Tử vi

Tử vi đẩu số kỹ xảo giáo trình

Bản dịch:

Đẩu số học tập trọng điểm

Tử vi đẩu số lịch sử cùng phát triển, đã không rõ ràng lắm, cũng không cần phải quá chú ý, toàn bộ không biết cũng không ảnh hưởng đối với tử vi nhận thức; nếu có hứng thú, gần bốn mươi năm phát triển cũng có thể ở văn hiến trong tìm được, nhưng cũng chỉ là trà dư sau khi ăn xong nói chuyện phiếm. Trọng yếu phát triển là ở hẹn hơn mười năm trước, tự tuệ tâm trai chủ tại trung quốc thời báo trên giới thiệu tử vi đẩu số sau bắt đầu đến nay, bộ này phân phát triển vô cùng cụ có giá trị, đáng giá giới thiệu cùng tham thảo, người viết lúc rảnh rỗi tướng ở phía sau giới thiệu, tên gọi hẳn là [tử vi đẩu số đi qua mười năm phát triển ─ từ chủ nghĩa duy tâm đến tâm vật hợp nhất] .

Bạn đang xem: Tử vi đẩu số kỹ xảo giáo trình

Tử vi đẩu số học tập trọng điểm, lấy người viết hôm nay lý giải, trọng điểm đại khái có thể chia làm dưới đây mấy hạng: Một là tinh diệu tính chất,

Hai là sao tứ hóa biến hóa, ba là cung vị biến hóa.

Một, tinh diệu tính chất:

Đẩu số tự đứng hàng mệnh bàn bắt đầu, ở trên mệnh bàn viết một ít đặc thù danh từ, như tử vi, thiên cơ, thái dương, cự môn, thiên phủ, hỏa tinh, văn xương… Các loại…, đều là cái gọi là tinh diệu. Đại thể nói đến, những thứ này cái gọi là tinh diệu cũng chỉ là một ít [tượng trưng ký hiệu], cũng không có nghĩa là chúng hòa thiên văn học có bất kỳ quan hệ gì, cho nên có một số người thuyết pháp nói đẩu số là dùng [hư sao], chính là đại biểu ý tứ này.

Đẩu số có người nói có hơn trăm ngôi sao, kỳ thực thường xài bất quá bốn mươi khỏa tả hữu, cái khác hơn phân nửa là đẹp mà không còn dùng được. Cái này ở phía sau biết nhắc lại.

Đẩu số ánh sao diệu tính chất là nhiều mặt tính đấy, ở mỗi cái bất đồng cung vị, không có cùng giải thích, thế nhưng bên ngoài cơ bản đặc tính chắc là sẽ không có thay đổi gì, tỷ như: Sao thiên cơ, đại biểu có linh hoạt, chạy máy, hoạt bát, suy nghĩ… Các loại đặc tính; ở cung mệnh biểu thị người này thông minh, cơ trí, linh hoạt… ; ở cung phu thê biểu thị người này cảm tình bất định, dễ dàng đứng núi này trông núi nọ; ở tài bạch chủ người này thu nhập tiền tài phương pháp nhiều mà linh hoạt… Các loại.

Tinh diệu tính chất trong muốn đặc biệt chú ý [cách cục], cách cục chính xác nào đó mấy viên sao đều nghe theo cùng một chỗ sinh ra kết quả, bên ngoài tác dụng có điểm cùng loại [phản ứng hoá học], bên ngoài tác dụng hơn nhiều đơn thuần [vật lý phản ứng] ─ chỉ ngôi sao ─ tới trọng yếu, tỷ như: Cự hỏa dương ─ chung thân dịch chết, đại biểu người này làm việc tâm tính cấp thiết kịch liệt không thích đáng, tự tìm phiền não, làm được không thể vãn hồi. Có một chút muốn đặc biệt đặc biệt chú ý, những thứ này cách cục phát sinh hiệu quả, muốn dùng sao tứ hóa dẫn động có thể xem, bằng không cũng là không có tác dụng. Ghi nhớ kỹ ghi nhớ kỹ!

Tinh diệu tính chất ký ức pháp là bát tiên quá hải, các hiển thần thông , nhưng người viết có chút tốc kí pháp, hoặc có thể giúp đại gia giúp một tay, làm ở phía sau từng cái viết ra.

Hai, sao tứ hóa biến hóa:

Sao tứ hóa tác dụng xem như là đẩu số bên trong một đại bí quyết chỗ, vô cùng trọng yếu, nhưng cùng tinh diệu tính chất quan hệ cực kỳ mật thiết. Sao tứ hóa là hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, hóa kị bốn loại đặc tính. Nói đơn giản: Hóa lộc là thuận lợi, hưởng thụ, đạt được; hóa quyền là kiên định, chấp nhất, quyền lực; hóa khoa là danh tiếng, học vấn; hóa kị là trắc trở, trở ngại, không thoải mái.

Sao tứ hóa trọng điểm ở [hóa] lên, hóa là biến thành ý tứ của, hoặc là nói tăng mạnh một phương diện khác điềm báo chi ý. Cho nên lấy cự môn nhất tinh làm thí dụ: Cự môn hóa lộc đại biểu dễ dàng từ miệng lưỡi phương diện được tài, cho nên khả năng có diễn thuyết, đi học, pháp luật cố vấn các loại sự thực tới hô ứng. Hóa quyền mà nói…, thì đại biểu nói có quyền uy, nói là làm, mọi người nghe theo các loại hiện tượng; hóa kị biểu thị nói chuyện tội nhân, nói gây nên phong ba các loại hiện tượng. Chú ý một chút, cự môn vì sao không thay đổi khoa, đây thật ra là bởi vì cự môn sớm đã vốn có khoa đặc tính: Miệng rộng người không phải là khắp nơi đều rất nổi danh sao?

Sao tứ hóa vẫn muốn cùng cung vị khiên lên trên tường thành đeo mới có thể xem sự tình, cho nên cả hai rất khó xa nhau, ghi nhớ kỹ ghi nhớ kỹ. Thậm chí chỉ từ sao tứ hóa sao hóa cùng cung vị có thể phỏng đoán một ít đại sự, cái này ở cung vị biến hóa trong sẽ nói rõ.

Gần đây có ít người đã bỏ đi hóa quyền cập hóa khoa, chỉ hái dụng hóa lộc cập hóa kị, loại người này lấy liễu vô cư sĩ làm đại biểu. Kỳ thực cái nhìn của hắn không hoàn toàn, hóa lộc hóa kị bên ngoài, hóa quyền cập hóa khoa nhưng có trọng đại nhân sinh tác dụng, không tất yếu nhất định theo nhóm người này.

Sao tứ hóa bề ngoài như: Giáp liêm phá vũ dương, ất cơ lương tử âm… Các loại là nhất định phải lưng. Sao tứ hóa sắp hàng có chút quy tắc tính, bây giờ đã bị chỉnh lý ra đến. Này bộ phận có văn hiến có thể tham khảo, như: Tử vi đẩu số hướng dẫn đọc ─ tinh diệu giải thích quyển sách, trần thế hứng, mũi nhọn nhà xuất bản, 170 trang đến 187 trang.

Ba, cung vị biến hóa:

Tử vi đẩu số mệnh bàn tổng cộng mười hai cách, nhưng có mười ba cung vị, theo thứ tự là mệnh, thân, huynh đệ, phu thê, tử nữ, tài bạch, tật ách… Các loại. Trong đó cung thân khả năng xuất hiện ở mệnh, phu thê, tài bạch, thiên di, sự nghiệp, phúc đức lục cung vị trí. Mỗi một cung vị đại biểu là là một loại phương diện hoặc là một chủng nào đó quan hệ, mà nhân sinh bị đẩu số chia làm mười hai phương diện tới tham thảo, như là cá tính, tình hữu nghị, giữa huynh đệ, ái tình, luân lý phương diện thân tình, như cha mẫu, tử nữ hoặc là như đối với tài phú quan điểm, nhân tế quan hệ truy cầu, sự nghiệp tâm mạnh yếu, hoàn cảnh sống phẩm chất, đời sống tinh thần yêu cầu… Các loại…, liền đẩu số mà nói, là nhân sinh, nhân sinh cũng bởi vậy trong tham thảo.

Bởi vì cung vị đại biểu là: Chuyện phát sinh, cho nên có thời đại bề ngoài chính là tâm tính các loại dấu hiệu. Nếu như kết hợp sao tứ hóa, sẽ có rất nhiều chuyện sản sinh, tỷ như: Nào đó một cái người bên ngoài bản mệnh cung phu thê hóa kị, nhưng đại hạn cung phu thê hóa lộc, cái này thông thường biểu thị người này dễ dàng phát sinh gặp ở ngoài, đây là khả giải nói thành đối với tình cảm quan niệm không thích đáng, nhưng lại có cơ hội có thể hưởng thụ tình yêu tư vị; nếu như người đã kết hôn, thì dễ dàng có gặp ở ngoài sản sinh; nếu như chưa kết hôn, thì dễ dàng có vứt bỏ hoặc phụ lòng hiện tượng sản sinh.

Kể trên ba người là tử vi đẩu số trọng điểm chỗ, trên thực tế ở suy tính lúc, ba người thiếu một thứ cũng không được, chỉ cần có xem một chút niệm không đúng, thì suy luận sự tình dễ dàng sản sinh lệch lạc. Thế nhưng hôm nay ngàn vạn phải hiểu, chỉ bằng vào kể trên ba người nhưng không đủ để làm ra chính xác phán đoán suy luận, bên ngoài nguyên nhân chỗ chính là ở chỗ điều kiện đưa vào, trạng thái thay vào thị dã.

Điều kiện, trạng thái thay vào là hôm nay đẩu số quan niệm cùng cổ đại đẩu số khác nhau đó chỗ. Ngàn vạn hiểu rõ trên mệnh bàn phàm là hòa người khác có quan hệ hoặc liên quan lúc, thì nhất định phải có người này tư liệu mới có thể làm hợp lý suy tính, tỷ như: Hòa người nào đó kết giao bằng hữu, nếu không có hắn ( người ) tư chất đoán, thì chúng ta không còn cách nào phỏng đoán sau đó kết giao tình huống; nếu như: Phải hiểu người ta cùng huynh đệ tỷ muội giữa cảm tình, nhất định phải đưa vào huynh đệ tỷ muội đám bọn chúng điều kiện; mà đưa vào điều kiện phương pháp, thì lại lấy [thái tuế nhập quái] pháp hữu hiệu nhất cùng chính xác. Phương pháp này là tử vân tiên sinh lần đầu lấy thư nói lên. Tử vân tiên sinh vạch: Lấy cá nhân bất đồng cầm tinh, thay vào trong mệnh bàn, căn cứ vị trí tam hợp, tinh diệu tính chất, sao tứ hóa tới đề cử cùng mệnh bàn chủ người quan hệ giữa. Cảnh này khiến đẩu số thật to hướng ra phía ngoài nhảy một bước dài, bởi vì trong cuộc sống thực tế, rất nhiều sự tình đều liên lụy tới người khác, làm đưa vào người này điều kiện về sau, xứng đáng càng chính xác phỏng đoán người ta giữa ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, cho nên giải thái tuế nhập quái pháp là đẩu số tiến hơn một bước trọng yếu kỹ xảo, ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ

Đẩu số phỏng đoán phương pháp

Đẩu số dụng để suy đoán số mạng của người, có hai loại tình huống. Một là lớn xem đấy, từ một người trọn đời phương diện bắt tay vào làm, sau đó tới mười năm vận ( đại hạn ), cuối cùng đến lưu niên ( một năm vận ). Một loại khác là được xưng là vi mô giả, lấy mỗi ngày, mỗi canh giờ phát chuyện phát sinh vì tham khảo mục tiêu. Đại thể nói đến, cả hai sử dụng phương pháp tương đồng, chỉ là tinh diệu đặc tính ứng dụng muốn khẽ biến hóa .

Bởi lớn người xem tương đối thực dụng, lại nhiều có thể giải quyết mọi người nghi ngờ trong lòng, cho nên bình thường luận mệnh nhiều lấy lớn xem làm chủ, vi mô thì đợi lớn xem quy luật đã thập phần thành thục, tự nhiên dễ như trở bàn tay.

Nếu do lớn xem tới hạ thủ, thì có thật nhiều hạng mục công việc phải thêm lấy suy nghĩ, sau đó mới năng lực phỏng đoán đến sự thật phát triển cùng quá trình cùng kết quả.

Đệ nhất bộ phần: Bản mệnh mệnh bàn

Cầm được mệnh bàn, đầu tiên là muốn xác nhận canh giờ chính xác hay không, lại đến là hiểu rõ toàn bộ mệnh bàn kết cấu, quả thực hiểu rõ tinh diệu tính chất đặc biệt, xem phải chăng tạo thành cách cục, nhìn sao tứ hóa dẫn động, cái này cùng cách cục có hay không có phát động có quan hệ.

Xem mệnh bàn bản thân, trước từ cung mệnh bắt đầu, bởi vì cung mệnh là mặt khác tất cả cung đầu mối then chốt, cung mệnh tính quyết định cách, đặc tính tướng tả hữu đối với mặt khác tất cả cung tâm tính, đây là một trọng điểm, cần chú ý.

Kế tiếp xem cung thân, bởi vì cung thân có thừa cố gắng dụng hoặc tu chỉnh tác dụng, cho nên là một cần tu chỉnh cung vị. Nơi này cần nói rõ : Tăng mạnh tác dụng là chỉ: Cung thân ở cái kia cung vị, thì này một đời người chỗ chú ý trọng điểm hay là tại cung thân vị đưa. Tỷ như: Người nào đó cung thân cùng cung phu thê trùng hợp, thì này một đời người chỗ mục tiêu theo đuổi, chủ yếu là hạnh phúc mỹ mãn cuộc sống gia đình; nếu như thân cung cùng cung thiên di trùng hợp, thì người này cả đời này mục tiêu chính là ở chỗ: Viên mãn nhân tế quan hệ hoặc có lẽ là đạt được tôn trọng của người khác cùng kính nể, vì vậy coi như mặt khác ở phương diện khác cũng không như ý, nhưng người cũng không quá mức lưu ý. Mà tu chỉnh tác dụng gồm có: Cá nhân tính cách tướng từng bước theo tuổi tác lớn lên từng bước có người cung tinh diệu đặc tính chuyển biến tới đặc tính. Tỷ như: Những người khác, kỳ mệnh cung là trống không ( không có mười bốn chủ tinh, phía sau giải thích ), nhưng cung thân có sao, thì khả năng từ lúc hơn hai mươi tuổi, cung thân tinh diệu sẽ từng bước phát sinh tác dụng.

Xem mệnh bàn ánh sao diệu đặc tính, không phải là chỉ nhìn cung mệnh bên trong có này tinh diệu, đẩu số quy tắc là ở với tam phương tứ chính toàn diện tham khảo ─ xếp vào suy nghĩ mới là. Phía dưới nói tam phương tứ chính đạo lý, tam phương là chỉ ngoại trừ cung mệnh bản cung bên ngoài, cung tài bạch cùng cung thiên di hòa sự nghiệp cung ba người trong nội cung ánh sao diệu đều là sẽ ảnh hưởng tính cách của người. Loại này quy tắc có thể dùng đẩu số hình thành một loại đặc sắc: Mười bốn khỏa chủ tinh sẽ bị đại thể chia làm mấy tổ sao đàn, tỷ như: Tử vi, thiên phủ, thiên tướng một đám, thất sát, phá quân, tham lang một đám, thiên cơ, thái âm, thiên đồng, thiên lương làm một tổ, cuối cùng là thái dương cùng cự môn thành một tổ. Trong đó tử vi, thiên phủ, thiên tướng cùng thất sát, phá quân, tham lang các loại có khả năng giúp nhau đều nghe theo, mà thiên cơ, thái âm, thiên đồng, thiên lương thì sẽ cùng thái dương, cự môn giúp nhau đều nghe theo. Nơi này biết chiếu có ý tứ là chỉ: Nào đó một ngôi sao diệu lúc xuất hiện, thì thứ ba phương gặp phải có chút tinh diệu, liền đẩu số quy tắc mà nói, đều nghe theo chỉ chính là chúng có sản sinh tác dụng khả năng. Lánh một vật là tứ chính, tiếp xúc tam phương hơn nữa kẹp tác dụng, giáp có ý tứ là chỉ cung mệnh hai bên cung vị, tiếp xúc huynh đệ tỷ muội cung cùng cha mẹ cung tác dụng. Làm có thành đôi đích tinh diệu tồn tại ở cung huynh đệ cùng phụ mẫu cung lúc, thì sẽ sinh ra tác dụng, tỷ như: Văn xương, văn khúc, một ở cung phụ mẫu, một ở cung huynh đệ, thì có thể sáng tác dụng; mặt khác như: Kiếp không, hỏa linh, giúp đỡ, lộc tồn cập hóa lộc giáp v.v. Coi là [đối với sao] .

Đại gia có thể suy tính một chút, đẩu số như vậy thiết kế có hay không có đạo lý, đạo lý ở đâu? Cung mệnh vẫn cần suy nghĩ tài bạch, thiên di, sự tình nghiệp, có lúc thậm chí suy nghĩ phụ mẫu cùng huynh đệ tác dụng, nếu tỉ mỉ suy nghĩ loại quan hệ này, thì xứng đáng hiểu rõ hơn đẩu số trong hệ thống xã hội khái niệm, nếu mà đến đây lo lắng nữa thực tế trong xã hội sinh hoạt, nhất định có thể khiến cho ngươi càng hiểu hơn cái gọi là [nhân sinh] rốt cuộc là thập sao đồ đạc. Tỷ như: Trong đẩu số cung phu thê đích tốt xấu từ: Phu thê, thiên di, sự nghiệp, phúc đức, có lúc huynh đệ cùng tử nữ cũng có tác dụng, cái này như thế nào để ý giải đâu? Đại thể có thể như sau: Một cái hôn nhân thành bại, ngoại trừ từ hôn nhân của mình quan niệm tả hữu bên ngoài ( tiếp xúc cung phu thê trong tinh diệu đặc tính ), còn có những nhân tố khác quyết định, như giữa lẫn nhau địa vị xã hội ─ tiếp xúc môn đăng hộ đối quan niệm ( cung thiên di ), nếu như sự nghiệp thành công hay không lại ảnh hưởng cuộc sống gia đình tới thành bại ( cung sự nghiệp thật xấu ), nếu như tâm linh phương diện phù hợp cùng yêu cầu hoặc là phúc khí sâu cạn cũng ảnh hưởng cảm tình cùng hôn nhân tính ổn định; cuối cùng là giữa nam nữ sinh hoạt tình dục hoặc sinh dục đời sau cùng với huynh đệ tỷ muội hoặc ở giữa bạn bè ảnh hưởng, này cũng sẽ ảnh hưởng yêu đương hoặc tình cảm thành bại. Những thứ này các loại đều cùng cảm giác chuyện hoặc hôn nhân có quan hệ, cho nên nếu lấy hiện đại thuật ngữ mà nói: Cảm tình hoặc hôn nhân, đẩu số lấy địa vị xã hội, sự nghiệp địa vị, tâm linh cảm thụ ( hưởng phúc dục vọng ), giáo dục quan điểm ( sinh hoạt tình dục ) cùng cùng thế hệ đoàn thể các loại cộng đồng ảnh hưởng. Nếu thảo luận hiện nay xã hội học gia thảo luận gia đình công năng: Luân lý đấy, tính đấy, kinh tế, xã hội, trong lòng… Các loại…, thật có hiệu quả như nhau hiệu quả, phán tỉ mỉ suy nghĩ ở giữa hàm ý mới là.

Trong tử vi đẩu số có một chút cung vị là có thể từ chính mình ý chí quyết định, có chút thì là tự nhiên quyết định. Tự nhiên người quyết định như: Huynh đệ cung, cung tử nữ, cung tật ách, cung nô bộc, cung phụ mẫu. Chính mình ý chí người quyết định: Cung phu thê, cung tài bạch, cung thiên di, sự tình nghiệp cung, cung phúc đức. Về phần mình sinh ra không còn cách nào quyết định nhưng sau lại nhưng có thể tự do ý chí quyết định là: Cung điền trạch. Ngàn vạn rồi giải: Trên mệnh bàn biểu hiện tinh diệu đặc tính các thứ, chỉ là đại biểu mệnh bàn kẻ có được đối với việc này hạng sự vật quan niệm hoặc giả nói là ý nhận thức hình thái. Cũng không cách nào theo lấy phỏng đoán cát hung, nếu muốn phỏng đoán cát hung, nhất định phải thay vào [điều kiện] mới được, tỷ như: Muốn đẩy suy đoán mệnh bàn sở hữu tất cả giả cùng huynh đệ tỷ muội đang lúc cảm giác chuyện, nhu yếu giải tất cả huynh đệ tỷ muội năm sinh ra lần, thay vào trong mệnh bàn. Đây là cái gọi là [thái tuế nhập quái pháp] .

Phụ nhớ: Thái tuế nhập quái pháp tới ứng dụng cũng không đơn giản, nhưng nguyên tắc căn bản nhưng tại này nói cho các vị: Tỷ như người ta tỷ tỷ là 57 năm lần, tuổi lần là mậu canh năm, thì lấy dụng mậu can tới lấy sao tứ hóa: Mậu tham âm hữu cơ. Lúc này nhìn tham lang hóa lộc có hay không có tiến nhập mạng của ngươi cung hoặc là cung mệnh tam hợp, cái kia chính là nói ngươi tỷ tỷ đối với ngươi trả giá phải không cầu phản hồi đấy, hoặc có lẽ là người ta tỷ tỷ đối với ngươi mới có lợi, đương nhiên người ta tỷ tỷ tham lang hóa lộc nếu như mạng ngươi cung năng lực hình thành đôi lộc tới giáp, hiệu quả đồng dạng. Một phương diện khác nếu như bên ngoài hóa kị có tiến nhập mạng của ngươi cung, thì biểu thị người cùng ngươi không dễ mới có lợi, thậm chí là người trời sinh biết gây trở ngại người ta. Còn như người ta tỷ tới cá tính thì tu lấy thân cung làm chủ, tham khảo thân cung tam phương tứ chính, vì vậy quyết định bên ngoài cá tính ─ lúc này cần phải thay vào bên ngoài mậu tham âm hữu cơ bốn sao hóa làm dụng, đồng thời cùng trong mệnh bàn đã có tới sao tứ hóa cùng nhau tham khảo.

Còn như người ta cùng 57 năm lần tỷ đang lúc ở chung tình hình thì là như thế phán định: Một, nếu như thân cung vị đưa ở mệnh bàn chủ nhân mệnh cung tam phương trên vị trí, biểu thị bên ngoài tỷ tới cá tính cùng mệnh bàn chủ nhân gần, giác dễ dàng câu thông lý giải ─ nơi này là do ở nếu xuất hiện ở tam phương lên, thì bên ngoài tinh diệu tướng đại bộ phận tương tự ─ chú ý phía trước cái gọi là sao bầy khái niệm. Hai, thảo luận mậu tham âm hữu cơ đối với trong mệnh bàn huynh đệ tỷ muội cung tác dụng, nếu hóa lộc tác dụng cường có thể chiếu, biểu thị tình cảm lẫn nhau không tệ, hóa quyền thì biểu thị huynh đệ tỷ muội đang lúc bên ngoài chi phối tính mạnh, nếu như hóa kị dẫn động thì đại biểu ở giữa cảm tình không phải như ý hoặc mặt khác chuyện bất lợi. Đây là thái tuế nhập quái pháp cơ bản khái niệm. Đương nhiên thái tuế nhập quái pháp cũng có thể suy tính đại hạn mười năm vận hoặc là lưu niên vận, nhưng có bên ngoài hạn chế, ngàn vạn nhớ kỹ, không thể một khái toàn diện bành trướng. Trên thực tế huynh đệ tỷ muội như vậy xem, phụ mẫu cũng là như vậy, thay vào cha mẹ can năm sinh quyết định, xem phụ mẫu mà chi vị trí quyết định tính cách. Nam nữ đang lúc cảm tình cũng là như vậy phỏng đoán, lão sư hoặc chỉ đạo giáo thụ cũng là như vậy, thượng cấp quan trên cũng là như thế, đồng học bằng hữu đều là như thế. Thái tuế nhập quái pháp phức tạp là hai cái cung vị đang lúc lẫn nhau ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại quan hệ ─ cái này mới chính thức là thái tuế nhập quái pháp tinh yếu chỗ, phía trước đã có chút nói tới, phía sau thì sẽ lại cẩn thận phân tích.

Lưu niên

Đang thảo luận này bộ phận trước cần trước thảo luận một cái phái vấn đề khác. Đối với mỗi một năm vận khí quan điểm, thông thường nói đến có ba loại:

Loại thứ nhất lấy lưu niên làm chủ, tiếp xúc năm nay là quý dậu năm, thì lưu niên cung mệnh ở dậu, thay vào quý can sao tứ hóa nhập tới mệnh bàn tham thảo.

