự nghiệp cung tam cung tinh diệu, không thể nói cung phu thê có “Quả tú tinh” sẽ một người ngủ.

“Phân ngẫu” thuộc đất khách tương tư người, kỳ tinh đàn tổ hợp khả năng như sau:

1. Bản cung không có chủ tinh (tử vi, Thiên phủ, thiên tướng, vũ khúc, liêm trinh, thất sát, phá quân, tham lang, thiên cơ, thiên lương, Thái âm, thiên đồng, thái dương, cự môn là mười bốn khỏa chủ tinh).

2. Bản cung chủ tinh là phá quân, thất sát, vũ khúc, cự môn, thiên lương chờ.

3. Bản cung cập dư tam cung kiến giải thiên không, Địa kiếp, kình dương, đà la, Hóa kị chờ tinh.

4.

Bản cung tả hữu lưỡng cung (tức huynh đệ cung, cung tử nữ) ở riêng địa không, Địa kiếp tinh, hình thành “Không kiếp giáp cung phu thê” ; hoặc tiên thiên Hóa kị tinh và đại vận Hóa kị tinh giáp Bản cung (song kị giáp); nếu là lưu niên sao Hóa kỵ giáp chế, ảnh hưởng nhỏ lại, chỉ cần lưu niên vừa qua sẽ không sự.

5. Bản cung vô chủ tinh hoặc tự tọa hóa sao Hóa kỵ, tả hữu lưỡng cung có kình dương, đà la giáp chế, hình thành “Dương đà giáp cung vô chính diệu” hoặc “Dương đà giáp kị” của kết cấu.

[tại sao lại tình ý đã hết?]

“Phân ngẫu” thuộc tình ý đã hết người, kỳ tinh đàn tổ hợp ngoại trừ như trên thuật ngoại, còn nhiều hơn thấy Hỏa Tinh hoặc linh tinh, tịnh có nhiều sao Hóa kỵ hội chiếu, nhược hình thành dưới đây tổ hợp vậy thì càng nước đổ khó hốt liễu.

1. Thiên cơ, thiên lương, kình dương, Hóa kị

2. Hỏa Tinh (linh tinh), Thái âm, Hóa kị

3. Cự môn, Hỏa Tinh, kình dương, Hóa kị

4. Hỏa Tinh, vũ khúc, Hóa kị

5. Linh tinh, văn xương, đà la, vũ khúc, Hóa kị

6. Liêm trinh, thiên tướng, kình dương, Hóa kị

7. Liêm trinh, thất sát, kình dương, Hóa kị

Đã ngoài của Hóa kị tinh thuộc đại vận hóa xuất người nghiêm trọng nhất, tiên thiên bản mệnh của Hóa kị tinh ảnh hưởng so sánh gián tiếp, trừ phi lưu năm Hóa kị tinh tái dẫn động, bằng không vị tất làm hại.

[loại người như vậy có loại này “Số mệnh” ư?]

Tiên thiên cung phu thê hình thành “Tình ý đã hết” loại hình ngôi sao đàn tổ hợp người.

Thực sự khó giải sao?

Không được. Đệ nhất, xuyên thấu qua tu thân dưỡng tính, học tập thưởng thức đối phương của ưu điểm, ghi nhớ yêu là hi sinh, kính dâng, không cầu quay về báo, không nên oán giận.

Đệ nhị, tìm một ái người ta mà vừa tính tình ổn định người.

Cung phu thê tinh diệu phân tích

〈 nhất 〉 tử vi

Tử vi nhập cung phu thê hội ngôi sao may mắn, phối ngẫu tuấn mỹ, cho nên được quý, nhưng dễ tạo thành đào hoa của tượng; tử vi

Vô hội ngôi sao may mắn thì tình cảm bình thản. Nam mệnh tôn trọng thái thái, nữ mệnh năng lực nhân phu được quý. Tử vi nhập cung phu thê

Tuyển trạch phối ngẫu ánh mắt khá cao, cho nên không thích hợp tảo hôn.

〈 nhị 〉 thiên cơ

Thiên cơ nhập cung phu thê phối ngẫu so sánh lao lực, nhân thiên cơ chủ việc nhà, này đây thiên cơ cư nữ cung mệnh, phúc

Đức, hội nghị thường kỳ là việc nhà mà bận rộn. Phu thê phần nhiều là phi tranh chấp, khẩu thiệt cũng đa, thiên cơ phùng kình dương thì

Bất lợi phối ngẫu. Phu thê của cách sống nên chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, tình cảm có thể so với hảo. Phối ngẫu tuổi tác chênh lệch so sánh

Đại, nam được hiền thê, cá tính cương liệt, nữ phối phu tất có học thuật sở trường.

〈 tam 〉 thái dương

Thái dương nhập cung phu thê miếu vượng phùng ngôi sao may mắn, nam có hiền nội trợ, tôn trọng thê tử, thê có khả năng thể tráng, nhân thê

Mà quý. Thái dương lạc hãm gia sát bất lợi thê tử, thê người yếu đa bệnh hoặc sớm tang, nữ mệnh thì dễ mất phu. Vưu

Dĩ phu thê ở tuất cung, thái dương gia sát Hóa kị, chủ phối ngẫu dễ sớm tang hoặc ly dị. Tình cảm dễ nhân bận rộn công

Tác mà sơ đạm. Không thích hợp tảo hôn, nữ mệnh mặc dù chủ quý, nhưng trượng phu so sánh chuyên chế độc tài. Nữ thái dương ở tuất,

Hợi, tử vị, nam ở mão, thìn, tị vị, chủ hôn nhân không đẹp, phùng sát tinh có gặp ở ngoài, thái dương ở

Xấu, vị cung tình cảm phức tạp.

〈 tứ 〉 vũ khúc

Vũ khúc nhập cung phu thê kết hôn muộn là nên, sinh hoạt bình thản so sánh vô bầu không khí, ở tứ mộ (thìn, tuất, xấu, vị

Cung 〉 phối ngẫu hướng nội. Vũ khúc phùng “Hóa quyền” dễ có tranh chấp, vũ khúc phùng kình dương, đà la, Hóa kị,

Hỏa Tinh, dễ sinh ly tử biệt. Vũ khúc hóa quyền phùng sát tinh gia tả phụ hoặc hữu bật, hôn duyên không ổn. Vũ khúc nhập

Cung phu thê nam mệnh cưới vợ cá tính cương liệt, độc lập tính cường, không thích la cà, nữ mệnh cô độc kết hôn muộn, phối

Phu cá tính so sánh bạo táo, so sánh chuyên quyền độc đoán.

〈 ngũ 〉 thiên đồng

Thiên đồng nhập cung phu thê nam mệnh được hiền nội trợ, thông minh mỹ lệ, nữ mệnh được phu ôn nhu săn sóc, tình cảm và

Mục. Nhưng thiên đồng sinh thìn, tuất, xấu, vị cung phối ngẫu niên kỷ nhỏ lại, dễ có gặp ở ngoài. 〈 lục 〉 liêm

Trinh liêm trinh nhập cung phu thê phu thê hài hòa, nhưng so sánh không được ngọt ngào, tương kính như tân. Liêm trinh phùng hóa lộc, dễ

Có diễm ngộ; liêm trinh phùng Hóa kị, dễ có tình cảm tranh cãi. Liêm trinh hội thất sát, dễ thường đánh nhau; liêm trinh hội

Tứ Sát 〈 dương, đà, hỏa, linh 〉 thái thái thường bị đánh; liêm trinh hội tham lang, ưa làm nũng; liêm trinh hội thiên

Phủ trái lại cát. 〈 thất 〉 Thiên phủ Thiên phủ nhập cung phu thê nam mệnh thê tử có khả năng, tôn trọng thái thái, lão bà để ý

Tài năng lực cường, đi làm tộc, công việc quản gia có câu, hãm địa lải nhải. Nữ mệnh lão công đại nam nhân chủ nghĩa, thẩm

Mặc, thủ tài, tình cảm bình thản. Thiên phủ nhập phu thê, nặng hơn tinh thần hưởng thụ; Thiên phủ phùng Tứ Sát tinh

〈 dương, đà, hỏa, linh 〉 nên kết hôn muộn, bên tai chỉ khó có được thanh tĩnh.

〈 bát 〉 Thái âm

Thái âm nhập cung phu thê nam mệnh thái thật xinh đẹp, săn sóc, giỏi đoán ý người, hội làm nũng, ưa đãi tại gia hầu hạ

Lão công, thuộc hiền thê lương mẫu hình, so sánh tính trẻ con. Thái âm như ở hãm địa Hóa kị gia sát tinh, phối ngẫu có sớm

Vong của lự, thái thái dễ có tình cảm khúc chiết. Thái âm nhập cung phu thê nữ mệnh phối phu so sánh nhu nhược, tình cảm đa khốn

Nhiễu, dễ có ẻo lả vị đạo, tuổi tác chênh lệch nên đại. Nữ mệnh Thái âm cư vượng địa, tình cảm vợ chồng ổn

Định, hãm địa thì nên phòng tình yêu tay ba, có mai nở nhị độ của tượng.

〈 cửu 〉 tham lang

Tham lang nhập cung phu thê nam mệnh tình cảm so sánh không ổn định, lúc đầu như keo như sơn, ngươi hậu tình cảm dễ có chuyện,

Có đứng núi này trông núi nọ của ngu. Tham lang phùng Hóa kị, Hàm trì dễ nạp thiếp; tham lang phùng Hóa kị dễ cãi nhau,

Phùng thiên phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên châm so sánh vô vấn đề, tham lang như gia sát tinh thì không ổn. Tham lang nhập phu

Thê cung nữ mệnh cá tính hào sảng, tác phong so sánh tiền vệ, ưa thính dỗ ngon dỗ ngọt. Tính chất sao tổ hợp như không tốt, thì

Dễ có cây thuỷ dương hoa của khuynh hướng.

〈 thập 〉 cự môn

Cự môn nhập cung phu thê phu thê giữ lấy dục cường, thường dễ nhân đố kị sinh khóe miệng, cho nên tuổi tác chênh lệch nên đại. Nam

Ưa thêW lệ hình, nữ ưa phu con nhà giàu, nam cung phu thê ở tị, hợi vị, cự môn phùng lộc tồn có thê

Tài. Cự môn ở phu thê gia sát tinh, Hóa kị, dễ có nhị độ hôn duyên; cự môn phùng thiên hình, thiên diêu chủ phối

Ngẫu dễ có gặp ở ngoài, gia sát tinh thì dị ly dị, dù rằng giai lão, thì chỉ khó tránh khỏi ô danh thất tiết của ngu.

〈 mười một 〉 thiên tướng

Thiên tướng nhập cung phu thê nam được mỹ thê, nhu thuận, hiền tuệ, khí khản. Nữ mệnh thiên tướng

Nhập cung phu thê, trượng phu xử sự tích cực, trách nhiệm tâm nặng. Thiên tướng phùng lộc tồn, phối ngẫu có trợ lực. Thiên tướng

Ở phu thê, dễ và trước kia biết thân hữu, đồng sự, hàng xóm chờ đối tượng kết hôn, có thân càng thêm thân của

Tượng. Thiên tướng nhập xấu vị cung như sao tính tổ hợp thoả đáng, nam có cưới vợ bé cơ hội.

〈 mười hai 〉 thiên lương

Thiên lương nhập cung phu thê kinh tế quyền ở phối ngẫu, năng lực tôn trọng phối ngẫu, nam hiền thê, ưa nắm quyền, nữ phu là quản

Gia lang. Thiên lương phùng hóa lộc tương hỗ kính yêu, cũng chủ phối ngẫu có khả năng. Đại giai chủ bình thản, nhưng thụ đối cung của

Tính chất sao ảnh hưởng rất lớn.

〈 mười ba 〉 thất sát

Thất sát nhập cung phu thê bất luận nam nữ, phối ngẫu tính tình kiên cường, dễ thay đổi. Luyến ái lãnh nhiệt đều khoái, đa thuộc nhất

Sai ai ra trình diện chung tình, khó có được lâu dài hình. Thất sát nhập phu thê, tình cảm mỏng, tính chất sao tổ hợp như không tốt, thì dễ

Có “Uyên khâm bán lãnh, đồng sàng dị mộng” của tượng. Thất sát gia văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt, lộc

Tồn, năm mới hôn nhân thuận lợi, lúc tuổi già dễ không quá như ý, chỉ có cùng phòng chia phòng của ngu; thất sát phùng giơ cao

Dương, linh tinh, đổi chủ nhị độ hôn nhân, hoặc phối ngẫu chỉ khai đao. Liêm trinh, thất sát phùng thiên diêu ở phu thê cư

Vị cung, dễ có lấy vợ phong trần nữ lang làm vợ của tượng. Thất sát phùng lộc tồn, thiên mã, thuộc nhân phối ngẫu mà phú của

Cách.

〈 mười bốn 〉 phá quân

Phá quân nhập cung phu thê phối ngẫu cá tính so sánh không đổi nắm lấy, ý kiến không đổi hài hòa, so sánh không thích thụ hôn nhân ước

Bó buộc, độc thân chủ nghĩa quan niệm nùng, duy kết hôn muộn có thể giải trừ. Phá quân nhập phu thê, dễ tiên có quan hệ rồi sau đó hôn,

Trước khi cưới hôn hậu đều có ở chung chuyện xảy ra sinh. Phá quân phùng kình dương, đà la, linh tinh, hôn nhân dễ vỡ tan. Tử

Ngọ vị phá quân gia sát tinh, hôn nhân chỉ không chỉ một lần, nên kết hôn muộn. Phá quân cư phu thê, cũng dễ gặp gỡ kết

Quá hôn của khác giới.

〈 mười lăm 〉 văn xương

Văn xương nhập cung phu thê nam mệnh có lực hấp dẫn, có khí chất, đùa bỡn phong tình. Tình cảm tùy tâm tình của

Biến hóa đại, có cộng đồng văn nghệ khí tức.

〈 mười sáu 〉 văn khúc

Văn khúc nhập cung phu thê tình cảm lúc đầu ngọt ngào, dễ tâm tình hóa. Văn khúc Hóa kị cư xấu vị cung, như sao tính tổ

Hợp không tốt, phùng sát tinh mà ly dị thì, chỉ có kéo dài của tượng.

〈 mười bảy 〉 tả phụ, hữu bật

Tả phụ, hữu bật hai sao nhập cung phu thê đối hôn nhân so sánh bất lợi, ở cung phu thê nhân kỳ vi trợ giúp tinh, gia sát tinh

Tổ hợp không tốt thì, dễ có “Lại một lần nữa” của hàm ý. Tả phụ mậu thổ là quái gở, hữu bật quý thủy là đào

Hoa, ở cung mệnh, phu thê, cung tử nữ, trước khi cưới kén vợ kén chồng nên thận trọng. Hữu bật của đào hoa tính mạnh hơn tả

Phụ, cư phu thê so sánh có tư tình, đơn phương yêu mến, trước khi cưới dễ đồng thời có hai vị khác giới xuất hiện, tính chất sao không tốt

Thì, hôn hậu dễ có gặp ở ngoài.

〈 mười tám 〉 thiên khôi, thiên việt

Thiên khôi nhập cung phu thê chủ phu anh tuấn, thê mạo mỹ, rất đúng phương tương trợ. Thiên việt nhập cung phu thê chủ phu hiền thê

Có khả năng, cũng rất đúng phương tương trợ. Thiên khôi nhập phu thê vị hôn thì, dễ có người cho ngươi giới thiệu đối tượng, rất thẳng

Nhận bang trợ người ta. Thiên việt cư phu thê, thì cận ở tinh thần thượng cổ vũ người ta, mau tìm đối tượng hoặc nắm chặt cơ hội,

So sánh không được trực tiếp cho ngươi giới thiệu đối tượng. Cung phu thê nữ mệnh là trời khôi, nam mệnh là trời việt thì, dễ có tư

Mộ, ngưỡng mộ bề trên khuynh hướng của duyên phận, như học sinh ái lão sư, viên chức thích tư, biểu muội ái biểu ca chờ

Hiện tượng.

〈 mười chín 〉 lộc tồn

Lộc tồn cư phu thê, nhà vợ giác viễn, có thể được thê tài. Lộc tồn nhập phu thê, cung lộc cung hóa lộc lai chiếu,

Tái phùng đào hoa tinh hoặc sát tinh, thì chỉ dễ có nhị hôn.

〈 hai mươi 〉 kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, địa không, Địa kiếp

Kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, địa không, Địa kiếp vị của “Lục sát”, “Lục sát” nhập phu thê

Cung hoặc ở kỳ “Tam phương tứ chính” hội chiếu, chủ quan hệ vợ chồng hơn phân nửa không tốt, khẩu thiệt thị phi, khắc khẩu,

Chiến tranh lạnh thậm chí ly dị, tình huống nên phối hợp chỉnh thể tính chất sao tổ hợp mà định, mặt trái ảnh hưởng trọng đại.

〈 nhập nhất 〉 chặn thiên không

Chặn thiên không vừa xưng “Phán đoán kiều sát”, chặn thiên không nhập cung phu thê chủ phu thê không đổi câu thông.

〈 nhập nhị 〉 tai thai, bát tọa

Tai thai, bát tọa nhập cung phu thê chủ phối ngẫu nặng hơn danh lợi, vật chất dục vọng cao.

〈 nhập tam 〉 long trì, phượng các

Long trì, phượng các nhập cung phu thê chủ phối ngẫu so sánh chú ý tư tưởng, tinh thần mặt nhu cầu khá cao.

〈 nhập tứ 〉 thiên mã

Thiên mã nhập cung phu thê phùng Thái âm sinh miếu vượng nơi gia lộc tồn, có thê tài, gia sát tinh thì phá; thiên mã

Nhập cung phu thê cũng chủ phối ngẫu cư viễn phương, như chủ tinh thuộc động tinh thì, thì phối ngẫu thường đi xa nhà.

〈 nhập ngũ 〉 thiên diêu

Thiên diêu nhập cung phu thê chủ song phương có người Lộc, đa diễm ngộ. Thiên diêu phùng chủ tinh Hóa kị, phá quân, tả phụ,

Hữu bật đồng cung thì dễ có trùng hôn của ngu.

〈 ngày hai mươi sáu 〉 phục binh, âm sát

Phục binh, âm sát nhập cung phu thê chủ phu thê đang lúc dễ có ẩn phục tính nguy cơ phát sinh.

〈 nhập thất 〉 hồng loan, thiên hỉ

Hồng loan, thiên hỉ nhập cung phu thê phu thê tình ý nùng, nam chủ thê đẹp, nữ chủ phu anh tuấn. Hồng loan chủ giá

Lấy vợ, thiên hỉ chủ vui mừng, năm mươi tuổi hậu phùng của bất lợi phối ngẫu.

〈 nhập bát 〉 phá toái

Phá toái nhập cung phu thê tình cảm vợ chồng bất hảo.

〈 nhập cửu 〉 thiên hình

Thiên hình hóa kỵ nhập cung phu thê, phùng trong cung tinh diệu không tốt thì, dễ bất hoà mà ly hôn; duy như phu thê “Tụ ít

Ly đa” hoặc “Kết hôn muộn”, thì thiên hình hung tính giảm mạnh.

〈 ba mươi 〉 Hóa kị

Hóa kị nhập cung phu thê dễ có lo được lo mất chi tâm (nam mệnh cung phu thê tinh Hóa kị chủ “Thê quản nghiêm” ).

〈 tạp nhất 〉 thiên khốc, thiên hư

Thiên khốc, thiên hư nhập cung phu thê phu thê thường không hề thuận việc phát sinh, như phùng chủ tinh miếu vượng hoặc lộc tồn, thiên

Mã thì có thể giải trừ.

〈 tạp nhị 〉 cô thần, quả tú

Cô thần, quả tú cư phu thê chủ trong cuộc đời dễ có một đoạn thời gian nhân tình cảm không hợp hoặc công tác quan hệ, mà và

Phối ngẫu chia phòng hoặc ở riêng.

Hóa lộc, thiên diêu, hồng loan, văn khúc là và ái tình, hôn nhân, tình cảm du quan tinh diệu.

Hồng loan tinh: Ở phong bế trong xã hội, đương lưu niên đi vận đi tới hồng loan tinh sở đặt cung vị thì, thường thường hay đón dâu kết ly kỳ, cũng chính là mọi người đều biết “Hồng loan tinh động “Niên kỉ phân, sở dĩ dựa vào hồng loan tinh động mà kết hôn, còn lại là ý vị trứ thủy đáo cừ thành “Ông trời tác hợp cho”. Cổ nhân suy tính hôn duyên vận thì, tương đương nể trọng viên này tinh, giả như viên này chòm sao tiến cung mệnh thì, thường thường tượng trưng trứ hội tảo hôn, nhưng tại sao như thế to gan tố đến đây “Giả thiết”, nguyên nhân chính còn lại là đương sự người tướng mạo tất là hồng nhan tú lệ, cũng bởi vì “Thiên sinh lệ chất nan không có chí tiến thủ”, sở dĩ ở sơ trưởng thành thì, thường thường liền có cầu hôn người tới cửa.

Thiên diêu tinh: Thiên diêu tinh năng lượng hiển hiện tới có điểm đột ngột, cũng không như hồng loan tinh là vì hôn nhân mà thiết nhiệm vụ hình tinh diệu, lại như là “Hoa kỳ”, sở dĩ có chu kỳ tính, đương đi vận tiến nhập thiên diêu tinh sở tọa tiến cung vị thì, đương sự người hội sản sinh “Xuân tâm nhộn nhạo”, sở dĩ phải lưu ý mình dáng vẻ trang phẫn cập lời nói cử chỉ u nhã tính, tựa như nở rộ đóa hoa giống nhau, hội tương chính đẹp nhất tính chất đặc biệt bày ra, cũng chính là toả ra mị lực từ trường dĩ hấp dẫn khác giới chú mục, thậm chí sản sinh hỗ trợ tác động, vậy tình cảm gặp gở, đào hoa tình cảm lưu luyến tình cảm gặp gỡ, thường thường duyên tự khởi động thiên diêu tinh tác dụng lực.

Sao Văn Khúc: Văn khúc người tài nghệ và sở trường là đến từ trời sanh thiên phú cập ngày mốt nỗ lực tạo nên; tư tưởng tinh tế, thần kinh nhạy cảm vừa thiện cảm, còn lại là văn khúc người tính chất đặc biệt. Văn khúc người khí chất là tự nhiên thiên thành, không được kiểu nhu chế tạo, còn đối với tình cảm thái độ còn lại là cảm tính đa sinh lý tính, mỗi khi sẽ có khiên tràng quải đỗ diễn xuất; văn khúc nhân dễ cảm động, hội nghị thường kỳ bắt đầu sinh tâm tình tính cảm giác cô tịch, cũng không phải tình dục hình, lại cần phải tình yêu tư nhuận, cho nên ra lệnh cho cung có sao Văn Khúc người đó, đối sinh tình yêu thái độ là thiên đầu vạn tự sầu triền miên. Từ Đường triều trương tịch tiết phụ ngâm dặm câu thơ, có thể khiến cho nâm đối văn khúc nhân thế giới tình cảm thiên ti vạn lũ có điều cảm xúc: “Quân biết thiếp có phu, tặng thiếp song minh châu, cảm quân triền miên ý, thắt ở hồng la nhu. Thiếp gia cao lầu liên uyển khởi, phu quân chấp kích minh quang lý. Biết quân dụng tâm như nhật nguyệt, sự phu thề nghĩ cùng sinh tử. Hoàn quân minh châu song lệ thùy, hận bất tương phùng chưa gả thì!” bài thơ này thiên là có thể nói tẫn văn khúc người tình cảm cảnh giới.

Hóa lộc tinh: Hóa lộc tính chất cùng trời diêu tịnh không giống với, hóa lộc ở cung mệnh ý nghĩa là thỏa mãn chính, mà thiên diêu còn lại là toả ra mị lực. Đương mệnh bàn một khi bài định, tất cả tinh diệu đều có liễu cố định vị trí, hóa lộc cũng là theo sở lấy thừa bù thiếu tinh diệu mà định vị, nhưng đại hạn can cung, lưu niên can cung vừa hội khởi động hóa lộc khí tràng, phục khiến cho hóa lộc năng lượng chạy sinh rất nhiều tinh diệu đang lúc, cũng có thể thuyết hội hành hương sinh bất đồng cung vị lý, hóa lộc dục vọng năng lượng hội theo sở lấy thừa bù thiếu tinh diệu mà biểu hiện ra bất đồng chất tính muôn hình vạn trạng, có rừng rực, có nùng tình, có cảm tính, cũng có thể năng lực bởi vì khó có thể tiết khống mà nhấc lên tình hải ba đào biển, đương nhiên, bởi vì hóa lộc tác dụng lực mà thành giai ngẫu tỉ lệ là chiêm sở hữu hôn nhân tối đa sổ.

