Tử vi

Tử vi đẩu số luận cung Tài bạch

Bản dịch:

Tử vi đẩu số mười hai cung tới cung tài bạch

Tử vi đẩu số tướng mệnh tạo cả cuộc sống cát hung họa phúc, nhân sự hoạt động chia làm mười hai loại, phía dưới thuật lại mười hai cung phán định nội dung, vì tử vi đẩu số cơ bản học thuyết, nhờ vào đó có thể tìm tòi nghiên cứu luận định một một đời người phú quý nghèo hèn, nghèo thông họa phúc, quang vinh khô thọ yểu các loại số mệnh tình hình. Ở phán đoán suy luận tất cả cung lúc, ứng với tham khảo đối cung cát hung. Tử vi đẩu số trên mệnh bàn tất cả cung vị, đều vâng mệnh cung quản hạt, cho nên trước hết lấy cung mệnh làm trung tâm về sau, lại bàn về cái khác mười một cung, bằng không, thường gặp phải phán đoán suy luận kết luận cùng sự thực không hợp tình huống.

Bạn đang xem: Tử vi đẩu số luận cung Tài bạch

Tử vi mười hai cung bên trong cung tài bạch lộ vẻ bày ra con người khi còn sống trong cùng tài vận, quản lý tài sản năng lực, súc tài năng lực, thu nhập cao thấp, thích hợp tham gia loại nghề nghiệp nào thu nhập tiền tài, không có kiếm nhiều tiền, phát đại tài mệnh thế hòa kỳ ngộ, có thể hay không giữ vững vị trí sản nghiệp các loại cùng tiền tài có liên quan sự tình giống.

(1) cung tài bạch gặp cát tinh miếu vượng thủ giá trị, như tử vi, thiên phủ, thiên tướng, liêm trinh, thái dương, thái âm, tham lang, lộc tồn, hóa lộc, tả phụ, hữu bật các loại…, chủ tài nhiều; gặp kình dương, đà la hoặc liêm trinh thất sát ở rảnh rang hãm chi địa, chủ tài vận bình thường, khi có khi không; gặp thiên cơ chủ tài thu nhập tiền tài ra, tới mà khó thủ; gặp hỏa linh không kiếp các loại hung tinh lại gặp hãm đấy, chủ bần.

(2) tất cả sao nếu gặp dương đà hỏa linh không kiếp hao tổn kị chết hết các loại ác ở lại, giàu có giả không phải thịnh vượng, không phải vượng giả đều là chủ vất vả cực nhọc trong cầu tài.

(3) thường nói: “Tử Phủ vũ âm, đôi lộc chủ tài”. Tường kiểm tra cái khác, như kình dương, văn xương, tả phụ, thất sát, thiên hình, đà la, tí ngọ phá quân, hồng loan thiên hỉ các loại tinh diệu, có thể đều là coi là tài sao. Như vậy kình dương tới tài, cuối cùng không phải chân chính, hoặc mười năm, hoặc một năm, hoặc một tháng, hoặc một ngày, hoặc trong chốc lát, cái khác như đà la, thất sát tới tài, đều cùng kình dương nhất trí, cận chủ ngắn ngủi mà tài lai tài đi, tán tụ vô thường, hoặc hoành phát trong nháy mắt tiếp xúc cáo hao hết, hoặc chủ không phải ngô chỗ hưởng. Tả phụ, văn xương tới tài, thì khá lâu xa mà kéo dài. Phá quân tới tài, qua thì tất bại, loan vui mừng tới tài, tới thì không còn, giống như quý hao phí tới buông ra. Phàm trần tài cung tới tài tinh diệu, lấy đơn thủ là đẹp, phục trúng tuyển thiên cát tinh làm phụ cùng tam phương chúng cát nhú xung chiếu hợp tuyệt vời nhất. Nếu bị hung ở lại thủ giá trị chiếu, tài giả được cũng khó tụ, trái lại sinh trưởng ngắn, nặng thì gây tai hoạ gửi họa. Cự môn, thái dương, thiên lương tới tài, nhiều từ miệng lưỡi cạnh tranh được. Ngoài ra nếu có hai chính tinh hợp thủ tài cung cũng thế. Mẹ goá con côi hình khắc ngôi sao nhập tài cung, tất chủ tài lai tài đi, dư chi phí gì có. Khôi việt văn khúc tới tài vì gián tiếp, máy móc tốt thì đẹp, giới hạn kiển thì ngã ngựa. Hỏa linh tới tài, đắc thủ thành không. Duy linh tinh thủ tài cung vì thiên tài, mỗi có được ngoài ý muốn. Hàm trì ngôi sao cũng chủ tài, bí quyết viết: “Thấy tài sau đó đào hoa”, có được cũng nhiều ca cái sân khấu, bụi hoa tửu sắc. Nhân sinh thế gian, phát tài dưỡng mệnh, duy quay lại được mất khác nhau cũng.

(4) thường nói: Chư hung chiếu tài bạch, tụ tán vô thường; lộc tồn thủ với kho tiền, tài sản vô số; vũ khúc tham lang kho tiền, hoành phát của cải; quyền lộc thủ tài phúc vị, xuất thế vinh hoa; kiếp không lâm tài phúc tới hương, từ nhỏ nghèo hèn; nhật nguyệt giáp tài, thêm cát diệu, không phải quyền thì phú; tả hữu tài cung, kiêm giáp nhú, y lộc to lớn; tử vi phụ bật, đa số tài phú tới quan; vũ khúc, thái âm, nhiều ở tài phú tới mặc cho; Tử Phủ vũ khúc ở tài bạch, càng thêm quyền lộc giàu có quyền quý.

(5) có cung tài bạch hung mà một thân lại người giàu, cho là cung mệnh, thiên di, cung quan lộc tọa cát hóa cát, thường nói: Chư tinh cát đa, gặp hung cũng cát. Cho nên xem xét nhân chi giàu nghèo, không nhưng là tài bạch một cung chấp nhất mà đứt, kết luận bừa, mặt khác, nhưng tu xem một thân đại hạn đi vào gì hương, lại vừa phán định không sai. Phản chi cũng thế.

(6) phàm trần thất sát, phá quân, tham lang, thiên cơ, cự môn, thiên lương ở cung tài bạch có sát tinh thủ chiếu, một thân phải là đánh bạc tốt thế hệ, sát trọng lại thêm không kiếp đại hao, khả năng mất cả chì lẫn chài.

(7) lưu niên đẩu quân ở nguyên mệnh bàn cung tài bạch quá độ, gặp chúng cát thủ chiếu, chủ một năm vượng phát; gặp tứ sát không kiếp hao tổn kị, chủ rủi ro, hoặc bởi vì tài dựng lên quan không phải tranh tụng.

Sao tử vi ở cung tài bạch

Trọn đời tài vận phong phú, tương đối mà nói tương đối ổn định. Được tả hữu xương khúc cát diệu, tài vận hanh thông, tài nguyên không gián đoạn, đa số tài phú tới quan, ở thuế vụ, công thương, ngân hàng các loại bộ phận công tác. Tử vi hóa quyền, chủ đại phú, hoặc là tài phú tới quan. Tử vi hóa khoa, chủ phú quý tài danh. Cùng lộc tồn, hóa lộc đồng cung đều nghe theo, chủ đại phú, thấy lộc mã giao trì, kinh thương cự phú, sách cổ gọi là: “Tử vi ở tài bạch, càng thêm hóa lộc, giàu có quyền quý”.

Xương khúc đồng cung, phú, trước danh sau lợi.

Cùng dương đà hỏa linh đồng cung, tài vận có phập phồng, trước dễ sau khó, năng lực hoành phát của cải, nhưng phát mà không thủ, tất có rách nát.

Cùng đại hao không kiếp tứ sát đồng cung, tốt mã dẻ cùi, chi trọng đại, tài vận bất ổn.

Cùng phá quân đồng cung, thì trước khó sau dễ.

Cùng trời tương đồng cung, sẽ từ từ tích lũy tài phú.

Cùng trời phủ đồng cung, trọn đời tiền tài không thiếu khuyết, hơn nữa biết chung thân thủ cựu.

Sao tử vi hòa thất sát đồng cung, sẽ trở thành nhà giàu mới nổi.

Tử vi tham lang ở mão dậu, trước khó sau dễ, trong lúc tuổi già to lớn. Thấy tham lang hóa lộc biết hỏa linh, chủ bạo phát.

Sao thiên đồng ở cung tài bạch

Đại thể vì tay không thành gia, tài bạch muộn tụ, có vàng bạc bảo bối hoặc đồ cổ súc tích. Thiên đồng chủ phúc, yên ổn đạm tiền tài, năng lực an với nghèo khó, đang mưu cầu đãi với lao động, cũng không tích cực, nhưng vẫn có không làm mà hưởng vận khí xuất hiện, chắc có thời gian dài ổn định thu nhập. Cung mệnh có cát tinh, kỳ tài có được ung dung, cũng không phí sức.

Thiên đồng thấy lộc tồn hoặc hóa lộc thiên mã, chúng cát thêm biết, thủy chủ kinh thương đại phú, bằng không bình thường.

Cùng xương khúc đồng độ, tài lộ thanh cao bình ổn.

Cùng tả hữu, khôi việt đồng độ, tài trên giúp đỡ nhiều lực.

Miếu vượng gia sát, tài vận thật xấu bất định, phát và bại.

Ở hãm mà trọn đời nhiều phá hao tổn bần cùng, thêm tứ sát hình kị, tài vận mệt mỏi, khi có khi không, vì bách công tài nghệ, tam giáo cửu lưu phương phát tài thành gia, chỉ là không thể làm giàu.

Sao thiên đồng hòa cự môn đồng cung, tiền tài có lúc tiền vào có lúc kiêu ngạo, khi có khi không.

Sao thiên đồng hòa thiên lương đồng cung, thì tài nguyên thịnh vượng.

Sao thiên đồng tăng thêm kình dương đà la hỏa tinh linh tinh thiên không địa kiếp đồng cung, thì là hòa 1.cửu lưu thập gia tất cả nhân vật cùng một chỗ kiếm tiền.

Thiên đồng thái âm tại tí ngọ, lúc có ngoài ý muốn tới tài, miếu vượng hoặc thấy lộc tồn cát hóa tài vượng, rất nhiều bất động sản. Hãm mà gia sát hóa kị, tài vận thiếu ổn, thành bại tiến thối.

Thiên phủ sao ở cung tài bạch

Thiên phủ vì tài khố, nhập cung tài bạch, bất luận miếu vượng bình rảnh rang, đều là chủ tài bạch giàu có đẫy đà, cũng có nhiều bất động sản. Cùng tả hữu xương khúc khôi việt chư cát thêm biết hoặc đồng cung, chủ lợi lupin ổn, đại phú mệnh, hoặc ở giới tài chính đảm nhiệm chức quan. Cùng lộc tồn, hóa lộc, vũ khúc, tử vi đồng cung thêm biết, cũng chủ phú xa. Thiên phủ thủ với tài bạch, nên nhiều đưa bất động sản. Có thể thủ tài, yêu thích dự trữ, vận dụng tiền tài rất có kế hoạch, am hiểu quản lý tài sản, cùng lộc tồn đồng cung mặc dù giàu có, nhưng keo kiệt.

Thiên phủ tứ sát kiếp không hao tổn kị, thành bại không đồng nhất, tài trên dài hơn ngắn. Tuy có vượng tài nhưng phá hao tổn quá nhiều, nhiều ngoài ý muốn chi tiêu.

Cùng tiệt không, tuần không, kiếp không đồng độ, là không kho, tài vận không phải vượng, vào tất có ra, lại dễ dàng tiêu tan.

Nhập bình rảnh rang tới cung, trước khó sau dễ, trong lúc tuổi già thủy lấy được lời nhiều.

Thiên phủ sao hòa tử vi đồng cung, không sát tinh vì trở thành cự phú.

Thiên phủ sao hòa liêm trinh vũ khúc đồng cung, tăng thêm hóa quyền hóa lộc, là đại phú ông nhưng xa xỉ.

Thiên tướng sao ở cung tài bạch

Miếu vượng tài tơ lụa sung túc, cùng lộc tồn đồng cung lành nhất, hoặc cùng hóa lộc đồng cung, đều là chủ đại phú, cùng tả hữu đồng cung cũng phú, cùng xương khúc đồng cung chủ tài danh đều tốt. Hãm mà vất vả trung sinh tài, tay không thành gia, thêm cát tinh trung lúc tuổi già mới có gia nghiệp. Thêm tứ sát, kiếp không, hình, kị, thành bại đa đoan, rất khó tích tụ. Dương, đà, hỏa, linh một trong đồng cung, bần cùng, tứ sát cùng biết, chủ đại phá bại, nghèo khó tột cùng. Nếu cát hung hỗn tạp, thành bại không đồng nhất.

Thiên tướng sao hòa tử vi đồng cung, tài phú ngày tụ mệt nhiều.

Thiên tướng sao hòa vũ khúc tăng thêm kình dương đà la hỏa tinh linh tinh, chức nghiệp xác nhận có tài nghệ, mới có con đường phát tài.

Thiên tướng sao hòa liêm trinh đồng cung, làm kinh doanh là hiểu được kiếm tiền chi đạo, tăng thêm kình dương đà la hỏa tinh linh tinh thiên không địa kiếp thiên thương thiên sứ hóa kị, thì thành bại bất định, lại có khả năng làm được người không có đồng nào.

Thiên lương sao ở cung tài bạch

Thiên lương là thanh cao ngôi sao, cũng không chủ tài. Phàm trần thiên lương nhập tài bạch, nhiều ở nhà nước cơ quan nhậm chức mà lĩnh lương bổng, được tài cũng không khó khăn. Nhưng người tất trùng tên quá mức với lãi nặng, cách cũ có làm mướn không công tình hình xuất hiện, thậm chí thường vì người khác sự tình mà bôn ba hao tổn tài, ở tài vận trên hữu danh vô thực, nhất kẻ yếu còn có thể tướng đưa lên tài vận cự chi môn ngoại. Nếu miếu vượng tài tơ lụa giàu có, cùng lộc tồn, hóa lộc, thái âm đồng cung đều nghe theo, chủ đại phú, gặp khoa quyền tả hữu xương khúc cát tinh rất tốt đẹp, chủ đại phú hòa đại quý. Hãm mà thì vất vả cần cù khắc khổ đủ để qua ngày.

Thiên lương hóa lộc hoặc hóa quyền, thể kiếm đổ tài, có sát tinh cùng giá trị, đánh bạc tốt, nhưng đổ vận không khoái.

Thiên lương hóa lộc hoặc cùng lộc tồn đồng cung, mặc dù giàu có, nhưng trái lại tăng quấy nhiễu, biết đem chính mình tiền tài tán cùng thân hữu hòa kẻ yếu.

Cùng xương khúc đồng cung, trước danh sau lợi, lấy học vấn kỹ thuật được tài. Tả hữu đồng cung, tài vận bình ổn.

Hãm mà lại không thêm cát, vất vả cực nhọc cầu tài, nếu thêm tứ sát, tài vụ tiêu hao, đông chuyển tây mượn, cầu tài trước khó sau dễ, nhưng thu nhập vẻn vẹn đủ sống qua ngày.