Loại thứ hai là tiểu hạn phái, này phái là lợi dụng tiểu hạn đến xem, tiếp xúc năm nay bính ngọ năm lần vì hai mươi tám tuổi, tìm ra trong mệnh bàn tiểu hạn vì hai mươi tám tuổi tới cung vì cung mệnh, lấy cung mệnh lên sao tứ hóa đến xem năm nay vận khí. Loại thứ ba là giúp nhau tham chiếu xem ─ tiếp xúc lưu niên xem hoàn cảnh biến hóa, tiểu hạn xem tâm tính cải biến các loại sự tình. Hôm nay lấy người viết rất hiểu rõ, lúc này lấy lưu niên phái là chủ yếu chính thống hàng loạt, về sau học giả chỉ cần lợi dụng lưu niên pháp sẽ xảy đến chính xác không có lầm phỏng đoán sự tình, không cần đề cập đến mặt khác.

Một cái ý nghĩ: Vũ đương quyền, quyền thuật thiếu lâm đều là bác đại tinh thâm đấy, cả đời nghiên cứu cũng chưa chắc năng lực có bao nhiêu thành tựu. Nếu chỉ là vũ đương quyền học hai ba bộ, quyền thuật thiếu lâm cũng làm ba bốn bộ, muốn đả biến thiên hạ đây hoàn toàn là dọa người. Học giả không cần phải đi làm cái gì hợp tố các loại đồ đạc, là vũ đương quyền thuật cao thủ, tự nhiên cũng là thiên hạ cao thủ, đây là không cần hoài nghi. Ngày hôm nay chỗ cáo tố mọi người cũng không có phương pháp bất luận cái gì đặc biệt, không – cần phải bất luận cái gì thiên khải thức huyền nghĩ, bất luận kẻ nào đạp cái này cước bộ, sẽ có một ngày người ta biết phát hiện tại con đường của mình. Đẩu số con đường trên thực tế là càng đi càng rộng rãi hơn.

Đẩu số triết học cùng quy tắc đại gia chỉ cần có thể hiểu rõ, hồi tưởng lại, những cái được gọi là tinh diệu, tứ hóa, cung vị, đều rất dễ dàng rồi như vậy trong tâm khảm, do đó càng về sau căn bản không cần bất luận cái gì người khác bí quyết, lập tức chính là chắc hẳn phải vậy tai, theo sự tình ứng đối mệnh bàn, hoàn toàn không chê vào đâu được. Quan khắp cả đẩu số triết học khái niệm, phía sau lúc rảnh rỗi tướng lại tuyên truyền. Kỳ thực hôm nay xã hội nhân loại đối mặt chính chữa, kinh tế sinh hoạt, xã hội quần thể kết giao, người với người giữa ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại… V.v. Cùng cổ đại club gặp phải to lớn sai biệt, hơn nữa là phức tạp hơn quá trình. Thử nghĩ nếu như đẩu số là cái gọi là môn thống kê mà nói…, thì làm sao có thể tiến hành kể trên một dãy chuyện tham đòi đâu? Phán đại gia suy nghĩ thật kỹ: Môn thống kê đại gia phải chăng đem thấy quá vĩ đại rồi.

Nói rõ hơn một ít: Đẩu số là một hoàn chỉnh hệ thống, nó không chỉ có đủ để tự bào chữa, thậm chí có thể từ chính ngươi tiến hành phát triển ra bất luận cái gì bí kíp chỗ chưa đồ đạc. Như vậy nói cách khác: Đẩu số bản thân vốn có hiện đại hóa năng lực.

Nơi này nguyện ý cho đại gia một ví dụ: Một người lưu niên cung điền trạch có cự môn tọa thủ, đều nghe theo thiên cơ, văn khúc các loại sao, còn có lộc tồn cùng lưu niên lộc tồn dẫn động, thì chúng ta có thể phỏng đoán: Người này năm nay khả năng vì trong nhà thiêm mua một máy thu vào máy ghi âm loại âm hưởng. Cái này là như thế nào nhìn đâu? Rất đơn giản, cự môn là chỉ năng lực phát ra tiếng, máy móc chính là thiên máy móc sao, văn khúc là cầm kỳ thư họa, bói toán sao dễ dàng các loại tài nghệ, nhưng là đại biểu âm nhạc, mỹ thuật tạo hình, làm việc tay chân các loại…, lưu niên lộc tồn xúc động là vật phẩm, tổng hợp lại suy nghĩ, cho là âm hưởng tới loại đồ vật, nếu tăng thêm cự môn hóa quyền, thì này âm hưởng kèn đồng công suất làm không nhỏ ─ vì công suất cao giả, một cái khác khả năng đeo mặt khác nhất tịnh mua hát đệm máy móc hoặc rôm rốpOK máy móc các loại đội bay. Như vậy thử hỏi: Điện thoại trục trặc thấy thế nào? Cung điền trạch trung thiên cơ cự môn vì điện lời nói, thiên cơ hoặc cự môn hóa kị đều có thể năng lực đưa tới điện thoại trục trặc hoặc đường bộ bất ổn. Như vậy máy chữ là cái gì? Tv lại nên thập sao? Lò sóng vi-ba lại nên mấy viên sao? Đại gia suy nghĩ kỹ một chút. Bộ này phần là tinh diệu tính chất mình phát triển kết quả, nguyên tắc không phải khó, dụng tâm tiếp xúc thông, ghi nhớ kỹ ghi nhớ kỹ.

Đẩu số ánh sao diệu tính chất cùng tính chất sao ký ức pháp

Đẩu số cơ bản nhất học tập ở chỗ tinh diệu tính chất hiểu rõ, này bộ phận trên phố tác phẩm vô cùng nhiều, hiện nay đẩu số được chứ làm năm phần mười đã ngoài là thảo luận tinh diệu tính chất, nhưng là như thế nào đi ký ức, như thế nào đi tìm hiểu, cuối cùng đạt được bên trong hóa trình độ, thì đáng tiếc hiện nay trên phố chi thư tịch còn khó đạt được mục đích này, cho nên người viết nguyện lúc này lại tốn nhiều sức lực, nhằm sử dụng học giả có một toàn diện tư tưởng mạch lạc, không đến mức lâu hãm trong mê võng. Đương nhiên, ở trình bày và phân tích tinh diệu tính chất trước cần đối với đẩu số ánh sao diệu có một chút cơ bản khái niệm mới được.

Một, thực tế hữu dụng tinh diệu có bao nhiêu?

Trong đẩu số chủ yếu phân nam bắc đẩu, tử vi, thiên cơ, thái dương, vũ khúc, thiên đồng, liêm trinh, thiên phủ, thái âm, tham lang, cự môn, thiên tướng, thiên lương, thất sát, phá quân, tổng cộng mười bốn chủ tinh; có…khác sáu cát tinh: Văn xương, văn khúc, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt; cùng với lục sát sao: Hỏa tinh, linh tinh, địa kiếp, địa không, kình dương, đà la. Mặt khác chính là chút trợ giúp sao: Lộc tồn, thiên mã, thiên khốc thiên hư, hồng loan thiên hỉ, thiên hình, thiên diêu, hàm trì, mui xe, cô thần, quả tú… Các loại. Trên thực tế cần cộng thêm sao tứ hóa: Hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, hóa kị. Đại thể mà nói: Chủ tinh mười bốn tăng thêm sáu cát lục sát, tứ hóa, lộc tồn, thiên mã các loại…, nói thật ra, khoảng chừng hơn 30 khỏa tả hữu, lại thiên mã phía dưới ngôi sao muốn theo chủ tinh nhi động, không có phán định cát hung thượng sai dị không lớn, cho nên học giả có thể tự do tuyển trạch cần thiết tinh diệu, bao nhiêu cũng không phải là rất tất yếu.

Hai, tinh diệu sắp hàng quy tắc

Đẩu số thiết kế lúc, tinh diệu đang lúc vốn có có chút quy tắc, không phải là mặc cho ý an bài, tỷ như: Sao tử vi bên cạnh liền nhất định phải là sao thiên cơ, sao tử vi ở cung mệnh, thì cung tài bạch nhất định là sao vũ khúc, cung sự nghiệp nhất định là sao liêm trinh; mà thiên phủ sao ở cung mệnh, thì cung sự nghiệp nhất định là thiên tướng, cung thiên di nhất định có sao thất sát, lại cung phu thê nhất định có sao phá quân. Cũng bởi vì những thứ này sắp hàng thiết kế, đưa tới đẩu số ánh sao diệu trên thực tế là sao đàn hệ liệt: Tử vi, vũ khúc, liêm trinh, thiên phủ, thiên tướng làm một tổ, tham lang, thất sát, phá quân làm một tổ, thiên cơ, thiên đồng, thái âm, thiên lương làm một tổ, thái dương, cự môn làm một tổ, ở trong đó tổ 1 hòa tổ 2 rất dễ dàng lẫn nhau đồng cung có thể chiếu, sau đó hai tổ thì cũng có lẫn nhau đều nghe theo tình hình. Cái này có thể từ số học trên kỹ xảo để giải thích, bởi vì nếu lấy cung mệnh thiết kế làm một, cung huynh đệ vì 2h, thì tử vi ở cung mệnh làm một, sao vũ khúc ở ngũ vì cung tài bạch, sao liêm trinh ở cửu vì cung sự nghiệp, mà sao thiên cơ ở cung huynh đệ vì hai, thái dương tinh tại tử nữ cung vì bốn, thiên đồng ở cung tật ách vì sáu.

Thiên phủ tinh vị trí bởi vì theo sao tử vi mà thay đổi, bên ngoài xuất hiện vị trí sẽ chỉ ở một, ba, ngũ, bảy, cửu, 11 đẳng cung một trong. Vì vậy thiên phủ sao làm một sao, thiên tướng sao vì cửu, sao phá quân vì ba, tham lang tinh là mười một, thái âm tinh là mười hai, cự môn sao là mười, thiên lương sao thì là ở tám, vì vậy số lẻ cùng số lẻ mới có đều nghe theo khả năng, số chẵn thì hòa số chẵn đều nghe theo, cái này tức là tinh diệu cơ bản sao đàn tách ra nguyên nhân. Đạo lý kia phán học giả hiểu rõ nhận tới.

Ba, mạnh yếu vấn đề

Tinh diệu đặc tính trong có một vô cùng trọng yếu quan niệm: Cái kia chính là cường hoặc yếu đích vấn đề. Đẩu số phỏng đoán lúc, mạnh yếu vấn đề đặc biệt trọng yếu, đẩu số cổ truyền thuyết pháp vẫn cường điệu loại này quan niệm trọng yếu, nhưng hôm nay học giả nhiều cảm thấy mê hoặc khó có thể nắm giữ mà buông tha, kỳ thực chủ ý này có mấy người nguyên tắc quyết định.

(một) đại tinh càng nhiều đều nghe theo càng mạnh:

Tinh diệu càng nhiều đều nghe theo, tỷ như tử vi thất sát ở hợi cung, tam phương đều nghe theo thiên phủ, vũ khúc, tham lang, liêm trinh, phá quân các loại sao, về khí thế tự nhiên so với cung vô chính diệu ─ bên trong vô chính diệu giả vì cường. Lệ như đồng dạng tử vi thất sát ở hợi, mà cung mệnh tại tí cung được gọi là đồng loạt. Cung mệnh cường giả biểu thị chủ kiến mạnh, gặp chuyện có chủ trương, không phải là biết nước chảy bèo trôi giả, không có [nhân tại giang hồ thân bất do kỷ] cảm giác. Cung mệnh cường giả giác năng chủ khống, nắm giữ chính mình.

(hai) cách cục hình thành giả khá mạnh:

Cách cục phát sinh giống như phản ứng hoá học, tinh diệu giữa sắp hàng kỳ thực chỉ là vật lý phản ứng, phản ứng hoá học sinh ra hiệu quả lớn xa hơn vật lý phản ứng, cho nên cách cục có phát động giả khá mạnh ─ nhưng tu chú ý, cách cục phát động lấy sao tứ hóa dẫn động giả hữu hiệu nhất.

Tỷ như: Vũ khúc hỏa tinh vì quả tú, nếu không gặp vũ khúc hóa kị, thì bên ngoài quả tú tới tính không hiện lấy; cự môn hỏa tinh kình dương ba sao đều nghe theo, không phải gặp hóa kị thì chủ nói mạnh mẽ, dám nói, thường vì mọi người ý kiến thủ lĩnh, nhưng cự môn một hóa kị, thì lập tức chuyển biến cách nói sẵn có lời nói chanh chua, mỗi ngày nghi thần nghi quỷ, không tín nhiệm người khác, yêu thiêu khuyết điểm, nhìn khắp nơi người không vừa mắt, mắng người đến như mắng con cái, chưa đủ nghiền không ngừng… .

(ba) miếu vượng lợi hãm bề ngoài làm dụng:

Đến nay ngày, miếu vượng lợi hãm bề ngoài quy tắc rốt cuộc là cái gì? Tựa hồ không có người năng lực hoàn toàn giải thích. Có người chủ trương là cái gọi là Âm Dương Ngũ Hành sinh khắc tác dụng, tỷ như nói: Sao tử vi chúc thổ, ở ngọ cung, bởi vì ngọ cung thuộc hỏa, ngũ hành quy tắc trong hỏa sinh thổ, vì vậy sao tử vi ở ngọ cung vi nhập miếu; thế nhưng không phù hợp loại này quy tắc tình hình cũng không ít, cho nên phe cải cách đối với miếu vượng lợi hãm bề ngoài cũng không tin, cực đoan giả như liễu vô cư sĩ lên tiếng xưng: Tinh diệu đang lúc tới sắp hàng chỉ có giúp nhau đều nghe theo tác dụng, hoàn toàn không đề cập tới tinh diệu giữa mạnh yếu. Thế nhưng cổ truyện phái như tử vân giả thì vẫn cường điệu miếu vượng lợi hãm làm dụng, bởi vì … này tốt mới có thể giải thích các loại sắp hàng giữa giúp nhau sai biệt. Học giả có thể chính mình suy nghĩ.

Miếu vượng lợi hãm bề ngoài là tướng các loại tinh diệu mạnh yếu bề ngoài hàng một loại bề ngoài, miếu vượng biểu thị tinh diệu độ sáng lớn nhất, tối cường, ưu điểm có thể đầy đủ biểu hiện, mà rơi hãm thì là chỉ tinh diệu độ sáng đều không có, ưu điểm không còn cách nào biểu hiện, khuyết điểm bình thường bên ngoài hiện tại. Mặt khác lấy người viết rất hiểu rõ: [miếu] ý chỉ cao thượng chi ý, biểu hiện là ngoại lai tính chất đặc biệt, vì vậy bên ngoài tinh diệu đặc trưng đủ để khiến người cảm thụ được. [hãm] có ý tứ là lõm xuống khu vực, đại biểu là thấp kém, âm u, không quang minh hoặc là nói không ra hồn, như vậy nói cách khác hãm là bị vội vả dung nạp ngoại lai đồ đạc, hoặc là chủ động hấp thụ ngoại tại sự vật, vì vậy lạc hãm cùng tự ý của ta gần, cũng tức là chuyện dễ dàng để ở trong lòng không muốn bày tỏ có quan hệ. Phán học giả lĩnh ngộ, triều đình phía trên, chỉ cao đàm luận lên được thai diện sự tình, ít nhất là đại sự.

Bốn, tinh diệu cùng cung vị đang lúc làm dụng

Cổ truyền đẩu số đối với tinh diệu đặc tính, hội nghị thường kỳ có cường điệu đặc biệt thích hợp với có chút cung vị, ở trong cổ thư ví dụ như: Thiên cơ vì huynh đệ chủ, liêm trinh làm quan lộc chủ, thái âm vì tài bạch chủ, vũ khúc vì tài bạch chủ, thiên phủ vì tài bạch điền trạch chủ các loại. Kỳ thực đây là chỉ nói ngôi sao này diệu tới tính chất đặc biệt dễ dàng này cung phát huy, như: Thiên cơ đại biểu hiền lành, ở cung huynh đệ chủ giữa huynh đệ cảm giác chuyện hòa hợp ở chung; liêm trinh chủ chăm chú tẫn trách, trung tâm một lòng, ở cung sự nghiệp trên thì là đối với sự nghiệp toàn lực ứng phó… . Bởi vì tinh diệu đặc tính phù hợp cung vị đặc trưng, vì vậy bên ngoài tác dụng khá lớn. Tỷ như: Thiên cơ có chủ gia sự tác dụng, trước mặt chiếu cung điền trạch lúc, nếu thiên cơ hội hợp hóa kị, thì chủ nhà sự tình khiến cho loạn thất bát tao, nội vụ không phải vào quỹ đạo. Này bộ phận phán học giả suy nghĩ sâu xa.

Kế tiếp người viết tướng nói cho đại gia như thế nào ký ức trong đẩu số tinh diệu tính chất đặc biệt, phương diện này người viết chỉ muốn cá nhân kinh nghiệm cáo tri:

〈 văn tự học mình mở rộng pháp 〉

Ở trên là có ý gì đâu? Văn tự học là lợi dụng văn tự ngôn ngữ tạo từ phương diện kỹ xảo, làm cho chính ngươi giải thể biết cùng lĩnh ngộ tinh diệu cơ bản đặc tính. Người viết nguyện vì mọi người nêu ví dụ:

Sao tử vi: Chúng ta có thể dùng [tự] tới tiến hành mình khuếch tán pháp.

Cái kia chính là nói dụng một cái tạo từ trong đựng [tự] cái chữ này lại lý giải tử vi hàm ý. Tỷ như: Tự chế một từ. Sao tử vi ở cung mệnh người, sĩ diện hảo, vì vậy không muốn làm một ít thoạt nhìn không phù hợp thân phận mình sự tình, vì vậy thông thường có vẻ ổn trọng tự chế, không tùy ý nổi giận hoặc biểu đạt tình cảm của mình, cho nên [tự chế] là một hình dung tử vi hình dung từ. Những thứ khác hình dung từ hoặc danh từ chỉ cần có cái [tự] chữ đích đương nhiên cũng áp dụng. Tỷ như: Mình, tự tôn, tự trọng, tự cho là đúng, tự đại, khoe khoang, vì tư lợi, mình bành trướng, mình nói khoác, khoe khoang, tự cao rất cao, mình mong đợi, hối hận, tự buồn bã hối tiếc, tự xưng tự đề cử, mình làm trung tâm… Các loại. Thông thường thiên hướng mặt trái giả phần lớn là sát tinh đều nghe theo đến, nếu không phải đều nghe theo đến tả phụ hữu bật thì là chí lớn nhưng tài mọn hình dung từ, nếu như gặp hóa kị vậy thì càng hỏng bét dùng từ rồi.

Lại cử đồng loạt: Sao thiên cơ, chúng ta hay dùng [máy móc] chữ tới xâu chuỗi.

Chạy máy, cơ linh, động cơ, động linh cơ một cái, gặp thời ứng biến, nhạy bén, cơ mưu, máy móc linh, đầu cơ (hợp ý), cơ hội, xảo trá, thần cơ diệu toán, cơ khí, máy móc, xe máy, máy bay, máy tính… . Cho nên văn khúc thêm cự môn thêm thiên cơ thêm lộc tồn đều nghe theo là âm hưởng, thiên cơ thêm cự môn là điện thoại, văn xương thêm thiên cơ là máy chữ, văn khúc thêm thiên cơ là… . Linh tinh, địa không thêm thiên cơ có thể là lò sóng vi-ba các loại.

Mặt khác lại vì mọi người cử một ít ví dụ: Như sao phá quân có thể dùng [kỳ] chữ tới biểu hiện.

Kỳ quái, ngạc nhiên, kỳ mà tính, kỳ nhân, đặc biệt, kì binh, kỳ tích, thắng vì đánh bất ngờ, ly kỳ cổ quái, kỳ nhân chuyện lạ … .

Phá quân ở mệnh của người, hành vi thông thường khó có thể dự đoán, ý niệm toàn bộ trong một ý nghĩ, lấy thường nhân góc độ đến xem, dụng một cái chữ kỳ là có chút thích hợp. Phá quân ở mệnh của người bởi vì không coi trọng xã hội cố hữu tập tục cùng hoạt động quy tắc, cho nên vui giận toàn bộ từ chính mình yêu thích, cho nên làm người cùng làm sự tình thường có biến hóa lớn sản sinh.

Lại vì mọi người cử một cái ví dụ: Thiên lương sao, có thể dùng [lão] chữ tới phát triển.

Lão nhân, vẻ người lớn, lão thành, thành thật, lão * lớn hoạt, lão đại tác phong, cậy già lên mặt, kính lão tôn hiền, đa mưu túc trí, lão luyện, già mà không kính, lão bất tu, già mà hồ đồ, người bảo thủ, lão bất tử… .

Thiên lương ngôi sao này diệu vốn có [lão] khí, cho nên không thấu đáo biến hóa tính, thường là kiên cường, cố chấp, kiên quyết… Các loại đặc tính, nếu như trong nội tâm tiếp thu có chút quan niệm ( có thể là tốt, sáng suốt, cũng có thể là không tốt, ích kỷ hoặc đứng hàng ý nghĩ của hắn ), thường liền tiếp thu có chút quan niệm ( có thể là tốt, sáng suốt, cũng có thể là không tốt, ích kỷ hoặc đứng hàng ý nghĩ của hắn ), thường vẫn ôm chặt tại trong lòng, cho nên khác biệt tất cả những ý nghĩ này lên, nếu gặp sát tinh, phần lớn là thiên hướng mặt trái thuyết pháp; nếu cát tinh đều nghe theo, lại có chính diện biểu hiện. Tỷ như: Đa mưu túc trí thông thường có thể dùng thiên cơ, thiên lương, đều nghe theo xương, uốn khúc để hình dung. Nếu như lão * lớn hoạt thì nhiều cần tạm biệt chiếu kình dương, đà la. Tỷ như: Thành thật có thể dùng thiên lương thêm giúp đỡ mà cấu thành.

Kể trên thuyết pháp, mục đích ở chỗ sử dụng đại gia đầy đủ hiểu rõ một chút tinh diệu đặc tính, văn tự học mở rộng pháp, học giả có thể chính mình đi thể hội cái chữ kia có thể đại biểu viên kia tinh diệu tới đặc tính, tin tưởng ngươi nghĩ ra được, ngươi đối với tính chất sao rất hiểu rõ sẽ tiến thêm một tầng.

〈 Âm Dương Ngũ Hành ký ức pháp 〉

Mỗi khỏa đẩu số tinh diệu đều là vốn có bên ngoài Âm Dương Ngũ Hành, cái này cũng có thể dùng đến ký ức đặc tính của nó. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là đại gia phải hiểu ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ ý nghĩa cùng âm dương khác biệt, hiện nay này bộ phận phúc canh cùng trần thế hứng đều có tốt trình bày và phân tích, đại gia có thể tham khảo. Nơi này đại gia có thể ở sau này tỉ mỉ suy nghĩ một ít tinh diệu đang lúc với nhau sai biệt chỗ. Tỷ như thuộc mộc đích thiên cơ tinh hòa thuộc mộc nước tham lang đang lúc sai biệt ở đâu? Cùng thuộc đất sao tử vi hòa thiên lương sao khác biệt ở đâu? Cùng thuộc thủy cự môn, thiên đồng, phá quân khác biệt ở đâu? Đương nhiên những thứ này tinh diệu lại mỗi người có cái gọi là âm dương, thông thường nói đến dương đại biểu lộ rõ tính lộ ra ngoài, có thể biểu hiện; âm đại biểu thầm nội tại, tích trữ ở trong nội tâm.

Ngũ hành đặc trưng, kim đại biểu lợi hại, quả quyết; mộc đại biểu suy nghĩ, quan sát; thủy đại biểu thân cận, hiền lành; hỏa đại biểu nhiệt liệt, lễ nghi; thổ đại biểu là trầm trọng cùng bao dung tính. Hơn nữa âm dương phân rõ, cho nên tính chất sao trên có sai biệt; nhưng chú ý một chút, ngũ hành chỉ có năm, âm dương chỉ có hai chủng tuyển trạch, tổng cộng mới mười cái tổ hợp, nhưng đẩu số chủ tinh chung mười bốn khỏa, cho nên chỉ dựa vào Âm Dương Ngũ Hành tới ký ức tính chất sao cũng không đầy đủ, lại dễ dàng có lẫn nhau không phân rõ trạng thái. Như phá quân là âm thủy, thái âm cũng là âm thủy, cự môn cũng là âm thủy, ba người khác biệt ở đâu? Thiên đồng là dương thủy, thiên tướng cũng là dương thủy, khác biệt ở đâu? Đây là chỉ dựa vào Âm Dương Ngũ Hành nhớ tính chất sao khuyết điểm chỗ.

Ngũ hành tương sinh tương khắc ở đẩu số lên ứng dụng đến cùng như thế nào? Đối với đẩu số phe cải cách mà nói, căn bản không thừa nhận tính chất sao vốn có ngũ hành, chớ đừng nhắc tới những thứ này ngũ hành đang lúc sẽ có gọi là tương sinh hoặc tương khắc sự tình sản sinh. Nhưng ở đẩu số cổ truyện cử đi tinh diệu ngũ hành lại cụ có hiệu quả nhất định, này bộ phận người mới học không ngại trước tùy giản nhập phồn, trước tạm thời tiếp thu phe cải cách thuyết pháp, làm trình độ sau khi tăng lên lại suy nghĩ tinh diệu ngũ hành. Bởi vì tinh diệu ngũ hành hòa tật ách tới sản sinh cụ có quan hệ, nhưng đẩu số luận tật ách hiện nay nhưng đeo tương đương khó khăn bộ phận.

