Tử vi

Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết cánh cửa cực lớn

   Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết cánh cửa cực lớn

Cánh cửa cực lớn miếu vượng, mặc dù phú quý cũng không bền.

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết cánh cửa cực lớn

Cánh cửa cực lớn thủ mệnh thân cung, cả đời tuyển võ mồm thị phi.

Cánh cửa cực lớn tí ngọ khoa quyền lộc, thạch trung ẩn ngọc phúc thịnh vượng. ( vi thạch trung ẩn ngọc cách, giàu thả quý, tân quý sinh ra bên trên cách. Đinh mình sinh ra thứ hai, người sinh năm bính hoặc mậu chủ vây )

Cánh cửa cực lớn thìn tuất không được địa, tân mạng người gặp trái lại là lạ.

Thìn tuất ứng với ngại hãm cánh cửa cực lớn. ( người sinh năm tân mệnh gặp trái lại là lạ cách. Dư đều không cát )

Cánh cửa cực lớn xấu chưa hãm địa, vi dưới cách.

Cự cơ ở mão, công khanh vị. ( cự cơ nhị tinh ở mão đồng cung cát, ở dậu đồng cung tắc không đẹp. Vi cự cơ đồng lâm cách )

Cự cơ ở mão, ất tân bính sinh ra, vị trí chí công khanh. ( không quý tức phú. Nhưng người sinh năm giáp bình thường, nhân giáp lộc ở dần, mão cung có kình dương đặc biệt cũng )

Cự cơ dậu bên trên hóa cát người, dù có tài Quan cũng không chung. ( như giá trị, cô bần có nhiều thọ, cự phú tức chết trẻ, thêm hóa kị càng hung )

Nữ mệnh, cánh cửa cực lớn thiên cơ vi phá xáo. ( nữ mệnh cự cơ đồng cung vu mão dậu, mặc dù phú quý không khỏi dâm dật )

Cự nhật đồng cung, Quan trang bìa ba đại. ( dần cung an mệnh, vô kiếp khoảng không Tứ Sát bên trên cách. Cung thân thứ hai )

Cự nhật dần cung thủ mệnh, ăn lộc lừng danh. ( vi cự nhật đồng cung cách )

Cự nhật cung thân thủ mệnh, cũng diệu.

Cự nhật dần cung, mệnh lập thân, ăn lộc lừng danh.

Cự nhật cung thân, mệnh lập dần, ăn lộc lừng danh.

Cự ở cung hợi, ngày mệnh tị, ăn lộc lừng danh.

Cự nhật cung tị, ngày mệnh hợi, ngược lại không hay.

Cự nhật củng chiếu cũng vì kỳ. ( nếu ngày ngọ cung, cự ở tuất cung thị dã, cát đa phương luận, ngày kị hãm )

Tử vũ tài năng, cự ở lại đồng lương hướng thả hợp. ( thân an mệnh, thiên đồng tử cung, cánh cửa cực lớn dần cung, thiên lương thìn cung, lại phải khoa quyền lộc tả hữu củng hướng )

Cánh cửa cực lớn Tứ Sát hãm mà hung.

Cánh cửa cực lớn Kình Đà vu thân mệnh, tật ách, gầy gò ốm yếu vây yếu.

Cánh cửa cực lớn thủ mệnh, gặp Kình Đà, nam nữ tà dâm.

Cánh cửa cực lớn đà la, tất sinh dị nốt ruồi.

Cánh cửa cực lớn đà la ở chung thân mệnh, cung tật ách, chủ nghèo khó, thể nhược, tàn tật, tổ nghiệp phiêu xáo, bôn ba lao lực.

Cự hỏa kình dương, chung thân treo cổ. ( đây ba sao cố thủ thân mệnh, đại tiểu nhị hạn lại phùng ác sát, chủ chung thân treo cổ )

Cánh cửa cực lớn hỏa linh, phùng ác hạn, chết vào ngoại đạo. ( vi cự phùng Tứ Sát cách )

Cánh cửa cực lớn hỏa linh, vô tử vi lộc tồn áp chế, quyết xứng ngàn dậm, hồi hung.

Cánh cửa cực lớn thủ mệnh, tam hợp sát thấu, ắt gặp hỏa nạn.

Cánh cửa cực lớn thủ mệnh, gặp thái dương, cát hung nửa nọ nửa kia.

Cánh cửa cực lớn ở cung huynh đệ, cốt nhục sao Sâm, sao Thương.

Cánh cửa cực lớn ở cung phu thê, chủ sinh ly tử biệt, tung vợ chồng có đúng, không khỏi ô danh thất tiết.

Cánh cửa cực lớn tại tử nữ cung, tổn hại phía sau tuyển, tuy có mà vô.

Cánh cửa cực lớn ở cung tài bạch, có cạnh tranh.

Cánh cửa cực lớn ở cung tật ách, gặp Kình Đà, mắt nhanh, sát lâm, chủ tàn tật.

Cánh cửa cực lớn ở cung thiên di, tuyển thị phi.

Cánh cửa cực lớn ở cung nô bộc, nhiều oán nghịch.

Cánh cửa cực lớn ở cung quan lộc, chủ tuyển hình trượng.

Cánh cửa cực lớn ở cung điền trạch, phá xáo tổ nghiệp.

Cánh cửa cực lớn ở lộc đức cung, phí sức bất an.