Thiên lương sao hòa thiên đồng đồng cung, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng tài phú vượt xa quá tổ tiên.

Thiên lương sao hòa thiên cơ đồng cung, lao tâm lao lực, chuyên tâm kinh doanh thì năng lực kiếm bộn thì nhiều lần.

Thiên lương sao tăng thêm kình dương đà la hỏa tinh linh tinh thiên không địa kiếp đồng cung, trước khó sau dễ chỉ có thể duy trì ăn cháo cầm hơi.

Sao thiên cơ ở cung tài bạch

Phí sức cố sức mà sống tài, thiếu có ngoài ý muốn tài vận, cũng chủ trọn đời tài lai tài đi. Phàm trần thiên cơ nhập tài bạch, bên ngoài tiền tài lưu vận tính trọng đại, nếu nguyên cung mệnh tam phương cách thức tốt giả, đơn giản ở ngân hàng hoặc tài chính bộ phận công tác. Nếu tham gia mậu dịch, dễ dàng vì hãng bán buôn, ở giữa thương lượng.

Thiên cơ lạc hãm cung, tài ít, vì cầu tài mà cố sức hao tổn tinh thần, tài vận không ổn định, chi liên tiếp.

Thiên cơ miếu vượng tay không thành gia, tài nguyên sung túc, gặp cát diệu củng chiếu thịnh vượng.

Cùng lộc tồn, hóa lộc, thiên mã hội hợp, chủ giàu có.

Cùng xương khúc đồng cung, trước danh sau lợi, tài vận tốt.

Cùng tả hữu đồng cung, nhiều gặp quý nhân mà sống tài.

Thấy tứ sát kiếp không, chủ thành bại phập phồng, trời sinh tính lãng phí, khó súc lớn tài. Tài vận độ chênh lệch, khó có thể quá độ, phá rồi sau đó thành, thích hợp dĩ xảo nghệ phát tài, chuyên trách kỹ thuật duy sanh.

Sao thiên cơ hòa cự môn đồng cung, tốt nhất ở địa phương náo nhiệt làm kinh doanh hoặc công tác, kiếm lấy tiền tài nhiều cơ hội.

Sao thiên cơ hòa thiên lương đồng cung, dựa vào kỹ xảo hoặc tài nghệ đạt được ngoài ý muốn tới tài.

Sao thiên cơ hòa thái âm đồng cung, ở hãm mà thì trọn đời hoặc thành hoặc bại.

Thái âm tinh ở cung tài bạch

Thái âm hóa phú, vì tài bạch điền trạch chủ, nhập cung tài bạch thích được bên ngoài chỗ, tương đối mà nói kỳ tài tương đối bình ổn, miếu vượng tài nhiều. Hãm địa chủ tài mỏng, nhưng vẫn tu cùng đồng cung hoặc thêm biết tinh diệu tướng tố mới có thể định bên ngoài giàu nghèo. Thái âm miếu vượng, giàu có nhiều tài, gặp lộc tồn, phụ bật, xương khúc, chủ đại phú, gặp lại cát hóa, vì phú hào mệnh. Hãm mà thành bại khó tụ, thấy cát hóa cũng cát tinh cùng giá trị cũng chủ giàu có; không gặp cát tinh, lại thêm tứ sát hình kị vất vả cực nhọc trung sinh tài.

Thái âm miếu vượng, sớm phát, vẫn còn nhiều bất động sản, hóa kị bất kị, nếu trước bần sau này cũng tất phú.

Cùng hóa lộc hoặc lộc tồn đồng cung, đại phú.

Thái âm hóa quyền, đại phú, hữu nghị lấy tài phát tài.

Cùng tả hữu khôi việt đồng cung, tài vận kéo dài không phải suy.

Cùng văn xương văn khúc     đồng cung, nên mới nghệ chiêu tài, giàu có nói rõ.

Nếu khoa quyền lộc tả hữu xương khúc khôi việt hội tụ tam phương tứ chính, phú khả địch quốc, quý không thể nói.

Thái âm hãm mà hóa kị, tài vận vãn sinh, rủi ro nhiều không phải. Hỏa linh dương đà đồng độ, rủi ro không khỏi.

Thái âm tinh hòa thái dương đồng cung, tài phú thì trước thiếu sau nhiều.

Thái âm tinh hòa thiên cơ đồng cung, thì dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng.

Thái âm tinh hòa thiên đồng đồng cung, thì biết cách làm giàu.

Thái âm tinh hòa tả phụ hữu bật đồng cung, thì gia đình giàu sang.

Thái dương tinh ở cung tài bạch

Thái dương nhập cung tài bạch, bất luận giàu nghèo, đều là chủ một thân tài trên tiêu hao thêm tán, chi tiêu lớn, biết bởi vì mặt mũi, đồ hư vinh mà tốn hao nhiều, biết tuần không, tiệt không, càng nghiệm.

Thái dương miếu vượng, tài bạch phong phú, tương ngộ lộc tồn hoặc hóa lộc có thể đại phú. Thấy chư cát tương trợ, chủ phú quý miên xa.

Thái dương hãm mà lao lực tích súc, tài lai tài đi.

Cùng văn xương văn khúc     đồng cung, tài vận hanh thông, phú quý có nói rõ.

Cùng tả hữu khôi việt đồng cung, tài vượng. Gia tăng ác thì không đẹp.

Thái dương miếu vượng thấy sát hoặc hóa kị, mặc dù phú nhưng chi khá lớn, tài tiêu hao thêm tán, hãm mà gia sát, hóa kị, chủ khốn nghèo.

Thái dương ở hợi, chỉ cần không cùng sát tinh đồng cung hoặc thêm biết, cũng chủ phú, thấy quyền lộc tả hữu, có thể vì cự phú.

Thái dương tinh hòa thái âm tả phụ hữu bật cát tinh đồng cung, phát tài không ít.

Thái dương tinh hòa lộc tồn đồng cung, được tiền tài là quan tâm phí sức được, bất quá đoạt được hội trưởng ngắn thường nhiều mà thành đại phú.

Thái dương tinh hòa cự môn, năm mới sẽ thất bại, trung niên chưa chắc có thể thành công, lão tới liền không nhất định.

Văn khúc, sao văn xương ở cung tài bạch

Ở miếu vượng địa, được chúng cát đồng cung hoặc thêm hội chủ giàu có, cũng có quý nhân tới tài, tài danh đều là vượng, trước danh sau lợi, tài vận trôi chảy lâu đời. Thêm tứ sát không kiếp hình kị đông lai tây khứ, khó tích tụ, vì bần hàn người này.

Sao văn khúc tăng thêm kình dương đà la hỏa tinh linh tinh thiên không địa kiếp, thành bại chưa định.

Sao văn xương ở cung tài bạch, giàu có đủ lại có vàng bạc tài bảo, tăng thêm cát tinh càng là tài nguyên cuồn cuộn.

Sao văn xương hòa cự môn đồng cung, coi như là giàu có, văn vẻ tốt lại có khẩu tài, nếu như ở hãm mà lại tăng thêm kình dương đà la hỏa tinh linh tinh thiên không địa kiếp, chỗ tiền kiếm được thì là một vị thanh hàn người đọc sách.

Hỏa tinh ở cung tài bạch

Đơn độc tọa thủ tiền tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Hỏa tinh ở hãm mà thì vất vả cực nhọc qua cuộc sống khổ, thêm cát sao tài hơi năng lực lòng tràn đầy trong nguyện vọng.

Tả phụ, hữu bật sao ở cung tài bạch

Tiền tài không thiếu, chư cung được cát tinh thủ chiếu, chủ tài bạch sung túc, trôi chảy lâu đời, có kinh doanh nhiều hạng sự nghiệp dấu hiệu, cũng tìm được quý nhân tương trợ, cho nên tăng tài phú. Hữu bật sao tăng thêm kình dương đà la hỏa tinh linh tinh thiên không địa kiếp thiên thương thiên sứ, mặc kệ thành công hoặc thất bại đều không có định số.

Cự môn sao ở cung tài bạch

Cự môn chủ dài ngắn, là miệng lưỡi tranh đấu ngôi sao. Nhập cung tài bạch, náo trung sinh tài, bằng khẩu tài cùng trí nhớ, nhiều đeo cạnh tranh miệng lưỡi cùng tranh đoạt được, lại chủ vất vả cực nhọc dị thường, thành bại không đồng nhất, tiểu nhân không đủ, thêm gặp chúng cát tinh, chủ trước khó sau dễ. Cự môn thủ cung tài bạch, nếu một thân ngạo khí mười phần, không coi ai ra gì, tự cho là đúng, thì ắt gặp hoành phá, tiền tài bị đồng sự thân hữu tính toán.

Cự môn hóa quyền, hóa lộc hoặc cùng lộc tồn đồng cung chủ đại phú.

Xương khúc đồng cung, phải là trước nổi danh sau đó được lợi.

Tả hữu khôi việt đồng cung, thụ nhiều quý nhân trợ lực, tài lợi bình ổn, miệng lưỡi không khỏi.

Cự môn ở hãm đấy, cầu tài vất vả cực nhọc, nhưng có, chỉ là không giàu. Thêm tứ sát không kiếp, chủ bần cùng sống qua ngày, tiền tài thường bị ngoài ý muốn tổn thất, dễ dàng nảy sinh quan nhục hình tụng, hoặc bởi vì thiên tai nhân họa mà phá hao tổn.

Cự môn hóa kị, chủ cạnh tranh dài ngắn, cầu tài nhiều tội trạng, cũng không hanh nhanh, phòng bị đại phá.

Cự môn sao hòa thái dương đồng cung, nhập miếu thì thủ tổ nghiệp thành công. Ở náo nhiệt khu vực công tác, nhất định có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng.

Cự môn sao hòa thiên cơ đồng cung, chỗ làm sự nghiệp không đồng nhất, hơn nữa có tài vận gia thân.

Cự môn sao hòa thiên đồng đồng cung, thì là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hòa 1.cửu lưu thập gia cùng một chỗ tương đối thành công, cự môn chủ dài ngắn là dựa vào miệng.

Cự môn sao tăng thêm kình dương đà la hỏa tinh linh tinh thiên không địa kiếp đồng cung, rủi ro phần lớn là.

Thiên khôi thiên việt     sao ở cung tài bạch

Sạch học sinh cấp 3 tài, tiền tài phương diện nhiều gặp quý nhân tương trợ, cũng biết dùng người, đụng tới khốn khó có người giải cứu, vượt qua cửa ải khó khăn.

Sao vũ khúc ở cung tài bạch

Vũ khúc thủ với tài bạch, đại thể nhậm chức với tài chính bộ phận, hoặc tham gia tài vụ công tác, hoặc là thương nhân. Vũ khúc vì tài sao, miếu vượng nhập cung tài bạch, trọn đời tài vận sung túc, cùng lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, thiên mã đồng cung thêm biết có thể vì cự phú. Vũ khúc hóa lộc, đại phú, lại gặp lộc tồn, cự phú. Vũ khúc hóa quyền, đại phú, càng thêm cát tinh, có rất nhiều gia tư. Vũ khúc hóa khoa chủ phú, thêm cát cũng đại phú. Như không cát tinh đồng cung, thì là ở náo nhiệt địa phương cầu tài.

Vũ khúc thủ với tài bạch, sợ nhất không vong. Cùng tứ sát kiếp không đồng cung, tiền tài tất có đại phá bại, tung phát trong chốc lát tới tài, cũng tất bởi vì tài gửi họa, có nhiều tài vụ tranh cãi, kỳ tài không thể ở lâu, cùng hỏa linh đồng cung, bởi vì tài bị cướp. Hãm mà thêm ác sát, tận diệt gia tài, mắc nợ sống qua ngày. Vũ khúc hãm đấy, không cát hóa, không thêm cát, tài vận không khoái, lúc tốt lúc xấu, đông vào rời khỏi phía tây.

Sao vũ khúc hòa phá quân đồng cung, chỗ kiếm được tiền tài, tả thủ cầm tay phải đi ra ngoài, trước có sau không, có thể nói là thần tài qua cửa.

Sao vũ khúc hòa thiên tướng đồng cung, tài phú không thể so sánh nổi, nếu đụng tới quý nhân thì khả năng mà tài vụ quan hệ mà kết hôn.

Sao vũ khúc hòa thất sát đồng cung, thì là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng kiếm được tiền mà thành gia kết hôn.

Sao vũ khúc hòa tham lang đồng cung, có thể phải các loại ba mươi năm sau mới phát tài, giống như đụng tới đô thị kế hoạch mà thành nhà giàu mới nổi.

Sao vũ khúc tăng thêm kình dương đà la hỏa tinh linh tinh thiên không địa kiếp đồng cung, thì tiền tài tán đi.

Sao vũ khúc chủ tài sợ nhất không vong, tài sợ nhất không, không chỉ là không có.

Sao phá quân ở cung tài bạch

Phá quân nhập cung tài bạch, cầu tài phần lớn là trước phá sau kiếm, nhưng chủ nhân tiền tài tiêu hao quá nhiều, làm người có lãng phí khuynh hướng. Nhiều hợp ý mưu lợi, hoặc kinh doanh mạo hiểm sự nghiệp làm giàu, mặc dù thêm cát, trọn đời tài vận diệc phi thông thuận. Bất luận giàu nghèo, một thân tới tài vận đều không ổn định, nhiều liên tiếp chuyển chức hoặc cải biến kinh doanh chủng loại, với khai sáng rừng tái sinh trúng phải tài.

Phá quân ở miếu vượng địa, gặp tả hữu, lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền cũng cát tinh đa giả, một phát như sấm, vì cự phú mệnh.

Với tí ngọ cung, có nhiều vàng bạc bảo bối, đồ cổ tranh chữ súc tích, thấy xương khúc đồng cung, chủ ngoại hoa bên trong hư, thoạt nhìn giống cái người giàu có, kỳ thực thiếu người đặt mông khoản nợ. Không gặp cát tinh, có tứ sát đồng cung chủ nhiều nghèo khó.

Cùng dương đà đồng cung, cho dù phát tài cũng gặp phải đại phá bại.

Cùng hỏa linh đồng cung, chủ hoành thành hoành phá, tài vận phập phồng.

Cùng kiếp không đồng cung, tất chủ bần cùng, nếu hợp ý thì chung cực biết táng gia bại sản.

Cùng văn xương hoặc văn khúc đồng cung, nhưng mà làm ác triệu, vì tài quả nghèo khó giống, tung trong chốc lát có được, cuối cùng là qua tay tới tài, không có khả năng tích súc, chung cực tuyển nghèo, mà gửi nghèo khó.

Hóa kị đồng cung, ngoài ý muốn hao tổn tài, cũng có tranh đấu xung đột cùng quan không phải.

Phá quân ở tị hợi hãm đấy, kỳ tài dễ dàng tán khó tụ, đông khuynh tây bại, như vũ khúc biết cát vất vả cực nhọc được tài, hoành thành hoành phá, kị hình cướp.

Phá quân ở dần thân nếu không có phụ bật lộc tồn cùng quyền lộc đồng độ, vì tài mỏng chi nhân, lại không tụ tài, thêm xương khúc hoặc kiếp không hỏa linh đà la, nghèo rớt mùng tơi.