〈 tinh diệu giai cấp rất hiểu rõ 〉

Đẩu số mười bốn khỏa chủ tinh, sáu cát lục sát các loại có một đặc trưng, trước đây học giả nhiều chưa chú ý, cái kia chính là tử vi đẩu số tinh tinh diệu bản thân cũng chia giai cấp, dường như xã hội giai cấp phân bố bình thường.

Lấy đẩu số hệ thống đến xem: Tử vi, thiên phủ là cao giai nhất cấp, tương đương với xã hội thủ lĩnh giai cấp; tại hạ tới như thiên tướng, vũ khúc, liêm trinh là thuộc về lần cao giai cấp, trên xã hội đám người này làm chủ giai cấp; kế tiếp là cơ nguyệt đồng lương các loại…, bình thường thuộc về bậc trung đẳng cấp, dân đi làm; càng phía dưới là sát phá lang chi lưu thuộc cấp thấp nhất tầng, là người buôn bán nhỏ giả. Đây là cổ phú cổ quyết trong chỗ một cường điệu đến đâu trọng điểm; mặc dù nói cận đại xã hội chuyển biến rất nhanh, thế nhưng kể trên hiện tượng tựa hồ nhưng không có trọng đại sai biệt. Ngày hôm nay chúng ta nhìn nhiều đến ngồi mercedes xe, lại chân mang giày vải, tới tay treo mãn thiên tinh, mà hướng ngoài của sổ xe thổ cây cau nước gia hỏa; kỳ thực loại người này ở đẩu số nhìn lại, vẫn là người buôn bán nhỏ thức cá tính. Tài phú cùng quyền thế đối với cá nhân cá tính tu chỉnh tác dụng, thông thường ngược lại không kịp thất bại cùng khốn đốn. Mọi người khỏe tốt lĩnh hội đẩu số hàm ý, tự nhiên đối với nhân sinh có một loại khác quan điểm.

Sáu cát tinh thông thường nói đến là lên trên giai cấp cố gắng trợ lực, mà lục sát thì là khiến người đi xuống dưới đẳng cấp lưu động động lực; lộc, quyền, khoa là lên cao, mà kị thì là xuống. Những điều này đều là cổ truyện đẩu số yếu quyết, nhưng ngày hôm nay bởi xã hội văn hóa từng bước sản sinh biến hóa, cho nên cổ đại cho rằng tốt, hôm nay tới xem có thể chẳng qua là phổ thông; một ít cổ đại cho rằng kém, ngược lại ở vật chất cùng về tinh thần đều trội hơn người phía trước. Cho nên hôm nay tới xem: Sát phá lang khả năng ngược lại so với tử vi thiên phủ giả thành tựu lớn, cự môn ở vật chất cùng về tinh thần đều trội hơn người phía trước. Cho nên hôm nay tới xem: Sát phá lang khả năng ngược lại so với tử vi thiên phủ giả thành tựu lớn, cự môn ở mệnh giả khả năng phát triển trái ngược thiên đồng giả tương đối xài được.

Tỷ như: Cổ phú cho rằng mệnh gặp địa kiếp địa không vì đặc biệt, nhưng thông thường nói đến, trúng mục tiêu có kiếp không, bên ngoài đối với con số lực lĩnh ngộ hoặc không gian suy nghĩ lực nhiều tốt hơn, đối với số học vật lý các loại cần trừu tượng suy tính ngành học ngược lại có giác biểu hiện xuất sắc. Nếu đang cầu xin chức phương diện, gặp kiếp không trái lại thích hợp phục vụ trí kho hoặc sáng ý điểm quan trọng(giọt) khởi nguồn, cái này hòa sách cổ theo như lời lớn khác nhiều rồi. Quốc phụ tôn trung núi tiên sinh, trúng mục tiêu thì có địa không nhất tinh, cho nên hắn có thể nghĩ ra chủ nghĩa tam dân, thực nghiệp kế hoạch… Các thứ. Cho nên đại gia phải hiểu tính chất sao không nên có cát hung, cát hung là đối với nhà hoàn cảnh mà nói, tôn văn lúc tuổi còn trẻ được người xưng là [tôn đại pháo], người nào sẽ nghĩ tới những vật kia thật có thể cứu trung quốc đâu?

Nguyên bản viết những vật này, đến vậy có lẽ bắt đầu động thủ viết xuống mười bốn chủ tinh, sáu cát, lục sát sao… Các loại mỗi người hàm ý cùng tính chất sao, nhưng người viết nhận thức vì mọi người có thể ở phía trước ta chỗ nói chư thư ở bên trong lấy được khái niệm, người viết lúc này không muốn lãng phí mọi người thời gian, nguyện ý viết xuống một ít cá biệt tâm đắc, làm cho đại gia có càng nhiều lĩnh hội cùng hiểu rõ.

Tử vi: Chính là hoàng đế, hồi tưởng một chút lịch sử.

Thiên cơ: Văn tự học khuếch tán pháp là vô cùng hữu dụng.

Thái dương: Nhiệt tình phóng khoáng, chủ động thế nhưng lạc hãm trái lại chủ vì tư lợi.

Vũ khúc: Quả đoán, cương trực. Truy cầu tài phú.

Thiên đồng: Con cái vậy cá tính, mở đầu tốt đẹp, kết thúc tốt đẹp.

Liêm trinh: Liêm khiết trung trinh, chăm chú phụ trách, mình yêu cầu cao.

Thiên phủ: Đầy hứa hẹn có thủ.

Thái âm: Ôn nhu đa tình.

Tham lang: Vật chất dục vọng mạnh, nhân tế quan hệ tốt ─ tửu sắc tài vận nhân sinh.

Tham lang: Vật chất dục vọng mạnh, nhân tế quan hệ tốt ─ tửu sắc tài vận nhân sinh.

Cự môn: Thanh âm hóa khuynh hướng cùng sầu lo bất an cá tính.

Thiên tướng: Cẩn thận cùng chú trọng bề ngoài cùng hình tượng.

Thiên lương: Chú trọng luân lý quan hệ hoặc là tôn giáo suy nghĩ.

Thất sát: Lý hướng giới tính. Chăm chú tẫn trách, thành khẩn thật sự, tiến bộ dũng mãnh, chiến đấu hăng hái không ngừng.

Tướng quân thị dã, trí, tin, nhân, dũng, nghiêm.

Phá quân: Biến hóa mười phần, thiên kì bách quái.

Văn xương: Chính thống học thuật: Quốc văn, tiếng anh, toán học.

Văn khúc: Tài nghệ: Cầm kỳ thư họa, bói toán sao dễ dàng, âm nhạc mỹ thuật tạo hình.

Giúp đỡ: Hảo bằng hữu: Tiếp nhận, dễ dàng tha thứ, bao dung, thân cận, hợp tác.

Khôi việt: Khí chất, quý nhân.

Hỏa linh: Hừng hực, nóng nảy là hỏa tinh; lớn mật tiếp tục là linh tinh.

Dương đà: Kình dương là dao găm, có thể sát nhân cũng có thể giết chính mình. Đà la là tại chỗ đảo quanh, do dự.

Kiếp không: Là theo chân cảm giác đi, cảm giác thứ nhất, mặt khác nói sau.

Lộc tồn: Vốn là tay cầm cơ bản lợi thế, có thể công có thể thủ, đồ đạc cũng.

Thiên mã: Chính là chạy tới chạy lui, hiếu động không ổn định.

Lộc (hóa): Thuận lợi, hưởng thụ, sảng khoái, đạt được.

Quyền (hóa): Kiên định, chấp nhất, yêu cầu, cố định.

Khoa (hóa): Danh dự, học thuật, hư vinh.

Kị (hóa): Trở ngại, không phải thuận lợi, biến hóa, hủy diệt, khổ cực.

Lại tiếp sau đó, có lẽ lại vì mọi người cử một ít thực tế ví dụ, thế nhưng người viết tự nhận là công lực cũng không cùng tử vân đại sư, viết loại này văn vẻ cũng không cần thiết so với tử vân đại sư đến thật tốt, hơn nữa cái này cho phép nhiều phương diện người viết là không dám lỗ mãng, nguyện ý về sau lúc rảnh rỗi lại hoàn thành này bộ phận. Mời các vị cầm được này giáo trình tha thứ.

Cái khác coi là đại hạn thời gian phải chú ý là [ngay cả] quan niệm, nếu như một cái cung vị liên tục ba mươi năm bị hóa lộc đánh tới, thì không nghi có đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cùng thêm gấm thêm hoa tác dụng; nếu là một cung vị liên tục ba mươi năm bị hóa kị đánh tới, thì nguyên bản vô cùng kiên cố tốt đẹp chính là cung vị cũng sẽ từng bước bị tàn phá phá hư đến cùng. Vì vậy cung vị quá mức sợ ngay cả kị tác dụng, nếu ở thân tình cung vị phương diện, thì dễ nhất gây hoạ, như liên tục ba mươi năm cung phu thê bị kị đánh tới ( tam hợp cũng, giáp cung làm dụng cũng ), thì rất dễ dàng ở người thứ hai đại hạn trong sản sinh tai họa.

Đương nhiên quả thực quá trình cần điều kiện đưa vào cú pháp mới được. Kể trên liên tác dụng, ngay cả quyền, liên khoa cũng có tương đương làm dụng. Ngay cả quyền có khiến người quyền uy, bá đạo tác dụng; liên khoa cuối cùng là hư danh nói chơi, có tiếng không có miếng các loại. Loại này liên tác dụng, đặc biệt dễ dàng ở căn nguyên bốn cái cung vị phát sinh, đây là bởi vì đẩu số ở an bài mệnh bàn lúc thiết kế nguyên nhân, dần cung mão cung đại hạn thiên can hòa tử cung cùng mão cung tương đồng nguyên nhân. Vì vậy bính đinh, mậu kỉ, canh tân đợi lát nữa có ngay cả lộc tình hình, đây là bởi vì sao đàn đang lúc lẫn nhau đều nghe theo nguyên nhân, mà giáp ất, nhâm quý dễ dàng có ngay cả kị tác dụng, bởi vì giáp ất theo thứ tự là thái dương thái âm hóa kị, nhâm quý là vũ khúc, tham lang hóa kị, đại thể dễ dàng lẫn nhau đều nghe theo thị dã! Tiểu tâm tiểu tâm.

Các vị đối với nhân sự, hi vọng có chút rất căn bản khái niệm thời gian. Ý tứ của những lời này nói là: Nhân loại gặp được các loại các loại bất đồng sự tình, tuyệt đối không thể lấy đồng loại tâm tính đến đối đãi, nếu lại cẩn thận hơn nói rõ thì là: Nhân sinh có một số việc là cả đời sự tình, có chút bất quá là mười năm, 20 năm chuyện, có chút bất quá là ba năm, năm thứ năm, thậm chí một năm rưỡi nữa sự tình. Ta vì sao nói như vậy đâu? Bởi vì … này dính đến đẩu số thực tế phỏng đoán lúc ứng dụng quy tắc, cái này cũng dính đến cái gọi là đẩu số hiện đại hóa nỗ lực, đại gia không nên tùy tiện quên đi qua.

Thời gian quan niệm đối với đẩu số hệ thống là vô cùng trọng yếu, cũng là đang xây lập khoa học hóa vận mệnh phỏng đoán trên quan trọng nhất từng bước. Như trên chỗ đề cập: Có một số việc là trọn đời tính đấy, tỷ như cha mẹ của ngươi, huynh đệ tỷ muội, con gái của ngươi, thân thể của ngươi thể chất… Các loại sự tình, trọn đời chỉ có thể phát sinh một lần giả, một khi bị [định vị] tắc vô pháp cải biến cực lớn. Phụ thân của ngươi là 23 năm lần thuộc giáp năm tuất lần, vậy vị trí của hắn ngay tại tuất cung, dẫn vào tứ hóa giáp liêm phá vũ dương, để suy đoán một sự tình. Con của ngươi là quý dậu năm ( dân quốc 82 năm ) sinh, thì vị trí của hắn ở người ta lưu niên cung tử nữ, cũng lấy quý phá lớn âm tham đến xem.

( nơi này có tranh luận, vì sao không nhìn dậu cung mà xem ngọ cung đâu? Bên này liên lụy tới một cái suy luận vấn đề, từ người ta quyết định ─ ở người ta trên mệnh bàn tìm được quan hệ liền y mệnh bàn chỉ thị, không phải là mạng ngươi bàn có khả năng kẻ cung cấp thì dựa vào thái tuế nhập quái pháp. Chỉ căn cứ ngươi lúc sinh ra đời, tuyệt đối không còn cách nào xác định phụ thân của ngươi là 23 năm lần, mẫu thân là hai mươi tám năm lần, có lưỡng người ca ca, một người muội muội tất cả là bao nhiêu năm thứ giả. Nếu có năng lực phỏng đoán giả, thì bên ngoài suy nghĩ không chỉ là ngày sinh tháng đẻ tai, đó là có một chút mạch suy nghĩ quá trình cũng chưa hoàn toàn cáo tri. )

Lại đến là cái gọi là mười năm, 20 năm chuyện, loại này ví dụ như ở cảm tình hôn nhân trên hoặc là sự nghiệp tuyển trạch lên, hoặc là phòng ốc ở ở thượng đẳng đều là trong đời thông thường giả. Đang suy nghĩ kể trên sự kiện lúc, đại hạn cung vị liền vô cùng trọng yếu, đương nhiên cái gọi là [định vị] càng phải cẩn thận tự định giá. Tỷ như: Vốn trong mệnh bàn cung điền trạch tốt, thế nhưng đại hạn cung điền trạch cực kém, lúc này phải suy nghĩ một chút, nếu người này không sai trong vòng mười năm mua phòng ốc, thì nhà cát hung ứng với rơi tại tiên thiên bản mệnh cung điền trạch nhìn lên, thế nhưng đại hạn cung điền trạch yếu là chỉ khả năng cần cho vay các loại thủ tục. Còn như ngắn hạn chuyện, như học ở trường, hôn nhân cảm tình, cầu chức… Các loại cũng có thể là ba năm năm năm liền từ phát sinh đến kết thúc, thậm chí trong vòng một năm tiếp xúc đi một hồi sinh chết đâu! Ngắn hạn chuyện, lưu niên biến hóa rất trọng yếu, nhiều lắm tham khảo một chút đại hạn tình hình. Còn như lưu nguyệt cũng là như vậy xem.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

斗数学习的重点

紫微斗数的历史及其发展, 已经不甚清楚, 也无须太注意, 全不知道也不影响对紫微的认识;若有兴趣, 近四十年的发展倒可在文献中找到, 但也只是茶馀饭后的聊天. 重要的发展是在约十多年前, 自慧心斋主在中国时报上介绍紫微斗数后开始至今, 这部份的发展十分具有价值, 值得介绍及探讨, 笔者有空将在后面介绍, 名称应该是 [紫微斗数过去十年的发展─从唯心论到心物合一] .

紫微斗数学习的重点, 以笔者今日的理解, 重点大概可以分成下列几项: 一是星曜性质,

二是四化星的变化, 三是宫位的变化.

一, 星曜性质:

斗数自排命盘开始, 在命盘上所写的一些特殊名词, 如紫微, 天机, 太阳, 巨门, 天府, 火星, 文昌…等, 都是所谓的星曜. 大致说来, 这些所谓星曜都只是一些 [象徵符号], 并不代表它们和天文学有任何关系, 所以有一些人的说法说斗数是用 [虚星], 就是代表这个意思.

斗数据说有百多颗星, 其实常用的不过四十颗左右, 其它多半是好看而不中用. 这在后面会再提.

斗数的星曜性质是多面性的, 在每个不同宫位, 有不同解释, 但是其基本特性是不会有什么变化, 例如: 天机星, 代表有灵活, 机动, 活泼, 思虑…等特性;在命宫表示此人聪明, 机智, 灵活…;在夫妻宫表示此人感情不定, 易见异思迁;在财帛主此人进财门路多而灵活…等.

星曜性质中要特别注意 [格局], 格局是某几颗星会照在一起所生的结果, 其作用有点类似 [化学反应], 其作用远比单纯的 [物理反应] ─单颗星─来得重要, 例如: 巨火羊─终身绎死, 代表此人做事心态急切激烈不当, 自寻烦恼, 搞到不可收拾. 有一点要特别特别注意, 这些格局的发生效果, 要以四化星引动才算, 否则也是没有作用. 切记切记!

星曜性质的记忆法是八仙过海, 各显神通, 但笔者有些速记法, 或能助大家一臂之力, 当在后面一一写出.

二, 四化星的变化:

四化星的作用算是斗数内的一大窍门所在, 十分重要, 但与星曜性质关系极为密切. 四化星是化禄, 化权, 化科, 化忌四种特性. 简单说: 化禄是顺利, 享受, 得到;化权是坚定, 执着, 权力;化科是名声, 学问;化忌是困难, 阻碍, 不轻松.

四化星的重点在 [化] 上, 化是变成的意思, 或是说加强某一方面的徵兆之意. 所以以巨门一星为例: 巨门化禄代表易于由口舌方面得财, 所以可能有演讲, 上课, 法律顾问之类的事实来呼应. 化权的话, 则代表说话有权威, 言出必行, 众人听从等现象;化忌表示说话得罪人, 说话引起风波等现象. 注意一下, 巨门为何不化科, 这其实是因为巨门早已具有科的特性: 大嘴巴的人不是到处都很有名吗?

四化星仍然要和宫位牵上关系才能看事情, 所以二者很难分开, 切记切记. 甚至单从四化星的化星及宫位就能推测一些大事, 这在宫位变换中会说明.

近来有些人已经放弃化权及化科, 只采用化禄及化忌, 这种人以了无居士为代表. 其实他的看法不完全, 化禄化忌外, 化权及化科仍有重大的人生作用, 不必要一定跟随这批人.

四化星的表如: 甲廉破武阳, 乙机梁紫阴…等是一定要背. 四化星的排列有些规则性, 如今已被整理出来. 此部份有文献可以参考, 如: 紫微斗数导读─星曜解说篇, 陈世兴, 尖端出版社, 一百七十页到一百八十七页.

三, 宫位的变化:

紫微斗数命盘一共十二格, 但有十三个宫位, 分别是命, 身, 兄弟, 夫妻, 子女, 财帛, 疾厄…等. 其中身宫可能出现在命, 夫妻, 财帛, 迁移, 事业, 福德六宫位. 每一宫位代表的是某一个方面或是某一种关系, 而人生被斗数分成十二个方面来探讨, 诸如个性, 友情, 兄弟间, 爱情, 伦理方面的亲情, 如父母, 子女或是如对财富的看法, 人际关系的追求, 事业心的强弱, 居住环境的品质, 精神生活的要求…等, 就斗数而言, 是人生, 人生亦由此中探讨.

因为宫位代表的是: 事的发生, 所以有时代表的是心态的种种迹象. 若是结合四化星, 就会有许多事情产生, 例如: 某某人其本命夫妻宫化忌, 但大限夫妻宫化禄, 这通常表示此人容易发生外遇, 这是可解说成对于感情的观念不当, 但又有机会可以享受爱情的滋味;若是已婚者, 则容易有外遇产生;若是未婚, 则容易有遗弃或负心的现象产生.

上述三者是紫微斗数的重点所在, 实际上在推算时, 三者缺一不可, 只要有一观念不对, 则推论之事容易产生错误. 但是今日千万要了解, 单凭上述三者仍不足以作出正确的论断, 其原因所在就在于条件的输入, 状态的代入是也.

条件, 状态的代入是今日斗数观念与古代斗数差别的所在. 千万了解命盘上凡是和他人有关系或关连时, 则必须要有此人的资料才能做合理的推算, 例如: 和某人交朋友, 若没有他 ( 她 ) 的资料, 则我们无法推测其后的交往情况;又如: 要了解你和兄弟姊妹间的感情, 就必须输入兄弟姊妹们的条件;而输入条件之法, 则以 [太岁入卦] 法最为有效及正确. 此法是紫云先生首次着书提出的. 紫云先生指出: 以个人不同的生肖, 代入命盘中, 根据位置的三合, 星曜性质, 四化星来推定与命盘主人间的关系. 这使得斗数大大向外跨了一大步, 因为现实生活中, 许许多多的事都牵涉到他人, 当输入此人的条件后, 当可更正确推测人我间的互动, 所以了解太岁入卦法是斗数更进一步的重要技巧, 切记, 切记

斗数的推测方法

斗数用来推测人的命运, 有两种情况. 一是巨观的, 从一个人的一生方面着手, 然后至十 年运 ( 大限 ), 最后到流年 ( 一年运 ). 另一种是被称为微观者, 以每天, 每个时辰发 生的事为探讨的目标. 大致说来, 二者所用的方法相同, 只是星曜特性的应用要稍微变化 .

由于巨观者较为实用, 且多能解决人们心中的疑惑, 故一般论命多以巨观为主, 微观则待 巨观法则已十分成熟, 自然手到擒来.

若由巨观来下手, 则有许多事项要加以考虑, 然后才能推测到事实的发展及过程及结果.

第一部份: 本命命盘

拿到命盘, 第一是要确认时辰的正确否, 再来是了解整个命盘的结构, 确实了解星曜特质 , 看是否形成了格局, 看看四化星的引动, 这和格局是否有发动有关.

看命盘本身, 先由命宫开始, 因为命宫是其他各宫的枢纽, 命宫决定性格, 特性将左右对 其他各宫的心态, 这是一个重点, 需注意.

接下来看身宫, 因身宫有加强作用或修正作用, 所以是一个需要修正的宫位. 此处需说明 : 加强作用是指: 身宫在那个宫位, 则此人一生所注意的重点就是在身宫之位置. 例如: 某人身宫与夫妻宫重合, 则此人一生所追求的目标, 主要是幸福美满的家庭生活;又如身 宫与迁移宫重合, 则此人这一生的目标乃是在于: 圆满的人际关系或者说得到别人的尊重 与敬佩, 因此就算其他某些方面并不如意, 但其人亦不甚在意. 而修正作用系指: 个人的 性格将逐渐随年岁之成长逐渐有身宫星曜特性转变之特性. 例如: 某些人, 其命宫是空的 ( 没有十四主星, 后面解释 ), 但其身宫有星, 则可能早在二十馀岁, 身宫星曜就会逐渐 发生作用.

看命盘的星曜特性, 不是只看命宫中有那些星曜, 斗数的规则是在于三方四正全面参考─ 列入考虑才是. 下面说三方四正的道理, 三方是指除命宫本宫外, 财帛宫及迁移宫和事业 宫三者宫中的星曜皆会影响人的性格. 这种规则使得斗数形成一种特色: 十四颗主星会被 大致分成几组星群, 例如: 紫微, 天府, 天相一群, 七杀, 破军, 贪狼一群, 天机, 太阴 , 天同, 天梁为一组, 最后是太阳与巨门成一组. 其中紫微, 天府, 天相与七杀, 破军, 贪狼等有可能互相会照, 而天机, 太阴, 天同, 天梁则会和太阳, 巨门互相会照. 此处会 照的意思是指: 某一颗星曜出现时, 则其三方会出现某些星曜, 就斗数规则而言, 会照指 的是它们有产生作用的可能性. 另一个东西是四正, 即三方再加上夹的作用, 夹的意思是 指命宫两旁的宫位, 即兄弟姊妹宫与父母宫的作用. 当有成对的星曜存在于兄弟宫及父母 宫时, 则会产生作用, 例如: 文昌, 文曲, 一在父母宫, 一在兄弟宫, 则可生作用;另外 如: 劫空, 火铃, 辅弼, 禄存及化禄夹等皆算 [对星] .

大家可以思考一下, 斗数如此设计是否有道理, 道理何在?命宫尚需考虑财帛, 迁移, 事 业, 有时甚或考虑父母及兄弟的作用, 若仔细思考这种关系, 则当可更了解斗数系统中的 社会概念, 若以此再考虑实际社会中的生活, 一定可以使你更理解所谓 [人生] 到底是什 么东西. 例如: 斗数中夫妻宫的好坏由: 夫妻, 迁移, 事业, 福德, 有时兄弟及子女亦有 作用, 这如何理解呢?大致可以如下: 一个婚姻的成败, 除了由自己的婚姻观念左右外 ( 即夫妻宫中之星曜特性 ), 尚有其他因素决定, 如彼此间的社会地位─即门当户对的观念 ( 迁移宫 ), 又如事业的成功否又影响家庭生活之成败 ( 事业宫好坏 ), 又如心灵方面 的契合及要求或是福气的深浅亦影响感情及婚姻的稳定性;最后是男女之间的性生活或生 育下一代以及兄弟姊妹或朋友间的影响, 这都会影响恋爱或感情的成败. 这些种种都与感 情或婚姻有关, 所以若以现代术语来说: 感情或婚姻, 斗数以社会地位, 事业地位, 心灵 感受 ( 享福慾望 ) , 教育观点 ( 性生活 ) 及同侪团体等共同影响. 若讨论目前社会学 家讨论家庭的功能: 伦理的, 性的, 经济的, 社会的, 心理的…等, 真有异曲同工之效, 盼仔细思考其间的含意才是.