Ái tình đơn thuốc tiên:

< đơn thuốc nhất >: Hồng loan, thiên diêu, sao Văn Khúc là thúc đẩy trao đổi cảm tình cầu, này đây sừng sững bất động hình thái bố trí ở trên mệnh bàn, chỉ có “Hóa lộc “Hội theo bất đồng năm, bất đồng tinh diệu mà ở các cung vị trong lúc đó xuyên toa chạy. Hóa lộc là dục vọng đại danh từ, sở dĩ kỳ khí thế giống bài sơn đảo hải, hóa lộc năng lượng lấy thừa bù thiếu, hầu như thành thúc đẩy hôn nhân chủ lưu.

< đơn thuốc nhị >: Nếu muốn biết trước tình cảm gặp gỡ cập hôn nhân phát triển thời gian tới tính, là có thể dựa vào mệnh lý tinh đoán sư lai tác tường tận phân tích, mà mệnh lý lão sư học thuật, hàm dưỡng, thuật đức, công lực còn lại là có thể không làm ra chính xác phân tích trọng yếu then chốt. Nâm nhất định biết, sinh bệnh thì phải tìm lương y, mà tình cảm phương diện vấn đề, là quan hệ trứ chung thân hạnh phúc, đương nhiên cũng phải tìm lương sư tài năng viết hoá đơn chính xác đơn thuốc tiên.

Tử vi tinh luận hôn nhân gia đình]

Là dựa theo cá nhân sinh ra thời đại nhật thì tử vi tinh tú ở mạng ngươi bàn phương thức sắp xếp, cung mệnh, cung phu thê, cung tử nữ, cung tật ách, cung điền trạch, huynh đệ cung tinh tú, lẫn nhau dưới ảnh hưởng sinh ra so với kết quả, phức tạp thể thức, chính xác phân tích nội dung, sở dĩ, có thể triệt để hoàn chỉnh hiện ra hôn nhân của ngươi đại sự.

(muốn biết các cung vị đại biểu ý nghĩa, có thể tham khảo hạ biểu: )

cung mệnh:

Tiên thiên cung mệnh một khi khởi động, thì và cung tật ách tướng hô ứng, cung mệnh là đại diện ‘Tính’, cung tật ách còn lại là đại diện tâm, dĩ phù hợp kinh dịch nhất lục cùng chung nguyên lý, đồng thời cung mệnh thành cung tài bạch khí số vị.

cung phu thê:

Hôn nhân trở thành sự thực, cung phu thê là được là cung phúc đức giao dịch vị trí, đổi tiền mặt trứ phúc đức nhân quả, phu thê đang lúc nhân quả báo ứng ngay cuộc đời này đổi tiền mặt.

cung tử nữ:

Đương quan hệ hôn nhân xác định hậu, cung tử nữ ngoại trừ tử nữ biểu trưng vừa trở thành nam nữ quan hệ sung sướng cung, có thể sổ tính ra đào hoa cập tính công năng.

cung tật ách:

Một người bản thân làm sao, có hay không khỏe mạnh, trên thân thể một bộ phận khí quan yếu kém, khả năng phát sinh thập ma ốm đau, có thể do Bản cung tinh diệu tới giải trừ.

cung điền trạch:

Cung điền trạch và cung tài bạch vi biểu dặm nhất lục cộng tông, không chỉ có là giàu có hay không phán đoán, cũng là ở nhà sinh hoạt tình cảnh. Đương hôn nhân điều kiện thành lập hậu, còn lại là và bằng hữu khác phái gặp gỡ trạng huống, cũng có thể tạ đến đây phán đoán có hay không có ngoài giá thú tình và đào hoa.

cung phụ mẫu:

Đương vận mạng hoạt bàn một khi chuyển động hậu, cung phụ mẫu ngoại trừ là tướng mạo cung, công văn ngoài cung, vừa đại diện trứ tâm tính cập tình dục biểu trưng.

huynh đệ cung:

Là cung tài bạch kho tiền, cũng là sự nghiệp cát hung phán đoán căn cứ…. Nghiêm trọng bản thân sự cố, hầu như và huynh đệ cung có mật thiết liên quan tính.

Nhân duyên thiên đã định trước

Nhân duyên thiên đã định trước – 1. Tự

Vận dụng tử vi đẩu số đến xem tình cảm, dĩ mệnh bàn cung mệnh, cung phu thê, cung tử nữ, cung tài bạch, cung tật ách, cung phúc đức chờ mấy người cung vị tổng hợp lại phán đoán, thế nhưng quan sát hôn nhân cát hung hoặc đào hoa vấn đề, canh phải phối hợp lưu vận lai phân tích, bao quát mười năm đại vận và hàng năm lưu niên, kỳ đô hội gây ra tình cảm “Định số” mà sinh biến hóa.

Nói chung, tử vi đẩu số dĩ cung mệnh, cung phu thê là việc chính thể, luận tình cảm “Tháp 銵v; cung tử nữ, cung tật ách có thể coi là “Đào hoa cung vị”, tham thảo khả năng “Biến chất” ; cung tài bạch, cung phúc đức là tình cảm lẫn nhau “Đối đãi vị”, hãy nhìn gặp gỡ đích tình huống và yêu thích, mà phân tích tình cảm khả năng quá trình. Sở dĩ, tử vi đẩu số tham thảo hôn nhân đích tình duyên, điều không phải chỉ một phán đoán suy luận, phải dĩ tổng quan độ lớn của góc, hợp bàn suy luận, chấp nhất mà nói phán đoán, chỉ lưu sinh sai lầm, phải có thận

Nhân duyên thiên đã định trước – đào hoa tinh vô số

Trong tử vi đẩu số đào hoa tinh vô số, chủ yếu chủ tinh và phó tinh bao quát:

Hồng loan, thiên hỉ, ưa thần, phượng các, thiên hình, thiên diêu, Hàm trì, mộc dục, thiên việt, văn khúc, tham lang, liêm trinh, văn xương, thất sát, thiên đồng, thiên tướng, cự môn, tả phụ, hữu bật, phá quân, tử vi chờ tinh, nếu như tái phùng sát tinh (như lửa tinh, linh tinh, đà la, kình dương, Địa kiếp, địa không chờ lục sát) hoặc phùng “Tứ Hóa tinh” hóa lộc, hóa khoa, Hóa kị, thì “Đào hoa tinh” tính chất đặc biệt tương rõ ràng hơn biểu hiện ra ngoài.

Đào hoa, cũng có chân giả của phân, tựa như người tình cảm như huyễn tự chính xác, như có như không. Cái gọi là “Chính xác đào hoa” chắc là ngoại trừ phu thê ở ngoài, còn có tình cảm bên ngoài… hiện tượng; mà “Giả đào hoa”, thì chỉ công tác trong hoàn cảnh được hoan nghênh hoặc đào hoa tọa cung mệnh, chỉ là “Nhân duyên hảo” hoặc “Khác giới duyên cường” mà thôi, cũng không thực tế chệch đường ray tình hình phát sinh.

Dĩ tử vi đẩu số mà nói, cũng không phải là “Đào hoa” đều là hung hoặc điềm xấu, có lúc đào hoa tọa cung mệnh, cung phúc đức người, tăng thêm tài hoa cùng người duyên, đối người hiện đại trái lại thích hợp hơn, rất tốt ư!

Giống nhau mà nói, từng tinh đào hoa đặc tính cũng không cùng, ví dụ như, tử vi tinh đào hoa là một loại giữ lấy dục, thích bị nịnh hót, a hộ tình cảm, hoặc là lòng hư vinh đưa tới “Dục niệm” ; tham lang tinh đào hoa còn lại là “Vui đùa, hiếu kỳ, khiêu khích thức”, đa dĩ mình vui sướng là điểm xuất phát, luận tình cảm hình như có nếu không có, sở dĩ được gọi là “Chính đào hoa tinh”, bởi vì… này loại tính chất đặc biệt, khá năng lực “Lộng hoa ngâm nguyệt” giao hợp một chút cũng không có vết! Tương đương nói được khởi, thả hạ, có chút bất cần đời phong lưu giọng!

Sao Liêm trinh, ở trong tử vi đẩu số được xưng là “Thứ đào hoa”, đa số công tác hoặc nghiệp vụ thượng đào hoa, tình cảm tương đối đầu nhập, thuộc về “Truy cầu tính” đào hóa (thỏa mãn động vật con mồi dục vọng), bất quá, liêm trinh có thể so với so sánh lo lắng đạo đức và thân phận, có lúc hội tự chế.

Mặt khác, hồng loan tinh đào hoa tính chất đặc biệt là “Đoan chính và đợi” ; thiên hỉ tinh thuộc “So sánh náo nhiệt gặp gỡ” ; Hàm trì tinh còn lại là “Thịt dục của đào hoa”, thiên diêu tinh thì “Phóng túng, hưởng thụ, rõ ràng”, thuyết phong là phong, thuyết mưa là mưa, có điểm mà “Đại tỷ đầu” vị đạo, tình cảm muốn cùng không nên “Tùy ý” nhé! Tả phụ, văn xương thiên về tinh thần thượng đào hoa, có thể có thể trở thành “Bách lạp đồ” thức ái tình, là một loại “Quang tưởng không làm” đào hoa, lực sát thương rất nhỏ, mà hữu bật, văn khúc đào hoa thì tương đối “Hành động phái”, hội thực tế đầu nhập tình cảm, dễ sản sinh ướt át bẩn thỉu hiện tượng, bằng thiêm đào hoa làm phức tạp (hữu bật và sao Văn Khúc đều là tình cảm phong phú tinh diệu, hội nghị thường kỳ ở chữ tình lý bị lạc phương hướng).

Phá quân tinh đào hoa so sánh cụ lực phá hoại, giữ lấy dục, thậm chí thịt dục; thất sát thì là nghiêm túc ngưỡng mộ, thuộc về “Nhã nhặn đào hoa”, là một loại thiên hướng văn nghệ và tinh thần thượng tình cảm lưu luyến. Thiên tướng tinh, còn lại là hưởng thụ tình cảm, tình dục so sánh mạnh đào hoa tinh, tương đối sung sướng, tình cảm thu phóng như thường, trừ phi sát tinh, Hóa kị tinh lai xung sát, bằng không thiên tướng tinh là một viên rất tiêu chuẩn đào hoa tinh, nhiều cơ hội, dễ rong chơi vui sướng thời gian; cự môn thì thuộc “Ám” tinh, đào hoa nổi khổ sợ rằng có miệng khó trả lời, dễ trêu chọc thị phi.

Nhân duyên thiên đã định trước – đào hoa tinh tính chất đặc biệt

Tử vi đẩu số đào hoa tinh có chút tính chất đặc biệt là như nhau, cũng có bộ phận sai biệt. Nếu như kiên trì học tập tử vi đẩu số nguyên lý, thường ngày đa quan sát, không khó minh bạch các tinh diệu đào hoa đặc tính của bất đồng.

Nói chung, chỉ cần tinh diệu ngũ hành thuộc về thủy hoặc đất người có nhiều đào hoa tính chất, so sánh dụ cho người chú ý, thích. Thủy có thể dựa vào lọ hình dạng mà thành hình, tính dai và bao dung tính cũng phi thường to lớn, sở dĩ kỹ năng bơi tinh diệu tọa cung mệnh so sánh dễ có đào hoa.

Ngũ hành thuộc đất tinh diệu, bởi vì tính năng của đất ổn trọng, kiên cường, dựng dục vạn vật, bao dung tính trọng đại, dễ hấp dẫn khác giới, nhu cầu phong phú tình cảm, nhân duyên, nhân tế quan hệ so sánh tốt, vô hình trung đào hoa cơ hội theo lai!

Tinh diệu ngũ hành thuộc tính biểu

Tinh danh ngũ hành tinh danh ngũ hành

Tử vi đất thất sát kim

Thiên cơ mộc phá quân thủy

Vũ khúc kim văn khúc thủy

Thiên đồng thủy văn xương thủy

Liêm trinh hỏa hồng loan thủy

Thiên phủ đất thiên hỉ thủy

Tham lang thủy Hóa kị thủy

Cự môn đất tả phụ đất

Thiên tướng thủy hữu bật thủy

Thiên lương đất

Ở cung mệnh hoặc cung phu thê, cung tử nữ, hoặc đại vận, lưu niên cung mệnh hoặc cung phu thê, xuất hiện như sao diệu ngũ hành thuộc tính biểu sở liệt tinh hệ tổ hợp, ngoại trừ kỹ năng bơi, tính năng của đất tinh diệu nhiều đào hoa xuất hiện cơ suất và nguy cơ tương đối mạnh, đương sự không ngại ở lâu ý một chút, tránh cho đào hoa mang đến làm phức tạp, mặt khác phùng dưới tinh hệ tổ hợp, cũng là cao nguy hiểm tỷ số mệnh cách, so sánh dễ có đào hoa phiền não phát sinh:

1. Cung phu thê, thân, cung mệnh, cung phúc đức có thiên diêu, Hàm trì, mộc dục chờ tinh.

2. Thiên đồng Thái âm phùng lục sát tinh.

3. Thiên lương tọa tử, ngọ, tị, hợi cung vị, tam phương tứ chiếu sai ai ra trình diện sát tinh.

4. Thái dương cự môn sai ai ra trình diện đà la.

5. Cự môn tọa cung phu thê.

6. Phá quân gặp lục sát tinh.

7. Cung phu thê có tả phụ hoặc hữu bật, hoặc cung tử nữ có tả phụ, hữu bật (chỉ tinh ngồi một mình người, nhất là ứng nghiệm).

8. Tử vi, tham lang đồng cung.

9. Cung phúc đức Thái âm, thiên diêu ở dần, mão, thìn, tị, ngọ, vị, thân cung vị.

10. Cung mệnh, cung phu thê có thái dương, Thái âm xung sát, hoặc ngồi chung xấu, vị cung.

11. Vũ khúc thủ mệnh hội xương khúc gặp lục sát.

12. Thiên lương hội thiên mã ở dần, thân, tị, hợi cung vị.

13. Lục sát một trong thủ cung mệnh, cung phu thê.

14. Tử vi ở cung tử nữ gia sát.

15. Thiên khôi, thiên việt thủ thân, cung mệnh, gia sát.

16. Cung phúc đức có thái dương, Thái âm xung sát.

17. Vũ khúc tham lang đồng cung, lục sát tinh xung hội.

18. Thiên cơ, cự môn đồng cung, lục sát tinh xung hội.

19. Thái âm tinh phùng sát tinh, tọa thìn, tị, ngọ cung vị.

Đào hoa thật xấu, hoàn toàn khán cá nhân xử lý như thế nào, tương kì coi là lịch trình cuộc sống, có thể tăng nhân sinh tư màu. Tham lang, liêm trinh là chủ yếu đào hoa tinh và thứ đào hoa tinh; thiên diêu tinh là hào phóng hình đào hoa, khả năng vừa thấy chung tình; Hàm trì là tham sắc dục tinh; hồng loan là chính đào hoa; thiên hỉ là sung sướng đào hoa, so sánh ngây thơ, lãng mạn; văn xương, văn khúc là khác giới, tinh thần thượng, khẩu tài thượng đào hoa? ? ?. Đào hoa tuy rằng khắp nơi trên đất, thế nhưng các không có cùng tính chất đặc biệt, sở dĩ lần thứ hai cường điệu, phán đoán đào hoa thì, hay nhất minh bạch kỳ tính chất sao, thích hợp phân rõ, để tránh khỏi chấp mê, tịnh tạ đến đây hiểu không cùng đào hoa, có không đồng dạng như vậy phương thức xử lý và nhân ứng với chi đạo, thoả đáng địa ban tâm lý kiến thiết, thì có thể đem đào hoa phiền não hóa thành vô hình.

Nhân duyên thiên đã định trước – tình duyên phán đoán

Tình duyên phán đoán bất năng do chỉ một cung vị lai phân tích, phải nắm giữ tử vi đẩu số hoạt bàn quan niệm, và các cung vị hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp ý nghĩa, lại bàn về phán đoán tình cảm hoặc hôn nhân duyên phận.

Trên cơ bản, tiên khán cung mệnh ─ tiên thiên mệnh bàn cung mệnh, cung phu thê, cung tử nữ, cung tài bạch, cung tật ách, cung điền trạch, cung phúc đức tổng hợp lại nghiên cứu hậu, đó có thể thấy được người này trời sanh tình cảm hiện tượng và hôn duyên; vậy sau, tái tựu vận thế, dĩ phối hợp suy đoán phu thê duyên.

Duyên phận là chỉ một người và một người khác trong lúc đó quen biết. Bất quá, hữu duyên vị tất năng lực ký kết nhân duyên, còn muốn có phân, tài có thể trở thành là phu thê.

Phu thê duyên, từ trong tử vi đẩu số sao vậy quan sát ư?

Cung phu thê là phối ngẫu vị, phàm do phu thê Tứ Hóa tinh (hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, Hóa kị) bay vào lục thân cung, chủ tất có phu thê duyên. (lục thân cung chỉ phụ mẫu, huynh đệ, cung tử nữ vị)

Từ cung phu thê Tứ Hóa tinh, cũng có thể phân tích phu thê duyên và ở chung quan hệ. Ví dụ như:

Do cung phu thê hóa quyền nhập cung mệnh, hóa quyền thân cây thiệp, quản thúc, cũng đái cô, cương tính chất đặc biệt, dễ hữu duyên thay đổi, tức hôn duyên so sánh có biến sổ. Nếu như, nam mệnh của cung phu thê có hóa quyền tinh, thì lão bà hơn phân nửa thích quản lão công, so với hắn có khả năng, bất quá do là một hảo lão bà.

Cung phu thê hóa lộc nhập cung mệnh, chủ hữu tình, đại diện yêu quý, đông tích, phu thê duyên so sánh tốt.

Hóa khoa đại diện sự hòa thuận, quý nhân ý tứ, phu thê duyên hảo, hoặc chủ phối ngẫu địa vị xã hội khá cao, hoặc là nhã nhặn người.

Hóa khoa ở cung phu thê, hội bởi vì có phiền phức mới có quý nhân trợ giúp. Nhược có chồng, phu thê trong lúc đó so sánh dễ có làm phức tạp sản sinh, tất cả mọi người lai bang trợ người ta, lão bà trợ giúp người ta, nữ đồng sự cũng phù người ta một bả, sở dĩ vấn đề tựu đặc biệt nhiều liễu; vị hôn người cũng đại diện đào hoa, giả như ngươi là ở công ty đi hào đi làm, cũng phải nhận được khác họ quý nhân tương trợ.

Hóa kị thì chủ lải nhải, thua thiệt, hai người có thể là một đôi vợ chồng bất hoà!

Cung phu thê cũng có thể dùng để phán đoán lục thân hôn duyên, thí dụ như: Cung phu thê hóa lộc, Hóa kị đáo huynh đệ cung, đại diện huynh đệ nhất định có phối ngẫu. Sở dĩ do mệnh bàn cũng có thể khán lục thân phu thê duyên. Tử vi đẩu số cung vị hay sống bàn, có thể linh hoạt vận dụng, nhìn ra rất nhiều hiện tượng, đương nhiên giá thuộc về tương đối cao đoạn học lý, đáng giá duy trì liên tục học tập, lý giải tịnh linh hoạt sử dụng.

Cung phu thê bay ra Tứ Hóa giai chủ hữu duyên phân nhân duyên ─ hai người mệnh bàn của cung phu thê can Tứ Hóa tinh cho nhau phi tinh, nhược tiến nhập đối phương cung mệnh hoặc cung phu thê, thì nhân duyên thiên đã định trước. Dĩ hôn nhân mà nói, cung phu thê là chính danh vị, cung tử nữ thì là một loại thiếp vị, thuộc đào hoa vị, tức bất chính danh vị, sở dĩ cung tử nữ Tứ Hóa tinh cũng có thể khán duyên phận, chỉ là vô danh phân nhân duyên. Bởi vậy, mỗi người đại hạn cập lưu niên phối hợp Tứ Hóa tinh ở vận chuyển, đều có thể sẽ có đái đào hoa hiện tượng.

Đào hoa làm sao còn phải xem cung điền trạch. Tử vi đẩu số hoạt bàn quan niệm trung tâm, cung điền trạch là cung phu thê cung Nô bộc, giả như cung điền trạch tọa tử vi, tham lang, người này nhất định rất thích tiếp cận khác giới, không có khác giới sống không được! Cho nên cung điền trạch không chỉ có hãy nhìn phu thê, giao hữu tình huống, cũng có thể được biết kỳ khả năng lái ra đào hoa là thập ma.

Đồng dạng, vận dụng tử vi đẩu số khán phu thê duyên cũng không có thể cự hạ phán đoán suy luận, bởi vì hắn cũng cần phải do rất nhiều độ lớn của góc lai phân tích, dựa vào tính chất sao mà nói, mới học tử vi đẩu số phải tập hảo mỗi khỏa tinh tính chất đặc biệt dữ tượng trưng ý nghĩa, tái hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp suy luận, tài năng chính xác phán đoán phu thê duyên thật xấu hoặc chân giả. Bởi vì phu thê duyên ngoại trừ hai người nguyên nhân ─ nói yêu thương ở ngoài, còn phải xem có hay không phân ─ thì cung tử nữ, cung điền trạch tính chất sao và Tứ Hóa tinh tác dụng ảnh hưởng giai rất lớn.

Ví dụ như: Cung phu thê Hóa kị nhập điền trạch, đại diện lão bà ái gia, là gia đình nỗ lực rất nhiều. Nói cách khác, chỉ cần người hóa đáo na cung, tựu đại diện người của nàng bay đến đầy đủ cung. Nếu là điền trạch, ý vị người thích ở nhà đầu, nhưng bởi vì là sao Hóa kỵ, sở dĩ người này rất vất vả cực nhọc.

Nếu như nói cung phu thê hóa lộc nhập cung phụ mẫu, tượng trưng phối ngẫu và phụ mẫu ở chung không sai, phối ngẫu rất có trưởng bối duyên, vô hình trung cũng cổ vũ liễu phu thê duyên, nhất là đối phân có lợi, phụ mẫu hội so sánh chi trì cái này hôn nhân.

Mặt khác, cung phu thê Tứ Hóa đáo mệnh bàn tứ chính vị ─ cung mệnh, cung thiên di, cung tử nữ, cung điền trạch, cũng có không cùng phu thê duyên phận và quan hệ. Giả như cung phu thê Hóa kị đáo cung thiên di xung cung mệnh, đại diện phu thê cá tính không giống với, trượng phu thích vẽ một chút, đánh đàn, nhưng lão bà khả năng thiên vị khiêu vũ, say rượu, hai người ham mê bất đồng; nhiên mà cho dù hứng thú, tư tưởng, tính tình thù dị, cũng không ý vị người này không có kết hôn, bất quá phối ngẫu có thể là người bên ngoài. Nói cách khác duyên phận năng lực thành lập, hữu duyên thiên lí năng tương ngộ. Thí dụ như người nào đó từ viên lâm đáo Đài Bắc lai, nhận thức một người bạn gái tịnh và người kết làm vợ chồng, lão bà của hắn hay người bên ngoài, hơn nữa hiểu được khiêu vũ, vận luật, nhưng lão công lại hoàn toàn không hiểu

Nhân duyên thiên đã định trước – hai người đối đãi quan hệ ảnh hưởng phu thê duyên

Hai người đối đãi quan hệ ảnh hưởng phu thê duyên

Cung phu thê Tứ Hóa là luận phối ngẫu của cách, như lộc, quyền, khoa nhập cung mệnh, cung tài bạch, chủ phối ngẫu tự lập cách, nhập tử nữ, điền trạch, cung thiên di, phối ngẫu thích biến hóa, so sánh không ổn định. Nhưng tính chất cũng có phân biệt, ví dụ như: Có không kiên nhẫn tịnh, thích tìm việc làm để làm, thí dụ như quản gia trung tâm từ cụ bàn xuống tới, tắm một chút, chỉnh lý sạch sẽ, tái đặt lại khứ, y phục, sàng đan, rèm cửa sổ cũng không thì ném tiến máy giặt quần áo tắm lượng; kỳ thực không được sao vậy bẩn, nhưng hắn tựu thích tắm, rửa đến đều nhanh bị hư, giá là cá tính của hắn. Hoặc là thích bôn ba, ái ra ngoài, cũng không có việc gì đi ra sát vách la cà, hoặc khứ cùng học gia ngồi một chút, khiêu vũ, không có việc gì tuyệt không thích ở nhà.

Phu thê duyên phận, ngoại trừ thiện ác chân giả ở ngoài, đây đó đối đãi quan hệ, cũng có thể phân tích một đại khái tình huống. Phu thê sinh hoạt có tịnh có động, duyên phận cũng là động tĩnh trung tâm có biến hóa, sở dĩ phu thê duyên điều không phải nhất thành bất biến, chuyện xấu, thường thường sẽ làm nam nữ tình cảm nguyên nhân vừa duyên diệt, danh phận cũng sẽ nhân tụ tản mà thay đổi.