Thìn tuất cung tới phá quân, duy thêm biết phụ bật lộc tồn hoặc hóa lộc thủy phát, nếu không… Cũng chủ bần cùng, cầu tài gian khổ.

Sao phá quân hòa vũ khúc đồng cung ở đã hợi cung, làm thần tài qua cửa gia cũng không tệ.

Sao phá quân hòa tử vi đồng cung, tài phú trước mất sau đạt được.

Sao phá quân hòa liêm trinh đồng cung, tài phú đoạt được đều là chảy mồ hôi vất vả cực nhọc tiền, ở thêm lên thiên không địa kiếp, như vậy thì đã định trước trọn đời phải qua nghèo khó sống qua ngày.

Tham lang tinh ở cung tài bạch

Phàm trần tham lang nhập cung tài bạch, đều là chủ trời sinh tính lãng phí, trọn đời phá hao tổn không nhỏ, tài vận có nhiều phập phồng. Nếu không thêm cát, chủ thần tài qua cửa, đông vào rời khỏi phía tây, tài vận thiếu ổn, lúc tốt lúc xấu. Nhiều vì kinh doanh tới khách, nên tham gia mạo hiểm hoặc hợp ý sự nghiệp, hoặc là đồng thời kinh doanh nhiều loại sự nghiệp, lại tài lộ trên thụ nhiều khác phái trợ giúp, cùng tả hữu khôi việt đồng cung hoặc thêm biết càng nghiệm.

Tham lang nhập miếu vượng địa chủ hoành phát, lúc có ngoài ý muốn tới tài cùng thiên tài thu nhập.

Hãm mà nghèo khó, thêm không kiếp hao tổn kị, bần cùng bất kham.

Cùng dương đà không kiếp đại hao đồng độ, tất đánh bạc khuynh gia, hoặc bởi vì hợp ý mà tuyển đại phá bại.

Cùng đào hoa sao (hồng loan, thiên hỉ, mộc dục, thiên diêu, liêm trinh) thêm biết, là đẹp sắc mà rủi ro tao tai, nên kiếm ngu nhạc tới tài, khác phái tới tài, hoặc kinh doanh tình dục hành nghiệp, để cầu kiếm chỗ trốn.

Tham lang cùng lộc tồn, hóa lộc, hỏa tinh, linh tinh đồng cung có thể chiếu, vì phú hào mệnh. Tìm không thấy lộc tồn hóa lộc hóa quyền cùng hỏa linh, cũng không hi vọng quá độ.

Xương khúc đồng cung, bên ngoài hoa bên trong hư, thành bại không đồng nhất.

Tham lang tinh hòa tử vi đồng cung, thủ tổ nghiệp thành công, sau này tướng thịnh vượng,may mắn.

Tham lang tinh thấy hỏa linh đồng cung, phất nhanh, ba mươi tuổi trước nhiều thành bại, ba mươi tuổi sau tiến mạnh của cải.

Tham lang hóa kị, tài nhiều rách nát, cũng có quan tụng tranh cãi.

Sao thất sát ở cung tài bạch

Thất sát nhập tài bạch, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, đại thể thuộc thần tài qua cửa. Mạng người gặp chi đô có nhẹ tài lãng phí khuynh hướng, không hề tiết kiệm tư tưởng, không coi trọng dăng đầu tiểu lợi. Thất sát chủ bạo phát bạo bại, tung thêm cát diệu, cũng có sụp đổ thời điểm, chú trọng năng lực đông sơn tái khởi, nếu gia tăng ác sát, thì khó để trùng chấn hùng phong, khôi phục nguyên khí.

Nhập miếu vượng náo trung sinh tài, ở dần thân tí ngọ, có ngoài ý muốn tài vận, tung không thêm cát, cũng chủ hoành phát.

Thất sát cùng lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa đồng cung thêm biết, vì phú hào mệnh, thương giới kỳ tài, kiếm tiền năng lực hơn người.

Tả hữu khôi việt đồng cung, tài vượng cũng bị quý nhân trợ lực. Văn xương văn khúc     đồng cung, giàu có, một buổi sáng hoành phát.

Cùng dương đà hỏa linh đồng cung, sóng trịch tiền tài, thành bại phập phồng, thiên tai nhân họa không gián đoạn, tiền tài phá hao tổn cực đại, làm cho người khổ não không thôi.

Nhàn cung thêm tứ sát lao động cầu tài, tứ sát kiếp không hình kị đều nghe theo, nhất thế kỳ nghèo.

Sao liêm trinh ở cung tài bạch

Phàm trần liêm trinh nhập tài bạch, rất nhiều tiêu hao, dễ dàng làm cho kiện tụng rủi ro, hoặc bị người ngầm chiếm trộm cắp, càng cùng phụ bật đồng cung, dễ bị trộm cắp sự tình.

Thấy hỏa linh dương đà không kiếp, tài vật hư trịch lãng phí.

Ở thân dần cung tốt nhất ở náo nhiệt địa phương kiếm tiền làm kinh doanh hoặc công tác.

Nhập miếu vượng địa, tài bạch đẫy đà, náo trung sinh tài, cầu tài nhiều cạnh tranh dài ngắn trúng phải.

Liêm trinh hóa lộc, tài vận hanh thông, đại phú, lại gặp lộc tồn thiên mã vì cự thương mệnh; xương khúc đồng cung, phú; khôi việt đồng cung, cầu tài nhiều gặp quý nhân.

Hãm cung nhiều bại thiếu thành, tụ tán vô thường, thêm hao tổn cướp hình kị, mỗi với quan không phải trong rủi ro.

Liêm trinh hóa kị, tất đại phá không thể nghi ngờ.

Sao liêm trinh hòa tham lang đồng cung, tiền tài có được nhanh, mất đi cũng mau, như thần tài qua cửa.

Sao liêm trinh hòa kình dương hỏa tinh đồng cung, đoạt được phần lớn là tiền của phi nghĩa.

Sao liêm trinh hòa phá quân đồng cung, ở náo nhiệt khu vực kiếm tiền không còn gì tốt hơn.

Sao liêm trinh hòa thiên tướng sao đồng cung, thì tiền tài nhiều hơn.

Sao liêm trinh hòa thiên sứ thiên thương thiên không đồng cung, trong nhà hội nghị thường kỳ rủi ro.

Sao lộc tồn ở cung tài bạch

Trong nhà kim đầy rương ngân đầy rương, tăng thêm cát tinh đồng cung, không cần làm việc tự nhiên tiền tài cuồn cuộn mà đến. Sao lộc tồn tăng thêm kình dương đà la hỏa tinh linh tinh thiên không địa kiếp thiên thương thiên sứ, vừa mới bắt đầu cố nhiên không có tiền, sau tới vẫn là còn có tài sản.

Linh tinh ở cung tài bạch

Nhập miếu đơn độc tọa tiền tài hoành phát. Linh tinh ở hãm mà thì vất vả cực nhọc qua cuộc sống khổ, thêm cát sao tài hơi năng lực lòng tràn đầy trong nguyện vọng.

Kình dương, đà la sao ở cung tài bạch

Chủ nhân trời sinh tính lãng phí, bất thiện quản lý tài sản.

Ở thìn đóng giữ sửu chưa cung ở náo nhiệt khu vực còn có con đường phát tài.

Miếu vượng náo trung sinh tài, hãm mà vất vả cần cù không phải tụ, thêm hỏa linh đông lai tây khứ, chung thân không thể phát triển, thêm không kiếp hao tổn kị, tất nhiên nghèo khó kỳ nghèo.

Kình dương sao ở hãm mà bán gia sản lấy tiền, chỉ có thể ở tàng ô nạp cấu địa phương cầu tài.

Thiên không, địa kiếp ở cung tài bạch

Chủ nhân trời sinh tính lãng phí, bất thiện quản lý tài sản, trọn đời chi phá hao tổn, tài rất hiếm có mà phục mất, có tài không phải tụ. Cùng hung tinh lạc hãm cùng thủ, tài vận cực kém, mặc dù vạn phần tiết kiệm cũng không thể giàu có, có cát tinh nhập miếu thêm cát hóa thủ chiếu họa nhẹ, nhưng hư hao tổn không khỏi

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

紫微斗数十二宫之财帛宫

来源_灵匣

紫微斗数将命造整个人生吉凶祸福, 人事活动分为十二类, 以下所述十二宫的判定内容, 为紫微斗数的基本学说, 借此可以探究论定个人一生的富贵贫贱, 穷通祸福, 荣枯寿夭等宿命情形. 在论断各宫时, 应参考对宫吉凶. 紫微斗数命盘上所有的宫位, 均受命宫的统辖, 所以必须先以命宫为中心后, 再论其它十一宫, 否则, 常会出现论断的结论与事实不符的情况.

紫微十二宫中的财帛宫显示人的一生中与财运, 理财能力, 蓄财能力, 收入高低, 适合从事何种职业进财, 有无赚大钱, 发大财的命势和机遇, 能否守住产业等与金钱有关的事象.

(1) 财帛宫遇吉星庙旺守值, 如紫微, 天府, 天相, 廉贞, 太阳, 太阴, 贪狼, 禄存, 化禄, 左辅, 右弼等, 主财多;遇擎羊, 陀罗或廉贞七杀在闲陷之地, 主财运平常, 时有时无;遇天机主财进财出, 来而难守;遇火铃空劫等凶星又逢陷地, 主贫.

(2) 各星若遇羊陀火铃空劫耗忌死绝等恶宿, 富足者不旺盛, 不旺者皆主辛劳中求财.

(3) 经云: “紫府武阴, 双禄主财”. 详考其它, 如擎羊, 文昌, 左辅, 七杀, 天刑, 陀罗, 子午破军, 红鸾天喜等星曜, 可皆视为财星. 然擎羊之财, 终非真正, 或十年, 或一年, 或一月, 或一日, 或一时, 其它如陀罗, 七杀之财, 均与擎羊一致, 仅主短暂而财来财去, 散聚无常, 或横发一瞬即告耗尽, 或主非吾所享. 左辅, 文昌之财, 则较久远而延绵. 破军之财, 过则必败, 鸾喜之财, 来则不存, 有如季花之放开. 凡财宫之财星曜, 以单守为美, 复得中天吉星为辅及三方众吉拱冲照合最为美妙. 若遭凶宿守值照, 财者得亦难聚, 反生长短, 重则招灾致祸. 巨门, 太阳, 天梁之财, 多由口舌竞争而得. 此外若有二正星并守财宫亦然. 孤寡刑克之星入财宫, 必主财来财去, 余资何有. 魁钺文曲之财为间接, 机佳则美, 限蹇则偃. 火铃之财, 得手成空. 惟铃星守财宫为偏财, 每有意外之得. 咸池之星亦主财, 诀曰: “见财而后桃花”, 得之亦多于歌台舞榭, 花丛酒色. 人生世间, 发财养命, 惟来去得失各异也.

(4) 经云: 诸凶照财帛, 聚散无常;禄存守于财宅, 堆金积玉;武曲贪狼财宅, 横发资财;权禄守财福之位, 出世荣华;劫空临财福之乡, 生来贫贱;日月夹财, 加吉曜, 不权则富;左右财宫, 兼夹拱, 衣禄丰隆;紫微辅弼, 多为财赋之官;武曲, 太阴, 多居财赋之任;紫府武曲居财帛, 更兼权禄富奢翁.

(5) 有财帛宫凶而其人却富者, 当是命宫, 迁移, 官禄宫坐吉化吉, 经云: 诸星吉多, 逢凶也吉. 故审人之贫富, 不可就财帛一宫执一而断, 妄下结论, 另外, 仍须看其人大限步入何乡, 方可判定无误. 反之亦然.

(6) 凡七杀, 破军, 贪狼, 天机, 巨门, 天梁在财帛宫有煞星守照, 其人必是好赌之辈, 煞重又加空劫大耗, 可能血本无归.

(7) 流年斗君在原命盘财帛宫过度, 遇众吉守照, 主一年旺发;逢四煞空劫耗忌, 主破财, 或因财而起官非争讼.

紫微星在财帛宫

一生财运丰厚, 相对而言较为稳定. 得左右昌曲吉曜, 财运亨通, 财源不中断, 多为财赋之官, 在税务, 工商, 银行等部分工作. 紫微化权, 主大富, 或为财赋之官. 紫微化科, 主富贵财名. 与禄存, 化禄同宫会照, 主大富, 见禄马交驰, 经商巨富, 古书谓: “紫微居财帛, 更兼化禄, 富奢翁”.

昌曲同宫, 富, 先名后利.

与羊陀火铃同宫, 财运有起伏, 先易后难, 能横发资财, 但发而不守, 必有破败.

与大耗空劫四煞同宫, 虚有其表, 支出较大, 财运不稳.

与破军同宫, 则先难后易.

与天相同宫, 会慢慢累积财富.

与天府同宫, 一生钱财不缺乏, 而且会终身守旧.

紫微星和七杀同宫, 会成暴发户.

紫微贪狼在卯酉, 先难后易, 中晚年丰隆. 见贪狼化禄会火铃, 主暴发.

天同星在财帛宫

大多为白手成家, 财帛晚聚, 有金银宝贝或古董蓄积. 天同主福, 恬澹金钱, 能安于清贫, 在求财怠于劳力, 并不积极, 但仍有不劳而获的运气出现, 或有长期稳定的收入. 命宫有吉星, 其财得来轻松, 并不费力.

天同见禄存或化禄天马, 众吉加会, 始主经商大富, 否则平常.

与昌曲同度, 财路清高平稳.

与左右, 魁钺同度, 财上多助力.

庙旺加煞, 财运好坏不定, 发而又败.

居陷地一生多破耗贫穷, 加四煞刑忌, 财运困乏, 时有时无, 为百工技艺, 三教九流方生财成家, 只是不能致富.

天同星和巨门同宫, 钱财有时进帐有时销帐, 时有时无.

天同星和天梁同宫, 则财源兴旺.

天同星加上擎羊陀罗火星铃星天空地劫同宫, 则是和九流十家各号人物在一起赚钱.

天同太阴在子午, 时有意外之财, 庙旺或见禄存吉化财旺, 尤多不动产. 陷地加煞化忌, 财运欠稳, 成败进退.

天府星在财帛宫

天府为财库, 入财帛宫, 不论庙旺平闲, 皆主财帛富足丰盈, 并多有不动产. 与左右昌曲魁钺诸吉加会或同宫, 主利路平稳, 大富之命, 或在金融界担任官职. 与禄存, 化禄, 武曲, 紫微同宫加会, 亦主富奢. 天府守于财帛, 宜多置不动产. 能守财, 喜好储蓄, 动用金钱颇有计划, 擅长理财, 与禄存同宫虽富有, 但吝啬.

天府四煞劫空耗忌, 成败不一, 财上多长短. 虽有旺财但破耗甚大, 多意外开销.

与截空, 旬空, 劫空同度, 则为空库, 财运不旺, 进必有出, 且易耗散.

入平闲之宫, 先难后易, 中晚年始获厚利.

天府星和紫微同宫, 无杀星为成巨富.

天府星和廉贞武曲同宫, 加上化权化禄, 是大富翁但奢侈.