紫微斗数中有一些宫位是可由自己意志决定, 有些则是自然决定的. 自然决定者如: 兄弟 宫, 子女宫, 疾厄宫, 仆役宫, 父母宫. 自己意志决定者: 夫妻宫, 财帛宫, 迁移宫, 事 业宫, 福德宫. 至于自己出生无法决定但后来却可以自由意志决定的是: 田宅宫. 千万了 解: 命盘上显示的星曜特性等东西, 只是代表命盘拥有者对于此项事物的观念或者说是意 识形态. 并无法据以推测吉凶, 若要推测吉凶, 一定要代入 [条件] 才行, 例如: 想要推 测命盘所有者和兄弟姊妹间之感情, 需要了解各兄弟姊妹的出生年次, 代入命盘中. 这是 所谓 [太岁入卦法] .

附记: 太岁入卦法之应用亦不简单, 但基本原则可在此告诉各位: 例如你姊姊是五十七年 次, 岁次是戊庚年, 则取用戊干来取四化星: 戊贪阴右机. 此时看看贪狼化禄是否有进入 你的命宫或是命宫的三合, 那就是说你姊姊对你的付出是不求回馈的, 或者说你姊姊对你 有好处, 当然你姊姊贪狼化禄若使你命宫能形成双禄来夹, 效果一样. 另一方面若是其化 忌有进入你的命宫, 则表示她与你不易有好处, 甚或是她天生会妨碍你. 至于你姊之个性 则须以申宫为主, 参考申宫的三方四正, 因此决定其个性─此时须要代入其戊贪阴右机四 化星之作用, 同时与命盘中已有之四化星一起参考.

至于你与五十七年次姊间相处之情形则是如此判定的: 一, 若是申宫位置在命盘主人命宫 三方位置上, 表示其姊之个性与命盘主人相近, 较易沟通理解─此处是由于若出现在三方 上, 则其星曜将大部分相似─注意前面所谓星群的概念. 二, 讨论戊贪阴右机对于命盘中 兄弟姊妹宫的作用, 若化禄作用强或会照, 表示彼此感情不错, 化权则表示兄弟姊妹间其 支配性强, 若是化忌引动则代表其间感情不顺或其他不利的事. 这是太岁入卦法的基本概 念. 当然太岁入卦法也可以推算大限十年运或是流年运, 但有其限制, 千万记得, 不可一 概全面膨胀. 事实上兄弟姊妹如此看, 父母也是如此, 代入父母的生年干决定, 看父母地 支的位置决定其性格. 男女间感情也是如此推测, 老师或指导教授也是如此, 上级长官亦 是如此, 同学朋友都是如此. 太岁入卦法复杂的是两个宫位间彼此互动的关系─这才真正 是太岁入卦法的精要所在, 前面已稍有谈到, 后面自会再仔细分析.

流年

在讨论此部份前需要先讨论一个派别的问题. 对于每一年运气的看法, 一般说来有三种:

第一种以流年为主, 即今年是癸酉年, 则流年命宫在酉, 代入癸干四化星入命盘来探讨.

第二种是小限派, 此派是利用小限来看, 即今年丙午年次为二十八岁, 找出命盘中小限为 二十八岁之宫为命宫, 取命宫上的四化星来看今年运气. 第三种是互相参照看─即流年看 环境变化, 小限看心态改变之类的事. 今日以笔者的了解, 当以流年派为主要的正统大宗 , 后来的学者只要利用流年法即可正确无误地推测事情, 不必旁及其他.

一个想法: 武当拳, 少林拳都是博大精深的, 一辈子钻研都未必能有多大的成就. 若只是 武当拳学两三套, 少林拳也搞三四套, 想要打遍天下这完全是唬人的. 学者不必去搞什么 合参之类的东西, 是武当拳术的高手, 自然也是天下的高手, 这是无庸置疑的. 今天所告 诉大家的方法都没有任何奇特, 不须任何天启式的玄思, 任何人踏着这个脚步, 总有一天 你会发现自己的道路. 斗数的道路事实上是越走越宽阔.

斗数的哲学及规则大家只要能够了解, 再回首, 那些所谓星曜, 四化, 宫位, 都很容易了 然于心, 从而到后来根本不需要任何他人秘诀, 当下就是想当然耳, 随事应对命盘, 完全 无懈可击. 关于整个斗数的哲学概念, 后面有空将再阐扬. 其实今日社会人类所面临的政 治, 经济生活, 社会群体交往, 人与人间的互动…等皆与古代社会出现巨大的差异, 而且 是更加复杂的过程. 试想如果斗数是所谓统计学的话, 则如何能进行上述一系列事情的探 讨呢?盼大家好好想想: 统计学大家是否把它看得太伟大了.

说得更明白一些: 斗数是一个完整的体系, 它不仅足以自圆其说, 甚或可以由你自己加以 发展出任何秘笈所未有的东西. 那也就是说: 斗数本身具有现代化的能力.

此处愿意给大家一个例子: 一个人流年田宅宫有巨门坐守, 会照天机, 文曲等星, 且有禄 存及流年禄存引动, 则我们可以推测: 此人今年可能为家中添购一台收录音机类的音响. 这是如何看的呢?很简单, 巨门是指能发声, 机械就是天机星, 文曲是琴棋书画, 卜算星 易等才艺, 但也代表音乐, 美术, 劳作等, 流年禄存冲动是物品, 综合考虑, 当是音响之 类的东西, 若加上巨门化权, 则此音响喇叭的功率当不小─为高功率者, 另一可能系另外 一并买伴唱机或卡拉OK机等机组. 那么试问: 电话故障怎么看?田宅宫中天机巨门为电 话, 天机或巨门化忌皆可能导致电话故障或线路不稳. 那么打字机是什么?电视又该是什 么?微波炉又该是那几颗星?大家仔细想想. 这部份是星曜性质的自我发展结果, 原则不 难, 用心即通, 切记切记.

斗数的星曜性质及星性的记忆法

斗数最基本的学习在于星曜性质的了解, 此部份坊间作品十分多, 目前斗数的着作五成以上是讨论星曜性质, 但是如何去记忆, 如何去理解, 最后达到内化的程度, 则可惜目前坊间之书籍尚难达到此目的, 故笔者愿在此再费一番功夫, 以便使学者有个通盘的思想理路, 不至于久陷迷惘之中. 当然, 在论述星曜性质前需要对斗数的星曜有一些基本的概念才行.

一, 实际有用的星曜有多少?

斗数中主要分南北斗, 紫微, 天机, 太阳, 武曲, 天同, 廉贞, 天府, 太阴, 贪狼, 巨门, 天相, 天梁, 七杀, 破军, 一共十四主星;另有六吉星: 文昌, 文曲, 左辅, 右弼, 天魁, 天钺;以及六煞星: 火星, 铃星, 地劫, 地空, 擎羊, 陀罗. 另外就是些助星: 禄存, 天马, 天哭天虚, 红鸾天喜, 天刑, 天姚, 咸池, 华盖, 孤辰, 寡宿…等. 实际上需要外加四化星: 化禄, 化权, 化科, 化忌. 大致而言: 主星十四加上六吉六煞, 四化, 禄存, 天马等, 说实在, 大约三十多颗左右, 且天马以下之星要随主星而动, 有无判定吉凶上差异不大, 所以学者可以自由选择所需之星曜, 多少并不是很必要.

二, 星曜排列的规则

斗数设计时, 星曜间具有某些规则, 不是任意安排, 例如: 紫微星旁就一定要是天机星, 紫微星在命宫, 则财帛宫一定是武曲星, 事业宫一定是廉贞星;而天府星在命宫, 则事业宫一定是天相, 迁移宫一定有七杀星, 且夫妻宫一定有破军星. 就因为这些排列的设计, 导致斗数的星曜实际上是星群系列: 紫微, 武曲, 廉贞, 天府, 天相为一组, 贪狼, 七杀, 破军为一组, 天机, 天同, 太阴, 天梁为一组, 太阳, 巨门为一组, 这其中第一组和第二组很容易彼此同宫或会照, 而后两组则也有彼此会照的情形. 这可由数学技巧上来解释, 因为若以命宫设计为一, 兄弟宫为二时, 则紫微居命宫为一, 武曲星在五为财帛宫, 廉贞星在九为事业宫, 而天机星在兄弟宫为二, 太阳星在子女宫为四, 天同在疾厄宫为六.

天府星的位置因为随紫微星而变, 其所出现的位置只会在一, 三, 五, 七, 九, 十一等宫之一. 因此天府星为一星, 天相星为九, 破军星为三, 贪狼星是十一, 太阴星是十二, 巨门星则为十, 天梁星则是在八, 因此奇数同奇数才有会照的可能, 偶数则和偶数会照, 这即是星曜基本星群分开的原因. 这道理盼学者了解分辨之.

三, 强弱的问题

星曜特性中有一个非常重要的观念: 那就是强或弱的问题. 斗数推测时, 强弱的问题特别重要, 斗数古传说法一直强调此种观念的重要, 但今日学者多觉得玄虚难以掌握而放弃, 其实这主要有几个原则决定.

(一) 大星越多会照越强:

星曜越多会照, 例如紫微七杀居亥宫, 三方会照天府, 武曲, 贪狼, 廉贞, 破军等星, 气势上自然比空宫─内无主星者为强. 例如同样紫微七杀在亥, 而命宫在子宫即为一例. 命宫强者表示主见强, 遇事有主张, 不是会随波逐流者, 不会有 [人在江湖身不由己] 的感觉. 命宫强者较能主控, 掌握自己.

(二) 格局形成者较强:

格局之发生有如化学反应, 星曜间的排列其实只是物理反应, 化学反应产生的效果远大于物理反应, 所以格局有发动者较强─但须注意, 格局的发动以四化星引动者最为有效.

例如: 武曲火星为寡宿, 若不逢武曲化忌, 则其寡宿之性不显着;巨门火星擎羊三星会照, 不逢化忌则主说话有力, 敢言, 常为众人的意见领袖, 但巨门一化忌, 则立刻转变成说话尖酸刻薄, 每天疑神疑鬼, 不信任别人, 爱挑毛病, 到处看人不顺眼, 骂起人来如骂小孩, 不过瘾不停….

(三) 庙旺利陷表之作用:

至今日, 庙旺利陷表的规则到底是什么?似乎未有人能完全解释. 有人主张是所谓阴阳五行生克的作用, 例如说: 紫微星属土, 在午宫, 因为午宫属火, 五行规则中火生土, 因此紫微星在午宫为入庙;但是不符合这种规则的情形也不少, 所以改革派对于庙旺利陷表并不相信, 极端者如了无居士则声称: 星曜间之排列只有互相会照作用, 全然不提星曜间的强弱. 但是古传派如紫云者则一直强调庙旺利陷之作用, 因为这样才能解释各种排列间的互相差异. 学者可以自己思考.

庙旺利陷表是将各种星曜的强弱表列的一种表, 庙旺表示星曜亮度最大, 最强, 优点可以充分表现, 而落陷则是指星曜亮度全无, 优点无法表现, 缺点经常外现. 另外以笔者的了解: [庙] 意指崇高之意, 表现的是外来的特质, 因此其星曜的特徵足以令人感受到. [陷] 的意思是凹下的区域, 代表的是低下, 阴暗, 不光明或是说上不了台面, 那也就是说陷是被迫容纳外来的东西, 或是主动吸取外在事物, 因此落陷与自我的意思相近, 亦即是容易事情放在心中不愿表白有关. 盼学者领悟, 庙堂之上, 只高谈上得了台面的事, 至少是大事.

四, 星曜与宫位间之作用

古传的斗数对于星曜的特性, 常会有强调特别适合于某些宫位, 其在古书上的例子如: 天机为兄弟主, 廉贞为官禄主, 太阴为财帛主, 武曲为财帛主, 天府为财帛田宅主等. 其实这是指说此星曜之特质易于此宫发挥, 如: 天机代表和善, 在兄弟宫主兄弟间之感情融洽相处;廉贞主认真尽责, 忠心不二, 在事业宫上则是对事业全力以赴…. 因为星曜特性符合宫位的特徵, 因此其作用比较大. 例如: 天机有主家事的作用, 当面照田宅宫时, 若天机会合化忌, 则主家事搞得乱七八糟, 内务不上轨道. 此部份盼学者深思.

接下来笔者将告诉大家如何记忆斗数中星曜的特质, 这方面笔者仅以个人经验告知:

〈文字学的自我扩展法〉

上面是什么意思呢?文字学是利用文字语言造词方面的技巧, 让你自己了解体会及领悟星曜的基本特性. 笔者愿为大家举例:

紫微星: 我们可以用 [自] 来进行自我扩散法.

那就是说用一个造词中含有 [自] 这个字来了解紫微的含意. 例如: 自制一词. 紫微星居命宫的人, 好面子, 因此不愿意做一些看起来不符合自己身份的事, 因此通常显得稳重自制, 不随意动怒或表达自己的感情, 所以 [自制] 是一个形容紫微的形容词. 其他的形容词或名词只要有个 [自] 字的当然也适用. 例如: 自我, 自尊, 自重, 自以为是, 自大, 自夸, 自私自利, 自我膨胀, 自我吹嘘, 自矜, 自恃甚高, 自我期许, 自怨自艾, 自哀自怜, 自称自赞, 自我为中心…等. 通常偏向负面者多是煞星会照到, 若是不会照到左辅右弼则是志大才疏的形容词, 若是逢化忌那就更糟的用语了.

再举一例: 天机星, 我们就用 [机] 字来串联.

机动, 机灵, 动机, 灵机一动, 临机应变, 机敏, 机谋, 机伶, 投机, 机会, 机心, 神机妙算, 机器, 机械, 机车, 飞机, 计算机…. 所以文曲加巨门加天机加禄存会照是音响, 天机加巨门是电话, 文昌加天机是打字机, 文曲加天机是…. 铃星, 地空加天机可能是微波炉等.

另外再为大家举一些例子: 如破军星可以用 [奇] 字来表现.

奇怪, 稀奇, 奇计, 奇人, 奇特, 奇兵, 奇迹, 出奇制胜, 稀奇古怪, 奇人奇事 ….

破军居命的人, 行为通常难以预测, 意念全在一念之间, 以常人的角度来看, 用一个奇字是颇为恰当的. 破军居命的人因不重视社会固有的习俗及运作规范, 因而喜怒全由自己喜好, 故为人及所作的事情常有巨大的变化产生.

再为大家举一个例子: 天梁星, 可用 [老] 字来发展.

老人, 老气, 老成, 老实, 老*巨猾, 老大作风, 倚老卖老, 敬老尊贤, 老谋深算, 老练, 为老不尊, 老不修, 老糊涂, 老顽固, 老不死….

天梁此星曜具有 [老] 气, 所以不具变化性, 常是坚强, 固执, 坚决…等特性, 要是心中接受某些观念 ( 可以是好的, 开明的, 也可以是不好的, 自私的或排他的想法 ), 常就接受某些观念 ( 可以是好的, 开明的, 也可以是不好的, 自私的或排他的想法 ), 常就一直抱持在心中, 所以差别全在这些想法上, 若逢煞星, 多是偏向负面的说法;若吉星会照, 则有正面表现. 例如: 老谋深算通常可用天机, 天梁, 会照昌, 曲来形容. 若是老*巨猾则多需再会照擎羊, 陀罗. 例如: 老实可用天梁加辅弼而构成.

上述的说法, 目的在于使大家充分了解一些星曜的特性, 文字学扩展法, 学者可以自己去体会那个字可以代表那颗星曜之特性, 相信你想出来, 你对星性的了解就会更进一层.

〈阴阳五行记忆法〉

每颗斗数星曜皆具有其阴阳五行, 这也可以用来记忆其特性. 但是前提是大家要了解五行金木水火土的意义及阴阳的差别, 目前此部份福耕及陈世兴皆有不错的论述, 大家可以参考. 此处大家可以在日后仔细思考一些星曜间彼此的差异所在. 例如属木的天机星和属木水的贪狼间差异何在?同属土的紫微星和天梁星差别何在?同属水的巨门, 天同, 破军差别何在?当然这些星曜又各自有所谓的阴阳, 一般说来阳代表显性外露, 可以表现;阴代表暗地内在, 存于内心中的.

五行的特徵, 金代表锐利, 果决;木代表思虑, 观察;水代表亲近, 和善;火代表热烈, 礼仪;土代表的是厚重及包容性. 再加上阴阳的辨别, 所以星性上有差异;但注意一下, 五行只有五个, 阴阳只有两种选择, 一共才十个组合, 但斗数主星共十四颗, 所以单靠阴阳五行来记忆星性并不充分, 且容易有彼此分不清的状态. 如破军是阴水, 太阴也是阴水, 巨门也是阴水, 三者差别何在?天同是阳水, 天相也是阳水, 差别何在?这是单靠阴阳五行记星性的缺点所在.

五行的相生相克在斗数上的应用到底如何?对斗数改革派而言, 根本不承认星性具有五行, 更别提这些五行间会有所谓相生或相克的事情产生. 但在斗数古传派上星曜的五行又具有一定的效果, 此部份初学者不妨先由简入繁, 先暂且接受改革派的说法, 当程度提升后再思考星曜的五行. 因为星曜的五行和疾厄之产生具有关系, 但斗数论疾厄目前仍系相当困难的部份.

〈星曜阶级的了解〉

斗数十四颗主星, 六吉六煞等有个特徵, 以前学者多未注意, 那就是紫微斗数星的星曜本身也分阶级, 如同社会阶级的分布一般.

以斗数体系来看: 紫微, 天府是最高阶级, 相当于社会的领袖阶级;在下来如天相, 武曲, 廉贞是属于次高阶级, 社会上这群人为主管阶级;接下来是机月同梁等, 一般属于中等阶层, 上班族;更下面的是杀破狼之流属最低阶层, 是贩夫走卒者. 这是古赋古诀中所一再强调的重点;虽然说近代社会转变快速, 但是上述的现象似乎仍未有重大的差异. 今天我们多看到坐着宾士车, 却脚穿布鞋, 手挂满天星, 而往车窗外吐槟榔汁的傢伙;其实此种人在斗数上来看, 仍是贩夫走卒式的个性. 财富及权势对个人个性的修正作用, 通常反而不及挫折及困顿. 大家好好体会斗数的含意, 自然对人生有另一种看法.

六吉星一般说来是往上面阶级力争的助力, 而六煞则是使人往下面阶层流动的动力;禄, 权, 科是上升的, 而忌则是往下的. 这些都是古传斗数的要诀, 但今天由于社会的文化逐渐产生变化, 所以古代认为好的, 今天来看或许只不过是普通;一些古代认为差的, 反而在物质及精神上都优于前者. 所以今天来看: 杀破狼可能反而比紫微天府者成就大, 巨门 在物质及精神上都优于前者. 所以今天来看: 杀破狼可能反而比紫微天府者成就大, 巨门居命者可能反比天同者较为吃得开.

例如: 古赋认为命逢地劫地空为破格, 但一般说来, 命中有劫空, 其对数字的领悟力或空间思考力多较好, 对于数学物理等需抽象思考的学科反而有较出色的表现. 若在求职方面, 逢劫空的人反适合充当智库或创意点子的来源, 这就和古书所说大大不同了. 国父孙中山先生, 命中就有地空一星, 所以他可以构思出三民主义, 实业计划…等东西. 所以大家要了解星性不该有吉凶, 吉凶是相对于所处的环境而言, 孙文年轻时被人称为 [孙大炮], 谁会想到那些东西真可以救中国呢?

原本写这些东西, 到此应该开始动手写下十四主星, 六吉, 六煞星…等的各自含意及星性, 但笔者认为大家可以在我前面所提的诸书中得到概念, 笔者在此不愿意浪费大家的时间, 愿意写下一些个别的心得, 让大家有更多的体会及了解.

紫微: 就是皇帝, 回想一下历史.

天机: 文字学扩散法是十分有用的.

太阳: 热情大方, 主动但是落陷反主自私自利.

武曲: 果断, 刚直. 追求财富.

天同: 小孩般个性, 好来好去.

廉贞: 廉洁忠贞, 认真负责, 自我要求高.

天府: 有为有守.

太阴: 温柔多情.

贪狼: 物质慾望强, 人际关系好─酒色财气的人生.

贪狼: 物质慾望强, 人际关系好─酒色财气的人生.

巨门: 声音化的倾向及忧虑不安的个性.

天相: 谨慎小心及注重外表与形象.

天梁: 注重伦理关系或是宗教思考.

七杀: 理性取向. 认真尽责, 诚恳实在, 勇猛精进, 奋战不懈.

将军是也, 智, 信, 仁, 勇, 严.

破军: 变化十足, 千奇百怪.

文昌: 正统学术: 国文, 英文, 算学.

文曲: 才艺: 琴棋书画, 卜算星易, 音乐美术.

辅弼: 好朋友: 接纳, 容忍, 包容, 亲近, 合作.

魁钺: 气质, 贵人.

火铃: 火热, 火爆是火星;大胆持续是铃星.

羊陀: 擎羊是刀子, 可以杀人也可以杀自己. 陀罗是原地打转, 犹豫不决.

劫空: 是跟着感觉走, 感觉第一, 其他再说.

禄存: 是手握基本筹码, 可攻可守, 东西也.

天马: 就是跑来跑去, 好动不安定.

禄 (化): 顺利, 享受, 爽快, 得到.

权 (化): 坚定, 执着, 要求, 固定.

科 (化): 名誉, 学术, 虚荣.

忌 (化): 阻碍, 不顺利, 变化, 毁灭, 辛苦.

再接下来, 应该再为大家举一些实际的例子, 但是笔者自认为功力并不及紫云大师, 写这一类文章并不见得比紫云大师来得好, 而且这许多方面笔者的不敢造次, 愿意以后有空再完成此部份. 请各位拿到此讲义的人原谅.

另一个算大限时要注意的是 [连] 的观念, 如果一个宫位连续三十年被化禄打到, 则无疑有雪中送炭及锦上添花的作用;若是一个宫位连续三十年被化忌打到, 则原本十分强固良好的宫位也会逐渐被摧残破坏到底. 因此宫位甚怕连忌作用, 若在亲情宫位方面, 则最易肇祸, 如连续三十年夫妻宫被忌打到 ( 三合亦是, 夹宫之作用亦是 ), 则很容易在第二个大限中产生祸害.

当然确实过程要用条件输入法才行. 上述连的作用, 连权, 连科亦有相当之作用. 连权有使人权威, 霸道的作用;连科最后是浪得虚名, 名不符实等. 这种连的作用, 特别容易在子丑寅卯四个宫位发生, 这是因为斗数在安排命盘时设计之故, 寅宫卯宫的大限天干和子宫及卯宫相同之故. 因此丙丁, 戊己, 庚辛等会有连禄的情形, 这是因为星群间彼此会照之故, 而甲乙, 壬癸易有连忌的作用, 因为甲乙分别是太阳太阴化忌, 壬癸是武曲, 贪狼化忌, 大多容易彼此会照是也!小心小心.

各位对于人事, 希望有些很根本的时间概念. 这句话的意思是说: 人类所遇到的种种各类不同的事, 绝不可以以同类的心态来看待, 若再更仔细说明则是: 人生有些事是一生的事, 有些不过是十年, 二十年的事, 有些不过是三年, 五载, 甚或一年半载的事. 我为什么这么讲呢?因为这涉及到斗数实际推测时的应用规则, 这也涉及到所谓斗数现代化的努力, 大家不要随便忽略过去.

时间的观念对斗数系统是十分重要的, 也是在建立科学化命运推测上最重要的一步. 如上所提及: 有些事是一生性的, 例如你的父母, 兄弟姊妹, 你的子女, 你的身体的体质…等事, 一生只能发生一次者, 一旦被 [定位] 则无法有巨大的改变. 你的父亲是二十三年次属甲戌年次, 那他的位置就在戌宫, 带入四化甲廉破武阳, 来推测一些事情. 你的儿子是癸酉年 ( 民国八十二年 ) 生, 则他的位置在你流年的子女宫, 并取癸破巨阴贪来看.

( 此处有争议, 为何不看酉宫而看午宫呢?这边牵涉到一个推理的问题, 由你所决定的─在你命盘上找得到的关系就依命盘指示, 不是你命盘所能提供者则依太岁入卦法. 只根据你的出生时间, 绝对无法确定你的父亲是二十三年次, 母亲是二十八年次, 有两个哥哥, 一个妹妹各是多少年次者. 若有能推测者, 则其考虑不只是生辰八字耳, 亦即有一些思路过程并未完全告知.)

再来是所谓十年, 二十年的事, 这种例子如在感情婚姻上或是事业选择上, 或者是房屋居住上等都是人生中常见者. 在考虑上述事件时, 大限的宫位就十分重要, 当然所谓 [定位] 更要仔细思量. 例如: 本命盘中田宅宫很好, 但是大限田宅宫很差, 此时要想想, 若此人于此十年内买房子, 则房子的吉凶应落在先天本命田宅宫上看, 但是大限田宅宫弱是指可能需要贷款等手续. 至于短期的事, 如求学, 婚姻感情, 求职…等也有可能是三年五载就从发生到结束, 甚或一年之内即走一回生死呢!短期的事, 流年变化很重要, 顶多参考一下大限的情形. 至于流月也是如此看.