Do cung mệnh và cung phu thê của đối có chứa bốn loại hiện tượng:

1. Cung mệnh Hóa kị nhập cung phu thê  2. Cung mệnh Hóa kị xung cung phu thê

3. Cung phu thê Hóa kị nhập cung mệnh  4. Cung phu thê Hóa kị xung cung mệnh

Phu thê duyên rất chú trọng hóa quyền, Hóa kị lưỡng khỏa tinh. Quyền, kị đại diện một loại duyên diệt, người này có hay không phu thê duyên, cần hóa quyền, Hóa kị đến xem, không thể nhìn hóa lộc, hóa khoa, bởi vì lộc, khoa là nguyên nhân, nói cách khác có tình duyên, nhưng nếu có quyền, kị tác dụng, hai người khả năng vô pháp kết hôn, tạo thành duyên diệt.

1. Mệnh hóa kỵ nhập phu:

Chủ có phối ngẫu, mà ta thua thiệt phối ngẫu. Ở phu thê mà nói, là một loại tương hỗ thiếu nợ, đại diện ta có phối ngẫu,

Thế nhưng hảo, phôi thì lánh đương biệt luận. Nói chung cung mệnh Hóa kị nhập cung phu thê, ngay cả có phối ngẫu mệnh, nhưng ở chung quan hệ có biến sổ hoặc không ổn định.

2. Mệnh kị xung phu:

Nếu ta mệnh Hóa kị, tiên thiên lục thân duyên mỏng, và phu thê vô duyên, cho dù có phân cũng không duyên, miễn cưỡng dùng tiền mua, vẫn là có phân vô duyên, không hài lòng; nếu như Hóa kị xung phu thê, thì so sánh không có phu thê duyên, cho dù có, phu thê cũng không hợp ý.

3. Phu hóa kỵ nhập mệnh:

Biểu thị có người thiếu nợ ngươi, đại diện mạng ngươi có lão bà. Giả như cung phu thê tự hóa, như vậy cái này tự hóa hay một chuyện xấu, nói cách khác, một ngày cung phu thê có giá bốn loại tự hóa (lộc, quyền, khoa, kị), phu thê trong lúc đó tương sẽ không rất thuận. Bởi vì tự hóa giá một chuyện xấu, hội khiến cho phu thê duyên tương đối bạc nhược.

4. Phu kị xung mệnh:

Phu thê Hóa kị xung mệnh, biểu thị phu thê vô duyên, đôi thường giận nhau, TenTen sảo. Như vậy vì sao phải kết hôn ư? Đây cũng là trúng mục tiêu đã định trước, trước khi kết hôn tốt, kết hôn hậu toàn bộ sinh hoạt lại thay đổi điệu. Cung thiên di hay nhất không có Tứ Hóa tinh, mới sẽ không xung mệnh, bởi vì cung phu thê Hóa kị đáo cung thiên di xung mệnh, hai người nhất định là vui mừng oan gia.

Do cung tật ách và cung phu thê phán đoán suy luận đây đó đối đãi quan hệ, cũng có bốn loại hiện tượng:

1. Cung tật ách Hóa kị nhập cung phu thê  2. Cung tật ách Hóa kị xung cung phu thê

3. Cung phu thê Hóa kị nhập cung tật ách  4. Cung phu thê Hóa kị xung cung tật ách

1. Cung tật ách Hóa kị nhập cung phu thê:

Ta cung tật ách Hóa kị đáo cung phu thê, đại diện bản thân dính vào phối ngẫu trên người. Ý vị phu thê tương đối có thể có giống nhau quan niệm, tư tưởng.

2. Cung tật ách Hóa kị xung cung phu thê:

Tật ách Hóa kị đáo cung thiên di xung cung mệnh, biểu song phương không có cùng quan niệm tư tưởng, có thể là một đôi lạnh lùng phu thê. Ví dụ như có người nói người ta tiên sinh ở bên ngoài sao vậy dạng sao vậy dạng, trở về như nhặt được, thái độ làm người thê tương đối không quan tâm. Hơn nữa cung tật ách Hóa kị xung phu, như vậy phu thê cho dù kết hôn cũng sẽ không săn sóc đối phương.

3. Cung phu thê Hóa kị nhập cung tật ách:

Phu xướng phụ tùy, như trẻ sinh đôi kết hợp, thời cổ mạnh tiêu, đi tới chỗ nào dính tới chỗ nào, người như thế là điển hình thố đàm tử, theo dõi về đến nhà, dễ vừa khóc, nhị náo, tam thắt cổ, bất quá là có phu thê của duyên, mà lại ái tình độ dày khá cao.

Phu hóa kỵ nhập tật, biểu thị đối phương ỷ lại tính rất nặng, rất ái dính trứ người ta.

4. Cung phu thê Hóa kị xung cung tật ách:

Hai người bằng mặt không bằng lòng, thí dụ như thái thái không được dính trượng phu, trượng phu làm lão bản muốn tìm người tình bí mật, muốn phu xướng phụ tùy, rất khó nhé!

Do cung tật ách và cung Nô bộc đối đãi, khán phu thê duyên có bốn loại hiện tượng:

1. Cung tật ách Hóa kị nhập cung Nô bộc  2. Cung tật ách Hóa kị xung cung Nô bộc

3. Cung Nô bộc Hóa kị nhập cung tật ách  4. Cung Nô bộc Hóa kị xung cung tật ách

1. Cung tật ách Hóa kị nhập cung Nô bộc:

Loại này đối đãi quan hệ giống như thân thể của ngươi cho thân thể đối phương, đây đó săn sóc; nếu như can cung vừa tự hóa thì biến thành đơn phương yêu mến, người ta muốn đi tìm nhân gia, nhưng nhân gia không để ý tới người ta.

Trong tử vi đẩu số, cung Nô bộc cũng đại diện phối ngẫu bản thân vị, giả như cung mệnh hoặc cung phu thê Tứ Hóa tiến nhập cung Nô bộc hoặc cung tật ách, biểu thị có phu thê duyên, có sống để ý thượng nhu cầu, so sánh dễ có giao bạn bè trai gái tình cảm mãnh liệt hoặc hứng thú, duyên phận động lực tự nhiên so sánh cường.

2. Cung Nô bộc Hóa kị nhập cung tật ách:

Giống nhau là do phu thê bản thân vị tới tìm ngươi bản thân vị, tượng trưng phu thê duyên từ trường cảm ứng so sánh cường, dễ có có phu thê duyên.

3. Cung tật ách Hóa kị xung cung Nô bộc hoặc cung Nô bộc Hóa kị xung cung tật ách:

Tử vi đẩu số nếu nói xung, đa số chỉ bất hảo, không đến điện, gia đình gánh vác ý tứ, tượng trưng đây đó không được săn sóc, vô duyên, không có hứng thú.

Mặt khác, nếu như phu thê, sự nghiệp, cung Nô bộc Hóa kị xung cung mệnh, cung tật ách, sẽ rất khó kết hôn. Bởi vì cung phu thê nguyên là chính danh vị, cũng là kết hôn duyên, hết thảy Hóa kị xung mệnh, phu thê duyên so sánh mỏng, khó có thể thành hôn.

Phu thê duyên này đây phu thê, cung Nô bộc Tứ Hóa làm tìm tiêu chuẩn:

Cung phu thê Tứ Hóa tinh hóa xuất phi hóa lộc nhập thiên di cung Nô bộc Tứ Hóa tinh hóa xuất quyền nhập giao hữu

Quyền nhập phụ mẫu hóa kỵ nhập tật ách

Khoa nhập phúc đức hóa kỵ nhập điền trạch

Hóa kỵ nhập thiên di (bất năng tự hóa, mới có thể có phu thê duyên)

Đã ngoài các hiện tượng, phu thê duyên so sánh rõ ràng.

Tử điền tuyến hay cung tử nữ và cung điền trạch, ở trong tử vi đẩu số, cũng là đào hoa vị, khác giới vị, nam nữ duyên phận, quan hệ cũng muốn xem thêm tử điền tuyến tinh diệu, Tứ Hóa tinh của hiện tượng.

Tử điền tuyến là khác giới duyên, này tuyến như thì Hóa kị xung mệnh, suốt đời dễ không chơi được bằng hữu khác phái. Sở dĩ có người bốn mươi, năm mươi tuổi, đều không chơi được bạn bè trai gái, là có khả năng, bởi vì hắn tử điền tuyến xung cung mệnh.

Nhân duyên thiên đã định trước – cung phu thê

Cung phu thê là phán đoán tình cảm là tối trọng yếu một cung vị, tuy rằng tình cảm tương đương phức tạp, cần phải thị tam phương tứ chiếu tinh hệ và Tứ Hóa tinh tác dụng, tịnh gia dĩ phối hợp tài năng phán đoán suy luận, thế nhưng nếu như tương cung phu thê tính chất sao nghiên cứu thấu triệt, nắm chặt kỳ lý, thì có thể đặt cơ sở.

Cung phu thê đối vị hôn là khác giới vị, đối có chồng người là quan hệ vị, đối ly hôn người là nguyên phối vị, mà cung tử nữ còn lại là đào hoa vị, sự nghiệp cung còn lại là tái hôn vị, các hữu thuộc tính. Sở dĩ, nghiên phán tình cảm, đầu tiên lý giải cung phu thê đích tình hình, tái ban thôi diễn phán đoán suy luận.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

紫微斗数看婚姻(详细版)二

齊 人 之 福 命 理 觀

【夫妻宮不足以解釋男人的婚姻】

男人和女人在一起,不是很單純的一個「情」字可囊括,或許女人因較重感情,所以單從夫妻宮便可解析大部份的感情事件,而男人就有如下可能:

1. 傳宗接代:「不孝有三,無後為大」,就在重男輕女觀念猶是牢不可破的此時,很多男人就以此為藉口產生婚外情,這就要合參夫妻之命盤才可決定。

2. 性生活:夫妻性生活失調,或男方不安份。

(這個部份容後詳述)

3. 虛容心:有的人很喜歡跟隨流行,又愛「比」、愛現,如軍閥時期那個大帥不是三妻四妾;時值今日,商場上若有那個大亨富豪摘星包細姨,隨後就有人跟進,這種輸人不輸陣的情形應從命宮去了解。

4. 博愛多情:很容意喜歡上異性,永遠不安於一。

本文就以「情」(博愛類型)與「慾」(性生活問題)來說明「齊人之福」的命理特質。

【那種命格的人最多情?】

論命雖然有十二宮之分,但命宮為主體,一定要看命身宮之星群組合方能談及它宮。只要命身宮帶祿存星,主星穩定,三方不見火鈴諸星,大抵行事穩重比較不會有這方面的困擾。接著我們看夫妻宮之星曜組合:

1. 主星為貪狼、、廉貞、天同、太陰……諸星,吉星見文曲、右弼,煞星見火鈴星,一生自然多情容易談戀愛。

(註:其它主星如,天相、太陽)

2. 行運之祿星一直吉化先天夫妻宮,如夫妻宮為武曲貪狼,行運為戊寅、己丑、戊子等,內心對愛充滿期待。

3. 夫妻宮有左輔、右弼於兄弟宮、子女宮夾輔,左擁右抱的機會很大,且不易為人察覺。

4. 行運之夫妻宮形成雙祿夾輔,也容易有機會

「暗度陳倉」。

請看這個實例,男命夫妻宮坐貪狼、右弼、陀羅於申宮、鈴星自遷移宮會照,此人結了三次婚,結果和第一任第二任老婆都藕斷絲連,氣得第三任老婆想離婚,就像天龍八部中之段譽生父一樣,對每個都真心,卻每個都放不下,您說他是多情還是薄情?

【子女宮關係男人婚姻】

有的男人長的雖不怎麼樣,口袋也沒多少錢,但是女朋友卻很多,這可能會讓人百思不得其解,但若去觀察他的子女宮,,就會恍然大悟。很多人以為子女宮就是談生男生女,或孩子智愚賢不肖,其實它還關係著一個人的生育機能及性生活。

現 代 分 偶 命 理 觀

大運、流年夫妻宮決定分偶關係】

不管促成原因如何,基本上可分為兩類型:

(一)異地相思

(二)情意已盡

從斗數看婚姻關係,首重「夫妻宮」;而「夫妻宮」又有先天、大運、流年之分。

先天夫妻宮:探討本人的婚姻觀、感情的表達處理能力、擇偶條件……等。有的人害怕婚姻,所以選擇「不婚」;有的人不知如何處理感情問題,所以「逃婚」分居;還有的人擇偶條件太高、太完美,所以一直「等無人」。

大運夫妻宮:探討十年間之婚姻感情得失、能否恩愛相處?碰得到好對象嗎?……等,而這也是本文之重點所在。

流年夫妻宮:關係著一年內之婚姻感情順逆。所以大運感情宮位穩定,流年稍不如意,那只是一時現象,「分偶」是短暫的。

【大運、流年夫妻宮有那些星曜會造成「分偶」呢?】

紫微斗數是依據星群組合論斷,所以除了夫妻宮(本宮)外,還要看遷移宮、福德宮、事業宮三宮之星曜,不能說夫妻宮有「寡宿星」就要一個人睡覺。

「分偶」屬異地相思者,其星群組合可能如下:

1. 本宮沒有主星(紫微、天府、天相、武曲、廉貞、七殺、破軍、貪狼、天機、天梁、太陰、天同、太陽、巨門為十四顆主星)。

2. 本宮主星為破軍、七殺、武曲、巨門、天梁等。

3. 本宮及餘三宮見地空、地劫、擎羊、陀羅、化忌等星。

4.

本宮左右兩宮(即兄弟宮、子女宮)分居地空、地劫星,形成「空劫夾夫妻宮」;或先天化忌星與大運化忌星夾本宮(雙忌夾);若是流年忌星夾制,影響較小,只要流年一過就沒事。

5. 本宮無主星或自坐化忌星,左右兩宮有擎羊、陀羅夾制,形成「羊陀夾空宮」或「羊陀夾忌」之結構。

【為何會情意已盡?】

「分偶」屬情意已盡者,其星群組合除了如上述外,還多見了火星或鈴星, 並多有忌星會照,若形成下列組合那就更覆水難收了。

1. 天機、天梁、擎羊、化忌

2. 火星(鈴星)、太陰、化忌

3. 巨門、火星、擎羊、化忌

4. 火星、武曲、化忌

5. 鈴星、文昌、陀羅、武曲、化忌

6. 廉貞、天相、擎羊、化忌

7. 廉貞、七殺、擎羊、化忌

以上之化忌星屬大運化出者最嚴重,先天本命之化忌星影響較間接,除非流 年化忌星再引動,否則未必為禍。

【那種人有這種「宿命」呢?】

先天夫妻宮形成「情意已盡」類型之星群組合者。

真的無解嗎?

不。第一,透過修身養性、學習欣賞對方之優點、謹記愛是犧牲、奉獻、不求回 報,不要抱怨。

第二,找一個愛你而又性情穩定者。

夫妻宮星曜解析

〈一〉紫微

紫微入夫妻宮會吉星,配偶俊美,因而得貴,但易造成桃花之象;紫微

無會吉星則感情平淡。男命尊重太太,女命能因夫得貴。紫微入夫妻宮

選擇配偶眼光較高,故不宜早婚。

〈二〉天機

天機入夫妻宮配偶較勞碌,因天機主家務事,是以天機居女命宮、福

德,常會為家務事而忙碌。夫妻多是非爭執、口舌亦多,天機逢擎羊則

不利配偶。夫妻之生活方式宜聚少離多,感情會比好。配偶年齡差距較

大,男得賢妻,個性剛烈,女配夫必有學術專長。

〈三〉太陽

太陽入夫妻宮廟旺逢吉星,男有賢內助,尊重妻子,妻能幹體壯,因妻

而貴。太陽落陷加煞不利妻子,妻體弱多病或早喪,女命則易喪夫。尤

以夫妻在戌宮,太陽加煞化忌,主配偶易早喪或離異。感情易因忙碌工

作而疏淡。不宜早婚,女命雖主貴,但丈夫較專制獨裁。女太陽在戌、

亥、子位,男在卯、辰、巳位,主婚姻不美,逢煞星有外遇,太陽在

丑、未宮感情複雜。

〈四〉武曲

武曲入夫妻宮晚婚為宜,生活平淡較無氣氛,在四墓(辰、戌、丑、未

宮〉配偶內向。武曲逢「化權」易有爭執,武曲逢擎羊、陀羅、化忌、

火星、易生離死別。武曲化權逢煞星加左輔或右弼,婚緣不妙。武曲入

夫妻宮男命娶妻個性剛烈,獨立性強,不喜串門子,女命孤獨晚婚,配

夫個性較暴燥,較獨斷獨行。

〈五〉天同

天同入夫妻宮男命得賢內助,聰明美麗,女命得夫溫柔體貼,感情和

睦。但天同於辰、戌、丑、未宮配偶年紀較小,易有外遇。 〈六〉廉

貞 廉貞入夫妻宮夫妻和諧,但較不甜蜜,相敬如賓。廉貞逢化祿,易

有豔遇;廉貞逢化忌,易有感情糾紛。廉貞會七殺,易常打架;廉貞會

四煞〈羊、陀、火、鈴〉太太常挨揍;廉貞會貪狼,喜撒嬌;廉貞會天

府反吉。 〈七〉天府 天府入夫妻宮男命妻子能幹,尊重太太,老婆理

財能力強,上班族,持家有道,陷地嘮叨。女命老公大男人主義,沈

默、守財,感情平淡。天府入夫妻,較重精神享受;天府逢四煞星

〈羊、陀、火、鈴〉宜晚婚,耳根恐難得清靜。

〈八〉太陰

太陰入夫妻宮男命太太漂亮、體貼,善解人意,會撒嬌,喜待在家伺候

老公,屬賢妻良母型,較孩子氣。太陰如在陷地化忌加煞星,配偶有早

亡之慮,太太易有感情波折。太陰入夫妻宮女命配夫較柔弱,感情多困

擾,易有娘娘腔味道,年齡差距宜大。女命太陰居旺地,夫妻感情穩

定,陷地則宜防三角戀愛,有梅開二度之象。

〈九〉貪狼

貪狼入夫妻宮男命感情較不穩定,初期如膠似漆,爾後感情易有問題,

有見異思遷之虞。貪狼逢化忌、咸池易金屋藏嬌;貪狼逢化忌易吵架,

逢天輔、右弼、天魁、天鍼較無問題,貪狼如加煞星則不妙。貪狼入夫

妻宮女命個性豪爽,作風較前衛,喜聽甜言蜜語。星性組合如不佳,則

易有水楊花之傾向。

〈十〉巨門

巨門入夫妻宮夫妻佔有慾強,常易因嫉妒生口角,故年齡差距宜大。男

喜妻W麗型,女喜夫富家子,男夫妻宮在巳、亥位,巨門逢祿存可得妻

財。巨門在夫妻加煞星、化忌,易有二度婚緣;巨門逢天刑、天姚主配

偶易有外遇,加煞星則異離異,縱能偕老,則恐難免污名失節之虞。

〈十一〉天相

天相入夫妻宮男得美妻,乖巧、賢慧、氣侃。女命天相

入夫妻宮,丈夫處事積極,責任心重。天相逢祿存,配偶有助力。天相

在夫妻,易與原先認識的親友、同事、鄰居等對象結婚,有親上加親之

象。天相入丑未宮如星性組合得宜,男有納妾之機。

〈十二〉天梁

天梁入夫妻宮經濟權在配偶,能尊重配偶,男賢妻,喜掌權,女夫是管

家郎。天梁逢化祿相互敬愛,亦主配偶能幹。大皆主平淡,但受對宮之

星性影響很大。

〈十三〉七殺

七殺入夫妻宮不論男女,配偶性情剛強,易變。戀愛冷熱均快,多屬一

見鍾情,難得長久型。七殺入夫妻,感情淡薄,星性組合如不佳,則易

有「鴛衾半冷、同床異夢」之象。七殺加文昌、文曲、天魁、天鉞、祿

存,早年婚姻順利,晚年易不太如意,恐有同屋分房之虞;七殺逢擎

羊、鈴星,易主二度婚姻,或配偶恐開刀。廉貞、七殺逢天姚在夫妻居

未宮,易有娶風塵女郎為妻之象。七殺逢祿存,天馬、屬因配偶而富之

格。

〈十四〉破軍

破軍入夫妻宮配偶個性較不易捉摸,意見不易和諧,較不喜受婚姻約

束,獨身主義觀念濃,唯晚婚可解。破軍入夫妻,易先有關係而後婚,

婚前婚後皆有同居事發生。破軍逢擎羊、陀羅、鈴星,婚姻易破裂。子

午位破軍加煞星,婚姻恐不只一次,宜晚婚。破軍居夫妻,亦易遇上結

過婚之異性。

〈十五〉文昌

文昌入夫妻宮男命有吸引力,有氣質,玩弄風情。感情隨心情之

變化大,有共同文藝氣息。

〈十六〉文曲

文曲入夫妻宮感情初期甜蜜,易情緒化。文曲化忌居丑未宮,如星性組

合不佳,逢煞星而離異時,恐有拖拉之象。

〈十七〉左輔、右弼

左輔、右弼二星入夫妻宮對婚姻較不利,在夫妻宮因其為助星,加煞星

組合不佳時,易有「再一次」之含意。左輔戊土為孤僻,右弼癸水為桃

花,在命宮、夫妻、子女宮,婚前擇偶宜慎重。右弼之桃花性強過左

輔,居夫妻較有私情、單戀,婚前易同時有兩位異性出現,星性不佳

時,婚後易有外遇。

〈十八〉天魁、天鉞

天魁入夫妻宮主夫英俊、妻貌美,得對方相助。天鉞入夫妻宮主夫賢妻

能幹,亦得對方相助。天魁入夫妻未婚時,易有人為你介紹對象,很直

接幫助你。天鉞居夫妻,則僅在精神上鼓勵你,快找對象或把握機會,

較不直接為你介紹對象。夫妻宮女命為天魁、男命為天鉞時,易有思

慕、仰慕長上傾向之緣份,如學生愛老師、職員愛上司、表妹愛表哥等

現象。

〈十九〉祿存

祿存居夫妻,老婆家較遠,能得妻財。祿存入夫妻,宮祿宮化祿來照,

再逢桃花星或煞星,則恐易有二婚。

〈二十〉擎羊、陀羅、火星、鈴星、地空、地劫

擎羊、陀羅、火星、鈴星、地空、地劫謂之「六煞」,「六煞」入夫妻

宮或在其「三方四正」會照,主夫妻關係多半不佳,口舌是非、爭吵、

冷戰甚至離異,情況宜配合整體星性組合而定,負面影響較大。

〈廿一〉截空

截空又稱「斷橋煞」,截空入夫妻宮主夫妻不易溝通。

〈廿二〉三台、八座

三台、八座入夫妻宮主配偶較重名利,物質欲望高。

〈廿三〉龍池、鳳閣

龍池、鳳閣入夫妻宮主配偶較講究情調,精神面需求較高。

〈廿四〉天馬

天馬入夫妻宮逢太陰於廟旺之地加祿存,可得妻財,加煞星則破;天馬

入夫妻宮亦主配偶居遠方,如主星屬動星時,則配偶常出遠門。

〈廿五〉天姚

天姚入夫妻宮主雙方有人綠,多豔遇。天姚逢主星化忌、破軍、左輔、

右弼同宮則易有重婚之虞。

〈廿六〉伏兵、陰煞

伏兵、陰煞入夫妻宮主夫妻間易有隱伏性的危機發生。

〈廿七〉紅鸞、天喜

紅鸞、天喜入夫妻宮夫妻情意濃,男主妻漂亮,女主夫英俊。紅鸞主嫁

娶,天喜主喜慶,五十歲後逢之不利配偶。

〈廿八〉破碎

破碎入夫妻宮夫妻感情不好。

〈廿九〉天刑

天刑忌入夫妻宮,逢宮內星曜不佳時,易失和而離婚;唯如夫妻「聚少

離多」或「晚婚」,則天刑凶性銳減。

〈三十〉化忌

化忌入夫妻宮易有患得患失之心 (男命夫妻宮星化忌主「妻管嚴」)。

〈卅一〉天哭、天虛

天哭、天虛入夫妻宮夫妻常有不順之事發生,如逢主星廟旺或祿存、天

馬則可解。

〈卅二〉孤辰、寡宿

孤辰、寡宿居夫妻主一生中易有一段時間因感情不合或工作關係,而與

配偶分房或分居。

化祿、天姚、紅鸞、文曲是與愛情、婚姻、感情攸關的星曜。

紅鸞星:在封閉的社會裡,當流年的行運來到紅鸞星所座落的宮位時,往往就是婚娶的結褵期,也就是眾所週知的”紅鸞星動”的年份,所以依紅鸞星動而結婚,則是意謂著水到渠成的「天作之合」。古人推算婚緣運時,相當倚重這顆星,假如這顆星座進命宮時,往往象徵著會早婚,但為什麼這麼大膽的做此”假設”,主因則是當事者的相貌必是紅顏秀麗,就因為「天生麗質難自棄」,所以在初長成時,往往便有提親者上門。

天姚星:天姚星的能量顯現來得有點突兀,並不像紅鸞星是為婚姻而設的任務型星曜,卻像是”花期”,所以具有週期性,當行運進入天姚星所座進的宮位時,當事者會產生”春心盪漾”,所以會在意自己的儀表粧扮及言談舉止的幽雅性,就像盛開的花朵一般,會將自己最美的特質展現出來,也就是散發魅力的磁場以吸引異性的注目,甚至產生互動,一般的感情邂逅、桃花戀情的感情際遇,往往緣自啟動了天姚星的作用力。