天相星在财帛宫

庙旺财帛丰足, 与禄存同宫最吉, 或与化禄同宫, 皆主大富, 与左右同宫亦富, 与昌曲同宫主财名皆佳. 陷地劳中生财, 白手成家, 加吉星中晚年方有家业. 加四煞, 劫空, 刑, 忌, 成败多端, 极难聚积. 羊, 陀, 火, 铃之一同宫, 贫乏, 四煞同会, 主大破败, 贫苦至极. 若吉凶混杂, 成败不一.

天相星和紫微同宫, 财富日聚累多.

天相星和武曲加上擎羊陀罗火星铃星, 职业应是有技艺, 才有生财之道.

天相星和廉贞同宫, 做生意是懂得赚钱之道, 加上擎羊陀罗火星铃星天空地劫天伤天使化忌, 则成败不定, 又有可能做到身无分文.

天梁星在财帛宫

天梁乃清高之星, 并不主财. 凡天梁入财帛, 多在公家机关任职而领取薪金, 得财并不艰难. 但其人必重名甚于重利, 故常有为人作嫁的情形出现, 甚至常为他人之事而奔波耗财, 在财运上有名无实, 最劣者还会将送上来的财运拒之门外. 若庙旺财帛富足, 与禄存, 化禄, 太阴同宫会照, 主大富, 遇科权左右昌曲吉星尤美, 主大富和大贵. 陷地则辛勤刻苦足以渡日.

天梁化禄或化权, 可赚赌财, 有煞星同值, 好赌, 但赌运不畅.

天梁化禄或与禄存同宫, 虽富有, 但反增困扰, 会将自己钱财散与亲友和弱者.

与昌曲同宫, 先名后利, 以学问技术得财. 左右同宫, 财运平稳.

陷地又不加吉, 辛劳求财, 若加四煞, 财务透支, 东挪西借, 求财先难后易, 但收入仅足度日.

天梁星和天同同宫, 白手起家财富远超过祖先.

天梁星和天机同宫, 劳心劳力, 专心经营则能发横财则未几.

天梁星加上擎羊陀罗火星铃星天空地劫同宫, 先难后易仅能维持餬口.

天机星在财帛宫

劳心费力而生财, 少有意外财运, 并主一生财来财去. 凡天机入财帛, 其钱财流运性较大, 若原命宫三方格式佳者, 轻易在银行或金融部分工作. 若从事贸易, 易为批发商, 中间商.

天机落陷宫, 财少, 为求财而费力伤神, 财运不稳定, 支出频频.

天机庙旺白手成家, 财源丰足, 逢吉曜拱照旺盛.

与禄存, 化禄, 天马会合, 主富裕.

与昌曲同宫, 先名后利, 财运佳.

与左右同宫, 多遇贵人而生财.

见四煞劫空, 主成败起伏, 生性浪费, 难蓄大财. 财运较差, 难以大发, 破而后成, 适合以巧艺生财, 专职技术维生.

天机星和巨门同宫, 最好在热闹的地方做生意或工作, 赚取钱财机会多.

天机星和天梁同宫, 靠技巧或技艺得到意外之财.

天机星和太阴同宫, 在陷地则一生或成或败.

太阴星在财帛宫

太阴化富, 为财帛田宅主, 入财帛宫适得其所, 相对而言其财较为平稳, 庙旺财多. 陷地主财薄, 但仍须与同宫或加会之星曜相参方能定其贫富. 太阴庙旺, 富足多财, 遇禄存, 辅弼, 昌曲, 主大富, 再见吉化, 为富豪之命. 陷地成败难聚, 见吉化并吉星同值亦主富裕;不遇吉星, 再加四煞刑忌辛劳中生财.

太阴庙旺, 早发, 犹多不动产, 化忌不忌, 若先贫日后也必富.

与化禄或禄存同宫, 大富.

太阴化权, 大富, 善以财生财.

与左右魁钺同宫, 财运经久不衰.

与文昌文曲同宫, 以才艺招财, 富而有申明.

若科权禄左右昌曲魁钺会聚三方四正, 富可敌国, 贵不可言.

太阴陷地化忌, 财运晚生, 破财多非. 火铃羊陀同度, 破财不免.

太阴星和太阳同宫, 财富则先少后多.

太阴星和天机同宫, 则白手起家.

太阴星和天同同宫, 则生财有道.

太阴星和左辅右弼同宫, 则大富人家.

太阳星在财帛宫

太阳入财帛宫, 不论贫富, 皆主其人财上多耗散, 开销大, 会因面子, 图虚荣而花费多, 会旬空, 截空, 更验.

太阳庙旺, 财帛丰盛, 逢遇禄存或化禄可大富. 见诸吉相助, 主富贵绵远.

太阳陷地劳碌积蓄, 财来财去.

与文昌文曲同宫, 财运亨通, 富贵有申明.

与左右魁钺同宫, 财旺. 加诸恶则不美.

太阳庙旺见煞或化忌, 虽富但支出颇巨, 财多耗散, 陷地加煞, 化忌, 主困穷.

太阳在亥, 只要不与煞星同宫或加会, 亦主富, 见权禄左右, 可为巨富.

太阳星和太阴左辅右弼吉星同宫, 发财不少.

太阳星和禄存同宫, 所得的钱财是操心劳心而得, 不过所得会长短常多而成大富.

太阳星和巨门, 早年会失败, 中年未必能成功, 老来就不一定.

文曲, 文昌星在财帛宫

居庙旺之地, 得众吉同宫或加会主富足, 并可得贵人之财, 财名皆旺, 先名后利, 财运顺遂久远. 加四煞空劫刑忌东来西去, 难聚积, 为贫寒之士.

文曲星加上擎羊陀罗火星铃星天空地劫, 成败未定.

文昌星在财帛宫, 富有足又有金银财宝, 加上吉星更是财源滚滚.

文昌星和巨门同宫, 也算是富有, 文章好又有口才, 若是居陷地又加上擎羊陀罗火星铃星天空地劫, 所赚的钱则是一位清寒的读书人.

火星在财帛宫

单独坐守钱来也快去得也快. 火星居陷地则辛劳过苦日子, 加吉星财稍能满心中愿望.

左辅, 右弼星在财帛宫

钱财不缺, 诸宫得吉星守照, 主财帛丰足, 顺遂久远, 有经营多项事业的迹象, 会得到贵人相助, 因而增加财富. 右弼星加上擎羊陀罗火星铃星天空地劫天伤天使, 不管成功或失败都没有定数.

巨门星在财帛宫

巨门主长短, 乃口舌争斗之星. 入财帛宫, 闹中生财, 凭口才与脑力, 多系竞争口舌及争夺而来, 且主辛劳异常, 成败不一, 小人不足, 加遇众吉星, 主先难后易. 巨门守财帛宫, 若其人傲气十足, 目中无人, 自以为是, 则必遭横破, 钱财遭同事亲友算计.

巨门化权, 化禄或与禄存同宫主大富.

昌曲同宫, 必是先出名而后得利.

左右魁钺同宫, 多受贵人助力, 财利平稳, 口舌不免.

巨门居于陷地, 求财辛劳, 仍可得, 只是不富. 加四煞空劫, 主贫穷度日, 金钱常遭意外损失, 易起官非刑讼, 或因天灾人祸而破耗.

巨门化忌, 主竞争长短, 求财多咎, 并不亨快, 防遭大破.

巨门星和太阳同宫, 入庙则守祖业有成. 在热闹地区工作, 必能白手起家.

巨门星和天机同宫, 所做事业不一, 而且有财气加身.

巨门星和天同同宫, 则是白手起家, 和九流十家在一起比较成功, 巨门主长短是靠嘴巴.

巨门星加上擎羊陀罗火星铃星天空地劫同宫, 破财多是.

天魁天钺星在财帛宫

清高中生财, 钱财方面多遇贵人相助, 并得人缘, 碰到困难有人解救, 度过难关.

武曲星在财帛宫

武曲守于财帛, 大多任职于金融部分, 或从事财务工作, 或是商人. 武曲为财星, 庙旺入财帛宫, 一生财运丰足, 与禄存, 化禄, 化权, 化科, 天马同宫加会可为巨富. 武曲化禄, 大富, 又逢禄存, 巨富. 武曲化权, 大富, 更加吉星, 有巨万家资. 武曲化科主富, 加吉亦为大富. 如无吉星同宫, 则是在热闹地方求财.

武曲守于财帛, 最怕空亡. 与四煞劫空同宫, 钱财必有大破败, 纵发一时之财, 亦必因财致祸, 多有财务纠纷, 其财不能久留, 与火铃同宫, 因财被劫. 陷地加恶煞, 荡尽家财, 负债度日. 武曲陷地, 无吉化, 不加吉, 财运不畅, 时好时坏, 东进西出.

武曲星和破军同宫, 所赚来的钱财, 左手拿右手出去, 先有后无, 可说是过路财神.

武曲星和天相同宫, 财富不可同日而语, 若碰到贵人则可能而财务的关系而结婚.

武曲星和七杀同宫, 则是白手起家赚到钱而成家结婚.

武曲星和贪狼同宫, 可能要等三十年后才发财, 像碰到都市计划而成暴发户.

武曲星加上擎羊陀罗火星铃星天空地劫同宫, 则钱财散去.

武曲星主财最怕空亡, 财最怕空, 空就是没有.

破军星在财帛宫

破军入财帛宫, 求财多是先破后赚, 但主人金钱耗费甚大, 为人有浪费倾向. 多投契取巧, 或经营冒险事业致富, 纵然加吉, 一生财运亦非顺畅. 不论贫富, 其人之财运均不安定, 多频频转职或改变经营种类, 于开创更新中得财.

破军居庙旺之地, 逢左右, 禄存, 化禄, 化权并吉星多者, 一发如雷, 为巨富之命.

于子午宫, 多有金银宝贝, 古玩字画蓄积, 见昌曲同宫, 主外华内虚, 看起来象个大款, 其实欠人一屁股债. 不遇吉星, 有四煞同宫多主贫困.

与羊陀同宫, 即使发财亦会出现大破败.

与火铃同宫, 主横成横破, 财运起伏.

与劫空同宫, 必主贫穷, 若投契则终极会倾家荡产.

与文昌或文曲同宫, 却为恶兆, 为财寡清贫之象, 纵一时拥有, 终究是过手之财, 绝不能积蓄, 终极招穷, 而致贫困.

化忌同宫, 意外耗财, 并有争斗冲突与官非.

破军居巳亥陷地, 其财易散难聚, 东倾西败, 如武曲会吉辛劳得财, 横成横破, 忌刑劫.

破军在寅申若无辅弼禄存及权禄同度, 为财薄之人, 且不聚财, 加昌曲或劫空火铃陀罗, 穷困潦倒.

辰戌宫之破军, 惟加会辅弼禄存或化禄始发, 不然亦主贫穷, 求财艰辛.

破军星和武曲同宫在已亥宫, 当过路财神爷也不错.

破军星和紫微同宫, 财富先失后得到.

破军星和廉贞同宫, 财富所得都是流汗辛劳钱, 在加上天空地劫, 那么就注定一生要过清贫过日子.

贪狼星在财帛宫

凡贪狼入财帛宫, 皆主生性浪费, 一生破耗不小, 财运多有起伏. 若不加吉, 主过路财神, 东进西出, 财运欠稳, 时好时坏. 多为经商之客, 宜从事冒险或投契事业, 或者同时经营多种事业, 且财路上多受异性之助, 与左右魁钺同宫或加会更验.

贪狼入庙旺之地主横发, 时有意外之财及偏财收入.

陷地贫困, 加空劫耗忌, 穷乏不堪.

与羊陀空劫大耗同度, 必赌博倾家, 或因投契而招大破败.

与桃花星 (红鸾, 天喜, 沐浴, 天姚, 廉贞) 加会, 为美色而破财遭灾, 宜赚娱乐之财, 异性之财, 或经营色情行业, 以求趋避.

贪狼与禄存, 化禄, 火星, 铃星同宫或会照, 为富豪之命. 不见禄存化禄化权及火铃, 并无希望大发.

昌曲同宫, 外华内虚, 成败不一.

贪狼星和紫微同宫, 守祖业有成, 日后将兴隆.

贪狼星见火铃同宫, 暴富, 三十岁前多成败, 三十岁后猛进资财.

贪狼化忌, 财多破败, 并有官讼纠纷.

七杀星在财帛宫

七杀入财帛, 来得快去得也快, 大多属过路财神. 人命逢之都有轻财浪费倾向, 毫无节约思想, 不看重蝇头小利. 七杀主暴发暴败, 纵加吉曜, 亦有倾颓之时, 尚能东山再起, 若加诸恶煞, 则难以重振雄风, 恢复元气.

入庙旺闹中生财, 在寅申子午, 有意外财运, 纵不加吉, 也主横发.

七杀与禄存, 化禄, 化权, 化科同宫加会, 为富豪之命, 商界奇才, 赚钱的能力过人.

左右魁钺同宫, 财旺并受贵人助力. 文昌文曲同宫, 富裕, 一朝横发.

与羊陀火铃同宫, 浪掷金钱, 成败起伏, 天灾人祸不中断, 钱财破耗极大, 令人苦恼不已.

闲宫加四煞劳力求财, 四煞劫空刑忌会照, 一世奇穷.

廉贞星在财帛宫

凡廉贞入财帛, 颇多耗费, 易惹词讼破财, 或被人侵吞偷盗, 尤与辅弼同宫, 易遭偷盗之事.

见火铃羊陀空劫, 财物虚掷浪费.

在申寅宫最好在热闹地方赚钱做生意或工作.

入庙旺之地, 财帛丰盈, 闹中生财, 求财多在竞争长短中得.

廉贞化禄, 财运亨通, 大富, 再逢禄存天马为巨商之命;昌曲同宫, 富;魁钺同宫, 求财多遇贵人.

陷宫多败少成, 聚散无常, 加耗劫刑忌, 每于官非中破财.

廉贞化忌, 必大破无疑.

廉贞星和贪狼同宫, 钱财得之快, 失去也快, 如过路财神.

廉贞星和擎羊火星同宫, 所得大都是横财.

廉贞星和破军同宫, 在热闹地区赚钱最好不过.

廉贞星和天相星同宫, 则钱财多多.

廉贞星和天使天伤天空同宫, 家中常会破财.

禄存星在财帛宫

家中金满箱银满箱, 加上吉星同宫, 不用工作自然钱财滚滚而来. 禄存星加上擎羊陀罗火星铃星天空地劫天伤天使, 刚开始固然没钱, 后来还是存有财产.

铃星在财帛宫

入庙单独坐钱财横发. 铃星居陷地则辛劳过苦日子, 加吉星财稍能满心中愿望.

擎羊, 陀罗星在财帛宫

主人生性浪费, 不善理财.

在辰戍丑未宫在热闹地区可有生财之道.

庙旺闹中生财, 陷地辛勤不聚, 加火铃东来西去, 终身不能发达, 加空劫耗忌, 必然贫困奇穷.

擎羊星居陷地变卖家产, 只能在藏污纳垢地方求财.