Cánh cửa cực lớn ở cung phụ mẫu, hồi bỏ trịch.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết cánh cửa cực lớn

   Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết cánh cửa cực lớn

Cánh cửa cực lớn miếu vượng, mặc dù phú quý cũng không bền.

Cánh cửa cực lớn thủ mệnh thân cung, cả đời tuyển võ mồm thị phi.

Cánh cửa cực lớn tí ngọ khoa quyền lộc, thạch trung ẩn ngọc phúc thịnh vượng. ( vi thạch trung ẩn ngọc cách, giàu thả quý, tân quý sinh ra bên trên cách. Đinh mình sinh ra thứ hai, người sinh năm bính hoặc mậu chủ vây )

Cánh cửa cực lớn thìn tuất không được địa, tân mạng người gặp trái lại là lạ.

Thìn tuất ứng với ngại hãm cánh cửa cực lớn. ( người sinh năm tân mệnh gặp trái lại là lạ cách. Dư đều không cát )

Cánh cửa cực lớn xấu chưa hãm địa, vi dưới cách.

Cự cơ ở mão, công khanh vị. ( cự cơ nhị tinh ở mão đồng cung cát, ở dậu đồng cung tắc không đẹp. Vi cự cơ đồng lâm cách )

Cự cơ ở mão, ất tân bính sinh ra, vị trí chí công khanh. ( không quý tức phú. Nhưng người sinh năm giáp bình thường, nhân giáp lộc ở dần, mão cung có kình dương đặc biệt cũng )

Cự cơ dậu bên trên hóa cát người, dù có tài Quan cũng không chung. ( như giá trị, cô bần có nhiều thọ, cự phú tức chết trẻ, thêm hóa kị càng hung )

Nữ mệnh, cánh cửa cực lớn thiên cơ vi phá xáo. ( nữ mệnh cự cơ đồng cung vu mão dậu, mặc dù phú quý không khỏi dâm dật )

Cự nhật đồng cung, Quan trang bìa ba đại. ( dần cung an mệnh, vô kiếp khoảng không Tứ Sát bên trên cách. Cung thân thứ hai )

Cự nhật dần cung thủ mệnh, ăn lộc lừng danh. ( vi cự nhật đồng cung cách )

Cự nhật cung thân thủ mệnh, cũng diệu.

Cự nhật dần cung, mệnh lập thân, ăn lộc lừng danh.

Cự nhật cung thân, mệnh lập dần, ăn lộc lừng danh.

Cự ở cung hợi, ngày mệnh tị, ăn lộc lừng danh.

Cự nhật cung tị, ngày mệnh hợi, ngược lại không hay.

Cự nhật củng chiếu cũng vì kỳ. ( nếu ngày ngọ cung, cự ở tuất cung thị dã, cát đa phương luận, ngày kị hãm )

Tử vũ tài năng, cự ở lại đồng lương hướng thả hợp. ( thân an mệnh, thiên đồng tử cung, cánh cửa cực lớn dần cung, thiên lương thìn cung, lại phải khoa quyền lộc tả hữu củng hướng )

Cánh cửa cực lớn Tứ Sát hãm mà hung.

Cánh cửa cực lớn Kình Đà vu thân mệnh, tật ách, gầy gò ốm yếu vây yếu.

Cánh cửa cực lớn thủ mệnh, gặp Kình Đà, nam nữ tà dâm.

Cánh cửa cực lớn đà la, tất sinh dị nốt ruồi.

Cánh cửa cực lớn đà la ở chung thân mệnh, cung tật ách, chủ nghèo khó, thể nhược, tàn tật, tổ nghiệp phiêu xáo, bôn ba lao lực.

Cự hỏa kình dương, chung thân treo cổ. ( đây ba sao cố thủ thân mệnh, đại tiểu nhị hạn lại phùng ác sát, chủ chung thân treo cổ )

Cánh cửa cực lớn hỏa linh, phùng ác hạn, chết vào ngoại đạo. ( vi cự phùng Tứ Sát cách )

Cánh cửa cực lớn hỏa linh, vô tử vi lộc tồn áp chế, quyết xứng ngàn dậm, hồi hung.

Cánh cửa cực lớn thủ mệnh, tam hợp sát thấu, ắt gặp hỏa nạn.

Cánh cửa cực lớn thủ mệnh, gặp thái dương, cát hung nửa nọ nửa kia.

Cánh cửa cực lớn ở cung huynh đệ, cốt nhục sao Sâm, sao Thương.

Cánh cửa cực lớn ở cung phu thê, chủ sinh ly tử biệt, tung vợ chồng có đúng, không khỏi ô danh thất tiết.

Cánh cửa cực lớn tại tử nữ cung, tổn hại phía sau tuyển, tuy có mà vô.

Cánh cửa cực lớn ở cung tài bạch, có cạnh tranh.

Cánh cửa cực lớn ở cung tật ách, gặp Kình Đà, mắt nhanh, sát lâm, chủ tàn tật.

Cánh cửa cực lớn ở cung thiên di, tuyển thị phi.

Cánh cửa cực lớn ở cung nô bộc, nhiều oán nghịch.

Cánh cửa cực lớn ở cung quan lộc, chủ tuyển hình trượng.

Cánh cửa cực lớn ở cung điền trạch, phá xáo tổ nghiệp.

Cánh cửa cực lớn ở lộc đức cung, phí sức bất an.

Cánh cửa cực lớn ở cung phụ mẫu, hồi bỏ trịch.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button