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đẩu số kỹ xảo giáo trình

Bản dịch:

Đẩu số học tập trọng điểm

Tử vi đẩu số lịch sử cùng phát triển, đã không rõ ràng lắm, cũng không cần phải quá chú ý, toàn bộ không biết cũng không ảnh hưởng đối với tử vi nhận thức; nếu có hứng thú, gần bốn mươi năm phát triển cũng có thể ở văn hiến trong tìm được, nhưng cũng chỉ là trà dư sau khi ăn xong nói chuyện phiếm. Trọng yếu phát triển là ở hẹn hơn mười năm trước, tự tuệ tâm trai chủ tại trung quốc thời báo trên giới thiệu tử vi đẩu số sau bắt đầu đến nay, bộ này phân phát triển vô cùng cụ có giá trị, đáng giá giới thiệu cùng tham thảo, người viết lúc rảnh rỗi tướng ở phía sau giới thiệu, tên gọi hẳn là [tử vi đẩu số đi qua mười năm phát triển ─ từ chủ nghĩa duy tâm đến tâm vật hợp nhất] .

Tử vi đẩu số học tập trọng điểm, lấy người viết hôm nay lý giải, trọng điểm đại khái có thể chia làm dưới đây mấy hạng: Một là tinh diệu tính chất,

Hai là sao tứ hóa biến hóa, ba là cung vị biến hóa.

Một, tinh diệu tính chất:

Đẩu số tự đứng hàng mệnh bàn bắt đầu, ở trên mệnh bàn viết một ít đặc thù danh từ, như tử vi, thiên cơ, thái dương, cự môn, thiên phủ, hỏa tinh, văn xương… Các loại…, đều là cái gọi là tinh diệu. Đại thể nói đến, những thứ này cái gọi là tinh diệu cũng chỉ là một ít [tượng trưng ký hiệu], cũng không có nghĩa là chúng hòa thiên văn học có bất kỳ quan hệ gì, cho nên có một số người thuyết pháp nói đẩu số là dùng [hư sao], chính là đại biểu ý tứ này.

Đẩu số có người nói có hơn trăm ngôi sao, kỳ thực thường xài bất quá bốn mươi khỏa tả hữu, cái khác hơn phân nửa là đẹp mà không còn dùng được. Cái này ở phía sau biết nhắc lại.

Đẩu số ánh sao diệu tính chất là nhiều mặt tính đấy, ở mỗi cái bất đồng cung vị, không có cùng giải thích, thế nhưng bên ngoài cơ bản đặc tính chắc là sẽ không có thay đổi gì, tỷ như: Sao thiên cơ, đại biểu có linh hoạt, chạy máy, hoạt bát, suy nghĩ… Các loại đặc tính; ở cung mệnh biểu thị người này thông minh, cơ trí, linh hoạt… ; ở cung phu thê biểu thị người này cảm tình bất định, dễ dàng đứng núi này trông núi nọ; ở tài bạch chủ người này thu nhập tiền tài phương pháp nhiều mà linh hoạt… Các loại.

Tinh diệu tính chất trong muốn đặc biệt chú ý [cách cục], cách cục chính xác nào đó mấy viên sao đều nghe theo cùng một chỗ sinh ra kết quả, bên ngoài tác dụng có điểm cùng loại [phản ứng hoá học], bên ngoài tác dụng hơn nhiều đơn thuần [vật lý phản ứng] ─ chỉ ngôi sao ─ tới trọng yếu, tỷ như: Cự hỏa dương ─ chung thân dịch chết, đại biểu người này làm việc tâm tính cấp thiết kịch liệt không thích đáng, tự tìm phiền não, làm được không thể vãn hồi. Có một chút muốn đặc biệt đặc biệt chú ý, những thứ này cách cục phát sinh hiệu quả, muốn dùng sao tứ hóa dẫn động có thể xem, bằng không cũng là không có tác dụng. Ghi nhớ kỹ ghi nhớ kỹ!

Tinh diệu tính chất ký ức pháp là bát tiên quá hải, các hiển thần thông , nhưng người viết có chút tốc kí pháp, hoặc có thể giúp đại gia giúp một tay, làm ở phía sau từng cái viết ra.

Hai, sao tứ hóa biến hóa:

Sao tứ hóa tác dụng xem như là đẩu số bên trong một đại bí quyết chỗ, vô cùng trọng yếu, nhưng cùng tinh diệu tính chất quan hệ cực kỳ mật thiết. Sao tứ hóa là hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, hóa kị bốn loại đặc tính. Nói đơn giản: Hóa lộc là thuận lợi, hưởng thụ, đạt được; hóa quyền là kiên định, chấp nhất, quyền lực; hóa khoa là danh tiếng, học vấn; hóa kị là trắc trở, trở ngại, không thoải mái.

Sao tứ hóa trọng điểm ở [hóa] lên, hóa là biến thành ý tứ của, hoặc là nói tăng mạnh một phương diện khác điềm báo chi ý. Cho nên lấy cự môn nhất tinh làm thí dụ: Cự môn hóa lộc đại biểu dễ dàng từ miệng lưỡi phương diện được tài, cho nên khả năng có diễn thuyết, đi học, pháp luật cố vấn các loại sự thực tới hô ứng. Hóa quyền mà nói…, thì đại biểu nói có quyền uy, nói là làm, mọi người nghe theo các loại hiện tượng; hóa kị biểu thị nói chuyện tội nhân, nói gây nên phong ba các loại hiện tượng. Chú ý một chút, cự môn vì sao không thay đổi khoa, đây thật ra là bởi vì cự môn sớm đã vốn có khoa đặc tính: Miệng rộng người không phải là khắp nơi đều rất nổi danh sao?

Sao tứ hóa vẫn muốn cùng cung vị khiên lên trên tường thành đeo mới có thể xem sự tình, cho nên cả hai rất khó xa nhau, ghi nhớ kỹ ghi nhớ kỹ. Thậm chí chỉ từ sao tứ hóa sao hóa cùng cung vị có thể phỏng đoán một ít đại sự, cái này ở cung vị biến hóa trong sẽ nói rõ.

Gần đây có ít người đã bỏ đi hóa quyền cập hóa khoa, chỉ hái dụng hóa lộc cập hóa kị, loại người này lấy liễu vô cư sĩ làm đại biểu. Kỳ thực cái nhìn của hắn không hoàn toàn, hóa lộc hóa kị bên ngoài, hóa quyền cập hóa khoa nhưng có trọng đại nhân sinh tác dụng, không tất yếu nhất định theo nhóm người này.

Sao tứ hóa bề ngoài như: Giáp liêm phá vũ dương, ất cơ lương tử âm… Các loại là nhất định phải lưng. Sao tứ hóa sắp hàng có chút quy tắc tính, bây giờ đã bị chỉnh lý ra đến. Này bộ phận có văn hiến có thể tham khảo, như: Tử vi đẩu số hướng dẫn đọc ─ tinh diệu giải thích quyển sách, trần thế hứng, mũi nhọn nhà xuất bản, 170 trang đến 187 trang.

Ba, cung vị biến hóa:

Tử vi đẩu số mệnh bàn tổng cộng mười hai cách, nhưng có mười ba cung vị, theo thứ tự là mệnh, thân, huynh đệ, phu thê, tử nữ, tài bạch, tật ách… Các loại. Trong đó cung thân khả năng xuất hiện ở mệnh, phu thê, tài bạch, thiên di, sự nghiệp, phúc đức lục cung vị trí. Mỗi một cung vị đại biểu là là một loại phương diện hoặc là một chủng nào đó quan hệ, mà nhân sinh bị đẩu số chia làm mười hai phương diện tới tham thảo, như là cá tính, tình hữu nghị, giữa huynh đệ, ái tình, luân lý phương diện thân tình, như cha mẫu, tử nữ hoặc là như đối với tài phú quan điểm, nhân tế quan hệ truy cầu, sự nghiệp tâm mạnh yếu, hoàn cảnh sống phẩm chất, đời sống tinh thần yêu cầu… Các loại…, liền đẩu số mà nói, là nhân sinh, nhân sinh cũng bởi vậy trong tham thảo.

Bởi vì cung vị đại biểu là: Chuyện phát sinh, cho nên có thời đại bề ngoài chính là tâm tính các loại dấu hiệu. Nếu như kết hợp sao tứ hóa, sẽ có rất nhiều chuyện sản sinh, tỷ như: Nào đó một cái người bên ngoài bản mệnh cung phu thê hóa kị, nhưng đại hạn cung phu thê hóa lộc, cái này thông thường biểu thị người này dễ dàng phát sinh gặp ở ngoài, đây là khả giải nói thành đối với tình cảm quan niệm không thích đáng, nhưng lại có cơ hội có thể hưởng thụ tình yêu tư vị; nếu như người đã kết hôn, thì dễ dàng có gặp ở ngoài sản sinh; nếu như chưa kết hôn, thì dễ dàng có vứt bỏ hoặc phụ lòng hiện tượng sản sinh.

Kể trên ba người là tử vi đẩu số trọng điểm chỗ, trên thực tế ở suy tính lúc, ba người thiếu một thứ cũng không được, chỉ cần có xem một chút niệm không đúng, thì suy luận sự tình dễ dàng sản sinh lệch lạc. Thế nhưng hôm nay ngàn vạn phải hiểu, chỉ bằng vào kể trên ba người nhưng không đủ để làm ra chính xác phán đoán suy luận, bên ngoài nguyên nhân chỗ chính là ở chỗ điều kiện đưa vào, trạng thái thay vào thị dã.

Điều kiện, trạng thái thay vào là hôm nay đẩu số quan niệm cùng cổ đại đẩu số khác nhau đó chỗ. Ngàn vạn hiểu rõ trên mệnh bàn phàm là hòa người khác có quan hệ hoặc liên quan lúc, thì nhất định phải có người này tư liệu mới có thể làm hợp lý suy tính, tỷ như: Hòa người nào đó kết giao bằng hữu, nếu không có hắn ( người ) tư chất đoán, thì chúng ta không còn cách nào phỏng đoán sau đó kết giao tình huống; nếu như: Phải hiểu người ta cùng huynh đệ tỷ muội giữa cảm tình, nhất định phải đưa vào huynh đệ tỷ muội đám bọn chúng điều kiện; mà đưa vào điều kiện phương pháp, thì lại lấy [thái tuế nhập quái] pháp hữu hiệu nhất cùng chính xác. Phương pháp này là tử vân tiên sinh lần đầu lấy thư nói lên. Tử vân tiên sinh vạch: Lấy cá nhân bất đồng cầm tinh, thay vào trong mệnh bàn, căn cứ vị trí tam hợp, tinh diệu tính chất, sao tứ hóa tới đề cử cùng mệnh bàn chủ người quan hệ giữa. Cảnh này khiến đẩu số thật to hướng ra phía ngoài nhảy một bước dài, bởi vì trong cuộc sống thực tế, rất nhiều sự tình đều liên lụy tới người khác, làm đưa vào người này điều kiện về sau, xứng đáng càng chính xác phỏng đoán người ta giữa ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, cho nên giải thái tuế nhập quái pháp là đẩu số tiến hơn một bước trọng yếu kỹ xảo, ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ

Đẩu số phỏng đoán phương pháp

Đẩu số dụng để suy đoán số mạng của người, có hai loại tình huống. Một là lớn xem đấy, từ một người trọn đời phương diện bắt tay vào làm, sau đó tới mười năm vận ( đại hạn ), cuối cùng đến lưu niên ( một năm vận ). Một loại khác là được xưng là vi mô giả, lấy mỗi ngày, mỗi canh giờ phát chuyện phát sinh vì tham khảo mục tiêu. Đại thể nói đến, cả hai sử dụng phương pháp tương đồng, chỉ là tinh diệu đặc tính ứng dụng muốn khẽ biến hóa .

Bởi lớn người xem tương đối thực dụng, lại nhiều có thể giải quyết mọi người nghi ngờ trong lòng, cho nên bình thường luận mệnh nhiều lấy lớn xem làm chủ, vi mô thì đợi lớn xem quy luật đã thập phần thành thục, tự nhiên dễ như trở bàn tay.

Nếu do lớn xem tới hạ thủ, thì có thật nhiều hạng mục công việc phải thêm lấy suy nghĩ, sau đó mới năng lực phỏng đoán đến sự thật phát triển cùng quá trình cùng kết quả.

Đệ nhất bộ phần: Bản mệnh mệnh bàn

Cầm được mệnh bàn, đầu tiên là muốn xác nhận canh giờ chính xác hay không, lại đến là hiểu rõ toàn bộ mệnh bàn kết cấu, quả thực hiểu rõ tinh diệu tính chất đặc biệt, xem phải chăng tạo thành cách cục, nhìn sao tứ hóa dẫn động, cái này cùng cách cục có hay không có phát động có quan hệ.

Xem mệnh bàn bản thân, trước từ cung mệnh bắt đầu, bởi vì cung mệnh là mặt khác tất cả cung đầu mối then chốt, cung mệnh tính quyết định cách, đặc tính tướng tả hữu đối với mặt khác tất cả cung tâm tính, đây là một trọng điểm, cần chú ý.

Kế tiếp xem cung thân, bởi vì cung thân có thừa cố gắng dụng hoặc tu chỉnh tác dụng, cho nên là một cần tu chỉnh cung vị. Nơi này cần nói rõ : Tăng mạnh tác dụng là chỉ: Cung thân ở cái kia cung vị, thì này một đời người chỗ chú ý trọng điểm hay là tại cung thân vị đưa. Tỷ như: Người nào đó cung thân cùng cung phu thê trùng hợp, thì này một đời người chỗ mục tiêu theo đuổi, chủ yếu là hạnh phúc mỹ mãn cuộc sống gia đình; nếu như thân cung cùng cung thiên di trùng hợp, thì người này cả đời này mục tiêu chính là ở chỗ: Viên mãn nhân tế quan hệ hoặc có lẽ là đạt được tôn trọng của người khác cùng kính nể, vì vậy coi như mặt khác ở phương diện khác cũng không như ý, nhưng người cũng không quá mức lưu ý. Mà tu chỉnh tác dụng gồm có: Cá nhân tính cách tướng từng bước theo tuổi tác lớn lên từng bước có người cung tinh diệu đặc tính chuyển biến tới đặc tính. Tỷ như: Những người khác, kỳ mệnh cung là trống không ( không có mười bốn chủ tinh, phía sau giải thích ), nhưng cung thân có sao, thì khả năng từ lúc hơn hai mươi tuổi, cung thân tinh diệu sẽ từng bước phát sinh tác dụng.

Xem mệnh bàn ánh sao diệu đặc tính, không phải là chỉ nhìn cung mệnh bên trong có này tinh diệu, đẩu số quy tắc là ở với tam phương tứ chính toàn diện tham khảo ─ xếp vào suy nghĩ mới là. Phía dưới nói tam phương tứ chính đạo lý, tam phương là chỉ ngoại trừ cung mệnh bản cung bên ngoài, cung tài bạch cùng cung thiên di hòa sự nghiệp cung ba người trong nội cung ánh sao diệu đều là sẽ ảnh hưởng tính cách của người. Loại này quy tắc có thể dùng đẩu số hình thành một loại đặc sắc: Mười bốn khỏa chủ tinh sẽ bị đại thể chia làm mấy tổ sao đàn, tỷ như: Tử vi, thiên phủ, thiên tướng một đám, thất sát, phá quân, tham lang một đám, thiên cơ, thái âm, thiên đồng, thiên lương làm một tổ, cuối cùng là thái dương cùng cự môn thành một tổ. Trong đó tử vi, thiên phủ, thiên tướng cùng thất sát, phá quân, tham lang các loại có khả năng giúp nhau đều nghe theo, mà thiên cơ, thái âm, thiên đồng, thiên lương thì sẽ cùng thái dương, cự môn giúp nhau đều nghe theo. Nơi này biết chiếu có ý tứ là chỉ: Nào đó một ngôi sao diệu lúc xuất hiện, thì thứ ba phương gặp phải có chút tinh diệu, liền đẩu số quy tắc mà nói, đều nghe theo chỉ chính là chúng có sản sinh tác dụng khả năng. Lánh một vật là tứ chính, tiếp xúc tam phương hơn nữa kẹp tác dụng, giáp có ý tứ là chỉ cung mệnh hai bên cung vị, tiếp xúc huynh đệ tỷ muội cung cùng cha mẹ cung tác dụng. Làm có thành đôi đích tinh diệu tồn tại ở cung huynh đệ cùng phụ mẫu cung lúc, thì sẽ sinh ra tác dụng, tỷ như: Văn xương, văn khúc, một ở cung phụ mẫu, một ở cung huynh đệ, thì có thể sáng tác dụng; mặt khác như: Kiếp không, hỏa linh, giúp đỡ, lộc tồn cập hóa lộc giáp v.v. Coi là [đối với sao] .

Đại gia có thể suy tính một chút, đẩu số như vậy thiết kế có hay không có đạo lý, đạo lý ở đâu? Cung mệnh vẫn cần suy nghĩ tài bạch, thiên di, sự tình nghiệp, có lúc thậm chí suy nghĩ phụ mẫu cùng huynh đệ tác dụng, nếu tỉ mỉ suy nghĩ loại quan hệ này, thì xứng đáng hiểu rõ hơn đẩu số trong hệ thống xã hội khái niệm, nếu mà đến đây lo lắng nữa thực tế trong xã hội sinh hoạt, nhất định có thể khiến cho ngươi càng hiểu hơn cái gọi là [nhân sinh] rốt cuộc là thập sao đồ đạc. Tỷ như: Trong đẩu số cung phu thê đích tốt xấu từ: Phu thê, thiên di, sự nghiệp, phúc đức, có lúc huynh đệ cùng tử nữ cũng có tác dụng, cái này như thế nào để ý giải đâu? Đại thể có thể như sau: Một cái hôn nhân thành bại, ngoại trừ từ hôn nhân của mình quan niệm tả hữu bên ngoài ( tiếp xúc cung phu thê trong tinh diệu đặc tính ), còn có những nhân tố khác quyết định, như giữa lẫn nhau địa vị xã hội ─ tiếp xúc môn đăng hộ đối quan niệm ( cung thiên di ), nếu như sự nghiệp thành công hay không lại ảnh hưởng cuộc sống gia đình tới thành bại ( cung sự nghiệp thật xấu ), nếu như tâm linh phương diện phù hợp cùng yêu cầu hoặc là phúc khí sâu cạn cũng ảnh hưởng cảm tình cùng hôn nhân tính ổn định; cuối cùng là giữa nam nữ sinh hoạt tình dục hoặc sinh dục đời sau cùng với huynh đệ tỷ muội hoặc ở giữa bạn bè ảnh hưởng, này cũng sẽ ảnh hưởng yêu đương hoặc tình cảm thành bại. Những thứ này các loại đều cùng cảm giác chuyện hoặc hôn nhân có quan hệ, cho nên nếu lấy hiện đại thuật ngữ mà nói: Cảm tình hoặc hôn nhân, đẩu số lấy địa vị xã hội, sự nghiệp địa vị, tâm linh cảm thụ ( hưởng phúc dục vọng ), giáo dục quan điểm ( sinh hoạt tình dục ) cùng cùng thế hệ đoàn thể các loại cộng đồng ảnh hưởng. Nếu thảo luận hiện nay xã hội học gia thảo luận gia đình công năng: Luân lý đấy, tính đấy, kinh tế, xã hội, trong lòng… Các loại…, thật có hiệu quả như nhau hiệu quả, phán tỉ mỉ suy nghĩ ở giữa hàm ý mới là.

Trong tử vi đẩu số có một chút cung vị là có thể từ chính mình ý chí quyết định, có chút thì là tự nhiên quyết định. Tự nhiên người quyết định như: Huynh đệ cung, cung tử nữ, cung tật ách, cung nô bộc, cung phụ mẫu. Chính mình ý chí người quyết định: Cung phu thê, cung tài bạch, cung thiên di, sự tình nghiệp cung, cung phúc đức. Về phần mình sinh ra không còn cách nào quyết định nhưng sau lại nhưng có thể tự do ý chí quyết định là: Cung điền trạch. Ngàn vạn rồi giải: Trên mệnh bàn biểu hiện tinh diệu đặc tính các thứ, chỉ là đại biểu mệnh bàn kẻ có được đối với việc này hạng sự vật quan niệm hoặc giả nói là ý nhận thức hình thái. Cũng không cách nào theo lấy phỏng đoán cát hung, nếu muốn phỏng đoán cát hung, nhất định phải thay vào [điều kiện] mới được, tỷ như: Muốn đẩy suy đoán mệnh bàn sở hữu tất cả giả cùng huynh đệ tỷ muội đang lúc cảm giác chuyện, nhu yếu giải tất cả huynh đệ tỷ muội năm sinh ra lần, thay vào trong mệnh bàn. Đây là cái gọi là [thái tuế nhập quái pháp] .

Phụ nhớ: Thái tuế nhập quái pháp tới ứng dụng cũng không đơn giản, nhưng nguyên tắc căn bản nhưng tại này nói cho các vị: Tỷ như người ta tỷ tỷ là 57 năm lần, tuổi lần là mậu canh năm, thì lấy dụng mậu can tới lấy sao tứ hóa: Mậu tham âm hữu cơ. Lúc này nhìn tham lang hóa lộc có hay không có tiến nhập mạng của ngươi cung hoặc là cung mệnh tam hợp, cái kia chính là nói ngươi tỷ tỷ đối với ngươi trả giá phải không cầu phản hồi đấy, hoặc có lẽ là người ta tỷ tỷ đối với ngươi mới có lợi, đương nhiên người ta tỷ tỷ tham lang hóa lộc nếu như mạng ngươi cung năng lực hình thành đôi lộc tới giáp, hiệu quả đồng dạng. Một phương diện khác nếu như bên ngoài hóa kị có tiến nhập mạng của ngươi cung, thì biểu thị người cùng ngươi không dễ mới có lợi, thậm chí là người trời sinh biết gây trở ngại người ta. Còn như người ta tỷ tới cá tính thì tu lấy thân cung làm chủ, tham khảo thân cung tam phương tứ chính, vì vậy quyết định bên ngoài cá tính ─ lúc này cần phải thay vào bên ngoài mậu tham âm hữu cơ bốn sao hóa làm dụng, đồng thời cùng trong mệnh bàn đã có tới sao tứ hóa cùng nhau tham khảo.

Còn như người ta cùng 57 năm lần tỷ đang lúc ở chung tình hình thì là như thế phán định: Một, nếu như thân cung vị đưa ở mệnh bàn chủ nhân mệnh cung tam phương trên vị trí, biểu thị bên ngoài tỷ tới cá tính cùng mệnh bàn chủ nhân gần, giác dễ dàng câu thông lý giải ─ nơi này là do ở nếu xuất hiện ở tam phương lên, thì bên ngoài tinh diệu tướng đại bộ phận tương tự ─ chú ý phía trước cái gọi là sao bầy khái niệm. Hai, thảo luận mậu tham âm hữu cơ đối với trong mệnh bàn huynh đệ tỷ muội cung tác dụng, nếu hóa lộc tác dụng cường có thể chiếu, biểu thị tình cảm lẫn nhau không tệ, hóa quyền thì biểu thị huynh đệ tỷ muội đang lúc bên ngoài chi phối tính mạnh, nếu như hóa kị dẫn động thì đại biểu ở giữa cảm tình không phải như ý hoặc mặt khác chuyện bất lợi. Đây là thái tuế nhập quái pháp cơ bản khái niệm. Đương nhiên thái tuế nhập quái pháp cũng có thể suy tính đại hạn mười năm vận hoặc là lưu niên vận, nhưng có bên ngoài hạn chế, ngàn vạn nhớ kỹ, không thể một khái toàn diện bành trướng. Trên thực tế huynh đệ tỷ muội như vậy xem, phụ mẫu cũng là như vậy, thay vào cha mẹ can năm sinh quyết định, xem phụ mẫu mà chi vị trí quyết định tính cách. Nam nữ đang lúc cảm tình cũng là như vậy phỏng đoán, lão sư hoặc chỉ đạo giáo thụ cũng là như vậy, thượng cấp quan trên cũng là như thế, đồng học bằng hữu đều là như thế. Thái tuế nhập quái pháp phức tạp là hai cái cung vị đang lúc lẫn nhau ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại quan hệ ─ cái này mới chính thức là thái tuế nhập quái pháp tinh yếu chỗ, phía trước đã có chút nói tới, phía sau thì sẽ lại cẩn thận phân tích.

Lưu niên

Đang thảo luận này bộ phận trước cần trước thảo luận một cái phái vấn đề khác. Đối với mỗi một năm vận khí quan điểm, thông thường nói đến có ba loại:

Loại thứ nhất lấy lưu niên làm chủ, tiếp xúc năm nay là quý dậu năm, thì lưu niên cung mệnh ở dậu, thay vào quý can sao tứ hóa nhập tới mệnh bàn tham thảo.