文曲星:文曲人的才藝與專長是來自天生的秉賦及後天的努力造就的;思想纖細、神經敏銳又善感,則是文曲人的特質。文曲人的氣質是自然天成,不矯柔造作,而對感情的態度則是感性多於理性,每每會有牽腸掛肚的演出;文曲人容易感動,常會萌生情緒性的孤寂感,並不是情慾型,卻須要愛情的滋潤,所以命宮有文曲星的人,對於愛情的態度是千頭萬緒的纏綿悱惻。從唐朝張籍的節婦吟裡的詩句,能讓您對文曲人感情世界的千絲萬縷有所感觸:「君知妾有夫,贈妾雙明珠,感君纏綿意,繫在紅羅襦。妾家高樓連苑起,良人執戟明光裡。知君用心如日月,事夫誓擬同生死。還君明珠雙淚垂,恨不相逢未嫁時!」這首詩篇是可以道盡文曲人的感情境界。

化祿星:化祿的性質與天姚並不一樣,化祿在命宮的意義是滿足自己,而天姚則是散發魅力。當命盤一經排定,所有的星曜都有了固定的位置,化祿也是隨著所挹注的星曜而定位,但大限的宮干、流年的宮干又會啟動化祿的氣場,復使化祿的能量遊走於許多星曜間,也可以說會巡禮於不同的宮位裡,化祿的慾望能量會隨著所挹注的星曜而表現出不同質性的氣象萬千,有熾烈、有濃情、有感性,也可能因為難以節控而掀起情海的波濤大浪,當然,因為化祿的作用力而成佳偶的比例是佔所有婚姻的最多數。

愛情處方箋:

《處方一》:紅鸞、天姚、文曲星是促成感情交流的橋樑,是以屹立不動的型態佈署在命盤上,唯有”化祿”會隨著不同的年份、不同的星曜而在各個宮位之間穿梭游走。化祿是慾望的代名詞,所以其之氣勢宛如排山倒海,化祿的能量挹注,幾乎成了促成婚姻的主流。

《處方二》:如想預知感情際遇及婚姻發展的未來性,是可仰賴命理精算師來作詳盡的分析,而命理老師的學術、涵養、術德、功力則是能否作出精確分析的重要關鍵。您一定知道,生病時必須找良醫,而感情方面的問題,是關係著終身的幸福,當然也必須找良師才能開具正確的處方箋。

紫微精論婚姻家庭】

是按照個人出生年月日時的紫微星宿在妳命盤的排列方式,命宮、夫妻宮、子女宮、疾厄宮、田宅宮、兄弟宮的星宿,交互影響下所產生的比對結果,複雜的程式、精確的分析內容,所以,能夠徹底完整的呈現妳的婚姻大事。

(想知道各宮位所代表的意義,可以參考下表:)

▲命宮:

先天的命宮一經啟動,則與疾厄宮相呼應,命宮是代表’性’,疾厄宮則是代表心,以符合易經一六共享的原理,同時命宮成了財帛宮的氣數位。

▲夫妻宮:

婚姻成為事實,夫妻宮便成為福德宮的交易位置,兌現著福德的因果,夫妻間的因果報應就在此生兌現。

▲子女宮:

當婚姻關係確定後,子女宮除了子女的表徵又成為男女關係的歡樂宮,可以數算出桃花及性功能。

▲疾厄宮:

一個人的身體如何,是否健康,身體上那一部份器官較弱,可能發生什麼病痛,可由本宮的星曜來瞭解。

▲田宅宮:

田宅宮與財帛宮為表裡的一六共宗,不僅是富裕與否的判斷,也是居家生活的情境。當婚姻條件成立後,則是與異性朋友的交往狀況,也可藉此判斷是否有婚外情與桃花。

▲父母宮:

當命運的活盤一經轉動後,父母宮除了是相貌宮、文書宮外,又代表著心性及情慾的表徵。

▲兄弟宮:

是財帛宮的錢庫,也是事業吉凶的判斷依據…。嚴重的身體事故,幾乎與兄弟宮有著密切的關聯性。

姻緣天註定

姻緣天註定-1.序

運用紫微斗數來看感情,以命盤的命宮、夫妻宮、子女宮、財帛宮、疾厄宮、福德宮等幾個宮位綜合判斷,但是觀察婚姻的吉凶或桃花問題,更要配合流運來分析,包括十年大運和每年的流年,其都會觸發感情的「定數」而生變化。

一般而言,紫微斗數以命宮、夫妻宮為主體,論感情的「遢銵v;子女宮、疾厄宮可視為「桃花宮位」,探討可能的「變質」;財帛宮、福德宮是彼此感情的「對待位」,可看交往的情況與喜好,而分析感情可能的過程。所以,紫微斗數探討婚姻的情緣,不是單一論斷,必須以綜觀的角度,合盤推論,執一而論斷,恐流於謬誤,不可不慎

姻緣天註定-桃花星無數

紫微斗數中桃花星無數,主要的主星與副星包括:

紅鸞、天喜、喜神、鳳閣、天刑、天姚、咸池、沐浴、天鉞、文曲、貪狼、廉貞、文昌、七殺、天同、天相、巨門、左輔、右弼、破軍、紫微等星,如果再逢煞星(如火星、鈴星、陀羅、擎羊、地劫、地空等六煞)或逢「四化星」的化祿、化科、化忌,則「桃花星」的特質將更明顯表現出來。

桃花,也有真假之分,就像人的感情如幻似真,若有似無的。所謂「真桃花」應該是除了夫妻之外,還有感情出軌的現象;而「假桃花」,則指工作環境中受歡迎或桃花坐命宮,祇是「人緣好」或「異性緣強」而已,並無實際脫軌情形發生。

以紫微斗數而言,並非「桃花」皆是兇或不吉利,有時桃花坐命宮、福德宮者,更添才華與人緣,對現代人反而更適合、更好呢!

一般而論,每個星的桃花特性都不同,例如,紫微星的桃花是一種佔有慾,喜歡被奉承、呵護的感情,或是虛榮心引發的「慾念」;貪狼星的桃花則是「玩樂、好奇、挑逗式」的,多以自我快樂為出發點,論感情似有若無,所以被稱之為「正桃花星」,因為這種特質,頗能「弄花吟月」春風一度了無痕!相當提得起,放得下,有些玩世不恭的風流調調!

廉貞星,在紫微斗數中被稱為「次桃花」,多為工作或業務上的桃花,感情比較投入,屬於「追求性」的桃化(滿足動物獵物的慾望),不過,廉貞會比較顧慮道德與身份,有時會自制。

另外,紅鸞星的桃花特質是「端正與等待」;天喜星屬「較熱鬧的交往」;咸池星則是「肉慾之桃花」,天姚星則「放縱、享受、乾脆」,說風是風,說雨是雨,有點而「大姊頭」的味道,感情要與不要「隨意」啦!左輔、文昌偏重精神上的桃花,或許可能成為「柏拉圖」式的愛情,是一種「光想不做」的桃花,殺傷力很小,而右弼、文曲的桃花則比較「行動派」,會實際投入感情,容易產生拖泥帶水的現象,憑添桃花的困擾(右弼與文曲星皆是感情豐富的星曜,常會在情字裡迷失了方向)。

破軍星的桃花較具破壞力、佔有慾,甚至肉慾;七殺則為嚴肅的仰慕,屬於「斯文的桃花」,是一種偏向文藝與精神上的戀情。天相星,則是享受感情、情慾較強的桃花星,比較歡樂,感情收放自如,除非煞星、化忌星來沖煞,否則天相星是一顆很標準的桃花星,機會多,容易徜徉快樂時光;巨門則屬「暗」星,桃花之苦恐怕有口難言,易招惹是非。

姻緣天註定-桃花星特質

紫微斗數的桃花星有些特質是一樣,也有部分差異。如果耐心學習紫微斗數學理,平日多觀察,不難明白各星曜桃花特性之不同。

一般而言,只要星曜五行屬於水或土者多有桃花的性質,較引人注意、喜歡。水可依容器形狀而成型,韌性與包容性也非常之大,所以水性的星曜坐命宮較易有桃花。

五行屬土的星曜,由於土性穩重、堅強,孕育萬物,包容性較大,易吸引異性,需求豐富的情感,人緣、人際關係較佳,無形中桃花機會跟著來!

星曜五行屬性表

星名 五行 星名 五行

紫微 土 七殺 金

天機 木 破軍 水

武曲 金 文曲 水

天同 水 文昌 水

廉貞 火 紅鸞 水

天府 土 天喜 水

貪狼 水 化忌 水

巨門 土 左輔 土

天相 水 右弼 水

天梁 土

在命宮或夫妻宮、子女宮,或大運、流年的命宮或夫妻宮,出現如星曜五行屬性表所列的星系組合,除了水性、土性星曜多的桃花出現的機率與危機比較強,當事人不妨多留意一下,避免桃花帶來困擾,另外逢以下的星系組合,也是高危險率的命格,較易有桃花的煩惱發生:

1. 夫妻宮、身、命宮、福德宮有天姚、咸池、沐浴等星。

2. 天同太陰逢六煞星。

3. 天梁坐子、午、巳、亥宮位,三方四照見煞星。

4. 太陽巨門見陀羅。

5. 巨門坐夫妻宮。

6. 破軍遇六煞星。

7. 夫妻宮有左輔或右弼,或子女宮有左輔、右弼(單星獨坐者,尤其應驗)。

8. 紫微、貪狼同宮。

9. 福德宮太陰、天姚在寅、卯、辰、巳、午、未、申宮位。

10. 命宮、夫妻宮有太陽、太陰沖煞,或同坐丑、未宮。

11. 武曲守命會昌曲遇六煞。

12. 天梁會天馬在寅、申、巳、亥宮位。

13. 六煞之一守命宮、夫妻宮。

14. 紫微在子女宮加煞。

15. 天魁、天钺守身、命宮,加煞。

16. 福德宮有太陽、太陰沖煞。

17. 武曲貪狼同宮,六煞星沖會。

18. 天機、巨門同宮,六煞星沖會。

19. 太陰星逢煞星,坐辰、巳、午宮位。

桃花運好壞,完全看個人如何處理,將其視為人生歷程,可增添人生姿彩。貪狼、廉貞是主要桃花星與次桃花星;天姚星是豪放型的桃花,可能一見鍾情;咸池是性慾星;紅鸞是正桃花;天喜是歡樂的桃花,較天真、浪漫;文昌、文曲是異性、精神上、口才上的桃花???。桃花雖然遍地,但是各有不同特質,所以再次強調,判斷桃花時,最好明白其星性,適當辨別,以免執迷,並藉此明白不同桃花,有不一樣的處理方式與因應之道,得當地予以心理建設,則可將桃花煩惱化為無形。

姻緣天註定-情緣的判斷

情緣的判斷不能由單一宮位來分析,必須掌握紫微斗數活盤的觀念,與各宮位衍生的意義,再論斷感情或婚姻的緣分。

基本上,先看命宮─先天命盤的命宮、夫妻宮、子女宮、財帛宮、疾厄宮、田宅宮、福德宮综合研究後,可以看出此人天生的感情現象與婚緣;然後,再就運勢,以配合推斷夫妻緣。

緣份是指一個人和另一個人之間的相識。不過,有緣未必能締結姻緣,還要有份,才能成為夫妻。

夫妻緣,從紫微斗數中怎麼觀察呢?

夫妻宮乃配偶位,凡由夫妻四化星(化祿、化權、化科、化忌)飛入六親宮,主必有夫妻緣。(六親宮指父母、兄弟、子女宮位)

從夫妻宮的四化星,也可分析夫妻的緣與相處關係。例如:

由夫妻宮化權入命宮,化權主干涉、管束,也帶孤、剛的特質,易有緣變,即婚緣較有變數。如果,男命的夫妻宮有化權星,則老婆多半喜歡管老公,比他能幹,不過猶是一個好老婆。

夫妻宮化祿入命宮,主有情,代表愛惜、疼惜,夫妻緣較佳。

化科代表和睦、貴人的意思,夫妻緣好,或主配偶社會地位較高,或為斯文之人。

化科在夫妻宮,會因為有麻煩才有貴人助。若已婚,夫妻之間較易有困擾產生,大家都來幫助你,老婆助你,女同事也扶你一把,所以問題就特別多了;未婚者亦代表桃花,假如你是在公司行號上班,也會得到異姓貴人相助。

化忌則主嘮叨、虧欠,兩人可能是一對怨偶!

夫妻宮也可用來判斷六親的婚緣,譬如:夫妻宮化祿、化忌到兄弟宮,代表兄弟一定有配偶。所以由命盤也能看六親的夫妻緣。紫微斗數的宮位是活盤,可以靈活運用,看出很多現象,當然這屬於比較高段的學哩,值得持續學習、了解並活用。

夫妻宮飛出四化皆主有緣份的因緣─兩人命盤的夫妻宮干四化星互相飛星,若進入對方的命宮或夫妻宮,則姻緣天注定。以婚姻而言,夫妻宮是正名位,子女宮則是一種妾位,屬桃花位,即不正名位,所以子女宮四化星也可看緣份,指的是無名份的姻緣。因此,每個人的大限及流年配合四化星在運轉,都可能會有帶桃花的現象。

桃花如何還要看田宅宮。紫微斗數活盤觀念中,田宅宮是夫妻宮的交友宮,假如田宅宮坐紫微、貪狼,這個人一定很喜歡接近異性,沒有異性活不了!因而田宅宮不僅可看夫妻、交友情況,也能得知其可能開出來的桃花是什麼。

同樣的,運用紫微斗數看夫妻緣也不能遽下論斷,因為他亦須由許多角度來分析、依星性而論,初學紫微斗數必須習好每顆星的特質與象徵意義,再衍生推論,才能正確判斷夫妻緣好壞或真假。因為夫妻緣除了兩人的緣起─談戀愛之外,還要看有沒有份─則子女宮、田宅宮的星性與四化星作用的影響皆很大。

例如:夫妻宮化忌入田宅,代表老婆愛家,為家庭付出許多。也就是說,只要她化到哪宮,就代表她的人飛到該宮。若是田宅,意謂她喜歡呆在家裡頭,但由於是忌星,所以這個人很辛勞。

如果說夫妻宮化祿入父母宮,象徵配偶和父母相處不錯,配偶很有長輩緣,無形中也助長了夫妻緣,尤其對份有利,父母會較支持這項婚姻。

另外,夫妻宮四化到命盤的四正位─命宮、遷移宮、子女宮、田宅宮,也有不同的夫妻緣份與關係。假如夫妻宮化忌到遷移宮沖命宮,代表夫妻個性不一樣,丈夫喜歡畫畫、彈琴,但老婆可能偏愛跳舞、酗酒,兩人嗜好不同;然而即使興趣、思想、性情殊異,並不意謂此人沒有婚嫁,不過配偶可能是外地人。也就是說緣份能成立,有緣千里來相會。譬如某人從員林到台北來,認識一個女朋友並與她結為夫婦,那他的老婆就是外地人,而且懂得跳舞、韻律,但老公卻完全不懂

姻緣天註定-兩人的對待關係影響夫妻緣

兩人的對待關係影響夫妻緣

夫妻宮四化是論配偶之格,如祿、權、科入命宮、財帛宮,主配偶自立格,入子女、田宅、遷移宮,配偶喜歡變化、較不穩定。但其性質也有分別,例如:有的不耐靜,喜歡找工作來做,譬如把家中瓷具搬下來,洗一洗,整理乾淨,再擺回去,衣服、床單、窗簾也不時丟進洗衣機洗晾;其實不怎麼髒,但他就喜歡洗,洗得都快壞掉了,這是他的個性。或是喜歡奔波、愛外出,有事沒事就到隔壁串門子,或去同學家坐坐、跳舞,沒事絕不喜歡呆在家裡。

夫妻緣份,除了善惡真假之外,彼此的對待關係,也可分析個大概情況。夫妻生活有靜有動,緣份也是動靜中有變化,所以夫妻緣不是一成不變的,變數,往往會讓男女感情緣起又緣滅,名分也會因聚散而改變。

由命宮與夫妻宮之對帶有四種現象:

1.命宮化忌入夫妻宮 2.命宮化忌沖夫妻宮

3.夫妻宮化忌入命宮 4.夫妻宮化忌沖命宮

夫妻緣很注重化權、化忌兩顆星。權、忌代表一種緣滅,這個人有沒有夫妻緣,要用化權、化忌來看,不能看化祿、化科,因為祿、科是緣起,也就是說有異性緣,但若有權、忌的作用,兩人可能無法結婚,造成緣滅。

1. 命忌入夫:

主有配偶,而我虧欠配偶。在夫妻來講,是一種相互欠債,代表我有配偶,

但是好、壞則另當別論。總之命宮化忌入夫妻宮,就是有配偶的命,但相處關係有變數或不穩定。

2. 命忌沖夫:

若我命化忌,先天六親緣薄,與夫妻無緣,縱使有份也無緣,勉強用錢買,仍是有份無緣、話不投機;如果化忌沖夫妻,則較沒有夫妻緣,即使有,夫妻也不投契。

3. 夫忌入命:

表示有個人欠你的債,代表你命中有老婆。假如夫妻宮自化,那麼這個自化就是一個變數,換句話說,一旦夫妻宮有這四種自化(祿、權、科、忌),夫妻之間將不會很平順。因為自化這一個變數,會使夫妻緣比較薄弱。

4. 夫忌沖命:

夫妻化忌沖命,表示夫妻無緣,兩口子常鬧意見,天天吵。那麼為何要結婚呢?這也是命中註定的,結婚前很好,結婚後整個生活卻變了調。遷移宮最好沒有四化星,才不會沖命,因為夫妻宮化忌到遷移宮沖命,兩人註定是歡喜冤家。

由疾厄宮與夫妻宮論斷彼此對待關係,也有四種現象:

1.疾厄宮化忌入夫妻宮 2.疾厄宮化忌沖夫妻宮

3.夫妻宮化忌入疾厄宮 4.夫妻宮化忌沖疾厄宮

1. 疾厄宮化忌入夫妻宮:

我的疾厄宮化忌到夫妻宮,代表身體黏在配偶身上。意謂夫妻比較能有相同的關念、思想。

2. 疾厄宮化忌沖夫妻宮:

疾厄化忌到遷移宮沖命宮,表雙方有不同的關念思想,可能是一對冷漠夫妻。例如有人說你先生在外面怎麼樣怎麼樣,回來像撿到,為人妻的比較不關心。而且疾厄宮化忌沖夫,這樣的夫妻即使結婚也不會體貼對方。

3. 夫妻宮化忌入疾厄宮:

夫唱婦隨,像連體嬰、古時的孟焦,走到哪裡黏到哪裡,這種人是典型的醋醰子,跟蹤到家,容易一哭、二鬧、三上吊,不過是有夫妻之緣,且愛情濃度較高。

夫忌入疾,表示對方依賴性很重,很愛黏著你。

4. 夫妻宮化忌沖疾厄宮:

兩人貌合神離,譬如太太不黏丈夫,丈夫當老闆想找個秘密情人,想要夫唱婦隨,很難的啦!

由疾厄宮與交友宮的對待,看夫妻緣有四種現象:

1.疾厄宮化忌入交友宮 2.疾厄宮化忌沖交友宮

3.交友宮化忌入疾厄宮 4.交友宮化忌沖疾厄宮

1. 疾厄宮化忌入交友宮:

這種對待關係有如你的身體給了對方身體,彼此體貼;如果宮干又自化則變成單戀,你要去找人家,但人家不理你。

紫微斗數中,交友宮也代表配偶的身體位,假如命宮或夫妻宮四化進入交友宮或疾厄宮,表示有夫妻緣,有生理上的需求,較易有交男女朋友的激情或興趣,緣份的動力自然較強。

2. 交友宮化忌入疾厄宮:

一樣是由夫妻的身體位來找你的身體位,象徵夫妻緣的磁場感應較強,易有有夫妻緣。

3. 疾厄宮化忌沖交友宮或交友宮化忌沖疾厄宮:

紫微斗數所謂的沖,多數指不好、不來電、家庭負擔的意思,象徵彼此不體貼、無緣、沒有興趣。

另外,如果夫妻、事業、交友宮化忌沖命宮、疾厄宮,就很難結婚。因為夫妻宮原是正名位,也是結婚緣,統統化忌沖命,夫妻緣較薄,難以成婚。

夫妻緣是以夫妻、交友宮四化作為找尋的標準:

夫妻宮 四化星化出 祿入 遷移 交友宮 四化星化出 權入 交友

權入 父母 忌入 疾厄

科入 福德 忌入 田宅

忌入 遷移 (不能自化,才能有夫妻緣)

以上各現象,夫妻緣較明顯。

子田線就是子女宮與田宅宮,在紫微斗數中,也是桃花位、異性位,男女的緣份、關係也要參看子田線的星曜、四化星之現象。

子田線是異性緣,這條線若同時化忌沖命,一生容易交不到異性朋友。所以有人四十、五十歲了,都交不到男女朋友,是有可能的,因為他的子田線沖命宮。

姻緣天註定-夫妻宮

夫妻宮是判斷感情最重要的一個宮位,雖然感情相當複雜,須視三方四照的星系與四化星的作用,並加以配合才能論斷,但是如果將夫妻宮的星性研究透徹,把握其哩,則可奠定基礎。

夫妻宮對未婚是異性位,對已婚者是關係位,對離婚者是元配位,而子女宮則是桃花位,事業宮則是再婚位,各有屬性。所以,研判感情,首先了解夫妻宮的情形,再予以推衍論斷。

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đẩu số khán hôn nhân

Bản dịch:

Tử vi đẩu số khán hôn nhân (kể lại hãy) nhị

Đủ nhân của phúc mệnh để ý quan

[cung phu thê không đủ để giải thích nam nhân hôn nhân]

Nam nhân cùng nữ nhân cùng một chỗ, điều không phải rất đơn thuần một “Tình” tự có thể bao quát, có thể nữ nhân nhân so sánh trọng tình cảm, sở dĩ chỉ từ cung phu thê là được phân tích phần lớn chuyện tình cảm món, mà nam nhân thì có như sau khả năng:

1. Nối dõi tông đường: “Bất hiếu có tam, vô hậu là đại”, ngay trọng nam khinh nữ quan niệm do là bền chắc không thể phá được lúc này, rất nhiều nam nhân tựu coi đây là lý do sản sinh ngoài giá thú tình, cái này yếu hợp tố phu thê của mệnh bàn tài khả quyết định.

2. Tính sinh hoạt: Phu thê tính sinh hoạt mất cân đối, hoặc nhà trai không an phận.

(cái này bộ phận dung hậu tường thuật)

3. Hư dung tâm: Có người rất thích theo lưu hành, vừa ái “Bỉ”, ái hiện, như quân phiệt thời kì cái kia đại soái điều không phải ba vợ bốn nàng hầu; thì giá trị hôm nay, trên thương trường nếu có cái kia trùm phú hào trích tinh túi tế di, tùy hậu thì có nhân theo vào, loại này người thua không thua trận đích tình hình đồng ý cung mệnh đi giải trừ.

4. Bác ái đa tình: Rất dung ý thích khác giới, vĩnh viễn bất an sinh nhất.

Bài này tựu dĩ “Tình” (bác ái loại hình) và “Dục” (tính sinh hoạt vấn đề) mà nói minh “Tề nhân chi phúc” mệnh lý tính chất đặc biệt.

[cái loại này mệnh cách người đó tối đa tình?]

Luận mệnh mặc dù có mười hai cung của phân, nhưng cung mệnh là việc chính thể, nhất định phải khán mệnh thân cung ngôi sao đàn tổ hợp mới có thể đàm cập nó cung. Chỉ cần mệnh thân cung đái lộc tồn tinh, chủ tinh ổn định, tam phương không gặp hỏa linh chư tinh, đại để hành sự ổn trọng tương đối không có phương diện này làm phức tạp. Tiếp theo chúng ta khán cung phu thê tinh diệu tổ hợp:

1. Chủ tinh là tham lang,, liêm trinh, thiên đồng, Thái âm… Chư tinh, ngôi sao may mắn sai ai ra trình diện văn khúc, hữu bật, sát tinh sai ai ra trình diện hỏa linh tinh, suốt đời tự nhiên đa tình dễ nói yêu thương.

(chú: Cái khác chủ tinh như, thiên tướng, thái dương)

2. Đi vận của lộc tinh vẫn cát hóa tiên thiên cung phu thê, như cung phu thê là vũ khúc tham lang, đi vận là mậu dần, kỷ xấu, mậu tử chờ, nội tâm đối ái tràn ngập chờ mong.

3. Cung phu thê có tả phụ, hữu bật sinh huynh đệ cung, cung tử nữ giáp phụ, tả ủng hữu bão cơ sẽ rất lớn, mà lại không đổi thái độ làm người phát hiện.