天空, 地劫在财帛宫

主人生性浪费, 不善理财, 一生支出破耗, 财多得而复失, 有财不聚. 与凶星落陷同守, 财运极差, 纵然万分节约也不能富有, 有吉星入庙加吉化守照祸轻, 但虚耗不免

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đẩu số luận cung Tài bạch

Bản dịch:

Tử vi đẩu số mười hai cung tới cung tài bạch

Tử vi đẩu số tướng mệnh tạo cả cuộc sống cát hung họa phúc, nhân sự hoạt động chia làm mười hai loại, phía dưới thuật lại mười hai cung phán định nội dung, vì tử vi đẩu số cơ bản học thuyết, nhờ vào đó có thể tìm tòi nghiên cứu luận định một một đời người phú quý nghèo hèn, nghèo thông họa phúc, quang vinh khô thọ yểu các loại số mệnh tình hình. Ở phán đoán suy luận tất cả cung lúc, ứng với tham khảo đối cung cát hung. Tử vi đẩu số trên mệnh bàn tất cả cung vị, đều vâng mệnh cung quản hạt, cho nên trước hết lấy cung mệnh làm trung tâm về sau, lại bàn về cái khác mười một cung, bằng không, thường gặp phải phán đoán suy luận kết luận cùng sự thực không hợp tình huống.

Tử vi mười hai cung bên trong cung tài bạch lộ vẻ bày ra con người khi còn sống trong cùng tài vận, quản lý tài sản năng lực, súc tài năng lực, thu nhập cao thấp, thích hợp tham gia loại nghề nghiệp nào thu nhập tiền tài, không có kiếm nhiều tiền, phát đại tài mệnh thế hòa kỳ ngộ, có thể hay không giữ vững vị trí sản nghiệp các loại cùng tiền tài có liên quan sự tình giống.

(1) cung tài bạch gặp cát tinh miếu vượng thủ giá trị, như tử vi, thiên phủ, thiên tướng, liêm trinh, thái dương, thái âm, tham lang, lộc tồn, hóa lộc, tả phụ, hữu bật các loại…, chủ tài nhiều; gặp kình dương, đà la hoặc liêm trinh thất sát ở rảnh rang hãm chi địa, chủ tài vận bình thường, khi có khi không; gặp thiên cơ chủ tài thu nhập tiền tài ra, tới mà khó thủ; gặp hỏa linh không kiếp các loại hung tinh lại gặp hãm đấy, chủ bần.

(2) tất cả sao nếu gặp dương đà hỏa linh không kiếp hao tổn kị chết hết các loại ác ở lại, giàu có giả không phải thịnh vượng, không phải vượng giả đều là chủ vất vả cực nhọc trong cầu tài.

(3) thường nói: “Tử Phủ vũ âm, đôi lộc chủ tài”. Tường kiểm tra cái khác, như kình dương, văn xương, tả phụ, thất sát, thiên hình, đà la, tí ngọ phá quân, hồng loan thiên hỉ các loại tinh diệu, có thể đều là coi là tài sao. Như vậy kình dương tới tài, cuối cùng không phải chân chính, hoặc mười năm, hoặc một năm, hoặc một tháng, hoặc một ngày, hoặc trong chốc lát, cái khác như đà la, thất sát tới tài, đều cùng kình dương nhất trí, cận chủ ngắn ngủi mà tài lai tài đi, tán tụ vô thường, hoặc hoành phát trong nháy mắt tiếp xúc cáo hao hết, hoặc chủ không phải ngô chỗ hưởng. Tả phụ, văn xương tới tài, thì khá lâu xa mà kéo dài. Phá quân tới tài, qua thì tất bại, loan vui mừng tới tài, tới thì không còn, giống như quý hao phí tới buông ra. Phàm trần tài cung tới tài tinh diệu, lấy đơn thủ là đẹp, phục trúng tuyển thiên cát tinh làm phụ cùng tam phương chúng cát nhú xung chiếu hợp tuyệt vời nhất. Nếu bị hung ở lại thủ giá trị chiếu, tài giả được cũng khó tụ, trái lại sinh trưởng ngắn, nặng thì gây tai hoạ gửi họa. Cự môn, thái dương, thiên lương tới tài, nhiều từ miệng lưỡi cạnh tranh được. Ngoài ra nếu có hai chính tinh hợp thủ tài cung cũng thế. Mẹ goá con côi hình khắc ngôi sao nhập tài cung, tất chủ tài lai tài đi, dư chi phí gì có. Khôi việt văn khúc tới tài vì gián tiếp, máy móc tốt thì đẹp, giới hạn kiển thì ngã ngựa. Hỏa linh tới tài, đắc thủ thành không. Duy linh tinh thủ tài cung vì thiên tài, mỗi có được ngoài ý muốn. Hàm trì ngôi sao cũng chủ tài, bí quyết viết: “Thấy tài sau đó đào hoa”, có được cũng nhiều ca cái sân khấu, bụi hoa tửu sắc. Nhân sinh thế gian, phát tài dưỡng mệnh, duy quay lại được mất khác nhau cũng.

(4) thường nói: Chư hung chiếu tài bạch, tụ tán vô thường; lộc tồn thủ với kho tiền, tài sản vô số; vũ khúc tham lang kho tiền, hoành phát của cải; quyền lộc thủ tài phúc vị, xuất thế vinh hoa; kiếp không lâm tài phúc tới hương, từ nhỏ nghèo hèn; nhật nguyệt giáp tài, thêm cát diệu, không phải quyền thì phú; tả hữu tài cung, kiêm giáp nhú, y lộc to lớn; tử vi phụ bật, đa số tài phú tới quan; vũ khúc, thái âm, nhiều ở tài phú tới mặc cho; Tử Phủ vũ khúc ở tài bạch, càng thêm quyền lộc giàu có quyền quý.

(5) có cung tài bạch hung mà một thân lại người giàu, cho là cung mệnh, thiên di, cung quan lộc tọa cát hóa cát, thường nói: Chư tinh cát đa, gặp hung cũng cát. Cho nên xem xét nhân chi giàu nghèo, không nhưng là tài bạch một cung chấp nhất mà đứt, kết luận bừa, mặt khác, nhưng tu xem một thân đại hạn đi vào gì hương, lại vừa phán định không sai. Phản chi cũng thế.

(6) phàm trần thất sát, phá quân, tham lang, thiên cơ, cự môn, thiên lương ở cung tài bạch có sát tinh thủ chiếu, một thân phải là đánh bạc tốt thế hệ, sát trọng lại thêm không kiếp đại hao, khả năng mất cả chì lẫn chài.

(7) lưu niên đẩu quân ở nguyên mệnh bàn cung tài bạch quá độ, gặp chúng cát thủ chiếu, chủ một năm vượng phát; gặp tứ sát không kiếp hao tổn kị, chủ rủi ro, hoặc bởi vì tài dựng lên quan không phải tranh tụng.

Sao tử vi ở cung tài bạch

Trọn đời tài vận phong phú, tương đối mà nói tương đối ổn định. Được tả hữu xương khúc cát diệu, tài vận hanh thông, tài nguyên không gián đoạn, đa số tài phú tới quan, ở thuế vụ, công thương, ngân hàng các loại bộ phận công tác. Tử vi hóa quyền, chủ đại phú, hoặc là tài phú tới quan. Tử vi hóa khoa, chủ phú quý tài danh. Cùng lộc tồn, hóa lộc đồng cung đều nghe theo, chủ đại phú, thấy lộc mã giao trì, kinh thương cự phú, sách cổ gọi là: “Tử vi ở tài bạch, càng thêm hóa lộc, giàu có quyền quý”.

Xương khúc đồng cung, phú, trước danh sau lợi.

Cùng dương đà hỏa linh đồng cung, tài vận có phập phồng, trước dễ sau khó, năng lực hoành phát của cải, nhưng phát mà không thủ, tất có rách nát.

Cùng đại hao không kiếp tứ sát đồng cung, tốt mã dẻ cùi, chi trọng đại, tài vận bất ổn.

Cùng phá quân đồng cung, thì trước khó sau dễ.

Cùng trời tương đồng cung, sẽ từ từ tích lũy tài phú.

Cùng trời phủ đồng cung, trọn đời tiền tài không thiếu khuyết, hơn nữa biết chung thân thủ cựu.

Sao tử vi hòa thất sát đồng cung, sẽ trở thành nhà giàu mới nổi.

Tử vi tham lang ở mão dậu, trước khó sau dễ, trong lúc tuổi già to lớn. Thấy tham lang hóa lộc biết hỏa linh, chủ bạo phát.

Sao thiên đồng ở cung tài bạch

Đại thể vì tay không thành gia, tài bạch muộn tụ, có vàng bạc bảo bối hoặc đồ cổ súc tích. Thiên đồng chủ phúc, yên ổn đạm tiền tài, năng lực an với nghèo khó, đang mưu cầu đãi với lao động, cũng không tích cực, nhưng vẫn có không làm mà hưởng vận khí xuất hiện, chắc có thời gian dài ổn định thu nhập. Cung mệnh có cát tinh, kỳ tài có được ung dung, cũng không phí sức.

Thiên đồng thấy lộc tồn hoặc hóa lộc thiên mã, chúng cát thêm biết, thủy chủ kinh thương đại phú, bằng không bình thường.

Cùng xương khúc đồng độ, tài lộ thanh cao bình ổn.

Cùng tả hữu, khôi việt đồng độ, tài trên giúp đỡ nhiều lực.

Miếu vượng gia sát, tài vận thật xấu bất định, phát và bại.

Ở hãm mà trọn đời nhiều phá hao tổn bần cùng, thêm tứ sát hình kị, tài vận mệt mỏi, khi có khi không, vì bách công tài nghệ, tam giáo cửu lưu phương phát tài thành gia, chỉ là không thể làm giàu.

Sao thiên đồng hòa cự môn đồng cung, tiền tài có lúc tiền vào có lúc kiêu ngạo, khi có khi không.

Sao thiên đồng hòa thiên lương đồng cung, thì tài nguyên thịnh vượng.

Sao thiên đồng tăng thêm kình dương đà la hỏa tinh linh tinh thiên không địa kiếp đồng cung, thì là hòa 1.cửu lưu thập gia tất cả nhân vật cùng một chỗ kiếm tiền.

Thiên đồng thái âm tại tí ngọ, lúc có ngoài ý muốn tới tài, miếu vượng hoặc thấy lộc tồn cát hóa tài vượng, rất nhiều bất động sản. Hãm mà gia sát hóa kị, tài vận thiếu ổn, thành bại tiến thối.

Thiên phủ sao ở cung tài bạch

Thiên phủ vì tài khố, nhập cung tài bạch, bất luận miếu vượng bình rảnh rang, đều là chủ tài bạch giàu có đẫy đà, cũng có nhiều bất động sản. Cùng tả hữu xương khúc khôi việt chư cát thêm biết hoặc đồng cung, chủ lợi lupin ổn, đại phú mệnh, hoặc ở giới tài chính đảm nhiệm chức quan. Cùng lộc tồn, hóa lộc, vũ khúc, tử vi đồng cung thêm biết, cũng chủ phú xa. Thiên phủ thủ với tài bạch, nên nhiều đưa bất động sản. Có thể thủ tài, yêu thích dự trữ, vận dụng tiền tài rất có kế hoạch, am hiểu quản lý tài sản, cùng lộc tồn đồng cung mặc dù giàu có, nhưng keo kiệt.

Thiên phủ tứ sát kiếp không hao tổn kị, thành bại không đồng nhất, tài trên dài hơn ngắn. Tuy có vượng tài nhưng phá hao tổn quá nhiều, nhiều ngoài ý muốn chi tiêu.

Cùng tiệt không, tuần không, kiếp không đồng độ, là không kho, tài vận không phải vượng, vào tất có ra, lại dễ dàng tiêu tan.

Nhập bình rảnh rang tới cung, trước khó sau dễ, trong lúc tuổi già thủy lấy được lời nhiều.

Thiên phủ sao hòa tử vi đồng cung, không sát tinh vì trở thành cự phú.

Thiên phủ sao hòa liêm trinh vũ khúc đồng cung, tăng thêm hóa quyền hóa lộc, là đại phú ông nhưng xa xỉ.

Thiên tướng sao ở cung tài bạch

Miếu vượng tài tơ lụa sung túc, cùng lộc tồn đồng cung lành nhất, hoặc cùng hóa lộc đồng cung, đều là chủ đại phú, cùng tả hữu đồng cung cũng phú, cùng xương khúc đồng cung chủ tài danh đều tốt. Hãm mà vất vả trung sinh tài, tay không thành gia, thêm cát tinh trung lúc tuổi già mới có gia nghiệp. Thêm tứ sát, kiếp không, hình, kị, thành bại đa đoan, rất khó tích tụ. Dương, đà, hỏa, linh một trong đồng cung, bần cùng, tứ sát cùng biết, chủ đại phá bại, nghèo khó tột cùng. Nếu cát hung hỗn tạp, thành bại không đồng nhất.

Thiên tướng sao hòa tử vi đồng cung, tài phú ngày tụ mệt nhiều.

Thiên tướng sao hòa vũ khúc tăng thêm kình dương đà la hỏa tinh linh tinh, chức nghiệp xác nhận có tài nghệ, mới có con đường phát tài.

Thiên tướng sao hòa liêm trinh đồng cung, làm kinh doanh là hiểu được kiếm tiền chi đạo, tăng thêm kình dương đà la hỏa tinh linh tinh thiên không địa kiếp thiên thương thiên sứ hóa kị, thì thành bại bất định, lại có khả năng làm được người không có đồng nào.

Thiên lương sao ở cung tài bạch

Thiên lương là thanh cao ngôi sao, cũng không chủ tài. Phàm trần thiên lương nhập tài bạch, nhiều ở nhà nước cơ quan nhậm chức mà lĩnh lương bổng, được tài cũng không khó khăn. Nhưng người tất trùng tên quá mức với lãi nặng, cách cũ có làm mướn không công tình hình xuất hiện, thậm chí thường vì người khác sự tình mà bôn ba hao tổn tài, ở tài vận trên hữu danh vô thực, nhất kẻ yếu còn có thể tướng đưa lên tài vận cự chi môn ngoại. Nếu miếu vượng tài tơ lụa giàu có, cùng lộc tồn, hóa lộc, thái âm đồng cung đều nghe theo, chủ đại phú, gặp khoa quyền tả hữu xương khúc cát tinh rất tốt đẹp, chủ đại phú hòa đại quý. Hãm mà thì vất vả cần cù khắc khổ đủ để qua ngày.

Thiên lương hóa lộc hoặc hóa quyền, thể kiếm đổ tài, có sát tinh cùng giá trị, đánh bạc tốt, nhưng đổ vận không khoái.

Thiên lương hóa lộc hoặc cùng lộc tồn đồng cung, mặc dù giàu có, nhưng trái lại tăng quấy nhiễu, biết đem chính mình tiền tài tán cùng thân hữu hòa kẻ yếu.

Cùng xương khúc đồng cung, trước danh sau lợi, lấy học vấn kỹ thuật được tài. Tả hữu đồng cung, tài vận bình ổn.

Hãm mà lại không thêm cát, vất vả cực nhọc cầu tài, nếu thêm tứ sát, tài vụ tiêu hao, đông chuyển tây mượn, cầu tài trước khó sau dễ, nhưng thu nhập vẻn vẹn đủ sống qua ngày.