Loại thứ hai là tiểu hạn phái, này phái là lợi dụng tiểu hạn đến xem, tiếp xúc năm nay bính ngọ năm lần vì hai mươi tám tuổi, tìm ra trong mệnh bàn tiểu hạn vì hai mươi tám tuổi tới cung vì cung mệnh, lấy cung mệnh lên sao tứ hóa đến xem năm nay vận khí. Loại thứ ba là giúp nhau tham chiếu xem ─ tiếp xúc lưu niên xem hoàn cảnh biến hóa, tiểu hạn xem tâm tính cải biến các loại sự tình. Hôm nay lấy người viết rất hiểu rõ, lúc này lấy lưu niên phái là chủ yếu chính thống hàng loạt, về sau học giả chỉ cần lợi dụng lưu niên pháp sẽ xảy đến chính xác không có lầm phỏng đoán sự tình, không cần đề cập đến mặt khác.

Một cái ý nghĩ: Vũ đương quyền, quyền thuật thiếu lâm đều là bác đại tinh thâm đấy, cả đời nghiên cứu cũng chưa chắc năng lực có bao nhiêu thành tựu. Nếu chỉ là vũ đương quyền học hai ba bộ, quyền thuật thiếu lâm cũng làm ba bốn bộ, muốn đả biến thiên hạ đây hoàn toàn là dọa người. Học giả không cần phải đi làm cái gì hợp tố các loại đồ đạc, là vũ đương quyền thuật cao thủ, tự nhiên cũng là thiên hạ cao thủ, đây là không cần hoài nghi. Ngày hôm nay chỗ cáo tố mọi người cũng không có phương pháp bất luận cái gì đặc biệt, không – cần phải bất luận cái gì thiên khải thức huyền nghĩ, bất luận kẻ nào đạp cái này cước bộ, sẽ có một ngày người ta biết phát hiện tại con đường của mình. Đẩu số con đường trên thực tế là càng đi càng rộng rãi hơn.

Đẩu số triết học cùng quy tắc đại gia chỉ cần có thể hiểu rõ, hồi tưởng lại, những cái được gọi là tinh diệu, tứ hóa, cung vị, đều rất dễ dàng rồi như vậy trong tâm khảm, do đó càng về sau căn bản không cần bất luận cái gì người khác bí quyết, lập tức chính là chắc hẳn phải vậy tai, theo sự tình ứng đối mệnh bàn, hoàn toàn không chê vào đâu được. Quan khắp cả đẩu số triết học khái niệm, phía sau lúc rảnh rỗi tướng lại tuyên truyền. Kỳ thực hôm nay xã hội nhân loại đối mặt chính chữa, kinh tế sinh hoạt, xã hội quần thể kết giao, người với người giữa ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại… V.v. Cùng cổ đại club gặp phải to lớn sai biệt, hơn nữa là phức tạp hơn quá trình. Thử nghĩ nếu như đẩu số là cái gọi là môn thống kê mà nói…, thì làm sao có thể tiến hành kể trên một dãy chuyện tham đòi đâu? Phán đại gia suy nghĩ thật kỹ: Môn thống kê đại gia phải chăng đem thấy quá vĩ đại rồi.

Nói rõ hơn một ít: Đẩu số là một hoàn chỉnh hệ thống, nó không chỉ có đủ để tự bào chữa, thậm chí có thể từ chính ngươi tiến hành phát triển ra bất luận cái gì bí kíp chỗ chưa đồ đạc. Như vậy nói cách khác: Đẩu số bản thân vốn có hiện đại hóa năng lực.

Nơi này nguyện ý cho đại gia một ví dụ: Một người lưu niên cung điền trạch có cự môn tọa thủ, đều nghe theo thiên cơ, văn khúc các loại sao, còn có lộc tồn cùng lưu niên lộc tồn dẫn động, thì chúng ta có thể phỏng đoán: Người này năm nay khả năng vì trong nhà thiêm mua một máy thu vào máy ghi âm loại âm hưởng. Cái này là như thế nào nhìn đâu? Rất đơn giản, cự môn là chỉ năng lực phát ra tiếng, máy móc chính là thiên máy móc sao, văn khúc là cầm kỳ thư họa, bói toán sao dễ dàng các loại tài nghệ, nhưng là đại biểu âm nhạc, mỹ thuật tạo hình, làm việc tay chân các loại…, lưu niên lộc tồn xúc động là vật phẩm, tổng hợp lại suy nghĩ, cho là âm hưởng tới loại đồ vật, nếu tăng thêm cự môn hóa quyền, thì này âm hưởng kèn đồng công suất làm không nhỏ ─ vì công suất cao giả, một cái khác khả năng đeo mặt khác nhất tịnh mua hát đệm máy móc hoặc rôm rốpOK máy móc các loại đội bay. Như vậy thử hỏi: Điện thoại trục trặc thấy thế nào? Cung điền trạch trung thiên cơ cự môn vì điện lời nói, thiên cơ hoặc cự môn hóa kị đều có thể năng lực đưa tới điện thoại trục trặc hoặc đường bộ bất ổn. Như vậy máy chữ là cái gì? Tv lại nên thập sao? Lò sóng vi-ba lại nên mấy viên sao? Đại gia suy nghĩ kỹ một chút. Bộ này phần là tinh diệu tính chất mình phát triển kết quả, nguyên tắc không phải khó, dụng tâm tiếp xúc thông, ghi nhớ kỹ ghi nhớ kỹ.

Đẩu số ánh sao diệu tính chất cùng tính chất sao ký ức pháp

Đẩu số cơ bản nhất học tập ở chỗ tinh diệu tính chất hiểu rõ, này bộ phận trên phố tác phẩm vô cùng nhiều, hiện nay đẩu số được chứ làm năm phần mười đã ngoài là thảo luận tinh diệu tính chất, nhưng là như thế nào đi ký ức, như thế nào đi tìm hiểu, cuối cùng đạt được bên trong hóa trình độ, thì đáng tiếc hiện nay trên phố chi thư tịch còn khó đạt được mục đích này, cho nên người viết nguyện lúc này lại tốn nhiều sức lực, nhằm sử dụng học giả có một toàn diện tư tưởng mạch lạc, không đến mức lâu hãm trong mê võng. Đương nhiên, ở trình bày và phân tích tinh diệu tính chất trước cần đối với đẩu số ánh sao diệu có một chút cơ bản khái niệm mới được.

Một, thực tế hữu dụng tinh diệu có bao nhiêu?

Trong đẩu số chủ yếu phân nam bắc đẩu, tử vi, thiên cơ, thái dương, vũ khúc, thiên đồng, liêm trinh, thiên phủ, thái âm, tham lang, cự môn, thiên tướng, thiên lương, thất sát, phá quân, tổng cộng mười bốn chủ tinh; có…khác sáu cát tinh: Văn xương, văn khúc, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt; cùng với lục sát sao: Hỏa tinh, linh tinh, địa kiếp, địa không, kình dương, đà la. Mặt khác chính là chút trợ giúp sao: Lộc tồn, thiên mã, thiên khốc thiên hư, hồng loan thiên hỉ, thiên hình, thiên diêu, hàm trì, mui xe, cô thần, quả tú… Các loại. Trên thực tế cần cộng thêm sao tứ hóa: Hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, hóa kị. Đại thể mà nói: Chủ tinh mười bốn tăng thêm sáu cát lục sát, tứ hóa, lộc tồn, thiên mã các loại…, nói thật ra, khoảng chừng hơn 30 khỏa tả hữu, lại thiên mã phía dưới ngôi sao muốn theo chủ tinh nhi động, không có phán định cát hung thượng sai dị không lớn, cho nên học giả có thể tự do tuyển trạch cần thiết tinh diệu, bao nhiêu cũng không phải là rất tất yếu.

Hai, tinh diệu sắp hàng quy tắc

Đẩu số thiết kế lúc, tinh diệu đang lúc vốn có có chút quy tắc, không phải là mặc cho ý an bài, tỷ như: Sao tử vi bên cạnh liền nhất định phải là sao thiên cơ, sao tử vi ở cung mệnh, thì cung tài bạch nhất định là sao vũ khúc, cung sự nghiệp nhất định là sao liêm trinh; mà thiên phủ sao ở cung mệnh, thì cung sự nghiệp nhất định là thiên tướng, cung thiên di nhất định có sao thất sát, lại cung phu thê nhất định có sao phá quân. Cũng bởi vì những thứ này sắp hàng thiết kế, đưa tới đẩu số ánh sao diệu trên thực tế là sao đàn hệ liệt: Tử vi, vũ khúc, liêm trinh, thiên phủ, thiên tướng làm một tổ, tham lang, thất sát, phá quân làm một tổ, thiên cơ, thiên đồng, thái âm, thiên lương làm một tổ, thái dương, cự môn làm một tổ, ở trong đó tổ 1 hòa tổ 2 rất dễ dàng lẫn nhau đồng cung có thể chiếu, sau đó hai tổ thì cũng có lẫn nhau đều nghe theo tình hình. Cái này có thể từ số học trên kỹ xảo để giải thích, bởi vì nếu lấy cung mệnh thiết kế làm một, cung huynh đệ vì 2h, thì tử vi ở cung mệnh làm một, sao vũ khúc ở ngũ vì cung tài bạch, sao liêm trinh ở cửu vì cung sự nghiệp, mà sao thiên cơ ở cung huynh đệ vì hai, thái dương tinh tại tử nữ cung vì bốn, thiên đồng ở cung tật ách vì sáu.

Thiên phủ tinh vị trí bởi vì theo sao tử vi mà thay đổi, bên ngoài xuất hiện vị trí sẽ chỉ ở một, ba, ngũ, bảy, cửu, 11 đẳng cung một trong. Vì vậy thiên phủ sao làm một sao, thiên tướng sao vì cửu, sao phá quân vì ba, tham lang tinh là mười một, thái âm tinh là mười hai, cự môn sao là mười, thiên lương sao thì là ở tám, vì vậy số lẻ cùng số lẻ mới có đều nghe theo khả năng, số chẵn thì hòa số chẵn đều nghe theo, cái này tức là tinh diệu cơ bản sao đàn tách ra nguyên nhân. Đạo lý kia phán học giả hiểu rõ nhận tới.

Ba, mạnh yếu vấn đề

Tinh diệu đặc tính trong có một vô cùng trọng yếu quan niệm: Cái kia chính là cường hoặc yếu đích vấn đề. Đẩu số phỏng đoán lúc, mạnh yếu vấn đề đặc biệt trọng yếu, đẩu số cổ truyền thuyết pháp vẫn cường điệu loại này quan niệm trọng yếu, nhưng hôm nay học giả nhiều cảm thấy mê hoặc khó có thể nắm giữ mà buông tha, kỳ thực chủ ý này có mấy người nguyên tắc quyết định.

(một) đại tinh càng nhiều đều nghe theo càng mạnh:

Tinh diệu càng nhiều đều nghe theo, tỷ như tử vi thất sát ở hợi cung, tam phương đều nghe theo thiên phủ, vũ khúc, tham lang, liêm trinh, phá quân các loại sao, về khí thế tự nhiên so với cung vô chính diệu ─ bên trong vô chính diệu giả vì cường. Lệ như đồng dạng tử vi thất sát ở hợi, mà cung mệnh tại tí cung được gọi là đồng loạt. Cung mệnh cường giả biểu thị chủ kiến mạnh, gặp chuyện có chủ trương, không phải là biết nước chảy bèo trôi giả, không có [nhân tại giang hồ thân bất do kỷ] cảm giác. Cung mệnh cường giả giác năng chủ khống, nắm giữ chính mình.

(hai) cách cục hình thành giả khá mạnh:

Cách cục phát sinh giống như phản ứng hoá học, tinh diệu giữa sắp hàng kỳ thực chỉ là vật lý phản ứng, phản ứng hoá học sinh ra hiệu quả lớn xa hơn vật lý phản ứng, cho nên cách cục có phát động giả khá mạnh ─ nhưng tu chú ý, cách cục phát động lấy sao tứ hóa dẫn động giả hữu hiệu nhất.

Tỷ như: Vũ khúc hỏa tinh vì quả tú, nếu không gặp vũ khúc hóa kị, thì bên ngoài quả tú tới tính không hiện lấy; cự môn hỏa tinh kình dương ba sao đều nghe theo, không phải gặp hóa kị thì chủ nói mạnh mẽ, dám nói, thường vì mọi người ý kiến thủ lĩnh, nhưng cự môn một hóa kị, thì lập tức chuyển biến cách nói sẵn có lời nói chanh chua, mỗi ngày nghi thần nghi quỷ, không tín nhiệm người khác, yêu thiêu khuyết điểm, nhìn khắp nơi người không vừa mắt, mắng người đến như mắng con cái, chưa đủ nghiền không ngừng… .

(ba) miếu vượng lợi hãm bề ngoài làm dụng:

Đến nay ngày, miếu vượng lợi hãm bề ngoài quy tắc rốt cuộc là cái gì? Tựa hồ không có người năng lực hoàn toàn giải thích. Có người chủ trương là cái gọi là Âm Dương Ngũ Hành sinh khắc tác dụng, tỷ như nói: Sao tử vi chúc thổ, ở ngọ cung, bởi vì ngọ cung thuộc hỏa, ngũ hành quy tắc trong hỏa sinh thổ, vì vậy sao tử vi ở ngọ cung vi nhập miếu; thế nhưng không phù hợp loại này quy tắc tình hình cũng không ít, cho nên phe cải cách đối với miếu vượng lợi hãm bề ngoài cũng không tin, cực đoan giả như liễu vô cư sĩ lên tiếng xưng: Tinh diệu đang lúc tới sắp hàng chỉ có giúp nhau đều nghe theo tác dụng, hoàn toàn không đề cập tới tinh diệu giữa mạnh yếu. Thế nhưng cổ truyện phái như tử vân giả thì vẫn cường điệu miếu vượng lợi hãm làm dụng, bởi vì … này tốt mới có thể giải thích các loại sắp hàng giữa giúp nhau sai biệt. Học giả có thể chính mình suy nghĩ.

Miếu vượng lợi hãm bề ngoài là tướng các loại tinh diệu mạnh yếu bề ngoài hàng một loại bề ngoài, miếu vượng biểu thị tinh diệu độ sáng lớn nhất, tối cường, ưu điểm có thể đầy đủ biểu hiện, mà rơi hãm thì là chỉ tinh diệu độ sáng đều không có, ưu điểm không còn cách nào biểu hiện, khuyết điểm bình thường bên ngoài hiện tại. Mặt khác lấy người viết rất hiểu rõ: [miếu] ý chỉ cao thượng chi ý, biểu hiện là ngoại lai tính chất đặc biệt, vì vậy bên ngoài tinh diệu đặc trưng đủ để khiến người cảm thụ được. [hãm] có ý tứ là lõm xuống khu vực, đại biểu là thấp kém, âm u, không quang minh hoặc là nói không ra hồn, như vậy nói cách khác hãm là bị vội vả dung nạp ngoại lai đồ đạc, hoặc là chủ động hấp thụ ngoại tại sự vật, vì vậy lạc hãm cùng tự ý của ta gần, cũng tức là chuyện dễ dàng để ở trong lòng không muốn bày tỏ có quan hệ. Phán học giả lĩnh ngộ, triều đình phía trên, chỉ cao đàm luận lên được thai diện sự tình, ít nhất là đại sự.

Bốn, tinh diệu cùng cung vị đang lúc làm dụng

Cổ truyền đẩu số đối với tinh diệu đặc tính, hội nghị thường kỳ có cường điệu đặc biệt thích hợp với có chút cung vị, ở trong cổ thư ví dụ như: Thiên cơ vì huynh đệ chủ, liêm trinh làm quan lộc chủ, thái âm vì tài bạch chủ, vũ khúc vì tài bạch chủ, thiên phủ vì tài bạch điền trạch chủ các loại. Kỳ thực đây là chỉ nói ngôi sao này diệu tới tính chất đặc biệt dễ dàng này cung phát huy, như: Thiên cơ đại biểu hiền lành, ở cung huynh đệ chủ giữa huynh đệ cảm giác chuyện hòa hợp ở chung; liêm trinh chủ chăm chú tẫn trách, trung tâm một lòng, ở cung sự nghiệp trên thì là đối với sự nghiệp toàn lực ứng phó… . Bởi vì tinh diệu đặc tính phù hợp cung vị đặc trưng, vì vậy bên ngoài tác dụng khá lớn. Tỷ như: Thiên cơ có chủ gia sự tác dụng, trước mặt chiếu cung điền trạch lúc, nếu thiên cơ hội hợp hóa kị, thì chủ nhà sự tình khiến cho loạn thất bát tao, nội vụ không phải vào quỹ đạo. Này bộ phận phán học giả suy nghĩ sâu xa.

Kế tiếp người viết tướng nói cho đại gia như thế nào ký ức trong đẩu số tinh diệu tính chất đặc biệt, phương diện này người viết chỉ muốn cá nhân kinh nghiệm cáo tri:

〈 văn tự học mình mở rộng pháp 〉

Ở trên là có ý gì đâu? Văn tự học là lợi dụng văn tự ngôn ngữ tạo từ phương diện kỹ xảo, làm cho chính ngươi giải thể biết cùng lĩnh ngộ tinh diệu cơ bản đặc tính. Người viết nguyện vì mọi người nêu ví dụ:

Sao tử vi: Chúng ta có thể dùng [tự] tới tiến hành mình khuếch tán pháp.

Cái kia chính là nói dụng một cái tạo từ trong đựng [tự] cái chữ này lại lý giải tử vi hàm ý. Tỷ như: Tự chế một từ. Sao tử vi ở cung mệnh người, sĩ diện hảo, vì vậy không muốn làm một ít thoạt nhìn không phù hợp thân phận mình sự tình, vì vậy thông thường có vẻ ổn trọng tự chế, không tùy ý nổi giận hoặc biểu đạt tình cảm của mình, cho nên [tự chế] là một hình dung tử vi hình dung từ. Những thứ khác hình dung từ hoặc danh từ chỉ cần có cái [tự] chữ đích đương nhiên cũng áp dụng. Tỷ như: Mình, tự tôn, tự trọng, tự cho là đúng, tự đại, khoe khoang, vì tư lợi, mình bành trướng, mình nói khoác, khoe khoang, tự cao rất cao, mình mong đợi, hối hận, tự buồn bã hối tiếc, tự xưng tự đề cử, mình làm trung tâm… Các loại. Thông thường thiên hướng mặt trái giả phần lớn là sát tinh đều nghe theo đến, nếu không phải đều nghe theo đến tả phụ hữu bật thì là chí lớn nhưng tài mọn hình dung từ, nếu như gặp hóa kị vậy thì càng hỏng bét dùng từ rồi.

Lại cử đồng loạt: Sao thiên cơ, chúng ta hay dùng [máy móc] chữ tới xâu chuỗi.

Chạy máy, cơ linh, động cơ, động linh cơ một cái, gặp thời ứng biến, nhạy bén, cơ mưu, máy móc linh, đầu cơ (hợp ý), cơ hội, xảo trá, thần cơ diệu toán, cơ khí, máy móc, xe máy, máy bay, máy tính… . Cho nên văn khúc thêm cự môn thêm thiên cơ thêm lộc tồn đều nghe theo là âm hưởng, thiên cơ thêm cự môn là điện thoại, văn xương thêm thiên cơ là máy chữ, văn khúc thêm thiên cơ là… . Linh tinh, địa không thêm thiên cơ có thể là lò sóng vi-ba các loại.

Mặt khác lại vì mọi người cử một ít ví dụ: Như sao phá quân có thể dùng [kỳ] chữ tới biểu hiện.

Kỳ quái, ngạc nhiên, kỳ mà tính, kỳ nhân, đặc biệt, kì binh, kỳ tích, thắng vì đánh bất ngờ, ly kỳ cổ quái, kỳ nhân chuyện lạ … .

Phá quân ở mệnh của người, hành vi thông thường khó có thể dự đoán, ý niệm toàn bộ trong một ý nghĩ, lấy thường nhân góc độ đến xem, dụng một cái chữ kỳ là có chút thích hợp. Phá quân ở mệnh của người bởi vì không coi trọng xã hội cố hữu tập tục cùng hoạt động quy tắc, cho nên vui giận toàn bộ từ chính mình yêu thích, cho nên làm người cùng làm sự tình thường có biến hóa lớn sản sinh.

Lại vì mọi người cử một cái ví dụ: Thiên lương sao, có thể dùng [lão] chữ tới phát triển.

Lão nhân, vẻ người lớn, lão thành, thành thật, lão * lớn hoạt, lão đại tác phong, cậy già lên mặt, kính lão tôn hiền, đa mưu túc trí, lão luyện, già mà không kính, lão bất tu, già mà hồ đồ, người bảo thủ, lão bất tử… .

Thiên lương ngôi sao này diệu vốn có [lão] khí, cho nên không thấu đáo biến hóa tính, thường là kiên cường, cố chấp, kiên quyết… Các loại đặc tính, nếu như trong nội tâm tiếp thu có chút quan niệm ( có thể là tốt, sáng suốt, cũng có thể là không tốt, ích kỷ hoặc đứng hàng ý nghĩ của hắn ), thường liền tiếp thu có chút quan niệm ( có thể là tốt, sáng suốt, cũng có thể là không tốt, ích kỷ hoặc đứng hàng ý nghĩ của hắn ), thường vẫn ôm chặt tại trong lòng, cho nên khác biệt tất cả những ý nghĩ này lên, nếu gặp sát tinh, phần lớn là thiên hướng mặt trái thuyết pháp; nếu cát tinh đều nghe theo, lại có chính diện biểu hiện. Tỷ như: Đa mưu túc trí thông thường có thể dùng thiên cơ, thiên lương, đều nghe theo xương, uốn khúc để hình dung. Nếu như lão * lớn hoạt thì nhiều cần tạm biệt chiếu kình dương, đà la. Tỷ như: Thành thật có thể dùng thiên lương thêm giúp đỡ mà cấu thành.

Kể trên thuyết pháp, mục đích ở chỗ sử dụng đại gia đầy đủ hiểu rõ một chút tinh diệu đặc tính, văn tự học mở rộng pháp, học giả có thể chính mình đi thể hội cái chữ kia có thể đại biểu viên kia tinh diệu tới đặc tính, tin tưởng ngươi nghĩ ra được, ngươi đối với tính chất sao rất hiểu rõ sẽ tiến thêm một tầng.

〈 Âm Dương Ngũ Hành ký ức pháp 〉

Mỗi khỏa đẩu số tinh diệu đều là vốn có bên ngoài Âm Dương Ngũ Hành, cái này cũng có thể dùng đến ký ức đặc tính của nó. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là đại gia phải hiểu ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ ý nghĩa cùng âm dương khác biệt, hiện nay này bộ phận phúc canh cùng trần thế hứng đều có tốt trình bày và phân tích, đại gia có thể tham khảo. Nơi này đại gia có thể ở sau này tỉ mỉ suy nghĩ một ít tinh diệu đang lúc với nhau sai biệt chỗ. Tỷ như thuộc mộc đích thiên cơ tinh hòa thuộc mộc nước tham lang đang lúc sai biệt ở đâu? Cùng thuộc đất sao tử vi hòa thiên lương sao khác biệt ở đâu? Cùng thuộc thủy cự môn, thiên đồng, phá quân khác biệt ở đâu? Đương nhiên những thứ này tinh diệu lại mỗi người có cái gọi là âm dương, thông thường nói đến dương đại biểu lộ rõ tính lộ ra ngoài, có thể biểu hiện; âm đại biểu thầm nội tại, tích trữ ở trong nội tâm.

Ngũ hành đặc trưng, kim đại biểu lợi hại, quả quyết; mộc đại biểu suy nghĩ, quan sát; thủy đại biểu thân cận, hiền lành; hỏa đại biểu nhiệt liệt, lễ nghi; thổ đại biểu là trầm trọng cùng bao dung tính. Hơn nữa âm dương phân rõ, cho nên tính chất sao trên có sai biệt; nhưng chú ý một chút, ngũ hành chỉ có năm, âm dương chỉ có hai chủng tuyển trạch, tổng cộng mới mười cái tổ hợp, nhưng đẩu số chủ tinh chung mười bốn khỏa, cho nên chỉ dựa vào Âm Dương Ngũ Hành tới ký ức tính chất sao cũng không đầy đủ, lại dễ dàng có lẫn nhau không phân rõ trạng thái. Như phá quân là âm thủy, thái âm cũng là âm thủy, cự môn cũng là âm thủy, ba người khác biệt ở đâu? Thiên đồng là dương thủy, thiên tướng cũng là dương thủy, khác biệt ở đâu? Đây là chỉ dựa vào Âm Dương Ngũ Hành nhớ tính chất sao khuyết điểm chỗ.

Ngũ hành tương sinh tương khắc ở đẩu số lên ứng dụng đến cùng như thế nào? Đối với đẩu số phe cải cách mà nói, căn bản không thừa nhận tính chất sao vốn có ngũ hành, chớ đừng nhắc tới những thứ này ngũ hành đang lúc sẽ có gọi là tương sinh hoặc tương khắc sự tình sản sinh. Nhưng ở đẩu số cổ truyện cử đi tinh diệu ngũ hành lại cụ có hiệu quả nhất định, này bộ phận người mới học không ngại trước tùy giản nhập phồn, trước tạm thời tiếp thu phe cải cách thuyết pháp, làm trình độ sau khi tăng lên lại suy nghĩ tinh diệu ngũ hành. Bởi vì tinh diệu ngũ hành hòa tật ách tới sản sinh cụ có quan hệ, nhưng đẩu số luận tật ách hiện nay nhưng đeo tương đương khó khăn bộ phận.

