Tử vi

Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết liêm trinh

   Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết liêm trinh

Liêm trinh ở mệnh thân cung làm thứ hoa đào, nếu ở vượng cung, tắc đánh bạc mê hao phí mà gây nên tranh tụng.

Bạn đang xem: Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết liêm trinh

Liêm trinh ở chưa cung thân thủ mệnh, vô Tứ Sát, phú quý tiếng tăm vang xa. ( vi hùng túc triều viên cách. Gia sát bình thường )

Liêm trinh cung Tị Hợi thủ mệnh, chủ thấp hèn cô hàn, bỏ tổ rời nhà.

Liêm trinh cung Mão Dậu thủ mệnh, thêm Tứ Sát, công môn quan lại nhỏ. ( hoặc xảo nghệ người )

Liêm trinh tham sát phá quân phùng, văn khúc di chuyển chỉ lại nhung.

Liêm trinh thất sát ở miếu vượng, trái lại vi tích phú người. ( liêm trinh thất sát đồng cung ở chưa, hoặc thất sát ở ngọ, liêm trinh ở thân. Thân mệnh gặp là thị dã. Nếu hãm địa hóa kị, nghèo hèn tàn tật )

Liêm trinh sẽ thất sát, ở tị hợi, lưu lạc chân trời.

Liêm trinh thất sát sẽ kình dương vu Quan lộc, gông cùm tránh khỏi.

Liêm trinh phá quân sẽ kình dương cùng di chuyển, chết vào ngoại đạo.

Liêm trinh phá quân hỏa linh đồng cung, lang tâm cẩu phế.

Liêm trinh phá quân đốm lửa ở hãm địa, tự ải nhảy sông.

Liêm trinh phá quân cùng nhật nguyệt lấy tế đi, tật ở mắt không khỏi.

Liêm trinh gặp văn khúc, hảo lễ vui vẻ.

Liêm trinh gặp thất sát, hiển quan võ.

Liêm trinh gặp lộc tồn, chủ phú quý.

Liêm trinh kình dương đồng cung, thị phi ngày có.

Liêm trinh gặp Kình Đà, nùng huyết không khỏi.

Liêm trinh cùng đốm lửa vu hãm cung nơi, chủ nhảy sông tự ải.

Liêm trinh phùng vũ khúc phá quân, tổ nghiệp tất phá.

Liêm trinh gặp vũ khúc vu bị quản chế tới hương, sợ mộc áp xà tổn thương.

Liêm trinh Tứ Sát đồng cung, hồi hình giết thảm hoặc chung thân không thể phát đạt.

Liêm trinh bạch hổ, hình trượng tránh khỏi. ( năm xưa thái tuế cũng tiểu hạn tọa cung, lại giá trị bạch hổ thêm lâm, chủ quan phi, hồi hình trượng )

Trọng du uy mãnh, liêm trinh vào miếu gặp tướng quân. ( thân an mệnh, nhị tinh đồng cung thị dã )

Nữ mệnh, liêm trinh trong sạch có thể gần nhau. ( giáp mình canh quý sinh ra, an mệnh thân dậu hợi tí cung. Bính tân ất mậu sinh ra, an mệnh dần mão tị ngọ cung. Nhược thần tuất xấu chưa trái lại tiện )

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết liêm trinh

   Tử vi đấu sổ luận mệnh yếu quyết liêm trinh

Liêm trinh ở mệnh thân cung làm thứ hoa đào, nếu ở vượng cung, tắc đánh bạc mê hao phí mà gây nên tranh tụng.

Liêm trinh ở chưa cung thân thủ mệnh, vô Tứ Sát, phú quý tiếng tăm vang xa. ( vi hùng túc triều viên cách. Gia sát bình thường )

Liêm trinh cung Tị Hợi thủ mệnh, chủ thấp hèn cô hàn, bỏ tổ rời nhà.

Liêm trinh cung Mão Dậu thủ mệnh, thêm Tứ Sát, công môn quan lại nhỏ. ( hoặc xảo nghệ người )

Liêm trinh tham sát phá quân phùng, văn khúc di chuyển chỉ lại nhung.

Liêm trinh thất sát ở miếu vượng, trái lại vi tích phú người. ( liêm trinh thất sát đồng cung ở chưa, hoặc thất sát ở ngọ, liêm trinh ở thân. Thân mệnh gặp là thị dã. Nếu hãm địa hóa kị, nghèo hèn tàn tật )

Liêm trinh sẽ thất sát, ở tị hợi, lưu lạc chân trời.

Liêm trinh thất sát sẽ kình dương vu Quan lộc, gông cùm tránh khỏi.

Liêm trinh phá quân sẽ kình dương cùng di chuyển, chết vào ngoại đạo.

Liêm trinh phá quân hỏa linh đồng cung, lang tâm cẩu phế.

Liêm trinh phá quân đốm lửa ở hãm địa, tự ải nhảy sông.

Liêm trinh phá quân cùng nhật nguyệt lấy tế đi, tật ở mắt không khỏi.

Liêm trinh gặp văn khúc, hảo lễ vui vẻ.

Liêm trinh gặp thất sát, hiển quan võ.

Liêm trinh gặp lộc tồn, chủ phú quý.

Liêm trinh kình dương đồng cung, thị phi ngày có.

Liêm trinh gặp Kình Đà, nùng huyết không khỏi.

Liêm trinh cùng đốm lửa vu hãm cung nơi, chủ nhảy sông tự ải.

Liêm trinh phùng vũ khúc phá quân, tổ nghiệp tất phá.

Liêm trinh gặp vũ khúc vu bị quản chế tới hương, sợ mộc áp xà tổn thương.

Liêm trinh Tứ Sát đồng cung, hồi hình giết thảm hoặc chung thân không thể phát đạt.

Liêm trinh bạch hổ, hình trượng tránh khỏi. ( năm xưa thái tuế cũng tiểu hạn tọa cung, lại giá trị bạch hổ thêm lâm, chủ quan phi, hồi hình trượng )

Trọng du uy mãnh, liêm trinh vào miếu gặp tướng quân. ( thân an mệnh, nhị tinh đồng cung thị dã )

Nữ mệnh, liêm trinh trong sạch có thể gần nhau. ( giáp mình canh quý sinh ra, an mệnh thân dậu hợi tí cung. Bính tân ất mậu sinh ra, an mệnh dần mão tị ngọ cung. Nhược thần tuất xấu chưa trái lại tiện )

(Biên dịch tự động từ trang zgjm.org)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button