Thiên lương sao hòa thiên đồng đồng cung, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng tài phú vượt xa quá tổ tiên.

Thiên lương sao hòa thiên cơ đồng cung, lao tâm lao lực, chuyên tâm kinh doanh thì năng lực kiếm bộn thì nhiều lần.

Thiên lương sao tăng thêm kình dương đà la hỏa tinh linh tinh thiên không địa kiếp đồng cung, trước khó sau dễ chỉ có thể duy trì ăn cháo cầm hơi.

Sao thiên cơ ở cung tài bạch

Phí sức cố sức mà sống tài, thiếu có ngoài ý muốn tài vận, cũng chủ trọn đời tài lai tài đi. Phàm trần thiên cơ nhập tài bạch, bên ngoài tiền tài lưu vận tính trọng đại, nếu nguyên cung mệnh tam phương cách thức tốt giả, đơn giản ở ngân hàng hoặc tài chính bộ phận công tác. Nếu tham gia mậu dịch, dễ dàng vì hãng bán buôn, ở giữa thương lượng.

Thiên cơ lạc hãm cung, tài ít, vì cầu tài mà cố sức hao tổn tinh thần, tài vận không ổn định, chi liên tiếp.

Thiên cơ miếu vượng tay không thành gia, tài nguyên sung túc, gặp cát diệu củng chiếu thịnh vượng.

Cùng lộc tồn, hóa lộc, thiên mã hội hợp, chủ giàu có.

Cùng xương khúc đồng cung, trước danh sau lợi, tài vận tốt.

Cùng tả hữu đồng cung, nhiều gặp quý nhân mà sống tài.

Thấy tứ sát kiếp không, chủ thành bại phập phồng, trời sinh tính lãng phí, khó súc lớn tài. Tài vận độ chênh lệch, khó có thể quá độ, phá rồi sau đó thành, thích hợp dĩ xảo nghệ phát tài, chuyên trách kỹ thuật duy sanh.

Sao thiên cơ hòa cự môn đồng cung, tốt nhất ở địa phương náo nhiệt làm kinh doanh hoặc công tác, kiếm lấy tiền tài nhiều cơ hội.

Sao thiên cơ hòa thiên lương đồng cung, dựa vào kỹ xảo hoặc tài nghệ đạt được ngoài ý muốn tới tài.

Sao thiên cơ hòa thái âm đồng cung, ở hãm mà thì trọn đời hoặc thành hoặc bại.

Thái âm tinh ở cung tài bạch

Thái âm hóa phú, vì tài bạch điền trạch chủ, nhập cung tài bạch thích được bên ngoài chỗ, tương đối mà nói kỳ tài tương đối bình ổn, miếu vượng tài nhiều. Hãm địa chủ tài mỏng, nhưng vẫn tu cùng đồng cung hoặc thêm biết tinh diệu tướng tố mới có thể định bên ngoài giàu nghèo. Thái âm miếu vượng, giàu có nhiều tài, gặp lộc tồn, phụ bật, xương khúc, chủ đại phú, gặp lại cát hóa, vì phú hào mệnh. Hãm mà thành bại khó tụ, thấy cát hóa cũng cát tinh cùng giá trị cũng chủ giàu có; không gặp cát tinh, lại thêm tứ sát hình kị vất vả cực nhọc trung sinh tài.

Thái âm miếu vượng, sớm phát, vẫn còn nhiều bất động sản, hóa kị bất kị, nếu trước bần sau này cũng tất phú.

Cùng hóa lộc hoặc lộc tồn đồng cung, đại phú.

Thái âm hóa quyền, đại phú, hữu nghị lấy tài phát tài.

Cùng tả hữu khôi việt đồng cung, tài vận kéo dài không phải suy.

Cùng văn xương văn khúc     đồng cung, nên mới nghệ chiêu tài, giàu có nói rõ.

Nếu khoa quyền lộc tả hữu xương khúc khôi việt hội tụ tam phương tứ chính, phú khả địch quốc, quý không thể nói.

Thái âm hãm mà hóa kị, tài vận vãn sinh, rủi ro nhiều không phải. Hỏa linh dương đà đồng độ, rủi ro không khỏi.

Thái âm tinh hòa thái dương đồng cung, tài phú thì trước thiếu sau nhiều.

Thái âm tinh hòa thiên cơ đồng cung, thì dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng.

Thái âm tinh hòa thiên đồng đồng cung, thì biết cách làm giàu.

Thái âm tinh hòa tả phụ hữu bật đồng cung, thì gia đình giàu sang.

Thái dương tinh ở cung tài bạch

Thái dương nhập cung tài bạch, bất luận giàu nghèo, đều là chủ một thân tài trên tiêu hao thêm tán, chi tiêu lớn, biết bởi vì mặt mũi, đồ hư vinh mà tốn hao nhiều, biết tuần không, tiệt không, càng nghiệm.

Thái dương miếu vượng, tài bạch phong phú, tương ngộ lộc tồn hoặc hóa lộc có thể đại phú. Thấy chư cát tương trợ, chủ phú quý miên xa.

Thái dương hãm mà lao lực tích súc, tài lai tài đi.

Cùng văn xương văn khúc     đồng cung, tài vận hanh thông, phú quý có nói rõ.

Cùng tả hữu khôi việt đồng cung, tài vượng. Gia tăng ác thì không đẹp.

Thái dương miếu vượng thấy sát hoặc hóa kị, mặc dù phú nhưng chi khá lớn, tài tiêu hao thêm tán, hãm mà gia sát, hóa kị, chủ khốn nghèo.

Thái dương ở hợi, chỉ cần không cùng sát tinh đồng cung hoặc thêm biết, cũng chủ phú, thấy quyền lộc tả hữu, có thể vì cự phú.

Thái dương tinh hòa thái âm tả phụ hữu bật cát tinh đồng cung, phát tài không ít.

Thái dương tinh hòa lộc tồn đồng cung, được tiền tài là quan tâm phí sức được, bất quá đoạt được hội trưởng ngắn thường nhiều mà thành đại phú.

Thái dương tinh hòa cự môn, năm mới sẽ thất bại, trung niên chưa chắc có thể thành công, lão tới liền không nhất định.

Văn khúc, sao văn xương ở cung tài bạch

Ở miếu vượng địa, được chúng cát đồng cung hoặc thêm hội chủ giàu có, cũng có quý nhân tới tài, tài danh đều là vượng, trước danh sau lợi, tài vận trôi chảy lâu đời. Thêm tứ sát không kiếp hình kị đông lai tây khứ, khó tích tụ, vì bần hàn người này.

Sao văn khúc tăng thêm kình dương đà la hỏa tinh linh tinh thiên không địa kiếp, thành bại chưa định.

Sao văn xương ở cung tài bạch, giàu có đủ lại có vàng bạc tài bảo, tăng thêm cát tinh càng là tài nguyên cuồn cuộn.

Sao văn xương hòa cự môn đồng cung, coi như là giàu có, văn vẻ tốt lại có khẩu tài, nếu như ở hãm mà lại tăng thêm kình dương đà la hỏa tinh linh tinh thiên không địa kiếp, chỗ tiền kiếm được thì là một vị thanh hàn người đọc sách.

Hỏa tinh ở cung tài bạch

Đơn độc tọa thủ tiền tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Hỏa tinh ở hãm mà thì vất vả cực nhọc qua cuộc sống khổ, thêm cát sao tài hơi năng lực lòng tràn đầy trong nguyện vọng.

Tả phụ, hữu bật sao ở cung tài bạch

Tiền tài không thiếu, chư cung được cát tinh thủ chiếu, chủ tài bạch sung túc, trôi chảy lâu đời, có kinh doanh nhiều hạng sự nghiệp dấu hiệu, cũng tìm được quý nhân tương trợ, cho nên tăng tài phú. Hữu bật sao tăng thêm kình dương đà la hỏa tinh linh tinh thiên không địa kiếp thiên thương thiên sứ, mặc kệ thành công hoặc thất bại đều không có định số.

Cự môn sao ở cung tài bạch

Cự môn chủ dài ngắn, là miệng lưỡi tranh đấu ngôi sao. Nhập cung tài bạch, náo trung sinh tài, bằng khẩu tài cùng trí nhớ, nhiều đeo cạnh tranh miệng lưỡi cùng tranh đoạt được, lại chủ vất vả cực nhọc dị thường, thành bại không đồng nhất, tiểu nhân không đủ, thêm gặp chúng cát tinh, chủ trước khó sau dễ. Cự môn thủ cung tài bạch, nếu một thân ngạo khí mười phần, không coi ai ra gì, tự cho là đúng, thì ắt gặp hoành phá, tiền tài bị đồng sự thân hữu tính toán.

Cự môn hóa quyền, hóa lộc hoặc cùng lộc tồn đồng cung chủ đại phú.

Xương khúc đồng cung, phải là trước nổi danh sau đó được lợi.

Tả hữu khôi việt đồng cung, thụ nhiều quý nhân trợ lực, tài lợi bình ổn, miệng lưỡi không khỏi.

Cự môn ở hãm đấy, cầu tài vất vả cực nhọc, nhưng có, chỉ là không giàu. Thêm tứ sát không kiếp, chủ bần cùng sống qua ngày, tiền tài thường bị ngoài ý muốn tổn thất, dễ dàng nảy sinh quan nhục hình tụng, hoặc bởi vì thiên tai nhân họa mà phá hao tổn.

Cự môn hóa kị, chủ cạnh tranh dài ngắn, cầu tài nhiều tội trạng, cũng không hanh nhanh, phòng bị đại phá.

Cự môn sao hòa thái dương đồng cung, nhập miếu thì thủ tổ nghiệp thành công. Ở náo nhiệt khu vực công tác, nhất định có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng.

Cự môn sao hòa thiên cơ đồng cung, chỗ làm sự nghiệp không đồng nhất, hơn nữa có tài vận gia thân.

Cự môn sao hòa thiên đồng đồng cung, thì là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hòa 1.cửu lưu thập gia cùng một chỗ tương đối thành công, cự môn chủ dài ngắn là dựa vào miệng.

Cự môn sao tăng thêm kình dương đà la hỏa tinh linh tinh thiên không địa kiếp đồng cung, rủi ro phần lớn là.

Thiên khôi thiên việt     sao ở cung tài bạch

Sạch học sinh cấp 3 tài, tiền tài phương diện nhiều gặp quý nhân tương trợ, cũng biết dùng người, đụng tới khốn khó có người giải cứu, vượt qua cửa ải khó khăn.

Sao vũ khúc ở cung tài bạch

Vũ khúc thủ với tài bạch, đại thể nhậm chức với tài chính bộ phận, hoặc tham gia tài vụ công tác, hoặc là thương nhân. Vũ khúc vì tài sao, miếu vượng nhập cung tài bạch, trọn đời tài vận sung túc, cùng lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, thiên mã đồng cung thêm biết có thể vì cự phú. Vũ khúc hóa lộc, đại phú, lại gặp lộc tồn, cự phú. Vũ khúc hóa quyền, đại phú, càng thêm cát tinh, có rất nhiều gia tư. Vũ khúc hóa khoa chủ phú, thêm cát cũng đại phú. Như không cát tinh đồng cung, thì là ở náo nhiệt địa phương cầu tài.

Vũ khúc thủ với tài bạch, sợ nhất không vong. Cùng tứ sát kiếp không đồng cung, tiền tài tất có đại phá bại, tung phát trong chốc lát tới tài, cũng tất bởi vì tài gửi họa, có nhiều tài vụ tranh cãi, kỳ tài không thể ở lâu, cùng hỏa linh đồng cung, bởi vì tài bị cướp. Hãm mà thêm ác sát, tận diệt gia tài, mắc nợ sống qua ngày. Vũ khúc hãm đấy, không cát hóa, không thêm cát, tài vận không khoái, lúc tốt lúc xấu, đông vào rời khỏi phía tây.

Sao vũ khúc hòa phá quân đồng cung, chỗ kiếm được tiền tài, tả thủ cầm tay phải đi ra ngoài, trước có sau không, có thể nói là thần tài qua cửa.

Sao vũ khúc hòa thiên tướng đồng cung, tài phú không thể so sánh nổi, nếu đụng tới quý nhân thì khả năng mà tài vụ quan hệ mà kết hôn.

Sao vũ khúc hòa thất sát đồng cung, thì là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng kiếm được tiền mà thành gia kết hôn.

Sao vũ khúc hòa tham lang đồng cung, có thể phải các loại ba mươi năm sau mới phát tài, giống như đụng tới đô thị kế hoạch mà thành nhà giàu mới nổi.

Sao vũ khúc tăng thêm kình dương đà la hỏa tinh linh tinh thiên không địa kiếp đồng cung, thì tiền tài tán đi.

Sao vũ khúc chủ tài sợ nhất không vong, tài sợ nhất không, không chỉ là không có.

Sao phá quân ở cung tài bạch

Phá quân nhập cung tài bạch, cầu tài phần lớn là trước phá sau kiếm, nhưng chủ nhân tiền tài tiêu hao quá nhiều, làm người có lãng phí khuynh hướng. Nhiều hợp ý mưu lợi, hoặc kinh doanh mạo hiểm sự nghiệp làm giàu, mặc dù thêm cát, trọn đời tài vận diệc phi thông thuận. Bất luận giàu nghèo, một thân tới tài vận đều không ổn định, nhiều liên tiếp chuyển chức hoặc cải biến kinh doanh chủng loại, với khai sáng rừng tái sinh trúng phải tài.

Phá quân ở miếu vượng địa, gặp tả hữu, lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền cũng cát tinh đa giả, một phát như sấm, vì cự phú mệnh.

Với tí ngọ cung, có nhiều vàng bạc bảo bối, đồ cổ tranh chữ súc tích, thấy xương khúc đồng cung, chủ ngoại hoa bên trong hư, thoạt nhìn giống cái người giàu có, kỳ thực thiếu người đặt mông khoản nợ. Không gặp cát tinh, có tứ sát đồng cung chủ nhiều nghèo khó.

Cùng dương đà đồng cung, cho dù phát tài cũng gặp phải đại phá bại.

Cùng hỏa linh đồng cung, chủ hoành thành hoành phá, tài vận phập phồng.

Cùng kiếp không đồng cung, tất chủ bần cùng, nếu hợp ý thì chung cực biết táng gia bại sản.

Cùng văn xương hoặc văn khúc đồng cung, nhưng mà làm ác triệu, vì tài quả nghèo khó giống, tung trong chốc lát có được, cuối cùng là qua tay tới tài, không có khả năng tích súc, chung cực tuyển nghèo, mà gửi nghèo khó.

Hóa kị đồng cung, ngoài ý muốn hao tổn tài, cũng có tranh đấu xung đột cùng quan không phải.

Phá quân ở tị hợi hãm đấy, kỳ tài dễ dàng tán khó tụ, đông khuynh tây bại, như vũ khúc biết cát vất vả cực nhọc được tài, hoành thành hoành phá, kị hình cướp.

Phá quân ở dần thân nếu không có phụ bật lộc tồn cùng quyền lộc đồng độ, vì tài mỏng chi nhân, lại không tụ tài, thêm xương khúc hoặc kiếp không hỏa linh đà la, nghèo rớt mùng tơi.