4. Đi vận của cung phu thê hình thành song lộc giáp phụ, cũng dễ có cơ hội

“Ám độ trần thương”.

Mời xem cái này một ví dụ thực tế, nam mệnh cung phu thê tọa tham lang, hữu bật, đà la sinh thân cung, linh tinh tự cung thiên di hội chiếu, người này kết liễu ba lần hôn, kết quả cùng đệ nhất đảm nhận đệ nhị Nhâm lão bà đều dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng, tức giận đến đệ tam Nhâm lão bà tưởng ly hôn, tựa như Thiên long bát bộ trung tâm của Đoàn Dự sinh phụ như nhau, đối từng đều thật tình, lại từng đều không bỏ xuống được, nâm thuyết hắn là đa tình còn là bạc tình?

[cung tử nữ quan hệ nam nhân hôn nhân]

Có nam nhân lớn lên mặc dù không được sao vậy dạng, túi tiền cũng một bao nhiêu tiền, thế nhưng nữ bằng hữu cũng rất nhiều, khả năng này sẽ cho người bách tư bất đắc kỳ giải, nhưng nếu khứ quan sát con gái của hắn cung,, sẽ bừng tỉnh đại ngộ. Rất nhiều người cho rằng cung tử nữ hay đàm sinh nam sinh nữ, hoặc hài tử trí ngu hiền không cười, kỳ thực nó hoàn quan hệ trứ một người sinh dục cơ năng cập tính sinh hoạt.

Hiện đại phân ngẫu mệnh để ý quan

Đại vận, lưu niên cung phu thê quyết định phân ngẫu quan hệ]

Mặc kệ thúc đẩy nguyên nhân làm sao, trên cơ bản có thể chia làm lưỡng loại hình:

(nhất) đất khách tương tư

(nhị) tình ý đã hết

Từ đẩu số khán quan hệ hôn nhân, thủ trọng “Cung phu thê” ; mà “Cung phu thê” lại có tiên thiên, đại vận, lưu niên của phân.

Tiên thiên cung phu thê: Tham thảo bản thân hôn nhân quan, tình cảm biểu đạt xử lý năng lực, kén vợ kén chồng điều kiện… Chờ. Có người sợ hôn nhân, sở dĩ tuyển trạch “Không được hôn” ; có người chẳng xử lý như thế nào vấn đề tình cảm, sở dĩ “Đào hôn” ở riêng; hoàn có người kén vợ kén chồng điều kiện rất cao, thái hoàn mỹ, sở dĩ vẫn “Chờ không người”.

Đại vận cung phu thê: Tham thảo mười năm đang lúc của hôn nhân tình cảm được mất, có thể không ân ái ở chung? Bính xong hảo đối tượng sao?… Chờ, mà đây cũng là bài này nặng điểm ở chỗ.

Lưu niên cung phu thê: Quan hệ trứ trong vòng một năm của hôn nhân tình cảm thuận nghịch. Sở dĩ đại vận tình cảm cung vị ổn định, lưu niên sảo không như ý, đây chẳng qua là một thời hiện tượng, “Phân ngẫu” là ngắn ngủi.

[đại vận, lưu niên cung phu thê có này tinh diệu sẽ tạo thành “Phân ngẫu” ư?]

Tử vi đẩu số là căn cứ tinh đàn tổ hợp phán đoán suy luận, sở dĩ ngoại trừ cung phu thê (Bản cung) ngoại, còn phải xem cung thiên di, cung phúc đức, sự nghiệp cung tam cung tinh diệu, không thể nói cung phu thê có “Quả tú tinh” sẽ một người ngủ.

“Phân ngẫu” thuộc đất khách tương tư người, kỳ tinh đàn tổ hợp khả năng như sau:

1. Bản cung không có chủ tinh (tử vi, Thiên phủ, thiên tướng, vũ khúc, liêm trinh, thất sát, phá quân, tham lang, thiên cơ, thiên lương, Thái âm, thiên đồng, thái dương, cự môn là mười bốn khỏa chủ tinh).

2. Bản cung chủ tinh là phá quân, thất sát, vũ khúc, cự môn, thiên lương chờ.

3. Bản cung cập dư tam cung kiến giải thiên không, Địa kiếp, kình dương, đà la, Hóa kị chờ tinh.

4.

Bản cung tả hữu lưỡng cung (tức huynh đệ cung, cung tử nữ) ở riêng địa không, Địa kiếp tinh, hình thành “Không kiếp giáp cung phu thê” ; hoặc tiên thiên Hóa kị tinh và đại vận Hóa kị tinh giáp Bản cung (song kị giáp); nếu là lưu niên sao Hóa kỵ giáp chế, ảnh hưởng nhỏ lại, chỉ cần lưu niên vừa qua sẽ không sự.

5. Bản cung vô chủ tinh hoặc tự tọa hóa sao Hóa kỵ, tả hữu lưỡng cung có kình dương, đà la giáp chế, hình thành “Dương đà giáp cung vô chính diệu” hoặc “Dương đà giáp kị” của kết cấu.

[tại sao lại tình ý đã hết?]

“Phân ngẫu” thuộc tình ý đã hết người, kỳ tinh đàn tổ hợp ngoại trừ như trên thuật ngoại, còn nhiều hơn thấy Hỏa Tinh hoặc linh tinh, tịnh có nhiều sao Hóa kỵ hội chiếu, nhược hình thành dưới đây tổ hợp vậy thì càng nước đổ khó hốt liễu.

1. Thiên cơ, thiên lương, kình dương, Hóa kị

2. Hỏa Tinh (linh tinh), Thái âm, Hóa kị

3. Cự môn, Hỏa Tinh, kình dương, Hóa kị

4. Hỏa Tinh, vũ khúc, Hóa kị

5. Linh tinh, văn xương, đà la, vũ khúc, Hóa kị

6. Liêm trinh, thiên tướng, kình dương, Hóa kị

7. Liêm trinh, thất sát, kình dương, Hóa kị

Đã ngoài của Hóa kị tinh thuộc đại vận hóa xuất người nghiêm trọng nhất, tiên thiên bản mệnh của Hóa kị tinh ảnh hưởng so sánh gián tiếp, trừ phi lưu năm Hóa kị tinh tái dẫn động, bằng không vị tất làm hại.

[loại người như vậy có loại này “Số mệnh” ư?]

Tiên thiên cung phu thê hình thành “Tình ý đã hết” loại hình ngôi sao đàn tổ hợp người.

Thực sự khó giải sao?

Không được. Đệ nhất, xuyên thấu qua tu thân dưỡng tính, học tập thưởng thức đối phương của ưu điểm, ghi nhớ yêu là hi sinh, kính dâng, không cầu quay về báo, không nên oán giận.

Đệ nhị, tìm một ái người ta mà vừa tính tình ổn định người.

Cung phu thê tinh diệu phân tích

〈 nhất 〉 tử vi

Tử vi nhập cung phu thê hội ngôi sao may mắn, phối ngẫu tuấn mỹ, cho nên được quý, nhưng dễ tạo thành đào hoa của tượng; tử vi

Vô hội ngôi sao may mắn thì tình cảm bình thản. Nam mệnh tôn trọng thái thái, nữ mệnh năng lực nhân phu được quý. Tử vi nhập cung phu thê

Tuyển trạch phối ngẫu ánh mắt khá cao, cho nên không thích hợp tảo hôn.

〈 nhị 〉 thiên cơ

Thiên cơ nhập cung phu thê phối ngẫu so sánh lao lực, nhân thiên cơ chủ việc nhà, này đây thiên cơ cư nữ cung mệnh, phúc

Đức, hội nghị thường kỳ là việc nhà mà bận rộn. Phu thê phần nhiều là phi tranh chấp, khẩu thiệt cũng đa, thiên cơ phùng kình dương thì

Bất lợi phối ngẫu. Phu thê của cách sống nên chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, tình cảm có thể so với hảo. Phối ngẫu tuổi tác chênh lệch so sánh

Đại, nam được hiền thê, cá tính cương liệt, nữ phối phu tất có học thuật sở trường.

〈 tam 〉 thái dương

Thái dương nhập cung phu thê miếu vượng phùng ngôi sao may mắn, nam có hiền nội trợ, tôn trọng thê tử, thê có khả năng thể tráng, nhân thê

Mà quý. Thái dương lạc hãm gia sát bất lợi thê tử, thê người yếu đa bệnh hoặc sớm tang, nữ mệnh thì dễ mất phu. Vưu

Dĩ phu thê ở tuất cung, thái dương gia sát Hóa kị, chủ phối ngẫu dễ sớm tang hoặc ly dị. Tình cảm dễ nhân bận rộn công

Tác mà sơ đạm. Không thích hợp tảo hôn, nữ mệnh mặc dù chủ quý, nhưng trượng phu so sánh chuyên chế độc tài. Nữ thái dương ở tuất,

Hợi, tử vị, nam ở mão, thìn, tị vị, chủ hôn nhân không đẹp, phùng sát tinh có gặp ở ngoài, thái dương ở

Xấu, vị cung tình cảm phức tạp.

〈 tứ 〉 vũ khúc

Vũ khúc nhập cung phu thê kết hôn muộn là nên, sinh hoạt bình thản so sánh vô bầu không khí, ở tứ mộ (thìn, tuất, xấu, vị

Cung 〉 phối ngẫu hướng nội. Vũ khúc phùng “Hóa quyền” dễ có tranh chấp, vũ khúc phùng kình dương, đà la, Hóa kị,

Hỏa Tinh, dễ sinh ly tử biệt. Vũ khúc hóa quyền phùng sát tinh gia tả phụ hoặc hữu bật, hôn duyên không ổn. Vũ khúc nhập

Cung phu thê nam mệnh cưới vợ cá tính cương liệt, độc lập tính cường, không thích la cà, nữ mệnh cô độc kết hôn muộn, phối

Phu cá tính so sánh bạo táo, so sánh chuyên quyền độc đoán.

〈 ngũ 〉 thiên đồng

Thiên đồng nhập cung phu thê nam mệnh được hiền nội trợ, thông minh mỹ lệ, nữ mệnh được phu ôn nhu săn sóc, tình cảm và

Mục. Nhưng thiên đồng sinh thìn, tuất, xấu, vị cung phối ngẫu niên kỷ nhỏ lại, dễ có gặp ở ngoài. 〈 lục 〉 liêm

Trinh liêm trinh nhập cung phu thê phu thê hài hòa, nhưng so sánh không được ngọt ngào, tương kính như tân. Liêm trinh phùng hóa lộc, dễ

Có diễm ngộ; liêm trinh phùng Hóa kị, dễ có tình cảm tranh cãi. Liêm trinh hội thất sát, dễ thường đánh nhau; liêm trinh hội

Tứ Sát 〈 dương, đà, hỏa, linh 〉 thái thái thường bị đánh; liêm trinh hội tham lang, ưa làm nũng; liêm trinh hội thiên

Phủ trái lại cát. 〈 thất 〉 Thiên phủ Thiên phủ nhập cung phu thê nam mệnh thê tử có khả năng, tôn trọng thái thái, lão bà để ý

Tài năng lực cường, đi làm tộc, công việc quản gia có câu, hãm địa lải nhải. Nữ mệnh lão công đại nam nhân chủ nghĩa, thẩm

Mặc, thủ tài, tình cảm bình thản. Thiên phủ nhập phu thê, nặng hơn tinh thần hưởng thụ; Thiên phủ phùng Tứ Sát tinh

〈 dương, đà, hỏa, linh 〉 nên kết hôn muộn, bên tai chỉ khó có được thanh tĩnh.

〈 bát 〉 Thái âm

Thái âm nhập cung phu thê nam mệnh thái thật xinh đẹp, săn sóc, giỏi đoán ý người, hội làm nũng, ưa đãi tại gia hầu hạ

Lão công, thuộc hiền thê lương mẫu hình, so sánh tính trẻ con. Thái âm như ở hãm địa Hóa kị gia sát tinh, phối ngẫu có sớm

Vong của lự, thái thái dễ có tình cảm khúc chiết. Thái âm nhập cung phu thê nữ mệnh phối phu so sánh nhu nhược, tình cảm đa khốn

Nhiễu, dễ có ẻo lả vị đạo, tuổi tác chênh lệch nên đại. Nữ mệnh Thái âm cư vượng địa, tình cảm vợ chồng ổn

Định, hãm địa thì nên phòng tình yêu tay ba, có mai nở nhị độ của tượng.

〈 cửu 〉 tham lang

Tham lang nhập cung phu thê nam mệnh tình cảm so sánh không ổn định, lúc đầu như keo như sơn, ngươi hậu tình cảm dễ có chuyện,

Có đứng núi này trông núi nọ của ngu. Tham lang phùng Hóa kị, Hàm trì dễ nạp thiếp; tham lang phùng Hóa kị dễ cãi nhau,

Phùng thiên phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên châm so sánh vô vấn đề, tham lang như gia sát tinh thì không ổn. Tham lang nhập phu

Thê cung nữ mệnh cá tính hào sảng, tác phong so sánh tiền vệ, ưa thính dỗ ngon dỗ ngọt. Tính chất sao tổ hợp như không tốt, thì

Dễ có cây thuỷ dương hoa của khuynh hướng.

〈 thập 〉 cự môn

Cự môn nhập cung phu thê phu thê giữ lấy dục cường, thường dễ nhân đố kị sinh khóe miệng, cho nên tuổi tác chênh lệch nên đại. Nam

Ưa thêW lệ hình, nữ ưa phu con nhà giàu, nam cung phu thê ở tị, hợi vị, cự môn phùng lộc tồn có thê

Tài. Cự môn ở phu thê gia sát tinh, Hóa kị, dễ có nhị độ hôn duyên; cự môn phùng thiên hình, thiên diêu chủ phối

Ngẫu dễ có gặp ở ngoài, gia sát tinh thì dị ly dị, dù rằng giai lão, thì chỉ khó tránh khỏi ô danh thất tiết của ngu.

〈 mười một 〉 thiên tướng

Thiên tướng nhập cung phu thê nam được mỹ thê, nhu thuận, hiền tuệ, khí khản. Nữ mệnh thiên tướng

Nhập cung phu thê, trượng phu xử sự tích cực, trách nhiệm tâm nặng. Thiên tướng phùng lộc tồn, phối ngẫu có trợ lực. Thiên tướng

Ở phu thê, dễ và trước kia biết thân hữu, đồng sự, hàng xóm chờ đối tượng kết hôn, có thân càng thêm thân của

Tượng. Thiên tướng nhập xấu vị cung như sao tính tổ hợp thoả đáng, nam có cưới vợ bé cơ hội.

〈 mười hai 〉 thiên lương

Thiên lương nhập cung phu thê kinh tế quyền ở phối ngẫu, năng lực tôn trọng phối ngẫu, nam hiền thê, ưa nắm quyền, nữ phu là quản

Gia lang. Thiên lương phùng hóa lộc tương hỗ kính yêu, cũng chủ phối ngẫu có khả năng. Đại giai chủ bình thản, nhưng thụ đối cung của

Tính chất sao ảnh hưởng rất lớn.

〈 mười ba 〉 thất sát

Thất sát nhập cung phu thê bất luận nam nữ, phối ngẫu tính tình kiên cường, dễ thay đổi. Luyến ái lãnh nhiệt đều khoái, đa thuộc nhất

Sai ai ra trình diện chung tình, khó có được lâu dài hình. Thất sát nhập phu thê, tình cảm mỏng, tính chất sao tổ hợp như không tốt, thì dễ

Có “Uyên khâm bán lãnh, đồng sàng dị mộng” của tượng. Thất sát gia văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt, lộc

Tồn, năm mới hôn nhân thuận lợi, lúc tuổi già dễ không quá như ý, chỉ có cùng phòng chia phòng của ngu; thất sát phùng giơ cao

Dương, linh tinh, đổi chủ nhị độ hôn nhân, hoặc phối ngẫu chỉ khai đao. Liêm trinh, thất sát phùng thiên diêu ở phu thê cư

Vị cung, dễ có lấy vợ phong trần nữ lang làm vợ của tượng. Thất sát phùng lộc tồn, thiên mã, thuộc nhân phối ngẫu mà phú của

Cách.

〈 mười bốn 〉 phá quân

Phá quân nhập cung phu thê phối ngẫu cá tính so sánh không đổi nắm lấy, ý kiến không đổi hài hòa, so sánh không thích thụ hôn nhân ước

Bó buộc, độc thân chủ nghĩa quan niệm nùng, duy kết hôn muộn có thể giải trừ. Phá quân nhập phu thê, dễ tiên có quan hệ rồi sau đó hôn,

Trước khi cưới hôn hậu đều có ở chung chuyện xảy ra sinh. Phá quân phùng kình dương, đà la, linh tinh, hôn nhân dễ vỡ tan. Tử

Ngọ vị phá quân gia sát tinh, hôn nhân chỉ không chỉ một lần, nên kết hôn muộn. Phá quân cư phu thê, cũng dễ gặp gỡ kết

Quá hôn của khác giới.

〈 mười lăm 〉 văn xương

Văn xương nhập cung phu thê nam mệnh có lực hấp dẫn, có khí chất, đùa bỡn phong tình. Tình cảm tùy tâm tình của

Biến hóa đại, có cộng đồng văn nghệ khí tức.

〈 mười sáu 〉 văn khúc

Văn khúc nhập cung phu thê tình cảm lúc đầu ngọt ngào, dễ tâm tình hóa. Văn khúc Hóa kị cư xấu vị cung, như sao tính tổ

Hợp không tốt, phùng sát tinh mà ly dị thì, chỉ có kéo dài của tượng.

〈 mười bảy 〉 tả phụ, hữu bật

Tả phụ, hữu bật hai sao nhập cung phu thê đối hôn nhân so sánh bất lợi, ở cung phu thê nhân kỳ vi trợ giúp tinh, gia sát tinh

Tổ hợp không tốt thì, dễ có “Lại một lần nữa” của hàm ý. Tả phụ mậu thổ là quái gở, hữu bật quý thủy là đào

Hoa, ở cung mệnh, phu thê, cung tử nữ, trước khi cưới kén vợ kén chồng nên thận trọng. Hữu bật của đào hoa tính mạnh hơn tả

Phụ, cư phu thê so sánh có tư tình, đơn phương yêu mến, trước khi cưới dễ đồng thời có hai vị khác giới xuất hiện, tính chất sao không tốt

Thì, hôn hậu dễ có gặp ở ngoài.

〈 mười tám 〉 thiên khôi, thiên việt

Thiên khôi nhập cung phu thê chủ phu anh tuấn, thê mạo mỹ, rất đúng phương tương trợ. Thiên việt nhập cung phu thê chủ phu hiền thê

Có khả năng, cũng rất đúng phương tương trợ. Thiên khôi nhập phu thê vị hôn thì, dễ có người cho ngươi giới thiệu đối tượng, rất thẳng

Nhận bang trợ người ta. Thiên việt cư phu thê, thì cận ở tinh thần thượng cổ vũ người ta, mau tìm đối tượng hoặc nắm chặt cơ hội,

So sánh không được trực tiếp cho ngươi giới thiệu đối tượng. Cung phu thê nữ mệnh là trời khôi, nam mệnh là trời việt thì, dễ có tư

Mộ, ngưỡng mộ bề trên khuynh hướng của duyên phận, như học sinh ái lão sư, viên chức thích tư, biểu muội ái biểu ca chờ

Hiện tượng.

〈 mười chín 〉 lộc tồn

Lộc tồn cư phu thê, nhà vợ giác viễn, có thể được thê tài. Lộc tồn nhập phu thê, cung lộc cung hóa lộc lai chiếu,

Tái phùng đào hoa tinh hoặc sát tinh, thì chỉ dễ có nhị hôn.

〈 hai mươi 〉 kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, địa không, Địa kiếp

Kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, địa không, Địa kiếp vị của “Lục sát”, “Lục sát” nhập phu thê

Cung hoặc ở kỳ “Tam phương tứ chính” hội chiếu, chủ quan hệ vợ chồng hơn phân nửa không tốt, khẩu thiệt thị phi, khắc khẩu,

Chiến tranh lạnh thậm chí ly dị, tình huống nên phối hợp chỉnh thể tính chất sao tổ hợp mà định, mặt trái ảnh hưởng trọng đại.

〈 nhập nhất 〉 chặn thiên không

Chặn thiên không vừa xưng “Phán đoán kiều sát”, chặn thiên không nhập cung phu thê chủ phu thê không đổi câu thông.

〈 nhập nhị 〉 tai thai, bát tọa

Tai thai, bát tọa nhập cung phu thê chủ phối ngẫu nặng hơn danh lợi, vật chất dục vọng cao.

〈 nhập tam 〉 long trì, phượng các

Long trì, phượng các nhập cung phu thê chủ phối ngẫu so sánh chú ý tư tưởng, tinh thần mặt nhu cầu khá cao.

〈 nhập tứ 〉 thiên mã

Thiên mã nhập cung phu thê phùng Thái âm sinh miếu vượng nơi gia lộc tồn, có thê tài, gia sát tinh thì phá; thiên mã

Nhập cung phu thê cũng chủ phối ngẫu cư viễn phương, như chủ tinh thuộc động tinh thì, thì phối ngẫu thường đi xa nhà.

〈 nhập ngũ 〉 thiên diêu

Thiên diêu nhập cung phu thê chủ song phương có người Lộc, đa diễm ngộ. Thiên diêu phùng chủ tinh Hóa kị, phá quân, tả phụ,

Hữu bật đồng cung thì dễ có trùng hôn của ngu.

〈 ngày hai mươi sáu 〉 phục binh, âm sát

Phục binh, âm sát nhập cung phu thê chủ phu thê đang lúc dễ có ẩn phục tính nguy cơ phát sinh.

〈 nhập thất 〉 hồng loan, thiên hỉ

Hồng loan, thiên hỉ nhập cung phu thê phu thê tình ý nùng, nam chủ thê đẹp, nữ chủ phu anh tuấn. Hồng loan chủ giá

Lấy vợ, thiên hỉ chủ vui mừng, năm mươi tuổi hậu phùng của bất lợi phối ngẫu.

〈 nhập bát 〉 phá toái

Phá toái nhập cung phu thê tình cảm vợ chồng bất hảo.

〈 nhập cửu 〉 thiên hình

Thiên hình hóa kỵ nhập cung phu thê, phùng trong cung tinh diệu không tốt thì, dễ bất hoà mà ly hôn; duy như phu thê “Tụ ít

Ly đa” hoặc “Kết hôn muộn”, thì thiên hình hung tính giảm mạnh.

〈 ba mươi 〉 Hóa kị

Hóa kị nhập cung phu thê dễ có lo được lo mất chi tâm (nam mệnh cung phu thê tinh Hóa kị chủ “Thê quản nghiêm” ).

〈 tạp nhất 〉 thiên khốc, thiên hư

Thiên khốc, thiên hư nhập cung phu thê phu thê thường không hề thuận việc phát sinh, như phùng chủ tinh miếu vượng hoặc lộc tồn, thiên

Mã thì có thể giải trừ.

〈 tạp nhị 〉 cô thần, quả tú

Cô thần, quả tú cư phu thê chủ trong cuộc đời dễ có một đoạn thời gian nhân tình cảm không hợp hoặc công tác quan hệ, mà và

Phối ngẫu chia phòng hoặc ở riêng.

Hóa lộc, thiên diêu, hồng loan, văn khúc là và ái tình, hôn nhân, tình cảm du quan tinh diệu.

Hồng loan tinh: Ở phong bế trong xã hội, đương lưu niên đi vận đi tới hồng loan tinh sở đặt cung vị thì, thường thường hay đón dâu kết ly kỳ, cũng chính là mọi người đều biết “Hồng loan tinh động “Niên kỉ phân, sở dĩ dựa vào hồng loan tinh động mà kết hôn, còn lại là ý vị trứ thủy đáo cừ thành “Ông trời tác hợp cho”. Cổ nhân suy tính hôn duyên vận thì, tương đương nể trọng viên này tinh, giả như viên này chòm sao tiến cung mệnh thì, thường thường tượng trưng trứ hội tảo hôn, nhưng tại sao như thế to gan tố đến đây “Giả thiết”, nguyên nhân chính còn lại là đương sự người tướng mạo tất là hồng nhan tú lệ, cũng bởi vì “Thiên sinh lệ chất nan không có chí tiến thủ”, sở dĩ ở sơ trưởng thành thì, thường thường liền có cầu hôn người tới cửa.

Thiên diêu tinh: Thiên diêu tinh năng lượng hiển hiện tới có điểm đột ngột, cũng không như hồng loan tinh là vì hôn nhân mà thiết nhiệm vụ hình tinh diệu, lại như là “Hoa kỳ”, sở dĩ có chu kỳ tính, đương đi vận tiến nhập thiên diêu tinh sở tọa tiến cung vị thì, đương sự người hội sản sinh “Xuân tâm nhộn nhạo”, sở dĩ phải lưu ý mình dáng vẻ trang phẫn cập lời nói cử chỉ u nhã tính, tựa như nở rộ đóa hoa giống nhau, hội tương chính đẹp nhất tính chất đặc biệt bày ra, cũng chính là toả ra mị lực từ trường dĩ hấp dẫn khác giới chú mục, thậm chí sản sinh hỗ trợ tác động, vậy tình cảm gặp gở, đào hoa tình cảm lưu luyến tình cảm gặp gỡ, thường thường duyên tự khởi động thiên diêu tinh tác dụng lực.

