Tử vi

Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết hữu bật

   Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết hữu bật

Hữu bật thủ mệnh, sẽ tử vi phủ tướng xương khúc, chung thân phúc dày.

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết hữu bật

Hữu bật tử phủ đồng cung, tài Quan song mỹ, văn võ song toàn.

Hữu bật thiên tướng phúc tiến đến. ( chư cung gặp phúc, xấu chưa hợi ba cung không quý, tung quý không cửu viễn, nếu mão dậu hai hãm cung, ít thỏa mãn toại nguyện )

Hữu bật liêm trinh kình dương đồng cung, chỉ đạo tặc thả chủ hồi tổn thương.

Hữu bật cùng chư sát đồng cung, Kình Đà hỏa kị hướng hợp, phúc bạc.

Hữu bật ở cung phu thê, chủ nhân định 2 lần kết hôn.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết hữu bật

   Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết hữu bật

Hữu bật thủ mệnh, sẽ tử vi phủ tướng xương khúc, chung thân phúc dày.

Hữu bật tử phủ đồng cung, tài Quan song mỹ, văn võ song toàn.

Hữu bật thiên tướng phúc tiến đến. ( chư cung gặp phúc, xấu chưa hợi ba cung không quý, tung quý không cửu viễn, nếu mão dậu hai hãm cung, ít thỏa mãn toại nguyện )

Hữu bật liêm trinh kình dương đồng cung, chỉ đạo tặc thả chủ hồi tổn thương.

Hữu bật cùng chư sát đồng cung, Kình Đà hỏa kị hướng hợp, phúc bạc.

Hữu bật ở cung phu thê, chủ nhân định 2 lần kết hôn.

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button