〈 tinh diệu giai cấp rất hiểu rõ 〉

Đẩu số mười bốn khỏa chủ tinh, sáu cát lục sát các loại có một đặc trưng, trước đây học giả nhiều chưa chú ý, cái kia chính là tử vi đẩu số tinh tinh diệu bản thân cũng chia giai cấp, dường như xã hội giai cấp phân bố bình thường.

Lấy đẩu số hệ thống đến xem: Tử vi, thiên phủ là cao giai nhất cấp, tương đương với xã hội thủ lĩnh giai cấp; tại hạ tới như thiên tướng, vũ khúc, liêm trinh là thuộc về lần cao giai cấp, trên xã hội đám người này làm chủ giai cấp; kế tiếp là cơ nguyệt đồng lương các loại…, bình thường thuộc về bậc trung đẳng cấp, dân đi làm; càng phía dưới là sát phá lang chi lưu thuộc cấp thấp nhất tầng, là người buôn bán nhỏ giả. Đây là cổ phú cổ quyết trong chỗ một cường điệu đến đâu trọng điểm; mặc dù nói cận đại xã hội chuyển biến rất nhanh, thế nhưng kể trên hiện tượng tựa hồ nhưng không có trọng đại sai biệt. Ngày hôm nay chúng ta nhìn nhiều đến ngồi mercedes xe, lại chân mang giày vải, tới tay treo mãn thiên tinh, mà hướng ngoài của sổ xe thổ cây cau nước gia hỏa; kỳ thực loại người này ở đẩu số nhìn lại, vẫn là người buôn bán nhỏ thức cá tính. Tài phú cùng quyền thế đối với cá nhân cá tính tu chỉnh tác dụng, thông thường ngược lại không kịp thất bại cùng khốn đốn. Mọi người khỏe tốt lĩnh hội đẩu số hàm ý, tự nhiên đối với nhân sinh có một loại khác quan điểm.

Sáu cát tinh thông thường nói đến là lên trên giai cấp cố gắng trợ lực, mà lục sát thì là khiến người đi xuống dưới đẳng cấp lưu động động lực; lộc, quyền, khoa là lên cao, mà kị thì là xuống. Những điều này đều là cổ truyện đẩu số yếu quyết, nhưng ngày hôm nay bởi xã hội văn hóa từng bước sản sinh biến hóa, cho nên cổ đại cho rằng tốt, hôm nay tới xem có thể chẳng qua là phổ thông; một ít cổ đại cho rằng kém, ngược lại ở vật chất cùng về tinh thần đều trội hơn người phía trước. Cho nên hôm nay tới xem: Sát phá lang khả năng ngược lại so với tử vi thiên phủ giả thành tựu lớn, cự môn ở vật chất cùng về tinh thần đều trội hơn người phía trước. Cho nên hôm nay tới xem: Sát phá lang khả năng ngược lại so với tử vi thiên phủ giả thành tựu lớn, cự môn ở mệnh giả khả năng phát triển trái ngược thiên đồng giả tương đối xài được.

Tỷ như: Cổ phú cho rằng mệnh gặp địa kiếp địa không vì đặc biệt, nhưng thông thường nói đến, trúng mục tiêu có kiếp không, bên ngoài đối với con số lực lĩnh ngộ hoặc không gian suy nghĩ lực nhiều tốt hơn, đối với số học vật lý các loại cần trừu tượng suy tính ngành học ngược lại có giác biểu hiện xuất sắc. Nếu đang cầu xin chức phương diện, gặp kiếp không trái lại thích hợp phục vụ trí kho hoặc sáng ý điểm quan trọng(giọt) khởi nguồn, cái này hòa sách cổ theo như lời lớn khác nhiều rồi. Quốc phụ tôn trung núi tiên sinh, trúng mục tiêu thì có địa không nhất tinh, cho nên hắn có thể nghĩ ra chủ nghĩa tam dân, thực nghiệp kế hoạch… Các thứ. Cho nên đại gia phải hiểu tính chất sao không nên có cát hung, cát hung là đối với nhà hoàn cảnh mà nói, tôn văn lúc tuổi còn trẻ được người xưng là [tôn đại pháo], người nào sẽ nghĩ tới những vật kia thật có thể cứu trung quốc đâu?

Nguyên bản viết những vật này, đến vậy có lẽ bắt đầu động thủ viết xuống mười bốn chủ tinh, sáu cát, lục sát sao… Các loại mỗi người hàm ý cùng tính chất sao, nhưng người viết nhận thức vì mọi người có thể ở phía trước ta chỗ nói chư thư ở bên trong lấy được khái niệm, người viết lúc này không muốn lãng phí mọi người thời gian, nguyện ý viết xuống một ít cá biệt tâm đắc, làm cho đại gia có càng nhiều lĩnh hội cùng hiểu rõ.

Tử vi: Chính là hoàng đế, hồi tưởng một chút lịch sử.

Thiên cơ: Văn tự học khuếch tán pháp là vô cùng hữu dụng.

Thái dương: Nhiệt tình phóng khoáng, chủ động thế nhưng lạc hãm trái lại chủ vì tư lợi.

Vũ khúc: Quả đoán, cương trực. Truy cầu tài phú.

Thiên đồng: Con cái vậy cá tính, mở đầu tốt đẹp, kết thúc tốt đẹp.

Liêm trinh: Liêm khiết trung trinh, chăm chú phụ trách, mình yêu cầu cao.

Thiên phủ: Đầy hứa hẹn có thủ.

Thái âm: Ôn nhu đa tình.

Tham lang: Vật chất dục vọng mạnh, nhân tế quan hệ tốt ─ tửu sắc tài vận nhân sinh.

Tham lang: Vật chất dục vọng mạnh, nhân tế quan hệ tốt ─ tửu sắc tài vận nhân sinh.

Cự môn: Thanh âm hóa khuynh hướng cùng sầu lo bất an cá tính.

Thiên tướng: Cẩn thận cùng chú trọng bề ngoài cùng hình tượng.

Thiên lương: Chú trọng luân lý quan hệ hoặc là tôn giáo suy nghĩ.

Thất sát: Lý hướng giới tính. Chăm chú tẫn trách, thành khẩn thật sự, tiến bộ dũng mãnh, chiến đấu hăng hái không ngừng.

Tướng quân thị dã, trí, tin, nhân, dũng, nghiêm.

Phá quân: Biến hóa mười phần, thiên kì bách quái.

Văn xương: Chính thống học thuật: Quốc văn, tiếng anh, toán học.

Văn khúc: Tài nghệ: Cầm kỳ thư họa, bói toán sao dễ dàng, âm nhạc mỹ thuật tạo hình.

Giúp đỡ: Hảo bằng hữu: Tiếp nhận, dễ dàng tha thứ, bao dung, thân cận, hợp tác.

Khôi việt: Khí chất, quý nhân.

Hỏa linh: Hừng hực, nóng nảy là hỏa tinh; lớn mật tiếp tục là linh tinh.

Dương đà: Kình dương là dao găm, có thể sát nhân cũng có thể giết chính mình. Đà la là tại chỗ đảo quanh, do dự.

Kiếp không: Là theo chân cảm giác đi, cảm giác thứ nhất, mặt khác nói sau.

Lộc tồn: Vốn là tay cầm cơ bản lợi thế, có thể công có thể thủ, đồ đạc cũng.

Thiên mã: Chính là chạy tới chạy lui, hiếu động không ổn định.

Lộc (hóa): Thuận lợi, hưởng thụ, sảng khoái, đạt được.

Quyền (hóa): Kiên định, chấp nhất, yêu cầu, cố định.

Khoa (hóa): Danh dự, học thuật, hư vinh.

Kị (hóa): Trở ngại, không phải thuận lợi, biến hóa, hủy diệt, khổ cực.

Lại tiếp sau đó, có lẽ lại vì mọi người cử một ít thực tế ví dụ, thế nhưng người viết tự nhận là công lực cũng không cùng tử vân đại sư, viết loại này văn vẻ cũng không cần thiết so với tử vân đại sư đến thật tốt, hơn nữa cái này cho phép nhiều phương diện người viết là không dám lỗ mãng, nguyện ý về sau lúc rảnh rỗi lại hoàn thành này bộ phận. Mời các vị cầm được này giáo trình tha thứ.

Cái khác coi là đại hạn thời gian phải chú ý là [ngay cả] quan niệm, nếu như một cái cung vị liên tục ba mươi năm bị hóa lộc đánh tới, thì không nghi có đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cùng thêm gấm thêm hoa tác dụng; nếu là một cung vị liên tục ba mươi năm bị hóa kị đánh tới, thì nguyên bản vô cùng kiên cố tốt đẹp chính là cung vị cũng sẽ từng bước bị tàn phá phá hư đến cùng. Vì vậy cung vị quá mức sợ ngay cả kị tác dụng, nếu ở thân tình cung vị phương diện, thì dễ nhất gây hoạ, như liên tục ba mươi năm cung phu thê bị kị đánh tới ( tam hợp cũng, giáp cung làm dụng cũng ), thì rất dễ dàng ở người thứ hai đại hạn trong sản sinh tai họa.

Đương nhiên quả thực quá trình cần điều kiện đưa vào cú pháp mới được. Kể trên liên tác dụng, ngay cả quyền, liên khoa cũng có tương đương làm dụng. Ngay cả quyền có khiến người quyền uy, bá đạo tác dụng; liên khoa cuối cùng là hư danh nói chơi, có tiếng không có miếng các loại. Loại này liên tác dụng, đặc biệt dễ dàng ở căn nguyên bốn cái cung vị phát sinh, đây là bởi vì đẩu số ở an bài mệnh bàn lúc thiết kế nguyên nhân, dần cung mão cung đại hạn thiên can hòa tử cung cùng mão cung tương đồng nguyên nhân. Vì vậy bính đinh, mậu kỉ, canh tân đợi lát nữa có ngay cả lộc tình hình, đây là bởi vì sao đàn đang lúc lẫn nhau đều nghe theo nguyên nhân, mà giáp ất, nhâm quý dễ dàng có ngay cả kị tác dụng, bởi vì giáp ất theo thứ tự là thái dương thái âm hóa kị, nhâm quý là vũ khúc, tham lang hóa kị, đại thể dễ dàng lẫn nhau đều nghe theo thị dã! Tiểu tâm tiểu tâm.

Các vị đối với nhân sự, hi vọng có chút rất căn bản khái niệm thời gian. Ý tứ của những lời này nói là: Nhân loại gặp được các loại các loại bất đồng sự tình, tuyệt đối không thể lấy đồng loại tâm tính đến đối đãi, nếu lại cẩn thận hơn nói rõ thì là: Nhân sinh có một số việc là cả đời sự tình, có chút bất quá là mười năm, 20 năm chuyện, có chút bất quá là ba năm, năm thứ năm, thậm chí một năm rưỡi nữa sự tình. Ta vì sao nói như vậy đâu? Bởi vì … này dính đến đẩu số thực tế phỏng đoán lúc ứng dụng quy tắc, cái này cũng dính đến cái gọi là đẩu số hiện đại hóa nỗ lực, đại gia không nên tùy tiện quên đi qua.

Thời gian quan niệm đối với đẩu số hệ thống là vô cùng trọng yếu, cũng là đang xây lập khoa học hóa vận mệnh phỏng đoán trên quan trọng nhất từng bước. Như trên chỗ đề cập: Có một số việc là trọn đời tính đấy, tỷ như cha mẹ của ngươi, huynh đệ tỷ muội, con gái của ngươi, thân thể của ngươi thể chất… Các loại sự tình, trọn đời chỉ có thể phát sinh một lần giả, một khi bị [định vị] tắc vô pháp cải biến cực lớn. Phụ thân của ngươi là 23 năm lần thuộc giáp năm tuất lần, vậy vị trí của hắn ngay tại tuất cung, dẫn vào tứ hóa giáp liêm phá vũ dương, để suy đoán một sự tình. Con của ngươi là quý dậu năm ( dân quốc 82 năm ) sinh, thì vị trí của hắn ở người ta lưu niên cung tử nữ, cũng lấy quý phá lớn âm tham đến xem.

( nơi này có tranh luận, vì sao không nhìn dậu cung mà xem ngọ cung đâu? Bên này liên lụy tới một cái suy luận vấn đề, từ người ta quyết định ─ ở người ta trên mệnh bàn tìm được quan hệ liền y mệnh bàn chỉ thị, không phải là mạng ngươi bàn có khả năng kẻ cung cấp thì dựa vào thái tuế nhập quái pháp. Chỉ căn cứ ngươi lúc sinh ra đời, tuyệt đối không còn cách nào xác định phụ thân của ngươi là 23 năm lần, mẫu thân là hai mươi tám năm lần, có lưỡng người ca ca, một người muội muội tất cả là bao nhiêu năm thứ giả. Nếu có năng lực phỏng đoán giả, thì bên ngoài suy nghĩ không chỉ là ngày sinh tháng đẻ tai, đó là có một chút mạch suy nghĩ quá trình cũng chưa hoàn toàn cáo tri. )

Lại đến là cái gọi là mười năm, 20 năm chuyện, loại này ví dụ như ở cảm tình hôn nhân trên hoặc là sự nghiệp tuyển trạch lên, hoặc là phòng ốc ở ở thượng đẳng đều là trong đời thông thường giả. Đang suy nghĩ kể trên sự kiện lúc, đại hạn cung vị liền vô cùng trọng yếu, đương nhiên cái gọi là [định vị] càng phải cẩn thận tự định giá. Tỷ như: Vốn trong mệnh bàn cung điền trạch tốt, thế nhưng đại hạn cung điền trạch cực kém, lúc này phải suy nghĩ một chút, nếu người này không sai trong vòng mười năm mua phòng ốc, thì nhà cát hung ứng với rơi tại tiên thiên bản mệnh cung điền trạch nhìn lên, thế nhưng đại hạn cung điền trạch yếu là chỉ khả năng cần cho vay các loại thủ tục. Còn như ngắn hạn chuyện, như học ở trường, hôn nhân cảm tình, cầu chức… Các loại cũng có thể là ba năm năm năm liền từ phát sinh đến kết thúc, thậm chí trong vòng một năm tiếp xúc đi một hồi sinh chết đâu! Ngắn hạn chuyện, lưu niên biến hóa rất trọng yếu, nhiều lắm tham khảo một chút đại hạn tình hình. Còn như lưu nguyệt cũng là như vậy xem.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

斗数学习的重点

紫微斗数的历史及其发展, 已经不甚清楚, 也无须太注意, 全不知道也不影响对紫微的认识;若有兴趣, 近四十年的发展倒可在文献中找到, 但也只是茶馀饭后的聊天. 重要的发展是在约十多年前, 自慧心斋主在中国时报上介绍紫微斗数后开始至今, 这部份的发展十分具有价值, 值得介绍及探讨, 笔者有空将在后面介绍, 名称应该是 [紫微斗数过去十年的发展─从唯心论到心物合一] .

紫微斗数学习的重点, 以笔者今日的理解, 重点大概可以分成下列几项: 一是星曜性质,

二是四化星的变化, 三是宫位的变化.

一, 星曜性质:

斗数自排命盘开始, 在命盘上所写的一些特殊名词, 如紫微, 天机, 太阳, 巨门, 天府, 火星, 文昌…等, 都是所谓的星曜. 大致说来, 这些所谓星曜都只是一些 [象徵符号], 并不代表它们和天文学有任何关系, 所以有一些人的说法说斗数是用 [虚星], 就是代表这个意思.

斗数据说有百多颗星, 其实常用的不过四十颗左右, 其它多半是好看而不中用. 这在后面会再提.

斗数的星曜性质是多面性的, 在每个不同宫位, 有不同解释, 但是其基本特性是不会有什么变化, 例如: 天机星, 代表有灵活, 机动, 活泼, 思虑…等特性;在命宫表示此人聪明, 机智, 灵活…;在夫妻宫表示此人感情不定, 易见异思迁;在财帛主此人进财门路多而灵活…等.

星曜性质中要特别注意 [格局], 格局是某几颗星会照在一起所生的结果, 其作用有点类似 [化学反应], 其作用远比单纯的 [物理反应] ─单颗星─来得重要, 例如: 巨火羊─终身绎死, 代表此人做事心态急切激烈不当, 自寻烦恼, 搞到不可收拾. 有一点要特别特别注意, 这些格局的发生效果, 要以四化星引动才算, 否则也是没有作用. 切记切记!

星曜性质的记忆法是八仙过海, 各显神通, 但笔者有些速记法, 或能助大家一臂之力, 当在后面一一写出.

二, 四化星的变化:

四化星的作用算是斗数内的一大窍门所在, 十分重要, 但与星曜性质关系极为密切. 四化星是化禄, 化权, 化科, 化忌四种特性. 简单说: 化禄是顺利, 享受, 得到;化权是坚定, 执着, 权力;化科是名声, 学问;化忌是困难, 阻碍, 不轻松.

四化星的重点在 [化] 上, 化是变成的意思, 或是说加强某一方面的徵兆之意. 所以以巨门一星为例: 巨门化禄代表易于由口舌方面得财, 所以可能有演讲, 上课, 法律顾问之类的事实来呼应. 化权的话, 则代表说话有权威, 言出必行, 众人听从等现象;化忌表示说话得罪人, 说话引起风波等现象. 注意一下, 巨门为何不化科, 这其实是因为巨门早已具有科的特性: 大嘴巴的人不是到处都很有名吗?

四化星仍然要和宫位牵上关系才能看事情, 所以二者很难分开, 切记切记. 甚至单从四化星的化星及宫位就能推测一些大事, 这在宫位变换中会说明.

近来有些人已经放弃化权及化科, 只采用化禄及化忌, 这种人以了无居士为代表. 其实他的看法不完全, 化禄化忌外, 化权及化科仍有重大的人生作用, 不必要一定跟随这批人.

四化星的表如: 甲廉破武阳, 乙机梁紫阴…等是一定要背. 四化星的排列有些规则性, 如今已被整理出来. 此部份有文献可以参考, 如: 紫微斗数导读─星曜解说篇, 陈世兴, 尖端出版社, 一百七十页到一百八十七页.

三, 宫位的变化:

紫微斗数命盘一共十二格, 但有十三个宫位, 分别是命, 身, 兄弟, 夫妻, 子女, 财帛, 疾厄…等. 其中身宫可能出现在命, 夫妻, 财帛, 迁移, 事业, 福德六宫位. 每一宫位代表的是某一个方面或是某一种关系, 而人生被斗数分成十二个方面来探讨, 诸如个性, 友情, 兄弟间, 爱情, 伦理方面的亲情, 如父母, 子女或是如对财富的看法, 人际关系的追求, 事业心的强弱, 居住环境的品质, 精神生活的要求…等, 就斗数而言, 是人生, 人生亦由此中探讨.

因为宫位代表的是: 事的发生, 所以有时代表的是心态的种种迹象. 若是结合四化星, 就会有许多事情产生, 例如: 某某人其本命夫妻宫化忌, 但大限夫妻宫化禄, 这通常表示此人容易发生外遇, 这是可解说成对于感情的观念不当, 但又有机会可以享受爱情的滋味;若是已婚者, 则容易有外遇产生;若是未婚, 则容易有遗弃或负心的现象产生.

上述三者是紫微斗数的重点所在, 实际上在推算时, 三者缺一不可, 只要有一观念不对, 则推论之事容易产生错误. 但是今日千万要了解, 单凭上述三者仍不足以作出正确的论断, 其原因所在就在于条件的输入, 状态的代入是也.

条件, 状态的代入是今日斗数观念与古代斗数差别的所在. 千万了解命盘上凡是和他人有关系或关连时, 则必须要有此人的资料才能做合理的推算, 例如: 和某人交朋友, 若没有他 ( 她 ) 的资料, 则我们无法推测其后的交往情况;又如: 要了解你和兄弟姊妹间的感情, 就必须输入兄弟姊妹们的条件;而输入条件之法, 则以 [太岁入卦] 法最为有效及正确. 此法是紫云先生首次着书提出的. 紫云先生指出: 以个人不同的生肖, 代入命盘中, 根据位置的三合, 星曜性质, 四化星来推定与命盘主人间的关系. 这使得斗数大大向外跨了一大步, 因为现实生活中, 许许多多的事都牵涉到他人, 当输入此人的条件后, 当可更正确推测人我间的互动, 所以了解太岁入卦法是斗数更进一步的重要技巧, 切记, 切记

斗数的推测方法

斗数用来推测人的命运, 有两种情况. 一是巨观的, 从一个人的一生方面着手, 然后至十 年运 ( 大限 ), 最后到流年 ( 一年运 ). 另一种是被称为微观者, 以每天, 每个时辰发 生的事为探讨的目标. 大致说来, 二者所用的方法相同, 只是星曜特性的应用要稍微变化 .

由于巨观者较为实用, 且多能解决人们心中的疑惑, 故一般论命多以巨观为主, 微观则待 巨观法则已十分成熟, 自然手到擒来.

若由巨观来下手, 则有许多事项要加以考虑, 然后才能推测到事实的发展及过程及结果.

第一部份: 本命命盘

拿到命盘, 第一是要确认时辰的正确否, 再来是了解整个命盘的结构, 确实了解星曜特质 , 看是否形成了格局, 看看四化星的引动, 这和格局是否有发动有关.

看命盘本身, 先由命宫开始, 因为命宫是其他各宫的枢纽, 命宫决定性格, 特性将左右对 其他各宫的心态, 这是一个重点, 需注意.

接下来看身宫, 因身宫有加强作用或修正作用, 所以是一个需要修正的宫位. 此处需说明 : 加强作用是指: 身宫在那个宫位, 则此人一生所注意的重点就是在身宫之位置. 例如: 某人身宫与夫妻宫重合, 则此人一生所追求的目标, 主要是幸福美满的家庭生活;又如身 宫与迁移宫重合, 则此人这一生的目标乃是在于: 圆满的人际关系或者说得到别人的尊重 与敬佩, 因此就算其他某些方面并不如意, 但其人亦不甚在意. 而修正作用系指: 个人的 性格将逐渐随年岁之成长逐渐有身宫星曜特性转变之特性. 例如: 某些人, 其命宫是空的 ( 没有十四主星, 后面解释 ), 但其身宫有星, 则可能早在二十馀岁, 身宫星曜就会逐渐 发生作用.

看命盘的星曜特性, 不是只看命宫中有那些星曜, 斗数的规则是在于三方四正全面参考─ 列入考虑才是. 下面说三方四正的道理, 三方是指除命宫本宫外, 财帛宫及迁移宫和事业 宫三者宫中的星曜皆会影响人的性格. 这种规则使得斗数形成一种特色: 十四颗主星会被 大致分成几组星群, 例如: 紫微, 天府, 天相一群, 七杀, 破军, 贪狼一群, 天机, 太阴 , 天同, 天梁为一组, 最后是太阳与巨门成一组. 其中紫微, 天府, 天相与七杀, 破军, 贪狼等有可能互相会照, 而天机, 太阴, 天同, 天梁则会和太阳, 巨门互相会照. 此处会 照的意思是指: 某一颗星曜出现时, 则其三方会出现某些星曜, 就斗数规则而言, 会照指 的是它们有产生作用的可能性. 另一个东西是四正, 即三方再加上夹的作用, 夹的意思是 指命宫两旁的宫位, 即兄弟姊妹宫与父母宫的作用. 当有成对的星曜存在于兄弟宫及父母 宫时, 则会产生作用, 例如: 文昌, 文曲, 一在父母宫, 一在兄弟宫, 则可生作用;另外 如: 劫空, 火铃, 辅弼, 禄存及化禄夹等皆算 [对星] .

大家可以思考一下, 斗数如此设计是否有道理, 道理何在?命宫尚需考虑财帛, 迁移, 事 业, 有时甚或考虑父母及兄弟的作用, 若仔细思考这种关系, 则当可更了解斗数系统中的 社会概念, 若以此再考虑实际社会中的生活, 一定可以使你更理解所谓 [人生] 到底是什 么东西. 例如: 斗数中夫妻宫的好坏由: 夫妻, 迁移, 事业, 福德, 有时兄弟及子女亦有 作用, 这如何理解呢?大致可以如下: 一个婚姻的成败, 除了由自己的婚姻观念左右外 ( 即夫妻宫中之星曜特性 ), 尚有其他因素决定, 如彼此间的社会地位─即门当户对的观念 ( 迁移宫 ), 又如事业的成功否又影响家庭生活之成败 ( 事业宫好坏 ), 又如心灵方面 的契合及要求或是福气的深浅亦影响感情及婚姻的稳定性;最后是男女之间的性生活或生 育下一代以及兄弟姊妹或朋友间的影响, 这都会影响恋爱或感情的成败. 这些种种都与感 情或婚姻有关, 所以若以现代术语来说: 感情或婚姻, 斗数以社会地位, 事业地位, 心灵 感受 ( 享福慾望 ) , 教育观点 ( 性生活 ) 及同侪团体等共同影响. 若讨论目前社会学 家讨论家庭的功能: 伦理的, 性的, 经济的, 社会的, 心理的…等, 真有异曲同工之效, 盼仔细思考其间的含意才是.