Sao Văn Khúc: Văn khúc người tài nghệ và sở trường là đến từ trời sanh thiên phú cập ngày mốt nỗ lực tạo nên; tư tưởng tinh tế, thần kinh nhạy cảm vừa thiện cảm, còn lại là văn khúc người tính chất đặc biệt. Văn khúc người khí chất là tự nhiên thiên thành, không được kiểu nhu chế tạo, còn đối với tình cảm thái độ còn lại là cảm tính đa sinh lý tính, mỗi khi sẽ có khiên tràng quải đỗ diễn xuất; văn khúc nhân dễ cảm động, hội nghị thường kỳ bắt đầu sinh tâm tình tính cảm giác cô tịch, cũng không phải tình dục hình, lại cần phải tình yêu tư nhuận, cho nên ra lệnh cho cung có sao Văn Khúc người đó, đối sinh tình yêu thái độ là thiên đầu vạn tự sầu triền miên. Từ Đường triều trương tịch tiết phụ ngâm dặm câu thơ, có thể khiến cho nâm đối văn khúc nhân thế giới tình cảm thiên ti vạn lũ có điều cảm xúc: “Quân biết thiếp có phu, tặng thiếp song minh châu, cảm quân triền miên ý, thắt ở hồng la nhu. Thiếp gia cao lầu liên uyển khởi, phu quân chấp kích minh quang lý. Biết quân dụng tâm như nhật nguyệt, sự phu thề nghĩ cùng sinh tử. Hoàn quân minh châu song lệ thùy, hận bất tương phùng chưa gả thì!” bài thơ này thiên là có thể nói tẫn văn khúc người tình cảm cảnh giới.

Hóa lộc tinh: Hóa lộc tính chất cùng trời diêu tịnh không giống với, hóa lộc ở cung mệnh ý nghĩa là thỏa mãn chính, mà thiên diêu còn lại là toả ra mị lực. Đương mệnh bàn một khi bài định, tất cả tinh diệu đều có liễu cố định vị trí, hóa lộc cũng là theo sở lấy thừa bù thiếu tinh diệu mà định vị, nhưng đại hạn can cung, lưu niên can cung vừa hội khởi động hóa lộc khí tràng, phục khiến cho hóa lộc năng lượng chạy sinh rất nhiều tinh diệu đang lúc, cũng có thể thuyết hội hành hương sinh bất đồng cung vị lý, hóa lộc dục vọng năng lượng hội theo sở lấy thừa bù thiếu tinh diệu mà biểu hiện ra bất đồng chất tính muôn hình vạn trạng, có rừng rực, có nùng tình, có cảm tính, cũng có thể năng lực bởi vì khó có thể tiết khống mà nhấc lên tình hải ba đào biển, đương nhiên, bởi vì hóa lộc tác dụng lực mà thành giai ngẫu tỉ lệ là chiêm sở hữu hôn nhân tối đa sổ.

Ái tình đơn thuốc tiên:

< đơn thuốc nhất >: Hồng loan, thiên diêu, sao Văn Khúc là thúc đẩy trao đổi cảm tình cầu, này đây sừng sững bất động hình thái bố trí ở trên mệnh bàn, chỉ có “Hóa lộc “Hội theo bất đồng năm, bất đồng tinh diệu mà ở các cung vị trong lúc đó xuyên toa chạy. Hóa lộc là dục vọng đại danh từ, sở dĩ kỳ khí thế giống bài sơn đảo hải, hóa lộc năng lượng lấy thừa bù thiếu, hầu như thành thúc đẩy hôn nhân chủ lưu.

< đơn thuốc nhị >: Nếu muốn biết trước tình cảm gặp gỡ cập hôn nhân phát triển thời gian tới tính, là có thể dựa vào mệnh lý tinh đoán sư lai tác tường tận phân tích, mà mệnh lý lão sư học thuật, hàm dưỡng, thuật đức, công lực còn lại là có thể không làm ra chính xác phân tích trọng yếu then chốt. Nâm nhất định biết, sinh bệnh thì phải tìm lương y, mà tình cảm phương diện vấn đề, là quan hệ trứ chung thân hạnh phúc, đương nhiên cũng phải tìm lương sư tài năng viết hoá đơn chính xác đơn thuốc tiên.

Tử vi tinh luận hôn nhân gia đình]

Là dựa theo cá nhân sinh ra thời đại nhật thì tử vi tinh tú ở mạng ngươi bàn phương thức sắp xếp, cung mệnh, cung phu thê, cung tử nữ, cung tật ách, cung điền trạch, huynh đệ cung tinh tú, lẫn nhau dưới ảnh hưởng sinh ra so với kết quả, phức tạp thể thức, chính xác phân tích nội dung, sở dĩ, có thể triệt để hoàn chỉnh hiện ra hôn nhân của ngươi đại sự.

(muốn biết các cung vị đại biểu ý nghĩa, có thể tham khảo hạ biểu: )

cung mệnh:

Tiên thiên cung mệnh một khi khởi động, thì và cung tật ách tướng hô ứng, cung mệnh là đại diện ‘Tính’, cung tật ách còn lại là đại diện tâm, dĩ phù hợp kinh dịch nhất lục cùng chung nguyên lý, đồng thời cung mệnh thành cung tài bạch khí số vị.

cung phu thê:

Hôn nhân trở thành sự thực, cung phu thê là được là cung phúc đức giao dịch vị trí, đổi tiền mặt trứ phúc đức nhân quả, phu thê đang lúc nhân quả báo ứng ngay cuộc đời này đổi tiền mặt.

cung tử nữ:

Đương quan hệ hôn nhân xác định hậu, cung tử nữ ngoại trừ tử nữ biểu trưng vừa trở thành nam nữ quan hệ sung sướng cung, có thể sổ tính ra đào hoa cập tính công năng.

cung tật ách:

Một người bản thân làm sao, có hay không khỏe mạnh, trên thân thể một bộ phận khí quan yếu kém, khả năng phát sinh thập ma ốm đau, có thể do Bản cung tinh diệu tới giải trừ.

cung điền trạch:

Cung điền trạch và cung tài bạch vi biểu dặm nhất lục cộng tông, không chỉ có là giàu có hay không phán đoán, cũng là ở nhà sinh hoạt tình cảnh. Đương hôn nhân điều kiện thành lập hậu, còn lại là và bằng hữu khác phái gặp gỡ trạng huống, cũng có thể tạ đến đây phán đoán có hay không có ngoài giá thú tình và đào hoa.

cung phụ mẫu:

Đương vận mạng hoạt bàn một khi chuyển động hậu, cung phụ mẫu ngoại trừ là tướng mạo cung, công văn ngoài cung, vừa đại diện trứ tâm tính cập tình dục biểu trưng.

huynh đệ cung:

Là cung tài bạch kho tiền, cũng là sự nghiệp cát hung phán đoán căn cứ…. Nghiêm trọng bản thân sự cố, hầu như và huynh đệ cung có mật thiết liên quan tính.

Nhân duyên thiên đã định trước

Nhân duyên thiên đã định trước – 1. Tự

Vận dụng tử vi đẩu số đến xem tình cảm, dĩ mệnh bàn cung mệnh, cung phu thê, cung tử nữ, cung tài bạch, cung tật ách, cung phúc đức chờ mấy người cung vị tổng hợp lại phán đoán, thế nhưng quan sát hôn nhân cát hung hoặc đào hoa vấn đề, canh phải phối hợp lưu vận lai phân tích, bao quát mười năm đại vận và hàng năm lưu niên, kỳ đô hội gây ra tình cảm “Định số” mà sinh biến hóa.

Nói chung, tử vi đẩu số dĩ cung mệnh, cung phu thê là việc chính thể, luận tình cảm “Tháp 銵v; cung tử nữ, cung tật ách có thể coi là “Đào hoa cung vị”, tham thảo khả năng “Biến chất” ; cung tài bạch, cung phúc đức là tình cảm lẫn nhau “Đối đãi vị”, hãy nhìn gặp gỡ đích tình huống và yêu thích, mà phân tích tình cảm khả năng quá trình. Sở dĩ, tử vi đẩu số tham thảo hôn nhân đích tình duyên, điều không phải chỉ một phán đoán suy luận, phải dĩ tổng quan độ lớn của góc, hợp bàn suy luận, chấp nhất mà nói phán đoán, chỉ lưu sinh sai lầm, phải có thận

Nhân duyên thiên đã định trước – đào hoa tinh vô số

Trong tử vi đẩu số đào hoa tinh vô số, chủ yếu chủ tinh và phó tinh bao quát:

Hồng loan, thiên hỉ, ưa thần, phượng các, thiên hình, thiên diêu, Hàm trì, mộc dục, thiên việt, văn khúc, tham lang, liêm trinh, văn xương, thất sát, thiên đồng, thiên tướng, cự môn, tả phụ, hữu bật, phá quân, tử vi chờ tinh, nếu như tái phùng sát tinh (như lửa tinh, linh tinh, đà la, kình dương, Địa kiếp, địa không chờ lục sát) hoặc phùng “Tứ Hóa tinh” hóa lộc, hóa khoa, Hóa kị, thì “Đào hoa tinh” tính chất đặc biệt tương rõ ràng hơn biểu hiện ra ngoài.

Đào hoa, cũng có chân giả của phân, tựa như người tình cảm như huyễn tự chính xác, như có như không. Cái gọi là “Chính xác đào hoa” chắc là ngoại trừ phu thê ở ngoài, còn có tình cảm bên ngoài… hiện tượng; mà “Giả đào hoa”, thì chỉ công tác trong hoàn cảnh được hoan nghênh hoặc đào hoa tọa cung mệnh, chỉ là “Nhân duyên hảo” hoặc “Khác giới duyên cường” mà thôi, cũng không thực tế chệch đường ray tình hình phát sinh.

Dĩ tử vi đẩu số mà nói, cũng không phải là “Đào hoa” đều là hung hoặc điềm xấu, có lúc đào hoa tọa cung mệnh, cung phúc đức người, tăng thêm tài hoa cùng người duyên, đối người hiện đại trái lại thích hợp hơn, rất tốt ư!

Giống nhau mà nói, từng tinh đào hoa đặc tính cũng không cùng, ví dụ như, tử vi tinh đào hoa là một loại giữ lấy dục, thích bị nịnh hót, a hộ tình cảm, hoặc là lòng hư vinh đưa tới “Dục niệm” ; tham lang tinh đào hoa còn lại là “Vui đùa, hiếu kỳ, khiêu khích thức”, đa dĩ mình vui sướng là điểm xuất phát, luận tình cảm hình như có nếu không có, sở dĩ được gọi là “Chính đào hoa tinh”, bởi vì… này loại tính chất đặc biệt, khá năng lực “Lộng hoa ngâm nguyệt” giao hợp một chút cũng không có vết! Tương đương nói được khởi, thả hạ, có chút bất cần đời phong lưu giọng!

Sao Liêm trinh, ở trong tử vi đẩu số được xưng là “Thứ đào hoa”, đa số công tác hoặc nghiệp vụ thượng đào hoa, tình cảm tương đối đầu nhập, thuộc về “Truy cầu tính” đào hóa (thỏa mãn động vật con mồi dục vọng), bất quá, liêm trinh có thể so với so sánh lo lắng đạo đức và thân phận, có lúc hội tự chế.

Mặt khác, hồng loan tinh đào hoa tính chất đặc biệt là “Đoan chính và đợi” ; thiên hỉ tinh thuộc “So sánh náo nhiệt gặp gỡ” ; Hàm trì tinh còn lại là “Thịt dục của đào hoa”, thiên diêu tinh thì “Phóng túng, hưởng thụ, rõ ràng”, thuyết phong là phong, thuyết mưa là mưa, có điểm mà “Đại tỷ đầu” vị đạo, tình cảm muốn cùng không nên “Tùy ý” nhé! Tả phụ, văn xương thiên về tinh thần thượng đào hoa, có thể có thể trở thành “Bách lạp đồ” thức ái tình, là một loại “Quang tưởng không làm” đào hoa, lực sát thương rất nhỏ, mà hữu bật, văn khúc đào hoa thì tương đối “Hành động phái”, hội thực tế đầu nhập tình cảm, dễ sản sinh ướt át bẩn thỉu hiện tượng, bằng thiêm đào hoa làm phức tạp (hữu bật và sao Văn Khúc đều là tình cảm phong phú tinh diệu, hội nghị thường kỳ ở chữ tình lý bị lạc phương hướng).

Phá quân tinh đào hoa so sánh cụ lực phá hoại, giữ lấy dục, thậm chí thịt dục; thất sát thì là nghiêm túc ngưỡng mộ, thuộc về “Nhã nhặn đào hoa”, là một loại thiên hướng văn nghệ và tinh thần thượng tình cảm lưu luyến. Thiên tướng tinh, còn lại là hưởng thụ tình cảm, tình dục so sánh mạnh đào hoa tinh, tương đối sung sướng, tình cảm thu phóng như thường, trừ phi sát tinh, Hóa kị tinh lai xung sát, bằng không thiên tướng tinh là một viên rất tiêu chuẩn đào hoa tinh, nhiều cơ hội, dễ rong chơi vui sướng thời gian; cự môn thì thuộc “Ám” tinh, đào hoa nổi khổ sợ rằng có miệng khó trả lời, dễ trêu chọc thị phi.

Nhân duyên thiên đã định trước – đào hoa tinh tính chất đặc biệt

Tử vi đẩu số đào hoa tinh có chút tính chất đặc biệt là như nhau, cũng có bộ phận sai biệt. Nếu như kiên trì học tập tử vi đẩu số nguyên lý, thường ngày đa quan sát, không khó minh bạch các tinh diệu đào hoa đặc tính của bất đồng.

Nói chung, chỉ cần tinh diệu ngũ hành thuộc về thủy hoặc đất người có nhiều đào hoa tính chất, so sánh dụ cho người chú ý, thích. Thủy có thể dựa vào lọ hình dạng mà thành hình, tính dai và bao dung tính cũng phi thường to lớn, sở dĩ kỹ năng bơi tinh diệu tọa cung mệnh so sánh dễ có đào hoa.

Ngũ hành thuộc đất tinh diệu, bởi vì tính năng của đất ổn trọng, kiên cường, dựng dục vạn vật, bao dung tính trọng đại, dễ hấp dẫn khác giới, nhu cầu phong phú tình cảm, nhân duyên, nhân tế quan hệ so sánh tốt, vô hình trung đào hoa cơ hội theo lai!

Tinh diệu ngũ hành thuộc tính biểu

Tinh danh ngũ hành tinh danh ngũ hành

Tử vi đất thất sát kim

Thiên cơ mộc phá quân thủy

Vũ khúc kim văn khúc thủy

Thiên đồng thủy văn xương thủy

Liêm trinh hỏa hồng loan thủy

Thiên phủ đất thiên hỉ thủy

Tham lang thủy Hóa kị thủy

Cự môn đất tả phụ đất

Thiên tướng thủy hữu bật thủy

Thiên lương đất

Ở cung mệnh hoặc cung phu thê, cung tử nữ, hoặc đại vận, lưu niên cung mệnh hoặc cung phu thê, xuất hiện như sao diệu ngũ hành thuộc tính biểu sở liệt tinh hệ tổ hợp, ngoại trừ kỹ năng bơi, tính năng của đất tinh diệu nhiều đào hoa xuất hiện cơ suất và nguy cơ tương đối mạnh, đương sự không ngại ở lâu ý một chút, tránh cho đào hoa mang đến làm phức tạp, mặt khác phùng dưới tinh hệ tổ hợp, cũng là cao nguy hiểm tỷ số mệnh cách, so sánh dễ có đào hoa phiền não phát sinh:

1. Cung phu thê, thân, cung mệnh, cung phúc đức có thiên diêu, Hàm trì, mộc dục chờ tinh.

2. Thiên đồng Thái âm phùng lục sát tinh.

3. Thiên lương tọa tử, ngọ, tị, hợi cung vị, tam phương tứ chiếu sai ai ra trình diện sát tinh.

4. Thái dương cự môn sai ai ra trình diện đà la.

5. Cự môn tọa cung phu thê.

6. Phá quân gặp lục sát tinh.

7. Cung phu thê có tả phụ hoặc hữu bật, hoặc cung tử nữ có tả phụ, hữu bật (chỉ tinh ngồi một mình người, nhất là ứng nghiệm).

8. Tử vi, tham lang đồng cung.

9. Cung phúc đức Thái âm, thiên diêu ở dần, mão, thìn, tị, ngọ, vị, thân cung vị.

10. Cung mệnh, cung phu thê có thái dương, Thái âm xung sát, hoặc ngồi chung xấu, vị cung.

11. Vũ khúc thủ mệnh hội xương khúc gặp lục sát.

12. Thiên lương hội thiên mã ở dần, thân, tị, hợi cung vị.

13. Lục sát một trong thủ cung mệnh, cung phu thê.

14. Tử vi ở cung tử nữ gia sát.

15. Thiên khôi, thiên việt thủ thân, cung mệnh, gia sát.

16. Cung phúc đức có thái dương, Thái âm xung sát.

17. Vũ khúc tham lang đồng cung, lục sát tinh xung hội.

18. Thiên cơ, cự môn đồng cung, lục sát tinh xung hội.

19. Thái âm tinh phùng sát tinh, tọa thìn, tị, ngọ cung vị.

Đào hoa thật xấu, hoàn toàn khán cá nhân xử lý như thế nào, tương kì coi là lịch trình cuộc sống, có thể tăng nhân sinh tư màu. Tham lang, liêm trinh là chủ yếu đào hoa tinh và thứ đào hoa tinh; thiên diêu tinh là hào phóng hình đào hoa, khả năng vừa thấy chung tình; Hàm trì là tham sắc dục tinh; hồng loan là chính đào hoa; thiên hỉ là sung sướng đào hoa, so sánh ngây thơ, lãng mạn; văn xương, văn khúc là khác giới, tinh thần thượng, khẩu tài thượng đào hoa? ? ?. Đào hoa tuy rằng khắp nơi trên đất, thế nhưng các không có cùng tính chất đặc biệt, sở dĩ lần thứ hai cường điệu, phán đoán đào hoa thì, hay nhất minh bạch kỳ tính chất sao, thích hợp phân rõ, để tránh khỏi chấp mê, tịnh tạ đến đây hiểu không cùng đào hoa, có không đồng dạng như vậy phương thức xử lý và nhân ứng với chi đạo, thoả đáng địa ban tâm lý kiến thiết, thì có thể đem đào hoa phiền não hóa thành vô hình.

Nhân duyên thiên đã định trước – tình duyên phán đoán

Tình duyên phán đoán bất năng do chỉ một cung vị lai phân tích, phải nắm giữ tử vi đẩu số hoạt bàn quan niệm, và các cung vị hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp ý nghĩa, lại bàn về phán đoán tình cảm hoặc hôn nhân duyên phận.

Trên cơ bản, tiên khán cung mệnh ─ tiên thiên mệnh bàn cung mệnh, cung phu thê, cung tử nữ, cung tài bạch, cung tật ách, cung điền trạch, cung phúc đức tổng hợp lại nghiên cứu hậu, đó có thể thấy được người này trời sanh tình cảm hiện tượng và hôn duyên; vậy sau, tái tựu vận thế, dĩ phối hợp suy đoán phu thê duyên.

Duyên phận là chỉ một người và một người khác trong lúc đó quen biết. Bất quá, hữu duyên vị tất năng lực ký kết nhân duyên, còn muốn có phân, tài có thể trở thành là phu thê.

Phu thê duyên, từ trong tử vi đẩu số sao vậy quan sát ư?

Cung phu thê là phối ngẫu vị, phàm do phu thê Tứ Hóa tinh (hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, Hóa kị) bay vào lục thân cung, chủ tất có phu thê duyên. (lục thân cung chỉ phụ mẫu, huynh đệ, cung tử nữ vị)

Từ cung phu thê Tứ Hóa tinh, cũng có thể phân tích phu thê duyên và ở chung quan hệ. Ví dụ như:

Do cung phu thê hóa quyền nhập cung mệnh, hóa quyền thân cây thiệp, quản thúc, cũng đái cô, cương tính chất đặc biệt, dễ hữu duyên thay đổi, tức hôn duyên so sánh có biến sổ. Nếu như, nam mệnh của cung phu thê có hóa quyền tinh, thì lão bà hơn phân nửa thích quản lão công, so với hắn có khả năng, bất quá do là một hảo lão bà.

Cung phu thê hóa lộc nhập cung mệnh, chủ hữu tình, đại diện yêu quý, đông tích, phu thê duyên so sánh tốt.

Hóa khoa đại diện sự hòa thuận, quý nhân ý tứ, phu thê duyên hảo, hoặc chủ phối ngẫu địa vị xã hội khá cao, hoặc là nhã nhặn người.

Hóa khoa ở cung phu thê, hội bởi vì có phiền phức mới có quý nhân trợ giúp. Nhược có chồng, phu thê trong lúc đó so sánh dễ có làm phức tạp sản sinh, tất cả mọi người lai bang trợ người ta, lão bà trợ giúp người ta, nữ đồng sự cũng phù người ta một bả, sở dĩ vấn đề tựu đặc biệt nhiều liễu; vị hôn người cũng đại diện đào hoa, giả như ngươi là ở công ty đi hào đi làm, cũng phải nhận được khác họ quý nhân tương trợ.

Hóa kị thì chủ lải nhải, thua thiệt, hai người có thể là một đôi vợ chồng bất hoà!

Cung phu thê cũng có thể dùng để phán đoán lục thân hôn duyên, thí dụ như: Cung phu thê hóa lộc, Hóa kị đáo huynh đệ cung, đại diện huynh đệ nhất định có phối ngẫu. Sở dĩ do mệnh bàn cũng có thể khán lục thân phu thê duyên. Tử vi đẩu số cung vị hay sống bàn, có thể linh hoạt vận dụng, nhìn ra rất nhiều hiện tượng, đương nhiên giá thuộc về tương đối cao đoạn học lý, đáng giá duy trì liên tục học tập, lý giải tịnh linh hoạt sử dụng.

Cung phu thê bay ra Tứ Hóa giai chủ hữu duyên phân nhân duyên ─ hai người mệnh bàn của cung phu thê can Tứ Hóa tinh cho nhau phi tinh, nhược tiến nhập đối phương cung mệnh hoặc cung phu thê, thì nhân duyên thiên đã định trước. Dĩ hôn nhân mà nói, cung phu thê là chính danh vị, cung tử nữ thì là một loại thiếp vị, thuộc đào hoa vị, tức bất chính danh vị, sở dĩ cung tử nữ Tứ Hóa tinh cũng có thể khán duyên phận, chỉ là vô danh phân nhân duyên. Bởi vậy, mỗi người đại hạn cập lưu niên phối hợp Tứ Hóa tinh ở vận chuyển, đều có thể sẽ có đái đào hoa hiện tượng.

Đào hoa làm sao còn phải xem cung điền trạch. Tử vi đẩu số hoạt bàn quan niệm trung tâm, cung điền trạch là cung phu thê cung Nô bộc, giả như cung điền trạch tọa tử vi, tham lang, người này nhất định rất thích tiếp cận khác giới, không có khác giới sống không được! Cho nên cung điền trạch không chỉ có hãy nhìn phu thê, giao hữu tình huống, cũng có thể được biết kỳ khả năng lái ra đào hoa là thập ma.

Đồng dạng, vận dụng tử vi đẩu số khán phu thê duyên cũng không có thể cự hạ phán đoán suy luận, bởi vì hắn cũng cần phải do rất nhiều độ lớn của góc lai phân tích, dựa vào tính chất sao mà nói, mới học tử vi đẩu số phải tập hảo mỗi khỏa tinh tính chất đặc biệt dữ tượng trưng ý nghĩa, tái hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp suy luận, tài năng chính xác phán đoán phu thê duyên thật xấu hoặc chân giả. Bởi vì phu thê duyên ngoại trừ hai người nguyên nhân ─ nói yêu thương ở ngoài, còn phải xem có hay không phân ─ thì cung tử nữ, cung điền trạch tính chất sao và Tứ Hóa tinh tác dụng ảnh hưởng giai rất lớn.

Ví dụ như: Cung phu thê Hóa kị nhập điền trạch, đại diện lão bà ái gia, là gia đình nỗ lực rất nhiều. Nói cách khác, chỉ cần người hóa đáo na cung, tựu đại diện người của nàng bay đến đầy đủ cung. Nếu là điền trạch, ý vị người thích ở nhà đầu, nhưng bởi vì là sao Hóa kỵ, sở dĩ người này rất vất vả cực nhọc.

Nếu như nói cung phu thê hóa lộc nhập cung phụ mẫu, tượng trưng phối ngẫu và phụ mẫu ở chung không sai, phối ngẫu rất có trưởng bối duyên, vô hình trung cũng cổ vũ liễu phu thê duyên, nhất là đối phân có lợi, phụ mẫu hội so sánh chi trì cái này hôn nhân.