Thìn tuất cung tới phá quân, duy thêm biết phụ bật lộc tồn hoặc hóa lộc thủy phát, nếu không… Cũng chủ bần cùng, cầu tài gian khổ.

Sao phá quân hòa vũ khúc đồng cung ở đã hợi cung, làm thần tài qua cửa gia cũng không tệ.

Sao phá quân hòa tử vi đồng cung, tài phú trước mất sau đạt được.

Sao phá quân hòa liêm trinh đồng cung, tài phú đoạt được đều là chảy mồ hôi vất vả cực nhọc tiền, ở thêm lên thiên không địa kiếp, như vậy thì đã định trước trọn đời phải qua nghèo khó sống qua ngày.

Tham lang tinh ở cung tài bạch

Phàm trần tham lang nhập cung tài bạch, đều là chủ trời sinh tính lãng phí, trọn đời phá hao tổn không nhỏ, tài vận có nhiều phập phồng. Nếu không thêm cát, chủ thần tài qua cửa, đông vào rời khỏi phía tây, tài vận thiếu ổn, lúc tốt lúc xấu. Nhiều vì kinh doanh tới khách, nên tham gia mạo hiểm hoặc hợp ý sự nghiệp, hoặc là đồng thời kinh doanh nhiều loại sự nghiệp, lại tài lộ trên thụ nhiều khác phái trợ giúp, cùng tả hữu khôi việt đồng cung hoặc thêm biết càng nghiệm.

Tham lang nhập miếu vượng địa chủ hoành phát, lúc có ngoài ý muốn tới tài cùng thiên tài thu nhập.

Hãm mà nghèo khó, thêm không kiếp hao tổn kị, bần cùng bất kham.

Cùng dương đà không kiếp đại hao đồng độ, tất đánh bạc khuynh gia, hoặc bởi vì hợp ý mà tuyển đại phá bại.

Cùng đào hoa sao (hồng loan, thiên hỉ, mộc dục, thiên diêu, liêm trinh) thêm biết, là đẹp sắc mà rủi ro tao tai, nên kiếm ngu nhạc tới tài, khác phái tới tài, hoặc kinh doanh tình dục hành nghiệp, để cầu kiếm chỗ trốn.

Tham lang cùng lộc tồn, hóa lộc, hỏa tinh, linh tinh đồng cung có thể chiếu, vì phú hào mệnh. Tìm không thấy lộc tồn hóa lộc hóa quyền cùng hỏa linh, cũng không hi vọng quá độ.

Xương khúc đồng cung, bên ngoài hoa bên trong hư, thành bại không đồng nhất.

Tham lang tinh hòa tử vi đồng cung, thủ tổ nghiệp thành công, sau này tướng thịnh vượng,may mắn.

Tham lang tinh thấy hỏa linh đồng cung, phất nhanh, ba mươi tuổi trước nhiều thành bại, ba mươi tuổi sau tiến mạnh của cải.

Tham lang hóa kị, tài nhiều rách nát, cũng có quan tụng tranh cãi.

Sao thất sát ở cung tài bạch

Thất sát nhập tài bạch, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, đại thể thuộc thần tài qua cửa. Mạng người gặp chi đô có nhẹ tài lãng phí khuynh hướng, không hề tiết kiệm tư tưởng, không coi trọng dăng đầu tiểu lợi. Thất sát chủ bạo phát bạo bại, tung thêm cát diệu, cũng có sụp đổ thời điểm, chú trọng năng lực đông sơn tái khởi, nếu gia tăng ác sát, thì khó để trùng chấn hùng phong, khôi phục nguyên khí.

Nhập miếu vượng náo trung sinh tài, ở dần thân tí ngọ, có ngoài ý muốn tài vận, tung không thêm cát, cũng chủ hoành phát.

Thất sát cùng lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa đồng cung thêm biết, vì phú hào mệnh, thương giới kỳ tài, kiếm tiền năng lực hơn người.

Tả hữu khôi việt đồng cung, tài vượng cũng bị quý nhân trợ lực. Văn xương văn khúc     đồng cung, giàu có, một buổi sáng hoành phát.

Cùng dương đà hỏa linh đồng cung, sóng trịch tiền tài, thành bại phập phồng, thiên tai nhân họa không gián đoạn, tiền tài phá hao tổn cực đại, làm cho người khổ não không thôi.

Nhàn cung thêm tứ sát lao động cầu tài, tứ sát kiếp không hình kị đều nghe theo, nhất thế kỳ nghèo.

Sao liêm trinh ở cung tài bạch

Phàm trần liêm trinh nhập tài bạch, rất nhiều tiêu hao, dễ dàng làm cho kiện tụng rủi ro, hoặc bị người ngầm chiếm trộm cắp, càng cùng phụ bật đồng cung, dễ bị trộm cắp sự tình.

Thấy hỏa linh dương đà không kiếp, tài vật hư trịch lãng phí.

Ở thân dần cung tốt nhất ở náo nhiệt địa phương kiếm tiền làm kinh doanh hoặc công tác.

Nhập miếu vượng địa, tài bạch đẫy đà, náo trung sinh tài, cầu tài nhiều cạnh tranh dài ngắn trúng phải.

Liêm trinh hóa lộc, tài vận hanh thông, đại phú, lại gặp lộc tồn thiên mã vì cự thương mệnh; xương khúc đồng cung, phú; khôi việt đồng cung, cầu tài nhiều gặp quý nhân.

Hãm cung nhiều bại thiếu thành, tụ tán vô thường, thêm hao tổn cướp hình kị, mỗi với quan không phải trong rủi ro.

Liêm trinh hóa kị, tất đại phá không thể nghi ngờ.

Sao liêm trinh hòa tham lang đồng cung, tiền tài có được nhanh, mất đi cũng mau, như thần tài qua cửa.

Sao liêm trinh hòa kình dương hỏa tinh đồng cung, đoạt được phần lớn là tiền của phi nghĩa.

Sao liêm trinh hòa phá quân đồng cung, ở náo nhiệt khu vực kiếm tiền không còn gì tốt hơn.

Sao liêm trinh hòa thiên tướng sao đồng cung, thì tiền tài nhiều hơn.

Sao liêm trinh hòa thiên sứ thiên thương thiên không đồng cung, trong nhà hội nghị thường kỳ rủi ro.

Sao lộc tồn ở cung tài bạch

Trong nhà kim đầy rương ngân đầy rương, tăng thêm cát tinh đồng cung, không cần làm việc tự nhiên tiền tài cuồn cuộn mà đến. Sao lộc tồn tăng thêm kình dương đà la hỏa tinh linh tinh thiên không địa kiếp thiên thương thiên sứ, vừa mới bắt đầu cố nhiên không có tiền, sau tới vẫn là còn có tài sản.

Linh tinh ở cung tài bạch

Nhập miếu đơn độc tọa tiền tài hoành phát. Linh tinh ở hãm mà thì vất vả cực nhọc qua cuộc sống khổ, thêm cát sao tài hơi năng lực lòng tràn đầy trong nguyện vọng.

Kình dương, đà la sao ở cung tài bạch

Chủ nhân trời sinh tính lãng phí, bất thiện quản lý tài sản.

Ở thìn đóng giữ sửu chưa cung ở náo nhiệt khu vực còn có con đường phát tài.

Miếu vượng náo trung sinh tài, hãm mà vất vả cần cù không phải tụ, thêm hỏa linh đông lai tây khứ, chung thân không thể phát triển, thêm không kiếp hao tổn kị, tất nhiên nghèo khó kỳ nghèo.

Kình dương sao ở hãm mà bán gia sản lấy tiền, chỉ có thể ở tàng ô nạp cấu địa phương cầu tài.

Thiên không, địa kiếp ở cung tài bạch

Chủ nhân trời sinh tính lãng phí, bất thiện quản lý tài sản, trọn đời chi phá hao tổn, tài rất hiếm có mà phục mất, có tài không phải tụ. Cùng hung tinh lạc hãm cùng thủ, tài vận cực kém, mặc dù vạn phần tiết kiệm cũng không thể giàu có, có cát tinh nhập miếu thêm cát hóa thủ chiếu họa nhẹ, nhưng hư hao tổn không khỏi

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

紫微斗数十二宫之财帛宫

来源_灵匣

紫微斗数将命造整个人生吉凶祸福, 人事活动分为十二类, 以下所述十二宫的判定内容, 为紫微斗数的基本学说, 借此可以探究论定个人一生的富贵贫贱, 穷通祸福, 荣枯寿夭等宿命情形. 在论断各宫时, 应参考对宫吉凶. 紫微斗数命盘上所有的宫位, 均受命宫的统辖, 所以必须先以命宫为中心后, 再论其它十一宫, 否则, 常会出现论断的结论与事实不符的情况.

紫微十二宫中的财帛宫显示人的一生中与财运, 理财能力, 蓄财能力, 收入高低, 适合从事何种职业进财, 有无赚大钱, 发大财的命势和机遇, 能否守住产业等与金钱有关的事象.

(1) 财帛宫遇吉星庙旺守值, 如紫微, 天府, 天相, 廉贞, 太阳, 太阴, 贪狼, 禄存, 化禄, 左辅, 右弼等, 主财多;遇擎羊, 陀罗或廉贞七杀在闲陷之地, 主财运平常, 时有时无;遇天机主财进财出, 来而难守;遇火铃空劫等凶星又逢陷地, 主贫.

(2) 各星若遇羊陀火铃空劫耗忌死绝等恶宿, 富足者不旺盛, 不旺者皆主辛劳中求财.

(3) 经云: “紫府武阴, 双禄主财”. 详考其它, 如擎羊, 文昌, 左辅, 七杀, 天刑, 陀罗, 子午破军, 红鸾天喜等星曜, 可皆视为财星. 然擎羊之财, 终非真正, 或十年, 或一年, 或一月, 或一日, 或一时, 其它如陀罗, 七杀之财, 均与擎羊一致, 仅主短暂而财来财去, 散聚无常, 或横发一瞬即告耗尽, 或主非吾所享. 左辅, 文昌之财, 则较久远而延绵. 破军之财, 过则必败, 鸾喜之财, 来则不存, 有如季花之放开. 凡财宫之财星曜, 以单守为美, 复得中天吉星为辅及三方众吉拱冲照合最为美妙. 若遭凶宿守值照, 财者得亦难聚, 反生长短, 重则招灾致祸. 巨门, 太阳, 天梁之财, 多由口舌竞争而得. 此外若有二正星并守财宫亦然. 孤寡刑克之星入财宫, 必主财来财去, 余资何有. 魁钺文曲之财为间接, 机佳则美, 限蹇则偃. 火铃之财, 得手成空. 惟铃星守财宫为偏财, 每有意外之得. 咸池之星亦主财, 诀曰: “见财而后桃花”, 得之亦多于歌台舞榭, 花丛酒色. 人生世间, 发财养命, 惟来去得失各异也.

(4) 经云: 诸凶照财帛, 聚散无常;禄存守于财宅, 堆金积玉;武曲贪狼财宅, 横发资财;权禄守财福之位, 出世荣华;劫空临财福之乡, 生来贫贱;日月夹财, 加吉曜, 不权则富;左右财宫, 兼夹拱, 衣禄丰隆;紫微辅弼, 多为财赋之官;武曲, 太阴, 多居财赋之任;紫府武曲居财帛, 更兼权禄富奢翁.

(5) 有财帛宫凶而其人却富者, 当是命宫, 迁移, 官禄宫坐吉化吉, 经云: 诸星吉多, 逢凶也吉. 故审人之贫富, 不可就财帛一宫执一而断, 妄下结论, 另外, 仍须看其人大限步入何乡, 方可判定无误. 反之亦然.

(6) 凡七杀, 破军, 贪狼, 天机, 巨门, 天梁在财帛宫有煞星守照, 其人必是好赌之辈, 煞重又加空劫大耗, 可能血本无归.

(7) 流年斗君在原命盘财帛宫过度, 遇众吉守照, 主一年旺发;逢四煞空劫耗忌, 主破财, 或因财而起官非争讼.

紫微星在财帛宫

一生财运丰厚, 相对而言较为稳定. 得左右昌曲吉曜, 财运亨通, 财源不中断, 多为财赋之官, 在税务, 工商, 银行等部分工作. 紫微化权, 主大富, 或为财赋之官. 紫微化科, 主富贵财名. 与禄存, 化禄同宫会照, 主大富, 见禄马交驰, 经商巨富, 古书谓: “紫微居财帛, 更兼化禄, 富奢翁”.

昌曲同宫, 富, 先名后利.

与羊陀火铃同宫, 财运有起伏, 先易后难, 能横发资财, 但发而不守, 必有破败.

与大耗空劫四煞同宫, 虚有其表, 支出较大, 财运不稳.

与破军同宫, 则先难后易.

与天相同宫, 会慢慢累积财富.

与天府同宫, 一生钱财不缺乏, 而且会终身守旧.

紫微星和七杀同宫, 会成暴发户.

紫微贪狼在卯酉, 先难后易, 中晚年丰隆. 见贪狼化禄会火铃, 主暴发.

天同星在财帛宫

大多为白手成家, 财帛晚聚, 有金银宝贝或古董蓄积. 天同主福, 恬澹金钱, 能安于清贫, 在求财怠于劳力, 并不积极, 但仍有不劳而获的运气出现, 或有长期稳定的收入. 命宫有吉星, 其财得来轻松, 并不费力.

天同见禄存或化禄天马, 众吉加会, 始主经商大富, 否则平常.

与昌曲同度, 财路清高平稳.

与左右, 魁钺同度, 财上多助力.

庙旺加煞, 财运好坏不定, 发而又败.

居陷地一生多破耗贫穷, 加四煞刑忌, 财运困乏, 时有时无, 为百工技艺, 三教九流方生财成家, 只是不能致富.

天同星和巨门同宫, 钱财有时进帐有时销帐, 时有时无.

天同星和天梁同宫, 则财源兴旺.

天同星加上擎羊陀罗火星铃星天空地劫同宫, 则是和九流十家各号人物在一起赚钱.

天同太阴在子午, 时有意外之财, 庙旺或见禄存吉化财旺, 尤多不动产. 陷地加煞化忌, 财运欠稳, 成败进退.

天府星在财帛宫

天府为财库, 入财帛宫, 不论庙旺平闲, 皆主财帛富足丰盈, 并多有不动产. 与左右昌曲魁钺诸吉加会或同宫, 主利路平稳, 大富之命, 或在金融界担任官职. 与禄存, 化禄, 武曲, 紫微同宫加会, 亦主富奢. 天府守于财帛, 宜多置不动产. 能守财, 喜好储蓄, 动用金钱颇有计划, 擅长理财, 与禄存同宫虽富有, 但吝啬.

天府四煞劫空耗忌, 成败不一, 财上多长短. 虽有旺财但破耗甚大, 多意外开销.

与截空, 旬空, 劫空同度, 则为空库, 财运不旺, 进必有出, 且易耗散.

入平闲之宫, 先难后易, 中晚年始获厚利.

天府星和紫微同宫, 无杀星为成巨富.

天府星和廉贞武曲同宫, 加上化权化禄, 是大富翁但奢侈.