紫微斗数中有一些宫位是可由自己意志决定, 有些则是自然决定的. 自然决定者如: 兄弟 宫, 子女宫, 疾厄宫, 仆役宫, 父母宫. 自己意志决定者: 夫妻宫, 财帛宫, 迁移宫, 事 业宫, 福德宫. 至于自己出生无法决定但后来却可以自由意志决定的是: 田宅宫. 千万了 解: 命盘上显示的星曜特性等东西, 只是代表命盘拥有者对于此项事物的观念或者说是意 识形态. 并无法据以推测吉凶, 若要推测吉凶, 一定要代入 [条件] 才行, 例如: 想要推 测命盘所有者和兄弟姊妹间之感情, 需要了解各兄弟姊妹的出生年次, 代入命盘中. 这是 所谓 [太岁入卦法] .

附记: 太岁入卦法之应用亦不简单, 但基本原则可在此告诉各位: 例如你姊姊是五十七年 次, 岁次是戊庚年, 则取用戊干来取四化星: 戊贪阴右机. 此时看看贪狼化禄是否有进入 你的命宫或是命宫的三合, 那就是说你姊姊对你的付出是不求回馈的, 或者说你姊姊对你 有好处, 当然你姊姊贪狼化禄若使你命宫能形成双禄来夹, 效果一样. 另一方面若是其化 忌有进入你的命宫, 则表示她与你不易有好处, 甚或是她天生会妨碍你. 至于你姊之个性 则须以申宫为主, 参考申宫的三方四正, 因此决定其个性─此时须要代入其戊贪阴右机四 化星之作用, 同时与命盘中已有之四化星一起参考.

至于你与五十七年次姊间相处之情形则是如此判定的: 一, 若是申宫位置在命盘主人命宫 三方位置上, 表示其姊之个性与命盘主人相近, 较易沟通理解─此处是由于若出现在三方 上, 则其星曜将大部分相似─注意前面所谓星群的概念. 二, 讨论戊贪阴右机对于命盘中 兄弟姊妹宫的作用, 若化禄作用强或会照, 表示彼此感情不错, 化权则表示兄弟姊妹间其 支配性强, 若是化忌引动则代表其间感情不顺或其他不利的事. 这是太岁入卦法的基本概 念. 当然太岁入卦法也可以推算大限十年运或是流年运, 但有其限制, 千万记得, 不可一 概全面膨胀. 事实上兄弟姊妹如此看, 父母也是如此, 代入父母的生年干决定, 看父母地 支的位置决定其性格. 男女间感情也是如此推测, 老师或指导教授也是如此, 上级长官亦 是如此, 同学朋友都是如此. 太岁入卦法复杂的是两个宫位间彼此互动的关系─这才真正 是太岁入卦法的精要所在, 前面已稍有谈到, 后面自会再仔细分析.

流年

在讨论此部份前需要先讨论一个派别的问题. 对于每一年运气的看法, 一般说来有三种:

第一种以流年为主, 即今年是癸酉年, 则流年命宫在酉, 代入癸干四化星入命盘来探讨.

第二种是小限派, 此派是利用小限来看, 即今年丙午年次为二十八岁, 找出命盘中小限为 二十八岁之宫为命宫, 取命宫上的四化星来看今年运气. 第三种是互相参照看─即流年看 环境变化, 小限看心态改变之类的事. 今日以笔者的了解, 当以流年派为主要的正统大宗 , 后来的学者只要利用流年法即可正确无误地推测事情, 不必旁及其他.

一个想法: 武当拳, 少林拳都是博大精深的, 一辈子钻研都未必能有多大的成就. 若只是 武当拳学两三套, 少林拳也搞三四套, 想要打遍天下这完全是唬人的. 学者不必去搞什么 合参之类的东西, 是武当拳术的高手, 自然也是天下的高手, 这是无庸置疑的. 今天所告 诉大家的方法都没有任何奇特, 不须任何天启式的玄思, 任何人踏着这个脚步, 总有一天 你会发现自己的道路. 斗数的道路事实上是越走越宽阔.

斗数的哲学及规则大家只要能够了解, 再回首, 那些所谓星曜, 四化, 宫位, 都很容易了 然于心, 从而到后来根本不需要任何他人秘诀, 当下就是想当然耳, 随事应对命盘, 完全 无懈可击. 关于整个斗数的哲学概念, 后面有空将再阐扬. 其实今日社会人类所面临的政 治, 经济生活, 社会群体交往, 人与人间的互动…等皆与古代社会出现巨大的差异, 而且 是更加复杂的过程. 试想如果斗数是所谓统计学的话, 则如何能进行上述一系列事情的探 讨呢?盼大家好好想想: 统计学大家是否把它看得太伟大了.

说得更明白一些: 斗数是一个完整的体系, 它不仅足以自圆其说, 甚或可以由你自己加以 发展出任何秘笈所未有的东西. 那也就是说: 斗数本身具有现代化的能力.

此处愿意给大家一个例子: 一个人流年田宅宫有巨门坐守, 会照天机, 文曲等星, 且有禄 存及流年禄存引动, 则我们可以推测: 此人今年可能为家中添购一台收录音机类的音响. 这是如何看的呢?很简单, 巨门是指能发声, 机械就是天机星, 文曲是琴棋书画, 卜算星 易等才艺, 但也代表音乐, 美术, 劳作等, 流年禄存冲动是物品, 综合考虑, 当是音响之 类的东西, 若加上巨门化权, 则此音响喇叭的功率当不小─为高功率者, 另一可能系另外 一并买伴唱机或卡拉OK机等机组. 那么试问: 电话故障怎么看?田宅宫中天机巨门为电 话, 天机或巨门化忌皆可能导致电话故障或线路不稳. 那么打字机是什么?电视又该是什 么?微波炉又该是那几颗星?大家仔细想想. 这部份是星曜性质的自我发展结果, 原则不 难, 用心即通, 切记切记.

斗数的星曜性质及星性的记忆法

斗数最基本的学习在于星曜性质的了解, 此部份坊间作品十分多, 目前斗数的着作五成以上是讨论星曜性质, 但是如何去记忆, 如何去理解, 最后达到内化的程度, 则可惜目前坊间之书籍尚难达到此目的, 故笔者愿在此再费一番功夫, 以便使学者有个通盘的思想理路, 不至于久陷迷惘之中. 当然, 在论述星曜性质前需要对斗数的星曜有一些基本的概念才行.

一, 实际有用的星曜有多少?

斗数中主要分南北斗, 紫微, 天机, 太阳, 武曲, 天同, 廉贞, 天府, 太阴, 贪狼, 巨门, 天相, 天梁, 七杀, 破军, 一共十四主星;另有六吉星: 文昌, 文曲, 左辅, 右弼, 天魁, 天钺;以及六煞星: 火星, 铃星, 地劫, 地空, 擎羊, 陀罗. 另外就是些助星: 禄存, 天马, 天哭天虚, 红鸾天喜, 天刑, 天姚, 咸池, 华盖, 孤辰, 寡宿…等. 实际上需要外加四化星: 化禄, 化权, 化科, 化忌. 大致而言: 主星十四加上六吉六煞, 四化, 禄存, 天马等, 说实在, 大约三十多颗左右, 且天马以下之星要随主星而动, 有无判定吉凶上差异不大, 所以学者可以自由选择所需之星曜, 多少并不是很必要.

二, 星曜排列的规则

斗数设计时, 星曜间具有某些规则, 不是任意安排, 例如: 紫微星旁就一定要是天机星, 紫微星在命宫, 则财帛宫一定是武曲星, 事业宫一定是廉贞星;而天府星在命宫, 则事业宫一定是天相, 迁移宫一定有七杀星, 且夫妻宫一定有破军星. 就因为这些排列的设计, 导致斗数的星曜实际上是星群系列: 紫微, 武曲, 廉贞, 天府, 天相为一组, 贪狼, 七杀, 破军为一组, 天机, 天同, 太阴, 天梁为一组, 太阳, 巨门为一组, 这其中第一组和第二组很容易彼此同宫或会照, 而后两组则也有彼此会照的情形. 这可由数学技巧上来解释, 因为若以命宫设计为一, 兄弟宫为二时, 则紫微居命宫为一, 武曲星在五为财帛宫, 廉贞星在九为事业宫, 而天机星在兄弟宫为二, 太阳星在子女宫为四, 天同在疾厄宫为六.

天府星的位置因为随紫微星而变, 其所出现的位置只会在一, 三, 五, 七, 九, 十一等宫之一. 因此天府星为一星, 天相星为九, 破军星为三, 贪狼星是十一, 太阴星是十二, 巨门星则为十, 天梁星则是在八, 因此奇数同奇数才有会照的可能, 偶数则和偶数会照, 这即是星曜基本星群分开的原因. 这道理盼学者了解分辨之.

三, 强弱的问题

星曜特性中有一个非常重要的观念: 那就是强或弱的问题. 斗数推测时, 强弱的问题特别重要, 斗数古传说法一直强调此种观念的重要, 但今日学者多觉得玄虚难以掌握而放弃, 其实这主要有几个原则决定.

(一) 大星越多会照越强:

星曜越多会照, 例如紫微七杀居亥宫, 三方会照天府, 武曲, 贪狼, 廉贞, 破军等星, 气势上自然比空宫─内无主星者为强. 例如同样紫微七杀在亥, 而命宫在子宫即为一例. 命宫强者表示主见强, 遇事有主张, 不是会随波逐流者, 不会有 [人在江湖身不由己] 的感觉. 命宫强者较能主控, 掌握自己.

(二) 格局形成者较强:

格局之发生有如化学反应, 星曜间的排列其实只是物理反应, 化学反应产生的效果远大于物理反应, 所以格局有发动者较强─但须注意, 格局的发动以四化星引动者最为有效.

例如: 武曲火星为寡宿, 若不逢武曲化忌, 则其寡宿之性不显着;巨门火星擎羊三星会照, 不逢化忌则主说话有力, 敢言, 常为众人的意见领袖, 但巨门一化忌, 则立刻转变成说话尖酸刻薄, 每天疑神疑鬼, 不信任别人, 爱挑毛病, 到处看人不顺眼, 骂起人来如骂小孩, 不过瘾不停….

(三) 庙旺利陷表之作用:

至今日, 庙旺利陷表的规则到底是什么?似乎未有人能完全解释. 有人主张是所谓阴阳五行生克的作用, 例如说: 紫微星属土, 在午宫, 因为午宫属火, 五行规则中火生土, 因此紫微星在午宫为入庙;但是不符合这种规则的情形也不少, 所以改革派对于庙旺利陷表并不相信, 极端者如了无居士则声称: 星曜间之排列只有互相会照作用, 全然不提星曜间的强弱. 但是古传派如紫云者则一直强调庙旺利陷之作用, 因为这样才能解释各种排列间的互相差异. 学者可以自己思考.

庙旺利陷表是将各种星曜的强弱表列的一种表, 庙旺表示星曜亮度最大, 最强, 优点可以充分表现, 而落陷则是指星曜亮度全无, 优点无法表现, 缺点经常外现. 另外以笔者的了解: [庙] 意指崇高之意, 表现的是外来的特质, 因此其星曜的特徵足以令人感受到. [陷] 的意思是凹下的区域, 代表的是低下, 阴暗, 不光明或是说上不了台面, 那也就是说陷是被迫容纳外来的东西, 或是主动吸取外在事物, 因此落陷与自我的意思相近, 亦即是容易事情放在心中不愿表白有关. 盼学者领悟, 庙堂之上, 只高谈上得了台面的事, 至少是大事.

四, 星曜与宫位间之作用

古传的斗数对于星曜的特性, 常会有强调特别适合于某些宫位, 其在古书上的例子如: 天机为兄弟主, 廉贞为官禄主, 太阴为财帛主, 武曲为财帛主, 天府为财帛田宅主等. 其实这是指说此星曜之特质易于此宫发挥, 如: 天机代表和善, 在兄弟宫主兄弟间之感情融洽相处;廉贞主认真尽责, 忠心不二, 在事业宫上则是对事业全力以赴…. 因为星曜特性符合宫位的特徵, 因此其作用比较大. 例如: 天机有主家事的作用, 当面照田宅宫时, 若天机会合化忌, 则主家事搞得乱七八糟, 内务不上轨道. 此部份盼学者深思.

接下来笔者将告诉大家如何记忆斗数中星曜的特质, 这方面笔者仅以个人经验告知:

〈文字学的自我扩展法〉

上面是什么意思呢?文字学是利用文字语言造词方面的技巧, 让你自己了解体会及领悟星曜的基本特性. 笔者愿为大家举例:

紫微星: 我们可以用 [自] 来进行自我扩散法.

那就是说用一个造词中含有 [自] 这个字来了解紫微的含意. 例如: 自制一词. 紫微星居命宫的人, 好面子, 因此不愿意做一些看起来不符合自己身份的事, 因此通常显得稳重自制, 不随意动怒或表达自己的感情, 所以 [自制] 是一个形容紫微的形容词. 其他的形容词或名词只要有个 [自] 字的当然也适用. 例如: 自我, 自尊, 自重, 自以为是, 自大, 自夸, 自私自利, 自我膨胀, 自我吹嘘, 自矜, 自恃甚高, 自我期许, 自怨自艾, 自哀自怜, 自称自赞, 自我为中心…等. 通常偏向负面者多是煞星会照到, 若是不会照到左辅右弼则是志大才疏的形容词, 若是逢化忌那就更糟的用语了.

再举一例: 天机星, 我们就用 [机] 字来串联.

机动, 机灵, 动机, 灵机一动, 临机应变, 机敏, 机谋, 机伶, 投机, 机会, 机心, 神机妙算, 机器, 机械, 机车, 飞机, 计算机…. 所以文曲加巨门加天机加禄存会照是音响, 天机加巨门是电话, 文昌加天机是打字机, 文曲加天机是…. 铃星, 地空加天机可能是微波炉等.

另外再为大家举一些例子: 如破军星可以用 [奇] 字来表现.

奇怪, 稀奇, 奇计, 奇人, 奇特, 奇兵, 奇迹, 出奇制胜, 稀奇古怪, 奇人奇事 ….

破军居命的人, 行为通常难以预测, 意念全在一念之间, 以常人的角度来看, 用一个奇字是颇为恰当的. 破军居命的人因不重视社会固有的习俗及运作规范, 因而喜怒全由自己喜好, 故为人及所作的事情常有巨大的变化产生.

再为大家举一个例子: 天梁星, 可用 [老] 字来发展.

老人, 老气, 老成, 老实, 老*巨猾, 老大作风, 倚老卖老, 敬老尊贤, 老谋深算, 老练, 为老不尊, 老不修, 老糊涂, 老顽固, 老不死….

天梁此星曜具有 [老] 气, 所以不具变化性, 常是坚强, 固执, 坚决…等特性, 要是心中接受某些观念 ( 可以是好的, 开明的, 也可以是不好的, 自私的或排他的想法 ), 常就接受某些观念 ( 可以是好的, 开明的, 也可以是不好的, 自私的或排他的想法 ), 常就一直抱持在心中, 所以差别全在这些想法上, 若逢煞星, 多是偏向负面的说法;若吉星会照, 则有正面表现. 例如: 老谋深算通常可用天机, 天梁, 会照昌, 曲来形容. 若是老*巨猾则多需再会照擎羊, 陀罗. 例如: 老实可用天梁加辅弼而构成.

上述的说法, 目的在于使大家充分了解一些星曜的特性, 文字学扩展法, 学者可以自己去体会那个字可以代表那颗星曜之特性, 相信你想出来, 你对星性的了解就会更进一层.

〈阴阳五行记忆法〉

每颗斗数星曜皆具有其阴阳五行, 这也可以用来记忆其特性. 但是前提是大家要了解五行金木水火土的意义及阴阳的差别, 目前此部份福耕及陈世兴皆有不错的论述, 大家可以参考. 此处大家可以在日后仔细思考一些星曜间彼此的差异所在. 例如属木的天机星和属木水的贪狼间差异何在?同属土的紫微星和天梁星差别何在?同属水的巨门, 天同, 破军差别何在?当然这些星曜又各自有所谓的阴阳, 一般说来阳代表显性外露, 可以表现;阴代表暗地内在, 存于内心中的.

五行的特徵, 金代表锐利, 果决;木代表思虑, 观察;水代表亲近, 和善;火代表热烈, 礼仪;土代表的是厚重及包容性. 再加上阴阳的辨别, 所以星性上有差异;但注意一下, 五行只有五个, 阴阳只有两种选择, 一共才十个组合, 但斗数主星共十四颗, 所以单靠阴阳五行来记忆星性并不充分, 且容易有彼此分不清的状态. 如破军是阴水, 太阴也是阴水, 巨门也是阴水, 三者差别何在?天同是阳水, 天相也是阳水, 差别何在?这是单靠阴阳五行记星性的缺点所在.

五行的相生相克在斗数上的应用到底如何?对斗数改革派而言, 根本不承认星性具有五行, 更别提这些五行间会有所谓相生或相克的事情产生. 但在斗数古传派上星曜的五行又具有一定的效果, 此部份初学者不妨先由简入繁, 先暂且接受改革派的说法, 当程度提升后再思考星曜的五行. 因为星曜的五行和疾厄之产生具有关系, 但斗数论疾厄目前仍系相当困难的部份.

〈星曜阶级的了解〉

斗数十四颗主星, 六吉六煞等有个特徵, 以前学者多未注意, 那就是紫微斗数星的星曜本身也分阶级, 如同社会阶级的分布一般.

以斗数体系来看: 紫微, 天府是最高阶级, 相当于社会的领袖阶级;在下来如天相, 武曲, 廉贞是属于次高阶级, 社会上这群人为主管阶级;接下来是机月同梁等, 一般属于中等阶层, 上班族;更下面的是杀破狼之流属最低阶层, 是贩夫走卒者. 这是古赋古诀中所一再强调的重点;虽然说近代社会转变快速, 但是上述的现象似乎仍未有重大的差异. 今天我们多看到坐着宾士车, 却脚穿布鞋, 手挂满天星, 而往车窗外吐槟榔汁的傢伙;其实此种人在斗数上来看, 仍是贩夫走卒式的个性. 财富及权势对个人个性的修正作用, 通常反而不及挫折及困顿. 大家好好体会斗数的含意, 自然对人生有另一种看法.

六吉星一般说来是往上面阶级力争的助力, 而六煞则是使人往下面阶层流动的动力;禄, 权, 科是上升的, 而忌则是往下的. 这些都是古传斗数的要诀, 但今天由于社会的文化逐渐产生变化, 所以古代认为好的, 今天来看或许只不过是普通;一些古代认为差的, 反而在物质及精神上都优于前者. 所以今天来看: 杀破狼可能反而比紫微天府者成就大, 巨门 在物质及精神上都优于前者. 所以今天来看: 杀破狼可能反而比紫微天府者成就大, 巨门居命者可能反比天同者较为吃得开.

例如: 古赋认为命逢地劫地空为破格, 但一般说来, 命中有劫空, 其对数字的领悟力或空间思考力多较好, 对于数学物理等需抽象思考的学科反而有较出色的表现. 若在求职方面, 逢劫空的人反适合充当智库或创意点子的来源, 这就和古书所说大大不同了. 国父孙中山先生, 命中就有地空一星, 所以他可以构思出三民主义, 实业计划…等东西. 所以大家要了解星性不该有吉凶, 吉凶是相对于所处的环境而言, 孙文年轻时被人称为 [孙大炮], 谁会想到那些东西真可以救中国呢?

原本写这些东西, 到此应该开始动手写下十四主星, 六吉, 六煞星…等的各自含意及星性, 但笔者认为大家可以在我前面所提的诸书中得到概念, 笔者在此不愿意浪费大家的时间, 愿意写下一些个别的心得, 让大家有更多的体会及了解.

紫微: 就是皇帝, 回想一下历史.

天机: 文字学扩散法是十分有用的.

太阳: 热情大方, 主动但是落陷反主自私自利.

武曲: 果断, 刚直. 追求财富.

天同: 小孩般个性, 好来好去.

廉贞: 廉洁忠贞, 认真负责, 自我要求高.

天府: 有为有守.

太阴: 温柔多情.

贪狼: 物质慾望强, 人际关系好─酒色财气的人生.

贪狼: 物质慾望强, 人际关系好─酒色财气的人生.

巨门: 声音化的倾向及忧虑不安的个性.

天相: 谨慎小心及注重外表与形象.

天梁: 注重伦理关系或是宗教思考.

七杀: 理性取向. 认真尽责, 诚恳实在, 勇猛精进, 奋战不懈.

将军是也, 智, 信, 仁, 勇, 严.

破军: 变化十足, 千奇百怪.

文昌: 正统学术: 国文, 英文, 算学.

文曲: 才艺: 琴棋书画, 卜算星易, 音乐美术.

辅弼: 好朋友: 接纳, 容忍, 包容, 亲近, 合作.

魁钺: 气质, 贵人.

火铃: 火热, 火爆是火星;大胆持续是铃星.

羊陀: 擎羊是刀子, 可以杀人也可以杀自己. 陀罗是原地打转, 犹豫不决.

劫空: 是跟着感觉走, 感觉第一, 其他再说.

禄存: 是手握基本筹码, 可攻可守, 东西也.

天马: 就是跑来跑去, 好动不安定.

禄 (化): 顺利, 享受, 爽快, 得到.

权 (化): 坚定, 执着, 要求, 固定.

科 (化): 名誉, 学术, 虚荣.

忌 (化): 阻碍, 不顺利, 变化, 毁灭, 辛苦.

再接下来, 应该再为大家举一些实际的例子, 但是笔者自认为功力并不及紫云大师, 写这一类文章并不见得比紫云大师来得好, 而且这许多方面笔者的不敢造次, 愿意以后有空再完成此部份. 请各位拿到此讲义的人原谅.

另一个算大限时要注意的是 [连] 的观念, 如果一个宫位连续三十年被化禄打到, 则无疑有雪中送炭及锦上添花的作用;若是一个宫位连续三十年被化忌打到, 则原本十分强固良好的宫位也会逐渐被摧残破坏到底. 因此宫位甚怕连忌作用, 若在亲情宫位方面, 则最易肇祸, 如连续三十年夫妻宫被忌打到 ( 三合亦是, 夹宫之作用亦是 ), 则很容易在第二个大限中产生祸害.

当然确实过程要用条件输入法才行. 上述连的作用, 连权, 连科亦有相当之作用. 连权有使人权威, 霸道的作用;连科最后是浪得虚名, 名不符实等. 这种连的作用, 特别容易在子丑寅卯四个宫位发生, 这是因为斗数在安排命盘时设计之故, 寅宫卯宫的大限天干和子宫及卯宫相同之故. 因此丙丁, 戊己, 庚辛等会有连禄的情形, 这是因为星群间彼此会照之故, 而甲乙, 壬癸易有连忌的作用, 因为甲乙分别是太阳太阴化忌, 壬癸是武曲, 贪狼化忌, 大多容易彼此会照是也!小心小心.

各位对于人事, 希望有些很根本的时间概念. 这句话的意思是说: 人类所遇到的种种各类不同的事, 绝不可以以同类的心态来看待, 若再更仔细说明则是: 人生有些事是一生的事, 有些不过是十年, 二十年的事, 有些不过是三年, 五载, 甚或一年半载的事. 我为什么这么讲呢?因为这涉及到斗数实际推测时的应用规则, 这也涉及到所谓斗数现代化的努力, 大家不要随便忽略过去.

时间的观念对斗数系统是十分重要的, 也是在建立科学化命运推测上最重要的一步. 如上所提及: 有些事是一生性的, 例如你的父母, 兄弟姊妹, 你的子女, 你的身体的体质…等事, 一生只能发生一次者, 一旦被 [定位] 则无法有巨大的改变. 你的父亲是二十三年次属甲戌年次, 那他的位置就在戌宫, 带入四化甲廉破武阳, 来推测一些事情. 你的儿子是癸酉年 ( 民国八十二年 ) 生, 则他的位置在你流年的子女宫, 并取癸破巨阴贪来看.

( 此处有争议, 为何不看酉宫而看午宫呢?这边牵涉到一个推理的问题, 由你所决定的─在你命盘上找得到的关系就依命盘指示, 不是你命盘所能提供者则依太岁入卦法. 只根据你的出生时间, 绝对无法确定你的父亲是二十三年次, 母亲是二十八年次, 有两个哥哥, 一个妹妹各是多少年次者. 若有能推测者, 则其考虑不只是生辰八字耳, 亦即有一些思路过程并未完全告知.)

再来是所谓十年, 二十年的事, 这种例子如在感情婚姻上或是事业选择上, 或者是房屋居住上等都是人生中常见者. 在考虑上述事件时, 大限的宫位就十分重要, 当然所谓 [定位] 更要仔细思量. 例如: 本命盘中田宅宫很好, 但是大限田宅宫很差, 此时要想想, 若此人于此十年内买房子, 则房子的吉凶应落在先天本命田宅宫上看, 但是大限田宅宫弱是指可能需要贷款等手续. 至于短期的事, 如求学, 婚姻感情, 求职…等也有可能是三年五载就从发生到结束, 甚或一年之内即走一回生死呢!短期的事, 流年变化很重要, 顶多参考一下大限的情形. 至于流月也是如此看.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button