Mặt khác, cung phu thê Tứ Hóa đáo mệnh bàn tứ chính vị ─ cung mệnh, cung thiên di, cung tử nữ, cung điền trạch, cũng có không cùng phu thê duyên phận và quan hệ. Giả như cung phu thê Hóa kị đáo cung thiên di xung cung mệnh, đại diện phu thê cá tính không giống với, trượng phu thích vẽ một chút, đánh đàn, nhưng lão bà khả năng thiên vị khiêu vũ, say rượu, hai người ham mê bất đồng; nhiên mà cho dù hứng thú, tư tưởng, tính tình thù dị, cũng không ý vị người này không có kết hôn, bất quá phối ngẫu có thể là người bên ngoài. Nói cách khác duyên phận năng lực thành lập, hữu duyên thiên lí năng tương ngộ. Thí dụ như người nào đó từ viên lâm đáo Đài Bắc lai, nhận thức một người bạn gái tịnh và người kết làm vợ chồng, lão bà của hắn hay người bên ngoài, hơn nữa hiểu được khiêu vũ, vận luật, nhưng lão công lại hoàn toàn không hiểu

Nhân duyên thiên đã định trước – hai người đối đãi quan hệ ảnh hưởng phu thê duyên

Hai người đối đãi quan hệ ảnh hưởng phu thê duyên

Cung phu thê Tứ Hóa là luận phối ngẫu của cách, như lộc, quyền, khoa nhập cung mệnh, cung tài bạch, chủ phối ngẫu tự lập cách, nhập tử nữ, điền trạch, cung thiên di, phối ngẫu thích biến hóa, so sánh không ổn định. Nhưng tính chất cũng có phân biệt, ví dụ như: Có không kiên nhẫn tịnh, thích tìm việc làm để làm, thí dụ như quản gia trung tâm từ cụ bàn xuống tới, tắm một chút, chỉnh lý sạch sẽ, tái đặt lại khứ, y phục, sàng đan, rèm cửa sổ cũng không thì ném tiến máy giặt quần áo tắm lượng; kỳ thực không được sao vậy bẩn, nhưng hắn tựu thích tắm, rửa đến đều nhanh bị hư, giá là cá tính của hắn. Hoặc là thích bôn ba, ái ra ngoài, cũng không có việc gì đi ra sát vách la cà, hoặc khứ cùng học gia ngồi một chút, khiêu vũ, không có việc gì tuyệt không thích ở nhà.

Phu thê duyên phận, ngoại trừ thiện ác chân giả ở ngoài, đây đó đối đãi quan hệ, cũng có thể phân tích một đại khái tình huống. Phu thê sinh hoạt có tịnh có động, duyên phận cũng là động tĩnh trung tâm có biến hóa, sở dĩ phu thê duyên điều không phải nhất thành bất biến, chuyện xấu, thường thường sẽ làm nam nữ tình cảm nguyên nhân vừa duyên diệt, danh phận cũng sẽ nhân tụ tản mà thay đổi.

Do cung mệnh và cung phu thê của đối có chứa bốn loại hiện tượng:

1. Cung mệnh Hóa kị nhập cung phu thê  2. Cung mệnh Hóa kị xung cung phu thê

3. Cung phu thê Hóa kị nhập cung mệnh  4. Cung phu thê Hóa kị xung cung mệnh

Phu thê duyên rất chú trọng hóa quyền, Hóa kị lưỡng khỏa tinh. Quyền, kị đại diện một loại duyên diệt, người này có hay không phu thê duyên, cần hóa quyền, Hóa kị đến xem, không thể nhìn hóa lộc, hóa khoa, bởi vì lộc, khoa là nguyên nhân, nói cách khác có tình duyên, nhưng nếu có quyền, kị tác dụng, hai người khả năng vô pháp kết hôn, tạo thành duyên diệt.

1. Mệnh hóa kỵ nhập phu:

Chủ có phối ngẫu, mà ta thua thiệt phối ngẫu. Ở phu thê mà nói, là một loại tương hỗ thiếu nợ, đại diện ta có phối ngẫu,

Thế nhưng hảo, phôi thì lánh đương biệt luận. Nói chung cung mệnh Hóa kị nhập cung phu thê, ngay cả có phối ngẫu mệnh, nhưng ở chung quan hệ có biến sổ hoặc không ổn định.

2. Mệnh kị xung phu:

Nếu ta mệnh Hóa kị, tiên thiên lục thân duyên mỏng, và phu thê vô duyên, cho dù có phân cũng không duyên, miễn cưỡng dùng tiền mua, vẫn là có phân vô duyên, không hài lòng; nếu như Hóa kị xung phu thê, thì so sánh không có phu thê duyên, cho dù có, phu thê cũng không hợp ý.

3. Phu hóa kỵ nhập mệnh:

Biểu thị có người thiếu nợ ngươi, đại diện mạng ngươi có lão bà. Giả như cung phu thê tự hóa, như vậy cái này tự hóa hay một chuyện xấu, nói cách khác, một ngày cung phu thê có giá bốn loại tự hóa (lộc, quyền, khoa, kị), phu thê trong lúc đó tương sẽ không rất thuận. Bởi vì tự hóa giá một chuyện xấu, hội khiến cho phu thê duyên tương đối bạc nhược.

4. Phu kị xung mệnh:

Phu thê Hóa kị xung mệnh, biểu thị phu thê vô duyên, đôi thường giận nhau, TenTen sảo. Như vậy vì sao phải kết hôn ư? Đây cũng là trúng mục tiêu đã định trước, trước khi kết hôn tốt, kết hôn hậu toàn bộ sinh hoạt lại thay đổi điệu. Cung thiên di hay nhất không có Tứ Hóa tinh, mới sẽ không xung mệnh, bởi vì cung phu thê Hóa kị đáo cung thiên di xung mệnh, hai người nhất định là vui mừng oan gia.

Do cung tật ách và cung phu thê phán đoán suy luận đây đó đối đãi quan hệ, cũng có bốn loại hiện tượng:

1. Cung tật ách Hóa kị nhập cung phu thê  2. Cung tật ách Hóa kị xung cung phu thê

3. Cung phu thê Hóa kị nhập cung tật ách  4. Cung phu thê Hóa kị xung cung tật ách

1. Cung tật ách Hóa kị nhập cung phu thê:

Ta cung tật ách Hóa kị đáo cung phu thê, đại diện bản thân dính vào phối ngẫu trên người. Ý vị phu thê tương đối có thể có giống nhau quan niệm, tư tưởng.

2. Cung tật ách Hóa kị xung cung phu thê:

Tật ách Hóa kị đáo cung thiên di xung cung mệnh, biểu song phương không có cùng quan niệm tư tưởng, có thể là một đôi lạnh lùng phu thê. Ví dụ như có người nói người ta tiên sinh ở bên ngoài sao vậy dạng sao vậy dạng, trở về như nhặt được, thái độ làm người thê tương đối không quan tâm. Hơn nữa cung tật ách Hóa kị xung phu, như vậy phu thê cho dù kết hôn cũng sẽ không săn sóc đối phương.

3. Cung phu thê Hóa kị nhập cung tật ách:

Phu xướng phụ tùy, như trẻ sinh đôi kết hợp, thời cổ mạnh tiêu, đi tới chỗ nào dính tới chỗ nào, người như thế là điển hình thố đàm tử, theo dõi về đến nhà, dễ vừa khóc, nhị náo, tam thắt cổ, bất quá là có phu thê của duyên, mà lại ái tình độ dày khá cao.

Phu hóa kỵ nhập tật, biểu thị đối phương ỷ lại tính rất nặng, rất ái dính trứ người ta.

4. Cung phu thê Hóa kị xung cung tật ách:

Hai người bằng mặt không bằng lòng, thí dụ như thái thái không được dính trượng phu, trượng phu làm lão bản muốn tìm người tình bí mật, muốn phu xướng phụ tùy, rất khó nhé!

Do cung tật ách và cung Nô bộc đối đãi, khán phu thê duyên có bốn loại hiện tượng:

1. Cung tật ách Hóa kị nhập cung Nô bộc  2. Cung tật ách Hóa kị xung cung Nô bộc

3. Cung Nô bộc Hóa kị nhập cung tật ách  4. Cung Nô bộc Hóa kị xung cung tật ách

1. Cung tật ách Hóa kị nhập cung Nô bộc:

Loại này đối đãi quan hệ giống như thân thể của ngươi cho thân thể đối phương, đây đó săn sóc; nếu như can cung vừa tự hóa thì biến thành đơn phương yêu mến, người ta muốn đi tìm nhân gia, nhưng nhân gia không để ý tới người ta.

Trong tử vi đẩu số, cung Nô bộc cũng đại diện phối ngẫu bản thân vị, giả như cung mệnh hoặc cung phu thê Tứ Hóa tiến nhập cung Nô bộc hoặc cung tật ách, biểu thị có phu thê duyên, có sống để ý thượng nhu cầu, so sánh dễ có giao bạn bè trai gái tình cảm mãnh liệt hoặc hứng thú, duyên phận động lực tự nhiên so sánh cường.

2. Cung Nô bộc Hóa kị nhập cung tật ách:

Giống nhau là do phu thê bản thân vị tới tìm ngươi bản thân vị, tượng trưng phu thê duyên từ trường cảm ứng so sánh cường, dễ có có phu thê duyên.

3. Cung tật ách Hóa kị xung cung Nô bộc hoặc cung Nô bộc Hóa kị xung cung tật ách:

Tử vi đẩu số nếu nói xung, đa số chỉ bất hảo, không đến điện, gia đình gánh vác ý tứ, tượng trưng đây đó không được săn sóc, vô duyên, không có hứng thú.

Mặt khác, nếu như phu thê, sự nghiệp, cung Nô bộc Hóa kị xung cung mệnh, cung tật ách, sẽ rất khó kết hôn. Bởi vì cung phu thê nguyên là chính danh vị, cũng là kết hôn duyên, hết thảy Hóa kị xung mệnh, phu thê duyên so sánh mỏng, khó có thể thành hôn.

Phu thê duyên này đây phu thê, cung Nô bộc Tứ Hóa làm tìm tiêu chuẩn:

Cung phu thê Tứ Hóa tinh hóa xuất phi hóa lộc nhập thiên di cung Nô bộc Tứ Hóa tinh hóa xuất quyền nhập giao hữu

Quyền nhập phụ mẫu hóa kỵ nhập tật ách

Khoa nhập phúc đức hóa kỵ nhập điền trạch

Hóa kỵ nhập thiên di (bất năng tự hóa, mới có thể có phu thê duyên)

Đã ngoài các hiện tượng, phu thê duyên so sánh rõ ràng.

Tử điền tuyến hay cung tử nữ và cung điền trạch, ở trong tử vi đẩu số, cũng là đào hoa vị, khác giới vị, nam nữ duyên phận, quan hệ cũng muốn xem thêm tử điền tuyến tinh diệu, Tứ Hóa tinh của hiện tượng.

Tử điền tuyến là khác giới duyên, này tuyến như thì Hóa kị xung mệnh, suốt đời dễ không chơi được bằng hữu khác phái. Sở dĩ có người bốn mươi, năm mươi tuổi, đều không chơi được bạn bè trai gái, là có khả năng, bởi vì hắn tử điền tuyến xung cung mệnh.

Nhân duyên thiên đã định trước – cung phu thê

Cung phu thê là phán đoán tình cảm là tối trọng yếu một cung vị, tuy rằng tình cảm tương đương phức tạp, cần phải thị tam phương tứ chiếu tinh hệ và Tứ Hóa tinh tác dụng, tịnh gia dĩ phối hợp tài năng phán đoán suy luận, thế nhưng nếu như tương cung phu thê tính chất sao nghiên cứu thấu triệt, nắm chặt kỳ lý, thì có thể đặt cơ sở.

Cung phu thê đối vị hôn là khác giới vị, đối có chồng người là quan hệ vị, đối ly hôn người là nguyên phối vị, mà cung tử nữ còn lại là đào hoa vị, sự nghiệp cung còn lại là tái hôn vị, các hữu thuộc tính. Sở dĩ, nghiên phán tình cảm, đầu tiên lý giải cung phu thê đích tình hình, tái ban thôi diễn phán đoán suy luận.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

紫微斗数看婚姻(详细版)二

齊 人 之 福 命 理 觀

【夫妻宮不足以解釋男人的婚姻】

男人和女人在一起,不是很單純的一個「情」字可囊括,或許女人因較重感情,所以單從夫妻宮便可解析大部份的感情事件,而男人就有如下可能:

1. 傳宗接代:「不孝有三,無後為大」,就在重男輕女觀念猶是牢不可破的此時,很多男人就以此為藉口產生婚外情,這就要合參夫妻之命盤才可決定。

2. 性生活:夫妻性生活失調,或男方不安份。

(這個部份容後詳述)

3. 虛容心:有的人很喜歡跟隨流行,又愛「比」、愛現,如軍閥時期那個大帥不是三妻四妾;時值今日,商場上若有那個大亨富豪摘星包細姨,隨後就有人跟進,這種輸人不輸陣的情形應從命宮去了解。

4. 博愛多情:很容意喜歡上異性,永遠不安於一。

本文就以「情」(博愛類型)與「慾」(性生活問題)來說明「齊人之福」的命理特質。

【那種命格的人最多情?】

論命雖然有十二宮之分,但命宮為主體,一定要看命身宮之星群組合方能談及它宮。只要命身宮帶祿存星,主星穩定,三方不見火鈴諸星,大抵行事穩重比較不會有這方面的困擾。接著我們看夫妻宮之星曜組合:

1. 主星為貪狼、、廉貞、天同、太陰……諸星,吉星見文曲、右弼,煞星見火鈴星,一生自然多情容易談戀愛。

(註:其它主星如,天相、太陽)

2. 行運之祿星一直吉化先天夫妻宮,如夫妻宮為武曲貪狼,行運為戊寅、己丑、戊子等,內心對愛充滿期待。

3. 夫妻宮有左輔、右弼於兄弟宮、子女宮夾輔,左擁右抱的機會很大,且不易為人察覺。

4. 行運之夫妻宮形成雙祿夾輔,也容易有機會

「暗度陳倉」。

請看這個實例,男命夫妻宮坐貪狼、右弼、陀羅於申宮、鈴星自遷移宮會照,此人結了三次婚,結果和第一任第二任老婆都藕斷絲連,氣得第三任老婆想離婚,就像天龍八部中之段譽生父一樣,對每個都真心,卻每個都放不下,您說他是多情還是薄情?

【子女宮關係男人婚姻】

有的男人長的雖不怎麼樣,口袋也沒多少錢,但是女朋友卻很多,這可能會讓人百思不得其解,但若去觀察他的子女宮,,就會恍然大悟。很多人以為子女宮就是談生男生女,或孩子智愚賢不肖,其實它還關係著一個人的生育機能及性生活。

現 代 分 偶 命 理 觀

大運、流年夫妻宮決定分偶關係】

不管促成原因如何,基本上可分為兩類型:

(一)異地相思

(二)情意已盡

從斗數看婚姻關係,首重「夫妻宮」;而「夫妻宮」又有先天、大運、流年之分。

先天夫妻宮:探討本人的婚姻觀、感情的表達處理能力、擇偶條件……等。有的人害怕婚姻,所以選擇「不婚」;有的人不知如何處理感情問題,所以「逃婚」分居;還有的人擇偶條件太高、太完美,所以一直「等無人」。

大運夫妻宮:探討十年間之婚姻感情得失、能否恩愛相處?碰得到好對象嗎?……等,而這也是本文之重點所在。

流年夫妻宮:關係著一年內之婚姻感情順逆。所以大運感情宮位穩定,流年稍不如意,那只是一時現象,「分偶」是短暫的。

【大運、流年夫妻宮有那些星曜會造成「分偶」呢?】

紫微斗數是依據星群組合論斷,所以除了夫妻宮(本宮)外,還要看遷移宮、福德宮、事業宮三宮之星曜,不能說夫妻宮有「寡宿星」就要一個人睡覺。

「分偶」屬異地相思者,其星群組合可能如下:

1. 本宮沒有主星(紫微、天府、天相、武曲、廉貞、七殺、破軍、貪狼、天機、天梁、太陰、天同、太陽、巨門為十四顆主星)。

2. 本宮主星為破軍、七殺、武曲、巨門、天梁等。

3. 本宮及餘三宮見地空、地劫、擎羊、陀羅、化忌等星。

4.

本宮左右兩宮(即兄弟宮、子女宮)分居地空、地劫星,形成「空劫夾夫妻宮」;或先天化忌星與大運化忌星夾本宮(雙忌夾);若是流年忌星夾制,影響較小,只要流年一過就沒事。

5. 本宮無主星或自坐化忌星,左右兩宮有擎羊、陀羅夾制,形成「羊陀夾空宮」或「羊陀夾忌」之結構。

【為何會情意已盡?】

「分偶」屬情意已盡者,其星群組合除了如上述外,還多見了火星或鈴星, 並多有忌星會照,若形成下列組合那就更覆水難收了。

1. 天機、天梁、擎羊、化忌

2. 火星(鈴星)、太陰、化忌

3. 巨門、火星、擎羊、化忌

4. 火星、武曲、化忌

5. 鈴星、文昌、陀羅、武曲、化忌

6. 廉貞、天相、擎羊、化忌

7. 廉貞、七殺、擎羊、化忌

以上之化忌星屬大運化出者最嚴重,先天本命之化忌星影響較間接,除非流 年化忌星再引動,否則未必為禍。

【那種人有這種「宿命」呢?】

先天夫妻宮形成「情意已盡」類型之星群組合者。

真的無解嗎?

不。第一,透過修身養性、學習欣賞對方之優點、謹記愛是犧牲、奉獻、不求回 報,不要抱怨。

第二,找一個愛你而又性情穩定者。

夫妻宮星曜解析

〈一〉紫微

紫微入夫妻宮會吉星,配偶俊美,因而得貴,但易造成桃花之象;紫微

無會吉星則感情平淡。男命尊重太太,女命能因夫得貴。紫微入夫妻宮

選擇配偶眼光較高,故不宜早婚。

〈二〉天機

天機入夫妻宮配偶較勞碌,因天機主家務事,是以天機居女命宮、福

德,常會為家務事而忙碌。夫妻多是非爭執、口舌亦多,天機逢擎羊則

不利配偶。夫妻之生活方式宜聚少離多,感情會比好。配偶年齡差距較

大,男得賢妻,個性剛烈,女配夫必有學術專長。

〈三〉太陽

太陽入夫妻宮廟旺逢吉星,男有賢內助,尊重妻子,妻能幹體壯,因妻

而貴。太陽落陷加煞不利妻子,妻體弱多病或早喪,女命則易喪夫。尤

以夫妻在戌宮,太陽加煞化忌,主配偶易早喪或離異。感情易因忙碌工

作而疏淡。不宜早婚,女命雖主貴,但丈夫較專制獨裁。女太陽在戌、

亥、子位,男在卯、辰、巳位,主婚姻不美,逢煞星有外遇,太陽在

丑、未宮感情複雜。

〈四〉武曲

武曲入夫妻宮晚婚為宜,生活平淡較無氣氛,在四墓(辰、戌、丑、未

宮〉配偶內向。武曲逢「化權」易有爭執,武曲逢擎羊、陀羅、化忌、

火星、易生離死別。武曲化權逢煞星加左輔或右弼,婚緣不妙。武曲入

夫妻宮男命娶妻個性剛烈,獨立性強,不喜串門子,女命孤獨晚婚,配

夫個性較暴燥,較獨斷獨行。

〈五〉天同

天同入夫妻宮男命得賢內助,聰明美麗,女命得夫溫柔體貼,感情和

睦。但天同於辰、戌、丑、未宮配偶年紀較小,易有外遇。 〈六〉廉

貞 廉貞入夫妻宮夫妻和諧,但較不甜蜜,相敬如賓。廉貞逢化祿,易

有豔遇;廉貞逢化忌,易有感情糾紛。廉貞會七殺,易常打架;廉貞會

四煞〈羊、陀、火、鈴〉太太常挨揍;廉貞會貪狼,喜撒嬌;廉貞會天

府反吉。 〈七〉天府 天府入夫妻宮男命妻子能幹,尊重太太,老婆理

財能力強,上班族,持家有道,陷地嘮叨。女命老公大男人主義,沈

默、守財,感情平淡。天府入夫妻,較重精神享受;天府逢四煞星

〈羊、陀、火、鈴〉宜晚婚,耳根恐難得清靜。

〈八〉太陰

太陰入夫妻宮男命太太漂亮、體貼,善解人意,會撒嬌,喜待在家伺候

老公,屬賢妻良母型,較孩子氣。太陰如在陷地化忌加煞星,配偶有早

亡之慮,太太易有感情波折。太陰入夫妻宮女命配夫較柔弱,感情多困

擾,易有娘娘腔味道,年齡差距宜大。女命太陰居旺地,夫妻感情穩

定,陷地則宜防三角戀愛,有梅開二度之象。

〈九〉貪狼

貪狼入夫妻宮男命感情較不穩定,初期如膠似漆,爾後感情易有問題,

有見異思遷之虞。貪狼逢化忌、咸池易金屋藏嬌;貪狼逢化忌易吵架,

逢天輔、右弼、天魁、天鍼較無問題,貪狼如加煞星則不妙。貪狼入夫

妻宮女命個性豪爽,作風較前衛,喜聽甜言蜜語。星性組合如不佳,則

易有水楊花之傾向。

〈十〉巨門

巨門入夫妻宮夫妻佔有慾強,常易因嫉妒生口角,故年齡差距宜大。男

喜妻W麗型,女喜夫富家子,男夫妻宮在巳、亥位,巨門逢祿存可得妻

財。巨門在夫妻加煞星、化忌,易有二度婚緣;巨門逢天刑、天姚主配

偶易有外遇,加煞星則異離異,縱能偕老,則恐難免污名失節之虞。

〈十一〉天相

天相入夫妻宮男得美妻,乖巧、賢慧、氣侃。女命天相

入夫妻宮,丈夫處事積極,責任心重。天相逢祿存,配偶有助力。天相

在夫妻,易與原先認識的親友、同事、鄰居等對象結婚,有親上加親之

象。天相入丑未宮如星性組合得宜,男有納妾之機。

〈十二〉天梁

天梁入夫妻宮經濟權在配偶,能尊重配偶,男賢妻,喜掌權,女夫是管

家郎。天梁逢化祿相互敬愛,亦主配偶能幹。大皆主平淡,但受對宮之

星性影響很大。

〈十三〉七殺

七殺入夫妻宮不論男女,配偶性情剛強,易變。戀愛冷熱均快,多屬一

見鍾情,難得長久型。七殺入夫妻,感情淡薄,星性組合如不佳,則易

有「鴛衾半冷、同床異夢」之象。七殺加文昌、文曲、天魁、天鉞、祿

存,早年婚姻順利,晚年易不太如意,恐有同屋分房之虞;七殺逢擎

羊、鈴星,易主二度婚姻,或配偶恐開刀。廉貞、七殺逢天姚在夫妻居

未宮,易有娶風塵女郎為妻之象。七殺逢祿存,天馬、屬因配偶而富之

格。

〈十四〉破軍

破軍入夫妻宮配偶個性較不易捉摸,意見不易和諧,較不喜受婚姻約

束,獨身主義觀念濃,唯晚婚可解。破軍入夫妻,易先有關係而後婚,

婚前婚後皆有同居事發生。破軍逢擎羊、陀羅、鈴星,婚姻易破裂。子

午位破軍加煞星,婚姻恐不只一次,宜晚婚。破軍居夫妻,亦易遇上結

過婚之異性。

〈十五〉文昌

文昌入夫妻宮男命有吸引力,有氣質,玩弄風情。感情隨心情之

變化大,有共同文藝氣息。

〈十六〉文曲

文曲入夫妻宮感情初期甜蜜,易情緒化。文曲化忌居丑未宮,如星性組

合不佳,逢煞星而離異時,恐有拖拉之象。

〈十七〉左輔、右弼

左輔、右弼二星入夫妻宮對婚姻較不利,在夫妻宮因其為助星,加煞星

組合不佳時,易有「再一次」之含意。左輔戊土為孤僻,右弼癸水為桃

花,在命宮、夫妻、子女宮,婚前擇偶宜慎重。右弼之桃花性強過左

輔,居夫妻較有私情、單戀,婚前易同時有兩位異性出現,星性不佳

時,婚後易有外遇。

〈十八〉天魁、天鉞

天魁入夫妻宮主夫英俊、妻貌美,得對方相助。天鉞入夫妻宮主夫賢妻

能幹,亦得對方相助。天魁入夫妻未婚時,易有人為你介紹對象,很直

接幫助你。天鉞居夫妻,則僅在精神上鼓勵你,快找對象或把握機會,

較不直接為你介紹對象。夫妻宮女命為天魁、男命為天鉞時,易有思

慕、仰慕長上傾向之緣份,如學生愛老師、職員愛上司、表妹愛表哥等

現象。

〈十九〉祿存

祿存居夫妻,老婆家較遠,能得妻財。祿存入夫妻,宮祿宮化祿來照,

再逢桃花星或煞星,則恐易有二婚。

〈二十〉擎羊、陀羅、火星、鈴星、地空、地劫

擎羊、陀羅、火星、鈴星、地空、地劫謂之「六煞」,「六煞」入夫妻

宮或在其「三方四正」會照,主夫妻關係多半不佳,口舌是非、爭吵、

冷戰甚至離異,情況宜配合整體星性組合而定,負面影響較大。

〈廿一〉截空

截空又稱「斷橋煞」,截空入夫妻宮主夫妻不易溝通。

〈廿二〉三台、八座

三台、八座入夫妻宮主配偶較重名利,物質欲望高。

〈廿三〉龍池、鳳閣

龍池、鳳閣入夫妻宮主配偶較講究情調,精神面需求較高。

〈廿四〉天馬

天馬入夫妻宮逢太陰於廟旺之地加祿存,可得妻財,加煞星則破;天馬

入夫妻宮亦主配偶居遠方,如主星屬動星時,則配偶常出遠門。

〈廿五〉天姚

天姚入夫妻宮主雙方有人綠,多豔遇。天姚逢主星化忌、破軍、左輔、

右弼同宮則易有重婚之虞。

〈廿六〉伏兵、陰煞

伏兵、陰煞入夫妻宮主夫妻間易有隱伏性的危機發生。

〈廿七〉紅鸞、天喜

紅鸞、天喜入夫妻宮夫妻情意濃,男主妻漂亮,女主夫英俊。紅鸞主嫁

娶,天喜主喜慶,五十歲後逢之不利配偶。

〈廿八〉破碎

破碎入夫妻宮夫妻感情不好。

〈廿九〉天刑

天刑忌入夫妻宮,逢宮內星曜不佳時,易失和而離婚;唯如夫妻「聚少

離多」或「晚婚」,則天刑凶性銳減。

〈三十〉化忌

化忌入夫妻宮易有患得患失之心 (男命夫妻宮星化忌主「妻管嚴」)。

〈卅一〉天哭、天虛

天哭、天虛入夫妻宮夫妻常有不順之事發生,如逢主星廟旺或祿存、天

馬則可解。

〈卅二〉孤辰、寡宿

孤辰、寡宿居夫妻主一生中易有一段時間因感情不合或工作關係,而與

配偶分房或分居。

化祿、天姚、紅鸞、文曲是與愛情、婚姻、感情攸關的星曜。

紅鸞星:在封閉的社會裡,當流年的行運來到紅鸞星所座落的宮位時,往往就是婚娶的結褵期,也就是眾所週知的”紅鸞星動”的年份,所以依紅鸞星動而結婚,則是意謂著水到渠成的「天作之合」。古人推算婚緣運時,相當倚重這顆星,假如這顆星座進命宮時,往往象徵著會早婚,但為什麼這麼大膽的做此”假設”,主因則是當事者的相貌必是紅顏秀麗,就因為「天生麗質難自棄」,所以在初長成時,往往便有提親者上門。