天相星在财帛宫

庙旺财帛丰足, 与禄存同宫最吉, 或与化禄同宫, 皆主大富, 与左右同宫亦富, 与昌曲同宫主财名皆佳. 陷地劳中生财, 白手成家, 加吉星中晚年方有家业. 加四煞, 劫空, 刑, 忌, 成败多端, 极难聚积. 羊, 陀, 火, 铃之一同宫, 贫乏, 四煞同会, 主大破败, 贫苦至极. 若吉凶混杂, 成败不一.

天相星和紫微同宫, 财富日聚累多.

天相星和武曲加上擎羊陀罗火星铃星, 职业应是有技艺, 才有生财之道.

天相星和廉贞同宫, 做生意是懂得赚钱之道, 加上擎羊陀罗火星铃星天空地劫天伤天使化忌, 则成败不定, 又有可能做到身无分文.

天梁星在财帛宫

天梁乃清高之星, 并不主财. 凡天梁入财帛, 多在公家机关任职而领取薪金, 得财并不艰难. 但其人必重名甚于重利, 故常有为人作嫁的情形出现, 甚至常为他人之事而奔波耗财, 在财运上有名无实, 最劣者还会将送上来的财运拒之门外. 若庙旺财帛富足, 与禄存, 化禄, 太阴同宫会照, 主大富, 遇科权左右昌曲吉星尤美, 主大富和大贵. 陷地则辛勤刻苦足以渡日.

天梁化禄或化权, 可赚赌财, 有煞星同值, 好赌, 但赌运不畅.

天梁化禄或与禄存同宫, 虽富有, 但反增困扰, 会将自己钱财散与亲友和弱者.

与昌曲同宫, 先名后利, 以学问技术得财. 左右同宫, 财运平稳.

陷地又不加吉, 辛劳求财, 若加四煞, 财务透支, 东挪西借, 求财先难后易, 但收入仅足度日.

天梁星和天同同宫, 白手起家财富远超过祖先.

天梁星和天机同宫, 劳心劳力, 专心经营则能发横财则未几.

天梁星加上擎羊陀罗火星铃星天空地劫同宫, 先难后易仅能维持餬口.

天机星在财帛宫

劳心费力而生财, 少有意外财运, 并主一生财来财去. 凡天机入财帛, 其钱财流运性较大, 若原命宫三方格式佳者, 轻易在银行或金融部分工作. 若从事贸易, 易为批发商, 中间商.

天机落陷宫, 财少, 为求财而费力伤神, 财运不稳定, 支出频频.

天机庙旺白手成家, 财源丰足, 逢吉曜拱照旺盛.

与禄存, 化禄, 天马会合, 主富裕.

与昌曲同宫, 先名后利, 财运佳.

与左右同宫, 多遇贵人而生财.

见四煞劫空, 主成败起伏, 生性浪费, 难蓄大财. 财运较差, 难以大发, 破而后成, 适合以巧艺生财, 专职技术维生.

天机星和巨门同宫, 最好在热闹的地方做生意或工作, 赚取钱财机会多.

天机星和天梁同宫, 靠技巧或技艺得到意外之财.

天机星和太阴同宫, 在陷地则一生或成或败.

太阴星在财帛宫

太阴化富, 为财帛田宅主, 入财帛宫适得其所, 相对而言其财较为平稳, 庙旺财多. 陷地主财薄, 但仍须与同宫或加会之星曜相参方能定其贫富. 太阴庙旺, 富足多财, 遇禄存, 辅弼, 昌曲, 主大富, 再见吉化, 为富豪之命. 陷地成败难聚, 见吉化并吉星同值亦主富裕;不遇吉星, 再加四煞刑忌辛劳中生财.

太阴庙旺, 早发, 犹多不动产, 化忌不忌, 若先贫日后也必富.

与化禄或禄存同宫, 大富.

太阴化权, 大富, 善以财生财.

与左右魁钺同宫, 财运经久不衰.

与文昌文曲同宫, 以才艺招财, 富而有申明.

若科权禄左右昌曲魁钺会聚三方四正, 富可敌国, 贵不可言.

太阴陷地化忌, 财运晚生, 破财多非. 火铃羊陀同度, 破财不免.

太阴星和太阳同宫, 财富则先少后多.

太阴星和天机同宫, 则白手起家.

太阴星和天同同宫, 则生财有道.

太阴星和左辅右弼同宫, 则大富人家.

太阳星在财帛宫

太阳入财帛宫, 不论贫富, 皆主其人财上多耗散, 开销大, 会因面子, 图虚荣而花费多, 会旬空, 截空, 更验.

太阳庙旺, 财帛丰盛, 逢遇禄存或化禄可大富. 见诸吉相助, 主富贵绵远.

太阳陷地劳碌积蓄, 财来财去.

与文昌文曲同宫, 财运亨通, 富贵有申明.

与左右魁钺同宫, 财旺. 加诸恶则不美.

太阳庙旺见煞或化忌, 虽富但支出颇巨, 财多耗散, 陷地加煞, 化忌, 主困穷.

太阳在亥, 只要不与煞星同宫或加会, 亦主富, 见权禄左右, 可为巨富.

太阳星和太阴左辅右弼吉星同宫, 发财不少.

太阳星和禄存同宫, 所得的钱财是操心劳心而得, 不过所得会长短常多而成大富.

太阳星和巨门, 早年会失败, 中年未必能成功, 老来就不一定.

文曲, 文昌星在财帛宫

居庙旺之地, 得众吉同宫或加会主富足, 并可得贵人之财, 财名皆旺, 先名后利, 财运顺遂久远. 加四煞空劫刑忌东来西去, 难聚积, 为贫寒之士.

文曲星加上擎羊陀罗火星铃星天空地劫, 成败未定.

文昌星在财帛宫, 富有足又有金银财宝, 加上吉星更是财源滚滚.

文昌星和巨门同宫, 也算是富有, 文章好又有口才, 若是居陷地又加上擎羊陀罗火星铃星天空地劫, 所赚的钱则是一位清寒的读书人.

火星在财帛宫

单独坐守钱来也快去得也快. 火星居陷地则辛劳过苦日子, 加吉星财稍能满心中愿望.

左辅, 右弼星在财帛宫

钱财不缺, 诸宫得吉星守照, 主财帛丰足, 顺遂久远, 有经营多项事业的迹象, 会得到贵人相助, 因而增加财富. 右弼星加上擎羊陀罗火星铃星天空地劫天伤天使, 不管成功或失败都没有定数.

巨门星在财帛宫

巨门主长短, 乃口舌争斗之星. 入财帛宫, 闹中生财, 凭口才与脑力, 多系竞争口舌及争夺而来, 且主辛劳异常, 成败不一, 小人不足, 加遇众吉星, 主先难后易. 巨门守财帛宫, 若其人傲气十足, 目中无人, 自以为是, 则必遭横破, 钱财遭同事亲友算计.

巨门化权, 化禄或与禄存同宫主大富.

昌曲同宫, 必是先出名而后得利.

左右魁钺同宫, 多受贵人助力, 财利平稳, 口舌不免.

巨门居于陷地, 求财辛劳, 仍可得, 只是不富. 加四煞空劫, 主贫穷度日, 金钱常遭意外损失, 易起官非刑讼, 或因天灾人祸而破耗.

巨门化忌, 主竞争长短, 求财多咎, 并不亨快, 防遭大破.

巨门星和太阳同宫, 入庙则守祖业有成. 在热闹地区工作, 必能白手起家.

巨门星和天机同宫, 所做事业不一, 而且有财气加身.

巨门星和天同同宫, 则是白手起家, 和九流十家在一起比较成功, 巨门主长短是靠嘴巴.

巨门星加上擎羊陀罗火星铃星天空地劫同宫, 破财多是.

天魁天钺星在财帛宫

清高中生财, 钱财方面多遇贵人相助, 并得人缘, 碰到困难有人解救, 度过难关.

武曲星在财帛宫

武曲守于财帛, 大多任职于金融部分, 或从事财务工作, 或是商人. 武曲为财星, 庙旺入财帛宫, 一生财运丰足, 与禄存, 化禄, 化权, 化科, 天马同宫加会可为巨富. 武曲化禄, 大富, 又逢禄存, 巨富. 武曲化权, 大富, 更加吉星, 有巨万家资. 武曲化科主富, 加吉亦为大富. 如无吉星同宫, 则是在热闹地方求财.

武曲守于财帛, 最怕空亡. 与四煞劫空同宫, 钱财必有大破败, 纵发一时之财, 亦必因财致祸, 多有财务纠纷, 其财不能久留, 与火铃同宫, 因财被劫. 陷地加恶煞, 荡尽家财, 负债度日. 武曲陷地, 无吉化, 不加吉, 财运不畅, 时好时坏, 东进西出.

武曲星和破军同宫, 所赚来的钱财, 左手拿右手出去, 先有后无, 可说是过路财神.

武曲星和天相同宫, 财富不可同日而语, 若碰到贵人则可能而财务的关系而结婚.

武曲星和七杀同宫, 则是白手起家赚到钱而成家结婚.

武曲星和贪狼同宫, 可能要等三十年后才发财, 像碰到都市计划而成暴发户.

武曲星加上擎羊陀罗火星铃星天空地劫同宫, 则钱财散去.

武曲星主财最怕空亡, 财最怕空, 空就是没有.

破军星在财帛宫

破军入财帛宫, 求财多是先破后赚, 但主人金钱耗费甚大, 为人有浪费倾向. 多投契取巧, 或经营冒险事业致富, 纵然加吉, 一生财运亦非顺畅. 不论贫富, 其人之财运均不安定, 多频频转职或改变经营种类, 于开创更新中得财.

破军居庙旺之地, 逢左右, 禄存, 化禄, 化权并吉星多者, 一发如雷, 为巨富之命.

于子午宫, 多有金银宝贝, 古玩字画蓄积, 见昌曲同宫, 主外华内虚, 看起来象个大款, 其实欠人一屁股债. 不遇吉星, 有四煞同宫多主贫困.

与羊陀同宫, 即使发财亦会出现大破败.

与火铃同宫, 主横成横破, 财运起伏.

与劫空同宫, 必主贫穷, 若投契则终极会倾家荡产.

与文昌或文曲同宫, 却为恶兆, 为财寡清贫之象, 纵一时拥有, 终究是过手之财, 绝不能积蓄, 终极招穷, 而致贫困.

化忌同宫, 意外耗财, 并有争斗冲突与官非.

破军居巳亥陷地, 其财易散难聚, 东倾西败, 如武曲会吉辛劳得财, 横成横破, 忌刑劫.

破军在寅申若无辅弼禄存及权禄同度, 为财薄之人, 且不聚财, 加昌曲或劫空火铃陀罗, 穷困潦倒.

辰戌宫之破军, 惟加会辅弼禄存或化禄始发, 不然亦主贫穷, 求财艰辛.

破军星和武曲同宫在已亥宫, 当过路财神爷也不错.

破军星和紫微同宫, 财富先失后得到.

破军星和廉贞同宫, 财富所得都是流汗辛劳钱, 在加上天空地劫, 那么就注定一生要过清贫过日子.

贪狼星在财帛宫

凡贪狼入财帛宫, 皆主生性浪费, 一生破耗不小, 财运多有起伏. 若不加吉, 主过路财神, 东进西出, 财运欠稳, 时好时坏. 多为经商之客, 宜从事冒险或投契事业, 或者同时经营多种事业, 且财路上多受异性之助, 与左右魁钺同宫或加会更验.

贪狼入庙旺之地主横发, 时有意外之财及偏财收入.

陷地贫困, 加空劫耗忌, 穷乏不堪.

与羊陀空劫大耗同度, 必赌博倾家, 或因投契而招大破败.

与桃花星 (红鸾, 天喜, 沐浴, 天姚, 廉贞) 加会, 为美色而破财遭灾, 宜赚娱乐之财, 异性之财, 或经营色情行业, 以求趋避.

贪狼与禄存, 化禄, 火星, 铃星同宫或会照, 为富豪之命. 不见禄存化禄化权及火铃, 并无希望大发.

昌曲同宫, 外华内虚, 成败不一.

贪狼星和紫微同宫, 守祖业有成, 日后将兴隆.

贪狼星见火铃同宫, 暴富, 三十岁前多成败, 三十岁后猛进资财.

贪狼化忌, 财多破败, 并有官讼纠纷.

七杀星在财帛宫

七杀入财帛, 来得快去得也快, 大多属过路财神. 人命逢之都有轻财浪费倾向, 毫无节约思想, 不看重蝇头小利. 七杀主暴发暴败, 纵加吉曜, 亦有倾颓之时, 尚能东山再起, 若加诸恶煞, 则难以重振雄风, 恢复元气.

入庙旺闹中生财, 在寅申子午, 有意外财运, 纵不加吉, 也主横发.

七杀与禄存, 化禄, 化权, 化科同宫加会, 为富豪之命, 商界奇才, 赚钱的能力过人.

左右魁钺同宫, 财旺并受贵人助力. 文昌文曲同宫, 富裕, 一朝横发.

与羊陀火铃同宫, 浪掷金钱, 成败起伏, 天灾人祸不中断, 钱财破耗极大, 令人苦恼不已.

闲宫加四煞劳力求财, 四煞劫空刑忌会照, 一世奇穷.

廉贞星在财帛宫

凡廉贞入财帛, 颇多耗费, 易惹词讼破财, 或被人侵吞偷盗, 尤与辅弼同宫, 易遭偷盗之事.

见火铃羊陀空劫, 财物虚掷浪费.

在申寅宫最好在热闹地方赚钱做生意或工作.

入庙旺之地, 财帛丰盈, 闹中生财, 求财多在竞争长短中得.

廉贞化禄, 财运亨通, 大富, 再逢禄存天马为巨商之命;昌曲同宫, 富;魁钺同宫, 求财多遇贵人.

陷宫多败少成, 聚散无常, 加耗劫刑忌, 每于官非中破财.

廉贞化忌, 必大破无疑.

廉贞星和贪狼同宫, 钱财得之快, 失去也快, 如过路财神.

廉贞星和擎羊火星同宫, 所得大都是横财.

廉贞星和破军同宫, 在热闹地区赚钱最好不过.

廉贞星和天相星同宫, 则钱财多多.

廉贞星和天使天伤天空同宫, 家中常会破财.

禄存星在财帛宫

家中金满箱银满箱, 加上吉星同宫, 不用工作自然钱财滚滚而来. 禄存星加上擎羊陀罗火星铃星天空地劫天伤天使, 刚开始固然没钱, 后来还是存有财产.

铃星在财帛宫

入庙单独坐钱财横发. 铃星居陷地则辛劳过苦日子, 加吉星财稍能满心中愿望.

擎羊, 陀罗星在财帛宫

主人生性浪费, 不善理财.

在辰戍丑未宫在热闹地区可有生财之道.

庙旺闹中生财, 陷地辛勤不聚, 加火铃东来西去, 终身不能发达, 加空劫耗忌, 必然贫困奇穷.

擎羊星居陷地变卖家产, 只能在藏污纳垢地方求财.

天空, 地劫在财帛宫

主人生性浪费, 不善理财, 一生支出破耗, 财多得而复失, 有财不聚. 与凶星落陷同守, 财运极差, 纵然万分节约也不能富有, 有吉星入庙加吉化守照祸轻, 但虚耗不免

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button