天姚星:天姚星的能量顯現來得有點突兀,並不像紅鸞星是為婚姻而設的任務型星曜,卻像是”花期”,所以具有週期性,當行運進入天姚星所座進的宮位時,當事者會產生”春心盪漾”,所以會在意自己的儀表粧扮及言談舉止的幽雅性,就像盛開的花朵一般,會將自己最美的特質展現出來,也就是散發魅力的磁場以吸引異性的注目,甚至產生互動,一般的感情邂逅、桃花戀情的感情際遇,往往緣自啟動了天姚星的作用力。

文曲星:文曲人的才藝與專長是來自天生的秉賦及後天的努力造就的;思想纖細、神經敏銳又善感,則是文曲人的特質。文曲人的氣質是自然天成,不矯柔造作,而對感情的態度則是感性多於理性,每每會有牽腸掛肚的演出;文曲人容易感動,常會萌生情緒性的孤寂感,並不是情慾型,卻須要愛情的滋潤,所以命宮有文曲星的人,對於愛情的態度是千頭萬緒的纏綿悱惻。從唐朝張籍的節婦吟裡的詩句,能讓您對文曲人感情世界的千絲萬縷有所感觸:「君知妾有夫,贈妾雙明珠,感君纏綿意,繫在紅羅襦。妾家高樓連苑起,良人執戟明光裡。知君用心如日月,事夫誓擬同生死。還君明珠雙淚垂,恨不相逢未嫁時!」這首詩篇是可以道盡文曲人的感情境界。

化祿星:化祿的性質與天姚並不一樣,化祿在命宮的意義是滿足自己,而天姚則是散發魅力。當命盤一經排定,所有的星曜都有了固定的位置,化祿也是隨著所挹注的星曜而定位,但大限的宮干、流年的宮干又會啟動化祿的氣場,復使化祿的能量遊走於許多星曜間,也可以說會巡禮於不同的宮位裡,化祿的慾望能量會隨著所挹注的星曜而表現出不同質性的氣象萬千,有熾烈、有濃情、有感性,也可能因為難以節控而掀起情海的波濤大浪,當然,因為化祿的作用力而成佳偶的比例是佔所有婚姻的最多數。

愛情處方箋:

《處方一》:紅鸞、天姚、文曲星是促成感情交流的橋樑,是以屹立不動的型態佈署在命盤上,唯有”化祿”會隨著不同的年份、不同的星曜而在各個宮位之間穿梭游走。化祿是慾望的代名詞,所以其之氣勢宛如排山倒海,化祿的能量挹注,幾乎成了促成婚姻的主流。

《處方二》:如想預知感情際遇及婚姻發展的未來性,是可仰賴命理精算師來作詳盡的分析,而命理老師的學術、涵養、術德、功力則是能否作出精確分析的重要關鍵。您一定知道,生病時必須找良醫,而感情方面的問題,是關係著終身的幸福,當然也必須找良師才能開具正確的處方箋。

紫微精論婚姻家庭】

是按照個人出生年月日時的紫微星宿在妳命盤的排列方式,命宮、夫妻宮、子女宮、疾厄宮、田宅宮、兄弟宮的星宿,交互影響下所產生的比對結果,複雜的程式、精確的分析內容,所以,能夠徹底完整的呈現妳的婚姻大事。

(想知道各宮位所代表的意義,可以參考下表:)

▲命宮:

先天的命宮一經啟動,則與疾厄宮相呼應,命宮是代表’性’,疾厄宮則是代表心,以符合易經一六共享的原理,同時命宮成了財帛宮的氣數位。

▲夫妻宮:

婚姻成為事實,夫妻宮便成為福德宮的交易位置,兌現著福德的因果,夫妻間的因果報應就在此生兌現。

▲子女宮:

當婚姻關係確定後,子女宮除了子女的表徵又成為男女關係的歡樂宮,可以數算出桃花及性功能。

▲疾厄宮:

一個人的身體如何,是否健康,身體上那一部份器官較弱,可能發生什麼病痛,可由本宮的星曜來瞭解。

▲田宅宮:

田宅宮與財帛宮為表裡的一六共宗,不僅是富裕與否的判斷,也是居家生活的情境。當婚姻條件成立後,則是與異性朋友的交往狀況,也可藉此判斷是否有婚外情與桃花。

▲父母宮:

當命運的活盤一經轉動後,父母宮除了是相貌宮、文書宮外,又代表著心性及情慾的表徵。

▲兄弟宮:

是財帛宮的錢庫,也是事業吉凶的判斷依據…。嚴重的身體事故,幾乎與兄弟宮有著密切的關聯性。

姻緣天註定

姻緣天註定-1.序

運用紫微斗數來看感情,以命盤的命宮、夫妻宮、子女宮、財帛宮、疾厄宮、福德宮等幾個宮位綜合判斷,但是觀察婚姻的吉凶或桃花問題,更要配合流運來分析,包括十年大運和每年的流年,其都會觸發感情的「定數」而生變化。

一般而言,紫微斗數以命宮、夫妻宮為主體,論感情的「遢銵v;子女宮、疾厄宮可視為「桃花宮位」,探討可能的「變質」;財帛宮、福德宮是彼此感情的「對待位」,可看交往的情況與喜好,而分析感情可能的過程。所以,紫微斗數探討婚姻的情緣,不是單一論斷,必須以綜觀的角度,合盤推論,執一而論斷,恐流於謬誤,不可不慎

姻緣天註定-桃花星無數

紫微斗數中桃花星無數,主要的主星與副星包括:

紅鸞、天喜、喜神、鳳閣、天刑、天姚、咸池、沐浴、天鉞、文曲、貪狼、廉貞、文昌、七殺、天同、天相、巨門、左輔、右弼、破軍、紫微等星,如果再逢煞星(如火星、鈴星、陀羅、擎羊、地劫、地空等六煞)或逢「四化星」的化祿、化科、化忌,則「桃花星」的特質將更明顯表現出來。

桃花,也有真假之分,就像人的感情如幻似真,若有似無的。所謂「真桃花」應該是除了夫妻之外,還有感情出軌的現象;而「假桃花」,則指工作環境中受歡迎或桃花坐命宮,祇是「人緣好」或「異性緣強」而已,並無實際脫軌情形發生。

以紫微斗數而言,並非「桃花」皆是兇或不吉利,有時桃花坐命宮、福德宮者,更添才華與人緣,對現代人反而更適合、更好呢!

一般而論,每個星的桃花特性都不同,例如,紫微星的桃花是一種佔有慾,喜歡被奉承、呵護的感情,或是虛榮心引發的「慾念」;貪狼星的桃花則是「玩樂、好奇、挑逗式」的,多以自我快樂為出發點,論感情似有若無,所以被稱之為「正桃花星」,因為這種特質,頗能「弄花吟月」春風一度了無痕!相當提得起,放得下,有些玩世不恭的風流調調!

廉貞星,在紫微斗數中被稱為「次桃花」,多為工作或業務上的桃花,感情比較投入,屬於「追求性」的桃化(滿足動物獵物的慾望),不過,廉貞會比較顧慮道德與身份,有時會自制。

另外,紅鸞星的桃花特質是「端正與等待」;天喜星屬「較熱鬧的交往」;咸池星則是「肉慾之桃花」,天姚星則「放縱、享受、乾脆」,說風是風,說雨是雨,有點而「大姊頭」的味道,感情要與不要「隨意」啦!左輔、文昌偏重精神上的桃花,或許可能成為「柏拉圖」式的愛情,是一種「光想不做」的桃花,殺傷力很小,而右弼、文曲的桃花則比較「行動派」,會實際投入感情,容易產生拖泥帶水的現象,憑添桃花的困擾(右弼與文曲星皆是感情豐富的星曜,常會在情字裡迷失了方向)。

破軍星的桃花較具破壞力、佔有慾,甚至肉慾;七殺則為嚴肅的仰慕,屬於「斯文的桃花」,是一種偏向文藝與精神上的戀情。天相星,則是享受感情、情慾較強的桃花星,比較歡樂,感情收放自如,除非煞星、化忌星來沖煞,否則天相星是一顆很標準的桃花星,機會多,容易徜徉快樂時光;巨門則屬「暗」星,桃花之苦恐怕有口難言,易招惹是非。

姻緣天註定-桃花星特質

紫微斗數的桃花星有些特質是一樣,也有部分差異。如果耐心學習紫微斗數學理,平日多觀察,不難明白各星曜桃花特性之不同。

一般而言,只要星曜五行屬於水或土者多有桃花的性質,較引人注意、喜歡。水可依容器形狀而成型,韌性與包容性也非常之大,所以水性的星曜坐命宮較易有桃花。

五行屬土的星曜,由於土性穩重、堅強,孕育萬物,包容性較大,易吸引異性,需求豐富的情感,人緣、人際關係較佳,無形中桃花機會跟著來!

星曜五行屬性表

星名 五行 星名 五行

紫微 土 七殺 金

天機 木 破軍 水

武曲 金 文曲 水

天同 水 文昌 水

廉貞 火 紅鸞 水

天府 土 天喜 水

貪狼 水 化忌 水

巨門 土 左輔 土

天相 水 右弼 水

天梁 土

在命宮或夫妻宮、子女宮,或大運、流年的命宮或夫妻宮,出現如星曜五行屬性表所列的星系組合,除了水性、土性星曜多的桃花出現的機率與危機比較強,當事人不妨多留意一下,避免桃花帶來困擾,另外逢以下的星系組合,也是高危險率的命格,較易有桃花的煩惱發生:

1. 夫妻宮、身、命宮、福德宮有天姚、咸池、沐浴等星。

2. 天同太陰逢六煞星。

3. 天梁坐子、午、巳、亥宮位,三方四照見煞星。

4. 太陽巨門見陀羅。

5. 巨門坐夫妻宮。

6. 破軍遇六煞星。

7. 夫妻宮有左輔或右弼,或子女宮有左輔、右弼(單星獨坐者,尤其應驗)。

8. 紫微、貪狼同宮。

9. 福德宮太陰、天姚在寅、卯、辰、巳、午、未、申宮位。

10. 命宮、夫妻宮有太陽、太陰沖煞,或同坐丑、未宮。

11. 武曲守命會昌曲遇六煞。

12. 天梁會天馬在寅、申、巳、亥宮位。

13. 六煞之一守命宮、夫妻宮。

14. 紫微在子女宮加煞。

15. 天魁、天钺守身、命宮,加煞。

16. 福德宮有太陽、太陰沖煞。

17. 武曲貪狼同宮,六煞星沖會。

18. 天機、巨門同宮,六煞星沖會。

19. 太陰星逢煞星,坐辰、巳、午宮位。

桃花運好壞,完全看個人如何處理,將其視為人生歷程,可增添人生姿彩。貪狼、廉貞是主要桃花星與次桃花星;天姚星是豪放型的桃花,可能一見鍾情;咸池是性慾星;紅鸞是正桃花;天喜是歡樂的桃花,較天真、浪漫;文昌、文曲是異性、精神上、口才上的桃花???。桃花雖然遍地,但是各有不同特質,所以再次強調,判斷桃花時,最好明白其星性,適當辨別,以免執迷,並藉此明白不同桃花,有不一樣的處理方式與因應之道,得當地予以心理建設,則可將桃花煩惱化為無形。

姻緣天註定-情緣的判斷

情緣的判斷不能由單一宮位來分析,必須掌握紫微斗數活盤的觀念,與各宮位衍生的意義,再論斷感情或婚姻的緣分。

基本上,先看命宮─先天命盤的命宮、夫妻宮、子女宮、財帛宮、疾厄宮、田宅宮、福德宮综合研究後,可以看出此人天生的感情現象與婚緣;然後,再就運勢,以配合推斷夫妻緣。

緣份是指一個人和另一個人之間的相識。不過,有緣未必能締結姻緣,還要有份,才能成為夫妻。

夫妻緣,從紫微斗數中怎麼觀察呢?

夫妻宮乃配偶位,凡由夫妻四化星(化祿、化權、化科、化忌)飛入六親宮,主必有夫妻緣。(六親宮指父母、兄弟、子女宮位)

從夫妻宮的四化星,也可分析夫妻的緣與相處關係。例如:

由夫妻宮化權入命宮,化權主干涉、管束,也帶孤、剛的特質,易有緣變,即婚緣較有變數。如果,男命的夫妻宮有化權星,則老婆多半喜歡管老公,比他能幹,不過猶是一個好老婆。

夫妻宮化祿入命宮,主有情,代表愛惜、疼惜,夫妻緣較佳。

化科代表和睦、貴人的意思,夫妻緣好,或主配偶社會地位較高,或為斯文之人。

化科在夫妻宮,會因為有麻煩才有貴人助。若已婚,夫妻之間較易有困擾產生,大家都來幫助你,老婆助你,女同事也扶你一把,所以問題就特別多了;未婚者亦代表桃花,假如你是在公司行號上班,也會得到異姓貴人相助。

化忌則主嘮叨、虧欠,兩人可能是一對怨偶!

夫妻宮也可用來判斷六親的婚緣,譬如:夫妻宮化祿、化忌到兄弟宮,代表兄弟一定有配偶。所以由命盤也能看六親的夫妻緣。紫微斗數的宮位是活盤,可以靈活運用,看出很多現象,當然這屬於比較高段的學哩,值得持續學習、了解並活用。

夫妻宮飛出四化皆主有緣份的因緣─兩人命盤的夫妻宮干四化星互相飛星,若進入對方的命宮或夫妻宮,則姻緣天注定。以婚姻而言,夫妻宮是正名位,子女宮則是一種妾位,屬桃花位,即不正名位,所以子女宮四化星也可看緣份,指的是無名份的姻緣。因此,每個人的大限及流年配合四化星在運轉,都可能會有帶桃花的現象。

桃花如何還要看田宅宮。紫微斗數活盤觀念中,田宅宮是夫妻宮的交友宮,假如田宅宮坐紫微、貪狼,這個人一定很喜歡接近異性,沒有異性活不了!因而田宅宮不僅可看夫妻、交友情況,也能得知其可能開出來的桃花是什麼。

同樣的,運用紫微斗數看夫妻緣也不能遽下論斷,因為他亦須由許多角度來分析、依星性而論,初學紫微斗數必須習好每顆星的特質與象徵意義,再衍生推論,才能正確判斷夫妻緣好壞或真假。因為夫妻緣除了兩人的緣起─談戀愛之外,還要看有沒有份─則子女宮、田宅宮的星性與四化星作用的影響皆很大。

例如:夫妻宮化忌入田宅,代表老婆愛家,為家庭付出許多。也就是說,只要她化到哪宮,就代表她的人飛到該宮。若是田宅,意謂她喜歡呆在家裡頭,但由於是忌星,所以這個人很辛勞。

如果說夫妻宮化祿入父母宮,象徵配偶和父母相處不錯,配偶很有長輩緣,無形中也助長了夫妻緣,尤其對份有利,父母會較支持這項婚姻。

另外,夫妻宮四化到命盤的四正位─命宮、遷移宮、子女宮、田宅宮,也有不同的夫妻緣份與關係。假如夫妻宮化忌到遷移宮沖命宮,代表夫妻個性不一樣,丈夫喜歡畫畫、彈琴,但老婆可能偏愛跳舞、酗酒,兩人嗜好不同;然而即使興趣、思想、性情殊異,並不意謂此人沒有婚嫁,不過配偶可能是外地人。也就是說緣份能成立,有緣千里來相會。譬如某人從員林到台北來,認識一個女朋友並與她結為夫婦,那他的老婆就是外地人,而且懂得跳舞、韻律,但老公卻完全不懂

姻緣天註定-兩人的對待關係影響夫妻緣

兩人的對待關係影響夫妻緣

夫妻宮四化是論配偶之格,如祿、權、科入命宮、財帛宮,主配偶自立格,入子女、田宅、遷移宮,配偶喜歡變化、較不穩定。但其性質也有分別,例如:有的不耐靜,喜歡找工作來做,譬如把家中瓷具搬下來,洗一洗,整理乾淨,再擺回去,衣服、床單、窗簾也不時丟進洗衣機洗晾;其實不怎麼髒,但他就喜歡洗,洗得都快壞掉了,這是他的個性。或是喜歡奔波、愛外出,有事沒事就到隔壁串門子,或去同學家坐坐、跳舞,沒事絕不喜歡呆在家裡。

夫妻緣份,除了善惡真假之外,彼此的對待關係,也可分析個大概情況。夫妻生活有靜有動,緣份也是動靜中有變化,所以夫妻緣不是一成不變的,變數,往往會讓男女感情緣起又緣滅,名分也會因聚散而改變。

由命宮與夫妻宮之對帶有四種現象:

1.命宮化忌入夫妻宮 2.命宮化忌沖夫妻宮

3.夫妻宮化忌入命宮 4.夫妻宮化忌沖命宮

夫妻緣很注重化權、化忌兩顆星。權、忌代表一種緣滅,這個人有沒有夫妻緣,要用化權、化忌來看,不能看化祿、化科,因為祿、科是緣起,也就是說有異性緣,但若有權、忌的作用,兩人可能無法結婚,造成緣滅。

1. 命忌入夫:

主有配偶,而我虧欠配偶。在夫妻來講,是一種相互欠債,代表我有配偶,

但是好、壞則另當別論。總之命宮化忌入夫妻宮,就是有配偶的命,但相處關係有變數或不穩定。

2. 命忌沖夫:

若我命化忌,先天六親緣薄,與夫妻無緣,縱使有份也無緣,勉強用錢買,仍是有份無緣、話不投機;如果化忌沖夫妻,則較沒有夫妻緣,即使有,夫妻也不投契。

3. 夫忌入命:

表示有個人欠你的債,代表你命中有老婆。假如夫妻宮自化,那麼這個自化就是一個變數,換句話說,一旦夫妻宮有這四種自化(祿、權、科、忌),夫妻之間將不會很平順。因為自化這一個變數,會使夫妻緣比較薄弱。

4. 夫忌沖命:

夫妻化忌沖命,表示夫妻無緣,兩口子常鬧意見,天天吵。那麼為何要結婚呢?這也是命中註定的,結婚前很好,結婚後整個生活卻變了調。遷移宮最好沒有四化星,才不會沖命,因為夫妻宮化忌到遷移宮沖命,兩人註定是歡喜冤家。

由疾厄宮與夫妻宮論斷彼此對待關係,也有四種現象:

1.疾厄宮化忌入夫妻宮 2.疾厄宮化忌沖夫妻宮

3.夫妻宮化忌入疾厄宮 4.夫妻宮化忌沖疾厄宮

1. 疾厄宮化忌入夫妻宮:

我的疾厄宮化忌到夫妻宮,代表身體黏在配偶身上。意謂夫妻比較能有相同的關念、思想。

2. 疾厄宮化忌沖夫妻宮:

疾厄化忌到遷移宮沖命宮,表雙方有不同的關念思想,可能是一對冷漠夫妻。例如有人說你先生在外面怎麼樣怎麼樣,回來像撿到,為人妻的比較不關心。而且疾厄宮化忌沖夫,這樣的夫妻即使結婚也不會體貼對方。

3. 夫妻宮化忌入疾厄宮:

夫唱婦隨,像連體嬰、古時的孟焦,走到哪裡黏到哪裡,這種人是典型的醋醰子,跟蹤到家,容易一哭、二鬧、三上吊,不過是有夫妻之緣,且愛情濃度較高。

夫忌入疾,表示對方依賴性很重,很愛黏著你。

4. 夫妻宮化忌沖疾厄宮:

兩人貌合神離,譬如太太不黏丈夫,丈夫當老闆想找個秘密情人,想要夫唱婦隨,很難的啦!

由疾厄宮與交友宮的對待,看夫妻緣有四種現象:

1.疾厄宮化忌入交友宮 2.疾厄宮化忌沖交友宮

3.交友宮化忌入疾厄宮 4.交友宮化忌沖疾厄宮

1. 疾厄宮化忌入交友宮:

這種對待關係有如你的身體給了對方身體,彼此體貼;如果宮干又自化則變成單戀,你要去找人家,但人家不理你。

紫微斗數中,交友宮也代表配偶的身體位,假如命宮或夫妻宮四化進入交友宮或疾厄宮,表示有夫妻緣,有生理上的需求,較易有交男女朋友的激情或興趣,緣份的動力自然較強。

2. 交友宮化忌入疾厄宮:

一樣是由夫妻的身體位來找你的身體位,象徵夫妻緣的磁場感應較強,易有有夫妻緣。

3. 疾厄宮化忌沖交友宮或交友宮化忌沖疾厄宮:

紫微斗數所謂的沖,多數指不好、不來電、家庭負擔的意思,象徵彼此不體貼、無緣、沒有興趣。

另外,如果夫妻、事業、交友宮化忌沖命宮、疾厄宮,就很難結婚。因為夫妻宮原是正名位,也是結婚緣,統統化忌沖命,夫妻緣較薄,難以成婚。

夫妻緣是以夫妻、交友宮四化作為找尋的標準:

夫妻宮 四化星化出 祿入 遷移 交友宮 四化星化出 權入 交友

權入 父母 忌入 疾厄

科入 福德 忌入 田宅

忌入 遷移 (不能自化,才能有夫妻緣)

以上各現象,夫妻緣較明顯。

子田線就是子女宮與田宅宮,在紫微斗數中,也是桃花位、異性位,男女的緣份、關係也要參看子田線的星曜、四化星之現象。

子田線是異性緣,這條線若同時化忌沖命,一生容易交不到異性朋友。所以有人四十、五十歲了,都交不到男女朋友,是有可能的,因為他的子田線沖命宮。

姻緣天註定-夫妻宮

夫妻宮是判斷感情最重要的一個宮位,雖然感情相當複雜,須視三方四照的星系與四化星的作用,並加以配合才能論斷,但是如果將夫妻宮的星性研究透徹,把握其哩,則可奠定基礎。

夫妻宮對未婚是異性位,對已婚者是關係位,對離婚者是元配位,而子女宮則是桃花位,事業宮則是再婚位,各有屬性。所以,研判感情,首先了解夫妻宮的情形,再予以推衍論斷。

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button